Sunteți pe pagina 1din 5

Desfiintarea casatorie

In terminologia utilizata de Codul Civil si de literatura de specialitate, nulitatea absoluta a


casatoriei este desemnata prin exprimarea "casatorie nula", iar nulitatea relativa prin termenul
"casatorie anulabila".
Principalele cazuri de nulitate absoluta:
1. Lipsa de diferentiere sexuala: este un caz virtual de nulitate absoluta dar in unanimitate
admis deoarece lipsa de diferentiere sexuala este o cerinta care tine de esenta casatoriei. In acest caz s-
ar putea ivi doua ipoteze: -
ipoteza teoretica in care viitori soti ar avea acelasi sex;
- ipoteza practica in care au existat defecte de conformatie care au facut imposibila consumarea
casatoriei ;
2. Impubertatea: se refera la neimplinirea varstei legale la casatorie. Casatoria incheiata de
minorul care nu a implinit varsta de 1 ani este lovita de nulitate absoluta, cu toate acestea nulitatea
casatoriei se acopera daca pana la ramanerea definitiva a hotararii !udecatoresti ambii soti au implinit
varsta de 1" ani, sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata.
3.Lipsa de consimtamant: o lipsa materiala care consta in faptul ca unul dintre viitori soti nu
este prezent la incheierea casatoriei ori desi este prezent nu isi exprima expres consimtamantul, cu toate
acestea ofiterul de stare civila ii declara pe cei doi casatoriti.
4. Bigamia: termenul desemneaza atat situatia de poligamie cat si situatia de poliandrie #o
femeie cu mai multi barbati$. %entru a fi retinuta situatia de bigamie sunt necesare urmatoarele conditii:
a$. Casatoria anterioara trebuie sa fie valabila, adica sa nu fie nula;
b$. %rima casatorie trebuie sa fie in fiinta, sa nu fi fost desfacuta prin divort sau sa fi incetat prin
moartea unui sot;
c$. & doua casatorie trebuie sa fie efectiv incheiata: in cazul in care sotul unei persoane declarata
moarta s-a recasatorit si dupa aceasta hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua
ramane valabila.
%rima casatorie este desfacuta pe data incheierii noii casatorii, deci daca sotul recasatorit este de
buna credinta este considerata valabila cea de a doua casatorie, dar daca unul dintre soti sau amandoi
din casatoria noua sunt de rea credinta va fi cosiderata valabila prima casatorie si va fi declarata nula
noua casatorie.
5. Incestul: casatoria incheiata intre rude in linie dreapta la infinit sau in linie colaterala pana la
gradul ' inclusiv este nula, doar prin exceptie legea accepta cu autorizarea instantei de tutela casatoria
intre rudele de gradul '.
6. Adoptia
7. Alienatia si debilitatea mintala: orice casatorie incheiata de un alienat sau debil mintal este
nula.
8. Lipsa totala de solemnitate: nerespectarea conditiilor privind celebrarea casatoriei #lipsa
martorilor, lipsa unuia dintre soti, nedeclararea ofiterului de stare civila a celor doi ca si casatoriti$.
9. Casatoria fictiva: casatoria incheiata in alte scopuri decat acela de a intemeia o familie.
(ulitatea casatoriei se acopera daca pana la ramanerea definitiva a casatoriei !udecatoresti a intervenit
convetuirea sotilor, sotia a nascut sau a ramas insarcinata, ori au trecut doi ani de la incheierea
casatoriei.
Nulitatea relativa a casatoriei
1. Viciile de consitaant: eroarea, dolul si violenta.
In ceea ce priveste eroarea , sfera aplicarii acesteia in dreptul familiei este restransa la eroarea
asupra indentitatii fizice a celuilalt sot.
In ceea ce priveste dolul acesta poate duce la desfiintarea casatoriei ori de cate ori comisiv sau
omisiv unii dintre viitori soti l-a determinat pe celalalt sa incheie casatoria prin mi!loace frauduloase.
Violenta poate sa fie si fizica si psihica.
2. !ipsa discernaantului: este anulabila casatoria incheiata de persoana lipsita vremelnic de
discernamant.
3. "#istenta tutelei: casatoria incheiata intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa este
anulabila.
4. !ipsa incuviintarilor cerute de le$e.
)egimul !uridic si efectele nulitatilor #tabel$
1. (ulitate absoluta
poate fi invocata de catre orice
persoana interesata #sot, terti care
!ustifica un interes$
cu toate acestea procurorul nu poate
introduce actiunea dupa incetarea sau
desfacerea casatoriei cu exceptia
cazului in care ar actiona pentru
apararea drepturilor minorilor sau a
persoanelor puse sub interdictie
actiunea in nulitate a casatoriei este
imprescriptibila
casatoria nula poate fi confirmata
doar in situatia prevazuta de lege
#ambii soti au implinit 1" ani, sau
sotia a nascut ori a ramas insarcinata$

*. (ulitate relativa
anularea casatoriei poate fi invocata
numai de catre sotul al carui
consimtamant la casatorie a fost viciat
si in toate celelalte cazuri deoarece
este o nulitate de protectie.
dreptul la actiunea in anulare nu se
transmite mostenitorilor,cu toate
acestea daca actiunea a fost pornita de
catre unii dintre soti ea poate fi
continuata de catre oricare dintre
mostenitorii sai.
anularea casatoriei poate fi
ceruta in termen de luni. In
cazul incuv cerute de lege
termenul curge de la data la care
cei a caror autorizare era
necesara pentru incheierea
casatoriei. in cazul viciilor de
consimt sau pt lipsa discer.
termenul curge de la data
incetarii violentei sau dupa caz
de la data la care cel interesat a
cunoscut dolul, eroarea sau lipsa
vremelnica a discernamantului.
anulabilitatea casatoriei se
acopera daca pana la ramanerea
definitiva a hotararilor
!udecatoresti s-au obtinut
incuviintarile si autorizarea
ceruta de lege casatoria nu poate
fi anulata daca sotii au
convietuit timp de luni de la
data incetarii violentei sau de la
data descoperiri dolului, erorii
sau a lipsei vremelnice a
facultatilor mintale.
"%ectele nulitatii casatoriei
Intre cele doua categorii de nulitati nu exista deosebiri in privinta efectelor, ceea ce inseamna ca
si intr-un caz si in celalalt constatarea nulitatii casatoriei desfiinteaza retroactiv starea !uridica de
casatorit. Ca atare fostii soti sunt considerati ca nu au avut niciodata aceasta considerare intre ei
disparand pentru viitor si in masura in care este posibil si pentru trecut orice efect matrimonial sau
nematrimonial specific casatoriei. +e la regula retroactivitatii consecintelor nulitatii codul familiei
consacra o derogare si o exceptie.
&ero$are: nulitatea casatoriei nu produce niciun efect asupra copiilor care pastreaza situatia de
copii din casatorie. In ceea ce priveste drepturile si obligatiile dintre parinti si copii se aplica prin
asemanare prevederile de la divort.
"#ceptia: este casatoria putativa #sotul de buna credinta la incheierea unei casatorii nule sau
anulate pastreaza pana la data cand hotararea !udecatoreasca ramane definitiva situatia unui sot dintr-o
casatorie valabila, cu alte cuvinte este vorba de mentinerea pentru trecut a efectelor produse de
casatorie, a nu lasa anulata in favoarea sotului de buna credinta la incheierea casatoriei$. In aceasta
situatie raporturile patrimoniale dintre soti supuse prin asemanare dispozitiilor referitoare la divort,
astfel: in cazul in care sotul sau sotii au fost de buna credinta avem ca efecte:
- minorul de buna credinta isi pastreaza calitatea de exercitiu dobandita ca urmare a casatoriei;
- pana la data ramanerii definitive a hotararii !udecatoresti sotii au vocatie succesorala reciproca;
- obligatia de intretinere intre fostii soti dintr-o casatorie putativa in aceleasi conditii in care ea exista
intre sotii divortati;
- sotii nu pot sa-si pastreze numele dobandit prin casatorie.
Efectele casatoriei putative: in care unul dintre soti a fost de buna credinte iar celalalt a fost de
rea credinta. (umai minorul de buna credinta isi pastreaza capacitatea de exercitiu de buna credinta,
sotul supravetuitor de rea credinta nu este chemat la succesiunea consortului decedat, daca sotul de rea
credinta pretinde ca a contribuit la dobandirea bunurilor celuilalt sot el trebuie sa faca dovada dreptului
sau, drept care va fi dupa impre!urari o proprietate comuna pe cote parti sau o creanta impotriva
celuilalt sot in masura in care cu mi!loacele sale a sporit patrimoniul acestuia.
'iliatia %ata de tata
Notiune
&ceasta este legatura de rudenie dintre un copil si parintii sai.
,iliatia fata de mama se mai numeste si maternitate, iar filiatia fata de tata se mai numeste si
paternitate.
In timp ce in cazul filiatiei fata de mama nu prezinta importanta daca un copil este din
casatorie sau din afara casatoriei, in cazul filiatiei fata de tata, aceasta se stabileste diferit:
- pentru copilul din casatorie se aplica prezumtia de paternitate
- pentru copilul din afara casatoriei se aplica recunoasterea de paternitate sau hotararea
!udecatoreasca
'iliatia %ata de tatal din casatorie
-e stabileste cu a!utorul prezumtiei de paternitate.
%rezumtia de paternitate este acea prezumtie legala conform careia sotul mamei este tatal
copilului.
,undamentul prezumtiei de paternitate il constituie prezumtia conform careia mama si-a
respectat obligatia de fidelitate.
(atura !uridica a prezumtiei este relativa si poate fi rasturnata prin proba contrara, prin
intermediul actiunii in tagada paternitatii.
,orta probanta a prezumtiei de paternitate
&ceasta se aplica in cazul tuturor copiilor din casatorie, independent de mentiunile din
certificatul de nastere al copilului, pentru ca acestea au doar un caracter declarativ de filiatie.
%rezumtia de paternitate se aplica si in urmatoarele situatii:
- daca sotii erau despartiti in fapt la data nasterii sau a conceptiei copilului
- daca sotul mamei era disparut la data nasterii sau a conceptiei copilului
- daca sotul mamei era declarat mort si a reaparut iar mama nu s-a recasatorit
- daca sotul mamei era in coma, spital etc
+omeniul de aplicare a prezumtiei de paternitate
a$ beneficiaza de aceasta prezumtie copii conceputi si nascuti in timpul casatoriei
b$ copii conceputi inainte de casatorie si nascuti in timpul casatoriei
c$ copii conceputi in timpul casatoriei si nascuti dupa incetarea, desfacerea sau desfiintarea
casatoriei
Prezutia terenului le$al al conceptiei copilului
(otiune
.ermenul legal al conceptiei copilului se situeaza intre a /00 zi si a 1"0 zi de dinaintea
nasterii copilului si, deci acesta este de 1*1 de zile .
.ermenul se calculeaza zi cu zi. #art. '1* Cod Civil$
%rezumtia are caracter relative, in sensul ca se poate face dovada, cu mi!loace stiintifice ca
respectivul copil a fost conceput in afara acestui termen legal. #art. '1* alin * Cod Civil$
-e poate dovedi cu mi!loace stiintifice faptul conceptiei copilului intr-o subperioada a
termenului legal de 1*1 de zile.
+e exemplu, se poate stabili stiintific daca respectivul copil s-a nascut la termen sau
premature. #analizandu-se greutatea copilului, lungimea lui, greutatea placentei$
(ctiunea in ta$ada paternitatii
Conform art '1 din legea 112*011, de punere in aplicare a Codului Civil stabilirea filiatitei,
tagaduirea paternitatii sau orice alta actiune privitoare la filiatie este supusa dispozitiilor Codului Civil
numai in cazul copiilor nascuti dupa intrarea lui in vigoare.
(otiune
&ctiunea in tagada paternitatii este o actiune de reclamatie de stare civila care are ca obiect
rasturnarea prezumtiei de paternitate.
+aca este admisa, copilul devine din afara casatoriei.
Calitatea procesual activa:
a$ sotul mamei impotriva copilului
b$ mama copilului impotriva sotului
c$ copilul impotriva sotului mamei
d$ pretinsul data biologic impotriva copilului si a sotului mamei
Calitatea procesuala pasiva:
a$ copilul, daca actiunea este introdusa de catre sotul mamei
b$ sotul mamei daca actiunea este introdusa de catre mama sau de catre copil
c$ sotul mamei si copilul daca actiunea este introdusa de pretinsul tata biologic
3bservatie: 4ostenitorii partilor pot introduce actiunea in termen de 1 an de la data decesului
celui pe care il reprezinta
+e asemenea, actiunea poate fi introdusa direct impotriva mostenitorilor, in caz de predeces a
celui care avea calitatea de parat.