Sunteți pe pagina 1din 310

1

KARL MAY
______________________
URMAII LUI WINETOU URMAII LUI WINETOU
_______________________________________________________________
n acest nou roman, Karl May ne oart! e urmele celu" ce a #ost W"nnetou,
$mreun! cu ero" %e&a cunoscu'" ca( Ol% )*atter*an%, +"c, -ammer%ull, ."tt
-ol/ers, 0ulturul cel T1n!r 2" at1'"a al'""3 .al"tantele a4entur" r"n care trec
ace2t"a %uc sre un sco no/"l, acela al $n#r!'"r"" tuturor tr"/ur"lor "n%"ene, al Nu
%oresc s!5" l"ct"sesc e c"t"tor" 2" n"c" nu 4reau ca ace2t"a s! crea%! c! toate
e6l"ca'""le e care le5am %at sunt %e r"sos3 Tre/u"e s! scr"u toate acestea entru
Urma2"" lu" W"nnetou tre/u"e s! se r"%"ce la $n!l'"mea "%ealur"lor ce5l $nsu#le'ea
e marele 2e# aa2, #!c1n% ca %ra7ostea 2" resectul s! #"e l"antul $n#r!'"r"" lor3
+oar ast#el 4or utea s! !stre8e mo2ten"rea s#1nt!, sre a co/or$ /"necu41ntarea
asura lor 2" asura tuturor oamen"lor %e e !m1nt,
________________________________________________________________
Tra%ucerea %e Rolan% )c*enn
E%"tura 9ORINT :ucure2t", ;<<=
;
IN0ITA>II MI)TERIOA)E

+"m"nea'! $nsor"t! %e r"m!4ar!3 9amera e sc!l%at! $n lum"n!3 .e masa %e scr"s
totul e re7!t"t3 9e5" ma" tre/u"e unu" scr""tor entru a se auca %e lucru?
)e au%e cloo'elul %e &os, %e la oarta 7r!%"n""3 A sos"t o2ta %e %"m"nea'!3
@9e #er"c"t e2t"A, 71n%eam eu, l!s1n% %eoarte tocul3 @)o'"a ta are 7r"&! %e
toate, scuma ta so'"e, B)u#le'elulC t!u are 7r"&! s! nu5'" l"seasc! n"m"c3 Ea une
$n or%"ne scr"sor"le, "lustratele 2" t"!r"tur"le, atunc" c1n% tu nu ma" a" t"m s! #ac"
toate astea, 2" '" le a%uce e acelea care sunt, $ntr5a%e4!r, "mortante entru
t"ne3A
A2a o al"nt eu, sun1n%u5" @)u#le'elA3 Numele acesta %e al"nt m! %uce cu
71n%ul la o4e2t"le %"n Mun'"" )a6one"D, 2" 4!% cu oc*"" m"n'"" @s!tuculA 2"
@c!su'aA $n care locu"e2te @)u#le'elA, $mreun! cu mama e"3 .ersona&ul ast#el
al"ntat m"5a %e4en"t %"n ce $n ce ma" %ra7, e m!sur! ce scr"am3 Este lesne %e
$n'eles c! am a&uns s!5m" al"nt so'"a, sun1n%u5" @)u#le'elA3
.arterul case" este @%omen"ulA so'"e", $n t"m ce la eta& sunt camerele mele3
La arter ea are 7r"&! %e toate, ca un a%e4!rat $n7er !8"tor care 4e7*ea8! asura
$ntre7"" case3 Ea se ocu! %e c"t"tor"" care 4"n s! m! 4a%! 2" r!sun%e tuturor
acelora care5m" scr"u 2" c!rora nu am t"m s! le r!sun% eu $nsum" la scr"sor"3
Tre/u"e s! 2t"'" c! ea $m" c"te2te toate scr"sor"le care $m" sunt a%resate 2" are
o/"ce"ul %e a le une %eoarte e cele ma" "nteresante3 A2a s5a $nt1mlat 2" $n
8"ua aceea3 +u! ce am arcurs $mreun! toat! coreson%en'a, au #ost use
%eoarte o scr"soare sos"t! %"n Amer"ca 2" o re4"st! %e antroolo7"e sos"t! %"n
Austr"a3 .e coerta re4"ste" era un t"tlu *a2urat cu cre"onul, ast#el $nc1t s! "as! $n
e4"%en'!( @+"sar"'"a "n%"en"lor amer"can" 2" ermanenta l"m"tare a ter"tor""lor
acestora, $ntrer"ns! %e c!tre al/" 2" c*"ne8"A3 .entru c! a4eam un "c %e t"m,
am ru7at5o e @)u#le'elA s!5m" c"teasc! art"colul, 2" ea a %at curs ru7!m"n'""
mele3 Autorul art"colulu" cu r"c"na era un cunoscut ro#esor un"4ers"tar3
Art"colul era scr"s cu mult! c!l%ur!, 2" tot ceea ce sunea autorul %esre rasa
________________________________________________________________
DEste 4or/a %esre 4olumul @+er Wal%sc*Ear8eF G.!%ureanul ne7ruH3 GN3 tr3H
I
@ro2"eF era #oarte a%e4!rat 2" "nteresant3 A2 #" %or"t s!5" str1n7 m1na3 .ro#esorul
#!cea, cu toate acestea, o 7re2eal! e care o #!ceau mul'", %e2" #atul $n s"ne m"
se !rea c"u%at3 .entru el, "n%"en"" %"n )tatele Un"te 2" "n%"en"" care oulea8!
Amer"ca %e Nor%, c1t 2" Amer"ca %e )u% erau unul 2" acela2" lucru3 .entru el,
%"sar"'"a %at"n"lor 2" o/"ce"ur"lor aceste" rase era ec*"4alent! cu %"sar"'"a e"
#"8"c!3
" $n ca%rul une" rase e6"st! %"#eren'e3 Nor%ul nu oate #" s"non"m cu )u%ul3
n #"ecare re7"une se %e84olt! oula'"" 2" cultur" %"#er"te3 Or"cum, nu se oate
sune %esre o ras! c! ea a %"s!rut, c*"ar %ac!, entru o anum"t! er"oa%! %e
t"m, rere8entan'"" e" nu se ot man"#esta3
+ac! o ras! sau o oula'"e oart! $n s"ne uterea %e a se tre8" la 4"a'!, este
su#"c"ent un s"n7ur 7las entru ca rasa sau oorul acela s! re$n4"e 2" s! e6"ste cu
a%e4!rat, al!tur" %e celelalte rase 2" ooare ale lum""3
n cele %"n urm!, tre/u"e s! sun J 2" asta este !rerea mea J c! #"ecare ras!
tre/u"e s! a"/! un resect %eose/"t entru cel ma" /un 2" cel ma" no/"l %"ntre
rere8entan'"" s!"3
)cr"soarea %"n Amer"ca #usese e6e%"at! %e un%e4a, %"n @0estul )!l/at"cA,
%ar e l"cul scr"sor"", $nc! ne%es#!cut, nu se utea c"t" local"tatea, %eoarece
am/ele #e'e erau acoer"te %e 2tam"le 2" %e %enum"r" ale %"4erselor ora2e3
Numa" a%resa %est"natarulu" se ma" utea %esc"#ra, 2" aceasta %eoarece era #oarte
conc"s!3 Este cunoscut #atul c! "n%"en"" sunt 871rc"'" la 4or/!3 Aceast! tr!s!tur!
%e caracter era 4"8"/"l! 2" $n mo%ul $n care #usese scr"s! a%resa, comus! %"n
numa" tre" cu4"nte(
May
Ra%e/eul, Kerman"a3
Am %esc*"s l"cul 2" am scos %"n el o /ucat! %e *1rt"e care #usese t!"at! cu un
cu'"t mare, ro/a/"l, cu un cu'"t :oE"e, entru ca ao" s! #"e $m!tur"t!3
.e /ucata %e *1rt"e erau scr"se c1te4a r1n%ur" $n l"m/a en7le8!3 9on'"nutul
acestora, e care $l 4o" tra%uce entru c"t"tor, era a2ternut cu cre"onul e *1rt"e,
%e o m1n! nes"7ur!, ne%er"ns! cu scr"sul3
@Lu" Ol% )*atter*an%,
0"" la Mount W"nnetouD? Eu 4"n cu s"7uran'!3 )e oate s! 4"n! 2" /!tr1nul
A4a*t5N"a*, cel care a $ml"n"t o sut! %e an"3 0e8" c! 2t"u s! scr"u? 9! scr"u $n
l"m/a #e'elor al"%e?
Wa7are5Tey,
9!eten"a 2o2on"lor3A
+u! ce am c"t"t scr"soarea, $mreun! cu so'"a mea, ne5am r"4"t m"ra'" unul
e altul3 Asta nu entru #atul c! r"m"sem o scr"soare %"n 0estul )!l/at"cA, %e la
un "n%"an3 Lucrul acesta se $nt1mla %estul %e %es3 Ne m"ra #atul c! scr"soarea
________________________________________________________________
DMount W"nnetou L Muntele lu" W"nnetou3 GN3 tr3H
=
4enea %"n artea c!eten"e" 2o2on"lor, Wa7are5Tey, al c!re" nume s5ar tra%uce
r"n 9er/ul 7al/en, c!eten"e care nu scr"sese n"c"o%at! 1n! atunc"3 +esre
c!eten"a 2o2on"lor am ma" scr"s $n romanul @9r!c"unA (Weihnacht). 91n% l5am
$nt1ln"t, a%"c! acum ma" /"ne %e tre"8ec" %e an", Wa7are5Tey era un t1n!r l"s"t
%e e6er"en'!, %ar #oarte c"nst"t, care entru W"nnetou 2" entru m"ne #usese un
r"eten %e n!%e&%e3 Tat!l s!u, A4a*t5N"a*, a4ea este 2a"8ec" %e an", era un om
%e o c"nste e6emlar! 2" se #olos"se %e "n#luen'a e care o a4ea, numa" sre
/"nele nostru3 .entru c! A4a*t5N"a* era $n 41rst! 2" entru c! nu am ma" au8"t
n"m"c %esre el, am cre8ut c! a mur"t3 +"n con'"nutul scr"sor"" m"5am %at seama
$ns! c! /!tr1nul era $n 4"a'!3 Alt#el, autorul scr"sor"" nu m"5ar #" %at %e 4este c!
/!tr1na c!eten"e 4"ne la Mount W"nnetou3
Nu 2t"am un%e este Mount W"nnetou, %oar c! aa2"", recum 2" tr"/ur"le cu
care ace2t"a erau $n rela'"" %e r"eten"e 4ro"au s! %ea unu" munte numele
@W"nnetouA, $n onoarea c!eten"e" aa2"lor3 Nu 2t"am n"c" c! acest lucru se 2"
$nt1mlase 2" n"c" care era muntele ales %e e" sre a urta numele c!eten"e"3
.uteam s!5m" %au seama %oar %e #atul c! era 4or/a %esre unul %"ntre mun'""
a#la'" e ter"tor"ul $n care se 7!seau aa2""3
Ter"tor""le $n care 2o2on"" $2" a4eau satele 2" terenur"le %e 41n!toare se a#lau la
o %"stan'! %e ma" multe 8"le %e mers c!lare, la nor% #a'! %e !m1ntur"le aa2"lor3
.entru un /!tr1n %e o sut! %e an" era o cale lun7! 2" o/os"toare, c*"ar %ac! era
$n%emnat la %rum %e su#letul s!u t1n!r3
M! $ntre/am %e ce 4ro"a /!tr1nul s! se $n%rete sre su% 2" s! arcur7!
$mreun! cu #"ul s!u un %rum at1t %e lun73 Am c!utat mult! 4reme r!sunsul la
aceast! $ntre/are, #!r! a5l 7!s" $ns!3 Nu uteam #ace altce4a %ec1t s! a2tet 2" alte
scr"sor" %e #elul acele"a e care tocma" o r"m"sem3 Era "mos"/"l s! le r!sun%
c!eten""lor 2o2on"lor, #""n%c! nu 2t"am un%e se a#l!3 Or"cum, ce" %o" tre/u"au s!
a"/! un mot"4 #oarte ser"os entru a #ace a2a un %rum lun73 Am cre8ut c!
mot"4ul nu utea #" unul ersonal 2" c! tre/u"a s! #"e, ma" cur1n%, 4or/a %esre
altce4a3
.entru c! a4eam $nc! %estu" r"eten" $n Amer"ca, r"eten" c!rora le scr"sesem
%e5a lun7ul an"lor, 2" entru c! e" 2t"au a%resa mea, seram s! a#lu ma" multe
%esre $nt1ln"rea %e e Mount W"nnetou3
+or"n'a a4ea s! m" se $n%el"neasc! #oarte cur1n%3 La %ou! s!t!m1n" %u!
ce r"m"sem scr"soarea c!eten"e" 2o2on"lor, m"5a sos"t o alt! scr"soare, %e la
c"ne4a %e la care nu m! a2tetam s!5m" scr"e3
.e l"c era a%resa mea, "ar $n!untrul lu" era urm!toarea scr"soare, al c!re"
con'"nut $l 4o" tra%uce entru c"t"tor"(
@0"no la Mount W"nnetou s! ne lut!m entru cea %"n urm! oar!M +!5m"
scalul t!u, care tre/u"a s! #"e $n m1na mea %e o 4e2n"c"eM Asta are a5'" sune,
To5,e"5c*un, c!eten"a coman2"lor Raccura*3A
N
La o s!t!m1n! %u! ce am r"m"t scr"soarea c!eten"e" coman2e, o2ta2ul
m"5a a%us urm!torul mesa&(
@+ac! e2t" 4"tea8, 4"no la Mount W"nnetouM )"n7urul 7lon' e care $l ma" am
$'" %uce %orulM
Tan7ua,
/!tr1na c!eten"e a ,"o4a2"lor3
)cr"s %e m1na #"ulu" meu, ."%a, marea c!eten"e a ,"o4a2"lor, al c!ru" su#let
%ore2te mult /"ne su#letulu" t!u3A
Am1n%ou! scr"sor"le erau #oarte c"u%ate3 Era ca 2" cum To5,e"5c*un 2"
Tan7ua se a#lau $n acela2" loc 2" erau $nsu#le'"'" %e acelea2" 71n%ur"3 Am1n%o" m!
urau %e moarte3 9"u%at era c! #"ul lu" Tan7ua $m" tr"m"tea salutul s!u, $n c"u%a
ur"" e care o nutrea, %es"7ur, entru m"ne3 Nu5m" era 7reu s! $n'ele7 %e ce #!cea
asta3 )alutul rere8enta un mo% %e a mul'um"3 Ma" "mortant %ec1t toate acestea
era #atul c! 2" %u2man"" aa2"lor %oreau s! 4"n! la Mount W"nnetou3
ntr5una %"ntre scr"sor" era 4or/a %esre o ult"m! lut!3 Asta nu re4estea
n"m"c /un, 2" $nceusem s! #"u $n7r"&orat3 Oare m! a2teta $n Amer"ca un 4ec*"
%u2man care %orea ca eu s! #ac nea!rat c!l!tor"a 1n! acolo entru a m! um"l"?
.este alte %ou! s!t!m1n" am r"m"t o scr"soare %"n O,la*oma3 A4eam
mot"4ele mele entru a cre%e $ntru totul cele scr"se $n scr"soare(
@+ra7ul meu #rate al/,
Marele 2" /unul Man"tou, e care5l ort $n a%1ncul su#letulu" meu, m5a
$n%emnat s!5'" sun c! s#atul /!tr1nelor c!eten"" 2" s#atul t"nerelor c!eten"" se
4or a%una la Mount W"nnetou, entru a *ot!r$ asura #e'elor al"%e 2" asura
sor'"" oamen"lor ro2""3 Tu 4e" 4en" acolo3 " eu 4o" 4en" acolo3 )u#letul meu este
/ucuros, #""n%c!5l 4a $nt1ln" e al t!u3 Num!r 8"lele, orele 2" m"nutele ce ma"
tre/u"e s! treac! 1n! c1n% te 4o" re4e%ea3
Oratele t!u ro2u,
Matto )*a*,o,
c!eten"a osa7"lor3A
" aceast! scr"soare #usese scr"s! $n l"m/a en7le8! %e #"ul c!eten"e" osa7e, al
c!ru" scr"s $l cuno2team, entru c! ma" coreson%asem cu acesta3 O %at! cu
scr"soarea, Matto )*a*,o $m" tr"m"sese 2" totemulD s!u %"n "ele, a2a cum #!cea
%e #"ecare %at! c1n% era 4or/a %esre ce4a "mortant3 Asta $nsemna c! la Mount
W"nnetou urmau s! se etreac! lucrur" cu a%e4!rat "mortante 2" c! nu era 4or/a
%oar %e c"ne4a care 4ro"a numa" s! m! um"leasc!3 nceuse s! m! reocue
71n%ul %e a $ntrer"n%e o c!l!tor"e $n Amer"ca3 .entru a #ace $ns! acest lucru,
tre/u"a s! ma" a#lu c1te ce4a3 .este c1t!4a 4reme m"5a sos"t r"n o2t! un l"c
4olum"nos, care con'"nea un #el %e "n4"ta'"e3
________________________________________________________________
* Animal considerat de unele triburi primitive ca strmo al populaiei
respective i venerat ca atare. (N. tr.)
P
Re%au ma" &os con'"nutul aceste"a(
@)t"mate %omn,
n s#atur"le c!eten""lor care s5au '"nut 1n! acum, s5a *ot!r1t ca unul %"ntre
41r#ur"le Mun'"lor )t1nco2" s! oarte numele lu" W"nnetou, cea ma" 4est"t!
%"ntre toate c!eten""le3 A #ost ales un 41r# e care cre%em c! $l cunoa2te'", cel
u'"n %"n unct %e 4e%ere 7eo7ra#"c3 Este 4or/a %esre 41r#ul e care tr!"e2te $n
s"n7ur!tate Tatella*5)ata* GT*ousan% YearsDH, 4rac"ul $n4!lu"t $n m"ster3 La
oalele acestu" 41r# se 4or a%una, $n luna setem/r"e a acestu" an(
13 )#atul /!tr1nelor c!eten""3
2. )#atul t"nerelor c!eten""3
3. )#atul so'""lor c!eten""lor3
=3 )#atul r!8/o"n"c"lor 2" #eme"lor ro2"" care se /ucur! %e #a"m!3
0a a4ea loc $nt1ln"rea #"nal!, re8"%at! %e ce" ce semnea8! aceast! scr"soare3
R!m1ne ca %umnea4oastr! s! *ot!r1'" %ac! %or"'" s! art"c"a'" la aceast!
$ntrun"re3 +ac! 4! *ot!r1'" s! lua'" arte la $nt1ln"rea am"nt"t!, 4! ru7!m s! 4!
re8enta'" la re2e%"ntele sau la 4"cere2e%"ntele com"tetulu", care r!sun% %e
%es#!2urarea $ntrun"r""3 Ace2t"a 4! 4or "n#orma $n le7!tur! cu cele ce s5au
%"scutat la $ntrun"r"le rece%ente3 0! ru7!m, e aceast! cale, s! nu %"scuta'"
%esre aceste $nt1ln"r" cu rere8entan'" a" altor rase3 Ne s"m'"m %ator" s! 4!
cerem %"scre'"e total! 2" ne erm"tem s! resuunem c! ne5a'" %at cu41ntul
%umnea4oastr! %e onoare $n le7!tur! cu #atul c! 4e'" #" %"scret 0e'" r"m" %"n
artea 7re#"erulu" un num!r ce coresun%e loculu" e care $l 4e'" ocua $n ca%rul
$ntrun"r"lor3 .entru o ma" /un! $n'ele7ere, $n ca%rul %e8/ater"lor se 4a 4or/" $n
l"m/a en7le8!3
9u mult resect,
9om"tetul3
)emnea8!(
)"mon :ell GTs*o5lo5letH,
ro#esor %e #"lo8o#"e5re2e%"nte,
E%Ear% )ummer GT"5"s,amaH,
ro#esor %e #"lolo7"e clas"c!54"cere2e%"nte,
W"ll"am E4en"n7 G.e5E"%a*H,
a7ent57re#"er,
Anton"us .aer GO,"*5ts*"n5ts*aH,
/anc*er5cas"er,
Ol% )ure*an%,
ersoan! art"cular!5%"rector3A
_______________________________________________________________
* O mie de ani. (N. tr.)
Q
n &osul aceste" scr"sor", erau a2ternute, %e m1na lu" Ol% )ure*an%, c1te4a
r1n%ur"(
@)er c! 4e" 4en"3 9*"ar %ac! nu ne a#l!m la no" acas!, locu"n'a mea 4a #" 2" a
ta3 Acum sunt %"rector 2" c!l!toresc mult3 0e" a4ea o surr"8! #oarte l!cut!3 0e"
#" #oarte mul'um"t %e ceea ce au #!cut /!"e'"" no2tr"3
9re%"nc"osul t!u r"eten,
Ol% )ure*an%3A
Aceast! scr"soare lun7! a #ost urmat! %e o e"stol! scurt!, al c!re" con'"nut $l
re%au ma" &os(
@+ra7! #rate,
t"u c! e2t" "n4"tat3 0"no nea!ratM M5ar /ucura nesus s! te 4!%3 O s!5'" scr"e
2" ce" %o" /!"e'"3 Al t!u,
Aanats*,a, c!eten"a coman2"lor .o*on"m3A
@:!"e'""A, cum le susese Ol% )ure*an%, @ce" %o" /!"e'"A, cum $" num"se
Aanats*,a, m"5au scr"s, $ntr5a%e4!r, urm!toarele(
@Mult st"mate %omn,
Atunc" c1n% ne5a'" ar!tat c! tre/u"e s! ne %e%"c!m a%e4!rate" arte, 45am
rom"s c! nu se 4a ma" au8" %e no" %ec1t atunc" c1n% 4om #" $n stare s! %o4e%"m
lum"", r"n a%e4!rate oere %e art!, c! "e"le ro2"" nu sunt cu n"m"c ma" re&os,
n"c" c*"ar $n art!, #a'! %e alte rase3 Mo2ten"m talentul %e la /un"ca noastr!, care,
a2a cum 2t"'", era "n%"anc! %"n cre2tet 1n!5n t!l", comort1n%u5se uneor" c*"ar
ca un a%e4!rat r!8/o"n"c3 )untem 7ata s! a%ucem aceast! %o4a%!3 Ne5a'" rom"s
c!, atunc" c1n% 4a sos" aceast! cl"!, 4e'" 4en" a"c", %e2" locu"'" #oarte %earte %e
melea7ur"le noastre, entru a 4! sune !rerea %esre oerele #!ur"te %e no"3
9re%em c! nu ne 4om #ace %e ru2"ne 2" 4! a2tet!m la Mount W"nnetou e la
m"&locul lun"" setem/r"e, entru a 4! utea ura B/un 4en"tC3
Am a#lat c!, a2a cum era %e la s"ne $n'eles, a'" #ost "n4"tat s! lua'" arte la
$ntrun"r"le secrete 2" #oarte "mortante %e a"c"3
)untem con4"n2" c! n"m"c nu 4! 4a utea or" s! 4en"'" 2" c! 4e'" #" a"c" la
momentul otr"4"t3
9u tot resectul, a" %umnea4oastr!,
Youn7D )ure*an%,
Youn7 Aanats*,a3A

Aceast! %"n urm! scr"soare m"5a #!cut mare l!cere, %e2" @ce" %o" /!"e'"A o
scr"seser! sre a5m" %a un mot"4 ser"os entru a $ntrer"n%e c!l!tor"a $n Amer"ca3

+esre ace2t" %o" t"ner" am ma" scr"s 2" $n romanul @Ol% )ure*an%A, $n care
________________________________________________________________
* Tnr (lb. en!le"). (N. tr.)
R
s#a dovedit c! Ol% )ure*an% 2" Aanats*,a erau #ra'"3
9e" %o" #useser! r!"'" %e la mama lor, o "n%"anc! %!ru"t! cu mult talent
art"st"c3 .entru a52" 7!s" co""", "n%"anca se tra4est"se 2" $2" luase numele %e
Kolma .us*"3 9!l!tor"se r"n estul Amer"c"", trecuse r"n sa4ane 2" str!/!tuse
!%ur"le, #!r! a52" 7!s" co"""3 W"nnetou 2" cu m"ne am $nt1ln"t5o 2" am reu2"t s!
%!m %e urma co""lor e"S unul %"ntre e" era cunoscut $n tot A4estul )!l/at"c, "ar
cel!lalt a&unsese o resectat! c!eten"e coman2!3 Ace2t" %o" /!r/a'" %eose/"'"
m"5au r!mas r"eten" %e5a lun7ul t"mulu", T c*"ar %ac! 4"a'a ne5a ma" sc*"m/at
9e" %o" s5au c!s!tor"t ma" t1r8"u cu %ou! suror" %"n tr"/ul lu" W"nnetou, a%"c!
%"n r1n%ul aa2"lor Mescalero3 Ma" t1r8"u, #"ecare %"ntre e" a a4ut /ucur"a %e a "
se na2te un #"u3 Ace2t" %o" /!"e'" au mo2ten"t *arul /un"c"" lor, Kolma .us*"3
Am1n%o" au a4ut os"/"l"tatea %e a52" cult"4a talentul 2" #useser!
tr"m"2" $n Est entru a stu%"a3
Unul a4ea s! %e4"n! ar*"tect 2" scultor, "ar cel!lalt, "ctor 2" scultor3
)eran'ele, e care ce" aro"a'" 2" le useser! $n e", s5au $ml"n"t3
Ma" ao", ce" %o" art"2t" au lecat entru c1'"4a an" $n str!"n!tate3 Au #ost la .ar"s,
un%e au lucrat $n atel"erele celor ma" cunoscu'" art"2t", ao" au lecat $n Ital"a 2",
$n cele %"n urm!, au #ost $n E7"t, entru a %esc"#ra ta"nele 7"7ant"celor
cao%oere ale arte" 2" ar*"tectur"" 4ec*"lor e7"ten"3
91n% s5au $ntors %"n aceast! lun7! c!l!tor"e, au trecut r"n Kerman"a entru
a m! 4"8"ta3 M! /ucurasem s! $" re4!%, 2" asta nu numa" entru c! $l 4enerau e
W"nnetou ca e un 8eu, c" 2" entru #atul c! ce" %o" t"ner" a4eau talent 2"
am/"'"e3 +"n !cate, e" r"4eau totul $n st"l t""c amer"can, a%"c! %"n unctul %e
4e%ere al ro#"tulu" e care $l uteau o/'"ne3 A2a se #ace c!, $n loc s! au%! %e la
m"ne 4or/e %e lau%!, s5au omen"t cu un a4ert"sment, e care nu5l u"taser!3
Asta era cau8a entru care, an" %e5a r1n%ul, nu au8"sem n"m"c n"c" %esre ce"
%o" art"2t", n"c" %esre !r"n'"" lor3 Nu 2t"am, ma" ales, %e ce t"ner"" art"2t" %or"ser!
s! stu%"e8e tocma" arta 2" ar*"tectura 4ec*"lor e7"ten"3 Aceast! %or"n'! #usese,
%e5a lun7ul an"lor, un m"ster entru m"ne3 Acum, $ns!, $nceeam s!5m" %au
seama c! ce" %o" #!cuser! acest lucru tocma" entru a real"8a oerele %e art!
%esre care tre/u"a s!5m" sun !rerea3
Nu a2 #" utut cons"%era c! scr"sor"le ce sos"ser! e a%resa mea, una %u!
alta, erau %oar un r"le& %e /ucur"e3 +e ce nu m" se sunea %esc*"s %esre ce era
4or/a? 9e rost a4eau toate aceste $ntrun"r"? -ot!r1r"le "mortante sunt luate, %e
o/"ce", #!r! a #" ne4o"e %e %e8/ater" lun7" 2" 87omotoase3 +e8/ater"le nu uteau
%uce, %u! !rerea mea, %ec1t la luarea unor *ot!r1r" asura unor ro/leme
l"s"te %e "mortan'!3 +e ce era ne4o"e ca s#atul /!tr1nelor c!eten"" s! #"e
searat %e cel al t"ner"lor 2e#" %e tr"/? .entru ce era ne4o"e %e s#atul so'""lor
c!eten""lor? 9"ne erau oare ace" r!8/o"n"c" 2" acele #eme" care se /ucurau %e
#a"m!? Nu cum4a era 4or/a c*"ar %esre %omn"" care or7an"8au aceste $ntrun"r"?
M! 71n%eam c*"ar c! ace2t"a %oreau s! art"c"e la $nt1ln"r" 2" s! "n#luen'e8e
*ot!r1r"le care se 4or luaM
U
Numele celor %o" ro#esor" %e or"7"ne "n%"an! $m" erau cunoscute3 Am1n%o"
se /ucurau %e o reuta'"e e6celent!, %ar tonul e care $m" scr"au sunt s"7ur c! nu
ar #" #!cut rea mare l!cere unor oamen" ca )am -oE,ens, +"c, -ammer%ull
sau ."tt -ol/ersD3 Nu $l cuno2team n"c" e 7re#"er, n"c" e cas"er, 2" ao", Ol%
)ure*an% era %"rector3 9e $nsemnau toate astea? +e ce era ne4o"e %e un
@%"rectorA? .oate entru c! c"ne4a tre/u"a s! r!sun%! entru toate c1te a4eau s!
se $nt1mle, sau oate entru c! era ne4o"e %e c"ne4a care s! se ocue %e a#acer"3
Ol% )ure*an% era unul %"ntre ce" ma" cunoscu'" 2" ma" resecta'" oamen" %"n
0estul )!l/at"c3 Nu 2t"am $ns! %ac! el era $n stare s! se %escurce 2" $n a#acer"3
Toate aceste lucrur" m" se !reau cu at1t ma" c"u%ate, cu c1t m! 71n%eam ma"
mult la ele3
Oatul c! Ol% )ure*an% era %"rector " s5a !rut stran"u 2" so'"e" mele3 Tre/u"e
s! am"ntesc #atul c! 2" ea a r"m"t o scr"soare, cu urm!torul con'"nut
@+ra7a mea sor!,
n s#1r2"t, oc*"" me" te 4or 4e%eaS sun a2a entru c! su#letul meu te5a 4!8ut
%e mult! 4reme3 )t!1nul case" 2" al 71n%ur"lor tale 4a 4en" la Mount W"nnetou,
un%e 4om 4or/" %esre lucrur" #rumoase 2" %e mare $nsemn!tate3 t"u c! el nu 4a
#ace aceast! lun7! c!l!tor"e, %ac! tu nu5l 4e" $nso'"3
Te ro7 s!5" su" c! am re7!t"t cel ma" /un cort entru t"ne 2" entru el 2" ma"
sune5" c! a2tet 4en"rea ta ca e o "u/"t! ra8! %e soare, care $'" $nc!l8e2te
su#letul, atunc" c1n% 8"lele 4"e'"" se $mu'"nea8!3 0"no, %ec", 2" a%u cu t"ne o
#!r1m! %"n %ra7ostea ta entru oamen", un stro %"n c!l%ura su#letulu" t!u 2"
cre%"n'a ar8!toare $n Man"tou cel mare 2" %ret, cre%"n'! e care a2 4rea s! o s"mt
la #el %e utern"c 2" $n su#letul meuM
Kolma .us*"3A
9"t"tor"" tre/u"e s! 2t"e c! so'"a mea urta coreson%en'! cu Kolma .us*" 2" c!
scr"soarea e care am re%at5o ma" sus a a4ut #oarte mare "mortan'! $n ceea ce
r"4e2te *ot!r1rea e care urma s! o lu!m3
+"ntre scr"sor"le care au ma" sos"t, m5am ma" or"t asura une"a s"n7ure3
)cr"soarea era cu totul %eose/"t!, entru c! scr"sul era aroae cal"7ra#"c, "ar
*1rt"a, %e #oarte /un! cal"tate, #usese $n4el"t! $n totemul e6e%"torulu"3 Acest
totem era alc!tu"t %"ntr5o /ucat! %e "ele %e ant"lo!, care era su/'"re ca o #oa"e
%e *1rt"e, al/! ca 8!a%a 2" #"n! ca or'elanul3 )"m/olur"le erau "ctate cu
al/astru 2" cu ro2u3 .entru aceasta, "n%"anul #olos"se c*"no4arDD 2" $nc! un
colorant necunoscut m"e3
)cr"soarea a4ea urm!torul con'"nut(

@:!tr1nul meu #rate al/,
______________________________________________________________
DEro" %"n romanele lu" Karl May3 GN3 tr3H
**$ul%ura roie de mercur& %olosit drept colorant i ca medicament (N. tr.)
1<
L5am $ntre/at e Man"tou %esre t"ne3 0o"am s! 2t"u %e te ma" a#l" r"ntre
ace"a %esre care se sune c! sunt $n 4"a'!3 R!sunsul m"5a a!rut ca o seran'!,
c!c" am au8"t c! a" #ost "n4"tat s! "e" arte la $ntrun"r"le %"n setem/r"e, care se
4or '"ne $n mun'"" me", a c!ror 4e2n"c! l"n"2te 4a #" tul/urat!3 Te ro7, $n numele
celor e care "5a" "u/"t o%at! 2" e care $" ma" "u/e2t" 2" a8", s! 4"" a"c"3 0"no, %e
or"un%e a" #", sal4ea8!5l e W"nnetouM Un"" $l $n'ele7 7re2"t sau nu5l $n'ele7
%elocM Nu m5a" 4!8ut 2" nu te5am 4!8ut n"c"c1n%3 A2a cum tu nu m"5a" au8"t
4reo%at! 4ocea, n"c" eu nu '"5am au8"t 4reo%at! 7lasul3 Ast!8", $ns!, sa"ma m!
#ace s! str"7 cu utere, at1t %e tare3 )tr"7, $nc1t 7lasul s! m" se au%! %"ncolo %e
ocean 2" s! a&un7! 1n! la t"ne, s!5l au8" 2" s! 4"" cu or"ce re'3
N"men" nu 2t"e c! eu te c*em3 Numa" cel ce scr"e aceste cu4"nte o 2t"e3 El este
m1na mea3 El nu 4or/e2te3 na"nte %e a 4en" a"c", %u5te la Nu77et Ts"l3 Acolo
sunt c"nc" mol"8"3 9el %"n m"&loc $'" 4a sune tot ce nu5" ot $ncre%"n'a aceste"
*1rt""3 Mol"%ul $'" 4a 4or/"3 O"e ca 4ocea lu" s! #"e entru t"ne recum 4ocea
marelu" Man"tou, s"r"tul 4e2n"c "u/"torM
Te ro7, $nc! o %at!, 4"no, o*, 4"no 2" sal4ea8!5l e W"nnetouM Un"" 4or ca el s!
%"sar! entru tot%eaunaM
Tatella*5)ata*,
!str!torul mar"lor leacur"3A
Ma" $nt1", se cu4"ne s! sun c1te ce4a $n le7!tur! cu Nu77et Ts"l, %esre care
se am"nte2te $n scr"soare3 @Nu77etA sunt num"te e"tele e care c!ut!tor"" %e aur
le 7!sesc #"e c1te una, #"e, %"motr"4!, $n 7r!me8" mar"3 n 7ra"ul aa2"lor, @ts"lA
$nseamn! @munteA3 Nu77et Ts"l s5ar tra%uce, a2a%ar, r"n @Muntele .e"telorA
sau @Muntele %"n AurA3 .e acest munte, un anume )anter "5a uc"s e tat!l 2" e
sora lu" W"nnetouD3 na"ntea mor'"" sale, W"nnetou $m" susese c! $2" $n7roase
testamentul la Nu77et Ts"l, 2" anume, la morm1ntul tat!lu" s!u3 W"nnetou $m"
ma" susese c! atunc" c1n% $l 4o" %e87roa, 4o" 7!s" mult aur3 91n% am lecat
sre Nu77et Ts"l, sre a lua testamentul, am #ost surr"ns %e )anter 2" am #ost
luat r"8on"er %e ,"o4a2"" %e care el era $nso'"t3 K"o4a2"" erau con%u2" %e ."%a,
t1n!rul r!8/o"n"c %"n artea c!ru"a $m" era transm"s salutul $n scr"soarea lu"
Tan7ua3 )anter a #urat testamentul 2" a #u7"t, entru a lua aurul care era $n7roat
$ntr5un loc %escr"s $n acesta3 )anter a "er"t c!ut1n% aurul, 2", o %at! cu el, s5a
"er%ut 2" testamentul, "ar aurul s5a r"s""t $n a%1ncur"le @Ae" $ntunecateA3
n le7!tur! cu Tatella*5)ata*, !str!torul mar"lor leacur", tre/u"e s! recunosc
#atul c! m"5am %or"t s!5l cunosc e acest "n%"an m"ster"os3 N"c"o%at! nu am a4ut
$ns! oca8"a s!5l 4!% sau s!5" 4or/esc3
Numele Tatella*5)ata* ar $nsemna, tra%us, cu41nt cu cu41nt, %"n 7ra"ul
"n%"en"lor tao, @O m"e %e sor"A3 +"n unct %e 4e%ere al $n'elesulu", acest nume
"n%"en"lor tao @O m"e %e sor"F3 +"n unct %e 4e%ere al $n'elesulu", acest nume
_______________________________________________________________
DA se 4e%ea romanul @W"nnetouF3 GN3 tr3H
11
$nseamn! $ns! @O m"e %e an"F3 .urt!torul acestu" nume a4ea o 41rst! at1t %e
$na"ntat!, $nc1t n"men" nu ma" 2t"a c1'" an" a4ea @!str!torul mar"lor leacur"A3 +e
asemenea, n"men" nu 2t"a un%e se n!scuse Tatella*5)ata*3 El nu era mem/rul
n"c" unu" tr"/3 To'" "n%"en"", "n%"#erent %e tr"/ul %"n care #!ceau arte, $l resectau
la #el %e mult3 Acest om cuno2tea secretele a sute 2" sute %e 4rac"3
.entru ca 2" c"t"tor"" s! $n'elea7! ma" /"ne ce 4reau s! sun, tre/u"e s! 2t"e c!,
la "n%"en", 4rac"ul 4"n%ec! /ol", c*eam! loa"a 2" oate #" cons"%erat 2" scamator3
.entru "n%"en", cu41ntul @4rac"A are cu totul alt $n'eles %ec1t acela e care $l
are entru euroen"3
91n% "n%"en"" au $nceut s!5" cunoasc! e al/", au a#lat 2" au 4!8ut multe
lucrur" care "5au "mres"onat3 9el ma" mult "5a u"m"t e#ectul e care $l a4eau
me%"camentele noastre3 Le era "mos"/"l s! $n'elea7! care este sursa e#ectulu"
m"raculos e care $l a4eau me%"camentele omulu" al/ 2" me%"c"na e care el o
ract"ca3 .entru e", aceste me%"camente erau un %ar e care 9erul $l #!cuse
oamen"lor, ca semn al "u/"r"" sale #a'! %e ace2t"a3 E" au8eau cu4"ntele
@me%"camentA 2" @me%"c"n!A entru r"ma %at! 2" le asoc"au cu no'"un"le %e
m"nune, %e /"necu41ntare, %e %ra7oste a 8e"t!'"lor #a'! %e oamen", %e e#ect
m"raculos, necunoscut oamen"lor, $n4!lu"t entru tot%eauna $n m"ster3 9u4"ntele
@me%"camentA 2" @me%"c"n!A a #ost reluate $n toate 7ra"ur"le 2" %"alectele
"n%"en"lor3 Tot ceea ce, %"n unct %e 4e%ere al rel"7"e" 2" cre%"n'e" lor, era
m"ster"os sau %e ne$n'eles, era %enum"t @me%"camentA sau @me%"c"n!A3 Lucrur"le
le7ate %e 2t""n'a 2" cultura euroean!, e care "n%"en"" nu le uteau $n'ele7e,
%eoarece nu 2t"au n"m"c %esre acestea, erau %enum"te %e c!tre e" @me%"c"n!A3
In%"en"" erau %estul %e "ntel"7en'" 2" %e c"nst"'" entru a recunoa2te c! @#e'ele
al"%eA le erau suer"oare3 9a urmare a acestu" #at, e" %oreau s!5l "m"te e omul
al/, $n4!'1n% %e la el 2" lucrur" /une %ar, %"n !cate, 2" lucrur" rele3 Uneor",
r!8/o"n"c"" ro2"" erau asemenea unor co"", $nsu2"n%u52" unele o/"ce"ur" ale
al/"lor numa" entru #atul c! nu le $n'ele7eau3 E" #!ceau acest lucru #!r! a se
"nteresa %e "mortan'a sau %e $nsemn!tatea o/"ce"ur"lor sau o/"ectelor omulu"
al/3 Acela2" lucru s5a $nt1mlat 2" cu termen"" @me%"c"n!A 2" @me%"camentA, care
erau #olos"'" entru a %esemna lucrur" ne$n'elese sau sacre, "n%"en"" ne%1n%u52"
seama c! ast#el %enumeau ce4a sacru, cu a&utorul unor cu4"nte care a4eau, %e
#at, un cu totul alt $n'eles 2" care nu %esemnau ce4a sacru3 Tre/u"e s! sun c!,
$n t"mur"le $n care "n%"en"" au8eau entru r"ma %at! cu4"ntele @me%"c"n!A 2"
@me%"camentA, acestea nu a4eau $n'elesul e care $l au entru no" ast!8"3 Aceste
cu4"nte erau le7ate $n sec"al %e @4rac""A 2" @4"n%ec!tor""A euroen", care a4eau
c1te4a cuno2t"n'e %e teolo7"e 2" %e me%"c"n!, 2t""n'! a#lat! e atunc" la
$nceutur"le e"3 In%"en"" nu $2" %!%eau seama c!, %enum"n% e un"" %"ntre e"
@4rac"A 2" sun1n% %esre ace2t"a c! au leacur" sau @me%"camenteA 2" c!
st!1nesc ta"nele @me%"c"n""A, str"cau /unul renume %e care se /ucuraser! 4rac""
lor3
Numa" cercet1n% trecutul rase" ro2"" utem a#la ce cuno2t"n'e a4eau 4rac""
"n%"en" $na"nte %e a 4en" $n contact cu @2t""n'aA omulu" al/3 Ocu1n%u5ne %e
1;
trecutul aceste" rase, ne utem %a seama c!, %e #oarte multe or", rere8entan'"" e"
nu erau cu n"m"c ma" re&os %ec1t rere8entan'"" rase" al/e3 Tot ceea ce au
real"8at "n%"en"", #"e c! este 4or/a %e lucrur" /une, m!re'e, sau no/"le, se
%atorea8! "ntel"7en'e" 2" $n'elec"un"" acelora e care e" "5au num"t, $n %ecursul
t"mulu", @4rac"A3 @0rac"A erau cons"%era'", %e c!tre "n%"en", teolo7"", ol"t"c"en"",
con%uc!tor"", ar*"tec'"", "ctor"", scultor"", me%"c"" 2" ro#esor"" lor, a%"c! to'"
ace"a care au rere8entat #or'a "ntel"7en'e" 2" tra%"'""lor lor3 .r"ntre @4rac""A
"n%"en" s5au num!rat, %e5a lun7ul t"mulu", mar" ersonal"t!'", ale c!ror nume
erau la #el %e cunoscute ca 2" cele ale mar"lor ersonal"t!'" as"at"ce sau euroene3
Aceste ersonal"t!'" au #ost u"tate $n t"m, entru c! no" nu am !truns $nc!
su#"c"ent %e a%1nc $n ne7ura trecutulu", entru a 2t" totul %esre "stor"a aceste"
rase3 Nu numa" "n%"en"" erau 4"no4a'" entru #atul c! 4rac"ul "n%"an %e acum nu
ma" era la #el cu cel %"n trecu"3 Nu tre/u"e s! u"t!m c! "nca2""D, toltec""DD 2"
a8tec""DDD, a%"c! @4rac""A me6"can"lor 2" a" eru4"en"lor a4eau un n"4el %e
cultur! cel u'"n la #el %e r"%"cat cu cel al oamen"lor lu" 9ortesDDDD 2"
."8arroDDDDD3 Nu tre/u"e s! ne m"re #atul c!, %u! ce au #ost cucer"'" %e c!tre
san"ol", str!luc"rea cultur"" 2" c"4"l"8a'"e" lor s5a "er%ut, e" #""n% num"'"
@s!l/at"c"A %e c!tre ce" care "5au suus3 Nu tre/u"e s! ne m"re, a2a%ar, n"c" #atul
c! 4rac"" "n%"en" nu ma" sunt ceea ce erau re%ecesor"" lor3 Ace2t"a au a4ut soarta
tuturor rere8entan'"lor rase" %"n care #!ceau arte3
9u toate acestea, 4rac"" nu sunt ceea ce un"" 4or s! crea%! c! sunt3 Nu am
cunoscut $nc! n"c" un al/ e care s!5l #" "n"'"at $n ta"nele sale 4reun 4rac" "n%"an,
sau 4reun al/ care s! #" $n'eles m!car c1te ce4a %"n tot ceea ce #!cea un 4rac"3 Un
a%e4!rat 4rac" "n%"an nu $2" roune n"c"o%at! s! arate celorlal'" ce uter" are3
A2a5num"'"" 4rac", care aar %"n c1n% $n c1n%3 r"n ora2e 2" #ac tot so"ul %e
scamator"", ar #", %es"7ur, %"sre'u"'" %e a%e4!ra'"" 4rac" "n%"en"3 Acest lucru este
tot at1t %e #"resc, e c1t %e normal este ca un a%e4!rat teolo7 sau om %e 2t""n'!
euroean s! nu #ac! scamator"" sau 7"um/u2lucur" $ntr5un /1lc", cot la cot cu un
m!sc!r"c"3
____________________________________________________________
DNume %at su4eran"lor "mer"ulu" K"c*ua %"n .eru, $n t"mul %escoer"r""
Amer"c""3 E" au #on%at un utern"c "mer"u, care a #ost %"strus %e cucer"tor""
san"ol"3 Au a4ut o c"4"l"8a'"e remarca/"l!3 GN3 tr3H
DD.oor "n%"an care a ocuat Me6"cul, $nce1n% cu secolul al V5lea3 n 1;=P,
au #ost cucer"'" %e c!tre a8tec"3 GN3 tr3H
DDD0ec*" oor al Me6"culu", sta/"l"t a"c" $n 1I;N care a %om"nat 'ara 1n! la
4en"rea san"ol"lor $n 1N;<3 .ose%au o cultur!, o c"4"l"8a'"e 2" o or7an"8are
ol"t"c! %eose/"te3 GN3 tr3H
DDDD9!"tan san"ol G1=UN51N=QH3 n 1N1U a lecat s! cucereasc! Me6"cul, a
%"strus "mer"ul a8tec G1N;1H 2" a reor7an"8at $ntrea7a 'ar!3 GN3 tr3H
DDDDD9onc*"sta%or san"ol G1=QN51N=1UH care, cu a&utorul #ra'"lor s!", a
cucer"t .eru3 GN3 tr3H
1I
Nu %oresc s!5" l"ct"sesc e c"t"tor" 2" n"c" nu 4reau ca ace2t"a s! crea%! c!
toate e6l"ca'""le e care le5am %at sunt %e r"sos3 Tre/u"e s! scr"u toate acestea
entru c! a 4en"t t"mul s! '"nem seama %e a%e4!r 2" s! $n%ret!m 7re2el"le e
care le5am #!cut, atunc" c1n% "5am &u%ecat e "n%"en"3 .entru c! Tatella*5)ata*
era unul %"ntre a%e4!ra'"" 4rac" "n%"en", un s"m/ol al 4remur"lor ause, m5am
s"m'"t %ator s! 4or/esc %esre trecut 2" re8ent
Omul $n4!lu"t $n m"ster, #a'! %e care nutream un ro#un% resect, nu #usese
unul %"ntre r"eten"", %ar n"c" unul %"ntre %u2man"" me"3 K1n%ur"le, sent"mentele
2" #atele sale erau o e6res"e a %ra7oste" #a'! %e semen"" s!"3 )ent"mentele lu"
#a'! %e m"ne erau c"u%ate3 0rac"ul se urta, $n ceea ce m! r"4e2te, ca 2" c1n% "5
a2 #" #ost %u2man3 .entru el, n"c" m!car nu e6"stam3 M! "7nora, 2" m! $ntre/am
%e ce3 .oate entru c! %"n 8"ua $n care #useser! uc"2" tat!l 2" sora lu" W"nnetou,
eu cons"%erasem c! Tatella*5)ata* este, %e #at, 4"no4at entru moartea celor
%o"3
Orumoasa sor! a lu" W"nnetou urma s! %e4"n!, la %or"n'a e" 2" la %or"n'a
tr"/ulu" %"n care #!cea arte, so'"a mea3 Eu #usesem $ns! $motr"4a aceste"
c!s!tor""3
)ora lu" W"nnetou se numea N2o5c", "ar acest nume era $ntru totul otr"4"t
entru ea, #""n%c!, $n 7ra"ul aa2"lor, N2o5c" $nseamn! @W" #rumoas!A3
O %at! cu moartea e", entru aa2" 2" entru Tatella*5)ata* @8"ua #rumoas!A a
luat s#1r2"t 2" s5au n!ru"t toate seran'ele e care ace2t"a 2" le useser! $n ea3
.entru /!tr1nul 4rac", sora lu" W"nnetou era cea ma" #rumoas! #""c! a aa2"lor3 El
sunea c!, %ac! nu m5a2 #" $motr"4"t c!s!tor"e", t1n!ra #at! nu ar #" #ost uc"s!3 Eu
#usesem 7ata s! a%m"t acest lucru, %ar nu a4usesem remu2c!r"3 M! s"m'eam ca 2"
c1n% #ata ar #" #ost $n 4"a'!3 Ea a %or"t s! mear7! un%e4a, $n Est, entru a stu%"a3
.orn"se la %rum $mreun! cu tat!l e", Inc"u59"una, %ar ce" %o" #useser! $mu2ca'"
2" r!%a'"3 Eu rere8entasem mot"4ul entru care ce" %o" *ot!r1ser! s! #ac!
aceast! c!l!tor"e, %ar W"nnetou nu5m" rero2ase n"c"o%at! n"m"c3 Tatella*5)ata*
$2" rousese $ns! s! m! u"te, s! u"te entru tot%eauna %e e6"sten'a mea3 +e
mult! 4reme, 4rac"ul tr!"a retras $n mun'", %earte %e oamen"3 Numa" c!eten""le
a4eau 4o"e s!5l 4a%! 2" s!5" 4or/easc!, 2" aceasta, c1t ma" rar cu ut"n'!3
9!eten""lor le era erm"s s!5l tul/ure e /!tr1nul 4rac" numa" atunc" c1n% era
4or/a %esre lucrur" #oarte "mortante3 Numa" lu" W"nnetou $" era $n7!%u"t s!
mear7! la Tatella*5)ata* %e c1te or" %orea, 2" aceasta entru c! /!tr1nul '"nea
#oarte mult la el3 0rac"ul $" $n%el"nea or"ce %or"n'!, cu e6ce'"a une"a, aceea e
care W"nnetou o e6r"mase %e at1tea or", 2" anume, %or"n'a %e a " se erm"te s!5l
$nso'esc 2" eu3
+u! toate cele $nt1mlate, /!tr1nul m! c*ema st!ru"torM .entru aceasta,
4rac"ul tre/u"e s! #" a4ut mot"4e ser"oase3 9"t"n% scr"soarea, $ncercasem s!5m"
%au seama %esre ce utea #" 4or/a3
Tre/u"a s! lec nea!rat $n Amer"ca, tre/u"a s! a&un7 la Nu77et Ts"l, entru a
asculta cele ce a4ea s!5m" sun! mol"%ul, "ar so'"a mea tre/u"a s! m! $nso'easc!3
1=
91n% "5am sus ce *ot!r1sem, so'"a mea nu s5a /ucurat %eloc, c", %"motr"4!,
a %e4en"t #oarte ser"oas!3 Ea se 71n%ea la #atul c! o ast#el %e c!l!tor"e este
#oarte o/os"toare, recum 2" la er"colele care se uteau "4" la tot asul, entru c!
tre/u"a s! c!l!tor"m c!lare r"n 0estul )!l/at"c3 Era %e la s"ne $n'eles c!
art"c"an'"" la $ntrun"r", $n ma&or"tatea lor c!eten"" ale %"4erselor tr"/ur", nu 4or
c!l!tor" cu trenul3 N"c" nu utea #" 4or/a %e a2a ce4a, %eoarece to'" ce" "n4"ta'"
tre/u"au s! #"e #oarte %"scre'"3
Atunc" c1n% so'"a mea 4or/"se %esre e#ort 2" %esre er"cole, ea nu se
71n%"se la ersoana e", c" numa" la m"ne3 M"5a #ost $ns! %estul %e u2or s5o
con4"n7 c! nu a4ea %e ce s!52" #ac! 7r"&", sun1n%u5" c! nu ma" utea #" 4or/a %e
n"c" un #el %e er"cole 2" c! 0estul nu ma" utea #" num"t @0estul )!l/at"cA3 I5am
ma" sus c!, entru m"ne, c!l!tor"a c!lare nu 4a $nsemna un e#ort, c" 4a #" ma"
cur1n% o l!cere3 In ceea ce o r"4ea e so'"a mea, aceasta era re7!t"t! s! #ac!
#a'! or"c!re" s"tua'"", era s!n!toas! 2" nu o %eran&a l"sa con#ortulu", a2a $nc1t am
cons"%erat c! era ersoana cea ma" otr"4"t! sre a m! $nso'"3 t"a en7le8a 2", %e
la m"ne, $n4!'ase multe cu4"nte 2" e6res"" $n %"#er"te 7ra"ur" "n%"ene, "ar toate
acestea a4eau s!5" #"e acum %e #olos3 Tre/u"e s! ma" sun c! ea 2t"a s!
c!l!reasc!3 In aceast! r"4"n'!, c!l!tor"a e care o #!cusem $mreun! $n Or"ent
#usese entru ea ca o ucen"c"e $n ale c!l!r"e"3
9a $ntot%eauna, so'"a mea s5a %o4e%"t a #" omul care 2t"a s! a"/! 7r"&! %e toate3
.r"m"sem %"n artea ma" multor e%"tur" amer"cane o#erte le7ate %e e%"tarea
oerelor mele $n l"m/a en7le8!3
Aceste e%"'"" urmau a #" %est"nate c"t"tor"lor %"n )tatele Un"te ale Amer"c""3
)o'"a mea, Klara, era %e !rere c! ar #" #ost n"mer"t s! m! $nt1lnesc ersonal cu
%"rector"" e%"tur"lor %"n artea c!rora r"m"sem o#ertele, ma" ales c! urma s!
#acem aceast! lun7! c!l!tor"e3 9onsoarta mea #!cuse #oto7ra#"" $n #ormat mare
%u! anum"te %esene, care urmau s! ser4easc! %ret mo%el entru "lustra'""le
4olumelor mele $n l"m/a en7le8!3
9ea ma" reu2"t! #oto7ra#"e " s5a !rut a #" aceea a lu" W"nnetou $n!l'1n%u5se
sre cer, $n 4"8"unea lu" )asc*a )c*ne"%erD3 Acela2" art"st "5a rere8entat cu
mult! m!"estr"e e A/u K"tal cel cuml"t 2" e Mara* +ur"mey, $ntruc*"area
su#letulu" omenescDD3 " aceste %ou! "lustra'"" au #ost #oto7ra#"ate, "ar
#oto7ra#""le au #ost use $ntr5o 4al"8!3
9re% c! c"t"tor"" $n'ele7 %e ce nu am 4rut s! lu!m or"7"nalele cu no"3 N"men"
nu %ore2te s! "ar%! lucrur" care au o anum"t! 4aloare, "ar %e5a lun7ul c!l!tor"e"
era os"/"l s! a4em tot so"ul %e surr"8e nel!cute3 Ast#el, se utea $nt1mla ca
4al"8ele noastre s! se r!t!ceasc!3 Nu uteam s! nu ne 71n%"m c*"ar la un
nau#ra7"u sau la un acc"%ent %e tren3

______________________________________________________________
DKra#"c"an, "ctor 2" scultor 7erman, contemoran cu autorul3 GN3 tr3H
DD.ersona&e $ntruc*"ate %e Karl May3 GN3 tr3H
1N
O"e5m" $n7!%u"t s! #ac o scurt! rec"8are entru c"t"tor"" care se $ntrea/! %e ce
uneam un at1t %e mare re' e cele tre" "lustra'""3 9u acest r"le& 4o" sune 2"
c1te4a cu4"nte %esre le7!tura care e6"st! $ntre )asc*a )c*ne"%er 2" c!r'"le mele3
)asc*a )c*ne"%er este un art"st #oarte cunoscut, %ator"t! "ctur"lor 2" scultur"lor
sale, care locu"e2te la Losc*E"t8, l1n7! +res%a3 Art"stul este unul %"ntre r"eten""
me" aro"a'"D3
)c*ne"%er a !truns ca n"men" altul $n un"4ersul oerelor mele 2" a e6r"mat
$n "ma7"n" sent"mentele care l5au $nsu#le'"t3
El nu l5a rere8entat e W"nnetou ca e o t1n!r! 2" ne$n#r"cat! c!eten"e
aas!, ca e un a!r!tor al %ret!'"" 2" al /"nelu", c" 2" l5a "ma7"nat $n momentul
mor'"", $n!l'1n%u5se sre cer3 +"n !rul omulu" $nsu#le'"t o%at! %e sent"mente
alese, se %esr"n%e ult"mul semn al re'u"r"" %e care s5a /ucurat e !m1nt( ana
%e c!eten"e3
Tot ast#el, art"stul "5a rere8entat e A/u K"tal, 2e"cul cel cuml"t %"n "esa
mea @:a/e" un% :"e/elADD 2" e Mara* +ur"mey, re7"na %"n )"tara3
" ro7 e c"t"tor" s! nu crea%! c! m5am a/!tut %e la #"rul $nt1ml!r"lor, entru
a re8enta n"2te am!nunte l"s"te %e "mortan'!3 .e arcursul o4est"r"" se 4a
4e%ea c! aceste tre" #oto7ra#"" au "mortan'a lor3
9e" care m! cunosc, 2t"u %e&a c! eu nu cre% $n co"nc"%en'e 2" c! sunt con4"ns
%e #atul c! tot ce n" se $nt1ml! se %atorea8! 4o"n'e" lu" +umne8eu3 )unt
con4"ns c! acela2" lucru a #ost 4ala/"l 2" $n ceea ce r"4e2te cele tre" #oto7ra#""3
+e o#ertele am"nt"te nu am a4ut t"m s! m! "nterese8, 2" acestea au r!mas
numa" n"2te s"mle o#erte3
Tot $n aceea2" er"oa%! am r"m"t $ns! o alta, nu scr"s!, c" oral!, 2" tot %"n
artea unu" amer"can3 +eose/"t %e "nteresante sunt $mre&ur!r"le $n care aceasta
m"5a #ost #!cut!3
A4em un r"eten care locu"a $n +res%a, un s"*"atru renum"t3 Acest r"eten al
meu se /ucura %e un renume %eose/"t 2" era sol"c"tat at1t %e concet!'en", c1t 2" %e
str!"n"3
ntr5o sear!, c1n% me%"cul m"5a #!cut o 4"8"t!, "5am o4est"t %esre "nten'"a
noastr! %e a leca la NeE Yor,, ael1n% la ser4"c""le coman"e" Lloy%, care a4ea
o #"l"al! $n Kerman"a3
J .leca'" $n c!utare %e e"te? $ntre/! el 7r!/"t, ca 2" c1n% ar #" a2tetat cu
su#letul la 7ur! s!5" 4or/"m %esre lanur"le noastre3
J 9um %e te5a" 71n%"t tocma" la e"te? am $ntre/at eu3
J M5am 71n%"t la e"te entru c! tocma" am 4!8ut ast!8" una3 Era mare c1t
un ou %e orum/el, r"ns! e un lan' %e ceas3
J 9"ne era osesorul e"te"?

_____________________________________________________________
DArt"stul a mur"t $n 1U;QS %ecesul acestu"a este consemnat $n Anuarul Karl
May, %"n 1U;R3 GN3 tr3H
DD :a/el 2" :"/l"a3 GN3 tr3H
1P
J Un amer"can, un om mult ma" "nteresant c*"ar %ec1t e"ta ce5" ser4ea
%ret o%oa/!3 Acesta m"5a sus c! se a#l! a"c" numa" %e %ou! 8"le 2" m"5a atras
aten'"a r"ntr5un su/"ect care este un @ca8A entru or"ce s"*"atru ce se resect!3
J 9e 4re" s! su", %ac! nu sunt "n%"scret?
J Nu, %eloc, %"n moment ce nu 4o" %a nume3 N"c" n5a2 utea, 2" 4e" 4e%ea
numa"%ec1t %"n ce cau8!3 Era 4or/a %e %or"n'a %e a se s"nuc"%e, e care o
man"#estau mem/r"" une" anum"te #am"l""3 Aceast! %or"n'! era, ma" $nt1", o "%ee
trec!toare, entru ca, o %at! cu trecerea t"mulu", ea s! %e4"n! %"n ce $n ce ma"
"ntens! 2" s! #"e, $n cele %"n urm!, at1t %e utern"c!, $nc1t ce" care o nutreau s!
nu5" ma" oat! re8"sta3
J Am au8"t %e ast#el %e ca8ur", am sus eu, /a c*"ar am cunoscut un om care
era c*"nu"t %e aceast! %or"n'!3 Este 4or/a %esre un austr"ac, me%"c e un 4aor
cu care am c!l!tor"t %e la )ue8 1n! $n 9eylon3 Ne5am etrecut o noate $ntrea7!
e unte, %"scut1n% %esre %"4erse ro/leme #"lo8o#"ce3 Tot 4or/"n%, "5am
c12t"7at $ncre%erea, 2" a2a se #ace c! m"5a sus ce nu ma" susese n"m!nu" 1n!
atunc"3 Oratele 2" una %"ntre suror"le sale se s"nuc"seser!3 Tat!l s!u $2" luase 2" el
4"a'a, "ar acum, cealalt! sor! $" scr"a c! nu ma" oate re8"sta %or"n'e" %e a se
s"nuc"%e3 Austr"acul m"5a m!rtur"s"t c! %e4en"se me%"c, tocma" entru a 7!s" un
leac $motr"4a aceste" $n7ro8"toare /ol" ner4oase3
J 9e s5a $nt1mlat cu me%"cul 2" cu sora lu"? m! $ntre/! oasetele meu3
J Nu ma" 2t"u n"m"c %esre el, am r!suns eu3 M"5a rom"s c!5m" scr"e 2"5m"
%! a%resa lu", %ar %e atunc" n5am ma" r"m"t n"c" o 4este %e la el3
:!nu"n% ce4a, l5am $ntre/at e musa#"rul meu %"n acea sear!(
J Amer"canul este $ntr5o s"tua'"e la #el %e %"serat!?
J N5a2 utea s! sun %ac! e 4or/a c*"ar %esre el, m"5a r!suns r"etenul
meu3 Nu m"5a %at n"c" un nume 2" nu m" l5a sus n"c" m!car e al s!u3 .e tot
arcursul %"scu'"e" a 4rut s!5m" lase "mres"a c! 4or/e2te %esre n"2te r"eten", 2"
nu %esre ror""le ru%e3 Eu cre%, $ns!, c! acel amer"can 4or/ea c*"ar %esre s"ne
$nsu2"3 n r"4"re " se o7l"n%ea tr"ste'ea, 2" cre% c! a4ea un su#let /un3 M"5a !rut
nesus %e r!u c! nu am utut s!5l a&ut3
J A" $ncercat m!car s!5l console8"? am $ntre/at eu3
J +a, am $ncercat s!5l console8 2" s!5" %au c1te4a s#atur", suse oasetele
meu, %ar 71n%e2te5te c1te nenoroc"r" s5au a/!tut asura sa( mama lu" s5a otr!4"t,
tat!l lu" a %"s!rut #!r! urm!3 9e" %o" au a4ut c"nc" /!"e'", %"ntre care ma" sunt $n
4"a'! %oar %o"3 9u to'"" au #ost c!s!tor"'", %ar ma" ao" au #ost !r!s"'" %e so'"",
entru c! 7roa8n"ca a#ec'"une s5a transm"s, "ar co""" re8ulta'" $n urma
c!s!tor""lor s5au s"nuc"s la 41rsta %e nou!, sau 8ece an"3 Un s"n7ur co"l a&unsese
la 41rsta %e 1P an"3 A2a cum suneam, ma" sunt $n 4"a'! %o" #ra'"3 Am1n%o"
lut!, 8" 2" noate, cu %or"n'a %e a se s"nuc"%e, %ar nu cre% c! 4or re8"sta rea
mult3
J Kroa8n"cM am e6clamat eu3
J +a, $ntr5a%e4!r, 7roa8n"c, #u %e acor% r"etenul meu3 Tot ceea ce s5a
$nt1mlat este 7roa8n"c, %ar 2" c"u%at Nenoroc"ta %or"n'! %esre care 4or/eam se
1Q
#ace s"m'"t! la #"ecare a %oua 7enera'"e3 M"5a #ost "mos"/"l s! a#lu %ac! aceasta
s5a transm"s r"n mama care s5a otr!4"t3 n 8a%ar am $ncercat s! a#lu 2" %ac!
/oala a #ost ro4ocat! %e un anum"t e4en"ment care ar #" utut a4ea ca urmare o
emo'"e utern"c!3 +ac! a2 #" a4ut am!nunte $n sensul acesta, m"5a2 #" utut %a
seama $ntruc1t4a %esre ce este 4or/a3 Nea41no
1
$ns! n"c" cel ma" m"c "n%"c"u, a
tre/u"t s! m! mul'umesc la a recoman%a mult e#ort #"8"c 2" "ntelectual, am/ele
/a8ate un ro7ram %e lucru sus'"nut, care s! cur"n%! 2" momente %e rela6are,
%ar 2" anum"te act"4"t!'" men"te s! cult"4e 4o"n'a /olna4ulu"3 n ast#el %e ca8ur"
4o"n'a are un rol #oarte "mortant
J A" a#lat ce4a $n le7!tur! cu s"tua'"a aceste" #am"l"" ne#er"c"te? am $ntre/at
eu3
J +a3 +e alt#el, acesta a #ost unul %"ntre lucrur"le e care %oream 2" eu s! le
a#lu %e la amer"can3 Tat!l a um/lat mult r"n 0estul )!l/at"c 2" a a4ut tot #elul %e
ocua'""3 A #ost, r"ntre altele, c!l!u8!, 41n!tor, c!ut!tor %e aur3 El a%ucea acas!
/an"" 2" /unur"le care5" r"soseau3 Am $n'eles c! $2" %orea s! a&un7! m"l"onar3
9*"ar %ac! %or"n'a nu " s5a $ml"n"t, #am"l"a lu" a #ost, la un moment %at, #oarte
/o7at!3 9e" c"nc" #ra'" au us e "c"oare o mare a#acere cu ca", 4"te, orc" 2" o"3
J 9e" c"nc" #!ceau a#acer" cu mar"le a/atoare? l5am $ntrerut eu3
J :"ne$n'eles3
J 9re% c! asta nu a4ea cum s! le #ac! /"ne, am sus eu3
J )"7ur c! nu, a con#"rmat oasetele meu3 E" 4e%eau cum sunt sacr"#"cate
an"malele3 A%ulmecau m"rosul s1n7elu" cal% 2" m"rosul c!rn""3 .ro/a/"l c! erau
ro#un% "mres"ona'" %e tot ceea ce 4e%eauM .oate c! ast#el se e6l"c! 2" #atul c!
$n m"ntea lor a $ncol'"t %or"n'a %e a se s"nuc"%e3 I5am sus toate astea
amer"canulu", "ar acesta m"5a r!suns c! 2" el era %e aceea2" !rere 2" c! tocma"
%e aceea $" s#!tu"se e ce" %o" #ra'", care ma" erau $n 4"a'!, s! renun'e la a#acer"le
lor 2" s! 41n%! tot3 Am ma" a#lat c!, $n urm! cu un an, ce" %o" $" urmaser! s#atul,
%ar c! su#er"n'a lor era la #el %e utern"c! Iat! c! $'" sun acum, seara, lucrur"
care ar utea s! te tul/ure 2" s!5'" alun7e somnul3 Te ro7 s! m! "er'" 2" s!5m" %a"
4o"e s! lec, $na"nte %e a m! o#t" c*"ar tu s5o #ac3 Noate /un!M
El !r!s" casa mea $n mare 7ra/!, a2a cum nu o #!cuse n"c"o%at! 1n! atunc"3
Era ca 2" c1n% ar #" 4en"t numa" 2" numa" entru a ne o4est" %esre acel
amer"can3
)o'"a mea a4ea ace"a2" "mres"e 2" $m" suse(
J n seara asta, %octorul m" s5a !rut a #" ma" cur1n% un mesa7er, nu un
r"eten care a 4en"t $n 4"8"t!3 Nu cum4a asta se %atorea8! #atulu" c! toate
acestea ne r"4esc, $ntr5un anume #el, 2" e no"?
n %"m"nea'a 8"le" urm!toare, e la ora 11, $n t"m ce scr"am, am au8"t
clootul %e la u2!3 Ao", am au8"t cum c"ne4a era "n4"tat s! "ntre3 " susesem
so'"e" mele c! $n 8"ua aceea nu sunt acas! entru n"men"3 .este c1te4a m"nute,
consoarta mea 4en" sus, $n /"roul meu, 2"5m" a%use o carte %e 4"8"t!3
J Iart!5m!, %ar nu m5am utut a/'"ne s! nu te %eran&e8M Totul e #oarte
c"u%at O s! te m"r" 2" tu3
1R
M"5am aruncat r"4"r"le e cartea %e 4"8"t!3 .e aceasta se utea c"t" @-ar"man
O3 EntersA3 Am r"4"t5o ao" $ntre/!tor e Klara3
J +a, e, $ntr5a%e4!r, c"u%at, a sus ea3 Omul care 4rea s! te 4a%! are r"ns!
e lan'ul %e la ceas o e"t!3
J 9*"ar a2a?
J +a, c*"ar a2a, 2" are n"2te oc*" #oarte tr"2t"3
J 9e 4rea?
J 0rea s!5'" 4or/easc!3
J Nu am t"m3 I5a" sus c! nu am t"m? Roa7!5l s! 4"n! alt! %at!3
J M"5a sus c! tre/u"e s! lece c*"ar a8", entru c! alt#el "er%e 4aorul3 M"5
a sus c! nu leac! #!r! s! stea %e 4or/! cu t"ne 2" m5a ru7at s!5" comun"c ce re'
are t"mul e care e2t" %"sus s! "5l acor8", entru c! el e 7ata s! l!teasc!3
J Asta5" o rost"e t""c amer"can!M >"5a sus cu ce se ocu!?
J +a, a sus c! e e%"tor3 M" se are c! nu 2t"e 7erman! %eloc3 0rea s! o/'"n!
%retur"le entru @W"nnetouA3
J I5a" sus cum4a c! a2 #" %e acor% cu ast#el %e rounere? am $ntre/at eu3
J I5am %at a $n'ele7e c! n" s5au ma" #!cut ast#el %e rouner" 2" c! 4rem s!
#acem o c!l!tor"e $n Amer"ca entru a ne ocua ersonal %e ro/lemele astea3
J Tre/u"e s!5'" sun, %ra7! )u#le'el, c! n5a" #ost rea "ns"rat! c1n% "5a" %at
toate %etal""le astea3
J " %e ce nu? se m"r! so'"a mea3
J .entru c! o ersoan! care 4rea s! #ac! o c!l!tor"e $n 0est tre/u"e s! #"e $n
r"mul r1n% %"scret!, c*"ar %ac! $ntre t"m lucrur"le s5au ma" sc*"m/at, 2" 0estul
nu ma" este la #el %e @s!l/at"cA, recum era o%"n"oar!3
J +ar nu am lecat $nc!M
J 91n% $'" 4or/eam %esre %"scre'"e, nu m! 71n%eam la ce" care sunt $n 0est,
c" la ce" ce %oresc s! lece $n 0est $n a#ar! %e asta, nu e ne4o"e s! lec!m no"
acolo, entru c! 4"ne 0estul la no"3
J9e 4re" s! su"?
J 0reau s! sun c! 0estul )!l/at"c a !truns $n casa noastr! $n ersoana
amer"canulu" care a2teat! &osM
J 9re8"?
J )unt s"7ur %e astaM n cur1n% $'" 4e" %a seama c! am %retate, "n%"#erent
c"ne ret"n%e c! este 2" "n%"#erent ce "nten'"" sune c! are, eu 2t"u c! a 4en"t s!
culea7! "n#orma'"" %esre no"3 No" $ns! $" 4om %a este ca lanur"leM +u5te
acum 2" transm"te5" c! 4o" 4en" 2" eu $n%at!, %ar te ro7 s!5" su" numa" at1t3
Klara a lecat, 2", la u'"n t"m %u! aceea, am urmat5o 2" eu3
+omnul Enters, un /!r/at sol"%, nu urta /ar/! sau musta'! 2" !rea s! a"/!
$n &ur %e =< %e an"3 Amer"canul era, %u! toate aaren'ele, o ersoan!
/"ne4o"toare, #!r! a a4ea $ns! %"st"nc'"a unu" eru%"t3 +e2" se 4e%ea c! era e%ucat,
oasetele meu %o4e%ea o oarecare st1n7!c"e $n m"2c!r"3 Klara a4usese %retate,
r"4"rea /!r/atulu", care %or"se s!5m" 4or/easc! nea!rat, era %om"nat! %e
tr"ste'e3 )o'"a mea a #!cut re8ent!r"le 2" ne5am a2e8at #a'!5n #a'!3
1U
Am $nceut r"n a5l ru7a s!5m" sun! cu ce $" uteam #" %e #olos3 Acesta m"5a
r!suns $ns! r"ntr5o $ntre/are(
J +umnea4oastr! sunte'" Ol% )*atter*an%?
J A2a m" se sunea e 4remur", am r!suns eu3
J A4e'" %e 71n% s! $ntrer"n%e'" o c!l!tor"e $n Amer"ca?
J +a3
J Un%e anume 4re'" s! mer7e'"?
J Nu 2t"u $nc!3
J 9u ce 4aor 4re'" s! c!l!tor"'"?
J Nu m5am %ec"s %eocam%at!3
J 91t t"m "nten'"ona'" s! r!m1ne'" $n Amer"ca?
J 0o" 4e%ea atunc" c1n% 4o" a&un7e acolo3
J 0re'" s! 4"8"ta'" n"2te r"eten"?
J .oate3
J Un%e 4e'" 8!/o4" ma" mult, $n nor%ul sau $n su%ul )tatelor Un"te?
+u! aceast! %"n urm! $ntre/are, m5am sculat %e e scaun 2",
$ncl"n1n%u5m! $n #a'a musa#"rulu" meu, m5am $n%retat sre u2!3
J Un%e mer7e'", %omnule May? m5a $ntre/at acesta ree%e3
J M! %uc s! lucre8, "5am r!suns eu3 05am ru7at s!5m" sune'" cu ce 4! ot
#" %e #olos, "ar %umnea4oastr! m"5a'" us $ntre/!r" e care nu a4ea'" n"c" un %ret
s! m" le une'" 2" la care eu nu am t"m s! 4! r!sun%3
J I5am sus %oamne" May c! sunt %"sus s! l!tesc entru t"mul e care
m"5l acor%a'", a rel"cat el3
J Nu ute'", "5am r!suns3 .entru asta sunte'" rea s!rac3
J 9*"ar at1t %e s!rac ar? s5a m"rat amer"canul3 O*, %ar 4! $n2ela'"M
J :a n"c"%ecumM l5am contra8"s eu3 N"c" m!car un m"l"onar nu are at1'"a
/an", $nc1t s! oat! acoer" re'ul $n aur al 4"e'"" celu" ma" s!rac om %"n lumeM
J A4e'" %retate, a%m"se amer"canul, %ar, 4! ro7 mult s! sta'" &os3 0! 4o"
sune e scurt %esre ce este 4or/a3
+u! ce m5am a2e8at %"n nou e scaun, oasetele meu a cont"nuat
J Eu sunt e%"tor 2" 2t"u c! a'" scr"s @W"nnetouA3
J 0or/"'" 7ermana? 9"t"'" $n l"m/a 7erman!? l5am $ntre/at eu3
J Nu3
J Atunc" cum e os"/"l s! 2t"'" lucrul acesta? Romanul nu a #ost tra%us $n
l"m/a en7le8!3
J Romanul m"5a #ost tra%us %e n"2te r"eten" care 2t"u #oarte /"ne l"m/a
7erman!3 At1t %e mult m"5a l!cut romanul %umnea4oastr!, $nc1t am an7a&at un
t1n!r %e or"7"ne 7erman! care era 2omer, numa" entru a5m" tra%uce acest
roman3 I5am rous t1n!rulu" s! arcur7em %e ma" multe or" cartea, ast#el $nc1t
s! ot $n'ele7e tot ce se etrece $n roman 2" s!5m" ot #ace 2" unele $nsemn!r"3
J nsemn!r"? .entru ce s! 4! #ace'" $nsemn!r"?
+e2" a $ncercat s!52" ascun%! c1t ma" /"ne sent"mentele, se 4e%ea c! entru
amer"can aceast! $ntre/are #usese st1n&en"toare3
;<
J Este 4or/a numa" %esre n"2te $nsemn!r" %e or%"n l"terar, e care le5am
#!cut $n cal"tatea mea %e e%"tor3 Am c!l!tor"t mult $n 0est 2", lu1n% cu m"ne
*1rt""le e care $m" #!cusem $nsemn!r"le, am 4!8ut eu $nsum" toate locur"le $n
care se etrece ac'"unea romanulu"3 Ast#el, sunt $n m!sur! s! 4! sun c! toate
locur"le e care le %escr"e'" $n carte e6"st! $ntr5a%e4!rM
J Mul'umescM am sus eu, 4!81n% c! oasetele m! urm!rea atent, entru a
4e%ea %ac! arec"erea lu" a4usese 4reun e#ect asura mea3
JTotu2", cont"nu! el $ncet, nu am #ost $n stare s! %esco!r %ou! %"ntre aceste
locur"3
J 9are, %omnule?
J Nu77et Ts"l 2" Aa ntunecat!3 A4e'" %e 71n% s! trece'" r"n aceste
a2e8!r"?
J.oate c! %a, oate c! nu, am r!suns eu3 0!% c! "ar $m" une'" $ntre/!r", $n
loc s!5m" sune'" cu ce 4! ot #" %e #olosM
M5am $ncruntat 2" am 4rut s! m! r"%"c %e la locul meu3
J 0! ro7 s! 4! a2e8a'", 8"se ree%e amer"canul3 Trec "me%"at la su/"ect3
+oream %oar s! 4! sun c! am 4er"#"cat e6"sten'a locur"lor %escr"se $n carte 2" c!,
%u! !rerea mea, aceasta mer"t! a #" tra%us! $n en7le8!3
J A'" 4er"#"cat? :"ne, %ar entru asta este ne4o"e %e #oarte mult t"m3
J A2a e, a4e'" %retate, a%m"se e%"torul, #!r! s!52" %ea seama c! rolur"le se
sc*"m/aser! 2" c! acum eu eram cel ce unea $ntre/!r"le3 A %urat #oarte mult
1n! ce am 4!8ut locur"le e care le5a'" %escr"s $n roman3
J A'" c!l!tor"t mult e 4remea c1n% era'" om %e a#acer"?
J +es"7ur, e 4remea aceea no" ne ocuam cu an"male( ca", 4"te, orc" 2" o"3
Am #ost %e multe or" $n 0est entru a cum!ra an"male3
J A'" sus @no"A3 Asta $nseamn! c! la a#acere luau arte ma" multe ersoane
ca artener"?
J +a, %ar ace2t" artener" nu erau %oar n"2te r"eten" oarecare, c" erau #ra'""
me"3 mreun! am #on%at o asoc"a'"e #am"l"al!3 Am #ost c"nc"3 Acum nu ma"
suntem %ec1t %o"3 )untem $n cont"nuare artener", %ar $n re8ent ne ocu!m %e
c!r'"3 +or"m s! ne %a'" %retul %e a e%"ta romanul @W"nnetouA3
J Numa" romanul @W"nnetouA? am $ntre/at eu3
J +a, numa" romanul @W"nnetouA3
J +e ce nu 4! as"onea8! 2" alte c!r'" care au ca su/"ect c!l!tor""le e care
le5am #!cut?
J .entru c! e no" nu ne "nteresea8!3
J Eu cre% c! ma" "mortant este ce $" "nteresea8! e c"t"tor"3
J .e no" nu ne r"4esc toate acestea3 No" %or"m numa" s! a4em %retul %e a
e%"ta romanul @W"nnetouA, at1t, 2" n"m"c ma" mult
J -mM " cum a'" %or" s! roce%!m? am $ntre/at eu3
J Ooarte s"mlu3 +umnea4oastr! ne ce%a'" toate %retur"le asura
romanulu", o%at! entru tot%eauna, 2" no" l!t"m o%at! entru tot%eauna3
J 91n% sunte'" %"su2" s! l!t"'"?
;1
J Ime%"at 0! ot %a un cec3 91t %or"'"?
J91t o#er"'"?
J +e"n%eM Ne erm"te'" s! t"!r"m at1tea e6emlare c1te cre%em %e
cu4""n'!?
J +es"7ur, %ac! a&un7em la o $n'ele7ere3
J A2a%ar, am utea s! t"!r"m s" un num!r ma" m"c %e e6emlare?
J Nu3
J 9um? +e ce? +e ce nu?
J Eu scr"u c!r'" entru ca ele s! #"e c"t"te, 2" nu entru ca acestea s! %"sar!3
J )! %"sar!? se m"r! amer"canul3 9"ne 45a sus c! ele urmea8! s! %"sar!?
J Este a%e4!rat c! nu 45a'" e6r"mat ast#el, %ar a'" sus c! este os"/"l s!
t"!r"'" romanul 2" $ntr5un num!r ma" m"c %e e6emlare3
J :"ne$n'eles3 +ac! romanul nu se 4a 4"n%e, 4om renun'a s!5l ma" t"!r"m3
+u! !rerea mea, este %e r"sos s! ma" 4or/"m %esre asta3
J )une'"5m", 4! ro7, a'" 4en"t $n Kerman"a, la +res%a, 2" cu alte tre/ur"?
J Nu3 Nu am %e ce s! 4! ascun% #atul c! am 4en"t %"n Amer"ca numa"
entru a 4or/" cu %umnea4oastr! %esre romanul @W"nnetouA3
J Atunc" $m" are r!u, %ar tre/u"e s! 4! sun c! nu sunt %"sus s! 4! ce%e8
%retur"le 2" c! re7ret #atul c! a'" #!cut $n 8a%ar aceast! c!l!tor"e3
n t"m ce susesem toate acestea, m! r"%"casem $n "c"oare, "ar oasetele
meu #!cuse acela2" lucru3 Acesta nu era $n stare s!52" ascun%! %e8am!7"rea3 Ma"
mult %ec1t at1t, $n oc*"" lu" se utea c"t" %"serarea3
J Oare am $n'eles /"ne? Nu %or"'" s! ce%a'" %retur"le entru e%"tarea
romanulu" @W"nnetouA? $ntre/! el, cu 4oce tremur1n%M
J n or"ce ca8, nu %oresc s! 4! ce%e8 %umnea4oastr! aceste %retur"3 9"ne
%ore2te s! e%"te8e oerele mele tre/u"e s! le e%"te8e e toate3
J 9e a'" sune %ac!, entru e%"tarea lu" @W"nnetouA, 45a2 %a suma e care o
ret"n%e'" entru e%"tarea tuturor c!r'"lor e care le5a'" scr"s? a "ns"stat e%"torul3
J N"c" m!car $n aceste con%"'"" nu 45a2 ce%a %retur"le3 .entru tra%ucerea
c!r'"lor mele $n l"m/a en7le8! 4o" 7!s" la momentul otr"4"t e%"tura care s!5m"
con4"n!3
J A2a%ar, tre/u"e s! $n'ele7 c! res"n7e'" o#erta mea3 )unte'" c*"ar at1t %e
/o7at, %omnule May?
J :o7at? N"c"%ecumM Am cele necesare tra"ulu" 2" sunt #oarte mul'um"t cu
ceea ce am3 9e" care au c"t"t, $ntr5a%e4!r, @W"nnetouA 2t"u c! nu am orn"t $n
c!utarea unor /unur" care s!5m" a%uc! /o7!'"a, c" $n c!utarea unor alt#el %e
comor", care s! #"e entru c"t"tor"" me" un r"le& %e /ucur"e3 .entru asta este
ne4o"e %e e%"torul otr"4"t, "ar %e #atul c! nu %umnea4oastr! sunte'" acela m5am
con4"ns c*"ar acum3
+"n cele suse %e m"ne 2" %"n #elul $n care rost"sem cu4"ntele, so'"a mea a
$n'eles c! luasem o *ot!r1re %e#"n"t"4!, %e la care n"men" 2" n"m"c nu m! ma"
utea a/ate3 m" !rea r!u %e acel amer"can e care tocma" $l re#u8asem, c!c"
#!cuse o #"7ur! at1t %e &aln"c!, %e arc! asura lu" s5ar #" a/!tut o mare
;;
nenoroc"re3 Nu utea cre%e c! re#u8ul meu era %e#"n"t"43 A $ncercat $n 8a%ar s!
m! con4"n7! s!5m" sc*"m/ *ot!r1rea3 M"5a #!cut tot #elul %e rom"s"un"3 +1n%u5
2" seama %e s"tua'"e, amer"canul m"5a sus(
J Nu "er% seran'a c! $m" 4e'" acor%a %retul %e a e%"ta @W"nnetouA3 0!%
c! %oamna May nu este $ntru totul *ot!r1t! s! re#u8e rounerea mea3 0! ro7 s!
4! s#!tu"'" cu %1nsa asura rouner"" mele 2" s!5m" %a'" 2" m"e r!7a8ul ce5m"
este necesar entru a %"scuta cu #ratele meu3
J 9re% c! toate astea nu 45ar #" %e n"c" un #olos, am rel"cat eu3
J )unte'" s"7ur %e asta? Oare nu este os"/"l ca, %u! ce m! s#!tu"esc cu
#ratele meu, s! 4! #ac o rounere care s! #"e e lacul %umnea4oastr!?
M"5am %at seama c! omul %"n #a'a mea nu ar #" suortat s! #"e re#u8at %"n nou3
" m"e m"5era m"l! %e el, %ar 2t"am c! atunc" c1n% "au o %ec"8"e nu tre/u"e s! %au
#r1u l"/er sent"mentelor3
)u#le'el $m" arunca r"4"r" l"ne %e nemul'um"re, "ar ao" m! lu! %e m1n"
J O"e, am sus eu, $n cele %"n urm!3 )! ne ma" 71n%"m #"ecare %"ntre no" la
cele %"scutateM )o'"a mea nu a ma" #ost n"c"o%at! $n Amer"ca 2" %ore2te s! 4a%!
nea!rat casca%a N"a7ara3 0om c!l!tor", a2a%ar, cu 4aorul %e la NeE Yor, la
Al/any, "ar %e a"c" 4om mer7e cu trenul la :u##alo3 O%at! a&un2" acolo, 4om #" la
o %"stan'! %e numa" o or! #a'! %e casca%!3 0om oos" $n 9ana%a la N"a7ara
Oalls, 2" anume, la *otelul 9l"#tonD3
J 9unosc *otelul #oarte /"ne, m! $ntreruse amer"canul3 E un *otel #oarte
/un, un *otel %e lu6, un%e te o'" /ucura %e l"n"2te, con#ort 2"333
J E" /"ne, "5am sus eu, acolo ne 4e'" utea 7!s"3
J 91n%?
J N5a2 utea s! 4! sun3 9el ma" /"ne ar #" s! lua'" le7!tura cu a%m"n"stra'"a
*otelulu" 2" 4" se 4a sune %ac! ne a#l!m sau nu acolo3
" susesem, a2a%ar, oasetelu" un%e 2" cum ne oate 7!s", 2", %u! c1te4a
cu4"nte %e comle8en'!, aceast! 4"8"t!, care a4ea s! se %o4e%easc! a #" ma"
"mortant! %ec1t a2 #" cre8ut, s5a $nc*e"at3
)o'"a mea !rea nemul'um"t!3 Era %e !rere c! nu #usesem $n%ea&uns %e
ol"t"cos 2" c! m! urtasem %"stant cu amer"canul3
J +e ce te5a" urtat ast#el? a $ntre/at ea3
J O""n%c! a m"n'"t, am sus eu3 .entru c! nu a #ost c"nst"t 2" entru c! n5a
4or/"t %esc*"s3 t"" c"ne e?
J Este unul %"ntre ce" %o" #ra'" care #ac arte %"n acea ne#er"c"t! #am"l"e, a"
c!re" mem/r" erau c*"nu"'" %e %or"n'a %e a se s"nuc"%e3
J A2a este, el e unul %"ntre ce" %o" #ra'", %ar nu se nume2te Enters3
J 9re8" c! oart! un nume #als, c! este un escroc, un om care ret"n%e a #"
altce4a %ec1t este $n real"tate?
_____________________________________________________________
D-otel 9l"#ton, $n care Karl May a locu"t, $ntr5a%e4!r, $n t"mul c!l!tor"e" e
care a #!cut5o $n Amer"ca $n 1U<R, a ars $n 1UI;3 GNota e%"torulu" 7erman
;I
J Nu3 0reau s! sun c!, tocma" entru c! este un om c"nst"t, oart! un
nume #als3 " e ru2"ne %e numele s!u a%e4!rat 9re% c*"ar c!, %ator"t! celor scr"se
%e m"ne $n @W"nnetouA, 2"5a sc*"m/at numele3 n real"tate omul se nume2te
)anter3
)o'"a mea m5a $ntre/at #oarte m"rat!(
J +e care )anter 4or/e2t", %e cel care "5a uc"s e tat!l 2" e sora lu"
W"nnetou?
J +a, str!"nul care tocma" ne5a 4"8"tat este #"ul lu"3
J Imos"/"lM +o4e%e2te5oM
J +e #at, n"c" nu e ne4o"e s! #ac a2a ce4a3 9re% c! 2" tu '"5a" %at seama %e
asta3
J 9re8"? .1n! acum nu5m" %au seama %ec1t c!, entru t"ne, omul !sta e un
m"nc"nos entru c! a sus c! se nume2te Enters, $n loc s! #" sus c!5l c*eam!
)anter3
J 91t %e mult 7re2e2t"M +ac! m5a2 /a8a numa" e lucrul !sta, a2 #" un
greenhorn* 2" ar tre/u" s!5m" #"e ru2"ne s! sun c! m! r"ce la oamen"3 Te ro7
s! nu u"'" $ns! un lucru( A an7a&at un om care s!5" tra%uc! romanul, ast#el $nc1t
el $nsu2" s! oat! #ace $nsemn!r"3 91t t"m a "er%ut cu trea/a asta?
J 91'"4a an", ro/a/"l3
J :"ne3 .entru ce a #!cut aceste $nsemn!r"?
J +"n mot"4e ur l"terare, ca e%"tor3 El a2a a sus3
J .er#ect3 E" /"ne, tocma" acum urmea8! m"nc"una lu", m"nc"una care m5a
#!cut s! %e4"n sus"c"os, care m5a #!cut s! /!nu"esc care era a%e4!ratul lu" nume3
Omul a recunoscut c! #!cea a#acer" cu an"male3 t"", sau nu c1n% a $ncetat s! se
ma" ocue %e ast#el %e a#acer"?
J +a, 2t"uM Anul trecut3 9el u'"n a2a "5a sus %octorulu"3
J 9u toate astea, el #!cea %e c1'"4a an" @$nsemn!r" %"n mot"4e ur l"terareA3
9re8", $ntr5a%e4!r, asta?
J Nu3 Acum totul e l"me%e3 .oate c! n"c" m!car nu e e%"tor3
J )"7ur c! nu eM E", 4e8" c! 71n%"m am1n%o" la #el? O"" atent!( Omul a au8"t
%e la n"2te r"eten" c! am scr"s @W"nnetouA3 A l!t"t un om care s!5" tra%uc!
romanul 2" care s!5" c"teasc! tra%ucerea3 9re8" c! l5a us e tra%uc!tor s!5"
t!lm!ceasc! toat! cartea?
J )"7ur c! nu3
J " eu sunt %e aceea2" !rere3 .e amer"can l5au "nteresat numa" anum"te
asa&e, care erau #oarte "mortante entru el 2" care au a4ut asura lu" un e#ect
utern"c3 In t"m ce tra%uc!torul c"tea, el $2" #!cea $nsemn!r"3 Oare %e ce? $n
or"ce ca8, nu entru a re'"ne totul 1n! $n cele ma" m"c" am!nunte3 Un om re'"ne
lucrur"le care $l "mres"onea8!, #!r! a #" ne4o"e s! 2" le note8e3 El a recunoscut
c!, atunc" c1n% a #!cut cercet!r" $n 0estul )!l/at"c, a a4ut cu s"ne *1rt""le e care
______________________________________________________________
D:o/oc, $nce!tor Gl/3 en7le8!H3 GN3 tr3H
;=
$2" #!cuse $nsemn!r"le3 A $ntrer"ns, a2a%ar, mult! 4reme, cercet!r", c!ut1n%333
J 9!ut1n%u5l e tat!l %"s!rutM
Am #ost %e acor% cu so'"a mea, "ar ea a cont"nuat(
J E6traor%"narM )"7ur c! a orn"t $n c!utarea tat!lu" %esre care nu 2t"a un%e
se a#l!M
JA2 #" 4rut s!5'" ma" sun c1te4a lucrur", $n teme"ul c!rora a" #" a&uns la
conclu8"a asta, %ar 4!% c! nu ma" e ne4o"e s! o #ac, am rel"cat eu3 >"n %oar s!5'"
a%uc am"nte c! oasetele nostru nu reu2"se s! %escoere %ou! %"ntre locur"le
%escr"se %e m"ne $n roman, Nu77et Ts"l 2" Aa ntunecat!, 2" c! '"nea #oarte mult
s! a#le un%e anume sunt ele3
J +or"n'a asta are le7!tur! numa" cu )anter?
J +a3
J Nu are le7!tur! cu n"c" o alt! ersoan! sau cu e"tele?
J Nu3 n ce r"4e2te 4reo alt! ersoan!, s"n7ura care "ntr! $n %"scu'"e sunt eu3
To'" ce" care au a4ut le7!tur! cu lucrur"le $nt1mlate %emult #"e c! au mur"t, #"e
c! sunt ma" u'"n "mortan'" $n le7!tur! cu $nt1ml!r"le %e atunc"3 Ar #" %e5a
%retul cara7*"os s! cre% c! amer"canul a $nceut s! col"n%e 0estul numa" entru
a5m" %a %e urm!3 Or"cum, r"n 4"8"ta e care ne5a #!cut5o, a %o4e%"t el $nsu2" c!
m! oate 7!s" u2or3 n ceea ce r"4e2te aurul, a c"t"t %oar c! acesta s5a "er%ut
.r"n urmare, e6"st! %oar %ou! ersoane care sunt "mortante $n le7!tur! cu cele
$nt1mlate la Nu77et Ts"l 2" la Aa ntunecat!3 +e m"ne nu utea #" 4or/a,
a2a%ar, r!m1ne $n %"scu'"e %oar )anter3 " acum, #"" atent!, )u#le'el( Amer"canul
4rea s! cumere %retur"le entru @W"nnetouA3 +e ce? 9a s!5l tra%uc!, s!5l
t"!reasc! 2" ao" s!5l 41n%!?
J Nu, c" tocma" entru a $m"e%"ca e%"tarea tra%ucer"" $n Amer"ca3 A"
%retate3 Lucrul !sta se utea %e%uce %"n #elul $n care a 4or/"t, %"n %"serarea
care l5a cur"ns atunc" c1n% "5a" sus c! nu e2t" %e acor% ca el s! se ocue %e
tra%ucerea 2" %e e%"tarea c!r'""3 Omul nu 4rea ca trecutul 2" #atele tat!lu" s!u s!
#"e cunoscute $n Amer"ca3
J +a3 Eu sunt con4"ns c! !sta este a%e4!rul3 Amer"canul a cre8ut c! m!
oate mom" cu 7r!ma%a lu" %e %olar", %e2" ar #" tre/u"t s! 2t"e %"n @W"nnetouA c!
nu sunt omul care s! $n7*"t! asemenea momeal!3 .entru m"ne, 4"8"ta 2" o#erta
amer"canulu" nu au #ost %ec1t o &"7n"re, 2" tre/u"e s!5'" m!rtur"sesc c! am #ost %e
acor% s! ne $nt1ln"m la N"a7ara entru c! am mot"4e ser"oase %e a nu5" "er%e
%"n oc*", %e acum $ncolo, e #ra'"" Enters, sau )anter3 t"" %oar c! entru un om
care are e6er"en'a 0estulu" )!l/at"c este #oarte "mortant s! nu se lase surr"ns
%e "n%"4"8" er"culo2"3
J .er"culo2"? $ntre/! so'"a mea3 Eu cre% %esre Enters c! este un om
cumseca%e, %e2" ar utea #" unul %"ntre #""" lu" )anter3
J " eu cre% asta, %ar oare /un!tatea nu se oate resc*"m/a uneor" $n
r!utate? A%1nca tr"ste'e a acestu" om nu ascun%e oare un er"col %e care este
/"ne s! ne #er"m? " ao", $l cunoa2tem e #ratele lu"? t"" %oar /"ne c! #ra'"" nu
seam!n! $ntot%eauna $ntre e", n"c" la #"re, n"c" la $n#!'"2are3 )unt con4"ns c!,
;N
atunc" c1n% ne 4om $nt1ln" la N"a7ara, $" 4om cunoa2te ma" /"ne e ce" %o" 2"
4om 2t" cum s! ne urt!m #a'! %e e", ast#el $nc1t s! nu calce e urmele !r"ntelu"
lor3 +octorul ne5a 4or/"t %e acea nenoroc"t! %or"n'! %e s"nuc"%ere3 9re% c!
%or"n'a asta oart! $n ea 2" ce4a %"n l!cerea %e a %"stru7e, %e a uc"%e, e care o
a4ea )anter3 0e8", c!l!tor"a noastr! %e4"ne al"tant!, c*"ar $na"nte %e a $ncee3
J 9re8" c! ne 1n%e2te 4reun er"col? $ntre/! consoarta mea3
J Nu e 4or/a %e astaM Eu 2t"u %oar c! tre/u"e s! a&un7em $n Amer"ca, la
Mount W"nnetou, c! tre/u"e s!5l cunoa2tem e Tatella*5)ata*, @!str!torul
mar"lor leacur"A3 El $m" scr"e c! tre/u"e s!5l sal4e8 e W"nnetou3 +ac! asta este
ceea ce tre/u"e s! #ac, atunc" entru m"ne nu ma" e6"st! er"cole3 9e su"?
J Te $nso'esc cu l!cereM
J )! orn"m, atunc", 2" #"e ca norocul s! ne $nso'easc!M
II

LA 9A)9A+A NIAKARA
O%at! a&un2" $n Amer"ca, ne5am "nstalat la *otelul 9l"#ton, care era a2e8at $n
"me%"ata aro"ere a casca%e" N"a7ara3 +"n *otel a4eam o m"nunat! ersect"4!
asura casca%e", ermanent! r!4!l"re %e ae3 9ele ma" /une camere erau cele
%e la r"mul eta&, cu 4e%ere sre casca%!3 9amerele acestea %au c!tre o teras!
$n7ust!, str!&u"t! %e acoer"2ul sus'"nut %e coloane3 nc!er"le erau ast#el
%"suse, $nc1t %ac! oasetele "ntra $n camera sa, 4en"n% %"n *ol, 2" "e2ea e
teras!, acesta utea s! 4a%! #oarte /"ne casca%a3
+ac! acest *otel ar #" #ost constru"t $n Kerman"a, oamen"" ar #" #ost %eran&a'"
%e aceast! teras! comun!, entru toate $nc!er"le %e la r"mul eta& 2"5ar #"
$m!r'"t5o, "8ol1n% una %e alta sura#e'ele coresun8!toare #"ec!re" camere $n
arte3
n Amer"ca, $ns!, #"ecare om, #"ecare oasete al *otelulu" a $n!l'at un 8"% $n
&urul s!u, care, %e2" este "n4"8"/"l, este at1t %e utern"c, $nc1t ere'"" %es!r'"tor"
%"n lemn nu $" sunt %e n"c" un #olos3
91n% am a&uns la *otel, am a4ut /ucur"a %e a a#la c! s5a el"/erat un
aartament %e tre" camere, %e la r"mul eta&, cu 4e%ere sre casca%!, ma" rec"s,
un aartament a2e8at e col'3 M5am /ucurat entru c!, %ator"t! o8"'"e"
$nc!er"lor, urma s! a4em un s"n7ur 4ec"n, 2" nu %o"3 n s"n7urul aartament ce
se $n4ec"na cu al nostru st!teau $ns! %o" #ra'"( -ar"man O3 Enters 2" )e/ulon L
Enters3
;P
m" $nc*"u"sem c! ce" %o" 4or $nc*"r"a o camer! sau un aartament $n acel
*otel, entru a utea #" acolo "me%"at ce am #" sos"t no"3 Nu m5a2 #" a2tetat, $ns!,
ca tocma" e" s! ne #"e 4ec"n"3 Tre/u"e s! recunosc #atul c! acest lucru m!
/ucura, entru c! ast#el uteam s!5" '"n su/ o/ser4a'"e3
O"ecare ersoan! care %orea s! $nc*"r"e8e o camer! sau un aartament la
*otelul 9l"#ton tre/u"a s!52" treac! numele $n re7"strul a#lat la rece'"e3 Aceasta
era s"n7ura "n#orma'"e care " se cerea( numele3 91n% am sos"t la *otelul 9l"#ton,
am trecut $n re7"stru @%omnul 2" %oamna :urtonA3 M5am #olos"t %e acest nume
%e $mrumut 2" entru c! era /"ne s! #"u c1t ma" %"scret cu ut"n'!S am roce%at
$ns! ast#el 2" entru #atul c! 2t"am c! #ra'"" Enters m! 4or c!uta la *otel, a41n%
ca "n%"c"u a%e4!ratul meu nume3
A2a cum am ma" sus, aartamentul nostru era alc!tu"t %"n tre" camere,
a2e8ate e col'3 9amera so'"e" mele %!%ea c!tre artea $n #orm! %e otcoa4! a
casca%e" 2" era ma" mare %ec1t a mea, %ar nu a4ea "e2"re $n /alcon3 9amera mea,
%e2" era ma" m"c!, %!%ea sre latura casca%e" care '"ne %e )tatele Un"te ale
Amer"c"" 2" a4ea "e2"re sre teras!3 ntre aceste %ou! camere, era o a tre"a ce
ser4ea %ret 4est"/ul 2" care #!cea le7!tura $ntre ele3
91n% n" s5a recoman%at acest aartament, am $ntre/at c"ne erau 4ec"n"" no2tr",
"ar groom*-ul care ne5a con%us, 2" care era 2" os!tar, m"5a r!suns(
J +o" #ra'"3 )unt amer"can" 2" $" c*eam! Enters3 A2 utea 8"ce c! sunt numa"
e &um!tate oase'"" no2tr"3 t"'", e" nu m!n1nc! a"c", c" altun%e4a3 La no" 4"n
%oar s! se culce3 .leac! cu noatea5n ca 2" 4"n seara t1r8"u, "ar no" nu ma"
ser4"m masa la ora aceea3
)un1n%u5m" toate acestea, omul a4usese o anume e6res"e a #e'e" care $m"
st1rn" cur"o8"tatea3
J 9e 4! #r!m1nt!? l5am $ntre/at eu3
J 0e%e'", *otelul 9l"#ton e un *otel %e lu63 9el ce nu se s"mte /"ne la no",
%oarme a"c", %ar nu ser4e2te masa, #""n%c! nu5" a7reea8! e oase'"" no2tr"3
Resect"4ul oate $ncerca o %at! s! m!n1nce a"c", %ar %ac! nu $" r"e2te, nu cre%
s! "a rea cur1n% masa la *otel3
Toate acestea #useser! suse cu mult! s"7uran'!3 9"t"tor"" tre/u"e s! 2t"e c!, $n
)tatele Un"te, P< %"n 1<< %e os!tar" sunt #"e 7erman", #"e austr"ec"3 9el care
tocma" $m" 4or/"se era un cana%"an %e or"7"ne en7le8!3 Ast#el se e6l"ca %e ce
era at1t %e s"7ur %e ceea ce sunea3 .entru c! $nso'"torul nostru m! r"4ea ma"
cur1n% cu %"sre' %ec1t m1nat %e cur"o8"tate, "5am sus c! m! num!r r"ntre
ace"a care o/"2nu"esc s! %ea /ac2"2ur", numa" c! acestea sunt $m!r'"te $n %ou!
!r'" e7ale3
J .r"ma &um!tate, "5am sus eu, o %au la sos"re, entru a ar!ta c! %oresc s!
#"u ser4"t cum se cu4"ne, "ar a %oua &um!tate o %au la lecare asta $ns! numa"
____________________________________________________________
DOm %e ser4"c"u Gl/3 en7le8!H3 GN3 tr3H
;Q
%ac! sunt mul'um"t %e #elul $n care am #ost ser4"t
)un1n% aceste %"n urm! cu4"nte, "5am %at omulu" r"ma arte a /ac2"2ulu"3
Acesta r"4" ner!/%!tor /ancnota r"m"t! entru a 4e%ea ce 4aloare a4ea, ao"
#!cu o lec!c"une, e care sunt con4"ns c! n"c" un austr"ac sau n"c" un neam' n5ar
#" #ost $n stare s! o #ac! ma" #rumos3
J M! a#lu la %"so8"'"a %umnea4oastr!M 8"se el3 Am s!5" sun 2" camer"ste" s!
4! ser4easc! cu cea ma" mare aten'"eM .oate 4! %eran&ea8! #ra'"" Enters, %omnule
:urton3 +or"'" s! $" ru7!m s! se mute $n alt aartament?
J Nu, 4! ro7 s!5" l!sa'" $n ace3 Nu ne %eran&ea8!, am r!suns eu3 Omul ma"
#!cu o lec!c"une 2" se retrase #er"c"t, arunc1n%u5ne r"4"r"
l"ne %e resect 2" %e /un!4o"n'!3 91n% am c*emat camer"sta, ne5am %at seama
"me%"at c! /"ne4o"torul nostru c*elner $" susese totul $n le7!tur! cu o/"ce"ul
meu %e a $m!r'" /ac2"2ul $n %ou!, 2" "5am o#er"t os"/"l"tatea %e a #" la #el %e
mul'um"t! ca 2" cole7ul e"3
Roa%ele acestu" mo% %e a ac'"ona, ar!t1n% an7a&a'"lor c! e2t" 7ata s! le #""
recunosc!tor %e la /un $nceut, 2" nu atunc" c1n% este rea t1r8"u, a4eau s! se
arate #oarte cur1n%, "ar c"t"tor"" 4or $n'ele7e %e ce am am"nt"t toate acestea3
Am a&uns %u!5am"a8a la *otel 2" am #!cut, c*"ar $n aceea2" 8", cele %ou!
c!l!tor"" %e a7rement e care cre% c! le5a #!cut or"ce tur"st care s5a a#lat $n
aro"erea casca%e" N"a7ara3 Este 4or/a %esre c!l!tor"a cu trenul 2" %e cea cu
4aorul3
L"n"a #erat! co/oar! e latura %"nsre 9ana%a a casca%e" 2" urc! ao" /rusc e
artea %"nsre )tatele Un"te ale Amer"c"" a aceste"a3 Tos se 4!% aele $n4ol/urate
#"er/1n%, "ar e latur", st1nc"le se $nal'! sre cer3 "nele a&un7 e alocur" la o
%"stan'! %e numa" %o" metr" #a'! %e casca%!3 9el ce c!l!tore2te cu trenul are
sent"mentul c! lute2te 2" ao" se r!/u2e2te $n casca%a asem!n!toare une" 7ur"
ur"a2e, re7!t"te s!52" $n7*"t! ra%a3
9!l!tor"a cu 4aorul se #ace cu 4est"ta Maia of Mist*, cu care c!l!tor"" sunt
%u2" 1n! $n aro"erea casca%e"3 9e" ce sunt $n%ea&uns %e cura&o2" 2" %oresc s!
se lau%e cu #atul c! au #ost @c*"ar $n satele casca%e"A sunt %e/arca'" $ntr5un
anum"t loc3
+u! aceea am c"nat $n su#ra7er"a *otelulu", care se a#la la arter3 Am/"an'a
era #oarte l!cut!, entru c! a"c" c1nta un c4artet3 Ne5am retras ao" $n
aartamentul nostru, a%"c!, ma" rec"s, am stat e /alcon 2" am r"4"t casca%a la
lum"na lun""3
Era ora 11, c1n% a 4en"t camer"sta s! ne anun'e c! au sos"t #ra'"" Enters3
J Un%e sunt? a $ntre/at so'"a mea3
J Tos, la rece'"e3 t"'", $n #"ecare sear! c1n% 4"n, au o/"ce"ul s! se u"te $n
re7"stru3 +u! ce $l consult!, se %uc la culcare3
J +e ce se u"t! $n re7"stru?

______________________________________________________________
DOec"oara ce'ur"lor3 GN3 tr3H
;R
J 9a s! 4a%! %ac! nu au sos"t cum4a %o" nem'", so' 2" so'"e, %oamna 2"
%omnul May3 La $nceut $ntre/au, acum se u"t! $n re7"stru entru c! s"mt c! nu5s
/"ne4en"'" a"c"3 N"c" eu nu 4or/esc cu e"3
Oata lec!, "ar no" n5am ma" stat e teras!, entru a nu #" 4!8u'"3 Aceast!
4este a #ost r"mul ser4"c"u e care l5am o/'"nut $n sc*"m/ul /ac2"2ur"lor3
.entru ca 2" c"t"tor"" s! $n'elea7! ma" /"ne cele ce 4or urma, tre/u"e s! %escr"u
u2"le care %!%eau sre teras!3 A2a cum 2t"u oase'"" *otelulu" 9l"#ton, aceste u2"
au #ost #!cute ast#el $nc1t n"men" s! nu oat! !trun%e %"n e6ter"or $n camere sau
$n aartamente3 Aceste u2" erau re4!8ute at1t cu 7eamur", c1t 2" cu #ante entru
aer"s"re3 Oantele uteau #" %esc*"se sau $nc*"se %u! %or"n'a celu" ce se a#la $n
aartament, resect"4 $n camer!, "ar 7eamur"le uteau #" acoer"te cu er%ele3
Ast#el, cel ce se a#la $n camer! utea 4e%ea 2" au8" tot ce se etrecea 2" tot ce
se 4or/ea a#ar!3
Nu am #!cut lum"n! 2" am a2tetat cu r!/%are ca #ra'"" Enters s! "as! e
teras!, %u! ce 4or #" a&uns $n aartamentul lor3
ntr5a%e4!r, nu am a4ut rea mult %e a2tetat, 2" ce" %o" au a!rut Luna era
$nc! e /olta cereasc!, 2" l5am recunoscut "me%"at e omul care ne 4"8"tase3 9e"
%o" #ra'" 4or/eau $ntre e" s" se l"m/au $ncolo s" $ncoace3 Ao" s5au or"t 2" s5au
a2e8at c*"ar $n %retul camere" mele3 9erusem s! se un! o mas! acolo entru a
utea scr"e3 .entru c! l!sasem %esc*"se #entele entru aer"s"re, uteam au8" tot ce
4or/eau3 .entru $nceut nu ne5a rea "nteresat %"scu'"a lor3 +u! o au8!, acela
%"ntre #ra'" e care nu5l cuno2team, a%"c! )e/ulon, a e6clamat(
J Nu rea5m" lace c! tre/u"e s! st!m a"c"M .oate c! 4"n este c1te4a
s!t!m1n"M
J )unt s"7ur c! nu5" a2a3 Or s! 4"n! ma" cur1n%, suse -ar"man3 Au 8"s c!
oosesc ma" $nt1" a"c"3 .oate c! %u! aceea se $nt1lnesc cu e%"tor"" Or s! 4"n!
$ntr5una %"n 8"lele astea3
J R!m1" la !rerea ta?
J +a3 Tre/u"e s! #"m c"nst"'"M E a%e4!rat c! omul nu s5a urtat rea #rumos
cu m"ne, %ar $'" sun c!, %ac! nu suntem s"ncer" cu el, n5o scoatem la ca!t, "ar
so'"a lu" are #oarte %e trea/!3 M5a2 s"m'" rost %ac! n5a2 #" c"nst"t #a'! %e e"3
J Oleacur"M 9e5" a"a @s! #"m c"nst"'"A? 9"nst"t tre/u"e s! #"" ma" $nt1" #a'! %e
t"ne $nsu'"M Iar %ac! 4rem s! #acem o a#acere care s! "as! /"ne entru no"333
J )sstM L"n"2teM 2ot" -ar"man3
J 9e e? $ntre/! )e/ulon3
J )5ar utea s! ne5au%! ro#esorul %e al!tur"3 )un1n% acestea, omul ar!t!
sre u2a noastr!3
J .ro#esorul? "nter4en" )e/ulon3 :"ne, %ar 2t"" %oar c! ro#esorul st! 2"
c"te2te 8"ln"c &os, $n /"/l"otec!, 1n! la m"e8ul no'"", ao" urc! $n camera lu" 2"
ma" c"te2te 1n! la ora unu3 U"te, nu5" lum"n! $n camera lu"3 nseamn! c! e $nc!
&os3
;U
J 9u toate astea ar #" /"ne s! 4or/e2t" ma" $ncet 2", or"cum, sunt o/os"t M!
%uc s! m! culc3 M1"ne %"m"nea'! lec!m la Toronto 2" ne $ntoarcem a/"a
o"m1"ne3 Tre/u"e s! #"m o%"*n"'"3 )! mer7em3
9e" %o" se r"%"car! %e la mas! 2" "ntrar! $n aartamentul lor3 Nu a#lasem rea
multe, %ar m!car 2t"am c! -ar"man O3 Enters era un om c"nst"t3 Eram con4"n2"
c!, e m!sur! ce 4a ma" trece t"mul, ne 4om %a seama 2" ce #el %e ersoan! era
)e/ulon L3 Enters3
91n% am co/or1t, a %oua 8" %"m"nea'!, entru a lua m"cul %e&un, os!tarul ne5
a sus c! #ra'"" Enters !r!s"ser! *otelul $n urm! cu %ou!8ec" %e m"nute 2"
%!%user! %"so8"'"e ca, %ac! %omnul 2" %oamna May ar #" sos"t la *otel, s! #"e
anun'a'" c! #ra'"" Enters au lecat la Toronto 2" se $ntorc a/"a a %oua 8"3 9u un
7est %e %"sre', omul a%!u7!(
J Ora'"" Enters sunt n"2te scan%ala7""M )unt "mos"/"l"3 +oamn! 2" %omnul
May, oamen"" !2t"a, care tre/u"e s! soseasc! %"n Kerman"a 2" e care5" caut!
#ra'"" Enters, nu au ce c!uta a"c" 2" cre% c! nu l" se 4a $nc*"r"a n"c" m!car o
camer!3 9e /"ne m"5a !rut c! la *otel eram cunoscu'" su/ un alt numeM +"ntre
cele suse %e os!tar re8ulta c! tre/u"a s! #"m s" ma" ru%en'" $n le7!tur! cu
4ec"n"" no2tr", %e2" un scan%ala7"u nu tre/u"e nea!rat s! #"e un om r!u, cu toate
c! el este $ntot%eauna un "ns l"s"t %e e%uca'"e3
Tre/u"e s! sun c! la *otelul 9l"#ton e6"stau numa" mese m"c", 2" nu %"n cele
lun7", la care to'" cl"en'"" stau laolalt!3 Mesele cele ma" /une erau, %u! !rerea
mea, cele %e e 4eran%a *otelulu"3 Aceast! 4eran%! era $n7ust!, $ntr5o oarecare
m!sur!, #""n%c! nu a4eau loc %ec1t %ou! r1n%ur" %e mese3 9e" care se a2e8au la
una %"ntre acestea, care erau use e 4eran%!, uteau 4e%ea #oarte /"ne casca%a3
Ne5am ales una %"ntre mesele %e e 4eran%! 2" am #" %or"t s! st!m $ntot%eauna
acolo c1n% m1ncam3 L5am $ntre/at e os!tar %ac! ar #" #ost os"/"l a2a ce4a, 2"
acesta ne5a r!suns(
J +e o/"ce", nu, %ar entru %umnea4oastr! 4o" a4ea eu 7r"&! %e toate3 9ea
ma" /un! ar #" ult"ma, entru c! aceasta se $n4ec"nea8! cu o s"n7ur! mas!, r"n
urmare, oamen"" care o ocu! ot #" 4!8u'", au8"'" 2" %eran&a'" ma" 7reu3 +"n
!cate, masa aceea este ocuat! %e&a %e %o" %omn", e toat! %urata 2e%er"" lor
a"c"3 E" au %or"t5o, "ar %or"n'a le5a #ost $n%el"n"t!3
Os!tarul ne susese toate acestea e un ton o/"2nu"t 9o/or1n% $ns! 7lasul,
a%!u7!(
J Nu au #ost re#u8a'" entru c! l!tesc numa" $n e"te %"n aur, $n nuggets!
Au o 7eant! l"n! cu e"te, e care au l!sat5o $n se"#ul *otelulu"3
.ersoanele care %oreau s! "a loc la masa cu r"c"na erau $n%rumate sre alte
mese3
Tocma" c1n% m"cul %e&un era e s#1r2"te, au a!rut %o" /!r/a'" care au atras
asura lor toate r"4"r"le celor ce luau masa3 9e" %o" a4eau 41rste aro"ate 2"
erau "n%"en"3 Lucrul acesta se o/ser4a %"n r"ma cl"!3 Nou54en"'"" erau $nal'" 2"
atlet"c"3 A4eau tr!s!tur" asre care le %!%eau o anum"t! %"st"nc'"e3 )5au $n%retat
sre masa aceea retras!, %esre care ne 4or/"se os!tarul, %1n% "mres"a c! nu
I<
r"4esc e n"men"3 Nu erau $m/r!ca'" $n 4e2m"nte "n%"ene, c" urtau costume %"n
sto#!, cro"te o/"2nu"t, "ar !rul $l a4eau t!"at scurt3 )e 4e%ea $ns! c! ace2t" %o"
oamen" se s"m'eau #oarte /"ne $n 2aua unu" cal, $n sa4an! sau $n Mun'"" )t1nco2"3
+e2" erau #oarte /ron8a'", tr!s!tur"le lor tr!%au #atul c! o/"2nu"au s! 71n%easc!
#oarte mult la lucrur" %eose/"te3 +esre ast#el %e oamen" se sune c! sunt me5
%"tat"4"3 Imres"a e care o las! ace2t"a este 2" ma" utern"c!, atunc" c1n% "n
r"4"rea lor se re#lect! o a%1nc! tr"ste'e, 2" anume acea tr"ste'e e care o oart!
$n su#let ace"a ce au 4!8ut %e5a lun7ul an"lor ooare st"n71n%u5se3 Aceast!
tr"ste'e mut!, %ar "8/"toare se utea c"t" $n oc*"" celor %o" "n%"en"3
J Ace2t"a sunt ce" %o" %omn" %esre care 45am 4or/"t, n"2te oamen"
m"nuna'", c*"ar %ac!5s numa" "n%"en"M N"2te oamen" m"nuna'"M reet! os!tarul,
#rec1n% %e7etul mare %e ar!t!tor, entru a su/l"n"a cele suse3
J +e un%e sunt? am $ntre/at eu3
J Nu 2t"u rea /"ne, m"5a r!suns c*elnerul3 Unul are s! 4"n! %e #oarte
%earte, altul m" se are c! este %e r"n !r'"le astea3 Am1n%o" au trecut r"n
Xue/ec 2" r"n Montreal3 )e 8"ce c! ar #" c!eten""3
J 9um se numesc? am #ost eu cur"os s! a#lu3
J +omnul At*a/as,a 2" %omnul Al7on7,a3 9e nume #rumoase, nu cre%e'"?
)un! ca un c1ntecM 9e ma" c1ntecM Oamen"" l!tesc $n aurM
Acesta era cr"ter"ul %u! care os!tarul nostru arec"a oamen"" 2" n"c" m!car
nu se s#""a %e #atul c! ne %!%usem seama %e acest lucru3 na"nte %e a leca,
omul nostru a4u 7r"&! s! ne ma" sun! c! %omn"" ocuau cele ma" scume
camere e care le a4ea *otelul3
@9e" %o" %omn"A m1ncau $ncet 2" cu m!sur!, ca 2" c1n% ar #" #ost n"2te
o/"2nu"'" a" *otelur"lor %e tal"a lu" 9l"#ton3 Era o l!cere s!5" r"4e2t"3 +es"7ur c!
am #!cut acest lucru c1t ma" %"scret cu ut"n'!3 )o'"a mea era u"m"t! %e ele7an'a
7estur"lor acestor %o" /!r/a'" 2" %e mo%est"a lor3 Nu urtau n"c" un o/"ect %e
o%oa/!, n"c" un "nel, n"c" un lan' care ar #" utut tr!%a #atul c! erau /o7a'"3
M"e, ce" %o" m"5au atras aten'"a r"n #atul c! %"scutau #oarte ar"ns, %e2"
2t"am c! "n%"en"" sunt %estul %e t!cu'"3 M" se !rea c"u%at 2" #atul c! ce" %o"
a4eau c1te un ca"et $n care #!ceau n"2te $nsemn!r"3 Era 4or/a, %es"7ur, %e n"2te
$nsemn!r" "mortante 2", $n acela2" t"m, 4aloroase, entru c! "n%"en"" %esc*"%eau
ca"etele cu 7r"&! 2" le r"4eau ca e n"2te o/"ecte %e mare re'3 9e" %o" /!r/a'"
#!ceau $nsemn!r"le cu at1ta ree8"c"une 2" s"7uran'!, $nc1t era clar c! 2t"u s!
m1nu"asc! nu numa" securea 2" cu'"tul %e 41n!toare, c" 2" ana 2" cre"onul3
La *otelul 9l"#ton e6"sta o/"ce"ul %e a se %a os!tar"lor /ac2"2ul "me%"at %u!
term"narea mese"3 A2a am #!cut 2" no"( %u! ce am luat m"cul %e&un, am c*emat
os!tarul entru a5" mul'um" 2" entru a5" %a /ac2"23 Omul, care o/ser4ase
"nteresul nostru entru ce" %o" "n%"en", ne5a $ntre/at
J +oamna 2" %omnul %oresc s! le re8er4 masa %e l1n7! aceea e care o
ocu! ce" %o" %omn"?
J +a, r!sunse Klara3
J +or"'" ca acea mas! s! 4! #"e re8er4at! ermanent?
I1
J +aM
Well*! 0o" a4ea 7r"&! ca %or"n'a s! 4! #"e $n%el"n"t!M suse os!tarul3
91n% am 4en"t, ao", s! lu!m r1n8ul, cele %ou! c!eten"" se a#lau %e&a la
masa lor3 Toate celelalte mese, $n a#ar! %e aceea e care o re'"nusem, erau
ocuate3
Os!tarul ne a2teta 2" ne suse c!, $n ceea ce r"4e2te %or"n'a %e a ocua
ermanent acea mas!, totul era re8ol4at3 Ast#el, ne a#lam at1t %e aroae %e ce"
%o" "n%"en", $nc1t uteam au8" tot ce52" suneau3 9e" %o" $2" luaser! 2" %e aceast!
%at! ca"etele 2" #!ceau $nsemn!r" at1t $n t"m ce le erau ser4"te %"4ersele #elur" %e
m1ncare, c1t 2" $n t"m ce m1ncau, l!s1n% tac1mur"le %eoarte entru c1te4a
cl"e3
Or"c"ne $2" oate $nc*"u" c1t %e u"m"t am #ost atunc" c1n% m"5am %at seama
c! ce" %o" 4or/eau $n 7ra"ul lu" W"nnetou3 E" $2" rouseser! s! %escoere
asem!n!r"le ce e6"stau $ntre 7ra"ur"le at*a/asceDD3 .r"ntre acestea se num!ra 2"
7ra"ul aa2"lor3 .entru At*a/as,a acest lucru era le7at 2" %e 7ra"ul oamen"lor %"n
m"&locul c!rora se tr!7ea, $n t"m ce entru Al7on7,a, nu3 Acesta %"n urm! #!cea
arte %"n tr"/ul ,r"* 2" susese un lucru care entru m"ne re8enta "nteres3
In%"anul ar!tase c! are l"ste cur"n81n% cu4"nte $n l"m/a rayuatl, a%"c! l"m/a
4ec*"lor a8tec"3 Aceast! l"m/!, sunea el, era $nru%"t! cu l"m/a sa matern!3
Ascult1n% ce 4or/eau "n%"en"", am utut tra7e o conclu8"e #oarte "mortant!,
2" anume, aceea c! e" se $n%retau sre Mount W"nnetou 2" 4or/eau $ntre e"
numa" $n 7ra"ul aa2"lor entru a 2"5l am"nt"3
m" %!%usem seama %e #atul c! ce" %o" 2t"au #oarte multe $n le7!tur! cu
l"m/"le 2" cu 7ra"ur"le "n%"en"lor3 +es"7ur c! erau c!eten""3 Erau c*"ar ma" mult
%ec1t at1t, %ar ce anume? Nu tre/u"a s! m! #r!m1nt #oarte tare, c!ut1n%
r!sunsul la aceast! $ntre/are, %eoarece at1t e", c1t 2" no" urmam s! a&un7em la
Mount W"nnetou, 2" eram con4"ns c! acolo $" 4o" cunoa2te ma" /"ne3 +u!5
am"a8! am lecat la :u##alo3 +oream s! mer7em la Oorest LaEn 9emeteryDDD,
entru a 4"8"ta morm1ntul 2" monumentul c!eten"e" )a57a5ye5Eat5*a3 0ro"am s!
%eunem #lor" la morm1ntul acestu" om %e seam!, e care amer"can"" $l
cons"%erau $nc! un strongand peerless ora-tof ****.
9"m"t"rul %e care am"nteam a4ea o #rumuse'e aarte3 Amer"can"" nu sunt
871rc"'" atunc" c1n% este 4or/a %esre terenur"le %est"nate c"m"t"relor3 E" $n4"n7
moartea r"n s"m'ul art"st"c3 In c"m"t"r nu tre/u"e, %e "l%!, s! e6"ste %ealur", care,
%u! !rerea mea, nu sunt %ec1t n"2te semne %e e6clamare create %e natur!3
Amer"can"" ale7 un anum"t teren care %e4"ne c"m"t"r, numa" c! e" trans#orm!
_____________________________________________________________
D:"ne Gl/3 en7le8!H3 GN3 tr3H
DDAt*a/as,a L r1u cana%"an cu o lun7"me %e 1 ;<< ,m, care "84or!2te $n
'"nutul Al/erta 2" s! 4ars! $n lacul At*a/as,a3 Este 4or/a %esre "n%"en"" care
sunt r!s1n%"'" $n re7"un"le tra4ersate %e acest r1u3 GN3 tr3H
DDD9"m"t"rul %"n .!%ure3 GN3 tr3H
DDDDOrator mare 2" #!r! e7al Gl/3 en7le8!H3 GN3 tr3H
I;
c"m"t"rul $n arc3 Morm"ntele 2" monumentele se a#l! la %"stan'e mar" unele #a'!
%e altele, 2" acest lucru te #ace s! te 71n%e2t" c! 4a 4en" o 8" $n care to'" ace"
mor'" 4or $n4"a3 n aceste c"m"t"re este "mres"onant #atul c! mor'"" sunt trata'"
$n mo% e7al3 )!racul are loc %e 4e2n"c! o%"*n! laolalt! cu /o7atulS ne2t"utorul %e
carte, al!tur" %e un om $n4!'at, "ar cel ce se a#l! e treata cea ma" %e &os a
soc"et!'"" 4a a4ea numele $nscr"s e o lac! %"n marmur!, "ar aceast! lac! 4a #"
a2e8at! e morm1ntul s!u3
Un om s!rac, un necunoscut, un n"men" moare c!lcat %e o ma2"n!3 Iat! c! se
aro"e un m"l"onar, se ore2te 2" $" $ntrea/! e ce" care s5au str1ns $n &urul
mortulu" %ac!5l cunosc3
J Nu, nu5l cunoa2tem, r!sun% ace2t"a3
J Atunc", el #ace arte %"n #am"l"a mea, sune m"l"onarul 2" are 7r"&! ca
mortul s! #"e $n7roat cum se cu4"ne, c*"ar la locul %e 4ec" al #am"l"e"3
Amer"can"" #ac toate acestea 2" $nc! multe altele3
Era o 8" #rumoas!, sc!l%at! $n ra8ele soarelu"3 Am us #lor"le l1n7!
monumentul mar"" c!eten"" 2" ne5am a2e8at e muc*"a soclulu" ce5l rere8"nt!
e )a57a5ye5Eat5*a3 Monumentul se $nal'! 1n! aroae %e coroanele coac"lor
ce5l $ncon&oar!3 Am $nceut s! 4or/"m %esre el3 0or/eam $n 2oat!, a2a cum
o/"2nu"esc s! 4or/easc! $n c"m"t"re oamen"" care cre% c! 4a 4en" o 8" $n care
mor'"" 4or $n4"a 2" care au, %e asemenea, cre%"n'a c!, %u! 4"a'a tr!"t! a"c", e
!m1nt, urmea8! o alta3 +e aceea, ce" ce s5au aro"at %e monument nu ne5au
au8"t3 N"c" no" nu "5am au8"t, #""n%c! "ar/a crescuse %"n /el2u7 $n &ur 2" 87omotul
a2"lor se "er%ea $n co4orul e" m!t!sos3 9e" care se aro"au n"c" nu ne uteau
4e%ea, %ec1t %aca a&un7eau e acea latur! a soclulu" e care ne a#lam3 Erau c*"ar
ce" %o" "n%"en" e care5" 4!8usem la *otelul 9l"#tonM Ace2t"a au %or"t, ca 2" no" s!
4"8"te8e monumentul 4est"tulu" orator3 E" 2"5au %at seama "me%"at %e #atul c! ne
a#lam acolo, %ar s5au urtat ca 2" c1n% nu ne5ar #" o/ser4at3 9e" %o" s5au $n%retat
$ncet sre "etrele #unerare, %est"nate %"4er2"lor mem/r" a" #am"l"e" c!eten"e"3
Acolo %eusesem #lor"le, "ar "n%"en"" se or"r! $n %retul acestora3
Uff! e6clam! At*a/as,a3 A"c" a #ost c"ne4a care a 4or/"t $n 7ra"ul "u/"r""M
9"ne s! #" #ost?
J n n"c" un ca8 o #a'! al"%!, r!sunse Al7on7,a3
Acesta %"n urm! se alec! 2" lu! c1te4a #lor" entru a le e6am"na3 At*a/as,a
#!cu 2" el acela2" lucru, "ar ao" ce" %o" sc*"m/ar! r"4"r" $n care se c"tea
surr"n%erea3
J Olor"le sunt roasete3 Au #ost culese $n urm! cu ma" u'"n %e5o or!, suse
At*a/as,a3
J Olor"le au #ost a%use a"c" $n urm! cu ma" u'"n %e5un s#ert %e or!, suse la
r1n%ul s!u Al7on7,a, r"4"n% urmele a2"lor no2tr", care se ma" uteau %eslu2"
$nc! $n "ar/!3 +ec" au #ost, totu2", #e'e al"%eM
J +a, cele %e5a"c"3 0or/"m cu ele?
J 9um 4rea #ratele meu ro2u3 El s! *ot!rasc!M
II
In%"en"" a4eau %retate3 Nu a%usesem #lor", c" le culesesem %"n aro"ere3
)o'"a mea !strase %ou!, una entru s"ne, una entru m"ne3
9ele %ou! c!eten"" 4or/"ser! $ntre ele $n 7ra"ul aa2"lor3
+u! ce a2e8! #lor"le la locul lor, At*a/as,a m" se a%res! $n en7le8!(
J 9re%em c! %umnea4oastr! a'" us aceste #lor" a"c"3 A2a este?
J +a, am r!suns eu 2" m5am r"%"cat resectuos %e la locul meu3
J " entru c"ne sunt #lor"le?
J .entru )a57a5ye5Eat5*a3
J +e ce?
J .entru c!5l "u/"m3
J .entru a "u/" e c"ne4a, tre/u"e s!5l cunoa2temM
J l cunoa2tem 2" $l $n'ele7em3
J Il $n'ele7e'"? $ntre/! Al7on7,a, "ar oc*"" " se $n7ustar! $n semn %e
ne$ncre%ere3 I5a'" au8"t 4reo%at! 7lasul? Omul a mur"t %emultM )unt aroae ot
%ecen"" %e atunc"3
J Nu a mur"t3 No" $" au8"m 7lasul a%esea, "ar ce" ce 4or s!5l ercea! cu
a%e4!rat $l ot au8" 2" a8" la #el %e l"me%e, ca 2" atunc" c1n% el le5a 4or/"t
@lu"lorA %"n tr"/ul s!u3 +"n !cate, ace2t"a nu l5au au8"t
J 9e5ar #" tre/u"t s! au%!?
J Nu ar #" tre/u"t s! au%! 4or/ele, c" ar #" tre/u"t s! cur"n%! $n'elesul
4or/elor lu", $n'eles %at %e marele Man"tou3
Uff! e6clam! At*a/as,a3 9e era %e $n'eles?
J 9! n"c" un om, n"c" un oor 2" n"c" o ras! nu tre/u"e s! #"e ma" re&os
%ec1t alt om, alt oor sau alt! ras!3 9! #"ecare sa4an!, #"ecare munte 2" #"ecare
4ale au #ost #!cute %e Marele )"r"t sre a urta oamen" $nsu#le'"'" %e 71n%ur"
no/"le, nu "n2" care tr!"esc %oar entru a se luta $ntre e"3 9! Marele 91rmu"tor
al lum"" %! #"ec!ru" om 2" #"ec!ru" oor $n arte t"mul necesar 2" r"le&ul
r"eln"c entru a e4olua3 9! oamen"" care nu 4or s! e4olue8e $2" "er% %retul la
4"a'!3 Marele Man"tou e /un, %ar e 2" %ret3 Marele )"r"t a 4rut ca "n%"en"" s! #"e
/un", ma" ales #a'! %e #ra'"" lor ro2""3 .entru c! r!8/o"n"c"" nu au $ncetat a se
uc"%e $ntre e", Man"tou le5a tr"m"s #e'ele al"%e333
J 9are s! ne a&ute s! "er"m ma" ree%eM m! $ntreruse Al7on7,a3


9e" %o" "n%"en" a2tetau cu ner!/%are r!sunsul meu3
J Nu, c" entru a 4! sal4a, am sus eu3 )a57a5ye5Eat5*a a r"ceut lucrul
acesta 2" ar #" %or"t ca 2" oorul s!u s!5l r"cea!3 N"men" nu a 4rut s!5l asculte3
In%"en"" ar #" utut #" sal4a'", %ac! ar #" e4oluat, %ac! ar #" %e4en"t /!r/a'", $n loc
s! r!m1n! co""3
J 9um a%"c!, /!r/a'"? $ntre/! Al7on7,a3
J R!sunsul se a#l! c*"ar $n $n'elesul cu41ntulu" @/!r/atA3 :!r/at este acela
care nu #olose2te #or'a, "n%"#erent %e s"tua'"a $n care este us3 Un /!r/at cu7et!
$na"nte %e a une m1na e arm!3 na"nte %e toate, un /!r/at se oart! #r!'e2te cu
mem/r"" rase" %"n care #ace arte, cu mem/r"" oorulu" %"n care #ace arte 2" se
al!tur! lor entru a se a!ra %e %u2man"3 Aceste lucrur" le5a reetat mereu
I=
c!eten"a tr"/ulu" sene,a, omul la morm1ntul c!ru"a ne a#l!m acum3 9u4"ntele
lu" nu s5au "er%ut $n 41nt3
M"5am scos !l!r"a $n semn %e salut s" am 4rut s! lec, $mreun! cu Klara3
Ea suse, sre surr"n%erea mea(
J Lua'" aceste #lor"M Nu 4" le %au %"n artea mea, c" 4" le %au %"n artea lu"M
)unt #lor"le $n'ele7er"", ale a%e4!rulu" 2" ale "u/"r""3 )unt #lor"le e care el le5a
%!ru"t %emult oorulu" s!u3 Ele sunt 4e2te%e, %ar " lor r!m1ne3 .r"4"'" cum se
aro"e $ncet ra8ele soarelu" entru a re4!rsa lum"n! 2" c!l%ur! asura numelor
s!ate $n "atr!3 Au8"'" cum 2otesc #run8ele care um/resc morm1ntul3 N"c"
m!car morm1ntul nu aar'"ne mor'""M
Klara a %at #"ec!ru"a cate o #loare, 2" ao" am 4rut sa lecam3
J Nu leca'", r!m1ne'"M suse At*a/as,a3
J +a, ma" r!m1ne'"M $nt!r" Al7on7,a3 +ac! $l "u/"'", locul 4ostru este
a"c"3
J Nu $nc!, am sus eu3 Eu sunt r"etenul, 4o", $ns!, sunte'" #ra'"" lu"3
.lecar!m3 +u! ce ne $n%e!rtar!m %estul %e mult, ast#el $nc1t ce" %o" nu ne ma"
uteau 4e%ea, so'"a mea m5a $ntre/at
J Nu cum4a am #!cut 4reo 7re2eal!?
J 9e 7re2eal!?
J Tu le5a" '"nut o lun7! cu41ntare, "ar eu le5am %at #lor"3 +e o/"ce", nu
#eme"le sunt cele care o#er! #lor"3
J .oate c! nu, %ar nu5'" #ace 7r"&"M E6"st! $n 4"a'! momente $n care cel ma"
/un lucru este s! #ac" asemenea 7re2el"3 Eu cre% c! tocma" am trecut r"ntr5un
ast#el %e moment3 +ac! ar #" #ost 4or/a %e altc"ne4a, n5a2 #" '"nut o @cu41ntareA,
%ar cre% c!5" cunosc e "n%"en" 2", $n a#ar! %e asta, m! 71n%esc la s"tua'"a $n care
ne a#l!m 2" care m! $n%eamn! s! sun ma" mult %ec1t a2 #" sus or"cu" altcu"4a3
Or"cum, #elul $n care s5au urtat ne arat! c! am a4ut %retate s! #acem ceea ce
am #!cut3 Nu ne5au o#t"t e" s! ma" r!m1nem? Ia 71n%e2te5te, ne5au o#t"t s! ma"
8!/o4"m la acest morm1ntM )! ma" r!m1nem $mreun! cu e", cu e" care sunt
n"2te c!eten""M Ast#el au %o4e%"t c! ne resect!M +u! !rerea lor ne5am urtat,
a2a%ar, cum se cu4"ne3 )! #" #!cut no" 4reo 7re2eal!? N"c"%ecumM
Ime%"at ce ne5am $ntors la N"a7ara, s5a %o4e%"t c! a4usesem %retate3 Ne5am
$nao"at a/"a c!tre sear!3 +e %ata asta, n5am c!l!tor"t cu trenul, c" cu 4aorul3
Os!tarul a a!rut "me%"at ce a a#lat c! ne5am $ntors la *otel(
J M! "erta'" c! 4! %eran&e8, a sus el3 Tre/u"e s! 4! #ac cunoscut un lucru
neo/"2nu"t3 +omnul At*a/as,a 2" %omnul Al7on7,a nu "au masa &os, c" $n
aartamentul lor3
J +a? +ar %e ce ar tre/u" s! ne r"4easc! asta? $ntre/a" eu3 Ar tre/u" s! 4!
r"4easc!, #""n%c! am r"m"t m"s"unea %e5a 4! $n2t""n'a, %oamn! 2" %omnule
:urton, c! sunte'" "n4"ta'"" %omnulu" At*a/as,a 2" a" %omnulu" Al7on7,a3
Aceast! "n4"ta'"e era, $ntr5a%e4!r, nea2tetat!, %ar m5am mul'um"t s!5l $ntre/
e os!tar, cu re#!cut! "n%"#eren'!(
J La ce or!?
IN
J La ora nou!3 +omn"" au *ot!r1t s! 4"n! e" $n2"2" entru a 4! con%uce la
aartamentul %umnealor3 Eu, $ns!, tre/u"e s! m! $ntorc c1t ma" cur1n% cu ut"n'!
la %1n2"", entru a le sune %ac! acceta'" "n4"ta'"a sau nu3
J Asura acestu" lucru 4a *ot!r$ %oamna :urton, nu eu3 Os!tarul o r"4"
$ntre/!tor e so'"a mea, "ar ea $" r!sunse(
J Accet!m "n4"ta'"a 2" 4om #" unctual"3
J Mul'umescM +omn"" au ru7!m"ntea s!5" cons"%era'" a #" n"2te r"eten" care
nu '"n cont %e #elul cum se $m/rac! oamen""3
Am #ost #oarte /ucuro2" la au8ul acestor %"n urm! cu4"nte, entru c! nu
tre/u"a s! ne $m/r!c!m nea!rat $ntr5un anume #el, otr"4"t unu" anum"t
e4en"ment 2" entru c! ne uteam cons"%era r"eten"" celor care ne "n4"tau la
mas!3
9ele %ou! c!eten"" au 4en"t la ora nou! s! ne "a, #!r! a $nt1r8"a n"c" un m"nut
m!car3 Lucrul acesta sunea #oarte multe3
+e2" ce" %o" 4en"ser! %e5a lun7ul *olulu", ne5au ru7at s! mer7em $n
aartamentul lor #olos"n% nu *olul, c" terasa e6ter"oar!3 ml"n"n%u5le %or"n'a,
am "e2"t r"n u2a care %!%ea sre e6ter"or 2" am o/ser4at c! luna era ma"
lum"noas! %ec1t #usese cu o sear! $na"nte3 A4eam $n #a'a oc*"lor casca%a,
#rumoas! ca un /asm3 0u"etul e" a&un7ea 1n! la no", 2" n" se !rea c! este 7lasul
4e2n"c"e", un 7las e care #"ecare om tre/u"e s!5l au%!, %ac! nu 4rea s! "ar!3
In%"en"" se or"r!, "ar At*a/as,a suse(
J Nu numa" al/"", %ar 2" "n%"en"" 2t"u c! tot ce a4em a a2teta %e la soart! se
aseam!n! cu o "l%!3 Una %"ntre cele ma" $nsemnate "l%e e care n" le %!
Man"tou se 7!se2te a"c", su/ oc*"" no2tr"3
9el ce 4or/"se, trecu ma" %earte, a&un71n% l1n7! Al7on7,a, la mar7"nea
terase"3
I5am urmat e ce" %o", '"n1n%5o %e /ra' e so'"a mea, care $m" #!cu un semn
%"scret3 )tr1nsoarea m1"n"" e" m5a #!cut s! $n'ele7 #oarte /"ne ce 4o"a s! sun!3
Or"cum, n" se $nt1ml! #oarte %es s! 71n%"m am1n%o" acela2" lucru3 " %e aceast!
%at! ea $2" %!%u seama, la #el %e /"ne ca 2" m"ne, %e ce "n%"anul susese ceea ce
susese3 El 4ro"a s! ne teste8e, c*"ar %ac! era 4or/a %e o s"ml! $ntre/are3 Eram,
r"n urmare, u2" la $ncercare, entru c! cele %ou! c!eten"" %oreau s! 2t"e %ac!
se cu4enea s! #"m trata'" ca n"2te oamen" oarecare, sau nu3
+e ce aceasta? .entru c! era os"/"l ca toate c1te le susesem la morm1ntul
marelu" 2e# %e tr"/ s! #"e numa" n"2te lucrur" c"t"te $ntr5o carte sau n"2te lucrur"
au8"te la al'"", e care s! le sun atunc" c1n% se "4ea oca8"a3
Toate acestea 4o"se s! m" le transm"t! so'"a mea, r"n semnul %"scret e care
m"5l #!cuse3
I5am %at a $n'ele7e c! r"ceusem ce %orea, tot r"ntr5un semn %"scret3
Am !strat t!cere c1te4a m"nute3 Ao", ar!t1n% cu m1na aele casca%e" a#late
$ntr5o 4e2n"c! rosto7ol"re, $ntr5o c!%ere #!r! s#1r2"t, Al7on7,a suse(
J Iat! soarta omulu" ro2u3 Omul al/ a $n'eles?
J +e ce s! nu $n'elea7!? am $ntre/at eu3
IP
J O""n%c! nu e 4or/a %e soarta lu", c" %e soarta altu"a3
J 9re%e'" c! al/"" nu $n'ele7 %ec1t lucrur"le care $" r"4esc e e" 2" nu r"ce
%eloc lucrur"le care5" r"4esc e al'""?
J .ute'" s! %e8le7a'" 7*"c"toarea?
J )! %e8le7 7*"c"toarea? M"5a'" sus c!5" 4or/a %e o "l%!, nu %e o
7*"c"toare3 ."l%ele nu se 7*"cesc, ele se e6l"c!3
J Atunc", 4! ro7 s5o e6l"ca'"M
J 9u l!cereM A4em $n #a'a noastr! aele care se r!/u2esc3 Nu 4e%em aa,
lacul cel mare %"n care 4"ne casca%a 2" n"c" lacul $n care ea se 4ars!3 Am1n%ou!
sunt ascunse oc*"lor no2tr"3
J +a, a2a este, %ar ce 4or s! $nsemne toate acestea? $ntre/! At*a/as,a3
J Acum rasa ro2"e trece r"n 4remur" 7rele, 2" nu 4e%em %ec1t r!/u2"rea e"3
.r!/u2"rea asta seam!n! cu r!/u2"rea aelor casca%e"3 0u"etul aelor oart! $n
s"ne str"7!tul tuturor acelora care au mur"t 2" care 4or ma" mur"3 Tre/u"e s! a#l!m
care sunt $na"nta2"" acestu" oor care trece r"n 7reut!'"3 In ce 'ar! tr!"au ace2t"
$na"nta2"? 91n% au tr!"t ace2t"a?Nu 2t"m astaM Oc*"" no2tr" nu 4!% mul'"mea %e
ooare, tr"/ur", #am"l"" care se %e8/"n!, se "er%, se r!/u2esc $n a/"s3 A2a se
#ace $ns! o #orma'"e %"n numa" o sut! %e oamen"3 Ace2t" oamen" sunt oamen"
recum aele "n 41ltoare e c1n% se "er% cu totul o%at! cu l"m/"le, 7ra"ur"le s"
%"alectele e care le 4or/esc3 +"sar ao" 2" l"n74"2t"" care cercetea8! aceste
l"m/", 7ra"ur" 2" %"alecte3 91n% 2" un%e se 4or un" to'" ace2t" oamen" %e8/"na'",
a2a recum $2" a%un! N"a7ara aele? Oare c1n% 4a utea acest oor s!
n!8u"asc! la un 4""tor care s!5" #"e r"eln"c? .e ce melea7ur" 4a e6"sta acest
oor? No" nu 2t"m toate astea3 Oc*"" no2tr" nu ot 4e%ea acele melea7ur"3 No"
nu utem sune acum %ec1t c! aceste ae care ne slu&esc entru "l%! $2" au
"84orul $n lacul Er"e 2" c! se 4ars! $n lacul Ontar"o 2" utem sune c! rasa ro2"e
$2" are or"7"nea $ntr5un oor %e r!8/o"n"c" 2" 4a a&un7e un oor an"mat %e
71n%ur" no/"leD3 Aceasta cre% eu, %omn"lor, c! se ascun%e $n satele aceste"
"l%eM
9e" %o" n5au ma" scos n"c" o 4or/!3 Am ma" r!mas o 4reme e teras!,
!str1n% t!cerea, 1n! c1n% l5am 4!8ut e os!tar st1n% $n ra7ul aartamentulu"
celor ce ne "n4"taser! la mas!3
O!r! n"c" un cu41nt, At*a/as,a o lu! %e /ra' e so'"a mea 2" o con%use sre
u2a $n ra7ul c!re"a st!tea os!tarul3 Am !2"t $n urma lor $mreun! cu
Al7on7,a3
9a 2" no", cele %ou! c!eten"" ocuau ma" multe camere3 n cea ma" mare
%"ntre acestea era us! masa3 Tre/u"e s! sun c! $n aceast! camer!

nu se a#la n"c"
______________________________________________________________
D91n% #ace aceast! a#"rma'"e le7at! %e 4""torul rase" ro2"" autorul se /a8ea8!
e #atul c! o ser"e %e ersoane, aar'"n1n% %"4erselor rase, s5au "mus r"n
cal"t!'"le %eose/"te %e care au %at %o4a%!3 G N3 a3H
IQ
un o/"ect care s! %uc! cu 71n%ul la /o7!'"e3 +"motr"4!, totY ce 4e%eam a"c"
uteam 4e%ea 2" &os, un%e luam masa3
.entru no", ce" ce ne "n4"taser!, re7!t"ser! ca /!utur! 4"n, "ar entru e" $n2"2",
a!3 Klara a sus, 4!81n% acestea, c! no" am 4rea s! /em a!, c" nu 4"n3 La un
semn al 7a8%elor, os!tarul lu! st"clele %e e mas!3
O"ecare %"ntre ce" %o" a4ea $n #a'!, us! $ntr5o 4a8! m"c!, #loarea e care o
r"m"se %"n artea so'"e" mele3 n #a'a noastr! #usese us c1te un tran%a#"r3
N"men" $ns! nu suse n"m"c %esre aceste #lor"3 n t"mul mese" s5a 4or/"t, %e
alt#el, #oarte u'"n3 Ka8%ele nu scoaser! o 4or/! %esre s"ne 2" nu ne $ntre/ar!
n"m"c %esre no" $n2"ne3 Nu am %"scutat %ec1t %esre un s"n7ur su/"ect( trecutul
2" 4""torul "n%"en"lorS nu am 4or/"t %ec1t %esre soarta rase" ro2""3
Tre/u"e s! recunosc %esc*"s c!, %e2" am stat #oarte u'"n $mreun!, am
$n4!'at multe %e la ace2t" oamen"3 E" nu rosteau n"c" un cu41nt $n 41nt, O"ecare
4or/! a4ea rostul 2" 4aloarea e"3
9ele %ou! c!eten"" uteau #" asemu"te cu %o" ur"a2", ale c!ror 71n%ur" se
r!4!lesc recum /olo4an"" %"n mun'", $ntr5o 4ale $n care m"cu'" oamen"
s!r7eau ace2t" /olo4an" cu m!runtele lor unelte3
Am etrecut o sear! m"nunat!, o sear! $n care 71n%ur"le 2" %or"n'ele noastre
au #ost ma" a%1nc", ma" ro#un%e3 Am etrecut o sear! care sunt s"7ur, nu o 4om
u"ta n"c"o%at!3 Era aroae m"e8ul no'"" c1n% ne5am %es!r'"t %e 7a8%ele
noastre3
N5am r!mas tot t"mul $n camer!, c" am a%us scaunele 2" masa e teras!,
entru a utea sta 2" a#ar!3
O"ecare %"ntre no" $2" %e!na 71n%ur"le, r"4"n% casca%a N"a7ara3
A/"a $na"nte %e a ura noate /un! 7a8%elor noastre, am a#lat c! acestea %oreau s!
lece a %oua 8" 2" c! 4o"ser! s! etreac! aceast! sear! $mreun! cu no", $n semn
%e mul'um"re entru #lor"le e care le r"m"ser! %"n artea so'"e" meleM
N"c" unul %"ntre ce" %o" "n%"en" nu /!nu"a c! am #" 7erman" 2", cu at1t ma"
u'"n, c! '"nta c!l!tor"e" noastre co"nc"%ea cu '"nta c!l!tor"e" lor3 9!eten""le nu
ne $ntre/ar! %e un%e suntem 2" n"c" nu ne suser! %ac! ar %or" sau nu s! ne ma"
$nt1lneasc! 4reo%at!3 91n% le5am $nt"ns $ns! m1na, e" m"5o str1nser! $n%elun73
At*a/as,a se aro"e ao" %e so'"a mea 2", un1n%u5" m1"n"le e ca, o trase
u2or c!tre el 2" o s!rut! e !r, sun1n%(
J At*a/as,a 4! /"necu41ntea8!M
Al7on7,a #!cu ao" acela2" lucru3
9e" %o" "n%"en" suseser! aceste 4or/e cu toat! s"ncer"tatea, %"n a%1ncul
su#letulu"3 Aceast! s"ncer"tate se utea 7*"c" %"n #elul $n care rost"ser! cu4"ntele
2" %"n #atul c! %"s!rur! #oarte ree%e, "ntr1n% $n aartamentul lor3 Acest
aartament era a2e8at un%e4a, la m"&locul 2"rulu" %e camere care a4eau "e2"re
sre teras!3 Aartamentul nostru, a c!ru" u2! o l!sasem %esc*"s!, se a#la $n
ca!tul acestu" 2"r3 .entru a a&un7e la locu"n'a noastr!, tre/u"a s! trecem e
IR
l1n7! aartamentul $n care locu"au #ra'"" Enters3 .e m!sur! ce ne5am aro"at
ma" mult, am 4!8ut c! la e" era lum"na3 )re %eose/"re %e no" e" nu l!saser! u2a
%esc*"s!3 n sc*"m/, $n sc*"m/ r"n #antele %e aer"s"re r!8/!tea lum"na 2" se
au8eau 7lasur"le celor %o"3 +"scutau ar"ns3 )e $ntorseser!, a2a%ar, c*"ar $n
aceea2" 8" s" se certau, um/l1n% r"n camer!3
Ne5am or"t surr"n2" $n #a'a u2"" lor3 -ar"man tocma" $" sunea #ratelu" s!u(
J '" 8"c $nc5o %at!( nu ma" '"a a2aM +u! cum cre% c! 2t"", nu suntem
s"n7ur" $n *otelul !staM

J La na"/a cu *otel 9l"#tonM N"men" %e5a"c" nu ne tratea8! cum tre/u"
e
asta,
l!tesc entru camera $n care stau 2" ot s! '" c1t $m" laceM .ro#esorul n5are
cum s! m5au%!3 E lecat3 .ro#esorul e $nscr"s "n re7"stru, $n sc*"m/ numele
@MayA tot nu aare acoloM Trea/a asta nu5m" con4"ne %elocM 91t s! ma"
a2tet!m? +oar a" au8"t 2" tu a8" cum st! trea/a la +e4"lZs .ul"tD3 +ac!
$nt1r8"em #[e 2" numa" o &um!tate %e 8", "er%em to'" /an"", #!r! s! 2t"m m!car
%esre ce sum! este 4or/aM
J +e asta m! tem 2" eu, suse -ar"man, %ar utem s! lec!m
s! a2tetam s! 4"n! so'"" May %"n Kerman"a? t"" c1t %e "mortan'" sunt oamen""
!2t"a entru no"3
J +e ce nu? Unul %"n no" oate leca entru a se ocua %e K",ta*an
)*on,aDD, 1n! 4"ne cel!lalt3 Nu asta m! su!r!, "ns!3 M! su!r! a2a num"ta
@c"nsteA %e care 4re" s! %a" %o4a%!3 n s"tua'"a "n care ne a#lam asta5" tot ce ne
ma" l"sea3 Tre/u"e nea!rat s! 2t"m un%e anume se a#l! Nu77et Ts"l 2" Aa
ntunecat!3 M! ro7, %"n artea mea oate s! se c*eme 2" Aa Nea7r!, %ar no"
tre/u"e s! %!m %e ea, "ar neam'ul !sta e s"n7urul care oate s! ne arate un%e sunt
locur"le resect"4e3 .entru asta nu tre/u"e s! #"" nea!rat #oarte ama/"l cu el3
J 9"ne5a 8"s a2a ce4a? Nu '"5am cerut %ec1t s! #"" c"nst"tM
J 9e rost"eM 0re" s! #"" c"nst"t #a'! %e uc"7a2ul tat!lu" nostruM
J Nu5" a%e4!ratM Nu e el uc"7a2ul tat!lu" nostruM Tata e s"n7ur %e 4"n! c! a
mur"t a2a cum a mur"tM L5am mo2ten"t cu to'""3 Numa" no" %o" am ma" r!mas 2",
%ac! nu 4om #" c"nst"'", 4om s#1r2" ma" r!u ca elM Eu tot ma" ser c! e6"st! ce4a
care ne oate sal4a3 Asta nu se oate $nt1mla %ec1t %u! ce sunt "ertate !catele
trecutulu", "ar entru a2a ce4a neam'ul este "ar!2" s"n7urul om care ne5ar utea
a&uta, nu5'" %a" seama?
)e/ulon nu r!sunse "me%"at3 .entru scurt t"m, l"n"2tea lu! totul "n
st!1n"re3 Am au8"t ao" n"2te 2oate, care ma" t1r8"u s5au trans#ormat $n
sus"ne3 9"ne sus"na? -ar"man? )e/ulon?
Ma" ao", )e/ulon suse cu o 4oce, %"n care r!8/!tea su#er"n'a(

______________________________________________________________
DAm4onul +"a4olulu"3 GN3 tr3H
DDn %"alectul s"ou6 numele ar $nsemna @91"nele care 4e7*ea8!F3 GN3 tr3H
IU
J E $ns!"m1nt!toare %or"n'a asta st!ru"toare %"n l!untrul meu3 .arc! m!
aas!, arc!5" un $n%emn %"n ce $n ce ma" st!ru"torM $m" %oresc s! #" mur"t %e&aM
J " euM
)e #!cu "ar l"n"2te, ao" se au8" %"n nou 4ocea lu" )e/ulon(
J M! 71n%escM M! tot 71n%esc ne$ncetat, 8" 2" noateM +ac! utea a4ea
comoara care s5a "er%ut, care a "er"t o %at! cu tataM Oare K",ta*an )*on,a
%ac! " l5am a%uce locon e neam'? 91te un7" %e e"te? At1tea c1te s! $nca!
$ntr5o cas!, sau at1tea $nc1t s! o'" acoer" e"te3
J .entru numele lu" +umne8euM str"7a -ar"man, ser"at3 Nu te ma" 71n%" la
lucrur"le asteaM
J Te5a" $ntre/at %ac! ot s! nu ma ma" 71n%esc? K1n%ul asta ma man! s" a
us st!1n"re e m"neM K1n%ul !sta e ma" utern"c %ec1t stroul %e 4o"n'! e
care5l ma" amM M"5e #r"c!M M"5e tare #r"c!M +ac! st! c"ne4a $n #ata u2"" 2" ne5
ascult!?
Am luat5o ree%e e Klara %e /ra' 2" am "ntrat $mreun! cu ea "n camer!3
N"c" nu ne5am ma" osten"t s! $nc*"%em u2a, c" ne5am strecurat, c1t am utut %e
ree%e, $n 4est"/ul3 A&un2" a"c", ne5am or"t 2" am tras cu urec*ea3 9e /"ne c! nu
am $nc*"s u2aM 9e" %o" #ra'" "e2"ser! e teras! 2" st!teau $n #a'a u2"" noastre3
J Nu5" n"men", suse -ar"man3 >" s5a !rut3
J )e oate, r!sunse )e/ulon3 Am a4ut o res"m'"re, entru c! %e au8"t nu
am au8"t n"m"c3 +ar, "a u"t!5te la u2a astaM Era %esc*"s! c1n% am 4en"t?
J +a3 :!tr1nul nu5" a"c", 2" camer"sta a l!sat u2a %esc*"s! ca s! se aer"seasc!
aartamentul3
J Eu "ntruM
J .rost""M +ac! ar #" #ost, $ntr5a%e4!r, c"ne4a a"c" care s! #" tras cu urec*ea,
ar #" $nc*"s u2a, asta5" s"7urM
9el!lalt "ntr!, totu2", #!cu c1'"4a a2" 2" se $m"e%"c! %e un scaun3
J Nu #ace 87omotM suse -ar"man3
La au8ul acestor cu4"nte, )e/ulon se $ntoarse 2" "e2" a#ar!3
-ar"man $m"nse u'"n u2a, ast#el $nc1t aceasta r!mase $ntre%esc*"s!3 +u!
aceea, ce" %o" #ra'" %"s!rur! $n aartamentul lor3
No" ne5am retras, $ns!, $n camera so'"e" mele3 A"c" uteam #ace lum"n!, #!r!
ca #ra'"" Enters s! o/ser4e acest lucru3
Klara era #oarte ser"at!(
J )! te %uc! loconM suse ea3 0a" %e m"neM )" ao", c"ne5" acest K",ta*an
)*on,a, %e care tot 4or/eau?
J .oate 4reo c!eten"e s"ou63 Nu 2t"u3 N5am au8"t n"c"o%at! %e el3 Tu $'" #ac"
7r"&", )u#le'el, %ar n5a" n"c" un mot"4 a/solut n"c" unulM
J 0or s! te %ea e m1na unu" "n%"an, s" tu5m" su" c! n5am %e ce s! nu #"u
$n7r"&orat!3
J .entru c! am a#lat ce au %e 71n%, 4o" a4ea 7r"&! s! nu %uc! la s#1r2"t ceea
ce 2"5au rous3 Or"cum, e numa" o %or"n'! care5l o/se%ea8! e /"etul om3 n
a#ar! %e asta, e" n5ar $ntrer"n%e n"m"c $motr"4a mea 1n! c1n% nu le5a2 ar!ta
=<
locul $n care a "er"t )anter3 .1n! c1n% nu 4o" #ace acest lucru, nu am %e ce m!
teme entru 4"a'a mea3 +racul nu e c*"ar a2a %e ne7ru e c1t are3
J 9e5au 4rut s! 8"c! cu @Am4onul +"a4olulu"A? 9e %enum"re
$ns!"m1nt!toareM
J Nu cre% c!5" $ns!"m1nt!toare, cre% c!5" ma" cur1n% romant"ca, "n tara asta
e6"st! tot at1tea locur" ale c!ror nume se lea7! %e cel al %"a4olulu" , c1te locur"
cu %enum"r" c"u%ate e6"st! 2" $n Kerman"a3 Ia 71n%e2te5te la :re"ten/ac*D,
E/ers/ac*DD sau Lan7en/er7DDD3 0o" a#la m1"ne %"m"nea'a la *otelul .rosect,
un%e este acest @Am4on al +"a4olulu"A %esre care 4or/eau ce" %o"3
J 9e *otel este !sta?
J E *otelul $n care 4o" %orm" $n noatea asta3
J 0e" %orm" la un alt *otel? $ntre/!, m"rat!, so'"a mea3
J +a, 4o" %orm" la un alt *otelM
J M! m"rM suse so'"a mea3
J Eu nu m! m"rM n a#ar! %e asta, "mortant este, $ntr5o c!sn"c"e #er"c"t!,
%ac! se m"r!, sau nu, so'ul3 9re% c! nu ma" e ne4o"e s!5'" sun care sunt
mot"4ele ce m! $n%eamn! s! roce%e8 ast#el3 .lec acum la *otelul .rosect,
m!n1nc ce4a, $nc*"r"e8 o camer! 2"5" tr"m"t %omnulu" -ar"man O3 Enters o
scr"soare %e %ou!5tre" r1n%ur", $n care5" %au a $n'ele7e c! am sos"t la N"a7ara5
Oalls 2" c!, u"t1n%u5m! $n re7"strul *otelulu" 9l"#ton, m"5am %at seama c!
locu"e2te $n acest *otel3 " 4o" ma" e6l"ca %omnulu" Enters c! am a4ut mot"4e
ser"oase sre a m! or" la *otelul .rosect, un%e5l a2tet m1"ne, 2" $l ro7 s! 4"n!
$mreun! cu #ratele s!u, $ntre orele R 2" 1<, %ar nu ma" t1r8"u, %eoarece tre/u"e s!
m! %e%"c ro/lemelor le7ate %e so'"a mea, care nu a sos"t $nc! $n )tatele Un"te3
E2t" %e acor%?
J Tre/u"e, n5am $ncotro, suse consoarta mea, 81m/"n%, 2" tre/u"e s! sun
c! sunt %e asemenea %e acor% s! te mu'"3 Este os"/"l sa #ac" lucrul !sta acum,
noateaM?
J A"c", or"ce este os"/"l3
J .lec" #!r! /a7a&? .ot s!5'" %au un ac*et? N5o s! #"e /"ne %ac! aar" a2a la
*otel, #!r! s! a" n"m"c la t"neM
J Toate astea n5o s! a"/! alt! urmare, %ec1t c! o s! #ac o anum"ta "mres"e,
at1ta totM Ma" am o ru7!m"nte la t"ne( #! a2a $nc1t s! nu #"" 8!r"t!3
J O s!5m" #"e %estul %e 7reuM Nu ot s! te $nso'esc m!car 1n! &os?
J Mul'umesc, %ar nu e /"ne s! #"" 4!8ut!3 O s! ne %es!r'"m a"c" sus3
n *olul *otelulu" ma" era lume, %ar n"men" nu m5a luat $n seam!3 Am
"e2"t $n stra%! 2" am tra4ersat o%ul care #!cea le7!tura $ntre cele %oua !r'" ale
ora2ulu"3 Un s#ert %e or! ma" t1r8"u, $m" luasem o camer! la *otelul .rosect3
______________________________________________________________
DR1ul Lat3 GN3 tr3H
DDR1ul M"stre'ulu"3 GN3 tr3H
DDDMuntele Lun73 GN3 tr3H
=1
Am tr"m"s o scr"soare %omnulu" -ar"man O3 Enters, am luat masa 2" m5am
culcat3 Eram #oarte mul'um"t %e cele ce #!cusem $n 8"ua aceea3 " la *otelul
.rosect a4usesem 7r"&! s! m! trec $n re7"stru su/ numele %e :urton3
A %oua 8" %"m"nea'a, c1n% am co/or1t s! /eau o ca#ea la arterul *otelulu",
#ra'"" Enters sos"ser! %e&a3 -ar"man se 7r!/" s! m"5l re8"nte e )e/ulon 2"5m"
suse c! se /ucurase mult %e sos"rea mea, %ar c! era %e8am!7"t %e #atul c!
n"men" %"n *otel nu5" utuse sune n"m"c $n le7!tur! cu %omnul sau cu %oamna
May3
J 9!l!toresc su/ numele %e :urton3
J $n'ele7, suse -ar"man3 Oace'" asta %"n cau8a c"t"tor"lor care nu 45ar %a
ace, %ac! ar 2t" c"ne sunte'" cu a%e4!rat3
J +es"7ur, am aro/at eu3
J " %oamna :urton un%e este? N5am a4ut l!cerea s5o 4e%em3
J Nu a sos"t $nc!3 O 4e'" 4e%ea m1"ne, sau o"m1"ne3 Am #ost, /"ne$n'eles,
ma" $nt1" la *otelul 9l"#ton3 05am 4!8ut numele $n re7"stru, %a am re#erat s! 4"n
a"c"3 )er c! 4! con4"ne3
J +es"7ur3 Ne are r!u $ns! c! nu 4om utea s! o 4e%em 2" e %oamna
:urton3 .lec!m c*"ar ast!8"3
J A2a? $nseamn! c! am a4ut %retate3 N"c" acum, c1n% ne re$nt1l n"m nu
4om utea a&un7e la o $n'ele7ere3
J +e ce sune'" asta? No" seram c! 4om utea a&un7e la o $n'ele7ere cu
%umnea4oastr!, %omnule :urton3
J +e ce nutr"'" aceast! seran'!?
J .entru #atul c! sunte'" un om $n'elet 2" "ntel"7ent, %ar s! nu ma" 4or/"m
%esre astaM Acesta nu este locul otr"4"t entru a sta %e 4or/a3
n r"4"n'a asta, omul a4ea %retate3 La arterul *otelulu" se a#la o mul'"me %e
oamen"3 Nu acesta era, a2a%ar, locul cel ma" n"mer"t entru a %"scuta ro/leme
con#"%en'"ale3 Ne5am 7r!/"t s! lu!m m"cul %e&un 2" ao" am #!cut o scurt!
l"m/are %e5a lun7ul ae", entru a ne a2e8a e una %"n /!nc"le %e e mal3 A"c"
uteam 4or/" %esre or"ce %oream, #!r! a ne teme c! ne5ar au8" c"ne4a3 -ar"man
nu se sc*"m/ase %eloc %e la r"ma noastr! $nt1ln"re3 )e/ulon a4ea @oc*"" tr"2t"A,
ca 2" #ratele lu", %ar !rea a #" un om ner4os 2" "nconsec4ent
n ceea ce m! r"4ea, eram *ot!r1t sa le sun celor %o" cat ma" u'"ne lucrur"
s" s! m! e6r"m c1t ma" conc"s cu ut"n'!3 Ime%"at ce ne5am a2e8at e o /anc!,
-ar"man a %esc*"s %"scu'"a(
J A2a cum 45am ma" sus, no" cre%em c! %umnea4oastr! sunte'" un om
$n'elet 2" "ntel"7ent3 .utem s! trecem, r"n urmare, la a#acer", s"r?
J +a, am r!suns eu3 Tre/u"e s! 4! $ntre/, ma" $nt1", cu c"ne 4re'" s! sta'" %e
4or/!, cu omul care cunoa2te 0estul )!l/at"c, sau cu scr""torul?
J 9u omul care cunoa2te 0estul )!l/at"c 4om 4or/" oate ma" t1r8"u,
%eocam%at! %or"m s! 4or/"m cu scr""torul3
=;
WellM Am1n%o", at1t scr""torul, c1t 2" omul 0estulu", 4! stau la %"so8"'"e,
%ar cel mult entru un s#ert %e or!3 T"mul meu e m!surat3
Am scos ceasul, le5am ar!tat ca%ranul 2" le5am sus(
J Acum este ora ot3 .ute'" s! 4or/"'" cu scr""torul 1n! la ot 2" un s#ert, 2"
cu omul 0estulu" 1n! la ot 2" &um!tate3 +u! ce a trecut aceast! &um!tate %e
or!, $nt1ln"rea noastr! 4a #" luat s#1r2"t3
J +ar, ne5a'" scr"s c! ne 4e'" acor%a %ou! ore $nc*e"ate, suse )e/ulon3
J A2a este, am recunoscut eu, %ar entru o or! 2" &um!tate 4! utea sta la
%"so8"'"e r"etenul3 0!% $ns! c! 4re'" s! 4or/"'" numa" cu scr""torul 2" cu omul
care cunoa2te 0estul3 +e r"eten n"c" m!car nu a'" omen"t, a2a ca a4e'" la
%"so8"'"e o &um!tate %e ceas3
J No" ser!m s! 4! %e4en"m r"eten"3 .utem sera c! $n aceast! s"tua'"e ne
4e'" acor%a %ou! ore?

J 9*"ar s" ma" mult, %ar *a"%e'" s! $nceem, s! nu ma" "er%em t"mul "n
8a%arM
J A4e'" un #el #oarte c"u%at %e a %"scuta a#acer"M suse )e/ulon, su!rat3
J Numa" atunc" c1n% am re#u8at ce4a 2" sunt ne4o"t s! 4or/esc %"n nou
%esre acel ce4a, "er81n% t"m cu un lucru %esre care nu 4o"am s! ma"
4or/esc3 +ec", 4! ro7M
+u! ce am t!cut, -ar"man lu! cu41ntul(
J A2a cum am ma" sus, este 4or/a %esre #atul c! %or"m sa o/'"nem %e la
%umnea4oastr! %retur"le entru @W"nnetouA3
J 0re'" s!5l t"!r"'"? am $ntre/at eu3
J 9re%e'" c! %retur"le entru c!r'" se cum!r! entru a333?
J -a"%e'" s! nu ne ma" ascun%em $n satele 4or/elorM 0reau un r!suns
conc"sM +a, sau nu? 0re'" s! o/'"ne'" %retur"le entru a tra%uce 2" entru a e%"ta
romanul?
Ora'"" Enters se r"4"r! unul e altul3 N"c" unul %"n e" nu suse n"m"c, a2a c!
am cont"nuat(
J .entru c! nu 4re'" s! r!sun%e'", 4o" r!sun%e eu $n locul %umnea4oastr!(
Nu 4re'" s! t"!r"'" romanul, c" 4re'" s! %"sar!, entru c! 4! 71n%"'" la
%umnea4oastr!, la numele e care5l urta'" 2" la tat!l %umnea4oastr!3
Am1n%o" s!r"r! $n sus 2" $nceur! s! str"7e 2" s!5m" un! tot #elul %e $ntre/!r"3
I5am $ntrerut r"ntr5o m"2care a m1"n"" 2" am str"7at
J L"n"2teM 0! ro7 s! $nceta'"M .oate c! e scr""tor a'" #" reu2"t sa l $n2ela'", %ar
nu 2" e omul 0estulu"3 0! num"'" )anter3 )unte'" #""" acelu" )anter care m5a
o/l"7at r"n comortarea sa s! o4estesc lucrur" nel!cute %esre el3 )er c!
%esre %umnea4oastr! 4o" utea scr"e lucrur" ma" l!cuteM
Am1n%o" au r!mas nem"2ca'", %e arc! erau n"2te statu" %"n lemn3 Ao" s5au
a2e8at %"n nou, r"4"n% $n 7ol3
J 9e sune'"? am $ntre/at eu3 -ar"man se $ntoarse sre )e/ulon(
J >"5am sus %e la /un $nceut, %ar nu m5a" cre8ut3 9u omul !sta nu tre/u"a
s! roce%!m a2a3 M! la2" e m"ne s! 4or/esc?
=I
)e/ulon aro/! r"ntr5o m"2care a caulu", "ar -ar"man se $ntoarse acum sre
m"ne(
J )unte'" %"sus s! ne ce%a'" %retul entru roman, 2t""n% c! acesta nu 4a #"
e%"tat?
J Nu3
J 9u n"c" un re'?
J 9u n"c" un re', 2" asta nu %"n %or"n'a %e a m! r!8/una sau m1n%r"e, c"
numa" entru #atul c! a#acerea asta nu 45ar a%uce n"c" un #olos3 9eea ce am
scr"s nu oate s! %"sar! ur 2" s"mlu3 n Amer"ca

e6"st! m"" %e e6emlare ale
romanulu", e%"tate $n l"m/a 7erman!3 +u! le7"le %e acum, eu nu sunt rote&at ca
autor3 O"ecare om are %retul s! tra%uc! romanul sau s!5l e%"te8e $n c1te
e6emlare %ore2te3 Asta 2t"e or"ce e%"tor, "ar %umnea4oastr! m"5a'" %o4e%"t,
atunc" c1n% a'" #ost $n Kerman"a 2" m"5a'" #!cut o#erta e care m"5a'" #!cut5o, c!
nu sunte'" e%"tor3 Eu ot s! /a7 /an" $n /u8nar 2" e urm! s! r1% %e
%umnea4oastr! $n 4o"e3 0re'" asta?
J A" 4!8ut? "l $ntre/! -ar"man e #ratele s!u3 A" 4!8ut c! e c"nst"t?
)e/ulon se scul! %e e /anc! 2" 4en" $n #a'a mea3 Oc*"" $" ar%eau, 2" omul
art"cula cu /u8e tremur1n%e(
J +omnule :urton, ar!ta'"5m" ceasul %umnea4oastr!M +u! ce "5am
$n%el"n"t %or"n'a, omul suse(
J Ma" sunt %ou! m"nute 1n! se scur7e s#ertul %e or!3 0e%e'", eu sunt 7ata s!
resect t"mul e care m" l5a'" acor%at3 0o" #" conc"s, a2a cum 4! lace
%umnea4oastr!3 9eea ce 4a urma nu se 4a $nt1mla $ns! %"n 4"na noastr!, c" %"n
4"na %umnea4oastr!, "ar %umnea4oastr! 4e'" #" cel care 4a a4ea con2t""n'a
$nc!rcat!M E" /"ne, %a, ne num"m )anter, 2" tat!l nostru a #ost acel )anter e care
l5a'" cunoscut3 Ne ce%a'" %retur"le entru @W"nnetouA?
J NuM
J KataM Acum nu ma" 4or/esc cu scr""torul, c" cu omul care cunoa2te 0estul
)!l/at"cM 0! $ntre/( 91t ne lua'" entru a ne %uce e am1n%o" la Nu77et Ts"l 2" la
Aa ntunecat!?
J Nu am %e 71n% s! #ac a2a ce4a entru n"m"c $n lume3 Nu sunt 7*"%3
J N"c" m!car %ac! entru asta a'" #" #oarte /"ne l!t"t?
J N"c" m!car atunc"M
+"ntr5o %at!, )e/ulon $2" $ntre/! #ratele(
J 9re8" c! ot s!5" sun? 9re8" c! am 4o"e s!5" sun? -ar"man aro/! t!cut,
#!c1n%u5" un semn, "ar )e/ulon cont"nu!(
J 9u toate astea, o 4e'" #ace, c*"ar %ac! nu entru /an"3 " cunoa2te'" e
"n%"en"" s"ou6?
J +es"7urM 9"t"'" @W"nnetouAM


J Atunc" asculta'" ce am s! 4! sun3 +e a%e4!rul cu4"ntelor e care le 4o"
rost", 7arant!m am1n%o" 2" suntem 7ata s! /!7!m m1na5n #oc3 A2a%ar(
9!eten""le s"ou6 au #ost c*emate un%e4a %e c!eten""le aa2"lor3 Un%e 2" %e ce,
asta nu ma" 2t"u3 Nu 2t"u %ec1t c! $ntre cele %ou! tr"/ur" ar urma s! #"e ace3
==
Numa" c!eten""le au #ost c*emate3 At1t3 9!eten""le s"ou6 au *ot!r1t s! se
uneasc! cu %u2man" aa2"lor entru a5" n"m"c"3 9re%e'" asta?
J Ar tre/u" 4er"#"cat, am r!suns eu, cu r!ceal!3
J )! cont"nu"( E6"st! un loc $n care se 4or a%una %u2man"" aa2", entru a
#ace lanul %e atac 2" %e n"m"c"re a aa2"lor3 9unosc acest loc Z
J +e un%e? +e la c"ne?
J Asta nu ar tre/u" s! 4! sun, entru c! am utea rata o a#acere, %ar 4! 4o"
sune, entru c! 2t"u c!5m" 4e'" #" recunosc!tor3 Eu $" cunosc e "n%"en"" s"ou6, 2"
e" m! cunosc e m"ne3 91n% #!ceam a#acer" cu ca" 2" cu 4"te, a4eam le7!tur" cu
e"3 Acum ne5au rous un t1r7, o a#acere care ne5ar utea a%uce #oarte mul'"
/an", ma" mul'" ca n"c"o%at!3 No" tre/u"e sa relu!m ra%a e care o 4or lua e" %e
la aa2"3 n'ele7e'" ce 4reau s! sun3
J n'ele7 #oarte /"ne3
J Urmea8! s! se %ea o lut!3 )e 4a l!sa cu 4!rsare %e s1n7e3 t"u ca
%umnea4oastr! sunte'" r"etenul aa2"lor3 0! %au oca8"a s! 8!%!rn"c"'" lanur"le
%u2man"lor %umnea4oastr!3 Eu am s! 4! %uc la locul $n care %u2man" aa2"lor se
4or a%una ca s! '"n! s#at3 Renun' la tot ce a2 #" a4ut %e c12t"7at %"n urma aceste"
a#acer"3 0! cer $n sc*"m/ un s"n7ur lucru( s! ne %uce'" la Nu77et Ts"l 2" la Aa
ntunecat!3 Acum 4! $ntre/( o 4e'" #ace, sau nu?
)e/ulon 4or/"se ree%e entru a econom"s" t"m, 2" entru c! 4or/"se ast#el,
tot ceea ce susese !rea %e %ou! or" ma" $ns!"m1nt!tor, ma" 7ra4 %ec1t era $n
real"tate3 9u toate acestea, eu am cont"nuat calm s" l"n"2t"t
J 0re'" s! m! %uce'" la locul $n care urmea8! s! se '"n! s#at? n ce arte ar
tre/u" s5o lu!m ca s! a&un7em acolo?
J )re Tr"n"%a%3
J 9are @Tr"n"%a%A? E6"st! ma" multe a2e8!r" care oart! numele acesta3
J Ora2ul %"n 9olora%o3
Ora2ul Tr"n"%a%, %esre care $m" 4or/"se )e/ulon, este ca"tala '"nutulu" Los
An"mas, %"n statul amer"can 9olora%o3 Acest ora2 era "mortant no% %e cale
#erat! 2" un unct $nsen"nat entru comer'ul %e 4"te3 .ro/a/"l c! asta era cau8a
entru care #ra'"" Enters cuno2teau /"ne ora2ul 2" re7"unea $n care se a#la acesta3
)e/ulon cont"nu! cu o $ntre/are(
J A'" #ost 4reo%at! la Tr"n"%a%, %omnule :urton? Am %at un r!suns
"mrec"s(
J Tre/u"e s! m! 71n%esc3 Am trecut r"n at1tea ora2e, $nc1t nu m" le ma"
am"ntesc e toate3 +ec" a"c" se 4or $nt1ln" %u2man"" aa2"lor?
J +a, %ar nu c*"ar $n ora2, c" un%e4a, $n mun'"3
J A2a? .r"n urmare, "n%"en"" tre/u"e s!52" ascun%! "nten'""le? .ro/a/"l
cre%e'" c! sunt un rost, %ac! a'" resuus c! m"5ar #" trecut r"n ca ca "n%"en""
s5ar a%una $ntr5un ora2 at1t %e mare3 9re%, %e aceea, c! nu e /"ne s! lec!m
$mreun!3 0reau s! 4! un o s"n7ur! $ntre/are( 91n% ar tre/u" s! a&un7em la
locul cu r"c"na?
=N
J No" lec!m c*"ar ast!8", entru c! a4em n"2te tre/ur" la 9*"ca7o, un%e
st!m o 8", 2" la Lea4enEort*, un%e ne or"m entru %ou! 8"le3 .ute'" s! ne
urma'"3 In%"en"" se 4or $nt1ln" este 8ece 8"le3 No" 4! 4om a2teta la Tr"n"%a%, cu
tre" 8"le $na"nte %e a a4ea loc $nt1ln"rea "e"lor ro2""3
J )une'"5m" ma" rec"s un%e ar tre/u" s! ne $nt1ln"m, entru c! ora2ul
Tr"n"%a% nu este a2a %e m"c, $nc1t s! 4! 4!% "me%"at ce a&un7 acolo3
J 91n% a&un7e'" $n Tr"n"%a%, $ntre/a'" %e *otelul 0estul )!l/at"c3 Acolo ne
4e'" 7!s"3 +ar, %omnule, au trecut %e&a unsre8ece m"nute3 Ma" a4em atru3
K1n%"'"54! la ce 45am rous 2" %a'"5ne un r!suns, alt#el e6"r! t"mul e care
n" l5a'" acor%atM
J Nu 4! #ace'" 7r"&", 4om term"na $n e6act c"nc"sre8ece m"nute3
J )! ser!mM Or"cum, asta ar #", $n r"mul r1n%, $n a4anta&ul %umnea4oastr!,
2" ao" $n a4anta&ul nostruM
J +e ce?
J .entru c!, #!r! no", nu5" ute'" sal4a e aa2"3
Era momentul s! %au c!r'"le e #a'!, entru c! a4eau reten'"" 2" erau rea
s"7ur" e e"3 I5am r"4"t 2" "5am $ntre/at aroae $n 7lum!(
J Nu cum4a 4! $n2ela'"? )au oate cre%e'" c! m"5ar #" 7reu s! m! $nt1lnesc
cu c!eten"a K",ta*an )*on,a la Am4onul +"a4olulu"?
9e" %o" erau acum #oarte surr"n2"3 Ou r1n%ul lu" -ar"man s! se r"%"ce %e la
locul s!u(
J 9eruleM t"e %e&aM +umnea4oastr! 2t"'" c*"ar tot, %omnule?
J +a, 2t"'" c*"ar tot? $ntre/! 2" )e/ulon3
)t!teau $n #a'a mea, ca %o" /!"e'a2" care #useser! r"n2" $n t"m ce #urau mere3
M"5am scos ceasul 2" am r"4"t ca%ranul3
J N"men" nu 2t"e tot, %ar entru c! sunt numa" scr""tor,c" 2" un om ce a
um/lat r"n 0estul )!l/at"c, am o/"ce"ul %e a #" mereu cu oc*""5n atru3
9uno2team secretul %umnea4oastr!, $na"nte %e a m"5l #" m!rtur"s"t3 0! $n2ela'"
%ac! nutr"'" seran'a c! $n sc*"m/ul celor ce m"5a'" sus s! 4! %uc la Nu77et Ts"l
2" la Aa ntunecat!3 Lucrur"le stau cu totul alt#el %ec1t cre%e'"3 Nu ute'" c12t"7a
n"m"c cu a&utorul "n%"en"lor s"ou6, c" numa" cu a&utorul aa2"lor, 2" numa" eu sunt
acela care 45ar utea a%uce 4reun c12t"73
+u! ce m5am r"%"cat %e la locul meu, am cont"nuat
J .este 2ate 8"le 4o" #" $n Tr"n"%a%, la *otelul 0estul )!l/at"c3 +"n cl"a $n
care 4o" a&un7e acolo, 4! 4o" une la $ncercare3 +ac! 4o" #" mul'um"t, 4e'" 4e%ea
Nu77et Ts"l 2" Aa ntunecat!, %ac! nu, nuM O"'" %e artea r!8/o"n"c"lor s"ou6,
sau #"'" %e artea aa2"lor, %ar a2a cum sunea'" c*"ar %umnea4oastr! ma"
%e4reme, ceea ce 4a urma nu se 4a $nt1mla $ns! %"n 4"na mea, c" %"n 4"na
%umnea4oastr!3 A2aM Au trecut cele c"nc"sre8ece m"nute3 La re4e%ere,
%omn"lorM )! ne 4e%em cu /"ne la Tr"n"%a%M
M"5am /!7at ceasul $n /u8unar 2" am lecat, #!r! a $ntoarce caul3 9e" %o"
#ra'" nu au #!cut n"m"c entru a m! or"3
Nu au scos n"c" un cu41nt3 Erau /u"m!c"'"3
=P
M5am $ntors "me%"at la *otelul 9l"#ton, un%e n"men" nu o/ser4ase a/sen'a
mea3 +ac! c"ne4a m5ar #" r"4"t atent, ar #" cre8ut c! m! $ntorceam %e la o
l"m/are mat"nal!3
+e c1n% lecasem, Klara nu "e2"se %"n camera e", r"n urmare, nu luase m"cul
%e&un3 Am co/or1t $mreun! 2" ne5am a2e8at la masa noastr!3 )o'"a mea utea,
$n s#1r2"t, s! m!n1nce l"n"2t"t!3 9ele %ou! c!eten"" !r!s"ser! %e&a *otelul, "ar la
masa e care o ocuaser! st!teau acum al'" oase'" a" *otelulu"3
I5am o4est"t Klare" cum a %ecurs $nt1ln"rea cu #ra'"" Enters, "ar ea m"5a sus,
sre /ucur"a mea, c! sunt un om cu s"m'ul onoare"3
)t!team l1n7! o #ereastr! care %!%ea sre a!3 +e la locul nostru uteam
4e%ea ersoanele care treceau e o%3 Tocma" $nc*e"ase relatarea, c1n% "5am
4!8ut e ce" %o" #ra'" tra4ers1n% o%ul 2" $n%ret1n%u5se sre *otel3 Os!tarul $"
4!8u, la r1n%ul lu"3
J 0"n 4ec"n"" %umnea4oastr!M suse el3 Ast!8" au lecat ma" %e4reme3 Au
r"m"t o scr"soare3 N"c"o%at! 1n! acum nu "5am o/ser4at e5a"c" $n t"mul 8"le"3
Ast!8" 4!% c! se $ntorc la *otel3 9e5o #" cu e"?
N"m"c nu ne /ucura ma" mult %ec1t cur"o8"tatea os!tarulu"3 Acesta "e2" a#ar!,
%ar se $ntoarse numa"%ec1t 2" suse(
J .leac!M Ma" $nt1" la :u##alo 2" ao" cu trenul la 9*"ca7o3 Tot la 9*"ca7o
au lecat 2" ce" %o" %omn"3 9e r!u $m" are c5au lecatM Tare $m" areM .l!teau
numa" $n aurM
+u! u'"n! 4reme, "5am 4!8ut e #ra'"" Enters !r!s"n% *otelul $n%ret1n%u5
se sre o%3 A4eau /a7a& u'"n( numa" %ou! 7en'" %"n "ele3
Nu ma" a4eam mot"4e s! m! $ntre/ un%e 2" cum $2" etrecuser! %"m" nea'a3
+eocam%at!, nu ma" re8entau "nteres entru m"ne3 Tre/u"e s! lec!m 2" no"?
$ntre/! so'"a mea3
J +a3 M1"ne %"m"nea'!3
J Un%e lec!m?
J +ac! a2 #" s"n7ur, nu m5a2 ma" or" %ec1t la Tr"n"%a%3
J 9re8" c! nu re8"st? $ntre/! ea3
J E o/os"torM
J .entru m"ne, nuM suse so'"a mea3 Totul se oate, %ac! a" un "c %e 4o"n'!3
)ta" u'"nM
)e %use la rece'"e 2" lu! mersul trenur"lor3 Am #!cut $mreun! un calcul3 Nu
tre/u"a s! #"m 4!8u'" $n 9*"ca7o sau $n Lea4enEort*3
Asta nu era %eloc 7reu3 Nu tre/u"a s! o lu!m nea!rat r"n Lea4enEort*, c"
uteam s! trecem #oarte /"ne 2" r"n Kansas 9"ty3 E a%e4!rat c! %e acolo ma" era
%rum lun7 1n! la Tr"n"%a%3 Am a4ut, $ns!, $n 4e%ere c! $n trenur"le amer"cane te
utea" /ucura %e tot con#ortul 2" ne5am 71n%"t c! %rumul nu 4a #" at1t %e
o/os"tor3
J O s! reu2"mM e6clam! Klara3 9!l!tor"m 1n! la Tr"n"%a%, #!r! a ne ma"
or" n"c!"er"3 Tre/u"e s! cum!r!m /"leteM
=Q
A %oua 8" %"m"nea'a, ne a#lam $ntr5un 4a7on al #"rme" .ullman 2" ne
$n%retam cu toat! 4"te8a sre 0estul )!l/at"c 2" sre tot ceea ce a4ea s! ne
a2tete acolo3
'''
O OAR)A
Nu m! su!ra %eloc #atul c! tre/u"a s! c!l!tor"m tocma" 1n! la Tr"n"%a%3
Nu a2 #" trecut r"n )tatele Un"te, #!r! s! #" 4"8"tat acest ora2, %ar ro/a/"l c! m"5
a2 #" re8er4at aceast! l!cere entru ma" t1r8"u 2" oate c!
as
#" trecut r"n ora2ul
!sta cu u'"n t"m $na"nte %e a ne $ntoarce acas!3 M! 71n%"sem ma" $nt1" s! a&un7
%"n Kansas 9"ty %"rect la Nu77et Ts"l3 .entru a a&un7e $n statul 9olora%o, ma"
rec"s, la Tr"n"%a%, tre/u"a s! #acem un ocol, "ar %"stan'a era %e %ou! or" ma"
lun7! %ec1t cea e care %or"sem s5o arcur7em "n"'"al, %ar nu m! ma" 71n%eam
la toate astea3 Tre/u"a s! 7!sesc nea!rat Am4onul +"a4olulu"3 Tre/u"a s! a#lu
un%e se str1n7 %u2man"" aa2"lor, entru a utea 2t" ce lanur" ur8eau3
+"n #er"c"re, a4eam t"m %estul 2" nu tre/u"a s! ne temem c! a&un7em rea
t1r8"u la Mount W"nnetou3
)uneam ma" $na"nte c! aceast! c!l!tor"e 1n! la Tr"n"%a% nu ne su!ra %e#el,
2" "at! %e ce(
n Tr"n"%a% locu"au %o" 4ec*" r"eten" a" me", care #useser! e 4remur"
41n!tor", "ar acum erau ror"etar"" unu" *otel, 2" anume c*"ar a" *otelulu" 0estul
)!l/at"c, e care #ra'"" Enters $l aleseser! ca unct %e $nt1ln"re3 91n% s5au l!sat
%e meser"e, ce" %o" %"suneau %e o a4ere #rumoas!, %ar le5a mers recum lu"
-ans %"n /asmul 7erman @-ans cel norocosAD3
.entru c! erau %o" "n2" care nu uteau sta loculu", e" au re#erat sa "n4esteasc!
/an"" $n tot so"ul %e a#acer", $n loc s! se /ucure %e sumele e care le uteau a4ea
%"n %o/1n8"3 Nenorocul lor a #ost c! se r"ceeau ma" /"ne la /l!nur" %e castorDD
2" %e /"8onDDD, %ec1t la socotel"3 A2a se #ace ca /an"" lor s5au $mu'"nat, 2" ce"
______________________________________________________________
DEste 4or/a %esre un ersona& care $2" r"s"e2te, $ncetul cu $ncetul, a4erea3
GN3 tr3H
DDMam"#er ac4at"c ro8!tor, care tr!"e2te $n colon"", cl!%"n%u52" e malul
aelor locu"n'e #!cute cu %eose/"t! m!"estr"e3 GN3 tr3H
DDDAn"mal rume7!tor, %e tal"e mare, %"n su/ #am"l"a /o4"nelor, sec"#"c
entru Amer"ca %e Nor%, $n re8ent e cale %e %"sar"'"e3 GN3 tr3H
=R
%o" au a&uns ror"etar"" unu" a2a numa" *otel3
Asta #usese ult"ma 4este e care o a4usesem %esre e"3 9are era $ns! numele
celor %o" /!r/a'", $mreun! cu care trecusem %e at1tea or" r"n sa4an! 2"
$mreun! cu care 41nasem %e at1tea or"? Erau cunoscu'" e tot cur"nsul sa4ane"
2" al Mun'"lor )t1nco2", numele lor urtau $nsa #a"ma %e care se /ucurau ce" %o"3
Numele acestea erau333 Nu5" 4a !sa n"m!nu" %ac! "5ar c*ema, %e #at, alt#el3
Aceste nume, c"t"torul le 4a a#la la momentul otr"4"t3
9!l!tor"a a #ost lun7!, 2" e arcursul e" nu a a4ut loc n"c" un e4en"ment
%emn %e am"nt"t a"c"3
Am a&uns, a2a%ar, $n ora2ul Tr"n"%a% 2" am a4ut 7r"&! ca 7eamantanele noastre
s! #"e %use la *otelul 0estul )!l/at"c3
I5am sus Klare", "me%"at ce am co/or1t %"n tren, c!, entru o 4reme 4a tre/u"
s! renun'!m la con#ort, 2" s5a %o4e%"t c! a4usesem %retate
Ora2ul Tr"n"%a% se sc*"m/ase mult %e c1n% #usesem acolo entru r"ma %at!3
Acum nu ma" era o s"ml! a2e8are aruncat! un%e4a, $ntre rer"e 2" munte, %ar,
or"cum, nu era un ora2 care s!5'" o#ere tot ce '"5a" #" %or"t3 0estul )!l/at"c nu
utea #" num"t *otel3 Tre/u"e s! sun c! *anur"le %"n Kerman"a sunt mult ma"
r"m"toare3
Un os!tar, care m1nca arc! numa" $n 8"lele %e ost, ne5a ar!tat camerele
noastre, %ou! $nc!er" al!turate, s!r!c!c"oase, %ar curate3 Aceste @camereA a4eau
a4anta&ul c! #erestrele %!%eau sre 7r!%"n!3 .r"4"n% e #ereastr!, ne5am %at
seama "me%"at c! @7r!%"naA era, %e #at, un loc $mre&mu"t %e un 7ar% %e 8"%
co2co4"t, $n care se uteau 4e%ea %ou! mese 4ec*", tre" scaune ma" 41rstn"ce
%ec1t mesele, un coac c*el care era #"e un te", #"e un lo, atru tu#e %esre care
nu uteam sune n"m"c, entru c! n"c" ele $nsele nu 2t"au ce so" %e lante sunt 2",
$n s#1r2"t, c1te4a 8ec" %e #"re %e "ar/! care $2" %!%eau %e an" %e 8"le osteneala %e a
%e4en" 7a8on3
La una %"ntre mese st!teau %o" /!r/a'" care !reau a #" %o/or1'" %e l"ct"seal!3
Unul era scun% 2" 7ras, cel!lalt, $nalt 2" sla/3 .r"mul a4ea $n m1n! o *al/!, %ar
renun'ase s! /ea, entru c! *al/a era 7oal!, cel %e5al %o"lea '"nea $ntre %e7ete un
tra/uc, %ar nu #uma, entru c! tra/ucul se st"nsese3 Am1n%o" !reau #oarte
ne#er"c"'" 2", ma" mult %ec1t at1t, !reau c! sunt su!ra'" unul e cel!lalt3 Asta
utea s! crea%! c"ne4a care " cuno2tea e ce" %o", %ar cel ce $" 2t"a /"ne nu se l!sa
$n2elat %e aaren'e3 9e" %o" erau r"eten" ne%es!r'"'", c*"ar %ac! se certau %estul
%e %es3
J U"te5", suse so'"a mea3 )unt e6act a2a cum m" "5am $nc*"u"t numa" c!
ma" /!tr1n"3
J +a, au $m/!tr1n"t 2" au al/"t, %ar cre% c! sunt $nc! $n utere3 O" atent!M )!
4e8" ce5am s! le #acM .e t"ne nu tre/u"e s! te 4a%!M
=U
M5am aro"at 2" ma" mult %e #ereastr!, a41n% 7r"&! s! r!m1n "n um/ra
8"%ulu"3 Ao" m"5am /!7at %e7etele $n 7ur!, entru a utea "m"ta ma" /"ne
str"7!tul %e lut! al "n%"en"lor s"ou63
E#ectul a #ost ulu"tor3 9e" %o" au s!r"t %e e scaun, "ar cel m"c 2" $n%esat a
$nceut s! str"7e(
J -e", *e", 4"n s"ouc2""M
9e" %o" r"eten" se u"tar! $n toate !r'"le 2", entru c! nu 4!8ur! e n"men" r"n
rea&m!, se r"4"r! unul e cel!lalt3
J )"ouc2""? $ntre/! lun7anul3 Tare a2 4rea s! 2t"u %e un%e 1n! un%e 4"n
s"ouc2"" $n ora2, 2" tocma" %e la c1te4a 8"le %e mers c!lare, %"n locul e un%e ma"
sunt s"ouc2""M
J +ac! au 4en"t, sau n5au 4en"t, asta nu contea8!M Eu 2t"uc! unul e e5a"c"M
J .rost""M
J Nu5s rost""M .ot s!5'" sun c! era un s"ou6 O7ellalla*M
J M! #ac" s! r1%, +"c,M +ac! un333
Omul nu auc! s! term"ne, entru c! am reetat str"7!tul %e lut!3
J Ascult!M +ac! !sta n5a #ost un O7ellalla*, sunt 7ata s! m! las le7at la
st1lul ca8nelor 2" s!5" o#tesc e "n%"en" s!52" #ac! curele %"n "elea meaM 8"se
omul 4"ctor"os3
J Atunc" sune5m" 2" m"e un%e eM
J +e un%e s! 2t"u eu? 9re% c! str"7!tul a 4en"t %e un%e4a %e sus, %e %easura
noastr!3
J +a, numa" c! s5ar utea la #el %e /"ne s! se #" au8"t %e un%e4a %e &os, %e
su/ !m1ntM 9re% c! c"ne4a ne #ace o #ars!, at1ta totM
J +ac!5" 7lum!, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!M +ac! nu5" un str"7!t %e
lut!, e un semnM
O!r! s! ma" stau e 71n%ur", am str"7at %"n nou(
JA" au8"t, ."tt -ol/ers, rost!nac /!tr1n? O"e c! omul e cu a%e4!rat un
s"ou6 O7ellalla*, #"e c! e o 4ule /!tr1n! ca 2" no", care ne5a 4!8ut st1n% a"c" 2"
care333
Omul #u $ntrerut %e o 4oce %e #eme"e care se au8" %"nsre u2a %"n sate a
*otelulu"(
J 0en"'" ree%eM Nu 2t"u ce s! 7!tescM
J )! 7!te2t"? 9l"en'"" ma" 4or 2" altce4a $n a#ar! %e /!utur!? $ntre/! +"c,
-ammer%ull3
J +aM 0or s! m!n1nce 2" %oresc s! $nc*"r"e8e %ou! camereM
J A 4en"t 4reun str!"n?
J )unt c*"ar %o"M
J 9e norocM $n s#1r2"tM Un%e sunt acum?
J n camerele I 2" =3 )unt so' 2" so'"e3
J I 2" =? 9amerele astea sunt cu #erestrele sre 7r!%"n!, s" 7eamur"le erau
%esc*"se, suse +"c,3 Acum 2t"u %e un%e se au8ea str"7!tulM
N<
J .rost""M )use lun7anul3 Un%e a" ma" omen"t tu oamen" ser"o2", so' 2"
so'"e, s! urle ca "e"le ro2""?
J +ac!5au urlat, sau nu, asta numa" contea8!M E 4or/a c! n5a urlat #eme"a, c"
/!r/atul3 E un r"eten %e5al nostru3 .oate s! m! un7! c"ne4a cu !cur!, s! m!
umle %e #ul7", s! m! l"n2e8e 2"333
J 0en"'" o%at!M )e au8" %"n nou 4ocea #em"n"n!3 Oase'"" no2tr" 4or s!
m!n1nce, 2" n5am carne 2" n"c" /an"M
9e" %o" "ntrar!, #!r! s! ma" scoat! o 4or/!3 )u#le'el suse r181n%
J -a" c! am n"mer"t /"ne, ce" %o" se %escurc! %e m"nune, n5am ce 8"ce, %ar
ar n"2te oamen" cumseca%e 2"3333
9"ne4a /!tu la u2!3
J Intra'"M str"7! so'"a mea3
9"ne "ntr!? N"men" al'"" %ec1t +"c, -ammer%ull 2" ."tt -ol/ers, care
erau cunoscu'" r"n "sr!4"le 2" r"n 2ot""le lor, %"n rer"e 1n!5n Mun'" )t1nco2"3
T"mul $2" usese amrenta asura lor3 >"neau satele %ret, ca atunc" c1n%,
$mreun! cu W"nnetou 2" cu Ol% )ure*an%, $l useser! e #u7! e @KeneralA 3
Oa'a rotun%! ca o lun! l"n! a lu" -ammer%ull era acum /r!8%at! %e m"" 2" m""
%e cute, "ar ."tt lun7anul !rea 2" ma" $nalt 2" arc! ma" sl!/"se3 +"n r"4"rea lu"
+"c, nu "er"se $ns! acea lum"n"'! care l!sa s! se 4a%! "ntel"7en'a omulu", "ar
@/!tr1nul 4ulo"A te r"4ea %e arca nu ar #" s"m'"t a!sarea celor este 2ate8ec"
%e an", c1'" num!ra3
J 0! ro7 s! m! "erta'", suse +"c,, %e arc! ar #" 4or/"t numa" entru s"ne3
Am au8"t str"7!tul %e lut! al s"ouc2"lor O7ellalla2" 2" 4o"am333 No" ne
71n%eam333 2"333 2" /un 4en"t, m"ster )*atter*an%, /un 4en"tM
Omul $2" "er%use 7ra"ul atunc" c1n% m! 4!8use 2" 2"5l rec!!tase atunc" c1n%
m! recunoscu3 +es#!cu /ra'ele, ca 2" c1n% s5ar #" re7!t"t sa m! str1n7! la
"etul s!u, %ar se or", 71n%"n%u5se c! a2a ce4a nu se #ace mul'um"n%u5se s!5m"
str1n7! m1na3 Omul $m" scutur! cu utere /ra'ul s" em"se tot so"ul %e e6clama'"",
care %!%eau $n 4"lea7 /ucur"a %e a ma re4e%ea 2" oate c! nu s5ar #" or"t, %ac! o
m1n! utern"c! nu l5ar #" %at %eoarte3
J Ore2te5te, +"c,3 Ma" sunt 2" eu e5a"c"M :un 4en"t, m"ster )*atter*an%,
c1t %e mult m! /ucur s! 4! 4!% $n ora2ul !sta 4ec*" 2" r!#u"tM O"ul mame" mele
ar l1n7e %e /ucur"e, %ar a2a ce4a nu se ca%e s! #ac! o m1r'oa7! /!tr1n! ca
m"neM
Omul %!%use #r1u l"/er s"m'!m"ntelor sale 2" #!cu un as str1n71n%u5m"
am1n%ou! m1"n"le cu utere3
."tt -ol/ers era un om t!cut, se utea sune c*"ar c! era rea t!cut 2" $m"
%!%eam seama c! '"nuse un a%e4!rat %"scurs 2" c! 4or/ele lu" "e2"ser! %"n a%1ncul
su#letulu"3
Klara a #ost at1t %e "mres"onat! %e re$nt1ln"re, $nc1t "5au %at lacr"m"le,
Iar eu a tre/u"t s! #ac tot os"/"lul entru a5m" !stra calmul3
N1
J +ac! se ca%e, sau nu, asta n"c" nu contea8!, %e 4reme ce 4or/ele au #ost
rost"te %"n a%1ncul su#letulu", nu5" a2a? suse +"c,3 +umnea4oastr! a'" str"7at,
m"ster )*atter*an%?
J +a, eu am str"7at3
J t"am eu, suse omul3 Numa" unul ca %umnea4oastr! utea s! #ac! a2a
ce4a3
J +a, numa" unul ca m"ne, recunoscu" eu, r181n%3 A2a cum "5a" sus ma"
%e4reme r"etenulu" %um"tale, nu utea s! #"e o #eme"e, %ec" so'"a mea "ese %"n
cau8!3
J )o'"a %umnea4oastr!? M"" %e %rac"333 0! cer %e m"" %e or" "ertare, suse
omule'ul, /!t1n%u5se este 7ur!3 9*"ar 2" $n rer"e sau $n sa4an! tre/u"e s! salu'"
$nt1" #eme"a 2" ao" /!r/atulM O s!5m" rear acum 7re2eala3 ."tt -ol/ers, 4ulo"
/!tr1n, arat! c! 2t"" s! te or'" ca un a%e4!rat 7entleman3
+u! ce suse toate acestea, omul $ncerc! s! #ac! o re4eren'! c1t ma" a%1nc!3
Ime%"at, ."tt c!ut! s! a#le ce ma" #!cusem 2" r"nse s! ne o4esteasc! r"n ce
trecuse el 2" r"etenul s!u3 Nu 4o"am s! $nce s! o4estesc 2" s! ascult ce a4ea
s!5m" sun! 4ec*"ul meu r"eten, entru c! $n ast#el %e oca8"" tre/u"e s! a"
%"so8"'"a otr"4"t!3 +e aceea, "5am "n4"tat s! "a masa $mreun! cu no" 2" s! %ea
or%"nele necesare, ast#el $nc1t s! utem m1nca este o or! $n 7r!%"n!3
J Ne 4e%em la mas!, le5am sus celor %o"3 A2 4rea s! #ac o l"m/are
$mreun! cu so'"a mea, entru a5" %a oca8"a s! cunoasc! ora2ul, $n care
%o" %"ntre ce" ma" /un" r"eten" a" me" sunt ror"etar"" unu" #rumos *otel3
J -m, morm!" +"c,, c! suntem, sau nu ror"etar"" *otelulu", asta nu
contea8!3 Or"cum, *otelul n ne 4a ma" aar'"ne mult t"m, nu5" a2a ."tt -ol/ers,
4ulo" /!tr1n?

J +ac! 4re" s! su" c! am a&uns la sa! %e lemn, a" %retate, +"c,3
+"c, nu se a2tetase s! " se r!sun%! 4er%e5n #a'!, "ar %u! ce $" arunc! so'"e"
mele o r"4"re nes"7ur!, 8"se r"ntre %"n'"(
J Tre/u"e s!5'" sun c! nu am a&uns n"c"%ecum la sa! %e lemnM Au8"M +"c,
-ammer%ull a a&uns la sa! %e lemnM 9ara7*"osM \sta5" c*"ar un lucru e care
n"men" nu ar #" $n stare s! 2"5l $nc*"u"eM n cea ce te r"4e2te, e cu totul altce4a3
+ac! nu a2 #" #ost r"n rea&ma ta, nu 2t"u ce s5ar #" ales %"n t"ne3
J Term"n!, 7rasuleM Nu te ma" um#la5n ene ca un curcanM +ac! am #ost at1t
%e rost, $nc1t am r"s""t &um!tatea mea %e a4ere, tu nu a" #a cu n"m"c ma"
%e2tet %ec1t m"neM
J +ac!5s ma" %e2tet ca t"ne, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ac! te cre8"
cum4a ma" %e2tet ca m"ne, te $n2el"3 Nu5'" erm"t s! cre8" astaM
J Iar eu nu5m" erm"t s! se a#le c"ne sunt %e #at, "5am $ntrerut e ce" %o"3
J .!catM Ooarte !catM str"7! +"c,3 " eu care 4o"am s! le sun tuturor c!
Ol% )*atter*an% e la no"333
J )! nu cum4a s! 4! %ea r"n ca una ca astaM Am eu mot"4ele mele entru
care nu 4reau s! se a#le c"ne sunt3 Nu a4e'" %ec1t s! sune'" c! am um/lat mult
N;
r"n 0estul )!l/at"c, at1t 2" n"m"c ma" mult3 Acum m! numesc

:urton, "ar 4o"
sunte'" mult ma" 4est"'" ca m"ne, a'" $n'eles?
J 9! a'" um/lat mult r"n 0est, asta n"c" nu ma" contea8!3 +ac! utem s!
sunem n"m!nu" c! sunte'" Ol% )*atter*an%, ma" /"ne5m" '" l"scul, nu5" a2a, ."tt
-ol/ers, 4ulo" /!tr1n?
J +ac! tu cre8" c!5" ma" /"ne s!5'" '"" l"scul, n5a" %ec1t s5o #ac", %ra7! +"c,,
r!sunse ."tt -ol/ers, cu 4oce m"eroas!3
J La %racuM 91n% am 8"s c! e ma" /"ne s!5m" '"n l"scul, m5am 71n%"t 2" la
t"ne3
J 9u ce %ret? 9"ne5'" %! 4o"e s! $mo%o/e2t" o #a'!, care n"c" m! nu5" a ta,
cu un l"scM Eu, $n n"c" un ca8M
A2a erau e"3 A2a #useser! mereu3 Erau ne%es!r'"'" 2", totu2", nu "er%eau n"c"
o oca8"e #!r! s! se certe, #!r! s! se tac*"ne8e rec"roc3
Am luat5o e so'"a mea la l"m/are r"n ora2 2" ne5am $ntors la *o( a41n%
7r"&! s! #"m unctual"3 Ne5am %us ma" $nt1" $n camer! 2", u"t1n%u5ne e 7eam, am
4!8ut c! 4en"ser! 2" al'" oase'"3 Erau 4reo 2ase t"ner", care %oreau 2" e" s! "a
masa $n @7r!%"n!A3 Numa" entru no" #usese re7!t"t r1n8ul3 .entru t"ner" #usese
a%us! $n 7r!%"n! un #el %e mas! lun7! 2" n"2te scaune3 )t!teau cu to'"" $n #a'a une"
st"cle %e /ran%y 2" #!ceau un 87omot "n#ernal, entru c! s"n7ura #a'! %e mas! %e
care %"sunea *otelul era us! e masa noastr!3 E" ar #" 4rut s! l" se %ea
m1ncarea re7!t"t! entru no"3 " con4"nseser! e +"c, -ammer%ull 2" e ."tt
-ol/ers s! se a2e8e la masa lor 2" s! /ea cu e", "ar ce" %o" #useser! at1t %e
$n'ele'" $nc1t s! %ea curs "n4"ta'"e"3 Mesen"" str"7au la ce" %o" ror"etar" 2" 4o"au
s!52" /at! &oc %e e"3 E", $ns!, erau #oarte l"n"2t"'" 2" $2" !strau calmul3 9el ma" $n
41rsta %"ntre ce" 2ase se numea -oEe, a2a cum a4eam s! a#l!m ma" t1r8"u3 91n%
am "ntrat $n camer!, am au8"t r"n #ereastra %esc*"s!(
J 9"ne5", %e #at, acest %omn :urton, entru care a'" re7!t"t totul?
-ammer%ull se u"t! la #ereastra camere" mele, m! 4!8u 2" suse, 81m/"n%
2"ret
J E mu8"cant3
J 9um a%"c!, mu8"cant?
J Tra7e 2" el %e armon"c!, "ar ne4ast!5sa c1nt! la c*"tar!3
J +e ce nu tra7e 2" ne4ast!5sa %e c*"tar!? Kluma asta roast! #u r!sl!t"t! cu
r1sete3
J +e ce 4or/e2te omul !la a2a n"2te rost""? $ntre/! so'"a mea, su!rat!3
J Nu5l lua $n seam!, o ru7a" eu3 0or/e2te 7ura #!r! el3 9re% c!5" unul %"ntre
ace"a care nu lac oamen"lor %"n 0est, 2" anume, un t1n!r care 4rea nea!rat s!5
2" /at! &oc %e ce" %esre care cre%e c! sunt ro2t" sau c!rora cre%e c! le este
suer"or $n 4reun #el3
J T"ner"" !2t"a sunt n"2te 7olan"? m! $ntre/! -ara3
J Nu3 9re% c! se oart! numa" ca n"2te 7olan", 2" tocma" %e aceea o lec'"e le5
ar r"n%e mult ma" /"ne %ec1t unor a%e4!ra'" 4a7a/on8"3 M! 71n%eam la ca""
!2t"a care sunt a" lor, %u! c1te se are3
NI
J )unt n"2te ca" /un"? 4ru s! a#le so'"a mea3
Am e8"tat s! r!sun%, #""n%c! tocma" r"4eam atrue%ele cu toat! aten'"a3
n satele 7ar%ulu" %e 8"% al 7r!%"n"", era numa" teren ster, e care nu se a#la
n"m"c atunc" c1n% 4en"sem no"3 Acum $ns!, e acel teren se 4e%eau c1'"4a
peoni* care se re7!teau s! monte8e un cort3 n "me%"ata lor aro"ere erau n"2te
ca" 2" n"2te as"n", $m!r'"'" $n %ou! 7ruur"3 .r"mul 7ru era #ormat %"n nou! ca"
2" atru as"n"3 9a"" erau n"2te an"male @%e r"m! m1n!A, cum se sune, "ar as"n""
ro4eneau %"n Me6"c 2" aar'"neau acelu" so" %e an"male care sunt cunoscute su/
%enum"rea %e nobiliario**. O"ecare %"ntre aceste an"male 4alora cel u'"n o m"e
%e m!rc"3 9el %e5al %o"lea 7ru era #ormat %"n numa" tre" ca", %ar ce ca"M Erau
n"2te arm!sar" t!rca'", %ar nu ne7r" cu ete al/e, c" ne7r" cu ete ro2cate3
9uloarea asta se o/'"nea cu mare 7reutate, r"n multe $merec*er"3 .r"n ras!,
r"n #elul "n care ar!tau 2" r"n musculatura lor, ace2t" ca" $m" am"nteau %e ce" a"
aa2"lor, %ar 2" %e arm!sar"" %"n +a,ota, un so" %e ca" care acum nu ma" e6"st! 2"
care erau crescu'" %e anum"te tr"/ur" %e "n%"en" %"n +a,ota %e Nor%3 9a"" %esre
care 4or/eam erau ast#el %resa'" 2" antrena'", $nc1t %e4eneau, cu t"mul, %eose/"t
%e ra"8"3
+e la %"stan'a la care m! a#lam nu uteam 2t" #oarte e6act %esre ce #el %e ca"
era 4or/a3 .entru asta ar #" tre/u"t s!5" 4!% %e5aroae3 Eram s"7ur %e un s"n7ur
lucru( ce" tre" ca" !ta'" erau #oarte 4aloro2"3 Asta se utea 4e%ea 2" %"n #atul c!
erau seara'" %e celelalte atrue%e3 9a"" ca/rau, se #u7!reau 2" se a%unau ao"
%"n nou laolalt!, !r1n% n"2te co"" care se &oac! 2" care n5au #ost n"c"c1n%
%es!r'"'"3
n aro"erea cortulu" se a#la o 7r!ma%! %e !tur" 2" %e alte lucrur" care sunt
%e #olos atunc" c1n% 4re" s! c!l!tore2t" c!lare sau c1n% 4re" sa $nnote8" su/ cerul
l"/er3 .r"ntre toate aceste lucrur" se 7!seau 2" #oarte multe 2e", 4reo %ou!8ec"3 Am
4!8ut 2" c1te4a 2e" %e %am!3 La ce le #olosea acestor 2ase oamen" 87omoto2" 2e"le
%e %am!? Acestu" 7ru l" se al!turaser! 2" c1te4a #eme" e care nu le 4!8usem
%eocam%at!? Kruul era #ormat %"n ma" mult %e 2ase ersoane? .1n! acum nu se
8!reau %ec1t ce" 2ase t"ner" 2" tre" peoni
Or"cum, nu m5am $n2elat atunc" c1n% am sus c! ce" 2ase nu erau n"2te
*a"manale, c" se comortau %oar ca atare3 Era clar $ns! c! %!%eau %o4a%! %e
roast! cre2tere 2" c! nu erau tocma" $ntre7" la m"nte3 Asta se utea 4e%ea 2" %"n
#elul $n care $" tratau e ce" %o" r"eten" a" me", recum 2" %"n #atul c! $2"
erm"teau s! #ac! 7lume nes!rate e seama noastr!3 Era #oarte os"/"l, $ns!, s!
nu #"e %oar n"2te *a"manaleM
Am scos cele %ou! re4ol4ere %"n 7eamantan, le5am $nc!rcat 2" le5am luat
asura mea3
J 0re" s! tra7" cu "stolul? $ntre/! so'"a mea3

______________________________________________________________
DAr7a'", 7r!&%ar"3 GN3 tr3H
DDNo/"l3 GN3 tr3H
N=
J Tre/u"e s! #"u re7!t"t entru or"ce3
Klara se nel"n"2t"se 4"8"/"l3
Acum se %o4e%ea c!, oate, #!cusem o 7re2eal!, e6un1n%5o r"me&%""lor
une" ast#el %e c!l!tor""3
J Nu 4re" s! lu!m masa a"c"? $ntre/! ea3
J " s! ne ascun%em ca n"2te la2"?
J Nu, r!sunse ea cu *ot!r1re3 )! mer7emM
Am co/or1t 2" ne5am a2e8at la masa noastr!3 La masa 4ec"n! s5a #!cut l"n"2te3
Oamen"" ne r"4eau 2" ne c1nt!reau %"n oc*"3 +"c, -ammer%ull 2" ."tt -ol/ers se
r"%"car! %e la locur"le lor 2" 4en"r! la masa noastr!, entru c! "" "n4"tasem s! "a
r1n8ul $mreun! cu no"3 9e" 2ase $nceur! s! 4or/easc! $n 2oat!, 2" ne utur!m
%a seama c! #!ceau 7lume e seama noastr!3
J )unt art"2t", suse +"c,, a2e81n%u5se la mas! 2" r"4"n%u5" e #ur"2 e ce"
%e la masa 4ec"n!3
J 9e #el %e art"2t"? am $ntre/at eu3
J ."ctor" 2" scultor"3 E" 8"c c! 4or s! se $n%rete sre su%, s! a&un7! e
!m1ntur"le aa2"lor3
J A2a? " ce 4or s! #ac! acolo?
J -a/ar n5am3 Nu m"5au 8"s n"m"c3 +"n cele ce5au 4or/"t $ntre e", m"5am %at
seama c! ar #" "n4"ta'" acolo3 M1"ne, $n 8or", 4or s! lece3 9re% c! au e %racu5n
e"3 N"c" unul %"ntre e" n5are tre"8ec" %e an"M N"2te u2tan" care se oart! %e arc!
ar #" m1ncat %e2tet!c"une cu l"n7ura3 A'" au8"t ce5am 4or/"t? A'" au8"t ce le5am
sus?
J +a3
J " sunte'" mul'um"t?
J Ooarte mul'um"t3 Nu5m" as! ce cre% oamen"" !2t"a %esre m"ne3
J 9e cre%, sau ce nu cre% e", asta n"c" nu ma" contea8!, #at e c! sunt
su!ra'" e %umnea4oastr!, 2" cre% c! un ce4a la cale3
J )! o#teasc!M
N"c" nu aucasem s! s#1r2esc ce a4usesem %e sus, c! %or"n'a m" s5a 2"
$ml"n"t3 -oEe se r"%"c! %e la locul lu" 2" 4en" $ncet la masa noastr!3
J $ncee %"strac'"aM m! a4ert"8! +"c,3
J 0a #" o l!cere entru m"ne, am sus eu3 Las!5m! e m"ne s! 4or/esc 2"
nu m! $ntrerueM
ntre t"m, -oEe a&unse la masa noastr! 2" se $ncl"n! $n /!ta"e %e &oc(
J )unte'" %omnul :urton, %ac! nu m!5n2el?
J Eu sunt, am aro/at eu3
J +umnea4oastr! c1nta'" la armon"c!, 2" so'"a %umnea4oastr! c1nt! la
c*"tar!?
J +es"7ur3 +or"'", oate, s! ne asculta'"?
J Acum nu, oate ma" t1r8"u3 Acum ne tre/u"e asta3
)un1n% acestea, omul trase #a'a %e mas! care era re7!t"t! entru no" 2"
lec! cu ea3
NN
J Asta5" neru2"nareM suse +"c,3
J )ta" l"n"2t"tM suse" eu3 0reau s! 4!% %e ce sunt $n stare3 A2 #" utut s! un
ca!t aceste" o/r!8n"c"", %1n%u5le t"ner"lor c1te5o alm!3
A2 #" utut la #el %e /"ne s! le sun c! sunt Ol% )*atter*an%, %ar nu 4o"am s5o
#ac3 +oream s! le %au o lec'"e ustur!toare3
A a!rut c*elnerul 2" a $nceut s! un! masa3 Ma" $nt1" a a%us #ar#ur"" 2"
tac1mur"3 A/"a term"nase, c! -oEe a!ru 2" ne lu! #ar#ur""le 2" tac1mur"le %"n
#a'! entru a le %uce la masa lu"3 Os!tarul a%use sua 2" %1n%u52" seama ce se
etrecuse, l!s! oala e mas!3 Oala ne #u $ns! luat! "me%"at %e t"ner"" no2tr" 4ec"n"
2" 7ol"t! cu ree8"c"une3 N" se a%use alta oal!, care %"s!ru la #el %e ree%e ca 2"
r"ma3 Aceea2" soart! au a4ut5o 2" celelalte 4ase 2" #elur" %e m1ncare ce n" s5au
a%us e urm!3
J \2t"a nu5s n"c" ne7r", n"c" "n%"en", sunt al/"M 9e 8"ce'" %e asta, %omnule?
$ntre/! +"c,3
J O s!5'" r!sun% "me%"at, am rel"cat eu3
J O s! sun s! n" se a%uc! altce4aM
J Nu3 Nu $nc!3 Ma" $nt1" tre/u"e s! unem ca!t come%"e" !ste"a3 91n% 4a #"
7ata m1ncarea entru ace2t" %omn"?
J .oate s! %ure8e #oarte mult, 1n! c1n% e 7ata m1ncarea lor3 :uc!t!reasa e
/un!, %ar e /!tr1n!, 2" %urea8! o 4e2n"c"e 1n! c1n% &umule2te o 7!"n! t1n!r!3
Asta entru c! smul7e an! cu an!3 Ka2ca asta 2"5a %or"t su! %e 7!"n!, 2" nu
ma" a4eam %ec1t una s"n7ur!, %e 2ase an", .1n! c1n% 4a #" 7ata 7!"na asta or ma"
trece, %ac! nu m! $n2el, 4reo c"nc"52ase ore3 Acum ute'" s! 4! %a'" seama 2"
s"n7ur c1n% 4a #" 7ata m1ncarea entru ace2t" @%omn"A3
J Nema"omen"tM 9e 8"c", )u#le'el, le c1nt!m u'"n acestor @%omn"F?
Klara m! r"4", #!r! a $n'ele7e rea /"ne ce 4o"am s! sun3
J 9u u'"n t"m $n urm! te5a" ser"at %e @"nstrumenteleA la care 2t" s! c1n'",
"5am sus eu, 81m/"n%3
)o'"a mea r!sunse, su!rat! %e #atul c! $n%r!8n"sem s! %au "n 4"lea7
sa"ma e" la 4e%erea armelor(
J A*, re4ol4erele? +es"7ur, cum 4re" tuM
J Tu nu tre/u"e s! m! a&u'" cu n"m"c, am sus eu ca s5o nec!&esc3 Astea sunt
tre/ur" %e care se ocu! numa" 2" numa" /!r/a'""3 O"" atenta $ncee %ansulM
-oEe se aro"e %"n nou %e no" 2" se ost! $n #a'a noastr!, sun1n%(
J 0"n cu o ru7!m"nte( No" suntem "ctor" 2" am %or" s! 4! %esenam, e
%umnea4oastr!, e %oamna :urton, e %omnul -ammer%ull 2" e %omnul
-ol/ers3 Ne %a'" 4o"e?
J 9u l!cereM 0! un $ns! o s"n7ur! con%"'"e3
J 9are?
J )! ne %esena'" $n o8"'"a $n care suntem acum3
Well! No" am #" 4rut s! sta'" $n alt! o8"'"e, %ar 4om #" mul'um"'" 2" a2a3
ncerca'" numa" s! nu 4! m"2ca'", ca s! utem s! 4! o#er"m o a%e4!rat! oer! %e
art!3 )! $nceemM
NP
T"ner"" scoaser! cre"on 2" *1rt"e 2" se user! e trea/!3 )t1n% la mas!, am
o/ser4at c! %"nsre terenul ster, care se a#la $n satele *otelulu", 4enea c"ne4a3
Omul era $n4e2m1ntat $n stra"e "n%"ene 2" urta e sate o sarc"n! 7rea, $n4el"t!5n
"ele3 9! %ucea ce4a 7reu $n sate, se 4e%ea %u! #atul c! mer7ea $ncet 2"
alecat3 )e !rea c! "n%"anul era #oarte osten"t3 91n% a a&uns $n %retul ca"lor, se
or" 2" $" r"4"3 Ao" $2" cont"nu! %rumul3 91n% s5a aro"at su#"c"ent %e mult
entru a " se utea %"st"n7e #a'a, m"5am %at seama c! num!ra ;;5;I %e an"3 A4ea
tr!s!tur" l!cute 2" urta !rul a2a cum o/"2nu"a s!5l oarte W"nnetou, le7at sre
41r#ul caulu" 2" l!sat s! ca%! e umer"3 )e !rea c! omul cuno2tea locur"le,
entru c! se $n%reta sre oarta care %!%ea $n @7r!%"n!A3
J +umne8eule, el eM str"7! -ammer%ull3 9e 8"c", ."tt -ol/ers, 4ulo"
/!tr1n?
J +ac! cre8" c!5" t1n!rul "n%"an %e5atunc", $'" %au %retate, r!sunse
-ol/ers3
J $l cunoa2te'"? am $ntre/at eu3
J E 0ulturul cel T1n!r3 Acum atru an" a 4en"t e &os %e la munte, ca 2"
acum3 A r!mas %ou! 8"le la no" ca s! se o%"*neasc!3 n a#ar! %e *a"nele e care
le urta, a4ea un r1n% %e *a"ne no"3 -a"nele no" n" le5a l!sat nou! $n !strare3 A
sus c!, %ac! n5o s! moar!, o s! 4"n! este c1'"4a an" s! 2" le "a3 Nu a4ea /an", c"
numa" nuggets. Aurul e care5l urta atunc" cu el #!cea cam I<<5=<< %e %olar"3
+oamne, ce al"% 2" ce o/os"t eM
J " e #oame, am sus eu3 Asta se 4e%e "me%"at
J +a, e 4l!7u"t, suse Klara3 O s!5" sun s! m!n1nce cu no"M A%uce'" ree%e
$nc! un scaun, %omnule -ammer%ullM
Omule'ul se 7r!/" s!5" $n%el"neasc! %or"n'a3
)o'"a mea se r"%"c! %e la mas!, se %use la u2! 2" $l o#t" e t1n!rul "n%"an la
masa noastr!3 ntre t"m, +"c, a%usese $nc! un scaun3
+e2" era #oarte o/os"t, r!8/o"n"cul r!mase $n "c"oare 2" $2" $n%ret! oc*"" mar"
2" ne7r" sre aceea care se urtaser! at1t %e #rumos cu el3
J )unte'" a2a cum m" s5a o4est"t c! era N2o5c"( l"n! %e /un!tateM rost"
"n%"anul, $nc*"81n% oc*""3
T1n!rul "n%"an era at1t %e o/os"t, $nc1t nu se 71n%"se s!52" %ea &os sarc"na e
care o urta e sate3
Am %es#!cut curelele 2" am luat o4ara e care o urta3 Era #oarte 7rea,
$n4el"t! $n "ele 7roas!3 Omul c!rase ce4a care c1nt!rea =<5N< %e ,"lo7rame3 Am
resuus c! era 4or/a %e un o/"ect %"n #"er3 I5am luat, a2a%ar, sacul %"n "ele %e
e sate 2" l5am us &os, l1n7! scaunul e care se a2e8ase3 -ammer%ull s5a %us la
masa t"ner"lor no2t"" 4ec"n" 2" "5a ru7a s!5" %ea un a*ar %e /ran%y3
J .entru c"ne? 4ru s! 2t"e -oEe3
J .entru "n%"anul %e colo3 E #oarte osten"t3
J :!utura asta nu5" entru "e"le ro2"", c" entru al/"3 9ar!5te %e5a"c"M
)u!rat %e aceast! o/r!8n"c"e, /!tr1nul meu r"eten re4en" la masa noastr!3
NQ
J Nu te su!ra, am $ncercat eu s!5l l"n"2tesc3 0or l!t" cu 41r# 2" $n%esat3 +u5
te, te ro7, la /uc!t!r"e 2" a%u5m" %e un%e 2t"" o #ar#ur"e %e sua3 )ua e ma" /un!
%ec1t or"ce /!utur!M
+"c, "ntr! ree%e $n *otel, "ar "n%"anul, care au8"se cu4"ntele mele suse,
'"n1n% $n cont"nuare oc*"" $nc*"2"(
J Nu /ran%yM N"c"o%at! /ran%yM
Omul o am"nt"se e N2o5c", sora lu" W"nnetou, 2" %e aceea m! $ntre/am %ac!
era aa23
-ammer%ull a%use sua 2" o use e mas!, sun1n%(
J +"n 7!"na cea /!tr1n!, %ar s! 2t"" c!5" /un!M
+e2" #ar#ur"a cu su! $" #usese us! $n #a'!, "n%"anul nu #!cu n"c" o m"2care3
9u toate astea se utea 4e%ea c! omul era c*"nu"t %e #oame3
Numa" %u! ce Klara $l ru7! %e ma" multe or" s! m!n1nce, "n%"anul use
m1na e l"n7ur!3 .r"4"n%u5l, $m" %!%eam seama c! t1n!rul r!8/o"n"c um/lase
mult r"ntre oamen" cu e%uca'"e aleas!3 )e 4e%ea $ns! c! r"4"rea mea $l #!cea s!
se s"mt! &enat3
n t"m ce "n%"anul m1nca, t"ner"" no2tr" 4ec"n" ne a%user! %esenele3 Erau at1t
%e nereu2"te, $nc1t nu uteau #" num"te n"c" m!car sc*"'a3 Oamen"" cre%eau c! o
s! ne su!r!m, %1n%u5le ast#el r"le&ul s! r1%! e seama noastr!3 No" am #!cut
$ns! e6act contrar"ul, ar!t1n%u5ne $nc1nta'" %e ceea ce 4e%eam(
J E6traor%"narM $ntr5a%e4!r, e6traor%"narM e6clama" eu3 91t cost! a2a un
%esen?
J Ia au8"'"M str"7! -oEe3 A2a ce4a nume2te %1nsul %esenM )untem %arn"c"M
0! #acem ca%ou @oereleA asteaM
J Toate 2ase? am $ntre/at eu3
J +"n artea mea, le ute'" lua e toate 2aseM
J Mul'umescM
Am luat cu 7r"&! #o"le %e *1rt"e 2" le5am /!7at $n /u8unar3 Ao" am cont"nuat(
J Eu sunt un om c!ru"a nu5" lace s! r"measc! ce4a, #!r! a se ar!ta
recunosc!tor3 .oate unul %"ntre %umnea4oastr! s! m! %esene8e c!lare? Nu5m"
as! %ac! m! cost! atru5c"nc" %olar"3
J 9"nc" %olar"? .e to'" %rac""M A%uc "me%"at un calM str"7! unul %"ntre e"3
Omul lec!, urmat %e to4ar!2"" lu", care 4o"au, esemne, s! alea7! 4reo
m1r'oa7!3
J 05a'" us ce4a $n 71n%? m! $ntre/! -ammer%ull3
J :"ne$n'elesM am r!suns eu3 Acum $2" 4or r"m" e%easa3 Te ro7 #rumos
s! a%uc" n"2te oamen" care 4or s! #"e martor" la toate c1te au s! se $nt1mle3 9el
ma" /"ne ar #" s! a%uc" n"2te oamen" a" le7"" 2" s!5" ro7" s! se %uc! sus, $ntr5una
%"ntre camerele noastre3 +e acolo 4or utea au8" 2" 4or utea 4e%ea totul3
Well! Well! M! $n7r"&esc "me%"at %e toateM
.r"etenul meu lec! $n mare 7ra/!, "ar ce" 2ase t"ner" a%user! calul3 -oEe $m"
ceru ce" c"nc" %olar" $na"nte, "ar eu "5" %!%u"3 Numa" %u! asta am a4ut 4o"e s!
NR
$ncalec3 M5am urtat %e arc! nu ma" $nc!lecasem n"c"o%at! un cal 2", %u! tre"
$ncerc!r", aroae c! am reu2"t s! m! salt $n 2a, %ar m"5am luat rea mult a41nt 2"
am c!8ut, $ns! nu e artea e care 4o"sem s! $ncalec, c" e artea ous!3 Toat!
trea/a asta a st1rn"t r1sul t"ner"lor3
Am #ost a&utat s! $ncalec 2" m" s5au us *!'ur"le $n m1n!3
J O s! "as! ce4a m"nunatM suse unul %"ntre @art"2t"A3 91n% e c!lare, %omnul
:urton e #aln"c %e arc! ar #" un ca4aler care "ese $n4"n7!tor $n #"ecare turn"r3
+e2" s"m'eam /at&ocura ce se ascun%ea $n satele acestor cu4"nte, am "ntrat $n
&oc(
J E5a%e4!rat?
J +es"7urM +es"7urM )e 4e%e %e la o o2t! c! n"c" unul %"ntre no"
Nu 4! $ntrece la c!l!r"eM
J 9*"ar a2a?
J :"ne$n'elesM
J )une'"5m", 4! ro7, cam c1t cost! a2a un cal?
J 0re'" s! cum!ra'" un cal?
J .oate c*"ar ma" mul'"M +ac! %umnea4oastr! sunte'" %e !rere c! a2 #" un
c!l!re' %e mare clas!, a2 #" c*"ar rost s! c!l!toresc cu trenul3 n a#ar! %e asta,
c!l!tor"a cu trenul m! cost! o 7r!ma%! %e /an"M +ac! a2 c!l!tor" c!lare, a2 "e2"
ma" "e#t"n3 Nu cre%e'"?
J )"7ur c! "e2"'" ma" "e#t"n3 A4em c1'"4a ca" care ne r"sosesc3 .oate 4!
4"n%em unul3
T"ner"" sc*"m/ar! r"4"r" #ur"2e 2" l"ne %e $n'eles3
J 0re'" s!5m" 4"n%e'" numa" un cal? M"e m"5ar tre/u" c"nc" sau 2ase3
J 9*"ar a2a? .entru c"ne?
J .entru m"ne 2" entru %oamna :urton333
J 9ea care c1nt! la c*"tar!? $ntre/! -oEe, /at&ocor"tor3
J +a3 " m"5ar ma" tre/u" n"2te ca" entru n"2te r"eten" %e5a" no2tr"3
J )unt 2" e" tot mu8"can'"?
J +ac! %or"'" s! 2t"'" nea!rat, e" /"ne, %a, sunt tot mu8"can'"3 M"5ar #ace
l!cere s! cum!r tre" ca", tre" as"n" 2" 2ase 2e"3 91t m! cost! toate astea?
.entru $nceut, ce" 2ase nu ma" 2t"au ce s! crea%!3 )e u"tar! la m"ne, ao" un"" la
al'""3 -oEe m! $ntre/! $ncet(
J Tre" ca" 2" tre" as"n"? 9are anume?
Le5am ar!tat as"n"" e care5" %oream 2" am sus(
J A2 %or" ce" tre" ca" cu urec*" lun7", ce" care s5au culcat la !m1nt, am sus
eu, ar!t1n% cu m1na ce" tre" ca" t!rca'"3
@Art"2t""A se $n4esel"r! arc! %"ntr5o %at!, "ar eu cont"nua" nest"n7*er"t(
J m" lac as"n"" 2" ca"" %umnea4oastr!3 )unt 7ata s! l!tesc or"c1t3
T"ner"" $nceur! s! r1%!(
J +omnul %ore2te as"n"" ace"a 2" ca"" %e coloM Nema"omen"t3
or%"narM
+u! ce au r1s e s!turate 2" s5au %"strat %e m"nune, -oEe a $ntre/at(
NU
J .l!t"'" or"c1t? 9*"ar a2a? +e ce sum! %"sune'", %omnule(
J Am ;N< %e %olar"M am e6clamat eu, cu m1n%r"e re#!cuta sa cre% c! m"5ar
a&un7e s! cum!r to'" ca"" e care5" a4e'"M +e %ata aceasta, ce" 2ase au "8/ucn"t
$ntr5un r1s asur8"tor3 0or/eau e 2ot"te, str1n2" unul $ntr5altul3 .uneau la cale
ce4a care era @$n #olosulF meu3

N"c" nu se ma" 71n%eau la ortretul meu c!lare,
c" l!nu"au cum s! un! mana ma" ree%e e /an"" me"3
J 9o/or1'", suse -oEe3 Ne sunte'" #oarte %ra7, %omnule :urtonM 0a %!m
ca"", as"n"" 2" 2e"leM 0" le %!m #!r! n"c" un /an, %ac! 4re'"M
J O!r! n"c" un /an? +ar %e ce? am $ntre/at eu3
J 0rem s! 4! a%m"r!m c!l!r"n%M +or"m $ns! s! 4! 4e%em c!lare e cal %ar 2"
e as"nM $n2eu!m "me%"at an"maleleM +umnea4oastr! ne 4e'" #ace l!cerea %e a
4en" $ncoace c!lare3 Nu 4e'" "ntra $ns! e oart!, c" 4e'" s!r" 7ar%ulM
J 0a tre/u" s! sar 7ar%ul c!lare? am $ntre/at eu3 )! sar cu calul un 7ar% care
este $nalt %e este un metru?
J +a3 A4e'" cura&ul s! #ace'" asta?
J +e ce nu? +umnea4oastr! m5a'" as"7urat c! sunt un c!l!re' #oarte /un3
+ac! '"n /"ne *!'ur"le 2" %ac! nu scot "c"oarele %"n sc!r", n5am cum s! ca% %e e
cal3
J )"7ur c! nu, suse -oEe, r181n%3
+u! ce t"ner"" s!" r"eten" r1ser! 2" e" e s!turate, nec*e81n% recum ca"",
-oEe cont"nu!(
J Or"ce cal 2" or"ce as"n cu care reu2"'" s! s!r"'" este 7ar%, #!r! a c!%ea %"n
2a, 4a #" al %umnea4oastr!M
JAm 4o"e s!5m" scot !l!r"a 2" *a"na?
T"ner"" @art"2t"A "8/ucn"r! $n r1s, "ar -oEe se st!1n" 2" suse(
J .ute'" s! 4! scoate'" sau s! 4! une'" or"ce *a"ne %or"'"3 .ute'" s! 4! une'"
s" *a"ne %e m!sc!r"c", no" nu a4em n"m"c $motr"4a Nu 4! unem %ec1t o
con%"'"e( Tre/u"e s! ne %a'" "me%"at ce" ;N< %e %olar"3 +aca reu2"'" sa s!r"'"
7ar%ul e #"ecare %"ntre cele P atrue%e, 4e'" r"m" /an"" $nao"3 +aca nu reu2"'",
/an"" sunt a" no2t""3 A'" $nteles care este con%"'"a e care 45o unem?
J +es"7ur, am r!suns eu3 +umnea4oastr! une'" la /!ta"e ca"" s" as"n"", "ar
eu tre/u"e s! 4! arat ca sunt un om cura&os3 :an"" m"5ar a&un7e sa cum!r to'"
ca"" e care5" a4e'", %ar eu $m" resect cu41ntul3
R1ser! %"n nou cu to'""3
J A2a e, suse -oEe3 " entru ca no" 4a unem la %"so8"'"e c*"ar acum
ca"" s" as"n"", %umnea4oastr! a4e'" o/l"7a'"a sa ne %a'" /an"" "me%"at3
J +a, %es"7ur, "me%"at ce #acem contractul, am sus eu3
J 9ontractul? $ntre/! -oEe3
J +es"7ur3 t"u c! 7eam/a2""D sunt oamen" nu tocma" c"nst"'" 2" ar #" /"ne s!
"e" anum"te m!sur", $na"nte %e a #ace o a#acere cu e"3

_____________________________________________________________
DNe7ustor" %e ca"3 GN3 tr3H
P<
J +ar no" nu suntem ne7ustor" %e ca", no" suntem art"2t"M
J 9u toate astea 4re'" s! 4"n%e'" ca" 2" as"n", "ar e m"ne nu ma r"4e2te c"ne
4"n%e, at1ta 4reme c1t este 4or/a %e ca" 2" %e as"n"3
J :"ne, sunt %e acor%3 +a'"5m" *1rt"eM
J " eu sunt %e acor%, am sus, co/or1n% %e e cal c1t ma" 7reu cu ut"n'a3
-oEe se a2e8!, "ar eu $" %"cta"3 )cr"a $ntocma" ce5" %"ctam3 FArt"stulA era *ot!r1t
s! scr"e 2" s! semne8e or"ce, entru c! era con4"ns c!, $n $ncercarea mea %e a m!
%o4e%" un c!l!re' %e so", am s! ca% %"n 2a3 0or/"sem %estul %e tare, entru c! la
#erestrele camerelor noastre 4!8usem martor"" %e care a4eam ne4o"e3 Am sus c!
%oresc s! %au /an"" une" ersoane ne!rt"n"toare 2" c! 4reau ca aceea2" ersoan!
s! $n2eue8e an"malele3 Am ar!tat, %e asemenea, c! omul cel ma" otr"4"t entru
toate acestea ar #" %omnul -ol/ers3
-oEe 2" to4ar!2"" lu" erau at1t %e s"7ur" %e e", $nc1t nu s5au ous aceste"
con%"'"", "ar -oEe s5a 7r!/"t s5o treac! $n contract
Ao" am semnat, "5am %at contractul lu" -ol/ers, "ar acesta l5a /!7at $n
/u8unar3 T"ner"" @art"2t"A cre%eau c! nu a4eau n"m"c %e "er%ut3 Eu eram $ns! %e
cu totul alt! !rere3 I5am %at /an"" lu" ."tt -ol/ers3 )o'"a a 81m/"t, entru c!
/!nu"a ce a4ea s! urme8e, "ar ao" m"5a #!cut un semn %"scret3
In%"anul $2" re4en"se $ntre t"m 2" urm!rea #oarte atent tot ce se $nt1mla3
Omul m! r"4ea "ns"stent, 2" am utut c"t" $n oc*"" lu" c! /!nu"a ce a4eam %e
71n% s! #ac3
J )! $n2eu!m an"maleleM str"7! -oEe, "e2"n% e oart!, $mreun! cu
r"eten"" s!"3
."tt -ol/ers $" urm!3 Eu am mers $ncet 2" calm %u! e", urm!r"n%u5" cu mult!
aten'"e3 T"ner"" le5au sus peonilor ce urma s! se $nt1mle3
Tre/u"e s! am"ntesc entru c"t"tor c! un peon este un ar7at sau 7r!&%ar3 +e
o/"ce", peonii sunt ale2" %"n r1n%ul me6"can"lor3 Oamen"" e care5" a4eam $n #a'!
erau $ns! amer"can", 2" anume n"2te amer"can" ce nu !reau a #" tocma" s!rac"3
eonii ace2t"a erau /!r/a'" $n toata #"rea, cu to'"" trecu'" %e 41rsta %e =< %e an"3
Am 4!8ut c! atunc" c1n% 4or/eau cu art"2t"", se urtau %e arc! ar #" #ost n"2te
st!1n", 2" nu n"2te 7r!&%ar"3 9u toate c! peonii !reau s! #"e $n real"tate n"2te
%omn", e" au #ost "me%"at %e acor% cu cele use la cale %e ce" 2ase t"ner" 2" au
$nceut s! r1%! atunc" c1n% au au8"t %esre ce era 4or/a3 91n% -oEe s5a
$n%retat, $mreun! cu %o" %"ntre peoni, sre locul un%e erau ce" tre" ca" t!rca'",
cel %e5al tre"lea le5a str"7at
J 9e !cat c! )e/ulon 2" -ar"man nu sunt a"c" cu no"M Ar mur" %e r1sM Ma"
ales )e/ulonM
Or"c"ne $2" oate "ma7"na ce5am s"m'"t atunc" c1n% au #ost rost"te aceste %ou!
numeM Ora'"" EntersM Eram con4"ns c! numa" %esre e" utea #" 4or/a, 2" %ator"t!
or%"n"" $n care #useser! rost"te numele3 @Kr!&%arulA $l am"nt"se ma" $nt1" e
)e/ulon, entru c! el se s"m'ea ma" /"ne r"ntre ace2t" oamen", %ec1t #ratele lu"3
Nu a4eam $ns! t"m s! m! 71n%esc la toate acestea, entru c! tre/u"a s! ale7
2e"le e care le %oream3 Nu 2t"am %ac! $n acel moment era "mortant ce 2e"
P1
ale7eam, a4usesem $ns! anum"te /!nu"el", care ma" t1r8"u se %o4e%"ser! a #"
a%e4!rate3
M5am or"t, a2a%ar, asura une" 2e" %e %am! 2" asura unu" num!r %e c"nc"
2e" entru /!r/a'", cele ma" /une %"ntre cele e care le a4eau @art"2t""A3 Ma" t1r8"u
a tre/u"t s! %au una %"ntre aceste 2e" $n sc*"m/ul unu" samarD3
9"t"tor"" care au urm!r"t cu su#letul la 7ur! toat! aceast! o4este le7at! %e ca"
2" %e ce" 2ase @art"2t"A ar utea s! crea%! c! cele $nt1mlate nu sunt %emne %e
Ol% )*atter*an%3 9u toate acestea, eu $" ro7 s! nu se s"mt! %e8am!7"'"3 In tot
ceea ce $ntrer"n%e, omul tre/u"e s! se 71n%easc! la 'elul e care5l are3 A2a am
#!cut 2" eu3 Nu a4eam %e 71n% s! las lucrur"le s! se %es#!2oare la 4o"a
$nt1ml!r"", c" s! le $nt"n% acestor /!"e'" o/ra8n"c", %esre care /!nu"am c! ar #",
%e #at, n"2te /an%"'", o cacan! /"ne t"clu"t!3 .entru asta tre/u"a $ns! s! #ac e
rostul, %ar ce ma" conta? )e 2t"e %oar c! c"ne r1%e la urm! r1%e ma" /"ne3
Ma" r!u era c! o "ml"casem 2" e Klara $n acest @&ocA al meu, %ar nu
a4usesem $ncotro, #usesem o/l"7at s5o #ac3
M! 71n%eam c!, %u! c1'"4a an" /un" etrecu'" $n #a'a mese" %e scr"s, ar #"
/"ne ca Ol% )*atter*an% s!333 nu, nu s! r"%"ce %"n nou umnul s!u %e #"er, c" s!
arate $nc! o %at!, 2" c"ne 2t"e, oate, entru ult"ma oar!, r"n #or'a 71n%"r"" 2" r"n
"ntel"7en'!, c! a%e4!ra'"" /!r/a'" care au col"n%at 0estul, $n lun7 2"5n lat, nu au
"er"t3
:!"e'a2"" !2t"a erau at1t %e or/", $nc1t nu $2" %!%eau seama %e lucrur" clare ca
lum"na 8"le"3 +e aceea, eram $n%ret!'"t s! cre% c! nu5m" 4a #" 7reu s! le %au o
lec'"e3
+"n 7r!ma%a %e %ou!8ec" %e 2e", eu le alesesem e cele ma" /une3 Asta ar #"
tre/u"t s! le %ea %e 71n%"t, $ns! e" nu $2" %!%eau seama %e n"m"c 2" cre%eau c!
sunt un /!tr1n ne/un e care uteau s!5l %uc! %e nas3
+oream s! le ar!t c! se $n2elau amarn"c3 I5am l!sat $n ace 2" nu am luat $n
seam! o/r!8n"c""le lor3 Am mers c*"ar 1n! acolo $nc1t l5am ru7at e unul %"ntre
7r!&%ar" s!5m" $mo%o/easc! c"8mele cu "nten"" s!" me6"can"3 -ol/ers $n2eu!
ma" $nt1" as"n"", ao" ca""3
9a"" au stat l"n"2t"'" c1t t"m au #ost $n2eua'", %ar se are c! nu a4eau %e 71n%
s! se lase $nc!leca'"3
M5am re#!cut c! nu 2t"u e ce arte tre/u"e s! $ncalec 2" am $ncercat s! m!
salt $n 2a ma" $nt1" e artea %reat! a calulu"3 Acesta se $ntorcea $ns! ast#el,
$nc1t nu reu2eam %eloc3 9a"" nu l!sau s! se aro"e n"men" %e e", n"c" atunc" c1n%
4enea" e la satele lor3 To'" tre" %!%eau %"n "c"oare 4r1n% s!5l lo4easc! e cel
ce ar #" $n%r!8n"t s! $ncerce m!car s! le stea r"n

rea&ma3 A#lasem tot ce tre/u"a
s! a#lu, 2" anume 2t"am acum ca $m" 4a #" #oarte u2or s! sar 7ar%ul cu ace2t" ca"3
9u as"n"" nu era acela2" lucru3 Tre/u"a s!5m" %au seama, ma" $nt1", %ac! uteau
______________________________________________________________
Da mare %e o4ar!, #!r! sc!r", care se une e m!7ar" sau e cat1r"3 GN3 tr3H
P;
%uce $n s"nare 2" altce4a $n a#ar! %e o4er"3
J +a'"5" %rumul, %omnule :urtonM str"7! -oEe, ner!/%!tor, %a'"5ne t"m s!
a&un7em $n 7r!%"n!, entru a 4! utea a%m"ra atunc" c1n% s!r"'" 7ar%ulM
To'" s5au u"tat atent la m"ne cum am $nc!lecat 2" cum am luat5o r181n%, sre
7r!%"n!3 eonii au r!mas l1n7! cort, $mreun! cu -ol/ers3 Acesta m"5a #!cut un
semn r"n care 4o"a s!5m" %ea %e $n'eles c! ma uteam /"8u" e el3 Nu se
sc*"m/ase %eloc3 R!m!sese acela2" om atent s" re4!8!tor, c!ru"a n"men" nu5"
utea c"t" 71n%ur"le3
Acum era momentul s! 4!% %e ce era $n stare as"nul e care $l $nc!lecasem3 M"
se !rea c! an"malul se m"2ca %"n ce $n ce ma" ree%e, #!r! s! a"/! ne4o"e s!5l
$n%emn eu3 A luat5o ma" $nt1" $na"nte, ao" la st1n7a ao" la %reata3 )5ar #" utut
cre%e c! atrue%ul #u7ea $ncotro 4o"a3 As"nul se $ntoarse, aler7! $n sem"cerc, se
$ntoarse %"n nou3 Eu alunecam $ncolo 2"5ncoace3 n cele %"n urm!, as"nul o lu! la
tra3 M"5au sc!at *!'ur"le %ou! or" 2" m"5au "e2"t "c"oarele %"n sc!r"3 Recunosc
c! am #ost us la 7rea $ncercare, %ar am 4rut s! 4!% %e ce este $n stare an"malul
e care5l c!l!ream3 M"5am %at seama c! ot st!1n" as"nul 2" 2t"am ce #el %e
atrue% este3 Era un an"mal %resat %u! cele ma" /une meto%e me6"cane3 Am
4rut s! m! $n%ret sre 7ar%ul %e 8"%3 As"nul a $n'eles ce a4eam %e 71n% 2" 2"5a
luat a41nt, $na"nte ca eu s!5l ma" ot strun"3 Ast#el ne5am aro"at %e 7ar% 2" ne5
am or"t la atru5c"nc" a2" %e el3
J -a"%e'", %omnule :urtonM )!r"'"M m! $n%emn! -oEe3
J R!m1ne, r"n urmare, a2a cum ne5am $n'eles? l5am $ntre/at eu3
J +es"7urM
J Atunc", s! nu m"5o lua'" $n nume %e r!uM
J N"c" r"n ca nu ne treceM )!r"'"M
J -a"M )usM )usM
n t"m ce $n%emnam as"nul cu acele cu4"nte e care le rost"m atunc" c1n%
4rem s! #acem un salt c!lare, am s!r"t 7ar%ul cu mare u2ur"n'! 2" m5am or"t $n
@7r!%"n!A at1t %e ree%e, %e arc! n"c" nu m5a2 #" m"2cat %"n loc3
J M"" %e %rac"M a e6clamat -oEe, "ar to4ar!2"" lu" au r!mas, %e asemenea,
#oarte surr"n2"3
Am alunecat %"n 2a, #!r! a sune o 4or/!, am scos atrue%ul %"n @7r!%"n!A,
l5am %us $n curte 2" l5am le7at %e un st1l3
Am #ost $ntre/at %e ce %uc as"nul $n curte, %ar am re#erat s! nu r!sun%, "5am
81m/"t so'"e" mele 2" m5am $n%e!rtat entru a $nc!leca alt as"n3 " acesta a #!cut
s!r"tura la #el %e u2or ca 2" r"mul3
J .o#t"mM str"7! -oEe3 \sta 2t"e s! c!l!reasc!M Ne5a m"n'"tM
Nu l5am /!7at $n seam! s" am %us an"malul $n curte3 Ao" "5am sus Klare"(
JTe ro7 s! a%uc" /a7a&ul meu 2" s!5l u" l1n7! tu#"2ur"3 91n% m5am $n%retat
sre locul $n care st!teau peonii, unul %"ntre ace2t"a m"5a sus(
J )e are c! 4re'" s! 7lum"'" e seama noastr!, s"rM
J 9*"ar %ac! ar #" a2a, "nten'"a mea ar sem!na le"t cu a 4oastr!M
J A4e'" 7r"&!, m! a4ert"8! omul3 +"n toate astea ar utea "e2" ce4a ser"os3
PI
J n ceea ce m! r"4e2te, am r!suns eu, or"ce 7lum! %e4"ne un lucru ser"os,
atunc" c1n% e 4or/a %e lucrur" ser"oase3
Kr!&%arul se aro"e #oarte mult %e m"ne 2" suse(
J Eu nu #ac %ec1t s! 4! atra7 aten'"aM
J .rost""M am rel"cat eu, cu %"sre'3 Am cre8ut %e cu4""n'! c! nu ma" a4ea
rost s! m! re#ac, a2a c! am s!r"t ree%e $n 2aua celu" %e5al tre"lea as"n, e care
-ol/ers $l '"nea %e *!'ur"3
J 9um o s! #ace'" cu ca""? m5a $ntre/at acesta3
J 9um am #!cut 2" cu as"n"", am r!suns eu3
J :"ne, %ar ca"" !2t"a nu las! e n"men" s! se aro"e %e e"M
J Nu te $n7r"&ora, "5am sus eu3 Nu numa" c! o s! m! aro"" %e e", %ar o s!5"
2" $ncalecM
Am arcurs %rumul $n 8/or 2" tot $n 8/or am s!r"t 7ar%ul3
91n% am a%us cel %e5al tre"lea as"n l1n7! ce"lal'" %o", curtea se umluse %e
oamen"3 Lumea a#lase ce se etrecea 2" se str1nsese ca s! 4a%! @sectacolulA3 "
$n 7r!%"n"le 2" $n cur'"le 4ec"ne se a%unau %"n ce $n ce ma" mul'" oamen"3
Klara $m" a%usese 7eamantanul &os, a2a cum o ru7asem, 2" $m" susese c!
al!tur" %e +"c, -ammer%ull, la #erestrele camerelor noastre, se a#lau atru
martor"( tre" oamen" a" le7"" 2" un %omn e care lumea $l numea corregidor.
!orregidor $nseamn! r"mar, "5am sus eu Klare"3 Me6"can"" #olosesc
acest cu41nt san"ol entru a5l num" e cel ce se a#l! $n #runtea ora2ulu"3
Nu era t"m entru rea multe e6l"ca'""3 M5am ascuns $n tu#"2 2" am $m/r!cat
ree%e *a"na %"n "ele al/!, e care r!8/o"n"c"" ro2"" o oarta atunc" c1n% se
a%un! la s#at3 Aceast! *a"n! %"n "ele al/! era $mo%o/"ta cu #ran&ur" la cus!tur"3
Ao" m"5am us e ca o%oa/ele #!cute %"n ene str!luc"toare %e 4ultur,
cu4en"te une" c!eten""3
T1n!rul r!8/o"n"c era a2e8at ast#el $nc1t 4e%ea tot ce #!ceam3 )un s"7ur c! a
#ost u"m"t %e re7!t"r"le mele, %ar n5a scos un cu41nt3
9"t"tor"" tre/u"e s! 2t"e c!, entru o%oa/ele %esre care 4or/eam ma" $na"nte,
se #oloseau %e o/"ce" numa" %ou! ene %e 4ultur3 Eu urtam $ns! e ca ce4a cu
totul %eose/"t, lucrat c*"ar %e m1na me2te2u7ar"lor "n%"en"3 .ena&ul meu era at1t
%e /o7at, $nc1t a&un7ea %"n cre2tetul caulu" 1n! la !m1nt
91n% am "e2"t %"n tu#"2, %o"5tre" @art"2t"A au "8/ucn"t $n r1s, %ar -oEe s5a r!st"t
la e"(
J Tac!54! 7uraM Nu /!7a'" %e seam! ce5o s! se $nt1mle? 9unoa2te secretul
ca"lor 2" nu5" n"m"c %e r1s $n trea/a astaM Totu2", tra7 n!%e&%e c! o s!52" ru!
71tulM
Am trecut l"n"2t"t r"ntre e" 2" am luat5o c!tre locul $n care se a#lau ca""3
eonii st!teau l1n7! atrue%e 2" nu scoteau un sunet, %ar %ac! r"4"r"le lor ar #"
a4ut uterea 7loan'elor, a2 #" c!8ut c"uru"t la !m1nt3 9e" tre" ca" t!rca'" st!teau
str1n2" unul $ntr5altul3 M5am $n%retat $ncet sre e"3 )au u"tat la m"ne, #!r! s! se
m"2te3 "5au um#lat n!r"le ro2cate, au $nceut s!52" m"2te urec*"le m"c" 2" s!52"
a7"te co8"le3
P=
M"5am %at "me%"at seama ce se $nt1mlase, c!c" an"malele au s"m'ur" mult ma"
ascu'"te %ec1t cele ale omulu"3 n t"m ce un om s5ar #" utut l!sa $n2elat %e
*a"nele 2" o%oa/ele mele otr"4"te entru o c!eten"e, an"malele se l!sau
c!l!u8"te %e "nst"nct 2" %e s"m'ul m"rosulu" 2" nu cre%eau c! un al/ $mo%o/"t
recum o mare c!eten"e era, $ntr5a%e4!r, un r!8/o"n"c ro2u, a2a cum n"c" un
c1"ne nu cre%e c! are $n #a'! un alt c1"ne, atunc" c1n% se 4e%e e s"ne $nsu2" $n
o7l"n%!3
Tre/u"a s! m! 71n%esc, a2a%ar, la un alt m"&loc r"n care a2 #" utut s!5" #ac e
ace2t" ca" s! se suun! 4o"n'e" mele3 t"am #oarte /"ne c! tre/u"a s! m! ort cu
/l1n%e'e3 Am o4est"t $n romanul @Ol% )ure*an%A o ast#el %e $nt1mlare cu un
cal "n%"an e care 4o"am s!5l $m/l1n8esc3 N"c"( Ol% Wa//le, the "ing of the
co#bo$s*, care se r"ceea ca n"men" altul la ca", nu a cre8ut c! sunt $n stare s!
#ac a2a ce4a3 Totu2", am #!cut5o, 2" asta numa" entru c! am am!7"t calul cu
a&utorul m"rosulu"3
+ar, s! ne $ntoarcem la o4estea noastr!M
+es"7ur c! atunc" c1n% am orn"t $mreun! cu so'"a mea $n aceast! c!l!tor"e,
2" anume $n 1U<R, nu a4eam %e un%e s! 2t"u r"n ce $ncerc!r", a4eam s! trecem,
$ns!, ca or"ce om care a /!tut lumea5n lun7 2"5n lat, eram re7!t"t entru or"ce3 "
%e aceast! %at! m! 71n%"sem la toate 2" culesesem, "me%"at ce a&unsesem la
N"a7ara Oalls, un anume so" %e lant! e care "n%"en"" o #olosesc %ret
m"ro%en"e, o lant! care cre2te $n Amer"ca, recum cre2te la no" !tla7"na3
M"5am #recat, a2a%ar, m1"n"le 2" #a'a cu aceast! lant! @m"raculoas!A3
M"rosul e" era sec"#"c "n%"en"lor, "ar ca"" au $nceut "me%"at s! se comorte
alt#el3
+o" %"ntre ace2t"a m5au l!sat s! m! aro""3 9el %e5al tre"lea $ns! s5a tras
$nao" cu team!3 Acest al tre"lea cal a4ea o at! m"c!, rotun%! 2" al/!, c*"ar u'"n
ma" sus %e /ot, oc*" l"me8" 2" a%1nc", un c!2or m"t"tel 2" eraM at1t %e /"ne
roor'"onat, $nc1t am *ot!r1t e loc c! acesta 4a #" calul meu3 M5am s!ltat $n
2aua unu"a %"ntre ce"lal'" %o" ca" 2", %u! ce ne5am $n41rt"t %e %ou! or" $n 7alo,
am s!r"t este 7ar% at1t %e u2or, %e arc! am #" s!r"t este o treat! m"c! a
4reune" sc!r"3
Oamen"" care se a%unaser! au $nceut s! str"7e 2" s! alau%e3 @Art"2t""A erau
$ns! mu'"3
+u! ce am %us calul $n curte, l1n7! as"n", am $nc!lecat 2" cel %e5al %o"lea cal
2" am s!r"t este 7ar%, #!r! a a4ea n"c" cea ma" m"c! su!rare3
91n% m5am $n%retat entru ult"ma oar! sre locul un%e erau ca"", peonul
care5m" ma" 4or/"se, m"5a sus(
J +omnule, recunoa2te'" c! a'" a4ut %e 71n%333
J 9! am a4ut %e 71n% s! 4! %au o lec'"e? +a, asta am a4ut %e 71n%, l5am
_____________________________________________________________
DRe7ele 4!car"lor Gl/ en7le8!H3 GN3 tr3H
PN
$ntrerut eu3
J A'" reu2"tM Ne5a'" %at o lec'"eM Acum or"'"54!M Nu ma" 4rem s! #"m !rta2"
la @&oculA !staM
J N"c" nu ma" este ne4o"e, am r!suns eu3 Term"n "me%"atM M5am s!ltat $n 2a
2" m5am 7r!/"t s! %au "nten" calulu"3 9alul a #!cut un salt, "ar peonul a #ost
ne4o"t, la r1n%ul s!u, s! sar! $ntr5o arte ca s! nu #"e lo4"t %e co"tele
atrue%ulu"3
J 91"neM str"7! 7r!&%arul3 A" s! m"5o l!te2t"M Ao" cont"nu!, a%res1n%u5se
to4ar!2"lor lu"(
J -a"%e'", ree%eM )! mer7em $n curteM 9ontractul nu #ace %o" /an"M Tre/u"e
s! ne %ea ca"" 2" as"n"" $nao"M
Omul o lu! la #u7!, $nso'"t %e ce"lal'" @7r!&%ar"A3 Eram %e&a e cal 2" nu se ma"
unea ro/lema c! m! 4a $m"e%"ca c"ne4a s! sar 7ar%ul, %ar peonii 4ro"au s!
a&un7! $na"ntea mea $n curte3 )e 4e%e c! erau s"7ur" %e #atul c! acest al tre"lea
cal nu 4a ma" #" at1t %e ascult!tor ca 2" ce"lal'" %o"3 +"n #er"c"re entru m"ne, se
$n2elau3 9alul nu a #!cut n"c" o $ncercare %e a se oune 4o"n'e" mele sau %e a m!
arunca %"n 2a3
Nu "5am %at "nten", c" am $ncercat s!5l $n%emn cu 4or/e /l1n%e3 .entru c! eram
s"7ur c! acest cal #usese %resat %e "n%"en"" +a,ota, am $ncercat ma" $nt1" s!5l
l"n"2tesc, 4or/"n%u5" $n 7ra"ul acestora(
%u"tan"a tehi"e, #a&teh! 'mani-#o, to"i$e-#o! O"" cum"nte, c!lu'uleM
Mer7" $na"nteM
9alul nu reac'"ona %eloc la $n%emnur"le mele, a2a c! m5am 4!8ut ne4o"t s!
$ncerc altce4a3 I5am 4or/"t $n 7ra"ul aa2"lor(
(nciu, ar"ugo! )ati&ah, na"ate e*"hanta&! O"" cum"nteM Ou7"M Ou7"M 9alul
c"ul" urec*"le 2" $nceu s! %ea %"n coa%!3 Au8"se, a2a%ar, aceste 4or/e, %ar
esemne nu erau tocma" 4or/ele otr"4"te3 Asta m5a #!cut s!5" sun $n coman2!(
Miaro nama"+o! Ou7"M Ree%eM
Reac'"a calulu" m5a u"m"t Acesta nec*e8! %e /ucur"e 2" $nceu s! @%anse8eA
e toate cele atru "c"oare ale sale3
K1n%"n%u5m! la arm!sarul ro2cat, la care r"etenul meu Aanats*,a, marea
c!eten"e a coman2"lor na""n" '"nea at1t %e mult, m"5am a%us am"nte c1ta
osteneal! 2"5a %at at1t el, c1t 2" Ol% )ure*an% ca s! oat! o/'"ne o rasa %e ca" $n
urma amesteculu" %"ntre ca"" coman2", ca"" aa2" 2" ca"" +a,ota3 E#ortur"le lor nu
au r!mas #!r! re8ultat E6"stau acum cresc!tor"" mar", $n care se o/'"neau ast#el %e
ca"3 9ea ma" $nsemnat! %"ntre acestea era e :"&ou 9ree,, un a#luent al #lu4"ulu"
La .lata3 Acolo, Ol% )ure*an% a4ea o cresc!tor"e %e ca" 2" o locu"n'! $n care se
retr!7ea c1te4a lun" e an3 Aceasta era locu"n'a %esre care $m" scr"sese c! 4a #"
2" a mea3 Era oare cu ut"n'! ca ace2t" tre" ca" s! #"e %"n acea cresc!tor"e? As"n""
erau oare tot %e acolo? Era os"/"l ca ace2t" 2ase a2a5num"'" art"2t", recum 2"
peonii lor sa #"e *o'" %e ca"? Or"cum, nu era cu totul "mos"/"l3 Tr"n"%a% era un
oras mare, $n care se #!cea comer' cu ca"3 .r"n acest ora2 treceau tot #elul %e
oamen", "ar $n Tr"n"%a% era #oarte lesne s! 4"n8" ca" #ura'"3
PP
Toate acestea m"5au trecut r"n m"nte $ntr5o cl"!3 Nu a4usesem n"c" m!car
t"m s! m! 71n%esc e $n%elete la ele3
A2a cum am sus, calul era #oarte 4esel3 L5am $n%emnat 2" am s!r"t 7ar%ul3
J A c12t"7atM A c12t"7atM 9a"" sunt a" lu"M str"7au oamen"" care urm!r"ser! tot
ce se $nt1mlase3
-ol/ers a&unsese $n satele meu, 2", %u! ce am co/or1t %e e cal, omul m"5a
luat #r1"ele %"n m1n!, "ar eu l5am ru7at s! %uc! atrue%ul $n curte3
J )ta'" e locM N"men" nu mer7e n"c!"er"M str"7! -oEe, orunc"tor3 9alul
!sta5" al nostru 2" tot a" no2tr" sunt 2" ce"lal'" %o" ca" 2" as"n""M
-oEe smulse *!'ur"le %"n m1na lu" -ol/ers3 Atunc" m5am aro"at %e el 2" "5
am sus(
J Ia m1na %e e calM Num!r 1n! la tre"( Unu, %o", tre"M
91n% am sus @tre"A l5am lo4"t cu umnul $n coaste3 3Art"stulA a c!8ut la
"c"oarele to4ar!2"lor s!"3 -oEe a $ncercat s! se r"%"ce 2" a reu2"t s! o #ac! cu
7reu3 ntre t"m se aro"ase %e no" peonul care m"5a #!cut @l!cereaA %e a m!
num" c1"ne3 Omul 4enea sre m"ne cu umn"" str1n2"3 91n% a a&uns %estul %e
aroae, a $nceut s! urle(
J 9um? +a" cu umn""? Asta o s!333
@Kr!&%arulA nu a aucat s! ma" cont"nue, entru c! +"c, -ammer%ull a "ntrat
$n 7r!%"n!, 2" nu s"n7ur, c" urmat %e c1'"4a /!r/a'" musculo2", 2" l5a $ntrerut,
str"71n% ma" tare ca el(
J L"n"2teM >"ne'"54! 7uraM 0"ne suaM $nc*e"a'"54! socotel"le %u! ce 4e'" #"
m1ncatM $n *otelul meu nu sunt /"ne 4en"te $nc!"er!r"leM Eu am o 4or/!( $nt1"
m1nc!m 2" e urm! ne ocu!m %e a#acer"M
+"c, -ammer%ull era 2"ret3 )ar #" !rut c! %! 4"na e m"ne, sun1n% ca @nu
sunt /"ne4en"te $nc!"er!r"leA, %ar %"n r"4"rea lu" am $n'eles c! nu tre/u"a s! "au
$n ser"os aceast! o/ser4a'"e #!cut! numa" entru a5l l"n"2t" e@7r!&%arA3
n t"m ce /!r/a'"" %e care 4en"se $nso'"t %uceau tac1mur" 2" #ar#ur"", el $nsu2"
a%ucea oala cu su! %e 7!"n!3 A2a cre%eam eu, 2" nu numa" eu, c" 2" oamen""
a%una'" $n 7r!%"n!3 -ammer%ull m! ru7! s! r"%"c caacul oale" 2" ao" ar!t!
tuturor ce se a#la $n ea3 n oal! se utea 4e%ea o /ucat! mare %e #r"tur! %e 41nat3
J K!"na s5a resc*"m/at $n 41natM str"7! +"c,, 4esel, #!c1n%u5m" cu oc*"ul3
Am $n'eles "me%"at ce a 4rut s! sun! /!tr1nul meu r"eten r"n 7estul s!u(
#r"tura era entru no", entru c! nu reu2"sem s! m1nc!m $n l"n"2te3 -ammer%ull
4o"a s!5" #ac! s! crea%! e ce" %"n &ur c! masa era re7!t"t! entru @art"2t"A 2"
entru r"eten"" lor3
J )! o#teasc! la mas! to'" ce" entru care a #ost re7!t"t! m1ncarea, suse
el3
Well! str"7! peonul. A2a s! #"eM Ma" $nt1" s! m1nc!m 2" ao" ne 4om ocua
%e ca"M +omnul :urton oate s! a2tete 1n! lu!m masaM
J Nu, s! nu a2teteM $l contra8"se -oEe, care se $n%reta 2c*"o!t1n% sre un
scaun3 )! c1nte entru no"M )! c1nte ca s! ne t"*neasc! m1ncareaM
PQ
J +a, a2a s! #ac!M suse peonul, #!c1n%u5m" semn cu m1na3 )! 4"n!
armon"ca, s! 4"n! c*"taraM
J Ime%"atM am r!suns eu, sco'1n% cele %ou! re4ol4ere %"n /u8unarele *a"ne"
2" $n%ret1n%u5m! sre masa la care st!teau @am"c""A me"3 Iat! c*"tara 2"
armon"ca meaM $ncee &ocul, un &oc #oarte s"mlu( c"ne $ncearc! s! un! m1na e
arm! 4a r"m" "me%"at un 7lon'M +ac! m1ncarea re7!t"t! entru no" a #ost a
4oastr!, m1ncarea re7!t"t! entru 4o" e a noastr!M 0! ro7, %omnule
-ammer%ullM A%uce'" #a'a %e mas! 2" unea'"5o e masa noastr!M A%uce'"
tac1mur"le 2" #ar#ur""le $ncoaceM A%uce'" m1ncareaM
.entru c1te4a cl"e, nu se au8" n"c" un sunet3 N"c" unul %"ntre @art"2t"A 2" n"c"
unul %"ntre peoni nu $n%r!8n" s! sun! n"m"c3 Amen"n'area mea $2" #!cuse
e#ectul3 N"men" nu $n%r!8nea s! se $motr"4easc!3
Ao", oamen"" care se a%unaser! $n 7r!%"n! au $nceut s! alau%e3
-ammer%ull 2" -ol/ers s5au 7r!/"t s!5m" $n%el"neasc! %or"n'ele, 2" n"men"
nu a $ncercat s!5" $m"e%"ce3 +"ntr5o %at!, oamen"" $nceur! s! se a7"te entru c!
c"ne4a 4o"a nea!rat s! a&un7! %"n curte $n 7r!%"n!3
Ao" am au8"t e c"ne4a sun1n%(
J 0"ne corregidor! !orregidor!
0enea c*"ar r"marul, $nso'"t %e ce" tre" a!r!tor" a" le7"", martor"" no2tr"3 E"
nu 4eneau $ns! numa" $n cal"tate %e s"ml" martor"3 .r"marul m" se a%res! ma"
$nt1" m"e(
J :!7a'" "stoalele $n /u8unar, %omnule :urtonM Ele 2"5au #!cu %ator"a, 2"
acum, c! m! a#lu a"c", nu ma" sunt %e #olos3 9a"" 2" as"n"" sunt a" %umnea4oastr!
2" tot a" %umnea4oastr! sunt 2" /an""3 N"men" nu 4! oate lua ceea ce 4! aar'"neM
eonul care m! "nsultase r"nsese cura&, entru c! n"c" o arm! nu ma" era
$n%retat! asura lu", 2" suse(
J -e", ma" suntem 2" no" e5a"c"M
J )"7ur c! ma" sunte'" 2" %umnea4oastr! e5a"c", ma" ales %umnea4oastr!M
0reau s! 2t"u care este numele %umnea4oastr!, %ar a%e4!ratul numeM
J Numele meu? +ar %e ce? $ntre/! m"rat peonul 2" se s"m'" o/l"7at s!
a%au7e( Eu nu ort nume #alseM
J Eu 2t"u cel u'"n 8ece5unsre8ece nume e care le5a'" urtat entru a 4!
ascun%e a%e4!rata "%ent"tate3 Numele %umnea4oastr! este, %e #at, Wycl"##e3
Ult"ma %at! a'" #ost arestat su/ un nume #als $n )r"n7#"el% 2" a'" #ost con%amnat
entru &a# 2" #urt %e ca", %ar a'" reu2"t s! e4a%a'"M
J Asta5" o m"nc"un!M Eu sunt un om c"nst"t 2" nu am $n2elat n"c"o%at! e
n"men", n"c" m!car cu un centM
J 9*"ar a2a? 0re'" s! 4e%e'" e c"ne4a care sus'"ne e6act contrar"ul?
J A%uce'"5l $ncoaceM
J Iat!5lM
)un1n% aceasta, r"marul se %!%u la o arte, 2" un /!r/at #!cu un as $na"nte3
J M! recunoa2te'", %omnule Wycl"##e? Eu sunt cel care 45a arestat la
)r"n7#"el%3 Acum am 7r"&! ca le7ea s! nu #"e $nc!lcat! $n ora2ul Tr"n"%a%3
PR
Omul a/"a rost"se ult"mele cu4"nte, c1n% peonul "8/ucn" #ur"os(
J .u2lamaua asta5" a"c"M .u2lamaua astaM )! 4! "a %racu e to'"M E", *a"%e'",
4en"'" to'", "e2"'" %e e un%e 45a'" ascunsM
)un1n% acestea, omul #acu o s!r"tur!, a&unse l1n7! no", "e2" %"n 7r!%"n! 2" o
lu! la #u7! e c1m entru a a&un7e la ca"3
J .r"n%e'"5lM 0rea s! scaeM str"7! r"marul, orn"n% el $nsu2" $n urm!r"rea
#u7arulu"3
@Art"2t""A 2" @7r!&%ar""A $" urmar! e6emlul, cu o 4"te8! care te #!cea s! cre8"
c! #useser! ne4o"'" s! #u7! %e #oarte multe or"3
Eu sunt o/"2nu"t s! "au *ot!r1r" #oarte ra"%e, atunc" c1n% este ne4o"e, 2" am
reu2"t s! un m1na e ult"mul %"ntre #u7ar"3 Omul a $ncercat s! scae, %ar
-ammer%ull $l lu! $n r"m"re, $l tr1nt" la !m1nt 2" $" use 7enunc*"ul $n "et3
9e"lal'" #u7eau c1t $" '"neau "c"oarele3 n cele %"n urm!, au reu2"t s! a&un7! la
ca", s! $ncalece 2" s! lece $n 7oan!, lu1n% cu e" 2" calul to4ar!2ulu" lor, care se
a#la $n m1"n"le noastre3
J .u2lamalelorM str"7! acesta #ur"os3 9e m! #ac eu acum?
J +e"n%e, am sus eu3
J 9um a%"c!? $ntre/! omul3
J Ime%"at, am r!suns eu3
Eram atent acum la cele ce se $nt1mlau $n &urul meu3 To'" ce" re8en'"
luaser! arte la urm!r"re( oamen"" care se a%unaser! $n curte 2" $n 7r!%"n!, so'"a
mea, "n%"anul, -ammer%ull 2" -ol/ers3 9*"ar %ac! #u7ar"" lecaser! c!lare,
n"m!nu" nu "5ar #" trecut r"n 71n% s! renun'e la urm!r"re3
J Ree%e, la corral.
9"t"tor"" tre/u"e s! 2t"e c! un corral este un 'arc $n care sunt a%!ost"'" ca""3
$n Tr"n"%a% erau ma" multe ast#el %e corral5ur", "ar oamen"" erau #oarte 7r!/"'" s!
a&un7! la ele entru a52" lua ca"" 2" entru a5" urm!r" e #u7ar"3 R!m!sesem cu
r"8on"erul e care -ammer%ull $l '"nea l""t %e !m1nt, a!s1n%u5" 7enunc*"ul
$n "et3
J R"%"c!5te, "5am sus omulu", "ar +"c, $l l!s! l"/er numa" at1t c1t "5a tre/u"t
s! se r"%"ce $n "c"oare3 +ac! $m" r!sun8" la o $ntre/are 2" %ac! su" a%e4!rul $'"
%au %rumul3
J m" %a'" %rumul 2" ot s! lec $ncotro 4reau?
J +a3
.r"8on"erul m! m!sur! %"n r"4"r" 2" ao" suse(
J Nu !re'" a #" un m"nc"nos3 ntre/a'"5m! ce 4re'"3
J +e la c"ne a4e'" ca"" t!rca'"?
J +e la #erma unu"a c!ru"a " se 8"ce Ol% )ure*an%3
J " as"n""?
J Tot %e5acolo3
J I5a'" #urat?
J Nu, nu c*"ar3 )5ar utea sune c! am tras e c"ne4a e s#oar!3 Wycl"##e a
r"ns %e 4este c! ce" ma" /un" ca" erau entru unu care 4enea %"n Kerman"a,
PU
$mreun! cu ne4ast!5sa3 Tot %e la #erma asta tre/u"au s!52" "a ca" n"2te "ctor" 2"
n"2te scultor"333
J )!52" "a ca"? .entru ce?
J Tre/u"au s! lece $n ter"tor"ul aa2"lor, la o $nt1ln"re "mortant!3 T1n!rul
)ure*an% "5a "n4"tat la $nt1ln"rea asta, numa" c! el 2" )ure*an% /!tr1nul lecaser!
%e&a %e la #erm!3 .entru c! lucrur"le st!teau a2a, am us totul la cale $n a2a #el,
$nc1t omul care se ocua %e #erm! ne5a cre8ut 2" ne5a %at tot ce "5am cerut3
J A*a, $nce s! $n'ele7 cum stau lucrur"le3 0o" n"c" m!car nu sunte'" art"2t"M
Un"" %"ntre 4o" n"c" nu 2"5au %at rea mare osteneal! ca s! %esene8e ur1tM
J +a, a4e'" %retate3 9e 4re'" s! ma" 2t"'"?
J N"m"c3 +ac! te5a2 ma" $ntre/a ce4a, a2 a#la rea multe 2" ar $nsemna s! nu
m! '"n %e cu41nt3 Nu ma" 4reau s! a#lu n"m"c %e la t"ne3
J .ot s! lec? +a3
J 0! mul'umesc3 )unte'" un om %e cu41nt, s"r, %ar, 2t"'", n5am cal3
J Nu ot s! te5a&ut3
J Nu ute'" s!5m" %a'" m!car un as"n?
J )!5'" %au un an"mal #urat? Nu, asta nu se oateM
J :"ne, %ar acum c1n% 2t"'" c! as"n"" 2" ca"" n"c" m!car nu sunt a" no2tr", nu
a4e'" 4o"e s!5" !stra'"M
J N"c" nu 4reau s!5" !stre83 l cunosc e Ol% )ure*an% 2" e t1n!rul
)ure*an% 2" o s! am 7r"&! s! le $nao"e8 ceea ce le aar'"ne, sau cel u'"n o arte
%"n ceea ce le aar'"ne3 O s! "au 2" cortul3
Well! Nu5m" as!, %ar #!r! cal nu ot s! lecM O s! au8"'" ast!8" c! %e
un%e4a s5a #urat un cal3 N5o s! 4! mustre cu7etul?
J N"c"%ecum, #""n%c! nu5m" $ncarc con2t""n'a cu neca8ur"le altora3 .leac!M
J :"ne, 7ata, lecM
Omul se re7!t", $ntr5a%e4!r, s! lece, %ar +"c, -ammer%ull " se use $n cale,
sun1n%u5"(
J +ac! 4re" nea!rat s! 4e8" ce se etrece $n cu7etul altora, al meu $'" st! la
%"so8"'"eM O s! am 7r"&! ca a8" s! nu %"sar! n"c" un cal %"n ora2M .este 8ece
m"nute tot ora2ul 4a a#la c! 4re" s! #ur" ca"M $nt"n%e5oM
-o'ul 4ru s! lece, %ar -ammer%ull $l auc! %e /ra', 8"c1n%(
J Ma" am o 4or/! cu t"neM )e are c! am u"tat un lucru "mortant3 A" /an"?
J +a, am c1t $m" tre/u"e3
J Un%e?
J A"c", $n /u8unar, r!sunse omul, %1n% la "4eal! o un7! l"n! %e /an", e
care ne5o ar!t!, nu #!r! m1n%r"e3
+u! ce se #!l" cu /an"" e care5" a4ea, *o'ul %e ca" $ntre/!(
J 9e 4! as! %ac! am /an", sau nu?
J Ne as!, #""n%c! 4rem s! l!te2t", r!sunse -ammer%ull, r181n%3 Eu sunt
+"c, -ammer%ull 2" nu m! las %us %e nas %e unul ca t"ne3 A" s! l!te2t" ce5a"
m1ncat 2" ce5a" /!ut $mreun! cu r"eten"" t!"M
Q<
J .entru m"ne l!tesc, %ar nu 2" entru ce"lal'"M N"c" nu m! 71n%esc s!
l!tesc entru e"M
J Asta s5o cre8" tuM +! un7a5ncoaceM
)un1n% acestea, +"c, $" smulse *o'ulu" un7a %"n m1n! 2" m"5o %!%u,
sun1n%u5m"(
J 0! ro7 s! #"'" at1t %e /un 2" s! l!t"'", s"rM .e nemern"cul !sta5l '"n eu /"neM
)un1n% acestea, -ammer%ull a #!cut socoteala, eu am l!t"t 2" ao" "5am us
omulu" un7a $nao" $n /u8unar3 @Art"stulA a lecat, $n&ur1n% cu n!%u#, %ar
tre/u"e s! 4! sun c! mer7ea c1t utea %e ree%e3
I0
ATA
+u! ce a lecat *o'ul %e ca", am %e8/r!cat 4e2m"ntele "n%"ene s" le5am us
$n 7eamantan3 n s#1r2"t, uteam s! m1nc!m l"n"2t"'"3 0ulturul cel T1n!r $2" ma"
re4en"se, %ar era st1n&en"t %e #atul c! o/ser4asem $n ce stare se 7!sea3 2" %orea
s! nu ne #acem o !rere 7re2"t! %esre el 2", %"n cau8a asta, ne5a sus c! $n urm!
cu atru 8"le calul $" #usese #urat un%e4a $n aro"ere %e 9arr"so 9ree,3 mreun!
cu calul, " se #urase tot ce a4ea $n %esa7"3 .e %rum nu m1ncase %ec1t ce 7!s"se,
a%"c! r!%!c"n" 2" #ructe3 9!rase acea o4ar! 7rea, 2" nu era %e m"rare c! #usese
at1t %e o/os"t c1n% a&unsese la *otel3 +u! ce a a#lat c! *a"nele e care le l!sase
$n !strare $" st!teau la %"so8"'"e, a $nceut s! m!n1nce, st1n% cu no" la mas!3
m" uneam tot #elul %e $ntre/!r" $n s"nea mea, %ar m5am a/'"nut s! " le un 2"
t1n!rulu" r!8/o"n"c3 )e 4e%ea c! -ammer%ull 2" -ol/ers ar #" 4ruZ 2" e" s! a#le
c1te ce4a $n ceea ce5l r"4ea, numa" c! 0ulturul cel T1n!r, %e2" era, $ntr5a%e4!r,
#oarte t1n!r, se urta ca un /!r/at c!ru"a, %ac! nu 4o"a s! sun! ce4a, nu era /"ne
s!5" u" $ntre/!r"3
N"c" nu cre% c! am #" a#lat ce4a %esre el, %ac! nu s5ar #" *ot!r1t s! ru
t!cerea 2" s! ne sun! unele lucrur" $n t"mul mese"3 Omul ne5a o4est"t ca o %at!
cu calul, " s5au #urat 2" armele 2" /an"", %ec" nu ma" a4ea n"m"c3
)o'"a mea m"5a aruncat o r"4"re, 2" am $n'eles "me%"at ce 4o"a s!5m" sun!3
Tre/u"a s!5l ro7 e t1n!rul r!8/o"n"c s! c!l!toreasc! $mreun! cu no"3 Acesta
#usese, %e alt#el, 2" mot"4ul entru care 4o"sem tre" ca", 2" nu %o"3 I5am rous,
a2a%ar, 0ulturulu" cel T1n!r s! ne $nso'easc! s" un 81m/et lum"n! "me%"at
tr!s!tur"le #e'e" lu", se r"%"c! %e e scaun, %ar se st!1n", entru c! un "n%"an nu
Q1
tre/u"e s!52" %ea $n 4"lea7 n"c" su#er"n'a, n"c" /ucur"a3 Am o/ser4at c!, %e2"
r!8/o"n"cul nu m! 4!8use n"c"o%at!, /!nu"a c"ne eram3
91n% l5am $ntre/at %"n ce tr"/ #!cea arte 2" un%e 4o"a s! a&un7! omul a t!cut
entru o cl"!3 Ao" a r!suns(
J )unt aa2 2" mer7 sre su%3 )un1n% acestea, r!8/o"n"cul nu m5a r"4"t, c"
s5a u"tat $n !m1nt, %ar $m" uteam %a seama c! a2teta ner!/%!tor r!sunsul
meu3
J " no" mer7em tot sre su%, am r!suns eu, r"4"n%u5l e #ur"23 .entru asta
a4em $ns! ne4o"e %e c1te4a $n%rum!r"3 M5am $ntors sre -ammer%ull 2" l5am
$ntre/at(
J 9uno2t" cum4a locul care se a#l! e un%e4a, e5a"c", 2" care este num"t
Am4onul +"a4olulu"?
J +ac! $l cunosc, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar ot s! sun c! am
#ost %e ma" multe or" acolo $mreun! cu ."tt3 " 0ulturul cel T1n!r 2t"e un%e5"
Am4onul +"a4olulu"3 Acum atru an" m"5a sus c! 4"ne c*"ar %e5acolo3
Am4onul +"a4olulu" e la 4est %e locul un%e ne a#l!m3 0re'" s! mer7e'" $ntr5
acolo?
J +a, 4reau s! a&un7 nea!rat la Am4onul +"a4olulu", %e2" ar tre/u" s5o "au
sre su%5est3 Tre/u"e s! #ac nea!rat un ocol3 Tra7 n!%e&%e c! nu5" un ocol rea
mare3
J +ac! ocolu5" mare, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!3 9!lare, a&un7e'" $n
ma" u'"n %e5o s!t!m1n!3 )! 4! $nso'esc?
J 0re" s! #ac" asta?
JAu8"M 9e $ntre/areM +ac! 4reau? )"7ur c! 4reau, numa" c! o #ac cu o
s"n7ur! con%"'"eM
J 9are?
J 0! $nso'esc 1n! la Am4onul +"a4olulu", %ac! $m" %a'" 4o"e s! 4! $nso'esc
2" ma" %earte3 )e oate?
J )e oate, se oate, %omnule -ammer%ull3 )o'ul meu '"ne mult la
%umnea4oastr!, 2" eu 4! re'u"esc mult, 2", $n a#ar! %e asta, el are tre" ca" 2" tre"
as"n", a%"c! ma" mul'" %ec1t ne tre/u"e, suse )u#le'el, #oarte /ucuroas!3
Am $nceut s! r1% cu o#t!, $ns! nu m5am utut a/'"ne s! nu $ntre/(
J +ar *otelul?
J -otelul? Nu m! "nteresea8! *otelul, 2", $n a#ar! %e asta, ."tt se oate ocua
s"n7ur %e 2an%ramaua asta 1n! c1n% m!5ntorc eu3 9e 8"c" ."tt -ol/ers, 4ulo"
/!tr1n?
-ol/ers t!cu 2" se 71n%", ca 2" c1n% s5ar #" re7!t"t s! '"n! o cu41ntare3 9u
toate astea, omul nu suse %ec1t un s"n7ur cu41nt(
J Nu3
-ammer%ull r"%"c! %"n sr1ncene, 2" #a'a " se #!cu toat! numa" cute3
J Nu 4re"? .ot s! 2t"u 2" eu %e ce nu 4re"?
J E"M an%ramaua asta, c!re"a to'" $" 8"c *otel, nu m! "nteresea8! n"c" m!car
c1t te "nteresea8! e t"ne3 n *1rt"" tu e2t" ror"etarul, nu eu3
Q;
J 9! sunt, sau nu ror"etarul, asta n"c" nu ma" contea8!, or"cum tu a"
acelea2" %retur" asura 0estulu" )!l/at"c, e care le am 2" eu3 +ac! nu5m"
%!%ea" /an"" t!", n"c" nu uteam s! cum!r *otelul, 2t"" /"ne c! eu a&unsesem la
#un%ul saculu"3
J A2a o #", %ar *a" s! nu ne cert!m3 >"5am %at /an"" entru c!333 entru c! m"5
au l!cut locur"le astea, 2t"" tu %e ce3 Asta nu $nseamn! c! am r!mas a"c" %e
%ra7ul *otelulu"3 +"n artea mea oate s! #ac! c"ne ce5o 4rea cu elM 0"n 2" eu cu
t"neM
J Nu se oateM E2t" rea /!tr1n entru %rumul o/os"tor e care $l a4em %e
#!cut
J Tac" %"n 7ur!, 7rasuleM 0or/e2t" %e arc! a" #" cu %ou!8ec" %e an" ma" t1n!r
ca m"ne3 +"#eren'a %e c"nc" an" %"ntre no" n"c" m!car nu se s"mte3 Ma" sunt 2" eu
/un %e ce4a3 Nu m! ute'" l"s" %e /ucur"a %e a 4a $nso'", m"ster )*atter*an%]
9erule, ce5am 8"sM
Omul ne susese tot ce a4ea e su#let 2", %1n% #r1u l"/er

s"m'!m"ntelor sale, $l
luase 7ura e %"na"nte3
."tt -ol/ers nu ma" scoase o 4or/!3 .e #a'a "n%"anulu" trecu un 81m/et, 2"
acesta suse(
J Nu 4! #ace'" s1n7e r!uM Am 7*"c"t c"ne este acest om 2" or"cum "5a2 #" sus
#ratelu" marelu" nostru W"nnetou 2" r"etenulu" oorulu" meu c! eu l5am
recunoscutM Tre/u"a s!5" sun c! l5am recunoscutM
Klara era #oarte /ucuroas! entru c! lucrur"le mer7eau a2a cum 2"5ar #" %or"t
ea3
J M" s5a $ml"n"t %or"n'aM Ne 4or $nso'" to'" tre", nu5" a2a, %ra7ule?
J To'" tre"? 9um s! ne $nso'easc! 0ulturul cel T1n!r? Te5a" 71n%"t la
sacul lu" 7reu %"n "ele?
.un1n% so'"e" mele aceast! $ntre/are, l5am r"4"t cu coa%a oc*"ulu" e t1n!rul
aa23 .r"4"rea " se lum"nase3
J 0ulturul cel T1n!r are t"m3 .entru el ar #" o mare c"nste s! 4! $nso'easc!3
J :"ne, am sus eu3 Ne 4or $nso'" to'" tre"3 0ulturul cel t1n!r 4a lua calul
t!rcat cu ete ne7re3 .r"eten"" no2tr" 4or lua as"n"" 2" cortul3
+u! ce am m1ncat, am str1ns cortul 2" l5am %us $n *otel3 +e acolo nu5l ma"
utea #ura n"men"3
+eo%at!, -ammer%ull ne suse(
J Ia r"4"'"M 9e s! #"e asta?
J Un as"nM Al atrulea as"nM a str"7at so'"a mea3
J +a, e un as"n care s5a $ntors la to4ar!2"" lu"3 Le5a sc!at /an%"'"lorM
A4usesem noroc3 Acum a4eam un an"mal $n lus, e care5l uteam #olos" la
c!ratul o4er"lor, 2" eram #oarte /ucuros c! toate atrue%ele care $" #useser!
#urate lu" Ol% )ure*an% erau $n m1"n"le noastre3
Am cum!rat entru 0ulturul cel T1n!r o u2c! 2" un re4ol4er, entru c!
r!8/o"n"cul nu ma" a4ea n"c" o arm! $n a#ara cu'"tulu"3 +u! aceea am scr"s o
scr"soare a%resat! lu" -ar"man O3 Enters, care a4ea urm!torul con'"nut
QI
@M5am '"nut %e cu41nt 2" am 4en"t la Tr"n"%a%3 I5am cunoscut e r"eten""
%umnea4oastr!, Wycl"##e 2" -oEe3 .ot sune c! 4! cunosc ma" /"ne %ec1t a2 #"
4rut3 9u toate astea, sunt 7ata s!5m" '"n rom"s"unea3 +ac! sunte'" c"nst"'", %ar
numa" %ac! sunte'" c"nst"'", sunt 7ata s! 4! ar!t cele %ou! locur" e care le
c!uta'"3
:urton3A
N"men" nu m! utea s"l" s! r!m1n la Tr"n"%a% entru a5" a2teta e #ra'""
Enters3
9on4en"sem s! ne $nt1ln"m $n acel ora2 2", $n alte con%"'"", a2 #" #ost 7ata s!
a2tet or"c1t entru a5m" resecta cu41ntul3 t"am $ns! c! #ra'"" Enters $" cunosc
e *o'"" %e ca"3 A#lasem %estule %esre ace2t" %o" #ra'" care $ncercaser! %e&a s!
m! %uc! %e nas3 +"n cau8a asta, am cre8ut c! a&un7e s! le scr"u aceast! scr"soare3
$n ceea ce r"4e2te lanur"le mele, am re#erat s! !stre8 t!cerea3 Era ma" /"ne
ca oamen"" %"n ora2 s! nu 2t"e $ncotro ne $n%retam3
9e" care orn"ser! e urmele *o'"lor %e ca" s5au $ntors seara3 Nu reu2"ser! s!
r"n%! e n"c" unul %"ntre ace2t"a3 -o'ul e care5l el"/erasem se !rea c!52"
l!sase, %eocam%at!, %eoarte $n%eletn"c"rea, entru c! nu am au8"t e n"men" %"n
ora2 sun1n% c! s5ar #" #urat 4reun cal3
n %"m"nea'a urm!toare, am !r!s"t ora2ul 2" ne5am $n%retat sre 4est
A2a cum am ma" sus, am $m!r'"t atrue%ele cum s5a utut ma" /"ne3 )o'"a
mea, eu 2" 0ulturul cel T1n!r c!l!ream c1te un cal t!rcat3 9e" %o" r"eten" a" me"
c!l!reau #"ecare c1te un as"n, "ar ce"lal'" %o" as"n" erau $nc!rca'" cu lucrur"le
noastre3 .r"ntre aceste lucrur" se num!rau cortul 2" sacul %"n "ele al
r!8/o"n"culu"3 Nu 2t"am ce con'"nea acest sac 2" n"c" nu l5am $ntre/at e t1n!rul
r!8/o"n"c3 .entru c! sacul am"nt"t era #oarte 7reu, am tras conclu8"a c! ar con'"ne
un o/"ect %"n #"er, o/"ect care !rea s! a"/! #oarte mare re' entru aa2, #""n%c!
acesta a4ea mare 7r"&! %e o4ara sa3 Era o l!cere s!5" 4e8" e /!tr1n"" me"
r"eten" st1n% $n 2a3 Am1n%o" $2" '"neau satele %ret, "ar e #a'! l" se c"tea
/ucur"a e care o s"m'eau entru #atul c! uteau #" al!tur" %e no"3 Am1n%o"
urtau la /r1u c1te %ou! "stoale 2" nel"s"tul cu'"t :oE"e3 .e sate, #"ecare !rea
s! oarte o /1t! r"ns! cu o curea %e "ele3 9el ce5" r"4ea ma" atent $2" utea %a
seama #oarte u2or c! nu era 4or/a %e /1te, c" %e u2t"3 Numa" ror"etar"" lor ar #"
a4ut cura&ul s! tra7! cu asemenea u2t", 2" asta numa" entru c! u2t"le
amen"n'au s! sar! $n m"" %e /uc!'" %ac! c"ne4a ar #" $n%r!8n"t s! tra7! #"e 2"
numa" un #oc cu ele3 9e" %o" $ns! nu 2"5ar #" %at u2t"le n"c" m!car $n sc*"m/ul
celor ma" no" 2" ma" scume arme3 )eara, ce" %o" se ocuaser! ore $ntre7" %e
u2t"le lor, 2" asta nu %e %ra7ul %e a le #ace s! semene c1t %e c1t cu n"2te u2t", c"
entru a $n%e!rta ru7"na care se usese e ele, entru c! nu ma" #useser!
#olos"te %e #oarte mult! 4reme3
Tre/u"e s! am"ntesc c! m5am #olos"t %e r"ma oca8"e care s5a "4"t entru a
%e!na am"nt"r" $mreun! cu ce" %o" 4ulo" a" 0estulu" )!l/at"c3 n 8"ua $n care
am a&uns la Tr"n"%a%, nu am a4ut t"m entru a2a ce4a3
Q=
91n% am orn"t la %rum, m"5am m1nat calul ast#el $nc1t s! m! a#lu $ntre ce"
%o"3
Nu ma" #usesem %e mul'" an" $n 0est, 2" nu era %e m"rare c! nu ma" 2t"am
n"m"c %esre soarta multora %"ntre ce" care #useser! r"eten"" me"3 Este a%e4!rat
c! ma" coreson%asem cu un"" %"ntre e", %ar toat! lumea 2t"e ce scr"e lumea %e
o/"ce" $n scr"sor"( lucrur" /anale, lucrur" e care omul le scr"e $n 7eneral %esre
s"ne, #!r! a %a $ns! rea multe am!nunte3M t"am, totu2", c1te ce4a %esre un""
%"ntre 4ec*"" me" r"eten"3
t"am c! Ol% O"re*an% se o%"*nea e 4ec" $n )a"nt Lou"s, un%e se retr!sese,
%u! ce se ocuase %e o m"n! %e ar7"nt care se a#la $n aro"erea Laculu"
Ar7"nt"u3 Nu 2t"am $ns! n"m"c %esre -arry, n"c" %esre #"ul s!u re8ultat %"n
r"ma c!s!tor"e cu R"/anna3 :!"atul lu" -arry $n4!'ase, %"n !cate, rea cur1n%
s! se %escurce s"n7ur $n 4"a'! 2" nu s"m'"se ne4o"a s! se /a8e8e rea mult e tat!l
s!u3 t"am c! se ocua cu 41n!toarea, entru c! nu era $n stare s! r!m1n! rea
mult $ntr5un loc anume3 )etea lu" %e r!8/unare nu se otol"se3 n c"u%a celor
$nt1mlate lucrur" %esre care am scr"s $n romanul @W"nnetouA L, uc"%erea
mame" 2" a suror"" lu" $l trans#ormaser! $ntr5un %u2man ne$n%ulecat al s"ouc2"lor
O7ellalla*3 .u2ca lu" sem!nase moarte 2" nenoroc"re $n r1n%ur"le acestora3
:!nu"am c! acest t1n!r %ucea o 4"a'! a7"tat!3 A2a cum am scr"s $n romanul
@+er4"2ulA, m!tu2a +roll "er"se uc"s! %e 7lon'ul unu" uc"7a23
Un%e erau oare to'" ero"" 0estulu"( :loo%y Oo6, 41n!torul %e ur2", +"c, )tone,
W"ll .ar,er, +a4y lun7anul 2" to'" ce"lal'" /!r/a'" ale c!ror nume erau at1t %e
cunoscute $n aceast! arte a Amer"c""? .oate c! 4reun %eal r!s!r"t $n sa4an! sau
4reo st1nc! le acoer! truur"le3 .oate c! oasele lor se o%"*neau $n n"s"ur"le %"n
Llano Estaca%o sau $n 4reo r!ast"e necunoscut! omulu", %"n Kran% 9anyon3
."er"ser! to'" ace2t" r"eten" a" me"M
9ora/"a 4"e'"" "5a %us numa" e c1'"4a %"ntre e" $ntr5un ort l"n"2t"t3 t"am, %e
"l%!, c! Oammy 7r!sunul tr!"a l"n"2t"t, su/ numele s!u a%e4!rat, Ta,o/
.#e##er,orn, un%e4a, l1n7! lacul Ontar"o3
-o//le5Oran, era rent"er 2" se 71n%ea a%esea cu %urere $n su#let la r"etenul
s!u +roll, %ar n"m"c nu l5a utut con4"n7e s! se ma" /ucure m!car o %at! %e
r"4el"2t"le sa4ane" 2" s!52" !r!seasc! locu"n'a %e e malur"le El/e"D3
+esre /!tr1nul )am -aE,ens, ce" %o" $nso'"tor" a" me" $m" suseser! c1te
ce4a3 Eu $nsum" nu ma" a#lasem n"m"c %esre el, entru c! nu5m" scr"sese n"c"
m!car o s"n7ur! %at!3 Acest lucru nu m! m"ra3 t"am #oarte /"ne c! )am re#era
s! atace cu cu'"tul un urs Kr"88ly, %ec1t s! @$nne7reasc! *1rt"a al/! cu cerneal!
nea7r!A, a2a cum el $nsu2" o/"2nu"a s! sun!3 -ol/ers 2" -ammer%ull m"5au sus
c! /!tr1nul )am -aE,ens "" 4"8"tase $n urm! cu ot an" 2" c! atunc" c1n% trecuse
e la e", r"n Tr"n"%a%, se /ucura %e o s!n!tate e6celent!3

______________________________________________________________
DOlu4"u care str!/ate ter"tor"ul Kerman"e" 2" 9e*"e"3 GN3 tr3H
QN
na"nte %e a se %es!r'" %e el, +"c, l5a $ntre/at %ac! nu s5a 71n%"t s! se
sta/"leasc! un%e4a 2" s! %uc! un tra" l"n"2t"t3 +u! ce $2" $n%esase eruca e ca,
m1n71"n%u52", /ar/a mare 2" stu#oas!, omule'ul r!sunsese(
J L"n"2t"t? )am -aE,ens s! tr!"asc! l"n"2t"t? " cum $'" $nc*"u" c5ar #" asta,
m! ro7? 9re8" oare c! #"ul mame" mele ar a4ea %estul! r!/%are entru a sta
m!car o 8" $ntre aceste 8"%ur"? N"c" nu m! 71n%escM Toat! 4"a'a am tr!"t su/
cerul l"/er, %ac! nu m!5n2el, 2" acolo 4reau s!5nc*"% oc*"" entru tot%eauna3 O s!
7!sesc eu un loc2or care s!5m" #"e e lac 2" $n care s! stau l"n"2t"t $mreun! cu
L"%%yD3 -"*"*"*"M
)un1n% acestea, /!tr1nul )am $2" luase u2ca $n s"nare 2" %"s!ruse3
J " %e5atunc" nu a'" ma" au8"t n"m"c $n le7!tur! cu el? am $ntre/at eu3
J Este cel %"n urm! lucru e care5l 2t"m3
J O ma" #" tr!"n%?
J " %e ce nu?M :!tr1nul )am nu te #!cea s! cre8" c5ar #" cu un "c"or $n
7roa!3 .oate s! tr!"asc! 2" o sut! %e an"3 +oamne, r!u $m" are c! n5am %at
%raculu" 2an%ramaua a"a c!re"a5" 8"ce *otel3 Tre/u"a s! lec cu el atunc" c1n% ne5
am 4!8ut ult"ma %at!M suse +"c,, su!rat3
J 9"ne te5a $m"e%"cat?
J Ma" 2" $ntre/a'"M Omul cu m"nte %e co"l care c!l!re2te al!tur" cu
%umnea4oastr!M Nu 4o"a %eloc s! lece %e r"n !r'"le asteaM
J A2a? " %e ce, m! ro7?
J -mM Nu m"5o lua'" $n nume %e r!u, m"ster )*atter*an%, %ar nu 2t"u %ac!5
m" este $n7!%u"t s! 4or/esc %esre asta3
J +!5" %rumuZ, suse ."tt -ol/ers3 '" %au 4o"e s! 4or/e2t"3 Oa'! %e m"ster
)*atter*an% n5am secrete3
J +ac!5" secret, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar nu 4o"am s! 8"c
n"m"c, #!r! s! 2t"u %ac!5m" %a" 4o"e s5o #ac sau nu3
J M! #ac" cur"os, m"ster -ammer%ull3
J E", o s! 4! m"ra'" c1n% o s! au8"'" %esre ce5a #ost 4or/a3 Un%e4a, $n
/!tr1na rer"e, la tre" 8"le %e mers c!lare #a'! %e locul un%e ne a#l!m acum, cu
mul'" an" $n urm!, ."tt a trecut r"ntr5o $nt1mlare #oarte $nsemnata, entru 4"a'a
lu", la care se ma" 71n%e2te 2" acum3
.r"4"n%u5l e -ol/ers, m"5am %at seama c! nu utea #" 4or/a %ec1t %esre una
%"ntre acele $nt1ml!r" care sunt #oarte "mortante entru un om al 0estulu" 2"
care $l #ac s! %e4"n! un a%e4!rat /!r/at, un om s"n7urat"c 2" t!cut3
J +"n !cate, cont"nu! +"c,, cele ce 4reau s! 4" le o4estesc s5au $nt1mlat
$na"nte ca ."tt s! m! #" $nt1ln"t e m"ne3 +ac! m5ar #" $nt1ln"t, oate c! lucrur"le
ar #" luat alt! $ntors!tur!3 9re% c! 2" tu e2t" %e aceea2" !rere, nu5" a2a, ."tt
-ol/ers, 4ulo" /!tr1n?
J Nu $ntru totul, %ra7! +"c,, $l contra8"se lun7anul3 Acum atru8ec" %e an"
______________________________________________________________
DNumele u2t"" lu" )am -aE,ens3 GN3 tr3H
QP
2" ma" /"ne, eram cu totul alt om, 2" a" #" utut s!5m" su" or"ce, c! tot nu te5a2 #"
ascultat
J +oamne, +umne8euleM Te cer'" cu m"ne 25acum, la /!tr1ne'e, ."tt?
J Nu5" 4or/a %e5acum, e 4or/a %e 4remur"le %e5atunc"3
J 9!5" 4or/a %e 4remur"le %e5atunc", sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!,
or"cum a2 #" #!cut eu $ntr5un #el ca lucrur"le s! #" luat alt! $ntors!tura3
J Acum, c! a trecut at1ta 4reme, e lesne s! cre%em c! lucrur"le s5ar #"
$nt1mlat alt#el, %ar eu $'" sun c!, %e %ra7ul e", a2 #" #ost $n stare s! m! "au %e
"et cu toat! lumeaM
J +e %ra7ul e"? E 4or/a cum4a %e 4reo #at!? am $ntre/at eu, m1nat %e
cur"o8"tate3
J 9!5" 4or/a %e5o #at!, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar, 4! ro7, m"ster
)*atter*an%, u"ta'"54! u'"n la r"etenul meu3 0! 4"ne a cre%e c! ar #" utut tre8"
s"m'!m"nte %e "u/"re $n "n"ma une" #ete? 0! ro7 s!5m" sune'" a%e4!rul, c! %oar
4! r"cee'" la oamen"3
J Nu l5am cunoscut e m"ster -ol/ers la 4remea aceea 2" m"5e 7reu s!
r!sun% la $ntre/are, am sus eu, e4"t1n% ast#el o s"tua'"e st1n&en"toare3
J Nu5" n"m"c, l5am cunoscut eu e am"cul ."tt, la u'"n! 4reme %u! ce5a
cunoscut5o e #ata asta, 2" ot s! 4! sun( :!"atul n5a4ea n"c" cea ma" m"c!
2ans!3 '" %a" seama acum c! n5a4ea" n"c" o 2ans!, ."tt -ol/ers, 4ulo" /!tr1n?
@0ulo"ul /!tr1nA se alec! mult $n 2a, ast#el $nc1t s! nu se 4a%! n"m"c e
tr!s!tur"le o/os"te ale #e'e"3 Ao" se $n%ret! %"n nou 2" suse, #!r! s! ne
r"4easc!(
J +ac!5m" %au seama? Asta n"c" nu ma" contea8!3 .entru m"ne ea a #ost, *m,
s"n7ura "u/"re a 4"e'"" mele3
Omul susese toate acestea cu s"ml"tate 2" cu *ot!r1re, st!1n"n%u52" at1t %e
/"ne sent"mentele, $nc1t a2 #" %or"t s!5" str1n7 m1na3 " -ammer%ull t!cu c1te4a
cl"e, sun1n% ao" cu o ser"o8"tate neo/"2nu"t! entru el(
J 9! era 4or/a %e %ra7oste, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!3 Or"cum
tre/u"e s! recuno2t" c! 2t"u s!5'" resect sent"mentele3 Nu am a4ut n"m"c
$motr"4! s! te %uc", an %e an, $n locul care '"5a a%us at1ta su#er"n'!, a2a cum un
/un cre2t"n mer7e a%esea la morm1ntul "u/"te" care52" %oarme somnul %e 4ec"3
."tt -ol/ers $2" trecu alma este #runte, ca 2" c1n% ar #" 4rut s! alun7e 71n%ur"le
ne7re, 2" suse(
J Acum 2t"'" %e ce m5am s"m'"t le7at %e locur"le astea, %omnule )*atter*an%3
.oate c! 4reo%at!, c1n% o s! am o#t! s5o #ac, am s! 4! o4estesc totul e5
n%elete3
+u! ce -ol/ers suse toate acestea, ne5am cont"nuat %rumul $n t!cere3 Nu
4o" st!ru" rea mult asura %escr"er"" %rumulu", c" m! 4o" mul'um" s! am"ntesc
%oar #atul c! %ucea c!tre un latou care co/ora ao" $n m"nunata 4ale
A"s*aa, 4ale care se a#l! $ntre latoul ror"u58"s 2" st1nc"le num"te )an"s*
.ea,s3
QQ
.e"sa&ul montan era $nc1nt!tor3 Am trecut c!lare r"n acest ara%"s care !rea
c! nu se 4a ma" s#1r2" 4reo%at!3 La 4remea r1n8ulu" am #!cut un oas l1n7! un
r1u, l"me%e recum cr"stalul3
I5am sus so'"e" mele c1te ce4a %esre %eose/"r"le care e6"stau $ntre munte 2"
2es $n ceea ce r"4e2te #rumuse'ea e"sa&ulu"3 +u! o/"ce"ul s!u, 0ulturul cel
T1n!r !stra t!cerea, ascult1n%3 N"c" ."tt -ol/ers nu scotea n"c" un cu41nt3
Numa" roto#e"ul +"c, -ammer%ull ma" sunea %"n c1n% "n c1n% c1te5o 4or/!3
+u! o 4reme, +"c, $" 8"se Klare"(
J M1"ne 4e'" 4e%ea cu ror"" oc*" care sunt aceste %eose/"r"3 O s! trecem
e l1n7! un lac @al c1m"e"A care este $mre&mu"t %e mun'" #oarte $nal'"3
J Eu cunosc lacul !sta? l5am $ntre/at e r"etenul meu3
J Nu 2t"u3 E 4or/a %esre lacul Kanu/"3
J Am au8"t %e un lac cu numele !sta c1n% am #ost $n Massac*ussetts, 4en"n%
%e la LaErence3 )e sune c! lacul are o mare $nsemn!tate $n le7!tur! cu trecutul
ma" multor tr"/ur" "n%"ene, ma" ales cu cel al "n%"en"lor sene,a3 Aa lu"
str!luce2te sc!l%at! $n ra8ele soarelu", "ar "nsul"'ele care se a#l! e el ar a #"
$n4!lu"te $ntr5o mant"e 4er%e3 Toate "nsulele acestea au #ost lea7!nul a
numeroase tr"/ur"3 A"c", $n m"&locul natur"" m"nunate, "n%"en"" au %us o 4"a'!
a2n"c!3 t"u c! unu" lac %e r"n aro"ere " s5a us acela2" nume3 )unt cur"os s!
4!% %ac!5l mer"t!3
J 9re% c!5l mer"t!, suse -ol/ers, %u! ce t!cuse %estul %e mult! 4reme3
J A" 4!8ut lacul !sta 4reo%at!? l5am $ntre/at eu3
J Eu? +a, #oarte %es3
)un1n% acestea, omul o#t!3 .oate c! tocma" lacul acesta $l urta $n lumea
am"nt"r"lor tul/ur", e care le e4ocase cu u'"n! 4reme $n urm! r"etenul s!u3 Am
re#erat s! tac entru a nu5" r!scol" su#letul3 ."tt trase aer $n "et 2" suse(
J L1n7! lacul !sta m5a r!n"t u2lamaua3 Era s! m! omoare3
J 9"ne? am $ntre/at eu3
J Un anume Tom Mu%%y3 A'" au8"t 4reo%at! %e nemern"cul !sta?
J Nu3
J 9re% c! n"c" m!car nu era !sta numele lu" a%e4!rat3 N5am a#lat n"c"o%at!
cum $l c*ema %e #at3
J L5a" ma" $nt1ln"t %e atunc"?
J +"n !cate, nu, cu toate c! l5am c!utat mult t"m3 .oate c! am s! 4!
o4estesc totul c1n% s5o $ntuneca3 .entru "n%"en"" sene,a e #oarte "mortant3
J 9e e "mortant?
J 9! 2"5au a2e8at satele e malul laculu" acelu"a %"n Massac*ussetts3 t"'"
care era %e #at numele tr"/ulu"?
J +a, )enontoEana3
J A2a este3 9e" care "5au num"t sene,a au #ost al/""3 Eu unul m5am $n'eles
$ntot%eauna #oarte /"ne cu "n%"en"" %"n tr"/ul !sta, suse ."tt, ca 2" c1n% s5ar #"
s"m'"t %ator s!5m" %ea nea!rat o e6l"ca'"e3
J +ar %e ce? l5am $ntre/at eu3
QR
J .entru c!333 entru c!333 entru c!333 *m3 O s! 4! sun ma" multe $n seara
asta3 +eocam%at!, 4o" !stra t!cere3 0! ro7 s! nu 4! su!ra'"3
n cursul %u!5am"e8"", ne5am cont"nuat %rumul 2" am a&uns e o culme %e
un%e uteam 4e%ea un o%"2 care se $nt"n%ea sre aus3 )oarele se re7!tea s!
aun!3 n m"&locul acestu" o%"2, se 4e%ea str!luc"n% $n ra8ele lu" un %"amant,
$nca%rat %e o sal/! %e smaral%e luc"toare, care !reau sc!l%ate $n cunun" %e #oc3
J Acela e lacul Kanu/", suse -ol/ers3 .e c1t %e aroae are a #", e at1t
%e %earte se a#l! $n real"tate3 Ne5ar tre/u" tre" ore ca s! a&un7em acolo3 Ar #"
ma" /"ne s! oos"m a"c", a%"c!, %ac! n5a4e'" n"m"c $motr"4!, 4om oos" $n
acela2" loc $n care am $nnotat eu c1n% am 4!8ut locur"le astea entru r"ma
oar!3
."tt ne %use $ntr5un loc ma" #er"t %e 41ntul rece al no'""3 n aro"ere,
cur7eau aele unu" m"c r1u, "ar ca"" a4eau *ran! %"n /el2u73 N"c" nu ne5am #"
%or"t un a%!ost ma" /un3 Am re7!t"t cortul entru so'"a mea 2" am #!cut #ocul3
No", /!r/a'"", am re#erat s! %orm"m su/ cerul l"/er3 Era $n to"ul 4er"", 2" entru
or"c"ne era o l!cere s! %oarm! su/ cerul l"/er3
Noatea ne5a $n4!lu"t $n t"m ce m1ncam, 2" a r!s!r"t luna3 Aerul era curat, 2"
cerul, sen"n3 Totul se 4e%ea #oarte /"ne 2" #oarte clar la lum"na lun""3 +"amantul
care str!luc"se $n ra8ele soarelu" a4ea acum luc"r" ar7"nt"" " era a"%oma une"
erle3
."tt -ol/ers $nceu s!52" %eene am"nt"r"le3
J 9a 2" a8", lacul lucea su/ oc*"" me"3 Lacul !sta m! atr!7ea, m! c*ema la el3
n 8"ua aceea m5am tre8"t #oarte %e4reme 2" am orn"t c!lare, $na"nte ca soarele
s! se #" $n!l'at e cer, am a&uns l1n7! lac3 n "ar/! se 4e%eau urme care tr!%au
#atul c! e acolo trecuser! oamen", "n%"en"3 Asta m5a #!cut s! #"u cu /!7are %e
seam!3 M"5am ascuns calul 2" am urm!r"t atent urmele e care le 4!8usem $n
"ar/!3 Ele m5au urtat r"n tu#"2ur", 1n! $n aro"erea laculu"3 Acolo, l1n7! lac,
am 4!8ut n"2te ca/ane, sau ma" /"ne sus n"2te case3 Nu erau numa" #ig#am-uri
sau cortur", c" 2" case, case $n toat! uterea cu41ntulu", case constru"te %"n /1rne
2" %"n sc1n%ur"3 .e malul laculu" erau ma" multe /!rc"3 Am 4!8ut 2" n"2te lase %e
escu"t care #useser! use la uscat3 U2"le caselor erau $nc*"se, 2" nu se 4e%ea n"c"
'"en"e %e om3 To'" %ormeau, 2" %ormeau #!r! 7r"&!, #""n%c! n5am 4!8ut str!&" e
n"c!"er"3 Atunc" am "e2"t $ncet %e %u! un tu#"2 2" am 4!8ut5o333 Am 4!8ut5o e
cea ma" #rumoasa #at! %"n lume3 )t!tea e o "atr! 2" r"4ea sre r!s!r"t, sre
locul %e un%e tocma" a!ruse soarele3 Era $m/r!cat! $ntr5un 4e2m1nt %"n "ele
al/!, $mo%o/"t cu #ran&ur" ro2"", "ar $n !rul ne7ru, care5" at1rna e sate, urta
#lor" 2" a7ra#e asem!n!toare !s!r"lor col"/r"3 91n% a7ra#ele au $nceut s!
str!luceasc! $n lum"na soarelu", #ata s5a r"%"cat, 2"5a %es#!cut /ra'ele 2" a
e6clamat cu suunere 2" 4enera'"e(
J O, Man"touM O, Man"touM
Ao" 2"5a $mreunat m1"n"le 2" a r!mas nem"2cat! mult! 4reme, r"4"n% sre
soare3
QU
N5am ma" utut sta loculu" 2" m5am $n%retat $ncet sre ea3 91n% m5a 4!8ut,
#ata nu s5a ser"at, c" a r!mas nem"2cat!, mul'um"n%u5se s! m! r"4easc! cu n"2te
oc*" $n care se c"tea m"rarea3 Eu m5am urtat ca un %o/"toc sa%ea, entru c! $n
loc s! o salut, am $ntre/at5o(
J 9um te c*eam!?
J A2ta, m"5a r!suns ea "me%"at3
Ma" t1r8"u am a#lat c! @A2taA $nsemna, $n 7ra"ul e", @/un!tateA3 A2a 2" era3
Oata asta era l"n! %e /un!tate3 Era l"n"2t"t!, /"ne4o"toare 2" /l1n%a3 .ot s! 4!
sun c! lun" %e 8"le am trecut e la lacul !sta 2" r"n $mre&ur"m"le lu", numa" c!
#ata nu5m" l!cea numa" m"e, c" 2" altora3 9e" ce aucau s5o 4a%! o %at! n5ar ma"
#" lecat %e l1n7! ea3 A2ta $" #urase "n"ma 2" lu" Tom Mu%%y, %ar 2" unu" s"ou6
O7ellalla*3
-ol/ers $2" $ntreruse entru c1te4a cl"e o4est"rea, "ar so'"a mea ""
8"se(
J +omnule -ol/ers, nu ne5a'" sus ale cu" erau casele %e e malul laculu" 2"
nu ne5a'" o4est"t c"ne era tat!l lu" A2ta3
J Nu 45am sus? -m, a2a sunt eu, c1n% m"5a%uc am"nte %e A2ta, u"t %e
toate3 Tat!l e" era 4rac"ul tr"/ulu" sene,a3 0rac"ul a lecat %e e !m1ntur"le
tr"/ulu" s!u $nso'"t %e c1'"4a r!8/o"n"c", entru c! @omul al/A $l ura %e moarte3
A2a a a&uns tat!l lu" A2ta $n 0estul )!l/at"c, a%"c!, ma" rec"s, r"n locur"le
astea, 2" a 4!8ut lacul3 A r!mas u"m"t %e #rumuse'ea aceste" o7l"n8" %e a! 2" %e
asem!narea cu lacul %e e la"ur"le sale natale3 Toate astea l5au #!cut s! se a2e8e
l1n7! lac, $mreun! cu ce" ce5l $nso'"ser!3 0rac"ul 2" oamen"" s!" 2"5au constru"t
case, a2a cum a4eau o/"ce"ul ce" %"n tr"/ul s!u3 In%"en"" au %at acestu" lac
%enum"rea laculu" %e e malur"le c!ru"a lecaser!3 Lau %enum"t Kanu/"3 +e
aceast! a2e8are a "n%"en"lor au a#lat cur1n% 2" 41n!tor"" al/", 2" 41n!tor"" ro2""3
To'" 4eneau $n acel loc entru a 7!s" ace 2" l"n"2te3 Toat! lumea 2t"a c! acolo se
resecta o le7e nescr"s!( c"ne 4enea $n acea a2e8are %e l1n7! lac tre/u"a s! lase
%eoarte ura 2" %u2m!n"a 2" s! se lase st!1n"t %oar %e "u/"re3
Omul t!cu %"n nou c1te4a cl"e, trase aer $n "et 2" cont"nu!(
J Astea au #ost t"mur" #rumoase, a #ost s"n7ura %at! $n 4"a'a mea c1n% am
#ost cu a%e4!rat #er"c"t, 4reau s! sun nu numa" ca /!r/at care aar'"nea
0estulu", c" 2" ca om333 +ar, s! %e!n #"rul o4est"r""333 .r"ntre al/"" care 4eneau
#oarte %es $n a2e8area %e l1n7! lacul Kanu/" se num!ra, 2" Tom Mu%%y, "ar
r"ntre r!8/o"n"c"" ro2"" care erau $nt1ln"'" #oarte a%esea e l1n7! lac era 2" un
t1n!r 4rac" %"n tr"/ul s"ouc2"lor O7ellalla*, care 4en"se la tat!l lu" A2ta entru a5
2" #ace ucen"c"a 2" entru a $n4!'a lucrur"le ta"n"ce e care le cunosc numa" "e"le
ro2""3 N"men" nu 2t"a un%e $2" a4ea s!la2ul acest t1n!r 4rac", %ar cre% c! era o
ca/an! un%e4a, $n aro"erea unu" a#luent al r1ulu" .ur7ator"o3 )e are c!
"n%"anul $2" !r!s"se locu"n'a entru a #" $mreun! cu maestrul s!u3 0rac"ul
acesta era un t1n!r #rumos, care cuno2tea ta"na m1nu"r"" tuturor armelor, %ar care
era con%us numa" %e 71n%ur" a2n"ce3 N"c" nu era %e m"rare c! A2ta era atras!
R<
ma" mult %e el, %ec1t %e to'" ce"lal'" /!r/a'" care 4eneau s5o 4a%!3 Eu n5am 2t"ut
asta, c" am a#lat5o %e la Tom Mu%%y3
Tom Mu%%y !sta nu era n"c" #rumos 2" n"c" #oarte "u/"t3 N"men" nu 4o"a s!
a"/! %e5a #ace cu el3 .usese un oc*" e A2ta, /a a2 sune c! "5a us e am1n%o",
%ar ea nu 4o"a s!5l 4a%!, se #erea %e el 2" #!cea tot ce5" st!tea" $n utere s! nu5"
4or/easc!, entru c! lu" Tom $" "ntrase "n ca c! ea tre/u"e s! #"e cu or"ce re'
so'"a lu"3 9re%, $ns!, c! o "u/ea, %ar o 2" ura, $n^ aceea2" m!sur!, entru c! #ata $2"
%!%use e #a'! s"m'!m"ntele #a'! %e el3 In su#letul lu" se %!%ea o lut! ar"7!3 9el
ma" /"ne se $n'ele7ea cu m"ne, n"c" ast!8" n5a2 utea sune %e ce3 .oate entru
c! m"e nu m"5era 7reu s!5" sun c! nu 4reau s! am %e5a #ace cu el, a2a cum $"
suneau ce"lal'"3 O!ceam tot ce uteam entru ca el s! nu52" %ea seama c! 2" eu o
"u/eam e t1n!ra "n%"anc!3 M5am 71n%"t %e #oarte multe or" c! ea nu era %e nasul
meu, %ar ao" m"5am sus c! nu eram %e le!%at 2" c! uteam s! m! m!sor
or"c1n%, cu or"c"ne3 91n% o 4e%eam, $m" "erea cura&ul, m" se toea "n"ma 2"
u"tam tot ce 4rusesem s!5" sun3
ntr5o 8", c1n% m! $ntorceam %e la 41n!toare, am a#lat %e la Tom Mu%%y c!
t1n!rul 4rac" O7ellalla* a cerut tat!lu" Aste" m1na #""ce" sale 2" c! /!tr1nul #usese
%e acor% ca "n%"anul s5o #ure $n t"mul no'""333
J )5o #ure? a $ntre/at so'"a mea3 Asta tre/u"a s! #ac! t1n!rul "n%"an?
J Nu numa" c! a2a tre/u"a, %ar a2a se 2" c!%ea s! #ac!3 Am a#lat 2" eu c!
toate %at"n"le astea tre/u"e resectate %"n anum"te r"c"n" #oarte rec"se3 Tat!l 2"
mama $2" cresc #ata, $n#runt1n% toate 7reut!'"le3 Iat! c! 4"ne un str!"n 2" le5o #ur!3
)tr!"nul $" "a #ete" o mare arte %"n su#letul e", 2" ea $l urmea8! cu %ra7, #!r! s! se
$ntre/e %ac! str!"nul mer"t! %ra7ostea e"3 Toate #r!m1nt!r"le astea su#lete2t" sunt
o7l"n%"te $n tra%"'""3 Oata este 7ata s! se lase r!"t!, %ar !r"n'"" #ac tot ce le st! $n
utere entru a $m"e%"ca asta3 0""torul so', e %e alt! arte, #ace tot ce5" st!5n
utere entru a r!" #ata 2" entru ca toate m!sur"le e care le "au !r"n'"" s! #"e
%e r"sos3 +ac! nu oate r!" #ata r"ntr5un 2"retl"c, el o 4a r!" cu #or'a3 n
aceast! con#runtare %"ntre 4""torul m"re 2" ru%ele #ete", /!"atul tre/u"e s!52"
%o4e%easc! 2"reten"a 2" cura&ul, entru c!, %e #oarte multe or", #ata este a!rat!
%e $ntre7ul tr"/ %"n care #ace arte3 .r"n #atele sale, 4""torul m"re %o4e%e2te c!
este %emn %e #ata e care o r!e2te, "ar mem/r"" tr"/ulu" #ete" 4or 2t" la ce se ot
a2teta %e la 4""torul so'3
91n% am a#lat %e la Tom Mu%%y cum st!teau lucrur"le, m5am s"m'"t %e arc!
a2 #" r"m"t un umn $n #runte3 Eu eram n!uc"t, %ar Tom Mu%%y era #ur"os3 El s5a
&urat e tot ce5a4ea ma" scum c! #ata nu 4a #" n"c"o%at! so'"a 4rac"ulu" s"ou63
91n% 2"5a %at e #a'! s"m'!m"ntele, Tom m"5a ar!tat "stolul 2" m"5a sus(
J +ac!5m" aare $n #a'a oc*"lor, $" #ac o 7aur!5n /urt! nemern"culu" !la ro2u,
a2a, s!5" "ar! o#ta s! ma" r14neasc! la #ata asta3
Am cre8ut c! era %e %ator"a mea s!5l re4"n e t1n!rul s"ou6, %ar el %"s!ruse3
+"s!ruse entru c!, %"n cl"a $n care r"m"se $ncu4""n'area tat!lu" #ete", el
tre/u"a s! lece 2" s! re4"n! ma" t1r8"u entru a ar!ta c! este $n stare s! r!easc!
#ata3 T1n!rul tre/u"a s! se comorte ca 2" c1n% ar #" #ost $n &oc c*"ar 4"a'a lu"3
R1
.entru a %uce la $n%el"n"re totul, "n%"anul nu utea $ntrer"n%e n"m"c $n t"mul
8"le", %e aceea m"5am %at toata osteneala s!5l 7!sesc $n t"mul no'"lor care5au
urmat3 Asta era o trea/! r"me&%"oas!, entru c! 2t"am /"ne c! 2" Tom Mu%%y
#!cea tot os"/"lul entru a5l 7!s" e t1n!rul s"ou63 Tre/u"a, a2a%ar, s! m! #eresc
%e unul 2" s!5l 7!sesc e cel!lalt 2" 4! sun c! asta era o trea/! %eloc u2oar!3
Tre/u"a s! #"u cu mare /!7are %e seam!3 L5am c!utat o s!t!m1n! $ntrea7! e
t1n!rul 4rac", %ar nu am %at %e urma lu"3 +u! toat! s!t!m1na aceea, a urmat o
noate nea7r!, #!r! lun! 2" #!r! stele3 Nu loua, %ar era ume%3 9u toate astea, nu
m5am mul'um"t s! stau l"n"2t"t l1n7! #oc, c" am cont"nuat s!5l caut e "n%"an3
.res"m'eam c! se 4a $nt1mla ce4a c*"ar $n noatea aceea nea7r! 2" ume%!, ce4a
la care eu tre/u"a s! "au arte cu or"ce re'3 M5am strecurat u2or 1n! c1n% am
a&uns la eretele %"n sate al case" $n care se a#la A2ta3 Ao" m5am t1r1t $ncet
1n! $n col'ul case", un%e 4o"am s! m! $nt"n% e /urt! entru a tra7e cu urec*ea
la ce se 4a ma" $nt1mla 2" entru c! %"n locul $n care eram uteam au8" %ac! s5
ar #" m"2cat ce4a e l1n7! %ou! %"ntre latur"le case"3 91n% am a&uns la col'ul
case", am 4rut s! ma" $na"nte8 u'"n 2"333 +umne8eule mareM In #a'a mea se a#la
c"ne4a, $nt"ns e /urt! ca 2" m"ne3 Era s! %au nas "n nas cu elM 9u toate c! era
$ntuner"c, omul m! 4!8use, a2a cum $l 4!8usem 2" eu e el3 Oare c"ne era? Era
s"ou6ul sau era Tom Mu%%y? Am %esc*"s 7ura entru a sune ce4a, c1n% cel ce
se a#la $n #a'a mea r"%"c! /ra'ul3 Am au8"t $mu2c!tura 2" ao" m5am rosto7ol"t
e5o arte ca un sac, #!r! a #" $n stare s! scot n"c" m!car un sunet3 Am 8!cut a2a,
#!r! s"m'"re, 1n! c1n% am #ost 7!s"t urtat $n cas! 2" rea%us la 4"a'!3
)"7ur c! ce" ce se a#lau $n cas! au au8"t $mu2c!tura 2" au "e2"t entru a 4e%ea
ce se $nt1mlase3 A 4en"t /!tr1nul 4rac", a 4en"t so'"a lu", #""ca lu", A2ta, 2" mul'"
al'""3 .r"ntre ce" care au 4en"t entru a 4e%ea ce se $nt1mlase se a#la $ns! 2"
t1n!rul 4rac" O7ellalla*3 In%"anul 2"5a %at seama "me%"at c! utea $ntoarce toat!
s"tua'"a $n #olosul lu"3 91n% oamen"" care se str1nseser! $n &urul meu m5au %us $n
cas! 2" m5au $nt"ns e un at, %e a#ar! s5a au8"t str"7!tul %e "8/1n%! al s"ouc2"lor
O7ellalla*3 Oamen"" au 4!8ut "me%"at c! A2ta nu era n"c!"er" 2" 2"5au %at seama
c! "n%"anul reu2"se s5o r!easc!3 +ac! "n%"anul ar #" utut s! se $n%e!rte8e cu
t1n!ra #at! %e casa !r"n'"lor e", aceasta era e 4ec" a lu"3 T1n!rulu" 4rac" n"c"
m!car nu "5a #ost #oarte 7reu s! #ac! lucrul !sta, entru c! A2ta l5a urmat %e
/un!4o"e3 T1n!rul s"ou6 a a%us #ata $n casa !r"n'"lor e" 2" a #ost $nt1m"nat ca
un #"u al acestora3 Tr!71n% asura mea, Tom Mu%%y $nlesn"se lanul "n%"anulu"3
.onoasele le tr!7eam eu3 Am stat mult t"m '"ntu"t la at, c*"nu"t %e #"er/"n'eal!,
lut"n% $ntre 4"a'! 2" moarte3 M5am re#!cut #oarte 7reu, %ar "me%"at ce5am utut
mer7e, am a4ut 7r"&! s! lec s" s! nu sun n"m!nu" n"m"c %"n tot ce 2t"am3
N"men" nu /!nu"a c"ne 2" %"n ce cau8! tr!sese asura mea3
.u2lamaua a"a %e Tom a %"s!rut #!r! urm!, c*"ar $n noatea cu r"c"na3 M"5
am %at toat! osteneala s! %au %e urma lu", %ar nu l5am 7!s"t n"c!"er"3 .este c1'"4a
an", m5am $ntors la lacul Kanu/"3 9asele, $n care locu"ser! oamen"" care se
a2e8aser! e malul laculu", erau 7oale, !r!s"te3 In%"en"" %"n tr"/ul sene,a
#useser! ataca'" %e o /an%! %e r!u#!c!tor" al/" 2" #useser! uc"2" cu to'""3 Nu ma"
R;
era $n 4"a'! %ec1t A2ta, entru c! lecase $mreun! cu so'ul e" 2" tr!"a $ntr5unul
%"n satele s"ouc2"lor O7ellalla*3
J A'" ma" $nt1ln"t5o 4reo%at!? $ntre/! Klara3
J Nu, n"c"o%at!, r!sunse ."tt -ol/ers3 .entru m"ne, s"ouc2"" O7ellalla* au
#ost %u2man"" al/"lor3 )"7ur c! am $ncercat s! a#lu c1te ce4a %esre A2ta 2" am 2"
a#lat c! era #oarte #er"c"t! al!tur" %e so'ul e"3 +e asemenea, c! 4rac"ul O7ellalla*
ar tr!" un%e4a, $n aro"erea r1ulu" N"o/rara, un%e s5ar #" retras $ntr5o re8er4a'"e,
$mreun! cu ucen"c"" s!"3 )e sune c! 4rac"ul se ocu! numa" %e totemur" 2"
#ampum-uri* 2" c! c"te2te c!r'"le e care " le tr"m"t al/""3 )e ma" sune c! ar #"
#oarte resectat %e al/"3
J t"" cum se nume2te "n%"anul !sta? l5am $ntre/at e -ol/ers3
J +a, a r!suns el3
J )e nume2te cum4a Wa,on?
J +a, Wa,on3
J Am au8"t 2" eu %e el, %e2" nu l5am 4!8ut n"c"o%at!3 "5a %e%"cat $ntrea7a
4"a'! stu%"ulu" rase" ro2"" 2" a scr"s c!r'" %esre "n%"en", c!r'" care, %"n !cate, n5
au #ost $nc! t"!r"te3 El nu 4rea s! le u/l"ce %ec1t atunc" c1n% 4a #" term"nat %e
scr"s ult"mul 4olum3 Lumea nu se "nteresea8! $ns! .rea mult %e c!r'"le lu"3
J 91'" an" are 4rac"ul acum? $ntre/! so'"a mea3
J E cam %e5aceea2" 41rst! cu ."tt, am r!suns eu, %ar tre/u"e s! sun c!
/!r/a'"" a%e4!ra'" nu mor, 1n! c1n% nu %uc la $n%el"n"re ceea ce 2"5au us $n
71n%3 91n% sun asta, nu m! 71n%esc, %es"7ur, la ero"" care $2" "er% 4"a'a $n
lut!3 )unte'" o/os"'"? $ntre/area "5o usesem ma" ales lu" -ol/ers, care se
$n#!2urase $n !tura lu" 2" !rea c! 4rea s! se culce3
J Nu, nu m"5e somn, a r!suns el, %ar am"nt"r"le m"5au r!scol"t su#letul3 Am
"u/"t5o mult e "n%"anca aceea, #oarte multM +e atunc" nu m5am ma" u"tat
n"c"o%at! la 4reo #eme"e 2" nu m5am ma" 71n%"t n"c"o%at! la $nsur!toare3 Am #ost
un s"n7urat"c 2" cre% c!, atunc" c1n% m"5o 4en" ceasul, am s! mor s"n7ur3 A2 4rea
s! m! culc3 Noate /un!M
I5am urat la r1n%ul nostru @noate /un!A, %ar noatea a #ost /un! %oar entru
unul %"ntre no", ma" rec"s entru -ammer%ull, care se $n#!2urase $n !tur! %e&a
%e c1n% r"etenul s!u $2" $nceuse "stor"s"rea, entru c! el cuno2tea, %es"7ur,
toate am!nuntele aceste" tr"ste o4e2t" %e %ra7oste3 +"c, %ormea tun, $n sc*"m/,
no" nu ne ma" 7!seam locul3 T"m %e %ou! ore, ."tt -ol/ers s5a $ntors %e e5o
arte e alta 2", $n cele %"n urm!, s5a sculat 2" a $nceut s! se l"m/e, $ncolo 2"5
ncoace, entru a se l"n"2t"3
Tre/u"e s! sun c! atunc", $n seara aceea, l5am cunoscut e ."tt -ol/ers su/ o
alt! $n#!'"2are3 Era cu totul altul %ec1t cel e care5l 2t"usem 1n! atunc"3
9araacea $n care se $nc*"%ea c!8use, /ucat! cu /ucat!3 Omul '"nuse, ro/a/"l,
______________________________________________________________
DWamum L sal/! sau col"er urtate %e "n%"en", $n sec"al %e ce" %"n Amer"ca
%e Nor%3 GN3 tr3H
RI
cea ma" lun7! cu41ntare %"n 4"a'a lu", %ar nu numa" asta m! u"m"se, c" 2" #elul $n
care se e6r"mase3 A2 $n%r!8n" s! sun c! ."tt 4or/"se l"terar3 Am %escoer"t
ast#el o latur! a su#letulu" s!u, a c!re" e6"stent! n"c" n5o /!nu"am, entru c! omul
era scum la 4or/! 2" !rea s! nu t"n! la n"men"3 l $nt1ln"sem %e multe or" e
acest om, %ar n"c"o%at! nu5m" 4or/"se %esre lucrur"le %esre care ne5a o4est"t
$n acea sear!3
)e #!cuse m"e8ul no'"", 2" -ol/ers nu se $ntorsese $nc! $n m"ca noastr!
ta/!r!3 Am a%orm"t, $n cele %"n urm!, r!us %e o/oseal!, %ar m5am tre8"t este
4reo %ou! ore3 Acum ."tt era la locul s!u3 )e $ntorsese %"n l"m/area nocturn!,
%ar nu se culcase3 M5am r"%"cat $n "c"oare, c1n% 0ulturul cel T1n!r a s!r"t $n sus
ca un arc3 +"n cort s5a au8"t 4ocea so'"e" mele(
J N"c" eu nu %orm3 .ot s! 4! #ac o rounere?
J O rounere? am $ntre/at eu, cur"os3
J )! lec!mM -a"%e'" s! mer7em la lacM Or"cum, nu ma" utem %orm", 2"
asta n" se $nt1ml! %"n cau8a o4e2t"" tr"ste e care5am ascultat5o $na"nte %e a ne
culca3
-ol/ers suse la r1n%ul s!u(
Well, )! lec!mM .ro/a/"l c! lacul $l atr!7ea cu am"nt"r"le e care " le
tre8ea3
Oare numa" %"n cau8a o4e2t"" lu" -ol/ers nu utusem s! %orm"m aroae
%eloc, sau ma" era 2" altce4a care ne #!cuse s! ne tre8"m cu mult ma" %e4reme
%ec1t l!nu"sem?
Am c!l!r"t t!cu'", unul l1n7! altul, 2", $n cur1n%, am a&uns la 2es 2" am $nceut
s! $na"nt!m ma" ree%e3
)5a lum"nat %e 8"u!, "ar c1n% soarele a luat $n st!1n"re cerul, am a&uns $ntr5o
!%ure care $mre&mu"a lacul3 Am "ntrat $n !%ure, trec1n% este o c1m"e care
se term"na $ntr5un lum"n"23 Acest lum"n"2 a %e4en"t %"n ce $n ce ma" $n7ust,
trans#orm1n%u5se, $n cele %"n urm!, $ntr5o c!rare lat! %e c"nc"52ase metr"3
J Acesta5" %rumul e care am mers 2" atunc", a sus -ol/ers, numa" c! acum
!%urea este ma" %eas!, 2" coac"" sunt ma" $nal'"3 A"c" am %at %e urmele acelea3
.este u'"n! 4reme, 4om 4e%ea o7l"n%a laculu"3
."tt a luat5o $na"nte 2", la un moment %at, s5a $ntors sre no" 2" ne5a
sus(
J Astea sunt cele %"n urm! tu#"2ur"3 n cur1n% a&un7em la lac 2" o s! 4e%em
"atra e care st!tea A2ta, atunc" c1n% am 4!8ut5o entru r"ma %at!333 a*,
9eruleM
Omul trecuse 2" %e cele %"n urm! tu#"2ur", %ar se or"se %eo%at!, cu un str"7!t
%e u"m"re3 L5am urmat ree%e 2" ne5am %at seama c! a4ea tot %retul %e a #"
u"m"t3
A&unsesem e malul %"nsre r!s!r"t al laculu", care era %e o #rumuse'e
r!"toare3 ntr5a%e4!r, lacul acesta utea #" asemu"t cu lacul Kanu/" %"n statul
Massac*ussetts3 Nu a4eam $ns! t"m s! ne l!s!m 4r!&"'" %e #rumuse'ea lu"3 n
R=
%reata noastr! se 7!seau ru"nele a ceea ce #useser! o%at! casele "n%"en"lor %"n
tr"/ul sene,a3 n #a'a oc*"lor no2tr" se $nt"n%eau aele transarente, al/astre5
4er8u" ale laculu", care !rea c! $2" re4ars! este malur" 4er%ele "ntens al aelor
sale3 In st1n7a noastr!, un%e tu#"2ur"le se $nt"n%eau 1n! la malul laculu", era o
"atr! mare, al/!, nete8"t! %e ae, "ar e acea "atr! se a#la333 o "n%"anc! t1n!r!,
care sem!na le"t cu #ata e care ne5o %escr"sese -ol/ers cu o sear! $na"nteM
Era $m/r!cat! $ntr5un 4e2m1nt %"n "ele al/!, $mo%o/"t cu #ran&ur" ro2"", "ar
$n !rul ne7ru, care5" at1rna e sate, urta #lor" care str!luceau "n soare, recum
"etrele re'"oase3 Oata nu st!tea cu #a'a sre soare, c" .r"4"rea $" era a'"nt"t! c*"ar
sre locul %"n care ne5am "4"t no"3 Era #rumoas!, #oarte #rumoas!3
T1n!ra "n%"anc! nu #!cu n"c" o m"2care, c" ne r"4" l"n"2t"t! cu oc*"" e" mar" 2"
ne7r"3
."tt -ol/ers a %esc!lecat 2" s5a $n%retat ca 4r!&"t sre #at!, !2"n% cu 7r"&!, %e
arc! s5ar #" temut s! n5o tul/ure, s5a or"t 2" a $ntre/at5o(
J 9um te c*eam!? Iar ea "5a r!suns(
J M! c*eam! Asta3
J 9are5" 41rsta ta?
J Otsre8ece 4er"3
-ol/ers $2" trecu m1na este #a'!, %e arc! ar #" 4rut s! se tre8easc! %"ntr5un 4"s3
J Nu, nu, nu se oate, tu nu e2t" ea, c*"ar %ac! sem!na'" ca %ou! "c!tur" %e
a!M
J 0or/e2t" %e /un"ca mea? $ntre/! #ata3 )e sune c! sem!n #oarte mult cu
ea3
J 9um o c*eam! e /un"ca ta?
J Asta, ca e m"ne3
J 9"ne5" /!r/atul /un"c"" tale?
J Numele lu" este Wa,on3 A2e8area noastr! e un%e4a la nor%, l1n7!
r1ul N"o/rara3
mreun1n%u52" m1"n"le, -ol/ers e6clam!(
J Este o neoat! %e5a e"333 o neoat!M Oata s5a $ncl"nat surr"ns! sre el3
J " cuno2t" e /un"ca 2" e /un"cul? Nu te5am 4!8ut n"c"o%at! e la"ur"le
noastre3
N"c" eu nu "5am 4!8ut n"c"c1n% $n locur"le $n care s5au a2e8at acum3 I5am
cunoscut $na"nte ca333 na"nte ca e" s! #"e so' 2" so'"e3
J 9um? Era" $n '"nutur"le %e l1n7! lac, atunc" c1n% s5au cunoscut /un"c""?
Oata s5a aro"at ma" mult %e el 2" a cont"nuat(
J Atunc" 2t"u c"ne e2t"3 n tr"/ul nostru s5a 4or/"t a%esea %esre un al/,
c!ru"a marele 4rac" al s"ouc2"lor 2" #eme"a lu" tre/u"e s!5" #"e recunosc!tor"3 Tu
semen" #oarte mult cu /!r/atul al/ al c!ru" c*" m"5a #ost 8u7r!4"t %e5at1tea or"3
)une5m", numele t!u este ."tt -ol/ers?
J +a, acesta5" numele meu3
J nseamn! c! tu l5a" sal4at e Wa,on3 Tu e2t" acela care s5a sacr"#"cat
entru el3 +e ce nu a" 4en"t n"c"o%at! la no"? Marele 4rac" 2" so'"a lu" s5au
RN
$ntre/at a%esea un%e e2t", au 4rut s! a#le care5" soarta ta, %ar totul a #ost $n 8a%ar,
c!c" n5au utut s!5'" %ea %e urm!3 n7!%u"e5m" s! te salutM
na"nte ca -ol/ers s! #" #!cut 4reo m"2care, #ata $" luase m1"n"le am1n%ou! 2" "
le s!rutase3
."tt tremura %"n toate $nc*e"etur"le, at1t %e mar" #useser! u"m"rea 2" emo'"a %e
care era st!1n"t3 +es"7ur c! 2" acea $nt1ln"re nea2tetat! $l emo'"onase ro#un%3
J +e un%e 2t"e Wa,on c! 7lon'ul acela tre/u"a s!5l a&un7! e el? Eu n5am
sus n"m!nu", n"c"o%at!, n"m"cM
J :a %aM A" #!cut5o #!r! s! 4re" 2" #!r! s! 2t"", c1n% era" c*"nu"t %e #"er5
/"n'eal!3 Wa,on l5a $nt1ln"t %e %ou! or" e omul care a 4rut s!5" curme #"rul
4"e'"", %ar nu a utut s!5l r"n%!3 Numele lu" nu era Tom Mu%%y, c" )anter3
Asear!, c1n% #ocul 4ostru s5a 4!8ut $n noate ca o stelu'! scl""toare, /un"ca m"5
a sus( @A2a str!lucea #ocul ocrot"torulu" nostru al/ $n noatea %"na"ntea 8"le" $n
care l5am 4!8ut $nt1"a %at!A3
J :un"ca ta este a"c"? a $ntre/at ."tt, ree%e3
J A #ost a"c"3 Acum nu ma" este, a r!suns "n%"anca3 A #ost a"c", $mreun!
cu ma" multe #eme" 2" #ete, %ar a lecat cu ele, "me%"at ce s5a cr!at %e 8"u!3
Numa" eu am ma" r!mas333 s! stau %e stra&!, s! 4!% ce se ma" $nt1ml! 2" s! le
%au %e 2t"re celorlalte3
J )! le %a" %e 2t"re? a $ntre/at ."tt, 81m/"n%3 " %ac! am #" #ost n"2te
%u2man" a" tr"/ulu" t!u?
J Atunc" nu m5a'" #" 4!8ut
J A" 4rut s! 2t"" cu or"ce re' c"ne suntem?
J +a, entru c! am 4!8ut #ocul e care l5a'" ar"ns3
J A, %a, a2a esteM " acum tre/u"e s! lec" ree%e?
J +a3 9a s! le a&un7 %"n urm! e celelalte3 Nu am 4o"e s! !r!sesc locul
!sta, 1n! ce nu a#lu c1n% 2" un%e te 4o" $nt1ln" %"n nou3
J Un%e mer7e'"?
J N5am 4o"e s! sun3
La au8ul acestor cu4"nte, 0ulturul cel T1n!r co/or$ %e e cal 2" se aro"e %e
#at!, sun1n%u5"(
J A" 4o"eM U"t!5te la m"neM Eu sunt #ratele t!uM
0ulturul cel T1n!r era $m/r!cat $n 4e2m"ntele cele no" e care " le !strase
-ammer%ull3 In%"anul $2" use %e7etul e artea %reat! a "etulu", un%e, e
*a"na %"n "ele, era r"ns! o stea $n %ou!sre8ece col'ur", #!cut! %"n erle3 Am
4!8ut c! 2" #ata a4ea r"ns!5n "et o asemenea stea3
J E2t" un W"nnetou? l5a $ntre/at ea, r"4"n%u5l cu aten'"e3
J +a3
J Eu sunt o W"nneta*3 Am1n%o" urt!m $n "et steaua marelu" W"nnetou,
%ec" suntem #rate 2" sor!3 Eu sunt o s"ou6 O7ellalla*, "ar tu?
J Eu sunt un aa2 Mescalero3
J E2t" %"n tr"/ul lu" W"nnetou3 Ro7u5te, sune5m" numele t!u3
J M" se sune 0ulturul cel T1n!r3 Oata se ar!t! surr"ns!3
RP
J t"u c! un $n4!'!cel al marelu" 4rac" Tatella*5)ata*, un $n4!'!cel e care
4rac"ul $l re'u"e2te, oart! acest nume3 R!8/o"n"cul a #ost num"t ast#el, %e e
4remea c1n% era #oarte t1n!r3 Al'" t"ner" %e 41rsta lu" nu au $nc! un nume3
0ulturul cel T1n!r a #ost r"mul c!ru"a Tatella*5)ata* "5a $n7!%u"t s! oarte
steaua lu" W"nnetou3 t"" tu oare un%e se a#l! acest r!8/o"n"c acum?
J )e a#l! $n #a'a ta3
J Tu e2t" acela? Tr!"e2t"? )5a au8"t c! a" #" %"s!rut, suse #ata, l!s1n%u5se $n
4o"a /ucur"e" care o cur"nsese3
J Toate 4or/ele care s5au sus sunt a%e4!rate3
J A" lecat $n c!utarea lutulu" s#1nt %"n care se #ace "a !c""?
J +a3 " am #ost us la $ncerc!r" 2" ma" 7rele3
J )e sune c! tu $nsu'" te5a" suus unor $ncerc!r" #oarte 7rele3
J " asta5" a%e4!rat3
Era o $nc1ntare s!5" r"4e2t" e ce" %o" t"ner"3 Eram con4"ns %e #atul c! e"
rere8entau 4""torul rase" lor3
J A" utut s! trec" r"n toate aceste $ncerc!r"?
J +a3 Marele Man"tou m5a c!l!u8"t 2" m5a ocrot"t3 Au trecut atru an" %e
c1n% am !r!s"t Mount W"nnetou3 Acum m! $ntorc3 A" acela2" %rum?
J +a3
J Nu te ma" $ntre/ $ncotro tre/u"e s!5'" $n%re'" a2"", entru c! 2t"u c! te 4o"
re4e%ea3 Ro7u5te, %!5m" m1na ta3
J >" le %au e am1n%ou!, a sus #ata, $nt"n81n%u5" m1"n"le 2" r"4"n% cu oc*"
mar" c*"ul #rumos 2" so/ru al t1n!rulu" r!8/o"n"c3
0ulturul cel T1n!r nu o r"4ea e #at!, oc*"" lu" r!t!ceau un%e4a, %"ncolo %e
aele laculu", %earte $n 8are3 9e" %o" t!cur! c1te4a cl"e, ao" r!8/o"n"cul suse(
J Neoata celu" ma" mare 4rac" al s"ouc2"lor, neoata celu" ce caut! 2" celu"
ce 2t"e 2" ucen"cul marelu" Tatella*5)ata*, la care su#letul c*"nu"t al rase" ro2"" a
a#lat a%!ost Aceasta e2t" tu, 2" acesta sunt eu3 Marele Man"tou este acela care a
4rut ca no" %o" s! ne $nt1ln"m a"c"3 9! no" ne %es!r'"m este %oar o !rere, c!c"
/"necu41ntat este locul $n care ne 4om $nt1ln" %"n nou3 O"" /"necu41ntat!,
#rumoas! W"nneta*M
R!8/o"n"cul s!rut! am1n%ou! m1"n"le #ete", ao" o $ntre/!(
J .lec" c*"ar acum?
J +a, c*"ar acum, %ar sune'"5m" un%e %uce %rumul 4ostru3
J Ma" $nt1", tre/u"e s! a&un7em la Am4onul +"a4olulu"3 t"" un%e este?
J +a, 2t"u un%e este 2" m! /ucur c! m5a" $ntre/at, c!c" tre/u"e s!5'" sun s! te
#ere2t" %e c"ne4a3
J +e c"ne?
J +e K",ta*an )*on,a, /!tr1na c!eten"e a s"ouc2"lor O7ellalla*3
J +e c!eten"a tr"/ulu" t!u?
J A*M e6clam! #ata, cu m1n%r"e3 A2ta nu are c!eten"eM Tr"/ur"le +a,ota se
#r!m1nt!3 R!8/o"n"c"" t"ner" sunt %e artea lu" W"nnetou, ce" /!tr1n" sunt
$motr"4a lu"M t"u c! /!tr1nul K",ta*an )*on,a 4"ne la Am4onul +"a4olulu"
RQ
entru a '"ne s#at cu /!tr1nele c!eten"" ale r!8/o"n"c"lor uta*3 Oere2te5te s! ca8"
$n m1"n"le lorM )e sune c! 2" Ol% )*atter*an% 4a #" acoloM
J t"u3
J " cre8" c!5" a%e4!rat?
J 9re%3
JAtunc" $l 4om 4e%ea, %ac! sca! %e r"me&%""le care5l 1n%esc3
J t"" care sunt acele r"me&%""?
J Nu3 Tot ce 2t"u este c! sunt oamen" care 4or s!5l r"n%! 2" s!5l 4a%! mur"n%
la st1lul ca8nelor, a2a cum 2"5ar #" %or"t to'" %u2man"" lu" W"nnetou3 )e sune c!
a $m/!tr1n"t 2" c! !ru5" este al/3 La /!tr1ne'e, truul 2" su#letul $2" "er% uterea3
9e mult s5ar /ucura %u2man"" lu", %ac! /!tr1nulu" " se 4a $nt1mla acum, la
/!tr1ne'e, ce nu " s5a $nt1mlat la t"nere'eM +ac! a2 2t" c1n% 2" %e un%e 4"ne, a2
une "scoa%ele s!5l !8easc! " s!5" sun! s! se !8easc!M
J Nu5'" #ace 7r"&" entru el, A2taM Toate 4or/ele e care " le5ar sune
"scoa%ele tale " s5au sus %e&a3
J I5a sus c"ne4a s! #"e cu /!7are %e seam!?
J +aM
J Man"tou #"e l!u%atM Acum ot s!5m" 4!% %e %rum, %ar sta"M Numa" o cl"!M
Oata $2" $n%ret! a2"" sre ru"nele une" case entru a52" lua calul3 Acolo $ncalec!
2" se $n%ret! sre no", entru a5" str1n7e $nc! o %at! m1na 0ulturulu" cel T1n!r3
J R!m1ne'" cu /"neM )! ne 4e%em cu /"neM suse t1n!ra "n%"anc!3 Un%e ne
4om $nt1ln"? $l $ntre/! ao" e ."tt3
-ol/ers nu 2t"a ce s!5" r!sun%!, %ar, $n cele %"n urm!, suse 2o4!"n%(
J l $nso'esc e 0ulturul cel T1n!r3 Un%e 4om mer7e $mreun!? Asta $nc!
nu 2t"u3
O!ta suse r181n%(
J l $nso'e2t" e 0ulturul cel T1n!r? Atunc" sunt l"n"2t"t!3 t"u c! 4a 4o"
re4e%ea3
In%"anca ne r"4" ao" e no", e so'"a mea 2" e m"ne, ne $nt"nse m1na 2"
suse(
J Nu m" s5a sus c"ne sunte'", a2a c! nu5m" este $n7!%u"t s! $ntre/3 R!m1ne'"
cu /"neM
)un1n% acestea, #ata $2" m1n! calul r"ntre ru"nele caselor 2" ao" %"s!ru $n
satele unor tu#"2ur"3
-ol/ers 2" 0ulturul cel T1n!r au r"4"t mult t"m %u! ea, "ar /!tr1nul ."tt
merse u'"n e urmele e", ca r"ns $n mre&ele unu" 4"s3
T1n!rul r!8/o"n"c r!mase t!cut 2" ao" $2" $ntoarse calul %"ntr5o %at!, cu o
smuc"tur!, ca 2" c1n% "5ar #" #ost 7reu s! se %esr"n%! %e "ma7"nea cele" e care
tocma" o cunoscuse3
No", ce"lal'", am %esc!lecat, "ar eu am c!utat s! %eslu2esc urmele celor ce
trecuser! r"n acele locur"3 ntre t"m, Klara a re7!t"t toate cele tre/u"nc"oase
entru a #ace ca#eaua3
RR
M"5am utut %a seama %u! urme c! l1n7! lac se a#laser! aro6"mat"4
atru8ec" %e ersoane3 )e tre8"se $n m"ne s"r"tul omulu" care um/lase mult r"n
0estul )!l/at"c3 M5am $ncruntat #!r! s! 4reau, entru c! m"5am %at seama c! $n
locul acela se a#laser! ma" ales #eme"3 .e 4remur", ar #" #ost %e neconceut ca
n"2te #eme" s! um/le s"n7ure r"n 0estul )!l/at"c, 2" m"5am a%us am"nte cu
%urere $n su#let c! acele 4remur" trecuser!3
Ao" m"5a re4en"t $n m"nte $nt1ln"rea e care tocma" o a4usesem3 In%"anca
A2ta a%ucea cu s"ne ce4a care aar'"nea no"lor 4remur", ea era entru m"ne
$ntruc*"area rase" ro2"", a t"ner"lor care aar'"neau aceste" rase, t"ner" cu care
/!tr1n"" oamen" a" 0estulu" )!l/at"c nu se uteau $m!ca rea lesne3 .entru m"ne
ea era $ns! 2" o "ma7"ne a lu" W"nnetou, care %!"nu"a $n t"m3
n cele %"n urm!, am l!sat %eoarte toate aceste 71n%ur" 2" m"5am 8"s c!
tre/u"a s! tr!"esc $n re8ent, $n re8entul care a4ea s! $nsemne at1t %e mult
entru m"ne3
-ol/ers s5a $ntors 2" ne5a sus c! A2ta o luase sre su% 2" c! toate urmele
%uceau $ntr5acolo3
+ac! Tatella*5)ata* nu m5ar #" c*emat st!ru"tor la Nu77et Ts"l, un%e a4ea s!5
m" 4or/easc! unul %"ntre ce" c"nc" mol"8" a#la'" acolo, am #" orn"t "me%"at e
urmele lu" A2ta, %u! ce am #" trecut e la Am4onul +"a4olulu", cu at1t ma" mult
cu c1t ult"ma '"nt! a c!l!tor"e" noastre era Mount W"nnetou, care se a#la un%e4a
la su% %e locul $n care eram3 A2a, tre/u"a s! a&un7em ma" $nt1" la Am4onul
+"a4olulu" 2", %e acolo, s! orn"m sre su%5est 2" s! ocol"m ora2ul Tr"n"%a% e la
su%3 M" se !rea, %"ntr5o %at!, c! ne 4om etrece t"mul e care $l a4eam la
%"so8"'"e c!l!tor"n% $ncolo 2"5ncoace, urm1n% s! a&un7em c*"ar 1n! la l"m"ta
ter"tor""lor care aar'"neau "n%"en"lor3
J Nu5" a2a c! asta5" o m"nune? ne5a $ntre/at -ol/ers, a2e81n%u5se3 Toate s5
au etrecut ca atunc", 2" e" 2t"u c! 7lon'ul !la nu5m" era *!r!8"t m"eM E" m5au
c!utatM M5au c!utat 1n!5n 8"ua %e ast!8"M +oamne, ce m! ma" /ucurM .entru
m"ne a8" e s!r/!toareM
J -m, morm!" +"c,, %ac!5" s!r/!toare, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!,
%ar ot s! sun c! m"e toat! o4estea asta m" se are neo/"2nu"t!3
J +ar %e ce? $ntre/! ."tt3
J Ma" 2" $ntre/"M Eu n5am ma" omen"t a2a o otr"4"reM )! se $nt1mle
lucrur"le $n acela2" loc 2" $n acela2" #elM E c*"ar ma" mult %ec1t ot eu s! cre%M
.oate c! /unul +"c, -ammer%ull 71n%ea la #el ca m"ne, 2" toate $nt1ml!r"le
care se reetau " se !reau c"u%ate 2" $l uneau e 71n%ur"3 +"c, #u contra8"s %e
0ulturul cel T1n!r(
J :!tr1nul 41n!tor al 0estulu" 7re2e2te, entru c! a"c" nu oate #" 4or/a %e
$n2el!tor"e3 In%"anca este o W"nneta* 2" nu 4a sune n"c"c1n% o m"nc"un! 2" n"c"
m!car nu ar lua arte la 4reun 2"retl"c3
J +ac5o #" W"nnetou, sau W"nneta*, asta n"c" nu ma" contea8!, morm!"
+"c,, ne$ncre8!tor3 Nu las e n"men" s!5m" um/le cu c"oara 4os"t! 2" o s! #"u cu
oc*""5n atru3
RU
Nu numa" entru -ol/ers, %ar 2" entru m"ne $nt1ln"rea cu t1n!ra 2" #rumoasa
"n%"anc! a4ea o $nsemn!tate %eose/"t!3 M! 71n%eam ma" ales la cele %ou! stele
%"n erle3 Aceste stele erau un semn %e recunoa2tere33 0ulturul cel T1n!r nu
susese n"m"c %esre aceste stele, "ar eu m! mul'um"sem s! nu5l $ntre/ n"m"c
%esre ele3 :!nu"am %esre ce era 4or/a3 E6"stau %"#eren'e $ntre tr"/ 2" clan, $n
$n'elesul e care aceste %ou! cu4"nte $l au atunc" c1n% este 4or/a %esre rasa
ro2"e3
+"#eren'a %"ntre aceste %ou! cu4"nte este %e mare "mortan'! entru to'" ace"a
care au stu%"at %"#eren'ele e6"stente $ntre clanur" 2" tr"/ur" %e5a lun7ul e4olu'"e"
"n%"en"lor %"n Amer"ca %e Nor%3 O"e c! cercet!tor"" nu au %escoer"t care sunt
toate %eose/"r"le care e6"st! $ntre clanur" 2" tr"/ur", #"e c! nu s5au ocuat
$n%ea&uns %e ser"os %e acestea3
n %e84oltarea omen"r"", 2" %ec" 2" $n e4olu'"a #"ec!re" rase $n arte, se
$nt1lnesc %ou! ten%"n'e %"st"ncte( ten%"n'a %e searare 2" ten%"n'a %e un"re, sau,
alt#el sus, ten%"n'a sre un"tate 2" ten%"n'a sre lural"tate3 )eararea %uce la
#!r1m"'area raselor, 2", ast#el, o ras! este $m!r'"t! $n ooare, ooarele sunt
$m!r'"te $n oamen" care tr!"esc $n sate 2" ora2e, oamen"" care tr!"esc $n sate 2"
ora2e se $mart $n #am"l"", 2" #am"l""le se $mart $n oamen" care se 71n%esc numa"
la a4utul lor 2" $2" a%uc am"nte #oarte rar c! sunt o !rt"c"c! %"n marea #am"l"e a
lum""3
Un"rea este un roces total ous celu" e care l5am %escr"s ma" sus $nseamn!
un"rea tuturor r"ntr5un s"n7ur 71n% m!re', care5" a%un! la olalt! e to'" oamen""
$ntr5un s"n7ur oor, $ntr5o s"n7ur! #""n'!3
Oamen"" nu 2t"u care %"ntre aceste %ou! c!" este aceea care le5ar utea a%uce
#er"c"rea 2", %"n aceast! cau8!, omen"rea tre/u"e s! 7!seasc! r!sunsul, trec1n%
uneor" r"n cl"e 7rele3
Acest lucru se o/ser4! cel ma" /"ne %ac! a4em $n 4e%ere rasa ro2"e, entru c!
n"c" o alt! ras! nu a trecut r"n at1tea $ncerc!r"3 N"c!"er", n"c" m!car $n Or"entul
$n%e!rtat nu se oate $nt1ln" o ras! at1t %e $m!r'"t!,( at1t %e #!r1m"'at!, ca
aceea a "e"lor ro2""3 O"ecare %"ntre tr"/ur"le ma" mar" sau ma" m"c" ale "n%"en"lor
este m1n%ru %e s"ne $nsu2"3 At1t %e m1n%ru, $nc1t este 7ata s! se st"n7!, $nc1t
este 7ata s! moar!3 Aceast! searare $n tr"/ur" ar #" atras %u! s"ne %"sar"'"a
rase" ro2"", %ac! mar"" 4rac" "n%"en" nu ar #" #!cut tot ce le5a stat $n utere entru a
$m"e%"ca acest lucru, e %ou! c!"( rel"7"oas! 2" soc"al!3
+"n unct %e 4e%ere rel"7"os, e" orn"ser! %e la e6"sten'a Marelu" )"r"t, a
Marelu" 2" :unulu" Man"tou3 9ercet!r"le au %emonstrat 2" 4or ma" %emonstra c!
"n%"anul a%e4!rat a #ost monote"stD3 Monote"smul a a%us $n su#letul "n%"anulu"
#er"c"rea 2" l"n"2tea, 1n! $n momentul $n care s5a r!s1n%"t cre%"n'a $n tot #elul
%e 8e"t!'" 2" 1n! c1n% au a!rut 2" s5au %e84oltat tot #elul %e 7ra"ur" 2" %"alecte,
_____________________________________________________________
D.ersoan! care recunoa2te e6"sten'a une" s"n7ure %"4"n"t!'"3 GN3 tr3H
U<
#enomene care au %us la $m!r'"rea rase" $n tr"/ur" 2" sem"n'""3 Aceast! e4olu'"e a
rase" era rere8entat! #oarte /"ne %e aele casca%e" N"a7ara3 Aceast! casca%!
re#lecta cel ma" /"ne %e8/"narea 2", $n cele %"n urm!, %"sar"'"a rase"3
+"n unct %e 4e%ere soc"al, s5a orn"t %e la #ormarea clanur"lor, r"n care s5a
reu2"t un"rea tr"/ur"lor %e8/"nate3 +es"7ur c! nu tre/u"e s! se orneasc!, $n acest
ca8, %e la $n'elesul e care cu41ntul @clanA $l are $n l"m/a en7le8! sau $n
sco'"an!D3 n ceea ce5" r"4ea e "n%"en", clanur"le erau #ormate orn"n%u5se %e la
"%eea %e a #" %ret, cre%"nc"os, /un 2" c"nst"t3 9el ce %orea s! aar'"n! la un
anume clan al "n%"en"lor tre/u"a s! a"/! t!r"a 2" 4o"n'a %e a #ace numa" #ate
/une, %e a nu sune n"c"o%at! o m"nc"un!, %e a nu #" n"c"o%at! necre%"nc"os sau
ne%ret3 Toate acestea $nsemnau c! omul utea s! #"e mem/ru al unu" clan, c!
4or/a sau str1n7erea %e m1n! a4eau entru el 4aloarea unu" &ur!m1nt3 9el ce
$nc!lca r"nc"""le ce tre/u"au resectate era e6clus %"n clan 2" se sunea %esre
el c! este l"s"t %e onoare3 .entru a e6"sta o %eose/"re $ntre clanur", #"ecare %"ntre
acestea urta numele unu" an"mal, a c!ru" "ma7"ne $" %"st"n7ea e mem/r"" unu"
clan %e ce" a" altu"a3 Ast#el, marea c!eten"e a tr"/ulu" sene,a, )a57a5ye5Eat5*a,
la al c!ru" monument %"n :u##alo #usesem, #!cea arte %"n clanul lu"lor3 E6"sta,
%e asemenea, un clan al 4ultur"lor, al cor/"lor sau al /roa2telor 'estoase3
ntr5un ast#el %e clan utea "ntra or"c"ne, "n%"#erent %e tr"/ul %"n care #!cea
arte3 n clanur" erau acceta'" /!r/a'" sau #eme" care #!ceau arte %"n tr"/ur"
a%4erse3 9*"ar 2" %u2manul %e moarte era ocrot"t 2" a&utat, %ac! se suunea
con%"'""lor e care tre/u"a s! le $n%el"neasc! $n ca%rul clanulu"3 +e e6emlu,
c*"ar %ac! $ntre ,"o4a2" 2" na4a&o %!"nu"a o %u2m!n"e ne$m!cat! care nu utea
#" otol"t! %ec1t r"n moarte 2" r"n s1n7e, $n ca8ul $n care un ,"o4a2 #!cea arte
%"n acela2" clan al c!ru" mem/ru era un na4a&o, %u2m!n"a %"ntre ce" %o"
r!8/o"n"c" era u"tat! entru tot%eauna3
Or"c"ne $2" oate "ma7"na ce rol /ene#"c a4eau aceste clanur"3 +"n !cate,
toate aceste clanur" au $nceut s! se %estrame "me%"at ce $n r1n%ur"le lor au #ost
r"m"te #e'ele al"%e3 Al/"" care au "ntrat $n clanur" 2"5au urm!r"t numa" "nteresele
ersonale, #!r! a '"ne seama %e r"7or"le c!rora ar #" tre/u"t s! se suun!3 .r"n
aceasta, clanur"le au $nceut s!52" "ar%! /unul renume %e care se /ucuraser! 2"
men"rea e care o a4useser! %"n unct %e 4e%ere soc"al3 Numa" 4""torul oate
sune %ac! aceste clanur" 4or re$n4"a3
ntot%eauna clanur"le au urtat %enum"r" %e an"male, 2" n"c"o%at! numele unu"
om3 Eu, cel u'"n, nu au8"sem n"c"o%at! %e un ast#el %e clan care s! oarte
numele une" anum"te ersoane3 Era entru r"ma %at! c1n% a#lam %e e6"sten'a
unu" ast#el %e clan, care urta numele lu" W"nnetouM
Nu era n"c" o $n%o"al! c! era 4or/a %esre un clan3 )emnul %e recunoa2tere
era steaua $n %ou!sre8ece col'ur", e care o urtau 0ulturul cel T1n!r 2" Asta3
9"ne a us /a8ele acestu" clan 2" c1n%? Acest lucru se $nt1mlase, %es"7ur, $n
urm! cu cel u'"n atru an"3 +e atunc" erau *a"nele e care le urta 0ulturul cel
T1n!r3 El #usese r"mul mem/ru al acestu" clan3 Aceast! onoare $" #usese #!cut!
%e c!tre Tatella*5)ata*3 El era, r"n urmare, #on%atorul acestu" clan al lu"
U1
W"nnetou3 :!r/a'"" care #!ceau arte %"n acest clan erau num"'" W"nnetou, "ar
#eme"le mem/re ale acestu"a erau num"te W"nneta*3 9e 'elur" $nalte a4eau
mem/r"" acestu" clan? 9e o/l"7a'""? Nu l5am $ntre/at n"m"c e 0ulturul cel
T1n!r, entru c! seram s! a#lu cur1n% r!sunsur"le la $ntre/!r"le e care m" le
uneam3 9! mem/r"" acestu" clan %oreau acea, se utea resuune 2" %"n #atul
c! A2ta 2" 0ulturul cel T1n!r #!ceau arte %"n %ou! tr"/ur" %"#er"te, $ntre care
%omnea o ur! %e moarte3
(

TA'NA A)(ON*+*' ,'A(O+*+*'

n t"m ce ne /eam ca#eaua, ."tt -ol/ers ne5a sus c! $n seara aceea 4om
a&un7e la +e4"lZs .ul"t 2" ne5a ru7at s!5" l!s!m un r!7a8 %e o or!, t"m $n care
4o"a s! re4a%! $mre&ur"m"le laculu" Kanu/"3 Nu a4eam n"m"c $motr"4a %or"n'e"
lu", numa" c! ."tt a re4en"t $n ma" u'"n %e o or! $n locul un%e oos"sem3
J Eu a2 8"ce s! orn"m, %ac! nu 4! e cu su!rareM +ac! ma" stau r"n
locur"le astea, $n su#letul meu se 4a str1n7e ma" mult! am!r!c"une %ec1t /ucur"e,
2" asta nu5m" tre/u"e la /!tr1ne'"le meleM
Omul a4ea %retate3 Lacul Kanu/" era #rumos ca 2" lacul cu acela2" nume %"n
Massac*ussetts, numa" c!, entru no", aele lu" nu erau r"le& %e /ucur"e, c" %e
tr"ste'e3 Am re#erat s! !str!m acest lac $n am"nt"re, ca e un loc $n care am
#!cut un scurt oas, entru a leca ao" ma" %earte3
Am orn"t c!lare r"n 4alea lu" R"o Kran%eD 2" am urmat ao" un #"r %e a!
l"me%e recum cr"stalul, care a4ea s! ne c!l!u8easc! sre '"nta noastr!3
O %at! cu 4en"rea no'"" am a&uns $n aro"erea Am4onulu" +"a4olulu" 2",
entru c! se $ntunecase, am rous s! nu ne aro"em %e locul care urta acest
nume stran"u 2" $n#r"co2!tor, entru c! #useser!m re4en"'" c! acolo s5ar #" utut
s! ne 1n%easc! r"me&%"a3 Ar #" #ost, a2a%ar, ma" /"ne s! #acem un oas, ma"
ales c!, %"n cau8a $ntuner"culu", nu ne uteam %a seama un%e se a#l! e4entual""
%u2man"3
Well, suse -ammer%ull, care a4ea c*e# %e 4or/!, $n t"m ce ."tt se
_____________________________________________________________
DAutorul se re#er! la #lu4"ul R"o Kran%e %el Norte G; RQ< ,mH, care se a#l! $n
Amer"ca %e nor%, "84or!2te %"n Mun'"" )t1nco2" G)tatul 9olora%oH 2" se 4ars! $n
Kol#ul Me6"c G N3 tr3H
U;
cu#un%! $n mu'en"a5" o/"2nu"t!, am s! 4! %uc $ntr5o ascun8!toare e care n"c" un
r!8/o"n"c ro2u n5o s5o 7!seasc!, c*"ar %ac! are oc*" a7er"3 Eu am 7!s"t
ascun8!toarea asta r"ntr5o $nt1mlare 2" cre% c!, $n a#ar! %e m"ne 2" %e ."tt, nu
ma" 2t"e n"men" %e e6"sten'a e"3
J 9re% c! e6a7ere8", suse ."tt3
J :a nu e6a7ere8 %elocM r!sunse +"c, 2" cont"nu!, cre81n% c! se cu4"ne s!
ne %ea unele e6l"ca'""( Ma" #acem c1'"4a a2", a&un7em la un r1ule' care are c!
$2" are "84orul $ntr5un "a8 l"n"2t"t 2" ascuns3 Ia8ul nu5" mare 2" e $ncon&urat %e
st1nc" $nalte3 )t1nc"le astea n5au n"c" cea ma" m"c! cr!!tur!, cel u'"n a2a " se
are cu"4a care nu cunoa2te locur"le, %ar tre/u"e numa" s! trec" %e artea cealalt!
a "a8ulu" ca s! 4e8" c! $n st1nc! e o 7aur!, r"n care, %ac! !trun8", a&un7" la
a%e4!ratul "84or al r1ule'ulu", entru c! tre/u"e s! 2t"'" c! acest r1u m"c nu
orne2te %"n "a8, c" c*"ar %"n "n"ma st1nc"lor, a%"c! %"n locul $n care ne 4om
etrece noatea3
J 9r!!tura %"n st1nc! e %estul %e lar7! entru a utea trece r"n ea cu tot cu
/a7a&e? am $ntre/at eu3
J +a, numa" c! tre/u"e s! unem /e'ele %e cort e lun7, 2" nu e lat3
J 91t %e a%1nc! e aa?
J Aa are o a%1nc"me %e ma" u'"n %e5un metru3
J A%"c!, 4re" s! su" c! at1t era %e a%1nc! aa c1n% a" #ost %umneata ult"ma
oar! a"c"3
J -mM 9re%e'" cum4a c! aa a %e4en"t ma" a%1nc! $ntre t"m? A2a ce4a n5
am ma" au8"t $n toat! 4"a'a mea3 Aele st!t!toare o/"2nu"esc s! sece, nu s!
%e4"n! ma" a%1nc"3 +ar, "a sta"M Ne a#l!m c*"ar l1n7! r1ule'3 O s! orn"m %e5a
lun7ul lu" 2" o s! a&un7em $ntre st1nc"3 -a", a&ut!5m!, ."tt -ol/ers, 4ulo" /!tr1nM
I5am a&utat e ce" %o" s! a2e8e alt#el /e'ele %e cort 2" ao" l5am l!sat e +"c, s! o
"a $na"nte3
Ma" a4eam %estul! lum"n! ca s! utem 4e%ea $ncotro c!l!r"m3 Am a&uns, $n
cele %"n urm!, la "a8ul care era cu#un%at $n $ntuner"c ca o ta"n! %e ne!truns3 Am
trecut %e artea cealalt! a acestu"a 2" am a&uns, $ntr5a%e4!r, la o 7aur! s!at! $n
st1nc!3 Aceast! 7aur! era acoer"t! %e 4er%ea'!3 Ne5am cont"nuat %rumul,
urm1n% cursul m"culu" r1u 2" am a&uns $n locul $n care acesta $2" a4ea "84orul3
A"c" se 4e%ea o alt! 7aur! $n "atr!, mare 2" rotun%aM Eram $ncon&ura'" %e st1nc"
#oarte $nalte3
J E", !sta5" loculM suse +"c,3 N5a4em %ec1t s! r!m1nem a"c" 2"5o sut! %e
an", c! tot n5o s! ne %ea n"men" %e urm!M
J Locul !sta5" ume%? am $ntre/at eu3
J +ac!5" ume%, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!3 n a#ar! %e asta, suntem $n
l"n! 4ar!, 2", 1n! trece 4ara, ma" sunt c1te4a s!t!m1n" /une3 Or"cum, e
t"mul 4er"" nu "c! stro %e loa"eM
J .ere'"" !2t"a %e st1nc! ot #" escala%a'"?
J Nu 2t"u3 N5am $ncercat n"c"o%at!, #""n%c! n"c"o%at! nu m5a $m/ol%"t "n"ma
s! m! ca'!r e st1nc"3
UI
J " %e sus oate s! ne 4a%! c"ne4a?
J 9a s! ne 4a%!, ar tre/u" s! se ca'ere ma" $nt1" e st1nc", orn"n% %e5a"c"3
J M5am l"n"2t"t3 -a"%e'" s! #acem ma" $nt1" #ocul 2" ao" s! unem cortul3
W"s 2" #!cutM $ntr5o &um!tate %e or!, #ocul era ar"ns 2" cortul era 7ata3 Nu am
le7at ca"" 2" as"n"", entru ca ace2t"a s! se oat! m"2ca $n 4o"e3 Ma" $nt1",
atrue%ele au /!ut a! 2" ao" s5au t!4!l"t r"n mu2c*", semn c! erau s!n!toase3
An"malele a4eau cu ce s! se *r!neasc!, entru c! $n locul acela se 7!sea
4er%ea'! %"n /el2u73 .uteam s! r!m1nem acolo ma" multe 8"le, #!r! a ne #ace
7r"&" c! as"n"" 2" ca"" n5a4eau ce m1nca3 .atrue%ele a4eau "ns! ma" mult ne4o"e
%e o%"*n! %ec1t %e *ran!, entru c! %rumul %e la lacul Kanu/" 1n! la
ascun8!toarea %"ntre st1nc" #usese lun7 2" "sto4"tor3 " no" eram o/os"'"3 Am
m1ncat ree%e 2" ne5am culcat3 +e %ata asta am a%orm"t "me%"at 2" nu ne5am ma"
#r!m1ntat, a2a cum #!cusem cu o noate $na"nte3 Tre/u"e s! recunosc cu ru2"ne
c! am %orm"t /u2tean 2" c! m5am l!sat $n 4o"a somnulu", 1n! c1n% m5a tre8"t
+"c, -ammer%ull, sun1n%u5m"(
J +oamna :urton s5a sculat %e&a 2"333 au8"'"? Mac"n! ca#eaua $n cort ca s! nu
4! tre8easc!3
J A2a c! m5a" tre8"t ca nu cum4a s!5m" "er% /unul renume?
J Renume, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar cum o s! %oarm! Ol%
)*atter*an%, %u! ce so'"a lu" s5a tre8"t? Asta nu rea mer7eM
Acum am $nceut s! a%m"r $n 4o"e locul $n care ne a#lam3 Totul era #oarte
#rumos 2" nu se 4e%ea e n"c!"er" 4reo urm! care s! #" tr!%at trecerea omulu" r"n
locur"le acelea3 .r"ntre st1nc" se r"%"cau coac" #oarte $nal'" 2" #oarte /!tr1n",
41rsta lor #""n% %e c1te4a sute %e an"3 Ace2t" coac" %!%eau os"/"l"tatea
escala%!r"" st1nc"lor 2" erau un a&utor entru cel ce s5ar #" $ncumetat s5o #ac!3
0ulturul cel T1n!r m1ncase $n 7ra/! 2" $ncerca acum s! a&un7! e creasta
st1nc"lor3 T1n!rulu" r!8/o"n"c "5a #ost #oarte u2or s! a&un7! $n 41r# 2", %u! ce a
r"4"t $n &ur, a str"7at(
Uff! Uff! Oc*"" me" 4!% o m"nuneM
J Ma" $ncetM am str"7at eu3 )e oate s! ma" #"e 2" al'" oamen" e5a"c"M
J A"c" un%e m! a#lu eu nu ma" este n"men", a r!suns r!8/o"n"cul3 n &urul
meu nu e %ec1t aerM
J A" a&uns at1t %e sus? 9e se 4e%e %e acolo?
J +e4"lZs .ul"tM
J Am4onul +"a4olulu"? A%e4!rat?
J +a3
J Nu se oate, suse +"c, -ammer%ull3
J +e ce nu se oate? l5am $ntre/at eu3
J O""n%c! 2t"u rea /"ne c! nu se oate3 +rumul sre Am4onul +"a4olulu" e
sre st1n7a, no" am aucat5o sre %reata3 n a#ar! %e asta, Am4onul +"a4olulu"
e $mre&mu"t %"n toate !r'"le %e st1nc", e care n"men" nu s5ar utea c!'!ra
entru a a&un7e5n 41r#3 9um oate s! 4a%! "n%"anul Am4onul +"a4olulu"?
J .oate c! %rumul sre +e4"lZs .ul"t este $ntortoc*eat 2" oate c! te5a"
U=
$n2elat3
J +ac!5" $ntortoc*eat, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar n"c" un om, n"c"
un an"mal 2" n"c" un %rum nu oate s! #"e at1t %e $ntortoc*eat, $nc1t s! m! $n2ele3
L5am $ntre/at $nc! o %at! e t1n!rul r!8/o"n"c %ac! e s"7ur c! ceea ce 4e%e
este Am4onul +"a4olulu", 2" entru c! m"5a r!suns c! n5are n"c" o $n%o"al!, am
r"ns s! o "au e urmele lu", entru a a&un7e e creast!3 La u'"n t"m %u!
aceea, e6emlul meu #u urmat %e Klara, $ns! ce" %o" 41n!tor" au re#erat s!
r!m1n! $n ascun8!toare3
J N"c"o%at! n5am #ost 4reo car! nea7r!, a sus +"c,, "ar acum, la /!tr1ne'e,
e rea t1r8"u s! m! ma" sc*"m/3 +rumul %ret, un cal /un 2" o 2a /un!, astea5s
lucrur"le care5m" lac3 Urca'" c1t %e sus 4re'", eu r!m1n a"c"M
91n% am a&uns sus, $n #a'a oc*"lor no2tr" s5a a2ternut o "ma7"ne %e 4"s3
Ro7 c"t"tor"" s!52" $nc*"u"e un acoer"2 nete%, care este alc!tu"t %"n /locur"
mar" %e "atr! 2" care este $n'esat cu tu#"2ur" %ese, ast#el c! cel ce a&un7ea sus nu
utea #" 4!8ut %e &os3 +ac! cel ce era sus, e acest a2a5num"t acoer"2, s" se
aro"a %e mar7"nea acestu"a, utea 4e%ea c! st1nc"le e care se sr"&"nea
@acoer"2ulA erau aroae 4ert"cale3
.e un ast#el %e @acoer"2A nete% ne a#lam no" acum, "ar la "c"oarele noastre
se $nt"n%ea c!l%area lar7! a une" 4!"3
M"5am "ma7"nat mereu c! Am4onul +"a4olulu" era o st1nc! s"n7urat"c! 2"
acum 4e%eam c! 4alea e care o a4eam $n #a'a oc*"lor a4ea #orma une" el"se,
a%"c! era o4al!3 Aceast! el"s! a4ea %ou! @#ocareA, cum s5ar sune $n termen"
7eometr"c", "ar aceste @#ocareA erau %ou! st1nc" care se $n!l'au s"n7urat"ce,
orn"n% arc! %"n "n"ma 4!""3
Aceast! 4ale a4ea #orma unu" ou 2" era at1t %e s"metr"c!, $nc1t am cre8ut ma"
$nt1" c! nu natura, c" m1na omulu" #!cuse totul3 M5am 71n%"t c! natura re7!t"se
ca%rul, e care m1na omulu" $l turnase ao" $n #orme er#ecte3 +ac! a2a s5au
$nt1mlat lucrur"le, $nseamn! c! totul s5a etrecut cu #oarte mult! 4reme $n
urm!, entru c! roc"le $2" ma" "er%user! %"n er#ec'"une3 .e alocur" se 4e%eau
cr!!tur", a%1nc"tur", col'ur", s!rtur"3 La toate aceste %e#orm!r" contr"/u"ser! 2"
coac"", tu#"2ur"le, lantele %e tot #elul, "ar/a 2" mu2c*"ul3
Oun%ul 4!"" era acoer"t %e 4er%ea'!3 K1n%"n%u5m! la acest co4or 4er%e m"5
am %at seama %e un lucru c"u%at( aceast! 4ale era toat! numa" st1nc", a%"c!
numa" roc! stear!, 2", totu2", e #un%ul 4!"" crescuser! coac" $nal'"3 Ace2t"
coac" nu ma" a4eau $ns! coroane3 9oroanele se uscaser! cu totul, $n %ecursul
t"mulu"3 Era, %ec", os"/"l ca !m1ntul e care se %e84oltaser! ace2t" coac" s!
#" #ost a%us %e m1na omulu"3 Ma" t1r8"u, c1n% a4eam s! co/or $n aceasta 4ale,
a4eam s!5m" %au seama c! e #un%ul 4!"" e6"sta, $ntr5a%e4!r, un strat su/'"re %e
!m1nt, acoer"t %e l!c" %"n "atr!3 9oac"" 2" tu#"2ur"le se *r!neau %"n acest
strat su/'"re %e !m1nt3 .e #un%ul 4!"" nu e6"stau $ns! n"c" un #el %e #lor", entru
c! acestea a4eau r!%!c"n" rea #"ra4e entru a utea sura4"e'u" 2" entru a se
utea %e84olta3 A2a se e6l"ca 2" #atul c! ce" ma" mul'" coac" nu ma" a4eau
coroane3
UN
.r"ma $ntre/are e care m"5am us5o nu numa" eu, c" 2"5ar #" us5o or"ce
ersoan! care ar #" e6am"nat atent aceast! 4ale, era( +e ce #usese acoer"t stratul
%e !m1nt cu l!c" %"n "atr!?
Alt! c"u%!'en"e a aceste" 4!" era aceea c! aro6"mat"4 o tre"me %"n 4e7eta'"a
e" nu era at"ns! %e m1na omulu"3 Nu acela2" lucru se utea sune $ns! %e restul
%e %ou! tre"m", /a ma" mult, se are c! omul "nter4en"se %estul %e %es a"c"3 Ma"
era ao" ce4a neo/"2nu"t( a4eam "mres"a c! era c*"ar "nter8"s s! te aro"" %e
acea m"c! arte %e 4e7eta'"e %eas! %e care omul nu se at"nsese n"c"o%at!3 9ele
%ou! sura#e'e, a%"c! cele %ou! #elur" %e 4e7eta'"e !reau a #" %el"m"tate str"ct
O a %oua $ntre/are care m! #r!m1nta era( +e ce aceast! %el"m"tare str"ct! a
4e7eta'"e"?
A2a cum am ma" sus, %ou! st1nc" se $n!l'au s"n7urat"ce, orn"n% arc! %"n
"n"ma 4!"", aceste %ou! st1nc" rere8entau entru m"ne un mare semn %e
$ntre/are3 )e are c!, %emult, omul 4o"se s! umle cu a! $ntrea7a 4ale3 Ast#el s5
ar #" #ormat un lac, %"n care ar #" "e2"t cele %ou! st1nc" care ar #" ar!tat ca n"2te
"nsule3 +e5a lun7ul secolelor, ro/a/"l c! aa s5a scurs $ncet, $ncet, "ar o7l"n%a
%e a! a #ost %"n ce $n ce ma" &oas! 2", $n cele %"n urm!, aele au l!sat $n urma lor
numa" !m1ntul 7ol3
Toate aceste resuuner" m! #!ceau s! cre% c! oamen"" #useser! re8en'" $n
aceast! 4ale3 9re%eam, %e asemenea, c! "n%"en"" %"n 4ec*"me #!cuser! mult ma"
multe %ec1t erau $n stare s! #ac! "n%"en"" %e acum3
Ma" era ce4a care $m" %!%ea %e 71n%"t, 2" anume cele %ou! "nsule3 Le5am
num"t "nsule, entru a !stra termenul e care l5am #olos"t 2" 1n! acum3 Ele
erau a2e8ate s"metr"c $n er"metrul 4!""3 Aceasta m! %ucea cu 71n%ul la #atul c!
omul a &ucat un rol %eose/"t %e "mortant $n ceea ce r"4e2te aceast! 4ale3 9ele
%ou! "nsule erau a2e8ate ast#el $n urma unor calcule3 .e %e alt! arte, toate
acestea !reau a #" "mos"/"le, entru c! nu $n'ele7eam ce sco ar #" a4ut3 M!
71n%eam la toate acele calcule astronom"ce e care le #!cuser! 4ec*"" e7"ten",
ele #""n%u5le %e #olos la constru"rea "ram"%elor, m! 71n%eam, %e asemenea, la
calculele e care le5au #!cut ant"c"" entru a utea $n!l'a toate monumentele %"n
4ec*"me3 Eu nu sunt n"c" ar*"tect, n"c" constructor 2" n"c" om %e 2t""n'!, 2" %e
aceea nu m! uteam a4entura $n resuuner" 2" cercet!r" $n le7!tur! cu
monumentele ant"c*"t!'""3
"rul 71n%ur"lor m"5a #ost $ntrerut %e +", -ammer%ull, care m5a $ntre/at
care5" trea/a e la no" e sus3
91n% "5am sus c! resuuneam c!5n #a'a noastr! se arat! 4alea Am4onulu"
+"a4olulu", omule'ul s5ar"%"cat $n "c"oare 2" a $nceut, $ncet5$ncet, s! se ca'ere
e st1nc!3 A trecut %estul! 4reme, 1n! c1n% +"c, a a&uns $n locul $n care ne
a#lam no"3
J A2aM Iat!5m!M Am a&uns, suse el, 4reau s! 2t"u 2" eu ce rost"e333 Omul s5a
$ntrerut 2" a r!mas cu 7ura c!scat!3
J +esre ce rost"e 4or/e2t"? l5am $ntre/at eu3
J .rost"a care, care333 e to'" %rac""M 9e5m" 4!% oc*""?
UP
J 9e 8"c"? E Am4onul +"a4olulu", sau nu?
J El eM 0a", +"c, -ammer%ull, a" m"nte c1t o oa"eM " s! '" se $nt1mle asta
tocma" acum, la /!tr1ne'eM A2a ce4a " se oate $nt1mla or"c1n% unu" 7reen*orn
%ar nu unu" om $m/!tr1n"t $n 0est, a2a cum sunt eu3 +ac! a#l! c"ne4a ce m" s5a
$nt1mlat, sunt "er%ut e 4ec", ce 8"c", ."tt -ol333 ?
+"c, 2"5a $ntrerut 4or/a, entru c! 2"5a %at seama c! cel c!ru"a " se a%resa nu
era l1n7! el3 Eu $n'ele7eam #oarte /"ne %e ce se lua s"n7ur $n r1s Era 4or/a a"c"
%e e6er"en'a e care o a4ea 2" %e an"" $n%elun7a'" e care $" etrecuse $n 0estul
)!l/at"c, era 4or/a %esre renumele lu"3 +"n #er"c"re, nu era n"men" r"n
aro"ere care s! #" sus $n 7ura mare ce !'"se /!tr1nul +"c, -ammer%ull, "ar
eu l5am as"7urat, %e ma" multe or", c! nu 4o" sune n"c"o%at!, n"m!nu", n"m"c
%esre toate cele $nt1mlate, 2" omul s5a ma" l"n"2t"t $ntruc1t4a3
.entru +"c, nu ma" era n"c" o $n%o"al!( $n #a'a noastr! se 7!sea Am4onul
+"a4olulu"3 .e m"ne, $ns!, #atul c! /!tr1nul +"c, se $n2elase m! nel"n"2tea 2" %e
aceea m5am a%resat 0ulturulu" cel T1n!r, care re#erase sa !stre8e t!cerea %e
c1n% a&unsesem sus(
J 0ulturul cel T1n!r ne5a c!l!u8"t /"ne, l5am l!u%at eu3 0reau s! 2t"u care
%"ntre locur"le e care le 4e%em acum este %enum"t Am4onul +"a4olulu"?
J )t1nca aceea3
)un1n% aceasta, "n%"anul ar!t! sre artea 4est"c! a 4!"", $n care se 7!sea
st1nca ma" u'"n $nalt!3
J " st1nca ce se a#l! c*"ar a"c", $n #a'a noastr!?
J Asta este )t1nca T!cer""3 Tre/u"e s! 2t"" c! oamen"" ro2"" numesc Am4onul
+"a4olulu" @Man"tou5ottoEun7AD3 A"c" Marele )"r"t ascult! ce sune %"a4olul
2"5l /lestem!3
Tot ce m"5a sus r!8/o"n"cul m5a #!cut s! #"u ma" atent 2" "5am sus(
J 9eea ce 4!% oc*"" me" $m" %! mult %e 71n%"t3 Iat!, $n artea %"nsre r!s!r"t
a 4!"" totul este l!sat s! creasc! $n 4o"e, "ar $n artea %"nsre aus coac"" sunt
rar", 2" m" se are c! un"" %"ntre e" au #ost %o/or1'" entru a #" u2" e #oc3
J +a, asta se $nt1ml! atunc" c1n% oamen"" ro2"" se a%un! la s#at3
J La s#at? :"ne, %ar a"c" nu se 41nea8!?
J Nu3 Locul !sta este s#1nt entru omul ro2u3 A"c" r!8/o"n"c"" nu se a%un!
%ec1t atunc" c1n% tre/u"e s! '"n! s#at %e seam!, atunc" c1n% la s#at se $nt1lnesc
c!eten""le ma" multor tr"/ur"3 A"c" nu se sun n"c"o%at! 4or/e5n 41nt3
J 9um? 9*"ar a2a?
J +a, m! as"7ur! t1n!rul r!8/o"n"c3 Eu 2t"u asta /"ne3 Mereu c1n% a"c" se
a%un! la s#at r!8/o"n"c"" ro2"", or"c1t %e mul'" ar #" e", n"c" unul nu $n%r!8ne2te s!
calce $n artea %e r!s!r"t a 4!"" sau s! se aro"e %e )t1nca T!cer""3 )e sune c!
acolo s!l!2lu"e2te )"r"tul cel R!u, %"a4olul3 +e aceea, artea %"nsre aus a 4!""
se nume2te Am4onul +"a4olulu"3

______________________________________________________________
DUrec*ea lu" Man"tou3 GN3 tr3H
UQ
J +esre Am4onul +"a4olulu" se sun tot #elul %e lucrur", tot #elul %e
o4e2t" %e %emult3 9re8" cele ce se sun %esre locul acesta?
J 9re% $n s1m/urele %e a%e4!r al o4e2t"lor3
J t"" care este acest s1m/ure %e a%e4!r?
J Nu, %ar tra7 n!%e&%e s! a#lu asta %e la Tatella*5)ata*3 El este acela care
m"5a sus toate c1te le 2t"u %esre 4alea asta3
J " el a 4or/"t %esre am4on 2" %esre urec*e, ca 2" cum ar #" 4or/a %e unul
2" acela2" lucru? K1n%e2te5te c! am4onul este un loc %e un%e 4or/e2t" entru a te
#ace au8"t, "ar urec*ea este aceea care te a&ut! s! au8"3 Nu cre8" c! e6"st! o
oarecare %eose/"re $ntre aceste %ou! lucrur"?
J Nu, m"5a r!suns cu *ot!r1re 0ulturul cel T1n!r3 Eu nu m5am 71n%"t la
toate aceste lucrur", a2a cum s5a 71n%"t %omnul :urton3 Eu resect tra%"'"a, a2a
cum o resecta 2" tat!l meu, #!r! a m! 71n%" %ac! e %ret sau a%e4!rat tot ce se
sune3
J 0ulturul cel T1n!r nu 4a une "c"orul $n acest loc s#1nt?
J +omnul :urton 4rea s! se %uc! acolo?
J +a, eu m! 4o" %uce3
J Atunc" $l 4o" $nso'" e %omnul :urton3 Am tr!"t atru an" r"ntre #e'ele
al"%e 2" am $n4!'at s! %eose/esc $n'elesul unu" lucru %e lucrul $n s"ne3 .entru
m"ne este "mortant $n'elesul3 n#!'"2area lucrur"lor nu este "mortant! entru
m"ne, %ar sunt atent la ea 2" nu caut s5o sc*"m/ %ec1t atunc" c1n% cre% c! a%uce
cu s"ne r!ul3
M"5am %at seama c! acest t1n!r r!8/o"n"c 4or/ea aroae ca un al/ cult"4at
2", %"n cau8a aceasta, am $nceut s!5l resect %"n ce $n ce ma" mult3 +"c,
-ammer%ull, care t!cuse 1n! atunc", $ntre/! %"ntr5o %at!(
J M5am $n2elat eu, sau a'" sus c! 4re'" s! co/or1'" $n 4ale?
J )"7ur c! 4rem s! co/or1m $n 4ale3 +oar tre/u"a s! a&un7em la Am4onul
+"a4olulu"M am r!suns eu3
J " c1n% 4re'" s! co/or1'"?
J Acum, "me%"atM
J )! $n2eue8 ca""M
J Nu tre/u"e, mer7em e &os3
J O*oM 9re%e'" %umnea4oastr! c! +"c, -ammer%ull $2" toce2te "n7elele,
atunc" c1n% are un cal sau un as"n?
J Nu cre% a2a ce4a, %ar n"c" n5a sus n"men" c! o s! mer7" e &os, entru c!
4e" r!m1ne a"c", $mreun! cu ."tt3
J )! r!m1n a"c", $mreun! cu ."tt? a $ntre/at +"c,, u"m"t3
J +a3
J Oare nu mer"t!m s! 4en"m 2" no" cu %umnea4oastr!?
J Nu sune rost""M $m" sunte'" %e ma" mult #olos a"c" sus, %ec1t &os, "n 4ale3
t"m c! 4or 4en" n"2te %u2man" %e5a" no2tr", %ar nu 2t"m c1n% 4or 4en"3 E" ot
sos" $n or"ce cl"!, oate c*"ar atunc" c1n% ne a#l!m $n 4ale 2" nu5" 4e%em 4en"n%3
n a#ar! %e asta, nu 4reau s! lec!m c!lare, entru c! urmele #!cute %e cal sunt
UR
ma" u2or %e 4!8ut %ec1t urmele l!sate %e om, 2" ao", %ac! lec!m c!lare, cel ce
ne 1n%e2te ne oate 4e%ea ma" lesne3
J A*M Am 7*"c"t, m5a $ntrerut +"c,3
J 9e5a" 7*"c"t?
J 0om sta %e stra&! a"c", sus, 2" 4om #" aten'" la tot ce se $nt1ml!, nu5" a2a?
J 9*"ar a2aM
J Atunc" se sc*"m/! trea/aM )une'"5m" ce ar tre/u" s! #acem3
J N"m"c ma" s"mlu3 t"m %e un%e 4or 4en" r!8/o"n"c"" uta* 2" s"ouc2""3
)"ouc2"" 4or 4en" %"nsre nor%, "ar r!8/o"n"c"" uta*, %"nsre aus, %ar e" nu ot
a&un7e a"c" %"n %"rec'"a %"n care5am 4en"t no", c" tocma" %"n artea ous!3
Aceast! arte 4a #" c*"ar su/ oc*"" 4o2tr", 2" $" 4e'" 4e%ea e r!8/o"n"c"" ro2"" cu
mult $na"nte ca e" s! #" a&uns a"c"3 +ac! $" 4e%e'" c! 4"n, ne %a'" %e 2t"re3
J 9um?
J 0e'" #lu"era o %at! lun7 2" ascu'"t3 )! mer7em3
La $n%emnul meu, 0ulturul cel T1n!r m5a urmat3 Am co/or1t $mreun! 2" am
a&uns $n locul $n care ne a2e8asem ta/!ra3 A"c" "5am sus lu" -ol/ers ce a4eam
%e 71n% 2" m"5am luat cara/"na -enry3
J 0re" s! tra7" cu u2ca? m5a $ntre/at Klara3
J .oate se "4e2te r"le&ul s! 41ne8 ce4a3 " 0ulturul cel T1n!r $2" 4a lua
u2ca3
)o'"a mea "5a #!cut "n%"anulu" un semn cu m1na3 t"am ce 4o"a s! $nsemne
7estul e"3 Eram ulu"t %e #elul $n care t1n!rul r!8/o"n"c r"4ea arma e care o
luasem $n m1n!3
Uff! e6clam! el3 Asta5" u2ca aceea 4est"t!M Am 4o"e s5o r"4esc 2" eu?
J Ia5oM
0ulturul cel T1n!r lu! cara/"na, #!r! a $n%r!8n" $ns! s5o cercete8e ma"
$n%earoae3
Aceast! cara/"n!, cu care tr!sesem e 4remea c1n% W"nnetou ma" era $n
4"a'!, " se !rea aa2ulu" un o/"ect s#1nt3
J O u2c! cum nu5" altaM e6clam! r!8/o"n"cul, $nao"n%u5m" arma3
J Nu5" s"n7ura u2c! %e #elul !sta3 Un"" au r1s %e m"ne c1n% le5am sus c!
ot tra7e cu ea %ou!8ec" 2" c"nc" %e #ocur"3 Au e6"stat c*"ar oamen" cu mult!
m"nte care, %"n cau8a aceste" u2t", au cre8ut c! sunt un m"nc"nos, cu toate c! nu
se r"ceeau c1tu2" %e u'"n la armele %e #oc3 Tre/u"e s!5'" sun c! e6"st! u2t"
c*"ar ma" /une %ec1t asta3 n Ital"a, ma"orul 9e"5R"7ott" a "n4entat o u2c! cu
%ou!8ec" 2" c"nc" %e #ocur", care este #olos"t! $n armata "tal"an!, "ar m"n"strulu"
en7le8 %e r!8/o", un "n4entator sco'"an "5a o#er"t o u2c! cu %ou!8ec" 2" ot %e
#ocur", cu care se oate tra7e la o %"stan'! %e I 1<< %e metr"3 Tre/u"e s! ma" 2t""
c! u2ca asta este la #el %e 4aloroas! ca 2" u2ca cu '"nte %e ar7"nt care a #ost a
lu" W"nnetou3
J .u2ca cu '"nte %e ar7"nt? a $ntre/at "n%"anul3 O ma" a4e'"?
J +es"7ur3
J .ute'" s!5m" sune'" c1te ce4a %esre aceast! u2c!?
UU
J Ma" t1r8"u3 Acum tre/u"e s! ne #olos"m %e #"ecare cl"! entru a cerceta
Am4onul +"a4olulu"3 91n% 4or #" 4en"t %u2man"" no2tr", nu 4om ma" a4ea t"m
s5o #acem3 )! nu ma" "er%em t"mulM
Am #ost $ntrerut %e un *o*ot %e r1s 2" m"5am %at seama c! ."tt -ol/ers era
cel care r1%ea3 Omul s5a aro"at %e no" 2" ne5a sus(
J A*aM No" tre/u"e s! r!m1nem a"c", %ar %umnea4oastr! tre/u"e s! leca'"
c!lareM In a#ar! %e asta o s! a4e'" ne4o"e mare, mare %e m"neM
K1n%"n%u5m! la cele ce5m" susese ."tt, m"5am %at seama c! a4ea %retate3
J O s! lec!m c!lare? a $ntre/at Klara3 O s! lec!m c!lare 2" o s! a4em
ne4o"e %e a&utorul %umnea4oastr!? Nu 4! su!ra'", %ar cre% c! 4om mer7e e
&os3
J O s! leca'" c!lareM Tre/u"e s!5m" %a'" 2" m"e ascultare, m!car o %at!, c*"ar
%ac! 4re'" sau nu, sau oate %or"'" ca %omnul :urton s!52" u%e "c"oarele 2" s!
r!ceasc! sau s! !'easc! +umne8eu ma" 2t"e ce3 9a s! nu ma" 4or/"m c! o s!5l
auce 2" str!nutulM
-ol/ers a4ea %retate3 )"7ur c! un /!r/at o/"2nu"t cu r"7or"le 0estulu"
)!l/at"c nu o s! se $ntre/e ne$ncetat %ac! se u%!, sau nu, %ar o s! #ac! tot ce5"
st!5n utere entru a se #er" %e ume8eal!3 .entru a a&un7e acolo un%e 4o"am,
tre/u"a s! trecem r"n "a8, a%"c! r"n a!3 Am luat5o %e5a lun7ul 1r1"a2ulu",
1n! c1n% am a&uns $n locul r"n care trecusem cu o 8" $na"nte3 .e m!sur! ce
$na"ntam sre Am4onul +"a4olulu", aa %e4enea %"n ce $n ce ma" a%1nc!3
+rumul nostru era $ntortoc*eat, 2" ne5am %at seama c! nu a4eam cum s!
a&un7em %e5a %retul la Am4onul +"a4olulu"3 Tre/u"a s! #acem un ocol3 +"n
cau8a acestu" ocol sem"c"rcular, +"c, -ammer%ull se $n2elase atunc" c1n%
susese c! era "mos"/"l ca st1nca 4!8ut! %e 0ulturul cel T1n!r s! #"e Am4onul
+"a4olulu"3
.e m!sur! ce co/oram, !rea c! st1nca #usese t!"at! cu un #er!str!u ur"a23 )e
4e%ea 2" 7aura aroae 4ert"cal! r"n care aa se scursese, cro"n%u52" %rum
r"ntre roc"3 Toate acestea %o4e%eau c! la #ormarea acestu" e"sa& contr"/u"ser!,
$n e7al! m!sur!, natura 2" omul3 )e 4e%ea, %e asemenea, c! a"c" e6"stase c1n%4a
un lac, ce secase $n t"m, e m!sur! ce aa se scursese3 n aceast! 4ale ma"
e6"sta a!, %eoarece un r1u trecea r"n c!l%area e", %ar acest r1u nu a utut
str!un7e l!c"le %"n "atr!, entru a se utea scur7e $n !m1nt3 R1ul $2" #ormase
$ns! o matc! alc!tu"t! %"n "etr"23 Urm1n% cursul lu", am a&uns $n artea 4!"" $n
care 4e7eta'"a era a/un%ent!3 Nu ne5am or"t $ns! a"c", entru c! era %e a2tetat
ca "n%"en"" s! se a%une tocma" $n artea ous!, a%"c! e latura %"nsre aus,
acolo un%e 4e7eta'"a era rar!3
A&un2" a"c", am o/ser4at c! l!c"le %"n "atr! se 4e%eau e alocur" #oarte /"ne,
entru c! !m1ntul #usese %at %eoarte3 9oac"" care crescuser! $n aceast! arte
a 4!"" nu erau $nal'", "ar tu#"2ur"le erau rare3 )e 4e%ea c! lemnul coac"lor #usese
#olos"t %estul %e %es entru a se #ace #ocul3 Locur"le l"s"te %e 4e7eta'"e erau at1t
%e numeroase, $nc1t eram $n%ret!'"t s! cre% c! $n aceast! arte a 4!"" era %estul
loc entru sute %e oamen" care s5ar #" a%unat la s#at3 @InsulaA %"n aceast! arte a
1<<
4!"" era ma" $nalt! %ec1t cel ma" $nalt coac a#lat r"n rea&m!, #!r! a #" $ns!
neo/"2nu"t %e mare, #""n%c! tre/u"e s! sun c! n"c" coac"" nu erau %eose/"t %e
#aln"c"3 Aceast! a2a5num"t! "nsul! nu era acoer"t! %e 4e7eta'"e, c" era alc!tu"t!
numa" %"n st1nc" 7ola2e3 n m"&loc se a#la un /loc %e "atr! care sem!na cu un
#otol"u3 n &urul acestu" #otol"u %"n "atr! se a#lau o ser"e %e alte "etre care
uteau #" asemu"te cu n"2te scaune3 Acesta era, a2a%ar, locul $n care se a%unau
mar"le c!eten"" entru a '"ne s#at 2" entru a le sune ao" oamen"lor care se
a#lau la /a8a aceste" @"nsuleA ce *ot!r1r" luaser!3
Am urcat, #!r! a %escoer" n"m"c %emn %e aten'"e3 O %at! ce am a&uns sus, m"5
am $n%retat r"4"rea sre @"nsulaA a#lat! $n artea %e r!s!r"t a 4!"", @"nsul!A care
era ma" mare %ec1t aceea e care ne a#lam 2" care era acoer"t! %e 4e7eta'"e
%eas!3
M5am 71n%"t mult la aceste %ou! @"nsuleA, la aceste %ou! @#ocareA, %"ntre care
unul era num"t Am4onul +"a4olulu" sau @Urec*ea lu" Man"touA, "ar cel!lalt,
)t1nca T!cer""3 M"5am us $ntre/area %ac! aceast! 4ale nu a4ea cum4a anum"te
cal"t!'" acust"ce %eose/"te3 t"am c! $n ant"c*"tate se constru"au am#"teatre care
a4eau anum"te #orme 7eometr"ce 2" c! $n aceste am#"teatre se au8ea #oarte clar,
%"ntr5un anume unct, ceea ce se sunea #oarte $ncet $ntr5un alt unct al acestora3
Nu am 4or/"t n"m!nu" %esre ceea ce 71n%eam3
Am co/or1t cu to'"" 2", c1n% am a&uns &os, ne5am $n!l'at r"4"r"le entru a5l
utea 8!r" %e +"c, -ammer%ull3 Acesta nu era n"c!"er", %ar eram con4"ns c! se
ascunsese #oarte /"ne 2" c! ne r"4ea %"n ascun8"2ul lu"3
Ne5am $n%retat ao" sre cealalt! @"nsul!A a#lat! $n acea 4ale, care, a2a cum
am ma" sus, era acoer"t! %e 4e7eta'"e %eas!3 Ne5am %omol"t a2"", entru c!
am %escoer"t n"2te urme3 Erau $ns! n"2te urme care nu ne $n7r"&orau, c" care ne5
au st1rn"t ma" %e7ra/! /ucur"a, entru c! ele $m" a%uceau am"nte %e co""" care
um/lau r"n !%ure entru a 7!s" #ra7" 2" mure3 Ime%"at ce am ocol"t cu 7r"&! cea
%e5a %oua @"nsul!A, am $ntre/at5o e so'"a mea(
J )u#le'el, '"5e o#t! %e o la/! %e urs sau %e o /ucat! %e mu2c*" %e
urs?
J +umne8euleM a e6clamat ea ser"at!3 )unt urs" e5a"c"?
J +a3
J Ur2" Kr"88ly?
J Nu3 Nu te 71n%" la ur2" Kr"88ly3 Este 4or/a, ma" cur1n%, %e un urs ne7ru
care 2c*"o!t!3 .ro/a/"l are ce4a la o la/!, la/a st1n7! %"n sate3 9re% c! a #ost
r!n"t c1n%4a 2" s5a o/"2nu"t cu "n#"rm"tatea lu"3 :!nu"esc c! an"malul este er/"4or
2" m! $n%o"esc %e #atul c! s5ar %a $n 41nt %u! carne %e om3 E e @"nsulaA asta3
J Acolo, sus? a $ntre/at so'"a mea3 Ao", %u! ce r"4" $n sus, Klara
e6clam!(
J +a, a" %retate3 l 4!%M Tocma" se u"t! la no"M U"te5lM U"te5lM
n t"m ce so'"a mea rostea aceste cu4"nte, 0ulturul cel T1n!r a %us u2ca la
oc*", %ar ea "5a sus(
J Nu tra7e, nu tra7eM E at1t %e %r!7u'M E at1t %e scumM
1<1
+or"n'a e" a 4en"t rea t1r8"u3 )5a au8"t o $mu2c!tur!3 Klon'ul a "ntrat $n
oc*"ul an"malulu" 2" " s5a or"t $n cre"er3 0!81n%u5ne, ursul a 4rut s! se r"%"ce $n
%ou! la/e3 91n% l5a lo4"t 7lon'ul, a c!8ut 2" a alunecat e st1nc!, or"n%u5se la
"c"oarele noastre3
J 9e !catM a e6clamat Klara3 .utea s! ma" tr!"asc!M
J +e ce, ca s! se c*"nu"e? Ia r"4e2te, "5am sus eu, e6am"n1n% ursul3 Nu era
r!n"t3 A4ea la/a rut! 2", entru c! nu s5a /ucurat %e $n7r"&"r"le n"c" unu" me%"c,
tre/u"a s5o t1rasc! %u! el3 Moartea a #ost entru el o u2urare3
J :"ne, %ar entru asta nu tre/u"a $mu2catM a sus consoarta mea, cu
$nc!!'1nare3
O cuno2team e so'"a mea $n%ea&uns %e /"ne entru a 2t" c! n"c" un ar7ument
nu o utea a/ate %e la !rerea e", a2a c! am $ncercat s! #ac o 7lum!, sun1n%u5"(
J 9arnea %e e oasele rute are un 7ust ma" /un %ec1t carnea %e e oasele
$ntre7"M
J E2t" l"s"t %e m"l!M str"7! so'"a mea, #ur"oas!3 9e5o s! se $nt1mle acum cu
ursul? 9"ne o s!5l %uc! sus, $n ta/!ra noastr!?
J Asta 4a #" trea/a celor %o" 41n!tor" care ne $nso'esc3 An"malul are este
atru an" 2" c1nt!re2te c1te4a sute %e ,"lo7rame, %ar a4em ca" 2" utem s!5l
c!r!m3 Tre/u"e s! #acem tot ce ne st! $n ut"n'! entru ca n"men" s! nu52" %ea
seama c! am trecut e5a"c", asta ma" ales %"n cau8a "n%"en"lor e care5" a2tet!m
s! soseasc!3 Ma" $nt1" tre/u"e s!5" lu!m /lana lu" mo2 Mart"nM
Am &uu"t ursul #oarte ree%e, a&utat %e 0ulturul cel T1n!r, care a %o4e%"t c!
se r"cee #oarte /"ne la o asemenea trea/!3 +u! ce am $n4el"t ursul $n ror"a5"
/lan!, ne5am cont"nuat cercet!r"le3 .entru a a&un7e sus, e cea %e5a %oua
@"nsul!A, am urcat n"2te trete3 +e am/ele !r'" ale acestor trete erau %"suse
l!c" %"n "atr!3 Aceste l!c" #useser! use a"c" %u! ce lacul secase3 .e r"ma
%"ntre acestea #usese scultat conturul @"nsule"A3 .e o alt! lac! se 4e%ea s"lueta
unu" /!r/at care urca tretele3 .e a tre"a se utea o/ser4a un monstru
$ns!"m1nt!tor care $l $n7*"'ea e cura&osul ce $n%r!8n"se s! urce tretele3 Toate
aceste scultur" erau un a4ert"sment a%resat celu" care ar #" $n%r!8n"t s! mear7!
e )t1nca T!cer""3 9e rost a4ea acest a4ert"sment? .ro/a/"l c! e aceast! st1nc!
se etreceau lucrur" e care nu tre/u"a s! le a#le n"men"3 Ne5am cont"nuat %ru5
mul3 91n% am a&uns sus, am 4!8ut o c!su'! %"n "atr!, care era $ncon&urat! %e
4er%ea'! %"n toate !r'"le3 9!su'a sem!na #oarte mult cu o 7*eret! $n care se st!
%e a8!3 L1n7! aceast! c!su'! se a#la /1rlo7ul ursulu"3 Nu era %e m"rare #atul c!
an"malul nu utuse "ntra $n m"cu'a cl!%"re, entru c! nu a4usese cum s! %esc*"%!
u2a3 No", $n sc*"m/, am %esc*"s5o 2" am 4!8ut c! m"cul a%!ost %"n "atr! era
7ol3
M"5am %at seama c! $n acesta c!su'! nu uteau "ntra ma" mult %e atru
oamen"3 .entru c"ne #usese constru"t acest a%!ost? .oate entru c"ne4a care
tre/u"a s! 4a%! 2" s! au%! tot ce se $nt1mla? 9el ce se ascun%ea $n aceast!
c!su'! nu utea #" o/ser4at %e n"men", %ar utea s! o/ser4e ce se $nt1mla e
1<;
cealalt! @"nsul!A, un%e nu e6"sta un ast#el %e a%!ost 2" n"c" 4er%ea'! care s!5" #"
#er"t e ce" %e acolo %e r"4"r"le cur"oase ale 4reune" "scoa%e3
Asta era tot ce uteam 4e%ea a"c" 2" $m" suneam c!, %ac! Am4onul
+"a4olulu" a4ea 4reo ta"n!, aceasta $2" a4ea "84orul $n 4reo c"u%!'en"e a natur""3
+e aceea "5am ru7at e 0ulturul cel T1n!r 2" e so'"a mea s! se $nao"e8e la
Am4onul +"a4olulu" 2" s! se a2e8e e @scauneleA e care le ocuau %e o/"ce"
c!eten""le a%unate la s#at3
J +e ce? a $ntre/at so'"a mea3
J 0reau s! #ac cu"4a o surr"8!3
J O surr"8!?
J +a, 4reau s! #ac cu"4a o surr"8!M 9re%e5m!M +ac! '"5a2 e6l"ca acum
totul, nu ar ma" #" 4or/a %e5o surr"8!, nu cre8"?
J :a %a3
J Atunc" %u5te, te ro73 Nu a4em t"m %e "er%ut .lec1n%, Klara m"5a sus,
cl!t"n1n% %"n ca a nemul'um"re(
J +e la o 4reme $ncoace, e2t" l"n %e m"stereM
)o'"a mea a lecat $mreun! cu aa2ul3 I5am 4!8ut $n%e!rt1n%u5se 2"
%"scut1n%3 Au a&uns $n cele %"n urm! la Am4onul +"a4olulu" 2" au $nceut s!
urce3
Tre/u"e s! m!rtur"sesc c! eram ner!/%!tor s! 4!% ce se 4a $nt1mla3
+eo%at!, am au8"t #oarte clar 4ocea so'"e" mele, %ar nu %"n %"rec'"a $n care
tocma" r"4eam, c" %e un%e4a, %"n satele meu(
J N5o s!52" 7!seasc! l"n"2teaM O s! #ac! tot ce este os"/"l entru a %eslu2"
ta"na @Urec*""A, a%"c!, m! ro7, a @Am4onulu"AM $l cunosc eu rea /"neM
Au a&uns $n 41r#ul @"nsule"A, 2" m"5am %at seama c! au8"sem cu4"ntele Klare",
numa" %"n cl"a $n care ea se a#la la o anum"t! $n!l'"me3 I5am 4!8ut e am1n%o"
st1n% $n "c"oare3 Nu le uteam %"st"n7e tr!s!tur"le #e'elor 2" n"c" nu5m" uteam
%a seama ce 7estur" #!ceau, entru c! %"stan'a %"ntre m"ne 2" e" era %estul %e
mare3
+u! o au8!, am au8"t %"n nou 4ocea Klare"(
J Nu3 Nu 2t"u3 N"c" n5a a4ut t"m s!5m" sun!3
+"n cele suse %e Klara tr!sesem conclu8"a c! aa2ul o $ntre/ase ce4a 2" c!
eu nu au8"sem $ntre/area e care acesta o usese3 .ro/a/"l c! m! a#lam $ntr5o
o8"'"e %"n care nu uteam %"st"n7e cu4"ntele lu"3 O/ser4asem c! t1n!rul
r!8/o"n"c se a#la la m"&locul @Am4onulu"A, a2a $nc1t m5am %us 2" eu la m"&locul
st1nc"" e care m! a#lam3 n m"&locul aceste"a era tocma" a%!ostul %"n "atr!3
91n% am a&uns $n %retul acestu"a, am au8"t 7lasul Klare" ma" l"me%e %ec1t
$na"nte(
J +"n !cate n5am rearat n"c"o%at! a2a ce4a 2" sunt ne4o"t! s! te cre%3
Este a%e4!rat c! la/ele sunt cele ma" 7ustoase?
Tot at1t %e l"me%e am au8"t 2" r!sunsul t1n!rulu" aa2(
J O!r! $n%o"al!M Nu e6"st! ce4a ma" 7ustosM
JEste a%e4!rat c! $n la/e tre/u"e s! !trun%! ma" $nt1" 4"erm""?
1<I
J +a, $ntocma"3
J A*, ce sc1r/osM
J +e ce 4! este sc1r/!? 0"erm"" se %au %eoarte, 2" nu se m!n1nc! %ec1t
carnea3
J +a, numa" c! %"n aceea2" carne s5au *r!n"t 2" 4"erm""M +e aceea m"5e
sc1r/!3
J Atunc" carnea nu tre/u"e l!sat! s! utre8easc!M 9a s! 7lumesc, am sus cu
4oce tare(
J N"c"%ecumM Tre/u"e s! a2te'" nea!rat 1n! utre8esc la/ele 2" 1n! c1n%
"ntr! 4"erm""5n carnea lor3 .e urm! r!&e2t" carnea, "ar cu 4"erm"" *r!ne2t"
r"7or""leD 2" r"4"7*etor"le3
Ime%"at am au8"t5o e Klara r181n% 2" sun1n%(
J \sta5" so'ul meu care c"r"e2te recum un 4r!/"o"M Ne5a a&uns %"n urm!,
%ar un%e5o #" oare?
J )unt a"c"M 9*"ar a"c"M am str"7at eu3
J Un%e? a $ntre/at so'"a mea3
J )unt sus, l1n7! +"c, -ammer%ullM
J Klume2t", %es"7urM -a", 4or/e2te ser"osM
J :"neM A#l! c! sunt $n coacul %e l1n7! t"neM
J Las! 7lumele 2" 4or/e2te ser"osM \sta5" 4reun 2"retl"c %e5al t!uM
J O"e, cum 4re" tuM M5am ascuns $n /u8unarul st1n7 al *a"ne" 0ulturulu" cel
T1n!rM
Uff! Uff! str"7! "n%"anul3 Acum am $n'elesM
J 9e? a $ntre/at so'"a mea3
J Nu5" a"c", entru c! 4ocea " se au%e c1n% %e sus, c1n% %e &os, c1n% %"n
st1n7a, c1n% %"n %reataM E $n locul %e un%e5am orn"tM A %e8le7at ta"na, 2" acum
4ocea lu" a&un7e 1n! la no"M
J Asta o #" #ost surr"8a %e care m"5a 4or/"t?
J +es"7urM A2a cum sunea'" 2" %umnea4oastr!, nu 2"5a 7!s"t l"n"2tea 1n!
c1n% nu a %eslu2"t ta"na @Urec*""A, a%"c! a 3Am4onulu"A3 Acum cre% c! s5a
l"n"2t"tM
J A" %retate, acum m5am l"n"2t"t, am sus eu3
J Un%e e2t"? a $ntre/at Klara3
J )unt a"c", e @"nsulaA mea3 )tau $n #a'a c!su'e" %"n "atr!3
J Klume2t", sau e, $ntr5a%e4!r, a2a?
J Nu, nu3 Acum 4or/esc #oarte ser"os3 M! a#lu c*"ar $n #a'a c!su'e" %"n
"atr! %e e )t1nca T!cer"" 2" 4! au% tot at1t %e /"ne, e c1t %e /"ne m! au8"'" 2"
______________________________________________________________
D.r"7or"a GMeros aasterH, sec"e %e as!re c!l!toare %e m!r"mea une"
turturele, c"ocul lun7, su/'"re 2" u'"n cur/at $n &os3 .e ca 2" e cea#! este ro2"e,
e /!r/"e 2 e sate este 7al/en!, e 41r#ul ar""lor 2" e coa%! este nea7r!, "ar
e 1ntece este 4er%e5al/!stru"e3 GN3 tr3H
1<=
4o" e m"ne3 Am /!nu"t c! a2a 4a #" 2" %e aceea 45am tr"m"s e cealalt! "nsul!3
Acum resuuner"le mele s5au a%e4er"t 2" sunt #oarte mul'um"t3
J +ac! tot ce su" este a%e4!rat, atunc" s5ar utea sune c! este 4or/a %esre
o m"nune3
J Nu este 4or/a %e o m"nune, c" %e #olos"rea unor ror"et!'" ale natur""3
J nseamn! c! %"n locul $n care e2t" tu utem s! au8"m tot ce 4or/esc
r!8/o"n"c"" care se a%un! la s#at3
J +a, utem s! ascult!m #"ecare cu41nt e care5l rostesc, #!r! a #" 4!8u'" 2"
#!r! a #" $n er"col3
J n'ele7 c! %escoer"rea e care a" #!cut5o ne este %e mare #olos, entru c!
4om a4ea un mare a4anta& asura %u2man"lor no2tr"3
J Toate /une 2" #rumoase, %ar acum tre/u"e s! 4e%em %e un%e se au%e ma"
clar 2" %"n ce unct se au%e tot ce se 4or/e2te3
n cele %"n urm!, ne5am utut %a seama %e un%e se au8ea ma" clar 2" un%e ar
#" tre/u"t s! ne a#l!m entru a au8" tot ce se sunea3 Nu se %"st"n7eau, $ns!,
cu4"ntele 2ot"te3 oatele sem!nau cu o a%"ere %e 41nt, %"n care nu se uteau
%eslu2" 4or/ele rost"te3 n sc*"m/, %ac! c"ne4a str"7a, uterea sunetulu" utea #"
asemu"t! cu un tunet3 9el care tr!7ea cu urec*ea s5ar #" utut ser"a c*"ar3 n
a#ar! %e asta, nu se $n'ele7eau toate cu4"ntele rost"te cu 4oce #oarte utern"c!3
Tot ceea ce nu era 2ot"t sau str"7at se $n'ele7ea at1t %e clar, $nc1t a4ea" "mres"a
c! te a#la" c*"ar l1n7! cel care 4or/ea3
)o'"a mea a rous s! sc*"m/!m locur"le3
J Tu 4"" e @"nsulaA e care m! a#lu eu, 2" eu 4"n e @"nsulaA e care te a#l"
tu, numa" c! tu 4e" a2e8a $n c!su'a %"n "atr! un lucru anume, e care am s!5l
numesc eu, entru a #" s"7ur! c! tu te5a" a#lat, $ntr5a%e4!r, acolo3
J Tot ma" cre8" c! 7lumesc?
J Nu m! rea r"ce la #enomenele %"n natur! 2" 4reau s! m! con4"n7 2"
alt#el %e #atul c! aceast! nema"omen"t! %escoer"re a ta este real!3
J )une5m", ce 4re" s! las $n c!su'!? 9easul? 9u'"tul?
J Nu3 0reau ce4a ma" romant"c( o scr"soare %e %ra7osteM
J O*oM " cu" s!5" #"e a%resat! scr"soarea asta %e %ra7oste?
J M"e, /"ne$n'elesM +oar nu ma" e n"c" o #eme"e r"n $mre&ur"m"3 Rue o
#oa"e %"n carne'elul t!u 2" scr"e ce5am s!5'" sun acum3
J :"ne3 U"te, m"5am luat #oa"a %e *1rt"e 2" cre"onul3 )uneM )o'"a mea m"5a
%"ctat urm!toarele(

@+ra7! )u#le'el,
Te "u/esc #oarte mult 2" m! /ucur c! suntem am1n%o" ero"" une" a4entur" $n
0estul )!l/at"c3A
1<N
Am l!sat /"letul $n c!su'a %"n "atr! 2" am co/or1t %e e @"nsulaA mea entru
a
m! $n%reta sre cealalt! @"nsul!A %"n 4ale3 M5am 7r!/"t s! a&un7 $n locul un%e
cu u'"n t"m $na"nte se a#laser! Klara 2" 0ulturul cel T1n!r3 Am a&uns sus 2" n5
am scos n"c" un sunet3 A2tetam s! 4!% ce se 4a $nt1mla3 Tr!7eam cu urec*ea3
I5am 4!8ut e ce" %o" a&un71n% sus, $n locul $n care 1n! atunc" m! a#lasem
eu3 )o'"a mea s5a %us "me%"at la a%!ostul %"n "atr! 2" am au8"t5o sun1n%(
J E, $ntr5a%e4!r, a2a cum a sus3 Ooa"a %e *1rt"e se a#l! a"c"M A scr"s
$ntocma" ce "5am sus euM Nu ma" $ncae n"c" o $n%o"al!333
J -a" s! ne $ntoarcem $n ta/!ra noastr!, am $ntrerut5o eu3 Nu 4o" leca
$mreun! cu 4o"3 Ne $nt1ln"m l1n7! a!, la "ntrarea $n c!l%area 4!""3
91n% am a&uns la locul %e $nt1ln"re e care $l sta/"l"sem, Klara 2" aa2ul nu
sos"ser! $nc! acolo, %e2" %rumul nu era %eloc lun73 A ma" %urat o 4reme 1n!
c1n% "5am 4!8ut 4en"n%3
J Ne are r!u c! ne5am l!sat a2teta'", a sus so'"a mea, %ar am 4rut s!
re7!t"m totul, ast#el $nc1t s! te o'" s"m'" c1t ma" /"ne3
J 9um?
J .ostul t!u %e o/ser4a'"e, c!su'a %"n "atr! $n care 4e" sta ore $n 2"rM A
tre/u"t s! #ac ma" $nt1" curat e5acolo3 Ao" am a%us n"2te cren7u'e uscate, ca s!
o'" sta e c1t se oate ma" como%3 Mer7em sus?
J +a, %ar numa" no" %o"3 0ulturul cel T1n!r 4a tre/u" s!5l a2tete a"c" e
+"c, -ammer%ull3 0or a%uce ursul $mreun!3 E rea 7reu ca s!5l oat! c!ra un
s"n7ur om3
Aa2ul a #ost %e acor% 2" s5a $nt"ns e co4orul %e mu2c*" $n a2tetarea lu"
+"c,3 No" %o", so'"a mea 2" cu m"ne, am #!cut tot os"/"lul entru a a&un7e c1t
ma" ree%e $n ta/!ra noastr!3 Ime%"at ce am a&uns acolo, am a#lat c!
-ammer%ull #usese tot t"mul cu oc*"" e no"3 Omul au8"se 2" $mu2c!tura 2" s5a
/ucurat c1n% a a#lat c! 41nasem un urs3
+"c, a re7!t"t as"n"" entru a utea a%uce ursul 2", $na"nte %e a leca, m"5a
sus cu #a'a sc!l%at! $n lum"na une" mar" /ucur""(
J M"ster )*atter*an%, mare noroc am a4ut c! a'" 4en"tM Acum 4"a'a5" "ar!2"
a2a cum ar tre/u" s! #"eM
0I
LA @URE9-EA LUI MAMTOUA
1<P
Ne a2tetam la 4en"rea r!8/o"n"c"lor s"ou6 2" a r!8/o"n"c"lor uta*, a2a $nc1t
tre/u"a s! #"m cu mare /!7are %e seam!3 ntruc1t +"c, -ammer%ull lecase s!
a%uc! 41natul, l5am ru7at e ."tt -ol/ers s! r!m1n! la ca", 2" entru c! omul a
accetat /ucuros aceast! sarc"n!, am urcat la @ostul %e o/ser4a'"eA3
+e a"c", $ntrea7a 4alea se 4e%ea at1t %e clar 2" se %"st"n7ea at1t %e /"ne #orma
e" %e el"s!, $nc1t nu a #ost #oarte 7reu s!5" e6l"c so'"e" mele %e ce $ntr5unu"
%"ntre #ocarele aceste" el"se se au8ea at1t %e clar ce se 4or/ea la cel!lalt #ocar, 2"
"n4ers3
+u! ce ursul a #ost a%us, a r!mas %e stra&! 0ulturul cel T1n!r, "ar no" ne5am
$n%retat sre ta/!ra noastr!3 +"c, -ammer%ull "5a e6l"cat so'"e" mele cum
tre/u"au le7ate 2" use $n !m1nt la/ele %e urs entru a se mu"a carnea, #!r! ca
4"erm"" s! "a 2" e" arte la os!'3 Mu2c*"ul an"malulu" a #ost cur!'at cu 7r"&! %e
7r!s"me, a #ost t!4!l"t r"n scrum 2" a #ost /"ne le7at 2" $mac*etat +"c, 2" ."tt s5
au ocuat %e ulele %"n #a'!, entru c! urma s! ne os!t!m ma" $nt1" %"n ele3
9e" %o" le5au luat 2" le5au /!tut t"m %e5un ceas, cu %ou! /1te 7roase3 ntre t"m,
eu am c!utat tot #elul %e "er/ur" %e care or"ce om care a tr!"t $n 0est are ne4o"e
atunc" c1n% 4rea s!52" re7!teasc! o #r"tur! %e urs la ro'a sau o #r"tur! %e urs
$n!/u2"t!3 Toat! lumea era ocuat!, %ar ma" ales )u#le'el, care 4o"a s! coac!
1"ne entru ma" multe 8"le3 )o'"a mea 4o"a s! re7!teasc! 2" o l!c"nt! cu mure,
ma" ales entru c! murele se 7!seau c*"ar $n aro"erea cortulu" nostru3 Una
%"ntre cut""le cu #!"n! e care le5am cum!rat la Tr"n"%a% s5a 7ol"t cu aceast!
oca8"e3 Klara s5a 7r!/"t s! amestece #!"na cu 7r!s"mea %e urs, 2" se cu4"ne s!
sun c! 7r!s"mea %e urs este mult #olos"t! $n 0est, "ar un"" sun c! aceast!
7r!s"me %! un 7ust ma" /un m1nc!rur"lor3
In%"en"" o #olosesc %e mult! 4reme, c*"ar %"na"ntea aar"'"e" omulu" al/ e
aceste melea7ur"3 Aroae $n #"ecare ora2 e6"st! locur" %est"nate sacr"#"c!r""
ur2"lor 2" c*"ar cre2ter"" lor3
R!8/o"n"c"" s"ou6 2" r!8/o"n"c"" uta* nu au a!rut $n urm!toarele %ou! 8"le, 2"
m5am #olos"t %e aceast! oca8"e entru a o $n4!'a e so'"a mea cu4"nte 2" e6res""
no" $n 7ra"ul aa2"lor, "ar 0ulturul cel T1n!r m5a a&utat #oarte mult Klara 4o"a
nea!rat s5o u"measc! e Kolma .us*" cu cuno2t"n'ele e"3
+e5a/"a $n seara cele" %e5a tre"a 8"le s5au ar!tat ce" e care $" a2tetam3 +e e
latoul e care ne a#lam, "5am 4!8ut urc1n% %e5a lun7ul une" st1nc" 7ola2e3
In%"en"" mer7eau c!lare, unul $n satele celu"lalt3 E" $na"ntau $n @2"r "n%"anA, a2a
cum o/"2nu"au e 4remur", atunc" c1n% 0estul ma" utea #" num"t, $ntr5a%e4!r,
@s!l/at"cA3 .e 4remea aceea, "n%"en"" s5ar #" #er"t s! se arate e un 41r# 7ola2 %e
munte, c!c" o ast#el %e st1nc! nu le %!%ea os"/"l"tatea %e a se ascun%e %e
r"4"r"le e4entual"lor %u2man"3 .entru c! "n%"en"" nu erau $n lut! cu n"men", cel
u'"n %eocam%at!, ace2t"a nu erau 4os"'" $n culor"le r!8/o"ulu", care5" %eose/eau
e mem/r"" unu" tr"/ %e mem/r"" altu"a3 M"5am utut %a seama %u! l!nc"le,
%u! c!estrele ca"lor 2" %u! o%oa/ele e care le urtau c! era 4or/a %esre
"n%"en" %"n tr"/ul uta*3 Erau $ns!, %ac! m! ot e6r"ma ast#el, "n%"en" uta*
1<Q
r!8/o"n"c", ma" u'"n a2n"c", entru c! %eose/"sem r!8/o"n"c" uta* .a*, Te"s*,
Kaote, W"*m"nuts*, Yama, .a*Ean7 2" c*"ar uta* )em"s*3 0!81n%u5" e
r!8/o"n"c"" uta*, m5am 71n%"t "me%"at la c!eten"a lor Tusa*7a )art"s*D, %esre
care am scr"s 2" $n romanul @Ol% )ure*an%A3 R!8/o"n"c"" se a#lau $ns! la o
%"stan'! at1t %e mare, $nc1t nu le uteam %"st"n7e tr!s!tur"le #e'elor3 A4eam s!
a#lu ma" t1r8"u c! r"ntre r!8/o"n"c" se a#la 2" Tusa*7a )art"s*, c!eten"a tr"/ulu"
uta* Kaote, care, %e2" $nc*e"ase ace cu no", cu mult t"m $n urm!, se num!ra
acum, la /!tr1ne'e, r"ntre %u2man"" no2tr"3
+u! ce "n%"en"" au a&uns la Am4onul +"a4olulu", ne5am utut %a seama, %"n
at"tu%"nea lor, c! 2" entru e" locul acesta era sacru3 In%"en"" r"4eau st1nca
!trun2" %e team! 2" %e resect3 2" a%useser! cu e" 1n! 2" lemne %e #oc, entru a
nu tre/u" s! se at"n7! n"c" m!car %e un coac sau %e un tu#"2 %"n 4alea aceea3
Oamen"" au r!mas $n artea %"nsre aus a 4!"", #!r! a se aro"a %eloc %e artea
%"nsre r!s!r"t, $n care se a#la )t1nca T!cer""3 .entru no" era 2" ma" "mortant
#atul c! n"c" unul %"ntre e" nu s5a aro"at rea mult %e Am4onul +"a4olulu", 2"
n"c" nu utea #" 4or/a ca 4reunul %"ntre e" s! urce c*"ar e @Am4onA3 Or"cum,
s#atul urma s! se '"n! numa" c1n% ar #" 4en"t s"ouc2"", "ar e no" asta ne "nteresa,
2" n"m"c altce4a3 +e aceea nu ne5am osten"t s! ne #ur"2!m 1n! $n aro"erea
ta/ere" r!8/o"n"c"lor uta*3 Nu 4o"am s! ne e6unem er"colulu" %e a #"
%escoer"'", %oar entru a ne sat"s#ace cur"o8"tatea3 Am re#erat, a2a%ar, s!
r!m1nem $n ta/!ra noastr! 2" s! %orm"m, entru c! nu 2t"am c1n% 4om ma" a4ea
oca8"a s5o #acem3
R!8/o"n"c"" uta* au ar"ns c1te4a #ocur", %ar acestea erau, %"n !cate, rea
m"c" entru ca no" s! #" utut 4e%ea ce #!ceau3 Ace2t"a erau 2" #oarte t!cu'",
entru c! %e acolo %e un%e eram, nu uteam au8" n"m"c %"n cele ce suneau, $n
t"mul no'"" am %orm"t l"n"2t"'", %eoarece nu s5a $nt1mlat n"m"c %eose/"t3
A trecut 2" 8"ua urm!toare, #!r! ca s"ouc2"" s! se #" ar!tat Am ma" a4ut o
noate l"n"2t"t!3 n %"m"nea'a care a urmat, $ns!, am o/ser4at c! ce" ce st!teau %e
stra&! $n ta/!ra "n%"en"lor uta* au $nceut s! se a7"te, re7!t"n%u5se, ro/a/"l,
entru sos"rea s"ouc2"lor3 )"ouc2"" au sos"t, $ntr5a%e4!r, $na"nt1n% $n @2"r "n%"anA,
a2a cum #!cuser! 2" r!8/o"n"c"" uta*3 A4eau $n #runtea lor o mare c!eten"e, un
/!r/at /!tr1n, sla/ 2" $nalt 9alul c!eten"e" era '"nut %e %1rlo7" %e %o" r!8/o"n"c",
care a4eau ro/a/"l men"rea s! %uc! an"malul la as3 :!tr1na c!eten"e nu ma"
!rea a #" $n %el"n!tatea #or'elor, 2" asta m! $n%ret!'ea s! cre% c! omul era
m1nat %e o 4o"n'! ar8!toare3 Alt#el nu s5ar #" e6l"cat %e ce /!tr1nul acesta
#usese 7ata s! #ac! at1ta %rum3
Aceast! c!eten"e s"ou6 a #ost $nt1m"nat! cu mult resect %e c!tre r!8/o"n"c""
uta*, 2" a/"a c1n% omul a #ost a&utat s! %escalece, am 4!8ut c1t era %e sla/3 +ac!
toate acestea nu s5ar #" etrecut $n l"n! 8", a2 #" cre8ut c! /!tr1na c!eten"e era o
sta#"e3 Acest /!r/at $n 41rst! era, a2a cum a4eam s!5m" %au seama #oarte cur1n%,
K",ta*an )*on,a, @91"nele care 4e7*ea8!A, omul care %or"se s!5" 4a%! "er"n%
e aa2" 2" e to'" r"eten"" 2" al"a'"" acestora3 In%"en"" au $nt"ns c1te4a !tur" mo"
1<R
______________________________________________________________
D@91nele Ne7ruF3 GN3 a3H
$n #a'a c!eten"e" uta*, Tusa*7a )art"s*3 .e aceste !tur" a #ost a2e8at, ca un
co"l m"c, /!tr1nul K",ta*an )*on,a3 La satele lu", r!8/o"n"c"" au /!tut c1'"4a
'!ru2", %e care /!tr1na c!eten"e s"ou6 se utea sr"&"n"3 .r"4"n%u5l e acest
/!tr1n /olna4, m5am 71n%"t c! oamen"" su#er"n8" nutresc o ur! 2" o sete %e
r!8/unare mult ma" utern"ce %ec1t ce" s!n!to2"3 0en"se t"mul s! ne lu!m $n
r"m"re ostul %e o/ser4a'"e3 )o'"a mea m5ar #" $nso'"t cu l!cere, numa" c! nu5
m" utea #" %e n"c" un a&utor, cel mult m"5a2 #" #!cut 7r"&" 2" entru ea3 Klara
tre/u"a, a2a%ar, s! r!m1n! $n ascun8!toare3 9e" %o" 41n!tor" au renun'at %e
/un!4o"e s! m! $nso'easc!3
J 9e s! caut eu acolo? m5a $ntre/at +"c, -ammer%ull3 9el ce 4rea s! tra7!
cu urec*ea la cele ce sun "n%"en"", tre/u"e s! r"cea! 7ra"ul lor ma" /"ne %ec1t
$l r"ce eu3 E5a%e4!rat c! numele meu e +"c, -ammer%ull 2" c! m! r"ce
/"n"2or s! m1nu"esc u2ca, %ar c1n% 4"ne 4or/a %e 7ra"ur"le "e"lor ro2"", s5a
term"nat cu r"ceerea meaM Ma" /"ne r!m1n a"c", cu %oamna :urton, 2"5o ro7 s!
ne ma" #ac! o l!c"nt! cu mure, I ce 8"c", ."tt -ol/ers, 4ulo" /!tr1n?
J +ac! 4re" s! su" c5o s!5'" '"n to4!r!2"e atunc" c1n% o #" s! m!n1nc"
l!c"nt!, %ra7! +"c,, ot s!5'" sun c! a" %retate3
A2a st1n% lucrur"le, am orn"t r"n !%ure, $mreun! cu 0ulturul cel T1n!r3
Am luat cu no" 2" u2t"le, entru a a4ea 2" arme cu /!ta"e lun7!3 Am #!cut tot
os"/"lul entru a nu l!sa urme 2" entru a nu #" 8!r"'"3 t"am c! este o 8" ar #"
#ost 8"ua %esre care5m" 4or/"ser! #ra'"" )anter 2" m! 71n%eam c!, ro/a/"l, 4or
sos" 2" e" la Am4onul +"a4olulu"3 M5am 71n%"t c! oate ce" %o" #ra'" ar #" stat la
1n%!, entru a se ar!ta a/"a ma" t1r8"u, %u! ce ar #" a#lat ce 4o"au s! a#le3
Am trecut numa" r"n locur" $n care solul era %estul %e tare, ast#el $nc1t s! nu
l!s!m n"c" o urm!, 2" s5a %o4e%"t ma" t1r8"u c! am roce%at #oarte /"ne3 Am
ro#"tat %e s"luetele coac"lor entru a r!m1ne ne4!8u'" 2", $n cele %"n urm!, am
a&uns la c!su'a %"n "atr!3
A"c" am o/ser4at c! so'"a mea re7!t"se totul, ast#el $nc1t uteam sta 2"
$nt"n2"3 +"n !cate nu era acum momentul s! ne o%"*n"m3 Tre/u"a s!5" '"nem su/
o/ser4a'"e e r!8/o"n"c"" a%una'" la Am4onul +"a4olulu", 2" entru asta oc*eanul
meu era %e #oarte mare #olos3 Am 4!8ut c! $n ta/!ra r!8/o"n"c"lor ro2"" erau
atru8ec" %e s"ouc2" 2" atru8ec" %e "n%"en" uta*3 )e are c! acest num!r #usese
sta/"l"t %"na"nte3 Ne5am %at seama c! nu 4en"ser! %ec1t "n%"en" cu o oarecare
o8"'"e $n tr"/ur"le %"n care #!ceau arte3 R!8/o"n"c"" o/"2nu"'", ce" care urmau
s!5" atace e aa2", nu se a#lau $n aceast! 4ale3 Am 4or/"t %e&a %esre mar"le
c!eten"" ale cele %ou! tr"/ur"3 In a#ar! %e aceste %ou! mar" c!eten"", se ma"
a#lau $n 4ale c"nc" c!eten"" s"ou6 2" c"nc" c!eten"" uta*3 +esre ce"lal'" se utea
sune c! erau r!8/o"n"c" care $2" c12t"7aser! #a"ma r"n #atele lor sau r!8/o"n"c"
care se /ucurau %e $ncre%erea c!eten""lor lor3
)u/ oc*"" me" se etreceau lucrur" o/"2nu"te entru o ta/!r! a "n%"en"lor3 9a""
#useser! a%!a'", "ar r!8/o"n"c"" se re7!teau s! m!n1nce3
1<U
" urm!ream #oarte atent e ce" %o" mar" 2e#" %e tr"/ K",ta*an )*on,a 2"
Tusa*7a )art"s*3 9e"lal'" m! "nteresau ma" u'"n, %eocam%at!, r"4"n% r"n
oc*ean, l5am recunoscut "me%"at e cel ce era marea c!eten"e uta*3 In%"anul era
/!tr1n 2" !rea a #" ma" /!tr1n %ec1t era %e #at, entru c! #a'a $" era toat! numa"
cute3 Aceasta m! #!cea s! cre% c! marele 2e# %e tr"/ nu urta $n su#letul s!u
/un!tatea 2" celelalte sent"mente care $l #ac e om s! se s"mt! t1n!r su#lete2te 2"
s! ar! 2" true2te ma" t1n!r %ec1t este3 .e %e alt! arte, c!eten"a s"ou6 a4ea un
nas su/'"re ca o lam! %e cu'"t3 :u8ele nu " se 4e%eau %eloc, "ar oc*"" " se
a#un%aser! $n or/"te3 :!tr1nul s"ou6 urta !rul lun7, 2" entru a !rea ma" lun7
2" ma" %es, " se r"nseser! $n !r 2u4"'e care, %ac! r"4ea" ma" atent, 4e%ea" c! nu
sunt ale sale3
t"u #oarte /"ne c! nu este #rumos s!5l &u%ec" e om %u! $n#!'"2are, %ar m!
4!% ne4o"t s! sun c! acest "n%"an era ant"at"c, /a c*"ar res"n7!tor3
9"na a %urat mult, este %ou! ore3 Ao" c!eten""le au $nceut s! urce sre
41r#ul Am4onulu" +"a4olulu"3 K",ta*an )*on,a nu era $n stare s! mear7!, a2a c!
#usese le7at cu #r1n7*"" entru a #" tras $n sus3
Am $nceut s! #"m #oarte aten'" la tot ceea ce se etrecea $n Am4on3 Ma"
$nt1", a #ost ar"ns! "a !c""3 Marea c!eten"e uta* s5a r"%"cat %e la !m1nt, a
su#lat #umul $n 2ase %"rec'"" %"#er"te 2" a 4or/"t r"mul3 Marele 2e# s"ou6 nu utea
sta $n "c"oare, a2a $nc1t a tras %"n "a !c"" 2" a 4or/"t st1n% &os3 9elelalte 8ece
c!eten"" au #!cut acela2" lucru, ast#el c! am ascultat %ou!sre8ece cu41nt!r", e
care $m" este "mos"/"l s! le re%au a"c"3 Toate aceste cu41nt!r" nu erau %ec1t
"ntro%ucerea entru s#atul care urma s! se '"n!3 Aceste cu41nt!r" uteau %ura 2"
tre" 8"le, e care no" le5am #" etrecut $n m"cul a%!ost %"n "atr!3 Tot acest t"m
s5a l"m"tat $n cele %"n urm! la tre" ore, 2" a4eam, or"cum, toate mot"4ele s! ascult,
entru c! tot ce 4or/eau "n%"en"" m! "nteresa #oarte mult, #""n%c! era 4or/a
%esre333 m"neM
+e2" nu $m" roun s! le re%au a"c", cu41nt!r"le celor %ou!sre8ece c!eten""
mer"tau a #" ascultate3 Toate $nceeau cu a#"rma'"a c! aa2"" 2" mem/r"" tr"/ur"lor
$n#r!'"te cu ace2t"a erau ce" ma" &osn"c" oamen" %e e .!m1nt, %ar c! ce" ma"
&osn"c" %"ntre e" erau W"nnetou 2" r"etenul lu", Ol% )*atter*an%3 9e" %o"sre8ece
nu erau %e acor% cu #atul c! $n onoarea lu" W"nnetou urma s! #"e $n!l'at un
monument %"n aur, acest aur urm1n% a #" rocurat %e c!tre rere8entan'"" tuturor
tr"/ur"lor "n%"ene3 Urma ca aurul s! #"e a%us %"n locur" care le erau necunoscute
al/"lor 2" %esre care acestora nu le susese n"men", n"m"c, %e5a lun7ul at1tor
an"3 Era 4or/a %e c1te4a sute %e ,"lo7rame %e aur3 Toate acestea urmau s! se
#ac! entru un s"n7ur om, entru acest co"ot, entru acest pimo*! 9"ne urma s!
#ac! acest monument? Un scultor 2" un "ctor, a%"c! Youn7 )ure*an% 2" Youn7
Aanats*,a, a" c!ror ta'" erau n"2te tr!%!tor" a" rase" ro2"", n"2te u2lamale3
Monumentul #usese "ctat e 1n8! 2" ao" mo%elat %"n lut3 Acum, toate
c!eten""le, ce" ma" #a"mo2" /!r/a'" 2" cele ma" resectate #eme" care aar'"neau
______________________________________________________________
D+enum"re %at! aa2"lor %e c!tre %u2man" acestora,$n /!ta"e %e &oc3 GN3 tr3H
11<
rase" ro2"", tre/u"au s! se a%une la Mount W"nnetou entru a52" sune !rerea
%esre ta/lou 2" %esre mo%elul %"n lut .1n! 2" c1"nele %e Ol% )*atter*an%
#usese c*ematM
Aceast! $n71m#are a aa2"lor, suneau ma" %earte c!eten""le, tre/u"a
%omol"t!3 E" tre/u"au s! a#le c! o ast#el %e statu"e " se cu4"ne unu" r!8/o"n"c
s"ou6 sau uta*, %ar nu unu" c1"ne %e e R"o .ecosM In acest s#at %e la @Urec*ea
lu" Man"touA, urma s! se *ot!rasc! ce era %e #!cut 2" c1n% tre/u"a #!cut ceea ce
se 4a *ot!r$3 Or"cum, *ot!r1r"le luate tre/u"au resectate, c*"ar %ac! ast#el urma
s! "ar! $ntrea7a ras! ro2"eM
)#atul a #ost $ntrerut %"ntr5o %at! %e aar"'"a unu" om care 4enea %e5a lun7ul
ae"3 Acest om nu era n"men" altul %ec1t )e/ulon L3 Enters3 )e/ulon a4ea
"nten", %ar mer7ea e &os3 Omul urta toate armele e care le urtau $n urm! cu
tre"8ec" %e an" oamen"" %"n 0estul )!l/at"c3
)"ouc2"" nu l5au $m"e%"cat s! se aro"e, ceea ce $nsemna c! $l cuno2teau3
R!8/o"n"c"" l5au con%us "me%"at la Am4onul +"a4olulu", "ar )e/ulon Enters a
urcat $n Am4on entru a se al!tura c!eten""lor a%unate la s#at Ao" am au8"t %"n
nou 4oc"3
J 9"ne5" #a'a al"%!? a $ntre/at Tusa*7a )art"s*3
J E un om e care5l cunosc, a r!suns K",ta*an )*on,a3 Eu l5am c*emat
a"c"3 Tre/u"a s! 4"n! a/"a m1"ne3 +e ce a 4en"t el %e&a a8"?
Aceast! $ntre/are $" #usese a%resat! lu" )e/ulon, e un ton care nu era %eloc
r"etenos3 In%"en"" $" %"sre'u"esc e al/"" e care5" #olosesc %ret "scoa%e3
J M5am 7r!/"t Am 4rut s! a&un7 c1t ma" ree%e a"c" ca s! 4! sun s! #"'" cu
/!7are %e seam! 2" s! 4! !8"'", a r!suns )e/ulon3
J +e c"ne tre/u"e s! ne !8"m?
J +e cel ma" mare %u2man al 4ostru, %e Ol% )*atter*an%3 El 4a 4en"
$ncoaceM
Uff, uff, uff, uff! au e6clamat cu to'""3 K",ta*an )*on,a a str"7at u"m"t
Uff, uff! Ol% )*atter*an%M +e un%e 2t"" tu asta?
J M"5a sus el $nsu2"3
J L5a" 4!8ut 2" "5a" 4or/"t?
J +a3
J Un%e?
J La casca%a N"a7ara3
Uff! t"am c! 4a 4en", %ar n5am a#lat c! a 4en"t %e&a3 0a trece 2" e la
Am4onul +"a4olulu"? +e ce ? 9e 4rea?
J )! a#le ce 4or/"'" 2" ce *ot!r1'"3
Uff, uff! ' a#lat c! ne a%un!m a"c"? A a#lat %e ce ne a%un!m a"c"?
J t"e tot
J +e la c"ne?
J Asta nu m"5a sus3 A lecat %e la casca%! 2", la u'"n! 4reme %u! aceea,
am lecat 2" no"3 In Tr"n"%a% am %at %e urma lu"3 9re% c! %e acolo a 4en"t
$ncoace3
111
Uff, uff, uff, uff! au e6clamat, %"n nou, cu to'""3 K",ta*an )*on,a a str"7at
#ur"os(
J Oare c1"nele !sta nu este %estul %e /!tr1n entru a52" #" "er%ut a7er"mea
oc*"ulu" 2" ascu'"mea au8ulu"? Nu utea s! r!m1n! %e artea cealalt! a Mar""
AeD $n #ig#am-ul lu" $mu'"t?
J E $mreun! cu so'"a lu", a a%!u7at )e/ulon3
J 9um? ,-ua#a** lu"? )u" c! este cu el?
J +a3
J A #ost cu el la casca%a N"a7ara?
J " $n Tr"n"%a% a #ost cu el3 t"u asta, entru c! am $ntre/at 2" m" s5a sus3
Uff, uff! Asta e entru no" o 4este /un!M Asta $nseamn! c! are m"ntea
sla/!3 Numa" un ne/un $2" "a s-ua#a cu el atunc" c1n% e5n lut! cu omul ro2u3 E
ne/unM Nu ma" oate #ace n"c" un r!u n"m!nu"M .oate s! 4"n!3 Nu ne temem %e
el3 0a mur" la st1lul ca8nelor, "ar #eme"a lu" ne 4a #" slu7"
J Oratele meu s! nu cu41nte8e #!r! a 71n%", a sus Tusa*7a )art"s*3 Ol%
)*atter*an% $2" cunoa2te #eme"a, tu n5o cuno2t"3 +ac! a luat5o cu el, $nseamn! c!
2t"e c! oate s! #ac! asta, #!r! s!52" ro%uc! 4reun r!u3 .oate c! este ma" /!tr1n,
%ar a a&uns la 41rsta la care or"ce om este ma" cu /!7are %e seam! 2" ma" $n'elet,
sau a&un7e "ar co"l3 Eu cre% c! a 4en"t cl"a $n care tre/u"e s! ne temem ma"
mult %e el %ec1t ne temeam $na"nte, entru c! el este ma" t1n!r %ec1t no" cu
multe 4er"3
J 9e" %o" nu sunt s"n7ur", a sus )e/ulon3
J 9"ne ma" este cu e"? a $ntre/at K",ta*an )*on,a3
J +ou! /!tr1ne 4ul" ale 0estulu" s!l/at"c, e numele lor ."tt -ol/ers 2"
+"c, -ammer%ull3
Uff! Am au8"t %e e"3 )unt 4"te&" 2" 2"re'"3 +ac! e" sunt al!tur" %e Ol%
)*atter*an%, se ca%e s! #"m cu /!7are %e seam!3
J " ma" este c"ne4a cu e", a sus )e/ulon3 Un t1n!r aa2 Mescalero,
0ulturul cel T1n!r3
J 0or/e2t" oare %e acel r!8/o"n"c ce a lecat la #e'ele al"%e ca s!
$n4e'e a 8/ura?
J Asta nu 2t"u, %ar am au8"t $n Tr"n"%a% sun1n%u5se c! ar #" #ost atru an"
r"ntre al/" 2" c! acum s5ar $ntoarce r"ntre oamen"" tr"/ulu" s!u3
J A2a esteM El e unul %"ntre r"m"" care s5au num"t @In%"en"" T"ner"A3 .r"ntre
e" sunt numa" %"ntre ace"a care 4or/esc %e omen"e, cunoa2tere, $m!care 2"
%ra7oste3 El este 2" unul %"ntre r"m"" care au "ntrat $n clanul W"nnetou3 )e
o4este2te c! este ru%! %e s1n7e cu W"nnetou3 +ac! 0ulturul cel T1n!r este
$mreun! cu Ol% )*atter*an%, tre/u"e s! #acem tot ce ne st! $n utere ca s!
unem m1na e ce" atru /!r/a'" 2" e #eme"e3 Un%e '"5a" l!sat calul?
J +e artea cealalt! a muntelu", a r!suns )e/ulon, un%e #ratele meu !8e2te
ca""3 Eu m5am #ur"2at e &os 1n! a"c", entru a c!uta urme 2" entru a 4e%ea ce
se $nt1ml!3
J .e un%e5a'" luat5o %u! ce a'" lecat %"n Tr"n"%a%?
11;
J Am trecut e l1n7! lacul Kanu/"3
J A'" 4!8ut 4reo urm! %e5a lu" Ol% )*atter*an%?
J Nu3 Am 4!8ut urmele multor #eme" care au #!cut oas l1n7! lacul
Kanu/"3
J Erau #eme"le ne/une %"n tr"/ul nostru, #eme" care52" sun @In%"ence
T"nereA3 Ele mer7eau la Mount W"nnetou ca s! 4a%! statu"a 2" ca s! %ea nuggets.
Nu utem s! le or"m, %ar $" 4om e%es" e aa2"3 Ol% )*atter*an% '"5a omen"t
%esre Mount W"nnetou?
J Nu3
J Nu '"5a sus e ce %rum 4rea s5o auce?
J Nu, %ar am a#lat c! 4o"a s! a&un7! la Am4onul +"a4olulu" entru a5l 4e%ea
e K",ta*an )*on,a, marele 2e# %e tr"/ al s"ouc2"lor3
J A r!mas acela2" care era e 4remur", a sc!at %e at1tea or" %e st1lul
ca8nelor, %ar acum nu 4a ma" sc!a3 +ac! se aro"e, nu oate 4en" %ec1t
%"nsre r!s!r"t3 +e acolo a" 4en"t 2" tu?
J +a3
J O s! un s! se caute teme"n"c r"n $mre&ur"m"3 Tu $ntoarce5te la #ratele
t!u 2" a%u5l a"c"3 Nu 4om ma" sta la s#at, 1n! nu suntem s"7ur" c! Ol%
)*atter*an% nu5" e un%e4a e5aroae3
)e/ulon L Enters s5a $n%e!rtat3 Am 4!8ut cum a luat5o tocma" e %rumul e
care 4en"sem no" 2" m5am 71n%"t c! a4usesem o "%ee /un! c1n% #!cusem tot
os"/"lul entru a nu l!sa urme #oarte 4"8"/"le3 Tusa*7a )art"s* a co/or1t %"n
Am4on, $nso'"t %e c!eten"", entru a lua arte la c!utarea noastr!3 Numa"
K",ta*an )*on,a a ma" r!mas3 Ne c!utau atru8ec" %e r!8/o"n"c" s"ou6 2"
atru8ec" %e r!8/o"n"c" uta*3 Asta era o trea/! nu tocma" l!cut! entru no"3
Nu m! 71n%eam c! so'"a mea sau c! ce" %o" /!tr1n" 4ulo" a" 0estulu" )!l/at"c
4or "e2" %"n ascun8!toare, %ar m! temeam ca nu cum4a c"ne4a s! se #" 71n%"t c!
%rumul care %ucea 1n! la "a8 ar #" cont"nuat, oate, 2" ma" %earte3 n ceea ce ne
r"4ea e no" %o", a%"c! e 0ulturul cel T1n!r 2" e m"ne, nu tre/u"a s! ne
am!7"m cu 71n%ul c! ne5am #" a#lat $n %el"n! s"7uran'!3 Era %e a&uns ca un
s"n7ur r!8/o"n"c %"n ce" ot8ec", c1'" ne c!utau, s! nu se team! %e @)"r"tul cel
R!uA 2" s! treac! $n artea est"c! a 4!"", entru a %escoer" urmele noastre3
Am s"m'"t ne4o"a %e a m! s#!tu" cu to4ar!2ul meu, entru a 4e%ea ce uteam s!
#acem $n s"tua'"a $n care ne a#lam3 .1n! atunc" 4or/"sem cu 0ulturul cel T1n!r
numa" $n l"m/a en7le8!, 2" aceasta numa" entru c! n"c" so'"a mea 2" n"c" ce" %o"
r"eten" a" me" nu cuno2teau at1t %e /"ne 7ra"ul aa2"lor, $nc1t s! ne #" utut
$n'ele7e3 Acum $ns!, entru c! eram s"n7ur", uteam s!5" 4or/esc t1n!rulu"
r!8/o"n"c c*"ar $n l"m/a lu" matern!(

______________________________________________________________
DIn%"en" numeau oceanul, at1t e cel Atlant"c, c1t 2" e cel .ac"#"c, @Aa cea
MareF3 GN3 tr3H
DD)_auE L )o'"e, #eme"e3 GN3 tr3H
11I
J Oratele meu ma" t1n!r a $n'eles tot ce s5a 4or/"t? l5am $ntre/at eu, e
2ot"te3
J Am au8"t tot, a r!suns el, $ncet3
J Oratele meu cre%e c! ne 4or 7!s"?
J Nu3
J " eu cre% la #el, %ar un r!8/o"n"c re4!8!tor tre/u"e s! #"e re7!t"t entru
or"ce3 Tre/u"e s! ne 71n%"m la %ou! lucrur"3 Oratele meu 2t"e la ce m! re#er?
J )e oate s! #"m %escoer"'" a"c" 2" se oate s! #"e %escoer"t! ta/!ra
noastr!3
J A2a esteM Tre/u"e s! ne 71n%"m ce 4om #ace3 +ac! %u2man"" ne 7!sesc
a"c", ar #" o ne/un"e s! $ncerc!m s! #u7"m $n ta/!ra noastr! entru a ne utea
a!ra ma" /"ne3 Atunc" ar tre/u" ca #ratele meu ma" t1n!r s! se strecoare $n ta/!r!
entru a $" %uce e so'"a mea, e ce" %o" 41n!tor", recum 2" an"malele $n alt!
arte3 +ac! ar #" a2a, eu "5a2 '"ne la %"stan'! e %u2man"" no2tr"3 Ie2"rea %"n
c!l%area 4!"" este #oarte $n7ust!, 2" n"c" unul %"ntre e" n5ar sc!a %e 7loan'ele
mele3
J " %ac! %u2manul %escoer! un%e se a#l! ta/!ra noastr!? a $ntre/at el3
J N"c" %ac! s5ar $nt1mla ast#el nu m"5a2 #ace 7r"&"3 9e" %o" 41n!tor" stau %e
a8! 2" au 4!8ut c! r!8/o"n"c"" au lecat %"n ta/!ra lor entru a ne c!uta3
Am1n%o" $2" 4or lua u2t"le 2" se 4or ascun%e un%e4a l1n7! "a83 +rumul care
%uce la "a8 este #oarte $n7ust3 E ne4o"e %oar %e un s"n7ur om entru a '"ne $n loc
o $ntrea7! armat!3 Iar no" le5am c!%ea %u2man"lor $n sate3 Nu a4em %e ce s! ne
#acem 7r"&"3 .utem s! a2tet!m 2" s! 4e%em ce se $nt1ml!3
A %urat ma" /"ne %e o or!, 1n! c1n% "n%"en"" s5au $ntors, e r1n%, $n ta/!ra
lor3 Nu %escoer"ser! n"m"c, %ar %e4en"ser! ma" aten'" 2" au us str!&" este tot,
%"n !cate, 2" $n locur"le e un%e tre/u"a s! trecem %ac! am #" 4rut s! ne
$ntoarcem $n ascun8!toarea noastr! %e l1n7! "a83
n cur1n% au 4en"t 2" #ra'"" Enters3 )#atul a $nceut %"n nou3 9!eten""le s5au
urcat %"n nou $n Am4onul +"a4olulu"3 Acum to'" 4or/eau ma" $ncet, 2" nu
au8eam %ec1t un morm!"t3 0or/eau $n 2oat! entru c! 4o"au s! %"sun! %e al/",
#!r! ca ace2t"a s! a#le rea multe3 +u! ce c!eten""le s5au *ot!r1t cum s!5"
#oloseasc! e #ra'"" Enters, l" s5a %at 4o"e s! urce $n Am4on3 K",ta*an )*on,a "5a
$ntre/at e un ton sec 2" l"n %e %"sre'(
J Ma" 2t"'" ce 45am sus 2" ce5am 4or/"t cu 4o"?
J +a, 2t"m #oarte /"ne, a sus )e/ulon, care !rea s! 4or/easc! entru
am1n%o"3
J " sunte'" 7ata s! $n%el"n"'" cele ce s5au *ot!r1t $ntre 4o" 2" no"?
J +a, c*"ar ast!8"3
J .e l1n7! toate astea 4rem s! 4! ma" cerem ce4a( tre/u"e s! n"5" a%uce'" e
Ol% )*atter*an% 2" e #eme"a lu"3 )unte'" 7ata s! #ace'" asta?
J Numa" %ac! asta ne a%uce un #olos3
11=
J 0! a%uce #olosM +ar a8" nu5" t"m s! 4or/"m %esre r!slat!3 +ac!5"
r"n%em no", nu 4! %!m n"m"c3 No" ma" st!m tre" 8"le a"c"3 +ac! 4"ne $n locul
!sta, nu ne sca!, $l r"n%em cu s"7uran'!, 2" atunc" nu 4e'" ma" r"m" n"m"c3 No"
2t"m acum c! a lecat %"n Tr"n"%a% $na"ntea 4oastr! 2" %e aceea cre%em c! are
alte lanur" 2" c! nu s5a $n%retat sre Am4onul +"a4olulu"3 9re%em c! le5a
$nt1ln"t e #eme"le noastre l1n7! lacul Kanu/"3 " entru c! #eme"le noastre sunt
at1t %e ne/une, $nc1t 4!% $n W"nnetou 2" $n Ol% )*atter*an% n"2te 8e", al/ul nu s5
a l!sat rea mult ru7at 2" a lecat $mreun! cu ele3 +"n m1n%r"e, 4a #" 7ata s!
#ac! un ocol3
J Asta se oate, a sus )e/ulon, ree%e3 No" am 4!8ut 2" urmele unor
/!r/a'" $n aro"erea laculu"3
J Asta5" %e a&unsM El a #ost3 Acum tre/u"e s! #ace'" tot ce 4! st! $n ut"n'!
entru ca no" s! 4! %!m /an"" e care 4"5" "5am rom"s3 A4e'" noroc3 No" 2t"m
$ncotro se $n%reat! #eme"le3 )e $n%reat! sre )o.untfits-pa$a.h*. t"'" un%e
este acest munte?
J Nu3
J 0est"tul meu #rate, Tusa*7a )art"s*, 2t"e un%e este 2" 4! 4a sune cum s!
a&un7e'" acolo3
N"c" eu nu 2t"am un%e era Muntele 0ul"", 2" %e aceea am #ost #oarte atent,
ast#el $nc1t s! nu5m" scae n"m"c %"n cele ce se suneau3 Marea c!eten"e a
$nceut s! e6l"ce ce %rum ar #" urmat s! arcur7! #ra'"" )anter3 In%"anul a
%escr"s totul #oarte am!nun'"t, 2" m"5am utut %a seama c! Muntele 0ul"" era
c*"ar Nu77et Ts"lM M! /ucuram cu at1t ma" mult, cu c1t sre acest munte 4o"am
s! ne $n%ret!m 2" no"3 ntr5acolo lecaser!, a2a%ar, #eme"le3 Atunc" c1n% A2ta
$m" susese c! se $n%reat! sre su%, am cre8ut c! #eme"le urmau s! o "a sre
Mount W"nnetou3 Nu $n'ele7eam %e ce #eme"le #!ceau un ocol at1t %e mare, %ar
e6l"ca'"a a 4en"t "me%"at, entru c!, %escr""n% %rumul e care #ra'"" Enters
urmau s!5l arcur7!, Tusa*7a )art"s* a sus(
J .e #eme" le5a cur"ns %u*ul ne/un"e", c!c" alt#el nu s5ar $n%reta sre
r!s!r"tM
J Oratele meu se $n2el!, a sus K",ta*an )*on,a3 Oratele meu n5o cunoa2te
e A2ta, #eme"a lu" Wa,on, cea care este ma" mare este #eme"3 Ea 2t"e
$ntot%eauna ce #ace3 Am a#lat cu a&utorul "scoa%elor c! A2ta ma" a2teat! 2" alte
#eme" care 71n%esc la #el ca ea 2" care 4or s! " se al!ture3 Ea 4rea s! #"e $nso'"t!
%e c1t ma" multe #eme", ca s! #"e c1t ma" s"7ur! c! 4a $ml"n" ce 2"5a us $n 71n%3
Ele mer7 la )o.untfits-pa$a.h, la morm"ntele care sunt s#"nte entru ele, ca s! se
roa7e entru a "8/1n%" $n cele ce5au 71n%"t3
Acum a#lasem tot ce 4o"am s! a#lu3 t"am %esre ce morm"nte era 4or/a 2" o
a%m"ram e so'"a lu" Wa,on entru c! 4o"a s! le %uc! e #eme" la morm1ntul lu"
_______________________________________________________________
DMuntele 4ul" G7ra" uta*H3 GN3 a3H
11N
N2o5c", $na"nte %e a a&un7e la locul un%e tre/u"au s! se a%une la s#at3 .uteam #"
s"7ur c! nu 4om sos" rea t1r8"u la Mount W"nnetou 2" 2t"am c! le 4om r"n%e
%"n urm! e #eme"le care %es"7ur c! $na"ntau %estul %e $ncet3 Tre/u"a numa" s!
e4"t $nt1ln"rea cu 7ruul %e "n%"ence, entru c! 4o"am s! a&un7 ne$nso'"t la
Nu77et Ts"l entru a 4e%ea ce a4usese s!5m" transm"t! /!tr1nul Tatella*5)ata*3
Ora'"" Enters 2"5au #!cut c1te4a $nsemn!r" $n carnetele e care le a4eau la e", ao"
K",ta*an )*on,a a cont"nuat(
J 0e'" mer7e $ntr5acolo3 " 4e'" '"ne to4!r!2"e lu" Ol% )*atter*an% 2" nu $l 4e'"
ma" sc!a %"n oc*"M )unte'" $n stare %e asta?
J +es"7urM +ar cum s! 4"5l a%ucem? 91n% 2" un%e? Oare el ne 4a urma %e
/un!4o"e?
J O s! 4! urme8e3 A'" au8"t 4reo%at! %e Wiconte-mini*/
J Nu, r!sunse )e/ulon3
J +e a"c" lec!m $ntr5acolo entru a ne un" cu ,"o4a2"" 2" cu coman2""
$motr"4a aa2"lor3 Lu" tre/u"e s!5" sune'" numa" c! $n locul !sta se a%un!
,"o4a2"" 2" coman2""3 M1nat %e cur"o8"tatea lu" nest!4"l"t!, el 4a 4en" $ntr5acolo 2"
atunc" 4a #" $n m1"n"le noastre3
Ora'"" Enters 2"5au #!cut %"n nou c1te4a $nsemn!r", entru a utea 7!s" #!r!
a&utorul meu lacul num"t Wiconte-mini. +"n e6l"ca'""le mar"" c!eten"", ce" %o"
#ra'" au a#lat c! lacul era $n Ar"8ona, la 4est %e Mount W"nnetou3 Toate acestea l5
au #!cut e )e/ulon s! ca%! ma" $nt1" e 71n%ur", entru ca ao" s! sun!(
J 0re'" s! 4! $n%reta'" c*"ar sre lacul !sta, lec1n% %e5a"c"? Asta $nseamn!
c! 4e'" a&un7e acolo cu mult t"m $na"ntea noastr!3 0e'" a2teta acolo 1n! $l
a%ucem e Ol% )*atter*an%, %ac! el 4a 4rea s! ne urme8e?
J O s! 4! urme8e cu s"7uran'!, entru c! ar%e %e cur"o8"tate s! a#le ce 4om
4or/" atunc" c1n% ne 4om a%una la s#at Este s"7ur c! ne 4e'" $nt1ln" acolo3 No"
$na"nt!m $ncet3 .1n! la a%unarea %e la Mount W"nnetou ma" sunt c1te4a
s!t!m1n"3 No" ne 4om reun" la Wiconte-mini numa" cu c1te4a 8"le $na"nte %e a
leca la marele s#at %e la Mount W"nnetou3 K1n%e2te5te c! nu utem s! a%un!m
acolo, entru c1te4a s!t!m1n", un num!r at1t %e mare %e r!8/o"n"c" 2" %e ca",
#""n%c! entru %u2man"" no2tr" tre/u"e s! r!m1nem ne4!8u'"3 0o" #"'" #!r! 7r"&! 2"
#ace'" recum 45am sus3 A%uce'"5l e acest c1"ne al/ 2" a%uce'"5o 2" e #eme"a
lu" ca s! ne utem r!8/unaM
J " r!slata?
J +esre asta 4om 4or/" atunc" c1n% ne 4e'" sune c! se aro"e Ol%
)*atter*an%3
J +e ce nu ne sune'" c*"ar acum care 4a #" r!slata noastr!?
J O""n%c! nu 2t"m cum 4! 4om r!sl!t"3 Nu 2t"m %ac! 4! 4om %a an"male,
nuggets, arme sau o arte %"n ra%a e care5o lu!m %e la %u2man"3 Nu %a'"
cre8are cu41ntulu" nostru?

____________________________________________________________
Dn 7ra"ul "n%"en"lor s"ou6, numele s5ar tra%uce r"n @Aa Mor'""F3 GN3 a3H
11P
J :a %a, 4! cre%em3
J Atunc" nu ma" a4em ce 4! suneM .leca'" c*"ar acumM 0! s#!tu"m s! nu
"er%e'" n"c" m!car un ceas3 A&un7e'"5l %"n urm! e Ol% )*atter*an%, 2" asta c1t
ma" ree%e3 9u c1t 4e'" #ace ma" cur1n% 2" ma" /"ne ce5a4e'" %e #!cut, cu at1t
4om #" ma" s"7ur" %e "8/1n%! 2" cu at1t 4a #" ma" mare r!slata 4oastr!3
Ora'"" Enters au !r!s"t Am4onul 2" s5au $n%retat sre ca"" lor3 -ar"man O3
Enters nu susese n"c" un cu41nt, "ar c!eten""le t!ceau, %e asemenea, 2" au
cont"nuat s! tac! 1n! c1n% au lecat ce" %o" al/"3 +u! aceea, marea c!eten"e
uta* n5a sus %ec1t un s"n7ur cu41nt(
J T"c!lo2""M
J M"2e""M a%!u7! K",ta*an )*on,a3 Nu sunt %emn" n"c" m!car s! #"e
scu"a'"M 9re%e #ratele meu c!, entru tr!%area asta, e" 4or r"m" m!car re'ul
unu" #"r %e "ar/! sau e cel al une" ene?
J " t1r7ul e care l5au #!cut cu 4o" 2" cu no"? a $ntre/at Tusa*7a
)art"s*3
J Nu le 4a a%uce n"c" un #olos, a r!suns, r181n%, /!tr1nul s"ou63 E" l!tesc
re'ul, %ar no" !str!m ce a4em3 Am 7r!"t oare e 71n%ul #ratelu"
meu?
J +a3 Oratele meu a 7r!"t #oarte $n'elet
J O*M Nu este ne4o"e %e $n'elec"une ca s! $n2el" o #a'! al"%!3
J +ar tr!%!tor"" 4or 4o" s!5" r!sl!t"m a2a cum le5am sus3
J Nu 4or 4o" n"m"c, #""n%c! cel ce nu ma" este $n 4"a'! nu ma" 4rea n"m"c3
Am 7r!"t 2" %e5aceast! %at! e 71n%ul #ratelu" meu ro2u?
J +a3
J Este 2" e 71n%ul celorlal'"?
J +a, %a, %a, %a, au r!suns e r1n% celelalte c!eten""3
Nu m5am ma" utut a/'"ne 2" am rost"t, $n 7ra"ul "n%"en"lor s"ou6, c*"ar
cu41ntul e care5l rost"se cu u'"n t"m $na"nte K",ta*an )*on,a(
,it&epi! M"2e""M
Ma" $nt1" s5a #!cut l"n"2te3 Ao" am au8"t
Uff, uff... uff, uff! 9"ne5a #ost? 9e5a #ost asta? +e un%e s5a au8"t?
.r"4"n% r"n oc*ean, am utut 4e%ea c! to'" se u"tau ser"a'" $n toate
!r'"le, a2a c! am str"7at(
%i"&it&e-lahgt&al T"c!lo2"lorM
)5a l!sat o l"n"2te ro#un%!, 2" am 4!8ut c! to'" s5au r"%"cat %e la locur"le lor,
unul %u! altul3 9*"ar 2" /!tr1nul K",ta*an )*on,a s5a sculat $n "c"oare, cu
mare 7reutate3
J N"c" 4o" nu sunte'" %emn" n"c" m!car s! #"'" scu"a'", am cont"nuat
eu3
+"n nou s5a #!cut l"n"2te3 Ao" am au8"t 4ocea /!tr1nulu" s"ou6(
Uff, uff! Asta nu5" omM
J Nu5" omM a sus 2" Tusa*7a )art"s*3
11Q
J t"e #ratele meu ro2u ce sun toate 4ec*"le #ampum-uri %esre Am4onul
+"a4olulu" e care tocma" ne 7!s"m?
J +a3
J t"" c! /unul Man"tou au%e tot ce 4or/e2te %u*ul r!u?
J +a3
J " 2t"" c!5l e%ese2te3
J +a, $l e%ese2te #oarte asru3
J 9el ce5a 4or/"t a #ost oare %u*ul cel /un? 9e #acem? Eu nu ma" r!m1n
a"c"M
J N"c" euM
J .leca'"M .leca'"M am str"7at eu3
9u4"ntele mele au a4ut e#ect3 To'" au #u7"t care5ncotro, 7r!/"n%u5se s!
co/oare %"n Am4on3 Numa" K",ta*an )*on,a nu utea s! co/oare 2" str"7a %"n
toate uter"le(
J A&uta'"5m!M " eu 4reau s! co/orM " euM " euM
+ar 4"te8ele c!eten"" erau #oarte 7r!/"te 2", $n $n4!lm!2eala creat!, nu le ma"
st!tea caul la /!tr1nul s"ou63 A #ost ne4o"e s! 4"n! c1'"4a r!8/o"n"c" %e &os
entru a52" a&uta c!eten"a3 K",ta*an )*on,a 2"5a "er%ut 2u4"'ele care nu erau
ale lu" 2" care %!%eau "mres"a c! /!tr1nul a4ea !rul ma" lun7 %ec1t $l a4ea %e
#at, %ar asta nu5l ma" "nteresa3 :!tr1na c!eten"e s"ou6 a #ost urtat! $n /ra'e %e
r!8/o"n"c" 2" r"%"cat! e cal3 Ime%"at ce s5a 4!8ut c!lare, K",ta*an )*on,a le5a
orunc"t r!8/o"n"c"lor s!" s! lece "me%"at %"n acel loc ce %e4en"se entru "n%"en"
2" ma" m"ster"os, un loc sacru entru e"3 To'" $2" %!%eau s"l"n'a s! %"sar! c1t ma"
ree%e3 N"men" nu se ma" 71n%ea acum s!5l a2tete sau s!5l r"n%! e Ol%
)*atter*an%3 9e" care st!tuser! %e a8! au #ost c*ema'" "me%"at $n ta/!r!, 2" ao"
"n%"en"" au lecat, to'" ot8ec", a2a cum 4en"ser!, $n @2"r "n%"anA3 In t"m ce $"
r"4ea cum lecau, #a'a 0ulturulu" cel T1n!r era lum"nat! %e un 81m/et, 2"
tre/u"e s! m!rtur"sesc #atul c! eu $nsum" %e4en"sem, %"ntr5o %at!, #oarte 4esel3
J +e "8/1n%a asta m! /ucur ma" mult %ec1t %ac! "5am #" $n4"ns $n lut!, a
sus t1n!rul aa23 M! /ucur, entru c!5" o "8/1n%! a 2t""n'e", 2" nu a armelor3
J '" este cunoscut! aceast! 2t""n'!? l5am $ntre/at3
J +a3 A tre/u"t s! $n4!' %esre acust"c!, ecou 2" %elasarea r"n aer3 Am #ost
la #e'ele al"%e entru a $n4!'a aerostat"ca 2" aeronaut"ca3 t"u c! 4ec*"" as"r"en",
/a/"lon"en" 2" e7"ten" cuno2teau ta"na constru"r"" unor monumente, ast#el $nc1t
s! se oat! au8" #oarte clar ceea ce se 4or/ea $ntr5un unct $n%e!rtat3 M! /ucur
s! a#lu c! 2" str!mo2"" oamen"lor ro2"" cuno2teau aceast! ta"n!, la #el ca 2"
celelalte ooare %"n 4ec*"me3 Tre/u"e s! a%ucem $n su#letul oamen"lor care
aar'"n acele"a2" rase cu no" tot ce s5a "er%ut %"n t"mur" trecute, aceasta este
%ator"a noastr!3 M! ro7 la :unul Man"tou s! ne %ea utere ca s! %ucem la
$n%el"n"re aceast! %ator"e a noastr!3
Era entru r"ma %at! c1n% aa2ul $2" %esc!rca su#letul, era entru r"ma %at!
c1n% $l au8eam 4or/"n% ast#el3 Nu m5a m"rat n"m"c %"n cele ce m"5a sus3
0ulturul cel T1n!r era un /!r/at t!cut, %ar care %o4e%ea cal"t!'" %eose/"te3 A4ea
11R
uterea 2" cura&ul %e a #ace lucrur" neo/"2nu"te3 Oa'a lu", at1t %e so/r! %e o/"ce",
era acum sc!l%at! $n soare, "ar tr!s!tur"le lu", lum"nate %e /ucur"e, $m" am"nteau
%e cele ale lu" W"nnetou3 M" se !rea c! aa2ul e care5l a4eam $n #a'! sem!na
#oarte mult cu /unul meu r"eten W"nnetou3
+u! ce %"s!ru 2" ult"mul %"ntre ce" ot8ec" %e "n%"en", am !r!s"t ascun8"2ul
$n care st!tusem 1n! atunc"3 Nu ne5am $ntors "me%"at $n ta/!ra noastr!, c" ne5am
$n%retat ma" $nt1" sre artea ausean! a c!l%!r"" 4!"", acolo un%e se a#laser! cu
u'"n t"m $na"nte "n%"en""3 0o"am s! 4e%em %ac! am #" c"t"t $n urmele lor ce4a
care ne5ar #" utut #" %e #olos3 Nu am o/ser4at n"m"c %eose/"t, %ar c1n% am urcat
sre Am4on, am %escoer"t e una %"ntre tretele care %uceau $ntr5acolo un
o/"ect care nu se a#lase $n locul acela $na"nte %e 4en"rea r!8/o"n"c"lor3 +ac! s5ar
#" 7!s"t acolo, l5a2 #" 4!8ut cu s"7uran'!3 Erau %ou! la/e %e c1"ne3 Nu erau %oar
7*earele, c" c*"ar la/ele, cusute cu mult! 7r"&!, cu !r %e cer/, acolo un%e
#useser! t!"ate3 La/ele erau un"te $ntre ele r"ntr5un os %e cer/ 2" sem!nau cu
%ou! m1"n" ale c!ror %e7ete ar!tau $n %"rec'"" ouse3 I5am ar!tat o/"ectul 7!s"t
0ulturulu" cel T1n!r3
J Un leacM a e6clamat el3
J +a, a2a se are, %ar al cu" s! #"e?
J Al /!tr1nulu" K",ta*an )*on,aM
J Oare cum l5o #" "er%ut? +u! 2t""n'a mea, leacur"le se '"n $n tra"sta entru
leacur"3 Acestea sunt la/e %e c1"ne, "ar c!eten"a s"ou6 se nume2te @91"nele care
4e7*ea8!A3 9um se oate ca /!tr1nul s! #" "er%ut tocma" la/ele %e c1"ne?
Oratele meu ro2u s! le r"4easc! cu /!7are %e
seam!3
Aa2ul le5a r"4"t #oarte atent Ao" m"5a sus(
J La/ele nu au #ost urtate $n tra"sta entru leacur"3 Au #ost cusute la
c"n7!toare3 La/ele "5au #ost smulse atunc" c1n% a #ost a&utat s! urce e cal, sau
atunc" c1n% l5au co/or1t cu #r1n7*""le %"n Am4onul +"a4olulu"3 Lucrul 7!s"t are
mare $nsemn!tate3
J +a, %ar oate a%uce 2" r"me&%"e3 +ac! /!tr1nul s"ou6 4e%e #oarte cur1n%
ce5a "er%ut, se $ntoarce a"c" ca s! caute3 +ac! 4e%e asta ma" t1r8"u, nu 4a 2t"
un%e a "er%ut leacul, a"c", sau un%e4a e %rum3 Or"cum, nu tre/u"e s! ma"
8!/o4"m #oarte mult! 4reme3 )! mer7emM
Am luat leacul 2" l5am /!7at cu mare 7r"&! $n /u8unar3 Ao" ne5am $n%retat
sre ta/!ra noastr!3 +"c, ne urm!r"se tot t"mul, entru c! ne5a a2tetat 2" a a%us
ca"" ca s! nu trecem e &os r"n aa "a8ulu"3
J Totul s5a $nt1mlat ree%e, #oarte ree%e, a sus +"c,3 Or s! se5ntoarc!
"ar?
J )! ser!m c! nu, am r!suns eu3
J 9e trea/!M +e o/"ce" stau 8"le5ntre7" la s#at3 +e ce or #" lecat a2a
%e7ra/!? A'" a#lat ce4a?
JA" r!/%are 1n! c1n% a&un7em $n ta/!r!, s! le sunem 2" celorlal'"3 Asta
a2a era3 .uteam c"t" $n r"4"rea Klare" c! ar%ea %e ner!/%are s! a#le ce s5a
11U
$nt1mlat3 N"c" n5am ma" a2tetat s! a&un7em $n ascun8!toarea noastr!, c" am
str"7at %e %earte(
J Am reu2"tM Am reu2"tM
J M"nunatM a str"7at ea3 +esc!leca 2" o4este2te3
La un semn al meu, 0ulturul cel T1n!r a urcat e o st1nc! entru a sta %e
stra&! 2" entru a5m" sune "me%"at %ac! /!tr1nul K",ta*an )*on,a s5ar #" ar!tat
%"n nou3
Am o4est"t e scurt toate cele $nt1mlate3 Ime%"at ce5am term"nat, )u#le'el a
s!r"t $n "c"oare 2" a sus #oarte *ot!r1t!(
J )! str1n7em tot 2" s! lec!m "me%"at %e5a"c"3
)un1n% acestea, so'"a mea a 2" us m1na e oale 2" e 4ase3 Eu $ns! am
r!mas nem"2cat
J Un%e s! mer7em? am $ntre/at5o3
J )5o lu!m e urmele #ra'"lor EntersM
J Numa" tu s"n7ur!?
J )"n7ur!? 9um a2a?
J U"te5a2a3 +ac! 4re" s! lec", 4a tre/u" s5o #ac" s"n7ur!, entru c! eu ma"
r!m1n u'"n e a"c"3
J 9e s! #acem a"c"?
J N"m"c3
J " 4re" s! ma" r!m1" a"c"? U"m"t!, Klara s5a a%resat lu" +"c,(
J N"m"cM " el 4rea s! ma" r!m1n!M .r"cee'" ce4a, %omnule -ammer%ull?
J +ac! r"ce, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar %ac! %ansul 4rea s!
r!m1n!, $nseamn! c! are anume mot"4e, "ar no" nu ne utem oune aceste"
%or"n'e3
J Mot"4e? Mereu are mot"4eM
J Asta 2t"m #oarte /"ne at1t eu, c1t 2" ."tt
J " sunte'" %e !rere c! tre/u"e s!5l ascult?
J +es"7ur3 .entru numele lu" +umne8eu, a2e8a'"54! 2" a4e'" $ncre%ere $n
so'ul %umnea4oastr!M Mereu 2t"e ce 4rea3 Ma" r!m1nem a"c"3
J 91t t"m?
J 9re% c! 1n! m1"ne5n 8or", a r!suns +"c,, $ncet3
J E a%e4!rat? m5a $ntre/at so'"a mea3
J+a, am r!suns eu3
J " 4re" s!5" la2" e #ra'"" Enters s!52" 4a%! l"n"2t"'" %e %rum?
J +a3 9el u'"n, ast!8", asta am %e 71n% s! #ac3 t"u $ncotro au luat5o3 +e ce
tre/u"e s!5" a&un7em %"n urm! c*"ar a8" 2" s! #"m tot t"mul e urmele lor? O s!
a4em ne4o"e %e e"3 E" oart! cu s"ne "84orul %"n care 4om lua 2" no" a!, a%"c!
2t"u multe lucrur" e care 4rem s! le a#l!m, %ar n5are rost s! ne '"nem %u! e"3
N"c" nu5" l!cut
J +a, a" %retate3
To'" au #ost %e !rerea mea3 Nu a4eam %e ce s!5" *!r'u"m e ce" %o"3 Ne uteam
re7!t" $n l"n"2te entru a ne cont"nua %rumul3 N"c" unul %"ntre "n%"en"" care
1;<
#useser! la Am4onul +"a4olulu" nu s5a $ntors3 @91"nele care 4e7*ea8!A nu52"
%!%use seama c! "er%use leacul3 9e $nsemna aceast! "er%ere nu ot $n'ele7e
%ec1t ce" ce cunosc "mortan'a e care o au leacur"le entru "n%"en"3

0II
9EL +E5AL +OILEA TE)TAMENT
Am !r!s"t Am4onul +"a4olulu" 2" ne5am $n%retat sre Mu7Eort*"lls3 A2a
cum am scr"s 2" $n romanul @W"nnetouA, mun'"" cunoscu'" su/ %enum"rea %e
Mu7Eort*"lls erau num"'", %e c!tre W"nnetou 2" %e c!tre tat!l lu", Nu77et Ts"l3
9a 2" no", #ra'"" Enters 4o"au s! a&un7! tot la Nu77et Ts"l3 t"am e6act e ce
%rum urmau s! auce3 E6"sta $ns! o cale mult ma" scurt! entru a a&un7e acolo, o
cale e care o cuno2team3 Auc1n%5o e acest %rum ma" scurt, c12t"7am at1t %e
mult t"m, $nc1t nu numa" c!5" a&un7eam %"n urm! e ce" %o" #ra'", %ar uteam s!
#"m $na"ntea lor la Mu7Eort*"lls, %e2" !r!s"sem Am4onul +"a4olulu" cu mult
%u! ce lecaser! e" %e acolo3 Nu era, a2a%ar, #oarte 7reu entru no" s!5"
a&un7em %"n urm! e ce" %o", /a ma" mult, uteam s!5" a2tet!m un%e %oream3
9el ma" /"ne ar #" #ost s! le "e2"m $n cale la 9ana%"an5R"4er, c*"ar $n acel loc $n
care, %u! moartea lu" W"nnetou, $" $nt1ln"sem e Kates, 9lay 2" )ummerD3
Acolo a4eam a! %e /!ut, era %estul! "ar/! entru ca" 2" toat! re7"unea era
$m1n8"t! %e tu#"2ur" $nalte, ast#el $nc1t uteam sta l"n"2t"'", #!r! a #" 4!8u'" %e
n"men"3 Un%e4a, $n m"&locul acestor tu#"2ur" era un loc e care #usese #!cut %e
multe or" #ocul 2" e care nu ma" cre2tea "ar/a3 Acolo am us cortul3
n t"m ce re7!team toate cele necesare, so'"a mea reara masa %e r1n83
9arnea ursulu" a4ea s! ne a&un7! $nc! mult! 4reme3 .e %rum 41nasem un coco2
2" %ou! 7!"nu2e s!l/at"ce3 A4eam, r"n urmare, carne %"n /el2u7 2" nu ma" era
ne4o"e s! 41n!m3 +u! ce5am m1ncat, am re#erat s! ne o%"*n"m, nu at1t entru
c! eram o/os"'", %ar, ma" ales, entru c! ne a#lam e !m1ntur"le coman2"lor 2"
ale ,"o4a2"lor 2" 2t"am c! tre/u"a s! #acem c1t ma" u'"ne lucrur" care ar #" utut
tr!%a re8en'a noastr!3
)e l!sase seara, c1n% %"n %"rec'"a %"n care ne a2tetam s! aar! #ra'"" Enters s5
au 4!8ut 4en"n% %o" c!l!re'"3 9e" %o" s5au aro"at $ncet3 9a"" erau #oarte osten"'"3
A/"a c1n% s5au aro"at ma" mult, "5am recunoscut e #ra'"" Enters3 Am1n%o"
erau $narma'" cu u2t", re4ol4ere 2" cu'"te3
.entru c! nu 4en"sem e acela2" %rum cu e", ce" %o" #ra'" nu au 4!8ut n"c" o

______________________________________________________________
D.ersona&e ale romanulu" @W"nnetouF3 GN3 tr3H
1;1
urm! %e5a noastr!3 Ora'"" Enters au %esc!lecat, 2"5au a%!at ca"" 2" au $nceut s!
caute cren7" uscate entru #oc3 9e" %o" au #!cut #ocul $n c1m %esc*"s, 2" #lac!ra
lu" utea #" 4!8ut! #oarte u2or %e la mare %"stan'!, "me%"at ce se l!sa noatea3
Olac!ra asta "5ar #" tr!%at nu numa" e e", c" 2" e no"3 M5am r"%"cat $n "c"oare,
*ot!r1t s! $" a4ert"8e83
J .ot s! 4"n 2" eu? m5a $ntre/at +"c, -ammer%ull3 A2 4rea s! 4!% ce mutre
or s! #ac! atunc" c1n% o s! 4! recunoasc!M
J )! mer7emM l5am $n%emnat eu3
Am !2"t $ncet r"ntre tu#"2ur" 2", c1n% ne5am a#lat #oarte aroae, m5am
71n%"t c! ar #" #ost ma" /"ne ca, entru $nceut, s! se %uc! numa" -ammer%ull la
e"3 Omul s5a aro"at e la sate 2" a sus(
J :un! 8"ua, %omn"lorM .ot s! 4! $ntre/ %ac! %or"'" s! #"'" scala'" ree&or
entru a #" omor1'" m1"ne la st1lul ca8nelor?
Am1n%o" #ra'"" au s!r"t ser"a'" $n "c"oare3
J )cala'"? +e c"ne? a $ntre/at )e/ulon3
J )! #"m le7a'" 2" omor1'" la st1lul ca8nelor? a $ntre/at -ar"man3 9"ne s! ne
omoare? +e ce s! ne omoare?
J K"o4a2"" 2" coman2"" care sun c! !m1ntur"le astea5s ale lor, a r!suns
+"c,3 0!% c5a'" #!cut #ocul %e arc! a'" 4rea cu or"ce re' s! 4!5n*a'e netre/n"c""
!"a ro2""3 +e ce n5a'" ar"ns un #oc $n satele tu#"2ur"lor?
J .entru c! n5a4em %e ce s! ne temem n"c" %e ,"o4a2", n"c" %e coman2", a
r!suns )e/ulon3
J )unte'" r"eten" cu e"?
J No" suntem r"eten" cu to'" oamen"" care ne "es $n cale3
WellM .r"n urmare, sunte'" 2" r"eten"" me"M A2a st1n% lucrur"le, a2 #" cur"os
s! a#lu numele r"eten"lor me"M )e oate?
J Ne num"m Enters3 Eu sunt )e/ulon Enters, "ar el este #ratele meu,
-ar"man Enters3
J 0! mul'umesc3 +ar, "a sune'"5m", %e un%e 4en"'" 2"5ncotro 4! %uce'"?
J No" 4en"m %"n Kansas 9"ty, ne5am a/!tut sre aus 2" am trecut r"n
Tr"n"%a% 2" acum ne $n%ret!m sre R"o Kran%e %el Norte3 +ar c"ne sunte'"
%umnea4oastr!?
J Numele meu este +"c, -ammer%ull 2" 4"n tot %"n Tr"n"%a%3 ncotro m!5
n%ret? N"c" eu nu 2t"u rea /"ne3
Ora'"" Enters au #!cut o m"2care %e surr"n%ere3
J +"c, -ammer%ullM 9e co"nc"%en'!M Am locu"t la *otelul %umnea4oastr!3
Acolo tre/u"a s! ne $nt1ln"m cu c"ne4a3 +"n !cate, cel cu care a4eam $nt1ln"re
nu se ma" a#la acolo3 " %umnea4oastr! lecaser!'", "ar %"n cau8a asta n5am a#lat
n"m"c %esre omul nostru3 .oate c! ne sune'" %umnea4oastr! c1te ce4a3
J +ac! o s! 4! sun, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar %esre c"ne este
4or/a?
J +esre so'"" :urton, care5au #ost $n Tr"n"%a%3 Au locu"t $n *otelul
%umnea4oastr!3 Acolo ar #" tre/u"t s! ne 2" a2tete3 t"'" ce4a %esre e"?
1;;
J -mM +ac! 2t"u ce4a? A'" us $ntre/area asta tocma" omulu" otr"4"t
J 0a", ce ne /ucur!mM .!", %ac! %umnea4oastr! sunte'" omul otr"4"t, atunc"
sune'"5ne %ac!333
J Eu, omul otr"4"t? l5a $ntrerut +"c,3 Nu sunt eu omul otr"4"t
J Nu? +ar atunc" c"ne e omul otr"4"t?
Ie2"sem %"n ascun8!toarea mea entru a5l $m"e%"ca e -ammer%ull s! sun!,
oate, 4reun lucru e care n5a2 #" %or"t s!5l a#le ce" %o" #ra'"3 0!81n% aceasta,
+"c, a sus(
J +1nsul este omul la care m! 71n%eam3
Ora'"" Enters au #ost surr"n2" %e aar"'"a mea, %ar nu $ntr5o #oarte mare
m!sur!3 Le5am sus s! st"n7! #ocul, s!52" "a ca"" 2" s! ne urme8e, "ar e" n5au
e8"tat s!5m" asculte s#atul3 9e" %o" au salutat5o cu mult resect e so'"a mea3
+esre -ar"man cre%eam, $ntr5a%e4!r, c! este un om resectuos, %ar $n ceea ce $l
r"4ea e )e/ulon, a4eam "mres"a c! se re#ace3 Este a%e4!rat c! omul $2"
%!%ea toat! s"l"n'a entru a #ace o "mres"e /un!, numa" c! r"4"rea lu" era l"n!
%e ne$ncre%ere 2" %e4enea uneor" amen"n'!toare3 At1t so'"a mea, c1t 2" eu ne5am
%at seama "me%"at %e toate acestea3
N"c" unul %"ntre e" nu a $n%r!8n"t s! ne $ntre/e %e ce nu am c!l!tor"t $mreun!
cu #eme"le s"ou6 care se a%unaser! e malul laculu" Kanu/", entru a nu52" %a
71n%ur"le $n 4"lea73
Or"cum, ce" %o" au 4rut s! a#le %e ce nu "5am a2tetat $n Tr"n"%a%, a2a
$nc1t le5am sus(
J O""n%c! a4eam mot"4ele mele care m5au #!cut s! nu %oresc s! m! a#lu $n
to4!r!2"a 4oastr!3 05am l!sat o scr"soare3 05a ar4en"t?
J +a, am r"m"t scr"soarea, "me%"at ce am sus cum ne num"m, a sus
)e/ulon3 n scr"soare sunea'" c! Wycl"##e 2" -oEe ar #" r"eten"" no2tr"3 Tre/u"e
s! 4! sunem c! n"c" nu oate #" 4or/a %e a2a ce4a3 No" am #!cut %oar a#acer" cu
e", e 4remea c1n% eram ne7ustor" %e ca"3 +u! ce "5am cunoscut u'"n ma" /"ne,
n5am ma" 4rut s! a4em %e5a #ace cu e"3 Nu sunt c"nst"'"3 m" %a'" 4o"e s! 4! $ntre/
$ncotro a'" luat5o %u! ce a'" lecat %"n Tr"n"%a%?
J A #ost la 41n!toare %e ur2", a r!suns so'"a mea, ree%e3 R!sunsul acesta
era e c1t %e scurt, e at1t %e "ns"rat, entru c! ne scutea %e tot #elul %e
e6l"ca'"" le7ate %e Am4onul +"a4olulu"3
J A'" 41nat ce4a? a $ntre/at )e/ulon3
J +a, am r!suns eu3 Acum a4em 2" 2unc! %e urs3 +e la/e n5o s! ne at"n7em
%ec1t atunc" c1n% a&un7em la )o.untfits-pa$a.h.
J La )o.untfits-pa$a.h/ a $ntre/at )e/ulon, arunc1n%u5" #ratelu" s!u o
r"4"re #u7ar! 2" l"n! %e $n'elesur"3 9unoa2te'" locul?
J +a, %e mult! 4reme, am r!suns eu3
J " no" 4rem s! mer7em $ntr5acolo3
J 0re'" s! mer7e'" $ntr5acolo? +e ce?
J Asta a #ost %or"n'a c!eten""lor s"ou6 2" uta*3
J A2a? I5a'" $nt1ln"t e 2e#"" %e tr"/?
1;I
J +a3 La Am4onul +"a4olulu"3 9e !cat c! nu 45am $nt1ln"t $n Tr"n"%a%M 05
am #" luat cu no"M
J M"e nu5m" are r!u3 Or"cum, n5ar #" #ost $n #olosul meu s! m! 4a%!
la #a'!3
J +a, a2a e, %ar oate c! a'" #" utut tra7e cu urec*ea la cele ce5au 4or/"tM
J " la ce m"5ar #" #olos"t? Eu ser s! a#lu %e la 4o" toate c1te s5au etrecut
acolo3
J )! 4! o4estesc?
J +a, te ro73
Omul a $nceut s! o4esteasc!3 Ne5a sus numele celor %ou! mar" c!eten""
2" a $n#lor"t "stor"s"rea sa, entru c! ce" ot8ec" %e "n%"en" %e la Am4onul
+"a4olulu" se #!cuser! atru sute3 9ele c1te4a ore c1t '"nuse s#atul c!eten""lor s5
au trans#ormat $n tre" 8"le3 .o4est"torul a ma" sus c! "n%"en"" 4or/"ser! %esre
lucrur" %e #oarte mare $nsemn!tate3 Totul ne5a #ost re8entat, %e arc! ce" %o"
#ra'" se a#laser! $n centrul aten'"e", %e arc! "n%"en"" "5ar #" tratat cu cea ma" mare
c"nste3 Ma" ales %es!r'"rea %e ce" %o" mar" 2e#" a #ost re%at! ca #""n% %eose/"t %e
c!l%uroas!3 Ast#el am a#lat c! Tusa*7a )art"s* 2" K",ta*an )*on,a s5au $ntors %e
%ou!5tre" or", %u! ce se %es!r'"ser! %e ce" %o" #ra'", entru a le str1n7e m1na3
J In%"en"" au lecat %e5acolo $na"ntea 4oastr!, am sus eu3 " $ncotro au luat5
o?
J Asta5" un secret, 2" n5a4em 4o"e s! sunem n"m"c n"m!nu", cu n"c" un re'3
+umnea4oastr!, $ns!, am s! 4! sun, ca s! 4! %o4e%esc c1t %e c"nst"t sunt $n
ceea ce 4! r"4e2te3 In%"en"" au lecat sre locul e care e" $l numesc Wiconte-
mini. 9unoa2te'" acest loc?
J E o a!, nu5" a2a?
J +a, a2a este3 In%"en"" ne5au %escr"s $ntocma" %rumul 1n! acolo3
J Tre/u"e s! a&un7e'" la aa aceea?
J :"ne$n'eles3 Acolo 4om a#la care sunt lanur"le %e atac $motr"4a aa2"lor
2" $motr"4a celor ce le sunt r"eten" sau al"a'"3 9re% c! 4! %a'" seama c1t %e
"mortante sunt toate acestea entru %umnea4oastr!, nu? 0re'" s! 4! sunem ce
se 4a 4or/" acolo?
J +es"7urM
J No" suntem 7ata s! #acem acest lucru entru %umnea4oastr! 2" ser!m s!
ne #"'" recunosc!tor3
J 0e'" cule7e ceea ce 4e'" sem!na3
J )une'"5m", Wiconte-mini, Aa Mor'"", este %earte %e Aa ntunecat! $n
care tat!l nostru 2"5a 7!s"t s#1r2"tul?
J +ac! m! 71n%esc /"ne, cele %ou! lacur" sunt #oarte aroae unul %e altul3
O s!5m" ot %a seama c1n% 4o" a&un7e acolo3
Nu ar #" #ost cum"nte %"n artea mea s!5" sun c! r"n Aa Mor'"" 2" Aa
ntunecat! "n%"en"" $n'ele7eau, %e #at, unul 2" acela2" lac3
J A*, 4!% c! 4re'" s! a&un7e'" 2" %umnea4oastr! la Aa ntunecat!3
1;=
J +es"7ur, %ac! n5a4e'" n"m"c $motr"4!3 $n r"4"rea e care )e/ulon "5o
arunc! #ratelu" s!u se c"tea /ucur"a 4"ctor"e"3 Era #oarte mul'um"t entru #atul c!
eu accetam #!r! 2o4!"re tot ce sunea3 Omul nu52" %!%ea seama c!52" $nt"n%ea
s"e2" o cacan! $n care a4ea s! ca%! #oarte cur1n%3
J " %e ce am a4ea ce4a $motr"4!? +oar sunte'" cu to'"" r"eten"" no2tr" 2" ne
/ucur!m c! ne 4e'" $nso'" $n %rumul nostru sre aceast! A! a Mor'""3 .entru asta
4! unem o con%"'"e( s! ne %uce'" la Nu77et Ts"l 2" s! ne ar!ta'" un%e este Aa
ntunecat!3
J Am s! 4! %uc3 +ar, sune'"5m", cum se #ace c! nu a'" lecat %e5a %retul
sre su%, $mreun! cu K",ta*an )*on,a? +e ce 45a sus s5o lua'" ma" $nt1" sre
r!s!r"t 2" s! a&un7e'" la )o.untfits-pa$a.h/
J .entru c! tre/u"e s! #"m cu oc*"" e #eme"le s"ou6 care au aucat5o $ntr5
acolo3 Numa" %u! aceea ne 4om $nt1ln" cu K",ta*an )*on,a 2"5" 4om sune ce5
am 4!8ut3 +"n cele ce ne5a sus "n%"anul, ma" a4em %e mers %ou! 8"le 1n!
acolo3
J A2a e3 0reau s! 4! ro7 s!5m" r!sun%e'" la o $ntre/are, 2", %ac!5m" 4e'"
r!sun%e, m! 4o" %eclara mul'um"t %e toate( +e ce m5a'" $ntre/at tocma" e m"ne
un%e este Aa ntunecat! 2" un%e se a#l! Nu77et Ts"l? M" se are %e necre8ut c!
n5a'" %escoer"t $nc! aceste %ou! locur"3 +esre Nu77et Ts"l utea'" s!5" $ntre/a'"
e ,"o4a2", 2" anume c*"ar e c!eten"a lor, Tan7ua, sau e #"ul acestu"a, ."%a3 n
ce r"4e2te locul un%e se a#l! Aa ntunecat!, nu se oate s! nu #" $nt1ln"t 4reun
aa2 care s! nu 4! #" utut sune un%e se a#l! ceea ce c!uta'"3
J Toate astea ar #oarte la $n%em1n!, %ar nu sunt, m"5a r!suns )e/ulon3 Am
stat un t"m r"ntre ,"o4a2", %ar am a4ut nenorocul s!5l cunosc numa" e ."%a,
care m"5a 4or/"t cu mare %"sre'3 .e %e alt! arte, "me%"at ce $ntre/am un aa2
un%e se a#l! Aa ntunecat!, "n%"anul m! r"4ea ca e5un %u2man 2" nu scotea o
4or/!3 )unt #oarte re4!8!tor" netre/n"c"" !2t"aM
J Netre/n"c"" !2t"a sunt r"eten"" me", %omnule Enters, 2", %ac! ma" sune'"
4reo 4or/! %e ocar! %esre e", 4e'" c!l!tor" s"n7urM Acum so'"a mea 4a re7!t"
c"na, "ar %u! aceea ne 4om culca3 M1"ne $n 8or" orn"m sre )o.untfits-pa$a.h.
)unte'" %e acor%?
J +es"7ur3 Numa" c! no" nu 4om $nnota a"c", c" u'"n ma" $ncolo3 t"'",
s#or!"m cam tare, 2" r"ntre no" se a#l! o %oamn! e care n5am 4rea s5o
%eran&!m3 .rete6tul era co"l!resc, 2" nu ma" $nc!ea n"c" o $n%o"al! c! ce" %o"
4o"au s! #"e s"n7ur" entru a utea 4or/" nest"n7*er"'"3 M"5a trecut r"n m"nte s!
m! strecor e urmele lor 2" s! ascult ce 4or/eau, %ar am renun'at ree%e, entru
c! #ra'"" Enters erau at1t %e nec"ol"'", $nc1t n"c" m!car nu mer"ta s!5m" %au rea
mult! osteneal! cu e"3 .uteam a#la 2" s"n7ur tot ce a2 #" a#lat %e la e"3
+"ntre #ra'"" Enters, )e/ulon #usese s"n7urul care 4or/"se3 -ar"man !strase
t!cerea3 )e !rea c! ce" %o" #ra'" nu erau %e acor% asura anum"tor lucrur"3
La #el %e t!cut #usese 2" 0ulturul cel T1n!r, care se urtase %e arc! ce" %o"
n"c" m!car nu s5ar #" a#lat acolo3 Toate acestea m! #!ceau s! cre% c! nu a4eam s!
ne s"m'"m rea /"ne $mreun!3 A2a cum susese )e/ulon, ce" %o" nu au $nnotat
1;N
$mreun! cu no", c" au re#erat s! lece "me%"at %u! c"n!3 In 8or"" 8"le" s5au
$ntors, "ar trosnetul cren7"lor care ar%eau le5a %at %e 4este c! ne tre8"sem %e&a3
91n% a r!s!r"t soarele, cortul era str1ns, 2" uteam s! orn"m %"n nou la %rum3
Am o/ser4at "me%"at c! #"ecare %"ntre ce" %o" #ra'" a4ea at1rnat! o sa! %e 2a3
)eara nu ne %!%usem seama %e lucrul acesta entru c! #usese $ntuner"c3 +"c,
-ammer%ull a o/ser4at "me%"at c! r"4eam saele cu mult "nteres 2" le5a sus
celor %o"(
J 0!% c! 45a'" luat sae3 A'" orn"t $n c!utare %e comor"?
J .oate, a r!suns )e/ulon, e un ton care s5a %or"t a #" /at&ocor"tor3
J 9e #el %e comor"?
J nc! nu 2t"u3 Or"cum, a4em cu ce s! s!!m %ac! 4a #" ne4o"e s5o #acem3
K",ta*an )*on,a ne5a sus c! nu ne %! /an", c" o arte %"n ra%!, lucrur", ca" 2"
altele %e #elul !sta3 .oate ne %! 2" metal, ar7"nt, curu 2", oate, c*"ar aur3 .oate
%escoer"m 4reo m"n! sau, oate, tre/u"e s! s!!m ca s! %!m %e 4reun #"lon 2",
%ac! tre/u"e s! s!!m, o s! a4em cu ce3
)e !rea c! )e/ulon a4ea 71n%ur" 2" lanur" #oarte $n%r!8ne'e3 Era at1t %e l"n
%e el, $nc1t n"c" nu5" %!%ea r"n 71n% c! nu era %ec1t o unealt! care, o %at! ce nu
4a ma" #" %e #olos, 4a #" aruncat!3
Urmam %rumul e care $l arcursesem cu an" $n urm!, $mreun! cu Kates,
9lay 2" )ummer3 Am oos"t c*"ar $n locul $n care oos"sem cu mult t"m $n
urm!, $mreun! cu ce" tre", 2" nu am ar"ns #ocul3 n %"m"nea'a 8"le" urm!toare,
am sus $n treac!t c!, $n &urul r1n8ulu", 4om a&un7e la )o.untfits-pa$a.h. M5am
#er"t s! 4or/esc %esre Mu7Eort*"lls3 To4ar!2"" me" %e %rum 2"5ar #" %at seama
"me%"at c! era 4or/a, %e #at, %esre Nu77et Ts"l3 )re m"rarea mea, )e/ulon
m5a $ntre/at(
J A'" au8"t %oar 4or/"n%u5se %e muntele !sta, sau 2t"'" un%e se a#l!? A'" #ost
4reo%at! acolo, m"ster :urton?
J Am #ost %e ma" multe or" acolo, am r!suns eu3 .e 41r# sunt %ou!
morm"nte3 t"a'" asta?
J Am au8"t ce4a3 )e sune c! acolo ar #" $n7roate c1te4a c!eten"" ,"o4a2e3
J +a, a2a este3
J +a, s"7ur c! a2a este, entru c! asta ne5a sus5o c"ne4a care a #ost acolo %e
ma" multe or"3
J O s! oos"m c*"ar l1n7! cele %ou! morm"nte %e care 45am 4or/"t3 Este
cel ma" /un loc %e oas3 Asta 2t"u %e ma" %emult3
n t"mul acele" %"m"ne'" n5am 4or/"t aroae %eloc cu Klara3 Locur"le r"n
care treceam $m" r!scoleau am"nt"r"le3 La r1n%ul e", so'"a mea era cu#un%at! $n
71n%ur"3
0ulturul cel T1n!r m! r"4ea %"n c1n% $n c1n% %"ntr5o arte, %ar $2" $ntorcea
r"4"rea or" %e c1te or" m! $ntorceam sre el3
Numa" #ra'"" Enters tr!nc!neau $n satele nostru 2" le uneau tot so"ul %e
$ntre/!r" lu" -ammer%ull 2" lu" -ol/ers, la care ace2t"a r!sun%eau $n %o" er"3

1;P
na"nte %e ora r1n8ulu", am 8!r"t, la su%, mun'""3 .e cel ma" $nalt 41r# al acestora
se a#la $nc! acel om care era ma" $nalt %ec1t to'" ce" %"n &ur3
Am trecut e l1n7! 7rotele care se a#lau $n artea %e 4est a acestu" 7ru %e
mun'", ao" am cot"t5o sre st1n7a entru a a&un7e $n 4alea e care am %escr"s5o
2" $n romanul @W"nnetouA3 Am luat5o e #"rul aceste" 4!" 2" am urcat "et"2,
%uc1n% ca"" %e %1rlo7"3 Am trecut ao" r"n !%ure 2", $n cele %"n urm!, am a&uns
la '"nta e care o a4eam3 A"c" se a#la morm1ntul lu" Inc"u59"una, tat!l lu"
W"nnetou, $nmorm1ntat e calul s!u3 A"c" se a#la "ram"%a %"n "atr!, $n 41r#ul
c!re"a se a#la coacul care se 8!rea %"n %e!rtare, %ator"t! $n!l'"m"" sale3 La
r!%!c"na acestu" coac $2" %ormea somnul %e 4ec" N2o5c"3 M5am or"t $n %retul
acestor morm"nte 2", %eo%at!, m" s5a !rut c! numa" cu o 8" $n urm! lecasem
%"n acele locur"3 9oac"" %e4en"ser! ma" $nal'", "ar tu#"2ur"le, ma" %ese3 )e !rea
c! l"n"2tea acestu" loc nu #usese tul/urat! multe %ecen"" la r1n%3
J Acestea sunt morm"ntele c!eten""lor ,"o4a2e, a sus )e/ulon Enters3 Am
a&uns3 R!m1nem a"c" este noate?
J +a3 .oate, ma" r!m1nem 2" m1"ne, am sus eu3
J +u5" e !2t"a %o" %e5a"c" m!car entru o 4reme, m5a ru7at so'"a mea, $ncet3
)! m! lase l"n"2t"t! m!car o or!M
Am 4rut s!5" $n%el"nesc %or"n'a, %ar )e/ulon m"5a luat5o $na"nte(
J )! lec $mreun! cu #ratele meu la 41n!toare? +or"'" 41nat roas!t, sau
ne 4om $n#ruta %"n la/ele %e urs?
J Ar #" /"ne s! 41na'" ce4a, a sus Klara, ree%e3 A4e'" %estul t"m entru
asta3 Or"cum, nu o s! m1nc!m %ec1t %u!5am"a8!3
9e" %o" au lecat, "ar eu am us cortul, a&utat %e +"c, 2" %e ."tt3 :!tr1n""
41n!tor" #!ceau tot ce le st!tea $n utere entru a nu ro%uce 4reun 87omot,
#""n%c! o/ser4aser! c! so'"a mea st!tea 71n%"toare l1n7! morm1ntul suror"" lu"
W"nnetou3 Ao" s5a %us la morm1ntul c!eten"e" aa2e3 9*"ar la "c"oarele
acestu" morm1nt, $n artea %"nsre aus, se 4e%ea o a%1nc"tur! $n !m1nt care
era acoer"t! cu "ar/! 2" mu2c*"3
J A"c" a" s!at atunc"? m5a $ntre/at Klara3
J +a, am r!suns eu3 Am astuat /"ne 7aura, %ar cre% c!, $n t"m, !m1ntul
s5a ma" l!sat, 2" se 4e%e a%1nc"tura3
J .oate c! asta le 4a %a unora "%eea s! sae a"c"M
J N5au %ec1t s! o #ac!M Nu 4or 7!s" n"m"c3
J Nu #" at1t %e s"7urM
J +e ce nu?
J O""n%c! m5am tot 71n%"t3
J Te5a" 71n%"t la ce4a anume atunc" c1n% a" 4!8ut a%1nc"tura?
J +a, 2" tre/u"e s!5'" sun c!, e m!sur! ce ne5am aro"at ma" mult %e
mun'", m"5am am"nt"t #oarte l"me%e tot ce m"5a" o4est"t3 Tot 71n%"n%u5m!, m"5
am a%us am"nte %e n"2te cu4"nte e care '" le5a sus W"nnetou, n"2te cu4"nte e
care '" le5a sus c*"ar #oarte %es3 Ma" 2t"" cum numea el aurul, nuggets/

1;Q
J Te 71n%e2t" cum4a la deadl$ dust*/
J +a, m! 71n%esc tocma" la deadl$ dust 9*"ar $na"ntea mor'"" lu", c1n% '"5a
4or/"t %esre testament, '"5a sus c! tu e2t" #!cut entru un %est"n ma" no/"l, 2"
nu %oar entru %or"n'a %e a a4ea aur3 +u! aceea, tu a" s!at a"c", l1n7!
morm1ntul tat!lu" s!u entru a 7!s" aur3 Nu cum4a a" #!cut 4reo 7re2eal!?
J Nu cre%, entru c! aurul %esre care era 4or/a $n testamentul e care l5am
7!s"t a"c" nu era entru m"ne, c" era %est"nat unor scour" no/"le3
J .oate c!5" a2a cum 8"c", %ar tot nu ot sune c! r!sunsul t!u m!
mul'ume2te3 Ia 71n%e2te5teM A"c", un%e a" 7!s"t testamentul, cre8" c! nu ma" era
c*"ar n"m"c entru t"ne, cel ma" /un r"eten al lu" W"nnetou? 9re8" c! W"nnetou,
aa2ul cu o m"nte at1t %e lum"nat!, nu s5a 71n%"t atunc" c1n% a #ost 4or/a %esre
ult"mele lu" %or"n'e, %ec1t la aurul s!u?
J -m, *m, )u#le'el, oate c! a" %retate3 Tre/u"e s! recunosc c! atunc" am
c!utat numa" testamentul 2" nu m5am 71n%"t la n"m"c altce4a, entru c! 4"a'a5m"
era $n r"me&%"e3 A2 #" utut s! m! $ntorc %u! c1'"4a an" a"c", s! ma" caut, %ar nu
m5am 71n%"t la asta333 n"c"o%at! nu m5am 71n%"t la asta3
J " acum?
J 9e 4rea s! $nsemne $ntre/area asta?
J 0re" s!5m" $n%el"ne2t" o %or"n'!?
J +ac! ot s! '"5o $n%el"nesc, cu mare l!cereM
J Ma" sa! o %at!, %ar ma" a%1nc %ec1t a" #!cut5o atunc", %emult
J :"ne, a2a am s! #ac3
J 9re% c! 4om ma" 7!s" ce4a, 2" anume ce4a #oarte "mortant3 In testament
este 4or/a %esre locul $n care se a#l! ascuns aurul, %ar cre% c! a%e4!rata
comoar! este altun%e4a3
J 9um su" tu toate asteaM 9a 2" c1n% a" 2t" rec"s c! a2a este cu a%e4!rat3
J Nu 2t"u, %ar res"mt c! a2a este3 W"nnetou a4ea ma" mult! m"nte 2" era ma"
$n'elet %ec1t cre8" tu, %ra7ul meu so'3 El era u'"n ma" $n 41rst! %ec1t t"ne, %ar
cre% c! era ma" a2e8at 2" ma" cum!n"t3 Tre/u"e s! s!!m %e %ou! or" ma" a%1nc
a"c", la morm1nt, %ar tre/u"e s! cau'" %e %ou! or" ma" /"ne, s!5'" am"nte2t" %e
toate cele ce s5au etrecut cu mult t"m $n urm!3 Nu cre% c! 4om 7!s" deadl$
dust, %ar, %es"7ur, 4om %escoer" erle 2" nestemate 4en"te %"n a%1ncul
comor"lor su#lete2t"3 Nu 4re" s! $nceem? Am a4ea o oca8"e #oarte /un!, entru
c! #ra'"" Enters au lecat3
J \sta nu5" un mot"4 teme"n"c, entru c! ar #" #oarte 7reu s! s!!m ast#el
$nc1t s! nu se o/ser4e ce5am #!cut3 +ac! #ra'"" Enters s5ar $ntoarce e
nea2tetate, 2"5ar %a seama "me%"at ce s5a $nt1mlat a"c" $n l"sa lor3 Au trecut
tre"8ec" %e an" %e c1n% locul !sta a r!mas neat"ns, 2" cre% c! ma" oate r!m1ne
ast#el entru alte c1te4a ore3 Nu u"ta c! Tatella*5)ata* m"5a scr"s c! tre/u"e s!
____________________________________________________________
D.ra#ul mor'"" Gl/3 en7le8!H3 GN3 tr3H
1;R
a&un7 la ce" c"nc" mol"8"3 El m"5a scr"s( @$na"nte %e a 4en" a"c", %u5te la Nu77et
Ts"l3 Acolo sunt c"nc" mol"8"3 9el %"n m"&loc $'" 4a sune tot ce nu5" ot
$ncre%"n'a aceste" *1rt""3 Mol"%ul $'" 4a 4or/"3 O"e ca 4ocea lu" s! #"e entru t"ne
recum 4ocea Marelu" Man"tou, s"r"tul 4e2n"c "u/"torMA
J )"7ur c! tre/u"e s! #ac" recum '"5a scr"s, %ar un%e sunt ce" c"nc"
mol"8"?
J Nu %earte %e5a"c"3 )! mer7em3
Am orn"t $mreun! r"n !%ure, 2", $ntr5un anume loc, se $n!l'au ma" multe
st1nc" care !reau s! #" "e2"t %e5a %retul %"n !m1nt3 +e la "c"oarele acestor
st1nc" "84ora un 1r1u3 A"c" se 7!seau mol"8"" %esre care era 4or/a $n scr"soare3
Ace2t" mol"8" a4eau cren7" care a&un7eau 1n! aroae %e !m1nt3 M5am u"tat la
mol"%ul %"n m"&loc 2" m"5am %at seama "me%"at %esre ce era 4or/a3 Klara $ns! a
r"4"t coac"" e r1n%, 2"5a $mreunat m1"n"le 2" a sus(
J Mol"8"" sunt to'" la #el, numa" c! cel %"n m"&loc este ma" $nalt %ec1t ce"lal'"M
To'" coac"" sunt #oarte %e2" 2" au cren7" 1n! la !m1ntM Mol"%ul %"n m"&loc $'"
4a 4or/"? 9e 4rea s!5nsemne asta?
J Ma" r"4e2te5l o %at! cu aten'"eM
J Nu 4!% n"m"c %eose/"t la el, a sus Klara, %u! un t"m3
J Asta entru c! nu a" um/lat r"n 0estul )!l/at"c3 t"" care5" %"#eren'a
%"ntre un mol"% 2" un /ra%? Ma" u"t!5te o %at! la mol"%ul %"n m"&locM 9!tre
oalele omulu" sunt c1te4a cren7" uscate3 Num!r!5le %e &os $n sus 2" arat!5le cu
%e7etulM
)o'"a mea a $nceut s! numere cren7"le uscate(
J Una, %ou!, tre", atru, c"nc", 2ase333
J Ore2te5teM am $ntrerut5o eu3 U"t!5te atent la cea %e5a 2asea crean7!M E o
crean7! %e mol"%?
J Nu, e %e /ra%, a recunoscut Klara3
J 0e8" c! mol"%ul $ncee s!5m" 4or/easc!?
J A*M )!5'" 4or/easc! $n #elul !sta?
J +a, $n #elul !staM 9re8" c! aceast! crean7! a crescut ur 2" s"mlu e
mol"%? :"ne$n'eles c! nu3 9"ne4a a t!"at crean7a %e mol"% 2" a us $n locul e" una
%e /ra%M +esr"n%e5oM
J 9re8" c! c"ne4a a $n#"t crean7a asta $n trunc*"ul coaculu"?
J )! 4e%emM %esr"n%e5oM am $ncura&at5o eu3
Oc*"" nu m! $n2elaser!3 9"ne4a t!"ase crean7a %e mol"%, #!cuse o 7aur! $n
trunc*"ul coaculu" 2" usese crean7a %e /ra% $n locul cele" t!"ate3 +u! ce am
$n%e!rtat crean7a uscat!, m"5am %at seama c! scoar'a coaculu" #usese
$nl!turat! cu 7r"&!, entru ca ao" s! #"e a2e8at! la loc 2" r"ns! cu a&utorul cren7""
%e /ra%3 Am %at la o arte scoar'a 2" am o/ser4at c! su/ ea se a#la o /ucat! %e
*1rt"e al/!3 Klara a luat ree%e /"letul 2" a str"7at /ucuroas!(
J Asta5" @4ocea coaculu"AM Asta eM 91t %e re4!8!tor 2" c1t %e $n'elet
oate #", totu2", un "n%"anM
1;U
J :"ne, %ar nu tre/u"e s! #"" nea!rat "n%"an ca s!5'" 4"n!5n m"nte ast#el %e
"%e", am sus eu, 81m/"n%3 Ast#el %e lucrur" se ma" #ac 2" r"n alte !r'" ale lum""3
J Tu 4or/e2t" %e arc! toate lucrur"le astea ar #" #"re2t"3 Eu sunt, $ns!, entru
r"ma %at! $n 0est3 Tre/u"e s!5'" m!rtur"sesc %esc*"s c! Tatella*5)ata* $ncee
s!5m" lac! %"n ce $n ce ma" mult3
)un1n% acestea, so'"a mea $ncerca s! %esc"#re8e cele scr"se e #oa"a %e *1rt"e,
%ar este u'"n! 4reme m"5a $nt"ns /"letul 2" m"5a sus %e8am!7"t!(
J 0a", nu $n'ele7 n"m"cM
J )unt %esene?
J Nu, totul e scr"s cu l"tere lat"ne, %ar $n 7ra" "n%"an, 2" nu $n'ele7 n"m"c3
J )! 4!%3
J -a" s! ne a2e8!m un%e4a3 Omul $n'ele7e ma" 7reu atunc" c1n% st! $n
"c"oare, a sus Klara, r181n%3
Ne5am a2e8at 2" am c"t"t3 :"letul era scr"s $n 7ra"ul aa2"lor3 )cr"sul era #oarte
$n7r"&"t, "ar *1rt"a era %e #oarte /un! cal"tate, ca 2" aceea e care Tatella*5)ata*
$m" scr"sese scr"soarea e care m"5a tr"m"s5o $n Kerman"a3 :"letul a4ea urm!torul
con'"nut(

@+e ce ma" cau'" deadl$ dust/ +e ce ma" cau'" ul/erea 7al/en! a mor'""?
9re8", oare, c! W"nnetou, care este at1t %e /o7at, nu le5ar l!sa urma2"lor s!"
altce4a ma" /un %ec1t aurul?
Oare W"nnetou, e care tu ar tre/u" s!5l cuno2t" #oarte /"ne, a #ost at1t %e
l"s"t %e 71n%"re, $nc1t ar #" #ost ne4o"e s! sa" ma" a%1nc entru a 7!s" comor"?
Acum 2t"" %e ce te5am %u2m!n"t3
.!str!torul mar"lor leacur"3A
)cr"soarea #usese scr"s! %e Tatella*5)ata* cel %e %emult3 Am $m!tur"t *1rt"a
2" am /!7at5o $n /u8unar3 Ne5am r"4"t unul e altul3
J Nu cre8" c! totu5" nema"omen"t? m5a $ntre/at )u#le'el3
J :a %a, este, $ntr5a%e4!r, nema"omen"t3 El e6r"m! $n scr"s e6act ce m"5a"
sus tu3 0a", ce ru2"ne5m" eM
J Nu une totul la "n"m!M
J :a %a, e ca8ul s! m! su!rM 0!% c! nu m5am 71n%"t %estul %e /"ne la cele
ce5a 4rut s! sun! W"nnetou3 Acum cre% 2" eu c!, %ac! 4o" ma" s!a $nc! o %at!,
4o" 7!s" lucrur" ma" "mortante3
J +e ce, entru c! a2a a sus Tatella*5)ata*?
J Nu, nu e 4or/a numa" %e astaM +e5a/"a acum $nce s!5l $n'ele7 e %el"n
e W"nnetouM 9e5ar ma" #" r1s, %ac! m5ar #" 4!8ut acumM +ar m"e nu5m" 4"ne s!
r1%M " c1n% m! 71n%esc c! au tre/u"t s! treac! tre"8ec" %e an"M O 4"a'! %e omM
-a", )u#le'elM Tre/u"e s! s!!mM
J +a, tre/u"e s! s!!m, at1ta 4reme c1t #ra'"" Enters sunt leca'"M
J Nu5m" ma" rea as! %ac! sunt leca'", sau nu3 Ascult!M Le5au% 4oc"le3
0or/esc cu -ammer%ull, %ec" s5au $ntors3
1I<
)e $ntorseser!, $ntr5a%e4!r, 2" 41naser! un "eure %e rer"e care se r!t!c"se
r"n mun'"3 )e/ulon 4or/ea %e arc! ar #" o/'"nut o mare 4"ctor"e3
J L!sa'"5l $ncolo %e "eureM l5am $ntrerut eu3 Acum a4em lucrur" ma"
$nsemnate %e #!cutM
A4usesem "nten'"a s! le sun #ra'"lor Enters totul %esre acest munte 2"
%esre morm"nte, numa" %u! ce ne 4om #" reluat %rumul, entru c! nu eram
s"7ur cum ar #" reac'"onat3 Acum $ns! a4eam alte "nten'"", a2a c! am cont"nuat(
J 0reau s! 4! sun unele lucrur", e care 4o"am s! 4" le sun ce4a ma"
t1r8"u( 0! $n2ela'" asura loculu" $n care ne a#l!m acum3 A"c" nu sunt $n7roate
c!eten"" ,"o4a2e, a"c" se a#l! morm"ntele333 morm"ntele tat!lu" 2" suror"" lu"
W"nnetouM )o.untfits-pa$a.h este Nu77et Ts"l3
Aceste cu4"nte "5au u"m"t e ce" %o" #ra'"3 Am1n%o" au r!mas #!r! 7ra"3
J A'" $n'eles ce 45am sus? "5am $ntre/at eu3
91n% am us aceast! $ntre/are, -ar"man a c!8ut $n 7enunc*", 2"5a acoer"t
#a'a cu m1"n"le 2" a $nceut s! l1n7! $n *o*ote3 )e/ulon m"5a aruncat o r"4"re
4en"noas! 2" m5a $ntre/at
J E a%e4!rat ce5a'" sus?
J +e ce 45a2 m"n'"?
Well! 0! cre%emM Astea sunt, care 4a s! 8"c!, morm"ntele lu" Inc"u59"una
2" N2o5c"?
J +a3
J Tre/u"e s!5m" arunc 2" eu o r"4"re3
)e/ulon s5a $n%retat ma" $nt1" sre morm1ntul c!eten"e" aa2e 2" ao" sre
morm1ntul #""ce" sale3 Omul !rea #oarte s"7ur %e s"ne, %ar se utea 4e%ea c! se
"er%use cu #"rea, entru c! mer7ea $mlet"c"t3 ncet5$ncet, s5a $ntors $n locul
un%e l!sase "eurele 2", lo4"n%u5l cu "c"orul, a sus, scr12n"n%(
J Un /"et "eura2M $ntocma" cum s5a $nt1mlat cu Kates 2" cu 9lay3 0e%e'",
%omnule :urton, c! am '"nut m"nte? 0e%e'" c! am c"t"t 2" am re'"nut tot? 9*"ar 2"
$nt1mlarea cu "eurele 2" cu orum/e"" %"n carnea c!rora n5a ma" 4rut s! 7uste
n"men"3 A2 4rea s! 4! ro7 ce4a3
J )une'"3
J A%uce'" la 4"a'! aceste locur"3 A%uce'" la 4"a'! oamen"" care an"mau acest
'"nut3 M! $n'ele7e'"?
J +a, $n'ele73 0re'" s! $nc!lec!m c*"ar acum 2" s! 4! %uc $n locul $n care au
#ost $mu2ca'" Inc"u59"una 2" #""ca sa 2" ma" 4re'" s! 4! ar!t un%e m"5a #urat tat!l
%umnea4oastr! testamentul3
J +a, asta 4rem3
J Or"cum, a4eam %e 71n% s!5" ar!t aceste locur" so'"e" mele3 +ac! %or"'" s!
ne $nso'"'", n5am n"m"c $motr"4!3 +omnul -ol/ers 4a r!m1ne a"c" 2" 4a sta %e
4e7*e3
J 9u mare l!cere, a r!suns /!tr1nul 41n!tor3 Or"cum, nu "nten'"onam s!
/at %rumur" care5m" sunt cunoscute3
1I1
."tt ar #" 8"s ma" multe, entru c! se 4e%ea c! nu5" utea su#er" e ce" %o" #ra'",
%ar se mul'um" s! sun! %oar at1t
No" ce"lal'" uteam orn" la %rum, entru c! n"c" m!car nu luasem 2e"le %e e
ca"3 Am mers o 4reme e calea e care5am 4en"t ao" am luat5o sre su% entru a
a&un7e la "84orul l1n7! care oos"sem e 4remur", $mreun! cu W"nnetou,
Inc"u59"una, N2o5c", )am -aE,ens, +"c, )tone, W"ll .ar,er 2" cu tre"8ec" %e
aa2"3 Ao" ne5am cont"nuat %rumul, $n arte c!lare, $n arte e &os, 1n! c1n%
am a&uns $n locul un%e, cu mult t"m $n urm!, au #ost uc"2" cu #ocur" %e arm!
Inc"u59"una 2" #""ca sa3 Ast#el, arcur71n% acest %rum, so'"a mea 2" #ra'"" Enters
2"5au utut crea o "ma7"ne asura celor etrecute3 Ne5am $n%retat ao" sre
locul $n care $m" #usese ^ #urat testamentul, 2" le5am o4est"t $nso'"tor"lor me"
cum s5au etrecut lucrur"le3 .e tot %rumul, -ar"man Enters n5a scos n"c" m!car
un s"n7ur cu41nt 2" nu m5a r"4"t n"c" m!car o s"n7ur! %at!3 m" era m"l! %e el3
Uneor" " se ar"n%eau r"4"r"le 2" c1teo%at! $2" 2ter7ea #runtea %e su%oare, Omul
a4ea #e/r!3 9u totul alt#el st!teau lucrur"le cu )e/ulon3 .e el !rea c! nu5l
"mres"onea8! n"m"c3 Era #oarte l"n"2t"t, at1t %e l"n"2t"t $nc1t c*"ar 2" o ersoan!
care se r"ceea la oamen" s5ar #" $n2elat3 Oc*"", oc*"" erau ce" care5" tr!%au
71n%ur"le3 )e/ulon era #ur"os entru c! tat!l s!u nu reu2"se s! %uc! la $n%el"n"re
tot ce52" rousese3 .ro/a/"l c! )e/ulon m! ura c*"ar ma" mult %ec1t tat!l s!u3
)e/ulon Enters era $n stare %e or"ce, era $n stare c*"ar s! uc"%! 2", totu2", nu
a4eam %e ce s!5m" #ac 7r"&" entru 4"a'a mea, cel u'"n nu acum, c1n% tre/u"a s!
m! %ea e m1na lu" K",ta*an )*on,a, 4"u 2" ne4!t!mat3
91n% ne5am $ntors la morm1ntul lu" Inc"u59"una, )e/ulon a o/ser4at
a%1nc"tura 2" m5a $ntre/at(
J A"c" a'" s!at atunc"?
J +a, am r!suns eu3
J A"c" era testamentul?
J +a, %ar nu numa" testamentul3
J 9e ma" era?
J Nu 2t"u, %ar 4om a#la "me%"at3 0! ro7 s!5m" %a'" o sa!3 0reau s! ma" caut
o %at! a"c"3
J 9re%e'" c! se ma" a#l! 2" altce4a?
J )unt con4"ns3
n oc*"" lu" )e/ulon se utea c"t" ner!/%area %e care era st!1n"t3 Aceast!
stare %e s"r"t era at1t %e utern"c!, $nc1t 7lasul $" suna %o7"t
J " c*"ar 4re'" s! 4! %!m o sa!? N"c" nu ne trece r"n caM O s! s!!m
c*"ar no", #ratele meu 2" cu m"neM
Omul s5a 7r!/"t s! "a o sa! 2" s!5" $nt"n%! una 2" #ratelu" s!u, str"71n%(
J R"%"c!5te 2" nu ma" /oc" ca o /a/!M A" au8"t %oar c! ma" e ce4a acoloM
.ro/a/"l ce4a 4alorosM R"%"c!5teM Acum se cu4"ne s! munc"mM -a", la trea/!M
-ar"man se a2e8ase 2" l!sase caul $n !m1nt, %1n% %eoarte saa e care
)e/ulon "5o $nt"nsese3
1I;
J Las!5m!M Nu m"2c un %e7etM :lestemat s! #"e tot aurul %"n lume 2" o#ta ta
nest!4"l"t! %e a une m1na e aurul altu"aM +"n asta o s! '" se tra7! s#1r2"tul ca
2"333 lu"M
J .r"n urmare, nu 4re" s! m5a&u'"?
J Nu3 M"e m"5e %e5a&unsM
J La2uleM :a/oM a str"7at )e/ulon, %"sre'u"tor3 La aceste cu4"nte, -ar"man
s5a r"%"cat $n "c"oare 2" s5a aro"at %e )e/ulon, $ntre/1n%u5l(
J 9"ne5" la2, tu, sau eu? Eu am uterea s! lut, tu n5o a"3 0reau s! sca %e
r!ul care ne5a st!1n"t 2" care $nc! ne ma" st!1ne2te3 Acest r!u, acest %"a4ol nu
cunoa2te m"l! 2" "ertare3 El 4rea s!5" %!m ascultare 2" s! "er"m3 El ne $n%eamn!
la #!r!%ele7" sau ne c!l!u8e2te sre s"nuc"%ere, entru a "s!2" !catele tat!lu"
nostru3 Tu n5a" cura&ul s! lu'" $motr"4a lu" 2" %"n cau8a asta tu a" ales
#!r!%ele7ea3 Eu am ales333 am ales moarteaM 9"ne5" la2ul, eu, sau tu?
J Eu nu ale7 #!r!%ele7ea, eu ale7 aurulM " %ac! nu m! a&u'", o s! %au %e el
2" s"n7urM
)un1n% acestea, )e/ulon a aruncat o sa!, "ar cu cealalt! s5a aucat %e
lucru3 -ar"man s5a a2e8at %"n nou3
+"c, -ammer%ull s5a aro"at 2" a r"%"cat saa aruncat! %e )e/ulon3
J )a 2" eu3 +ac! suntem %o", a4em ma" mult sor3 )e/ulon s5a r!st"t $ns! la
el(
J .leca'" %e5a"c"M Nu a4e'" ce c!utaM Nu 4reau s! 4!% e n"men" r"n rea&ma
meaM
J +ac! 4re'", sau nu 4re'", asta n"c" nu ma" contea8!, %ar %ac! nu 4re'" s! 4!
a&ut, eu n5am s! st!ru"3
+"c, a l!sat saa %"n m1n!, %ar )e/ulon lucra ca un "e2"t %"n m"n'"3 )!a
ree%e 2" #!r! $ntreruere, cu o utere 2" cu o 7ra/! %e arc! s5ar #" temut s! nu
treac! n"c" o cl"! $n 8a%ar, %e arc! ar #" #ost 4or/a %e 4"a'! 2" %e moarte3 Kaura
%e4enea %"n ce $n ce ma" a%1nc!, "ar )e/ulon r"4ea mereu $n!untru, #!r! s!5l
"nterese8e ce se $nt1mla $n &urul s!u3 )u%oarea $" cur7ea e #runte 2" e o/ra&"3
J E ne/unM m"5a 2ot"t Klara3 )e oart! %e arc! totul "5ar aar'"neM 9e5o s!
se etreac!?
J Nu5'" #ace 7r"&", "5am r!suns eu, $ncet3
J +ac! 7!se2te ce4a, ce se $nt1ml!?
J Nu5l "nteresea8! %ec1t aur sau lucrur" %e 4aloare, altce4a n"m"c3
J " %ac! 4a 7!s" ce4a care $l 4a tenta? O s! te lu'" cu el?
J Las!5m! e m"ne s! m! ocu %e el 2" nu te ma" #r!m1ntaM E 4or/a %esre333
J Ascult!M m5a $ntrerut so'"a mea3 9e5a str"7at?
)e/ulon scosese un str"7!t %e /ucur"e 2" acum arc! s!a %e %ou! or" ma"
"ute3 .!m1ntul era aruncat ree%e %"n 7roa!3 M5am aro"at 2" am r"4"t $n
a%1nc"tur!3
J .leca'"M .leca'" %e5a"c"M m"5a str"7at omul3
J 0reau s! arunc %oar o r"4"re, "5am sus eu, #oarte l"n"2t"t3
J Nu se oateM .leca'" c! %e nu, %auM
1II
)un1n% acestea, )e/ulon a r"%"cat saa 2" m5a r"4"t amen"n'!tor3 Am #!cut
un as $nao" 2" l5am $ntre/at(
J .utem a#la m!car %e ce a'" str"7at?
J Asta ot s! 4! sun( am 7!s"t aur3
J Aur?
J +a, am %at %e ce4a tare 2" lat3 Kaura e rea str1mt!3 Tre/u"e s5o ma"
l!r7esc, %ar am s! #ac asta s"n7ur3 +ac! se aro"e c"ne4a, $l omor cu saaM
M5am $ntors l"n"2t"t la locul meu, "ar Klara a $nceut %"n nou s! %ea 7las
$n7r"&or!r"" e"(
J 0e8" c! am %retate? E $n stare s! te omoareM
J +a, %ar n5o s5o #ac!3 Te ro7, nu5m" $n7reuna s"tua'"aM Nu a" n"c" un mot"4
%e $n7r"&orareM
)o'"a mea s5a ma" l"n"2t"t u'"n, %e2" )e/ulon nu era tocma" omul a c!ru"
re8en'! s! #" l"n"2t"t e c"ne4a3 .1n! atunc" se ma" or"se %"n c1n% $n c1n%
entru a52" 2ter7e #runtea, %ar $ntre t"m renun'ase, 2" trans"ra'"a " se scur7ea %e
e #a'! 2" c!%ea $n stro" mar"3 Toat! #a'a lu" !rea um#lat!3 Oc*"" $" "e2eau %"n ce
$n ce ma" mult %"n or/"te3 Kemea 2" o#ta %e #"ecare %at! c1n% $n#"7ea saa $n
!m1nt3 +"n c1n% $n c1n% se orea entru a52" tra7e r!su#larea3 :ra'ele au
$nceut s!5" tremure, "ar el #!cea tot #elul %e m"2c!r" 2o4!"toare3 0e%erea lu" ne
$ns!"m1nta3 )e/ulon sem!na cu un %u* r!u3 .entru a5l utea r"4" l"n"2t"t e
acest om, tre/u"a s! %a" %o4a%! %e mult! st!1n"re %e s"ne3
Ma" $nt1" s5au au8"t %ou! str"7!te %e /ucur"e, 2" ao" )e/ulon a e6clamat(
J Tat!, tat!, e2t" a"c"M M! a&u'"M Eu 2t"u astaM O s"mtM $'" mul'umescM +u! ce
a %at 7las /ucur"e" sale, )e/ulon s5a $ntors sre no" 2" ne5a
sus, cu un r1n&et care5" str1m/a #a'a(
J N"men" n5are 4o"e s! se5aro"e3 .e cel ce $n%r!8ne2te s! se5at"n7! %e
comor" $l omor3 >"ne'" m"nte ce 45am susM
Kaura era acum a%1nc! 2" lar7!, at1t %e a%1nc!, $nc1t )e/ulon "ntra $n ea 1n! la
/r1u3 Alec1n%u5se, omul a scos %"n 7roa! un o/"ect e care l5a us e
mar7"ne3 Era un 4as %"n lut3 Ao" s5a ma" alecat o %at! 2" a scos $nc! un
asemenea 4as, 2" $nc! unul3 +u! aceea a ma" s!at o 4reme 2" a "e2"t %"n 7roa!3
A tras a%1nc aer $n "et 2" a str"7at(
J KataM Asta5" totM Nu ma" e n"m"cM
-ar"man st!tuse tot t"mul cu satele la #ratele lu"3 Ao" s5a $ntors, a r"4"t
4asele %e lut, s5a r"%"cat $n "c"oare 2" s5a aro"at %e )e/ulon3
J A*, a" 4en"t? l5a $ntre/at )e/ulon, /at&ocor"tor3 )! nu cre8" c! a" s!
r"me2t" ce4aM Totul e5al meuM TotulM
J N"m"c nu5" al t!uM str"7! -ar"man3
J +ar al cu"?
J Al %omnulu" :urton3 W"nnetou a $n7roat toate lucrur"le astea a"c" entru
%omnul :urton, numa" 2" numa" entru %omnul :urtonM
J +o4e%e2te c! e cum su" tuM a str"7at )e/ulon, 81m/"n%3 +omnul :urton
2"5a luat %e5a"c" tot ce5" aar'"nea $n urm! cu tre"8ec" %e an"3 A luat testamentul 2"
1I=
a l!sat tot ce ma" era $n7roat, asta entru c! restul nu era al lu"M Ast!8" norocul
m"5a sur1s, 2" am 7!s"t ce4a3 A2a cum este o/"ce"ul $n 0est, tot ce5am 7!s"t eu
este al meuM
J Kre2e2t"M l5a contra8"s -ar"man3 9e 2t"a" tu %esre comor"le astea?
+omnul :urton 2t"a un%e se a#l! 2" a 4rut s! sae, s! le scoat! %e5acolo %e un%e
se 7!seau3 +e aceea a cerut o sa!3 Tu $ns! nu "5a" %at numa" saa, "5a" %at 2"
/ra'ele tale, uterea ta3 Tu a" s!at $n locul %1nsulu"3 A2a stau lucrur"le3
J A2a? se r!st" )e/ulon3 " toate astea m" le su" tocma" tu, #ratele meuM +e
un%e 2t"" tu c! am s!at entru el, 2" nu entru m"ne? 91t am s!at, a stat l"n"2t"t,
s5a u"tat la m"ne 2" n5a sus c! ce5am s! 7!sesc eu o s! #"e5al lu"3 91n% a 4en"t la
mar7"nea 7ro"" ca s! 4a%! ce5" $n!untru 2" l5am 7on"t, nu s5a $motr"4"t 2" nu a
cerut n"m"c %"n ce5a4eam s! 7!sesc eu3 A" $n'eles? Oalele astea tre" sunt ale
mele3 Acum, a&ut!5m!3 0reau s! 4!% ce5" $n eleM
)o'"a mea m5a r"4"t $n7r"&orat! 2" $ntre/!toare $n acela2" t"m, "ar eu "5am
2ot"t
J )! a2tet!m 2" s! 4e%em ce5" $n!untru3 n n"c" un ca8 nu5" aur3
J +e un%e 2t""?
J M5am u"tat atent3 0asele sunt rea u2oare entru a #" l"ne cu aur3 A"
r!/%areM
0asele %"n lut erau !trate, a4eau o culoare 4er%e5maron"e 2" erau $mo%o/"te
cu %"4erse #"7ur" sec"#"c "n%"ene3 )e 4e%ea c! aceste 4ase %"n lut ars erau lucrate
%e me2ter" olar" %"n tr"/ul Mo_u", sau %"n tr"/ul Wun" 2" erau alc!tu"te %"n %ou!
!r'", cea suer"oar! 2" cea "n#er"oar!, l""te $ntre ele cu c*"t 2" le7ate cu #r1n7*"e
%"n scoar'! %e coac, uns! cu ule"3 Toate acestea m5au #!cut s! cre% c! $n 4asele
acelea se a#la ce4a care tre/u"a #er"t %e ume8eal!, %ec" nu utea #" 4or/a %e
metal3
J A&ut!5m!M $" suse )e/ulon, %"n nou, #ratelu" s!u3 +ar #"" atent s! nu sar7"
ce4aM
9e" %o" s5au a2e8at 2" au $nceut s! %es#ac! ma" $nt1" #r1n7*"a3
-ar"man #!cea acest lucru cu 7r"&! 2" cu r!/%are, )e/ulon, $ns!, lucra $ncor%at
2" se 4e%ea c! e ner!/%!tor3 :ra'ele 2" %e7etele %e la m1"n" au $nceut s!5"
tremure3
J No%ur"le astea /lestemateM a sus el3 9e $ncet mer7eM M"2c!5te ma"
ree%e, %ar 4e8" s! nu sar7" ce4aM
+u! ce au %es#!cut #r1n7*"a, #ra'"" Enters au $nceut s! %esr"n%! c*"tul cu
cu'"tele3 Aceast! oera'"e cerea mult! r!/%are 2" t"m, entru c!, %e5a lun7ul
an"lor, c*"tul se "etr"#"case3 n t"m ce lucra, )e/ulon $" 4or/ea #ratelu" s!u tot
t"mul %esre ar7"nt aur, erle, o%oa/e me6"cane 4ec*", /"&uter"" 2" o%oa/e
a8tece 2" eru4"ene3 El $2" $nc*"u"a c! $n acele 4ase %e lut se a#lau lucrur"le cele
ma" 4aloroase %"n c1te e6"st! e lume3 Tot 71n%"n%u5se la o/"ecte %e mare re',
)e/ulon a $nceut s! 4or/easc! #!r! 2"r3 9e" %o" au term"nat $n acela2" t"m3
1IN
Acum #"ecare %"ntre e" utea s! %esc*"%! 4asul e care5l a4ea $n #a'!3 N"c" unul
%"ntre e" nu s5a 7r!/"t s5o #ac!, erau mult rea emo'"ona'"3 Am1n%o" 2"5au tras
r!su#larea3
J K*"ce2te ce5" $n!untruM a sus )e/ulon, cu /u8e tremur1n%e3 Aur?
+"amante?
J Nu 4reau s! 7*"cesc, a sus -ar"man3 )! %esc*"%emM
J :"ne, atunc" am s! num!rM Unu, %o", treee"333M
9aacele au #ost r"%"cate $n acela2" t"m3 O"ecare %"ntre e" se u"ta $n 4asul e
care5l a4ea $n #a'!3
J A"c" e ce4a $n4el"t $n "ele, a sus )e/ulon3
J E ce4a $n4el"t $n "ele, a sus 2" -ar"man3
J O #" aur?
J Nu, e rea u2or ca s! #"e aur3
J +"amante? :"&uter""?
J Nu, entru c! a2a ce4a e mult ma" 7reu3
J Or #" /ancnote?
Oc*"" lu" )e/ulon au $nceut s! str!luceasc!3
J Tre" teancur" mar" %e /ancnoteM Asta5nseamn! o a4ereM )! %es#acem
$n4el"2ulM )!5l %es#acem ree%eM a str"7at )e/ulon3
9urelele %"n "ele au #ost t!"ate "me%"at, "ar "elea a #ost $nl!turat!3
J 9a"ete, suse -ar"man, %e8am!7"t3
J 9a"eteM M"" %e %rac"M Numa" ca"eteM )! le "a na"/a %e ca"eteM )! nu le 4!%
$n oc*"M str"7! )e/ulon, arunc1n%u5le $ncotro n"merea3
J :"ne, %ar ce #el %e ca"ete? U"t!5te, oate c! $ntre #"le sunt /an", suse
-ar"man3
)e/ulon a a%unat ree%e ca"etele e care le aruncase 2", %u! ce le5a r!s#o"t,
le5a aruncat %"n nou3
J .a7"n" $ntre7" e care aare mult "u/"tul nume @W"nnetouA3
J " la m"ne e acela2" lucru, a sus -ar"man, %u! ce a r!s#o"t ca"etele e
care le a4ea $n #a'!3
J Atunc" s! le5arunc!m, a sus )e/ulon3 \sta5" ult"mul3 Tra7 n!%e&%e s!
7!sesc $n el 2" altce4aM
Or"c"ne $2" oate $nc*"u" c! nu eram c*"ar at1t %e l"n"2t"t e c1t 4o"am s! ar3
.entru m"ne, #"ecare /ucat! %e #r1n7*"e, #"ecare /uc!'"c! %e "ele 2" #"ecare #"l!
%e ca"et erau s#"nte3 I" l!sasem e ce" %o" s! #ac! ce 4or, entru c! nu 4o"sem s!
"nter4"n, %ar $m" rousesem s! nu5" las s! %"stru7! n"m"c3
9e" %o" #ra'" 2"5au $n%retat aten'"a sre cel %e5al tre"lea 4as3 +e %ata asta,
$ns!, )e/ulon $2" "er%use $ntru totul r!/%area3 Omul a $nceut s! ta"e 2" s!
%es#ac! #r1n7*"a a2a cum s5a n"mer"t3
JTrea/a mer7e mult rea5ncetM N5o s! ma" st!m s! %esr"n%em c*"tulM Asta
"a rea mult t"mM Am s! sar7 oalaM
La aceste cu4"nte ale lu" )e/ulon, m5am aro"at ree%e %e ce" %o"
#ra'"3
1IP
J N5o s! sar7e'" n"m"cM "5am sus eu3 0asele acestea con'"n lucrur" ale unu"
mare om, ale unu" om no/"l care nu ma" este r"ntre no"M Toate aceste lucrur"
sunt entru m"ne ma" 4aloroase %ec1t aurul 2" %ec1t "etrele re'"oase3 N5am s!
%au 4o"e n"m!nu" s! sar7! aceste 4aseM
)e/ulon a us 4asul l1n7! s"ne, a luat saa 2" m5a r"4"t amen"n'!tor,
$ntre/1n%u5m!(
J " %ac! am s! sar7 oala, ce5o s! se5nt1mle?
J N5o s! a4e'" 4reme s5o #ace'"M Am s! 4! %o/or, 2" 4e'" "ca la !m1nt ca
n"2te sac"M
JA*M e6clam! omul, /at&ocor"tor3 ncerca'", %ar asculta'" ce 4! sun3 0e%e'"
saa %"n m1na mea? 9u ea am s! sar7 ma" $nt1" oala 2" ao" am s! 4! sar7
caul, %ac! $n%r!8n"'" s! ma" #ace'" 4reo m"2careM " acum, n5a4e'" %ec1t s! #ace'"
ce 4re'"M
Omul a r"%"cat saa, entru a sar7e 4asul, "ar eu m5am re7!t"t s!5l lo4esc cu
umnul, c1n% -ar"man "5a sus #ratelu" s!u %eo%at!(
J E2t" ne/un? Las! "me%"at saaM
)e/ulon l5a r"4"t ca 2" c1n% s5ar #" tre8"t %"ntr5un somn a%1nc 2" ar #" $nceut
s! r"cea! ce se etrece $n &urul s!u 2" ao" a l!sat saa %eoarte3 :u8ele au
$nceut s!5" tremure 2" "5a sus #ratelu" s!u(
J +e ce5m" sta" $n cale? Ne/unule, nu5n'ele7" c! tre/u"e s! m! lut entru
mo2ten"rea e care ne5a l!sat5o tat!l nostru?
-ar"man $" arunc! o r"4"re l"n! %e $n'eles3
J Mo2ten"rea tat!lu" nostru? 9e /"ne5m" are c! a" #olos"t cu41ntul !staM t""
ce am mo2ten"t %e la el? t""?
J +retul %e a a4ea aurM a r!suns )e/ulon3
-ar"man a "8/ucn"t $ntr5un r1s amar3
J Aur, aur 2" "ar aurM a sus el, /at&ocor"tor3 '" sun c! n5o s! ne ale7em cu
n"c" un stro %e aur3 Mo2ten"rea e care am r"m"t5o %e la tat!l nostru e
/lestemul %e a tre/u" s! n"m"c"m 2" s! uc"%em mereu3 )!5" n"m"c"m e al'"" 2" s!
ne n"m"c"m e no" $n2"neM )! sul/er!m #er"c"rea noastr! 2" e5a altoraM )!
%"stru7em totul333 totulM
)e/ulon nu ma" sunea n"m"c3 2" r"4ea #ratele, cu oc*"" r!t!c"'" a" unu"
ne/un3 )o'"a mea "5a us m1na e um!r 2" "5a sus(
J Oratele %umnea4oastr! a sus a%e4!rul3 )t!1n"'"54!3 E sre /"nele
%umnea4oastr!3
)e/ulon se c*"rc" 2" se trase $nao", str"71n%(
J L!sa'"5m!5n aceM
Klasul lu" nu suna #ur"os, c" ru7!tor3
J Nu m! ma" r"4"'" a2aM Nu ma" suort r"4"rea %umnea4oastr!M +u! ce5a
rost"t aceste cu4"nte, se !rea c! nu5l ma" '"neau "c"oarele33 Omul a c!8ut la
!m1nt 2" a r!mas a2a, r"4"n% $n 7ol3 Klara s5a a2e8at l1n7! el 2" a $nceut s!5"
4or/easc! cu /l1n%e'e(
1IQ
J :"ne, nu 4! ma" r"4esc, %ac! asta 4! #ace s! 4! s"m'"'" ma" /"ne, %ar am
4o"e s! 4or/esc? +ac! %a'" %"n ca, $nseamn! c! ot s! 4or/esc3 Nu 4reau s! 4!
#ac n"c" un r!u3 Lua'" 4asul 2" %esc*"%e'"5l cu 7r"&!3 A aucat 4asul $n m1"n" 2" a
r!mas nem"2cat3 Era ca 2" c1n% ar #" a2tetat s! se $nt1mle ce4a $n!untrul lu"3 n
cele %"n urm!, "5a sus lu" -ar"man(
J -a" s! ne 4e%em %e trea/!, %ar cu aten'"e, s! nu se sar7! 4asul cum4a3 A"
$n'eles?
)e/ulon a $nceut s! lucre8e ca 2" c1n% nu s5ar #" $nt1mlat n"m"c, l"n"2t"t,
calm 2" cu 7r"&!, cu o 7r"&! care m5a m"rat3 )o'"a mea 81m/ea3 +"n c1n% $n c1n%,
omul #!cea 7estur" ree8" care tr!%au ner!/%area, %ar luta $motr"4a aceste"
ner!/%!r"3 O!cea tot os"/"lul entru a se st!1n", 2" aceast! st!1n"re %e s"ne nu
l5a !r!s"t 1n! $n cl"a $n care era e unctul %e a $n%e!rta caacul 4asulu"3 n
acel moment, )e/ulon s5a or"t, a tras aer $n "et 2" a sus(
J +oamn! :urtonM +ac! $n!untru se a#l! numa" ca"ete, s! #"e toate ale
%umnea4oastr!M +ac! e aur sau altce4a %e #elul !sta, nu %au n"m!nu" n"m"cM
Acum m! u"tM
)o'"a mea "5a 81m/"t 2" a %at %"n ca aro/ator3 Omul a %at %eoarte caacul3
J Iar e ce4a $n4el"t $n "ele, a 7emut el3 +u! ce a %es#!cut curelele, a
e6clamat(
J 9a"eteM .a7"n" $ntre7" scr"seM 9e !catM
-ar"man se &uca a/sent cu /uc!'"le %e curea cu care #useser! le7ate !r'"le %"n
r"mele %ou! 4ase3 Tr!s!tur"le $" erau $m"etr"te3 Nu se utea sune %ac! era
%e8am!7"t sau %ac! era ne!s!tor3 )e/ulon nu utea suorta aceast! l"n"2te a
#ratelu" s!u 2"5l scutur! %e umer", str"71n%(
J E"M )une 2" tu ce4aM
J 9e s! sun?
J 9e4a, or"ceM Nu ma" sta a2a ne!s!tor, ca 2" c1n% %racul nu 2"5ar #" /!tut
&oc %e no" c*"ar $n cl"a astaM A*, e 7roa8n"cM .oate s! te5auce ne/un"aM
+"serat, )e/ulon a r"ns s! se l"m/e $ncoace 2"5ncolo3 No" am $nceut s!
a2e8!m $n or%"ne ca"etele e care el le aruncase3 Omul s5a a2e8at l1n7! no", 2"5a
acoer"t #a'a cu m1"n"le 2" a $nceut s! l1n7!3 +u! o 4reme, )e/ulon s5a r"%"cat
$n "c"oare, a r"4"t $n &urul s!u ca 2" c1n% s5ar #" tre8"t %"ntr5un 4"s 2" a str"7at
#ur"os(
J 9e suneam eu? )uneam c! tat!l nostru5" a"c"? Ne/unul %e m"neM +e e
urma /!tr1nulu" n5a r!mas n"m"c, n"c" m!car un #"r %e ra#3 Ne5a r!mas numa"
ru2"neaM Asta5" tot ce ne5a l!sat( ru2"neaM " ne5a ma" l!sat %or"n'a %e a #ace r!u,
%or"n'a %e a uc"%e, %or"n'a %e a ne n"m"c" c*"ar e no" $n2"neM Asta e tot ce5"
%ator!m3 Asta5" totM " un ast#el %e om s5a num"t tat!M .t"uM
)e/ulon scu"! 2" se $n%e!rt!, $ns! %u! ce #!cu c1'"4a a2" se $ntoarse sre
no", sun1n%(
J +oamn! :urton, m! l"sesc %e toate *1r'oa7ele3 0" le %!ru"esc
%umnea4oastr!, au8"'"? Numa" 2" numa" %umnea4oastr!M Toate ter#eloa7ele sunt
ale %umnea4oastr!M Oace'" ce 4re'" cu eleM
1IR
Rost"n% acestea, )e/ulon ne5a $ntors satele 2" a luat5o sre !%ure, "ar $n cur1n%
a %"s!rut r"ntre coac"3
J Om ne/unM morm!" -ar"man, care r"4"se ca 2" no" $n urma #ratelu" s!u3
Klara ar #" tre/u"t s! re7!teasc! masa, %ar n5a #!cut5o, entru c! 4o"a s! 2t"e
ce cur"n%eau ca"etele care #useser! scoase la lum"n!3 Eu l5am ru7at e
-ammer%ull s! sae ma" a%1nc, entru ca nu cum4a s! r!m1n! %"n nou ce4a
$n7roat 2" u"tat $n acel loc3 -ol/ers s5a o#er"t "me%"at s!5l a&ute, 2" ce" %o" au
cont"nuat s! sae 1n! c1n% 7aura s5a a%1nc"t cu %ou! "c"oareD3 Nu au ma" 7!s"t
$ns! n"m"c 2" au astuat cu 7r"&! 7roaa3 Intre t"m, am r!s#o"t $mreun! cu so'"a
mea ca"etele 7!s"te $n cele tre" 4ase %e lut3 Aceste ca"ete erau le7ate ca n"2te
c!r'", "ar #"lele erau acoer"te %e un scr"s #rumos3 L"terele a4eau aceea2"
$ncl"na'"e 2" aceea2" %"mens"une3 )cr"sul era l"8"/"l 2" un"#orm, un scr"s l"me%e 2"
#rumos ca 2" su#letul celu" ce5l a2ternuse e *1rt"e3 Totul sem!na ma" mult a
%esen sau a "ctur!, %ec1t a scr"s3 Nu se 4e%ea n"c" cea ma" m"c! at!, n"c" cea
ma" m"c! 2ters!tur! 2" nu era 4or/a %oar %e tre"8ec" sau c"nc"8ec" %e a7"n", c" %e
mult ma" multe3 M! $ntre/am un%e le 4a #" scr"s W"nnetou3 .e unele ca"ete se
utea c"t"( @)cr"s la Nu77et Ts"lA, @)cr"s la morm1ntul tat!lu" meuA, @)cr"s la
morm1ntul lu" Kle,"*5.etraA, @)cr"s $n locu"n'a lu" Ol% )*atter*an% %e l1n7! R"o
.ecosA, @)cr"s la Tatella*5)ata*A, @)cr"s entru #ra'"" me" al/"A, @)cr"s entru
#ra'"" me" ro2""A, @)cr"s entru to'" oamen"" %"n lumeA3 Nu e toate ca"etele #usese
$nsemnat ce4a3 W"nnetou scr"sese totul $n l"m/a en7le8!, "ar acolo un%e nu
7!s"se termenul otr"4"t $n 7ra" "n%"an3 +e la m"ne $n4!'ase c1te4a cu4"nte 2"
e6res"" $n l"m/a 7erman!, 2" eram emo'"onat c1n% %escoeream, e alocur",
c1te4a %"ntre aceste cu4"nte 2" e6res""3 La s#1r2"tul ult"mulu" ca"et $n care m5am
u"tat, se 7!sea o scr"soare care5m" era a%resat! 2" care a4ea urm!torul con'"nut(

@+ra7ul 2" /unul meu #rate,
l ro7 e Marele 2" :unul Man"tou s! te5a%uc! %"n nou e aceste melea7ur",
entru ca tu s! "e" aceste ca"ete3 +ac! nu le 4e" 7!s" atunc" c1n% 4e" s!a r"ma
%at! $n acest loc, $nseamn! c! nu 4a #" 4en"t $nc! 4remea entru ca toate aceste
ca"ete s! a&un7! $n m1"n"le tale3 +e acolo %e sus, %e un%e m! 4o" a#la, nu 4o"
$nceta s! m! ro7 ca tu s! te $ntorc" 2" s! le 7!se2t", entru c! ele '"e '"5au #ost
*!r!8"te3
Nu "5am l!sat aceste comor" lu" Tatella*5)ata*, #""n%c! el nu te "u/e2te, %e2",
ca $ntot%eauna, el nu are %ec1t 71n%ur" no/"le3 N"c" altcu"4a n5am 4rut s! le las,
entru c! $ncre%erea mea $n .!r"ntele Atotutern"c este ma" mare %ec1t
$ncre%erea mea $n oamen"3 Am s! $n7ro aceste ca"ete a%1nc $n !m1nt, entru
c! ele au o mare $nsemn!tate3 Ma" este un al %o"lea testament e care l5am l!sat,
a2a $nc1t ceea ce 7!se2t" a"c" s!5'" #"e cunoscut numa" '"e, %ar ascuns altora3
Tatella*5)ata* 2t"e c! sunt %ou! testamente, a2a c!, %ac! te 4e" ma" $ntoarce
______________________________________________________________
Un "c"or G#ootH L un"tate %e m!sur! e7al! cu I<,=R cm3 GN3 tr3H
1IU
4reo%at! e aceste melea7ur", n"m"c s! nu se "ar%!3
" acum, %esc*"%e5'" su#letul 2" ascult! ce5am s!5'" sunM
Eu sunt #ratele t!u3 0reau s! #"u 2" s! r!m1n #ratele t!u, c*"ar 2" atunc" c1n%
7lasur"le aa2"lor 4or sune tuturor( W"nnetou, c!eten"a noastr!, a mur"tM Tu m5
a" $n4!'at c! moartea este cea ma" mare m"nc"un! a lum""3 '" mul'umesc entru
cele ce m"5a" sus 2" 4reau s!5'" ar!t c1t a%e4!r este $n cu4"ntele tale3 0reau ca
atunc" c1n% se 4a sune %esre m"ne c! am mur"t, s! te ocrotesc a2a cum te5am
ocrot"t c1t t"m am tr!"t3 0reau s! te ocrotesc, %ra7! r"etene, %ra7! #rateM
Marele 2" :unul Man"tou a 4rut ca %rumur"le noastre s! se $nt1lneasc!3 No"
nu suntem %ou! #""n'e, c" una s"n7ur!, 2" ast#el 4om 2" r!m1ne3 Nu e6"st! n"c" o
utere e !m1nt care oate sc*"m/a aceasta3 N"c" m!car morm1ntul nu ne 4a
utea %es!r'"3 Eu 4o" #" al!tur" %e t"ne mereu, c*"ar 2" %u! moarte3
+e c1n% te5am cunoscut, a" #ost $n7erul meu !8"tor, "ar eu am #ost acela2"
lucru entru t"ne3 Tu m"5a" #ost ma" aroae %ec1t or"care alt om e care l5am
re'u"t3 Eu '"5am %at $n%emnur"3 Tu m"5a" %!ru"t mult ma" mult, m"5a" %!ru"t
comor" entru m"nte 2" entru su#let, "ar eu am $ncercat s! m" le $nsu2esc mereu3
Eu $'" sunt %ator, %ar aceast! %ator"e nu m! aas!, c" $m" #ace c"nste3 Oare %e ce
nu ne5au stat aroae toate #e'ele al"%e, a2a cum tu m"5a" stat aroae? $'" sun
c! to'" oamen"" ro2"" s5ar #" s"m'"t %ator" #a'! %e oamen"" al/", a2a cum m! s"mt eu
%ator #a'! %e t"ne3 Rasa ro2"e ar #" mul'um"t rase" al/e, a2a cum W"nnetou $'"
mul'ume2te '"e, "ar %ac! m"l"oane %e oamen" ar #" a%us mul'um"re altor m"l"oane
%e oamen", $ntre7 !m1ntul ar #" #ost un ra"3
+ar tu a" #!cut ma" mult %ec1t at1t3 Tu a" #ost le7at nu numa" %e r" etenul t!u
ro2u, c" 2" %e $ntrea7a ras! %"n care #!cea arte, o ras! *ul"t! 2" %"sre'u"t!, %e2" tu
2t"a", la #el %e /"ne ca 2" m"ne, c! entru asta 4e" #" %"sre'u"t 2" c! mul'" te 4or
lua $n r1s3 )! nu %a" $nao" %e la n"m"c, r"etene, c!c" eu 4o" #" mereu l1n7! t"ne3
9e" ce nu te 4or cre%e e t"ne, care e2t" $n 4"a'!, 4or tre/u" s! m! crea%! e m"ne,
care am mur"t, 2" %ac! ceea ce scr"" tu nu 4a #" $n'eles %e c!tre un"", arat!5le ce
am scr"s eu3 9re% c! asta este cea ma" $nsemnat! 2" cea ma" $n%r!8nea'! #at! a
#ratelu" t!u, W"nnetou, care $n ceasur"le %e l"n"2te a l!sat %eoarte u2ca 2" a luat
$n m1n! ana3 La $nceut m"5a #ost #oarte 7reu, entru c! ana nu 4o"a s!5m" %ea
ascultare m"e, o "ele ro2"e3 M"5a #ost 2" u2or entru c! 4ocea "n"m"" mele se au%e
$n #"ecare r1n% scr"s e care5l las oamen"lor3
Oratele t!u, W"nnetou, $'" 4a sta al!tur" 2" %u! ce 4a #" mur"t, entru c!
%ra7ostea lu" tr!"e2te3 Oratele t!u 4a #" al!tur" %e t"ne, lut1n% entru s"ne 2"
entru rasa lu"3 .entru a te a!ra, m5am $n!l'at 1n! la t"ne3 Las!5te a!rat %e cel
ce a mur"tM +ac! 4e" #ace asta, oorul meu 4a a&un7e la #el %e no/"l ca 2"
oorul t!u, 2" toate su#er"n'ele oorulu" meu 4or #" 2terse, %ac! nu r"n mersul
"stor"e", atunc" r"n W"nnetouM
Tu 2t"" c! 4o" #" al!tur" %e t"ne, atunc" c1n% oc*"" t!" 4or c"t" aceste r1n%ur" 2"
4e" s"m'" $n su#letul t!u cal% c!5'" sunt al!tur"3 9e /"ne ar #" %ac! to'" oamen"" %e
e acest !m1nt ar urta $n su#lete c!l%ura "n"m"" taleM
1=<
Oare ser rea mult c1n% scr"u aceste r1n%ur"? '" transm"t salutul meuM Tot ce
a" #" 4rut s! au8" %e la m"ne 4e" 7!s" $n aceste a7"n"3 Am a%us tot ce am scr"s la
Nu77et Ts"l3 Morm1ntul tat!lu" meu este %esc*"s %e&a 2" a2teat! s! r"measc! $n
s"ne cele scr"se %e m"ne3 )unt cu totul s"n7urM333 Mereu te5am "u/"tM Tu a" #ost
m"ntea 2" su#letul meu, "n"ma 2" 4o"n'a mea3 9eea ce am %e4en"t entru t"ne, am
%e4en"t %ator"t! '"e3 Ma" sunt at1t %e mul'" care ar 4rea s! #"e ce am #ost eu
entru 4o"333 entru 4o"M
Al t!u,
W"nnetou3A
)o'"a mea st!tea l1n7! m"ne3 " c"t"sem totul $ncet3 +u! ce am term"nat, nu a
scos o 4or/!, s5a cu"/!r"t $n /ra'ele mele, 2"5a us caul e um!rul meu 2" a
l1ns3 " eu eram #oarte "mres"onat %e cele ce c"t"sem3 Am r!mas a2a mult!
4reme3 Ao" am us ca"etele %"n nou $n 4asele %e lut 2" le5am %us $n cort3
)cr"soarea am !strat5o $ns! la m"ne3
J O s!5" ar!'" scr"soarea 0ulturulu" cel T1n!r? m5a $ntre/at Klara3
J +a, 4reau s! o c"teasc!3 " eu m5am 71n%"t la acela2" lucru3 Ne5am
aro"at %e t1n!rul aa23 )e urta %e arc! n"c" nu "5ar #" !sat %e toate cele
$nt1mlate3 91n% "5am %at $ns! scr"soarea, e6l"c1n%u5" $n c1te4a cu4"nte %esre
ce era 4or/a, este #a'a lu" a trecut o ra8! %e soare3 In%"anul s5a r"%"cat $n
"c"oare 2" a luat scr"soarea, sun1n%u5m"(
J Mul'umesc, m"ster :urtonM 0! ro7 s! cre%e'" c! 2t"u rea /"ne ce $nseamn!
s! r"me2t" o ast#el %e scr"soare, a2ternut! e *1rt"e %e o ast#el %e m1n!M
J >"5am ar!tat scr"soarea cu un sco anume, "5am sus eu3 >"5am ar!tat5o ca
s! '"5o %au $n 7r"&! 2" !strare3 Eu nu ot s! stau tot t"mul l1n7! cort 2" te ro7 e
t"ne s! o !8e2t"3 M! %uc s!5l caut e )e/ulon Enters3
J Eu o s! am 7r"&! s! m! ocu %e m1ncare, %e *rana truulu", a sus so'"a
mea3 O s! re7!tesc ceea ce "5a" rom"s lu" 2" #ratelu" s!u( la/ele %e urs3 )er s!
reu2esc cu a&utorul %omnulu" -ammer%ull3
A4eam mot"4ele mele entru care $l c!utam e )e/ulon3 Nu numa" c! omul
ne unea $n er"col e to'", %ar $m" era 2" m"l! %e el3 n a#ar! %e asta, nu 4o"am
s!5l sca %"n oc*"3 A2 #" 4rut s!5l a%uc 2" e el e calea cea /un!, %u! ce am
reu2"t asta, $ntr5o oarecare m!sur!, cu #ratele lu"3
Am luat5o $ncet e urmele lu" )e/ulon3 Aceste urme m! c!l!u8eau $n a%1ncul
!%ur"", %ar %rumul e care m"5l ar!tau nu era %ret, cum este acela al unu" om
care 2t"e $ncotro 4rea s! mear7!, c" %ucea /a la st1n7a, /a la %reata, /a $nao"3
.a2"" erau ne*ot!r1'", ca ace"a a" unu" ne/un care nu ma" 2t"e ce 4rea 2" $ncotro s5
o auce3 +"n c1n% $n c1n%, )e/ulon se or"se 2" #!cuse c1'"4a a2" $n toate
%"rec'""le, ca 2" c1n% s5ar #" s"m'"t $ncon&urat %e oamen" %e care tre/u"a s! se
aere3
Am $na"ntat #oarte $ncet, entru c! m! oream %"n c1n% $n c1n% entru a m!
71n%" la toate acestea3 n cele %"n urm!, l5am au8"t3 0or/ea s"n7ur3 Am luat5o $n
%"rec'"a %"n care " se au8ea 7lasul3 Omul st!tea sr"&"n"t %e trunc*"ul unu" #a7
1=1
$nalt3 In aro"erea coaculu" erau n"2te tu#"2ur" %ese, %u! care m5am ascuns3
)e/ulon 4or/ea %e arc! $n #a'a sa s5ar #" a#lat n"2te #""n'e $n carne 2" oase3 Omul
%!%ea %"n ca 2" $2" a7"ta m1"n"le3
L5am au8"t sun1n%(
J 0o" to'" a'" mur"t %e&aM 0o" to'"M Numa" no" %o" am ma" r!masM Tre/u"e s!
"er"m 2" no"? -ar"man 4rea s! moar!, %ar eu 4reau s! tr!"esc3 Eu 4reau s!
$n%el"nesc %or"n'a tat"", ca s! nu m! omoare 2" e m"ne, e m"ne care sunt cel
%"n urm!M 0reau s!5l %uc la moarte e acest Ol% )*atter*an%M 0reauM 0reauM
0reau s!5l n"m"cesc e cel ma" mare %u2man al #am"l"e" )anter, ca s! ot r!m1ne
eu $n 4"a'!3 +ar sunt $n stare s5o #ac? )unt oare $n stare?
)e/ulon a $ntors caul, ca 2" c1n% $n #a'a sa s5ar #" a#lat n"2te oamen" a2e8a'"
$n sem"cerc3 Ao" a ascultat cu aten'"e %e arc! c"ne4a "5ar #" %at un r!suns3
Ao" a cont"nuat(
J Oeme"a asta e %e 4"n!M Oeme"a asta cu oc*" al/a2tr", a c!re" r"4"re nu o ot
$n%uraM M" se une $n cale ca o orel"2te 4"e3
)e/ulon a %us am1n%ou! m1"n"le la 7ur! 2" le5a #!cut 1ln"e3 Ao" a sus(
J )unt oc*"" al/a2tr" a" mame" noastre3 Oc*"" ace"a %ra7" care au l1ns %e
at1tea or", 1n! c1n% s5au st"ns %e su#er"n'! 2" s5au $nc*"s entru tot%eaunaM A'"
/!7at 2" 4o" %e seam! asem!narea?333 Oc*"" !2t"a tre/u"e s! se umle %e lacr"m"
%"n cau8a mea? Oare tre/u"e n"m"c"t! at1ta /un!tate? :un!tatea tre/u"e s! se
resc*"m/e $n ur!, $n r!8/unare? )unt eu $n stare s! #ac asta? Am eu 4o"e s! #ac
asta? " totul entru o le!%!tur!? .entru o le!%!tur!333?
Omul a ascultat %"n nou cu mare aten'"e, ca 2" c1n% c"ne4a "5ar #" sus ce4a3
Ao" a #!cut un 7est *ot!r1t %e %e8aro/are3
J NuM Tata m5a tras e s#oar!M M5a tras e s#oar! ca la carteM Nu era aur, era
numa" *1rt"eM Oare m! 4a tra7e e s#oar! 2" $n r"4"n'a lu" K",ta*an )*on,a? A
tras e s#oar! e toat! lumea, c1te 8"le a a4ut3 Acum, c5a mur"t, nu ne ma" oate
tra7e e s#oar! %ec1t e no"3 ntot%eauna a tras e c1te c"ne4a e s#oar!M Oare
ot s!5l las s!5m" #ac! una ca asta? Tare ma" am o#t! s!5l tra7 2" eu e s#oar! $n
r"4"n'a lu" Ol% )*atter*an%3 .oate c! am s5o #ac3 9re% c5am s5o #acM 0reau s!
m! ort 2" eu ca el o %at!M 0reau333
)e/ulon a #ost $ntrerut %e #ratele s!u care s5a aro"at, trec1n% e l1n7! #a7(
J Tac", #"" ma" atentM )tr"7!tele 2" 4!"c!rel"le tale o s! ne un!5n $ncurc!tur!
e am1n%o"M
J To'" au #ost a"c", to'"M a sus )e/ulon, !r1n% c! 4rea s! se scu8e3
J .rost""M Nu5" n"men" a"c"M +ar oate 4en" c"ne4a $n or"ce cl"!, 2" %ac! cel
care 4"ne au%e ce le o4este2t" tu coac"lor, 4a a#la tot ce te str!%u"e2t" s!
ascun8"M
J +esre c"ne 4or/e2t"?
J +esre Ol% )*atter*an%3 A lecat $n !%ure 2" a luat5o c*"ar e5acolo e
un%e5a" luat5o tu3 Eu cunosc %u*ul care te #ace s! su" totul cu 4oce tare, %e
aceea am 4en"t %u! t"ne, ca s! te re4"n, %ar n5am 2t"ut un%e e2t"3 M"5a tre/u"t
mult 1n! am %at %e urma ta 2" ao" te5am au8"t str"71n%3
1=;
J )tr"7!tele mele au #ost 2" ele /une la ce4a3 +ac! nu str"7am, n5a4ea" cum
s! m! 7!se2t"3
J Nu ma" 4or/" rost""M n scurt! 4reme ne 4or c*ema s! m1nc!m3 -a"%eM
Ora'"" Enters au lecat $mreun!, "ar eu m5am 7r!/"t, entru c! tre/u"a s!5"
a&un7 %"n urm! 2" s!5" $ntrec3 91n% s5au aro"at %e locul $n care ne "nstalasem
ta/!ra, m! a#lam %e&a acolo 2" st!team l"n"2t"t l1n7! 0ulturul cel T1n!r, ca 2"
c1n% m5a2 #" $nao"at cu mult t"m $n urm!3
La/ele %e urs #useser! re7!t"te cu /oa/e %e "enu!r, c"uerc" 2" el"n"'!, %ar
este c1te4a 8"le ar #" #ost 2" ma" 7ustoase3
+u! ce am m1ncat, am lecat c!lare, $mreun! cu so'"a mea3 A4eam %e
71n% s! mer7em la mol"%ul %esre care $m" omen"se Tatella*5)ata* $n
scr"soarea sa3 Acest coac se a#la, a2a cum am ma" sus, e 41r#ul une" st1nc",
const"tu"n% un e6celent unct %e o/ser4a'"e, entru c! $m" o#erea o ersect"4!
#oarte /un! asura locur"lor %"n &ur3 Oeme"le s"ou6 4o"ser! s! a&un7! la Nu77et
Ts"l 2" ar #" tre/u"t s! #" sos"t a"c" cu mult t"m $n urm!, %ar ele nu erau %e 4!8ut
n"c!"er"3 Nu o/ser4asem n"c" o urm! care s! le #" tr!%at re8en'a, 2" toate acestea
m! #!cuser! s!5m" %oresc nea!rat s! arunc o r"4"re $n &ur3 M5am su"t $n mol"%,
at1t c1t m"5a erm"s5o tr!"n"c"a cren7"lor3
Aerul era curat, su/ m"ne se a#la muntele Nu77et Ts"l, "ar $na"ntea mea, c1t
uteam cur"n%e cu r"4"rea, se 4e%ea rer"a, !tat! arc!, "c"5colo, cu 4er%e3
m" luasem oc*eanul 2" uteam o/ser4a #oarte clar $mre&ur"m"le3 Nu se 4e%ea
n"c" '"en"e %e om3 M5am $nao"at $mreun! cu Klara $n ta/!ra noastr!3 .uteam
#" s"7ur" c!, $n cursul acele" 8"le, nu 4om #" tul/ura'" %e n"men"3
+"c, 2" ."tt a4useser! 7r"&! s! a%une lemn uscat care s! ne a&un7! entru toat!
noatea3 Lemnul era st"4u"t $n #a'a cortulu", "ar -ammer%ull $ntre'"nea #ocul3
0ulturul cel T1n!r st!tea l1n7! ce" %o" r"eten"3 Ora'"" Enters st!teau 2" e" l1n7!
#oc 2" re7!teau #r"tur! %e "eure3 Ne5au o#t"t s! 7ust!m 2" no" %"n #r"tura lor,
2" nu "5am re#u8at3 N" s5a !rut c! erau al'" oamen", entru c! !reau #oarte
l"n"2t"'" 2" luau arte la %"scu'""le noastre %e arc! n"m"c nu s5ar #" $nt1mlat3 9e
era cu e"? Oare nu ma" a4eau acelea2" "nten'"" ca ma" $na"nte? .ro/a/"l c! nu3
Eram $n%ret!'"t s! cre% c! 2" )e/ulon 71n%ea alt#el, entru c! era #oarte calm, ca
2" c1n% ar #" u"tat cu totul lucrur"le e care le #!cuse atunc" c1n% $2" %or"se cu
or"ce re' sa 7!seasc! aur3
0III
9LANUL NKERILOR .\WITORI
+ator"t! $nt1ml!r"lor r"n care am trecut, $n 8"ua aceea am 4or/"t numa"
%esre W"nnetou 2" %esre aa2"3 Am o4est"t c1te4a $nt1ml!r" ma" %eose/"te
%"n 4remur"le $n care eram $mreun!3 -ammer%ull a re%at $mre&ur!r"le $n care
l5a cunoscut, "ar -ol/ers a ma" #!cut %"n c1n% $n c1n% c1te o o/ser4a'"e scurt!, $n
1=I
#elul care $" era caracter"st"c3 0ulturul cel T1n!r a 4or/"t %esre "n#luen'a e care
W"nnetou o a4ea, c*"ar 2" %u! moartea sa, asura "n%"en"lor, 2" ma" ales asura
aa2"lor 2" a "n%"en"lor %"n tr"/ur"le cu care aa2"" se a#lau $n rela'"" %e r"eten"e3
Ora'"" Enters n5au scos n"c" un cu41nt, %ar au ascultat tot ce s5a sus, 2" se 4e%ea
e #e'ele lor c! erau #oarte aten'" la cele o4est"te3 Lucrul acesta m! /ucura
#oarte mult, %eoarece cre%eam c! au au8"t %e la tat!l lor 2" %e la r"eten"" acestu"a
at1tea lucrur" ur1te %esre W"nnetou 2" %esre m"ne, $nc1t nu le str"ca s! ma" a#le
2" lucrur" /une 2" a%e4!rate %esre no"3 0ulturul cel T1n!r 2"5a %at seama ce
urm!ream $n r"4"n'a lor 2" a #!cut tot ce "5a stat $n utere entru a trans#orma
ura celor %o" $n resect3
La c"n!, #"rul a%ucer"lor am"nte s5a rut entru scurt! 4reme, "ar %u! mas!,
+"c, -ammer%ull 2" ."tt -ol/ers 2"5au ar"ns tra/ucur" %"ntre cele %"n care $2"
cum!raser! $n Tr"n"%a%3 Ora'"" Enters 2"5au scos, la r1n%ul lor, "ele scurte 2"
un7"le %e tutun3 0ulturul cel T1n!r nu #uma, entru c!, a2a cum el $nsu2" a
sus, nu se cu4enea s! se #ume8e %ec1t la s#atur", 2" atunc" tre/u"a s! se
#oloseasc! numa" "alumet-ul*, 2" n"m"c altce4a3 n ceea ce m! r"4e2te, se 2t"a
#oarte /"ne c! #umam #oarte mult3 Tre/u"e s! recunosc c! eu $nsum" eram cel
ma" $nr!"t #um!tor %"n c1'" cunoscusem3 Acum nu se ma" oate sune acela2"
lucru %esre m"ne3 n urm! cu c"nc" an"DD, so'"a mea m5a ru7at s! ma" las
tutunul3 Ea era %e !rere c! ma" a4eam %estule %e sus c"t"tor"lor me" 2" tre/u"a
s! tr!"esc
c1t ma" mult cu ut"n'!3 La aceast! ru7!m"nte a Klare", am st"ns tra/ucul e care
$l #umam 2" "5am sus(
J\sta a #ost ult"mul3 N5am s! ma" #ume8 n"c"o%at!3
M! a#lam, a2a%ar, $n aceea2" s"tua'"e cu 0ulturul cel T1n!r 2" eram %e aceea2"
!rere cu el3 +e #umat nu tre/u"e s! se #ume8e %ec1t la s#atur", 2" atunc" se
cu4enea s! se #oloseasc! numa" "alumet-ul, 2" n"m"c altce4aM
9u toate acestea, nu 4reau s! sun c! un tra/uc %e cal"tate sau c! un tutun %e
"! #oarte /un nu au uneor" un e#ect /ene#"c asura 71n%"r"" noastre, nu 4reau s!
sun c! nu 71n%"m ma" lesne 2" ma" $n t"*n!, atunc" c1n% nor"2or"" al/a2tr" se
$nal'! sre cer3 n acele cl"e s5ar !rea c! "%e"le ne 4"n ma" ree%e, c! su#letul se
%esc*"%e3 K1n%"n%u5m! la toate acestea, l5am r"4"t atent e 0ulturul cel T1n!r3
R!8/o"n"cul nu #uma, %ar 4e%eam cum se &uca cu "nelele %e #um care "e2eau %"n
7ura lu" -ammer%ull3 El "n*ala #umul, 2" 71n%ur"le lu" !reau s! se $n%rete
mereu c!tre alte lucrur"3 In%"anul se e6r"ma arc! 2" alt#el3 )e $nt1ml! un lucru
c"u%at3 In%"anul l"/er nu este un #um!tor $n sensul e care no" $l cunoa2tem 2", cu
toate acestea, sau oate tocma" entru aceasta, "n%"anul este ma" e6us e#ectelor
n"cot"ne"3
In%"anul nu #umea8! %ec1t la oca8"" #oarte "mortante, sau $n anum"te
momente care au caracter sacru3 El este $ns! #oarte rel"7"os 2" nu $ntrer"n%e
_____________________________________________________________
D."a !c""3 GN3 tr3H
DDAcest roman a #ost scr"s $n 1U<U3 GN3 tr3H
1==
n"m"c "mortant #!r! a se a%resa 8e"lor, "ar $na"nte %e a se a%resa acestora, 2"
uneor" 2" %u! aceasta, "n%"anul #umea8!
0ulturul cel T1n!r a4ea o 4"a'! su#leteasc! #oarte "ntens!, %ar era t!cut3 Era
r"ma %at! %e c1n% $l cuno2team, c1n% r!8/o"n"cul %!%ea 7las s"m'!m"ntelor sale,
%ar o #!cea cu m!sur!, tretat3 Omul nu a sus n"m"c %esre s"ne, c" a 4or/"t
numa" %esre W"nnetou3 9u aceast! oca8"e, Klara "5a us aa2ulu" o $ntre/are
care o #r!m1nta %e&a %"n cl"a $n care 0ulturul cel T1n!r o $nt1ln"se 2" $" 4or/"se
Aste" l1n7! lacul Kanu/"3 T1n!rul r!8/o"n"c 4or/ea tocma" %esre $nt1ln"rea cu
A2ta, c1n% so'"a mea l5a $ntre/at(
J Am 4!8ut c! #ata urta o stea, o stea e care 2" tu o or'"3 9e $nseamn!
aceast! stea? 9e se $n'ele7e r"n @W"nnetouA 2" @W"nneta*A? E 4or/a %e 4reun
secret?
In%"anul a $nc*"s oc*"" t"m %e5o cl"!, ao" "5a %esc*"s 2" a r!suns(
J Nu e n"c" un secret3 Or"c"ne oate s! au%! ce am s! 4! sun3 A2 4rea c*"ar
ca lumea $ntrea7! s! au%! cu4"ntele mele, numa" c! nu 2t"u %ac! a sos"t cl"a
otr"4"t! entru a 4or/" %esre aceasta3
n t"m ce rostea ult"mele cu4"nte, t1n!rul r!8/o"n"c a aruncat o r"4"re #u7ar!
#ra'"lor Enters3 n'ele71n%u5l, "5am sus(
J +e ce s! nu #" sos"t cl"a otr"4"t!? N"m"c nu te $m"e%"c! s! 4or/e2t"3
J A2a s! #"eM a sus "n%"anul 2", %u! ce a $nc*"s oc*"" entru a se 71n%", a
$nceut s! o4esteasc!( A2 #" %or"t s! 4! ot 4or/" $n 7ra"ul aa2"lor, c!c" acest
7ra" este ca o *a"n! $n care sunt $m/r!cate toate cele %esre care 4reau s! 4!
4or/esc 2" care 2"5au 7!s"t loc $n "n"ma mea3 L"m/a #e'elor al"%e re%! alt#el tot
ce se a#l! $n su#letul meu3
0ulturul cel T1n!r susese toate acestea cu oc*"" $nc*"2"3 Ao" "5a %esc*"s 2" a
cont"nuat
J +earte, #oarte %earte %e a"c" se a#l! o 'ar! num"t! K"nn"stan, o 'ar! care
ne este cunoscut! numa" nou!, oamen"lor ro2""3
Or"c"ne $2" oate "ma7"na c1t %e mult m5a surr"ns m!rtur"s"rea "n%"anulu"3
)o'"a mea a #ost la #el %e surr"ns! ca 2" m"ne 2" m"5a luat m1na %e arc! ar #"
a4ut ne4o"e %e a&utor, ca 2" c1n% ar #" tre/u"t s! #ac! mar" e#ortur" entru a nu
"8/ucn", entru a nu5" sune 0ulturulu" cel T1n!r c! se $n2al! atunc" c1n%
resuune c! no" nu 2t"m %esre ce este 4or/a3
J K"nn"stan? am $ntre/at eu3 Acesta este un cu41nt %"n 7ra"ul aa2"lor?
J Nu, este un cu41nt %"ntr5o l"m/! care nu e cunoscut! %eloc e aceste
melea7ur", a r!suns aa2ul3 Au trecut multe m"" %e an" %e c1n% Amer"ca era
le7at! %e As"a3 n nor% se a#la o unte care #!cea le7!tura $ntre As"a 2" Amer"ca3
Aceast! unte %e !m1nt s5a rut 2" s5a re#!cut $n ma" multe "nsule3 In acele
4remur", a%"c! $n urm! cu multe m"" %e an", n"2te oamen" care erau ur"a2" 2" la
tru 2" la m"nte au 4en"t la str!mo2"" no2tr" 2" le5au a%us salutul st!1ne" lor,
re7"na Mar"me*3
1=N
)o'"a mea $m" str1nse m1na %"n nou, entru c! $2" %!%ea seama, la #el %e /"ne
ca 2" m"ne, c! aa2ul 4or/ea %e #at %esre Mara* +ur"me*, %ar 0ulturul cel
t1n!r a cont"nuat(
J )ol"" re7"ne" au 4en"t cu %arur" nema"4!8ute 2" cu orunca %e a nu r"m"
n"m"c $n %ar la r1n%ul lor, entru c! un %ar care se #ace $n sc*"m/ul unu" alt %ar
nu se ma" oate num" @%arA, el se nume2te @%ator"eA3 Ace" tr"m"2" au o4est"t
%esre re7atul num"t K"nn"stan3 In acest re7at nu e6"sta %ec1t o s"n7ur! le7e,
@le7ea $n7er"lor !8"tor"A, %e aceea, re7atul ma" era num"t 2" @>ara $n7er"lor
!8"tor"A3 Or"ce suus %"n re7atul acela tre/u"a s! #"e $n7erul !8"tor al altu"
suus3 9el ce se *ot!ra s! %e4"n! $n7erul !8"tor al %u2manulu" s!u era socot"t a
#" erou, entru c! ast#el s5a $n4"ns e s"ne $nsu2"3 Toate acestea au #ost e lacul
str!mo2"lor no2tr", entru c! 2" e" erau la #el %e no/"l" ca 2" as"at"c""3 E" le5au sus
tr"m"2"lor c! ar 4rea s5o roa7e e re7"na Mar"me* s!5" a&ute ca aceast! le7e a
$n7er"lor !8"tor" s! r"n%! r!%!c"n" 2" $n Amer"ca3 )ol"" au sus c! 4or $n%el"n"
aceast! ru7!m"nte a str!mo2"lor no2tr" 2" au lecat
J )5au ma" $ntors? a $ntre/at so'"a mea3
J Nu au 4en"t ace"a2" sol", au 4en"t al'""3 La #"ecare nou! 7enera'"e 4eneau
al'" sol" care a%uceau %arur" 2" care 4o"au s! 2t"e %ac! acea le7e a lor se ma"
resect! $n acest col' al lum""3 Ast#el au trecut ma" multe m"" %e an"3 .ara%"sul
%e4en"se real"tate, entru c! nu e6"sta n"c" o %"#eren'! $ntre oamen" 2" $n7er"3 To'"
oamen"" erau $n7er", entru c! #"ecare era $n7erul !8"tor al celu"lalt3 Ao", sol"a
care 4enea la trecerea #"ec!re" 7enera'"" n5a ma" 4en"t 2" n"c" urm!toarele sol""3
Oamen"" au $ncercat s! a#le ce se $nt1mlase, s5au %us la unte, numa" c! untea
se rusese, "ar $n urma e" nu ma" r!m!seser! %ec1t "nsulele sc!l%ate %e aele
$n4ol/urate3
J +ac! nu m!5n2el, "nsulele astea ma" e6"st! 2" a8" 2" se c*eam! Aleut"neD, a
sus +"c, -ammer%ull3
J A2a e, am sus eu, 81m/"n%3 0!% c! e2t" un mare 7eo7ra#, %omnule
-ammer%ull3
J +ac! sunt, sau nu 7eo7ra#, asta n"c" nu ma" contea8!, a r!suns +"c,, %ar
ot s! sun c! !sta e unul %"ntre u'"nele lucrur" e care le ma" '"n m"nte, %e c1n%
mer7eam la 2coal!3
JAu trecut multe 7enera'"", #!r! ca 4reo sol"e a re7"ne" Mar"me* s! ma" #"
4en"t a sus 0ulturul cel T1n!r3 Le7!tur"le %"ntre e" 2" no" s5au %estr!mat
J :"ne, %ar nu a $ncercat n"men" s! re$nnoa%e aceste le7!tur"? a $ntre/at
so'"a mea3 9el $ntre/at a r!suns, 81m/"n% aman3 A" no2tr" nu au #!cut n"m"c3
Erau %oar "n%"en"M 0o"au s! #"e #er"c"'", %ar #!r! s! #ac! n"m"c entru #er"c"rea lor3
L" s5a !rut rea 7reu s! lute entru asta3 Au cre8ut c! $2" ot %o/1n%" #er"c"rea
______________________________________________________________
DKru %e "nsule s"tuate e coasta %e nor%54est a Amer"c"" %e Nor%, cu o
sura#a'a %e IQ R<< ,m3 !tra'"3 GN3 tr3H
1=P
ma" u2or3 Nu s5au 71n%"t c! Marele 2" Atotutern"cul Man"tou "5a us la
$ncercare, c! El a 4rut ca sol"" s! nu ma" 4"n! la e" entru a le %a un semn c!
%ore2te s! #ac! ce4a3 )tr!mo2"" nu au #!cut n"m"c3 E" au resectat le7ea %"n
K"nn"stan, %ar nu au #!cut n"m"c entru Man"tou 2" entru re7"n!, nu au #!cut
n"m"c entru #er"c"rea lor3 \sta este marele !cat al str!mo2"lor no2tr", un !cat
%e ne"ertat, e care no" $l urt!m 1n!5n 8"ua %e a8"M
La aceste cu4"nte, )e/ulon a sus $ncet
J )tr!mo2""333 !r"n'""M
J Tac", nu5l $ntrerue, "5a sus -ar"man, ru7!tor3 T1n!rul aa2 a cont"nuat(
J Le7"" %"n K"nn"stan $" l"sea ce4a( le7!tura %"ntre cele %ou! ooare, 2"
uterea e" s5a "er%ut3 n7er"" au re%e4en"t oamen"3 .ara%"sul n5a ma" e6"stat3
+ra7ostea a mur"t3 Ura, "8ma, "u/"rea %e s"ne, $n71m#area 2"5au $nceut %"n nou
%omn"a3 Marea $m!r!'"e care se suunea une" s"n7ure le7" a $nceut s! se
clat"ne3 Rasa care resecta aceast! s"n7ur! le7e 2" care a c12t"7at %ator"t! e"
no/le'e su#leteasc! a $nceut s! se %e8/"ne3 +e8/"narea a %urat m"" %e an", totul
s5a $nt1mlat $ncet %ar s"7ur3 9e" care con%uceau oorul au %e4en"t asur"tor"3
9e" care 4e7*eau la resectarea le7"" au %e4en"t t"ran"3 +ac! o%at! e6"sta %oar o
s"n7ur! le7e a "u/"r"", acum e6"sta numa" le7ea asur"r""3 9eea ce #usese o%at!
/"necu41ntare %e4en"se /lestem3 Tot ce %usese o%at! la un"re %ucea la %e8/"nare3
)oarta !rea c! se a#l! $n m1"n"le celor utern"c", $n m1"n"le asur"tor"lor, 2"
asur"tor"" 2"5au ar!tat uterea, %omn"n% cu o m1n! %e #"er, %ar numa" c1te4a m""
%e an", entru c! o res"une na2te contrares"une, se #ormea8! c!l%ur!, o c!l%ur!
care 4rea s! se el"/ere8e, "e2"n% %"n truul $n care s5a str1ns3 .res"unea asta,
asem!n!toare cele" a unor ae '"nute cu #or'a $ntre n"2te malur", a crescut 1n!
c1n% malur"le nu au ma" utut st!1n" aele3 A!sarea m""lor %e an" s5a #!cut
s"m'"t!3 Am s! 4! %au o "l%! 7eo7ra#"c! entru a utea 8u7r!4" ma" /"ne ce s5a
$nt1mlat $n "stor"e( Aele laculu" %"n nor% au $m"ns aele laculu" M"c*"7an,
aele acestu"a au $m"ns aele laculu" -uron"lor, "ar acestea %"n urm! au $m"ns,
la r1n%ul lor, aele laculu" Er"e3 Acum tre/u"au s! se sure c*"ar 2" malur"le %"n
st1nc!, 2" s5au suratM Ast#el a luat na2tere N"a7ara, ma" $nt1" #lu4"ul 2" ao"
casca%a, casca%a a c!re" cur7ere nu oate #" or"t!, casca%a ce arat! c! rasa ro2"e
se r"s"e2te, recum aele e", $n m"" 2" m"" %e !r'"3 Aceste "c!tur", ace2t" stro",
aceste un%e %e a! nu se ot un" %ec1t r"ntr5un 71n% $nsemnat sal4ator, care s!
a%une aele $n ceea ce 4a urma s! #"e lacul Ontar"o3 9re% c! tot acest ta/lou nu
4! este cunoscut33
J Ne este cunoscut, a r!suns so'"a mea3 Ta/loul acesta n" s5a $nt"!r"t $n
su#let #!r! a&utorul n"m!nu"3 Am ma" 4or/"t %esre toate acestea 2" acas!, 2" a"c"3
Ult"ma %at! am 4or/"t %esre toate acestea c*"ar l1n7! casca%a N"a7ara, cu
At*a/as,a 2" cu Al7on7,a, c!eten""le tr"/ur"lor333
J 9u At*a/as,a 2" cu Al7on7,a? a $ntre/at, /ucuros, t1n!rul r!8/o"n"c3
J +a3
J 9u am1n%o" %eo%at!?
1=Q
J +a, cu am1n%o" %eo%at!, entru c! erau $mreun!3
Aceast! 4este l5a /ucurat nesus e 0ulturul cel T1n!r 2" $m" %!%eam seama
care era cau8a /ucur"e" lu"3 M5am mul'um"t $ns!, s! nu sun n"m"c 2" l5am l!sat
e el s! cont"nue3
J Erau $mreun!M a str"7at aa2ul3 Au 4en"t $mreun! la casca%a N"a7araM .e
urm"3, e urm!333 2t"'" cum4a $ncotro au orn"t, e urm!?
N"c" %e aceast! %at! n5am sus n"m"c, c" am l!sat5o e so'"a mea s!5" %ea
"n%"anulu" 4estea e care el o a2teta cu mult! ner!/%are3
J Au orn"t sre Mount W"nnetou, a sus Klara3
La au8ul acestor cu4"nte, t1n!rul r!8/o"n"c 2"5a $mreunat m1"n"le 2" a
e6clamat /ucuros, r"4"n% sre cer(
J )re Mount W"nnetouM E sal4at333 e sal4atM
J 9e e sal4at? a $ntre/at so'"a mea3
0ulturul cel T1n!r a e8"tat u'"n, %ar $n cele %"n urm! a r!suns(
J K1n%ul cel mare, care se 4a $n!l'a %"n a%1ncul aelor N"a7ara3
J )5a n!scut acest 71n%?
J Acest 71n% nu tre/u"a s! se nasc!3 El a #ost urtat $n m"n'" 2" $n su#lete %e
m"" %e an", %ar a #ost %us %e aele casca%e"3 Acest 71n% nu a #ost $ns! n"m"c"t
recum am #ost n"m"c"'" no", c" a "e2"t la sura#a'! l"me%e, clar, str!luc"n% ca o
m"nune, c*"ar $n momentul c1n% aele se re7!teau s!5l $n7*"t!3 Acest 71n% a
#ost $nsu2"t %e urma2"" acelora care nu s5au osten"t s! aere le7ea %"n K"nn"stan3
In%"anul 4or/"se at1t %e #rumos, $nc1t o "mres"onase 2" e so'"a mea 2" $"
transm"sese $n#l!c!rarea sa3 Klara a e6clamat(
J t"u ce 4re" s! su"M 9unosc acest 71n% sal4atorM
J 9unoa2te'" acest 71n%? a $ntre/at, ne$ncre8!tor, 0ulturul cel T1n!r3
J +es"7urM l cunosc %e mult! 4reme3 0or/e2t" %esre le7ea %"n K"nn"stan(
O"ecare om tre/u"e s! #"e $n7erul !8"tor al altu" om3 Am %retate?
R!8/o"n"cul a r!suns u"m"t(
J ntr5a%e4!r, m5a'" $n'elesM 9um se oate, %oamn! :urton?
J )e oate entru c! este tot $n lume e6"st! oamen" care n!8u"esc la ma"
/"ne 2" entru c!, #"" atent la cele ce am s!5'" sun, este tot $n lume se 2t"e
%esre K"nn"stan 2" %esre re7"na aceste" '!r", %e2" a" sus c! numa" oamen"" ro2""
au cuno2t"n'! %esre toate acestea3
Aa2ul m5a r"4"t $ntre/!tor3
J Are %retate, "5am sus eu3 No" 2t"m c*"ar numele a%e4!rat al re7"ne"3 Ea
se numea Mara* +ur"me*, 2" nu Mar"me*3 +e5a lun7ul t"mulu", 4o" a'"
trans#ormat numele alc!tu"t %"n c"nc" s"la/e $ntr5un nume alc!tu"t %"n tre" s"la/e,
a%"c! l5a'" rescurtat
J .oate c! a2a este3 Nu 4o" une acum $ntre/!r" %esre acest nume3 M!
/ucur c! a'" au8"t %e re7"n!, c! a4e'" 2t"re %esre 'ara num"t! K"nn"stan 2" %esre
le7ea aceste" '!r"3 nseamn! c! ne ute'" a&uta c*"ar ma" mult %ec1t At*a/as,a 2"
Al7on7,a3 E" 2t"u c"ne sunte'"?
1=R
J Nu, nu le5am sus3 .entru e" am #ost %oamna 2" %omnul :urton3 N"c"c1n%
nu am 4!8ut #a'a 0ulturulu" cel T1n!r "nun%at! %e at1ta /ucur"e3
J 9e #er"c"t suntM a e6clamat el3 91t %e surr"n2" tre/u"e s! #"e ce" care 4!
recunoscM 9e /ucur"e 4a a4ea Tatella*5)ata*, maestrul meu, c1n% 4a a#la c! Ol%
)*atter*an% %ore2te acela2" lucru ca 2" elM )unte'" a2tetat cu /ucur"e 2" cu team!,
%omnule :urtonM
J +e ce cu team!?
J .entru c! Tatella*5)ata* cre%e c! sunte'" ma" utern"c %ec1t ar!ta'" a #",
entru c! ute'" sune ceea ce 71n%"'" %esre monument, %esre aceast! oer!,
unor oamen" $n71m#a'" 2" u'"n" la m"nte3 9u41ntul %umnea4oastr! c1nt!re2te
7reu, Tatella*5)ata* 2t"e asta, 2" asta o 2t"m cu to'""3 +ac! el 4a c!%ea $n talerul
celor $n71m#a'", nu ne a2teat! rena2terea, c" moartea3 )u#letul oorulu" nostru,
al rase" noastre s5a tre8"t3 El $ncee s! se tre8easc!, s! 71n%easc!, s! %oreasc!
un"rea mem/r"lor rase" $ntr5un tot3 To'" ce" care 71n%esc 4or un"rea, %ar r"4"'" la
s"ouc2", la coman2", la r!8/o"n"c"" uta*, la ,"o4a2"3 E" un m1na e arme 2" o #ac
nu entru a luta $motr"4a al/"lor, c" entru a luta $motr"4a lor $n2ele3 E" sunt
7ata s! calce $n "c"oare 2" s! n"m"ceasc! acest su#let care a/"a s5a tre8"t3 +e ce?
T1n!rul r!8/o"n"c ar #" 4rut s! %ea el $nsu2" r!sunsul la $ntre/are, %ar so'"a
mea a sus(
J .entru c! Ol% )ure*an%, Aanats*,a, #""" lor 2" to'" ce" ce le sunt aro"a'"
&"7nesc s"m'!m"ntele r!8/o"n"c"lor care nu u"t! c! #ac arte %"ntr5un anum"t tr"/
2" care nu 4or ca une" c!eten"" a aa2"lor s! " se #ac! o c"nste e6a7erat!, e care
aceast! c!eten"e nu o mer"ta3
R!8/o"n"cul "5a aruncat so'"e" mele o r"4"re u"m"t!, aroae $ns!"m1ntat!3
)e !rea c! omulu" nu5" 4enea s!52" crea%! urec*"lor3
J 9um a sus %oamna :urton? a $ntre/at el3 +1nsa a sus c! aceast! c"nste
este e6a7erat! 2" nemer"tat!?
J +a, a2a am sus, a r!suns Klara3
J " sune'" c!5l "u/"'" e W"nnetou, %oamn! :urton?
0ulturul cel T1n!r a %e4en"t %"ntr5o %at! #oarte ser"os3 Oa'a lu" !rea a #"
scultat! $n marmur!3 )o'"a mea %e4en"se 2" ea #oarte so/r!3
J l "u/esc 2" $l resect, cum $l "u/esc 2" $l resect numa" e so'ul meu3
J " cu toate astea, 4or/"'" %esre e6a7erare 2" %esre l"sa %e mer"t?3
)un1n% acestea, "n%"anul s5a r"%"cat $n "c"oare, "ar Klara "5a urmat
e6emlul, r"%"c1n%u5se la r1n%ul e"3 A4eam sent"mentul c! $n acele cl"e a4eau
s! se %ec"%! lucrur" %e care a4ea s! %e"n%! ceea ce a4ea s! urme8e3
A4eam %e tre" or" 41rsta acestu" r!8/o"n"c, %ar nu5m" trecea n"c" o cl"! r"n
ca c! sunt 2" %e tre" or" ma" $n'elet %ec1t el3 .entru m"ne, el nu $ntruc*"a
numa" tot ceea ce $nsemna m"2carea num"t! @In%"en"" T"ner"A, %ar 2" 4""torul rase"
sale3 El se a#lase t"m %e atru an" r"ntre al/" 2" se are c! se /ucura %e
resectul acestora, $" cuno2tea e At*a/as,a 2" Al7on7,a, $" scr"a 4est"tulu"
Wa,on, "ar acesta $" r!sun%ea la scr"sor"3 El era ucen"cul re#erat al lu"
Tatella*5)ata*, entru m"ne el era urma2ul lu" W"nnetou, 2" ast#el tre/u"au s!
1=U
71n%easc! %esre 0ulturul cel T1n!r to'" mem/r"" rase" ro2""3 Nu a4eam 4o"e s!5l
su/est"me8 e acest r!8/o"n"c3 +e2" era t1n!r, a4ea $n'elec"unea unu" /!r/at %e
41rsta mea3 K1n%"n%u5m! la toate astea, am r!suns eu $n locul Klare"(
J Tocma" entru c!5l "u/"m at1t %e mult, nu utem s! %!m 4o"e n"m!nu" s!5
2" r1%! %e el3 Monumentul oate #" or"c1t %e m!re', $n real"tate, W"nnetou este
cu mult, mult ma" m!re' %ec1t acest monumentM 9u c1t monumentul e care
oc*"" $l ot 4e%ea 4a #" ma" $nalt, cu at1t el 4a #" co/or1t ma" &os3 W"nnetou nu a
#ost n"c" $n4!'at, n"c" coman%ant %e o2t", n"c" #on%atorul unu" ora23 La ce ar
#olos", a2a%ar, un monument? La ce ar #olos" un lucru #!r! m!sur!? Oare
nere'u"tul nostru r"eten a mer"tat o ast#el %e r!slat!? Nu este o %o4a%! %e
%"sre' %ac! sun c! el nu a #ost n"c" $n4!'at, n"c" coman%ant %e o2t", n"c"
#on%atorul unu" ora2, c!c" el a #ost ma" mult %ec1t at1t, el a #ost un om no/"lM A
#ost r"mul "n%"an $n truul c!ru"a a $n4"at su#letul a%orm"t al rase" sale3 O%at! cu
el, acest su#let a ren!scut3 El a #ost tot numa" su#let 2" a 4rut s! r!m1n! ast#el3 +e
aceea eu cre% c! monumentele nu52" au locul a"c"M El a #ost $n su#letele noastre 2"
tot $n su#letele noastre tre/u"e s! r!m1n! 2" %e a"c" $na"nteM 9el ce cre%e c! $l 4a
smul7e %"n su#letele noastre 2"5l 4a $ntruc*"a, #olos"n% "atra sau metalul, 4a
a4ea %e5a #ace cu no"M W"nnetou tre/u"e s! tr!"asc!, tre/u"e s! tr!"asc! 2" %e
acum $ncolo r"n m"ne, r"n no", r"n 4o", urma2"" lu", $n333 su#letul oorulu" s!u,
care s5a tre8"t $n el, al oorulu" s!u care este sort"t "e"r"" 2" entru care s"n7ura
cale %e a se sal4a este le7ea %"n K"nn"stan3 W"nnetou ar #" utut s! #"e un erou, s!
stea $n #runtea oamen"lor s!" 2" s!5" con%uc! $n lut!, %ar el nu a 4rut n"m"c %"n
toate acestea, entru c! ast#el ar #" 7r!/"t s#1r2"tul oorulu" s!u3 El a
roo4!%u"t acea, "ar $n locur"le r"n care a trecut a l!sat $n urm! ace3 El era
$n7erul !8"tor al tuturor acelora e care5" $nt1lnea, "n%"#erent %ac!5" erau
r"eten" sau %u2man"3 Atunc" c1n% su#letul oorulu" s!u a re$n4"at r"n el,
aceast! re$n4"ere a #ost le7at! %e le7ea $n7er"lor !8"tor"3 El a #ost, a2a%ar,
urma2ul ult"mulu" mare st!1n"tor "n%"an la care au 4en"t sol"" re7"ne" Mar"me*,
ace" sol" care nu au ma" re4en"t n"c"c1n% %u! aceea3 0o", #ra'"" 2" suror"le lu"
care 4! ma" a#la'" e acest !m1nt, a'" $n'eles asta? A'" $n'eles 4o" oare c! n"c" un
oor nu are 4o"e s! r!m1n! co"l? A'" $n'eles ce se $nt1ml! atunc" c1n%, t"m
%e m"" %e an", r!8/o"n"c"" care #ac arte %"n sute %e tr"/ur" %"#er"te, oamen" $n
4"nele c!rora cur7e acela2" s1n7e se r!8/o"esc 2" se n"m"cesc $ntre e"? A'" $n'eles
c! toate acestea au $nsemnat o s"nuc"%ere $nceat! care a %us la moartea rase"? A'"
$n'eles c! numa" r"n "u/"re ute'" s! reara'" tot ce a'" %"strus r"n ur!? A'"
r"ceut c! ra"ul str!mo2"lor 4o2tr" s5a "er%ut $n cl"a c1n% omul ro2u a %e4en"t
un %"a4ol entru #ratele s!u 2" c! acest ra" nu oate #" re#!cut %ec1t atunc" c1n%
#"ecare "n%"an 4a %e4en" $n7erul !8"tor al #ratelu" s!u, a2a cum se $nt1mla
atunc" c1n% re7"na Mar"me* a $ncetat s! 4! ma" 4or/easc! r"n sol"" e"?
)usesem toate acestea %e arc! l1n7! m"ne s5ar #" 7!s"t o mul'"me %e
ascult!tor", c1n% %e #at a4eam $n #a'! numa" o m1n! %e oamen"3 W"nnetou $m"
scr"sese $ns! c! $l 4o" s"m'" $n su#letul meu, c! 4a #" mereu al!tur" %e m"ne, 2" "at!
c! susesem cu4"nte e care oate nu le5a2 #" sus 4reo%at!3 0ulturul cel T1n!r,
1N<
care st!tea $n #a'a mea, m! urm!r"se #oarte atent, %e arc! ar #" 4rut s!5m" soar/!
#"ecare cu41nt %e e /u8e3 A/"a term"nasem ce a4usesem %e sus, c1n% "n%"anul
m5a $ntre/at
J )une'"5m", %omnule :urton, nu a'" #ost, $ntr5a%e4!r, n"c"o%at! la Tatella*5
)ata*?
J N"c"o%at!, "5am r!suns eu3
J 9"u%atM " n"c" %e la W"nnetou nu 4! ot 4en"3
J 9e?
J K1n%ur"le c!rora tocma" le5a'" %at 7las3
J O"ecare om are o lume a 71n%ur"lor sale3 Eu nu #ur 71n%ur"le care aar'"n
altora3 " $ntre/!r"le e care le5am us 4"n %"n lumea 71n%ur"lor mele3 E2t" l"/er
s! r!sun8" la ele, sau s! nu r!sun8"3
J R!sun% cu l!cere, 2" nu numa" r"n 4or/!, c" 2" r"n #at!3 A'" $ntre/at
%ac! no" am $n'eles3 .oate, nu am $n'eles tot, %ar am $n'eles aroae tot3 +o4a%a
se a#l! a"c"3
)un1n% acestea, "n%"anul a ar!tat steaua $n %ou!sre8ece col'ur" 2" ao" a
cont"nuat
J +oamna :urton 4o"a s! 2t"e ce 4rea s! $nsemne asta, "ar eu $" 4o" sune(
Asta $nseamn! c! 4rem s! "s!2"m 7re2el"le %"n trecut, c! nu 4rem s! ma" ur1m,
c" 4rem s! "u/"m, c! am $ncetat s! #"m %"a4ol"" #ra'"lor no2tr", c! 4rem s! #"m %"n
nou 4re%n"c" %e ra"ul e care l5am "er%ut, c! 4rem ca le7ea %"n K"nn"stan s!
%omneasc! %"n nou3 0rem s! #"m un"'" su#lete2te, nu ma" 4rem s! #"m %e8/"na'"3
Nu a4em n"c" un con%uc!tor care s! ne orunceasc! toate astea, a2a c! ne
orunc"m c*"ar no" $n2"ne3 Toate aceste 71n%ur" au orn"t %e la maestrul
Tatella*5)ata*3 Eu am #ost r"mul e care el l5a num"t @W"nnetouA, ao" au #ost
8ece, %ou!8ec", c"nc"8ec", o sut!, "ar acum r"ntre @Urma2"" lu" W"nnetouA se
num!r! m"" %e su#lete3
J +e ce a'" ales tocma" numele lu" W"nnetou? a $ntre/at Klara3
J Oare a e6"stat 4reo%at! unul ma" no/"l %ec1t el? W"nnetou n5a #ost oare
$ntruc*"area tuturor orunc"lor e care le a4em %e resectat 2" a tuturor #atelor
ce le a4em %e $n%el"n"t? Oare numele Ol% )*atter*an% 2" W"nnetou nu sunt
entru ooarele oamen"lor ro2"" o $ntruc*"are a r"eten"e", a "u/"r"" #a'! %e
oamen" 2" a %or"n'e" %e a s!r" $n a&utorul altora, c*"ar cu re'ul ror"e" 4"e'"?
Oare nu $ntruc*"ea8! e" cel ma" /"ne cu41ntul le7"" care sune c! #"ecare %"ntre
no" tre/u"e s! #"e $n7erul !8"tor al celu"lalt? 9eea ce am #!cut no" nu este un
lucru %eose/"t3 No" am alc!tu"t un nou clan, un clan cum a e6"stat 2" ma" e6"st!
$nc!3 n clanul nostru, #"ecare mem/ru tre/u"e s! #"e $n7erul !8"tor al altu"
mem/ru, entru $ntrea7a 4"a'!3 No" am num"t acest clan clanul @W"nnetouA 2"
am #!cut ceea ce tre/u"a, entru c! ast#el $l c"nst"m e cel ce a #ost c!eten"a
tuturor aa2"lor, entru c! no" to'" ne num"m urma2"" lu" s"r"tual"3 +ar acesta
tre/u"e s! #"e s"n7urul monument e care rasa ro2"e $l $nal'! $n onoarea sa3 Nu
e6"st! un monument ma" #rumos 2" ma" 4aloros3 El tre/u"e s! #"e 2" s! r!m1n!
$nsu2" su#letul nostru3 Ast#el el 4a #" ma" m!re' %ec1t or"ce monument 2" %ec1t
1N1
or"ce 41r# %e munteM Ast#el el este ma" m!re' %ec1t monumentul ur"a2 e care
oamen"" ce" m"c" 4or s! "5l $nal'e acumM M! /ucur! #atul c! Ol% )*atter*an%
71n%e2te ast#el3 0e'" cunoa2te ma" /"ne e ce" ce #ac arte %"n clan, atunc" c1n%
4e'" a&un7e la Tatella*5)ata*, a%"c! la Mount W"nnetou3
J Nu utem a#la ma" multe c*"ar acum?
J Eu sunt un om care se $ntoarce acas!3 9*"ar 2" atunc" c1n% am #ost %earte,
m5am a#lat $n le7!tur! cu ce" %e la Mount W"nnetou, %ar nu m" s5au a%us la
cuno2t"n'! %ec1t lucrur"le #oarte "mortante3 .ot s! 4! sun c! n"c" eu nu 2t"u
c*"ar tot
Ora'"" Enters !straser! tot t"mul t!cerea3 +e aceea ne5a surr"ns c! -ar"man
a $ntre/at tocma" atunc"(
J .utem s! 2t"m m!car %ac! %"n acest clan ot #ace arte 2" al/"?
J 9lanul a #ost %est"nat numa" "n%"en"lor, a r!suns 0ulturul cel T1n!r3 Ar #"
$ns! $motr"4a 71n%ulu" care ne5a $nsu#le'"t s! ne $motr"4"m r"m"r"" al/"lor $n
clan3 No" 4rem ca %ra7ostea entru aroaele nostru s! nu ne $nsu#le'easc!
numa" e no", c" e to'" oamen"" %"n lume3
JAr utea s! ne $m"e%"ce c"ne4a s! $nteme"em un clan @W"nnetouA entru
no"?
J N"men" nu 4! oate $m"e%"ca3
J O"ecare mem/ru oate s! 2"5l alea7! e cel e care 4rea s!5l aere?
J Nu3 Asta nu se oate, entru c! %ac! #"ecare 2" l5ar utea ale7e e cel e
care 4rea s!5l aere, ar e6"sta un"" care ar #" ocrot"'" %e ma" mul'" @$n7er"A 2" ar
r!m1ne #oarte mul'" neocrot"'"3 Nu a" n"c" un mer"t %ac! ocrote2t" un om e care5l
"u/e2t", %ar #ac" un sacr"#"c"u %ac!5l aer" e cel e care5l ur!2t" sau e cel ce este
%"sre'u"t3 Acesta este sacr"#"c"ul e care tre/u"e s!5l #ac" %e %ra7ul "u/"r"" %e
oamen"3
J " se 2t"e c"ne e c"ne ocrote2te?
J Nu3 Asta r!m1ne o ta"n!3 N"c" c*"ar cel ocrot"t nu 2t"e c"ne este ocrot"torul
s!u3 Numa" %u! ce moare ocrot"torul sau cel ocrot"t, se a#l! e c"ne a ocrot"t sau
%e c"ne a #ost ocrot"t c"ne4a3 O"ecare ocrot"tor oart! numele celu" e care $l
ocrote2te e artea %"n!untru a stele" sale3 +u! moarte, aceast! stea se "a 2" se
4e%e e c"ne a ocrot"t acesta, a%"c! al cu" $n7er !8"tor a #ost3
Well! Asta se 4a 4e%ea 2" la m"neM
J La t"ne? a $ntre/at )e/ulon, u"m"t3
J +a3 La m"ne3
J M! #ac" s! r1%M 9re8" c! te 4or r"m" $n clan tocma" e t"ne?
J N"c" nu m! 71n%esc la asta, %ar, totu2", 4o" #" un @W"nnetouA3 Toat! trea/a
asta5m" lace, 2" asta 4a #" "nten'"a mea3
J " ce 4re" s! #ac"?
J0o" $nteme"a un clan num"t @W"nnetouA, al al/"lor3
J 91n%?
J A8", c*"ar acum, e locM
1N;
J Ne/unuleM a e6clamat )e/ulon, #!c1n% cu m1na un 7est %e %"sre'3
-ar"man nu s5a l!sat %eloc %escura&at 2" "5a sus #ratelu" s!u(
J N5a" %ec1t s! r18" %e m"ne c1t 4re"M Eu tot am s5o #acM Tre/u"e s! #ac astaM
" tu o s! tre/u"asc! s5o #ac"M
J Eu? )! #ac eu a2a ce4a? N"c" r"n 71n% nu5m" treceM
J N"c" m"e nu m"5a trecut r"n 71n% la $nceut, %ar "%eea asta $'" 4"ne #!r! s!
4re" 2", o %at! ce '"5a 4en"t, nu ma" o'" sc!a %e ea3 .r"n urmare, a2a cum am
sus, eu $nteme"e8 acum un clan @W"nnetouA, al al/"lor3 Nu5m" as! acum %ac!
4o" #" un"cul 2" s"n7urul mem/ru al clanulu"3 Nu5m" as! n"c" %ac! lumea 4a r1%e
%e m"ne3 0reau numa" c! %"n clan s! ma" #ac! arte c"ne4a, 2" acela e2t" tu,
)e/ulonM
J N"c" s! nu te 71n%e2t"M
J Totu2", eu m! 71n%esc3 Tu s"n7ur o s! 4e8" c! tre/u"e s!5m" urme8"
e6emlulM +oamn! :urton, cre% c! a4e'" la %umnea4oastr! toate cele
tre/u"nc"oase entru cusut?M
J :"ne$n'eles, a r!suns so'"a mea3
J 0! ro7 s!5m" %a'" un ac, a'! nea7r! 2" o #oar#ec!M
J0! a%uc tot ce 4! tre/u"e, a sus so'"a mea, $n%ret1n%u5se sre cort
J " %umnea4oastr!, %omnule :urton, sunte'" scr""tor, m"5a sus -ar"man3
A4e'", %es"7ur, cerneal! 2" toc3
J +a, am cu m"ne cele tre/u"nc"oase scr"sulu", "5am r!suns eu3
J +a'"5m", 4! ro7, tocul 2" un stro %e cernealaM -1rt"e am eu3
J )o'"a mea o s! a%uc! tot ce tre/u"e3
J 9e 4re" s! #ac" cu tocul 2" cu cerneala? a $ntre/at )e/ulon3
J 0reau s! scr"u numele acelu"a e care 4reau s!5l ocrotesc3
J Asta5" ne/un"e curat!M .ot s! 2t"u 2" eu %e c"ne5" 4or/a?
J NuM N"men" n5are 4o"e s! 2t"e astaM 9u at1t ma" u'"n tuM
+u! ce so'"a mea a a%us toate cele tre/u"nc"oase, -ar"man a t!"at %"n /lana
"eurelu", %"n a c!ru" carne ne $n#rutasem $n 8"ua aceea, o stea $n %ou!sre8ece
col'ur", $n%e!rt1n% cu a&utorul cu'"tulu" #"rele %e !r3 Ao" a t!"at o /ucat! %e
*1rt"e e m!sura stele" 2" a scr"s $ncet 2" cu 7r"&!, '"n1n% *1rt"a e 7enunc*",
numele ersoane" la care se 71n%"se, a $nsemnat e re4erul *a"ne" locul $n care
4o"a s!52" un! steaua, a %e8/r!cat *a"na 2" a $nceut s! coas! steaua e re4erul
aceste"a3 )e/ulon urm!rea atent #"ecare m"2care a #ratelu" s!u3 .e tr!s!tur"le #e'e"
sale se uteau c"t" %"sre'ul 2" $ncor%area3 -ar"man nu se r"ceea la cusut3 +u!
r"mele $muns!tur" %e ac, omul a %escusut a'a3 )"tua'"a s5a reetat, 2" -ar"man a
%e4en"t ner!/%!tor3
J .arc! c"ne4a n5ar 4rea s!5m" %uc 71n%ul la $n%el"n"re, %ar, totu2", am s5o
#acM a sus -ar"man, *ot!r1t3
0!81n% ce se $nt1mla, so'"a mea l5a $ntre/at
J m" %a'" 4o"e s! cos eu steaua? M"e $m" 4a #" ma" u2or s5o #ac3
1NI
J 0re'" s! #ace'" %umnea4oastr! asta, %oamn! :urton? 91t %e /un! sunte'"M
+a, a"c" a4e'" *a"na, steaua 2" /ucata %e *1rt"e care tre/u"e us! $n satele stele",
a4e'" a"c" totulM +ar, 4! ro7 s! !stra'" ta"na meaM
)o'"a mea a us /ucata %e *1rt"e $m!tur"t! e locul e care "5l ar!tase
-ar"man, a us steaua %easura /uc!'"" %e *1rt"e 2" a $nceut s! coas! cu 7r"&!3
)teaua num!ra %ou!sre8ece col'ur", 2" Klara a4ea mult %e lucru3
J )"7ur c! nu m"5a2 #" %at at1ta osteneal!, a sus -ar"man 2" ao" a
cont"nuat, 4or/"n% arc! numa" entru s"ne( 9e c"u%at, atunc" c1n% am scr"s
numele a #ost ca 2" c1n% m"5a2 #" semnat con%amnarea la moarte3 ", totu2", m5
am s"m'"t u2uratM
)e/ulon nu52" lua oc*"" %e la so'"a mea3 El era atent nu at1t la ceea ce #!cea
Klara, c" ma" ales la tr!s!tur"le #e'e" e"3 +"n c1n% $n c1n%, omul $nc*"%ea oc*"", ca
2" c1n% l5ar #" c*"nu"t 4reo %urere3 l r"4eam, 2" %eo%at!333 +ar ce era asta? Am
4!8ut cum %e e #runte " se rel"n7eau "c!tur" %e su%oare3 Oare trans"ra?
M1"n"le " s5au $n%retat tremur1n% sre /lana %e "eure3 Era ca 2" c1n% )e/ulon
n5ar #" 4rut s5o #ac!, %ar, $n cele %"n urm!, a r"ns $n m1"n" /lana, a luat o
#oar#ec! 2" a $nceut s! ta"e3 A t!"at %"n /lan! o stea $n %ou!sre8ece col'ur", la
#el cum #!cuse 2" #ratele s!u cu u'"n t"m $na"nte3 )e/ulon #!cea toate acestea
$motr"4a 4o"n'e" lu", %e arc! s5ar #" %at ra%! unu" 4"s3 )e/ulon a $nl!turat er""
cu cu'"tul 2" ao" "5a %at steaua Klare", sun1n%(
J 0! ro7, %oamn! :urton, 4reau 2" euM
J )5o cos?
J )5o coase'"M a sus )e/ulon, %1n% %"n ca3
J mreun! cu /ucata %e *1rt"e?
J +a, numele5l scr"u c*"ar acumM
J Totu2", 4re" s5o #ac"M N5am sus eu c! a2a se 4a $nt1mla? a "8/ucn"t
-ar"man3
J Tac"M "5a r!suns )e/ulon, r!st"t3 Nu o #ac entru c! 4re" tu, o #ac entru c!
4reau euM " eu sunt $n stare s! ocrotesc e c"ne4aM A" $n'eles?
J :"ne, %ar e c"ne? a $ntre/at -ar"man, cur"os3
JAsta5" ta"na meaM Oare tu m"5a" sus numele e care l5a" scr"s? N"c" tu n5a"
s! a#l" numele scr"s %e m"neM
)e/ulon a luat tocul 2" *1rt"a 2" a scr"s3 Era 4or/a %esre un s"n7ur cu41nt,
a%"c! %esre un s"n7ur nume, %ar omulu" "5a tre/u"t mult! 4reme ca s!5l scr"e,
entru c! s5a $ntrerut %e ma" multe or" 2" a tras a%1nc aer $n "et3 n cele %"n
urm! a term"nat 2" a a2tetat s! se usuce cerneala3 Ao" a $m!tur"t cu 7r"&!
/ucata %e *1rt"e 2" a $nt"ns5o so'"e" mele3
Oatele celor %o" #ra'" au tre8"t $n m"ne un sent"ment c"u%at3 .oate entru al'""
totul ar #" utut s! ar! o co"l!r"e, m"e $ns! $m" era "mos"/"l s! 81m/esc atunc"
c1n% m! 71n%eam la cele $nt1mlate3 9re%eam c! am1n%o" ac'"onaser! m1na'" %e
o orn"re l!untr"c!, $n #a'a c!re"a n"c" unul %"ntre e" nu re8"stase3
+u! ce Klara a term"nat trea/a, ce" %o" #ra'" 2"5au $m/r!cat *a"nele, r"4"n%u5
se rec"roc, ma" $nt1" cu ser"o8"tate, ao" cu ur! 2" ao" %"n ce $n ce ma"
1N=
r"etenos3 n cele %"n urm! -ar"man a r1s, "ar )e/ulon s5a mul'um"t s!
81m/easc!3
J t"" ce e2t" tu acum? a $ntre/at -ar"man3
J Un @W"nnetouA, a r!suns )e/ulon3
J +a, %ar 2t"" 2" ce $nseamn! asta?
J 9! sunt $n7erul !8"tor al unu" om e care tre/u"e s!5l ocrotesc3
J A2a este3 Tra7 n!%e&%ea c! a" ales /"ne3
)e/ulon l5a r"4"t ne$ncre8!tor e #ratele s!u 2" l5a $ntre/at
J 9e 4re" s! su" cu asta?
J Tre/u"e s! te 71n%e2t" c!333
J Nu m5am 71n%"t la n"m"c, a "8/ucn"t )e/ulon3 Oac ce 4reauM 91n%
c*"/8u"esc rea mult, m! $ncearc! 71n%ur" str!"ne %e 4o"n'a mea3 Eu am %e4en"t
un @W"nnetouA 2"333
J Nu, n"c" unul %"ntre 4o" nu5" un @W"nnetouAM a sus 0ulturul cel T1n!r3
Era r"ma %at! c1n% r!8/o"n"cul " se a%resa lu" )e/ulon, #!r! ca acesta s!5l #"
$ntre/at ce4a3
J Nu suntem? l5a $ntre/at )e/ulon3 +ar ce ma" l"se2te?
J Tur!m1ntul r"n care 4! le7a'" s! resecta'" orunc"le s#"nte entru
mem/r"" clanulu"3
J Un &ur!m1nt? Tre/u"e s! &ur!m?
J +a, tre/u"e s! &ura'"3 )unte'" al/" 2" tre/u"e s! &ura'" c! 4! 4e'" #ace %ator"a
ca $n7er" !8"tor"3 Oamen"" ro2"" nu tre/u"e s! &ure3 .entru e", str1n7erea %e m1n!
a&un7e, #""n%c! entru e" str1n7erea %e m1n! c1nt!re2te la #el %e 7reu ca un
le7!m1nt
J " entru no"M a str"7at -ar"man3
J +a, 2" entru no"M a $ncu4""n'at )e/ulon3
J Atunc" r"%"ca'"54!M le5a sus t1n!rul r!8/o"n"c3
9e" %o" s5au r"%"cat, "ar "n%"anul le5a urmat e6emlul3 n cl"a aceea,
-ammer%ull a aruncat o /ucat! mare %e lemn $n #oc3 Olac!ra s5a $n4"orat 2" 2"5a
$nt"ns l"m/"le $n toate %"rec'""le3 Era ca 2" cum !%urea s5ar #" umlut %e s"r"te3
Um/rele coac"lor 2" tu#"2ur"lor, care se $m/r!caser! $n mant"a no'"", au $nceut
s! se m"2te, s! se $ncl"ne $ncolo 2"5ncoace, r"%"c1n%u5se 2" ao" alec1n%u5se
c!tre !m1nt3
J +a'"54! m1"n"leM a orunc"t 0ulturul cel T1n!r3
9e" %o" #ra'" au #!cut $ntocma" ceea ce le susese "n%"anul, care 2"5a us la
r1n%ul s!u m1na este m1"n"le celor %o" al/"3
J )une'" %u! m"ne( 0om #" cre%"nc"o2" 1n! la moarte celor e care $"
ocrot"mM
J0om #" cre%"nc"o2" 1n! la moarte celor e care $" ocrot"mM au sus #ra'""
Enters, $ntr5un 7las3
J Acesta este &ur!m1ntul nostruM )une'" 2" astaM
J Acesta este &ur!m1ntul nostruM au reetat ce" %o"3
1NN
J A2aM Acum ute'" sune c! sunte'" %o" @W"nnetouA, #""n%c! nu steaua este
"mortant!, c" 4o"n'a, 2" 4o" a'" %at 7las aceste" 4o"n'e3 Eu sunt martorul 4ostruM
+a'"5m" 2" m"e, ca martor al 4ostru, m1"n"le 4oastreM
J Iat5o e5a meaM a sus -ar"man3
J " e5a meaM a sus )e/ulon3
T1n!rul aa2 a r"ns m1n""le celor %o" al/" $ntr5ale sale, e una %"ntre ele cu
%reata sa, "ar e cealalt! cu st1n7a3
J t"'" c1t %e $nsemnat! este aceast! cl"!? a $ntre/at el3
N"c" unul %"ntre #ra'" n5a r!suns, %ar t1n!rul r!8/o"n"c a cont"nuat
J 9eea ce 4o" nu 2t"'", 2t"e Man"tou, "ar ceea ce 4o" nu ute'", oate Man"tou3
9el ce5" ocrote2te e al'"", se ocrote2te e s"ne3 .entru c! 4re'" s! #"'" $n7er""
!8"tor" a" celor e care 4re'" s!5" ocrot"'", ce" e care 4re'" s!5" ocrot"'" au %e4en"t
$n7er"" 4o2tr" !8"tor"M O"'" cre%"nc"o2" #a'! %e 4o" $n2"4! 2" #a'! %e e"M Ast#el 4e'"
%e4en" 2" $n real"tate ceea ce 4re'" s! %e4en"'"( Urma2" a" lu" W"nnetouM
IV
@.\R NEKRUF
m" rousesem ca, a %oua 8", s!5m" arunc o r"4"re asura ca"etelor e care
le %escoer"sem, %ar, sre re7retul meu, nu am a4ut t"m entru asta3
Ne a#lam cu to'"" la m"cul5%e&un, c1n% am au8"t 4oc" 2" 87omotul a2"lor unor
oamen" care se aro"au3 0ulturul cel T1n!r s5a $n%retat ree%e sre mar7"nea
su%"c! a lum"n"2ulu" $n care ne a#lam3
J 0"n ma" mul'" oamen", a sus el3 9re% c! sunt #eme"le s"ouc2"lor, care
a4eau %e 71n% s! se $n%rete sre Mount W"nnetou, %ar nu sunt numa" #eme",
sunt 2" /!r/a'"3
91n% a a#lat /!tr1nul 2" /unul ."tt -ol/ers %esre ce era 4or/a, l5a cur"ns o
emo'"e e care 2"5o utea st!1n" cu 7reu3 Ora'"" Enters nu se s"m'eau $n
s"7uran'! 2" ne5au $ntre/at %ac! ar #" #ost ca8ul s! lece3 ntre/area asta era o
%o4a%! c! se 71n%"ser! /"ne la toate cele ce se uteau $nt1mla3
JAcum 45a'" al!turat nou! 2" 4e'" r!m1ne cu no", le5am 8"s eu3 0! ro7 s! nu
sune'" n"m!nu" c"ne sunt3
Ast#el #usese sta/"l"t tot ceea ce se cu4enea3 At1t so'"a mea, c1t 2" eu r"4eam
cu mare $ncor%are $n %"rec'"a %"n care urma s! se aro"e 7ruul %e oamen"
%esre care 4or/"se t1n!rul aa23 M! 71n%eam cu !rere %e r!u c! nu 4o" a4ea
t"m s! c"tesc cele scr"se $n ca"ete3 Au ma" trecut c1te4a m"nute3 Era clar c! ce"
1NP
ce se aro"au nu se 7r!/eau3 n cele %"n urm!, am au8"t ma" clar 8ar4a #!cut! %e
4oc"le unor ersoane care %"scutau $ntre ele, 8ar4! $ntrerut!, %"n c1n% $n c1n%,
%e e6clama'""3 Oamen"" se aro"au e &os3 9a"" #useser! l!sa'" la oalele
muntelu", #""n%c! antele erau %estul %e a/rute3 Kruul %e oamen" ne5a o/ser4at
$na"nte %e a se aro"a %e coac"3 Ne5am %at seama %e acest lucru %"n #atul c!
7lasur"le au amu'"t %"ntr5o %at!3 )5a aro"at %e no" un /!r/at $nalt 2" sla/, care
mer7ea le7!nat3 Nu era $m/r!cat $n stra"e %e "n%"an, c" urta un costum %e cea
ma" /un! cal"tate, a4ea 7uler al/ 2" $nalt 2" n"2te man2ete la #el %e al/e3 .e "et
a4ea r"ns! o erl! 4er"ta/"l!, "ar e %e7ete str!luceau c1te4a %"amante 2" alte
"etre re'"oase3 :!r/atul a4ea m1"n" mar", "c"oare 2" ma" mar" 2" un nas333 ce s!
ma" 4or/"m %e nasM Acest nas nu utea #" mo2ten"t %ec1t %e la o mam! "n%"anc!
7et5/e7et 2" %e la un tat! armean sa%ea3 N"c" nu se utea alt#el, entru c! nasul
!rea arc! 2le#u"t3 Era at1t %e mare, $nc1t oc*"" !reau rea m"c" 2" #a'a rea
$n7ust!3 9aul era asem!n!tor cu cel al une" !s!r", %ar nu al unu" 4ultur
ne$n#r"cat, c" ma" cur1n% al unu" #ucan cu c"ocul mare3
Acest om s5a aro"at %e no", s5a or"t $n #a'a noastr!, #!r! s! ne salute, 2" ne5
a r"4"t e r1n%, ca 2" cum am #" #ost n"2te o/"ecte %e 41n8are sau n"2te oamen"
c!rora nu mer"ta s! le %a" aten'"e, $ntre/1n%u5ne $n cele %"n urm!(
J 9"ne sunte'"?
Klasul $" era ascu'"t 2" sonor3 Oamen"" care au o ast#el %e 4oce sunt %e o/"ce"
l"s"'" %e sent"mente 2" ne!s!tor" #a'! %e ce" %"n &urul lor3 .entru c! nu a o/'"nut
"me%"at r!sunsul %or"t, a reetat $ntre/area(
J 9"ne sunte'"? Tre/u"e s! 2t"uM
N"c" so'"e" mele 2" n"c" m"e nu ne trecea r"n ca s!5" %!m 4reun r!suns, "ar
0ulturul cel T1n!r a t!cut, l"n %e m1n%r"e3 Ora'"" Enters a4eau mot"4ele lor
entru a nu %or" s! "as! $n e4"%en'!, ast#el $nc1t sarc"na %e a re8ol4a ro/lema "5a
re4en"t lu" -ammer%ull3
Acesta s5a $ntors calm c!tre r"etenul s!u 2" l5a $ntre/at
J 9e 8"c", ."tt, s5o #ac?
J +ac! tu 71n%e2t" c! alt#el nu ne 4a %a ace, $'" %au %retate3
J +ac! ne 4a %a ace, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar 4reau s!5" sun
%e la /un $nceut tot a%e4!rul
W"c1n% acestea, +"c, s5a r"%"cat %e la locul s!u, s5a aro"at %e str!"n 2" a
$nceut(
J Tre/u"e s! a#la'" numele noastre? +ar c"ne 4! o/l"7! la a2a ce4a?
J )! m! o/l"7e? Nu5" 4or/a c! sunt o/l"7at %e c"ne4a3 Eu 4reauM +ac! nu
4re'" s!5m" r!sun%e'" la $ntre/are, am toate m"&loacele entru a 4! $n4!'a cum se
cu4"ne s! 4! urta'"3
J )! ne $n4!'a'" cum s! ne urt!m? +umne8euleM La omul care sune a2a
n"2te 4or/e tre/u"e s! m! u"t ma" atent
-ammer%ull l5a aucat e str!"n %e m1"n", La $ntors sre %reata, ao" sre
st1n7a, ao" l5a $n41rt"t $n cerc 2" la scuturat %e "5au trosn"t toate oasele, %u!
care a sus(
1NQ
J -mM +e o/"ce" nu5s tocma" rost, %ar $n ceea ce5l r"4e2te e acest %omn
nu m! rea ot l!mur"3 Nu sunte'" "n%"an 7et5/e7et )unte'" "n%"an numa" e
&um!tate3 A2a5"?
9el $ntre/at a 4rut s! "8/ucneasc!, %ar /!tr1nul 4ulo" al 0estulu" l5a scuturat
a %oua oar!, sun1n%u5"(
J KataM O!r! necu4""n'eM Nu ra/% a2a ce4aM 9el ce 4"ne5ncoace 2" 4rea s! ne
#or'e8e s!5" %!m ascultare, #!r! a ne saluta m!car, este $n r"mul r1n% un
necu4""nc"os 2", $n al %o"lea r1n%, n5are m"nte n"c" c1t o oa"e3 Acesta este locul e
care no" ne5am a2e8at ta/!ra3 +u! le7"le rer"e", locul !sta5" al nostru 1n!5n
cl"a5n care lec!m %e5a"c"3 Am #ost a"c" $na"ntea %umnea4oastr!3 )untem, cum
s5ar 8"ce, la no" acas!3 9el ce ne "ntr! $n cas! tre/u"e s! salute cu resect 2" s!52"
sun! numele, #"e el c"ne5o #"3 A'" $n'eles? "5acum, $na"nte %e toate, "a sune'"5
m" numele %umnea4oastr!M
+"c, $l '"nea at1t %e str1ns cu am1n%ou! m1"n"le, $nc1t str!"nul a sus $ncet,
str1m/1n%u5se %e %urere(
J M!car %a'"5m" %rumul3 Numele meu este O,"*5ts*"n5ts*a, "ar al/"" m!
cunosc su/ numele %e Anton"us .aerM
J Anton"us .aer 2" O,"*5ts*"n5ts*a? :uuunM +ar nu sunte'" "n%"an sa%ea?
J Nu3
J Mama %umnea4oastr! era "n%"anc!?
J +a3
J +"n ce tr"/?
J )"ou63
J " tat!l %umnea4oastr!?
J Tata a 4en"t %"n 'ara /"necu41ntat! 2" era armean3
J +e5o #" 4en"t %"n 'ara /"necu41ntat!, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!, %ar
to'" armen"" care5au 4en"t $ncoace sunt comerc"an'"3 +umnea4oastr! sunte'" tot
comerc"ant?
J Eu sunt /anc*erM a r!suns omul, l"n %e m1n%r"e3 +ar acum %a'"5m"
%rumul 2" sune'"5m" c"ne sunte'"M
JA2a s! #"eM Eu sunt un /!tr1n 41n!tor #oarte cunoscut $n rer"e, "ar numele
meu este +"c, -ammer%ull3 Lun7anul %e colo, care 4! r"4e2te cu at1ta %ra7, e
r"etenul meu, ."tt -ol/ers3 .ot s! 4! sun c! 2" %esre el se o4estesc multe3 "
el este un /!tr1n 4ulo" al 0estulu"3 Or"cum, ne #ace l!cere am1n%urora s!5"
$n4!'!m, %"n c1n% $n c1n%, e oamen" cum se cu4"ne s! se oarte3 A2a cum ne5
am %at seama, nu sunte'" s"n7ur3 nso'"tor"" %umnea4oastr! sunt acolo, r"ntre
coac"?
J A2a este3
J .r"ntre ce" ce 4!5nso'esc se a#l! 2" #eme"?
J +a3
J Oeme"le s"ou6 care 4or s! a&un7! la Mount W"nnetou?
J +e un%e 2t"'" asta?
1NR
J Asta5" trea/a mea, 2" nu a %umnea4oastr!3 9"ne sunt /!r/a'"" care 4!
$nso'esc?
J )unt n"2te %omn" care #ac arte %"ntr5un com"tet, "ar $mreun! cu e" se a#l!
$nso'"tor"" lor3
J 9e #el %e com"tet?
J .entru $n!l'area unu" monument33
Omul nu a ma" cont"nuat, c" a re#erat s! tac!, entru c! s5a 71n%"t c! al/"" nu
tre/u"au s! a#le totul3 Ao" a sus(
J ntre/a'"5" e e", eu nu ot s! 4! %au toate %atele le7ate %e scoul e care5l
urm!re2te com"tetul, 2" %a'"5m" %rumul o%at!M
+"c, l5a l!sat slo/o%, $n cele %"n urm!, 2" "5a sus(
J ntoarce'"54! la ce" ce 4! $nso'esc 2" sune'"5le numele meuM " ."tt
-ol/ers le transm"te salutul s!u, ma" ales %oamnelorM .r"ntre $nso'"tor""
%umnea4oastr! se num!r! 2" un"" care se 4or /ucura atunc" c1n% le 4e'"
sune toate astea3
+omnul Anton"us .aer a lecat, le7!n1n%u5se, 2" a %"s!rut, $n cele %"n
urm!, r"ntre coac"3 Numele lu" "n%"an, O,"*5ts*"n5ts*a, $nseamn!, $n 7ra"ul
s"ouc2"lor, @/!"atA3 )e are, a2a%ar, c!, %e m"c, acest om nu rom"tea s! se #ac!
cunoscut r"n lucrur" 2" cal"t!'" care a4eau s! %o4e%easc! #atul c! ar #" un
a%e4!rat /!r/at3 El era cas"erul com"tetulu" care se ocua %e monumentul lu"
W"nnetou3
M! $ntre/asem %e la /un $nceut ce le7!tur! era $ntre acest om 2" Ol%
)ure*an%3 Acum, c1n% $l 4e%eam entru r"ma oar!, uteam sune c! "mres"a
e care m"5o #!cea nu era una %"ntre cele ma" /une3 Aceast! "mres"e era
$m!rt!2"t! 2" %e c!tre so'"a mea3
J Un met"sM a e6clamat ea3 Tu a" #ost mereu %e !rere c! met"2"" mo2tenesc
tot ce5" ma" r!u %e la !r"n'"" lorM
J +a, cre% c! a2a se $nt1ml! %e cele ma" multe or", %ar u"te5" c! 4"nM A/"a
ronun'ase O,"*5ts*"n5ts*a numele %e ."tt -ol/ers, c1n% se 2" au8" un 7las %e
#eme"e str"71n% %e /ucur"e3 Ime%"at %u! aceea am 4!8ut %ou! #eme" care se
aro"au cu a2" ree8" %e lum"n"23 Una %"ntre ele era A2ta, "n%"anca e care o
$nt1ln"sem e malul laculu" Kanu/", cealalt! era ro/a/"l /un"ca e"3 A2ta 2"
/un"ca e" erau urmate $n%earoae %e celelalte #eme", "ar acestea erau urmate, la
r1n%ul lor, %e /!r/a'"" care se aro"au $n as %omol 2" m!surat3 Ne5am r"%"cat cu
to'""3
J M! s"mt a2a c"u%at a sus ."tt -ol/ers, sr"&"n"n%u5se %e omul %"n satele
lu" 2" r"4"n% cu ner!/%are sre to'" ce" ce se aro"au3
)e o/ser4a "me%"at c! cele %ou! #eme" erau ru%e, at1t %e mult sem!nau3 La
toate astea se ma" a%!u7a 2" #atul c! erau $m/r!cate a/solut la #el3 +e alt#el,
toate cele atru8ec" %e "n%"ence a4eau $m/r!c!m"nte asem!n!toare, 2" multe
%"ntre ele urtau $n "et steaua clanulu" @W"nnetouA3
1NU
9onsoarta lu" Wa,on tre/u"a s! a"/!, %u! socotel"le mele, aroae 2a"8ec" %e
an", %ar 41rsta nu5" r!"se n"m"c %"n #rumuse'ea tr!s!tur"lor #e'e" e care '"5o %!
#rumuse'ea su#letulu"3
J U"te5l, "5a sus A2ta /un"c"" e", ar!t1n% sre ."tt -ol/ers3 " l1n7! el se
a#l! 0ulturul cel T1n!r, r!8/o"n"cul %esre care '"5am o4est"t
:!tr1na a4ea $ns! oc*" numa" entru 41n!torul al/3 Ea s5a or"t u'"n 2" l5a
r"4"t %"n ca 1n!5n "c"oare3
J +a, el este, a sus ea3 Ao" s5a aro"at %e ."tt, "5a luat am1n%ou! m1"n"le
$ntr5ale sale 2" l5a r"4"t $n #a'!, $ntre/1n%u5l( +e ce nu a'" 4en"t? +e ce a'" #u7"t
%e no"? Este #oarte r!u atunc" c1n% nu 4re" s! r"me2t" mul'um"rea celor ce '"5o
a%uc %"n toat! "n"maM :!tr1nul 41n!tor nu a #ost $n stare s! #ac! n"c" o m"2care3
+"n "etul lu" a "8/ucn"t un sunet care era e &um!tate un o#tat 2" e &um!tate
str"7!t %e /ucur"e3 Ao" 2"5a smuls m1"n"le %"n cele ale /!tr1ne" A2ta, s5a $ntors
2" a %"s!rut $n !%ure3 9ele %ou! #eme" l5au urmat $ncet3
9re%eam c! nou54en"'"" 4or !stra t!cerea, %ar m5am $n2elat3 +es"7ur c! %e
%ata aceasta nu %omnul Anton"us .aer a luat cu41ntul, %e2" se utea 4e%ea c!
tare ar ma" #" 4rut s! 4or/easc!3 Un alt %omn a #!cut c1'"4a a2" $na"nte 2" s5a
aro"at %e no", 81m/"n%3
J Am 4rea s! ne re8ent!m3 Eu sunt a7ent, m! ocu cu tot so"ul %e lucrur" 2"
numele meu este E4en"n73 A"c" se a#l! %omnul )"mon :ell, ro#esor %e #"lo8o#"e,
"ar acesta este %omnul E%Ear% )ummer, ro#esor %e l"m/" clas"ce3 0! este %e
a&uns?
)e 4e%ea c! omul 4o"se s! ne "mres"one8e, 2" tre/u"e s! recunosc c! 1n!
atunc" a4usesem tot resectul entru ce" %o" ro#esor" care ne #useser!
re8enta'", %e2" nu5" cunoscusem ersonal3 +eocam%at! nu s"m'eam ne4o"a s!
m! re8"nt #rumos 2" resectuos, %e2" e" se num!rau r"ntre r"eten"" lu" Ol%
)ure*an% 2" a4eau s! *ot!rasc! asura monumentulu" lu" W"nnetou3
+"c, -ammer%ull s5a re7!t"t s! sun! ce4a, %ar l5am or"t cu un 7est al
m1"n""3 M5am $ncl"nat, $ntocma" cum o #!cuse 2" %omnul E4en"n7 cu u'"n t"m
$na"nte, 2" ao" am sus(
J )unt onorat s! cunosc n"2te oamen" em"nen'" a" lum"" 2t""n'e"3 m" este
$n7!%u"t s! $ntre/ cu ce le5a2 utea #" %e #olos acestor %omn"?
J +es"7ur, cu mare l!cere3 0e'" r"m" numa"%ec1t r!sunsul la $ntre/area
%umnea4oastr!3 .ot s! 4! $ntre/ ma" $nt1" cum 4! num"'"?
J M! numesc :urton3
J " %oamna care se a#l! l1n7! %umnea4oastr!?
J Este so'"a mea3
J " ce" %o" %omn" care stau $n satele %umnea4oastr!?
J )unt #ra'"3 Este 4or/a %esre %omnul -ar"man 2" %esre %omnul )e/ulon
Enters3 L1n7! m"ne se a#l! 0ulturul cel T1n!r, un r!8/o"n"c %"n tr"/ul aa2"lor
Mescalero, "ar a"c" este %omnul +"c, -ammer%ull, 41n!tor al 0estulu" s!l/at"c3
J 0! mul'umesc3 Acum $ns! %a'"5m" 4o"e s! 4! sun %esre ce este 4or/a3
No" am 4en"t $ncoace entru a r"4" ma" $n%earoae locul acesta 2" am cre8ut c!
1P<
nu 4om 7!s" e n"men" a"c"3 .re8en'a %umnea4oastr! este st1n&en"toare entru
no"3
.e c1t %e re4eren'"os erau suse aceste cu4"nte, e at1t %e l"ne ne!sare
erau ele3 I5am r"4"t e ce" %o" ro#esor" 2" nu am r!suns "me%"at
J M5a'" $n'eles, nu5" a2a? m5a $ntre/at %omnul E4en"n73
J +es"7ur, am r!suns eu3 +oar 45a'" e6r"mat %estul %e clar3
J E" /"ne?
J +or"'" s! ne $n%e!rt!m?
J +a3
J 91t %e mult?
J 9e $ntre/areM +es"7ur c! nu 4reau s! mer7e'" 8ece5%ou!8ec" %e a2" ma"
$ncoloM 0reau s! leca'" %e5a"c"M )! leca'" cu to'""M
J " %omn"" ro#esor" %oresc aceasta?
9e" %o" %omn" 2"5au e6r"mat #oarte *ot!r1t %or"n'a ca no" s! lec!m, "ar
a7entul a ma" a%!u7at, 4r1n% arc! s! %ea o e6l"ca'"e(
J +omnul Anton"us .aer a #ost $nt1m"nat %e c!tre %umnea4oastr! $n mo%
7rosolan3 Iar no" suntem a"c" cu o trea/! %el"cat!, cum s! sun]? )untem a"c"
cu o trea/! #oarte %el"cat!3 9re% c! nu sunte'" %e teaa noastr!3
J M"5am %at 2" eu seama %e asta, %omnule E4en"n7M 0om !r!s" acest loc3
J 0or/"'" ser"os?
J +a3
J 91n%?
J Ime%"at3 0! ro7 %oar s! ne %a'" t"m s! str1n7em cortul 2" s! ne $n2eu!m
ca""3
J 9u l!cereM 0!% c! sunte'" ma" $n'elet %ec1t cre%eam3
Am $nceut s! str1n7 cortul $mreun! cu so'"a mea 2" "5am ru7at e 0ulturul
cel T1n!r, e -ammer%ull 2" e #ra'"" Enters s! ne a&ute3
J 9e !cat c! tre/u"e s! lec!m %"ntr5un loc s#1nt entru no", a sus so'"a
mea, e care aroae c! o o%"%"se l1nsul3
J O"" l"n"2t"t!, "5am sus eu3 O s! trecem e a"c" atunc" c1n% ne 4om $ntoarce
2" o s! ne /ucur!m %e ma" mult! l"n"2te3
Klara nu a #ost mul'um"t! %e cele ce "5am sus3
J Tre/u"e s! #acem asta? a $ntre/at ea3 Tre/u"e s! ce%!m a2a %e u2or acestor
oamen"?
Am $ntre/at5o $ncet(
J 0re" s! te cer'" cu e"?
J Asta nu, %ar333
J Las!, "5am sus3 9u e" ne 4om socot" ma" t1r8"u3 Acum, te ro7 s! str1n7"
lucrur"leM
Oera'"unea asta a %urat ma" u'"n %ec1t ne5am #" a2tetat, entru c! %omn"" au
a4ut @/un!tateaA %e a ne une la %"so8"'"e c1'"4a hands*. Eram re7!t"'" %e
______________________________________________________________
D)er4"tor"3 GN3 tr3H
1P1
lecare, tocma" $n cl"a $n care ."tt -ol/ers s5a $ntors %"n !%ure, $nso'"t %e cele
%ou! #eme"3 Oa'a lu" era sc!l%at! %e lum"na une" mar" /ucur""3
91n% a 4!8ut c! as"n"" erau re7!t"'", ca"" $n2eua'" 2" l5a 8!r"t 2" e 0ulturul cel
T1n!r s!lt1n%u5se $n s"narea calulu", a $ntre/at m"rat
J 9e5" asta? 0re'" s! leca'"?
J +a, 4rem s! lec!m, "5am r!suns eu3 ncalec!M
J Nu se oateM Am rom"s c! r!m1nM
J Atunc", r!m1"M Tre/u"e s! te '"" %e cu41ntM Eu am sus $ns! c! !r!sesc
Nu77et Ts"l, 2" asta "me%"at
J 9u" "5a'" sus asta?
J +omn"lor %e5a"c", "5am r!suns eu, ar!t1n% sre ce" atru3
J Nu suntem %e nasul lorM a sus +"c,, %1n% #r1u l"/er su!r!r"" sale3
J Nu suntem %el"ca'", a%"c! nu suntem %estul %e %el"ca'"M a sus 2" -ar"man
Enters3 E" cre% c! nu suntem %e teaa lorM
J Asta5" o o/r!8n"c"e nema"au8"t!M a "8/ucn"t -ol/ers3 No" suntem oamen"
%e trea/! 2"333
J Te ro7 s! nu ma" su" n"m"cM l5am $ntrerut eu3 Nu ne ma" utem sc*"m/a
*ot!r1reaM No" lec!m3 .o'" s! ne a&un7" m1"ne %"n urm!3
J 9um? )! 4! las s"n7ur e %umnea4oastr! 2" e %oamna :urton? +ac! a2
#ace a2a ce4a, ar $nsemna c! sunt cea ma" mare u2lamaM Nu, nuM 0"n 2" euM O s!
le ro7 e cele %ou! %oamne s!5m" %ea 4o"e s!5m" "au 4or/a $nao" 2" 2t"u c!5m"
4or $n%el"n" ru7!m"ntea, entru c! am s! le sun c! ne 4om re4e%ea #oarte
cur1n%M
."tt -ol/ers 2"5a luat r!mas5/un, sun1n% cu4"nte u'"ne, %ar sun1n%u5le
$ntr5un mo% care ar #" "mres"onat e or"c"ne, 2" ao" s5a $n%retat sre as"nul lu"
care era $n2euat
Oeme"a lu" Wa,on s5a r"%"cat %e la locul $n care se a2e8ase 2" a $ntre/at
J 9e s5a $nt1mlat a"c"? Asta 4reau s! 2t"u eu, #eme"a lu" Wa,on cel
ner"*!n"t, a lu" Wa,on care n5a 4rut s! #ac! arte %"n aceast! a%unare3 )une'"5
m"M 0ocea /!tr1ne" "n%"ence a r!sunat utern"c, acoer"n% arc! $ntrea7a
a%unare3
J 9el ce 4"ne acum $'" 4a sune ceea ce 4re" s! 2t"", a sus neoata cele" ce
usese $ntre/area, ar!t1n%u5l e 0ulturul cel T1n!r, care s5a $n%retat c!lare sre
locul $n care se a#lau cele %ou! #eme"3
O %at! ce a a&uns l1n7! ele, t1n!rul r!8/o"n"c a str"7at, ast#el $nc1t to'" ce"
a#la'" acolo s!5l oat! au8"(
J Eu sunt un @W"nnetouA, %"n tr"/ul aa2"lor3 M! $ntorc %"n a2e8!r"le #e'elor
al"%e 2" m! $n%ret sre a2e8!r"le str!mo2"lor me"3 M" se sune 0ulturul cel
T1n!r333
J 0ulturul cel T1n!r333 0ulturul cel T1n!rM s5a au8"t "me%"at ca un 4u"et
trec1n% r"n mul'"mea %e oamen"3
Numele era cunoscut, %e2" cel care5l urta era $nc! at1t %e t1n!r3 R!8/o"n"cul
aa2 a cont"nuat
1P;
J Eu sun $n numele tuturor aa2"lor care #ac arte %"n clanul @W"nnetouA
c! acest com"tet nu este %emn %e a %a r!sunsul la marea $ntre/are e care no"
to'" ne5o unem 2" %e a *ot!r$ care este r!sunsul la aceast! $ntre/areM Am 8"sM
0o#gh *!
0ulturul cel T1n!r s5a re7!t"t s! lece, c1n% /!tr1na A2ta l5a $ntre/at(
JTre/u"e s! lec"?
J Este ne4o"e %e m"ne, %ar ne 4om re4e%ea3
J 91n% 2" un%e? a $ntre/at %e %ata aceasta neoata /!tr1ne" A2ta3
J La Mount W"nnetou3
Tot acest %"alo7 se urtase e 2ot"te 2" nu $n l"m/a en7le8!, c" $n 7ra"ul
aa2"lor3
:!tr1na A2ta a ma" sus(
JTu e2t" unul %"ntre ce" care5" sunt #oarte, #oarte %ra7" so'ulu" meu, Wa,on3
l 4e" $nt1ln" 2" e el la Mount W"nnetou3 0e" a&un7e la Tatella*5)ata* $na"nte %e
a 4en" la s#atul care se 4a '"ne la Mount W"nnetou?
J A2a a2 4rea3
JAtunc" sune5" c! A2ta, #eme"a lu" Wa,on, recum 2" neoata celu" ma"
mare 4rac" al tr"/ulu" sene,a, $mreun! cu toate #eme"le ro2"", $" stau al!tur" $n
luta sa $motr"4a celor l"s"'" %e &u%ecat!3
J '" mul'umesc $n numele lu"3 9um se oate s! mer7e'" al!tur" cu aceast!
a%unare %e oamen" l"s"'" %e &u%ecat!?
J nt1mlarea a #!cut s!5" $nt1ln"m, 2" e" au %or"t s! c!l!toreasc! $mreun!
cu no", c*"ar %ac! no" n5am 4rut ast#el3 E" au 4rut s! a#le ce 4om 4or/" 2" ce 4om
*ot!r$ la Mount W"nnetou3 No" nu le 4om sune n"m"c %"n toate acestea3 l l!s!m
$n 7r"&a ta e r"etenul 2" sal4atorul nostru 2" te ru7!m s! 4e7*e8" asura lu"3 9"ne
este #a'a al"%! care c!l!tore2te $mreun! cu s-ua#a lu" 2" care se a#l! al!tur" %e
t"ne?
J Nu 45a sus %omnul -ol/ers?
J Nu3 L5am $ntre/at, %ar nu ne5a sus n"m"c3 9re% c!5" resect! #oarte mult
e am1n%o"3
m" m1nasem calul at1t %e aroae %e cele %ou! #eme", $nc1t au8"sem #"ecare
cu41nt e care $l rost"ser!3 9onsoarta lu" Wa,on cre%ea c! eu, al/ul, nu a4eam
cum s! $n'ele7 ce se 4or/e2te3 0ulturul cel T1n!r m"5a aruncat o r"4"re
$ntre/!toare3 )e 4e%ea c! '"nea mult la am/ele #eme" 2" le5ar #" sus cu %ra7!
"n"m! c"ne eram3 .r"ntr5o $ncl"nare a caulu" "5am %at a $n'ele7e c! le utea
sune ceea ce 4o"au s! a#le3 In%"anul 2"5a m1nat calul 2" ma" aroae %e ele 2" le5
a sus(
J +ac! 4re" ca al/ul 2" so'"a lu" s! nu $n'elea7! cele ce su", se cu4"ne s!
4or/e2t" ma" $ncet
J +ar %e ce?

______________________________________________________________
DAm sus3 GN3 tr3H
1PI
J .entru c! $n'ele7e 7ra"ul aa2"lor3 La au8ul acestor cu4"nte, /!tr1na s5a
ser"at
J A $n'eles tot, a 8"s consoarta lu" Wa,on, cu !rere %e r!u3
J +es"7ur, a $n'eles #"ecare cu41nt, a sus 0ulturul cel T1n!r3 Asta nu
tre/u"e s! te ser"e3 El a #ost r"etenul lu" W"nnetou 2" este 2" r"etenul t!u3 Nu
4rea ca numele lu" s! se 2t"e %e&a, %ar %ac! nu 4e'" sune n"m!nu" n"m"c, $l ute'"
a#la3
J Nu 4om sune n"m"cM
J E" /"ne, el este Ol% )*atter*an%3
J Ol% )*at333 +e u"m"re #eme"a nu a utut ronun'a numele 1n! la ca!t, 2"
s5a $nro2"t %u! ce, entru o cl"!, se #!cuse al/! ca 4arul3 Este a%e4!rat?
J +a, el este, a as"7urat5o 0ulturul cel T1n!r3
J 9el ma" /un, cel ma" cre%"nc"os r"eten333 #ratele lu" W"nnetouM l 4!%
entru r"ma %at!5n 4"a'a meaM O*, %e5a2 utea333 %e5a2 utea333
)un1n% acestea #eme"a $2" $mreun! m1"n"le 2" m! r"4" %escum!n"t!3
Neoata e" s5a aro"at $ns! %e m"ne 2" a sus, r"%"c1n% m1na %reat! $n semn %e
salut(
J Ol% )*atter*an% 4a #" /"ne4en"t r"ntre to'" #ra'"" 2" r"ntre toate suror"le
%"n clanul @W"nnetouA3 El este recum ra8a %e soare entru to'" ce" al c!ror s"r"t
este a"%oma celu" al mar"" c!eten""3 El $" 4a %uce e to'" sre lum"n!, a2a
recum a sus Wa,on3
Le5am $nt"ns m1na celor %ou! "n%"ence, sun1n%u5le(
J l re'u"esc mult e Wa,on, cel ce caut! neo/os"t 2" cel ce 7!se2te, entru
c! el caut! su#letul oorulu" s!u3 M! /ucur, #""n%c!5l 4o" 4e%ea la Mount
W"nnetou, 2" sunt m1n%ru c! m"5a #ost %at s! le $nt1lnesc a8" e s-ua#a 2" e
neoata lu"3 9ea ma" mare #er"c"re este entru m"ne aceea %e a 2t" c! suntem
#ra'"3 Am"nt"rea lu" W"nnetou se cu4"ne s! r!m1n! $n "n"m"le /!r/a'"lor 2" ale
#eme"lor, $n su#letele ooarelor, %ar nu $n n"m"cn"c""le %e2arte use la cale %e
oamen"" #!r! &u%ecat!3 0! ro7 s! nu sune'" n"m!nu" c! m5a'" $nt1ln"t a"c"3 Ne
4om re4e%ea $n cl"a otr"4"t!, la locul otr"4"tM
Am lecat, salut1n%u5le resectuos e #eme", %ar #!r! a arunca /!r/a'"lor n"c"
m!car o r"4"re3 Am orn"t e %rumul a/rut e care $l urmasem entru a a&un7e
la Nu77et Ts"l3 Am 4!8ut ca"" celor ce ne o#t"ser! s! lec!m, %ar nu le5am %at
n"c" cea ma" m"c! aten'"e3 +u! ce %rumul a %e4en"t %ret 2" am "e2"t %"n !%ure,
am $nceut s! $na"nt!m ma" ree%e, 2" toate acestea nu entru c! ar #" tre/u"t s!
ne 7r!/"m, entru c! nu am #" a4ut 4reme %estul!, c" entru c!, a41n% $n 4e%ere
cele $nt1mlate, nu 4o"am s! '"n %rumul %ret3 Urm!toarea '"nt! a c!l!tor"e"
noastre era c*"ar la su%54est #a'! %e locul $n care ne a#lam3 No" am aucat5o
tocma" sre su%5est, sre locul $n care se "ntersectea8! Nort* Oor, 2" )alt Oor,,
a%"c! sre Re% R"4er, ma" rec"s sre acea re7"une $n care, cu ce4a t"m $n urm!,
se a#laser! cortur"le ,"o4a2"lorD3 M5am 71n%"t /"ne $na"nte %e a o auca e
______________________________________________________________
DAutorul se re#er! la re7"unea resect"4! 2" $n romanul @W"nnetouF3 GN3 a3H
1P=
%rumul acesta3 Este a%e4!rat c! 4remea lutelor s1n7eroase trecuse, sla4!
+omnulu", %ar este la #el %e a%e4!rat c! 4ec*ea ur! nu se st"nsese3 Lucrul acesta
l5am $n'eles #oarte clar %"n scr"sor"le e care le5am r"m"t %e la To5,e"5c*un,
c!eten"a coman2"lor Raccura* 2" %e la Tan7ua, /!tr1na c!eten"e a ,"o4a2"lor3
+rumul nostru trecea c*"ar r"n ter"tor"ul acestor %ou! tr"/ur", 2"5m" %!%eam
seama c!, %e2" nu se utea sune c! #!cusem o mare 7re2eal!, se utea a#"rma, cu
s"7uran'!, c! %!%eam %o4a%! %e $n%r!8neal!, #""n%c! m! a4enturasem e aceste
melea7ur" $mreun! cu so'"a mea3 +e2" nu eram l"n"2t"t, m5am #er"t s!5" sun
Klare" acest lucru3 Nu am #!cut ceea ce am #!cut #""n%c! nu m! 71n%"sem $n%ea5
&uns %e /"ne la toate, c" entru c! 4o"am s!5" "n%uc $n eroare e %omn"" %"n
com"tetul ce se ocua %e monumentul lu" W"nnetou, %omn" care, entru a52"
at"n7e '"nta, urmau s5o auce 2" e" sre su%54est3 E" nu tre/u"au s! /!nu"asc!
#atul c! no" ne $n%retam sre Mount W"nnetou 2" n"c" s!52" %ea seama ce
"nten'"" a4eam, %ac! ar #" o/ser4at urmele noastre, c" s! crea%! c! am luat5o sre
su%5est3 A4eam %e 71n% s! ne $n%ret!m ma" t1r8"u sre su%54est 2" s!
arcur7em un %rum aralel cu cel e care a4eau s!5l #ac! %omn"" %"n com"tet
)o'"a mea nu 2t"a n"m"c %esre toate acestea 2", $n t"m ce $na"ntam $n 7alo,
$m" arunca %"n c1n% $n c1n%, e #ur"2, o r"4"re e care am remarcat5o 2" %e
$n'elesul c!re"a m"5am %at seama "me%"at3 Klara nu oate s! tac!, %ac! a 7re2"t cu
ce4a, c*"ar %ac! nu este 4or/a %esre un lucru #!tu"t, c" numa" %esre un lucru
71n%"t3 Ea tre/u"e s! sun! mereu ce are e su#let, entru c! alt#el nu $2" 7!se2te
l"n"2tea3 Acum a4ea ce4a e su#let, era 4or/a %e ce4a care5o a!sa, care nu5"
%!%ea ace3 +e asta m! r"4ea e #ur"23 Am urm!r"t5o 2", c1n% m"5a aruncat $nc!
o ast#el %e r"4"re, am $nceut s! r1% 2" "5am sus(
J E", *a", %!5" %rumulM
J 9um a%"c! s!5" %au %rumul?
J M!rtur"se2te ce a" e su#letM
J )! m!rtur"sesc ce am e su#let? M! $ntre/ ce ar tre/u" s! am eu %e
m!rtur"s"t?
J Nu 2t"uM )er s!5m" su" tuM
J A2a? Ascult!M 9e 8"c" tu %esre o c!sn"c"e $n care /"ata 2" ne#er"c"ta so'"e
nu are 4o"e s!52" r"4easc! so'ul, entru c! el cre%e c! $n #"ecare r"4"re e care "5
o arunc! so'"a se ascun%e ce4a ce ar tre/u" m!rtur"s"t?
J Eu cre% c! /"ata 2" ne#er"c"ta so'"e are o c!sn"c"e #er"c"t!, entru
c! so'ul e" o cunoa2te 2" o $n'ele7e3
J -mM Un so' care cu toate acestea nu 2t"e ce ar tre/u" s!5" m!rtur"seasc!
so'"a 2" atunc" 8"ce mereu( @)er s!5m" su" tuMA 9u toate astea, tre/u"e s!
recunosc c! a" %retate, %ar numa" %e %ata astaM Tre/u"e s!5'" m!rtur"sesc ce4a3
Nu am #ost %e aceea2" !rere cu t"ne, c*"ar %ac! n5am sus n"m"c3
J N5a" #ost %e aceea2" !rere cu m"ne? $n ce r"4"n'!?
J Eu 4o"am s! r!m1nem acolo 2" m" s5a !rut c! %a" %o4a%! %e sl!/"c"une
atunc" c1n% a" sus c! tre/u"e s! lecam, %1n%u5te la o arte %"n #a'a acelor
oamen"3
1PN
J " acum?
J Acum cre% c! a" #!cut ceea ce tre/u"a3 +ac! am #" r!mas acolo, s5ar #" "4"t
tot #elul %e r"c"n" entru a ne lua la ceart!, 2" 4"ctor"a asta a noastr! ar #" #ost
ma" mult o $n#r1n7ere3 N"c" nu ne uteam 71n%" m!car s! c"t"m $n l"n"2te ca"etele
scr"se %e W"nnetou3 Acum a4em l"n"2te, nu tre/u"e s! ne cert!m cu n"men", nu
tre/u"e s! ne amaram 2"333 r"ma /!t!l"e a #ost c12t"7at!3
J Asta e !rerea ta?
J +a, %es"7urM Or"cum, /!tr1na A2ta, so'"a lu" Wa,on, m"5a l!cut #oarte
mult3 E o #eme"e #oarte $n'eleat!3 N"c" unul %"ntre mem/r"" com"tetulu" nu
71n%e2te la #el %e ro#un% ca ea3 Ea nu mer7e la Mount W"nnetou entru a '"ne
cu41nt!r" $n cal"tate %e con%uc!toare a #eme"lor3 t"e #oarte /"ne ce 4rea, %ar nu
sune n"m"cM Asta5m" lace #oarte mult la eaM L!s1n%u5te 7on"t, '"5a" #!cut %"n ea
un r"eten %e n!%e&%e, un r"eten al c!ru" sr"&"n nu e %e le!%at3
J +a, am sus, r181n%3 9re% c! se 4a %a o lut! $ntre mem/r"" com"tetulu" 2"
#eme"a asta care seam!n! c5o ama8oan!3 )unt tare cur"os ce o s! se ma"
$nt1mle3 Am au8"t c! /!tr1nul K",ta*an )*on,a este un %u2man ne$m!cat al
lu" Wa,on3 9re% c! a2a cum Wa,on 4a 4en" la Mount W"nnetou $n #runtea
t"ner"lor s"ouc2", K",ta*an )*on,a $" 4a %uce e s"ouc2"" /!tr1n" la Aa
ntunecat!M +ou! 7ruur" %e oamen", care #ac arte %"n acela2" tr"/, %ar care se
%u2m!nesc, se 4or $nt1ln" e !m1nt str!"nM 9e $nt1mlare ne#er"c"t!M Tocma" $n
acest #el a $nceut s! se st"n7! rasa ro2"eM Tre/u"e ca totul s! "a alt! $ntors!tur!M
E2t" %e !rerea mea?
J ntru totul3 Un%e oos"m $n seara asta?
J L1n7! Re% R"4er, la Nort* Oor,3 M1"ne o s! a&un7em la )alt Oor,, a%"c!
$n locul $n care se a#la o%at! satul ,"o4a2"lor, sat care acum nu ma" e6"st!3
Lucrur"le s5au $nt1mlat $ntocma" cum am re4!8ut3 )re sear!, am a&uns la
/ra'ul nor%"c al R1ulu" Ro2u 2" ne5am or"t l1n7! un%ele aelor sale3
na"nte %e a ne culca, le5am %escr"s r"eten"lor me" %rumul e care l5am #!cut
%emult $mreun! cu to4ar!2"" me", urm!r"n%u5l e )anter, care orn"se sre satul
,"o4a2"lor3 Le5am rous s! mer7em e un alt %rum, nu e cel e care5l
urmasem eu cu an" $n urm!, "ar e" au #ost %e acor%3 A2a se e6l"c! #atul c!
a4eam s! a&un7em $n aro"erea '"nte" noastre cu tre" s!t!m1n" ma" %e4reme,
%ec1t %ac! am #" aucat5o e alt %rum3
Re7"unea r"n care am trecut $n 8"ua urm!toare era ar"%!3 Nu e6"sta n"c!"er"
n"c" un stro %e a!3 Nu se 4e%ea n"c" un om, n"c" un tu#"2 2" n"c" un #"r %e "ar/!
care ar #" utut /ucura oc*"ul c!l!torulu"3 +oar st1nc" 2" /olo4an"3
.1n! atunc" %rumul #usese $nt"ns, acum $ns! $nceea s! urce3 Era ora
r1n8ulu", %ar nu ne5am or"t entru a m1nca sau entru a ne o%"*n", #""n%c! nu
a4eam a!3 t"am c! 4om 7!s" a! e m!sur! ce cont"nuam s! urc!m3
La un moment %at am 8!r"t $n #a'a noastr! un c!l!re' e care nu5l o/ser4asem
1n! atunc", #""n%c! se a#la ma" sus %ec1t no"3 Omul, care ne 8!r"se %"n
ascun8!toarea sa, se $n%reta acum, $ncet, sre no"3 Oare %e ce nu r!m!sese $n
ascun8"2ul s!u? +e ce se ar!ta? Era "mos"/"l s! ne #" recunoscut3 Un r!8/o"n"c
1PP
$ncercat ar #" a2tetat s! ne ma" aro"em3 M! 71n%eam c!, oate, omul cre%ea
c! 4remur"le $n care 0estul era un '"nut l"n %e er"cole trecuser!, 2" nu ma" a4ea
rost s! #"e ru%ent3
9!l!re'ul care se aro"a %e no", %uc1n%u52" calul la as, era un "n%"an3 )5a
or"t 2" a a2tetat s! ne aro"em3 R!8/o"n"cul ro2u era sla/ 2" %e statur! me%"e3
-a"nele sale $n culor" 4"" erau 'esute $n pueblo*, "ar %e su/ !l!r"a $mlet"t! %"n
#"r %e a7a4!DD, !rul lun7 " se re4!rsa e umer"3 La /r1u a4ea un cu'"t, "ar $n
m1n! '"nea o u2c! %e cal"/ru m"c3 9alul era un mustan7 %e cea ma" ur! ras!,
"ar c!l!re'ul st!tea m1n%ru $n 2a, o8"'"a lu" tr!%1n% m1n%r"a t""c! a
r!8/o"n"culu" ro2u3 Unu" euroean aceast! at"tu%"ne " s5ar #" utut !rea tru#a2!3
Oa'a lu", e care, %es"7ur, nu cre2tea n"c" un #"r %e !r, m" se !rea cunoscut!, %ar
nu5m" uteam %a seama %e ce3 O"7ura r!8/o"n"culu" a4ea tr!s!tur" ma" /l1n%e, "ar
culoarea "el"" era u'"n ma" %esc*"s! %ec1t aceea e care o are %e o/"ce" "elea
unu" "n%"an3 " r"4"rea aceea care5m" am"ntea %e oc*"" suror"" lu" W"nnetou,
N2o5c"333 2" tot 71n%"n%u5m! la acest r!8/o"n"c m"5am a%us am"nte, %"ntr5o %at!,
un%e5l ma" 4!8usemM In cl"a $n care m"5am am"nt"t un%e $l ma" $nt1ln"sem, m5a
recunoscut 2" el3 Omul "ntrase c*"ar $n m"&locul 7ruulu" nostru 2" nu m!
o/ser4ase c*"ar %"n r"ma cl"!3
0e%eam $n #a'a oc*"lor "ma7"n" e care un o4est"tor m" le a%ucea %"n
am"nt"re3 Retr!"am $nt1ml!r" care a4useser! loc %e5a lun7ul unor 8"le ce nu
#useser! at1t %e l"n"2t"te recum cele e care le tr!"am acum3 M5am 4!8ut
lut1n% entru testamentul lu" W"nnetou3 M5am 4!8ut us la st1lul ca8nelor %e
,"o4a2" 2" m"5am a%us am"nte e c"ne a4eam $n #a'!3
N"c" nu5m" trecea r"n m"nte s! le sun celorlal'" c"ne era acest r!8/o"n"c3
Toate acestea !reau o 7lum!, o 7lum! ne/uneasc!, ce5" %ret, %ar, totu2", o
7lum!3
R!8/o"n"cul !rea a #" tr"st 2" nu ne5a sus n"c" un cu41nt %e salut3 +"n cau8a
asta, +"c, -ammer%ull, care mer7ea $n #runtea m"culu" nostru 7ru, a s"m'"t
ne4o"a s! "a cu41ntul(
J l salut!m e #ratele nostru ro2uM \sta5" %rumul sre Wiconte-mini/
9el $ntre/at a r!suns(
J Eu #ac arte %"n tr"/ul ,"o4a2"lor3 Wiconte-mini este o 4or/! rost"t! $n
7ra"ul s"ouc2"lor, cu toate astea cunosc locul num"t ast#el3 +a, !sta este %rumul
ce %uce sre a!3 Ora'"" me" 4or s! se5n%rete $ntr5acolo?
J +ac! 4rem s! ne $n%ret!m $ntr5acolo, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!,
%ar no" 4rem s5a&un7em acolo or"cum3
J Atunc" se cu4"ne s! #"'" cu /!7are %e seam!3
J +e ce?
J O""n%c! Wiconte-mini $nseamn! @Aa Mor'""A, 2" %ac! mer7e'" $ntr5acolo,
acea a! ar utea #" entru 4o" o a! a mor'""3
-ammer%ull usese $ntre/area $ntr5un amestec %e en7le8!, 7ra" "n%"an 2"
san"ol!, r!sunsul "5a #ost %at $ns! $ntr5o en7le8! %estul %e corect!3 0ocea
1PQ
r!8/o"n"culu" ,"o4a2 sem!na cu aceea a une" #eme" care52" %! osteneala s!
4or/easc! ma" 7ros, entru a !rea /!r/at3
J +e ce ne amen"n'" cu moartea? a $ntre/at /!tr1nul 41n!tor3
J Nu 4! amen"n', 4! re4"n, a r!suns "n%"anul3
J +ac! ne amen"n'", sau %ac! ne re4"", asta n"c" nu ma" contea8!, no" am
4rea s! 2t"m numa" %e ce3
J Am mot"4ele mele $nteme"ate, %ar mot"4ele astea se sun numa"
r"eten"lor3
J No" suntem r"eten"" t!"3
J Asta su" tu, %ar eu nu te cunosc3
J Atunc" $'" 4o" sune c"ne suntem( numele meu este +"c, -ammer%ull, "ar
l1n7! m"ne se a#l! ."tt -ol/ers3 Ace2t" %o" %omn" sunt -ar"man 2" )e/ulon
Enters3 n satele nostru este %omnul :urton, "ar %oamna %e l1n7! el este
%oamna :urton, so'"a lu"3 Oratele nostru ro2u, care este l1n7! m"ne, este un #"u al
aa2"lor num"t 0ulturul cel T1n!r3
K"o4a2ul ne5a r"4"t e r1n%, cu oc*" !trun8!tor", $n or%"nea $n care
#useser!m re8enta'"3 .r"4"rea lu" trecu ree%e este c*"ul so'"e" mele, %ar c1n%
a au8"t numele aa2ulu" s5a aro"at %e el(
J La no" se o4este2te %esre 0ulturul cel T1n!r, %"n tr"/ul aa2"lor3 )e
sune c! el este %"n tr"/ul lu" W"nnetou 2" se ma" sune c! 0ulturul cel T1n!r ar
#" ru%! cu W"nnetou3 Tu e2t" oare acel r!8/o"n"c?
J +a, eu sunt acela3
J >"5a" %o/1n%"t numele %e e 4remea c1n% era" numa" un co"l, entru c! a"
r"ns un 4ultur, l5a" le7at 2" l5a" s"l"t s! te a%uc! $n 8/or %e e $n!l'"mea %e e
care se a#la3 A2a este?
J A2a este3
J Atunc" $'" $nt"n% m1na3 0!% e "etul t!u steaua clanulu" @W"nnetouA3 "
eu sunt un @W"nnetouA3 +ar acum am mot"4e entru a5m" ascun%e steaua3 Iat!M
Acum a" $ncre%ere $n m"ne?
.un1n% aceast! $ntre/are, ,"o4a2ul a $n%e!rtat u'"n 4e2m1ntul e care5l
urta, 2" %e su/ *a"n! a "e2"t la "4eal! steaua $n %ou!sre8ece col'ur" a clanulu"
@W"nnetouA3
J Am $ncre%ere $n t"ne, l5a as"7urat 0ulturul cel T1n!r3
J Atunc" $n7!%u"e5m" s! 4! #"u c!l!u8!M 05am a2tetat3
J Tu333 ne5a" a2tetat? a $ntre/at aa2ul, ne$ncre8!tor3
J Acesta5" a%e4!rul, cre%e5m!M
0ulturul cel T1n!r nu 2t"a ce s! sun!3 n #a'a lu" se a#la un r!8/o"n"c ,"o4a2,
______________________________________________________________
DA2e8are %"n "atr!, asem!n!toare une" cet!'"3 GN3 tr3H
DDNume %at unor lante ornamentale, or"7"nare %"n Amer"caS %"n #"rele
#run8elor une"a %"ntre sec"" GA7a4e amer"canaH se #ac #r1n7*"" 2" %"#er"te
'es!tur"3 GN3 tr3H
1PR
un %u2man %e moarte al aa2"lor3 )teaua e care acesta o urta utea #" numa" un
o/"ect $n satele c!ru"a se ascun%eau "nten'"" rele3 Aa2ul m5a r"4"t $ntre/!tor,
"ar eu "5am #!cut un semn %"scret %e $ncu4""n'are3
J +a, tu 4e" #" c!l!u8a noastr!M a %ec"s, $n cele %"n urm!, 0ulturul cel T1n!r3
Aa2ul ar ma" #" 4rut s! sun! ce4a, %ar )e/ulon Enters "5a luat5o $na"nte,
$ntre/1n%u5l e ,"o4a2(
J )"ouc2"" au 4en"t?
J 9are s"ouc2"? a $ntre/at ,"o4a2ul3
J 9e" $n #runtea c!rora se a#l! /!tr1na c!eten"e K",ta*an )*on,a, ce" care
4o"au s! a&un7! la Wiconte-mini. Au 4en"t r!8/o"n"c"" uta*, $n #runtea c!rora se
a#l! Tusa*7a )art"s*? 9!l%ura %"n r"4"rea ,"o4a2ulu" a %"s!rut "me%"at 2" noul
nostru r"eten a %e4en"t #oarte ser"os(
J Le cunoa2te'" e aceste %ou! c!eten""?
J +a, a r!suns Enters3
J Am au8"t c! sunte'" #ra'"3
J +a, suntem #ra'"3
J K",ta*an )*on,a este acela care 45a c*emat la Wiconte-mini/ @+a3
J Atunc" se cu4"ne s! 4! 7r!/"'"3 )unte'" a2teta'" acolo3 Mer7e'" la ."%a,
c!eten"a ,"o4a2"lor, #"ul 4est"te" c!eten"" Tan7uaM El 4! 4a %uce la K",ta*an
)*on,a 2" la Tusa*7a )art"s*3
J )! ne 7r!/"m? +e ce?
J Nu 2t"u3 Asta nu m" s5a sus3
J " %umnea4oastr! ce 4e'" #ace? 91n% 2" un%e ne 4om $nt1ln" %"n nou?
Aceast! $ntre/are $" #usese us! so'"e" mele3
J Nu 4! #ace'" 7r"&", am r!suns eu3 +ac! 4! rom"t acum c! ne 4om 4e%ea
la t"mul otr"4"t, $n locul otr"4"t, m! 4o" '"ne %e cu41nt, a2a cum a #!cut5o
$ntot%eauna Ol% )*atter*an%3 Urma'"54! l"n"2t"'" %rumul3 .ute'" a4ea $ncre%ere $n
cu41ntul ,"o4a2ulu"3
Wiconte-mini este, cu a%e4!rat, Aa ntunecat! $n care 2"5a 7!s"t s#1r2"tul
tat!l nostru?
J +a3 Locul e %escr"s $n cartea mea, 2" o s!5l 7!s"'" #oarte lesne3
JA2a este, numa" c! nu 2t"m %rumul3 91t 4e'" ma" c!l!tor" $mreun! cu no"?
K"o4a2ul a r!suns ree%e $n locul meu(
J +e acum $ncolo 4e'" c!l!tor" s"n7ur"3 9e"lal'" 4or mer7e e alt %rum3 A2a
4rea K",ta*an )*on,a, 2" 4o" tre/u"e s!5" %a'" ascultare3 Nu tre/u"e s! 4! #ace'"
7r"&", %rumul 4ostru mer7e %ret3 91n% a&un7e'" l1n7! lac, 4e'" %a %e r!8/o"n"c""
care stau %e stra&!3 E" 4! 4or %uce la ."%a3
K"o4a2ul susese toate acestea e un ton care tr!%a *ot!r1rea3 Ora'"" Enters "5
au %at ascultare, 2"5au luat r!mas5/un %e la no" 2" 2"5au cont"nuat %rumul3 )e
!rea c! n5ar #" 4rut s! se %esart! %e no", %e2" tre/u"au s! o auce e alt! cale 2"
s! le sun! %u2man"lor no2tr" un%e ne a#lam3 +u! ce #ra'"" Enters s5au %e!rtat
at1t %e mult $nc1t nu $" ma" 8!ream, ,"o4a2ul l5a $ntre/at e 0ulturul cel T1n!r(
J Oratele meu $" cunoa2te e ace2t" %o" oamen"?
1PU
J " cunoa2tem #oarte /"ne3
J t"'" c! e" sunt %u2man"" 4o2tr"?
J +a3
J t"'" c! 4or s! 4! %ea e m1na lu" K",ta*an )*on,a?
J t"m 2" asta3
J " cu toate astea a'" c!l!tor"t $mreun!? Uff, uff. Oace'" recum W"nnetou
2" Ol% )*atter*an% o%"n"oar!3 Lor le l!cea r"me&%"a3 )un1n% acestea, omul
m"5a aruncat o r"4"re r"etenoas! 2" ao" a cont"nuat( +e ce "5a'" $nso'"t sre aa
l1n7! care 4! a2teta "e"rea? Numa" ca s!5" #ace'" s!52" %ea e #a'! 71n%ur"le 2"
s!5" e%es"'"? NuM Ma" a4ea'" 2" alte 71n%ur"3 .ot s!5ncerc s! le 7*"cesc?
J ncearc!M "5a sus 0ulturul cel T1n!r3
J 0o"a'" s! a#la'" ce se 4a $nt1mla atunc" c1n% se 4or $nt1ln" ,"o4a2"",
coman2"", s"ouc2"" 2" r!8/o"n"c"" uta*3 Am %retate?
J Oratele meu are o m"nte #oarte a7er!3
La au8ul acestor cu4"nte, ,"o4a2ul a "8/ucn"t $n r1s, sun1n%(
J ."%a, r"etenul lu" Ol% )*atter*an%, are o m"nte 2" ma" a7er!3
J E2t" tr"m"sul lu"? Oac" totul la $n%emnul lu"? l5am $ntre/at eu3 La aceast!
$ntre/are, ,"o4a2ul m5a r"4"t $n oc*" 2" m"5a r!suns(
J Nu3 El nu 2t"e ce #ac eu3 El este c!eten"a tr"/ulu" s!u 2" #"ul tat!lu" s!u3
9!eten"a tr"/ulu" 2" #"ul tat!lu" tre/u"e s! #"e %u2manul 4ostru3 +ar el $l "u/e2te
e Ol% )*atter*an% 2" $l resect! ca e n"men" altul3 +e aceea el %ore2te, $n
a%1ncul su#letulu" s!u, ca Ol% )*atter*an% s! $n4"n7!, a2a cum a $n4"ns
$ntot%eauna, %ar nu cu arma, c" cu %ra7ostea 2" cu $m!carea3 ."%a nu 4rea s! 2t"e
ce #ac eu, 2" %e aceea eu #ac tot ce cre% c1 e ma" /"ne3 Am s! 4! %uc $n locul $n
care 4o"'" s! a&un7e'"3
J Nu ne %uc" la Aa Mor'""?
J :a %a, numa" c! am s! 4! %uc e c!" ocol"te, ca s! nu 4! 4a%! n"men"3 A2a
4e'" a&un7e nu numa" la Aa Mor'"", %ar 2" la 9asa Mor'""3 0! teme'" %e s"r"te?
J )e cu4"ne s! te tem" numa" %e ce" ce sunt $n 4"a'a, nu 2" %e ce" ce nu ma"
tr!"esc3 Nu am au8"t n"c"o%at! %e locul num"t 9asa Mor'""3 Un%e este acest loc?
J L1n7! lac3 Acest loc nu era cunoscut n"m!nu", el a #ost %escoer"t numa"
$n urm! cu %o" an"3 Locul acesta este l"n %e osem"nte %"n 4remur" trecute,
totemur", #ampum-un 2" alte lucrur" s#"nte3 Toate aceste lucrur" au #ost a2e8ate $n
or%"ne, t"m %e s!t!m1n" $n 2"r3 Ao" s5a #umat "a ta"ne", 2" %e atunc" n"men"
nu ma" are 4o"e s! mear7! $n acel loc3 9el ce ar $n%r!8n" s! se aro"e %e locur"le
%"n aro"erea 9ase" Mor'"", care se a#l! e malul laculu", 4a "er" uc"s %e
s"r"tele celor ce au tr!"t c1n%4a acolo3
J 9u toate astea, tu 4re" s! te5n%re'" $ntr5acolo?
J +a3
J E2t" #oarte 4"tea8M a e6clamat, cu m"rare, 0ulturul cel T1n!r3 Nu se utea
2t" %ac! aa2ul susese toate acestea cu a%m"ra'"e3 K"o4a2ul a r"4"t $n &os 2" ao"
2"5a $n!l'at ree%e caul, sun1n%(
1Q<
J Nu m5a2 %uce n"c"o%at! s"n7ur acolo, %ar, %ac! sunt cu 4o", nu m" se oate
$nt1mla n"m"c3 +e asta sunt s"7ur, sunt at1t %e s"7ur, %e arc! m"5ar #" sus5o
$nsu2" Marele Man"tou cu 7ura Lu"3 0o" nu m! cunoa2te'" 2" a4e'" tot %retul s!
nu m! cre%e'"3 9u toate astea, 4! ro7 s! m! urma'"M Nu 4! ot %a s"7uran'!, %ar
ot s! 4! un o $ntre/are( O cunoa2te'" oate e Kolma .us*"?
J +a3
J Ea este r"etena mea3 O cunoa2te'" oate 2" e A2ta, s-ua#a lu" Wa,on,
4est"tul /!r/at care #ace arte %"n tr"/ul +a,ota3
J +a, $" cunoa2tem3
J Ne a#l!m la %"stan'! mare un"" #a'! %e al'"", %ar !str!m le7!tura r"n sol"3
Tra7 seran'a s!5" re4!% cur1n%, %e2" $ntre tr"/ur"le noastre %omne2te %u2m!n"a3
Acum a4e'" $ncre%ere $n m"ne?
Era $n%u"o2!tor #atul c! omul $2" %!%ea toat! s"l"n'a entru a ne c12t"7a
$ncre%erea3 9"ne 2t"e r"n c1te trecuse entru a ne #" %e #olos, numa" c! nu52"
%!%ea seama c!, %e84!lu"n%u5ne le7!tur"le sale %e r"eten"e cu Kolma .us*" 2"
cu A2ta, %ec" cu %ou! #eme", tr!%a #atul c! este, %e #at, #eme"e3
J A4em $ncre%ere3 Am a4ut $ncre%ere %"n r"ma cl"! $n care te5am 4!8ut3
9!l!u8e2te5neM Te 4om urma, am sus eu3
J 0en"'"M a sus ,"o4a2ul3
Ora'"" Enters se $n%e!rtaser! mult3 Ma" $nt1" am $na"ntat $ncet e urmele lor,
ast#el $nc1t s! nu52" #" utut %a seama care era %rumul e care mer7eam3 Ao" am
luat5o sre %reata3 .entru c! urma s! a&un7em la 9asa Mor'"", nu tre/u"a s! o
lu!m %e5a %retul sre lac, c" tre/u"a s! #acem un ocol3
K"o4a2ul mer7ea $n #runte, "ar +"c, -ammer%ull, care se a#la l1n7! el, $"
unea tot so"ul %e $ntre/!r"3 Ma" $nt1", /!tr1nul 41n!tor l5a $ntre/at %e un%e $"
cuno2tea e #ra'"" Enters3
J Nu5" cunosc, a r!suns "n%"anul, %ar K",ta*an )*on,a a tr"m"s un sol la
lac entru a 4est" sos"rea lu"3 )olul a ma" sus c! tre/u"au s! soseasc! %ou! #e'e
al"%e care ar #" #ra'" 2" care s5ar #" le7at s!5l a%uc! e Ol% )*atter*an% 2" e
s_uaEa lu", e %o" /!tr1n" 41n!tor" al/" 2" e aa2ul num"t 0ulturul cel T1n!r3
To'" c"nc" erau sort"'" mor'""3 Atunc" m5am *ot!r1t s! ornesc la %rum ca s!5"
sal4e83 .lec1n% %e la lac, am mers c!lare o &um!tate %e 8" 2" m5am or"t $ntr5un
loc e l1n7! care tre/u"au s! treac! nea!rat3 Am a2tetat 2" "er", 2" a8", "ar acum
45am 4!8ut 4en"n%3 Totul se otr"4ea( un "n%"an, c"nc" al/" 2" o s_uaEa3 05am
4en"t $n $nt1m"nare3 M"5am us $n 71n% s! 4! %esart %e ce" %o" #ra'" tr!%!tor",
2" toate s5au $nt1mlat e 71n%ul meu3
J 9re8" cum4a c! %omnul :urton este Ol% )*atter*an%?
J +a3 M!5n2el oare?
J ntrea/!5l tu $nsu'"M
J Nu ma" e ne4o"e3 +ac! n5ar #" #ost el, m"5a" #" sus5o, %ar a" ocol"t
r!sunsul, 2" asta m"5e %e5a&uns3
Nu am ma" au8"t ce 4or/eau ce" %o", entru ca au 7r!/"t asul ca"lor, %ar so'"a
mea m"5a sus(
1Q1
JTa"na ta a #ost %at! $n 4"lea73
J nc! nu, "5am r!suns eu3
J 9re8" c! acest ,"o4a2 n5o s! sun! n"m"c?
J +ac!5" cer s! nu sun! n"m"c, n5o s! sun! n"m"c3
J '" lace "n%"anul !sta?
J +es"7ur3
J " m"e3 t"", oart! $n s"ne m1n%r"e 2" tr"ste'e3 Tr"ste'ea asta se oate 4e%ea
$n r"4"rea #"ec!ru" "n%"an, numa" c! $n oc*"" r!8/o"n"culu" !stu"a s"m'!m1ntul
arc! se o7l"n%e2te ma" clar3 )ar !rea c! oart! tot t"mul %urerea $n s"ne3 Ar
tre/u" a&utat, nu cre8"?
J -mM Tu a" 4rea s!5" a&u'" e to'" ce" ce su#er!, %ar nu5" a2a u2or s!
%escoer" care este r!%!c"na su#er"n'e" lor3 Tre/u"e s! a#l" ma" $nt1" cau8ele
su#er"n'e", 2" tu 2t"" rea /"ne c! "n%"en"" sunt n"2te oamen" t!cu'"3
J Tare mult a2 4rea s! 2t"u333
J .un r!m!2a7, am $ntrerut5o eu, r181n%, c! 4e" a4ea surr"8e $n ceea ce5"
r"4e2te e oamen"" %"n 0estul )!l/at"c, %ar oate c! "n%"anul !sta e o e6ce'"e3
Klara m5a r"4"t $ntre/!tor, %"ntr5o arte3 Ea nu 2t"a %esre "n%"anul !sta tot ce
2t"am eu, sau, ma" /"ne sus, ce cre%eam c! 2t"u3 Ea 2"5ar #" %or"t numa" s!5l
$n%e!rte8 e +"c, -ammer%ull %e "n%"an3
J m" %a" 4o"e, sau nu? a $ntre/at so'"a mea3
J 9*"ar te ro7, "5am r!suns eu3 )unt 7ata s! te a&utM
)un1n% acestea, l5am str"7at e +"c, -ammer%ull 2" "5am %at ast#el Klare"
oca8"a s! "ntre $n 4or/! cu "n%"anul3
+rumul %e4enea mereu ma" a/rut3 Ne aro"am %e mun'"" care $ncon&urau
Aa ntunecat!3 9!tre sear!, am 8!r"t un%e4a, lateral, l"8"era !%ur"", #at care ne
$n%ret!'ea s! cre%em c! ne aro"am %e lac3 Acolo am #!cut oas este noate
entru a a&un7e, a %oua 8", e malul ae"3 +e aceast! %at! am ocol"t !%urea 2"
lacul, am trecut r"ntr5un r1u care, %e2" era lat, nu era #oarte a%1nc3 Am l!sat a"c"
ca"" s! se a%ae 2" ao" ne5am $n%retat sre o $n!l'"me $m!%ur"t!3 n 8"ua aceea
a4eam s! ne or"m acolo, e acea $n!l'"me $m/r!cat! cu ar/or" %e2"3 Era rea
t1r8"u entru a $ncerca s! a&un7em la 9asa Mor'"" $n aceea2" 8", #""n%c! se
$ntunecase %e&a3 Era at1t %e $ntuner"c, $nc1t a tre/u"t s! ne 7r!/"m s! unem
cortul 2" s! a%un!m /olo4an" %"n care s! #acem o 4atr! entru #oc, ast#el $nc1t
#lac!ra s! nu oat! #" 4!8ut! %e al'""3 K"o4a2ul ne5a as"7urat c! nu tre/u"a s! ne
temem %e "scoa%e, #""n%c! locul e care ne a#lam #!cea arte %"n ter"tor"ul
cunoscut su/ %enum"rea %e 9asa Mor'""3 In%"anul ne5a ma" sus c!, entru a
a&un7e la 9asa Mor'"", ma" tre/u"a %oar s! co/or1m %e5a lun7ul une" ante,
numa" c! nu uteam #ace acest lucru o %at! ce se l!sa noatea, entru c! anta
era #oarte a/rut!3 Tre/u"a, a2a%ar, s! a2tet!m sos"rea %"m"ne'""3
Tos, l1n7! lac $2" a2e8aser! searat ta/!ra ,"o4a2"" 2" coman2""3 )"ouc2"" 2"
r!8/o"n"c"" uta* nu sos"ser! $nc!, %ar erau a2teta'" %"n cl"!5n cl"a3
n t"m ce 0ulturul cel T1n!r se $n7r"&ea %e ca", am a2e8at cortul, a&utat %e ce"
%o" 41n!tor"3 +"c, nu era $n aele lu"3 Tu2ea 2" morm!"a tot t"mul, ca 2" c1n% ar
1Q;
#" 4rut s! sun! ce4a, %ar nu ar #" 2t"ut cum s!5ncea!3 +e aceea l5am $ntre/at %e5
a %retul ce era cu el3
J 9e s! #"e cu m"ne? a r!suns 41n!torul, %estul %e tare entru a5l utea au8"
2" ."tt -ol/ers3 )unt su!ratM
J +e ce?
J Nu am $ncre%ere5n ,"o4a2ul !staM
t"am ce 4o"a s! sun! /unul +"c,, %ar nu 4o"am s!5" #ac &ocul, 2" %e aceea l5
am $ntre/at(
J +e ce?
J M! ma" 2"5ntre/a'"? 9*"ar nu 4e%e'" n"m"c? N5a4e'" oc*"?
J .entru ce?
J .entru ceM 9e $ntre/areM .entru ceM +e ceM 9umM " eu tre/u"e s! 4! %au un
r!suns cumseca%e la $ntre/!r"le asteaM t"'" cum4a c1t! 4reme a trecut %e c1n%
l5am $nt1ln"t e ,"o4a2ul !sta?
J Aroae 2ase ore3
J A2a5"3 " ce5a #!cut el $n astea 2ase ore?
J Ne5a c!l!u8"t $ncoace3
J +ac! ne5a c!l!u8"t, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!3 Nu la asta m5am
71n%"t eu3 Era %e %ator"a lu"3 A ma" #!cut un lucru care nu era %e %ator"a lu"3 Asta
nu 4! su!r!?
J Nu 2t"u ce ar tre/u" s! m! suere3
JA2a? Oare nu tre/u"e s! 4! su!ra'" entru c! "n%"anul !sta a mers 2ase ore
$nc*e"ate al!tur" %e st"mata %umnea4oastr! so'"e, care n5a ma" a4ut oc*" 2" urec*"
entru n"men", n"c" m!car entru %umnea4oastr!? A2a5" c! am %retate, ."tt
-ol/ers, 4ulo" /!tr1n?
J +ac! tu cre8" c! %oamna :urton tre/u"e s! te5ntre/e ma" $nt1" e t"ne cu
c"ne are 2" cu c"ne n5are 4o"e s! 4or/easc!, atunc" nu5'" %au %retate, %ra7! +"c,3
J 0a", ce rost"eM Au8", s! 4or/easc!M +e arc5ar #" 4or/a numa" %e astaM N5
a" r!mas %ec1t un greenhorn sa%ea, ."tt, cu to'" an"" care5au trecut este t"ne3 9e5
a" 8"ce tu %ac! /unul ,"o4a2 n5a 4rut %ec1t s5o tra7! %e l"m/! e %oamna :urton,
entru ca ao" s! le "stor"seasc! tot ,"o4a2"lor 2" coman2"lor care5s acum acolo,
&os?
J Asta n5o s5o #ac!3 M"ster )*atter*an% are5ncre%ere $n el 2" m"ster
)*atter*an% 2t"e5ntot%eauna ce #ace3
J ."tt are %retate, cre% c! ,"o4a2ul ne este r"eten, am sus eu3
J na"nte %e a num" e c"ne4a r"eten, o/"2nu"esc s!5l cercete8 lun" %e 8"le3
" %umnea4oastr! era'" o%at! cu /!7are %e seam!3 Era'" c*"ar ma" cu /!7are %e
seam! ca m"ne3 Acum 45a'" sc*"m/at cu totul3 Eu nu #ac %ec1t s! 4! re4"nM
J A*M Te suer" #!r! rost, m"ster -ammer%ull3 m" este $n7!%u"t s!5'"
am"ntesc %e #atul c! n5a" a4ut $ncre%ere n"c" $n t1n!ra A2ta, "n%"anca %"n tr"/ul
s"ou6? 0e8" c1t %e mult te5a" $n2elat? A" $ncre%ere $n m"ne, %ra7! +"c,, 2" nu te
ma" tot 71n%" la ,"o4a2M E o c!l!u8! %e n!%e&%eM
1QI
J E nema"omen"t ce $ncre%ere a4e'" $n "n%"anul !sta3 Well, u"ta'" tot ce5am
sus, %ar eu am s! #"u cu oc*""5n atru3 Eu nu m! las $n2elat
Acestea #""n% suse, %"scu'"a %esre ,"o4a2 luase s#1r2"t %eocam%at!3 Il
$n'ele7eam #oarte /"ne e /unul +"c,3 l "n4"%"a e ,"o4a23 O resecta e so'"a
mea 2", entru c! o 4"a'! $ntrea7! nu a4usese alt to4ar!2 %ec1t e ."tt, care era un
om scum la 4or/!, se /ucura atunc" c1n% Klara 4or/ea un s#ert sau c*"ar o
&um!tate %e ceas cu el3 n cursul acele" 8"le nu a4usese /ucur"a asta 2" %e aceea
#usese acum at1t %e su!rat3
+u! ce am m1ncat, so'"a mea s5a retras $n cort, 2", cur1n% %u! aceea, ne5am
culcat 2" no"3
+ac! a2 #" #ost ne$ncre8!tor, a2 #" "ns"stat s! #acem numa" no" %e stra&!3 .entru
c! /!nu"am c"ne era ,"o4a2ul 2" entru c! a4eam $ncre%ere $n el, m" s5a !rut %e
r"sos s! "au aceast! m!sur! %e recau'"e3 +"c, -ammer%ull era $ns! %e alt!
!rere 2" %"n cau8a asta 2"5a #!cut culcu2ul l1n7! ,"o4a2, ast#el $nc1t s! oat! #"
cu oc*"" e el $n t"mul no'""3
n %"m"nea'a 8"le" urm!toare, nu m5am tre8"t eu $nsum", c" am #ost tre8"t %e
c"ne4a, 2" anume %e +"c, -ammer%ull, care era a7"tat 2" ro2u la #a'!3
J Ierta'"5m!, %omnule :urton, c! 4! scol %"n somnM )5au $nt1mlat n"2te
lucrur" $n7ro8"toare, n"2te lucrur" care m5au $n%emnat s! 4! tre8escM
J 9e este? l5am $ntre/at eu, s!r"n% $n "c"oare3
J )5a $nt1mlat ce4a 7roa8n"cM 9e4a $ns!"m1nt!torM
J 9e s5a $nt1mlat? )une ree%eM
J Nu ot s! 4! sun totul a2a ree%e recum 4re'" %umnea4oastr!M Tre/u"e
s! 4! re7!tesc ma" $nt1"M
J Las!M )une5o%at!M
Eram, $ntr5a%e4!r, $n7r"&orat, entru c! nu 2t"am ce se $nt1mlase, %ar +"c,
nu a4ea %e 71n% s!5m" sun! a2a, cu una, cu %ou!, %esre ce
anume era 4or/a3
J +ac! nu 4! re7!tesc ma" $nt1", s5ar utea s! le2"na'" %e sa"m! 2"
s! nu 4! ma" re4en"'" n"c"c1n%M
J Eu? Nu stau a2a %e rost cu ner4""3 E 4or/a cum4a %esre so'"a
mea?
J +a, %es"7ur, %esre so'"a %umnea4oastr!M
J 9e " s5a $nt1mlat, sune5o%at!M
:!tr1nul 41n!tor ar!ta %e arc! s5ar #" etrecut, $ntr5a%e4!r, un lucru #oarte
7ra4, un lucru "reme%"a/"l3 M! a2tetam la ce era ma" r!u3
J I s5a $nt1mlat 4reo nenoroc"re? l5am $ntre/at eu, 4!81n% cum st!tea $n
#a'a mea 2" cont"nua s! tac!3
J -m, %e"n%e cum 4re'" s5o lua'"3 .oate c! %1nse" nu, %ar %umnea4oastr!,
cu s"7uran'!M Asculta'"M
n loc s! se aro"e ma" mult %e m"ne, a2a cum ar #" #!cut or"ce om care ar #"
4rut s!5m" sun! ce4a ta"n"c, +"c, s5a %at cu %o" a2" $nao" 2" a sus, $n s#1r2"t,
ce $l #r!m1nta(
1Q=
J Nu 4! este cre%"nc"oas!M
m" $nc*"u"am %e&a ce a4ea s! urme8e( o come%"oar! a c!re" %es#!2urare
$nceuse s! m! amu8e %e e5acum3 +u! !rerea mea, /unul +"c, -ammer%ull
a4ea s! #"e cel ce se $n2elase asura celor $nt1mlate3
m" luasem o m"n! %estul %e crunt! entru a5l $ncura&a s!5m" sun! totul, 2"
omul s5a aro"at %"n nou %e m"ne, 4or/"n%u5m" cu toat! ser"o8"tatea(
J Eu am resectat5o e so'"a %umnea4oastr!3 Am cre8ut c! este cea ma"
/un! 2" cea ma" c"nst"t! #eme"e %"n lume3 A2 #" #ost $n stare s! trec entru %1nsa
r"n a! 2" r"n #oc3 Toate astea s5au s#1r2"t $nce1n% %"n 8"ua %e a8"M N"c" m!car
r"n ca nu5m" trece s! ma" m"2c un %e7et entru %1nsa %e5acum $ncoloM Nu
mer"t!M M5a %e8am!7"tM )! a"/! a2a un so' 2" s! nu5" #"e cre%"nc"oas!M )!5l $n2eleM
" cu c"ne, m! ro7M?
J " c"ne este acest @c"ne4aA?
J 9*"ar nu 7*"c"'"?
J Nu3
J -mM 0! cre%M N"c" nu5" %e 7*"c"tM M!car %e5ar #" 4or/a %e +"c,
-ammer%ull sau %e ."tt, /!tr1nul 4ulo", %ar s! 4! $n2ele cu o "ele ro2"e, asta5"
rea 7o7onat!M
J O "ele ro2"e, a" sus? 0ulturul cel T1n!r e la locul s!u, %ar ,"o4a2ul a
%"s!rut, a lecat3 +esre el e 4or/a?
J +a, %esre elM " a lecat 2" so'"a %umnea4oastr!M
J E", 2" ce ma" e?
J Asculta'"5m!M Ma" am o 7roa8! %e lucrur" s! 4! sun3 0re'" s! 4!
o4estesc?
J +es"7urM
J Iat! ce s5a $nt1mlat( Eram su!rat e "n%"4"%ul !sta, #""n%c! "er" a 4or/"t
cu so'"a %umnea4oastr! toat! %u!5masa3 05am sus c! eram /!nu"tor3 N5am
%orm"t toat! noatea3 K"o4a2ul s5a tre8"t #oarte %e4reme3 La u'"n t"m %u! ce
s5a tre8"t "n%"anul, so'"a %umnea4oastr! a "e2"t %"n cort3 +1nsa se tre8e2te mereu
r"ma, asta 2t"u rea /"ne3 Ao" se l"m/! 2" tra7e a%1nc aer $n "et3 A2a a #!cut
2" a8"3 91n% s5a $n%e!rtat, ,"o4a2ul a urmat5o3 Asta m5a $m"ns la /!nu"el"3 Am
a2tetat u'"n 2" entru c! nu se $ntorcea n"c" ,"o4a2ul, n"c" so'"a %umnea4oastr!,
m5am strecurat e urmele lor, 2" ce cre%e'" c! m"5a #ost %at s! 4!%?
J E", ce?
J )t!teau e5o st1nc!, $m/r!'"2a'"3
J At1t?
Lu" +"c, -ammer%ull nu5" 4enea s!52" crea%! urec*"lor3 ntre/area mea $l
ulu"se cu totul3
J 0reau s! 8"c, am cont"nuat eu, c! nu5" n"m"c %ac! so'"a mea a le7at
r"eten"e cu "n%"anul3
)un1n% acestea, omul s5a $n%e!rtat %e m"ne, 2"5a $mreunat m1"n"le 2" a
sus t1n7u"tor(
1QN
J +umne8eule /unM M5am 71n%"t euM Iat! c! s5a5nt1mlat nenoroc"rea, c*"ar
%ac! nu5" $ntocma" recum m5a2tetam3 Omul nu le2"n!, nu m! lo4e2te, %ar
$nne/une2te 2" 4or/e2te %e r"eten"e, atunc" c1n% so'"a lu" #ace oc*" %ulc" altu"aM
La au8ul acestor 4or/e, "5am us lu" +"c, m1na e um!r3
J +ra7! +"c,, "5am sus eu, at1t %e u'"n m! cuno2t", $nc1t s! cre8"
asemenea lucrur" %esre m"ne, s! cre8" c! m"5am "er%ut, $ntr5a%e4!r, m"n'"le?
Am s!5'" #ac o rounere( 0om mer7e acolo un%e se a#l! ce" %o" 2" 4om 4e%ea
%esre ce este 4or/a3 '" sun %e e acum c! n5am s! #"u at1t %e asru #a'! %e
,"o4a2 cum te5a" a2teta tu3 n ult"mele 8"le am 4or/"t %esre ,"o4a2"3 t"" ce m"5
a #ost %at s! tr!"esc atunc" c1n% am #ost ult"ma
%at! @oaseteleA lor?
J t"u o4estea3 Tre/u"a s! mur"'" la st1lul ca8nelor 2" a'" #ost sal4at %e
#""ca unu" mare r!8/o"n"c, unul c!ru"a " se sune @O an!A3
J A2a este, #ata asta se numea Ka,*o5OtoD3 E" $" %atore8 4"a'a3
J +e %ra7ul e" 4re'" s!5l "erta'" e ,"o4a2ul cu care 4! $n2al! so'"a
%umnea4oastr!?
J +a, asta 4reau3
J Asculta'"5m!M Asta nu mer7eM Asta ar #" o %o4a%! %e sl!/"c"une care ar #"
%e ne"ertatM Tre/u"e s! 4! sun c!333 c!333 am o ru7!m"nteM
J 9are?
J +a'"5m" cel u'"n 4o"e s!5l auc e "n%"anul !sta %e 7uler 2" s!5" %au c1te4a
alme 8%ra4eneM
J Asta te5ar /ucura?
J M"5ar #ace mare /ucur"eM
J Atunc", #!5oM .o'" s! %a" c1t %e mult 2" c1t %e tare 4re"M
J A2aM Acum ot s! str"7( Mul'umescu5'" +oamneM Am s! %au n"2te alme,
cum nu s5au ma" %at n"c"c1n% alteleM Acum, *a"%e'"M Ree%eM Ree%eM
+"c, a luat5o $na"nte 7r!/"t, "ar eu l5am urmat3 M5a %us r"ntre n"2te tu#"2ur"
sre o st1nc! 7ola2!3 La un moment %at, s5a or"t 2" m"5a sus(
J Ia u"ta'"54!M Acolo suntM E", cum 4! lace?
)o'"a mea st!tea l1n7! ,"o4a2, e un /olo4an3 Ea $2" usese /ra'ul %ret %u!
71tul "n%"anulu" 2" cu m1na st1n7! '"nea am1n%ou! m1"n"le r!8/o"n"culu"3
R!8/o"n"cul era u'"n ma" m"c %ec1t Klara 2" $2" sr"&"n"se caul e um!rul e"3
+"c, m5a r"4"t ca 2" c1n% s5ar #" a2tetat s! "8/ucnesc #ur"os3 Eu m5am mul'um"t
s! 81m/esc, 2" asta l5a scos %"n s!r"te3 M5a $ntre/at $ncet, %ar a!sat(
J R1%e'"? Eu 4! $ntre/ #oarte ser"os( cum 4" se are?
J )unt u'"n rea aro"a'", n"m"c ma" mult3
J .u'"n rea aro"a'"M N"m"c ma" multM a reetat omul3 E" /"ne, eu cre% c!
u2lamaua asta nu5" numa" aro"at!, e c*"ar o/ra8n"c!M " entru c! m"5a'" %at
4o"e s!5l !lmu"esc e "n%"anul !sta, am s5o #ac c*"ar acumM O"'" atentM
)un1n% acestea, omul a trecut %e tu#"2ur" 2" s5a $n%retat sre locul $n care se
a#lau Klara 2" ,"o4a2ul, "ar eu l5am urmat $n%earoae3 At1t r!8/o"n"cul ro2u, c1t
2" so'"a mea s5au r"%"cat "me%"at ce ne5au 4!8ut 4en"n%3
1QP
)e !rea c! -ammer%ull era *ot!r1t s!52" %uc! la $n%el"n"re 71n%ul, entru
c!, #!r! s! sun! o 4or/!, l5a aucat e ,"o4a2 cu st1n7a %e "et 2" s5a re7!t"t
s! lo4easc! cu m1na %reat!3 L5am aucat ree%e %e m1na cu care se re7!tea s!
%ea3
J Ore2te5te, %ra7! r"eteneM )! nu u"t!m n"m"c %"n ceea ce sun normele
et"c*ete" c! tre/u"e s! #ac! %o" %omn" $n asemenea ca8ur"M
J 9e #el %e et"c*et!, ce norme? a $ntre/at +"c,, $ncerc1n% s!52" el"/ere8e
m1na %"n str1nsoare3
J na"nte %e a52" %a alme, %o" %omn" sunt o/l"7a'" s! se re8"nteM
J 9e $nseamn! @s! se re8"nteA?
J )! sun! unul altu"a c"ne sunt 2" cu ce se ocu!M
JAsta n5are n"c" un rost, #""n%c! ne cunoa2tem %e&a3 .u2lamaua asta ro2"e, e
care o num"'" @%omnA, 2t"e c! m! numesc +"c, -ammer%ull, 2" eu 2t"u #oarte
/"ne c! el nu este un %omn, c" este o st1r"tur! ro2"e3 +e asta ot s!333
J :"ne, %ar $nc! nu l5a" $ntre/at cum se nume2te3 +u! c1te 2t"u eu, %omnul
acesta nu este un %omn, c" este, %e #at, o %oamn! 2" se nume2te, %"n c1te 2t"u eu
Ka,*o5Oto3 A2aM " acum o'" s!5" %a" almeM
)un1n% acestea, "5am %at %rumul lu" +"c,, %ar omul nu s5a m"2cat3 M5a
r"4"t #!r! s! scoat! o 4or/!, %e arc! $" "er"se 7ra"ul3
J Ka5,*o5O5to? a $ntre/at el, $n cele %"n urm!, ca 2" c1n% s5ar #" a#lat e alt!
lume3
J +a, "5am r!suns3
J Nu5" /!r/at e333 e333 #eme"e?
J +a, $ntocma"M
J A%"c! e #""ca lu" @O an!A, cea care 45a sal4at 4"a'a atunc", %emult?
J Ea esteM
La aceste cu4"nte, /!tr1nul 41n!tor a tras a%1nc aer $n "et, "ar e #a'a lu" se
c"tea %"serarea3
J .e to'" s#"n'""M a e6clamat el3 Una ca asta oate s! m" se $nt1mle numa"
m"e3 91n% s5a ma" au8"t ca oarec"ne s! 4rea s!5" %ea unu" /!r/at alme 2" s! "as!
la "4eal! c! /!r/atul !la care tre/u"a s! caete almele era #eme"e? )5a 8"s cu
m"ne, o%at! entru tot%eaunaM Am s!5m" "er% urmaM O s! m! #ac ne4!8utM
)un1n% acestea, +"c, s5a $ntors e c!lc1"e 2" a lecat $n #u7!3 91n% a a&uns
$n %retul tu#"2ur"lor, s5a $ntors 2" a str"7at
J M"ster )*atter*an%, ot s! 4! sun c! asta n5a #ost o 7lum! e care s! "5o
#ace'" unu" r"eten3
J +ar %e ce? l5am $ntre/at
J .utea'" s! m! scut"'" %e ru2"nea asta3 Tre/u"a s!5m" sune'" %"n 4reme c! n5
a4em %e5a #ace cu5n /!r/at, c" c5o #eme"eM
J Asta nu5" 4"na mea, c" a %um"tale, +"c, -ammer%ullM Totul ar #" #ost $n
re7ul!, %ac! a4ea" $ncre%ere $n Ol% )*atter*an%M >"5am sus %oar %"n 4reme c!
acest ,"o4a2 e %emn %e5ncre%ereM +e ce nu m5a" cre8ut?
1QQ
J .entru c!5s un m!7arM Un m!7ar sa%eaM 9aracter"81n%u5se ast#el, +"c, s5a
#!cut ne4!8ut3 Ka,*o5Oto st!tea $n #a'a mea, cu oc*""5n !m1nt3 Aceast!
at"tu%"ne %o4e%ea st1n&eneala e", 2" m5am s"m'"t %ator s!5" $nt"n% m1na 2" s!5"
sun $n 7ra"ul ,"o4a2"lor(
J '" mul'umescM Nu te5am u"tat3 0re" s! #"" sora noastr!, a am1n%urora?
J +a, %"n toat! "n"maM 0reau s! #"u sora ta 2" a e"M )un1n% acestea, #eme"a
s5a $n%e!rtat %e no" cu a2" ree8"3
Klara m5a $ntre/at ma" $nt1" %e ce 4o"se -ammer%ull s! o lo4easc! e Ka,*o5
Oto3 I5am o4est"t e scurt %esre ce #usese 4or/a, "ar Klara a r1s cu o#t!3 Ao"
m"5a mul'um"t entru #atul c! nu "5am sus c"ne era %e #at ,"o4a2ul3 +ac! a2 #"
#!cut asta, sunea ea, "5a2 #" r!"t l!cerea surr"8e" e care o a4usese $n
%"m"nea'a aceea3 Ne5am $ntors la cortul nostru, $n #ata c!ru"a ."tt -ol/ers
ar"nsese un #oc m"c, la care Klara a #"ert ca#eaua3 n scurt! 4reme, n" s5au
al!turat +"c, -ammer%ull 2" Ka,*o5Oto3 Toate s5au $nt1mlat %e arc! ce" %o"
#!cuser! tot os"/"lul entru a 4en" $n acela2" t"m3 )e 4e%ea c! /!tr1nul 41n!tor
era $nc! tul/urat %e toate cele $nt1mlate3 O r"4ea e "n%"anc! e #ur"2 2" se
!rea c! o l!cea3 +eo%at!, a aucat5o %e m1n! 2" a sus m1r1"n% r"ntre %"n'"(
J " a2a o #eme"e am 4rut eu s! !lmu"escM Oare nu se cu4"ne ca eu $nsum"
s! ca!t n"2te alme?
9u aceast! $ntre/are totul #usese sus $ntre e", c!c" tre/u"e s! m!rtur"sesc
#atul c! au %e4en"t #oarte /un" r"eten"3
V

-N ./A$A )O01''2
+u! m"cul %e&un, am str1ns cortul3 Am $n2euat ca"", %ar n5am ma" us /e'ele
e lat, c" e lun7, %eoarece Ka,*o5Oto ne susese c! %rumul care %ucea sre
9asa Mor'"" era #oarte $n7ust3 9o/or12ul a $nceut s! #"e at1t %e a/rut la un
moment %at, $nc1t n5am ma" utut $na"nta c!lare3 Am #ost ne4o"'" s! %esc!lec!m
2" s! mer7em e &os3 Am "ntrat $ntr5o r!ast"e care, la $nceut, era $m!%ur"t!3
A tre/u"t s! mer7em ma" /"ne %e o &um!tate %e ceas e %rumul care %ucea $n &os3
+u! aceea am 4!8ut, %"ntr5o %at!, o 7r!ma%! %e "etre, nu era 4or/a $ns! %e
"etre m!runte, c" ma" cur1n% %e un 7ru %e st1nc" 7ola2e, care m! #!ceau s! m!
1QR
71n%esc la #atul c!, $n urm! cu sute %e an", a4usese loc o c!%ere %e st1nc"3 A4ea
s! se %o4e%easc! #oarte cur1n% c! m! $n2elasem3
J Am a&uns la 9asa Mor'""M a sus Ka,*o5Oto, ar!t1n% sre 7ruul %e st1nc"3
J Asta este 9asa Mor'""? am $ntre/at eu3 ntre st1nc" se #ace un 7ol?
J +a3 )t1nc"le nu sunt a%use a"c" %e natur!, c" %e m1na omulu"3 0en"'"M
In%"anca ne5a con%us sre col'ul 7ruulu" %e st1nc" 2", o%at! a&un2" a"c", ne5am
%at seama c! ne a#lam $n #a'a une" or'" mas"4e care era ma" mult lat! %ec1t
$nalt!3 .artea %e sus a aceste" or'" era %reat!3 )t1l"" or'"" a4eau o l!'"me %e
este %o" metr" 2" erau sculta'", rere8ent1n% c!eten"" care se re7!teau s! "ntre
$n temlu3 Oatul c! r!8/o"n"c"" rere8enta'" $n scultur" erau c!eten"" se utea
4e%ea %u! #elul $n care urtau $n !r una, %ou! sau tre" ene %e 4ultur3 Ma" sus,
%"ncolo %e oart!, se a#la o st1nc! %e c1'"4a metr" $n!l'"me, care rere8enta un
altar, e care c!eten""le $2" %euneau leacur"le3
J :"ne, %ar asta nu este o @cas! a mor'""A, nu este un c"m"t"r, c" un temlu $n
care c!eten""le '"n s#at, cu un altar e care ele $2" un leacur"le $na"nte %e a se
a2e8a la s#at 2" le "au %u! ce s5a $nc*e"at s#atul3
Ka,*o5Oto m"5a sus, 81m/"n%(
J Toate astea le 2t"u rea /"ne, numa" c! no" nu sunem oamen"lor %e r1n%
ce se a#l! a"c"3 +ac! am #ace5o, locul 2"5ar "er%e %"n $nsemn!tatea e care 4or s!
"5o %ea c!eten""le3 n a#ar! %e asta, a"c" se a#l! at1'"a mor'", $nc1t locul $2" mer"t!
numele %e @9asa Mor'""A3 0re'" s! "ntr!m?
J 91t %e %earte se a#l! lacul?
J Lacul se a#l! la o %e!rtare %e %ou! sute %e a2"3
J Atunc" tre/u"e s! #"m aten'"3 A"c" nu 4"n numa" "n%"en" %"n tr"/ur"le e ale
c!ror !m1ntur" ne a#l!m, c" 2" "n%"en" %"n alte tr"/ur", care nu 4or '"ne seama c!
nu se cu4"ne s! 4"n! $n acest loc3 Tre/u"e s! ne ascun%em ca"" 2" tre/u"e s! ne
%!m osteneala s! nu l!s!m urme3 Numa" %u! ce ne ascun%em ca"", o s! "ntr!m
$n temlu3 )! c!ut!m un loc /unM
J Am 7!s"t un asemenea loc3 L5am 7!s"t c1n% am lecat %e l1n7! lac, entru
a 4! "e2" $n $nt1m"nare3
)un1n% acestea, "n%"anca ne5a %us u'"n $nao" e %rumul e care 4en"sem 2"
ne5a $n%rumat sre o m"c! a%1nc"tur!3 Aceast! a%1nc"tur!, care utea #" asemu"t!
cu o m"c! r!ast"e, %!%ea $ntr5o alt! r!ast"e, care era tocma" otr"4"t! entru
scoul e care5l urm!ream3 A"c" se 7!seau a! 2" "ar/! %"n /el2u73 Am scos 2e"le
%e e ca" 2" %e e as"n", "5am r"on"t 2" "5am l!sat $n 7r"&a /!tr1nulu" -ol/ers3
Era #oarte mul'um"t, #""n%c! @nu tre/u"a s!52" t1rasc! oasele $ncolo 2"5ncoaceA,
%u! cum el $nsu2" susese3 No", ce"lal'", ne5am $ntors la 9asa Mor'""3
Am cercetat ma" $nt1" $mre&ur"m"le3 N"c!"er" nu se 4e%ea n"c" o urm!, n"c" %e
om 2" n"c" %e an"mal3 Am $nceut "me%"at s! 2ter7em, cu a&utorul unor cren7",
urmele e care le l!sasem3 91n% co/or1sem %e e $n!l'"mea e care $nnotasem,
a&unsesem %e #at e latura nor%"c! a temlulu"3 .e aceast! latur! se a#la, a2a
cum am ma" sus, oarta l!ca2ulu"3 Aceast! oart! era ascuns! %e tu#"2ur" 2"
coac", ast#el $nc1t n"m!nu" nu "5ar #" %at r"n 71n% c! $n acel loc s5ar #" 7!s"t un
1QU
temlu3 +oar e m!sur! ce $na"nta" 2" o/ser4a" c! 4e7eta'"a era ars! %e #ocul ce
#usese ar"ns, $'" utea" %a seama c! acolo se a#la o oart! 2" %escoerea" ta"na
acelor locur"3 )e ma" 4e%eau $nc! urmele e care #ocul le l!sase $n urma sa3
91te4a "etre erau a#umate3 A&un2" e latura su%"c! a temlulu" alc!tu"t %"n
"atr!, am 4!8ut, la %e!rtare %e %ou! sute %e a2", aele laculu", $ntocma" cum
susese Ka,*o5Oto3 Acea 7r!ma%! %e /olo4an" utea #" 8!r"t! %"nsre lac, %ar
n"men" nu 2"5ar #" utut $nc*"u" c! la a2e8area lor ma" contr"/u"se 2" altc"ne4a, $n
a#ar! %e natur!3 N"m!nu" nu "5ar #" trecut r"n m"nte c! aceste st1nc" erau, %e
#at, o construc'"e $n!l'at! %e m1na omulu"3 Aceste st1nc" erau at1t %e a/rute 2"
%e nere7ulate, $nc1t era "mos"/"l s! le escala%e8e c"ne4a3 .r"n col'ur"le 2"
cr!!tur"le roc"lor ur"a2e, 41ntul %eusese !m1nt 2" ra#, e care crescuser! #"re
%e "ar/!3 Restul era numa" st1nc! 7oal!, "atr! moart!3
A2a ar!ta artea e6ter"oar! a acestu" temlu3 91n% am !truns $n "nter"orul
s!u, "me%"at ce am !2"t %"ncolo %e oart!, ne5am a#lat $ntr5o $nc!ere nu rea
mare, %ar #oarte $nalt!, care a4ea o ar*"tectur! cu totul aarte3 9"t"torul tre/u"e
s!52" "ma7"ne8e un %e7etar ur"a2 t!"at $n %ou!, una %"ntre aceste !r'", ma" rec"s
cea %retun7*"ular!, sr"&"n"n%u5se arc! e st1nc!, "ar cealalt!, a41n% #orma
unu" trunc*" %e con, #""n% #ormat! %"n /uc!'" %e "atr!3 n "nter"or eretele nu se
$n!l'a %ret, c" se cur/a $n sus3 )ura#a'a eretelu" nu era un"#orm!, c" alc!tu"a,
%ator"t! mo%ulu" $n care erau a2e8ate /uc!'"le %"n "atr!, o ser"e %e n"2e $n care s5
ar #" utut %"sune mum"" sau sc*elete3 .eretele era ast#el constru"t, $nc1t se
utea mer7e $n 8"758a7 sre artea %e sus a $nc!er""3
.e !m1nt, c*"ar $n m"&locul temlulu", se a#la un altar %"n "atr!3 n "nter"orul
altarulu" se 7!sea, a2a cum a4eam s! 4e%em ma" t1r8"u, o a%1nc"tur! $n care era o
lac! nete%! 2" 7rea3 .e sura#e'ele laterale ale acestu" altar erau s!ate %ou!8ec"
2" atru %e scultur", ma" rec"s %ou!sre8ece ene %e 4ultur 2" %ou!sre8ece
alme str1nse3 Aceste scultur" alternau, #"ecare an! #""n% urmat! %e o alm!
str1ns!, #!cut! umn3 .alma str1ns!, #!cut! umn, este semnul t!cer""3 Aceste
scultur" suneau, a2a%ar, c! numa" c!eten""le a4eau %retul s! se aro"e %e
acest altar 2" c! tot ce se 4or/ea 2" se *ot!ra a"c" tre/u"a t!"nu"t3 M"&locul l!c""
era ne7ru, semn c!, $n t"mul s#atur"lor care se '"neau a"c", se ar"n%ea #ocul3
Lum"na %"n aceast! c"u%at! $nc!ere te %ucea cu 71n%ul la a4entur!3 Totul era
$n4!lu"t $n sem"o/scur"tate3 O"rul %e lum"n! care !trun%ea se %atora 7!ur"lor
l!sate "nten'"onat $n artea %e sus a ere'"lor, "c"5colo, l"s"n% c1te o /ucat! %e
"atr! 2" l!s1n% s! "ntre lum"na 8"le"3 W"%ul era $ns! at1t %e 7ros, $nc1t #"ecare
%"ntre aceste %esc*"8!tur" !reau ma" cur1n% tunele care %uceau $n a#ar!, tunele
al c!ror ca!t nu se 8!rea %e &os3 Aceste 7!ur" erau /"ne ascunse entru cel ce le5
ar #" r"4"t %"n a#ar!, ast#el $nc1t nu uteau #" 8!r"te %"nsre lac3 A2a se #ace c!
mare arte %"n lum"na %e a#ar! se "er%ea $nc! $na"nte %e a se scur7e $n "nter"orul
temlulu"3 Am ma" $nt1ln"t acest sem"$ntuner"c $n morm"ntele #araon"lor %"n
E7"t, $nc!er"le acelea erau #oarte &oase3 Temlul %e la @Lacul Mor'""A era $ns!
#oarte $nalt, "ar e#ectul e care $l a4ea lum"na era mult ma" utern"c3 In #"ecare
n"2! se a#la #"e o mum"e nea7r!, arc! 2e81n%, #"e un sc*elet al/, care !rea s! se
1R<
#" a2e8at $n n"2a3 n #"ecare ast#el %e n"2! era $n#"t! o an! %e 4ultur, ast#el $nc1t
s! se 2t"e c! acolo se 7!seau osem"ntele une" c!eten""3
Aerul era l!cut, #""n%c! e6"stau numeroase 7!ur" r"n care utea !trun%e
nest"n7*er"t, aceste 7!ur" mer71n% 1n! sus, sre 41r#ul temlulu"3 +eose/"t %e
"nteresant m" se !rea #atul c! se utea a&un7e %e la o 7aur! la alta, sau, %ac!
m! ot e6r"ma ast#el, %e la o #ereastr! la alta3 Ma" /"ne sus, s5ar #" utut
a&un7e c1n%4a %e la o #ereastr! la alta 2" %e la o n"2! la alta, entru c! %"n erete
"e2eau o ser"e %e /locur" %e "atr! care #ormau un #el %e scar!3 9ele ma" %e &os
trete ale aceste" sc!r" l"seau acum3 Aceste trete #useser! sarte %e cur1n%,
#""n%c! /uc!'"le %e "atr! erau, e alocur", ma" al/e3
J 9e !cat c! tretele astea nu ma" suntM a sus so'"a mea3
J +e ce? am $ntre/at5o3
J O""n%c! a2 4rea s! a&un7 1n! sus3
J .arc5a" #" o car! nea7r!, am sus eu, r181n%3
J Nu te ma" re#ace, a r!suns ea3 Te cunosc rea /"ne3 N"men" nu52"
%ore2te ma" mult ca t"ne s! a&un7! 1n! sus3 Tu tre/u"e s! te u"'" $n #"ecare n"2! 2"
s! r"4e2t" e #"ecare #ereastr! $n arte entru a %escoer" ce se 4e%e, sau 4re" s!
su" c! nu5" a2a?
J Nu3 Numa" c! e6a7ere8" c1n% su" c! 4reau s! m! u"t $n #"ecare n"2!3 9re%
$ns! c! e c*"ar necesar s! m! u"t e una %"n #erestre3 .ro/a/"l c! %e la o
asemenea #ereastr! se oate 4e%ea tot ce5" $n &ur3 Tre/u"e s! 2t"u c1t %e /"ne se
4e%e lacul %e la o ast#el %e #ereastr!3 .oate c! %e sus se 8!re2te ce4a ce s5ar utea
s! ne scae3
J 9um 4re" s! a&un7" la $n!l'"mea %e la care $nce tretele?
J Ooarte s"mlu( o s! #acem o scar!3
J A2a eM a sus so'"a mea /ucuroas!3 -a" s!5nceemM
Am "e2"t %"n temlu 2" am 7!s"t #oarte u2or %ou! /uc!'" lun7" %e lemn3 Ao"
am #!cut n"2te trete e m!sur!3 Nu a4eam c"ocan 2" n"c" cu"e, a2a c! ne5am
4!8ut ne4o"'" s! le7!m /uc!'"le %e lemn $ntre ele3 9urele a4eam %estule3 n
cur1n%, scara era 7ata, a2a $nc1t am %us5o $n!untrul temlulu", am sr"&"n"t5o %e
unul %"ntre ere'" 2" am $nceut s! urc!m3 )cara a&un7ea tocma" 1n! la
$n!l'"mea la care se a#la r"ma treat! %"n "atr!3 Am cont"nuat s! urc!m, #!r! a
a4ea o /alustra%! %e care am #" utut s! ne '"nem3 Lucrul nu era l"s"t %e er"col,
entru c! #"ecare "atr! tre/u"a ma" $nt1" $ncercat! entru a 4e%ea %ac! re8"st!
7reut!'""3 Am trecut e l1n7! o mul'"me %e n"2e $n care erau %"suse mum"" 2"
sc*elete3 .r"4el"2tea era $n#"or!toare3
La un moment %at, am a&uns %estul %e sus entru a ne utea strecura c!tre
una %"ntre a2a5num"tele @#erestreA3 Aceasta era $n%ea&uns %e mare entru ca no"
s! utem "ntra $n ea aleca'"3 @OereastraA era asem!n!toare unu" 7an73 .entru a
a&un7e a#ar! a #ost su#"c"ent s! #acem nou! a2"3 O %at! ce am a&uns a#ar!, am
utut 4e%ea lacul, $n cea ma" mare arte a sa3 Ne5am a2e8at, entru a nu utea #"
4!8u'", aceasta #""n%c! un ,"o4a2 sau un coman2 ne uteau o/ser4a "me%"at, %ac!
am #" cont"nuat s! st!m $n "c"oare 2" s! ne m"2c!m3 )5a %o4e%"t c! r"n
1R1
aro"ere nu se a#la numa" un s"n7ur "n%"an, c" c*"ar ma" mul'"M R!8/o"n"c"" au
trecut e l1n7! no" c!lare, $ncet 2" cu o/oseala $nt"!r"t! e #a'!3 na"ntau $n 2"r
"n%"an, unul $n satele celu"lalt3
J )unt s"ouc2"" /!tr1nulu" K",ta*an )*on,a, am sus eu3 R!8/o"n"c"" uta*
#"e c! au trecut %e&a, #"e c! tre/u"e s! 4"n!3 Asta $nseamn! c! s5au o%"*n"t c1te4a
8"le %e5a lun7ul %rumulu", alt#el ar #" a&uns %emult a"c"3 )unt #oarte mul'", o
a%e4!rat! armat!3
J Asta $nseamn! c! am a&uns la t"m, a sus Klara3
0ulturul cel T1n!r n5a scos n"c" un cu41nt, %ar Ka,*o5Oto a sus(
J Tre/u"e s! 4! !r!sesc3 +ac! 4! sun c! nu 4o" rost" n"c" o 4or/! care 45ar
utea #ace r!u, m! 4e'" cre%e?
JTe cre%em, "5am sus eu, $n 7ra"ul ,"o4a2"lor3 91n% te $ntorc" r"ntre
no"?
J Nu 2t"u3 M! %uc s! 4!% ce se5nt1ml! 2" ao" m! $ntorc s! 4! sun ce5am
4!8ut3 +ac! nu 4o" a4ea ce 4! sune, nu m! $ntorc, %ar %ac! a#lu ce4a $nsemnat,
m! $nao"e8 ree%e3 Un%e 4! 4o" 7!s"?
J Un%e 4e" 4o"3
J Atunc" am s! 4! ro7 s! r!m1ne'" $n locul $n care se a#l! acum ca""3 Nu 4!
une'" $n r"me&%"e 2", ma" ales, nu $ncerca'" s! ne urm!r"'"M Eu 4o" 4e7*ea entru
4o"M Oc*"" me" 4or #" oc*"" 4o2tr"M 0e'" a#la tot ce 4o" utea s! a#lu eu3
I5am rom"s c! 4om urma $ntocma" s#atur"le e"3 Ao" "n%"anca s5a $n%e!rtat3
No", $ns!, am ma" r!mas entru a5" r"4" e "n%"en"" care treceau3 )5a scurs mult!
4reme 1n! c1n% a trecut r"n #a'a noastr! ult"mul s"ou63 Au urmat ao"
r!8/o"n"c"" uta*3 M! %urea s! 4!% cum se #ur"2ea8!, $ncet5$ncet, to'" ace2t"
oamen" $mo4!ra'" %e ur!3
J 9"ne 4a /"ru"? a $ntre/at consoarta mea3 E", sau no"? $ntre/area aceasta
4enea %"n artea unu" om care nu $2" %!%ea seama c1t %e mare era er"colul, care
nu /!nu"a r"n ce trecuser! r"eten"" me", $mreun! cu m"ne, e aceste
melea7ur"3
J Tra7 n!%e&%e c! no" 4om /"ru", am r!suns eu, scurt3
0ulturul cel T1n!r, care 4o"a s! o l"n"2teasc! e so'"a mea, a a%!u7at(
J Nu au ro4"8"" n"c" entru e", n"c" entru ca"" lor3 Asta ne 4a a%uce
/"ru"n'a3
La cele suse %e aa2, Klara m5a r"4"t $ntre/!tor, 2" eu am $ncercat s!5" %au o
e6l"ca'"e ce ar #" #ost $n m!sur! s!5" ma" alun7e temer"le(
J In%"en"" !2t"a nu ma" ac'"onea8! a2a cum o #!ceau acum c"nc"8ec" sau
acum tre"8ec" %e an"3 Au "er%ut %"n cal"t!'"le %e r!8/o"n"c" a" rase" lor 2" le5au
"er%ut entru c! nu s5au ma" #olos"t %e ele3 .e 4remur", c1n% orneau la lut!,
"n%"en"" se a%unau $n 7ruur" m"c", n"c"o%at! $n 7ruur" mar" %e m"" %e oamen",
#""n%c! atunc" c1n% este 4or/a %e un 7ru m"c, cele necesare sunt ma" u2or %e
transortat 2" %e 7!s"t3 Atunc" c1n% 41nau /"8on", "n%"en"" treceau r"n acele !r'"
ale rer"e" $n care 7!sea "ar/! %"n /el2u7, "ar/! care era at1t %e tre/u"nc"oas!
entru ca"3 .r"m!4ara, "n%"anul $2" rocura carne entru 2ase lun" 2" ao" toamna,
1R;
entru $nc! 2ase lun"3 9arne era %"n /el2u7 2" uscat!, 2" s!rat!, ast#el $nc1t se
utea orn" la lut!3 Un%e sunt acum /"8on""? Un%e este acum 41natul m"c?
Un%e este acum "n%"anul care a4ea $n cortul s!u carne entru ma" multe lun"?
Toate acestea se $nt1mlau $n trecut3 Acum, $ns!, totul s5a sc*"m/at3 9el ce
cre%e c! oate s! ac'"one8e ca $n trecut, acela este "er%ut3 Acum tr!"m $n alte
t"mur"3 @+o/or1torul %e ur2"AD l5am l!sat acas!, cara/"na -enry nu5m" ma" este
%e #olos at1t %e mult recum $m" era o%at!3 +ar ce #ac K",ta*an )*on,a 2"
Tusa*7a )art"s*? .ornesc $n #runtea a o m"e %e r!8/o"n"c" s"ou6 2" a o m"e %e
r!8/o"n"c" uta*3 9a" 2" oamen" care nu au e6er"en'a r!8/o"ulu" 2" care, ma" ales,
nu au al"menteM Acum se 4!% ne4o"'" s! cer2easc! %e la ,"o4a2" 2" coman2"3 +e
un%e s! a"/! ,"o4a2"" 2" coman2"" carne %"n /el2u7, c1n%, la r1n%ul lor, nu au cele
%e tre/u"n'!? K"o4a2"" 2" coman2"" 4or orn" 2" e" la %rum3 0or #", %ec", atru m""
%e oamen" 2" atru m"" %e ca", #!r! a a4ea cele necesare3 +e un%e 4or lua *rana
entru oamen" 2" entru ca", %e un%e 4or lua aa? N"c" unul %"ntre e" nu tre/u"e
s! "ar! %e m1na 4reunu" %u2man3 Ooamea 2" setea $" 4or n"m"c"3 0!81n%u5" cum
trec e l1n7! no", m" se are c! nu sunt truur", c" su#lete care se $n%reat! sre
lumea cealalt!, sre la"ur"le e care ar 41na $n 4ec", %ar e care nu ma" e6"st!
41nat3 )e $n%reat! sre aceste melea7ur" entru a "er" 2" acolo %e #oame3
Uff, uff! a e6clamat aa2ul, m"2cat %e %escr"erea e care o #!cusem3
)o'"a mea a !strat t!cereaS $2" %!%ea #oarte /"ne seama c! a4eam %retate3 Ea
4e%ea cu oc*"" m"n'"" atru m"" %e oamen" mur"n% 2" $" !rea r!u c! 2" no" 4om
contr"/u" la moartea lor3
+u! ce ult"mul %"ntre r!8/o"n"c"" uta* a trecut e l1n7! no", am co/or1t, am
ascuns scara $n n"2te tu#"2ur", ast#el $nc1t s! nu #" utut #" %escoer"t! %e r"4"r"le
4reunu" "ntrus, 2" ne5am $ntors la -ol/ers 2" la ca"" no2tr"3
J Ka,*o5Oto a #ost a"c", a sus omul, "me%"at ce ne5a 4!8ut3 A $n2euat un
cal 2" a lecat $n 7ra/!3 A 8"s c! 2t"'" $ncotro se %uce3
Am us cortul 2" ne5am a2e8at c1t ma" como% cu ut"n'!3 Eram *ot!r1'" s!
resect!m $ntocma" s#atur"le "n%"ence" 2" s! nu ne e6unem "nut"l er"colelor3 )e
!rea c! cel ma" /"ne era s! r!m1nem acolo3 A4eam, %ec", t"mul 2" l"n"2tea
necesar! entru a m! aleca asura celor scr"se %e W"nnetou3 Am %es#!cut cu
7r"&! $n4el"2ur"le $n care !strasem ca"etele 2" am c"t"t, $mreun! cu so'"a mea,
$ntrea7a %"m"nea'! 2" %u!5am"a8!3 +esre con'"nutul acestor ca"ete 4o" ma"
4or/"DD3 .ot s! sun %oar c! nu am c"t"t n"c"c1n% ce4a asem!n!tor 2" c! aceste
ca"ete cur"n%eau o comoar! ce nu se utea comara cu tot aurul %"n lume, o
comoar! e care W"nnetou o l!sa urma2"lor s!"3
Ka,*o5Oto a re4en"t c!tre sear!3 Ea ne5a sus c! r!8/o"n"c"" uta*, ,"o4a2"",
coman2"" 2" s"ouc2"" se a%unaser! acum laolalt! 2" c! erau $n total atru m"" %e
______________________________________________________________
D Una %"n armele autorulu"3 GN3 tr3H
DDAutorul se re#er! la 4olumul @ Testamentul lu" W"nnetouF, e care l5ar #"
scr"s, %ac! moartea nu "5ar #" smuls ana %"n m1n!3 GN3 e%"torulu"H
1RI
r!8/o"n"c", cam o m"e %"n #"ecare tr"/3 Era, r"n urmare, recum am resuus3 In
cursul %"m"ne'"", r!8/o"n"c"" $2" a2e8aser! ta/!ra 2" m1ncaser!3 +u!5am"a8a, se
'"nuser! s#atur"3 In cele %"n urm!, to'" c!8user! %e acor% asura unor lucrur" 2"
tre/u"a s! a"/! loc un mare s#at, ca o conclu8"e a celor *ot!r1te 1n! atunc"3
J )e 4a '"ne un mare s#at? am $ntre/at eu3
J +a, m"5a r!suns Ka,*o5Oto3
J 91n%?
J La m"e8ul no'""3
J +e m5a2 utea a#la 2" eu acolo, #!r! a #" 4!8ut %e n"men"M
La cu4"ntele mele, so'"a mea a e6clamat, ra%! $n7r"&or!r""(
J NuM Nu se oateM E rea r"me&%"osM
J +e ce e r"me&%"os?
J +ac! te 4!%, e2t" "er%utM Am eu un 71n% 2" cre% c! toat! osteneala e care
'"5a" %a5o n5ar a4ea n"c" un rost3
J )! 4e%em3 M5a" #!cut cur"os3
J Ka,*o5Oto 4a lua arte la acest mare s#at3
Am e6clamat, r181n%(
J 9e "%eeM 9um $'" $nc*"u" tu c! o #eme"e ar #" o#t"t! s! "a arte la un mare
s#at la care sunt /"ne 4en"te numa" c!eten""le?
J Nu se oate s! "a arte 2" ea? a $ntre/at Klara, %e8am!7"t!3 Asta nu e /"ne3
Totu2", tre/u"e s! a#l!m ce se 4or/e2te la acest s#at3 9um s! #acem?
ntre/area Klare" a a%us e #a'a "n%"ence" un 81m/et3
J 0! 4e'" a#la la acest s#at, a sus ea, 2" n"men" nu 4! 4a 4e%ea3 9!eten""le
se 4or a%una la s#at $n 9asa Mor'""3 A2a a 4rut 4rac"ul coman2"lor, 2" 4rac"ul
,"o4a2"lor a #ost %e aceea2" !rere3 E" au sus c! acest loc num"t 9asa Mor'""
este, %e m"" %e an", o cas! $n care c!eten""le se a%un! la s#at 2" c! se cu4"ne ca
l!ca2ul s! #"e %"n nou ceea ce a #ost o%at!3 .e #eme"le 2" e r!8/o"n"c"" o/"2nu"'"
$" a2teat! e%easa cu moartea, %ac! ar $n%r!8n" s! un! "c"orul $n 9asa
Mor'""3 n a#ara c!eten""lor, ot !trun%e a"c" numa" ce" ce le slu&esc3
J A" sus c! 4or 4en" la m"e8ul no'""? a $ntre/at so'"a mea, 71tu"t! %e
emo'"e3
J +a, cu u'"n t"m $na"nte, entru c! s#atul tre/u"e s! $ncea! c*"ar la
m"e8ul no'""3
J Atunc" ar #" /"ne s! ne a#l!m acolo $na"nte %e sos"rea c!eten""lor, oate,
c*"ar cu o or! $na"nte3
J Tu nuM am rotestat eu3
J +ar %e ce nu? a $ntre/at ea3
J .entru c! asta nu5" o trea/! entru o #eme"eM am rel"cat eu scurt3
J A%"c! e o trea/! r"me&%"oas!? a $ntre/at Klara3
J +a, am r!suns eu, #!r! s!5m" %au seama c! ast#el turnasem 7a8 e #oc3
JA2a? E" a#l! atunc" c! n5a" s! sca" %e m"ne3 +ac! e2t" $n r"me&%"e, 4reau
s! #"u l1n7! t"ne3 9!s!tor"a $nseamn! 2" r"eten"e3 Te ro7 s! m! "e" cu t"neM
La asemenea ar7umente nu ma" a4eam ce s! sun3
1R=
J Tre/u"e s! ne ascun%em, am sus eu3 .entru asta se cu4"ne s! 7!s"m %"n
4reme un loc otr"4"t3 n a#ar! %e asta, tre/u"e s! ne calcul!m /"ne t"mul, entru
a nu a&un7e rea t1r8"u3 Or"cum, nu 2t"m c1'" oamen"333
J t"u eu, a sus Ka,*o5Oto3 0or 4en" cele atru mar" c!eten"" K",ta*an
)*on,a, Tusa*7a )art"s*, To5,e"5c*un 2" Tan7ua, 4rac"ul ,"o4a2"lor 2" 4rac"ul
coman2"lor, recum 2" alte atru c!eten"", c1te una %"n artea #"ec!ru" tr"/3 0or
ma" 4en" 2" c1'"4a r!8/o"n"c" #!r! ran7ur", care au sarc"na %e a a%uce lemn %e #oc
2" %e a5l c!ra e Tan7ua, care nu oate mer7e3 Tr"m"2"" #"ec!ru" tr"/ tre/u"e s!
ar"n%! un #oc3 )e 4a ar"n%e un #oc 2" e altar3 n!untrul altarulu" se 4or une
leacur"le mar"lor c!eten"" 2" se 4or l!sa acolo 1n! c1n% se "au *ot!r1r"le3
J E %e cre8ut c! 4or 4en" cam tre"8ec" %e oamen", am sus eu3 Nu 2t"m cum
2" un%e se 4or a2e8a3 )e cu4"ne s! #"m cu mare /!7are %e seam!3 n locul $n care
se 4a '"ne s#atul nu e6"st! n"c" o ascun8!toare s"7ur! entru no"3 Nu e6"st! n"m"c
$n satele c!ru"a ne5am utea ascun%e3 E6"st! numa" altarul $n &urul c!ru"a se 4or
a%una cu to'""3
J Ne 4om ascun%e sus, a sus so'"a mea3 n sa'"ul e care n"5l o#er!
#erestreleM O s! #olos"m scaraM
J A2a eM Te5a" 71n%"t $ns! la #umul care se 4a $n!l'a? 9*"ar %ac! nu o s! ne
su#oc!m %"n cau8a #umulu", o s! tu2"m 2" o s! str!nut!m, 2" asta ar tr!%a
re8en'a noastr!3 )e 4or ar"n%e c"nc" #ocur"( c1te unul entru #"ecare tr"/ 2" unul
e altar3 +ac! entru #oc nu se #olosesc 4reascur" /"ne uscate, se #ace #oarte mult
#um, "ar acolo un%e 4re" tu s! ne ascun%em nu 4om utea s! re8"st!m3 Totul ar #"
s! 7!s"m un loc $n care s! nu a&un7! #umul3
J -mM Oare e6"st! un asemenea loc?
J )er3 A2a cum suneam, &os nu ne utem ascun%e, a2a c! tre/u"e s! 7!s"m
sus un ascun8"2, un loc ma" u'"n $nalt, ast#el $nc1t s! utem au8" tot3 Tre/u"e s!
'"nem seama %e %"rec'"a 41ntulu" 2" %e %"rec'"a curen'"lor %e aer care trec r"n
$nc!ere3 .oarta temlulu", recum 2" #erestrele se a#l! mereu %esc*"se, a2a c! se
#ace curent %"n /el2u7, %ar care este %"rec'"a curen'"lor %e aer? 9re% c! ar tre/u"
s! a#l!m asta, #!c1n% n"2te $ncerc!r"M Nu ne ma" r!m1ne %ec1t un s#ert %e or!
1n! c1n% se $ntunec!3 )! mer7em ree%e $n 9asa Mor'"", s! ar"n%em #ocul 2" s!
4e%em $ncotro se %uce #umul3
J 9a s! #"m r"n2" ma" lesneM a e6clamat -ammer%ull, 4r1n% arc! s! ne
a4ert"8e8e asura er"colulu"3
J Nu 4a 4en" n"men", a sus Ka,*o5Oto3 Ne utem 4e%ea l"n"2t"'" %e
ale noastre3
Am roce%at a2a cum ne rousesem3 Ne5am $n%retat cu to'"" J cu e6ce'"a lu"
-ol/ers care a tre/u"t s! stea %e stra&! la ca" Jsre 9asa Mor'""3 .e %rum am
a%unat %estule 4reascur" entru a utea ar"n%e un #oc, a%"c! entru a utea #ace
e6er"en'a l!nu"t!3 Am luat scara 2" am sr"&"n"t5o %e erete3 La ru7!m"ntea
mea, -ammer%ull a #!cut #ocul 2" l5a $ntre'"nut3 0ulturul cel T1n!r a urcat 2" a
$nceut s! urm!reasc! %"rec'"a $n care se r!s1n%eau c!l%ura 2" #umul3 Ast#el,
aa2ul a %escoer"t locul care ar #" #ost cel ma" n"mer"t entru ascun8!toarea
1RN
noastr!3 0ulturul cel T1n!r a co/or1t, 2" am $nceut s! 2ter7em cu to'"" urmele
l!sate %e #oc3 Ne5am $ntors ao" $n ta/!ra noastr!3 Ka,*o5Oto a lecat, #""n%c!
tre/u"a s! se al!ture ,"o4a2"lor, %ar a rom"s c! se 4a $ntoarce $n %"m"nea'a
urm!toare3 In t"m ce so'"a mea re7!tea c"na, am #!cut n"2te lum1n!r" %"n
7r!s"me %e urs, #olos"n% s#oar! %e /um/ac $n loc %e #"t"l3 Aceste lum1n!r" ne
erau #oarte tre/u"nc"oase $n %rumul sre ascun8!toarea noastr!, 2" ne erau %e
#olos #""n%c! nu 4o"am s! st!m $n $ntuner"c c*"ar $n 9asa Mor'""3
+rumul e care $l a4eam %e #!cut era er"culos, entru c! tre/u"a s! ne
c!'!r!m3 +e aceea am 4rut s! urc $nso'"t numa" %e 0ulturul cel T1n!r3 I" ru7asem
e ."tt -ol/ers 2" e +"c, -ammer%ull s!5" '"n! to4!r!2"e Klare" 2" s! a"/! 7r"&!
%e lucrur" 2" %e ca"3 9onsoarta mea "ns"sta $ns! s! m! $nso'easc!, sun1n% c! este
%retul e" %e a5m" #" al!tur" atunc" c1n% m! a#lam $n r"me&%"e3
n &urul ore" unsre8ece, am orn"t3 Le5am sus celor %o" 41n!tor" ca, %ac!
nu ne5am #" $nao"at 1n! $n %"m"nea'a urm!toare, s! orneasc! e urmele
noastre 2" s! 4a%! ce n" se $nt1mlase, s! 4a%! %ac! nu cum4a eram r"8on"er" $n
9asa Mor'""3
Ne5a #ost u2or s! arcur7em %rumul 1n! la 9asa Mor'"", mul'um"t! #atulu"
c! cerul era l"n %e stele3 n temlu am ar"ns tre" lum1n!r"3 Am urcat ma" 7reu
%ec1t m5a2 #" a2tetat, 2" aceasta %"n cau8a sc!r"" care ne era at1t %e necesar!
entru a utea a&un7e la r"ma treat! %"n "atr!3 )uneam c! urcu2ul a #ost 7reu
%"n cau8a sc!r"", #""n%c! nu o uteam l!sa $n urm!, sr"&"n"t! %e erete3
0ulturul cel T1n!r a urcat r"mul, ao" a urmat so'"a mea 2", $n cele %"n urm!,
eu $nsum"3 )cara am %us5o no", /!r/a'""3 Aa2ul sus'"nea artea %"n #a'!, "ar eu,
artea %"n sate a aceste"a, ast#el $nc1t ser4ea so'"e" mele ca sr"&"n3 ncet, $ncet,
am a&uns sus 2" am /!7at scara $ntr5o %esc*"8!tur! $n care aceasta a "ntrat cu
totul3 Ao" am st"ns lum1n!r"le 2" am "e2"t %"n temlu r"ntr5o 7aur! %"n 8"%3
.este no" 4e7*ea un cer l"n %e stele3 n lum"na astrelor lacul n" se ar!ta,
sura#a'! ar7"nt"e, luc"n% st"ns, r"ns! $n /ra'ele %e um/r! ale tu#"2ur"lor %e e
malur"3
Nu am a4ut mult %e a2tetat entru a o/ser4a c!, $n rea&ma o7l"n8"" %e a!,
r!8/o"n"c"" se useser! $n m"2care3 )e 4e%eau oamen" $na"nt1n% unul $n satele
celu"lalt3 Am 4!8ut 2" tar7a e care era urtat! c!eten"a ,"o4a2"lor3 Aceast!
tar7a era #!cut! %"n %ou! !tur" r"nse $ntre %ou! cren7" 7roase3 Am 4!8ut 2"
c1'"4a r!8/o"n"c" care %uceau /uc!'" %e lemn 2" surcele3 Erau, $n total, %ou!8ec"
2" atru %e ersoane, 2" am a2tetat 1n! c1n% ult"ma %"ntre ele a "ntrat $n 9asa
Mor'"", ao" ne5am strecurat $n 7aura r"n care "e2"sem %"n temlu3 n!untrul
temlulu" era $ntuner"c, 2" am re#erat s! ne a2e8!m3
Am au8"t 87omote un%e4a, su/ no"3 N"men" nu 4or/ea, nu se au8ea n"c" un
str"7!t, n"c" o orunc!3 )e !rea c! nu ma" era n"m"c %e sus, entru c! totul
#usese sus %"na"nte, ao", %"ntr5o %at!, s5a 4!8ut o sc1nte"e, ao" $nc! una, 2"
$nc! una3 Toate aceste sc1nte" s5au trans#ormat e urm! "n #l!c!r" m!runte, "ar
#l!c!r"le, $n #ocur"3 Oocur"le, $n num!r %e atru, !reau a #" col'ur"le unu"
%retun7*" care $nca%ra altarul3 n &urul celor atru #ocur" se str1nseser!
1RP
"n%"en"", care !reau 8u7r!4"'"3 La #"ecare #oc st!teau rere8entan'"" c1te unu"
tr"/3 Oumul a $nceut s! se $nal'e, #!r! a ne st1n&en", c!c" se scur7ea r"n
%esc*"8!tura %"n artea ous! cele" $n care ne a#lam3 Lum"na #ocur"lor se r"%"ca
arc! $n 4!8%u*, a&un71n% 1n! la no" 2" %1n% $nc!er"" un aer ta"n"c3 In %ansul
#l!c!r"lor totul !rea s! r"n%! 4"a'! J n"2ele, mum""le, sc*eletele3 )o'"a mea m5
a aucat %e m1n! 2" m"5a str1ns5o cu utere, 2ot"n%(
J E $n#"or!torM
J Nu 4re" s! lec" %"n locul !sta? am $ntre/at5o3
J Nu, nuM A2a ce4a nu5m" 4a ma" #" %at s! 4!% n"c"c1n%M .arc5am #" $n
"n#ern3
9omara'"a #!cut! %e Klara m" se !rea n"mer"t!, %ar eu a2 #" sus ma" cur1n%
c! ne a#lam $n #l!c!r"le "a%ulu", entru c! ceea ce a4eau s! *ot!rasc! ce" ce se
a#lau $n temlu era un mare !cat, numa" c! acest !cat nu tre/u"a s! a%uc! %u!
s"ne /lestemul3 No" ne a#lam acolo tocma" entru a $m"e%"ca !catul 2"
/lestemul3 M" se !rea c! acele #""n'e, care se str1nseser! la s#at, nu erau urma2""
unor oamen" care e6"staser! %e m"" %e an" e acele melea7ur", c", ma" cur1n%
n"2te su#lete r!t!c"te, 4en"te %"n t"mur" "memora/"le, care se a%unaser! acolo
entru a une la cale o ult"m! #at! cuml"t!, care ar #" 4rut, totu2", s! 7!seasc! o
cale %e a "e2" %"n $ntuner"c3 n t"m ce m! 71n%eam la toate acestea, %e &os s5au
au8"t r"mele cu4"nte(
J Eu sunt A4at To4a4*D, 4rac"ul coman2"lor3 Eu 4! sun( Este m"e8ul
no'""M
Ime%"at a r!sunat un al %o"lea 7las(
J Eu sunt Onto TaaDD, 4rac"ul ,"o4a2"lor3 Eu oruncesc( )!
$ncea! s#atulM
J )! $ncea!M a str"7at Tan7ua3
J Eu sunt 7ataM a e6clamat To5,e"5c*un3
n acela2" #el 2"5au anun'at re8en'a 2" Tusa*7a )art"s* 2" K",ta*an )*on,a3
Ne era cu neut"n'! s! 4e%em #e'ele 4or/"tor"lor3 Le 8!ream numa" s"luetele 2" le
au8eam 4oc"le, %e arc! acestea ar #" 4en"t %"ntr5o alt! lume, care se a#la un%e4a,
su/ no"3
0rac"ul coman2"lor s5a $n%retat sre altar, sun1n%(
J )tau $n #a'a loculu" s#1nt $n care se !strea8! leacur"le3 n temlul
/!tr1nulu" 2" 4est"tulu" nostru #rate Tatella*5)ata* se a#l! /lana ur"a2! a leulu"
ar7"nt"u, care s5a st"ns %emult3 .e ea st! scr"s( .!stra'"54! cu s#"n'en"e leacur"leM
Oa'a al"%! 4"ne %e %"ncolo %e Marea A! 2" trece r"n rer"e entru a 4! #ura
leacur"le3 +e 4a #" el un om /un, 4! 4a a%uce /"necu41ntare3 +e 4a #" el un om
r!u, $n toate ta/erele 2" cortur"le 4oastre 4a %omn" &alea3
Ime%"at %u! aceea, s5a aro"at %e altar 2" 4rac"ul ,"o4a2"lor 2" a sus(
_____________________________________________________________
DMarele are3GN3 a3H
DD9"nc" Mun'"3 GN3 a3H
1RQ
J L1n7! ast! /lan! a leulu" ar7"nt"u stau enele 4ulturulu", "ar e ele e scr"s(
+ar ao" 4a 4en" un erou, unul %esre care se 4a sune c! este @cel ce %e2teat!
oorulA3 El 4a 8/ura %e tre" or" $n &urul Muntelu" Leacur"lor 2" ao" se 4a co/or"
e !m1nt entru a 4! %a tot ce 45a #urat #a'a al"%!3 Atunc" su#letul rase" ro2"" se
4a tre8" %"n somnul $n care a 8!cut m"" %e an", "ar oorul $m!r'"t se 4a un" $ntr5
unu" s"n7ur3 Eu 4! $ntre/ e 4o", mar"le c!eten"" ale celor atru tr"/ur" $n#r!'"te(
0e'" r!m1ne cre%"nc"o2" *ot!r1r"lor luate ast!8" su/ o/l!%u"rea 4oastr!? )unte'"
7ata s! une'" a"c" leacur"le, %ret 8!lo7 al cre%"n'e" 4oastre?
9u41ntul @%aA a r!sunat utern"c, rost"t %e atru 7lasur" %eo%at!3
J Atunc", a%uce'"5le 2" une'"5le a"c"M
9ele atru c!eten"" au #!cut $ntocma"3 .1n! 2" Tan7ua a %or"t s! #"e %us la
altar, entru a une leacul acolo cu m1na lu"3 K",ta*an )*on,a s5a l1ns
4rac"ulu", %1n%u5" leacul s!u(
J Nu ma" am %ec1t &um!tate, cealalt! &um!tate s5a "er%ut atunc" c1n%
Man"tou 2"5a $n%e!rtat r"4"rea %e la m"ne3 Ao" 2"5a $ntors %"n nou r"4"rea sre
m"ne 2" a #!cut ca ast! a %oua &um!tate s! nu se "ar%!M .o4ara an"lor e care5"
ort m! $m"n7e sre morm1nt3 Oare tre/u"e s! a&un7 e t!r1mul %e %"ncolo %e
moarte #!r! leacul meu 2" s! #"u "er%ut e 4ec"? 9*"ar 2" numa" entru a m! #er"
%e "er8an"e, tre/u"e s!5m" '"n cu41ntulM
.laca a #ost r"%"cat! %e e altar 2" ao", %u! ce leacur"le au #ost a2e8ate
$n!untrul lu", a #ost us! la loc3 .e aceast! lac!, %"n /uc!'" %e lemn 2" 4reascur",
a #ost ar"ns #ocul3 Aceast! oera'"e a #ost #!cut! %u! meto%a #olos"t! %e
"n%"en", 2" nu a2a cum o/"2nu"m no", euroen"", ast#el $nc1t #ocul ar"ns a4ea o
#lac!r! l!1n%aM $n #oc ar%eau ror"u58"s numa" 41r#ur"le /uc!'"lor %e lemn, "ar
o8"'"a lor era mo%"#"cat!, e m!sur! ce erau m"stu"te %e #oc3 Acesta era #ocul la
care se cu4enea s! #"e '"nut s#atul ce tre/u"a s! $ncea!3 Totul a %ecurs #oarte
ceremon"os, 2", entru $nceut, to'" ce" ce art"c"au la s#at au #umat "a
s#atulu"3 To'" art"c"an'"" au '"nut cu41nt!r"3 Ar #" "nteresant s! le re%au a"c" e
toate, #""n%c! unele %"ntre ele s5au %o4e%"t a #" a%e4!rate mostre %e art! retor"c!
"n%"an!3 O!c1n% aceasta, a2 $ntrerue $ns! entru rea mult! 4reme #"rul
o4est"r""3 Este %e a&uns s! sun c!, %"n locul $n care ne a#lam, am au8"t #oarte
clar #"ecare cu41nt rost"t3 A2 utea sune c*"ar c! nu ne5a sc!at aroae n"m"c3
9onclu8"a era s"ml!( 9ele atru tr"/ur" %oreau s! atace ta/!ra aa2"lor 2" a
al"a'"lor acestora, la Mount W"nnetou3 .r"n acest atac se %orea $m"e%"carea
c"nst"r"" lu" W"nnetou3 )e %orea 2" caturarea unor comor" care s5ar #" a#lat acum
$n ta/!ra aas!3 Era 4or/a ma" ales %e nuggets 2" metale re'"oase care #useser!
%onate %e tr"/ur", clanur", soc"et!'" sau ersoane art"culare3 9!eten""le au ma"
%ec"s c! r!8/o"n"c"" tre/u"au s! ma" r!m1n! c1te4a 8"le la Aa ntunecat! entru
a se o%"*n" %u! %rumul lun7 e care5l arcurseser!, entru ca ao" s! se
$n%rete sre locul e care e" $l numeau 0alea .e2ter""3 Aceast! 4ale se a#la $n
aro"ere %e Mount W"nnetou 2" era o ascun8!toare s"7ur!, c*"ar 2" entru un
num!r at1t %e mare %e r!8/o"n"c"3 +"n acel loc urmau s! #"e ataca'" aa2""
2" al"a'"" acestora3
1RR
+e #oarte mare $nsemn!tate era entru no" $n%eose/" un anume lucru e care
reu2"sem s!5l a#l!m, 2" anume c! tr"/ur"le, a" c!ror rere8entan'" se a%unaser! la
s#at $n 9asa Mor'"", a4eau un al"at $n ta/!ra aa2"lor, care se an7a&ase s! le a%uc!
la cuno2t"n'! tot ce se $nt1mla acolo3 Acest s"on, acest tr!%!tor era cu at1t ma"
er"culos, cu c1t se num!ra r"ntre ersoanele #oarte resectate, a41n% $n 4e%ere
c! #!cea arte %"n com"tetul care se ocua %e $n!l'area monumentulu" lu"
W"nnetou3 Era 4or/a, ma" rec"s, %e %omnul Anton"us .aer, cunoscut r"ntre
"n%"en" cu numele %e O,"*5ts*"n5ts*a, omul cu mers le7!nat3 .entru cele ce a4ea
s! #ac!, lu" O,"*5ts*"n5ts*a " se rom"sese o arte "mortant! %"n ra%!3 Nu se
sunea $ns! n"m"c %esre aceast! arte a r!8"", rom"s! %omnulu" Anton"us
.aer3 )e !rea c! mar"le c!eten"" se #eresc s! sun! ma" mult %esre acest
lucru $n re8en'a c!eten""lor %e ran7 ma" m"c3
)5a ma" 4or/"t 2" %esre #ra'"" Enters, care nu a4eau s! r"measc! ceea ce l"
se rom"sese, entru c! tre/u"a r!sl!t"t %omnul Anton"us .aer3 )5a e6r"mat 2"
!rerea c! %omnulu" .aer nu ar tre/u" s! " se %ea c*"ar tot ce " se rom"sese,
entru c! se cu4enea s! #"e r!sl!t"'" 2" #ra'"" Enters3 )e utea o/ser4a c!, %esre
su/"ectul acesta, c!eten""le nu 4or/eau cu l!cere3 Tot at1t %e clar era 2" #atul
c! to'" 4or/"tor"" %oreau ca #ra'"" Enters 2" Anton"us .aer s! #"e $n2ela'" 2" s!
%"sar! o %at! entru tot%eauna3
91n% s#atul a luat s#1r2"t, #ocul %e e altar a #ost st"ns %e ce" %o" 4rac"3 Ace2t"a
au $nl!turat cenu2a %e e laca e care arsese #ocul 2" s5au %at c1'"4a a2" $nao"3
0rac"ul coman2"lor a sus ceremon"os(
J +e c1te or" se st"n7e #ocul ce ar%e %easura leacur"lor, tre/u"e s! reet!m
cu4"ntele marelu" leu ar7"nt"u( .!stra'"54! cu s#"n'en"e leacur"leM Oa'a al"%! 4"ne
%e %"ncolo %e Marea A! 2" trece r"n rer"e entru a 4! #ura leacur"le3
+u! aceea, 4rac"ul ,"o4a2"lor a rost"t
J +e c1te or" se st"n7e #ocul ce ar%e %easura leacur"lor, tre/u"e s! reet!m
cu4"ntele marelu" 4ultur( 0a 4en" un erou, unul %esre care se 4a sune c! este
@cel ce %e2teat! oorulA3 El 4a 8/ura %e tre" or" $n &urul Muntelu" Leacur"lor 2"
ao" se 4a co/or$ e !m1nt entru a 4! %a tot ce 45a #urat #a'a al"%!3 Atunc"
su#letul rase" ro2"" se 4a tre8" %"n somnul $n care a 8!cut m"" %e an", "ar oorul
$m!r'"t se 4a un" $ntr5unul s"n7ur3
+"n cl"a $n care 4rac"ul ,"o4a2 a rost"t ult"mul cu41nt, n5a ma" 4or/"t n"men"3
9e" ce se a%unaser! la s#at au a2tetat 1n! c1n% s5au st"ns, e r1n%, cele atru
#ocur" 2" ult"mul %"ntre ele s5a re#!cut $ntr5o m"c! sc1nte"e3 Ao" "n%"en"" au
lecat %"n 9asa Mor'"", $n acela2" #el $n care au 4en"t( $ncet 2" $n l"n"2te, unul
%u! altul3 I5am urm!r"t cu r"4"rea 1n! c1n% au a&uns $n aro"erea laculu"3
J 9e noateM N5am s5o u"t n"c"o%at!M a e6clamat consoarta mea3 9e #acem
acum?
J 9o/or1m 2" lu!m leacur"le, am sus eu3
J -mM O trea/! %estul %e er"culoas!3
1RU
J +a, este er"culoas!, %ar numa" %ac! e2t" r"ns $n t"m ce o #ac"3 9"ne #ur!
leacur" este e%es"t cu moartea3 N"c" un "n%"an nu ar #ace a2a ce4a3 No" o 4om
#ace %"n re4e%ere3
0ulturul cel T1n!r a au8"t toate acestea, %ar n5a sus n"m"c3 Am ar"ns
lum1n!r"le, am luat scara 2" am $nceut s! co/or1m cu mare aten'"e3 91n% ne5am
aro"at %e altar, t1n!rul r!8/o"n"c m5a $ntre/at $n 7ra"ul aa2"lor(
J 0re" s! "e", $ntr5a%e4!r, leacur"le?
J +a, nea!rat, am r!suns eu3 Ele ne %au utere, o utere e care o 4om
#olos" sre /"nele 2" $n #olosul omulu" ro2u3
J t"u toate acestea, %ar sunt "n%"an 2" cunosc $nsemn!tatea leacur"lor3 Ma"
2t"u 2" c! ele nu tre/u"e s! #"e at"nse, %ac! au #ost l!sate $ntr5un ast#el %e loc3 t""
ce este %e %ator"a mea s! #ac?
J +a3 Tre/u"e s! m! $m"e%"c" s! le at"n73 +ar 4reau eu oare s! le !stre8
alt#el %ec1t ca e n"2te lucrur" s#"nte? 0reau eu oare s! le a%uc 4reun nea&uns?
J Nu, nu 4re" asta3 Tu e2t" Ol% )*atter*an%, 2" c"ne sunt eu? Nu m! ot luta
cu t"ne, %ar te ro7 s!5m" $n7!%u" s! un o con%"'"e3
J '" este $n7!%u"t3
J +ac! 4re" s! #"" #a'a al"%! a marelu" leu ar7"nt"u, care 4"ne la no" entru a
ne lua leacur"le, atunc" las!5m! e m"ne s! #"u 4ulturul care co/oar! %e e Mount
W"nnetou entru a le a%uce #ra'"lor s!"3
J .o'" s! #ac" asta?
J +ac! tu 4re", %a3
J .o'" s! 8/or"? )! 8/or" %e tre" or" $n &urul muntelu"?
J +a3
Momentul era %eose/"t, a2 utea sune c*"ar c! acele cl"e erau %e #oarte
mare $nsemn!tate3 Locul acesta $ntunecos 2" $n#"or!torM Un al/ $mo4!rat %e
/!tr1ne'e, un "n%"an #oarte "ntel"7ent 2" #oarte 4"tea8, a#lat la 41rsta cea l"n! %e
seran'e a t"nere'""M )t!team $n #a'a altarulu", #"ecare %"ntre no" '"n1n% $n m1n!
c1te o m"c! lum1nare, a c!re" #lac!r! era arc! $n7*"'"t! %e $ntuner"c, "me%"at ce5
2" $nt"n%ea lum"na la o %"stan'! ma" mare %e %o"5tre" a2"3
El 4or/ea %esre 8/or3 )unea c! oate s! 8/oare, 2" asta e un ton ce nu
%!%ea loc n"c" une" $n%o"el"M 0or/ea %esre 8/orul e#ect"4, #"8"c3 Eu m! 71n%eam
la 8/orul s"r"tual e care el, t1n!rul rere8entant al rase" sale, tre/u"a s!5l
$ntrer"n%! %ac! 4o"a s! a%uc! @leacur"leA "er%ute %e semen"" s!" $n urm! cu m""
%e an"3 9u toate acestea, a4eam mare $ncre%ere $n el, a2 utea sune c*"ar c!
a4eam $ncre%ere $n el ca5ntr5un 8eu3
J Am %el"n! $ncre%ere $n t"neM "5am sus eu3 Am s! "au acum leacur"le, %ar
'" le 4o" %a "me%"at ce m" le 4e" cere3
J +!5m" m1naM
J Iat5oM
Ne5am str1ns m1"n"le3
J Ia5leM a sus aa2ul 2" a aucat laca entru a m! a&uta s5o %au la o arte3
.laca era $nc! #"er/"nte3 Am luat leacur"le %"n "nter"orul altarulu"3 Am us ao"
1U<
laca la locul e", am st"ns lum1n!r"le, am !r!s"t 9asa Mor'"" 2" ne5am $n%retat
sre ta/!ra noastr!3 Am luat scara cu no" entru a nu ne tr!%a trecerea r"n acele
locur"3
.!r!s"n% 9asa Mor'"", am r"4"t lacul care era a"%oma une" o7l"n8"3 +e artea
cealalt! a laculu" se $n!l'a o st1nc!, al c!re" 41r# !rea rete8at3 Am %us m1na sre
st1nca aceea 2" am sus(
J Acolo s5a $nt1mlatM Acolo )anter s5a aruncat el $nsu2" $n /ra'ele mor'""M
Am r"4"t cu to'"" acea st1nc! $nc!rcat! %e am"nt"r"3 Klara m5a $ntre/at,
%eo%at!(
J Oare #""" lu", #ra'"" Enters, 4or 7!s" 2" #!r! a&utorul t!u locul $n care tat!l lor
a mur"t?
J N5au %ec1t s! #ac! ce 4orM am r!suns3 Ora'"" Enters ne5au tr!%at o %at!3
Nu5m" 4o" $nc!rca con2t""n'a cu 71n%ul c! "5am a&utat, sau nu3
0ulturul cel T1n!r nu a scos n"c" un cu41nt, 2" ne5am cont"nuat %rumul sre
ta/!ra no
VI
@EU )UNT +ORIN>A .O.OARELOR ROII MA
91te4a ore ma" t1r8"u, am mers %e la Aa ntunecat! sre '"nta noastr!
ror"u58"s!3 Am etrecut noatea l1n7! Kle,"* To"", "ar %"m"nea'a ne5am
cont"nuat %rumul %e5a lun7ul ae"3 Kle,"* To"" sunt cu4"nte %"n 7ra"ul aa2"lor,
care $nseamn! @R1ul Al/A3 Acest r1u %! $ntr5o ser"e %e m"c" casca%e, ale c!ror
ae se r!4!lesc %e e Mount W"nnetou3 )uma al/! a a%us r1ulu" numele e
care5l oart!3 Al/"a sa este s!at! a%1nc $n st1nc!, %e aceea malur"le5" sunt #oarte
$nalte 2" a/rute3 Unul %"n aceste malur" este $m/r!cat $n !%ure %eas!, cel!lalt
este str!&u"t %e #a7"3 Aceste casca%e, care 4eneau %"n $n!l'"m"le muntelu",
alc!tu"au un e"sa& %e /asm3
N"c" m!car neam'ul, care este o/"2nu"t cu #rumuse'"le atr"e" sale, cu c1m"a
$nt"ns! 2" $nsor"t!, cu "%"l"ca 4ale a R"nulu", cu 4ra&a %ealur"lor 2" cu #rumuse'ea
m1n%r! a Al"lor, nu52" oate $nc*"u" ce m"nun" ne a2tetau $n re7"unea $n care
ne a#lam3
Ka,*o5Oto n" s5a al!turat $n %"m"nea'a 8"le" care a urmat marelu" s#at %"n
9asa Mor'"" 2" ne5a sus c! $n ta/!ra "n%"en"lor nu se $nt1mlase n"m"c %eose/"t3
Nu ne5a $ntre/at n"m"c %esre cele ce se suseser! la marele s#at, 2" n"c" no" nu "5
am sus n"m"c, entru a nu o $m"e%"ca s!52" #ac! %ator"a ca mem/r! a clanulu"
sau3 a tr"/ulu" c!ru"a $" aar'"nea3 Ea nu tre/u"a s! 2t"e c! m! a#lam $n oses"a
leacur"lor3 91n% "5am sus c! 4o"am s! ne cont"nu!m %rumul, "n%"anca s5a
$ntr"stat, entru ca nu ne utea $nso'", 71n%"n%u5se c! ar #" utut #ace ma" multe
entru no" %ac! ar #" r!mas $mreun! cu ce" %"n tr"/ul e"3 Ne5am $n'eles s! ne
re$nt1ln"m la Mount W"nnetou, "n%"#erent ce s5ar #" $nt1mlat
1U1
Acum ne aro"am %e acest munte e care nu5l 8!ream $nc!, #""n%c! $na"ntam
e 4alea a%1nc! a r1ulu"3 +e la Aa ntunecat! am #" utut s5o auc!m e un alt
%rum, ma" u'"n ane4o"os, e care tre/u"a $ns! s!5l ocol"m, #""n%c! a4eam mot"4e
s! cre%em c! e el c"rculau acum mul'" oamen"3 0o"am s! e4"t!m e c1t os"/"l
$nt1ln"r"le ne%or"te 2" s! a&un7em la '"nta noastr! ne2t"u'" %e n"men"3 +"n cau8a
asta, a tre/u"t s! mer7em e 4alea lu" Kle,"* To"", e un %rum ane4o"os, ast#el
$nc1t s! urce%em sre '"nta noastr!3 Am 4!8ut "me%"at c! e %rumul e care
mer7eam trecuse mult! lume3 Am o/ser4at asta #oarte u2or, %ator"t! mul'"m"" %e
urme l!sate %e ca" 2" %e oamen"3 Trec1n% c!lare, am 8!r"t "n%"en" ascun2" $ntr5un
tu#"23 Erau atru3 O!r! s! #"e 4os"'", erau $narma'" numa" cu l!nc" 2" cu'"te3 )e
utea cre%e, $ns!, c! sunt coman2" .o*on"m3 9um ne5au 4!8ut 4en"n%, s5au
r"%"cat $n "c"oare 2" ne5au r"4"t cu mare aten'"e3 In%"en"" erau %e stra&! 2"
tre/u"au s! #"e #oarte aten'" la ce" ce treceau e acel %rum3 0ulturul cel T1n!r,
care se a#la la o lun7"me %e cal $n #a'a noastr!, "5a salutat 2" a trecut ma" %earte3
.e el l5au l!sat s! treac!3 .e no" $ns! ne5au or"t
J ncotro 4or s! mear7! #ra'"" me" al/"? m5a $ntre/at cel ma" $n 41rst! %"ntre
coman2"3
J 0rem s! a&un7em la Mount W"nnetou3
J 9e 4re'" s! #ace'" acolo?
J 0rem s! a&un7em la Ol% )ure*an%3
J El nu este ast!8" acolo3
J 0rem s! a&un7em 2" la Aanats*,a, ma"5marele coman2"lor .o*on"m3
J N"c" el nu este a8" acolo3 A lecat $mreun! cu Ol% )ure*an%3
J Atunc" o s!5" a2tet!m acolo 1n! se $ntorc3F
J Asta nu se oate3 Oe'ele al"%e nu au 4o"e s! mear7! acum la Mount
W"nnetou3
J 9"ne a orunc"t ast#el?
J 9om"tetul3
J 9e #el %e com"tet? Mount W"nnetou este al oamen"lor %"n acest com"tet?
J Nu, a r!suns, $ncet, coman2ul3
J Atunc" acest com"tet nu are ce s! ne orunceasc! 2" ce s! ne "nter8"c!M
)un1n% acestea, am 4rut s! trec ma" %earte, "n%"anul a aucat $ns! #r1"ele
calulu", 8"c1n%(
J Nu am 4o"e s! 4! las s! trece'"3 Tre/u"e s! 4! $ntoarce'" %e un%e5a'" 4en"tM
Eu tre/u"e s! 4! orescM
J ncearc!M am sus eu 2" m"5am m1nat calul ast#el, $nc1t "n%"anul a #ost
ne4o"t s! se $n%e!rte8e3
9e"lal'" tre" coman2" 4o"au s! o '"n!5n loc e so'"a mea 2" e ce" %o" 41n!tor"3
M"5am %us calul $ntre ce" tre" r!8/o"n"c" 2" "5am o/l"7at ast#el s! se $mr!2t"e3
+"c, -ammer%ull a sus, r181n%(
J )! ne tr"m"t! e no" $nao"M 9"ne5a ma" au8"t a2a ce4a? .e cel ce are
$n%r!8neala s! m5at"n7! $l %o/or cu m1na meaM
1U;
+"c, s5a $n%retat, c!lare e as"n, sre locul $n care erau $n#"te $n !m1nt
cele atru l!nc" ale "n%"en"lor3 n secun%a urm!toare, m! a#lam 2" eu l1n7! +"c,3
9u st1n7a, 41n!torul a r"ns o lance %e cureaua %"n "ele, "ar cu %reata s5a
re7!t"t s! arunce cea %e5a %oua lance3 Eu am #!cut acela2" lucru3
J A2aM a str"7at el, r181n%3 9"ne nu 4rea s! #"e $n'eat, s!52" "a t!l!2"'aM
-a"%emM
Ne5am cont"nuat %rumul3
9oman2"" erau t"ner"3 9el ma" $n 41rst! %"ntre e" nu a4ea n"c" tre"8ec" %e an"3
E" nu aar'"neau 4ec*"" 7enera'"" %e r!8/o"n"c" 2" nu 2t"au rea /"ne ce a4eau %e
#!cut3 n cele %"n urm!, au $nc!lecat 2" au orn"t %u! no"3 Ne5au ru7at s! le
$nao"em l!nc"le 2" s! a2tet!m 1n! c1n% raortau 4en"rea noastr!3 Ast#el
a4eam s! a#l!m %ac! uteam s! trecem ma" %earte, sau nu3 .entru c! nu 4o"am
s!5" ro4oc!m e r!8/o"n"c", le5am $nao"at l!nc"le 2" ne5am reluat l"n"2t"'"
%rumul3 9oman2"" n5au ma" $n%r!8n"t s! $ncerce s! ne oreasc!, %ar au cont"nuat
s! ne urme8e, #""n%c! se !rea c! nu ne uteau l!sa nesura4e7*ea'"3
+u! o 4reme, am 4!8ut un alt @ost %e o/ser4a'"eA #ormat tot %"n atru
oamen"3 " ace2t" atru r!8/o"n"c" au $ncercat s! ne oreasc!, %ar am re#u8at s!
ne suunem %or"n'e" lor3 .r"m"" atru coman2" se s"m'eau acum ma" s"7ur" e e"3
A%4ersar"" ne %e!2eau numer"c3 Toate acestea uteau %uce la o lut! e care
%oream s5o e4"t3 Am scos cele %ou! re4ol4ere 2" am tras ot #ocur", unul %u!
altul3 O"ecare %"ntre ce" ot r!8/o"n"c" au s"m'"t o smuc"tur! $n /ra'ul %ret, $n
care '"nea lancea3 K!ur"sem m1nerele %"n lemn ale l!nc"lor3 Am $nc!rcat ree%e
"stoalele 2" "5am a4ert"8at
J Am '"nt"t l!nc"le3 +e5acum $ncolo, '"nta mea 4or #" r!8/o"n"c""M >"ne'"
m"nte ce 4! sunM
Am cont"nuat s! $na"nt!m nest"n7*er"'"3 R!8/o"n"c"" au r!mas loculu" entru
c1t4a t"m, 4or/"n% $ntre e", ao" ne5au urmat to'" ot, #!r! a $n%r!8n" $ns! s! ne
atace3 Am %at este un alt @ost %e o/ser4a'"eA, s"tuat la o %"stan'! e7al! cu
aceea care era $ntre r"mele %ou!3 " a"c" se a#lau atru r!8/o"n"c" $narma'" cu
l!nc" 2" cu'"te, care au 4rut ma" $nt1" s! ne $ntoarc! %"n %rum, %ar s5au or"t
u"m"'", c1n% au 4!8ut c! eram $nso'"'"3 Ne5au l!sat s! trecem 2" s5au s#!tu"t cu
ce"lal'" ot r!8/o"n"c"3 Toate acestea !reau s5o amu8e e so'"a mea3
JAcum sunt %o"sre8eceM a sus ea, r181n%3 No" suntem $ns! numa" atru
/!r/a'" 2" o #eme"eM Ace2t"a sunt oare 4"te&"" r!8/o"n"c" ro2"" %esre care s5a scr"s
2" s5a o4est"t at1t %e mult? Ace2t"a sunt coman2"" %esre care se sunea c! sunt
ce" ma" $n%r!8ne'" %"ntre "n%"en"?
J Nu te l!sa am!7"t! %e ceea ce 4e8"M "5am sus eu3 R!8/o"n"c"" !2t"a sunt
t"ner" 2" l"s"'" %e e6er"en'!3 .oate c! au orunc! s! nu omoare e n"men"3 I5am
%escum!n"t ur 2" s"mlu3 Asta5" tot
Am mers %estul %e mult 1n! c1n% am $nt1ln"t urm!torul unct $n care se
a#lau oamen" %e stra&!3 +e %ata aceasta era 4or/a %e o col"/! mare %"n lemn, $n
#a'a c!re"a se 7!seau n"2te /u2ten" ce ser4eau ro/a/"l %ret /!nc"3 A"c" se a#lau
8ece oamen", ot "n%"en" 2" %o" al/", 2" tot at1'"a ca"3 9e" %o" al/" st!teau
1UI
%eoarte, m1ncau ce $2" a%useser! cu s"ne $n 7ent"le %e "ele 2" /eau /ran%y3 .e
m!sur! ce ne5am aro"at, ne5am %at seama c! ne $n2elasem3 9e" %o" nu erau
al/", erau "n%"en", sau, ma" /"ne sus, unul %"ntre e" era "n%"an, "ar cel!lalt met"s,
%ar erau $m/r!ca'" $n *a"ne sec"#"ce al/"lor3 9e" ot coman2" urtau, $n sc*"m/,
4e2m"nte "n%"ene3 " 2t"am /"ne e ace2t" %o" %omn" $m/r!ca'" recum al/""3 Unul
era %omnul Anton"us .aer, cunoscut 2" su/ numele %e O,"*5ts*"n5ts*a, "ar
cel!lalt n" se re8entase su/ numele %e E4en"n7, a7ent care, a2a cum susese el
$nsu2", se ocua @cu tot so"ul %e lucrur"A3 )e !rea c! @al/""A se a#lau la o art"%!
%e 41n!toare3
Ime%"at ce ne5au recunoscut, au s!r"t $n "c"oare3
0allo! 0allo! a str"7at .aer3 Iat!5l e :urton cu $nso'"tor"" s!"M +e asta a
mers 0ulturul cel T1n!r $na"nte, ca s!5" strecoare 2" e e" $ncoaceM Or"'"54!M Nu
a4e'" 4o"e s! trece'" ma" %earteM Lua'"5" r"8on"er"M
Aceast! orunc! era a%resat! "n%"en"lor3 No" n5am %at $ns! n"c" o aten'"e
acestu" or%"n, c" ne5am m1nat atrue%ele sre a!, entru a le l!sa s! se a%ae,
2" am %esc!lecat3 Nu am au8"t n"m"c %"n cele ce au ma" sus ce" %o" %omn", %ar
ne uteam lesne $nc*"u" c! nu ne a%uceau lau%e 2" nu52" e6r"mau tocma"
resectul #a'! %e no"3
J )er c! acest .aer nu are %e 71n% s!5'" #ac! 4reun r!uM a sus Klara,
$n7r"&orat!3
J :a cre% c! tocma" asta o s! $ncerceM
A/"a term"nasem %e rost"t aceste cu4"nte, c1n% s5a aro"at %e no" %omnul
Anton"us, cu mersul s!u le7!nat, 2" s5a $n#"t c*"ar $n #a'a mea, sun1n%(
J Iar ne5a'" a!rut $n cale, %omnule :urton? Acum sunt o/l"7at s! cre% c!
a4e'" "nten'"" rele3 )unte'" r"8on"erul meuM
Am re#erat s! nu r!sun%3
J A'" au8"t? m5a $ntre/at el3 +ac! a2 a4ea c!tu2e cu m"ne, 4" le5a2 une,
entru c! a2a n"2te t"c!lo2"333
J T"c!lo2"? l5am $ntre/at eu3
J +a, t"c!lo2"M Numa" n"2te t"c!lo2"333
Omul nu 2"5a utut e6r"ma 71n%ul 1n! la s#1r2"t, #""n%c! l5am aucat cu
am1n%ou! m1"n"le %e /r1u, l5am r"%"cat %e la !m1nt, l5am %us 1n! l1n7! r1u 2"
l5am aruncat $n a!3
J A&utorM A&utorM a $nceut el s! str"7e, ca %"n 7ur! %e 2are3
Ao" nu l5am ma" 4!8ut, entru c! s5a %us la #un%3 +u! u'"n! 4reme a "e2"t
$ns! %"n nou la sura#a'! 2" a $nceut s! $noate c1"ne2te, %ar a #ost %us ma"
%earte %e curen'"" %e a!3
J A&utorM A&utorM a cont"nuat s! str"7e met"sul3
J )coate'"5l %"n a!M a orunc"t, ner4os, a7entul W"ll"am E4en"n73 )! nu se
$neceM Ree%eM Ree%eM
In%"en"" s5au 7r!/"t s!5l a&ute e %omnul .aer, care era urtat %e a!,
$ncerc1n% s!5l a%uc! la mal cu a&utorul l!nc"lor3 Eu m5am $n%retat c!tre a7ent,
"5am 81m/"t la #el %e re4eren'"os recum $m" 81m/"se el la Nu77et Ts"l, am
1U=
#!cut o lec!c"une la #el %e a%1nc! recum #!cuse el atunc" c1n% ne5am $nt1ln"t 2"
"5am sus, #olos"n%u5m! c*"ar %e cu4"ntele lu"(
J No" am 4en"t $ncoace entru a r"4" ma" $n%earoae locul acesta 2" am
cre8ut c! nu 4om 7!s" e n"men" a"c"3 .re8en'a %umnea4oastr! este st1n&en"toare
entru no"3
Omul m5a r"4"t cu oc*" mar"3
J M5a'" $n'eles, nu5" a2a? l5am $ntre/at, %e %ata aceasta, eu e %omnul
E4en"n7, reet1n% c*"ar $ntre/area e care m"5o usese el $nsu2" atunc" c1n%
a4usesem @l!cereaA %e a5l $nt1ln"3
Omul !rea s!52" a%uc! am"nte e6act %e cu4"ntele e care le rost"se 2" 2"5a %at
seama c! %oream s!5" $ntorc @ama/"l"tateaA3
J +es"7ur, a r!suns el3 +oar 45a'" e6r"mat %estul %e clar3
J E" /"ne?
J +or"'" s! ne $n%e!rt!m?
J +aM " asta, "me%"atM Alt#el 4! a&ut euM )un1n% acestea, am scos "stolul3
J .lec!m, lec!m, a sus a7entul, !r1n% #oarte 7r!/"t s! $m" $n%el"neasc!
%or"n'a3 Iat! c!5l a%uc e %omnul .aer, a cont"nuat el3 )er c! ser"etura nu l5a
4l!7u"t at1t %e mult, $nc1t s! nu ma" oat! c!l!r"3
J +ac! se 4a $nt1mla asta, sunt 7ata s!5m" %au toat! s"l"n'a ca omul s!52"
recaete #or'ele3 A cu" este !l!r"a aceea at1rnat! %e crean7!?
J A %omnulu" .aerM
J M"nunatM
ntre t"m, "n%"en"" $l scoseser! %"n a! e %omnul O,"*5ts*"n5ts*a, care era
u% 1n! la "ele 2" nu ma" 4o"a, %u! toate aaren'ele, %ec1t s! "ntre c1t ma"
ree%e $n col"/!3 Omul nu a&unsese $nc! $n a%!ostul %"n lemn, c1n% am r"%"cat
re4ol4erul, am oc*"t !l!r"a 2" am tras3 Am n"mer"t5o, "ar .aer s5a ser"at at1t
%e stra2n"c, $nc1t s5a or"t e loc3
J Asta a #ost !l!r"aM am str"7at eu3 Acum urmea8! omul care a 4rut s! m! "a
r"8on"erM $" %au %omnulu" Anton"us .aer numa" c"nc" m"nute entru a52" lua
t!l!2"'a3 +ac! omul nu a lecat $n %ecurs %e c"nc" m"nute, am s! ma" #ac o
7aur!, %ar %e %ata asta nu $n !l!r"e, c" $n oaseM 1are#ell*, %omnule E4en"n7M
)er ca 2" %umnea4oastr! s! leca'" la #el %e ree%eM
La acestea, +"c, -ammer%ull 2"5a scos "stolul 2" m"5a str"7at
J +ac! $2" "au t!l!2"'a, sau nu, asta n"c" nu ma" contea8!3 Au c"nc" m"nute,
nu ma" multM +u! c"nc" m"nute 4o" a4ea 7r"&! %e unul, 2" %umnea4oastr! %e
cel!laltM
+omnul O,"*5ts*"n5ts*a 2"5a luat !l!r"a 7!ur"t!, 2"5a u25o e ca 2" s5a
$n%retat $n 7ra/! sre calul s!u3
__________________________________________________________
D9u /"ne Gl/3 en7le8!H3 GN3 tr3H
1UN
A7entul a a%unat tot ce ma" r!m!sese %e m1ncat, a luat cele %ou! u2t", 2",
entru c! lu" Anton"us .aer $" "er"se #r"ca $ntru totul, ce" %o" au lecat #oarte
ree%e, $na"nte %e a se #" scurs cele c"nc" m"nute3
N"m"c nu5" lace "n%"anulu" ma" mult %ec1t cura&ul 2" *ot!r1rea3 .r"n ceea ce
#!cusem ne c12t"7asem resectul coman2"lor3 Acest lucru s5a utut o/ser4a
"me%"at3 9el ma" $n 41rst! %"ntre e" s5a aro"at %e no" 2" ne5a $ntre/at(
J Este a%e4!rat c! #ra'"" me" al/" $l cunosc, a2a cum m" s5a sus, e Ol%
)ure*an%?
J +a, $l cunoa2tem, am r!suns eu3
J " e c!eten"a noastr!, Aanats*,a?
J +a, 2" e el3 " cunoa2tem 2" e Youn7 )ure*an%, 2" e Youn7 Aanats*,a3
Ta'"" 2" #""" m! numesc r"etenul lor3
J I5au sus #ratelu" meu ce se 4a etrece a"c"?
J +a, m"5au scr"s 2" m5au o#t"t s! 4"n la Mount W"nnetou3
J Are #ratele meu scr"sor"le asura sa?
J +a3
J l ro7 s! m" le arate3
J 9u mare l!cereM
Eram 7ata s!5" ar!t scr"sor"le, %e2" entru asta tre/u"a s! caut o anum"t! 4al"8!
$n care le !stram3 )o'"a mea a 4rut ma" $nt1" s! m! a&ute s! le 7!sesc3 E6"st!
$ns! s"tua'"" $n care omul nu se oate a/'"ne s! nu #ac! o #ars!3 A4eam s! ne
a#l!m c*"ar este c1te4a cl"e $ntr5o ast#el %e s"tua'"e3 )o'"a mea a luat ur 2"
s"mlu %"n 7eamantan n"2te #actur" %e la *otelur"le %"n Le"8"7, :remen*a4en,
NeE Yor, 2" Al/any 2" " le5a %at coman2ulu", sun1n%u5"(
J .o#t"mM A" a"c" scr"sor"le r"m"te %e la Aanats*,a, %e la Ol% )ure*an% 2"
%e la #""" lorM
In%"anul a #!cut un semn cu m1na r"n care 4o"a s!52" e6r"me resectul, a
luat *1rt""le 2" le5a cercetat cu mare aten'"e3 .e m!sur! ce se u"ta ma" atent la
*1rt"", omul $2" lua %"n ce $n ce ma" mult e6res"a unu"a @care se r"ceeA, ca s!
sun a2a3 +u! aceast! oera'"e, "n%"anul s5a $ntors c!tre oamen"" s!" 2" a sus,
r"%"c1n% #"ecare c*"tan'! $n arte(
J Este $ntocma"M Iat! a"c" scr"soarea %e la Ol% )ure*an%, 2" a"c" scr"soarea
%e la Youn7 )ure*an%, asta5" scr"soarea %e la Aanats*,a, 2" asta5" %e la Youn7
Aanats*,aM $n toate cele atru m"s"4e st! scr"s c! #e'ele al"%e sunt r"eten" 2" c!
ot mer7e la Mount W"nnetou3
R!8/o"n"c"" 2t"au rea /"ne ce oate 2" ce nu oate s! #ac! cel care @c"t"seA,
entru c! unul %"ntre e", care !rea s! #"e #oarte c"nst"t, a $ntre/at(
J A" c"t"t tu toate astea?
R!sunsul a 4en"t c1t se oate %e romt(
J Nu, %ar am 4!8ut, ho#gh
)un1n% aceasta, cel ce @c"t"seA "5a $nm1nat @scr"sor"leA celu" ce $ntre/ase3
Acesta le5a e6am"nat #oarte atent 2" a sus, la r1n%ul s!u(
J " eu am 4!8ut, ho#gh
1UP
Ao" c*"tan'ele au trecut %"n m1n! $n m1n!, 2" r!8/o"n"c"" au sus e r1n%(
J " eu 4!%, ho#gh
+u! acest ceremon"al, *1rt""le ne5au #ost $nao"ate, 2" cel ma" $n 41rst!
%"ntre r!8/o"n"c" a %ec"s(
J Ora'"" me" al/" 2" s-ua#a s! mear7! ma" %earte $n aceM 9oman2""
.o*on"m tre/u"e s! asculte %e c!eten""le lor, 2" nu %e oamen"" %"n com"tetM
J Oratele meu ro2u nu este numa" %e2tet 2" $n'elet, %ar se r"cee 2" la
t!lm!c"rea Eamum5ur"lor 2" totemur"lor noastre3 " mul'umescM
I5am %at m1na 2" ne5am cont"nuat %rumul3
)o'"a mea cre%ea c! 0ulturul cel T1n!r se 4a #" or"t un%e4a entru a ne
a2teta3 Eu eram $ns! %e alt! !rere3 9re%eam c! s5a %es!r'"t %e no" 2" c! #!cuse
aceasta %"n anum"te mot"4e numa" %e el 2t"ute3 Aa2ul n"c" nu /!nu"a c! $n
%rumul nostru n" se useser! $n cale "e%"c" at1t %e u2or %e $nl!turat3
Urm1n%u5ne %rumul, am $nt1ln"t 2" alte a2a5num"te ostur" %e o/ser4a'"e3
In%"en"" nu au ma" $ncercat $ns! s! ne oreasc!, c" s5au 7r!/"t s! se %ea la o arte
%"n calea noastr!3 +"n r"4"r"le %u2m!noase e care n" le aruncau, am $n'eles c!
orunc"le lor nu erau sre #olosul nostru3 E6"stau mot"4e s! cre% c! %omnul
O,"*5ts*"n5ts*a ne re7!t"se o r"m"re care nu a4ea %e ce s! ne /ucure, %ar care
n"c" nu tre/u"a s! ne $n7r"&ore8e3
A4eam cre%"n'a c! ne aro"asem mult %e '"nta noastr!3 La cotur"le r1ulu"
4e%eam, "c"5colo, c1te un /loc %e st1nc! cu #orm! c"u%at!, care, e m!sur! ce ne
aro"am %e el, %e4enea arc! %"n ce $n ce ma" mare, %e!2"n% $n $n!l'"me toate
st1nc"le %e e malul r1ulu"3 Ao" s5a 8!r"t, e mar7"nea %rumulu", un cort, %u!
aceea $nc! unul, 2" $nc! unul3 9ortur"le au %e4en"t %"n ce $n ce ma" %ese 2" %"n ce
$n ce ma" multe3 La un moment %at, am 4!8ut cortur" a2e8ate c*"ar unele l1n7!
altele3 A&unsesem la mar7"nea une" ta/ere $nt"nse3 n #a'a acestor cortur" se a#lau
"n%"ence care ne r"4eau cu #oarte mare cur"o8"tate3 )e !rea c! a#laser! %esre
sos"rea noastr!3 9o""" nu se 4e%eau n"c!"er"3 Oeme"lor nu l" se %!%use 4o"e s!5"
a%uc! la Mount W"nnetou3 N"c" /!r/a'" nu se uteau 8!r"3 .ro/a/"l c! ne
re7!teau o r"m"re e c"nste3
0alea r1ulu" s5a l!'"t /rusc, malur"le au %e4en"t l"ne, 2" $n #a'a r"4"r"lor
noastre s5a ar!tat un o%"23 Ima7"nea e care am a4ut5o, e nea2tetate, ne5a
"mres"onat at1t %e mult, $nc1t ne5am or"t ca"" %"ntr5o %at!, ca la un semn3
J M"nunatM M"nunatM am e6clamat3
)o'"a mea era mut! %e u"m"re, ma" ales entru c! ea nu ma" #usese n"c"o%at!
$n Amer"ca3
" ro7 e c"t"tor" s!52" "ma7"ne8e o cate%ral! "mens!, cu o $n!l'"me %e este o
m"e %e metr", $n #a'a c!re"a se $nt"n%e un sa'"u 4ast3 Acest sa'"u, str!/!tut arc!
%e n"2te trete, este $m!r'"t $n %ou!( artea suer"oar! 2" artea "n#er"oar!3
9ate%rala se a#l! un%e4a, $n artea ausean! a acestu" sa'"u 2" are $mo%o/"t!
cu turnur" ma" mar" 2" ma" m"c" care /at $n cenu2"u5al/!stru"3 .e celelalte tre"
latur" ale sa'"ulu" "mens e care l5am $m/r!'"2at cu r"4"rea se a#l! st1nc" ma"
1UQ
u'"n $nalte, str1nse laolalt!, ast#el $nc1t nu se o/ser4! %ec1t o s"n7ur! /re2! J
al/"a r1ulu" %e5a lun7ul c!ru"a 4en"sem3
Aceast! "mens! cate%ral! %esre care am 4or/"t este Mount W"nnetou3
@Turnul r"nc"alA J 41r#ul muntelu" J se $nal'! sre nor" ca o "es! %e
ar*"tectur! 7ot"c!3 01r#ul %antelat al turnulu" este $nca%rat %e un 4er%e cru% 2" se
s#1r2e2te $n roc! 7ola2!3 Intre roc"le %antelate ale turnulu" str!luce2te, al/!,
8!a%a, e care soarele o $nc!l8e2te cu s!rutul s!u 2" o trans#orm! $n un%! %e a!
care sare %"n "atr!5n "atr!, 1n! $n a%1ncur"3
Mer71n% cu r"4"rea %e sus $n &os, $n locul $n care turnul se $m/"n! cu
cl!%"rea ror"u58"s! a cate%rale", aele se a%un! laolalt! 2" alc!tu"esc un lac3 .e
%ou! %"ntre latur"le acestu" lac se #ormea8! %ou! casca%e, ale c!ror ae se
r!/u2esc $n 7ol la este 2a"8ec" %e metr", cur71n% ao" sre nor% 2" sre su%,
entru ca, $n cele %"n urm!, s! se uneasc! 2" s! #orme8e r1ul Kle,"* To"", %e5a
lun7ul c!ru"a $na"ntasem no" $n 8"ua aceea3 Acel 4er%e care se utea 4e%ea e
umer"" st1nc"lor era %e #at o !%ure care %e4enea %"n ce $n ce ma" %eas!3 Acea
!%ure $mre&mu"a m"ster"os lacul 2", e m!sur! ce co/ora, se trans#orma $ntr5o
sume%en"e %e tu#"2ur" care $mo%o/eau rer"a3 Acest lac se nume2te Na*toEa5
a5auD3 n artea %"nsre r!s!r"t a cate%rale" se a#la @oartaA, o 4ale lar7! r"n
care se a&un7ea e coama muntelu", la Lacul Leacur"lor3 L1n7! aceast! oart! se
4e%ea un turn lateral al cate%rale" cu care utea #" comarat Mount W"nnetou3
Acest turn nu era at1t %e $nalt ca turnul r"nc"al, %ar era asem!n!tor cu
+olom"'"" T"role8"3 N"c" acest turn nu era $m!%ur"t $n total"tate, 41r#ul lu" "e2"n%
%"ntre /ra8" 2" mol"8"3 La &um!tatea aceste" st1nc" se a#la un turn %e a8!, %"n
care se utea cur"n%e cu r"4"rea $ntrea7a re7"une3 La c1te4a "c"oare ma" &os,
muntele 2" !%urea !reau s! se retra7!, l!s1n% loc une" sura#e'e asem!n!toare
une" alme, e latur"le c!re"a se uteau 4e%ea cl!%"r" a2e8ate ca $ntr5o cetate3
Aceast! a2e8are %ata %"n 4remea toltec"lor 2" a8tec"lor 2" st!tea m!rtur"e unor
4remur" ale c!ror urme sunt a8" at1t %e rare3
Un%e4a, e acele $n!l'"m" s!l!2lu"a Tatella*5)ata*, !str!torul mar"lor
leacur"3 9el ce %orea s! a&un7! la el tre/u"a s! treac! r"n 4alea cea lar7! 2" ao"
r"ntr5o 4ale l!turaln"c!3 Acest lucru nu5l utea #ace $ns! n"men", #!r!
$ncu4""n'area marelu" 4rac"3
Turnul r"nc"al era ror"u58"s Mount W"nnetou, "ar turnul lateral era
@Muntele Leacur"lorA3 +esre acest munte se sune c! @cel ce %e2teat!
oorulA 4a 8/ura %e tre" or" $n &urul s!u 2" ao" se 4a co/or" e !m1nt entru a
le %a "n%"en"lor tot ce le5a #urat #a'a al"%!3 n #a'a Muntelu" lu" W"nnetou rer"a
se $nt"n%ea e o sura#a'! %estul %e mare, ma" /"ne sus, e o %"stan'! e care am
#" utut5o arcur7e $ntr5o &um!tate %e or! %e mers c!lare3 .e aceast! $nt"n%ere se
4e%eau acum cortur" 2" col"/e $ntr5o a7lomerare care s5ar #" utut comara cu
aceea a unu" ora23

______________________________________________________________
DLacul Ta"nelor sau Lacul Leacur"lor3 GN3 a3H
1UR
.entru c! $ntrea7a re7"une era $m!r'"t! $n %ou!, se utea 4or/" %esre @ora2ul
%e susA 2" @ora2ul %e &osA3 Am #!cut aceast! %"#eren'! %ator"t! $n!l'"m"" %"#er"te la
care erau a2e8ate cele %ou! !r'" ale ora2ulu" 2" %ator"t! #atulu" c! nu uteam
o/ser4a %eocam%at! alte %"#eren'e3 @Ora2ul %e &osA era ma" oulat 2" era alc!tu"t
numa" %"n cortur"3 n @ora2ul %e susA se 4e%eau 2" col"/e %"n lemn, recum 2" alte
cl!%"r" %esre care nu uteam 2t" $n ce sco #useser! constru"te3 Unele %"ntre ele
!reau a #" ma7a8"", altele ar!tau ca n"2te *otelur" sau *anur"3 .oate c! aceste
cl!%"r" ser4eau %ret locur" %e $ntrun"re3 .r"ntre cortur", $n #a'a c!rora erau $n#"te
l!nc"le celor ce se a#lau $n "nter"orul lor, !2teau ca"3 )e 4e%eau multe #ocur"
ar81n%3 La aceste #ocur" se re7!tea m1ncarea, #""n%c! era ora r1n8ulu", $n ora2
se 4e%eau %estul %e mul'" oamen", %ar n"c" unul %"ntre ace2t"a nu era al/, to'"
erau "n%"en"3 9e" ma" mul'" %"ntre e" urtau *a"ne "n%"ene3 )e 4e%ea 2" un #el %e
"a'! $nt"ns!, $m!r'"t! $n sa'"" entru lute, c!l!r"e, $ntrun"r" 2" a2a ma" %earte3
n aceasta "a'! se a#lau 2" aro6"mat"4 %ou!8ec" %e scaune care sem!nau cu
n"2te tronur"3 Aceste scaune erau %est"nate, ro/a/"l, mem/r"lor cons"l"ulu" 2"
altor ersonal"t!'" "mortante3 Tocma" $n aceast! "a'! %esre care am 4or/"t erau
str1n2" #oarte mul'" oamen", care au $nceut s! ne r"4easc! #oarte atent, "me%"at
ce ne5au 8!r"t
na"nt1n%, ne5am a#lat la un moment %at $n #a'a unu" o% str!4ec*" %"n "atr!,
care era cur/at3 9el ce 4o"a s!5l treac!, tre/u"a ma" $nt1" s! urce 2" ao" s!
co/oare3 Aceste o%ur" erau 2" e 4remur" #oarte "mortante, erm"'1n%, e %e5o
arte, trecerea r1ur"lor 2" #""n% cons"%erate, e %e alt! arte, a%e4!rate uncte
strate7"ce3 n cealalt! latur! se a#la un 7ru %e "n%"en" e%e2tr"3 )e utea c"t" e
#e'ele lor c! ne a2tetau3 No" nu ne5am 7r!/"t $ns! s! trecem o%ul3 Am a%m"rat
r"4el"2tea m"nunat! e care ne5o o#erea aceast! re7"une muntoas!3 Totul era
7ran%"os, 2" m5am $ntre/at %ac! nu cum4a, e 4remur", oamen"" #useser! ma"
mar", ma" $nal'"3 ntre7ul e"sa& era 8!m"sl"t arc! entru n"2te 7"7an'" care um/l!
c!lare e ca" %e m!r"mea ele#an'"lor 2" a" c!ror re7" stau e tronur" ce a&un7 1n!
$n $naltul cerulu"3 )oarele str!lucea e /olta cereasc! #!r! "c %e nor 2" arunca
um/re la "c"oarele noastre, lum"n1n% #"ecare col'"2or, !trun81n% $n #"ecare
un7*er 2" $n #"ecare cr!!tur!3 Nu a%"a n"c" o al! %e 41nt3 Oc*"ul r"4ea cu nesa'
toate acestea, 2" "n"ma '" se umlea %e /ucur"e 2" %e utere3 Aceste $n!l'"m"
tre/u"au s! #"e un $n%emn la 71n%ur" /une, care s! a%uc! #er"c"re omulu"3
+u! ce am a%m"rat e $n%elete tot ce uteam 4e%ea $n &urul nostru, am urcat
2" ao" am co/or1t e o%3 A&un2" %e artea cealalt! a acestu"a, am #ost
$ncon&ura'" "me%"at %e "n%"en", a2a cum, %e alt#el, ne 2" a2tetam3 Ace2t"
r!8/o"n"c" a4eau orunca %e a ne lua r"8on"er"3 O"ecare %"ntre r!8/o"n"c" a4ea o
/an%erol! colorat! e /ra', 2" erau, a2a cum a4eam s! a#l!m ma" t1r8"u, oamen"
$ns!rc"na'" %e com"tet cu !strarea or%"n"", a%"c!, un #el %e ol"'"2t"3 Ime%"at ce
ne5au $ncercu"t, 2e#ul lor ne5a $ntre/at $n l"m/a en7le8!(
J +umnea4oastr! sunte'" #e'ele al"%e care l5au aruncat $n a! e %omnul
Anton"us .aer?
J +a, no" suntem, a r!suns +"c, -ammer%ull, r181n%3
1UU
J +ac! %umnea4oastr! sunte'", atunc" 4e'" #" e%es"'" %e c!tre mem/r""
com"tetulu"M
J 9a s! 4e8"M " un%e este, m! ro7, onora/"lul com"tet?
J AcoloM a r!suns "n%"anul, ar!t1n% sre locul %est"nat $ntrun"r"lor3
J Atunc" mer7e'" acolo 2" sune'"5le %omn"lor %"n com"tet c! 4en"m "me%"atM
A2a n"2te oamen" mer"t! a #" 4!8u'" ma" %e5aroaeM
J No" suntem $ns!rc"na'" s! 4! lu!m ostat"c", %e aceea 4! 4om $nso'"3
J )! ne lua'" ostat"c"? a $ntre/at +"c, -ammer%ull, "8/ucn"n% %"n nou $n r1s3
Ia $ncerca'"M
)un1n% acestea, -ammer%ull 2"5a m1nat as"nul ast#el $nc1t an"malul s! se
$n41rt! $n cerc, "ar no" "5am urmat e6emlul3 In%"en"" s5au %at $n l!tur", "ar no" am
luat5o ree%e sre locul "n%"cat c*"ar %e 2e#ul lor3 A&un71n% acolo, urm!r"'" %e
ceata %e r!8/o"n"c" care #u7eau #ur"o2" %u! no", am "ntrat c*"ar $n m"&locul
oamen"lor a%una'", care ne5au #!cut loc, 2" ao" am %esc!lecat3
J Locul !sta5" /un, am sus eu3 A"c" r!m1nemM )! lu!m /a7a&eleM
J O*oM a str"7at c"ne4a care se a#la $n satele meu3 Asta 4or/e2te %e arc! n5
ar #" r"8on"er, c" ar #" us s! $mart! orunc" e5a"c"M
M5am $ntors 2" l5am 8!r"t e cel care 4or/"se3 Era $nsu2" %omnul Anton"us
.aer, 8"s 2" O,"*5ts*"n5ts*a3 L1n7! el se a#la %omnul E4en"n7, a7entul care se
ocua @cu tot so"ul %e lucrur"A3
J .r"8on"er? am $ntre/at eu, $n%ret1n%u5m! cu m1"n"le $nt"nse sre ce" %o",
care au re#erat s! se ascun%! $n satele to4ar!2"lor lor3
Au !2"t $n #a'! ce" %o" ro#esor", )"mon :ell 2" E%Ear% )ummer, "ar :ell n"
s5a a%resat, #!c1n% cu m1na un 7est %e res"n7ere(
J nao"M Tre/u"e s! 4! recunoa2te'" s"tua'"aM )unte'" r"8on"er"" no2tr"M 0" s5
a sus %e&a la Nu77et Ts"l c! re8en'a %umnea4oastr! ne st1n&ene2teM Aceast!
re8en'! ne st1n&ene2te 2" acumM
J 0re'" s! sune'" c!, %ac! c"ne4a 4! st1n&ene2te, $l lua'" ostat"cM M"nunatM
Lo7"ca asta este nea2tetat! %"n artea unu" ro#esor %e #"lo8o#"eM
JT!cereM Nu 4! lu!m ostat"c" #""n%c! re8en'a %umnea4oastr! nu ne #ace
l!cere, c" #""n%c! a'" $n%r!8n"t s! 4! at"n7e'" %e un mem/ru al com"tetulu"
nostruM
J )! #"e /!tutM )! #"e /!tutM a $nceut s! urle Anton"us .aer3
."tt -ol/ers era 7ata s!5m" sar! $n a&utor, "ar +"c, -ammer%ull s5a ree8"t cu
umn"" str1n2" la %omnul .aer3 .r"n aceast! m"2care a lu" +"c, s5a creat un
sa'"u $ntre no" 2" ce" ce ne $ncon&urau3 Ast#el am utut 8!r" %ou! ersoane care
se aro"aser! %e locul re8er4at $ntrun"r"lor 2" r"4"ser! toat! scena cu aten'"e3
+e2" nu ma" erau $m/r!ca'" $n costume euroene, c" urtau *a"ne "n%"ene, "5am
recunoscut "me%"at3 9e" %o" erau At*a/as,a 2" Al7on7,a, e care $" $nt1ln"sem la
*otelul %"n aro"erea casca%e" N"a7ara3
J 9e se $nt1ml! a"c"? a $ntre/at At*a/as,a, aro""n%u5se %e ro#esorul
:ell3
;<<
J Lu!m ostat"c" n"2te oamen" #!r! c!!ta" 2" o s-ua#a, entru c! au a4ut
$n%r!8neala %e a une m1na e O,"*5ts*"n5ts*a 2" %e a5l arunca $n a!3 " 4om
&u%eca %u! le7"le rer"e"3 0! ru7!m s! lua'" arte la aceast! &u%ecat!3
Toate acestea #useser! rost"te cu a%1nc resect3
J 0om 4e%ea, a r!suns Al7on7,a3
9elor %o" l" s5a #!cut loc "me%"at, 2" s5au aro"at %e no"3 9um era %e a2tetat
%"n artea unor a%e4!rate c!eten"" "n%"ene, #e'ele lor nu tr!%au n"c" cea ma"
m"c! urm! %e surr"n%ere3
9a 2" c1n% nu ne5am #" %es!r'"t %ec1t cu o 8" $na"nte, ce" %o" ne5au $nt"ns
m1"n"le, "ar At*a/as,a s5a a%resat celor %o" ro#esor"(
J Ace2t"a nu sunt oamen" #!r! c!!t1", sunt %oamna 2" %omnul :urton, e
care no" $" resect!m #oarte mult3 9"ne $" &"7ne2te e %1n2"" m! &"7ne2te 2" e
m"ne3 0o#gh
J ntocma", a sus, la r1n%ul s!u, Al7on7,a3 9"ne $" &"7ne2te e %1n2"" m!
&"7ne2te 2" e m"ne3 0o#gh
J +ar acest :urton m5a aruncat $n a!M a str"7at Anton"us .aer3 .ro/a/"l c!
At*a/as,a $l cuno2tea %estul %e /"ne, entru c! l5a $ntre/at e un ton care tr!%a
/at&ocura 2" %"sre'ul(
J 05a'" a!rat?
J .u'"n, a r!suns cel $ntre/at
J 05a'" $necat?
J NuM
J Atunc" oate s5ar #" cu4en"t s! 4! a!ra'" ma" mult, %ac! 2t"a'" c! o /a"e
rece nu 4! este tocma" e lac3 :ucura'"54! c! sunte'" tea#!rM
+omnul O,"*5ts*"n5ts*a nu ma" a4ea n"m"c %e sus, %ar )ummer cons"%era
c! " se 2t"r/"se autor"tatea %e 4"cere2e%"nte al com"tetulu" 2" nu se s"m'ea $n
lar7ul lu"3 El, teoret"c"anul, nu se utea r"%"ca la 4aloarea celor %ou! c!eten""
care a4eau o /o7at! e6er"en'! %e 4"a'!3 Al7on7,a 2" At*a/as,a $" "muneau
resect, 2" asta $l su!ra3 +e aceea, omul a $ncercat s! se oun!, sun1n%u5le
celor %o"(
J 0! atra7 aten'"a, %omn"lor, c!, %u! re7ul"le noastre, n"c" un al/ nu are
4o"e s! 4"n! la Mount W"nnetouM Aceste ersoane sunt toate al/eM
+omnul 4"cere2e%"nte a sus acestea %estul %e t!"os, 2" a4eam toate mot"4ele
s! cre% c! e6"staser! anum"te ne$n'ele7er" %esre care no" nu 2t"am n"m"c3
At*a/as,a 2"5a $n%retat satele 2" !rea acum 2" ma" $nalt3 9u un 81m/et
&uc1n% $n col'ul /u8elor, el a $ntre/at
J .ot s! 2t"u 2" eu c"ne a sta/"l"t aceste re7ul"?
J No", com"tetulM " tre/u"e s! sun c! am #!cut5o %"n mot"4e teme"n"ceM
J " c"ne este, m! ro7, acest com"tet? 9"ne l5a ales? 9"ne $" %! acestu"
com"tet %retul %e a #ace le7" 2" %e a le al"ca cu o m1n! %e #"er? A4e'" autor"tate
%at! %e +umne8eu sau %e 7u4ernul )tatelor Un"te? )unte'" mem/r" a" unu"
com"tet r"n /un!4o"n'a lu" Ol% )ure*an% 2" a lu" Aanats*,aM At1t 2" n"m"c ma"
;<1
multM 05a'" ales un"" e al'""M Acum $ns! 4en"m entru a 4e%ea cum a'" #ost ale2"
2" ce $nseamn! re7ul"le 4oastreM
At*a/as,a a 4or/"t cu m1n%r"e 2" cu *ot!r1re, recum un re7e3 9e" %o"
ro#esor" nu $n%r!8neau s! sun! n"m"c3 9el ce 4or/"se a aruncat o r"4"re $n &ur
2" a cont"nuat
J Acesta este locul $n care tre/u"e s! se '"n! s#at 2" s! se *ot!rasc! soarta
oamen"lor ro2""3 9"ne sunt oamen"" care 4or lua *ot!r1r"? 0!% a"c" %ou!8ec" %e
scaune3 9"nc" %"ntre ele sunt #oarte $nalte3 .entru c"ne sunt aceste c"nc" scaune?
J .entru no", mem/r"" com"tetulu"3
J " celelalte?
J .entru c!eten""le care au #ost o#t"te la s#at3
J 9"ne sunt aceste c!eten""?
)ummer a am"nt"t numele c!eten""lor3 .r"ntre aceste nume se a#lau 2" cele
ale lu" At*a/as,a 2" Al7on7,a, recum 2" numele tuturor c!eten""lor care $m"
scr"seser!3
J Eu s"mt l"sa une" c!eten"", 2" anume s"mt l"sa acele" c!eten"" al c!re"
nume $l au% cu cea ma" mare $nc1ntare, a%"c! numele lu" Ol% )*atter*an%3
J El este al/M
J " %e aceea nu a #ost "n4"tat?
J :a %a, a #ost "n4"tat3 I5am scr"s c*"ar 2" l5am ru7at s! se re8"nte la 7re#"er,
%"n artea c!ru"a 4a r"m" un num!r ce coresun%e loculu" e care $l 4a ocua $n
ca%rul $ntrun"r"lor3
J " cre%e'" c! 4a #ace ast#el? 91t %e mult 4! $n2ela'"M Eu 4! sun c! %ac! 4a
4en", $ntr5a%e4!r, Ol% )*atter*an% $2" 4a ale7e locul e care 4a %or" s!5l ocue, 2"
nu e acela e care "5l o#er"'" %umnea4oastr!M Iar no" %o", At*a/as,a 2"
Al7on7,a, renun'!m la locur"le e care n" le5a'" re8er4atM Oare cum $n%r!8nesc
mem/r"" com"tetulu" s! se a2e8e e scaune ma" $nalte %ec1t cele ale /!tr1n"lor
2e#" %e tr"/? 9"ne le5a %at %retul s! stea e n"2te tronur" care s! #"e ma" $nalte
%ec1t scaunele e care 4om sta no", ce"lal'"? Oace'" locM No" lec!mM No" n5a4em
ce c!uta a"c"M
)un1n% acestea, At*a/as,a ne5a luat %e m1n! e so'"a mea 2" e m"ne 2" ne5a
o#t"t s! lec!m3 In%"en"" au $nceut s! se %ea la o arte %"n calea noastr!3 +u!
ce a #!cut c1'"4a a2" $mreun! cu no", At*a/as,a s5a or"t, s5a $ntors sre
ro#esorul )ummer 2" "5a sus(
J Atunc" c1n% n5a'" o#t"t la Mount W"nnetou e #e'ele al"%e care nutresc
%ra7oste #a'! %e rasa noastr!, a'" #!cut cea ma" mare 7re2eal! e care o utea'"
#ace3 N"c" un om nu se oate $n!l'a #!r! a&utorul altu"a3 Acela2" lucru se oate
sune 2" %esre %"#er"tele rase3 Oace'" statu"a lu" W"nnetou %"n "atr! 2" 4os"'"5o
$n ro2u c1t o#t"'"3 Tot 4o" 4e'" #" ace"a care 4e'" ro2" atunc" c1n% 4e'" 4e%ea oera
4oastr!M
Ao" At*a/as,a m" s5a a%resat m"e(
J t"u ce sent"mente a4e'" entru /"e'"" "n%"en"3 +"n cau8a asta m! m"r!
#atul c! 4! a#la'" a"c"3 t"'" %esre ce este 4or/a?
;<;
J t"u c! se %ore2te r"%"carea une" statu", sau a unu" monument ur"a2 $n
onoarea lu" W"nnetou3
J A2a este3 Acest 71n% a orn"t %e la Ol% )ure*an% 2" %e la Aanats*,a3 E"
4or ca #""" lor s! se /ucure %e recunoa2tere, entru c! #""" lor urmea8! s! $nal'e
monumentul3 )5a #ormat un com"tet care s! se ocue %e toate aceste lucrur" 2" s5
au tr"m"s "n4"ta'"" c!tre toate c!eten""le tr"/ur"lor "n%"ene3 Toate acestea s5au
#!cut cu aceea2" r"ceere cu care sunt #on%ate a"c", $n Amer"ca, soc"et!'"le %e
c!" #erate sau soc"et!'"le etrol"ere3 Totul a $nceut s! se #ac! %"n t"m 2" e
t!cute3 Ma" $nt1" s5a luat $n st!1n"re aceast! re7"une m"nunat! $n care ne a#l!m3
Muntele a #ost %enum"t Mount W"nnetou, 2" se %ore2te constru"rea unu" ora2 care
urmea8! s! se numeasc! W"nnetou 9"ty 2" $n care s! locu"asc! "n%"en"3 .e a"c",
r"n aro"ere, s5au constru"t ome cu a&utorul c!rora s! #"e e6tras '"'e"ul3 Aele
casca%e" au #ost 8!7!8u"te entru a ro%uce curent electr"c3 Ast#el s5a $nceut
n"m"c"rea natur"" 2" a 71n%ur"lor #rumoase e care le are marele Tatella*5)ata*3
)e ta"e coac"", !%urea este n"m"c"t! %ator"t! car"erelor %e "atr!3 ."atra se 4a
#olos" la $n!l'area monumentulu" 2" la constru"rea caselor3 )e %ore2te c*"ar
%"stru7erea m"nun"" aceste" re7"un", 9asca%a %e +antel!, entru a se l!sa loc
%estul caselor3 Toate aceste lucrur" nu le5a'" 2t"ut, %ar le 4e'" a#la $n cur1n%,
acestea 2" multe altele3
At*a/as,a a #!cut o au8!, %1n%u5" ast#el r!7a8 lu" Al7on7,a s! 4or/easc!3
J )e tot sune c! $n!l'area aceste" statu" 4a a%uce cu s"ne un"rea tuturor
"n%"en"lor3 .r"n asta se #ace $ns! tocma" ousul3 0om #" %e8/"na'" 2" $n 71n%, 2" $n
#at!3 Acest lucru $l ute'" 4e%ea 2" %"n #elul $n care este $m!r'"t totul3 E6"st!
@ora2ul %e susA 2" @ora2ul %e &osA3 Tos se a#l! ce" care sunt entru $n!l'area
monumentulu"3 )us sunt ce" ce se oun $n!l'!r"" monumentulu", "ar r"ntre
ace2t"a ne num!r!m 2" no"3 Un%e4a sus, %easura tuturor, se a#l! Tatella*5)ata*,
ros %e am!r!c"une3 +e c1n% se constru"e2te a"c", n5a co/or1t n"c" m!car o s"n7ur!
%at! 2" nu a %at 4o"e n"m!nu" s! urce la el3 Nu $" r"me2te la s"ne %ec1t e ce" ce
#ac arte %"n clanul @W"nnetouA3 Numa" r"n e" !strea8! le7!tura cu lumea
noastr!3 N"c" no" nu l5am 4!8ut $nc!3 L5am anun'at c! am sos"t a"c"3 El ne5a
$n2t""n'at c! tre/u"e s! a4em r!/%are 1n! c1n% 4a 4en" omul e care5l a2teat!3
Numa" acest om $" 4a curma su#er"n'a su#leteasc!3 A sos"t 4remea entru cel
mult a2tetat, sunea Tatella*5)ata*, s!52" lase c!m"nul 2" s! se arate celor ce
s"mt 2" 71n%esc la #el ca el3
J 9"ne s! #"e oare acest om? a $ntre/at so'"a mea3
J No" 2t"m tot at1t %e u'"n c1t 2t"e 2" r!8/o"n"cul %"n clanul @W"nnetouA care
ne5a a%us aceast! 4este3 No" a2tet!m 2" ne %or"m ca omul la care s5a 71n%"t
Tatella*5)ata* s! 4"n! c1t ma" cur1n%3 Nu 2t"m care este '"nta %umnea4oastr!,
%omnule :urton3 A'" sos"t a"c" $nt1ml!tor?
J Nu, am r!suns eu3
J Atunc" $nseamn! c! a'" 4rut s! 4en"'" la Mount W"nnetou?
J +a, 2" 4reau s! r!m1n a"c" 1n! c1n% se 4a lua o *ot!r1re $n le7!tur! cu
monumentul3
;<I
JUn%e 4e'" locu", $n ora2ul %e &os, sau $n ora2ul %e sus?
J n ora2ul %e sus3
J Atunc" o s! 4! ru7!m s! 4! a2e8a'" cortul l1n7! no"3 .oate c! ast #el 4om
a#la ce, sau c"ne 45a #!cut s! 4! $n%reta'" a2"" tocma" sre Mount W"nnetou3
J A*, %ar asta ute'" a#la acum, "me%"atM Am #ost "n4"tat s! 4"n a"c"3 n a#ar!
%e asta, a2 #" 4en"t or"cum la Mount W"nnetou, #""n%c! a'" 4or/"t at1t %e mult
%esre muntele acesta 2" %esre toate c1te tre/u"au s! se $nt1mle a"c"3
J No"? No" %o"? m5a $ntre/at "n%"anul3
J +a3 La *otelul 9l"#ton, %"n aro"erea casca%e" N"a7ara3
J ntr5a%e4!r, acolo 45am cunoscut e %umnea4oastr!, %ar nu 45am 4or/"t
%esre Mount W"nnetouM
J +ar a'" 4or/"t $ntre %umnea4oastr! %esre asta3 No" am stat c*"ar la masa
a#lat! l1n7! aceea e care a'" ocuat5o 2" am au8"t #!r! s! 4rem tot ce5a'" 4or/"t3
Uff, uff! au e6clamat Al7on7,a 2" At*a/as,a, "ar cel %"n urm! a sus( No"
am 4or/"t $n 7ra"ul aa2"lor 2" eram s"7ur" c! nu ne $n'ele7e n"men"M
+umnea4oastr! a'" $n'eles?
Am 4rut s! r!sun%, %ar %"n ora2ul %e sus s5au au8"t n"2te str"7!te3 .r"ntre
cortur" s5a st1rn"t a7"ta'"e3 .arc! toat! lumea se usese $n m"2care3 )e transm"tea
o sol"e, 2" aceasta a a&uns, $n cele %"n urm!, 2" la no"3
J 0"ne Tatella*5)ata*M 0"ne Tatella*5)ata*M s5a au8"t ca un 84on care trecea
%"n 7ur!5n 7ur!3
J Nu se oateM a e6clamat Al7on7,a, m"rat3
J E a%e4!ratZ a $ntre/at At*a/as,a3 Atunc" $nseamn! c! a sos"t cel e care
Tatella*5)ata* $l a2teta cu at1ta ner!/%are3 9"ne este? 9"ne l5a 4!8ut?
Au a!rut %o" c!l!re'", sau, ma" /"ne sus, %ou! #eme" c!lare3 )e aro"aser! $n
7alo, 4en"n% %"n ora2ul %e sus3 "5au aruncat r"4"r"le este mul'"mea %e oamen"
care se str1nsese, ao" 2"5au m1nat ca"" sre no"3 Era /!tr1na Asta, $nso'"t! %e
neoata e"3
)5au or"t $n #a'a noastr!, au %esc!lecat 2" ne5au salutat cu mare /ucur"e, o
/ucur"e care era aroae %e ne$n'eles3 M"5am %at seama %esre ce era 4or/a,
numa" %u! ce #eme"a lu" Wa,on m"5a sus(
J Acum suntem m1ntu"'" cu to'""M " asta numa" %ator"t! %umnea4oastr!,
%omnule :urtonM
JM1ntu"'"? +ator"t! m"e? am $ntre/at eu3
J +a, %ator"ta %umnea4oastr!M A2tetarea a luat s#1r2"tM Tatella*5)ata* 4a
trece la #ate3 0ulturul cel T1n!r a a&uns a"c", s5a %us "me%"at la Tatella*5)ata* 2"
"5a sus c! sos"'"3 A'" #ost 4!8u'" %"n turnul %e a8!, 2" s5a %at "me%"at %e 2t"re c!
4e'" 4en"3 Marele 4rac" al tuturor tr"/ur"lor "n%"ene !r!se2te acum entru r"ma
%at!, %u! mult! 4reme, a%!ostul s!u %"n "atr! entru a 4! 4en" $n $nt1m"nare3
Acesta este un lucru %e mare $nsemn!tateM
)un1n% acestea, #eme"a m"5a str1ns m1na 2" "5a salutat cu /ucur"e e so'"a
mea, e +"c, -ammer%ull 2" ma" ales e t!cutul ."tt -ol/ers3 At*a/as,a 2"
Al7on7,a nu52" uteau ascun%e u"m"rea la au8ul celor suse %e A2ta, %ar nu
;<=
a4eau t"m s!52" e6r"me surr"n%erea $n cu4"nte, entru c! %"nsre ora2ul %e sus
s5a aro"at un 7ru %e c!l!re'" care ne5a atras aten'"a3
n #runtea acestu" 7ru se a#la 0ulturul cel T1n!r3 Aa2ul era urmat %e ce" ce5
l !8eau e 4rac"3 Oamen"" erau $m!r'"'" $n %ou! cete 2" a4eau ca" ne7r" ca
smoala3 .e ace2t" ca" erau a2ternute /l!nur" %e leu ar7"nt"u3 9!l!re'"", cu to'""
#oarte t"ner", erau $m/r!ca'" recum se $m/r!ca o%"n"oar! W"nnetou, %ar nu erau
$narma'" cu l!nc" 2" u2t", c" urtau re4ol4ere 2" cu'"te la /r1u, "ar e um!r le
at1rna lasoul3 O"ecare %"ntre e" urta $n "et steaua clanulu" @W"nnetouA3
Ime%"at ce 7ruul %e c!l!re'" s5a aro"at %e no", 0ulturul cel T1n!r s5a or"t 2" a
ar!tat cu /ra'ul sre no"3 To'" ce"lal'" s5au or"t la r1n%ul lor 2" s5au %at $n l!tur"3
+"n m"&locul lor s5a %esr"ns un /!tr1n3 Acesta s5a aro"at %e no" 2" ne5a r"4"t
atent3 Omul c!l!rea un m"nunat as"n al/, a c!ru" coam! $mlet"t! a&un7ea 1n!
aroae %e !m1nt3 )"narea an"malulu" era acoer"t! cu o $mlet"tur! #!cut! %"n
ene3 )c!r"'ele erau %"n aur ur, lucrate %u! un mo%el "nca25eru4"an3 Omul
urta o mant"e care acoerea cu totul 4e2m"ntele e care le a4ea e %e%esu/t3
Aceast! mant"e era %e un al/astru e care nu l5a2 utea comara cu n"m"c3 )to#a
era %eose/"t %e #"n! 2" !rea a #" m!tase, %ar era, %e #at o 'es!tur! %esre care se
sune c! numa" #eme"le 4ec*"lor re7" su%5amer"can" o uteau ur8"3 9aul
/!tr1nulu" era acoer"t numa" %e !rul /o7at, al/5ar7"nt"u, $mlet"t $n %ou! co8"
care a&un7eau 1n! la sc!r"'e3
J Mara* +ur"me*M m"5a 2ot"t Klara3
J )o'"a mea a4ea %retate3 Mara* +ur"me*, %esre care o4est"sem $n
c!r'"le mele, urta !rul $n acela2" #el3 :!tr1nul sem!na cu re7"na 2" $n ceea ce
r"4e2te tr!s!tur"le #e'e"3 Oc*"" erau "8/"tor"3 +o" oc*" mar", %e ne!truns, $n care
se $m/"na asr"mea ne"ert!toare cu s#1nta /un!tate, care uteau $n'ele7e 2"
uteau "erta totul3 91n% omul a $nceut s! 4or/easc!, am #ost $ncercat %e un
sent"ment %e team!3 Aceast! 4oce l"n!, sonor! era arc! 4ocea re7"ne" Mara*
+ur"me*, oate u'"n ma" 7ra4!3
J 9are %"ntre 4o" este Ol% )*atter*an%? a $ntre/at /!tr1nul, r"4"n%u5ne cu
aten'"e3
La aar"'"a /!tr1nulu" "n%"an, toat! lumea amu'"se, at1t %e mare era resectul
e care acesta $l "munea3 Atunc" c1n% "n%"anul a ronun'at $ns! acest nume,
lumea a $nceut s! 2oteasc!(
J Ol% )*atter*an%? Ol% )*atter*an%? +ar n"c" m!car nu e a"c"M Nu se oate
s! #"e a"c"M
J Eu suntM am r!suns, aro""n%u5m! $ncet %e /!tr1n3
.entru o cl"! m" s5a !rut c! r"4"rea lu" a4ea s! m! ar%!, ao" omul a s!r"t
cu #oarte mare u2ur"n'! %"n 2a, s5a $n%retat cu a2" mar" sre m"ne 2" m"5a luat
m1"n"le $ntr5ale sale3 Am stat #a'!5n #a'!, cu ser"o8"tatea $nt"!r"t! e c*"ur", %ar
cu su#letele l"ne %e /ucur"e3 Ne5am r"4"t a%1nc $n oc*", %1n%u5ne seama %e
$nsemn!tatea acele" cl"e3 :!tr1nul "n%"an a $nceut ao" %"n nou s! 4or/easc!(
J M" s5a sus c! e2t" un /!tr1n, %ar 4!% c! nu e2t"M Ura oate $m/!tr1n", nu
$ns! 2" %ra7ostea #a'! %e semen", o %ra7oste care ne une2te, %e2" eu am $nceut s!
;<N
te $n'ele7 %e u'"n! 4reme3 I'" ure8 /un 4en"tM Lu1n%u5m" m1na $ntr5a sa, omul
2"5a rot"t r"4"r"le asura celor re8en'" 2" a cont"nuat( Eu sunt Tatella*5)ata*, "ar
l1n7! m"ne se a#l! Ol% )*atter*an%3 Acestea sunt numele su/ care suntem
cunoscu'"3 n real"tate, no" suntem $ns! ma" mult %ec1t n"2te s"mle nume3 Eu
sunt %or"n'a ooarelor ro2"" care r"4e2te sre r!s!r"t "ar el este 8"ua care $ncee
2" care trece e %easura '!r"lor 2" m!r"lor 2" care ne 4a a%uce 4""torul3 Tre/u"e ca
#"ecare om s! s"mt! $n s"ne e to'" oamen"" acestu" !m1nt, "ar ce 4e'" #ace a"c", la
oalele muntelu" meu, #"e /"ne, sau r!u, nu 4e'" #ace entru 8"ua %e ast!8", c" 4e'"
#ace entru sutele 2" m""le %e an" care 4or urma, entru toate ooarele acestu"
!m1nt3 :!tr1nul m5a r"4"t %"n nou 2" m"5a sus( $ncalec! 2" urmea8!5m!M E2t"
oasetele meuM Tot ce5" al meu 4a #" 2" al t!uM
J Nu sunt s"n7ur, am sus eu, e8"t1n% s!5l urme83
J t"u asta3 M" s5a a%us la cuno2t"n'! e c1n% te a#la" la Nu77et Ts"l3 A%u cu
t"ne #eme"a %esre care "scoa%ele m"5au sus c! este recum ra8a %e soareM A%u5
" 2" e ce" %o" 41n!tor" cre%"nc"o2"M
Am a%us5o e so'"a mea 2", %"n c1te o cuno2team, m! a2tetam ca ea s! se
$ncl"ne a%1nc $n #a'a /!tr1nulu"3 El a $m"e%"cat5o s! #ac! acest 7est, r"n81n%5o
%e m1"n" 2" u"t1n%u5"5se a%1nc $n oc*"3
J 9"ne e2t" tu oare? a $ntre/at5o el3 E2t" tu oare N2o5c", seran'a aa2"lor, cea
care a lecat sre r!s!r"t, cu 71n%ul %e a a&un7e $n ora2ele #e'elor al"%e, 2" care
nu s5a ma" $ntors n"c"o%at!? )au oate c! ea s5a $ntors, s5a $ntors acum r"n t"ne?
0re" tu oare s! #"" entru no" N2o5c"? 0re" s! #"" sora noastr!? +ac! asta 4re",
atunc" eu $'" sun %e m"" %e or" /un 4en"t 2", o %at! cu m"ne, '"5o sune tot
oorul meuM
Klara nu a #ost $n stare s! scoat! o 4or/!, $ntr5at1t o "mres"onase /!tr1nul3 )5
a mul'um"t s!5l r"4easc! ur 2" s"mlu, "ar el "5a sus cu /l1n%e'e(
J ncalec!M
+"c, -ammer%ull "5a a%us calul, 2" so'"a mea "5a $n%el"n"t %or"n'a3 Tatella*5
)ata* a str1ns m1na celor %o" 41n!tor" 2" "5a ru7at s! n" se al!ture3 na"nte %e a
$nc!leca, am s"m'"t c! este %e %ator"a mea s! le a%uc $n #a'a /!tr1nulu" 4rac" e
A2ta, so'"a lu" Wa,on, 2" e neoata e", c1t 2" e At*a/as,a 2" e Al7on7,a3
Tatella*5)ata* 2"5a c12t"7at "me%"at %ra7ostea celor %ou! #eme" 2" celor %o"
/!r/a'", r"n #elul $n care "5a tratat3 Ao" a $nc!lecat 2" ne5a con%us sre 7ruul
$nso'"tor"lor s!", care au orn"t $n aceea2" or%"ne $n care 4en"ser!, $n #runtea lor
a#l1n%u5se, 2" %e aceast! %at!, 0ulturul cel T1n!r3 Tum!tate %"ntre t"ner"" care $l
$nso'"ser! e 4rac" 2" care #!ceau arte %"n clanul @W"nnetouA au orn"t $na"ntea
lu" Tatella*5)ata*3 No" am mers l1n7! el, $n satele nostru s5au a#lat ce" %o"
41n!tor" 2" as"n"" e care usesem /a7a&ele, "ar $n satele lor urmau ce"lal'" t"ner"
"n%"en" care #ormau su"ta /!tr1nulu" 4rac"3 Am lecat %"n ora2ul %e &os, am trecut
r"n ora2ul %e sus 2" ne5am $n%retat sre 4alea e care am num"t5o @oarta %e la
Mount W"nnetouA3
.este tot e un%e treceam, "n%"en"" $2" ar!tau resectul e care5l urtau
marelu" lor $n4!'at3 Era %e arc! ar #" trecut e l1n7! e" un re7e, sau un s#1nt3
;<P
+u! ce am trecut %e artea oulat! a muntelu", $n #a'a noastr! s5a ar!tat o
ur"a2! oart! %"n st1nc! 2" am "ntrat $ntr5o 4ale str!&u"t! %e ere'" $nal'" 2"
$m!%ur"'"3
J na"nte %e a 4! %uce la @castelulA meu, 4reau s! 4! ar!t m"nunea mea(
9asca%a %e +antel!, o casca%! cum nu se ma" a#l! alta $n lume3 O s! 4! ma" ar!t
2" altce4a, a2a5num"tele @Urec*" ale +"a4olulu"A3 O s! 4e%e'", %e asemenea, 2"
lanur"le la care lucrea8! Youn7 )ure*an% 2" Youn7 Aanats*,a, lanur" care
4or #" %e #olos entru $n!l'area monumentulu" lu" W"nnetou3
Nu am sus n"m"c3 Am re#erat s! !stre8 t!cerea 2" s! m! comort, ca 2"
c1n% aceste @Urec*" ale +"a4olulu"A nu ar #" $nsemnat n"m"c entru m"ne3 M!
71n%eam $ns! la @Urec*ea lu" Man"touA, la @Am4onul +"a4olulu"A 2" la @)t1nca
T!cer""A, la locul %"n care au8"sem tot ce 4or/"ser! c!eten""le r!8/o"n"c"lor
s"ou6 2" ale r!8/o"n"c"lor uta*3 )o'"a mea m5a r"4"t cu $n'eles3
Ea era %e !rere c! tre/u"a s! sun ceea ce 2t"am3 Eu m5am mul'um"t $ns! s!
%au u2or %"n ca3
na"ntam e o sura#a'! care nu sem!na cu o c!rare, c" ma" %e7ra/! cu o ul"'!
4ec*e 2" r!!%"t! a unu" sat 7erman e care trec mereu c!ru'e $nc!rcate3 )e
4e%eau este tot urme a%1nc" %e ro'" 2" urme l!sate %e co"tele ca"lor3 Toate
acestea te %uceau cu 71n%ul la #atul c! e a"c" erau transortate $nc!rc!tur"
7rele, cu a&utorul an"malelor3 )o'"a mea 2"5a sus !rerea $n le7!tur! cu %rumul
e care $na"ntam, ca 2" c1n% m"5ar #" 7*"c"t 71n%ur"le3 Tatella*5)ata* nu a scos un
cu41nt, %ar 2"5a $ncruntat sr1ncenele 2" a %e4en"t %"ntr5o %at! #oarte so/ru3
+rumul %e c!ru'e urca l"n3 n cur1n%, am a&uns $ns! la o otec! lat! care era
ma" a/rut!3
J Acesta este %rumul sre @castelulA meu, a sus /!tr1nul3 0om $na"nta
c!lare3
.oteca e care o aucasem %!%ea $ntr5un loc 4"ran, care era $n7ust la $nceut,
entru ca ao" s! %e4"n! %"n ce $n ce ma" lat3 A"c" st1nc"le erau #oarte a/rute3
Aceste st1nc" #ormau un cerc aroae er#ect, #""n% %"suse un"#orm, %e5o arte
2" %e alta a %rumulu" 2" a41n% #orma unor n"2e3 M"5am %at seama "me%"at c!
st1nc"le erau rotun&"te s"metr"c3 +es"7ur c! natura era aceea care crease toate
acestea, %ar a4eam mot"4e s! cre% c! omul &ucase, la r1n%ul s!u, un rol $nsemnat
%e5a lun7ul m""lor %e an"3 m" era #oarte clar c! toate #useser! $n#!tu"te cu un
sco anume3 Tot ce 4e%eam a"c" $m" a%ucea am"nte %e Am4onul +"a4olulu" %"n
9olora%o3 .!m1ntul %"n #a'a celor %ou! n"2e era acoer"t cu l!c" %e "atr!, l""te
unele %e altele, care nu erm"teau 4e7eta'"e" s! se %e84olte3 .e aceste l!c" se
$n!l'a o st1nc! %e #orma unu" am4on, care era asem!n!tor une" m"c" "nsule 2"
c!tre care %ucea un 2"r %e trete3 M"5am a%us "me%"at am"nte %e st1nca e care
c!eten""le se a%unaser! la s#at 2" %e tretele e care 7!s"sem cele %ou! la/e %e
c1"ne care alc!tu"au o arte %"n leacul lu" K",ta*an )*on,a3 n satele n"2elor,
!m1ntul era "n4a%at %e coac" 2" tu#"2ur", 2" or"c"ne 2"5ar #" utut "ma7"na c!
%"ncolo %e 4e7eta'"e se ascun%e un al %o"lea am4on, asem!n!tor )t1nc"" T!cer"",
e care $2" #!cuse ursul /1rlo7, acel urs e care $l 41nasem3 )5ar #" utut sune c!
;<Q
4alea $n care ne a#lam era o co"e #"%el! a 4!"" ce era cunoscut! su/ %enum"rea
%e @Am4onul +"a4olulu"A3
J Acestea sunt @Urec*"le +"a4olulu"A, a sus Tatella*5)ata*, ru1n% t!cerea3
Una este a"c", alta este %e cealalt! arte3 .oate am s!5'" 4or/esc ma" t1r8"u %esre
ele3
n locul $n care a&unsesem, coac"" erau #oarte %e2" 2" #oarte /!tr1n"3 +u! ce
am trecut %e ace2t" ar/or" secular", am utut cur"n%e %"n nou cu r"4"rea
$ntre7ul e"sa& 2" am o/ser4at $na"ntea noastr! o casca%! 7ran%"oas!3
J Aceasta e m"nunea %esre care 45am 4or/"t, aceasta este 9asca%a %e
+antel!, a sus 4rac"ul, $nt"n81n% /ra'ul3
Un%e4a, ma" sus, se a#la Lacul Ta"nelor sau Lacul Leacur"lor3 A2a cum am
ma" sus, acest lac %!%ea $n %ou! casca%e, care #ormau, la r1n%ul lor, R1ul Al/3
.e l1n7! aceste %ou! casca%e e6"sta 2" o a tre"a, 9asca%a %e +antel!3 Mar7"nea
aceste" a tre"a casca%e era %reat!, "ar aele e" care se r!/u2eau $n 4ale erau
arc! nete%e, casca%a $n $ntre7ul e" sem!n1n% cu
o o7l"n%! 2le#u"t!3
Era, $ntr5a%e4!r, o m"nuneM Mult ma" "nteresant m" se !rea $ns! #atul c!
aceast! casca%! nu #orma un lac, c" se scur7ea %e5a %retul $n !m1nt
J Un%e se 4ars! aceast! a!? am $ntre/at eu3
J n 0alea .e2ter"", la atru ore %e mers c!lare #a'! %e locul $n care ne 7!s"m
acum, a r!suns /!tr1nul3
M5am 71n%"t c! 0alea .e2ter"" era locul $n care K",ta*an )*on,a 4o"a s!
ooseasc! $mreun! cu al"a'"" s!"3 Tatella*5)ata* a cont"nuat
J La aceast! or! %"n 8", casca%a are 'esut! %"n aur 2" nestemate, 2" nu %"n
%antel!3 9asca%a %e %antel! tre/u"e s5o r"4e2t" seara 2" noatea, la lum"na
stelelorM +ac! te a#l" l1n7! casca%! e $nserat, sau atunc" c1n% noatea $n4!lu"e
lumea $n ne7ura e", cre8" c! a" a&uns $ntr5o alt! lume 2" c! te5a" %esr"ns %e lumea
asta !m1nteasc! ce nu ma" are $n ea n"m"c s#1ntM )un1n% acestea, 4rac"ul ne5a
ar!tat un #el %e construc'"e care se a#la $n aro"erea casca%e" 2" care se $n!l'a
sre cer, %e arc! ar #" 4rut s! un! $n um/r! m"nunea natur"", 9asca%a %e
+antel!3 Aceast! construc'"e era alc!tu"t! %"ntr5un soclu mas"4 2" 7reu, #!cut %"n
8ece trete mar" 2" #oarte late, care c1nt!reau, cu s"7uran'!, c1te4a m"" %e
,"lo7rame3 Aceste trete ur"a2e !reau $n!l'ate entru a utea re8"sta la o
7reutate #oarte mare3 .e acest soclu erau constru"te sc*ele %"n lemn 2" se 4e%ea
c! se lucra la o statu"e3 Erau %e&a term"nate "c"oarele, unul %"ntre ele 1n! la
7enunc*", "ar cel!lalt, 1n! %"ncolo %e 7enunc*"3 Omul a c!ru" statu"e se
constru"a a4ea s! oarte mocas"n" 2" antalon" %e c!l!r"e3
J Ma" mare !catulM a e6clamat Klara3 9um se oate ca oamen"" s! un! o
statu"e at1t %e mare l1n7! o m"nune 8!m"sl"t! %e m1na natur""M? 9"ne este cel ce
a a4ut "%eea asta?
J Asta nu este "%eea unu" s"n7ur om, c" "%eea e care au a4ut5o atru
oamen", a r!suns /!tr1nul 4rac"3 Ace2t" atru oamen" sunt Ol% )ure*an%,
Aanats*,a 2" #""" lor3
;<R
J 9um? Asta urmea8! s! #"e statu"a lu" W"nnetou? am $ntre/at eu3 Tatella*5
)ata* s5a mul'um"t s! %ea %"n ca a#"rmat"43
J Nu se oateM Eu cre%eam c! statu"a lu" 4a #" e 41r#ul muntelu"3 .e m!sur!
ce arcursesem %rumul, ne aro"asem %"n ce $n ce ma" mult %e cel ce mer7ea $n
#runtea noastr!, a%"c! %e 0ulturul cel T1n!r3 .entru c! se a#la l1n7! m"ne 2" m!
au8"se, aa2ul a sus(
J A2a este3 )tatu"a 4a #" %us! e un 41r# %e munte, e care am s! 4"5l ar!t3
Mo%elul %u! care se #ace statu"a se a#l! $n @ora2ul %e &osA3 Tot ce 4e%e'" a"c"
este o $ncercare entru care Ol% )ure*an% 2" Aanats*,a sunt 7ata s! l!teasc!
%"n /u8unarul lor3 Este un sacr"#"c"u e care $l #ac %e %ra7ul 4an"t!'"" 2" %e %ra7ul
#""lor lor3 E" 4or ca #""" rase" ro2"" s! $2" %oreasc! asemenea monumente 2" s!
contr"/u"e ao" cu /an" la $n!l'area acestora3 Totul 4a $ncee cu aceast! statu"e,
care 4a #" lum"nat! noatea %e #ocur" 2" lam"oane entru a a%uce $nc1ntare celor
ce 4"n s5o r"4easc!3 9asca%a %e +antel! are un rol #oarte "mortant $n tot acest
ro"ect3
J " 4o" $n7!%u"'" asta? a $ntre/at so'"a mea, care era #oarte sens"/"l! la tot
ceea ce era le7at %e st"l 2" %e 7ust3
J Eu nuM a e6clamat Tatella*5)ata*, r"%"c1n% m1na ca 2" c1n% ar #" 4rut s!
&ure3 +ar eu am #ost s"n7ur3 Nu am utut %ec1t s! re7!tesc totul 2" s! a2tet3
Acum $ns! a 4en"t cel e care l5am a2tetat cu at1ta ner!/%are, 2" $" un aceea2"
$ntre/are( " tu $n7!%u" asta? Aceast! $ntre/are $m" #usese a%resat! m"e 2" m5a
#!cut s! m! s"mt c"u%at3 Am r!suns cu alt! $ntre/are(
J Am eu oare 4reo $nr1ur"re asura oorulu" t!u? Asura rase" tale? NuM
J Nu? Te $n2el", a sus Tatella*5)ata*3 .entru mul'" "n%"en", Ol%
)*atter*an% este un s"m/ol3 Eu am ne4o"e %e oc*"ul t!u, %e urec*ea ta, %e m1na
ta, %e "n"ma ta3 +ac! m" le 4e" %a e toate acestea, atunc" 4o" /"ru"3
I5am $nt"ns m1na 2" "5am sus(
J Iat! oc*"ul, "at! urec*ea, "at! m1na, "at! "n"maM )unt al t!uM :!tr1nul m"5a
str1ns m1na cu utere, sun1n%u5m"(
J +ac! este ast#el, $'" sun $nc! o %at! /un 4en"tM 0reau ca tu s! #"" oasetele
meu $ntr5un #el $n care nu a ma" #ost n"men"333
L5am $ntrerut, sun1n%u5"(
J Las!5m! s!5'" #"u oasete $n #elul $n care5l %oresc eu3
J 9e %ore2t"?
J +oresc s! #"u l"/er3 )! 4"n 2" s! lec atunc" c1n% 4reau, #!r! ca n"men" s!
m! $m"e%"ce3 +oresc s! 7!sesc la t"ne $ncre%ere, o $ncre%ere e care n5o a" %ec1t
$n t"ne $nsu'"M
J A2a s! #"eM Tu e2t" ror"ul t!u st!1n3 Tot ce este al meu este 2" al t!uM
Am a4ut %"n nou un sent"ment c"u%at 2" am sus, ar!t1n% soclul la care se lucra(
J Eu $'" sun( Ma" /"ne ar #" ca aceste trete, acest soclu s! se sure, s! "ntre
$n !m1ntul e care se a#l!, %ec1t s! 4e%em un W"nnetou %"n "atr!, lum"nat %e
lam"oane 2" %e #ocur"3 Tre/u"e s! $m"e%"c!m asta, ma" $nt1" r"n %ra7osteM
;<U
J +a, s! $ncerc!m ma" $nt1" r"n %ra7osteM a $ncu4""n'at 4rac"ul3 -a"%e'" s!
ne $ntoarcemM Am term"nat a"c"M
Ne5am $ntors e %rumul e care 4en"sem 2" am a&uns la /"#urca'"a %e un%e am
luat5o, %e #at, sre @castelulA 4rac"ulu"3 Am a#lat %e la Tatella*5)ata* c! $n
aro"erea 9asca%e" %e +antel! se lucra mult, numa" c!, acum, to'" ce" ce lucrau
l1n7! casca%! erau leca'" la car"erele %e "atr!3
n cele %"n urm!, am a&uns $n locul %"n care se utea 4e%ea 41r#ul
muntelu"3 A"c", Tatella*5)ata* s5a or"t 2" a r"%"cat /ra'ul, sun1n%(
J 0e%e'" cu"/ul %e 4ultur a#lat e latura %"nsre su% a 41r#ulu", acel cu"/ $n
care se are c! n"men" nu oate a&un7e? Am r"4"t cu to'"" cu"/ul 2" 4rac"ul a
cont"nuat( Acolo s5a urcat 0ulturul cel T1n!r e 4remea c1n% era %oar un co"l3
El a 4rut s!52" "a numele 2" leacul %"n cu"/ul 4ulturulu"3 Lasoul e care5l a4ea a
#ost rea scurt 2" co"lul a s!r"t $n cu"/3 I5a omor1t e ce" %o" u"3 Atunc" a 4en"t
mama lor, 2" t1n!rul s5a lutat cu ea 2" a s"l"t5o s!5l %uc! %"n $n!l'"m"3 K*earele 2"
c"ocul mame" sunt acum o%oa/ele 0ulturulu" cel T1n!r, "ar 7*earele 2" c"ocur"le
u"lor sunt leacul lu"3 +e atunc", r!8/o"n"cul este num"t 0ulturul cel T1n!r, "ar eu
sunt cel care l5am /ote8at ast#el, c!c" atunc" c1n% a 4en"t $n 8/or, %us %e ar""le
!s!r"", eu m! a#lam c*"ar $n s!la2ul lu", 2" t1n!rul s5a or"t %"n 8/or c*"ar la
"c"oarele mele3
Toate cele c1te le o4estea /!tr1nul !reau a #" un /asm, o e6a7erare 2",
totu2", lucrur"le acestea tre/u"au s! #"e reale, entru c! /!tr1nul $2" c1nt!rea cu
7r"&! 4or/ele3 0ulturul cel T1n!r nu au8"se n"m"c %"n cele suse %e 4rac", entru
c! acesta se a#la un%e4a, $n #a'a noastr!, "ar no" nu l5am ru7at e Tatella*5)ata*
s! ne sun! ma" multe, #""n%c! 2t"am c! 4a #ace el $nsu2" acest lucru, #!r! a ma" #"
ne4o"e s! #"e ru7at3
Am $na"ntat c!lare e un %rum $ntortoc*eat 2" am a&uns e $n!l'"mea e care
se a#la @castelulA3 +rumul cont"nua, a&un71n% 1n! $n artea %"nsre r!s!r"t al
Muntelu" Leacur"lor3 +e acolo am utut 4e%ea @ora2ul %e susA 2" @ora2ul %e &osA,
locur"le %"n care 0ulturul cel T1n!r urcase e culme entru a5" anun'a
!str!torulu" mar"lor leacur" sos"rea noastr!3 +easura noastr! se 8!rea turnul %e
a8!3 Tatella*5)ata* a r"%"cat /ra'ul 2" "5a sus 0ulturulu" cel T1n!r
J 0e" locu" acolo, sus3 Acum, $ns!, 4e" 4en" cu no" 2" 4e" #uma "a !c"" 2" a
ose'"e"M
@9astelulA nu era alc!tu"t %"ntr5o s"n7ur! cl!%"re sau %"n c1te4a cl!%"r"3 Era un
a%e4!rat ora2 %urat $n "atr!3 Acest ora2 #usese $n!l'at $n cursul sutelor 2" m""lor
%e an", %e aceea $n aceast! a2e8are se uteau $nt1ln" toate t"ur"le %e cl!%"r"
amer"cane, %e la s"mla 7aur! $n st1nc!, ce #usese r"mul a%!ost al omulu" %e
e aceste melea7ur", la c!su'a %"n An8"", %e la a%!ostul eru4"an, asem!n!tor
une" cet!'", 1n! la casa $n st"l me6"can, %e la E"7Eam5ul at1t %e %es $nt1ln"t $n
Amer"ca %e Nor%, la cl!%"r"le %"n "atr! 2" c!r!m"%!, at1t %e #rec4ente $n pueblo.
Acestea %"n urm! erau #olos"te, a2a cum a4eam s!5m" %au seama ma" t1r8"u, ca
ma7a8"" $n care erau !strate cant"t!'" mar" %e al"mente uscate3 9l!%"r"le a4eau
8"%ur" %eose/"t %e $nalte, ut1n% #" comarate cu construc'""le %"n ora2ele or"en5
;1<
tale3 Am trecut e l1n7! cortur" "n%"ene, col"/e, case, m"c" alate, /alcoane,
4eran%e, acoer"2ur", ma7a8"", 2oroane, care alc!tu"au toate un /r1u %"n "atr!
$n $naltul muntelu" 2" care !reau a #" s"m/olur" ale altor t"mur", r"4"n% $n &os,
sre ora2ul $n care oamen"" m"c" a" re8entulu" se ouneau %"n toate uter"le la
$n!l'area lor s"r"tual!3 Or"c1t %e mult st"me8 rasa ro2"e 2" or"c1t %e mult a2 4rea
s! o4estesc numa" lucrur" /une 2" $nc!rcate %e no/le'e %esre "n%"en", tre/u"e s!
recunosc #atul c! toate aceste cl!%"r" m!re'e 2" "mun!toare, erau at1t %e
sec"#"ce333 "n%"en"lor3 N"m"c nu era $n!l'!tor3 Nu e6"stau %ec1t c1te4a #erestre3
N"m"c nu ar!ta ne4o"a %e aer, %e lum"n!3 .r"ntre toate aceste cl!%"r" nu e6"sta
n"c" una asem!n!toare une" /"ser"c" sau une" mosc*e"3 Turnul %e a8! !rea a #"
$n aaren'! o e6ce'"e, %ar numa" $n aaren'!, entru c! el era %est"nat sre a
r"4" $n &os, tre/u"n% s! %om"ne ceea ce se a#la su/ el3
Toate acestea m! $ntr"stau at1t e m"ne, c1t 2" e so'"a mea3 0e%eam tr"ste'ea
$nt"!r"t! e c*"ul e"3 A"c" se a#la $ntrea7a su#er"n'! a une" rase e cale %e
%"sar"'"e, su#er"n'! $ntruat! $n toate aceste cl!%"r" %"n "atr!M N"c" m!car turnul
%e a8! nu ar!ta ca un turn, c" utea #" asem!nat cu un cu/ mas"4, care a4ea un
acoer"2 lat3 In%"en"" nu au turnur" 2" m"narete3 E" nu au luat n"m"c %"n $n!l'"mea
ar/or"lor care $" $ncon&urau3 Nu au constru"t %omur"3 N"c" s"r"tual "n%"en"" nu s5
au $n!l'at3 E" au r"4"t !s!r"le 8/ur1n%3 .entru 4ultur a4eau un resect %eose/"t
.o%oa/a cea ma" %e re' a "n%"en"lor erau enele acestu"a, %ar e" nu 2"5au %or"t
n"c"c1n% s! 8/oare, "ar c"ne nu $2" %ore2te s! 8/oare r!m1ne un%e4a &os, l""t %e
!m1nt, #"e c! este 4or/a %esre un om, sau %esre un oor3 Acest om, sau
acest oor 4a #" %e!2"t %e ce"lal'" oamen", sau %e celelalte ooare, el
cont"nu1n% s! se t1rasc! e !m1nt3 Aceasta ar #" urmat s! #"e 2" soarta
"n%"anulu", %ac! nu s5ar #" *ot!r1t s! se r"%"ce %e la !m1nt3
)en8a'"a nel!cut! e care m"5o %!%use acel a2a5num"t castel %"n "atr! a #ost
%"m"nuat! r"n #atul c! a2e8area era oulat!3 .este tot se 4e%eau oamen", e
/alcoane, e acoer"2ur", la #erestre, e ul"'e3 .retut"n%en" erau /!r/a'", #eme" 2"
co""3 :!r/a'"" erau $m/r!ca'" recum o%"n"oar! W"nnetou3 To'" urtau $n "et
steaua $n %ou!sre8ece col'ur" a clanulu"3 n r"4"r"le tuturor se uteau 4e%ea
"ntel"7en'a 2" /ucur"a3 N"men" nu a4ea $nt"!r"t! e #a'! acea tr"ste'e 2" acea
"n%"#eren'! care se ot c"t" at1t %e %es $n oc*"" "n%"en"lor3 To'" a4eau #e'e
lum"noase, to'" se /ucurau, r1%eau3 Tatella*5)ata* a #ost $nt1m"nat cu str"7!te
%e /ucur"e, cu 7estur" care tr!%au resectul3 )e 4e%ea c! to'" $l re'u"au, c! to'" $l
"u/eau3 Toate r"4"r"le erau $n%retate sre 2ot"a mea 2" sre m"ne, #""n%c! toat!
lumea 2t"a e c"ne %or"se s! $nt1m"ne ersonal !str!torul mar"lor leacur"3 Un""
ronun'au numele meu, al'"" m! aclamau, entru c! to'" serau ca acum, %u!
at1ta a2tetare, 71n%ur"le lor s! se $ml"neasc!3
J " aceea este s-ua#a lu", am au8"t sun1n%u5se3
Tre/u"e s! am"ntesc c! cu41ntul s-ua# nu are $n s"ne n"m"c %"sre'u"tor3
E6"st! anum"'" scr""tor" care au sus c! #eme"le "n%"ene sunt l"s"te %e or"ce
%ret, re8ent1n%u5le ca e n"2te scla4e ale /!r/a'"lor3 Toate aceste lucrur" sunt
nea%e4!rate3 Au e6"stat c*"ar #eme"5c!eten""3 .o8"'"a #eme"" "n%"ene este cu
;11
totul alta, #""n%c! urma2"" se sta/"lesc, $n%eose/", a41n%u5se $n 4e%ere #eme"le
%"n #am"l"e3 Urma2ul unu" r!8/o"n"c mort nu este $n r"mul r1n% ror"ul s!u #"u,
c" #"ul suror"" sale3 Nu era, a2a%ar, n"m"c neo/"2nu"t $n #atul c! so'"a mea se
/ucura %e resect, $n aceea2" m!sur! ca 2" m"ne3
Am "ntrat e oarta lat! 2" &oas! a @castelulu"A ror"u58"s3 .eretele e6ter"or al
acestu"a era /r!8%at e alocur" %e crenelur" $n7uste sau %e %esc*"8!tur" #oarte
$nalte3 O"ecare %"ntre aceste %esc*"8!tur" %ucea $ntr5un /alcon cu /r1u %e "atr!
%"n care se utea 4e%ea Mount W"nnetou3 +u! ce am trecut %e oart!, am a&uns
$ntr5o curte mare3 Trec1n% r"n curte, am "ntrat r"ntr5o alt! oart! 2" am a4ut $n
#a'a noastr! o a %oua cl!%"re #oarte asem!n!toare r"me"3 " aceasta era str!&u"t!
%e o oart!3 Am trecut 2" %e aceast! %at! $ntr5o curte 2" am a&uns la o a tre"a
cl!%"re3 Aceste or'" 2" cl!%"r" erau s!ate c*"ar $n st1nc!3 At1t or'"le 2" cur'"le,
recum 2" cl!%"r"le erau late la /a8! 2" %"n ce $n ce ma" $n7uste c!tre 41r#3 9ur'"le
erau m!r7"n"te %e ere'" %e st1nc!3 Ace2t" ere'" %!%eau $n n"2te otec" ce %uceau
c!tre !%ure, "ar acolo, e aceste otec", !2teau ca"" marelu" 4rac"3
Ne5am or"t $n r"ma %"ntre cur'", care era 2" cea ma" lar7a3 Am %esc!lecat, 2"
Tatella*5)ata* ne5a %us e Klara, e 0ulturul cel T1n!r 2" e m"ne $n cl!%"rea
%"n "atr!, n"men" altc"ne4a nea41n% 4o"e s! ne urme8e3 :!tr1nul ne5a con%us,
%e5a lun7ul unor trete, $ntr5o $nc!ere a#lat! un%e4a, sus3 n m"&locul aceste"
$nc!er" $nalte se a#la o lac! sr"&"n"t! e corur"le a 2ase ur2" Kr"88ly, %eose/"t
%e mar"3 .e aceast! lac! se 7!seau 8ece5%ou!sre8ece "e3 )e are c! $n
aceast! $nc!ere erau r"m"'" oase'""3 Am trecut r"n aceast! $nc!ere 2" ao"
r"n ma" multe altele3 n cele %"n urm!, am a&uns $n #a'a une" er%ele %"n "ele
t!/!c"t!, $mo%o/"t! cu "ctur"3 +u! ce a %at er%eaua %eoarte, cu un 7est lar7,
4rac"ul ne5a sus(
J Intra'" 2" a2e8a'"54!3 0"n 2" eu numa"%ec1tM
Am "ntrat 2" am r"4"t $n &ur3 )e !rea c! ne a#lam $ntr5o $nc!ere care tre/u"a
#er"t! %e oc*"" mur"tor"lor %e r1n%, recum un sanctuar %e mare re'3 Lum"na
!trun%ea r"n %ou! #erestre m"c", acoer"te cu st"cl!, $n!untru se a#la un cort,
alc!tu"t %"n /l!nur" %e castor al/, care este at1t %e rar, 2" %"n ene %e 7!"nu2! %e
munte3 .e &os erau a2ternute "e" %e /"4ol al/3 Aceste "e" erau %"suse ast#el,
$nc1t alc!tu"au n"2te scaune mo"3 9oarnele /"4ol"lor alc!tu"au /ra'ele, "ar
caetele an"malelor erau sete8ele acestor scaune3 ntre scaune se a#la un 4as
mare, str!luc"tor, sus'"nut %e atru caete %e &a7uar3 0asul era %"n lut s#1nt, ma"
rec"s, %"n lutul %"n care se #!ceau "ele3 n acest 4as era a2e8at! o "! care nu
se %eose/ea cu n"m"c %e altele, %ar m"e m"5a atras aten'"a %e la /un $nceut3 Am
recunoscut "me%"at "a care, entru oamen"" %"n aceast! a2e8are, era cons"%erat!
un o/"ect s#1nt3
J ."a lu" W"nnetouM am e6clamat eu3 ."a e care o urta atunc" c1n% l5am
cunoscutM 9e surr"8!M
J '" ma" a%uc" am"nte %e ea? m5a $ntre/at Klara3 0reau s! sun c! a trecut
at1ta 4reme %e atunc"M
J Nu se oate s! m! $n2el3
;1;
J Atunc" tre/u"e s! m! u"t 2" eu la ea, a sus so'"a mea, 4r1n% s! "a "a3
J )ta"M am str"7at eu3 N5o at"n7eM Ne a#l!m $ntr5un loc s#1nt, e care c*"ar 2"
no", care suntem cons"%era'" r"eten", tre/u"e s!5l resect!m3
Am %us5o e Klara la una %"ntre #erestre3 +e a"c" uteam 4e%ea cortur"le 2"
col"/ele care se a#lau un%e4a, su/ no"3
)e are c! sos"ser! ersoane "mortante, entru c! toat! lumea era $n m"2care3
Nu am a4ut $ns! t"m s! ne 71n%"m la toate acestea, %eoarece a 4en"t Tatella*5
)ata*3 :!tr1nul $2" usese o mant"e, "ar su/ aceasta urta un costum "n%"an
s"mlu, cro"t %"n "ele t!/!c"t!, #!r! #ran&ur", #!r! cus!tur", #!r! n"c" un #el %e
o%oa/!3
0rac"ul a r"ns5o e Klara %e m1n! 2" a ru7at5o s! se a2e8e $na"ntea sa3 La
%reata /!tr1nulu" m5am a2e8at eu, "ar la st1n7a lu", 0ulturul cel T1n!r3
-ammer%ull 2" -ol/ers r!m!seser! &os, la ca"3
+u! o scurt! au8!, /!tr1nul a $nceut s! 4or/easc!(
J In"ma m"5e a%1nc m"2cat!, 2" su#letul meu lut! cu %urerea 4remur"lor
trecute3 Atunc" c1n% a"c" s5a #umat ult"ma %at! "alumet-ul, s5a #umat "a
%es!r'"r""3 .e locul e care st! acum sora noastr! al/!, a stat N2o5c", cea ma"
#rumoas! %"ntre #""cele aa2"lor, seran'a tr"/ulu" nostru3 .e locul e care st!
acum Ol% )*atter*an%, a stat W"nnetou, omul cel ma" aro"at su#letulu" meu,
e care n"men" nu l5a cunoscut at1t %e /"ne ca m"ne3 Locul care este acum al
0ulturulu" cel T1n!r a #ost locul e care a 2e8ut Inc"u59"una, tat!l $n'elet 2"
4"tea8 al celor %o" co"" a" s!"3 N2o5c" 4o"a s! lece sre r!s!r"t, s! se $n%rete
sre ora2ele #e'elor al"%e, entru a %e4en" ea $ns!2" o #a'! al"%!3 Oc*"" m"5erau
sc!l%a'" $n lacr"m"3 9ea care urta cu s"ne toate %or"n'ele 2" n!%e&%"le noastre ne
!r!sea, entru c! "u/"rea e" nu se ma" re4!rsa asura noastr!3 Era o 8" mo*or1t!3
A#ar! urla #urtuna, "ar $n su#letul meu %omnea $ntuner"cul3 N2o5c" 2" tat!l e" au
#ost uc"2"3 Numa" W"nnetou s5a $ntors a"c"3 I5am 4or/"t3 Am rost"t cu4"nte 7rele
entru cel %e %ra7ul c!ru"a #ata se $n%e!rtase %e no"3 Atunc" W"nnetou 2"5a us
"alumet-ul $n acest 4as %e lut 2" a &urat c! nu 4a ma" at"n7e aceast! "! 1n! $n
cl"a c1n% 4o" $n7!%u" ca #ratele s!u, )*atter*an%, s! se a2e8e a"c" l1n7! no"
entru a #uma "a !c""3 W"nnetou a ma" #ost la m"ne3 A lucrat multe lun" $n
castelul %"n "atr!, %ar n"c"c1n% nu a ma" "ntrat $n acest cort, n"c" el 2" n"c"
altc"ne4a3 Numa" &ur!m1ntul lu" W"nnetou a r!mas $n acest cort 2" a a2tetat, a
a2tetat mult! 4reme3 W"nnetou a mur"t, 2" atunc" c1n% a mur"t su#letul s!u s5a
a#lat aroae %e Ol% )*atter*an%3 )u!rarea mea %e4en"se acum 2" ma" mare3 M"
se !rea c! 4""torul aa2"lor mur"se o %at! cu W"nnetou3 Eu eram !str!torul ma5
r"lor leacur"3 Am urm!r"t as cu as trecutul rase" noastre 2" m5am 71n%"t la
4""torul e"3 Am 4rut s! $m"e%"c "e"rea, moartea rase" noastre3 )u#letul e" tre/u"a
s! $n4"e r"n W"nnetou, cel ma" $n'elet, cel ma" no/"l %"ntre "n%"en"3 W"nnetou
mur"se, 2" eu, ne/unul %e m"ne, cre%eam c!, o %at! cu el, a mur"t 2" su#letul rase"
noastreM
:!tr1nul a t!cut re' %e c1te4a cl"e 2" a r"4"t e #ereastra e care eu o
l!sasem %esc*"s!3 Ao" a cont"nuat(
;1I
J Au 4en"t 8"le sen"ne, 8"le $nsor"te3 Klasul 4"e'"" a a&uns 1n! la m"ne3 Am
au8"t 4or/e, 2" aceste 4or/e erau %esre W"nnetou3 El tr!"a3 )e $ntorcea %"n locul
$n care #usese uc"s, trec1n% r"n rer"e, r"n 4!" 2" r"n mun'"3 )e $ntorcea acas!3
Oatele lu" au c!!tat 4"a'!3 9u4"ntele lu" au trecut %e la un cort la altul3 )u#letul
s!u a $nceut s! 7r!"asc!, s! le 7r!"asc! oamen"lor, urc1n% 1n! la no", e
Muntele Leacur"lor3 )u#letul s!u a a&uns 1n! la m"ne3 Nu era $ns! numa"
su#letul lu" W"nnetou, era, $n acela2" t"m, su#letul tr"/ulu" 2" al oorulu" s!u,
su#letul urma2"lor s!"3 )u#letul acesta a r!mas l1n7! m"ne3 n #"ecare ceas, $n
#"ecare 8" am au8"t rost"n%u5se numele lu" W"nnetou3 Acest nume r!suna %e este
tot3 Acest nume se utea au8" rost"t %e mem/r"" tuturor tr"/ur"lor3 Acest nume
era recum o #lac!r! ur"a2! care lum"nea8! %easura sa4anelor 2" mun'"lor3 9e"
ce a4eau 71n%ur" /une, curate 2" no/"le 4or/eau %esre W"nnetou3 9e" ce 4o"au
s! #ac! lucrur" $n!l'!toare 4or/eau tot %esre el3 W"nnetou a %e4en"t o "coan!,
r"ma "coan! a rase" sale3 Am $n4!'at s! $n'ele7 lucrur" e care o%"n"oar! nu le
$n'ele7eam3 Am $n4!'at s!5m" !stre8 l"n"2tea, atunc" c1n% numele lu" W"nnetou
era am"nt"t al!tur" %e cel al lu" Ol% )*atter*an%3 Am recunoscut c! aceste %ou!
nume sunt %e ne%es!r'"t $n 71n%ur"le oamen"lor3 n ceasur"le $n care lutam cu
m"ne $nsum", am "ntrat $n cortul $n care 4! 4or/esc acum3 n aceste ceasur", l5am
8!r"t e W"nnetou a2e81n% "alumet-ul $n 4as, r"%"c1n% m1na 2" &ur1n% c! nu 4a
ma" !2" $n acest cort $na"nte ca al!tur" %e el s! se a#le #ratele s!u, )*atter*an%3
:!tr1nul s5a or"t %"n nou3 .r"n #ereastra %esc*"s! se au8eau 4oc", cu4"nte rost"te
$n semn %e salut3 Tatella*5)ata* s5a r"%"cat %e la locul s!u 2" a r"4"t e #ereastr!,
sun1n%(
J Au sos"t c!eten""le3 )unt $mo%o/"te cu ene3 n cur1n% 4om a#la ma"
multe3
+u! ce a rost"t aceste cu4"nte, /!tr1nul s5a a2e8at %"n nou3
J N"c"o%at! 1n! acum n5am s"m'"t ma" l"me%e c! W"nnetou tr!"e2te3 Ol%
)*atter*an% a trecut este m!r" 2" '!r" 2" a 4en"t entru a $nt!r" 71n%ul c! nu
e6"st! la"ur"le 41n!tor"", la"ur" %e %"ncolo %e aceast! lume 2" c! aceste la"ur"
sunt %oar o o4este scorn"t! entru ce" ce nu ot 4e%ea a%e4!rul3 Eu "5am scr"s
lu" Ol% )*atter*an% 2" l5am ru7at s! 4"n! entru a5l sal4a e #ratele s!u,
W"nnetou3 Eu cre%, $ns!, c! Ol% )*atter*an% 2t"e rea /"ne %"n artea cu" 4enea
aceast! ru7!m"nte3 Ea nu 4enea %"n artea lu" Tatella*5)ata*3 Ea 4enea %"n
artea lu" W"nnetou, %"n a%1ncul su#letulu" rase" sale3 Acest su#let urmea8! s! #"e
uc"s c*"ar %e c!tre oamen"" care #ac arte %"n aceast! ras!M Acest su#let 4rea s! se
$nal'eM 0rea s! $n4e'e s! 8/oareM Nu ma" 4rea %oar s! m!n1nce 2" s! /ea, 4rea s!
"a arte la tot ceea ce Man"tou le5a %at tuturor oamen"lor3 Nu ma" 4rea s! #"e
%oar un co"l, c!c" 4a" %e oorul care r!m1ne numa" un co"l 7!l!7"osM Acest
su#let 4rea ma" mult3 0rea s!5" $n#runte e ce" ce 4or s!5l m"nt! e co"l,
sun1n%u5" c! este un /!r/at sau un erou, aceast! m"nc"un! #""n% sr"&"n"t! 2" %e
c*"ur" 8!m"sl"te %"n metal sau %"n marmur!3 Totul este o $n2el!c"une
nema"au8"t!M O m"nc"un! care tre/u"e s! $" #ac! e to'" mem/r"" rase" s! se m"nt!
c*"ar e s"ne3 Toate acestea Tatella*5)ata* nu le 4a $n7!%u", 2" n"c" Ol%
;1=
)*atter*an% nu tre/u"e s! $n7!%u"e ast#el %e lucrur"M )unt at1t %e /ucuros c! el a
4en"t 2" m"5a $nt"ns m1naM El st! la %reata mea, $ntocma" cum st!tea o%at!
W"nnetou3 n m"ntea mea el este c*"ar W"nnetou, "ar sora noastr! al/! este N2o5
c", cea ma" "u/"t! %"ntre #""cele oorulu" nostruM Eu sunt Tatella*5)ata*,
!str!torul mar"lor leacur" 2" eu 4! sun /un 4en"tM Eu $l s"mt aroae %e su#letul
meu e cel e care l5am re'u"t cel ma" mult3 Eu s"mt c! ast!8" cea ma" mare
%or"n'! a sa se 4a $ml"n"3 Ol% )*atter*an% este a"c"3 L5am ur1t, %ar acum $l
"u/esc3 O"e ca el s! #"e #ratele meu, a2a recum eu sunt #ratele s!u3 2alumet-ul
lu" W"nnetou ne 4a sta martorM
)un1n% acestea, 4rac"ul a luat "a, a umlut5o cu tutun, a ar"ns5o, a tras %"n
ea %e 2ase or" 2" a tr"m"s #umul ma" $nt1" $n sus, $n &os 2" $n cele atru uncte
car%"nale, rost"n% #ormulele o/"2nu"te $n aceste oca8""3 Ao" 4rac"ul m"5a $nt"ns
"a3
M5am r"%"cat $n "c"oare 2" am sus(
J l salut e W"nnetou 2" ascult %or"n'ele oorulu" s!u3 Eu am #ost mereu
una cu el, "ar el a #ost mereu una cu m"ne3 O"e ca lucrur"le s! #"e ast#el 2" ast!8",
2" ast#el s! r!m1n! $n 4ec"M Am 4or/"t %estulM )! trecem la #ateM A sos"t cl"a
otr"4"t!M
)un1n% acestea, am tras %e 2ase or" %"n "! 2" "5am %at5o 4rac"ulu", "ar
acesta "5a %at5o, la r1n%ul s!u, Klare", 8"c1n%(
J Ia "alumet-ul! O"e ca r"n 7ura ta s! 4or/easc! N2o5c"M
)o'"e" mele " se #!cea o mare c"nste3 M! /ucuram, %ar /ucur"a mea era
amestecat! cu $n7r"&orarea3 Klara tre/u"a s! 4or/easc!M Oare ce a4ea s! sun!?
Ea tre/u"a s! 2" #ume8e, "ar tutunul era tare 2", e %easura, amestecat cu o'etarM
)o'"a mea m5a r"4"t 2" a c"t"t $n oc*"" me" ru7!m"ntea( @)u#le'el, entru numele
lu" +umne8eu, nu ne #ace %e r1sMA
M5a #"6at cu ser"o8"tate, a luat "a 2" a sus(
J O "u/esc e N2o5c", #""ca aa2"lor3 Am #ost la morm1ntul e" 2" am s"m'"t c!
acolo nu se a#l! moartea, a%"c! %es!r'"rea 4e2n"c! %e lume3 9eea ce este
ne#olos"tor moare, toate celelalte r!m1n3 A2a recum a %"s!rut ea, a %"s!rut 2"
o arte %"n oorul t!u3 )u#letul acestu" oor a r!mas3 Acest su#let este 4e2n"c,
la #el cum 4e2n"c este su#letul #"ec!ru" oor, su#letul #"ec!re" rase3 +ac! 4o",
urt!tor"" acestu" su#let 4e'" a4ea 4o"n'!, el $2" 4a 7!s" 2" un tru, un tru %u!
care t1n&e2te %e mult! 4reme3
Klara a tras %e 2ase or" %"n "!, tr"m"'1n% #umul $n cele 2ase %"rec'""3 Ao" "5a
$nao"at5o 4rac"ulu"3
2alumet-ul a a&uns $n m1na 0ulturulu" cel T1n!r3
J Toat! lumea, a sus el, trece r"n 4remur" $nsemnate3 Aceste 4remur" n5au
trecut3 No" suntem c*"ar $n m"e8ul acestor 4remur"3 To'" oamen"" 4or s! se r"%"ce
la $n!l'"mea celor ce le sunt mo%ele3 )! ne $n!l'!m 2" no"M No" suntem urma2"" lu"
W"nnetouM 0ulturul cel T1n!r 2"5a %es#!cut ar""le3 +ac! el 4a 8/ura %e tre" or" $n
&urul muntelu", "n%"en"" 4or $n4"a, 4a 4en" 4remea lorM
;1N
" aa2ul a tras %e 2ase or" %"n "!, entru ca ao" s! "5o $nm1ne8e
!str!torulu" mar"lor leacur"3
Acesta a #umat "a l"n"2t"t, #!r! a se ma" rost" un s"n7ur cu41nt3 Ast#el,
ceremon"alul a luat s#1r2"t
Tatella*5)ata* ne5a con%us ao" sre $nc!erea $n care se a#la laca e care
erau a2e8ate "ele3 n aceast! $nc!ere se a#la acum un "n%"an #oarte sol"%3
:!tr1nul 4rac" ne5a sus(
J El este Inc"u5Inta3 El 4! 4a %uce $n locu"n'a 4oastr! 2" 4a #" slu&"torul
4ostru3 El 4! 4a sune tot ce 4re'" 4o" s! 2t"'"3 Inc"u5Inta a #ost unul %"ntre
aro"a'"" lu" W"nnetou3 O"e ca acum el s! #"e unul %"ntre aro"a'"" 4o2tr"M " ro7
e oase'"" me" ca a8", $n r"ma 8", s! m!n1nce $mreun! cu m"ne3 Masa 4a %ura
o or!3 +u! aceasta sunte'" l"/er" s! #ace'" tot ce 4e'" o#t" 2" ute'" 4en" la m"ne
c1n% %or"'"3
)un1n% acestea, /!tr1nul ne5a str1ns m1na 2" s5a retras3
Am co/or1t ma" $nt1" $n curte, un%e ne a2tetam s!5" 7!s"m e ce" %o"
41n!tor"3 )re surr"n%erea noastr!, acolo nu se a#la $ns! %ec1t calul 0ulturulu"
cel T1n!r 2" as"nul e care se a#la ac*etul %"n "ele al "n%"anulu"3 Aa2ul a
$nc!lecat "me%"at 2" s5a $n%retat sre turnul %e a8!, care a4ea s!5" ser4easc!
%ret locu"n'!3 9a"" 2" as"n"" no2tr" #useser! %u2", a2a cum a4eam s! a#l!m %e la
Inc"u5Inta, $n #a'a locu"n'e" noastre, %e c!tre ce" %o" 41n!tor"3
A2a cum am ma" sus, Inc"u5Inta era #oarte sol"%, a2 utea sune c! a4ea
statura unu" ur"a2, %ar trecuse %e 41rsta %e 2a"8ec" %e an"3 +e2" nu ma" era t1n!r,
"n%"anul !rea $nc! $n utere3 +u! toate aaren'ele, acest /!tr1n "n%"an era
"u/"tor %e %retate, cre%"nc"os 2" m1n%ru3 +ac! el a4ea s! #"e slu&"torul nostru,
acest lucru se $nt1mla %"n 4o"n'a lu", 2" nu $n urma une" orunc"3 Or"cum, Inc"u5
Inta era ror"ul s!u st!1n3 El ne5a con%us r"n ma" multe cur'" "nter"oare, e
su/ 2ase or'", sre locu"n'a noastr!3 9l!%"rea $n #a'a c!re"a am a&uns ne era
%est"nat! numa" nou!3
J Aceasta este casa lu" W"nnetou, ne5a sus Oc*" A7er3
J +ar locu"a %estul %e rar a"c", am rel"cat eu3
J +e c1te or" 4enea e aceste melea7ur", m"5a e6l"cat $nso'"torul nostru3
nc!er"le $n care 4a locu" Ol% )*atter*an% sunt ast#el recum le5a l!sat
W"nnetou, atunc" c1n% a #ost a"c" entru ult"ma oar!3 " Inc"u59"una a locu"t a"c",
"ar N2o5c" a4ea camerele e" $n aceast! cl!%"re3 )ora noastr! al/! 4a locu" c*"ar $n
$nc!er"le #rumoase" suror" a lu" W"nnetou3
Aceast! cl!%"re a4ea 2" ea, la r1n%ul e", /alcoane 2" crenelur", 2", entru c! era
a2e8at! %estul %e sus, /!nu"am c! %e a"c" oc*"ul utea cur"n%e ma" /"ne tot ce se
a#la $n &ur, c*"ar ma" /"ne %ec1t %"n locu"n'a lu" Tatella* )ata*3 9a"" 2" as"n""
no2tr" erau a%!ost"'" $ntr5o cl!%"re al!turat!, un #el %e 2oron, sau 7ra&%3
+u! ce am urcat c1te4a trete, ne5am a#lat $ntr5o camer! mare, $mo%o/"t!
$n st"l "n%"an3 n aceast! $nc!ere se a#lau ma" multe 4ase %"n lut entru s!lat,
scaune %e %"4erse m!r"m" 2" o lac! e care erau ma" multe "e3
;1P
J Asta este o $nc!ere $n care sunt $nt1m"na'" oase'"", am sus eu3 %1n%u5
m" "me%"at seama %e scoul e care $l a4ea camera3
.e ere'" erau tot so"ul %e arme3 Am 4!8ut c1te4a cu'"te, "stoale 2" #l"nte
care aar'"nuser! r"eten"lor $mreun! cu care 41nasem %emult3 Inc"u5Inta ne5a
%us r"n $ntrea7a cl!%"re care ar #" utut a%!ost" I<5=< %e ersoane3 Ar #" multe
%e sus $n le7!tur! cu #elul $n care erau aran&ate toate $nc!er"le3 Ar #" %e am"nt"t
multe lucrur" care "5ar "nteresa e ce" ce l5au "u/"t 2" l5au resectat e W"nnetou3
Or"c"ne $2" oate $nc*"u" ce am s"m'"t atunc" c1n% am "ntrat $n cele tre" $nc!er"
care #useser! c1n%4a ale lu" W"nnetou3 In st1n7a se a#la %orm"torul, l""t! %e
acesta era camera %e 8", ma" sa'"oas!, "ar al!tur" se a#la camera %e lucru3
O"ecare %"ntre aceste tre" $nc!er" %!%ea $ntr5un /alcon, %e un%e se utea a%m"ra
o r"4el"2te m"nunat!3 n %orm"tor se 7!seau %oar un at $nalt 2" curat, alc!tu"t
%"n !tur" 2" /l!nur", recum 2" 4ase %"n lut $n care se !stra aa %e /!ut 2" aa
entru s!lat3 9amera %e 8" era %ecorat! $n st"l euroean 2" $n st"l "n%"an, a"c"
7!s"n%u5se at1t mese 2" scaune &oase, c1t 2" mese 2" scaune $nalte3 .e ere'" erau
a7!'ate %"4erse o/"ecte, multe %"ntre ele #""n%u5m" cunoscute, #""n%c! W"nnetou
le r"m"se c*"ar %e la m"ne3 .e un erete erau 2" %ou! #oto7ra#"" %e5ale mele, e
care " le %!ru"sem c1n%4a r"etenulu" meu3 T"mul $2" usese amrenta e ele, 2"
o8ele erau %estul %e neclare3 ntr5o ma! am 7!s"t c1te4a #o" %e *1rt"e, e care
"n%"anul $ncercase s! %esene8e "ma7"nea mea, a2a cum era ea rere8entat! $n
o8e3
JTre/u"e c! a '"nut mult la t"ne, a sus so'"a mea, r"4"n% %esenele3 Nu era
l"s"t %e talent, %ar nu s5a /ucurat %e $n%rumare 2" nu a4ea e6erc"'"u3 Toate aceste
$ncerc!r" ale sale sunt emo'"onante3
n camera %e lucru se a#la333 un /"rou, %a, un /"rou cu sertare, ene, c!l"m!r"
2" cu mult! *1rt"e3 9erneala era uscat! acum3 A"c" $n4!'ase s! scr"e t1n!ra
c!eten"e3 A"c" $ncercase s! st!1neasc! ana acela care st!1n"se ce" ma"
s!l/at"c" arm!sar" 2" care se r"ceea s! m1nu"asc! or"ce arm!M A"c" $2" scr"sese
testamentul, testamentul al c!ru" mesa& a&unsese, $n cele %"n urm!, 1n! la m"neM
Aa2ul nu #olos"se a"c" numa" ana, c" 2" cu'"tul, cle2tele, "la 2" c"ocanul3
Oolos"se c*"ar ac 2" a'!, entru a cro" o ma! %"n "ele3
Am %esc*"s maa 2" am 7!s"t $n ea o s"n7ur! #oa"e %e *1rt"e3 .e aceast! #oa"e
erau scr"se %oar tre" cu4"nte(
@9*arl"eD, %ra7! 9*arl"e3A
Aceste tre" cu4"nte ar #" urmat s! #"e $nceutul une" scr"sor"? )au oate c!
71n%ur"le lu" W"nnetou se $n%retau c!tre m"ne? Iat! o $ntre/are la care
r!sunsul era #oarte 7reu %e 7!s"t acumM
Inc"u5Inta, care se a#la l1n7! no", a 4!8ut c! so'"a mea a $nceut s! l1n7!
______________________________________________________________
D0ar"anta en7le8easc! a numelu" Karl3 GN3 tr3H
;1Q
c1n% a c"t"t cele tre" cu4"nte3 " eu a4eam oc*"" $m!"en&en"'" %e lacr"m"3
.r"4"n%u5ne, "n%"anul, r!8/o"n"cul ur"a2, ne5a $ntors entru o cl"! satele entru
a52" trece alma este #a'!3
J E at1t %e curat a"c", %e arc! W"nnetou a/"a a lecatM a sus Klara, %u!
c1te4a cl"e %e t!cere3 9"ne a a4ut 7r"&! ca $n aceste $nc!er" totul s! se a#le la
locul s!u?
J Eu am #!cut5o, entru c! a2a m5a $n%emnat "n"ma, a r!suns $ncet Inc"u5
Inta3
J +e c1n% #ac" asta?
J +"n cl"a $n care W"nnetou a !r!s"t aceast! cas!
J +e at1ta t"m? 9u toate c! el mur"se?
La aceast! $ntre/are, ur"a2ul s5a mul'um"t s! %ea $ncet %"n ca, sun1n%(
J W"nnetou m"5a sus c! nu e6"st! moarte3 A2a "5a sus #ratele s!u, Ol%
)*atter*an%3 Eu "5am cre8ut e am1n%o"3 Asta ma" cre% 2" ast!8"3
nso'"torul nostru 2"5a trecut u2or alma este un costum %"n "ele care se a#la
e erete 2" a sus(
J W"nnetou urta ace2t" antalon" 2" aceast! *a"n! atunc" c1n% %orea s!
r!m1n! $n aceast! cas!3 Atunc" c1n% sunt s"n7ur a"c", m" se are %e multe or" c!
au% #o2netul "el"" acestor *a"ne 2" m! $ntre/ %ac! nu cum4a el a trecut e5a"c"3
Uneor", c1n% "ntru $n aceast! $nc!ere, m" se are c! W"nnetou a "e2"t u'"n e
/alcon entru a r"4" $n 8are, a2a cum #!cea %e at1tea or" c1n% $l c*"nu"a 4reun
71n% sau c1n% $l ar%ea %orul %e c"ne4a3 El m5a num"t r"etenul s!u, %ar eu eram
m1n%ru s! ot #" slu&"torul s!u3 A2 #" #ost #er"c"t s! ot mur" %e m"" %e or" $n locul
s!u, %ar, %"n !cate, a tre/u"t s! moar! el3 Nu r"n 4"a'a sa, c" %ator"t! mor'"" sale
oamen"" %"n tr"/ul s!u 2" "n%"en"" %"n toate tr"/ur"le au %esc*"s oc*"" 2" au 4!8ut
c1t %e mult re'u"e2te 4"a'a unu" om, c1t %e mult re'u"e2te 4"a'a une" raseM No"
am #ost or/", %ar acum ne5am rec!!tat 4e%erea3
)un1n% acestea, Inc"u5Inta s5a $ntors sre m"ne 2" m"5a luat m1na3
J O"" cel ce 4or/e2te $n numele celu" ce nu ma" este r"ntre no", nu numa"
a"c", c" 2" a"c", a sus "n%"anul, %uc1n%u52" m1na la "et3
Ao" Inc"u5Inta s5a $ntors c!tre 2ot"a mea, 8"c1n%(
J .e t"ne te ro7 s! #"" entru no" N2o5c"M 0or/e2te5le #eme"lor care se 4or
a%una a"c"M 9!l!u8e2te5le #ateleM Tatella*5)ata* este 4rac", nu r!8/o"n"cM Nu
u"ta'" astaM Marea %or"n'! a lu" W"nnetou a #ost aceea ca #ratele s!u al/ s! "ntre $n
aceast! cas!3 )u#letul care a re$n4"at are ne4o"e s! #"e ocrot"t #a'! %e ror"ul s!u
oorM Acest su#let 2"5a us n!%e&%ea $n 4o"M

;1R
VII
NOI +E)9O.ERIRI
Mount W"nnetou se a#l! $n su%ul statulu" Ar"8ona, la 7ran"'a cu NeE
Me6"co3 In%"en"" l"/er", care tr!"esc e aceste melea7ur", nu se suun n"c" une"
autor"t!'" statale sau 7u4ernamentale3 9om"tetul care se ocua %e $n!l'area statu""
lu" W"nnetou a4usese $n%r!8neala %e a se a%resa 9on7resulu" )tatelor Un"te ale
Amer"c"" 2" o/'"nuse erm"s"unea @%e a #on%a un ora2 care s! #"e num"t W"nnetou
9"ty, %e a $n!l'a un monument $n c"nstea c!eten"e" aa2"lor care s! a"/!
%"mens"un"le e care le 4or sta/"l" mem/r"" com"tetulu", %e a lua toate m!sur"le,
ast#el $nc1t s! se oat! constru" locu"n'e 2" cl!%"r" care s! a"/! alte scour"A3
Ast#el suna *ot!r1rea e care le5o $nm1nase unul %"ntre mem/r"" 9on7resulu"
amer"can3
A41n% aceast! *ot!r1re, mem/r"" com"tetulu" au trecut la trea/!, #!r! s! le
ese %e %retur"le celorlal'"3
+"n toate acestea aa2"" a4eau un m"c c12t"7, entru c! era 4or/a %esre
c"nst"rea c!eten"e" lor3 ntr5un #el a4useser! %e c12t"7at 2" coman2"", #""n%c!
Aanats*,a era c!eten"a coman2"lor3 +e c1n% mur"se W"nnetou, nu ma"
e6"stase n"c" o c!eten"e c!re"a to'" aa2"" s! " se suun!3 In ceea ce5l r"4ea e
Tatella*5)ata*, acesta nu utuse #" con4"ns s! #ac! u8 %e autor"tatea %e care se
/ucura $n r1n%ul tuturor "n%"en"lor3 9u toate acestea, Ol% )ure*an% 2"
Aanats*,a serau s!5l atra7! %e artea lor e marele 4rac"3 E" %oreau s!5l
c12t"7e e /!tr1n r"n ceea ce a4eau s! #ac! 2", m1na'" %e acest 71n%, au $nceut
s! constru"asc!, #!r! a '"ne seama %e n"m"c3
Ol% )ure*an% 2" Aanats*,a nu ma" erau oamen"" e care5" cunoscusem
c1n%4a3 +ator"t! #atulu" c! se $m/o7!'"ser! 2" #!ceau a#acer", $2" sc*"m/aser!
mo%ul %e a 71n%", %ar %e4en"ser! ro/"" /anulu"3 +esre ro4en"en'a /an"lor am
scr"s $n romanul @Ol% )ure*an%A, atunc" c1n% am 4or/"t %esre cele $nt1mlate
la /anca Wallace ` 9o3, %"n Te##erson 9"ty3 9e" %o" 4o"au s! se lanse8e $ntr5o
@a#acereA3 E" %oreau ca #""" lor s! %e4"n! #a"mo2"3 Aceast! #a"m! tre/u"a s! le
a%uc! /an"3
Tatella*5)ata* nu era $ns! omul care s! renun'e #oarte u2or la ceea ce el
cre%ea c! este %ret 2" /"ne3 El !rea c! %! $nao" $n #a'a lucrur"lor care se
etreceau 2" nu utea s! $m"e%"ce #olos"rea aelor casca%e" $n scoul o/'"ner""
curentulu" electr"c, nu se utea oune %"stru7er"" !%ur"" %ator"t! e6"sten'e"
car"erelor %e "atr!, nu se utea oune #olos"r"" "n%"en"lor ca munc"tor"3 Ace2t"
"n%"en" erau $ns!, $n 7eneral, oamen" care #useser! e6clu2" %"n r1n%ur"le tr"/ur"lor
lor3 9u41ntul lu" Tatella*5)ata* s5a #!cut au8"t atunc" $n r1n%ul aa2"lor
;1U
Mescalero, Llanero, Icar"lla, Taracone, Na4a&o, 9*"r"ca*ua, ."nalen&o, Ko&otero,
K"las, L"an, M"m/ren&o, recum 2" $n r1n%ul celor care lucrau $n m"nele %e
curu3 .entru "n%"en"" care #!ceau arte %"n tr"/ur"le aa2e am"nt"te, Tatella*5
)ata*, !str!torul mar"lor leacur", era cel ma" $nsemnat /!r/at %"n r1n%ul rase"
lor3
0rac"ul "5a c*emat la s"ne e 2e#"" acestor tr"/ur" 2" le5a sus c! nu era 4or/a
%esre c"nst"rea lu" W"nnetou, c" ma" cur1n% %esre o "%ee a lu" Youn7 )ure*an%
2" Youn7 Aanats*,a, %esre o a#acere3 :!tr1nul reu2"se c*"ar s!5" con4"n7! %e
#atul c! era o ru2"ne ca o ast#el %e statu"e s! #"e $n!l'at! $n c"nstea celu" %"s!rut3
El le5a %o4e%"t c! toate acestea nu 4or $nt1r8"a, c" 4or 7r!/" moartea rase", entru
c! acest monument 4a atra7e asura aa2"lor ura celorlalte tr"/ur"3
.e scurt, Tatella*5)ata* reu2"se s! con4"n7! c!eten""le %e #atul c! a4ea
%retate 2" le susese s! se $ntoarc! la tr"/ur"le lor, s! le %ea %e 2t"re %esre cele
ce 4or/"ser! cu 4rac"ul3 9lanul @W"nnetouA e6"sta %e&a 2" a4ea rolul s!u3
Tatella*5)ata* 4o"a s! se oun! constru"r"" ora2ulu" 2" $n!l'!r"" monumentulu", $n
momentul $n care a4ea s! a"/! loc marea $ntrun"re %e la Mount W"nnetou3
Aceast! $ntrun"re a4ea s! se %es#!2oare #oarte cur1n%, "ar /!tr1nul 4rac" 4o"a s!
2t"e care %"ntre c!eten"" $" stau al!tur" 2" care " se $motr"4esc3 Tatella*5)ata* nu
se ar!tase $ns!, r!m1n1n% retras $n @castelulA s!u3 Nu co/or1se r"ntre oamen",
%ec1t entru a5m" "e2" $n $nt1m"nare3
Toate acestea n" le5a sus /!tr1nul $n t"mul mese" %e r1n8, %ar nu n" le5a
sus entru a se l1n7e3 .r"4"rea lu" era 4"e 2" a7er!3 0rac"ul 2t"a, ro/a/"l, rea
/"ne c! %e"n%ea numa" %e el %ac! "n%"en"" 4or ma" a4ea un 4""tor sau nu3 O
ast#el %e a%unare la care a4eau s! art"c"e rere8entan'"" tuturor tr"/ur"lor
"n%"ene nu a4ea s! ma" #"e os"/"l! n"c"c1n%3 +e aceea era #oarte "mortant ca
"n%"en"" s! se tre8easc! la 4"a'!3 0rac"ul era *ot!r1t s! #ac! or"ce entru ca rasa
s! a"/! un 4""tor3 :!tr1nul a4ea toate cal"t!'"le entru a52" %uce la $n%el"n"re
71n%ul, toate $n a#ara une"a, a acele"a %e a ataca 2" %e a 4or/" %esc*"s3 Aceast!
cal"tate nu5" este ror"e n"c" unu" "n%"an3 +es"7ur c! 4ec*"" r!8/o"n"c" a4eau
uterea %e a 4or/" 2" %e a luta %esc*"s, %ar 2"5au "er%ut5o atunc" c1n% au
$nt1ln"t 4"clenele #e'e al"%e3 .entru a #ace #a'! omulu" al/, "n%"anul a tre/u"t s!5
2" ascun%! 71n%ur"le, "ar cu t"mul, aceast! neces"tate s5a trans#ormat $n tr!s!tur!
%e caracter3 Numa" "n%"en"" cu su#let no/"l, a2a cum era W"nnetou, a4eau cura&ul
%e a luta %esc*"s 2" %e a52" anun'a ma" $nt1" %u2manul3 n mo% o/"2nu"t, "n%"en""
nu se oart! ast#el atunc" c1n% au $n #a'a lor un al/3 Asta era cau8a entru care
Tatella*5)ata* e8"tase at1ta 4reme s! treac! la #ate 2" re#erase s! m! a2tete3
.entru a m! e6r"ma ma" clar( 4rac"ul $m" atr"/u"a cura&ul %e a scoate, cum se
sune, @castanele %"n #ocA $n locul s!u 2" $n locul celor care5l sr"&"neau3 .entru
/!tr1nul 4rac" #usese #oarte "mortant s! a#le %e a cu" arte m! a#lam, %e artea
sa, sau %e artea celor care erau %e !rere c! era ca8ul s! #"e $n!l'at! o statu"e $n
c"nstea lu" W"nnetou3 +"n cl"a $n care 0ulturul cel T1n!r "5a sus c! 4o" #" cu
totul %e artea sa, Tatella*5)ata* a s"m'"t c! " s5a luat o "atr! %e e "n"m!3 +e
atunc" /!tr1nul m! a2tetase cu ner!/%are, "ar acum m! $ntre/a %ac! eram 7ata
;;<
s! #"u umnul s!u %e #"er, umnul cu care %orea s!5" %o/oare e %u2man"3
J )unt 7ata, am r!suns eu3 9re% $ns! c! ar tre/u" s! $ncerc!m ma"
$nt1" s! $n4"n7em r"n uterea cu41ntulu" 2" numa" ao", %ac! nu 4om #" "8/1n%"t
ast#el, 4om #olos" umnul3
R!sunsul meu l5a mul'um"t e /!tr1n, 2" m"5a sus c! eram l"/er s! #ac ce
cre%eam %e cu4""n'!3 Eram, a2a%ar, l"/er s! ac'"one8 cum 4o"am 2" $n'ele7eam s!
m! #olosesc %e aceast! l"/ertate3
Tre/u"a s! 4e%em ma" $nt1" lanur"le care #useser! $ntocm"te entru $n!l'area
monumentulu" lu" W"nnetou3 Ime%"at ce am luat masa, m5am $n%retat sre ora2,
$mreun! cu Klara 2" cu Inc"u5Inta, slu&"torul nostru3 Acesta m"5a cerut
erm"s"unea s! "a cu s"ne 2" 2ase r!8/o"n"c" t"ner" %"n clanul @W"nnetouA, care
a4eau rolul %e a m! rote&a3 In%"anul m"5a ma" sus c! aceasta #usese %or"n'a lu"
Tatella*5)ata*3 Am #ost $ntru totul %e acor%, ma" ales c! ace2t" r!8/o"n"c" a4eau
s!5m" #"e %e #olos3
na"nte %e a&un7e $n ora2, am luat5o ma" $nt1" sre 9asca%a %e +antel!3 Acolo
am $nceut s! cercete8 locul, $n%ret1n%u5m" aten'"a $n sec"al asura celor %ou!
am4oane3 Am #!cut acest lucru c1t ma" %"scret cu ut"n'!, #""n%c! nu 4o"am s!
sun n"m!nu" ce5m" usesem $n 71n%3 Inc"u5Inta ose%a, a2a cum a4eam s!5m"
%au seama #oarte cur1n%, un s"r"t %e o/ser4a'"e %eose/"t %e ascu'"t3 Lucrul
acesta nu m5a m"rat, ma" ales c! 2t"am c! acest "n%"an se a#lase mult! 4reme $n
rea&ma lu" W"nnetou3 )lu&"torul nostru era atent la #"ecare m"2care e care o
#!ceam, la #"ecare r"4"re a mea3 Omul se 71n%ea la cele ce "nten'"onam s! #ac 2",
c1n% am luat5o sre ora2, 2"5a a%us calul l1n7! al meu 2" m"5a sus(
J Ol% )*atter*an% nu s5a or"t entru a 4e%ea 9asca%a %e +antel!3 L5am
r"4"t $ntre/!tor, 2" "n%"anul a cont"nuat(
J Ol% )*atter*an% nu s5a or"t a"c" n"c" entru a 4e%ea cum se lucrea8! la
statu"a lu" W"nnetou3
J Atunc" %e ce m5am or"t? l5am $ntre/at eu3
J .entru a 4e%ea cele %ou! st1nc"3
Inc"u5Inta a4ea %retate3 .entru asta m! a/!tusem %"n %rum3 Aceste %ou!
st1nc" erau ma" "mortante entru m"ne %ec1t casca%a3
M5am mul'um"t s! morm!", "ar reac'"a mea l5a $n%emnat s! cont"nue(
J Eu cunosc aceste st1nc"3 Nu este a%e4!rat ce se sune3 +e e aceste st1nc"
se oate 4e%ea totul, %ar nu se oate au8" n"m"c3
J A" cercetat #"ecare loc $n arte?
J +a, am cercetat #"ecare loc $n arte3 Am #ost este tot, c*"ar 2" $n satele
st1nc"lor, $n locul $n care n"men" nu are 4o"e s! se %uc!3 N"c" %e acolo nu se au%e
n"m"c3
J .ot #" s"7ur c! nu 4e" sune n"m!nu" n"m"c? am $ntre/at eu3 La aceast!
$ntre/are, Inc"u5Inta a %us m1na la "n"m! 2" m"5a sus(
J '" rom"t aceasta %"n tot su#letul, a2a cum o #!cea o%"n"oar! W"nnetou3
J Atunc" $'" 4o" ar!ta cum se cu4"ne s! ascul'"3 9uno2t" 0alea .e2ter""?
J +a, o cunosc, 2" $nc! #oarte /"neM
;;1
J .oate, cuno2t" c*"ar e2tera3
J +a, cunosc 2" e2tera3
J E mare? 91t e %e lun7!?
J E #oarte mare 2" #oarte lun7!M +ac! orne2t" %e a"c", mer7" c!lare atru
ceasur" 1n! a&un7" la ea3 .e2tera este at1t %e lun7!, $nc1t, %ac! "ntr" $n ea, o'" s!
a&un7" 1n! $n aro"erea 9asca%e" %e +antel!3
J M1"ne %"m"nea'! mer7em s5o cercet!m3 .re7!te2te toate cele
tre/u"nc"oase, %ar nu sune n"m!nu" n"m"cM
9u acestea, %"scu'"a %"ntre no" a luat s#1r2"t, 2" ne5am cont"nuat %rumul sre
ora23 O %at! ce am a&uns $n %retul r"melor cortur", am o/ser4at c! $n ora2 era
a7"ta'"e, ca 2" atunc" c1n% sos"sem acolo3 Am 4!8ut c! sre no" 4eneau c1'"4a
c!l!re'" care 4o"au s! a&un7!, %u! toate aaren'ele, la @castelulA lu" Tatella*5
)ata*3 Ime%"at ce s5au a#lat $n %retul nostru, s5au or"t, "ar %o" %"ntre e" au 4en"t
ma" aroae3 Erau At*a/as,a 2" Al7on7,a3 Am1n%o" st!teau m1n%r" $n 2a3 +u!
ce ne5au salutat cu resect, At*a/as,a a sus(
J 0o"am s! mer7em $n 41r#ul muntelu",