Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN nr.

277 din 19 martie 2012 pentru modificarea i


completarea Procedurii de autorizare a diriginilor de antier,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
turismului nr. 1.496/2011
Forma sintetic la data 28-May-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.
Avnd n vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n
construcii, cu modificrile ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind
controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
272/1994,
n baza prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr.
707/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 3 pct. II lit. e) i j)
din anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea
atribuiilor generale i specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de
posturi, precum i a normrii parcului auto i a consumului de carburani ale
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., cu modificrile i completrile
ulterioare,
n temeiul art. 11 alin. (2) i art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr.
1.631/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale
i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin.
Art. I
Procedura de autorizare a diriginilor de antier, aprobat prin Ordinul
ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 1.496/2011, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1.La articolul 6 se introduce o nou liniu, cu urmtorul cuprins:
"- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare."
2.La articolul 7, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizeaz urmtoarele abrevieri:
I.S.C. - Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C.;
PCU - punct de contact unic."
3.La articolul 8, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 8
(1) Poate solicita autorizarea ca diriginte de antier titularul unei diplome de inginer
i/sau arhitect, respectiv master/doctorat, n unul/mai multe dintre domeniile i
specializrile universitare menionate n tabelul prevzut la alin. (4) dac
ndeplinete condiia de experien profesional minim."
4.La articolul 8, tabelul de la alineatul (4) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"Cod
domeniu/
subdomeniu
de
autorizare
Domeniul/subdomeniul de
autorizare
Studii universitare
Experiena
profesional
minim
Domeniul Specializarea
1.
Consolidare i restaurare
monumente istorice - toate
categoriile de importan
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
10 ani
Arhitectur
Arhitectur
Conservare i restaurare de arhitectur
2. Construcii civile, industriale i agricole
2.1.
Construcii civile, industriale i
agricole - categoria de importan
D
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
Instalaii pentru construcii
Inginerie sanitar i protecia mediului
Inginerie urban i dezvoltare regional
mbuntiri funciare i dezvoltare rural
Construcii miniere
3 ani
Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
Arhitectur Arhitectur
2.2.
Construcii civile, industriale i
agricole - categoria de importan
C
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Inginerie urban i dezvoltare regional
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
5 ani
Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
Arhitectur Arhitectur
2.3.
Construcii civile, industriale i
agricole - categoria de important
B
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
Inginerie civil
8 ani
Arhitectur Arhitectur
2.4.
Construcii civile, industriale i
agricole - categoria de importan
A
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
Inginerie civil
10 ani
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu
3.1.
Drumuri, poduri, tunele, piste de
aviaie, transport pe cablu - de
interes naional
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Infrastructura transporturilor
metropolitane
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
8 ani
3.2.
Drumuri, poduri, tunele, piste de
aviaie, transport pe cablu - de
interes judeean
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Inginerie urban i dezvoltare regional
Infrastructura transporturilor
metropolitane
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii miniere
5 ani
3.3.
Drumuri, poduri, tunele, piste de
aviaie, transport pe cablu - de
interes local
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Inginerie urban i dezvoltare regional
Infrastructura transporturilor
metropolitane
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii miniere
5 ani
Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
Mine, petrol i
gaze
Inginerie minier
4. Ci ferate, metrou, tramvai Inginerie civil Ci ferate, drumuri i poduri 8 ani
Infrastructura transporturilor
metropolitane
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii miniere
5. Lucrri hidrotehnice
5.1.
Lucrri hidrotehnice - categoria
de importan D
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Inginerie urban i dezvoltare regional
Ci ferate, drumuri i poduri
mbuntiri funciare i dezvoltare rural
Construcii miniere
3 ani
Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
Mine, petrol i
gaze
Inginerie minier
5.2.
Lucrri hidrotehnice - categoria
de importan C
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
mbuntiri funciare i dezvoltare rural
Construcii miniere
5 ani
Mine, petrol i
gaze
Inginerie minier
5.3.
Lucrri hidrotehnice - categoria
de importan B
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Construcii miniere
8 ani
5.4.
Lucrri hidrotehnice - categoria
de importan A
Inginerie civil
Amenajri i construcii hidrotehnice
Construcii civile, industriale i agricole
10 ani
6.
Construcii edilitare i de
gospodrie comunal
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
Inginerie sanitar i protecia mediului
Inginerie urban i dezvoltare regional
mbuntiri funciare i dezvoltare rural
5 ani
Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
7. Lucrri de mbuntiri funciare Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Ci ferate, drumuri i poduri
Amenajri i construcii hidrotehnice
Inginerie sanitar i protecia mediului
mbuntiri funciare i dezvoltare rural
Inginerie urban i dezvoltare regional
5 ani
8. Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D)
8.1. Instalaii electrice
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
Instalaii pentru construcii - pompieri
5 ani
Inginerie
electric
Sisteme electrice
Electrotehnic
Electromecanic
Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Electronic aplicat
Inginerie
energetic
Energetic Electroenergetic
8.2. Instalaii sanitare, termoventilaii
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
5 ani Inginerie civil
Inginerie sanitar i protecia mediului
Construcii civile, industriale i agricole
*

Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
*

8.3. Instalaii gaze naturale
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
5 ani
Inginerie civil
Construcii civile, industriale i agricole
Inginerie civil
Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
Mine, petrol i
gaze
Inginerie de petrol i gaze
9. Reele
9.1. Reele electrice
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
5 ani
Inginerie civil Inginerie urban i dezvoltare regional
Inginerie
electric
Sisteme electrice
Electrotehnic
Electromecanic
Inginerie
energetic
Energetic Electroenergetic
9.2. Reele termice i sanitare
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
5 ani
Inginerie civil
Inginerie sanitar i protecia mediului
Construcii civile, industriale i agricole
*

Inginerie urban i dezvoltare regional
*

Inginerie i
management
Inginerie economic n construcii
*

Inginerie
energetic
Termoenergetic Energetic
9.3. Reele de telecomunicaii
Inginerie
electronic i
telecomunicaii
Tehnologii i sisteme de telecomunicaii
Reele i software de telecomunicaii
Electronic aplicat
5 ani
9.4. Reele de gaze naturale
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
5 ani
Mine, petrol i
gaze
Inginerie de petrol i gaze
9.5.
Reele pentru transportul
produselor petroliere
Ingineria
instalaiilor
Instalaii pentru construcii
5 ani
Mine, petrol i
gaze
Inginerie de petrol i gaze
Transportul, depozitarea i distribuia
hidrocarburilor
___
*
Experiena profesional minim n domeniul instalaiilor de termoventilaie - 5
ani."
5.La articolul 8, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(5) Pot solicita autorizarea ca diriginte de antier titularii unei diplome de inginer,
respectiv master/doctorat, n domenii (profiluri) i specializri echivalente celor
menionate n tabelul prevzut la alin. (4), dac ndeplinesc condiia de experien
profesional minim n domeniul/domeniile/subdomeniul/ subdomeniile
solicitat/solicitate."
6.La articolul 9, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Pentru subdomeniile 8.3 Instalaii gaze naturale i 9.4 Reele de gaze
naturale pot participa la examen i titularii unei diplome de inginer, respectiv
master/doctorat, n profilul politehnic, care sunt i titularii unei legitimaii valabile
de instalator autorizat n gaze naturale, emis de autoritatea naional de
reglementare competent, i care au o experien profesional minim n
domeniu/subdomeniu de 10 ani."
7.La articolul 11, dup alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu
urmtorul cuprins:
"(8) Dup nscrierea solicitanilor prevzui la alin. (1) n Registrul diriginilor de
antier autorizai, I.S.C., n termen de 30 de zile de la nregistrare, le transmite o
comunicare care atest acest fapt i care le va permite acestora exercitarea
activitii de diriginte de antier n Romnia pentru
domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile n care au fost autorizai."
8.La articolul 12, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 12
(1) Autorizarea diriginilor de antier se face de I.S.C. astfel:
a) pe baz de examen, n conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
b) fr examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, pentru:
1. solicitanii ceteni romni sau ceteni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care
ndeplinesc condiiile privind nivelul de studii i experien profesional, dein un
titlu de cadru didactic universitar i aparin unei instituii de nvmnt superior i
desfoar activiti didactice i de cercetare n unul dintre domeniile/subdomeniile
de autorizare prevzute la art. 8 alin. (4);
2. solicitanii ceteni romni sau ceteni ai altui stat membru U.E. sau S.E.E. care
dein un titlu tiinific de doctor n domeniul fundamental tiine inginereti n
unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevzute la art. 8 alin. (4) (sau
un document echivalent obinut n U.E. sau S.E.E.) pentru domeniul/subdomeniul n
care a fost elaborat teza de doctorat."
9.La articolul 12, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1
1
), cu
urmtorul cuprins:
"(1
1
) Solicitanii prevzui la alin. (1) lit. b) pct. 1 vor primi autorizarea astfel:
a) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul
n care i desfoar activitatea didactic/de cercetare; i/sau
b) pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomenii n
care deine un titlu tiinific de doctor n domeniul fundamental tiine inginereti
n unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevzute la art. 8 alin. (4)
pentru domeniul/subdomeniul n care a fost elaborat teza de doctorat."
10.Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 13
Comisia de autorizare se constituie i i desfoar activitatea conform
Regulamentului de organizare i funcionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin
decizie a inspectorului general al I.S.C."
11.Articolul 15 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 15
(1) Pentru nscrierea la examenul de autorizare, transmiterea dosarelor de
autorizare se face la I.S.C., prin serviciul potal, electronic sau prin intermediul PCU
electronic de la data la care acesta devine funcional.
(2) Termenul-limit de depunere a dosarelor este cu 30 de zile nainte de data
fixat pentru nceperea sesiunii de examinare."
12.Articolul 17 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 17
(1) Analizarea/Acceptarea dosarului depus de ctre solicitantul cetean romn sau
de ctre solicitantul cetean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se face de
ctre comisia de autorizare.
(2) Comunicarea domeniului/domeniilor/subdomeniului/ subdomeniilor pentru care
solicitantul este admis s participe la examenul de autorizare se face n termen de
cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completrilor solicitate."
13.La articolul 18, litera d) a alineatului (1) i alineatul (2) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"d) dovada achitrii taxei de autorizare cu cel puin 10 zile nainte de data nceperii
sesiunii de examinare. Depunerea ulterioar atrage respingerea dosarului.
(2) n cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicit n scris, n termen
de 7 zile de la data nregistrrii dosarului, completri i clarificri. Termenul maxim
de depunere a completrilor i clarificrilor este de 5 zile de la data primirii
comunicrii privind solicitrile de completare."
14.Articolele 21-23 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 21
(1) Examenul de autorizare se organizeaz, de regul, n dou sesiuni de
examinare pe an.
(2) Prin decizie a inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene i n
sesiuni extraordinare de autorizare, denumite n continuare sesiuni speciale.
Art. 22
Anunul privind organizarea i nominalizarea centrelor n care urmeaz s se
organizeze sesiune de examinare se public pe pagina de internet a I.S.C., cu
minimum 60 de zile nainte de data la care este programat sesiunea de
examinare.
Art. 23
Cu cel puin 5 zile nainte de perioada stabilit pentru desfurarea sesiunii de
examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se public listele candidailor i
domeniile/subdomeniile acceptate. Listele precizeaz pentru fiecare solicitant
centrul de examinare n care urmeaz s susin examenul de autorizare."
15.La articolul 24, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 24
(1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost
acceptat poate solicita I.S.C., n scris, cel mai trziu cu 5 zile naintea datei de
desfurare a examenului:
a) reprogramarea participrii la examenul de autorizare n urmtoarea sesiune de
examinare organizat de I.S.C.;
b) retragerea cererii de autorizare."
16.Articolul 27 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 27
(1) Sesiunea de examinare se va desfura dup un program aprobat de secretarul
general al I.S.C. i publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puin 5 zile nainte
de nceperea sesiunii de examinare.
(2) n data i la ora programat candidaii sunt acceptai n slile de examen pe
baza actului de identitate i a semnrii proceselor-verbale de participare.
(3) Nu este permis intrarea candidailor n sala de examinare dup ora programat
de ncepere a examenului."
17.Articolul 35 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 35
Rezultatele se afieaz pe pagina de internet a I.S.C. n termen de 5 zile lucrtoare
de la data ncheierii sesiunii de examinare."
18.La articolul 36, alineatele (1) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 36
(1) Eventualele contestaii cu privire la desfurarea i rezultatele examenului de
autorizare se pot depune la I.S.C. n termen de 3 zile lucrtoare de la data afirii
rezultatelor examenului de autorizare.
...............
(4) Analizarea contestaiilor se face n cel mult 15 zile de la expirarea termenului de
nregistrare a acestora. Rezultatele analizei contestaiilor se consemneaz ntr-un
proces-verbal, care se semneaz de toi membrii comisiei de soluionare a
contestaiilor i se arhiveaz. Rezultatele se public pe pagina de internet a I.S.C."
19.Articolul 39 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 39
Autorizaiile se emit de ctre I.S.C. n termen de 60 de zile de la data afirii
rezultatelor examenului de autorizare, locaia de unde pot fi ridicate de titulari, sub
semntur, fiind afiat pe pagina de internet a instituiei."
20.La articolul 42, alineatele (2) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) tampila poate fi comandat i realizat numai n baza autorizaiei eliberate de
I.S.C. sau a comunicrii prevzute la art. 11 alin. (8), potrivit modelului prevzut n
anexa nr. 4.
.............
(6) n caz de pierdere ori de sustragere a tampilei, deintorul are obligaia s
publice imediat un anun ntr-un cotidian de larg circulaie i s depun la I.S.C. o
notificare scris, nsoit de dovada publicrii anunului."
21.La articolul 44 litera A, punctele 8 i 14 se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"8. verific existena n proiect a programelor de faze determinante;
...............
14. verific existena anunului de ncepere a lucrrilor la emitentul autorizaiei i la
I.S.C.;"
22.La articolul 44 litera B, punctele 15 i 16 se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"15. anun I.S.C. privind oprirea/sistarea executrii lucrrilor de ctre
investitor/beneficiar pentru o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de
timp friguros, i verific punerea n siguran a construciei, conform proiectului;
16. anun I.S.C. privind reluarea lucrrilor la investiiile la care a fost oprit/sistat
executarea lucrrilor de ctre investitor/benefici ar pentru o perioad mai mare de
timp, exceptnd perioada de timp friguros;"
23.Articolul 45 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 45
De la data intrrii n vigoare a prezentei proceduri, toi diriginii de antier au
obligaia de a ntocmi Registrul de eviden a activitii de diriginte de antier, de a-
l prezenta anual pentru vizare la I.S.C, i de a-l prezenta ori de cte ori este
solicitat de reprezentanii I.S.C. Registrul de eviden a activitii de diriginte de
antier se ntocmete conform modelului prevzut n anexa nr. 5."
24.La articolul 46, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n vederea eliberrii duplicatului prevzut la alin. (1), titularul autorizaiei
adreseaz, n scris, conducerii I.S.C. o cerere nsoit de dovada achitrii taxei de
emitere a duplicatului, de o fotografie 3 x 4 cm i de copia anunului privind
pierderea autorizaiei aprut ntr-un cotidian de larg circulaie sau autorizaia
deteriorat, dup caz."
25.La articolul 51, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 51
(1) Suspendarea autorizaiei de diriginte de antier se poate dispune pe o perioad
limitat - de la 6 luni la 1 an - n situaia nclcrii art. 45 i a nclcrii repetate a
prevederilor art. 42 alin. (1) i ale art. 44, constatat i sancionat cu avertisment
n procesul-verbal de control i inspecie, potrivit legii, de ctre organele de control
ale I.S.C., astfel:
a) pentru 6 luni, dup a doua avertizare;
b) pentru 1 an, dup a treia avertizare."
26.La articolul 52, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 52
(1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizaiei se face n urma
constatrii uneia dintre situaiile prevzute la art. 51, precum i n cazul n care
faptele constituie infraciuni conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/1995,
cu modificrile ulterioare, n baza unui referat, elaborat de ctre direcia de
specialitate, prin care se motiveaz propunerea respectiv. Referatul este naintat
secretarului general al I.S.C. n vederea analizrii i lurii unei decizii."
27.La articolul 53, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) I.S.C. ine evidena autorizaiilor suspendate/anulate i nscrie sanciunea n
Registrul diriginilor de antier autorizai."
28.La articolul 54, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Titularii autorizaiilor suspendate/anulate trebuie s depun autorizaia la
I.S.C. n termen de 10 zile de la primirea comunicrii privind
suspendarea/anularea."
29.La articolul 56, alineatul 4 se abrog.
30.La articolul 57, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Pentru preschimbarea autorizaiilor prevzute la alin. (1) titularii vor depune la
I.S.C, prin unul dintre mijloacele prevzute la art. 15 alin. (1), urmtoarele
documente:
a) cerere de preschimbare, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 7;
b) copia/copiile autorizaiei/autorizaiilor emise anterior prezentei proceduri;
c) copia actului de identitate;
d) dou poze color 3 x 4 cm."
31.Dup articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57
1
, cu urmtorul
cuprins:
"Art. 57
1

Domeniile/Subdomeniile de autorizare a diriginilor de antier pentru care I.S.C. a
emis autorizaii, aflate n valabilitate, sunt prevzute n anexa nr. 8."
32.Articolul 58 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 58
(1) Taxa de autorizare este n valoare de 200 lei i se percepe pe domenii de
autorizare, cu excepia domeniilor 8 i 9 din tabelul prevzut la art. 8 alin. (4),
pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. Taxa de autorizare se achit de
ctre solicitant n contul I.S.C.
(2) Taxa de emitere a duplicatului este n valoare de 50 lei."
33.Articolul 61 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 61
Anexele nr. 1-8 fac parte integrant din prezenta procedur."
34.Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1, care face parte
integrant din prezentul ordin.
35.Anexa nr. 2 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2, care face parte
integrant din prezentul ordin.
36.Anexa nr. 5 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 3, care face parte
integrant din prezentul ordin.
37.Anexa nr. 6 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 4, care face parte
integrant din prezentul ordin.
38.Anexa nr. 7 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 5, care face parte
integrant din prezentul ordin.
39.Dup anexa nr. 7 se introduce o nou anex, anexa nr. 8, avnd cuprinsul
prevzut n anexa nr. 6, care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. III
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. va duce la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
-****-
p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
ANEXA Nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la procedur)
MODELUL CERERII DE AUTORIZARE
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII - I.S.C.
*

Subsemnatul/Subsemnata, ................................., cod numeric personal
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetenia: .................. identificat/identificat cu
.............. seria ........... nr. .............., cu domiciliul/reedina n ............ (adresa
complet) ...................., n conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a
diriginilor de antier, solicit nscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de
antier" pentru domeniile bifate mai jos:
1.Consolidare i restaurare monumente istorice
2.Construcii civile, industriale i agricole:
|_| 2.1. categoria de importan D
|_| 2.2. categoria de importan C
|_| 2.3. categoria de importan B
|_| 2.4. categoria de importan A
3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu:
|_| 3.1. de interes naional
|_| 3.2. de interes judeean
|_| 3.3. de interes local
|_| 4. Ci ferate, metrou, tramvai
5.Lucrri hidrotehnice:
|_| 5.1. categoria de importan D
|_| 5.2. categoria de importan C
|_| 5.3. categoria de importan B
|_| 5.4. categoria de importan A
|_| 6. Construcii edilitare i de gospodrie comunal
|_| 7. Lucrri de mbuntiri funciare
8.Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D)
|_| 8.1 Instalaii electrice
|_| 8.2. Instalaii sanitare i termoventilaii
|_| 8.3. Instalaii gaze naturale
9.Reele:
|_| 9.1. Reele electrice
|_| 9.2. Reele termice i sanitare
|_| 9.3. Reele de telecomunicaii
|_| 9.4. Reele de gaze naturale
|_| 9.5. Reele pentru transportul produselor petroliere
- Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
Nr.
file ........
Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitae aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 1.021/2004, unde n cadrul capitolului "Experiena profesional" se vor detalia cele mai importante
lucrri n domeniu
|_| Declaraie pe propria rspundere privind ndeplinirea condiiilor de experien profesional menionate la art.
8 alin. (4) din Procedura de autorizare a diriginilor de antier, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii
regionale i turismului nr. 1.496/2011 (procedura)
|_| Copia diplomei de studii
|_| Copia diplomei de doctor n tiine inginereti sau document echivalent
|_| Rezumatul tezei de doctorat
|_| Adeverin emis de instituia de nvmnt superior pentru cei cu titlu de cadru didactic universitar sau
document echivalent obinut n U.E. sau S.E.E.
|_| Copia actului de identitate sau a actului ce dovedete cetenia uneia dintre statele membre i a
documentelor de reedin n Romnia, dup caz
|_| Copia legitimaiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat n gaze naturale
|_| Certificat de cazier judiciar, din care s rezulte c nu sunt nscris n cazierul judiciar
|_| Declaraie scris pe propria rspundere c nu am svrit o infraciune sau o greeal profesional grav,
certificat conform art. 16 alin. (2) lit. b) din procedur
|_| Dou fotografii color format 3 x 4 cm
Pot fi contactat la numerele de telefon .................... e-mail ..................
Autorizaia o voi ridica de la ................................
Declar pe propria rspundere:
|_| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numrul/numerele de telefon i
adresa/adresele de e-mail menionate mai sus s fie publicate pe site-ul
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. (Bifai una dintre cele dou variante.)
Data: ..................
Semntura .................
____
*
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. prelucreaz datele dumneavoastr cu
caracter personal destinate ndeplinirii atribuiilor legale privind autorizarea
diriginilor de antier i publicarea Registrului diriginilor de antier autorizai pe
site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiai de dreptul de acces, de
intervenie asupra datelor i de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Pentru exercitarea acestor drepturi, v putei adresa Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C. cu o cerere scris, datat i semnat. De asemenea, v este
recunoscut dreptul de a v adresa justiiei.
Operator de date cu caracter personal nr. 16.017.
ANEXA Nr. 2:
(- Anexa nr. 2 la procedur)
DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ...................., cetean ..............................,
nscut/nscut la data de ............................ n localitatea ...............................,
domiciliat/domiciliat n ................................., str. ...................... nr.
................, bl. ............., sc ................, et. ............., ap. ...............,
sectorul/judeul ...................., posesor/posesoare al/a .................... seria
................ nr. ................., eliberat de ....................... la data de
......................, CNP ....................., cunoscnd dispoziiile Codului penal cu
privire la falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c ndeplinesc condiia de
experien profesional minim pentru
domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile de autorizare solicitat/solicitate prin
cererea nregistrat la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C, astfel:
Nr.
crt.
Angajator/Obiective de investiii Perioada Funcia deinut ResponsabilitiDau prezenta declaraie fiindu-mi necesar la Inspectoratul de Stat n Construcii -
I.S.C. pentru nscrierea la examenul de diriginte de antier.
Data ................ Semntura ................
ANEXA Nr. 3:
(- Anexa nr. 5 la procedur)
REGISTRU DE EVIDEN a activitii de diriginte de antier
Numele ....................., prenumele ..................
Autorizaie nr. .................... data ...............
Domeniul/Domeniile/Subdomeniul/Subdomeniile autorizat/autorizate
......................
Nr.
crt.
Obiectivul
(denumirea, adresa,
categoria de importan)
Nr. /data autorizaiei
de
construire/emitentul
Perioada Investitorul Proiectantul Executantul
1 ..............
2 .............
.... .............
Semntura i tampila dirigintelui de antier
.................
VIZAT ANUL .................
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII - I.S.C.
ANEXA Nr. 4:
(- Anexa nr. 6 la procedur)
MODELUL DECIZIEI de suspendare/anulare a autorizaiei de diriginte de antier
ANTET I.S.C.
Ctre .......................... (numele titularului autorizaiei de diriginte de antier)
..................
Spre tiin
................................ (investitorul la care este angajat dirigintele de antier)
....................
Ca urmare a analizrii Referatului nr. ............. / .................... prin care se
propune suspendarea/anularea autorizaiei de "Diriginte de antier" nr. .......... -
.................. din cauza nerespectrii:
...........................................................
..........................................................
i n conformitate cu prevederile cap. VIII din Procedura de autorizare a diriginilor
de antier, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr.
1.496/2011, s-a dispus:
SUSPENDAREA AUTORIZAIEI
pentru o perioad de .................... luni, ncepnd cu data de .................
sau
ANULAREA AUTORIZAIEI
ncepnd cu data de ...........................
Secretar general,
............................
LS.
ANEXA Nr. 5:
(- Anexa nr. 7 la procedur)
MODELUL CERERII de preschimbare a autorizaiei de diriginte de antier
Domnule Secretar General al Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
Subsemnatul/Subsemnata, ......................., cod numeric personal:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, v rog s aprobai preschimbarea
autorizaiei/autorizaiilor de diriginte de antier n valabilitate al crei/al cror titular
sunt i pe care o/le menionez mai jos:
nr. autorizaie; .................... emis la data: ....................
nr. autorizaie: ................... emis la data: .....................
nr. autorizaie: ................... emis la data: .....................
nr. autorizaie: ................... emis la data: .....................
nr. autorizaie: ................... emis la data: .....................
nr. autorizaie: ................... emis la data: .....................
Ataez la prezenta cerere:
|_| copia/copiile autorizaiei/autorizaiilor, certificat/certificate olograf de ctre
subsemnatul privind conformitatea cu originalul;
|_| copia actului de identitate, certificat olograf de ctre subsemnatul privind
conformitatea cu originalul;
|_| dou fotografii color format 3 x 4 cm.
Autorizaia preschimbat o voi ridica de la ..................
*)

___
*)
Se va meniona inspectoratul judeean n construcii de unde dorete solicitantul
s ridice autorizaia.
Date de contact:
Adresa: .................
Telefon: ...............
E-mail: ...............
Declar pe propria rspundere:
|_| sunt de acord/|_| nu sunt de acord ca numrul/numerele de telefon i
adresa/adresele de e-mail menionate mai sus s fie publicate pe site-ul
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. (Bifai una dintre cele dou variante.)
Data .....................
Semntura ...........
___
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. prelucreaz datele dumneavoastr cu
caracter personal destinate ndeplinirii atribuiilor legale privind autorizarea
diriginilor de antier i publicarea Registrului diriginilor de antier autorizai pe
site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiai de dreptul de acces, de
intervenie asupra datelor i de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale.
Pentru exercitarea acestor drepturi, v putei adresa Inspectoratului de Stat ta
Construcii - I.S.C. cu o cerere scris, datat i semnat. De asemenea, v este
recunoscut dreptul de a v adresa justiiei.
Operator de date cu caracter personal nr. 16017
ANEXA Nr. 6:
(- Anexa nr. 8 la procedur)
NOMENCLATORUL domeniilor/subdomeniilor de autorizare a diriginilor de antier
Denumirea domeniului de autorizare
Codul
domeniului pe
tampil
Produse pentru construcii 1PC
Consolidri construcii 1CC
Consolidare i restaurare monumente istorice - toate categoriile de importan 1CR
Construcii civile, industriale, agricole i miniere de suprafa - categoria de importan D 2.1
Construcii civile, industriale, agricole i miniere de suprafa - categoria de importan C 2.2
Construcii civile, industriale, agricole i miniere de suprafa - categoria de importan B 2.3
Construcii civile, industriale, agricole i miniere de suprafa - categoria de importan A 2.4
Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan D 2.1
Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan C 2.2
Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan B 2.3
Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan A 2.4
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes naional 3.1
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes judeean 3.2
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu - de interes local 3.3
Ci ferate, metrou, tramvai 4
Lucrri hidrotehnice, galerii subterane - categoria de importan D 5.1
Lucrri hidrotehnice, galerii subterane - categoria de importan C 5.2
Lucrri hidrotehnice, galerii subterane - categoria de importan B 5.3
Lucrri hidrotehnice, galerii subterane - categoria de importan A 5.4
Lucrri hidrotehnice - categoria de importan D 5.1
Lucrri hidrotehnice - categoria de importan C 5.2
Lucrri hidrotehnice - categoria de importan B 5.3
Lucrri hidrotehnice - categoria de importan A 5.4
Lucrri tehnico-edilitare i reele de ap i canalizare - de alimentri cu ap i de canalizare i reele 6.1
Lucrri tehnico-edilitare de alimentri cu ap i de canalizare 6.1
Construcii edilitare i de gospodrie comunal 6
Lucrri tehnico-edilitare i reele de ap i canalizare - de mbuntiri funciare 6.2
Lucrri tehnico-edilitare de mbuntiri funciare 6.2
Lucrri de mbuntiri funciare 7
Lucrri de construcii silvice 7LS
Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D) - Instalaii electrice 8.1
Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D) - Instalaii sanitare,
termoventilaii
8.2
Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D) - Instalaii gaze 8.3
Instalaii aferente construciilor (categoriile de importan A, B, C i D) - Instalaii gaze naturale 8.3
Reele electrice 9.1
Reele termice 9.2T
Reele termice i sanitare 9.2
Reele de telecomunicaii 9.3
Reele de gaze 9.4
Reele de gaze naturale 9.4
Reele pentru transportul produselor petroliere 9.5
Monumente, ansambluri i situri istorice, arheologice, de arhitectur sau cultur - consolidri 10.1
Monumente, ansambluri i situri istorice, arheologice, de arhitectur sau cultur - restaurri 10.2
Consolidri construcii - inclusiv monumente 10
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 216 din data de 2 aprilie 2012

Forma sintetic la data 28-May-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.