Sunteți pe pagina 1din 92

Cuprins

Cuprins.......................................................................................................................................1
INTRODUCERE........................................................................................................................4
CAPITOLUL 1 . LANURILE HOTELIERE..........................................................................5
1.1.Caracteristicile industriei hoteliere......................................................................5
1.3.Evolutii ale industriei hoteliere mondiale..........................................................13
Motivele spei!ie pentru e"tin#ere $ultin%&ion%l' inlu# ur$'to%rele(.................................)*
+ osturi re#use u !or&% #e $un'( pentru % !i li#eri pe pi%&' ,n ee% e prive-te pre&urile.
!ir$ele ,ne%r'. ,n $o# onst%nt. re#uere% osturilor su/ ele %le o$petitorilor. i%r unul
#intre !%torii01eie %re po%te !i re#us prin 2lo/%li3%re este ostul !or&ei #e $un'4.............)*
+ %lte osturi re#use( o$p%niile $ultin%&ion%le %u %es l% pie&ele intern%&ion%le #e %pit%l
-i. %st!el. r%t% lo%l% % #o/5n3ilor este r%reori lu%t' ,n onsi#er%re4 totu-i. osturile terenurilor
-i re2le$ent'rile privin# pl%ni!i%re% pot repre3ent% un !%tor i$port%nt. u pre'#ere ,n
evolu&iile setorului 6ver#e7. i%r r%t% #e s1i$/ ,ntre eono$i%0$%$' -i eono$i% 2%3#' v%
!i. #e %se$ene%. se$ni!i%tiv'4................................................................................................)*
+ e"plo%t%re% 6#i%$%ntelor n%&ion%le7( repre3int' surs% %v%nt%8ului o$petitiv ,n pro#uere%
#e /unuri -i serviii % unei &'ri. %i 'rei !%tori01eie sunt o$petitivit%te% intens' -i erere%
ri#i%t' % onsu$%torilor pe pi%&% intern'. ee% e !%e % !ir$ele s' %#u' ,$/un't'&iri
te1nolo2ie. %lit%tive -i #e $%r9etin24 %st!el. pro#usul este re!'ut -i lustruit ,ntr0un #i%$%nt
n%&ion%l -i per$ite o$p%niilor s' !ie o$petitive pe pie&ele e"terne. un#e pro#usele lo%le
sunt neo$petitive. ,ntru5t nu %u treut printr0un proes si$il%r4.........................................)*
+ %v%nt%8e #e $%r9etin2( unele o$p%nii %u o i$%2ine orpor%tiv' renu$it' pe pl%n
intern%&ion%l. %re po%te !i e"plo%t%t' prin e"tin#ere% oper%&iunilor pe pl%n e"tern. u$ este
%3ul InterContinent%l :1otel'rie;. Clu/Me# :%soi%&ie turisti'; et. + eono$ie #e pi%&'.
inte2r%re -i o$peti&ie( e"p%nsiune% o$p%niilor $ultin%&ion%le po%te repre3ent% o $o#%lit%te
#e % $'ri pro!itul prin inte2r%re verti%l'. u$ %r !i investi&iile o$p%niile turistie tur0
oper%to%re ,n resorturi e"terne4 toto#%t'. prin u$p'r%re% o$petitorilor str'ini se #i$inue%3'
onuren&%. ee% e !%e posi/il' o inte2r%re pe ori3ont%l'. ,ns' e"ist' -i $ulte eono$ii #e
pi%&' #e3volt%te prin p%rteneri%te tr%nsn%&ion%le4.....................................................................)*
+ e"tin#ere% ilului #e vi%&' % pro#usului( ilul #e vi%&' %l pro#usului se re!er' l% #i!erite
st%#ii ,n o$uni%re% #e pro$ov%re % unui pro#us. ee% e presupune ' pro#usele %re %u
1
%tins $%turit%te% pe pi%&% intern' -i su!er' un #elin pot !i revit%li3%te prin pro$ov%re% lor pe
pl%n e"tern -i u pre'#ere ,n eono$iile ,n urs #e #e3volt%te4.............................................)*
+ evit%re% t%ri!'rii( ,n %3ul ,n %re e"porturile unei &'ri sunt %!et%te #e t%ri!%re. soiet'&ile
i$pli%te -i. /ine,n&eles. %!et%te pot %le2e s' pro#u' ,n %#rul 3onei t%ri!%re4.....................)*
+ sti$ulente ,n eono$iile 2%3#'( investi&iile i osturile pot !i re#use prin oper%re% pe
pie&ele intern%&ion%le. pro!it5n#u0se #e p%1ete 2uvern%$ent%le #e sti$ul%re........................)*
In#ustri% turis$ului opere%3' l% nivel 2lo/%l. i%r $ul i #intre ei i$pli%&i %u opt%t pentru
%v%nt%8 o$petitiv %l intern%&ion%li3'rii. Te1nolo2i%. in!or$%&iile -i re#uere% !rontierelor %u
re%t noi !or$e #e o$p%nii #e serviii. nu #o%r orpor%&ii $ultin%&ion%le. i -i o$p%nii
$ii. #e ni-'. I$port%n&% res5n#' % %li%n&elor str%te2ie ,n re%re% #e re&ele #e rel%&ii #e
%!%eri % #evenit #e %se$ene% un tren# ,n turis$....................................................................)1
CAPITOLUL ). INDU<TRIA HOTELIERA =N ROM>NIA...............................................))
2.1. Baza tehnico-material....................................................................................22
2.2. Analiza fluxurilor turistice................................................................................32
2.3.Analiza circulaiei turistice interne....................................................................35
CAPITOLUL ?. ANALI@A ARUPULUI HOTELIER MARRIOTT INTERNATIONAL INC
0 PRE@ENTARE AENERALB A HOTELULUI MARRIOTT CUCURE<TI.......................41
3.1.curt istoric.................................................................................................... !1
3.2. "rezentarea hotelului #arriott Bucuresti.........................................................53
3.3.$escrierea hotelului %i a serviciilor..................................................................55
3.!.tructura &ersonalului..................................................................................... 5'
D'r' s' p'r'se%s' un $inut inint% 1otelului. ei %re lure%3' ,n 1otel p%rur2 3ilni
9ilo$etri ,ntre2i pe p%rursul unei 3ile #e luru %re %re #e re2ul' el pu&in 1* ore. Un 1otel
#e o %se$ene% %$plo%re nu %re si$pli %n2%8%&i. i %soi%&i.....................................................5E
3.5."rezentarea ofertei %i a &ieei de activitate.......................................................(!
M%rriott Cuure-ti. 1otelul onstruit #e <tr%/%2. este sin2urul 1otel M%rriott #in Europ%
ontinent%l' l%si!i%t l% st%n#%r#ul #e lu" FG M%rriott..........................................................H5
P%rtiul% FG #ese$ne%3' 1otelurile M%rriott #in se2$entul #e lu". se2$ent ,n %re sunt
l%si!i%te ?E #e 1oteluri ,n intre%2% lu$e. #intre %re 1H sunt ,n <t%tele Unite. i%r )? ,n to%t'
lu$e% :,n Europ% sunt #ou' 1oteluri FG M%rriott. unul ,n insul% it%li%n' C%pri -i #o%r unul pe
teritoriul Europei ontinent%le. l% Cuure-ti;...........................................................................H5
2
L% /r%n#ul FG sunt ri#i%te ,n r%n2 1otelurile %re !% ,$/un't'&irile nees%re -i pe %re le
vi3ite%3' person%l Cill M%rriott. pre-e#inte -i CEO %l M%rriott Intern%tion%l. =n ,ntre%2% lu$e
sunt 5)1 #e 1oteluri M%rriott. #intre %re ?4? ,n <t%tele Unite................................................H5
3.(.ituaia curent............................................................................................... ((
CAPITOLUL 4. <TRATEAII DE EITINDERE A ARUPURILOR JI LANURILOR
HOTELIERE =N ROM>NIA..................................................................................................K1
!.1. Analiza )*+ a &ieei turistice rom,ne%ti.....................................................-2
4.1.1. Oportunitile i ameninrile .........................................................................76
!.2. "ers&ective %i &ro&uneri de dezvoltare..........................................................-'
CONCLU@II............................................................................................................................L?
CICLIOARADIE <ELECTIMB...............................................................................................L5
ANEIE....................................................................................................................................LK
3
INTRODUCERE
I$port%n&% #eose/it' % #e3volt'rii serviiilor turistie ,n eono$i% ori'rei &'ri
#eur2e #in !%ptul ' %este% %si2ur' re-tere% nivelului #e tr%i -i ri#i%re% ontinu' % %lit'&ii
vie&ii. utili3%re% $%i e!iient' % resurselor soiet'&ii ,n s%tis!%ere% v%ri%telor nevoi #e
onsu$. sti$ul%re% re-terii -i #iversi!i'rii pro#u&iei /unurilor $%teri%le. re-tere%
e!iien&ei eono$ie -i soi%le % $unii. sti$ul5n# %p%it%te% re%tiv'. !olosire% $%i /un' %
ti$pului #e $un' -i % ti$pului li/er. ,$/un't'&ire% st'rii #e s'n't%te. on#i&ii $%i /une
pentru !or$%re% -i per!e&ion%re% pro!esion%l'. ultur%l' -i -tiin&i!i' % $e$/rilor soiet'&ii.
pentru pro$ov%re% tot $%i sus&inut' % -tiin&ei -i % te1niii.
=n ulti$ii ini3ei #e %ni. #e3volt%re% setorului 1otelier % p%rte % in#ustriei
turistie % lu%t o %$plo%re !'r' pree#ent. u pre'#ere ,n &'rile #e3volt%te #in punt #e
ve#ere eono$i -i $%i pu&in su/st%n&i%l ,n &'rile ,n urs #e #e3volt%re4 %e%st' #e3volt%re %
!ost posi/il' #%torit' $ultitu#inii !%torilor #e in!luen&'( eono$ii. soi%li. te1nii.
#e$o2r%!ii. politii. psi1olo2ii. e#u%tivi -i #e ivili3%&ie.
E"tr%or#in%r% #e3volt%re % turis$ului % #us. ,n $o# inevit%/il. l% #e3volt%re%
in#ustriei 1oteliere. % re3ult%t %l re-terii per$%nente % ererii unei 2%$e sporite #e serviii.
Cun% #es!'-ur%re % %tivit'&ii #e turis$ % i$pus re%re% #e 1oteluri tot $%i $ulte -i
pre2'tire% unui person%l %li!i%t. %p%/il s' %si2ure un 2r%# ,n%lt %l %lit'tii si s'
,n#epline%s' to%te #ole%n&ele lien&ilor.
!
CAPITOLUL 1 . LANURILE HOTELIERE
1.1.Caracteristicile industriei hoteliere
In#ustri% turisti' se %r%teri3e%3' prin struturi %re se on#i&ione%3' reipro.
Printre %este% %ve$ setorul 1otelier %re. !i2ur%tiv. orespun#e %t5t %r%teristiilor
in#ustriei 2rele. 5t -i in#ustriei #e $%noper'(
In#ustrie 2re% 0 prin i$port%n&% investi&iilor #e e!etu%t. 5t -i prin %pit%lul pe %re ,l
$o/ili3e%3' pe ter$en lun2 -i $e#iu. orespun35n# onstru&iei i$o/ili%re.
In#ustrie #e $%noper' 0 prin !%ptul ' %tivit%te% #e serviii orespun#e !un&ion'rii
1otelurilor -i neesit' un i$port%nt nu$'r #e !or&' #e $un'. ,n spei%l ,n unit'&ile #e %te2orie
superio%r'.
Din %este onsi#erente. &'rile in#ustri%le #ispun #e un %v%nt%8 o$p%r%tiv onsi#er%/il.
,ntru5t pot $o/ili3% $i8lo%ele nees%re investi&iilor. =n s1i$/. &'rile ,n urs #e #e3volt%re nu
%u ,ntot#e%un% posi/ilit%te% #e % /ene!ii% #e %v%nt%8ele pe %re le po%te o!eri %/un#en&% !or&ei
#e $un'. #in %u3% #i!iult'&ilor #e !in%n&%re % in!r%struturilor #e l% /%3% #e3volt'rii turistie.
-i #e 2estion%re onuren&i%l' % serviiilor.
I$port%n&% in#ustriei 1oteliere este $%8or'. ,ntru5t prin inter$e#iul %estei% se
#erule%3' prinip%lele serviii(
%3%re% :%si2ur' o#i1n% turi-tilor;4
rest%ur%&i% :%si2ur' %li$ent%&i% turi-tilor;4
=n %!%r% %estor serviii %re s%tis!% neesit'&ile vit%le:pri$%re; %le turi-tilor. in#ustri%
1otelier' tre/uie s' r'spun#' -i %ltor nevoi s%u erin&e superio%re. %le %estor%. u$ %r !i
1
(
reuno%-tere% st%tutului soi%l. #orin&% #e uno%-tere % unei %lte ulturi s%u tr%#i&ii. petreere%
%2re%/il' % ti$pului. et.
In#ustri% 1otelier'. respetiv o!ert% %estei%. pre3int' %nu$ite p%rtiul%rit'&i. #intre %re
tre/uie evi#en&i%te (
)
pro#usul 1otelier. % orie pro#us turisti este o$pus #intr0un %ns%$/lu #e /unuri
$%teri%le -i serviii $enite s' s%tis!%' nevoile turi-tilor4
1
Mi1%il A#ri%n% A%/riNl%0 :oor#;. 6TN1nolo2iN 1otNliNr'7. O#itur% AN$$%0Print. CuurN-ti. )*1*. p%2. K)
)
<t'niulNsu D%niNl%0 An%0 :oor#;. 6TN1nolo2iN 1otNliNr'7. O#itur% AN$$%0Print. CuurN-ti. )*1*. p%2. HK
5
pro#usul 1otelier %re ,n o$ponen&' ele$ente t%n2i/ile. $%teri%le :e1ip%$ente
te1nie. %li$ente. $eto#e #e luru. et;. -i ele$ente int%n2i/ile. ne$%teri%le :%t$os!er%.
o$port%$entul person%lului;4
lientul nu po%te -ti #in%inte e u$p'r'. #ei el investe-te /%ni -i %-tept'ri ,ntr0un
pro#us %le 'rei %r%teristii le v% uno%-te ulterior4
lientul este nevoit s' se #epl%se3e l% loul #e pro#u&ie % serviiilor pentru %
/ene!ii% #e ele4
lientul vine ,n ont%t #iret -i per$%nent u prest%torul serviiilor.
Die%re strutur' #e pri$ire turisti' %re %nu$ite p%rtiul%rit'&i %re se r's!r5n2 -i %supr%
n%turii -i %r%teristiilor pro#uselor :serviiilor; o!erite.
=ntre serviiile prest%te #e #i!erite 1oteluri pot e"ist% ele$ente i#entie #in punt #e
ve#ere strutur%l #%r ,ntot#e%un% vor e"ist% -i ele$ente #e #i!eren&iere. u$ %r !i %lit%te%
serviiilor. o$port%$entul person%lului. et.
<etorul 1otelier este o p%rte vit%l' % in#ustriei 1oteliere. Pentru % pute% ,n&ele2e
oper%&iunile 1oteliere este nevoie s' ,n&ele2e$ ,n pri$ul r5n# n%tur% in#ustriei 1oteliere.
O"!or# En2lis1 Dition%rP #e!ine-te ospit%lit%te% % !iin# Qreep&i% -i ,ntre&inere%
o%spe&ilor. vi3it%torilor si str'inilor u 2enero3it%te si /un'voin&'7.
In#ustri% 1otelier' uprin#e tot%lit%te% serviiilor %re %si2ur' %3%re% -iRs%u 1r%n% si
/'uturile perso%nelor %re nu se %!l' ,n 3on% #e re-e#in&'.
Cu %lte uvinte in#ustri% 1otelier' nu inlu#e #o%r $%rile 1oteluri si rest%ur%nte. i -i o
%te2orie l%r2' #e %!%eri. u$ sunt $iile %se #e o%speti. sn%90/%rurile si !%st0!oo#urile et.
In#ustri% 1otelier' %si2ur' serviii pentru perso%nele %re se %!l' in %!%r% re-e#in&ei
per$%nente. !ie ' sunt $%i #ep%rte s%u $%i %pro%pe #e %e%st%. in#i!erent #%' pentru perio%#e
$%i lun2i #e ti$p s%u $%i surte.
Aeste serviii #i!er' %t5t ,n !un&ie #e perso%nele %re /ene!ii%3' #e ele. 5t -i ,n
!un&ie #e or2%ni3%&iile %re le preste%3'.
De e"e$plu. un stu#ent %re st' ,ntr0o %$er' ie!tin' ,n1iri%t' se %-te%pt' s' !ie tr%t%t
#i!erit !%&' #e o perso%n' %!l%t' ,ntr0o ro%3ier'.
De %ee% este !o%rte i$port%nt % %n2%8%&ii #in in#usti% 1otelier' s% !ie %p%/ili s'
i#enti!ie nevoile !ie%rui tip #e lient -i s' po%t' o!eri serviiile %-tept%te #e %e-ti%.
Nu to%te %!%erile #in in#ustri% 1otelier' sunt orient%te spre o/&inere% #e pro!it4 ,n
onsein&'. ele pot !i ,$p'r&ite ,n %!%eri e ur$'res o/&inere% unui pro!it -i %!%eri non0pro!it.
(
A!%erile e ur$'res o/&inere% unui pro!it sunt %ele% %re sunt re%te ,n %est sop :e".
1otelurile -i rest%ur%ntele;.
In#ustri% 1otelier' este o p%rte % unui 2rup $%i l%r2 #e %tivit'&i 2rup%te su/ #enu$ire%
2eneri' #e turis$.
Turis$ul se re!er' l% tot%lit%te% in#ustriilor %re %si2ur' serviiile nees%re -i esen&i%le
pentru perso%nele %re 'l'tores. Aeste serviii pot inlu#e(
?
tr%nsporturile. %2en&iile #e voi%8. ,n1iriere% #e $%-ini
lo%lurile pentru servire% $esei
%3%re% :s'li #e on!erin&e. %se #e o%spe&i. 1oteluri et.;
petreere% ti$pului li/er
$%2%3inele u spei!i
Turis$ul este un !%tor i$port%nt pentru #e3volt%re% eono$i' % $ultor p'r&i %le
2lo/ului. =n unele re2iuni. ,n%s'rile #in turis$ sunt prinip%l% surs' #e v%lut' li/er onverti/il'
:Di8i.C%r%i/e.Hon2 Son2 -.%.;.
Turis$ul este i$port%nt #eo%ree ontri/uie l% re-tere% eono$i' prin
4
(
Cre%re% #e louri #e $un' pentru popul%&i% lo%l'. Ae%st% se po%te re%li3% ,n %#rul
serviiilor %si2ur%te pe pl%n lo%l pentru 'l'torii %re st%u in 1oteluri. $oteluri s%u %se #e
o%speti. turoper%tori. ,n r5n#ul person%lului %re %si2ur' tr%nsportul. 't -i ,n %#rul
rest%ur%ntelor. unit'&ilor tip !%st0!oo# si $%2%3inelor u %$'nuntul.
Re%li3%re% unui proent ri#i%t #in pro#usul intern /rut :PIC; %l unei &'ri. #u5n#
%st!el l% re-tere% venitului n%&ion%l.
O/&inere% #e v%lut' str'in' prin !urni3%re% #e /unuri si serviii vi3it%torilor str'ini.
,$/un't'&in#u0se %st!el /%l%n&% #e pl'&i :e". F%poni% %re %re o /%l%n&' #e pl'&i e"e#ent%r'. ,-i
,nur%8e%3' et'&enii s' 'l'tore%s' ,n str'in't%te. pentru % o e1ili/r%;.
Le2'tur% #intre turis$ -i in#ustri% 1otelier' este o$ple"' -i se #es!'-o%r' ,n %$/ele
sensuri. Pe #e o p%rte. in#ustri% 1otelier' se #e3volt'. se %$pli!i' %lit%tiv -i stutur%l % ur$%re
% irul%&iei turistie. i%r pe #e %lt' p%rte. #e3volt%re% turis$ului este on#i&ion%t' #e e"isten&%
unor sp%&ii #e %3%re. 2r%#ul lor #e e1ip%re. %lit%te% -i v%riet%te% prest%&iei o!erite.
In#ustri% 1otelier' 8o%' un rol i$port%nt -i prin v%lori!i%re% superio%r' % p%tri$oniului
turisti. prin %tr%2ere% ,n iruitul eono$i % #i!eritelor 3one. -i %e%st% #eo%ree 3one /o2%te ,n
?
A#ri%n% A%/riNl% Mi1%il :oor#. ;. TN1nolo2iN 1otNliNr' T HousN9NNpin2 . O#i t ur % AN$$%
Print. CuurN-ti. )**) . p%2. LL
!
<uN C%9Nr. P%$ Cr%#lNP. FNrN$P HuPton . 7PrinipiilN opNr%&iunilor #N l% rNNp&i% 1otNlului7. O#. ALL COCS.
CuurN-ti. )*1*. p%2. 5
-
o/ietive turistie pot r'$5ne ,n %!%r% interesului turisti #%torit' e1ip'rii neorespun3'tore -i
invers
5
.
Cuno%-tere% rel%&ie turis$0in#ustrie 1otelier' %re o #eose/it' v%lo%re pentru orient%re%
investi&iilor -i #ire&ion%re% setorului 1otelier.
<porire% veniturilor /'ne-ti. ur/%ni3%re%. re-tere% ti$pului li/er. %u provo%t $ut%&ii ,n
o$port%$entul onsu$%torilor ,n sensul intensi!i'rii ererii turistie % %estor%.
<erviiile 1oteliere neorespun3'to%re pot #eter$in% s1i$/'ri ,n #estin%&i% veniturilor
-i #isponi/ilit'&ilor #e ti$p li/er -i in#iret s'#eri ,n iruitul turisti.At5t l% s%r' n%&ion%l' 5t
-i l% e% intern%&ion%l' %tivit%te% #e %3%re ,nre2istre%3' o per!e&ion%re ontinu'. o %#%pt%re l%
erin&ele irul%&iei turistie. #e %ee% proesul #e $o#i!i%re -i %#%pt%re % !or$elor #e
or2%ni3%re % %tivit'&ilor #in %est #o$eniu. tre/uie orel%te u nivelul #e #e3volt%re % &'rii. u
strutur% or2%ni3%tori' e"istent' ,ntr0o %nu$it' et%p'. u evolu&i% !or$elor #e propriet%te.
Aeste %spete %u !ost pre3ente -i ,n #o$eniul turis$ului ro$5nes. ,n %#rul 'rui%
$o#i!i%re% struturii popul%&iei % in!luen&%t #iret ,n unele et%pe ne2%tiv. ,n %ltele po3itiv.
or2%ni3%re% %tivit'&ii #e %3%re. Din %nul 1E4L p5n' ,n 1ELE. propriet%te% ,n #o$eniul /%3ei
$%teri%le % serviiilor #e %3%re % !ost o$un' u o strutur' ,n' #e!iit%r'. ir% 4L05*U #in
%p%iet%te% 1otelier' !iin# pl%s%t' pe litor%l. Dup' 1EE* in#ustri% 1otelier' % intr%t ,ntr0un
proes o$ple" #e restrutur%re % propriet'&ii. res5n# pon#ere% propriet'&ii priv%te.
D%torit' ontri/u&iei s%le l% #e3volt%re% eono$i' turis$ul este ,nur%8%t #e 2uvernul
$ultor &'ri. Auvernele %u re%t or2%ni3%&ii si %utorit'&i turistie pentru % pro$ov% pro#usele
turistie n%&ion%le ,n str'in't%te.
In#ustri% ospit%lit'&ii este o %!%ere %re se #e3volt' r%pi# ,n $ulte p'r&i %le lu$ii.,n
spei%l ,n %ele 3one un#e turis$ul s0% #e3volt%t reent. =n plus.se onst%t' o restere
spet%ulo%s' % 'l'toriilor #e %!%eri.
Cre-tere% r%pi#' % %estei in#ustrii po%te !i %tri/uit' ur$%torilor !%tori(
E"tin#ere% intern%tion%li3'rii %!%erilor. !%pt e % on#us l% sporire% 'l'toriilor4
Cre-tere% prosperit'&ii eono$ie %re ,nse%$n' venituri supli$ent%re -i ,n
onsein&' posi/ilit%te% #e % 1eltui $%i $ult pentru 'l'torii 4
=$/un't'&ire% serviiilor #e tr%nsport. ,n#eose/i ,n ee% e prive-te 'l'tori% u
%vionul 4
<erviiul #e %3%re vi3e%3' re%re% on#i&iilor -i % on!ortului pentru o#i1n% turistului. =n
turis$ul $o#ern %e%st' pr%ti' se nu$e-te in#ustrie 1otelier' -i uprin#e %ns%$/lul
5
<t'niulNsu D%niNl%0 An%0 :oor#;. 6TN1nolo2iN 1otNliNr'7. O#itur% AN$$%0Print. CuurN-ti. )*1*.p%2. 4K
.
%tivit'&ilor #es!'-ur%te ,n sp%&ii #e %3%re -i prest%&iile o!erite pe ti$pul -i ,n le2'tur% u
r'$5nere% turistului ,n unit'&ile 1oteliere.
C%r%teristiile turis$ului. repre3ent%te #e volu$. strutur' -i %lit%te% serviiilor.
#epin# #e e"isten&% unei /%3e te1nio0$%teri%le %#ev%te( 1oteluri. $oteluri. 1%nuri. %se #e
o#i1n'. %/%ne. vile. %$pin2uri et.
=n %l #oile% r5n#. %e-ti p%r%$etrii sunt in!luen&%&i #e person%lul unit'&ilor #e %3%re.
nivelul #e %li!i%re %l lur'torilor #in turis$. %lit%te% $%n%2e$entului 1otelier. To%te %este%.
,n!'ptuite orespun3'tor. vor #ue l% un re3ult%t po3itiv -i un e!et /ene!i #e lun2' #ur%t'.
v%lori!i5n# l% $%"i$ poten&i%lul e"istent.
De $ulte ori. in#ustri% 1otelier' % !ost %prei%t' % o %tivit%te #istint'. %utono$'.
=nep5n# u Q%sele pu/lie7 -i $%i %poi 1%nurile. s0% %8uns l% pri$ul e#i!iiu onstruit
spei%l pentru ospit%lit%te. l% Lon#r%. ,n %nul 1KK4. :Covent A%r#en;.
=n 3iu% #e %3i se o!er' ,n%lte st%n#%r#e. re3ult%t %l unui interes per$%nent #e ,$/un't'&ire
% serviiilor. Nu$'rul 1otelurilor #in ,ntre%2% lu$e se esti$e%3' l% peste 4**.***. =n %el%-i
ti$p. ele %oper' o p%rte % ererii #e louri #e $un' -i ontri/uie l% !or$%re% veniturilor.
inlusiv ele /u2et%re.
<e porne-te #e l% ter$enul #e VV 1otel WW %re %re o se$ni!i%&ie l%r2'
H
. #e l% o l'#ire
u 1* %$ere. %8un25n#u0se l% orpuri #e l'#iri #e peste 1*** #e %$ere. u #ot'ri #e tip -i
%te2orie #i!erite pentru %li$ent%&ie pu/li'. on#i&ii #e in!or$%re. on#i&ii pentru %tivit'&i
o$eri%le s%u u %r%ter spei%l. Printre ele $%i $%ri 1oteluri #e pe $%p%$on# se nu$'r'(
A$/%ss%#or CitP Fo$tlen0 T1%il%n#% u 51** %$ere -i MAM Ar%n#0 L%s Me2%s u 5**5
%$ere. i%r l% polul opus se situe%3' un 1otel u o sin2ur' %$er'. QM%ison #e M%n Ao217 situ%t
l% ?5 9$ #e P%ris.
C%3%re% presupune e"isten&% unui sp%&iu u %si2ur%re% on#i&iilor #e o#i1n' -i i2ien'.
on#i&ion%t' #e %$pl%s%re -i $i-%re% person%lului .
Un $i #e3%v%nt%8. nese$ni!i%tiv 1i%r. ,l onstituie osturile ri#i%te #%torit'
,ntre&inerii -i pl'&ii s%l%riilor person%lului. =ntr0un 1otel u 1** #e %$ere se o!er' posi/ilit%te%
#e luru % ?** #e %n2%8%&i. ee% e repre3int' un r%port #e ?R1. #%r ,n on#i&iile unei onuren&e
%er/e. se ,ne%r' o rent%/ili3%re prin re#uere% %estui r%port p5n' l% 1R1 s%u 1i%r $%i pu&in.
C%3%re% este Q$otorulQ investi&iilor turistie. Al'turi #e 2rupurile inte2r%te puternie. #e
l%n&urile volunt%re. %u %p'rut #up' %pro"i$%tiv 1* T 1) %ni %lte !or$e #e %3%re. le2%te. #e
e"e$plu. #e turis$ul rur%l -i eoturis$ :turis$ ver#e;.
(
Lupu Niol%N. 6HotNlul0 Oono$iN -i M%n%2N$Nnt 7.O#itur% All CN9. CuurN-ti. )*1*. p%2. ?).
'
Este %#ev'r%t '. #up' o o!ert' /o2%t'. %sist'$ l% !eno$enul #e onentr%re % 2rupurilor
1oteliere.
No&iune% #e Qsupr%%p%it%te 1otelier'Q e"pri$' uneori o %uit%te p%rtiul%r' ,n sopul
unei #e3volt'ri r%pi#e % unui p%r #e l%n&uri inte2r%te s%u volunt%re -i #e pro2resul struturilor
p%r% T 1oteliere
K
.
Cerere% pentru %$ere % evolu%t ,n ti$p. %st!el '. ,n %el%-i ti$p. o!ert% #e %$ere
#isponi/ile ,n l%n&uri 1oteliere. #e to%te %te2oriile. uno%-te o re-tere #elo ne2li8%/il'.
,nt5lnin# ( 1oteluri in#epen#ente. l%n&uri volunt%re -i l%n&uri inte2r%te.
A#$inistr%&i% #ivi3e%3' 1otel'ri% ,n #ou' %te2orii ( 1otel'ri% Qo$olo2%t'7 -i 1otel'ri%
Qneo$olo2%t'7.
Cl%s%$entul $on#i%l %l pri$elor 5* #e 2rupuri 1oteliere #e3v'luie o supre$%&ie %
soiet'&ilor %$eri%ne :%t5t % nu$'r #e 1oteluri. 5t -i % nu$'r #e %$ere; -i o puterni'
re-tere % p%rului lor 1otelier.
=ntre 8oul #es1i#erilor. ,n re%&ii 1oteliere u s%u !'r' !r%ni3'. -i el %l prelu'rilor #e
1oteluri. #%r -i #e !u3iuni T %1i3i&ii #e l%n&uri. o!ert% 1otelier' % pri$elor 5* #e 2rupuri %
pro2res%t ,n ulti$ii 5 %ni u KU ,n ee% e prive-te nu$'rul #e 1oteluri -i u L.EU ,n el %l
%$erelor. Aeste soiet'&i %#un' peste 1?* #e !ir$e #e l%n&uri 1oteliere -i ontrole%3' peste
)4.*** #e 1oteluri u peste ?.?**.*** %$ere. %#i' ir% )KU #in p%rul 1otelier $on#i%l.
=n pri$ele 5* #e 2rupuri 1oteliere. 4)U sunt nor# T %$eri%ne -i 4*U europene.
<etorul 1otelier tre/uie privit ,ntr0un %#ru $%i l%r2. % !iin# o o$ponent' % o!ertei
turistie %re 2rupe%3' %ns%$/lul ele$entelor %re onur' l% o/&inere% pro#usului turisti.
respetiv( poten&i%lul n%tur%l -i %ntropi. e1ip%$entele #e Xpro#u&ieX % serviiilor turistie.
#iversit%te% /unurilor $%teri%le :in#ustri%le. %li$ent%re; #estin%te onsu$ului turisti. !or&%
#e $un' spei%li3%t' ,n %tivit'&ile spei!ie turis$ului. in!r%strutur% turisti' -i on#i&iile
#e o$eri%li3%re :pret. ,nlesniri et.;
L
.
De0% lun2ul ti$pului. %tivit%te% 1otelier' s0% #e3volt%t ,n onor#%n&' u ,ns'-i
evolu&i% vie&ii eono$io0!in%ni%re
E
.
L% s!5r-itul evului $e#iu. ,n Elveti% -i ,n Aer$%ni%. ,n%int%-ii 1otelierilor #e %st'3i
ri#i%ser' #e8% on!ortul -i %lit%te% serviiului l% un nivel #e re!erin&'.
K
<uN C%9Nr. P%$ Cr%#lNP. FNrN$P HuPton . 7PrinipiilN opNr%&iunilor #N l% rNNp&i% 1otNlului7. O#. ALL COCS.
CuurN-ti. )*1*. p%2. EH
L
lo%n Cos$Nsu. 7Oono$i% turis$ului. Prinipii -i $N%nis$N, O#. UnivNrsit'&ii XLui%n Cl%2%X. <i/iu. 1EEL.
p. 1L1.
E
CristurN%nu CristN%n%. 6Oono$i% -i politi% turis$ului intNrn%&ion%l7. O#itur% A/Non%. CuurN-ti. 1EE). p%2. KH.
1/
=n Dr%n&%. ,nep5n# u seolul %l IMI0le%. 2%strono$i% % !ost e% %re % ,n#eplinit
rolul #e loo$otiv' pentru #e3volt%re% intre2ului setor #e %tivit%te .
Aeste &'ri -i0%u $en&inut p5n' ,n 3iu% #e %st'3i i$%2ine% tr%#i&ion%l' #e re%to%re #e
-o%l' -i #e prest%to%re %le unor serviii #e el $%i ,n%lt nivel
1*
.
P5n' l% %l #oile% r'3/oi $on#i%l %tivit%te% 1otelier' % ontinu%t s' evolue3e lent.
Dup% 1E5* ,ns'. o#%t' u e"p%nsiune% eono$i' %$eri%n'. s0% pro#us o verit%/il' e"plo3ie(
<UA ree%3' $%ri l%n&uri 1oteliere inte2r%te. #es1i35n# 1oteluri $%i int5i pe ontinentul
%$eri%n. #%r trept%t. -i ,n restul lu$ii. Ativit%te% 1otelier' #evine un ele$ent i$port%nt %l
re-terii eono$io0soi%le. Cele $%i r%pi#e e"tin#eri %le %p%it'&ii 1oteliere %u lo ,n
3onele u %tivit%te% eono$i' e% $%i #in%$i'. /ene!ii%rii %estor 1oteluri :#e %te2orie
superio%r'; !iin# o%$enii #e %!%eri.
1.. Lan!urile hoteliere
11
Hotel'ri% este !or$% tr%#i&ion%l' #e %3%re. E% % #evenit o %tivit%te eono$i' inte2r%t'.
$%re re%to%re #e louri #e $un' #irete -i in#irete. i$port%nt' surs' #e venituri v%lut%re.
Hotel'ri% o!er' prinip%lele %p%it'&i #e %3%re ,n &'rile in#ustri%li3%te. Totu-i. loul s'u
rel%tiv ,n %ns%$/lul $i8lo%elor #e %3%re este ,n s'#ere -i strutur% s% uno%-te pro!un#e
tr%ns!or$'ri.
Hotelurile $ii. in#epen#ente. u 2estiune% !%$ili%l' sunt ,n s'#ere. ,n ti$p e l%n&urile
1oteliere unos o e"p%nsiune r%pi#'.
M%lo%re% oneptului #e l%n& inlu#e( %1i3i&iile i$o/ili%re. !%ilit'&i #e onstru&ie -i
#esi2n. !r%ni3%. $%n%2e$entul oper%&ion%l. $%n%2e$entul resurselor u$%ne. $%r9etin2 -i
v5n3'ri. re3erv'ri -i in!or$%&ii. ontrolul %#$inistr%&iei. serviiile pentru lien&i.
<e #istin2 #ou' %te2orii prinip%le #e l%n&uri 1oteliere( pe #e o p%rte l%n&uri volunt%re.
%re 2rupe%3' 1oteluri in#epen#ente -i l%n&uri inte2r%te.
L%n&urile 1oteliere volunt%re T %u % sop 2rup%re% 1otelierilor in#epen#en&i pentru %
!%e !%&' onuren&ei l%n&urilor inte2r%te :-i !r%ni3%te;. -i pentru % pro$ov% re%re% lientelei
n%&ion%le str'ine. !i#eli35n#0o. Pentru %e%st%. l%n&urile volunt%re sunt onstituite ,n %#rul unei
i$%2ini #e $%r'. #e %lit%te. vi35n# !urni3%re% unei prest%&ii o$o2ene %t5t #in punt #e ve#ere
%l %r1iteturii. 5t -i %l %$en%8'rii.
1*
Niol%N Lupu. 7HotNlul0Oono$iN -i $%n%2N$Nnt, O#i&i% % III %. O# .ALL COCS )*1* , CuurN-ti. p. EE
11
Niol%N Lupu . ANstiunN 1otNliNr' -i #N rNst%ur%nt. N#i&i% % II0%. O#itur% A<O. CuurN-ti . )**4
11
Priip%lele %v%nt%8e o!erite #e un l%n& volunt%r unit'&ilor %#erente se onreti3e%3' ,n
ur$'to%rele Qe!ete #e l%n&7(
1)
- e#it%re% #e 21i#uri -i /ro-uri pentru pro$ov%re% !ie'rui 1otel. u #i!u3%re ,n to%te
1otelurile l%n&ului. prin touroper%tori. %2en&ii #e turis$ et.4
- l%ns%re% #e %$p%nii #e pro$ov%re -i #e pu/liit%te ,n &%r' -i str'in't%te4
- p%rtiip%re% l% un siste$ #e re3erv%re el $%i %#ese% entr%li3%t -i in!or$%ti3%t4.
- posi/ilit%te% %soierii l%n&ului 1otelier u soiet'&i !urni3o%re #e e1ip%$ente 1oteliere
s%u pro#use %li$ent%re. o/&inere% ,n 2ener%l #e pre&uri pre!eren&i%le ,n rel%&iile u !urni3orii
%2re%&i4
- %or#%re% #e %sisten&' te1ni' -i onsult%n&' #e 2estiune #e 'tre respons%/ilii %le-i -i
s%l%ri%&ii per$%nen&i l% nivelul l%n&ului4
- posi/ilit'&i #e !in%n&%re pre!eren&i%l'.
Aeste %v%nt%8e per$it unui $i 1otel in#epen#ent s' !ie pre3ent pe pi%&% turisti'
intern%&ion%l'. p'str5n#u0-i to%t' li/ert%te% #e %#$inistr%re.
C% re%&ie l% %p%ri&i% l%n&urilor 1oteliere inte2r%te. ,n #eeniul %l L0le% %l seolului treut
% %p'rut !eno$enul e"p%nsiunii l%n&urilor 1oteliere volunt%re %re % lu%t o %$plo%re #eose/it #e
$%re ,n ur$'torii %ni.
L%n&ul 1otelier volunt%r este o uniune /enevol' #e 1otelieri in#epen#en&i. %re o!er' un
pro#us 1otelier rel%tiv o$o2en #in punt #e ve#ere %l on!ortului -i %l serviiului. #i!eren&i%t #in
punt #e ve#ere %l %r1iteturii -i %l %$en%8'rii %re pro$ove%3' -i #e3volt' o $%r' uni'.
Un l%n& 1otelier se ,n!iin&e%3' #e re2ul' #e un 2rup #e 1otelieri in#epen#en&i. pe %re ,i
le%2' %p%rtenen&% l% o %nu$e re2iune -i %re propun5n#u0-i s' o!ere un pro#us rel%tiv tipi3%t.
#e!ines un nu$'r #e riterii o/li2%torii. $%i $ult s%u $%i putin restritive. Multe #in %este
l%n&uri reu-es s' #e!ine%s' un pro#us0tip. su!iient #e #i!eren&i%t prin te$%ti'. ee% e le
on!er' o po3i&ion%re o$eri%l' #istint'.
Die%re %#erent ,-i p'stre%3' in#epen#en&% 8uri#i' -i %#$inistr%tiv'. A&iunile
,ntreprinse ,n o$un vi3e%3' %#opt%re% -i %pli%re% unei str%te2ii pro$o&ion%le -i o$eri%le.
Din punt #e ve#ere 8uri#i. l% nivelul !ie'rui l%n& 1otelier se re%3' o soiet%te
o$eri%l' s%u %soi%&ie !'r' sop lur%tiv. % entit%te 8uri#i' #istint' #e !on#%tori.
C%lit%te% #e $e$/ru nu este ev% i$%/u%/il( %nu%l se ,nre2istre%3' noi 1oteluri e %#er'.
tot %-% u$ se ,nre2istre%3' -i retr%2eri s%u s%n&iuni. sol#%te u e"lu#ere% 1otelurilor %re nu se
on!or$e%3' e"i2en&elor.
1)
A#ri%n% A%/riNl% Mi1%il :oor#. ;. TN1nolo2iN 1otNliNr' T HousN9NNpin2 . O#i t ur % AN$$%
Print. CuurN-ti. )**) . p%2. E4
12
L%n&urile 1oteliere inte2r%te T %u % sop s' #e3volte -i s' o$eri%li3e3e pro#usele
1oteliere oerente -i o$o2ene. Ele e"erit' un ontrol #iret s%u in#iret %supr% 1otelurilor %re
po%rt' !ir$ele l%n&urilor. !ie prin propriet%te% tot%l' % 1otelului. !ie prin ontr%te #e !r%ni3'.
L%n&urile 1oteliere inte2r%te o!er' un pro#us oerent -i o$o2en. su/ #ire&i% unui st%t
$%8or uni. %re pl%ni!i' e"tin#ere% l%n&ului. politi% #e in!iin&%re #e noi 1oteluri. strutur%
or2%ni3%tori'. %n2%8%re% person%lului. pre2'tire% person%lului -i %si2ur' un siste$ o$un #e
2estiune.
L%n&urilor 1oteliere inte2r%te le este %r%teristi' %#opt%re% unei str%te2ii o$une.
i$pus' u strite&e #e 'tre entrul uni #e #ei3ie #e l% nivelul 2rupului.
E"ist' o onep&ie uni' #e %r1itetur' -i %$en%8%re interio%r' l% nivelul !ie'rui 2rup.
#%r se in#ivi#u%li3e%3' pentru !ie%re 1otel ,n p%rte. %re tre/uies s' se ,n%#re3e u
%r1iteturile lor ,n $e#iul %$/i%nt.
1?
L%n&urile 1oteliere #e l%s' eono$i' re%li3e%3' o $ultipli%re l% in#i2o % %r1iteturii -i
% %$en%8'rii. 1i%r -i % t%ri!ului. %re #evine nor$% #e pro#us.
1.".E#olutii ale industriei hoteliere $ondiale
Con!or$ unui stu#iu re%li3%t #e Or2%ni3%ti% Mon#i%l% % Turis$ului. #up% trei %ni #e
st%2n%re. turis$ul intern%tion%l s0% rel%ns%t ,n $o# spet%ulos ,n %nul )*1). ele $%i
i$port%nte resteri s0%u ,nre2istr%t ,n 3on% Asi%0P%i!i. preu$ si ,n Orientul Mi8loiu. Cu
)EU $%i $ulti turisti si0%u petreut v%%nt% ,n 3on% Asi%0P%i!i ,n )*1). !%t% #e )*11. i%r u
)*U $%i $ulti s0%u #us ,n orientul Mi8loiu. O restere se$ni!i%tiv% % %vut lo si ,n A$eri%
:1*U;. ,n ti$p e per!or$%ntele A!riii si %le Europei s0%u situ%t su/ $e#i% 2lo/%l%. resterile
!iin# #e nu$%i KU. respetiv 4U.
Desi restere% #in )*1) r%port%t% l% )*11 tre/uie v%3ut% % o re%tie l% re3ult%tele
!o%rte s%3ute #in )*11. %u3%te #e r%3/oiul #in Ir%9 si #e epi#e$i% #e <AR<. re3ult%tele #in
)*1) tot ,nse%$n% o $%8or%re #e LU !%t% #e )*1*. ,n ter$eni %/soluti. nu$%rul tiristilor %
resut u HE $ilio%ne. ee% e ,nse%$n% un volu$ e1iv%lent u nu$%rul turistilor %re
vi3ite%3% %nu%l Dr%nt%. si Dr%nt% r%$5ne totusi e% $%i vi3it%t% #estin%tie #e pe pl%net%. Cel
$%i $ult % pro!it%t #e $%8or%re% nu$%rului #e turisti #in re2iune% Asi%0P%i!i. vi3it%t% #e ?4
$ilio%ne #e perso%ne. $%i $ult #e5t ,n )*11.
Ta%elul 1.1. Topul lanturilor hoteliere cu cele $ai $ulte unitati &n siste$
'ranci(a
13
IonNsu I. . QOono$i% ,ntrNprin#Nrii #N turis$ -i o$Nr&70O#itur% Os%r Print CuurN-ti . )*1*
13
Nr.
Crt.
Lantul hotelier
Nu$ar unitati &n
siste$ 'ranci(a
Nu$ar total de
unitati hoteliere
1. Cen#%nt Corp. H.4*) H.4*)
). C1oie Hotels Intern%ion%l 4.L1* 4.L1*
?. Interontinent%l Hotels Aroup ).E)H ?.5)*
4. Hilton Hotels Corp. 1.L*L ).1K?
5. M%rriott Intern%tion%l 1.KH5 ).K1L
H. Aor EH4 ?.LE4
K. C%rlson Hospit%lito Gorl#Yi#e L)5 LL1
L. U.<. Dr%n1ise <Pste$s 4K* 4K*
E. <oiete #e Louvre ?H* LEH
1*. Cest M%lue Inn Hotels Aroup ?1L ?1L
)ursa* Revista Hotels iulie 2012
Ta%elul 1.. Topul celor $ai $ari lanturi hoteliere+ &n 'unctie de capacitatea lor
de ca(are
Nr.
Crt.
Corporatia
Nu$ar care$e Nu$ar hoteluri
,11 ,1, ,11 ,1,
1. InterContinent%l Hotels
Aroup
5?H.?1L 514.LK? ?.5)* ?.???
). Cen#%nt Corp. 51L.K4K 5?H.*EK H.4*) H.51?
?. M%rriott Intern%tion%l 4E*.5H4 4H?.4)E ).K1L ).55K
4. Aor 54?.4*? 44*.L*K ?.LE4 ?.L)E
5. C1oie Hotels Intern%tion%l ?LL.H1L ?K?.K)) 4.L1* 4.H4
)ursa* Revista Hotels, iulie 2012
Ta%elul 1.". Topul lanturilor hoteliere cu cele $ai $ulte unitati %a(ate pe
contracte de $ana-e$ent
Nr.
Crt.
Lantul hotelier
Nu$ar unitati
cu contracte
de $ana-e$ent
Nu$ar total
de unitati
hoteliere
1. M%rriott Intern%tion%l L5L ).K1L
). E"ten#e# <t%P A$eri% 4K5 4K)
?. Aor 4K5 ?.LE4
4. InterContinent%l Hotels Aroup 4)? ?.5)*
5. T1%r%l#son Enterprises ?H* ?H*
H. <oiete #u Louvre ?45 LEH
K. Gest$ont Hospit%litP Aroup ??) ??)
1!
L. Interst%te Hotels Z Resorts )E5 )E5
E. <t%rYoo#s Hotels Z Resorts
Gorl#Yi#e
)4? K?L
1*. Hilton Hotels Corp. )*H ).1K?
)ursa*Revista Hotels iulie 2012
=n ulti$ii %ni. in#ustri% turisti% % !ost in!luent%t% #e re#istri/uire% !lu"urilor #e turisti.
#eter$in%t% #e ursurile #e s1i$/ %le prinip%lelor v%lute. Europ% s0% str%#uit s% se %#%pte3e
resterii per$%nente % ursului euro. ee% e % #us l% lupt% #ur% ,ntre #estin%tiile #in e ,n e
$%i su$pe #in 3on% euro si t%rile $%i ie!tine #in restul lu$ii. Ast!el. o %l%torie ,n Uniune%
Europe%n% s0% su$pit per$%nent pentru un et%te%n #in %!%r% Uniunii. i%r pentru un et%te%n
#in UE. t%rile #in %!%r% Uniunii %u #evenit $ult $%i %esi/ile si #ei $%i %tr%2%to%re.
Destin%tii tr%#ition%le i$port%nte % It%li%. Dr%nt%. <p%ni% %u !ost e"tre$ #e %!et%te #e
putere% euro. nu$%rul #e turisti ,nre2istr5n# resteri $inusule. #e p5n% l% )U. Pe #e %lt%
p%rte. #estin%tii % Turi% :)EU;. Cro%ti% :HU;. <loveni% :HU;. E2ipt :4EU;. M%ro :1KU; si
Tunisi% :1EU; %u %vut #o%r #e pro!it%t #e pe ur$% %estui !%tor. =n plus. #estin%tiile
tr%#ition%le #in re2iune% $e#iter%nee%n% sunt onur%te #e t%ri u$ %r !i C%r%i/e. Me"i.
Cr%3ili%. pre!er%te % ur$%re % re#uerii t%ri!elor l% /iletele #e %vion.
Destin%tiile #in 3on% Asi%0p%i!i s0%u rel%ns%t e"tr%or#in%r #up% pier#erile su!erite ,n
)*11 #in %u3% epi#e$iei #e <AR<. Nu$%rul 8%pone3ilor %re %u %l%torit ,n str%in%t%te s0%
$%8or%t u ?1U p5n% ,n %u2ust )*1). i%r el %l 1ine3ilor % unosut o $%8or%re si %$i
i$port%nt%. #%torit% li/er%li3%rii politiii #e %l%torii % 2uvernului 1ine3. Esti$%rile
preli$in%re %r%t% % ,n )*1) C1in% % !ost el $%i $%re !urni3or #e turisti #in Asi%.
Dup% trei %ni ,n %re turis$ul s0% pr%/usit lent. ,n )*1) A$eri% % revenit %e #ru$ul
el /un. =n pri$ele L luni %le %nului )*1). nu$%rul #e sosiri pe ontinent % resut u 1)U. ,n
ti$p e nu$%rul #e sosiri ,n <UA s0% $%8or%t u 15U. i%r ,n Me"i u 11U. Desi ,n restul
lu$ii %l%toriile pentru v%%nte %u resut $%i r%pi# #e5t ele #e /usiness. ,n <t%tele Unite
situ%ti% s0% invers%t. Pentru pri$% #%t% #up% $%i $ulti %ni. se2$entul #e %!%eri si on!erinte
% resut ,n pri$ul se$estru #in )*1) u HU. ,n ti$p e pe se2$entul #e %!%eri. $%8or%re% %
!ost #e nu$%i ?U.
Evolutii recente ale industriei hoteliere mondiale
M%rile orpor%tii 1oteliere ,si ,nt%res po3itiile si #evin tot $%i puternie #e l% un %n
l% %ltul. %e%st% ,n #etri$entul onurentilor #e #i$ensiuni $%i $ii. <e esti$e%3% 1i%r %
viitorul %p%rtine $%rilor l%nturi si orpor%tii 1oteliere. %ror% le onvine s% o!ere lientilor o
2%$% v%ri%t% #e /ene!iii si st%n#%r#e ri#i%te #e %lit%te.
15
=nep5n# 1i%r u %nul )*11. un %n plin #e eveni$ente %re %u in!luent%t e"tre$ #e
$ult in#ustri% turisti%. o$p%niile si l%nturile 1oteliere %u #eis % %i3itiile $%ri nu $%i sunt
rent%/ile. M%rile l%nturi nu #ores s% se ,n2reune3e u un nu$%r supli$ent%r #e %$ere ,ntr0o
perio%#% ,n %re r%t% #e oup%re po%te s%#e% l% 1*U ,ntr0o sin2ur% no%pte. 6M%rile %1i3itii
vor r%$5ne pe un pl%n seun#%r. =nto%rere% l% investitii pur si si$plu nu e rent%/il% %v5n# 5n
ve#ere nivelul preturilor[. #el%r% Peter C%s1$%n. #iretorul o$p%niei C1oie Hotels
Europe. Crestere% $%rilor o$p%nii 1oteliere v% !i %li$ent%t% #e %1i3itii #e $ii #i$ensiuni.
u$ %r !i %1i3ition%re% l% un pret #e ni$i % $%rii %n#eleYoo# <uites #e %tre IHA s%u
!in%li3%re% %1i3itiei P%r9 Inns #e %tre C%rlson Hotels Gorl#Yi#e.
Fourile #e nis% sunt ,n% ,n #erul%re. Noi $%ri % Hotel In#i2o %l IHA. Cul2%ri %l
M%rriott Intern%tion%l si H%r# Ro9 Hotel %l <ol Meli% sunt l%ns%te pentru % l%r2i porto!oliile
si pietele0tint%.
Cl%s%$entul pri$elor ?** #e o$p%nii 1oteliere. #up% nu$%rul #e %re$e. re%li3%t #e
revist% Hotels si pu/li%t ,n nu$%rul #in iulie )*1) sustine %e%st% esti$%re. Anul )*11 % !ost
un %n /un pentru $%rile $%ri. unosute pe pi%t,. Pri$ele 1* o$p%nii 1oteliere si0%u
$entinut po3itiile %pro"i$%tive si $er2 ,n%inte. D%r pe lourile ur$%to%re se si$te stresul
ulti$ilor ? %ni. %re nu %u !ost usori pentru in#ustri% 1otelier% $on#i%l%. Do%r TUI Aroup.
E"ten#e# <t%P A$eri% si L% \uint% Corp. %u reusit s%0si $%re%s% porto!oliul #e %$ere.
E1ipele #e #e3volt%re %2resiv% %le 2rupului Le Meri#i%n Hotels K resorts %u reusit u 2reu s%
p%stre3e nu$%rul #e %$ere l% %el%si nivel. <ol Meli% si Clu/ Me#iterr%nee %u unosut
s%#eri i$port%nte %le nu$%rului #e %$ere4 i%r Interst%te Hotels Z Resorts si0% re%lini%t
porto!oliul ,n %est %n. pri$ul #up% !u3iune% #in )*1* u Meri<t%r Hotels Z Resorts.
Ta%elul 1... Clasa$entul pri$elor / co$panii hoteliere dupa nu$arul de
ca$ere
Po(itie Co$pania
Ca$ere Hoteluri
,11 ,1, ,11 ,1,
1 ) InterContinental Hotels 0roup
An2li%
5?H.?1L 541.LK? ?.5)* ?.???
1 Cendant Corp.
U<A
51L.K4K 5?H.*EK H.4*) H.51?
" ? 1arriott International
U<%
4E*.5H4 4H?.4)E ?.K1L ).55K
. 4 Accor
Dr%nt%
45?.4*? 44*.L*K ?.LE4 ?.L)E
1(
Po(itie Co$pania
Ca$ere Hoteluri
,11 ,1, ,11 ,1,
/ 5 Choice Hotels International
U<A
?LL.H1L ?K?.K)) 4.L1* 4.HH4
2 H Hilton Hotels Corp.
U<A
?4L.4L? ??K.11H ).1K? ).*L4
3 K 4est 5estern International
U<A
?1*.)45 ?*L.E11 4.11* 4.*H4
6 L )tar7oods Hotels8Resorts
5orld7ide
U<A
))E.)4K ))H.EK* K?L K4L
9 E Carlson Hospitalit: 5orld7ide
U<A
14K.H)4 141.E)? LL1 L4K
1, 1* Hilton 0roup plc
En2l%n#
EL.HLE EH.?L* ?E) ?L4
11 11 H:att Hotels;H:att International
U<A
LE.H*) E).)KL )*L )1*
1 1? )ol 1eli< )A
<p%ni%
L*.4E4 LK.K1K ??1 ?5*
1" 14 TUI A0; TUI Hotels8resorts
Aer$%nP
KH.*** K5.*** )E* )L5
1. 15 )oci=t= du Lou#re
Dr%nt%
HH.?5H HK.EE* LEH E**
1/ 1) Interstate Hotels8Resorts
U<A
H5.)5* L?.45H )E5 ?E*
12 1H 5:ndha$ International
U<A
5*.EL* 51.?4) 1E* )*1
13 1L E>tended )ta: A$erica
U<A
5*.)4* 4L.4?1 4K) 455
16 1K ?e@Cor Lod-oin- Trust
U<A
45.*** 4L.L5K 1H1 1L?
19 1E La Auinta Corp.
U<A
4?.45K 4).LH5 ?H? ?4E
, )* 5est$ont Hospitalita 0roup
U<A
4*.*** 4*.*** ??) ??)
1 )1 U.). ?ranchise ):ste$s
U<A
?H.H?? ?E.?1K 4K* 4E4
)) Clu% 1=diterran=e
Dr%nt%
?H.1*H ?E.114 1*? 14*
" )? Le 1=ridien Hotels8resorts
En2l%n#
?5.5LE ?H.4KE 14? 141
. )4 NH Hotel=s )A
<p%ni%
?4.45L ?4.41* )?E )?E
/ )5 Hospitalit: Properties Trust
U<A
?4.)L4 ?4.)L4 )K1 )51
)ursa* !aptarea !upa Hortel"s #iant $urve%, Hotels, iulie 2012
1-
Totusi. pe pri$ele )5 #e louri se %!l% %ele%si nu$e % si ,n %nii treuti. u #i!erente
#e po3ition%re. D%r #e#esu/tul %estor /%stio%ne se si$te u %#ev%r%t vulner%/ilit%te% si
sl%/iiune%. M%rile $%i sl%/e %re %ut% o %le #e s%lv%re s%u 8u%torii re2ion%li #e sues.
%re vor s%0si 6,n%se3e suesul7 %r pute% !i tintele %estui %n. 6Nu $0%s $ir% #%% !ir$ele
$%ri %r ,ner% s% le ,n2lo/e3e pe ele $ii. Co$p%niile $ii si #estepte vor !i %1i3ition%te.
Celel%lte vor ontinu% s% pi%r#% /%ni si %$ere7. spune D%vi# Aol#/er2. vieprese#intele
C1oie Hotels Intern%tion%l.
=n ee% e priveste nu$%rul #e 1oteluri #etinute #e orpor%tii. situ%ti% se pre3int%
%st!el( 44.??U. respetiv 1?? #in l%nturile 1oteliere #etin ,ntre 1 si )5 unit%ti #e %3%re4
)5.??U. %#i% KH #e orpor%tii #etin ,ntre )H si 5* #e 1oteluri4 1?.??U :4* #e l%nturi; #ispun
#e 5101** #e 1oteluri. Do%r EU #intre orpor%tii #etin ,ntre 1*1 si )** unit%ti 1oteliere.
?.??U ,ntre )1* si ?** unit%ti. ?.??U ,ntre ?** si 1*** unitti 1oteliere. Do%r ).??U. %#i% K
orpor%tii #etin $%i $ult #e 1*** #e 1oteluri. pe pri$ul lo situ5n#u0se Cen#%nt Corp. u
H.4*) unit%ti 1oteliere. ,n %nul )*11.
1... Corporatii $ultinationale
O #e!initie #e luru si$pl% % orpot%tiei $ultin%tion%le ne spune % %e%st% este o
!ir$% %re #etine si on#ue unit%ti eono$ie in #ou% s%u $%i $ulte t%ri. Cel $%i %#ese%. e%
presupune investiti% #iret% #in p%rte% unei orpor%tii si posesiune% #e unit%ti eono$ie
:serviii. in#ustrii e"tr%tive s%u intreprin#eri in#ustri%le; in #iverse t%ri. Multe orpor%tii
$ultin%tion%le sunt niste institutii e"tre$ #e puternie si pose#% resurse %re le #ep%ses u
$ult pe ele %le $%8orit%tii st%telor0$e$/re %le N%tiunilor Unite. Aeste orpor%tii %u
ontinu%t s% re%s% in i$port%nt%. Tot%lul investitiei str%ine #irete. r%spin#it% in lu$e%
intre%2%. % !ost. in 1EL1. %$ #e ini sute #e $ili%r#e #e #ol%ri.
14
C1i%r #%% #o$in%ti% orpor%tiilor $ultin%tion%le in eono$i% $on#i%l% p%re%
%si2ur%t% in %nii ]H*. in 1EK? % %vut lo un eveni$ent %re % inse$n%t o s!i#%re si o %lter%re
pro!un#% % po3itiei lor %p%rent invini/ile in eono$i% 2lo/ului. E$/%r2oul OPEC %supr%
petrolului si rest%re%. in onseint%. $%siv% % pretului l% titei %u #e$onstr%t % st%tele0n%tiuni
nu si0%u pier#ut %p%it%te% ontr%o!ensiv%. Intr0un interv%l rel%tiv surt. o$p%niile
petroliere s0%u tre3it u ele $%i $ulte #intre !ili%lele lor #in str%in%t%te n%tion%li3%te si %8unse
in su/or#ine% st%telor onsi#er%te %n#v% lipsite #e putere si servile.Motivul 2ener%l pentru
14
Dinu. M. :o%utor; :)**?;. Oono$iN -i 2lo/%li3%rN. ,n Oono$iN. O#i i% % MI0%. O#itur% Oono$i'.
CuurN-ti
1.
%re o$p%niile se e"tin# #inolo #e 2r%ni&ele n%&ion%le ,l repre3int' $%"i$i3%re% pro!itului
-i. %st!el. investi&iile ,n %lte &'ri pot !i onsi#er%te si$il%re ori'rui %lt tip #e investi&ii.
Criteriul pentru $%"i$i3%re% pro!itului unei investi&ii este !%ptul ' r%t% #e rent%/ilit%te %r
tre/ui s' !ie $%i $%re #e5t %lte posi/ile utili3'ri %le %pit%lului e ur$e%3' s' !ie %lo%t. R%t%
#e rent%/ilit%te v% !i le2%t' #e ostul investi&iilor -i #e veniturile provenite #in %este%. Ast!el.
$otivele pentru investi&ii ,n sp%&iul e"tern vor inlu#e re#ueri %le osturilor s%u re-teri %le
v5n3'rilor re3ult%te #in pro#u&i% s%u #in !urni3%re% #e serviii ,n str'in't%te. Co$p%niile
i$pli%te ,n re%re% #e pro#use -i serviii #estin%te turis$ului %u ,n pre3ent le2'turi $ult $%i
sl%/e u o re2iune %nu$e s%u u o eono$ie n%&ion%l'. De3volt%re% o$er&ului intern%&ion%l
% !'ut % pi%&% s' !ie un lo $ult $%i o$petitiv. i%r o$p%niile $ult $%i on-tiente #e
nevoi% #e % !i li#eri ,n ee% e prive-te pre&urile s%u s' %#%u2e v%lo%re pro#uselor lor pentru
%0-i $'ri ot% #e pi%&' -i rent%/ilit%te%. A-%#%r. o$p%niile sunt $%i pre2'tite s'0-i tr%ns!ere
pro#u&i% ,n %lt lo #%' iru$st%n&ele !%vori3e%3' %est luru. Co$p%niile #in setorul
serviiilor %re #ores s' se e"tin#' pe pie&ele e"terne %u. ,n 2ener%l. pu&ine op&iuni. %ltele
#e5t s' investe%s' ,n %p%it%te% e"tern'.
1'
Motivele spei!ie pentru e"tin#ere $ultin%&ion%l' inlu# ur$'to%rele(
+ osturi re#use u !or&% #e $un'( pentru % !i li#eri pe pi%&' ,n ee% e prive-te
pre&urile. !ir$ele ,ne%r'. ,n $o# onst%nt. re#uere% osturilor su/ ele %le o$petitorilor.
i%r unul #intre !%torii01eie %re po%te !i re#us prin 2lo/%li3%re este ostul !or&ei #e $un'4
+ %lte osturi re#use( o$p%niile $ultin%&ion%le %u %es l% pie&ele intern%&ion%le #e
%pit%l -i. %st!el. r%t% lo%l% % #o/5n3ilor este r%reori lu%t' ,n onsi#er%re4 totu-i. osturile
terenurilor -i re2le$ent'rile privin# pl%ni!i%re% pot repre3ent% un !%tor i$port%nt. u
pre'#ere ,n evolu&iile setorului 6ver#e7. i%r r%t% #e s1i$/ ,ntre eono$i%0$%$' -i
eono$i% 2%3#' v% !i. #e %se$ene%. se$ni!i%tiv'4
+ e"plo%t%re% 6#i%$%ntelor n%&ion%le7( repre3int' surs% %v%nt%8ului o$petitiv ,n
pro#uere% #e /unuri -i serviii % unei &'ri. %i 'rei !%tori01eie sunt o$petitivit%te% intens'
-i erere% ri#i%t' % onsu$%torilor pe pi%&% intern'. ee% e !%e % !ir$ele s' %#u'
,$/un't'&iri te1nolo2ie. %lit%tive -i #e $%r9etin24 %st!el. pro#usul este re!'ut -i lustruit
,ntr0un #i%$%nt n%&ion%l -i per$ite o$p%niilor s' !ie o$petitive pe pie&ele e"terne. un#e
pro#usele lo%le sunt neo$petitive. ,ntru5t nu %u treut printr0un proes si$il%r4
+ %v%nt%8e #e $%r9etin2( unele o$p%nii %u o i$%2ine orpor%tiv' renu$it' pe pl%n
intern%&ion%l. %re po%te !i e"plo%t%t' prin e"tin#ere% oper%&iunilor pe pl%n e"tern. u$ este
%3ul InterContinent%l :1otel'rie;. Clu/Me# :%soi%&ie turisti'; et. + eono$ie #e pi%&'.
inte2r%re -i o$peti&ie( e"p%nsiune% o$p%niilor $ultin%&ion%le po%te repre3ent% o $o#%lit%te
#e % $'ri pro!itul prin inte2r%re verti%l'. u$ %r !i investi&iile o$p%niile turistie tur0
oper%to%re ,n resorturi e"terne4 toto#%t'. prin u$p'r%re% o$petitorilor str'ini se #i$inue%3'
onuren&%. ee% e !%e posi/il' o inte2r%re pe ori3ont%l'. ,ns' e"ist' -i $ulte eono$ii #e
pi%&' #e3volt%te prin p%rteneri%te tr%nsn%&ion%le4
1/
+ e"tin#ere% ilului #e vi%&' % pro#usului( ilul #e vi%&' %l pro#usului se re!er' l%
#i!erite st%#ii ,n o$uni%re% #e pro$ov%re % unui pro#us. ee% e presupune ' pro#usele
%re %u %tins $%turit%te% pe pi%&% intern' -i su!er' un #elin pot !i revit%li3%te prin
pro$ov%re% lor pe pl%n e"tern -i u pre'#ere ,n eono$iile ,n urs #e #e3volt%te4
+ evit%re% t%ri!'rii( ,n %3ul ,n %re e"porturile unei &'ri sunt %!et%te #e t%ri!%re.
soiet'&ile i$pli%te -i. /ine,n&eles. %!et%te pot %le2e s' pro#u' ,n %#rul 3onei t%ri!%re4
+ sti$ulente ,n eono$iile 2%3#'( investi&iile i osturile pot !i re#use prin oper%re%
pe pie&ele intern%&ion%le. pro!it5n#u0se #e p%1ete 2uvern%$ent%le #e sti$ul%re.
15
PostNlniu. C't'lin. Dir$NlN $ultin%&ion%lN l% ,nNput #N $ilNniu. O#itur% Risoprint. Clu80N%po%. )**54
2/
In#ustri% turis$ului opere%3' l% nivel 2lo/%l. i%r $ul i #intre ei i$pli%&i %u opt%t
pentru %v%nt%8 o$petitiv %l intern%&ion%li3'rii. Te1nolo2i%. in!or$%&iile -i re#uere%
!rontierelor %u re%t noi !or$e #e o$p%nii #e serviii. nu #o%r orpor%&ii $ultin%&ion%le. i -i
o$p%nii $ii. #e ni-'. I$port%n&% res5n#' % %li%n&elor str%te2ie ,n re%re% #e re&ele #e
rel%&ii #e %!%eri % #evenit #e %se$ene% un tren# ,n turis$.
21
CAPITOLUL . INDU)TRIA HOTELIERA BN RO1CNIA
.1. 4a(a tehnicoD$aterialE
=n orel%&ie u elel%lte o$ponente %le o!ertei turistie se %prei%3' '. #%' %tr%&iile
onstituie !%torul !un#%$ent%l %l %tivit'&ii turistie. /%3% te1nio0$%teri%l' -i in!r%strutur%
turisti' repre3int' !%torul #eisiv. i%r in!r%strutur% 2ener%l'. !%torul per$isiv.
1
C%3% te1nio0$%teri%l' % turis$ului. !%tor #eisiv. nu$it' 2eneri -i struturi #e
pri$ire turistie. uprin#e tot%lit%te% $i8lo%elor $%teri%le #e %re se !olose-te turis$ul
pentru re%li3%re% !un&iilor s%le eono$ie -i soi%le. <e %u ,n ve#ere %t5t $i8lo%ele
$%teri%le spei!ie turis$ului. 5t -i ele o$une. %p%r&in5n# %ltor r%$uri.
=n teorie -i pr%ti% #e spei%lit%te e"ist' $%i $ulte $o#%lit'&i #e strutur%re %
o$ponentelor /%3ei te1nio0$%teri%le % turis$ului. Ce% $%i i$port%nt' -i !revent utili3%t'
l%si!i%re !olose-te #rept riteriu #estin%&i% prinip%l' -i #eli$ite%3' #ou' $%ri %te2orii T
/%3% te1nio0$%teri%l' spei!i turisti' -i /%3% te1nio0$%teri%l' 2ener%l' :in!r%strutur%;.
)
=n pri$% 2rup' se ,n%#re%3' resursele $%teri%le %re ,-i #%tore%3' e"isten&% %tivit'&ii
turistie :sunt #estin%te e"lusiv turi-tilor;. i%r ,n e% #e0% #ou% sunt uprinse #ot'rile u
st%tut in#epen#ent #e #o$eniul turis$ului. #%r %re sunt utili3%te -i pentru nevoile %estui%
:%este e1ip%$ente sunt #estin%te ,n e2%l' $'sur' re3i#en&ilor -i turi-tilor. Dot'rile spei!i
turistie sunt repre3ent%te #e re&e%u% #e unit'&ilor #e %3%re :2'3#uire;. o p%rte #in re&e%u%
unit'&ilor #e %li$ent%&ie. $i8lo%ele #e tr%nsport #in strutur% turis$ului :,n spei%l. ele
rutiere -i pe %/lu;. inst%l%&iile #e %2re$ent -i ele spei!ie tr%t%$entului /%lneo0$e#i%l.
s%tele turistie -i ele #e v%%n&'. % $i8lo%e o$ple"e -i p%rtiul%re. =n in!r%strutur' sunt
uprinse. 'ile #e o$uni%&ie -i $i8lo%ele #e tr%nsport ,n o$un . ur/%n -i interur/%n.
re&e%u% #e teleo$uni%&ii. unit'&ile o$eri%le. s%nit%re. #e prest'ri serviii. e1ip%$ente
te1nio e#ilit%re et..
Structuri turistice cu funcie de cazare (cazarea turistic)
1
A1. C%r/u T 6&urismul 'n ()onomia naional. O#itur% <port0Turis$. CuurN-ti. 1EL1. p%2. 11?

Ro#i% Miniu T 6*)onomia turismului. O#itur% Ur%nus. )**1. p%2. 1KL
)
22
Co$ponent% prinip%l' % /%3ei te1nio0$%teri%le. %3%re% turisti'. prin nu$'rul s'u
i$port%nt #e louri -i prin strutur% %estor%. %!l%t' ,ntr0o per$%nent' %#%pt%re l% evolu&i%
ererii turistie. onstituie un puterni spri8in pentru ,ntre%2% %tivit%te turisti' #in &%r%
no%str'.
L% s!5r-itul %nului )*1). nu$'rul lourilor #e %3%re turisti' ,n &%r% no%str' % !ost
esti$%t l% ir% )K5.4E1 louri :!%&' #e ?4*.*** ,n 1ELE;. ee% e repre3int' ir% 1).5 p%turi
l% 1*** #e louitori -i 1.) p%turi l% 1 9$
)
.
Aeste louri #e %3%re se %!l' uprinse ,n LLH 1oteluri. 1KL $oteluri. HKH vile. 4KE
%/%ne -i /un2%louri. 11L4 pensiuni turistie -i %2roturistie -.%. =n %est !el Ro$5ni%. #e-i nu
se %!l' l% nivelul elor $%i #e3volt%te &'ri turistie europene u$ sunt <p%ni% -i Austri%. se
situe%3' printre &'rile u o strutur' #e %3%re si$il%r' Elve&iei -i &'rilor #in !ost% Iu2osl%vie.
An%li35n# pon#ere% !ie'rui tip #e struturi #e pri$ire turisti' ,n tot%l %p%it%te #e
%3%re. se o/serv' ' ,ntr0o pri$' 2rup' intr' 1otelurile. %re #e&in peste 8u$'t%te #in
nu$'rul lourilor :5L.* U;. ur$%te l% o #i!eren&' #estul #e $%re #e %$pin2uri -i /un2%louri
:14.) U;. t%/ere -ol%re :1).* U;. pensiuni -i pensiuni %2roturistie:K.1U; -i vile :H.* U;. i%r
e% #e % #ou% 2rup' intr' unit'&ile el $%i pu&in repre3ent%tive % pon#ere T $oteluri :).5U;
-i sp%&ii #e %3%re pe n%ve :*.)U;. ve3i :t%/elul ).1.;


Structurile de primire turistic (cazare) pe tipuri de uniti (2012)
&a+. nr. 2.1.
23
Tipul de unitate
Nu$Er structuri Nu$Er locuri
F
,1
,,6 ,1, ,1 ,,6 ,1, ,1
TOTAL ARG+
din care*
?)HH ???L ?5HE )KK*4K )K)5EH )K54E1 1**.*
Hoteluri L)E L?K LLH 15KK*? 15K)L? 15LKKH 5L.*
Ta%ere Hcolare 1HL 1HL 15K ?L?EL ?4EH4 ?)L)1 1).*
Ca$pin-uri Hi
%un-alouri
5*1 4K1 4K* 4*1K) 4**5E ?LKL4 14.)
Iile K4H HHE HKH 1L5L5 1HHHE 1H4H4 H.*
1oteluri 1HK 1H5 1KL HEHK H55E HKEE ).5
Pensiuni Hi
pensiuni
a-roturisti
ce
L5* 1*)) 11L4 14K?H 1H55E 1E411 K.1
)pa!ii de ca(are pe
na#e
5 H E 4LH 5*? 55E *.)
<urs%, -reviar statisti) 'n turism, 2012
D%' se %re ,n ve#ere pon#ere% struturilor #e pri$ire turisti'. ele prinip%le
:1oteluri. vile -i $oteluri; se ri#i' l% ir% HK.*U #in tot%l. #in %re ir% H4.* U ,n 1oteluri
-i vile. ele$ent po3itiv pentru %tivit%te turisti' #in &%r% no%str' :!i2. ).1;.
=n ee% e prive-te 1%nurile -i $otelurile. #e-i i$port%nte pentru turis$ul itiner%nt.
sunt !o%rte sl%/ repre3ent%te. i%r struturile o$ple$ent%re #e&in
??.? U -i %u un 2r%# #e on!ort re#us.
An%li3% struturilor #e pri$ire turisti' #in %ee%-i perio%#' pe %te2orii #e on!ort
relev' pon#ere% re#us' % elor u un nivel superior :405 stele; ?.*U -i 1*.HU pentru ele #e
trei stele. pre#o$in5n# struturile #e :10) stele; u HK.KU. i%r ele nel%si!i%te ,nsu$e%3'
1L.KU.
Re3ult' #ei '. ,n st%&iunile #e litor%l se 2'ses ir% 4).HU #in lourile #e %3%re %le
&'rii. ur$%te #e ele situ%te ,n Delt% Dun'rii. Cuure-ti -i or%-ele #e re-e#in&'. %lte lo%lit'&i
:?*.1U;. ele %!l%te ,n st%&iunile /%lne%re :15.4U;-i $ont%ne :11.EU;. ve3i :!i2.1.;.
=n strutur' . r%port%t l% nivel n%&ion%l. se re$%r' pon#ere% lourilor ,n 1oteluri pe
ele trei #estin%&ii %st!el(4H.1U pe litor%l. )L.KU ,n Delt% Dun'rii. Cuure-ti .-i or%-ele
re-e#in&'. %lte lo%lit'&i. 1L.?U ,n st%&iunile /%lne%re -i H.LU ,n %ri% $ont%n'.
Pe !or$e #e turis$. struturile turistie se pre3int' on!or$ rep%rti&iei #in ur$'torul(
Structuri de primire turistic pe forme de turism
2!
.i/.1.
4
2
1
8
9
2
7
.
4
9
0
2
0
.
4
1
1
6
5
3
1
3
2
4
5
8
8
2
4
3
6
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
273614
Statiuni balneare
Statiuni de litoral
Statiuni de munte
Delta Dunarii, Bucuresti si orasele resedinta de judet
<urs%, 0omisia 1aional pentru $tatisti), 2012
L% nivelul prinip%lelor %rii reepto%re #e turi-ti e"ist' %ee%-i pon#ere % struturilor
#e pri$ire. -i %nu$e( HE.*U louri ,n 1oteluri :1H.)U ,n vile; ,n st%&iunile /%lne%re -i.
respetiv H).EU :)*.*U ,n %$pin2uri -i /un2%louri; pe litor%l. 5H.1U ,n Cuure-ti. or%-ele
re-e#in&' -i %lte lo%lit'&i. ??.)U ,n st%&iuni $ont%ne : prelur'ri #up' #%tele I.N.<. T Crevi%r
<t%tisti )*1);
O ier%r1i3%re % 8u#e&elor #up' pon#ere% %p%it'&i #e %3%re inst%l%te ,n %ns%$/lul
struturilor #e pri$ire turisti' l% nivel n%&ion%l situe%3' pe pri$ul lo 8u#e&ul Const%n&% u
45.*U ur$%t #e M5le% u 4.)U. Cr%-ov u ?.KU -i Pr%1ov% u ?.?U. %re ,$preun' #e&in
$%i $ult #e 8u$'t%te #in nu$'rul lourilor #e %3%re turisti'. Ae%st' situ%&ie se e"pli'
prin %ee% ' ,n %este 8u#e&e se %!l' st%&iuni turistie #e v%lo%re intern%&ion%l'. respetiv
25
st%&iunile #e pe litor%l. ele /%lneoli$%tie :C'ile Ol'ne-ti. Aovor%. C'li$'ne-ti0C'iul%t%;
s%u $ont%ne :Poi%n% Cr%-ov. Pre#e%l. <in%i% -i Cu-teni;.
Capacitatea de cazare instalat, pe tipuri de uniti i zone turistice
(umrul de locuri !n anul 2012)
&a+. nr. 2.2.
JONA TURI)TICG
DIN CARE*
TOTAL
)TAIUNI
4A
LN
EA
RE
)TAIU
N
I
D
E
L
I
T
O
R
A
L
)TAIUN
I
1
O
N
T
A
N
E
DELTA
D
U
N
G
R
I
I
4UCUREKTI KI
ORAKE
LE
REKEDI
NG+
ALTE
LOCAL
ITGI
)TRUCTURI DE
PRI1IRE
TOTAL ARG+ din
care*
)K?H14 4)1LE 11H5?1 ?)45L )L*1 KEH?5
Hoteluri 15LKKH )E1)1 K?)H5 1*KLH E** 44K*4
1oteluri HKEE ?K? 1E4 E*) ??H 4EE4
Iile 1H4H4 HL4L 5451 )H15 EH 1454
Pensiuni Hi pensiuni
a-roturistice
1E411 1*54 4EE* 4))H )K1 LLK*
Ca$pin-uri Hi
%un-alouri
?LKL4 )L5? )?)L? 5KEK 5L) H)HE
Ta%ere Hcolare ?)L)1 1E4* E?4L L1*? 55* 1)LL*
)pa!ii de ca(are pe
na#e
55E 0 0 )E HH 4H4
<urs%, 0omisia 1aional pentru $tatisti), 2012
<e po%te o/serv% ' 4).5EU #in %p%it%te% #e %3%re se lo%li3e%3' ,n st%&iunile #e
litor%l -i 1H.?4U ,n Cuure-ti -i %lte or%-e. Restul :%pro%pe 1R4; se onentre%3' ,n elel%lte
3one turistie %le &'rii.
De %se$ene%. pre#o$in%nte sunt 1otelurile. 5L.*?U. ur$%te #e %$pin2uri.
/un2%louri -i t%/ere -ol%re. strutur% !iin# %ee%-i pe 3one turistie.
Ar%#ul #e oup%re. l% nivel #e &%r'. % %p%it'&ii #e %3%re ,n !un&iune % !ost !o%rte
s'3ut ,n %nul )*1) :%. )4.K*U;. #%torit'. ,n prinip%l. re-teri #eose/ite % t%ri!elor #e
%3%re -i % #epreieri serviiilor turistie. Peste %e%st' $e#ie se situe%3'( t%/erele -ol%re
KH.L*U. $otelurile HE.)*U. %$pin2uri -i /un2%louri 5*.H*U :t%/elul nr.).4.;.

2(
2-
Coe'icientul de utili(are a capacitE!ii de ca(are din sectorul de stat &n perioada
199/D,1LFM
&a+. nr.2.2.
)TRUCTURI
DE PRI1IRE
ANII
199/ ,,/ ,1
TOTAL ARG 5E.?1 4?.K* )4.K*
Hotel HH.1* 4K.E* 1L.K*
1otel 4K.1* )1.L* HE.)*
Iile 4K.K* 44.4* )?.?*
Ca$pin-uri Hi
%un-alouri
)L.1* 1L.4* 5*.H*
Pensiuni Hi pensiuni
a-roturistice
45.E* )).5* ?*.K*
Ta%ere Hcolare K).E* ?L.E* KH.L*
<urs%, 0omisia 1aional pentru $tatisti), 2003
Structuri de alimentaie pu"lic pentru turism
Ali$ent%&i% pu/li' pentru turis$ #in &%r% no%str' % unosut rit$uri ,n%lte #e
#e3volt%re. superio%re elor ,nre2istr%te #e %lte seto%re. =n %nul )*1). sp%&iile #e %li$ent%&ie
#in Ro$5ni% #ispune%u #e peste )L.*** unit'&i #e st%t -i p%rtiul%re u %pro%pe 5**.*** #e
louri :,n rest%ur%nte. /%ruri #e 3i -i #e no%pte. ter%se -i /r%serii. p%tiserii. o!et'rii et.;.
<p%&iile #e %li$ent%&ie pentru turi-ti %p%r&in. #e re2ul'. $%rilor 1oteluri. #%r sunt -i unit'&i
in#epen#ente ,n st%&iunile turistie. Fu#e&ul Const%n&% #e&ine %. 4*U #in lourile ,n
%li$ent%&ie. ur$%t #e Cr%-ov :4.EU;. Pr%1ov% :?.KU;. M5le% :?.)U;. Ci1or :?.*U;. 8u#e&e u
i$port%nte st%&iuni turist.
Pentru nevoile turis$ului intern%&ion%l % !ost #e3volt%t' o re&e% u spei!i.
repre3ent%tive. %re on!er' prep%r%te ulin%re tr%#i&ion%le ,ntr0un %#ru pl'ut. u ele$ente
#e ultur'. %r1itetur'. #eor%&iuni interio%re -i e"terio%re -i u pro2r%$e %rtistie /ine %lese
-i e"eut%te. ee% e on!er' %li$ent%&iei pu/lie noi v%len&e. o $%i $%re %tr%tivit%te. Cu
to%te suesele o/&inute pe lini% #iversi!i'rii re&elei #e %li$ent%&ie pu/li' se si$te ,n'
nevoi% #e % l'r2i -i $%i $ult re&e%u% u unit'&i $ult %2re%te #e popul%&ie -i turi-ti. u$ sunt(
pl'int'riile. ovri2'riile. si$i2eriile et.
=n on#i&iile eono$iei #e pi%&' re&e%u% #e %li$ent%&ie pentru turis$ se v% l'r2i.
#iversi!i% -i v% 'p't%. ,n !in%l. un %r%ter priv%t. u #eose/ire %ee% %!erent' struturilor
turistie #e %3%re.
Structuri turistice pentru tratament "alnear ("aza de tratament "alnear)
2.
=n st%&iunile /%lne%re. ono$itent u sp%&iile #e %3%re s0% #e3volt%t -i o /%3' #e
tr%t%$ent /%lne%r inte2r%t' ,n %e%st% s%u in#epen#ent'. Prinip%lele )4 #e st%&iuni pentru
turis$ intern%&ion%l :C'ile Deli". C'ile Herul%ne. C'li$'ne-ti0C'iul%t%. C'ile Ol'ne-ti.
<l'ni Mol#ov%. C'ile Tu-n%#. Cov%sn%. M%tr% Dornei. <ov%t%.Aovor%. Cu3i%-. E!orie Nor#.
M%n2%li%. Neptun et.; #ispun #e /%3e #e tr%t%$ent. #in %re peste 8u$'t%te sunt /ine #ot%te
-i ,n e% $%i $%re p%rte %!l%te Qsu/ %el%-i %operi-7. =n %este% se pot e!etu% 3ilni %pro%pe
1**.*** #e proe#uri :#in %re peste 5*.*** proe#uri $%8ore;. ee% e %test' e"isten&% unei
/%3e #e tr%t%$ent #e3volt%te. puterni #iversi!i%t'. %pt' s' s%tis!%' erin&e #e tr%t%$ent
pentru to%te %!e&iunile ,n%#r%te ,n no$enl%torul Or2%ni3%&iei Mon#i%le % <'n't'&ii
:%r#iov%sul%re. loo$otorii. 2%strie. ren%le. respir%torii. %ler2ie et.;.
Structuri turistice cu funciuni de a#rement ("aza tehnic pentru a#rement)
Cuprin#e un nu$'r $%re #e $i8lo%e #e #ot'ri #estin%te s' %si2ure posi/ilit'&i 5t $%i
l%r2i -i #iversi!i%te pentru petreere% pl'ut' % ti$pului li/er #e 'tre turi-ti. O 2rup%re
2ener%l'. ,n 5tev% %te2orii $%ri su2ere%3' v%riet%te% -i i$port%n&% %estei o$ponente %
/%3ei te1nio0$%teri%le( $i8lo%e #estin%te #istr%&iilor :lu/uri #e %2re$ent. s'li #e 8ouri.
s'li poliv%lente. p%ruri #e #istr%&ie et.;. $i8lo%e #e tr%nsport pe %/lu. $i8lo%e #e
%2re$ent sportiv et.. /%3ine #e ,not. #es1ise -i %operite :unele u %p' ter$%l';. o$ple"e
#e !itness et.
=n re&e%u% #e turis$ !un&ione%3' o i$port%nt' /%3' #e %2re$ent. %re su2ere%3' -i
$ultitu#ine% %tivit'&ilor le2%te #e pre3en&% %estor% ,n #i!erite lo%lit'&i -i unit'&i turistie. -i
%nu$e( p%ruri #istr%tive. sporturi %2re$entive. #isotei. 8ouri $e%nie -i o %p%it%te #e
tr%nsport pe %/lu #e %pro%pe ?5.*** #e perso%neRor'. Desi2ur. %e%st' /%3' #e %2re$ent este
onentr%t' ,n#eose/i pe litor%l -i ,n prinip%lele st%&iuni /%lne%re -i $ont%ne. Este #e ,n&eles
' $i8lo%ele #e %2re$ent se vor #iversi!i%. ,n viitorii %ni. prin interven&i% %2en&ilor
eono$ii p%rtiul%ri s%u soiet'&i o$eri%le -i $i"te.
D%' pe litor%l. ,n %#rul %2re$entului ,n %er li/er. sporturile n%utie sunt ele
prepon#erente. ,n st%&iunile $ont%ne p5rtiile #e s1i -i s'niu-. % -i tr%nsportul pe %/lu
%!erent !% p%rte #in o!ert% %estor% pentru sporturi #e i%rn'.
$omeniul schia"il i transportul pe ca"lu
Do$eniul s1i%/il %l Ro$5niei este restr5ns -i p%r&i%l %$en%8%t. Cuprin#e. ,n#eose/i.
p5rtii pentru s1i %lpin. p5rtiile #e !on# !iin# pu&ine -i #estin%te o$peti&iilor sportive. i%r ele
#e pro$en%#' :#e pli$/%re; %pro%pe lipses.
2'
Cele 1H 8u#e&e $ont%ne #ispun #e ir% ?K4 1% #o$eniu s1i%/il %lpin. !iin#
invent%ri%te ir% K) #e p5rtii #e s1i $%i $ult s%u $%i pu&in %$en%8%te. ,n lun2i$e #e peste
E1.*** $ -i u o %p%it%te or%r' opti$' #e peste ??.*** perso%n'R1 :t%/elul nr.).5.;.
Aeste %$en%8'ri pentru #o$eniul s1i%/il #in Ro$5ni% sunt insi2ni!i%nte !%&% #e ele
si$il%re #in &'rile %lpine( Austri% :1.*5* 9$ p5rtii #e s1i %lpin;. Dr%n&% :).E** 9$ piste
%lpine -i ).5** 9$ p5rtii #e !on#; et.
Do$eniul s1i%/il se onentre%3' ,n %ri% $ont%n' iru$sris' 8u#e&elor Cr%-ov.
Pr%1ov% -i D5$/ovi&% % supr%!%&' :)?5 1%4 H).EU; nu$'r #e p5rtii :4*. H).5U; -i #e/it or%r
:1E.E5* pers.R14 H*.*U;. Printre st%&iunile u #ot'ri $%i onsistente pentru sporturile #e i%rn'
se nu$'r' Poi%n% Cr%-ov. <in%i% -i Pre#e%l :t%/elul nr. ).4.;. #%r nii %est% nu se %propie #e
o #ot%re %propi%t' #e nor$ele intern%&ion%le.


3/
%&rtiile de schi
&a+.nr.2.4.
Nr
)peci'ica!ie )upra'a!a LhaM
Nu$Er de
p
Nr
tii
Lun-i$e L$M
De%it
LA
p
;hM
1. <in%i% L5.1 1) 15.15* K.K4*
. Poi%n% Cr%-ov 5K.4 1? 1?.4E* 5.)L*
". Pre#e%l 41.E E E.K)* 4.14*
.. P'ltini- )H.1 4 5.1** ).*K*
/. Mo2o-% T Poi%n% I3vo%re )5.L ) 4.H** E**
2. Pe-ter% T P%#in% )1.H ? H.E?* EE*
3. A3u2% 1).* ) ?.H** E**
6. Cu-teni E.? 1 *.E?* E**
9. TOTAL AENERAL )KE.) 4H 5E.5)* )).E)*
<urs%' S(C( )eleferic S(*( +raov4 5106&7-u)uresti
=n %nul )*1). st%&iunile turistie $ont%ne #e&ine%u H4 #e $i8lo%e #e tr%nsport pe %/lu
:#in %re( L tele%/ine. o tele2on#ol'. 1H teles%une -i ?E #e teles1iuri; u o lun2i$e #e peste
KK.*** $ -i o #i!eren&' #e nivel #e 14.5LK $ -i un #e/it or%r #e ?4.E*L perso%neRor' :t%/elul
nr. ).5.;.
D%' lu'$ ,n onsi#er%re !%ptul ' K inst%l%&ii nu #eserves #o$eniul s1i%/il. i
per$it %esul l% %est% :tele%/inele Cu-teni T C%/ele . C%/ele T Pe-ter%. Cot% 14** T
Miori&%. ,n Mun&ii Cue2i. teles%unele Corlov% T Muntele Mi. Petro-%ni T Mun&ii P%r5n2.
M%tr% Dornei. Lupeni T Mun&ii M5l%n;. %tuni pute$ on1i#e ' #ot'rile #e %est tip pentru
sporturile #e i%rn' sunt insu!iiente !%&' #e neesit'&i -i neorel%te :%p%it%te. nu$'r #e
unit'&i; u sp%&iile #e %3%re #in st%&iuni.
,i-loacele de transport pe ca"lu
&a+.nr.2.8.
Nr.
)peci'ica!ie Nu$Er
Lun-i$e
L$M
De%it orar
LA;hM
F
1. Tele%/ine L )*.)HL ).5)4 K.)
. Tele2on#ole 1 ).*EH 4** 1.1
". Teles%une 1H ?1.1L1 5.E4E 1K.1
.. Teles1iuri ?E )?.*L* )H.*?5 K4.H
/. TOTAL H4 KH.H)5 ?4.E*L 1**.*
<urs%, S(C( )eleferic S(*( +raov4 5106&7 -u)ureti
O o$p%r%&ie u st%&iunile #e renu$e s%u %p'rute ,n ulti$ii %ni pe 1%rt% sporturilor
%l/e sunt e#i!i%to%re( Austri% se ,nt5lnes ?HEH tele!erie -i E5** 9$ #e p5rtii %$en%8%te.
,n Dr%n&% ?*?* tele!erie -i )5** 9$ #e p5rtii %$en%8%te. ,n It%li% )15H inst%l%&ii. Elve&i% T
15?4. Aer$%ni% T 1K)5 : to%te %este &'ri #e&in %pro"i$%tiv H*U #in tot%lul $on#i%l #e
31
tele!erie;
1
.
C% rep%rti&ie ,n teritoriu. st%&iunile pr%1ovene :<in%i%. Cu-teni. A3u2% -i Pre#e%l; % -i
Poi%n% Cr%-ov #ispun #e %. 5*.*U #in nu$'rul inst%l%&iilor. 4K.LU #in lun2i$e% %estor% -i
54.)U #in %p%it%te% $%"i$' #e tr%nsport. Cele $%i #ot%te st%&iuni sunt( Poi%n% Cr%-ov :1*
inst%l%&ii. 1*.)H1 $ lun2i$e -i H.E54 #e/it or%r; -i <in%i% :E inst%l%&ii. E.1L* $ lun2i$e -i.
respetiv ?.E1E #e/it or%r4 #%te prelur%te #up' INCDT Cuure-ti;.
<truturile #e pri$ire #in 3on% $ont%n' se onentre%3' ,n opt st%&iuni -i ini
o$ple"e turistie. Dintre %este%. #o%r p%tru st%&iuni T Poi%n% Cr%-ov. <in%i%. Pre#e%l -i
Cu-teni :,nsu$5n# 114** louri #e %3%re. respetiv ??.5U #in %p%it%te% #e %3%re % 3onei
$ont%ne; -i p%tru o$ple"e turistie T Dur'u. <e$eni. Cor-% -i P'ltini- pre3int' #ot'ri
%#ev%te turis$ului intern%&ion%l
)
.
.. Anali(a 'lu>urilor turistice

=n %n%li3ele st%tistie #e $%i 8os s0% lu%t ,n %lul. spre o$p%r%&ie. %nul 1EE4. %re nu
% !ost #intre ei $%i /uni pentru turis$. #%r st%tistiile er%u /ine puse l% punt -i re!let%u. ,n
2ener%l. %tivit%te% #e turis$. Dup' %est %n. on8untur% eono$i' -i politi'. preu$ -i
i$%2ine% Ro$5niei ,n lu$e %u !ost #e!%vor%/ile turis$ului. i%r st%tistiile ,n or2%ni3%re nu %u
!ost %#%pt%te l% erin&ele Or2%ni3%&iei Mon#i%le % Turis$ului -i oriu$ nu pot uprin#e
turis$ul pe ont propriu :,n#eose/i el intern%&ion%l; -i el rur%l. % -i ,n%s'rile v%lut%re #in
%est #o$eniu.
.lu/urile turistice internaionale spre 0om&nia
=n %nul )*1). ,n &%r% no%str' s0%u ,nre2istr%t l% !rontier' %. 4.KE4 :$ii sosiri;
vi3it%tori str'ini. u o s'#ere u ).?U !%&' #e 1ELE. u 1).*U r%port%t l% %nul )*** -i u
*.LU !%&% #e %nul )**?.
<trutur% %estor% #up' /%3inele ererii :t%/elul nr.).H.;. ,n )*1) se evi#en&i%3' !%ptul
' ir% E5.*U provin #in Europ% :)).KU #in Uniune% Europe%n';. ).HU #in Asi% :Isr%el
4?.1U;. ).1U A$eri% :<UA KE.HU;. *.)U #in A!ri% :E2ipt 44.4U; -i *.1U #in Oe%ni%
:Austr%li% KH.1U;.
Sosiri ale cetenilor strini !n 0om&nia dup principalele ri de provenien,
2012
1
6O9(rta p(ntru sporturi !( iarn a rilor alpin(7. ICT CuurN-ti. 1EEK
)
i2u. A. T 6&urismul montan7. O#. Ur%nus. CuurN-ti. )**1. CuurN-ti. )**1. p. 155
32
&a+. nr.26.
Nr.
crt.
ara de ori-ine
Nu$Er de #i(itatori
L1ii sosiriM
F
TOTAL ..39. 1,,
1. Repu/li% Mol#ov% L5K 1K.E
. Un2%ri% 1.15? )4.*
". Cul2%ri% ?H? K.H
.. Ur%in% )LE H.*
/. Turi% 1E1 4.*
2. Aer$%ni% ?5E K.5
3. It%li% )?* 4.L
6. De#er%&i% Rus' L* 1.K
9. Dr%n&% E) 1.E
1,. <lov%i% 1*? ).1
11. Poloni% 11? ).4
1. <UA L? 1.K
1". Arei% 5E 1.)
1.. Cel%rus )5 *.5
1/. Ce1i% KL 1.H
12. M%re% Crit%nie H* 1.?
13. Ol%n#% 5H 1.)
<urs%( -reviar statisti) 'n turism, 2012
=n %nul )*1). topul &'rilor e$itente #e turi-ti spre Ro$5ni% % !ost. ,n 2ener%l. %el%-i.
#%r u pon#eri #i!erite( R. Mol#ov% )5.EU. Un2%ri% 1K.)U. Cul2%ri% E.HU. Ur%in% L.LU.
Turi% 5.4U. De#er%&i% Rus' ).5U et.: Anu%rul <t%tisti %l Ro$5niei. )*1);.
33
Sosiri ale cetenilor strini !n 0om&nia pe continente, 2012
&a+.nr. 2.7.
Nr.
Continentul de ori-ine
Nu$Er de #i(itatori
L1ii sosiriM
F
TOTAL ..39. 1,,
1. Europ% 4.551 E5.*
. Asi% 1)? ).H
". A$eri% 1*? ).1
.. A!ri% 1* *.)
/. Oe%ni% -i Austr%li% K *.1
<urs%( -reviar statisti) 'n turism, 2012
Pe n%&ion%lit'&i. se re$%r' provenien&% vi3it%torilor #in &'rile veine Ro$5niei. ir%
55.5U. -i %nu$e( R. Mol#ov% 1K.EU4 Un2%ri% )4.*U4 Cul2%ri% K.HU4 Ur%in% H.*U. eil%l&i
provenin#. u pre'#ere. #e pe pie&ele tr%#i&ion%le Ro$5niei( Turi%. Aer$%ni%. It%li%.
De#er%&i% Rus'. <lov%i%. Poloni%. <UA. Austri%. An2li%. Dr%n&% et. :t%/elul nr.).K.;..
Sosirile vizitatorilor strini !n 0om&nia, dup mi-loacele de transport utilizate
&a+. nr.2.3
Nr.
Crt.
)peci'ica!ie
ANII
,1,;,1
,1, F ,1 F
1. Total sosiri din care ..9"6."3/ 1,, /./9..66 1,, 66+"
. Tr%nsport rutier ?.H)1.L?) K?.? 4.?4?.)?4 KK.H L?.4
". Tr%nsport !erovi%r 4KH.)41 E.K ?4K.?)) H.? 1?K.1
.. Tr%nsport %eri%n K*5.1K1 14.? K5).11H 1?.4 E?.K
/. Tr%nsport n%v%l 1?5.1?1 ).K 15).15H ).K LL.L
<urs%( 5nstitutul 1aional !e $tatisti) -reviar statisti), 2012
=n #epl%s%re% lor ,n Ro$5ni%. vi3it%torii str'ini !oloses. u pre'#ere. $i8lo%ele #e
tr%nsport rutiere KK.HU. ur$%te #e ele %eriene 1?.4U :14.?U;. !erovi%r H.?U :E.KU; -i
n%v%le ).KU :).KU;. o re-tere ,nre2istr5n#u0se ,n tr%nsportul !erovi%r 1?K.1U :t%/elul
nr.).L;. <e i$pun. %-%#%r. $'suri #e $o#erni3%re % puntelor v%$%le #e !rontier' pentru
!lui#i3%re% !lu"urilor turistie. % -i #e %#%pt%re l% nivelul europe%n. % in!r%struturii 2ener%le
-i % $i8lo%elor #e tr%nsport. utili3%/ile -i ,n turis$.
Puntele #e ontrol v%$%l ele $%i soliit%te :#in ele 5E ,n )*1); sunt Aiur2iu
1).?U. Otopeni 11.HU. Cor- 11.*U. <uleni. N'#l% et.
3!
.".Anali(a circula!iei turistice interne
P%rtiip%re% turi-tilor. u #eose/ire ro$5ni. repre3int' o on#i&ie #e /%3' % rel%ns'ri
eono$ie #in #o$eniul turis$ului.
Perio%#% postsoi%list' $%r1e%3' o %entu%t' involu&ie % p%rtiip'rii turi-tilor
ro$5ni pe tipuri #e unit'&i #e %3%re turisti'.
1nvoluia participrii turitilor rom&ni pe tipuri de uniti de primire turistic (2)
fa de 1330
&a+. nr.2.:.
Tipuri de structuri
de ca(are 199/ 1992 ,,, ,,. ,,/ ,1, ,1
Hoteluri Hi $oteluri 1**.* L?.? H).K 4?.? 4*.? ?E.K ?L.1
Hanuri turistice 1**.* 4H.4 1.*E *.E *.H *.H *.5
Ca%ane turistice 1**.* 5?.K 4?.E )H.* )4.5 )1.? )*.1
Ca$pin-uri Hi cEsu!e 1**.* ?L.L ?L.4 1E.* 1L.1 5.K H.)
Iile turistice Hi
%un-alouri
1**.* H4.K H*.? ?L.K )H.4 )1.E 1E.4
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 1::172003
=n ursul pri$ului #eeniu #e tr%n3i&ie nu$'rul turi-tilor %3%&i s0% re#us u $%i /ine
#e 8u$'t%te ,n unit'&ile 1oteliere. u 4R5 ,n %/%ne. vile turistie -i /un2%louri i%r ,n
%$pin2uri. unit'&ile #e tip 'su&' -i 1%nurile turistie s'#ere% s0% !'ut p5n' l% *.HU.
Re#uere% #r%sti' % p%rtiip'rii popul%&iei l% turis$ s0% #%tor%t s'#erii veniturilor ,n
%nii #e tr%n3i&ie. $o#i!i'rii struturii ti$pului li/er preu$ -i so%terii #in iruitul turisti %
unor struturi #e %3%re. ,n spei%l 1%nuri -i 'su&e. Prin re#uere% #ur%tei s'pt'$5nii #e luru
l% 5 3ile s0%u intensi!i%t soliit'rile #e Yee90en# l% $otelurile -i vilele #in 3onele periur/%ne.
Cu to%te %este%. nu$'rul ,nnopt'rilorRturist ,n unit'&ile #e %3%re turisti' % unosut o
ten#in&' #e s'#ere ontinu'.
Evoluia numrului de !nnoptri4turist rom&n fa de 1335
&a+. nr. 2.10.
Indicatori 199/ 1992 ,,, ,,. ,,/ ,1, ,1
Nu$Er &nnoptEri
ale turiHtilor
ro$Nni
1**.* K1.1 5?.E ?L.E ?K.K ?L.) ?L.H
BnnoptEri;turist ?.K ?.4 ?.5 ?.5 ?.L 4.* 4.)
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 1::672012
35
D%&' #e 1EE5. se po%te o/serv% re#uere% ontinu' % nu$'rului #e ,nnopt'ri :u
e"ep&i% %nului )*** ;. p5n' l% nivelul $ini$ #e ?L.) ,n %nul )*1*. #up' %re se onst%t' o
u-o%r' re-tere ,n %nul )*1). Dur%t% $e#ie % -e#erii s0% $en&inut l% un nivel %pro%pe
onst%nt. %8un25n# ,n %nul )*1) l% 4.) nop&i #e turist. M%ri%&i% s% % !ost $ult $%i pronun&%t'
pe #estin%&ii turistie.
Evoluia duratei de edere a turitilor rom&ni, pe destinaii turistice
&a+. nr. 2.11.
199/O 1992O 1,,, 1,,. ,,/ ,1, ,1
Total ?.K ?.4 ?.5 ?.5 ?.L 4.* 4.)
Litoral 0 0 H.L H.4 H.H H.L H.E
4alnear 0 0 L.5 L.* L.* L.K E.1
1ontan 0 0 ?.4 ).E ).L ).L ).K
Delta DunErii 0 0 1.E ).) ).5 ).1 ).?
4ucureHti Hi oraHele reHedin!E
de Pude!
0 0 1.K 1.L 1.E 1.L 1.L
Alte localitE!i 0 0 ).? ).4 ).5 ).K ).L
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 1::672003
^ =n %nii 1EE* -i 1EE1 nu se &ine% o evi#en&' st%tisti' pe #estin%&ii turistie
Ce% $%i ,n#elun2%t' perio%#' % -e#erii T #e E.1 ,nnopt'riRturist T % !ost ,n turis$ul
/%lne%r. ur$%t' #e turis$ul #in 3on% #e litor%l :H.E ,nnopt'ri #e turist;. #e 3on% $ont%n' :).K
,nnopt'ri #e turist;. i%r ,n !in%l #e or%-ele re-e#in&% #e 8u#e& -i elel%lte lo%lit'&i spei!ie
turis$ului #e tr%n3%&ie. <e re$%r'. toto#%t'. ten#in&% #e s'#ere % nu$'rului #e
,nnopt'riRturist ro$5n pe #estin%&iile tr%#i&ion%le #e se8ur :$untele -i Delt% Dun'rii -i o
u-o%r' re-tere % litor%lului -i % 3onelor /%lne%re;. <in2urele e"ep&ii #e l% ten#in&% 2ener%l'
s0%u pro#us ,n 3onele /%lne%re. l% %re nu$'rul #e ,nnopt'riRturist % resut l% E.1 -i ,n %lte
lo%lit'&i ).L.
Pre!erin&% turi-tilor ro$5ni pentru unit'&ile #e %3%re propriet%te% pu/li' % !ost ,n
ontinu' re-tere ,n perio%#% postsoi%list'.
$urata medie a ederii pe forme de proprietate
&a+. nr. 2.12.
?or$a de proprietate ,,, ,," ,,. ,,/ ,1, ,1
Pu%licE ?.4 4.1 0 0 0 0
1i>tE 1.E ).E 0 0 0 0
Pri#atE ).L ).4 0 0 0 0
CooperatistE ).5 ).5 0 0 0 0
O%HteascE L.H L.4 0 0 0 0
1aPoritarE de stat 0 0 ?.K 4.) 4.? 4.5
1aPoritarE pri#atE 0 0 ?.) ?.? 4.* 4.)
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 1::672012
3(
Nu$'rul ,nnopt'rilorRturist ,n unit'&ile propriet%te pu/li' % resut #e l% ?.4 ,n )***
l% 4.1 ,n )**?. Pe #e %lt' p%rte. ten#in&% % !ost #e s'#ere l% unit'&ile propriet%te priv%t' T #e
l% ).L ,n )*** l% ).4 ,nnopt'ri #e turist ,n )**?. =n%#r%re% unit'&ilor #e %3%re turisti' #o%r
pe ele #ou' !or$e #e propriet%te T $%8orit%r priv%t' -i $%8orit%r pu/li'. ,nep5n# u )**4.
% evi#en&i%t ,n' o#%t' pre!erin&% spre unit'&ile pu/lie #e %3%re turisti'. nu$'rul
,nnopt'rilorRturist !iin# superior :4.5 ,nnopt'riRturist;. !%&' #e el %l unit'&ilor priv%te :4.)
,nnopt'riRturist ,n %nul )*1);.
=n %#rul %&iunilor turistie or2%ni3%te #e 'tre %2en&iile #e turis$. pre!erin&ele
turi-tilor ro$5ni %u su!erit. #e %se$ene%. $o#i!i'ri.
$urata medie a se-urului !n turismul or#anizat de a#eniile de turism (zile)
&a+. nr.2.12.
Jona turisticE ,,, ,,. ,,/ ,1, ,1
Jona $ontanEDoraHe 5.? ?.E 4.? 4.5 4.K
Jona sta!iunilor %alneare 11.5 1).5 1?.5 1?.E 14.)
Jona litoralE L.1 L.1 K.E L.* L.1
Jona $ontanEDsate Hi trasee alpine 4.E 4.5 4.) 4.1 4.*
Jone istorice ?.) ).) ?.* ).) ).K
Jone de pelerinaP reli-ios 1.5 ).* ).1 ).) ).*
Croa(iere 'lu#iale 1.1 ).* ).4 ).? ).1
Circuite di#erse 1
.5
)
.1
)
.1
)
.)
)
.?
Alte (one ?
.4
)
.1
)
.H
)
.E
)
.H
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 200172012
=n perio%#% )***0)*1) ,n %#rul %&iunilor turistie interne. #ur%t% $e#ie % se8urului %
resut #e l% 11.5 l% 14.) 3ile ,n 3on% st%&iunilor /%lne%re. ,n 3onele #e pelerin%8 reli2ios :#e l%
1.5 l% ).) 3ile;. ,n %#rul ro%3ierelor !luvi%le :#e l% 1.1 l% ).1 3ile; -i %l unor iruite #iverse
:1.5 l% ).? 3ile;. Pe litor%l. preu$ -i ,n %#rul tr%seelor $ont%ne %lpine #ur%t% $e#ie %
se8urului nu % su!erit $o#i!i'ri i$port%nte. Un se$n%l #e %l%r$' %r tre/ui s'0l onstituie
s'#ere% se8ururilor petreute ,n 3onele $ont%ne. %l 'ror poten&i%l este #eose/it #e v%loros.
Multe #in &'rile europene %u reu-it s' -i pro$ove3e turis$ul % setor priorit%r %l eono$iei.
to$%i #%torit' relie!ului #in 3onele $ont%ne. C%rp%&ii ro$5ne-ti oup' o supr%!%&' #e ?HU
#in e% tot%l' % &'rii. %v5n# o person%lit%te #istint' -i o!erin# $ultiple %v%nt%8e pentru
pr%ti%re% turis$ului( sunt %esi/ili pentru p%rur2ere% tr%seelor. sunt #ot%&i u
in!r%struturi turistie #e %es :#ru$uri !orestiere -i $o#erni3%te. pop%suri -i tre'tori
%$en%8%te. %/%ne l% #ist%n&e potrivite;.
3-
=n %#rul %&iunilor intern%&ion%le or2%ni3%te #e %2en&iile #e turis$. s0%u ontur%t
#i!eren&ieri i$port%nte privin# #ur%t% $e#ie % se8urului.
$urata medie a se-urului la aciunile turistice internaionale (zile)
&a+. nr.2.14.
Jona e>ternE ,,, ,,. ,,/ ,1, ,1
Total+ din care* ?.4 ?.E 4.) 5.K H.1
Europa+ din care* ?.) ?.K 4.* 5.4 5.L
Un-aria ).* 1.H 1.5 1.E ).1
Iu-osla#ia 1.? 1.1 1.? H.L 5.E
Turcia 4.4 4.E H.* K.) K.?
Polonia 4.) 5.* 4.? 4.L 4.H
Alte !Eri europene H.L H.E K.? K.5 K.H
Eri din alte continente H.E K.? L.? L.K E.)
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 200172012
Dur%t% $e#ie % se8urului este e% $%i ri#i%t' ,n &'rile #in %lte ontinente. luru e
on!ir$' ipote3% ' u 5t #ist%n&% spre #estin%&i% #e v%%n&' este $%i $%re u %t5t perio%#%
se8urului este $%i ,n#elun2%t'. Ce% $%i re#us' #ur%t' $e#ie % se8urului este ,n Iu2osl%vi%.
Un2%ri%. !%pt e"pli%t prin $iul tr%!i #e !rontier' respetiv. #epl%s'rile Qturi-tilor
%!%eri-ti7. O #ur%t' $e#ie % se8urului #estul #e ri#i%t'. superio%r' $e#iei. s0% ontur%t ,n
Poloni% -i Turi%. ee% e ,nse%$n' ' %este &'ri pro$ove%3' pro#use turistie #estul #e
%tr%tive. =n ulti$ii %ni se po%te spune ' pentru turi-tii ro$5ni sunt $%i %tr%tive o!ertele
turistie #in str'in't%te. ,n spei%l ele #in &'rile Uniuni Europene :Arei%. Dr%n&%. It%li%; -i
#in &'rile li$itro!e Ro$5niei :Turi%. Cul2%ri%. Un2%ri%. Austri%. <loveni%. et.;.
C%l%n&% p%rtiip'ri &'rii no%stre l% turis$ul intern%&ion%l % ,nre2istr%t. ,n perio%#%
postsoi%list'. un reul ,nse$n%t.
Evoluia "alanei turismului internaional !n 0om&nia (2) fa de 1335
&a+. nr. 2.18.
199/ 1992 ,,, ,,. ,,/ ,1, ,1
)osi!i 1**.* L).* L?.? KE.E L*.H K5.H KL.4
Pleca!i 1**.* L*.5 5*.L 55.H 5H.) 5H.L 55.L
)osi!i;pleca!i LFM 4).1 4).1 5.1 1H.L 1H.E )).E )?.1
<urs%( 0al)ulat !up anuarele statisti)e ale Rom;niei, 1::672012
Nu$'rul turi-tilor ro$5ni ple%&i #ev%nse%3' pe el %l turi-tilor str'ini sosi&i. u ir%
4)U ,n 1EE5 -i %pro"i$%tiv )?U ,n )*1).
Prinip%lele %u3e %le #i$inu'rii p%rtiip'rii turi-tilor ro$5ni. u #eose/ire l%
turis$ul intern. se #%tore%3' ur$'to%relor %spete(
3.
Orient%re% u pre#ile&ie % %2en&iilor #e turis$ 'tre #estin%&iile e"terne. ,n o!ertele
$ultor %2en&ii #e turis$ ne!iin# inluse #estin%&iile interne4
Cre-tere% t%ri!elor interne #e %3%re. Pre&urile #intr0o serie #e &'ri preu$( Arei%.
Turi%. E2ipt %u !ost $%i re#use #e5t ele pr%ti%te ,n Ro$5ni%. i%r %lit%te% serviiilor
o!erite % !ost net superio%r'4
C%lit%te% re#us' % serviiilor o!erite. Multe unit'&i #e %3%re %u pre!er%t. % p5n' l%
#el%n-%re% %&iunilor #e priv%ti3%re. s' !olose%s' pentru onsu$ul propriu 5-ti2urile
#o/5n#ite. ,n loul $o#erni3'rii -i rete1nolo2i3'rii4
Nerespet%re% %n2%8%$entelor ontr%tu%le % unor %tivit'&i u !un&iune #e %3%re
turisti' :#e pe litor%lul;. ee% e % restr5ns posi/ilit%te% ontinu'rii ol%/or'rii u %2en&iile #e
turis$.
Ne%8unsurile se$n%l%te %u #eter$in%t renun&%re% $ultor ro$5ni l% !or$ele or2%ni3%te
#e turis$. pr%ti%te prin %2en&ii. <itu%&i% re!let' ine!iien&% preoup'rilor -i %&iunilor
or2%ni3%te #e %2en&iile #e turis$ pe teritoriul &'rii no%stre. Coe!iientul #e utili3%re %
%p%it'&ii #e %3%re ,n !un&iune. #e 'tre turi-tii proveni&i prin ontr%tele ,n1ei%te u
%2en&iile #e turis$. % !ost #e $%"i$u$ )*U. Toto#%t'. #in tot%lul turi-tilor %3%&i ,n unit'&ile
#e %3%re turisti'. turi-tii reo$%n#%&i #e %2en&ii repre3int' #o%r un s!ert #in tot%l.
Re#uere% p%rtiip'rii turi-tilor ro$5ni % on#us l% s'#ere% ,n2ri8or'to%re %
,n%s'rilor #in turis$ -i l% o #el%s%re % &'rii no%stre pe pl%n intern%&ion%l. C% ur$%re %
e!iien&ei s'3ute % p%rtiip'rii Ro$5niei l% turis$ul intern%&ion%l. !%&' #e U.E.. #e%l%8ele e
ne #esp%rt #e %este &'ri s0%u %entu%t.
$ecala-e dintre 0om&nia i alte ri europene cu privire la unii indicatori din
turismul internaional, !n anul 2003
&a+. nr. 2.17.
ara de
re'erin!E
)osiri
turiHti
L$il.M
BncasEri
turistice
L$il. QM
Cheltuieli
turistice
L$il. QM
)old
%alan!E
turisticE
L$il. QM
Popula!ia
L$il.M
0DP
L$il.
QM
Ro$Nnia ?.)K4 ?H4 4** 0?H )).4 ?K.E
Austria 1K.LE) 1144* E)55 _)1L5 L.1 1E*.4
4el-ia H.45K K*?E^ 1**5K^ 0?*1L 1*.) ))K.1
?ran!a K5.5** )EE** 1K1HH _1)K?4 5E.? 1)LE.1
0er$ani
a
1L.EL? 1KL1) 4KH*K 0)EKE5 L).L 1LKL.1
Italia 41.1L) )K4?E 1545? _11ELH 5K.H 1*KH.E
)pania 4L.)*1 ?1*** 55** _)55** 4*.* 5H*.1
Polonia 1K.4** H1** ?H** _)5** ?L.H 1H*.E
3'
Un-aria 15.5K1 ?4)4 1*H1 _)?H? 1*.1 4E.K
Turcia E.5LK KH?H 1K11 _5E)5 H5.K )*).H
4ul-aria ).KL5 1*K4 5?L _5?H K.L 1).1
Rep.
CehE
5.K** )LHE 1)5K _1H1) 1*.? 4E.L
<urs%( Gorl! -an< tlas, 2010, =uropa7&urism >ar<et &ren!s, 2010
^ D%te %!erente %nului )**E
=n%s'rile $e#ii #in turis$ re%li3%te #e &%r% no%str' sunt nese$ni!i%tive ,n
o$p%r%&ie u ele %le &'rilor U.E.. preu$ -i !%&' #e unele &'ri !oste soi%liste. De pil#'.
Ro$5ni% #e&ine ,ntre 1U -i 5U #in ,n%s'rile $e#ii %le %estor &'ri :1.)U #in ele %le <p%niei
-i Dr%n&ei. ?.)U #in ele %le Austriei -i nu$%i 5.)U #in ele %le Cel2iei;. D%&' #e Cul2%ri%. R.
Ce1'. Poloni%. ,n%s'rile $e#ii %le Ro$5niei %u repre3ent%t p5n' l% ??U #in ele tot%le
re%li3%te #e %este &'ri.
Dup' u$ se o/serv'. Ro$5ni%. #e-i ,nre2istre%3' un nu$'r #e sosiri $%i $%re #e5t
Cul2%ri% :u %pro". 1K.H;. l% %pitolul ,n%s'ri ,nre2istre%3' un #e%l%8 #e H5.)U !%&' #e
%e%st' &%r'. Aest !%pt #e$onstre%3' ' Ro$5ni% pro$ove%3' pro#use turistie sl%/
#iversi!i%te #in punt #e ve#ere %l on&inutului lor. turi-tii str'ini ne%v5n# op&iuni pentru
onsu$%re% #e serviii turistie -i i$pliit posi/ilit%te% #e % !%e 1eltuieli pre% $%ri.
Un2%ri%. u un poten&i%l turisti e nu po%te !i o$p%r%t u el %l &'rii no%stre #in punt #e
ve#ere %l v%riet'&ii -i o$ple"it'&ii %estui%. ,nre2istre%3' un sol# po3itiv %l /%l%n&ei turistie
:_)?H) $il `; -i un nu$'r #e sosi&i $%i $%re #e 4.KH ori !%&' #e Ro$5ni%.
Revi2or%re% turis$ului ro$5nes nu este posi/il' !'r' %tr%2ere%. ,n pri$ul r5n#. %
popul%&iei %uto1tone. =n %est sens. se i$pune % !%torii #e #ei3ie -i $%n%2erii s' %&ione3e
u perseveren&' ,n #ire&iile( el%/or'rii unor str%te2ii e!iiente #e pre&uri. % re-teri %lit'&ii
serviiilor o!erite. % $o#erni3'rii /%3ei te1nio0$%teri%le #e8% e"istente. % unor %&iuni #e
pro$ov%re turisti' intern'. #erul%te pe 2rupuri &int' priorit%re.
!/
CAPITOLUL ". ANALIJA 0RUPULUI HOTELIER 1ARRIOTT
INTERNATIONAL INC D PREJENTARE 0ENERALG A HOTELULUI
1ARRIOTT 4UCURE)TI
".1.)curt istoric
M%rriott Intern%tion%l. In este un oper%tor #e l% nivel $on#i%l -i !r%ni3or #e o
serie #e v%lori #e lu". 1oteluri -i %lte !%ilit'&i #e %3%re. Don#%torul orpor%&iei % !ost Fo1n
Gill%r# M%rriott :1K septe$/rie 1E** T 1? %u2ust 1EL5;.
Cill M%rriott este %tu%lul pre-e#inte -i #iretor e"eutiv %l elei $%i $%ri o$p%nii
#in #o$eniul %#$inistr'rii #e 1oteluri #in lu$e. M%rriott este ,n %el%-i ti$p $e$/ru %l
Ciseriii Mor$one. M%rriott lure%3' ,n %#rul %estei in#ustrii #in %nul 1E5H. 5n# % prelu%t
%!%ere% !%$iliei ,n #o$eniul 1otelurilor. <e2$entul 1otelurilor er% totu-i #o%r o $i' p%rte
#in o$p%ni% #e serviii ,n #o$eniul %li$ent%&iei % !%$iliei. e se #e3volt% !o%rte r%pi#.
In#ustri% 1otelier' s0% s1i$/%t !o%rte $ult #in $o$entul ,n %re M%rriott -i0% ,neput
%tivit%te%. u 5? #e %ni in ur$%.
Cel $%i $%re o$ple" 1otelier #in Ro$5ni%. Ar%n# Hotel M%rriott ,n onstru&i%
'rui% s0%u investit 1L* $ilio%ne #ol%ri. $%8orit%te% #in ,$pru$uturi e"terne. % !ost #es1is
o!ii%l l% s!5r-itul lunii oto$/rie )***. #%r e% e po%te i$presion% ,n' #e l% ,neput este '
o investi&ie priv%t' este !'ut' u 2%r%n&i% st%tului ro$5n !'r' % %est% s' 5-ti2e ev%.
Din ne!eriire. l% !el % ,n %3ul Gorl# Tr%#e Center0 <o!itel. pentru %re Ministerul
Din%n&elor % %or#%t o 2%r%n&ie 2uvern%$ent%l' !'r' % st%tul ro$5n s' !ie /ene!ii%r %l
respetivei %!%eri. #%r pentru %re pl'te-te $ilio%ne #e #ol%ri %nu%l. -i o$pe"ul M%rriott %re
o 2%r%n&ie #%t' #in 1EE) -i prelun2it' %poi ,n !ie%re %n p5n' ,n 1EEL 5n# % #e$%r%t
onstru&i%. A%r%n&i% este #%t' pentru ,$pru$uturile lu%te #e soiet%te% Ar%n# <RL %re %
!'ut %!%ere% M%rriott. i%r ei i$pli%&i ,n %!%ere reunos ' #%' nu %r !i e"ist%t 2%r%n&i%.
investi&i% nu s0%r !i !'ut pentru ' nii un investitor nu0-i %su$% risul.
<oiet%te% Co$p%niilor Hoteliere Ar%n# <RL. propriet%rii o$ple"ului. %re #rept
%&ion%ri 2rupul %ustri% C%u Hol#in2 :51U;. ONT C%rp%ti :?*U;. Overse%s Alli%ne :15U;
si Ar%n# Hotels Interests Lt# #in M%re% Crit%nie :4U;. O$ul #e %!%eri D%t1i T%1er este el
%re ontrole%3% %!%ere%.
!1
Arupul 1otelier M%rriott nu este investitor ,n %e%st' %!%ere i %si2ur' #o%r
$%n%2e$entul pe o perio%#' #e ?* %ni #in $o$entul ,neperii onstru&iei 1otelului.

=n 1E)K Fo1n Gill%r# :Cill; M%rriott % #es1is un $i 1io- u /ere ,n G%s1in2ton.
D.C.Un #eeniu $%i t5r3iu. #up' e % #es1is el #e0%l optule% 1io-. %re %u$ se nu$e%
Hot<1oppes. s0% e"tins ,n serviiile #e %terin2 pentru liniile %eriene. L% ,neputul %nilor ]5*
%onstruit pri$ul s'u 1otel -i % !'ut o$p%ni% pu/li'.Fo1n Gill%r# :Cill; M%rriott s0% n'sut
,n M%rriott <ettle$ent l5n2' O2#en. Ut%1. pe 1Ksepte$/rie 1E**. Diul unui res'tor #e oi. el
er% $or$on #e % trei% 2ener%&ie. %l 'rui /uni s0%$ut%t ,n Ut%1 ,n 1L54 u el #e %l #oile%
v%l #e $or$oni.L% v5rst% #e 1E %ni. F.G. M%rriott. ,nur%8%t #e 'tre /iseri% s%. % ple%t
pentru #oi %ni %s' pre#ie ev%n21eli% $or$onilor. T%t'l s'u % v5n#ut $%-in% !%$iliei .i%r
$%$% lui e%sul -i l%n&ul #e %ur pentru % !in%n&% $isiune% !iului lor ,n NeY En2l%n#. Dup' e
-i0% ,n1ei%t $isiune%,n %lt st%t. s0% ,ntors %%s' tre5n# prin G%s1in2ton D.C.A%s' % %!l%t '
. ri3% post/eli' % pre&ului %ni$%lelor l0% !or&%t pe t%t'l s'u s' se,$pru$ute u 5*.*** #e
#ol%ri #e l% O2#en <t%te C%n9. F.G. % %8uns repe#e l% onlu3i% ' vi%&% luier% %ltun#ev% -i '
/iletul s'u #e ie-ire er% e#u%&i%. D%ptul ' nu % ter$in%t lieul nu l0%,$pie#i%t4 el % onvins
un %#$inistr%tor #e l% reent ,n!iin&%tul Ge/er <t%te Funior Colle2e #inO2#en s' ,l
,n$%triule3e -i s' reupere3e re#itele #in lieu. $unin# ,n %el%-i ti$p pentru %0-i pl'ti
t%"ele -ol%re. =n 1E)? F.G. % !ost $e$/ru %l pri$ei pro$o&ii %re % %/solvit.
To%$n%ur$'to%re s0% ,nsris l% Universit%te% Ut%1. un#e % ,nt5lnit0o pe Alie :QAllie7;
<1eets. Ei s0%ulo2o#it ,n 1E)H. 1i%r ,n%inte % F.G. s' %/solve.Dup' %/solvire F.G. s0% ,ntors
l% Ge/er Colle2e pentru % pre#% Li$/% En2le3' -iteolo2ie -i pentru % %8ut% l% str5n2ere% #e
!on#uri. El % !ost intri2%t #e o nou' /'utur' r'orito%re%re se vin#e% l% st%n#uri ,n <%lt L%9e
CitP 0 AZG Root Ceer. Dup' e % %!l%t ' !r%ni3ele er%u#isponi/ile -i ' unii v5n3'tori
!2
!'e%u #estui /%ni ,n lunile #e v%r' 5t s' le %8un2' pentru restul%nului. el % ,$pru$ut%t 15**
#e #ol%ri -i % investit 1*** #e #ol%ri #in eono$ii ,n !r%ni3e pentruC%lti$ore. Ri1$on# -i
G%s1in2ton. D.C.=n 1E)K. 1i%r ,n%inte % Allie s' %/solve -i ,n%inte #e nunt% lor. F.G. s0%
,ntors l%G%s1in2ton pentru % #es1i#e un $i st%n# #e root /eer pe 14
t1
<treet. N.G. Aor#ul
#e !r%ni3'u AZG inter3ie% v5n3%re% %ltor pro#use #e5t AZG Root Ceer. #%r. #5n#u0-i
se%$% ' i%rn%o%$enii ,-i vor pier#e interesul ,n /'uturile r'orito%re. F.G. % o/&inut o
s1i$/%re ,n %or#ul #e!r%ni3' prin %re pute% s' v5n#' $5n%re. Inspir5n#u0se #in treutul
ei #in vest. Allie 2'te%1ili. s%n#vi-uri u 2r't%r pi%nt -i 1ot #o2 ,n %p%rt%$entul lor i%r F.G.
serve% lien&ii ,ntr0ounit%te u 5tev% $ese.
L% su2esti% unui lient. st%n#ul % !ost #enu$it Hot <1oppe 0 un nu$eQ%t5t #e r'u ' e
/un7 #up' u$ spune% Allie.Dup' suesul pri$ului Hot <1oppe. F.G. % $%i #es1is unul pe
Nint1 <treet. N.G. Apoi. pentru %l treile% Hot <1oppe el % 'ut%t o lo%&ie %re s' per$it'
$ulte louri #e p%r%re. pentru' el % #eis s' !olose%s' o nou' inven&ie 0 o t%v' %re se
%t%-e%3' #e 2e$urile #es1ise %le$%-inii 0 pentru % intro#ue pri$ul rest%ur%nt #rive0in l% est
#e r5ul Mississippi. Cu un $eniu,$/o2'&it %re inlu#e% s%l%te -i s%n#vi-uri u -un' %ro$%te
u sosul propriu %l lui Allie. %ltreile% Hot <1oppe. in%u2ur%t ,n 1E)E. % servit % $o#el pentru
ur$'to%rele. <%n#vi-urile sevin#e%u pentru 15 en&i. 1ot #o20urile pentru 1* en&i. i%r
/'uturile pentru 5 en&i.
P5n' l% r%1ul pie&ei /ursiere. !%$ili% M%rriott vin#e% 14** #e #ol%ri ,n $5n%re -i
/'uturi ,n !ie%re 3i l% eletrei unit'&i.Pe $'sur' e l%n&ul se $'re% prin %nii 1E?*. F.G. -i
Allie %u ontinu%t s' vi3ite3e !ie%rerest%ur%nt ,n !ie%re 3i 0 st%/ilin# $eniurile. #isut5n# u
lien&ii -i 1i%r ontrol5n#to$/ero%nele. Dup' %l inile% st%n#. F.G. % ,neput s' !olose%s'
pro#u&i% ,n serie -i siste$ele#e %provi3ion%re.=n 1E?K % !ost onstruit el #e %l optule% Hot
<1oppe l5n2' ve1iul %eroport Hoover #inG%s1in2ton.
Nu nu$%i ' o%$enii se opre%u. $5n%u ,n $%-in' -i ur$'re%u %vio%nele u$#eol%u
-i %teri3%u. #%r $%n%2erul % o/serv%t u$ 'l'torii ,n #ru$ul lor spre %eroport se
opre%u.u$p'r%u $5n%re l% p%1et. -i o lu%u ,n %vion u ei :serviiile #e 3/or er%u. ,n el
$%i /un %3. pri$itive l% %e% #%t';. Ast!el ' $%2%3inele Hot <1oppe %u ,neput s' v5n#'
p%1ete u$5n%re pentru ei %re 'l'tore%u u %vionul. ,$preun' u ter$osuri $%ri u l%pte
-i %!e%.Cur5n# F.G. % onvins E%stern Air Lines s' u$pere pun2ile u $5n%re M%rriott
pentru p%s%2erii ei. Pe $'sur' e Hot <1oppe se e"tin#e% 2eo2r%!i. tot %-% se e"tin#e%u -i
serviiile #e%terin2 #in %vio%ne. -i ur5n# o$p%ni% #eserve% %eroporturile NeY%r9 -i
C1i%2o.)
!3
F.G. % #es1is pri$ul /u!et u %utoservire ,n 1E4) -i ,n ur5n# %ve% M%rin% Milit%r'
%<UA % lient.Hot <1oppe nu$'rul opt er% situ%t ,ntre #ou' %utostr'3i !o%rte %2lo$er%te -i
l% ir% o 8u$'t%te #e $il' #e N%tion%l Airport. Dup' e % re3ist%t u sues presiunii % #ou'
%2en&ii2uvern%$ent%le pentru % vin#e terenul ,n s1i$/ul unui% ,n %propiere #e po#ul #e pe
14
T1 <treet.,n 1E5* F.G. % %1i3i&ion%t ei opt %ri %#i%en&i pentru H*.*** #e #ol%ri pe
%ru. Loul !urni3%lo%&i% per!et' pentru el $%i nou proiet %l s'u( un $otel #e K $ilio%ne
#e #ol%ri %re. #up'u$ spune% F.G.. ur$% s' !ie Qe"presi% lo2i' % preoup'rii tr%#i&ion%le %
Hot <1oppe pentru!%$ili% %$eri%n' pe ro&i7.Consi#er%t' supr%propor&ion%t' l% %e% vre$e.
unit%te% #e ?K* #e %$ere er% el $%i$%re $otel #in lu$e -i uprin#e%. un Hot <1oppe.
pisin'. televi3or ,n !ie%re %$er'. p%turi$%ri. i3ol%re !oni'. ovo%re #in perete ,n perete -i
/%/P0siter l% #ispo3i&ie. Allie % %les #eorul%$erelor ro-u u %uriu. !%$ili% % pus t%/louri pe
pere&i i%r Cill Fr.. to$%i ,ntors #in M%rin'. %supr%ve21e%t ulti$ele luni #e onstru&ie -i
$%re% #es1i#ere u !ii% De//ie t'in# p%n2li%2%l/en'.L% ,neputul %nilor 1E5*. F.G..
v'35n# re-tere% %ltor o$p%nii #in %est #o$eniu %re%u #evenit pu/lie. % v5n#ut ))E.LL*
#e %&iuni %le Hot <1oppes In. pu/liului :pentru 1*.)5#ol%ri pe %&iune; -i 1L.*** #e %&iuni
%n2%8%&ilor :u K.54 #ol%ri pe %&iune;.
D%$ili% % p'str%tontrolul %supr% % ir% #ou' trei$i #in ele K*4.L** #e %&iuni %le
o$p%niei.<uesul pri$ului 1otel l0% #eter$in%t pe F.G. M%rriott s' onstrui%s' -i %lte
propriet'&i.i%r #up' 1E5L % !ost ,n!iin&%t' #ivi3iune% 1otelier'. u F. Gill%r# Fr. :Cill Fr.; %
viepre-e#inte.Con!or$ lui F.G.. QCre# ' sunte$ oportuni-ti ,ntr0un !el. Nu %$ %vut
niio#%t' visuri $'re&e#espre ee% e ur$% s' !%.
D%r ee% e !'e%$ vroi%$ s' o !% u sues. C5n# %$ re%li3%tsuesul %$ vrut s'
tre l% %ltev%.7=n 1EH*. spre sp%i$% $ultor $or$oni tr%#i&ion%li. M%rriott P1il%#elp1i% s0%
#es1is u pri$ul oteil #e %n%pe% %l o$p%niei. A-% u$ F.G. % e"pli%t on#u'torilor
/iseriii. QD%'vre%u s' r'$5n ,n %!%erile 1oteliere. tre/uie s' v5n# /'uturi %loolie.7P5n'
,n 1EH4 ,ns' F.G. M%rriott % !ost ,n2ri8or%t. #e-i el %#$inistr% 45 #e lo%luri Hot<1oppe. p%tru
1oteluri -i serviiile #e %terin2 pe liniile %eriene. el %ve% unele pro/le$e #es'n't%te i%r
o$p%ni% p're% % !i Qun %l s'p%t #e su/ ontrol7. De e"e$plu. ,n 1EH4. 1K noilo%luri
%li$ent%re s0%u #es1is :trei /u!eturi u %utoservire. trei rest%ur%nte. -%se lo%luri pe%leile
p%rurilor -i ini /u!eturi ,n institu&ii;4 Cill Fr. onstrui% %l inile% 1otel :o unit%te u 5**#e
%$ere ,n Atl%nt%;. er% pe %le s' ,ne%p' onstruire% unui %lt 1otel ,n NeY FerseP. se !'e%u
pri$ele lur'ri ,n Coston -i $%i %ve% trei ,n st%#iul #e proiet. =n opini% lui F.G. o$p%ni%
!!
se,n2rop% ,n #%torii preu$ Qun 8u'tor #e 3%ruri %re nu reu-e-te niio#%t'7 -i #e vin'
er%u1otelurile lui Cill Fr.
=n ole2iu Cill %ve% to%te %v%nt%8ele pe %re le %re !iul el $%i $%re %l unui
$ulti$ilion%r.Totu-i. !ostul E%2le <out se ,$/r'% si$plu. %ve% nu$%i note $%ri. -i %
%/solvit -o%l% #e%!%eri #e l% Universit%te% Ut%1 -i N%vP ROTC u to%te onorurile. <in2ur%
sl'/iiune % s% er%F%2u%rul ro-u % !oul u %re 2one% prin %$pus. Con!or$ lui Cill. QC5n#
re-ti ,ntr0o !%$iliereli2io%s'. tre/uie s' !ii un o$ u %r%ter -i u st%n#%r#e /une % s' !ii
%ept%t.7Dup' e % !ost ,n M%rin'. Cill Fr. s0% 's'torit u iu/it% lui #in ole2iu -i s0%
%l'tur%tM%rriott Corpor%tion ,n 1E5H. Ji0% petreut pri$ele -%se luni ,n Divi3i% Rest%ur%nte
#%r % !ostur5n# tr%ns!er%t l% Rel%&ii Pu/lie. M%i t5r3iu. ,n %el %n el % ,neput s' oor#one3e
ulti$eleet%pe %le onstruirii pri$ului 1otel %l o$p%niei 0 T1e TYin Cri#2es. P5n' ,n 1E5L
Cill on#ue%nou% ,n!iin&%t% #ivi3ie 1otelier'. i%r peste un %n % !ost nu$it pre-e#inte %l Hot
<1oppe.De-i re-tere% nu % !ost %t5t #e r%pi#' pe 5t vroi% el. ,ntr0un %n Cill % $%i #es1is
trei1oteluri( 7A$ si$&it ' !ir$% tre/uie s' re%s' -i ' pentru %e%st% tre/uie s' %ve$ $%i
$ulteunit'&i 1oteliere. Hotelurile sunt o ,ner%re $%i $%re #e5t rest%ur%ntele.
Ele 2enere%3' pro!ituri$%i $%ri.7 Cill % !in%n&%t re-tere% prin surse ,$pru$ut%te.
QDup' u$ spune% t%t'l $eu. el#%tor% )*** #e #ol%ri 5n# % venit pentru pri$% #%t' ,n
G%s1in2ton ,n 1E)K4 %u$ #%tore%3' )* #e $ilio%ne #e #ol%ri. -i %st%. spune el. este un
pro2res[7=n 1EH4. l% v5rst% #e ?4 #e %ni. Cill % !ost nu$it viepre-e#inte e"eutiv %l
o$p%niei -i$%i t5r3iu ,n %el %n % !ost %les pre-e#inte. =n 1EHK nu$ele o$p%niei % !ost
s1i$/%t ,n M%rriottCorpor%tion i%r peste un %n % !ost list%t' l% NeY aor9 <to9 E"1%n2e.
=n 1EK) Cill % !ost o!ii%l #ese$n%t #iretor e"eutiv.Dup' e % prelu%t ontrolul o$p%niei.
Cill % re%li3%t ' re-tere% r%pi#' prin %re tree%o$p%ni% neesit% o e"perti3' $%n%2eri%l'
pe %re o$p%ni% nu o %ve%. QA tre/uit s' one#ie3 )*b?* #e o%$eni. T%t'l $eu nu %r !i
putut niio#%t' s' !%' e %$ !'ut eu7. Unii #intre eione#i%&i er%u ru#e -i ve1i prieteni
#e !%$ilie %i t%t'lui. El i0% #esp'2u/it u 2enero3it%te pe ei $%i $ul&i #intre ei -i le0% per$is
$ultor% s' se pensione3e. Prietenii spune%u '. 1inurile l0%u !'ut /oln%v psi1i. El s0%
$i-%t repe#e pentru % %#ue $%n%2e$ent pro!esion%l.=n 1EK5. 5n# 5-ti2urile pe %&iune %u
,nre2istr%t o u-o%r' s'#ere. Cill % #eis ' er%u pre% $ulte /unuri nepro#utive -i o lips' #e
spei%li-ti !in%ni%ri -i #e $%r9etin2 ,n o$p%nie. El% %n2%8%t noi $%n%2eri %re pute%u s'
,ne%p' s' s%pe #e %!%erile nepro#utive -i s' seonentre3e %supr% e"p%nsiunii $%i r%pi#e
% 1otelurilor. C5n# reesiune% #in 1EKEb1EL* %on#us l% $i-or%re% pre&ului %&iunilor su/
)5 #e #ol%ri pe %&iune. $%n%2e$entul % 1eltuit )5E#e $ilio%ne #e #ol%ri pentru %
!5
r'su$p'r% o trei$e #in %&iuni.<u/ on#uere% lui Cill M%rriott Fr. o$p%ni% % resut prin
e"p%nsiune% e"plo%t'rilor 1oteliere -i prin %1i3i&i% #e rest%ur%nte -i %!%eri le2%te #e
'l'torii(
1EH5b1EK*( Dr%ni3e Ci2 CoP -i RoP Ro2ers -i o %2en&ie #e turis$
:v5n#ut'ulterior;.
1EK*b1EK5( n%vele #e ro%3ier' <un0Line. p%rurile te$%tie Are%t
A$eri%:v5n#ute ulterior; -i $%2%3inele #e ,n21e&%t' D%rrell]s :v5n#ute ulterior;.
1EK5b1EL4( rest%ur%ntele #in %eroporturi %le Host Intern%tion%l -i rest%ur%ntele
!%st0!oo# Aino]s pentru % le tr%ns!or$% ,n unit'&i RoP Ro2ers.
P5n' ,n 1EL4. Cill Fr. er% pre-e#inte -i #iretor e"eutiv %l elei $%i $%ri !ir$e
priv%te#in 3on% G%s1in2ton :)*.*** #e %n2%8%&i; -i un% #intre ele $%i $%ri #in <t%tele Unite
%le A$eriii. Cele 1.1 $ilio%ne #e %&iuni M%rriott l0%u !'ut un o$ !o%rte /o2%t. #%r on!or$
lui Cill nu /%nii %u !ost ei %re l0%u s%tis!'ut4 QA8un2i l% un punt un#e nu $%i este to$%i
%-%.Atuni ei $%i $ul&i o%$eni #e %!%eri se i$pli' pentru $5n#ri% re%li3'rilor -i pentru
suesul,n ee% e !%. Este #istr%tiv s' !%i lururile p5n' l% %p't. C1ei% este s' ontinui s'
o !%i.7 Totel %#%u2'. 7D%' nu 2enere3i /uurie. nu 2enere3i $%re luru.7Con!or$ Cusiness
Gee9. Cill % !ost un Q#epen#ent #e $un'7 %re petree% re2ul%t K*b L* #e ore pe
s'pt'$5n' $unin#. 8u$'t%te #intre ele pe #ru$. <e esti$e%3' ' % 'l'torit)**.*** #e $ile
pe %n u %!%eri. vi3it5n# 1** #e 1oteluri -i )5 #e /u't'rii %eriene -i $5n5n#l% rest%ur%ntele
o$p%niei #e 5 ori pe s'pt'$5n'. =n 1EL) % petreut 1L* #e 3ile pe #ru$.
Con!or$ T1e G%s1in2toni%n. 5n# 'l'tore-te. Cill ,ntre%/' o%spe&ii unui 1otel e
re#ei. e le pl%e -i e nu le pl%e. El se %l'tur' unui str'in l% $iul #e8un pentru % veri!i%
serviiul.El ,ntre%/' o ,nso&ito%re #e 3/or #espre $5n%re% %re este servit'b-i #e %se$ene%
ere opini% p%s%2erului #e l5n2' el. Este r%pi# ,n % su2er% s1i$/'ri. L% o vi3it' l% Lon2
G1%r! M%rriott #in Coston. % onsi#er%t ' $o1et% #in 1ol %r%t' $ur#%r. -i % or#on%t s' se
,nloui%s' u oulo%re $%i ,n1is'. Hotelul NeYport Ce%1 u$p'r%se 5* #e v%se #in lut -i
le0% u$plut u !lori4Cill % onsi#er%t ' ele %r't%u %t5t #e /ine ,n5t % or#on%t pl%nt%to%re
si$il%re pentru to%te1otelurile M%rriott #in C%li!orni%.Deseori el ontrole%3' 1otelurile s%le l%
ore iu#%te( l% $ie3ul nop&ii ,n /u't'rie. #e pil#'. l% 5 #i$ine%&% l% sp'l'torie. QC5n# ,neri
s' %ntiipe3i e v% 2'si. vei #eveni un $%n%2er $%i /un 7 spune Fo1n Di"on. $%n%2er 2ener%l
%l noului 1otel %l lui F.G. M%rriott #e %ii.L% o vi3it' reent'. #o$nul M%rriott % 2'sit $ulte.
L% 5tev% seun#e #up' e % intr%t ,n1olul ,n stil #e %triu$. o1ii i s0%u %&intit spre un pilon
#in $%r$ur' ro3. =ntr0o vi3it' l% 1otel u5tev% s'pt'$5ni ,n%inte. #o$nul M%rriott %
!(
o/serv%t o por&iune neeruit' #e ir% un enti$etru,n 8urul /%3ei pilonului. QO/serv ' %i
re3olv%t pro/le$%.Ar%t' /ine7 i0% spus %pro/%tor #o$nului Di"on.C5tev% $inute $%i t5r3iu.
#o$nul M%rriott er% ,n /u't'rie. Ar't5n# % un o$ %re !u2e%#e /irou. el % s%lut%t ir% o
#u3in' #e %n2%8%&i sutur5n#u0le puterni $5n%. u un 35$/et l%r2 -i Q<%lut. e $%i !%e&ic7.
El s0% %#res%t 5torv% %n2%8%&i $%i ve1i pe nu$ele lor i%r pe unii i0%,$/r'&i-%t.=n%inte %
turul #e #ou' ore s' se ,n1eie. #o$nul M%rriott s0% uit%t l% reep&ie. l%sp'l'torie :Q/ine. !'r'
,nre&ituri7;. #oul #e ,n'r%re. -i % ontrol%t ir% o 8u$'t%te #e #u3in'#e %$ere -i
%p%rt%$ente. L% %ntin% %n2%8%&ilor % $ers prin %$er' #5n# $5n% u el pu&in 5*#e
%n2%8%&i.De !%pt. #o$nul M%rriott este %t5t #e i$pli%t ,n !ie%re #et%liu %l %!%erii s%le. ,n5t
el%le2e ulo%re% ovo%relor #in 1olurile 1otelurilor... Do$nul M%rriott re#e ' i$pli%re% s%
% #%to$p%niei un %v%nt%8. QM%r2ine% ,n %e%st' %!%ere este poporul7 spune el. Q=ner s' le
o$uni' ,$i p%s' -i ' rolul pe %re ei ,l %u ,n or2%ni3%&ie este unul e"tre$ #e i$port%nt.7
Unul #intre onsilierii lui este t%t'l s'u. De-i Cill ,i reuno%-te $eritul pentru
Q,n!iin&%re%o$p%niei7. Qpentru ' % !'ut0o s' $e%r2'7 -i Qpentru ' % st%/ilit o ultur'7 el %
re$%r%to#%t'( Q<' $une-ti pentru t%t'l t'u este !o%rte #i!iil. <pui lururi t%t'lui t'u pe %re
nu le0%ispune niio#%t' -e!ului t'u. i%r el ,&i spune lururi pe %re nu le0%r spune niio#%t'
su/or#on%&ilor s'i. Ori5n# er% o #ei3ie 2re%. el dt%t'l s'ue ,$i spune% tot e er% ,n nere2ul'
u e% -ibre#e0$'. er%u $ulte lururi ,n nere2ul'.
D%r #%' insist%$ s' o i%u nu $' opre%. pentru ' #ei3i% er%% $e% -i -ti%$ ' %r !i
/ine s' o !% s' $e%r2'. De %se$ene% -ti%$ ' #%' ur$% s' o !% s'$e%r2' %r !i $%i /ine s'
%ntiipe3 pro/le$ele ,n%inte % ele s' %p%r'. Tre/ui% s' !iu si2ur. pe 5t#e $ult posi/il. '
lu$in% #e l% %p'tul tunelului er% %e% r%3' #e sper%n&' pe %re o 'ut'$ uto&ii %tuni 5n#
lu'$ #ei3ii. -i nu <%nt% e <per C1e!. D%' %$ %vut sues ,n %!%eri. este pentru ' %$ %vut
un pro!esor %re er% #ispus s' $' l%se s' !% 2re-eli pentru % %poi s' -tiu e s'!% % s' le
rep%r. ...Cre# ' #e %ee% ,ner #in 2reu s' nu respin2 reo$%n#'rile elor %relure%3'
pentru $ine7.=n 1EL4. l% v5rst% #e L? #e %ni. % pre-e#inte %l Consiliului #e A#$inistr%&ie.
F.G.M%rriott tot $%i %ve% un rol %tiv ,n %!%ere. #isut5n# u !iul s'u %pro%pe 3ilni -i
stu#iin#$e$oriile -i r%po%rtele #e osturi. El -i so&i% lui. #e %se$ene% $e$/ru %l Consiliului.
#e&ine%uLH).41) respetiv E?E.4?1 %&iuni M%rriott. El % re$%r%t o#%t'. QO%$enii spun7 Nu
%i !ostniio#%t' $ul&u$itc7. Nu %$ !ost niio#%t' $ul&u$it. M'# %u$ lururi %re nu %u !ost
niio#%t' /une.7
M%rriott. in pre3ent. inse%$n% peste ?5** #e propriet%ti 1oteliere. situ%te in HL #e
t%ri. %re tot%li3e%3% 5L*.*** #e %$ere. Co$p%ni% opere%3% #iret s%u in !r%ni3% el $%i
!-
l%r2 porto!oliu #e $%ri 1oteliere #in intre%2% lu$e. <piritul inov%tor si ener2i% %re %u
%r%teri3%t ineputurile $o#este %le o$p%niei lui FG M%rriott in ur$% u K* #e %ni
ontinu% si %st%3i s% #o$ine o$p%ni% M%rriott. Cu %lit%tile #e li#er %le lui FG M%rriott 8r. si
u o e1ip% #evot%t% #e %soi%ti. M%rriott este o o$p%nie /ine pre2%tit% pentru % ontinu%. %n
#up% %n. s% s%tis!%% erintele % tot $%i $ulti o%$eni #in to%t% lu$e%.
M%rriott Intern%tion%l #etine ur$%to%rele /r%n#uri(
ICONIC LURURS
Ospit%lit%te% #e li#er #e olet%re #e lu" #in lu$e. %l'tuit
#in 5tev% propriet'&i. selet%te ,n $%rile or%-e os$opolite -i #estin%&ii st%tiune #e lu".
Die%re v% !%e o tri$itere puterni l% ultur% lo%l'. #%r s' !ie proiet%te u o sen3%&ie #e lu"
it%li%n onte$por%n. ,$/o2'&it u $%teri%le r%re -i #e 2eneros.
Ae%st' ole&ie #e propriet'&i so!isti%te. #e lu" sunt inti$ %sunse ,n #estin%&ii
e"lusive ,n Mil%no -i interpret%re% le2en#%r% C%li e$%n% Cul2%ri #e #esi2n onte$por%n -i
/u't'rie.
Din %r1itetur% ui$ito%re si #esi2n0ul interior. l% serviiu person%li3%t ,ntr0un %er
pri$itor. rel%"%t #e e"lusivit%te. o%spe&ii se pot r's!'&% ,n /u't'ri% it%li%n' re%tiv'. entre
o$plete #e Yellness. serviii 1oteliere inov%to%re. te1nolo2ii %v%ns%te si un nivel superior #e
on!i#en&i%lit%te -i seurit%te.
Pro!il Cr%n#( lu" onte$por%n. serviii #e e"eptie. #esi2n i$pe%/il it%li%n
Cul2%ri Hotels Z Resorts o!er' o e"perien&' !'r' usur. %re este 'ut%t% #e 'tre
o%spe&ii ei $%i #isri$in%torii ,n or%-e os$opolit%n si st%tiuni e"lusive #in intre%2% lu$e.
Cos$opolit. so!isti%t -i %"%t pe re%li3%re%. o%spetele Cul2%ri %re $i8lo%ele -i #orin&%
#e % e"peri$ent% #o%r ele $%i /une 0 #e l% 1%inele pe %re le po%rt' .l% $o#ul ,n %re tr'ies
-i 'l'tore%s.
Rit30C%rlton Hotel Co$p%nP. L.L.C. este un li#er 2lo/%l in
turis$ #e lu". <e %#$inistre%3' 1oteluri #e lu" si st%tiuni. on#o$inii
priv%te. #e propriet%te !r%&ion%t'. #e v5n3%re u %$'nuntul.
inov%to%re -i % o$unit'&ilor #e 2ol! o!erin# %se p%rtiul%re
e"lusive. sp%0uri -i rest%ur%nte ele2%nte le2en#%re.
!.
Rit30C%rlton f este sinoni$ u !urni3%re% #e ele $%i /une serviii -i re%re% #e
e"perien&e e"ep&ion%le lien&ilor.
Un si$/ol l% nivel $on#i%l pentru ele $%i /une l% %3%re -i serviii. e"ist' peste K*
Rit30C%rlton 1otel -i lo%&ii #e resort #in ,ntre%2% lu$e. Propriet'&ile no%stre o!er' !%ilit'&i #e
serviii. inlusiv $ese !ine. #e )4 #e ore roo$ servie. ur'&enie #e #ou' ori pe 3i. entre #e
!itness -i #e %!%eri.
Pro!il Cr%n#( revit%li3e%3' si$&urile. ,n#epline-te #orin&ele -i nevoilenee"pri$%te
Rit30C%rlton o%spete %l 1otelului se /uur' #e ,n2ri8ire %utenti si on!ort. Aest luru
estere%li3%t prin ele $%i /une serviii person%le -i !%ilit'&i %re %si2ur' o %t$os!er'
%l#'.rel%"%nt'. #%r r%!in%t'.
Un pro2r%$ #e v%%nt% #e lu" %i 'ror lient sunt
selet%&i !ie #intr0 un lu/ $e$/ru #e ori2ine. %re preve#e
utili3%re% unei rese#int% #e l% o propriet%te .%re se pot
,nto%re ,n !ie%re %n. s%u un $e$/ru #e porto!oliu. %re o!er' posi/ilit%te% #e % #esoperi o
$%re v%riet%te #e lo%&ii #in ,ntre%2% lu$e -i e"perien&e.
LURURS
FG M%rriott 1oteluri #e lu" si st%tiuni o!eri 'l'torii #e %!%eri -i
#e %2re$ent. u ele2%n&' si$pl'. o %t$os!er' pri$ito%re. si un nivel #e
on!ort #e lu" -i #e serviii person%le ,n ter$enii lor.
FG M%rriott este %"%t nu$%i pe ee% e este u %#ev%r%t #orit si pe #et%liile %re nu
sunt niio#%t' pre% $ii pentru % s'p% #in priviri. Aest% tr%ns$ite un %er #eele2%nt% si$pl%.
%re este pri$itor. on!ort%/il -i per$ite 'l'torilor u e"perien&' s' se si$t' li/eri s' !ie ei
,n-i-i.
FG M%rriott o!er' lu" !%r% o$pro$isuri.ev%lu%te l% !ie%re p%s.
LI?E)TSLE COLLECTION)
Ae%st% este ulti$% e#i&ie #e 1oteluri /outigue #e lu" -i o$/in%&i%
per!et' #e ener2ie %t$os!eri%. %titu#ine si stil. Die%re propriet%te este
!'
#istint% -i este proiet%t% #e 'tre pre$i%tul I%n <1r%2er. Die%re 1otel #e E#ition este situ%t
,ntr0un% #in #estin%tiile ele $%i %tr%tive.
T1e Auto2r%p1 Colletion este o ole&ie v%ri%t' #e $%re
person%lit%te #e 1oteluri in#epen#ente. Aest% v' onete%3' ,n
e"perien&e noi. inventive si po3itive. =n plus. este sin2ur% ole&ie ,n %3ul ,n %re v' pute&i
re3erv% un se8ur prin M%rriott.o$ -i #e % 5-ti2% -i r'su$per% M%rriott ReY%r#s.
C'l'tori% %r tre/ui s' !ie surs' #e inspir%&ie. L% Ren%iss%ne Hoteluri ,n ,ntre%2% lu$e.
ve&i 2'si surs' #e inspir%&ie in !ie%re lo%&ie. Ale2e un% #in io%nele no%stre istorie. /utiuri
o1ete s%u st%tiuni #e lu".Die%re o!er% o person%lit%te proprie. %ro$% lo%l%.
stil #istintiv -i !%r$e.To%te vor sti$ul% %petitul pentru #esoperire.
Pentru 'l'torul %re % eli/er%t v%lorile #e orie o%3ie pentru % olet%
2usturi noi.o/ietive turistie. sunete. senti$ente -i e"perien&e. Ren%iss%ne f
o!er% $o$ente pro!un# s%tis!%%to%re si serviii %lit%tive.
AC Hotels #e M%rriott este ele2%nt. ur/%n. os$opolit -i %#%pt%t
!'ut pentru ei %re %ut' un nou $o# #e ,n&ele2ere. e"peri$ent%re -i
sen3%&ie #e or%-.
AC Hotels #e M%rriott este i$/un%t%tire% ontinu% % serviiilor s%le ,n %3ul ,n %re
un %#ru #e %lit%te. te1nolo2ie. %ten&i% l% #et%lii -i ultur% #e /r%n# %re vin ,$preun' pentru
% s%tis!%e nevoile lientilor.
AC 1oteluri M%rriott #enot% un %r%ter #istintiv ,n pi%&'( lo%&ii #istinte.
#i$ensiuni.#e spei%li3%re -i inov%re.
)I0NATURE
Printre nu$ele ele $%i #e ,nre#ere $%ri #in
in#ustri% ospit%lit%tii. M%rriott este e"pert in s%tis!%ere%
nevoilor %t%t #e 'l'torii #e %!%eri -i #e %2re$ent. preu$ -i ele #e pl%ni!i%re ,nt5lniri -i
eveni$ente.
M%rriott Hotels Z Resorts. /r%n# %l o$p%niei. l% nivel $on#i%l. o!er' o e"perien&' #e
'l'torie. %re inspir% per!or$%nt% pe #ru$.
5/
Cr%n#0ul nostru #e %lit%te. o!er% serviii #e ,nre#ere. C%r%teristiile inlu# entre
#e !itness o$plet e1ip%te. $%2%3ine #e %#ouri. pisine. entre #e %!%eri. -i !%ilit'&i #e
,nt5lnire.
1ODERN E))ENTIAL)
CourtP%r# v' o!er' un lo ,n %re nevoile #vs. #e 'l'torie sunt
s%tis!%ute. u %lit%te% pe %re o iu/iti ,n lo%&ii onven%/ile #in ,ntre%2%
lu$e. O!eri$ %$ere sp%&io%se. len8erie #e p%t #in plu- -i !%ilit'&i 1i210
te1. plus un lo//P reproiet%t.$i #e8un. in%. o9t%il0uri l% Cistro in
lo%tii selete.
CourtP%r# ontinu% s' re#e!ine%s' 'l'torie #e %!%eri prin !urni3%re% #e e"periente
#e inteli2ente. #e 'l'torii #in%$ie -i este orient%t' pentru % %8ut% o%spe&i lor s% $%"i$i3e3e
ti$pul.
<prin2Hill<uites %#%u2% o 2ur' #e %er pro%sp't pentru e"perien&%
#e 'l'torie. Aest /r%n# este inten&ion%t proiet%t pentru se2$entul #e
lienti %re %ut' e"perien&e #e vi%&' inteli2ente. ele2%nte. ,n nivelul
$o#ern.
Desoperi&i un %lt !el #e 1otel in stilul pe %re il #ori&i -i % et%8elor sp%tio%se u sp%&ii
#e luru spei%l %$en%8%te #e %re %ve&i nevoie. to%te l% un pre& pe %re il ve&i iu/i. Cuur%&i0
v' #e un se8ur l% pre&uri %esi/ile -i pro#utiv' l% <prin2Hill <uites. o!erin# sp%&ii
on!ort%/ile . !le"i/ile -i inspir%&i% #e %re %veti nevoie pentru % v' rel%"%.
O!er' tot e %veti nevoie pentru % lur% pro#utiv. % $%"i$i3%
ti$pul. s' $'n%ti /ine -i s' #o%r$iti lini-titi. to%te l% o v%lo%re
e"ep&ion%l'. Pute&i re#e #in nou. ,n v%lo%re unui 1otel #e %!%eri
on!ort%/il. l% pre&uri %esi/ile -i #e ,nre#ere. Cine %ti venit l% un se8ur pro#utiv.
ERTENDED )TAS
51
Coneput pentru % o!eri 'l'torilor tot ee% e %u nevoie pentru
% prosper% pe se8ururi #e lun2% #ur%t%. Resi#ene Inn o!er' %p%rt%$ente
sp%&io%se. u %$er% spei%l %$en%8%te un#e pot s' lure3e -i s% se
rel%"e3e.
Resi#ene Inn. li#erul !on#%tor %l %te2oriei e"tinse #e -e#ere. este oneput pentru %
%8ut% o%$enii #e %!%eri s% prospere. Ap%rt%$ente sp%&io%se. u on!ortul #e %%s'. sp%tii
pu/lie. %tiv%te #e #ep%n%re -i #e rel%"%re. o!er% 'l'torilor #e lu" o %s% #ep%rte #e %s%.
Resi#ene Inn este un li#er -i un inov%tor in in#ustrie. C%35n#u0se pe spiritul /r%n#0
ului inov%tor. Resi#ene Inn este in ontinu' evolutie.
ToYnePl%e <uites este proiet%t pentru % o!eri v%lo%re lien&ilor
printr0un se8ur prelun2it. u lo%&ii ,n <t%tele Unite. Ale2e pl%nul
potrivit %re lure%3% pentru tine. s' $en&in' rutin% #e !itness. -i
/uur%&i0v' #e un $i #e8un 2r%tuit.
ToYnePl%e <uites f o!er' o e"perien&' #e vi%&' re%l' . u sp%&ii 25n#ite %t5t pentru
$un' %t -i pentru vi%&'. o pi%&' onven%/il pentru $ese r%pi#e. u-o%re -i 2ust'ri. plus
2r%tuit e%-' #e %!e% Corner.
<olu&i% #vs.#e louinte te$por%re %tuni 5n# 'l'toriti pentru o
lun' s%u $%i $ult. De l% un stu#io l% un tr%$v%i u trei #or$ito%re. ne0
%$ $o/il%t %p%rt%$ente ,n $%i $ult #e ?** #e or%-e #in <UA. De l%
utilit'&i pentru $o/ilier. E"eu<t%P %re 2ri8' #e #et%lii. %st!el ,n5t s'v% pute&i onet% ,n
o$unit%te% lo%l'.
Cu lo%&ii in ,ntre%2% lu$e. M%rriott E"eutive Ap%rt$ents o!er'
%3%re orpor%tive re3i#enti%l% oneput% pentru % s%tis!%e nevoile
o%$enilor #e %!%eri %re %l%tores peste $'ri ?* #e 3ile s%u $%i $ult.
M%rriott E"eutive Ap%rt$ents f o!er'. #e %se$ene%. %es l% internet #e $%re vite3%
-i entre #e serviii #e %!%eri. ,$preun' u s%lo%ne priv%te. lu/uri #e s'n't%te. s%une -i
%$ere#e 8o.
IACATION CLU4)
52
M%rriott M%%tion Clu/ se /uur% #e %es l% st%tiuni. #estin%tii.
-i e"perien&e #e v%%n&' pentru ,ntre%2% !%$ilie.Op&iunile inlu# vile
sp%&io%se #e v%%n&'. #e %ventur' -i #e 'l'torie #e spei%lit%te. $%i $ult
#e ?.*** #e 1oteluri M%rriott. pri$ito%re -i $%i $ult #e ).5** #e st%tiuni
%!ili%te ,n K5 #e &'ri #in ,ntre%2% lu$e.
Aest /r%n# uni #e propriet%te !r%&ion%t' -i priv%t% o$/in%
%v%nt%8ele unei %se u !%ilit'&i -i serviii person%le u un o$ple" #e
lu". Aest% o!er' %ltern%tiv% !in%l% % on#o$iniilor si in1irieri #e se3on.
o!erin# op&iuni !le"i/ile #e utili3%re %re #es1i# posi/ilit'&i neli$it%te #e 'l'torie.
Residence Inn Toronto Airport.
All <uites. Git1 All T1e Co$!orts.
".. Pre(entarea hotelului 1arriott 4ucuresti
Co$ple"ul 1otelier este re%li3%t pe o l'#ire %re !%e p%rte #in %ns%$/lul C%s%
Poporului. O p%rte #in l'#ire % %p%r&inut Ministerului Ap'r'rii N%&ion%le %re % !ost prelu%t'
,n 1EE1 #e ONT C%rp%&i. ONT % %vut % %&ion%ri DP< %re % e#%t p%1etul #e K*U #in
%&iuni 'tre <ID Tr%nsilv%ni% ,ntr0un proes #e o$pens%re. <ID Tr%nsilv%ni% % v5n#ut ,n
pri$'v%r% %nului )***. p%1etul $%8orit%r 0 K).LLU 'tre o o$p%nie #in Cipru NeY
M%r%t1on Tours Lt#. ,ntr0o o!ert' pu/li' pentru ).H $ilio%ne #ol%ri. Co$p%ni% #in Cipru %re
#rept %&ion%ri !ir$e ipriote -i perso%ne !i3ie. %&ion%rul $%8orit%r !iin# A$t1o Hol#in2s
Lt#.
)tatutul societE!ii
Ar%n# Hotel M%rriott Cuure-ti. lo%li3%t ,ntr0o 3on' entr%l' se 2'se-te ,n %propiere%
$%rilor entre #e %!%eri -i 2uvern%$ent%le. -i l5n2' !%i$osul P%l%t %l P%rl%$entului.
A$pl%s%t ,n entrul Cuure-tiului. FG M%rriott Ar%n# Hotel on!er' un %er so!isti%t unui
or%- est europe%n ,n %sensiune. Aest X or%- ,n or%- X este per!et pentru o%$enii #e %!%eri
-i turi-ti. Ale2ere% #e 5 stele !'ut' #e re2%lit%te% europe%n'. pre-e#in&i #e st%te -i #e$nit%ri
e"terni se /%3e%3' pe serviii i$pe%/ile. lu". 2r%n#o%re %r1itetur%l' -i ospit%lit%te.
53
.i/ura 1. 6otel 78 ,arriott +ucureti
$ursa, ???.marriott.)om
5!
Ativit%te% #erul%t' #e soiet%te% no%str% se %!l' pe un tren# %sen#ent. Pon#ere% e%
$%i $%re #in i!r% #e %!%eri este #e&inut' #e %tivit%te% 1otelier'. Restul veniturilor sunt
o/&inute #in e"plo%t%re% sp%&iilor o$eri%le -i #e /irouri e"istente ,n %#rul o$ple"ului T1e
Ar%n#.
=n pri$'v%r% %nului )**4. 1otelul M%rriott #in Cuure-ti % !ost %v%ns%t l% un /r%n#
superior %l l%n&ului 1otelier 0 FG M%rriott 0 situ%t ,ntre st%n#%r#ul #e ini stele -i el #e lu".
Hotelul #in Cuure-ti % !ost pri$ul #in Europ% inlus l% %e%st' %te2orie % l%n&ului M%rriott.
Criteriile %re %u st%t l% /%3% %estei #ei3ii %u !ost %r1itetur% interio%r' -i %lit%te%
serviiilor.
L% ,neputul %nului )**H. 1otelul % !ost ev%lu%t l% su$% #e 15* $ilio%ne EUR #e 'tre
un ev%lu%tor in#epen#ent. Ev%lu%re% % !ost soliit%t' #e %&ion%rii o$p%niei %re #e&in
1otelul l% erere% /'nilor re#ito%re. Ev%lu%re% % lu%t ,n %lul l'#ire%. %re uprin#e 4*)
%$ere. preu$ -i terenul %!erent.
Dintre ele ?) #e unit'&i oper%te #e 2rupul M%rriott ,n Europ% Continent%l'. 1otelul
FG M%rriott #in Cuure-ti se %!l' printre pri$i ini ontri/utori l% %!%erile 2rupului.
".".Descrierea hotelului Hi a ser#iciilor
Ar%n# Hotel M%rriott Cuure-ti o!er' ele $%i sp%&io%se -i on!ort%/ile %$ere #in
or%- pentru luru -i rel%"%re. Ar%n# Hotel M%rriott Cuuresti pune l% #ispo3itie $%i $ulte
tipuri #e %p%rt%$ente. inlusiv #ou% %p%rt%$ente pre3i#en&i%le.
Co$ple"ul T1e Ar%n# reune-te. pe l5n2' sp%&iile #estin%te %tivit'&ii 1oteliere. o
2%lerie o$eri%l' u o supr%!%&' #e 4.5** #e $etri p'tr%&i. l% %re se %#%u2' ir% 1*.*** #e
$etri p'tr%&i #e /irouri -i un %3ino.
Ar%n# Hotel M%rriott este el $%i $%re o$ple" 1otelier #in Ro$5ni%. u o supr%!%&'
#e peste L*.*** $etri p'tr%&i. #istri/uite pe 1? nivele :#ou' su/ter%ne -i 1? #e supr%!%&';.
Hotelul #e ini stele M%rriott %re 4*) %$ere. rest%ur%nte. s'li #e reeptie -i !%ilit'&i
o$plete pentru or2%ni3%re% #e on!erin&e. Ar%n# O!!ies repre3int' ,n opini% propriet%rilor
sp%&iul el $%i e!iient or2%ni3%t. #in Ro$5ni%. #estin%t e"lusiv /irourilor. Pe o supr%!%&' #e
4.5** $etri p'tr%&i e"ist' super$%r9eturi. rest%ur%nte. /%ruri. %!enele. $%2%3ine #e on!e&ii.
%2en&ie #e turis$. /%n'. urier%t -i o $ini02r'#ini&' pentru opii.
55
C%$erele sunt sp%&io%se -i lu"o%se. u o !%$ili%rit%te on!ort%/il'. M%rriott Cuure-ti
este %se3%t pe L nivele. %re ?KE %$ere -i )? #e %p%rt%$ente. un tot%l #e 4*) #e sp%&ii #e
%3%re. !iin# el $%i $%re 1otel #in or%-.
?acilitati ca$ere ( /irou #e luru u l%$p'. ) linii tele!onie. tele!on u spe%9er.
$es%2erie vo%l'. TM u teleo$%n#'. %/luRs%telit TM. !il$e in0roo$. #istri/uire 3i%re :L0
M;. !ri2i#er. $ini/%r. %er on#i&ion%t. !ier #e 'l%t -i $%s'. us'tor #e p'r.
.i/ura 2. 0amere la >arriott

$ursa, ???.marriott.)om
)er#icii Hi 'acilitE!i * rest%ur%nt. roo$ servie )41. o!!ee s1op. o9t%il loun2e. %!e%
,n lo//P. serviiu #e lustruit p%nto!i. serviiu #e ,n2ri8ire opii. s%lon !ri3erie -i o%!or.
serviii onier2e. $%2%3in #e %#ouriR3i%re. entru #e %!%eri. serviii #e seret%ri%t. sei! l%
reep&ie. ,n1irieri $%-ini.
Are ,n #ot%re H restur%nte -i /%ruri u $eniuri v%ri%te -i person%l !o%rte prietenos. 1)
s'li #e on!erin&' u 2%lerie. %sino. s%l% !itness. serviii #e $%8or#o$. internet. louri #e
p%r%t seuri3%te. pisin' %operit'. sp'l'torie. s%un'. sol%r. per$is pentru %ni$%le.
Restaurantele T5 1arriott invit' la sa#urarea unor e>perien!e culinare unice+ &n
$iPlocul unor decoruri ce #aria(E de la un restaurant la altul* ele-an!E Hi ra'ina$ent la
Cupola+ dina$is$ Hi sport la Cha$pions+ aro$e Hi decoruri #iene(e la Iienna Ca'e
sau a$%ian!a rela>antE a unui %ar interna!ional deschis nonDstop la Pa#ilion Loun-e.
Cupola. Rest%ur%ntul i$presione%3' #e l% ,neput. prin ,ns,-i lo%&i% s%( su/ un #o$
#e stil'. #e un#e -i nu$ele #e Cupol%. Un lo %re %tr%2e printr0un stil propriu. %r%teri3%t
#e ele2%n&' -i /un 2ust.
L% $iul #e8un se serve-te un /u!et /o2%t -i v%ri%t. %re po%te s%tis!%e to%te 2usturile.
Pentru pr5n3 $eniul se onentre%3' pe /u!ete %tr%tive -i /o2%te. ur$5n# linii $o#erne #e
pre3ent%re. L% in' e1ip% surprin#e u pre3ent'ri $o#erne -i l%sie. su/lini%te #e prep%r%te
spei%le -i o sele&ie #e vinuri r%!in%te. Re3ult%tul este o o$/in%&ie per!et' ,ntre !elurile #e
$5n%re $o#ern0l%sie. %t$os!er' %l#' -i prieteno%s' -i servire% i$pe%/il'.
5(
Cha$pions D The A$erican )ports 4ar and Restaurant. Die ' este vor/% #e o
se%r' %l'turi #e prieteni. o petreere. un $ei #e !ot/%l s%u #e tenis #i!u3%t pe )K #e er%ne.
ulti$% urs' #e Dor$ul% 1. 1%ppP 1ours ,n !ie%re 3i. /ili%r# -i #%rts u prietenii.
%petis%te !eluri #e $5n%re te"0$e" solu&i% l% M%rriott se nu$e-te C1%$pions. Cu si2ur%n&'
tent%&i% unor /ur2eri %sort%&i. % %ripio%relor pi%nte u sos Cu!!%lo. % inelelor #e e%p' pr%8it%
s%u % unei por&ii #e D%8it%s ,-i %tr%2e lien&ii. O ole&ie i$presion%nt' #e o/iete %p%r&in5n#
%le unor 2lorii #in sportul ro$5nes -i intern%&ion%l po%te !i %#$ir%t' ,n rest%ur%nt. =n %3ul ,n
%re se #ore-te un pi $%i $ult #e5t %$intire% unei seri #istr%tive( se po%te %le2e ,ntre sepi
#e /%se/%ll. triouri polo -i $ulte %lte suveniruri.
C1%$pions este loul ,n %re !ie%re 3i %#ue un %lt eveni$ent sportiv. o
o!ert' ire3isti/il' s%u pur -i si$plu o nou' se%r' %l'turi #e prieteni ,ntr0o %t$os!er'
$e$or%/il'.
Cucina. =n it%li%n' uv%ntul Xuin%X ,nse%$n' X/u't'rieX. Un lo e e$%n' o
'l#ur' %p%rte. u o %t$os!er' prieteno%s' -i rel%"%nt'. ,n $i8loul #eorurilor %re %$intes
#e %ele 3one rur%le %le !ru$o%sei It%lii. C5t #espre $5n%re se pot servii prep%r%te %utentie
-i %ro$ele $5n'rurilor tr%#i&ion%le. Un% #in surpri3ele rest%ur%ntului este repre3ent%t' #e
%or#uri #e %n33onete interpret%te #e osp't%rii pri$itori %i Cuinei.
.i/ura2. Restaurant 0u)ina
$ursa, ???.marriott.)om
Pa#ilion Loun-e U The International 4ar. Loul i#e%l pentru o ,ntrunire #e %!%eri.
o ,nt5lnire u prietenii s%u un %peritiv ,n%inte #e in% ,ntr0unul #in rest%ur%ntele 1otelului. <e
po%te %le2e petreere% serii ,ntr0un $o# pl'ut. s%vur5n# o9t%ilurile no%stre ,nso&ite #e
sele&i% #e %n%pe0uri -i s%n#Yi10uri pre2%tit' #e /u't%rul -e!.
5-
.i/ura 4. @avilion Aoun/e
$ursa, ???.marriott.)om
Iienna Ca'= U The Austrian Co''ee House. Aest% este loul ,n %re orie vre% s' se
%!le #%' #ore-te s' se rel%"e3e #up' o 3i ,n'r%t'( s%vo%re% %!elei viene3e. #eserturi.
$u3i' -i %$/ient[ Este pus l% #ispo3i&i% lien&ilor un tent%nt /u!et un#e se 2'se-te tort
<%1er. tort Lin3er. t%rte u !rute -i #eserturi. preu$ -i pr'8ituri u $%i pu&ine %lorii.
.i/ura 8. Bienna 0a9e
$ursa, ???.marriott.)om
The 0arden. Loul un#e orie turist -i nu nu$%i %ut' s' se %#'pote%s' ,n e% $%i
!ier/inte perio%#' % %nului. Ter%s% este #es1is' #in $%i p5n' ,n oto$/rie.
=n %3ul ,n %re se #ore-te or2%ni3%re% unei ,nt5lniri str%te2ie. un se$in%r. un tr%inin2
s%u un eveni$ent #e $%re %$plo%re. u ) *** #e invit%&i serviiile re$%r%/ile %le FG
M%rriott Cu1%rest Ar%n# Hotel se ri#i' l% %-tept'rile lien&ilor.
5.
<'lile #e on!erin&' o!er' sp%&ii 2enero%se( peste ) *** #e $etri p'tr%&i. ,$p'r&i&i ,ntre
#ou' s'li #e /%l. !oPer -i 1* s'li #e on!erin&' in#epen#ente. #intre %re K u lu$in' n%tur%l'.
Ast!el l% FG M%rriott e1ip% este pre2'tit' s' ree3e orie !el #e %r%n8%$ent. ,n !un&ie #e
pre!erin&ele lientului. o$plet%t #e e1ip%$entul #e ,n%lt' te1nolo2ie #isponi/il. De
%se$ene%. serviiul Cusiness Center este #es1is non0stop -i po%te &ine onet%t lientul l%
rit$ul %!%erii.
Eveni$entele pot !i or2%ni3%te. u tot e i$pli' %est proes. ,n lo%&ii tr%#i&ion%le
s%u istorie. l% %le2ere% lien&ilor. <erviiile %oper' o p%let' l%r2'. #e l% #eor%re% s'lii. %
$eselor. re&ete ori2in%le -i /u!ete spet%ulo%se. p5n' l% $u3i' -i serviii %#i%ente.
Eveni$entele u te$%ti'. preu$ Petreere% Me#iev%l' s%u @iu% Reoltei pot !i or2%ni3%te
pe $%lul l%ului. ,n 2r'#ini. #%r -i ,ntr0un !ru$os p%l%t ro$5nes. =n %3ul on!erin&elor
o$ple"e. l% %re este nevoie #e %3%re -i #e %lte serviii 1oteliere. FG M%rriott Cu1%rest
Ar%n# Hotel po%te 2'3#ui 2rupuri #e p5n' l% ?** #e perso%ne. De %se$ene% 1otelul po%te
spri8ini u ,n1iriere% unui sp%&iu supli$ent%r l% P%l%tul P%rl%$entului. e% $%i $%re l'#ire
#in Europ%. situ%t' vis0h0vis #e 1otel.
"...)tructura personalului
D'r' s' p'r'se%s' un $inut inint% 1otelului. ei %re lure%3' ,n 1otel p%rur2 3ilni
9ilo$etri ,ntre2i pe p%rursul unei 3ile #e luru %re %re #e re2ul' el pu&in 1* ore. Un 1otel
#e o %se$ene% %$plo%re nu %re si$pli %n2%8%&i. i %soi%&i.
Hotelul este p'str%t i$%ul%t #e 5* #e %$eriste. %re tre/uie s' se %si2ure ' reu-es
s' ,n#epline%s' to%te ele ?E #e punte #e pe list% X#e !'utX pentru o sin2ur' %$er% ,n #o%r
?* #e $inute.
Orie investitor %re se respet' -tie ' ele$entul 'rui% tre/uie s' ,i %or#e e% $%i
$ult' %ten&ie %tuni 5n# onstruie-te un 1otel este lo//P0ul. Aii se i% pulsul. %ii se #' tonul
%t$os!erei %re #o$ne-te ,n 1otel. %ii te si$&i /inevenit s%u nu. Dinolo #e /iroul #e
reep&ie -i #e 35$/etul pe %re &i0l o!er'. #up' ,n' un r5n# #e u-i. sunt ,ns' o%$enii u
%#ev%r%t i$port%n&i. Cei %re re3olv' orie pro/le$'. Doi oper%tori -i un v%let se preoup' #e
to%te #ole%n&ele $us%!irilor. *t 9our Service este un serviiu onentr%t. %re vre% s' re3olve
to%te pro/le$ele -i ererile lien&ilor u un sin2ur tele!on. <e prei%u tele!o%nele lien&ilor u
ereri #e l% l%un#rP l% /ilete #e %vion. re3erv'ri rest%ur%nte. %/solut orie.
De-i %pelurile %re se prei%u pot s' %8un2'. pe 3i. -i p5n' l% H**. ei #oi oper%tori -i
v%letul tre/uie s' !ie rel%"%&i. Cel $%i pe !u2' este %est% #in ur$'. sin2urul %re %re ont%t
5'
#iret u lientul -i #reptul #e % ie-i #in 1otel ,n ti$pul pro2r%$ului #e luru. Die ' tre/uie
u$p'r%te /ilete #e %vion. #e tri$is /%ni prin Gestern Union s%u #e ri#i%t /ilete l% Ateneu
v%letul este respons%/il. De %se$ene% %e-ti o%$eni $%i pot o!eri %sisten&' person%l' pentru
re#%t%re% #ou$entelor. te1nore#%t%re. tr%#uere. pot %si2ur% 21i3i pentru $us%!iri. prin
inter$e#iul unei %2en&ii spei%li3%te %re %si2ur' tururi #e or%- s%u un#e e %3ul. D%' un
lient %re nevoie. i se pot ,$p%1et% 1%inele s%u %r%n8% #ou$entele. i se pot #ue un#e
tre/uie -i. u %pro/%re% spei%l' % $%n%2erului. po%te !i ,nso&it #%' tre/uie ne%p'r%t s'
%8un2' un#ev%.
E"eutive 1e! supr%ve21e%3' p%tru /u't'rii sep%r%te l% et%8ul unu. %ntin% #e l%
$e3%nin -i 3on% #e $'el%rie. #ep%rt%$entul #e %provi3ion%re -i 3on% #e ve2et%le %re se %!l'
l% su/sol. =n %lit%te #e e"eutive 1e! tre/uie s' !ie. ,ntr0un !el s%u %ltul. ,n %el%-i ti$p ,n
to%te %este louri.
L% %este% se %#%u2' respons%/ilit'&ile %#$inistr%tive. sunt st%n#%r#e #e %lit%te %re
tre/uie respet%te. -i. $%i %les. $eniuri #e el%/or%t.
=n /u't'rie E o%$eni se oup' #e p%rte% #ule % $eniului. ,nep s' !%' pri$ele
pr'8ituri l% or% K #i$ine%&% -i nu se $%i opres p5n' l% 1 no%pte%. <unt peste K* #e sorti$ente
#e pr'8ituri -i %st% pentru ' sunt !o%rte $ulte rest%ur%nte. !ie%re u $eniul s'u. l% %re se
$%i %#%u2' -i eveni$entele or2%ni3%te pe p%rte% #e /%nguetin2. Cele $%i $%ri %ntit'&i #e
pr'8ituri %re ies #e %ii sunt tir%$isu -i 1ool%te $ousse.
Diretorul Doo# Z Cever%2e %re ,n su/or#ine to%te rest%ur%ntele. /u't'riile -i tot e
,nse%$n% %terin2 -i /%nguetin2. Are ,n tot%l ,n su/or#ine 1E1 #e o%$eni. #intre %re ? -e!i
#e #ep%rt%$ent. $%n%2eri. superviseri. 1elneri. /u't%ri. oor#on%tori #e eveni$ente. Este
respons%/il #e to%te ele H rest%ur%nte %le 1otelului %re tot%li3e%3' LK* #e louri -i #e to%te
ele 1) s'li #e /%n1et. u o %p%it%te tot%l' #e ?.*** #e o%$eni.
=n !ie%re %n. lun% i%nu%rie este e% $%i %2lo$er%t'. !iin# re3erv%t' st%/ilirii pl%nului
#e $%r9etin2 pentru %nul ,n urs ,n rest%ur%ntele 1otelului. Nu e"ist' lun' !'r' o pro$o&ie ,n
vreunul #intre rest%ur%nte.
Diretorul $%r9etin2 Z v5n3'ri %re % respons%/ilit'&i #e l% re3erv%re% unei s'li #e /%l
pentru un eveni$ent p5n' l% o!erire% in!or$%&iilor $us%!irilor r't'i&i %i 1otelului. Cele $%i
i$port%nte %tivit'&i repre3int' pre2'tire% on!erin&elor. =n %3ul ,n %re un lient este re!u3%t
#in %u3% lipsei #e sp%&iu. ei #e l% $%r9etin2 se str'#uies s'0i %si2ure lientului lo%&ii
%ltern%tive. l% %re %#%u2' %terin20ul F.G. M%rriott. D%rt%$entul $%r9etin2 spri8in' lientul
,n or2%ni3%re% eveni$entelor in#i!erent #%' %este% %u lo l% 1otel s%u l% P%l%tul
(/
P%rl%$entului s%u l% P%l%tul Mo2o-o%i%. L% o st%tisti' re%li3%t' %nul treut #e #ep%rt%$entul
#e $%r9etin2. !ie%re s%l' #e on!erin&' #intre ele 1) #e %re #ispune 1otelul % reie-it %
!iin# v5n#ut' o #%t' -i 8u$'t%te pe 3i pentru ,ntre2ul %n.
Surt <tro1$ePer. CEO0ul F.G. M%rriott Ro$%ni%. ,-i i% -i el !o%rte ,n serios rolul #e
X2%3#' pri$ito%reX. u$ se %utointitule%3'. L% or% E este ,n !ie%re 3i o -e#in&' #e #i$ine%&'
u repre3ent%n&ii !ie'rui #ep%rt$ent. =nt5lnire% #ure%3' $%"i$u$ )* #e $inute -i #e o/iei
se #isut' #iverse punte re!erito%re l% 3iu% %nterio%r'. ele #e pe or#ine% 3ilei ,n urs. #%r -i
eventu%lele pro/le$e u %re se on!runt' vreun #ep%rt%$ent.
Potrivit stu#iului P%PGell0<%l%rP %n# Cene!its )**L re%li3%t #e o$p%ni% #e
onsult%n&' -i %u#it PrieY%ter1ouseCoopers :PYC;. s%l%riul $e#iu /rut #in in#ustri%
1otelier' este #e %pro"i$%tiv ?H* #e euro. pu&in peste s%l%riul $e#iu /rut onse$n%t #e
Institutul N%&ion%l #e <t%tisti'.
=n pre3ent. K* #in ei 45* #e %n2%8%&i %i M%rriott repre3int' person%lul #in /u't'rie.
,n vre$e e H* lure%3' ,n 3on% #e !ront0o!!ie. Pe pi%&% 1otelier' #e ini stele #in Cuure-ti.
M%rriott onure%3' u InterContinent%l. HoY%r# Fo1nson. Hilton. CroYne Pl%3%. C%s%
C%ps%. C%rol P%r -i R%#isson <A<.
Pe lNn-E de'icitul de personal 'oarte ridicat+ 'luctua!ia de personal este al doilea
$oti# care dE dureri de cap hotelierilor. Industria hotelierE este unul dintre pri$ele trei
sectoare din econo$ie din punctul de #edere al de'icitului de personal. Bn M%rriott.
!lutu%&i% %nu%l' #e person%l este un#ev% ,n 8urul % ?*U.
L% s!5r-itul lui )**E. %pro"i$%tiv 4** #e perso%ne lur%u ,n %#rul 1otelului #e ini
stele. ur$5n# % %el%-i nu$'r s' !ie p'str%t -i ,n )*1*. C1i%r #%' !lutu%&i% #e person%l
%8un2e l% o trei$e #in nu$'rul tot%l #e %n2%8%&i %nu%l. perio%#ele $%i #i!iile #i!er' #e l% lun'
l% lun'. Person%lul el $%i e"pus !lutu%&iei este el #in reep&i% 1otelului -i el %re
inter%&ione%3' #iret u lien&ii.
Proesul #e rerut%re % #evenit #in e ,n e $%i o$ple". M%i e"%t. #%% ,n treut
er%u ev%lu%&i #oi0trei o%$eni pentru o %operi o %nu$it' po3i&ie. ,n pre3ent se ev%lue%3' el
putin ini perso%ne p5n' se 2'se-te %n#i#%tul potrivit.
=n $o$entul #e !%&'. 1otelul #e ini stele #in %pit%l' %r $%i %ve% nevoie #e ?*04* #e
perso%ne pentru % nu $%i %ve% po3i&ii #esoperite. Posturile v%%nte se %!l' ,n 3on% #e
/u't'rie. ,n ur'&enie. pe p%rte% %#$inistr%tiv'. #%r -i ,n reep&ie. Ae%st' nevoie #e ?*04*
#e perso%ne este o onst%nt' #in %u3% !lutu%&iei ri#i%te. D%t' !iin# nevoi% ri#i%t' -i
onst%nt' #e person%l #in in#ustri% 1otelier'. M%rriott %#opt'. ,n 3on% #e entrP level -i %
(1
po3i&iilor spei%li3%te. u$ %r !i #ep%rt%$entul #e $%r9etin2 -i 3on% #e p%Proll 0 s%l%ri3%re -i
%#$insitr%re #e person%l. o politi' #e rerut%re orient%t' spre %lte in#ustrii. nu spre
o$peti&ie. =n $i##le s%u top $%n%2e$ent nu este nevoie #e person%l #in e"terior. =n %este
po3i&ii. str%te2i% se %"e%3' pe pro$ov%re% o%$enilor #in interior.
=n #eursul unui %n. $%n%2erii FY M%rriott Cu1%rest Ar%n# Hotel p%rtiip' l% 10)
tr%inin2uri %re se #es!'-o%r' ,n %#rul re&elei M%rriott Intern%tion%l. Pentru tr%inin2urile
interne. %re se #es!'-o%r' ,n %#rul 1otelului #in %pit%l'. o$p%ni% %re propriul #ep%rt%$ent
#e tr%inin2. E"ist' un tr%iner intern %re !%e #o%r %est luru. #%r -i o e1ip' #e $%n%2eri
%re. pe l5n2' 8o/ul 3ilni. #es!'-o%r' -i %tivit'&i #e tr%inin2. Dep%rt%$entul #e resurse
u$%ne %l M%rriott %re -%se perso%ne. %re se oup' #e rerut%re. tr%inin2. s%l%ri3%re -i
%#$inistr%re #e person%l.
<e vor/e-te !o%rte $ult #espre putere% +ran!urilor. % !iin# 1ei% suesului ,n
%!%eri. I%r +ran!7ul !or&ei #e $un'. %l resurselor u$%ne. presupune !%ptul % viitorii -i
%tu%lii %n2%8%&i :i %soi%&i j ,n onep&i% M%rriott; ,ntele2 e ,nse%$n' s' lure3i l% M%rriott.
%re sunt v%lorile. /ene!iiile. /uuri% -i $5n#ri% #e % lur% %ii. Lurul %est% este !o%rte
puterni. l% !el #e puterni % +ran!ul ,n sine. -i ' v% r'$5ne un !%tor #eter$in%nt pentru
suesul viitor. D%' ne re!eri$ l% in#ustri% ospit%lit'&ii. suesul ,nse%$n' o e"perien&'
$e$or%/il' %re este l's%t' lientului :!ie el intern s%u e"tern; T pe %e%st' e"perien&'
$e$or%/il' se l'#e-te #orin&% #e % reveni u ,nre#ere ,n %el%-i lo. =n plus. #intot#e%un% s0
% l'#it pe ee% e se onsi#er% % !i %tuuri(
0 %p%rtenen&% l% o e1ip' -i l% un nu$e #e sues
0 !%ptul ' este o in#ustrie Qur%t'7. %re se /%3e%3' per$%nent pe inter%&iune% u
o%$enii
0 #es1i#ere% 'tre o%$eni #iver-i -i e"perien&e #iverse.
O'icialii T5 1arriott sunt on-tien&i ' s%ti!%&i% %soi%&ilor repre3int' pi%tr% #e
te$elie % o$p%niei. C% $%n%2eri -i li#eri $%i -tiu ' #%' ,n&ele2 e ,-i #ores %n2%8%&ii. pot
%&ion% %si2ur5n#u0se ' %este lururi sunt pro$ov%te -i sus&inute. Provo'rile nu lipses.
suesul !iin# $%i #e2r%/' un p%rurs. nu o #estin%&ie. Cultur% oup' un lo pri$or#i%l ,n
suesul unei o$p%nii. Consi#er ' %est% este %v%nt%8ul el $%i $%re. pe %re tre/ui ,n&eles
-i %prei%t. =n M%rriott este %t5t #e u-or #e e"pli%t %est luru. #eo%ree ultur% M%rriott este
!o%rte vi3i/il' -i t%n2i/il'. =ntr0un !in%l. totul se re3u$% l% % se ri#i% l% ,n'l&i$e% $o-tenirii
l's%te #e F.G.M%rriott. !on#%torul o$p%niei( QD%' %ve$ 2ri8' #e %soi%&ii no-trii. ei vor
%ve% 2ri8' #e o%spe&i. i%r %!%ere% v% $er2e #e l% sine7.
(2
Totul se le%2% #e Qpropunere% #e v%lori7 pe %re o !%e orie /r%n#. %ele lururi pe
%re %soi%&ii. !ie ei viitori s%u %tu%li. le %prei%3'(
0 respetul !%&' #e %n2%8%&i este un% #intre v%lorile !un#%$ent%le %le o$p%niei. o
re!let%re #iret' % !iloso!iei lui FG M%rriott. %$intit' $%i sus4
0 %lit%te% $%n%2erilor T o%$enii ,n 2ener%l %prei%3' !o%rte $ult v%lo%re%
$%n%2eruluiR supervi3orului #iret. Nu este vor/% #e $%n%2e$entul resurselor u$%ne % un
%spet riti. i #e !%ptul ' o%$enii %prei%3' !o%rte $ult $%n%2erii #e suess. /uni
or2%ni3%tori. orient%&i spre re3ult%te. #%r %re sunt ,n %el%-i ti$p sensi/ili l% nevoile
%n2%8%&ilor4
0 un si$& #e3volt%t %l oportunit'&ilor e"istente T pe pl%n intern%&ion%l. #e e"e$plu.
%pro"i$%tiv 8u$'t%te #in $%n%2erii FG M%rriott vin #in po3i&ii non0$%n%2eri%le. Aest luru
este !o%rte i$port%nt. #eo%ree #e3v'luie ,ntre%2% poveste % ulturii. %re este o poveste
#espre oportunit'&i. Este !o%rte i$port%nt s' se ree3e %este oportunit'&i. pentru %
perso%nele %re se %n2%8e%3' -i %re lure%3' l% M%rriott se %-te%pt' s' %i/' %este oportunit'&i
#e pro$ov%re -i #e #e3volt%re pro!esion%l'.
0 un $e#iu soi%l #e $un' !o%rte soli# T person%l. l% M%rriott. e"ist' un $e#iu #e
luru !o%rte pl'ut. #eter$in%t nu nu$%i #e prinipiile o$p%niei i -i #e %v%nt%8ul ' 3ilni
o%$enii inter%&ione%3' u o%spe&ii s%u u ole2ii. =n o$p%r%&ie u %lte in#ustrii. ,n spei%l
,n 3ilele no%stre. 5n# %n2%8%&ii st%u ,n /irouri str5$te ,n !%&% %lul%torului. te 2%n#e-ti 5t #e
/ine tre/uie s' te si$&i 5n# 3ilni $er2i l% serviiu -i inter%&ione3i u o%$eni. 1i%r #%' ei
sunt -e!ul t'u. o%spe&ii s%u ole2ii t'i.
Cele $%i i$port%nte tr's'turi %re %r%teri3e%3' %n2%8%tul M%rriott sunt( spiritul #e %
servi. 35$/etul. ospit%lit%te% siner'. orient%re% 'tre lient. #orin&% #e % !i #e %8utor. Unul
#intre ei $%i i$port%n&i !%tori este %titu#ine% kpro0serviii]. t%lentul ,nn'sut %re po%te !i
%poi #e3volt%t ,n pro2r%$e interne #e pre2'tire. =ntot#e%un% ,n rerut%re se %ut' %titu#ine.
$%i pu&in uno-tin&e( o/i-nuin&ele se pot re%. o/ieiurile rele se pot -ter2e. uno-tin&ele se
pot tr%ns$ite. %titu#ine% este ,ns' e% %re #' not% #e!initorie % per!or$%n&ei.
Oportunit'&ile interne #e #e3volt%re % %rierei se /%3e%3' pe politi% -%nselor e2%le(
to%te ererile #e tr%ns!erR pro$ov%re sunt %n%li3%te #in perspetiv% %li!i'rilor. ,ntru5t
o$p%ni% #ore-te % ei $%i /uni %n2%8%&i s' !ie ei %re sunt pro$ov%&i. Ori #e 5te ori este
posi/il. se pre!er' pro$ov'rile #in interior. Dun#%$entul este politi% #e tr%inin2. e"tre$ #e
%rtiul%t' -i %#%pt%t' nevoilor #i!erite %re %p%r l% $o$ente #i!erite ,n evolu&i% %rierei lor.
(3
Die%re nou %n2%8%t ,nepe %tivit%te% ,n 1otel u trei 3ile #e tr%inin2. ti$p ,n %re se
!%$ili%ri3e%3' u e ,nse%$n% #o$eniul ospit%lit'&ii. istori% -i v%lorile o$p%niei.
#eprin#erile #e /%3' %le inter%&iunii u lientul :!ie el intern s%u e"tern;. 1otelul -i strutur%
s%. A/i% %poi %8un2e ,n #ep%rt%$entul s'u. un#e este ,nsris ,ntr0un pro2r%$ #e tr%inin2 on0
t1e08o/. strutur%t pe nivele. Pentru % tree #e l% un nivel l% %ltul. este nevoie #e stu#iu
in#ivi#u%l. onsult%re u -e!ul #iret -i %poi. ,n !in%l. se tree un test on0line. O #%t' p%rurse
to%te nivelurile. se o/&ine erti!i%re% pentru postul respetiv. erti!i%re reunosut' ,n
,ntre%2% re&e% T #e !%pt. 1i%r %est% este sopul ur$'rit( tr%ns!er%/ilit%te% uno-tin&elor.
Dinolo #e siste$ul lo%l #e ,nv'&'$5nt. #e ultur% lo%l' ,ntr0un %nu$it #o$eniu s%u #e
t%lentul in#ivi#u%l. %este erti!i'ri %si2ur' un nu$itor o$un ,n ee% e prive-te
#eprin#erile pentru un %nu$it postR#ep%rt%$ent.=n p%r%lel u %est siste$ #e erti!i%re.
%n2%8%&ii sunt invit%&i perio#i. ,n !un&ie #e ti$pul petreut ,n o$p%nie. l% o serie #e ursuri
%re sunt #istri/uite ,n ti$p %st!el ,n5t s' %si2ure un r%port opti$ ,ntre e"perien&ele p%rurse
#e8% ,n %tivit%te -i nevoile lor #e ,nv'&%re.
O #%t% u pro$ov%re%. vine -i un %lt p%1et #e tr%inin2uri %re se %#rese%3' nevoilor
#e #e3volt%re % unor %/ilit'&i !un#%$ent%le pentru $%n%2eri -i supervi3ori. =n%inte #e
pro$ov%re. ei %re pro$ove%3' #in interior % $%n%2eri tre/uie s' p%rur2' un pro2r%$ #e
#e3volt%re e ,$/in' stu#iul in#ivi#u%l. onsult'rile u 6spei%li-ti7 #in to%te #ep%rt%$entele.
,nt5lniri u -e!ul #iret -i test'ri %le uno-tin&elor. A/i% #up' p%rur2ere% %estui pro2r%$
pro$ov%re% lor #evine e!etiv'. Celor %re sunt pentru pri$% o%r' $%n%2eri ,n o$p%nie. !ie
ei #in interiorul s%u #in %!%r% %estei%. li se pune l% #ispo3i&ie o serie #e $%teri%le. ,n $%re%
lor $%8orit%te on0line. -i li se %or#' un %nu$it ti$p pentru % se !%$ili%ri3% u oneptele -i
stilul #e $%n%2e$ent.
Aestor pro2r%$e rul%te lo%l li se %#%u2' o serie #e ursuri or2%ni3%te re2ion%l.
uprinse ,ntr0un %len#%r o$un. %nun&%t #in vre$e. ursuri %l 'ror o/ietiv seun#%r este
,ntot#e%un% s1i$/ul #e pr%tii ,ntre $%n%2erii %!l%&i pe %el%-i nivel ier%r1i. #in 1oteluri
#in ,ntre%2% re2iune.

"./.Pre(entarea o'ertei Hi a pie!ei de acti#itate
(!
M%rriott Cuure-ti. 1otelul onstruit #e <tr%/%2. este sin2urul 1otel M%rriott #in
Europ% ontinent%l' l%si!i%t l% st%n#%r#ul #e lu" FG M%rriott.
P%rtiul% FG #ese$ne%3' 1otelurile M%rriott #in se2$entul #e lu". se2$ent ,n %re
sunt l%si!i%te ?E #e 1oteluri ,n intre%2% lu$e. #intre %re 1H sunt ,n <t%tele Unite. i%r )? ,n
to%t' lu$e% :,n Europ% sunt #ou' 1oteluri FG M%rriott. unul ,n insul% it%li%n' C%pri -i #o%r
unul pe teritoriul Europei ontinent%le. l% Cuure-ti;.
L% /r%n#ul FG sunt ri#i%te ,n r%n2 1otelurile %re !% ,$/un't'&irile nees%re -i pe
%re le vi3ite%3' person%l Cill M%rriott. pre-e#inte -i CEO %l M%rriott Intern%tion%l. =n
,ntre%2% lu$e sunt 5)1 #e 1oteluri M%rriott. #intre %re ?4? ,n <t%tele Unite.
L%n&ul 1otelier M%rriott este unul #intre ele $%i $%ri -i $%i unosute l%n&uri #in
in#ustri% 1otelier'. De l% o %!%ere #e !%$ilie. o$p%ni% % %8uns s' #e&in' peste ).L** #e
1oteluri ,n K* #e &'ri. Co$p%ni% o!er' o 2%$' l%r2' #e serviii. prin inter$e#iul % 1H $'ri.
Printre serviiile -i !%ilit'&ile o!erite #e M%rriott se nu$'r'( serviiul #e lustruit p%nto!i.
serviiu #e ,n2ri8ire opii. entru #e %!%eri. serviii #e seret%ri%t. sei!. roo$0servie )41 #in
)41 -i %ltele. L%n&ul M%rriott este pre3ent ,n Ro$5ni% prin inter$e#iul 1otelului #e ini stele
FG M%rriott #in Cuure-ti. Ce% $%i ie!tin' %$er' ost' ,n 8ur #e H** #e leiRno%pte. ,ns'
t%ri!ul po%te %8un2e 1i%r -i l% H.5** #e lei pe no%pte. ,n %3ul unui %p%rt%$ent pre3i#en&i%l.
Pe pi%&% lo%l'. FG M%rriott #o$in' topul elor $%i pro!it%/ile 1oteluri.
Prinip%l% p%rte % %!%erilor FG M%rriott este repre3ent%t' #e oper%&iunile e &in #e
%tivit%te% #e /%3' % 1otelului. ,n1iriere% %$erelor. ,n propor&ie #e H*U. i%r restul #e 4*U
provine #in se2$entul #e Doo#ZCever%2e.<unt servi&i %pro"i$%tiv 1.K5* #e o%speti pe 3i
:54.*** pe lun'; ,n rest%ur%ntele. /%rurile. %!enelele 1otelului. preu$ -i ,n %#rul
eveni$entelor -i % /%n1etelor. M%8orit%te% sunt o%$eni #e %!%eri #in Cuure-t.
=n $e#ie. %pro"i$%tiv L*U #intre lien&ii 1otelului pe se2$entul #e !oo#Z/ever%2es
sunt ro$5ni. i%r restul #e )*U sunt str'ini.
E !o%rte i$port%nt %$erele s' !ie oup%te. i%r r%tele #e oup%re -i veniturile pe %re
%$erele le 2enere%3' sunt on!or$e u pi%&%. FG M%rriott #in Cuure-ti este. #e %lt!el. unul
#intre ele $%i $%ri 1oteluri #in Europ% %le 2rupului %$eri%n. Unit%te% #ispune #e 4*)
%$ere -i %p%rt%$ente. -%se rest%ur%nte -i %!enele. 1) s'li #e on!erin&e -i eveni$ente. un
/usiness enter -i un %3inou. De %se$ene%. 1otelul 2'3#uie-te ,n inint% s% un% #intre ele
$%i lu"o%se 2%lerii o$eri%le #in Cuure-ti. %re %tr%2e 3ilni sute #e u$p'r'tori
%p%r&in5n# l%sei u venituri $%ri -i !o%rte $%ri. <t%n#%r#ul $%2%3inelor #in 2%lerie este ,ntr0
o ontinu' re-tere. %ii s0% #es1is pri$ul $%2%3in Role" #in Ro$5ni% -i pri$ul $%2%3in
(5
Luis Muitton. A%leri% o$eri%l' %re o ontri/u&ie i$port%nt' l% veniturile 1otelului. Pot
spune ' unii #intre lien&i vin %ii #o%r % s' /e% o %!e% s%u s' $'n5ne -i s' !%'
u$p'r'turi. Hotelul se %!l' ,n o$peti&ie u to%te 1otelurile noi %re intr' pe pi%&'. !iin#'
1otelurile %re vin %p%r&in unui l%n& -i !ie%re %re lien&ii lui !i#eli. Pi%&% 1otelier'
/uure-te%n' se #e3volt' ,ntr0un rit$ su!iient #e r%pi# pentru % %/sor/i noile investi&ii.
Arupul 1otelier Re3i#or % #es1is ,n septe$/rie )**L 1otelul R%#isson <A< #in
Cuure-ti. el $%i $%re 1otel #e ini stele #e pe pi%&% lo%l' %re %#ue un plus #e 4)4 #e
%$ere.
R%#isson <A< % !ost #e3volt%t pe loul !ostului Hotel Cuuresti -i % %/sor/it o
investi&ie tot%l' #e K* $ilio%ne #e euro. on!or$ #el%r%&iei lui Tor/8lrn Co#in. #iretor
2ener%l R%#isson <A<. Cuure-ti.
Diin# e% $%i $%re unit%te 1otelier' #in re&e%u% R%#isson #in Europ% #e Est. R%#isson
<A< Cuure-ti #ispune #e 4)4 #e %$ere. #intre %re ?*1 %$ere st%n#%r#. K4 %$ere
e"eutive. 1* %$ere pentru perso%ne u #i3%/iliti'&i -i ?E #e %p%rt%$ente. Pe l5n2% %e%st%.
unit%te% #ispune -i #e p%tru rest%ur%nte -i trei /%ruri. #%r -i un entru #e on!erinte #e 1.5**
$etri p'tr%&i %re po%te 2'3#ui p5n' l% 5** #e perso%ne. R%#isson <A< Cuure-ti o!er' -i un
entru #e s'n't%te C%li <p% #e ).H** $etri p'tr%&i. o pisin' e"terio%r' ,n'l3it' #e )) #e
$etri lun2i$e. el $%i $%re 8%u33i e"terior #in Europ% #e Est 5t -i #e o pist' pentru
8o22in2. =n 1olul 1otelului se %!l' $%2%3ine #estin%te iu/itorilor #e lu" 5t -i el $%i $%re
%sino #in Ro$5ni%. Pl%tinu$ C%sino. R%#isson <A< Cuure-ti nu$'r% 4** #e %n2%8%&i.
#intre %re #o%r L provin #in %!%r% &'rii.
P5n' l% #es1i#ere% R%#isson <A<. li#erul pie&ei 1oteliere #e ini stele #in Ro$5ni%
er% FG M%rriott. %re #ispune #e 4** #e %$ere. FG M%rriott Cu1%rest Ar%n# Hotel % !ost
in%u2ur%t ,n %nul )*** -i % ,nre2istr%t ,n )*11 o i!r% #e %!%eri #e 4* #e $ilio%ne #e euro -i
un pro!it #e 1L $ilio%ne #e euro.
".2.)itua!ia curentE
Lon#r% este pre% su$p'. Aten% pre% %2lo$er%t'. i%r C1in% e pre% #ep%rte. =n %est
onte"t. pres% intern%&ion%l' tin#e s' onsi#ere Qst%P%tion7 nou% ten#in&' ,n $%terie #e
one#ii ,n vre$e #e ri3'.
Q<t%P%tion7 ,nse%$n' ,nlouire% unei 'l'torii ,n ori%re #estin%&ie #in lu$e u o
e"pe#i&ie #e #esoperire % propriului or%-.
((
=n str'in't%te. i#ee% #e st%P%tion % prins !o%rte /ine ,n onte"tul ri3ei !in%ni%re -i
$ulti %u %#opt%t ten#in&% nu pentru ' este l% $o#'. i pentru ' pur -i si$plu ,nse%$n'
eono$ie #e /%ni. Evi#ent. niiun% #intre ele/rit'&ile $o$entului nu % !ost !oto2r%!i%t' #e
p%p%r%33i ,n plin st%P%tion. #%' se po%te spune %-%. ,ns' i#ee% % %vut sues ,n r5n#ul
o%$enilor o/i-nui&i.
O %st!el #e 3i se po%te ,nepe u un $i #e8un l% 1otelul M%rriott. ,ntr0un $e#iu 5t se
po%te #e os$opolit. ,non8ur%t' #e o%$eni #e %!%eri -i turi-ti #in to%t' lu$e%. #in Orient
p5n' ,n <t%tele Unite.
FG M%rriott. 1otelul #in Cuure-ti. %tu%lul li#er %l pie&ei 1oteliere #in %pit%l' se
%-te%pt' l% un #elin u-or s%u $en&inere% i!rei #e %!%eri l% nivelul #e 4* $il EUR. #%torit'
%tu%lei ri3e !in%ni%re %re % %!et%t pi%&% 1otelier' #in Cuure-ti ,nep5n# u % #ou%
8u$'t%te % %nului )*11.
Con#u'torii 1otelului %u previ3ion%t % ,n pri$nele -%se luni %le %nului )*1) pro!itul
s' !ie su/ nivelul elui #in pri$% 8u$'t%te % %nului )*11. sper5n# % ,n % #ou% 8u$'t%te %
%nului )*1) situ%&i% s' se ,$/un't'&e%s'.
De-i pe pi%&' e"ist' opinii potrivit 'ror% se2$entul #e ini stele v% !i printre ele
$%i %!et%te % ur$%re % re#ueriii /u2etelor #e 'l'torii %le o$p%niilor. e"ist' -i p'reri
ontr%re. Pi%&% #e ini stele v% !i $%i pu&in %!et%t' #e5t e% #e trei s%u p%tru stele. pentru '
vor !i t'i%te 1eltuielile nu #e l% top $%n%2e$ent. i #e l% $i##le $%n%2e$ent. Top
$%n%2e$entul v% ontinu% s' 'l'tore%s' pentru % #e3volt% /usinessul -i nu vor renun&% l%
!%ilit'&i. De %se$ene%. elel%lte se2$ente #e stele vor !i %!et%te -i #e #i$inu%re% tr%!iului
#e leisure. ,n ti$p e ,n %3ul 1otelurilor #e ini stele %est% %si2ur' #o%r ir% 1*U #in
venituri.
<e2$entul pe %re s0%u ,nre2istr%t s'#eri este el pre$iu$. #e %p%rt%$ente. un#e
sunt %3%&i ,n prinip%l lien&i in#ivi#u%li. Pe ontr%tele orpor%te. %re %#u L*U #in
venituri. nu s0%u ,nre2istr%t s'#eri p5n' l% ,neputul %nului )*1). Potrivit in!or$%&iilor #e pe
site0ul o$p%niei. pre&urile l% %p%rt%$entele #in %#rul 1otelului v%ri%3' #e l% 1.E** #e lei
pentru un e"eutive suite l% H.5** #e lei pentru un presi#enti%l suite.
De-i onuren&% % resut. niiun 1otel #e pe pi%&' nu % %nun&%t p5n' %u$ $i-or%re%
t%ri!elor. =n %3ul FG M%rriott. pre&urile %u !ost p'str%te l% %el%-i nivel ,n lei. P'str5n#
pre&urile ,n lei. t%ri!ele ,n euro %u %8uns s' !ie $%i $ii. Pentru perio%#% ur$'to%re
on#uere% 1otelului nu %re ,n ve#ere #i$inu%re% pre&urilor. ,ns' #%' on#i&iile #e pe pi%&' o
vor ere. se v% oper% u t%ri!e $%i s'3ute.
(-
=n on#i&iile ,n %re 2r%#ul #e oup%re s0% #i$inu%t pentru $%8orit%te% 8u'torilor #e
pe pi%&'. 1otelierii $i3e%3' pe se2$entul #e eveni$ente. <0%u ,nre2istr%t ,n )*11 re-teri
i$port%nte pe se2$entul #e !oo# Z /ever%2es. %terin2. pe se2$entul #e nun&i. rest%ur%nte -i
/%ruri. se2$ent %re %si2ur' ir% 4LU #in i!r% #e %!%eri % 1otelului. !'r' % inlu#e
veniturile #in sp%&ii o$eri%le. Aest se2$ent nu v% s'#e% ,n )*1). ,ns% nu v% ,nre2istr%
re-teri !o%rte $%ri. pentru ' s0% %tins #e8% un v5r!. Toto#%t'. noile re2le$ent'ri ,n ee% e
prive-te !u$%tul %r pute% s' s%#' tr%!iul ,n /%rurile #in %#rul FG M%rriott. L*U #intre
lien&ii rest%ur%ntelor -i /%rurilor 1otelului sunt lien&i lo%li. i%r )*U o%spe&i #in 1otel.
Printre investi&iile #in )*1) se nu$'r' renov%re% /%llroo$0ului. ,$/un't'&iri l%
Mienn% C%!!e -i sp%&ii pentru !u$%tori.
Cri3% !in%ni%r' %!ete%3' pi%&% 1otelier' prin pris$% !%ptului ' se ve#e o s1i$/%re
% tipului #e o%$eni #e %!%eri %re vin ,n &%r'. toto#%t'. o%$enii uit5n#u0se $%i $ult l% pre&ul
pe %re ,l pl'tes. ee% e ,nse%$n' ' !ir$ele %u ,neput s' renun&e l% 1otelurile -i l%
serviiile su$pe. Tre/uie -i 1otelierii s' !i$ $ult $%i !le"i/ili. pentru % ne %si2ur% ' pot
%#ue lien&i -i pentru % !i si2uri ' ,-i vor p'str% nivelul #e ,n%s'ri.
=n pre3ent. ontr%tele ,n1ei%te #e FG M%rriott u o serie #e !ir$e nu %u su!erit
s1i$/'ri. pentru %nul )*1) unit%te% vi35n# un 2r%# #e oup%re si$il%r -i $en&inere% unei
politii #e pre&uri %se$'n'to%re u e% #erul%t' ,n pre3ent. Contr%tele pe %re le #erule%3' u
%nu$ite orpor%&ii. ee% e repre3int' e% $%i $%re pon#ere #in ,n%s'ri. nu %u su!erit
s1i$/'ri. #e %se$ene%. nu s0% re#us nii nu$'rul #e re3erv'ri pe se2$entul orpor%te.
Totu-i. pe se2$entul #e lu" e"ist' un #elin. =n pre3ent. pre&urile l% FG M%rriott v%ri%3' #e l%
1.*** l% 1.4** #e lei. <e v% p'str% un pl%n t%ri!%r si$il%r -i se v% vi3% $en&inere% 2r%#ului #e
oup%re pre3ent -i pentru )*1).
=n ti$pul s'pt%$%nii. 2r%#ul #e oup%re %l unit'&ii este #e peste L*U. ,n Yee9en# este
,nre2istr%t' o s'#ere p5n' l% 4*05*U. nu$'rul turi-tilor !iin# str5ns le2%t #e %tivit%te% #e pe
se2$entul #e leisure. Oto$/rie -i noie$/rie sunt luni !o%rte /une. i%r. ,n ti$pul s'pt'$5nii.
2r%#ul #e oup%re este #e l% L5U p5n' l% 1**U. #%r. ,n ee% e prive-te !in%lul #e s'pt'$5n'.
e"ist' un 2r%# #e oup%re #e 4*05*U.
O#%t' u #e3volt%re% in!r%struturii #in 8urul o/ietivelor turistie #in %pit%l'.
nu$'rul elor %re vor veni ,n %pit%l' -i pe se2$entul #e leisure ur$e%3' s' re%s'. <unt
!o%rte $ulte louri %re %r pute% !i vi3it%te. sunt !o%rte $ulte $u3ee. #%r %r tre/ui s' se $%i
lure3e l% p%rte% #e in!r%strutur'. -i %ii $' re!er l% un %es $%i !%il %l turi-tilor. l%
tr%nsportul ,n o$un. l% #es1i#ere% unor %!enele s%u $%2%3ine ,n 8urul 3onelor #e interes. l%
(.
e"tin#ere% re&elei #e $etrou. Aeste% sunt lururile pe %re turi-tii le %ut'. ei vor s' %i/'
%es $%i u-or l% 1otel. l% %eroporturi. l% $u3ee. l% lourile pe %re vor s' le v%#'. O#%t' e
%este lururi vor !i puse l% punt. se v% o/serv% o re-tere pe leisure -i %ii.
Nu$'rul 'l'toriilor #e /usiness v% !i re#us ,n )*1). %est% !iin# unul #intre e!etele
ri3ei !in%ni%re intern%&ion%le. Aest luru v% #ue l% s'#ere% ererii pentru %3%re ,n
struturi 1oteliere. <tr%te2i% pe %re $%n%2erul ori'rei unit'&i o po%te %#opt% este #e % re#ue
t%ri!ele. pentru % %si2ur% un !lu" #e lien&i.
Cri3% % %!et%t Ro$5ni%. i%r e!etele ei se v'# #e8% -i pe pi%&% 1otelier'. D%' ne uit'$
l% ri3'. ve#e$ ' i$p%tul este $%i $ult pe p%rte% !in%ni%r'. /'nile %u re#us
,$pru$uturile. ee% e ,nse%$n' ' vor !i #in e ,n e $%i pu&ine tr%n3%&ii. Toto#%t' -i
setorul onstru&iilor este %!et%t. ,nse$n5n# ' vor !i #in e ,n e $%i pu&ini onsult%n&i %re
vor 'l'tori. Aest luru este r'u %t5t pentru o$p%niile %eriene. 5t -i pentru 1otelieri. De8%
%u !ost o serie #e !%li$ente ,n %#rul unor o$p%nii %eriene ,n )**L. #e %ee% ele r'$%se
tre/uie s' ,-i pun' ,n or#ine %!%erile. Cu to%te %este%. nu se o/serv' o s1i$/%re #r%$%ti'
% pre&urilor pentru /iletele #e %vion. ,n iu#% !%ptului ' pre&ul o$/usti/ilului % s'3ut.
E"pli%&i% este #%t' prin !%ptul ' re3erv'rile %u !ost u$p'r%te 5n# pre&urile er%u $ult $%i
$%ri.
Pe pi%&% 1otelier' #in Cuure-ti. E*U #in turi-tii %re vi3ite%3' Cuure-tiul vin ,n sop
#e /usiness. i%r restul #e 1*U ,n sop #e leisure :rel%"%re;. ,ns' ,nep5n# u )*1) 1otelierii
sunt re3erv%&i ,n % !%e esti$'ri pe !on#ul ri3ei $on#i%le.
Pro/%/il ' p5n' l% o rest%/ili3%re % eono$iei $on#i%le. nu$'rul turi-tilor ,n interes
#e %!%eri v% !i ,n s'#ere. s%u el $%i pro/%/il #ur%t% se8urului se v% $i-or%. P5n' %u$.
pon#ere% o%spe&ilor veni&i pe se2$entul leisure % !ost ,n re-tere onst%nt' #e 5tev% proente
,n !ie%re %n. <per%n&% e % tren#ul s' se $en&in'. ,ns' nu se po%te %ve% %e%st' ertitu#ine
pentru '. pe !on#ul ri3ei $on#i%le -i % re-terii pre&urilor l% o$/usti/ili :i$pliit %l
ostului 'l'toriei u %vionul;. %est tren# %r pute% !i stop%t.
=n ee% e prive-te previ3iunile pentru nu$'rul #e turi-ti #e /usiness %re vor sosi ,n
)*1?. 1otelul FG M%rriott %-te%pt' o u-o%r' s'#ere. ,ns' repre3ent%n&ii s'i spun ' este ,n'
#evre$e pentru % se pronun&% $%i onret ,n %e%st' privin&'.
Tur/ulen&ele eono$ie $on#i%le %r pute% interveni ,n sens ne2%tiv l% nivel #e volu$
#e nop&i #e %3%re 2ener%t #e 'tre turi-tii str'ini %re vin ,n interes #e %!%eri ,n %pit%l'. -i
i$pliit l% nivel #e venituri 2ener%te #in %est se2$ent. ,ns' nu -i l% 2r%#ul #e oup%re.
('
Repre3ent%n&ii 1otelului sunt #e p'rere ' nu se vor ,nre2istr% re-teri $%8ore ,n ee%
e prive-te turis$ul #e /usiness ,n %#rul 1otelului. evolu&ie e se v% re!let% -i ,n %tivit%te%
elorl%lte unit'&i onurente.
in5n# ont #e !%ptul ' Cuure-tiul nu este o #estin%&ie #e leisure #in $otive #e
in!r%strutur' -i pro$ov%re sl%/'. prinip%l% $eto#' #e % re%li3% venituri #in turis$ r'$5ne
se2$entul #e /usiness. Totul #epin#e #e 5t #e repe#e se vor re#res% eono$iile &'rilor #e
ori2ine %le o%$enilor #e %!%eri str'ini.
=n privin&% $'surilor %re se vor lu% pentru % evit% eventu%lele s'#eri %le 2r%#ului #e
oup%re. oper%torii 1otelieri #in Cuuresti sus&in ' ,n pre3ent o s'#ere drasticE a tari'elor
nu ar 'i rele#antE pentru pro'ita%ilitatea %usinessDului. T%ri!ele %u ,neput #e8% s' s%#' ,n
o$p%r%&ie u %nul treut. ,ns' este !o%rte periulos % t%ri!ele s' $%i s%#'. el pu&in pe pi%&%
#e 5 stele. pentru ' #%' nu v% !i erere. #%' o%$enii nu vor $%i 'l'tori. s'#ere% t%ri!elor
v% !i inutil' -i u pier#eri pe ter$en lun2 pentru 1otelieri. <'#ere% t%ri!elor nu este un !%tor
relev%nt ,n %est $o$ent. ,n %3ul ,n %re se preoni3e%3' o s'#ere % 'l'toriilor ,n interes
#e %!%eri. Pro$o&ii e"ist' -i vor e"ist% -i ,n %nii ur$'tori. Cei #e l% FG M%rriott sunt #e8%
%n%li3%&i pe un siste$ #e !i#eli3%re %l lien&ilor. i%r serviiile 1otelului sunt % ,ntot#e%un%
un punt !orte ,n $en&inere% lor -i %tr%2ere% #e lien&i noi.
-/
CAPITOLUL .. )TRATE0II DE ERTINDERE A 0RUPURILOR KI
LANURILOR HOTELIERE BN RO1CNIA

I$port%n&% #eose/it' % #e3volt'rii serviiilor turistie ,n eono$i% ori'rei &'ri #eur2e
#in !%ptul ' %este% %si2ur' re-tere% nivelului #e tr%i -i ri#i%re% ontinu' % %lit'&ii vie&ii.
utili3%re% $%i e!iient' % resurselor soiet'&ii ,n s%tis!%ere% v%ri%telor nevoi #e onsu$.
sti$ul%re% re-terii -i #iversi!i'rii pro#u&iei /unurilor $%teri%le. re-tere% e!iien&ei eono$ie
-i soi%le % $unii. sti$ul5n# %p%it%te% re%tiv'. !olosire% $%i /un' % ti$pului #e $un' -i %
ti$pului li/er. ,$/un't'&ire% st'rii #e s'n't%te. on#i&ii $%i /une pentru !or$%re% -i
per!e&ion%re% pro!esion%l'. ultur%l' -i -tiin&i!i' % $e$/rilor soiet'&ii. pentru pro$ov%re% tot
$%i sus&inut' % -tiin&ei -i % te1niii.
=n ulti$ii ini3ei #e %ni #e3volt%re% setorului 1otelier % lu%t o %$plo%re !'r'
pree#ent % p%rte % in#ustriei turistie u pre'#ere ,n &'rile #e3volt%te #in punt #e ve#ere
eono$i -i $%i pu&in su/st%n&i%l ,n &'rile ,n urs #e #e3volt%re4 %e%st' #e3volt%re % !ost
posi/il' #%torit' $ultitu#inii !%torilor #e in!luen&'( eono$ii. soi%li. te1nii. #e$o2r%!ii.
politii. psi1olo2ii. e#u%tivi -i #e ivili3%&ie.
Ar%#ul #e #e3volt%re % setorului 1otelier ,ntr0o &%r' po%te spune !o%rte $ult #espre &%r%
respetiv'. el este un %#ev'r%t /%ro$etru %l %lit'&ii vie&ii. %l st%/ilit'&ii politie. %l #e3volt'rii
eono$ie #e %ns%$/lu. %l ivili3%&iei ,n 2ener%l.
Le2'tur% #intre turis$ -i in#ustri% 1otelier' este o$ple"' -i se #es!'-o%r' ,n %$/ele
sensuri. Pe #e o p%rte. in#ustri% 1otelier' se #e3volt'. se %$pli!i' %ntit%tiv -i strutur%l %
ur$%re % irul%&iei turistie. i%r pe #e %lt' p%rte. #e3volt%re% turis$ului este on#i&ion%t' #e
e"isten&% sp%&iilor #e %3%re. 2r%#ului lor #e e1ip%re. #e %lit%te% -i v%riet%te% prest%&iei o!erite.
In#ustri% 1otelier' 8o%' un rol i$port%nt -i prin v%lori!i%re% superio%r' %
p%tri$oniului turisti. prin %tr%2ere% ,n iruitul eono$i % #i!eritelor 3one. -i %e%st%
#eo%ree 3one /o2%te ,n o/ietive turistie pot r'$5ne ,n %!%r% interesului turisti #%torit'
e1ip'rii neorespun3%to%re -i invers.
Alo/%li3%re% turis$ului % on#us l% re%re% #e 2rupuri #e soiet'&i u %tivit'&i #e
prest%re % serviiilor turistie tot $%i puternie. %#ev'r%te i$perii %re ,-i #es!'-o%r'
%tivit%te% pe to%te ontinentele -i ,n %pro%pe to%te &'rile lu$ii. %este% /ene!iiin# #e
-1
%se$ene% #e %pit%l intern%&ion%l. Pro!iturile re%li3%te #e %este 2rupuri sunt -i ele #estul #e
ri#i%te. per$i&5n# #e3volt%re% ,n ontinu%re % l%n&urilor 1oteliere Ast'3i. l%n&uri 1oteliere #e
t%lie intern%&ion%l' preu$( CE<T GE<TERN. HOLIDAa INN. MARRIOTT. HILTON.
<ODITEL. ICI< sunt o pre3en&' oti#i%n'. oper5n# -i ,n Ro$5ni%.
..1. Anali(a )5OT a pie!ei turistice ro$NneHti
Pentru % se pute% propune o str%te2ie #e rel%ns%re % turis$ului intern%&ion%l %l
Ro$5niei este nees%r' o %n%li3' % situ%&iei %tu%le % Ro$5niei. % #estin%&ie turisti'
intern%&ion%l' #in perspetiv' #e $%r9etin2. pentru % pute% i#enti!i% 3onele #e %&iune -i
$o#%lit%&ile #e interven&ie.
=n re%li3%re% %n%li3ei <GOT. Ro$5ni% tre/uie privit' % o #estin%&ie turisti' unit%r'
%re #e&ine %t5t punte sl%/e. 5t -i punte !orte -i %re %&ione%3' pe o pi%&' ,n $i-%re.
/ene!iiin# #e oportunit%&i. #%r lovin#u0se -i #e %$enin&'rile inerente unei pie&e i$per!ete.
%uncte forte i sla"e
Aeste% &in ,n pri$ul r5n# #e %p%it%te% #e or2%ni3%re % &'rii. #e resursele #e %re
#ispune -i sunt o %r%teristi' % $e#iului intern. Ce% $%i /un' solu&ie #e pro$ov%re este
sus&inere% puntelor !orte -i #i$inu%re% puntelor sl%/e.
Puncte 'orte
Dup' o %n%li3' % resurselor turistie ro$5ne-ti %$ #eis ' prinip%lele punte t%ri
sunt ur$'to%rele( poten&i%lul n%tur%l. poten&i%lul %ntropi. #e3volt%re% -i #iversi!i%re%
%p%it'&ii #e %3%re -i %li$ent%&ie. posi/ilit%te% #e % re% noi pro#use turistie. poten&i%lul
/%lne%r.
Diversit%te% cadrului natural o!er' pre$isele unei #e3volt'ri viito%re % turis$ului
%si2ur5n# toto#%t' -i su/str%tul pentru o v%riet%te #e !or$e #e turis$. Prin v%riet%te% !or$elor
#e relie!( $un&i. po#i-uri. litor%l. 5$pii. #elt'. Ro$5ni% se situe%3' printre ele $%i
!ru$o%se -i %prei%te #estin%&ii %le Europei.
Ro$5ni% #ispune #e un /o2%t -i #iversi!i%t poten!ial antropic. re3ult%t %l istoriei #e
peste )*** #e %ni pe %este $ele2uri. #%r -i %l !%torilor politii %re %u in!luen&%t #e3volt%re%
&'rii. Printre ele $%i interes%nte resurse %le poten&i%lului %ntropi se nu$'r'4(
Di#ersi'icarea capacitE!ii de ca(are s0% re%li3%t prin %p%ri&i% unor noi tipuri #e
unit'&i #e %3%re. preu$ pensiunile turistie. pensiunile %2roturistie. 1ostelurile . sp%&ii #e
%3%re pe n%ve. #%r -i prin #e3volt%re% unui se2$ent 1otelier #e lu" :405 stele;.
-2
Aest% s0% #e3volt%t prin intr%re% pe pi%&% #in Ro$5ni%. prin ontr%te #e $%n%2e$ent
s%u #e !r%ni3'. % unor $%ri l%n&uri 1oteliere intern%&ion%le preu$( <o!itel. Hilton. HoY%r#
Fo1nson. M%rriott. #%r -i prin proiete #e investitii %uto1tone( Clu/ <%n#in%vi% #in M%$%i%.
Co$ple"ul Europ% -i 1otelul Astori% #in E!orie Nor#. <e re$%r' o ten#in&' tot $%i
%entu%t' #e #e3volt%re % se2$entului #e )0? stele l% nivel ur/%n prin %p%ri&i% $ultor unit'&i
#e pri$ire #e #i$ensiuni $ii. %#res%te ,n spei%l turis$ului #e %!%eri. Aeste% sunt
investi&ii noi %re o!er' o %ltern%tiv'. #in e ,n e $%i %ut%t'. l% 1otelurile #e $%ri
#i$ensiuni.
=n ulti$ii %ni. Ro$5ni% % %vut o pre(en!E $ai acti#E pe pie!ele interna!ionale prin
#e3volt%re% unor pro#use turistie n%&ion%le pentru $%i $ulte %te2orii #e turi-ti( Ro$5ni%
&%r% Minurilor. Dr%ul%. Cro%3iere pe Dun're. <uper<9i ,n C%rp%&i. A2roturis$ ,n Ro$5ni%.
Aeste pro2r%$e turistie. l% nivel n%&ion%l. %u !ost pro$ov%te l% $%ni!est%rile intern%&ion%le
#e pro!il pentru #i!erite se2$ente #e lientel'. #%r !'r' evi#en&iere% l%r' % unui% #intre ele l%
%re elel%te s' !ie onsi#er%te %#i%ente.
Este un pri$ p%s pe %re Ro$5ni% l0% !'ut pentru re5-ti2%re% pie&elor intern%&ion%le.
p%s %re v% tre/ui sus&inut #e politi% turisti' intern' re!erito%re l% $o#erni3%re% unit'&ilor #e
pri$ire turisti'. l% sus&inere% investi&iilor ,n turis$ -i 1i%r l% oor#on%re% %tivit'&ii turistie
l% nivel 2uvern%$ent%l.
Poten!ialul %alnear. 1i%r #%' % !ost %$intit ,n %#rul poten&i%lului n%tur%l T 3on%
#e%lurilor -i po#i-urilor. $erit' o %ten&ie #eose/it' %t5t #%torit' !%torilor #e ur' :unii #intre
ei unii ,n Europ%;. 5t -i #%torit' /%3ei te1nio0$%teri%le %!erente.
Ro$5ni% #ispune #e un poten&i%l /%lne%r uni ,n 3on% Europei4 %u !ost i#enti!i%te
peste )** lo%lit'&i u !%tori n%tur%li #e ur' #e o $%re #iversit%te.
Puncte sla%e
)la%a de(#oltare a ser#iciilor o!erite turi-tilor se !%e si$&it' $%i %les ,n 3onele
rur%le. D%' ,n $%rile or%-e %le &'rii e"ist' $o#%lit'&i #iverse #e petreere % ti$pului li/er(
ine$%to2r%!e. /%ruri. lu/uri. s'li -i terenuri #e sport. #isotei. %3inouri. o!erte pentru
e"ursii l% o/ietive #in 3on'. ,n or%-ele $%i $ii s%u st%&iunile turistie. %este serviii se
re2'ses #o%r p%r&i%l. Este un punt sl%/. %re o#%t' eli$in%t v% #e3volt% $%i %les in#ustriile
one"e. %si2ur5n# o #e3volt%re %r$onio%s' % 3onelor turistie.
Lipsa unei in'rastructuri l% nivel 5t $%i %propi%t #e el europe%n repre3int' unul
#intre puntele sl%/e %le Ro$5niei. un #e3%v%nt%8 %l &'rii nu nu$%i l% nivelul turis$ului. #%r
-i l% nivelul investi&iilor 2ener%le ,n %lte seto%re #e %tivit%te.
-3
Lun2i$e% tot%l' % re!elei dru$urilor pu%lice #in Ro$5ni% este #e KL.L?H 9$ :#in
%re )5.?U sunt #ru$uri pu/lie $o#erni3%te;. #istri/u&i% %estor% !iin# rel%tiv uni!or$' pe
,ntre2 teritoriul &'rii. u e"ep&i% re2iunii Cuure-ti0Il!ov. Ae%st% #ispune #e o #ensit%te $%i
$%re % #ru$urilor pu/lie. %pro%pe 8u$'t%te #intre %este% !iin# $o#erni3%te. De-i ,n
perio%#% 1EE50)**) re&e%u% #ru$urilor pu/lie $o#erni3%te #in Ro$5ni% % ,nre2istr%t
re-teri. #ensit%te% #ru$urilor pu/lie :?? 9$R1** 9$
)
; ontinu' s' !ie !o%rte s'3ut'
o$p%r%tiv u $e#i% &'rilor UE :11H 9$R1** 9$
)
;.
=n %nul )**) re!eaua de cEi 'erate #in Ro$5ni% %ve% 11.**) 9$ #e linii ,n
e"plo%t%re. #in %re ?.E5* 9$ :?5.EU; sunt eletri!i%&i -i ).EH5 9$ :)H.EU; sunt linii #u/le.
Re&e%u% #e 'i !er%te -i0% #i$inu%t lun2i$e% u ?.)U ,n )**) !%&' #e 1EE5. Lun2i$e%
#es!'-ur%t' % liniilor este #e )).)EL 9$. l%s5n# Ro$5ni% pe loul K ,n Europ%. #up'
Aer$%ni%. Dr%n&%. It%li%. <p%ni%. Poloni% -i Ur%in%. Densit%te% 'ilor !er%te ,n e"plo%t%re
este #e ir% 4H.) 9$R1*** 9$
)
#e teritoriu. !iin# ,n s'#ere !%&' #e %nul 1EEK -i %!l5n#u0se
su/ $e#i% &'rilor UE :H59$R1*** 9$
)
;K.
=n Ro$5ni% e"ist' 13 aeroporturi. Cele $%i i$port%nte %eroporturi sunt Cuure-ti
Otopeni :%pro%pe K5U #in tr%!iul tot%l;. Cuure-ti C'ne%s% :E.?U;. Ti$i-o%r% :5.)U; -i
Const%n&% :).)U;. Aeste p%tru %eroporturi !un&ione%3' su/ %utorit%te% Ministerului
Tr%nsporturilor. Constru&iilor -i Turis$ului. ,n ti$p e elel%lte 1? !un&ione%3' su/
%utorit%te% Consiliilor Fu#e&ene.
Cel $%i i$port%nt %eroport intern%&ion%l este Cuure-ti0Otopeni :#es1is ,n 1EK*;.
situ%t l% 1L 9$ #e Cuuresti :el % prelu%t 3/orurile e"terne #e l% ve1iul %eroport ivil #e l%
C'ne%s%;. 15 or%-e %u %eroporturi( Const%n&%0Mi1%il So2'lnie%nu. Ti$i-o%r%. Ar%#. <i/iu.
<ue%v% :to%te -i pentru tr%!i intern%&ion%l;. C%'u. C%i% M%re. C%r%nse/e-. Clu80N%po%.
Cr%iov%. I%-i. Or%#e%. <%tu M%re. T5r2u Mure-. Tule%. To%te ele 1K %eroporturi sunt
#es1ise tr%!iului intern%&ion%l. =n pre3ent. pe E #in %eroporturi se e!etue%3' urse
intern%&ion%le ,n $o# re2ul%t.
Lipsa utilitE!ilor repre3int' un 1%n#i%p ,n onuren&% u %lte st%te #in re2iune.
Turi-tii str'ini veni&i ,n Ro$5ni% #ores s' /ene!iie3e #e on#i&ii #e %3%re re3on%/ile %re
s' le %si2ure un $ini$ #e on!ort. E"ist' ,n'. ,n $ileniul trei. ,ntr0o &%r' %re se pretin#e % !i
pe #eplin europe%n'. lo%lit'&i neeletri!i%te ,n 3on% $un&ilor Apuseni. L% %este% se %#%u2'
lips% unei %li$ent'ri urente u %p'. lips% %n%li3'rii -i nu$'rul $i #e posturi tele!onie #in
lo%lit'&ile rur%le. To%te %este% nu ree%3' pre$isele unei #e3volt'ri %#ev'r%te % turis$ului
rur%l. i #o%r i$presi% unei ,nto%reri ,n ti$p %re po%te #istr% turistul st'in o/i-nuit u
-!
!%ilit'&ile vie&ii $o#erne. Re&e%u% #e utilit'&i :%li$ent%re u %p'. u 2%3e -i %n%li3%re; este
insu!iient #e3volt%t' ,n r%port u supr%!%&% -i popul%&i% &'rii. #%r $%i %les ,n o$p%r%&ie u
situ%&i% &'rilor #e3volt%te #in Europ%. =ntr0o %/or#%re #e %ns%$/lu. situ%&i% utilit'&ilor ,n
Ro$5ni% se pre3int' %st!elL(
Cultur% -i turis$ul %u o rel%&ie si$/ioti'. Lipsa in#esti!iilor pentru punere% ,n
v%lo%re % resurselor ultur%le %le &'rii v% %ve% e!ete ne2%tive %supr% turi-tilor. #%r -i %supr%
popul%&iei re3i#ente. Art% -i $e-te-u2urile. #%nsurile. ritu%lurile. le2en#ele ris' s' !ie uit%te
#e 'tre 2ener%&iile tinere. #%r pot !i revit%li3%te %tuni 5n# turi-tii ,-i %r%t' interesul %supr%
lor. Monu$entele -i o/ietivele ultur%le pot !i v%lori!i%te prin utili3%re% !on#urilor
provenite to$%i #in %tivit%te% turisti'. De !%pt. %este $onu$ente %/%n#on%te su!er'
to$%i #in lips% #e vi3it%tori. Cultur% -i turis$ul tre/uie s' se sus&in' reipro -i s' #e3volte o
rel%&ie sus&inut' #e ,ntr%8utor%re pe ter$en lun2. Ae%st' ooper%re se po%te re%li3% prin
i$pli%re% %t5t % setorului 2uvern%$ent%l. 5t -i % setorului priv%t ,ntr0un p%rteneri%t
reipro %v%nt%8os.
C% pro$o#are. Ro$5ni% nu -i0% re%t o i$%2ine l%r' -i puterni' pe pi%&'
intern%&ion%l' #eo%ree nu % %#opt%t o politi' siste$%ti' -i sus&inut' #e %tr%2ere % turi-tilor
str'ini. =ntr0un %n % !ost pro$ov%t litor%lul -i Dr%ul%. ,n %nul ur$'tor s0% pro$ov%t Delt%
Dun'rii -i turis$ul rur%l. to%te %este% re5n# o i$%2ine on!u3' ,n $inte% str'inilor interes%&i
#e Ro$5ni%. A&iune% #e pro$ov%re tre/uie s' !ie puterni' -i onert%t'. s' pre3inte
ele$entele %re ne #i!eren&i%3' #e &'rile #in re2iune. tre/uie s' pre3inte un ele$ent uni #e
%tr%&ie %re s' sti$ule3e 5t $%i $ul&i turi-ti str'ini s' vi3ite3e Ro$5ni%. L% !el u$ Arei%
este &%r% v%%n&elor ,nsorite. Un2%ri% este &%r% tr%t%$entelor /%lne%re. Cro%&i% pre3int'
Me#iter%n% 6%-% u$ % !ost o#%t'7. Portu2%li% este sin2ur% &%r' #in Europ% u ie-ire nu$%i l%
Oe%nul Atl%nti -i Ro$5ni% tre/uie s' 2'se%s' un ele$ent uni #e %tr%&ie ,n 8urul 'rui% s'
2r%vite3e elel%lte o!erte turistie n%&ion%le.
Din %n%li3% puntelor !orte -i sl%/e %le Ro$5niei se pot i#enti!i% #ire&iile #e %&iune
pe %re v% tre/ui s' le ur$e3e str%te2i% #e rel%ns%re % turis$ului intern%&ion%l %l Ro$5niei(
#e3volt%re% in!r%struturii 2ener%le. #e3volt%re% in!r%struturii turistie. re%re% -i
pro$ov%re% intensiv' % unor pro#use turistie o$petitive %re s' v%lori!ie %t5t poten&i%lul
%ntropi. 5t -i el n%tur%l. ,$/un't'&ire% serviiilor o!erite turi-tilor. #%r -i re%re% unei
i$%2ini oerente pe pie&ele e"terne. i$%2ine %re tre/uie s' !ie tot%l #i!erit' #e e% %
onuren&ilor #ire&i( Un2%ri%. Cul2%ri%.

-5
:(1(1( ;portunitile i ameninrile
OportunitE!ile Hi a$enin!Erile. &in5n# $%i $ult #e $e#iul e"tern %l &'rii nu pot !i
#e5t %ntiip%te -i sus&inute s%u prevenite prin $'suri #e n%tur' s' $%"i$i3e3e e!etele
/ene!ie -i s' $ini$i3e3e re3ult%tele ne2%tive. Tre/uie #es!%-ur%t' o %n%li3' per$%nent' %
evolu&iilor eono$ie. soi%le -i politie #in pie&ele &int' pentru % o/serv% s1i$/'rile %re
%p%r. s1i$/'ri %re pot in!luen&% po3itiv s%u ne2%tiv %tivit%te% turisti' intern%&ion%l0
reepto%re % Ro$5niei.
OportunitE!i
Prin po(i!ia -eopoliticE pe %re o #e&ine ,n %#rul ontinentului. Ro$5ni%
/ene!ii%3' #e un $%re %v%nt%8 !%&' #e &'rile onurente. Ro$5ni% se %!l' l% ,ntret'iere% elor
$%i i$port%nte rute o$eri%le %le ontinentului( se 2'se-te l% 8u$%t%te% #ist%n&ei ,ntre
nor#ul -i su#ul Europei. preu$ -i pe #ru$ul %re le%2' Europ% #e Mest #e Asi%. Aest
%v%nt%8 se po%te #e3volt% #in perspetiv% turis$ului #e tr%n3it. 5t -i #in perspetiv%
turis$ului #e o#i1n' -i rel%"%re prin #ist%n&ele rel%tiv re#use ,ntre Ro$5ni% -i &'rile vestie.
De3volt%re% unei in!r%struturi rutiere #e nivel oi#ent%l v% re#ue ti$pul p%rurs ,n
on#i&iile ,n %re 'l'toriile rutiere #e&in e% $%i i$port%nt' pon#ere ,n pre!erin&ele #e
tr%nsport %le turi-tilor str'ini sosi&i ,n Ro$5ni. D%' se $en&ione%3' -i posi/ilit%te% %
viito%re% on#ut' #e petrol -i 2%3e n%tur%le #e l% M%re% C%spi' s' tr%n3ite3e Ro$5ni% se
%entue3' -i $%i $ult i$port%n&% 2eopoliti' % &'rii ,n 3on% entr%l0europe%n'.
Intrarea Ro$Nniei &n NATO nu ree%3' oportunit'&i i$e#i%te %-% u$ 2re-it se
re#e #e $ulte ori. Aest eveni$ent %re o se$ni!i%&ie i$port%nt' %t5t pentru noi T % st%t T
printr0o #esp'r&ire l%r' #e treut. 5t -i pentru noii %li%&i. prin %!ir$%re% l%r' % v%lorilor
#e$or%&iei. Pentru str'ini. %#er%re% Ro$5niei l% NATO ,nse%$n' si2ur%n&'. st%/ilit%te.
,nse%$n' 2%r%n&i% unei &'ri %re. 1i%r ,n reonstru&ie eono$i'. re#e ,n v%lorile
#e$or%&iei $on#i%le -i %le 'rei interese sunt le2%te #e interesele &'rilor %#er%nte.
)i-uran!a Ro$Nniei. o$p%r%tiv u %lte st%te europene reepto%re #e turi-ti. po%te !i
o oportunit%te %re po%te !i e"plo%t%t' ,n on#i&iile ,n %re %tent%tele teroriste s0%u !%ut
si$&ite -i ,n &'ri %re. p5n' nu #e$ult. nu pre3ent%u nii un !el #e periol. Printre &'rile %re s0
%u on!runt%t u %st!el #e %t%uri se nu$'r' Turi% -i <p%ni%. %$/ele !iin# #estin%&ii
i$port%nte pentru turis$ul #e litor%l.
A$enin!Eri
Printre a$enin!Erile u %re se po%te on!runt% Ro$5ni% se nu$'r' -i #eterior%re%
situ%&iei eono$ie % &'rilor Europei #e Mest -i ,n spei%l % $%rilor e$i&'tori #e turi-ti(
Aer$%ni%. M%re% Crit%nie. Ol%n#%. Dr%n&%. It%li%. Austri% l% %re se %#%u2' %$enin&'rile unor
-(
noi %tent%te teroriste . %re vor ontr%t% -i $%i $ult erere% turisti'. R%portul DMI
evi#en&i%3' sl'/iiune% eono$iilor #in 3on% euro ,n r%port u restul lu$ii. Uniune%
Europe%n' % ,nre2istr%t o ten#in&' #e re-tere eono$i' pe /%3% unei ereri e"terne $%i
vi2uro%se. onsu$ul intern p'str5n#u0se l% un nivel !o%rte re#us. Cre-tere% onsu$ului se
l%s' ,n' %-tept%t'. u to%te ' r%t% -o$%8ului #' se$ne #e s'#ere. =ns' ulti$ii in#i%tori
$%roeono$ii l% nivelul UE $en&in inertitu#ine% unei #ep'-iri l%re % perio%#ei #e
reesiune. Ast!el. $en&inere% onsu$ului l% un nivel s'3ut. 1i%r ,n on#i&iile unei re-teri
eono$ie. nu este #e n%tur' s' !%vori3e3e 'l'toriile. i $%i #e2r%/' investi&iile -i %stept%re%
unor $o$ente $%i prielnie.
CreHterea pre!ului petrolului pe pl%n intern%&ion%l v% %ve% e!ete ne2%tive -i %supr%
!lu"urilor turistie. prin re-tere% pre&ului l% /iletele #e %vion #%torit' pon#erii ri#i%te %
osturilor le2%te #e o$/usti/il ,n tot%lul osturilor #e oper%re % unei o$p%nii %eriene.
Pre&ul petrolului in!luen&e%3' -i situ%&i% eono$i' % &'rilor e$i&'to%re #e turi-ti. ,netinin#
rit$ul #e re-tere eono$i' u e!ete ne2%tive %supr% onsu$ului.
D%' l% on#i&iile #e inertitu#ine eono$i' ,n %re se 2'ses $%8orit%te%
eono$iilor #in 3on% UE se %#%u2' -i perspetivele unor %tent%te teroriste s%u re%tiv%re%
unor !o%re #e %2it%&ie #in C%l%ni :Sosovo; este $%i $ult % si2ur ' vo$ %sist% l% o
$en&inere onst%nt' s%u 1i%r o s'#ere % ererii turistie l% nivel europe%n. =n on#i&iile ,n
%re to%te &'rile #in re2iune :Cul2%ri%. Un2%ri%. Ro$5ni%. Turi%. Arei%; #ores o re-tere %
!lu"urilor intern%&ion%l0reeptor. ,ntre ele se v% $%ni!est% o onuren&' %er/' #in %re
Ro$5ni% po%te ie-i #e3%v%nt%8%t' #%torit' politiii turistie $%ni!est%te p5n' ,n %est $o$ent.
0lo%ali(area po%te %#ue. l% r5n#ul ei. pe l5n2' e!etele po3itive le2%te #e sporire%
investi&iilor. re-tere% nu$'rului #e louri #e $un' -i e!ete ne2%tive. Aeste% #in ur$' se
vor resi$&i $%i %les ,n pl%nul ultur%l prin #eterior%re%. #e #r%2ul pro!iturilor $%i $%ri. %
o/ieiurilor -i % $o#ului #e vi%&' tr%#i&ion%l. Ast!el. $5n'rurile tr%#i&ion%le se vor %#%pt%
2usturilor turi-tilor. o/ieiurile -i #%tinile popul%re vor !i ,n periol #e % #eveni sinoni$e
9it1ului. i%r v%lorile ultur%le %le poporului se vor s1i$/% #up' v%lorile ulturii #o$in%nte.
,n pre3ent ultur% %$eri%n'.
<pre e"e$plu. #e-i %ve$ o s'r/%to%re spei!i' #e#i%t' ,n#r'2osti&ilor 6Dr%2o/etele7
:)4 !e/ru%rie;. s'r/'torit' #e sute #e %ni ,n Ro$5ni%. noi o ,nloui$ u o s'r/'to%re #e i$port
6M%lentine]s D%P7 :14 !e/ru%rie;. #%torit' pro!itului %!erent( $ii s%u $%ri %#ouri ,ntre
perso%nele ,n#r'2ostite. !lori. petreeri. =n tr%#i&i% popul%r'. %est' s'r/'to%re ,-i %re ori2ine%
,n ilurile n%turii. $%i %les ,n lu$e% p's'rilor. Nu ,nt5$pl'tor. p%s're% er% onsi#er%t' un%
--
#in ele $%i ve1i #ivinit'&i %le n%turii -i #r%2ostei. Ei /ine. ro$5nii nu$e%u s'r/'to%re%
Dr%2o/etele -i Lo2o#niul P's'rilor. spun5n# ' %u$ %este% se ,$pere1e%3' -i ,-i !%
ui/. #e l% p's'ri o/ieiul !iin# prelu%t -i #e 'tre o%$eni. Con!or$ o/ieiului. !ie%re /'i%t
ur$'re% !%t% %re ,i '3use #r%2'4 #%' !l''ul er% iute #e piior -i !etei ,i pl'e% respetivul
ur$'ritor. %tuni %ve% lo o s'rut%re $%i ,n#elun2%t' ,n v'3ul tuturor. <'rutul %est%
se$ni!i%. ,n !%pt. lo2o#n% lu#i' % elor #oi. el pu&in pentru un %n #e 3ile. #e $ulte ori
%st!el #e lo2o#ne pre!%&5n# lo2o#nele %#ev'r%te.
Aest% este unul #intre e!etele ne2%tive %le 2lo/%li3'rii. turistul !iin# interes%t nu
nu$%i #e resursele n%tur%le -i %ntropie %le unei &'ri. #%r -i #e %spete e &in #e v%lori
ultur%le. o/ieiuri -i #%tini. s'r/'tori spei!ie. =n on#i&iile ,n %re se #ore-te pro$ov%re%
Ro$5niei % o #estin%&ie #e #esoperire % tr%#i&iilor. e"ist' risul % peste 5tev% #eenii s'
nu pute$ pre3ent% o/ieiuri -i v%lori spei!ie Ro$5niei #e5t ,n po3e s%u ,n eveni$ente
spei%l or2%ni3%te -i %re vor purt% %$prent% soiet'&ii #e onsu$.
Prin o$/in%re% elor p%tru ele$ente pre3ent%te ,n %n%li3% <GOT -i 2rup%re% lor %te
#ou' se pot o/tine p%tru str%te2ii1)(
<0O :Punte t%ri0Oportunit'&i;( ur$Erirea oportunitE!ilor care se potri#esc cel $ai
%ine punctelor tariV
G0O :Punte sl%/e0Oportunit'&i;( depEHirea punctelor sla%e &n ur$Erirea
oportunitE!ilorV
<0T :Punte t%ri0A$enin&'ri;( identi'icarea $odalita!ilor de utili(are a punctelor
tari pentru a reduce #ulnera%ilitatea la a$enin!Erile e>terneV
G0T :Punte sl%/e0A$enin&'ri;( sta%ilirea unui plan de'ensi# pentru a pre#eni
situa!ia cNnd punctele sla%e de#in 'oarte #ulnera%ile la a$enin!Erile e>terne.
Ce% $%i /un' solu&ie este investire% resurselor ,n pro$ov%re% pe pl%n e"tern %
puntelor t%ri %le Ro$5niei -i pentru eli$in%re% puntelor sl%/e #in pl%n intern. ono$itent
u ur$'rire% oportunit'&ilor o!erite #e pietele e"terne.
-.
... Perspecti#e Hi propuneri de de(#oltare
=n )*11 pi%t% 1otelier% #in Cuuresti -i #in rese#intele #e 8u#et s0% %"%t ,n prinip%l pe
%tr%2ere% o%$enilor #e %!%eri -i str%ini. !iin# vi3%t% #e3volt%re% int%lnirilor -i on!erintelor
re2ion%le -i % turis$ului #e Yee90en#.
=n pre3ent. o%spetii 1otelurilor #in Cuuresti provin. ,n proportie #e L*0E5U. #in
$e#iul #e %!%eri i%r K50L*U #in tot%lul sosirilor ,n )*11 %u !ost turisti str%ini.
L% 1otelurile #e 5 stele #in %pit%l%. se2$entul #e on!erinte -i /%nguetin2 repre3int%
?*U p%n% l% 5*U #in i!r% #e %!%eri. ele $%i pro!it%/ile 1oteluri !iin# unit%tile $%ri -i
lu"o%se %re se %#rese%3% ,n prinip%l o%spetilor %re nu pl%tes serviiile #e %3%re #in
veniturile person%le.
Hotelurile #e lu" #in Cuuresti. repre3ent%te #e ele H unit%ti #e 5 stele. HoY%r#
Fo1nson Ar%n# Pl%3%. FG M%rriott. Interontinent%l. At1enee P%l%e Hilton. C%s% C%ps% -i
CroYne Pl%3%. insu$e%3% %pro"i$%tiv 1.4HK #e %$ere #in tot%lul #e H.4** #isponi/ile pe
pi%t%.
Potenti%lul #e #e3volt%re % pietei 1oteliere #in Cuuresti. ,n spei%l -i #in Ro$%ni% ,n
2ener%l. o$p%r%tiv u %lte 3one #in estul -i entrul Europei. tre3este interesul l%nturilor
intern%tion%le.
=n %est %n este %stept%t% intr%re% pe pi%t% 1otelier% % Ro$%niei % o$p%niilor
1oteliere Se$pins9P. HP%tt. Dour <e%sons. <1er%ton s%u Le%#in2 Hotels o! t1e Gorl#. %t%t
prin investitii proprii %t -i prin %!ilieri s%u ontr%te #e $%n%2e$ent.
=n ulti$ii #oi %ni. pi%t% 1otelier% #e 4 -i 5 stele % inre2istr%t s1i$/%ri i$port%nte pe
$%sur% e noi 1oteluri %u !ost in%u2ur%te. Unele 1oteluri %u in1ei%t ontr%te #e
$%n%2e$ent ori s0%u %!ili%t l% l%nturi intern%tion%le. ,n ti$p e %ltele %u treut printr0un
proes e"tins #e renov%ri.
Pentru %est %n -i %nul viitor sunt %nunt%te investitii 1oteliere ,n peste ).K** #e louri
#e %3%re %re se vor %#res% ,n pri$ul r%n# turistilor str%ini %re %l%tores ,n interes #e
%!%eri. Printre proietele #e renov%re pl%ni!i%te pentru %est %n se nu$%r% 1otelul Cuuresti
R%#isson <A<. Continent%l -i R%$%#% Turist. Cel $%i $%re proiet 1otelier #in Ro$%ni%.
tot%li3%n# %pro"i$%tiv 1.*** %$ere v% !i re%li3%t #e o$p%ni% Pro Con!ort ,n 3on% #e su# %
Cuurestiului.
Potrivit stu#iului re%li3%t #e o$p%ni% CC Ri1%r# Ellis Ro$%ni%. CCRE. se
%ntiipe%3% o eventu%l% $o#i!i%re % struturii o!ertei. u o $%i $%re onentr%re %
#e3volt%torilor pe oneptul #e %p%rt1otel -i pe 1otelurile pentru turistii u un /u2et re#us. pe
-'
$%sur% e pi%t% %ntiipe%3% o $o#i!i%re #e l% turis$ul #e /usiness spre turis$ul o%3ion%t
#e on!erinte -i t%r2uri intern%tion%le s%u el leisure.
D%% p%n% ,n pre3ent $%rile l%nturi 1oteliere intern%tion%le er%u interes%te #o%r #e
Cuuresti. ,n ulti$ele luni %este% s0%u e"tins spre rese#intele #e 8u#et #in Ro$%ni%. L% <i/iu
v% e"ist% un 1otel R%$%#% i%r 1otelul Continent%l v% !i tr%ns!or$%t ,n I/is. Clu8ul #etine un
1otel Tulip Inn i%r 1otelul Re" #in M%$%i% v% !i %!ili%t l% or2%ni3%ti% Le%#in2 Hotels o! t1e
Gorl#.
=n %este on#itii. p%n% l% s!%rsitul %estui %n ,n provinie %r pute% %tiv% %pro"i$%tiv
)* 1oteluri %!ili%te l% l%nturi intern%tion%le. $%8orit%te% !iin# l%si!i%te l% 4 s%u 5 stele.
A !ost %les R%$%#% pentru % !%e p%rte #in el $%i $%re 2rup 1otelier #in lu$e -i %
%st!el vor pute% /ene!ii% #e el $%i %$plu %n%l #e re3erv%ri #in lu$e. Cee% e se -i
int%$pl% ,n $o$entul #e !%t%. %n#. 1i%r #%% nu % !ost %nunt%t% o!ii%l onversi% ,n
R%$%#%. M%8esti !i2ure%3% #e8% ,n siste$ul %estor% #e re3erv%ri.
Alt l%nt #e lu" %re % %p%rut ,n C%pit%l%. ,n i%nu%rie )*1*. este SZS. Austrieii #e l%
SZS. unul #in ele $%i selete l%nturi 1oteliere #in Europ%. %u u$p%r%t un 1otel #e HH #e
%$ere 1i%r ,n entrul or%sului. Aest% este el #e0%l 3eele% 1otel %l SZS. vestit prin
oneptul #e Q1otel #e %rt%7. -i $%i lu"os este /r%n#ul Dour <e%sons. pe %re vre% s%0l %#u%
,n Cuuresti Co//P P%unesu. Pe terenul #e L.*** #e $etri p%tr%ti #in sp%tele 1otelului Li#o.
%re %p%rtine tot !%$iliei P%unesu. % ineput ,n !e/ru%rie )**H onstruti% unui o$ple"
i$o/ili%r. Aii se v% ri#i% intr0un %n -i 8u$%t%te. %l%turi #e un $%ll -i #ou% /louri #e
%p%rt%$ente. un 1otel #e )** #e %$ere. %re v% purt% ele/rul nu$e #e ini stele. To%t%
investiti% insu$e%3% E* #e $ilio%ne #e euro.
Din %e%st% to%$n%. o$ple"ul 1otelier #e p%tru stele D%nt%sP Ce%1 #in M%$%i%.
o$pus #in #ou% 1oteluri %re u$ule%3% ?*5 %$ere. % #evenit Riu D%nt%sP Ce%1. ,n ur$%
se$n%rii unui ontr%t #e $%n%2e$ent. QA$ %les Riu pentru % este un l%nt 1otelier %l %rui
%tion%r este 2rupul TUI. -i pentru % Riu este un l%nt spei%li3%t ,n 1oteluri #e litor%l7.
%r2u$ente%3% Du$itru Cesenesu. propriet%rul 1otelului. D%% ,n se3onul estiv%l %l %nului
treut D%nt%sP Ce%1 % %vut o i!r% #e %!%eri #e H5*.*** #e euro. i%r ,n v%r% %estui %n. 1.)
$ilio%ne #e euro. Cesenesu se %ste%pt% % in%s%rile #in %3%re s% re%s% su/st%nti%l ,n %nii
ur$%tori. #up% %!iliere% l% Riu.
Un p%s i$port%nt ,n #o$eniul !r%ni3elor l0% !%ut 2rupul #e investitori on#usi #e
A%/riel Popoviiu -i R%#u Di$o!te. %re #etin 1otelurile HoY%r# Fo1nson. Cest Gestern -i
Turist #in Cuuresti. Ei %u o/tinut #e l% Cen#%nt #reptul #e % !r%ni3% su/ $%rile l%ntului
./
1oteluri #in Ro$%ni%. Cul2%ri% -i Mol#ov%. Ast!el. %nul viitor. 1otelul Turist. %!l%t %u$ ,n
proes #e renov%re. v% !i l%si!i%t l% p%tru stele -i se v% %!ili% l% un l%nt intern%tion%l. D%% v%
!i R%$%#% s%u tot HoY%r# Fo1nson. %tion%rii in% nu s0%u #eis.
=n p%r%lel. se v% $er2e -i pe un nou onept #e 1otel T R%$%#% An1or. %re po%te !i
#es1is !o%rte repe#e. <e p%re ' ,n %nii ur$%tori vor %p%re% $%i $ulte %st!el #e 1oteluri. #e
trei0p%tru stele. u L* T )** #e %$ere. Nout%te% este % l% R%$%#% An1or %$erele sunt tip.
i%r pl%nurile sunt st%n#%r#. $o/ilierul -i e1ip%$entele sunt prest%/ilite. Un 1otel #e %est tip
v% !i #es1is ,n $%i putin #e #oi %ni ,n C%ne%s%. ,n %#rul proietului C%ne%s% Invest$ent.
A#antaPele unui %rand international sunt ur$Etoarele*
Pr%ti. %p%rtenent% l% un l%nt 1otelier intern%tion%l. %l %rui /r%n# este unosut -i
reunosut #e to%t% lu$e%. se re%li3e%3% !ie su/ !or$% unui ontr%t #e $%n%2e$ent :l%ntul
intern%tion%l %si2ur% e"lusiv %#$inistr%re%. ,n ti$p e propriet%rul isi %su$% risurile
investitiei;. !ie su/ !or$% unui ontr%t #e !r%ni3%. %3 ,n %re on#uere% r%$%ne %uto1ton%
-i propriet%rul pl%teste o %nu$it% su$% #e /%ni pentru #reptul #e % !olosi nu$ele l%ntului
intern%tion%l.
A!iliere% l% un l%nt 1otelier #e presti2iu sti$ule%3%. #e re2ul%. e!etu%re% #e re3erv%ri
prin internet. ,n ti$p e oper%re% in#epen#ent%. su/ un nu$e %re nu se /uur% #e
reuno%stere intern%tion%l%. po%te s% #eter$ine pe un lient potenti%l. ne!%$ili%ri3%t u 3on%
pe %re o v% vi3it%. s% opte3e pentru un nu$e unosut.
<erviii u pl%t% s%u 2r%tuite. o!erite #e l%ntul 1otelier( !urni3%re% #e onsult%nt%
pentru onstruire% 1otelurilor noi. %sistent% ,n o/tinere% #e re#ite #e l% /%ni. re#ueri #e
pret.
L%nturile 1oteliere intern%tion%le sunt tot $%i interes%te #e intr%re% pe pi%t%
ro$%ne%%. ,n on#itiile ,n %re ,n ur$%torii 3ee %ni v%lo%re% serviiilor turistie %r pute%
#ep%si 11 $ili%r#e euro lu%n# ,n %lul o r%t% %nu%l% #e restere #e K.EU. potrivit Gorl#
Tr%vel Z Touris$ Counil :GTTC;.
Potrivit stu#iului #%t pu/liit%tii #e %tre o$p%ni% Pe%o9 Hotels. ,n ini %ni
C%pit%l% v% /ene!ii% #e in% H.)** #e %$ere #e 1otel ,n proiete 1oteliere noi. In )*11 %u
!ost in%u2ur%te 5** #e %$ere. %nul viitor %lte ).***. ,n )*1? ir% 1.?**. ,n )*14 in%
%pro%pe 1.?**. pentru % ,n )*15 s% !ie l%ns%te pe pi%t% 1.)K? #e %$ere noi. Potrivit GTTC.
prinip%lele retele intern%tion%le %re intentione%3% s% intre pe pi%t% ro$%ne%s%. ,n
perspetiv% ur$%torilor trei0p%tru %ni. sunt We$pins@:+ H:att s%u )heraton.
.1
Cuurestiul este o tint% %tr%tiv% -i pre3int% un $%re potenti%l #e #e3volt%re ,n
o$p%r%tie u %lte or%se #in Europ%. %t%t ,n e priveste nivelul $e#iu #e oup%re. %t -i
$%ri$e% t%ri!ului net o/tinut. Pi%t% ro$%ne%s% este #o$in%t% #e 1oteluri #e trei -i p%tru
stele. %este% repre3ent%n# HHU #in tot%lul !%ilit%tilor 1oteliere e"istente. ,n ee% e priveste
1otelurile #e ini stele #in Cuuresti. sin2urele %re r%spun# s%u se %propie si$titor #e
e"i2entele %te2oriei. %este% sunt ,n nu$%r #e nu$%i s%se. u o %p%it%te tot%l% #e 1.4HK
%$ere.
=n plus. ,n proietele #e #e3volt%re i$o/ili%r% #in Cuuresti % %p%rut. % nou onept.
inte2r%re% ,n proiete $%i %$ple u sp%tii re3i#enti%le -i o$ple"e o$eri%le -i % 1otelurilor
#e %p%it%te e v%ri%3% intre )5* p%n% l% ?5*04**. ,n %e%st% %te2orie intr% proietele
initi%te #e River Invest 0 <e$% P%r9 ,n vestul or%sului. proietul ADI EuropeRNCH 0
Cotroeni P%r9.
=n loul %s%0nu$itei C%se R%#io. %!l%t% ,n 3on% entr%l% % Cuurestiului v% !i #e3volt%t
un proiet i$o/ili%r #e %tre Pl%3% Center. ,n p%rteneri%t pu/li 0 priv%t. proiet %re v% %ve% o
supr%!%t% onstruit% #e ?H*.*** $etri p%tr%ti. Ans%$/lul v% !i #e3volt%t ,n trei et%pe. ,n
ur$%torii s%se %ni. -i v% inlu#e o 3on% o$eri%l%. sp%tii #e /irouri -i peste ?** %$ere #e
1otel l%si!i%te l% ini stele. Un %lt proiet 1otelier este el situ%t l% interseti% #intre C%le%
Mitoriei -i str%#% Le$ne%. !o%rte %pro%pe #e viito%re% investitie initi%t% #e A%#e$i%
Ro$%n%. %re -i0% propus s% onstrui%s% un 1otel #e p%tru stele pentru reuniuni. Proietul %r
ur$% s% !ie re%li3%t printr0o %soiere ,n p%rtiip%tiune. A%#e$i% p%rtiip%n# u un teren #e
?.5** $p. i%r !in%nt%re% !iin# %si2ur%t% #e !ir$% %re v% re%li3% 1otelul.
Noile proiete #e ini stele vor !i situ%te %t%t ,n vein%t%te% 3onei entr%le. %t -i ,n
su#0estul. vestul -i nor#ul %pit%lei. ur$%n# s% 2enere3e %pro%pe 1.1** #e %$ere ,n viitorii
trei0p%tru %ni. potrivit %elui%si stu#iu. An%listii o$p%niei sustin % nor#ul C%pit%lei % !ost
%pul #e %!is %l #e3volt%rii #e p%n% %u$. #%r %est luru nu % !ost #e%t o repetitie 2ener%l%
pentru e ur$e%3% s% se int%$ple ,n 3on% p%n% l% s!%rsitul #eeniului.
E"plo3i% investition%l% ,n #o$eniul 1otelier v% %tin2e %po2eul ,n ur$%torii ini0s%se
%ni. %tr%2%n# o #u/l%re % %p%it%tii e"istente l% nivelul %pit%lei -i restere% se$ni!i%tiv% %
elei n%tion%le.
.2
CONCLUJII
Cuuri% %u3%t' #e re-terile %!%erilor ,n pri$% p%rte % %nului )**L s0% stins /rus ,n
ulti$ele #ou' luni. 5n# o%$enii #in turis$ %u ,neput s' si$t' e!etele ri3ei !in%ni%re. =n
pri$ele 3ee luni %le %nului )**L. ten#in&% %sen#ent' #in )**K % ontinu%t. re-terile !iin#
$%i $%ri #e5t esti$'rile. %t5t l% nivelul turis$ului intern s%u e"tern. 5t -i %l elui #e %!%eri.
=n noie$/rie ,ns'. pe !on#ul lipsei #e ,nre#ere %#use #e ri3% 2lo/%l'. nu$ero%sele
%$5n'ri s%u %nul'ri #e re3erv'ri #in p%rte% turi-tilor %u #us l% s'#eri #r%stie %le v5n3'rilor
%t5t l% nivelul %2en&iilor #e turis$. 5t -i %le 1otelierilor s%u %le oper%torilor %erieni.
Dup' )* noie$/rie %u ,net%t v5n3'rile pentru Revelion -i s0%u revi2or%t %/i% #up' 1*
#ee$/rie. #%r nu se v% $%i %tin2e #e5t 5*0H*U #in v5n3'rile ,nre2istr%te ,n %ee%-i
perio%#' % %nului treut. Anul )**L %r pute% !i ,$p'r&it ,n #ou' perio%#e( ,n%inte -i #up'
noie$/rie.
M5n3'rile %2en&iilor #e turis$ ,n )**L %u %8uns l% K** #e $ilio%ne #e euro. u 1HU
peste ele ,nre2istr%te ,n )**K. =n %ns%$/lu. )**L % repre3ent%t. ,n ontinu%re. un %n u o
re-tere $%re. esti$%t' l% 150)*U l% out2oin2. ,n spei%l #%torit' #e3volt'rii 3/orurilor
1%rter. -i 1*U pentru turis$ul intern #%torit' unei $%i /une pro$ov'ri % litor%lului M'rii
Ne2re.
A2en&iile spun ' nivelul v5n3'rilor %r !i !ost $%i $%re. #%' ulti$ele #ou' luni nu %r
!i unosut o #i$inu%re % veniturilor. D%tele %r%t' ' #in lun% oto$/rie v5n3'rile %u s'3ut.
i%r ,n ee% e prive-te re3erv'rile pentru s'r/'torile #e i%rn'. %2en&iile %u re$%r%t o st%2n%re
!%&' #e %nul pree#ent. e"ist5n# !ir$e %re s0%u on!runt%t -i u s'#eri #e 501*U. Cele $%i
v5n#ute p%1ete turistie %u !ost pentru #estin%&ii e"otie -i pentru se8ururi u pre&uri $ii -i
$e#ii ,n &'ri europene. ,n spei%l ,n Austri%.
Tot re-teri #e #ou' i!re. #%r pon#er%te ,n % #ou% p%rte % %nului. %u !ost r%port%te -i ,n
se2$entul #e ti9etin2.
)**L % $%r%t ,ns' re-tere% puterni' % pie&ei #e re3erv'ri online. ,n spei%l l%
/iletele #e %vion. %re s0% #u/l%t !%&' #e )**K. Cre# ' este ,neputul unei ere % turi-tilor 'tre
sp%&iul virtu%l. Mor/es %t5t #e u$p'r'torii #e /ilete #e %vion. #e 1oteluri. 5t -i #e p%1ete
turistie.
.3
C'l'toriile #e %!%eri #inspre -i ,n Ro$5ni% s%u %petitul resut pentru 'l'torii nu %u
%8ut%t ,ns' -i l% o $en&inere % 2r%#ului #e oup%re % 1otelurilor. L% nivelul ,ntre2ii &'ri. 2r%#ul
#e oup%re % 1otelurilor % s'3ut ,n )*1) -i v% ontinu% s' s%#' -i ,n )*1?. ,n spei%l ,n
Cuure-ti -i ,n spei%l pe !on#ul re-terii o!ertei #e %3%re.
Cu un tot%l %l ,n%s'rilor #e 4** #e $ilio%ne #e euro. 1otelurile #e l% $%re %u %tr%s
totu-i turi-ti #in %te2ori% elor %re %r !i $ers ,n $o# nor$%l ,n Cul2%ri%. #%r %re %u !ost
re&inu&i #e evolu&i% nes%tis!''to%re % serviiilor pe litor%lul /ul2%res. D%' Cul2%ri% % s'3ut
,n pre!erin&e. Turi% % ontinu%t s' oupe ,ns' pri$ul lo #in puntul #e ve#ere %l v5n3'rilor
#e p%1ete #e v%%n&' pentru turis$ e"tern.
<'#ere% %tr%&iei pentru litor%lul /ul2'res % reorient%t o /un% p%rte % turi-tilor
ro$5ni spre litor%lul ro$5nes.
Turi%. #estin%&iile e"otie -i se8ururile u pre&uri $ii -i $e#ii ,n &'ri % Austri% %u
!ost ele $%i 'ut%te pro#use #e v%%n&'.
A !ost in%u2ur%t el $%i $%re 1otel #in estul Europei. RIN Ar%n# Hotel #in
Cuure-ti. -i s0% #es1is el $%i $%re 1otel #e 5 stele #in &%r'. R%#isson <A<
Cre-tere% puterni' % pie&ei #e re3erv'ri online. ,n spei%l l% /iletele #e %vion.
.!
4I4LIO0RA?IE )ELECTIIG
1. A#ri%n% A%/riel% Mi1%il :oor#.;.Te1nolo2ie 1otelier' T House9eepin2 .
E#i t ur % Ae$$% Print. Cuure-ti. )**)
). Lupu Niol%e. 6Hotelul0 Eono$ie -i M%n%2e$ent 7.E#itur% All Ce9. Cuure-ti. )*1*.
?. <t'niulesu D%niel%0 An%0 :oor#;. 6Te1nolo2ie 1otelier'7. E#itur% Ae$$%0Print.
Cuure-ti. )*1*.
4. Cristure%nu Criste%n%. 6Eono$i% -i politi% turis$ului intern%&ion%l7. E#itur% A/eon%.
Cuure-ti. 1EE).
5. Dinu. M. :o%utor; :)**?;. Eono$ie -i 2lo/%li3%re. ,n Eono$ie. E#i i% % MI0%.
E#itur% Eono$i'. Cuure-ti
H. A1. C%r/u T 6&urismul 'n e)onomia naional. E#itur% <port0Turis$. Cuure-ti.
1EL1
K. Ionesu I. . QEono$i% ,ntreprin#erii #e turis$ -i o$er&70E#itur% Os%r Print
Cuure-ti . )*1*
L. lo%n Cos$esu. 7Eono$i% turis$ului. Prinipii -i $e%nis$e, E#. Universit'&ii
XLui%n Cl%2%X. <i/iu. 1EEL.
E. Mi1%il A#ri%n% A%/riel%0 :oor#;. 6Te1nolo2ie 1otelier'7. E#itur% Ae$$%0Print.
Cuure-ti. )*1*.
1*. Niol%e Lupu . Aestiune 1otelier' -i #e rest%ur%nt. e#i&i% % II0%. E#itur% A<E.
Cuure-ti . )**4
11. Postelniu. C't'lin. Dir$ele $ultin%&ion%le l% ,neput #e $ileniu. E#itur% Risoprint.
Clu80N%po%. )**54
1). Ro#i% Miniu T 6=)onomia turismului. E#itur% Ur%nus. )**1.
1?. <ue C%9er. P%$ Cr%#leP. Fere$P HuPton . 7Prinipiile oper%&iunilor #e l% reep&i%
1otelului7. E#. ALL CECS. Cuure-ti. )*1*
14. i2u. A. T 6&urismul montan7. E#. Ur%nus. Cuure-ti. )**1. Cuure-ti. )**1.
Le-islatia pri#ind turis$ul*
0Hot%r5re nr. L*5 #in )? %u2ust )**1 privin# unele $%suri #e in!or$%re %supr%
t%ri!elor $%"i$%le pentru serviiile #e %3%re ,n struturile #e pri$ire turistie u !untiuni #e
%3%re turisti% l% turis$ul neor2%ni3%t. Pu/li%t ,n Monitorul O!ii%l. P%rte% I nr. 51E #in ?*
.5
%u2ust )**1
0Hot%r5re nr. 1?)L #in )K #ee$/rie )**1. privin# l%si!i%re% struturilor #e pri$ire
turistie. Pu/li%t ,n Monitorul O!ii%l. P%rte% I nr. 1K #in 15 i%nu%rie )**)
0Hot%r5re nr. 141) #in H #ee$/rie )**). pentru $o#i!i%re% si o$plet%re% Hot%r5rii
Auvernului nr. 1?)LR)**1 privin# l%si!i%re% struturilor #e pri$ire turistie. Pu/li%t ,n
Monitorul O!ii%l. P%rte% I nr. E)? #in 1K #ee$/rie )**)
0Nor$% $eto#olo2i% #in )L iunie )**). privin# l%si!i%re% struturilor #e pri$ire
turistie. Pu/li%t ,n Monitorul O!ii%l. P%rte% I nr. 5L) /is #in H %u2ust )**)
0Or#in nr. E11 #in )H noie$/rie )**). privin# $o#i!i%re% si o$plet%re% Or#inului
$inistrului turis$ului nr. 51*R)**) pentru %pro/%re% Nor$elor $eto#olo2ie privin#
l%si!i%re% struturilor #e pri$ire turistie. Pu/li%t ,n Monitorul O!ii%l. P%rte% I nr. LEL #in
11 #ee$/rie )**)
0Or#in nr. 51* #in )L iunie )**). pentru %pro/%re% Nor$elor $eto#olo2ie privin#
l%si!i%re% struturilor #e pri$ire turistie. Pu/li%t ,n Monitorul O!ii%l. P%rte% I nr. 5L) /is
#in H %u2ust )**)
0Or#in nr. HE1 #in )H septe$/rie )**). pentru $o#i!i%re% si o$plet%re% Nor$elor
$eto#olo2ie privin# riteriile si $eto#olo2i% pentru eli/er%re% lientelor si /revetelor #e
turis$. %pro/%te prin Or#inul $inistrului turis$ului nr. 1K*R)**1. Pu/li%t ,n Monitorul
O!ii%l. P%rte% I nr. K?K #in E oto$/rie )**)
0Or#in nr. 5)LR )**4. privin# Restituire% TMA u$p%r%torilor. perso%ne !i3ie. %re
nu sunt st%/iliti in Ro$%ni%. in on!or$it%te u Nor$ele %pro/%te prin Or#inul $inistrului
!in%ntelor nr. 5)LR)**4 0 M.O. nr. ?5LR)**4.
0Or#inul Ministrului Tr%nsporturilor. Construtiilor si Turis$ului nr. 455 #in 11
$%rtie )**4 pentru %pro/%re% Nor$elor $eto#olo2ie privin# %utori3%re%. l%si!i%re%.
%vi3%re% si ontrolul %tivit%tilor #e turis$
.(
ANERE
Imagini Hotel Mariott
.-
..
.'
'/
'1
'2