Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE $TIINTE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANTE $I STATISTIC


AGENTIA PENTRU INOVARE $I TRANSFER TEHNOLOGIC
DIRECTIA INTEGRARE EUROPEAN $I COOPERARE INTERNATIONAL
CCNCL)IA
DL DL2VCL1AkL A AN1kLkLNCkIA1ULUI
INCVA)ICNAL IN kLU8LICA MCLDCVA
ACADEMIA DE $TIINTE A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANTE $I STATISTIC
AGENTIA PENTRU INOVARE $I TRANSFER TEHNOLOGIC
DIRECTIA INTEGRARE EUROPEAN $I COOPERARE INTERNATIONAL
CCNCL)IA
DL DL2VCL1AkL A AN1kLkLNCkIA1ULUI
INCVA)ICNAL IN kLU8LICA MCLDCVA
Chisinu 2010
1
CUPRINS
1. GENERALITTI ................................................................................................................................2
2. SCOPURI SI OBIECTIVE..................................................................................................................3
2.1. Scop ..............................................................................................................................................3
2.2. Obiectivele dezvoltarii inovationale .............................................................................................3
2.3. Conceptul economiei inovationale................................................................................................4
2. ANTREPRENORIATUL INOVATIONAL IN REPUBLICA MOLDOVA. DIAGNOSTIC...........6
2.1. Situatie general n domeniul antreprenoriatului ..........................................................................6
2.2. Analiza SWOT a antreprenoriatului inovational ..........................................................................6
4. DIRECTIILE PRINCIPALE SI ETAPELE DE REALIZARE ALE CONCEPTIEI..........................8
D1. Dezvoltarea capacittii de C-D si de TT a organizatiilor de cercetare si universitti...................8
D2. Dezvoltarea capacittii de absorbtie a inovatiilor de ctre companiile inovationale....................8
D3. Stimularea Iirmelor si companiilor din Republica Moldova n implementarea inovatiilor ..........9
D4. Crearea inIrastructurii eIiciente de sustinere a inovatiei...............................................................9
D5. Atragerea investitiilor strine n sectoarele high-tech................................................................ 10
D6. Eliminarea barierelor din calea inovatiilor................................................................................. 10
5. REZULTATE PRECONIZATE DIN REALIZAREA CONCEPTIEI ............................................ 12
6. ETAPELE DE REALIZARE A CONCEPTIEI ............................................................................... 13
2
1. GENERALITTI
Conceptia de dezvoltare a antreprenoriatului inovational pentru anii 2011-2020 (n continuare
Conceptia) stabileste obiectivele, direc(iile yi cile de dezvoltare a antreprenoriatului inovational
n Republica Moldova, contine principiile yi mecanismele de implementare ale acesteia, ce vor
asigura n rezultat conditii Iavorabile pentru dezvoltarea subiectilor business-ului inovational mic
si mijlociu.
Conceptia antreprenoriatului inovational din Moldova corespunde priorittilor dezvoltrii socio-
economice pe termen lung, reIlectate n Programul Guvernului Republicii Moldova ,Integrarea
European: Libertate, Democratie, Bunstare 2009-2013. La elaborarea Conceptiei s-a tinut cont
de urmtoarele materiale: Programul de Stat de sustinere a de:voltrii intreprinderilor mici i
miflocii in anii 2009-2011, Codul Republicii Moldova cu privire la Stiint i Inovare Nr. 259-XJ
din 15 iulie 2004, rapoartele Biroului National de Statistic etc.
n procesul elaborrii Conceptiei a Iost eIectuat o analiz a problemelor cheie de dezvoltare a
antreprenoriatului inovational din Moldova, au Iost identiIicate barierele de stagnare a dezvoltrii
activittii antreprenoriatului inovational si modalittile de depsire a acestora.
Conceptia se bazeaz pe urmtoarele principii:
Inovatiile sunt instrumentul de crestere economic accelerat, att la nivel de ntreprindere,
ct si la cel de economie n general;
Utilizarea inovatiilor permite crearea unui produs competitiv cu o valoare adugat
sciento-intensiv important. n economia global, inovatiile sunt un mijloc eIicient de
concurent, contribuind la reducerea costului produselor, la atragerea investitiilor, la
mbunttirea imaginii productorului, deschiderea pietelor noi;
Sursa primar de dezvoltare inovational o reprezint potentialul tehnico-stiintiIic national
al Republicii Moldova. Aceasta este conditionat nu numai de Iaptul ca se implementeaz
rezultate a cercetrii nationale, dar si de asigurarea unei capacitti umane de percepere si
utilizare a rezultatelor cercetarii si tehnologiilor importate din alte economii;
Dezvoltarea antreprenoriatului inovational trebuie s se bazeze pe parteneriatul dintre
guvernare, antreprenoriat, dar si societate;
Guvernarea va sustine dezvoltarea antreprenoriatului inovational prin dezvoltarea
instrumentelor Iacilitatoare a proceselor inovationale, dar, n primul rnd, prin stimularea
inovatiilor prin intermediul instrumentului de consum public;
Suportul inovatiilor se va directiona spre IMM-uri, dar considernd directiile prioritare
pentru economia Moldovei: eficienta energetica, tehnologiile informajionale, protecjia
mediului yi a sntjii, crearea de noi locuri de munc yi nivelul de calificare a
acestora, dezvoltarea zonelor defavorizate, grad nalt de prelucrare a materiei prime etc.
Prezenta conceptie este orientat spre crearea conditiilor pentru dezvoltarea parteneriatelor
ntre ytiin( yi business, precum yi intensificarea activit(ii de afaceri n Republica Moldova.
Prin activitatea inovajional a ntreprinderii se subntelege Iorma de activitate privind
transIormarea ideii (de obicei, a rezultatelor cercetrilor si elaborrilor stiintiIice sau a altor
realizri stiintiIico-tehnice) n produse, noi sau perIectionate din punct de vedere tehnologic,
precum si n procesele tehnologice.
Inova(ia se consider realizat dac este lansat pe piat sau n procesul de producere.
3
2. SCOPURI $I OBIECTIVE
2.1. Scop
Scopul prezentei Concepjii const n Iormularea obiectivelor activittii inovationale n Republica
Moldova, identiIicarea metodelor si mecanismelor de atingere ale acestor obiective, considernd
principiile de dezvoltare ale societtii Republicii Moldova, Iormulate in diIerite documente de
politici, potentialul existent n tar (valori, traditii, resurse), realittile, cerintele si provocrile
economiei globale bazat pe competitivitatea, competent si capacitti de dezvoltare.
Dezvoltarea organizatiilor de cercetare, stiintiIico-educationale, a ntreprinderilor tehnologice, a
ntreprinderilor mici si mijlocii cu aIaceri high-tech vor crea capacitti si posibilitti de penetrare a
pietelor regionale, att din est, ct si din vest.
Conceptia trebuie s asigure:
Iormularea bazei conceptuale pentru crearea unei economiei inovationale;
deIinirea unor obiective n domeniul dezvoltrii inovationale a economiei Republicii
Moldova;
identiIicarea sectoarelor cu potential de dezvoltare inovational, dar si de crestere
accelerata cu impact de ordin sistemic asupra economiei;
Iormularea principiilor de dezvoltare inovational a economiei;
argumentarea necesittii crerii infrastructurii inova(ionale ce va asigura promovarea si
comercializarea pe piat a tehnologiilor inovationale;
Iormularea conditiilor Iavorabile pentru intensiIicarea colaborrii ntre autorittile de toate
nivelurile cu structurile inovationale ale ntreprinderilor mici si mijlocii;
identiIicarea unor ci de minimizare a impactului crizei asupra business-ului
ntreprinderilor mici si mijlocii;
indicarea mecanismelor de creare a noilor locuri de munc si reducere a somajului;
promovarea unei dezvoltri regionale uniIorme, oIerind acces extins la rezultatele
cercetrii stiintiIice.
2.2. Obiectivele dezvoltrii inovajionale
Obiectivul general al dezvoltrii inovationale const n asigurarea unei cresteri economice bazate
pe producerea de produse si servicii noi, inovationale cu o baza tehnologic si stiintiIic, care le
asigur avantaje concurentiale pe piat.
Obiectivele speciIice ale dezvoltrii economiei inovationale n Republica Moldova pot Ii
considerate urmtoarele:
1. Majorarea bunstrii cetatenilor Republicii Moldova;
2. Consolidarea populatiei n jurul unei idei nationale;
3. TransIormarea Republicii Moldova intr-o regiune atractiv att din punct de vedere
investitional, ct si din punct de vedere al nivelului de trai, iar dezvoltarea ei economic
bazndu-se pe o strategie eIicient de creare si aplicare a cunostintelor si implementare a
inovatiilor;
4. Crearea conditiilor pentru dezvoltarea aIacerilor prin utilizarea potentialului stiintiIic si
tehnologic al RM;
5. Asigurarea unei cresteri semniIicative a valorii adugate, asigurat de ctre aIacerile
4
inovationale;
6. Dezvoltarea aIacerilor inovationale n diIerite sectoare ale economiei, astIel inct cota
produsului inovational s asigure o crestere accelerat a PIB-ului cu o valoare similar
mediei europene;
7. Dezvoltarea capacittii umane si de management a aIacerilor inovationale.
Dezvoltarea economiei inovationale poate Ii asigurat de ctre antreprenoriatul inovational, care
reprezint companiile ce dezvolt afaceri de producere yi presteaz servicii dup cum
urmeaz:
a. marfuri yi servicii noi bazate pe rezultate ale cercetrii din RM sau din afara (rii,
inclusiv tehnologii importate,
sau
b. mrfuri yi servicii existente pe pia(, produse prin implementarea tehologiilor noi,
mai eficiente yi mai performante, orientate att spre piaja local, ct yi spre export.
Creare conditiilor de dezvoltare a antreprenoriatului inovational poate determina o crestere
economica bazata pe cunoastere, asigurnd durabilitatea acestei cresteri.
Drept subiecti ai antreprenoriatului inovational din Moldova sunt considerate ntreprinderile si
organizatiile angajate n activitti inovationale. AltIel spus, subiec(i ai activit(ii inova(ionale
sunt persoanele Iizice si juridice, implicate direct n crearea, implementarea si diseminarea
inovatiilor, inclusiv: organizatiile stiintiIice de cercetare, ntreprinderile mici si mijlocii
inovationale, ntreprinderile industriale, ce elaboreaz si produc produse noi, ntreprinderile si
organizatii cu inIrastructura inovational, precum si alti subiecti ai proceselor inovationale.
Antreprenoriatul inova(ional practic urmtoarele tipuri relativ independente de activitti de
initiativ, legate de procesul de producere a unui produs inovational:
crearea unui produs inovational (aspectul de C-D) si transIerul tehnologic;
producerea produsului inovational (antreprenoriat inovational propriu-zis);
executarea Iunctiilor de mediere (prestarea serviciilor privind activitatea inovational).
Indicatorii principali de dezvoltare a economiei inova(ionale sunt:
1. Cota parte a produsului inovational n PIB;
2. Cota produsului inovational de origine national pe piat;
3. Cota produsului inovational n per ansamblu n export;
4. Numrul de locuri noi de munca create n cadrul companiilor inovationale, inclusiv
antrenarea studentilor, masteranzilor, doctoranzilor si cercettorilor;
5. Rentabilitatea medie a aIacerilor inovationale;
6. Numrul de ntreprinderi inovationale;
7. Numrul total de angajati n producerea produselor si serviciilor inovationale.
2.3. Conceptul economiei inovajionale
Economie inovational este acea economie, cresterea careia este asigurat, n mare masur, de
dezvoltarea aIacerilor inovationale prin intermediul tehnologiilor noi si a produselor si serviciilor
inovationale.
Pentru a da o astIel de accelerare de crestere este necesar identiIicarea priorittilor cu potential de
crestere economica rapid si concentrarea eIorturilor de stimulare a dezvoltrii acestor sectoare.
S
La baza dezvoltrii economiei inovationale, n special a selectrii sectoarelor prioritare, se vor
considera urmtoarele principii:
1. Sectorul este asigurat cu cea mai important component competenta uman sau aceast
component poate Ii rapid dezvoltat;
2. n tar exist traditii locale, unice n regiune sau lume, ce creaz o oportunitate istoric de
explorare;
3. Exist un trend ascendent global care poate Ii utilizat sau la care se poate de raliat cu eIort
de pregatire minim.
Dezvoltarea economiei inovationale trebuie s considere si sectoarele traditionale, dar n care vor
Ii implementate inovatii orientate spre majorarea eIicientei lor.
Priorittile de dezvoltare inovational a economiei se vor baza pe 3 directii principale:
1. dezvoltarea capacittilor de nlocuire eIicienta a importului de mrIuri si servicii;
2. dezvoltarea capacittilor de producere de tehnologii, produse si servicii cu scop de
penetrare a pietelor externe;
3. dezvoltarea inIrastructurii.
Si prima si a doua prioritate trebuie s Iie dezvoltate pe baz de calcule pentru a asigura o crestere
sustenabil ntreprinderilor care vor activa in aceste sectoare, cu posibile politici protectioniste de
scurt durat din partea statului.
Prioritatea 3 presupune dezvoltarea inIrastructurii economice (drumuri, sisteme de aprovizionare
cu ap si canalizare, energie electrica, alte componente de inIrastructura) si sociale (sistemul de
stat de suport a aIacerilor).
Sectoarele de prioritate inovational a Republicii Moldova sunt urmtoarele:
Sector Prioritate 1 Prioritate 2 Prioritate 3
1. Industria alimentar / procesare
X X
2. TIC
X X X
3. Agricultura
X X
4. Turism
X X
5. Telecomunicatii
X
6. Industria vinicol
X
7. Industria materialelor de constructii
X X
8. Nanotehnologii & materiale noi
X
9. Design & beauty industries
X X
10. Biotehnologii
X
11. Medicina
X X
Pentru Iiecare dintre sectoare prioritare trebuie se Iie deIinite mecanisme si instrumente de
dezvoltare, dar si de msurare a perIormantelor, iar companiile ce si vor dezvolta activitatea n
dezvoltarea aIacerilor inovationale n aceste sectoare vor beneIicia de stimulente speciale.
Obiectivul dezvoltrii inovationale ar Ii atingerea unui nivel de 60 din PIB de producere
inovational.
Pentru Iiecare sector prioritar n parte trebuie s Iie deIiniti indicatorii speciIici care vor indica nu
numai perIormantele cantitative, dar si cele calitative de dezvoltare.
6
3. ANTREPRENORIATUL INOVATIONAL IN REPUBLICA MOLDOVA.
DIAGNOSTIC
3.1. Situajie general n domeniul antreprenoriatului
n dezvoltarea stiintiIico-tehnologic si inovational a Moldovei rolul principal i revine IMM-
urilor, care au capacitatea de a utiliza rezultatele cercetrii rapid, Ilexibil si eIicient.
n prezent, n Republica Moldova (conIorm datelor Biroului National de Statistic pentru a.
2009), sectorul IMM-urilor constituie aproximativ 97,8 din numrul total de ntreprinderi,
numrnd 43,7 mii de ntreprinderi sau cu 2,6 mii de ntreprinderi (6,3) mai mult comparativ cu
a.2008, inclusiv: microntreprinderi - 33,8 mii de unitti; ntreprinderile mici - 8,3 mii de unitti;
ntreprinderi mijlocii - 1,6 mii de unitti.
Categoria ntreprinderilor mici si mijlocii include toate tipurile de ntreprinderi cu numrul de
angajati de la 1 la 249 de salariati.
Subiectii antreprenoriatului mic activeaz, practic, n toate ramurile economiei, explornd
segmente mici ale pietei. EIicienta utilizrii potentialului de resurse n business-ul mic, conIorm
indicatorilor de baz, este de 1,5-2 ori mai mare dect n economia trii n ansamblu.
Actualmente, n cadrul ntreprinderilor mici si mijlocii activeaz 316,2 mii de persoane, ceea ce
reprezent 58,7 din numrul total al angajatilor n economia national. Veniturile din vnzrile
ntreprinderilor mici si mijlocii ating ciIra de 57,5 miliarde lei sau 39,2 de venituri din
vnzrile din volumul total n economie.
n medie, n a.2009, la o IMM reveneau 7 angaja(i. Veniturile din vnzrile ntreprinderilor mici
si mijlocii, n medie, pentru un angajat constituia 181,8 mii lei.
n clasamentul obtinerii volumului de vnzri ale ntreprinderilor mici si mijlocii un rol
semniIicativ apartine ntreprinderilor mici (50,6), urmate de ntreprinderile mijlocii (35,4) si
micro-ntreprinderilor (14,0).
n prezent, nu exist informajii statistice privind activittile inovationale a ntreprinderilor active
(ponderea acestora n numrul total de ntreprinderi mici si mijlocii), nu sunt deIiniti indicatorii
statistici care caracterizeaz productia inovational Iabricat, metodele de calcul nu sunt
disponibile.
Pentru a construi n tar o economie bazat pe inovare conIorm standardelor internationale,
ponderea ntreprinderilor inovationale active trebuie s corespund 60-80 din numrul total al
ntreprinderilor din economie. Antreprenoriatul inovational trebuie s devin un sector important
elementul inovational al economiei moldovenesti. Subiectii ntreprinderilor inovationale trebuie
s Iunctioneze, practic, n toate sectoarele economiei, detinnd segmentele mici de pe piat.
3.2. Analiza SWO1 a antreprenoriatului inovajional
n prezent, antreprenoriatul inovational din economia Moldovei este Ioarte slab dezvoltat: sunt
putine ntreprinderi mici care realizeaz pe deplin activitatea inovajional de antreprenoriat.
Situatia general a economiei si a productiei materiale aIecteaz negativ dezvoltarea acestuia. Din
cauza unor motive precum lipsa de sprijin Iinanciar, legislatia inadecvat, inIrastructura
nedezvoltat inovational, lipsa specialistilor caliIicati n domeniul antreprenoriatului inovational
etc., antreprenoriatul inovational din republic nu determin tendin(a general pentru
ntreprinderile mici yi mijlocii.
Din motivul absentei materiilor prime si a resurselor energetice pe teritoriul republicii,
activitatea inova(ional este singura posibilitate pentru antreprenorii dintr-o Iirm mic de a
ridica statutul lor si de a crea o organizatie pe scar larg.
7
n Republica Moldova, n ultimii cinci ani (2004-2009), au Iost puse bazele sistemului de sprijin
din partea statului pentru ntreprinderile inovationale:
a Iost creat cadrul juridic: Codul Republicii Moldova cu privire la Stiint i Inovare al
Republicii Moldova (2004), Legea cu privire la Parcurile StiintiIico-tehnologice si
Incubatoare de Inovare (2007);
a Iost creat o inIrastructur de sustinere a aIacerilor inovationale, inclusiv 3 parcuri
stiintiIico-tehnologice si un incubator de inovare: Parcul stiintiIico-tehnologic
Academica, cu specializare universal (27 de rezidenti); Parcul stiintiIico-tehnologic
Inagro, specializat n agricultura intensiv si ecologic (8 rezidenti); Parcul stiintiIico-
tehnologic Micronanoteh, specializat n domeniul microelectronicii si nanotehnologiei
(concurs pentru selectarea rezidentilor); Incubatorul de inovare ,Inovatorul, cu
specializare universal (4 rezidenti);
a Iost realizat trecerea de la msuri individuale la metoda programului-tint de sprijin a
antreprenoriatului mic, inclusiv a antreprenoriatului inovational. Se implementeaz
Programul de Stat de sustinere a de:voltrii intreprinderilor mici i miflocii pentru anii
2009-2011,
au Iost create conditii pentru perioada de tranzitie de la aIaceri mici la Iormarea unor altor
aIaceri mai dezvoltate.
SWOT - analiza n domeniul antreprenoriatului inova(ional din Republica Moldova:
Pr(i forte
trendul pozitiv de recuperare a a capacittilor
de cercetare nationale;
potentialul stiintiIic consolidat de cercetare al
statului;
sistem dezvoltat al nvtmntului superior;
pregtirea cadrelor stiintiIice cu potential
inovational prin crearea si Iunctionarea cluster-ului
stiintiIic de instruire UnivER SCIENCE;
crearea elementelor de management
inovational;
crearea elementelor de inIrastructura
inovational;
existenta cazurilor de succes in domeniul
inovrii si cooperrii intre cercetare si mediul de
aIaceri.
Pr(i slabe
conexiunea slaba intre mediul de cercetare si
cel de aIaceri;
neincrederea investorilor in capacitate de
inventic a mediului de cercetare;
nivelul redus al proIesionalismului
managerial;
posibilitti limitate de Iinantare extern
(lipsa Iondurilor de venture);
lipsa inIormatiilor statistice privind
activittile inovationale;
lipsa metodologiei de calcul a indicatorilor
activittii inovationale;
lipsa culturii inovationale la antreprenori.
Posibilit(i favorabile:
dezvoltarea aIacerilor inovationale;
acces usor la capacittile de cercetare si cele
de inovare;
posibilitatea dezvoltrii aIacerilor
inovationale prin accesarea la diIerite programe de
Iinantare;
crearea bazei normative n domeniul
activittii inovationale;
accesul la Iondurile europene n domeniu.
Riscuri:
problemele traditionale n dezvoltarea
business-ului: Iiscale, bariere administrative si
birocratice;
probleme speciIice pentru mediul
inovational:
a) bariera Iinanciar nalt. Pentru cele mai
multe ntreprinderi inovatoare nu sunt
disponibile resursele de creditare;
b) bariera cadrelor selectionarea diIicil a
specialistilor caliIicati pentru aIaceri
inovationale (o Iorm mai complex de
activitate);
c) bariera psihologic: oamenii de stiint nu sunt
interesati n nceperea propriei aIaceri, iar
Iondatorii nu au ambitia necesar pentru
dezvoltarea aIacerii.
8
4. DIRECTIILE PRINCIPALE $I ETAPELE DE REALIZARE ALE
CONCEPTIEI
Capacitatea de dezvoltare inova(ional a economiei este determinat de prezenta n tar a unui
potential stiintiIic suIicient 68 de organizatii de cercetare (41 de institutii de cercetare stiintiIic,
10 birouri de proiectare, 3 organizatii de proiectare si design, 12 institutii de nvtmnt superior,
o unitate baz experimental si o companie industrial, care desIsoar activitti de cercetare
stiintiIic), ntreprinderi cu activitate inovational. Distributia conIorm Iormelor de proprietate
indic 55 unitti sau 80,9 din numrul total de organizatii Icnd parte din sectorul de stat.
Prezenta concep(ie se axeaz pe 6 direc(ii prioritare de dezvoltare a activittii inovationale
pentru Iiecare sector prioritar, inclusiv:
D1. Dezvoltarea capacittii de C-D si de TT a organizatiilor de cercetare si universitti.
D2. Dezvoltarea capacittilor de absorbtie a inovatiilor de ctre companiile inovationale.
D3. Stimularea Iirmelor si companiilor din Republica Moldova n implementarea inovatiilor.
D4. Crearea si dezvoltarea inIrastructurii eIiciente pentru sustinerea inovatiilor.
D5. Atragerea investitiilor strine n domeniul high-tech.
D6. Eliminarea barierelor din calea inovatiilor inclusiv cele de ordin general.
D1. Dezvoltarea capacitjii de C-D yi de 11 a organizajiilor de cercetare yi
universitji
Direc(ia D1 presupune deIinirea conditiilor pentru dezvoltarea capacittii de C-D si TT a
organizatiilor din sIera stiintei si inovrii, dar si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu mediul
de aIaceri.
Obiectivele principale sunt:
1. Dezvoltarea potentialului uman cu capacitti de cercetare la nivel european.
2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale si a inIrastructurii de cercetare capabil de a asigura
calitatea cercetrii aplicative la nivel international.
3. Diseminarea inIormatiilor privind preocuprile, dar, n mod special, privind rezultatele
obtinute de ctre mediul de C-D national.
4. Focusarea asupra priorittilor nationale, dar si a trendurilor globale n procesul de cercetare
cu accent asupra procesului de comercializare a rezultatelor cercetrii.
5. Dezvoltarea pro-activ a conexiunilor cu mediul de aIaceri national, dar si european.
D2. Dezvoltarea capacitjii de absorbjie a inovajiilor de ctre companiile
inovajionale
Direc(ia D2 presupune deIinirea conditiilor pentru dezvoltarea capacittii de absorbtie a
inovatiilor.
Obiectivele principale sunt:
1. Cresterea numrului de IMM-uri orientate spre implementarea inovatiilor.
2. Cresterea capacittii de percepere a inovatiilor, dar si a capacittilor de utilizare a
inIormatiilor despre tehnologii si produse noi.
9
3. Dezvoltarea capacittilor de management a Propriettii Intelectuale (PI).
4. Focusarea IMM-urilor inovationale n producerea cu valoare adaugat nalt din contul
utilizrii inovatiilor.
5. Dezvoltarea capacittilor de producere a produselor si serviciilor inovationale.
6. Dezvoltarea capacittilor de penetrare a pietelor existente cu produse noi, dar si de Iormare
a segmente noi prin plasarea produselor noi.
D3. Stimularea firmelor yi companiilor din Republica Moldova n implementarea
inovajiilor
Direc(ia 3 presupune stimulare Iirmelor existente n utilizarea activ a inovatiilor (inovatiile
tehnologice si non-tehnologice).
Aceast directie permite, ntr-un timp relativ scurt, de a obtine rezultate semniIicative, deoarece
Ioloseste resursele companiilor active si nu necesit cheltuieli pentru crearea unui business nou.
Obiectivele principale sunt:
1. Crearea conditiilor economice ce ar stimula implementarea inovatiilor.
2. Stimularea consumului produsului inovational.
3. Asigurarea subiectilor activittii inovationale si antreprenoriatului mic cu sustinere
inIormational cu privire la prezenta personalului caliIicat, business-parteneri, oportunitti
de promovare a produselor etc.
4. Sustinerea Iinanciar a proictelor inovationale cu impact social.
5. Elaborarea propunerilor privind expertizele tehnologice ale proiectelor investitionale mari
(evaluarea nivelului inovatiilor si de competitivitate conIorm schimbului generatiilor de
tehnic si tehnologie).
6. Acordarea sprijinului activittii Iirmelor (ntreprinderilor), care atrag studenti, absolventi si
tineri specialisti pentru crearea produselor si serviciilor inovationale.
7. Obtinerea si perIectionarea abilittilor si a experientei managementului inovational n
cadrul companiilor.
8. Crearea noilor legturi ntre institutii superioare, organizatii si companii de cercetri
stiintiIice.
9. Asigurarea rezultatelor monitoring-ului permanent si independent.
D4. Crearea infrastructurii eficiente de susjinere a inovajiei
Scopul direc(iei crearea inIrastructurii eIiciente, care contribuie la dezvoltarea rapid a
activittii inovationale n domeniul antreprenoriatului n Republica Moldova.
Este necesar de a Iorma un sistem comun al inIrastructurii si a asigura conditii pentru
autodezvoltarea ei, cu includerea urmtoarelor sisteme interdependente:
1. Sistemul de sprijin tehnologic si de producere.
2. Sistemul de asigurare Iinanciar-economic.
3. Sistemul asigurrii inIormationale.
4. Sistemul de expertiz a programelor si proiectelor.
5. Sistemul de coordonare si reglementare a dezvoltrii activittii inovationale.
10
6. Sistemul de promovare pe piat a produselor de nalt tehnologie.
7. Sistemul de certiIicare.
Elementele principale ale inIrastructurii inovationale trebuie s devin:
centrele stiintiIice publice;
institutele ramurale;
institutiile superioare;
liderii ntreprinderilor stiintiIico-productive;
parcurile tehnologice si business-incubatoare;
Iirmele de inginerie, responsabile nemijlocit pentru producerea produselor stiintiIic-tehnice
si de promovarea acestora pe piat.
Obiectivele principale ale directiei:
1. Organizarea evenimentelor ce contribuie la dezvoltarea retelei de inIrastructur (seminare,
conIerinte, expozitii etc.).
2. Cooperarea privind dezvoltarea relatiilor externe ale organizatiilor cu inIrastructur
inovational.
3. Expunerea noilor criterii de evaluare anual a dezvoltrii eIective a inIrastructurii
inovationale n antreprenoriat.
4. Pachetul real de servicii, ce asigur dezvoltarea activittii unittilor inovationale.
D5. Atragerea investijiilor strine n sectoarele high-tech
Direc(ia D5 presupune atragerea investitiilor strine prin Iolosirea avantajelor competitive ale
republicii (potentialul stiintiIic de baz, capabil s utilizeze cunostintele cu scopul dezvoltrii
economice) si orientarea spre nevoile si asteptrile pe pietele mondiale de high-tech.
Obiectivele principale ale direcjiei:
1. Sustinerea organizational n promovarea atractivittii investitionale a republicii n
sectoarele tehnologice si centrele stiintiIice internationale.
2. Sustinerea organizational n nIiintarea societtilor mixte si deschiderea sucursalelor
societtilor strine, care opereaz n sectorul de producere si al serviciilor.
3. OIerirea suportului subiectilor activittii inovationale n certiIicarea personalului conIorm
standardelor sistemelor managementului calittii ISO 9001:2000 si implementarea la
ntreprinderile din RM a standardelor internationale de calitate la produsele Iinite.
D. Eliminarea barierelor din calea inovajiilor
Direc(ia D6 presupune identiIicarea si crearea mecanismelor de eliminare a berierelor din calea
inovatiilor.
Principalele obiective ale direcjiei:
1. Organizarea pregtirii cadrelor n domeniul antreprenoriatului inovational de ctre institutiile de
nvtmnt superior, medii proIesionale prin oIerirea sprijinului din partea statului.
2. DesIsurarea de ctre institutiile de nvtmnt superior si mediu proIesional a instruirii
consultantilor nalt proIesionali n vederea organizrii inIrastructurii inovationale cu stagierea la
ntreprinderile de producere.
11
3. Sprijinul si implicarea n activitatea creatoare, inventiv a studentilor si a tinerilor specialisti.
Principalele rezultate estimate:
1. mbunttirea eIicient a cooperrii ntre diIerite grupuri-tint, implicate n realizarea
Conceptiei.
2. mbunttirea caliIicrii personalului n cadrul companiilor, n organizatiile de consultant pn
la nivelul standardelor internationale.
12
5. REZULTATE PRECONIZATE DIN REALIZAREA CONCEPTIEI
Principalele rezultate ale Conceptiei sunt determinate de obiectivele sale si directiile prioritare.
Conceptia presupune realizarea transIormrilor economice si culturale si mbunttirea nivelului
culturii inovationale din republic. Toate transIormrile vor detine un caracter sistemic si trebuie
s asigure mbunttirea competitivittii trii.
n sfera inova(ional din Republica Moldova se vor eviden(ia urmtoarele tendin(e:
1) intensiIicarea rolului Iirmelor mici si mijlocii ce activeaz n sIera inovational cu
transIormarea lor drept baz pentru generarea yi realizarea poten(ialului inova(ional al
republicii. Ele vor Ii utilizate pentru dezvoltarea schemelor Iinanciare pe piat, precum si a
mecanismelor de parteneriat public-privat;
2) Iormarea "nucleului inova(ional" al colectivelor stiintiIice majore cu propriile instalatii de
productie experimental si pilot, Iinantate, n principal, din mijloacele bugetare si colaborarea n
activitatea lor cu reteaua de companii mici si mijlocii inovationale.
Pentru subiec(ii antreprenoriatului inova(ional mic si mijlociu realizarea Conceptiei va
asigura:
1. Crearea conditiilor de pornire pentru business-ul inovational mic.
2. Dezvoltarea inIrastructurii de sustinere a business-ului inovational.
3. mbunttirea culturii de aIaceri si sporirea atractivittii investitionale din Moldova din contul
atragerii resurselor (Iinanciare, intelectuale, umane etc.) pentru realizarea proiectelor inovationale.
4. Cresterea oIertelor de tehnologii noi pentru necesittile business-ului.
5. Sporirea oportunittilor pentru pregtirea specialistilor caliIicati.
6. mbunttirea autorittii business-ului, bazat pe utilizarea inovatiilor.
Pentru subiec(ii mari ai antreprenoriatului inovational realizarea Conceptiei va asigura:
1. Extinderea pietei de bunuri si servicii a tehnologiilor nalte.
2. Cresterea realizrii eIiciente a proiectelor inovationale.
3. Pregtirea specialistilor caliIicati n sectorul high-tech al economiei Moldovei.
Prin implicarea n realizarea Conceptiei, organizatiile stiintiIice si de nvtmnt vor beneIicia de:
1. Crearea pietei de cercetare stiintiIic.
2. Acumularea experientei si cunostintelor n domeniul comercializrii potentialului stiintiIic.
3. Crearea colaborrii reciproc avantajoase cu companiile incipiente, orientate spre
comercializarea inovatiilor, precum si cu companiile mari din RM.
4. Sporirea cererii Iat de serviciile educationale.
Obiectivele stabilite n Conceptie pot Ii solutionate prin crearea, cu participarea statului si
subiectilor antreprenoriatului, a organi:atiilor infrastructurii inovationale. Se preconizeaz
nIiintarea, pn n anul 2015, n regiunile centrelor ,de reIerint, a antreprenoriatului inovational
pentru sprijinul, n conditii privilegiate, a dezvoltrii intreprinderilor incipiente i orientate spre
inovare.
13
6. ETAPELE DE REALIZARE A CONCEPTIEI
Realizarea prezentei conceptii presupune urmtoarele etape:
1. Discutarea public si aprobarea prezentului document;
2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare inovational a economiei;
3. Elaborarea si aprobarea programului de dezvoltare inovational;
4. Aprobarea planurilor de dezvoltare sectorial pe termen mediu, inclusiv prin ajustarea
cadrului de cheltuieli pe termen mediu;
5. Realizarea activittilor prevzute de planurile de dezvoltare;
6. Monitorizarea perIormantelor si ajustarea planurilor n caz de necesitate.