Sunteți pe pagina 1din 88

Marchizul de Sade JUSTINE

coperta: Mihai Pescaru


desenul: Jose Guadelupe Posada (Mexic) fragment dintr-un tablou de
AUGUS! "!#$%" (&unsthistorisches Museum' (iena)
oate drepturile pri)ind aceast* )ersiune
sint re+er)ate !diturii ,-oris.' str/ urda 011
2ucure3ti 4 "om5nia
DONATIEN .- ALFONSE - FRANCOIS MARCHIZ DE SADE
JUSTINE
traducere de $A#A P$Pi"-A
!ditura -$"%S
2ucure3ti' "om5nia
1990
NOTA EDITURII
ISBN 973-9026-03-6
Opera'lui Donatien Alfonse Frangois, marchiz i, mai apoi, conte e
!ae, a a"ut cel mai ciuat estin cu putin#$% interzis$, anatemizat$,
minimalizat$ &'nepu(t)n s$ se riice la ni"elul scriitorilor morali e prim$
m)n$*, !ae s(ar fi compl$cut )n postura e geniu al r$ului, sufoc)n "irtutea i
'i"iniz)n pu+lic toate "iciile* Ange Pitou); a cunoscut o t)rzie recunoatere
i reintegrare )ntre "alorile autentice ale culturii uni"ersale, In +un$ m$sur$,
re("alorificarea crea#iei cu totul i cu totul singulare a marchizului se
atoreaz$ lui -uillaume Apollinaire, .recursor al suprarealismului,
Apollinaire (1880 /0/12, autor al neuitatelor '3aligrame* i 'Alcooluri*, i(
a e4ercitat cu eose+it$ aplica#ie prerogati"ele e critic e art$, escifr)n
sensurile a)nci ale ciuatei opere a marchizului, mai ales )n "olumul L'Oeuvre
du Marquis de Sade, tip$rit la .aris )n /0/5, .rote6at$ e un supra(titlu &'7es
maitres e l'amour*2 i e un su+titlu &'8i+liote9ue es curieu4*2 menite s$
a"ertizeze cititorul asupra ap$satei specificit$#i a operei analizate, cartea
legitimeaz$ incluerea crea#iei lui !ae printre &s)nt cu"intele lui Apollinaire2
monumentele gndirii umane Detestate, conamnate pu+lic i copios citate )n
+i+liografia per"ersiunilor, c$r#ile lui !ae au fost citite i, e regul$, )n#elese
nu mai eparte e primul strat: )n Rom;nia nici nu se poate "or+i e o real$
cunoatere a romanelor, nu"elelor, pieselor e teatru i ialogurilor
marchizului, c)t$ "reme pu+licarea acestora a fost )n toate timpurile interzis$,
O e4cep#ie s(a f$cut )n /0<0, c)n 3om+inatul poligrafic '3asa !c)nteii*
tip$rea )n ei#ie e lu4 '3rimele ragostei*, 3artea era estinata, )ns$, e4clusi"
e4portului =&Eitions 8auelaire, 7i"re clu+ es 3hamps(El>sees, .a tis2,
.refa#a, up$ ce citeaz$ c)te"a intre epitetele infa(
"iante cu care a fost gratulat e !ae &psihopat, maniac, pornograf2,
concluzioneaz$% 'nu este eparte ziua c)n !ae "a fi consierat rept unul
intre cele trei mari genii ale literaturii franceze*, Iat$, eci, ce enorm$ es(
chiere a e"antaiului aprecierilor, pe care autorul lui !ustine parc$ o pre"eea,
)ncerc)n s(o pre"in$ prin eclara#ia c$ se areseaz$ 'celor capa+ili s$ m$
)n#eleag$, iar acetia m$ "or citi f$r$ nici o prime6ie*,
!ae s(a n$scut la .aris la 5 iunie /?@A, intr(o familie printre )naintaii
c$reia s(ar fi aflat i acea 7aura ?iemurit$ e .etrarca, Atras e cariera
armelor, a6unge repee su+locotenent )n regimentul regelui, Reformat up$
ce a iiarticipat la r$z+oiul e apte ani, re"ine la .aris, se c$s$torete i are
+ucuria e a e"eni, )n anul urm$tor, tat$l unui +$iat &7ouis(Barie e !ae,
"iitor autor al unei remarca+ile 'Istorii a na#iunii franceze*: a murit )n
!pania asasinat e querilleros Ca )ncepe, acum, lungul rum al )nchisorii,
eschis )n /?<1 e scanalul &nici acum eplin eluciat2 pro"ocat e "$u"a
Del(ler &reclama ororile pe care a tre+uit s$ le suporte in partea
marchizului2, !e pare, )ns$, c$ )naintea procesului intentat e Rose Deller, !ae
mai f$cuse cunotin#$ cu celulele e la Cincennes eci, ar fi "or+a e a oua
)ncarcerare, A+ia eli+erat, se afl$ la originea 'afacerii e la Barsilia*, o
po"este asem$n$toare cu aceea )nt;mplat$ nenorocoasei "$u"e, .arlamentul
in Ai4 )l conamn$, )n contumacie, la , ,, moarte, Iz+utise, )ns$, performan#a e
a fugi )n Italia, )nso#it e , ,, sora propriei so#ii, Urmeaz$ un lung irag e
arest$ri i eten#ii, p)n$ c)n, )n /?1@, a6unge puc$ria )n sum+ra 8astilie,
3ele+ra )nchi( soare n(a"ea, )n prea6ma re"olu#iei, ec)t c)#i"a pensionari, 3el
mai g$l$gios i insu+oronat a fost, esigur, !ae% utiliz)n rept porta"oce
un tu+ estinat "ian(6$rii celulei, s(a str$uit s$ enun#e str$zii torturile la
care ar fi fost supui prizonierii, .e fereastra celulei a aruncat numeroase
h)rtii con#in)n te4te ce escriau ororile comise e supra"eghetori aa c$
unii autori )l consier$ pe !ae principalul )nf$ptuitor al,, , c$erii 8asti(lieil
Ar fi ificil e 6ustificat se spune atacul asupra unei )nchisori aproape
pustii, ac$ spiritele n(ar fi fost
incitate e clam$rile lui !ae, Numai c$, plin$ sau goal$, 8astilia reprezenta un
sim+ol,, , Drumul "ie#ii marchizului mai consemneaz$ un popas e aproape un
an la , ,, ospiciul in 3harenton, apoi punerea )n li+ertate, Fosta lui so#ie &se
c$lug$rise la !aint(Aure2 a refuzat s$(l "a$, Ne"oit s$ se )ntre#in$ prin trua
coneiului, !ae s(a confruntat, repee, cu ificult$#i e orin material, pe
care a )ncercat s$ le ep$easc$ ares)n )n reapta i(n st)nga rug$mintea e
a i se a un oarecare loc e munc$ )ntr(o reac#ie, la "reo +i+liotec$, la un
muzeu, N(a a"ut succes i, )n /1AA, o nefericit$ mspira#ie )l etermin$ s$
tip$reasc$ )n regie proprie 'Eoloe i cei oi acoli#i*, roman 'cu cheie* )n care
erau uor e recunoscut at)t .rimul consul, cit i Fosephine, 3eea ce era
prea mult% a fost iar$i )ntemni#at la !ainte(.elagie i, in nou, la 3harenton,
Acolo a i murit, la 5 ecem+rie /1/@, A petrecut )n total 5? e ani )n nu mai
pu#in e // )nchisori ,, , Nu(i o +iografie e in"iiat, nici e oferit ca e4em(
plu unor ele"e e la coala e maici: 'r$gazurile* petrecute )n celul$ a"eau
s$(i confere, )ns$, calitatea e romancier, ei se pare c$ mizase mai
mult pe teatru, Fusese, e altfel, i dire"tor al unei asemenea institu#ii, ar,,, la
ospiciul in 3harenton, !crisoarea meicului ef al ospiciului, r, 3ollar,
ofer$ numeroase am$nunte )n leg$tur$ cu preocup$rile lui !ae "is(a("is e
Thalia% autorul 'infamului roman !ustine# n(ar fi, e fapt, ne+un, 'El se +ucur$
e o mare li+ertate,,, A a"ut impruen#a e a forma un teatru )n aceast$ cas$,
su+ prete4tul prezent$rii e comeii )n fa#a aliena#ilor El este cel care alege
piesele, )mparte rolurile i prezieaz$ repeti#iile El este, e asemenea, i
autor,, , 'Inignatul meic solicit$ s$ i se ia e pe cap incomoul ne+un(s$(
n$tos, pun)nu(se cap$t 'toler$rii unui asemenea a+uz )n sta+ilimentul
$%arenton# Numai c$ marchizul era prote6atul irectorului, care "eea )n
reprezenta#iile teatrale &e(o parte i e cealalt$ a scenei fuseser$
amena6ate cuti e fier pentru pensionarii furioiG2 i(n +alurile &G2 organizate la
ospiciu un 'remeiu su"eran contra ne+uniei*, Ultimul cu")nt l(a a"ut ca e
o+icei, Binisterul, care, )n urma repetatelor inter"en#ii ale meicului ef, a
suprimat, printr(un arrete ministeriel reprezenta#iile &/1/H2, , ,
Romanul !ustine este unanim consierat rept opera reprezentati"$ pentru
)ntreaga crea#ie a marchizului e !ae, 3artea a ap$rut f$r$ "reo inica#ie
pri"in autorul, )n /?0/, A+sen#a numelui scriitorului pe copert$ )ncepea s$
e"in$ o uzan#$ pentru operele e pur$ imagina#ie &e un eufemismG2 i cu atit
mai mult pentru cele e serie neagr& De altfel, !ae a negat mereu c$ ar fi
autorul c$r#ii, repee reeitat$ &ase ei#ii )n zece ani enorm pentru sf)ritul
secolului ICIIIG2, .rintre osarele 8asti(liei a"ea s$ se g$seasc$, )ns$, i aa
numitul manus"ris '010, ce con#ine )n am$nun#ime planul up$ care a fost
conceput romanul i nu mai las$ nici un u+iu cu pri"ire la persoana autorului,
.lanul este pre#ios i prin aceea c$ permite reconstituirea )ntregii ac#iuni a
romanului, )ntruc)t in cele 5A e caiete pe care !ae, la 8astilia, le aternuse
cu scrisul s$u rept (i oronat, ou$ s(au pierut, pare(se, efiniti", Dar,
pentru ca lucrurile s$ se complice )n continuare, au ap$rut alte ou$ variante
ale aceleiai c$r#i: o oarecare orine a iz+utit s$ impun$ ei#ia critic$ realizat$
e '!ocietatea romanului filosofic*, )n "reme ce cronologia +i+liografiei
generale o sta+ilete )n /0A0 Apollinaire, 7ista titlurilor trece e cifra <A
&nu"ele, romane, piese, iscursuri unele simple ei#ii re"$zute2 printre
acestea afl)nu(se i scrieri e genul '3uplete c)ntate pentru eminen#a sa
carinalul Baur>, la < octom+rie /1/5, la casa e s$n$tate e ling$
3harenton*, ori Peti(ii i )is"ursuri 3ele mai cunoscute lucr$ri, e regul$
a")n cotele ascunse puic )n fiiere ferite e pu+licul +i+liotecilor, ar, cu
toate acestea, citite i r$s(citite pe toate meriianele, s)nt !uliette &urmarea
romanului !ustine), $rimele dragostei, *ilo+o,ia n -udoar .i $ele 1/0 de +ile ale
Sodomei 'Fustine*, caracterizat$ e autor ca o oper$ 'e un gust cu totul nou*
este o po"estire fluent$, scris$ e un e4celent o+ser"ator al realit$#ii cotiiene,
e un fin cunosc$tor )ntr(ale psihologiei i cu foarte soli$ cultur$ filosofic$,
Nar)n a"atarurile eroinei principale, nefericita Fustine, !ae parea o
comp$timi e la )nceput i p)n$ la sf)rit, situ)nu(se pe pozi#ia e ap$r$tor al
"irtu#ii i conamn)n f$r$ echi( !
8
"oc "iciul, !$ fie "or+a, oare, e o simpl$ "iclenie, menit$ s$ aoarm$ "igilen#a
celor sufoca#i e pre6uec$#iJ Bai mult% +un cunosc$tor al naturii umane
&'Omul nu roete nicioat$ atunci c)n este singur* ,, ,2, !ae )i propune s$
r$stoarne toate con"en#iile, s$ )nl$ture toate fr)nele, s$ rup$ lan#urile ce apas$
g)nirea i imagina#ia &B, Keine, /0HA2, iz+utin un terifiant i nelinititor
'ce(ar fi ac$J ,, ,* .ropune )n loc 'legea su"eran$, ini"iual$, a
instinctului*, A fost un sceptic ce a cutezat s$ cercet+ze i cealalt$ fa#$,
ascuns$, a lucrurilor i e4isten#elor: ragostea este eli+erat$ e far i
con"enien#e, "iciul )n sine este pus la )noial$, iar emonstra#iile s)nt sus#inute
cu logica aspr$ a celui ispus s$ se moiasc$ e orice, !ustine este scris )n
lim+a6ul 'larmo>ante* al epocii i se situeaz$, ca stil, )n opozi#ie cu e4presia
seac$ i ur$ in '3ele /5A e zile ale !oomei*, Li aceasta fiin o solu#ie
uor "iclean$, ictat$ e ne"oia unei anume mena6$ri a pu+licului )n )ncercarea
e a i(l face aliat, .uoarea, e regulile c$reia tre+uia s$ se prefac$ a
asculta, )l o+lig$ la e4prim$ri metaforice i la escrieri ocolite, )n care se simt
nemarcatele puncte(puncte ictate e con"enien#e, Toate aceste precau#ii sar
pur i simplu )n aer atunci c)n marchizul se e$ pl$cerilor ,iloso,iei n -udoar
ori c)n conta+ilizeaz$, n 1/0 de +ile , "ictimele 'pasiunilor u+le* i
'per"ersiunilor criminale*, .sihopatologia )i este a)nc )natorat$ acestui
autor cu totul i cu totul singular, pe care ne(am o+inuit s$(l conamn$m
f$r$ s$(l citim, oar )n +aza articolului in cutare ic#ionar ce ne informeaz$
sec i simplist c$ Sade este 0&rintele sadismului )nainte e orice, !ae este un
mare scriitor i(un anticipator citat, ce c$tre cei a"iza#i, al$turi e !tenhal,
)ntre+area funamental$ pe care o pune opera marchizului &s)nt cu ae"$rat
ine"ita+ile con(str)ngerile sociale i morale la care este supus ini"iulJ2 n(a
primi nici ast$zi ec)t r$spunsuri par#iale, )m+i+ate e compromis, Acelai
Baurice Keine constat$, )n stuiul s$u in /0HA, care a fost rezultatul 'poziti"*
al 6ersecu(#iei ce l(a )ncon6urat pe !ae i )n timpul "ie#ii, i up$ moarte% "ea
mai mare 0arte a o0erelor sale snt att de "&utate, n"t au devenit de neg&sit
)n ospiciul e la 3harenton, 'irectorul e teatru*
Donatien(Alfonse Frangois, marchiz e !ae, )i scria testamentul &ianuarie
/1A<2, 3erea s$ nu i se eschi$ corpul su+ nici un prete4t i, "reme e @1 e
ore, capacul sicriului s$ nu fie prins )n #inte, Dup$ scurgerea acestui inter"al,
urma s$ fie )ntiin#at un oarecare 7enorman, negustor e lemne, 3u c$ru#a
acestuia, racla urma s$ fie transportat$ )n cimitirul e Ung$ Epernon, une
groapa "a fi imeiat acoperit$ cu +raze i "egeta#ie, astfel )nc)t s$ nu mai
r$m)n$ nici o urm$ a morm)ntului, up$ cum 1e me ,latte que ma memoire
s'e,,a"era de l'es0rit des %ommes A orit, eci, s$(i ispar$ f$r$ urme i trupul
i spiritul, 3eea ce nu s(a )nt)mplat% autorul 'unor numeroase opere e o
monstruoas$ o+scenitate i e o moral$ ia+olic$* &cf, B, A, 8auit2 a"ea s$ fie
consierat, peste "eac, s0iritul "el mai li-er "are a e2istat 0n& a"um i unul
intre marii scriitori ai omenirii,
DORI!
3ulmea filosofiei ar fi s$ a6ung$ s$ ezlege c$ile misterioase ce(i slu6esc
pro"ien#ei )ntru atingerea #elurilor pri"itoare la om, up$ asta s$ alc$tuiasc$
un anume plan e comportare )n "ia#$, iar cu a6utorul lui s$(i arate nefericitului
+ipe, "enic h$ituit e toanele celei care, aa cum se spune, )i coman$ f$r$
mil$, )n ce fel tre+uie s$(i eslueasc$ uneltirile, rumul pe care s(o apuce
pentru a z$$rnici pornirile ciuate ale fatalit$#ii cu ou$zeci e nume felurite,
c$reia ins$ nu i s(a putut g$si p)n$ acum62 efini#ie,
Atunci c)n pe +aza con"en#iilor sociale i f$r$ s$ se a+at$ nici o clip$ e la
respectul s$it prin euca#ie fa#$ e ele se )nt)mpl$, in nefericire, ca, prin
falsitatea celor in 6ur, unii s$ nu ai+$ parte ecit e spini, in "reme ce p$(
c$toii culeg +ar tranafiri, oamenii lipsi#i e o "irtute estul e )ncercat$
pentru a(i riica easupra cuget$rilor esprinse in asemenea triste
)nt)mpl$ri nu(i "or spune care ca este mai +ine s$ te lai )n "oia curentului
ec)t s$ i te )mpotri"eti, c$ "irtutea, oricit e frumoas$, c)n i6unge prea sla+$
pentru a lupta )mpotri"a "iciului este cea mai proast$ cale pe care o po#i apuca
i c$, )ntr(un secol cu totul corupt, cel mai sigur este s$ faci ca i ceilal#iJ Iar
atunci c)n ar fi, ac$ "rem, ce"a mai )n"$#a#i i ar r$st$lm$ci tiin#a c$p$tat$,
nu i(ar spune, eoat$ cu )ngerul !esrad in 3adig, c$ nu poate fi nici un
r$u in care s$ nu se i"easc$ un +pie, a$ugin, cu e la ei putere, c$, e +ine
ce i proasta alc$tuire a relei noastre lumi se g$sete o )nsumare e
p$cate )ntrutotul asemenea cu ceea a faptelor +une, lucrul e c$p$t)i pentru
p$strarea reptei cump$niri este s$ a"em tot at)#ia oameni +uni c)#i in cei
r$i i, e aici, c$, pentru cel e easupra este tot una ac$ unul sau, altul este
anume +un sau r$uJ Atunci c)n necazul chinuie "irtutea, iar prop$irea
)nso#ete
C M'
11
aproape )ntoteauna "iciul, lucru f$r$ "aloare )n ochii naturii, nu este e o mie
e ori mai +ine s$ te al$turi celor r$i, care se )nal#$, ec)t celor "irtuoi care
pierJ Tre+uie aaar s$, )mpieec$m aceste )nel$torii periculoase ale 6i(
losofiei, tre+uie s$ ar$t$m c$ pilele e "irtute n$p$stuit$ ause unui suflet
corupt, ar )n care au mai r$mas unele g)nuri cinstite, pot s$ reea +inelui
acest suflet, la fel e ne)noielnic ca i ac$, lu)n(o pe rumul "irtu#ii, ar fi
a"ut parte e cele mai str$lucite onoruri i e cele mai m$gulitoare
recompense,
Desigur c$ este cumplit s$ ai e )nf$#iat o mul#ime e nenorociri c$z)n pe
capul femeii +l)ne i sensi+ile, care respect$ nea+$tut "irtutea i, pe e alt$
parte, cea mai sclipitoare soart$ pentru cea care o +at6ocorete )ntreaga "ia#$:
cu toate acestea, ac$ se i"ete un +ine in zugr$"irea celor ou$ ta+louri, "om
a"ea oare a ne c$i e a le fi $ruit pu+liculuiJ Am putea a"ea "reo remucare
e a fi alc$tuit a po"estire e une )n#eleptul care tie s(o citeasc$ "a scoate
pre#ioasa pil$ espre supunerea fa#$ e r)n(iuielile pro"ien#ei, ez"$luinu(i
o parte in cele mai ascunse mistere ale ei i afl)n totoat$, f$r$ putin#$ e
t$ga$, c$ aesea cerul, tocmai pentru a ne face s$ ne )ntoarcem c$tre
)natoririle noastre, li lo"ete, chiar su+ ochii notri, pe cei ce par s$ i le fi
)neplinit c)t se poate e +ineJ
Asemenea sim#$minte ne fac s$ lu$m pana )n min$ i, )n numele +unei lor
crein#e, n$$6(' uim e la cititorii notri pu#in$ aten#ie, )m+inat$ cu
)n#elegere pentru nefericitele peripe#ii ale tristei i nenorocitei Fustine,
)oamna "ontes& de Lorsange era una din a"ele 0reo4(ese ale lui 5enus a "&ror
avere este ,ru"tul unei ,iguri n"nt&toare, al unei "om0ort&ri ndoielni"e .i al
.ireteniei, ale "&ror titluri de no-le(e, ori"t ar ,i de 0om0oase, nu se a,l& de"t n
ar%ivele din $6tera, al"&tuite de im0ertinen(a "e 0une mna 0e ele .i s0ri1inite de
naivitatea 0rosteas"& "e le d&ruie.te 7ra -runet&, vioaie, "u o siluet& ,rumoas&,
"u o minune de o"%i negri, .i, mai ales, in,idel& n 0as "u moda lu"ru "are,
dnd .i mai mult gust 0asiunilor, o ,a"e ndeose-i mai "&utat& 0e ,emeia la "are
se ntrevede $u toate a"estea, ea 0rimise
!
"ea mai str&lu"it& edu"a(ie8 ,ii"& a unui mare negustor din strada Saint49onore,
,usese "res"ut&, dim0reun& "u sora ei mai mi"& "u trei ani, ntr4un 0ension
dintre "ele mai -une din Paris, unde nu4i li0sise, 0n& la vrsta de 1: ani, ni"i un
s,at, ni"i un 0ro,esor, ni"i o "arte ,olositoare, ni"i un ,el de "ultivare a talentului
La a"ea vrsta, ,atal& 0entru virtutea ori"&rei ,ete tinere, ea 0ierdu totul ntr4o
singur& +i ;n "um0lit ,aliment i arun"& tat&l ntr4o situa(ie att de grea, n"t tot
"e a mai 0utut ,a"e s0re a s"&0a de sum-rul de+nod&mnt a ,ost s& ,ug& de ndat&
n Anglia, l&sndu4.i ,etele n gri1a so(iei, "are, la o0t +ile du0& 0le"area sa, muri
de su0&rare Prea 0u(inele rude r&mase "%i-+uir& asu0ra viitorului ,etelor .i,
"um 0artea ,ie"&reia se ridi"a de4a-ia la vreo sut& de s"u+i, se %ot&rr& s& le lase
-alt&, dndu4le "eea "e li se "uvenea .i ,&"ndu4le st&0ne 0e soarta lor )oamna
de Lorsange, "are atun"i se numea !uliette, .i "are avea .i "ara"terul .i mintea
a0roa0e tot att de "oa0te "a la vrsta de <0 de ani, "t are 0e vremea ntm0l&rii
"e 0ovestim, nu se ar&t& mi."at& de"t de 0l&"erea li-ert&(ii, nentr+iind ni"i
m&"ar o "li0& la "ruda r&sturnare "are4i de+lega lan(urile $it des0re !ustine, sora
ei, "are to"mai m0linise 1/ ani, o ,ire 0ro,und& .i melan"oli"&, d&ruit& "u
deose-it& duio.ie .i sim(ire, neavnd, n lo"ul ra,inamentului .i .ireteniei su2'orii
sale, de"t nevinov&(ia, 0uritatea, -una "redin(& "e aveau s& o a+vrle ntr4o
mul(ime de "a0"ane, a"easta .i d&du seama ntru totul de groa+ni"a sa situa(ie
=n&ra avea o n,&(i.are "u totul deose-it& de "ea a !uliettei; 0e "t& ,alsitate,
0re,&"&torie, "o"%et&rie se vedea 0e ,igura uneia, tot 0e att de ru.inoas&, de
deli"at& .i timid& se oglindea "ealalt& n o"%ii oamenilor O n,&(i.are
,e"iorelni"&, o"%i mari, al-a.tri .i 0lini de "urio+itate, o 0iele str&lu"itoare, o
talie su-(ire .i vioaie, un glas 0l&"ut, o dantur& "a de ,ilde. .i un minunat 0&r
-lond, iat& 0ortretul n"nt&toarei me+ine ale "&rei ,arme"e nevinovate .i
tr&s&turi adora-ile snt mult 0rea ,ine .i deli"ate "%iar .i 0entru 0enelul "e ar vrea
s& le +ugr&veas"& >i una .i "ealalt& avur& la dis0o+i(ie doar /' de ore 0entru a
0&r&si 0ensionul, 0urtndu4.i singure de gri1& .i rostuindu4se unde vor "rede de
"uviin(&, "u "ei 100 de s"u+i !uliette, n"?ntat& de a se vedea st&0n& 0e 0ro0ria
1<
situa(ie, n"er"& 0entru o "li0& s&4i 0otoleas"& 0linsul !ustinei; "nd v&+u ns& "&
nu i+-ute.te, n"e0u s4o "erte n lo" s4o mngie, i s0use "& era o 0roast& .i "& nu
s4a mai v&+ut "a ni.te ,ete "u vrsta .i n,&(i.area lor s& moar& de ,oame @i d&du
de e2em0lu 0e ,ii"a unei ve"ine "are, ,ugind de la 0&rin(i, era a"um (inut& 0e
0i"ior mare de un 0er"e0tor .i du"ea, la Paris, un trai m-el.ugat !ustinei i s4a
,&"ut sil& de un asemenea e2em0lu, s0unnd "& mai -ine moare de"t s&4l urme+e
.i, de ndat& "e4.i v&+u sora 0ornit& s0re ,elul de via(& res0ing&tor 0e "are l l&u4
da, nu mai "onsim(i "u ni"i un 0re( a lo"ui "u ea
$ele dou& surori s4au des0&r(it a.adar, ,&r& a4.i ,&g&dui s& se revad&, de -ine "e
aveau 0lanuri att de di,erite $um s&4.i ,i ng&duit !uliette, "are, du0& s0usele ei,
avea s& a1ung& o doamn& de va+&, s& se ntlneas"& "u o ,e(i.oar& ale "&rei
0orniri virtuoase .i de neam 0rost ar ,i o,ensat4oA >i, la rndul ei, !ustine ar ,i
vrut oare s&4.i 0rime1duias"& ,elul de a ,i n 0rea1ma unei "reaturi 0erverse "e
avea s& "ad& 0rad& destr&-&l&rii .i de"&derii 0u-li"eA *ie"are din ele .i strnse
a.adar -ruma de avu(ie .i 0&r&sir& 0ensionul "%iar a doua +i, "um li se %ot?rse
!ustine, r&s,&(at& n "o0il&rie de "roitoreasa mamei sale, se duse la ea;
n"%i0uindu4.i "& ,emeia se va nduio.a de soarta ei, i 0ovesti starea4i
nenoro"it&, "eru de lu"ru, ns& ,u res0ins& "u r&utate O, "eruleB .i s0use
-iata ,at&, de "e 0rimul 0as 0e "are4l ,a"e n lume tre-uie s& m& .i ndre0te "&tre
ne"a+uriA *emeia asta "are m& iu-ea alt& dat&, de "e oare a+i m& alung&A )ar
vai, snt or,an& .i s&ra"& Cu mai am avere .i n lume oamenii nu snt
a"o0eri(i de onoruri de"t 0e -a+a s0ri1inului sau al distra"(iilor 0e "are "eilal(i
n&d&1duies" s& le "a0ete de la ei 5&+nd a"easta, !ustine merse la 0reotul din
0aro%ia ei .i4i "eru s,atul $u"erni"a ,a(& -iseri"eas"& ns& i s0use 0e o"olite "&
0aro%ia este "u totul "o0le.it&, "& este "u ne0utin(& s& i se dea .i ei din 0omeni .i
"&, totu.i, da"& ar "onsim(i s&4l slu1eas"&, -u"uros ar g&+dui4o la el ns&, 0e "nd
i 0ovestea toate astea, "uviosul i 0rinsese -&r-ia n 0alm&, s&rutnd4o ntr4un ,el
0rea lumes" 0entru un slu1itor al -iseri"ii; !ustine, "are n(elesese 0rea -ine se
d&du re0ede na0oi, s0unnd8 D)omnule, #nu v4am "erut ni"i 0oman&, ni"i un lo"
de slug&, a tre"ut
1'
0rea 0u(in de "nd am 0ierdut o situa(ie deasu0ra "elei "e m4ar 0utea m0inge s&
im0lor a"este dou& ,avoruri, "a s& ,iu de 0e a"um o-ligat& la a.a "eva; v4am
"erut s,aturile de "are au nevoie tinere(ea .i nenoro"ul meu .i voi(i a m& ,a"e s&
le "um0&r 0rintr4o "rim& # n,uriat de a"east& vor-&, 0reotul des"%ide u.a, o
+vrle a,ar&, iar !ustine, 1ignit& a doua oar& )nc$ din 0rima +i a oro0sitei sale
singur&t&(i, intr& ntr4o "l&dire 0e ,a(ada "&reia se vedea o ,irm&, n"%irie o
"&m&ru(& mo-ilat& 0l&tind4o de nainte .i d&du "el 0u(in ,ru li-er am&r&"iunii
de 0e urma situa(iei ei .i a "ru+imii "elor "(iva oameni "u "are o stea ne,eri"it& o
o-ligase s& ai-& de a ,a"e
$ititorul ne va ng&dui s& o 0&r&sim 0entru "tva tim0 n a"est "otlon ntune"os,
0entru a ne ntoar"e la !uliette .i a4i 0ovesti "t mai 0e s"urt "um s4a ,&"ut "&, din
s&r&"ia de la "are am v&+ut4o 0le"nd, a a1uns n 1: ani o ,emeie "u un nume
no-il, st&0n& 0e o rent& de 0este <0 000 de livre, -i1uterii s0lendide, dou& trei
"ase, .i la (ar&, .i la Paris, .i, n "li0a de ,a(&, .i 0e inima, -og&(ia .i n"rederea
domnului de $orville, "onsilier de stat, om "u mare tre"ere .i urmnd a ,i "%emat
la Ministerul *&r& ndoial& "& drumul a ,ost s0inos; a"est ,el de domni.oare
.i des"%id "alea 0le"nd de la u"eni"ia "ea mai ru.inoas& .i grea, iar a"eea "are
a+i este n 0atul unui 0rin(, mai 0&strea+& 0oate urmele n1ositoare ale "ru+imii
li-ertinilor de0rava(i n minile "&rora au arun"at4o tinere(ea .i li0sa de
e20erien(& a n"e0utului P&r&sind 0ensionul, !uliette se duse dre0t la ,emeia de
"are .tia de la 0rietena ei din ve"ini, a"eea "are o luase 0e "alea 0ier+aniei, .i
"&reia nu4i uitase adresa ndr&+nea(&, se n,&(i.& la ea "u -o""elu(a su- -ra(, "u
ro"%i(a strm-&, "u "el mai dr&gu( "%i0 din lume .i destul de stnga"e n"& i
s0une ,emeii 0ovestea ei .i se rug& de ea s4o ndrume, du0& "um ,&"use, "u
"(iva ani n urm&, "u ,osta ei 0rieten& D $(i ani ai, "o0il&A# o ntrea-&
doamna )u Euis4son# D$in"is0re+e"e ani 0este "teva +ile, )oamn&# D >i
nimeni, ni"iodat& # D A%, nu, )oamn&, 1ur# D Mda, dar ve+i "& uneori, la
0ension, vreun 0ro,esor, vreo "&lug&ri(&, vreo 0rieten& Mie mi tre-uie
dove+i sigure# D La voia dumneavoastr& s& le "&0&ta(i, )oamn& # >i
"um&tr& )e Euisson, du0& "e a "er"etat ea n4
1:
sa.i, m0o0o(onat& "u o 0ere"%e de o"%elari, "um stau lu"rurile, i s0use
!uliettei8 ,, 7i -ine, "o0ila mea, n4ai de"t s& r&mi la mine $u mult&
su0u.enie la s,aturile 0e "are (i le dau, "u mult& -un&voin(& ,a(& de o-i"eiurile
mele, "ur&(enie, "%iverniseal&, "inste ,a(& de mine, -un& 0urtare ,a(& de "elelalte
,ete .i .iretenie ,a(& de -&r-a(i, te4a. 0utea l&sa, 0este "(iva ani, s& te retragi ntr4
o "amer& se0arat&, "u "omod&, oglind&, servitoare .i a0oi, meseria de0rins& la
mine (i va ng&dui s& "a0e(i restul#
$um&tr& )u Euisson i n%a(& !uliettei -o""elu(a, o ntre-& da"& are vreun -an .i,
"um ea i m&rturisise "am 0rea "instit "& are vreo sut& de s"u+i, s"um0a m&tu.i"a
0une mna 0e ei, 0romi(ndu4i tinerei eleve "& avea s& de0un& a"est mi" "a0ital
n ,olosul ei, ntru"t, o ,at& tn&r& nu tre-uie s& ai-& -ani $are snt o "ale s0re
0&"at .i ntr4un vea" att de "oru0t O ,at& "uminte .i de ,amilie -un& va avea
gri1& s& o"oleas"& tot "e o 0oate ,a"e s& "ad& n vreo is0it& )u0& "e o a.a
0redi"& lu& s,r.it, noua venit& ,u 0re+entat& tovar&.elor sale, i se ,&"u lo" n
"as&, .i, "%iar de a doua +i, i se s"oase ,e"ioria la vn+are =im0 de 0atru luni,
a"eea.i mar,& a ,ost vn4dut&, 0e rnd, la F0 de amatori, "are au 0l&tit4o de nou&
,ie"are .i doar la "a0&tul a"estui as0ru novi"iat, !uliette se v&+u re"unos"ut& "a
sor& ntru as"ultare )e a"um nainte a ,ost 0rivit& "u adev&rat "a o ,at& de4a
"asei .i a avut 0artea ei din li-idinoasele istoveli alt novi"iat; da"&, ns&, n
0rimul, !uliette slu1ise natura, ,ie .i "u "eva r&t&"iri, n "el de al doilea i4a uitat
"u totul legile8 ra,inamente "riminale, 0l&"eri ru.inoase, des,rn&ri t&inuite .i
1osni"e, gusturi 1ignitoare .i "iudate, ,ante+ii umilitoare, toate a"estea venind din
dorin(a de a a1unge la 0l&"ere ,&r& a4.i 0rime1dui s&n&tatea, "t .i dintr4o
d&un&toare sa(ietate "are, veste1ind n"%i0uirea, n4o mai l&sa s& n,loreas"& de"t
0rin e2ager&ri .i ni"i s& se 0otoleas"& de"t 0rin de"&dere
!uliette .i 0erverti "u totul moravurile la a"east& a doua ."oal&, "&"i, v&+nd "um
trium,& vi"iul, .i stri"& .i su,letul; .i4a dat seama "&, atta vreme "t ,usese desti4
nat& r&ului, "el 0u(in s&4l ,a"& 0e 0i"ior mare .i s& nu mai mu"e+eas"& n starea
a"eea 1osni"& "are nu4i adu"ea
1G
un 0ro,it 0e m&sura 0&"atelor la "are o silea, -a o mai .i umilea *iind 0e 0la"ul
unui -&trn senior ,oarte destr&-&lat, "are, la n"e0ut, n4o "%ema de"t 0entru o
aventur& de un s,ert de "eas, se 0ri"e0u s&4l ,a"& s4o ntre(in& n lu2 .i ,&"u n
,ine a0ari(ia la s0e"ta"ole .i 0lim-&ri al&turi de "ele-rit&(ile ordinului $6tereiH ,u
v&+ut&I J 0omenit&, invidiat& .i %o(oman"a se des"ur"& att de -ine, '4in"it n
0atru ani duse la ruin& trei -&r-a(i, dintre "are "el mai s&ra" avea o rent& de 100
000 de s"u+i Asta i ,u 1de a1uns 0entru a4.i asigura re0uta(ia; or-irea
-&r-a(ilor 1din vea"ul nostru este a.a de mare, n"t, de ndat& "e o asemenea
nenoro"it& .i4a dovedit ne"instea, ei 0o,tes" tot mai mult s&4i ,ie tre"u(i 0e list&,
marea 1osni"ie .i "oru0(ie 0&rnd a %ot&r 0uterea sentimentelor 0e "are ndr&+4
nes" s& i le arate
!uliette m0linise to"mai /0 de ani "nd un anume "onte Lorsange, gentilom
din An1ou, de vreo '0 de ani, se ndr&gosti att de tare de ea, n"t %ot&r s&4i dea
numele, ne,iind destul de -ogat 0entru a o ntre(ine =re"u 0e numele ei o rent&
de 1/ 000 de livre, i d&du o 0oli(& 0entru restul averii, 0oli(& "are4.i ridi"a
valoarea de F ori da"& s4ar ,i ntm0lat s& moar& naintea ei, i d&du o "as&,
servitori, un la"%eu n livrea .i, desigur, tre"erea n o"%ii lumii "u "are i+-uti, n
"(iva ani, s&4.i ,a"& uitat tre"utul )u0& asta, 0&"&toasa de !uiette, arun"nd la
gunoi sentimentele "instite ale ,amiliei sale .i edu"a(ia aleas&, 0ervertit& ,iind de
"&r(i .i s,aturi rele, gr&-it& s& 0ro,ite de una singur&, s& ai-& un nume, dar ni"i un
,el de o-liga(ii, avu ndr&+neala vinovat& s& se gndeas"& a4i s"urta +ilele so(ului
ei Knd 0e "are, din ne,eri"ire, l4a ur+it .i n,&0tuit n destul& tain& 0entru a
s"&0a de urm&rire .i 0entru a nmormnta, odat& "u so(ul "e4i st&tea n "ale, ori"e
urm& a de+gust&toarei sale "rime
Ledevenind li-er& .i "ontes&, )oamna )e Lorsange .i4a luat de la "a0&t ve"%ile
o-i"eiuri, dar, "re+nd des0re sine "& a"um este "ineva n lume, a ,&"ut4o "u mai
mult& m&sur& Cu mai era o ,emeie ntre(inut&, "i o v&duv& -ogat&, dnd mese
0l&"ute, la "are erau n"nta(i s& ,ie 0o,ti(i .i t?rgove(ii .i no-ilii .i "are, totu.i, se
vindea 0e /00 de ludovi"i .i se d&ruia 0entru :00 0e lun& Pn& la 5< de ani mai
,&"u n"& vestite "u"eriri, duse la ruin&
/ !ustlne
1M
trei am-asadori, 0atru 0er"e0tori, doi e0is"o0i .i trei "avaleri din garda regelui
$um nu se 0rea ntm0l& "a "ineva s& se o0reas"& du0& 0rima "rim&, mai ales "&
totul s4a terminat "u -ine, !uliette, nenoro"ita .i 0&"&toasa de !uliette, s4a mai
n"&r"at "u alte dou& "rime asem&n&toare, una 0entru 1e,uirea unui amant, de la
"are "&0&tase o mare sum& de -ani ,&r& .tiin(a "uiva din ,amilia lui, "ealalt&,
0entru a 0une mina mai iute 0e o mo.tenire de 100 000 de ,ran"i tre"ut& n
testamentul unuia dintre admiratori 0e numele alt"uiva, "e urma s& i4o dea
"ontra unei mi"i re"om0enseB La a"este ,a0te "um0lite, )oamna de Lorsange
mai ad&uga .i dou&4trei in,anti"ide; ,ri"a s& nu4.i stri"e silueta, dorin(a de a
as"unde o intrig&, totul o %ot&rse s& avorte+e de mai multe ori .i noile "rime
nedes"o0erite, "a .i "elelalte, nu o m0iede"aser& 0e a"east& ,iin(& a-il& .i
am-i(ioas& s& g&seas"& +i du0& +i noi vi"time .i s&4.i, s0oreas"& "u ,ie"are "li0&
averea, n4mul(indu4.i 0&"atele )in ne,eri"ire, e 0rea de tot adev&rat "&
0ro0&.irea nso(e.te vi"iul .i "& n inima %o(iilor .i "oru0(iei "elei mai dia-oli"e,
tot "eea "e oamenii numes" ,eri"ire le 0oate auri ,irul vie(ii; dar a"est "rud
adev&r de nenl&turat nu tre-uie s& ne s0erie .i ni"i "el 0e "are4l vom da s0re
0ild& de ndat&, anume al nenoro"irii "are, din "ontra, urm&re.te 0este tot
virtutea, nu tre-uie s& torture+e su,letul oamenilor "insti(i A"east& 0ro0&.ire a
"rimei nu este de"t 0&relni"&; n a,ar& de 0roviden(a "are 0ede0se.te ne"ru(&tor
asemenea reu.ite, "el vinovat %r&ne.te la sn un vierme "e4l roade ,&r& n"etare,
m0iede"ndu4l s& se -u"ure de n.el&toarea ,eri"ire din 1ur .i nel&sndu4i n lo"ul
ei de"t amintirea s,.ietoare a 0&"atelor "u "are .i4a "um0&rat4o $t des0re
ne,eri"irea "are "%inuie virtutea, g%inionistul oro0sit de soart& .i a,l& mngierea
n sinea lui .i taini"ele -u"urii 0e "are i le adu"e "instea l des0&gu-es" 0e dat&
de nedre0tatea oamenilor
$am a.a se 0re+entau a,a"erile )oamnei de Lorsange 0e "nd )omnul de
$orville, n vrst& de :0 de ani .i -u"urndu4se de onorurile 0e "are le4am ar&tat
mai sus, %ot&r s& se d&ruias"& "u totul a"estei ,emei .i s& o lege de el 0entru
totdeauna *ie 0rin gri1a .i 0ri"e0erea lui, ,ie 0rin n(ele0"iunea )oamnei de
Lorsange, 0lanul i
1F
i+-utise .i se m0lineau de a"um 0atru ani de "nd tr&ia "u ea "a .i "u o so(ie
legitim& =ot atun"i, o mo.ie su0er-& 0e "are i4o d&ruise de "urnd 0e lng&
Montargis le o,eri 0rile1ul amndorura s&4.i 0etrea"& a"olo "teva luni de var&
ntr4o sear& de iunie, is0iti(i de tim0ul ,rumos s& ,a"& o 0lim-are la ora. .i
sim(indu4se 0rea o-osi(i 0entru a se ntoar"e 0e 1os, intraser& n %anul la "are
trage diligenta de L6on, "u gnd s& trimit& un om "&lare s& le adu"& tr&sura de la
"astel Se odi%neau a.adar ntr4o n"&0ere 1oas& .i r&"oroas&, ale "&rei geamuri
d&deau n "urte, 0e "nd diligenta de "are am 0omenit .i ,&"u a0ari(ia A 0rivi la
"&l&tori este o distra"(ie ,ireas"& .i nu se a,l& nimeni s& nu4.i ,i um0lut o "li0& de
odi%n& n a"est ,el da"& s4a ivit o"a+ia )oamna de Lorsange se ridi"&, urmat& de
amantul s&u .i v&+ur& amndoi intrnd n %an o ntreag& adun&tur& de "&l&tori;
0&rea "& nu mai r&m&sese nimeni n&untru, dar, 0n& la urm&, un gardian "o-or
din 0artea +&-relit& .i 0rinse n -ra(e, de la unul din tovar&.ii s&i ngr&m&dit
n a"ela.i lo", o tn&r& de vreo /G/M de ani, 0urtnd o mantil& ve"%e din indian
.i legat& "a o "riminal& de rnd La strig&tul de s0aim& .i sur0ri+& "e4i s"&0&
)oamnei de Lorsange, tn&ra se ntoarse .i de+v&lui ni.te tr&s&turi att de -lnde
.i deli"ate, o talie att de su-(ire .i svelt&, n"t )omnul de $orville .i amanta sa
se interesar& de ndat& de soarta a"estei ne,eri"ite )omnul de $orville se
a0ro0ie .i l ntre-& 0e unul din gardieni "e ,&"use am&rta a"eea D Pe "instea
mea, )omnule, r&s0unse gardianul, este nvinuit& de trei40atru "rime grave,
anume de ,urt, u"idere .i in"endiu, dar v& m&rturises" "& ni"i mie, ni"i
tovar&.ului meu nu ne4a ,ost vreodat& mai greu s& nso(im un "riminal; este
,iin(a "ea mai -lnd& .i "are 0are "ea mai "instit& # D A%, a%, s0use )omnul
de $orville, s4ar 0utea s& ,ie vreuna din gre.elile o-i.nuite ale tri-unalelor de
0rovin"ieB >i unde anume s4a ,&0tuit "rimaA
:
' D ntr4un %an, la trei leg%e de
L6on; "ei de la L6on au 1ude"at4o, a"um merge la Paris 0entru nt&rirea
sentin(ei, iar 0entru e2e"u(ie, se va ntoar"e tot la L6on#
)oamna de Lorsange, "are se a0ro0iase .i as"ulta 0ovestirea, i .o0ti )omnului
de $orville "& ar dori s& a,le din gura a"estei ,ete 0ovestea ne,eri"irilor sale;
)om4
/N 19
nul de $orville, "are avea .i el a"ela.i gnd, l m0&rt&.i, du0& "e le s0use "ine
este, 0a+ni"ilor ,etei $um ei nu se m0otrivir&, luar& %ot&rrea s& 0etrea"&
noa0tea la Mon4targis, n"%iriar& un a0artament lu2os .i, lng& el, unul 0entru
gardieni; )omnul de $orville .i lu& r&s0underea 0ri+onierei, o de+legar&, o
tre"ur& n a0artamentul )omnului de $orville .i al )oamnei de Lorsange, iar
gardienii luar& "ina .i se "ul"ar& re0ede ndat& du0& "e4i d&duser& s& m&nn"e
a"elei ne,eri"ite, )oamna de Lorsange ne mai g&sindu4.i lini.tea din "au+a ei, .i
s0unndu4.i de -un& seam&8 D A"east& ,iin(& nenoro"it&, nevinovat& 0oate, este
0rivit& "a o "riminal&, n tim0 "e n 1urul meu, "are snt ,&r& ndoial& mai
"riminal& "a ea, totul 0ro0&4.e.te#, )oamna de Lorsange s0uneam, v&+nd4o 0e
tn&r& "eva mai re,&"ut& .i mai mngiat& de mila "e4i ar&tau .i de gri1a "e 0&reau
s& i4o du"&, o 0use s& le 0ovesteas"& 0rin "e ntm0lare se a,la ntr4o asemenea
grea "um0&n&, n "iuda n,&(i.&rii sale att de "instite .i "umin(i
Povestea vie(ii mele, )oamn&, s0use a"east& ,rumoas& ne,eri"it& adresndu4se
"ontesei, o,er& 0ilda "ea mai gr&itoare des0re nenoro"irile virtu(ii Ar nsemna,
,ns&, s& a"u+ 0roviden(a, s& m& 0lng de ea, ar ,i un ,el de "rim& .i n4a. ndr&+ni4
o
La"rimi nenum&rate "urser& atun"i din o"%ii -ietei ,ete .i du0& "e le l&s& o "li0&
s& se ostoias"&, .i n"e0u istorisirea n ,elul urm&tor8
mi ve(i ng&dui, )oamn&, s&4mi as"und numele .i originea; nu snt dintr4un
neam mare, dar ai mei au ,ost oameni "insti(i .i eu nu ,usesem sortit& umilin(elor
din "are au i+vort "ea mai mare 0arte a ne"a+urilor mele Mi4am 0ierdut 0&rin(ii
n"& de tn&r&, am "re+ut, "u mi"a avere 0e "are mi4o l&saser&, "& 0ot n&d&1dui la
un lo".or "instit, dar, res0ingnd mereu o"u0a(iile ne"instite, am risi0it ,&r& s&4
mi dau seama 0u(inul "e4mi revenise $u "t s&r&"eam mai mult, "u att eram
mai -at1o"orit&; "u
"
t aveam mai mult& nevoie de a1utor, "u att mai 0u(in
n&d&1duiam s&4l "a0&t sau "u att mai mult mi se 0ro0unea "eva nedemn .i de
o"ar& )in toate 0&timirile 0rin "are am tre"ut n a"east& 1alni"& situa(ie, din
toate vor-ele urte "e mi s4au s0us, n4am s& v& 0ovestes" de"t "e mi s4a
ntm0lat la )omnul )u-ourg, unul din "ei mai
!"
-oga(i oameni de ,inan(e din "a0ital& *usesem ndre0tat& s0re el "a la un om al
"&rui renume .i -og&(ie 0uteau "u siguran(& s&4mi ndul"eas"& via(a, dar "ei
"are4mi d&duser& a"est s,at, ,ie voiau s& m& 0&"&leas"&, ,ie nu4i "uno.teau
su,letul a0rig .i moravurile de0ravate )u0& "e am a.te0tat dou& ore n
ante"amer&, am ,ost, n ,ine, 0rimit&; )omnul )u-ourg, n vrst& de vreo
': de ani, to"mai se ridi"ase din 0at, 0urtnd un %alat des,&"ut, "are "u greu l
a"o0erea; se 0reg&tea s&4.i aran1e+e 0&rul, dar .i nde0&rt& valetul .i m& ntre-&
"e dores" D O%, )omnule, i s0usei, snt o -iat& or,an& "are n4a a1uns
n"& la 1' ani .i "are .tie de 0e a"um toate ,e(ele nenoro"irii# li 0ovestii 0e
ndelete g%inioanele mele, "t de greu mi era s&4mi a,lu un ad&0ost .i ne"a+ul de
a4mi ,i 0ierdut 0u(ina avere tot "&utndu4l, re,u+urile ntm0inate, "%iar .i silin(a
0e "are tre-uia s& mi4o dau 0entru a4mi g&si de lu"ru, ,ie la 0r&v&lie, ,ie a"as&,
"u s0eran(a "& mi voi u.ura traiul )u0& "e m4a as"ultat destul de atent, )omnul
)u-ourg m4a ntre-at da"& r&m&sesem "instit& D)omnule, i s0usei, n4a. ,i ni"i
a.a s&ra"&, ni"i a.a strm4torat& da"& a. ,i vrut s& nu mai ,iu# D $o0ila mea,
mi r&s0unse el, .i 0e "e -a+& 0retin+i "& a"ei -oga(i s& te
v
(> a1ute, "nd nu le
e.ti de ni"i un ,olosA# D S& ,iu de ,olos, )omnule, ni"i nu "er alt"eva# D
*olosul de la o "o0il& "a tine nu este mare lu"ru ntr4o "as&, nu la asta m4am
gndit, nu ai ni"i vrsta, ni"i 0uterea s& ,ii anga1at& "um "eri, dar ai 0utea, "u
mai 0u(in& nd&r&tni"ie "arag%ioas&, s& n&d&1duie.ti la o soart& -un& la ori"are
din a"e.ti li-ertini Asta este singurul lu"ru s0re "are tre-uie s& te ndre0(i;
a"east& virtute "u "are te tot lau+i nu4(i serve.te la nimi" 0e lume; te vei ,&li
degea-a "u ea, nu4(i va adu"e ni"i un 0a%ar "u a0& Oamenii "a noi, da"& tot dau
de 0oman&, adi"& unul din lu"rurile de "are N 6 ne o"u0&m "el mai 0u(in, .i "are
ne dis0la" "el mai mult,'O vor s& ,ie r&s0l&ti(i 0entru -anii 0e "are4i s"ot din -u+u4
nar >i "e alt"eva 0oate da o ,eti(& "a tine 0entru a4.i 0l&ti s0ri1inul, da"& nu
su0unerea "ea mai ntreag& la tot "e vrei s&4i "eriA# D O%, )omnule, nu mai
e2ist& de"i -ine,a"ere, ni"i gnduri "instite n inima oamenilorA# D Prea
0u(in, "o0ilo, 0rea 0u(in, ne4a tre"ut a"east& manie de a4i ndatora 0e al(ii 0e
gratis; orgoliul 0oate
/1
"& era m&gulit o "li0&, dar, "um nu se a,l& nimi" mai n"%i0uit .i mai lesne risi0it
"a -u"uriile lui, am dorit altele, mai adev&rate, .i am sim(it "&, de4o 0ild&, "u o
,eti(& "a tine este mult mai -ine s& o-(ii "a 0lat& 0entru arvuna dat& toate
0l&"erile li-ertina1ului de"t s& te m0&une+i "& i4ai dat de 0oman& Lenumele de
om li-eral, "redin"ios, generos, nu ,a"e 0entru mine ni"i "t "ea mai nensemnat&
dintre 0l&"erile 0e "are mi le 0o(i d&rui; .i ,iind, asu0ra a"estui ,a0t, n -un&
n(elegere "u a0roa0e to(i "ei de vrsta mea .i "u a"elea.i 0orniri, vei 0ri"e0e "&
nu 0ot s& te a1ut de"t n s"%im-ul su0unerii la tot "e4mi va 0la"e s&4(i "er# D
$e "ru+ime, )omnule, "e "ru+imeB Cu "rede(i "& "erul v& va 0ede0siA# D A,l&,
0rostu(o, "& "erul este lu"rul "are ne 0rive.te "el mai 0u(in 0e lume; da"& i 0la"e
sau nu "eea "e ,a"em 0e 0&mnt, asta nu ne s0erie "tu.i de 0u(in Prea l&muri(i
des0re a.a "eva, dar "are nu este, n ,a0te, de"t lan(ul menilor, i d&m +i de +i
0este nas ,&r& s& ne n,ior&m, iar 0atimile noastre nu au ,arme" de0lin de"t da"&
i -at1o"ores" 0lanurile sau "el 0u(in "eea "e 0redi"& 0ro.tii des0re a.a "eva, dar
"are nu este, n ,a0te, de"t lan(ul n"%i0uit "u "are i0o"ri(ii au vrut s&4i
0&"&leas"& 0e "ei 0uterni"i# D 5ai, )omnule, du0& asemenea 0re"e0te,
ne,eri"i(ii tre-uie s& 0iar&# ,, $e "ontea+&A *ran(a are mai multe slugi de"t i
tre-uie; guvernul, "are 1ude"& lu"rurile n mare, se 0reo"u0& 0rea 0u(in de
,ie"are n 0arte, atta tim0 "t ma.in&ria lu"rea+&# D )ar "rede(i "& ni.te "o0ii
.i4ar 0utea res0e"ta tat&l da"& a"esta i "%i4nuieA# D ntru"t l 0rive.te 0e un
tat& "are are "o0ii 0rea mul(i dragostea "elor "e nu4i snt de ,olosA# D Poa4M# te
"& ar ,i ,ost a.adar mai -ine s& ,im sugruma(i la na.tereA# D Oare"um, dar s&
l&s&m de4o 0arte a"est ,el de 0oliti"& din "are "red "& tu nu n(elegi 0rea mare
lu"ru )e "e s& te 0lngi de o soart& 0e "are tu singur& o 0o(i 0une n ,ruA# D
$u "e 0re(, "erule s,ntB# D $u "e al unei n"%i0uiri, al unui lu"ru 0e "are doar
tru,ia ta 0une 0re( )ar %ai s& 0&r&sim .i ideea asta .i s& nu ne o0rim de"t la
"eea "e ne 0rive.te 0e noi =u, nu4i a.a, ,a"i un "a+ gro+av de a"east& n"%i0uire,
n tim0 "e eu nu, .i, de a"eea, a ta s& ,ie; ndatoririle 0e "are (i le voi orndui .i
0entru "are vei 0rimi o 0lat& "instit&, dar
!!
nu 0rea mare, vor ,i de "u totul alt ,el 5ei sta 0e lng& mena1era mea, o vei slu1i
.i, n ,ie"are diminea(&, n ,a(a mea, "nd ea, "nd valetul, te vor su0une la #
D O%, )oamn&, "um a. 0utea s& re0et a"ea 0ro0unere de+gust&toareA Prea
n1osit& de a ,i au+it 0e "ineva "& mi4o ,a"e, ame(ind, "a s& s0un a.a, "%iar n
"li0a "nd a"este "uvinte erau rostite 0rea ru.inat& "a s& le re0et, -un&tatea
voastr& le va nlo"ui ea singur& =iranul mi %ot&rse %a%amii .i eu tre-uie s& ,iu
vi"tima # D Asta4i tot "e 0ot ,a"e 0entru tine, "o0ila mea, urm& a"est om de
nimi", ridi"ndu4se "u neru.inare .i, "%iar a.a, nu4(i 0romit 0entru a"east&
"eremonie ,oarte lung& .i di,i"il& de"t doi ani de ntre(inere Ai a"um 1' ani; la
1G, vei ,i li-er& s&4(i n"er"i noro"ul n alt& 0arte >i 0n& atun"i, vei 0rimi
m-r&"&minte, %ran& .i un ludovi" 0e lun& 7ste destul de "instit, "ea "&reia i vei
lua lo"ul nu 0rimea att; dre0t este "& nu avea "%iar neatins&, a.a "a tine, a"east&
virtute de "are ,a"i atta "a+ .i 0e "are (i4o 0re(uies", du0& "um ve+i, "u a0roa0e
"in"i+e"i de s"u+i 0e an Knde.te4te -ine, "uget& mai ales la %alul de mi+erie n
"are te "uleg, d&4(i seama "&, n (ara nenoro"it& n "are te a,li, "ei s&ra"i tre-uie
s& 0&timeas"& 0entru a avea "e mn"a 5ei 0&timi la ,el, re"unos", dar vei ".tiga
mai mult de"t "ea mai mare 0arte dintre ei# Pro0unerile 1osni"e i a0rinseser&
a"estui monstru 0atimile, m& a0u"& "u ,or(a de gulerul ro"%iei, s0unnd "&, de
0rima dat&, avea s&4mi arate "%iar el des0re "e este vor-a, dar nenoro"irea mi
d&du .i "ura1 .i 0utere, reu.ii s& s"a0 .i, ,ugind "&tre u.&, i s0usei, 0e "nd
ie.eam8 DOm ngro+itor, ,ie "a "erul 0e "are4l 0ng&re.ti "u atta "ru+ime s& te
0ede0seas"& ntr4o +i a.a "um meri(i 0entru s&l-&ti"ia ta "um0lit&B Cu e.ti
vredni" ni"i de -og&(ia 0e "are o ,olose.ti att de 1osni", .i ni"i m&"ar de aerul 0e
"are l res0iri ntr4o lume 0e "are o ntin+i "u 0ornirile tale animali"e#
Pe "nd m& ntor"eam am&rt& a"as&, "u,undat& n a"ele gnduri triste .i
ntune"ate 0e "are "ru+imea .i "oru0(ia oamenilor le strnes" ntotdeauna, o ra+&
de i+-&vire 0&ru s&4mi str&lu"eas"& o "li0& n ,a(a o"%ilor *emeia la "are
lo"uiam .i "are4mi .tia am&r&"iunea, mi s0use "& mi4a g&sit n s,r.it o "as& n
"are a. ,i -u"uros
!#
0rimit& numai s& m& 0ort "um tre-uie D O%, "erule, )oamn&, s0usei
strngnd4o n -ra(e de -u"urie, iat& "ondi(ia 0e "are a. 0une4o .i eu, ve+i dar& "&
o 0rimes" din tot su,letul# Omul 0e "are tre-uia s&4l slu1es" era un "&m&tar
-&trn, des0re "are lumea s0unea "& s4a m-og&(it nu doar 0rin amanet, "i .i
,urnd ,&r& ru.ine ori de "te ori i s4a 0&rut "& o 0oate ,a"e n lini.te Lo"uia 0e
strada Puin"am0ois, la 0rimul "at, m0reun& "u o amant& -&trn&, 0e "are o
numea so(ia lui .i "are era, 0e 0u(in, la ,el de rea "a el D So0%ie mi s0use
avarul a%, So0%ie era numele 0e "are l luasem "a s&4l as"und 0e "el adev&rat
Prima nsu.ire 0e "are tre-uie s4o ai n "asa mea este "instea )a"& vreodat&
dose.ti m&"ar a +e"ea 0arte dintr4un dinar, te s0n+ur, ns&, as"ult& -ine So0%ie,
te s0n+ur 0n& mori )a"& so(ia mea .i "u mine ne -u"ur&m de oare"ari
nlesniri la -&trne(e, ele snt rodul mun"ii noastre grele .i al marii noastre
modestii M&nn"i mult, "o0ila meaA# D $teva un"ii de 0ine 0e +i,
domnule, i s0usei, a0& .i 0u(in& su0& da"& snt destul de noro"oas& s4o am#
D Su0&, vai de mine, su0& As"ult&, s"um0o, ,&"u +gr"itul -&trn "&tre
nevast&4sa n,ioar&4te de r&s0ndirea lu2uluiB .i "aut& un rost de un an de +ile,
moare de ,oame de un an de +ile .i vrea s& m&nn"e su0&B )e a-ia reu.im noi s&
,a"em a.a"eva, dumini"a, noi, "are de '0 de ani mun"im "a ni.te o"na.iB 5ei
"&0&ta trei un"ii de 0ine 0e +i, ,ato, o 1um&tate de sti"l& de a0& de ru, o ro"%ie
ve"%e de a so(iei mele, odat& la 1F luni, "a s&4(i ,a"i din ea ,uste .i trei s"u+i "a
0lat& la s,r.itul ,ie"&rui an da"& sntem mul(umi(i de servi"iile tale, da"& e.ti la
,el de e"onoam& "a .i noi .i da"& i+-ute.ti s& n,rumuse(e+i "umva "asa 0rin
ordine .i -un& rnduial& =rea-& nu ai 0rea mult&, e.ti singur&, tre-uie doar s&
tre"i .i s& "ure(i de trei ori 0e s&0t&mn& a"est a0artament de .ase "amere, s&
,a"i 0atul 0entru so(ia mea .i 0entru mine, s& r&s0un+i la u.&, s&4mi 0udre+i
0eru"a, s&4i aran1e+i 0&rul so(iei mele, s& ai gri1& de "ine, de 0isi"& .i de
0a0agal, s& 0&+e.ti la -u"&t&rie, s& lustruie.ti vasele, ,ie "& au ,ost ,olosite ,ie "&
nu, s& o a1u(i 0e so(ia mea la g&tit .i restul +ilei s& re0ari len1eria, "iora0ii,
-onetele .i alte lu"ru.oare din "as& 5e+i -ine, So0%ie, "& asta4i a0roa0e
nimi", (i va r&mne o /'
mul(ime de tim0 0entru tine, vei 0utea s&4l ,olose.ti du0& voia ta .i, de
asemenea, s&4(i "o.i len1eria .i %ainele de "are vei avea nevoie# 7 u.or de
n"%i0uit, )oamn&, "& tre-uia s& ,ie "ineva n %alul de mi+erie n "are eram eu
0entru a 0rimi a.a o slu1-&; nu numai "& era mult mai mult de mun"& de"t
ng&duiau vrsta .i 0uterile mele, dar "um a. ,i 0utut tr&i "u "eea "e mi se
d&deaA M& a-(inui, "u toate a"estea, de a ,a"e mo,turi .i iat&4m& instalat& "%iar
n a"eea.i sear&
)a"& situa(ia nemiloas& n "are m& a,lu ne4ar ng&dui, )oamn&, s&4mi trea"& 0rin
"a0 s& v& ,a" s& rde(i, 0e "t& vreme eu tre-uie s& v& nmoi su,letul ,a(& de mine,
ndr&+nes" s& "red "& v4a. nveseli istorisindu4v& toate ,a(etele +gr"eniei 0e
"are am v&+ut4o "u o"%ii mei n a"ea "as&; un ne"a+ att de "um0lit avea ns& s&
m& a1ung& "%iar din al doilea an, n"it, da"& m& gndes" -ine, mi vine greu s& v&
o,er am&nunte %a+oase nainte de a v& de+v&lui "ealalt& ,a(& a lor A,la(i
totu.i, )oamn&, "& n "asa a"eea nu se a0rindea ni"iodat& lumina; a0artamentul
st&0?nului .i al st&0nei avnd din ntm0lare ,erestrele n dre0tul ,elinarului
din strad&, i s"utea de alt& "%eltuial& .i ni"i"nd n4au ,olosit alt& lumin& 0entru a
se a.e+a n 0at $t des0re len1erie, ni"i nu ,oloseau a.a "eva; la mne"ile vestei
domnului, "a .i la "ele de la ro"%ia doamnei, "ususer& dire"t 0e sto,& o 0ere"%e
de man.ete ve"%i, 0e "are le s0&lam n ,ie"are sm-&t& seara, "a s& 0oat& ,i
,olosite dumini"a; nu 0uneau "ear.a,uri sau .ervete, "a s& e"onomiseas"&
s0&l&toreas&, lu"ru ,oarte "ostisitor ntr4o "as&, din "te 0retindea domnul )u
9ar0in, onora-ilul meu st&0n 5in nu s4a -&ut ni"iodat&, a0a de i+vor ,iind,
du0& "um s0unea doamna )u 9ar0in, -&utura natural& de "are s4au slu1it "ei
dinti oameni .i singura 0e "are ne4o re"omand& natura; de ,ie"are dat& "nd
se t&ia 0inea, se 0unea dedesu-t un "o.ule( 0entru a se aduna tot "e "&dea, se
ad&ugau ,&r& gre. toate ,irimiturile "are se ntm0lau de la mas& .i, dumini"a,
a"est ameste" 0r&1it n 0u(in unt rn"ed era mn"area de s&r-&toare 0entru +iua
de odi%n& 9ainele sau mo-ilele nu tre-uiau ni"i"um s& ,ie -&tute, "a s& nu se
stri"e, "i .terse u.or, "u un 0&m&tu, din 0ene; 0anto,ii domnului .i ai doamnei
aveau -la"%euri, iar amndoi so(ii
!$
0&strau n"& "u s,in(enie n"&l(&rile din +iua nun(ii; odat& 0e s&0t&mn& tre-uia s&
,a", nea-&tut, "eva n"& .i mai "iudat n a0artament era o "&m&ru(& destul de
mare, ai "&rei 0ere(i nu erau ta0eta(i; eu tre-uia s& r&+ui "u un "u(it o "antitate de
var de 0e 0ere(i, s& o tre" a0oi 0rin4tr4o sit& ,in&, iar "eea "e o-(ineam din
a"east& ndeletni"ire devenea 0udra "u "are n ,ie"are diminea(& di"%iseam
0eru"a domnului .i "o"ul doamnei M&"ar de s4ar ,i ndurat dumne+eu "a a"este
mi+erii s& ,i ,ost singurele de "are se (ineau; nimi" mai ,ires" de"t s& vrei s&4(i
0&stre+i -unurile, ne,ireas"& este ns& 0ornirea de a le nmul(i "u "ele ale altora,
ori eu mi d&dui de ndat& seama "& domnul )u 9ar0in se m-og&(ea numai n
,elul a"esta )easu0ra noastr& lo"uia un om nst&rit, "are avea ni.te -i1uterii
,rumoase, -ine .tiute de st&0nul meu, ,ie doar "a ve"in, ,ie 0oate 0entru "&4i
tre"user& 0rin mn& l au+eam adesea tn1ind, m0reun& "u nevast&4sa, du0? o
anumit& "aset& de aur, de trei+e"i40atru+e"i de ludovi"i, "are negre.it i4ar ,i
r&mas lui da"& misitul ar ,i ,ost "eva mai de.te0t; n ,ine, dre0t mngiere de a ,i
na0oiat "utia, 0rea "institul domn )u 9ar0in 0use la "ale s& o ,ure .i eu am ,ost
ns&r"inat& "u a"east& a,a"ere
)u0& "e mi (inu o lung& "uvntare des0re 0rea 0u(ina nsemn&tate a ,urtului, -a
"%iar des0re ,olosul 0e "are el l adu"e so"iet&(ii, rea.e+nd "umva -alan(a des4
"um0&nit& de inegalitatea averilor, domnul )u 9ar0in mi 0use n mn& o "%eie
,als&, n"redin(ndu4m& "& se 0otrive.te la a0artamentul ve"inului, "& voi g&si
"utia ntr4un anume s"rin nen"uiat, "& o voi adu"e ,&r& ni"i o 0rime1die .i, "&
0entru o asemenea trea-& voi 0rimi tim0 de doi ani n"& un s"ud la lea,& ,,
5ai, )omnule, m& minunai eu, se 0oate oare "a un st&0n s& "ute+e a4.i "oru0e
sluga n ,elul &staA $e m4ar m0iedi"a s& ntor" m0otriva )umneavoastr&
armele 0e "are mi le 0une(i n mn& .i, da"& m& gndes" -ine, "e4a(i avea s&4mi
im0uta(i "nd v4a. ,ura du0& 0ro0riile voastre reguliA# )omnul )u 9ar0in, uluit
de r&s0unsul meu, nendr&+nind s& mai st&ruie, dar 0&strndu4mi ran"%iun&,
s0use "& a ,&"ut asta numai "a s& m& n"er"e, -ravo mie "& m& m0otrivisem
is0itirii "u tl", "&"i da"& a. ,i "onsim(it, a. ,i ,ost s0n4+urat& M& mul(umii "u
a"est r&s0uns, ns& "%iar de atun"i
/G
mi d&dui seama "e nenoro"iri m& 0&.teau du0& o asemenea 0ro0unere .i de
gre.ala "e4o ,&"usem r&s0un+nd a.a de "lar =otu.i, nu avusesem o a treia "ale,
tre-uia ,ie s& nde0lines" 0&"atul de "are mi se vor-ise, ,ie s& res0ing "u %ot&rre
0ro0unerea; da"& a. ,i avut "eva mai mult& minte, a. ,i 0&r&sit imediat a"ea "as&,
dar a.a mi ,usese sortit, "a ,ie"are ,a0t& "instit& la "are m& m0ingea ,irea mea,
s& ,ie 0l&tit& "u o nenoro"ire, tre-uia a.adar s&4mi 0ort ursita ,&r& 0utin(& de
s"&0are
)omnul )u 9ar0in l&s& s& trea"& a0roa0e o lun&, "am 0n& "nd se m0lineau
doi ani de "nd st&team la el ,&r& s& s0un& o vor-&, ,&r& s&4mi arate ni"i "ea
mai mi"& su0&rare 0entru "& nu4l as"ultasem $nd, ntr4o sear&, du0& "e4mi
terminasem trea-a .i m& retr&sesem to"mai n "amera mea, s& 0rind "teva
"easuri de somn, au+ii deodat& u.a i+-indu4se de 0erete .i4l v&+ui "u groa+& 0e
)omnul )u 9ar0in, "are "ondu"ea 0e un "omisar .i 0atru solda(i din gard&
"&tre 0atul meu D *&4(i datoria, )omnule, s0use el "&tre omul legii,
nenoro"ita asta mi4a ,urat un diamant de o mie de s"u+i; l vei g&si ,ie n
"amer&, ,ie asu0ra ei, nu n"a0e ni"i o ndoial&# D 7u, s& ,ur, )omnule, i
s0usei, s&rind ns0&imntat& din 0at, eu, )omnule, "are .tiu mai -ine "a
)umneavoastr& "t m& de+gust& o asemenea ,a0t& .i "& este "u ne0utin(& s& o ,i
,&"utAB# )omnul )u 9ar0in, ns&, ,&"nd mult& g&l&gie, "a s&4mi a"o0ere
vor-ele, "ontinu& s& "omande 0er"%e+i(ia .i nenoro"itul de inel mi ,u g&sit
ntr4o saltea; "u asemenea dove+i nu mai r&mnea nimi" de vor-it, ,ui luat& 0e
lo", legat& .i "ondus& "u o"ar& n n"%isoarea tri-unalului ,&r& s& ,iu l&sat& s&
s0un m&"ar un "uvnt 0entru a m& de+vinov&(i
Pro"esul unei am&rte ,&r& -ani sau 0rote"(ie merge re0ede n *ran(a Lumea
"rede "& virtutea nu su0ort& s&r&"ia, "are devine n tri-unalele noastre o 0ro-&
grea "ontra a"u+atului O 0re1ude"at& nedrea0t& vrea "a o "rim& s& ,ie "omis&
numai de "el "e ar ,i 0utut s4o ,a"&; 0&rerile se s"%im-& du0& starea n "are te a,li
.i, de ndat& "e nu 0o(i dovedi 0rin titluri sau avere "& e.ti "in4 N stit, s4a .i
demonstrat vinov&(ia
n +adar m& a0&rai, n +adar i d&dui "ele mai -une dove+i avo"atului din o,i"iu
0e "are l avui 0entru un
!%
tim0; st&0nul m& a"u+a, diamantul mi se g&sise n "amer&, era lim0ede "& l
,urasem $nd voii s& vor-es" des0re "ara"terul ori-il al domnului )u 9ar0in, s&
dovedes" "& nenoro"irea nt?m0lat& era doar urmarea r&+-un&rii sale .i a
dorin(ei de a se de-arasa de "ineva "are, .tiindu4i se"retul, devenea st&0n 0e
re0uta(ia sa, a"este 0lngeri ,ur& "onsiderate insulte, mi se s0use "& domnul )u
9ar0in era "unos"ut de '0 de ani "a un om integru .i in"a0a-il de o asemenea
,a0t& urt& A1unsei la "li0a n "are aveam s& 0l&tes" "u via(a m0otrivirea de a
lua 0arte la o "rim&, 0e "nd o ntm0lare nea.te0tat&, "u toate "& m& eli-er&, m&
duse "&tre alte ne"a+uri "e m& 0ndeau n"& 0e lume
O ,emeie de '0 de ani, m&tu.a )u-ois 0e numele ei, -ine "unos"ut& 0entru tot
,elul de 0or"&rii, .i a.te0ta .i ea 0edea0sa "u moartea, m&"ar mai meritat& de"t
mine, de -ine "e "rimele ei erau dovedite, n tim0 "e mie nu mi se 0utuse 0une
n "r"& ni"iuna Leu.isem s& tre+es" "umva mila a"estei ,emei .i ntr4o sear&, "u
"teva +ile nainte de "li0a n "are .i eu .i ea tre-uia s& ne s,r.im via(a, mi s0use
s& nu m& "ul", "i, ,&r& s& m& arat tul-urat&, s& r&mn "u ea "t mai a0roa0e de
0oarta n"%isorii, Dntre mie+ul no0(ii .i ora unu, urm& a"east& noro"oas&
r&u,&"&toare, va lua ,o" "l&direa &sta e 0lanul meu, "%iar da"& va arde "ineva,
n4are im0ortan(&, sigur este ns& "& noi vom ,ugi =rei -&r-a(i, 0rietenii .i aso4
"ia(ii mei vor veni du0& noi .i (i garante+ "& vei ,i li-er&#,
Mina "erului "are a-ia 0ede0sise 0rin mine nevinov&(ia, s4a 0us n slu1-a "rimei
0rin 0rote"toarea mea8 ,o"ul s4a ntins, 0r1olul a ,ost ngro+itor, +e"e oameni au
ars, iar noi am evadat Am a1uns "%iar n a"eea.i +i la "o"ioa-a unui -ra"onier
din 0&durea Eond6, .i el un ,el de %o(, ,oarte -un 0rieten, du0& "um 0&rea, "u "ei
din -anda noastr&
D@at&4te li-er&, So0%ie drag&, ,&"u m&tu.a )u-ois, a"um 0o(i s&4(i alegi "e ,el de
via(& (i 0la"e, dar (i4a. da un s,at, renun(& la o-i"eiurile virtuoase, "are, a.a "um
ve+i, nu (i4au a1utat ni"iodat& )a"& 0e tine o ,ine(e ne0otrivit& te4a adus la
e.a,od, o "rim& groa+ni"& m4a s"os 0e mine de a"olo ;it&4te .i tu la "e a1ut&
-inele 0e li
!8
.i da"& ,a"e s& te sa"ri,i"i 0entru asta; e.ti tn&r& .i dr&gu(&, da"& vrei, m&
ngri1es" eu de soarta ta la Eru2elles; "%iar a"olo m& du", n regiunea mea @n doi
ani te ,a" s& a1ungi "ineva dar, -ag& de seam&, nu te voi "&l&u+i s0re avere 0e
"&r&rile nguste ale virtu(ii; la vrsta ta, da"& vrei s&4(i "roie.ti re0ede drumul,
tre-uie s& te o"u0i de multe .i s& te -agi n tot ,elul de intrigi n(elegi So0%ie
n(elegi tu 9ot&r&.te4te re0ede "&"i tre-uie s4o .tergem, ai"i nu sntem n
siguran(& de"t 0entru "teva ore#
D5ai, )oamn&, ,&"ui eu "&tre -ine,&"&toarea mea, v& snt 0rea ndatorat& de a4mi
,i salvat via(a, ns& .i dis0erat& "& datore+ a"est lu"ru unei "rime; 0ute(i ,i sigur&
"& da"& eu ar ,i tre-uit s& iau 0arte, a. ,i ales moartea de"t s& ,a" a.a "eva >tiu
0rea -ine "e 0rime1dii m& 0as" 0entru "& am ales sentimentele "instite "are ne
n"ol(es" ntotdeauna n inim& dar, ori"(i s0ini ar avea virtutea, mi vor ,i mai
0l&"u(i de"t lu"iul "al0 al -el.ugului, 0eri"uloasa is0it& "are nsore.te 0entru o
"li0& "rima 7u am gnduri 0ioase "are, %ar')omnului, nu m& vor 0&r&si ni"i4
"nd .i da"& 0roviden(a mi ngreunea+& drumul, voi ,i "u att mai des0&gu-it&
0e lumea "ealalt&; a"east& s0e4 Q ran(& m& mngie, mi ndul"e.te "%inurile, mi
0otole.te 0lnsul, m& nt&re.te n ,a(a greut&(ilor .i m& ,a"e s& tre" 0rin toate
relele 0e "are va dori s& mi le 0un& dinainte 4A"east& -u"urie mi s4ar stinge n
inim& de ndat& "e a. ntina4o 0rin "rime, iar de ,ri"a unor su,erin(e .i mai mari
0e lumea asta, mi4a. ,a"e o idee "um0lit& des0re 0ede0sele 0e "are 1usti(ia divin&
le %&r&+e.te din"olo "elor "are o neso"otes"#
DAsta este o gndire ,&r& noim&, "are te va du"e n "urnd la os0i"iu, ,eti(o, +ise
m&tu.a )u-ois n"runtn4du4se, ai n"redere n mine .i las& -alt& 1usti(ia ta
divin&, 0ede0sele sau re"om0ensele "e vor veni, astea snt -une doar "a s& le ui(i
"nd termini "u ."oala, sau "& s& mori de ,oame da"& e.ti 0rost .i le "re+i .i du0&
a"eea L&utatea "elor -oga(i ndrituie.te .iretenia $<lor s&ra"i, "o0il& )a"&
.i4ar des"%ide 0unga n ,a(a nevoilor noastre .i omenia le4ar st&0ni inima,
virtu(ile .i4ar 0utea a,la lo"ul .i ntr4a noastr&, dar atta tim0 "t nenoro"ul,
r&-darea de a4l su0orta, -una "redin(& .i su0u.enia noastr& nu vor
/9
slu1i de"t s& ne ngreuie+e lan(urile, "rimele noastre vor ,i 0use n seama lor .i
am ,i "%iar 0ro.ti s& nu le ,a"em, 0entru a mai u.ura 1ugul "u "are ei ne
m0ov&rea+& Catura, So0%ie, ne4a ,&"ut s& ne na.tem "u toRii la ,el; da"& sor(ii
i 0la"e s& stri"e "ea din(ii al"&tuire a legilor lumii, noi n4avem de"t s&4i
ndre0t&m toanele .i, 0rin 0ri"e0erea noastr&, s& de1u"&m uneltirile "elor mai
tari $%iar mi 0la"e s&4i aud .i s&4i v&d 0e to(i a"e.ti -og&tani,
1ude"&tori, magistra(i "um ne mai 0redi"& virtutea; e .i greu s& te a-(ii de la %o(ie
"nd ai ntreit de"t (i tre-uie "a s& tr&ie.ti sau s& nu te gnde.ti ni"iodat& la
"rim& "nd nu e.ti n"on1urat de"t de m&guliri .i de slugi 0le"ate; de ,a0t, este
nes0us de greu s& r&mi modest .i sim0lu "nd te m-at& volu0tatea .i e.ti
n"on1urat de mn"&ru4rile "ele mai gustoase le este .i mai greu s& ,ie "insti(i
de -ine "e n4au ni"i un interes s& mint& )ar noi, So0%ie, noi, 0e "are a"east&
0roviden(& -ar-ar& din "are ai ne-unia s&4(i ,a"i un idol, ne4a -lestemat s& ne
trm 0e 0&mnt "a .ar0ele n iar-&, noi "are sntem 0rivi(i doar "u dis0re( 0entru
"& sntem s&ra"i, "are sntem umili(i 0entru "& sntem sla-i, noi "are, la urma
urmelor, nu a,l&m 0e ,a(a 0&mntului de"t ,iere .i s0ini, vrei s& ,ugim de "rim&
"nd doar mna ei ne des"%ide u.ile vie(ii, ne a.a+& .i ne 0&strea+& n ea sau
m&"ar ne a1ut& s& n4o 0ierdem; vrei "a, su0u.i .i umili(i 0e ve"ie, 0e "it& vreme
a"east& "las& "are ne st&0ne.te .i 0&strea+& toate darurile sor(ii, s& nu avem, "a
-un al nostru de"t amarul, su,erin(a .i durerea, de"t nevoile .i la"rimile, de"t
o,ilirea .i .treangulB A, nu So0%ie, nu, sau a"east& 0roviden(& "&reia i te n"%ini
nu este ,&"ut& de"t 0entru -at1o"ura noastr&, sau altele i snt 0lanurile
Snva(& s4o "uno.ti mai -ine, So0%ie, "unoa.te4o mai -ine .i -ag&4(i n "a0 "&, de
-ine "e ne 0une ntr4o stare n "are r&ul ne este tre-uin"ios .i ne las& totodat&
drum des"%is s&4l ,a"em, nseamn& "& a"est r&u i slu1e.te legile "a .i -inele .i
"& ea ".tig& la ,el .i de la unul .i de la "el&lalt )a"& starea n "are ne adu"e 0e
lume este una 0entru to(i, "el "are o stri"& nu este mai vinovat de"t "el "e "aut&
s& o dreag&, amndoi lu"rea+& du0& ni.te 0orun"i 0rimite de sus, amndoi tre-uie
s& le urme+e, s& se lege la o"%i .i s& 0ro,ite#
#"
7i -ine, m&rturises" "&, da"& am ,ost vreodat& +guduit&, atun"i a ,ost, 0rin
is0itirea a"estei ,emei de.te0te, dar o vo"e mai 0uterni"& de"t ea ,&rma n inima
mea asemenea "uget&ri; o as"ultai .i i s0usei 0entru ultima oar& "& eram %ot&rt&
s& nu m& las ni"iodat& is0itit& D7i -ine, +ise m&tu.a )u-ois, ,& "e vrei, te las n
voia soartei tale nenoro"ite, dar da"& vreodat& a1ungi la s0n+ur&toare, "eea "e nu
se 0oate nl&tura datorit& soartei "are distruge ,&r& 0reget virtutea .i salvea+&
vi"iul, aminte.te4(i "el 0u(in s& nu 0omene.ti de noi#
n tim0 "e ne s,&tuiam ast,el, "ei trei tovar&.i ai "u4metrei )u-ois st&teau la -&ut
"u -ra"onierul, .i, ntru"t vinul are de o-i"ei darul s&4l ,a"& 0e r&u,&"&tor s&4.i
uite 0&"atele .i s&4l ndemne "el mai adesea s& o ia de la "a0&t, "%iar 0e
marginea gro0ii din "are s4a n&l(at, nenoro"i(ilor le veni n "a0, de "um m&
v&+ur& %ot&rt& s& ies din minile lor, s& se distre+e 0e seama mea >i o-i"eiurile
.i 0urtarea lor, .i lo"ul ntune"os n "are ne a,lam, "a .i ,iguranta n "are se .tiau,
-e(ia, vrsta, nevinov&(ia .i silueta mea, toate a"estea le d&dur& "ura1 Se ridi"ar&
de la mas&, se s,&tuir& "u "um&tr& )u-ois, 0reg&tiri a "&ror tain& m& ,&"ea s&
tremur de groa+&, .i n ,ine, re+ultatul ,u "& tre-uia s& m& %ot&r&s" "a, nainte de
0le"are, s& tre" 0rin minile "elor 0atru, ,ie de -un&voie, ,ie "u sila; da"& o
,&"eam ide -un&voie, aveau s&4mi dea ,ie"are "te un s"ud "a s& m& du" unde oi
vrea, de -ine "e nu voiam s& merg "u ei; da"& tre-uiau s&4.i ,oloseas"&
0uterea 0entru a m& su0une, lu"rul avea s& se ntm0le ori"um, numai "&, 0entru
a 0&stra se"retul, ultimul din "ei 0atru "are avea s&4.i -at& 1o" de mine urma s&4
mi m0lnte un "u(it n 0ie0t, "a s& ,iu a0oi ngro0at& la r&d&"ina unui "o0a"
5& n"%i0ui(i, doamn&, "um mi4a a0&rut a"east& 0ro0unere de+gust&toare; "&+ui
la 0i"ioarele "umetrei )u-ois, o "on1urai s& m& s"a0e n"& odat&, dar stri"ata nu
,&"u alt"eva de"t s& rd& de un lu"ru "are 0entru mine era ns0&imnt&tor, iar ei
nu4i 0&rea de"t o nimi"a toat&
D7i, ,ir4ar s& ,ie, ,&"u ea, iat&4te .i nenoro"it&, a"um "& tre-uie s& slu1e.ti 0atru
vl&1gani a.a -ine ,&"u(iB *e4ti(o, snt +e"e mii de ,emei la Paris "are ar da -ani
-uni s& ,ie n lo"ul t&u As"ult&, ad&ug& ea totu.i du0& o
#
"li0& de gndire, am destul& tre"ere la indivi+ii &.tia 0entru a4(i o-(ine iertarea
da"& vei ,i demn& de ea# D 5ai doamn&, "e am de ,&"utA +ise4i eu "u la"rimi
n o"%i, snt gata, 0orun"i(i4miB# D S& ne urme+i, s& te n,r&(e.ti "u noi .i s&
,a"i a"elea.i ,a0te ,&r& "ea mai mi"& sila; "u 0re(ul &sta, r&s0und eu de "e
urmea+&#
Cu4mi luai ng&duin(a s& mai "um0&nes"; 0rimind, m& 0ndeau noi 0rime1dii,
.tiu, dar ele erau mai de0&rtate, 0uteam s& le o"oles", n tim0 "e nimi" nu m&
0utea s"&0a de "ei "are se re0e+eau la mine D 5oi merge oriunde doamn&,
i s0usei "umetrei )u-ois, voi merge oriunde, v& 1ur, salva(i4m& de ,uria
oamenilor &.tia .i nu v& voi 0&r&si ni"iodat&# D $o0ii, ,&"u "um&tr& )u-ois
"&tre "ei 0atru -andi(i, ,ata asta ,a"e 0arte din -and&, o 0rimes" eu .i tot eu am
gri1& de ea 5& o0res" s& v& lega(i de ea, s& n40 s"r-im de meserie "%iar din
0rima +i; vede(i "e ,olositoare ne 0oate ,i "u vrsta .i n,&(i.area ei, s& ne slu1im
de ea 0entru s"o0urile noastre, nu s4o distrugem 0entru o 0l&"ere# dar
0atimile au a.a T 0utere asu0ra -&r-a(ilor, "& ni"i un glas nu4i 0utea st&40ni $ei
"u "are tre-uia s& am de4a ,a"e nu erau n stare s& aud& nimi" 0ro(&0i(i to(i 0atru
n ,a(a mea, n starea "ea mai 0u(in 0otrivit& 0entru "a s& m& 0ot mndri "u
,arme"ul meu, i r&s0unser& ntr4un glas m&tu.ii )u-ois "& .i de i4ar ,i 0ndit
e.a,odul, tot tre-uia s& le "ad 0rad& D A mea nti, +ise unul, a0u"ndu4m& de
mi1lo"# D >i 0e "e -a+& tre-uie s& n"e0i to"mai tuA s0use al doilea,
m0ingndu4.i tovar&.ul .i smulgndu4m& din minile lui# D Cu se va ntm0la
de"t du0& mine, ,ir4ar s& ,ie, ,&"u al treilea# $earta n,ier-ntndu4se, "ei 0atru
"are se n,runtau se a0u"ar& de "a0, se rostogolir& la 0&mnt, se 0&lmuir&, se
n"&ierar&, iar eu, 0rea ,eri"ita s&4i v&d ntr4o stare "are mi d&dea tim0
s& ,ug, n vreme "e "um&tr& )u-ois n"er"a s&4i des0art&, o luai la goan&,
a1unsei n 0&dure .i ntr4o "li0& 0ierdui "asa din o"%i D *iin(& atot40uterni"&,
s0usei "&+nd n genun"%i, de ndat& "e m& "re+ui n siguran(&, ,iin(& su0rem&,
adev&ratul meu o"rotitor .i "&l&u+itor, milostive.te4te de nenoro"irea mea; mi
ve+i sl&-i"iunea .i nevinov&(ia, ve+i "u "e n"redere (i n"%in ntreaga mea
n&de1de ndur&4te .i s"a0&4m& de 0rime1diile "e m& 0as" sau, "el 0u(in,
#!
"%eam&4m& de ndat& la tine 0rintr4o moarte mai 0u(in n1ositoare de"t "ea de
"are am ,ugit#
Lug&"iunea e "ea mai -lnd& "onsolare a "elui nenoro"it; atun"i "nd se roag&,
devine mai 0uterni" M& ridi"ai mai nt&rit&, .i, "um n"e0ea s& se ntune"e,
m& as"unsei ntr4un lumini. 0entru a4mi 0etre"e noa0tea "u mai 0u(ine
0rime1dii; siguran(a n "are m& "redeam, %alul de su0&rare n "are eram,
0u(ina nseninare de "are avusesem 0arte, totul ,&"u s& tre" noa0tea "u -ine
.i soarele era de a"um sus 0e "er, "nd lumina m& ,&"u s& des"%id o"%ii Pentru
ne,eri"i(i, "li0a tre+irii e "ea mai grea; odi%na sim(urilor, lini.tirea gndurilor,
uitarea de o "li0& a ne"a+urilor, totul i ntoar"e "u .i mai mult& 0utere la' durere,
totul i ,a"e s& le su0orte .i mai greu 7i -ine, mi a0usei, este adev&rat de"i "&
e2ist& ,iin(e umane 0e "are natura le %&r&+e.te s& urme+e a"ela.i drum "a ,iarele
s&l-ati"eB As"uns& n -rlog, ,ugind de oameni "a .i ele, "u "e s4ar mai deose-i
a"um de mineA Merit& oare s& te na.ti 0entru a.a o soart& am&rt&A , La"rimile
mi "urgeau din 0lin 0e "nd nutream a.a gnduri triste )e4a-ia terminasem "u
ele, "nd au+ii +gomot n 1urul meu; "re+ui o "li0& "& era vreun animal, dar
tre0tat deslu.ii vo"ile a doi -&r-a(i ,, 5ino, 0rietene, vino, s0use unul din ei,
ai"i ne vom sim(i de minune $el 0u(in, "ruda .i nesu,erita 0re+en(& a
mai"&4mii nu m& va m0iedi"a s& gust o "li0&, lng& tine, din 0l&"erile la "are (in
att de mult Se a0ro0iar& .i se a.e+ar& "%iar lng& mine, n"t ni"i un "uvnt
ni"i un gest nu 0utu s&4mi :,)e .i v&+ui $erule s,ntB )oamn&, s0use
So0%ie o0rindu'4.i 0ovestirea, "uma 0utut soarta s& m& 0un& doar n
m0re1ur&ri att de n"ur"ate n"t ru.inii i este tot Uatt de greu .i s& le as"ulte .i
s& le n,&(i.e+eA A"ea "rim& ori-il& "are 0ng&re.te deo0otriv& .i natura .i le4
gile, a"est 0&"at ns0&imnt&tor asu0ra "&ruia mna )omnului s4a a-&tut de attea
ori, ntr4un "uvnt, a"east& o"ar& att de ne"unos"ut& mie n"t a-ia mi4o
n"%i0uiam, o v&+ui m0linit& su- o"%ii mei, "u toate ,ine(urile ei murdare,
"u toate "li0ele groa+ni"e 0e "are 0oate s& i le adauge de0ravarea "ea mai
i

des&vr.it& ;nul din "ei doi -&r-a(i, "el "are st&tea deasu0ra "eluilalt, era n
vrst& de /' de ani, 0urta o 0elerin& verde .i ar&ta destul de
< !ustine
##
I
-ine m-r&"at 0entru a l&sa s& se vad& "& este de neam -un; "el&lalt 0&rea un
tn&r servitor din "as&, de 1M1F ani, "u n,&(i.are ,oarte 0l&"ut& Lu"rul a"esta
,u 0e "t de lung, 0e att de su0&r&tor, iar tim0ul mi 0&ru n"& mai nesu,erit
,iind"& nu ndr&+neam s& m& mi." de ,ri"& s& nu ,iu +&rit&
n ,ine, "riminalii a"tori, ndestula(i ,&r& ndoial&, se ridi"ar&, 0entru a o a0u"a 0e
drumul "e avea s&4i du"& a"as&, dar st&0nul se a0ro0ie de tu,i.ul n "are m&
as"undeam 0entru a4.i lini.ti o 1nevoie Eoneta mea nalt& m& tr&da "&"i, +&rind4
o, strig& ns0re tn&rul s&u Adonis8 ,, @asmin, sntem des"o0eri(i, s"um0ule o
,at&, o 0ro,an&, ne4a v&+ut taina 5ino n"oa"e, s& s"oatem neru.inata de ai"i .i
s& a,l&m "e "&uta#
Cu4i mai silii s& m& a1ute s& ies din as"un+i.; l 0&r&sii de ndat& .i le "&+u la
0i"ioare8 D O% domnilor, i im0lorai ntin+nd -ra(ele s0re ei, ndura(i4v& de o
ne,eri"it& a "&rei soart& este mult mai de 0lns de"t "rede(iB Pu(ine ,ne"a+uri s4ar
0utea asemui "u ale mele, starea n "are m4a(i g&sit s& nu v& ,a"& s& m& -&nui(i
ntr4un ,el; este mai "urnd urmarea mi+eriei de"t a vinov&(iei mele; mai -ine
de"t s& s0ori(i num&rul relelor "are m& "o0le.es", -inevoi(i din "ontr& a4l
m0u(ina, a1utndu4m& s& s"a0 de ne"a+ul "e m& urm&re.te#B )omnul de Eres4
sa", a"esta era numele tn&rului n minile "&ruia4"&+usem, avnd su,letul 0lin de
stri"&"iune, nu mai 0utea s& ai-& .i o inim& 0rea miloas& )in ne,eri"ire se vede
0rea adesea "um de+m&(ul sim(urilor stinge "u totul mila din om; de unde
de"urge, de o-i"ei "& el se nr&ieste ,D&
"ea mai mare 0arte ? #S!riiiior sale are nevoie de o amor(ire a su,letului, ,ie "&
+guduirea 0uterni"& 0e "are o su0ort& to(i nervii s"ade 0uterea de a"(iune,
ori"um, un destr&-&lat nr&it este arareori un om milos )ar, la a"east& "ru+ime
,ireas"& la ,elul de oameni al "&ror "ara"ter l des"riu a"um, domnul de Eressa"
mai ad&uga .i un dis0re( att de v&dit 0entru se2ul nostru, o ur& a.a de
nr&d&"inat& ,a(& de tot "e4i numai al nostru, n"t era ,oarte greu s& reu.es" a4i
stre"ura n su,let sentimentele ,"u "are n&d&1duiam s&4l nduio.e+
D$e ,a"i ai"i, turturi"& s&l-ati"&, s0use "u as0rime omul a "&rui inim& voiam
s& o nmoi s0une dre0t
#&
nu4i a.a "& ai v&+ut (ot "e s4a ntm0lat ntre mine .i a"est tn&rA# ,, 7u nu
domnule, t&g&duii tet atun"i, "re+nd "& nu ,a" ni"i un r&u da"& as"und a"est
lu"ru, ,i(i sigur "& n4am v&+ut de"t "eva ,oarte sim0lu; v4am v&+ut, 0e domnul .i
0e dumneavoastr& a.e+a(i 0e iar-&, 0oate "& mi4am dat seama "& a(i stat 0u(in de
vor-&, ,i(i siguri "& asta4i tot# D A.4vrea s4o "red, r&s0unse domnul de
Eressa", .i asta 0entru lini.tea ta, "&"i, da"& mi4a. n"%i40ui "& ai ,i 0utut vedea
alt"eva, n4ai mai ie.i ntreag& Vdin tu,i.ul &sta 5ino, !asmin, e n"& devreme,
avem !iim0 s& as"ult&m aventurile a"estei tr,uli(e; mai nti s& 'Nni le s0un& .i
a0oi o s4o leg&m de ste1arul &sta gros .i o s& ne n"er"&m 0e ea "u(itele de
vn&toare =inerii se a.e+ar&, mi 0orun"ir& s& m& a.e+ .i'#eu lng& ei .i ast,el le
0ovestii ,&r& as"un+i.uri tot "e mi se ntm0lase de "nd eram 0e lume 7i,
!asmin, dragul meu, s0use domnul de Eressa" ridi"ndu4se ndat& "e terminai,
odat& n via(& s& ,im .i noi dre0(i8 n(elea0t& =%etis a osndit4o 0e a"east&
neru.inat&, nu 0utem r&-da "a 0lanurile +ei(ei s& ,ie att de "runt "&l"ate; s&4i
a0li"&m "riminalei 0edea0sa la "are a ,ost osndit&B Cu vom ,a"e un 0&"at,
0rietene, -a, din "ontr&o ,a0t& virtuoas&, ndre0tare n ordinea moral& a
lu"rurilor .i, 0re"um avem ne,eri"irea de a o stri"a uneori, s& o re0ar&m "u "ura1
m&"ar atun"i "nd ni se ive.te 0rile1ul )u0& "e m& ridi"aser&4de 0e lo"ul meu,
mi+era-ilii m& .i triau "&tre "o0a"ul ar&tat ,&r& s& se lase nduio.a(i ni"i de
gemetele ni"i de la"rimile mele S4o leg&m a.a, ,&"u Eressa" "&tre valet, li0in4
du4m& "u 0nte"ele de "o0a" !artierele, -atistele, totul a ,ost ,olosit .i, ntr4o
"li0&, am ,ost att de strns legat& de 1ur m0re1ur, n"t mi era im0osi-il s&4mi
,oloses" minile sau 0i"ioarele )u0& asta, nelegiui(ii au tras ,ustele de 0e mine,
mi4au ridi"at "&ma.a 0n& la umeri .i, lundu4.i "u(itul de vn&toare n mn&, m&
,&"ur& s& "red "& aveau s&4mi s0inte"e toate 0&r(ile 0e "are ,uria lor mi le
de+golise ,, A1unge, s0use Eressa", nainte s& ,i 0rimit vreo lovitur&, este de4
a1uns 0entru "a s& ne "unoas"&, s& vad& "e i4am 0utea ,a"e .i s4o (inem n ,ru
So0%iei urm& el des,&"ndu4mi ,uniile, m-ra"&4te, (ine4(i gura .i ia4te du0& noi;
da"& te a"iuie+i 0e lng& mine, n4o s&4(i 0ar& r&u, "o0ilo, mai"&4mii tot i tre-uie
o a
<:
doua "amerist&, te voi du"e la ea Pe -a+a s0uselor tale, i voi garanta 0entru
0urtarea ta, dar da"& 0ro,i(i de -un&tatea mea sau mi n.eli n"rederea, uit&4te
-ine la "o0a"ul &sta "e avea s&4(i ,ie 0atul mor(ii, (ine minte "& nu se a,l& de"t la
o leg%e de "astelul la "are te du" .i "& la "ea mai mi"& gre.eal&, tot ai"i vei ,i de
ndat& adus& # Kata m-r&"at&, mi g&sii "u greu "uvintele de mul(umire
0entru -ine,&"&torul meu, m& arun"ai la 0i"ioarele sale, i m-r&(i.ai genun"%ii,
i ,&"ui toate 1ur&mintele "u 0utin(& 0entru o -un& 0urtare, dar la ,el de
nesim(itor la -u"uria "a .i la durerea mea, domnul de Eressa" s0use8 ,, S&
mergem, singur& 0urtarea ta a vor-it 0entru tine .i singur& ea (i va %ot&r
soarta# O 0ornir&m la drum; !as'min .i st&0nul s&u vor-eau ntre ei, iar eu i
urmam ru.inat&, ,&r& s& s"ot un "uvnt; numai du0& o or& a1unser&m la "astelul
doamnei "ontese de Eressa" .i minun&(ia lo"ului m& ,&"u s&4mi s0un "& ori"e a.
avea de ,&"ut n a"east& "as& va ,i mai "u ,olos 0entru mine de"t "eea "e ,&"eam
"a mena1er& a domnului .i doamnei )u 9ar0in *ui l&sat& s& a.te0t ntr4o
-u"&t&rie n "are !asminmi d&du s& m&nn" 0e s&turate; n tim0ul &sta, domnul
de Eressa" ur"& la mai"&4sa, o anun(& .i du0& o 1um&tate de or& m& duse "%iar el
s& m& 0re+inte
)oamna de Eressa" era o ,emeie de ': de ani, n"& ,oarte ,rumoas& .i "are mi
0&ru ,oarte "instit& .i mai ales omenoas&, de.i un 0i" "am a0rig& n vor-e .i n
,elul de a ,i 5&duv& de doi ani du0& un -&r-at de ,amilie ,oarte -un& .i "are o
luase de so(ie ,&r& a4i o,eri nimi" alt"eva n a,ara numelui no-il, toat& averea la
"are 0utea n&d&1dui tn&rul mar"%i+ de Eressa" de0indea de a"east& mam&, dat
,iind "& "eea "e i r&m&sese de la tai"&4s&u de4a-ia i a1ungea s& tr&ias"&
)oamna de Eressa" i asigura un venit "onsidera-il, dar "are nu 0utea "u ni"iun
"%i0 a"o0eri "%eltuielile mari .i nea.te0tate ale ,iului; n a"east& "as& intrau "el
0u(in G0 000 de livre rent&, iar domnul de Eressa" nu avea ,ra(i sau surori
nimeni nu4l 0utuse %ot&r s&4.i g&seas"& o o"u0a(ie, tot "e l de0&rta de
distra"(iile sale ,avorite i era att de insu0orta-il, n"t nu 0uteai s&4l ,a"i s&
a""e0te ni"i "ea mai mi"& "onstr?ngere )oamna "ontes& .i ,iul ei .i 0etre"eau
#'
< luni 0e an la a"east& 0ro0rietate, iar restul tim0ului la Paris, .i "%iar a"este <
luni 0e "are i "erea ,iului s& le 0etrea"& "u ea erau un, mare "%in 0entru "ineva
"are a1ungea la dis0erare ori de "te ori .i 0&r&sea "ui-ul de 0l&"eri
Mar"%i+ul de Eressa" mi 0orun"i s&4i 0ovestes" mai"&4si a"elea.i lu"ruri
"a .i lui, iar doamna de Eressa" mi s0use, de ndat& "e s,?r.ii 0ovestirea8 ,,
$ur&(enia .i nevinov&(ia ta nu m& las& s&4(i 0un "instea la ndoial& Cu voi
"er"eta nimi" alt"eva de"t doar da"& e.ti "u adev&rat, a.a "um s0ui, ,ii"a omului
0e "are l4ai numit )a"& a.a este, atun"i (i4am "unos"ut tat&l .i asta va ,i un rr,o4
tiv s& m& o"u0 .i mai mult de tine $t des0re n"ur"&tura de la )u 9ar0in, iau
asu0ra mea s4o aran1e+, doar du0& dou& vi+ite la "an"elar, 0rietenul meu din
totdeauna; este omul "el mai "instit din *ran(a =re-uie doar s&4i ar&t
nevinov&(ia ta 0entru "a s& .tearg& tot "e s4a ,&"ut s0re r&ul t&u .i s& te 0o(i ar&ta
,&r& ,ri"& la Paris dar, s& "ugeti -ine, So0%ie, "& tot "e4(i 0romit a"um "ere
din 0artea ta o 0urtare ,&r& gre.; ve+i a.adar V' "& ndatoririle 0e "are (i le im0un
se vor ntoar"e tot 0 s0re -inele t&u# M& arun"ai la 0i"ioarele doamnei de ,,1
Eressa", o n"redin(ai "& va ,i mereu mul(umit& de mine ll'.i "%iar atun"i am ,ost
0rimit& la ea n "%i0 de a doua "M "amerist& )u0& < +ile, r&s0unsul la "er"et&rile
,&"ute de V' doamna de Eressa" la Paris, sosi "%iar a.a "um mi mi4l 0uteam dori
.i toate gndurile ne,eri"ite mi dis0&rur& n ,ine din "a0, ,iind nlo"uite doar de
n&de1dea -lndelor "onsol&ri la "are mi 0uteam ng&dui s& m& a.te0t Cu era
ns& s"ris n "artea "erului "& -iata So0%ie ar 0utea ,i vreodat& ,eri"it& .i, da"& o
"li0& de lini.te se ivea din nt?m0lare, asta era numai s0re a i le am&r mai tare
0e "ele ns0&im?nt&toare, urmnd s&4i ia nea0&rat lo"ul )e4a-ia ne ntorsesem la
Paris "& doamna de Eressa" .i n"e0u s& se o"u0e de mine Pre.edintele
tri-unalului m& "%em& la el, mi as"ult& "u r&-dare nenoro"irile, %o(ia lui )u
9ar0in ,u dovedit& du0& o nou& "er"etare, .i d&dur& seama "& de.i m&
,olosisem de ,o"ul de la n"%isoarea tri-unalului, "el 0u(in nu ,usesem "u nimi"
ameste"at& .i m& n"redin(ar& "& ori"e urm&rire a ,ost o0rit&
#%
,&r& "a magistra(ii s& g&seas"& "u "ale a "ere alte ,ormalit&(i
7 lesne de n(eles "it de mult m& legau de doamna de Eressa" asemenea ,a0te;
"um a. ,i 0utut s& nu m& n"%in 0entru totdeauna unei -ine,&"&toare att de 0re4
(ioase, du0& ast,el de nlesniri, ,&r& a mai so"oti .i toate "elelalte r&s,&(uri "u
"are m& n"on1uraB
Cumai "& 0lanul tn&rului mar"%i+ de Eressa" nu era ni"i 0e de 0arte s& m& vad&
att de a0ro0iat& de mai"&4sa; nu4mi tre-ui 0rea mult tim0 "a s&4mi dau seama "&
odat& "u de+m&(ul n,ri"o.&tor de ,elul "elui 0e "are vi l4,tm +ugr&vit .i n "are,
la Paris, a"est tn&r se arun"a .i mai or-e.te de"t la (ar&, el era ntrutotul "u0rins
de ur& ,a(& de "ontes& 7 dre0t "& .i ea ,&"ea tot "e 0utea, ,ie 0entru a4i o0ri
des,rn&rile, ,ie 0entru a i le +&d&rni"i; ,iind 0oate mult 0rea as0re, mar"%i+ul,
nt&rtat de o0reli.ti, se n,l&"&ra din "e n "e mai mult 0entru a"este
ndeletni"iri, iar -iata "ontes& nu "ulegea din toate 0erse"u(iile de"t ura "ea mai
de0lin& D S& nu4(i n"%i0ui, mi s0unea adesea mar"%i+ul, "& mai"&4mea
intervine de -un&voie n ne"a+urile tale $rede4m&, So0%ie, "& da"& nu m4a. (ine
tot tim0ul de ea, ni"i nu .i4ar aminti de s0ri1inul 0e "are (i l4a 0romis =e 0une
s&4i admiri "ea mai mi"& mi."are, 0e "t& vreme totul s4a ,&"ut datorit& mie;
ndr&+nes" s& s0un a.adar "& mie .i numai mie mi datore+i ntru"tva
re"uno.tin(&, iar "ea 0e "are (i4o "er tre-uie s&4(i a0ar& "u att mai de+interesat&
"u "t .tii destule .i 0o(i ,i sigur& "& ori"t ai ,i de dr&gu(& nu voi avea vreo
0reten(ie la tine Cu, So0%ie, nu, r&s0lata 0e "are o vreau de la tine este "u
totul alta .i "nd te vei' ,i l&murit de0lin de tot "e am ,&"ut 0entru tine, n&d&14
duies" "& voi a,la n su,letul t&u to"mai "eea "e snt ndre0t&(it s& a.te0t#
A"este vor-e mi se 0&reau "u totul de ne0&truns, a.a "& nu .tiam "um s& le
ntm0in; r&s0undeam "am la ntm0lare .i 0oate "u 0rea mult& u.urin(&
A venit n ,ine "li0a s& v& m&rturises", doamn&, singura vin& adev&rat& de "are
m4am "&it n via(a mea .i "e4i s0un eu "in$, e o r&t&"ire "um n4a mai ,ost alta
ni"i"nd dar, "el 0u(in, n4a ,ost o "rim&, "i o sim0l& gre.eal& "are nu s4a
ntors de"t asu0ra mea .i "red "&
#8
1ude"ata drea0t& a "erului n4ar ,i tre-uit s& se slu1eas"& de asta 0entru a m& du"e
s0re 0r&0astia des"%is& 0e nesim(ite su- 0i"ioarele mele mi era "u ne0utin(&
s&4l +&res" 0e mar"%i+ul de Eressa" ,&r& s& m& simt atras& s0re el de o nduio.are
0e "are nimi" nu mi4o 0utea nvinge Ori"t m4a. ,i gndit la r&"eala lui ,a(& de
,emei, la gusturile4i de0ravate, la deose-irile morale "are ne nde0&rtau,
nimi", dar nimi" 0e lume nu 0utea o0ri a"est n"e0ut de iu-ire .i da"& mar"%i+ul
mi4ar ,i "erut via(a, i4a. ,i d&ruit4o de o 1mie de ori .i tot a. ,i "re+ut "& n4am
,&"ut nimi" 0entru el La rndul lui, nu -&nuia ni"i 0e de0arte sentimentele 0e
"are mi le ,ere"asem n inim& "u atta gri1& Cere"unos"&tor, nu deslu.ea
nimi" din motivul la"rimilor 0e "are le v&rsa +i de +i ne,eri"ita So0%ie, 0este
des,rul ru.inos "are l du"ea la 0ier+anie $%iar da"& era "u ne0utin(& s& nu
-&nuias"& dorin(a 0e "are o sim(eam de a4i veni n ntm0lare "u tot "e ar ,i 0utut
4s&4i ,a"& 0l&"ere, era "u ne0utin(& s& nu4mi ntre+&reas"& o,randele Mult
0rea or-it&, ,&r& ndoial&, a1ungeam "%iar s&4l slu1es" n r&t&"iri, "el 0u(in att
"t mi ng&duia -unul sim( .i s& i le t&inuies" mereu n ,a(a mamei sale A"est
,el de "om0ortare mi adusese ntru"tva n"redere lui, iar tot "eea "e mi venea
de la el era att de 0re(ios, eram att de or-it& de 0u(inul 0e "are mi4l d&ruia
inima lui, n"t, uneori, avui ndr&+neala s& "red "& nu4i eram indi,erent&, dar, 0e
dat&, 0rea marele s&u des,ru m& de+gusta "u totulB
7ra att de nes&(ios, n"t .i um0luse "asa de slu1itori, "a s& ,oloses" un "uvnt
"e4mi este mai la ndemn&, -a mai .i 0l&tea, n a,ar&, o adun&tur& de stri"a(i la
"are se du"ea +i de +i sau i "%ema 0e ei n "as& .i, 0re"um asemenea gust, 0e "t
ar ,i de res0ing&tor, nu este din "ele mai ie,tine, mar"%i+ul "%eltuia ,&r& ni"i o
m&sur& $nd ng&duiam uneori s&4i amintes" ne0l&"utele urm&ri ale 0urt&rii
sale, m& as"ulta ,&r& s& se mnie, a0oi n"%eia s0unnd "& la vi"iul "are4l
st&0nea nu se a,la ni"i un lea"8 as"uns su- o mie de n,&(i.&ri, .i ntinde
ramurile 0este oameni de toate vrs(ele .i, rennoindu4se din +e"e n +e"e
ani, i ngenun"%ia+& 0n& la mormnt 0e "ei "are au avut ne,eri"irea de a4l slu1i
$nd n"er"am ns& a4i vor-i de mai"&4sa .i de gri1ile 0e "are i le ,&"ea, nu
<9
mai vedeam de"t mnie, su0&rare, enervare .i ner&-dare de a su0orta atta tim0,
n asemenea mini, o avere "are de 0e a"um ar ,i tre-uit s& ,ie a sa; du.m&nia "ea
mai nver.unat& l st&0nea m0otriva a"estei mame res0e"ta-ile, "a .i revolta
"ea mai ,&(i.& m0otriva sentimentelor ,ire.ti Ar 0utea ,i de"i adev&rat "&, da"&
ai i+-utit s& -at1o"ore.ti ,&r& ntoar"ere legile a"estui m&dular -ine"uvntat,
urmarea a"estui dinti 0&"at este negre.it u.urin(a ns0&imnt&toare "u "are le
-at1o"ore.ti 0e toate "elelalte ,&r& ni"i o ru.ineA
Alteori m& slu1eam de mi1loa"ele religiei; "um ,usesem a0roa0e tot tim0ul
mngiat& de ea, n"er"am, s&4i stre"or -lnde(ea n su,letul a"estui 0ervers, ,iind
n"redin(at& "&4l voi atrage 0rin asemenea mi1loa"e, da"& i+-uteam s&4l ,a" s& se
m0&rt&.eas"& din ,arme"ele lor )ar mar"%i+ul nu4mi ng&dui 0rea mult tim0 s&
,oloses" ast,el de "&i; du.man ne+drun"inat al s,intelor noastre dogme,
-at1o"orindu4le "u n"&0&(nare 0uritatea, 0otrivni" nver.unat al e2isten(ei unei
,iin(e su0reme, domnul de Eressa" n lo" s& se lase "onvertit de mine, "&uta mai
"urnd s& m& "oru0& D =oate religiile 0lea"& de la un 0rin"i0iu ,als, So0%ie,
mi s0unea el, toate 0ro"lam& ,&r& 0reget "ultul uner ,iin(e +iditoare Ori, da"&
a"east& lume etern&, "a .i toate "elelalte 0rintre "are 0lute.te n "m40iile
nes,r.ite ale s0a(iului, n4a avut ni"i"nd n"e0ut .i nu tre-uie s& ai-& ni"i s,r.it,
da"& toate ,a0tele naturii de"urg din legile "are o "ondu" "%iar .i 0e ea, da"&
a"(iunea .i rea"(iunea 0ermanent& 0resu0une o mi."are esen(ial&, "e rost are
motorul 0e "are i4l adaugi 0e degea-aA A""e0t&, So0%ie, "& a"est )umne+eu 0e
"are l m&rturise.ti nu este de"t rodul ne.tiin(ei .i al tiraniei; "nd "el 0uterni" a
vrut s&4l oro0seas"& n lan(uri 0e "el sla-, l4a "onvins "& lan(urile 0e "are i le
0unea snt s,in(ite de un +eu, iar a"esta, 0rostit de mi+erie, a "re+ut tot "e voia
"el dinti =oate religiile, urm&ri de nenl&turat ale a"estei dinti 0ove.ti tre-uie
dis0re(uite "a 0ovestea ns&.i; nu se a,l& ni"i m&"ar una "are s& nu ,ie 0e"etluit&
de ,als .i 0rostie; n toate dogmele "are ns0&imnt& gndi4rea, eu nu v&d de"t
o"&ri ,a(& de natur& .i o-i"eiuri grote.ti demne de luat n rs )e "um am des"%is
o"%ii, a"este orori m4au s"r-it, So0%ie, .i m4am sim(it dator
&"
s& le "al" n 0i"ioare, am 1urat s& nu m& ntor" ni"iodat& la ele; ,& "a mine da"&
ai "a0 # D 5ai, domnule, i s0usei mar"%i+ului, a(i 0utea v&duvi o nenoro"it&
de "ea mai dul"e s0eran(&, lundu4i a"east& religie "are o mn4gie; strns legat&
de "eea "e a nv&(at, n"redin(at& "& toate loviturile "are4 i4au ,ost date nu snt
de"t urmarea "oru0(iei .i a 0atimilor, "um a. 0utea s& d&ruies" gndul "el mai
-lnd al vie(ii mele unor ere+ii "are m& n,ioar&#A Ad&ugai la asta o mie de alte
motive s"oase din gndirea mea, i+-u"nite din inim&, dar mar"%i+ul le
-at1o"orea numai; 0rin"i0iile sale, servite de o elo"ven(& -&r-&teas"&,
n.el&toare, s0ri1inite de le"turi 0e "are din ,eri"ire nu le ,&"usem ni"iodat&, mi
s0ul-erau ,&r& gre. gndurile )oamna de Eressa", 0lin& de virtute .i mil&
"re.tineas"&, ;ia "& ,iul ei .i s0ri1in& r&t&"irile 0e toate 0arado2urile )sei de
"redin(&; mi se 0lngea adesea .i, "um n -un&4ttea ei m& g&sea "u mai mult -un
sim( de"t 0e "ele4Walte ,emei din 1ur, o-i.nuia s&4mi n"redin(e+e ne"a4
+urile
@n a"est r&stim0, ,iul .i nmul(i 0erse"u(iile ,a(& de ea; a1unsese s& nu se mai
as"und&, nu numai "& adunase "%iar n 0rea1ma mai"&4si toat& a"east& liot& de
0ramatii 0eri"uloase "are4i slu1eau 0l&"erile, dar avusese .i neru.inarea de a4i
de"lara n ,a(a mea "&, da"& mai n"er"a s& se m0otriveas"& gusturilor sale, avea
el s& o "onving& de ,arme"ul lor, n"er"ndu4le "%iar su- o"%ii ei
Purtarea .i "uvintele lui m& n,iorau de s0aim& .i m& str&duiam s& n&-u.
0asiunea nenoro"it& "e4mi s,.ia su,letul dar este oare dragostea o -oal& de
"are te 0o(i le"uiA =ot "eea "e n"er"am n "ontra ei, o a0rindea .i mai mult, iar
0er,idul Eressa" nu4mi a0&rea mai atr&g&tor de"t atun"i "nd mi 0uneam n ,a(&
tot "eea "e tre-uia s& m& ,a"& s&4l ur&s"
Se m0lineau ' ani de "nd eram n a"ea "as&, nnegurat& de a"elea.i ne"a+uri,
mngiat& de a"eea.i -ln4de(e, "nd mi s4a de+v&luit, n ,ine, n toat& 1osni"ia lui,
temeiul ,arme"ului mar"%i+ului 7ram atun"i la (ar& .i st&team singur& "u
"ontesa; 0rima mena1er& "eruse s& r&mn& la Paris din "au+a unei n"ur"&turi a
-&r-atului ei ntr4o sear&, la 0u(in tim0 du0& "e 0le"asem de lng& st&0n& .i 0e
"nd luam aer n -al"onul "amerei mele,
'1
ne0utnd a m& %ot&r s& m& -ag n 0at din "au+a "&ldurii nn&-u.itoare,
mar"%i+ul mi -&tu 0e nea.te0tate la u.&, "erndu4mi s& st&m de vor-& o
-u"at& de noa0te O%, ,ie"are "li0& 0e "are mi4o d&ruia a"est "rud ,&0tuitor
al "%inurilor mele mi se 0&rea 0rea 0re(ioas& "a s&4?ndr&+nes" a i4o re,u+a @ntr&,
n"%ise u.a "u gri1& .i s0use oare"um n"ur"at, "u,undndu4se ntr4un ,otoliu
lng& mine8 D As"ult&, So0%ie, (i voi m0&rt&.i lu"ruri ,oarte nsemnate, 1ur&4
mi mai nti "& nu vei s"&0a nimi" din "e4(i voi s0une# ,, 5ai, domnule, m&
"rede(i n stare s& v& n.el -un&tatea#A ,, Cu4(i dai seama "e te 0oate 0a.te
da"& am dovada "& m4am n.elat "nd am avut n"redere n tine# ,, $ea mai
mare durere ar ,i s& v4o 0ierd, nu e nevoie de alte amenin(&ri# ,, 7i -ine, So4
0%ie, am uneltit m0otriva vie(ii mamei mele .i am ales mna ta "a s&4mi a1u(i4
s"o0ul# ,, 7u domnule, strigai dndu4m& na0oi de s0aim&, vai, "erule, "um au
0utut s& v& trea"& 0rin minte asemenea 0lanuriA Lua(i4mi +ilele, domnule, snt
ale dumneavoastr&, ,a"e(i "e vre(i "u ele, vi le datore+, dar s& nu v& n"%i0ui(i "&
a(i 0utea s& m& %ot&r(i vreodat& s& m& "o-or la o "rim& la "are inima mea nu
su0ort& ni"i s& se gndeas"&# D ;ite, So0%ie, mi s0use domnul de Eressa"
atr&gndu4m& lini.tit "&tre # el, (i4am -&nuit s"ru0uleleOdar, "um e.ti inteligent&,
mi 0la"e s& "red "& (i le voi nvinge, ar&tndu4(i "& a"east& "rim& 0e "are tu o
g&se.ti a.a"um0lit& nu este, la urma urmelor, de"t un lu"ru ,oarte sim0lu
)ou& "rime grave se 0re+int& n ,a(a g?ndurilor tale 0rea 0u(in e2ersate8 ,
distrugerea unui semen .i 0&"atul "are i se adaug& atun"i "nd a"est semen ne
este mam& n "eea "e 0rive.te distrugerea semenului, ,ii sigur&, So0%ie, "& este
doar o n"%i0uire; 0uterea de a distruge nu4i este dat& omului, el 0oate doar s&
aleag& "&ile, ni"i"um s& le n"%id&; ori, "um toate "&ile snt la ,el de -une 0entru
natur&, nimi" nu se 0ierde n "reu+etul imens4 n "are au lo" s"%im-&rile, toate
-u"&(ile de materie "are snt arun"ate a"olo snt nen"etat rennoite su- alte
"%i0uri .i ori"e le4am ,a"e noi, nu le 0utem lovi dire"t, nu le 0utem n1osi,
stri"&"iunile noastre le m0ros0&tea+& 0uterile, le ntre(in energia, ,&r& a o
mi".ora "u nimi" >i atun"i, "e "ontea+& 0entru natura mereu n&s"&toare da"&
a"east& -u"at& de "ar4
&!
ne "are n"%i0uie a+i o ,emeie, o s& a0ar& mine su- ,orma a mii de inse"te
ose-iteA ndr&+ne.ti s& "re+i "& al"&tuirea unui individ "a noi o "ost& 0e natur&
mai mult de"t a"eea a unui viermu.or .i "& tre-uie, 0rin urmare, s&4i 0oarte
mai mult de gri1&A )e -ine "e m&sura interesului sau, mai "urnd, a li0sei de
interes este totuna, "e mai "ontea+& "& un om este 0re,&"ut n mus"& sau l&0tu"i
de "&tre altul, 0rin "eea "e se nume.te "rim&A $nd "ineva mi va dovedi
s0lendoarea s0e"iei noastre, mi va ar&ta "& ea este att de im0ortant& 0entru
natur& n"t legile a"esteia snt 0ertur-ate 0rintr4o asemenea distrugere,
atun"i doar voi 0utea "rede "& asta este o "rim& $t& vreme ns& studiul atent
al naturii dovede.te "& tot "e ,iin(ea+& 0e a"est 0&mnt are a"eea.i valoare n
o"%ii ei, nu voi "rede "& s"%im-area uneia din a"este ,iin(e n altele o mie
0oate vreodat& s&4i "al"e legile mi voi ' s0une n sinea mea "& ori"e
om, 0lant&, animal "are "re.te, vie(uie.te .i dis0are 0e a"elea.i "&i,
nesu0ortnd ni"iodat& o moarte adev&rat&, "i doar o sim0l& s"%im-are n "eea
"e le deose-e.te, lu0tndu4se, distrugndu4se, nmul(indu4se ,&r& deose-ire,
a0&rnd su- o n,&(i.are a"um .i su- alta la o "li0& du0& asta, 0ot "u to(ii, s0un
eu, s& ,ie s"%im-a(i de mii de ori 0e +i du0& 0la"ul ,iin(ei "are vrea .i 0oate s&4i
0re,a"&, ,&r& "a m&"ar o sin4, gur& lege a naturii s& ,ie "&l"at& n vreun ,el )ar
a"east& ,iin(& 0e "are o loves" este mai"&4mea, "ea "are m4a 0urtat n 0nte" 7i
.i, "um s& m& las o0rit de un asemenea gnd van .i "u "e temei s& o ,a"A Oare
a"east& mam&, la mine se gndea "nd 1osni"a4i 0o,t& o ,&"ea s& 0l&m&deas"& oul
din "are am a0&rutA $e re"uno.tin(& a. UV0utea s&4i datore+ 0entru "& s4a ngri1it
de 0l&"erea eiA Lin a,ar& de asta, nu sngele mamei d& na.tere "o0ilului, "i
singur "el al tat&lui; 0nte"ul mamei rode.te, 0&strea+&, ,ormea+&, dar nu adu"e
nimi", .iN de a"eea, ni"i nu m4a. ,i atins vreodat& de via(a tat&lui meu, n
s"%im-, mi se 0are "eva e nimi" s&4i tai ,irul "elei a mai"&4mi )a"& este "u
0utin(& "a inima unui "o0il s& ,ie nmuiat& 0e -un& dre0tate de anumite
sentimente de re"uno.tin(& ,a(& de o mam&, asta nu se ntm0l& de"t n urma
0urt&rii ei ,a(& de noi de ndat& "e 0utem s& ne d&m seama de ea )a"& a ,ost
-un&, 0utem s4o iu-im .i 0oate "%iar
&#
tre-uie; da"& a ,ost numai .i numai rea, nu doar "& nu4i dator&m nimi", -a "%iar,
ne,iind su0u.i ni"iunei legi a naturii, totul ne "omand& s& ne de-aras&m de ea,
datorit& a"elei ,or(e atot0uterni"e a egoismului "are l ,a"e 0e om, ,ires" .i ,&r&
ntoar"ere, s& se des0rind& de tot "eea "e i d&unea+&# 5ai, domnule, i s0usei
ngro+it& mar"%i+ului, a"east& ne0&sare 0e "are o 0une(i 0e seama naturii nu este
de"t urmarea 0atimilor noastre ndu4ra(i4v& o "li0& s& v& as"ulta(i inima, n
lo" de a le as"ulta 0e ele .i ve(i vedea n "e ,el va n,iera a"este gnduri
nes&-uite ale stri"&"iunii A"east& inim&, la 1ude"ata "&reia v& trimit, nu este
oare tem0lul unde natura 0e "are o -at1o"ori(i "ere s& ,ie as"ultat& .i res0e"tat&A
>i da"& ea va %ot&r, n a"est tem0lu, "ea mai "um0lit& 0edea0s& 0entru "rima 0e
"are o 0une(i la "ale, m& ve(i "rede "& este o ,a0t& "ondamna-il&A $%iar da"&
ve(i s0une "& ,la"&ra 0atimii distruge ntr4o "li0& asemenea 0edea0s&, de ndat&
"e v& ve(i "rede mul(umit, ea va rena.te .i se va ,a"e au+it& 0rin glasul 0uterni"4
al remu."&rilor $u "t sim(urile v& vor ,i mai as"u(ite, "u att ve(i ,i mai s,.iat
de st&0nirea lor 3i de +i, "li0& de "li0&, ve(i vedea n ,a(a o"%ilor a"east&
-lnd& mam& 0e "are mna voastr& ne"ru(&toare a arun"at4o n mormnt, i ve(i
au+i glasul nl&"rimat rostind "uvntul dul"e "are v& va n"nta "o0il&ria vi se'
va ar&ta "nd ve(i ,i trea+, v& va "%inui n vis, .i va des"%ide "u mini nsngerate
r&nile "u "are ' a(i u"is4o Cu ve(i mai avea 0arte de ni"i o "li0& de ,eri"ire
0e 0&mnt, ori"e 0l&"ere v& va ,i otr&vit&, ori"e gnd v& va ,i tul-urat, o mn&
"ereas"& a "&rei 0utere n4o "unoa.te(i va r&+-una +ilele 0e "are le4a(i distrus,
otr&vindu4le 0e ale voastre .i n lo" s& v& 0ute(i -u"ura de 0&"ate, ve(i 0ieri "u
remu."area s,.ietoare de a ,i ndr&+nit a le ,&0tui
Plngnd "u %o%ote 0e "nd rosteam a"este din urm& "uvinte, "&+ui la 0i"ioarele
mar"%i+ului, l "on1urai 0e tot "e 0utea avea mai s,nt s& uite nelegiuita r&t&"ire
Se vede ns& "& nu "uno.team inima 0e "are n"er"am s& o nmoi Ori"t& virtute
ar mai ,i avut n ea, 0&"atul i +dro-ise elanul, iar 0atimile de+l&n(uite i4o
l&saser& n de0lin& st&0nire Mar"%i+ul se ridi"& .i s0use m0ietrit8 D 5&d -ine
"& m4am n.elat, So0%ie, snt 0oate tot att
&&
de m%nit 0entru tine, "a .i 0entru mine Cu ,a"e nimi", voi g&si alte "&i, iar tu
vei ,i 0ierdut mult n ,a(a mea, n tim0 "e st&0na nu va avea nimi" de "?.tigat#
A"east& o"ar& mi s"%im-& "u totul gndurile; da"& nu m-r&(i.am "rima la
"are eram "%emat&, 0rime1dia era mare 0entru mine, iar st&0na ar ,i 0ierit ,&r&
ndoial&; a""e0tnd "rd&.ia, m& 0uneam la ad&0ost de mnia tn&rului st&0n .i i
0uteam salva mama A"est gnd, , "are m4a ,ulgerat ntr4o "li0&, m4a ,&"ut s&4
mi s"%im- 0e lo" 0urtarea; "t& vreme o ntoar"ere -rus"& ar ,i 0utut tre+i
-&nuieli, mi 0reg&tii n"et a"ordul, l ,&"ui 0e mar"%i+ s&4.i re0ete de mai multe
ori ere+iile, l&sai "te 0u(in s& se vad& "& nu .tiu "e s& r&s0und Mar"%i+ul m&
"re+u "onvins&, iar eu g&sii 0ri"ina sl&-i"iunii mele n 0uterea sa de is0itire n
,ine, m& 0re,&"ui "& a""e0t ori"e, iar mar"%i+ul m& lua n -ra(e $t a. ,i
,ost de ,eri"it& da"& 0lanurile lui s&l-ati"e n4ar ,i +dro-it toate sentimentele 0e
"are -iata mea inim& ndr&+ni s& le nutreas"& 0entru el da"& l4a. ,i 0utut n"&
iu-i D7.ti 0rima ,emeie 0e "are o m-r&(i.e+, mi s0use mar"%i+ul, .i o ,a" "u
adev&rat din tot su,letul 7.ti n"nt&toare, "o0il&; o s"nteie de ,ilo+o,ie a
0&truns a.adar n mintea ta Se 0utea oare "a a"est "a0 ,rumos s& r&mn& atta
vreme n ntune"imeA# 9ot&rr&m tot atun"i "eea "e era de ,&"ui Pentru "a
s&4l 0&"&les" mai -ine 0e mar4 "%i+, m& mai ntor"eam din "nd n end la
atitudinea de+gustat& "nd .i des,&.ura mai -ine 0lanul sau mi e20li"a
mi1loa"ele J .i a"east& 0re,&"&torie 0e "are mi4o ng&duia situa(ia mea
mi+era-il& reu.i s&4l n.ele mai -ine "a ori"e 9ot&rr&m "a n /< +ile, du0&
"um voi 0utea, s& stre"or un 0a"%e(el de otrav&, dat de mar"%i+, n "ea."a de
"io"olat& 0e "are "ontesa o-i.nuia s& o -ea n ,ie"are diminea(& Mar"%i+ul m&
lini.ti asu0ra urm&rilor .i mi ,&g&dui o rent& de / 000 de s"u+i 0e "are s& o 0ot
"%eltui ,ie 0e lng& el, ,ie n lo"ul 0e "are l voi alege s0re a4mi 0etre"e via(a;
mi ,&g&dui ,&r& a mai 0omeni de "e aveam de ,&"ut 0entru a 0une mna 0e
a"est dar .i ne des0&r(ir&m @n tim0ul &sta, se ivi "eva mult 0rea neo-i.nuit,
0otrivit s& v& ,a"& s& n(elege(i "ara"terul groa+ni" al omului "u "are aveam
de4a ,a"e, "a
':
s& nu m& o0res" din 0ovestirea s,r.itului, 0e "are o a.te0ta(i ,&r& ndoial&,
a"estei sngeroase ntm0l&ri
La dou& +ile du0& ntrevederea noastr&, mar"%i+ul 0rimi vestea "& un un"%i, 0e
mo.tenirea "&ruia nu "onta delo" i l&sase, nainte de a muri, o rent& de F0 000
de livre O%, "eruleB mi s0usei, a,lnd de a"est lu"ru, a.a 0ede0se.te dar 1usti(ia
"ereas"& uneltirea "rimelorA 7u era s&4mi 0ierd via(a 0entru a ,i re,u+at "eva
mult mai nensemnat .i iat&4l -ogat 0e omul "are a ti"luit una n,ior&toareB
)ar, "&indu4m& de ndat& de a"est 0&"at ,a(& de 0roviden(&, ngenun"%iai, "ernd
iertare )omnului .i m& -u"urai "& "el 0u(in a"east& mo.tenire nes0erat& avea s&4
l ,a"& 0e mar"%i+ s&4.i s"%im-e 0lanurile $e gre.eal& ,&"eam, )oamneB ,,
7i, s"um0& So0%ie, mi s0use domnul de Eressa", gr&-indu4se "%iar n a"eea.i
sear& s&4mi intre n "amer&, "e mai -el.ug 0lou& 0e "a0ul meuB Cu4(i s0uneam
ntruna, nimi" mai -un de"t s& ti"luie.ti o "rim&, 0entru a "%ema ,eri"irea; se
0are "& numai n ,a(a r&u,&"&torilor ea .i des"%ide "&ile F0 .i "u G0, iat& o rent&
de 1'0 000 "are va slu1i 0l&"erilor mele# D )ar -ine, domnule, ,&"ui eu "u o
sur0rindere as"uns& de m0re1urarea n "are m& a,lam, averea asta nes0erat& nu
v& ,a"e s& a.te0ta(i "u r&-dare moartea 0e "are vre(i s& o gr&-i(iA# ,, S& a.te0t,
ni"i / minute n4a. mai a.te0ta, "o0il&B Cu te gnde.ti "& am /F de ani .i "& e
,oarte greu s& a.te0t la vrsta meaA S& nu s"%im-&m ntru nimi" 0lanurile, rogu4
te, .i s& avem mul(umirea de4a ,i is0r&vit "u toate nainte de vremea ntoar"ere la
Paris n"ear"& mine, 0oimine "el mai tr+iu, m& gr&-es" de 0e a"um s&4(i
num&r un s,ert din 0lat& "a s&4(i dau a0oi restul# *&"ui tot "e 0uteam s0re a4mi
as"unde s0aima 0e "are mi4o tre+ea a"east& nver.unare n 0&"at, mi reg&sii
n,&(i.area dinainte, dar toate -unele sentimente se stinser& "u totul, n(elesei "&
nu4i mai datore+ de"t ur& unui stri"at att de nr&it Situa(ia mea era "um nu se
0oate mai grea; da"& nu m& e2e"utam, mar"%i+ul .i d&dea seama "& l 0&"&leam;
da"& o 0reveneam 0e doamna de Eressa", ori"e %ot&rre ar ,i luat ea du0& a"east&
de+v&luire, tn&rul tot n.elat era .i ar ,i ales 0oate "&i mai sigure s&4.i du"&
mama la 0ieire, iar eu "&deam 0rad&
6
!
'G
r&+-un&rii sale mi mai r&mnea o "ale a dre0t&(ii dar 0entru nimi" n lume nu
mi4a. ,i ng&duit s4o urme+; m& %ot&ri a.adar, "a, ori"e s4ar nt?m0la, s& o4
n.tiin(e+ 0e "ontes&; dintre toate ie.irile 0osi-ile asta mi s4a 0&rut "ea mai -un&
.i 0e asta am ales4o
)oamn&, i s0usei a doua +i du0& ntlnirea "u mar"%i+ul, am "eva de "ea mai
mare im0ortan(& s& v& de+v&lui, dar, ori"t v4ar interesa, snt %ot&rt& s& ,a" da"&
nu4mi da(i dinainte "uvntul de onoare "& nu v& ve(i de+v&lui n ni"i un ,el ,iului
dumneavoastr& n leg&tur& "u "eea "e el are ndr&+neala s& 0un& la "ale
)oamn&, ve(i ,a"e "e ve(i "rede, ve(i %ot&r "e "ale ve(i alege, dar nu4i ve(i s0une
un "uvnt, -inevoi(i a4mi ,&g&dui asta sau nu mai s0un nimi" )oamna de
Eressa", "are4.i n"%i0ui "& ' e vor-a doar de vreo aventur& o-i.nuit& a ,iului ei,
1ur& a.a "um i "erusem .i atun"i i' de+v&lui totul Ce,eri"ita mam& i+-u"ni n
0lns a,lnd a"east& nelegiuire DCelegiuitulB strig& ea, i4am ,&"ut vreodat&
alt"eva de"t -ineA >i, da"& am vrut s&4i m0iedi" sau s&4i "ore"te+ vi"iul, "e
alte motive de"t lini.tea .i ,eri"irea lui 0uteau s& m& o-lige la a.a "evaA $ui,
da"& nu gri1ii mele, datorea+& mo.tenirea "e i4a revenitA Cumai din deli"ate(e nu
i4am de+v&luit "au+a 5ai, monstrulB So0%ie, dovede.te4mi in,ernul' uneltirii lui,
0une4m& n situa(ia s& nu mai am ndoieli, am nevoie de tot "e4mi 0oate nn&-u.i
n inim& sentimentele ,ire.ti # i ar&tai atun"i "ontesei 0a"%etul de otrav& "e4
mi ,usese dat; i d&dur&m 0u(in s& ng%it& unui "ine "aremuri du0& / ore n
"%inuri groa+ni"eI $ontesa nemai0utnd s& se ndoias"&, %ot&r 0e lo" "alea "e
o avea de urmat8 mi 1orun"i s&4i dau restul de otrav& .i trimise imediat 0rintr4un
"urier o s"risoare rudei sale, du"ele de Son+eval, 0entru "a a"esta s& se du"& n
se"ret la ministru, s&4i de+v&luie uneltirea mr.av& "&reia ,usese gata s&4i "ad&
0rad&,4 s& o-(in& mandat de arestare 0entru ,iul ei .i s& ,vin& n goan& la mo.ie
"u mandatul 0entru a o s"&0a "t mai re0ede de monstrul "are uneltise m0otriva
vie(ii ei *usese ns& s"ris "& a"east& "rim& "um0lit& avea s& ,ie n,&0tuit& .i
"& virtutea -at1o"orit& avea s& ,ie nvins& 0rin st&ruin(a nelegiuirii'
Eietul "ine 0e "are ,&"usem 0ro-a i de+v&lui totul mar"%i+ului l au+i urlnd .i,
.tiind "& mama l iu-ea, se
X
&%
interes& "u mare gra-& unde era dinele .i "e i se ntm40lase $ei 0e "are i4a
ntre-at nu .tiau nimi" .i a.adar nu au avut "e s&4i r&s0und&; ,&r& ndoial& ns& "&
din "li0a a"eea n"e0u s& ai-& -&nuieli C4a s0us nimi", dar l4am v&+ut nelini.tit,
agitat .i -&nuitor toat& +iua i s0usei asta "ontesei, dar nu mai 0utea alege, tot "e
0utea ,a"e era s& gr&-eas"& 0le"area s"risorii .i s& t&inuias"& "on(inutul ei i
s0use ,iului s&u "& trimitea r&s0uns gra-ni" la Paris 0entru a4l ruga 0e du"ele de
Son+eval s& se o"u0e de mo.tenirea 0rimit& de la un"%iul s&u "&"i, ,&r& "a
nimeni s& vad& de asta, se 0uteau lesne is"a 0ro"ese Mai s0use "&4l ruga 0e du"e
s& vin& "u r&s0unsul 0entru "a, la o adi"&, s& 0oat& merge ea ns&.i "u ,iul s&u la
Paris Mar"%i+ul, 0ri"e0ndu4se 0rea -ine la ,igurile oamenilor, o-serv&
n"ur"&tura de 0e ,a(a mamei sale .i +&0&"eala mea, .i rse de toate .i ,u mult
mai atent Motivnd o 0lim-are "u 0rote1a(ii s&i, se nde0&rt& de "astel, a.te0t&
trimisul n lo"ul 0e unde avea nea0&rat s& trea"&, iar a"esta, mai su0us lui de"t
mai"&4si, i d&du ,&r& mo,turi s"risorile L&murit de "eea "e, ,&r& ndoial&, numea
el tr&darea mea, i d&du 100 de ludovi"i .i i 0orun"i omului s& nu se mai
ntoar"& ni"iodat& $nd se ntoarse ,urios, st&0nindu4se "u toate a"estea ,oarte
-ine, m& ntlni .i m& mngie du0& o-i"eiul siu, n(re-ndu4m& da"& m&
%ot&rsem 0entru a doua' +i .i re0etndu4mi "& ,a0ta tre-uia nea0&rat s& se
ntm0le nainte de sosirea du"elui; se "ul"& a0oi lini.tit, ,&r& s& mai adauge
nimi" )a"& a"east& nenoro"it& "rim& s4a ,&0tuit, a.a "um aveam s& a,lu "urnd
de la mar"%i+, lu"rurile nu s4au 0utut n4tm0la de"t du0& "um urmea+& A doua
+i, doamna .i4a luat "io"olata "a de o-i"ei .i "um i4o 0reg&tisem "u mna mea
snt sigur& "& era ,&r& ni"i un adaus $&tre ora 10 diminea(a, mar"%i+ul se duse
ns& n -u"&t&rie, 0e "nd nu se a,la a"olo de"t -u"&tarul, .i4i 0orun"i s& "uleag&
ni.te 0iersi"i din gr&din&; a"esta se m0otrivi, neavnd voie s& lase oalele 0e ,o"
Mar"%i+ul ,&"u mare "a+ de 0o,ta de 0iersi"i .i4i s0use "& va 0&+i el "u0torul;
-u"&tarul 0le"& iar mar"%i+ul se uit& la toate mn"&rurile, 0unnd, 0e "t se 0are,
n na0ii 0re,era(i ai doamnei, otrava nenoro"it& "e avea s&4i "urme +ilele S4a
servit masa, "ontesa s4a atins desigur de a"ea mn"are -leste4 ,V
&8
mat& .i "rima s4a m0linit =ot "e v& s0un a"um snt doar -&nuieli; domnul de
Eressa", du0& tragi"ul s,r.it al a"estei ntm0l&ri, nu mi4a s0us de"t "& .i4a dus
gndul la -un s,r.it, iar, du0& "a0ul' meu, singurul mi1lo" 0rin "are 0utea i+-uti
era a"esta S& l&s&m ns& a"este "um0lite m0re1ur&ri .i s& ne ntoar"em la
"ru+imea "u "are am ,ost 0ede0sit& de a nu ,i luat 0arte la "rim& .i de a ,i
de+v&luit )e ndat& "e ne4am ridi"at de la mas&, mar"%i+ul se a0ro0ie de mine
.i4mi s0use 0re,&"ndu4se lini.tit8 D As"ult&, So0%ie, am g&sit o "ale mai
sigur& de a4mi n,&0tui 0lanul, dar e nevoie de un mi" am&nunt Cu ndr&+nes"
s& vin att de des la tine n "amer&, m& tem de toat& lumea La ora : ,i2 s& ,ii la
marginea 0ar"ului, eu vin s& te iau .i mergem s& ,a"em o 0lim-are "a s&4(i e20li"
tot "e tre-uie#
Pot s& 1ur "&, ,ie din voia sor(ii, ,ie din 0rea mult& 0rostie oar-&, nimi" nu m4a
l&sat s& -&nuies" ne,eri"irea "are m& a.te0ta $redeam att de tare n 0lanul
t&inuit al "ontesei, n"t nu mi4a. ,i n"%i0uit ni"iodat& "& mar"%i+ul l4a
des"o0erit Pu(nv n"ur"at& ns&, tot eram8 DS0er1urul e o virtute "nd "rima4i
0l&nuit&# a s0us unul din tragedienii no.tri, numai "& s0er1urul de+gust& ntot4
deauna su,letul "instit .i sim(itor "are este o-ligat s& se ,oloseas"& de el Lolul
meu m& n"ur"a, dar n4a (inut mult *a0tele res0ing&toare ale mar"%i+ului
ndurern4du4m& .i alt"umva, m& ,&"ur& s& le las deo0arte 0e "ele dinti 5eni
s0re mine "u "ea mai vesel& .i des"%is& n,&(i.are din lume .i ne a,undar&m n
0&dure r+nd .i glumind du0& o-i"ei $um voiam s& ndre0t dis"u(ia "&tre
motivul 0entru "are mi "eruse s& ne ntlnim, mi s0unea s& am r&-dare, "& se
teme s& nu ,im v&+u(i .i "& nu eram n"& n siguran(& A1unser&m, 0e nesim(ite,
la lumini.ul "u ste1arul lng& "are ne ntlnisem 0rima dat&; ,&r& s& vreau am
tres&rit rev&+nd a"est lo" @m0ruden(a mea .i gro+&via soartei mi4au a0&rut
atun"i 0e de0lin .i v& n"%i0ui(i "are mi4a ,ost s0aima "nd i4am +&rit, la 0i"iorul
,unestului ste1ar lng& "are mai s"&0asem de o 0rime1die, 0e doi dintre tinerii
0rote1a(i &i mar"%i+ului "are tre"eau dre0t 0re,era(ii s&i Se ridi"ar& la a0ro0ierea
noastr& .i4.i arun"au n iar-& s,orile, vinele de -ou .i "elelalte instrumente "are4
mi d&dur& ,iori Atun"i raar4
' !usttne
'9
"%i+ul nu mai ,olosi ,a(& de mine de"t e0itetele "ele mai grosolane .i ,&r&
ru.ine D Erut&, mi +ise nainte "a O tinerii s&4l 0oat& au+i, re"uno.ti tu,i.ul din
"are te4am s"os "a 0e o ,iar& 0entru a te reda vie(ii 0e "are ai ,i meritat s& o
0ier+iA Le"uno.ti "o0a"ul unde (i4am 0romis "& te adu" da"&4mi dai motive s&
m& "&ies" de -un&tatea meaA
Pentru "e ai "onsim(it la servi"iile 0e "are (i le4am "erut m0otriva mamei mele,
da"& aveai de gnd s& m& tr&de+i .i "um (i4ai n"%i0uit "& vei slu1i virtutea
0unnd n 0eri"ol li-ertatea "elui ,a(& de "are erai datoare "u via(aA O-ligat&
s& alegi ntre dou& "rime, de "e ai ales4o 0e "ea mai de+gust&toareA Cu aveai
de"t s& nu4mi a"or+i "eea "e4(i "erusem, dar nu s& "onsim(i 0entru a m& tr&daB
Atun"i, mar"%i+ul mi 0ovesti tot "e ,&"use 0entru a 0une mna 0e s"risorile de
la "urier .i "um a1unsese s& ai-& -&nuieli $e ai reali+at 0rin n.el&"iunea ta,
"reatur& nedemn&A "ontinu& el, (i4ai 0us +ilele n 0rime1die ,&r& a o salva 0e
maie&4mea Lovitura s4a dat .i n&d&1duies" "a la ntoar"ere s&4mi v&d
n"ununarea su""esului )ar 0e tine tre-uie s& te 0ede0ses", s& te ,a" s& nve(i
"& nu 0ote"a virtu(ii este ntotdeauna "ea mai -un& .i "& snt m0re1ur&ri n via(&
"nd "rd&.ia la o "rim& este mai -un& de"t de+v&luirea ei $unos"ndu4m&
a.a "um tre-uie s& m& "uno.ti, "um ai ndr&+nit s& te masori "u mineA Yi4ai
n"%i0uit "& mila 0e "are inima mea n4a n"er"at4o ni"iodat& de"t n interesul
0l&"erilor mele sau "redin(ele religioase de "are mi4am -&tut 1o" ntotdeauna, ar
,i n stare s& m& o0reas"&A Sau 0oate te4ai n"re+ut n ,arme"ele taleA ad&ug& el
"u glasul "elei mai amare -at1o"uri ei -ine, (i voi dovedi "& a"este ,arme"e,
ori"t ar ,i de de+golite, nu vor ,olosi de"t s&4mi nt&rite r&+-unarea#
' >i, ,&r& a4mi da tim0 s&4i r&s0und, ,&r& a ar&ta ni"i "ea mai mi"& emo(ie 0entru
.uvoiul de la"rimi n "are m& vedea s"&ldat&, m& strnse 0uterni" de -ra(, m& tr
"&tre a1utoarele sale .i le s0use8 ,, @at4o 0e "ea "are a vrut s&4mi otr&veas"&
mama .i "are 0oate a .i m0linit a"east& ,a0t& "riminal&, ori"t m4am str&duit s4o
m0iedi" A. ,i ,&"ut 0oate mai -ine s& o dau 0e mna legii, dar .i4ar ,i 0ierdut
via(a, 0e "nd eu vreau s& i4o las "a s&
:0
0oat& su,eri ndelung )es0uia(i4o imediat .i lega(i4i mi1lo"ul de "o0a"ul &sta, s4
o 0ot 0ede0si "um merit& Porun"a ,u nde0linit& 0e dat&, mi se -&g& o -atist& n
gur&, mi 0etre"ur& -ra(ele strns n 1urul "o0a"ului .i mi legar& umerii .i
0i"ioare4le, l&snd restul "or0ului de+legat 0entru a nu ,i ni"i"um a0&rat& de
loviturile "e aveam s& le 0rimes" Mar"%i+ul, neo-i.nuit de agitat, 0use mna 0e
o vn& de -ou; nainte de a lovi, ne"ru(&torul dori s&4.i dea seama "t 0uteam
ndura; s4ar ,i s0us "&4.i %r&nea o"%ii "u la"rimile mele .i "u semnele durerii .i
s0aimei "are mi se s&0au 0e ,a(& a0oi se d&du vreo trei 0a.i n s0ate .i n
a"eea.i "li0& m& sim(ii lovit& din toate 0uterile 0e "are le avea, de la mi1lo"ul
s0atelui 0n& la 0ul0ele 0i"ioarelor $&l&ul se o0ri o "li0& .i .i tre"u ,&r& mil&
minile 0este toate lo"urile 0e "are le nvine(ise li i s0use nu .tiu "e unuia
dintre a1utoare .i de ndat& mi @@ se trase o -asma 0este o"%i, n"t nu mai 0uteam
s& v&d nimi" din "eea "e ,&"eau S4au nvrtit totu.i destul de mult n s0atele meu
nainte de a se a0u"a din nou de s"enele sngeroase la "are mai eram osndit&
da, a.a ,este, s0use mar"%i+ul nainte de a lovi din nou .i dea-ia rosti a"est
"uvnt din "are nu n(elegeam nimi", "& loviturile# n"e0ur& .i mai 0uterni"e; se
mai ,&"u o 0au+&, minile se mi."ar& din nou 0e 0&r(ile +drelite, iar&.i .i vor-ir&
n"et unul din tineri s0use tare8 D Cu stau mai -ine a.a#A .i a"esZnoi
vor-e la ,el de ,&r& noim& 0entru mine, la "are mar"%i+ul nu r&s0unse de"t Dmai
a0roa0e, mai a0roa0e#, ,ur& urmate de un al treilea ata" .i mai 0uterni" de"t
"elelalte, n tim0ul "&ruia Eressa" rosti de dou& sau trei ori la rnd a"este
"uvinte, 0res&rate "u groa+ni"e n1ur&turi8 D 9ai, %ai, amndoi, nu vede(i "&
vreau s4o omor "u mna mea "%iar a"um#A A"estea, s0use 0e un ton mereu mai
ridi"at, 0user& "a0&t 1osni"ei m&"el&riri, .i mai vor-ir& n"et "teva "li0e, au+ii
din nou +gomote .i sim(ii "um mi des,&"eau leg&turile Atun"i mi d&dui seama,
du0& sngele "are a"o0erea iar-a, de starea n "are tre-uie "& m& a,lam;
mar"%i+ul era singur, a1utoarele dis0&ruser& D 7i -ine, "urvi.tino, mi s0use,
uitndu4se la mine "u a"el de+gust "are r&mne du0& delirul 0atimilor, nu g&se.ti
"& te "ost& s"um0 virtutea .i "& "ei / 000 de s"u+i erau mai -uni de"t "ele
:1
100 de lovituri "u vna de -ou#A $&+ui la 0i"iorul 1 "o0a"ului, eram gata
s&4mi 0ierd "uno.tin(a nelegiui4 H tul, n"& ne0otolit de s&l-&t&"iile la "are se
dedase, m& (intui "u 0i"ioarele la 0&mnt .i m& a0&s& s& m& n&-u.e8 D Snt
0rea -un "&4(i las via(a, re0et& el de "teva ori, ,ii atent& "el 0u(in la ,elul n "are
vei r&s0unde la noua mea milostivire# mi 0orun"i atun"i s&' m& ridi" .i s&4
mi strng lu"rurile, iar "um sngele mi "urgea de 0este tot, adunai ni.te iar-& s&
m& .terg 0entru a nu4mi 0&ta singurele %aine "e4mi r&m&seser&B @n tim0ul &sta,
el se 0lim-a de sus n 1os .i m& l&sa s& m& "%inui, mai atent la gndurile lui de"t
la mine ;m,l&turile, sngele "are tot mai "urgea, durerile "um0lite 0e "are le
nduram m& ,&"eau a0roa0e ne0utin"ioas& s& m& m-ra" .i ni"i o "li0& -&r-atul
de lng& mine, monstrul "rud "are m& adusese n starea a"eea, el, 0entru "are mi4
a. ,i dat via(a "u "teva +ile n urm&, n4a sim(it ni"i "ea mai sla-& mil& "are s&4l
,a"& s& m& a1ute $um m& v&+u gata, se a0ro0ie s0unn4du4mi8 D )u4te unde
vrei, "red "& (i4au r&mas "eva -ani n -u+unar, n4am s& (i4i iau, dar ,ere.te4te
din "alea mea, .i la (ar& .i la Paris =e 0revin "& vei tre"e n o"%ii lumii dre0t
u"iga.a mamei mele; da"& n"& mai su,l&, am s4o trimit n mormnt "u gndul
&sta, toat& "asa va .ti a"ela.i lu"ru, te voi da n urm&rire La Paris (i va ,i "u att
mai greu s& lo"uie.ti "u "t, te n.tiin(e+, 0rimul 0ro"es 0e "are4l "redeai n"%is
n4a ,ost de"t n&-u.it Yi s4a s0us "& nu mai e2ist& 0edea0sa, dar ai ,ost
min(it&; de"retul nu este de,initiv; ai ,ost l&sat& n 0a"e 0entru a se vedea "um te4
0or(i A"um ai dou& 0ro"ese n lo" de unul singur, iar n lo"ul unui "&m&tar
1osni", ai "a adversar un om -ogat .i 0uterni", %ot&rt s& te urm&reas"& 0n& n
iad da"& 0ro,i(i 0rea mult de via(a 0e "are -ine4 voies" s& (i4o las .i n"e0i "u
0lngeri min"inoase# ,, O%, domnule, r&s0unsei, ori"t de as0ru a(i ,ost "u
mine, nu v& teme(i "& voi ,a"e "evaB A tre-uit s& v& ,iu 0otrivni"& "t& vreme era
vor-a de via(a mamei dumneavoastre, dar nu voi ,a"e nimi" da"& e vor-a
doar de nenoro"ita de So0%ie Adio, domnule, ,ie s& ave(i 0arte de tot attea
-u"urii de 0e urma "rimelor, 0e "te ne"a+uri am eu din "au+a "ru+imii voastre .i
ori"e v& re+erv& "erul, "t tim0 :/
va -inevoi s& m& (in& "u +ilele, le voi ,olosi "a s& m& rog 0entru
dumneavoastr&#
Mar"%i+ul ridi"& "a0ul, au+ind a"este "uvinte, nu 0utu s& nu se uite la mine .i,
"um m& v&+u 0lngnd n %o%ote, dea-ia (inndu4m& 0e 0i"ioare, se temu "u
siguran(& s& nu se nduio.e+e, se nde0&rt& .i nu4.i mai arun"& o"%ii s0re lo"ul
unde m& a,lam )e ndat& "e dis0&ru, m& l&sai s& "ad la 0&mnt, n voia durerii .i
,&"ui s& r&sune v&+du%ul de gemete, udnd iar-a de la"rimi8 DO%, )oamne,
0lngeam, tu ai vrut4o, voia ta a ,ost "a "el nevinovat s& "ad& iar 0rad& "elui
0&"&tosB4 *&, )oamne, "e vrei "u mine, snt n"& de0arte de "%inurile 0e "are le4
ai ndurat 0entru noiB *ie "a "ele 0e "are le ndur din adora(ie 0entru =ine s& m&
nvredni"eas"& de r&s0lata 0romis& "elui sla- "are nu te uit& ni"iodat& n
n"er"&rile sale .i te 0ream&re.te n su,erin(eB Se a0ro0ia noa0tea, nu 0uteam
ni"i"um s& merg mai de0arte, dea-ia m& 0uteam (ine 0e 0i"ioare mi adusei
aminte de tu,i.ul n "are dormisem "u ' ani n urm&; ntr4o stare mult mai 0u(in
trist&, desigur, m& tri "u greu 0n& a"olo .i, a.e+at& n a"ela.i lo", "%inuit& de
r&nile "e sngereau n"&, st&0nit& de tortura min(ii .i durerea inimii, 0etre"ui "ea
mai "rud& noa0te "u 0utin(& Puterea 6rstei .i a ,irii mele mi redar& "t de "t
,or(ele 0n& n +ori, "nd, n,ri"o.at& de ve"in&tatea "um0litului "astel, m&
nde0&rtai de ndat&, 0&r&sii 0&durea .i, %ot&rt& s& intru la ntm0lare n 0rima
"as& "e4mi va ie.i n "ale, 0&trunsei n trgul $la6e, la a0roa0e G leg%e de0&rtare,
de Paris ntre-ai de "asa do"torului, "ineva mi4o ar&t& .i m& rugai de el s& m&
0anse+e, s0unndu4i "& ,ugisem din Paris, de la "asa 0&rinteas"&, din dragoste,
avnd nenoro"ul s& nimeres" n# 0&durea de la Eond6, unde nelegiui(ii mi
,&"user& "eea "e se, vedea M& ngri1i "u "ondi(ia s& ,a" o m&rturisire la gre,ierul
din sat, iar eu m4am ,su0us Se 0are "& s4au ,&"ut "er"et&ri de "are nu s4a mai
au+it nimi", iar do"torul, "are m& 0rimise s& stau la el 0n& la vinde"are, m&
ngri1i att de -ine, "& ntr4o lun& eram ntrutotul re,&"ut&
[
)e ndat& "e starea mea mi 0ermise s& ies la aer, 0rima gri1& mi4a ,ost s& "aut n
sat vreo tn&r& destul de istea(& .i 0ri"e0ut& "a s4o trimit la "astelul de Eressa",
$#
s& a,le "e se mai ntm0lase du0& 0le"area mea Motivul 0entru "are o ,&"eam nu
era doar "urio+itatea; ea mi4ar ,i 0utut d&una .i "u siguran(& era ne0otrivit&,
0u(inii -ani ns&, 0e "are4i ".tigasem la "ontes&, mi r&m&seser& n "amer&
Asu0ra mea aveam a-ia vreo G ludovi"i, n tim0 "e la "astel mai erau a0roa0e
<0 Cu4mi n"%i0uiam "& mar"%i+ul va ,i att de "rud n"t s& nu4mi dea dre0tul,
-a eram n"redin(at& "& du0& 0rima ,urie, nu4mi va ,a"e o a doua nedre0tate i
s"risei "t mai -ine 0utui; vai mieB s"risoarea era mult 0rea ,rumoas&, ori"e a. ,i
,&"ut, trista mea inim& n"& l a0&ra 0e a"el 0er,id Am avut gri1& s&4i as"und
lo"ul n "are ,m& a,lam, im0lorn4du4l s&4mi trimit& lu"rurile .i 0u(inii -ani din
"amera mea O (&ran"& de /0/: de ani, vioaie .i de.tea0t&, mi ,&g&dui s&4mi
du"& s"risoarea .i s& is"odeas"& des0re di,eritele lu"ruri asu0ra "&rora aveam
s4o ntre- O s,&4tuii mai "u seam& s& nu s0un& de unde venea, s& nu 0o4
meneas"& nimi" de mine, s& s0un& doar "& avea s"risoarea de la un om "e i4o
adusese de la mai -ine de 1: leg%e !eanette, a.a o "%ema 0e mesagera mea, o
0orni la drum .i du0& /' de ore ,u na0oi eu r&s0unsul
Se "ade, doamn&, s& v& 0ovestes" "e se ntm0lase la mar"%i+ul de Eressae,
nainte de4a v& ar&ta -iletul, 0e "are l4am 0rimit de la el
$ontesa de Eressae "&+use la 0at n +iua 0le"&rii mele de la "astel .i murise su-it
"%iar n noa0tea a"eea )e la Paris nu venise nimeni la "astel, iar mar"%i+ul,
0rad& "elei mai mari dis0er&ri, 0re,&"utul, 0retindea "& mai"&4sa a ,ost otr&vit&
de o "amerist& "are ,ugise n a"eea.i +i, numit& So0%ie A"east& "amerist& era
dat& n urm&rire "u gndul de4a ,i dus& la e.a,od, "nd va ,i g&sit& n a,ar&
de asta, mar"%i+ul devenise, mo.tenind4o, mai -ogat de"t "re+use "&"i "asele de
-ani .i -i1uteriile doamnei de Eressae, des0re "are nu 0rea se .tiuse, 0uneau la
dis0o+i(ia sa, 0e lng& alte venituri, 0este G00 000 ,ran"i, n o-ie"te sau -ani
0e.in Se s0unea "& se str&duise s?4.i as"und& -u"uria su- mas"a durerii, iar
rudele "%emate 0entru auto0sia "erut&, tot de el, l l&saser& n 0osesia
/
de0lin&
.i nesmintit& a rodului nelegiuirii sale, du0& "e 0lnseser& soarta ne,eri"itei
"ontese .i 1urar& s& o r&+-une da"& "ea "are "omisese "rima avea s& le "ad&
n :'
&
mini )omnul de Eressae vor-ise "%iar el "u !eanette, i 0usese di,erite ntre-&ri
la "are tn&ra r&s0unsese a.a de sigur .i de des"%is, n"t se %ot&rse s&4i dea un
r&s0uns ,&r& s4o mai strng& "u u.a D @at&, )oamn&, a"east& u"ig&toare
s"risoare, s0use So0%ie, s"o(nd4o din -u+unar, iat4oB $teodat& inima mea are
nevoie de ea .i o voi 0&stra 0n& la ultima su,lare; "iti(i4o, da"& 0ute(i ,a"e asta
,&r& s& v& n,iora(i#
)oamna de Lorsange 0rimi -iletul de la ,rumoasa uneltitoare .i "iti urm&toarele8
DO nelegiuit& "are a ,ost n stare s&4mi otr&veas"& mama este nes&-uit& da"& n4
dr&+ne.te s&4mi s"rie du0& a"east& "rim& $el mai -un lu"ru 0e "are4l ,a"e este
"&4.i as"unde -?rlogul; 0oate ,i n"redin(at& "& va avea de su,erit da"& l voi
des"o0eri $um ndr&+ne.te s& "ear& "um de vor-e.te de -ani .i de lu"ruriA
"eea "e ar ,i 0utut l&sa ne4ar 0utea oare des0&gu-i de ,urturile "omise n tim0ul
.ederii n "as& sau 0rin n,&0tuirea "rimei din urm&A S& se ,ereas"& de a mai
trimite 0e "ineva n a"est ,el, "&"i o asigur "&4l voi n"%ide 0e mesager 0n& "nd
lo"ul n "are se as"unde vinovata va ,i "unos"ut de tri-unal#
;rmea+&, "o0il& drag&, s0use doamna de Lorsange, iat& "e ,a0te ngro+itoare
S& te s"al+i n aur .i s&4i re,u+i unei nenoro"ite "are ri4a vrut s& ia 0arte la o
"rim& "eea "e a ".tigat "instit, este o in,amie ,&r& seam&n
5ai mie, doamn&, "ontinu& So0%ie, relund 0ovestea, dou& +ile am 0lns
deasu0ra a"estei s"risori ne,eri"ite, su,eream mai mult din "au+a "ara"terului
urt 0e "are4l n,&(i.a, de"t a re,u+ului 0e "are4l "on(inea @at&4m& a.adar
vinovat&, m& 0lngeam, iat&4m& dat& a doua oar& 0e mna legii 0entru "& i4am
as"ultat 0rea mult ornduie4lile, *ie .i a.a, nu m& "&ies" de asta; ori"e miWs4ai
n4tm0la, nu voi "unoa.te ni"i durerea moral&, ni"i remu.4"&rile, atta tim0 "t
su,letul mi va ,i "urat .i nu voi avea alt& vin& de"t de a4mi ,i as"ultat sim(ul de
dre0tate .i virtutea "are nu m& vor 0&r&si ni"iodat&
Cu 0uteam "rede, "u toate astea, "& "er"et&rile de "are vor-ea mar"%i+ul erau
adev&rate; nu meritau luate n seam&, 0entru el era att de 0eri"ulos s& m& du"&
la lege, n"t m& gndii "& tre-uia s& ,ie, n sinea sa, mult mai s0eriat de 0re+en(a
mea, da"& m4ar ,i g&sit vreodat&,
d
de"t aveam eu a m& teme de amenin(&rile sale $u a"este gnduri, m4am %ot&rt
s& r&mn unde m& a,lam .i s& m& rostuies" 0e "t oi 0utea, 0n& "nd un "a0ital
"eva mai mare mi4ar ,i ng&duit s& merg mai de0arte
)omnul Lodin, Wa.a se numea1riedi"ul la "are st&team, se o,eri R!R la sine s&4mi
dea de =u"\a,7ra un om de <: de ani, "u o ,ire as0r&, im0ulsiv&, -rutal&, dar
"are, n a,ar& de asta, se -u"ura n tot (inutul de o re0uta(ie e2"elent& )&ruit "u
totul meseriei, ne(innd ni"i o ,emeie 0e lng& el, era ,oarte mul(umit, "nd venea
a"as&, s& ai-& 0e "ineva "are s& ngri1eas"& de gos0od&rie .i de el; avea s&4mi
0l&teas"& /00 de ,ran"i 0e an .i "eva 0e deasu0ra din "onsulta(ii, iar eu "onsim(ii
0e dat&
)omnul Lodin .i d&duse seama "& nu "unos"usem8 ni"iodat& un -&r-at, .tia, de
asemenea, "t de mult doream s& m& 0&stre+ "instit& .i4mi 0romisese s& nu m&
s"ie "u a"est lu"ru Prin urmare, n(elegerea ,u "urnd n"%eiat& doar "& nu
m& s0ovedii 0rea mult noului st&0n8 nu .tia "ine snt
M& a,lam n a"ea "as& de doi ani .i' "%iar da"& marea mea su0&rare nu4mi
tre"use, lini.tea su,leteas"& de "are m
v
& -u"uram mi inai .tersese din ne"a+uri,
0e "nd "erul "are nu4i ng&duia inimii mele ni"i un elan ,&r& s& m& loveas"& de
ndat& "u un ne"a+, mi r&0i -iata mul(umire de o "li0&, 0entru a m& +vrli n alte
dureri
Pe "nd eram ntr4o +i singur& a"as&, um-lnd 0rin di,eritele lo"uri unde
aveam tre-uri de ,&"ut, mi se 0&ru "& aud gemete "are veneau dintr4o 0ivni(&
M& a0ro0ii, deslu.es" mai -ine, aud strig&tele unei ,eti(e 0e "are o u.&
-ine n"uiat& o des0&r(ea de mine; mi era 0este 0utin(& s&4i des"%id
as"un+&toarea O mie de gnduri mi venir& n minte = "e 0utea ea "&uta
a"oloA )omnul Lodin nu avea "o0ii, nu4i "uno.team ni"i surori, ni"i
ne0oate de "are s4ar ,i 0utut o"u0a; "instea n "are l v&+usem "& tr&ia nu4mi
ng&duia s& "red "& a"east& ,eti(& era destinat& unor destr&-&l&ri A.adar, de "e o
n"%iseseA *oarte "urioas& s& de+leg a"est mister, ndr&+nii s& ntre- 0e "o0il& "e
,a"e8 a"olo .i "ine este ,, 5ai, domni.oar&, mi r&s0unde 0lngnd ne,eri"ita,
snt ,ii"a unui t&ietor de lemne din 0&dure .i n4am de"t 1/ ani; domnul "are
lo"uie.te ai"i, m0reun& "u unul din 0rietenii s&i, m4a :G
r&0it ieri, 0e "nd tat&l meu se nde0&rtase Amndoi m4au legat, in4au arun"at
ntr4un sa" de t&r(e, din ,undul "&ruia nu 0uteam striga, m4au 0us 0e .eaua unui
"al .i ieri noa0te m4au -&gat n "asa asta unde, de ndat&, m4au .i dus n 0ivni(&
Cu .tiu "e vor s&4mi ,a"&, "nd am a1uns m4au de+-r&"at, m4au "er"etat, m4au
ntre-at "(i ani am .i, n ,ine, "el "are 0are st&0nul "asei i4a s0us "eluilalt "&
o0era(ia tre-uie amnat& 0n& 0oimine seara din "au+& "& snt 0rea s0eriat&, iar
e20erien(a va ,i mai -un& da"& m& voi lini.ti; n a,ar& de asta, nde0lines" toate
"ondi(iile "erute su+iectului,
*eti(a t&"u du0& a"este "uvinte .i .i relu& 0lnsul "u .i mai mult ne"a+; o rugai
s& se lini.teas"&, ,&g&duindu4i s& am gri1& de ea mi era destul de greu s& n(eleg
"e doreau s& ,a"& "u ne,eri"ita asta, domnul Lodin .i 0rietenul s&u, tot do"tor;
totu.i, "uvntul su+iect 0e "are i iiu+eam adesea 0omenindu4l n alte
m0re1ur&ri, m& ,&"u 0e dat& s& -&nuies" "& 0uteauI 0rea -ine s& 0un& la "ale
vreo "um0lit& dise"(ie anatomi"& 0e nenoro"ita "o0il&; nainte de a n"e0e s&
-&nuies" a"est lu"ru n,ri"o.&tor, n"er"ai s& m& dumires" mai -ine Lodin a
venit a"as& "u 0rietenul s&u, au luat masa m0reun& .i au "&utat s& s"a0e de
mine Pre,&"ndu4m& a le da as"ultare, m4am as"uns .i dis"u(ia lor m4a l&murit
mai mult de"t tre-uia asu0ra 0lanului ngro+itor "e se 0unea la "ale
Ci"iodat&, a s0us unul din ei, a"east& 0arte anatomi"& nu va ,i "unos"ut& 0er,e"t
da"& nu va ,i e2aminat& W "u, aten(ie 0e un su-ie"t de 1/1< ani des"%is n
momentul "onta"tului nervilor "u durerea; este ngro+itor "te motive
nensemnate o0res" 0rogresul artelor ei -ine, va ,i sa"ri,i"at un su-ie"t 40entru
a salva alte milioane; "u a"est 0re(, mai tre-uie s& ne n voimA ;"iderea ,&"ut&
de lege este oare alta de"t "ea "are se va n,&0tui n o0era(ia noastr&, sau "umva
s"o0ul a"estor legi attde n(ele0te este oare altul de"t sa"ri,i"area unui individ
0entru a salva 0e al(ii o mieA A.adar nimi" nu ne o0re.te a%, "t des0re mine,
m4am %ot&rt, r&s0unse "el&lalt .i a. ,i ,&"ut4o demult da"& a. ,i ndr&+nit s&
lu"re+ singur Cu v& mai 0ovestes" restul dis"u(iei; "um ea 0rivea doar
tre-urile meseriei, am re(inut 0rea 0u(in .i din "li0a a"eea m4am gndit doar s4o
s"o0 "u ori"e 0re( 0e
$%
ne,eri"ita vi"tim& a unei ndeletni"iri, ,&r& ndoial& 0rei (ioas& n toate
0rivin(ele, dar ale "&rei 0rogrese mi seV , 0&reau 0rea s"um0 0l&tite 0rin
sa"ri,i"area unei ,iin(e; nevinovate $ei doi 0rieteni se des0&r(ir& .i Lodin se
"ul"& ,&r& s&4mi s0un& nimi" A doua +i, +iua %&r&+it& "rudei m&"el&riri, 0le"& "a
de o-i"ei, s0unndu4mi "& se va ntoar"e doar 0entru a lua masa de sear& "u
0rietenul s& iu ea .i n a1un )ea-ia ie.ise "nd .i tre"ui la m0linirea ,a0tei "e
0l&nuisem $erul m4a slu1it, dar n4a. ndr&+ni s& s0un da"& a a1utat ino"en(a
sa"ri,i"at& sau ,a0ta miloas& a ne,eri"itei So0%ie 0e "are avea de gnd s4o 0eN4
de0seas"&A 5& voi s0une ,a0tele .i ve(i %ot&r, doamn&; "t des0re mine, snt
att de 0uterni" st&0nit& demna a"estei ine20li"a-ile 0roviden(e, net mi este
"u ne0utin(& s&4i de+leg 0lanurile; am n"er"at s& a,lu .i am ,ost as0ru 0ede0sit&,
iat& tot "e 0ot s& s0un 1
$o-or n 0ivni(&, o ntre- din nou 0e ,eti(& iar&.i V a"elea.i vor-e, a"elea.i
s0aime; o ntre- da"& .tie unde este 0us& "%eia "nd este s"oas& din u.& Cu
.tiu, mi r&s0unde, daiT"red o iau "u ei M& uit la ntm0lare, simt "eva su-
0i"ioare, n nisi0, m& a0le", iat& "%eia, des"%id u.a Mi"u(a ne,eri"it& mi "ade
n genun"%i, mi ud& minile "u la"rimile re"uno.tin(ei, .i, ,&r& s& m& gndes" la
0rime1die, ,&r& s& m& ntre- la "e soart& tre-uie s& m& a.te0t, m& o"u0 doar de
evadarea "o0ilului O s"ot din ,eri"ire din sat ,&r& s& m& nt?lnes" "u nimeni, i
ar&t drumul s0re 0&dure, o s&rut, -u"urndu4m& "a .i ea de ,eri"ire&=.i a ei .i a
"elei 0e "are i4o va ,a"e tat&lui "nd i se va ar&ta din nou n ,a(a o"%ilor .i m&
ntor" re0ede a"as&
La "easul %ot&rt, "ei doi do"tori se ntor" 0lini de s0eran(a s&4.i 0un& n
a0li"are n,ior&toarele 0lanuri; iau masa 0e "t de' veseli, 0e att de gr&-i(i .i de
ndat& "o-oar& n 0ivni(& =ot "e 0rev&+usem 0entru a4mi as"unde ,a0ta 4,usese
s& s0arg -roas"a .i s& 0un "%eia unde o g&si4, sem "a s&4i ,a" s& "read& "& ,eti(a
,ugise singur&; numai "& "ei 0e "are voiam s&4i 0&"&les" nu erau oameni s& se
lase or-i(i "u una "u dou& Lodin se ntoar"e ,urios, se re0ede "u 0umnii la
mine ntre-nd "e ,&"usem "u "o0ila 0t "are o n"%isese La n"e0ut t&g&duii
dar sin"eritatea mea ne,eri"it& m& ,&"u s& m&rturises" Cimi" :F
n
u 0utea ,i 0e m&sura "uvintelor tari .i ,urioase de "are
s
4au ,olosit nelegiui(ii;
unul a avut ideea s& iau lo"ul "o0ilei 0e "are o salvasem, "el&lalt se gndi ,1a
"%inuri .i mai n,ri"o.&toare, iar 0lanurile .i s"ornelile erau m0letite "u lovituri
"are, tot trimi(ndu4m& ,de la unul la altul, m& ame(ir&, net "&+ui 1os ,&r&
"uno.tin(& *uria li se mai 0otolise, Lodin m& tre+i .i de "um mi revenii mi
0orun"ir& s& m& de+-ra" Le4am dat as"ultare, tremurnd toat&; de ndat& "e ,usei
a.a "um au dorit ei, unul m& (inu, "el&lalt o0er&8 mi taie "te un deget de la
,ie"are 0i"ior, m& 0un s& stau 1os .i ,ie"are mi s"oate "te un dinte din ,undul
gurii n"& nu4i gata, s0une Lodin n"in4gnd un ,ier n ,o", am 0rimit4o +iciuit$,
vreau s4o trimit nsemnat&; .i, s0un?nd asta, in,amul, n vreme "e 0rietenul s&u
m& (ine lo"ului, m& arde "u ,ierul nro.it n dosul um&rului, a.a "um snt
nsemna(i %o(ii s& ndr&+neas"& s& se arate a"um, "urvi.tina, s& ndr&+neas"&,
,a"e Lodin, ,urios, .i da"& ar&t a"est ns"ris a"u+ator, mi vor ,i destule motivele
"are m4au ,&"ut s4o dau a,ar& re0eae .i 0e as"uns Astea ,iind s0use, "ei doi
0rieteni 0un mna 0e mine; era noa0te, m4au dus la marginea 0&durii .i m4au
l&sat ,&r& mil& a"olo, du0& "e mi4au mai ar&tat odat& 0rime1dia unei re"lama(ii
m0otriva lor, da"& "umva m4a. gndi s4o ,a" in %alul de ?n1osire n "are eram
r
Ori"&rei alta 0u(in i4ar ,i 0&sat de a"east& amenin(are; de -ine "e se 0utea dovedi
"& tratamentul 0e "are4l su0ortasem nu venea de la vreun tri-unal, de "e m4a. ,i
temutA
)ar sl&-i"iunea, "ur&(enia mea su,leteas"&, s0aima de nenoro"irile de la Paris .i
de la "astelul lui Eressa" m& +&0&"ir&, m& ns0&imntar& .i nu m& mai gndii
de"t s& ,ug din a"el lo" -lestemat ndat& du0& "e mi se vor mai 0otoli 0u(in
durerile $um r&nile 0e "are mi le ,&"user& le 0ansaser& "u gri1&, "%iar a doua +i
diminea(a ele ar&tau destul de -ine >i du0& "e 0etre"ui su- un "o0a" una din
"ele mai n,ri"o.&toare no0(i din via(a mea, o 0ornii la drum de "um se "r&0& de
+iu& L&nile de la 0i"ioare nu m& l&sau s& merg re0ede dar, gr&-it& s& m&
nde0&rte+ de o 0&dure att de 0otrivni"& mie, ,&"ui totu.i ' leg%e n 0rima +i, tot
at?ta a doua .i a treia; ne0utind ns& s&4
:9
m& des"ur" 0rea -ine, nentre-nd nimi" 0e nimeni, nu ' reu.ii de"t s& m& nvrt
n 1urul Parisului, iar n seara "elei de a 0atra +ile de mers nu m& g&seam de"t la
Lieu4saint >tiind "& drumul m& 0utea s"oate s0re 0rovin"iile din sudul *ran(ei,
am %ot&rt s4o a0u" 0e el, s& a1ung "um voi 0utea n a"ele (inuturi de0&rtate,
"re+nd "& 0a"ea .i odi%na de "are nu avusesem 0arte n lo"ul natal m& vor
a.te0ta 0oate la "a0&tul 0&mntului
Mare gre.eal&B .i "te amaruri mai aveam n"& de trasA 5enitul meu, mult mai
mi" la Lodin de"t la mar"%i+ul de Eressa", nu4mi ng&duise s& ,a" e"onomii;
totul era din ,eri"ire la mine, adi"& vreo "(iva ludovi"i, la "t se ur"a .i "eea "e
0utusem lua de la Eressa" .i "eea "e ".4tigasem la do"tor n marea mea
ne,eri"ire, m& so"oteam n"& mul(umit& "& nu mi se ,uraser& .i &.tia .i m& "on4
solam "&4mi vor a1unge m&"ar 0n& voi 0utea s&4mi g&ses" un rost mi
n"%i0uiam "& voi 0utea as"unde "%inurile la "are am ,ost su0us&, "&"i ele nu se
vedeau "nd eram m-r&"at& .i "& vn&t&ile nu m& vor m0iedi"a s&4mi ".tig
0ineaB Aveam // de ani, o s&n&tate ro-ust&, "u toate "& eram n&ltu(& .i su-(ire,
o n,&(i.are "are, s0re g%inionul meu, mi adu"ea "%iar 0rea multe elogii, "alit&(i
"e, de.i mi4au 0rodus ntotdeauna ne"a+uri, mi lini.teau su,letul .i m& ,&"eau s&
s0er "&, n ,ine, 0roviden(a ,ie "& le va r&s0l&ti, ,ie "& m&"ar va mai m0u(ina
su,erin(ele 0e "are mi le adusese Pn& la Sens, mi "ontinua drumul "u s0eran(&
.i "ura1; a"olo, 0i"ioarele "are nu se vinde"aser& n"&, m& dureau ngro+itor, a.a
"& luai %ot&4rrea s& m& odi%nes" "teva +ile, dar, nendr&+nind s& m& m&rturises"
nim&nui .i amintindu4mi lea"urile 0a "are v&+usem "& le ,olosea Lodin la
ast,el de r&ni, mi le "um40&rai .i m& do,tori"ii singur& O s&0t&mn& de re0aus
m& re,&"u 0e de4a ntregul Poate "& mi4a. ,i g&sit vreun rost la Sens, dar, 0rea
l&murit& "& tre-uie s&m& nde0&rte+ "t mai mult, ni"i nu am "&utat m&"ar
vreunul, am mers tot nainte "u s"o0ul s&4mi n"er" noro"ul n )au0%ine n
"o0il&rie au+isem vor-ind de a"est (inut .i a"olo mi n"%i0uiam ,eri"irea; ve(i
vedea .i "e -ine am i+-utit
n ni"i un moment din via(&, "redin(a nu m4a 0&r&sit; ,&r& s& iau n seam& ere+iile
"elor 0uterni"i, 0&rndu4mi4se,
'"
toate mai "urnd re+ultatul gndurilor lor u.urati"e de"t ale unei ntemeieri, am
0us n lo"ul lor "on.tiin(a .i inima mea, n amndou& am g&sit tot "e4mi tre-uia
"a s& le (in 0ie0t )a"& uneori ne"a+urile m4au m0iedi"at s&4mi v&d de "ele
s,inte, ,de ndat& "e am 0utut, mi4am re0arat gre.elile )ea-ia 0le"asem din
Au2erre, 0e M iunie, n4am s& uit ni"iodat& +iua asta, ,&"usem vreo / leg%e .i,
"um n"e0ea s& m& toro0eas"& "&ldura, m& %ot&ri s& ur" 0e o "olin& a"o0erit& "u
;9 0l" de ar-ori, 0u(in a,ara drumului s0re stnga, s& m& r&"ores" .i s& dorm
vreo dou& "easuri, ,&r& "%eltuiala dintr4un %an .i ,&r& 0eri"olele drumului mare
;r" 0n& a"olo .i m& a.e+ su- un ste1ar unde, du0& o mas& ,rugal& "u 0ine .i
a0&, m& las -lnd n voia somnului4de "are am 0arte vreo dou& ore n de0lin&
lini.te $nd m4am de.te0tat, am n"e0ut s& admir 0eisa1ul "e mi se ar&ta la
stnga drumului; n mi1lo"ul unei 0&duri "are se ntindea "t vedeai "u o"%ii, mi
se 0&ru "& +&res", la vreo trei leg%e, o mi"& "lo0otni(& n&l(ndu4se s,ioas& n
v&+du% Elnd& singur&tate, mi s0usei, "e dor mi4e de tineB A"olo tre-uie s& ,ie
ad&0ostul vreunor "&lug&ri(e sau s,in(i singurati"i, ngri1ind doar de ndatoririle
lor, devota(i religiei, de0arte de lumea stri"at& n "are "rima lu0t& ,&r& n"etare
"u nevinov&(ia .i iese mereu trium,&toare $u siguran(& "& a"olo .i4au g&sit lo"ul
toate virtu(ileB M& "u,undasem n a"este gnduri, "nd o tn&r& "am de o seam&
"u mine "are 0&.tea oile mi se n,&(i.& O ntre-ai des0re a"ea a.e+are .i4mi
s0use "& "eea "e vedeam era o m&n&stire re,ormat&, lo"uit& de ' singurati"i a
"&ror "redin(&, a-stinen(&, .i so-rietate erau ,&r& seam&n
Lumea merge a"olo mi s0use ,ata, o dat& 0e an, n 0elerina1 0entru o ,e"ioar&
"are ,a"e minuni .i de la "are dre0t"redin"io.ii "a0&t& tot "e "er $u0rins& de
dorin(a de a merge 0e lo" s& im0lor a1utor la 0i"ioarele s,intei mame a
)omnului, o ntre-ai 0e ,at& da"& vrea s& vin& "u mine; mi s0use "&4i era "u
ne0utin(&, "&"i mai"&4sa o a.te0ta a"as& devreme, dar "& drumul era u.or, mi4l
ar&t& .i4mi s0use "& stare(ul, omul "el mai res0e"ta-il .i "el mai s,nt, nu numai
"& m& va 0rimi minunat, -a "%iar, da"& voi avea nevoie, m& va a1uta @ se s0une
s,in(ia sa
G1
((a0%ael, "ontinu& ,ata, este italian, dar .i4a 0etre"ut via(a n 5ran(a, i 0la"e
singur&tatea .i a re,u+at tot ,elul de servi"ii din 0artea Pa0ei "u "are este rud&
7ste un om
1
de neam mare, -lnd, servia-il, 0lin de +el .i "redin(&, n vrst& de
vreo :0 de ani .i 0e "are toat& lumea din (inut l "onsider& s,nt Povestea
"io-&ni(ei m4a n"ura1at si mai mult, n"t mi4a ,ost "u ne0utin(& s& re+ist dorin(ei
de4a merge n 0elerina1 la mn&stire 0entru a re0ara, 0rin dove+ile "uvioase de
"are voi ,i n stare, toate mi"ile 0&"ate de "are m& ,&"usem vinovat& i d&dui
"eva de 0oman& ,e(ei, "u toate "& eu ns&mi aveam destule nevoi .i iat&4m& la
drum "&tre Sainte M&rie des Eois
;
"um se numea mn&stirea la "are mergeam
$nd a1unsei 0e lo" dre0t, nu mai v&+ui "lo0otni(a .i nu mai 0utui s& m& "ondu"
de"t du0& "o0a"i; "um nu ntre-asem 0e ,at& "te leg%e erau de la lo"ul unde o
n1tlnisem 0n& la' mn&stire, mi d&dui seama "& distan(a era alta de"t
so"otisem eu )ar lu"rul &sta nu m4a des"ura1at, am a1uns la marginea 0&durii .i
v&+nd "& mai este n"& lumin&, m4am %ot&rt s& 0&trund n&untru, a0roa0e sigur&
"& voi a1unge la mn&stire nainte de "&derea no0(ii n iot tim0ul &sta nu am
+&rit ni"i urm& de om, ni"i o "as& iar singurul drum era o "&rare neum-lat& 0e
"are mergeam la ntm0lare *&"usem 0e 0u(in : leg%e de la "olina de 0e "are mi
se 0&ruse "& "el mult trei aveau s& m& du"& la destina(ie .i n"& nu v&+usem
nimi" ivindu4se, "nd, la a0usul soarelui, au+ii n ,ine un sunet de "lo0ot la mai
0u(in de o leg%e O iau du0& sunet, m& gr&-es", "&rarea se mai l&rge.te .i du0& o
or& de "nd au+isem "lo0otul, +&res" n ,ine ni.te garduri .i, imediat du0& ele,
mn&stirea Cimi" mai ,rumos de"t a"est lo" singurate", ni"i o lo"uin(& 0rin
0rea1m&, "ea mai a0ro0iat& ,iind la mai mult de G leg%e, .i, n toate 0&r(ile, 0e
0u(in < leg%e , de 0&duri Mn&stirea era ntr4o vale, a tre-uit s& "o-or destul 0n&
s& a1ung .i de asta 0ierdusem .i "lo0otni(a din o"%i de "um a1unsesem 0e lo"
dre0t Eara"a unui "&lug&r gr&dinar era li0it& de +idul "l&dirii .i 0e a"olo tre-uia
s& tre"i nainte de a intra l ntre-ai 0e si%astru da"& 0ot s& vor-es" "u "&lug&rul
e"onom m& ntre-& "e vreau de la el, i d&dui de n(eles "& e o trea-& -ise4
ri"eas"& "& un 1ur&mnt m& adu"e n a"est l&"a. s,nt
'!
.i "& voi ,i de0lin r&s0l&tit& de toate "ele ndurate 0entru a a1unge ai"i da"& voi
0utea "&dea o "li0& la 0i"ioarele ,e"ioarei .i a 0rea"uviosului slu1itor su-
a"o0eri.ul "&ruia este ad&0ostit& a"east& minunat& i"oan& $&lug&rul, du0& "e m&
0o,ti s& m& odi%nes", merse de gra-& n mn&stire .i "um era ntuneri" a"um iar
"&lug&rii erau la mas&, ntr+ie destul s& se ntoar"& Leveni ntr4un tr+iu "u un
alt "&lug&r8 ,, @at&4l 0e "uviosul $lement, domni.oar&, este e"onomul
a.e+&mntului, a venit s& vad& da"& ,a"e s&4l tul-ure 0e stare( 0entru "eea "e
dore.ti $uviosul $lement era un om de vreo ': de ani, ,oarte gras, de o n&l(ime
uria.&, "u 0rivire rea .i ntune"at&, "u glasul as0ru .i r&gu.it, a "&rui 0re+en(&
mai mult m& n,iora de"t m& lini.ti
n"e0ui s& tremur ,&r& voia mea .i ,&r& s& m& 0ot o0ri, amintirea tuturor
su,erin(elor din'tre"ut mi se de.te0t& n minte D $e vrei, mi s0use "&lug&rul
"u destul&I as0rime, asta4i ora la "are se vine la -iseri"&A Pari a ,i o %oinar& ,&r&
"&0&ti# D $uvioase, i s0usei ngenun"%ind, .tiam "& se 0oate veni la ori"e
or& n "asa )omnului; am venit ai"i de ,oarte de0arte, 0lin& de elan .i "redin(&,
v& rog, da"& se 0oate, s& m& s0ovedi(i .i "nd mi ve(i "unoa.te "on.tiin(a, ve(i
vedea da"& snt sau nu vredni"& s& "ad la 0i"ioarele i"oanei ,&"&toare de minuni
0e "are o 0&stra(i n s,ntul vostru l&"a.# ,, )ar nu 0rea este ora s0ovedaniei,
s0use "&lug&rul m-ln+indu4se; unde4(i vei 0etre"e noa0teaA Cu avem l0"'90
gszsl"F!! i (
ar
((=LP(Q";i mai -ine s& vii diminea(a# i 0ovestii toate motivele
"are m& m0iedi"aser& s& ,a" a"est lu"ru, iar el, ,&r& s& mar adauge nimi", merse
s&4i vor-eas"& stare(ului La "teva minute du0& a"eea, au+ii "um se des"%ide
-iseri"a .i "&lug&rul e"onom, venind el nsu.i la -ara"a gr&dinarului, m& 0o,ti s&
intru n tem0lu $uviosul $lement era un om de vreo ': de ani, ,oarte idee "%iar
a"um, era un -&r-at de vrsta "are mi se s0usese, dar "&ruia nu i4ai ,i dat '0 de
ani; era sla-, destul de nalt, "u o n,&(i.are s0iritual& .i -lnd&, vor-ind ,oarte
-ine ,ran(u+e.te, "%iar da"& "u o u.oar& 0ronun(ie italieneas"&, manierat .i
"urtenitor 0e dina,ar&, 0e "t era de ntune"at .i s&l-ate" n su,let, a.a "um 0rea
-ine v& voi 0utea l&muri de ndat& D $o0ilo, +ise "u -lnde(e
'#
"&lug&rul, "u toate "& ora este ntru totul ne0otrivit& .i nu avem o-i"eiul s&
0rimim a.a de tr+iu, (i voi as"ulta s0ovedania .i ne vom gndi du0& a"eea la
mi1loa"ele de a4(i 0etre"e "uviin"ios noa0tea 0n& la ora "nd, mine, vei 0utea s&
te n"%ini la s,nta i"oan& 0e "are o avem# S0unnd toate astea, "&lug&rul 0use
s& se a0rind& "teva
1
lumini n 1urul "on,esionalului, mi s0use s& m& a.e+ a"olo
.i, dndu4i voie "eluilalt "&lug&r s& se retrag&, i 0orun"i s& n"%id& toate u.ile .i
m& ndemn& s& m& s0ovedes" "u toat& n"rederea ntrutotul lini.tit& n ,a(a unui
om "e 0&rea att de -lnd, du0& s0aimele trase de la "uviosul $lement, m&
n"linai la 0i"ioarele "on,esorului, i de+v&luii toat& via(a mea .i, "u "instea .i
n"rederea mea o-i.nuit&,, nu4i as"unsei nimi" din "eea "e m& 0rivea @i
m&rturisii toate gre.elile, m& s0ovedii de toate ne,eri"irile, nimi" nu ,u l&sat
deo0arte, ni"i m&"ar ru.inosul semn 0e "are mi4l ,&"use Lodin
$&lug&rul La0%ael m& as"ult& "u "ea mai mare aten(ie, m& 0use "%iar s& re0et
mai multe am&nunte, lund o n,&(i.are miloas& .i "urioas& iar ntre-&rile sale
de "&0&ti se legar&, de mai multe ori la rnd, de lu"rurile urm&toare8
1 )a"& era adev&rat "& eram or,an& .i de la Paris
/ )a"& era sigur "& nu mai aveam ni"i rude, ni"i 0rieteni, ni"i 0rote"tori .i
ni"i 0e nimeni alt"ineva "&ruia s&4i s"riu
< !laO roi]L !nreintasem Wde"t "io-&ni(ei dorin(a Jde a merge la mn&stire .i
da"& nu4i d&dusem ,i"i'r1r
0
la ntoar"ere
' )a"& tot mai eram ,e"ioar& .i da"& aveam numai // de ani
: )a"& eram sigur& "& nu m4a urm&rit nimeni .i nu rn4a v&+ut intrnd la
mn&stire
)u0& "e l4am l&murit "u a"este ntre-&ri .i i4am r&s0uns "u "ea mai mare
naivitate, el mi s0use, ridi"ndu4se .i lundu4m& de mn&8 D 7i -ine, vino,
"o0ilo, e 0rea tr+iu s& te n"%ini n seara asta n ,a(a ,e"ioarei, mine am s&4(i
d&ruies" s,nta -u"urie de a te m0&rt&.i la 0i"ioarele i"oanei sale, iar n seara
asta s& ne gndim s& m&nn"i .i s& dormi# S0unnd asta, m& "onduse la sa"ri4
G'
.tie D )ar, 0&rinte, ,&"ui eu atun"i "u o anumit& ngri1orare 0e "are nu mi4o
0uteam st&0ni, "um, 0&rinte, n "asa voastr&#A D )ar unde oare, n"nt&toare
0elerin&, r&s0unse "&lug&rul, des"%i+nd una din u.ile "uloarului din 1urul
sa"ristiei "are "ondu"ea dre0t s0re lo"uin(& "um, te temi s& 0etre"i noa0tea "u
' "&lug&riA 5ei vedea, ngera., "& nu sntem att de s&l-ati"i 0e "t 0&rem .i .tim
"um s& distr&m o ,at& dr&gu(&# La a"este "uvinte, tres&rii8 O%, "erule, s0usei
n sinea mea, nu "umva voi "&dea iar 0rad& -unelor mele sentimente .i dorin(ei
0e "are am avut4o de a m& a0ro0ia de tot "e are religia mai res0e"ta-il, ,i va oare
a"east& dorin(& 0ede0sit& "a o "rim&A n tim0ul &sta, mergeam 0e ntuneri"; la un
"a0&t al "uloarului, a0&ru n s,r.it o s"ar&, "&lug&rul m& l&s& s& o iau nainte .i,
de "um o-serv& o oare"are re(inere, s0use ,urios s"%im-ndu4.i dul"ea(a din glas
"u tonul "el mai o-ra+ni"8 D Stri"at& nenoro"it&, (i n"%i0ui "& mai 0o(i da
na0oiA 7%e%ei, ai s& ve+i ndat& "& era mai -ine 0entru tine s& ,i nimerit ntr4o
as"un+&toare de %o(i de"t la ' "&lug&ri re,orma(i#
=oate motivele de groa+& s0orir& att de re0ede n o"%ii mei, n"t nu mai avui
tim0 s& m& s0erii de a"este "uvinte; dea-ia le au+isem, "nd alte semne de
alarm& m& luar& "u asalt ;.a se des"%ide .i v&d n 1urul unei mese < "&lug&ri .i
< tinere, to(i G n "ea mai neru.inat& stare; dou& dintre ,ete erau de+-r&"ate de
tot, se ndeletni"eau "u des0uierea "elei de4a treia .i "&lug&rii erau "am n
a"eea.i situa(ie D Prieteni, ,&"u La0%ael de "um intr&, ne mai li0sea una,
iat4o; )a(i4mi voie s& v& 0re+int un adev&rat ,enomenB @at& o Lu"re(ie "are
0oart& 0e um&r semnul ,etelor de moravuri u.oare iar ai"i, "ontinu& el ,&"nd un
gest 0e "t de semni,i"ativ, 0e att de neru.inat ai"i, 0rieteni, dovada sigur& a
unei ,e"iorii m&rturisite# 9o%ote de rs i+-u"nir& din toate "ol(urile s&lii la
a"east& neo-i.nuit& introdu"ere, iar $lement, "el 0e "are4l v&+usem mai nti,
strig&, 0e 1um&tate -eat, "& lu"rul &sta tre-uia veri,i"at 0e lo" O-liga(ia de a v&
n,&(i.a 0e "ei "u "are m& g&seam a"olo, m& ,a"e s& m& ntreru0, l&sndu4v& s&
a.te0ta(i "t mai 0u(in urmarea
i "unoa.te(i destul 0e La0%ael .i 0e $lement "a s& 0ot tre"e la urm&torii doi
Antonin, al treilea "&lug&r din
: !ustine
G:
mn&stire, era un omule( de vreo '0 de ani, us"at, sla-, "o"o.#, "u o n,&(i.are de
satir, 0&ros "a un urs, de o des4,rnare ne0otolit&, -at1o"oritor .i r&u ,&r& 0ere"%e
$uviosul !erome, "el mai vrstni" de a"el l&"a. era un des4,rnat -&trn de G0 de
ani, la ,el de as0ru .i -rutal "a .i $lement, mai -e(iv de"t el, "are, 0li"tisit de
0l&"erile o-i.nuite, era o-ligat, 0entru a4.i s"ormoni o lu"ire de volu0tate, s& se
serveas"& de "&i 0e "t de de0ravate, 0e att de de+gust&toare
Florette era "ea mai tn&r& dintre ,emei, de lo" din )i1on, n vrst& de4vreo 1'
ani, ,ii"a unui -urg%e+ de va+& din a"est ora., r&0it& de a1utoarele lui La0%ael
"are, -ogat .i -ine v&+ut de ,ra(ii ntru "redin(&, nu l&sa deo0arte nimi" din "e
0utea s&4i slu1eas"& 0atimile 7ra -runet&, "u o"%i ,oarte dr&gu(i .i "u mult
,arme" n tr&s&turi 3ornelie avea "am 1G ani, era -lond&, ,oarte interesant&, "u
0&r ,rumos, o 0iele str&lu"itoare .i "ea mai ,rumoas& siluet& "u 0utin(&; era din
Au2erre, ,ii"a unui negustor de vinuri .i ,usese sedus& "%iar de La0%ael "are o
atr&sese "u n"etul n "a0"an& Omphale era o ,emeie de <0 de ani, "or0olent&,
"u "%i0ul -lnd .i ,oarte 0l&"ut, "u ,ormele -ine "onturate, 0&r su0er-, "u 0ie0tul
deose-it de ,rumos .i "u "ei mai -ln+i o"%i "are se 0utea vedea 7ra ,ii"a unui
0odgorean nst&rit din !oign6, ,usese "t 0e "e s& se "&s&toreas"& "u un -&r-at
"are avea s& o ,a"& ,eri"it&, "nd la vrsta de 1G ani, !erome o r&0i de a"as& 0rin
"ele mai neau+ite is0itiri Asta era so"ietatea n "are urma s& tr&ies", asta este
"loa"a de 0&"at .i murd&rie n "are n&d&1duisem s& g&ses" virtutea, a.a "um s4ar
,i "uvenit n a"el 0rea"instit ad&0ost
)e ndat& "e a1unsei n mi1lo"ul n,ri"o.&toarei adun&ri, mi se s0use "& tot "e
aveam mai -un de ,&"ut era s& m& "&l&u+es" du0& 0urt&rile su0use ale
tovar&.elor mele D (i n"%i0ui .i singur&, mi s0use La0%ael, "& nu4(i
,olose.te la nimi" s& n"er"i o m0otrivire n vi+uina de neg&sit n "are te4a adus
steaua ta "ea rea S0ui "& ai tre"ut 0rin destule nenoro"iri, ns& ve+i -ine "& "ea
mai mare din toate 0entru o ,at& "instit&, (i li0se.te n"& de 0e lista g%inioanelor
7ste oare normal s& ,ii ,e"ioar& la vrsta ta .i nu este asta o minune "are nu mai
0oate dura#A @at&4(i tovar&.ele "are s4au strm-at "a .i tine
ce
GG
Vi
"nd s4au v&+ut o-ligate s& ne slu1eas"& .i "are, a.a "um vei ,a"e .i tu, au s,r.it
0rin a se su0une "nd au v&+ut "& m0otrivirea nu 0utea s& le adu"& de"t
ne"a+uri n m0re1urarea de ,a(&, So0%ie, "um te4ai mai 0utea a0&raA Knde.te4te
"e 0&r&sit& e.ti 0e lume; du0& "um singur& ai m&rturisit, nu mai ai ni"i rude, ni"i
0rieteni; te a,li ntr4un 0ustiu, de0arte de ori"e a1utor, ne"unos"ut& de nimeni, la
-unul 0la" a 0atru des,rna(i "are n4au ni"i un "%e, s& te "ru(e La "ine s& te
rogi, 0oate la a"est )umne+eu 0e "are venisei s&4l im0lori "u atta silin(& .i "are
,olose.te a"est elan "a s& te arun"e .i mai sigur n "a0"an&A 5e+i -ine "& nu se
a,l& ni"i o 0utere, ni"i omeneas"&, ni"i divin&, "are s& te 0oat& s"oate din minile
noastre, "& ni"i 0rintre lu"rurile "e stau n 0uterea oamenilor, ni"i 0rintre minuni,
nu se a,l& vreun mi1lo" "u "are s& i+-ute.ti a mai 0&stra a"east& virtute de "are
,a"i atta "a+, "are s& te 0oat& o0ri de4a a1unge, n toate n(elesurile .i modurile
"e 0ot ,i s"ornite, 0rada la "are to(i 0atru o s& ne re0e+im "u a1utorul t&u
)e+-ra"&4te, a.adar, So0%ie, .i ,ie "a su0u.enia "ea mai de0lin& s&4(i adu"& mila
noastr&, "are va ,i nlo"uit& de "ele mai as0re o"&ri .i 0ede0se da"& nu ne dar
as"ultare, 0ede0se "are ne vor n,uria .i mai mult, ,&r& s& te 0un& la ad&0ost de
nesa(ul .i s&l-&ti"ia noastr&#
mi d&deam 0rea -ine seama "& a"east& ,ioroas& "u4vntare nu4mi l&sa ni"i o
s"&0are, dar n4a. ,i ,ost oare vinovat& da"& n4a. ,i n"er"at4o 0e "ea 0e "are mi4o
.o0tea inima .i mi4o l&sase n"& naturaA $&+ui n genun"%i n ,a(a lui La0%ael .i4
mi ,olosii toat&, 0uterea su,leteas"& rugndu4l s& nu4.i -at& 1o" de situa(ia mea,
"ele mai amare la"rimi i udar& genun"%ii .i tot "e4mi insu,l& mai r&s"olitor
inima, am "ute+at a4i s0une 0lngnd Cu a,lasem ns& "& la"rimile snt .i mai
is0ititoare 0entru "rim& .i destr&-&lare, nu .tiam "& tot "eea "e ,&"eam 0entru a
nmuia a"este ,iare nu i+-utea de"t s& le a0rind& 0o,tele La0%ael se ridi"&
n,uriat .i s0use n"runtn4du4se Pune(i mna 0e stri"ata asta, de+-r&"a(i4o
imediat n ,a(a noastr& .i ar&ta(i4i "& nu la oameni "a noi .i4a g&sit rnduial& mila
Antonin m& n%a(& "u o mn& as0r& .i nervoas&, m0letindu4.i vor-ele .i ,a0tele
"u n1ur&turi "um0lite, mi smulge %ainele n dou& minute,
$(
'%
l&sndu4m& goal& n ,a(a a"elei adun&ri D @at& o "reatur& ,rumoas&, ,&"u
!erome, s& "ad& mn&stirea 0e mine da"& de <0 de ani am mai v&+ut a.a "eva#
D O "li0&, +ise stare(ul, s& ,a"em 0u(in& ordine $unoa.te(i, 0rieteni, ti0i"urile
noastre de 0rimire; s& ,ie su0us& la toate ,&r& s& ne s"a0e ni"i unul, iar n tim0ul
&sta, "elelalte trei ,emei s& stea 0e lng& noi 0entru a ne a1uta la nevoie sau a ne
nt&rit& )e ndat& se ,orm& un "er", m& a.e+ar& n mi1lo", .i a"olo, mai mult de
/ ore, am ,ost "er"etat&, 0re(uit&, 0i0&it& de "ei 0atru stri"a(i, 0rimind 0e rnd de
la ,ie"are laude sau insulte
mi ve(i ng&dui, doamna, s0use ,rumoasa 0ri+onier& nro.indu4se din 0lin, s& v&
as"und o 0arte din am&nuntele neru.inate "are s4au 0etre"ut n tim0ul a"estei
0rime "eremonii @n"%i0ui(i4v& tot "e 0oate des,rul s&4i insu,le n asemenea
situa(ie unor stri"a(i, i ve(i vedea tre"nd rnd 0e rnd de la tovar&.ele mele la
mine, "om0arnd, a0re"iind, "on,runtnd, "omentnd .i ve(i avea numai o sla-&
idee de tot "e s4a 0etre"ut n a"este dinti orgii, destul de u.oare totu.i ,a(& de
"elelalte lu"ruri groa+ni"e 0e "are aveam s& le ndur
D 9aide(i, s0use La0%ael, "are 0&rea "& nu4.i mai 0oate (ine n Mu dorin(ele
mult 0rea strnite, e tim0ul s& sa"ri,i"&m vi"tima S& ne 0reg&tim ,ie"are s4o
su0unem 0l&"erilor ,avorite# >i 0&"&tosul, a.e+ndu4m& 0e o "ana0ea ntr4o
0o+i(ie 0rielni"& s"r-oaselor sale 0l&"eri, 0unndu4i 0e Antonin .i 0e $lement s&
m& (in&, La0%ael, italian, "&lug&r .i de0ravat, se satur& "u neru.inare ,&r& "a
asta s&4mi ia4 ,e"ioria O%, "ulmea r&t&"iriiB Ai ,i "re+ut "& ,ie"are din a"e.ti
-&r-a(i ordinari se m?ndre.te "& a uitat de tot natura n alegerea 1osni"elor
0l&"eriB $lement naintea+&, strnit de vederea neru.in&rilor mai marelui s&u
.i de tot "e ,&"use n vreme "e4l 0rivea M& anun(& "& nil se va 0urta "u mine mai
r&u de"t stare(ul .i "& lo"ul n "are .i va de0une o,randa nu4mi va 0une virtutea
n 0eri"ol M& 0une s& m& a.e+ n genun"%i .i, li0indu4se de mine, .i
m0line.te 0er,idele 0atimi ntr4un lo" "are nu4mi d& voie, n tim0ul o,i"ierii,
s& m& 0lng de 0roasta sa 0urtare ;rmea+& !erome, tem0lul s&u ,iind "el al lui
#La0%ael, dar ,&r& 0utin(a de a a1unge la san"tuar; resemnat s& r&mn& dinaintea
intr&rii, s,r.it GF
de emo(ia unor ntm0l&ri a "&ror neru.inare nu se 0oate n,&(i.a, nu4.i 0utu a0oi
m0lini dorin(ele de"t 0rin "&ile -ar-are a "&ror vi"tim& v4am s0us "& era s&
a1ung la )u-ourg .i "%iar am ,ost n minile lui )e Ere^sa" @at& "e 0reg&tire
-un&, s0use Antonin, 0unnd mna 0e mine, vino 0ui"u(&, vino s& te r&+-un de
ne"uviin(a "on,ra(ilor mei .i s& "uleg, n s,r.it, mndrele o,rande 0e "are
ner&-darea lor mi le4a l&sat n gri1& dar "e am&nunte )umne+eule mare
mi este "u ne0utin(& s& vi le des"riu Ai ,i s0us "& nelegiuitul, "el mai stri"at
dintre to(i 0atru, de.i a0&rea "a "el mai 0u(in de0&rtat de "erin(ele naturii, nu
"onsim(ea s& se a0ro0ie de ea, s& ,ie "eva mai 0u(in neo-i.nuit n ,elul de a o
sl&vi de"t des40&gu-indu4se de a"east& mas"& a unei mai mi"i de0rav&ri 0rin tot
"e m& 0utea 1igni mai mult 5ai, "nd uneori vedeam n n"%i0uire a"este
0l&"eri, le "redeam "aste "a )umne+eul "are le insu,la, toate de natur& 0entru a
slu1i la mngierea oamenilor, n&s"ute din dragoste .i deli"ate(e )e0arte de mine
gndul "& -&r-atul, la ,el "a ,iarele s&l-ati"e, nu 0oate s& a1ung& la 0l&"ere de"t
ns0&i4mntndu4.i tovar&.ele n"er"ai lu"rul &sta ntr4un asemenea %al de
violen(&, n"t durerile s,.ierii ,ire.ti ale virginit&(ii mele ,ur& "ele mai mi"i 0e
"are le4am avut de ndurat n a"east& tortur&, iar n momentul "ri+ei 0e "are
Antonin o termin& 0rin strig&te ,urioase, ,r&mnt&ri dureroase ale tuturor 0&r(ilor
tru0ului meu, mu."&turi, n ,ine, asem&n&toare "u mngierile sngeroase ale
tigrilor m4am "re+ut o "li0& 0rada unui animal s&l-ati" "are nu se va lini.ti
de"t devorndu4m&
$nd se terminar& a"este lu"ruri groa+ni"e, am "&+ut, nemi."at& .i a0roa0e
in"on.tient&, 0e altarul 0e "are ,usesem sa"ri,i"at&
La0%ael le 0orun"i ,emeilor s& m& ngri1eas"& .i s&4mi dsa ds mn"are, dar o
mare triste(e .i dis0erare mi luar& "u asalt su,letul n a"ea "li0& "rud& Cu mai
0utui re+ista la gndul n,ior&tor "& 0n& la urm& 0ierdusem a"east& "omoar& a
virginit&(ii, 0entru "are mi4a. ,i dat via(a de o sut& de ori, "& am ,ost vesteiit& de
a"ei de la "are tre-uia s& a.te0t dim0otriv& "el mai mare a1utor .i mn4giere
moral& 5&rsai .uvoaie de la"rimi, (i0etele mi r&sunau n toat& sala, m&
rostogoleam 0e 0&mnt, mi smul4
) '*
geam 0&rul, "erndu4le "&l&ilor mei s& m& u"id& .i "%iar da"& a"e.ti denatura(i
0rea nesim(itori la asemenea s"ene aveau gri1& mai "urnd s&4.i savure+e noi
0l&"eri "u tovar&.ele mele de"t s&4mi mngie durerea, ,ur& totu.i 0li"tisi(i de
strig&tele mele .i se %ot&rr& s& m& trimit& la odi%n& ntr4un lo" de unde s& nu m&
mai 0oat& au+i Om0%ale era gata s& m& "ondu"&, 0e "nd 0er,idul La40%ael
m& 0rivi din nou "u o 0o,t& 1osni"&, "u toat& starea de 0lns n "are eram .i s0use
"& nu voia s& ,iu s"oas& a,ar& ,&r& s& m& mai -at1o"oreas"& o dat& )ea-ia4i
venise a.a "eva n "a0, "& .i n"e0u s& n,&0tuias"& dar dorin(ele sale aveau
nevoie s& mai ,ie n"& strnite, .i doar du0& "e se ,olosi de "rudele mi1loa"e ale
lui !e4 rome reu.i s& g&seas"& 0uterea "e4i li0sea 0entru a4.i m0lini noul
0&"at
$e nengr&dire a de+m&(ului, )umne+eule mareB 7ra "u 0utin(& "a a"e.ti
destr&-&la(i s& ,ie att de nemilo.i "a s& aleag& momentul unei su,erin(e morale
att de 0uterni"e 0re"um a mea, 0entru a m& ,a"e s& su0ort o su,erin(& ,i+i"& att
de s&l-ati"&A O%, la dra"u, ,&"u Antonin, su0unndu4m& de asemenea, nimi"
mai -un de urmat de"t e2em0lul unui su0erior .i nimi" mai "u gust de"t
re0eti(ia Se s0une "& durerea te du"e la 0l&"ere, snt n"redin(at "& a"east&
"o0il& ,rumoas& m& va ,a"e "el mai ,eri"it dintre -&r-a(i >i "u toat& sila,
0lnsetele .i rug&min(ile, a1unsei, 0entru a doua oar&, un -iet 0lastron 0entru
neru.inatele 0l&"eri ale a"estui mi+era-il n s,r.it, ,ui l&sat& s& 0le" )a"& nu
mi4a. ,i luat "eva a0eritive 0n& "nd a sosit a"east& ,rumoas& 0rin(es&, s0use
$lement, la dra"u da"& ar ,i ie.it ,&r& s&4mi slu1eas"& .i mie 0atimile a doua
oar&, dar nu 0ierde nimi" da"& mai a.tea0t& ,, @i 0romit .i eu a"ela.i lu"ru,
s0use !erome, ,&"ndu4m& s&4i simt 0uterea -ra(ului n "li0a "nd tre"eam 0e
lng& el, dar 0entru seara asta s& mergem "u to(ii la "ul"are# La0%ael avu
a"eea.i 0&rere .i orgia se o0ri O o0ri la el 0e *lorette, "are st&tu desigur toat&
noa0tea .i se m0r&.tiar& "u to(ii 7ram dat& n ndrumare Om0%alei; a"east&
sultan& mai n vrst& de"t toate "elelalte mi 0&ru a ,i ns&r"inat& s& 0oarte de
gri1a surorilor M& duse n a0artamentul "omun, un ,el de turn 0&trat, n "ol(urile
"&ruia se a,la un 0at 0entru ,ie"are din M0
noi 0atru ;nul din "&lug&ri le urma de o-i"ei 0e ,ete "nd se retr&geau .i n"uia
u.a "u "teva la"&te; trea-a asta i reveni lui $lement @ntrate n&untru, era im0o4
si-il s& mai ie.im, nee2istnd alt& u.& din a"east& "amer& de"t s0re o "&m&ru(&
de toalet& al&turi, a "&rei ,ereastr& era la ,el de +&-relit& "a .i a lo"ului de dormit
@n a,ar& de asta, ni"i un ,el de mo-il&, un s"aun .i o mas& a0roa0e de 0atul
n"on1urat "u o 0erdea 0roast& de indian, "teva l&+i de lemn n "&m&ru(&, s"aune
s0arte, -ideuri .i o mas& de toalet& "omun& =oate astea le4am o-servat a-ia a
doua +i; 0rea istovit& "a s& v&d "eva n 0rimul moment, nu avui gri1& deet de
durerea mea O%, "erule dre0t, mi s0usei, este oare s"ris "a ni"i o ,a0t& -un& s&
nu4mi i+voras"& din inim& ,&r& s& ,ie de ndat& urmat& de o su,erin(&B >i "e r&u
,&"eam, )umne+eule mare, dorind s& m0lines" n a"est l&"a. o datorie de
"redin(&, am su0&rat "erul voind s& m& o"u0 de asta, &sta era 0re(ul la "are
tre-uia s& m& a.te0tA O%, %ot&rri nen(elese ale 0roviden(ei, ndura(i4v& o "li0&
s& v& ar&ta(i o"%ilor mei, da"& nu vre(i s& m& ridi" m0otriva legilor voastreB
La"rimi amare m& inundar& de 0e urma a"estor gn4duri .i n"& mai mi "urgeau
"nd, s0re +iu&, Om0%ale se a0ro0ie de 0atul meu
D S"um0& tovar&.&, mi s0use, vreau s& te ndemn la "ura1; am 0lns "a .i tine
n 0rimele +ile, iar a"um m4am o-i.nuit, te vei o-i.nui .i tu "a .i mine Primele
momente snt groa+ni"e, "&"i nu doar o-liga(ia de a 0otoli ,&r& n"etare dorin(ele
de+l&n(uite# ale a"estor de+m&(a(i este "ea "are ne 0une via(a n 0rime1die, "i
0ierderea li-ert&(ii, ,elul n "are sntem tratate n a"east& "as& a ru.inii
Cenoro"i(ii se simt mngia(i "nd i v&d 0e al(ii su,erind n 1urul lor; ori"t de
ar+&toare erau durerile, mi le n&-u.ii o "li0&, 0entru a o ruga 0e tovar&.a mea s&
m& 0un& la "urent "u su,erin(ele "e m4a.te04tau
As"ult&, s0use Om0%ale, a.e+ndu4se lng& 0atul meu, (i voi vor-i "u toat&
n"rederea, dar aminte.te4(i s& nu te ,olose.ti ni"iodat& ,&r& m&sur& de s0usele
meleB $ea mai "rud& su,erin(&, s"um0& 0rieten&, este nesiguran(a soartei
noastre; nu se 0oate s0une "e se alege de noi "nd 0&r&sim a"est lo" Am avut
toate dove+ile 0e
M1
"are singur&tatea ne 0ermite s& le "&0&t&m "& ,etele re,ormate de "&lug&r nu mai
a0ar ni"iodat& n lume $%iar ei anun(& a"est lu"ru, nu ni se as"unde "& a"east&
vi+uin& este mormntul nostru; totu.i nu este an n "are s& nu 0le"e dou& sau trei
$e se alege de eleA Snt oare omo4rteA ;neori ni se s0une da, alteori "u
siguran(& nu, dar ni"i una din "ele "are au 0le"at, ori"t de mult ne4ar ,i 0romis
de4a nainta 0lngeri m0otriva a"estei mn&stiri .i de a se ngri1i de eli-erarea
noastr&, ni"i una, (i s0un, nu s4a (inut de "uvnt Au ,&"ut 0ierdute 0lngerile,
sau ,etele snt m0iedi"ate s& le s"rieA $nd "erem de la "ele "are soses" ve.ti
des0re "ele ve"%i, nimeni nu .tie nimi" ' $e se ntm0l& a.adar "u a"este
nenoro"iteA @at& "e ne "%inuie, So0%ie, iat& "um0lita nedumerire "are ne tortu4
rea+& "u adev&rat +ilele ne,eri"iteB )e 1' ani snt n lo"ul &sta .i am v&+ut
0le"nd mai mult de :0 de ,ete unde sntA )e "e, du0& "e toate au 1urat s& ne
a1ute, ni"i una din ele nu s4a (inut de "uvntA Cum&rul nostru este sta-ilit la 0atru
"el 0u(in, n "amera asta, "&"i sntem mai mult de"t sigure "& mai e2ist& un
turn "ores0un+&tor "u a"esta, n "are este (inut a"ela.i num&r de ,ete Multe
semne din 0urtarea lor, multe din "uvintele lor ne4au n"redin(at des0re asta, dar
da"& a"este tovar&.e e2ist&, noi nu le4am v&+ut ni"iodat& ;na din "ele mai -une
dove+i des0re a"est lu"ru este "& nu sntem ,olosite ni"iodat& dou& +ile la rnd;
da"& am ,ost ,olosite ieri, ast&+i ne odi%nim Ori, "u siguran(& "&
destr&-&la(ii &.tia nu se a-(in o +i ntreag& n a,ar& de asta, nimi" nu "ontea+& n
re,ormarea noastr&, vrsta, s"%im-area tr&s&turilor, 0li"tiseala, de+gustul, nimi"
alt"eva de"t 0ro0riile lor toane nu4i %ot&r&.te s& ne dea drumul la odi%na de "are
nu 0utem .ti "um ne vom ,olosi Am v&+ut ai"i 0e una de M0 de ani; n4a 0le"at
de"t vara tre"ut& )e G0 de ani era ai"i .i, 0e "nd ea era 0&strat&, am v&+ut re4
,ormate mai mult de 1/ "are nu m0liniser& 1G ani Am v&+ut 0e unele 0le"nd
la < +ile du0& sosire, altele du0& o lun&, altele du0& mai mul(i ani Cu se a,l& alt&
regul& de"t voin(a sau, mai "urnd toana lor $om0ortarea nu are ni"i ea ni"i o
valoare; am v&+ut 0e unele "are ie.eau n ntm0inarea dorin(elor lor .i "are
0le"au du0& G s&04t&mni, n tim0 "e altele, 0osa"e .i "a0ri"ioase, erau 0&s4M/
trate un num&r ndelungat de ani C4are ni"i un rost s&4i 0re+i"i uneia "are a-ia a
sosit vreun ,el de "om0ortare anume n"%i0uirea lor +dro-e.te toate legile,
nimi" nu este sigur $t des0re "&ut&ri, se deose-es" 0rea 0u(in ntre ei
La0%ael este ai"i de 1: ani, $lement are 1G, !erome <0, Antonin 10 de "nd
se a,l& ai"i; &sta din urm& este singurul 0e "are l4am v&+ut sosind, a nlo"uit un
"&lug&r de G0 de ani "are a murit de 0rea mult& destr&-&lare a"est La0%ael,
de neam ,lorentin, este rud& a0ro0iat& "u Pa0a .i se n(elege ,oarte -ine "u el;
numai de la venirea lui, ,e"ioara -ine,&"&toare de minuni asigur& renumele
mn&stirii .i i o0re.te 0e -r,itori s& vad& ndea0roa0e "e se 0etre"e ai"i, ns&
a.e+&mntul era a.a "um l ve+i "nd a sosit Se s0une "& snt a0roa0e F0 de ani
de "nd lu"rurile se 0etre" ast,el .i to(i stare(ii "are au venit au 0&strat
ornduiala att de ,olositoare 0entru 0l&"erile lor La0%ael, unul din
"&lug&rii "ei mai des,r4na(i ai vea"ului, a "erut s& ,ie numit ai"i 0entru "& .tia
rnduiala .i .i4a 0us n gnd s& 0&stre+e "t se 0oate 0rivilegiile as"unse Coi
a0ar(inem dio"e+ei de Au2erre dar, ,ie "& a-atele este la "urent, ,ie "& nu, nu4l
vedem ni"iodat& 0rin lo"urile astea; n general nu snt 0rea um-late, n a,ara
s&r-&toririi "are "ade la s,r.itul lui august; n tim0ul anului, nu a1ung ai"i ni"i
10 0ersoane )e "te ori ns& a0are vreun str&in, stare(ul are gri1& s&4l 0rimeas"&
"um tre-uie .i s&4l uimeas"& 0rin nenum&ratele dove+i de austeritate .i "redin(&
7i 0lea"& mul(umi(i, laud& a.e+&mntul .i ast,el -una "redin(& a 0o0orului .i
naivitatea "redin"io.ilor i las& nesting%eri(i 0e a"e.ti oameni ,&r& de lege )e
alt,el, nimi" mai as0ru de"t regulamentul asu0ra 0urt&rii noastre .i nimi" mai
0eri"ulos de"t "ea i mai mi"& n"&l"are a lui n leg&tur& "u a"easta tre-uie M s&4(i
dau "teva am&nunte de "&0&ti, "ontinua instru"4toarea mea, "&"i ai"i nu
este o s"u+& s& s0ui Dnu m& 0ede0si(i de n"&l"area a"estei legi, n4o "uno.team#;
tre-uie s& a,li de la tovar&.ele tale sau s& g%i"e.ti singur& Cu e.ti 0revenit& de
nimi", dar e.ti 0ede0sit& 0entru ori"e Singura ndre0tare adus& este -i"iul;
este destul de sim0lu "a un anume moment din 0l&"erile a"estor nelegiui(i s& se
trans,orme n 0edea0sa ,avorit& Ai 0&(it4o ,&r& s& gre.e.ti ieri, o vei 0&(i "urnd
0entru "& vei gre.i;
%#
to(i 0atru snt mari amatori de a"est o-i"ei -ar-ar .i to(i .i n"ear"& 0e rnd
talentul de e2e"utor n ,ie"are +i l numes" 0e "te unul regentul de servi"iu .i el
0rime.te ra0ortul de la de"ana "amerei 7l r&s0unde de ordinea interioar& a
seraiului, de tot "e se ntm0l& la mesele la "are sntem 0rimite, ta2ea+& gre.elile
.i le 0ede0se.te "u mna lui S& lu&m 0e rnd ,ie"are 0un"t Sntem o-ligate s&
,im tre+e .i m-r&"ate la ora 9 diminea(a; la 10 ni se adu"e mi"ul de1un, 0ine .i
a0&; la ora /, se serve.te 0rn4+ul ,ormat dintr4o "ior-& destul de -un&, o -u"at&
de rasol, o mn"are de legume, uneori o ,ru"t& .i o sti"l& de vin 0entru toate
0atru n ,ie"are +i, vara sau iarna, la ora : seara nesmintit, regentul vine n
vi+it& Atun"i adun& 0rile de"anei .i nemul(umirile ei 0ot s& ,ie legate de
"om0ortarea ,etelor din "amer&, de vre;n "uvnt de enervare sau de revolt& "e s4
a rostit, de tre+irea la ora 0res"ris&, de res0e"tarea ngri1irii 0&rului .i a
"ur&(eniei, da"& s4a mn"at "um tre-uie .i da"& nu s4a 0us la "ale vreo evadare
=re-uie ,&"ut un ra0ort e2a"t des0re toate a"este lu"ruri .i 0utem ,i "%iar
0ede0site da"& nu4l ,a"em )e ai"i, regentul de servi"iu tre"e n "a-inetul de
toalet& .i ins0e"tea+& di,erite lu"ruri; du0& "e .i4a ,&"ut trea-a, rar se ntm0l& s&
0le"e ,&r& s& se distre+e "u una din noi .i adesea "%iar "u toate 0atru )e ndat&
"e a 0le"at, da"& nu este +iua noastr& de su0eu, sntem li-ere s& "itim, s& st&m de
vor-&, s& ne veselim ntre noi .i s& ne "ul"&m "nd vrem; da"& seara tre-uie s&
su0&m "u "&lug&rii, sun& un "lo0ot .i ne anun(& s& ne 0reg&tim Legentul de
servi"iu vine el nsu.i s& ne ia, "o-orm n sala unde ne4ai v&+ut .i 0rimul lu"ru
"are se ,a"e a"olo este s& se "iteas"& "aietuLde gre.eli, n"e0nd "u ultima dat&
"nd am ,ost invitate, mai nti gre.elile "omise la a"el su0eu, "onstnd din
negli1en(e,, r&"eal& ,a(& de "&lug&r n momentele n "are se serves" de noi, li0s&
de 0revenire, de su0unere sau de "ur&(enie La asta se adaug& lista gre.elilor
,&"ute n "amer& tim0 de / +ile, du0& ra0ortul de"anei 5inovatele se a.ea+& rnd
0e rnd n mi1lo"ul s&lii, regentul de servi"iu le s0une gre.eala .i ta2a; a0oi snt
de+-r&"ate dede"an&, sau su-de"an&, da"& 0rima a gre.it, .i regentul le a0li"&
0edea0sa 0res"ris& ntr4un mod att de energi", "& le4ar ,i greu s& nu .i4o
aminteas"&
%&
Ori, nelegiui(ii au o asemenea 0ri"e0ere n"t este a0roa0e "u ne0utin(& s& ,ie
m&"ar o +i n "are s& nu ne dea "teva 0ede0se Odat& m0linit& a"east& trea-&,
orgiile n"e0, ar ,i "u ne0utin(& s&4(i dau am&nunte; 0ot oare s& ,ie istorisite
asemenea toane "iudateA Lu"rul de "&0&4ti este s& nu re,u+i nimi" ni"iodat&
s& ,i 0revenitoare n toate "ele .i, ori"t de -un ar ,i a"est mi1lo", uneori tot nu
e.ti n 0rea mare siguran(& La 1um&tatea orgiilor se ia masa; sntem .i noi
0rimite la a"east& mas&, ntotdeauna mult mai ,in& .i mai lu2oas& de"t ale
noastre Ea"analele snt luate de la "a0?t "nd "&lug&rii snt 0e 1um&tate -e(i La
mie+ul no0(ii se des0art .i atun"i ,ie"are 0oate s& o 0&stre+e 0e una din noi 0este
noa0te, ,avorita mergnd s& doarm& n "%ilia "elui "are a ales4o .i revenind la noi
a doua +i; "elelalte se ntor" .i .i g&ses" "amera "ur&(at&, 0aturile .i dula0urile
n ordine Se ntm0l& uneori "a diminea(a, de "um ne4am s"ulat naintea mi"ului
de1un, un "&lug&r s& o "%eme 0e vreuna din noi n "%ilie *ratele "are are gri1& de
noi vine s& ne "%eme .i ne "ondu"e la "&lug&rul "are ne4a dorit, a"esta la rndul
lui adu"ndu4ne na0oi sau trimi(ndu4ne 0rin a"ela.i ,rate, de ndat& "e nu4i mai
,a"em tre-uin(&
A"est "er-er "are ne "ur&(& "amerele .i "are ne "ondu"e uneori, este un ,rate
-&trn 0e "are4l vei vedea "urnd, de M0 de ani, "%ior, ."%io0 .i mut; este a1utat n
ntregul _servi"iu de "as& de al(i trei, unul "are 0reg&te.te mn"area, altul "are
"ur&(& "%iliile "&lug&rilor, m&tur& 0este tot .i mai a1ut& la -u"&t&rie, .i 0ortarul
0e "are l4ai v&+ut la intrare
)intre a"e.ti ,ra(i, noi nu4l vedem de"t 0e "el "are ne serve.te .i "ea mai
nensemnat& vor-& s"%im-at& "u el ar ,Q,i una dintre "ele mai grave "rime
Stare(ul vine s& ne vi+ite+e din "nd n "nd .i atun"i au lo" "teva "eremonii -ine
ornduite, 0e "are le vei de0rinde "u tim0ul .i a "&ror neas"ultare devine "rim&,
"&"i dorin(a lor de4a g&si "rime 0entru a avea -u"uria s& le 0ede0seas"& i ,a"e s&
le s0oreas"& num&rul n ,ie"are +i Prea rar se ntm0l& "a La0%ael s& vin& s& ne
vad& ,&r& vreun s"o0 anume .i a"este s"o0uri snt ,ie "rude, ,ie ne"instite a.a
"um te4ai 0utut "onvinge n a,ar& de asta, st&m tot tim0ul n"%ise, nu e2ista ni"i
un 0rile1, un an ntreg, "u "are s& 0utem
M:
lua o gur& de aer, de.i au ai"i o gr&din& destul de mare, dar "are nu are +&-rele .i
se tem de vreo evadare, "u att mai 0eri"uloas& "u "it da"& 1usti(ia lumeas"& sau
-iseri"eas"& ar a,la de toate "rimele "are se 0etre" ai"i, de mult ar ,i ,&"ut ordine
Ci"iodat& nu nde0linim vreun servi"iu religios; ni"i nu este ng&duit s& ne
gndim sau s& vor-im des0re a.a "eva, asemenea vor-e snt unul din 0&"atele
"are atrag "el mai sigur 0edea0sa Asta4i tot "e4(i 0ot s0une, drag& tovar&.&, mai
ad&ug& de"ana, e20erien(a te va nv&(a restul n"ura1ea+&4te da"& 0o(i, dar ia4(i
adio 0entru totdeauna de la lume, nu s4a 0omenit "a vreo ,at& s"&0at& din "asa
asta s4o mai ,i 0utut vedea
A"east& trea-& din urm& m& nelini.ti "um0lit, .i o ntre-ai 0e Om0%ale "e "redea
ea "u adev&rat des0re soarta ,etelor re,ormate D $e vrei s&4(i r&s0und la asta,
s0use ea, n ,ie"are "li0& s0eran(a mi .terge a"east& mi+era-il& 0&rere; totul
dovede.te "& retragerea lor se ,a"e ntr4un mormnt, .i, "u toate astea, o mie de
gnduri "are nu snt de"t "o0iii s0eran(ei vin tot tim0ul s&4mi distrug& a"east&
"onvingere de nenl&turat Cu sntem 0revenite de"t n a"eea.i diminea(&, urm&
Om0%ale, de retragerea "are ni s4a 0l&nuit; regentul din +iua a"eea vine nainte
de mi"ul de1un .i s0une, -&nuies"8 DOm0%ale, ,&4(i -aga1ul, mn&stirea te
re,ormea+&, vin s& te iau la "&derea no0(ii#, a0oi iese $ea 0ensionat& .i
m-r&(i.ea+& "olegele, le 0romite de mii de ori s& le a1ute, s& re"lame, s&
r&s0ndeas"& +vonul des0re "eea "e se ntm0l& ai"i; sose.te momentul, "&lug&rul
vine, ,ata 0lea"& .i nu se mai aude ni"iodat& vor-indu4se de ea#
DS"um0& 0rieten&, s0usei de"anei mul(umindu4i 0entru l&muriri, 0oate "& n4ai
avut de4a ,a"e de"t "u "o0ile "are n4au destul& minte 0entru a se (ine de "uvnt
5rei s& ,a"i "u mine a"est leg&mntA )a"& 1ur eu 0rima 0e tot "e am mai s"um0
0e lume "&, ,ie mor, ,ie distrug a"este 1osni"ii, mi 0romi(i .i tu a"ela.i lu"ru#A
D Einen(eles, s0use Om0%ale, dar 0o(i ,i sigur& de li0sa de ,olos a a"estor
0romisiuni; ,ete mai vrstni"e "a tine, 0oate "%iar mai 0ornite, da"& a.a "eva este
"u 0utin(&, din "ele mai "umse"ade ,amilii din regiune .i avnd, a.adar, .i mai
multe mi1loa"e de"t tine, ,ete "are .i4ar ,i dat via(a 0entru mine, nu s4au (inut de
1ur&mnt; d&4mi voie a.adar, din
%'
"te .tiu, s& nu 0un 0re( 0e a"esta "are tot n van s4a ,&"ut Mai s0orov&ir&m
a0oi des0re "ara"terul "&lug&rilor .i al tovar&.elor noastre Cu se a,l& nimeni n
7uro0a, s0use Om0%ale, mai 0eri"ulos de"t La0%ael .i de"t Antonin; ,al.i, "u
inima neagr&, -at1o"oritori, "ru+i, ne"redin"io.i, astea snt darurile lor naturale .i
nu este mai mare -u"urie n o"%ii lor de"t da"& s4au dedat din 0lin la a"este
vi"ii $lement, "are 0are "el mai as0ru, este totu.i "el mai -un; nu ai a te teme de
el de"t da"& este -eat; tre-uie s& ai gri1& s&4i li0se.ti din o"%i n a"ea "li0&, "&"i
alt,el te 0ndes" 0rime1diile "u el $t des0re !erome, are o ,ire s&l-ati"&,
0almele, 0i"ioarele .i 0umnii snt ".tiguri sigure "u el, dar "nd .i4a lini.tit
0atimile, se nu .i le strnes" de"t 0rin stri"&"iuni .i r&ut&(i $t 0ri4,a"e -lnd "a
un miel, s0re deose-ire de 0rimii doi, "are veste ,etele, nu este 0rea mult de
s0us *lorette este o "o0il& nu 0rea de.tea0t& .i din "are ,a"i "e vrei; $ornelie are
un su,let -un .i sensi-il, nimi" n4o 0oate "onsola de soarta ei )u0& toate a"este
s,aturi, o ntre-ai 0e tovar&.a mea da"& era "u totul "u ne0utin(& s& a,l&m des0re
un alt turn n "are s& ,ie .i alte nenoro"ite "a noi D )a"& mai este, "um snt
a0roa0e sigur&, s0use Om0%ale, nu se 0oate a,la de"t 0rin vreo s"&0are a
"&lug&rilor sau a ,ratelui mut "are ne slu1e.te .i 0e noi .i 0e ele ,&r& ndoial&
Cumai "& asemenea l&muriri snt ,oarte 0eri"uloase La "e ne4ar ,olosi, de alt,el,
s& .tim da"& sntem sau nu singure, de -ine "e nu 0utem 0rimi a1utorA .i da"& m&
ntre- "e dovad& am des0re ,a0tul &sta, 0ot s&4(i s0un "& unele vor-e ale lor
s"&0ate din neaten(ie, snt mai mult de"t tre-uie 0entru a ne "onvinge $&, de
alt,el, odat&, ie.ind diminea(a din "%ilia lui La0%ael 0e "nd i tre"eam 0ragul
u.ii .i avea de gnd s& m& urme+e "a s& m& "ondu"& "%iar el na0oi, l +&rii 0e
,uri. 0e ,ratele mut "are intra la Antonin "u p tn&r& ,rumoas& de 1M1F ani .i
"are "u siguran(& nu era din "amera noastr& *ratele, sim(indu4se 0rivit, o -&g&
re0ede n "%ilia lui Antonin dar eu am +&rit4o; nu s4a ntm0lat nimi", totul a
r&mas la ,el .i 0oate "& a. ,i 0&(it4o da"& s4ar ,i .tiut 7ste de"i sigur "& mai snt
.i alte ,emei de"t noi .i "&, de -ine "e noi lu&m masa "u "&lug&rii doar odat& la
dou& +ile, n
%%
+iua "ealalt& ,a" ele lu"rul &sta, n num&r, 0e "t se 0are egal "u al nostru#
)e a-ia terminase Om0%ale de vor-it, 0e "nd *lo4rette se ntoarse de la
La0%ael, unde4.i 0etre"use noa0tea .i, "um le era "u totul inter+is ,etelor s&4.i
0ovesteas"& una alteia "e 0&(eau, ne salut& doar 0entru "& ne v&+u tre+e, .i se
arun"& e0ui+at& 0e 0at unde r&mase 0n& la ora 9, la tre+irea tuturor Elinda
$ornelie se a0ro0ie de mine, la"rim& "nd m& 0rivi .i s0use8 D O%, domni4
.oar& drag&, "e ,iin(e nenoro"ite sntem#B
Se aduse masa, tovar&.ele m& o-ligar& s& m&nn" "eva .i le d&dui as"ultare
0entru a le ,a"e 0l&"ere; +iua tre"u destul de lini.tit La ora :, "um s0usese
Om0%ale, regentul de servi"iu a0&ru; era Antonin, "are m& ntre-& r+nd "um
m& simt du0& a.a o aventur& .i, "um doar o"%ii mei 0le"a(i 0lini de la"rimi i
d&deau r&s0uns, el +ise, r+nd "u n(eles8 D Se va o-i.nui, se va o-i.nui, nu
e2ist& lo" n *ran(a unde s& se ,orme+e ,etele mai -ine "a ai"i#, .i ,&"u vi+ita,
lu& lista gre.elilor din minile de"anei, ,at& 0rea -un& "a s& o n"ar"e, adesea
s0unea "& nu are ni"i un re0ro., .i, nainte de a 0le"a, Antonin se a0ro0ie de
mine n"e0ui s& tremur, "re+nd "& voi ,i n"& odat& vi"tima a"estui monstru,
iar "um asta 0utea ,i ori"nd, "e mai "onta "& se ntm0la atun"i sau a doua +iA
=otu.i s"&0ai "u "teva mngieri -rutale iar el se arun"& asu0ra $orneliei,
0orun"indu4ne la toate "te eram a"olo s&4i slu1im 0atimile n tim0 "e el o,i"ia
Celegiuitul, s&tul 0n& n
v
gt de volu0t&(i, nere,u+ndu4.i ni"i una, .i termin&
o0era(ia "u a"east& ne,eri"it& a.a "um ,&"use "u mine n a1un, adi"& "u
momentele "ele mai ra,inate de de0ravare .i -rutalitate Asemenea gru0uri se
,ormau destul de des; a0roa0e ntotdeauna "nd un "&lug&r se servea de una din
surori, se o-i.nuia "a "elelalte trei s& stea 0rin 0re1ur 0entru a4i a0rinde sim(urile
.i volu0tatea s& 0oat& a1unge la el 0rin toate organele =oate a"este murdare
am&nunte le dau de 0e a"um 0entru a nu le mai 0omeni a0oi, ne4avnd ni"i"um
de gnd s& mai insist asu0ra neru.in&rii a"estor s"ene )a"& vor-es" des0re una
singur& este "a .i "um a. ,i vor-it des0re toate, .i am de gnd s& 0omenes" numai
de ntm0l&rile de seam&, ,&r& s& v& mai n,ri"o.e+ "u am&nunte din lunga mea
.edere n a"east&
%8
"as& $um nu era n +iua "nd luam masa, ,ur&m l&sate destul de lini.tite,
tovar&.ele mele m& mngiar& "um 0utur&, ns& ne"a+uri "a ale mele nu 0uteau ,i
ni"i"um mngiate; degea-a s4au "%inuit, "u "t mi vor-eau, "u att ele m&
ardeau mai tare
A doua +i, de.i n; era de servi"iu, stare(ul veni s& m& vad& la 9 diminea(a, o
ntre-& 0e Om0%ale da"& n"e0eam s& m& o-i.nuies" .i, ,&r& s& as"ulte
r&s0unsul, des"%ise unul din "u,erele din "a-inet, de unde s"oase mai multe
ve.minte ,emeie.ti8 D $um n4ai nimi" 0e tine, tre-uie s& ne silim s0use, a te
m-r&"a, 0oate "& mai mult 0entru noi de"t 0entru tine; m&"ar n4ai de "e s& ne
,ii re"unos"&toare; eu nu v&d rostul a"estor %aine de 0risos .i da"& le4am l&sat 0e
,etele "are ne slu1es" s& um-le goale "a ,iarele, mi se 0are "& n4ar ,i mare lu"ru;
"&lug&rii no.tri ns& snt oameni de lume, "are vor lu2 .i ornamente, tre-uie dar
s&4i mul(umim# S0unnd asta, +vrli 0e 0at mai multe "a0oate u.oare .i o
1um&tate de du+in& de "&m&.i, "teva -onete, "iora0i, 0anto,i, 0e "are mi s0use
s&4i n"er" St&tu a"olo "t mi ,&"ui toaleta .i nu 0ierdu ni"i4una din atingerile
neru.inate 0e "are i le 0ermitea situa(ia K&sii trei "a0oate de ta,ta .i unul de
0n+& de @ndia "are mi se 0otriveau; mi d&du voie s& le 0&stre+ .i s&4mi
"om0lete+ restul, amintindu4mi "& totul a0ar(inea a.e+&4mntului .i "& tre-uie s&
le restitui da"& 0le" nainte de a le ,i u+at A"este am&nunte i d&duser& di,erite
o"a+ii s& se n,l&"&re+e .i mi 0orun"i s& m& a.e+ singur& n 0o+i(ia "are .tiam
"&4i "onvine am vrut s& "er "ru(are dar v&+ndu4i 0rivirea de1a mnioas&, "el
mai sim0lu mi se 0&ru s& as"ult, m'& a.e+ai neru.inatul, n"on1urat de "elelalte
trei ,ete, se 0otoli, du0& o-i"eiul s&u, 0e "%eltuiala moravurilor, a religiei .i a
naturii l n,l&"&rasem de tot, m& l&ud& la su0eu .i ,ui aleas& s&4mi 0etre"
noa0tea "u el; tovar&.ele se retraser& .i eu m& dusei n a0artamentul s&u Cu v&
0omenes" ni"i de sil&, ni"i de dureri, doamn&, v& n"%i0ui(i "t de 0uterni"e erau
amndou&, .i monotonia lor ne4ar stri"a 0oate .i 0ovestirile "e4mi r&4mn de
s0us La0%ael avea o "%ilie ,erme"&toare, mo-ilat& "u gust .i volu0tate; nu
li0sea nimi" din "eea "e 0utea ,a"e singur&tatea 0l&"ut& .i 0otrivit& 0entru
0l&"eri )e ndat& "e se n"uie u.a, La0%ael se de+-r&"& .i 0orun4
M9
"indu4mi s& ,a" la ,el, m& 0use s&4i strnes" ndelung 0atimile n tim0 "e el, la
rndul lui, se a0rindea "u a"elea.i mi1loa"e Pot s& s0un "& am ,&"ut n seara
a"eea un "urs de li-ertina1 la ,el de "om0let "a .i 0rostituata "ea mai ra,inat& de
0e lume )u0& "e ,usesem st&0n&, a1unsei elev& dar el se 0urt& "u mine n a.a
,el n"t, de.i mie nu4mi "eruse mil&, "nd veni rndui meu, o "erui 0ln4gnd; el
.i -&tu 1o" de rug&min(ile mele, m& m0iedi"& "u -rutalitate s& m& mi." .i "nd
se v&+u st&0n 0e mine, m& "%inui nemilos dou& ore 0line Cu se o0rea doar la
0&r(ile destinate a"estei ,olosiri, totul era 0ar"urs ,&r& ose-ire, lo"urile "ele
mai o0use, glo-urile "ele mai deli"ate, nimi" nu s"&0a ,uriei "&l&ului ale
"&rui "&ut&ri volu0toase se "ondu"eau du0& semnele de durere 0e "are le "ulegea
0rivindu4m& D 9ai s& ne "ul"&m, mi s0use la s,r.it, 0oate "& este 0rea mult
0entru tine .i "u siguran(& nu destul 0entru mine; nu m& satur ni"iodat& de lu"rul
&sta "are nu4i de"t um-ra a "eea "e a. vrea s& ,a" ntr4adev&r Ce a.e+ar&m n
0at; La0%ael, du0& "e ,usese de+m&(at, devenise a"um la ,el de de0ravat .i toat&
noa0tea am ,ost s"lava 0l&"erilor lui "riminale M& ,olosii de o "li0& de lini.te
0rintre attea de+m&(uri 0entru a4l ruga s&4mi s0un& da"& mai 0uteam s0era s& ies
vreodat& din a"est a.e+&mnt D )esigur, r&s0unse La0%ael, doar 0entru
asta ai intrat $nd to(i 0atru vom %ot&r s& te 0ension&m, ,&r& ndoial& "& vei
0utea# D )ar, ,&"ui eu "u gnd s&4l trag de lim-&, nu v& teme(i "& ,ete mai
tinere .i mai 0u(in dis"rete de"t 1ur eu s& ,iu toat& via(a, ar 0utea s& de+v&luie "e
se ntm0l& ai"i#A ,, $u ne0utin(&, s0use stare(ul# ,, $u ne0utin(&#A D
O%o, ,oarte sigur# D A(i 0utea s&4mi e20li"a(i# D Cu, &sta este se"retul
nostru, tot "e 0ot s0une este "&, dis"ret& sau nu, (i va ,i im0osi-il s& de+v&lui
"eva "nd vei ,i n a,ar& des0re "eea "e s& ntm0l& n&untru# $u asta, mi
0orun"i deodat& s& s"%im- vor-a .i nu mai "ute+ai s& s0un nimi" ILa ora M
diminea(a, m& trimise na0oi "u ,ratele .i, 0u4nnd m0reun& "eea "e4mi s0usese
el "u "eea "e s"osesem de la Om0%ale, m& l&murii, ,&r& ndoial&, "u mare
durere, "& "ele mai as0re m&suri erau luate m0otriva ,etelor "are 0&r&seau
a.e+&mntul .i, de -ine "e nu vor-eau ni"i4F0
odat&, nseamn& "& li se t&iau toate "&ile, ,iind -&gate n si"riu
Kndul &sta groa+ni" m& ,&"u s& tremur mult& vreme, dar "um reu.ii s&4l alung
datorit& s0eran(ei, m& l&sai 0rins& de altele, "a .i tovar&.ele mele ntr4o
s&0t&mn&, ,&"ui turul "%iliilor .i 0utui s& m& l&mures" "u groa+& n tim0ul &sta
de ,eluritele in,amii ,1a "are se dedau 0e rnd "&lug&rii, ns& la to(i, 0re"um la
La0%ael, ,la"&ra de+m&(ului nu se a0rindea de"t 0rin salturi de s&l-&ti"ie .i, "um
tre-uie "& la ei 0&"atul su,letului r&t&"it era 0e deasu0ra "elorlalte, doar
,olosindu4se de el reu.eau s& se n"orone+e "u 0l&"eri
$el mai mult de su,erit am avut din 0artea lui Anto4nin Cu se 0oate n"%i0ui
0n& unde a1ungea "ru+imea a"estui nelegiuit n r&t&"irile sale aiurite $ondus
numai de ele, le "&uta 0entru a a1unge la 0l&"ere, ele l sus(ineau "nd o savura
.i tot ele o 0er,e"(ionau n ultima4,a+& Mirindu4m& ns& "& mi1loa"ele de "are se
,olosea nu a1ungeau s& lege rod 0e vreuna din vi"time, o ntre-ai 0e de"an& n "e
,el i+-utea s& se 0&+eas"&; distrugnd el nsu.i, imediat, +ise Om0%ale, ,ru"tul
elanului )e ndat& "e vede vreun semn, ne d& s& ng%i(im < +ile la rnd G 0a%are
mari dintr4un anume "eai "are n a 0atra +i nu mai las& ni"i o urm& a nesa(ului
=o"mai i s4a ntm0lat $orneliei; mie mi s4a ntm0lat de < ori Cu4mi a0are ni"i
un nea1uns 0entru s&n&tate, -a dim0otriv&, s4ar +i"e "& te sim(i mult mai -ine
du0& a"eea n a,ar& de asta, este singurul, du0& "um ve+i, "ontinu& tovar&.a
mea, de la "are te 0a.te a.a o 0rime1die; ne,ires"ul dorin(elor "elorlal(i nu ne d&
ni"i un motiv de team& A0oi Om0%ale m& ntre-& da"&, din to(i, $lement nu era
"el de la "are aveam "el mai 0u(in a m& 0lnge D 5ai mie, s0usei, dintr4o
mul(ime de ne"ur&(enii .i orori "are "nd te de+gust&,, "nd te revolt&, mi4e ,oarte
greu s& s0un "are m& istove.te Nnai 0u(in Snt s&tul& 0n& 0este "a0 de toate .i
a. vrea s& m& v&d a,ar&, ori"e soart& m4ar mai a.te0ta# D S4ar 0utea s& ,ii
as"ultat& n "urnd, "ontinu& Om0%ale, ai a1uns ai"i doar din ntm0lare, nu se
"onta 0e tine; "u F +ile nainte s& a0ari, to"mai se ,&"use o re,orm& iar trea-a
asta nu se ,a"e de"t da"& ei snt siguri de nlo"uitoare Le"rutarea n4o ,a"
ntotdeauna singuri; au
G !ustine
8
slugi -ine 0l&tite .i "are4i serves" "u "redin(& Snt a0roa0e sigur& "& din "li0& n
"li0& va sosi "ineva .i, ast,el, dorin(ele (i se vor m0lini )e altminteri, sntem n
a1unul s&r-&torii; rar se ntm0l& "a +ilele astea s& nu le adu"& "eva, ,ie "&
is0ites" ,etele la s0ovedanie, ,ie n"%id 0e "te una; "u a"east& o"a+ie, nu 0rea s4a
ntm0lat s& nu ,i 1umulit vreo 0ui"uli(&# Sosi n ,ine .i vestita s&r-&toare; v4a(i
,i n"%i0uit, doamn&, la "e 0&"at monstruos s4au "o-ort "&lug&rii "u a"est 0rile1A
S4au gndit "& o minune vi+i-il& ar m&ri str&lu"irea ,aimei lor .i, dre0t urmare,
au m-r&"at4o 0e *lorette, "ea mai mi"u(& .i mai tn&r& dintre noi, "u toat&
ornamenta(ia ,e"ioarei, au legat4o de mi1lo" "u un "ordon "e nu 0utea ,i v&+ut .i
i4au 0orun"it s&4.i ridi"e "u durere minile s0re "er end se va da m0&rt&.ania
$um -iata mi"u(& ,usese s0eriat& "u "ele mai "rude 0ede0se da"& s0unea un
"uvnt sau nu4.i 1u"a -ine rolul, se des"ur"& 0e "t 0utu .i %o(ia avu reu.ita
a.te0tat&; oamenii "re+ur& n minune, l&sar& o,rande -ogate ,e"ioarei ,.i 0le"ar&
na0oi mai n"redin(a(i "a ni"iodat& de 0uterea %arului Mai"ii "ere.ti
Pentru a. des&vr.i -lestem&(ia, stri"a(ii 0orun"ir& "a *lorette s& a0ar& la su0eu
n a"elea.i %aine "are i aduseser& trium,ul .i ,ie"are din ei .i a0rinse dorin(ele
su0unndu4o n starea a"ee4 ne"uviin"ioaselor a0u"&turi Strni(i de 0rimul 0&"at,
mon.trii nu se o0rir& ai"i; o 0user& s& stea n 0ielea goal& ntins& 0e o mas&,
a0rinser& lumn&ri, i 0user& la "a0 i"oana mntuitorului .i ndr&+nir& s&
n,&0tuias"& 0e seama nenoro"itei "ea mai ns0&i4tnnt&toare "eremonie Mi4a
,ost "u ne0utin(& s& v&d a.a "eva .i am le.inat La0%ael s0use "& tre-uia, "u toate
astea, s& slu1es" la rndul meu de altar 0entru a m& dresa M4au luat, m4au 0us n
a"ela.i lo" "a 0e *lorette .i neru.inatul italian, de data asta "u ,a0te mai "rude .i
"u alte -lestem&(ii, a n,&0tuit .i "u mine a"ela.i lu"ru de s0aim& "are i s4a
ntm0lat tovar&.ei mele M4au s"os de a"olo ,&r& sim(ire .i a tre-uit s& ,iu dus&
n "amer&, unde am 0lns trei +ile la rnd "u la"rimi amare, 0&"atul groa+ni" la
"are slu1isem ,&r& voia mea gndul &sta mi s,4.ie n"& inima, doamn&, nu 0ot
s& mi4l amintes" ,&r& s& 0lng; "redin(a este la mine re+ultatul unui sentiment, tot
"eea "e o 1igne.te mi nsngerea+& inima
8!
n tim0ul &sta, n4am -&gat de seam& "a noua venit& 0e "are o a.te0tam s& ,ie
vreuna dintre "ei adu.i a"olo de s&r-&toare; 0oate "& re"rutarea s4a 0etre"ut n
"el&lalt serai, dar la noi nu s4a ntm0lat nimi" Lu"rurile au urmat ast,el "teva
s&0t&mni; se m0liniser& de1a G de end eram n temutul l&"a., 0e end ntr4o
diminea(&, la ora 9, La0%ael intr& la noi n turn P&rea n,ier-ntat, un ,el de
r&t&"ire i se vedea n 0riviri; s4a uitat la toate, ne4a a.e+at 0e rnd n 0o+i(ia
0re,erat& .i s4a o0rit ndeose-i la Om0%ale Mai multe minute n .ir a studiat4o
a.a "um st&tea, s4a agitat surd, s4a a0u"at de una din ,antasmele lui dar n4a
,&0tuit nimi" a0oi i4a s0us s& se ridi"e, a (intuit4o "u o 0rivire as0r& .i "u
"ru+imea +ugr&vit& 0e "%i0 a0oi, n ,ine, i4a s0us8 DAi slu1it destul, so"ietatea te
re,ormea+&, e.ti li-er&; 0reg&te.te4te, vin s& te iau "%iar eu la "&derea no0(ii#
)u0& "e +ise asta, o mai e2amina odat& "u a"eea.i n,&(i.are .i 0&r&si -rus"
"amera
$um ie.i el, Om0%ale mi se +vrli n -ra(e8 D A%, s0use ea 0lngnd, iat& "li0a
temut& .i att de dorit& "e voi ,a"e, doamneA O lini.tii du0& 0ri"e0erea mea
dar nu i+-utii ni"i"um; ,&"u 1ur&mnt din tot su,letul s& se ,oloseas"& de ori"e
mi1lo" 0entru a ne eli-era .i a4i da 0e mna legii 0e a"e.ti tr&d&tori da"& va ,i n
stare s4o ,a"&, iar ,elul n "are mi 0romise nu m& l&s& s& m& ndoies" ni"i o "li0&
"& a"est lu"ru, ,ie se va ,a"e, ,ie nu era de ,&0tuit 3iua se s"urse "a de o-i"ei, iar
s0re ora G, La0%ael ur"& din nou D 9ai, ,&"u deodat& "&tre Om0%ale, e.ti
gataA# D )a, 0&rinte# D S& mergem, s& mergem re0ede# D ng&dui(i4mi
s&4mi iau r&mas -un de la tovar&.ele mele# D Las&, n4are rost, e.ti a.te0tat&,
urmea+&4m&#B 7a ntre-& a0oi da"& tre-uia s&4.i ia -ietele %aine DCimi", s0use
La0%ael, nu este totul al a.e+&mntuluiA Cu mai ai nevoie de astea# A0oi, dn4
du4.i seama, "a .i "um ar ,i s0us 0rea mult8 DPoate -oar,ele astea nu4(i snt de
,olos, ai s&4(i ,a"i altele, 0e m&sur& .i "u "are (i va sta mai -ine# l ntre-ai 0e
"&lug&r da"& aveam voie s& o nso(es" 0e Om0%ale m&"ar 0n& la u.a
a.e+&mntului, dar el mi ntoarse o 0rivire att de as0r& .i s&l-ati"&, net m&
d&dui na0oi de ,ri"& ,&r& s& mal "er nimi" Ce,eri"ita noastr& tovar&.& ie.i,
ntorendu4.i
s0re mine o"%ii 0lini de la"rimi .i de nelini.te; ndat& "e ea 0le"&, ne l&sar&m
toate trei "u0rinse de su,erin(a a"estei des0&r(iri )u0& o 1um&tate de or&,
Antonin veni s& ne ia la mas&; La0%ael a0&ru a0roa0e du0& o or& de "nd
"o-orsem, 0&rea nelini.tit, vor-ea adesea n .oa0t& "u "eilal(i, dar "u toate
a"estea, totul se 0etre"u "a de o-i"ei O-servai ns&, a.a "um s0usese .i
Om0%ale, "& ne4au trimis mult mai devreme n "amer&, iar ei au -&ut mai mult
de"t o-i.nuiau; s4au mul(umit doar s&4.i str4neas"& dorin(ele, ,&r& a le n,&0tui
$e n(eles 0uteam s& dau a"estor am&nunte 0e "are le re(inusem ,&r& s& vreau,
ntru"t n asemenea situa(ii -agi seama la toateA $it des0re nv&(&minte, n4
am ,ost destul de de.tea0t& s& le trag, .i 0oate ni"i nu v4a. ,i s0us a"este
am&nunte da"& nu m4ar ,i uimit din "ale a,ar&
Patru +ile am tot a.te0tat ve.ti de la Om0%ale, a"um n"redin(at& "& nu se va
a-ate de la 1ur&mntul ,&"ut, a"um n,ri"o.ate "&, 0rin mi1loa"e "rude, i s4a luat
ori"e "ale de4a ne ,i de ,olos; ne 0ierdusem ori"e s0eran(& .i s0aima ne ,u .i mai
mare La a 0atra +i du0& 0le"area Om0%alei, am ,ost duse la su0eu, du0& "um ne
venise rndul; mare ne ,u sur0ri+a "nd v&+ur&m o tovar&.& nou& intrnd 0e u.a
dina,ar& n "li0a "nd noi ne ,&"eam a0ari(ia 0e "ea o-i.nuit& ,, @at&,
domni.oarelor, 0e "ea 0e "are so"ietatea a ales4o ntru nlo"uirea ultimei 0le"ate,
ne s0use La0%ael; ,i(i -une s& v& 0urta(i "u ea "a .i "u o sor&, s&4i m-ln+i(i
soarta "u tot "e v& va ,i n 0utere So0%ie, mi s0use stare(ul, e.ti "ea mai
vrstni"& din gru0, te ridi" la rangul de de"an&; (i "uno.ti ndatoririle, ai gri1& s&
le nde0line.ti nesmintit# A. ,i vrut s&4l res0ing, dar ne0utnd s4o ,a", mereu
o-ligat& s&4mi sa"ri,i" dorin(ele .i voin(a n ,a(a a"estor oameni 1osni"i, m&
n"linai .i ,&g&duii totul s0re a4l vedea mul(umit
Coii noastre tovar&.e i se des,&"ur& mantila .i voalul "are4i a"o0ereau -ustul .i
,a(a .i v&+ur&m o ,at& de 1: ani "u n,&(i.area "ea mai interesant& .i deli"at&;
o"%ii, de.i 0lini de la"rimi, mi se 0&rur& su0er-i 7a se uit& "u gra(ie "&tre
,ie"are din noi .i 0ot s0une "& n via(a mea n4am v&+ut 0rivire mai mi."&toare;
0letele, de un -lond "enu.iu, i ,luturau 0e umeri n -u"le naturale, avea o gur&
0roas0&t& .i str&lu"itoare, un 0ort no-il al "a0ului .i "eva F'
att de sedu"&tor n ansam-lu, "& era "u ne0utin(& s& o ve+i ,&r& s& te sim(i atras
de ea A,lar&m ndat& "%iar de la ea .i o s0un ai"i 0entru a nu m& m0r&.tia
"& se numea O"tavie, "& era ,ii"a unui mare negustor din L6on, "& ,usese
edu"at& la Paris .i "& se ntor"ea "u guvernanta a"as&, "nd au ,ost ata"ate ntr4o
noa0te, ntre Au2erre .i 5ermenton, ,usese r&0it& .i adus& ai"i, ,&r& s& mai .tie
nimi" des0re tr&sura "u "are mergea sau des0re ,emeia "are o nso(ea =im0 de o
or& ,usese n"%is& singur& ntr4o "amer& 1oas& .i era n&0&dit& de dis0erare, "nd o
luaser& .i o "onduseser& la noi ,&r& "a vreun "&lug&r s&4i s0un& m&"ar o vor-&
$ei 0atru de+m&(a(i, ului(i o "li0& de atta ,arme", nu ,ur& n stare de"t s& o
admire; 0uterea ,rumuse(ii o-lig& la res0e"t, "el mai "oru0t nelegiuit i adu"e n
,elul lui un omagiu 0e "are nu .i4l n&-u.& "%iar ,&r& remu."&ri )ar mon.tri "u
"are aveam de4a ,a"e nu s4au o0rit 0rea mult la asemenea ndoieli D 9ai,
domni.oar&, s0une stare(ul, arat&4ne, te rog, da"& restul ,arme"elor (i se
0otrive.te "u "ele 0e "are natura (i le4a risi0it "u atta d&rni"ie 0e ,a(&# >i "um
,rumoasa ,at& se tur-urase .i se nro.ise ,&r& s& n(eleag& "e i se "erea, s&l-ati"ul
Antonin o n%a(& de o mn& .i4i s0use, 0rintre n1ur&turi .i insulte 0rea neru.inate
0entru a le 0utea re0eta8 D Cu 0ri"e0i, mironosi(o, "& (i se s0une s& te de+-ra"i
de ndat&# din nou 0lnsete, din nou 0roteste, dar $lement
0 ia n 0rimire .i ,a"e s& dis0ar& ntr4o "li0& tot "e as"unde 0udoarea
a"estei ,iin(e interesante *arme"ele 0e "are -una"uviin(& le as"undea la O"tavie
ni"i n4ar ,i 0utut r&s0unde mai -ine "elor 0e "are o-i"eiurile i ng&duiau s& le
arate Ci"i"nd nu s4a v&+ut o 0iele mai al-&, ,orme mai minunate; .i totu.i,
atta ,r&ge+ime, nevinov&(ie .i ging&.ie avea s& "ad& 0rad& a"estor -ar-ariB S4ar
,i +is "& natura i d&ruise attea ,arme"e doar 0entru "a ei s&
1 le 0oat& o,ili; ,&"ur& un "er" .i, a.a "um 0&(isem .i eu, l 0ar"urser& n toate
,elurile *o"osul Antonin nu are 0uterea de a re+ista, ata"& "u "ru+ime a"este
,arme"e a-ia nmugurite .i t&mia ,umeg& la 0i"ioarele +eului La0%ael .i d&
seama "& este momentul s& se gndeas"& la lu"ruri mai serioase; "um nu mai
0oate ni"i el a.te0ta, n.,a"& vi"tima, a.e+nd4o du0& dorin(ele sale; neavnd
F:
n"redere n ea, l roag& 0e $lement s4o (in& O"tavie 0lnge, ei ni"i n4o aud;
de+gust&torul italian s"oate ,l&"&ri din 0riviri, st&0n 0e lo"ul "e4l va asalta, s4ar
+i"e c$ nu studia+& drumurile "are du" la el de"t 0entru a n,rnge mai -ine
ori"e 0iedi"&; ni"i un arti,i"iu, ni"i o 0reg&tire $u toat& di,eren(a enorm& ntre
asediator .i re-el&, "el dinti tre"e la ata"; un strig&t n,ior&tor al vi"timei ne
anun(& n,rngerea Cimi" ns& nu4l o0re.te 0e nving&tor; "u "t ea i im0lor&
mila, "u att el o +dro-e.te "u mai mult& s&l-&t&"ie .i, "a .i mine, ne,eri"ita
este n1osit&, r&mnnd totu.i ,e"ioar& Ci"i"nd nu mi4am "ules mai greu laurii,
,a"e La0%ael a.e+ndu4.i %ainele, m4am temut "a 0entru 0rima dat& n via(&, s&
nu rate+
O iau eu n 0rimire, s0use Antonin, ,&r& s4o lase s& se ridi"e, mai snt -re.e n
+id .i nu te4ai o"u0at de"t de una din ele S0unnd asta, 0orni mndru la lu0t& .i
ntr4o "li0&, ,u st&0nul lo"ului; noi gemete se ,a" au+ite )omnul ,ie l&udat,
s0une ori-ilul monstru, m4a. ,i ndoit de vi"torie da"& nu au+eam 0lnsul
vi"timei, trium,ul n4are 0re( de"t nso(it de la"rimi
)e ,a0t, s0une !erome, naintnd "u o nuia n rnn&D n4a. mai mi."a4o din
a"east& 0l&"ut& 0o+i(ie, mi u.urea+& 0lanurile Se uit&, atinge, 0al0ea+& .i
aerul r&sun& deodat& la un .uierat n,ri"o.&tor A"east& s0lendid& "arna(ie .i
s"%im-& "uloarea, tonuri de "el mai viu in"arnat se ameste"& "u al-ul str&lu"it de
"rin, dar "eea "e 0oate ar nviora o "li0& dragostea da"& a"este a0u"&turi ar ,i
,olosite "u modera(ie, devine a"um o "rim& m0otriva legilor ei Cimi" nu4l
o0re.te 0e ne"redin"iosul "&lug&r,, "u "t "o0ila 0lnge mai tare, "u att
i+-u"ne.te mai a0rig r&utatea regentului =otul este tratat n a"ela.i ,el,
nimi" nu4i vredni" de iertare n o"%ii lui; n "urnd nu mai r&mne ni"i4o 0&rti"i"&
din a"est tru0 su0er- "are s& nu 0oarte urmele s&l-&ti"iei lui .i, n ,ine, 0e
a"este resturi nsngerate, res0ing&toarele sale 0l&"eri .i a,l& lini.tea D
5oi ,i "el mai -lnd dintre to(i, s0une $lement, lund4o n -ra(e .i s&rutndu4i "u
neru.inare gura de "oral iat& tem0lul n "are mi voi o,i"ia sa"ri,i"iul# Coi
s&rut&ri 0e a"east& su0er-& gur&, o0er& a lui 5enus ns&.i, l a0rind .i mai tare O
sile.te 0e nenoro"it& la 1osni"iile "are l n"nt& 0e el .i ,eri"itul lo" al FG
0l&"erilor, "el mai -lnd ad&0ost al dragostei, este mn1it
de orori
Lestul serii este asem&n&tor "u "eea "e .ti(i, doar "& ,rumuse(ea, vrsta
nduio.&toare a a"estei tinere n"&4i r&s"ole.te 0e nelegiui(i, toate "ru+imile
snt luate de la "a0&t .i a-ia sa(ietatea, mai "urnd de"t mila, trimi(nd4o 0e
nenoro"it& n "amer&, i las& n ,ine "teva ore din lini.tea de "are avea nevoie
A. ,i vrut s4o 0ot mngia m&"ar n a"east& 0rim& noa0te, dar ,iind o-ligat& s&
mi4o 0etre" "u Antonin, eu ns&mi a. ,i avut nevoie de a1utor n starea n "are m4
am a,lat Avusesem nenoro"ul, nu s&4i 0la", "uvntul n4ar ,i 0otrivit, "i s&4i
a0rind a"estui destr&-&lat mai mult "a ori"are alta in,amele dorin(i .i, de
mult& vreme, nu 0rea era s&0t&mn& n eare s& nu 0etre" ': no0(i la el n
"%ilie A doua +i diminea(&, "nd m& ntorsei, o g&sii 0e noua tovar&.& 0lngnd,
i s0usei tot "e mi se s0usese .i mie 0entru a o lini.ti, ,&r& a i+-uti mai mult de"t
se i+-utise "u mine Cu este u.or s& te m0a"i "u o s"%im-are att de -rus"& a
sor(ii; tn&ra avea, dealt,el, un su,let 0lin de "redin(&, virtute, onoare .i sim(ire,
iar starea ei i a0&ru, din toate a"este "au+e, .i mai "rud& La0%ael, "&ruia i
0l&"use ,oarte mult, 0etre"u mai multe no0(i la rnd "u ea .i, n"etul "u n"etul,
,&"u .i ea "a altele, se m0a"& "u ne"a+urile, la gndul "& le va vedea ntr4o +i
s,r.ite Om0%ale avusese dre0tate s& s0un& "& ve"%imea nu avea nimi" de4a
,a"e "u 0ensionarea, "& asta o 0uteai "&0&ta, doar du0& toanele "&lug&rilor sau
da"& a0&reau "eva "er"et&ri, du0& F +ile, la ,el de -ine "a .i du0& /0 de ani Cu
se m0liniser& G s&0t&mni de "nd O"tavie era "u noi, "& La0%ael .i veni s&4i
anun(e 0le"area Ce ,&"u a"elea.i 0romisiuni "a .i Om0%ale; "a .i ea ns&,
dis0&ru ,&r& s& .tim vreodat& "e i se mai ntm0lase A0roa0e 4= lun& nu a
sosit nimeni n lo" n vremea asta, am avut, "a .i Om0%ale, o"a+ia s& m&
"onving "& nu eram singurele ,ete "are lo"uiau n a"est a.e+&mnt .i "& ,&r&
ndoial& n alt& "l&dire se a,la un num&r egal Om0%ale nu 0utuse de"t s&
-&nuias"&, n tim0 "e o ntm0lare mult mai "onving&toare veni s& m&
nt&reas"& n a"este -&nuieli @at& "um s4a ntm0lat8 mi 0etre"usem noa0tea "u
La0%ael .i ie.eam de la el, du0& o-i"ei, "&tre ora M diminea(a, 0e "nd un ,rate, la
,el de
8%
-&trn .i de de+gust&tor "a .i "el de la noi .i 0e "are nu4l mai v&+usem, a0&ru
deodat& 0e "oridor "u o ,at& nalt&, de 1F/0 ani, "are mi se 0&ru att de
,rumoas&, "& ar ,i meritat 0i"tat&
La0%ael, "are tre-uia s& m& "ondu"&, se l&sa a.te0tat; sosi to"mai "nd eram n
dre0tul ,etei 0e "are ,ratele nu .tia unde s4o as"und& s0re a o ,eri de 0rivirile
mele D ;nde du"i ,iin(a asta#, s0use stare(ul ,urios D La dumneavoastr&,
0rea s,inte, ,&"u de+gust&torul "urier, n&l(imea voastr& a uitat "e mi4a 0orun"it
ieri sear&A# D Yi4am s0us la ora 9# D La M, monseniore, mi4a(i s0us "& o
vre(i nainte de slu1-&#
n tot tim0ul &sta, eu m& uitam la a"east& tovar&.& "are m& 0rivea .i ea "u
a"eea.i uimire D 7i -ine, nu "ontea+&, %ot&r La0%ael, lundu4m& na0oi n
"amer& .i "%emnd4o .i 0e iat& *ii atent&, So0%ie, s0use, du0& "e n"%ise u.a .i l
l&s& 0e ,rate s& a.te0te, ,ata asta o"u0&, n alt turn, a"ela.i 0ost "a .i tine este
de"an&; nu este ni"i r&u "a "ele dou& de"ane s& ,a"& "uno.tin(& .i 0entru "a
a"easta s& ,ie mai de0lin&, vreau s4o ve+i 0e Mariane n 0ielea goal&# A"east&
Mariane, ,&r& ni"i o ru.ine du0& 0&rerea mea, se de+-r&"& imediat iar La0%ael,
0orun"in4du4mi s&4i a(( dorin(ele, o su0use su- o"%ii mei 0l&"erilor sale
0re,erate ,, @at& "e voiam "u ea, s0use in,amul de "um se 0otoli, este destul s&
0etre" noa0tea "u o ,at&, 0entru "a diminea(a s& am nevoie de alta, nimi" nu este
mai ,&r& s,r.it de"t dorin(ele noastre, tot mai mult le este sa"ri,i"at .i n"&
mai mult te n,ier-nt& $%iar da"& mereu e "am a"ela.i lu"ru, nen"etat
-&nuie.ti is0ite noi .i, n "li0a n "are sa(ietatea (i stinge dorin(a ,a(& de una, tot
atun"i des,rul (i4o a0rinde 0entru alta Sn4(e(i amndou& ,ete de n"redere, a.a
"& (ine(i4v& gura; du4te, So0%ie, ,ratele te va nso(i, "&"i eu mai am o tain& de
n,&0tuit "u tovar&.a ta# *&g&duii s& 0&stre+ se"retul a.a "um mi se "eruse, .i
0le"ai, asigurat& de4a"um "& nu eram singurele "are slu1eam 0l&"erile
monstruoase ale a"estor de+m&(a(i ,&r& ru.ine
n tim0ul &sta ,u nlo"uit& .i O"tavie8 o (&r&n"u(& de vreo 1/ ani, 0roas0&t& .i
dr&gu(& dar "are nu a1ungea la valoarea ei, i ,u 0us& n lo"; nainte s& se
m0lineas"& doi ani, a1unsese "ea mai -&trn& *lorette .i $ornelie FF
r
0le"ar& .i ele, 1urnd, "a .i Om0%ale, s&4mi dea ve.ti .i, nereu.ind mai mult "a
ne,eri"ita de ea >i una .i "ealalt& ,useser& nlo"uite, *lorette, de o ,at& din
)i1on, de 1: ani, o -u"&lat& "are avea doar vrsta .i 0ros0e(imea dre0t
"alit&(i, $ornelie, de "&tre o alta din Autun, de ,amilie ,oarte -un& .i de o
,rumuse(e deose-it& A"easta din urm&, n vrst& de 1G ani, mi r&0ise din
,eri"ire inima lui Antonin, "nd -&gai de seam& "& eram gata, odat& stins& 0o,ta
a"estui de.&n(at, s&4mi 0ierd .i tre"erea 0e lng& "eilal(i Cegli1at& de a"e.ti
nenoro"i(i, am n"e0ut s& tremur 0entru soarta mea; vedeam -ine "um mi se
anun(a retragerea des0re "are nu m& ndoiam "& era o "ondamnare la moarte .i
nelini.tea m& "u0rinse 0entru o "li0&B S0un o "li0&B a.a nenoro"it& "um eram,
0uteam n"& s& (in la via(&, .i oare' "ea mai mare ,eri"ire "are mi 0utea veni nu
era s& o 0&r&ses"A Knduri "a a"estea m& lini.tir& .i m& ,&"ur& s&4mi a.te0t soarta
"u atta resemnare n"t nu mai ,&"ui nimi" s0re a4mi re".tiga 0o+i(ia
Su,erin(ele m& strigau .i nu era o "li0& n "are s& nu mi se re0ro.e+e "eva, nu era
o +i ,&r& 0ede0se; m& rugai "erului .i n"e0ui s&4mi a.te0t sentin(a 7ram 0oate
"%iar gata s& o 0rimes", "nd mna 0roviden(ei, 0li"tisit& s& m& mai "%inuie tot n
,elul &sta, m& smulse din a"east& 0r&0astie 0entru a m& arun"a de ndat& n alta
)ar s& nu n"ur" ordinea ntm0l&rilor .i s& v& 0ovestes" mai nti 0e a"eea
"are m4a eli-erat, n ,ine, 0e toate din minile 1osni"ilor destr&-&la(i
=re-uia "a n,ri"o.&toarele 0ilde ale r&s0l&tirii vi"iului s& ,ie s0ri1inite .i n
a"east& m0re1urare, a.a "um v& +isem mereu, la ori"e s"%im-are din via(&
*usese sortit "a "ei "are m& "%inuiser&, umiliser&, (inuser& n lan(uri s& ,ie
r&s0l&ti(i, "%iar su- o"%ii mei, "a .i "um 0roviden(a .i4ar ,i 0us n gnd s&4mi
dovedeas"& inutilitatea virtu(ii; le"(ie ,unest& dar "are nu m4a ndre0tat .i "are,
"%iar de4ar ,i s& mai s"a0 de sa-ia "e4mi st& deasu0ra "a0ului, tot nu m4ar o0ri s&
,iu 0entru totdeauna s"lava divinit&(ii din inima mea
Pe nea.te0tate, ntr4o diminea(&, Antonin intr& n "amera noastr& .i ne anun(& "&
0reas,in(ia sa La0%ael, rud& .i 0rote1at al S,ntului 0&rinte, to"mai ,usese numit
general al ordinului S,ntul *ran"is" D@ar eu, "o0ii, ne
F9
s0use, tre" la st&re(ia de la L6on; doi "&lug&ri noi vor' veni de ndat& s& ne
nlo"uias"& n a"est lo"a., se 0oate s& soseas"& "%iar ast&+i Cu4i "unoa.tem, tot
att de -ine se 0oate s& v& dea drumul sau s& v& 0&stre+e, dar, ori"are va ,i soarta,
v& s,&tuies", 0entru -inele vostru .i 0entru onoarea "elor doi "on,ra(i 0e "are4i
l&s&m ai"i, s& as"un4de(i am&nuntele 0urt&rii noastre .i s& nu m&rturisi(i de"t
"eea "e nu se 0oate as"unde# O .tire att de mngietoare 0entru noi nu ne
0ermitea s&4i re,u+&m a"estui "&lug&r "eea "e 0&rea "&4.i dore.te; i4am 0romis
totul, iar nelegiuitul mai dori s&4.i ia odat& r&mas -un de la toate 0atru,
ntre+&rirea unui s,r.it al su,erin(elor te ,a"e s& su0or(i ultimele "%inuri ,&r& a te
mai 0lnge; nu4i re,u+ar&m a.adar nimi" .i el 0le"&, des0&r(indu4ne ast,el 0entru
totdeauna Ci se aduse masa "a de o-i"ei; "am du0& / ore, 0&rintele $lement
intr& n "amer& "u doi venera-ili "&lug&ri, .i "a vrst&, .i "a ,igur& D
Le"unoa.te(i, 0&rinte, s0use unul din ei lui $lement, re"unoa.te(i "& a"est de+4
m&( este "um0lit .i "& este de mirare "& "erul l4a su0ortat atta vreme# $lement
re"unos"u totul, umilindu4se, '"eru iertare, dat ,iind "& ni"i el, ni"i "om0li"ii lui,
n4au inventat nimi" .i "&, .i unii .i al(ii g&siser& totul n starea n "are se .i d&dea
n 0rimire; "& 0ersoanele se s"%im-au, dar 0n& .i s"%im-area o g&siser&
ornduit& n ,elul &sta, a.a "& nu ,&"user& de"t s& 0&stre+e o-i"eiurile nainta4
.ilor D *ie, s0use "&lug&rul "e 0&rea a ,i noul stare( .i "are .i era ntr4adev&r,
dar s& des,iin(&m re0ede a"east& destr&-&lare, 0&rinte, revolt&toare .i 0entru
mireni v& n"%i0ui(i "e nseamn& ea 0entru "leri"i# A0oi "&lug&rul ne ntre-&
"e voiam s& ,a"em *ie"are r&s0unse "&, ar dori s& se ntoar"&, ,ie n (inutul, ,ie
n ,amilia sa ,, A.a va ,i, "o0ilele mele, s0use el .i "%iar v& voi da ,ie"&reia
suma ne"esar& 0entru a a1unge a"olo, dar va ,i nevoie s& 0le"a(i la dou& +ile una
du0& "ealalt&, singure, 0e 1os .i s& nu de+v&lui(i ni"iodat& "e s4a 0etre"ut J n
a"est l&"a.# Am 1urat "& vom ,a"e a.a dar "&lug&rul nu s4a mul(umit "u
1ur&mintele, ne4a "erut s& mergem n sa"ristie; nimeni nu s4a m0otrivit .i, a"olo,
ne4a 0us s& 1ur&m n ,a(a altarului "& vom as"unde 0entru totdeauna "e s4a
0etre"ut n mn&stire Am ,&"ut .i eu a"ela.i lu"ru, iar, da"& a+i mi "al"
1ur&mntul n ,a(a dumneavoastr&,
*"
este 0entru "& (in seama mai "urnd de s0iritul, de"t de litera 1ur&m?ntului "erut
de a"est -un 0&rinte S"o0ul s&u era s& nu se ,a"& ni"i"nd vreo 0lngere .i snt
sigur&, "nd v& 0ovestes" a"este ntm0l&ri, "& nu va a0&rea din asta nimi"
su0&r&tor 0entru ordinul a"estor "&lug&ri =ovar&.ele mele 0le"ar& 0rimele .i
"um nu ne era ng&duit s& ne d&m vreo ntlnire .i ,useser&m des0&r(ite odat& "u
sosirea noului stare(, nu ne4am mai ntlnit $ernd s& merg la Kreno-le, mi se
d&dur& doi ludovi"i; mi luai n4a0oi %ainele 0e "are le aveam la sosire, reg&sii
"ei 1 ludovi"i "are mi r&m&seser& .i, mul(umit& "& s"a0 0entru totdeauna de
a"est "um0lit tem0lu al -i"iului, "& 0le" ntr4un ,el a.a -lnd .i nea.te0tat, m&
n,undai n 0&dure .i a1unsei 0e drumul s0re Au2erre, "%iar n lo"ul unda
"otisem 0entru a m& arun"a singur& n ,ntn&, la e2a"t trei ani du0& a"east&
0rostie, adi"& la vrsta de /: de ani ,&r& "teva s&0t&mni Prima mea gri1& a ,ost
s& "ad n genun"%i .i s&4i "er din nou iertare lui )umne+eu 0entru gre.elile ,&r&
.tiin(& 0e "are le ,&"usem M& rugai "u mult mai mult& durere de"t n ,a(a
altarelor mn1ite ale in,amei "ase 0e "are o a-andonasem "u atta -u"urie 5ai,
la"rimi de 1ale mi "urser& din o"%i8 D5ai, "nd am 0&r&sit odinioar& drumul
a"esta eram 0ur&, "ondus& de o "redin(&, n.elat& de moarte .i n "e stare m&
v&d a"um#B Potolindu4mi "umva a"este gnduri negre "u -u"uria de4a m& vedea
li-er&, mi urmai drumul $a s& nu v& mai 0li"tises", doamn&, "u am&nunte "are
m& tem s& nu v& o-oseas"& r&-darea, m& voi o0ri da"&4mi da(i voie, numai la
ntm0l&rile din "are am nv&(at lu"ruri nsemnate sau "are n"& mi4au mai
s"%im-at "ursul vie(ii )u0& "e m4am odi%nit "teva +ile la L6on, mi4am arun"at
o"%ii 0e un +iar din str&in&tate al ,emeii la "are lo"uiam .i mare mi ,u sur0ri+a
s& mai v&d odat& "rima n"oronat&, s&4l v&d om de va+& 0e unul din vinova(ii
autori ai durerilor mele Lodin, in,amul "are m& 0ede0sise att de as0ru de a4l ,i
m0iedi"at s& ,a"& o "rim&, o-ligat s& 0&r&seas"& *ran(a, ,&"nd altele desigur,
to"mai ,usese numit, s0unea ,oaia de .tiri, 0rimul medi" al regelui Suediei, "u o
lea,& nsemnat& DS& ,ie -ogat, denaturatul, mi s0usei, s& ,ie, da"& a.a vrea
0roviden(a .i tu, ,iin(& nenoro"it&, s& su,eri de una singur&, s& su,eri ,&r& s& te
0lngi, de
*
-ine "e (i este s"ris "a ne"a+urile .i 0eregrin&rile s& ,ie "um0lita r&s0lat& a
virtu(ii meleB
Ple"ai din L6on du0& trei +ile .i o luai 0e drumul s0re =au0%ine, 0lin& de
s0eran(a ne-un& "& n a"east& 0rovin"ie m4ar a.te0ta un 0i" de noro" )ea-ia
a1unsei la / leg%e de L6on, "&l&torind 0e 1os, du0& o-i"eiul meu, "u o 0ere"%e de
"&m&.i .i dou& -atiste n -u+unar, "nd m& ntlnii "u o -&trn& "are m& rug&,
0lin& de 1ale, s&4i dau "eva de 0oman& Miloas& din ,ire, ne.tiind -u"urie mai
mare 0e lume "a "ea de a d&rui, mi4am s"os imediat 0unga "u gndul s& "aut
"eva m&run(i. de dat a"estei ,emei !osni"a "reatur& ns&, mult mai ra0id& "a
mine, "u toate "& mi se 0&ruse la n"e0ut -&trn& .i ,&r& 0uteri, n.,a"& 0unga, m&
trnti 0e s0ate "u un 0umn +drav&n n stoma" .i, de ndat& "e m& ridi"ai, o v&+ui
to"mai la o sut& de 0a.i de0&rtare, n"on1urat& de ' der-edei "are m& amenin(au
s& nu ndr&+nes" s& m& a0ro0ii DO%, "eruleB strigai "u durere, nu este oare "u
0utin(& s& se nas"& n su,letul meu, un elan de -un&tate, ,&r& "a el s& ,ie de ndat&
0ede0sit 0rin su,erin(ele "ele mai "rude de "are am a m& teme 0e lume#B
n "li0a asta n,ior&toare, "ura1ul era gata s& m& 0&r&seas"& de tot )ou& "&i
groa+ni"e mi se des"%iser& n ,a(&; am vrut, ,ie s& m& al&tur %o(ilor "are m&
1igniser& att de "rud, ,ie s& m& ntor" la L6on .i s& "ad n des,ru )umne+eu se
ndur& s& nu m& lase s& "ad, "%iar da"& s0eran(a 0e "are mi4o a0rinse din nou n
su,let nu ,u de"t n"e0utul unor ne"a+uri .i mai mari, lui mul(umes" de a m& ,i
sus(inut Lan(ul nenoro"irilor "are m& ndrea0t& ast&+i "&tre e.a,od, de.i snt
nevinovat&, nu mi4adu"e de"t moartea; alte "&i mi4ar ,i adus ru.inea,
remu."&rile, in,amia iar 0entru mine 0rima este mult mai 0u(in "rud& de"t
restul
mi "ontinuai drumul, %ot&rt& "a la 5ienne s& vnd 0u(inele lu"ruri 0e "are le
aveam .i s& a1ung la Kreno-le Mergeam a-&tut& 0e "nd, la un s,ert de leg%e de
a"el or&.el, am +&rit 0e "m0 n drea0ta drumului, "um doi -&r-a(i "&lare
+dro-eau ntre "o0itele "ailor, 0e un al treilea .i, du0& "e l4a l&sat "a .i mort, au
,ugit mn"nd 0&mn4tul 5ederea a"estui lu"ru m4a tul-urat 0n& la la "rimi
D5ai, mi s0usei, iat& un ne,eri"it n"& mai di
9/
0lns de"t mine; eu mai am m&"ar s&n&tate .i 0utere, mi 0ot ".tiga 0inea, n
tim0 "e el, da"& nu4i -ogat "i n a"eea.i stare "a mine, iat&4l .i r&mas s"%ilod 0e
tot restul vie(ii .i "e o s& se aleag& de elB# Ori"t de mult ar ,i tre-uit s& m& a0&r
de a"este sentimente de "om0asiune, ori"t de "rud ,usesem 0ede0sit& din "au+a
lor, nu 0utui a-(ine de a m& l&sa "u0rins& de ele M& a0ro0iai de muri-und, .i,
avnd un 0i" al"ool tare la mine, i d&dui s& miroase )e "um a des"%is o"%ii
"&tre lumin&, 0rimele gesturi au ,ost de re"uno.tin(& .i asta m4a ,&"ut s& "ontinui
ngri1irile8 mi4am s,.iat o "&ma.& 0entru a4l 0ansa, unul din ultimele lu"ruri 0e
"are le mai aveam la via(a mea l4am ,&"ut -u"&(i 0entru omul &sta, i4am o0rit
sn4gele "are "urgea din "teva r&ni, i4am dat s& -ea din mi"a re+erv& de vin 0e
"are o aveam ntr4o sti"l& "a s& m& n"ura1e+ la mers n "li0ele de o-oseal&,
restul l4am ,olosit "a s&4i tam0one+ vn&t&ile n ,ine, nenoro"itul .i4a reg&sit
0uterea .i "ura1ul; de.i "&l&torind 0e 1os .i ntr4o (inut& u.oar&, nu 0&rea 0rea
s&ra", avea "teva lu"ruri de 0re(, inele, un "eas .i alte -i1uterii, stri"ate ns& de
0e urma ntm0l&rii
)e ndat& "e a 0utut vor-i, m4a ntre-at "ine este ngerul -ine,&"&tor "are l4a
a1utat .i "e 0oate 4,a"e 0entru a. ar&ta re"uno.tin(a *iind n"& destul de 0rostu(&
0entru a "rede "& un su,let o-ligat de re"uno.tin(& tre-uia s&4mi ,ie ata.at 0entru
totdeauna, mi se 0&ru "& m& 0uteam -u"ura n lini.te de -linda 0l&"ere de a4mi
m0&rt&.i su,erin(ele "elui 0e "are l4am u.urat de ale sale .i i4am 0ovestit toate
0eri0e(iile Le4a as"ultat4 "urios .i, de ndat& "e am terminat "u ultima
nenoro"ire din "are .i 0utu da seama de neagra mi+erie n "are m& a,lam, rosti8
D $e ,eri"it snt "& 0ot m&"ar s& te r&s0l&tes" 0entru "eea "e ai ,&"ut 0entru
mineB M& numes" )alville, urm& a"est aventurier, ,.i am un "astel ,rumos n
mun(i, la 1: leg%e de ai"i; (i o,er un ad&0ost da"& vrei s& m& urme+i .i 0entru "a
asta s& nu te 1igneas"&, (i e20li" imediat la "e m& 0o(i a1uta
Snt nsurat, so(ia mea are tre-uin(& 0e lng& ea de o ,emeie de n"redere; to"mai
am dat 0e una a,ar& .i i 0o(i lua lo"ul Mul(umii "u smerenie 0rote"torului meu
.i l ntre-ai 0rin "e ntm0lare un om a.a "um ar&ta el se n"u4
*#
metase s& "&l&toreas"& ,&r& servitor .i s& se e20un&, a.a "um se .i ntm0lase,
ata"urilor de drumul mare *iind 0u(in "am 0lin, dar tn&r .i viguros, de mult&
vreme am o-i"eiul, s0use )alville s& merg n ,elul &sta 0n& la 5ien4ne; .i 0unga
.i s&n&tatea au de "?.tigat Asta nu nseamn& @ns& "& a. ,i n situa(ia s&4mi redu"
"%eltuielile "&"i, mul(umes" lui )umne+eu, snt -ogat .i vei avea de ndat&
dovada, da"& ai -un&voin(a s& vii la mine $ei doi "u "are ai v&+ut "& am avut
de4a ,a"e snt doi no-ili s"&0&ta(i din "antonul meu, "are n4au alt& avere de"t
numele, unul este n garda regelui, "el&lalt 1andarm, adi"& doi es"ro"i; am
".tigat de la ei o sut& de ludovi"i s&0t&mna tre"ut&, ntr4un "a+inou din 5ienne
Ceavnd asu0ra lor, la un lo", de"t a-ia a <04a 0arte, m4am mul(umit "u
"uvntul de onoare; a+i i4am ntlnit, le4am "erut "e4mi datorau .i ai v&+ut "um
mi4au 0l&tit l "om0&timii 0e "institul gentilom de ndoitul g%inion "&ruia i
"&+use 0rad& .i n tim0ul &sta m& ndemn& s& 0ornim la drum8 D M& simt "eva
mai -ine datorit& ngri1irilor tale, s0use )alville, vine noa0tea, %ai s&
a1ungem m&"ar 0n& la un %an la vreo / leg%e de ai"i, de unde, "u "aii 0e "are4i
vom lua 2nine diminea(&, -&nuies" "& vom 0utea a1unge la mine 0n& n sear&
ntru totul %ot&rt& s& m& ,oloses" de a1utorul 0e "are "erul 0&rea "& mi l4a trimis,
l a1utai 0e )alville s&4.i reia drumul, l s0ri1inii la mers .i, 0&r&sind "u
des&v?r.ire ori"e drum "unos"ut, naintar&m 0e ni.te "&r&rui, dre0t "&tre Al0i La
a0roa0e / leg%e, am g&sit ntr4adev&r %anul de "are 0omenise .i am luat masa
m0reun&, vor-ind vesel .i sin"er )u0& mas&, m4a dat n gri1a st&0nei %anului,
"are m4a 0rimit n "amera ei, iar a dou& +i, "&lare 0e dou& m&g&ri(e de n"%iriat
0e "are le urma la 0as o slug& de la %an, am a1uns la marginea 0rovin"iei
)au0%ine, ndre0tndu4ne ntr4una s0re munte )alville, sim(indu4se sl&-it, nu
0utu ,a"e drumul 0n& la "a0&t .i asta nu m4a su0&rat ni"i 0e mine, "are, neo-i.4
nuit& s& merg 0e asemenea "&r&ri, su,eream destul de mult Ce4am o0rit la
5irieu, unde am ,ost tratat& "u a"eea.i gri1& .i aten(ie de "&tre "&l&u+a mea .i
a doua +i "ontinuar&m drumul $&tre ora ' du0& amia+a, am a1uns la 0oalele
mun(ilor; a"olo drumul era 0rea 0ie0ti. .i )alville i4a 0orun"it nso(itorului s&
nu m& lase singur&,
9'
ternndu4se de vreun a""ident 0e "nd ne n.iruiser&m n de,ileu 5reo ' leg%e
ne4am tot nvrtit .i am ur"at ntr4una; eram att de de0arte de ori"e drum sau
ad&0ost omenes", n"t a. ,i s0us "& m& a,lu la "a0&tul lumii M& "u0rinsese, ,&r&
s& vreau, o u.oar& nelini.te L&t&"ind 0rintre stn"i de neatins, mi4am adus
aminte de as"un+i.urile 0&durii "are n"on1ura mn&stirea Sainte M&rie des Eois
.i teama, re0ulsia 0e "are o "&0&tasem 0entru lo"urile singurati"e m& ,&"u s&
tremur .i ai"i 3&rir&m ntr4un tr+iu un "astel ag&(at la marginea unei 0r&0&stii
n,ri"o.&toare .i "are, 0&rnd sus0endat de vr,ul unei stn"i a-ru0te, te ,&"ea s&
te gnde.ti mai "urnd la lo"uin(a unor strigoi de"t la a"eea a unor oameni de
lume Puteam +&ri "astelul, ns& ni"i un drum nu 0&rea s& du"& la el; "el 0e "are
l urmam, ,olosit doar de "a0rei 0lin de 0ietre 0este tot, mergea totu.i a"olo dar
du0& o"oluri nes,r.ite D Asta este "asa mea, s0use )alville, de ndat& "e .i
d&du seama "& v&+usem "astelul, iar "nd i m0&rt&.ii uimirea "& lo"uie.te ntr4o
asemenea singur&tate, mi r&s0unse destul de re0e+it, "& ,ie"are lo"uie.te unde
0oate =onul m& uimi .i m& ns0&imnt&; "nd e.ti nenoro"it nu4(i s"a0& nimi", o
in,le2iune mai mult sau mai 0u(in a""entuat& a "elor de "are de0in+i (i n&-u.&
sau (i red& s0eran(a; totu.i, "um nu mai 0uteam da na0oi, m& 0re,&"ui "& nu
o-serv
ntr4un s,r.it, tot nvrtindu4ne n 1urul anti"ei ,uine
r
ea ne a0&ru dintr4o dat& n
,a(&; )alville, dndu4se 1os de 0e m&g&ri(& .i s0unndu4mi s& ,a" .i eu la ,el, le4a
dat na0oi valetului, i4a 0l&tit .i i4a 0orun"it s& se ntoar"& alt& "eremonie "are
mi4a "&+ut ,oarte 0rost )alville mi4a o-servat tul-urarea .i mi4a s0us, 0e "nd
mergeam 0e 1os s0re lo"uin(&8
%
$e ai, So0%ie, nu ai 0&r&sit *ran(a, "astelul este
la ,rontiera 0rovin"iei )au0%ine dar tot de ea (ine# ,, O ,i, domnule, i4am
r&s0uns, dar "um a 0utut s& v& vin& n minte s& v& a.e+a(i ntr4o asemenea
vi+uin&#A ,, O%, vi+uin& nu, s0use )alville 0rivindu4m& 0ie+i. 0e m&sur& "e
naintam Cu este "%iar o vi+uin&, "o0ilo, dar ni"i lo"uin(a unor oameni "u totul
"insti(i# D A%, domnule, s0usei, m& ,a"e(i s& tremur, unde m& du"e(i dar&#A
D =e du" s& slu1e.ti la ni.te ,alsi,i"atori de -ani, "urvi.tino m1 s0use
)alville, a0u4
9:
"ndu4m& de -ra( .i o-ligndu4m& s& tre" 0este o 0unte mo-il& "are a ,ost
"o-ort& la venirea noastr& .i ridi"at& imediat du0& a"eea @at&4te, ad&ug& el
de"um intrar&m n "urte; ve+i 0u(ul &staA "ontinu&, ar&tndu4mi o "istern& mare
.i adn"&, lng& 0oart&, a "&rei roat& "u "are se v&rsa a0a ntr4un re+ervor, era
mi."at& de dou& ,emei goale n lan(uri @at&4(i tovar&.ele .i iat& "e mun"& ai de
,&"ut; du0& "e mun"e.ti 1/ ore 0e +i la nvrtitul ro(ii, vei ,i, "a .i ele, -&tut&
-ine, "a la "arte, de "te ori te vei l&sa 0e tn1al&, (i se vor da G un"ii de 0ine
neagr& .i o mn4"are de ,asole 0e +i $t des0re li-ertate, ia4(i gndul, nu vei mai
vedea "erul; de ndat& "e vei muri, vei ,i arun"at& n gaura asta 0e "are o ve+i
lng& 0u(, 0e deasu0ra altor <0'0 "are se a,l& n&untru# ,, $erule dre0t,
domr,tole, m& minunai arun"ndu4m& la 0i"ioarele lui )al4ville, ndura(i4v& s&
v& aminti(i "& v4am salvat via(a, "&, mi."at o "li0& de re"uno.tin(&, se 0&rea "&4
mi o,eri(i ,eri"irea .i "& nu tre-uia s& m& a.te0t la a.a "eva# D >i "e nu
n(elegi, rogu4m&, 0rin a"est sentiment de re"uno.tin(& 0e "are (i imagine+ "&
m& (ii legat, s0use )al4ville, "uget& mai -ine, 0l&0nd& "reatur&, "e ai ,&"ut "nd
mi4ai s&rit n a1utorA Avnd de ales ntre a4(i urma drumul .i a veni la mine, tu ai
ales ultima "ale, a.a "um te ndemna inima ta te dedai a.adar la o des,&tareA
de unde dra"u 0retin+i "& snt o-ligat s& te des0&gu-es" 0entru 0l&"erile 0e "are
singur& (i le4ai d&ruit .i "um de (i4a venit n "a0 "& un om "a mine, "are se s"ald&
n -ani .i n -el.ug, un om "are, avnd un venit de mai mult de 1 milion, este
gata s& se mute la 5ene(ia "a s& se -u"ure n voie de el, s4ar "o-or s&4i ,ie
ndatorat "u "eva unei nenoro"ite "a tineA >i da"& mi4ai redat via(a, tot
nu4(i datore+ nimi", de -ine "e nu te4ai ngri1it de"t de tine La mun"&, slug&, la
mun"&B nva(& "& "ivili+a(ia, tul-urnd legile naturii, nu i4a luat a"esteia .i
dre0turile; ea a "reat de la n"e0ut ,iin(e tari .i ,iin(e sla-e, "u gndul "& "ele din
urm& s& ,ie ntotdeauna n slu1-a "elor dinti, a.a 0re"um este mielul ,a(& de leu,
inse"ta ,a(& de ele,ant; ndem?narea .i inteligen(a omului au s"%im-at lo"ul
indivi+ilor; rangul n4a mai ,ost %ot&rt 0rin ,or(a ,i+i"&, "i 0rin a"ea 0e "are
omul a do-ndit4o 0rin -og&(ie $el mai -ogat a1unge "el mai 0uterni", "el mai
*'
s&ra" devine "el mai sla-, dar n a,ara motivelor 0e "are se -a+ea+& 0uterea,
ntietatea "elui 0uterni" ,a(& de "el sla- a ,ost mereu n legile naturii, "&reia i
este totuna da"& lan(ul "u "are este legat "el sla- este (inut de "el -ogat sau de
"el tare .i da"& a"est lan( l +dro-e.te 0e "el sla-, sau 0e "el s&ra" @ar a"este
sentimente de re"uno.tin(& 0e "are le "er, So0%ie, natura nu le "unoa.te, n legile
ei n4a ,ost s"ris ni"iodat& "& 0l&"erea 0e4 "are .i4o 0ro"ur& "ineva "nd d& un
a1utor devine un motiv 0entru "el "are a 0rimit a1utorul s& se le0ede de dre0turile
sale asu0ra "elui dinti 5e+i "umva la animalele "are ne serves" de e2em0lu,
a"este sentimente de '"are te ag&(iA )a"& eu te su0un 0rin -og&(ie .i 0rin
,or(& este ,ires" s& m& le0&d de a"este dre0turi, ,ie 0entru "& te4ai slu1it 0e tine,
,ie 0entru "& interesul t&u (i4a 0orun"it s& te r&s"um0eri a1utndu4m&A $%iar da"&
a1utorul ar ,i dat de la egal la egal, ni"iodat& orgoliul unui su,let ales nu se va
l&sa 1ignit de re"uno.tin(& $el "are 0rime.te de la altul nu este oare totdeauna
umilit .i a"east& umilin(& 0e"are o n"ear"& nu4l r&s0l&te.te destul 0e "el&lalt de
a1utorul 0e "are l4a datA Cu este o 0l&"ere 0entru orgoliu "& se ridi"& deasu0ra
semenului s&u, mai ai nevoie .i de o alta, iar da"& a1utorul "are umile.te orgoliul
"elui "are4l 0rime.te devine 0entru a"esta o 0ovar&, "u "e dre0t s&4l sile.ti s& o
0oarteA )e "e tre-uie s& "onsimt s& m& las umilit de ,ie"are dat& "nd ntlnes"
0rivirile "elui "are
m& a1ut&A
@ngratitudinea, n lo" de a ,i un vi"iu, este de"i virtutea su,letelor mndre, tot
a.a "um -ine,a"erea este "u siguran(& "ea a su,letelor sla-e; sluga i4o 0redi"&
st&04nului 0entru "& are nevoie de ea, dar a"esta, "&l&u+it de 0asiunile sale .i de
natur&, nu tre-uie s& se ndre0te de"t s0re "eea "e i este ,olositor sau l
lingu.e.te S& a1u(i "t vrei, da"& g&se.ti n asta o -u"urie, dar s& nu "eri nimi"
da"& te4ai -u"urat La a"este "uvinte, la "are )alville nu mi4a l&sat tim0 s&
r&s0und, doi vale(i m4au n%&(at la ordinul lui, m4au des0uiat .i m4au nl&n(uit
lng& "ele dou& tovar&.e 0e "are am ,ost o-ligat& s& le a1ut "%iar din 0rima sear&,
,&r& m&"ar s& m& 0ot odi%ni du0& o-oseala drumului Cu tre"use ni"i un s,ert de
or& de "nd m& "%inuiam la ngro+itoarea roat&, "nd toat& -anda de
M !ustine
*%
,alsi,i"atori, "are .i n"%eiase +iua de lu"ru, veni n 1urul meu 0entru a m& 0rivi,
"u .e,ul n ,runte mi arun"ar& "u to(ii insulte .i o"&ri des0re semnul umilitor 0e
"are4l 0urtam ,&r& vin& 0e -ietul meu "or0; venir& a0roa0e .i m& 0i0&ir& "u
r&utate 0este tot, ,&"nd un ,el de e2amen a tot "eea "e le ar&tam ,&r& voia mea,
0res&rat "u glume mu."&toare )u0& ntm0larea asta dureroas& se d&dur& 0u(in
na0oi, iar )alville, a0u"nd un -i"i lung, ag&(at n a0ro0iere, mi 0lesni : sau G
lovituri "nd "u o mn&, "nd "u alta, 0este tot "or0ul D @at& "um vei ,i tratat&,
m40u(ito, s0use 0e "nd m& lovea, de data asta nu (i4am ,&"ut4o 0entru "& ai
gre.it "u "eva, "i numai "a s&4(i ar&t "e 0&(es" "ele "are "ad n gre.eal& *ie"are
lovitur& mi smulgea 0ielea .i ni"iodat& nu sim(isem dureri att de mari, ni"i din
minile lui de Eressa", ni"i din "ele ale s&l-ati"ilor "&lug&ri, a.a "& n"e0ui s&
(i0 "t m& (inea gura, +-&tndu4m& n lan(uri *r&mnt&rile .i urletele i ,&"eau s&
rd& -at1o"oritor 0e mon.trii "are m& 0riveau .i am avut trista o"a+ie s& a,lu "&,
da"& se a,l& -&r-a(i 0e "are r&+-unarea sau 0l&"erile 1osni"e i 0ot "ondu"e s& se
-u"ure de durerea altora, se mai a,l& .i ,iin(e "roite destul de s&l-ati" 0entru a
gusta a"elea.i ,arme"e ,&r& alt motiv de"t 0l&"erea orgoliului sau "urio+itatea
"ea mai -olnav& nseamn& "& omul este r&u de la natur&, tot la ,el n delirul
0atimilor "a .i atun"i "nd ele snt amor(ite .i, n toate m0re1ur&rile, durerile
semenului 0ot s&4l "ondu"& la "ele mai s"r-oase 0l&"eri
=rei vi+uini ntune"oase, des0&r(ite ntre ele .i n"%ise "a ni.te "u.ti, erau s&0ate
n 1urul 0u(ului; unul dintre arga(ii "are m& legaser& mi4o ar&t& 0e a mea .i m&
-&gai a"olo du0& "e 0rimisem de la el 0or(ia de a0&, de ,asole .i de 0ine "are mi
se "uvenea n s,?r.it, a"olo am 0utut s& m& gndes" n lini.te la groa+ni"a mea
situa(ie Se 0oate oare s& se a,le oameni att de s&l-ati"i n"t s& n&-u.e n
ei sim(ul re"uno.tin(ei, a"east& virtute n "are eu m4a. a,unda "u atta -u"urie
da"& vreodat& un su,let "instit m4ar ,a"e s4o n"er"A $um se 0oate "a oamenii s&
n4o simt&,delo", iar "el "are o n&-u.& "u atta "ino.enie 0oate ,i alt"eva de"t un
monstruA Asemenea gnduri m& "%inuiau, (esute "u la"rimi, "nd deodat& u.a
-ordeiului se des"%ise; era )alville *&r& s& vor-eas"&, ,&r& o vor-& 9F
m&"ar, a.e+& 0e 0&mnt luminarea "u "are4.i des"%isese drumul .i se arun"&
asu0ra mea "a o ,iar& s&l-ati"&, m& su0use 0o,telor sale, r&s0un+nd "u lovituri
la m0otrivirile 0e "are le n"er"am, nelund n seam& vor-ele 0e "are voiam
s& le s0un; .i a,l& re0ede mul(umirea .i, lundu4.i luminarea, ie.i n"uind
u.a 7i -ine, se 0oate du"e umilirea mai de0arte de"t att .i "are ar 0utea ,i
deose-irea ntre un asemenea om .i "el mai s&l-ati" animal din 0&dureA n
tim0ul &sta se ridi"& .i soarele, ,&r& "a eu s& ,i gustat m&"ar o "li0& de odi%n&,
vi+uinile snt des"uiate iar&.i, mi se 0un lan(urile .i o lu&m de la "a0&t "u trista
0edea0s& =ovar&.ele mele snt dou& ,ete de /:<0 de ani, "are, de.i
n1osite de mi+erie .i strm-ate de 0rea mult& mun"&, mai las& s& se vad& "te o
urm& de ,rumuse(e; au "or0uri ,rumoase .i -ine ,&"ute iar una mai are n"& un
0&r su0er- )intr4o dis"u(ie nl&"rimat& am a,lat "& .i una .i alta au ,ost, la
tim0ul lor, amantele lui )alville, una la L6on, alta la Kreno-le; 0e amndou& le4
a adus n a"est as"un+i. "um0lit unde, "(iva ani le mai (inuse 0e lng& el, iar
a0oi, "a r&s0lat& 0entru 0l&"erile d&ruite, le4a "ondamnat la a"east& mun"&
umilitoare =ot de la ele am a,lat "& .i a"um mai are o amant& ,oarte ,rumoas&
dar "are, mai noro"oas& de"t ele, l va nso(i ( ,&r& ndoial& la 5ene(ia, unde se
0reg&te.te s& 0le"e, da"& si sumele im0ortante stre"urate ultima dat& n
S0ania i vor adu"e s"risorile de s"%im- 0entru @talia Ci"iodat& riu4.i 0urta
-anii "u el .i ni"i 0e a"e.tia nu se a0u"ase s&4i trimit& la 5ene(ia "i, "a
ntotdeauna, stre"urase, 0rin "om0li"i, mone+ile ,alse n alt& (ar& de"t "ea n
"are se ndise s& lo"uias"&, iar n ,elul &sta, avea s& 0oarte asu0ra lui, a"olo unde
va sta numai -an"note din a"ea (ar& ma.ina(ia ne0utnd ,i des"o0erit& .i
averea ,iindu4i n a,ar& de ori"e ndoial& Cumai "&, ntr4o "li0&, toate astea
0uteau ,i date 0e ,a(&, iar retragerea 0e "are o 0l&nuia (inea ntrutotul de "el din
urm& .iretli" n "are .i -&gase "ea mai mare 0arte a averii; da"& 0ia.tri .i ludo4
vi"ii ,al.i aveau s&4i ,ie 0rimi(i la $adi2 .i de a"olo avea s& o-(in& n s"%im-
-an"note 0entru 5ene(ia, .i lua de o gri1& 0entru tot restul +ilelor; da"& ,alsul
era dat 0e ,a(&, 0utea ,i denun(at .i s0n+urat a.a "um merita D5ai de mine, mi
s0usei n sinea mea, "nd a,lai a"este am&4
99
nunte, 0roviden(a va ,i drea0t& m&"ar odat&, nu va n4 ; g&dui "a un asemenea
monstru s& i+-uteas"& .i toate trei vom ,i r&+-unate# $&tre 0rn+, ni se l&sau
dou& ore de odi%n& 0e "are le ,oloseam "a s& mn"&m .i s& ne tragem 0u(in
su,letul n D"amerele# noastre La ora dou&, eram din nou nl&n(uite .i 0use la
m0ins roata 0n& noa0tea tr+iu, ,&r& s& ,im l&sate vreodat& n "astel Motivul
0entru "are eram (inute n 0ielea goal& : luni 0e an erau "&ldurile de nendurat
n tim0ul mun"ii istovitoare .i, 0e lng& asta, a.a "um m& n"redin(ar&
tovar&.ele mele, voia s& ,im mai la ndemna loviturilor 0e "are s&l-ati"ul st&0n
ni le d&dea din "nd n "nd n tim0ul iernii, 0rimeam un 0antalon .i o 1ilet"&
strns& 0e "or0, m-r&"&minte "are ,iind mulat& n ntregime,4 ne l&sa ,&r& ni"i o
greutate nenoro"itele tru0uri 0rad& loviturilor "&l&ului )alville nu mai a0&ru n
0rima +i, dar s0re mie+ul no0(ii ,&"u a"ela.i lu"ru "a .i n a1un n"er"ai s&
,oloses" momentul 0entru a4l im0lora s&4mi m-ln+eas"& soarta D>i 0e "e -a+&A
+ise s&l-ati"ul, nu "umva 0entru "& am "%e, s&4mi ,a" o toan& "u tineA Yi4am
"&+ut eu n genun"%i "a s&4mi a"or+i vreo ,avoare .i s&4(i dau n s"%im- vreo
des0&gu-ireA Cu4(i "er nimi" 0un mna .i iau .i nu n(eleg de "e, din ,olosirea
unui dre0t 0e "are4l am asu0ra ta, ar de"urge "& tre-uie s& m& a-(in de a mai
0ro,ita .i de altul n "eea "e ,a" eu nu se a,l& dragoste, inima mea n4a "unos"ut
ni"i"nd a"est sentiment 7u m& ,oloses" de ,emeie de nevoie, a.a "um m&
,oloses" de un anume 0as 0entru al( s"o0, ,&r& s&4i d&rui vreodat& a"estei ,iin(e,
su0us& mie 0rin -ani sau ,or(&, ni"i "instire, ni"i iu-ire C4am ndatoriri de"t
,a(& de mine 0entru "eea "e iau, iar de la ea nea.te0tnd de"t su0unere, nu v&d
"u "e a. ,i o-ligat du0& asta s&4i d&rui vreun semn de mul(umire Asta ar ,i
0re"um un %o( "are smulge 0unga unuia n 0&dure ,iind"& e mai tare "a el .i
du0& a"eea i este dator "u "eva n s"%im-ul r&ului 0e "are i l4a ,&"ut A.a este .i
"u n1osirea unei ,emei, 0ot s& ai motiv s4o mai n1ose.ti odat&, ni"i"um s4o
des0&gu-e.ti 0entru "eea "e i4ai ,&"ut# S0unnd a"estea, )alviile, "are .i
lini.tise ntre tim0 0o,tele, 0le"& n gra-&, l&sndu4m& 0rad& noilor gnduri,
des0re "are v& n"%i0ui(i "& nu4i erau delo" 0rielni"e Pe sear&, veni s& ne vad& la
mun"& 100
.i, 0&rndu4i4se "& n +iua a"eea nu s"osesem a0& "t de o-i"ei, 0use mna 0e
-i"iul s,i"%iuitor .i ne nsnger& 0e toate trei deo0otriv&; "u toate astea, nu se s,ii
noa0tea s& se 0oarte "u mine "um ,&"use mai nainte i ar&tai lui )alville r&nile
"u "are m& a"o0erise, ndr&+nind s&4i mai amintes" de vremea "nd mi s,.iasem
"&ma.a 0entru a i le 0ansa 0e ale lui .i, "u toate a"estea, .i a,l& 0l&"erea ,&r& s&4
mi r&s0und& de"t "u o mul(ime de 0alme, ameste"ate "u di,erite n1ur&turi .i m&
0&r&si "a de o-i"ei, ndat& "e4.i terminase trea-a Povestea asta (inu a0roa0e o
lun&, du0& "are "&l&ul m& "ru(& "el 0u(in de 1ignirea "um0lit& de a4l l&sa s& 0un&
st&0nire 0e "eea "e merita att de 0u(in n a,ar& de asta, via(a mea r&m&sese
a"eea.i, nu aveam 0arte ni"i de mai mult& -lnde(e ni"i de mai 0u(ine torturiB
=re"use un an ntreg n starea asta li0sit& de ori"e mil& "nd, n s,r.it, se r&s0ndi
0rintre "ei ai "asei +vonul 0re"um "& situa(ia lui )alville era salvat&, "&
0rimise "antitatea imens& de %rtii la "are n&d&1duise 0entru 5ene(ia, -a
"%iar, 0e deasu0ra i se mai "ereau "teva milioane de -ani ,al.i 0entru "are
avea s& i se trans,ere valoarea n %rtii tot a"olo, du0& voia sa Celegiuitul ni"i n4
ar ,i 0utut da o lovitur& mai str&lu"it& .i mai nea.te04li tat&; avea s& 0le"e "u un
venit4de mai mult de un milion, @@ ,&r& s& mai so"otim 0e "el la "are tr&gea
n&de1de Asta P era noua 0ild& 0e "are mi4o 0reg&tise 0roviden(a, &sta era ,elul
n "are voia s& m& mai n"redin(e+e odat& "& @#
1
0ros0eritatea era ,&"ut& 0entru
"rim& .i g%inionul 0entru virtute
)alville se 0reg&ti de 0le"are .i, n a1un, veni la mine, 0e la mie+ul no0(ii, a.a
"um nu i se mai ntm0lase de mult& vreme; mi s0use "u gura lui des0re avere .i
des0re 0le"are M& arun"ai la 0i"ioarele sale .i4l "on1urai "u "ele mai vii
rug&min(i s&4mi redea li-ertatea .i "(i -ani va "rede el "a s& a1ung la Kreno-le
D La Kreno-le ai s& m& denun(i# D 7i -ine, domnule, i s0usei, udndu4i
genun"%ii "u la"rimi, v& 1ur s& ni"i nu 0un 0i"iorul a"olo; -a, mai mult, 0entru a
,i sigur, ndura(i4v& s& m& du"e(i 0n& la 5ene(ia; 0oate "& a"olo nu voi ntlni
inimi a.a de m0ietrite "a n (ara mea .i odat& a1uns& a"olo, v& 1ur 0e tot "e am
mai s,nt s& nu v& mai tul-ur ni"iodat&#
101
D C4am de gnd s& dau ni"i un a1utor .i ni"i un -an, r&s0unse "u as0rime a"est
ti"&los nemaintlnit, i(ot "e se nume.te 0oman& sau mil& este un lu"ru att
de de+gust&tor 0entru ,irea mea, n"t, de a. ,i de trei ori mai 0lin de -ani de"t
snt, .i tot n4a. "onsim(i s& dau o 1um&tate de dinar unui nenoro"it; 0rin"i0iile
mele des0re asta snt ,&"ute odat& 0entru totdeauna .i nu m& voi de0&rta de ele
$el s&ra" este tre"ut n regulile ,irii; ,&"nd "a oamenii s& nu ai-& "u to(ii
a"elea.i 0uteri, ea .i4a ar&tat dorin(a "a a"east& deose-ire s& ,ie 0&strat& "u
toate s"%im-&rile 0e "are "ivili+a(ia le4ar 0utea adu"e $el s&ra" l nlo"uie.te 0e
"el sla-, (i4am mai s0us4o, s&4l a1u(i nseamn& s& n"?l"i ordinea sta-ilit&, s& te
o0ui naturii, s& r&storni -alan(a 0e "are se s0ri1in& "ele mai su-lime "onstru"(ii
ale ei nseamn& s& 0arti"i0i la o egalitate 0eri"uloas& 0entru so"ietate, s&
n"ura1e+i ne0&sarea .i trnd&via, s&4l nve(i 0e s&r&nto" s& ,ure de la "el -ogat,
da"& "umva a"esta va re,u+a vreodat& s&4i dea de 0oman& .i asta din "au+& "&
s&r&nto"ul va ,i luat o-i"eiul s& "a0ete a1utor ,&r& s& mun"eas"&# D O%,
domnule, "e 0rin"i0ii as0reB A(i vor-i la ,el da"& n4a(i ,i ,ost dintot4deauna
-ogatA# D Ci"i n4am ,ost dintotdeauna -ogat dar am .tiut s&4mi "ondu"
soarta, am .tiut s& "al" n 0i"ioare a"east& ,antom& a virtu(ii "are nu du"e de"t
la .treang sau la s0ital, am .tiut s& v&d la tim0 "& religia, -ine,a"erea .i omenia,
a1ung s& ,ie "ele mai sigure 0iedi"i n "alea s0re avere .i mi4am "l&dit4o 0e a
mea 0e ruinele 0re1ude"&(ilor oamenilor E&tndu4mi 1o" de legile s,inte .i de
"ele omene.ti, sa"ri,i"ndu4l totdeauna 0e "el sla- "nd mi4a stat n "ale, n.elnd
-una "redin(& .i n"rederea "elorlal(i, ruinndu4l 0e "el s&ra" .i ,urnd de la "el
-ogat, am i+-utit s& a1ung n tem0lul greu de atins al divinit&(ii la "are m&
n"%inam )e "e nu ai ,&"ut "a mineA Ai avut averea n mna ta, oare %imera
virtu(ii 0e "are ai ales4o te4a r&s0l&tit 0entru tot "e i4ai sa"ri,i"atA Cu mai ai tim0
nenoro"ito, nu mai ai tim0; 0lnge4(i gre.elile, su,er& .i n"ear"& s& a,li, da"&
0o(i, n mi1lo"ul ,antomelor la "are te n"%ini, "eea "e ai 0ierdut din "au+a
naivit&(ii tale 0roste.ti# S0unnd a"este vor-e nemiloase, )alville se arun"&
asu0ra mea numai "& mi ,&"ea a.a o sil&, "uget&rile sale n,ior&toare mi
insu,lau atta ur&, 10/
n"t l res0insei "u as0rime; a vrut s& ,oloseas"& ,or(a, n4a i+-utit, s4a
r&s"um0&rat 0rin "ru+imi, m4a +dro-it "u 0umni ns& n4a trium,at; ,o"ul i s4a
stins ,&r& i+-nd& .i la"rimile risi0ite ale neru.inatului m4au r&+-unat n ,ine de
1igniri
A doua +i, nainte de a 0le"a, nenoro"itul ne mai n,&(i.& n"& odat& "ru+imea
.i ,s&l-&ti"ia "are nu4.i a,l& asem&narea ni"i n analele unora "a Androni"us,
Cero, 5en"eslas sau =i-eriu =oat& lumea .tia "& amanta va 0le"a "u el, i .i
"omandase g&telile 0otrivite dar, n "li0a "nd s& se ur"e 0e "al, o "ondu"e s0re
noi8 D @at&4(i lo"ul, "reatur& 1osni"&, i s0use, 0orun"indu4i s& se de+-ra"e, (in
"a 0rietenii s&4.i aminteas"& de mine .i le las dre0t garan(ie ,emeia de "are m&
"red ei ndr&gostit )ar "um ai"i nu4i nevoie de"t de trei .i "um 0le" la un
drum 0eri"ulos la "are armele mi snt de tre-uin(&, am s&4mi n"er" 0istoalele 0e
una din voi# S0unnd asta, trage 0iedi"a la un 0istol, l ndrea0t& 0e rnd "&tre
,ie"are din "ele trei "are tr&geam la roat& .i s0une, n s,r4.it, "&tre una din
,ostele a5nante, +-urndu4i "reierii8 D )u4te s& du"i ve.ti de la mine 0e lumea
"ealalt&, du4te s&4i s0ui lui dra"u "& )alville, "el mai -ogat dintre nelegiui(ii de
0e 0&mnt, este "el "are4.i -ate 1o" "u "ea mai mare neru.inare .i de mna "erului
.i de a sa# Ce,eri"ita, "are nu muri imediat, se mai +-&tu mult& vreme n
lan(uri, s0e"ta"ol n,ri"o.&tor, 0e "are neru.inatul l admir& "u n"ntare Puse s&
,ie s"oas& de a"olo, 0entru i' a ,i nlo"uit& "u amanta sa, 0o,ti s4o vad& 0e a"easta
tr&gnd la roat& de trei40atru ori, i d&du "u mna lui o du+in& de -i"e .i, a-ia
du0& "e termin& a"este "ru+imi, res0ing&torul om ur"& 0e "al, nso(it de doi
vale(i .i dis0&ru 0entru totdeauna din o"%1i no.tri
$%iar a doua +i du0& 0le"area lui )alville se s"%im-& totul; "el "are4i luase
lo"ul, un om -lnd .i n(ele0t, ne eli-er& 0e lo" D Asta nu ,este o mun"&
0entru se2ul sla- .i 0l&0nd, ne s0use "u -un&tate, a"east& ma.in&rie tre-uie
nvrtit& de animale Meseria noastr& este destul de vinovat& "a s& nu mai 1ignim
,iin(a su0rem& 0rin "ru+imi gratuite# Ce rndui n "astel, o re0use ,&r& ni"i un
,el de 0lat& 0e amanta lui )alville n toate dre0turile 0e "are le avea n "as&, iar
tovar&.ei mele .i mie ne d&du
10<
de lu"ru n atelier, la de"u0area mone+ilor, mun"& mult mai 0u(in o-ositoare,
,&r& ndoial&, .i de "are am ,ost "el 0u(in r&s0l&tite 0rin "amere -une .i o %ran&
minunat&4)u0& dou& s&0t&mni, urma.ul lui )alville, Loland 0e numele s&u, ne
aduse vestea sosirii "u -ine la 5ene(ia a "on,ratelui s&u; se instalase a"olo,
a1unsese -ogat .i se -u"ura de "ea mai mare 0ros0eritate la "are ar ,i 0utut
n&d&1dui
Ci"i 0e de0arte ns&, soarta urma.ului s&u n4a ,ost asem&n&toare; ne,eri"itul
Loland era "instit .i asta este mai mult de"t se "ere 0entru a ,i 0e dat& +dro-it
ntr4o +i, 0e "nd la "astel totul era lini.tit, 0e "nd su- 0orun"a a"estui st&0n
-un mun"a, de.i 0&"&toas&, se ,&"ea u.or .i "u 0l&"ere, +idurile ,ur& n"er"uite .i,
"um 0ode(ul nu era l&sat, .an(urile ,ur& luate "u asalt iar "asa, invadat& de mai
mult de 100 de gardieni nainte "a oamenii no.tri s& ai-& tim0 s&4.i 0reg&teas"&
a0&rarea A tre-uit s& ne 0red&m, am ,ost "u to(ii nl&n(ui(i "a ni.te animale,
lega(i de "ai .i mina(i la Kreno-le O%, "erule, mi s0usei, a1un4gnd a"olo, iat&
a.adar ora.ul n "are avusesem ne-unii s& "red "& avea s& se nas"& 0entru mine
,eri"ireaB Pro"esul ,alsi,i"atorilor de -ani ,u 1ude"at de ndat& .i to(i am ,ost
"ondamna(i la s0n+ur&toare $nd au mai v&+ut .i semnul 0e "are4l 0urtam,
a0roa0e nu .i4au mai dat silin(a s& m& 1ude"e .i aveam s& ,iu "ondamnat& "a .i
"eilal(i Am n"er"at, totu.i, s& ".tig mila unui -ine"unos"ut magistrat, ,ala
tri-unalului, 1ude"&tor integru, "et&(ean stimat, gnditor luminat, "&ruia
-ine,a"erile .i omenia i vor d&ltui numele "unos"ut .i demn de res0e"t n
tem0lul Memoriei M& as"ult& -a "%iar mai mult, n"redin(at de "instea mea .i
de adev&rul asu0ra nenoro"irilor mele, avu -un&tatea s& l&"rime+e 0e "nd m&
mn4gia O%, su,let mare, (i datore+ omagiul meu, ng&duie inimii mele s& (i4l
adu"&, re"uno.tin(a din 0artea unei ne,eri"ite nu va ,i 0entru tine o 0lat&, iar
tri-utul 0e "are (i4l d&ruie.te, l&udndu4(i inima -un&, va r&mne ve.ni"
0entru ea "ea mai dul"e -u"urie )omnul S deveni el nsu.i avo"atul meu,
0lngerile mi ,ur& as"ultate, gemetele mele a1unser& 0n& la su,lete,
la"rimile mi "urser& asu0ra unor inimi "are nu se ar&tar& de -ron+ 10'
.i 0e "are genero+itatea sa le des"%ise ns0re mine )e0o+i(iile generale ale
"riminalilor "e aveau s& ,ie e2e"uta(i ,ur& de ,olos +elului "elui "are a""e0tase s&
se ngri1eas"& de mine Am ,ost de"larat& sedus& .i nevinovat&, iertat& .i
des"&r"at& ntrutotul de nvinov&(ire, dndu4mi4se li-ertatea s& ,a" "e voi dori
Prote"torul meu ad&ug& la a"este a1utoare 0e "el de a organi+a o su-s"ri0(ie "e
mi aduse a0roa0e de 100 de 0istoli; n ,ine, ntre+&ream ,eri"irea,
0resentimentele 0&reau s& se n,&0tuias"& .i m& "redeam la "a0&tul su,erin(elor,
"nd, 0roviden(a %ot&r s&4mi dovedeas"& "e mult mai era 0n& a"olo
La ie.irea din n"%isoare, mi alesesem ad&0ost ntr4un %an n ,a(a 0odului 0este
@sere, unde ,usesem n"redin(at& "& snt "ondi(ii -une; aveam de gnd, du0&
s,atul domnului S, s& r&mn a"olo "tva tim0 .i s&4mi "aut o slu1-& n ora. sau,
da"& nu i+-uteam, s& m& ntor" la L6on "u s"risorile de re"omandare 0e "are
avea -un&voin(a s& mi le dea Luam masa la a"est %an, "eea "e se nume.te
meniu ,i2, 0e "nd o-servai, a doua +i, "& eram "er"etat& "u gri1& de o ,emeie
voini"& .i ,oarte -ine m-r&"at&, "are se d&dea dre0t -aroan& =ot 0rivind4o la
rndu meu, mi se 0&ru "& o re"unos", merser&m una n ntm0inarea "eleilalte, ne
m-r&(i.ar&m "a dou& -une "uno.tin(e, ,&r& s& ne 0utem aminti de unde n ,ine,
voini"a -aroan& mi s0use, lundu4m& de o 0arte8 D So0%ie, da"& nu m& n.el,
nu e.ti tu "ea 0e "are am s"&0at4o din n"%isoare a"um 10 ani, nu (i4adu"i aminte
de "um&tr& )u-ois#A Prea 0u(in n"ntat& de a"east& des"o0erire, r&s0unsei
totu.i "uviin"ios Cumai "& aveam de4a ,a"e "u ,emeia "ea mai 0re,&"ut& .i
.ireat& "e a tr&it vreodat& n *ran(a .i nu mai 0utui s& s"a0 de ea $um&tr&
)u-ois m& 0oto0i "u deli"ate(uri, mi s0use "& urm&rise 0&(aniile mele, .tiute de
toat& lumea din ora. doar, "& nu "uno.tea des0re "ine era vor-a Sla-& "a de
o-i"ei, m& l&sai dus& n "amera a"estei ,emei .i n.irai ne"a+urile
D Prieten& drag&, s0use ea m-r&(i.ndu4m& din nou, am vrut s&4(i vor-es" n
lini.te, to"mai "a s&4(i s0un "& am reu.it n via(& .i "& toat& averea mea (i st& la
0i"ioare Prive.te, s0use ea des"%i+nd ni.te "asete 0line "u aur .i diamante, iat&
rodul mun"ii mele; da"& a. ,i
10:
0ream&rit virtutea, "a tine, a. ,i a+i s0n+urat& sau n"%is&# ,, O%, doamn&, i
s0usei, da"& astea toate le datora(i doar unor "rime, 0roviden(a "are este
ntotdeauna drea0t& 0n& la urm&, nu v& va l&sa s& v& -u"ura(i mult tim0 de
ele#O ,, =e n.eli, ,&"u "um&tr& )u-ois, s& nu4(i n"%i0ui "& 0roviden(a a1ut&
ntotdeauna 0e "ei virtuo.i; nu "umva o -iat& "li0& de 0ros0eritate s& te du"&
la asemenea gre.eliB Cu "ontea+&, 0entru 0&strarea legilor 0roviden(ei, da"& unul
este virtuos, 0e "nd altul se d&ruie.te 0&"atului; ea are nevoie de o sum& egal&
de vi"ii .i virtu(i, iar individul "are ,a"e unul sau altul din a"este dou& lu"ruri,
este "eea "e o interesea+& "el mai 0u(in 0e lume As"ult&4m& "u aten(ie, So0%ie,
e.ti de.tea0t& .i a. vrea n ,ine s& te l&mures" )raga mea, nu vi"iul sau
virtutea 0e "are le alege omul l ,a" s& g&seas"& ,eri"irea, "&"i virtutea sau vi"iul
nu snt de"t un ,el de a 0urta 0e lume; nu "ontea+& a.adar s& o iei 0e un anume
drum mai "urnd de"t 0e "el&laltB $ontea+& doar s& urme+i drumul "omun, iar
"ine se a-ate de la el, gre.e.te )a"& lumea ar ,i n ntregime virtuoas&, te4a.
ndruma "&tre virtute, "&"i r&s0lata venind de la ea, ,eri"irea va ,i negre.it tot
a"olo; ntr4o lume "u totul "oru0t&, nu te voi ndruma de"t ns0re vi"iu $el "are
n4o ia 0e drumul "el&lalt nu 0oate de"t s& 0iar&, "&"i tot "e4i iese n "ale l
love.te .i 0re"um el este "el mai sla-, va tre-ui s& ,ie nea0&rat +dro-it 3adarni"
vor legile s& a.e+e la lo" ordinea .i s&4i du"& 0e oameni s0re virtute; 0rea stri"at&
0entru a se n"umeta la a.a "eva .i 0rea sla-e 0entru a reu.i, ele l vor nde0&rta
o "li0& de la drumul "unos"ut ,&r& s&4! ,a"& vreodat& s&4l 0&r&seas"& )a"&
interesul "omun al oamenilor l va du"e "&tre "oru0(ie, "el "are nu va dori s& se
lase "oru0t odat& "u ei va lu0ta m0otriva a"estui interes; 0mB la "e r&s0lat&
0oate s& se a.te0te a"ela "are este tot tim0ul m0otriva interesului "elorlal(iA .i,
da"& vei s0une "& vi"iul este singurul "are se m0otrive.te -inelui oamenilor,
a. 0utea s&4(i dau dre0tate numai ntr4o lume al"&tuit& deo0otriv& din vi"io.i .i
virtuo.i, 0entru "& atun"i interesul unora s4ar lovi ,&r& t&gad& de interesul
"elorlal(i, dar lu"rurile nu 0ot ,i so"otite la ,el ntr4o so"ietate n ntregime "o4l0G
ru0t& 5i"iile mele nesu0&rndu4l atun"i de"t 0e "el vi"ios, vor de.te0ta ntrnsul
alte vi"ii "u "are se va r&s"um0&ra .i amndoi vom ,i mul(umi(i ;nda a1unge
0este tot, ,ormat& dintr4o mul(ime de lovituri .i r&ni ntre unii .i al(ii, n "are
,ie"are re".tig& de ndat& "eea "e a 0ierdut .i "u asta se 0&strea+& ,&r& n"etare
ntr4o situa(ie ,eri"it& 5i"iul nu este 0eri"ulos de"t 0entru virtute "&"i ea, sla-&
.i timid&, nu ndr&+ne.te nimi" ni"iodat&, dar da"& ar ,i .tears& de 0e ,a(a
0&mntului, vi"iul nemai4lovind de"t tot n vi"ii, n4ar mai tul-ura nimi" .i ar
,a"e doar s& n,loreas"& alte 0&"ate ,&r& a mai stri"a virtutea Mi se vor 0une
m0otriv& -unele urm&ri ale virtu(iiA Alt& n.el&"iune, ele nu4i a1ut& de"t "elui
sla-, .i nu4i snt de ni"i un ,olos "elui "are se des"ur"& 0rin 0uterea sa .i "&ruia
ndemnarea nu4i a1unge 0entru a drege toanele sor(ii $um, ,at& drag&, s& nu ,i
dat tu gre. toat& via(a, "nd ai luat n r&s0&r drumul 0e "are merge toat& lumeaA
)a"& te l&sai n voia "urentului, a1ungeai, "a .i mine, la l $el "are vrea s&4l ur"e
0rin al-ia unui ru va a1unge 1are la ,el de re0ede la (int& "a "el "are o "o-oar&A
;nul Orea s& nving& natura, "el&lalt i se su0une mi tot vor4se.ti de 0roviden(&,
dar "ine4(i dovede.te "& ei i 0la"e 1rdinea, 0rin urmare, virtuteaA Cu ne d& ea
,&r& n"etare 0ilde de nedre0t&(i .i nereguliA Oare 0entru "& le trimite oamenilor
r&+-oiul, "iuma .i ,oametea, 0entru "& a ,&"ut o lume vi"ioas& dintr4un "ol( n
"el&lalt, 0entru asta .i arat& ea n o"%ii t&i dragostea ne(&rmurit& 0entru virtuteA
>i "um vrei tu s& nu4i a1ute 0e vi"io.i "t& vreme ea ns&.i nu lu"rea+& de"t 0rin
vi"ii, totul este vi"iu .i "oru0(ie, "rim& .i de+ordine n voin(a .i ,a0tele saleA >i
de la "ine avem, la urma urmelor, a"este 0orniri "are ne du" la r&uA Cu mna ei
este "ea "are ni le4a dat, se a,l& m&"ar vreuna din dorin(ele sau sim(irile noastre
"are s& nu ne vin& de la eaA 7ste oare n(ele0t a s0une "& ea ne4ar l&sa sau ne4ar
da n"lina(ii 0entru un lu"ru "are nu i4ar ,a"e tre-uin(&A )a"&, a.adar, vi"iile i
snt de ,olos, de "e s& voim noi s& ne m0odo-im, "u "e dre0t s& ne silim a le
distruge .i "um i4a tre"ut 0rin "a0 s& nu le as"ulte glasulA $eva mai mult&
,ilo+o,ie 0e lume ar rea.e+a totul la lo"ul s&u .i le4ar ar&ta legiuitorilor .i
magistra(ilor "& a"ele vi"ii 0e "are le n,ierea+& .i le 0e4
10M
de0ses" "u atta %ot&rre snt uneori mult mai -ine da ,olos de"t virtu(ile 0e "are
le tot 0redi"& ,&r& s& le r&s0l&teas"& ni"iodat&#
D )ar da"& a. ,i att de sla-&, doamn&, r&s0unsei a"estei r&u 0ro0ov&duitoare,
0entru a v& urma "uget&rile n,ior&toare, "um a(i 0utea i+-uti s& n&-u.i(i
remu."&rile 0e "are ele le4ar tre+i n ,ie"are "li0& n inima mea#A ,,
Lemu."area este o %imer&, So0%ie, relu& "um&tr& )u-ois, ea nu este de"t
murmurul 0rostes" al su,letului 0rea sla- "are nu ndr&+ne.te s& o n&-u.e# D
Poate ,i ea oare n&-u.it&#A ,, Cimi" mai u.or, nu te "&ie.ti de"t de "eea "e
nu e.ti o-i.nuit s& ,a"i# D @a adesea de la "a0&t "eea "e (i d& remu."&ri .i vei
reu.i s& le .tergi; 0une4le m0otriv& ,or(a 0atimilor, legile 0uterni"e ale ".4
tigului .i le vei risi0i de ndat& Lemu."area nu este dovada "rimei, este doar
semnul unui su,let "e 0oate ,i su-1ugat "u u.urin(& )a"& se d& un ordin a-surd,
"are s& te m0iedi"e n "li0a asta s& ie.i din a"east& "amer&, atun"i nu o vei
0&r&si ,&r& remu."&ri, ori"t de sigur& ar ,i "& nu ,a"i ni"i un r&u 0&r&sind4o A.a
"&, nu este adev&rat "& numai "rima 0oate s& dea remu."&ri; atun"i "nd te
"onvingi de ine2isten(a "rimelor sau de ne"esitatei lor n ,a(a 0lanului general
al naturii, e.ti "a0a-il s& nvingi remu."area de a le "omite, "u a"eea.i u.urin(&
"u "are ai n&-u.i4o 0e a"eea ivit& din 0le"area ta din "amer& 0este 0orun"a
ilegal& 0e "are ai 0rimit4o de a r&mne ai"i =re-uie s& n"e0i 0rintr4o anali+&
e2a"t& a tot "eea "e oamenii numes" "rim&, s& te n"redin(e+i "& este numele 0e
"are ei l dau numai n"&l"&rii legilor .i moravurilor lor na(ionale, "& "eea "e n
*ran(a se nume.te "rim&, n"etea+& de4a mai ,i a.a "eva la 100 de leg%e de ai"i,
"& nu e2ist& ni"i o a"(iune "are s& ,ie ntr4adev&r 0rivit& dre0t "rim& 0e tot
0&mntul, .i "&, 0rin urmare, nimi" nu merit& 0e -un& dre0tate numele de "rim&,
totul este o "%estiune de o0inie .i de geogra,ie )a"& .tii asta, este a-surd s& vrei
s& te su0ui unor 0ra"ti"i virtuoase "are n alt& 0arte nu snt de"t vi"ii .i s& ,ugi
de "rime "are ntr4o alt& (ar& snt ,a0te -une >i te ntre- a"um da"& a"east&
"ugetare n(elea0t& 0oate s& lase vreo remu."are "elui "are, din 0l&"ere sau
nevoie, a "omis n *ran(a o virtute din $%ina sau !a0onia .i "are totu.i l va
a"o0eri de 10F
ru.ine n (ara sa Se va m0iedi"a el n a"east& mi+er& distin"(ie, iar da"& are
0u(in& n(ele0"iune .i s0irit, va ,i a"easta n stare s&4i adu"& remu."&riA Ori, da"&
remu."area nu este de"t un mi1lo" de a0&rare, n&s"ut numai din ru0erea ,rnelor
.i ni"ide"um din "au+a a"tului n sine, este oare o %ot&rre n(elea0t& s4o la.i s&
ntr+ie n tine, nu este a-surd s& nu o n&-u.i 0e lo"A S& ne o-i.nuim a 0rivi "a
li0sit& de im0ortan(& a"(iunea "are du"e la remu."&ri, s& o "onsider&m ast,el 0rin
studierea n(elea0t& a moravurilor .i a o-i"eiurilor tuturor neamurilor de 0e
0&mnt; "a urmare a a"estui ,el de a gndi, s& re4nnoim a"east& a"(iune, ori"are
ar ,i ea, ori"t de des vom 0utea, .i ,la"&ra ra(iunii noastre va distruge n "urnd
remu."area, va n&-u.i a"est elan ntune"os, ,ru"t doar al ne.tiin(ei, al ,ri"ii .i al
edu"a(iei Snt de4a"um <0 de ani, So0%ie, de "nd o nl&n(uire ,&r& gre. de vi"ii
.i "rime m4a "ondus 0as "u 0as "&tre avere .i snt gata s& o o-(in; n"& dou&4trei
lovituri reu.ite .i s"%im- starea de mi+erie .i "er.etorie n "are ,m4am n&s"ut 0e
o rent& de mai mult de :0 000 de livre Yi4ar 0utea tre"e 0rin minte "&, n
a"east& "arier& urmat& "u str&lu"ire, remu."area .i4a ,&"ut m&"ar o "li0&
sim(i(i s0iniiA Cu "red, n4am "unos"ut4o ni"iodat& $%iar da"& o r&sturnare
"um0lit& m4ar arun"a 0e lo" din vr, n 0r&0astie, tot nu a. "rede n a.a "eva; m4
a. 0lnge de oameni sau de ne0ri"e0erea mea, dar a. ,i mereu m0&"at& "u
0ro0ria4mi "on.tiin(&# ,X, *ie, dar s& 1ude"&m o "li0& du0& a"elea.i "&i ale
n(ele0"iunii "a .i dumneata Pe "e -a+& se 0oate 0retinde 1de la "on.tiin(a mea
,s& ,ie la ,el de %ot&rt& "a a dumi4@tale, de -ine "e nu a ,ost o-i.nuit& din
"o0il&rie s& n4i1ving& a"elea.i 0re1ude"&(iA $u "e dre0t "eri "a mintea 11mea,
"are nu este "onstruit& "a a dumitale, s& 0oat& m40-r&(i.a a"eea.i gndireA
)umneata admi(i ,"& e2itt& o sum& de rele .i de -une n natur& .i "& tre-uie, 0rin
urmare, s& se a,le un anume num&r de ,iin(e "are ,a" -inele .i 'o alt& "las& "are se
ndrea0t& "&tre r&u $alea 0e "are o aleg eu "%iar du0& regulile dumitale se a,l&
de"i n natur&; nu4mi "ere s& m& nde0&rte+ de regulile 0e "are ea mi le im0une
"&"i, a.a "um dumneata s0ui "& (i4ai a,lat ,eri"irea 0e drumul urmat, tot a.a mi4
ar ,i mie "u ne0utin(& s& o ntlnes" n a,ara "elui 0e "are merg >& nu4(i n"%i4
109
0ui, dealt,el, "& o"%iul mereu trea+ al legilor l las& mult& vreme lini.tit 0e "el
"are le n"al"&; n4ai avut o 0ild& "%iar n ,a(a o"%ilorA din 1: nelegiui(i 0rintre
"are am avut ne,eri"irea s& lo"uies", unul ,uge, 1' 0ier a"o0eri(i de ru.ine# D
>i asta nume.ti tu nenoro"ireA n 0rimul rnd, "e im0ortan(& mai are a"east&
ru.ine 0entru "el li0sit de 0rin"i0iiA $nd ai "&l"at, totul n 0i"ioare .i onoarea nu
mai este de"t o 0re1ude"at&, re0uta(ia, o %imer&,, viitorul, o ilu+ie, nu4(i este
oare, totuna, da"& 0ieri ast,el sau n 0atul t&uA Snt 0e lumea asta dou& ,eluri de
nelegiui(i8 "el 0e "are o avere im0ortant& .i un renume de va+& l 0un la ad&0ost
de un asemenea s,r.it tragi" .i "el "are nu4l va 0utea o"oli da"& este 0rins
A"esta din urm&,, n&s"ut ,&r& avere, nu tre-uie s& urm&reas"&, da"& este
de.te0t, de"t dou& lu"ruri8 averea sau roata
)a"& reu.e.te n 0rimul, are "e .i4a dorit; da"& nu4l o-(ine de"t 0e al doilea, "e
ar 0utea regreta de -ine "e n4are nimi" de 0ierdutA Legile snt a.adar li0site de
ori"e im0ortan(& 0entru "ei nelegiui(i, "&"i ele nu4l ating 0e "el "are este
0uterni", "el noro"os s"a0& de ele, iar ne,eri"itul "&ruia nu4i r&mne de"t sa-ia
lor, nu se mai 0oate ns0&imnta de atta lu"ru# D $um, nu "re+i "& 1usti(ia
divin& l a.tea0t&, ntr4o lume mai -un&, 0e "el "are nu s4a ns0&imntat de "rim&
0e 0&mnt#A D $red "& da"& ar e2ista un )umne+eu, ar ,i mai 0u(in r&u 0e
0&mnt; "red "&, atta tim0 "t ai"i e2ist& r&ul, ,ie "& a"este nereguli snt
im0use de a"est )umne+eu, ,ie "& el nu4l 0oate m0iedi"a; ori, eu nu m& tem de
un )umne+eu "are nu este de"t sla- sau r&u, l n,runt ,&r& ,ri"& .i4mi -at 1o" de
tr&snetul lui# D )oamn&, m& ,a"i s& tremur, s0usei ridi"ndu4m&, iart&4m&,
dar nu4(i mai 0ot as"ulta res0ing&toarele "uget&ri .i "um0litele -las,emii# D
Stai, So0%ie, da"& nu4(i 0ot s"%im-a gndirea, s&4(i "u"eres" m&"ar inima Am
nevoie de tine, nu4mi re,u+a a1utorul Yine 100 de ludovi"i, (i4i 0un deo0arte n
,a(a ta, ai t&i vor ,i de ndat& "e ne va i+-uti lovitura#
Cednd atun"i as"ultare de"t n"lina(iei mele ,ire.ti de4a ,a"e un -ine, o ntre-ai
imediat 0e "um&tr& )u-ois des0re "e este vor-a, "u gndul s& m0iedi", "um voi
0utea mai -ine, "rima 0e "are se 0reg&tea s4o "omit& D @at&, mi s0use, l4ai
o-servat 0e tn&rul negustor de 110
la L6on "are de < +ile ia masa "u noi#A D $ine, )u-reuil#A D nto"mai# D
7i .i#A ,, S4a ndr&gostit de tine, a.a mi4a s0us el Are G00 de mii de ,ran"i, n
aur .i n %rtii, ntr4o "aset& mi"u(& lng& 0at )&4mi voie s&4l ,a" s& "read& "&
dore.ti s&4i dai as"ultare; da"& este a.a sau nu, "e "ontea+&A i voi ndemna s& te
invite la o 0lim-are n a,ara ora.ului, n"redin(ndu4l "&, n tim0ul ei, se va 0utea
n(elege "u tine Ai gri1& s&4l distre+i, (ine4l de0arte "t mai mult tim0 iar eu, n
tim0ul &sta, l voi 1e,ui ,&r& s& dis0ar de ai"i; voi ,i n"& la Kreno-le "nd -aga4
1ele sale vor ,i la =orino 5om ,olosi toate mi1loa"ele 0osi-ile "a s& nu4l du"&
gndul la noi, ne vom 0re,a"e "&4l a1ut&m n "er"et&ri; n tim0ul &sta, mi voi
anun(a 0le"area, nimeni nu se va mira, tu vei veni du0& mine .i "ei 100 de
ludovi"i (i vor ,i num&ra(i "nd vom sosi amndou& n Piemont# D Eine,
doamn&, ,&"ui "&tre "um&tr& )u-ois, %ot&rt& s&4l anun( 0e -ietul )u-reuil Tde
0&"&leala neru.inat& "e se 0unea la "ale, -a "%iar .i ad&ugai n gndul meu,
0entru a o 0&"&li mai -ine 0e nelegiuit&# ,, Knde.te4te ns&, doamn&, "& da"&
)u-reuil este ndr&gostit de mine, n4a. 0utea avea mai mult de ".tigat ,a(& de
0u(inul 0e "are mi4l 0romi(i 0entru tr&dare, ,ie s0unndu4i, ,ie d&ioiindu4m& lui#A
,, 7 dre0t, ,&"u "um&tr& )u-ois, de ,a0t n"e0 s& "red "& "erul te4a n+estrat
0entru "rim& mai -ine de"t 0e mine 7i -ine, "ontinu& ea s"riind, iat& un ns"ris
0entru o mie de ludovi"i, s& v&d da"& mai re,u+i# D C4am s4o ,a", doamn&,
s0usei lund %rtia, dar "el 0u(in, s& 0ui doar 0e seama ne,eri"itei mele situa(ii .i
a sl&-i"iunii gre.eala 0e "are o ,a" ,iindu4(i de ,olos# D, 5oiam s&4(i ,a" din
asta un merit, s0use "um&tr& )u-ois, dar da"& 0re,eri s&4i g&ses" 0ri"in&
nenoro"irii tale, ,ie "um vrei, slu1e.te4m& .i vei ,i mul(umit&#
=otul ,u 0us la "ale; "%iar n a"eea.i sear& am n"e0ut s&4i dau aten(ie lui
)u-reuil .i am -&gat de seam& "& ntr4adev&r aveam su""es la el
Cimi" mai n"ur"at de"t situa(ia mea; ni"i gnd n4aveam, desigur, s& m& "o-or
la "rima 0l&nuit&, "%iar de a. ,i avut de trei ori 0e at(ia -ani de ".tigat, ns& m&
de+gusta .i gndul de4a o trimite la s0n+ur&toare 0e ,emeia "&reia "u 10 ani n
urm&, i ,usesem datoare "u
111
li-ertatea; voiam s& m0iedi" "rima ,&r& s& o denun( .i, "u ori"are alta de"t "u o
nelegiuit& asemeni "umetrei )u-ois, a. ,i i+-utit ,&r& ndoial& @at& a.adar la "e
m& not&rii, ,&r& s& .tiu 4"& terti0urile a"estei de+gust&toare "reaturi nu numai "&
vor d&rma "institele mele 0lanuri, "i m& vor .i 0ede0si de4a le ,i 0us la "ale
n +iua %ot&rt& 0entru 0lim-are, "um&tr& )u-ois ne4a 0o,tit 0e amndoi s&, lu&m
,masa la ea n "amer&; am 0rimit .i, "nd s4a s,r.it 0rn+ul, )u-reuil .i "u mine
am "o-or?t 0entru a vedea de tr&sura "omandat& $um&tr& )u-ois nu ne4a
nso(it, am 0utut s& r&mn o "li0& singur& "u )u-reuil nainte de a m& ur"a n
tr&sur& D )omnule, ,&"ui, n mare gra-&, as"ult&4m& "u aten(ie, nu te da de
gol .i mai ales, nde0line.te nto"mai "e4(i voi s0une Ai vreun 0rieten de
n&de1de la %an#A D )a, am un aso"iat tn&r 0e "are 0ot s& 0un -a+& "a .i 0e
mine nsumi# D 7i -ine, domnule, imediat 0orun"e.te4i s& nu ias& ni"i o "li0&
din "amera dumitale, ete vreme vom ,i la 0lim-are# ,, )ar "%eia "amerei
o am n -u+unar, "e nseamn& a"est 0lus de 0revedereA# D 7ste mai -ine venit
de"t "re+i, domnule, ,olose.te4l te rog sau nu mai merg "u dumneata#
*emeia de la "are ie.im este o nelegiuit&, n4a 0us la "ale a"east& 0lim-are de"t
"a s& te 0rade n lini.te n tim0ul ei Kr&-e.te4te, domnule, ne 0nde.te .i este
,oarte 0eri"uloas&; s& nu i se 0ar& "& (i4am s0us "eva; d& de gra-& "%eia
0rietenului, s& mearg& a"olo "u al(i "(iva da"& 0oate .i s& nu se mi.te 0n&
"nd nu ne ntoar"em Lestul (i4l 0ovestes" n tr&sur& )u-reuil n(elege, mi
strnge mna 0entru a4mi mul(umi .i 0lea"& n gra-& s& dea 0orun"ile "erute de
s,atul meu Se ntoar"e, 0le"&m, iar 0e drum i 1aovestes" toat& ntm0larea
=n&rul mi d&du asigurarea "elei mai mari re"uno.tin(e 0osi-ile 0entru a1utorul
dat ,.i du0& "e m& "on1ur& s&4i s0un adev&rul des0re situa(ia mea, m&rturisii
"& nimi" din 0&(aniile 0ovestite nu4l de+gusta .i nu4l o0rea s&4mi d&ruias"&
mna .i averea sa Starea so"ial& ne este asem&n&toare, .i eu snt ,iu de negustor
"a .i tine; a,a"erile mele au mers -ine, ale tale au ,ost 0roaste Snt 0rea ,eri"it
s& 0ot re0ara nedre0t&(ile 0e "are (i le4a ,&"ut soartaB Kn4de.te4te,
So0%ie, mi snt singur st&0n, nu de0ind de 11/

nimeni; a"um merg la Keneva 0entru a de0une sumele "onsidera-ile 0e "are le4
am 0utut salva datorit& s,atului t&u -un; vino "u mine, "nd a1ungem te iau de
so(ie .i nu te ntor"i la, L6on de"t "u a"est nume O asemenea o"a+ie m& is0itea
0rea mult 0entru a ndr&+ni s4o re,u+, dar ni"i nu se "uvenea s& 0rimes" ,&r& a4i
ar&ta lui )u-reuil motivele 0entru "are s4ar ,i 0utut "&i mi mul(umi 0entru
gri1&, dar asta l ,&"u s& st&ruie .i mai mult Cenoro"ita de mine, tre-uia oare "a
,eri"irea s& mi se arate doar 0entru "a s& simt .i mai r&u 1alea de4a nu 0utea
ni"i"nd s4o "a0&tA *usese oare %ot&rt odat& 0entru totdeauna n legile
0roviden(ei "& ni"i o virtute nu avea s&4mi n,loreas"& n inim& ,&r& s& ,ie
arun"at& n nenoro"ireA =ot vor-ind, a1unsesem la / leg%e de ora. .i aveam de
gnd s& "o-orm "a s& ne -u"ur&m de r&"oarea aleilor de 0e malul @serului, 0e
unde ne 0l&nuisem 0lim-area, "nd, deodat&, )u-reuil mi s0une "& se simte
ngro+itor de r&u se d& 1os, este "u0rins de o vom& n,ior&toare,, 0un re0ede
s&4l ur"e la lo" n tr&sur& .i +-ur&m na0oi s0re Kreno-le )u-reuil se simte
att de r&u n"t tre-uie dus n dormitorul lui, iar starea sa i ia 0e ne0reg&tite 0e
"ei "are, a.a "um 0orun"ise, nu 0&r&siser& a0artamentul L&mn lng& el n
,ine, a0are un medi" dar,, R'R"eruleB sentin(a ne,eri"itului tn&r este dat&, a ,ost
otr&41%vit $um a,lu vestea "um0lit&, o iau la ,ug& ns0re NN a0artamentul
"um&trei )u-ois nelegiuita ,ugise intru la mine, dula0ul s0art, 0u(inii
-ani .i +dren(ele mele au dis0&rut, iar "um&tr&, du0& "um s0un oamenii, a .ters4
o, de4a"um trei ore, la =orino Cu r&mne ndoial& "& a ,&"ut "u mna ei toate
nelegiuirile astea; a intrat la )u-reuil, s4a n,uriat v&+nd 0e "ei de a"olo .i s4a
r&+-unat 0e mine Pe )u-reuil l otr&vise n"& din tim0ul mesei, "u gndul "a, la
ntoar"ere, du0& "e ar ,i i+-utit s&4l 1e,uias"&, -ietul tn&r, nne-unit 0entru soarta
lui .i nu de urm&rirea ei, s4o lase s& ,ug& $t& vreme moartea l4ar ,i g&sit, "a s&
s0unem a.a, n -ra(ele mele, aveam toate motivele s& ,iu -&nuit& n lo"ul ei M&
ntor" n goan& la )u-reuil, nu snt ns& l&sat& s& m& a0ro0ii, "&"i to"mai .i d&
su,letul su- o"%ii 0rietenilor, de+vino4v&(indu4m&, n"redin(ndu4i "& n4am ni"i
un ameste" . l&snd "u lim-& de moarte s& nu ,iu dat& 0e mna legii
F !ustine
11<
)e4a-ia n"%isese o"%ii, "& aso"iatul s&u .i alerg& s&4mi dea a"este ve.ti,
n"redin(ndu4m& "& 0ot sta lini.tit& )ar vai, "um a. ,i 0utut, "um s& nu 0lng
amar 0ierderea singurului om "are se gndise "u atta m&rinimie s& m& smulg&
din ne,eri"irea de "are de atta vreme nu mai ,usesem 0&r&sit& .i a. ,i 0utut eu
oare s& nu su,&r 0entru un 1a, n urma "&ruia "&deam din nou n 0r&0astia
s&r&"iei de "are nu i+-uteam s& s"a0 n ni"i un "%i0A M& 0lnsei de toate
a"estea aso"iatului lui )u-reuil, i 0ovestii "e se 0usese la "ale .i "e 0&(isem la
rndul meu @ se ,&"u mil& de mine, de0lnse ,amar moartea aso"iatului s&u, ns&
m& do1eni de 0rea marea ru.inare "e m& o0rise s& ,a" 0lngere ndat& du0& "e
,lasem 0lanurile "um&trei )u-ois Ce4am ,&"ut so"oteala "& ngro+itoarea
"reatur&, neavnd nevoie de"t de ' ore 0entru a se 0une la ad&0ost, va a1unge
nainte "a noi s4o ,i dat n urm&rire; a0oi, toat& trea-a ne4ar ,i "ostat o mul(ime
de -ani iar %angiul, "om0romis de 0lngerile "e le 0uteam ,a"e .i a0&rndu4se 0e
sine, m4ar ,i s"os 0n& la urm& vinovat&, de -ine "e ,usesem ameste"at& ntr4un
0ro"es greu la Kreno-le .i m& ntre(ineam din mila 0u-li"& A"este so"oteli
m& l&murir& ndestul, -a "%iar m& s0eriar&, a.a "& m& %o4t&ri s& 0le" ,&r& s&4mi
iau r&mas -un de la domnul S, 0rote"torul meu Prietenul lui )u-reuil a ,ost de
a"eea.i 0&rere .i nu mi4a as"uns "&, da"& toat& ntm0l"rea se d&dea 0e ,a(&,
m&rturiile 0e "are era o-ligat s& le ,a"& m4ar ,i n,undat, "u toat& -&garea lui de
seam&, dat& ,iind 0rietenia mea "u "um&tr& )u-ois .i 0lim-area din urm& "u
0rietenul s&u mi rennoii, de a"eea, din toat& inima, s,atul de a 0le"a imediat
din Kreno-le ,&r& s& m& mai ntlnes" "u nimeni, ,iind sigur& "&, n "eea "e4l 0ri4
vea 0e el, nu va ,a"e nimi" m0otriva mea
Kndindu4m& .i de una singur& la ntm0larea asta, n(elesei "& s,atul tn&rului se
dovedea -un, ntru"t era tot att de nendoielni" "& voi tre"e dre0t vinovat&, 0e
"t .tiam de -ine "& nu era a.a Singurul lu"ru 0e "are m4a. ,i 0utut s0ri1ini
s,atul 0e "are4l d&dusem lui )u-reuil, 0oate nu destul de urmat de "&tre el n
ultima "li0& a vie(ii nu avea "um s& ,ie o dovad& a.a de %ot&4rtoare "um mi
se 0&rea mie, dre0t "are m4am %ot&rt s&4i m0&rt&.es" 0e lo" toate a"estea
aso"iatului lui )u4l1'
-reuil D>i eu a. ,i vrut, s0use el, "a 0rietenul meu s&4mi ,i l&sat vreo
m0uterni"ire "u "are s&4(i 0ot ,i de ,olos, a. du"e4o la nde0linire "u "ea mai
mare 0l&"ere; a. ,i vrut m&"ar s&4mi s0un& "&4(i datorea+& s,atul de a4.i l&sa
"amera su- 0a+& n tim0 "e era(i 0le"a(i; numai "& n4a ,&"ut nimi" din toate
astea, ne4a s0us doar de mai multe ori "& nu ai ni"i o vin& .i s& nu te urm&rim n
ni"i un ,el @at&4m& a.adar o-ligat s& m& o0res" la m0linirea 0orun"ilor sale
)urerea 0e "are4mi s0ui "& o sim(i 0entru el m4ar o-liga, domni.oar&, s& adaug
.i du0& 0uterile mele, vreun a1utor, ns& de4a-ia intru n nego(, snt tn&r .i ,&r&
avere Cu4mi a0ar(ine ni"i o "entim& din "ea a lui )u-reuil, snt o-ligat s&
na0oie+ totul 0e lo" ,amiliei sale ng&duie4mi, a.adar, So0%ie, s& m&
mul(umes" a4(i ,a"e doar un mi" servi"iu8 (ine : ludovi"i .i a0oi, s0use el, 0e
"nd ne ndre0tam s0re "amera sa8 D @at& o ,emeie 0e "are am ntlnit4o n ,ug&
la %an 7ste o negu40(&toare "instit& din $%alon4sur4>aone, (inutul meu, .i du0&
1'1"e, n /' de ore, .i va aran1a o a,a"ere la L6on, se va V ntoar"e a"as&
)oamn& Eertrand, +ise tn&rul, 0re+en4tndu4m& a"estei ,emei, iat& o tn&r& 0e
"are v4o re"omand; ar ,i ,oarte mul(umit& s&4.i ,a"& un rost la noi n (inut 54o
dau n gri1& s& ,a"e(i tot "e se 0oate, de dragul meu, s&4.i a,le n trgul nostru un
lo" 0otrivit "u originea .i edu"a(ia sa S& nu "%eltuias"& nimi" 0n& a"olo, ,a"em
noi so"oteala la 0rima ntlnire Adio, So0%ie )oamna Eertrand 0lea"&
"%iar n noa0tea asta, du4te "u ea .i ,ie "a "eva mai mult& -u"urie s& te
nso(eas"& n ora.ul n "are voi avea 0oate "urnd 0l&"erea s& te ntl4,,nes" .i s&4
(i m&rturises" tot restul vie(ii re"uno.tin(a ; 0entru gri1a "e i4ai 0urtat lui
)u-reuil Eun&tatea a"estui V[ tn&r "are, de ,a0t, nu4mi era "u nimi" dator, m&
,&"u s& l&"rime+ ,&r& s& vreau; i 0rimii darurile, 1urndu4m& "& aveam s& m&
str&duies" s& i le 0ot da na0oi ntr4o -un& +i 5ai mie, m& gndi eu 0e "nd m&
retr&geam, da"& din nou o ,a0t& -un& m& arun"a n nenoro"ire, "el 0u(in, 0entru
0rima dat& n via(a mea o urm& de mngiere mi se arat& n a"east& 0r&0astie de
0&"ate n,ri"o.&toare Am 0le"at ,&r& s&4l mai rev&d 0e tn&rul meu -ine,&"&tor,
a.a "um %ot&rsem "u doamna Eertrand, n 0oa0tea "are urm& mor(ii lui
)u-reuile )oamna Eertrand avea
11:
o tr&suri"& a"o0erit& "u "oviltir, tras& de un "al 0e "are4l mnam 0e rnd; n
tr&suri"& .i ad&0ostea lu"rurile, o anumit& sum& de -ani 0e.ini, 0re"um .i 0e
mi"u(a ei, de 1F luni, 0e "are n"& o mai al&0ta .i "are, s0re ne,eri"irea mea, mi
"&+u n "urnd la ,el de drag& 0e "t 0utea s&4i ,ie .i "elei "are4i d&duse via(&
)oamna Eertrand era un ,el de ma%alagioai"& ,&r& edu"a(ie .i ,&r& minte, -&nui4
toare, ,le"ar&, -r,itoare, 0li"ti"oas& .i limitat& "a a0roa0e toate ,emeile din
0o0or $&ram n ,ie"are sear&, nea-&tut, toate lu"rurile din tr&suri"& n %an .i
dormeam n a"eea.i "amer& Am a1uns la L6on ,&r& s& ni se ntm0le nimi"
deose-it, numai "& n tim0ul "elor dou& +ile "t a avut trea-&, am avut o nt?lnire
destul de "iudat& Pe "nd m& 0lim-am 0e malul Lonului "u una din ,etele de la
%an, l +&rii 0e nea.te0tate 0e 0&rintele Antonin, a1uns stare(ul Augustinilor din
ora., "&l&ul virginit&(ii mele .i 0e "are4l "unos"usem, "um v& aminti(i,
doamn&, la mi"a mn&stire Sainte M&rie des Eois, unde m& dusese destinul
Antonin se ag&(& "u o-r&+ni"ie de mine .i m& ntre-&, "%iar de ,a(& "u
servitoarea, da"& nu voiam s&4l vi+ite+ la noua lo"uin(&, 0entru a lua de la "a0&t
"u ve"%ile 0l&"eri D@ar dr&gu(a gr&sun&, ,&"u el "&tre nso(itoarea mea, va ,i .i
ea -ine 0rimit&, snt n l&"a.ul nostru destui 0etre"&re(i gata s& (in& 0ie0t la
dou& ,ete dr&gu(e# M& nro.ii 0n& n vr,ul 0asului la asemenea vor-e, o "li0&
n"er"ai "%iar s&4l ',a" s& "read& "& se n.al& $uri n4am i+-utit, i4am ,&"ut semn
s& se a-(in& m&"ar ,n ,a(a ,etei, dar neru.inatul nu se 0otolea ni"i"um, -a .i
ndesi, dim0otriv&, invita(iile @n ,ine, du0& 0e l4am re,u+at de mai multe ori, s4a
mul(umit s& ne "ear& nea0&rat adresa $a s& m& s"a0 de el, mi4a venit, 0e
moment, ideea s&4i dau una ',als&, 0e "are .i4a notat4o, a 0us4o n 0orto,el .i ne4a
0&r&sit "u 0romisiunea
t
"& ne va revedea "urnd Ce4am ntors s0re "as& .i, 0e
drum, i4am 0ovestit, att "t am 0utut, servitoarei "are era "u mine, des0re
a"east& "uno.tin(& _*ie "& "eea "e i4am s0us n4a mul(umit4o, ,ie dintr4o
,le"&real& normal& a unor asemenea ,ete, nii4am dat seama, du0& "uvintele
doamnei Eertrand la "earta 0e "are am avut4o "u ea "& i se s0usese de
"uno.tin(a mea "u a"est "&lug&r 1osni"; el ns& n4a mai a0&rut, iar noi am 0le"at
P&r&sind tr+iu L6onul, n4am a1uns n 0rima +i 11G
de"t 0n& la 5ille,rant% .i a"olo, doamn&, mi s4a ntm40lat "atastro,a n urma
"&reia tre" ast&+i, n o"%ii dumneavoastr&, dre0t o "riminal& ,Ci"i n a"east&
m0re1urare ,unest& din via(a mea, 0re"um n ni"iuna din "ele n "are m4a(i v&+ut
att de 1iedre0t lovit& de soart&, n4am ,ost totu.i o "riminal& .i doar dorin(a de
-ine,a"ere 0e "are mi4a ,ost im0osi-il s& mi4o sting din inim& m4a "ondus n
0r&0astia ne,eri"irii
Sosind, n luna ,e-ruarie, 0e la ora G seara, la 5ille4,rant%e, tovar&.a mea .i "u
mine ne4am gr&-it s& lu&m "ina .i s&, ne "ul"&m mai devreme, "a s& 0utem
merge mai mult a doua +i Ci"i nu tre"user& / ore de "nd ne odi%neam, "nd un
,um ngro+itor "are ne invada "amera ne4a ,&"ut 0e amndou& s& ne tre+im,
"u0rinse de s0aim& Ce4am dat seama "& n 1ur ardea $erule, ntinderea
in"endiului era de1a "um0lit&, am des"%is u.a 0e 1um&tate de+-r&"ate .i am au+it
n 1ur 0riala 0ere(ilor "are se 0r&-u.eau, +gomotul n,ior&tor al lemn&riei
"are se ru0ea .i urletele ns0&imntate ale nenoro"i(ilor "are "&deau n mi1lo"ul
,l&"&rilor ;n nor de ,l&"&ri devastatoare se re0e+i s0re noi; "u greu i+-utim s& o
+-ug%im a,ar&; ne arun"&m "u toate a"estea, .i nimerim n mul(imea de
nenoro"i(i "are, de+-r&"a(i "a .i noi, unii 0e 1um&tate ar.i, n"er"au s& s"a0e
"u ,uga @n "li0a a"eea mi4am amintit "& m&tu.a Eertrand, mai s0eriat& 0entru
ea de"t 0entru ,eti(&, nu s4a gndit s4o s"a0e de la moarte *&r& s4o mai anun(,
m& re0ed n "amera noastr&, 0rintre ,l&"&rile "are m& or-es" .i 1m& ard mai 0este
tot, o 0rind 0e mi"u(& n -ra(e .i mi iau avnt 0entru a i4o du"e mai"&4si $&l"nd
0e o -rn& 0e 1um&tate ars&, m& m0iedi" .i 0rima mi."are este s& m& 0ro0tes" n
mn&; a"est im0uls ,ires" m& ,a"e s& s"a0 0re(ioasa 0ovar& 0e "are o du"eam .i
nenoro"ita mi"u(& "ade n ,l&"&ri n ,a(a o"%ilor mai"&4si Kroa+ni"a ,emeie,
nemai"ugetnd ni"i la (elul ,a0tei ,0e "are am ,&"ut4o "a s& s"a0 "o0ilul, ni"i la
starea n "are eram du0& "e "&+usem su- o"%ii ei, dus& de r&t&"irea durerii, m&
a"u+& de moartea ,eti(ei, se re0ede la mine .i m& love.te ,&r& mil& n tim0ul
&sta, ,o"ul se o0re.te, a1utoarele reu.es" s& mai salve+e a0roa0e o 1um&tate de
%an Prima gri1& a doamnei Eertrand este s& se rentoar"& n "amer&, "are
s"&0ase 0rintre "ele mai
11M
0u(in v&t&mate O ia de la "a0&t "u urletele, s0unnd M> tre-uia s&4i las ,ata
a"olo, unde n4ar ,i 0&(it nimi" $VL nenoro"ire ns&, "nd, "&utndu4.i lu"rurile
des"o0er& cm a ,ost 1e,uit&B Ce mai as"ultndu4.i de"t dis0erarea sil ,uria,
m& nvinov&(e.te sus .i tare "& am 0rovo"at ,o"ul1 .i anume 0entru a o 1e,ui n
lini.te; s0une "& m& va dara 0e mna legii .i, tre"nd 0e dat& de la vor-& la ,a0t&,
"ere, s& ,ie as"ultat& de 1ude"&torul din (inut )egea-a i e20li" "& snt
nevinovat&, ni"i nu m& aude; rnagistratul du0& "are trimisese nu era
de0arte, "%iar el "ondusese a1utoarele .i a0are la "%emarea r&ut&"ioasei ,,emei
7a i .i naintea+& 0lngerea, o nt&re.te 0rin tot "e4i vine n "a0 0entru a4i da
0utere n ,a(a legii, m& n,&(i.ea+& "a 0e o ,at& de moravuri u.oare, s"&0at& de la
s0n+ur&4toare la Kreno-le, "a 0e o 0re,&"ut& Q"u "are un tn&rD amantul ei ,&r&
ndoial&, a [ilit4o s& se n"ur"e n 0o,ida A voin(ei ei, 0omene.te de
Augustinul ,din L6on, ntr4un"uvnt, nu uit& nimi" din "eea "e "alomnia
nveninat& de , dis0erare .i r&+-unare 0oate s&4i insu,le mai 0uterni" '
!ude"&torul i 0rime.te re"lama(ia, se "er"etea+& ,a0ta .i se des"o0er& "& ,o"ul a
i+-u"nit dintr4un 0od 0lin "u ,n n "are mai multe 40ersoane m&rturises" "& m4
au v&+ut intrnd seara, "eea "e era adev&rat $&utnd un anume lo", ar&tat gre.it
de "&tre servitoarele 0e "are le ntre-asem, intrasem n 0od .i r&m&sesem a"olo
destul de mult 0entru a 0utea ,i -&nuit& Pro"edura n"e0e a.adar i se urmea+&
n toat& regula, martorii se 0otrives" ntre ei, nimi" din "e 0ot adu"e n a0&rarea
mea ,nu este m&"ar as"ultat, se dovede.te "& eu am 0us ,o"ul, "& am "om0li"i
"are au ,urat ntr4un lo" 0e "nd eu am a"(ionat n altul .i, ,&r& alte l&muriri, a
doua +i n +ori snt dus& n n"%isoarea din L6on .i re(inut& "a in"endiatoare,
u"iga.& de "o0ii .i %oa(&
O-i.nuit& de atta vreme "u "alomnia, nedre0tatea .i nenoro"irea, de0rins& din
"o0il&rie s& nu m& a0u" de vreo ,a0t& virtuoas& ,&r& s& ,iu sigur& "& voi avea de
su,erit, durerea mi4a ,ost mai mult o m0ietrire de"t o s,.iere .i ni"i nu am
0lns, ni"i nu m4am 0lns $u toate a"estea, este n ,irea ori"&rei "reaturi n
su,erin(& s& n"er"e toate mi1loa"ele 0osi-ile 0entru a ie.i din 0r&0astia n "are a
arun"at4o g%inionul; mi4a venit n minte 0&rintele Anto4l1F
nin Ori"t de 0u(in a1utor a. ,i s0erat, nu am re+istat idorin(ei de a4l vedea .i l4
am "%emat $um nu .tia "ine l 0oate "%ema, a venit, ns& s4a 0re,&"ut "& nu m&
"unoa.te; s0usei atun"i 0a+ni"ului "& era "u 0utin(& s& nu4.i aminteas"& de mine,
ne,iind "on,esorul meu de"t atun"i "nd eram mi"& dar, "&, 0entru asta, "eream
o dis"u(ie ntre 0atru o"%i "u el; s4a dat "onsim(&mntul .i de o 0arte, .i de alta
)e"um r&m&sei singur& "u "&lug&rul, m& arun"ai la 0i"ioarele sale .i l "on1urai
s& m& salve+e din situa(ia grea n "are m& a,lam; mi sus(inui nevinov&(ia, ,&r&
s&4i as"und "& vor-ele urte 0e "are mi le s0usese "u dou& +ile nainte, nu4i
0l&"user& 0ersoanei "&reia i ,usese re"omandat& .i "are a"um era adversara mea
$&lug&rul m& as"ult& "u mult& aten(ie .i s0use, 0e "nd to"mai s,r4.eam8 ,,
As"ult&, So0%ie, .i nu te n,uria du0& o-i"eiul t&u, de ndat& "e se tre"e 0este
-lestematele tale de 0re1ude"&(i 5e+i -ine unde te4au "ondus 0rin"i0iile, 0o(i s&
te "onvingi a"um "u u.urin(& "& nu (i4au a1utat de"t s& "a+i din la" n 0u(,
n"etea+& a.adar s& le mai urme+i, m&"ar odat& n via(& da"& vrei s&4(i s"a0i
+ilele Cu v&d de"t un mi1lo" 0entru a i+-uti; unul din 0reo(ii no.tri de ai"i este
rud& a0ro0iat& "u guvernatorul .i "u intendentul, iar eu am s& le garante+ 0entru
tine S0une ai"i "& e.ti ne0oata lui, el te va s"oate n a"east& "alitate .i "u
"ondi(ia s& r&mi 0entru totdeauna n mn&stire Snt "onvins "& va m0iedi"a
0ro"edura s&4.i urme+e "ursul, n realitate, vei ,i ,&"ut& s"&0at&, vei intra 0e
mna mea .i m& voi ngri1i s& te as"und 0n& "nd m0re1ur&ri mai ,avora-ile mi
vor 0ermite s&4(i redau li-ertatea, ns& n tim0ul a"estei deten(ii vei ,i la
dis0o+i(ia mea Cu4(i as"und "&, s"lav& su0us& a "a0ri"iilor mele, le vei nde0lini
0e toate ,&r& s& "rte.ti, m& n(elegi, So0%ie, m& "uno.ti, ai de ales a.adar ntre
a"east& situa(ie sau e.a,odul, .i nu m& l&sa s&4(i a.te0t r&s0unsul# ,, )u4te,
0&rinte, du4te, r&s0unsei "u groa+&, e.ti un monstru "& ndr&+ne.ti s& a-u+e+i "u
atta "ru+ime de situa(ia mea .i m& 0ui s& aleg ntre moarte .i in,amie @e.i, voi ,i
n stare s& mor nevinovat& .i m&"ar voi muri ,&r& remu.4"&ri# Le,u+ul meu l
strni 0e a"est nelegiuit, "are ndr&+ni s&4mi arate "t de mult i se a0rinseser&
0atimile Ceru.inatul ndr&+ne.te s& n"er"e mngierile dragostei,
119
"u toat& s0aima .i n mi1lo"ul lan(urilor, "%iar su- .a-i "are st& s& "ad& asu0ra
"a0ului meu )au s& ,ug, mi urm&re.te, m& r&stoarn& 0e -ietele 0aie "are mi
(in lo"l de 0at .i "%iar da"& nu4.i "onsum& n ntregime ,a0ta, mi las& m&"ar
urme att de s"r-oase "& nu m& 0ot ndoi de s"o0urile sale 1osni"e
As"ult&, s0une el, a.e+ndu4.i %ainele, tu nu vrei s&4(i ,iu de ,olos; n4ai de"t, te
las n voia soartei, ni"i nu4(i voi a1uta, ni"i nu4(i voi ,a"e r&u, dar da"&4(i vine n
"a0 s& s0ui un singur "uvnt m0otriva mea, te 0ot li0si 0e lo" de ori"e mi1lo" de
a0&rare, 0unndu4(i n "r"& "ele mai mari "rime Knde.te4te -ine nainte de a
vor-i .i ,i atent& la "e4i voi s0une temni"erului, sau te ,a" 0ra, tot n "li0a asta#
Eate n u.&, 0a+ni"ul intr& .i nelegiuitul i s0une8 D)omnule, ,ata asta se n.al&, a
vrut s& vor-eas"& de un 0reot Antonin "are este la Eordeau2, eu n4o "unos" .i
ni"i n4am "unos"ut4o vreodat&, m4a rugat s&4i as"ult s0ovedania, asta am ,&"ut,
.ti(i -ine legile noastre,, a.adar n4am nimi" a s0une; v& salut .i 0e unul .i 0e altul
.i snt gata s& vin din nou "nd va ,i nevoie de %arul meu# S0unnd toate astea,
Antonin 0lea"&, l&sndu4m& uluit& de atta n.el&"iune .i +&0&"it& de atta
im0ertinen(& .i stri"&"iune din 0artea lui
$ele mai ra0ide 0ro"eduri se ntlnes" la tri-unalele de 0rovin"ie; al"&tuite
a0roa0e ntotdeauna din ni.te 0ro.ti, rigi+i .i im-e"ili, sau din -rute, "analii,
m0&"a(i "u gndul "& ni.te "a0ete mai luminate le vor drege 0rostiile, nimi" nu4i
o0re.te "nd e rost s& ,a"& vreo "teva Am ,ost "ondamnat& la moarte ntr4un
glas, de vreo F sau 10 negustori, mem-ri ai res0e"ta-ilului tri-unal din a"est
ora. .i trimis& 0e lo" la Paris 0entru "on,irmarea sentin(ei Knduri din "ele mai
amare .i mai dureroase mi s,4.iau atun"i inima8 ,,4 Su- "e stea ,atal& tre-uie
s& m& ,i n&s"ut, mi s0usei, de mi4a ,ost "u ne0utin(& s& nutres" m&"ar un singur
sentiment virtuos du0& "are s& nu ,i urmat de ndat& un 0oto0 de rele .i "um se
,a"e "& a"east& 0roviden(& n(elea0t&, "&reia snt att de mul(umit& s&4i venere+
dre0tatea, m4a 0ede0sit 0entru virtute .i i4a ridi"at tot atun"i 0e a"ei "are m&
+dro-eau 0rin vi"iiA ;n "&m&tar m& 0une, n "o0il&rie, s& ,ur, l re,u+, el se m4
-og&(e.te iar eu snt "t 0e "e s& a1ung la s0n+ur&toare 1/0
Ci.te -andi(i vor s& m& viole+e ntr4o 0&dure 0entru "& re,u+ s&4i urme+, ei
0ros0er& .i eu "ad n minile unui mar"%i+ destr&-&lat "are m& -i"iuie.te de o
sut& de ori "u o vn& de -ou 0entru "& n4am vrut s& o otr&ves" 0e mai"&4sa
A1ung du0& asta la un do"tor 0e "are l m0iedi" s& "omit& o "rim&
de+gust&toare, "&l&ul m& mutilea+&, dre0t re"om0ens&, m& arde "u ,ierul ro.u .i
m& d& a,ar&; ,&r& ndoial& "& alte "rime snt "omise, el ,a"e averie, iar eu snt
o-ligat& s&4mi "er.es" -u"ata de 0ine 5reau din tot su,letul s& m& a0ro0ii de
"ele s,inte, s& m& rog la ,iin(a su0rem& de la "are mi vin attea nenoro"iri, tri-u4
nalul su0rem n ,a(a "&ruia s0er s& m& 0uri,i" 0rintr4unul din "ele mai s,inte
mistere devine teatrul ns0&imnt&tor al de+onoarei .i ru.inii mele Monstrul "are
m& -at1o"ore.te .i m& umile.te este imediat ridi"at la "ele mai nalte onoruri, n
tim0 "e eu a1ung din nou n 0r&0astia n,ior&toare a mi+eriei 5reau s4o a1ut 0e o
ne,eri"it&, ea m& ,ur&; ngri1es" un om le.inat, nelegiuitul m& 0une s& nvrt la o
roat& "a un animal de 0ovar&, m& +dro-e.te su- lovituri "nd nu mai am 0utere,
toate ,avorurile soartei se ngr&m&des" 0e "a0ul lui, iar eu snt "t 0e "e s&4mi
0ierd via(a 0entru "& am ,ost ,or(at& s& lu"re+ la el O ,emeie ,&r& ,ri"& de
)umne+eu vrea s& m& -age ntr4un alt 0&"at, mi 0ierd din nou mi"a avere
_0entru a i4o salva 0e "ea a vi"timei sale .i 0entru a4l ,eri de o nenoro"ire;
nenoro"itul vrea s& m& r&s0l&teas"& lundu4m& de so(ie, .i d& su,letul n -ra(ele
mele nainte de a o 0utea ,a"e M& arun" n ,l&"&ri "a s& salve+ "o0ilul alt"uiva,
iat&4m& 0entru a treia oar& su- s0ada lui =%emis i$er a1utor nemerni"ului "are
m4a -at1o"orit, ndr&+nes" s& s0er "& se va nduio.a de ne"a+urile 0iele .i
-ar-arul mi 0romite a1utorul "ontra unei noi n1osiri O%, 0roviden(&, mi este
oare iertat s& m& ndoies" de dre0tatea ta .i "e torturi mai mari m4ar ,i "o0le.it
da"&, lundu4m& du0& "&l&ii mei a. ,i 0ream&rit ntotdeauna vi"iul#A Astea erau,
doamn&, %ulirile 0e "are mi le4am 0ermis, ,&r& s& vreau, .i "are erau smulse de
gro+&via soartei mele, "nd a(i -inevoit a "o-or asu0ra mea o 0rivire 0lin& de
mil& .i n(elegere ierta(i4m&, doamn&, de a v& ,i 0us la a.a grea n"er"are
r&-darea, mi4am redes"%is r&nile, v4am tul-urat lini.tea .i "am "u att ne vom
alege, .i una
121
.i "ealalt& din n.irarea a"estor "um0lite ntm0l&ri sare soarele, gardienii m&
vor lua n "urnd, l&sa(i4m s& alerg ns0re moarte; nu m& mai tem de ea, mi
V s"urta .irul "%inurilor, 0unndu4le "a0&t )oar "el noro "os se teme de ea, "el
ale "&rui +ile snt "urate .i senine n tim0 "e ne,eri"ita ,iin(& "are n4a ng%i(it
de"t a,ronV turi, ale "&rei 0i"ioare nsngerate n4au "&l"at de"t s0ini, "are n4a
"unos"ut -&r-a(ii de"t 0entru a4i ur, n4g v&+ut lumina +ilei de"t 0entru a o
detesta, "ea "&reia un4i "um0lit nenoro" i4a luat 0&rin(ii, averea, s0ri1inul, 0ro4;
te"(ia, 0rietenii, "ea "are nu mai are 0e lume de"t la"rimile 0entru a4.i 0otoli
setea .i su,erin(ele 0entru a se? %r&ni a"eea, s0un, vede moartea venind ,&r& s&
tre4 mure, o dore.te "a 0e un 0ort sigur, n "are lini.tea "&rei na.te 0entru ea la
0ie0tul unui +eu 0rea dre0t 0entru a V 0ermite "a nevinov&(ia n1osit& .i
0erse"utat& 0e 0&mnts s& nu4.i g&seas"& ntr4o -un& +i, n "er, r&s0lata
la"rimilor*
Au+ind a"east& 0ovestire, "institul domn $orville ,usese 0ro,und mi."at; "t
des0re doamna de Lor4sange, n "are _a.a "um amB mai s0us) n,ior&toarele
gre.eli ale tinere(ii nu n&-u.iser& sensi-ilitatea, ea era gata s& le.ine
D)omni.oar&, s0use ea "&tre So0%ie, e greu s& te aud& "ineva ,&r& s& ,ie "u0rins
de "el mai viu interes ns&, tre-uie s&4(i m&rturises", un sentiment 1l
ine20li"a-il, mai 0uterni" de"t "el 0e "are (i l4am n,&(i.at, m& atrage ire+isti-il
"&tre tine .i ,a"e "a su,erin(ele tale s& ,ie .i ale mele Mi4ai as"uns numele
adev&rat, So0%ie, (i4ai as"uns originea, te "on1ur s&4mi m&rturise.ti a"est se"ret
S& nu4(i n"%i0ui "& o "urio+itate ,&r& rostN m& ,a"e s&4(i vor-es" ast,el; da"&
"eea "e -&nuies" ar ,i adev&rat o%, !ustine, da"& ai ,i sora mea#B D !usti
ne doamn&, "e nume#B D Ar ,i a"um de vrsta ta
1
D O%, !uliette, tu e.ti,
s0une ne,eri"ita 0ri+onier&, arun4"ndu4se n -ra(ele doamnei de Lorsange
o%, sora me"i )umne+eule mare "e 0&"at am ,&"ut, m4am ndoit de
0roviden(&, a% voi muri ,eri"it&, am 0utut s& te mai strng odat& n -ra(e#B >i
"ele dou& surori, strngndu4se "u 0utere n -ra(e, .i vor-eau mai mult 0rin
sus0ine, se n(elegeau mai mult 0rin la"rimi
)omnul de $orville de a-ia .i st&0nea 0lnsuH .i;
1//
v&+nd "& tre-uia s& se o"u0e "u mare gri1& de a"east& a,a"ere, ie.i ndat&, tre"u
ntr4un "a-inet al&turat .i ,&"u o s"risoare "&tre ministrul de 1usti(ie, li n,&(i.ea+&
n 1uvinte s,.ietoare "um0lita soart& a ne,eri"itei !ustine, se 0une garant 0entru
nevinov&(ia ei, "ere "a 0n& la l&murirea 0ro"esului, 0retinsa vinovat& s& ,ie
l&sat& n "astelul s&u .i se leag& s& o adu"& la "el dinti ordin al .e,ului 1usti(iei
)u0& "e termin& s"risoarea, o d&du "elor doi "avaleri, s0unndu4le "ine este, le
0orun"i s& o du"& imediat .i s& vin& la el du0& 0ri+onier& da"& .e,ul magistra4
tului va da un asemenea ordin $ei doi, dndu4.i seama "u "ine au de4a ,a"e, nu
se ngri1orea+& "& s4ar 0utea "om0romite dndu4i as"ultare n tim0ul &sta tr&sura
trage ia s"ar& ,, 5ino, ,rumoas& ne,eri"it&, i s0une domnul de $orville
!ustinei, 0e "are o vede tot n -ra(ele surorii sale, vino, totul s4a s"%im-at ntr4un
s,ert de or&# Cu se 0oate s0une "& virtu(ile tale nu4.i vor a,la ni"i o r&s0lat& 0e
0&mnt .i "& n4ai ntlnit de"t su,lete m0ietrite urmea+&4m&, e.ti 0ri+oniera
mea, eu singur r&s0und de tine# >i domnul de $orville le 0oveste.te atun"i, 0e
s"urt, tot "e a ntre0rins
,, Om res0e"ta-il, 0e "t de iu-it, s0une doamna de Lorsange, arun"ndu4se la
0i"ioarele amantului ei; este "el mai ,rumos gest 0e "are l4ai ,&"ut vreodat& $el
"are "unoa.te "u adev&rat inima omului .i s0iritul legilor este singurul n dre0t
s& r&+-une nevinov&(ia o0rimat&, s& vin& n a1utorul ne,eri"itei "o0le.ite de
soart& da, iat4o, iat&4(i 0ri+oniera Mergi, !ustine, mergi4 alearg&
s& s&ru(i 0e dat& 0i"ioarele a"estui 0rote"tor dre0t, "are nu te va 0&r&si "a .i
"eilal(i O%, domnule, da"& dragostea noastr& mi era s"um0&, "u "t mai mult o
voi 0re(ui, n,rumuse(at& 0rin tr&s&turile de "ara"ter, nt&rit& "u "ea mai
duioas& stim&#B >i "ele dou& ,emei m-r&(i.au la nes,r.it genun"%ii generosului
lor 0rieten, s"&l4dndu4i n la"rimi Pornir&
;
la drum )omnului de $orville .i
doamnei de Lorsange le ,&"ea mare 0l&"ere s4o a1ute 0e !ustine s& trea"& de la
nenoro"irea "ea mai "runt& la "ulmea "on,ortului .i a 0ros0erit&(ii; o r&s,&(au "u
mn4"&rurile "ele mai savuroase, o 0uneau s& doarm& n "ele mai -une 0aturi, o
ndemnau s& le "ondu"& "asa, n ,ine
1/<
0uneau n toate astea ntreaga deli"ate(e la "are One 0utem a.te0ta de la dou&
su,lete sensi-ile
$teva +ile n .ir i se d&dur& tot ,elul de ngri1iri, ,u m-&iat&, g&tit&,
m,rumuse(at&; devenise idolul "elor doi aman(i, "are se luau la ntre"ere s4o
a1ute s&4.i uite mai re0ede nenoro"irile ;n e2"elent artist se anga1a s&4i .tearg&,
du0& un lung tratament, urma ru.inoas&, o0er& a nelegiuirii lui Lodin =otul era
0rielni" dorin(elor doamnei de Lorsange .i a -unului ei amant; urmele ne,eri"ii
n"e0user& s& se .tearg& de 0e ,rumoasa ,runte a dr&g&la.ei !ustine ,arme"ul
n"e0ea s& le ia lo"ul; "ulorile 0alide din o-ra1ii de ala-astru erau urmate de
tranda,iriuB 0rim&verii; rsul, dis0&rut de atta vreme de 0e -u+ele ei, reveni, n
,ine, 0urtat 0e ari0ile -u"uriilor 5e.tile "ele mai n"ura1atoare soseau de la
Paris; domnul de $orville 0usese n mi."are toat& *ran(a, 0re+ise interesul
domnului S, "are i se al&turase 0entru a de+v&lui nenoro"irile !ustinei .i a4i reda
a"esteia lini.tea -inemeritat&
Sosir&, n ,ine, s"risorile 0rin "are regele, stingnd toate 0ro"esele "are4i
,useser& 0e nedre0t intentate !ustinei de Lorsange .i a -unului ei amant; urmele
ne,eri"irii "instit, redu"ea la t&"ere 0entru totdeauna tri-unalele din regat "are
uneltiser& m0otriva a"estei nenoro"ite, .i i a"orda 1 /00 de livre din -anii
se"%estra(i n atelierul ,alsi,i"atorilor din )au0%ine !ustine a ,ost "t 0e "e s&
moar& de -u"urie a,lnd asemenea .tiri mngietoare; mai multe +ile la rnd a
0lns la"rimi -lnde la 0ie0tul 0rote"torilor ei ns&, dintr4o dat&, veselia i s4a
.ters ,&r& "a "ineva s& 0oat& g%i"i din "e "au+& 7ra trist&, nelini.tit&, vis&toare,
uneori 0lngea n ,a(a 0rietenilor ei ,&r& s&4.i 0oat& l&muri ni"i ea singur&
motivul la"rimilor DC4am ,ost destinat& unei asemenea ,eri"iri, i s0unea
uneori doamnei de Lorsange O%, s"um0& sor&, nu e "u 0utin(& s& dure+e#
)egea-a i tot s0uneau "& gri1ile luaser& s,r.it, "& nu mai avea de "e s& se team&
0utea ,i n"& mai lini.tit& din "au+& "& -&gaser& de seam& s& nu vor-eas"&, n
toate memoriile 0e "are le ,&"user& 0entru ea, de ni"i4una din 0ersoanele "u "are
avusese de4a ,a"e .i de a "&ror in,luen(& ar ,i avut a se teme $u toate a"estea,
nimi" nu i+-utea, s4ar ,i s0us "& a"east& -iat& ,at& sortit& doar nenoro"irii .i
sim(ind mereu mna nenoro"ului deasu0ra
1/' R
"a0ului s&u ar ,i 0resim(it ultima lovitur& "are avea s4o +dro-eas"&
)oamna de Lorsange mai lo"uia n"& la (ar&; vara era 0e s,r.ite, to"mai aveau
de gnd s& ,a"& o 0lim-are 0e "are ,urtuna groa+ni"& "are se anun(a 0&rea "& o va
+&d&rni"i; "&ldura n&-u.itoare i o-ligase s& des"%id& toate u.ile din salon
*ulgerele se ntretaie, 0lou& "u 0iatr&, vntul su,l& n ra,ale, se aud tunete
groa+ni"e )oamna de Lorsange este ,oarte s0eriat& se teme de tunet, .i roag&
sora s& n"%id& u.ile "t 0oate de re0ede n "li0a a"eea, to"mai intra domnul de
$orville iar !ustine gr&4-indu4se s&4.i lini.teas"& sora, se re0ede la o ,ereastr&,
n"ear"& s& lu0te o "li0& "u vntul "are o d& na0oi, ,ulger&tor un tr&snet o i+-e.te
n mi1lo"ul salonului .i o las& ,&r& via(& 0e du.umea
)oamna de Lorsange s"oate un strig&t s,?.ietor le.in&; )omnul de $orville
alearg& du0& a1utor, gri1ile se m0art, doamna de Lorsange este readus& n
sim(iri, ns& nenoro"ita !ustine ,usese lovit& att de tare n"t ori"e s0eran(& era
0ierdut& =r&snetul i intrase 0rin snul dre0t, i arsese 0ie0tul, .i ie.ise 0rin gur&,
des,igurndu4i ,a(a, n"t nu 0utea ,i 0rivit& ,&r& s0aim& )omnul de $orville
s0use s& ,ie luat& 0e dat& de a"olo )oamna de Lorsange, ridi"ndu4se "u o
n,&(i.are nemaiv&+ut de lini.tit& se m0otrive.te8 D Cu, s0une ea "&tre
amantul s&u, nu, l&sa(i4o su- o"%ii mei o "li0&, am nevoie s& o "ontem0lu 0entru
a m& nt&ri n %ot&rrea 0e "are am luat4o; as"ult&4m& domnule, .i nu te m0otrivi
0entru nimi" n lume drumului 0e "are o voi a0u"a .i de la "are nimeni nu m& va
0utea a-ate
Cemaiau+itele nenoro"iri 0e "are le4a ndurat a"east& ne,eri"it&, de.i
dintotdeauna a res0e"tat virtutea, au "eva, domnule, mult 0rea deose-it 0entru "a
s& nu4mi arun" 0rivirile asu0ra mea Cu "umva s& te gnde.ti "& snt or-it& de
,alsele s"li0iri ale ,eri"irii de "are i4am v&+ut -u"urndu4se
;
0e nelegiui(ii "are au
"%inuit4o de4a lungul 0eregrin&rilor sale A"este ,"a0ri"ii ale soartei snt mistere
ale 0roviden(ei 0e "are nou& nu ne este ng&duit s& le de+v&luim, dar de "are nu
tre-uie s& ne l&s&m ademeni(i Pro0&.irea "elui r&u nu este de"t o n"er"are la
"are ne 0une 0roviden(a, ea este asemeni tr&snetului ale "&rui
1/:
lu"iri n.el&toare n,rumuse(ea+& o "li0& aerul numai .i numai "a s&4l arun"e n
%&urile mor(ii 0e nenoro"itul 0e "are l4a or-it
Avem 0ilda su- o"%ii no.tri; "%inurile nes,r.ite, ne,eri"irile ns0&imnt&toare ale
a"estei ,ete ,&r& noro" snt un semn 0e "are "el ve.ni" mi4l ,a"e 0entru a m& "&i
de 0&"atele mele, 0entru a as"ulta vo"ea remu."&riior .i 0entru a a0u"a n ,ine 0e
"&ile lui )e ,ri"a "&ror 0ede0se ale sale tre-uie s& m& ns0&imnt, eu ale "&rei
"rime da"& le4ai "unoa.te, te4ar ,a"e s& te n,iori eu, "&reia des,rnare,
ne"redin(& -at1o"ur& ,a(& de ori"e 0rin"i0iu, mi4au nsemnat ,ie"are "li0& din
via(& La "e m& 0ot a.te0ta de -ine "e a"eea "are n4a avut 0e "on.tiin(& ni"i
m&"ar o singur& gre.al& "u voie, toat& via(a ei, este ast,el r&s0l&tit& S& ne
des0&r(im, domnule, a venit "li0a nu sntem lega(i 0rin ni"i un ,el de lan(,
uit&4m& .i ng&duie "a 0rintr4o etern& remu."are s& a-1ur la 0i"ioarele ,iin(ei
su0reme nelegiuirile de "are m4am l&sat ntinat& A"east& lovitur& "um0lit&
0entru mine a ,ost totu.i de ,olos 0o"&in(ei )n a"east& via(& .i ,eri"irii la "are
ndr&+nes" s& n&d&1duies" n "ealalt& Adio, domnule, ni"iodat& nu m& vei mai
vedea ;ltimul semn 0e "are l "er 0rietenei tale este s& nu ,a"i ni"iodat& ni"i un
,el de "er"et&ri 0entru a a,la "e s4a ntm0lat "u mine; te a.te0t ntr4o lume mai
-un&, virtu(ile tale te vor "ondu"e nendoielni" a"olo, ,ie "a is0&.irile n "are,
ntru iertarea 0&"atelor mele, mi voi 0etre"e anii ne,eri"i(i "are mi r&mn, s&4mi
ng&duie ntr4o +i s& te rev&d a"olo
)e ndat&, doamna de Lorsange 0&r&se.te "asa, 0une s& 0reg&teas"& o tr&sur&, .i
ia "eva -ani, l&snd tot "e are domnului de $orville "u rug&mintea unor dona(ii
0ioase .i
_
se gr&-e.te la Paris, unde intr& n rndul "arme4litelor )u0& ,oarte
0u(ini ani, ea a1unge model .i e2em0lu 0entru a"es'tea 0rin marea4i 0ietate, "a .i
0rin n(ele0"iunea gndirii i austeritatea "onduitei
)omnul de $orville, demn de "ele dinti m&riri n 0atria sa, nu le a""e0t& de"t
0entru a le d&rui ,eri"irii oamenilor de rnd, gloriei suveranului .i -el.ugului
0rietenilor
O%, voi "are ve(i "iti a"east& 0ovestire, ,ie s& ave(i din ea a"ela.i ".tig "a
a"east& ,emeie u.urate"&, dar 0o"&it&,
,ie s& v& n"redin(a(i deodat& "u ea "& adev&rata ,eri"ire nu se a,l& de"t n virtute
.i "&, da"& )umne+eu ng&duie "a ea s& ,ie 0erse"utat& 0e 0&mnt, este doar
0entru a4i 0reg&ti o r&s0lat& mai minunat& n "er
=erminat du0& 1: +ile, F iulie 1MFM
$;PL@CS
C7COLO$@L@L7 5@L=;Y@@
Cenoro"irile virtu(ii 11'
Prima virtute 0ede0sit& Pudoarea La )u-ourg 1://
A doua virtute 0ede0sit& Le,u+& s& ,ure La )u 9ar0in /</M
Povestea "um&trei )u-ois /F<0
$uget&rile "umetrei )u-ois <1
A treia virtute 0ede0sit& Le,u+& s& urme+e o -and& de
%o(i, ei vor s4o viole+e @n 0&durea Eond6 </<: A 0atra virtute
0ede0sit& Le,u+& s& Se ameste"e ntr4o
otr&vire La doamna de Eressa" <G:' ;
A "in"ea virtute 0ede0sit& Se o0une unei "rime La
Lodin J ::G0
@ntr& la mn&stirea Augustinilor A .asea virtute 0ede0sit& n a"east& mn&stire8
0ietatea Se du"e 0entru a se a0ro0ia de "ele s,inte8 7ste violat& G1
F9
P&r&se.te mn&stirea 9091
A .a0te virtute 0ede0sit&8 -ine,a"erea 9/
A o0ta virtute 0edesit& La ,alsi,i"atorii de -ani L4a
a1utat 0e .e,ul lor, gata s&4.i 0iard& via(a 9<10'
)omnul Servan 10:
A noua virtute 0ede0sit&8 este 1e,uit& 0entru "& s4a o0us unui ,urt la Kreno-le "u
"um&tr& )u-ois .i "u negustorul )u-reuil 10G11
A +e"ea virtute 0ede0sit&8 salvea+& un "o0il din in"endiu .i a1unge du0& a"east&
,a0ta la un 0ro"es "riminal 11M1/1
S,r.itul 0ove.tii So0%iei 1//1/M
Ap$rut% /00A,
3oli tipar% 1,
Tira6% trana II, /A AAA e4empl,
=i0arul e2e"utat su- "omanda nr /10O90 la ntre0rinderea Poligra,i"&
D$ri.ana#
Oradea,
str Mare.al @on Antones"u nr 10: Lom?nia
EDITURA DORIS
"edescoperit de Apollfnaire'6 Marchi+ul de Sade a)ea s*-7i ocupe relati) t8r+iu locul cu)enit 8n istoria literaturii uni-
)ersale/ 9onsiderat acum' co 7i Stendhal' un ,anticipator. 3i unul dintre marile spirite ale )eacului al :(%%%-lea'
Sade a a)ut de suportat ;1 de ani de 8nchisoare' iar opera sa a st8rnit (3i 8nc* mai st8rne3te) corul insultelor
proferate de ,ser)itorii ipocri+iei sociale./ Scrierile ,terifiante. ale marchi+ului se adresea+*' cum 8nsu3i autorul
declar*' ,celor capabili s* m* 8n7eleag*' iar ace3tia m5 )or citi f*r* nici o prime<die./ !)ident' o asemenea oper*
stranie se cu)ine' 8nainte de a fi condamnat*' cunoscut*/ -in p*cate' lectorul rom5n nu a a)ut niciodat* prile<ul s*
citeasc* scrierile unui autor pe care Apol-linaire ii plasea+* 8ntre ,monumentele g8ndiri8 umane./ 9eea ce nu
8nseamn* c* nu)elele 3i romanele iui Sade n-au (ost publicate 8n "om5nia: 8n 0=>?' la 2ucure3ti se tip*reau' 8n
edi7ie bibliofil*' ,9rimele dragostei./ 9artea era' 8ns*' destinat* exclusi) exportului/ "omanul ,Justine.' scrierea
cea mai important* a lui Sade' a ap*rut 8ntiia oar* 8n 0@=@/ 9artea a fost scris* 8n 8nchisoare/ A nelini3tit un 8ntreg
secol' dup* care avea s* cunoasc* o Ji7+ie 3i c)asiunanim* recunoa3tere uni)ersal*/
Aei ;B C D A
;@ Aei