Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

DATA
CLASA:
UNITATEA DE NVMNT:
PROFESOR:
OBIECTUL: Istoria Universal
POZIIA LECIEI: Unitatea de nvare: Statul i pliti!a" Statele n perioada contemporan
SUBIECTUL: Idei i regimuri politice.
TIPUL LECIEI: predare-nvare-evaluare (mixt)
a# C$p%t%&t% 'p%!i(i!%:
1.3. Compararea unor opinii i argumente dierite reeritoare la o tem de istorie!
3.3. "es#operirea n sursele de inormare a perspe#tivelor dierite asupra evenimentelor i
pro#eselor istori#e.
)# O)i%!ti*% p%+a,i&al%:
I. Informaionale:
capaciti de comunicare:
$
1
s opere%e #ore#t #u noiunile istori#e date& n #ontexte dierite: totalitarism& #omunism& as#ism&
'itlerism!
$
(
s exerse%e deprinderile de #omuni#are i #ola)orare #u proesorul i #olegii!
capaciti de tip cognitiv:
$
3
s #ompare ideile i teoriile privind totalitarismul!
$
*
s identii#e& pe )a%a unor texte+do#umentare& #ara#teristi#ile statelor totalitare!
II. Formative:
aptitudini:
$
,
s-i de%volte deprinderi de lu#ru #u resursele ne#esare studiului istoriei: vo#a)ular& do#umente!
atitudini:
$
-
s #ontienti%e%e urmrile negative ale totalitarismului asupra omenirii!
FORME DE OR-ANIZARE
a) a !&,i&utu+il+: interdis#iplinar.
b) a a!ti*it.,ii: n grupuri mi#i& individual& rontal.
TIPURI DE INTERACIUNI : proesor-elev& elev- proesor! elev-elev!
1

TIPURI/ FORME/ STRATE-II 0I INSTRUMENTE DE EVALUARE: interevaluarea n #adrul
grupului& oral& individual& portooliul elevului.
RESURSE:
a# p%1a22i!% 3$%t1% i p+!%1%%#: #onversaia euristi#& a#tivitatea pe grupe #onstituite n un#ie
de tema de%)aterii& le#tura expli#ativ& metode intera#tive . explo%ia stelar& turul galeriei&
expli#aia& expunerea& des#operirea& des#rierea& modelarea.
)# $at%+ial% 3$i4la!% 1% 5&*.,.$6&t#: texte-suport su) orm de proie#ie& videoproie#tor& imagini&
ta)la i #reta & manual& atlasele+'rile istori#e& ilmul do#umentar /0iranii istoriei-1talin
(do#umentar)2 & #artonae numeri#e& ie de lu#ru& steluele #artonate& ntre)ri s#rise& #'estionare.
spe#ii#e dis#iplinei : - 3anual pentru #l. a 4I-a , 5d. Corint& autori- 6lexandru
7arnea (#oord.)& 8asile 3anea& 5ugen 9alade& :lorin 9etres#u& 7ogdan
0eodores#u& pp. ;(-;,.
!# )i)li2+a(i!%:
- 3inisterul 5du#aiei i Cer#etrii& Curri#ulum <aional& 9rograma #olar pentru #l. a 4I.
- Imanuel =eiss& Istoria lumii din preistorie p>n n anul (???& 5ditura 6ll& 7u#ureti& (??(&
pp. *@--,??.
- 8alentin Cior)ea& "in istoria se#olului 44& vol. I (1A1;-1A3A)& 5ditura 5x 9onto&
Constana& (??-& pp. 1(,-(,(.
- I. Ciuper# & 0otalitarismul . enomen al se#olului 44. Bepere& Cartea 5ditorial
"emiurg& Iai& (??-.
- 3odule de ormare din #adrul proie#tului: Competene cheie tic n curriculumul colar.
- 3odule de ormare din #adrul proie#tului: Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
prin activitati de mentorat.

1# t%$p+al%: ,? minute (1?
?,
-1?
,,
)
%# 'pa,ial%: #a)inetul de i%i#
(

D E S F 0 U R A R E A L E C I E I
50695C5 C5CDI5I $7. B51UB15 9B$C5"UB6C5 586CU6B5
(metode&
instrumente&
indi#atori)
de #oninut de
timp
orme de
organi%are
metode i
pro#edee
miEloa#e dida#ti#e
7" M$%&t
+2a&i8at+i!
1alutul! se menine ordinea i dis#iplina n
#las! 1e #itete #atalogul pentru notarea
a)senelor. 9roesorul i pregtete miEloa#ele
dida#ti#e ne#esare pentru ora de istorie i
soli#it elevilor s se pregteas# la r>ndul lor.
1F rontal #onversaia
expli#aia
- -
9" R%a!tuali8a+%a/
'i't%$ati8a+%a i
%'%&,iali8a+%a
!u&ti&,%l+
$,
:8erii# #unotinele elevilor din le#ia
anterioar& Forme de organizare statal&
soli#it>nd elevilor s rspund unui set de
ntre)ri:
-Care sunt #ele dou tipuri de orme de
organi%are statalG
- Ce repre%int monar'iaG "ar repu)li#aG
-"ai exemple de state monar'i#e din epo#a
#ontemporan.
-C>te tipuri de monar'ii #unoatei G
- Care este statul #are are n 5uropa o lung
tradiie monar'i#
parlamentar+#onstituionalG
- Ce stat asiati# i-a #onservat orma
monar'i#G
- Ce orm de guvernare a #unos#ut BusiaG
,F individual expli#aia - evaluare oral
evaluare
individual
;" Capta+%a at%&,i%i $1
$-
: 9re%entarea unor otograii sele#tate pentru
su)ie#tul le#iei.
(F rontal
individual
des#operirea
#onversaia
texte-suport su)
orm de proie#ie
-
<" A&u&,a+%a
)i%!ti*%l+
$1
$(
:1e enunea% titlul le#iei..
6stel& elevii des#oper # vor studia le#ia:
1F rontal des#operirea videoproie#tor -
3

$3
$*
$,
$-
Idei i regimuri politice
1#rierea titlului le#iei pe ta)l.
5numerarea i expli#area o)ie#tivelor& prin
des#operirea a#tivitilor #e vor #ondu#e la
atingerea a#estora.
#onversaia
euristi#
expli#aia
ta)la i #reta
text-suport su)
orm de proie#ie
=" Di+i4a+%a i&*.,.+ii
a#Prezentarea
coninutului ce
urmeaz a fi predat,
sistematizat i evaluat

)) prelegere interactiv
$1
$3
$,
$(
$*
9re%entarea le#iei #u aEutorul materialului
poHer point (s#'ema le#iei reali%at la ta)l):
se deines# i se expli# noile noiuni& #e
repre%int totalitarismul& #ara#teristi#ile
regimurilor& se pre%int primele state n #are a
aprut a#est enomen i #onse#inele negative
asupra omenirii.
:Impli#area elevilor& prin #ontri)uia #u idei
#unos#ute& n vi%ionarea i #omentarea unui
s#urt episod din ilmul /0iranii istoriei-
1talin(do#umentar)+Iitler in #olour
(*F rontal
rontal
individual
#onversaia
euristi#
le#tura
expli#ativ
expunerea
expli#aia
des#rierea
modelarea
)rainstorming
texte-suport su)
orm de proie#ie
videoproie#tor
ta)la i #reta
ilmul do#umentar
/0iranii istoriei-
1talin
(do#umentar)2 +
Iitler in #olour
evaluare oral
evaluare
individual
c ) oranizarea pentru
activitatea de rup -
-
: Jmprirea n mod aleatoriu a #artonaelor
#u dierite numere pentru a o)ine , e#'ipe de
elevi.
1F n grupuri
mi#i
(,x,K3?
elevi)
#onversaia !a+t&a% -
>" Si't%$ati8a+%a i
(i?a+%a !u&ti&,%l+
3F%%1)a!@ p+i&
+ap+ta+%a la
)i%!ti*%l% p+pu'%
i&i,ial/ !u 'li!ita+%a
%l%*il+#
$1
$(
$3
$*
$,
: 6e%area elevilor pe grupe. 5levii din
grupa 1 primes# stelua /CI<5G2& #ei din grupa
( stelua /U<"5G2& #ei din grupa 3 stelua
/CL<"G2& #ei din grupa * stelua /"5 C5G2&
#ei din grupa , stelua /C5G2.
=rupurile #ooperea% n ela)orarea
rspunsurilor.
Ca expirarea timpului& #opiii #omuni#
ntre)rile ela)orate printr-un repre%entant al
grupului
1*F n grupuri
mi#i
(,x,K3?
elevi)
5xplo%ia stelar
a#tivitatea pe
grupe #onstituite
n un#ie de
tema de%)aterii
1teluele #artonate
Jntre)rile
interevaluarea
n #adrul
grupului
A" O)ti&%+%a $1 9re%entarea ormei inale n aa #lasei i 1F n grupuri #onversaia 9rodusul reali%at interevaluarea
*

p%+(+$a&,%l+ $- argumentarea de #tre repre%entanii tuturor
e#'ipelor.
mi#i
expli#aia
pe )a%a iei de
lu#ru
n #adrul
grupului
B" &!C%i%+%a l%!,i%i $-
: 1oli#itarea de a sinteti%a le#ia i
impresiile provo#ate ntr-un #'estionar.
9roesorul a#e apre#ieri individuale i
#ole#tive asupra nivelului atins i asupra
#omportamentului la le#ie! 1unt notai elevii
#are s-au evideniat n #ursul le#iei #el mai
mult! 5levii primes# sar#ina de a reali%a un
proie#t despre /0otalitarism2& pentru
portooliul elevului& n #are s surprind ori#e
aspe#t #u impa#t negativ asupra so#ietii
umane.
1F individual
individual
#onversaia
expli#aia
expli#aia
#'estionare
ia de lu#ru
evaluare
individual
portooliu
,

S-ar putea să vă placă și