Sunteți pe pagina 1din 12

Legea privind finantele publice

SECIUNEA 1
Elemente fundamentale ale procesului bugetar
1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care
ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;
2. exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz se aprob se execut i
se raporteaz bugetul;
3. articol bugetar - subdi!iziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare determinat n funcie de
caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei
cheltuieli indiferent de aciunea la care se refer;
". autorizare bugetar - aprobare dat ordonatorilor de credite de a anga#a i$sau de a efectua pli ntr-
o perioad dat n limita creditelor bugetare aprobate;
%. buget - document prin care sunt pre!zute i aprobate n fiecare an !eniturile i cheltuielile sau
dup caz numai cheltuielile n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice;
&. clasificaie bugetar - gruparea !eniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dup
criterii unitare;
'. credit bugetar - sum aprobat prin buget reprezent(nd limita maxim p(n la care se pot ordonana
i efectua pli n cursul anului bugetar pentru anga#amentele contractate n cursul exerciiului bugetar
i$sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale respecti! se pot anga#a ordonana i efectua
pli din buget pentru celelalte aciuni;
). deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat ordonatorului principal de credite de ctre
*inisterul +inanelor ,ublice prin trezoreria statului n limita creia se pot efectua repartizri de
credite bugetare i pli;
-. execuie bugetar - acti!itatea de ncasare a !eniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor
aprobate prin buget;
1.. instituii publice - denumire generic ce include ,arlamentul /dministraia ,rezidenial
ministerele celelalte organe de specialitate ale administraiei publice alte autoriti publice instituiile
publice autonome precum i instituiile din subordinea acestora indiferent de modul de finanare a
acestora;
11. lege bugetar anual - lege care pre!ede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar !eniturile i
cheltuielile bugetare precum i reglementri specifice exerciiului bugetar;
12. lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar anual;
13. lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se !erific existena
anga#amentelor se determin sau se !erific realitatea sumei datorate se !erific condiiile de
exigibilitate ale anga#amentului pe baza documentelor #ustificati!e care s ateste operaiunile
respecti!e;
1". ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm c li!rrile de
bunuri i de ser!icii au fost efectuate sau alte creane au fost !erificate i c plata poate fi realizat;
1%. plata cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare reprezent(nd actul final prin care instituia
public achit obligaiile sale fa de teri;
1&. anga#area cheltuielilor - orice act prin care o autoritate competent potri!it legii afecteaz fonduri
publice unei anumite destinaii n limita creditelor bugetare aprobate;
1'. 0istemul bugetar al 1om(niei este unitar i cuprinde2
a3 bugetul de stat;
b3 bugetul asigurrilor sociale de stat;
c3 bugetele locale;
d3 bugetele fondurilor speciale;
d3 bugetul trezoreriei statului;
e3 bugetele instituiilor publice autonome;
f3 bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetul de stat bugetul asigurrilor
sociale de stat i bugetele fondurilor speciale dup caz;
g3 bugetele instituiilor publice finanate integral din !enituri proprii;
h3 bugetele fondurilor pro!enite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale cror
rambursare dob(nzi i alte costuri se asigur din fonduri publice;
i3 bugetele fondurilor externe nerambursabile.
1). proces bugetar - etape consecuti!e de elaborare aprobare executare control i raportare ale
bugetului care se ncheie cu aprobarea contului general de execuie a acestuia;
1-. !irare de credite bugetare - operaiune prin care se diminueaz creditul bugetar de la o
subdi!iziune a clasificaiei bugetare care prezint disponibiliti i se ma#oreaz corespunztor o alt
subdi!iziune la care fondurile sunt insuficiente cu respectarea dispoziiilor legale de efectuare a
operaiunilor respecti!e.
4reditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru finanarea funciilor administraiei publice
programelor aciunilor obiecti!elor i sarcinilor prioritare potri!it scopurilor pre!zute n legi i alte
reglementri i !or fi anga#ate i folosite n strict corelare cu gradul pre!izionat de ncasare a
!eniturilor bugetare.
5egile bugetare anuale pot fi modificate n cursul exerciiului bugetar prin legi de rectificare elaborate
cel mai t(rziu p(n la data de 3. noiembrie. 5egilor de rectificare li se !or aplica aceleai proceduri ca
i legilor bugetare anuale iniiale cu excepia termenelor din calendarul bugetar.
Principii i reguli bugetare
,rincipiul uni!ersalitii
613 7eniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate n sume brute.
623 7eniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume cu excepia donaiilor
i sponsorizrilor care au stabilite destinaii distincte.
,rincipiul publicitii
0istemul bugetar este deschis i transparent acestea realiz(ndu-se prin2
a3 dezbaterea public a proiectelor de buget cu prile#ul aprobrii acestora;
b3 dezbaterea public a conturilor generale anuale de execuie a bugetelor cu prile#ul aprobrii
acestora;
c3 publicarea n *onitorul 8ficial al 1om(niei ,artea 9 a actelor normati!e de aprobare a bugetelor i
conturilor anuale de execuie a acestora;
d3 mi#loacele de informare n mas pentru difuzarea informaiilor asupra coninutului bugetului
except(nd informaiile i documentele nepublicabile pre!zute de lege.
,rincipiul anualitii
613 7eniturile i cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioad de un an care corespunde
exerciiului bugetar.
623 :oate operaiunile de ncasri i pli efectuate n cursul unui an bugetar n contul unui buget
aparin exerciiului corespunztor de execuie a bugetului respecti!.
,rincipiul specializrii bugetare
7eniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aprob n buget pe surse de pro!enien i respecti!
pe categorii de cheltuieli grupate dup natura lor economic i destinaia acestora potri!it clasificaiei
bugetare.
,rincipiul unitii monetare
:oate operaiunile bugetare se exprim n moned naional.
5imite pri!ind micorarea !eniturilor i ma#orarea cheltuielilor bugetare
613 ;n cazurile n care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normati!e a cror aplicare
atrage micorarea !eniturilor sau ma#orarea cheltuielilor aprobate prin buget trebuie s se pre!ad i
mi#loacele necesare pentru acoperirea minusului de !enituri sau creterea cheltuielilor. ;n acest scop
<u!ernul prin ordonatorii principali de credite n domeniul crora se iniiaz proiecte de acte
normati!e i *inisterul +inanelor ,ublice !a elabora fia financiar care se ataeaz la expunerea de
moti!e sau la nota de fundamentare dup caz ca document necesar pentru dezbaterea proiectului i
care !a fi actualizat n concordan cu e!entualele modificri inter!enite n proiectul de act normati!.
;n aceast fi se nscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat care trebuie s aib n
!edere2
a3 schimbrile anticipate n !eniturile i cheltuielile bugetare pentru anul curent i urmtorii " ani;
b3 ealonarea anual a creditelor bugetare n cazul aciunilor multianuale;
c3 propuneri realiste n !ederea acoperirii ma#orrii cheltuielilor;
d3 propuneri realiste n !ederea acoperirii minusului de !enituri.
623 ;n cazul propunerilor legislati!e <u!ernul !a transmite 4amerei =eputailor sau 0enatului dup
caz fia financiar pre!zut la alin. 613 n termen de "% de zile de la data primirii solicitrii.
633 =up depunerea proiectului legii bugetare anuale la ,arlament pot fi aprobate acte normati!e
numai n condiiile pre!ederilor alin. 613 dar cu precizarea surselor de acoperire a diminurii
!eniturilor sau a ma#orrii cheltuielilor bugetare aferente exerciiului bugetar.
SECIUNEA a !a
Competen"e i responsabilit#"i $n procesul bugetar
/probarea bugetelor
613 >ugetul de stat bugetul asigurrilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale bugetele
instituiilor publice autonome bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat bugetele
fondurilor externe nerambursabile bugetul trezoreriei statului i bugetele instituiilor publice se aprob
astfel2
a3 bugetul de stat bugetul asigurrilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale bugetele creditelor
externe contractate sau garantate de stat i bugetele fondurilor externe nerambursabile prin lege;
b3 bugetele instituiilor publice autonome de ctre organele abilitate n acest scop prin legi speciale;
c3 bugetele instituiilor publice finanate parial din bugetele pre!zute la lit. a3 prin lege ca anexe la
bugetele ordonatorilor principali de credite;
d3 bugetele instituiilor publice finanate integral din bugetele pre!zute la lit. a3 de ctre ordonatorul
de credite ierarhic superior al acestora;
e3 bugetele instituiilor publice care se finaneaz integral din !enituri proprii de ctre organul de
conducere al instituiei publice i cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
f3 bugetul trezoreriei statului prin hotr(re a <u!ernului.
623 >ugetele pre!zute la alin. 613 lit. d3 i e3 se aprob n termen de 1% zile de la data publicrii legii
bugetare anuale sau a legii de rectificare n *onitorul 8ficial al 1om(niei ,artea 9.
1olul ,arlamentului
613 ,arlamentul adopt legile bugetare anuale i legile de rectificare elaborate de <u!ern n contextul
strategiei macroeconomice asumate de acesta.
623 ;n cazul n care legile bugetare anuale depuse n termen legal nu au fost adoptate de ctre
,arlament p(n cel t(rziu la data de 1% decembrie a anului anterior anului la care se refer proiectul de
buget <u!ernul !a solicita ,arlamentului aplicarea procedurii de urgen.
633 ;n timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale care determin
ma#orarea ni!elului deficitului bugetar.
6"3 ,arlamentul adopt legile contului general anual de execuie.
1olul <u!ernului
613 <u!ernul asigur realizarea politicii fiscal-bugetare care ia n considerare perspecti!ele economice
i prioritile politice cuprinse n ,rogramul de gu!ernare acceptat de ,arlament.
623 <u!ernul asigur2
a3 elaborarea raportului pri!ind situaia macroeconomic pentru anul bugetar respecti! i proiecia
acesteia n urmtorii 3 ani;
b3 elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale i transmiterea acestora spre adoptare ,arlamentului
n cadrul termenului limit pre!zut de prezenta lege;
c3 exercitarea conducerii generale a acti!itii executi!e n domeniul finanelor publice scop n care
examineaz periodic execuia bugetar i stabilete msuri pentru meninerea sau mbuntirea
echilibrului bugetar dup caz;
d3 supunerea spre adoptare ,arlamentului a proiectelor legilor de rectificare i a contului general anual
de execuie;
e3 utilizarea fondului de rezer! bugetar i a fondului de inter!enie la dispoziia sa pe baz de
hotr(ri.
1olul *inisterului +inanelor ,ublice
;n domeniul finanelor publice *inisterul +inanelor ,ublice are n principal urmtoarele atribuii2
a3 coordoneaz aciunile care sunt n responsabilitatea <u!ernului cu pri!ire la sistemul bugetar i
anume2 pregtirea proiectelor legilor bugetare anuale ale legilor de rectificare precum i ale legilor
pri!ind aprobarea contului general anual de execuie;
b3 dispune msurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;
c3 emite norme metodologice pri!ind elaborarea bugetelor i forma de prezentare a acestora;
d3 emite norme metodologice precizri i instruciuni prin care se stabilesc practicile i procedurile
pentru ncasarea !eniturilor anga#area lichidarea ordonanarea i plata cheltuielilor controlul
cheltuirii acestora ncheierea exerciiului bugetar anual contabilizarea i raportarea;
e3 solicit rapoarte i informaii oricror instituii care gestioneaz fonduri publice;
f3 aprob clasificaiile bugetare precum i modificrile acestora;
g3 analizeaz propunerile de buget n etapele de elaborare a bugetelor;
h3 furnizeaz ,arlamentului la cererea acestuia cu spri#inul ordonatorilor principali de credite
documentele care au stat la baza fundamentrii proiectelor legilor bugetare anuale;
i3 asigur monitorizarea execuiei bugetare iar n cazul n care se constat abateri ale !eniturilor i
cheltuielilor de la ni!elurile autorizate propune <u!ernului msuri pentru reglementarea situaiei;
#3 a!izeaz n faz de proiect acordurile memorandumurile protocoalele sau alte asemenea nelegeri
ncheiate cu partenerii externi precum i proiectele de acte normati!e care conin implicaii
financiare;
?3 stabilete coninutul forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii
principali de credite;
l3 blocheaz sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fr temei legal sau fr
#ustificare n bugetele ordonatorilor de credite;
m3 dispune msurile necesare pentru administrarea i urmrirea modului de utilizare a fondurilor
publice destinate cofinanrii n bani rezultate din contribuia financiar extern acordat <u!ernului
1om(niei;
n3 colaboreaz cu >anca @aional a 1om(niei la elaborarea balanei de pli externe a balanei
creanelor i anga#amentelor externe a reglementrilor n domeniul monetar i !alutar;
o3 prezint semestrial <u!ernului i comisiilor pentru buget finane i bnci ale ,arlamentului
mpreun cu >anca @aional a 1om(niei informri asupra modului de realizare a balanei de pli
externe i a balanei creanelor i anga#amentelor externe i propune soluii de acoperire a deficitului
sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanei de pli externe;
p3 particip n numele statului n ar i n strintate dup caz la tratati!e externe pri!ind acordurile
bilaterale i multilaterale de promo!are i prote#are a in!estiiilor i con!eniile de e!itare a dublei
impuneri i combatere a e!aziunii fiscale i mpreun cu >anca @aional a 1om(niei n probleme
financiare !alutare i de pli;
r3 ndeplinete i alte atribuii pre!zute de dispoziiile legale.
4ategorii de ordonatori de credite
613 8rdonatorii principali de credite sunt minitrii conductorii celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale conductorii altor autoriti publice i conductorii instituiilor publice
autonome.
623 8rdonatorii principali de credite pot delega aceast calitate nlocuitorilor de drept secretarilor
generali sau altor persoane mputernicite n acest scop. ,rin actul de delegare ordonatorii principali de
credite !or preciza limitele i condiiile delegrii.
633 ;n cazurile pre!zute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau
persoanele desemnate prin aceste legi.
6"3 4onductorii instituiilor publice cu personalitate #uridic din subordinea ordonatorilor principali
de credite sunt ordonatori secundari sau teriari de credite dup caz.
1olul ordonatorilor de credite
613 8rdonatorii principali de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu i
pentru bugetele instituiilor publice ierarhic inferioare ai cror conductori sunt ordonatori secundari
sau teriari de credite dup caz n raport cu sarcinile acestora potri!it legii.
623 8rdonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate potri!it alin. 613 pentru
bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice subordonate ai cror conductori sunt
ordonatori teriari de credite n raport cu sarcinile acestora potri!it legii.
633 8rdonatorii teriari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru
realizarea sarcinilor instituiilor pe care le conduc potri!it pre!ederilor din bugetele aprobate i n
condiiile stabilite prin dispoziiile legale.
6"3 8rdonatorii principali de credite !or repartiza potri!it alin. 613 creditele bugetare dup reinerea a
1.A din pre!ederile aprobate acestora pentru asigurarea unei execuii bugetare prudente cu excepia
cheltuielilor de personal i a celor care decurg din obligaii internaionale care !or fi repartizate
integral. 1epartizarea sumelor reinute n proporie de 1.A se face n semestrul al doilea dup
examinarea de ctre <u!ern a execuiei bugetare pe primul semestru.
6%3 :oate instituiile publice trebuie s aib bugetul aprobat potri!it pre!ederilor prezentei legi.
1esponsabilitile ordonatorilor de credite
613 8rdonatorii de credite au obligaia de a anga#a i de a utiliza creditele bugetare numai n limita
pre!ederilor i destinaiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de acti!itatea instituiilor publice
respecti!e i cu respectarea dispoziiilor legale.
623 8rdonatorii de credite rspund potri!it legii de2
a3 anga#area lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare repartizate i
aprobate potri!it pre!ederilor art. 21;
b3 realizarea !eniturilor;
c3 anga#area i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d3 integritatea bunurilor ncredinate instituiei pe care o conduc;
e3 organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra
situaiei patrimoniului aflat n administrare i execuiei bugetare;
f3 organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului de lucrri
de in!estiii publice;
g3 organizarea e!idenei programelor inclusi! a indicatorilor afereni acestora;
h3 organizarea i inerea la zi a e!idenei patrimoniului conform pre!ederilor legale.
4ontrolul financiar pre!enti! i auditul intern se exercit asupra tuturor operaiunilor care afecteaz
fondurile publice i$sau patrimoniul public i sunt exercitate conform reglementrilor legale n
domeniu.
4ontrolul financiar pre!enti! propriu
613 /nga#area lichidarea i ordonanarea cheltuielilor din fonduri publice se aprob de ordonatorul de
credite iar plata acestora se efectueaz de ctre contabil.
623 /nga#area i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu !iza prealabil de control financiar
pre!enti! propriu potri!it dispoziiilor legale.
Procesul bugetar
,roiectele legilor bugetare anuale i ale bugetelor se elaboreaz de ctre <u!ern prin *inisterul
+inanelor ,ublice pe baza2
a3 prognozelor indicatorilor macroeconomici i sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz
proiectul de buget precum i pentru urmtorii 3 ani;
b3 politicilor fiscale i bugetare;
c3 pre!ederilor memorandumurilor de finanare ale memorandumurilor de nelegere sau ale altor
acorduri internaionale cu organisme i instituii financiare internaionale semnate i$sau ratificate;
d3 politicilor i strategiilor sectoriale a prioritilor stabilite n formularea propunerilor de buget
prezentate de ordonatorii principali de credite;
e3 propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
f3 programelor ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau
ansamblu de aciuni crora le sunt asociate obiecti!e precise i indicatori de rezultate i de eficien;
programele sunt nsoite de estimarea anual a performanelor fiecrui program care trebuie s
precizeze2 aciunile costurile asociate obiecti!ele urmrite rezultatele obinute i estimate pentru anii
urmtori msurate prin indicatori precii a cror alegere este #ustificat;
g3 propunerilor de sume defalcate din unele !enituri ale bugetului de stat precum i de transferuri
consolidabile pentru autoritile administraiei publice locale;
h3 posibilitilor de finanare a deficitului bugetar.
0tructura bugetelor
613 7eniturile i cheltuielile se grupeaz n buget pe baza clasificaiei bugetare.
623 7eniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole iar cheltuielile pe pri capitole subcapitole
titluri articole precum i alineate dup caz.
633 4heltuielile pre!zute n capitole i articole au destinaie precis i limitat.
6"3 @umrul de salariai permaneni i temporari i fondul salariilor de baz se aprob distinct prin
anex la bugetul fiecrui ordonator principal de credite. @umrul de salariai aprobat fiecrei instituii
publice nu poate fi depit.
6%3 4heltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar n conformitate cu creditele de
anga#ament i duratele de realizare a in!estiiilor.
6&3 ,rogramele se aprob ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
6'3 +ondurile externe nerambursabile se cuprind n anexe la bugetele ordonatorilor principali de
credite i se aprob o dat cu acestea.
+onduri la dispoziia <u!ernului
613 ;n bugetul de stat se includ +ondul de rezer! bugetar la dispoziia <u!ernului i +ondul de
inter!enie la dispoziia <u!ernului.
623 +ondul de rezer! bugetar la dispoziia <u!ernului se repartizeaz unor ordonatori principali de
credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale pe baz de hotr(ri ale <u!ernului pentru finanarea
unor cheltuieli urgente sau nepre!zute aprute n timpul exerciiului bugetar.
633 /locarea de sume din +ondul de rezer! bugetar la dispoziia <u!ernului pentru bugetele locale
se face prin ma#orarea sumelor defalcate din unele !enituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de
la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru in!estiii finanate parial din mprumuturi externe dup
caz.
6"3 +ondul de inter!enie la dispoziia <u!ernului se repartizeaz unor ordonatori principali de credite
ai bugetului de stat i ai bugetelor locale pe baz de hotr(ri ale <u!ernului pentru finanarea unor
aciuni urgente n !ederea nlturrii efectelor unor calamiti naturale i spri#inirii persoanelor fizice
sinistrate.
6%3 ;n cursul exerciiului bugetar +ondul de inter!enie la dispoziia <u!ernului poate fi ma#orat de
<u!ern din +ondul de rezer! bugetar la dispoziia <u!ernului n funcie de necesitile pri!ind
asigurarea sumelor pentru nlturarea efectelor calamitilor naturale.
Calendarul bugetar
9ndicatorii macroeconomici i sociali pre!zui la art. 2) lit. a3 pentru anul bugetar pentru care se
elaboreaz proiectul de buget precum i pentru urmtorii 3 ani !or fi elaborai de organele abilitate
p(n la data de 31 martie a anului curent. /ceti indicatori !or fi actualizai pe parcursul desfurrii
procesului bugetar.
*inisterul +inanelor ,ublice !a nainta <u!ernului p(n la data de 1 mai obiecti!ele politicii fiscale
i bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i urmtorii 3 ani
mpreun cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite urm(nd ca acesta s le
aprobe p(n la data de 1% mai i s informeze comisiile pentru buget finane i bnci ale
,arlamentului asupra principalelor orientri ale politicii sale macroeconomice i ale finanelor publice.
613 *inistrul finanelor publice !a transmite ordonatorilor principali de credite p(n la data de 1 iunie
a fiecrui an o scrisoare-cadru care !a specifica contextul macroeconomic pe baza cruia !or fi
ntocmite proiectele de buget metodologiile de elaborare a acestora precum i limitele de cheltuieli
aprobate de <u!ern.
623 ;n cazul n care schimbarea cadrului macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli
acestea !or fi adaptate de ctre <u!ern la propunerea *inisterului +inanelor ,ublice. ,(n la data de
1% iunie *inisterul +inanelor ,ublice comunic ordonatorilor principali de credite limitele de
cheltuieli astfel redimensionate n !ederea definiti!rii proiectelor de buget.
,ropunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
613 8rdonatorii principali de credite au obligaia ca p(n la data de 1% iulie a fiecrui an s depun la
*inisterul +inanelor ,ublice propunerile pentru proiectul de buget i anexele la acesta pentru anul
bugetar urmtor cu ncadrarea n limitele de cheltuieli i estimrile pentru urmtorii 3 ani
comunicate potri!it art. 33 nsoite de documentaii i fundamentri detaliate.
623 4amera =eputailor i 0enatul cu consultarea <u!ernului i aprob bugetele proprii i le
nainteaz <u!ernului n !ederea includerii lor n proiectul bugetului de stat.
633 /utoritile administraiei publice locale au aceeai obligaie pentru propunerile de transferuri
consolidate i de sume defalcate din unele !enituri ale bugetului de stat.
6"3 *inisterul +inanelor ,ublice examineaz proiectele de buget i poart discuii cu ordonatorii
principali de credite asupra acestora. ;n caz de di!ergen hotrte <u!ernul.
6%3 ,roiectele de buget i anexele la acesta definiti!ate potri!it pre!ederilor alin. 6"3 se depun la
*inisterul +inanelor ,ublice p(n la data de 1 august a fiecrui an.
:ransmiterea proiectului de buget la <u!ern i ,arlament$1aportul anual la buget
613 *inisterul +inanelor ,ublice pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite i
a bugetului propriu ntocmete proiectele legilor bugetare i proiectele bugetelor pe care le depune la
<u!ern p(n la data de 3. septembrie a fiecrui an.
623 ,roiectul legii bugetului de stat este nsoit de un raport pri!ind situaia macroeconomic pentru
anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i proiecia acesteia n urmtorii 3 ani. /cest
raport !a cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice n contextul crora au fost elaborate
proiectele de buget precum i strategia <u!ernului n domeniul in!estiiilor publice.
633 1aportul i proiectele legilor bugetare anuale !or exprima politica fiscal-bugetar a <u!ernului
precum i alte informaii rele!ante n domeniu.
6"3 =up nsuirea de ctre <u!ern a proiectelor legilor bugetare i de buget pre!zute la alin. 613
acesta le supune spre adoptare ,arlamentului cel mai t(rziu p(n la data de 1% octombrie a fiecrui an.
/probarea bugetelor
613 >ugetele se aprob de ,arlament pe ansamblu pe pri capitole subcapitole titluri articole
precum i alineate dup caz i pe ordonatorii principali de credite pentru anul bugetar precum i
creditele de anga#ament pentru aciuni multianuale.
623 Bstimrile pentru urmtorii 3 ani reprezint informaii pri!ind necesarul de finanare pe termen
mediu i nu !or face obiectul autorizrii pentru anii bugetari respecti!i.
,rocesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de ctre ,arlament
613 =ac legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puin 3 zile nainte de expirarea exerciiului
bugetar <u!ernul ndeplinete sarcinile pre!zute n bugetul anului precedent limitele lunare de
cheltuieli neput(nd depi de regul 1$12 din pre!ederile bugetelor anului precedent cu excepia
cazurilor deosebite temeinic #ustificate de ctre ordonatorii principali de credite sau dup caz 1$12
din sumele propuse n proiectul de buget n situaia n care acestea sunt mai mici dec(t cele din anul
precedent.
623 9nstituiile publice i aciunile noi aprobate n anul curent dar care ncep cu data de 1 ianuarie a
anului bugetar urmtor !or fi finanate p(n la aprobarea legii bugetare n limita a 1$12 din
pre!ederile acestora cuprinse n proiectul de buget.
4heltuielile pentru in!estiiile publice i alte cheltuieli de in!estiii finanate din fonduri publice se
cuprind n proiectele de buget n baza programelor de in!estiii publice care se prezint ca anex la
bugetul fiecrui ordonator principal de credite.
9nformaii pri!ind programele de in!estiii publice
613 8rdonatorii principali de credite !or prezenta anual programul de in!estiii publice pe clasificaia
funcional.
623 8rdonatorii principali de credite !or transmite pentru fiecare obiecti! de in!estiii inclus n
programul de in!estiii informaii financiare i nefinanciare.
633 9nformaiile financiare !or include2
a3 !aloarea total a proiectului;
b3 creditele de anga#ament;
c3 creditele bugetare;
d3 graficul de finanare pe surse i ani corelat cu graficul de execuie;
e3 analiza cost-beneficiu care !a fi realizat i n cazul obiecti!elor n derulare;
f3 costurile de funcionare i de ntreinere dup punerea n funciune.
6"3 9nformaiile nefinanciare !or include2
a3 strategia n domeniul in!estiiilor care !a cuprinde n mod obligatoriu prioritile in!estiionale i
legtura dintre diferite proiecte criteriile de analiz care determin introducerea n programul de
in!estiii a obiecti!elor noi n detrimentul celor n derulare;
b3 descrierea proiectului;
c3 stadiul fizic al obiecti!elor.
<u!ernul prin *inisterul +inanelor ,ublice !a elabora strategia n domeniul in!estiiilor publice pe
baza propunerilor de programe de in!estiii elaborate de ordonatorii principali de credite.
E%ecu"ia bugetar#
613 ,rin legile bugetare anuale se pre!d i se aprob creditele bugetare pentru cheltuielile fiecrui
exerciiu bugetar precum i structura funcional i economic a acestora.
623 4reditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciiului bugetar.
633 /locaiile pentru cheltuielile de personal aprobate pe ordonatori principali de credite i n cadrul
acestora pe capitole nu pot fi ma#orate i nu pot fi !irate i utilizate la alte articole de cheltuieli.
6"3 4reditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi !irate i utilizate
pentru finanarea altui ordonator principal de credite. =e asemenea creditele bugetare aprobate la un
capitol nu pot fi utilizate pentru finanarea altui capitol.
6%3 7irrile de credite bugetare ntre celelalte subdi!iziuni ale clasificaiei bugetare care nu contra!in
dispoziiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale sunt n competena fiecrui ordonator
principal de credite pentru bugetul propriu i bugetele instituiilor subordonate i se pot efectua n
limita a 1.A din pre!ederile capitolului bugetar la ni!elul ordonatorului principal de credite care
urmeaz a se suplimenta cu cel puin o lun nainte de anga#area cheltuielilor.
6&3 ,e baza #ustificrilor corespunztoare !irrile de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaiei
bugetare precum i ntre programe se pot efectua n limita de 1.A din pre!ederile capitolului bugetar
la ni!elul ordonatorului principal de credite i respecti! de %A din pre!ederile programului care
urmeaz a se suplimenta cu cel puin o lun nainte de anga#area cheltuielilor cu acordul *inisterului
+inanelor ,ublice.
6'3 7irrile de credite bugetare n condiiile pre!ederilor alin. 6%3 i 6&3 se pot efectua ncep(nd cu
trimestrul al 999-lea al anului bugetar. /ceste !irri se efectueaz dac nu contra!in pre!ederilor
prezentului articol legilor bugetare sau legilor de rectificare.
6)3 0unt interzise !irrile de credite bugetare de la capitolele care au fost ma#orate din fondurile de
rezer! bugetar i de inter!enie la dispoziia <u!ernului.
6-3 ,ropunerile de !irri de credite bugetare sunt nsoite de #ustificri detalieri i necesiti pri!ind
execuia p(n la finele anului bugetar a capitolului i subdi!iziunii clasificaiei bugetare de la care se
disponibilizeaz i respecti! a capitolului i subdi!iziunii clasificaiei bugetare la care se
suplimenteaz pre!ederile bugetare.
61.3 8rdonatorii principali de credite transmit lunar *inisterului +inanelor ,ublice n termen de %
zile de la nchiderea lunii situaia !irrilor de credite bugetare aprobate conform alin. 6%3 potri!it
instruciunilor aprobate de *inisterul +inanelor ,ublice.
1epartizarea pe trimestre a !eniturilor i cheltuielilor bugetare
613 7eniturile i cheltuielile aprobate prin bugetul de stat bugetul asigurrilor sociale de stat bugetele
fondurilor speciale bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat bugetele fondurilor
externe nerambursabile i bugetele instituiilor publice autonome se repartizeaz pe trimestre n
funcie de termenele legale de ncasare a !eniturilor de termenele i posibilitile de asigurare a
surselor de finanare a deficitului bugetar i de perioada n care este necesar efectuarea cheltuielilor.
623 1epartizarea pe trimestre a !eniturilor i cheltuielilor aprobate n bugetele pre!zute la alin. 613 se
aprob de ctre2
a3 *inisterul +inanelor ,ublice2 pe capitole de cheltuieli i n cadrul acestora pe titluri la propunerea
ordonatorilor principali de credite; pe capitole i subcapitole la !enituri i pe capitole i n cadrul
acestora pe titluri de cheltuieli pentru bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor
speciale la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele !enituri
ale bugetului de stat i pentru transferurile din bugetul de stat ctre bugetele locale la propunerea
ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale transmise de direciile generale ale finanelor
publice ale *inisterului +inanelor ,ublice;
b3 ordonatorii principali de credite pentru celelalte subdi!iziuni ale clasificaiei bugetare pentru
bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor
teriari de credite dup caz;
c3 ordonatorii secundari de credite pentru bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor teriari de
credite bugetare.
=eschiderea de credite bugetare
613 4reditele bugetare aprobate prin bugetul de stat bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele
fondurilor speciale pot fi folosite la cererea ordonatorilor principali de credite numai dup
deschiderea de credite repartizarea creditelor bugetare i$sau alimentarea cu fonduri a conturilor
deschise pe seama acestora.
623 /probarea deschiderii de credite se face n limita creditelor bugetare i potri!it destinaiilor
aprobate pe capitole subcapitole titluri de cheltuieli sau alte subdi!iziuni ale clasificaiei bugetare
dup caz n raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziie anterior cu respectarea
dispoziiilor legale care reglementeaz efectuarea cheltuielilor respecti!e precum i n funcie de
gradul de ncasare a !eniturilor bugetare i de posibilitile de finanare a deficitului bugetar.
633 =eschiderile de credite pentru transferurile ctre bugetele locale n cadrul limitelor pre!zute n
bugetul de stat se efectueaz de *inisterul +inanelor ,ublice prin direciile generale ale finanelor
publice la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale i n funcie de necesitile
execuiei bugetare cu respectarea destinaiei.
6"3 ;n !ederea meninerii echilibrului bugetar <u!ernul poate aproba lunar p(n la finele lunii n curs
pentru luna urmtoare limite lunare de cheltuieli n funcie de estimarea ncasrii !eniturilor bugetare
n cadrul crora ordonatorii principali de credite deschid i repartizeaz credite bugetare pentru
bugetul propriu i pentru instituiile publice subordonate.
6%3 8rdonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise i neutilizate
din conturile proprii sau ale instituiilor subordonate numai n cazuri temeinic #ustificate cu a!izul
*inisterului +inanelor ,ublice anterior datei de 2% a fiecrei luni.
:ransferurile ntre ordonatorii principali de credite
;n situaiile n care n timpul exerciiului bugetar pe baza dispoziiilor legale au loc treceri de uniti
aciuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau n cadrul aceluiai ordonator
principal de credite *inisterul +inanelor ,ublice este autorizat s introduc modificrile
corespunztoare n bugetele acestora i n structura bugetului de stat fr afectarea echilibrului
bugetar i a +ondului de rezer! bugetar la dispoziia <u!ernului.
Bxecuia bugetar
613 ;n procesul execuiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmtoarele faze2 anga#ament
lichidare ordonanare plat.
623 Bxecuia bugetar se bazeaz pe principiul separrii atribuiilor persoanelor care au calitatea de
ordonator de credite de atribuiile persoanelor care au calitatea de contabil.
633 8peraiunile specifice anga#rii lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt n competena
ordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza a!izelor compartimentelor de specialitate ale
instituiei publice.
6"3 ,lata cheltuielilor este asigurat de eful compartimentului financiar-contabil n limita fondurilor
disponibile.
6%3 9nstrumentele de plat trebuie s fie nsoite de documentele #ustificati!e. /ceste documente
trebuie s certifice exactitatea sumelor de plat recepia bunurilor i executarea ser!iciilor i altele
asemenea conform anga#amentelor legale ncheiate. 9nstrumentele de plat se semneaz de contabil i
eful compartimentului financiar-contabil.
6&3 Bfectuarea plilor n limita creditelor bugetare aprobate se face numai pe baz de acte
#ustificati!e ntocmite n conformitate cu dispoziiile legale i numai dup ce acestea au fost lichidate
i ordonanate potri!it pre!ederilor art. 2" i 2% dup caz.
6'3 <u!ernul poate stabili prin hotr(re la propunerea ministrului finanelor publice aciunile i
categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua pli n a!ans de p(n la 3.A din fondurile publice
criteriile procedurile i limitele care se !or folosi n acest scop.
6)3 0umele reprezent(nd pli n a!ans efectuate potri!it alin. 6'3 i ne#ustificate prin bunuri li!rate
lucrri executate i ser!icii prestate p(n la sf(ritul anului n condiiile pre!ederilor contractuale !or
fi recuperate de ctre instituia public care a acordat a!ansurile i se !or restitui bugetului din care au
fost a!ansate. ;n cazul neli!rrii bunurilor neefecturii lucrrilor i ser!iciilor anga#ate pentru care s-
au pltit a!ansuri recuperarea sumelor de ctre instituia public se face cu perceperea ma#orrilor de
nt(rziere existente pentru !eniturile bugetare calculate pentru perioada de c(nd s-au acordat i p(n s-
au recuperat.
1egimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
613 8rdonatorii principali de credite au obligaia de a analiza lunar necesitatea meninerii unor credite
bugetare pentru care n baza unor dispoziii legale sau a altor cauze sarcinile au fost desfiinate sau
am(nate i de a propune *inisterului +inanelor ,ublice anularea creditelor respecti!e.
623 ,entru ultima lun a anului bugetar termenul limit pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor
principali de credite pre!zute la alin. 613 este 1. decembrie.
633 4u creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite finanai din bugetul de stat n
condiiile alin. 613 se ma#oreaz +ondul de rezer! bugetar la dispoziia <u!ernului pre!zut n
bugetul de stat.
4ontul general anual de execuie
613 ,e baza situaiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite a conturilor pri!ind
execuia de cas a bugetului de stat bugetului asigurrilor sociale de stat i a bugetelor fondurilor
speciale prezentate de organele care potri!it legii au aceast sarcin i n urma !erificrii i
analizrii acestora *inisterul +inanelor ,ublice elaboreaz contul general anual de execuie a
bugetului de stat i respecti! contul de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat care au ca
anexe conturile anuale de execuie a bugetelor fondurilor speciale i bugetele ordonatorilor principali
de credite inclusi! anexele la acestea pe care le prezint <u!ernului.
623 8rdonatorii principali de credite au obligaia s ntocmeasc i s anexeze la situaiile financiare
anuale rapoarte anuale de performan n care s prezinte pe fiecare program obiecti!ele rezultatele
preconizate i cele obinute indicatorii i costurile asociate precum i situaii pri!ind anga#amentele
legale.
633 4ontul general anual de execuie a bugetului de stat bugetului asigurrilor sociale de stat precum
i conturile anuale de execuie a bugetelor fondurilor speciale se ntocmesc n structura bugetelor
aprobate i au ca anexe conturile anuale de execuie a bugetelor ordonatorilor principali de credite
inclusi! anexele acestora.
6"3 <u!ernul analizeaz i prezint spre adoptare ,arlamentului contul general anual de execuie a
bugetului de stat a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de execuie p(n la
data de 1 iulie a anului urmtor celui de execuie.
6%3 4ontul general anual de execuie a bugetului de stat a bugetului asigurrilor sociale de stat i
celelalte conturi anuale de execuie se aprob prin lege dup !erificarea acestora de ctre 4urtea de
4onturi.
0tructura conturilor anuale de execuie a bugetului
4onturile anuale de execuie a bugetului de stat bugetului asigurrilor sociale de stat bugetelor
fondurilor speciale ale ordonatorilor de credite inclusi! anexele acestora !or cuprinde2
a3 la !enituri2 pre!ederi bugetare iniiale2 pre!ederi bugetare definiti!e; ncasri realizate;
b3 la cheltuieli2 credite bugetare iniiale; credite bugetare definiti!e; pli efectuate.
4ontul general de execuie a datoriei publice
613 *inisterul +inanelor ,ublice ntocmete anual contul general al datoriei publice a statului. 4ontul
general al datoriei publice a statului !a fi anexat la contul general anual de execuie a bugetului de stat
ce se depune la ,arlament potri!it pre!ederilor prezentei legi.
623 4ontul general al datoriei publice a statului cuprinde conturile datoriei publice interne i datoriei
publice externe directe a statului i situaia garaniilor gu!ernamentale pentru credite interne i pentru
credite externe primite de ctre alte persoane #uridice.
Bxecuia de cas bugetar
613 Bxecuia de cas a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizeaz prin trezoreria statului pe
baza normelor metodologice emise de *inisterul +inanelor ,ublice care asigur2
a3 ncasarea !eniturilor bugetare;
b3 efectuarea plilor dispuse de persoanele autorizate ale instituiilor publice n limita creditelor
bugetare i destinaiilor aprobate potri!it dispoziiilor legale;
c3 efectuarea operaiunilor de ncasri i pli pri!ind datoria public intern i extern rezultat din
mprumuturi contractate direct sau garantate de stat inclusi! a celor pri!ind rambursarea ratelor la
scaden i plata dob(nzilor comisioanelor spezelor i altor costuri aferente;
d3 efectuarea altor operaiuni financiare n contul autoritilor administraiei publice centrale i locale.
623 ,rin trezoreria statului se pot efectua i urmtoarele operaiuni2
a3 pstrarea disponibilitilor reprezent(nd fonduri externe nerambursabile sau contra!aloarea n lei a
acestora primite pe baz de acorduri i nelegeri gu!ernamentale i de la organisme internaionale i
utilizarea acestora potri!it bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baz de hotr(ri ale
<u!ernului potri!it destinaiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital n sectoarele
publice i economice dup caz;
b3 efectuarea de plasamente financiare din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei
statului prin >anca @aional a 1om(niei;
c3 alte operaiuni financiare pre!zute de lege.
,rincipii ale ncheierii execuiei bugetare
613 Bxecuia bugetar se ncheie la data de 31 decembrie a fiecrui an.
623 8rice !enit nencasat i orice cheltuial anga#at lichidat i ordonanat n cadrul pre!ederilor
bugetare i nepltit p(n la data de 31 decembrie se !or ncasa sau se !or plti dup caz n contul
bugetului pe anul urmtor.
633 4reditele bugetare neutilizate p(n la nchiderea anului sunt anulate de dreptC3.
6"3 =isponibilitile din fondurile externe nerambursabile i cele din fondurile publice destinate
cofinanrii contribuiei financiare a 4omunitii Buropene rmase la finele exerciiului bugetar n
conturile structurilor de implementare se reporteaz n anul urmtor.
6%3 +ondurile pre!zute la alin. 6"3 se utilizeaz n condiiile pre!ederilor prezentei legi i potri!it
acordurilor ncheiate cu partenerii externi.
6&3 ;n cazul bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin
sub!enii de la bugetul de stat sub forma transferurilor consolidabile excedentele rezultate din
execuia acestora se regularizeaz la sf(ritul exerciiului bugetar cu bugetul de stat n limita
sub!eniilor primite.
6'3 ,re!ederile legilor bugetare anuale i ale celor de rectificare acioneaz numai pentru anul bugetar
respecti!.