Sunteți pe pagina 1din 8

Aplicaii de tip Office in cadrul Internetului

n general, ceea ce este pe larg numit Internet, reprezint, de fapt, doar


o parte a Internetului, ca de exemplu World-Wide Web, Usenet sau pot
electronic! "oate acestea sunt, #n esen$, aplica$ii sau ser%icii rulate pe Internet,
aa cum un procesor de text este o aplica$ie! &ele mai multe din aceste ser%icii
sunt disponibile i #n alte sisteme de calculatoare, altele dec't Internetul, aa
cum un procesor de text pentru (& poate aprea #n %ersiunea pentru Apple )ac!
*xist multe sisteme de e-mail! )a+oritatea pot fi conectate la Internet, dar unele
pot fi deliberat $inute #nc,ise, din moti%e de securitate sau de intimitate, aa cum
unele companii folosesc propriile re$ele pri%ate de telefoane!
Aplica iile Internetului sunt numeroase- #n primul r'nd afi area de
informa ii mai mult sau mai pu in statice cu form de text, imagini i sunete
.a a-numitele pagini /eb0, apoi po ta electronic e-mail, transferul de fi iere de
date i informa ii, c,at, %ideo i %ideo on demand, telefonie i telefonie cu
imagine prin Internet, tele%iziune prin Internet, e-commerce, sondri de opinie,
mediu pentru rsp'ndirea tirilor, mediu pentru toate genurile de grafic i
muzic, desc,iderea unei sesiuni de lucru de la distan , grupuri de discu ii pe
teme prestabilite, +ocuri interacti%e prin re ea, opera ii bancare . Internet
banking0 i multe, multe altele! (rintre ele, World Wide Web, prescurtat WWW,
deseori numit numai 1/eb1, este la loc de %'rf, deoarece este o aplica ie
multimedial i integrati%, cu o interfa de utilizator . Graphic Uer Interface,
2UI0 foarte atrgtoare din punct de %edere grafic, practic i simplu de folosit!
(entru folosirea tuturor aplica iilor din /eb este ne%oie #n general doar de un
singur program multifunc ional numit browser .cu%'nt englez0! *xemple- )3
Internet *xplorer, )ozilla 4irefox .pro%enit din 5etscape 5a%igator0, Opera, Apple
3afari !a!
Aplica$ia de tip office folosit #n cadrul internetului este Office 678, aplica$ia
care este oferit de )icrosoft &orporation, care fost pus la dispozi$ia publicului #n
data de 9: iunie 9;<<!
4ondat #n <=>8, )icrosoft .5asda? 1)34"10 este liderul mondial #n soft/are,
ser%icii i solu ii, care a+ut oamenii i companiile s # i ating pe deplin
poten ialul! )isiunea )icrosoft @om'nia este cre terea satisfac iei partenerilor i
utilizatorilor te,nologiei de %'rf, )icrosoft contribuind cu profesionalism i
onestitate la dez%oltarea industriei I" locale, prin transpunerea modelului de
business al corpora iei!
Office 678 este compus din soft/are )icrosoft Office 9;<; i ser%icii de email,
colaborare i comunicare unificat A #ntotdeauna actualizate i securizate
ORIUNDE N LUME, OFFICE 365 ESTE UN PRODUS ANTICIPAT
Office 678 este disponibil #n B; de ri i #n 9; de limbi! (este <7!;;; de
integratori de sistem, companii de dez%oltare soft/are i reselleri sunt gata s
rspund cererii din pia (este 9;;!;;; de organiza ii au e%aluat Office 678 #n
%ersiune beta! >;C dintre conturile de test create au fost realizate de companii
mici i mi+locii!
Office 365 este compus i!"
Microsoft Office Professional Plus - Unealta de producti%itate cea mai folosit #n
lume conectat i li%rata #mpreuna cu ser%icii de tip &loud - pentru o experien$
unitar indiferent de dispoziti%ul folosit- computer, telefon sau bro/ser /eb!
Exchange Online - 3olu$ie #n &loud pentru email, calendar i contacte cu protec$ie
constanta #mpotri%a %iruilor i a spamului!
SharePoint Online - 3er%iciu #n &loud pentru creare de site-uri pentru colaborare
cu colegi, parteneri iDsau clien$i!
Lnc Online Solu!ie #n &loud pentru mesagerie instant, prezenta i meeting-uri
online ce includ conferin$e audioD%ideo precum i parta+are a desEtopului sau a
aplica$iilor!
Feneficiile c,eie pe care le ofer sunt-
Acces de oriunde la e-mail, documente, persoane de contact i calendare de pe
aproape orice dispoziti% .incluz'nd i dispoziti%e mobile cum ar fi FlacEFerrG,
i(,one, 5oEia sau Windo/s (,one0!
Integrare perfect cu )icrosoft Office i alte programe pe care utilizatorii le
folosesc de+a zi de zi!
&aracteristici clasa Fusiness, inclusi% ser%iciul de suport I" telefonic,
disponibilitate garantat ==!=C, redundan$ geografic i recuperare a datelor #n
caz de dezastru!
Op$iuni de tarifare (aG-as-Gou-go, ce % ofer transparent i flexibilitate a
costurilor pentru o parte sau toat organiza$ia dumnea%oastr!
FLE#I$ILITATE PENTRU NTREPRINDERILE MICI I MI%LOCII CU
PLANURI DE &IITOR
n situa ia curent, de utilizare pe scar larg a ser%iciilor i aplica iilor
li%rate pe Web, de explozie a utilizrii computerelor mobile i a smartp,one-
urilor, problematica flexibilit ii la birou i a acomodrii diferitelor stiluri de %ia
digitale este c't se poate real! 4lexibilitatea este una dintre atrac iile
fundamentale ale ser%iciilor #n cloud- te,nologiile mobile i #n cloud a+ut
organiza iile s # i creasc producti%itatea, s de%in mai agile i s re in cei mai
buni anga+a i! &u toate acestea, un studiu )icrosoft recent realizat #n <8 ri
europene e%iden iaz c cele mai multe companii nu # i sus in anga+a ii s lucreze
de la distan , cu politici i acces la te,nologie! Hucrul de oriunde i accesul la
toate informa iile rele%ante de pe orice dispoziti% este o %iziune pe termen-lung a
)icrosoft, concretizat cu Office 678, pentru toate categoriile de organiza ii!
Office 365 '(ut) IMM*u+i,e cu"
I Hucrul de oriunde-
O Acces la email, documente importante, contacte i calendar, de oriunde-
(&, )ac, Windo/s (,one, i(,one, Android i FlacEFerrG9
O Office Web Apps pentru %izualizare, editare i parta+are de
documente&su e de email mari de 982F pentru fiecare utilizator, cu abilitatea
de a trimite ata amente de p'n #n 98 )F

I &olaborare eficient-
O &reare de pagini /eb pentru a parta+a #n mod sigur documente cu colegi,
clien i i parteneri
O Indicatori de prezen i mesagerie instant integrate
O nt'lniri online cu capabilit i de teleconferin audioD%ideo i de parta+are
de date i aplica ii #ntre participan i
I Aspect profesional-
O Unelte de design u or de utilizat pentru a construi situri Web profesionale
O Jocumente cu aspect profesional ctre clien i
O Unelte de comunicare i de colaborare profesionale pentru interac iunea cu
clien ii
I 3igur i profesional-
O &ele mai bune solu ii din industrie de anti%irus i de antispam, #ntotdeauna
actualizateJisponibilitatea ser%iciului de ==!=C, garantat financiar
O 3uport 9Bx>
PLANURI DE COMERCIALI-ARE A OFFICE 365
Office 678 este disponibil #ntr-o gam %ariat de planuri, pentru a
#nt'mpina ne%oile de business ale companiilor de toate dimensiunile-
I P,'!u, P pentru profesioni ti i companii mici de p'n #n 98 de anga+a i-
clien ii pot folosi Office Web Apps, *xc,ange Online, 3,are(oint Online, HGnc
Online i un site /eb extern #n doar c'te%a minute, cu un cost ce porne te de la
8!98 KDutilizatorDlun
I P,'!u+i,e E./E0 pentru companiile medii i mari- pla+ larg de op iuni, de la
solu ii indi%iduale de e-mail la suite complexe specifice acestui segment de
clien i, la costuri cuprinse #ntre =!;; KDutilizatorDlun i 98!8; KDutilizatorDlun!
(lanurile *6 i *B includ i licen Office (rofessional (lus pentru utilizator,
disponibil at't timp c't abonamentul la suit este acti%
I Office 365 pe!t+u Euc' ie - ser%icii de producti%itate la cel mai #nalt ni%el
pentru coli i uni%ersit i i upgrade pentru Hi%eLedu, de+a cea mai popular
ofert #n sistemul educa ional rom'nesc
MI1RAREA DE LA $USINESS PRODUCTI&IT2 ONLINE SUITE LA
OFFICE 365
&ei aproximati% <8; de clien i locali ai Fusiness (roducti%itG Online 3uite
.F(O30 au primit de+a notificri referitoare la migrarea ctre Office 678, care %a fi
operat gratuit #n cadrul acestui an! )igrarea nu %a a%ea impact #n func ionarea
companiilor!
(rincipalele aspecte prin care Office 678 se diferen iaz de F(O3 sunt-
I Includerea Office 9;<; #n suita online, fie #n %arianta Office Web Apps, fie #n
%arianta licen complet Office (rofessional (lus instalat pe calculatorul
utilizatorului
I "recerea la %ersiunea 9;<; a produselor din 3uit .F(O3 este bazat pe
%ersiunile din 9;;>, ser%iciile Office 678 se bazeaz pe *xc,ange 9;<;,
3,arepoint 9;<;, HGnc 9;<; i Office 9;<; A Web AppsD(rofessional (lus0
I HGnc #nseamn pe l'ng MoI(, audioD%ideo conferin , mesagerie instantant,
conferin e /eb .capabilit i incluse #n F(O30 i integrare cu centrala telefonic, ce
aduce economii semnificati%e
I 3,arepoint 9;<; #n Office 678 extinde capabilit ile de document
managementDintranetDextranet ctre portaluri Internet, *ntreprise 3earc, i
Fusiness intelligence
I (lanurile personalizate pentru fiecare tip de companie- ( pentru I)) i (4A, *
pentru companii medii i mari, Office 678 pentru *duca ie
&um functioneazaNN
&and o intreprindere folosesteOffice 678 acestia acceseaza ser%iciile de
care au ne%oie din pagina de (ornire!3er%iciile %ariaza in functie de licentele care
sunt atribuite fiecarui utilizator!Intro %ersiune tOpica de Office 678 se poate
trimite mesa+e prin posta electrPnica, se pot gestiona calendare, acti%itati si
persoane de contact in OutlooE Web Appe!
-se mai poate utiliza HGnc pentru co%ersatiile prin mesageria instant si pentru
intalnire inalnirile online
-se poate accesa un site de ec,ipa pentru a parta+a informatii cum ar fi
documente )icrosoft Word, One5ote, *xcel si (o/er (oint!
(e langa aceste ser%icii , ca administrator , obtineti Acces la pagina (rezentare
generala admin, in care de la aceasta pagina este usor sa configurati si sa
gestionati ser%iciile pe care le utilizeaza organizatia respecti%a!
3etarile pentru *xc,ange Online si OutlooE controleaza conturile de posta
electronica si grupurile de utilizatori numite liste de distributie ! Jaca firma are
OutlooE aceasta %a functiona cu Office 678 dupa ce configurati contuile de posta
electrPnica ,iar utilizatorii executa o descarcare!&,iar daca nu a%em OutlooE ,
Office 678 este insotit de OutlooE Web App, astefel incat persoanele din
organizatie isi pot accesa posta electrPnica de oriunde!
3etarile HGnc controleaza mesageria instant, intalnirile online, parta+area
desEtopului si altele! "oti colegii trebuie sa instaleze lGnc 9;<; pe computerele lor
pentru a utiliza uele din caracterisicile sale!
&and esti inregistrat , Office 678 creat pentru firma dumnea%oastra un site
de ec,ipa care incude Office Web Apps!Ai posibilitatea sa particularizezi site-ul si
sa incepeti sa parta+ati doumente si alte informatii In setari controlezi cine poate
accessa site-ul -persoanele din interiorul organizatiei sau dina fara
organizatiei!&a administratr controlezi si cum arata site-ul Web al organizatiei
orientat catre public!Un site orientata catre public este foarte important in ceea
ce pri%este prezentarea firmei respecti%e in fata clientilor!Jaca un a%eti de+a un
site Web a%eti posibilitatea sa utilizati Office 678 pentru a crea un site usor de
actualizat!
Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea de Stiinte Economice
Specilizarea Contabilitate si Informatica de estiune
!eferat la "irotica
#$plicatii de tip %ffice in
cadrul Internet#
&rofesor' Studenta'
(arius Coman )anfir Iliana (aria