Sunteți pe pagina 1din 45

G U V E R N U L R O M N I E I

MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Anexa nr. 1
MODEL PLAN AFACERI
1. INFORMAII GENERALE PRIVIND MICRONTREPRINDEREA SRL-D
TITLUL PROIECTULUI Cursuri de limba germana pentru crestere profesionala
enumire solicitant! ".C. eutsc#eLerne ".R.L$
Cod Unic de %nregistrare!
&r. de inregistrare la ORC!
Adres' solicitant ! "tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.1( +raso,( Romania
-udetul! +raso,
Cod postal! .//1.0
&r. telefon( /1)2 3)0)/.
&r. fax( email4! /)56 3..512
Adres' de e$mail! eutsc#elerne7gmail.com
CO CAE& aferent acti,it'8ii principale 6..)
CO CAE& aferent proiectului

"ediu social 9adres'( telefon( fax4
Puncte de lucru 9adres'( telefon( fax4
6..)
"tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.1( +raso,( Romania(
/)56 3..512
"tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.1( +raso,( Romania(
/)56 3..512
Loca8ia implement'rii proiectului 9Adres'(
telefon( fax4!
Proiectul se ,a desfasura la sediul microintreprinderii "C
eutsc#eLerne "RL$ de pe "tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.1(
+raso,( Romania( /)56 3..512 si la sediile clientilor
care ,or beneficia de ser,icile oferite de companie.
Persoan' de contact
9Adres'( telefon( fax( email4!
+arbuta Larisa( "tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.)( +raso,(
Romania
Certificat de !atric"#are S.R.L-D
C$%ie &.I'C.I
Cerere ti% de ac$rd de %rici%i" %etr" fia(are )ae*a +,
:icro;ntreprinderea "RL$ este pl'titoare
de T<A
a
&u
<aloare total' a proiectului 9f'r' T<A4 $
LEI-.
11/3/0.)0 RO&
<aloare A=& $ lei 336// RO& Procent din ,aloare total' proiect>>
<aloare credit

$ lei / RO& Procent din ,aloare total' proiect>>


<aloare contribu8ie proprie $lei 2)1// RO& Procent din ,aloare total' proiect>>
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
/. DESCRIEREA MICRONTREPRINDERII 0S.R.L. 1 D.2 3I DOMENI4L DE
ACTIVITATE N CARE SE REALI5EA56 INVESTIIA
D$!ei"# de acti7itate a# 0S.R.L. 1 D.2
1 Productie
) "er,icii 8
0 Comer8 ?i alte acti,it'8i
D$!ei"# de acti7itate ec$$!ic9.
C$d"# CAEN.
De:criere c#a:9
CAEN.
Sc"rt9 de:criere a fir!ei; 7i<i"e; !i:i"e; :trate=ie
omeniul de acti,itate al companiei eutsc#eLerne se inscrie sub codul CAE& 6..)
conform Ordinului Institutului &ational de "tatistica nr. 001@)//1 pri,ind actualiAarea
Clasific'rii acti,it'8ilor din economia nationala.
"C eutsc#eLerne "RL$ este o microintreprindere care ofera cursuri de limba germana
companiilor de pe piata braso,eana. Aceste cursuri sunt adaptate si flexibile in functie de
companie si ne,oile acesteia. Cursurile pe care le ofera urmaresc deA,oltarea celor patru
competente fundamentale! intelegerea limbii ,orbite( exprimarea orala( intelegerea limbii scrise(
redactarea corecta a unui text scris in scopul folosirii acti,e a limbii germane in situatii concrete.
Tipurile de cursuri oferite companiilor sunt!
B germana limbaC standard$ incepator@intermediar@a,ansat
8552 Invatamant in domeniul
cultural limbi straine,
muzica, teatru, dans, arte
plastice, si alte arte
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
B germana limbaC specialiAat 9business( te#nic( etc.4
B cursuri de pregatire pentru certificatele international 9*OETDE4
eutsc#eLerne este singurul furniAor de cursuri de limba germana care isi doreste sa
faciliteAe atat accesul angaCatilor spre noi competente cat si al angaCatorului in a obtine angaCati
specialiAati( prin deplasarea trainerului la sediile companiilor. Pac#etele de ser,icii oferite
companiilor contin!
B Un modul de ./ unitati de curs
B O unitate de curs dureaAa 5/ min
B Au loc de 0 ori pe saptamana
B Compania isi poate alege ora de desfasurare a cursului
B Un modul dureaAa 15 saptamani
B O grupa poate cuprinde intre 1/$)/ cursanti
B Toate materialele de curs sunt asigurate 9platforma interacti,a online4
/./. De:crierea %r$iect"#"i.
Proiectul ECursuri de limba germana pentru crestere profesionalaE isi propune sa ofere
cursuri de limba germana companiilor din Cudetul +raso,.
Prin preAentul proiect( se doreste cresterea oportunitatii de a e,olua in cariera
profesionala prin obtinerea de noi competente( respecti, cunoasterea limbii germane. Proiectul
,a contribui pe termen lung la integrarea pe piata muncii a persoanelor care ,or fi mai capabile
sa se adapteAe cerintelor de pe piata in urma abilitatilor si competentelor dobandite sau certificate
in cadrul proiectului. Prin implementarea proiectului si atingerea obiecti,elor specifice( se ,a
genera un efect poAiti, atat asupra grupurilor tinta care ,or beneficia de masuri certificare de
competente( transformandu$se intr$o forta de munca mai bine pregatita si mai competiti,a.
Pac#etul de ser,icii furniAate prin intermediul proiectului este unul complet si
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
foarte di,ersificat acoperind toata gama de ne,oi pentru in,atarea unei limbi straine. :etoda de
furniAare a ser,iciilor este una progresi,a( lucru care asigura implicarea si mentinerea acestora in
acti,tatile proiectului. Astfel( dupa semnarea contractului cu compania$client se ,a trece la partea
de ,erificare 9realiAata prin metode clasice dar si prin intermediul unui soft specialiAat4. In urma
acti,itatii de testare( se ,a obtine ni,elul de cunostinte al fiecarei persoane urmand sa fie
indrumata fie spre cursurile de incepator( intermediari sau a,ansati organiAate de catre companie.
Prin obiecti,ele propuse( dorim sa oferim un pac#et complet de cursuri de limba germana
care sa asigure deA,oltarea unui sistem de spriCin adec,at si rele,ant pentru ne,oile companiilor
din mediul de business din +raso,( care intampina dificultati in gasirea unor candidati care pot
indeplini toate cerintele solicitate de acestia.
/./.1. O>iecti7e#e %r$iect"#"i
O+ 1 Oferirea de cursuri de limba germana companiilor din +raso, si faciliarea accesului
la acestea( pe o perioada de minim 6 luni.
O+ ) eA,oltarea abilitatilor ling,istice prin implementarea de programe integrate de
limba germana pentru 3// de persoane din regiunea Centru( respecti, +raso,( in ,ederea
adaptarii lor la cerintele de pe piata muncii( pe o perioada de minim 6 luni de la implementarea
proiectului.
O+ 0 Cresterea ni,elului de certificare si competente profesionale in ceea ce pri,este
cunoasterea limbii germane de catre angaCati ai companiilor din +raso,( pe o perioada de minim
6 luni de la implementarea proiectului.
O+ 3 Cresterea sanselor de retentie a angaCatilor in cadrul companiilor prin participarea
acti,a la cursurile de limba germana( desfasurate de$a lungul a 3 luni. Pac#etul de ser,icii
furniAate in proiect ,a produce efecte imediate si directe asupra eficientiAarii procesului de
comunicare cu delegatii@ angaCatii straini ai companiei.
O+ . Insusirea de deprinderi si cunostinte care sa permita angaCatilor sa comunice
eficient in limba germana( atat oral cat si in scris( atat ca receptor cat si ca emitator de mesaCe(
pana la finalul celor trei module.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
O+ 5 esc#iderea de noi oportunitati profesionale( dar si oferirea posibilitatii de a,ansare
pe postul dorit( prin finalAarea celor trei module de limba germana( pe parcursul a 1) luni.
/././. P$te(ia#ii >eeficiari ai %r$iect"#"i
Potentialii beneficiari ai proiectului ,or fi companiile de pe piata braso,eana care doresc
sa imbunatateasca ni,elul de cunostinte in ceea ce pri,este limba germana a angaCatiilor sai.
A,and in ,edere dificultatea gasirii candidatilor care sa fie potri,iti din punct de ,edere al
cunostintelor teoretice( te#nice( de limba straina si din punct de ,edere social( companiile prefera
sa angaCeAe persoane cu un ni,el mai scaAut de limba germana( deA,oltand mai tarAiu aceasta
latura.
+eneficiarii directi ai in,estitiei propuse sunt angaCatii( asadar persoanele care ,or
participa la cursurile de limba germana si isi ,or deA,olta aceasta latura ling,istica.
+eneficiarii indirecti sunt angaCatorii si societatea care isi ,a forma o forta de munca in
conformitate cu cerintele companiilor multinationale.
O>iecti7e c"atifica>i#e
)Idicat$ri (it9,
4M A"# 1 A"# / A"# ?
Cifra de afaceri! LEI $ $ $
Profit LEI $ $ $
&um'r de salaria8i &um'r
persoane
0 3 .
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
/./.?. D"rata de i!%#e!etare a %r$iect"#"i
Proiectul ,a fi implementat pe o perioada de 1) luni de la semnarea contractului de
finantare( perioada in care se ,or implementa in functie de graficul de acti,itati toate etapele
detaliate in acest proiect.
/./.@. Acti7it9(i#e %r$iect"#"i
Proiectul isi propune urmatoarele acti,itati pentru atingerea obiecti,elor specifice.
Principalele acti,itati in implementarea proiectului constau in urmatoarele etape!
Etapa I :anagementul proiectului
Etapa II Ac#iAitia resurselor materiale necesare implementarii proiectului
Etapa III Procesul de recrutare si selectie dedicat angaCarii trainerului care ,a preda
cursurile de limba germana
Etapa I< Inc#eierea contractelor cu furniAorii
Etapa < Productia de materiale informati,e! creare brosura de informare si promo,are a
microintreprinderii eutsc#eLerne
Etapa <I Promo,area online
Etapa <II Prospectarea pietei pentru potentiali clienti si inc#eierea de contracte cu acestia
Etapa <III esfasurarea cursurilor de limba germana
Etapa IF AnaliAa calitatii ser,iciilor oferite
Etapa F :onitoriAarea si raportarea stadiului de implementare
Prima etapa semnificati,a este strans legata de managementul proiectului( ce presupune
crearea unor responsabili si tasG$uri care pot aCuta o implementare usoara si corecta a proiectului.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Astfel( ec#ipa de management ,a fi responsabila de coordonarea eficienta a proiectului
prin utiliAarea unor instrumente si metode de monitoriAare ce ,or asigura urmarirea stricta a
realiAarii acti,itatii conform cu pre,ederile legale si contractuale dar si graficul acti,itatilor.
:anagementul proiectului ,a presupune in principal monitoriAarea( controlul( luarea de
masuri correcti,e( dar si managementul ec#ipei. :anagementul proiectului( ca acti,itate( are in
,edere! analiAarea si stabilirea de obiecti,e( e,aluarea si controlul riscurilor( estimarea
programarea si alocarea resurselor( stabilirea sarcinilor( controlul executarii( urmarirea si
raportarea acti,a( analiAarea reAultatelor si impactului( monitoriAarea clientilor( comunicarea in
ec#ipa( standardiAarea procedurilor( asigurarea sustenabilitatii.
Printre subacti,itatii se ,or mai enumera! monitoriAarea progresului( coordonarea relatiei
cu clientii( ac#iAitionarea ec#ipamentelor si materialelor necesare si cel mai important
informarea si publicitatea care ,a a,ea o acti,itate continua pe toata durata proiectului si ,a ,iAa
atragerea de cat mai multi clienti. Principalele acti,itati de promo,are si informare ,or consta in
,iAitele la clienti( deA,oltarea paginii Heb a proiectului cu informatii generale despre proiect si
de ultima ora de interes pentru clienti( angaCati dar si media.
in cadrul ec#ipei de management al proiectului ,or face parte doua persoane respecti,
+arbuta Larisa $ :anager de proiect si +utoi Ana :aria $ Asistent Proiect.
:anagerul de proiect ,a fi responsabil de tot ceaa ce tine de monitoriAarea progresului si
coordonarea acti,itatilor care se ,or desfasura in cadrul companiei eutsc#eLerne( dar si de
,anAarea ser,iciilor companiei( de procesul de inc#eiere contracte cu furniAori si de recrutarea
personalului necesar( a,and o experienta de peste ) ani in Resurse umane si coordonare de
personal.
Asistentul proiectului ,a fi responsabil de ac#iAitia de resurse materiale( asistat de
managerul de proiect dar si de realiAarea site$ului pentru compania eutsc#eLerne. Acesta ,a
mai fi responsabil de implementarea metodelor de promo,are dar si de ,anAarea propriu Aisa a
ser,iciului pe care compania doreste sa il promo,eAe( a,and experienta de peste 1 an in
gestionarea imaginii unei companii.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Toate partile financiare si contabile ale societatii ,or fi gestionate de catre o firma
specialiAata care ofera consultanta economica.
Cea de$a doua faAa de implementare a proiectului este repreAentata de ac#iAitia resurselor
materiale necesare pentru o buna desfasurare a ,iitoarelor acti,itati. O prima subacti,itate este
ac#iAitia de mobilier pentru biroul din sediul societatii! 0 birouri si . scaune. Cea de$a doua
subacti,itate este repreAentata de ac#iAitia urmatoarelor ec#ipamente te#nice! 0 laptopuri cu
licenta HindoHs 1( un ,ideoproiector( o imprimanta( 1 flipc#art( 1 presenter pointer( 1 telefon fix
si 0 telefoane mobile( dar si ac#iAitia unei masini care ,a deser,i deplasarilor la companiile
client.
O data cu aceasta faAa de implementare incepe si ce$a de$a treia faAa repreAentata de
procesul de recrutare si selectie dedicat angaCarii trainerului. Acesta se ,a realiAa in maxim ) luni
de la primirea acceptului pentru a realiAa proiectul. Ca metode de recrutare se ,a utiliAa! anuntul
in presa locala( 0 aparitii( dar si anuntul pe site$ul de recrutare +estCobs. upa ce a,em selectati
aplicantii potri,iti( acestia ,or trece prin 0 etape de selectie! inter,iul cu managementul
proiectului( testarea limbii germane printr$un test Eucom( iar ultima etapa de selectie ,a fi
repreAentata de un test practic prin care trainerul ,a trebui sa ofere o demonstratie a unui curs.
Cea de$a patra etapa in implementarea proiectului este ac#iAita ser,iciului de
contabilitate( astfel in maxim o luna de la data inceperii implementarii proiectului se ,a inc#eia
un contract de colaborare cu o firma specialiAata de contabilitate care ,a fi responsabila de toata
partea economica a proiectului. O alta subacti,itate a acestei etape este inc#ierea de contracte cu
furniAorii precum *aA( Electrica( Apa( Rds Rcs pentru a exista o buna desfasurare a lucrurilor in
cadrul sediului.
Cea de$a cincea etapa in implementarea proiectului este repreAentata de crearea de
materiale informati,e care sa fie personaliAate cu logo$ul eutsc#eLerne. Printre materialele de
informare dorite se numara! mape( roll$up( pixuri si o brosura de informare si promo,are a
ser,iciilor care ,a aCuta in procesul de ,anAare a acestuia.
Urmatoarea etapa de implementare a proiectului este strans legata de mediul online pe
care ni$l propunem sa il acaparam oferind un boom de informatie. Una din subacti,itatile acestei
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
etape( fiind aproape cea mai importanta( este crearea site$ului eutsc#eLerne( care ,a a,ea
incorporat si platforma online de in,atare a limbii germane. Platforma online ,a fi una
interacti,a care ,a curpinde toate cursurile( dar si temele de curs pe care participantii trebuie sa
le reAol,e( fiecare a,and un cod de acces unic pe care il poate folosi acasa pentru a recapitula si
reAol,a temele oferite la curs. Tot in cadrul acestei platforme online se ,or gasi dictionare de
limba germana dar si un c#at pe care se ,a putea comunica intre cursanti in limba germana. O
alta subacti,itate in aceasta etapa este crearea de pagini social media! =acebooG( LinGedin(
*oogle plus si THitter.
Cea de$a saptea etapa este repreAentata in primul rand de crearea unei baAe de date unde
,or exista toate companiile din +raso, care sunt de origine germana sau in care se utiliAeaAa
aceasta limba( bineinteles daca este posibil se doreste si gasirea unor date de contact a
persoanelor responsabile de ac#iAitiile pentru aceste companii. upa realiAarea acestei baAe de
date urmatoarea subacti,itate este contactarea tuturor potentialilor clienti si incercarea stabilirii
unei intalniri cu acestia. +ineinteles( primele companii care ,or fi abordate sunt cele mai
cunoscute sau cele unde exista persoane cunoscute ce ne pot aCuta in obtinerea unei intalniri mult
mai usor.
O etapa foarte importanta ,a fi si aceea in care se ,or desfasura cursurile la clientii
societatii. Primul curs ,a presupune intodeauna adapatarea cursantilor la metoda de in,atare( care
este prin definite una unica( si care poate repreAenta pentru unii o pro,ocare. O alta
subacti,itatea in aceasta etapa ,a fi si testarea cursantilor pentru a ,erifica ni,elul actual de
limba germana si pentru a oferi un start corect si concret tuturor persoanelor implicate. Una din
subacti,itatile cele mai rele,ante aici ,a fi testarea saptamanala a cursantilor pentru a le ,erifica
e,olutia dar si consilierea acestora in a da un randament cat mai bun.
O etapa care este de o importanta semnificati,a dar care poate fi greu de realiAat este
analiAa ser,iciilor oferite( etapa ce ,a a,ea ca subacti,itate in primul rand examenul de final de
modul. Examenul final ,a fi unul scris( citit( ,orbit astfel ne ,a deA,alui ade,aratul ni,el al
cursantului( e,olutia sa( punctele slabe si forte dar cel mai important ,om descoperi daca
cursantul este pregatit sa treaca in modulul urmator. Urmatoarea subacti,itate ,a fi realiAarea
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
unui instrument de cercetare care ,a fi transmis tuturor cursantilor in urma caruia ,om putea afla
informatii precum! multumirea acestora ,is a ,is de curs( de trainer( de metodele de in,atare
folosite( de platforma online( dar si sfaturi pentru a ne imbunatati ser,iciile.
Ultima etapa in implementarea proiectului este data de monitoriAarea constanta si oferirea
unui raport al stadiului de implementare a proiectului. O persoana din cadrul ec#ipei de
management al proiectului se ,a ocupa cu transmiterea semestriala a unui raport de progres( dar
si a situatiilor financiare.
/./.A. Re:"r:e#e !ateria#e i!%#icate rea#i<area %r$iect"#"i
In ,ederea unei bune implementari a proiectului( solicitantul ,a mobiliAa resurse umane(
financiare( materiale si informationale.
=iecare companie ,a pune la dispoAitia proiectului spatii de implementare unde se ,or
desfasura acti, cursurile de limba germana( spatii ce ,or fi dotate cu scaune si mese pentru un
numar de 1/ $ )/ de participanti.
Pentru implementarea acti,itatilor de care sunt responsabili membrii proiectului( li se ,a
pune la dispoAitie birouri( acces la internet( telefon fix( fax( telefoane mobile( laptopuri si un
autoturism.
Legat de spatiile necesare desfasurarii acti,e a proiectului( acestea ,or fi puse la
dispoAitie de fiecare companie client( in cadrul sediilor proprii. Cursurile de limba germana se
,or desfasura in sali de curs asigurate de companii. "e ,or efectua urmatoarele ac#iAitii!
+unuri! 0 licente softHare( consumabile( 0 laptopuri( 1 ,ideoproiector( 1 imprimanta( 0
mese de birou( . scaune( 1 telefon fix( 0 telefoane mobile. In ceea ce pri,este transportul( a,and
in ,edere necesitatea deplasarilor la sediul clientilor( ,om ac#iAitiona un automobil.
"er,icii! expertiAa contabila( aparitii presa( ser,icii multiplicare( ser,icii productie
materiale promotionale 9roll$up( mape( pixuri4( ser,icii creare pagina Heb 9pentru a asigura
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
,iAibilitatea proiectului4.
:icrointreprinderea eutsc#eLerne ,a a,ea si un site propriu deoarece acesta este
benefic( oferind un plus de imagine( poate fi accesat de oriunde si in Aiua de astaAi este o
necesitate ca orice firma profesionala sa aiba un site. Acesta are rol publicitar si pe ,iitor ,a
a,ea si rolul de informare a clientilor existenti. =iind o companie la inceput( "C eutsc#eLerne
are ne,oie de o publicitate si de reclame eficiente. Prin acest site( firma nu ,a fi restransa la a
comunica doar cate,a cu,inte cum se intampla in caAul reclamei prin intermediul Aiarelor(
fluturasilor( tele,iAiunii sau radioului. Pe site se ,or putea descrie produsul si ser,iciile oferite( in
detaliu( oferind un ni,el de informare mult mai mare fata de orice alta forma de reclama
traditionala.
Pe acest site se ,a putea comunica cu clientii( societatea beneficiind astfel de costuri mai
mici si informarea clientului fiind mult mai bine detaliata.
"iteul ,a oferi prestanta. Indiferent cat de mare sau de mica este o firma( clientul ,a
,erifica daca acea companie are un site. Oamenii trag concluAii cu pri,ire la o firma daca este
serioasa sau nu prin faptul daca are site sau nu.
Punctul forte la un site si care face diferenta net fata de orice alt fel de reclama este pretul
scaAut. Un site are un singur cost mai mare! la creare( dar odata construit acesta ,a necesita doar
actualiAari. ConcluAia este clara( un site repreAinta cea mai buna in,estitie pentru o firma pentru
ca aCuta atat pentru a aduce clienti noi cat si pentru a stabili o baAa si o fideliAare a actualilor
clienti. Toate la un pret excelent in raport cu orice alta metoda traditionala.
Ac#iAitiile pre,iAionate a fi realiAate in cadrul proiectului sunt corelate cu acti,itatile
propuse si asigura atingerea reAultatelor planificate. Toate resursele angrenate in implementarea
proiectului contribuie in mod direct la derularea acti,itatilor. Resursele ac#iAitionate in proiect
,or suplimenta resursele existente ale clientilor si membrilor asigurand o buna desfasurare a
cursurilor( dar si incadrarea acti,itatilor proiectului in graficul de implementare stabilit.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
?. LOC4RI DE M4NC6 PERMANENTE N CADR4L MICRONTREPRINDERII
0S.R.L. 1 D.2
?./ RES4RSELE 4MANE ALE MICROINTREPRINDERII SRL-D
?./.1 De:crierea re:"r:e#$r "!ae
Ec#ipa de proiect cuprinde persoane fara experienta in domeniul implementarii de
proiecte insa care isi doresc sa utiliAeAe spiritul lor antreprenorial si initati,a pentru a construi o
societate care ofera ser,icii unice si necesare pentru piata braso,eana. Aceasta ,a incerca sa
utiliAeA cunostintele lor teoretice( dar si expertiAa profesionala( in ,ederea implementarii in cele
mai bune conditii a proiectului. Resursele financiare ,or fi gestionate cu respectarea principiilor
eficientei utiliAarii fondurilor( asigurandu$se un raport optim cost@beneficiu. :onitoriAarea
proiectului( precum si informarea si publicitatea se ,or face pe tot parcursul implementarii
proiectului( urmarindu$se gestionarea resurselor existente si a celor care ,or fi ac#iAitionate prin
proiect cu maxima responsabilitate si eficienta.
Ec#ipa de proiect este in principal formata din doua persoane! +utoi Ana :aria si
+arbuta Larisa =lorentina( ambele persoane fiind tinere sub ,arsta de ). de ani care doresc sa
spriCine si sa deA,olte economia romaneasca. Ambele membre ale proiectului au finaliAat un curs
de :anagementul proiectelor si au o experienta dobandita pe parcursul anilor in! organiAare de
e,enimente( social media( campanii de promo,are dar si recrutare si administrare de personal.
1 &um'rul de locuri de munc' permanente 9cu norm' ;ntreag'4 nou create este mai mare sau egal
cu 3
) &um'rul de locuri de munc' permanente 9cu norm' ;ntreag'4 nou create este mai mare sau egal
cu 0
8
0 &um'rul de locuri de munc' permanente 9cu norm' ;ntreag'4 nou create este mai mare sau egal
cu )
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Cel de$al treilea membru care se ,a alatura in prima luna de la acceptarea proiectului in cauAa( ,a
fi trainerul care ,a preda cursurile de limba germana( fiind poate cel mai important membru al
ec#ipei.
Primul membru al ec#ipei( respecti, +arbuta Larisa =lorentina este o persoana cu peste )
ani experienta in resurse umane( lucrand in acest timp in cadrul unei agentii de recrutare(
experienta profesionala care a aCutat$o si a in,atat$o sa gestioneAe proiecte de recrutare incepand
cu muncitori necalificati si finaliAand cu manageri de productie( experienta ce o ,a aCuta sa
recruteAe intr$un timp scurt( dar si eficient candidatii cei mai potri,iti care se ,or alatura
societatii pe care o ,a conduce. e asemenea( +arbuta Larisa a organiAat peste 0/ e,enimente in
timpul =acultatii de Comunicare si Relatii Publice pe care a absol,it$o. Printre aceste e,enimente
au existat si unele cu dificultate si cunoscute la ni,el atat national cat si international( precum
TedF( 11e,en sau C&"C. Tot in timpul facultatii aceasta a a,ut ocaAia sa faca parte din ec#ipa
de management al unui O&* care era specialiAat pe organiAare de e,enimente si PR( fiind
coordonatoarea departamentului de Resurse Umane. In timpul acestei experiente de peste 1 an(
+arbuta Larisa a dobandit experienta in organiAarea si coordonarea unei ec#ipe de peste 1/
persoane carora le organiAa si oferea diferite tasG$uri. Aceasta experienta cu siguranta ,a fi una
de folos in gestionarea societatii eutsc#eLerne ea fiind responsabila de organiAarea ec#ipei.
Cel de$al doilea membru al ec#ipei( +utoi Ana :aria( este un candidat cu experienta in
PR( dar si resurse umane. Aceasta are o experienta de peste 1 ani de Aile pe un post de PR
Responsible( experienta unde a dobandit cunostinte de organiAare e,enimente( gestionare pagini
social media( administrarea si crearea site$ului companiei( cunostinte ce le ,a pune din nou in
aplicare in cadrul societatii eutc#eLerne( ea fiind responsabila de toata comunicarea online( dar
si de crearea site$ului si gestiunea lui. Pe langa aceasta experienta +utoi Ana :aria a finaliAat
facultatea de Comunicare si Relatii Publice( dar a si absol,it doua cursuri acredite! PR Assistant
si ProCect :anagement( experiente pe care le ,a pune in practica pentru a se asigura de buna
desfasurarea a proiectului. e asemenea( Ana +utoi a organiAat di,erse e,enimente atat la cele
doua locuri de munca( dar si in cadrul organiAatiilor din care a facut parte( unde a si coordonat
ec#ipe de ,oluntari. Are o experienta bogata pe partea de promo,are( astfel ca se ,a ocupa de
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
promo,area societatii in mediul online si nu numai( ocupandu$se si de materialele de promo,are
care ,or aCunge la potentialii clienti. Tot Ana +utoi ,a negocia direct contractele cu
repreAentantii companiilor si ,a preAenta a,antaCele oferirii ser,iciilor de predare a limbii
germane( o limba tot mai ceruta pe piata muncii din +raso,.
Ambii membri ai ec#ipei au cunostinte a,ansate de limba EngleAa si cunostinte medii de
limba *ermana( a,and ocaAia in nenumarate randuri sa colaboreAe si relationeAe cu delegati
straini. e asemenea ambii membrii au cunostinte de ,anAari si permis categoria +( fiind
implicate pentru fiecare e,eniment pe care l$au organiAat si in obtinerea de sponsoriAari si
parteneri( experienta ce le ,a usura si accentua ,anAarile de ser,iciu pe care le ,or presta.
Cel de$al treilea membru al ec#ipei ,a fi trainerul care ,a preda limba germana la
companii. Acesta ,a fi recrutat in maxim doua luni de la data acceptarii proiectului si ,a trebui sa
indeplineasca niste conditii obligatorii precum! cunsotinte la un ni,el de C) a limbii germane( de
preferat nati,( cu certificare *OETDEI experienta de minim . ani pe un post similarI permis de
conducere categoria +I persoana desc#isa si reAistenta la stresI persoana rabdatoare cu bune
abilitati de predare.
?././.Deta#iere %e acti7it9(i.
Acti,itatea &umar de salariati Pregatirea profesionala
:anagementul proiectului ) Experienta in coordonare
ec#ipa de 1 an de Aile
"tudii superioare
Certificat absol,ire
:anagementul proiectelor
Ac#iAitia resurselor
materiale necesare
) Experienta in ac#iAitii de 5
luni
Recrutarea si selectia
personalului
1 Experienta profesionala de )
ani in recrutare
"tudii superioare de
:anagement al resurselor
umane
Inc#eiere contracte furniAori 1 Experienta in lucrul cu
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
furniAorii
Crearea materialelor
publicitare
1 Experienta esign!
P#otos#op( Corel raH
Promo,area online 1 "tudii superioare !
Comunicare si Relatii
Publice
Experienta de un an in
promo,are si creare site$uri
<anAarea produsului ) Experienta in obtinerea de
parteneriate si sponsoriAari
de ) ani de Aile
"tudii superioare!
Comunicare si Relatii
Publice
Certificat absol,ire curs de
,anAari
"ustinerea cursurilor de
germana
1 Trainer autoriAat
Certificare *oet#e
&i,el testat de limba
germana ni,el C)
AnaliAa calitatii ser,iciilor
oferite
1 Experienta in cercetare
sociologica
Cunostinte aplicatie "P""
:onitoriAarea si raportarea
progresului
1 Curs :anagementul
proiectelor
?./.? Cie e:te a=aBat"# CDcEeieDD; adic9 %er:$aa care %ri c"$Fti(e#e %e care #e
de(ie %$ate if#"e(a !er:"# afacerii )dac9 e:te ca<"#,G
AngaCatul c#eie al proiectului este repreAentant de Trainerul care ,a preda limba germana
la companiile client. O data cu cunostintele sale a,ansate de limba germana dar si te#nicii de
predat acesta ,a putea influenta ,anAarea ser,iciului oferit. aca modul sau de predare este unul
foarte efficient( iar compania si angaCatii sunt multumiti de ser,iciile prestate cu siguranta acesta
,a fi recomandat mai departe( aspect ce ,a influenta ,anAarile intr$un mod poAiti,( respecti, si
castigurile companiei si e,olutia sa pe piata economica. Pe de alta parte( daca trainerul nu este
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
unul eficient( ,anAarile pot scadea iar imginea companiei poate fi afectata intr$un mod negati,.
Incercam sa minimaliAam acest risc printr$un proces riguros de recrutare si selectie.
@. PONDEREA INVESTIIILOR N CHELT4IELILE AFERENTE PLAN4L4I DE
AFACERI
@.1. De:crierea i7e:ti(iei %r$%":e
:icrointreprinderea "C eutsc#eLerne "RL$ care cu aCutorul acestui proiect ,a oferi
cursuri de limba germana angaCatiilor companiilor din +raso,( isi ,a desfasura acti,itatea
administrati,a la sediul firmei! "tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.1( +raso,( Romania. Cursurile ,or fi
sustinute la sediile companiilor( pentru a facilita accesul la acestea.
Pentru o buna desfasurare a acti,itatilor( compania "C eutsc#eLerne "RL$ ( ,a a,ea
ne,oie de urmatoarele ec#ipamente!
1
Ponderea in,esti8iilor peste 6/J
)
Ponderea in,esti8iilor peste 5/J
F
0
Ponderea in,esti8iilor peste 3/J
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
LAPTOP4RI
Caracteri:tici.
S%ecificatii teEice
Pr$ce:$r
Tip procesor! A: ual$Core E$"eries
Te#nologie procesor! minim 0) nm
:odel procesor! E1$1)//
=rec,enta procesor! 13// :DA
Cac#e! minim 1/)3 K+
Di:%#aI
Caracteristici speciale displaL! +rig#t<ieH D
ReAolutie! minim 1055 x 156
iagonala! minim 1..5 inc#
Te#nologie displaL! LC LE
Me!$rie
Capacitate memorie! minim 3 *+
Tip memorie! R0
:emorie maxima! 6 *+
&r sloturi@sloturi ocupate! )@1
Hard Di:J
Capacitate Dard isG! minim 1./ *+
<iteAa de rotatie! .3// rpm
P#aca Vide$
Tip memorie ,ideo! Integrata
"eria! Radeon
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
M"#ti!edia
Unitati citire@scriere! < RM
Audio! ifuAoare integrate
Camera ME+! DP True<ision D
Cititor de carduri! a
P$rt"ri
R-$3.! 1
D:I! 1
:icrofon! 1
U"+ )./! 0
Iesire audio! 1
<*A! 1
IMPRIMANTA
Caracteristici!
=ormat A3( A0
ReAolutie minim .15/ x 133/
<iteAa minim 00ppm &egru( 1.ppm Color
"caner A
Copiator A
Mireless A
&umar de cartuse 3
Tip cartuse folosite 16
isplaL color
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
VIDEOPROIECTOR
Tip proiector LP
ReAolutie minim 6// x 5//
Aspect imagine 3!0
Contrast Ratio minim 3///!1
LuminoAitate ).// A&"I lumen
imensiune minima poAa )3N
imensiune maxima imagine 0//N
ReglaC trapeA a
Conectori <*A 9$sub4 a
D:I &u
CompoAit ,ideo a
LA& &u
Consum maxim )21 M
&i,el Agomot maxim 00 d+
Telecomanda a
urabilitatea lentilei minim 3.// ore
"peaGer a
Putere difuAoare 1 x ) M
Ecra
Tip displaL! LP
imensiune imagine 9inc#4! )3 $ 0//
Reproducere culori! 1./1 miliarde
"tralucire! minim ).// A&"I
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Contrast! 3///!1 9=ull on @ =ull off4
ReAolutie nati,a! "<*A 96// x 5//4
La!%a
Lentile 9mm4! = O )..5 $ ).6( f O )1 $ )0.1 mm
urata functionare 9#4! minim 3.//@5/// ore 9&ormal@Economic mode4
I!a=ie
Rata de refres# oriAontala 9KDA4! 01 $ 22 GDA
Rata de refres# ,erticala 9DA4! 36 $ 1)/ DA
:oduri de presetare imagine! Cinema :ode( Lnamic :ode( User 1 :ode ( User ) :ode
=acilitati! +rilliantColor( Closed Captioning( 0 Color :anagement( igital Poom 9x)4(
=reeAeDT< compatible( Dig# Altitude :ode( QuicG Auto "earc#( Mall Color Correction(0
ReadL(+lanG( Auto Off( "ecuritL PassHord( MindoHs 1 Certified
Conectori! U"+( <*A( $"ub 1. pini( "CART( -acG 0..mm
Accesorii! Cablu alimentare( Cablu <*A( C ri,er( :anual( Telecomanda
TELEFON FI8
Caracteristici!
Tip! analogic
LC! &u
Radial! a
=unctii de apelare rapida! minim 1/ numere
imensiuni! minim ))3 x 2. x 151 mm
*reutate! maxim 6// g
=unctii!
Apelare printr$o singura apasare! 0 numere de telefon
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
=unctii Redial@Pause@Recall
ReglaC ,olum sonerie in 0 pasi 9Dig#@LoH@Off4
MASINA
Caracteri:tici a"t$!$>i#.
Clasa!compacta
Transmisie! manuala cu cinci trepte
:otoriAare $ oricare din! 1(/ Di$=lex 15<I 1() :PI 15<I 1(3 :PII 1(5 :PII 1(5 :PI 15<I 1(.
dCi
*reutatea intre 21. i 111. Gg
imensiuni maxim L x l x #! 3.)2/ x 1.13/ x 1..). mm
Ampatament! minim ).50/ mm
Ecartament fa8'! minim 1.360 mm
Ecartament spate! minim 1.31/ mm
Capacitate reAer,or! minim ./ litri
<olum portbagaC! minim .1/ litri
M$t$r
$ Capacitate cilindric' 9cmc4! minim 1132
$ Cutie de ,iteAe! .:
$ <iteAa maxim' 9Gm@#4! intre 1./ $11/
$ Carburant! benAin'
$ "tandard emisie noxe! Euro 3
Consum!
B extraurban! 0..$5(. litri@1// Gm
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
B urban! 3.2$10.. litri@1// Gm
$ Emisii CO) 9g@Gm4! maxim 102
TELEFOANE MO&ILE
Kire#e:: :i retea
Compatibil *": 0*
Compatibil E*E( *PR"( D"PA( D"UPA 2// @ 16// @ 12// :D
Compatibil D"PA 92// @ )1// :DA4
6/).11b@g@n )(3 *DA disponibil
Mi$=i irect disponibil
Profile +luetoot#! A)P( A<RCP( *AP( D=P( D"P( OPP( "PP( *A<P( DI( PA&(
:AP( P+AP
Compatibil KIE"
Ecra
Te#nologie T=T M<*A
AdRncime de culoare minim 15 :
imensiune minim 3 inc#i
ReAolu8ie minim 36/ x 6// 9M<*A4
Me!$rie t$ta#a
:emorie minim 3 *+
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Se<$ri
Accelerometru disponibil
Ac"!"#at$r
Timp de utiliAare a internetului de pRn' la . ore 90*4
Timp de utiliAare a internetului de pRn' la 6 ore 9Mi$=i4
Timp de redare ,ideo de pRn' la 5 ore
Timp de redare audio de pRn' la 3) de ore
Capacitate baterie minim 1..// mA#
%nc'rcare U"+ disponibil'
Timp de con,orbire de pRn' la 6 ore 9M$C:A4
Timp ;n standbL de pRn' la 0./ de ore 9M$C:A4
A%#ica(ii Fi :er7icii
Apps disponibile
C#atO& disponibil
Acti,e"Lnc disponibil
Compatibilitate aplica8ii pentru afaceri! EA"
@./. C$:t"# t$ta# a# %r$iect"#"i
<' rug'm s' completa8i urm'torul tabel( indicRnd costul total al fiec'rui element implicat ;n
proiect( ?i sursa de finan8are a fiec'rui element de in,esti8ie. <aloarea fiec'rui element de cost
are dou' componente! A=& maxim ./J din ,aloarea obiectului finan8at f'r' T<A( credit
minim ./J din ,aloarea obiectului finan8at f'r' T<A@ aport propriu minim ./J din ,aloarea
obiectului finan8at f'r' T<A.

G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
@.?. S"r:e %etr" a%$rt"# %r$%ri".

@.?.1. A%$rt"# "!erar.
E#e!et"# de c$:t
)De"!irea
e#e!et"#"i de c$:t
e:te de"!irea
teEic9 c$!%#et9 a
ace:t"ia.
C$:t"#
e#e!et"#"i
A%$rt"# %r$%ri"
Credit
%etr"
cEe#t"ia#9
e#i=i>i#9
AFN
f9r9 TVA "!erar
Laptop x 0 5/// RO& ./J $ ./J
Telefon mobil x 0 1)// RO& ./J $ ./J
Imprimanta x 1 6// RO& /J $ 1//J
<ideoproiector x 1 1/// RO& ./J $ ./J
Telefon fix x 1 1// RO& ./J $ ./J
omeniu site x 1 3// RO& ./J $ ./J
:asina x 1 0//// RO& ./J $ ./J
"alariu x 0 2//// RO& 11J $ )0J
"er,icii contabilitate x
1
1)// RO& ./J $
./J
Cost proces recrutare
9anunt Aiar( bestCobs4
1/// RO& 1//J $
/J
:ateriale publicitare
9roll up x 14
1// RO& /J $
1//J
:ateriale publicitare
9brosuri x 1//4
)./ RO& ./J $
./J
:ateriale publicitare
9pixuri x 1//4
)// RO& /J $
1//J
"caun x . )// RO& /J $ 1//J
+irou x 0 3./ RO& ./J $ ./J
C#eltuieli intretinere
9apa( lumina( gaA(
ser,icii telefonie fixa S
internet( telefon mobil4
./// RO& ./J $
./J
Total
1012// RO&
51(.)J $ 0)(36J
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
+anii pentru implementarea acestui proiect pro,in din economiile personale ale
membrilor managementului proiectului( fiecare dintre cei doi a,and un aport egal.
@.?./. S"r:e %etr" fia(area TVA Fi a a#t$r cEe#t"ie#i ee#i=i>i#e aferete
%r$iect"#"i
C#eltuielile neeligibie dar si T<A$ul ,or fi acoperite prin aport propriu.
A. LOCALI5AREA ACTIVIT6II MICRONTREPRINDERII 0S.R.L. 1 D.2
1 :ediul rural
) :ediul urban 8
A.1. DATE PRIVIND LOCAIA DE IMPLEMENTARE SI NO4L
PROD4S'SERVICI4.
:icrointreprinderea "C eutsc#eLerne "RL$ ,a oferi cursuri de limba germana
angaCatiilor companiilor de pe piata braso,eana. Prin acest proiect se doreste cresterea
cunostintelor de limba germana( la ni,elul Cudetului +raso,. Ideea de proiect a luat nastere odata
cu numarul mare de in,estitori( atat germani( cat si de alte nationalitati( care construiesc si ofera
locuri de munca oamenilor din comunitatea braso,eana.
Locatia implementarii proiectului TCursuri de limba germana pentru crestere
profesionalaE ,a a,ea sediul administrati,e pe "tr. Pacii( nr.)(sc. *( ap.1( +raso,( Romania( iar
cursurile ,or fi sustinute la sediile companiilor$client. Acestea ,or fi adaptate in functie de
companie si ne,oile acesteia. Cursurile pe care le ofera urmaresc deA,oltarea celor patru
competente fundamentale! intelegerea limbii ,orbite( exprimarea orala( intelegerea limbii scrise(
redactarea corecta a unui text scris in scopul folosirii acti,e a limbii germane in situatii concrete.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Tipurile de cursuri oferite companiilor sunt! germana limbaC standard$
incepator@intermediar@a,ansat( germana limbaC specialiAat 9business( te#nic( etc.4( cursuri de
pregatire pentru certificatele international 9*OETDE4.
eutc#eLerne isi doreste sa faciliteAe atat accesul angaCatilor spre noi competente cat si
al angaCatorului in a obtine angaCati specialiAati( prin deplasarea trainerului la sediile
companiilor. Pac#etele de ser,icii oferite companiilor contin!
B Un modul de ./ unitati de curs
B O unitate de curs dureaAa 5/ min
B Au loc de 0 ori pe saptamana
B Compania isi poate alege ora de desfasurare a cursului
B Un modul dureaAa 15 saptamani
B O grupa poate cuprinde intre 1/$)/ cursanti
B Toate materialele de curs sunt asigurate pe platform online.
A./. D4RA&ILITATEA PROIECT4L4I
Inca din faAa de scriere a proiectului( a fost elaborata o strategie pentru continuarea si
deA,oltarea acti,itatilor proiectului si dupa inc#eierea finantarii.
Prin in,estitia solicitata societatea comerciala isi ,a putea ridica standardul la unul
european( reusind astfel sa raspunda solicitarii aflate pe piata( in ceea ce pri,este cunostintele de
limba germana din cadrul companiilor straine. Prin realiAarea obiecti,elor propuse ne asteptam
ca numarul de clienti sa creasca progresi,( baAandu$ne pe o promo,are reala cu aCutorul
platformei online create si prin intermediul site$urilor social media. &e asteptam ca in urma
in,estitiilor realiAate( informatia legata de calitate( noutate si modernitate sa circule cat mai rapid
prin intermediul actualilor clienti.
"e doreste continuarea acti,itatilor deA,oltate si se urmaresc transferarea si adaptarea
experientei dobandite la un numar cat mai mare de clienti( pentru a creste cunostintele si
necesitatile folosirii limbii germane in companiile de pe piata braso,eana.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Transferabilitatea reAultatelor proiectului este facilitata de efectul pe o durata de 3 luni al
cursurilor de limba germana.
Prin acest proiect oferim sansa tuturor companiilor sa in,esteasca in angaCatii sai pentru
ca acestia sa poata da un randament mai mare si sa le creasca performanta in munca.
Ec#ipa de organiAare ,a asigura gestionarea baAei de date si intretinerea ec#ipamentelor
si dupa finaliAarea proiectului( asigurand continuarea implementarii acestor module de cursuri
tuturor companiilor care doresc sa in,esteasca in acest domeniu.
Proiectul urmareste promo,area masurilor rapide( eficiente de in,atare a limbii germane(
precum si a mobilitatii societatii comerciale( de a raspunde ne,oilor companiilor de pe piata
braso,eana si de a le ,eni in aCutor( direct la sediul acestora( pentru a facilita interactiunea dintre
prestatorul de ser,icii si comparator. A,and in ,edere numarul mare de in,estitori germani care
se orienteaAa catre piata braso,eana( proiectul a plecat de la premisa ca o piedica in calea
cresterii cunostintelor de limba germana o repreAinta si accesul dificil la informatiile de pe piata
muncii( in ceea ce pri,este furniAorii de limbi straine. Concret( se doreste replicarea si asigurarea
pe ,iitor( a transferabilitatii proiectului si in alte comunitati( fie prin accesare de fonduri
nerambursabile( fie prin finantarea de la bugetele locale. "tructurile create prin proiect ,or
continua sa functioneAe dupa terminarea finantarii( prin intermediul site$ului deA,oltat in cadrul
proiectului. In ,ederea deA,oltarii ca furniAor de cursuri de limbi straine( se intentioneaAa
folosirea experieneia dobandite prin intermediul proiectului in ,ederea deA,oltarii de noi proiecte
,iitoare. e asemenea( in urma semnarii contractelor cu di,erse companii care doresc sa
foloseasca modulele oferite de "C eutsc#eLerne "RL$ $( se asigura continuarea oferirii
modulelor de limba germane si dupa finaliAarea proiectului( ele fiind in continuare gestionate de
catre societatea comerciala.
in punct de ,edere al sustenabilitatii financiare( dupa finaliAarea implementarii
proiectului( c#eltuielile cu intretinerea spatiului si salariile angaCatilor ,or fi suportate din bugetul
companiilor$client Totodata( la inc#eierea proiectului( dotarile logistice( informationale si
celelalte resurse ,or ramane in proprietatea solicitantului( ceea ce ,a permite desfasurarea in
continuare( in conditii optime( a acti,itatilor de formare profesionala derulate prin proiect.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Resursele umane implicate in implementarea proiectului beneficiaAa in mod clar de o
experienta care ,a fi utiliAata in implementarea de alte proiecte de deA,oltare a competentelor in
ceea ce pri,este limbile straine. Acti,itatile proiectului ,or fi deA,oltate si perfectionate si ,or
ser,i drept exemple de bune practica la ni,el local( regional( national. in punct de ,edere al
abordarii integrate proiectul urmareste sa influenteAe politicile si strategiile principalilor
angaCatori si furniAori de formare profesionala referitor la raportarea acestora la necesitatile
companiilor aflate pe piata.
&umarul in,estitorilor straini care se orienteaAa catre piata braso,eana creste de la an la
an( asadar proiectul propus de eutc#eLerne ,a a,ea continuitate( limba germana fiind o limba
folosita in aproape toate corporatiile din aceasta Aona.
Conform urmatoarelor articole( putem obser,a faptul ca numarul in,estitorilor straini se
afla in crestere pe piata broaso,eana( fapt ce cu siguranta poate fi un indicator in ceea ce pri,este
sustenabilitatea ser,iciilor oferite de "C eutsc#eLerne "RL$.
#ttp!@@HHH.bAb.ro@stire@continental$continua$angaCarile$la$braso,$a10501
#ttp!@@HHH.germanabraso,.ro@germana$pentru$companii.#tml
#ttp!@@regiuneacentru.ro@)/10@11@braso,$stabilus$face$angaCari$1//$de$locuri$de$munca$disponibile@
#ttp!@@regiuneacentru.ro@)/10@/1@braso,$rolem$angaCeaAa$15/$de$persoane$pentru$fabrica$din$cristian@
#ttp!@@HHH.Aiare.com@braso,@stiri$business@pre#$,a$crea$1//$de$noi$locuri$de$munca$in$)/13$30125.5
#ttp!@@HHH.bAb.ro@stire@#utc#inson$a$inaugurat$o$noua$#ala$de$productie$la$cristian$a5/2.6
A.?. PO5IIA PE PIA6 A FIRMEI
A.?.1. F4RNI5ORI.
<' rug'm s' completa8i pentru fiecare furniAor care de8ine cel pu8in 1.J din costurile materiei prime.
=UR&IPOR <IITOR J I& TOTAL CE =UR&IPEAPU CO&IVII E PLATU E CW&X
RC" Y R" "er,icii de internet si
telefonie
cas# in prima luna
de implementare
a proiectului
Electrica Curent electric cas# in prima luna
de implementare
a proiectului
*as *aA cas# in prima luna
de implementare
a proiectului
Tipografie "er,icii de tipografiecas# in luna a treia
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
de implementare
a proiectului
A.?./. CLIENI.
(V rugm s completai pentru fiecare client care deine cel puin de 15% din vnzrile lunare )
<IITOR J <W&PURI PROU"E
<W&UTE
CO&IVII E PLATU E CW&X
"C Continental
PoHertrain
+raso, "RL
)/J Cursuri de limba
germana
+O 3. de Aile
"C Autoli, "RL 1.J Cursuri de limba
germana
+O 3. de Aile
"C raxlmaier "RL 1.J Cursuri de limba
germana
+O 3. de Aile
"C Pre# "RL 1.J Cursuri de limba
germana
+O 3. de Aile
"C Aerotec "RL 0/J Cursuri de limba
germana
+O 3. de Aile
A.?.?.CONC4RENA.
Pe piata braso,eana se gasesc urmatoarele institutii@ organiAatii care ofera cursuri de limba
germana!
1. Cetr"# C"#t"ra# Ger!a &ra:$7 a caror misiune este promo,area limbii si culturii germane(
a dialogului si ,alorilor europene si are scopul de a sus8ine colaborarea culturala romano$germana si de a
promo,a o imagine actuala asupra *ermaniei. Acest Centru ofera module in special copiilor si adultilor( in
publicul lui tinta intrand cele doua categorii mentionate mai sus( nefiind specialiAati pe un limbaC te#nic(
aflat printre necesitatile companiilor de pe piata braso,eana. Centrul Cultural *erman organiAeaAa si
expoAitii( HorGs#opuri( proiectii de filme( acti,itatea sa nefiind baAata doar pe oferirea de cursuri de limba
germana. 9#ttp!@@GulturAentrum$Gronstadt.ro@ro@despre$noi@4
/. F$r"!"# De!$crat a# Ger!ai#$r di L"det"# &ra:$7 9=..*.+,.4 este organiAatia care
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
repreAinta interesele cetatenilor romRni de na ionalitate german' cu domiciliul ;n localit' ile Cude ului
+ra o,. %mpreun' cu celelalte organiAa ii teritoriale ale =orumului emocrat al *ermanilor din RomRnia
promo,eaA' interesele specifice ale membrilor s'i i le promo,eaA' printr$o acti,itate ,ariat'( prin m'suri
;n domeniul politic( social( cultural( educa ional i economic( care au drept scop garantarea perpetu'rii
comunit' ii ling,istico$culturale germane ca parte component' loial' a societ' ii romRne ti. Oricine are
ne,oie de un sfat sau de aCutor( ,a g'si u a noastr' desc#is'I oricine ne poate spriCini ;n realiAarea elurilor
noastre( este bine,enit.
9#ttp!@@forumGronstadt.ro@ro@acti,it).20..i@curs$de$german).2@4
?. Cetr"# de Li!>i Straie ED4CATIOAL se afla pe piata braso,eana din +raso, de 1/ ani si
crede ;n ,aloarea educa iei continue i ;n beneficiile aduse de aceasta.
%ntr$o lume ;n care competen a intercultural' de,ine esen ial'( EUCATIO&AL +ra o, pune la
dispoAi ia clien ilor s'i programe complexe de preg'tire ;n domeniul limbilor str'ine( care se ridic' la
ni,elul cerin elor companiilor multina ionale!
Cursuri de limbi str'ine 9engleA'( german'( franceA'( spaniol'4
Curs de limba romRn' pentru expa i
Curs de limba engleA' pe teme de calitate i proces 9."( KaiAen( ":E4
Ateliere de HeeGend 9program de training intensi, pe durat' limitat'4
Curs de interpretariat consecuti, $ singurul de acest gen din mediul pri,at din RomRnia
Audit ling,istic ;n companii
Traduceri scrise
"er,icii de interpretariat 9consecuti,@simultan4
9#ttp!@@HHH.intereducational.ro@ro@4
@. LINM Sc$a#a de Li!>i Straie ofera cursuri de limba cursuri de limba germana( atat pentru
copii( adulti( cat si pentru companii( aducand pe site$ul lor de promo,are urmatoarele argumente in ceea ce
pri,este utilitatea cunosterii limbii germane!
<orbita ca limba materna in *ermania( Austria( El,e ia( Luxemburg( Liec#tenstein( ;n
estul +elgiei si =rantei( in sudul anemarcei( ;n nordul Italiei( ;n ,estul Poloniei( Ce#iei si Ungariei( dar si
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
in America de &ord 95(. milioane4 si de "ud 91(0 milioane4( Africa( Australia si Asia 91(1 milioane4(
in,atarea limbii germane poate aduce atat un a,antaC cultural( cat si unul economic!
$componenta economica! posibilitatea ca braso,enii sau copii lor sa lucreAe intr$o companie de
limba germana este de aproximati, 1@0 din punctul de ,edere al in,estitiilor directe( iar in Aona +raso,
aceasta probabilitate este mai mare. Ine,itabil( a ,orbi limba companiei mama( este un a,antaC net pentru
orice angaCat sau aspirant la angaCare.9In,estitiile austriece si germane din Romania in )/1)( depaseau 10
miliarde euro( adica peste 0/J din totalul in,estitiilor straine directe. "urse! Ambasadei RomRniei la
+erlin si +&R4.
$componenta culturala! spatiul german a dat multe nume culturii uni,ersale( iar la ni,el local(
spatiul transil,anean inca pastreaAa influentele culturale germane( aici aflandu$se inca multe licee( Aiare(
facultati si c#iar si teatru in limba germana.
$componenta scolara@uni,ersitara! bursele si programele de sc#imburi culturale ale statelor de
limba germana sunt numeroase si generoase. Acestea se pot accesa mai usor atunci cand o persoana detine
cunostintele necesare de limba germana.
$componenta turistica! Austria a de,enit o destinatie de iarna fa,orita( iar in alte tari ca +ulgaria(
Croatia( Turcia( germana este limba de circulatie.
eutsc#eLerne se diferentiaAa pe piata braso,eana fata de alte companii care furniAeaAa cursuri de
limba germana( prin faptul ca este singura intreprindere care se adreseaAa strict companiilor. "i$a stabilit
foarte bine publicul tinta si se adapateaAa ne,oilor acestora.
d, C"! :e c$!%ar9 %re("ri#e D7:. fa(9 de ce#e a#e c$c"re(eiG
Pentru c' 1/6 /// Euro este pierderea medie anuala pentru fiecare I:: european 9inclusi, din
RomRnia4 din cauAa lipsei competen8elor ling,istice( micro intreprinderea "C eutsc#eLerne "RL$
asigura un pret accesibil pentru companii( in speranta sustinerii acestora in a$si forma angaCatii. 9"ursa!
"tudiul ELA& al Comisiei Europene( decembrie )//54. Astfel( un curs pentru )/ de angaCati( timp de 15
saptamani cat ,a dura acesta( ,a costa )/// de euro. In acest pret intrand deplasarile trainerului la sediile
companiilor( administrarea platformei online( sustinerea cursurilor si a testelor de ,erificare a
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
cunostintelor. iferentele de pret sunt unele semnificati,e( drept exemplu putem mentiona faptul ca un
curs de limba germana pentru o persoana( in cadrul Centrului Cultural *erman costa 1// RO&. Calculand
aceasta suma pentru )/ de persoane( reAulta o suma de 13./// RO&( respecti, 01// euro. Un curs pentru o
persoana( oferit de eutsc#e Lerne il ,a costa pe angaCator 3./ RO& de persoana( fara a mai fi necesara
deplasarea acestora sau intreruperea programului de lucru.
A.?.@ Care e:te %ia(a (it9G CNt de !are e:ti!a(i a fi acea:t9 %ia(9G Care e:te %r$cet"# de(i"t de
D7:. di %ia(9G
"C eutsc#eLerne se ,a adresa companiilor de pe piata braso,eana care folosesc limba
germana pentru buna desfasurare a acti,itatilor acestora. In cele ce urmeaAa se poate regasi
descrierea companiilor ,iAate.
S.C. SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L.
A#eea ScEaeff#er Nr. ?
AOPOAA Cri:tia'&raF$7; R$!Nia
Te#. Q@O /+R AOA OOO
Fa* Q@O /+R AOA R@R
if$.r$S:cEaeff#er.c$!
*rupul "c#aeffler acti,eaAa prin cele trei marci puternice ale sale( LuK( I&A si =A*( in sectorul
auto( industrial si aerospatial ;n ,ederea realiAarii unor procese rapide si flexibile de fabricatie( deA,oltand
par8ial te#nologii( masini si comenAi proprii.
"c#aeffler Romania( una dintre cele mai mari in,estitii in capacitati de productie ale *rupului(
produce in +raso, componente pentru industria automobilistica si constructoare de masini si pentru
industria eoliana.
"c#aeffler RomRnia este una dintre cele mai mari in,esti8ii ;n capacit'8i de produc8ie ale *rupului
?i produce ;n +ra?o, componente pentru industria automobilistic' ?i constructoare de ma?ini ?i pentru
industria eolian'. %nfiin8at' ;n anul )//)( "c#aeffler Romania pre,edea realiAarea unei fabrici cu 0 #ale de
produc8ie cu o suprafa8' total' de .../// mp. Ast'Ai( dup' o in,esti8ie ce dep'?e?te .// milioane euro(
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
fabrica ocup' o suprafa8' de 3)(. #ectare( din care aproximati, 1//./// de metri p'tra8i construi8i ?i ;?i
desf'?oar' acti,itatea ;n 5 #ale de produc8ie la loca8ia de la Cristian( de unde ;?i desf'?oar' produc8ia din 6
octombrie )//3 Z Aiua oficial' a "c#aeffler RomRnia.
%nregistrat' ini8ial sub numele de I&A "c#aeffler +ra?o, ca filial' a *rupului "c#aeffler(
;ntreprinderea a fost redenumit' ;n anul )//5 primind numele de "c#aeffler RomRnia.
"c#aeffler RomRnia produce componente de te#nic' liniar' pentru industria de ma?ini$unelte(
componente pentru industria de auto,e#icule ?i rulmen8i de mari dimensiuni pentru diferite aplica8ii
industriale. AtRt gama produselor cRt ?i di,iAia de inginerie sunt ;n continu' deA,oltare( "c#aeffler
inaugurRnd propriul Centru de Inginerie ;n )/1). Compania are o preAen8' extrem de acti,' ;n mediul
uni,ersitar ?i preuni,ersitar( precum ?i multiple ac8iuni ?i proiecte de implicare social' conform tradi8iei
companiei familiale.
Ca firm' orientat' spre ,iitor( "c#aeffler RomRnia pune mare accent pe calitate ?i profesionalism.
=olosind cele mai noi te#nologii ?i in,estind ;n continuu ;n deA,oltarea profesional' a personalului(
compania a demonstrat c' ec#ipa sa face parte dintr$o elit' profesional' a c'rei profesionalism maxim ?i
reAultatele excep8ionale sunt un stil de lucru consacrat.
T4IN ROMANIA S.R.L.
Str. DE ?O1 J! OQ/OO; L"det"# &raF$7
AOPOPA GEi!>a7; R$!aia
Te#. Q@O )O, ?+R - @@? - ?OO
S"%rafa(a t$ta#9 ??.OOO!U
Pr$d"c(ie Fi ad!ii:tra(ie 1?.OOO!U
A=aBa(i ca. 1/AO
QUI& este o firm' tRn'r'( creati,'( cu loca8ii ;n *ermania( Polonia( RomRnia( ?i C#ina. Cu diferite
decoruri din lemn( metal( materiale sintetice( folie ?i carbon.noi cre'm diferite efecte emo8ionale pentru
interiorul automobilelor.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
*rupul QUI& deA,olt' ?i produce elemente estetice palpabile $ prelucrate perfect pRn' ;n cele mai
mici detalii. &oi ridic'm ?tafeta prin anumite idei ca( elemente decorati,e integrate func8ional ?i te#nologii
de fabrica8ie ino,ati,e.
%ntr$o fabric' modern'( automatiAat' situat' ;n miClocul Carpa8ilor 9Transil,ania4 cei 1)./ de
angaCa8i fabric' produse calitati,e pentru interiorul automobilelor.
STA&IL4S S. R. L. ROMANIA
DN 11; J! AQR+? )S$:ea"a &ra:$7 1 Har!a,
RO-AOP1VO SN%etr"; B"d. &ra:$7
Te#. Q@O )/+R, ?OV1OOW Q@O )/+R, ?OV1PO
C.I.F. RO 1P?PA?++; L OR'/+@O ' ?1.1O./OOA
*ermanii de la "tabilus produc la +ra?o, amortiAoare cu gaA blocabile ?i actuatoare
electromecanice pentru desc#iderea ?i ;nc#iderea portbagaCelor de automobile( fabricate pentru modelele
+:M =03 ?i Audi A5 ?i A1.
"tabilus RomRnia a demarat produc8ia de actuatoare 9dispoAiti,e electronice care desc#id
portbagaCul automobilelor cu aCutorul unei telecomenAi4 pentru modelele Porsc#e :acan ?i :ercedes
F1.5. Capacitatea anual' de produc8ie a fabricii "tabilus din +ra?o, este de . milioane de amortiAoare cu
gaA ?i .//./// de actuatoare.
%n primul trimestru al anului )/10 compania a realiAat o cifr' de afaceri de 5/(0 milioane de lei
910(3 milioane de euro4( men8ionRndu$se o tendin8' constant' fa8' de aceea?i perioad' a anului trecut.
Astfel( ;n primele trei luni din acest an cifra de afaceri pe segmentul *assprings 9amortiAoare cu gaA4 a
fost de ./(0 milioane de lei 911() milioane de euro4 ?i de 1/ milioane de lei 9)() milioane de euro4 pe
segmentul PoHerise 9actuatoare4. "tabilus RomRnia a realiAat anul trecut o cifr' de afaceri de 113 milioane
de lei 9aproximati, 02 milioane de euro4( ;n cre?tere cu ).J fa8' de anul precedent.
*rupul german "tabilus are aproximati, 0.0// de angaCa8i la ni,el global ?i realiAeaA' ,RnA'ri
anuale de peste 3// de milioane de euro.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
S.C. ROLEM S.R.L.
Str. Garii; /A; C$d#ea; &ra:$7; AOA1OO
Te#. O/+R /A@ A@R
"C ROLE: "RL face parte din grupul german de firme raexlmaier( important furniAor al
industriei automobilelor. Producem ornamente din lemn nobil pentru partenerii nostri aimlerC#rLsler(
+:M( Audi( Porsc#e si ToLota.
*rupul german de8ine o fabric' la Codlea ?i una ;n *ermania( 2/J dintre angaCa8ii producti,i fiind
;n RomRnia. Potri,it lui Urdea( anul acesta se miAeaA' pe o cre?tere a afacerilor grupului de la 5. la 1/ de
milioane de euro.
ROLE: i$a anun at preAen a pe pia a ec#ipamentelor industriale de prelucrare a lemnului ;n
anul 122).
%n cei peste )/ A&I de experien ' a adaugat continuu ;n portofoliul s'u produse noi( astfel ;ncRt
ast'Ai se poate preAenta ;n fa a clien ilor cu o gama complet' de utilaCe pentru prelucrarea primar' i
secundar' a lemnului.
"$au specialiAat continuu( a,Rnd ca obiecti, satisfacerea clien ilor( oferirea c'tre ace tia a
ec#ipamentelor de care au ne,oie( asistarea clien ilor atRt ;n perioada de garan ie cRt i post$garan ie.
ROLE: preAint' oferte care se adreseaA' atRt clien ilor de talie mica 9ateliere de tRmpl'rie sau
mobilier4 cRt i celor cu produc ie industrial'( propunRnd fiecarui client ec#ipamentele de care are ne,oie.
Experien a acumulat' ;n timp i dorin a de a oferi fiecarui client cea mai buna solu ie referitoare
la in,esti ia pe care dore te s' o efectueAe( au dus la crerea unui nou produs pe care Rolem ;l ofer'
clientilor s'i! consiliere te#nico$economic' i proiectare.
*rupul Rolem propune te#nologii pentru realiAarea unei game ,ariate de produse! fabrici de
c#erestea de capacit' i de productie intre 1.$1./ m0@sc#imb( linii de produc ie pentru panouri masi,e(
linii de produc ie pentru parc#et( linii de produc ie pentru u i$ferestre( linii de produc ie pentru mobilier(
linii de finisaC pentru panouri plane( profilate( corpuri montate( instala ii de ex#austare.
Te#nologia propusa de ROLE: se adapteaA' spa iului de produc ie al fiec'rui client.
SC DTR DRAE8LMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
L$catia %rici%a#a C$d#ea; Str. Gradiari#$r; r. /V; C$d#ea
A#te #$catii &ra:$7; C$d#ea; Fa=ara:; Predea#; Ra:$7; Sace#e; 5are:ti
D$!ei"# de acti7itate Id":trii ' Pr$d"ctie
A=aBati AOO-1OOO
&umele r[xlmaier repreAint' ino,a8ia ;n domeniul automoti,. Pe partea de deA,oltare ?i sisteme
te#nice( r[xlmaier este un recunoscut partener pe pia8a interna8ional' a industriei auto( iar aceasta se
datoreaA' flexibilit'8ii de care dau do,ad' ?i rolului de lider dobRndit prin idei ?i calitatea muncii. %n
fiecare Ai( peste 3/./// oameni lucreaA' ?i deA,olt' sisteme electrice ?i ornamente de interior pentru
companii ca! aimler( +:M( Audi( Porsc#e(-aguar( Land Ro,er( :aserati. raxlmaier fabrica articole de
,oiaC si maroc#inarie si articole de #arnasament.
*rupul r[xlmaier ?i$a ;nceput acti,itatea ;n RomRnia ;n anul 1220( iar ;n preAent are peste 1).///
de angaCa8i la +ra?o,( "atu :are( Pite?ti( Timi?oara ?i Dunedoara.
=abrica bra?o,ean' a reu?it ;n )/11 s' ;?i maCoreAe afacerile cu aproape )/J( de la 31(1) milioane
de lei ;n )/1/ la ./(621 milioane de lei( potri,it datelor :inisterului de =inan8e. Profitul companiei a
urcat( de asemenea( ;n perioada analiAat'( cu aproape ./J( de la 1(02. milioane de lei la )./.2 milioane
de lei( num'rul angaCa8ilor crescRnd de la .1) la 5./ de persoane.
SC PREH ROMANIA SRL
Str. Aer$%$rt"#"i Nr. +.Ha#a A; L$catia 1; Parc"# Id":tria# &ra:$7; AOPOPA GEi!>a7
Te# O/+R @O? 1OO
E!ai# if$S%reE.r$
Ke>:ite Ett%.''XXX.%reE.r$
Pre# *mbD este o companie german' produc'toare de componente auto din +ad &eustadt@"aale.
Pe plan mondial( *rupul Pre#( acti,eaA' cu un num'r de )./// de angaCa i ;n *ermania( Portugalia(
=ran a( :exic( U"A( C#ina i RomRnia. Compania a fost fondat' ;n anul 1212 i a realiAat ;n anul )//6 o
cifr' de afaceri de peste 0// milioane de euro.
In RomRnia( Pre# de ine o fabric' la +ra o,( destinat' produc iei de comutatoare multifunc ionale
pentru ,olan i pe sisteme de reglaC climatiAare. =abrica de la +ra o, are o suprafa ' de 3.1// m\( fiind
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
planificat' extinderea treptat' pRn' la 11./// m\. =abrica se afl' ;n Parcul Industrial +ra o,Z*#imba,( la
limita ,estic' a ora ului i a demarat produc ia ;n martie )//2.
%n preAent Pre# RomRnia are 5// de angaCa8i( cu 5/ de oameni mai mult decRt la ;nceputul anului.
<om mai recruta ;nc' 3/ de persoane pRn' la finalul acestui an( iar pentru )/13 ne$am propus s' cre?tem
num'rul de angaCa8i cu ;nc' 1// de oameniE( a declarat :i#aela =orgaciu( director general al Pre#
RomRnia.
Compania a realiAat ;n primele nou' luni ale acestui an o cifr' de afaceri de 5/() milioane de euro(
;n cre?tere cu 5J fa8' de aceea?i perioad' a anului trecut( ?i estimeaA' c' ,a ;nc#eia anul )/10 cu afaceri
totale de 6/ milioane de euro. Anul trecut afacerile nem8ilor au aCuns la peste 03/(0 milioane de lei
9aproximati, 11 milioane de euro4( potri,it site$ului :inisterului de =inan8e.
Pre# produce sisteme de comand'( de ac8ionare ?i control pentru auto,e#icule( clien8ii companiei
fiind produc'torii auto +:M( <olGsHagen( Porsc#e( "Goda( "eat( Audi sau aimler. %ncepRnd din acest
an( nem8ii produc ;n fabrica din Cude8ul +ra?o, ?i butoane multifunc8ionale pentru ,olanele autoturismelor
Porsc#e( "Goda ?i "eat. )/10 a fost un an de stabiliAare pentru Pre#( a,Rnd ;n ,edere cre?terile
exponen8iale din ultimii ani. %n ceea ce pri,e?te pia8a auto european'( aceasta a a,ut o e,olu8ie foarte
precaut'( aproape spre stagnare. Pe de alt' parte( economiile emergente au a,ut o cre?tere maCor' care a
sus8inut diferen8ele de pe pia8a european'..
PREMI4M AEROTEC S.R.L.
Strada Aer$%$rt"#"i; GEi!>a7 AOPOPA
Te#. O?+R OR1 OO/
Premium AEROTEC a ;nceput produc8ia de piese pentru a,ioane ;n noua fabric' de la *#imba,(
Cude8ul +ra?o,. &oua fabric' de la *#imba, este complet integrat' ;n lan8ul de produc8ie Premium
AEROTEC( iar prima etap' de extindere ,a oferi 0// de locuri de munc'. Construc8ia noii fabrici a
;nceput ;n luna mai )/1/( iar dup' opt luni a fost dat semnalul de pornire a produc8iei ;n cadrul unit'8ii de
5/./// metri p'tra8i. %n noua loca8ie ,or fi fabricate ?i montate piese metalice pentru toate programele
Airbus 9familia A0)/( A00/@A03/( A06/4. &oua unitate de produc8ie ,a fi complet integrat' ;n lan8ul de
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
produc8ie al fabricilor germane ale Premium AEROTEC( situate ;n Augsburg( +remen( &orden#am ?i
<arel.
Acti,itatea noii fabrici din *#imba, se baAeaA' ;n mare parte pe comenAi plasate pRn' recent unor
subfurniAori din spa8iul european. Loca8ia Premium AEROTEC se afl' ;n imediata apropiere a fabricii
romRne?ti( cu tradi8ie ;n domeniul aeronautic( IAR +ra?o,( ?i a filialei Eurocopter din RomRnia. Premium
AEROTEC *mbD are peste 5./// de angaCa8i ?i a ;nregistrat o cifr' de afaceri de 1(1 miliarde Euro ;n
)//2. Acti,itatea de baA' o constituie deA,oltarea ?i produc8ia de structuri compoAite din metal ?i fibre de
carbon pentru industria aerospa8ial'( precum ?i a dispoAiti,elor ?i sistemelor de fabrica8ie aferente.
Compania are unit'8i de produc8ie ;n Augsburg( +remen( &orden#am ?i <arel pe teritoriul *ermaniei ?i ;n
*#imba,( Cude8ul +ra?o,( ;n RomRnia.
+. 4TILI5AREA NOILOR TEHNOLOGII 3I PROMOVAREA SOCIET6II
INFORMAIONALE
+.1. SOCIETATEA INFORMAIONAL6 3I NOILE TEHNOLOGII.
Implementarea Proiectului TCursuri de limba germana pentru crestere profesionalaE ,a conduce la
cre?terea gradului de utiliAare a te#nologiilor noi( moderne. Prin utiliAarea platformei creata pe siteul
companiei eutsc#eLerne( beneficiarii cursurilor ,or putea accesa informatiile online si ,or putea
comunica si pune intrebari expertilor( intr$un mod mult mai facil. Prin aceasta metoda( cursantii ,or afla(
in,ata si utiliAa noua te#nologie( care ,a suplini cursurile si testele in format fiAic( cu cele aflate pe
platforma online.
Planul de afaceri are poten8ial ino,ati, ?i creati,( fiind prima microintreprindere infiintata special
si foarte bine targetata( adresandu$se doar companiilor din Cudetul +raso,.
1 Implementarea Planului de afaceri conduce la cre?terea gradului de utiliAare a te#nologiilor
noi( moderne ?i@sau a solu8iilor informatice ;n procesul de produc8ie@ prestare ser,icii.
Planul de afaceri are poten8ial ino,ati, ?i @ sau creati,.
8
)
Implementarea Planului de afaceri nu conduce la cre?terea gradului de utiliAare a
te#nologiilor noi( moderne ?i@sau a solu8iilor informatice ;n procesul de produc8ie @ prestare
ser,icii 9poten8ialul ino,ati, ?i @ sau creati, al proiectului este nesemnificati,4.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Imprimanta utiliAata este una nou aparuta( folosind ultimele te#nologii in domeniu( a,and
ecranul tactil color si minim 3(0 inc#i. Imprimanta performanta ,a face putin Agomot( acesta a,and
maxim .3 de decibeli. Imprimanta ,a dispune de o setare de economisire a tonerului si datorita
simulatorului de reAultate ,om putem identifica ni,elul emisiilor de dioxid de carbon ?i ni,elul utiliA'rii
de electricitate ?i #Rrtie. A,and sistemul Eco :ode ,om putea pastra e,identa de consumului
imprimantei folosite. Tonerul economic polimeriAat aCuta la proteCarea mediul inconCur'tor. Asadar(
toate caracteristicile enumerate mai sus( fac parte din categoria noilor te#nologii.
+./. Pr$d":"#' Ser7ici"#
"ocietatea eutsc#eLerne ,a oferi un singur produs si anume cursuri de limba germana care au ca
public tinta companiile care utiliAeaAa aceasta limba si au ne,oie de angaCati calificati pentru a le
eficentiAa procesul de comunicare la ni,el multinational dar si pentru a facilita comunicarea cu ec#ipele
din strainatate.
Cursurile de limba germana se pot realiAa atat pentru incepatori( a,ansati dar si pentru persoanele
care doresc sa isi deA,olte abilitatile ling,istice te#nice sau business. Ino,atia acestui proiect ,ine atat din
faptul ca trainerul se ,a deplasa la sediul clientului( astfel scutind unele companii de costuri prea mari de
administrare si oferire de salariu pentru o persoana full time( dar si prin platforma online pe care toti
cursanti o ,or accesa si o ,or folosi la fiecare curs. Aceasta platforma online este o noua metoda( mult mai
eficienta( de a atrage persoanele care doresc sa dobandeasca anumite abilitati( oferind o atmosfera mult
mai relaxanta( Cucausa si astfel reusind sa in,ete totul mult mai usor.
"ocietatea eutsc#eLerne a aparut ca raspuns al boom$ului care exista pe piata braso,eana de
companii care au ca cerinte limba germana dar si din cauAa necalificarii candidatilor de pe piata muncii
care desi intrunesc maCoritatea cerintelor angaCatilor( nu au cunostinte de limba germana a,ansate( astfel
putand sa afecteAe intr$un mod negati, acti,itatea pe care o desfasoara in cadrul companiei angaCatoare.
Exista insa si riscuri in acti,itatea companiei( unul dintre ele si cel mai important poate fi reticenta
companiilor care( desi isi doresc forta de munca calificata( nu sunt desc#isi sa in,esteasca in oferirea
acestora de cursuri de limba germana. :oti,ele pot fi di,erse incepand de la un buget limitat pentru
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
deA,oltarea carierei angaCatilor si finaliAand cu gasirea unei metode prin care ocupantii posturilor sa isi
desfasoare acti,itatea fara sa isi foloseasca cunostintele de limba germana.
+ineinteles ca pentru a minimaliAa riscurile de ,anAare a produsului promo,at de societatea
eutsc#eLerne persoanele care ,or fi responsabile de ,anAari ,or incerca gasirea unei solutii optime si a
unui pret reAonsabil pentru a atrage si a pastra un client.
Compania eutsc#eLerne ofera un produs destul de limitat insa foarte cautat pe piata din +raso,(
astfel( asa cum mentionasem( cred ca cele mai importante puncte forte care si e,identiaAa aceasta
companie pe piata( in comparatie cu alti competitori este faptul ca eutsc#eLerne se adreseaAa doar
companiilor si implica deplasarea unui Trainer specialiAat cu multi ani de experienta la sediul acestora iar
cel de$al doilea punct forte este platforma interacti,a cu aCutorul carora se ,or desfasura cursurile.
+.?. Pr$d":e#e N$i 9descrie8i tipul de produse@ser,icii ?i caracteristici( procentul din total
,RnA'ri( pre8 ,RnAare4!
Produsul oferit de catre societatea eutc#eLerne sunt cursurile de limba germana
adresate companiilor care isi doresc angaCati calificati. Cursurile pot fi atat pentru un ni,el
incepator mediu sau a,ansat cat si specialiAate pe ne,oile companiei si angaCatilor( precum
cursurile de limba germana te#nica sau business. Toate cursurile sunt concepute pentru a ,erifica
e,olutia continua a angaCatului implicat si pentru a in,ata limba germana in cel mai usor si sigur
context. Un ni,el de limba germana este repreAentat de un modul care dureaAa aproximati, 15
saptamani( finaliAat cu un curs de certificare a ni,elului dobandit. Atat trainerul cat si compania
garanteaAa cresterea ni,elului de limba straina cunoscuta cu fiecare modul finaliAat.
Cel mai ,andut produs al companiei preconiAam a fi cel de germana limbaC standard
mediu dar adresat celor care au studiat in trecut limba germana si au ne,oie de un modul care sa
le optimiAeAe ni,elul con,ersational in timp ce le acti,eaAa cunostintele din trecut. Cel de$al
doilea produse pe care il preconiAam a fi cautat este germana limbaC specialiAat te#nic deoarece
piata braso,eana este industriala fiind acaparata de multe companii de productie( fapt ce cere
angaCati care pot face fata auditurilor straine sau c#iar comunicarii cu o ec#ipa straina.
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
Pr$d": P$dere 7N<9ri#e t$ta#e
Ger!aa #i!>aB :tadard ice%at$r /OY
Ger!aa #i!>aB :tadard !edi" ?OY
Ger!aa #i!>aB :tadard a7a:at AY
Ger!aa #i!>aB :%ecia#i<at. >":ie:: 1OY
Ger!aa #i!>aB :%ecia#i<at. teEic ?OY
C"r:"ri de %re=atire %etr"
certificate#e iterati$a#e
AY
+.@. I!%act"# A:"%ra Medi"#"i :i Eficie(a Eer=etic9
Imprimanta folosita in cadrul implementarii proiectului ,a aduce beneficii atat afacerii( cat si
mediului inconCurator. Ceea ce face ,iata mai usoara ,a fi ecranul tactil color( a,and minim 3(0 inc#i.
Imprimanta performanta ,a face putin Agomot( acesta a,and maxim .3 de decibeli. Imprimanta dispune de
o setare de economisire a tonerului. atorit' simulatorului de reAultate putem identifica ni,elul emisiilor
de dioxid de carbon ?i ni,elul utiliA'rii de electricitate ?i #Rrtie. A,and sistemul Eco :ode ,om putea
pastra e,identa de consumului imprimantei folosite. Tonerul economic polimeriAat aCuta la proteCarea
mediul inconCur'tor.
:'surile pentru ;mbun't'tirea eficientei energetice si pentru utiliAarea surselor regenerabile de
energie permit reducerea polu'rii mediului. Este important si util s' sc#imb'm si s' ;mp'rt'sim informatii(
experiente si bune practici care repreAint' cele mai eficiente miCloace pentru promo,area eficientei
energetice si a surselor regenerabile de energie.
Economisirea energiei electrice la sediul companiei se ,a realiAa respectand urmatoarele norme !
$ <om aprinde lumina numai atunci cand este ne,oie( nu ,om lasa becurile sa arda fara rost.
$ <om sc#imba toate becurile incandescente cu cele fluorescente.
$ <om scoate aparatele din priAa 9 laptopuri( imprimanta4 atunci cand nu sunt utiliAate. Aceasta
include si incarcatorul telefonului si orice lumina de tensiune mica.
Un bec cu filament 9adica bec obisnuit4 de 1//M consuma anual 1// GM# la 1/// ore functionare.
Pentru a micsora consumul de energie electrica ,om folosi becuri eficiente energetic( economice( care au
un consum mult mai mic. Piata ofera o gama ,ariata de astfel de becuri( ele caracteriAandu$se printr$un
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
consum de circa . ori mai mic decat al becurilor cu filament( pentru acelasi ni,el de iluminare.in afara
consumului mic de energie( durata de ,iata a becurilor eficiente energetic este de 1/ ori mai mare decat
cea a becurilor obisnuite( ele reAistand 1/ ani de functionare( in locul unui singur an sau mai putin la
becurile obisnuite.
e asemenea( prin faptul ca utiliAam platforma interacti,a online pentru oferirea de materiale$
suport cursuri( reducem semnificati, utiliAarea #artiei( astfel proteCand mediul inconCurator.
eutsc#eLerne promo,eaAa adoptarea documentelor digitale( renuntand astfel la #artie( care duce totodata
la sal,area padurilor. =olosind aceasta metoda( incuraCam cursantii sa utiliAeAe platforma online si pe
,iitor( reducand astfel consumul excesi, de #artie.
P. PROIECII FINANCIARE
FACILIT6I ACORDATE MICRONTREPRINDERII 0S.R.L. 1 D.2
a, Acordare Aloca8ie =inanciara &erambursabile
Completati suma solicitata pentru
A=&.
>,
*aran8ie acordata de =ondul &a8ional de *arantare al
Creditelor pentru %ntreprinderi :ici ?i :iClocii ".A.
Z I.=.&. 9=.&.*.C.I.:.:.4
Completati ,aloarea creditului
solicitat
c,
"cutirea de la plata contribu8iilor de asigur'ri sociale
datorate de angaCatori( potri,it legii( pentru ,eniturile
aferente timpului lucrat de cel mult 3 9patru4
salaria8i( angaCa8i pe perioad' nedeterminat'.
Estima8i ,aloarea total' a salariilor
pe parcursul derul'rii programului
90ani4 pentru care se solicit' scutire
de impoAit.
d,
"cutirea de la plata taxelor pentru opera8iunile de
;nmatriculare efectuate la Oficiile Registrului
Comer8ului( pentru ;nregistrarea micro;ntreprinderiiI
Completati suma totala taxelor
pentru opera8iunile de ;nmatriculare
efectuate la Oficiile Registrului
Comer8ului( pentru ;nregistrarea
micro;ntreprinderiiI
T$ta# Lei
P.1. ScEe!a de fiatare
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
P./. P#a de Fia(are a i7e:ti(iei.
S"!a
1
Y
Credite bancare $ $
A=& 336// RO& 0)(36J
Alte surse 201// RO& 51(.)J
TOTAL 1012// RO& 1//J
P.?. CEe#t"ie#i a"a#e de Pr$d"c(ie'E*%#$atare.
etalia8i c#eltuielile directe ?i indirecte anuale ale acti,it'8ii ce se ,a desf'?ura ;n urma
implement'rii proiectului la capacitatea maxim'
CEe#t"ie#i de %r$d"c(ie'e*%#$atare S"!a - Lei Y
:aterii prime
:ateriale auxiliare
:anoper' direct' 9salarii S taxe ?i contribu8ii sociale4
Energie( alte utilit'8i
"ubansamble
"er,icii sau lucr'ri subcontractate
Alte c#eltuieli directe
C#eltuieli de produc8ie indirecte
Administra8ie @ :anagement
C#eltuieli de +irou @ "ecretariat
C#eltuieli de Transport 9transport intern( manipularea produselor ;n cadrul acti,it'8ii ?i
cu ce for8e se realiAeaA'4
1
"umele ,or fi trecute ;n LEI( f'r' T<A
1
"c#ema de finan8are cu credit bancar
)
"c#ema de finan8are f'r' credit bancar
8
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
C#eltuieli de protec8ia muncii ?i a mediului
Alte c#eltuieli indirecte
TOTAL
P.@. Veit"ri a"a#e %rec$i<ate.
9etalia8i ,olumul ,RnA'rilor anuale pentru fiecare categorie de produs@ser,icii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maxim' a ec#ipamentelor4
VN<9ri #a ca%acitatea !a*i!9 P$dere 7N<9ri#e t$ta#e
Cursuri de limba germana 1//J
TOTAL
ANE86 LA PLAN4L DE AFACERI.
CRITERII DE EVAL4ARE A PLAN4L4I DE AFACERI
Nr. crt. Criterii
P"ctaB
D$!ei"# de acti7itate a# !icr$tre%riderii 0S.R.L. 1 D.2
A
1 Produc8ie )/
) "er,icii 1.
0 Comer8 ?i alte acti,it'8i 1/
P#a"# de afaceri c$d"ce #a crearea de $i #$c"ri de !"c9 %er!aete cadr"#
!icr$tre%riderii 0S.R.L. 1 D.2
+
3
&um'rul de locuri de munc' permanente 9cu norm' ;ntreag'4 nou create
este mai mare sau egal cu 3
)/
.
&um'rul de locuri de munc' permanente 9cu norm' ;ntreag'4 nou create
este mai mare sau egal cu 0
1.
5
&um'rul de locuri de munc' permanente 9cu norm' ;ntreag'4 nou create
este mai mare sau egal cu )
1/
P$derea i7e:ti(ii#$r cEe#t"ie#i#e aferete P#a"#"i de afaceri
C
5 Ponderea in,esti8iilor peste 6/J )/
1 Ponderea in,esti8iilor peste 5/J 1.
6 Ponderea in,esti8iilor peste 3/J 1/
G U V E R N U L R O M N I E I
MINISTERUL ECONOMIEI
Direcia Implementare Programe pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
L$ca#i<area acti7it9(ii !icr$tre%riderii 0S.R.L. 1 D.2

2 :ediul rural 1/
1/ :ediul urban .
4ti#i<area $i#$r teE$#$=ii Fi %r$!$7area :$ciet9(ii if$r!a(i$a#e
E
1)
Implementarea Planului de afaceri conduce la cre?terea gradului de
utiliAare a te#nologiilor noi( moderne ?i@sau a solu8iilor informatice ;n
procesul de produc8ie@ prestare ser,icii.
Planul de afaceri are poten8ial ino,ati, ?i @ sau creati,.
1/
10
Implementarea Planului de afaceri nu conduce la cre?terea gradului de
utiliAare a te#nologiilor noi( moderne ?i@sau a solu8iilor informatice ;n
procesul de produc8ie @ prestare ser,icii 9poten8ialul ino,ati, ?i @ sau
creati, al proiectului este nesemnificati,4
.
ScEe!a de fia(are
=
13 "c#ema de finan8are cu credit bancar )/
1. "c#ema de finan8are f'r' credit bancar 1/
Total puncte obinute
P"ctaB"# !a*i! care :e %$ate $>(ie e:te de 1OO %"cte.
P"ctaB"# !ii! care :e %$ate $>(ie e:te de AO %"cte.
P"ctaB"# !ii! %etr" acce:area %r$=ra!"#"i e:te de +O %"cte.
La %"ctaBe e=a#e 7a %re7a#a "!9r"# de re=i:trare $-#ie.