Sunteți pe pagina 1din 86

I.

Elemente de
semiologie radiologic!
a toracelui
1
luni, 1 noiembrie 2010
Teritoriul pulmonar central = C!i aerice
"esut intersti#ial de leg!tur!
Teritoriul pulmonar periferic = Schimburi
2
luni, 1 noiembrie 2010
LICHID
CELULE
SINDROM
PARENCHIMAL
Alveole - S. alveolar
Intersti"iu - S. intersti"ial
Vase - S. vascular
Bron#ii - S. bron#ic
3
luni, 1 noiembrie 2010
4
luni, 1 noiembrie 2010
5
luni, 1 noiembrie 2010
Modul de apari"ie al imaginilor
patologice pe Rgr. toracic!
1. ! absorb"iei razelor = " transparen"ei =
Opacitate - alb / gri deschis;
2. " absorb"iei razelor = ! transparen"ei =
Hipertransparen!" - negru / gri nchis;
3. Asocierea 1 + 2 = Imagine mixt":

Cavitate;

Nivel hidro-aeric.
6
luni, 1 noiembrie 2010
Leg!tura dintre aspectul unei
hipertransparen"e #i natura sa
Hipertransparen"!
toracic! nafara
ariei
parenchimului
pulmonar -
localizare
parietal"
7
luni, 1 noiembrie 2010
Leg!tura dintre aspectul unei
hipertransparen"e #i natura sa (2)
Hipertransparen"!
localizat!
endotoracic, dar
far! vase
pulmonare n
interior (desen
pulmonar) -
localizare
pleurala
8
luni, 1 noiembrie 2010
Leg!tura dintre aspectul unei
hipertransparen"e #i natura sa (3)
Hipertransparen"!
localizat!
endotoracic, dar
cu vasculariza"ie
redus! n interior
(desen pulmonar)
- localizare
parenchimatoas"
9
luni, 1 noiembrie 2010
Condi"iile n care o structur!
devine vizibil! radiologic
1. Intensitatea structurii (absorb"ia razelor)
s! e diferit! fa"! de mediul n care se
g!se#te structura (celelalte structuri
nconjur!toare);
2. Razele s! e tangente la interfa"a
structur!/mediu nconjur!tor pe o
adncime sucient!.
10
luni, 1 noiembrie 2010
11
luni, 1 noiembrie 2010
12
luni, 1 noiembrie 2010
13
luni, 1 noiembrie 2010
14
luni, 1 noiembrie 2010
Semnul Siluetei

Dou! structuri cu absorb"ie similar! a razelor


X (opacit!"i similare), acolate, #i pierd
conturul pe lungimea suprafe"ei de contact.
Siluetaj Suma"ie
15
luni, 1 noiembrie 2010
16
luni, 1 noiembrie 2010
17
luni, 1 noiembrie 2010
18
luni, 1 noiembrie 2010
19
luni, 1 noiembrie 2010
20
luni, 1 noiembrie 2010
21
luni, 1 noiembrie 2010
22
luni, 1 noiembrie 2010
23
luni, 1 noiembrie 2010
Bronhograa aeric!

Traiecte radiotransparente (bron#ii) pe fondul


unei opacit!"i (condensare alveolar!);

Cazuri particulare:

Alveola aerata / bron#ie aerat! = bronhograe absent!;

Alveola plina cu uid / bron#ia plin! cu uid =


bronhograe absent!;

Alveola plin" cu uid / bron#ia aerat" =


BRONHOGRAFIE PREZENT$;

Semnica"ia bronhograei aerice:

Condensare (consolidare alveolar!);

Substrat inamator
24
luni, 1 noiembrie 2010
BRONHOGRAFIE AERICA
25
luni, 1 noiembrie 2010
26
luni, 1 noiembrie 2010
27
luni, 1 noiembrie 2010
28
luni, 1 noiembrie 2010
29
luni, 1 noiembrie 2010
II. Sindroame n
patologia radiologic! a
toracelui
30
luni, 1 noiembrie 2010
1. Sindromul parietal
31
luni, 1 noiembrie 2010
Ce este sindromul
parietal?
32

Totalitatea informa"iilor ob"inute ntr-un


examen Rg toracic care sugereaz!
existen"a unor modic!ri

morfologice

structurale

n peretele toracelui.
luni, 1 noiembrie 2010
Elementele caracteristice Rg. ale
Sindromului parietal
1. Modic!ri ale p!r"ilor moi:

Cre#terea / reducerea grosimii:

Localizat! / generalizat!;

Calcic!ri;
2. Modic!ri osoase:

Osteolitice;

Osteocondensante
33
luni, 1 noiembrie 2010
Tipuri de imagini Rg. n
sindromul parietal
1. Opacit!"i;
2. Hipertransparen"e;
34
luni, 1 noiembrie 2010
Caracterele Rg. ale unei opacit"!i
cu punct de plecare parietal

Inciden!" de fa!":

Prezint! un contur care nu este identic pe


ntreaga sa circumferin"!:

contur net spre pulmon (interior);

contur #ters spre perete (la locul de inser"ie);

Inciden"! tangen!ial" (de prol sau oblic!):

Racord n pant! lin! cu peretele toracic;

Delimitare c!tre pulmon (interior) printr-un


lizereu opac (foi"ele pleurale mpinse).
35
luni, 1 noiembrie 2010
36
luni, 1 noiembrie 2010
37
luni, 1 noiembrie 2010
38
luni, 1 noiembrie 2010
39
luni, 1 noiembrie 2010
40
luni, 1 noiembrie 2010
Calcic!rile din sindromul parietal
41
luni, 1 noiembrie 2010
Caracterele hipertransparen"elor
din sindromul parietal

Benzi transparente multiple proiectate:

n peretele toracic (nafara cmpurilor pulmonare);

peste cmpurile pulmonare (efect de suma"ie);

Benzile muleaz! structurile anatomice


parietale;

Se extind la distan"!;

Antecedente specice;

Alte acumul!ri aerice: mediastin, pleur!


42
luni, 1 noiembrie 2010
43
luni, 1 noiembrie 2010
44
luni, 1 noiembrie 2010
45
Emzem subcutan +
pneumopericard + pneumomediastin
luni, 1 noiembrie 2010
2. Sindromul pleural
46
luni, 1 noiembrie 2010
Ce este sindromul
pleural?
47

Totalitatea informa"iilor ob"inute ntr-un examen


Rg toracic care sugereaz! existen"a unei
acumul!ri (rev!rsat, epan#ament)

lichidian

gazos

solid

mixt

n marea cavitate pleural!

pe traiectul scizurilor
luni, 1 noiembrie 2010
Tipuri de imagini Rg. n
sindromul pleural
1. Opacit!"i;
2. Hipertransparen"e;
3. Imagini mixte (nivele hidro-aerice)
48
luni, 1 noiembrie 2010
49
Rev!rsat lichidian liber n cavitatea pleural!

Opacitate ntins!, decliv!, cu:

Limita superioar!:

Concav!;

%tears!;

Ascendent! c!tre peretele toracic;

ntins! pe toat! suprafa"a unui hemitorace:

Fa"!: de la mediastin la peretele lateral toracic;

Prol: de la stern la peretele posterior toracic

Siluetarea tuturor structurilor cu care intr! n contact;

Mobilitate n func"ie de pozi"ia pacientului;

F"r":

Sistematizare;

Bronhograe aeric!;
luni, 1 noiembrie 2010
Opacit!"ile produse de
acumul!ri uide
pleurale
50
luni, 1 noiembrie 2010
51
Variante de rev!rsate lichidiene
pleurale

Dup! cantitate:

Foarte mare (efect de mas! / deplas!ri);

Foarte mic! (opaciere sinusuri costo-


diafragmatice: posterior, lateral);

Dup! localizare:

Liber

Cloazonat:

diafragmatic, scizural, latero-toracic, mediastinal etc.


luni, 1 noiembrie 2010
52
luni, 1 noiembrie 2010
53
luni, 1 noiembrie 2010
54
luni, 1 noiembrie 2010
55
luni, 1 noiembrie 2010
56
luni, 1 noiembrie 2010
luni, 1 noiembrie 2010
Opacitatea generat! de rev!rsatul
lichidian pleural cloazonat

Acumul!ri de lichid f!r! caracter decliv;

Formate prin sudarea foi"elor pleurale

Inciden"! ortograd!:

contururi nete, regulate;

racord n pant! lin! cu pleura adiacent!;

f!r! lizereu opac c!tre pl!mn;

nu se modic! o dat! cu schimbarea pozi"iei;

asociaz! frecvent alte modic!ri pleurale (pahipleurit!);

De prol; contururi #terse / invizibilitatea


opacit!"ii.
58
luni, 1 noiembrie 2010
59
Variante de rev!rsate cloazonate (localizare).
Exemple

Interlobar" (scizural"):

ntre foi"ele pleurei viscerale ale unei scizuri:

Inciden"a de fa"!: opacitate nespecic!

Prol: form! biconvex! (fusiform!)

Mediastinal":

ntre pleura visceral! medial! #i pleura parietal!


mediastinal!;

Siluetare a cordului;

Limita extern! net! / intern! invizibil!


luni, 1 noiembrie 2010
60
luni, 1 noiembrie 2010
61
luni, 1 noiembrie 2010
62
luni, 1 noiembrie 2010
63
Opacit!"i generate de
leziuni pleurale solide
luni, 1 noiembrie 2010
Pahipleurita (ngro#area pleural!)
64

Pleura se transform! ntr-o structur! groas!, broas!


(opac!) ce circumscrie zone variabile ca ntindere din
parenchimul pulmonar (sau un ntreg pulmon).

Aspect variabil f(ntindere):

benzi opace neregulate, inomogene ce urm!resc conturul


unui hemitorace;

reducerea transparen"ei unghiurilor costo-diafragmatice


(simzarea unghiurilor);

contur gros #i neregulat al apexurilor pulmonare;

scizuri ngro#ate;

benzi retractile ce tractioneaza diafragm / pleura


laterotoracic! / pericard (corturi pleurale) etc.
luni, 1 noiembrie 2010
65
luni, 1 noiembrie 2010
Pahipleurita (ngro#area pleural!) -2
66

Elementele general valabile ale aspectului Rg


al pahipleuritelor:

Opacitatea;

Conturul neregulat, dar net !

Intensitatea mare;

Tendin"a la ntindere pe suprafe"e mari pleurale;

Localiz!rile frecvent multiple;

Cu ct sunt mai importante, cap!t! un caracter mai


retractil;

Nu au nici o leg"tur" cu distribu!ia ziologic" a


benzilor de desen pulmonar.
luni, 1 noiembrie 2010
67
luni, 1 noiembrie 2010
68
luni, 1 noiembrie 2010
69
Calcic"rile pleurale

Cale nal! comun! a unor leziuni inamatorii sau


hemoragice;

Intensitate f. mare (calcar!)

Contur neregulat, net;

Structur! neomogen!

Sediu periferic:

latero, postero-toracic, mediastial, diafragmatic;

Inciden"! ortograd!:

orientare vertical!;

Inciden"! perpendicular!:

opacit!"i de form! foarte neregulat!, n hart! geograc!.


luni, 1 noiembrie 2010
70
luni, 1 noiembrie 2010
71
luni, 1 noiembrie 2010
Tumorile pleurale

Opacitate:

unic! / multiple;

omogen!;

n raport cu versantul intern al peretelui toracic;

contur extern invizibil;

contur intern net, dar de obicei neregulat, ! convex spre


pl!mn;

f"r" liz" osoas".


72
luni, 1 noiembrie 2010
73
luni, 1 noiembrie 2010
74
luni, 1 noiembrie 2010
Hipertransparen"ele
pleurale
75
luni, 1 noiembrie 2010
76
Pneumothorax-ul liber al marii
cavit!"i pleurale

Acumulare gazoas! (aeric!) ntre foi"ele pleurale;

3 caractere denitorii:
1. hipertransparen"! f!r! desen pulmonar (astructural!);
2. localizare periferic!, intratoracic! dar extrapulmonar!;
3. delimitare net! de parenchimul pulmonar adiacent prin n
lizereu opac (pleura visceral!)

Localizare predominent antigravita"ional!

Pulmonul colabeaz! progresiv, c!tre hil, cade spre


baza hemitoracelui.
luni, 1 noiembrie 2010
77
Variante catitative de pneumothorax

Pneumothorax-ul mic:

n! hipertransparen"! apical! pulmonar!;

identicare doar la o examinare atent!;

#i modic! situarea o dat! cu schimbarea pozi"iei


bolnavului;

manevr! de sensibilizare: Rg n expir for"at;

de elec"ie: CT toracic.
luni, 1 noiembrie 2010
78
luni, 1 noiembrie 2010
79
luni, 1 noiembrie 2010
80
Variante cantitative de pneumothorax (2)

Pneumothorax-ul sufocant (cu supap"):

Asimetrie toracic!:

expansionare hemitorace afectat: arcuri costale, spa"ii


intercostale;

hemidiafragm aplatizat / curbur! inversat!;

mediastin deviat controlateral;

ntreg hemitorace hipertransparent, f!r! structur!


pulmonar!;

Bont pulmonar mic, opac, retractat median #i inferior;

Pulmon controlateral n hiperina"ie;

Urgen!" diagnostic! #i terapeutic!.


luni, 1 noiembrie 2010
81
luni, 1 noiembrie 2010
82
luni, 1 noiembrie 2010
Imaginile mixte
pleurale
83
luni, 1 noiembrie 2010
Hidropneumothorax-ul
84

Acumulare mixt!, uid! #i aeric! ntre foi"ele


pleurale;

Caractere Rg combinate de rev!rsat lichidian


pleural + pneumothorax, dar:

contur superior net, regulat, orizontal (nu ascendent,


nu #ters);

interfa"! lichid (decliv) / aer (antidecliv): nivel hidro-


aeric;

Poate liber sau cloazonat.

Dd important cu imaginile hidro-aerice


intraparenchimatoase pulmonare
luni, 1 noiembrie 2010
85
luni, 1 noiembrie 2010
86
luni, 1 noiembrie 2010

S-ar putea să vă placă și