Sunteți pe pagina 1din 5

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Bacalaureat
Model subiecte Bacalaureat 2012 M2
Subiecte rezolvate Model subiecte Bacalaureat 2012, M2

Gasiti mai jos rezolvarea detaliata a subiectelor model Bacalaureat 2012, M2
Subiectul I
1. Intr-o progresie aritmetica (a
n
)
1 n>
se cunosc a
1
= 5 si r = 2. Calculati suma primilor 5
termeni ai progresiei.
Rezolvare:
a
5
= a
1
+ 4r = 5 + 8 = 13.
S
5
=
2
5 ) a a (
5 1
+
=
2
5 ) 13 5 ( +
=
2
5 18
= 45.
2. Determinati numarul real m pentru care ecuatia x
2
- (m + 1)x + m = 0 are solutii reale egale.
Rezolvare:
Solutiile reale ale ecuatiei sunt egale, x
2
= x
1
A = 0
A = (m + 1)
2
- 4m = m
2
+ 2m + 1 - 4m = m
2
- 2m + 1 = (m 1)
2
.
A = 0 (m 1)
2
= 0 m 1 = 0 m = 1.
3. Determinati coordonatele punctelor de intersectie a graficului functiei f :RR, f(x)= 2
1 x+
- 1
cu Ox respectiv Oy.
Rezolvare:
Coordonatele punctului A, de intersectie cu Ox, sunt solutiile sistemului

=
=
0 y
) x ( f y

=
=
+
0 y
1 2 y
1 x

=
=
+
0 y
0 1 2
1 x

=
=
+
0 y
1 2
1 x

=
=
+
0 y
2 2
0 1 x

=
= +
0 y
0 1 x

=
=
0 y
1 x
A(-1, 0).
Coordonatele punctului B, de intersectie cu Oy, sunt solutiile sistemului

=
=
0 x
) x ( f y

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

=
=
+
0 x
1 2 y
1 x

=
=
0 x
1 2 y

=
=
0 x
1 y
B(0, 1)
4. Calculati 2C
2
4
- 3A
1
4
.
Rezolvare:
2C
2
4
- 3A
1
4
= 2
2 1
3 4

- 34 = 12 12 = 0.
5. Se considera vectorii
1
v

=2 i

+ a j

si
2
v

=(a + 3) i

+2 j

, unde aeR. Determinati numarul a > 0


pentru care vectorii
1
v

si
2
v

sunt coliniari.
Rezolvare:
1
v

si
2
v

sunt coliniari
3 a
2
+
=
2
a
4 = a
2
+ 3a a
2
+ 3a 4 = 0, A = 9 + 16 = 25
a
2 , 1
=
2
5 3
, a
1
= - 4 < 0, a
2
= 1 > 0. Deci a = 1.
6. Aria triunghiului MNP este egala cu 16, iar MN = NP = 8. Calculati sin N.
Rezolvare:
Aria
MNP
=
2
N sin NM NP
16 =
2
N sin 8 8
16 = 32 sin N sin N =
32
16
sin N =
2
1
.

Subiectul II
1. In reperul cartezian xOy se considera punctele A
n
(n 1, n + 2), neN
*
.
a) Determinati ecuatia dreptei A
1
A
2
.
b) Demonstrati ca punctele A
m
, A
n
, A
p
sunt coliniare, oricare ar fi m, n, peN
*
.
c) Pentru fiecare peN
*
notam M
p
= {neN
*
p n
A A s 2}. Determinati elementele multimii M
2011


Rezolvare:

a) n = 1A
1
(0, 3), n = 2A
2
(1, 4). Ecuatia dreptei A
1
A
2
se obtine din formula
1 2
1
y y
y y

=
1 2
1
x x
x x

A
1
A
2
:
3 4
3 y

=
0 1
0 x

A
1
A
2
: y 3 = x A
1
A
2
: x y + 3 = 0.
b) Punctele A(x
1
, y
1
), B(x
2
, y
2
), C(x
3
, y
3
) sunt coliniare daca
1 y x
1 y x
1 y x
3 3
2 2
1 1
= 0.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Verificam daca punctele A
m
, A
n
, A
p
sunt coliniare.
1 y x
1 y x
1 y x
p p
n n
m m
= 0
1 2 p 1 p
1 2 n 1 n
1 2 m 1 m
+
+
+
= 0. In acest determinant adunam la prima coloana ultima
coloana si la coloana a doua ultima coloana inmultita cu -2 si obtinem
1 p p
1 n n
1 m m
= 0. Aceasta
egalitate este adevarata deoarece determinantul are doua coloane egale.
Deci punctele A
m
, A
n
, A
p
sunt coliniare, oricare ar fi m, n, peN
*
.
c) A
n
A
p
=
2 2
) 2 p 2 n ( ) 1 p 1 n ( + + + =
2 2
) p n ( ) p n ( + = p n 2
A
n
A
p
s 2 p n 2 s 2 p n s 2 .
M
2011
= {neN
*
2011 n
A A s 2}={ neN
*
2 2011 n s }.
2011 n s 2 - 2 s n 2011s 2 (n 2011)e{-1, 0, 1}.
n 2011 = -1 n = 2010,
n 2011 = 0 n = 2011,
n 2011 = 1 n = 2012.
Deci M
2011
= {2010, 2011, 2012}.
2. Se considera polinomul f = X
3
+ (m 3)X
2
-17X + (2m + 7), cu meR.
a) Pentru m = 4 determinati catul si restul impartirii polinomului f la X-3.
b) Determinati meR pentru care polinomul f este divizibil cu X - 1.
c) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 27
x
+ 9
x
- 173
x
+ 15 = 0.

Rezolvare:

a) Daca m = 4 f = X
3
+ (4 3)X
2
-17X + (24 + 7) f = X
3
+ X
2
-17X + 15
Folosim schema lui Horner pentru a obtine catul si restul impartirii polinomului f la X-3.

X
3
X
2

X
X
0

3 1 1 -17 15
1 31+1=4 34-17=-5 3(-5)+15=0

Deci catul este c = X
2
+ 4X 5 si restul r = 0.
b) (X 1) f
Bezout lui T
f(1) = 0 1 + (m 3)1 - 171 + (2m + 7) = 0 3m 12 = 0 m = 4
c) 27
x
+ 9
x
- 173
x
+ 15 = 0 (3
3
)
x
+ (3
2
)
x
- 173
x
+ 15 = 0 (3
x
)
3
+ (3
x
)
2
- 173
x
+ 15 = 0.
Notam 3
x
= t > 0 si obtinem ecuatia t
3
+ t
2
- 17t
x
+ 15 = 0. La punctul a) am vazut ca
t
3
+ t
2
- 17t
x
+ 15 = (t 3)(t
2
+ 4t 5) t
3
+ t
2
- 17t
x
+ 15 = 0 (t 3)(t
2
+ 4t 5) = 0t
1
= 3
t
2
+ 4t 5 = 0, A = 16 + 20 = 36, t
3 , 2
=
2
6 4
t
2
= 1, t
3
= -5.
t
1
= 3 > 0 3
x
= 3x
1
= 1.
t
2
= 1 > 0 3
x
= 1x
2
= 0.
t
3
= -5 < 0
Deci S = {0, 1}.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Subiectul III
1. Se considera functia f: RR, f(x) =

>
s
+

0 x , 4 x
0 x ,
1 x
4
2
.
a) Demonstrati ca f este continua in punctul x = 0.
b) Calculati
4 x
lim

2
x 16
) x ( f

.
c) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul A(-1, -2).

Rezolvare:

a) l
s
=
0 x
0 x
lim
<

f(x) =
0 x
0 x
lim
<

1 x
4
2
+

= -4, l
d
=
0 x
0 x
lim
>

(x 4) = -4 l
s
= l
d
= -4
0 x
lim

f(x) = -4,
f(0) = -4 f(0) =
0 x
lim

f(x) = -4 f este continua in 0.


b)
4 x
lim

2
x 16
) x ( f

=
4 x
lim

2
x 16
4 x

=
4 x
lim

) x 4 )( x 4 (
) x 4 (
+

=
4 x
lim

) x 4 (
1
+

= -
8
1
.
c) f(-1) =
1 1
4
+

= -2 A(-1, -2) este punct al graficului functiei f.


Graficul functiei f admite tangenta in punctul A(-1, -2) daca f este derivabila in punctul -1 iar
ecuatia tangentei intr-un punctul M(x
0
, y
0
) al graficului este y - y
0
= f'(x
0
)(x - x
0
).
Functia f este derivabila pe R
*
.
Pentru x < 0 avem f'(x) =
'
2
1 x
4
|
.
|

\
|
+

=
2 2
) 1 x (
x 2 4
+

=
2 2
) 1 x (
x 8
+
f'(-1) =
2
) 1 1 (
) 1 ( 8
+

= -
4
8
= -2
Ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul A(-1, -2) este y + 2 = (-2)(x + 1)
y + 2 = - 2x - 2 2x + y + 4 = 0.

2. Se considera functiile f
m
: RR, f
m
(x) = 3m
2
x
2
+ 6mx + 9, unde me R.
a) Determinati multimea primitivelor functiei f
0
.
b) Calculati aria suprafetei cuprinse intre graficul functiei f
1
, axa Ox si dreptele de ecuatii x= 0
si x = 1.
c) Calculati dx e
x
9 ) x ( f
x
2
1
2

}
.

Rezolvare:

a) f
0
(x) = 9
}
dx 9 = 9x + C este multimea primitivelor functiei f
0
.
b) f
1
(x) = 3x
2
+ 6x + 9. Pe intervalul [0, 1] f
1
(x) > 0
A =
}
1
0
1
dx ) x ( f =
}
+ +
1
0
2
dx ) 9 x 6 x 3 ( =
0
1 2 3
x 9
2
x
6
3
x
3
|
|
.
|

\
|
+ + =( )
0
1
2 3
x 9 x 3 x + + = 1 + 3 +9 = 13
c) f
2
(x) = 34x
2
+ 62x + 9 = 12x
2
+ 12x + 9.

x
9 ) x ( f
2

=
x
9 9 x 12 x 12
2
+ +
=
x
) 1 x ( x 12 +
= 12(x + 1)
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
dx e
x
9 ) x ( f
x
2
1
2

}
= dx e ) 1 x ( 12
x
2
1
}
+ = 12 dx )' e )( 1 x (
x
2
1
}
+ = 12(x + 1)e
x 2
1
- 12 dx e
x
2
1
}
=
= 12(3e
2
- 2e) - 12 e
x 2
1
= 36e
2
- 24e 12e
2
+ 12e = 24e
2
- 12e.

S-ar putea să vă placă și