Sunteți pe pagina 1din 38

• UN COLT DE RAI ROMANESC

www.buila.ro
www.kogayon.ro www.rosilva.ro
ASOCIAŢIA KOGAYON
www.kogayon.ro

- Masivul Buila-Vânturariţa a devenit al 12-lea Parc Naţional prin


aprobarea HG 2151/2004, în urma studiilor şi demersurilor
Asociaţiei Kogayon

Proiectul PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA


premiul pentru cel mai bun proiect de mediu al anului 2004 la Gala Societăţii
Civile
PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA
Suprafaţa: cca 4500 ha

Lungimea: 14 km

Lăţimea: 4 km

Altitudine min: 650 m

Altitudine max: 1885 m


Parcul Naţional Buila-Vânturariţa a fost înfiinţat ca arie naturală protejată prin
Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004.

Prin valoarea sa deosebită este şi sit de importanţă europeană, ca parte a


Reţelei Ecologice Europene Natura 2000:
- OM nr. 776/2007 privind declararea siturilor de interes comunitar;
- HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor speciale de protecţie avifaunistică.

Parcul este administrat de R.N.P. Romsilva, în parteneriat cu Asociaţia Kogayon,


conform unui protocol încheiat în acest sens.

Parcul are o administraţie, cu sediul în Horezu, cu 10 angajaţi:


- Director;
- Responsabil relaţii cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism;
- Biolog;
- Economist;
Activitatea administraţiei este supervizată de un Consiliu Stiinţific,
- Specialist IT
iar implicarea comunităţilor locare este asigurată prin intermediul
- Sef pază;
Consiliului Consultativ.
- 4 rangeri.
Activitatăţile desfăşurate pe teritoriul parcului sunt reglementate de legislaţia specifică
ariilor naturale protejate, de Regulamentul şi Planul de Management ale parcului.
MASIVUL BUILA-VÂNTURARIŢA

Geodiversitatea
Interes geologic deosebit

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


HHa arta
rtah pipasnotemloe r-
trich ais -tohgisratomgara m a

36 50
35 00
24 50
20
g ra d e3 0
12 50
10
10
5
0
0 < 1 0 0 0 m 1 0 0 0 - 1 4 0 0 -1 8 0 0> 1 8 0 0 m
< 1 0 m 1 01-24 0 0mm 2 0 -4 0mm 4 0 -6 0 m > 6 0 m
S e rie%s 1 92 .73. 3 9 5.86 . 8 1 5 1.94 . 5 33 1.4 32

Studii geomorfologice
Flora si fauna

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


Potentialul turistic
Zone de escaladă

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


Speologie Peştera Arnăuţilor
Peştera Liliecilor

Peştera Lacul Verde

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


Obiective cultural-istorice

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


Tradiţii-obiceiuri

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


Activitati curente
Proiecte
www.kogayon.ro

Porţile Parcului Naţional


Buila-Vânturariţa:
natură şi spiritualitate

Cofinanţare: C.J. Vâlcea


Amenajarea unui
traseului de ecoturism
Organizarea unor cursuri de ecoturism
pentru localnici
Realizarea unui
program ecoturistic
si promovarea acestuia
Implementarea Reţelei Ecologice
Europene Natura 2000
www.kogayon.ro in Parcului Naţional Buila-
Vânturariţa

Finanţator: Administraţia Fondului de


Mediu
Amenajare infrastructură turistică
Promovarea parcului www.buila.r
o
Cercetare
Ranger Junior al
Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
www.kogayon.ro

Finanţator: Fundaţia pentru


Parteneriat
Monitorizarea unor specii protejate
reprezentative pentru
www.kogayon.ro Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Finanţator: Administraţia Fondului de


Mediu
Promovare a
parcului
Ce vrem să facem mai departe?
- Conservare şi protecţie a mediului
-Studii ştiinţifice pentru cunoaşterea
zonei

Planul de - Dezvoltarea turistică a zonei


Management
al parcului - Educaţie ecologică în
rândul localnicilor

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


www.buila.ro
Rezolvarea problemelor Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa


Planul de management al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Zona propriuzisă a parcului naţional:
* Centru de cercetare in domeniul ştiinţelor naturii – studii şi cercetări
* Monitorizare a activităţilor de pe teritoriul parcului
* Puncte de informare la intrările in parc
* Intreţinerea traseelor turistice, a adăposturilor, refugiilor etc.
* Centru Salvamont permanent
* Serviciu de ghizi montani
* Scoli de escaladă şi speologie
* Oraganizarea unor competiţii sportive

* Organizarea unor şcoli şi tabere de educaţie ecologică


* Restaurarea obiectivelor cultural-istorice

www.buila.ro
Planul de management al Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
Localităţile din vecinătatea Parcului Naţional (Horezu, Costeşti,
Dezvoltare durabilă: Bărbătesti, Cheia, Olăneşti):

* Atragerea de fonduri şi consilierea localnicilor in vederea dezvoltării agroturismului


* Dezvoltarea micii industrii a produselor ecologice şi artizanale
* Incurajarea ocupatiilor tradiţionale
* Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii: drumuri, aducţiuni de apă
potabilă, canalizare, spaţii de cazare şi alimentaţie publică, gropi de gunoi ecologice, etc.
* Restaurarea şi includerea in circuitul turistic a obiectivelor cultural-istorice
* Proiecte şi programe de educaţie ecologică
* Crearea de noi locuri de muncă
* Transformarea zonei intr-un centru turistic model
www.buila.ro
Va
multumesc !

• PROCESARE MUZICALA
• Ileana Oprea Fotografii:
Asociatia Kogayon
www.buila.ro www.kogayon.ro