Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

Facultatea de tiine Ecn!ice "i #e$tiunea A%ace&il&


Cated&a de Ecn!ie 'litic(
S'eciali)a&ea A%ace&i inte&nainale, anul II
Anul uni*e&$ita& +,-,-+,--
PRO#RA.A ANALITIC/ I BIBLIO#RAFIA
Disciplina: ECONOMIE INTERNAIONAL
Introducere n obiectul de studiu al Economiei Internaionale
Pa&tea I0 .dele '&i*ind c!e&ul inte&nainal "i $'eciali)a&ea ecn!ic( inte&nainal(
Capitolul 1: Modelele avantajului absolut i avantajului comparativ
1.1 Avantajul absolut i avantajul comparativ
1.2 Frontierele posibilitilor de producie avantajele din sc!imburi internaionale i
speciali"area economic
1.# E$tensii i teste practice ale modelului avantajului comparativ
1.1.1 %odelul avantajului comparativ n termeni monetari
1.1.2 In&luena variaiei mrimii salariilor i a cursurilor de sc!imb ale
valutelor asupra avantajului comparativ
1.1.# Avantajul comparativ aplicat pe modelul bunurilor multiple. %odelul
Dornbus!'Fis!er'(amuelson )osturile de transport. %ai multe ri
1.1.* Alte teste practice ale modelului avantajului comparativ
1.* + ,enerali"are a modelului avantajului comparativ
Capitolul 2: Modelul standard privind comerul internaional i specializarea economic
2.1 Ec!ilibrul ,eneral n condiii de autar!ie
2.2 Avantajele sc!imburilor i speciali"rii internaionale
2.2.1 Avantaje n domeniul consumului i al produciei determinate
de comerul internaional
2.2.2 -eparti"area avantajelor n urma sc!imbului i speciali"rii
ntre ri partenere de comer
2.2.# Di&erenele n privina cererii interne deosebirile te!nolo,ice
ca ba" pentru des&urarea comerului internaional
2.# +bservaii cu privire la limitele modelului standard
Capitolul 3: Curba cererii reciproce i echilibrul pe baza comerului internaional.
Raportul de schimb la nivel internaional
#.1 )onstrucia curbei cererii reciproce i semni&icaia acesteia
#.2 )omerul internaional i ec!ilibrul pe ba"a sc!imburilor
#.# %odi&icri ale curbei cererii reciproce ' consecine
#.# -aportul de sc!imb internaional. modaliti de determinare
#.* Elasticitatea curbelor cererii reciproce i implicaii ale acesteia
Capitolul : !nzestrarea "actorial i modelul #ec$scher%&hlin
*.1 Abundena i intensitatea &actorial
*.2 /eorema 0ec1sc!er'+!lin
*.# /eorema e,ali"rii preului &actorilor i comerul internaional
*.* /eorema (tolper'(amuelson
*.2 3nele observaii asupra premiselor modelului 0ec1sc!er'+!lin
*.4 %odelul &actorilor de producie speci&ici. 5articulariti
Capitolul ': (nalize i e)tensii ale modelului #ec$scher%&hlin
2.1 5arado$ul lui 6eontie&
2.2 5osibile e$plicaii ale parado$ului lui 6eontie&
2.# Alte abordri ale modelului 0ec1sc!er'+!lin. teorema 0ec1sc!er' +!lin'7ane1
80+79
Capitolul *: +conomiile de scar, concurena imper"ect i comerul internaional. (bordri
neotehnolo-ice ale comerului i specializrii economice internaionale
4.1 %odelul 0ec1sc!er'+!lin i noile concepii despre comerul internaional
4.2 Economiile de scar interne i cele e$terne
4.# )oncurena imper&ect ca ba" pentru comerul internaional. +li,opolul
internaional
4.* )oncurena monopolistic. %odelul :ru,man
4.2 %odele neote!nolo,ice
4.2.1 %odelul ecartului te!nolo,ic 85osner9
4.2.2 %odelul sc!imburilor i a speciali"rii pe ba"a ciclului de via a produsului
4.4 (emni&icaia i implicaiile sc!imburilor intraramur la nivel internaional
Capitolul .: /eplasarea internaional a "actorilor de producie
;.1 Deplasarea internaional a capitalului. -olul corporaiilor multinaionale
;.2 E&ecte ale deplasrii internaionale a capitalului
;.# E&ecte economice ale deplasrii internaionale a &orei de munc
Capitolul 0: Corporaiile multinaionale 1 2ocul i rolul lor 3n economia mondial
<.1 De&iniia i elementele caracteristice ale corporaiei multinaionale
<.2 Forme de mani&estare ale corporaiilor multinaionale
<.# E&ecte ale aciunii corporaiilor multinaionale
Capitolul 4: Comerul internaional i dezvoltarea economic
=.1 + privire de ansamblu asupra rilor n curs de de"voltare
=.2 -olul comerului internaional n de"voltarea economic
=.# Fenomenul instabilitii e$porturilor i a deteriorrii raportului
de sc!imb la nivel internaional
=.* 3nele strate,ii de de"voltare ale rilor n curs de de"voltare
Capitolul 15: 6alana de pli e)terne i componentele acesteia
1>.1 (tructura balanei de pli e$terne a unei ri
1>.2 Ec!ilibrul balanei de pli e$terne. 5rincipii de &uncionare a
acesteia
Capitolul 11: 7enitul naional i balana contului curent. Multiplicatorul comerului
e)terior
11.1 7enitul naional ntr'o economie nc!is
11.2 7enitul naional de ec!ilibru n situaia unei economii mici
desc!ise
11.# %ultiplicatorul comerului e$terior i mecanismul acestuia
11.* E&ecte internaionale ale procesului multiplicatorului comerului
e$terior
Capitolul 12: Controverse pe plan internaional: cursuri valutare "i)e sau
cursuri "le)ibile8
12.1 Ar,umente &undamentale n &avoarea anumitor tipuri de cursuri
valutare
12.2 (isteme ?!ibrid@ de cursuri valutare
Pa&tea a II-a0 Ele!ente %unda!entale '&i*ind &elaiile !neta&e
inte&nainale
Capitolul 13: 6alana de pli e)terne i componentele acesteia
1#.1 (tructura balanei de pli e$terne a unei ri
1#.2 Ec!ilibrul balanei de pli e$terne. 5rincipii de &uncionare a
acesteia
Capitolul 1: 9iaa valutar internaional
1*.1 )ursul valutar piaa valutar internaional i balana de
pli e$terne
1*.2 /ipuri de cursuri valutare. %odaliti de determinare a cursului nominal i e&ectiv
1*.# )onsideraii cu privire la paritatea puterii de cumprare
1*.* )ursurile valutare i ratele dobAn"ii pe plan internaional
Capitolul 1': (bordri monetare ale balanei de pli e)terne 3n conte)tul politicii
macroeconomice
12.1 )ererea o&erta de bani ec!ilibrul monetar i balana de pli
12.2 Abordri monetare ale cursurilor valutare
12.# Activele &inanciare i ec!ilibrul ,lobal
)apitolul 14: Mecanisme de "ormare i ajustare a preurilor i e"ecte asupra balanei de pli
e)terne
14.1 %ecanismul de ajustare a preurilor i implicaiile sale n condiiile cursurilor
valutare &le$ibile
14.2 %ecanismul de ajustare a preurilor pe termen scurt i pe termen
lun,
Capitolul 1.: 7enitul naional i balana contului curent. Multiplicatorul comerului
e)terior
1;.1 7enitul naional ntr'o economie nc!is
1;.2 7enitul naional de ec!ilibru n situaia unei economii mici
desc!ise
1;.# %ultiplicatorul comerului e$terior i mecanismul acestuia
1;.* E&ecte internaionale ale procesului multiplicatorului comerului
e$terior
Pa&tea a III-a0 Plitici !ac&ecn!ice 1n ecn!iile de$c2i$e
Capitolul 10: 9olitici macroeconomice 3n economiile deschise 1 situaia cursurilor valutare "i)e
1<.1 +biective i instrumente ale politicii macroeconomice %odelul %undell'Flemin,
1<.2 Ec!ilibrul ,eneral n economia desc!is. %odelul ?I(B6%BC5@
1<.# E&ecte ale politicilor &iscale n condiiile cursurilor &i$e
1<.* E&ecte ale politicilor monetare n condiiile cursurilor &i$e
1<.2 Impactul modi&icrii o&iciale a cursurilor valutare
Capitolul 14: 9olitici macroeconomice 3n economiile deschise 1 situaia cursurilor valutare
"le)ibile
1=.1 E&ecte ale politicilor &iscale i monetare n condiiile cursurilor &le$ibile.
%obilitatea capitalurilor
1=.2 )oordonarea msurilor de politic macroeconomic
1=.# E&ecte ale ocurilor de natur e$o,en n condiii de mobilitate imper&ect a
capitalului la nivel internaional
Capitolul 25: 9reurile, cererea i o"erta a-re-at 3n economiile deschise
2>.1 )ererea i o&erta a,re,at ntr'o economie nc!is
2>.2 )ererea i o&erta a,re,at n economiile desc!ise
2>.# (peci&icul procesului de ajustare macroeconomic i e&ectele
sale n coordonatele sistemului cerere'o&ert a,re,at
2>.* E&ecte ale politicilor monetare i &iscale n condiiile modi&icrii
preurilor
2>.2 Docurile e$terne i economiile desc!ise
Capitolul 21: Controverse pe plan internaional: cursuri valutare "i)e sau
cursuri "le)ibile8
21.1 Ar,umente &undamentale n &avoarea anumitor tipuri de cursuri
valutare
21.2 (isteme ?!ibrid@ de cursuri valutare
Capitolul 22: Rom:nia 3n conte)tul economiei mondiale contemporane.
BIBLIO#RAFIE0
19 Cran 5aul Relaii "inanciare i monetare internaionale Editura Economic Cucureti
1==2.
29 CEF %aurice Relations ;conomo<ues internationales cinGuiFmF edition Dallo" 5aris
1=<;.
#9 )aves -ic!ard E. Fran1el He&&reE A. Hones -onald I. =orld >rade and 9a?ments, (n
@ntroduction (event! Edition 0arper )ollins )olle,e 5ublis!ers 1==4.
*9 )!ac!oliades %iltiades @nternational +conomics %cJraK'0ill 1==>.
29 )iobanu J!eor,!e Curs de relaii economice internaionale 1==<.
49 :ru,man 5aul -. +bst&eld %aurice @nternational +conomics, >heor? and 9ractice /!ird
Edition 0arper')ollins )olle,e 5ublis!ers 1==*.
;9 %arin Jeor,e 5uiu Ale$andru 8coordonatori9 /icionar de relaii economice
internaionale Editura Enciclopedic Cucureti 1==#.
<9 Leme )olette +conomie @nternationale Aondements et politi<ues Deu$ieme Edition
6itec Economie 5aris 1==4.
=9 5ostelnicu )tlin Corporaiile multinaionale 1 2ocul i rolul lor 3n economia mondial Ed.
)asa )rii de Dtiin )luj'Lapoca 1==<.
1>9 5ostelnicu )tlin +conomie @nternaional Editura 5resa 3niversitar )lujean )luj'
Lapoca 1===.
119 5ostelnicu )tlin +conomie @nternaional )urs multiplicat 3niversitatea ?Cabe'
ColEai@ )luj'Lapoca Facultatea de Dtiine Economice )atedra de Economie 5olitic 2>>>.
129 5ostelnicu )tlin +conomie @nternaional )urs multiplicat 3niversitatea ?Cabe'
ColEai@ )luj'Lapoca Facultatea de Dtiine Economice )atedra de Economie 5olitic +diia
a @@%a rev"ut i adu,it 2>>2.
1#9 5ostelnicu )tlin +conomie @nternaional )urs multiplicat 3niversitatea ?Cabe'ColEai@
)luj'Lapoca Facultatea de Dtiine Economice )atedra de Economie 5olitic +diia a @@@%a
rev"ut i adu,it 2>>2.
1*9 5ostelnicu )tlin Airmele multinaionale la 3nceput de mileniu Ed. -isoprint )luj'
Lapoca 2>>4.
129 5ostelnicu )tlin -us Adina )oordonate ale economiei internaionale Editura )asa )rii
de Dtiin )luj'Lapoca 2>>;.
149 5ostelnicu J!eor,!e 5ostelnicu )tlin @nvestiiile internaionale 3n ecuaia dezvoltrii
economice Ed. 5resa 3niversitar )lujean )luj'Lapoca 2>>1.
1;9 5ostelnicu J!eor,!e 5ostelnicu )tlin Alu)urile investiiilor internaionale Ed.
-isoprint )luj'Lapoca 2>>#.
1<9 -ujan +vidiu >eorii i modele privind relaiile economice internaionale Editura A66
Cucureti 1==*.
1=9 3L)/AD =orld @nvestment Report B2555 1 2550C 3nited Lations LeK Mor1 Jeneva.
DEF DE )A/ED-N /I/36A- DI()I56ILN
P&%3uni*3d&3 #2e&42e CIOBANU Cn%3uni*3d&3 C(t(lin POSTELNICU

S-ar putea să vă placă și