Sunteți pe pagina 1din 145

UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVITE UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVITE

FACULTATEA DE TIINE UMANISTE FACULTATEA DE TIINE UMANISTE


CATEDRA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE CATEDRA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE
ANTROPOLOGI ANTROPOLOGIE CULTURAL CULTURAL
-NOTE DE CURS- -NOTE DE CURS-
LECTOR MIRCEA ANGHELINU LECTOR MIRCEA ANGHELINU
Coninutul prezentului curs este conform programei analitice a disciplinei Antropologie cultural, Coninutul prezentului curs este conform programei analitice a disciplinei Antropologie cultural,
predat la specializarea Istorie-Geografie, forma de nvmnt I!!, anul III, semestrul II predat la specializarea Istorie-Geografie, forma de nvmnt I!!, anul III, semestrul II
Decan, Decan,
Prof. univ. dr. Ion Stanciu Prof. univ. dr. Ion Stanciu
CUPRINS CUPRINS
ASPECTE INTRODUCTIVE ASPECTE INTRODUCTIVE ................................................................................................................. ................................................................................................................. 4 4
CAP. I. DEFINIIE. OBIECT I METODE CAP. I. DEFINIIE. OBIECT I METODE ........................................................................................ ........................................................................................ 6 6
I" #$%&G'A(I#, #$%&)&GI#, A%$'&*&)&GI# +
I, -#$&!#)# A%$'&*&)&GI#I .
CAP II. ISTORICUL ANTROPOLOGIEI. CAP II. ISTORICUL ANTROPOLOGIEI. ....................................................................................... ....................................................................................... 12 12
CURENTE I ORIENTRI TEORETICE CURENTE I ORIENTRI TEORETICE ........................................................................................ ........................................................................................ 12 12
II" I/$&'I# 0I #$%&G'A(I#, !# )A A%$IC1I$A$# )A #*&CA )2-I%I)&' ",
II , !#$#'-I%I/-2) 'A/IA) "3
II4 %A0$#'#A A%$'&*&)&GI#I CA 0$II%56 #7&)25I&%I/-2) "8
II4" I!##A #7&)25I&%I/$6 "8
II4, #7&)25I&%I/-2) C)A/IC "9
II44 #7&)25I&%I/-2) 0I -A':I/-2) ,,
II43 %#&-#7&)25I&%I/-2) ,4
II3 *A'$IC2)A'I/-2) I/$&'IC 0I !I(2;I&%I/-2) ,3
II3" *A'$IC2)A'I/-2) I/$&'IC ,3
II3, !I(2;I&%I/-2) ,<
II< (2%C5I&%A)I/-2) ,8
II<" !#)I=#'6'I $#'-I%&)&GIC# ,8
II<, (2%C5I&%A)I/-2) )2I ='&%I/)A> -A)I%&>/?I ,.
II<4 /$'2C$2'&-(2%C5I&%A)I/-2) 4@
II+ C2)$2'A)I/-2) 4"
II8 /$'2C$2'A)I/-2) 44
II8" %&5I2%#A !# /$'2C$2'6 44
II8, 7I;I2%#A /$'2C$2'A)6 A )2I C)A2!# )A7I-/$'A2// 43
CAP. III. CONCEPTE FUNDAMENTALE N ANTROPOLOGIA CULTURAL CAP. III. CONCEPTE FUNDAMENTALE N ANTROPOLOGIA CULTURAL ..................... ..................... 38 38
III" &=I#C$2) A%$'&*&)&GI#IB /&CI#$65I)# $'A!I5I&%A)# -I$2'I 0I
'#A)I$65I 49
III, C2)$2'A 3@
III," C&%C#*5II A/2*'A C2)$2'II 3@
III,, /$'2C$2'A 0I $'6/6$2'I)# C2)$2'II 3,
III,4 C&-*&%#%$#)# C2)$2'II 33
III,3 AC2)$2'A5IA 3<
III4 #$%IA 38
III4" /C2'$ I/$&'IC A) %&5I2%II #$%I#, 'A/6, %A5I2%# 38
III4, 7I;I2%#A /2=/$A%$I7I/$6 A/2*'A #$%I#I 39
III44 7I;I2%#A I%/$'2-#%$A)I/$6 0I I%$#'AC5I&%I/$6 3.
III43 *'&=)#-A$ICA AC$2A)6 A #$%ICI$65II <"
III4< #$%&C#%$'I/-2) <4
III3 C2)$2'6 0I #$%I# C% A'1#&)&GI# <<
CAP. IV. STRUCTURI SOCIALE N COMUNITILE TRADIIONALE CAP. IV. STRUCTURI SOCIALE N COMUNITILE TRADIIONALE ............................... ............................... 60 60
I7" '2!#%IA +"
I7"" !&-#%I2) +"
I7", $#'-I%&)&GIA '2!#%I#I +4
I7"4 $#&'II A/2*'A '2!#%I#I +8
,
I7"4" #tapa evoluionist +8
I7"4, $eorii structuro-funcionaliste +9
I7"44 Cl )Dvi-/trauss Ei teoriile alianei +9
I7"43 Critici ale teoriei filiaiei Ei alianei 8@
I7"4< 'udenia n antropologia istoric 8"
I7, /#G-#%$A'I$A$#A 84
I7 ,, )I-I$#)# -&!#)2)2I A('ICA% 83
I74 /$'A$I(ICA'#A /&CIA)6 8+
I74" /$'A$I(ICA'#A /&CIA)6 C% (2%C5I# !# /#:, 7F'/$6 0I '2!#%I# 8+
I74, /$'A$I(ICA'#A GC&-*)#:6B &'!I%#, CA/$#, C)A/# /&CIA)# 8.
I744 /C)A7IA 9@
CAP. V. ECONOMIE, MEDIU I TEHNOLOGIE N COMUNITILE TRADIIONALE CAP. V. ECONOMIE, MEDIU I TEHNOLOGIE N COMUNITILE TRADIIONALE .... .... 84 84
7" A%$'&*&)&GIA #C&%&-IC6 93
7, -#!I2 0I #C&)&GI# 99
7," *#'/*#C$I7# A%$'&*&)&GIC# A/2*'A 'A*&'$2)2I %A$2'6-C2)$2'6 99
7,, C2)$2'6 0I #C&/I/$#-# .,
74 AC$I7I$65I #C&%&-IC# C% /&CI#$65I)# $'A!I5I&%A)# .<
74" -2%CA 0I *'&*'I#$A$#A .<
74, 7F%6$&A'#A 0I C2)#/2) .+
744 AG'IC2)$2'A 0I C'#0$#'#A A%I-A)#)&' ..
743 A'$I;A%A$2), C&-#'52) 0I /C1I-=2) "@,
73 $#1%&)&GIA "@3
CAP. VI. ANTROPOLOGIA RELIGIEI CAP. VI. ANTROPOLOGIA RELIGIEI .......................................................................................... .......................................................................................... 108 108
7I" I/$&'IC2) C#'C#$6'II (#%&-#%2)2I '#)IGI&/ "@.
7I"" /*#C2)A5II)# */I1&)&GI/$# 0I #7&)25I&%I/$# "@.
7I ", *#'/*#C$I7#)# /&CI&)&GIC# """
7I "4 *'&*2%#'I)# */I1A%A)I/$# "",
7I, -I$2) ""+
7I4 CF$#7A C&%C#*$# C#)#='#B $&$#-, -A%A, $A=2 ""9
7I 3 -AGIA ,7'6HI$&'IA, 0A-A%I/-2) ","
CAP. VII. ANTROPOLOGIE POLITIC CAP. VII. ANTROPOLOGIE POLITIC ....................................................................................... ....................................................................................... 126 126
7II " A*A'I5IA /$A$2)2I ",+
7II, *2$#'#A *&)I$IC6B $I*&)&GII 0I (&'-# !# -A%I(#/$A'# ",9
7II 4 !&-I%A5IA *&)I$IC6 0I =A;#)# #I "4@
CAP. VIII. ANTROPOLOGIA ARTEI CAP. VIII. ANTROPOLOGIA ARTEI ............................................................................................. ............................................................................................. 134 134
CAP. IX. ANTROPOLOGIE, ISTORIE I ARHEOLOGIE CAP. IX. ANTROPOLOGIE, ISTORIE I ARHEOLOGIE .......................................................... .......................................................... 140 140
I:" A%$'&*&)&GIA 0I I/$&'IA "3@
I:, A'1#&)&GIA 0I A%$'&*&)&GIA "3,
4
ASPECTE INTRODUCTIVE ASPECTE INTRODUCTIVE
/tudiul antropologiei - disciplin academic predat suI titulatura de etnologie n spaiile de
limI francez, sau suI cea de antropologie cultural sau social n cele de limI englez - a devenit o
necesitate, tot mai frecvent resimit, n anii din urm, de ctre facultile umaniste din 'omnia -ai
multe raiuni eJplic aceast necesitate *e de o parte, geneza Ei evoluia acestei specializri Etiinifice a
fost determinant pentru ansamIlul Etiinelor sociale n general Cu toate acestea, fidele unei
ndelungate tradiii, programele academice romneEti din domeniul umanist au acordat prea puin
atenie acestei discipline, la a crei evoluie cercetarea romneasc a participat n prea mic msur
Asimilat, nc din deceniile sale de deIut - Ei pe Iun dreptate -, unei platforme ideologice
imperialiste Ei colonialiste, antropologia a rmas constant strin de orientarea general a studiilor
etnografice Ei istorice romneEti Acest dezinteres a continuat s se manifeste, n ciuda modificrilor
importante pe care agenda de cercetare a antropologiei le-a suferit pe parcursul secolului ::, ca Ei
integrrii acesteia, ca oIiect de studiu distinct, n universitile occidentale
Ce-i drept, neleas ca o Etiin a societilor eJotice, primitive Ei anistorice, antropologia nu
putea s strneasc interesul intelectualitii dintr-o ar care nu a dispus de vreun imperiu colonial, Ei,
implicit, de prileKul Ei de motivaia de a studia direct comunitile primitive eJtraeuropene Aceast
situaie nu este, de altfel, caracteristic doar 'omniei, ci ntregii #urope Centrale Ei de #st !eEi muli
antropologi celeIri provin din acest areal cultural Lde eJemplu, = -alinoMsNi sau ? *olanOiP, rile
din regiune nu numai c nu au participat direct la progresul disciplinei, dar au fost negliKate ele nsele
de cercetrile etnologice Cn condiiile unei dominaii intelectuale unilaterale din partea &ccidentului
european, privite ca regiune intermediar ntre &ccidentul dezvoltat Ei stepele unui &rient nnegurat,
rile din aceast regiune au creat o antropologie specific, redus la cataloage de cultur material Ei
folclor !ac pentru tradiiile naionale Ei etniile maKoritare, influena acelui Volkskunde german a fost,
n acest sens, esenial, interesul cercettorilor occidentali pentru zona central Ei est-european s-a
rezumat, n general, la studiul grupurilor etnice mrunte sau marginale
Cn acest conteJt, cercetarea social romneasc, orientat pe de o parte ctre istorie, iar pe de
alta ctre sociologie Ei etnografie rural, a cutat mai degraI s descrie Ei s caute trsturile regionale
EiQsau ancestrale ale poporului romn !esigur, n aceast direcie, realizrile sunt importante Ei
meritorii Cercetrilor etnografice, realizate de geografi, etnografi Ei folcloriEti ca G 7lsan, /,
-eRedini, GR *avelescu, ' 7uia, I 7lduiu sau ' 7ulcnescu, li se adaug scrierile sociologilor
L! Gusti, $ 1erseni, 1 1 /taRl, ! !rgRicescuP, istoricilor L% Iorga, GR I =rtianu sau 7 *rvanP
Ei filozofilor LC %oica, ) =laga, - 7ulcnescuP %u lipsesc cu totul nici savanii romni care s-au
concentrat programatic Ei ctre lumea primitivilor eJtra-europeni, cum este cazul eminentului istoric al
religiilor, -ircea #liade Cu toate acestea, ca trstur general, rezultatele, proIlematica Ei dezIaterile
teoretice din cmpul antropologiei au rmas strine de preocuprile dominante ale societii romneEti
Ei de organizarea academic ce le corespundea
Aceast aIsen a avut consecine importante pentru ansamIlul cercetrii sociale romneEti,
incluznd aici nu numai etnografia sau sociologia, dar Ei istoria Ei arReologia Cn snul acestor
discipline, discuiile privind conceptele-cReie ale antropologiei Ei etnologiei Lcultur, etnie, tradiieP
s-au Iazat n prea puin msur pe Iogata documentaie acumulat de antropologi, aEa cum a fost
private Ei de clarificarea conceptual pe care, n repetate rnduri, a propus-o antropologia
Cn conteJtul n care societatea romneasc se vede pus n faa unor noi provocri, ridicate de
integrarea european Ei, implicit, de omogenizarea programelor de instrucie academic, aceast izolare
3
teoretic Ei conceptual devine un adevrat Randicap, iar asumarea cel puin a unui limIaK comun se
impune
%u este mai puin adevrat c multe dintre disciplinele umaniste rmn, n 'omnia, victima
unor noiuni Ei concepte foarte nepotrivite oIiectivelor lor de cunoaEtere Ca s oferim numai un
eJemplu, cu care suntem mai familiarizai, arReologia preistoric, aceasta continu s utilizeze
construcii a cror semnificaie Ei coninut actual cu greu mai corespund sensurilor cu care sunt invesite
n practica arReologic curent #ste cazul culturii arReologice, prea des neleas ca unitate etnic,
sau a triIului, form de organizare social nc dificil de documentat arReologic, dar Ei a unor
concepte provenind, prin mediere marJist, din antropologia evoluionist a secolului :I: Lgint,
matriarRat etcP
!esigur, aceste note de curs nu-Ei pot propune mai mult dect o simpl introducere n domeniul
vast al antropologiei Ei nicidecum o sintez elaIorat asupra disciplinei )ucrarea se adreseaz cu
deoseIire studenilor de la specializrile istorie-geografie Ei istorie-arReologie #a Ei propune s
asigure iniierea n proIlematica Ei n conceptele de Iaz ale antropologiei culturale, dar Ei ale
disciplinelor nrudite pn la identitate cu aceasta Letnologie, antropologie social, etnografieP
!estinat, aEadar, cu deoseIire studenilor n specializarea de Iaz istorie, lucrarea va acorda o atenie
special interfeei dintre antropologie Ei istorie, respectiv arReologie
Cel puin dou raiuni ne-au impus aceast alegere *e de o parte, istoria arReologiei preistorice
n secolul al :I:-lea este strns legat de conteJtul intelectual care a generat, printre altele, naEterea
antropologieiS n plus, anumite tradiii arReologice regionale - cum este cazul celei americane, dar Ei al
celei Iritanice Ei, ntr-o oarecare msur, al celei franceze - au ntreinut constant legturi teoretice cu
antropologia, respectiv etnologia !e altfel, cmpul teoretic antropologic - alturi de filozofie sau
sociologie - a gRidat constant orientarea teoretic Ei metodologic a arReologiei n &ccident, spre
deoseIire de situaia arReologiei romneEti, rmas permanent n umIra istoriei *e de alt parte, am
considerat c eJperiena clinic a istoricilor nu se poate dispensa de aportul sugestiv al acestei
adevrate istorii contemporane a societilor primitive, n ciuda diferenelor formale ntre oIiectivele
de cunoaEtere dintre cele dou discipline
)ucrarea cuprinde o IiIliografie selectiv, care face trimitere cu deoseIire la teJtele accesiIile
studenilor prin traduceri n limIa romn, dar Ei la unele din teJtele fundamentale pentru evoluia
disciplinei antropologice, prezente n IiIliotecile puIlice din ar

<
CAP. I. DEFINIIE. CAP. I. DEFINIIE. OBIECT I METODE OBIECT I METODE
Introducere
Acest capitol Ei propune s introduc studentul n proIlematica general a antropologiei
culturale Cn cuprinsul su sunt prezentate cteva definiii ale disciplinei, este discutat raportul dintre
antropologie Ei alte Etiine sociale Ei este descris principalul set de metode care individualizeaz aceast
disciplin n cmpul cercetrii sociale.
Obiective operaionale
(amiliarizarea studenilor cu oIiectivele generale de cunoaEtere ale disciplinei antropologiceS
cunoaEterea principalelor definiii ale antropologieiS valorizarea principiului relativismului culturalS
nelegerea specificului disciplinei antropologice pe seama oIiectului su de cercetare Ei a metodelor pe
care le utilizeazS
Cuvinte-cheie: antropologie; etnologie; relativism cultural; observaia participativ;
monografia antropologic.
I.1. ETNOGRAFIE, ETNOLOGIE, ANTROPOLOGIE
#timologia cuvntului Gantropologie este greac Lanthropos/logosP $ermenul desemneaz, n
principiu, Etiina omului Ei se refer la o disciplin Etiinific aprut n a doua Kumtate a secolului al
:I:-lea, n legtur direct cu studiul societilor eJotice, eJtra-europene, lipsite de izvoare istorice
scrise Cn fapt, delimitarea antropologiei, Ei n particular a antropologiei culturale, n raport cu alte
discipline nrudite, ca etnografia, etnologia, sau cRiar sociologia, este eJtrem de dificil
Antropologia este un termen general Ei foarte cuprinztor, capaIil s integreze toate oIiectele
specifice unei Etiine a omului !eEi etimologia cuvntului Gantropologie este greac, aceasta nu
nseamn c originea disciplinei este foarte vecRe, dimpotriv !ac acceptm c o disciplin Etiinific
presupune acceptarea unei proIlematici, a unei metode Ei apariia unei comuniti disciplinare, atunci
istoria antropologiei este foarte scurt Ei nu precede a doua Kumtate a secolului al :I:-lea
!ac, n perioada 'enaEterii, termenul de antropologie evoca un studiu integrat al sufletului Ei
trupului, conotaiile sale se vor multiplica n secolul al :7III-lea, cnd este utilizat fie ntr-o
perspectiv naturalist - Diderot o identific cu anatomia, iar Blumenbach cu o Etiin natural -, fie
ntr-una ceva mai sintetic, care include Ei o orientare etnologic #ste tocmai sensul pe care il confer
teologul elveian A. C. de Chavannes, care puIlic, n "899, o Antropologie sau tiin general a
Omului. Cn acelaEi an, Immanuel Kant tipreEte ultima sa lucrare, Antropologia din punct de vedere
pragmatic
-emIrii aEa-numitei Societi de observatori ai Omului, care a funcionat ntre "8..-"9@3, vor
pstra aceeaEi perspectiv sintetic, cRiar dac unii dintre ei i vor conferi un sens mai restrns
Lanatomie, Etiin medicalP AIia ctre finele secolului al :I:-lea, termenul va cpta un neles mai
precis Ei i sunt ataEate calificative diverse, ca social Ln -area =ritanieP, sau cultural Ln /2AP
Ct priveEte etnografia Ei etnologia, aceEti doi termeni Ieneficiaz, n mod evident, de o
rdcin etimologic comun Lgr ethnos, poporPS amIele noiuni apar la sfrEitul secolului al :7III-
lea !ac primul desemna iniial o disciplin care se interesa de clasificrile lingvistice, etnologia cuta
clasarea raselor Ei a popoarelor Cn "8,,, germanul A. L. Schlzer foloseEte adKectivul etnografic, n
istoria universal pe care o redacteaz, Ei tot un german LG. H. StuckP realizeaz o IiIliografie n care
apare o ruIric despre moravuri Ei alte curioziti etnografice !up "9,3, an n care A. Balbi
+
puIlic un Atlas etnografic al globului, se va nceteni conotaia actual, cea de descriere sistematic a
faptelor etnografice
Conceptul de etnologia este propus de acelaEi A. C. de Chavannes, n Antropologia sa, lucrare
n care nelesul su era cel de Etiin care reconstituie trecutului popoarelor Cum aceast reconstituire
era deseori speculativ, situaie de la care nu vor face eJcepie nici antropologii evoluioniEti de mai
trziu, termenul va pierde treptat teren, n arealele de limI englez, n faa celui de antropologie
Acesta din urm va deveni mai popular n #uropa continental dup ce este sistematic invocat
de antropologul Cl. Lvi-Strauss, n anii T+@ )Dvi-/trauss a propus cRiar o ierarRizare a trei discipline,
cu acelaEi oIiect de studiuB etnografia, redus la colectarea datelor primare pe terenS etnologia,
preocupat de interpretarea acestor date Ei, respectiv, antropologia, menit a generaliza Ei compara
datele etnologice Cn realitate, aceste etape metodologice nu pot fi clar disociate, motiv pentru care este
nelept s nelegem prin fiecare dintre cei trei termeni doar forma dominant pe care o mIrac
cercetareaB etnografia, mai potrivit muncii de teren, etnologie sau antropologie pentru etapa de
clarificare teoretic !ac ierarRia, care are la Iaz etnografia, se continu ctre o reflecia sistematic-
comparativ LetnologiaP Ei cu o meditaie aIstract Ei universal asupra devenirii culturilor
LantropologiaP, nu este mai puin adevrat c aceast scRema este mai degraI logic dect conform
evoluiei istorice a celor trei discipline
!eseori, istoria cercetrii, instituionalizarea Ei tradiiile academice regionale au perpetuat nume
diferite pentru o nlnuire similar de oIiective de cercetare Ei metode
Antropologia ca atare revendic, pentru studiul ce-i este specific, o sfer cuprinztoare, n
calitatea sa de Etiin vast Ei sintetic, preocupat de studiul compleJitii Iiologice, sociale Ei
psiRologice umane Astfel, n /tatele 2nite ale Americii, ea cuprinde att antropologia fizic Lstudiul
caracteristicilor somatice ale omuluiP, ct Ei antropologia social, cultural, sau arReologia Cn
consecin, n lumea anglo-saJon, antropologia cultural corespunde astzi disciplinei numite de
cercettori francezi drept etnologie Cn (rana, nelesul termenului de antropologie se reduce, de
oIicei, la antropologia fizic
Cn arealele de limI englez, termenul de antropologie a fost sistematic preferat celui de
etnologie, rmas s sugereze doar studiile speculative ntreprinse de etnologii evoluioniEti n secolul al
:I:-lea AEa cum antropologia Iritanic, tradiional interesat de studiul instituiilor politice Ei al
organizrii sociale - desigur, n vederea uEurrii demersurilor sale coloniale -, a sfrEit prin a fi numit
antropologie social, tot aEa antropologia american, marcat, aEa cum vom avea prileKul s notm, de
culturalism, va fi desemnat drept antropologie cultural
Cn sens strict, antropologia cultural poate fi definit ca o ramur a antropologiei generale,
care studiaz geneza, structura, i funcionarea culturii n perspectiv diacronic sau sincronic.
ntropologia cultural caut s evidenieze factorii care conduc la diversificarea personalitii
culturale i ncearc s determine specificul cultural al diferitelor comuniti umane.
!esigur, aceast definire strict poate s estompeze identitatea real dintre antropologia
cultural, etnologie sau antropologia social Cn primul rnd, n ciuda nesfrEitelor dezIateri, deoseIirea
dintre societate Ei cultur este departe de a fi tranEat Cn plus, maKoritatea paradigmelor sale de
cercetare coincid cu cele ale etnologiei, sociologiei, Ia uneori cRiar cu ale istoriei, astfel c ne vom
mulumi a acorda definiiei de mai sus doar o valaIilitate convenional !in acelaEi motiv, nu vom
ezita s folosim alternativ termenii de antropologie Ei etnologie, ca sinonimi
*e de alt parte, antropologia Ei-a lrgit n aEa msur domeniul de interes ctre societile
moderne, nct oIiectul su tradiional de cercetare, societile arRaice, nceteaz s o mai
caracterizeze #ste adevrat c antropologia s-a constituit ca disciplin n Kurul studiului societilor
primitive, opuse celor civilizate #a s-a recomandat ca unica disciplin care dispunea de un corpus
teoretic Ei de metode pentru cercetarea societilor lipsite de teJte scrise Ei vestigii arReologice
monumentale Lal cror studiu fusese deKa preluat de istorie Ei arReologieP Cns atenia antropologilor a
cuprins treptat Ei societile moderne Lantropologia urIan, industrialP, iar fenomenul de gloIalizare a
8
fcut nc Ei mai dificil identificarea cert a unui oIiect de studiuB pur Ei simplu, societile tradiionale
au ncetat a mai fi izolate cultural !eEi nu lipsesc antropologii care regret aceast estompare a
oIiectului de studiu LA. TestartP, nu este mai puin adevrat c reducerea menirii acestuia la domeniul
su tradiional este foarte greu de motivat teoreticB antropologia s-a nscut pentru studierea alteritii, a
diversitii culturale, diversitate care poate fi definit n funcie de nenumrate criterii
Cn acest conteJt, nu suprinde apariia unor definiii ale antropologiei dintre cele mai largi 1.
Clifton L".+9P consider c antropologia cultural este o !on de investigaie cu privire la varietile
de comportament uman; ea descrie" interpretea! sau e#plic comportamente umane$
!efiniii mai recente ale antropologiei introduc Ei dimensiunea metodologic Astfel, M.
Angrosino L"..@P consider c antropologia este Gstudiul comportamentului uman" %n toate locurile i
din toate timpurile$, introducnd astfel o eJplicit dimensiunea comparativ Cn aceeaEi direcie se
ndreapt Ei accepiunea lui C. Ph. Kottak, pentru care antropologia este o tiin comparativ care
e#aminea! toate societile" antice i moderne" simple i comple#e$
!e o manier sintetic, vom concRide c antropologia cultural are ca obiect de studiu
structura comportamentului cultural" funcia i dinamica i relaiile culturale" dar i mesa&ul istoric al
fiecrei culturi. Atenia acordat mesaKului istoric nu este, ns, cu totul definitorie pentru antropologie
Cu eJcepia notaIil a perspectivei antropologice marJiste, interesat de continuitatea miEcrii
culturale, antropologia cultural este mai degraI interesat de variaiile concomitente ale culturii" Ei
mai puin de cele succesive !eEi nu poate ignora statutar acest aspect, rmnnd preocupat cu
deoseIire de comunitile tradiionale al cror trecut este foarte srac documentar, antropologia
cultural se doreEte o disciplin holistic Ln sensul c tinde s trateze toate aspectele intercorelate ale
unei culturiP Ei comparativ Antropologia se preocup ndeoseIi de logica intern a instituiilor sociale
Ei a culturii, motiv pentru care, n maKoritatea circumstanelor, conceptele sale se ncadreaz ntr-o
gndire sociologic aIstract
Antropologia se distinge de celelalte Etiine sociale prin premisele sale teoretice Lcum ar fi
principiul specificitii Ei continuitii culturaleP, dar Ei prin atenia acordat anumitor aspecte ale vieii
culturale Lnatura parial inconEtient a fenomenelor culturale Ei dimensiunea lor simIolicP !e aici
provine interesul su constant Ei definitoriu pentru activitatea simIolic Lmituri, rituri Ei ritualuriP Cn
plus, antropologia se recomand printr-o acut eJperien a alteritii, a diferenei culturaleB ntre
antropolog Ei societatea studiat, contrastele dintre parametrii culturali de funcionare sunt eseniale
*rincipiul care face posiIil studiul comparativ propriu antropologieiQetnologiei este
relativismul cultural. Acest principiu a devenit evident pe msur ce antropologia nsEi a realizat c
distincia tradiional, cea dintre societile simple Ei cele compleJe, este fals AEa cum orice
eveniment este demn de istorie, tot aEa antropologia a aKuns s realizeze c toate societile merit n
aceeaEi msur s fac oIiectul unei investigaii Etiinitice Iar dac acest studiu ia forme comparative,
nu o face n scopul de a staIili ierarRii ntre formele simple de organizare Ei cele mai compleJe
Culturile reprezint moduri de via distincte Ei tot attea modaliti de nelegere a lumii, care nu pot fi
ierarRizate n sine 2manitatea, deEi unic, nu eJist dect suI forma unei pluraliti de culturi
Cu toate acestea, principiul relativismului cultural, condus la limitele sale logice, nu este lipsit
de serioase dificulti Asfel, dac acceptm c umanitatea este mprit n culturi, care decid viziunile
asupra lumii, devine greu de neles cum se pot emite Kudeci de valoare - altfel dect condiionate
cultural - despre alte culturi /e ascunde aici pericolul unui relativism aIsolut
& teza contrar susine c, dincolo de diversitatea cultural, se ascunde unitatea unor procedee
logice Ei a unor elemente de percepie *artizanii acestei doctrine raionaliste susin c, n fond, cultura
este doar o teorie asupra lumii, rezultat al unei raionaliti universale, condiionat de eJperiene ce
variaz n funcie de condiiile sociale Ei teRnologice Cn concluzie, toate fenomenele culturale sunt
inteligiIile, ns ele treIuie nelese conteJtual 'elativismul nu pote fi neles dect n acest sens
pozitivB antropologia are datoria de a cuta cu oIstinaie oIiectivitatea, de a Kudeca strict conteJtual Ei
de a controla tendinele sale etnocentrice
9
I.2. METODELE ANTROPOLOGIEI
Ca orice disciplin Etiinific, antropologia este caracterizat nu numai de un oIiect de studiu
eJplicit, dar Ei de un comportament metodic propriu Aceast realitate nu presupune, ns, c metodele
antropologiei i sunt rezervate eJclusiv acesteia /ociologia poate revendica, spre eJemplificare, acelaEi
sistem de colectare Ei tratare a datelor
Antropologia s-a recomandat de la Iun nceput prin metoda observaiei participative, a
minuioasei ancRete n teren Aceast metod, fundamental calitativ, nu o distinge, ns, de studiul pe
care sociologii l ntreprind n cazul grupurilor sociale mici, n societile moderne Cn replic,
antropologii folosesc deseori studii statistice Ei cantitative, pentru a evidenia trsturile caracteristice
anumitor populaii, cu deoseIire n cazul legturilor matrimoniale
&ricum, antropologia reprezint o disciplin n care munca individual pe teren Lfield'orkP este
definitorie -ult vreme, antropologii s-au ocupat cu studiul societilor ndeprtate, izolate, primitive,
n miKlocul crora aKungeau nu rareori naintea misionarilorS n maKoritatea situaiilor, colectarea
informaiilor nu se realiza nici standardizat, nici sistematic &dat cu apariia eJpediiilor
pluridisciplinare, ca Ei a ancRetelor sistematice Ei de lung durat - cum este cea a lui = -alinoMsNi
n insulele $roIriand din *acific - metodele antropologiei s-au limpezit
!efinitorie pentru antropologie este ancheta etnografic !at fiind diversitatea de situaii Ei
Iogia de date poteniale ce se pot oIine, antropologii au putut doar s scRieze modelul unei ancRete
etnografice, fr ca aceasta s devin mai puin o metod de lucru individual, Iazat n primul rnd pe
oIservaie
Observaia participativ a fost definit de = -alinoMsNi, n lucrarea care l-a fcut celeIru,
Argonauts of the (estern )acific. *ropunnd acest concept, -alinoMsNi oferea consisten teoretic
unei metode deKa aplicate, la data respectiv, de ctre unii antropologiB oIservaia direct Ei de lung
durat asupra societilor alese pentru studiu !up modelul deKa eJperimentat de ( =oas sau A
1ocart, -alinoMsNi a susinut eJplicit necesitatea ca antropologul s se rup de societatea albilor i
s rm*n c*t mai mult timp posibil %n contact str*ns cu indigenii" cea ce nu se poate face dec*t dac
reuete s se instale!e %n satul lor$. %umai aEa puteau fi create condiiile de familiarizare cu populaia
studiat, de fondare a unor relaii ct mai naturale cu acesteaS nvarea limIii reprezenta o condiie de
prim rang
-alinoMsNi suIlinia, de asemenea, c antropologul treIuie s urmreasc, dup un plan coerent,
modul de organizare al societii respective Ei s evite, pe ct posiIil, colectarea de Iizarerii sau
vntoarea de senzaional Cnarmat cu rIdare, seriozitate Ei spirit de sistem, el treIuia s recolteze
informaii privind toate aspectele culturii studiate, fr a negliKa faptele aparent Ianale Ei a favoriza
neKustificat evenimentele eJcepionale Cn cutarea instituiilor ascunse n spatele diversitii,
interogarea indigenilor treIuia s fie realizat de o manier repetat, ns nu n aIstraci termeni
sociologici *unctul de vedere al indigenilor rmnea central, pentru c, n fond, antropologia are
menirea de a evidenia punctul lor de vedere
7iziunea lui -alinoMsNi evidenia un principiu esenial pentru disciplina antropologicB cultura
este alctuit din instituii Ei reguli, deseori inconEtiente !escoperirea lor nu se poate realiza fr
oIservaia direct, al crui potenial nu era cu adevrat atins dect dup o ndelungat familiarizare cu
persoanele, statuturile Ei relaiile dintre ele !efinirea aIstract a unor norme sau reguli sociale nu poate
ignora msura n care acestea sunt nclcate, negociate sau ignorate n cotidianul comunitii
respective
'ezultatele acestei minuioase Ei sistematice activiti de colectare a datelor sunt ulterior
integrate monografiilor Aceste lucrri prezint eJRaustiv viaa social a unui grup, a unui sat sau a
unei comuniti restrnse, adunnd laolalt informaiile demografice, ecologice, lingvistice, economice,
cele asupra rudeniei sau rzIoiului, vieii religioase etc !ac monografiile, rezultat al unui proiect
.
teoretic, nu sunt, desigur, lipsite de defecte sau limite, nu rmne mai puin adevrat c ele constituie
principala form de condensare a eJperienei etnografice
Antropologul treIuie s in permanent seama de rolul preKudecilor sale culturale #l treIuie
s depun efortul de a oIiectiviza propriile sale categorii mentale, condiionate cultural Altfel spus, el
treIui s-Ei priveasc propria cultur ca arIitrar Ei s rspund misiunii paradoJale de a se contopi cu
grupul studiat, fr a nceta s fie strinul care priveEte Ei studiaz
*entru a-Ei oIine informaiile, antropologul recurge la informatori, care pot fi aleEi din diverse
segmente sociale ale comunitii respective, nu neaprat dintre persoanele cu autoritate sau eJperien
%u n puine situaii, relaia dintre antropolog Ei un anumit informator se prelungeEte peste ani, unii
indigeni aKungnd de-a dreptul informatori profesioniEti *e de alt parte, nu treIuie pierdut din vedere
faptul c antropologul nsuEi este inut suI oIservaie, Ei c maKoritatea comunitilor tradiionale sunt
destul de sceptice n a oferi informaii eJplicite
*e scurt, colectarea informaiilor nu este o munc uEoar, dup cum nota Cl )Dvi-/traussB
+...trebuie s te tre!eti o dat cu rsritul soarelui i s stai trea! p*n c*nd ultimul indigen a
adormit i uneori s le supraveghe!i chiar i somnul; trebuie s te pricepi s treci neobservat" fiind
mereu pre!ent; s ve!i totul" s reii totul" s note!i totul" s dai dovad de o indiscreie umilitoare" s
cereti informaii de la un puti mucos" s fii mereu gata s profii de orice clip de comple!en sau
de neatenie sau s fii capabil ca" mai multe !ile la r*nd" s,i refule!i orice fel de curio!itate i s te
cantone!i %n re!erva impus de vreo modificare de dispo!iie din partea tribului$
-etoda oIservaiei directe este uneori completat de cea a biografiei sau a autobiografiei
evocatoare LaEa-numitele life storiesP Aceste povestiri sunt, n general, controlate euristic prin interviu
AvantaKele acestui sistem sunt importanteB el permite nelegerea modului n care indivizii traduc Ei
interpreteaz normele societii lor Antropologul este dator s analizeze critic informaiile astfel
oIinute, s le verifice, n msura n care este posiIil, Ei s le integreze conteJtului cultural din care
provin Cn acest sens, orict de sugestiv ar putea prea o Iiografie, ea are un rol complementar n
raport cu oIservarea ansamIlului cultural din care provine
TEME DE REFLECIE:
" -ste &ustificat distincia dintre antropologie i etnologie.
, /are sunt limitele metodologice i epistemologice ale antropologiei.
4 /are sunt implicaiile etice ale principiului relativismului cultural.
3 )oate fi antropologia considerat doar o +tiin a comunitilor primitive$.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" /are este programul de cercetare ale antropologiei culturale.
, -nunai trei definiii ale antropologiei culturale.
4 -nunai principiul relativismului cultural.
3 /are sunt principalele metode ale antropologiei.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV:
AlIarello, ) et. al, )rati0ues et m1thodes de recherche en science sociales,
#d Armand Colin, *aris
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Clastres, *, Societatea contra statului. Studii de antropologie politic,
#d Ararat, =ucureEti, "..<
"@
Copans, H, 3ntroducere %n etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
1ollis, -, 3ntroducere %n filo!ofia tiinelor sociale" #d $rei,
=ucureEti, ,@@"
)aplantine, (, 2escrierea etnografic, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
'adNoMsNi, G 1 de, Antropologie general, #d Amarcord, $imiEoara, ,@@@
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
""
CAP II. ISTORICUL ANTROPOLOGIEI. CAP II. ISTORICUL ANTROPOLOGIEI.
CURENTE I ORIENTRI TEORETICE CURENTE I ORIENTRI TEORETICE
Introducere
Acest capitol Ei propune s introduc studentul n proIlematica cristalizrii gndirii
antropologice n decursul istoriei, cu un accent deoseIit pe evoluia antropologiei ca disciplin de sine
stttoare, n secolele :I: Ei :: /unt analizate, pe rnd, principalele curente Ei tendine teoretice care
au dominat cercetarea antropologic, dar Ei istoric Ei arReologic n epocile respectiveB determinismul
rasial, evoluionismul, funcionalismul, difuzionismul, culturalismul, structuralismul /unt analizate, n
cadrul fiecrei dintre aceste orientri teoretice, limitele Ei eJagerrile la care au condus n interpretarea
vieii oamenilor comunitilor tradiionale
Obiective operaionale
(amiliarizarea studenilor cu precursorii antropologiei Ei cu reprezentanii de seam ai
antropologiei culturaleS asimilarea de ctre studeni a principalelor tendine teoretice care au orientat
interesul antropologicS Kustificarea unei poziii etice ferme n privina teoriilor determinist-rasialeS
nelegerea simplificrilor pe care Ei le asum orice program evoluionistS cunoaEterea relaiilor dintre
curentele care au dominat antropologie Ei reflecia lor n cmpul istoric, respectiv antropologic
Cuvinte-cheie: determinism rasial; evoluionism; funcionalism; culturalism; difu!ionism;
structuralism.
II.1. ISTORIE I ETNOGRAFIE, DE LA ANTICHITATE LA EPOCA LUMINILOR
Antropologia modern a fost precedat de un lung traseu istoric, n care preocuprile sale de
astzi vor fi ntructva pregtite de studiul alteritii culturale, n sensul cel mai larg Apariia
antropologiei a fost pregtit de o ndelung curiozitate fa de oameni n general Ei, mai ales, fa de
oameni n particular Consideraiile sporadice ale filozofilor, istoricilor, geografilor sau ale simplilor
cltori, deEi nu presupun o acumulare continu Ei coerent de cunoEtine, ne permit semnalarea unor
momente semnificative n istoria disciplinei
Ca n multe alte domenii, Grecia antic particip indirect Ei la geneza antropologiei *rimul
studiu care vorIeEte despre Gceilali este OdiseeaB aventurile lui 2lise nu sunt numai proiecii ale
imaginarului grec, ci ofer Ei o imagine a ceea ce nsemna s fii grec n raport cu Gceilali
)a rndul lor, n secolul al 7I-lea CR, att Herodot, n 3storii, ct Ei Hecateu din Milet, n
lucrarea sa )eriegesa, vor fi interesai de alteritatea grecQIarIar, iar aceast opoziie Iinar,
etnocentric, se va dovedi peren /istemul de clasificare a popoarelor pe care le menioneaz 1erodot
- cteva zeci - este fundamental etnocentricB ecRiliIrul cultural aparine grecilor Cn opera lui, primele
modele de contrast ntre popoare sunt ns deKa ncRegateB GIunul slIatic Ei Gneleptul oriental apar
de timpuriu, pentru a renvia n perioada iluminist A fi grec devine rapid o proIlem cultural, Ei nu
una politic
(ilozoful Aristotel, n cadrul teoriei sale asupra cetii greceEti, ofer Ei el un taIlou, de data
aceasta al structurilor sociale, izolnd totodat Ei relaiile fundamentale ale familiei, n )olitica.
*erioada elenistic Ei roman presupune Ei ea oIservaii asupra alteritii, firesc legate de
contactul tot mai intens Ei mai larg dintre diferitele populaii, aEa cum a fost acesta inaugurat de
epopeea oriental a lui AleJandru cel -are Cn perioada elenistic, Diodor din Sicilia, Posidoniu Ei
Polibiu pot fi ndeoseIi remarcai pentru oIservaiile etnografice pe care le realizeaz
",
CeleIru va rmne, n acest sens, Ei Caesar Ei al su 2e bello gallico Cu toate acestea,
etnografia epocii este dictat de interesele administrative Ei politice ale cuceritorilor, statut de care nu
se vor ndeprta nici produciile istoriografice medievale, fie ele Iizantine, cRinezeEti sau musulmane
AIia 'enaEterea va aduce o contriIuie esenial n catalizarea studiilor cu caracter etnografic
7eacurile renascentiste coincid cu descoperirea unei lumi noi, America, dar Ei cu redescoperirea unui
trecut, anticRitatea #uropa Ei cRiar *mntul nceteaz a mai fi centrul 2niversului, iar astronomia,
Etiinele naturale n genere, ca Ei etnografia noului continent, vor ridica omului 'enaEterii interogaii
neInuite de antecesorul su medieval
!escoperirea Americii - tot mai Iine descris de cuceritori, coloniEti Ei misionari - va ridica
europenilor proIlema validitii metodelor lor de cunoaEtere %edumerii n privina statutului
indigenilor americani, misionarii Ei coloniEtii europeni ncep s se ntreIe dac se mai poate vorIi de
aceeaEi umanitate Ei de aceeaEi creaiune /tatutul moral Ei drepturile politice ale indigenilor vor ridica
proIlema eJistenei unei umaniti ne-umane Apariia noilor populaii pune acut suI semnul
ntreIrii paradigma medieval creEtin, pentru c acceptarea noilor populaii n proiectul creaionist
presupunea c ele nu pot fi sclavizate &ricum, primele modele utilizate pentru nelegerea
comportamentului indienilor din America va fi teoria psiRologic asupra sclaviei naturale, propus de
Aristotel Cu toate c scrupulele morale nu-i vor mpiedica pe europeni s-i trateze astfel pe africani
sau pe americani, Iazele unei ndelungate dezIateri filozofice Ei etice de proporii erau puse )iteratura
de cltorie Ei diferitele situaii ridicate de colonizare vor institui comparatismul, iar proIlemele
ridicate de statutul indigenilor vor conduce treptat la elaIorarea unei Gfilozofii antropologice critice Ei
relativiste, creia i stau mrturie /crierile lui Bartolomeo de Las Casas, ale iezuitului 1os de Acosta
Ei -seurile lui Montaigne L"<9@P #uropenii ncep acum s scRieze n tonuri edenice realitile )umii
%oi, iar mitul Iunului slIatic se vede revigorat, pe fondul criticii instituiilor vecRiului continent
*e acest fundal, curiozitatea europenilor descoper noi coordonate teoretice Astfel apare
proIlema a ceea ce mai trziu se va numi antropologieB cea a variaiilor instituionale istorice sau
regionale !e altfel, n secolul al :7I-lea apare Ei termenul, veneianul Galazzo Capello fiind primul
care l va folosi Cartea sa, Anthropologia L"<44P ncerca s conKuge cercetarea fizic a omului cu cea
moral
7eacul )uminilor aduce cu sine un proiect antropologic eJplicit Ei, ntr-o msur sau alta, el st
la Iaza tuturor tradiiilor antropologice regionale Cn acest veac, universalitatea umanist a privirii
europene capt conotaiile contradictorii ale evoluionismuluiB slIaticul, recunoscut ca o eJtrem
form de alteritate, ca Cellalt, este acceptat, mpreun ns cu necesitatea de a-l civiliza, eventual
prin for *e msur ce societatea Ei instituiile sale devin oIiect de reflecie Ei critic, sunt tot mai
frecvent invocate datele comparative ce rsar din corpusul etnografic al )umii %oi Ei din cel al istoriei
antice 1. B. Lafitau L"8,3P compar n aceast epoc instituiile Gamericanilor cu cele antice #ste
epoca n care slbticia Ei scRimI statutul Ei devine primitivitate, adic un punct de plecare al unei
serii de forme sociale Ei culturale ordonate n timp Ca multe dintre istoriile raionale ale )uminilor,
intenia lui )afitau era de a demonstra caracterul universal Ei originar al monoteismului, Ei, ca Ei ele,
teza sa descRide acum perspective pentru apariia primelor teorii evoluioniste
/pre deoseIire de populara paradigm a degenerescenei culturale, pentru iluminiEti, societatea
se afl ntr-un continuu progres, rezultat al eJercitrii deliIerate a facultii raionale a oamenilor %u
numai societatea, dar Ei omul, pot fi ameliorai prin educaie Cn acest conteJt, popularitatea de care se
Iucur mitul Iunului slIatic nu treIuie supralicitat (oarte puini europeni i se altur lui
'ousseau, pentru a idealiza populaiile din afara )umii 7ecRi Ei, n general, primi etnologi sunt niEte
erudii care compileaz, n caIinetele lor, informaiile aduse de cltori !impotriv, aceEtia din urm,
purttori ai civilizaiei europene, par mai degraI atraEi de caracterizarea n termeni duri a societile
arRaiceB Iunul slIatic este contrapus permanent IarIarului sau indigenului reIel
"4
Cn aceeaEi epoc, n Germania, Schlzer, Herder Ei Meiners folosesc Gmetoda lui )innD
pentru tratarea istoriei particulare, introducnd pentru prima dat termenul de ethnographisch pentru
studiul culturii
Cu toate aceste progrese, ideile iluministe se concentrau adnc doar asupra umanitii europene,
iar secolul iluminist practica, n linii generale, o antropologie aJat pe critica religiilor revelate #le nu
respect deocamdat individualitatea per se a societilor eJtra-europene, ci le folosesc pe acestea ca
factori ilustrativi idealizai, utili n critica instituiilor europene Geneza antropologiei Etiinifice era ns
pregtit
Cncepnd cu secolul :I:, Gistoria natural a omului, Gantropologia, se va concentra definitiv
asupra variaiei speciei umane, urmrind cunoaEterea pozitiv a omului, suI aspect fizic, intelectual Ei
moral %atura anterioar a acestei cercetri, pn acum speculativ Ei sintetic, va deveni empiric Ei
comparativ 2n grup de savani din epoca Consulatului, supranumii Gideologi - termen nu lipsit de
ironie n anturaKul napoleonian -, vor concepe un proiect al Etiinei totalizante Ei pozitive asupra omului
Alturi de acest proiect, vor fi propuse Ei primele metode Cn "8.., suI egida lor, este inaugurat aEa-
numita Soci1t1 des Observateurs de l68omme, prezidat de naturalistul 1auffret *rimul gRid de
ancRet din istoria antropologiei, privind direct Gpopoarele slIatice, va fi elaIorat, n acelaEi conteJt,
de 1. M. de Grando, n "9@@ GIdeologii doreau analiza legilor naturale ale intelectului, culegerea Ei
tratarea faptelor analitic Ei matematic Ei eliminarea tuturor eJplicaiilor de tip transcedental Cum i
interesa GnaEterea ideilor, era de dorit ca acest studiu s aiI loc acolo unde eJistau condiii de
oIservare a acestei genezeB popoarele antice sau slIatice, mediul defavorizailor Aceste zone
dispuneau de o autoritate cel puin logic pentru teza lor !e GDrando cRiar recomanda celor interesai
de studiu Gs devenim unul dintre ei, nvndu-le limIa Cadrele conceptuale Ei cRiar metodologice
ale cunoaEterii antropologice sunt acum fiJate
*rin Th. 1efferson, 1ohn Stuart Mill, Th. Brown, Gideologii vor aKunge s influeneze Ei alte
Ecoli LIritanic, americanP $reptat, dezIaterea se va concentra asupra fundamentelor culturale ale
diversitii umane, Ei implicit, pe studiul raselor Ia astfel naEtere etnologia. 7or fi nfiinate societi
etnologice la *aris L"94.P, %eM UorN L"93,P, )ondra L"934P
#tnografia, de oIicei alimentat de informaii secundare, ncepe s ofere materia prim pentru
reflecii sistematice, sintetice asupra omului )a nceput, acestea aparin filozofilor L?ant, 1egelP,
pentru a cpta treptat, pe parcursul secolului al :I:-lea, un caracter istoric Ei sociologic, prin operele
lui K. Marx, H. Spencer, M. Weber, . Durkheim Ei M. Mauss
Cntr-o prim etap, clasificarea rasial devine tema favorit, ca Ei discuiile pe tema
monogenism versus poligenism Ei criteriile acestei clasificri Comparatismul din anatomie
LBlumenbachP ofer idei privind eventuala evoluie monogenic )a rndul lor, Linn Ei Buffon
concep omul ca pe o parte a sistemului naturii Antropologia fizic devine o disciplin riguroas,
diferenele morale Ei culturale fiind treptat puse pe aceste Iaze somatice 'asismul va fi, prin urmare,
opera unor antropologi
II. 2. DETERMINISMUL RASIAL
/ecolul al :I:-lea a perpetuat spiritul scientist promovat de secolului iluminist, iar gnditorii
si Ei-au meninut dorina de a aIorda Etiinific, naturalist, att istoria, ct Ei proIlema diferenelor
sociale Ei culturale dintre naiuni Ei popoare !e la /aint-/imon la Auguste Comte, tot mai muli autori
se pronun n favoarea crerii unei Etiine care s se refere cu oIiectivitate la toate domeniile de
activitate ale omului Comte, care o va denumi iniial Gfizic social, se va opri la numele de
sociologie Antropologia cultural va evolua, ns, suI stindardul antropologiei Iiologice
Cn aceast epoc, diverse sisteme eJplicative sunt invocate, n ncercarea de a nelege unitar
istoria umanitii !e eJemplu, Georg > ( 1egel vede istoria lumii ca pe progresul conEtiinei
liIertii )a rndul su, HoRn /tuart -ill clasific ansamIlurile culturale n Ease tipuri Lvntoreasc,
pastoral, asiatic, greco-roman, feudal Ei capitalistP, n timp de $Romas =ucNle lanseaz teza sa
"3
celeIr, ce caut n ecologie factorii determinani ai specificului cultural %umai c opiniile mai sus
menionate, Iazate, n primul rnd pe unitatea condiiei umane, vor cunoaEte curnd o alternativ
radical
!ac HoRn )ocNe afirmase, n a doua Kumtate a secolului al :7II-lea, c oamenii au fost creai
egali, iar mintea lor, un empt9 cabinet, este integral umplut prin procesul de educare - prin ceea ce
antropologii vor numi ulterior enculturaie -, o puternic reacie intelectual la egalitarismul zgomotos
la 'evoluiei franceze va modifica aceste noIile premiseB pe la miKlocul secolului al :I:-lea, nici un
adevr nu a devenit mai evident dect acela c oamenii au fost creai inegali - Ei el va influena decisiv
cursul Etiinelor sociale *e aceast premis, nu cu totul aIsent n #poca )uminilor, se va edifica
doctrina determinismului rasial" a rasismului tiinific, care va susine c diferenele Ei similaritile
culturale sunt variaIile legate de factorii ereditari, care stau la Iaza tuturor comportamentelor
*rincipiul rasial-ereditar se va suIstitui oricrei alte eJplicaii Etiinifice Ei, cum componenta ereditar
nu era accesiIil unei oIservaii directe, invocarea ei se realiza fr posiIilitatea unui control
Clasificrile rasiale au fost edificate, cel puin iniial, pe Iaza sistematicii Iiologice propuse de
)innD, unificnd diversitatea n Kurul unor tipuri generice, definite prin contrastul dintre populaiile
europene Ei cele africane sau orientale Astfel, maKoritatea clasificrilor luau invocau eJistena a trei
rase maKoreB cea alI Lleucoderm -gr leucos, alI-, sau caucazianPS rasa neagr Lnegroid sau
melanodermPS rasa galIen LJantRoderm, sau mongoloidP $imp de mai Iine de un secol, acest
principiu tipologic a constituit Iaza tuturor clasificrilor rasiale, Ei aIia n ultimele decenii el a fost
nlocuit de taJonomia numeric Ei de studiul statistic al variaiei genetice Cu toate acestea, cRiar Ei
astzi, clasificrile rasiale sunt sever irelevanteB de eJemplu, distana genetic dintre dou populaii
franceze este mai mic cu doar "<V fa de cea dintre oricare alte dou populaii alese la ntmplare
Cncepnd cu secolul al :7III-lea, determinismul rasial avea s se fondeze pe dou mari
doctrineB monogene!a Ei poligene!a *rima susinea, nc din secolul la :7III-lea, dup spusele =iIliei,
c ntreaga umanitate avea doi strmoEi comuni, Adam Ei #va, iar aceEtia nu puteau fi dect alIi, dup
imaginea lui !umnezeu *rincipalii susintori ai acestei idei vor fi 1ohann Blumenbach Ei Georges
Luis Leclerc, conte de Buffon, n (rana AmIii au considerat apariia celorlalte tipuri de oameni ca o
form de degenerare indus de mediu /pre deoseIire de succesorii lor, att =lumenIacR, ct Ei =uffon,
credeau c aceast degenerare era reversiIil, printr-un control adecvat al mediului nconKurtor Cu
deoseIire =lumenIacR, n lucrarea sa 2e genesis humani varieta nativa L"88<P, credea c un ansamIlu
de factori diverEi, cum ar fi climatul, dieta, RiIridizarea, Iolile Ei modul de via sunt responsaIili de
degenerarea rasei iniiale alIe
Cn contrast cu aceast teorie, adepii poligenismului resping autenticitatea relatrilor din
Genez, atriIuind diferenele dintre rase unor acte de creaie special *rintre ei, Issac de la Peyrcre
L)readamitaeP n considera pe Adam precursorul eJclusiv al evreilor, n timp de celelalte popoare
antice Legiptenii, caldeenii, cRinezii sau GmeJicaniiP Ei avea originea n strmoEi pre-adamii %ici
Voltaire nu se va ndeprta foarte tare de aceast idee, refuznd evreilor statutul de strmoEi ai tuturor
speciilor umane
*e fondul competiiei dintre cele dou doctrine, se naEte proIlema clasificrii raselor pe
principii de superioritate Ei inferioritate, cu consecine limpeziB Kustificarea sclaviei Voltaire, ca Ei, mai
trziu, Hegel, de eJemplu, era convins c starea precar a negrilor se datora inteligenei lor
rudimentare 2nii gnditori, ca Henri Home, datau apariia unor rase diversificate dup construcia
$urnului =aIel, moment n care !umnezeu a nzestrat fiecare grup de oameni cu caracteristici ereditare
diferite Lcum ar fi curaKulP Edward Long L8istor9 of :amaica, "883P susine ferm ideea c europenii Ei
negrii aparin unor specii diferite, din moment ce cei din urmerau privii ca Irutali, ignorani, leneEi,
sngeroEi, vicleni Ei superstiioEi
)a rndul su, Charles White, alt partizan al sclaviei, credea c negrii sunt mult mai apropiai
de marile maimue dect de caucazieniB au creierul mai mic, organele seJuale mai mari, un miros aparte
Ei, nu n ultimul rnd, o imunitate animalic la durere
"<
Acestor idei radicale, secolul :I: le va aduga noi ipoteze, ndeoseIi prin contriIuia Ecolii
americane, reprezentat de Luis Agassiz Ei, respectiv, de Samuel George Morton.
*rimul, naturalist elveian emigrat n America pe la "93@, devine profesor la 1arvard Ei
nfiineaz ;u!eul de !oologie comparativ *oligenist de frunte, Agassiz considera c numai originea
caucazienilor era relatat n =iIlie, negrii fiind la fel de diferii de caucazienii anticRitii Lconservai
prin mumiile egipteneP, ca Ei de cei de astzi Clasificarea, pe ranguri, a raselor, devenea un oIiectiv
Etiinific ca atare, din moment ce era clar c pe *mnt eJistau rase specifice, cu caractere aparte Ei
corespunznd precis unui areal geografic *rin urmare, fiecare ras dispune de o valoare relativ, dat
de caracterul ei particular Ca Ei precursorii si, Agassiz credea c egalitatea social era de nencRipuit
n cazul negrilor, pe care i caracterizeaz ca indoleni, superficiali, senzuali Ei imitativi
Samuel George Morton, medic educat la #dinIurgR, s-a remarcat prin aceleaEi opinii
poligenice, ca Ei prin impresionanta sa colecie de cranii Lpeste o mie de eJemplareP pe studiul creia
Ei-a fondat teoriile !up el, ierarRia raselor treIuia staIilit oIiectiv, prin caracteristicile fizice ale
creierelor, n mod particular, prin mrimea craniilor Cn consecin, -orton va aplica o metod
originale de msurare a acestora, umplnd cavitile craniene cu semine de muEtar alI 7a oIine
astfel, n incRi cuIi, volumul diferitelor cranii Cercetrile lui, sistematizate n /rania americana
L"94.P Ei /rania aeg9ptica L"933P, vor staIili o ierarRie clar, n frunte prezidnd, statistic, europenii,
urmai de indieni Lnumii de el GamericaniP Ei, firesc, n final, de negri %u mai puin interesat este c,
ntre alIi, el i situeaz pe primul loc pe anglo-saJoni, urmai de evrei Ei de indieni LsuI denumirea de
melanezieniP IerarRiile sale se arat, deloc surprinztor, foarte fidele preKudecilor epocii !e altfel, n
".88, o lucrare a lui Stephen 1ay Gould L7he ;ismeasure of ;anP a defriEat ideile lui -orton, prin
eJpunerea gravelor erori metodologice ale analizei sale Astfel, acesta din urm a utilizat masiv cranii
provenind de la incaEi, n medie cu dimensiuni mai reduse dect la alte grupuri de indieni, ca irocRezii
-orton ignorase, se asemenea, raportul dintre talia indivizilor Ei mrimea creierului, cum nu a luat n
calcul nici diferenele de seJ
Cn istoria determinismului natural, ideile lui Charles Darwin aveau s Koace un rol decisiv
*uIlicarea Originii speciilor L"9<.P va pune capt, n principiu, disputei dintre monogeniEti Ei
poligeniEti, din moment ce, pentru !arMin, amIele teorii erau prost fondateB dac umanitatea avea un
strmoE comun, acesta treIuia s fie nu Adam, ci un soi de maimu *e de alt parte, teoria sa nu
eJcludea proIaIilitatea ca rasele contemporane s fie specii diferite, rezultat al unei diversificri induse
de lupta pentru supravieuire a strmoEilor noEtri
!eterminismul rasial nu s-a manifestat doar n America Robert Knox, un cRirurg din
#dinIurgR va considera c rasa este integral responsaIil de acRiziiile culturale, determinismul rasial
devenind, n anii T+@ ai secolului :I:, sinonimul antropologiei 2nica proIlem demn de interes
pentru noua disciplin era dac rasele Ginferioare pot aspira n mod legitim la mIuntirea situaiei
lor
Cn Germania, Gustav Klemm va redacta, n "934, o istorie a culturii omenirii n zece volume, a
crei linie directoare avea s fie mprirea umanitii n rase Gactive Ei Gpasive Cn (rana, 1oseph
Arthur de Gobineau va susine Rotrt c fiecare ras deine modul propriu de a gndi, prin urmare
fiecare grup rasial are propriul lor destin
Concluzionnd, paradigma determinismului rasial, eJtrem de influent pe fondul eJpansiunii
economice a #uropei occidentale, a oferit iniial o eJplicaie convenaIil epocii privind diferenele
culturale Ei somatice dintre oameni Inegalitatea rasial susinea perfect interesele sclavagismului *e de
alt parte, avntul naturalismului a permis Ei progresul mult mai rapid al antropologiei fizice, fa de
ameliorarea teoriilor Etiinelor sociale, oferind aEadar o argumentaie aparent convingtoare Ei
GEtiinific
!e altfel, diferene rasiale vor continua a fi invocate Ei n cadrul culturilor europene, cRiar Ei n
primele decenii ale secolului :: /pre eJemplu, att n (rana, ct Ei n Anglia, clasele superioare nu
"+
ezitau s se auto-asimileze cuceritorilor germanici, respectiv normanzilor, n timp de strile inferioare
erau considerate descendente ale celilor sau galo-romanilor
)a nceputul secolului ::, rasismul lui GoIineau devine eJtrem de atractiv n Germania Lcu
consecinele cunoscute n ideologia nazistP, dar Ei n Anglia, unde Garianismul germanic al claselor
superioare a funcionat ca o ideologie destul de popular nainte de *rimul 'zIoi -ondial
Cn ciuda GIuclei evolutive rasiste, ieEit din acelaEi creuzet iluminist, ideea unitii psiRice
umane va triumfa, n cele din urm, prin intermediul evoluionismului, care va transfera treptat atenia
ctre diferenele culturale, n detrimentul celor somatice
II.3. NATEREA ANTROPOLOGIEI CA TIIN. EVOLUIONISMUL
#tapa de genez a antropologiei este, n general, caracterizat drept evoluionist, domeniile ei
de inspiraie fiind deseori nu numai Iiologia, dar Ei filozofia, economia politic Ei filologia comparat
!ac premisele evoluioniste sunt astzi depEite, este important de notat c deceniile evoluioniste au
determinat, n secolul al :I:-lea, proIlematica, vocaIularul Ei instituiile antropologiei
II.3.1. IDEEA EVOLUIONIST
Cn sens general, evoluionismul implic o perspectiv teoretic care se Iazeaz pe eJistena unei
ordini imanente n istoria umanitii Ei care caut s identifice legile ce controleaz succesiunea
fenomenelor sociale Ei culturale !in acest punct de vedere, individualitatea cultural nu este relevant
dect n msura n care d seama de fluctuaiile istorice Ei, n principiu, evoluionismul se afl n
opoziie cu alte tipuri de eJplicaii istorice, ca difuzionismul, sau cRiar funcionalismul
Cn sens oIiEnuit, evoluionismul delimiteaz un set de teorii nrudite, populare n a doua
Kumtate a secolului al :I:-lea, care ncercau s unifice diversitatea umanitii ntr-un scenariu istoric
unic, evolutiv Ei stadial, Ei s identifice legile care au determinat aceast succesiune
#voluionismul secolului al :I:-lea se leag intim de ideile determinismului rasial Astfel,
lrgind durata istoric a evoluiei, prin integrarea preistoriei, ei mresc distana dintre primitiv Ei
societile civilizate Cn acest conteJt, diferenele sesizate nu mai puteau fi eJplicate prin accidente ale
istorie locale, nici prin determinismul climaticB pur Ei simplu, unele societi evoluaser rapid, iar altele
foarte lent, iar unica eJplicaie verosimil rezida n diferenele rasiale Astfel c, spre deoseIire de
istoriile raionale ale secolului iluminist, care credeau n unitatea raiunii, evoluionismul istoricizeaz
nsEi natura uman, nu doar societatea #ste adevrat c evoluionismul nu neag unitatea psiRismului
uman, ci doar stpnirea deplin a raiunii, apanaK al occidentalilor evoluai Astfel, nu numai c
stadiile mentale ale umanitii sunt accesiIile cunoaEterii, dar ele sunt posiIil de studiat Ei n societatea
modern, n domenii considerate ca rmEie ale primitivitii LpsiRologia infantil, visele, Iolile
nervoaseP
*roIlemele Etiinifice, care n secolele precedente respectaser ntreIrile ridicate de
comunitatea creEtin, au ncercat iniial o conciliere a religiei cu Etiina, istoria omului mergnd cteva
mii de ani n urm Cns lucrurile se vor scRimIa radical n secolul al :I:-lea, cnd dar'inismul Ei
preistoria vor fi autorii definitivi ai uniunii fundamentale care transform slbaticul %n primitiv !ac
primul ofer eEafodaKul teoretic, ultima descRide Ei un nou cadru temporal, gigantic, ale crei
dimensiuni geologice nu erau Inuite
Cu toate acestea, a sugera c origine evoluionismului din Etiinele sociale se revendic din
darMinism ar fi materialmente fals *e de o parte, gnditorii )uminilor avansaser deKa, aEa cum am
notat, scenarii istorice Iazate pe un progres continuu al umanitii, gRidat de progresele spiritului
uman )a rndul su, contele Buffon, inspirat de descoperirile de fosile, lansase deKa modelul unei
evoluii Iiologice ntrerupt de catastrofe periodice Cu toate acestea, ideile sale vor fi puin populare n
epoca n care ideile fiJiste Ei creaioniste promovate de naturaliEti faimoEi - precum Cuvier - se
ncadrau mai Iine scenariului IiIlic
"8
*e de alt parte, dac nu se poate nega c cele dou tipuri de evoluionism, cel sociologic Ei cel
Iiologic au scRimIat multe idei, mari diferene suIzist ntre ele /pre eJemplu, evoluionismul
sociologic se asemn mai mult cu teza lamarcNian a ereditii caracterelor doIndite, dect cu
versiunea darMinian, pozitiv Ideile organiciste asupra societii l-au inspirat, de altfel, pe Lamarck
s susin organicismul su Iiologic Ei transformist Cn plus, dac naturaliEtii, pn la !arMin, nu
reuEeau s gseasc o eJplicaie pentru evoluia pe care o constatau, afar de amIiguu elan creator,
ideile privind evoluia social erau deKa mai Iine fundamentateB scRimIarea istoric este rodul
conflictelor dintre pasiuni Ei resursele limitate, raport care determin apariia inveniilor productive
)a rndul lor, acestea determin noi conflicte, rezolvate prin reaEezri ale societii Cn primele decenii
ale secolului al :I:-lea, ideea de consens periodic va fi treptat surclasat de cea de lupt pentru
supravieuire AEadar, ideea supravieuirii celui mai Iun era deKa familiar n studiul societii n
momentul n care !arMin o lanseaz n domeniul evoluiei Iiologice
Cn ciuda meritelor de anterioritate, evoluionismul sociologic este lipsit de una din trsturile
eseniale ale darMinismului LEi neo-darMinismului promovat astziPB intervenia Razardului /pre
deoseIire de darMinism, care accept c scRimIrile, rod al mutaiilor genetice aleatorii, pot fi rodul
Razardului, evoluionismul sociologic este compromis de finalismul su inevitaIilB eJplicit sau nu, el
lectureaz trecutul n funcie de traiectoria unei singure societi, n particular a celei occidentale
II.3.2. EVOLUIONISMUL CLASIC
#tapa evoluionist este caracterizat cel mai Iine de modelul propus de Herbert Spencer #l
elaIoreaz teoria evoluionismului social naintea apariiei ideilor lui !arMin privind evoluia natural
Cn lucrarea sa, <irst )rinciples L"9+,P, el a definit evoluia astfelB o scRimIare de la o omogenitate
nedefinit Ei incoerent spre o eterogenitate definit Ei coerent, prin intermediul unor diferenieri Ei
integrri continue Altfel spus, evoluia este un progres al formelor de via Linclusiv socialP de la
simplu la compleJ $eoria evoluiei sociale fcea parte din interpretarea pe care el o oferea pentru
evoluie n general !e sorginte organic, viziunea sa se rezuma la dou ideiB
" !iversificarea, care implic faptul c numeroasele forme ale vieii
organiceQsociale s-au dezvoltat dintr-un numr mai mic de forme originareS
, (ormele compleJe au luat naEtere din cele mai simple
Conceptul coneJ fundamental era adaptarea, considerat de mai multe Ecoli de la /pencer pn
astzi, drept fundamental pentru supravieuire Aceast implic, pe de o parte, reglaKul intern, care
conduce ctre un sistem funcional, dar Ei unul eJtern, o adaptare la mediul n care sistemul trieEte
Idei asemntoare va eJpune, mai trziu, Ei A. R. Radcliffe-Brown Lvezi G(uncionalismulP
Antropologia Iritanic se orienteaz, la nceput, ctre compromisul dintre ideile evoluioniste Ei
cele IiIilice 2n caz tipic l reprezint opera lui D.-S. Pritchard Acesta adopt o perspectiv istoric
Ei lingvistic pentru a pune Iazele unei teorii a unitii umane Ldemonstrat pe cale fizic, lingvistic,
psiRologicP Cu toate acestea, el dorea, n aceeaEi msur, s argumenteze n favoarea cronologiei
IiIlice &pera sa fundamental, =esearches into the )h9sical 8istor9 of ;ankind, puIlicat n <
volume L"9"4S "94+-"938P, consacr istoriei Ei etnografiei diferitelor naiuni al gloIului patru dintre
ele Cum acestea erau clasificate dup ordinea geografic, este clar c influena mediului asupra raselor
Ei culturii era considerat un principiu de difereniere maKor !e altfel, din acest moment, Ecoala
etnologic englez se va concentra spre eJplicarea diferenelor culturale pe Iaza mediului Cn acelaEi
timp, cea american, prin Morton, Nott Ei Gliddon va conserva eJplicaii poligeniste, deseori n
favoarea sclavagismului
Gndirea evoluionist va cuta ns necesitatea unei evoluii Ei ordinul de cauzalitate care
formele compleJe de cele simple Acest deziderat va amplifica studiile erudite, cele etnografice Ei
monografice Cele mai importante contriIuii i vor aparine lui Lewis Henry Morgan, care identific
principiile unei clasificri a sistemelor de nrudire Ei a formelor de cstorie L"98"P Ei, respectiv, lui
"9
Edward Burnett Tylor, care a ncercat staIilirea unei definiii minimale a religiei, comun tuturor
societilor, dup modelul iluminist
L. H. Morgan va fi primul etnograf de teren, deIutnd printr-o monografie, celeIr la vremea
sa, despre irocRezi L"9<"P 2lterior, el se va apleca asupra studiului parentalitii, domeniu n care
contriIuia sa este fundamentalB el a neles c orice studiu despre nrudire treIuie s nceap cu o
culegere eJRaustiv a terminologiei utilizate Ei c aceast terminologie constituie un sistem,
introducnd Ei distincia ntre sistemele descriptive Ei cele clasificatoare
-organ demonstra convingerea c numai o viziune gloIal a devenirii societilor umane ar
putea dezvlui semnificaia faptelor oIservate n societile actuale 7a fi, prin urmare, ca toi
evoluioniEtii, un adept al unui comparatism aIrupt, care ignor discontinuitile istorice sau
sociologice Cn lucrarea sa, Ancient Societ9 L"988P, el desparte istoria omenirii n trei stadii
fundamentaleB slbticie, barbarie Ei civili!aie, primele dou suIdivizate n perioade !efinirea
acestora avea la Iaz diverse inovaii teRnologice, responsaIile de liniile de evoluie uman Ei de
stadiile succesive ale evoluiei sociale %outatea lucrrii consta n faptul c -organ ncerca s coreleze
diferite niveluri ale realitii socialeB fenomenele teRnico-economice, cele de organizare Ei cele
culturale -aterialismul su funciar a constituit cea mai influent surs de inspiraie pentru -arJ, dar
mai ales pentru #ngels, care va redacta Originea familiei" a proprietii i a statului L"993P pastiEndu-l
pe -organ !iferena fundamental dintre ideile lui -organ Ei cele ale corifeilor marJismului rezid n
scenariul deist al lui -organ !up el, o Inteligen /uprem a pus lumea n miEcare, sarcina omului de
Etiin fiind de a descoperi legile interne ale acestei dezvoltri
Cn ceea ce priveEte domeniul familiei, -organ va relua critic tezele scoianului -ac )ennan
privind formele de cstorie, postulnd LS9stems of /onsanguinit9 and Afinit9 of the 8uman <amil9,
"98"P succesiunea a cinci stadii de evoluieB consangvin Lcstoria ntre frai Ei suroriPS punaluan Lapare
interdicia cstoriei ntre frai Ei suroriPS s9ndasmian Lo form de tranziie de la cstoria de grup la
monogamie, n care soul sau soia pot s ncReie cstoria dup voin, orict de desPS patriarhal Ln
care suprema autoritate o reprezint soulPS monogam LIazat pe monogamie Ei egalitatea femeiiP *rin
urmare, -organ a cutat s demonstreze c terminologiile clasificatoare poart urma Gfosil a unei
practici a cstoriei de grup, care ar fi succedat promiscuitatea primitiv Ei s-ar plasa naintea cstoriei
monogame !emonstraia sa se Iaza pe prezumia c, dac fratele tatlui este numit, n acest sistem,
Gtat, aceasta se datoreaz faptului c, n epoca n care un grup de frai se cstorea cu un grup de
surori, era imposiIil de determinat care dintre aceEti frai era tatl Iiologic
Cn ncercarea sa de a verifica ipoteza originii asiatice a amerindienilor, -organ a clasificat Ei
comparat sistemele de rudenie #l a constatat c fiecare cultur dispune de un set special de termeni
pentru desemnarea tipurilor de rudenie care, mpreun cu regulile pentru folosirea lor, constituie
sistemul terminologic al rudeniei !in acest punct de vedere, a fost primul antropolog care a sesizat
eJistena, n ciuda eJtraordinului numr de termeni referitori la rudenie, a unor tipuri de Iaz ale
sistemelor terminologice de rudenie !up el, aceste tipuri de Iaz ar fiB melane!ian, turanian
LganaManianP, arian Lsemitic-uralianP Cn clasificrile moderne, pe care le vom discuta ulterior, tipurile
sale vor fi definite drept 8a'aian" 3ro0ouis Ei -skimos
AceeaEi perspectiv evoluionist va mIrca Ei teoria lui -organ n privina organizrii sociale
Ei politice !up el, dezvoltarea instituiilor sociale Ei politice s-a realizat plecnd de la o anarRie
iniial n cadrul relaiilor de rudenie *rima form de organizare era L"P hoarda, aflat ntr-o stare de
promiscuitateS urmeaz L,P dominaia matisib,lui Lfamilie n care copii au un singur printe comun,
mamaP - aceast faz fiind succedat de comIinarea matisiI-ilor pentru formarea fratriilor Ei de
comIinarea acestora din urm pentru a forma triIurile, unite ulterior, la rndul lor n confederaiiS
ultima faz este alctuit de L4P organi!aiile politice propriu-zise, Iazate pe staIilirea drepturilor Ei
oIligaiilor n termenii identitii teritoriale Ei a relaiilor de proprietate Lde eJemplu, oraEele sau
stateleP
".
& latur important eJpus de lucrarea sa rezid n diferena pe care o face -organ ntre
organizarea societilor primitive, fondat esenial pe rudenie, Ei cea a societilor Gcivilizate, Iazat
pe instituii politice Cn acest fel, el staIilea, implicit, specificitatea obiectului studilor etnologice i
antropologice.
Edward Burnett Tylor, fiul unor WuaNeri nstrii, va aKunge s fie interesat de antropologie
ntmpltor, prin participarea, alturi de un arReolog Iritanic, la o campanie de spturi n -eJic
*reocuprile sale au fost facilitate Ei de cltoriile sale n /tatele 2nite, n CuIa Ei -eJic, unde are
prileKul c cunoasc diferite triIuri indigene, moEtenirea culturii aztecilor, sau amestecul dintre cultura
indian Ei cea spaniol (r a Ieneficia de studii superioare Ei fr a fi un adevrat etnograf de teren, el
va fi prima persoan ce va ocupa o catedr de antropologie la o universitate Iritanic, cRiar la &Jford
#ste, de asemenea, primul care va introduce termenul de anthropolog9 ca ecRivalent al francezului
ethnologie.
*e parcursul numeroaselor sale puIlicaii, plecnd de la ideile lui CR !arMin, el profeseaz o
concepie evoluionist, fr a considera, totuEi, c paradigma evoluionist constituie un principiu
eJplicativ eJclusiv /-a interesat de originea Kocurilor diferitelor culturi Ei de compararea acestora, ca Ei
de legturile structurale dintre reEedina postmarital, descenden Ei diferite oIiceiuri Cn general, s-a
artat mai interesat de fenomenele culturale, ca religia, dect de cele sociale
Concepia sa de Iaz L)rimitive culture, "98"P, era reprezentat de faptul c rmEiele
culturilor manifest o progresie serial, la fel cu cea a fosilelor, amIele progresii fiind orientate ctre
compleJitate Ei progres Lrespectiv civilizaieP =azndu-se pe oIservaiile unor cltori occidentali, el a
organizat categoriile teRnologice, economice, familiale, politice sau religioase n stadiiB slIticie,
IarIarie, civilizaie *oziia sa este clar etnocentric, considernd lumea vestic drept centrul lumii
civilizate, iar restul societilor ca aflate ntr-un un stadiu inferior
$Olor a rmas celeIru n istoria antropologiei pentru introducerea noiunii de animism, stadiul
primitiv al oricrei religii, succedat de politeism Ei, ulterior, de monoteism !efiniie minim a religiei,
animismul eJist pretutindeni unde se manifest o credin n suflet, stafii, demoni, zei sau n categorii
similare de fenomene Animismul se leag direct de credina n sufletul uman, ce poate fi gsit, dup
$Olor, n orice cultur Ei rezult din eJperiena suIiectiv, universal, legat de vise Ei viziuni Cn cadrul
animismului, $Olor distinge dou forme, una inferioar, de tendin amoral Lpentru c sufletul
continu s eJiste Ei dup moarte, fr legtur cu faptele din timpul vieiiP, Ei una superioar, legat de
doctrina retriIuiei, adic a recompenselor Ei pedepselor impuse de actele din timpul vieii !irecia
natural de evoluie a animismului era monoteismul
%u mai puin celeIr va rmne definiia pe care o d el culturiiB GansamIlu compleJ n care
sunt rnduite cunoEtinele, credinele, arta, morala Ei toate celelalte aptitudini sau oIiEnuine doIndite
de om ca memIru al societii Cn acest sens, $Olor introduce ideea german de cultur n discursul de
limI englez, renunnd la nelesul anterior al culturii, ca produs eJclusiv al elitelor civilizate
Cn ciuda convingerilor sale evoluioniste, $Olor a recunoscut permanent importana
mprumuturilor culturale, ceea ce face din ele unul din precursorii difuzionismului Ci datorm
introducerea n antropologie a termenului de Gsupravieuitor, mprumutat din Iiologie, Ei care eJplica,
n cazul maKoritii societilor, coeJistena unor trsturi culturale ce par s in de stadii de evoluie
diferite !e altfel, ideea sa, n eJprimri diferite, apare la maKoritatea contemporanilor sau
predecesorilor si /t mrturie ipoteza lui -organ, privind eJistena unor termeni de nrudire Gfosili
Cn ciuda limitelor viziunii sale, concepia lui $Olor i-a asigurat acestuia o poziie de frunte n geneza
antropologiei, Etiin numit, la nceputul secolului nostru, ;r. 79lor6s science$
&pera lui $Olor va avea o important influen asupra altui mare partizan al evoluionismului,
1ames G. Frazer %eaItut n convingerea sa privind superioritatea civilizaiei moderne, (razer
susinea ferm c Etiina urmeaz n mod necesar religiei, aEa cum aceasta s-a succedat magiei #l a
rmas celeIru prin puIlicarea, ntre "9.9 Ei ".4<, a monumentalei lucrri /reanga de aur L7he >olden
?oughP L"4 volume, n ediia englezP Cn viziunea sa, descrierea popoarelor Gprimitive Ei dezvoltarea
,@
studiilor folclorice avea o importan egal cu cea a redescoperirii, n 'enaEtere, a literaturilor greco-
latine #le permit Gurmrirea omului pe lungul su drum" greaua i %nceata lui ridicare" de la
slbticie la civili!aie (raOer crede c Gsuperstiiile i datinile ranilor constituie cea mai sigur
mrturie" deplin" despre religia primitiv a arienilor )a rndul lor, datele etnografice pot pune n
lumin oIiceiurile recoltei la ranii noEtri europeni, oIiceiuri care, n #uropa, Gau c!ut la nivelul unor
manifestri supravieuitoare" mai mult sau mai puin incomprehensibile !in acest motiv, analogiile
etnografice sunt utile, pentru c, de eJemplu, melanezienii Gau pstrat sentimentul foarte viu al
semnificaiei riturilor !eEi opiniile lui (razer sunt de mult aIandonate, el ocup o poziie special n
istoria antropologiei, mai ales pentru c proIlemele pe care le-a aIordat Ltotemism, eJogamie, teoria
magiei, noiunea de tabu etcP au alimentat, timp de decenii, dezIaterile dintre antropologi
Cntre evenimentele perioadei, merit amintit Ei c, n "98@, HoRn )uIIocN puIlic 7he Origin of
/ivilisation, n care semnaleaz Eapte stadii de evoluie ale credinei religioaseB L"P ateismul LaIsena
oricrei idei definite despre eJistena unei divinitiS L,P fetiismul Ln care omul presupune c poate
fora divinitate s se conformeze dorinelor luiS L4P totemismul Ln care oIiecte, locuri sau animalele
devin oIiecte de cultPS L3P amanismul Lzeitile sunt superioare Ei mult mai puternice dect omul, ele
fiind accesiIile doar EamanilorPS L<P idolatrismul Lsau antropomorfismul, n care zeitile sunt mult mai
puternice dect omul Ei sunt reprezentate prin idoli sau imaginiPS L+P divinitatea" ca autor Ei nu ca for
a naturii, deci nzestrat cu o for supranatural realS L8P asocierea dintre religie i moral !up
)uIIocN, societile primitive nu cunosc religia, iar oamenii Ei nsuEesc gradual conceptele spirituale
superioare, precum Ei concepia noIil cu privire la natura lui !umnezeu -erit amintit c lucrarea
)rimitive culture a lui $Olor, amintit anterior, era eJplicit ndreptat mpotriva concepiei lui )uIIocN
ContriIuiile perioadei evoluionismului clasic nu se rezum aici A. Long L"988P, susinut de
W. Schmidt, va considera - n opoziie cu $Olor - Gmonoteismul primitiv drept nucleul religios comun
tuturor culturilor R. R. Marret, succesorul lui $Olor la &Jford, va ncerca s ecRiliIreze eJtremele,
presupunnd eJistena unei percepii iniiale a unei fore impersonale, aEa cum este definit aceasta prin
definiiile oceaniene de mana Ei tabu
H. 1. S. Maine L"9+"P, titular o vreme al catedrei de drept civil de la CamIridge, urmeaz
metodele filologiei n dreptul comparat Ei consider instituiile familiale n termeni de Kurispruden
LcomItnd ideea promiscuitii seJuale primitive susinut de -ac)ennan Ei -organP Cn nucrarea
care l-a fcut celeIru, Ancient 5a'L"9+"P, -aine susine c n formele timpurii de organizarea social,
noiunile de drept sunt inseparaIile de religie -odelul iniial de societate era cel patriarRal, n care
responsaIilitile sunt colective, iar proprietatea unitar Ei indiviziIil Afirmarea gradat a individului
va eroda acest model iniial, iar pe msur ce acesta capt o personalitate legal, se petrece procesul
de trecere from status to contract, n care dreptul se autonomizeaz -aine completeaz aceast
tipologie a formelor sociale cu cea politic, n care pot fi difereniate trei etapeB cea triIal, cea
universal Ei cea teritorial Ideile sale vor inspira viziunea lui E. Durkheim asupra societilor arRaice
Ei moderne, primele caracterizate de o solidaritate mecanic, celelalte prin solidaritatea organic
)a rndul su, W. Robertson-Smith va utiliza noiunile de totemism, e#ogamie Ei
matriliniaritate n studierea relaiilor parentale Ei a cstoriei n lumea semitic antic
Cn linii generale, evoluionismul epocii este moderat, declarativ Ei nu mIrac Raine darMinisteB
selecia Ei adaptarea nu sunt mecanisme ale evoluiei sociale -odelele evoluioniste utilizate n deIutul
noii discipline Etiinifice nu sunt transformiste, plasarea n perspectiv istoric a mutaiilor Ei lipsa
miKloacelor de validare ducnd la simpla lor postulare #ste un evoluionism al stadiilor, generaliznd Ei
corelnd fapte instituionale, practici sociale Ei credine, Ei conservnd, deci, modelul iluminist GIstoria
natural a omului are un punct de plecare monogenist, iar antropologi celeIri ai epocii, ca -organ Ei
$Olor, sunt complet lipsii de o perspectiv istoric n analizele lor Cu toate acestea, evoluioniEtii sunt
cei care formuleaz conceptele de Iaz ale etnologieiQantropologieiB Gcultur, Gsistem de nrudire,
Gfuncie Ei raport funcional, iar etnografii de teren vor fi discipolii lor
,"
)a nceputul secolului ::, putem deKa vorIi de o disciplin aparte care, suI umIrela
evoluionismului, Ei gsise drept oIiect de studiu diversitatea cultural *reKudecile rasiale vor fi
treptat aIandonate n favoarea unei perspective critice Ei monografice %oua ramur Etiinific se va
ocupa preponderent de umanitatea non-european, fr a ascunde o nedisimulat dorin de a o studia
pe toat, n regim comparatist
AmIiiosul sistem evoluionist va cunoaEte curnd Ei alternative *rintre opozanii veRemeni ai
evoluionismului se vor numra difuzioniEtii Ei Ecoala particularist a lui F. Boas Acesta va insista
asupra compleJitii Ei Iogiei culturale, ce treIuie Iine cunoscut nainte de a se trece la staIilirea de
legi generale *ropunerea sa va conduce la o etnografie sistematic Ei riguroas
II.3.3. EVOLUIONISMUL I MARXISMUL
Cntruct relaiile dintre antropologie Ei marJism dateaz nc din deceniile evoluioniste Ei s-au
perpetuat timp de decenii, am considerat util s poposim aici asupra acestei proIleme, mai ales c
istoria cercetrii sociale romneEti s-a plasat mult vreme n umIra sistemului eJplicativ marJist
'elaiile dintre antropologie Ei marJism au mIiEat dou formeB pe de o parte, corifeii marJismului
s-au inspirat din informaiile etnologice, pe care le-au eJtrapolat asupra sistemului lor interpretativS pe
de alt parte, suI diverse forme, antropologii au preluat, la rndul lor, elemente marJiste n construcia
propriilor sisteme teoretice
-arJismul s-a preocupat nc de timpuriu de rezultatele antropologiei Cutnd s precizeze
condiiile de genez Ei caracterisiticile capitalismului, Karl Marx s-a aplecat iniial ctre studiul
societii feudale, apoi asupra societilor antice Ei, n cele din urm, asupra celor primitive Cu
deoseIire n ultima parte a activitii sale, -arJ se va concentra asupra societilor rurale din &rient
Cnsemnrile sale conin numeroase referiri la sistemul edificat de L. H. Morgan, dar Ei la oIservaiile
lui Maine Ei Lubbock !eEi a fost impresionat de ideile lui -organ, n Iun msur similare cu ale lui,
-arJ a nseriat Ei o serie de critici, care ns nu au apucat s vad lumina tiparului
Fr. Engels, discipol intelectual Ei moEtenitor politic al lui -arJ, va renuna la prudena
naintaEului su !up #ngels, familia, proprietatea privat Ei statul au o unic origine iar evoluia lor
constituie rezultatul unui proces unitar, prin care matriliniaritatea nlocuieEte patriliniaritatea, odat cu
suIordonarea treptat a femeilor fa de IrIaiS aceast mutaie era o consecin a apariiei economiei
productive Ln special creEterea animalelorP Ei a lurii n stpnire privat a forei de munc de ctre
familia monogam Ca Ei -arJ, #ngels dorea s demonstreze c societatea este alctuit din elemente
organic legate ntre ele, dar Ei c fenomene ca proprietatea sau dragostea nu sunt inerente naturii
umane, ci depind de nivelul de dezvoltare economic Ei social a unei societi Cn principiu, mutaiile
importante aprute n evoluia societii se datorau unui dezecRiliIru dintre organizarea produciei Ei
cea social, care conduce la revoluii periodice Ei la scRimIarea unei ornduiri sociale cu alta
/cRema lui #ngels, n care erau recunoscute cinci moduri de producie Lprimitiv, antic, feudal,
capitalist Ei comunistP, va deveni o adevrat dogm n antropologia LEi istoriografiaP rilor comuniste,
cu deoseIire n 2'//, n ciuda nuanrilor pe care le va suferi Cn aceast ultim privin, suI presiunea
unor realiti social-economice foarte diferite de cele capitalist-industriale care i inspiraser pe -arJ Ei
#ngels, antropologii sovietici Ei cei cRinezi vor aduce unele modificri dogmei, printre altele prin
afirmarea rolului rnimii ca element revoluionar, dar Ei prin modificarea ponderii ideologice a
locului pe care rnimea l ocup n statul socialist
Cn &ccident, sistemul marJist a cunoscut alt destin Cu deoseIire dup anii T+@, antropologii de
aici, evideniind caracterul europocentrist al celor cinci stadii, trec fie la analiza unor trasee evolutive
diferite Lcum este modul de producie asiatic, sesizat de -arJP, fie caut s descrie moduri de
producie strine tradiiei marJiste, cum este cel african
Aceast nou antropologie marJist renun la ideea unei scReme unice de evoluie Ei se
orienteaz ctre conteJtele culturale particulare (oarte influent n (rana, X ndeoseIi prin activitatea
lui M. Godelier, E. Terray sau M. Aug - aceast direcie neo-marJist renun la #ngels pentru a se
,,
ntoarce la -arJ Ei caut ca, folosind conceptele pe care -arJ le aplicase capitalismului, s analizeze
societile eJtra-europene Astfel, sunt supuse analizei diverse fenomene pe care marJismul iniial nu le
remarcase, cum ar fi polarizarea puterii n clase sociale cRiar Ei n comunitile arRaice, apariia statului
n Africa, articularea, ntr-o unic societate, a dou moduri de producie diferite, dar Ei proIlema
ideologiei sau alienrii Cns principalul merit al acestei direcii neo-marJiste este cel de a fi conferit
antropologiei o mai accentuat perspectiv istoric
II.3.4. NEO-EVOLUIONISMUL
7rsta de aur a evoluionismului, secolul al :I:-lea, se va ncReia prin criticile tot mai
consistente venite din partea partizanilor difuzionismului, funcionalismului Ei particularismului
cultural, toate curente interesate de conteJtele locale ale evoluiei istorice, Ei nu de modele eJplicative
universale !up al doilea rzIoi mondial, pe fondul decolonizrii, dimensiunile ideologice
Lcolonialiste, imperialiste Ei europocentristeP sunt criticate nc Ei mai susinut Cu toate acestea, un
curent neo-evoluionist a continuat s suIziste, ndeoseIi n antropologia nord-american, ca replic a
idiografismului impus de ( =oas *rincipalii si reprezentai au fost G. P. Murdock, 1. H. Steward Ei
L. White
G. P. Murdock renun la ideea unor secvene evolutive la nivel macrocultural, ns accept o
evoluie la nivelul familiei Ei instituiei rudeniei /tudiile sale s-au concentrat cu deoseIire asupra
indienilor nord-americani LRaida Ei teninoP Cntreaga sa carier s-a concentrat ctre elaIorarea unor
metode de analiz comparativ a datelor etnografice, materializat n 8uman =elations Area <iles
-etoda sa, trans-cultural Lcross,culturalP, se va Iaza pe analiza comparativ a datelor statistice Ei
cantitative, cu deoseIire n domeniul rudeniei Ei cstoriei
1. H. Steward, figur marcant a antropologiei americane, a fost teoreticianul
evoluionismului multiliniar, fundamentat ecologic LaEa-numita ecologie culturalP Cn viziunea sa,
fiecare cultur dispune de un nucleu cultural, ale crui elemente Lpatrimoniu teRnic, organizarea
muncii, dispozitive socialeP interacioneaz constant cu mediul Acestui nucleu i se adaug trsturile
secundare, variaIile independente de mediu Cn principiu, /teMard, care consider c evoluia este
rezultatul creEterii continue a compleJitii modului de adaptare la mediu, accept c sunt posiIile tot
attea linii de evoluie cte medii ecologice eJist Astfel motivat, el va cuta s evidenieze similariti
n evoluia societilor funcionnd n condiii ecologice asemntoare
!eterminismul su ecologic nu este, ns, foarte strict, pentru c accept c unui anumit nucleu
cultural i pot corespunde culturi foarte diferite, iar trsturile secundare sunt rezultatul istoriei
regionale, al difuziunilor sau inovaiilor locale, n principiu impreviziIile Ideile sale au influenat muli
ali antropologi, dar Ei arReologi americani, cum este cazul lui L. Binford, animatorul 4e'
Archaeolog9 Ei mare adept al interpretrii funcionale a culturii pe principii de mediu
Leslie White, a crui viziune a rmas foarte original n ansamIlul antropologiei americane, a
ales, spre deoseIire de /teMard, s respecte mult mai fidel ideile naintaEilor si, -organ Ei $Olor
>Rite, adept al materiailsmului cultural, a enunat celeIra lege conform creia gradul de evoluie
cultural al unei societi depinde de gradul cantitatea de energie disponiIil pentru fiecare persoan
#l priveEte cultura ca un sistem adaptativ, mprit n trei suIsisteme LteRnomic, socioteRnic Ei
ideoteRnicP
7iziunea sa asupra culturii este strict pozitivistB cultura este o realitate de natur simIolic,
care se dezvolt dup legi proprii Ei pe care antropologia, numit de el culturologie are menirea de a
o analiza pozitiv, n aIsena oricrui psiRologism !eEi avansa ideea unui evoluionism uniliniar fondat
pe Iaze materiale, prin importana pe care o acord simIolului, >Rite se apropie, paradoJal, de o
idee opus sistemului su, cea a autonomiei fenomenelor culturale

,4
*entru a concRide, vom reine c formele radicale de evoluionism implic dou postulateB pe de
o parte, c eJist un progres al civilizaiilor umaneS pe de alta, c acest progres este istoric necesar,
ceea ce presupune c, la limit, eJist legi ale evoluiei de la care nici o societate nu face eJcepie
Cn ceea ce priveEte prima tez, care impune artificial progresul unor domenii ale vieii sociale
pentru care aceasta este greu de invocat, oIieciile sunt evidenteB dac, de eJemplu, cunoaEterea
Etiinific este cumulativ, iar progresul teRnic este viziIil prin eficiena crescut a maEinilor Ei
uneltelor Ei poate fi constatat oIiectiv, alte domenii culturale Ei sociale se suIstrag acestei evidene, cu
att mai mult cu ct plasarea lor ntr-o ierarRie de la simplu la compleJ nu Ieneficiaz de criterii
oIiective Astfel, postularea progresului n aceste domenii nu se poate Iaza dect pe preKudeci
etnocentrice Ei ideologice
%ici al doilea postulat evoluionist, deEi fondat pe date empirice, nu este mai solid !ac este
adevrat c, de la apariia omului Ei pn azi, fenomenele culturale, organizarea social Ei modurile de
producie au evoluat n raport cu progresul teRnicilor disponiIile, iar introducerea de noi teRnologii a
afectat deseori toate domeniile vieii sociale, ritmurile acestui progres sunt foarte diferite, n funcie de
fiecare societate -ai mult, relaiile de reproducere sau transformare a sistemelor sociale nu in de un
determinism strictB viitorul unei societi nu este niciodat perfect previziIil &rdinea apariiei
diferitelor fenomenele culturale este variaIil, iar logicile istorice nu pot fi reduse la orice noiune de
necesitate Astfel, premisa unei evoluii necesare a societilor rmne neEtiinific, simplificatoare Ei
cu o redus valoare operaional
-eritul evoluionismului l-a reprezentat ns dimensiunea comparativ pe care a promovat-o Ei
viziunea integrat asupra culturii, aspecte care au rmas ca moEtenire profitaIil generaiilor urmtoare
de antropologi
II.4. PARTICULARISMUL ISTORIC I DIFUZIONISMUL
II.4.1. PARTICULARISMUL ISTORIC
*articularismul istoric se leag de activitatea Ei ideile lui Franz Boas L"9<.-".3,P #vreu
german, =oas Ei-a fcut studiile la 1eidelIerg Ei =onn, oIinnd dou licene, n fizic Ei geografie /-a
staIilit n /tatele 2nite, unde devine cetean, n "9.,, pentru a aKunge apoi profesor la ColumIia
2niversitO L"9.+-".4+P Ei conservator al -uzeului American de Istorie %atural
*rin contriIuiile sale teoretice Ei prin generaia de specialiEti remarcaIili pe care a pregtit-o,
=oas rmne liderul incontestaIil al antropologiei americane din prima Kumtate a secolului :: &
parte a discipolilor si, ca -argaret -ead sau 'utR =enedict, consider c =oas este cel care a
transformat antropologia, dintr-o colecie de presupuneri Ei un teren pentru iuIitorii romantici ai
primitivitii, ntr-o Etiin, ale crei ipoteze se cuvin, n mod necesar, testate *recuprile sale,
materializate ntr-o oper titanic, s-au orientat att ctre antropologia fizic, ct Ei spre lingvistic Ei
etnologie
Cn ceea ce priveEte antropologia fizic, =oas a evideniat, mpotriva convingerilor epocii, c
tipurile rasiale nu sunt imuaIile, ci instaIile, iar indicele cefalic depinde Ei de modul de via
Cn privina lingvisticii, el a struit asupra ideii c limIa Ei cultura sunt la fel de importante n
eJplicarea diferenelor dintre populaii, ca Ei ereditatea #l a evideniat n premier rolul limIaKului, ca
activitate inconEtient a spiritului, pentru nelegerea altor sisteme simIolice ale culturii $ot =oas a
reuEit traducerea a mii de pagini de teJte indigene Ei redactarea unor gramatici ale limIilor
amerindiene
=oas a criticat metoda comparativ utilizat de evoluioniEti, n opinia lui mult prea tentat s
generalizeze Ei s-a artat ferm convins c evoluia uniliniar postulat de aceEtia constituie un model
total inadecvat pentru cunoaEterea diversitii culturale umaneB progresul nu urmeaz n mod necesar o
secven fiJ Ei nu este ntotdeauna unidirecionat pe linia simplu-compleJ
,3
Cn consecin, =oas a fost un particularist: culturile specifice treIuie s fie studiate n
conteJtul lor particular Ei istoric #l va pune mare pre pe cercetarea de teren Ei pe activitatea de
strngere a datelorB antropologia se transform ntr-o Etiin inductiv, care respinge orice determinism
Ei se Iazeaz doar pe acumularea continu a faptelor
-onografismul descRis de =oas va scRimIa viitorul antropologieiB metamorfozat, dintr-o
scRem atotcuprinztoare, care oferea rspuns oricrei ntreIri legate de cultur, ntr-o disciplin
empiric, cu un domeniu imens de cercetare, ea va deveni meseria unei comuniti de specialiEti
antropologi, devotai muncii de teren Ei studiului culturilor particulare
*articularismul nu credea n legi, fie ele naturale sau culturale Cn consecin, cultura nu putea
s intre n Raina strmt a nici unei teorii, pentru c este vast Ei liIer -isiunea cercettorului era s
studieze fiecare fenomen ct mai detaliat posiIil, n distriIuia lui geografic, n dezvoltarea sa istoric
Ei n asociaie cu ideile nruditeB cu ct mai multe teorii vor fi demolate, cu att mai multe fapte vor fi
oIinute
=oas, constant interesant de procesele psiRice care determin originalitatea culturilor, a
considerat c menirea ancRetei etnologice era nelegerea modului n care viaa individual este
modelat de cea a societii, dar Ei de modul n care societatea nsEi se transform, ca rezultat al
aciunii indivizilor
*rintre discipolii lui =oas - n fond, maKoritatea antropologilor americani ai epocii - se numr
nume celeIre, ca Alfred Kroeber - care a decupat America de %ord n arii culturale ierarRizate -,
Robert Lowie, care a ncercat s defineasc noiunile de etnie Ei trstur cultural Ei care a oferit o
definiie celeIr a culturii LGpelerin de arlecRin fcur din peticeP, Fay-Cooper Cole, Edward Sapir
- care va ncerca s comIine contriIuiile lingvisticii, ale etnologiei Ei psiRanalizei -, Mellvile
Herskovitz Ei alii
II.4.2. DIFUZIONISMUL
!ifuzionismul este un curent definit ca atare de ctre criticii si, care desemnau astfel tendina
istorico-cultural ce caracteriza etnologia de la nceputul secolului :: Cn conteJtul su de apariie,
difuzionismul se constituia ntr-o critic a teoriei evoluioniste, pe atunci dominant, iar geneza sa se
leag de progresele nregistrate de orientarea Ioasian n antropologia cultural !ac evoluioniEtii
afirmau c universalitatea legilor evoluiei eJplic eJistena unor trsturi comune ale societilor aflate
pe acelaEi stadiu de dezvoltare, difuzioniEtii interpretau aceleaEi trsturi ca pe un rezultat al procesului
de Gdifuzare, pornind de la un anumit numr de Gfocare culturale
&poziia dintre cele dou sisteme nu treIuie supralicitatB dac difuziunea fusese deKa acceptat
n istorie, arReologie Ei lingvistic, n antropologie cRiar Ei corifei ai evoluionismului, ca -organ sau
$Olor, acceptau ipoteze de tip difuzionist 'eciproc, cRiar Ei ulterior, cnd difuzionismul va deveni un
curent de sine stttor, partizanii si vor reuEi cu greu s se desprind de preKudeci evoluioniste, n
ciuda dorinei lor de a se delimita de curentul advers
#ste ns important de realizat o distincie ntre cele dou orientri ale antropologiei, care se
remarc acum, pentru a domina tenace disciplina n deceniile urmtoare Astfel, direc(iei nomotetice X
pentru care cazurile sau evenimentele particulare sunt eJpresii sau manifestri ale universalului, prin
urmare antropologia are ca scop formularea unor legi universale X i se va opune direc(ia idiografic X
pentru care cazurile sau evenimentele particulare sunt uniti izolate, menite a fi nelese n unicitatea
lor !in acest punct de vedere, difuzionismul, spre deoseIire de evoluionism, face parte din direcia
idiografic, punnd accentul pe studiul unor arii culturale particulare
*roIlematica difuzionist a fost adoptat foarte timpuriu de ctre cercetarea de limI german,
n special prin persoana lui F. Ratzel, fondatorul antropogeografiei, care aIordeaz distriIuia
geografic a anumitor elemente culturale Lcum ar fi forma sau modul de faIricare a arcurilor Ei
sgeilor pe continentul africanP 'atzel se inspira, la rndul su, din lucrrile mai vecRi ale lui M. F.
Wagner asupra migraiilor
,<
Africanistul Leo Frobenius va dezvolta ulterior teoria Gcercurilor culturale L@ulturkreisenP,
formulnd ipoteza influenei mediteraneene asupra civilizaiilor africane Cercurile culturale sunt
privite n sensul de compleJe de trsturi ce Ei-au pierdut unitatea lor geografic iniial, gsindu-se
acum dispersate pe spaii ntinse Conceptul are o important valoare prospectiv, pentru c permite
elaIorarea unei Rri etnografice, n care entitile sociale se afl n relaie direct cu anumite aspecte
geografice Ei de mediu Cns, dac gruparea geografic n sine nu asigur o nelegere a diferenelor Ei
similitudinilor culturale, un risc maKor al acestei teze este descRiderea sa ctre ipoteza determinismelor
geograficeS pe de alt parte, dac este suIliniat o simpl coinciden, proIlema granielor fiecrui
ansamIlu cultural devine greu de rezolvat (roIenius nu invoca doar difuzarea unor elemente simple
ale culturii, ci migrarea unor ntregi cercuri culturale
)ui (roIenius i se vor aduga oceanistul F. Graebner Ei africanologul B. Ankermann, dar mai
ales celeIra GAcoal de la Viena$, sau cultural,istoric L@ulturhistorische SchuleB" reprezentat de
preotul W. Schmidt Ei, respectiv, de W. Koppers /cRmidt, specialist n istoria religiilor zise
Gprimitive, se va ocupa n special de studiul genezei ideii de !umnezeu !eEi caracterul ipotezelor
G0colii de la 7iena era mai degraI Razardat, ea a adus o contriIuie important la dezvoltarea
antropologiei
-ai puin prolifice aveau s fie ideile GRiperdifuzionismului Iritanic, cum ar fi cele profesate
de G. Elliot-Smith, cel care elaIoreaz o adevrat teorie Gpanegiptean, conform creia #giptul de
/us a furnizat toate elementele eseniale ale vecRilor civilizaii din India, Asia, arRipelagul -alaiez,
&ceania Ei America *entru el, ca Ei pentru maKoritatea difuzioniEtilor, un fenomen eJcepional, cum
este inventarea civilizaiei, nu se putea face dect o singur dat, acum 3@@@ de ani
Idei asemntoare compun Ei teoria GReliolitic a lui W. 1. Perry. Ceva mai moderant va fi
difuzionismul n teoriile lui W. H. Rivers, promotorul metodei genealogice de studiu a rudeniei
GConvertit la difuzionism, dup propria sa eJpresie, acesta a ncercat s interpreteze unele fenomene
sociale prin intermediul migraiilor de populaie
Cn tradiia american, este greu de invocat o direcie difuzionist #levii lui (ranz =oas au
manifestat permanent precauii metodologice Ei pruden teoretic, mai ales c =oas se opune att
difuzionismului, ct Ei evoluionismului, din pricina caracterului speculativ al reconstituirilor lor
istorice Ci datorm cRiar ideea c fenomenele de mprumut sunt dependente de caracterul societilor
receptoare *e Iaza acestei teze, M. Herskovitz, unul din discipolii lui =oas, va elaIora conceptul de
aculturaie
Cercetrile americane s-au Iazat pe conceptul de arie cultural, unitate geografic unic,
definit pe Iaza vecintii directe, dar Ei a contactului indirect Conceptul este suplimentat cu cteva
inovaii teoreticeB L"P fiecare arie cultural, n sens difuzionist, posed un centru cultural, constituit
dintr-un ansamIlu de trsturi, ulterior rspndite n afar X centru nlocuit de Alfred Kroeber cu ideea
de punct culminant al culturii, culture clima#S L,P eJist o lege a difuziunii, conform creia trsturile
antropologice tind s se difuzeze n toate direciile, dinspre centrul lor de origine X pe Iaza acestei legi
s-a putut institui principiul v*rstei ariei, metod de Kudecare a vrstei relative a trsturilor culturii prin
distriIuia lor geografic Lcele mai ndeprtate trsturi distriIuite n Kurul unui centru vor fi cele mai
vecRi, dac, desigur, difuziunea este uniliniar, centru-periferieS n calcularea difuziunii sunt folosite
liste de puncte, item,uriP
*artizanii difuzionismului au fcut o distincie tranEant ntre %mprumutul Ei inovaia cultural
*e aceast Iaz teoretic, ei au negat posiIilitatea ca inveniile similare s poat eJplica convergenele
eJistente la scar planetar Ln direcia opus, evoluioniEtii credeau c inventarea repetat,
independent constituie o proI irefutaIil a unitii psiRice umaneP
*rincipalele merite ale difuzionismului sunt cele de a fi refuzat mitul unor Gsocieti fr
istorie Ei de a pune n valoare importana Ei semnificaia deoseIit a contactelor dintre societi
!up al doilea rzIoi mondial, difuzionismul a nceput s fie desconsiderat, din cel puin dou
motiveB pe de o parte, tendina sa istoricist, adic pretenia de a eJplica totul prin istorieS pe de alt
,+
parte - Ei coneJ - caracterul destul de discutaIil al unora dintre ipotezele sale Acesta a reieEit n
momentul n care studiile amnunite au artat analogiile superficiale de care se fcea responsaIil
Importante oIiecii s-au adus n privina utilitii conceptului de arie cultural" n ncercarea de a
eJplica similitudinile culturale sau diferenele *e de alt parte, difuziunea risc a transfera
responsaIilitatea inovaiilor ntr-un regres infinit )a rndul lor, studiile arReologice de eJemplu, au
artat c invenia independent a avut loc pe scar larg n istorie
Cn ncercarea de a evalua difuzionismul, nu mai puin important este o alt constatareB
receptivitatea difereniat fa de influenele culturale este independent de factorul distan, fiind
condiionat, n scRimI, de o puzderie de ali factoriB condiii de mediu, ideologie, structur politic etc
'mne, desigur, adevrat c, direct sau indirect, contactele dintre societi antreneaz fenomene de
difuzare, al cror studiu este legitim Ei necesar, cu condiia s nu uitm c mprumutarea unei trsturi
culturale Lsau impunerea ei de ctre o elit dominant, de eJempluP nu se face niciodat fr o
reinterpretare de ctre societatea receptoare Cn plus, difuzionismul, n formele sale eJtreme pune
accentul pe permanenele culturale Ei suIestimeaz creativitatea uman
#Jtreme difuzioniste a nregistrat Ei arReologia preistoric de la sfrEitul secolului al :I:-lea Ei
nceputul secolului ::, de asemenea influenat de Ecoala cultural-istoric Ca Ei n antropologie,
migraia Ei difuziunea au devenit principii aproape eJclusive pentru eJplicarea scRimIrilor culturale
sesizate arReologic, Ei, ca Ei antropologii, arReologii au ignorat condiiile locale pe care le presupune
migraia, acceptarea, prin aculturaie, a unor idei sau teRnici Ei, mai ales, rolul inovaiei independente
#Jcesele difuzioniste vor fi depEite aIia n anii T+@, cnd apariia unor metode de datare aIsolut va
demonstra c scenariile difuziunilor acceptate - Ei preponderent iniiate n &rient -, sunt incomplete sau
pur Ei simplu false
II.5. FUNCIONALISMUL
II.5.1. DELIBERRI TERMINOLOGICE
<uncionalismul constituie att o metod, ct Ei o doctrin Cum adKectivul este deseori greEit
aplicat, cteva precizri sunt necesare Astfel, vom numi funcionalistC
" 2n principiu de metod, guvernnd reaEezarea sistematic a faptelor ce urmeaz a fi
descrise Ei interpretate n conteJt
, &ricare eJplicare a unui fenomen social prin eJigene de funcionare presupuse a aparine
ntregului din care face parte sau provineS
3. & orientare teoretic general care face din utilitate resortul intim al oricrei gndiri
*rin urmare, vom putea numi funcional o metod Lanaliza funcionalP Ei vom folosi termenul
de funcionalist pentru a caracteriza teoriile de acest tip
Analiza func(ional const, astfel, n tratarea oricrui fapt social din perspectiva rela(iilor
pe care le ntre(ine, n sincronie, cu alte fapte sociale, n interiorul unui ansamblu care nu este
epistemologic necesar s fie complet structurat.
G(uncia presupune interdependen /e admite c o societate este format dintr-un numr de
elemente identificaIile, Ei c aceste elemente corespund unei configuraii logice #videnierea relaiilor
dintre aceste elemente, care nu sunt oIligatoriu de utilitate reciproc, duce la nelegerea fiecruia
dintre ele *ractic, dup principiul aristotelic, funcionalismul presupune %nelegerea prii prin %ntregB
o teorie funcionalist va consta ntr-un corp de doctrin care, pornind de la premisa c eJist relaii de
coresponden funcional ntre faptele sociale, aKunge la concluzii generale privind natura societii
Cn sens radical, funcionalismul presupune trei postulateB
1. Unitatea func(ional a societ(ii Lelementele constitutive sunt fiecare
funcionale pentru sistemul social n ntregime, acesta din urm fiind privit ca ntru-totul
organizatPS
,8
2. Postulatul func(ionalismului universal Ltoate elementele constitutive ale unei
societi ar eJercita o funcie anumePS
3. Postulatul necesit(ii Lfiecare element constituie o parte indispensaIil a
ansamIlului societiiP
Cum noiunea de func(ie Koac de fiecare dat un rol eJplicativ, ea marcReaz multe teorii din
Etiinele sociale, iar funcionalismul reprezint o doctrin tentant Cn nsEi fundamentele sale, ideea de
func(ie susine puternic eEafodaKul disciplinei antropologice, nc din secolul de structurare a acesteia
2nele din caracteristicile doctrinei funcionaliste eJplic uEor aceast popularitateB
1. (uncionalismul admite c omul poate face obiectul unei ytiin(e
pozitive, dup modelul determinist din Etiinele naturiiS
2. #l recurge masiv la analogia biologic pentru a eJplica socialul,
Iazndu-se n general pe similitudini de organizareS
3. (uncionalismul se apropie de o concepie unitar a lumii sociale
Lpresupune existen(a unor legi de func(ionare identice pentru fiecare societateB"
devenirea fiind progresivS
4. ntregul capt primat ontologic yi explicativ asupra pr(ilor;
5. (uncionalismul reprezint cazul cel mai caracteristic pentru
~holismul metodologic L# GellnerP, presupunnd c structurile sunt anterioare
indivizilor, i preced Ei sunt eJplicative n raport cu aceEtiaS
6. Inspira(ia sa este net anti-istoric, refuzul unei perspective diacronice
implicnd un decret epistemologicB antropologia este o Etiin, istoria nu
*rivind acest din urm refuz, treIuie avut n vedere c societile studiate nu intr,
convenional, n cmpul de interes al istoriei ca disciplin -ai mult, suIliniem aici, funcionaliEtii cred
c o societate surprins sincron Ei studiat funcional conine efectiv n sine toate elementele nelegerii
sale, ceea ce nu este cazul societilor studiate de istorie
&riginea funcionalismului din antropologie treIuie cutat n ideile unor teoreticieni ai
secolului ai :I:-lea, ca 1erIert /pencer Ei Auguste Comte, care enun principiul identitii dintre
lumea organic Ei cea social #i aplic, de altfel, o metafor mai vecRe, invocat iniial de *laton, n
=epublica Ceea ce asigur premisele funcionalismul nu este att ideea, ct modul n care cei doi autori
o interpreteazB pentru ei, nu numai c fenomenele sociale sunt intim relaionate - fapt constataIil
empiric -, c nsEi eJistena lor se eJplic prin rolul funcional pe care l Koac n Gorganismul social
#pistemologic, se ascund aici dou ipoteze intercolerateB pe de o parte, societatea este asimilat
cu o totalitate, cu un sistem ale crui elemente sunt toate interdependenteS pe de alta, o ineJplicaIil
finalitate intern asigur reproducerea ntregului sistem !educem de aici s funcionalismul se Iazeaz
pe un GRolism metodologic Lsocietatea este neleas ca ntreg - engl 'holeYntregP, dar Ei pe o
concepie finalist a cauzalitii sociale
$reIuie suIliniat c aceste supozi(ii speculative sunt complet strine gndirii biologice: n
paradigma neo-darMinist, cRiar dac orice organism este adaptat mediului su, selecia natural
permite ignorarea oricrei interpretri de tip funcionalist Astfel, pentru Iiologia modern, deEi
organismele constituie n mod necesar sisteme funcionale capaIile s se reproduc prin intermediul
codului genetic Laltfel ar fi ameninate cu dispariiaP, ele pot include elemente disfunc(ionale. Cu
toate acestea, ele rmn n continuare viaIile, iar, n timp, la scara istoriei, se transform, prin
intermediul mutaiilor succesive aleatorii Acest lan de mutaii, dintre care sunt reinute doar cele
compatiIile cu supravieuirea Ei reproducerea fiinelor vii, favoraIile sau nefavoraIile adaptrii la
mediu, nu are, n sine, nici o finalitate.
!e altfel, noiunea de finalitate nu se aplic dect produselor inteligenei umane, care are ca
oIiectiv realizarea unor sisteme funcionale, a cror eJisten se eJplic prin intermediul funciei pe
,9
care o ndeplineEte &r, este fundamental eronat s credem c societile Ei organismele sunt fcute
pentru funcionare, afirmaie ecRivalent cu cea conform creia munii Ei apele au destinaia de a servi
drept granie ntre stateZ %on-sensul acestei afirmaii fusese deKa evideniat de # !urNReim, cu un secol
n urmB Ga arta la ce folosete un fapt nu %nseamn s e#plici cum s,a nscut el" nici cum de este aa
cum este" deoarece %ntrebuinrile care i se dau presupun proprietile specifice care %l caracteri!ea!"
dar nu le creea!. 4evoia pe care o avem de lucruri nu face ca ele s fie %ntr,un fel sau altul" i" %n
consecin" nu aceast nevoie le poate scoate din neant i le poate oferi e#istena L"9.<P
)a rndul su, Edmund Leach L".+4P constat c ntreIuinarea funcionalist a noiunii de
Gfuncie constituie un ecRivoc logicB ea acoper dou categorii distincte, faptele oIservate, ca Ei
finalitile presupuse de aceste funcii
*aradoJul epistemologic al funcionalismului este att de evident, nct nici un autor din
secolul :: nu l-a susinut pn la capt %u este mai puin adevrat c acest mod de gndire este de
oIicei prezent - dar eJist Ei multe variante intermediare, ca marJismul - la autorii care se opun
eJplicaiilor de tip istoricist Lsau istoristP *rin istoricism nelegem aici credina n eJistena unor legi
generale ale istoriei, care ar lmuri natura fenomenelor sociale, fr a mai apela la istoricitatea lor
esenial #voluionismul constituie un caz tipicB n aceast direcie de gndire, a eJplica nseamn a
generalizaS el neag caracterul unic al fenomenelor sociale Ei istorice, care sunt reduse la scReme
generale cu pretenii de universalitate &r, criticile recente, provenind att din antropologie, ct Ei
filozofie, sociologie sau istorie sunt unanime n a afirma c fenomenele sociale nu sunt inteligiIle dect
n conteJtul configuraiilor istorice, unice, de care aparin Istoricitatea esenial a acestor fenomene
limiteaz drastic posiIilitatea de a enuna, cum fac Etiinele eJperimentale, legi universale, desprinse de
conteJt spaio-temporal
II.5.2. FUNCIONALISMUL LUI BRONISLAW MALINOWSKI
?aspar =ronislav -alinoMsNi, nscut la Cracovia L"993P, era fiul unui distins profesor de
lingvistic Ei folcloristic !octor n Etiine eJacte la Cracovia, urmeaz apoi studii de psiRologie Ei
economie 7a deveni ulterior profesor la celeIra 5ondon School of -conomics Ei la Uale, n /2A
ContriIuiile sale metodologice sunt decisive, fiind considerat cRiar Ei astzi drept unul din fondatorii
antropologiei Etiinifice Cele mai cunoscute lucrri ale sale sunt 7he 29namics of /ulture, o culegere
de "4 articole Ei, mai ales, 7he Argonauts of (estern )acific, monografie asupra IEtinaEilor din
insulele $roIriand
Ca antropolog, va reaciona tocmai mpotriva aIordrilor de tip istoricist, considernd c
fundamentul antropologiei este ancReta eJRaustiv de teren, n stil monografic &r, eJRaustivitatea
implica, din necesiti metodologice, studiul unei comuniti de mici dimensiuni, n care etnologul
urma s se Gscufunde, n ncercarea de a se izola de propria societate #l nva limIa indigenilor,
trieEte ca ei Ei mpreun cu ei, cu scopul de a descrie cultura respectiv %n %ntregul ei i sub toate
aspectele$, raportnd Gstructura" legea i principiul revelate %n fiecare dintre aceste aspecte DEF la un
singur mare ansamblu coerent$ *rin urmare, cRiar metoda lui -alinoMsNi arat c acesta concepea
fiecare societate ca un tot funcional, alctuit din elemente interdependente
!ac antropologul dorea s surprind punctul de vedere al indigenului, raporturile sale cu
viaa" E vi!iunea sa despre lumea sa$, Rolismul metodologic se impune de la sineB o trstur cultural
nu poate fi studiat izolat, cci ea capt sens tocmai prin relaia pe care o ntreine cu celelalte
elemente constitutive ale ansamIlului cruia i aparine Concepia lui este completat de o viziune,
dac nu Gfinalist, cel puin Gutilitarist asupra culturiiB aceasta are funcia de a rspunde nevoilor
primare ale fiinei omeneEti Lalimentaie, reproducie, RranP, dar st la originea nevoilor derivate, a
cror satisfacere este permis de eJistena instituiilor /pre eJemplificare, instituia cstoriei
rspunde, pe de o parte, unor necesiti primare, cum ar fi dorina de siguran afectiv, sau aceleia ca
individul s-Ei asigure o descenden, dar Ei unor necesiti derivate, care trimit la necesitatea
organizrii vieii sociale Cn acelaEi fel, teRnicile vizeaz satisfacerea unor nevoi primare, dar
,.
imperfeciunea lor genereaz o neliniEte, care, la rndul ei, Ei afl rspuns n magie Aceasta intervine
n orice domeniu Ei aciune al crui rezultat nu este n ntregime Ei cu fermitate controlat de om Astfel,
magia, n sine iraional, devine raional ca instituie, reglnd afectivitatea Ei satisfcnd nevoia de
ecRiliIru psiRic, armonie Ei optimism
*reocupat ndeoseIi de aspectele operaionale Ei pragmatice ale analizei etnografice,
-alinoMsNi tinde s fac din economie Iaza sistemului social Ei elimin treptat tot ceea ce el consider
drept ideal, devenit o form de patologie cultural, irelevant pentru eJplicarea sistemului
*aradoJal, dac proiectul iniial al lui -alinoMsNi era de a studia fiecare societate n unicitatea
ei, el va derapa curnd ctre generalizri Ei simplificri tot mai arIitrare, Iazate tocmai pe
universalitatea nevoilor Gprimare Ei Gderivate, pe care le postuleaz Ei care sunt aplicaIile, n fond,
celor mai diverse societi Ei oIiceiuri
)Dvi-/trauss va denuna din nou pericolul truismului care planeaz asupra funcionalismului #l
remarc, n primul rnd, aIsena corelaiei dintre folosirea magiei Ei incertitudinile care rezult din
limitele cunoEtinelor teRnice -ai mult, Gceea ce interesea! etnologul nu este universalitatea funciei"
care este departe de a fi sigur" DEF ci faptul c datinile sunt variabile 0i ncReieB GO disciplin al
crei prim scop" dac nu singurul" este anali!area i interpretarea diferenelor" scap de orice
problem dac nu ine cont dec*t de asemnri. 2ar" %n acelai timp" ea pierde orice modalitate de a
distinge generalul la care tinde de banalul cu care se mulumete
II.5.3. STRUCTURO-FUNCIONALISMUL
. Durkheim Ei A. R Radcliffe-Brown au susinut o direcie funcionalist mai moderat
!up ei, o funcie nu ar putea predetermina instituia capaIil s o ndeplineasc, iar instituia nu ar
putea fi caracterizat doar prin caracterul ei funcional
. Durkheim, evreu din Alsacia, a rmas n istorie ca fondator al sociologiei franceze #l a
redactat o oper cu viziIile tendine antropologice Ei foarte influent teoretic, iar activitatea sa nu poate
fi restrns la studiul societilor moderne Ca Ei -alinoMsNi, !urNReim introduce Rolismul
metodologic n sociologie, proclamnd ireductiIilitatea ntregului social Ca un corolar, el consider c
societatea l transcende pe individ Ei n determin n mod esenial comportamentul !eEi se apropie de
funcionalism, n teoria lui !urNReim, funcia nu nsemna dect contriIuia constataIil n mod oIiectiv
a unei instituii sociale, Ei nu cea cutat eJplicit (uncia devenea, astfel, o simpl Gcauz eficient a
instituiei #a ar aKuta la ndeplinirea anumitor procese Ladaptare, integrare sau continuitate a formelor
de organizareP
Alfred Reginald Radcliffe-Brown este considerat cel mai important reprezentant al curentului
de gndire structuro-funcionalist )iceniat n antropologie la CamIridge, a desfEurat cercetri de
teren mai ales n Australia, dar a adus disciplinei Ei importante contriIuii teoretice A predat la
universitile din Cape $oMn, /idneO, &Jford, CRicago
Cn linii generale, el se va plasa n opoziie cu linia Ioasian Ei difuzionist, ncercnd s susin
spiritul Etiinific al antropologieiB eJplicaiile sale treIuie s fie Iazate pe legi 0i n opinia sa,
funcionarea organismului social depinde de Iuna funcionare a prilor sale constitutive 'adcliffe-
=roMn consider c, pentru viaa social, eJist trei aspecte ale adaptrii sistemuluiB
" Adaptarea la mediul natural LecologicPS
, /tructurile instituionale prin care se menine o via social ordonat,
asigurndu-se ceea ce /pencer numeEte cooperareS
3. Adaptarea cultural, procesul prin care individul doIndeEte deprinderi
Ei trsturi mentale, pregtindu-l pentru viaa social si pentru participarea la ea
$oate cele trei aspecte permit studiul analitic Ei comparativ al ntregului sistem Ideile sale vor
constitui o parte important a arsenalului teoretic funcionalist, deEi AIordarea sa, puternic influenat
de !urNReim, se deoseIeEte, n puncte importante, de cea a lui -alinoMsNi
4@
Cn primul rnd, el respinge total utilitarismul Ei psiRologismul acestuia, argumentnd c, dac
instituiile sociale sunt rspunsuri la nevoi psiRologice, acestea sunt, reciproc, create sau Gfiltrate de
educaie Ei de viaa social, prin urmare tezele lui -alinoMsNi pot fi oricnd inversate Altfel spus, se
poate susine, de eJemplu, c nu magia n sine este un rspuns la neliniEte navigaiei n larg, ci c
practica magic Ei credinele asociate ei fac navigaia n larg neliniEtitoare
!eEi concepia sa rmne la fel de Rolist, 'adcliffe-=roMn se arat mai puin ostil istorieiB
funcia unei activiti sociale este de a contriIui la Gmeninerea permanenei structurale, adic la
reproducerea structurii sociale, neleas ca ansamIlu de relaii staIilite ntre memIrii unei societi
Aceast reproducere nu mIrac ns un caracter de necesitate, din moment ce Go societate" %n cursul
istoriei sale" %i poate modifica tipul structural fr s,i decline permanena

Criticile aduse concepiei generale funcionaliste au fost numeroase Lele priveau mai ales
Rolismul, pozitivismul Ei refuzul istorieiP, partea util a acestui curent fiind, mai degraI, meritele
metodologice
'eproEurile fundamentale s-au focalizat asupra inconsistenei sale epistemologice, din dou
puncte de vedere Cn primul rnd, funcionalismul d ca e#plicaie tocmai ceea ce se cuvine a fi %neles,
adica eJistena unor procese auto-organizatoare, care asigur reproducerea, ntotdeauna imperfect, a
sistemelor sociale, condiie fundamental a nsEi eJistenei lor Cum remarca C. Lvi-Strauss L".<9P,
S spui c o societate funcionea! este un truism; dar s spui c totul %ntr,o societate funcionea!
este o absurditate$
Cel mai mare dezavantaK al acestea teorii rmne cel c, din moment ce societile sunt
delimitate ntre ele Ei se afl n ecRiliIru sistemic, teoria nu poate oferi o imagine a tensiunilor,
contradiciilor Ei, n general, a scRimIrilor sociale !ac logicile sociale sau ale organismelor vii au,
pn la un punct, caracter sistemic, este pentru c nsEi eJistena acestor sisteme sociale sau organice
implic Gfuncionarea lor /pre deoseIire de sistemele mecanice ns, att societile, ct Ei
organismele, sunt sisteme compleJe Ei auto-organizatoare, care tolereaz un anumit numr de disfuncii
sau contradicii, unele moEtenite, astfel c nu se reproduc identic Ei se afl ntr-o continu transformare
Cn al doilea rnd, funcionalismul ngreuneaz nelegerea societilor umane din perspectiva
proceselor Ei evenimentelor istorice
(uncionalismul, completat de elemente neo-evoluioniste, a avut un impact important Ei n
arReologie, cu deoseIire prin activitatea 4e' Archaeolog9, direcie care a investit cu o autoritate
deoseIit rolul adaptrii sistemice la condiiile de mediu Ca Ei n antropologie, suI nomenclatura de
procesualism, aceast Ecoal - popular ndeoseIi n arReologia american Ei Iritanic, dup ".+@ - s-a
concentrat asupra proceselor de adaptare ecologic Ei funcional, periferiznd interesul cultural-istoric
tradiional pentru eJplicaiile difuzioniste, n favoarea inovaiilor indigene
II.6. CULTURALISMUL
Cn sens general, culturalismul Lsau teoria culturalist a personalitiiP desemneaz o orientare
teoretic a antropologiei americane interesate s evidenieze raportul dintre cultur Ei personalitatea
Aceast orientare se face responsaIil Ei de nomenclatura de antropologie cultural, cptat de
antropologia american prin opera descendenilor lui =oas
Cu toate acestea, ( =oas a stat la Iaza multor altor orientri, iar urmaEii si intelectuali au fost
desprii de serioase divergene teoretice Astfel, A. L. Kroeber Ei M. 1. Herskovits au inut s evite
psiRologismul Ei s studieze pozitiv cultural ca pe o realitate superorganic, inteligiIil ca atare AEa se
face c - 1ersNovits cRiar declara c se poate studia cultura fc*nd abstracie de fiinele omeneti
&r, o astfel de aIordare de ndeprta n Iun msur de ideile lui =oas, care gsea c interesul pentru
4"
viaa individual Ei pentru modul n care aceasta modific societatea este definitoriu pentru
antropologie
-ult mai fidele acestui deziderat vor fi Ruth. F. Benedict Ei Margaret Mead, prima asistent a
lui =oas, iar cea de-a doua descendent intelectual a amIilor *rin activitatea lor, nceput n anii T4@,
ele pun Iazele teoriei culturaliste a personalit(ii, cunoscut drept culture and personalit9 sau,
simplu, culturalism !up al doilea rzIoi mondial, acestui curent i se va altura Ei opera altor
antropologi, ca R. Linton Ei A. Kardiner
M. Mead a rmas n istoria antropologiei prin puIlicarea a trei lucrri, Iazate pe propriile sale
studii de terenB /oming up of Age in Samoa L".,8P, >ro'ing up in 4e' >uineea L".4@P, Se# and
7emperament in 7hree )rimitive Societies L".4<P )ucrrile sale aIordeaz relaia dintre cultur Ei
formarea personalitii, evideniind cu deoseIire rolul educaiei n celule familiale restrnse Astfel,
-ead demonstreaz c aEa numit criz a adolescenei depinde n mare msur de educaie Ei nu
constituie o trstur universal /pre eJemplu, dac adolescentele din /amoa trec de la puIertate la
adolescen fr conflicte psiRologice importante, cu totul alta este situaia celor din /2A, a cror
creEtere este grevat de stereotipurile inRiIitorii ale educaiei Ei conduce la personaliti predispuse
patologiei psiRologice
*e de alt parte, prin studiile efectuate de ea asupra a trei populaii din %oua Guinee LarapesR,
mundugumor Ei cRamIuliP ea aKunge la concluzia c diferenele dintre seJe nu sunt att fondate
Iiologic, ct cultural, prin educaie
/tudii recente au contestat n Iun msur tezele lui - -ead, cel puin pe cele cu privire la
societatea samoan, mult prea idilic reprezentat de -ead
R. Benedict s-a remarcat prin importante contriIuii teoretice Cea mai important lucrare a sa
o reprezint )atterns of /ulture L".43P #a caracterizeaz fiecare cultur drept o configura(ie LpatternP
particular de elemente dintr-un evantai de posibiliti interesante pe care le rezerv epoca" mediul
sau diferitele activiti omeneti Aceast alegere, asemntoare celei realizate de un sistem fonetic
din cadrul unei infiniti de sunete pronunaIile, nu presupune nici alegere" nici scopuri contiente
Aceast selecie ar fi rezultatul istorie culturii respective, care favorizeaz dezvoltarea anumitor
elemente Ei mpiedic dezvoltarea altora, sau a aceloraEi elemente n alt cultur Acest proces este
continuu Ei neterminat, ct vreme nu toate civili!aiile i,au ci!elat nenumratele particulariti ale
conduitei regl*ndu,se dup un model echilibrat i armonios Acest proces de selecie se poate aplica
Ei individului care, prin educaie, cunoaEte constrngeri, nva
' =enedict a rmas celeIr prin preluarea distinciei realizate de (r %ietzscRe n 4aterea
tragediei, ntre civilizaie apolinic Ei cea dionisiac Astfel, ea consider apolinic cultura
indienilor pueIlo din sud-vestul /tatelor 2nite, respectiv dionisiac pe cea a populaiei NMaNiutl Cn
timp ce prima valoriza msura, ecRiliIrul Ei armonia, condamnnd individualismul Ei tendinele
agresive, indienii NMaNiutl prefer s preuiasc tendinele agresive Ei paranoice, cutnd rivalitile
Ei succesul agresiv, oIinut pe seama umilirii opozantului !orina oIsesiv de superioritate este cu
deoseIire manifestat prin instituia numit potlach, o megalomanie a consumului ostentativ
=enedict nu credea c este posiIil o tipologie a culturilor, %nelese ca repre!entri ale unui
numr limitat de tipuri fi#e i selecionate, astfel c cele dou tipuri descrise de ea nu reprezint dect
simple orientri ale vieii sociale, nicidecum forme eterne de civilizaie !e altfel, ea va identifica
aceleaEi tendine dionisiace Ei la alte populaii Lcum este cazul celor din insulele !oIu, la sud de
%oua Guinee, numite de ea paranoideP, de aceast dat asociate cu alte trsturi culturale -ergnd
pe linia lui =oas, a individualitii ireductiIile a culturilor, ' =enedict se va apropia, inevitaIil, de un
relativism cultural eJcesiv Astfel, ea aKunge s conteste c noiuni de genul tulIurrii mentale ar
avea relevan ntr-un conteJt cultural diferit
/tudiile de pionierat ale lui - -ead Ei ' =enedict s-au apropiat inerent de proIlema educaiei
Ei a proceselor prin care se modeleaz personalitatea individual n diferitele culturi Aici se vor integra
eforturile lui R. Linton Ei A. Kardiner ?ardiner avanseaz n premier noiunea de personalitate de
4,
Iaz, comun tuturor memIrilor unei culturi !up el, culturile sunt mprite n instituii primare
Lfamilie, moduri de educaieP Ei instituii secundare Lcredine religioase, concepii moraleP *rimele
asigur formarea personalitii de Iaz, ns neliniEtile Ei frustrrile produse n acest orizont educativ
sunt preluate de instituiile secundare
-eritele culturalismului sunt numeroase Cn primul rnd, prin accentul pus pe relativismul
cultural, el a aKutat antropologia s renune la multe din preKudecile sale etnocentrice Ei rasiste Cn
plus, prin atenia acordat psiRologiei individuale Ei colective, el a fertilizat dezvoltarea unor direcii
aparte de studiu, ca etno-psiRiatria sau antropologia cognitiv
*e de alt parte, culturalismul se face responsaIil de o neKustificat ipostaziere a culturii ca
realitate oIiectiv de sine stttoare Ei posiIil de izolat de alte fenomene sociale !e altfel,
culturalismul a fost responsaIil n Iun msur de ruptura artificial produs ntre antropologia
cultural Ei cea social
II.7. STRUCTURALISMUL
/tructuralismul ca atare nu constituie, propriu-zis, o Ecoal, ci mai degraI un curent de
gndire Iniial, structuralismul delimiteaz o orientare teoretic a anilor T+@, sesizaIil n lingvistic,
antropologie, psiRanaliz Ei filozofie Lunificnd astfel operele lui L. Althusser, R. Barthes, M.
Foucault, 1. Lacan Ei Cl. Lvi-StraussP
II.7.1. NOIUNEA DE STRUCTUR
*roIlema esenial a antropologiei structurale rmne elaIorarea modelelor descriptiv-analitice,
iar oIiectul sau de studiu l reprezint categoriile oIiective ale creaiei spirituale Ei tipurile de structuri
sociale -etodologic, termenul de structur este cel care permite cuantificarea n cercetare
)ucrri numeroase recunosc importana acestui termen pentru cmpul Etiinelor sociale /pre
eJemplu, ea poate fi Go alctuire invariaIil a unui oIiect, fapt, fiin, configurat sistemic Cn
psiRologia organicist LgestaltismP, reprezint o unitate indestructiIil a elementelor componente
componente ale unui ntreg n care apar proprieti noi n raport cu prile componente Cn lingvistic,
ea reprezint o modalitate de constituire a unui sistem de eJprimare
/ensurile lui difer ns, n Iun msur n funcie de rolul atriIuit ei, care este fie descriptiv
Lservind la suIlinierea caracterului sistematic al unui oIiect al realitii socialeP, fie euristic Lfolosirea
ei implic formularea unor ipoteze care s eJplice acest caracter sistematicP L' =oudonP *rin urmare,
structura ine fie de o definiie inductiv, fie de una efectiv, cu alte cuvinte ea fie descrie, fie
interpreteaz
Cn cazul definiiei inductive, structura este ceea ce de!vluie anali!a intern a unei totaliti LH
*ouillonP, adicB cel puin dou elemente constitutive, plus relaiile constante dintre acestea, plus
ordinea sistemic a acestor relaii *rin urmare, nici un element nu poate fi considerat n mod izolat,
nici un ansamIlu structurat nu poate fi redus la suma elementelor sale /tructura va presupune
dispunerea ordonat a prilor unui ntreg, plus permanena raporturilor care ntemeiaz aceast
dispunere
Antropologia Iritanic, prin Radcliffe-Brown ndeoseIi, va conferi un loc central termenului
Acesta consider c structura social desemneaz reeaua continu de relaii sociale, care eJist n mod
concret ntre indivizii care ocup poziii definite /tructura este, astfel, o aran&are real a unor
elemente reale 7a fi prin urmare posiIil o comparare a structurilor diferite, n funcie de principiile
structurale recurente
Criticile aduse acestei accepiuni au mIogit dimensiunea noional a structurii, pentru c au
ngloIat dimensiunea temporal, tensiunile Ei conflictele, opiunile individuale Ei variaiile de form
care decurg de aici Cn plus, se admite astzi eJistena unei pluraliti de structuri & prim nuanare o
aduce Evans-Pritchard L".3@P, n lucrrile sale privind populaia %uer L/udanP #l nelege prin
44
structur social orice relaie ntre grupuri, cu condiia ca aceasta s aiI un grad ridicat de coeren Ei
staIilitate #l introduce aici opo!iia Ei contradicia" ca elemente constitutive ale oricrei structuri
Claude Lvi-Strauss este cel care rupe cu tradiia inductiv a structurii, pentru c nlocuieEte
analiza Iiologic a structuro-funcionalismului Iritanic cu modelul logic al limIaKului Iniial, el l va
aplica nrudirii, apoi studiului miturilor Ei funciei simIolice
!in acest moment, noiunea de structur nu se va mai raporta la realitatea empiric, ci la
modelele constituite n funcie de aceasta #a este un sistem, dar unul care rmne identic de-a lungul
transformrilor /tructura devine o proprietate a organizrii interne, nu o aranKare real posiIil Ei
oIservaIil #a devine extrinsec fenomenelor studiate, pentru c va reprezenta doar GsintaJa
transformrilor, care permite trecerea de la un ansamIlu organizat la altul, un ansamIlu fiind conceput
ca o variant a celuilalt, iar suma ansamIlurilor devenind rezultatul unei analize comIinatorii /pre
deoseIire de comparatismul anglo-saJon, ea Ei propune s ordoneze diferenele *entru el, structura
este un model aIstract, scRematic, formal, matematic de eJpunere a unor elemente, fapte, fenomene
pentru surprinderea esenei lor & consider Gun sistem relaional latent %n obiect, eJprimnd un
coninut inconEtient, evolund n timp Ei spaiu, dar eJprimnd Ei o funcie epistemologic operaional
*rin urmare, noiunea aparine, dup Claude Lvi-Strauss, epistemologiei, ea funcioneaz
doar la nivel teoretic Ei ine mai degraI de aspectele formale ale fenomenelor sociale #a treIuie s
satisfac patru condiiiB
" s aiI caracter de sistemS
, orice model s aparin unui grup de transformri, fiecare dintre ele corespunznd unui
model de aceeaEi familie, aEa nct ansamIlul acestor transformri constituie un ansamIlu
de modeleS
4 proprietile indicate mai sus permit s se prevad n ce mod va reaciona modelul n cazul
modificrii unuia dintre elementele saleS
3 modelul treIuie construit nct s poat eJplica toate faptele date
II.7.2. VIZIUNEA STRUCTURAL A LUI CLAUDE LVI-STRAUSS
Cn antropologie, structuralismul, aEa cum a fost acesta promovat de activitatea lui Cl. Lvi-
Strauss presupune anali!a structural, aplicat unor ordine de fapte Iine delimitate $reIuie ns
remarcat c distincia dintre structuralism Ei analiza structural este greu de realizat, ct vreme teoriile
sunt permanent nsoite Ei definite cRiar de procedee operatorii destinate generalizrii ierarRice
Claude )Dvi-/trauss, nscut n ".@9 la =ruJelles, din prini francezi, va studia filozifia, la
/orIona Cercetrile etnografice l vor purta n -ato Grosso Ei n Iazinul Amazonului (ondator
recunoscut la structuralismului n antropologie, a rmas faimos pentru lucrri ca Anthropologie
structurale, Structures 1l1mentaires de la parent1, 5a pens1e sauvage etc $reIuie precizat c, n ciuda
prestigiului deoseIit al lui )Dvi-/trauss, ca Ei a imitrii pe scar larg a metodelor lui, puini
antropologi au preluat poziiile sale teoretice
*entru noi, structuralismul este concepia metodologic care preconi!ea! folosirea metodei
structurale %n cunoaterea analitic i e#plicarea global a fenomenelor i faptelor luate %n
consideraie. Antropologia structural susine, deci, caracterul structural al fenomenelor Ei faptelor de
cultur studiate de antropolog #a reprezint ns Ei o orientare metodologic nou n cercetarea
analitic a faptelor culturale, prin care )Dvi-/trauss Ei-a propus s studieze sistemele transformaionale
LstructurileP acestor fapte, autoreglaKul Ei formalizarea lor *entru el, antropologia avea ca menire
cercetarea structurilor mentale inconEtiente, posiIil de atins prin intermediul instituiilor Ei, cRiar mai
Iine, prin limIaK
Curentul structuralist se inspir din psihologia organicist LgestaltismP, direcie dup care
fenomenele Ei faptele psiRice sunt structuri sau forme solidare, n care fiecare parte constitutiv depinde
de celelalte Ei nu poate fi ceea ce este dect n relaie cu celelalte Ei n conteJtul ntregului astfel
constituit
43
)a fel de important va fi aportul lingvisticii n geneza structuralismuluiB metoda structural este
preluat de Claude )Dvi-/trauss din fonologie, pe care el o considera LaEa cum a fost ea analizat de N.
Trube(koi Ei R. 1acobsonP drept singura Etiin social demn de acest nume, prin rigoarea metodelor
sale #vident, metodele lingvisticii nu pot fi transpuse direct n antropologie, n afara situaiei n care
faptele studiate sunt privite ca Gsisteme de semne, ceea ce, constata )Dvi-/trauss, nu se aplic tuturor
aspectelor vieii sociale
)Dvi-/trauss dorea s aplice faptelor sociale o rigoare asemntoare celor de limIaK #l dorea s
circumscrie categoriile de fenomene pe care activitatea inconytient a spiritului le organizeaz n
ansambluri semnificative omogene yi al cror caracter de sistem trebuie eviden(iat. /e impunea
astfel identificarea unor elemente minimale, reale sau virtuale, dotate cu valoare poziional, apoi
elaIorarea unui taIel cu posiIilele permutri ale acestora Ei, n final, identificarea unor relaii necesare
#l propune n fond o Grsturnare de metod, renunnd la opiunile anterioare, atente la determinri
funcionale, recte funcionaliste
/tudiul fenomenelor Ei faptelor etnologice se va aJa, astfel, pe dou nivele, suprastructural Ei
infrastructural, nivele aflate n dependen real Ei acionnd conKugat
/tudiul propus de el se dorea analogic cu cel al fonemelor, Ei a fost prima dat utilizat de el n
investigarea legturilor de rudenie !eEi termenii de rudenie nu pot fi privii ca foneme, )Dvi-/trauss
vrea s introduc ordine Ei s descopere semnificaia ascuns n nomenclatura rudeniei, pentru a releva
ansamIlul de Grelaii familiale cu caracter de Gsistem de aptitudini fiziologice Ei sociale !up el,
relaiile de rudenie nu sunt nici replica unor elemente Iiologice, nici nu sunt rezultatul organizrii
sociale ca atare, ci un produs al structurilor inconEtiente Concluziile sale sunt limpezi am putut
constata c reguli %n aparen complicate i arbitrare puteau fi reduse la un numr mult mai micC nu
e#ist dec*t trei structuri de rudenie posibile; aceste structuri se construiesc cu a&utorul a dou forme
de schimb" iar aceste dou forme de schimb depind" la r*ndul lor" de un singur caracter diferenial"
mai precis de caracterul armonic sau di!armonic al sistemului luat %n considerare
)Dvi-/trauss s-a consacrat iniial studiului sistemelor de nrudire, fenomen pe care l vedea ca
social Ei cultural, nu Iiologic, Ei n care sesiza o regul de alian preferenial $eza sa central este c
interzicerea incestului Ei eJogamia instituie, ntre liniile de descenden sau clasele matrimoniale, o
circulaie a femeilor supus Gprincipiului de reciprocitate Astfel, Ge#ogamia i limba&ul au aceeai
funcie fundamentalC comunicarea cu cellalt i integrarea lui %n grup /istemele de nrudire vor fi,
aEadar, nu att legturi Gobiective de filiaie sau de consangvinitate date %ntre indivi!i, ct Gun sistem
arbitrar de repre!entri /istemele de nrudire pot fi asimilate unor GKocuri de comunicare - pentru c
Kocurile nu eJist dect prin regulile care le descriu Aptitudinea uman de simIolizare transform att
sistemele lingvistice, ct Ei pe cele de nrudire, n Gsisteme de simIoluri
*entru el, limIaKul este corelat cu cultura, deci se poate comunica astfel din perspectiva unei
antropologii de tip structural Confruntarea limIaK-cultur privea limIaKul ca o parte a culturii, produs Ei
miKloc de comunicaie *ostulatul esenial era c viaa social, n diversele sale forme, este alctuite din
sisteme de circula(ie a semnelor, care confer societilor caracterul unor reele de scRimIuri
simIolice GOamenii comunic prin intermediul simbolurilor i semnelor; pentru antropologie" care
este o conversaie a omului cu omul" totul este simbol i semn" care se afirm ca intermediari %ntre
dou subiecte L".84P
)Dvi-/trauss considera c orice societate este alctuit din indivizi Ei grupuri care comunic
ntre ele la trei niveluriB cel al sistemului relaiilor de rudenie LGcomunicarea femeilorPS cel la
sistemului economic LGcomunicarea Iunurilor Ei serviciilorPS cel al sistemului lingvistic LGcomunicarea
mesaKelorP Cn suIsidiar, structura sistemelor simIolice implic atitudini umane universale Ei legi ale
activitii inconEtiente a spiritului (iresc, analiza structural se va orienta nu ctre variaiile culturale Ei
catalogarea lor, ci dimpotriv, ctre Go mai bun cunoatere a g*ndirii obiective i a mecanismelor ei
/pecificitatea societilor umane ar rezida, dup )Dvi-/trauss, n dimensiunea simIolic a vieii
sociale, inseparaIil de capacitile cognitive ale creierului uman, din moment ce trecerea de la
4<
animalitate la umanitate, de la natur la cultur Ei de la afectivitate la intelect se fondeaz pe Gapariia
unei logici care lucrea! cu operaiuni binare Ca urmare, logica din spatele sistemelor de nrudire
este rezultatul unor operaiuni mentale inconEtiente, din moment ce scap, n mod normal, conEtiinei
partenerilor sociali
Analiza structural a rudeniei ar fi treIuit s dezvluie ns nivelul la care, dincolo de iluziile
liIertii, se dezvluie o necesitate Acest nivel este asimilat de )Dvi-/trauss Gincintelor mentale,
limite logice pe care funcionarea spiritului uman le impune oricrui sistem simIolic
Astfel, se pune proIlema dac structurile primare identificate de el sunt ntr-adevr inerente
gndirii umane, sau nu fac altceva dect s Grepercute!e %n spiritul oamenilor anumite e#igene ale
vieii sociale obiectivate %n instituii.
!in acest motiv, )Dvi-/trauss se va apleca, ulterior, asupra studierii miturilor, pentru c
Gmitologia nu are o funcie practic evident, oferind aEadar condiii mai Iune pentru a desconspira
legile profunde care opereaz asupra Gaparenei arIitrare Ei a inveniilor pe care le-am putea numi
liIere Ei nenfrnate Analiza gndirii mitice i va permite s ndeprteze de ipoteza funcionalist Cn
aceast privin, dup analiza a aproape .@@ de mituri amerindiene, antropologul francez aKunge la
concluzia c gndirea mitic porneEte de la Gintuiia raporturilor logice dintre un domeniu Ei alte
domenii !in acest motiv, structura miturilor este stratificat, gndirea mitic dezvoltndu-se conform
unor principii similare, fiecare matrice de semnificaii trimite la o alta, fiecare mit la alt mit, fr a fi
posiIil identificarea unui Gsemnificat final !in acest motiv, n analiza miturilor, nu coninutul
narativ este semnificativ, ci transformrile mitice, care reflect operaiunile mentale inconEtiente ale
spiritului
/tructuralismul a determinat antropologia s se spriKine pe o GpsiRologie intelectualist,
aIordare reducionist, care a ngreunat dialogul antropologiei cu disciplinele vecine, ca istoria Lpentru
c evenimentul este greu compatiIil cu analiza structuralP, sociologia Lpentru c, n societile
compleJe, structurile sociale oIiectivate nu pot fi reduse la structuri mentale suIiacenteP, sau
psiRanaliza Ldeoarece Gprocesul primar care gRideaz inconEtientul freudian este prelingvisticP Ca
form aparte de demers antropologic, curentul structuralist a rennoit studiul parentalitii Ei al
mitologiei, al teoriei ritualului, al etnologiei artei etc 2na din reevalurile decisive ale lui Claude )Dvi-
/trauss a privit proIlema totemismului, n care contriIuia sa rmne esenial
TEME DE REFLECIE:
" -ste evoluia cultural o regul imanent a dinamicii culturale.
, /um se e#plic e#istena unor profunde diferenieri culturale %ntre societi.
4 Gn ce msur lumea comunitilor e#tra,europene a modificat imaginea despre sine a
europenilor.
3 -ste noiunea de structur$ o realitate a vieii sociale" sau este o simpl construcie
intelectual" necesar anali!ei i descrierii.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" /are sunt principalele de etape %n evoluia cercetrii comunitilor tradiionale.
, /are sunt susintorii determinismului rasial.
4 /are sunt principalii repre!entani ai evoluionismului i care sunt contribuiile lor cele mai
repre!entative.
3 /are este relaie dintre evoluionism i mar#ism.
< 3dentificai punctele originale %n g*ndirea lui <. ?oas %n conte#tul antropologiei practicate %n
epoc.
+ /aracteri!ai contribuia lui ?. ;alino'ski la progresul antropologiei.
8 2escriei coninutul noiunii de structur$ %n vi!iunea lui /l. 51vi,Strauss.
4+
BIBLIOGRAFIE SELECTIV:
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Clastres, *, Societatea contra statului. Studii de antropologie politic,
#d Ararat, =ucureEti, "..<
Copans, H, 3ntroducere %n etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
1ollis, -, 3ntroducere %n filo!ofia tiinelor sociale" #d $rei,
=ucureEti, ,@@"
)aplantine, (, 2escrierea etnografic, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)Dvi-/trauss, Cl, >*ndirea slbatic, #ditura 0tiinific, =ucureEti, ".8@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
'adNoMsNi, G 1 de, Antropologie general, #d Amarcord, $imiEoara, ,@@@
'uss, H, Aventura g*ndirii europene. O istorie a ideilor
occidentale, #d Institutul #uropean, IaEi, ,@@,
'ussel, =, A 8istor9 of (estern )hilosoph9, #d Clarion, %eM UorN,
".+8
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
48
CAP. III. CONCEPTE FUNDAMENTALE N ANTROPOLOGIA CULTURAL CAP. III. CONCEPTE FUNDAMENTALE N ANTROPOLOGIA CULTURAL
Introducere
Acest capitol Ei propune s discute cteva din conceptele centrale ale antropologiei Ei
etnologieiB noiunea de societate tradiional, conceptul de cultur Ei cel de etnie Cn cuprinsul su,
sunt eJaminate critic viziunile cu privire la primitivismul societilor eJtraeuropene /unt, de
asemenea, prezentate pe larg structura, trsturile Ei componentele culturii Ei sunt eJplorate viziunile
tradiionale Ei cele contemporane asupra noiunii de etnie, ca Ei implicaiile epistemologice ale
etnocentrismului Capitolul se ncReie cu o privire asupra utilizrii conceptelor de cultur Ei etnie n
arReologia preistoric
Obiective operaionale
(amiliarizarea studenilor cu proIlematica central a antropologiei, studiul culturiiS asimilarea
principalelor modaliti de definire a culturiiS stpnirea leJicului Ei a diverselor sisteme de interpretare
a caracterului etnic Ei a noiunii de etnicitateS nelegerea limitelor concepiei suIstantiviste asupra
naiuniiS stimularea unei poziii critice n raport cu uzul noiunilor de cultur si etnie n arReologie
Cuvinte-cheie: societi tradiionale; cultur; aculturaie; enculturaie; etnie; substantivism;
interacionism; etnocentrism; arheologie.
III.1. OBIECTUL ANTROPOLOGIEI: SOCIETILE TRADIIONALE. MITURI I
REALITI
&Iiectul preferat al antropologiei l-au reprezentat, nc din zorii apariiei sale ca disciplin, aEa-
numitele societi GarRaice, Gprimitive !ac iniial, europenii se mulumesc, n secolul al :7II-lea,
cu distincia ntre GslIatici Ei Gcivilizai, este Gsocietatea primitiv cea care devine, pe parcursul
secolului al :I:-lea, oIiectivul de cercetare al unei discipline aparte /e eJplic, astfel, apariia unui
interes pentru Gmentalitatea primitiv, Greligia primitiv, Gmoneda primitiv etc /ecolul al ::-lea
va nlocui termenii anteriori prin cei de Gsocieti tradiionale, GsuIdezvoltate, sau Gne-industriale
#ste limpede c toate aceste apelative cutau s evidenieze diferene evidente Ei considerate
fundamentale ntre societile tradiionale Ei societatea modern
Cn principiu, tradiia presupune un ansamIlu de mesaKe Listorice, politice, teRnice etcP care
provin din trecut Ei care se transmit, prin educaie, de la o generaie la alta Astfel, tradiia nseamn un
Gansamblu de valori" simboluri" idei i constr*ngeri care determin ade!iunea la o ordine social i
cultural &ustificat prin referirea la trecut i care asigur aprarea acestei ordini %mpotriva lucrrii
forelor de contestarea radical i de schimbare LG. BalandierP Cn principiu, o societate tradiional
este o societate Gtradiionalist, n care respectarea valorilor moEtenite este la mare pre
Cu toate acestea, distincia dintre societile Gtradiionale Ei cele moderne este mult mai greu
de realizat dect pare la prima vedere Cn primul rnd, termenul generic este mult prea cuprinztor,
desemnnd societi tot att de diferite ntre ele pe ct sunt de diferite de cultura european care le
studiaz 2tilizarea unei categorii unice, ca cea de societate tradiional, eJplic de ce ele au devenit
victima unei ntregi serii de preKudeci, a gndirii mitice Ei Gantropologiei naive
Cntr-o prim instan, acest tip de societi au fost considerate simple *lecnd de la realitatea
unui orizont teRnologic mai puin dezvoltat, europenii, provenii dintr-un mediu cultural puternic
industrializat, au aplicat adKectivul de simplism pentru ansamIlul societilor respective, ignornd
49
compleJitatea deoseIit pe care acestea le manifest n anumite domenii, cum este cel al relaiilor de
rudenie sau al credinelor religioase, mult mai elaIorate dect apar ele n sistemele noastre de referin
2n puternic aliat al acestei premise a simplitii l-a reprezentat absen(a scrierii, de unde s-a
dedus Gcaracterul an-istoric al societilor tradiionale !e la Iun nceput, antropologia s-a preocupat
de societile care nu cunosc scrierea, celelalte fiind cercetate deKa de istorie !eprinderea scrisului a
fost constant asimilat societilor compleJe, cu o organizare statal Cu toate acestea, oralitatea
funciar a tradiiilor nu presupune aIsena istoriei sau a conEtiinei sale, ci doar aIsena genului
istoriografic, iar tradiiile orale nu sunt mai puin maleaIile Ei supuse scRimIrii Ldup cum o arat
evoluia gndirii miticeP
Conformismul prea s fie o a doua realitate care unifica societile tradiionale Acest
conformism mergea att de departe, nct lsa senzaia c indivizii acestor comuniti s-ar asemna
ntre ei pn la identitate Acest postulat este Iine eJprimat de teza lui # !urNReim L"9.4P privind
tipurile opuse de solidaritate, cea mecanic La societilor tradiionaleP, Ei cea organic La societilor
moderneP Cn primele, solidaritatea mecanic era dat de faptul c memIrii societii mprtEesc
aceleaEi norme Ei valori, acionnd conform unor principii comune, n timp ce solidaritatea organic
presupune diferenierea Gorganic a indivizilor Ei diviziunea muncii $eza lui !urNReim a fost foarte
influent, muli antropologi fiind tentai s evidenieze aIsena iniiativei individuale n societile
tradiionale Ei s priveasc aceste societi ca puin difereniate social Cns, nu sunt puine lucrrile
antropologice de mai trziu care, dimpotriv, au ncercat s scoat n eviden tocmai importana
deoseIit pe care prestigiul, statutul Ei puterea le Koac n cadrul acestor comuniti
Ca ncununare a premiselor de mai sus, caracterul anistoric al acestor societi prea de la sine
neles *e de o parte, se considera c aIsena unei istorii scrise corespunde aIsenei unei istorii-trite
Acest postulat se ancora n alt idee - reminiscen a evoluionismului - conform creia respectivele
societi nu suferiser modificri importante, ci rmseser s conserve un stadiu arRaic de organizare
Ei reprezentau adevrate Gfosile ale trecutului Astzi, progresele antropologiei au evideniat cu
prisosin c acest caracter anistoric nu se susine, c toate societile sunt istorice Ei c sufer, pe
aceast cale, importante modificri
Cu toate acestea, unii antropologi, precum Cl. Lvi-Strauss, cred c se pot totuEi realiza unele
clasificri, capaIile s eJplice diferenele dintre cele dou tipuri de societi Astfel, el face deoseIire
ntre societile Greci Ei cele Gcalde Astfel, primele, cele tradiionale, caut s pstreze permanent un
ecRiliIru care s evite scRimIrile, trind o istorie lent, staionar, aproape de Gtemperatura istoric
zero Celelalte, cele moderne, caut programatic scRimIrile, provocrile Ei fac din ele motorul
dezvoltriiS ele triesc o istorie feIril, rapid, cumulativ
%u foarte departe de modelul propus de !urNReim, propunerea lui )Dvi-/trauss a fost contestat
de unii antropologi, ca G. Balandier Acesta argumenteaz c societile tradiionale sunt mai puin
egalitare dect se crede ndeoIEte Cu toate acestea, Ei el crede c societile tradiionale Ieneficiaz de
mecanisme care fac ca modificrile s aiI efecte destaIilizatoare minime )ocul important ocupat de
memorie Ei de transmiterea oral a tradiiei implic o permanent reactualizare a trecutului, tradiia
intervenind pentru Ga da sens noutii Ei pentru asigurarea continuitii
CRiar dac discuia cu privire la caracterele generale ale comunitilor tradiionale nu s-a
ncReiat nici astzi, treIuie remarcat c antropologii depun eforturi tot mai susinute pentru a evita ca
postulatele teoretice neverificate s afecteze modul lor de tratare a comunitilor studiate /ocietatea
tradiional este un simplu idealtip, aEa cum le-a propus -aJ >eIer, n sensul de model ideal,
imposiIil de regsit, la rigoare, n realitate Ei de care diversele comuniti se apropie mai mult sau mai
puin
*roIlematica de mai sus nu este strin nici arReologiei preistorice, care, nscut odat Ei
mpreun cu antropologia evoluionist, este n continuare atras de premisa unor comuniti preistorice
omogene, integrate, strict conservatoare Cn acest sens, arReologii treIuie s in cont de progresele
4.
nregistrate n cmpul antropologiei politice Ei dinamice, care au erodat tot mai mult miturile cu privire
la societile tradiionale actuale Ei, implicit, la cele ale trecutului
III.2. CULTURA
III.2.1. CONCEPII ASUPRA CULTURII
Antropologia cultural este, prin definiie, o Etiin a culturii, motiv pentru conceptul nsuEi de
cultur este central n cuprinsul acestei lucrri, cu att mai mult cu ct Ei istoricii Ei arReologii recurg
cotidian - deEi nu ntotdeauna Ei riguros - la aceast noiune
Cn general, eJist tendina de a se disocia teoretic cultura de societate, deEi, n limIaKul curent,
termenii sunt deseori sinonimi /ociologii tind s defineasc societatea ca ntreg, iar cultura ca o parte a
ei Convenional, societatea ar reprezenta oamenii LageniP legai ntre ei printr-o reea de statuturi,
roluri Ei instituii sociale )a rndul lor, antropologii tind s delimiteze societatea ca pe o parte a
culturii Cultura ar reprezenta modul de via care susine instituiile sociale Cn orice caz, este limpede
c societatea Ei cultura sunt termeni ineJtricaIil legai, iar discuiile privind coninutul fiecruia dintre
termeni cu greu pot atinge un consens
Alte proIleme sunt ridicate de distincia dintre Gcultur Ei Gcivilizaie Conceptul de civilizaie
a aprut n mediul iluminist francez, ca antonim al GIarIariei, pentru a delimita societile europene,
opuse celor primitive !isocierea dintre Gcultur Ei Gcivilizaie a aprut n Germania romantic,
tradiie n care Gcivilizaia ncepe s fie neleas ca un proces de dezvoltare preponderent material a
societii, n timp ce Gcultura desemna realizrile cele mai nalte ale spiritului uman, la nivel colectiv
sau individual Grefat pe o critic a societii capitaliste, noul concept de cultur se opunea
materialismului nivelator al Gcivilizaiei Ei, suI diverse forme, aceast diRotomie s-a conservat n
scrierile filozofice Ei n secolul ::
*entru istorici, conceptul de civilizaie desemneaz de oIicei un stadiu de dezvoltare a
societii, caracterizat de scriere, urIanism, teRnici economice performante, un elevat comportament
artistic Ei instituii sociale, politice Ei religioase Iine dezvoltate #Jemple potrivite sunt oferite de
civilizaia mesopotamian, cea egiptean, cea greac, cea roman, la fel cum se vorIeEte de o civilizaie
medieval, cRinez, indian etc 2neori, termenul de civilizaie tinde s circumscrie anumite aspecte
instituionale aparte, considerate evocatoare pentru ntreg Lcivilizaia GortodoJ, Gcatolic, cRiar
GcreEtin, sau GislamicP
Cn limIaKul antropologic, cultura Ieneficiaz, n general, de dou accepiuni, inseparaIileB
cultura ca fapt general, caracteristic ntregii umaniti Ei cultura gndit Ei trit de grupurile umane,
cultura la plural, culturile.
Aceast distincie corespunde unei alteia, cea dintre partizanii unei concepii universaliste
asupra culturii, care favorizeaz o viziune comparativ asupra culturii, Ei adepii particularismului
cultural, care prefer aIordrile Rolistice Ei umaniste Antropologii sunt divizai Ei n ceea ce priveEte
Gplasarea culturii, atriIuit cnd comunitilor, cnd indivizilor
'espectnd ntructva sensul etimologic originar, cel latin, cultura s-a ncetenit n lumea
modern cu sensul de punere n valoare att a pmntului, ct Ei a sufletului Ei trupului /ensul iniial a
fost completat ulterior de alte dou accepiuni Astfel, odat cu epoca )uminilor, cultura a nceput prin
a fi neleas drept o trstur distinctiv a speciei umane, care o deoseIeEte de lumea animal, dar Ei ca
ansamIlu de cunoEtine doIndite de societile umane n cursul dezvoltrii lor #ste viziunea
universalist, amintit mai sus Ei presupune organizarea integrat a cunoEtinelor credinelor Ei
comportamentelor umane care permit oamenilor s nvee Ei s transmit n timp cunoEtinele astfel
acumulate Cn privina acestei accepiuni, cultura Ieneficiaz de o definiie canonic, cea propus de E.
Tylor n "98"B Gansamblu comple# care cuprinde cunotinele" credinele" arta" moravurile" dreptul"
datinile" precum i toate dispo!iiile i u!anele dob*ndite de om ca membru al societii Cn acest
sens, cultura reprezint o realitate inerent naturii umane, trstura distinctiv a umanitiiB cultura se
3@
opune naturii. #a face diferena ntre comportamentul uman Ei cel animalB primul este reglat nu numai
de instinct, ct Ei de convenie, cellalt se afl suI domnia instinctului de supravieuire, conservare Ei
reproducere
!eceniile romantice vor aduce un nou neles al culturii, cel de configuraie particular a
credinelor" organi!rii sociale i caracteristici materiale, specific unui grup uman determinat #ste
viziunea particularist, care accept c acestea ansamIluri dispune de o anumit coeren Ei
specificitate
!ac prima viziune consider ca posiIil o comparare a tuturor societilor, cea de-a doua
priveEte cultura fiecrui grup ca pe un univers autonom, menit analizei ca Gesen sau Gspirit #ste
concepia promovat cu deoseIire n spaiul german, prin activitatea lui 1erder sau 1egel, dup care
fiecare naiune este caracterizat de propriul Volkgeist LspiritP, iar trsturile etnice reprezint un dat
nnscut
!ac prima teorie asupra culturii a stat la Iaza antropologiei evoluioniste LMorgan, Tylor,
FrazerP, concepia particularist a fost susinut n primul rnd de F. Boas Ei de elevii si Concepia
lui =oas s-a cristalizat, printre altele, cu prileKul organizrii coleciilor muzeografice =oas este primul
care a considerat c oIiectele din eJpoziiile etnografice treIuie prezentate nu n funcie de seriile
teRnologice din care fac parte, ci n funcie de ansamIlurile socio-istorice din care provin
!iscipolii lui =oas au preluat aceast viziune asupra culturii, ca ansamIlu autonom, demn de a
fi studiat separat Ei interpretat conteJtual *rin activitatea curentului Gculture and personalitO, cultura a
nceput s fie neleas tot mai mult drept o configuraie particular LpatternP, menit a fi neleas
Rolist Lca ntregP AEa cum am notat, direcia culture and personalit9 a ncercat s defineasc modul n
care personalitatea uman este modelat de cultur Astfel, individul ar participa la formarea culturii
sale, fr a fi ns capaIil s oIiectiveze Ei s analizeze critic principiile acestei formri Aceast
orientare psiRologizant, deEi a avut importante merite metodologice, a creat cadrul pentru promovarea
unor concepte vagi, cum este cultura dominant, maKoritar, medie sau autentic, geniul sau
spiritul unui popor etc Cn general, cultura continu s fie neleas ca un capital spiritual, al crui
depozitar este societatea Ei n care deprinderile teRnice sunt mai puin importante
Ca replic la utilizarea aIuziv a noiunii de configuraie cultural, neo-evoluionismul
american se va ntoarce ctre alternativa universalist Ei ctre nelegerea culturii drept ansamblu de
aptitudini i comportamente dob*ndite prin %nvare )a rndul su, funcionalismul a susinut ideea
culturii ca rspuns adaptativ, aspect preluat Ei de teoria materialismului ecologic al lui M. Harris
Antropologia american a continuat, ns, s rmn dominat de principiile lui =oas
!up ".<@, teoriile asupra culturii se mIogesc, ca Ei sensurile cu care termenul este investit,
cu att mai mult cu ct multe din teoriile antropologiei sunt acum Gimportate din snul altor discipline
Lsociologie, filozofieP
/pre eJemplu, sociologul T. Parsons va cuta s fac distincia dintre Gsocietate Ei Gcultur
#l reduce cultura la un sistem de idei, simIoluri Ei semnificaii mprtEite, distincte de Gsistemul
social, ca Ei de personalitate
Antropologia contemporan utilizeaz curent termenul de cultur pentru a desemnaB o
capacitate de simIolizare proprie speciei umaneS stare produs de inventivitate Ei teRnologieS entitate
social relativ autonom Ei compleJS sistem colectiv de simIoluri, semne Ei semnificaii proprii mai
multpor societi, n care opereaz diverse sisteme de integrare /uI influena orientrii lui *arsons,
culturile sunt tot mai frecvent privite ca sisteme simIolice, n timp de structuralismului lui )evi-/trauss
participa la dezIatere prin eJaminarea culturii ca articulare a determinaiilor inconEtiente Ei a
instituiilor sociale
Antropologia interpretativ a lui C. Geertz tinde s studieze cultura fenomenologic, pentru a
suprinde cunoEtinele implicite utilizate de actorii sociali pentru a produce Ei legitima activitatea lor
practic Asupra aspectului producerii Ei reproducerii culturale se apleac Ei sociologia lui P. Bourdieu,
interesat de msura n care practica cotidian este productoare de sens Ei de modul n care cultura
3"
este trit n mod direct de actorii sociali Cn general, antropologia tinde s renune la imaginea
suIstantivist Ei pe anistorismul tradiional al viziunii sale despre cultur, pentru a acorda mai mult
atenie devenirii istorice a culturii Ei Gnegocierii normelor culturale de ctre actorii sociali
*entru a concRide, n ciuda repetatelor ncercri de a defini cultura, antropologia a fost n cele
din urm nevoit s se mulumeasc cu definiii redundante, mergnd pn la versiuni sintetice de tipul
cultura este ceea ce gsim %n momentul %n care ne natem
Cteva definiii clasice ale culturii pot fi nsumate aici, mai ales pentru c ele ncearc s
mpace amIele viziuni asupra culturii Astfel, C. Kluckhohn consider c, n antropologie, cultura
desemneaz acele aspecte ale mediului %ncon&urtor uman" tangibile sau intangibile" ce au fost create
de om. !up acelaEi autor, o cultur se refer la modul distinctiv de via al unui grup de oameni" %n
%ntregul lor proiect de trai Cmpreun cu A. Kroeber, ?lucNRoRn revine Ei defineEte cultura drept
modele e#plicite i implicite ale comportrii i pentru comportare %nsuite i transmise prin simboluri"
constituind reali!rile distincte ale grupurilor umane" inclusiv materiali!area lor %n produse.
Z. Salzmann defineEte cultura drept ansamblu enorm de comportri %nvate" influenate
social" ce a caracteri!at omenirea %n %ntregul curs al istoriei ei
Ali antropologi au ales s priveasc cultura din alt perspectiv *entru R. Barret, cultura este
un sistem de semnificaii acceptat" care servete ca re!ervor de reele sau linii clu!itoare pentru
comportarea oamenilor dintr,o societate particular oarecare
2nul din paradoJurile fundamentale ale antropologiei l-a reprezentat faptul c, pe mapamond,
culturile sunt n acelaEi timp asemntoare Ei diferite -ai mult, nsEi delimitarea unei culturi este
foarte dificil, motiv pentru care antropologi celeIri ca Lvi-Strauss au propus definiii strict
operaionaleB 4umim cultur orice ansamblu etnografic care" din punctul de vedere al anchetei"
pre!int" %n raport cu altele" deosebiri semnificative
Cultura presupune istoricitate, ea este o form de permanen n durat, sau cum oIserva
arReologul Ei etnologul A. Leroi-Gourhan, un esut, asemntor celui organic, care pare permanent
acelaEi Ei este de fiecare dat altul *ermanenta scRimIare eJclude reproducerea identic a culturii
Antropologia s-a ndeprtat tot mai mult de delimitarea culturilor ca ansamIluri autonome, entiti
ncRise Ei, eventual, posiIil de ierarRizat *e principiile relativismului cultural, disciplina a renunat
treptat la sistematica cultural Ei la ierarRiile evoluioniste, rmase astzi simple scReme regionale,
lipsite de finalism
Cntr-adevr, evoluionismul a presupus dezvoltarea societilor dup un model unic, realiznd
astfel distincia ntre societile-simple, asimilate copilriei umanitii, Ei cele compleJe, adulte
&r, aEa cum nota Cl. Lvi-Stauss, /ea mai primitiv cultur este %ntotdeauna o cultur adult i" prin
%nsui acest lucru" incompatibil cu manifestrile infantile care pot fi observate %n cea mai %nalt
civili!aie L".+8P 0i ali antropologi au suIliniat c toate culturile sunt identice, din moment ce nu
eJist culturi incomplete, ci doar sisteme saturate, att pentru ele nseEi, ct Ei pentru actorul istoric
care trieEte n aceste sisteme LM. IzardP AEa cum acest principiu susine legitimitatea oricrei culturi,
tot astfel face el ca ncercrile de definire a esenei culturii s rmn simple locuri comune, potrivite,
dup acelaEi autor doar pentru a aminti c omul este om i nu animal" c o societate este o societate i
nu o colecie de indivi!i
Astfel c, dup ce lumea modern a ncercat s eJplice diversitatea cultural prin intermediul
ctorva principii cu valoare de lege, a devenit tot mai limpede n anii din urm c fiecare cultur
reprezint o anumit viziune asupra lumii Cn principiu, faptul cultural este identificat dincolo de
trsturile comune ale naturii umane, n diferenele dintre culturi
III.2.2. STRUCTURA I TRSTURILE CULTURII
!ac definirea eJRaustiv a culturii ntmpin proIleme, definiiile de mai sus ne-au dat
posiIilitatea de a identifica empiric cele mai importante trsturi generale ale culturiiB universalitatea
Ei transmisibilitatea culturii
3,
&rice grup social este caracterizat de o anumit cultur !eEi ideea pare evident, nu lipsesc
preKudecile care imagineaz eJistena unui om aflat n afara culturii, acel om natural al )uminilor
Cns identitatea dintre fiina uman Ei cultur este definitorie, ca Ei dependena individului de acest
cadruB slaI nzestrat ereditar pentru supravieuire n afara culturii - dup cum demonstreaz studiile
privind copii slIatici- individul lipsit de suportul cultural nu se poate ridica nici mcar la eficiena
instinctiv a animalului Ei rareori poate supravieui
-ai mult, ca aspect definitoriu al naturii umane, nscrierea fireasc a fiecrui om ntr-o anumit
cultur face cRiar ca necesitile Iiologice s fie traduse n termenii conveniei culturale Astfel,
necesiti fiziologice elementare, ca foamea, nu numai c sunt satisfcute difereniat, n funcie de
normele unei culturi, dar nsEi perceperea Ei cRiar capacitatea de a-i rezista depind de factori pur
culturali
Antropologia s-a concentrat cu deoseIire ctre una din caracteristicile deoseIite ale culturii,
transmisibilitatea sa AEa au aprut termeni ca tradiie cultural, oIicei, moEtenire cultural
Comportamentele culturale sunt doIndite, nvate, iar caracteristicile fiziologice, ereditare - mult
vreme predispuse ctre eJagerri rasiste - afecteaz prea puin acest fenomen de educare, numit de
antropologia encultura(ieB nu eJist un determinism genetic al culturilor, iar antropologia fizic de
astzi contest cRiar Ei valaIilitatea termenului de ras
%ici alte tipuri de determinism nu pot constitui eJplicaii ale diferenelor culturale Cel mai Iun
eJemplu este cel ecologic Cntr-adevr, dac nu se poate contesta c o cultur este, printre altele, Ei o
form de adaptare la mediul natural, aceasta nu nseamn c ea este strict prefigurat de circumstanele
sale ecologice de eJisten Infinita varietate de culturi nu face dect s evidenieze caracterul arbitrar
al rspunsurilor culturale, mediate simIolic Astfel, aEa cum oIserva M. Sahlins, /ultura nu este
numai natura e#primat sub alt form. ;ai degrab inversC aciunea naturii se de!volt %n termenii
culturii" adic sub forma care nu mai este a sa" ci reali!at ca semnificaie L".9@P
'evenind la caracterul transmisiIil al culturii, treIui suIliniat c nvarea unei culturii
presupune un proces de naturalizareB anumite moduri de gndire Ei aciuni, n fond arIitrare sunt
asimilate ca naturale Ei fireEti AEa se eJplic de ce faptele culturale sunt intimizate, interiorizate Ei
acioneaz deseori la nivel inconEtient Actorii sociali Ei nsuEesc norme care le preeJist Ei care le
constrng Ei normeaz aciunea Cn maKoritatea situaiilor, ei nu sunt conEtieni de faptul c toate
categoriile n care gndesc zi de zi sunt categorii ale propriei culturi, strine alteia
Cu toate acestea, este de-a dreptul eronat ideea c indivizii sunt oIiectul pasiv al unor
programe culturaleB culturile nu eJist n afara practicilor cotidiene, regulile au valoare de gRid,
respectat mai mult sau mai puin fidel & cultur este un spa(iu al posibilit(ilor, n care fiecare
individ Ei poate nscrie opiunea &rganizarea sa seamn cu cea a unui Koc, adic este caracterizat de
reguli, prescripii Ei norme, ns, ca Ei Kocul, viitorul ei nu este ntru-totul previziIil
*entru a continua analiza noastr, vom considera cultura, simplu, drept un mod de via al unui
grup uman determinat, care cuprinde att aspectele materiale, ct Ei cele non-materiale Cultura este,
astfel, alctuit att din modele de comportament, ct Ei din produsele lor, fie ele materiale sau nu
Antropologia a propus diverse criterii pentru a determina coninutul culturii, din punct de
vedere analitic !e eJemplu, Leslie White a promovat ideea c o cultur reprezint un sistem, o
structur constituit din trei suIsisteme Lideologia, teRnologia, realitate socialP %u departe se afl
propunerea lui 1. Huxley, care mparte cultura n trei tipuri de componenteB mentifacts Lfapte mentaleP,
artifacts Lcreaii materialeP Ei sociofacts Lfapte socialeP
Cn maKoritatea situaiilor, ncercrile de a analiza cultura au preferat aceast viziune sistemic Ei,
n consecin, cultura s-a vzut divizat n domenii ca ideologia Lcuprinznd credinele, elementele de
cunoaEtere, cile de comunicareP, orizontul teRnologic LteRnicile Ei creaiile materiale necesare
supravieuiriiP Ei, respectiv, suIsistemul social, identificat n instituiile sociale Lincluznd toate tipurile
de asociere, de la rudenie la asociaiile economice, religioase, militare etcP $reIuie precizat c aceste
model tripartit al culturii este deseori ancorat ntr-o viziune adaptativ asupra culturii, privit asemenea
34
unui sistem Iiologic Aceast imagine, deEi are importante avantaKe metodologice, scap din vedere
prezena permanent, n cadrul culturilor, a unor elemente non-adaptative moEtenite, sau a unor
comportamente a cror logic social nu este gRidat de necesitile supravieuirii, ca s nu mai
amintim distana dintre aciunea individual a agentului social Ei ceea ce antropologul consider, n
teorie, a fi oIiectivele culturii Cn orice caz, antropologia privilegiaz, n general, viziunea asupra
culturii ca ansamIlu integrat
III.2.3. COMPONENTELE CULTURII
*entru a oferi o definiie cuprinztoare, vom reine c o cultur poate fi neleas ca un
ansamblu de repre!entri i practici proprii unui grup social" configurate simbolic" care organi!ea!
i confer sens lumii. Categoriile culturale n care este mprit lumea nu sunt simple denumiriB ele
conin viziunea asupra lumii Ei determin, n consecin, aciunea memIrilor respectivei comuniti
Contrar nelesului ngust pe care l are cultura n societatea modern - sens nc apropiat de acea
cultura animi a anticilor Ei de sensul german, romantic - cultura nu se reduce la produciile intelectuale,
considerate mai mult sau mai puin caracteristice pentru un grup uman !impotriv, cultura material,
instituiile, eJpresiile, practicile Ei corpusurile mitice, toate sunt deopotriv fapte definitorii ale culturii
CmIriEnd n continuare o perspectiv analitic, vom remarca faptul c o cultur se distinge
prin mai multe componenteB cognitiv, normativ, simbolic
Componenta cognitiv se refer la ansamIlul cunoEtinelor unei culturi date, incluznd aici
cunoaEterea popular La simului comunP, Iazat pe interpretri larg mprtEite n grupul respectiv #a
include, de asemenea, cunoaEterea Etiinific, adic un ansamIlu de oIservaii, teorii Ei idei despre
natur care pot fi verificate, dar Ei credinele, eJtrem de importante n comunitile tradiionale, Ei care
uneori in loc de opinie $reIuie precizat c maKoritatea comunitilor tradiional cercetate de
antropologie nu dispun de o gndire Etiinific propriu-zis Aceasta nu nseamn c ele nu sunt
capaIile de o cunoaEtere profund Ei sistematic a naturii, ci doar c decupaKele mentale realizate nu
respect principiile taJonomiilor moderne Lvezi >*ndirea slbatic a lui Cl )Dvi-/traussP
Componenta normativ este constituit dintr-un ansamIlu de reguli Ei idei referitoare la modul
n care memIrii culturii respective treIuie s acioneze Aceste reguli Lsau normeP reprezint cile de
simire, gndire sau aciune, inculcate prin educaie LenculturaieP Ei privite ca modelele ideale Ei de
dorit pe care un individ treIuie s le respecte pentru viaa n societatea respectiv Cn general, acestea
norme sunt nsoite de miKloace de sancionare, fie pozitive Lprin recompenseP, fie negative Lprin
pedepseP care asigur controlul Ei perpetuarea acestor norme
%ormele unei culturii sunt Ei ele ierarRizate Astfel, se pot distinge norme sociale tradiionale,
care nu se aplic n mod special unui grup anume, ci reprezint reguli instituionalizate, ce privesc
comportarea social n general /unt aEa-numitele <olk'a9s teoretizate de W. G. Sumner L".@+P, care
includ, n general, modul de a te mIrca, regulile elementare de eticRet Ei alte aspecte legate de rutina
cotidian !eEi ele sunt privite ca dispunnd de o semnificaie moral, ncrctura lor moral nu este
prea important, motiv pentru care nclcarea acestor reguli nu provoac reacii sociale prea puternice
Obiceiurile propriu,!ise LmoresP au un statut diferitB ele sunt asociate cu Kudeci de valoare
ferme Ei intense Ei cu sentimente referitoare la Iine sau ru, dreptate sau nedreptate 'egulile prescrise
pe aceast cale sunt oIiectul unui ataEament ferm, Ei presupun reacii serioase n caz de violareB
izolarea social sau pedeapsa #le reprezint acte ce pun n pericol valorile fundamentale ale unei
culturi CaniIalismul, incestul sau infanticidul reprezint astfel de interdicii normative n societile
moderne, dar violul, furtul sau consumul de droguri pot strni aceleaEi reacii sociale
%ormele sociale tradiionale Ei oIiceiurile nu reprezint, n fond, dect poziii ale unui traseu
normativ continuu Cn amIele situaii, instituionalizarea lor a avut loc treptat, fr a se putea preciza
momentul cnd aceasta a avut loc Cu totul alta este situaia legilor, coduri de comportament elaIorate,
eJplicite, a cror aplicare este suinut de instituii specializate Cele mai eficiente legi sunt, firesc, cele
care se Iazeaz pe oIiceiurile culturii respective
33
Cn ceea ce priveEte valorile unei culturi, acestea se disting de norme prin faptul c reprezint
simple aIstracii, idei despre Iine, drept Ei frumos Ei deziraIil #le stau la Iaza normelor de conduit Ei
comportament Ei determin coninutul acestora -ai mult, normele viziIile, care uneori capt
caracterul oIiectiv al legilor, arat orientrile valorice de Iaz ale unei societi
Componenta simbolic a unei culturi este esenial Ei de-a dreptul definitorie Cultura este, n
fond, un sistem de simIoluri n privina crora eJist un acord colectiv
*entru nelegerea acestui caracter simIolic al culturii este necesar s lmurim ceea ce
reprezint semnul &rice oIiect care se suIstituie altuia poate fi un semn !eseori, semnul reprezint
un indicator pentru aciune /emiologia Ei lingvistica structural au suImprit structura semnului n
semnificant Ei semnificat /pre eJemplu, culoare roEie este un semnificant, iar pericolul indicat de
respectiva culoare este semnificatul /emnele culturii nu sunt numai naturale Ladic caracterizate de o
asociaie imediat Ei curent cum ar fi fumul cu foculP, ci Ei, mai ales, conven(ionale, adic semne
a cror semnificaie este acceptat prin consens
Ch. R. Pierce, de eJemplu, a plecat de la analiza raportului dintre semnificat Ei semnificant
pentru a distinge trei astfel de categorii de semneB iconice Lcare dispun de o asemnare eJterioar cu
oIiectele semnificatePS indiciale Lcare evoca anumite elemente ale semnificatului prin aspecte de
contingena spaial, temporal sau cauzalS aici se ncadreaz eJemplul de mai susB fumul indic
foculPS semiotice Lcare nu au nimic n comun cu suIstana, forma sau elementele semnificateP Aceste
din urm semne sunt formale Ei strict convenionale, cele mai potrivite eJemple fiind cifrele sau
literele
2n concept la fel de important, corelat celui de semn este simIolul /imIolul este un semn
care reprezint altceva dect propria suIstan fizic Lvezi categoria semiotic a lui *ierceP Calitatea
de simIol se oIine printr-un proces de simIolizare care atriIuie semnificantului o informaie, o stare, o
Kudecat de valoare Astfel, Earpele poate indica att ispita malefic, ct Ei nelepciunea sau nemurirea,
focul poate fi un simIol al nemuririi etc Cuvintele reprezint eJemplele idealeB ele in locul pentru
ceva Ei nu eJist o legtur imediat, natural sau necesar ntre simIol Ei ceea ce simIolizeaz el
Aceasta eJplic de ce universurile simIolice, n calitate de ansamIluri de convenii, sunt cu totul
caracteristice unui grup sociale, unei etnii, unei culturi
Antropologia a acordat o atenie deoseIit acestei componente simIolice a culturii Cn
accepiune restrns, termenul de simIolic reprezint un adKectiv care se refer eJplicit la acele opere
culturale nzestrate cu capacitatea imediat eJpresiv, cum sunt miturile, riturile, eJperienele religioase,
primele care se recomand ca reorgani!ri ale e#perienei sensibile %n cadrul unui sistem semantic
LCl )Dvi-/traussP Cns nu doar aceste elaIorri colective presupun funcii simIolice !impotriv,
economia sau nrudirea, ca Ei arta sau religia, sunt investite cu semnificaii simIolice Astfel c se poate
afirma c simboli!area devine o trstur distinctiv i constitutiv a culturii" care nu este altceva
dec*t %n!estrarea lumii cu sens, stabilirea unei ordini simbolice
III.2.4. ACULTURAIA
Cn general, termenul de acultura(ie suInelege procesul compleJ de contact cultural prin
intermediul cruia grupuri sociale sau societi ntregi asimileaz trsturi proprii altor grupuri sau
societi $ermenul a fost introdus de curentul culturalist Ei suIliniaz interesul retrospectiv al
antropologilor asupra consecinelor pe care eJpansiunea colonial le-a adus cu sine n viaa cultural a
comunitilor eJtraeuropene & definiie clasic a aculturaiei a fost avansat de ctre elevii lui ( =oasB
aculturaia cuprinde fenomenele care rezult din contactul direct Ei continuu dintre grupuri de indivizi
de culturi diferite, cu modificri ulterioare ale tipurilor culturale originale ale unuia dintre grupuri sau
ale amIelor LR. Redfield, R. Linton, M. 1. Herskovits, ".4+P AEa cum nsuEi - 1ersNovits avea s
suIlinieze, aculturaia nu este neaprat legat de un contact direct Ei continuu, legturile discontinue
Lcum ar fi cele comerciale dintre insulele &ceanieiP fiind suficiente pentru a produce anumite
modificri culturale
3<
*rimii care au atras atenia asupra fenomenelor de mprumut cultural au fost difuzioniEtii,
ns, prin trasarea ariilor culturale, ei acordau atenie doar traseelor de difuziune, Ei mai puin asupra
condiiilor n care aceast difuziune a avut loc Cn realitate, aculturaia este un fenomen foarte compleJ,
care include integrare, asimilare, sincretism, disKuncie LN. Wachtel, ".8"P
Aculturaia, legat strict de cauze eJterne nu treIuie confundat cu simpla scRimIare cultural
Lcare poate fi generat att n mediul intern al unei culturi, ct Ei de cel eJternP, Ei nici cu asimilarea,
care rmne doar faza terminal a unei aculturaii
Cn plus, aculturaia, cRiar dac este deseori asimetric, n sensul c presupune mprumuturi
inegale Ei deseori unilaterale, reprezint un proces de scRimI reciproc, manifestat prin interaciuni
diverse Antropologia a cunoscut mari proIleme n operaionalizarea termenului de aculturaie tocmai
din pricin c a rezumat noiunea la scRimIul dintre o cultur-surs Ei una int &r, contactul
dintre dou culturi este mediat de categoriile conceptuale diferite de o parte Ei de cealalt, ca Ei de
modalitatea n care respectivele categorii sunt folosite de ctre actorii sociali implicai Cn concluzie,
nici un elemente preluat dintr-un sistem cultural-surs nu este reprodus n mod identic n alt cultur
*entru a ncerca s delimiteze acest proces de transfigurare cultural, acelaEi - 1ersNovits a propus
termeni ca trans-culturaie, sau neo-culturaie
$reIuie suIliniat c unele din limitele conceptului de aculturaie in de legtura sa inerent cu
termeni ca trstur cultural &r, considerarea culturii drept un ansamIlu de trsturi KuJtapuse risc
s ngreuneze interpretarea lor ca sistem integrat, ca Ei nelegerea modului n care respectiva trstur a
intrat ntr-un alt ansamIlu Cn plus, dac acceptm ideea c nici o cultur nu se formeaz n izolare de
aporturi eJterioare, atunci aculturaie reprezint un aspect important, dar parial, al faptelor cercetate de
antropologi, cu deoseIire n perspectiv istoric
!e altfel, studiul diverselor situaii de aculturaie a artat ct de dificil este misiunea de a
eJplica specificitatea scRimIrii culturale !e eJemplu, uneltele de fier aduse de europeni sunt rapid
preluate de societile polineziene din *acificul de /ud, imediat dup sosirea acestora n zon, n
secolul al :7III-lea Cu toate acestea, unele societi melaneziene vor refuza cu oIstinaie Ei pentru
mult vreme acest mprumut )a fel, valorile Ei modelele protestante, asimilate Ei interiorizate de ctre
polinezieni nc nainte de colonizare, au fost violent respinse de ctre monarRia )ozi L;amIiaP
*rincipalul merit al studiilor legate de aculturaie l-a reprezentat sistematizarea principiilor
selec(iei Ei reinterpretrii Astfel, mprumutarea unor trsturi culturale nu se realizeaz n Iloc, ci
selectiv /elecia se realizeaz cRiar Ei atunci cnd mprumutul se desfEoar n condiii de dominaie
Acceptarea unui mprumut ine de cultura preeJistent Ei de condiiile n care contactul are loc
Cn prim instan, elementul mprumutat treIuie s fie compatiIil cu principiile de Iaz ale organizrii
sociale, numit de 1ersNovits focar cultural, interes dominant al unui popor, sau domeniul de
activitate sau credin cel mai Iine conEtientizat Cn cazul n care aceast compatiIilitate este redus,
elementele mprumutate au un caracter aditiv, altfel spus nu presupune nici renunarea la elementele
tradiionale, nici reinterpretarea celui nou Acest mprumut aditiv nu particip deloc la modificarea
mentalitilor, spre deoseIire de cele substitutive, care conduc la nlocuirea trsturilor culturale
analoage Ei preeJistente
*rincipiul reinterpretrii este central n teoria aculturaiei Ei presupune fie acordarea unor
semnificaia vecRi unor elemente culturale noi, fie atriIuirea de noi valori unor forme culturale
preeJistente Cn general, reinterpretarea nu nseamn nici reproducerea identic a noului model, nici pe
cea a celui tradiional ci, deseori, apariia unor noi semnificaii, fapt cu deoseIire viziIil n cazul
sincretismelor religioase
R. Bastide a oferit eJemple interesante n acest sens Astfel, anumite credine africane, aduse de
sclavii negri n =razilia, au fost recomIinate cu forme de cult catoliceS nu departe se afl Ei faimosul
cult voodoo din 1aiti, n care divinitile africane sunt asimilate sfinilor catolici
Cn unele situaii, apariia unor grupuri culturale strine nu numai c nu implic mprumut, ci,
dimpotriv, strneEte replici culturale demonstrative G. Baladier a artat cum populaie fang din
3+
GaIon a iniiat o revitalizarea a unor tradiii muriIunde, legate de cultul b'iti, ca act de rezisten la
efectul dominaiei coloniale europene
$ot n conteJtul colonizrii au aprut Ei culte mesianice, cum este celeIrul cult al cargoului
din -elanezia Concretizat gradat pe parcursul procesului de colonizare, acest fenomen sincretic a
cptat treptat o semnificaie tot mai evident politic (ormele acestui cult se Iazeaz pe ideea c
sosirea navelor cu mrfuri europene, interpretat prin medierea miturilor autoRtone privind facerea
lumii, are o origine divin Ei reprezint o ntoarcere a zeilor, descRiztoare a unei noi epoci de
prosperitate
Cns cargourile europene au fost rapid identificate cu dominaia colonial, diverse credine
cutnd acum s eJplice noul curs al istoriei -elanezienii ncep s cread fie c strmoEii mitici
susineau dominaia alIilor, fie c aceEtia din urm deturnaser ncrcturile destinate IEtinaEilor Cn
amIele situaii, formele de cult cutau recEtigarea Iunvoinei strmoEilor Interesant este c acest cult
amestec att elementele mitologiei tradiionale Lrevenirea zeilorP, ct Ei elementele creEtine
propovduite de misionari, ca sosirea lui -esia #le arat att perpetuarea tradiiei, ct Ei tendina ctre
progresul adus de o lume nou, n care Iunurile occidentale nu sunt respinse, ci profitaIil acceptate
/tudiile privind aculturaia, cu deoseIire cele aparinnd aEa-numite antropologii dinamice
LM. Gluckman, G. Balandier, R. BastideP au mIogit Ei mai mult proIlematica scRimIurilor
culturale #le au criticat ndeoseIi vecRile premise ale difuzionismului, care cutau s edifice tipologii
imoIile, atrgnd atenia asupra unor noi apariii culturale, cum este cultura portugRez colonial, n
raport cu cea originar, dar Ei la diversitatea situaiilor de contact, n care sunt implicai n primul rnd
indivizi, nu comuniti sau culturi ntregi
III.3. ETNIA
AEa cum am precizat nc din introducere, antropologia este ecRivalat n spaiul francez cu
etnologia /e nelege de la sine c noiunea de Getnie dispune de o importan central n dezIaterile
teoretice ale acestor discipline
!in nsEi etimologia termenului, etnologia se recomand ca o GEtiin a etniilor, ceea ce nu
nseamn c misiunea sa actual X sau cea a antropologiei X ar reprezenta-o realizarea unui inventar
descriptiv al etniilor -ai mult, n ciuda aparentei sale consistene teoretice, Getnia reprezint,
surprinztor, unul dintre conceptele cele mai proIlematice ale etnologieiQantropologiei 2nii
antropologi nu ezit cRiar s o numeasc Gfantoma de referin a etnologiei L1.-P. Chrtien, 1989P Ei,
ntr-adevr, iar dac etnia a continuat s preocupe antropologii n ultimele decenii, acest fapt s-a datorat
tocmai repetatei contestri Ei reevaluri a semnificaiei sale
III.3.1. SCURT ISTORIC AL NOIUNII. ETNIE, RAS, NAIUNE
Cn uzaKul su oIiEnuit actual, conceptul de etnie desemneaz un ansamIlu lingvistic, cultural Ei
teritorial de o mrime variaIil Ei care se raporteaz la o istorie comun #l este ndeoIEte asociat - Ei
uneori confundat - cu termenul de trib, rezervat de oIicei grupurilor de dimensiuni mai reduse
$ermenul de Getnie este un derivat al grecescului GetRnos, prin care grecii antici desemnau
popoarele care nu erau organizate n oraEe-ceti LpolisP, dar Ei, n sens mai larg, grupuri de fiine LcRiar
Ei animaleP care triau mpreun AmIii termeni vor fi utilizai n mediul ecleziastic medieval pentru a
desemna popoarele pgne, pentru care mediul laic prefera noiuni ca Gpopor sau Gnaiune%oiunea
de Getnie, latinizat ulterior, a fost preluat de leJicul limIilor moderne
/ecolul al :I:-lea va generaliza uzul acestei noiuni, care se ncarc acum de o puternic not
colonialist AEa cum remarca 1.-M. Amselle, GA distinge %n&osind constituia DEF preocuparea
g*ndirii coloniale i la fel cum era necesar s se Hgseasc efulI" trebuiau gsite" %n s*nul magmei
populaiilor din rile cucerite" nite entiti specifice$. CRiar dac aceste entiti eJistau ntr-adevr n
38
snul populaiilor eJtra-europene, nu este mai puin adevrat c termenul a sluKit pentru a desemna
LdepreciativP Ei arIitrar unele grupuri care, n acel moment, se auto-identificau altfel
Cn plus, etnia acompania iniial - Ei deseori nefericit - conceptul de ras 'asele, aEa cum am
notat, reprezentau principalul miKloc de a clasifica umanitatea n secolul al :I:-lea, Ei presupuneau o
permanent alunecare ntre criteriile culturale Ei cele fizice 1. A de Gobineau, spre eJemplu, folosea
termenul de etnie pentru a eJprima metisaKele rasiale considerate de el ca responsaIile de
degenerescen
Cntr-un sens apropiat de cel actual, termenul ptrunde relativ trziu n limIa francez, la sfrEitul
secolului al :I:-lea, cnd G. Vacher de Lapouge face diferena dintre ras - ansamIlu de fiine
omeneEti unite prin caracteristici fiziologice comune -, naiune - unitate politic Ei socio-istoric - Ei,
respectiv, etnie, care definea un grup caracterizat de o limI Ei o cultur comun *entru )apouge, etnia
nu sugera nici o ereditate fiziologic, nici o solidaritate istoric, ci doar o tradiie intelectual comun
&dat cu )apouge, etnia ptrunde n limIaKul european ca alternativ la Gpopor sau Gnaiune,
ns se aplic ndeoseIi societilor eJotice, eJtra-europene 2tilizarea conceptului de Getnie Lfr
ethnie, sau germ -thnikum sau -thnikosP devine de-a dreptul etnocentric, din cel puin dou raiuniB
pe de o parte, ea conceptualizeaz societile eJtra-europene dup criteriul Gnaional, oIiEnuit n
#uropaS pe de alt parte, el serveEte pentru a accentua diviziunea dintre cele dou Glumi Ei tipuri de
societi Astfel c etnia devine Gun fel de [naiune\ cu raIat LA. C. TaylorP, ansamIlu de trsturi
negative
Cn #uropa Central Ei de #st, toate derivatele de la ethnos caut s evidenieze sentimentul de
apartenen la o colectivitate, n timp de nelesul francez caut mai degraI s suIlinieze comunitatea
lingvistic /uIstantivul Getnie nu eJist, ns, n limIa englez )ui i s-a suIstituit termenul de
Gethnic group, introdus n /2A dup ".+@ Ei desemnnd, de oIicei, o minoritate cultural Cn fapt,
termenul este folosit pentru a caracteriza att minoritile rasiale LnegriiP sau confesionale LevreiiP, dar
Ei pe cele definite dup zona de origine Lportoricani, cRinezi, polonezi etcP Ei, ca Ei n clasificrile
colonialiste, nu se deoseIeEte prea tare de conotaiile dominatoare ale definiiei iniiale
!up de antropologia se transform ntr-o disciplin cu individualitate academic - adic n
primele decenii ale secolului :: -, imaginea asupra etniei cunoaEte importante modificri )ucrrilor
lui Boas, care demoleaz definitiv ideea de Gras Ei celor ale lui Malinowski, care elimin multe din
preKudecile colonialiste Ei evoluioniste, li se adaug proiectul structuralist, Iazat pe ideea unitii
umane Ei interesat de studiul comparativ al diversitii culturale Acest ultim program, universalist, a
determinat ca antropologia s nceteze a fi o simpl Etiin a populaiilor eJotice Ei, implicit, a
impulsionat reevaluarea critic a conceptului de etnie
III.3.2. VIZIUNEA SUBSTANTIVIST ASUPRA ETNIEI
Cn linii generale, viziunea asupra etniei promovat n perioada colonial este una
substantivistB fiecare etnie este o entitate discret, nzestrat cu o cultur, o limI Ei o psiRologie
specific Astfel, dup G %icolas L".84P, GO etnie" la origine" este %n primul r*nd un ansamblu social
relativ %nchis i durabil" %nrdcinat %ntr,un trecut cu caracter mai mult sau mai puin mitic. Acest
grup are un nume" obiceiuri" valori i" %n general" o limb care %i sunt proprii. -l se afirm ca diferit
de vecinii si. #tnia apare ca realitate empiric, o entitate staIil, cu o identitate proprie Ei posiIil de
oIiectivat #Jistena sa sugereaz c grupul respectiv mprtEeEte anumite atriIute specifice, dar Ei
sentimente solidare, produse de aceste atriIute -erit amintit c aceast idee asupra etniei s-a
staIilizat nc din perioada romantic, n relaie direct cu ideologia naional, pe care, de altfel, a
nsoit-o pretutindeni Cu deoseIire n spaiul german, etnia a cptat, pe parcursul secolului al :I:-
lea, sensul de ansamIlu inefaIil de trsturi nnscute, transmise de-a dreptul ereditar, suI forma
Gspiritului sau Ggeniului naional
Cn antropologie, aceast imagine asupra etniei se Iazeaz pe dou postulate *rimul dintre ele se
refer la izolare, sau, cum remarca )Dvi-/trauss, Gmitul insularitii Astfel, el rezid n credina c
39
izolarea constituie principiul genezei Ei al perpeturii identitilor colective &r, aceast imagine asupra
societilor este fals, din moment ce toate societile ntrein raporturi de interdependen mai mult sau
mai puin strnse sau constante cu celelalte, aceast relaie permanent fiind nsEi condiia eJistenei
lor
Cel de-al doilea postulat se refer la posiIilitatea de a substantivi!a un grup uman pe Iaza unei
liste restrnse de trsturi, arIitrar definite Ei decupate de o manier anistoric, ceea ce face eJtrem de
dificil conceptualizarea faptului c aceste grupuri se afl ntr-o perpetu transformare Aceast
viziune, imoIilist Ei esenialist se Iazeaz, n fapt, pe o lectur de dou ori etnocentricB prin
asimilarea oIiectului de studiu n categorii familiare antropologului, cum sunt statele-naiune europeneS
prin creditarea eJcesiv a informatorilor, al cror esenialism spontan face ca propriul grup
sociocultural s fie prezentat ca o entitate staIil, imuaIil, unit de tradiii imemoriale Ei diferit de
celelalte grupuri, la fel de suIstantivist descrise
'elativismul cultural promovat odat cu de-colonizarea a perpetuat o paradigm proprie asupra
etniei, numit primordialist. #a a fost deopotriv promovat de antropologii americani, ca Ei de cei
sovietici Ei tinde s vad n etnie un ansamIlu de nclinaii impuse individului nc de la naEtere Astfel,
ea presupune legturile de rudenie, trsturile fenotipice, limIa, religia, etnonimul Ei alte nsuEiri
specifice, cimentate prin loialiti, solidariti Ei msuri coercitive & astfel de teorie a fost promovat
de etnologul sovietic Y. Bromley, care defineEte un adevrat nucleu etnic, ethnos, compus din anumite
trsturi intrinsece LpsiRologia de Iaz, sentimentul de unitate, mprirea teritoriului, numele comunP,
capaIil s reziste scRimIrilor politice, economice sau sociale /entimentul de identitate proprie este
intim asumat, iar grupul urmeaz nclinaiile sale Gprimordiale, convins de singularitatea sa n raport
cu celelalte
7iziunea primordialist a fost dur criticat *e de o parte, a fost acuzat caracterul su tautologic,
din moment ce consider etnicitatea drept un ansamIlu de trsturi culturale primordiale, care, n
replic, eJplic etnicitatea ca trstur primordial *e de alt parte, partizanii ideii primordialiste sunt
atraEi de un funcionalism simplist, ignornd c divergenele Ei conflictele, prezente n orice societate
limiteaz drastic solidaritile, provocnd cRiar rupturi
%ici ideea c etnia ar reproduce la scar larg relaiile de rudenie nu rezist la o analiz mai
atent !ac grupul respectiv nu se reduce la doar cteva familii, atunci individul are toate Eansele s
se simt mult mai legat de segmentul social apropiat, cRiar dac acesta include Ei Gstrini, dect de
rudele sau congenerii si mai ndeprtai
Astfel c paradigma primordialist pare mai degraI tentat s reifice sentimentele identitar-
patriotice europene Ei nord-americane, sau s acorde prea mult credit reprezentrilor idealizate ale
informatorilor
Ali adepi ai acestei viziuni, ca H. R. Isaacs, consider c nclinaiile primordiale sunt
rspunsuri la anumite necesiti psiRologice Lnevoia de recunoaEtere social, sau respectul fa de sineP,
n timp de alii, ca P. Van Den Berghe - inspirat de socio-Iiologie -, cred c sentimentele etnice rezult
dintr-o tendin genetic de a-i privilegia pe cei apropiai, n raport cu strinii, iar Gnepotismul ar
aduce un important avantaK adaptativ
III.3.3. VIZIUNEA INSTRUMENTALIST I INTERACIONIST
Cn opoziie cu teoria primordialist, cu deoseIire dup ".+@, tot mai multe lucrri tind s
priveasc etnia dintr-un alt ungRiB creaie suIiectiv, dinamic, rezultat la diverselor interaciuni
sociale
Cnc de timpuriu, unii autori au ncercat s suIlinieze caracterul subiectiv al etniei, care nu este
att produsul unor criterii oIiective, ct al conEtiinei unei apartenene comune !ac aceast conEtiin
se Iazeaz, ce-i drept, pe unele caracteristici comune, importana acestor trsturi este rezultatul
deciziei grupului respectiv de a le desemna drept simIoluri ale sale
3.
/pre eJemplificare, M. Weber suIlinia, nc de la nceputul secolului ::, c o comunitate
etnic este un grup uman legat de credina suIiectiv n eJistena sa real *entru >eIer, sentimentul
etnic poate depEi granie culturale importante, iar conEtiina apartenenei nu este neaprat condiionat
de omogenitatea cultural Acest sentiment de unitate favorizeaz coeziunea politic a unui grup, iar
aciunea sa politic ntreEte credina n eJistena sa real
Antropologi ca S. Nadel L".38P anunau deKa puncte de vedere suIiectiviste n privina etniei,
atunci cnd afirmauB G7ribul nu e#ist %n virtutea unei oarecare uniti sau identiti" ci %n virtutea unei
uniti ideologice i unei identiti acceptate ca dogm
)a rndul su, E. Leach a suIliniat dimensiunea rela(ional a identitii etniceS n studiul su
privind populaia NacRin din =irmania, el a demonstrat c ideea de unitate a acestui grup este
determinat de raporturile dintre aceEtia Ei alt grup, sRan
!up ".+@, antropologia ncepe s se orienteze tot mai frecvent ctre dimensiunea istoric a
etniei, prin urmare se va concentra ctre procesele de autodefinire etnicS altfel spus, ea caut s
studieze mai puin Getnogeneza, ct Getnificarea, care anticipeaz att logic, ct Ei istoric, procesul de
apariie al unei etnii *e acest fond, a aprut ideea instrumentalist asupra etnicitii
*artizanii acestei teorii s-au inspirat din raporturile staIilite ntre grupurile de emigrani staIilite
n medii urIane, fie n Africa, fie n /2A, medii plurietnice, caracterizate de o competiie crescut
ntre comuniti Ei foarte potrivit pentru diversele reconstrucii ale identitii de grup sau individuale
Cn principiu, aderenii la aceast teorie caut s demonstreze c, departe de a se Iaza pe un
nucleu cultural imuaIil, etniile sunt construcii oportuniste, opere ale unor selecii raionaleS n aceast
viziune, referenii culturali sau istorici nu sunt altceva dect Ginstrumente, Garme sau Gresurse
moIilizate variaIil, n vederea oIinerii unui avantaKe politice, iar individul se simte parte a grupului nu
att datorit unui trecut comun sau ascendenei, ct datorit intereselor comune 2nii radicali, ca M.
Banton, susin cRiar c grupurile sunt rezultatul unor calcule de genul costQIeneficiu, operate la nivel
individual, iar grupul etnic nu apare dect atunci cnd alte miKloace de a oIine putere sau Iogie nu
sunt posiIile
Cn general, instrumentaliEtii folosesc termenul de etnicitate pentru a numi solidariti sociale
recente, rezultate ca urmare a competiiei pentru resursele rare ntre populaii coeJistnd n cadrele
statelor-naiuni moderne, ndeoseIi n oraEe !up ei, etnicitatea este rezultatul trezirii unei conEtiine
politice, foarte asemntoare spiritului sau interesele de clas
!in acest punct de vedere, funcie etnicitii face oIiectul unor aIordri opuse 2nii
antropologi, ca D. Bell, cred c etnicitatea constituie un miKloc de moIilizare mai eficace dect
sentimentul de clas, pentru c face apel la simIoluri mai accesiIile Ei amestec interesele materiale cu
legturile afective Autori marJiEti prefer s vad separrile etnice ca o funcie ideologic, o divizare
ntreinut de clasele conductoare pentru a ascunde interesele convergente ale claselor dominate
Aceste viziuni opuse evideniaz caracterul limitat Ei univoc la teoriei instrumentaliste, care
tinde s ecRivaleze construirea unei identiti colective cu niEte scopuri politice limpezi Ei imediate
-ai mult, ea tinde s priveasc identitate etnic ca un simplu rezultat al strategiilor politice, iar cultura
ca pe o Gresurs eJterioar indivizilor, care Ei aleg din snul ei emIlemele care convin intereselor lor
&r, aceast ideea ignor structura real de afecte, valori Ei coduri comportamentale inerent transmise
prin socializare, care decid cRiar Ei inconEtient conduitele indivizilor #tnicitatea este unul din factorii
care structureaz conEtiina Ei comportamentul oamenilor, iar instrumentaliEtii Ei interzic s neleag
condiiile istorice Ei culturale n care acest proces are loc !e altfel, nu lipsesc autorii care vd n tezele
instrumentaliste refleJe savante ale raionalismului Ei utilitarismului liIeralB actorii sociali acioneaz
asupra unui mediu pe care l cunosc Iine, n deplin cunoEtin de cauz Ei n scopul propriei satisfacii
LB. FormosoP
Adepii instrumentalismului, deEi au pus n eviden numeroase lipsuri ale conceptului
suIstantivist de etnie, au evitat critica direct a acestuia, rezumndu-Ei interesul la mediile urIane,
caracterizate de o intens competiie ntre grupuri
<@
Cu totul alta va fi atitudinea etnologului norvegian F. Barth. $eoria lui =artR este o sintez
ntre psiRologia social - interacionismul a lui E. Goffman -, ecologia sistemic, ideile lui M.
Gluckman - care cuta delimitrile sociale n cadrul zuluEilor - Ei cele ale lui E. Leach, care considera
c aculturaia parial poate fi un impuls al apariiei de noi identiti colective
$eoria lui =artR L-thnic >roup and ?oundaries. 7he Social Organi!ation of /ulture 2ifference,
".+.P se Iaza pe dou constatriB frontierele dintre etnii sunt permeaIile, dar integritatea grupurilor
aflate n contact se pstreaz, atunci cnd procesele sociale de eJcludere sau includere asigur
perpetuarea categoriilor discrete cu care grupurile de oameni se identificS grupurile etnice nu eJist
separat, ci printr-o serie de contraste Lsociale, economiceP
Cn consecin, =artR renun s mai caute nucleele culturale ale etniei, concentrndu-Ei analiza
asupra frontierelor etnice Ei a modului n care acestea se menin Afilierea etnic ar fi Iazat, dup
=artR, pe desfEurarea unor semne culturale, cu funcie de difereniere n raport cu eJteriorul Cum
frontierele etnice i apar foarte fluctuante, el aKunge la urmtoarele concluziiB identitatea etnic este
procesual, Ei nu sistemicS cultura unui grup nu este un dat, o caracteristic primar Ei definitiv, ci o
rezultant al crei coninut variazS grupul etnic nu este o entitate precis, ci o form de organizare
rezultat n urma Kocului de contraste al atriIutelor culturale Ei al modalitilor de identificare Ei clasare
a oamenilor
=artR prefer s acorde atenie identitii de sine, aEa cum este aceasta revendicat de indivizi,
n izolare de atriIutele culturale, care pot varia, fr a afecta sentimentul unei origini comune sau
utilizarea categoriilor de clasificare convenite
ContriIuia fundamental a lui =artR este evidenierea unui adevr frecvent ignoratB identitatea
etnic este un fenomen de ordin relaional Ei se Iazeaz pe contrast, iar sentimentul apartenenei la o
comunitate etnic se edific ntotdeauna pe o serie de opoziii sociale Ei simIolice, care edific frontiere
ntre 4oi Ei /eilali #tniile nu sunt specii, eJistnd Ei perpetundu-se autonom, ci un produs social
*unctul de vedere al lui =artR, ca Ei al altor interacioniEti, pstreaz anumite aspecte criticaIile
*e de o parte, aEa cum semnala C. Keyes L".8+P, dac atriIutele asociate unor grupuri etnice sunt
eJclusiv situaionale, identificarea unui grup etnic este aIsolut arIitrar Ei lipsit de orice merit analitic
InteracioniEtii se concentreaz eJcesiv asupra osaturii eJterne Ei strategiilor situaionale care i
corespund, fr a acorda atenia cuvenit structurii interne care asigur socializarea Ei care ofer
grupurilor umane unitate Ei continuitate Altfel spus, societatea este o moEtenire colectiv, perceput ca
provenind din trecut, dispunnd, deci, de o aur de filiaie LR. CohenP, capaIil s influeneze de la
Iun nceput relaiile unui grup cu eJteriorul
2nii autori au cutat s suIlinieze c identitate etnic nu se raporteaz doar la frontierele care o
despart de alte grupuri, ci Ei n interior, prin referire la o alteritate intern Ln raport cu zeii inventai sau
cu strmoEii veneraiP P. Williams L"..4P a artat, n cazul populaiei manoucRe, ct de important
este relaia cu morii LmuleP n edificarea unei identiti proprii
*e de alt parte, =artR nu a inut cont de eJistena unor grupuri interne Lin groupP, care se
identific suIiectiv n diverse modaliti Cn plus, opinia unor indivizi cu privire la propria identitate nu
este suficient pentru a valida apartenena lor etnic
III.3.4. PROBLEMATICA ACTUAL A ETNICITII
*roIlematica etnic rmne ndelung dezItut Ei n epoca actual, cu att mai mult cu ct
efectul uniformizant al mondializrii Ei rapida circulaie a informaiei redimensioneaz statutul
identitii etnice *e de o parte, departe de a afecta aderena la modelul etnic, gloIalizarea nu face dect
s accentueze necesitatea grupurilor de a se distinge pe temeiuri etnice !ac #uropa cunoaEte ea nsEi
recrudescena unor revendicri etniciste Ei etno-naionaliste Lfosta Iugoslavie, 2'//P, istoria Africii,
Americii, &ceaniei Ei Asiei este, de asemenea, caracterizat de noi afirmri Ei reafirmri ale categoriilor
etnice
<"
'aiuni diverse eJplic aceast stare de faptB accelerarea emigraiei urIane, ntreruperea
procesului de formarea a unui proletariat industrial sau a unei rnimi, regndirea ideologiei naionale,
toate determin nelegerea etnicitii ca pe o valoare pozitiv a identitii LA. C. TaylorP *aradoJal,
dac, aEa cum am notat, antropologii caut de de-construiasc etnia, ea capt o greutate mult crescut
n planul aciunii politice
Cn orice caz, mondializarea, considerat ca afectnd ndeoseIi modurile de consum, nu treIuie
supralicitatB adoptarea unor simIoluri culturale asemntoare, cum ar fi nclmintea sport, de ctre
un tnr american sau de ctre un aIorigen australian nu presupune deloc c respectivele importuri au
acceaEi semnificaie, sau acelaEi uz Codificarea lor simIolic depinde de logicile culturale diferite
*e de alt parte, mercantilizarea Ei fetiEizarea crescnd a oIiectului etnic nsoeEte fidel
democratizarea Ei mondializarea turismului, iar siturile etnice de pe internet arat c primitivii sunt
Ei capaIili Ei interesai de utilizarea teRnologiei sofisticate pentru a promova propriul lor discurs etnic Ei
pentru a menine legturile sociale la mari distane
Cn acest conteJt, proIlematica etniei este la fel de actual ca Ei n etapa de efervescen teoretic
a anilor T+@-T8@
Antropologia actual caut s de ndeprteze tot mai mult de viziunea esenialist Ei s
reidentifice oIiectul etnicitii Antropologia nu se mai sper astzi s poate descrie toate aspectele
identitii etnice, din moment ce toate practicile sociale pot servi, n teorie, drept semnul distinctiv al
identitii *otenarea acestor simIoluri depinde de interaciunile culturale Ei de parametrii diverEi
implicai Lstatutul indivizilor, imaginea pe care o susin despre ei nEiEi etcP Astfel c antropologii se
concentreaz acum ctre categoriile utilizate conteJtual de ctre indivizi Ei de ctre grupuri, pentru a
identifica nivelurile de discurs asupra identitii
!iviziunea dintre situaioniEti Ei instrumentaliEti continu s suIziste Analiznd interaciunile,
primii caut s privilegieze o aIordare cognitiv, care s evidenieze structura simIolic a diferenelor
Ei modul n care aceasta se metamorfozeaz conteJtual InstrumentaliEtii caut s evidenieze modul n
care mizele puterii afecteaz raporturile interetnice, prin folosirea diverselor strategii individuale sau
colective de manipulare a simIolurilor Cn amIele situaii, accentul asupra strategiilor sociale este
definitoriu, ca Ei ideea unei discontinuiti ntre normele interne Ei modul n care acestea sunt utilizate
n relaie cu alte grupuri
Ali specialiEti caut s se concentreze nu att asupra strategiilor situaionale, ct asupra
normelor Ei logicilor interne care organizeaz activitatea social n ansamIlul ei, asigurndu-i coeren
Ei staIilitate Ei reglnd totodat relaiile unui grup cu eJteriorul 2nii cercettori, prelund ideea de
habitus a lui P. Bourdieu, analizeaz raporturile interetnice ca form de ancorare n practica social,
cutnd s evidenieze edificarea unor comportamente distinctive n cadrul intern al unui grup
Antropologii au reuEit s se ndeprteze de moEtenirea colonial Ei s neleag etnicitatea drept
un construct, de multe ori cu o origine istoric recent #ste cazul aEa-numitelor identiti triIale
africane, mai degraI un simptom al modernizrii aduse de colonialism, dect o tradiie ancestral de
identificare Cel mai Iun eJemplu n ofer regimul de apartReid sud-african, n care minoritatea alI,
suI preteJtul dezvoltrii separate, care s respecte geniul etnic Ei tradiiile grupurilor, a suIdivizat
populaia neagr n minoriti etnice, reuEind, pentru mult vreme, privarea acestei populaii de
drepturile ei legitime %u este mai puin adevrat c unele populaii artificial delimitate ca grupuri
etnice au acceptat Ei intimizat noua clasificare, pe care o folosesc activ mpotriva colonialismului
occidental
#ste limpede, pentru antropologia de astzi, c etnicitatea reprezint modul n care agenii
sociali sau grupurile concep diviziunile Ei inegalitile sociale n termeni de apartenen etnic, dar c
aceast modalitate de identificarea a unui grup este o construcie social, condiionat de multe
variaIile
#tnicitatea, ca form de identificarea a unui grup, nu este o realitate universal Ei etern Cel
mai Iun eJemplu l ofer tocmai etniile moderne europene !up antropologi ca E. Gellner,
<,
naionalismul etno-cultural european din secolul al :I:-lea este un fenomen modern, condiionat de
modernizarea social Ei economic %aionalismul european, artizanul actualelor state-naiune, este
rezultatul dezintegrrii ordinii tradiionale a culturii slIatice, ale crei identificri erau Iazate pe
reziden, rudenie sau practic religioas Industrializarea, care a condus la o dispariie generalizat a
rnimii Ei la eJodul ei n mediul urIan, a creat premisele pentru apariia unui nou suIiect colectiv,
naiunea )a rndul su, alfaIetizarea a permis educarea ecRivalent Ei non-specializat a unei mase
demografice compus din indivizi politici moderni, ataEai de acum identitii promovate de formatorii
de opinie, intelectualii Interesele acestora din urm, de multe ori convergente cu cele ale statelor
moderne, au revitalizat tradiiile, aEa cum le-au Ei inventat LE. HobsbawnP Astfel c reprezentarea
naionalist a etniei nu este tradiional, deEi face permanent apel la tradiionalismB revigorarea
trecutului, a datinilor Ei idealizarea puritii rurale reprezint miKloace de educare a unei identiti
etnice, n fond modern, n scopul de a asigura pivotul politicii noului stat-naiune
2n astfel de model poate fi eJtrapolat Ei pentru societile eJtra-europene aflate n curs de
modernizare AEa cum nota 1.-F. Bayard L"..+P, Orice aspect tradiional poate da peste un aspect i
mai tradiional. DEF Gn Africa veche" tradiiile erau procese care asigurau o Hcontinuitate %n micareI.
7ransformarea ideologic i &uridic a coloni!rii le,a %ncremenit %n obiceiuri i folclor. Simultan"
administraia european s,a strduit s fi#e!e %n spaiu populaiile supuse sau s le oriente!e migrarea
%n funcie de interesele sale. =e!ultatul acestei politici oficiale i al strategiilor prin care africanii au
rspuns la ea este etnicitatea %nsi. O pu!derie de lucrri antropologice sau istorice au demonstrat c
societile precoloniale erau aproape %ntotdeauna plurietnice i g!duiau repertorii culturale de o
mare diversitate" c principalele forme de mobili!are social sau religioas erau transetnice i c"
fr nici o %ndoial" Africa veche nu alctuia un mo!aic de etnii. Asta nu %nseamn c etnicitatea ar fi
o simpl HconstrucieI a coloni!atorului" dornic s despart pentru a domina" aa cum susin
naionalitii Jsau" parado#al" unii etno,naionaliiti africaniB. Gn realitate" coloni!aii au participat la
HformareaI ei" %nsuindu,i noile resurse politice" culturale i economice ale statului birocratic.
4e%nelegere funcional printre multe altele; Heuropenii credeau c africanii aparin unor triburi" iar
africanii au creat triburile crora s le aparinI scrie :ohn 3liffe" re!um*nd chestiunea %n mod
strlucit. 3mportana politic a etnicitii provine tocmai din faptul c ea este un fenomen eminamente
modern" legat de Hstatul importatI i nu o rmi sau o renatere a Hculturii tradiionaleI.
Cu toate acestea, nu treIuie uitat s anumite forme de identificare etnic au precedat, n multe
areale culturale, att modernitatea, ct Ei, respectiv, colonialismul, deEi proiectele naionaliste Ei
delimitrile rigide ale colonialismului au Kucat un rol important
*entru a concRide, proIlematica etnicitii, rmas foarte actual, caut s se ndeprteze de
partizanatul dogmatic la teze primordialiste sau la cele strict situaionale #a caut s studieze Ei s
elaIoreze modele teoretice pentru dou procese, la fel de importante pentru etnicitateB esenializarea
anumitor atriIute, care face ca un grup social s se auto-identifice ca specie distinct de alte grupuriS
procesul de permanent construire a unor frontiere sociale, care determin nencetat fie eJtinderea, fie
segmentarea acestor grupuri *e aceast cale, antropologii renun la uzul colonialist al noiunii de
etnie, pe care o aplic astzi unor grupuri de dimensiuni diferite Ei cu coninuturi sociale foarte
eterogene
III.3.5. ETNOCENTRISMUL
$ermenul de etnocentrism desemneaz, n general, o atitudine de respingere a normelor Ei
valorilor unui alt grup cultural, pentru simplul motiv c sunt diferite de cele proprii #vocator, primul
care foloseEte acest concept este W. G. Sumner, n ".@8, ceea ce arat ct de trzie a fost
conceptualizat aceast tendin etnocentric n #uropa
Cu toate acestea, etnocentrismul reprezint o constant a istoriei Ei culturii umaneB aEa cum, n
anticRitate, grecii i considerau IarIari pe toi cei care nu vorIeau limIa greac, creEtintatea s-a
ntreIat permanent dac populaiile )umii %oi sau cele africane pot fi asimilate umanitii, iar
<4
&ccidentul civilizator al secolului :I: a privit cu dispre suveran societile pe care le credea
inferioare *e scurt, etnocentrismul presupune un refuz net al diversitii culturale, Ei respingerea
altor forme de eJisten n afara culturii, n starea de natur
Cn ciuda unei preKudeci educate timp de un secol n gndirea european, etnocentrismul nu
reprezint o caracteristic eJclusiv a societii occidentale, dimpotrivB foarte multe societi
tradiionale limiteaz statutul de fiin omeneasc doar la memIrii grupului lor, numindu-se cei Iuni,
cei desvrEii, adevraii, lumea cumsecade sau, pur Ei simplu, oamenii Grupurile vecine sunt
frecvente desemnate cu termeni peiorativi, sunt eJcluse uneori din regnul uman, iar practicile lor
culturale sunt oIiect de IatKocur AEa se Kustific oIservaia lui Cl )Dvi-/traussB Aceast atitudine"
%n numele creia %i considerm pe HslbaticiI Jsau pe toi cei pe care am ales s,i considerm ca
atareB %n afara umanitii" este tocmai atitudinea cea mai marcant" cea mai distinctiv a slbaticilor
%nii. DEF =efu!*nd umanitatea celor care apar drept cei mai HslbaticiI sau HbarbariI dintre
repre!entaii ei" nu facem altceva dec*t s %mprumutm una din atitudinile lor tipice. ?arbar este %n
primul r*nd omul care crede %n barbarie$ L".+"P
Atitudinea etnocentric este una din trsturile constitutive ale vieii sociale #a serveEte
propriei identificri ca grup, iar diferenierea se realizeaz nc Ei mai insistent atunci cnd cellalt nu
este foarte diferitB nu sunt rare situaiile cnd grupuri foarte apropiate din punct de vedere cultural tind
s priveasc drept ireductiIile minimele diferene dintre ele
#tnocentrismul dispune Ei de o alt latur, mai greu de identifica la prima vedereB cea a
celeIrrii celuilalt, a investirii culturii sale cu caliti deoseIite #ste cazul mitului Iunului slIatic,
promovat de gnditorii europeni nc din secolul al :7I-lea, Ei care tindea s aprecieze idilic societile
eJtra-europene, scutite de proprietate privat, munc Ei constrngeri sociale &r, o astfel de viziune nu
are nimic de-a face cu realitateaB ea este o simpl proiecie a unui ideal occidental, scRind n negativ
defectele societii moderne, ca munca sau ierarRia social
Astfel c etnocentrismul capt conotaii mai suItileB el nu presupune neaprat respingerea altor
culturi, ct considerarea propriei culturi drept unica valoare de referin la care sunt raportate alte
culturi Iar dac perspectiva n care este aIordat propria societate este una critic, desigur c celelalte
vor aprea, n contrast, ca posednd numeroase virtui Cns, aEa cum nota T. Todorov, este un
compliment ambiguu ludarea celuilalt doar pentru c este diferit de mine. /unoaterea este
incompatibil cu e#otismul" dar ignorarea este" la r*ndul ei" opus ludrii celorlali; or tocmai asta
vrea e#otismul s fieC un elogiu %n ignoran.
Cn orice caz, fie ludat, fie criticat sau deplns, cellalt nu eJist n sine, prin el nsuEi, ci ca
rezultat al clasificrii etnocentrice AEa se eJplic de ce simplitatea Ei apropierea de natur a societilor
eJtra-europene a fost apreciat n contrast cu civilizaia european, tot mai artificial, dar Ei c, n
replic, apologia teRnicitii Ei a modernitii a constituit un puternic motiv de critic a societilor mai
puin performante teRnologic $ot astfel, definirea =alcanilor, ca Ei a &rientului, a reprezentat o
variaIil a etnocentrismului occidentalB aceste areale, mai mult sau mai puin nceoEate, nu
reprezentau dect contrariul lumii care le privea
*roIlema etnocentrismului este esenial ntr-o disciplin ca antropologia, a crei principal
misiune este tocmai analiza diferenelor culturale Ei eJplicarea acestora Conceptualizarea diferenelor
culturale se cantoneaz permanent ntre o nclinaie universalist Ei o tentaie relativist Simpla
proclamare a egalitii culturale %ntre toi oamenii i a fraternitii care ar trebui s,i uneasc" fr
deosebire de ras sau cultur" este destul de de!amgitoare pentru spirit" pentru c negli&ea! o
diversitate real" care se impune observaiei" i nu este suficient s se afirme despre ea c nu afectea!
fondul problemei pentru ca s fim" teoretic i practic" autori!ai s ne prefacem c nu e#ist. DEF
Omul modern s,a dedat !adarnic la sute de speculaii filo!ofice i sociologice pentru a gsi
compromisuri %ntre aceti doi poli contradictorii i pentru a e#plica diversitatea" %ncerc*nd" %n acelai
timp" s suprime ceea ce rm*nea pentru ei scandalos i ocant.LCl. Lvi-Strauss, ".+"P
<3
$endina universalist consider c umanitatea poate fi conceput n afara cadrelor culturale Ei
sociale n care se afl mprit, Ei c poate avea acces egal la drepturi universale Aceast teorie, a
crei origine poate fi identificat fr greE nc din epoca )uminilor, a condus la multe eJcese
criticaIile, ndeoseIi cele asociate cu colonialismul Ei dorina de a civiliza populaiile nc
suIdezvoltate, n numele valorilor Ei organizrii occidentale
Cealalt tendin, cea relativist, tinde s priveasc umanitate ca ireductiIil mprit n culturi
diferite, iar mplinirea naturii uman ca fiind posiIil numai n aceste cadre Cns relativismul aIsolut
nu reprezint neaprat o garanie c cellalt este privit cu respectB considernd c o cultur este radical
diferit, nelegerea sa devine, la rigoare, imposiIil, iar societile strine devin prizoniere ale propriei
diferene
Cea mai Iun eJemplificare a acestei frontiere teoretice dintre relativism Ei universalism este
oferit de discuia iniiat de P. Clastres n Kurul termenului de etnocid Clastres asociaz acest
termen cu cel de genocid, amIele fiind interesate de distrugerea celuilalt
Genocidul este rezultatul unui relativism aIsolutB cellalt este ireductiIil diferit, o alt specie,
a crei eliminare nu este posiIil dect prin eJterminare Ct priveEte etnocidul, aceste reprezint o
teRnic de suprimare a celuilalt prin distrugerea cultural Ldeplasare de populaie, Ecolarizarea forat,
proletarizareP Ei se raporteaz la universalismB diferenele nu sunt definitive, naturale, ireductiIile, ci
reduse la o suIdezvoltare cultural care poate fi depEit
#Jemplul indienilor nord-americani este foarte potrivitB sclavizai Ei eJterminai, ct vreme
europenii le contestau nsEi umanitatea, ei au fost supuEi creEtinrii Ei educaiei n spiritul valorilor
europene, dup ce au nceput s fie privii ca fiine omeneEti Astfel, genocidul a fost nlocuit cu un
etnocid
CnsEi disciplina antropologic s-a nscut ca rezultat al etnocentrismului, aEa cum arat
clasificrile sale evoluioniste din secolul al :I:-lea *e msur ce realitile societilor studiate au
nceput s fie mai Iine cunoscute, iar antropologii au devenit tot mai critici cu propriile preKudeci,
etnocetrismul a nceput s fie privit ca un adversar constant al muncii antropologului
Antropologii de astzi ncearc c contracareze tendinele etnocentrice prin preocuparea lor
pentru o traducere corect a sistemelor de gndire studiate #i au, astfel, dificila misiune de a controla
att propriul etnocentrism, ct Ei pe cel al indigenilor studiai *e de o parte, prin analiza critic a
categoriilor analitice n care Ei organizeaz propriul discurs, iar pe de alta prin conteJtualizarea atent
a afirmaiilor populaiei studiate, nici ele lipsite, aEa cum am vzut, de tendine etnocentrice Acestea
nu se manifest att prin respingerea categoriilor occidentale, ct Ei, mai ales, prin asumarea intim a
stereotipiilor faIricate de occidentali Ei inculcate suI presiunea colonial Aceast inculcare a
categoriilor impuse de o cultur strin aduce dup sine multe dificultiB indigenii vorIesc limIa
antropologilor, utiliznd clasificri irelevante, n fond, n propria lor societate
III.4. CULTUR I ETNIE N ARHEOLOGIE
/emnificaia termenilor de Gcultur Ei Getnie este central n arReologie, domeniu n care
constituie Ei astzi principala unitate analitic pentru sistematizarea documentaiei arReologice, cu
deoseIire a celei preistorice !eloc ntmpltor, utilizarea acestor termeni, n arReologie, a reflectat
permanent, deEi cu o relativ ntrziere, stadiul teoretic atins n antropologie !e altfel, unii specialiEti
nu ezit s compare arReologii cu GvslaEii de la galere, a cror direcie de mers este decis de alte
Etiine sociale, ca antropologia Ei sociologia LA. 1offeP
$ermenul de Gcultur, n nelesul su arReologic, s-a impus la nceputul secolului al ::-lea
Asimilat iniial, n perioada iluminist, celui de civilizaie, cultura a cptat treptat, ca Ei n
antropologie, un sens restrns, arReologic, desemnnd un set de tradiii care deoseIeEte un grup uman
de altul, foarte apropiat de nelesul conferit ei de gndirea romantic german
*e parcursul secolului al :I:-lea, suI influena evoluionismului, variaIilitatea culturii
materiale este considerat a demonstra stadiile de evoluie ale umanitii ca ntreg !ac antropologii
<<
LMorgan, TylorP recurg foarte puin la dovezile culturii materiale din trecut, arReologii Lca 1.
Lubbock sau G. de MortilletP se vor inspira masiv din sistemele evoluioniste #i vor considera
secvena arReologic european - incluznd paleoliticului Ei neoliticul - , drept cea mai complet, iar
societile eJtra-europene vor fi tratate drept Gfosile vii Cn acest fel, nu numai c utilizarea lor de o
manier comparativ era Kustificat, dar, n suIsidiar, ele erau menite s recapituleze istoria european
Astfel, arReologia, ca Ei antropologia evoluionist, deservea eJplicit interesele colonialismului
european X Ei nu surprinde popularitatea sa n statele direct interesate n eJtinderea sau pstrarea
sistemului colonial LImperiul =ritanic, (ranaP
Cn acelaEi timp, n alte medii intelectuale, intrate mai trziu n competiia colonial LGermaniaP,
sau relativ strine de acest fenomen LImperiul Austro-2ngarP, dar mcinate de importante mutaii
naionaliste, vor prefera s dea alt neles al culturii, unul etnist Ei substantivistB cultura prezint un
ansamIlu de trsturi moEtenite, inculcate individului n cadrul unitii sale sociale, ultima uEor de
asimilat etniei Astfel c, suI greutatea naionalismul central-european n creEtere X artizan al statelor
moderne X cultura Ei etnia aKung s-Ei suprapun nelesul
Cn acest sens a fost utilizat, n premier Ei sistematic, conceptul de cultur arReologic de ctre
arReologul german Gustav Kossinna, n lucrarea sa, 2ie 8erkunft der >ermanen LOriginea
germanilorP, n care caut originea popoarelor indoeuropene Ei, deci, a germanilor ?ossinna va fi
primul arReolog care va aplica conceptul de Gcultur arReologic unui demers istoric direct asupra
unei regiuni ample *rincipiul su de studiu, SiedlungsarchKologie Lstudiul provinciilor culturaleP,
corespundea Ei convingerii c, din moment ce culturile corespundeau etniilor, continuitatea de cultur
coincidea Ei continuitii etnice #l accept diferena realizat de G. Klemm ntre @ultorvolker
Lpopulaii creative din punct de vedere culturalP Ei respectiv 4aturvolker Lpopulaii pasiveP ArReologia
lui ?ossinna pstra o puternic ncrctur Eovin, glorificnd arianismul german
ArReologul Vere Gordon Childe L"9.4-".<8P este cel care va prelua conceptul lsat moEtenire
de ?ossinna - nu Ei conotaiile rasiale ale acestuia (idel tiparelor difuzioniste, CRilde, prin 7he 2a'n
of -uropean /ivili!ation L".,<P Ei, ulterior, prin 7he 2anube in )rehistor9 L".,.P, va continua
iniiative arReologice mai vecRi, menite a sistematiza riguros documentaie arReologicB seriaia,
stratigrafia Ei sincronismele vor fi instrumentele sale analitice fundamentale #le l vor aKuta la definirea
unui mozaic de culturi, a cror identificare se Iaza pe o list destul de restrns de artefacte
diagnostice /electarea acestor artefacte reprezentative ascundea o viziune funcionalist asupra culturii
materiale Cum semnificaia istoric a diferitelor artefacte nu putea fi reconstituit dect prin
identificarea rolului pe care l Kucaser n cadrul culturilor preistorice, CRilde decide c ceramica,
ornamentele Ei riturile funerare reflect gusturile locale Ei, n consecin, sunt mai rezistente la
scRimIare X deci rolul lor de marcatori etnici aprea ca induIitaIil *e de alt parte, valoarea utilitar a
anumitor artefacte, ca armele Ei uneltele, le fceau pe acestea mai potrivite scRimIului Ei, n consecin,
ele puteau aKuta la staIilirea unor sincronisme culturale relative *rincipiul difuzionist nu eJcludea
interesul pentru modul de via al fiecrei culturi, ns continuitatea formelor de via era atriIuit
izolrii, iar scRimIarea influJului eJterior de idei
!emersul lui CRilde, perfect consonant etnologiei difu!ioniste a anilor T,@, dar Ei
particularismului istoric promovat de F. Boas, aducea o adevrat revoluie n arReologia preistoric
Cnlocuind studiul stadiilor evoluioniste cu cel al culturilor particulare Ei al modului de via din cadrul
acestora, metoda lui CRilde va cEtiga instantaneu adeziunea arReologiilor naionale 7iziunea
particularist se acorda perfect cu oIiectivele tradiionale ale istoriilor regionale Ei, pretutindeni n
#uropa, noua paradigm, cultural,istoric, va prelua acest interes pentru diversitatea istoric, unificnd
mult mai duraIil comunitatea Etiinific a arReologilor dect reuEise evoluionismul !e altfel, pentru o
mare parte #uropei - incluznd Ei 'omnia - semnificaia termenului de cultur a rmas strns legat de
cea a etniei, pn astzi Ca Ei n antropologie, aceast viziune asupra etniei poate fi definit drept
substantivist"
<+
ArReologia american, iniial fidel aceleiaEi viziuni, a cunoscut, n anii T+@, Ei o orientare neo-
evoluionist Ei funcionalist, numit procesualism, dup interesul acordat proceselor Lca opus
evenimentelorP Influenat de ideile lui L. White Ei 1. Steward, aceast orientare, cunoscut drept
4e' Archaeolog9, a ncercat s defineasc culturile drept sisteme adaptative, privilegiind eJplicaiile
istorice Iazate pe adaptarea ecologic Ei reducnd importana scRimIrilor produse de migraie Ei
aculturaie %oua direcie, reprezentat ndeoseIi de arReologi americani Lca L. BinfordP, sau Iritanici
LD. ClarkeP nu s-a preocupat de proIlema etnicitii ca atare, prefernd s apropie arReologia de
interesele larg comparatiste ale antropologiei evoluioniste
Ca Ei teoria cultural-istoric, viziunea sistemic a 4e' Archaeolog9 rmne materialist Ei
RolisticB ea consider ca reale, consistente Ei conservatoare trsturile culturale ale unui grup uman din
trecut, deEi nu mai caut s staIileasc Gprovinciile etnice, ci se concentreaz asupra modului n care o
anumit unitate cultural se modific suI presiunea mediului, sau prin propriile dezecRiliIre interne
Cn general, ncepnd cu anii T+@, arReologia se concentreaz tot mai intens ctre reconstituirea
paleoetnografic a vieii preistorice #ste demn de amintit aici orientarea descRis de cercettori ca A-
Leroi-Gourhan, deopotriv etnolog Ei arReolog - ctre studiile paleo-teRnologice Ei funcionale
& nou direcie de studiu va fi descRis de curentul post,procesualist, care revine la
proIlematica etnicitii, ngloInd viziunea interacionist a lui F. Barth Aflat din nou suI influena
antropologiei neo-marJiste, dar Ei a sociologilor ca P. Bourdieu, arReologia de dup ".9@ se
concentreaz cu deoseIire ctre coninutul simIolic al culturii Lcum este cazul GarReologiei simIolice
de la CamIridge, strlucit reprezentat de I. HodderP 2nii factori de variaIilitate sesizai n cultura
material ncep s fie privii ca manifestri ale Gnegocierii simIolice a statutului Ei prestigiului social
Cn arReologia contemporan, cultura, tot mai frecvent neleas drept un rezultat al interaciunii
sociale ntre grupuri, dar aflat Ei ntr-o perpetu metamorfoz, ca urmare a practicilor sociale
cotidiene, nceteaz s mai reprezinte un ansamIlu de trsturi sau norme moEtenite Ei imuaIile
Cn consecin, nici Getnia nu mai dispune de nelesul promovat anterior, iar ecuaia cultur
material Y grup etnic nu mai este acceptat ca postulat Astfel, selectarea unor artefacte diagnostice
este la fel de restrictiv ca Ei izolarea, n antropologie, a unor Gtrsturi culturale )a fel, postularea
negliKent, pe aceleaEi Iaze, a unor etnii preistorice nu este altceva dect un colonialism retrospectiv,
care mpiedic analiza conteJtual a modului propriu de auto-identificare a oamenilor din trecut
!eEi operaionalizarea sistemelor teoretice preluate din sociologie Ei antropologie este nc
dificil, este nendoielnic c arReologia actual se concentreaz ntr-o direcie relativist, dominat de
particularismul cultural Ioasian Ei tinde ctre o tot mai Iun conteJtualizare a termenilor de cultur Ei
etnie
TEME DE REFLECIE:
" /are este profun!imea diferenelor %ntre societile tradiionale i cele moderne" industriale.
, )oate vi!iunea interacionist capabil s e#plice %n %ntregime valorile promovate de un anumit
grup etnic.
4 2e ce este societatea rom*neasc dominat de o vi!iune substanialist asupra etniei.
3 Gn ce msur valorile Occidentului contemporan" %n particular cele promovate %n S.L.A.
afectea! modul de conceptuali!area a etnicitii.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" /are sunt principalele raiuni care au condus la opo!iia dintre societile tradiionale i cele
moderne.
, -nunai principalele definiii oferite culturii.
4 -nunai trsturile i componentele culturii.
3 /omparai vi!iunea substanialist asupra etniei cu cea interacionist.
<8
< /um se reflect principalele abordri ale culturii/etniei %n teoriile arheologice]
<9
BIBLIOGRAFIE SELECTIV:
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Copans, H, 3ntroducere %n etnologie i antropologie, #d *olirom,
IaEi, "...
Gellner, #, 4aiuni i naionalism, #d Antet, =ucureEti, "..8
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1ermet, G, 3storia naiunilor i a naionalismului %n -uropa, #d
Institutul #uropean, IaEi, "..8
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
1oIsIaMn, # 'anger, $, LcoordP 7he 3nvention of 7raditions, CamIridge 2niv *ress,
CamIridge, ".94
1odder, I LedP, Archaeological 7heor9 7oda9, #d =lacNMell, &Jford,
,@@"
1odder, I, =eading the )ast , /urrent Approaches to 3nterpretation
in Archaeolog9, CamIridge 2niv *ress, CamIridge,
".9+
1ollis, -, 3ntroducere %n filo!ofia tiinelor sociale" #d $rei,
=ucureEti, ,@@"
)aplantine, (, 2escrierea etnografic, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
'adNoMsNi, G 1 de, Antropologie general, #d Amarcord, $imiEoara, ,@@@
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
$rigger, =G, A 8istor9 of Archeological 7hought" CamIridge 2noiv
*ress, CamIridge, ".9.
<.
CAP. IV. STRUCTURI SOCIALE N COMUNITILE TRADIIONALE CAP. IV. STRUCTURI SOCIALE N COMUNITILE TRADIIONALE
Introducere
Capitolul I7 Ei propune s sintetizeze Ei s discute aspectele legate de unul dintre domeniile
centrale ale antropologiei culturale, studiul structurilor sociale, n special al celor proprii comunitilor
tradiionale /unt repertorizate principalele contriIuii ale antropologiei n proIlematica rudeniei Ei a
stratificrii sociale & importan deoseIit este conferit terminologiei rudeniei n comunitile
arRaice, dar Ei modalitilor originale de structurare a unor ierarRii sociale n cadrul acestui tip de
societi #ste, de asemenea, discutat, dintr-o perspectiv antropologic, proIlema sclaviei
Obiective operaionale
CnsuEirea de ctre studeni a principalelor caracteristici ale nrudirii Ei a terminologiei
antropologice a rudenieiS cunoaEterea teoriile emise cu privire la coninutul Ei semnificaia rudenieiS
nsuEirea principalelor modaliti de ierarRizare social Ei eJtrapolarea acestor categorii asupra istoriei
#uropeiS nelegerea trsturilor structurale ale sistemelor sclavagiste Ei capacitatea de a aplica
oIservaiile antropologice asupra unor sisteme sclavagiste clasice L&rientul Antic, Grecia, Imperiul
'omanP
Cuvinte-cheie: antropologie social; rudenie; segmentaritate; descenden; alian;
stratificare social; sclavie.
*lecnd de la realitatea c omul este, prin definiie, un animal social, antropologia s-a
concentrat programatic ctre studiul societilor, considerat, nc de la apariia sa ca disciplin, drept
unul din cmpurile definitorii ale cercetrii sale
*roIlema apariiei societii este, pe Iun dreptate, de-a dreptul insolvaIilB cele mai timpurii
dovezi ale activitii umane arat eJistena unei viei colective, organizate, de grup CRiar dac
acceptm c, n fazele sale timpurii, aceast via nu fcea dect s perpetueze ntr-un alt registru
organizarea grupurilor de maimue superioare, viaa primilor oameni s-a desfEurat de la Iun nceput n
grup, Ei a fost reglat de reguli de convieuire -ai mult, stresul social X adic rigorile impuse de viaa
comun X au Kucat un rol esenial n apariia Ei dezvoltarea trsturilor somatice Ei cereIrale ale omului
Ipoteze precum cea a contractului social nu sunt altceva dect simple metafore, menite a critica
instituiile sociale de mai trziu 2n astfel de acord mutual nu poate fi fiJat istoric, Ei nici nu putea
aprea ca manifestarea conEtient a voinei individualeB fiecare om se naEte Ei s-a nscut dintotdeauna
ntr-o societate care i preeJist
Ca Ei cultura, societatea nu poate fi definit dect pe Iaza formei sale fireEti de eJisten
natural, cea a societilor, iar acestea cunosc diverse grade de compleJitate Acceptnd o definiie
minimal, dar Ei foarte cuprinztoare, se poate afirma c o societate este alctuit dintr,un grup de
fiine umane %n!estrat cu capacitatea de a,i auto,reproduce e#istena colectiv %n funcie de un sistem
de reguli de aciune a cror durat de via o depete pe cea a fiecruia dintre indivi!ii care o
compun LD. Aberle). Conform acestei definiii, societatea nu poate fi rezumat la un simplu grup
domestic, pentru c, dat fiind interdicia incestului, el nu se poate perpetua dect prin e#ogamie - adic
prin scRimIul necesar de soii, din care decurg alianele ntre grupurile domestice eJogame Cn
consecin, societatea, pentru a-Ei asigura supravieuirea Ei auto-suficiena, s-ar Iaza n primul rnd pe
rudenie
+@
Cutnd s surprind esena vieii sociale, antropologii Ei sociologii au propus diverse definiii
ale societii, aproape ntotdeauna nsoite de criterii de ierarRizare sau departaKare a societilor ntre
ele Astfel, sociologul T. Parsons - Ei alturi de el muli alii - consider c societile reprezint
sisteme ncRise Ei discrete care pot fi ordonate ierarRicB primitive, arRaice, moderne
Alte clasificri, cum este cea a lui E. Durkheim, reinnd criteriul rudeniei ca central,
deoseIesc diverse forme de solidaritate, cum este cea mecanic n raport cu cea organic Cu toate
acestea, criteriul rudeniei nu este universal valaIilB istoria cunoaEte destule societi Lcum este cea
egipteanP pentru care incestul era suficient de frecvent X Ei nu se reducea la familiile regale
Ali antropologi au preferat o clasificare n funcie de organizarea economicB societi de
vntori-culegtori, pstori nomazi, Rorticultori, industrializate Cu toate acestea, puine societi pot fi
fidel ncadrate acestor categorii Ei puine sunt cele care pstreaz nescRimIat acelaEi caracter economic
2n criteriu nc Ei mai rspndit de clasificare a societilor se rezum la distincia dintre
societile primitive Ei cele de!voltate *rimele, ntructva anistorice, sunt Iazate pe nrudire Ei pe
perpetuarea fidel a organizrii lor economice, politice Ei sociale Ei fac oIiectul antropologieiS pentru
celelalte, legturile de clas sunt mai importante dect cele de rudenie, iar dinamismul lor istoric mai
evident #le pot fi suIdivizate n societi arhaice Ei moderne Ei fac ndeoIEte oIiectul studiilor
sociologice
Cns aceste clasificri sunt pur convenionaleB societile nu sunt izolate, nici imuaIile 'elaiile
de rudenie sunt deseori completate de solidariti de clas, specializarea meEteEugreasc nu este
apanaKul eJclusiv al societilor dezvoltate X Ei eJemplele ar putea continua !ac antropologii prefer
deseori, din raiuni metodologice, s accepte ideea societii ca sistem organizat, ecRiliIrat, care se
auto-reproduce, nu nseamn c realitatea este la fel de imoIil
&Iiectul tradiional al antropologiei - societile simple, aliterate - s-a estompat n ultimele
decenii, tocmai din pricin c trasarea unei frontiere ntre societile simple Ei cele compleJe a devenit
foarte dificilB Asia Ei America au cunoscut vaste structuri statale care nu cunoEteau scriereaS alte
societi, antice sau moderne, dar literate, au devenit oIiectul studiilor comparative ale antropologiei
Astfel c, interesndu-ne n continuare doar de structurile sociale ale comunitilor tradiionale,
conform tradiiei disciplinei, nu facem altceva dect s respectm o convenie

IV.1. RUDENIA
IV.1.1. DOMENIUL
!omeniul rudeniei a reprezentat, nc de la apariia disciplinei antropologice, un oIiect de
studiu favorit, dup cum arat Iogata IiIliografie dedicat acestei proIleme, dar Ei numeroasele
reevaluri teoretice care au avut ca oIiect regulile Ei semnificaia nrudirii n comunitile tradiionale
-ai mult, dup cum constata R. Fox, Gnrudirea este pentru antropologie ceea ce este logica pentru
filo!ofie i studiul nudului pentru artele plasticeC disciplina de ba!L".8,P !up A. Kuper, domeniul
nrudirii este inima tehnic a antropologiei sociale" c*mpul propriu al specialistului" cel mai puin
accesibil" ba!at pe &argon" cel mai apt de a avea modele abstracte i cvasi,matematiceL".99P /tudiile
asupra nrudirii au devenit, de altfel, condiii oIligatorii pentru orice studiu antropologic, un domeniu
eJplicit urmrit n teren Ei central n formarea studenilor
*rimele lucrri ncRinate tematicii nrudirii dateaz nc din perioada evoluionistB scoianul 1.
MacLennan puIlic )rimitive ;arriage n "9+<, Ancient 5a' a lui H. L. Maine apare n "9+", iar
faimoasa S9stems of /onsanguinit9 and Affinit9 of the 8uman <amil9 elaIorat de L. Morgan vede
lumina tiparului n "98" Interesul timpuriu pentru domeniul familiei Ei nrudirii nu surprindeB pe
msur de antropologii au devenit conEtieni de diferenele importante ntre constituirea Ei fiinarea
familiei n societile eJtraeuropene Ei universul parental al #uropei IurgReze de la sfrEitul secolului al
:I:-lea, rudenia a reprezentat tocmai filtrul prin intermediul crora au fost definite societile
+"
primitive $ot studiile asupra rudeniei i-au oferit antropologiei individualitatea sa, n raport cu alte
discipline, ca istoria sau literatura
!e la Iun nceput, antropologii au remarcat c, n societile din Australia, Africa, -elanezia
sau America de %ord, aproape totalitatea raporturilor sociale, familiale, economice, simIolice, rituale
sau politice sunt ntemeiate pe legturi de rudenie *rin urmare, cunoaEterea structurilor rudeniei
nsemna, n fapt, cunoaEterea gradului de organizare a societii, deci a gradului su de evoluie
!omeniul organizrii familiei coincide locului de intersecie dintre natur Ei cultur, dintre
Iiologic Ei social %u e de mirare, deci, c nc de la sfrEitul secolului al :I:-lea, proIlematica
familiei Ei a naturii raporturilor care organizeaz familia a constitui un domeniu eJplicit urmrit de
curiozitatea europenilor HuriEtii au fost primii care au analizat structura familiei, rolul ei social Ei
integrativ, sau funcia sa economic
!escoperirea populaiilor eJtraeuropene nu a fcut dect c sporeasc aceast curiozitate A
devenit treptat evident c familia este, nainte de toate, o instituie social, care asigur socializarea
parial a indivizilor, confer statuturi, drepturi, guverneaz transmiterea de Iunuri Ei asigur
reproducerea ordinii sociale Cns toate aceste oIiective sunt ndeplinite n condiii de o mare
diversitate, pentru care modelul european nu reprezint dect un caz oarecare
!e eJemplu, relaia dintre printe Ei copil este, n #uropa, una de-a dreptul fiziologic Cn alte
societi, cum este cazul celei a troIriandezilor studiai de B. Malinowski, rolul Iiologic al tatlui n
procreare s fie cu totul ignorat, iar relaia dintre tat Ei copil s nu fie deloc special -ai mult, rolul
parental poate fi preluat de alt IrIat Lfratele mameiP
!ac, la nceput, antropologii tindeau s vad n aceste reguli neoIiEnuite o reflectare a
ignoranei indigenilor, ei au neles treptat c, departe de a semnifica o incapacitate cognitiv,
organizarea familiei corespundea unei logici clasificatorii Ei unui sistem de reprezentri ntotdeauna
Iine structurat, cRiar dac de o mare diversitate Cn toate comunitile tradiionale, societatea este
mprit dup o logic simIolic, care distinge femeile cu care se poate cstori cineva de cele cu care
cstoria este interzis, grupurile de rude de snge LconsangvineP, de cele aliate LafineP, Ei aEa mai
departe #ste important de reinut c aceste categorii nu sunt n mod necesar supuse unei determinri
Iiologice stricte, ci, n Iogata lor diversitate, arat n primul rnd modaliti proprii de organizare a
relaiilor sociale Cum nota F. Zimmerman, +...rudenia se %ntemeia! pe realitile biologice ale
procrerii" dar societatea interpretea!" recunoate sau nu" sancionea! prin prescripii sau
interdicii acest dat biologicC iat de ce relaiile de rudenie sunt esenialmente sociale
-aKoritatea antropologilor au sesizat diferena consideraIil, deEi idealtipic, ntre o societate
modern Ei una tradiionalB cea modern, alctuit din indivizi anonimi, socializai Ei ulterior integrai
prin intermediul unor instituii sociale oIiectivate LEcoala, armata, locul de muncP Ei cele tradiionale,
n care legturile de familie susin ntregul eEafodaK social Ca un simplu eJemplu, este demn de
amintit importana genealogiei n #uropa #vului mediu, cel puin n ceea ce priveEte clasele
conductoare, n raport cu regulile de guvernate instituite de modernitate, aJate, n principiu, pe meritul
individual, Ei nu pe descenden Cn fapt, importana acordat relaiilor de nrudire este sugestiv pentru
diferenele eJistente cRiar Ei ntre ansamIlurile culturale moderne /pre eJemplu, zonele protestante,
recunoscute pentru importana acordat valorizrii individului Ei aflate, n general, n fruntea
competiiei modernitii, nc se deoseIesc - economic Ei social - de cele catolice Lsau ortodoJeP, n
care persist unele valori de familie tradiionale
/pre deoseIire de societile moderne, n care restrnsul cerc al relaiilor de familie este
completat printr-o reea de relaii amicale sau profesionale care nu se Iazeaz deloc pe rudenie,
individul societilor tradiionale se defineEte tocmai prin poziia sa ntr-un sistem de nrudire Criteriul
genealogiei este att de important, nct grupuri ntregi de populaii, cu limIi Ei culturi diferite, sunt
clasificate n termeni genealogici
/e poate afirma c socialul nu poate fi neles fr studiul structurilor de nrudire Acest
domeniu urmreEte constituirea grupurilor sociale, definite de apropierea genealogic Lreal sau
+,
fictivP, drepturile Ei ndatoririle ce decurg din aceasta, relaiile dintre aceste grupuri Ei modalitatea de
reproducere a acestora Antropologii studiaz fie sistemele de nrudire Ladic ansamIlul regulilor care
pot fi percepute fie prin nomenclatoare Ei denumiri, fie prin comportamentele impuseP, fie consecinele
acestor clasificri n privina vieii economice Ldiviziunea muncii Ei repartizarea IunurilorP sau
religioase
IV.1.2. TERMINOLOGIA RUDENIEI
Att de divers Ei Iogat este fenomenul nrudirii, Ei att de profunde implicaiile sale, nct el nu
poate fi definit ca un domeniu aparte al vieii sociale 2nii antropologi au considerat cRiar c termenul
de teorie a nrudirii merit dizolvatB 4u neg utilitatea cuv*ntului H%nrudireI. /u at*t mai puin doresc
s reforme! vocabularul profesiunii noastre" restr*ng*nd definiia termenului sau inter!ic*nd folosirea
lui. ; mulumesc s spun s el nu desemnea! nici o clas distinct de fenomene" nici o teorie
specific. DEF /a s o spun pe leau" H%nrudireaI nu e#ist LR. NeedhamP
CRiar dac teoria nrudirii este considerat ca limitativ, nu este mai puin c ea a stat la Iaza
preocuprilor comparatiste Ei formalizrilor antropologiei *rin urmare, ea a impus o terminologie
proprie, larg utilizat, asupra creia merit s ne oprim atenia
Cn primul rnd, treIuie precizat c eJist mai multe tipuri de legturi care ntemeiaz rudeniaB
filiaia" aliana Lsau cstoriaP, germanitatea Ldin lat germanus Y de acelaEi sngeP
*rima noiune important este cea de filiaie, termen care desemneaz legtura pe care o
ntreine un individ cu prinii si Iiologici Lsau presupuEiP #ste aici necesar distincia dintre
consangvinitate, care trimite la relaiile Iiologice adevrate dintre indivizi Ei rudenie, care se refer
att la legturile Iiologice, ct Ei la legturile propriu-zis sociale Ei culturale Lcum ar fi statutele de tat,
mam, fiu etcP
!rupul de filiaie cuprinde un ansamIlu de consangvini Lsau definii astfel de clasificrile
culturaleP, care de consider descendeni ai unui strmoE comun, fie el un personaK real Ln cazul
descendenei liniareP, fie o entitate mitic Ln cazul clanuluiP Acest grup de filiaie este numit unic, n
cazul n carte apartenena este determinat prin referire la un singur printe Lpatriliniar, dup tat,
matriliniar, dup mamP "iliaia binar este caracterizat de o duIl transmitere, n care drepturile
moEtenite provin de la amIii prini
!eEi aceste construcii sunt foarte precise, ele au o valoare operaional limitat, pentru c
grupurile nu sunt ntotdeauna reciproc eJclusive, iar criteriile de identificare nu se mulumesc doar cu
principiile genealogice, fiind deseori ntovrEite de altele, care decurg din regulile de reziden
'egulile de reziden se leg n general de filiaie 'ezidena este patrilocal, cnd cuplul
cstorit se instaleaz la tatl soului, dar poate deveni virilocal, atunci cnd soul se instaleaz singur
#Jist situaii n care rezidena este matrilocal Lu#orilocalP, cuplul cstorit instalndu-se la prinii
femeii sau acolo unde locuia aceasta nainte de cstorie Cn cazul n care rezidena nu are legtura cu
nici una dintre aceste determinri, ea este considerat neolocal
'egulile de reziden pot s varieze cRiar Ei n cazul aceluiaEi tip de filiaie Astfel, unele
societi matrilocale, cunosc organizri avunculare Lreziden la fratele mamei, avunculatul
desemnnd relaia uncRi-nepotPS rezidena Ei filiaia nu se suprapun de fiecare dat, nu de puin ori mai
multe linii de descenden trind ntr-o comunitate local unic, n timp ce, n alte situaii, o aceeaEi
linie de descenden poate fi dispersat pe un teritoriu vast Ciclurile proprii de dezvoltare ale grupului
domestic Lautonomia economic, naEterea copiilor, decesul prinilorP pot modifica modurile de
reziden
'egimul de moEtenire a proprietii se grefeaz variaIil n cadrul sistemului de filiaie Ei al
rezidenei 2n eJemplu este oferit de anumite societi polineziene cu filiaie cognatic, n care
pmntul este moEtenit nedifereniat din partea amIilor prini Cns, n momentul n care un individ se
instaleaz pe una din parcele, el renun la a mai revendica alte proprieti, deEi acestea i revin pe
+4
drept, conform aceluiaEi principiu de succesiune Astfel, dreptul de moEtenire este concretizat strict,
prin reziden, cRiar dac, teoretic, individul a moEtenit Ei alte posesiuni
*n la apariia, n ".3., a lucrrii lui Cl. Lvi-Strauss, Structures 1l1mentaires de la parent1,
maKoritatea antropologilor considerau c filiaia este cea care determin natura sistemului de rudenie
)ucrarea antropologului francez va cuta, dimpotriv, s evidenieze rolul alianei n aceast privin
liana suInelege ansamIlul regulilor care staIilesc circulaia femeilor luate n cstorie
/istemele matrimoniale sunt ntotdeauna caracterizate nu numai de interdicii - care femei nu pot fi
luate n cstorie -, dar Ei de prescripii - care indic, n funcie de poziia lor ntr-un sistem de nrudire,
care dintre femei sunt potrivite pentru ncReierea unei cstorii /istemele matrimoniale caracterizate
doar de prescripii sunt numite elementare, n timp de cele care se Iazeaz pe interdicii sunt
considerate comple#e
!in nou, aceast tipologie nu este suficient pentru a ncadra diversitatea real a practicilor
sociale Astfel, n unele societi reduse numeric, proRiIiiile sunt att de numeroase, nct cstoriile
sunt aproape prescriptiveS pe de alt parte, cRiar Ei societile compleJe, cum sunt cele europene - care,
cu eJcepia regulilor privind nrudirea, las descRis alegerea partenerului -, impun condiii de
proJimitate Lsocial, cultural, religioas, rezidenialP n alegerea soiilor AceEti parametri, deEi aKung
doar uneori norme conEtientizate, reprezint reguli practice, funcionnd ca adevrate constrngeri
matrimoniale
/istemele de alian nu se reduc la simplele reguli matrimoniale #le instituionalizeaz nu
numai relaia ntre dou sau mai multe persoane - pentru c eJist cstorii poliginice Lmai multe soiiP
sau poliandrice Lmai muli IrIaiP X dar angaKeaz n compleJe relaii de scRimI Ei reciprocitate
grupurile sociale #le asigur nu numai circulaia Iunurilor Ei serviciilor, perpetuarea drepturilor sau
negocierea social a prestigiului, dar deseori reafirm principiile cosmologice Ei fundamentele
organizrii sociale ale comunitii respective
& serie de termeni fac parte din limIaKul antropologic curent pentru descrierea tipurilor de
cstorie !e eJemplu, e#ogamia desemneaz cstoria n afara unui grup din cadrul unui ansamIlu
care staIileEte un sistem de intermariaKS grupul eJogam este, de asemenea, un grup n interiorul cruia
cstoria este interzis $ndogamia desemneaz grupul n interiorul cruia cstoria este permis sau
impus %oligamia, spre deoseIire de monogamie, presupune cstoria unei persoane, indiferent de
seJul acesteia, cu mai multe persoane Instituia leviratului X cunoscut, de eJemplu, de vecRii evrei X
impune ca unul din fraii soului decedat s se cstoreasc cu vduva acestuia, deEi, ntr-un anume
sens, el rmne un simplu suIstitutB nu rareori, copiii rezultai din aceast uniune sunt considerai ca
aparinnd primului so &ororatul reprezint oIligaia instituionalizat de ctre unele comuniti prin
care soul este oIligat s se cstoreasc cu sora soiei decedate
Cn ceea ce priveEte germanitatea, termen folosit ndeoseIi de antropologia de limI francez, el
desemneaz grupurile de frai Ei surori care se afl att la Iaza comunitilor familiale, ct Ei a rudeniei
prin alian Cn principiu, germanitatea este conceptul care permite articularea filiaiei cu aliana
$erminologia rudeniei constituie un domeniu de studiu fundamental pentru antropologie, din
moment ce numai astfel se pot descrie Ei nelege diversele sisteme de nrudire -ai mult, termenii
utilizai de indigeni indic nu numai relaii de rudenie, dar Ei statuturi Ei roluri sociale !e oIicei,
antropologii inventariaz termenii prin care indigenii desemneaz diversele categorii de rude Ei
atitudinile prescrise fa de fiecare din aceste categorii, pentru a elaIora apoi att o terminologie
clasificatoare, ct Ei un sistem descriptiv, n care se realizeaz descrierea convenional a legturilor
genealogice
Cn general sistemul descriptiv conine un numr de termeni care se refer la rudele de gradul
nti Ei gradul doiS rudele mai ndeprtate sunt desemnate prin termeni compuEi
/istemele clasificatoare sunt cele care i-au preocupat constant pe antropologi #le cuprind
ntrega terminologie prin care sunt desemnate rudele din generaii diferite, rudele directe Ei colateralii,
sau rudele de seJe diferite
+3
Cnc din ".@., A. Kroeber considera c toate sistemele terminologice sunt mai mult sau mai
puin clasificatoare Cn acest sens, limIa englez, care conine aproJimativ ,@ de termeni pentru
desemnarea rudelor, se asemna limIilor primitive, care cunosc ntre ,< Ei 4@ de termeni $ot
?roeIer constata c pot fi identificate 9 categorii distincte de rudenie, dintre care engleza nu utilizeaz
dect 3 Cn scRimI, amerindienii utilizau 8, cRiar 9
!iferenierea rudelor ine cont de foarte multe criteriiB seJul Ei vrsta rudelor desemnate, seJul
vorIitorului, generaia din care fac parte rudele respective, tipul de descenden etc Cn acest sens,
diferenele dintre societile europene moderne Ei comunitile tradiionale sunt importante
Astfel, europenii folosesc termenul de frate pentru indivizii de gen masculin, pe cel de sor
pentru cei de gen feminin, Ei cel de vr pentru rudele de amIe seJe *opulaia UoruIa din %igeria
desemneaz fraii Ei surorile prin acelaEi termen, ns fac diferena ntre rudele mai Itrne, pe care le
numesc egbo, Ei cele mai tinere, numite aburo )a populaia 1aida din ColumIia =ritanic, termenii
prin care sunt desemnai prinii difer n funcie de seJul celui care vorIeEteB Iiatul Ei fata folosesc
termeni diferii pentru a-Ei numi propriul tat
Cn maKoritatea culturilor eJist diferene terminologice importante n ceea ce priveEte
generaiileB unii termeni desemneaz persoanele din generaia prinilor, cu totul alii numesc persoane
din propria generaie
Antropologii au identificat 3 tipuri de clasificare a rudelor din generaia prinilor
*rimul este modelul polinezian, n care toate rudele Lde amIele seJeP sunt desemnate printr-un
singur termen #ste vorIa de aEa numita terminologie generaional, n care mama, surorile mamei sau
surorile tatei sunt adunate suI o singur denumire
$otalitatea societilor europene fac clar distincia dintre mamQmtuE, respectiv tatQuncRi
Aceast terminologie se numeEte lineal, pentru c face distincia ntre rudele lineale Lde descendenP
Ei cele colaterale
Al treilea tip este reprezentat de sistemul bifurcat amestecat, caracteristic unor societi
africane Cn acest sistem, se realizeaz distincia ntre rudele paralele Lprin legturi de acelaEi seJ cu cel
al persoanei care vorIeEteP Ei cele n cruce Lprin legturi de seJ opusP !e eJemplu, negrii =antu din
sudul Africii folosesc termenul de nime, pentru mam Ei surorile ei, Ei termenul de rrakgadi pentru
surorile tatlui
2n alt tip este reprezentat de cel bifurcat colateral, cum este cel utilizat de romani AceEtia
foloseau termeni foarte apropiai pentru a numi mama LmaterP Ei sora mamei LmaterteraP, dar foloseau
alt termen pentru sora tatlui, numit anita, persoan strns legat de grupul de rudenie al tatlui
Corespunztor, termenii pentru rudele IrIteEti erau pater, patruus Lfratele tateiP, avunculus Lpentru
fratele mamei, cuvnt derivat din avus, desemnnd IuniculP
Cn ceea ce priveEte terminologia rudeniei de aceeaEi generaia, mult mai compleJ, ea a fost
sistematizat n < tipuri principale de ctre G. P. Murdock:
'ipul (a)aiian este cel mai simplu dintre toate #l apare n societile care posed o structura
terminologic generaional Ltipul polinezian amintit mai susP Cn acest caz, nu se face nici o distincie
ntre surori Ei veriEoare !e asemenea, IrIaii din aceeaEi generaie sunt numii frai, att ntre ei, ct
Ei de ctre surorile lor
'ipul $s*imo este caracteristic populaiilor de escRimoEi LinuiiP Cn acest caz, se realizeaz o
distincie clar ntre frai Ei surori, pe de o parte Ei veri, pe de alt parte Acest tip de descenden este
foarte caracteristic n toate societile n care sistemul de descenden cognatic este dominant, n
detrimentul unor reguli matriliniare sau patriliniare puternice
'ipul Iro+uis Lconfederaie de triIuri indiene din %ordul Americii, studiat n premier de L.
H. Morgan) este caracteristic societilor patriliniare Ei matriliniare n care este permis cstoria
ntre veriEorii n cruce Ei reprezint tipul cel mai rspndit n lume Aceast clasificare face deoseIirea
ntre verii n cruce Lcopiii surorilor tatlui Ei copii frailor mameiP Ei verii paraleli Lcopii frailor tatlui
Ei ai surorilor mameiP 7erii paraleli sunt desemnai prin acelaEi termen folosit pentru frai Ei surori
+<
/istemul IroWuis poate fi ntlnit nu numai la indienii nord-americani, dar Ei la unele societi asiatice Ei
africane
'ipul Cro) LtriI amerindianP este caracteristic societilor uniliniare Ei presupune desemnarea
fiicelor surorilor tatlui cu acelaEi termen folosit n cazul surorilor tatlui Cn cazul n care societatea
este matriliniar, aceste sunt considerate ca memIre ale aceluiaEi grup matriliniar
'ipul Omaha Lpopulaie amerindian aEezat pe rul -issouri, n actualul stat %eIrasNaP
clasific fiii frailor tatlui cu aceiaEi termeni folosii Ei n cazul frailor mamei, Ei ei memIri ai
aceluiaEi grup patriliniar
2ltimele dou tipuri reprezint sisteme n care multe rude sunt desemnate prin termeni care nu
in cont de generaii 2n eJemplu este oferit de populaia din arRipelagul $roIriand, care folosesc
acelaEi termen LtabuP, att pentru sora tatlui, ct Ei pentru fiica surorii tatlui, referindu-se astfel la
toate femeile memIre ale grupului matriliniar al tatlui, n timp ce memIrii de gen masculin ai grupului
de rude sunt numii tama. Aceste sistem arat c, n multe societi, genealogia Ei generaia sunt mai
puin importante dect calitatea de memIru al neamului LlineageP
Cn aceast ultim privin, treIuie suIliniat c rudenia reprezint de oIicei singurul criteriu n
funcie de care se formeaz grupurile n comunitile mici sau tradiionale Aceste grupuri Iazate pe
rudenie rspund unor funcii sociale importante Lpstrarea Ei transmiterea proprietii, aKutor mutual,
raiuni militare sau ceremoniale, dar Ei politice Ei administrativeP Ei au dimensiuni variaIile Cele mai
cunoscute grupuri Iazate pe rudenie sunt neamul LlineageP, clanul" fratria Ei moietia Lmoiet9P
,eamul Lsau linea-ulP reprezint un grup descendent, relativ unit, alctuit din rude de snge
LconsangvineP, care se revendic X prin linii genealogice cunoscute X de la un strmoE comun Atunci
cnd descendena se transmite pe linie IrIteasc, ea este patriliniar LpatrilineageP, iar descendena
pe linie femeiasc este numit matriliniar LmatrilineageP Credina ntr-un strmoE comun, care treIuie
demonstrat Ei proIat, constituie principala Iaz de coeziune a grupului Grupul este uneori de legturi
afective Ei este, n maKoritatea situaiilor e#ogamB partenerii de cstorie treIuie s provin din alte
uniti asemntoare #Jogamia reprezint principalul sistem social pentru asigurarea alianelor Ei
pentru integrarea neamului n organizri sociale mai largi
Cn multe societi, statutul politic legal nu poate oIinut n afara apartenenei la un lineaK
recunoscut 'olul acestor grupuri este central n organizarea general a comunitilor tradiionaleB ele
asigur pstrarea Ei transmiterea proprietii, organizarea produciei, repartizarea Iunurilor, controlul
statusurilor Ei al rolurilor sociale %eamurile sunt considerate grupuri corporate, n care memIrii sunt
unii ntre ei Ei Ei apr n Iloc interesele Ei drepturile specifice
Clanul este rezultatul unor procese de fisiuneQdezmemIrare a neamului, n condiiile n care
eJtinderea sa face imposiIil perpetuarea sa nescRimIat *rin urmare, clanul este tot un grup de
descenden, ns unul care nu mai poate specifica linia real care i leag de strmoEul comun
Adncirea genealogic a grupului a determinat ca legturile de descenden s fie mai degraI asumate
dect cunoscute Clanul se deoseIeEte de neam Ei prin aIsena unei uniti teritoriale ferme, ca Ei a unei
proprieti corporative Altfel spus, clanul este un grup social non-corporativ, iar ntlnirile memIrilor
si, organizate periodic, au n vedere, de oIicei, scopuri ceremoniale %u sunt puin situaiile cnd
conEtiina originii comune este eJprimat n simIoluri totemice $otemul, asupra semnificaiei cruia
vom reveni, provine din limIa indienilor nord-americani &KiIMa LtotemanY rud cu mineP este
uneori asociat cu originea mitic a clanului Ei reprezint un animal, o plant, for natural sau un
oIiect, cu care grupul social respectiv ntreine relaii speciale
"ratria reprezint un grup descendent format din mai multe clanuri !in nou, legturile
genealogice cu strmoEul comun sunt mai degraI presupuse /pre eJemplu, studiile lui E. Sapir au
arta c populaia amerindian 1aida Lnord-vestul /2AP era organizat n dou fratrii, fiecare
suIdivizat ntr-un mare numr de clanuri (unciile sociale ale fratriei nu sunt prea importante, iar
alianele rzIoinice realizate pe Iaza descendenei comune nu s-au dovedi niciodat prea rezistente
++
.oietia este un cuvnt provenit din limIa francez, desemnnd Kumtatea Lsau o parte
nedefinitP #a caracterizeaz acele societi care sunt strict mprite n dou grupuri de descenden
importante CRiar dac aceste grupuri corespund, n fapt, clanurilor sau fratriilor, este preferat termenul
de moietie pentru aceast strict diviziune n dou, care deseori presupune o organizare superioarB
fiecare moietie integreaz mai multe fratrii, la rndul lor compuse din mai multe clanuri Ei, implicit,
mai multe neamuri
IV.1.3. TEORII ASUPRA RUDENIEI
IV.1.3.1. Etapa evolu(ionist
Cn a doua Kumtate a secolului al :I:-lea, antropologia nu cptase nc o individualitate
academic Aspectul foarte sistematic pe care l vor cpta studiile sale despre rudenie va Kuca un rol
foarte important pentru acceptarea sa printre ramurile Etiinelor despre om %u mia puin, nelegerea
sistemelor de rudenie nu putea dect s uEureze instalarea administraiilor coloniale, ale cror structuri
erau nevoite s in cont de grupurile sociale indigene, preeJistente
Cn primele etape de cercetare, antropologii vor nelege prin rudenie un ansamIlu de reguli de
denumire a rudelor Ei, implicit, de plasare a acestora n cadrul relaiilor sociale *rimii antropologi
europeni descoper diversitatea terminologiilor rudeniei Ei ncearc s le sistematizeze #ste cazul lui
H. L. Morgan, care n studiile sale asupra irocRezilor realizeaz distincia dintre terminologia
clasificatoare Lcare asimileaz mai multe categorii de rudeP Ei cea descriptiv Lcare individualizeaz
fiecare rud n funcie de anumite epitete, cum este cel father in la'MsocruP Conform convingerilor
sale evoluioniste, -organ vedea n eJistena celor dou terminologii o dovad a Gpromiscuitii
primitiveB sistemul clasificator caracteriza societile mai puin evoluate, n care copii nu erau capaIili
s-Ei recunoasc prinii, n timp de sistemul descriptiv ar caracteriza societi mai evoluate
*rin studiile lui -organ asupra rudeniei se descRidea n antropologie o dezIatere care se va
prelungi n prima Kumtate a secolului ::, gRidat de ntreIarea dac terminologiile corespund cu
adevrat organizrii sociale Cn timp ce unii specialiEti sunt de acord c terminologiile reprezint
efectele ale regulilor de alian, alii le investesc cu o semnificaie pur lingvistic
Cn acelaEi timp, un alt evoluionist, H. Maine, se va ocupa de proIlema filiaiei #l credea c
evoluia societii de caracterizeaz, n fazele sale iniiale, prin faptul c Gfiecare om este considerat i
tratat nu ca individ" ci %ntotdeauna ca membru al unui grup particular DEF. 3ndividualitatea sa este
complet absorbit de familiei. O societate primitiv are drept uniti de ba! nu indivi!ii" ci grupurile
de oameni unii prin realitatea sau ficiunea relaiilor de s*nge LAncient 5a', "9+"P
Cn consecin, -aine credea c apariia civilizaiei se caracterizeaz pe disoluia treptat a
dependenei familiale n favoarea oIligaiilor individuale Astfel, relaiile dintre familii sunt nlocuite
de cele care presupune acordul liIer dintre indivizi Ceva mai trziu, Marcel Mauss va numi aceast
transformare drept trecerea Gde la statut la contract
W. H. R. Rivers se va concentra Ei el asupra filiaiei LdescentP pe care o consider responsaIil
de structurarea societilor primitive n grupuri eJclusive de rude Aceste grupuri ar fi caracterizate,
dup 'ivers de un teritoriu, de un totem Ei ar fi strict eJogame Altfel spus, tatl Ei mama unui individ
nu pot proveni din acelaEi clan, iar moEtenirea totemului se realiza uniliniar, de la unul dintre prini, ca
Ei moEtenirea pmntului
Influena ideilor lui 'ivers va fi important #l inventeaz aEa numita GancRet genealogic Ei,
inevitaIil, favorizeaz o viziune sincronic asupra societilor AncReta sa formal asupra rudeniei se
transform curnd n idealul cercetrii antropologice
Cel care va critica dur formalismului lui 'ivers va fi B. Malinowski, care va suIlinia
necesitatea unei Iune cunoaEteri a terminologiei indigene Ei a conteJtului n care aceasta este folositB
~/uvintele se nasc din via" iar cuvintele rudeniei nu sunt altceva dec*t mrturii sau etichete ale
relaiilor sociale.$ L".4@P
+8
IV.1.3.2. Teorii structuro-func(ionaliste
/pre deoseIire de -alinoMsNi, ali funcionaliEti se vor preocupa mai puin de necesitile
individuale *rin lucrrile sociologului Durkheim Ei ale antropologului Radcliffe-Brown, studiile
asupra rudeniei se vor orienta acum ctre corpul social Ei continuitatea sa
!up 'adcliffe-=roMn, regulile de rudeniei au menirea de a perpetua grupurile dincolo de
moartea memIrilor lor individuali Grupurile sunt privite ca persoane morale Lcorporate groupsP,
interesate s-Ei transmit drepturile, ndatoririle Ei sistemul de autoritate
Cn aceast direcie, antropologia social Iritanic va trece la elaIorarea de tipologii, maKoritatea
inspirate de societile din Africa de 7est Ei melaneziene, toate caracterizate de filiaii matri-, patri- Ei
Iiliniare Alturi de staIilirea acestor tipuri de filiaie, antropologie Iritanic va atrage atenia asupra
prescripiei sociale a atitudinilor Antropologia Iritanic este cea care a evideniat eJistena a dou
tipuri de atitudini fa de rudeB cele de evitare Ei respect Ei, la polul opus, aEa-numitele relaii
glumee, caracterizate de un limIaK liIer Ei de un comportament asemntor
*e aceleaEi Iaze s-a dezvoltat Ei teza sistemelor segmentare, n care grupurile sociale mici
sunt privite ca omogene, adic alctuite din indivizi care ndeplinesc aceleaEi sarcini, au aceleaEi idei,
sentimente Ei credine Lvezi, mai Kos, /egmentaritateaP 2n rol deoseIit n acest sens l va ocupa
studiul lui E. E. Evans-Pritchard asupra organizrii societii nuer din /udan
M. Fortes va fi cel care va realiza distincia formal ntre nrudirea Iiologic, de snge Ei
caracterizat de ncrctur afectiv LkinshipP, de filiaie LdescentP, legat ndeoseIi de sistemul Kuridic
Ei politic *e Iaza studiilor asupra populaiei tallensi din GRana, el considera c, n timp ce grupurile de
filiaie reprezint ba!a structural a instituiilor politice" &uridice i rituale, reeaua de rudenie
centrat pe individ reprezint ba!a structural a relaiilor de la persoan la persoan
$ezele uniliniariti Ei a grupurilor segmentare au strnit Ei atenia unor antropologi marJiEti
Astfel, Cl. Meillasoux a regsit, la populaia gouro din Coasta de (ildeE, distincia clasic dintre
infrastructur Ei suprastructur )iniile de descenden Ei rudenia controleaz aici att modul de
producie Ei constituie, de asemenea Iaza unui sistem ideologic Ei a unor sisteme de reguli Ei norme
IV.1.3.3. Cl. Lvi-Strauss yi teoriile alian(ei
Cn continuarea unor analize mai vecRi, aparinnd lui M. Mauss, Cl. Lvi-Strauss va propune o
teorie, centrat pe rolul alianei n nelegerea sistemelor de rudenie !ac structuro-funcionaliEtii
Iritanici se Iazau ndeoseIi pe principiul filiaiei, care determin structurarea grupurilor sociale
reciproc eJclusive, pentru )Dvi-/trauss rolul alian(ei este central n nelegerea rudeniei, el fiind
conferit de interdic(ia universal a incestului Ei de regulile prescriptive ale darului Altfel spus,
)Dvi-/trauss considera c aliana uneEte clanurile prin intermediul scRimIurilor de femei, iar sistemele
matrimoniale reprezint una din concretizrile teoriei lui -auss privind darul, conform creia Iaza
societii este asigurat de tripla oIligaie de a da, a primi Ei a napoia
)Dvi-/trauss nu d curs interpretrilor Iiologice Ei psiRanalitice, care vedeau n interdicia
incestului o respingere a consangvinitii sau o team de degenerare !impotriv, el ofer o eJplicaie
antropologic Ei vede n interzicerea incestului o dovad a unui sistem de scRimI Ei comunicareB
proRiIiiei universale a incestului i corespunde oIligaia pozitiv ca IrIaii s-Ei ofere fiicele Ei
surorile n cstorie, pentru a oIine soii n scRimIul lor Cn acest fel, n primul rnd regulile cstoriei
asigur armtura social a unui grup
)rohibiia incestului nu este nici numai de origine cultural" nici numai de origine natural;
ea nu este nici o do!are a unor elemente compo!ite %mprumutate parial de la natur i parial de la
cultur. -a constituie demersul fundamental graie cruia" prin care i mai ales %n care se %nfptuiete
trecerea de la natur la cultur. L".+8P
+9
)Dvi-/trauss susine preeminena relaiei de alian" Iazndu-se pe modificarea unitii minime
de rudenieB dup el, aceasta nu const n familia nuclear, ci ngloIeaz Ei un afin, uncRiul din partea
mamei
Importana particular a relaiei avunculare LuncRiQnepotP fusese deKa sesizat de Radcliffe-
Brown, care vedea n ea inversul relaiei tatQfiu Cntr-adevr, n societile matriliniare, relaia dintre
fratele mamei Ei nepotul su Iun Lcare primeEte de la el averea Ei toate drepturileP, este una distant, n
timp de relaia cu tatl este una complice, ludic Ei glumeaS simetric, ntr-o societate patriliniar, fiul
este eJtrem de respectuos Ei distant cu tatl, ns pstreaz o relaie foarte apropiat cu uncRiul matern
Radcliffe-Brown considera c aceast relaie de opoziie reprezint un Iun eJemplu pentru legtura
dintre modul de filiaie Ei comportamente
)Dvi-/trauss se arat mai rezervat n ceea ce priveEte sistemele de atitudini Ei modul de filiaie,
nu ntotdeauna atestate etnografic !up )Dvi-/trauss, fratele mamei Koac un rol esenial n
configurarea relaiei dintre so Ei soieB legtura dintre fratele mamei Ei mam este, de oIicei, contrar
celei dintre so Ei soie Apoi, el include n ceea ce numeEte atomul de rudenie, trei tipuri de rudenieB
cstoria, filiaia Ei relaia de rud de snge Lfratele mameiP Ei postuleaz c toate celelalte configuraii
parentale deriv de aici Acest element minim de rudenie se leag, implicit de interdicia incestuluiB
/aracterul primitiv i ireductibil al elementului de rudenie" aa cum l,am definit" re!ult" %ntr,adevr
%n mod nemi&locit" din e#istena universal a inter!icerii incestului. -ste ca i cum ai spune c" %n
societatea uman" un brbat nu poate s obin %n femeie dec*t de la alt brbat" care i,o cedea! sub
forma fiicei sau surorii. 4u este nevoie dec*t s e#plicm modul %n care %i face apariia %n structura
de rudenie unchiul din partea mameiC el nu apare" el este cuprins nemi&locit %n ea" este condiia ei
L".<9P
Cstoria ar fi, deci, locul scRimIului social, cel al femeilor, iar teoriile despre alian
crediteaz nu att grupul de apartenen, ct scRimIul dintre aceste grupuri ca fondator al ordinii
sociale
)Dvi-/trauss este autorul distinciei - amintite mai sus - dintre tipurile de cstorieB structurile
elementare n care sistemul claselor matrimoniale Ei nomenclatura permit determinarea precis a
cercului de rude ce por fi luate n cstorieS structurile comple#e reprezint sistemele care se
limiteaz la definirea cercului de rude cu care cstoria este interzis, lsnc mecanismelor economice
sau psiRologice griKa de a decide alegerea soiilor
Cn continuare, )Dvi-/trauss distinge alte dou tipuri de cstorii, schimbul restr/ns Ei schimbul
generalizat *rimul poate cunoaEte dou suIcategorii, cel imediat Ei cel decalat Ei caracterizeaz, de
oIicei, grupurile de mici dimensiuni, mprite n dou seciuni, care sunt simultan donatoare Ei
primitoare de soii /cRimIul generalizat, propriu populaiilor de mari dimensiuni funcioneaz dup
principiulB A Ei alege soii din descendena lui =, care le alege din descendena lui C Ei aEa mai
departe, pn la %, care ncRide cercul Acest sistem asimetric se inspira din societile din sud-estul
Indoneziei Ei spre deoseIire de cel restrns, care mparte societatea n uniti ncRise, el permitea
descRiderea grupurilor Ei includerea
-ult vreme, formalismul studiilor privind nrudirea a constituie o garanie a rigorii lor
Etiinifice Cns, treptat, antropologii au nceput s se ntreIe dac aceste sisteme formale de reguli sunt
ntr-adevr respectate n realitate, iar sistemul lui )Dvi-/trauss avea s fie unul dintre cele mai criticate
E. Leach a fost printre primii autori ai acestor critici, considernd c regulile att de precis
nscrise de antropologi sunt rareori urmate cu strictee de actorii sociali, cRiar Ei atunci cnd aceEtia Ei
declar cu Rotrre adeziunea la aceste norme
2n Iun eJemplu n acest sens a fost oferit de studiul lui P. Bourdieu asupra populaiei NaIOle
nord-africane, din care a reieEit limpede c, n ciuda unor prescripii matrimoniale clare, n realitate
doar <V din cstoriile ncReiate respectau regula Cstoriilor prescrise, aranKate de IrIai, sunt
nsoite Ei de cstorii simple, oIiEnuite, aranKate de femei =ourdieu identific aici o adevrat
+.
strategie social matrimonial, n care doar cele mai srace familii aplic cu strictee regula, n scopul
de a cEtiga n planul prestigiului ceea ce le lipseEte n plan material
)a rndul lor, simulrile pe calculator, efectuate dup ".+@, au artat c, din varii motive Lrata
fecunditii, ecRiliIrul demograficP, aceast aIatere de la regul este foarte frecvent !in acest motiv,
sintagma de sisteme prefereniale este mai potrivit dect cea de sisteme prescriptive, care
corespunde realitilor din Asia de /ud-#st
*e de alt parte, universalitatea interdiciei incestului - neles ca un scRimI de femei ntre
grupuri discrete - a fost pus Ei ea n discuie AEa-numita cstorie araI, care ncuraKeaz cstoria
dintre un IrIat Ei veriEoara sa paralel patriliniar, deEi respect ntructva proRiIiia, cel puin n ceea
ce priveEte rudele cele mai apropiate, compromite ideea unor uniti discrete, din moment ce
patriliniaritatea conine Ei o filiaie nedifereniat Acest tip de cstorie, rspndit n &rientul -iKlociu,
au rolul de pstra n posesia familiei partea de moEtenire pe care Coranul o atriIuie femeilor, dar Ei de a
ntri coeziunea intern a grupurilor, mult mai slaIe dect cele din Africa de 7est
!esigur, aceast distan dintre teorie Ei practic nu treIuie s devin a critic a sistemului
propus de Cl )Dvi-/trauss, interesat n primul rnd de a ordona sistemele matrimoniale !e altfel,
teoriile asupra alianei au fost propuse Ei n continuare
#ste cazul studiilor realizate de Louis Dumont asupra populaiei pramalai Nallar din sudul
Indiei Aceast populaie face distincia terminologic ntre dou clase de rude, consangvinii care nu
pot fi luai n cstorie Ei aliaii sau afinii care pot /tructura matrimonial este conceput n funcie de
clasele de rude, Ei nu plecnd de la grupurile preeJistente, definite de principiul unifiliaiei, iar cstoria
se face eJclusiv cu verii ncruciEai, fie pe linie patriliniar, fie matriliniar Cn cazul filiaiei
patriliniare, un IrIat se cstoreEte cu fiica fratelui mamei, reafirmnd aliana pe care tatl su a
ncReiat-o cu fratele mamei saleS n filiaia matriliniar, IrIatul se cstoreEte cu fiica surorii tatlui
su, reiternd aliana ncReiat, de fiecare generaie, ntre cele dou cumnate !umont remarc A te
cstori cu verioara %ncruciat %nseamn pur i simplu a te cstori cu sora unui aliat" a celui mai
apropiat aliat" %n virtutea transmiterii legturilor de alian de la o generaie la urmtoarea Cn
terminologia acestea populaii, uncRiul matern este nti de toate cumnat de tat, Ei aIia apoi frate de
mam, deci un aliat, nainte de a fi un consangvin
& nou lectur a sistemului propus de )Dvi-/trauss este oferit de Franoise Hritier, care se
va orienta asupra diferenelor dintre n cadrul sistemelor considerate semi-compleJe Acestea implic
interdicii" ca %n sistemele elementare care indic ce categorii de rude nu se pot cstori" %ns aceste
interdicii se adresea! unor grupuri sociale" fie c e vorba de uniti sociale omogene" cum ar fi
clanurile sau liniile de descenden" fie de categorii de rudenie concepute global
/tudiile sale, concentrate asupra populaiei samo din =urNina-(aso, au presupus analiza
informatic a genealogiilor Ei au artat c proRiIiiile matrimoniale se pot comIina cu tendina spre
endogamie consangvin Aceast ncRidere consangvin este opera indivizilor consangvini ce se afl
n afara interdiciilor *e msur ce evideniaz logica social care opune consangvinii de acelaEi seJ
celor de seJ opus, 1Dritier aKunge la concluzia c eJist o ierarRie, o valoare diferenial a seJelor, n
care principiul masculin domin principiul feminin
IV.1.3.4. Critici ale teoriei filia(iei yi alian(ei
CndeoseIi dup ".8@, teoriile tradiionale privind rolul filiaiei Ldar Ei al alianeiP n configuraia
social a comunitilor tradiionale sunt supuse unor importante reevaluri Cn maKoritatea situaiilor,
aceste critici caut s evidenieze rolul actorului social, al individului, n detrimentului grupului Cn
consecin, noi concepte Lreele, strategii sociale, negocierea statutuluiP vin s completeze sau s
nuaneze terminologia antropologic acceptat
!ac E. Leach ncepe prin a critica semnificaia sociologic a clasificrilor Ei, implicit,
valoarea tipologiilor elaIorate de antropologi, R. Needham, n studiile sale asupra populaiei penan
8@
L=orneoP aKunge la concluzia c patriliniaritatea poate fi mai mult sau mai puin puternic, fapt care
compromite valoarea sa comparativ
)a rndul su, 1. A. Barnes contest valaIilitatea modelelor uniliniarea africane, crora le
contrapune societile din %oua Guinee Cn acest areal, nu numai c grupurile sociale sunt foarte fluide,
dar opiunile individuale pot decide asupra multor afiliaii, iar cunoaEterea genealogiilor este foarte
puin profund Cn plus, instituia acelui =ig -an X personaK important, dar cu o autoritatea precar X
nu ine de poziia ocupat de el n carul neamului, ci de capacitatea lui de a redistriIui Iogiile Ei de
persuasiune verIal Cn consecin, uniliniaritatea nu apare n %oua Guinee dect ca o ideologie,
invocat n anumite circumstane Lvezi, mai Kos, /egmentaritateaP Criticile lui =arnes vor conduce la o
reevaluare a modelului uniliniaritii africane, care devine, n cel mai Iun caz, o eJcepie Ei nu o regul
de organizare social a comunitilor tradiionale
CmIogirea cazuisticii etnografice a nuanat Ei mai mult proIlematica rudeniei Astfel, la unele
populaii, cum este cazul celei amazoniene tuNano, noiunile legate de filiaie nu au importan dect
ntr-un conteJt ritual Ei mitologic Cn rest, viaa cotidian ine cont doar de consangvinitate Aceast
structur se nscrie n spaiul rezidenial al casei LmalocaP Cn ordinea arRitectural a acestei reEedine
sunt prezente dou principii, unul masculin, liniar, cu accentul pe ierarRie, etRosul masculin Ei foarte
activ n cadrul riturilor de iniiere, Ei unul feminin, orientat egalitar Ei accentund consangvinitatea
Aceste dou principii opuse se eJclud reciproc, dar rmn complementare
/ituaia nu este foarte diferit nici n cazul societilor tuarege %ici aici sistemele de rudenie nu
pot fi nelese n afara organizrii politice a societii Corturile nu reprezint aici doar atriIute feminine
prin eJcelen Ltransmise de la mam la fiicP, dar reprezint adevrate pivoturi sociale Cu toate
acestea, taIra este unitatea de reEedin, ce grupeaz mai multe corturi n funcie de un principiu
patriliniar
Cazul populaiei meo din nordul Indiei este, de asemenea, semnificativ Cn aceast societate
mprit n caste, slaI islamizat Ei patriliniar, prestaiile ceremoniale implicate de cstorie sunt
eJtrem de importante, iar cstoria este o adevrat generatoare a relaiei dintre frate Ei sor Cn
timpul ritualurilor, sora dat n cstorie ocup, n raport cu fratele ei, poziia unui memIru ntr-o cast
superioar Aceste situaii evideniaz rolul meta-legturii de snge, n care legtura dintre rudele
Iune este nnodat prin cstorie Ei constituie aJa legturilor dintre generaii
& critic viguroas a teoriei rudeniei este cea edificat de antropologul american D. Schneider
Acesta contest de-a dreptul eJistena unei relaii universale cum este rudenia, pe care o consider o
construcie europocentrist /cRneider crede c, n maKoritatea societilor tradiionale, legturile de
snge nu au aceeaEi importan cu cea conferit lor de europeni -ai mult, terminologia european
confer termenilor indigeni o ncrctur istoric, simIolic Ei social artificial, care se cuvine a fi
deconstruit *e scurt, /cRneider consider c rudenie nu reprezint nici un sistem autonom de reguli,
nici o organizarea Kuridic Ei nici un sistem de atitudini, prin urmare studiul terminologiei, al
nomenclaturilor Ei al regulilor este o direcie greEit pentru cercetarea rudeniei *entru el, importana
rudeniei poate fi evideniat prin studierea altor suIiecte, altele dect rudenia n sine Lidentitatea,
reconstruirea naionalismelor etcP
Alte critici vin din cmpul antropologiei feministe Cn primul rnd, este criticat distincia lui -
(otes ntre kinship Ldomeniul rudeniei Iiologice, al privatului Ei afectuluiP Ei descent Ldomeniu al
puIlicului, politicului Ei statutului KuridicPS n viziunea antropologiei feministe, aceast distincie
asociaz domeniul domestic Ei al consangvinitii cu femeia Ei cu domeniul Iiologic, n timp de
cmpurile Kuridic Ei politic, superioare, revin domeniului masculin InevitaIil, ideea lui Cl. Lvi-
Strauss privind circulaia femeilor n sistemele matrimoniale este aprig contestat
IV.1.3.5. Rudenia n antropologia istoric
$eoriile antropologice asupra rudeniei au strnit att interesul istoricilor, ct Ei pe cel al
antropologilor interesai de societile europene
8"
Astfel, specialiEtii n istorie medieval, cum este cazul lui Georges Duby, s-au aplecat asupra
genealogiilor Ei liniilor de rudenie noIiliare, identificnd principii stricte de uniliniaritate foarte
apropiate modelelor antropologice propuse de anglo-saJoni
)a rndul su, Christiane Klapisch-Zuber, studiind documentaia unui recensmnt efectuat
ntre "3,8 Ei "34@, n $oscana, dar Ei registrele de familie inute de ctre familiile de noIili Ei negustori,
a reuEit s reconstituie numeroase genealogii *e aceast cale, s-a putut remarca organizarea agnatic a
societii florentine, mprit n case )iniile de descenden sunt dominate de soi, femeile fiind
sistematic eJcluse Aceste case dispun de un patrimoniu comun Ei sunt solidare n faa puterilor
puIlice, iar puternicele familii ale magnailor se comport dup modelul acelor corporate groups ale
antropologiei
Alte analize ncearc s introduc sisteme de rudenie europene ntr-o vast perspectiv
comparativ #ste cazul celor elaIorate de 1. Goody Ei care urmresc sistemele de devoluiune
succesoral a Iunurilor GoodO opune, din punct de vedere economic, social Ei teRnic, regiunile Africii
Ei #urasiei
Africa, caracterizat de o mare suprafa funciar, cu o populaie rar, o economie eJtensiv Ei
o teRnologie rudimentar, este, de asemenea, dominat de sisteme uniliniare, iar Iunurile se transmit n
cadrul liniilor de descenden, colectiv Ei integral Cn contrast, #urasia, unde eJploatarea intensiv a
pmnturilor coincide unei populaii mai mari Ei se realizeaz prin miKloace teRnice performante, modul
de devoluiune succesoral este divergentB femeile oIin partea lor de moEtenire, ceea ce conduce
deseori la fragmentarea patrimoniului, la fiecare generaie Aceste opoziii sunt nsoite de cea dintre
tranzaciile economice care nsoesc cstoriaB n sistemele uniliniare, compensaia material este
acoperit de cei care iau soiile de la donatori de femeiS n cadrul sistemelor divergente, dimpotriv,
zestrea trece de la familia soiei la aceea a soului, sau la noul cuplu, pentru a-i asigura acestuia
independena
Cn prima situaia, cei care iau o soie compenseaz oarecum grupul donatorilor pentru pierderea
unei femeie Ei, n acelaEi timp, asigur nscrierea copilului n propria lui linie de descenden Cn
contrast, sistemul dotal conine n sine germenele unei scindri #l caracterizeaz sisteme economice
mai avansate, productoare de surplusuri Ei ierarRii sociale
Alte categorii de studii privesc demografia istoric Ei cerceteaz sistemele de devoluiune
succesoral a Iunurilor n cadrul istoriei europene Astfel, s-a constatat c, odat cu secolul al :I7-lea,
creEterea demografic a determinat fiJarea populaiilor n teritorii cu Rotare aproape staIile
*mnturile intr n proprietate privat Ei sunt lucrate n cadrul micii uniti domestice Astfel c, n
#uropa, ncepnd nc din #vul mediu, proIlema reproducerii grupurilor priveEte aceste grupuri
domestice individualizate, Ei nu reproducerea grupurilor mai mari, colective, cum sunt cele eJtra-
europene
Cn ciuda acestei particulariti, rudenia rmne un principiu esenial Ei pentru comunitile rurale
europene, deEi modurile de moEtenire sunt destul de diverse
Astfel, un model important este cel cu cas, sistem inegalitar, n care moEtenitorul se
identific cu succesorulB fiul cel mare moEteneEte integral proprietatea Ln aspectele sale fizice, sociale,
simIoliceP, iar ceilali frai sunt dezmoEtenii Ei, n scRimIul unei dote, prsesc casa sau pierd toate
drepturile asupra patrimoniului Cn multe situaii, acest sistem coincide unor grupuri domestice foarte
compleJe, n care intr trei generaii ale familiei-surs #l este ntlnit n sudul (ranei, n arcul alpin, n
Germania, Italia, #lveia, Austria, dar Ei n zonele nordice ale /paniei Ei *ortugaliei, areale dominate de
o puternic proprietate rneasc
2n alt sistem, cel egalitar, domneEte n acele zone n care solul este eJploatat suI alte forme de
proprietate Lferm, arendP, prin urmare partaKul egalitar se refer doar la Iunurile moIile CRiar Ei n
acest sistem, nu lipsesc situaiile n care doar unul dintre copii Ieneficiaz de dreptul de arendare
Aceast form de organizarea nu coincide neaprat unui grup domestic conKugalB unele regiuni
egalitare pot cunoaEte grupuri domestice compleJe
8,
2nii antropologi, cum este Cl. Lvi-Strauss, au sugerat c societile cu cas europene nu se
deoseIesc foarte tare de modelele societilor eJtraeuropene Aceste case europene sunt distincte de
familie, nu coincid cu descendena agnatic Ei constau mai degraI ntr-o motenire material i
spiritual ce include rangul" originile" rudenia" numele i simbolurile" po!iia puterea i bogia.
Aceast descriere se potrivete foarte bine unor instituii americane" poline!iene i chiar p*n la un
anumit punct africane pe care" de un secol %ncoace" etnologii se declar incapabili s le clase!e %n
tipologia tradiional" deoarece nu sunt nici triburi" nici clanuri" nici linii de descenden" nici familii.
/e este aadar casa. ;ai %nt*i o persoan moral" deintoarea unui domeniu compus din bunuri
materiale i imaterial i care se perpetuea! transmi*ndu,i numele" averea i titlurile %n linie direct
sau fictiv" considerat legitim cu singura condiie ca aceast continuitate s se poat e#prima %n
limba&ul rudeniei sal al alianei i" cel mai adesea" %n ambele laolalt
IV.2. SEGMENTARITATEA
Am amintit mai sus fisiunea Ei dezmemIrarea grupurilor de rudenie Acest proces de
segmentare, ar corespunde, dup unii autori, nsEi organi!rii segmentare a comunitilor
tradiionale, organizare responsaIil de solidaritatea comunitar sau mecanic a acestora
$ermenul de societate segmentar a fost introdus n secolul al :I:-lea de ctre . Durkheim,
n lucrarea sa 2e la division de travail social L"9.4P pentru a desemna organizrile triIale formate
prin repetarea unor agregate similare" analoage cu inelele viermelui inelat %oiunea era consonant
distinciei realizate de el ntre solidaritatea mecanic a societilor tradiionale Ei cea organic,
corespunztoare unei diviziuni a muncii Ei unei structuri sociale alctuite din elemente difereniate Ei
ierarRizate !urNReim nelegea aceast organizare segmentar ca fondat pe similitudinea
sentimentelor, credinelor Ei ideilor n fiecare dintre aceste segmente (idel unei viziuni
evoluioniste, teoria sa susinea c organizarea segmentar este o prelungire a Roardei Ei precede
societile cu solidaritate organic
Ali evoluioniEti, ca H. Maine sau L. H. Morgan vor propune viziuni asemntoare, n care
societile triIale sunt opuse celor politice, din moment ce ordinea triIal era asigurat de rudenie, iar
societile politice presupunea eJistena statului
*rin asocierea dintre propunerea lui !urNReim Ei teoria grupurilor de filiaie LaEa-numitele
descent groupsP propus de -organ, antropologia Iritanic este prima care trece la analiza societilor
segmentare
W. H. R. Rivers a propus ideea c unifiliaia transmite ntr-un mod privilegiat calitatea de
memIru al unui grup Ei permite definirea de o manier eJclusiv a acestuia
!up A. R. Radcliffe-Brown, aceast calitate de memIru provine din aspectul moral L&uralP al
filiaiei, n timp ce omogenitatea grupurilor de unifiliaie LneamurileP se Iazeaz pe transmiterea
drepturilor Ei datoriilor mprtEite ale memIrilor si Aceasta face ca neamul, aEa cum am vzut mai
sus, s fie o persoan moral colectiv Lcorporate groupP
IV. 2.1. MODELUL SEGMENTAR DE DESCENDEN LINIAR
Cele mai coerent viziune privind organizarea social segmentar va fi elaIorat de ctre E. E.
Evans-Pritchard, n studiile sale relative la populaia %uer din /udan )ui i se vor aduga studiile lui
M. Fortes despre populaia african tallensi Ei cele ale lui P. Bohannan despre populaia $iv, de
asemenea african
!eEi accept distincia dintre societile statale Ei cele lipsite de o astfel de organizare, #vans-
*ritcRard va eJtinde studiul politicului Ei asupra societilor fr o putere centralizat, cum era cea a
%uerilor !eEi lipsit de instituii politice centralizate, societatea %uer Ei asigur ordinea, dup
antropologul Iritanic, prin sistemul su de descenden liniar
Cn lucrarea sa 7he 4uer L".3@P, #vans-*ritcRard descrie gruprile politico-teritoriale LtriIuri,
seciuniP a cror organizare se Iazeaz pe sistemul de descenden liniar Ei pe cel genealogic #l
84
distinge cu claritate relaiile de consangvinitate care %l leag pe un individ de alte persoane sau uniti
sociale particulare i care leag sistemul segmentar de grupurile permanente cu ascenden
uniliniar
*e scurt, organizarea teritorial a nuerilor este asigurat de organizarea familial, prin
intermediul neamurilor aristocratice #cRiliIrul politic este asigurat de Kocul de opoziii Ei
complementaritate n care sunt implicate diversele segmente de descenden liniar, n funcie de
distana genealogic dintre ele *e aceast cale tendina ctre stratificare i opo!iie este echilibrat
de o tendin %n sensul fu!ionrii grupurilor. Gn acelai timp %n care grupurile tind s se fragmente!e %n
pri opuse" aceste pri confruntate cu alte grupuri" tind s fu!ione!e
Astfel, un clan A, divizat n dou linii de descenden principale = Ei C, fiecare suIdivizat n
liniile ! Ei #, respectiv ( Ei G )inia ! formeaz un grup n raport cu #, tot aEa cum ( formeaz un
grup n raport cu G !ac, ns, ! intr n conflict cu G, atunci ! Ei # fuzioneaz n linia de
descenden superioar, pentru a se opune lui G Ei (, Ei ele reunite n linia superioar C (uncionarea
acestui mecanism segmentar este Iine reprodus de un proverI araIB -u %mpotriva frailor mei; fraii
mei i cu mine %mpotriva vrului meu; verii mei" fraii mei i cu mine %mpotriva lumii
Astfel, grupurile politice %uer formeaz, cum a remarcat #vans-*ritcRard, o anarRie ordonat,
care rstoarn proverIul divide pentru a conduce, n favoarea lui divide pentru a nu fi condus L1.
FavretP Grupurile politice %uer sunt astfel dinamice, relative Ei conKuncturale #le nu eJist ca atare,
ci numai prin relaiile care se staIilesc ntre ele # #vans-*ritcRard notaB una dintre caracteristicile
cele mai importante ale grupurilor locale i" %n fapt" ale tuturor grupurilor sociale ale nuerilor este
relativitatea lor structural -ecanismele de repetate fisiune Ei fuziune asigur un ecRiliIru politic
permanent, o ordine egalitar Ei mpiedic apariia unei puteri centralizate staIile, iar sistemul
segmentar interzice acumularea puterii n minile unei singure persoane
Cntr-o prim etap, modelul de ascenden segmentar prea s eJplice organizarea politic a
societilor lipsite de stat 2nii autori au mers mai departe dect #vans-*ritcRard - care suIlinia
relativitatea structural a relaiilor dintre grupuri Ei suIgrupuri -, pentru a suIlinia caracterul suIstanial
al acestor grupuri M. Fortes introduce termenul de filiaie complementar n ncercarea de a descrie o
evoluie care suIordona celelalte relaii de rudenie Lconsiderate rezidualeP modului de unifiliaie
dominant -odelul segmentar a aKuns treptat s eJplice Ei organizarea economicB ascendena asigur
transmiterea drepturilor de proprietate colectiv Ei permite cRiar s se invoce organizarea unui mod de
producie Iazat pe ascenden
Ali autori au cutat s revin la teza lui *ritcRard privind relativitatea structural a relaiilor
politice dintre grupuri !e eJemplu, E. Gellner preia modelului %uer pentru eJplicarea regimului
politic al unor societi triIale IerIere din Atlasul african Aici, Kocul politic al solidaritilor Ei
conflictelor reproduce ordinea segmentar, dar las loc arIitraKului din partea grupurilor religioase Ei
politice, fr a afecta caracterul fundamental egalitar al acestor societi *uterea de arIitraK de care
dispun familiile religioase LmarabuticeP limiteaz riscurile de anarRie, dar autoritatea lor pune n
pericol organizarea segmentar, din moment ce doar aceasta o susine
Cn unele situaii, o parte a segmentelor rezultate n urma fisiunilor se aEeaz la periferia
societiiS mai mult, aEa cum oIserva M. Sahlins, organizarea Iazat de ascendena segmentar poate
s stea la Iaza unei eJpansiuni de prad Lpredator9 e#pansionP
IV. 2.2. LIMITELE ,MODELULUI AFRICAN
-odelul segmentar de descenden liniar a devenit oIiectul unor critici importante, n
maKoritatea situaiilor Iazate pe msura larg n care el ignor fenomenele puterii Ei ierarRiei
)a sfrEitul anilor T<@, 1. Middleton Ei D. Tait, n ncercarea de a clasifica societile acefale
Lfr statP au contestat aplicaIilitatea universal a modelului african, amintind eJistena triIurilor
cu Eeferie, dintre care unele se demonstraser capaIile s se orienteze ctre o putere centralizat, cum
este cazul societii triIale maure, organizat, la nceputul secolului al :7III-lea, n emirate rzIoinice
83
Cn acest caz, ca Ei n altele, noua form de putere rezulta din supremaia pe care o deinea segmentul de
descenden liniar considerat mai apropiat de strmoEul fondator asupra celorlalte grupuri din triI
R. 1amous, n urma studiile efectuate asupra populaiei iWarTiOen din 'iful oriental, a propus o
completare a modelului egalitar cu unul ierarRic Cn opinia sa, cele dou sisteme nu se eJclud reciproc,
ci se completeaz Astfel autoritatea provizorie LviagerP a celor mari, persoane onoraIile care pot
deine autoritatea asupra unor grupuri de agnai, este preluat, la moartea lor, de mecanismele
segmentare tradiionale )a rndul lor, autoritatea sfinilor, doIndit prin Iinecuvntarea divin
LbarakaP rmne n mod necesar limitat, pentru c aceEtia nu pot recurge la violen fr a-Ei nega
propriul statut
)a rndul su, 1. A. Barnes a suIliniat fluiditatea compoziiei grupurilor sociale n %oua
Guinee Acestea cuprind deopotriv agnai Ei non-agnai, iar organizarea fisiunilor Ei fuziunilor are loc
n Kurul unor ?ig ;en care controleaz scRimIurile economice Ei simIolice /ocietatea din noua Guinee
are aEadar accentuate trsturi cognatice, iar unifiliaia nu reprezint dect o ideologie, care acioneaz
numai n circumstane precise Alte studii au artat c nu eJist, deseori, nici o relaie ntre modul de
unifiliaie Ei compoziia grupurilor sociale Astfel, H. W. Scheffler Ei D. M. Schneider au artat c
aceste grupuri treIuie distinse de categoriile de filiaie, fiind descRise unor multiple comIinaii Ei
interpretri
2n alt mare defect al modelului segmentar african era reprezentat de asimilarea forat ntre
segmentaritate Ei teoria filiaiei unice Cntr-adevr, conform acestei teorii, susinute ndeoseIi de M.
Fortes, doar descendena uniliniar permite apariia acelor corporate groups, grupuri sociale unite prin
ascendena comun *e msur ce teoria alianei a cptat consisten, unifiliaia a ncetat s mai fie
considerat drept unica legtur n msur s defineasc grupurile sociale Ei relaiile dintre ele /tudiile
lui E. Leach asupra populaia NacRin din =irmania au artat eJistena unei reguli de cstorie
preferenial unilateral care leag grupurile locale de filiaie
2nii autori, ca M. G. Smith, au mers pn acolo pn la a afirma c modelul Iazat pe
descenden segmentar este un simplu mit indigen, fr legtura cu structura real a societii, tez
foarte apropiat de cea conform creia descendena segmentar ar fi o ideologie L)eacRP, sau o
structur social n rezerv LP. SalzmanP )a rndul lor, R. Murphy Ei L. Kasdan, au artat c, n
unele societi araIe, anumite forme de cstorie endogamic creeaz uniti cognatice, care se leag de
strmoEul comun att prin femei, ct Ei prin IrIai Astfel c regula filiaiei unice treIuie distins de
ideologia filiaiei unice
/pre eJemplu, studiile lui P. Bonte Ei E. Conte asupra societii triIale araIe, au artat
coeJistena modelului segmentar Ei cel ierarRic, ns contest complementaritatea lor, aEa cum era
aceast susinut de R. 1amous *rincipiul egalitar, susinut de ordinea genealogic segmentar, este
completat de modelul ierarRic, Iazat ndeoseIi pe alian Indivizii care intr n cadrul triIului prin
afiliaie, deEi se consider memIrii cu drepturi depline, sunt permanent apsai de amintirea originii lor
strine, iar modelul egalitar susinut ideologic de reprezentanii triIului nu poate ascunde realitatea c
aliana produce ierarhie
E. Leach a continuat prin a suIlinia c eJistena concret a grupurilor sociale este rezultatul
unor alegeri individuale, doar n plan secund determinate de nrudire sau unifiliaie, iar L. Holy a
remarcat c modelul ascendenei uniliniare nu ine cont de categoriile Ei reprezentrile indigene, n care
sunt ntotdeauna prezente inegaliti Ei ierarRii ale puterii
Cn urma valului de critici, a reieEit tot mai limpede c noiunea de societate segmentar, deEi
nu cu totul lipsit de realitate, treIuie neleas ca o convenie, n mod necesar lipsit de ncrctura sa
evoluionist iniial -ulte societi tradiionale sunt organizate conform unui model de ascenden
segmentar, fr aceasta s decid logica alianelor sau a conflictelor dintre grupuri /istemele de
alian Lmatrimonial, politicP pot s determine statuturi diferite Ei s susin structuri politice
compleJe Cn plus, organizarea segmentar, egalitar din anumite puncte de vedere, este pe deplin
compatiIil cu importante inegaliti sociale Ei politice
8<
IV.3. STRATIFICAREA SOCIAL
Cn ciuda unor preKudeci adnci nrdcinate, ca Ei construciilor utopice pe care cultura
european le-a elaIorat n repetate rnduri, ncepnd cRiar cu 'enaEterea, ipoteza unei societi
omogene Ei deplin egalitare nu Ei are corespondentul n nici una dintre societile studiate de istorie sau
antropologie Cum nota antropologul francez G =aladier, GOrice societate impune o ordine care
re!ult din HierarhiiI comple#e i intersectate" orice societate asigur o repartiie inegal a bunuriloe"
a puterii i a semnelor care e#prim statutul L".9<P
/tratificarea societii constituie o realitate a tuturor comunitilor umane !ac oIiectele
simIolice desemnnd statutul individual apar n mrturiile arReologice europene aIia din *aleoliticul
superior, ele sunt semnalate mult mai devreme n alte areale Lca AfricaP Cn plus, aceast apariie
ntrziat nu presupune c anumite forme de ierarRizare intern nu au eJistat n societile anterioare,
ale arcRantropilor Ei paleantropilor AIsena unor dovezi se poate datora fie conservrii deficitare, fie
manifestrii nsEi a conEtiinei acestor diferene n alte forme dect cele materiale Cn orice caz, cRiar Ei
societile maimuelor superioare cunosc forme staIile de ierarRizare, Ei este de nesusinut ipoteza c
ele ar fi lipsit n societatea primilor oameni
Cn societile studiate de istorie sau antropologie, stratificarea social se prezint n forme
diverse, inegalitile fiind fondate fie pe vrst sau seJ, fie pe apartenena la un ordin sau o stare sau
cast, fie, n cazul societilor mai compleJe, pe apartenena la o clas social
Cn fapt, antropologii au ncercat de mult vreme s staIileasc o ierarRie a acestei stratificri
sociale, considernd c formele elementare de stratificare, Iazate pe vrst, seJ Ei rudenie, le preced pe
cele compleJe, ale modernitii /uI diverse forme Lvezi solidaritile Gmecanice Ei Gorganice ale lui
!urNReim, sau societile Greci Ei Gcalde ale lui )Dvi-/traussP s-a insinuat imaginea unei opoziii
dualiste ntre societi
Cn ceea ce priveEte primul termen al diRotomiei, societile eJtra-europene Ei gseau idealtipul
n aEa-numita organizare segmentar, amintit mai sus Cntr-adevr, datorit rolului esenial Kucat de
filiaie Ei alian pentru instaurarea unor raporturi de putere n interiorul acestor comuniti, s-a
considerat c n societile segmentare prevaleaz formele elementare Lrudenie, vrst, seJP de
stratificare Cu toate acestea, nu sunt rare situaiile n care anumite forme de stratificare - cum este cea
implicat de instituia sclaviei - nu se ncadreaz ordinii segmentare
(ormelor elementare de stratificare, proprii societilor Gnestatale, li se opuneau, deseori ntr-o
viziune evoluionist, cele GcompleJe, n caste, ordine sau clase sociale
*e de alt parte, studiul atent al anumitor societi considerate egalitare a artat nu numai c
stratificarea este universal, dar Ei c ea este foarte dinamic Asupra acestor aspecte ne vom opri
atenia n continuare
IV.3.1. STRATIFICAREA SOCIAL N FUNCIE DE SEX, VARST I
RUDENIE
!ac diferenierile realizate pe Iaza categoriilor de vrst, seJ Ei rudenie, sunt universale, nu
nseamn c ele ocup o poziie similar n toate tipurile de societi
Cn ceea ce priveEte organizarea societii pe Iaza diferenelor de se#, treIuie precizat, n primul
rnd, c modul de conceptualizarea a diferenelor dintre IrIai Ei femei este eJtrem de divers !ac
societile moderne de tradiie iudeo-creEtin percep diviziunea Iiologic a seJelor ca pe un dat, fondat
fie religios, fie natural, alte mituri ale creaiei privesc aceast diRotomie ca pe un avatar al umanitii
2nele mituri accept cupluri de gemeni androgini Ldogonii din -aliP, doi oameni care dintre care unul
este lsat nsrcinat de cellalt LinuiiiP, sau o femeie care singur d naEtere unei fete LirocReziiP etc
8+
Cu toate acestea, maKoritatea miturilor reactualizeaz diferena Iiologic dintre seJe, pe care le
vd Gcomplementare Aceast complementaritate poate fi - cel puin simIolic - egalitar, dar, n foarte
multe situaii, ea este asimetric, n favoarea IrIatului Aceast ferm ierarRizarea a seJelor poate fi
nsoit de mitul unui matriarRat primitiv, n care puterea Ei instrumentele ei, deinute iniial de femei,
au fost pierdute n favoarea IrIatului, capaIil s le stpneasc mai Iine
Cn perspectiva acestei ierarRii, idealul anulrii diferenelor dintre seJe ia uneori forme eJtreme,
n care omnipotena masculin caut s GaIsoarI caracteristicile seJului feminin 2nele populaii
Lgimi, IaruOa n %oua GuineeP consider seJul masculin ca surs Ei principiu final al oricrei identiti
seJuale Cn mod firesc, o astfel de concepie este nsoit de acte RomoseJuale instituionalizate, parte a
riturilor de iniiere ale Iieilor
'einnd ideea c graniele dintre seJe sunt construite artificial, merit suIliniat Ei faptul c,
deseori, tratamentul social al se#ului biologic poate s se disting net de cel al genului Ldefinit din
punct de vedere socialPB n unele societi africane, femeile foarte Itrne pot fi asimilate agnailor, Ei
pot lua decizii alturi de IrIai Alt situaie, celeIr n antropologie, este oferit de populaiile nuer
sau OoruIa, la care eJist un timp eJtrem de cstorieB o femeie steril are posiIilitatea de a lua n
cstorie o tnr, pentru care gseEte un amant Copii astfel rezultai o numesc tatZ
AEadar, unele societi admit posiIilitatea unor diferene ntre seJul Iiologic Ei cel social Ei
cRiar instituionalizeaz o depEire a frontierei genurilor #ste cunoscut n antropologie cazul aEa-
numiilor GIerdaEi, indivizi care transgreseaz categoriile seJuale, ntlnit la indienii din Cmpii Ei din
7est *rin travestire Ei prin preluare unor sarcini sau atitudini ale celuilalt seJ, GIerdaEii reprezentau
un adevrat Gal treilea seJ #i se puteau cstori sau puteau avea relaii seJuale cu persoane de acelaEi
seJ, dar de gen opus, Ei nu rareori statutul lor era nsoit de puteri speciale, cum sunt cele Eamanice
Cnc Ei mai compleJ este eJemplul oferit de inuii 0i aici, n principiu, ca la maKoritatea
societilor, seJul Iiologic determin genul Cu toate acestea, eJist credina c n fiecare copil triesc
mai multe persoane de la care el primeEte numele LeponimiiP Cns, la inuii, numele nu are gen Ei se
aplic nedifereniat amIelor seJe %umele are, ns, un seJ, cel la eponimului, motiv pentru care seJul
noului-nscut poate uneori s nu coincid cu cel al eponimului *rin urmare, el poate fi crescut Ei
educat n genul conform al eponimului, de oIicei la cererea acestuia Ca Ei n eJemplul anterior de
transgresare a seJului Iiologic, aceEti indivizi sunt potrivii funcie Eamanice dar, spre deoseIire de
GIerdaEi, tinerii inuii Ei reiau la puIertate activitile specifice seJului propriu
$oate comunitile atriIuie celor dou seJe funcii diferite Ei activiti specifice n cadrul
societii Cele dou cmpuri difereniate sunt, de oIicei, reproducerea Ei munca
Cn ceea ce priveEte controlul social al activitii de reproducere, antropologia relaiilor de
rudenie a artat c dominaia IrIailor asupra femeilor se realizeaz ndeoseIi prin capacitatea lor de a
controla scRimIurile Ei alianele, Ei nu pe criterii naturale *rerogativele masculine de care dispun
anumite femei sunt, n general, legate de menopauz sau infertilitate, cum este cazul aEa-numitelor
Gfemei cu inim de IrIat, la indienii piegan, al Gmatroanelor irocReze, dar Ei al Gsoilor feminini
nueri
Acest control masculin este eJercitat prin intermediul impunerii de norme prin educaie, dar Ei
prin supravegRerea evenimentelor fiziologice, prin marcarea simIolic sau fizic LmutilareP, dar Ei prin
diviziunea GseJual a muncii !up unii autori, LCl. Lvi-StraussP diferenierea social a muncii nu
este rezultatul natural al diferenelor dintre seJe ci, mai degraI, relaia este mai degraI invers, ea
reprezentnd Gun mi&loc de a crea %ntre se#e o dependen mutual" social i economic DEF
determin*ndu,le %n acest fel s se perpetue!e i s forme!e o familie )a fel, G. Rubin consider
diviziunea dintre seJe ca un taIu al similitudinii dintre IrIai Ei femei, care eJacerIeaz diferenele
Iiologice Ei prin aceasta creea! genul
Cn toate cazurile, ordinea Iiologic nu are o semnificaie intrinsec Ei depinde de modul n care
este tratat social *rimul eJemplu n acest sens a fost oferit de studiile lui M. Mead asupra unor
88
populaii melaneziene LarapesR, mundugumorP, din care a rezultat limpede c raporturile de dominare
dintre seJe nu sunt neaprat rezultatul constrngerilor Iiologice
/tudiile efectuate de P. Clastres asupra indienilor guaOaNi au evideniat c diviziunea social a
muncii - foarte strict, Ei corespondent diviziunii dintre Garcul IrIailor Ei GcoEul femeilor - este
configurat doar de dorina indienilor de a evita orice nclcare a ordinii socio-seJuale care regleaz
viaa grupului
)a aceleaEi concluzii aKunge Ei M. Godelier n privina populaiei IaruOa din %oua Guinee 0i
aici, Gdivi!iunea muncii la baru9a ^n care vntoarea, mai prestigioas, este atriIutul IrIailor_ nu
poate e#plica dominarea social a brbailor" de vreme ce ea o presupune Aceast dominare nu este
determinat doar material, ci Ei simIolicB n miturile cosmogonice IaruOa, femeia este frecvent
reprezentat ca periculoas
AEa cum arat o multitudine de studii, diferenierea dintre seJe nu presupune doar o difereniere
teRnic, fondat natural, a muncii, ci staIilirea unor relaii de producie Cn multe situaii, nu numai c
anumite activiti sunt eJclusiv feminine, dar altele le sunt cu desvrEire interzise $oate comunitile,
de la cele de vntori Ei culegtori la cele moderne, practic o difereniere teRnologic n favoarea
IrIailorB aceEtia sunt cei care dein miKloacele de producie cReie LutilaKe, teRnici, pmnt, capital Ei
mn de lucruP, dar Ei miKloacele de aprare Ei eJercitare a violenei )a modul cel mai general,
Gorgani!area social a se#ului se ba!ea! pe gen" heterose#ualitate obligatorie i controlul se#ualitii
femeilor LG. RubinP Cn maKoritatea situaiilor, activitile Ei rolurile masculine sunt considerate mai
valoroase, realitate creia i corespunde o sever disparitate economic Ei de autoritate
0/rsta constituie un criteriu foarte important n realizarea diferenierilor sociale, dar, ca Ei
seJul, vrsta Iiologic treIuie deoseIit de vrsta social LsenioritateaP Cn unele situaii, cum este cazul
relaiilor dintre fraii mai mariQfraii mai mici, primogenitul nu este ntotdeauna cel mai vrstnic, atunci
cnd drepturile sunt condiionate de generaie sau de ordinea genealogic Astfel, fratele mai mic al
unui tat poate fi mai tnr dect fiul cel mai mare al acestuia Ei, cu toate acestea, el are dreptul de
primogenitur asupra moEtenirii
Antropologii marJiEti au cutat s analizeze relaiile dintre fraii mai mariQfraii mai mici, la
unele societi africane, n termenii claselor sociale 2nii autori, ca C. Meillassoux, consider c
puterea primogeniilor se Iazeaz nu att pe stpnirea miKloacelor de producie, ct pe cea a
miKloacelor reproducerii umane LRran, soiiP Cns, pe lng eJtensiunea neKustificat a conceptului
european de clas social, aceEti autori nu au luat n calcul relativitatea termenilor de primogenit Ei
frate mai micB acelaEi individ poate deveni att primogenit, ct Ei frate mai mic Cn plus, studiile
mai recente arat c puterea primogeniilor se Iazeaz att pe dependena economic a frailor mai mici
pentru oIinerea soiilor, ct Ei pe necesitatea pe care o resimt aceEtia de a oIine recunoaEterea social
& alt instituie important este cea a claselor de vrst, eJtrem de Iine reprezentat la unele
societi, cum sunt cele din estul Africii Aici, indivizii sunt grupai n clase vrst, n funcie de
iniierile rituale succesive pe care le suport Aceste iniieri sunt cele care consacr funciile centrale
doIndite de individ ca memIru al grupului su LrzIoinic, parental, politic Ei, uneori, religioasP
/istemele de acest tip sunt organizate fie liniar - n sensul c indivizii care intr n aceeaEi categorie de
vrst traverseaz aceleaEi etape -, fie generaional - indivizii dintr-o clas sunt grupai dup nivelul
generaional, nu n funcie de vrsta lor Iiologic Cns, oricare este modul de organizare a acestui
sistem de ierarRizare, el asigur solidaritatea n interiorul grupurilor de apartenen Ei ofer Iaza pentru
suIordonarea altora, n funcie de vrst
2n alt criteriu fundamental pentru nelegerea stratificrii sociale l reprezint poziia unui
individ - sau a unei categorii de indivizi - n cadrul grupurilor de rudenie
#Jemplele n acest sens sunt numeroase Astfel, la populaia polinezian tiNopia Lstudiat de R.
FirthP, Eefilor celor 3 clanuri Ei celor ai neamurilor importante le era recunoscut o preeminen n plan
ritual )a fel, n cazul populaiilor nuer, neamurile aristocratice, definite astfel prin anterioritatea
staIilirii lor Ei prin eJercitarea unor funcii rituale, se deoseIeau de celelalte, ale oamenilor de rnd,
89
care, de altfel, erau de origine strin, dinNa Astfel de ierarRii ntre neamuri, Iazate pe ancestralitate
- apropierea de strmoEi - sunt frecvente #le presupune distincii ceremoniale, funcionale sau politice
Ei se comIin variaIil cu principiul senioritii eJpus mai sus
IerarRiile sociale pot deveni mult mai compleJe n societile n care eJist funcii separate
Lmilitare, rituale, productive sau politiceP, eJercitate succesiv, de anumite clase de vrst
IV.3.2. STRATIFICAREA ~COMPLEX: ORDINE, CASTE, CLASE SOCIALE
!ac unele societi sunt stratificate pe principiul rudeniei, vrstei Ei seJului, altele sunt
organizate pe un fundament religios, caz n care ierarRia social este puternic definit Ei Iine
instituionalizat
Istoricii s-au preocupat de mult vreme de evoluia organizrilor statale, ncercnd s analizeze
implicit evoluia Gordinelor sau Gstrilor n lume antic sau medieval #ste foarte cunoscut scRema
trifuncional pe care de G. Dumzil o identific n reprezentrile indo-europene Ei care se regseEte n
organizarea societii medievale Conform acestei ierarRii, societatea indo-european se afl mprit
n trei ordine, care susin organizarea socio-economic a lumii medievaleB cei care se roag LoratoresP,
cei care lupt LbellatoresP, cei care lucreaz LlaboratoresP Aceast ordine, teoretizat constant
ncepnd cu secolul al :I-lea este definitiv statuat Kuridic n lucrarea magistratului Ch. Loyseau din
"+"@ L7rait1 des ordes et simples dignit1sP
/isteme de distincii statutare asemntoare Lntre aristocrai Ei oameni oIiEnuii, oameni liIeri
Ei sclavi, preoi Ei rzIoiniciP apar n societi foarte diferite, cum sunt NacRin-ii din =irmania, maurii,
tuaregii, dar Ei populaiile Rausa Ei Molof din Africa de 7est
Cea mai cunoscut ierarRie Iazat pe atriIuii se regseEte n sistemul castelor din India Aici,
teJtele sacre Ei Gtratatele despre dispoziia natural a lucrurilor instituie o diferen net ntre funciile
sacerdotale, atriIuite brahmanilor, cele rzIoinice, atriIuite castei katri9a, cele ale cresctorilor-
culegtorilor Ei comercianilor LvaiN9aP Ei, n sfrEit, cele ale sluKitorilor LNOdraP Conform scRemei
trifuncionale a lui !umDzil, numai primelor trei caste, ale celor G de dou ori nscui, le revin
atriIuii
$ermenul de cast, de origine portugRez, sugereaz att rasa, ct Ei specia Casta corespunde la
doi termeni sanscrii, varna Ei, ndeoseIi, &Pti, ultimul desemnnd att speciile de plante, ct Ei pe cele
de animale
!eEi parte a unor sisteme diferite, cei doi termeni nu pot fi separai *rimul se leag se sistemul
culorilor, atriIute simIolice ale categoriilor socio-profesionale sau Gstrilor IerarRia Ei
interdependena funcional au aprut odat cu apariia castelor, din trupul omului originar )urua
=raRmanii dein supremaia n virtutea monopolului actului sacrificial, pe care l ntreprind n vederea
meninerii ordinii lumii, dharma IerarRia gRidat de principiul varna, deEi specializat, nu este
ermeticB sunt posiIile uniuni miJte LsamkaraP, rmase, ns, condamnaIile !ac Gnu eJist o a cincea
varna, cei aflai n afara castelor, paria, pot fi lipsii de varna, nu ns Ei de &Pti.
!iversele uniuni miJte au permis IraRmanilor s eJplice geneza numrului mare de &Pti plecate
de la cele 3 varna AEa a aprut &Ptidharma" codul de conduit al fiecrei caste *e scurt, varna este
Gconceptul de cast, n timp ce &Pti este casta GrealB grup specializat profesional, endogam, n care
intrarea se face prin naEtere
Cn sistemul indian, opoziia fundamental este cea dintre pur Ei impur =raRmanii, plasai n
vrful ierarRiei, nu pot fi atinEi de cei aflai n afara castelor Ln sistemul varnaP, condamnai la o stare
de perpetu impuritate, din cauza unor ocupaii specifice LRingReri, tIcari, gunoieri etcP
Inspirai de cteva trsturi Lendogamia matrimonial, ierarRizarea Ei diviziunea social a
munciiP, unii antropologi au invocat eJistena unui sistem de caste Ei la alte comuniti, cum sunt
tuculerii sau Molofii Lpopulaii africaneP Cu toate acestea, maKoritatea prefer s rezerve utilizarea
termenului de cast pentru anumite categorii socio-profesionale Lcum sunt artizanii specializai sau
artiEtii amIulaniP
8.
Cntr-adevr, organizarea castelor indiene ine de un principiu conform cruia diferena
reprezint tocmai modul de integrare n societate #l reprezint o form de integrare structural, parte a
unei viziuni asupra lumii eJprimate ntr-un limIaK specific culturii indiene !in acest motiv, transferul
sistemului castelor nu este Kustificat nici n cazul n care Gdistana social este reglat de conceptul de
Gimpuritate Casta nu reprezint doar o form de stratificare social, cum nu poate fi considerat nici
ecRivalent sistemului de clase sociale, pentru simplul motiv c limitele de cast mpiedic apariia
unei conEtiine de clas
Cn general, sistemul de caste nu este, ns, la fel de coerent ierarRic cum este cazul celor Iazate
pe ordine Ei clase sociale
Cn privina claselor sociale, acestea au fost studiate mai degraI de istorici Ei sociologi Cn
general, tradiia antropologic a studierii claselor sociale se revendic de la sistemul propus de K.
Marx, n care repartiia inegal a miKloacelor de producie determin raporturile de clas ntre
categoriile de vrst sau seJ Cu toate acestea, analizele marJiste au fost nevoite s accepte c, n
comunitile tradiionale, distinciile de statut sunt mai degraI Kustificate pe temeiuri religioase Ei
politice dect pe distinciile ntre clase
-ai mult, studiile antropologice recente - ca Ei cele sociologice, cum este cazul celor ale lui P.
Bourdieu - tind c de-construiasc categoriile rigide, cum este cea de clas *e de o parte, identificarea
apartenenei la o Gclas este practic Ei ntotdeauna relaional n raport cu alte grupuri sociale *e de
alta, analiznd procesele de modificare a identitii de statut Ei etnice la unele populaii africane,
reapare proIlema etanEeitii grupurilor sociale Ei a rigiditii reale a ierarRiilor /ituaia este
asemntoare cu cea ntlnit de istorici n studiul venalitii sluKIelor, care a permis, n secolele :7II-
:7III, integrarea n rndul noIilimii a unui mare numr de indivizi provenind din Gstarea a treia
Cn faa acestei constatri, antropologii sunt tentani s reevalueze opoziia tradiional dintre
formele simple Ei cele compleJe de stratificare social Ei s privilegieze o viziune structuralB o
genealogie poate circumscrie o ordine ierarRic, n aceeaEi msur cu taJonomiile asupra diviziunii
muncii - sistemul de caste - sau cu reprezentrile unui sistem de funcii sociale organic intercorelate
Lsistemul de GordineP Aceste forme GcompleJe sunt de oIicei oIiectul codificrii din partea unui
personal specializat Lpreoi sau KuriEtiP, care Kustific, prin discursul lor, propria preeminen Ei permit
clasarea Gideologic sau Gimaginar a memIrilor societii
IV.3.3. SCLAVIA
Atenia acordat de societatea modern fenomenului sclaviei dateaz de cteva secole /tudiat
iniial la umIra unui interes umanist Ei gRidat de oIiectivul imediat al aIolirii sclaviei practicate de
europeni, sclavia a fost iniial denunat ca o form nerentaIil economic de activitate productiv, dar
Ei ca un arRaism nedemn de civilizaia modern 2lterior condamnrii sale, din motive etice Ei politice,
sclavia a devenit oIiectul unei reflecii sistematice, menite a-i evidenia rolul Ei semnificaia sa istoric
Cncepnd cu K. Marx, care considera sclavagismul drept una dintre primele forme de eJisten
a societilor Iazate pe clase, Ei multe decenii dup aceea, studiul societilor antice a constituit cadrul
favorit pentru analiza fenomenului sclaviei Cn 2'//, ca Ei n statele din Ilocul rsritean, odat cu
respingerea ideologic a Gmodului de producie asiatic, sclavagismul s-a transformat ntr-o etap
necesar a evoluiei unitare a umanitii Ei, mai mult, n singurul mod de producie al societilor antice
& astfel de tez eJtrem nu a fcut dect s stimuleze cercetarea ctre domenii restrnse ale temei
sclaviei, orientate ndeoseIi asupra vestigiilor comunitilor arRaice Concluziile atinse vor arta, ntr-o
prim instan, varietatea deoseIit a formelor de eJploatare a muncii Iazate pe sclavi
!ac, pe de o parte, n anii T+@, M. I. Finley considera c, n anticRitate, aceste forme de
producie se Iazeaz pe un continuum de poziii statutare, E. Meyer Ei W. L. Westermann sunt mai
degraI tentai s considere c sclavia are un rol decisiv n apariia elitelor politice (inleO consider c
sclavia marf Lchattel,slaver9P nu a putut aprea dect n anumite condiii, caracterizate de o
specializare agricol, asemntoare cu cele care asiguraser apariia sclaviei nord-americane moderne
9@
!e altfel, nu sunt puin autorii care suIliniaz legturile sclaviei americane cu agricultura de plantaie
Ei, inevitaIil, cu vecRiul sistem latifundiar mediteranean Ali autori au insistat mai puin asupra
aspectului capitalist al sclavagismului, ncercnd s evidenieze mai degraI relaiile paternaliste
dintre stpni Ei sclavi LE. D. GenoveseP
Cn fapt, dificultatea definirii sclaviei se datoreaz unei realiti unanim acceptateB sclavia
reprezint o practic prezent la multe societi, n epoci diferite %ici condiiile de via ale sclavilor
nu aKut la definirea mai Iun a sclaviei, pentru c acestea difer foarte multB unii sclavi pot deine
funcii importante Lguvernatori sau perceptoriP, cu autoritatea asupra oamenilor liIeri #ste cazul
prizonierilor regali din cadrul regatului populaiei mossi din Uatenga, care puteau avea funcii politice,
comandnd sate, ca Ei cpeteniile rzIoinice locale Cn consecin, cum eJemplul nu este singular,
treIui s acceptm c dezrdcinarea nu constituie o trstur general a sclaviei, cu att mai mult cu
ct alte persoane Lsoii, frai mai mici sau proteKaiP pot fi nstrinai
/tudiile recente se ndeprteaz ntructva de sclavagismul european, pentru a se concentra
asupra celui din societile tradiionale, ndeoseIi african Cn cadrul acestor comuniti, nu numai c
sclavagismul nu este corelat cu scRimIurile comerciale, dar eJploatarea muncii productive nsEi nu
apare ntotdeauna drept finalitatea principal a instituiei Cn general, aceste analize se concentreaz fie
asupra raionalitii produciei economice sclavagiste, fie n direcia studiului sclavilor ca grup specific
Astfel, unii antropologi anglo-saJoni LS. Miers, I. KopytoffP tind s analizeze sclavagismul din
perspectiva drepturilor asupra persoanelor Lnrudire, alian, adopieP Ei tind s vad finalitatea
sclaviei ntr-o ncorporare a indivizilor n grupe de rudenie, la una sau dou generaii dup luarea n
sclavie Cei doi autori vd sclavia ca un continuum al nrudirii Ei atrag atenia asupra finalitii non-
economice a instituiei
)a polul opus teoriei lui -iers Ei ?opOtoff, antropologii francezi mIrac o perspectiv
marJist, cutnd s evidenieze aspectul productiv al muncii sclavului Ei eJplic condiiile sociale ale
sclavilor prin intermediul caracteristicilor generale ale societilor sclavagiste
/pre eJemplu, C. Meillasoux L"...P a propus ca, n ncercarea de a defini sclavia, s se
realizeze distincia dintre starea sclavului Ei condiia sa /tarea sa, comun tuturor captivilor, este
desocializarea, substana ireductibil a statutului su socialB sclavul este smuls, la origine, prin
rzIoi sau prin comer, din grupul su de origine Cn aceast calitate, el este o antirud aflat cu totul
la dispoziia stpnului su, care l poate folosi la diverse munci Iar dac resocializarea sa este uneori
posiIil, ea rmne limitat de apartenena lui fa de stpnB starea de desocializare, resimit ca un
stigmat, persist
-eillasouJ consider c sclavia reprezint n primul rnd un fenomen economic Sclavagismul
repre!int singurul mod de e#ploatare care permite acumularea %n condiiile %n care nu se
%nregistrea! o cretere a productivitii muncii. 2ei ma&oritatea teoriilor sclavagismului sunt
fundamentate pe tiina &uridic" %n fapt condiiile economice ale funcionrii sale sunt cele care %l
definesc cu adevrat. Sclavagismul este un sistem social fondat pe e#ploatarea unei clase aservite" a
crui reproducere se face prin achi!iionarea Jcapturarea" cumprareaB de fiine umane !iferit, din
punct de vedere al reproducerii, de ioIgia feudal, sclavaKul se Iazeaz pe un dispozitiv care s
asigure aceast permanent aprovizionareB rzIoiul sau comerul
/clavul ofer stpnului tot ceea ce produce, cu eJcepia suIzistenei sale cotidiene #l este,
astfel, Rrnit de ctre stpn, locuieEte pe terenul stpnului, munceEte pentru el Ei, n cazul n care
primeEte dreptul de a se cstori, progenitura sa aparine stpnului femeii CRiar Ei atunci cnd sunt
eliIerai legal de munca datorat stpnului, prin manumittere" sclavii, care pot strnge o sum de Iani,
nu posed nimic altceva care s nu aparin stpnului /clavul nu are dreptul de moEtenire, dar poate
deine diverse sluKIe
-ai multe componente asigur reproducerea sclavagismului *e de o parte, se afl societile
rneti, vulneraIile datorit activitilor lor agricoleS pe de alta, societile r!boinice, care prin
raiduri Ei rzIoaie asigur capturarea de sclavi, pentru vnzare sau pentru propria folosin Aciunile
9"
rzIoinice favorizeaz apariia unei elite aristocratice, care va eJercita o duIl dominaie, asupra
populaiei rneEti, ca Ei asupra sclavilor Cn cazul unor organizri statale, sclavii sunt redistriIuii prin
intermediul curii
4egustorii reprezint o alt component important a sistemului sclaviei #i trateaz sclavii ca
pe o marf aductoare de profit Cn societile africane sau asiatice, femeile sunt mai apreciate dect
IrIaii, pentru munca prestat Lagricultur, activiti menaKereP, dar Ei n calitatea lor de poteniale
concuIine sau soii !oar n societile n care predomin agricultura de plantaie sunt preferai IrIaii
2n alt termen care susine ntructva sistemul sclavagist este reprezentat de societile cliente
Acestea, alctuite din comuniti rneEti, folosesc sclavii ca element domestic n producerea Rranei, Ei
nu au dect un rol secundar n perpetuarea sistemului
#ste important de precizat c sclavagismul nu se poate susine dect atta timp ct sursele sale
de aprovizionare se pot eJtindeB costul regenerrii resurselor nu este pltit de societatea care i
foloseEte, ci de cea din care sclavii sunt smulEi fr compensare
TEME DE REFLECIE
" /e corelaii pot fi stabilite %ntre sistemul de %nrudire" valorile religioase i structura social a
societilor europene.
, /um ar putea fi e#plicat diversitatea sistemelor de %nrudire" %n condiiile unei naturi umane
unice.
4 -#ist posibilitatea coe#istenei" %ntr,o unic societate" a unor sisteme de stratificare social
diferite i complementare.
3 )oate fi e#plicat declinul 3mperiului =oman" de e#emplu" din perspectiva instituiei sclaviei.
TEST DE AUTOEVALUAREB
" 4umii autorii principalelor contribuii %n domeniul %nrudirii.
, 2escriei i e#emplificai principalele sisteme de %nrudire.
4 -nunai principalele trsturi ale sistemului segmentar de descenden liniar.
3 /omparai formele simple i formele comple#e de stratificare social.
< /are sunt principalele trsturi Jeconomice" simboliceB ale statutului de sclav.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
=all, $, !agger, ', 3deologii politice i idealul democratic, #d *olirom, IaEi,
,@@@
=iriE, I, Sociologia civili!aiilor" #d !acia, CluK-%apoca, ,@@@
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Clastres, *, Societatea contra statului. Studii de antropologie politic,
#d Ararat, =ucureEti, "..<
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1Dritier, (, 56e#ercise de la parent1, #d Gallimard, *aris, ".9"
1ermet, G, 3storia naiunilor i a naionalismului %n -uropa, #d
Institutul #uropean, IaEi, "..8
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
?ing, G, ?eoRane, ', 7erIa, /, <undamentele cercetrii sociale, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)aplantine, (, 2escrierea etnografic, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)Dvi-/trauss, Cl, >%ndirea slbatic, #d 0tiinific, =ucureEti, ".8@
9,
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-arJ, ?, #ngels, (r, 3deologia german, #ditura de /tat pentru literatur
politic, =ucureEti, ".<+
-iddleton, H, $ait, !, LedsP 7ribes 'ithout =ulers, #d 'outledgeQ?egan, )ondra,
".<9
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
-urdocN, G *, 2e la structure sociale, #d *aOot, *aris, ".8,
'adcliffe-=roMn, A ', Structur i funcie %n societatea primitiv, #d *olirom,
IaEi, ,@@@
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
94
CAP. V. ECONOMIE, MEDIU I TEHNOLOGIE N COMUNITILE CAP. V. ECONOMIE, MEDIU I TEHNOLOGIE N COMUNITILE
TRADIIONALE TRADIIONALE
Introducere
Capitolul 7 doreEte s prezinte studenilor cteva din trsturile eseniale ale organizrii
economice a comunitilor tradiionale Cn cuprinsul su, este delimitat domeniul de interes al
antropologiei economice, dar sunt semnalate Ei dificultile cu care se confrunt acest cmp de studiu
& atenie deoseIit s-a acordat discutrii noiunilor legate de raportul naturQcultur Ei de mediul
ecologic, tem foarte actual /unt analizate pe rnd principalele tipuri de comportament economic
Lvntoarea, cules, agricultura, artizanat, comer etcP Ei implicaiile sociale pe care acestea le impun n
plan social Capitolul argumenteaz, de asemenea, importana studiului teRnologiei comunitilor
tradiionale, domeniu de interes esenial pentru nelegerea poziiei societilor umane n raport cu
mediul natural
Obiective operaionale
(amiliarizarea studenilor cu proIlematica antropologiei economiceS nsuEirea critic a
criteriilor de analiz economic aplicate societilor tradiionaleS familiarizarea cu principalele teorii
antropologice cu privire la organizarea Ei funcia comportamentelor economiceS asimilarea de ctre
studeni a principalelor sisteme de producie economic Ei a relaiei dintre acestea Ei ecosistemeS
edificarea unei viziuni integrate Ei elastice cu privire la poziia economiei n societile umane

Cuvinte-cheie: antropologie economic; proprietate; v*ntoare; cules; agricultur; arti!anat;
comer; ecosisteme; tehnologie.
V.1. ANTROPOLOGIA ECONOMIC
Antropologia economic poate fi definit, n sensul cel mai general, ca un domeniu constitutiv
al antropologiei generale, care are ca oIiect studiul activitilor economice &rict de limpede poate
prea aceast definiie, constituirea unui astfel de cmp de cercetare autonom nu s-a realizat cu mare
uEurin, n particular din cauza originalitii economiei comunitilor tradiionale, care a sfidat pe
multiple planuri categoriile tradiionale ale economiei politice europene Ei, n general, eJperiena
cultural occidental n domeniul economicB vntori-culegtori, agricultori itinerani sau Rorticultori,
primitivii provocau, Ei din punctul de vedere al activitilor de suIzisten, civilizaia industrial
european
!ac afirmarea, n antropologie, a unui domeniu consacrat eJclusiv activitilor economice a
ntrziat, nu este mai puin adevrat c relaia dintre antropologi Ei economiEti este foarte vecRe 7iaa
material a societilor constituie de mult vreme o tem popular n antropologie !eKa primele
referiri la societile slIatice sunt asociate cu ideea c aceste popoare dispuneau de o economie
natural, aflat n profund contrast cu economia europenilor *e msur ce ideile evoluionismului
teoretic propuse n #poca )uminilor se ntresc n #uropa, iar slIaticul devine primitiv, economia
societilor tradiionale devine Ei ea primitiv
Aceast modificare terminologic, deEi semnaleaz o important mutaie de perspectiv
filozofic, nu va avea consecine prea adnci cu privire la modul n care este perceput economia
comunitilor arRaiceB datorit miKloacelor teRnice limitate, aceste comuniti nu puteau Ieneficia, n
realitate, dect de o economie de suIzisten, incapaIil s realizeze vreun surplus productiv, prin
urmare privat de scRimI, capital Ei moned !esigur, cum, pe parcursul secolului al :I:-lea, domin
93
teoria substantivist, conform creia economia priveEte orice aciune care presupune producia,
scRimIul Ei consumul de Iunuri, ideea eJistenei unei economii primitive este larg acceptat Cns
aceast economie primitiv nu este neleas dect ca un negativ al economiilor monetarizate, oIiectul
economiei politice europene
!atorit acestei distanri teoretice, primele studii cu privire la economia primitiv, cum sunt
cele elaIorate de -organ, privesc mai degraI descrierea meseriilor suIzistenei, fr a lsa loc cu
adevrat unei antropologii economice asemntoare economiei politice & astfel de atitudine se eJplic
uEor dac ne reamintim c antropologia s-a nscut n deceniile evoluionismului *rin urmare, nu numai
c -organ mprtEea ideile economiEtilor din epoc, dar, evideniind importana rudeniei n
organizarea societilor nord-americane, el suIsuma Ei scRimIurile economice relaiilor dintre rude Ei
aliai, ntrind ideea c economia primitiv nu cunoaEte scRimIuri economice n sensul acceptat
tradiional
$reptat, pe msur ce concluziile pripite ale evoluionismului ncep s-Ei piard popularitatea,
iar studiul atent, monografic al comunitilor arRaice mIogeEte corpusul de informaii al
antropologiei, se aKunge la o cunoaEtere mai nuanat a coninutului real al economiilor primitive )a
nceputul secolului ::, antropologii ca ( =oas Ei = -alinoMsNi ncep s evidenieze diverse instituii
economice, mult mai contrariante n raport cu eJperiena occidental dect lsa s se neleag eticReta
de economie primitiv
#ste cazul aEa-numitului potlach, instituie economic oIservat de =oas la indienii NMaNiutl,
pe coasta de nord-vest a Americii Cn principiu, potlach-ul rezum o competiie de prestigiu, o lupt
ntre Iogii L- -aussP, prin care Eefii comunitilor NMaNiutl se dedau periodic la mprirea Lsau
distrugereaP Iunurilor celor mai de pre Cn acest fel, ei Ei provoac rivalii la plata unei doInzi nc Ei
mai mari, menit a acoperi, prin gesturi asemntoare, datoria de onoare iniiat 2lterior, eJistena
instituiilor economice de tip potlach va fi regsit Ei n cadrul altor societi tradiionale
& alt instituie economic semnificativ va fi definit de -alinoMsNi, prin studiile sale cu
privire la troIriandezi Lnord-estul %oii GuineeP #ste vorIa de aEa-numitul cerc *ula, sistem compleJ
de scRimI, care cuprinde mai multe tipuri de tranzacii Lcele dintre Eefi, practicate cu ocazia marilor
ceremonii kula, care unific mai Iine de o duzin de insule din -elanezia; scRimIurile dintre prieteni
Ei aliai din sate diferite, dar care aparin aceloraEi comuniti kulaS scRimIurile dintre Eef Ei stenii de
rnd, n interiorul unui sat). Ceea ce este semnificativ este c sistemul de scRimI kula avea ca oIiect
Irri Ei coliere din scoici, care, deEi lipsite de o valoare economic, posedau o mare valoare de
prestigiuS oIiectele nu puteau, de altfel, rmne prea mult vreme n proprietatea cuiva, ele fiind
transmise mai departe, pentru a asigura continuitatea scRimIurilor
#Jemplele amintite au fost suficiente pentru ca antropologii s sesizeze cteva proIleme
ignorate n deceniile evoluioniste Cn primul rnd c, departe de a rezuma la activiti propriu-zis
destinate suIzistenei, societile primitive aloc o parte important a timpului Ei resurselor lor
producerii unor Iunuri de prestigiu, destinate fie scRimIului, fie cRiar distrugerii *e de alt parte,
oIservaiile lui -alinoMsNi semnalau posiIilitatea ca anumite Iunuri de suIzisten s fac oIiectul
scRimIului, ceea ce nainte vreme era de neconceput /e vedeau astfel asigurate condiiile pentru
apariia unei noi suIdiscipline, antropologia economic
#voluia antropologiei economice a fost permanent condiionat de mutaiile survenite n snul
Etiinei economice !e altfel, poziiile fa de economia primitiv au fost constant divizate pe seama
atitudinilor fa de economie n sine
Astfel, curnd dup decderea preKudecilor evoluioniste, o nou Ecoal Ei face loc n
gndirea economist european, cea neo-marginalist Aceast tendin, numit de ? *olanOi
formalist, considera economic orice comportament care se Iaza pe folosirea optim a miKloacelor
rare !efiniia economiei era astfel, preluat direct din Etiina economicB orice fenomen prin care
oamenii Ei gestioneaz puinele resurse materiale n scopul de a atinge anumite oIiective - Iine
determinate - ine de economie Cn acest fel, ea transforma omul ntr-un factor activ, raional, capaIil Ei
9<
dornic s evalueze orice aciune n termeni de investiie-Ieneficiu !iferenele dintre societi nu
puteau fi eseniale Ei se putea cRiar Inui o anumit continuitate de dezvoltrii economice, de la
societile arRaice la cele ale economiei de pia propriu Xzise
!eEi economiile societilor tradiionale se pretau cu greu unei astfel de clasificri formaliste,
lipsite fiind de moned Ei, deci, de posiIilitatea de a evalua n termeni oIiectivi valoarea de scRimI,
nu au lipsit antropologii LM. Herskovits, R. FirthP care au ncercat s aplice gndirea formalist
economiilor primitive %ici cRiar ( =oas nu ezitase n a considera potlach-ul drept un soi de alegere
raional a unui tat de familie nelept, care investeEte pentru a asigura un viitor mai Iun memIrilor
familiei sale Cu toate acestea, gndirea formalist ntlneEte rapid serioase dificulti n interpretrile
sale Cn primul rnd, pentru c maKoritatea societilor tradiionale ofer analizei comportamente
economice care nu in de nici o strategie raional *e de alt parte, cele care pot fi interpretate ca
raionale, cum este potlach-ul, in mai degraI de strategii politice, dect de raiuni economice
!in aceste raiuni se va ntri Ei tendina opus formalismului, substantivismul Cn linii generale,
partizanii acestui curent se ndoiesc de valoare eJplicativ a principiului utilitaritii Ei consider
sistemele economice ca aflate ntr-o radical discontinuitate Aceast difereniere s-ar datora faptului c
reglarea sistemelor economice s-ar realiza pe seama unor proceduri fundamental ne-economice
Lsociale, simIolice, religioase etcP -isiunea antropologului rmnea, totuEi, cea a de a penetra acest
frunziE de condiionri culturale, n scopul de a defini cele cteva forme elementare de integrare a
economiei n societate ComIinarea lor ar putea fi n msur s eJplice diversitatea sistemelor
economice reale
2n Iun eJemplu n aceast privin l ofer opera lui K. Polanyi. Cn ncercarea de a depEi
inconsecvenele ce Eicanau gndirea formalist, ? *olanOi propune un nou sistem de interpretare a
economiei societilor arRaice *olanOi se inspira, ntr-o prim instan, din consideraiile realizate de
M. Mauss n al su -seu despre dar -auss evideniase cu trie c fenomenele de scRimI nu pot fi
reduse doar la dimensiunea lor economic !impotriv, instituiile precum potlach-ul sau kula treIuie
privite ca fapte sociale totale, multidimensionale, n care circulaia Iunurilor este doar unul din
aspectele scRimIului !e altfel, -auss consider c sfera activitilor economice nu tinde s devin
autonom dect odat cu apariia pieeiB doar societile moderne sunt cele au au fcut din om nu
animal economic
*olanOi va merge mai departe dect -auss *e de o parte, el refuz estomparea cmpului
economiei primitive n alte domenii ale vieii sociale, cum tindea s fac -auss, dar se ndeprteaz
totodat Ei de ideea c economia politic poate s dea seama corespunztor de realitatea economiilor
arRaice *olanOi suIliniaz c orice sistem economic este nrdcinat ntr-un mediu cultural particular
Ei este condiionat de raporturile sociale Ei de reprezentrile specifice acestora
*olanOi este pe de o parte, partizanul unei concepii substantiviste cu privire la economieS el nu
accept, ns, tezele formaliste cu privire la circulaia Iunurilor care nu in de pia #l defineEte trei
tipuri importante de circulaie a IunurilorB reciprocitatea, redistribuirea Ei schimbul Acestea se
articuleaz pe anumite structuri sociale Ei condiii instituionale !e eJemplu, reciprocitatea presupune
eJistena unor structuri ordonate simetric, cum ar fi un sistem simetric de grupuri de rudeS redistriIuirea
presupune eJistena unui centru de atriIuire n cadrul comunitii, iar scRimIul pe cea a unor piee
creatoare de scRimIuri, structur instituional care nu poate fi n nici un caz generar prin simple acte
de scRimI fortuite !ac toate cele trei sisteme de circulaie a Iunurilor sunt variaIil prezente n fiecare
societate, nu este mai puin adevrat c predominana unuia este dat de suportul instituional propriu
fiecrei societiB de eJemplu, dac acesta este oferit de rudenie, reciprocitatea va constitui nucleu
circulaiei Iunurilor
Gndirea lui *olanOi se va dovedi foarte influent n cmpul antropologiei economice, deEi ea
va conduce Ei la luri de poziie polemice !up ".+@, se poate remarca att o ntoarcere general ctre
marJism din partea antropologilor europeni - care tind din nou s suIlinieze importana produciei, n
9+
detrimentul scRimIurilor -, dar Ei aIordri vdit anti-marJiste Ei anti-deterministe, cum este cea
propus de M. Sahlins
$eza lui /aRlins este provocatoare -ergnd pe urmele propriilor intuiii din anii T8@, n
lucrarea sa, Stone Age -conomics L".8,P, antropologul american nu ezit s califice societatea
paleolitic drept o societate a aIundenei Cn fapt, /aRlins dorea s elimine definitiv preKudecata
conform creia societile de vntori-culegtori ar dispune de o economie de penurie !impotriv,
consider el, penuria nu este altceva dect o creaie a economiei de pia, condiie de funcionare a
economiei capitaliste 2rmtorul pasaK, evocator pentru viziunea lui /aRlins, arat limpede cum
nelege antropologul american relaia dintre progresul teRnologic Ei srcie, dar Ei consecinele
ntunecate pe care le-a adus marEul triumftor al colonialismului european Ei B
/e s !icem de lumea contemporan. O treime sau chiar &umtate din umanitate se culc %n
fiecare sear flm*nd. Gn epoca veche" a pietrei cioplite" proporia trebuie c era mult mai mic. -ra
noastr este cea a foametei fr precedent. Ast!i" %ntr,o epoc %n care fora tehnic este mai mare ca
oric*nd" foamea a devenit o instituie.
)utem s inversm i o alt formul venerabil i s afirmmC importana foamei crete relativ
i absolut o dat cu progresul cultural.
;ai presus de orice" doream s a&ung la acest parado#. V*ntorii,culegtori au" prin fora
%mpre&urrilor" un nivel de trai sc!ut" %n mod obiectiv. 2ar" dac acesta este obiectivul lor" iar
mi&loacele lor de producie sunt adaptate la el" satisfacerea nevoilor este" de obicei" uor de asigurat.
-voluia economic a fost e#pus deci la dou tendine contradictoriiC ea %mbogea" srcind;
apropiere %n raport cu natura" dar e#propriere %n raport cu omul. 7ehnicile sunt cele care au
progresat. Acest proces a fost animat %n multe feluriC cantitatea de bunuri i servicii utile" cantitatea de
energie adus %n serviciul culturii" productivitatea" divi!iunea muncii au crescut" %n acelai timp cu
libertatea noastr %n raport cu servituile mediului fi!ic. 2intr,un anumit punct de vedere" acest ultim
punct ne face s %nelegem mai bine primele etape ale progresului tehnic. Agricultura nu numai c a
permis depirea stadiului distribuiei de surse alimentare naturale" dar le,a permis" de asemenea"
comunitilor neolitice s,i pstre!e ordinea social chiar i c*nd aceste resurse lipseauC se recolta
destul %n timpul se!onului bun pentru a se putea hrni atunci c*nd nu cretea nimic; de aici" o
stabilitate a vieii sociale" care a fost un factor decisiv al de!voltrii sale materiale. /ultura a mers" de
atunci" din victorie %n victorie" printr,un soi de sfidare cresc*nd a legii biologice a cantitii minime"
p*n la a permite omului" %n fine" s triasc %n spaiul interplanetar" acolo unde lipsesc chiar i
greutatea i o#igenul.
2ar" chiar %n acest moment" ali oameni mor de foame %n Asia" %n piee. 2ac evoluia a
transformat tehnologia" ea a modificat profund" %n acelai timp" i structurile" iar %n acest domeniu se
%nt*mpl cu progresul ce se %nt*mpla cu acel drum mitologicC de c*te ori cltorul %naintea! cu un
pas" destinaia lui se %ndeprtea! cu doi pai. Aceste structuri sunt %n egal msur politice i
economice" privind puterea i proprietatea. -le s,au de!voltat mai %nt*i %n interiorul societilor i
acum ele determin" din ce %n ce mai mult raporturile dintre societi. 2esigur" aceste structuri au fost
organi!aii funcionale i necesare de!voltrii tehniceC nu este mai puin adevrat c" tocmai %n
interiorul comunitilor crora le,au permis %mbogirea" ele au dus la reparti!ri inegale ale bogiei
i la diferenieri %n modurile de via. Gn schimb" cele mai primitive popoare din lume au puine bunuri"
dar nu sunt srace. Srcia nu const nici %ntr,o cantitate mic de bunuri" nici doar %ntr,un raport
%ntre scop i mi&loace; ea este" %nainte de toate" un raport %ntre oameni" un statut social. /a atare" ea
constituie o invenie a civili!aiei. Gn acelai timp" a evoluat ca o odioas deosebire %ntre clase i" mai
ales" ca o relaie de e#ploatare , ceea ce,i poate face pe agricultori mai vulnerabili la catastrofele
naturale dec*t pe eschimoi %n taberele lor de iarn din Alaska.$ L".+9P
Cn esen, ce dorea s evidenieze /aRlins] Inspirat de premisele Iudismului, el consider c
eJist dou modaliti de te considera IogatB a dori puin Ei, prin urmare, a avea puinS a dori mult Ei,
deci, a avea tot mai mult Aceast ultim opiune este cu totul strin comunitilor arRaice, care nu-Ei
98
fiJeaz dect oIiective economice proporionale miKloacelor lor teRnologiceS oamenii acestor culturi nu
se simt cu adevrat sraci dect n momentul n care contactul continuu cu societatea occidental
determin pentru ei nevoi imposiIil de satisfcut pe seama economiei tradiional /aRlins reproEa
gndirii antropologice din epoc faptul c atriIuia vntorului paleolitic motivaii IurgReze Ei unelte
din piatr %u era de mirare c situaia lui economic putea, pe Iun dreptate, s apar ca disperatZ
!e cealalt parte a Iaricadei se afl antropologii marJiEti, dintre care merit cu deoseIire
amintit M. Godelier Antropologul francez este, ca Ei *olanOi, adeptul unei viziuni sistematice Ei
suIstantiviste asupra economiei *entru el economicul poate fi definit ca fiind producerea, repartiia
Ei consumul de Iunuri Ei servicii #l constituie un domeniu de activiti particulare Ei, n acelaEi timp,
un aspect particular al tuturor activitilor omeneEti care nu aparin propriu-zis acestui domeniu, dar a
cror funcionare angreneaz schimbul Ei folosirea miKloacelor materiale L".++P *rin urmare,
Godelier consider ca potrivit utilizarea sintagmei de sistem economic, din moment ce fiecare sfer de
activitatea economic constituie o structur ce respect legi proprii Lnorme nrudirii, teRnice Ei
KuridiceP, la rndul lor articulate sistemic ntre ele !eEi respect principiul lui *olanOi n privina
circulaiei Iunurilor, Godelier prefer s pstreze ierarRia marJist a tipurilor de structuri economiceB
raporturile sociale care organizeaz producia condiioneaz formele de circulaie a Iunurilor, aEa cum
regulile de repartiie controleaz structurile de consum
Godelier suIliniaz c raporturile economice sunt n primul rnd raporturi sociale, care nu devin
autonome dect n cadrul unei economii de pia AIia ntr-un astfel de cadru anumite Iunuri Ei servicii
doIndesc o valoare de scRimI Ei apare, inerent, moneda, care Koac rolul de ecRivalent universal al
mrfurilor &r, n maKoritatea aIsolut a economiilor tradiionale, moneda lipseEte, iar Iunurile sunt
clasate Ei valorizate n funcie de funcionarea unor alte raporturi sociale Lde ordin politic, religios sau
de rudenieP #Jistena eventual a unor monede primitive Lcum este sarea vegetal la populaia
IaruOa din %oua GuineeP ntreEte valaIilitatea acestui model propus de GodelierB ele nu sunt dect
ecRivaleni generali pentru Iunurile considera mrfuri, dar nu sunt folosite nediscriminat, pentru
orice tip de tranzacie
Godelier reitereaz oIservaiile lui *olanOiB noiunea de raionalitate economic nu are sens n
afara economiilor de pia !impotriv, n cadrul societilor arRaice, o raionalitate gloIal, social
impune comportamente iraionale din punct de vedere economic Lcum este refuzul monedei, sau
limitarea folosirii eiP
Consideraiile realizate de diverEii antropologi citai evideniaz nu numai descRiderea
deoseIit pe care a permis-o antropologie economic pentru nelegerea funcionrii societilor
arRaice, dar Ei dificultatea paradoJal n care se zIate acest cmp al antropologieiB datorit puternicei
condiionri sociale a comportamentelor economice, antropologia economic nu a reuEit s se
diferenieze de economia politic dect cu preul unor radicale aIstractizri
V.2. MEDIU I ECOLOGIE
V.2.1. PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE ASUPRA RAPORTULUI NATUR-
CULTUR
& vecRe tradiie de gndire european, al crei nceput poate fi identificat ncepnd cRiar n
filozofia greac, mediul natural este desacralizat Gndirea creEtin medieval a ntrit firmamentul
acestei viziuniB omul, czut din *aradis, este stpnul unei naturi desacralizate, ordinea lucrurilor divine
fiind transcendent realitii materialeS cu att mai puternic va deveni aceast tendin n veacurile
modernitii, cnd opoziia dintre natur Ei cultur va oferi pilonul central al gndirii raportului dintre
om Ei mediu AEa apare ideea unui regn natural, supus unor legiti proprii, strine de arIitrariul uman
Ei, conform speculaiilor inaugurate n #poca )uminilor, Ei voinei divine Aceast linie de clivaK ntre
natur Ei cultur este viziIil cRiar Ei n cazul manifestrilor ecologiste occidentale actuale 0i el se
99
Iazeaz pe credina c natura ca atare eJist, ca un dat Iiologic independent de cultur Ei este, prin
urmare, un produs ideologic specific gndirii occidentale
Cns, aceast construcie, care ne apare nou ca fireasc, este ntru-totul un construct cultural,
arIitrar, greu de regsit n universurile mentale ale culturilor tradiionale $radiia de gndire european
este, prin urmare, ea nsuEi un eJemplu al unei stri de fapt mult mai profundeB raportul dintre om Ei
natur este staIilit de fiecare dat n funcie de anumite scReme culturaleS nu numai c reprezentrile
naturii variaz, dar modalitile practice prin care culturile se aproprie, transform sau se adapteaz
mediului natural Ei diverselor ecosisteme sunt staIilite de o logic cultural proprie
Cn fapt, este tocmai paradigma european, care opune natura culturii, cea care s-a artat
interesat de interpretri deterministe Ideea condiionrii ecologice a culturii este foarte vecReB de la
1ippocrate Ei pn la -ontesWuieu Ei ?ant, gndirea european a afirmat de multe ori importana pe
care amprenta climatului o are pentru mersul civilizaiei Cn particular condiiile ecologice eJtreme au
fost considera impropii acRiziiei elementelor definitorii civilizaiei Climatul propice civilizaiei nu
putea fi, desigur, dect cel temperat, propriu #uropei
'aportul dintre societate Ei ecosisteme a constituit dintotdeauna o preocupare a antropologiei
culturale Cn secolul al :I:-lea, ideea condiionrii ecologice cunoaEte diverse nuanri Ch. Darwin,
prin teoria sa, introduce conceptele de selecia natural Ei de lupta pentru supravieuireS Iiologul #
1aecNel introduce termenul de oeNologie Lde la grecescul oikos, RaIitat, Ei logos, EtiinP *e de alt
parte, specialiEtii antropologiei emIrionare L-organ, $OlorP, care ncep s-i considere pe slIaticii de
odinioar drept primitivi, se vd tot mau mult tentai s atriIuie arRaismul culturii lor mai degraI
lipsei de timp dect eJpunerii la anumite condiii de mediu nefavoraIile Cu toate acestea,
determinismul ecologic nu dispare din arsenalul de idei cu privire la evoluia social Hegel, ca Ei, mai
trziu, geograful Fr. Ratzel, continu s afirme c impactul mediului este esenial asupra dezvoltrii
civilizaieiS spre deoseIire de naintaEul su n cmpul antropogeografiei, K. Ritter, 'atzel credea c
difuzarea anumitor elemente culturale temporizeaz impactul mediului Cu toate acestea, 'atzel
suImprea rasele n naturale Ei cultivateS primele erau cantonate n zonele aride Ei ostile, n timp
ce rasele cultivate, plasate n zone fertile Ei temperate, erau mai puin eJpuse ameninrilor factorilor
fizici Cns diferenele dintre 4aturvQlker Ei @ulturvQlker erau, n ultim instan, datorate tocmai
zonelor n care triau, nu unor esene naturale ale acestor etnii
Ca replic la eJagerrile cu gust colonialist ale acestui determinism, Ei va face apariia n
antropologie aEa-numitul posibilism, care vede n mediul fizic un factor ce limiteaz opiunile culturale,
dar nu le determinS n ali termeni, constrngerile de mediu sunt mai degraI sugestive Ei restrictive,
dar nu directive 'spunsurile culturale nu ar face, astfel, dect s ofere sau s interzic niEte
posiIiliti de adaptare 2n pionier al acestei direcii a fost cRiar F. Boas, care, n contrast cu teoriile
anterioare, s-a apropiat mai degraI de o viziune idealistB fr s minimalizeze rolul adaptrii la
mediu, =oas considera c istoria, limIa Ei cultura Koac un rol mai important dect condiiile naturale
2n alt celeIru reprezentat al tendinei posiIiliste a fost M. Mauss /tudiind comportamentul
cultural al escRimoEilor, normat de dou anotimpuri puternic contrastante, iarna Ei vara, -auss, alturi
de H. Beuchat, a artat eJistena a dou cicluri, respectiv de regrupare Ei dispersie a comunitilor
escRimose !ispersia avea lor vara, anotimpul profan, iar regruparea unitilor familiale avea lor
iarna, anotimpul sacru Cu toate acestea, -auss este ferm n a suIlinia c aceste pulsaii, laolalt cu
activitile rituale care le sunt specifice, nu sunt condiionate direct de ecologieB escRimoEii ar fi putut,
de eJemplu, evita constrngerile iernii, adoptnd teRnicile productive pe care le foloseau vecinii lor
amerindieni
Cn antropologia american, o contriIuie important la tendina posiIilist aduce A. Kroeber
Acesta, deEi sesizeaz eJistena unor provincii culturale care coincid unor areale agricole, s-a ferit s
afirme c modurile de suIzisten sunt capaIile s eJplice structurile sociale diferiteB +dac e adevrat
c culturile sunt %nrdcinate %n natur i" prin urmare" nu pot fi niciodat %nelese fr referire la
bucata de natur unde apar" ele nu sunt o producie a acestei naturi dup cum nici planta nu e
9.
produs ori cau!at de solul unde %i are rdcinile. /au!ele imediate ale fenomenelor culturale sunt
alte fenomene culturale.$
AEa-numita ecologie cultural american, iniiat de ?roeIer, avea s fie dus mai departe de
antropologi ca 1. Steward, M. Harris, sau R. Rappaport Cu toate acestea, ei se vor ndeprta de
ideile lui ?roeIer /teMard este cel care a elaIorat o teorie a culturii ca rspuns adaptativ la condiiile
ecologice #l considera, astfel, c modul de via al unei societi nu este dect un rspuns la mediuS
evoluia cultural nu putea fi, prin urmare, dect multiliniar, date fiind diferenele eJistente ntre
posiIilitile fiecrei culturi de a folosi mediul Ltradiiile culturale, posiIilitile teRnologiceP, dar Ei
diversitate inerent a sistemelor ecologice !up /teMard, nucleul central Lcultural coreP ale unei
culturi, care conine densitatea populaiei, gradul de sedentaritate, diviziunea muncii, este n mod direct
influenat de mediu Cu totul alta este soarta reprezentrilor intelectuale Ei cosmologiilor, care
evolueaz autonom
-ult mai radical dect /teMard avea s fie - 1arris, promotorul aEa-numitului materialism
cultural 1arris, care a declarat descRis c s-a lsat influenat e marJism, duce ideea condiionrii
ecologice la limitele sale logiceB orice instituie uman nu era, pentru el, dect un mecanism menit s
satisfac nevoile primare ale organismului uman *ostulnd eJistena unei logici funcionnd suItil de
maJimizare a avantaKelor, 1arris aKunge la eJplicaii dintre cele mai IizareB instituia vacii sacre, care
presupune interdicia de consuma carnea acestui animal pe suIcontinentul indian, regulat Intuit de
foamete, s-ar eJplica prin utilitatea superioar a eJcrementelor Ei laptelui pe care le produc animalele
viiS tot astfel, infanticidul fetielor la populaii ca Oanomami, sacrificiul uman la azteci sau interdicia
consumului crnii de porc n &rientul Apropiat nu ar fi dect principii ecologice transformate n valori
culturale, viznd n general s maJimalizeze oIinerea proteinelor !atorit generalitii lor evidente,
consideraiile lui 1arris nu pot fi, desigur, considera n msur s eJplice cu adevrat natura relaiilor
dintre cultur Ei mediul natural
)a fel de agresive sunt Ei ideile curentul socio,biologiei, promovat n premier de E. Wilson,
nu ntmpltor specialist n studiul furnicilor Adepii sociologiei inverseaz n puncte fundamentale
teoria darMinian, care consider unitatea genetic de adaptare la nivelul unei populaii reproductive
ntregi, Ei transfer adaptarea la nivelul individului Ei al ncercrilor sale de a-Ei maJimaliza avantaKul
reproductiv #i Ei-au concentrat studiile cu deoseIire asupra rudeniei, seJualitii Ei cRestiunilor
rivalitii masculine, pe care ncearc s le eJplice dintr-un punct de vedere din punctul de vedere al
seleci naturale Criticat cu asprime de antropologi - M. Sahlins numeEte sociologia cRiar totemism
Etiinific -, socioIiologia se Iazeaz imprudent pe speculaii neverificaIile Ei pe truisme nefolositoare
$endina actual de a mIogi direcia socioIiologic prin oIservaii cu caracter cognitiv va contriIui,
ns, la ameliorarea interpretrilor destul de caricaturale propuse pn acum
'evenind la adepii ecologiei Ei materialismului cultural, deEi cercetrile lor au aruncat o lumin
asupra relaiilor dintre cultur Ei mediu, ei nu au putut evita o viziune determinist, care tinde s
considere factorul ecologic drept motorul evoluiei sociale /tau mrturie studiile lui ' 'appaport
asupra populaiei tsemIaga din %oua Guinee *opulaie de Rorticultori, tsemIaga se confrunt cu
proIlema controlului numrului de proci din preaKma aEezrilor lorS folositori n agricultur, aceEti pot
oricnd s devin competitori cu grupurile umane, distrugnd recoltele care asigur Iaza suIzistenei la
tsemIagaS prin urmare, comunitile umane organizeaz srItorile numite kaiko, n cursul crora sunt
sacrificai porci Cntruct acest ritual asigur ecRiliIrul ecosistemului, 'appaport a fost tentat s-l vad
ca un miKloc de adaptare la mediu Cns aceast interpretare funcionalist este eJcesiv de ngust Ei
'appaport nsuEi remarc celelalte dimensiuni de care dispune ritualul kaikoB ntlniri ale partenerilor
politici, scRimIuri economice, ncReieri de aliane #ste limpede c, deEi controlul ecologiei Koac un
oarecare rol n acest tip de comportament, el nu poate fi considerat raiunea central a eJistenei luiS s-
ar nega, astfel, autonomia fenomenelor culturale
Aceast autonomie a fost evideniaz de diverEi autori, care un demonstrat cu prisosin c
simplele condiionri ecologice nu sunt suficiente pentru a eJplica dinamica cultural #ste cazul
.@
francezului A. Testart, care a artat cu sedentarismul anumitor populaii de vntori Ei culegtori, ca Ei
ierarRizarea social intern, foarte original n peisaKul comunitilor de acest tip, este nu att rezultatul
unor condiii ecologice favoraIile, ci promovrii unor teRnici de stocare, care asigur conservarea unor
resurse sezoniere aIundente *rin urmare, este un ntre mecanism social cel care asigur structura
original a acestor comuniti, Ei nu mediul favoraIil n sine
$reIuie aEadar suIliniat c raportul societii cu mediul nu este unul direct, ci unui mediat Ei
construit social (olosirea spaiului Ei a resurselor este un construct cultural, legat de strategiile Ei
specificitile culturale Ei teRnice ale grupului respectiv %u este mai puin adevrat c, cel puin n
antropologia european, tendina idealist descRis, n America, de studiile lui ( =oas s-a manifestat
nc Ei mai agresiv, ndeoseIi datorit structuralismului Analiznd cu preponderen coerena intern a
sistemelor sociale Ei a culturilor, privite ca realiti autonome, structuralismul, ca Ei funcionalismul
naintea lui, a fost nevoit s mping mediul natural cu totul %n afara domeniului cultural #Jcepiile de
la aceast tendin au fost reprezentate de studiile lui A. Evans-Pritchard cu privire la populaie nuer,
care acord o atenie larg modului de inserie a societilor respective n mediul ecologic, sau cele ale
lui A. Richards Ei D. Forde.
Cn general, este nelept ca antropologul s nu aIsolutizeze opoziia care a stat la Iaza ecologiei
culturale, Ei anume cea dintre material Ei ideal #a este responsaIil de diviziunea dintre natur Ei
cultur, la rndul su responsaIil de nelegerea culturii ca rspuns adaptativ Ceea ce antropologia
numeEte activitate material conine ntotdeauna o parte de ideal, dup cum oIserva M. GodelierB
+4ici o aciune material a omului asupra naturii ... nu se poate reali!a fr a utili!a" de la %nceputul
ei" %nc din intenie" realiti HidealeI" repre!entri" &udeci" principii de g*ndire" care" %n nici un caz,
nu pot fi doar reflectrile %n g*ndire a raporturilor materiale nscute %n afara ei" %naintea ei" fr ea.
L".93P
Cn oricare cultur, natura este socializatB cRiar modul de concepere a timpului Ei spaiului
contrasteaz A )eroi-GourRan vorIeEte cRiar de un spaiu itinerant, propriu comunitilor de vntori
Ei culegtori, care percep spaiul prin intermediul traseelor, contrapus unui spaiu radiant, specific
comunitilor agricole, pentru care universul se organizeaz n cercuri concentrice, n Kurul
RamIarului /unt, desigur, posiIile nenumrate alte distincii, nc Ei mai nuanate
!ac acceptm c natura este ea nsEi un construct social, este mai uEor de neles de ce
acumularea de cunoEtine naturaliste, care are loc n orice societate tradiional, nu este gRidat de
simple raiuni de utilizare, cum ar fi satisfacerea nevoilor alimentare sau medicinale !e altfel, cRiar Ei
n societatea european, este logica simIolic cea care condiioneaz, de eJemplu, consumul de carne,
dincolo de valoarea energetic Ei nutritiv M. Sahlins a artat c, spre eJemplu, cinele nu este
consumat nu din pricina calitii intrinsece a crnii lui, ci din cauz c, fiind cel mai umanizat dintre
animale, el este oIiectul unui taIu alimentar neconEtientizat
-odul de tratarea a domesticirii este, la rndul su, foarte semnificativ, cci Ei ea face parte
dintr-o compleJ reea de reprezentri Ei valori sociale !e eJemplu, n America amazonian, pecari-ul
nu este domesticit, deEi este vnat Ei consumat regulat, iar puii capturai sunt deseori tratai ca animale
familiare Ei sunt proteKai, n aceast ipostaz, de taIuuri alimentareS mai mult, amerindienii cunosc Ei
animalele domesticite, cum este cinele, preluat de la europeni Cu toate acestea, pecari-ul nu a fost
domesticit (aptul este mai puin enigmatic, ns dac se ia n calcul universul simIolicB pecari-ul
domesticit este un alter ego, dar cu totul alte reguli i se aplic eJemplarului slIatic, memIru al unei
comuniti animale deKa domesticite de ctre /tpnul Animalelor Cu acesta din urm vntorul
staIileEte un contract, care oIlig la compensaii rituale Altfel spus, neputnd s conteste autoritatea
/tpnului Animalelor, omului i se interzice domesticirea unor animale care, n realitate, sunt deKa mai
domestice dect cele familiare
Cn ceea ce priveEte procesele cognitive eJercitate asupra mediului, ele contriIuie la acumularea
unor cunoEtine naturaliste, Iine eJprimate de taJonomiile indigene !up Cl )Dvi-/trauss, acest
proces de clasificare nu presupune doar gndirea mediului, ci gndirea indigen n sine #Jperiena
."
concret, acea admiraIil definit Etiin a concretului este cea care moIilizeaz toate simurile
omeneEti, n multe situaii ignorate n societile moderne !eseori, gndirea slIatic, asimilat de
)Dvi-/trauss IricolaKului, este capaIil s eJprime metaforic, n aceste taJonomii, pe Iaza unor
oIservaii concrete, anumite tipuri de relaii sociale Cel mai celeIru eJemplu este oferit de farsorul
LtricNsterP, personaK familiar mitologiei amerindiene, cel care nu respect ordinea prestaIilit,
transgreseaz seJele sau frontierele dintre oameni Ei zei Acest tricNster este reprezenta de oIicei suI
forma unui corI sau a unui coiot *e de alt parte, ns, gndirea amerindian face clar distincia ntre
dou categorii de animaleB cele de prad Ei ierIivorele, disKuncie care trimite, n fapt, la dou
modaliti de producie ale oamenilor, vntoarea Ei culesul & poziie intermediar, RiIrid ocup ns
necrofagii, cum este prin eJcelen coiotul sau corIulB aceEtia se Rrnesc cu animale, pe care ns nu le
ucid, culeg Rrana, dar ea este carnea Intermediar n clasificarea animalelor, coiotul corespunde
totodat unei figuri mitice care ncalc limitele, tricNster-ul
V.2.2. CULTUR I ECOSISTEME
'aporturile dintre cultur Ei mediu fac oIiectul unei discipline de grani, ecologia uman
Antropologii se vd, astfel, nevoii s fac apel la anumite noiuni preluate din Etiinele Iiologice
Lfactor limitant, ecosistem, niE ecologic etcP
(actorul limitant, sau constrngerea ecologic este corelat aEa-numitei legi a minimum-ului
formulate e Liebig la sfrEitul secolului al :I:-lea Ei conform creia eJistena Ei dezvoltarea unui
organism este condiionat de prezenta anumitor resurse *e Iaza sa, se poate estima tipul de resurse
care lipsesc n cea mai mare msur unui organism sau unei specii particulare Cn cazul mediilor aride,
de eJemplu, este cu deoseIire apa cea care aKut nelegerea implantrii grupurilor omeneEtiB spre
eJemplificare, densitatea grupurilor de aIorigeni australieni este direct corelat cu regimul ploilor, aEa
cum eJtensiunea civilizaiilor nomade pastorale Ei vestul Africii este limitat de aria de RaIitat a muEtei
ee, purttoare a tripano-somniazei, care ucide animalele #ste limpede c principiul factorului limitant
are anumite caliti pentru orice tipologie a societilor, cu condiia s se renune la aIordrile
deterministe, ale cror limite le-am amintit Cn plus, constrngerile ecologice nu eJist ntr-un vacuumB
ele sunt trite de anumite comuniti, care mIriEeaz atitudini diferite *erioadele de secet nu sunt
resimite la fel de toate comunitile agricoleS unele limIi cunosc cRiar o mare varietate de termeni
pentru a face distincie ntre gravitatea unor situaii de foamete, dintre care unii sugereaz situaii dintre
cele mai familiare
Cn plus, tipologiile treIuie s ia n calcul Ei alte aspecte legate de repartiia grupurilor umane pe
gloI /pre eJemplu, grupurile actuale de vntori-culegtori nu numai c ocup cu predilecie zone cu
condiii ecologice eJtreme LdeEert, zone Ioreale, mari altitudiniP, dar, se afirm des, nu modific n prea
mare msur mediul Iiologic &r, nu numai c acest postulat poate fi amendat, dar este important de
suIliniat c aceste comuniti nu sunt deloc reprezentative, de eJemplu, pentru omenirea preistoric Cn
primul rnd, pentru c supravieuirea n aceste medii nu este posiIil fr o teRnologie avansat *e de
alt parte, repartiia comunitilor de acest tip este deseori rezultatul unor conflicte de ordin politic, care
i-au mpins pe vntori n zonele marginale Ei cu climat eJtrem %u sunt rare situaiile cnd modul de
via al vntorilor-culegtori este tocmai rezultatul unei adaptri la condiiile lumii contemporane
Lepidemiile, raidurile pentru capturarea de sclaviP, care determin comunitile agricole s opteze
pentru un nou mod de via
2n alt concept central n nelegerea raportului dintre om Ei mediu este cel de ni ecologic
%iEa ecologic reprezint spaiul ocupat de o specie ntr-un ecosistemS el este definit de
comportamentele alimentare, reproductive Ei teritoriale ale respectivei specii Ei nu poate fi, prin urmare,
mprit cu o alt specie Cn consecin, niEa ecologic nu coincide dect parial RaIitatului, care
desemneaz doar spaiile n care trieEte o specie, dar nu sugereaz Ei ansamIlul relaiilor pe care
special le ntreine cu ecosistemul Ei cu alte specii !eEi omul este, la rndul su, rezultatul adaptrii, ca
Ei celelalte specii animale, el se deoseIeEte net de ele prin aceea c niEa sa ecologic este construit
.,
!iversitatea ecosistemelelor la care s-a adaptat, dar Ei diversitatea de modaliti n care s-a adaptat,
arat c omul se adapteaz mai puin la mediul naturalS mai mult, el mai degraI modeleaz mediul Ei,
datorit aptitudinilor sale culturale, poate gsi rspunsuri Ei niEe diferite, n condiii de mediu
asemntoare
2n Iun eJemplu de aplicaie a conceptului de niE ecologic aplicat societilor umane este cel
oferit de F. Barth mozaicului de grupuri etnice amestecate din nordul *aNistanului /tudiind patRarii
Lpopulaie agricol, ierarRizat Ei centralizatP, guKarii Lpopulaie de pstori nomaziP Ei NoNistanii
Lpopulaie agro-pastoralP, =artR a reuEit s evidenieze interdependena intim dintre activitile celor
trei grupuri, foarte asemntoare cu cea a diferitelor specii animale ntr-un RaIitat /tudiul su a artat
c ecologia nu poate fi neleas separat de relaiile sociale Ei politice ale celor trei grupuri umane Ei a
oferit un eJemplu elocvent pentru unul din postulatele tradiionale ale antropologieiB nici o societate nu
eJist n izolare fa de celelalte
#cosistemul reprezint, n accepiunea sa originar sistemul interactiv alctuit din organismele
vii Ei mediul lor fizic Ei Iiologic Cntr-o accepiune mult prea curent, noiunea de ecosistem pierde din
vedere coninutul relaional Ei desemneaz mediul natural sau mediul nconKurtor #cologia
cultural american a reuEit, prin cteva ncercri, s respecte sensul iniial al ecosistemului, tratnd
oamenii Ei societatea lor ca pe niEte elemente printre attea altele ntr-un mediu Iiologic dat Cn afar de
studiile lui R. Rappaport, pe care le-am amintit deKa, treIuie amintit Ei ncercarea lui E. Ekblaw, care
a demonstrat compleJitatea Ei complementaritatea raporturilor de prad sau simIioz dintre inuii Ei
celelalte specii animale
& alt iniiativ de operaionalizare a noiunii de ecosistem priveEte cele dou accepiuni ale
ecosistemului din Iiologie, ecosistemul generali!at Ei cel speciali!at. *rimul, ecosistemul generalizat
conine un numr mare de specii, ce ocup niEe diferite, dar sunt reprezentate, n general, printr-un
numr mic de indivizi Cn contrast, ecosistemele specializate sunt mai simple din punctul de vedere al
compoziiei lor, dar fiecare specie este reprezentat printr-un numr mare de indivizi 2n potrivit
eJemplu pentru ecosistemele generalizate este oferit de pdurea ecuatorial, n timp ce ecosistemele
specializate pot fi regsite n savanele tropicale sau n tundrele Ioreale Cn general, Iiologii consider
c ecosistemele generalizate, compleJe, sunt Ei mai staIile, din moment ce dispariia unei specii sau a
unei niEe nu are efecte prea importante n ceea ce priveEte ansamIlul ecosistemului Astfel,
compleJitatea unui ecosistem este direct proporional cu staIilitatea lui
Antropologii au ncercat s aplice aceast distincie dintre ecosisteme, demn de amintit fiind
aici C. Geertz Acesta a folosit eJemplul oferit de Iiologie pentru a eJplica relaiile dintre ecologie Ei
structura societilor umane din arRipelagul indonezian Astfel, insulele cu o populaie mai rar
L/umatra, =orneo, -oluEteP constituiau un Iun eJemplu pentru ecosistemele generalizateB acoperite de
pduri tropicale, ele sunt eJploatate, din punct de vedere economic, n regimul agriculturii itinerante pe
terenuri deselenite sau defriEate Acest sistem de eJploatare, foarte frecvent ntlnit la populaiile din
pdurile tropicale, presupune defriEarea unor parcele de pdure, care sunt cultivate, timp de civa ani,
cu diverse specii de plante, nainte de a fi lsate nelucrat ali civa ani, pentru refacerea pdurii Cn
general, aceast practic Rorticol modific n prea mic msur compoziia Ei evoluia pdurii Cn
contrast cu aceast situaie se afl insulele din centrul arRipelagului L=ali Ei HavaP, n care se practic pe
scar larg cultura orezului, n terase irigate Aceasta nu numai c asigur o densitate crescut de
populaie, dar presupune Ei o modificare radical a naturii preeJistente, implicit o dispariie unei mari
pri a Iiodiversitii Cele dou situaii evideniaz c practica agricol nu poate fi considerat un act
teRnic izolat, ci o adevrat manipularea antropic a ecosistemelor, care duce implicit la ideea unei
corespondene ntre ecosistemele naturale Ei agrosistemele introduse aici de oameni
Aceast coresponden este eJploatat n modelele unor arReologi, cum este D. Harris, care a
ncercat s o eJtrapoleze n legtur cu apariia Ei dezvoltarea agriculturii n Africa tropical 0i aici,
ecosistemelor specializate LsavanaP, le corespunde o agricultur aJat pe producia unui mic numr de
cereale Lmei, sorg, orezP, n timp de, n regiunile forestiere umede, ecosisteme generalizate, apar
.4
agrosisteme care comIin diverse specii de plante, mai ales ignamele !istincia propus de Geertz sau
1arris susine, n fapt, disKuncia dintre agricultur Llat ager, cmpP Ei Rorticultur Llat hortus,
grdinPB prima se concentreaz ctre un mic numr de specii, uneori una singur, n timp de
Rorticultura este caracterizat de un numr mai mare de plante, cRiar din flora spontan Antropologii
au mers cRiar mai departe pe linia acestei distinciiB nu numai c agrosistemele corespund unor
ecosisteme, dar primele au un rol important n simplificarea ecosistemelor Corespondena sesizat s-ar
regsi, dup unii autori Ei n universurile simIolice ale diverselor tipuri de agricultur
Cn ciuda relaiei evideniate ntre cele dou aspecte ale ecologiei naturale Ei umane, ea nu poate
fi aIsolutizat, cci nu lipsesc nici sistemele de producie agricol care ocolesc distincia mai sus
amintitB unele populaii africane, de eJemplu, deEi practic cultivarea cerealelor, se Iazeaz n mare
msur Ei pe plantele slIatice, acRiziionate prin cules $ot astfel, nu ntotdeauna efectele agriculturii
sunt negative n raport cu ecosistemeleB n unele situaii, ntlnite n America de /ud, gestiunea
pdurilor Ei a savanelor au condus, dimpotriv, la creEterea Iiodiversitii ecosistemelor animale
Cu toate acestea, opoziia dintre agricultur Ei Rorticultur nu poate fi minimalizat Cn plan
aplicat, prima produce cereale Ei leguminoase care se reproduc seJuat Lseminele semnate dau naEtere,
n fiecare an, unei noi generaii de plantePS Rorticultura se Iazeaz pe reproducerea vegetativ,
preponderent a speciilor de tuIerculi Ligname, manioc, taro, cartof dulceP, realizat prin plantarea
Iucilor de tuIerculi sau IutaEi, care asigur producerea anual X Ei de manier identic X a unor pri
comestiIile, clone din punct de vedere genetic
Aceast distincie a fost eJploatat speculativ de antropologul francez A.-G. Haudricourt,
care a sugerat c aciunea uman n raport cu plantele implicat de cele dou sisteme de producie se
reflect difereniat n sistemele de reprezentri Astfel, Rorticultura ar consta n manipularea precaut a
plantelor, o aciune indirect Ei negativB fiecare plant este asistat Ei tratat separat Agricultura,
ns, ar implica o aciune direct pozitiv, n care contactul dintre om Ei plante este direct Ei, uneori,
IrutalB pmntul este arat, semnarea are loc cu mna, recoltarea se face cu secera, cerealele sunt Itute
etc )a fel, animalele domestice sunt tratate cu aceeaEi autoritate, Ei ca Ei plantele, fac oIiectul unei
selecii severe, anuale Aceast atitudine i sugereaz lui 1audricourt la ideologia agricultorului, care
asimileaz, dup el, modul de a trata oamenii cu cel n care sunt tratai plantele Ei animalele domestice
1orticultorul, care are un caracter de colecionar, este descRis eJogamiei Ei scRimIului de copii ntre
familii, n timp de selecionerul de cereale dezvolt, dimpotriv, o ideologie endogam Ei JenofoIS el,
ca Ei pstorul, se comport distant Ei autoritar, fa de Rorticultorul care vede ignama Ei persoana drept
consuIstaniale Ideile interesante ale lui 1audricourt nu au putut fi ns verificate dect n cazul
anumitor populaii din -elanezia, a cror atitudine fa de cultura ignamelor pare a corespunde unui
tratament Rorticol al persoanei 'mn foarte numeroase sistemele economice care comIin diverse
tipuri de agricultur, Rorticultur Ei creEtere a animalelor, activiti corespunztor reprezentate n
universurile lor ideologice, cRiar dac uneori aceste reprezentri sunt contradictorii
*e de alt parte, folosirea conceptului de ecosistem, fr ndoial profitaIil, risc s ecraneze
realitatea faptului c definirea nsEi a acestuia presupune o izolare artificial %u lipsesc societile
care s-au artat capaIile s eJploateze mai multe ecosisteme Lsocietile andine, de eJemplu, care
eJploateaz diversitatea Iiologic pe altitudineP, aEa cum acelaEi ecosistem s fie eJploatat variaIil, dar
complementar, de societi diferite, cum a demonstrat =artR )a fel, societi considerate ca arRetipale
pentru adaptarea la un ecosistem, cum sunt pigmeii africani, nu pot fi nelese cu adevrat dac nu se ia
n calcul ponderea scRimIurilor lor economice Ei religioase cu populaiile agricole Iantu din Kur
-erit amintite Ei efectele Irutale pe care colonizarea european le-a adus dup sine Ei care au
dezecRiliIrat numeroase ecosisteme Cu deoseIire introducerea monoculturilor a determinat apariia
unor ecosisteme specializate Amplificarea la dimensiuni industriale a agriculturii Ei creEterii
animalelor, a determinat nu numai o puternic eJplozie demografic, dar a dus Ei la o simplificare
radical a diversitii Iiologice
.3
V.3. ACTIVITI ECONOMICE N SOCIETILE TRADIIONALE
Cn linii generale, economia comunitilor tradiionale, ca form de aciune asupra naturii
cuprindeB vntoarea, culesul, pescuitul, agricultura, creEterea animalelor, artizanatul, scRimIul Ei, n
msura n care necesitatea circulaiei Iunurilor impune o specializare, comerul Cntreg acest ansamIlu
de activiti pe care le recunoaEtem ca economice, n sensul cel mai general sunt organizate suI
forma unor sisteme economice, care integreaz o mare diversitate de relaii Ei raporturi sociale
V.3.1. MUNCA I PROPRIETATEA
/ocietatea european desemneaz prin termenul de munc toate modalitile inventate de om
pentru a aciona asupra mediului su natural Ei pentru a eJploata miKloacele materiale ale eJistenei sale
sociale $ermenul aIstract de munc, n nelesul su actual, este folosit prima dat, n secolul al :7III-
lea, de economistul englez Adam /mitR, care considera c munca depus de om reprezint sursa
Iogiei naiunilor /mitR, nu ntmpltor englez, se opunea susintorilor gndirii Gmedievale cu
privire la Iogie, cum era francezul `uesnaO, care privea ca sterile comerul, industria Ei clasele care
le practicau, prefernd c considere c Iogiile nu putea proveni dect din natur, deci din agricultur
Cn orice caz, conceptul aIstract de munc s-a nscut tocmai n epoca n care diferenele ce izolau
nainte vreme diversele forme de munc tindeau s dispar, iar produsele acestor forme de munc se
vd tot mai uEor cuantificate, suI form de mrfuri, n Iani
!ac gndirea modern a creat o noiune oIiectiv pentru o activitate devenit Ei ea tot mai
oIiectivizat Lmunca retriIuitP, munca n societile tradiionale ntruneEte trsturi specifice,
determinate n primul rnd de raporturile dintre o societate dat Ei mediul natural, de teRnologia de
producie Ei, mai ales, de relaiile instaurate ntre oameni n cadrul activitii lor de producere Ei consum
al Iunurilor CRiar Ei n cele mai simple societi, ntre indivizi se instaureaz raporturi de cooperare,
dominare sau eJploatare dintre cele mai compleJe Cn orice societate, indivizii care nu particip direct
la procesul de munc Koac, totuEi, un rol esenial n cadrul acestuiaB ei fie controleaz resursele
eJploatate, fie persoana productorilor, fie produsele muncii acestora 'elaiile de rudenie sau
raporturile politice sau religioase sunt cele care regleaz aceast suIordonare
#vident, procesul de producie material nu se rezum la efectele sociale sau pur materialeB o
component esenial a acestui proces de munc este dat de participarea activ a unui mare numr de
reprezentri simIolice Lale forelor naturii, ale activitilor specifice Ei valorilor cu care sunt asociate
etcP $oat aceast activitate individual sau colectiv este nsoit de numeroase gesturi care nu au
nici o raiune material !e eJemplu, alegerea unei teRnici poate s aiI raiuni mai degraI ideologice
dect pur practiceB n %oua Guinee, cazuarul, considerat o femeie slIatic, nu este ucis cu sgei,
pentru c nu treIuie fcut s sngerezeS el este capturat cu capcane care l sugrum, iar consumul crnii
sale este interzis vntorului
Proprietatea este un termen familiar gndirii Kuridice a societilor organizate statal Ei
semnific, n general, dreptul de a folosi, de a Ieneficia sau de a dispune n mod eJclusiv Ei aIsolut de
un Iun oarecare 2n astfel de concept este, ns, cu totul strin societilor arRaiceB aici, Iunurile sunt
strns legate de persoane, care la rndul lor dispun de un statut scRimItor n unitatea social alctuit,
n acelaEi timp, din oameni, spirite Lcum sunt cele ale strmoEilorP Ei Iunuri #ste uEor de neles ce
dificulti impune folosirea termenului de proprietate, ncrcat de conotaiile europene, pentru
eJplicarea situaiilor ntlnite de antropologi & demonstreaz distincia ncercat nc de timpuriu de
ctre antropologi ca Robert Lowie sau M. Mauss, ntre o proprietate asupra lucrurilor materiale Ei una
a lucrurilor imateriale, ntre o proprietate de clan sau neam Lterenuri de vntoare, oIiecte sau
nvturi sacreP Ei una individual LpodoaIe, unelte sau armeP Cns aceast ierarRie de Gproprieti
.<
treIuie privit ca o metafor, cci drepturile de care Ieneficiaz grupurile sau indivizii nu pot fi
asimilate cu adevrat nelesului modern al termenului de proprietate
#ste nendoielnic c, odat cu apariia statului Ei cu inventarea scrisului, procesul de separare a
Iunurilor de indivizii care le-au produs, laolalt cu individualizarea mai pregnant a memIrilor unei
societi au condus la o elaIorare Kuridic tot mai clar a termenului de proprietate, deEi acesta a rmas
cRiar Ei n multe zone europene mult mai amIiguu dect am fi tentai s credemB este cazul drepturilor
feudale, al diverselor drepturi colective manifeste variaIil asupra aceluiaEi oIiect !up cum constata
M. Godelier, Gproprietatea nu eJist n realitate dect atunci cnd devine efectiv printr-un proces de
apropiere concret L".93P !e eJemplu, n *ortugalia central, termenul de proprietarios desemneaz
tocmai arendaEii care lucreaz pmntul marilor proprietari 2n fapt rmne, ns, certB dup cum
constata ? -arJ, proprietatea nu Ei doIndeEte caracterul privat aIsolut dect foarte trziu, odat cu
generalizarea pieei Ei cu individualizarea suIiectului de drept
V.3.2. VANTOAREA I CULESUL
Vntoarea reprezint, n sensul cel mai general, un proces care se Iazeaz pe capturarea
violent a animalelor vii, din raiuni economice sau de prestigiu *entru multe comuniti, vntoarea,
asociat cu culesul Ei pescuitul, reprezint Iaza economiei Aceste comuniti, desemnate prin termenul
de v*ntori,culegtori caracterizeaz primele etape de evoluie uman, anterioare neoliticului, dar nu
lipsesc nici dintre populaiile tradiionale actuale Ei suI-actuale
Ceea ce este cu totul caracteristic acestor grupuri umane este eJploatarea, n scopuri esenial
alimentare, a resurselor furnizate n mod imediat de ctre natur, fr ca aceasta s fi fost transformat
de ctre om, altfel spus a resurselor provenind de la specii vegetale sau animale n stare slIatic sau
spontan Conform tezei clasice avansate de G CRilde, tipul de economie al vntorilor Ei culegtorilor
paleolitici Ei mezolitici este desprit - n istoria #uropei Ei &rientului Apropiat, cel puin - de aEa
numita revoluie neolitic, care a condus omul la controlul produciei animale Ei vegetale, prin
domesticire Astfel, ntreaga preistorie se vedea divizat n dou mari etape, desprite de structuri
economice foarte diferite Ei cu largi implicaii din punctul de vedere al evoluiei sociale Ei istorice Cu
toate acestea, diRotomia vntori-culegtoriQagricultori a ridicat Ei continu s ridice mari proIleme,
att arReologiei, ct Ei antropologiei, astfel c se cuvine s insistm puin asupra Iazelor sale
conceptuale
Cntr-o prim instan, diRotomia mai sus amintit prea c asigur o Iaz teoretic pentru
realizarea unei diferenieri ntre comunitile arRaice, att n sincronie, ct Ei diacronic Antropologia
vntorilor Ei culegtorilor prea a coincide studiului celei mai vecRi forme de economie a umanitii,
prin urmare comunitile astfel desemnate erau considerate a reprezenta cele mai primitive forme de
organizare social Cn mod firesc, aceast presupoziie ar fi treIuit s conduc la o metodologie, prin
care s se reuEeasc compararea vntorilor-culegtori cunoscui etnografic n secolele :I: Ei :: cu
cei preistorici !in nefericire, antropologii, ca Ei arReologii, au preferat s-i asimileze spontan pe unii
altora, fr a ine seama de marea distan cronologic care i desprea, fie s afirme cu trie aceast
distan, fr a mai lua n calcul numeroasele analogii care i unificau din punct de vedere teRnic,
demografic, economic etc
*e de alt parte, sintagma de vntori-culegtori unific un ansamIlul de comuniti
asemntoare din punct de vedere economic Ei al teRnicilor de suIzisten, dar, cu toate acestea, foarte
diferite ntre ele Alegnd ca reper doar organizarea economic, antropologia se vedea nevoit s
unifice societile escRimose cu cele ale aIorigenilor australieni, de eJemplu AEa a aprut, n
antropologie, ca Ei n arReologie, proIlema articulrii dintre economie Ei alte sfere de comportament
cultural Cn consecin, antropologii au avansat diverse propuneri de ierarRizare a evoluiei sociale, care
cutau s armonizeze structurile economice de Iaz cu anumite forme de organizare social Cum
organizarea social a grupurilor paleolitice este greu accesiIil, antropologii secolului :: Ei-au fondat
propunerile pe seama grupurilor de vntori-culegtori actuali
.+
& prim propunere a fost avansat, n anii T4@, de ctre antropologul neo-evoluionist 1.
Steward Acesta reia noiunea de Iand, deKa popular n antropologia nord-american, ncercnd s
unifice suI aceast titulatur cele mai simple forme de integrare social, proprii populaiilor de
vntori-culegtori =anda lui /teMart coincidea aproJimativ gruprii sociale numit Roard de
ctre A. R. Radcliffe-Brown la aIorigenii australieniB grup de Iaz, rezidenial Ei economic Cncepnd
de atunci the band level of organi!ation a devenit forma de organizarea social atriIuit tuturor
populaiilor de vntori-culegtori #l este iese ntrit Ei de ponderea pe care o ocup n scRema
evoluionist propus de E. Service, care i suIliniaz Iandei caracterul patrilocal Ei patriliniar
%oiunea de Iand a cunoscut ns o serie de aprige contestri *e de o parte, prin cercetarea
desfEurat de R. Lee n snul populaiei IoEimane Nung, a fost evideniat importana neInuit a
culesului Ei, corelativ, a muncii femeilorS tot )ee a demonstrat Ei investiia redus de timp consacrat
activitilor de suIzisten la acest tip de populaii *e de alt parte, studiile cu privire la organizarea
local a grupurilor de vntori-culegtori australieni au ruinat valaIilitatea conceptului de Iand, aEa
cum cercetrile desfEurate pe linia ecologiei culturale au evideniat marea diversitate a teRnicilor Ei
modurilor de adaptare ale populaiilor de vntori-culegtori
Cn cele din urm, singura certitudine care rmnea antropologiei vntorilor-culegtori era
caracterul egalitar al acestor societiS cu toate acestea, ipoteza egalitarismului ignora cel puin cteva
comuniti puternice Ei numeroase Lcoasta de nord-vest a *acificului, California, sud-estul /iIeriei,
nordul HaponieiP, care au edificat structuri sociale stratificate, fr a practica agricultura sau creEterea
animalelor Aceast difereniere social era asigurat de eJploatarea sezonier a unor resurse aIundente
Ei de stocarea acestora, dup modelul familiar comunitilor de agricultori Astfel, dup antropologi ca
A. Testart, este stocarea, Ei nu agricultura cea care permite sedentarizarea Ei Iaza material pentru
apariia unor inegaliti de natur economic Ei social #ste evident, n cele din urm, c nu activitile
economice n sine pot oferi un criteriu infailiIil pentru ierarRizarea societilor, ci o structur
economic definit mai compleJ, n funcie de un ciclu economic dependent de resurse, fie c acestea
sunt slIatice sau domestice
Cn orice caz, cRiar Ei n cazul societilor de vntori-culegtori clasici, care nu stocReaz
resursele, se pot oIserva cel puin dou mari areale de difereniere n organizarea socialB Australia,
caracterizat de uniliniaritate, clanuri, organizare dualist a societii Ei totemism, se deoseIeEte de
IoEimanii Africii Australe, ca Ei de indienii din Canada sau de cei din partea meridional a Americii de
/ud, n care aceste elemente apar n msuri dintre cele mai diferite
!ac structurile sociale proprii populaiilor de vntori-culegtori rmn nc diferite, eJist
suficiente trsturi care unific, la un nivel general, activitile lor economice #ste cazul activitilor
vntoreEti
Cntr-adevr, dac uciderea animalelor pentru Rran este o activitatea comun omului Ei
animalelor de prad, vntoarea desfEurat de oameni marcReaz o ruptur ntre societile omeneEti Ei
lumea animalB pentru c omul este insuficient nzestrat fizic natural, toate teRnicile sale de vntoarea
sunt artefacte culturale prin eJcelen, iar evoluia acestui aparat cultural nu poate fi difereniat de
ntreaga evoluie cultural Ei psiRo-motorie a omului
Cn acest sens, doIndirea unei diete animale a cunoscut, n cursul paleoliticului, mai mult etape
Cn timpul paleoliticului inferior, 8omo habilis, ergaster Ei erectus au practicat, cel puin la nceput, o
vntoare ocazional, redus la animale mici, cadavrele animalelor vnate de carnasiere asigurnd n
Iun msur necesarul n continu creEtere de Rran carnat !ar, deKa ctre finele acestei perioade, se
poate oIserva o vntoare sistematic a ierIivorelor mari, mai ales c stresul fizic impus de popularea
zonelor temperate a fcut indispensaIil aportul caloric Ei proteic al crnii Ei grsimilor Cn cursul
paleoliticului miKlociu, vntoarea sistematic a faunei de dimensiuni mari Ei medii devine norm
general, iar paleoliticului superior aduce pe scar larg vntoarea specializat pe una sau cteva
specii, integrat unor sisteme logistice de asigurare a suIzistenei $ot n deIutul paleoliticul superior
se manifest, n plan material adevrat revoluie conceptual, odat cu apariia uneltelor de os Ei cornB
.8
ntorcnd pri ale animalelor mpotriva lor, oamenii traseaz cu fermitate distana care desprea
lumea culturii lor de lumea animal !ac nu Etim cu precizie cnd anume a avut loc aceast separare,
este cert c ea caracterizeaz constant universul mental al umanitii Ei, n particular, al comunitilor
vntoreEti
Grupurile culturale a cror economie este aJate pe vntoare sunt n mod definitoriu moIile
-ai mult, toate manifestrile vieii sociale ale acestor societi respect ritmurile impuse de aceast
activitateB miEcrile de scindare Ei grupare sezonier a grupurilor, activitile rituale respect traseele
vnatului Cntre vntori Ei vnat se staIilesc adevrate relaii de parteneriat social Ei deseori relaiile
de reciprocitate dintre cele dou lumi copiaz relaiile eJistente n societate, ntre partenerii umani
/tructurile simIolice, n care lumea animalelor Ei universul cinegetic ocup un rol important
privilegiaz eJistena unor instituii specifice, cum este amanismul sau vrKitoria 7ntorul ocup
deseori o poziie aparte n miturile cosmogonice
#conomia vntoreasc genereaz ea nsEi structuri de alteritate socialB diviziunea seJual a
sarcinilor Ei responsaIilitilor, solidaritatea care se instaureaz n grupul IrIailor, cu consecine n
regimul alianelor Ei scRimIului de femei etc !iversele teRnici Ei arme utilizate n vntoare ofer
eEafodaKul Ei pentru alte diferenieri socialeB n funcie de apropierea fizic de vnat, de scurgerea sau
reinerea sngelui, de distincia dintre arme Lperforante Ei contondenteP Ei capcane, alte diferene, de
natur seJual sau social sunt instituite Cn multe culturi, armele perforante, care provoac scurgerea
sngelui, sunt apanaKul eJclusiv al IrIailor LaEa cum portul lor n #uropa medieval era rezervat
noIililorP, femeilor revenindu-le dreptul de a folosi capcane
$ot astfel, modalitile de punere n practic a teRnicilor vntoreEti tind s diferenieze statutele
masculine Ei corespund locului ritual pe care l ocup vntoarea n configurarea unei anumite societi
#Jist, astfel, mari vntori colective Lcum este cazul Iizonilor n America de %ord sau a renului n
/iIeriaP, vntori practicate de grupuri mici, n scopul de a asigura fertilitatea femeilor, vntori regale,
sau nfruntri individuale cu caracter iniiatic Lurs, mistreP Cn toate aceste situaii, ns, timpul
vntorii este unul consacrat, circumscris de o plecare Ei o ntoarcere ritualizat, aEa cum este cel al
rzIoiului Cn multe societi agricole, activitatea Ei statutul vntorilor este special )a pstorii
iuNagRiri, vntorul este omul care ucide, specialistul solicitat n cazul sacrificiilor Cn alte culturi, ca
n Grecia antic sau n India vedic, statutul de ucigaE al vntorului coincide unei activiti privite
ca slIatice sau impure a sacrificiului ritual
Cn orice caz, multe reprezentri religioase ale vntorii tind s evidenieze caracterul su de
regulator al ciclurilor cosmiceB periodicitatea capturilor menine ordinea naturii, iar codul vntoresc,
ale crui urme se regsesc cRiar Ei n reglementrile vntorii sportive actuale, reflect responsaIilitatea
cndva metafizic cu care aceast activitate era privit de ctre comunitile de vntori-culegtori
Culesul are, la rndul su, o importan variaIil n cadrul comunitilor tradiionale #l este
ntotdeauna asociat activitilor vntoreEti, pentru care reprezint complementul Ei contra-partea, dar
nu lipseEte nici n comunitile agricole
Importana dietei vegetale nu poate fi minimalizat, multe din populaiile de vntori-culegtori
contnd n mai mare msur pe resursele vegetale dect pe cele animale #ste semnificativ de reinut c
volumul de informaii cu privire la speciile slIatice de plante pe care l stpnesc populaiile de
vntori-culegtori este uneori impresionant %u sunt puine situaiile n care aceste populaii cunosc n
detaliu sute de specii slIatice, ca Ei virtuile alimentare Ei curative ale fiecreia %u este mai puin
adevrat c, cel puin n ceea ce priveEte plantele cu virtui medicinale, logica clasificatorie a gndirii
slIatice realizeaz asocieri empirice dintre cele mai neaEteptateB gustul Ei culoarea au o pondere mai
mare dect eventualul coninut cRimic Ienefic
Cn general, culesul este o activitate rezervat femeilor, dar aceast distincie nu treIuie
aIsolutizatB un vntor nu ezit cu adevrat s eJploateze o oportunitate, dac aceasta i se ofer pe
traseele sale Cn sistematizarea propus de G. P. Murdock, sunt nseriate Ei comuniti n care culesul
este apanaKul eJclusiv al IrIailor Cu toate acestea, ca regul general, diviziunea pe seJe a muncii
.9
las de oIicei aceast activitate femeilor, sistemele de reprezentri simIolice reflectnd cu fidelitate Ei
ntrind aceast repartizarea a sarcinilor 2n Iun eJemplu este cel oferit de P. Clastres n cazul
indienilor guaOaNi din America de /ud, pentru care aceast diviziune este asociat celei dintre arc Ei
coE, uzul fiecrui instrument fiind caracterizat de restricii Ei interdicii reciproce
V.3.3. AGRICULTURA I CRETEREA ANIMALELOR
Agricultura, n cadrul comunitilor tradiionale, implic o serie att de divers de activiti,
nct ar fi, poate, mai corect utilizarea termenului de agriculturi Cntr-adevr, eJperiena european
n materie de agricultur poate Rrni niEte aEteptri neKustificate cu privire la coninutul termenului
Aceast predispoziie s-a concretizat elocvent n modul n care a fost neleas nsEi evoluia
agriculturii Cea mai popular tez, cea emis de arReologul Gordon CRilde, care identifica originea
unic a activitilor agricole n semiluna fertil a &rientului Apropiat, este astzi supus unui ntregi
serii de contestri pe Iaza descoperirilor arReologice recente %u numai c fenomenul nsuEi de
neolitizare precede cu mult activitile de tip agricol, dar cRiar inventarea activitilor de producie
agricol pare a se manifesta n diverse alte regiuni ale lumii, n conteJte altminteri pe deplin paleolitice
!e asemenea, ideea lui Cl )Dvi-/trauss, calcRiat dup teza lui CRilde, conform creia a eJistat o
macro-stagnare ntre revoluia neolitic Ei epoca contemporan este tot mai greu de susinut, din
moment ce o serie de numeroase inovaii Kaloneaz agricultura european ntre epoca fierului Ei epoca
actual
$raseul evoluiei agriculturii nu a fost omogen nici n #uropa Ei, prin urmare, ne putem aEtepta
ca el s fie nc Ei mai divers pe mapamond Cn fapt, pentru a ne edifica asupra diferenelor structurale
eJistente ntre diversele forme de agricultur, este necesar s sintetizm care sunt elementele ce treIuie
cuantificate n analiza acestei forme de comportament economic Cn primul rnd, treIuie avute n
vedere finalitile produciei agricole Lalimentaie, mIrcminte, locuine etcP, fie c acestea sunt
atinse prin intermediul produciei directe, sau prin intermediul scRimIurilor cu caracter comercialS de
asemenea, treIuie reinute obiectele Lanimale, planteP implicate n desfEurarea acestei activiti, dar Ei
mi&loacele i operaiile tehnice solicitate de oIinerea Ei transformarea acestor oIiecte Lunelte, energie,
ap, fertilizani etcP & importan de asemenea decisiv o au regulile sociale pe Iaza crora aceste
operaii sunt repartizate memIrilor grupurilor, n funcie de seJ, vrst Ei statut social, dar Ei
raporturile sociale care condiioneaz accesul memIrilor grupului la oIiectele, miKloacele sau
rezultatele produciei agricole /impla enunare a acestor variaIile anun deKa potenialul eJtraordinar
de variaie a activitilor agrare
#ste important de suIliniat c, n ciuda oIiEnuinelor etnocentrice, agricultura comunitilor
arRaice Lfie ele eJtraeuropene sau antice europeneP nu poate fi neleas ca un simplu miKloc de
suIzisten, dimpotrivB finalitile non-alimentare ale activitilor agricole au Kucat ntotdeauna un rol
dintre cele mai importante %u este inutil de amintit c ideea LEi realitateaP unei agriculturi care nu
produce dect pentru alimentaie este eJtrem de recent cRiar Ei n #uropa, unde concurena colonial
Ei, ulterior, rspndirea produselor uleioase Ei petroliere, a uzurpat treptat importana pe care agricultura
o deinea n realizarea de teJtile, colorani sau grsimi industriale
Cn fapt, n epoca de dinaintea revoluiei industriale, care a pregtit agriculturii europenilor rolul
actual, alimentar, cele mai semnificative diferene ntre diversele tipuri de agricultur era dat tocmai
de finalitile non-alimentare !esigur, nevoile alimentare, ca Ei cele legate de locuin Ei mIrcminte
variaz foarte mult, n funcie de circumstanele ecologice Cu toate acestea, este semnificativ
divizarea viziIil pe continentul americanB n zonele orientale ale Americii de %ord Ei de /ud Lde la
zona -arilor )acuri, pn n CaraiIe, Amazonia Ei =razilia Ei de la Atlantic la -ississippiP,
mIrcmintea este fie redus la o simpl eJpresie, fie este realizat din pieile Ei Ilnurile animalelor
vnate Cu totul alta este situaia n zona occidental, din *eru Ei pn n Arizona, n care
mIrcmintea este realizat din fiIrele unor plante cultivate LIumIac Ei agaveP, respectiv din lna unor
animale domestice, ca lama Ei alpaca %u este deloc ntmpltoare Ei o alt mare difereniere eJistent
..
ntre cele dou arealeB n timp ce, n zona oriental, sarcinile agricole revin cu preponderen femeilor,
zona *acificului este caracterizat de o agricultur dominat de IrIai )a fel de semnificativ este Ei
apariia unor societi ierarRizate Ei a unor mari structuri statale precolumIiene tocmai n acest ultim
areal
!iferenieri de ordin ceva mai teRnic completeaz acest peisaK divers !e eJemplu, cerealele
panificaIile, cum sunt grul Ei secara, au orientat evoluia teRnicilor de preparare alimentar ntr-o
direcie foarte diferit n comparaie cu cerealele potrivite doar pentru terci Ei arpacaE $ot astfel,
cerealele cultivaIile n anotimpul rece au determinat o alt repartiie sezonier a sarcinilor, n
comparaie cu cele cultivaIile n anotimpul cald Lorez, meiP, aEa cum plantele de talie nalt LporumI,
sorg, meiP impun alte reguli pentru semnare Ei recoltare fa de cele de talie mic
Agricultura produce de oIicei cereale Ei tuIerculi Ei, n funcie de circumstanele ecologice Ei
tradiiile regionale poate fi intensiv, pe terenuri oIinute prin defriEare Ei ardere Lsistemul
slash6n6burnP, sau e#tensiv, prin organizarea a diverse sisteme de irigaii !ar aceast distincie este
foarte general, pentru c setul de operaii teRnice condiionate de ecologie este foarte variaIilB
pregtirea terenului este negliKaIil n luncile fertilizate periodic de aluviuni, dar eJtrem de solicitant
pe terenurile gazonate din zonele umedeS fertilizarea nu este ntotdeauna necesar, este foarte
costisitoare Ei nu este posiIil dect dac munca este important Ei rentaIilS depozitarea depinde, la
rndul su, de un mare numr de factori fizici, ecologici Ei sociali
%u treIuie lsate deoparte nici miKloacele aflate la dispoziie unei societiB metalul disponiIil
Lcalitate, aIunden, costuriP, energia Luman sau animalP, miKloacele de transport, cunoEtinele
generale ale grupului etc !eloc n ultimul rnd, raporturile sociale de producie complic dramatic
peisaKul, mai ales c simpla cunoaEtere a teRnologiei agricole nu este suficient pentru nelegerea
organizrii sociale a produciei, a repartizrii sarcinilor etc
Creyterea animalelor constituie un domeniu economic esenial pentru multe comuniti
tradiionale #a poate fi neleas, n sensul general, drept activitatea care asigur producia, ntreinerea
Ei folosirea animalelor domestice, iar nceputurile sale pot fi, fr ndoial, asimilate domesticirii
primelor animale
!omesticirea animalelor este considerat, mpreun cu agricultura, una dintre acRiziiile epocale
care au pregtit societile omeneEti pentru configurarea morfologiei lor actuale Cns analiza acestui
proces rmne eJtrem de dificil, att n sine, ct Ei din pricin c implic puncte de vedere ale unor
Etiine diferite !e eJemplu, !oologia consider c domesticirea este o stare a animalului care, crescut
n contact cu omul timp de mai multe generaii, capt treptat niEte trsturi care l difereniaz de
antecesorul su slIatic, devenind dac nu o specie nou, cel puin o nou ras Arheologia, la rndul ei
aKutat de discipline cum este arReozoologia, se intereseaz cu deoseIire de modul n care s-a derulat n
timp procesul de domesticire #a a Ei propus, de altfel, cteva datri orientative pentru domesticirea
unor specii de animaleB cinele Ln #uropa Ei &rientul Apropiat, ctre ",@@@ CRPS capra LIran, ctre
"@@@@ CRP, oaia LGrecia Ei IraN, ctre .@@@ CRP, porcul LGrecia, ctre .@@@ CRP etc )a rndul
su, !ootehnia a evideniat etapele adaptrii treptate a animalelor la nevoile umane
*rogresele realizate independent de cele trei discipline au aruncat o oarecare lumin asupra
compleJitii procesului de domesticireB zoologia a artat etnogramele specifice propice domesticirii,
preistoricienii au demonstrat eJistena unor etape specifice n procesul de domesticire Lvntoarea
selectiv, protecia culturilor prin corraling, eJploatarea controlat a animalelor nc slIaticeP #le
sunt, ns, departe de a fi epuizat suIiectul /pecialiEtii nc mai dezIat comportamentele animale care
sunt transmise ereditar, prioritatea agriculturii n raport cu creEterea animalelor, dar Ei raiunile pentru
care a avut loc domesticirea LsimIolice, utilitare etcP -ai mult, s-a identificat cRiar Ei eJistena unor
domesticiri ratate, cum este cea a Rienei Ei a addaJului n #gipt, a genetei n #uropa, a elefantului n
Africa, sau a elanului Ei antilopei de !erIO Alte animale reprezint cazuri-limit de mIlnzire fr
reproducere n captivitate LgRepardul, psrile de pradP, sau de creEtere n captivitate, fr mIlnzire
LpeEtii, alIinele, viermele de mtase, dar Ei vizonul, crocodilul etcP, ele rmnnd s ocupe permanent
"@@
o poziie amIigu Ei instaIil, la limita dintre slIatic Ei domestic !e altfel, grupul animalelor Iine
domesticite nu este nici ele omogen, Ei sunt numeroase situaiile de revenire la starea slIatic a multor
specii, n momentul n care controlul uman asupra lor slIeEte
!ac reinem Ei faptul c tratamentul speciilor domestice difer de la cultur la alta - europenii
nu-Ei trateaz vitele ca pe cini, n scRimI africanii trateaz vitele aEa cum ne tratm noi cinii -, este
limpede c domesticirea este un fenomen compleJ, care treIuie n mod necesar neles ca o aciune
permanent a omului asupra animalului, care coincide unui ntreg sistem de structuri sociale, culturale,
ideologice Ei teRnice, activate variaIil n cadrele fiecrei societi concrete
Cteva trsturi pot fi totuEi delimitate ca universale Cn primul rnd, sunt cele care in de
consum, cci, ntr-adevr, oamenii consum sau folosesc carnea, laptele, oule, folosesc cRiar
eJcrementele animalelor domesticite, sau utilizeaz animalele pentru traciune, transport, strivire,
aprare etc #ste, ns, esenial de notat c interpretrile utilitariste uit, n general, un aspect
fundamentalB nevoile oamenilor se regleaz n funcie de ce aceEtia pot oIine de la animalele lor, Ei
nu inversZ /unt lesne de prevzut consecinele de ordin simIolic, politic Ei afectiv pe care o astfel de
poziie le impune Ei care eJplic, de altfel, statutul deoseIit de care se Iucur anumite animale n unele
societi
2n alt aspect demn de reinut priveEte producia de animale, pentru c oamenii treIuie s
respecte cteva eJigene esenialeB protecia, alimentaia Ei reproducerea animalelor domesticite Cn
fapt, se poate afirma c cel mai avansat stadiu de domesticire este atins tocmai n momentul n care nici
una dintre aceste eJigene nu mai poate fi ndeplinit fr intervenia uman *roducia este cea care
desvrEeEte domesticirea Ei controlul omului asupra animalului, iar puterea asupra naturii astfel
cptat eJplic de ce, n multe situaii, eEafodaKul de idei asociate domesticirii animalelor depEeEte cu
mult nevoile vitale ale animalului Acest fapt sugereaz c domesticirea poate s fi fost mai degraI o
tendin de a impune controlul uman asupra naturii, dincolo de orice raiuni utilitare !e fapt, aspectele
de ordin social, cultural Ei ideologic legate de domesticire nu pot fi reduse la avantaKele adaptative
aduse de creEterea animalelor, cRiar dac ele au fost, fr ndoial eseniale n anumite regiuni
ecologice Liacul n $iIet, lama n Anzi, dromaderul n &rientul -iKlociu Ei Africa de %ord etcP Cn
realitate, domesticirea este arRetipul altor tipuri de suIordonare, relaia dintre om Ei animal fiind, n
cadrul multor comuniti, cea de parteneriat social
Cntruct speciile animale domesticite sunt foarte numeroase, merit s ne concentrm atenia
asupra trsturilor pe care le-a impus creEterea animalelor n cazul ierIivorelor gregare Ltrind n
turmeP, n ali termeni, asupra pastoralismului
/istemele pastorale respect, n general, condiiile ecologice, motiv pentru care ele se
organizeaz ntr-o ierarRie care merge de la pastoralismul pur, pentru care creEterea animalelor
reprezint unica activitate a grupului Ei pn la agro,pastoralism, n care activitatea de creEtere a
animalelor este complementar cultivrii plantelor
*rimul caz, pastoralismul, este caracterizat de deplasri anuale sau sezoniere Lcum este
transRumanaP ale unui ntreg grup uman sau doar ale unui segment specializat de pstori, n cutarea
Rranei pentru animale oferite de zonele cu vegetaie spontan sau suIspontan Lstepa, tundra, taigaua,
savanaP Cn cel de-al doilea caz, al populaiilor agricole sedentare, deplasarea animalelor se realizeaz
ntr-un spaiu limitat, n funcie de calendarul lucrrilor agricole Cn acest caz, sunt animalele cele care
ofer fora de munc Ei gunoiul necesar fertilizri terenurilor cultivate
#ste important de reinut c o specializare pastoral, deEi a aceast a avut lor nc de timpuriu X
se vorIeEte de un neolitic pastoral n spaiul circum-mediteraneean -, este de oIicei rezultatul unui
transfer de teRnici elaIorate ntr-un cadru agro-pastoral !oar acesta asigur cadrul iniial pentru
evoluia genetic Ei social a animalelor Ei creEterea acestora n turme Astfel c, dac nu este eJclus ca
anumite populaii de vntori sau cRiar pescari s fi reuEit ele nsele domesticirea unor specii de
animale, pastoralismul specializat este o latur a unui sistem care presupune eJistena agriculturii #ste
cazul pastoralismulului aprut n epoca Ironzului, n care se remarc emergena unor grupuri de pstori
"@"
de Iovine, dup modelul populaiilor masai, turNana Ei galla LAfrica de #stP, sau al peulilor din Africa
de 7est *rin urmare, este limpede de neles de ce populaiile pastorale, nomade se constituie la
periferia marilor civilizaii agricole Ei n relaie structural cu acestea din urmB mongolii Ei tucii apar,
nc de la sfrEitul primului mileniu, la frontierele imperiului cRinez, alte popoare nomade Irodeaz
frontierele semilunii fertile, #giptului etc
Ca Ei n agricultur, se poate vorIi Ei n domeniul creEterii animalelor de sisteme de producie
e#tensiv, realizate de oIicei n sistemul nomad Lferme, transRuman, pEuni alpineP Ei de un sistem
intensiv Lcultur furaKerP, a cror form eJtrem o reprezint meninerea animalelor n staIulaie, cu
aport total de Rran, dup eJemplul fermelor europene moderne
Cn maKoritatea aIsolut a situaiilor, comunitile tradiionale sunt caracterizate de un regim de
proprietate comun asupra pEunilor, dar de forme de proprietate privat Lfamilial, de clanP asupra
turmelor de ierIivore Cn aceste sisteme economice, turmele au de oIicei o compoziie divers, care
asigur att o diversificare a produciei, ct Ei protecia mpotriva catastrofelor naturale Lsecet, diverse
epidemiiP Aceast protecie este ntrit de sistemul de circulaie a animalelor, prin daruri sau
mprumut ntre grupurile familiale sau vecini
!ac, aEa cum am vzut, creEterea anumitor animale dispune de importante funcii simIolice Ei
sociale, nu poate fi ignorat aspectul utilitar al acestei ramuri economice Animalele ofer un spectru
larg de produse alimentare Ei nealimentare Llapte, snge, ln, pr, dar Ei carne, piele, coarne, oaseP 2n
Iune eJemplu al eJploatrii integrale a unui animal n ofer renul, de la care populaiile arctice Ei suI-
arctice eJploateaz att carnea, dar Ei sngele, urina, pielea, tendoanele, coarnele, intestinele etc
)aptele constituie Iaza alimentaiei la numeroase comuniti tradiionale 2nii arReologi nu au
ezitat s invoce o adevrat revoluie a produselor secundare, care ar fi avut loc la nceputul epocii
Ironzului /pre deoseIire de sistemul de eJploatare neolitic, oamenii epocii Ironzului Ei-ar fi orientat
economia animalier ctre o eJploatare mai eficace a produselor secundare, ntre care laptele Ei
produsele derivate LeJ IrnzaP au nceput s asigure o Iaz mai larg alimentaiei Cu toate acestea,
laptele Ei produsele derivate nu reprezint la nici o comunitate arRaic un aliment eJclusiv, mai ales din
cauza productivitii sczute !e eJemplu, populaia african de vntori Ei pstori masai suplineEte
puintatea laptelui prin consumul ritual de snge de Iovin
Cn general, populaiile de pstori Ei asigur stocul de produse agricole prin intermediul
scRimIului de produse Ei servicii cu populaiile de cultivatori agricoli sedentari, crora uneori le ofer
cRiar ngrEmintele, eventual protecia militar
Cn ciuda unei opinii rspndite, dotarea material simplist solicitat de activitile pastorale nu
reflect cu adevrat arRaismul, cci creEterea animalelor presupune un neInuit volum de cunoEtine
doIndite prin eJperien, cu privire att la comportamentul Ei fiziologia animalelor, dar Ei la Iotanic,
climatologie etc *storul este, n fapt, un specialist polivalent #l treIuie s asigure att alimentaia
animalelor, ct Ei proteKarea acestora de eJcesele climaterice, de agresorii umani sau animaliS pstorul
treIuie, de asemenea, s asigure animalelor o Iun stare de sntate, dar Ei s organizeze selecia
Lalegerea reproductorilor, castrareaP Ei reproducerea lor Cn privina ultimului aspecte, merit amintit
c selecia a permis apariia unor rase Iine adaptate condiiilor ecologice Ei cerinelor economice
regionale 2neori, populaiile de pstori impun procesului de selecie Ei criterii non-economice, estetice
Llungimea coarnelor, culoareaP, msur a semnificaiilor deoseIite de care se Iucur activitatea de
creEtere a animalelor n comunitile arRaice, semnificaii aproape cu totul pierdute n societile
industrializate, n care creEterea animalelor rspunde aproape n ntregime unor raiuni economice
V.3.4. ARTIZANATUL, COMERUL I SCHIMBUL
-ult vreme s-a considerat c societile tradiionale sunt caracterizate de o aEa-numit
producie domestic" n care grupul domestic nu este doar principal unitate de consum, ci Ei de
producie economic Considerat iniial ca mrturisind un stadiu primar de evoluie economic,
producia domestic a fcut oIiectul a numeroase analize Ei reevaluri
"@,
*rintre cele mai importante se numr consideraiile realizate de - /aRlins LStone,Age
-conomics, ".8,P Acesta nu numai c insist asupra eJistenei unui mod de producie domestic, dar
evideniaz Ei cteva din trsturile specifice acestuia, unele dintre cele mai interesante #ste cazul aEa
numitei Greguli a lui Ceaianov - definit prima dat de acest autor ntr-un studiu cu privire la
rnimea rus - , conform creia, n cadrul comunitii grupurilor domestice, cu ct este mai mare
capacitatea de munc relativ a grupului de reziden Ladic raportul dintre numrul de productori Ei
numrul de consumatoriP, cu att mai puin vor munci efectiv memIrii acestuia Altfel spus, un surplus
nu poate aprea ca un efect direct Ei imediat al economicului /istemul de producie domestic este att
de refractar la creEterea produciei, nct apariia unui surplus este condiionat de alte raiuni, cum
sunt, de eJemplu, cele politice $reIuie ns suIliniat c, n multe societi tradiionale, eJist Ei o
producie comunitar, fie ea Ei sezonier, care depEeEte uneori producie domestic, tot astfel cum
eJist Ei forme permanente de cooperare economic ntre grupuri de reziden sau familii !e
asemenea, multe din societile statale pstreaz sectoare de producie domestic relativ importante
Cn ceea ce priveEte activitile legate de schimb Ei de comer(, preKudecile evoluioniste,
conform crora activitatea economic a comunitilor arRaice este incapaIil s realizeze un surplus
destinat scRimIului comercial au fost, aEa cum am notat, nuanate prin oIservaia atent a diverselor
fenomene de circulaie a Iunurilor Lcercul kula a oferit cel mai Iun eJempluP Cu toate acestea, rmne
adevrat c cel puin circulaia eJtins a Iunurilor de suIzisten este rar ntlnit
Cu totul alta este situaie Iunurilor de prestigiu, scRimIate sistematic, pe areale mari, uneori n
cadrul unor sisteme de scRimI cu caracter regulat #Jist numeroase dovezi, unele datnd din
paleolitic, ale circulaiei fosilelor Ei mineralelor pe sute de Nilometri -ateria prim litic de Iun
calitate LoIsidianul, de eJempluP, era scRimIat la distane impresionante, n timpurile preistorice )a
fel, cRiRlimIarul LamIraP, aurul, cositorul Ei, mai ales, sarea, foarte apreciat de comunitile agro-
pastorale Comunitile precolumIiene erau foarte interesate de Kad sau penele unor psri eJotice, de
asemenea scRimIate pe distane mari Cn maKoritatea situaiilor ns, aceast circulaie a Iunurilor se
realiza prin dar Ei reciprocitate, sau prin troc
Comerul, n nelesul cel mai general, presupune o form de scRimI n care, pentru nevoile
tranzaciei, Iunurile scRimIate sunt considerate a avea o valoare egal Lmoneda este cel mai Iun
eJemplu, nu Ei singurulP Comerul impune eJistena negociat a unui etalon, a Gpreului Iunurilor
scRimIate Acest etalon poate fi staIilit ad,hoc, deEi, pentru eJistena comerului ca atare, este necesar
ca acest etalon, fie real, fie fictiv, s devin uzual !ac etalonul este unul real, el poate fi utilizat ca
miKloc de msur, de scRimI Ei de acumulare Ei devine moned )a rndul su, moneda poate fi de dou
tipuriB cea Gprimitiv LGcommoditO currenciesP, n care mrfurile considerate moned au Ei o valoare
de folosin LIuci de estur, de metal, vite sau sclaviP, sau moneda pur numerar Lmoneda metalic,
de Rrtie sau, n anumite situaii, scoicileP
*reurile sunt variaIil negociate !istana fa de locul de producie reprezint un criteriu foarte
important, iar Gprodusele de luJ, de oIicei perisaIile, aduse de la distane mari, pe trasee periculoase,
sunt cele mai scumpe Alte produse, cum sunt cerealele, sunt scRimIate, din pricina greutii lor, n
areale foarte limitate /ingura eJcepia printre produsele scRimIate la distan o reprezint sclavii, al
cror transport nu ridic proIleme la fel de mari
/cRimIul nu devine ntotdeauna comer, cci multe Iunuri care au o valoare Iine staIilit nu
sunt vndute sau cumprate pe pia #ste cazul esturilor, turmelor, sau al femeilorS cRiar dac toate
comunitilor cunosc, de eJemplu, un Gpre al logodnicei acesta nu este negociat n termeni
comerciali Cn comunitile arRaice, n care comerul n neles modern LscRimIul generalizat al
mrfurilorP este rar ntlnit, scRimIul este foarte frecventB reciprocitatea Ei redistriIuirea, n interiorul
aceluiaEi sat sau al aceleiaEi comuniti este caracterizat ntotdeauna de eJistena unei valori, care se Ei
contaIilizeaz, fr a eJista Ei un pre propriu-zis
Cn stadiile mai avansate de civilizaie, activitatea comercial dispune ntotdeauna de cadre
proprii Lpiee, locuri de negociereP *ieele Ei trgurile se in regulat n afara marilor oraEe, n funcie de
"@4
ritmurile sezoniere Ei anuale %egustorii dezvolt adevrate reele - care deseori in cont de apartenena
etnic, limI Ei religie - necesare organizrii eJpediiilor lor comerciale Ei gsirii intermediarilor Cn
orice caz, naintea epocii moderne, dezvoltarea comerului a fost temporizat de instaIilitatea politic
Ei, mai ales, de puintatea Ei fragilitatea miKloacelor teRnice disponiIile pentru transport Ei comunicareB
mrfurile grele Ei de mic valoare nu putea fi scRimIate pe distane foarte mari Ei nu se putea ndeprta
de marile ci de comunicare terestr, fluvial sau maritim #Jpansiunea comercial care a urmat
descoperirii de ctre europeni a )umii %oi a determinat apariia unui sistem economic mondial, n care
scRimIurile comerciale pe mari distane Ei n cantiti tot mai mari a creat, n cteva secole, platforma
de interdependene economice pe care o cunoaEtem astzi
V.4. TEHNOLOGIA
/tudiul teRnologiei preistorice nu a constitui niciodat un domeniu de cercetare privilegiat sau
coerent #l a treIuit s mpart cu economia acel domeniu de studiu antropologic legat de activitile
materiale ale comunitilor europene *e de o parte, ntruct intelectualismul profund la unor tradiii de
cercetare etnologic, cum este cea francez, au preferea constant nelegerea Gidealist a culturii ca
limIaK X vezi, spre eJemplu, viziunea autoritar a lui Cl )Dvi-/traussS la fel, funcionalismul
antropologiei anglo-saJone a eJpediat cu mare uEurin teRnologia preistoric printre miKloacele
adaptative, fr a poposi cu prea mult atenie asupra lor *e de alt parte, domeniul activitilor
materiale a fost controlat cu autoritate de alte teorii, cum este marJismul Cum acestea aveau o origine
filozofic, ele au ntrit dezinteresul pentru aspectele practice care in de teRnologia preistoric
Aparenta simplitate teRnologic a activitilor economice din cadrul comunitilor tradiionale a
constituit un preteJt facil pentru eliminarea teRnologiei acestora, ca Ei cum mIinarea compleJ ntre
teRnic Ei social s-a manifestat aIia odat cu apariia maEinismului Ei a capitalului 'aporturile dintre om
Ei materie s-au vzut negliKate, n spatele unor ierarRizri teoretice ale produciei Ei distriIuiei de
Iunuri materiale, iar teRnologia cultural Ei antropologia economic au rmas domenii diferite
#ste evident c apropierea dintre cele dou cmpuri nu se putea realiza dect dintr-o perspectiv
interdisciplinar !eloc surprinztor, cei doi mari promotori ai teRnologiei culturale evideniau ei nEiEi
un parcurs interdisciplinar: A. Leroi-Gourhan, etnolog, preistorician, IiologS A-G. Haudricourt a
plecat de la agronomie, pentru a aKunge la etnologia teRnicilor Ei lingvistic 7ehnologia cultural Ei-a
cptat treptat locul printre domeniile antropologiei culturale, ncercnd s evidenieze tocmai legtura
intim care se staIileEte ntre teRnici Ei ansamIlul cultural din care provineB societatea este un
caleidoscop n care uneltele, cuvintele Ei teRnologiile se interpun Ei se nnoad, interacionnd la
diverse niveluriS este lecia de interdependen care a fost predat iniial de marile monografii
funcionaliste puIlicate la nceputul secolului ::, cRiar dac acestea nu au reuEit s interpreteze
nuanat corelaiile dintre cmpul teRnic Ei cel social )eroi-GourRan este primul care se ocup cu
adevrat de raportul dintre om Ei mediu prin intermediul teRnicilor #l studiaz nu numai miKloacele
elementare de aciune asupra materiei Llovire, foc, ap etcP, dar elaIoreaz Ei o tipologie a teRnicilor de
acRiziie, faIricare Ei consum Ei introduce o serie de concepte noi Lmediu teRnic, lanuri operatorii etcP,
n msur s surprind dimensiunea social a teRnicilor
Cn primul rnd, treIuie afirmat c teRnicile particip intens la configurarea socialului, dar ar fi
greEit identificarea lor cu socialulB ele sunt elemente, nu nsEi structura *e de alt parte, teRnicile nu se
desfEoar n afara simIolizrii, aEa cum sugerase )Dvi-/traussB ele nu pot fi adiionale universului
simIolic, motiv pentru care relaionarea dintre Ggest Ei Gcuvnt realizat de A )eroi- GourRan este
corect Ei eJprim msura n care simIolul Ei teRnica se reflect reciproc -ai mult, acelaEi autor
oIserva c Ggrupul uman asimileaz mediul printr-o perdea de oIiecte Lunelte sau instrumentePS altfel
spus teRnicile au rolul de mediator ntre diversele componente ale culturii Ei n raport cu mediul $ot
astfel, orientarea ctre evidenierea dimensiunii simIolice a culturii nu numai c dezarticuleaz
identitatea intim dintre simIol Ei practic, dar risc s staIileasc o nepotrivit ierarRie metafizic, n
"@3
care reprezentarea simIolic este superioar practicii & astfel de opiune nu poate avea dect rol
euristic Ei nu este, implicit, valaIil dect temporar
!e eJemplu, teoria structuralist s-a edificat pe constatarea universalitii proRiIiiei incestuluiS
ea a artat cu deoseIire cum g*ndesc indivizii rudenia Cns, o la fel de universal realitate este Ei
diviziunea seJual a muncii, prin urmare eJogamia legat de proRiIiia incestului nu poate fi rezumat
la circulaia femeilor, ci treIuie raportat Ei la raporturile de producie, care, ca Ei scRimIul Ei aliana, se
modific de la un grup la altul, n funcie de influenele eJterne Lcum sunt cele ecologice, care
determin diviziunea munciiP !ar, minimaliznd importana acestei diviziuni, cRestiunile privitoare la
reproducerea organizrii sociale se vd private de dimensiunea lor istoric Ei economic Cn ali
termeni, nu numai c raporturile de rudenie funcioneaz ca raporturi de producie, dar este de aEteptat
ca aceste raporturi de producie s fi participat ele nsele, n diverse circumstane, la edificarea
anumitor raporturi de rudenie $eRnologia, nucleu esenial al activitilor economice, se vede investit,
astfel, cu o nou poziie
Antropologii sunt n general de acord cu larga definiie a teRnicilor propus de M. MaussB acte
tradiionale grupate n vedere unui efect mecanic, fizic sau cRimic, concepute ca atare $eRnicile nu pot
fi, astfel, confundate cu uneltele, care nu sunt, ele nsele, dect rezultatul unor teRnici -auss vorIeEte
cRiar de niEte teRnici ale corpului Lcum este notulP Cu toate acestea, cele trei aspecte implicate de
definiia lui -auss X tradiia, intenionalitate, eficacitatea material X nu se comIin ntotdeauna cu
claritate, eJistnd cRiar riscul unor confuzii !e eJemplu, ritualul magic nu este o teRnic, pentru c
eficacitatea pe care o invoc vrKitorul nu este sesizat Ei de etnologS dac nu se poate nega c
eficacitatea sa economic poate rmne important, de eJemplu, prin gestionarea ciclului
anotimpurilor, nu este mai puin adevrat c acest ultim efect este neintenionat Cn contrast, Gotrava cu
care Ei proteKeaz cmpurile anumite populaii de Rorticultori este considerat de ctre indigeni o
teRnic, Ei nu o vrKitorie, cRiar una eficient, din moment ce reuEeEte s descuraKeze furturile $ot
astfel, anumite reglementri care canalizeaz discursul Kuridic sau politic sunt foarte eficiente, atunci
cnd, de eJemplu, provoac moartea unui individ
Cercettorii treIuie, prin urmare, s-Ei croiasc drum printre dou paradoJuriB primul, c o
elementele teRno-logiei unui anumit grup social nu sunt Ei cele ale teRnologiei eJterne pe care o
foloseEteS al doilea, c eJist ntotdeauna dou paliere de analiz a teRnicilor, cel al materiei
transformate Ei punctul de vedere al actorilor teRnici Cn aceast ultim privin, teRnicile nu se pot
rezuma la avatarurile fizice ale vreunui oIiect lucrat, ci Ei la eficacitile reale, deEi indirecte, ale
culturii n care este integratB de eJemplu, o indianc din =olivia foloseEte, pentru oIinerea unei esturi
speciale, un rzIoi de esut precolumIian, deEi are la dispoziie maEini moderne de esutS tot astfel,
viticultorul european prefer s are o parcel de vie, pe motiv c Gpmntul treIuie s respire, dar Ei,
mai ales, pentru c contriIuie la suIlinierea identitii sale profesionale Astfel, teRnicile nu treIuie
privite ca evolund ntr-un vacuum n care raionalitatea tipic uman decide apelul la ele !impotriv
ele fac ntotdeauna parte dintr-o logic cultural, care, n cele din urm se poate demonstra pe deplin
raionalB marile sacrificii de porci ale unor populaii din &ceania, deEi par ntru-totul iraionale Ei non-
economice, s-au demonstrat foarte raionale din punctul de vedere al ecologiei Ei pentru meninerea
coeziunii sociale $ot astfel, anumite teRnici rzIoinice Gimprudente sunt eJtrem de importante n
planul prestigiului individual cu care este asimilat activitatea rzIoinic Lvezi, de eJemplu,
individualismul ne-practic al cavalerului medieval, corelat cultului curaKului entuziastS eJemple
similare, culese din snul societilor eJtraeuropene, nu lipsescP P. Lemmonier a artat, de asemenea,
cum se articuleaz teRnicile de capturare al populaiilor anNave Ei IaruOa din %oua Guinee cu sistemele
simIolice proprii acestor grupuri Alte studii, cum sunt cele realizate de B. Latour Ei D. MacKenzie s-
au aplecat asupra teRnicilor contemporane, demonstrnd Ei n acest caz compleJa interdependen n
care sunt integrate teRnicile
Cn ceea ce priveEte dimensiunea tradiional a teRnicilor, ea se dovedeEte cu deoseIire activ n
cadrul raportului dintre tradiie Ei inovaie Inovaia nu devine teRnic dect la captul unei etape de
"@<
durat variaIil n care se arat capaIil s reduc destaIilizarea social pe care o propune )eroi-
GourRan vorIea cRiar de un Gmediu favoraIil, esenial pentru ca operaiile de dezvoltare s poat avea
loc Cu ct o teRnic este mai Eocant, iar efectele sale Ienefice au nevoie de mult timp pentru a deveni
evidente, ea poate provoca refuzuri violente Ei convulsii sociale repetate Adoptarea anumitor teRnici
productive n agricultur ofer numeroase astfel de eJempleS caz elocvent
Antropologia teRnicilor manipuleaz o serie de concepte proprii, multe dintre ele propuse de A
)eroi-GourRan *rintre cele mai importante, cel puin din punctul de vedere al unei paleontologii a
teRnicilor se numr tendinele Ei faptele tehnice 7endina desemneaz, dup etnologul francez,
realizarea previziIil Ei inevitaIil a unor progrese teRnice, pe Iaza unor determinri interne Lcum sunt
cele de ordin mecanicPS aceste determinri se activeaz ns variaIil, n msura n care sunt ndeplinite
anumite condiii, fie printr-o invenie local, fie printr-un import AEcRia de sileJ inut n mn era
GoIligat s doIndeasc un mner, roata Ga atras dup sine apariia manivelei, a curelei de
transmisie etc <aptul teRnic, ns, este unic Ei impreviziIilB el este un compromis instaIil ntre o
tendin Lsau ctevaP Ei componentele multiple ale mediului care fac posiIil materializarea acesteia
2n alt concept important este cel de Glan operatoriu Acesta desemneaz drumul teRnic
parcurs de un material de la starea de materie prim la cea de produs finit 2neori, cnd produsul final
este unul compozit, el este oIiectul mai multor lanuri operatorii #ste important de suIliniat c, n
arReologie, lanul operatoriu integreaz Ei activitile la care este supus un oIiect, eventualele refaceri,
dar Ei aIandonul su, n urma epuizrii #tapele fiecrui lan operatoriu implicat n realizarea unui
oIiect constituite ceea ce antropologii numesc Gstructura tehnic
%u ntotdeauna lanurile operatorii sunt studiate cu acriIie !e eJemplu, n arReologia
paleoliticului, analiza succesiunii de gesturi teRnice este urmrit cu scrupulozitateS consideraiile
legate de ergonomie Ei cele legate de orizontul cognitiv vin aici s suplineasc aIsena detaliilor cu
privire la interveniile neconservate ale oamenilor care au produs respectivele unelte Lcuvinte,
oIservaii, cooperare etcP )a antipod se afl analizele antropologilor, pentru care, de eJemplu,
activitile de defriEare ale populaiilor de Rorticultori nu sunt analizate dect vag din punctul de vedere
al gesturilor teRnice, o atenie crescut fiind acordat conteJtului social n care are loc aceast
activitate #vident, n amIele situaii, condiiile de documentare privilegiaz anumite poziii
metodologice Cu toate acestea, analiza structurilor teRnice nu poate fi ignorat #a este la fel de
important pentru nelegerea unei societi ca orice alt domeniu social
#ste semnificativ, n acest sens, teoria Glactului sau a GIlocaKului, emis de R. Creswell
Conform lui CresMell, se poate invoca eJistena unui Glact atunci cnd solidaritatea dintre mai multe
relaii opune scRimIrii o for de inerie att de mare, nct mpiedic att adaptarea structurii teRnice
la o scRimIare a mediului, ct Ei inovaia teRnic Cn aceste circumstane, este doar dezagregarea
sistemului cea care poate asigura transformarea !esigur, numrul Ei natura interdependenelor care
provoac acest IlocaK poate fi variatS uneori, este vorIa de simple interdependene teRnice, alteori
intervin Ei relaii de autoritate Kuridic #ste, ns, cert c Glactul devine evident tocmai n momentul
n care o societate se afl n faa unei perspective seductoare din punct de vedere economic #tnografia
aIund n eJemple de refuz a unor unelte sau arme eficace Lde eJemplu, arcul, refuzat de aIorigenii
australieniP, din pricin c universul simIolic al acestor vntori gira alte teRnici de vntoare, asociate
cu alt tip de armament
Cn ncReiere, merit rolul deoseIit pe care teRnici l Koac din punctul de vedere la identitii de
grup Ei al comunicrii afilierii etnice 2nele teRnici, cum sunt cele legate de esut Ei mIrcminte,
eJprim Ei susin prin eJcelen valori culturale %u rareori, activitatea, ca Ei rezultatele ei, in de o
logic simIolic care nu rspunde, Ia cRiar contrariaz raiunile economice
"@+
TEME DE REFLECIE:
" /are sunt ba!ele antropologice ale preocuprilor moderne privind protecia mediului.
, Se poate invoca cu &ustee o tiranie$ a mediului ecologic asupra societilor umane.
4 )oate fi redus impactul domesticirii animalelor la implicaiile sale economice.
3 >sii o e#emplificare a teoriei lactului$ %n istorie societii europene.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" /are sunt principalele probleme %nt*lnite de antropologia economic.
, 2etaliai noiunile de ecosistem i de agrosistem.
4 Oferii c*teva e#emple de societi pstoreti si detaliai.
3 /are sunt principalele trsturi ale schimburilor cu caracter comercial %n societile care nu
cunosc moneda.
< /are este contribuia lui A. 5eroi,>ourhan la studiul tehnologiei.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Clastres, *, Societatea contra statului. Studii de antropologie politic,
#d Ararat, =ucureEti, "..<
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1ermet, G, 3storia naiunilor i a naionalismului %n -uropa, #d
Institutul #uropean, IaEi, "..8
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
?ing, G, ?eoRane, ', 7erIa, /, <undamentele cercetrii sociale, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)aplantine, (, 2escrierea etnografic, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)ee, ' =, !e7ore, I LedsP, ;an the 8unter, #d Aldine, CRicago, ".+9
)eroi-GourRan, A, >estul i cuv*ntul, vol I-II, #d -eridiane, =ucureEti,
".94
)Dvi-/trauss, Cl, >%ndirea slbatic, #d 0tiinific, =ucureEti, ".8@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-arJ, ?, #ngels, (r, 3deologia german, #ditura de /tat pentru literatur
politic, =ucureEti, ".<+
-auss, -, -seu despre dar, #d Institutul #uropean, IaEi, "..4
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
'adcliffe-=roMn, A ', Structur i funcie %n societatea primitiv, #d *olirom,
IaEi, ,@@@
'adNoMsNi, G 1 de, Antropologie general, #d Amarcord, $imiEoara, ,@@@
/aRlins, -, %otes on tRe original affluent societO, n ' = )ee, I
!e7ore LedsP, ;an the 8unter, #d Aldine, CRicago,
".+9, p 9<-9.
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
"@8
CAP. VI. ANTROPOLOGIA RELIGIEI CAP. VI. ANTROPOLOGIA RELIGIEI
Introducere
Capitolul 7I doreEte s ofere o imagine asupra altui domeniu central de studiu al antropologiei,
universul religios al societilor umane Cntruct multe din teoriile care s-au succedat n timp Ei-au
pstrat actualitatea, sau pot fi ntlnite ca tendine interpretative cRiar Ei astzi, capitolul insist cu
deoseIire asupra istoricului cercetrii fenomenului religios, prin prezentarea teoriilor evoluioniste,
sociologice, psiRanalitice Ei, respectiv, antropologice cu privire la comportamentul religios Capitolul
cuprinde Ei discuii asupra unor termeni centrali n nelegerea simIolismului religios universal LmitulP,
eJplicaii ale unei serii de termeni care au fcut carier n antropologie Ltotem, mana, taIuP, dar Ei o
analiz concis a fenomenului magicQvrKitoresc
Obiective operaionale
CnsuEirea de ctre studeni a principalelor teorii cu privire la fenomenul religiosS nelegerea
structurii fundamentale a gndirii mitice Ei a rolului su constitutiv pentru universurile mentale ale
societilor umaneS familiarizarea cu semnificaia contemporan a termenilor proprii antropologiei
religioaseS educarea unei perspective antropologice asupra fenomenelor magiei Ei vrKitoriei
Cuvinte-cheie: antropologia religiilor; mit; totem; mana; tabu; magie; vr&itorie.
/tudierea fenomenului religios a reprezentat o dimensiune programatic a studiilor sociale
iniiate de #uropa modern, fie ele sociologice sau antropologice *e msur ce civilizaia &ccidental
Ei completa profilul cultural pe fundamentele intelectuale ale 'enaEterii, religia, a crei importan
social este larg recunoscut, devine treptat, pe parcursul secolelor al :7III-lea Ei al :I:-lea, un oIiect
de analiz n sine Importana cu care este creditat fenomenul religios este elocvent demonstrat de
poziia sa n sisteme interpretative ca cel al lui A Comte, fondatorul pozitivismului !eEi Comte
considera c noua Etiin sociologic pe care o fonda era capaIil s preia definitiv rolul religiei, el
recunoEtea eJplicit c religia reprezentase, pentru ntreaga istorie a umanitii, principalul sistem de
nelegere Ei interpretare a lumii Ei societii
Cn acest conteJt, modernitatea se va apleca asupra religiei cu pretenia c aceasta poate fi
neleas ca un fapt social, n ali termeni c religia poate fi nu numai eJplicat, ci cRiar GdepEit prin
eJplicaie &dat acordat religiei acest statut, cel de oIiect de cercetare strin conEtiinei
cercettorului, descRis oIservaiei Etiinifice, se nelege c ntreIarea esenial care a urmat a fost cea
privind originea fenomenului religios Cn aceast privin, societile simple, tradiionale, din afara
#uropei preau s ofere mediul de analiz ideal pentru cercetarea acestei proIlemeB Gfosile ale unui
trecut ndeprtat, ele conservaser, se credea, formele originare ale gndirii religioase !esigur,
adevrata religie era, pe durata secolului al :I:-lea, sinonim religiei creEtine, sau cel puin marilor
religii monoteiste )or li se cuta, n suIstrat, originea !in acest motiv, o parte important a filologilor,
istoricilor Ei sociologilor va gsi de cuviin s se aplece cu interes asupra religiilor indo-europene, n
timp ce antropologi vor contriIui prin informaiile lor cu privire la societile din afara #uropei Cn
acest sens, unei istorii a religiilor i se vor aduga, pe parcursul veacului ::, o sociologie a religiei, o
antropologie a religiei, respectiv o psiRologie Ei o fenomenologie a religiei, Ia cRiar Ei o filozofie a
religiei etc #le se adaug, desigur, vastei literaturi teologice
Cn ciuda X sau poate tocmai din cauza X acestei diversiti de aIordri a religiei, definirea Ei
coninutul fenomenului religios a rmas suIiectul unor adnci controverse Acest fapt este cu att mai
surprinztor cu ct antropologii, de eJemplu, par a se afla ntr-un acord unanim n privina fenomenelor
"@9
pe care le definesc drept GreligioaseB ele sunt identificate Ei descrise aparent fr dificultate %e vedem
nevoii s acceptm c antropologii se refer spontan la o unic definiie a fenomenului religios, ns
aceast rmne foarte vag, iar cercetarea religiei este circumscris mai degraI de ceea ce studiaz
antropologii suI acest nume, dect de un oIiect de analiz clar definit Cn aceste condiii, nu este deloc
greEit s aIordm noi nEine o atitudine asemntoare Ei s nseriem proIlematica acceptat implicit ca
aparinnd antropologiei religioase, n sperana c, n ncReierea acestui capitol, coninutul fenomenului
religios n cadrul comunitilor arRaice va reieEi cu mai puin amIiguitate
Istoria termenului nsuEi de religie este foarte lung Cnc de la apariia primelor surse scrise,
ntlnim convingerea societilor respective c anumite fenomene se datoreaz aciunii unor diviniti
-itologia compleJ Ei variat a societilor anticRitii ne este Iinecunoscut AnticRitatea roman este
cea care introduce termenul de religio, care desemna practicile Ei credinele legate de sacru Lucre(iu,
n poemul 2e rerum natura, afirma c omul se teme de puterea zeilor, care se afl la originea lumii Ei a
ordinii naturaleS riturile Ei sacrificiile eJprimau aceast dependen a omului n raport cu zeii )a rndul
su, Cicero, n 2e natura deorum, religia X termen provenit din relegere LGa primi cu Igare de
seam, Ga avea griK, opus lui neglegere, Ga nu lua n seamP X definea cultul ncRinat zeilor Cn
secolele III-I7 d CR, n operele lui apologeilor creEtini Tertulian Ei Lactan(iu, apare o pseudo-
etimologie pentru religie, religare La legaP Ceva mai trziu, n veacurile medievale, adKectivul de
Greligios nu se aplica dect celor Iotezai Ei monaRilor AIia n 'enaEtere sensul termenului se
staIilizeaz Cn )acea credinei a lui Nicolaus Cusanus L"3<4P, este recunoscut att universalitatea
atitudinii religioase, ct Ei diversitatea religiilor ca fenomene proprii fiecrei culturi
'elativa claritate de care Ieneficiaz termenul de religie n gndirea LcreEtinP european nu ne
este, ns, de prea mare folos, cci cu greu putem izola elementele strict specifice religiosuluiB
supranaturalul este specific Ei magiei, !eii lipsesc Iudismului, religie acceptat ca atare, spiritele sunt
prezente n toate credinele populare %ici mcar credina nu este caracteristic eJclusiv religiei, cci
multe doctrine ideologice profane LanarRismul, comunismul etcP au strnit un ataEament la fel de
devotat -ai mult, n maKoritatea societilor tradiionale, nu numai c nu eJist un termen pentru
mnuncRiul de comportamente pe care europenii le numesc Greligioase, dar faptul religios n sine este
greu de izolat
*entru a ne mulumi cu o definiie dintre cele mai aproJimative, vom nelege prin religie ceea
ce contactul dintre culturi a impus ca evidene, Ei anume un ansamblu de culte i credine" atitudini
mentale i gestuale" pioase i orientate de diferite concepii despre un dincolo$; dintr,un punct de
vedere e#terior culturii respective" religia se caracteri!ea! %n primul r*nd prin e#presia lor practic"
cultul" un ansamblu de conduite cu o mare %ncrctur simbolic i ansamblu de relaii care %l unesc
pe om cu o realitate pe care el o consider superioar i transcendent LC 'iviare, ,@@@P
Cn ceea ce priveEte antropologia religiei, vom considera c ea reprezint disciplina care descrie,
inventariaz Ei clasific faptele religioaseS privind religia ca o parte a culturii, ea ncearc s eJplice
asemnrile Ei deoseIirile dintre fenomenele religioase din diverse societi !ac mult vreme
antropologia s-a concentrat asupra societilor mici, cu un sczut grad de cultur, sau a celor arRaice, ea
Ei-a lrgit treptat cmpul de studiu ctre universuri culturale dintre cele mai diverse Ei dialogReaz
permanent cu discipline nvecinate, cum este sociologia religiilor, istoria Ei fenomenologia religiilor,
psiRologia religiei etc, de care, uneori, cu greu poate fi delimitat
VI.1. ISTORICUL CERCETRII FENOMENULUI RELIGIOS
VI.1.1. SPECULAIILE PSIHOLOGISTE I EVOLUIONISTE
AEa cum am amintit, interesul pentru proIlematica religiei este nu numai central, ci Ei
constitutiv pentru disciplina antropologic !in aceste motive, este ntru-totul Kustificat s-i acordm o
atenie mai generoas Ei s poposim asupra celor mai semnificative etape n cercetarea fenomenului
religios
"@.
Cn climatul evoluionist, dominant n a doua Kumtate a secolului al :I:-lea, cercetarea
fenomenului religios a nceput, fireEte, cu proIlema originii religiei Cn linii generale, era cutat
dezvoltarea celor mai primitive forme religioase, care au condus ulterior la apariia marilor religii
monoteiste ale popoarelor civilizate !ac, pentru maKoritatea autorilor din epoc, prea de la sine
neles c monoteismul reprezenta stadiul ultim de evoluie a ideilor religioase, nu lipsesc nici
ncercrile de a vedea n monoteism mesaKul religios originar, uitat sau deformat n cadrul
comunitilor primitive
*e parcursul secolului al :I:-lea cercetarea fenomenului religios se realizeaz n cadrele
speculative ale filozofiei sau psiRologiei, iar argumentele lingvistice sunt deseori mai des invocate
dect cele propriu-zis istorice
)a Kumtatea secolului, lingvistul german Max Mller emite, pe seama unor interpretri
lingvistice, ideea c zeii nu reprezentau dect personificri ale unor fenomene naturale Aceste
metafore iniiale se suIstantivizeaz Ei se autonomizeaz, dnd naEtere unui univers propriu, cel
religios $eoria lui -bller, care statua, n fond, divinizarea unor fenomene naturale ca prim form de
eJisten a religiei, va fi cunoscut drept naturism
)a rndul su, celeIrul avocat al evoluionismului sociologic, Herbert Spencer, considera c
inviziIilul religios este constituit pe seama viziIilului 7isele sunt cele care i Rrnesc omului ideea
unei dualiti ntre spirit Ei trupS spiritele strmoEilor, care supravieuiesc ca mani, sunt cele care se
transform treptat n diviniti Cn ali termeni, originea religiei ar rezida n cultul strmoEilor
Cam n aceeaEi perioad vede lumina tiparului cel de-al doilea volum al lucrrii )rimitive
/ulture a lui E. B. Tylor -ergnd pe urmele lui /pencer, $Olor vedea n religie credina n fiine
spirituale #a nu era altceva dect spiritualizarea unor stri psiRologice LvegRe Ei somn, via Ei moarte,
viziune, trans, IoalP, care i evideniau primitivului eJistena unui alter ego spiritual Lsufletul,
fantomaP $Olor credea c visul permite o deduIlare a lumii eJperienei AEa cum duIlura oniric
reprezenta sufletul, tot astfel lumea visat era, n realitate, lumea de dincolo /ufletul, neles ca un
principiu vital care locuieEte n corp, prseEte trupul n momentul morii, dar supravieuieEte Ei este
capaIil s intervin ulterior n lumea viilor 'iturile funerare Ei cultul strmoEilor nu face dect s
mrturiseasc aceast credin Cns, $Olor credea c mintea primitivului nu se deoseIea prea tare de
mintea unui copilB din acest motiv, omul culturilor primitive tinde s antropomorfizeze toate elementele
din mediul su Ei s cread c orice lucru din natur dispune de un suflet Aceast credin n spirite, de
acum cunoscut ca animism, s-ar transforma gradat n politeism, apoi n monoteism, pe msur ce
succesiunea unor fenomene ineJplicaIile RrneEte ideea unui principiu vital unic, sufletul, care
caracterizeaz att toate fiinele vii, dar Ei natura vegetal Ei cRiar fenomenele lumii fizice
#ste limpede c att animismul, ct Ei naturismul reprezentau simple teze speculative #le se
inspirau, n cazul lui -bller, pe mitologiile indo-europene, n care numele Ei atriIutele divinitilor sunt
LuneoriP asociate cu fenomenele fiziceS n ceea ce priveEte teza lui $Olor, noiunea foarte amIigu de
suflet este ntlnit doar la anumite populaii primitive, Ei cRiar Ei atunci suI forme dintre cele mai
variaIile
Cu totul alta este perspectiva lui A. Lang Ei a printelui catolic W. Schmidt )ang, n a sa 7he
;aking of =eligion L"9.9P, credea, ca Ei /cRmidt, c principiul originar al religiei este reprezentat de
monoteism Ca Ei adversarii acestei teze, cei doi nu aduceau, n susinerea ideii lor, dect argumente
logice sau raionale, fr a putea oferi Ei dovezi antropologice
/eria de construcii filozofice lipsite de suport antropologic poate fi completat de L.
Feuerbach Ei de K. Marx *entru (euerIacR, zeii erau dorinele oamenilor transformate n entiti
reale cu aKutorul unei funcii faIulatoare a imaginaiei, care cuta s se eliIereze de team Ei ignoran
-arJ merge Ei mai departeB religia nu este numai reflectarea imaginar a forelor naturale, dar are Ei
rolul unei ideologii care Kustific eJploatarea Ei inegalitatea social &piu al popoarelor, religia aliena
individul de propria sa natur, motiv pentru care ea se cuvenea nlocuit de ateismul materialist
""@
(ilozoful pragmatic William 1ames opina, n 7he Varieties of =eligious -#perience L".@,P c
eJperienele religioase iau naEtere n conEtiina suIliminal, sunt mediate de senzaii Ei au un caracter
preponderent afectiv, conferind individului mngiere, uEurare, confort Ei securitate Asemntoare
sunt Ei ideile lui E. Crawley L7he 3dea of Soul, ".@.P, care consider c religia nu este altceva dect o
sacralizare a vieii, forei Ei sntii, un produs al fricii, ignoranei Ei ingenuitii primitivilor Cn ".",,
W. Wundt se arta convins de incapacitatea de a raiona a individului primitivB ntruct nu nelege
adevratul mecanism de funcionare a lucrurilor, acesta se vede tentat s le considere nsufleiteS
imaginaia colectiv transform ideea de suflet n cea de erou, apoi de divinitate
AEadar, la nceputul secolului ::, psiRologii, filozofii Ei antropologii par tot mai mult convinEi
s religia primitiv, dominat de un eJacerIat sim al eJtraordinarului, misterului Ei supranaturalului,
nu putea aprea dect dintr-un amestec de stupefacie Ei team, care a gRidat imaginaia ctre reificarea
suI forma unor fiine mitice a dorinelor, poftelor Ei nevoilor individului #ste cu totul semnificativ
ncercarea lui L. Lvi-Bruhl de a defini o mentalitate prelogic, opus mentalitii logice moderne Ei
care ar caracteriza societile inferioare -entalitatea prelogic nu era, ns, nici antilogic, nici
alogic, Ei nu reprezenta o form nedezvoltat istoric de evoluie a celei logice !e altfel, amIele forme
de mentalitate erau variaIil prezente n toate societile )Dvi-=ruRl cuta ns s evidenieze teJtura
specific a acestei gndiri primitiveB neconceptual, mistic, indiferent la principiul contradiciei, dar
devotat asocierilor prin asemnare, continguitate Ei contrast
%aEterea unei adevrate antropologii a religiei este desvrEit, ns, odat cu apariia /rengii
de aur a lui H (razer !eEi antropolog de caIinet, (razer strnge un volum imens de informaii privind
riturile Ei credinele primitive Ei avanseaz teza totemismului Cn principiu, (razer considera c sufletul
este eJteriorizat prin strmoE Ei prin oIiectul totemicS era, astfel, Kustificat mitic eJogamia Ca Ei
lucrrile altor contemporani ai si, opera lui (razer, foarte erudit, se face responsaIil de ipostazieri a
unor concepte prea generale n conteJte culturale insuficient eJplorate, deci de simplificri dintre cele
mai periculoase
VI. 1.2. PERSPECTIVELE SOCIOLOGICE
$reptat, pe drumul descRis de (razer, antropologia ncepe s se Iazeze tot mai puin pe
eJplicaiile de tip psiRologic, pentru a mIriEa o perspectiv tot mai coerent interesat de societate Cn
linii generale, aIordrile legate de sociologia fenomenului religios cunosc dou mari tendineB cea
descRis de . Durkheim, interesat de coninutul suIstanial Ei considerat permanent al fenomenului
religios, Ei cea reprezentat de M. Weber, interesat mai degraI de interaciunile specifice ntre
fenomenul religios Ei diverse conteJte sociale particulare
*rima tendin fusese anunat in nuce de consideraiile realizate, pe la Kumtatea secolului al
:I:-lea, de A. Comte, printele pozitivismului Comte este primul care emite ideea c regulile de
organizare a societii se regsesc n coninutul faptelor religioase Ideea fundamentrii sociale a
fenomenului religios este preluat Ei dezvoltat, n maniere proprii, de W. Robertson-Smith Ei de .
Durkheim.
'oIertson-/mitR considera c religia nu eJist pentru a mntui sufletele, ci pentru mntuirea Ei
Iunstarea societiiS prin urmare, ea nu reprezenta o relaie arIitrar a individului cu o putere
supranatural, ci relaia tuturor memIrilor unei comuniti cu o putere care se ngriKeEte de Iinele
comunitii Ei care i apr legile Ei ordinea puIlic
Cn ceea ce l priveEte, c !urNReim se ridic veRement mpotriva interpretrilor naturiste Ei
animiste #l nu crede c omul culturilor primitive poate fi privit ca un copilS n consecin, religia nu
putea fi nici un vis sistematizat Ei trit, nici o imens metafor fr valoare oIiectiv #l crede s
menirea religiei nu este de a pune omul n armonie cu lumea material, ci, dimpotriv, cu cea social
!in acest motiv, proIlema originii religiei n nelesul acordat pn atunci este ntructva falsB nu era
de cutat un nceput aIsolut al religiilor, ntruct nu eJist un moment precis n care religia a nceput
"""
s eJiste, ci treIuiau identificate cauzele, mereu prezente, de care depind formele aIsolut eseniale
ale gndirii Ei practicii religioase Cn opinia lui, acestea proveneau din snul societii
*relund ideea lui /mitR, !urNReim susine Rotrt teoria c orice cult religios nu este altceva
dect adoraia pe care societatea Ei-o poart sie nsEiS aceasta s-ar manifesta cu deoseIire n
momentele de efervescen social, cnd ieEirea din cotidianul profan permite restaurarea timpului forte
al coeziunii sociale !urNReim Ei edific, astfel, demonstraia pe o distincie care va face carier n
cercetarea istoriei religiilor, cea dintre sacru Ei profan Cntr-adevr, el crede c ceea ce este cu deoseIire
caracteristic gndirii religioase este mprirea lumii Ei a fiinelor n cele dou domenii, care fac
perecRe )a !urNReim ns, perecRea sacru-profan este mai degraI neleas pe linia confesional-laic,
dect pe seama opoziiei pur-impur sau spiritual-lumesc, aceasta din pricin c, din moment ce voina
comun a oamenilor este cea care ntemeiaz societatea, zeii nu sunt altceva dect un avatar al
socialului, iar sacrul divinizarea societii Conform lui !urNReim, spre eJemplu, creia cea mai
primitiv religie este cea a cultului totemic al clanului, considerat un sistem de consacrare a societii
de ctre ea nsEi
'eligia era, astfel, un fapt social oIiectiv, eJterior Ei superior indivizilor, asupra crora Ei
eJercit cu for puterea coercitiv Cn ali termeni, !urNReim considera toate normele oIligatorii ale
unei societi, fie ele Ei inconEtiente, drept rezultatul vieii n colectivS credinciosul LmemIru al unei
=isericiP se nclin, n fapt, n faa societii ca ntregS religia nu era dect forma de eJprimare a unor
stri sufleteEti colective Aceast asimilare dintre religie Ei societate eJplic de ce religia Ei moralitatea
sunt intim legateB amIele eJprim valorile Ei puterea socialului #ste important de oIservat c, deEi
evacueaz formal eJplicaiile psiRologice, !urNReim le accept, n momentul n care invoc
sentimentele Ei efervescena colectiv
&pera lui !urNReim va fi continuat de ctre M. Mauss Ei H. Hubert, care vor insista asupra
deoseIirilor dintre magie Ei religie
!irecia de cercetare descRis de Max Weber se va distana de tradiia durNeimian >eIer a
cutat, n sociologia sa a religiilor, s studieze articularea dintre religie Ei domeniul politic Ei economic
!in aceste motive, el s-a concentrat cu deoseIire asupra aEa-numitelor mari religii, sau religii ale
Crii Liudaism, creEtinism, islamism, IudismP Au rmas celeIre consideraiile sale din -tica
protestant i spiritul capitalismului L".,@P, prin care >eIer a ncercat s demonstreze cum doctrina
calvinist a predestinrii a dat naEtere unei noi atitudini, care a fcut din munc o ndatorire Ei un semn
de virtute, pregtind calea mentalitii raionale a ntreprinztorului capitalist modern >eIer a
evideniat, de asemenea, n Sociologia religiilor, diferenele de atitudine fa de religie n funcie de
apartenena social a credincioEilor !eEi nu admitea c aciunea omului este n mai mare msur
determinat de viziuni speculative dect de interesele materiale Ei de aspiraiile morale, el s-a inut
departe de ideea c situaia politic sau morala economic sunt n msur s eJplice fenomenul religios
#ste important, ns, de suIliniat c, spre deoseIire de naintaEii si, care nutreau convingerea c religia
asigur Ei reflect ordinea social, >eIer evideniaz cu trie capacitatea religiei de a produce inovaii
VI. 1.3. PROPUNERILE PSIHANALISTE
Interesul n raport cu fenomenul religios nu a caracterizat doar etnologia sau sociologia
Cncepnd cu S. Freud, printele disciplinei, Ei psihanali!a a ncercat s ptrund nelesurile pe care
prea c le reveleaz comportamentul religios Cn cteva lucrri, celeIre mai ales prin ndrzneala
tezelor pe care le cuprind L7otem i tabu, ".",, Viitorul unei ilu!ii, ".,8, ;oise i monoteismul, ".4.P
/ (reud Ei-a eJprimat convingerea c religia nu reprezint altceva dect un sistem proiectiv al unei
frustrri Ei o nevroz oIsesional a omenirii Cn aceast ipostaz, erosul Ei liIidoul ar Kuca un rol
important n formarea sentimentului religios, iar religia Ei nevroza ar avea multe n comun Ltraum,
laten, vin Ei suIlimareP (reud vorIeEte de un patricid originar, n care fii Ei omoar Ei Ei consum
caniIalic tatl, eJasperai de tirania seJual pe care acesta o eJercitaS mitul lui &edip ar sta dovad
pentru acest sacrificiu reparator *ropunerea fantezist a lui (reud va fi demontat definitiv de
"",
oIservaiile etnografice, cum sunt cele ale lui -alinoMsNi, care aduce ca argumente societile
matriliniare, n care poziia tatlui n cadrul relaiilor de rudenie nu Kustific n nici un fel mitul lui
&edip
!iscipol disident n raport cu nvturile profesorului su, Carl Gustav 1ung va aIorda religia
din alt perspectiv dect (reudB el consider c n fiecare eu individual se ascunde un inconEtient, nu
numai individual, ci Ei colectiv, populat de reprezentri care, n timp, s-au transformat n mituri
ArRetipurile ar reprezenta, astfel, simple manifestri ale unor coninuturi psiRice, iar visele nu ar face
dect s traduc o dram spiritual interioar ce activeaz reziduuri mentale ale eJperienei anterioare a
omenirii
)a rndul su, ceva mai recent, Charles Glock elaIoreaz teza frustrrii relative, conform
creia religia ar fi o simpl reacie compensatorie a persoanelor frustrate #a se va manifesta variaIil n
funcie de gradul de frustrare resimit de un grup specific din cadrul unei populaii, iar persoanele cele
mai adnc ncercate de sentimentul de frustrare sunt cele mai predispuse s mIriEeze Lmai intensP
religia, Ei mai ales un anumit timp de religia, care s ofere o compensaie pentru tipul specific de
frustrare de care sufer sau cred c sufer
#ste evident c tezele propuse de psiRanaliEti, ca Ei cele ale sociologilor, sunt puternic ancorate
n eJperiena cultural occidental Ei, mai ales, pornesc de la o perspectiv destul de ngust asupra
realitilor din lumea comunitilor arRaice Cns, dac interesul antropologilor va reuEi n Iun msur
s umple acest gol de informaie, acest proces va avea loc tocmai pentru c ei vor renuna, mcar n
parte, la cutarea cu oIstinaie a marilor rspunsuri
VI.1.4. PERSPECTIVELE ANTROPOLOGICE ASUPRA RELIGI VI.1.4. PERSPECTIVELE ANTROPOLOGICE ASUPRA RELIGIEI
Cn linii generale, analizele efectuate de antropologi vor nega sociologismul eJcesiv al lui
!urNReim Cu toate acestea, printele sociologiei va lsa moEtenire antropologilor dou teze
profitaIileB ideea c discursurile religioase Jmituri" rituri" ritualuriB reproduc sau transpun modul de
structurare al societii %n ansamblul su Ei, de asemenea, eJpun mizele Kocului socialS reciproc, c
instituia religioas %ndeplinete o funcie de integrare social i" %n sens general" categoriile g*ndirii
religioase au o inciden larg asupra vieii sociale, n toate domeniile pe care le ngloIeaz aceasta
Lrudenie, economie, politic, etno-Etiine etcP Astfel, ideea c fenomenele religioase interacioneaz cu
toate celelalte fenomene sociale a scRimIat definitiv optica cu privire la religia populaiilor arRaice
Cncepnd cu anii T4@, antropologii anglo-saJoni se ndeprteaz treptat de speculaiile de caIinet
ale naintaEilor evoluioniEti, pentru a se dedica studierii sistematice, pe teren, a coninutul precis Ei a
funciilor fiecrei religii B. Malinowski va studia miturile troIriandezilor, R. Fortune se va interesa
de vrKitorii de pe insulele !oIu Ei de religia populaiei indiene manu, A. R. Radcliffe-Brown se va
ocupa de credinele Ei ceremoniile locuitorilor din insulele Andaman L&ceanul IndianP, Evans-
Pritchard de vrKitoria la populaie Azande Ei de religia nuerilor LamIele, populaii din /udanP
etcAntropologii aKung treptat s evidenieze diverse articulri ntre societate Ei sistemele religioase C.
Kluckhohn descRide noi perspective asupra relaiilor dintre vrKitorie Ei alte practici sociale la
populaia navaKo M. Spiro va demonstra cum, n =irmania, Iudismul coeJist cu o religie popular,
care serveEte nevoilor emoionale Ei sociale ale populaiilor din zon Ei reduce conflictele sociale prin
raportarea la lumea de dincolo Cn ".++, apare monumentala lucrare =eligionC An Anthropological
Vie' a lui A. Wallace, n care este propus o tipologie a sistemelor religioase, dar Ei o analiz a
funciilor religiei din punctul de vedere al integrrii personale Ei culturale Ei o teorie a relaiilor dintre
ritual Ei religie
Ali antropologi, ca M. Harris Ei R. Rappaport vor edifica interpretri Iazate pe
materialismul cultural, ncercnd s demonstreze cum factorii ecologici Ei culturali determin
credinele Ei comportamentele culturale
Cntr-o prim instan, interpretrile funcionaliste, nc apropiate de direcia descRis de
!urNReim, cunosc o mare popularitate Cel mai ilustru reprezentant al funcionalismului, =
""4
-alinoMsNi, se va plasa, totuEi, la o distan apreciaIil de tezele lui !urNReim /pre eJemplu, el nu
crede c factorul religios Ei cel social sunt coeJtensive -alinoMsNi consider c religia Ei magia sunt
deseori greu de disociat, practicile Ei credinele religioase alctuind un sistem funcional, coerent Ei
viziIilS el eJprim logic un cadru conceptual n care o societate anume gndeEte att natura, ct Ei
socialul, dar apr totodat Ei ordinea eJistent Cn viziunea lui, dac magia Ei religia in, fr ndoial,
de un domeniu sacru, nu este mai puin adevrat c ele au n vedere scopuri dintre cele mai practice
)a rndul su, A. R. Radcliffe-Brown consider religia Ei ritualurile drept pri constitutive ale
unor mecanisme care asigur reproducerea ordinii sociale Activitatea sa descRide o lung serie de
studii Iritanice care privesc structurile religioase, structurile rudeniei Ei cele politice ca relaionate
strict, cRiar inseparaIile Cntr-adevr, dac nu se uit paradoJul funcionalismului Lcare eJplic nsEi
eJistena unui fapt social prin funcia saP, este incontestaIil c reprezentrile Ei practicile religioase au o
dimensiune normativ Ei intervin n controlul social, deseori legitimnd autoritatea Ei raporturile de
dominare Ei funcionnd, ca s ne eJprimm aEa, ca o ideologie !e eJemplu, R. Bradbury a
demonstrat cum, la populaia edo din =enin, ritualul funerar aduce n prim plan Ei rezolv n mod
simIolic o contradicie dintre dou forme de autoritateB autoritatea individual Ei specific a tailor Ei
autoritatea colectiv, mai general, a primilor nscui
Cns analiza funcional a sistemelor religioase Ei atinge repede limitele Antropologul american
E. Winter a artat cum, n cazul a dou societi patriliniare africane, rolul integrativ al religiei este
foarte diferitB n timp ce, la neamul iraWM din $anzania, ritualurile de purificare Koac un rol central n
meninerea coeziunii sociale, la populaia amIa din 2ganda sistemul religios Ei integrarea social nu
par s aiI nimic n comun AEadar, nu numai c perspectiva funcional este parial, dar este evident
c interaciunea dintre sistemele religioase Ei societate este eJtrem de compleJ
& alt direcie de studiu, de asemenea fondat pe sugestiile lui !urNReim, este descRis de
activitatea lui G. Dumzil *ornind de la o analiz a mitologiilor indo-europene, !umDzil a ncercat s
demonstreze c ideologia unei societi Lsistemul de reprezentareP reflect fidel principiile logice ale
organizrii sociale Astfel, relaiile dintre funciile asumate de diversele figuri divine din teogoniile
indoeuropene reproduc, n fapt, ierarRia celor trei funcii sociale fundamentaleB funcia religioas, cea
rzIoinic Ei cea economicS suveranitii unei nelepciuni magice Ei religioase i se suIsum fora
fizic a rzIoinicului, administratori ai puterii politice, respectiv fecunditatea productorilor, care
susine ntregul eEafodaK
& alt viguroas tendin n antropologia religiei este cea concentrat ctre anali!a
simbolismului religios, orientare a studiului Iine reprezentat, att pe continentul european, ct Ei n
antropologie american
Cn (rana, acest tip de demers se nscrie unei tradiii filozofice mai vecRi, care a urmrit constant
cercetarea gndirii, n general !e eJemplu, pastorul M. Leenhardt s-a ocupat din aceast perspectiv
de canacii din %oua Caledonie, artnd cum persoana individual se construieEte, n universul acestei
culturi, printr-o puternic eJperien cognitiv Ei afectiv, trit ntr-un spaiu cu o puternic
ncrctur mitic -erit, de asemenea, amintite lucrrile lui M. Griaule cu privire la cosmogonia,
metafizica Ei religia populaiei dogon din -ali )a rndul su, R. Bastide s-a preocupat de cultele
sincretice Lcum sunt cultele africane din =raziliaP, ncercnd s unifice oIservaiile antropologiei,
sociologiei, psiRanalizei Ei psiRiatriei
2n loc de prim rang ocup, n snul acestei tendine, opera lui Cl. Lvi-Strauss Adept al unui
intelectualism foarte strict, )Dvi-/trauss se distaneaz de tradiia lui !urNReim Ei a lui - -auss,
considernd c antropologia nu ar treIui s se strduiasc s elaIoreze o teorie sociologic a
simIolismului religiosS dimpotriv treIuie s-i cutm societii o origine simIolic %u era posiIil
nelegerea fenomenelor religioase pe seama afectivitii, cci impulsurile Ei emoiile nu eJplic cu
adevrat nimic Ei treIuie s fie tratate ca simple consecine ale unor procese care au loc n intelect -ai
mult, datinile Ei credinele par s se spriKine pe tradiie, Ei nu pe emoie, care nu apare, de altfel, dect
prin activitatea ritual Ei din nclcarea regulii !up el, mitul este un sistem de clasificare care instituie
""3
diferene, Ei, spre deoseIire de - #liade, crede c ritul l-a precedat Cn orice caz, )Dvi-/trauss crede c
att ritul, ct Ei mitul, ca Ei iconografia, trimit la niEte structuri ecRivalente Cn consecin, lucrrile lui
)Dvi-/trauss, n particular cele consacrate mitologiei amerindiene, au ncercat s demonstreze s
miturile se afl ntr-un continuu proces de transformare, operaiunile logice care permit aceast
metamorfoz fiind refleJia unor procese mentale inconEtiente, universale
Cn antropologia Iritanic, cercetarea simIolismului completeaz deseori analizele funcionale
#ste cazul analizelor de tip semiologic ale lui V. Turner Acesta a cercetat, printre altele, viaa
religioas a populaiei ndemIu din ;amIia Ei a aKuns la concluzia c simIolurile rituale utilizate de
aceast populaie sunt polisemiceB sensul lor variaz n funcie de conteJt Ei se Iazeaz pe un numr
redus de categorii generale, constante Ei cu totul specifice pentru gndirea simIolic a acestui grup
etnic
Antropologia cultural american Ei-a aduc propriile contriIuii la cercetarea simIolismului
religios Cn linii generale, se pot distinge dou tendine n tratarea fenomenului religios, ce corespund,
de altfel, unor orientri diferite n nelegerea fenomenului cultural n general
*rima este reprezentat de tradiia culturalist Ei psiRologizant, inaugurat prin activitatea lui
M. Mead Ei R. Benedict Ei concretizat ulterior n operele lui Ralph Linton Ei A. Kardiner. AceEtia
din urm consider c reprezentrile religioase sunt proiecia unui imaginar social Ei eJprim, n fond,
tensiunile Ei frustrrile care rezult din educaia familialB fiinele supranaturale nu ar fi dect prinii,
iar atitudinile oamenilor fa de ele Lveneraie, team, iuIire etcP reproduc relaia dintre copil Ei prini
*e urmele lui -ead Ei =enedict, cei doi au susinut ideea eJistenei unei personaliti de Iaz proprii
fiecrei culturi, care reflecta, n fapt, variabilitatea cultural a structurilor psihice !atorit acestui
radical relativism cultural, opiniile lor nu au ntrunit acceptul altor antropologi psiRanaliEti, care i-au
acuzat, n plus, de ignorarea inconEtientului
-ult mai nuanat este aIordarea propus de Clifford Geertz Acesta consider c fenomenele
culturale n general nu pot fi reduse nici la funcii psiRologice, nici la funciile sociale pe care eventual
Ei le pot asuma *entru Geertz, cultura n ntregul su este o reea de simIoluri #a este un model de
semnificaii incarnate n simIoluri transmise prin istorie, un sistem de concepii moEtenite, eJprimate
simIolic, cu aKutorul crora oamenii comunic, perpetueaz Ei dezvolt cunoEtinele lor despre via Ei
atitudinea lor fa de aceasta L".8,P /imIolul desemneaz, n viziunea lui orice oIiect, act,
eveniment, proprietate sau relaie care foloseEte ca veRicul un concept Cn acest sens, modelele
culturale nu sunt altceva dect sisteme sau ansamIluri de simIoluri, surse eJtrinsece de informaie
Laflate, spre deoseIire de gene, n afara organismului umanP *strnd o idee mai vecRe a lui Alfred
Kroeber, pentru care cultura era o realitatea superorganic, Geertz o vede ns ca un ansamIlu de
teJte, punnd n centrul analizelor sale, implicit, noiuni ca sens Ei comunicare Aceste teJte
culturale se cuveneau citite peste umrul indigenilor, pentru ca antropologul s poat nelege cum
fiecare sistem de simIoluri eJprim etosul unui popor Geertz crede c este nevoia de sens cea care
st la Iaza fenomenului religios, fiecare cultur satisfcnd simIolic aceast nevoie, prin intermediul
simIolurilor religioase
*eriplul anterior ne-a artat pe deplin ct de diverse sunt aIordrile cu privire la fenomenul
religios, ceea ce eJprim, de altfel, Ei multitudinea de dimensiuni pe care le mIriEeaz
comportamentul religios, ca Ei dificultatea izolrii sale n cadrele unei definiii (enomenul religios nu
poate fi redus, fr riscul unor simplificri periculoase, nici la dimensiunea sa psiRo-afectiv, nici la cea
cognitiv sau la cea simIolic, nici la eJercitarea anumitor funcii sociale, cu att mai mult cu ct nu
lipsesc alte fenomene sociale, care posed, de asemenea, o natur simIolic, trimit la coninuturi
psiRice Ei emotive similare Ei ndeplinesc funcii sociale asemntoare
Cn ciuda aceste neIuloase care nvluie fenomenul religios, ancRetele n teren i-au convins pe
antropologi c pot comunica cu alte culturi pe seama religiei, indiferent de eJistena sau aIsena unui
termen ca atare, sau de eJtrema diversitate de eJperiene pe care o desemneaz termenul Acest simplu
fapt este suficient pentru a ne edifica asupra uneia dintre constantele antropologiceB n toate culturile,
""<
ceea ce garanteaz cu adevrat sensul lucrurilor, ordinea social, posiIilitatea de a nelege lumea Ei de
a aciona eficace asupra ei se afl dincolo de limitele eJperienei imediate a suIiectului individual
uman
VI.2. MITUL
Mitul desemneaz, n limIaKul curent, o construcie a spiritului care nu are legtur cu
realitatea, o faIulaie sau un Iasm, a cror veridicitate este ndoielnic CunoaEtem multe eJempleB
mitul Iunului slIatic, al sfrEitului istoriei, mitul epocii de aur etc Cns, n antropologie, ca Ei n
istoria religiilor, sintagma mit are un neles mult mai restrns Ei desemneaz un tip special de
povestire, caracterizat de dou trsturi importanteB are un caracter fondator, cci se ocup de sensul Ei
originea lucrurilorS are, de asemenea, un caracter simbolic, pentru c integreaz elemente imposiIil de
interpretat pe Iaza datelor strict empirice
Antropologii, ca Ei istoricii religiilor, fac n general o deoseIire net ntre mit Ei Iasm -
povestire profan cu coninut fictiv -, sau povestirea legendar - care red evenimente cu valoare
istoric -, pentru c mitul vorIeEte ntotdeauna de evenimente aflate n afara istoriei, n illo tempore
Cu toate acestea, nu sunt puin cei care, ca )Dvi-/trauss, cred c cele trei genuri literare sunt greu de
delimitat reciproc 2neori, ceea ce europenii consider a fi legende sau Iasme se vd aIandonate prin
pricina unor modificri a credinelor religioase %u rareori poveEtile legendare, care vorIesc despre
fondarea dinastiilor, au ca prolog miturile de origine, faptele eroilor civilizatori *rin urmare,
categoriile de Iasm, mit Ei legend nu sunt scutite de amIiguiti, folosirea lor de ctre antropologi
rmnnd n cele din urm conteJtual
Cn ciuda domeniului imprecis pe care l acoper, mitului i sunt totuEi recunoscute cteva
trsturi proprii #l este, nainte de toate, o povestire figurat, care pune n scen aciunea unor
personaKe eJtraordinare Istoria, legenda Ei morala interfereaz deseori n povestea mitic
-itul este, de asemenea, o povestire care ine de vorbire, cci deseori el este de sorginte oral
!iscurs pe Kumtate ezoteric, pe Kumtate popular, mitul vorIeEte despre oameni, zei Ei fore ale naturii,
pe care deseori le claseaz n cosmogonii Ei teogonii vaste Cn maKoritatea situaiilor, el este un discurs
persuasiv Ei paradigmatic Atunci cnd este fiJat n scris, mitul este repetat prin rituri, iar gndire
mitic se eJprim att prin mituri, ct Ei prin glosele care nsoesc practicile
-itul are, de asemenea, o puternic %ncrctur simbolic i metaforic, cRiar dac nu este
ntotdeauna neles ca o alegorie cu semnificaia filozofic, ca la *laton, de eJemplu -itul face apel la
numeroase figuri de stil, metafore Ei arRetipuri, care rareori au o valoare inter-cultural Cntr-adevr,
formele, numerele, culorile, gesturile, animalele sau punctele cardinale corespund deseori unor
semnificaii proprii fiecrei culturi, deEi nu lipsesc nici simIolurile arRetipale al cror sens este
asemntor n mai multe tradiii culturaleB luna trimite la fecunditate Ei fertilitate, elefantul regal
nseamn putere Ei longevitate, capul nseamn conductorul nelept, fora rzIoinic Ei are slaEul n
piept etc
& alt trstur proprie mitului este polisemia, cci, dac mitul eJplic lumea, el o face ntr-o
manier enigmatic, iar ficiunea sa se caracterizeaz prin construcii ecRivoce %u numai c mitul face
oIiectul unor repetate refaceri Ei rescrieri - variante care complic eJegezele -, dar, n maKoritatea
situaiilor, sensurile politice, religioase, cosmologice se suprapun Ei se amestec $ot astfel, mitul poate
att susine, ct Ei contesta anumite poziii staIilite, sensul fiecrei povestiri fiind variaIilB scRismele
religioase nu reflect, deseori, dect modificri de atitudine fa de aceeaEi povestire mitic
Cntruct mitul transcende istoria, el este, de asemenea, atemporal Ei se poate desprinde de orice
situaie istoric Cel mai Iun eJemplul este oferit de mitul roman, care a oferit material de reflecie att
'omei repuIlicane, ct Ei celei imperiale, dar Ei IarIarilor germanici, lui Carol cel -are, mpratului
&tto I, lui -acRiavelli, ca Ei 'evoluiei franceze &pernd o ntoarcere la sursele primordiale ale
culturii Ei istoriei, mitul ofer un sens nou tragismului sau Ianalului eJistenelor ulterioare, printr-un
Koc de oglinzi care evideniaz, nu rareori, tragice corespondene
""+
#ste important de suIliniat puternic dimensiune afectiv pe care o activeaz miturile -iturile
se adreseaz n mare msur sensiIilitii, pentru c omul, care se teme de conflictele primordiale
generate de legile vieii elementare, simte ca reconfortant structurarea Ei investirea cu sens a lumii prin
imagini, cum este prin eJcelen mitul -itul poate, de asemenea, eJorciza Ei teama de viitorS din
acest motiv, cele mai rezistente mituri sunt cele care permit eJplicarea Ei nfruntarea incidentelor Ei
dramelor vieii cotidiene -itul lui /isif este un Iun eJemplu
-itul este totodat capaIil s nsufleeasc aciunea uman, cci, deEi este el nsuEi mai degraI
un produs al inconEtientului, el renvie ceea ce povesteEte 'itul este cel care d consisten mitului,
lucrurile Ei forele invocate devenind reale prin aciunea cuvntului cu eficacitate magic
!eEi rareori rspunde logicii noastre raionale, mitul cuprinde, totuEi, o form de raionalitate,
cel puin din punctul de vedere al comunicrii sociale Ei al instrumentalitii sale etice $ranspunnd n
realitate ceea ce ine de fantastic Ei imposiIil, el mnuieEte paradoJuri Ei eJprim un mod de
conceptualizare, imaginea, nc prezent n ceea ce considerm noi astzi a fi gndirea raional
Comun tuturor miturilor este, de asemenea, eJistena mai multor diferene de oIiect Ei niveluri
de nelegere iniiatic %umrul acestor trepte de iniiere, proprii tuturor miturilor, diferB peulii din
Africa &ccidental cunosc treizeci Ei trei, aIorigenii NaradKeri din nord-vestul Australiei doar cinciS ele
fac diferena ntre neofit, posesor al unor fragmente pariale, cRiar nesemnificative, Ei neleptul care
pzeEte cu vigilen tainele unei adnci cunoaEteri
#Jist o mare diversitate Ei, totodat, o ierarRie de importan a miturilor Miturile originare
ocup fr ndoial o poziie privilegiat, prin universalitatea lor aIsolut, ca Ei prin faptul c
ncununeaz orice ierarRie a povestirilor mitice
-iturile originare dispun, n general, de o scRem unic, ce cuprinde trei elemente *rimul este
oferit de secvena iniial, originar, n general strin Ei incompatiIil cu viaa social, n care un
om liIer, inocent, se Iucur de o lume Lsau un oIiectP total, indiviziIil Ei infinit #ste aEa-
numita etap a aIundenei primitive
Cea de-a doua etap este reprezentat de secvena principal, cea a pcatului originar, prin
care omul Ei pierde inocena Ei aKunge la cunoaEterea Iinelui Ei a rului #l se vede astfel desprit
de oIiectul total de la origini, la care are de acum accesul limitat
Secvena final a miturilor originare rmne cel mai adesea implicit #a descrie, n fond,
situaia actual, condiia fiecrui oIiect social, o condiie nefericit, creia doar munca, sacrificiul Ei
respectarea normelor i permite accesul la oIiectul dorinelor sale !e eJemplu, n sud-estul Asiei,
miturile originare afirm c orezul primitiv avea IoaIe enorme Ei se culegea singurS ns orezul actual,
cu IoaIe mici, Ei-a pierdut Ei aIilitatea de a se deplasa, prin urmare treIuie s fie produs cu preul unei
munci istovitoare
Acest tip de mit originar coincide deseori miturilor clasificate, mai degraI n funcie de criterii
literare, drept cosmologice Cn maKoritatea aIsolut a tradiiilor religioase, miturile cosmogonice descriu
facerea lumii, dup un scenariu recurent, care implic ntotdeauna impunerea de ctre divinitate a
ordinii ntr-un Raos preeJistent Gestul divin impune sens, configureaz noiunea de diferen Ei impune
ordinea lumii n perspectiva unui timp care curge Ei permite acumulri Lciclic sau liniarP Acest act de
creaie, care creeaz coordonatele istoriei profane, ofer suIstana sa altor mituri, cum sunt cele
eschatologice Acestea din urm privesc sfrEitul lumii, n care aIolirea ordinii instituite Ei
rentoarcerea la Raosul primordial este succedat de un nou act de creaie
& alt categorie este reprezentat de miturile mesianice, care prevestesc revenirea omului, suI
diverse forme, la inocena Ei aIundena care caracterizau starea sa primordial Cn multe situaii, aceste
mituri au o puternic dimensiune politic #ste arRicunoscut cazul mesianismului evreu, dar el poate fi
completat de eJemple la fel de celeIreB milenarismul creEtin, mitul medieval al ntoarcerii lui Carol cel
-are, mitul islamic care vorIeEte de mahdi, cel care va aduce dreptatea Ei triumful deplin al islamului
)a fel, cultul melanezian al cargoului prevesteEte sosirea unor vremuri noi, n care Iunurile destinate
indigenilor nu vor mai aKunge pe mna alIilor, iar amerindienii cunosc mituri care eJprim sperana c-
""8
Ei vor recupera cndva pmnturile rpite de europeni #ste limpede c aceste mituri, deEi sunt edificate
dup modelul miturilor cosmogonice, au o puternic dimensiune escRatologic, cci vorIesc
ntotdeauna despre rsturnarea radical a ordinii lumii
#ste important de reinut c aceast ordine mitic poate fi regsit n nenumrate ideologii
politice, convenional atee, cum este comunismulB un om nou, urma s treac la guvernarea unui
univers la fel de nou, lipsit de nedreptate Ei inegaliti Cn acest fel, este victoria proletariatului cea care
aduce sfrEitul istoriei Cn acest cadru mitic, este uEor de neles mitizarea personalitilor
conductoare, adevrai -esia, vestitori ai noii lumi Cns, n gndirea occidental, mitologia
comunismului a fost precedat de alte construcii mitice semnificative $eza contractului social, emis
de T. Hobbes, n secolul al :7II-lea, legitima autoritatea monarRic pe seama unei nelegeri originare,
care a pus capt Raosului social Cn epoca )uminilor, 1.-1. Rousseau relua ideea, ns conferea
contractului social o conotaie negativB el era legat de apariia proprietii Ei a inegalitii Ei doar
rsturnarea acestor realiti putea asigura rentoarcerea omului la starea de inocen originar Cn
aceeaEi epoc a )uminilor, la ali gnditori, mitul cosmogonic creEtin este nlocuit de o mitologie
laic, cea a evoluionismuluiB omul originar nu Ei ncepe istoria n *aradis, ci dup cderea din elS el
lupt mpotriva unei naturi ostile Ei progreseaz prin uzul 'aiunii, singura capaIil s-i asigure, ntr-un
viitor indeterminat, eliIerarea Cn aceast construcie, !umnezeu este nlocuit de %atur, iar legile
divine de cele ale naturii (aptul c aceast tez este orientat de gndirea mitic eJplic tendina vdit
utilitarist a interpretrilor actuale privind antropogeneza
/e poate oIserva c, n eJemplele amintite L1oIIes Ei 'ousseauP, mitul corespunde unor
idealuri politice diferite, fapt care evideniaz o alt latura important a gndirii mitice, cea de
legitimare a puterii politice pe seama ordinii lumii !e altfel, toate culturile cunosc povestiri eJemplare,
mituri dinastice care confer suportul ideologic pentru dominaia unei clase politice, a unei etnii etc
Aceast autoritate, ntotdeauna ntemeiat pe eEafodaKul mitic care susine ntreg universul, se prezint
pe ea nsEi ca inevitaIil Ei conform ordinii divine a lucrurilor
Interpretarea gndirii mitice rmne una dintre misiunile centrale ale antropologiei, ca Ei ale
alttor Etiine sociale *erspectivele evoluioniste Ei funcionaliste, care s-au mulumit s nege
programatic realitatea poveEtilor mitice s-au dovedit prea reducioniste #ste limpede c mitul
presupune investirea cu sens a lumii, ns maniera n care se realizeaz acest fapt EocReaz prin
amIiguitate Acesta este motivul pentru care muli antropologi apeleaz la psiRanaliz, pentru a
decodificare fantasmele Ei simIolurile articulate n povestirile mitice !ar, cum miturile nu pot fi
considerate simple vise, antropologii au misiunea de a eJplica structurarea lor Ei rolul lor social,
ideologic /tructuralismul, prin )Dvi-/trauss, a artat c, dac povestea mitic este ntotdeauna
amIigu, gndirea mitic este o realitate universal, care ascult de legiti proprii
VI.3. CATEVA CONCEPTE CELEBRE: TOTEM, MANA, TABU
'otemul a fost considerat mult vreme central pentru nelegerea sistemelor religioase arRaice
Cncepnd ndeoseIi cu cercetrile scoianului 1. MacLennan, n secolul al :I:-lea, totemismul a
devenit principiul eJplicativ al religiilor primitive, Iazate n ansamIlul lor pe cultul animalelor,
plantelor sau al oIiectelor care aminteau de strmoEii clanului
$ermenul de totem provine din cuvntul ototem, prin care amerindienii oKiIMa, din grupul
algonNin, desemneaz categoriile de specii de animale Ei plante folosite pentru a denumi un clan )a
prima vedere, totemul indic un principiu de apartenenS el este figurat pe stlpi, pe arme sau este
tatuat pe corp, arat legtura cu strmoEul mitic al clanului, dar Ei nrudirea dintre memIrii respectivei
linii de descenden, Ei face oIiectul unor taIu-uri alimentare Lanimalul totemic nu este consumatP, sau
seJuale Lclanurile totemice sunt eJogameP
)a nceputul secolului ::, antropologi ca 1. Frazer Ei Arnold Van Gennep definesc scRema
general a totemismului Ei ncearc s-i postuleze principiile pe seama oIservaiilor lui -ac)ennan, ali
""9
specialiEti, ca A. Goldenweiser, s-au strduit s arate compleJitatea deoseIit a fenomenului totemic,
ca Ei nelegerea sa eronat Astfel, totemismul, deEi ngloIeaz fenomenele repertorizate de
-ac)ennan Ei 7an Gennep, comport a serie ntreag de variaiiB triIurile sunt mprite n uniti
diverse, clanul nereprezentnd dect una dintre eleS numele totemice nu aparin doar unor suIdiviziuni
ale societii, ci Ei unor confrerii sau cRiar unor indivizi, care Ei aleg ei nEiEi totemulS aceste nume nu
se reduc la faun sau flor, ci Ei la diviniti antropomorfe, evenimente naturale, IoliS eJogamia nu este
ntotdeauna legat de totemism, aEa cum totemul nu presupune ntotdeauna relaii genetice sau mistice
ntre memIrii unui grup totemicS mai mult, totemul poate fi att un oIiect taIu, ct Ei oIiectul unei
preferine alimentare
!eEi devine limpede c totemismul nu este altceva dect un foarte variaIil mod de clasificare a
societii, . Durkheim, n faimoasa sa interpretare a formelor elementare ale vieii religioase, va
considera totuEi c totemismul reprezint proiecia religioas a diviziunilor sociale *rin ritualuri,
credea !urNReim, se aKungea la o comuniune mistic, afectiv cu totemul !urNReim ntrea, pe aceast
cale latura religioas acordat totemismului
)a rndul su, S. Freud consider c taIuul privitor la consumul totemului, este legat
deopotriv uciderea tatlui Ei de interdicia de a ntreine relaii seJuale cu mama, potrivit legii
eJogamice a totemismului Cns, ca Ei uciderea tatlui, slaI argumentat, (reud ignor, de eJemplu, c
eJogamia nu interzice doar relaiile cu mama, sau c totemul nu constituie ntotdeauna oIiectul unor
interdicii alimentare
Cn cele din urm, totemismul va nceta a mai fi considerat o form primitiv de religie,
anterioar eventual religiilor organizate !impotriv, prin activitatea unei serii de antropologi, ca F.
Boas, E. E. Evans-Pritchard Ei Cl. Lvi-Strauss, totemismul este tot mai mult neles ca un sistem
clasificatoriu, Iazat pe asocieri de idei Ei pe corespondene mai mult sau mai puin plastice ntre natur
Ei cultur !eEi afilierile totemice fac uneori oIiectul unei valorizri emoionale, totemismul nu poate fi
considerat, n maKoritatea situaiilor, ca fiind principiul fondator la religiilor primitive
.ana a fost descris n premier de pastorul Ei lingvistul R. H. Codrington, care o
nregistreaz printre credinele nativilor din insulele (idKi L-elaneziaP (or impersonal, regsit n
toate fenomenele neoIiEnuite, care strnesc uimire, groaz sau admiraie, mana a fost considerat drept
conceptul central, capaIil s eJplice profilul religiilor primitive. Acest statut de panaceu eJplicativ a
fost facilitat de imprecizia cu care termenul putea fi tradus Ei de polisemia de care Ieneficia el n
limIaKul melanezienilor Ei polinezienilor Aici, mana era deopotriv un suIstantiv, un adKectiv sau un
verI, desemnnd n acelaEi timp fora, prestigiul, autoritatea, sfinenia sau norocul, dar nsemnnd Ei
frumos, puternic, sau a onora, a adora etc ;ana putea caracteriza indivizii, oIiectele,
aciunile, lumea natural, ca Ei pe cea cultural, era o for spiritual, Ienefic sau malefic, care putea
fi manipulat Asociat oIiectelor cpeteniilor, mana era potenial periculoas pentru cei care intrau n
contact cu acestea Ca atriIut special la persoanelor nzestrate, mana are ecRivaleni Ei la IEtinaEii fon
din =enin LatseP, la dogonii din -ali Ln9amaP, sau la araIi LbarakaP
-ana a ocupat un loc central n teoriile evoluioniEtilor, care vedeau n ea, ca E. Marret, un soi
e suflet 2lterior, prin activitatea lui M. Mauss Ei H. Hubert, mana a devenit un suIstantiv, un soi de
for spiritual, calitate aIstract Ei suport al supranaturalului, care putea fi ecRivalat cu termenii
amerindieni de manitu Lla algonNiniP Ei orenda LRuroniP sau 'akan LsiouJP
/uport al magiei la 1uIert Ei -auss, mana devine principiul eJplicativ central pentru
totemismul susinut de Durkheim Acesta credea c, suI forma unei zeiti impersonale, anonime Ei
difuze, mana melanezian se regsea Ei n religia aIorigenilor australieni *rincipiu vital la oamenilor Ei
al totemurilor, mana era o secreie a societii, care, aEa cum am notat, pentru !urNReim, poart n sine
ceva sacru
AmIiguitatea termenului l-a ndemnat pe Cl. Lvi-Strauss s considere mana un concept vid, o
form de gndire universal Ei un simIol cultural fundamentalB ca Ei fonemul zero din fonologie,
cuvntul nu nsemna nimic anume, adic, n ali termeni putea semnifica oriceS tradus drept cRestie,
"".
mana era caracteristic gndirii noastre slIatice, era o elaIorare spontan asemntoare simIolurilor
algeIrice cu valoare nedeterminat, un semnificant flotant
Cercetrile ulterioare au evideniat c mana nu poate fi disociat de ideea ce eficacitate Ei este
mai degraI neleas ca un verIB n insulele /olomon, un remediu sau o aciune magic reuEit este
mana AcelaEi pragmatism este, pre rnd, confirmat de R. Firth, H. I. Hogbin Ei R. Keesing, care
evideniaz, cu toii, c indigenii din -elanezia nu sunt prea eJplicii n privina sensului acordat
cuvntului, cu eJcepia asocierii constante a acestuia cu ideea de putere Ei eficacitate
CndeoseIi ?eesing a struit asupra utilizrii lui mana mai degraI ca verI Ei a criticat
traducerile greEite ale primilor etnografi, care nu numai c au suIstantivizat mana, dar i-au Ei conferit
acesteia un sens metafizic strin de gndirea indigen, mai interesat de controlul Ei interpretarea
fenomenelor naturale, dect de eJplicarea manei pe temeiul lumii supranaturale
Cn fapt, impunerea creEtinismului, ca Ei a ideologiilor culturale naionaliste n zona melanezian,
alturi de tradiia antropologic, care a gravitat permanent n Kurul sensului care i se prea mai firesc, a
fcut de-a dreptul imposiIil nelegerea sensului originar, pre-creEtin al manei #a poate fi uEor
neleas astzi ca putere a lui !umnezeu, sau ca atriIut al cpeteniilor, deEi este de Inuit c, cel
puin iniial, mana era un simplu verI pentru a desemna eficacitatea unei aciuni, autenticitatea sau
mplinirea
$ermenul de tabu are o origine polinezian LtapuP Ei desemneaz o proRiIiie cu caracter sacruS
antonimul su este noa LoIiEnuit, profanP /ensul n care este folosit astzi nu mai coincide celui
originar, termenul desemnnd, n tradiia occidental, orice interdicie $ermenul este reinut de
eJploratorul 1. Cook, care l ntlneEte n insulele $onga, apoi n $aRiti $aIuul are dou laturi, cci
oIiectele sau comportamentele proteKate astfel pot fi fie sfinte, fie necurate 7iolarea unui taIu atrage
dup sine starea de necurenie, o nenorocire sau o calamitate care poate lovi ntregul grup social, spre
deoseIire de alte aIateri individuale, pentru care societatea cunoaEte alte miKloace de a pedepsi
/ensul polinezian a fost eJtins, ndeoseIi prin activitatea lui 1. Frazer, pentru a desemna Ei alte
instituii de proRiIiie analoage, ntlnite n comunitile tradiionale 7abu-ul a fost considerat a privi
anumite acte Lrelaii seJuale, incestul, alimentaiaP, persoane Lcpetenii, regi, defunci, rzIoinici etcP,
lucruri Larme, snge, pr etcP, sau cRiar cuvinte Lnume de diviniti, de persoane sau de oIiecte la
rndul lor necurateP Aceast eJtrapolare nu este lipsit de serioase riscuri %ici mcar n -elanezia,
unde termenul este larg utilizat, sensul nu coincide celui acordat de polinezieni, cci nu are nici o
conotaie sacr Ei nu este asociat nici puterii politice a Eefilor !e altfel, preluarea Ei traducerea
nepotrivit a termenului polinezian de ctre europeni a avut efecte dintre cele mai neaEteptateB n
-elanezia, =iIlia a fost tradus drept ?uka 7abu, ceea ce, conform accepiunii polineziene, ar fi treIui
s nsemne Cartea /fntS n fapt, pentru dialectele melaneziene, nu reieEea deloc c respectiva carte
era sacr, ci c era interzis anumitor categorii de indivizi
Alte interpretri ale tabu-ului au fost propuse de Durkheim, care l considera legat de mana
totemic Asocierea dintre mana Ei tabu a fost foarte atractiv, mai ales c amIii termeni proveneau din
&ceania Ei preau s fac parte din acelaEi sistem conceptual Cn realitate, cei doi termeni au o repartiie
geografic Ei conteJte de utilizarea diferite, iar asocierea nu este att de uEoar %ici interpretarea
psiRanalitic dat de S. Freud, care credea c taIu-ul este o constrngere care limiteaz dorina, nu a
convins antropologii, care au demonstrat c multe din compleJele Ei refulrile freudiene nu se regsesc
n culturile tradiionale )a rndul su, Cl. Lvi-Strauss a considera c tabu-ul este rezultatul unui Koc
de opoziii logice, care marcReaz diferena dintre valori Ei ordinea acestora
!ac antropologii nu au aKuns la un consens privind semnificaia cultural Ei simIolic a tabu-
ului, este din pricina marii diversiti de interdicii care pot fi asociate acestui concept #l ngloIeaz
interdicii de natur religioas sau politic, raionale sau superstiioase, morale sau disciplinare, care pot
fi toate permanente sau temporare, limitate sau nu la un spaiu anume $aIu-urile pot privi anumite
categorii de vrst Ei seJ, statutul anumitor persoane etc Cele mai frecvente sunt cele alimentare,
seJuale, lingvistice, sau cele privind contactul cu anumite persoane sau oIiecte %u toate tabu-urile pot
",@
fi Kustificate raional Ei, prin urmare, nu ntotdeauna ele survin ca urmare a constatrii efectelor
pernicioase ale unui anumit comportament #le pot aprea ca urmare a viziunilor sau viselor, prin
eJegeza unor mituri etc, dar uneori pot fi eJplicate raional, printr-o elaIorare secundar a unei
interdicii iraionale iniial
#ste important de reinut c interdiciile, cum sunt cele eJprimate de taIu, cRiar Ei purificate de
dimensiunea lor sacr, sunt eseniale pentru Iuna funcionare a oricrei societi 'espectarea acestora
coincide respectrii valorilor fundamentale ale unei culturi Ei acoper mai multe dimensiuni ale vieii
sociale Interdiciile asigur integrarea Ei securitatea individului n societate, favoriznd totodat
doIndirea unor oIiceiuri condiionate, eseniale pentru enculturaie $ot ele asigur diferenierea unui
grup, a unui sat, a unei caste, pe seama unor valori proprii !ar tabu-urile asigur nu numai perpetuarea
societii Ei a valorilor sale, ci ofer cRiar limIaKul puterii politice creia i pune la dispoziie un sistem
eficient de control a grupului Ei de manifestare a autoritii
VI. 4. MAGIA ,VR1ITORIA, AMANISMUL
.agia este un fenomen cultural cu o larg rspndire *ractic, toate culturile cunosc forme de
magie, din lumea comunitilor arRaice Ei pn n snul societilor moderne, industrializate -agia
este ndeoIEte suIdivizat n magie preventiv sau activ, eventual n magie alb LIeneficP Ei magie
neagr LmaleficP -agia neagr este una din formele de magie voluntar, asociatvrKitoriei Cn fapt,
deoseIirea dintre magie Ei vrKitorie este uneori greu de realizat, mai ales c termenul de magie este
folosit, n limIa francez, de eJemplu, ca ecRivalent al englezului sorcer9 LvrKitorieP & alt distincie
este realizat nc de timpuriu de ctre 1. Frazer, care deoseIeEte magia homeopatic sau imitativ
Lcare consider c lucrurile asemntoare se atragP de cea de contagiune LoIiectele care s-au aflat o
vreme n contact unele cu celelalte, continu s interacioneze Ei ulterior, cRiar de la distanP Cns
magia poate cunoaEte Ei alte clasificriB o magie ceremonial indirect, care acioneaz asupra
spiritelor, sau o magie natural direct, care urmreEte aciuni asupra forelor naturiiS tot astfel, eJist o
magie divinatorie sau sacrificial Linplic un pact cu zeii sau cu demoniiP, o magie public Lcontrolul
vremii, resurselor sau rzIoiuluiP Ei una privat Lcu caracter amoros sau terapeuticP etc
-agia a Ieneficiat de un destin aparte n gndirea antropologic Cncepnd cRiar cu (razer,
gndirea modern a ncercat s ierarRizeze formele de evoluie religioas -agia, ca Ei religia, sunt
tratate ca forme de cunoaEtere eronate, care au precedat gndirea raional Ei eJperimental -agia,
anterioar sau contemporan religiilor, eJpunea elocvent gndirea primitiv sau arRaic, opus celei
moderneB ea era o pre-Etiin
& optic asemntoare se va conserva mult vreme, dincolo de deceniile evoluioniste *entru
antropologi ca M. Mauss, magia reprezenta ntr-o serie de credine Ei practici iniiatice, nscute din
nevoia imperioas resimit de oameni de a aciona asupra forelor impersonale ale naturii sau ale unor
indivizi, care o manifestau prin mana. /pre deoseIire de religie, care nu era orientat de scopuri
pragmatice, magia ar fi fost o ncercare de manipulare a acestor fore, n vederea atingerii anumitor
scopuri
*e linia descRis de (razer, magia a fost Ei este considerat de unii antropologi drept o iniiativ
individual, care nu numai c precede ca stadiu ncRegarea religiei, dar se Ei difereniaz de aceastaB
religia, produs colectiv, are o funcie de integrare, pe cnd magia este rezultatul interesului unui
anumit grup de a capta Ei manipula forele oculte $ot astfel, magia continu s fie asociat de unii
specialiEti gndirii infantile sau primitive
Mauss Ei Malinowski au evideniat, n ceea ce i priveEte, mai degraI caracterul pragmatic pe
care l au practicile magice /pre deoseIire de religie, n care sacrificiul face legtura ntre sacru Ei
profan, Ei care presupune c, n cele din urm, zeii Ei manifest dorina dup Iunul lor plac, magia
caut s constrng forele pe care le invocS mai mult, deseori ea rstoarn normele de conduit sau de
reprezentare, ncalc interdicii etc Cu toate acestea, nu lipsesc situaiile n care comportamentele
","
considerate drept religioase amestec tendinele magice, printr-o serie de conduite care urmresc, de
asemenea, manipularea sau cRiar nEelarea divinitilor
0i psiRanaliEtii au cutat eJplicaia magiei S. Freud considera c ea s-ar Iaza pe autosugestie,
proprie nevrozelor oIsesive Cnlocuind realul cu imaginarul, magia apare ca o form de lupt mpotriva
angoaselor Ei presupune credina n rezultatul pozitiv al practicilor rituale
Cncepnd cu Cl. Lvi-Strauss, antropologii se desprind treptat de gndirea evoluionist Ei tind
s vad n magie mai degraI o form de reprezentare a lumii #i ncep s priveasc magia nu numai ca
pe o form de eJprimare a ineJprimaIilului, dar Ei, n aceast ipostaz, mai degraI ca pe o art dect
ca pe o Etiin, fr a mai cuta raiunea n snul unor comportamente care urmresc alte oIiective
Interesant rmn Ei oIservaiile lui 1. Whiting, care constat c magia Ei vrKitoria sunt mult
mai frecvent ntlnite n societile egalitare, acefale, dect n cele centralizate suI forma Eeferiilor sau
regatelor Cn acest sens, ea ar reprezenta o form de regulare a tensiunilor politice, n aIsena unor
autoriti capaIile s preia aceast sarcin A. I. Hallowell merge Ei mai departe Ei afirm c
egalitarismul nsuEi decurge ca urmare a riscului permanent ca individul s fie acuzat de vrKitorieS
astfel, magia Ei vrKitorie perpetueaz sistemele atomiste, egalitariste, oIliternd dezvoltarea unei
autoriti politice
Cn ceea ce priveEte practicienii magiei, ei Ei mIriEeaz vocaia prin diverse ciB prin revelaie
sau posedare Lcare l pun n contact cu spiritele Ei i dezvluie vocaiaP, prin consacrare Ladic prin
oIinerea, n urma unor ceremonii, a recunoaEterii din partea unui magician consacratPS prin tradiie,
cum este cazul seturilor de formule, incantaii, rituri Ei vrKi transmise din tat-n fiu
-agia presupune, de asemenea, o atent oIservare a tot ceea ce este eJcepional Ei neoIiEnuit n
natur sau la anumite persoane, motiv pentru care a fost nu o dat considerat o form de Etiin
practic, empiric Cns, invocnd cauzaliti dintre cele mai oIscure Ei lipsit fiind de orice preocupare
pentru verificare prin eJperiment, magia se vedea descalificat n aceast pretenie de opiniile foarte
diferite pe care le aveau europenii despre Etiin #uropenii nu erau pregtii s neleag c efectul
magiei nu era eJplicat, de fapt, pe seama suIstanelor sau oIiectelor utilizate, ci prin ansamIlul lor Ei
riturile specifice -erit, ns, s amintim c multe teRnologii importante, ca metalurgia, Ei au originile
n orizonturile magiei, dar cRiar Ei unele Etiine, ca astronomia Cn plus, prin performarea riturilor
impuse, magia contriIuie deseori la ntrirea solidaritii sociale, la depEirea unor momente de criz,
altfel insurmontaIile
Cn ceea ce priveEte vr-itoria, ea Ei ncalc deseori domeniul de definiie cu cel al magiei, dar Ei
cu cel la religiei Cn #uropa, creEtinismul a eJpediat vrKitoria n afara religiei, ns religiile politeiste
africane o ngloIeaz deseori Comportamentele pe care europenii le consider iluzii, simulacre sau
suIvertiri, africanii le asociaz unei lumi paralele, nocturne, care eJist manifest efecte nocive asupra
forelor Iinelui $ot astfel, trsturile de marginalitate social Ei de via nocturn cu care este investit
vrKitorul european, nconKurat de instrumentarul su macaIru, nu sunt proprii tuturor universurilor
vrKitoreEti
*entru autori ca - -auss, vrKitoria nu este dect o magie distructiv, care cunoaEte ca antidot
o alt form de magie, cea preventiv !e altfel, vrKitoria este n general asociat cu efecte nefaste Cn
maKoritatea culturilor, vrKitorul este o persoan care dispune n secret de anumite puteri supra-umane
#l este de oIicei responsaIil de nenorocirile care li se ntmpl celor din Kur Cum natura Ei identitatea
vrKitorilor este ascuns, cei afectai de vrKi se vd nevoii s apeleze la un contravrKitor, care recurge
la diverse practici divinatorii, menite a identifica vinovatul Ei a Eterge efectele vrKii
Cns vrKitoria presupune, din punct de vedere antropologic, mult mai multe aspecte, cRiar dac
ele sunt parial ecranate de nelesul simplist acordat mai sus Cntr-adevr, practicile vrKitoreEti se
Iazeaz pe eJistena unui compleJ impresionat de ideiB ele implic o anumit concepie cu privire la
esena uman, la relaia dintre suflet Ei corp, la forele care acioneaz n naturS ea implic practici
dintre cele mai compleJe Lcel puin cele cunoscute, cele de descntare sau GdesvrKireP, dar Ei o serie
",,
de eJperiene, n particular n ceea ce priveEte timpul, a crui scurgere se vede afectat de perioadele n
care vraKa acioneaz, pentru a fi ulterior regndit Ei remaniat, odat cu desfacerea vrKii
Cele mai semnificative consideraii pe seama vrKitoriei i aparin lui A. Evans-Pritchard, care
eJprima n acest fel propria eJperien n miKlocul populaiei africane azande #le ofer un Iun
eJemplu X devenit ntre timp clasic X de nelegere a vrKitoriei ntr-o comunitate tradiional )a
azande, statutul de vrKitor este legat de eJistena, n intestinul suIire, a unei anumite suIstane
LmanguP /impla posesie a acesteia X care, de altfel, se transmite genetic - , face ca proprietarul ei s
poat aduce mari preKudicii sntii Ei Iunurilor celor din Kur Cu toate acestea, azande fac deoseIirea
ntre aceast calitate nnscut Ei practicile care i transform n vrKitori pe anumii indivizi AceEtia
din urm practic magia Ei fac farmece pe Iaz de poiuni Ei vegetale #i dispun de o eJperien
voluntar, doIndit, spre deoseIire de prima categorie de vrKitori, care nu face farmece, nu
performeaz ritualuri Ei care, n cele din urm, nu face ru dect neintenionat
Interpretarea vrKitoriei ca fapt social a cunoscut diverse puncte de vedere *entru funcionaliEti,
ea avea rolul de a menine staIilitatea societii tocmai prin evidenierea pericolului permanent pe care
l reprezentau comportamentele deviante Ei tensiunile socialeS mai mult, din moment ce poate comIate
rul, ea insufl ncredere Ei cRiar serveEte ca miKloc de descrcarea psiRologic Lrul, odat identificat,
este izolatPS n plan ideologic, vrKitoria eJplic Razardul accidentelor sau nenorocirilor care lovesc pe
anumii memIri ai societii
Alte interpretri caut s evidenieze modul n care vrKitoria eJprim tocmai anumite crize
sociale profunde #Jemplul european este potrivitB marile vntori de vrKitoare se succed
dezorganizrii politice Ei religioase provocate de 'eform Ei de rzIoaiele religioase Ei rspund
necesitii de a instaura ordinea Ei autoritatea Ali factori Ei-au adus contriIuia n suIstratB calamitile
Ei foametea, misoginismul promovat de creEtinismul medieval, mentalitile nc superstiioase ale
clerului
*entru a concRide, n orice cultur, vrKitoria reflect foIii sociale Ei individuale, pasiuni Ei
dorine, slIiciuni Ei aspiraii S ea se afl fie la periferia religiei dominante, fie se desfEoar n nsEi
nucleul acesteia, prin rituri Ei comportamente acreditate normativ /ociologia intern a fiecrei
comuniti influeneaz coninutul Ei popularitatea practicilor vrKitoreEti Cn tradiia european, de
eJemplu, vrKitoria pare s se fi retras n lumea rural, deEi forme uneori organizate de vrKitorie pot fi
ntlnite Ei n marile oraEe Aici, ea reflect deseori laicizarea societii, forma pe care o mIrac
vrKitoria actual fiind ea nsEi departe de coerena doctrinar cu care era creditat n veacurile
medievale 2n Iun eJemplu l ofer miEcrile sataniste, prea puin perceput n termeni religioEi, ct n
termeni de pericol socialS satanismul modern este considerat nu att un pericol spiritual, ct o form de
deviaie criminal Ei antisocial, care eJprim temerile Ei foIiile societilor laice occidentale
1amanismul ocup o poziie particular n universul magiei Ei religiei, cci, deEi dispune
ntotdeauna de puteri magice Lpoate provoca sau vindeca Ioli, influena vremea sau fertilitatea,
Eamanul este un om religios, considerat capaIil s comunice cu lumea spiritelor
Cntr-un studiu clasic consacrat Eamanismului, - #liade considera c oIiectul Eamanismului l
constituie tocmai comunicarea cu alt lume, prin intermediul transei Ei eJtazului -odelul propus de
#liade se Iaza pe Eamanismul siIerian Ltermenul nsuEi de shaman fiind de origine tungus, siIerianP
Cns Eamanismul nu este eJprimat doar de transa eJtatic Ei cRiar modalitile de a intra n contact cu
lumea spiritelor sunt diferite de la o cultur la altaB eJist transe teatralizate, n care catalepsia
Eamanului este provocat prin Iti de toI Ei dans, alteori comunicarea este simpl, direct, fr s
presupun trans, Ei este mediat prin farmece sonore, alteori drogurile sau privaiunile fizice Ei
mentale induc starea de Ralucinaie etc Cert este c Eamanul porneEte ntr-o ascensiune n lumea
spiritelor, cltoria propriului spirit treIuie deseori s depEeasc mprii de lumin Ei ntuneric
Cltoria sa ritual are ca oIiect oferirea unei ofrande zeului cerului, nsoirea sufletului unui mort ctre
lumea spiritelor, influenarea acestora sau cEtigarea de noi cunoEtine Ei iluminarea sa !ate fiind
puterile cu care este investit, Eamanul ocup deseori un rol important n societateB n /iIeria Ei la
",4
escRimoEi, el este cpetenia religioas a comunitii, iar la indienii guarani din America de /ud dispune
Ei de puterea religioas, Ei de cea politic Instituia Eamanic poate ns coeJista cu alte culte, implicit
cu ali responsaIili ai domeniului sacru, preoii Ei vracii prelund fiecare anumite atriIuii pe care
Eamani le declin sau care nu le sunt solicitate acestora din urm
/tatutul de Eaman este doIndit fie ereditar, fie electiv, fie prin cutarea voluntar, aproIat
ns de spirite Cn /iIeria, vocaia Eamanic provine de oIicei ereditar, spiritul unei rude decedate
determinnd leEinuri repetate, acte de cleptomanie Ei un comportament neoIiEnuit al celui ales )a
amerindieni, visele prevestitoare, transele Ei Ioala anun posiIilul candidat, supus apoi unui ntreg
proces de pregtire ritual $ot aici este aproIat cutarea voluntar a accesului ctre lumea spiritelorB
unii adolesceni se pot izola Ei accepta privaiuni sau eJcese fizice, n cutarea viziunii dorite
Cert este c doIndirea statutului de Eaman presupune o mortificare prealaIil, indiferent de
miKloacele prin care are loc aceasta AIia n urma renaEterii sale ca om nou, Eamanul este recunoscut
ca atare Ei este investit primind, de eJemplu n /iIeria, costumul specific Ei toIa
2na dintre misiunile cele mai importante ale Eamanului priveEte funcia sa de vindector
0amanul este cel care identific agentul patogen Lfie c unul din sufletele Iolnavului a fost rpit de
spirite, fie o suIstan sau un oIiect strin au perturIat ecRiliIrul organismuluiP Ei ia msuri de
recuperare, respectiv, de eJorcizare a agentului patogen, prin incantaii, fumigaii, stropit cu ap etc
'ecuperarea sufletelor este o misiune dificil #a depinde de modul n care diversele culturi Ei
imagineaz sufletul #scRimoEii, de eJemplu, cunosc un suflet duIlu Lunul legat de trup, care dispare
odat cu moartea Ei unul liIer, care eJist Ei poate cltori n afara corpuluiP, iar indienii siouJ nu mai
puin de patru !eseori, eJpediiile Eamanilor apeleaz la spriKinul unuia sau al mai multora spirite
protectoare
Activitatea Eamanului implic foarte multe competene Ei o mare responsaIilitateB pe lng
faptul c dispune n mod necesar de talent oratoric Ei teatral, Eamanul cunoaEte n profunzime societatea
n care trieEte, mitologia ei Ei mediul pe care nu rareori l proteKeaz prin controlul pe care l eJercit
asupra activitilor vntoreEti $ransele repetate Ei ciudeniile comportamentale i-au fcut deseori pe
cercettorii europeni s se ndoiasc de integritatea mental a Eamanilor, aEa cum memIrii propriilor
societi le atriIuie deseori o seJualitate deviant sau neclar Cu toate acestea, nu toi Eamanii au artat
afeciuni de natur psiRiatric Ei, n cea mai marea parte a timpului, el trieEte ca un memIru oIiEnuit al
societii *entru a concRide, el este, dup categoriile europene, n acelaEi timp preot, vrKitor Ei
medium, activndu-Ei aceste funcii n perioadele de criz pe care le traverseaz societile respective
#l continu s-i eJercite activitatea Ei astzi, mai ales c, n multe societi asiatice sau amerindiene,
Eamanismul nregistreaz o serioas recrudescen, uneori n forme neo-Eamanice, menite a acoperi
golul eJistenial pe care laicizarea societii l-a descRis
TEME DE REFLECIEB
" /um a afectat vi!iunea iudeo,cretin asupra religiei studiul altor religii i culturi.
, Gn ce msur se poate invoca o evoluie istoric a g*ndirii religioase.
4 2etaliai elementele mitice pre!ente %n ideologia comunist.
3 )re!entai c*teva povestiri mitice care s,au bucurat de popularitate %n istoria european.
< 3dentificai raiunile popularitii de care se bucur %nc magia/vr&itoria %n societile
moderne.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" -nunai principalele teorii cu privire la originea i coninutul fenomenului religios.
, /are sunt principalele trsturi ale g*ndirii mitice.
4 Stabilii corelaii %ntre conceptele de mana" totem i tabu.
3 2etaliai relaia dintre magie i vr&itorie.
",3
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
AugD, - =eligie i antropologie" #d Hurnalul )iterar, =ucureEti,
"..<
=all, $, !agger, ', 3deologii politice i idealul democratic, #d *olirom, IaEi,
,@@@
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
!ouglas, -, /um g*ndesc instituiile, #d *olirom, IaEi, ,@@,
!urNReim, A, <ormele elementare ale vieii religioase" #d *olirom, IaEi,
"..<
!urNReim, A, =egulile metodei sociologice, #d *olirom, IaEi, ,@@,
#liade, -, 7ratat de istorie a religiilor, #d 1umanitas, =ucureEti,
"..,
#liade, -, ;itul eternei re%ntoarceri, #d 2nivers enciclopedic,
=ucureEti, "...
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
?arnoouR, Cl, Adio diferenei. -seu asupra modernitii t*r!ii, #d !acia,
CluK, "..3
?ing, G, ?eoRane, ', 7erIa, /, <undamentele cercetrii sociale, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)Dvi-/trauss, Cl, >%ndirea slbatic, #d 0tiinific, =ucureEti, ".8@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-auss, -, -seu despre dar, #d Institutul #uropean, IaEi, "..4
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
'adcliffe-=roMn, A ', Structur i funcie %n societatea primitiv, #d *olirom,
IaEi, ,@@@
'uss, H, Aventura g*ndirii europene. O istorie a ideilor
occidentale, #d Institutul #uropean, IaEi, ,@@,
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
/toczNoMsNi, >, Anthropologie naRve" anthropologie savante. 2e l6origine
de l6homme" de l6imagination et des id1es reSues, C%'/
#ditions, *aris, ,@@"
7an Gennep, A, =iturile de trecere" #d *olirom, IaEi, "..+
7an Gennep, A, 7otemismul. Starea actual a problemei totemice, #d
*olirom, IaEi, ,@@@
>eIer, - Sociologia religiei, #d $eora, =ucureEti, "..9
>ilson, =, =eligia din perspectiv sociologic, #d $rei, =ucureEti,
,@@@
'ies, H, Sacrul %n istoria religioas a omenirii, #d *olirom, IaEi,
,@@@
",<
CAP. CAP. VII. ANTROPOLOGIE POLITIC VII. ANTROPOLOGIE POLITIC
Introducere
Acest capitol Ei propune s ofere o perspectiv asupra domeniului politic al vieii sociale, aEa
cum este acesta conceptualizat de antropologie #ste discutat, n primul rnd, proIlematica apariiei
statutului, care a constituit dintotdeauna una din temele centrale ale antropologiei politice /unt trecute
n revist, de asemenea, principalele forme de organizare politic Ei sunt prezentate limitele tipologiilor
elaIorate Cn final, sunt discutate trsturile centrale ale dominaiei politice, dar sunt cutate Ei Iazele
Leconomice, sociale, simIoliceP pe care se edific puterea politic n general
Obiective operaionale
Asimilarea de ctre studeni a principalelor viziuni cu privire la apariia statului Ei la natura
puterii politice n generalS familiarizarea cu formele eseniale de organizare politicS educarea unei
perspective antropologice cu privire la fenomenul politicS nelegerea de ctre student a formelor de
manifestare a dominaiei politice
Cuvinte-cheie: antropologie politic; stat; band; eferie; trib; ?ig ;an; regate; dominaie
politic.
!omeniul politic este unul din cmpurile tradiionale de studiu ale antropologiei, antropologia
politic reprezentnd o ramur de cercetare care analizeaz Ei compar procesele de formare Ei
transformare a sistemelor politice Ei modul de eJercitare a puterii n diverse societi
#Jplorarea domeniului politic are adnci rdcini n istoria gndirii europene #a a fost
permanent aproape sinonim cu cercetarea apariiei statului Ei a societii
VII. 1. APARIIA STATULUI
*recedat de refleciile filozofilor antici L*laton, AristotelP, aceast proIlem a cptat
consisten ncepnd cu secolul al :7II-lea, cnd avocatul olandez H. Grotius face n premier apel la
noiunea de contract social !up Grotius, starea de societate a fost posiIil prin intermediul a dou
contracteB primul presupunea asocierea dintre indivizi, natural nzestrai cu voin Ei socialitate, al
doilea era unul de supunere n faa unei instane suverane Consideraiile lui Grotius sunt completate
de 1. Hobbes Ei 1. Locke, care emit propriile versiuni ale contractului social
#poca )uminilor aduce noi elemente teoriei contractului social, n particular prin opera lui H- H
'ousseau Gnditorul francez era mai puin predispus s aplaude meritele apariiei statuluiB statul era
mai puin rezultatul dorinei oamenilor de a tri n societate, ct al unei succesiuni de accidente
Lregruparea familiilor, diviziunea muncii, proprietateaPS el era totodat o creaie nedreapt, din moment
ce accentua inegalitile dintre oameni, deKa importante n starea lor natural 'ousseau folosea teoria
contractului sociale pentru a critica aIuzurile de care se fcea responsaIil reprezentantul prin eJcelen
al statului, monarRia
Antropologii vor fi interesani, nc din zorii disciplinei, de proIlema originii statului #ste
cazul evoluioniEtilor H. Maine Ei L. Morgan. -aine, inspirat de sursele antice, face distincia ntre
societile vecRi, structurate pe seama familiei Ei cele moderne, statale, organizate pe seama
individului !ac primele sisteme sociale sunt unificate de legturi Gstatutare, articulate pe
consangvinitate, cea de-a doua form de organizare era reprezentat, n opinia lui, de relaii de tip
contractual, Iazate pe relaiile de contiguitate teritorial !eEi -aine realiza o diRotomie clar ntre cele
dou tipuri de organizare, este limpede c, spre deoseIire de filozofi, care postulau eJistena unei stri
naturale, pre Ei a-sociale, el afirma doar eJistena a dou tipuri diferite de societate Cn lai termeni, Ei
",+
societile arRaice, pre-statale, sunt caracterizate de relaii cu caracter politicB statutar sau contractual,
legtura dintre memIrii societii era n mod necesar politic
-organ va pstra diferenierea propus de -aine, cu deoseIirea c plaseaz apariia statutului
n completarea apariiei proprietii Ei teritorialitii Altfel spus, el crede c ordinea permis de
sistemul rudeniei nu este compatiIil cu ordinea politic, acceptat de -organ doar n cazul societilor
statale moderne !in acest motiv, -organ orienteaz cercetarea antropologic spre cercetarea
structurilor de rudenie Ei spre negliKarea diversitii sistemelor politice
)a nceputul secolului ::, unul dintre elevii lui ( =oas, R. Lowie reia proIlematica apariiei
statutului, dintr-o perspectiv diferit n raport cu naintaii evoluioniEti Criticnd tezele acestora,
)oMie neag eJistena unei diferenieri de natur ntre societile ntemeiate pe principiul rudeniei Ei
cele unificate de principiul teritorialitii -ai mult, el nu accept ideea c legtura politic este una
originar, cum credea -aine, dar consider c statul este o noiune central, universal, prezent n
germene n toate societile 2na dintre formele, foarte diverse, pe care le putea mIrca acest germene
era asocierea ntre indivizi Ln snul unor clase de vrst, n societi secrete sau grupuri ritualeP, fr ca
legtura de rudenie s mai reprezinte principiul acestei asocieri, considerate de )oMie forme de
tranziie ctre instituiile de tip statal
*rin consideraiile lui )oMie, frontiera care prea c desparte cele dou tipuri de societi,
arRaice Ei moderne, se vedea compromis %oua proIlem care apare acum este dac noiunea de stat
poate fi aplicat acelor forme de organizare politic centralizate Ei ierarRizate, nu rareori prezente
printre societile arRaice, din moment ce acestea erau la fel de diferite ntre ele pe ct erau de
deoseIite de statele occidentale & contriIuie important aduce, n aceast privin, S. F. Nadel, care
postuleaz c noiunea de stat treIuie s satisfac trei criteriiB s fie o form de organizare politic
corespunztoare unei uniti politice ntemeiate pe suveranitate teritorial, s dispun de un aparat
guvernamental centralizat, care deine monopolul violenei legitime Ei s aiI n fruntea acestui aparat
un grup deoseIit, prin formaie, recrutare Ei statut de restul populaiei !efiniia oferit de %adel
statutului era similar celei propuse, naintea sa, de sociologul M. Weber, conform cruia statul era o
comunitate uman care, n limitele unui teritoriu Iine determinat, eJercit monopolul Gviolenei
legitime
Aceast accepiune a statului ca Gfor era consonant, n cazul lui %adel, cu interpretarea
acordat originii fenomenului statalB el era rezultatul rzIoiului $eza Iazelor rzIoinice ale statului era
deKa vecReB n prima Kumtate de secolului al :I:-lea, H. Spencer, fondatorul evoluionismului
sociologic, afirmase deKa c formarea statului a fost permis de apariia unor federaii rzIoinice, care
au aIsorIit comunitile mai mici Astfel, diferenierea funciilor sociale, constituirea unor armate
permanente Ei a instituiilor ierarRizate au creat condiii pentru apariia unor societi compleJe,
concretizate n structuri de tip statal )a fel, %adel aduce eJemplul regatului african nupD, numit de el
G=izanul negru, fondat de cuceritori strini /uprapunerea unui grup etnic mai puternic asupra altora
prea a eJplica, de altfel, Ei apariia altor regate din Africa suItropical LanNolD, mossi, aIronP !eEi
antropologii au evideniat Ei aciunea altor factori, activitatea rzIoinic rmnea, n ultim instan,
responsaIil de apariia acestor uniti politice Cns teza originii rzIoinice a statului a fost contestat
pe seama unei alte realitiB popoarele cuceritoare dispuneau deKa, n momentul aciunii lor, de o
organizarea statal, de unde Ei avantaKul militar pe care l-au eJploatat
!in moment ce statutul prea a preeJista rzIoiului, apreau necesare alte teorii, care, de altfel,
nu lipseau #ste cazul celor care ncearc s eJplice statul prin intermediul dinamicii interne a
societii Ca Ei n cazul tezei originii rzIoinice a statului, partizanii dinamismului intern Ei au
precursori n secolul al :I:-lea 2nul dintre aceEti naintaEi este #ngels care, n Originea familiei" a
proprietii private i a statului" consider c apariia statului a fost condiionat de accentuarea
diviziunii muncii, de crearea unui surplus productiv Ei de apariia monedei Ei sclaviei Acestea aspecte
de natur social Ei economic au stimulat apariia unor contradicii Ei conflicte sociale, care au impus
apariia unei instane represive, de natur s asigure statu,0uo-ul
",8
Ideea condiionrilor economice Ei sociale cunoaEte un succes deoseIit n mediile neo-
evoluioniste L. White, de eJemplu, consider Ei el statul ca un instrument de dominaie aflat n mna
unor eliteS cu toate acestea, pentru >Rite rolul acestei elite era Ei cel de coordonare a sistemelor Ei
suIsistemelor culturale aprute n urma revoluiei agricole Cn aceeaEi direcie, sunt demne de amintit Ei
alte teorii ecologice Ei funcionale, cum sunt cele promovate de adepii materialismului ecologic
american 1. Steward, de eJemplu, promotorul acestei tendine, crede c, cel puin n ceea ce priveEte
unele areale de civilizaie L*eru, #gipt, -esopotamia, CRina Ei America CentralP, controlul resurselor
de ap a fost eJtrem de important, iar organizarea sistemelor de irigaie a reprezentat Iaza unor
organizri statale Iirocratice $eza sa avea s fie susinut ulterior Ei de K. Wittfogel -erit amintit c
acelaEi tip de interpretare ecologic a fost propus de ctre arReologul G. Childe, cu privire la apariia
primelor formaiuni statale egiptene Ei mesopotamiene
Ali autori au acceptat mai puin reducionismul ecologic, pstrnd totuEi interesul pentru
cauzele de natur economic Astfel, unii antropologi, ca Y. Person, 1. Goody sau S. Amin, leag
apariia statului de comerul la mare distan -ulte societi africane stau mrturie pentru eJistena
unei legturi mutuale ntre stat Ei comer Comerul a oferit fie resurse suplimentare pentru ntrirea
statului - n condiiile unei agriculturi neproductive -, fie a provocat dezagregarea structurilor politice
anterioare Ei a determinat apariia statului, singurul n msur s ofere siguran activitilor
comerciale Cu toate acestea, ali antropologi au nuanat teza comercial, pe motiv c statul nu a
controlat ntotdeauna comerul, aEa cum acesta nu a aEteptat apariia statului pentru a-Ei face apariia
2nii autori, ca E. Terray, tind mai degraI s evidenieze rolul pe care comerul l-a avut n apariia
sclavaKului Ei a relaiilor de producie ntemeiate pe acesta %ecesar reproducerii efectului de dominaie,
deci a statului, acest produs al comerului nu era, ns, Ei responsaIil de apariia statului ca atare Cn cele
din urm, dup cum constat $erraO, apariia statutului este un fenomen compleJ, care nu poate
Ieneficia de eJplicaii monocauzaleB ecologia, economia, rzIoiul Ei, de ce nu, Razardul Ei-au Kucat, de
fiecare dat, rolul lor
& proIlem spinoas, care umIreEte toate modelele propuse, continu s fie reprezentat de
modalitile proprii prin care maKoritatea societilor arRaice refuz ierarRizarea puterii Ei apariia unor
inegaliti Cl )Dvi-/trauss nu face dect s resusciteze teza contractualist, atunci cnd constat cum,
la indienii namIiNMara din =razilia, Eeful nu dispune, n realitate, dect de o putere temporar, efemer,
copleEit de oIligaii, cu foarte puine drepturiS mai mult, fr acordul memIrilor comunitii, mandatul
Eefilor namIiNMara nu se poate eJercita, iar ceata constituit n Kurul lui se destram
Ali antropologi, ca P. Clastres, merg Ei mai departe n aceast direcie #l consider c
sistemul Eefiei la amerindieni este ntr-adevr, articulat pe inegalitate, ns una care i dezavantaKeaz
pe Eefi, nu pe dominai 0efii amerindieni i apar ca lipsii de orice autoritate real sau de putere de
coerciie, ca Ei cum societatea, conEtient de natura coercitiv a puterii politice, ar poseda un mecanism
de control, care o ine departe de stat Ei de polarizarea de orice fel a autoritii $eza lui Clastres, deEi
complic teriIil proIlematica apariiei statului ca urmare a dinamismului societii, are meritul de a fi
atras atenia asupra compleJitii Ei variaIilitii formelor de aciune politic Cci, dac antropologii
au demonstrat c statul nu este caracteristic numai societilor moderne, Clastres a artat c politica nu
are nevoie de cadre statale pentru a se manifesta ca atare
VII.2. PUTEREA POLITIC: TIPOLOGII I FORME DE MANIFESTARE
Constatnd c puterea politic se manifest n orice societate, antropologii nu au ntrziat s
ncerce Ei edificarea unor sisteme tipologice, n msur s descrie Ei s ierarRizeze aceste forme de
manifestare
Importante contriIuii, n acest sens, aduce A. Evans-Pritchard, n cadrul analizei efectuate de
el asupra populaiei sudaneze nuer #vans-*ritcRard preia noiunea de descenden segmentar edificat
de !urNReim Lcf supraP Ei urmreEte modul n care aceasta se aplic nuerilor &rganizarea politic a
acestei populaii se Iazeaz pe relaii temporare Ei fluctuante ntre diferitele segmente teritoriale Ei ntre
",9
grupurile de descenden Alianele Ei tensiunile dintre aceste grupuri sunt permanent ecRiliIrate, fr
ca prezena unui Eef s controleze acest fenomen !e altfel, singurul Eef recunoscut de nueri, societate
viguros egalitar, este GEeful cu piele de leopard, mediator lipsit de autoritate real !up #vans-
*ritcRard, nencetata fuziune Ei fisiune a grupurilor segmentare este autoarea unei GanarRii ordonate, n
msur s pstreze ecRiliIrul social
/ugestiile lui #vans-*ritcRard pot fi regsite Ei n opera lui M. Fortes. /tudiind populaie
african tallensi, (ortes constat acelaEi tip de ecRiliIru politic asigurat de segmente Ei de liniile de
descenden Cu toate acestea, (ortes evideniaz o diferen important ntre sisteme de rudenie Ei cele
de descendenB dac primul asigur Iaza structural a relaiilor de la persoan la persoan, sistemul
liniilor de descenden ofer infrastructura instituiilor politice, Kuridice Ei rituale /unt aEa numitele
grupuri corporative, care unific persoanele n funcie de criteriul descendenei uniliniare
#vans-*ritcRard Ei (ortes elaIoreaz mpreun o tipologie a societilor africane, n care
definesc trei tipuri de societiB cele a cror unitate politic este decis eJclusiv de rudenie, societile
segmentare, studiate de ei, Ei cele ierarRizate Ei centralizate Lzulu, IemIa, ngMato etcP
$ipologia edificat de cei doi este, ns, nuanat ulterior Astfel, A. Southall arat c cel puin
ultimele dou categorii definite de #vans-*ritcRard Ei (ortes nu pot fi opuse, ct vreme multe state
tradiionale comIin armonios sistemele de organizare pe principii de rudenie cu ierarRia Ei
centralizarea #l cRiar introduce noiunea de Gstat segmentar
Ali antropologi, ca 1. Middleton Ei D. Tait acord mai mult atenie societilor din prima
categorie, cele Gacefale *e de o parte, cei doi evideniaz faptul c nu toate societile fr stat se
Iazeaz pe liniile de descenden Ei c, pe de alt parte, acesta din urm poate fi, la rndul su,
suIdivizat n mai multe categorii, n funcie de gradul de rudenie Ei de autonomie a grupurilor de
descendeni !ar, nici tipologia propus de ei nu a ntrunit acordul specialiEtilor
%umeroEi ali antropologi au mIogit perspectiva asupra relaiilor politice prin studii de cazB
R. Barton a cercetate populaie ifugao din (ilipine, E. Leach a evideniat instaIilitatea sistemului
politic al populaiei NacRin din =irmania, iar M. Sahlins este cel care a definit sistemele politice
melaneziene de tip G=ig -an, Iazate pe capacitatea de producie Ei de redistriIuire care asigur
prestigiul social Ei statutul superior al acestor Gmari IrIai
Cn ansamIlu, deEi o tipologie unanim acceptat lipseEte, antropologii accept tacit eJistena unei
ierarRii a sistemelor politice, Iazat pe gradul de integrare politic Aceast tipologie, care dezvolt sau
nuaneaz propunerea antropologului neo-evoluionist american E. Service, integreaz toate sistemele
politice, de la cele necentralizate la cele centralizate
*rima form de organizare social Ei politice este reprezentat de hoard, caracteristic
societilor de vntori Ei culegtori 1oarda este fondat pe seama familiei reale sau fictive Ei nu
depEeEte, n general, 4@@ de memIri, deEi numrul lor este, de oIicei, mult mai mic 1oarda se
prezint ca o societate pe deplin egalitar Ei este lipsit de vreo stratificare social semnificativ Ei este
ntlnit la populaii ca escRimoEii LinuitP, la aIorigenii australieni, la IoEimani sau la unele populaii
din Amazonia LnamIiNMara, guaOaNiP #ste important de menionat c, n aceast form de organizarea
politic, puterea Eefului este deseori temporar, foarte laIil Ei condiionat de capacitatea sa de a-i ine
n Kurul su pe memIrii grupului
'ribul desemneaz, n general o form de organizaie politic supralocal, care unific mai
multe comuniti independente $riIul poate s cunoasc att stratificarea social, ct Ei diviziunea
muncii Amerindienii ofer numeroase eJemple ale acestui tip de organizarea politic, caracteristic, de
asemenea, pentru unele populaii din %ordul Africii Ltuaregii, IeduiniiP
Aceste prime forme de organizare politic necentralizate sunt, de oIicei, caracterizate de o
putere politic difuz, spriKinit fie pe personaKe de tipul G=ig -an, fie pe consilii steEti, clase de
vrst sau de descenden
1eferia constituie o a treia form de structurare politic, de aceast dat centralizat 0efii
conduc un anumit numr de uniti locale, dar nu dispun de vreun aparat represiv formalS economia
",.
este Iazat pe redistriIuire, dup cum arat numeroasele eJemple monitorizate Lpopulaie Iamum din
Camerun, Eefiile polineziene sau cele din nord-vestul AmericiiP
&tatul reprezint ultima categorie a organizrii politice Ei cunoaEte nenumrate morfologii, care
merg de la regalitatea sacr la monarRia parlamentar Ei repuIlic Cn maKoritatea situaiilor, statul, care
este caracterizat, aEa cum am vzut, de un teritoriu, un aparat Iirocratic Ei o for armat permanent,
coeJist cu alte instituii
$reIuie precizat c aceast tipologie comport numeroase simplificri #a nu poate pretinde s
staIileasc o succesiune evolutiv din punct de vedere istoric, cu att mai mult cu ct sunt numeroasele
formele RiIride sau intermediare, iar diversitatea din snul categoriilor definite este deKa foarte
important #a treIuie privit ca un Iilan provizoriu, oricnd susceptiIil a fi revizuit, pe msur ce noi
criterii de diviziune a structurilor politice vor fi definite Cn aceast privin, modul de funcionare a
puterii politice n interiorul unei societi d multe de gndit antropologiei
VII. 3. DOMINAIA POLITIC I BAZELE EI
*entru a discuta cu adevrat eJistena Ei modul de funcionare a raporturilor de dominaie
politic, era necesar, ntr-o prim instan, acceptarea ideii c toate societile, inclusiv cele arRaice,
cunosc conflicte care solicit rezolvare #ra, prin urmare, necesar lrgirea noiunii de politic la un set
de comportamente sociale nelegate de stat sau instituii specializate Cn acest sens, mai multe contriIuii
au participat la estomparea graniei artificiale instaurate ntre societile tradiionale Ei cele moderne
Cercetrile lui #vans-*ritcRard Ei (ortes au relevat, ce-i drept, modul original n care este
meninut ordinea n sistemele politice lipsite de stat Cu toate acestea, ei consider c funcia politicii
era fundamental cea de integrare Ei de meninere a coeziunii sociale, prin urmare interpretrile lor
rmn grevate de funcionalism
& prim iniiativ semnificativ, care caut s se desprind ntructva de perspectivele
funcionale, i aparine lui M. Gluckman. Acesta s-a ocupat de cercetarea societilor zuluse, n
conteJtul dificil impus acestora de dominaia colonial GlucNman evideniaz eJistena unor conflicte
structurale, rezolvate fie prin rscoale, fie prin ceremonii Ei ritualuri Aceste forme de eliminare a
tensiunii sociale care au un efect catartic, restaIilind coeziunea intern a grupului, sugereaz c
GlucNman nu s-a desprins cu totul de viziunea funcional asupra societii, pe care o priveEte n
continuare ca pe un sistem integrat ce tinde perpetuu spre ecRiliIru Cns, spre deoseIire de predecesorii
si, GlucNman scoate n eviden dimensiunea istoric Ei dinamic a funcionrii societii
-ult mai critic n raport cu funcionalismul va fi viziunea antropologului Edmund Leach
Acesta consider c antropologia treIuie s renune definitiv la ideea integrrii funcionale, a
solidaritii Ei uniformitii postulate pentru societile arRaice !impotriv, ceea ce se cuvenea studiat
era tocmai instaIilitatea definitorie a tuturor societilor, departe de a fi Gsntoase Ei preafericite /pre
deoseIire de GlucNman, )eacR nu crede c scRimIrile sociale determin reaEezri ale structurii de
ansamIlu, ct genereaz structuri n permanen recompunere #l aduce ca eJemplu oscilaiile notate n
=irmania, unde societile migreaz n permanen ntre un sistem democratic LgumlaoP Ei unul
ieraRizat LgumsaP
Aceast linie de cercetarea este pstrat Ei adnotat de studiile lui V. Turner, student al lui
GlucNman Acesta se preocup de conflictele aprute n societile n care principiul descendenei
matriliniare coeJist cu regula rezidenei patrilocaleS ns, spre deoseIire de GlucNman, $urner se
intereseaz mai puin de procesele politice ca atare, ct de strategiile individuale adoptate n cadrul
desfEurrii acestor procese #ra un prim pas pe calea unei aIordri diferite a proIlematicii politice, cea
dinamic Ei fenomenologic #a pune accentul pe aciunea individual care configureaz, de fapt, scena
politic, oIiect al diverselor manipulri Ei Kocuri individuale de interese
AEa se naEte o antropologie politic inspirat din teoria Kocurilor, capaIil s conceap politicul
ca pe o competiie pentru putere Ei statut, care are loc ntre persoane sau grupuri, dar care este decis de
reguli de condiionare reciproc Aceste reguli ale Kocului politic nu mai coincid doar celor acceptate Ei
"4@
clamate n mod puIlic, normative Ei Gmorale, ci au n vedere Ei strategiile mult mai pragmatice,
ascunse, la care toi participanii fac apel, fr a le putea mrturisi
2n capitol aparte aduce antropologiei politice activitatea antropologilor francezi, printre care se
remarc G. Balandier Antropologul francez a cutat cu deoseIire s evidenieze restructurrile
politice care un loc n Africa n urma procesului de colonizareQdecolonizare, dar a studiat Ei proIlemele
modernismului n societile industriale *e urmele lui =alandier avea s pEeasc Ei antropologia neo-
marJist francez /tudiind relaiile dintre structurile economice Ei cele politice, antropologia francez
a rmas, ns, la o nelegere unilateral a politicului, ca sum de miKloace la care face apel un grup
social n vederea oIinerii Ei pstrrii Regemoniei sale *strnd astfel att accepiunea lui -arJ cu
privire la caracterul conflictelor sociale, dar Ei cu privire la menirea ideologiilor Ei Kocului politic, neo-
marJiEtii se vor concentra asupra relaiilor ierarRice staIilite pe criterii de vrst Ei seJ, dar Ei asupra
proIlemei sclaviei Antropologii francezi au evideniat cu deoseIire rolul politic pe care l Koac clasele
de vrst n societile necentralizate 7rsta, liantul politic al acestor societi, acioneaz n diverse
forme, cum ar fi prin instituirea unor relaii de dominaie Iazate pe controlul eJercitate de primii
nscui asupra miKloacelor de producie, deci a miKloacelor de suIzisten Ei a soiilor !e altfel, acelaEi
pivot l au Ei interpretrile lor cu privire la raportul de dominaie instaurat ntre seJe, eJplicat ca un
derivat al autoritii frailor mai mari asupra celor mai tineriB prin manipularea privilegiilor lor, fraii
mai mari folosesc femeile pentru a-Ei menine Ei ntri autoritatea asupra mezinilor Aceste puncte de
vedere, destul de reducioniste, au fost criticateB pe de o parte, autoritatea frailor mai mari este n multe
societi insuficient pentru a genera o clas social suprapus celorlalteS pe de alt parte, antropologia
feminist nu numai c a cutat s demonteze mecanismele dominaiei masculine, dar a contestat Ei
ideea universalitii acestei dominaii
Cn linii generale, se poate oIserva c antropologia Ei manifest treptat tendina de a desprinde
politicul de cadrul su tradiional, statul Ei, n general, de instituiile sociale recunoscute prin tradiie a
avea ca oIiectiv sfera politic $oi antropologii accept astzi c politica se manifest n societile
preindustriale, centralizate sau nu, c ea nu poate fi redus la o simpl funcie de integrare, nici la
eJistena anumitor instituii Cu toate acestea, natura politicului rmne nc disputatB el desemneaz
fie un raport de autoritate Ei ierarRie, fie defineEte un ansamIlu de relaii conflictuale, dialectice )a fel
de disputate rmn Ei Iazele universale ale puterii politice, cci, dac este limpede c manifestrile
politice sunt coneJate cu diverse alte aspecte ale vieii sociale, nici unul nu pare s prevaleze din punct
de vedere cauzal #ste cazul economiei, considerat, cRiar Ei de ctre antropologi ne-marJiEti, un
domeniu privilegiat de manifestare a puterii politice Antropologia cunoaEte cteva situaii clasice n
care capacitatea de pstrare a prestigiului Ei, deci, a autoritii politice este condiionat de acumularea
Ei redistriIuirea Iunurilor materiale )otlach-ul, de eJemplu, care presupune acumularea Ei renunarea
la Iunuri din raiuni de prestigiu este un astfel de comportament politic fundamentat economic )a fel,
sistemul G=ig -an, amintit mai sus, arat cum fragila putere a Goamenilor mari este condiionat de
capacitatea lor de a acumula Ei redistriIui, prin calcule atente, Iogiile
!omeniul religios constituie, de asemenea, o sfer n care pot fi cutate sursele puterii politice
Cel mai Iune eJemplu l ofer regalitatea sacrB nu numai c printre funciile regilor, n toate
societile, intr Ei cele ceremoniale Ei religioase, dar este cRiar posiIil, dup unii autori, ca acestea s fi
prevalat n fondarea instituiei regale Cn maKoritatea societilor care cunosc monarRia, regele este
garantul ordinii universale Ei al succesiunii ciclurilor #l este deseori oIiectul unui asasinat ritual, care,
paradoJal, permite meninerea instituiei regalitii, rezolvnd simIolic proIlema interregnurilor,
perioade n care ecRiliIrul cosmic se vede ameninat Cnc Ei mai puternic, deEi diferit, este relaia
dintre religios Ei politic n sistemul castelor Aici, regalitatea, ca de altfel ntregul domeniu al politicii
este desacralizat, secularizat, iar adevrata autoritate politic este deinut IraRmani, crora regalitatea
le este suIordonat
%u mai puin semnificative sunt oIservaiile unor antropologi ca D. Kertzer, care suIliniaz c,
n cRiar interiorul societilor occidentale, domeniul politicii este mai puin circumscris dect se credea
"4"
?ertzer constat cum instituiile politice europene strnesc devoiunea Ei fervoarea cu care este
ndeoIEte investit sacrul *olitica este, de asemenea, condiionat, ca Ei sacrul, de simIoluri Ei ritual,
ultimul rezidnd n cRiar nucleul puterii politice, considerat ea nsEi de esen sacr Acest tip de
demersuri scoate cu pregnan n eviden o regndire a statutului antropologiei politice, care renun la
interesul su eJclusiv pentru societile arRaice Ei preindustriale, pentru a regndi esena puterii politice
n statele moderne
7om concRide prin a afirma c antropologia politic a evideniat att universalitatea politicului
n viaa social, ct Ei marea variaIilitate a formelor sale de manifestare (ormele de organizare social
Ei de aciune a puterii politice acoper un spectru largB societile arRaice egalitare, n care autoritatea
este esenial precar Ei n care consimmntul celor dominai este esenial, mrturisesc o atitudine de
rezisten la eJercitarea puterii politice Ei se afl la un polS la cellalt pol se adun societile n care
relaiile de dominaie, caracterul formal la puterii politice Ei structurile care le corespund sunt eseniale
pentru Iuna funcionare a sistemelor culturale
TEME DE REFLECIEB
" /um ar putea fi reformulat teoria contractului social %n condiiile societii contemporane.
, Gncercai s proiectai tipologia lui -. Service %ntr,o perspectiv istoric.
4 /are ar putea fi formele de manifestare politic %ntr,o societate democratic.
3 )oate fi stabilit o corelaia %ntre formele egalitare de organi!are politic i valorile
democratice actuale.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" -nunai principalele teorii cu privire la apariia statului.
, /are sunt principalele forme de organi!are politic ale societilor tradiionale.
4 3dentificai c*teva din ba!ele pe care se edific puterea politic.
3 2escriei modul de manifestare a dominaiei politice %n societile moderne" democratice.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
=all, $, !agger, ', 3deologii politice i idealul democratic, #d *olirom, IaEi,
,@@@
=iriE, I, Sociologia civili!aiilor" #d !acia, CluK-%apoca, ,@@@
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Clastres, *, Societatea contra statului. Studii de antropologie politic,
#d Ararat, =ucureEti, "..<
!ouglas, -, /um g*ndesc instituiile, #d *olirom, IaEi, ,@@,
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
1ollis, -, 3ntroducere %n filo!ofia tiinelor sociale" #d $rei,
=ucureEti, ,@@"
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
)oMie, ' 1, 7rait1 de sociologie primitive, #d *aOot, *aris, ".+.
-arJ, ?, #ngels, (r, 3deologia german, #ditura de /tat pentru literatur
politic, =ucureEti, ".<+
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
'icoeur, *, ;emoria" istoria" uitarea, #d Amarcord, $imiEoara, ,@@"
'uss, H, Aventura g*ndirii europene. O istorie a ideilor
"4,
occidentale, #d Institutul #uropean, IaEi, ,@@,
'ussel, =, A 8istor9 of (estern )hilosoph9, #d Clarion, %eM UorN,
".+8
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
"44
CAP. VIII. ANTROPOLOGIA ARTEI CAP. VIII. ANTROPOLOGIA ARTEI
Introducere
Capitolul 7III Ei propune o analiz succint a antropologiei artei, domeniu n care disciplina se
Iucur de contriIuii importante, deEi nu foarte numeroase /unt prezentate critic cteva din
accepiunile de care se Iucur termenul de art n gndirea european Capitolul eJamineaz cteva din
trsturile originale ale comportamentului artistic n comunitile arRaice Ei ncearc s scRieze
principalele funcii sociale crora le rspunde arta
Obiective operaionale
CnsuEirea de ctre studeni a principalelor teorii cu privire la noiunea de artS asimilarea de
ctre studeni a principalelor teorii cu privire la originea Ei semnificaia arteiS educarea unei viziuni
relativiste cu privire la comportamentele artisticeS
Cuvinte-cheie: art2 arti!anat; 3gramatica formelor$; comunicare simbolic.
!efinirea oIiectului antropologiei artei cunoaEte mari dificulti #le sunt evideniate, ntr-o
prim instan, de aIsena unui acord cu privire la terminologia prin care pot fi desemnate produciile
plastice Ei picturale ale comunitilor arRaiceB Gart primitiv, GtriIal, GeJotic, Gmagic, Gne-
occidental, Getnologic #ste, de asemenea, semnificativ divergena instalat ntre antropologi, care
ncearc s estompeze oIiectul tradiional al disciplinei lor - societile arRaice - Ei s se intereseze
programatic de ansamIlul societilor omeneEti, Ei colegii lor, antropologii artei, care se ncpneaz
s defineasc oIiectul disciplinei lor prin raportare eJclusiv la societile Gtradiionale, Gfr scriere,
Gla scar redus
Imprecizia cu care este delimitat domeniul antropologiei artei X definit mai degraI n negativ X
se adaug unei dificulti mai vecRi Ei fundamentale, Ei care priveEte nsuEi coninutul termenului de
Gart Cn tradiia cultural european, arta desemneaz imaginile figurative sau nu, n dou sau trei
dimensiuni, dar Ei decorurile tuturor popoarelor lumiiS acest uz al termenului marcReaz o diferen
ntre artefactele utilitare ce in de artizanat Ei cele care poart amprenta unei semnificaii adiionale
Lsocial, simIolic, religioas, esteticP Cns aceast definire se Iazeaz pe niEte categorii culturale
predefinite, cu totul necunoscute n maKoritatea societilor europene, unde nu eJist nici conceptul,
nici cuvntul de Gart, aEa cum lipseEte Ei noiunea de Gartizanat
Aceast aIsen este nsoit, firesc, Ei de lipsa unor categorii care s desemneze genurile Ei
teRnicile artistice, clar sistematizate de europeni LGart decorativ, Gart aplicat, sau GIele arte,
Gsculptur, Gpictur etcP !e eJemplu, comunitile din %oua Irland desemneaz suI un singur
termen, malanggan, reprezentri foarte diferite din punct de vedre material Ei morfologic LoIiecte din
nuiele, sculpturi n lemn, copii cu corpul tatuat etcP, denumirea comun fcnd trimitere la identitatea
funciilor ndeplinite de malanggan n cadrul riturilor funerare Ei iniiatice
Cn cultura european, termenul Gart a avut dintotdeauna o accepiune duIlB el desemneaz fie
un ansamIlu de teRnici Ei de cunoEtine necesare realizrii unui oIiect sau unei practic Lasta militar,
ecvestr, culinar, a sculpturii sau picturiiP, fie eJprim un anumit ideal artistic n msur s afecteze
emoional spectatorul sau auditorul *rima accepiune se putea, desigur, aplica produciilor oricrei
culturi umane, dar risca s sale deoparte opere care pretind o aIilitate Ei o Etiin minim, cum sunt
numeroasele oIiecte realizate n scopuri rituale Ei care nu revin unor specialiEti anume, ci cRiar
actorilor respectivelor ceremonii AEadar, se credea c, pentru a fi Gartistic, orice oIiect treIuia s
ngloIeze miestrie, virtuozitate Ei munc
"43
Cn cele din urm, perceperea operelor plastice provenite din lumea tradiional s-a realizat
permanent n funcie de dou tendine, care accentueaz ideea unei definiri n negativ a artei
populaiilor arRaiceB una eJplicit etnocentrist, care rezum folosirea termenului de art la creaiile
civilizaiei europeneS cea de-a doua, nu mai puin etnocentrist n filigran, este reprezentat de estetica
primitivist
*rima tendin rezerv termenul de Gart tradiiei occidentale Ei neag veRement ideea c
produciile plastice Ei picturale ale societilor Gprimitive reflect o atitudine asemntoare celei a
artistului european Aceast tendin are adnci rdcini n gndirea IurgRez european #a s-a
manifestat cu claritate Ei n cadrul celeIrelor polemici aprute cu privire la arta rupestr preistoric
Astfel, arta moIilier a fost instantaneu acceptat, din moment ce sculptura era considerat nu numai o
form de eJpresie artistic inferioar picturii X care necesitate aIstracie Ei o teRnic superioar -, dar
putea fi Ei uEor asociat artizanatului primitiv Ei Gartei negre, tot mai la mod n #uropa de la nceputul
secolului :: Cn scRimI, arta rupestr era imposiIil de imaginat, eJact din aceleaEi raiuni, cci ea nu
presupunea nici simplitate conceptual, nici artizanat domestic CRiar Ei dup acceptarea generalizat a
realitii fenomenului picturii rupestre, autorii ezit n a atriIui acesteia virtuile cu care investeEte
pictura occidental
#stetica primitivist, reprezentat de autori ca C. Einstein Ei W. Rubin tinde s suIlinieze,
dimpotriv, universalitatea limIaKului artistic Ei, astfel, s considere c orice oIiect artistic poate fi
neles n sine, n afara categoriilor culturii care l-a produs 0i n acest caz se poate semnala o idealizare
a fenomenului artistic, posiIil numai n cadrul culturii occidentaleB dac prima direcie refuz s
accepte universalitatea fenomenului artistic, cea de-a doua ignor punctul de vedere antropologic cu
privire la art
*entru a ieEi din capcanele etnocentrismului, este necesar, aEadar, s ne concentrm atenia
asupra sensului primar al termenului de Gart $ermenul latin originar, ars, ngloIa de la Iun nceput
dou sensuri, care astzi evolueaz n direcii distincte *e de o parte, ars desemna, dup cum oIserva
# *anofsNO, capacitatea conEtient Ei intenional a omului Gde a produce oIiected n acelaEi fel n
care natura produce fenomene Acest sens s-a pstrat din anticRitate Ei pn n 'enaEtere, cnd artele
desemnau activitatea unui arRitect, pictor sau sculptor, nu mai puin dect pe cea a unui estor sau a
unui apicultor #ste n general cunoscut sensul aparte pe care l purtau artele pn dincolo de #vul
mediuB orice disciplin sau activitate manual care solicita anumite aptitudini sau aIiliti era o Gart
2nele arte erau GliIerale Lgramatica, retorica, dialectica Ei aritmetica, dar Ei geometria, astronomia Ei
muzicaP, n timp ce altele erau arte mecanice, concentrate ctre producia material
Al doilea sens, tot mai strin categoriilor moderne de gndire, fcea referire la un ansamIlu de
teRnici sau reguli pe care gndirea treIuia s le urmeze pentru a reuEi cunoaEterea Ei reprezentarea
realului Astfel, aEa cum regulile argumentaiei logice erau pentru stoici sau sofiEti o ars, tot astfel
astronomii Ei numeau disciplina arta stelelor
*rin urmare, dac inem seama de articularea intim pe care o implic cele dou sensuri, vom
nelege c arta se refer att la anumite forme de cunoatere, ct Ei la anumite tehnici de concepere i
producere a imaginilor & astfel de larg definiie ne aKut s nelegem Ei istoria interpretrilor pe care
civilizaia occidental le-a oferit realizrilor arRitecturale, picturale Ei plastice ale societilor
Gprimitive, dar ne aKut Ei s circumscriem cu precizie oIiectul antropologiei artei, foarte diferit de cel
al criticului Ei istoricului artei occidentale
*rimul contact serios al civilizaiei europene cu arta primitiv are loc pe parcursul secolelor al
:7-lea Ei al :7I-lea, cnd, prin activitatea negutorilor Ei coloniEtilor, o mulime de oIiecte eJotice
ncep s fie importante n #uropa Colecionate cu frenezie de monarRi, papi, noIili Ei IurgRezi, aceste
oIiecte stau la Iaza aEa-numitelor (underkammern, GcaIinete cu minuni, alturi de anticRitile
europene, de Iizare forme minerale Ei animale, dar Ei de picturile Ei sculpturile maeEtrilor 'enaEterii
europeni #le sunt clasate cu griK Ei, n organizarea scrupuloas a acestor caIinete de minunii,
completeaz scRia universului cunoscut, pe care fiecare dintre aceste colecii ncerca s-o ntrucRipeze
"4<
Cntr-adevr, criteriile fanteziste dup care erau aranKate aceste eclectice colecii ncercau s ofere o
imagine a ntregului cosmos, oIiectele eJotice ncercnd s traseze limitele spaiale Ei temporale ale
lumii cunoscute (ildeEului adus de portugRezi din =enin i se vor altura curnd oIiectele artistice din
aur Ei argint pe aduse de spanioli din America Albrecht Drer, admirnd coleciile unui astfel de
caIinet, se minuna de aceste Gminuni ale artei Ei de Ggeniul locuitorilor acestor ri ndeprtate
*e parcursul secolelor al :7II-lea Ei al :7III-lea, eJpansiunea colonizrii europene sporeEte
proporional valul de oIiecte eJotice care se revars n #uropa Cnainte de a intra n patrimoniului
muzeelor de astzi, ele sunt stocate Ei deseori uitate Cn "9<", unele dintre aceste realizri artistice
Gprimitive sunt eJpuse cu prileKul #Jpoziiei universale de la )ondra $reptat, pe msura ce
evoluionismul cEtig teren, oIiectele eJpuse nceteaz s mai fie considerate drept opere artistice ale
unor autori anonimi, ct mrturii ale primelor stadii, imperfecte, de evoluie teRnic Ei intelectual
*n ctre anii T4@ ai secolului ::, s-a considerat c ornamentul ar putea elucida cteva din
mecanismele depEirii strii de Gprimitiv Adepii acestei teorii credeau, aEadar, c ornamentul este un
posiIili nceput istoric al artei Ei, prin msurarea gradului de asemnare cu modelul natural, clasau
societile pe un traseu evolutiv, n funcie de degenerarea, prin stilizare Ei geometrizare, a modelului
originar
*rimele cercetri sistematice cu privire la originea artei, cele scrise de G. Semper, mIriEeaz
tocmai aceeaEi perspectiv evoluionist /emper, pe Iaza puinelor informaii pe care le avea la
dispoziie Lun sat maori Ei o coliI ceremonial a escRimoEilor cariIou, amIele vzute cu prileKul
#JpoziieiP, caut s integreze arta primitiv n cadrul unei istorii conKuncturale a stilurilor artistice
2rmnd modelul propus de G. von Humboldt, el nsuEi inspirat de GoetRe, /emper comIin ideea
unei dezvoltri liniare a teRnicilor cu analiza formelor elementare LLhrformenP care stau la Iaza
oricrei reprezentri artistice /tilurile nu mrturiseau neaprat un stadiu de evoluie culturalB ele
realizau doar o sintez perfect ntre stadiile atinse n evoluia teRnic Ei formele mentale de organizare
a spaiului /emper cu credea ntr-o copilrie a stilurilor n arta primitiv, din pricin c ars ca teRnic
este premisa logic Ei istoric a eJistenei unei ars ca limIaK al reprezentrii spaiale !ac prima
variaz istoric Ei geografic, cea de-a doua se supune unor legi transculturale care prezideaz
reprezentarea mental a spaiului
Ali autori, ca A. Riegl, folosesc noiuni ca Ggramatica formelor pentru a realiza o analiz
formal a formelor de decor vegetal 'iegl urmreEte evoluia acestui tip de decor la civilizaiile
egiptean, mesopotamian, Iizantin Ei araIo-musulman, pornind ns de la populaia maori din %oua
;eeland
$eoriile lui /emper Ei 'iegl se apropie ntr-o Iun msur de cea care avea s fie propus de F.
Boas !up celeIrul antropolog, eJist art acolo unde stpnirea perfect a unei teRnici aKunge la o
form perfectS aceast form poate atunci s depEeasc simpla funcie de oIiect utilitar Ei s devin
model pentru un stil /tilul, n aceast accepiune, va depinde att de constrngerile inerente oricrei
reprezentri a spaiului, ct Ei de organizarea particular a unei culturi !up =oas, eJist dou maniere
de reprezentarea a spaiuluiB una ine n mod direct de vz Ei prezint un oIiect n felul n care o face
ocRiul, adic unifocalS cea de-a dou reprezint oIiectele nu aEa cum se prezint ele ocRiului, ci aEa
cum sunt ele reprezentate de ctre spirit Astfel, o sculptur a indienilor de pe coasta de nord-vest a
Americii - crora =oas le-a consacrat o atenie deoseIit - poate s multiplice perspectivele Ei s
prezinte un oIiect, simultan, din mai multe perspective
Arta primitiv nu ar fi, aEadar, nici naiv, nici rudimentarB ea alege o variant specific de
organizare a spaiului Ei construiete compleJitatea acolo unde privirea noastr oIiEnuieEte s
simplifice *strnd aceast cReie interpretativ, Cl. Lvi-Strauss va evidenia deduIlarea
reprezentrilor proprie artei aceloraEi indieni de pe coasta de nord-vest a Americii )Dvi-/trauss
considera c aceste reprezentri deduIlate erau strns legate de organizarea social Ei c eJprimau, prin
motivele Ei compoziia lor, diferenele de rang Ei prestigiu, importante n cadrul unor societi Iine
ierarRizate
"4+
Cei doi autori amintii au artat cum studierea artei primitive poate fi ntemeiat n acelaEi timp
nelegerea categoriilor mentale care o organizeaz, ca Ei pe cunoaEterea stilurilor Ei teRnicilor care i
sunt specifice *rin urmare, =oas postuleaz c, ntre cei doi poli ai lui ars mai-sus amintii, eJist o
relaie specificB teRnicile, funciile Ei stilurile variaz n timp Ei spaiu, ns forma aIstract care
rezult rspunde, n arta primitiv, unor faculti estetice universale Cns, preocupat de criteriile
aIstracte Ei universale ale organizrii spaiului, =oas nu a acordat prea mult atenie semnificaiei pe
care diversele oIiecte le preiau n diverse conteJte, cum sunt cele rituale !e altfel, el suIliniaz pe
Iun dreptate c relaiile dintre forme Ei semnificaii cunosc o mare diversitate Ei evolueaz
independent
#ste eJact proIlematica de care s-a ocupat, ntr-o perspectiv comparativ, cercetarea
contemporan a antropologiei artei !ac =oas a arta c funcia repre!entativ este cea care confer
unui oIiect, n funcie de conteJtul n care este folosit, statutul de oIiect artistic, ali antropologi, ca G.
Bateson, A. Forge Ei E. Carpenter au studiat stilul artistic ca un sistem de comunicare Ei de
semnificaie independent de limIaKul verIal Aceast direcie pur antropologic s-a ndeprtat tot mai
mult de noiunile negociaIile de Gvaloare estetic Ei de teoria frumosului, sporind contrastul ntre
cercetarea antropologului Ei cea a muzeografului sau criticului de art Cntr-adevr, aceEtia din urm, n
funcie de gustul Ei cunoEtinele lor, dar Ei n funcie de fluctuaiile pieei, staIilesc o scar aIsolut de
valori Ei, vrnd-nevrnd, staIilesc Ei o distincie ntre art Ei non-art, pe care antropologul o refuz #l
poate studia variaia cultural a acestor criterii, dar nu poate considera frumosul drept scopul
fundamental al procesului artistic
Cntre anii T4@ Ei ".<@, sunt elaIorate mai multe studii cu privire la arta populaiilor arRaice, n
particular inspirate de oIservaiile antropologilor africaniEti Astfel, H. Himmelheber studiaz
manifestrile artistice ale populaiilor atutu Ei gouro din Coasta Ei (ildeE, ca Ei F. M. Olbrechts Ei 1.
Vandenhoute, care s-au interesat de statutul productorilor de art Ei au afectuat analize stilistice n
acelaEi areal. AceeaEi proIlematic va fi reluat de M. Herskovits, 1. M Cordwell, W. Fagg, H.
Dreval sau K. Kupka Analize stilistice realizeaz Ei amintitul A. Forge Ln %oua GuineeP, dar Ei 1.
Fischer Lpopulaia dan din Coasta de (ildeEP sau B. Horn, asupra amerindienilor de pe coasta de
nord-vest, studiai nainte de ( =oas
Cn (rana, antropologia artei s-a dezvoltat mai puin, din pricina orientrii sever intelectualiste a
etnologilor francezi, tentai s priveasc artefactele Gprimitive mai degraI ca martori ai teRnologiei,
vieii sociale, rituale sau ai sistemelor de gndire ale societilor eJtraeuropene Cu toate acestea,
contriIuii importante va aduce, alturi de Cl )Dvi-/trauss, ale crui idei le-am amintit, etnologul Ei
arReologului A. Leroi-Gourhan &pera lui )eroi-GourRan este consacrat cu deoseIire artei moIiliere
Ei parietale paleolitice Cn concepia sa, arta Ei estetica au Kucat, n privina apariiei omului, un rol la fel
de important ca faIricarea primei unelte Ei apariia teRnicii Ei limIaKului Adecvarea formei la
funcionalitate este, pentru GourRan, eJpresia unei estetici prime, aEa numita estetic-funcional, ale
crei rigori sunt respectate Ei de ctre umilele unelte de piatr paleolitice #stetica este aIordat de
specialistul francez mai att din punct de vedere paleontologic Ei Iiologic, ct Ei din cel socialB
percepiile asigur individului Iaza integrrii sale n social, realizat prin intelectualizarea senzaiilor,
care duce la perceperea Ei producerea reflectat a formelor Ei codurilor sociale &mul devine prin
definiie un creator de imagine, iar opera de art este considerat a fi un martor n msur s clarifice
parametrii comportamentului mental al oamenilor preistorici Cn aceast privin, )eroi-GourRan
propune o analiz structural a artei paleoliticeB analiznd asocierile ntre animalele reprezentarea n
arta rupestr, el staIileEte o ierarRie a temelor Ei o cartografie a repartiiei lor, constatnd permanena
anumitor teme iconografice, dar Ei variaia lor morfologic #l postuleaz eJistena unor adevrate
sanctuare paleolitice, organizate spaial Ei iconografic conform unei ordini structural precise, n care
cuplurile seJual complementare de animale Ei semne geometrice LtectiformeP ocup locuri recurente Ei
Iine delimitate !eEi nu invoc acea Ggramatic a formelor, )eroi-GourRan avanseaz ideea c
formele, prin structura Ei logica lor comIinatorie, produc sens Ei transmit un mesaK (r a cuta s
"48
descifreze cu adevrat universul gndirii mitice paleolitice, etnologul francez ncearc mai degraI s
surprind modul n care imaginile reuEesc s surprind noiuni aIstracte, precum timpul Ei spaiul
Antropologia contemporan a artei se consacr cu devotament analizei funciilor sociale,
politice, economice, religioase sau identitare pe care le capt reprezentrile artistice (uncia simIolic
a artei s-a Iucurat, de asemenea, de o atenie deoseIit !ac sunt numeroase studiile care evideniaz
rolul imaginilor Ei al oIiectelor n conteJtele rituale, nu lipsesc nici antropologii ca A. Forge, care
consider c arta nu este suIordonat unei interpretri eJterioare a sensului, ci c reprezint ea nsEi
un miKloc de a aciona asupra lumii Astfel, (orge aduce ca argumente picturile care orneaz faadele
caselor ceremoniale ale populaiei aIelam din %oua GuineeS pentru populaia respectiv, picturile
respective nu povestesc mituri, iar autorii lor nu propune nici o eJegez pentru a el eJplica iconografia
Altfel spus, pictura aIelam, ca Ei alte eJpresii artistice, ca arRitectura sau dansul, reprezint forme de
comunicarea vizual specifice Ei autonome, care pot fi apreciate estetic n sistemul de valori al culturii
respectiveS deEi aceste imagini eJprim anumite idei despre natura omului Ei asigur permanena
structurii sociale, populaia aIelam se dovedeEte incapaIil s le defineasc cu claritate
& perspectiv de alt natur propune A. Gell, care consider c sensul imaginilor nu reprezint
oIiectul analize antropologice a artei *entru el arta este un Gsistem de aciune, un ansamIlu care
relaioneaz artistul sau meEteEugarul, destinatarul Ei entitatea reprezentat Ei nu un suport al unor
propoziii simIolice Arta este condiionat de teRnologie Ei, ca Ei aceasta, este n msur s acioneze
eficient nu asupra materiei, ct asupra oamenilor, provocnd efecte de ordin emoional Ei afectiv /tau
mrturie motivele ornamentale cum sunt cele de pe canoele troIriandeze, n msur s provoace fric,
dorin, team sau fascinaie #valurile de ordin estetic nu Koac pentru Gell vreun rol important, Ei
doar n msura n care Koac un rol n procesele de interaciune social
#ste limpede c toate aceste aIordri Ei au meritele lor Ei lumineaz anumite faete care
caracterizeaz arta oricrei societi %u rareori, ns, ele ignor ceea ce se afl n centrul oricrei
reprezentri artistice, Ei anume cRestiunea formei Ei structurii Ldar Ei culoarea sau materiaP Acest
nucleu ireductiIil este deseori ignorat, laolalt cu concepiile estetice autoRtone, considerate deseori ca
variaIile demne de izolat Cn sisteme interpretative Gstructuraliste, cum sunt cele propuse de )Dvi-
/trauss sau )eroi-GourRan, stilul este conceput n msura n care reflect o logic organizatoric
formal, productoare de semnificaiiB relaiile dintre forme Ei culori, dintre mIinarea lor Ei
organizarea social, dintre structurile mitice Ei diverse procese simIolice Cn aceste accepiuni,
imaginile, oIiectele, muzica ar constitui tot attea transcodaKe formale ale unor convenii Ei principii
culturale Cns ele ignor proprietile concrete Ei sensiIile ale materiilor, formelor, culorilor sau
zgomotelor Ei modul n care sunt acestea percepute Ei tratate n universurile culturale autoRtone /tudiul
acestor categorii perceptive devine astzi unul din domeniile cele mai promitoare ale antropologiei
artei Cci, ntr-adevr, folosind comIinarea Ei transformarea proprietilor materiei, arta este n msur
s declanEeze X ntr-un dans ritual cu mEti, de eJemplu X puternice stri emoionale, att la nivel
individual, ct Ei colectiv -odelarea artistic a concretului eJprim de fiecare dat anumite valoriB ele
sunt de ordin economic, atunci cnd finisarea unui oIiect are n vedere succesul su comercial,
rzIoinice, atunci cnd ornamentaia Lcum este cea a scuturilor populaiilor din &ceaniaP are menirea
de a ngrozi duEmanii, spiritual, n cazul n care anumite caliti vizuale doresc s dezvluie esena
zeilor sau strmoEilor etc Alteori, arta caut s eJprime valori sociale, cum este cazul anumitor cntece
intonate de cntreii peul din =urNina (aso, care, prin teRnici vocale speciale, eJalt unitatea Ei
coeziunea grupului social CRiar Ei puterea fizic poate fi eJprimat artisticB n arta statuat a anumitor
populaii africane, Eefii Ei eroii mitici sunt reprezentai ca posednd o musculatur puternic
7om concRide prin a afirma c estetica ptrunde n ntreaga cultur a unui grupS ea modeleaz
cuvintele, corpurile Ei imaginile oamenilor, dar Ei relaiile pe care le ntrein unii cu aliiS din acest
motiv, arta nu treIui s fie neleas ca o goan dup un ideal de (rumusee, ct ca un modelator al
vieii afective, intelectuale Ei sociale a individului #Jperiena real a frumuseii nu este dect un miKloc
utilizat variaIil de fiecare cultur pentru realizarea acelei sinteze originale care defineEte o ars Arta nu
"49
reprezint doar satisfacerea unui ideal sau a unei nevoi estetice, ci este deopotriv legat de organizarea
spaiului, de modalitile de transmitere a cunoaEterii Ei de semnificaiile activate n simIolismul ritual
*roducerea de sens printr-un numr de practici tradiionale care nu se identific cu limIaKul Ei studierea
comparativ a formelor pe care fiecare cultur le impune eJprimrii unei gndiri a spaiului reprezint
misiunea de cercetare pe care Ei-o asum antropologia actual a artei AEa cum oIserva E. Carpenter,
o sculptur, nainte de a fi un oIiect, este un Gact Arta primitiv nu este dect rezultatul unei serii de
vaste interdependene, pe care le reflect Ei a cror comunicare nu este posiIil prin simpla analiz a
formelor, ci prin sistematica studiere a conteJtului din care provin
TEME DE REFLECIEB
" -#ist ba!e antropologice ale simului estetic.
, /are sunt principalele caliti care pot fi conferite unui comportament artistic.
4 Stabilii o corelaie general %ntre valorile societilor moderne i modalitile de e#primare
artistic.
TEST DE AUTOEVALUAREB
" /are sunt principalele teorii cu privire la originea i semnificaia fenomenului artistic.
, /omentai noiunea de +gramatic a formelor$.
4 -numerai c*teva funcii sociale crora le rspunde comportamentul artistic. -#emplificai
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
=onte, *, Izard, -, 2icionar de etnologie i antropologie, #d *olirom, IaEi,
"...
Geraud, --&, )eservoisier, &, *ottier,
',
4oiunile,cheie ale etnologiei Anali!e i te#te, #d
*olirom, IaEi, ,@@"
1ersNovits, -, 5es bases de l6anthropologie culturelle, #d *aOot, *aris,
".+8
)aplantine, (, 2escrierea etnografic, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)eroi-GourRan, A, >estul i cuv*ntul, vol I-II, #d -eridiane, =ucureEti,
".94
)Dvi-/trauss, Cl, >%ndirea slbatic, #d 0tiinific, =ucureEti, ".8@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
-iRu, A, Antropologia cultural, #d !acia, CluK-%apoca, ,@@,
-oro-AIadea, &, Gonzflez--orales, -
',
)Tart Iourgeois de la fin du :I:e siacle face g lTart
moIilier *alDolitRiWue, n 56Anthropologie, "@8, ,@@4, p
3<<-38@
'adcliffe-=roMn, A ', Structur i funcie %n societatea primitiv, #d *olirom,
IaEi, ,@@@
'uss, H, Aventura g*ndirii europene. O istorie a ideilor
occidentale, #d Institutul #uropean, IaEi, ,@@,
/egalen, - , LdirP, -tnologie. /oncepte i arii culturale, #d Amarcord,
$imiEoara, ,@@,, p "4-,3
"4.
CAP. IX. ANTROPOLOGIE, ISTORIE I ARHEOLOGIE CAP. IX. ANTROPOLOGIE, ISTORIE I ARHEOLOGIE
Introducere
Capitolul final al cursului Ei propunere o trecere n revist a relaiilor dintre antropologie,
Etiina istoric Ei arReologie #ste analizat dialogul teoretic dintre cele trei discipline, importul de
concepte realizat ntre cele trei domenii de studiu Ei contriIuia particular a fiecreia la conturarea unei
Etiine sociale integrative #ste evideniat apropierea treptat Ei tot mai viziIil ntre oIiectivele de
cunoaEtere ale celor trei discipline, ca Ei inconsistena distincie epistemologice care le-a inut desprite
timp de decenii
Obiective operaionale
CnsuEirea de ctre studeni a principalelor contriIuii pe care le-a oferit antropologia gndirii
istorice, dar Ei a elementelor de istoricitate proprii comunitilor tradiionaleS educarea capacitii de a
aplica perspective antropologice asupra unor secvene istorice delimitateS cunoaEterea de ctre studeni
a elementelor aduse de ctre antropologia anglo-saJon n cercetarea arReologicS educarea interesului
pentru rigoare teoretic Ei pentru aIordrile pluridisciplinar n practica cercetrii sociale
Cuvinte-cheie: antropologie istoric; istorie antropologic; etnoistorie; coal cultural,istoric; 4e'
Archaeolog9; post,procesualism.
IX.1. ANTROPOLOGIA I ISTORIA
Conform unei diviziuni devenite tradiie, istoria Ei antropologie se disting ntre ele, att prin
oIiectul de cercetare care le caracterizeaz, ct Ei prin ansamIlul de metode pe care l utilizeaz fiecare
!isKuncia dintre cele dou discipline are, n realitate o origine veneraIil, care poate fi trasat fr
riscul de a greEi n #poca )uminilor
Cntr-adevr, n veacul al :7III-lea, delimitarea celor dou domenii de studiu al societii se
realizeaz cu cea mai mare claritateB istoria, gen literat recunoscut ca atare n #uropa, era disciplina
care se ocupa cu studiul trecutului lumii civilizate, accesiIil prin intermediul surselor scrise Cn
consecin, studiul popoarelor GslIatice, ulterior Gprimitive nu putea reveni acestei discipline, cu
standarde de informare Ei metodologice Iine staIilite, ci unei alte forme de cunoaEtere, care avea s
devin, n timp antropologia Altfel spus, gndirea european postula eJistena a dou tipuri de
umanitate, crora treIuia, n mod necesar, s le corespund dou tipuri diferite de cunoaEtere
Aceast diviziune filozofic nu era, ns, conceptualizat cu claritate n veacul iluminist #a va
cpta consisten pe parcursul secolului al :I:-lea, pe msur ce idealul pozitivist, pe care fiecare
tendin alege s-l urmreasc separat, transfer proIlema diferenei ntre civilizai Ei primitivi n
cmpul epistemologiei Cel mai Iine se reflect noua autoritate a diviziunii moEtenite n distincia pe
care pozitivismul o face ntre cauzalitatea istoric Ei cea funcional *rima form de eJplicaie cauzal
caracteriza, n viziune pozitivist, istoriaB ea fcea legtura dintre voine individuale Ei aciuni singulare
Ei presupunea o logic a succesiune Ei o inteligiIilitate din perspectiva genezei Ei filiaiei 0tiinele
sociale, printre ele la loc de cinste se afla sociologia n ascensiune, considerau c adevrata eJplicaie a
faptelor sociale era cea GEtiinific, adic cea care tinde s evidenieze relaiilor staIile Ei regulate
LlegileP care unesc fenomene de acelaEi ordin Ei, mai ales contemporane Aceast diRotomie este
integral eJprimat de distincia pe care o fcea c !urNReim ntre praeterita, ansamIlul de stri
anterioare unui fenomen Ei circumfusa, ansamIlul elementelor ce constituie amIientul su social !up
!urNReim, orice proces social realizat coninea, n sine, elementele pentru eJplicarea sa Etiinific #rau
puse, astfel, Iazele epistemologice pentru ceea ce avea s devin antropologia funcionalist Ei erau
"3@
accentuate diferenele ntre istorie Ei Etiinele sociale, ntre care avea s se numere curnd Ei
antropologia
&poziia epistemologic dintre cauzalitatea funcional Ei cea istoric avea s genereze Ei
orientri diferite n programele Etiinifice Astfel, istoria, care considera c singurii ageni reali ai
devenirii sunt indivizii, era tentat s evidenieze tot ce inea de arIitrarul acestora Ei s se consacre
evenimentelor n unicitatea lor Antropologia, n scRimI, postulnd s socialul nu poate fi redus la
individual, ncerca s scoat n eviden mai degraI formele importante Ei constrngtoare ale vieii
colectiveB munca, familia Ei rudenia, credinele religioase promiteau degaKarea unor legi de structur Ei
evoluie ale ntregii umaniti AEadar, spre deoseIire de istorie, pierdut n noianul de fapte diverse al
eJperienelor unice, antropologia putea aspira la statutul unei discipline comparative Ei generalizate,
dup modelul Etiinelor naturii Aceast tendin este ntrit de tenacitatea cu care se manifest
anumite supoziii evoluioniste, cum era, de eJemplu, ideea c societile simple reflect cu mai mare
fidelitate legile vieii socialeS prin urmare, antropologie era avantaKat Ei de oIiectul su
Curnd, metodele vin s amplifice diferenele, odat cu proliferarea minuioaselor ancRete
etnografice de teren, dup ".4@ !evine evident c accesul la eJperienele umane trite se realizeaz pe
ci foarte diferiteB istoria, pe seama izvoarelor scrise, se distinge de antropologie, care recurge la
ancReta oral Ei oIservaia direct
Cn deceniile care a urmat, ns, marea mprire care a divizat cmpul Etiinelor sociale tinde s
se estompeze -ai multe raiuni stau la Iaza acestui fenomen Cn primul rnd se afl renovrile
profunde pe care le-a suferit gndirea istoric *rogresele Ecolii de la Annalles eJprim pe deplin
rigorile noii istoriografii, care denun acum cadrele strmte ale istoriei pozitiviste Ei renun, prin
urmare, la cei trei idoli ai vecRii istoriografiiB cronologia, individualitatea Ei politicul 7remea
istoriografiei GregiQtratateQItlii a apus de multB oIiectul istoriei se lrgeEte prin ngloIarea
structurilor economice Ei sociale, dar Ei marilor structuri de gndire, cum sunt mentalitilor !omenii
altdat proprii antropologiei sau sociologiei Lstructurile de rudenie, demografia etcP au intrat de
cteva decenii printre temele de cercetare acceptate ca fireEti de ctre istorici -ai mult, o adevrat
antropologie istoric ia naEtere acum, ai crei principali promotori sunt n maKoritate istorici AceEtia se
preocup tot mai mult de conceptualizarea mai riguroas a oIiectelor lor de analiz, dup modelul
propus de antropologi Istoricii se preocup cu mai mult ngriKire de sincronie Ei de structuri, fr a
nega, desigur, interesul lor pentru istoricitatea Ei dinamica diacronic a acestoraS unele monografii
istorice sunt utilizate dup modelul celor antropologice, permind eJtrapolarea ctre un nivel superior
de generalitate a unor trsturi particulare evideniate prin analiz riguroas
)a rndul su, antropologia a cunoscut prefaceri succesive, de natur s estompeze ele nsele
diferenele dintre cele dou discipline Cn primul rnd, ea a aKuns s nege disKuncia tradiional dintre
societile primitive Ei cele civilizate Ei a aKuns, pe aceast cale, s studieze societi considerate cndva
ca fiind oIiectul istoriei 'enunnd la vecRea clasificare a societilor, #uropa statelor-naiuni se vede
descRis cercetrilor de natur antropologic, iar omenirea eJotic se descRide cercetrilor cu caracter
istoric Cn momentul de fa, opoziiile care nc se mai realizeaz ntre societile literate Ei cele care
nu cunosc scrisul, respectiv ntre cele care cunosc sau nu statul, ca Ei diferenele statuate ntre modul de
raportare a individului la compleJul social din care face parte nu mai au valoare tipologic tradiional,
ci Koac un rol pur euristic Antropologia, fr a renuna la studiul structurilor Ei logicilor sociale,
ncepe treptat s descopere istoricitatea, individul Ei evenimentul /e ntresc astfel, tendinele spre
individualizarea unei discipline ca etnoistoria Aceast disciplin, care nu era, iniial, dect istoria
societilor Gfr istorie, sau, mai precis, Gfr scris, a aKuns astzi s capete conotaii cu totul noi
#tnoistoria, care ncearc s acopere golul lsat de aIsena izvoarelor scrise - dar Ei golul n care
anumite societi au fost aIandonate istoriografiei tradiional a statelor civilizate - se Iazeaz n
primul rnd pe valorificarea GarRivelor orale #ste o misiune dificil, mai ales din pricina frecventei
aIsene a unui cod cronologic utilizaIil Cntr-adevr, tradiiile orale se eJprim rar n limIaKul
cronologic utilizaIil de oamenii occidentali, mai ales n societile fr stat, unde aIsena unui principiu
"3"
dinastic aproape c eJclude orice Kalon cronologic precis Cn aceste condiii, singura soluie care le
rmne etnoistoricilor este adunarea tuturor formelor de informaie LarReologie, lingvistic, scrierile Ei
oIservaiile misionarilor Ei cltorilorP care pot suplini relatrile orale !e un deoseIit succes s-a
Iucurat aceast activitate n cazul populaiilor precolumIiene, caz n care s-au putut folosi Ei teJte
indigene din perioada precolonial, alturi de arRivele coloniale Ei descoperirile arReologice Astfel, se
poate afirma c etnoistoria a devenit disciplina pe care M. Bloch o definea drept istorie regresivB ea
pleac de la fapte trecute, dar care sunt nc vii n societile prezentului, pentru a se adnci n trecut Ei
a reconstitui traseul devenirii lor
& important mutaie are loc n privina materialului documentar utilizat de cele dou
discipline Cntr-adevr, aspectele metodologice preau nainte vreme mai importate dect orientarea
general a perspectivelor celor dou discipline Istoria, care privilegia documentul scris, se cantona,
dup cum oIserva Cl. Lvi-Strauss, n manifestrile conEtiente Ei eJplicite ale vieii sociale, n timp ce
antropologia, privilegiind materialele orale Ei vizuale Ei focaliza cercetrile ctre Iazele inconEtiente
ale acestor manifestri Cns, n paralel cu provocatoarele ndoieli ale unor filozofi ca H !errida -
conform cruia nu eJist nici o discontinuitate radical ntre societile care cunosc scrierea Ei cele
aliterate -, antropologia ncepe s sesizeze dificultile pe care le ridic redactarea te#tului etnografic Ei
care l apropie pe acesta de relatarea istoric
Aceast constant apropiere dintre cele dou discipline nu poate, ns, camufla marile diferene
care le despart n continuare CRiar dac antropologia a renunat la a mai clama virtuile sale de Etiin
Iazat pe modelul naturalist Ei a mIriEat o perspectiv mai coerent istoric, ea Ei pstreaz respectul
profund pentru teorie Ei interesul su pentru perspectivele comparative Ei generalizante #le rmn
active Ei n cazul aEa-numitei antropologii Ginterpretative promovate de C. Geertz /pre deoseIire de
istorie, care se rezum la naraiune, cRiar dac aceasta sa face suI stindardul istoriei-proIlem,
antropologia continu s aspire la o cunoaEtere unic Ei integral a umanitii ca ntreg
IX.2. ARHEOLOGIA I ANTROPOLOGIA
'elaia permanent dintre arReologie Ei antropologie este structural G!ialogul preistorie-
etnologie s-a impus ntotdeauna, fiindc cele dou discipline au cmpuri de cercetare nrudite, n ciuda
miKloacelor de aIordare diferiteB una se ocup de trecut, amputat de aleatoriul conservrii vestigiilor, pe
cnd cealalt studiaz prezentul viu Ei discursul, fiind lipsit de profunzime istoric LF. Audouze,
"...P *rin urmare complementaritatea dintre cele dou discipline poate aprea ca un fapt natural -ai
mult, anumite tradiii academice, cum este cea american, consider arReologia ca o parte a
antropologiei, iar arReologul un antropolog care se ocup cu studiul culturii materiale a civilizaiilor
disprute Cu toate acestea, aceast suIordonare este departe de a fi general, iar dialogul dintre cele
dou discipline a cunoscut serioase fluctuaii, n particular din pricina tradiiei academice europene,
care a investit constant arReologia cu o misiune de cunoaEtere diferit de cea asumat de antropologie
sau etnologie
!eloc surprinztor, una dintre cele mai importante suIramuri arReologice, arReologia
preistoric, s-a cristalizat ca disciplin n deceniile n care a luat naEtere Ei antropologia, cele
evoluioniste Aceast coinciden reflect, n fapt, eJistena unui creuzet intelectual comun Ei a unei
tendine generale a spiritului european, cci primitivii preistoriei Ei cei din afara lumii civilizate devin
oIiect de cercetare n acelaEi timp Ei din aceleaEi motiveB n ncercarea de a identifica originile
civilizaiei, IurgRezia #uropei moderne inventeaz un discurs istoric unitar, adresat umanitii n
ansamIlul ei Acest discurs, cel evoluionist, ncerca s scRieze etapele traseului unic pe care l-a
parcurs civilizaia (osilele culturale vii care populau Americile, Australia Ei &ceania, Africa nu fceau
dect s aminteasc de neguroasele timpuri paleolitice, pe care amatorii entuziaEti ncepuser s le
dezgroape n peEterile (ranei Ei Angliei AEadar, n a doua Kumtate de secolului al :I:-lea, cercetarea
arReologic Ei cea antropologic ntrein o legtur dintre cele mai strnse !ac sunt cu deoseIire
arReologii cei care folosesc oIservaii etnografice generale pentru interpretarea compleJelor
"3,
arReologice pe care le definesc, antropologii folosesc Ei ei oIservaiile arReologice pentru trasarea
etapelor de evoluie cultural Cum individualizarea academic a amIelor discipline era nc timid, nu
este de mirare c vom vedea arReologi ca G. de Mortillet sau 1. Lubbock ncadrai ca antropologi Ei
invers
Aceast afinitate va lsa loc, la nceputul secolului ::, unui paralelism de traseu ntre cele
dou discipline Cn deceniile de avnt al difuzionismului Ei particularismului cultural, direcia
monografist de cercetare descRis de F. Boas va evidenia diferenele notaIile ntre culturile
eJtraeuropene Ei cele descoperite de arReologieB devenea, astfel, imprudent scRiarea unor analogii
ntre situaii aflate din punct de vedere istoric Ei cultural la o distan att de impresionant
)a rndul lor, arReologii trec la o cunoaEtere mai aprofundat a coninutului particular al
culturilor materiale $endina ctre monografism Ei descriptivism este evideniat de arReologi ca V.G.
Childe CRilde este cel care sistematizeaz conceptul de Gcultur arReologic Ei organizeaz sistematic
metodele proprii cercetrii arReologice Ltipologia Ei stratigrafiaP CRilde, deEi era el nsuEi australian, nu
este adeptul analogiilor etnografice Ei, cum a rmas, pe parcursul ntregii sale cariere, foarte interesat de
originea civilizaiei europene, va ntri prin autoritatea sa tendina general a arReologiei europene de a
se ncadra n trena istoriei AEadar, ncepnd cu perioada interIelic, arReologia, inclusiv cea
preistoric, mIriEeaz n #uropa o misiune de cercetare istoric /uI influena difuzionismului, se
credea c maKoritatea mutaiilor culturale au fost provocate de capriciile difuziunii, dar Ei c staIilitatea
pan-istoric a anumitor trsturi culturale st mrturie pentru continuitatea etnic Ei cultural Cn ali
termeni, nelegerea civilizaiilor proto- Ei preistorice era posiIil prin analogii cu populaiile amintite
de sursele scrise ale anticRitiiB analogiile cu populaiile primitive nu mai ofereau nici un orizont
comparativ crediIil %ici mcar arReologia paleoliticului, pentru care nu eJistau astfel de ecRivaleni
etnografici istorici, nu mai face apel la sursele etnografice *rin activitatea unor specialiEti ca H.
Breuil, D. Peyrony sau F. Bordes, are loc un proces sistematizare naturalist a industriilor litice,
deseori dimensiunea comportamental fiind negliKat sau ignorat cu Iun Etiin
G CRilde va prefera el nsuEi o perspectiv istoric marJist, n care nu lipsesc cu totul
analogiile etnografice Cn fapt, suI forma unor interpretri punctuale Lde oIicei a funcionalitii
uneltelor sau armelorP, analogiile etnografice nu prsesc arReologia, fr ns a putea fi invocat o
viziune integrat asupra culturii preistorice ca unitate paleoetnografic
& astfel de viziune integrativ va fi propus, ncepnd cu anii T+@, n dou focare de inovaie
teoretic *rimul este european Ei are n centru activitatea etnologului Ei arReologului francez A. Leroi-
Gourhan. #l este promotorul aEa-numitei etnologii preistorice. Cn esen, viziunea lui GourRan consta
n tratarea culturile preistorice dup rigorile etnografiei, ceea ce implica cercetarea RaIitatelor
preistorice dup modelul analizelor etnografice Cn plan practic, colectivul lui GourRan trece la o
riguroas cercetare planimetric Ldezvelirea succesiv a solurilor de locuireP, nsoit de staIilirea unei
arRive complete de cercetare a sitului Ei de analiza structural a asocierilor dintre vestigiile arReologice
Acest tip de analiz spaial, comIinat cu studii despre paleomediu, cu analize teRnologice Ei
funcionale, recunoscut pentru caracterul su integrat Ei riguros, s-a rspndit curnd n arReologia
european, att n cercetarea paleoliticului, ct Ei n cea a altor epoci preistorice
A doua orientare, care a rentrit n plan teoretic Ei practic legturile dintre antropologie Ei
arReologie, a fost reprezentat de aEa-numita 4e' Archaeolog9 american Curent teoretic nscut n
anii T+@, Gnoua arReologie se Rrnea din tendina neo-evoluionist viziIil n antropologia american
prin operele lui 1. Steward Ei L. White, dar Ei prin cele ale lui E. Service Ei M. Sahlins *rincipalul
promotor al noii direcii de studiu, cel puin pri agresivitatea cruciadei sale puIlicistice, avea s L. R.
Binford, student, printre alii, al lui ) >Rite
Ceea ce aduce revoluionar, n plan teoretic, Gnoua arReologie era interesul pentru dimensiunea
organizaional a culturii, privit ca un sistem adaptativ, sau, de ctre unii autori, ca un sistem
termodinamic elaIorat $eoria avansat de noua generaie de cercettori americani postula
interdependena suIsistemelor culturale LteRnologicQeconomic, social Ei ideologicP !ialogul acestor
"34
suIdiviziuni ale culturii asigura funcionarea Ei perpetuarea sistemului ca ntreg !in aceste motive,
aceast direcie de cercetare este cunoscut Ei suI nomeclatura de funcionalism
*rincipalele provocri crora treIuia s le rspund eEafodaKul adaptativ erau cele ecologice,
care iniiau procesele de adaptare /tudiind procesele de dinamic a culturii n perspectiv diacronic,
%eM ArcRaeologO a cptat Ei alt nume, cel de procesualism *rocesualismul se concentreaz deliIerat
ctre dialogul dintre cultur Ei mediu, negliKnd aspectele idiosincratice ale culturilor arReologice, pe
motiv c acestea, fiind arIitrare, nu au nici o semnificaie adaptativ ConeJ interesului su pentru
legile de dezvoltare material ale culturii, %eM ArcRaeologO dezavueaz Ei metodologiile tradiionale
ale arReologiei, pe care le acuz de suIiectivitate Ei inductivismB n opinia Gnoilor arReologi,
cunoaEterea Etiinific, inclusiv cea din cmpul Etiinelor sociale, nu putea fi considerat valid dect n
msura n care utiliza riguros un sistem ipotetico-deductiv Cn linii generale, acest demers ar fi presupus
utilizarea controlat a analogiilor etnografice, emiterea de ipoteze Ei verificarea lor prin raportare la
documentaia arReologic conservat
%oua arReologie se divizeaz ea nsEi n dou direciiB una radical, convins de eJistena unor
legi de comportament transculturale, care asigurau folosirea n siguran a analogiilor etnograficeS
cealalt, mai moderat, prefera studiile de caz Ei o favoriza o perspectiv mai aplicat, interesat
ndeoseIi de formalizarea matematic a cercetrii arReologice 2n ilustru reprezentant al acestei
tendine este Iritanicul D. Clarke 2n caracter mai aplicat va avea Ei direcia arReologiei GIeRaviorale
descRis de americanul M. B. Schiffer, interesat de procesele de formare Ei degradare a conteJtelor
arReologice
!up ".9@, n urma numeroaselor reacii de contestare pe care le strnise, Gnoua arReologie
tinde s renune la preteniile sale cu caracter filozofic Ei se concentreaz ctre aprofundarea acelui
nivel mediu de teorie arReologic pe care ei nEiEi l numiser ;iddle =ange =esearch, caracterizat de
verificarea analogiile etnografice Ei comportamentale cu situaiile oferite de documentaia material
proprie arReologiei
*rovocrile teoretice lansate de noua arReologie au fertilizat Ei tradiia european de cercetare
& nou direcie de cercetare, post-procesualismul, ia naEtere n -area =ritanie, ncercnd s eJploateze
att progresele metodologice, ct Ei inovaiile teoretice ale Gnoii arReologii Cu toate acestea, post-
procesualismul se ndeprteaz net de preteniile de cunoaEtere Etiinific, nomotetic Ladic Iazat pe
legiP ale direciei americane Ei mIriEeaz o direcie de cercetare Rermeneutic, interesat de
semnificaiile suIiective ngloIate n cultura material *ost-procesualismul se inspira din tradiie de
cercetare istoric european, creia i adaug, n msuri variaIile, idei preluate din tradiia marJist Ei
din gndirea antropologiei structurale 2n reprezentant de seam al acestei tendine de cercetare este
arReologul Iritanic I. Hodder, lider al Ecolii structuralist-simIolice de la CamIridge
Acestei tendine i corespunde Ei o nou tematic de cercetare, la rndul su puternic susinut
de oIservaii etnograficeB dimensiunea simIolic a culturii, studiul ideologiei, al negocierii statutelor
sociale, statutul femeii etc Aceast direcie etnoarheologic, a crei eJisten a fost facilitat de ideile
Lca Ei de eJceseleP Gnoii arReologii, gratuleaz, printre altele, demersul de pionierat al lui A )eroi-
GourRan *ost-procesualismul reprezint, n fapt, principala tendin teoretic n arReologia european
contemporan #l mrturiseEte att mutaiile de ordin teoretic care au avut loc, n ultimele decenii, n
cmpul antropologiei, ca Ei progresele realizate de arReologie dup ".+@ Ei care au permis, amIele,
cataliza proIlematicii Ei unificarea tot mai Iine sesizaIil ntre oIiectele de studiu ale celor dou
discipline
*ost-procesualismul din arReologie corespunde, de altfel, tendinelor post-moderne viziIile Ei n
antropologie, care se ndeprteaz tot mai mult de interpretrile materialist-funcionaliste, n favoarea
unei atenii crescute pentru nelegerea societii ca reea de sensuri simIolice
Ca o concluzie general, se poate afirma c arReologia contemporan este mai apropiat ca
niciodat de cmpul de studiu al antropologiei, din care nu ezit s importe modele teoretice generale,
dar Ei interpretri ale unor fapte Ei conteJte individuale !e la studiile privind paleomediul, apariia
"33
agriculturii sau modelele de eJpansiune demografic Ei pn la studiile teRnologice eJperimentale Ei
asupra funcionalitii artefactelor arReologice, arReologia a nvat s eJploateze Ei s operaionalizeze
oIservaiile colectate scrupulos de etnografia populaiilor arRaice
Cu toate acestea, arReologia actual este datoare s consacre o atenie crescut limitelor pe care
uzul analogiilor etnografice le impune #tnoarReologia a atins deKa dimensiunile Ei prezint toate
simptomele unei mode #tnologia, treIuie remarcat, ofer un catalog al posiIilitilor, dar nu al tuturor
posiIilitilor pe care arIitrarul cultural le poate materializaS mai mult, convergenele morfologice pot
deseori induce n eroare arReologul (iecare dintre oIservaiile realizate n cele dou domenii treIuie
cntrite cu atenie, pentru a nu conduce la generalizri aIuzive #ste de dorit ca arReologul s nu uite
c, n ciuda analogiilor Lsau omologiilorP de comportament, elementele de cultur material pe care le
studiaz el provin, ca Ei cele analizate de antropolog, din anumite conteJte culturale, n mod fatal unice
Ei, prin urmare, diferite ntre ele
TEME DE REFLECIE:
" -ste &ustificat distincia dintre istorie i antropologie pe ba!e epistemologice.
, /are sunt argumentele pentru care istoria ar putea %ngloba antropologia. 2ar invers.
4 /are sunt limitele vi!iunii antropologice %n arheologie.
TEST DE AUTOEVALUARE:
" Argumentai criteriile tradiionale care au opus antropologie cultural istoriei.
, /are este contribuia colii de la Annalles la estomparea diferenei dintre istorie i
antropologie.
4 /e este etnoistoria.
3 )re!entai programul de cercetare al 4e' Archaeolog9.
< /aracteri!ai orientarea post,procesualist.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV:
=inford, ), ArcRaeologO as AntRropologO, n American Anti0uit9, vol
,9, no ,, ".+,, p ,"8-,,<
(uret, (, Atelierul istoriei, #d Corint, =ucureEti, ,@@,
1odder, I LedP, Archaeological 7heor9 7oda9, #d =lacNMell, &Jford,
,@@"
1odder, I, =eading the )ast , /urrent Approaches to 3nterpretation
in Archaeolog9, CamIridge 2niv *ress, CamIridge, ".9+
?ing, G, ?eoRane, ', 7erIa, /, <undamentele cercetrii sociale, #d *olirom, IaEi, ,@@@
)Dvi-/trauss, Cl, Antropologia structural, #d *olitic, =ucureEti, ".89
%iculescu, Al GR, $Re -aterial !imension of #tRnicitO, n 4e' -urope
/ollege TearbooN UVVW,UVVX, ,@@", p ,@4-,+,
'icoeur, *, ;emoria" istoria" uitarea, #d Amarcord, $imiEoara, ,@@"
$rigger, =G, A 8istor9 of Archaeological 7ought, CamIridge 2niv
*ress, CamIridge, ".9.
>eIer, -, 7eorie i metod %n tiinele culturii, #d *olirom, IaEi,
,@@"

"3<