Sunteți pe pagina 1din 14

Jurisdictie si Internet

Bogdan Manolea
Caracteristicile Internetului
Este Internetul un spatiu de sine
statator ? ( cyberspace, DNS)
Multiplicitate
Rapiditatea comunicatiilor
Cost scazut de intrare pe piata
Anonimitate totala
Bogdan Manolea
Probleme de Jurisdictie
Judecarea unei dispute la o locatie
particulara (forum-ul or situs);
Legea aplicabila disputei ( conflictul
de legi)
Recunoasterea si aplicarea
hotaririlor in instante din jurisdictii
straine
Bogdan Manolea
Legea 105/1992 privind dr int
privat
Art. 73.
Contractul este supus legii alese prin consens de
parti.
Art. 77.
In lipsa unei legi alese conform art. 73, contractul este
supus legii statului cu care prezinta legaturile cele mai
strinse.
Se considera ca exista atare legaturi cu legea statului in
care debitorul prestatiei caracteristice are, la data incheierii
contractului, dupa caz, domiciliul sau, in lipsa, resedinta,
ori fondul de comert sau sediul statutar.
Contractul referitor la un drept imobiliar sau la un drept de
folosinta temporara asupra unui imobil are legaturile cele
mai strinse cu legea statului unde acesta se afla situat.


Bogdan Manolea
Legea 105/1992 privind dr int
privat
Art. 112.
Pretentiile la reparatii intemeiate pe o atingere adusa
personalitatii de catre mass-media, indeosebi prin presa,
radio, televiziune sau orice alt mijloc public de informare,
sint cirmuite, la alegerea persoanei lezate, de:
a) legea statului domiciliului sau resedintei sale;
b) legea statului in care s-a produs rezultatul pagubitor;
c) legea statului in care autorul daunei isi are domiciliul sau
resedinta ori sediul social.
In cazurile prevazute la lit. a) si b) se cere si conditia ca
autorul daunei sa fi trebuit in mod rezonabil sa se astepte
ca efectele atingerii aduse personalitatii sa se produca in
unul din acele doua state.

Bogdan Manolea
Legea 105/1992 privind dr int
privat
Art. 167.
Hotaririle referitoare la alte procese decit cele aratate in art.
166 pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de
puterea lucrului judecat, daca sint indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
a) hotarirea este definitiva, potrivit legii statului unde a fost
pronuntata;
b) instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii
mentionate, competenta sa judece procesul;
c) exista reciprocitate in ce priveste efectele hotaririlor
straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat
hotarirea.

Bogdan Manolea
LICRA vs YAHOO
Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme
(LICRA) vs Yahoo.fr 2000
Licitatii online cu obiecte cu caracter nazist
(fotografii holocaust, filme propaganda, etc)
Decizie 2000
Asociatia deportatilor Auschwitz vs Tim Koogle
(CEO Yahoo) 1 FRF 2001- justificare crime
de razboi si crime impotriva umanitatii
U.S. District Court in San Jose, California Yahoo
vs LICRA - 2002
Bogdan Manolea
Kazza
Programe Peer to Peer
Napster
Kazza
Locatie
Proces
Inceput Nov 2002
Decizie competenta Ian 2003

Bogdan Manolea
Cazul Gutnick
Articol Octombrie 2000 - Barrons
saptaminal financiar legat de Wall Street
Journal publicat de Dow Joness
versiune pe hirtie + Internet
Gutnik atacat ca fiind in legaturi cu o
retea de spalare de bani
Actiune deschisa in Australia
Decizia cu privire la competenta 10 dec
2002
Caz similar - Andrew MeldrumBogdan Manolea
Moduri de reglementare
internationala

Conferinta de la Haga privind dreptul
international privat- proiect
UNCITRAL - discutii
OECD discutii si recomandari
ABA's Committee on Cyberspace Law


Bogdan Manolea
Proiect de lege impotriva
pornografiei
Art.7
(1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza site-uri cu
caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar
accesul la acestea va fi permis numai dupa ce s-a platit o
taxa pe minut de utilizare, stabilita de realizatorul site-ului
si declarata la organele fiscale
(2) Persoanele fizice si juridice care realizeaza site-uri
trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului
respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale.

Bogdan Manolea
Proiect de lege impotriva
pornografiei
Art 13
(1) Autoritatea Nationala de Reglementare in
Comunicatii poate primi sesizari cu privire la
nerespectarea prevederilor art. 7
(2) In cazul primirii unei sesizari si verificari
continutului site-ului, ANRC solicita furnizorilor
de servicii pentru Internet blocarea accesului la
site-ul in cauza.
Bogdan Manolea
Jurisdictie si Internet


VIITOR !?
Bogdan Manolea
Multumesc !


Bogdan Manolea