Sunteți pe pagina 1din 101

7.

Sindromul mediastinal
1
Tipuri de leziuni n S. mediastinal
Opacit!!i
F rar: hipertransparen!e
Rarissim: imagini mixte (hidroaerice)
2
Ce este S. mediastinal?
Orice situa!ie n care pe imaginea Rg. se
identic! o modicare a:
dimensiunilor;
formei
mediastinului:
Modicarea arcurilor mediastinale
3
LIMITA EXTERNA NET! !I CONTINU!
FORMA CONVEX! SPRE PLAMN
RACORD N PANT! LIN! CU MEDIASTINUL
LIMITA INTERN! NEDELIMITABIL! (SILUETAJ)
CARACTERELE GENERALE ALE
OPACIT!"ILOR MEDIASTINALE
4
Semiologia opacit"#ilor mediastinale
DEPLAS"RI ALE LINIILOR MEDIASTINALE;
SEMNUL SILUETEI;
SEMNUL CERVICO-TORACIC;
SEMNUL CONVERGEN"EI HILULUI;
SEMNUL ACOPERIRII HILULUI;
SEMNUL ICEBERG ului;
SEMNUL ATRAC"IEI ESOFAGULUI
5
Semnul cervico-toracic
6
7
8
9
Semnul aisberg-ului
10
11
12
13
Semnul siluetei
14
15
16
17
18
19
Semnul acoperirii
hilare:
T. anterioar"
20
Semnul acoperirii
hilare:
T. posterioar"
21
Semnul
convergen#ei
hilare
22
MASE CU DENSIT!"I SPECIFICE
AER = EFRACTIE, SUPURATIE;
GR"SIME = LIPOM;
AP" = CHISTE, COLECTII ;
CALCIU;
ARTEFACTE = METAL = CORPI STRAINI
23
24
25
Hipertransparen#ele mediastinale
PNEUMOMEDIASTINUL;
ANOMALIILE ESOFAGULUI;
ABCESUL MEDIASTINAL
26
27
28
29
8. Sindromul vascular
30
nglobeaz" modic!ri ale vaselor pulmonare:
calibru;
num"r;
distribu#ie
CRE!TERE LOCALIZAT! DE CALIBRU
CRE!TERE GENERALIZAT! DE CALIBRU:
- PRIN DEBIT ARTERIAL
- PRIN STAZA VENOASA
REDUCEREA DE CALIBRU (LOCALIZAT! SAU
GENERALIZAT!)
CRE!TERE CENTRALA DE CALIBRU CU REDUCERE
PERIFERIC! (HIPERTENSIUNE PULMONAR!)
Sindromul vascular
31
ARTERA PULMONAR!: TRUNCHI
ARTERA PULMONAR! DREAPT!:
oblic orizontal":
ram superior;
ram inferior.
ARTERA PULMONARA STANG!:
mai scurt" ca dreapta;
ascendent" - diviziune posterioar"
URMEAZ! DIVIZIUNEA BRON!IC! SE TERMIN! N
RE"EAUA PERIALVEOLAR!
Vasele pulmonare
32
Circula#ia nutritiv" = Aa. bron%ice;
Urmeaz" diviziunea bron%iilor,
anastomozndu-se cu circula#ia func#ional"
Re#eaua limfatic" - traiectul venelor
pulmonare
Circula#ia venoas" - traiect orizontal, separat
de a. %i de bron%ie;
4 vv. pulmonare (sup. %i inf.) AS
33
34
35
Hipertensiunea arterial"
pulmonar"
1. Hiluri pulmonare cu arie de proiec!ie
crescut!, ramicate
2. Decalibrare brusc! a ramurilor de AP n
regiunea perihilar!;
3. Periferie pulmonar! s!rac! n benzi de
desen pulmonar.
36
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Perihilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Hil
Perihilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Manta pulm.
Hil
Perihilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Manta pulm.
Hil
Perihilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Manta pulm.
Hil
Perihilar
sncter precapilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Manta pulm.
Hil
Perihilar
sncter precapilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Manta pulm.
Hil
Perihilar
sncter precapilar
37
Func#ionare sncter precapilar
VD AS
capilare pulm.
Hil
Perihilar
Manta pulm.
Hil
Perihilar
sncter precapilar
37
38
Staza venoas" pulmonar"
Redistribu#ia vascular!;
Edemul intersti#ial;
Rev!rsatul pleural;
Edemul alveolar;
hemosideroza
nodulii de osicare
39
40
41
42
9. Modic"rile de
congura&ie ale cordului
43
Dilata&ia AS
Inciden#! de fa#!:
Bombare AMS in por#iunea inferioar!;
Deschiderea unghiului carinei;
Arc suplimentar pe marginea dreapt! a
cordului
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Dilata&ia de VS
47
48
48
48
48
49
49
49
Hipertroa de VS
50
51
51
51
51
Dilata&ia / Hipertroa de
VD
52
53
53
53
54
Dilata&ia AD
55
56
Dilata&ia trunchiului de
arter" pulmonar"
57
58
59
59
Dilata&ia aortei toracice
60
61
61
61
Succes la digestiv
62