Sunteți pe pagina 1din 7

1. S se afieze de 100 ori mesajul Salut.

Pseudocod C++ntreg i=1;
Ct timp i<=100 Execut
Scrie "Salut" , " ";
i i+1;


# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

int i=1;
while (i<=100)
{
cout << "Salut" <<" ";
i=i+1;
}
getch();
}


2. S se afieze toate numerele naturale impare mai mici dect 100, n ordine cresctoare.
Pseudocod C++


ntreg i;
i 1;
Ct timp i<=100 Execut
Scrie i , " ";
i i+2;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

int i=1;
while (i<=100)
{
cout << i <<" ";
i=i+2;
}
getch();
}3. S se afieze toate numerele naturale pare, cuprinse ntre 100 i 200, n ordine descresctoare.
Pseudocod C++


ntreg i;
i 200;
Ct timp i >= 100 Execut
Scrie i , " ";
i i-2;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

int i=200;
while (i>=100)
{
cout << i <<" ";
i=i-2;
}
getch();
}

4. Se citete N natural. S se calculeze suma S1 = 1 + 2 + + N.
Pseudocod C++ntreg S1, N, i;
Citete N;
i 1;
S1 0;
Ct timp i <= N Execut
S1 S1+i;
i i+1;


Scrie S1;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

long S1, N, i;
cout << "N="; cin >> N;
i=1;
S1=0;
while (i<=N)
{
S1=S1+i;
i=i+1;
}
cout << S1;
getch();
}


5. Se citete N natural. S se calculeze suma S2 = N + N+1 + N+2+ 2N.
Pseudocod C++
ntreg S2, N, i;
Citete N;
i N;
S2 0;
Ct timp i <= 2*N Execut
S2 S2+i;
i i+1;

Scrie S2;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

long S2, N, i;
cout << "N="; cin >> N;
i=N;
S2=0;
while (i<=2*N)
{
S2=S2+i;
i=i+1;
}
cout << S2;
getch();
}


6. Se citete N natural. S se calculeze suma S3 = 1 + 3 + 5 + + 2N 1 .
Pseudocod C++


ntreg S3, N, i;
Citete N;
i 1;
S3 0;
Ct timp i <= 2*N+2 Execut
S3 S3+i;
i i+3;


Scrie S3;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{
clrscr();

long S3, N, i;
cout << "N="; cin >> N;
i=1;
S3=0;
while (i<=2*N-1)
{
S3=S3+i;
i=i+2;
}
cout << S3;
getch();
}

7. Se citete N natural. S se calculeze produsul P = 2 * 4 * 6 * * 2N.
Pseudocod C++ntreg P, N, i;
Citete N;
i 2;
P 1;
Ct timp i<=2*N Execut
P i;
i i+2;


Scrie p


# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

long P, N, i;
cout << "N="; cin >> N;
i=2;
P=1;
while (i<=2*N)
{
P=P*i;
i=i+2;
}
cout << P;
getch();
}

8. S se calculeze suma 1 + 2 3 + 4 5 + . + 100.
Pseudocod C++ntreg S, i;
i 1;
S 0;
Ct timp i<=100 Execut
Dac i%2 = 1 Atunci
S S - i;
Altfel
S S + i;


i i + 1;


Scrie S;
# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

long S, i;
i=1;
S=0;
while (i<=100)
{
if (i%2==1)
S=S-i;
else
S=S+i;
i=i+1;
}
cout << S;
getch();
}

9. Se citete N natural. S se calculeze suma cifrelor lui N.
Pseudocod C++

ntreg N, S, X;
Citete N;
S 0;
Ct timp N!=0 Execut
X N % 10;
S S + x;
N N DIV 10;


Scrie S;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>void main ()
{
clrscr();

long N; int S=0, x;
cout << "Introduceti N: "; cin >> N;

while (N!=0)
{
x= N%10;
S=S+x;
N = N/10;
}
cout << "Suma cifrelor : "<< S;
getch();
}


10. Se citete N natural. S se calculeze produsul cifrelor impare ale lui N.
Pseudocod C++ntreg N, P, x;
Citete N;
P 1;
Ct timp N!=0 Execut
x N%10;
Dac (x%2 = 1) Atunci
P P*x;


N N DIV 10;

Scrie P;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

long N, P; int x;
cout << "Introduceti N: "; cin >> N;
P=1;
while (N!=0)
{
x= N%10;
if (x%2==1)
P=P*x;
N = N/10;
}
cout << "Produsul cifrelor impare : "<< P;
getch();
}

11. Se citete N natural. S se calculeze cifra maxim a lui N.
Pseudocod C++ntreg N, x, max;
Citete N;
Max N%10; N N DIV 10;
Ct timp N!=0 Execut
x N % 10;
Dac x > max Atunci
max x;

N N DIV 10;


Scrie max;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();

long N ; int x, max;
cout << "Introduceti N: "; cin >> N;
max=N%10; N = N/10;
while (N!=0)
{
x= N%10;
if (x>max)
max = x;
N = N/10;
}
cout << "Cifra maxima : "<< max;
getch();
}

12. Se citete N natural. S se calculeze inversul lui N.
Pseudocod C++

ntreg N, INV, X;
Citete N;
INV 0;
Ct timp N!=0 Execut
X N % 10;
INV Inv * 10;
INV INV + x;
N N / 10;


Scrie INV;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{ clrscr();

long N, INV=0, x;
cout << "Introduceti N: "; cin >> N;

while (N!=0)
{
int x= N%10;
INV = INV * 10;
INV = INV + x;
N = N/10;
}
cout << "Inversul : "<< INV;
getch();
}

13. Se citete N natural. S se construiasc un numr M format din cifrele pare ale lui N.
Pseudocod C++
ntreg N, M, x
Citete N;

M 0;
Ct timp N!=0 Execut
x N%10;
Dac x%2 = 0 Atunci
M M* 10;
M M + x;

N N DIV 10;


Scrie M;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{ clrscr();
long N, M;
int x;
cout << "N="; cin >> N;
M = 0;
while (N)
{
x = N%10;
if (x%2==0)
{
M = M* 10;
M = M + x;
}
N = N / 10;
}
cout <<" M = "<< M;
getch();
}

14. Se citete N natural. S se calculeze numrul cifrelor pare i numrul cifrelor impare.
Pseudocod C++

ntreg N, x, nr_par, nr_impar;
Citete N;
nr_par 0;
nr_impar 0;
Ct timp N!=0 Execut
x N%10;
Dac x%2 = 0 Atunci
nr_par nr_par + 1;
Altfel
nr_impar nr_impar + 1;

N N DIV 10;


Scrie nr_par;
Scrie nr_impar;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{
clrscr();
long N ; int x, nr_par, nr_impar;
cout << "Introduceti N: "; cin >> N;
nr_par = 0;
nr_impar = 0;
while (N!=0)
{
x = N%10;
if (x%2==0)
nr_par = nr_par + 1;
else
nr_impar = nr_impar + 1;
N = N/10;
}
cout << "Numarul de cifre pare : "<< nr_par;
cout << endl;
cout << "Numarul de cifre impare : "<< nr_impar;
getch();
}

15. Se citesc dou numere a i b calculai a
b
fr a folosi operatorul de ridicare la putere.
Pseudocod C++

ntreg a, b, P, i;
P 1; i 1;
Citete a, b;

Ct timp i<= b Execut
P P * a;
i i + 1;

Scrie P;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{ clrscr();
int a, b; long P=1;
cout << "a= "; cin >> a;
cout << "b= "; cin >> b;
int i=1;
while (i<= b)
{
P = P * a;
i = i + 1;
}
cout << a<< " la puterea "<< b << " = " << P;
}
16. Se citesc 100 de numere naturale. Cte dintre ele sunt pare ?
Pseudocod C++
ntreg nr, x, nr_pare;
nr 1; nr_pare 0;
Ct timp nr<=100 Execut
Citete x;
Dac x%2 = 0 Atunci
nr_pare nr_pare + 1;

nr nr+1;


Scrie nr_pare;
# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{ clrscr();
int nr=1, x, nr_pare = 0;
while (nr<=100)
{
cin >> x;
if (x%2==0)
nr_pare = nr_pare + 1;
nr= nr+1;
}
cout << "Numere pare : "<<nr_pare;
getch();
}

17. Se citete N natural. Se citesc de la tastatur N numere ntregi . Calculai media aritmetic a numerelor
pozitive.
Pseudocod C++


ntreg N, x, nr_poz, nr;
Real S;
S 0;
nr_poz 0;
Citete N;

nr 1;
Ct timp nr <= N Execut
Citete x;
Dac x>0 Atunci
S S + x;
nr_poz nr_poz + 1;

nr nr+1;

Scrie S / nr_poz;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{ clrscr();
int N, x, nr_poz;
float S= 0;
nr_poz=0;
cout << "N= "; cin >> N;

int nr=1;
while (nr<=N)
{
cin >> x;
if (x>0)
{
S=S+x;
nr_poz = nr_poz + 1;
}
nr= nr+1;
}
cout << "MEDIA : "<<S/nr_poz;
getch();
}

18. Se citete N natural. Se citesc de la tastatur N numere ntregi . Calculai suma celor de rang par i produsul
celor de rang impar.
Pseudocod C++
ntreg N, x, S, P, nr;
S 0, P 1;
Citete N;
nr 1;
Ct timp nr<=N Execut
Citete x;
Dac nr%2=0 Atunci
S S+x;
Altfel
P P*x;

nr nr+1;

Scrie S, P;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
void main ()
{ clrscr();
int N, x;
long S= 0, P=1;
cout << "N= "; cin >> N;
int nr=1;
while (nr<=N)
{ cin >> x;
if (nr%2==0)
S=S+x;
else
P=P*x;
nr= nr+1;
}
cout << "SUMA : "<< S<< endl;
cout << "PRODUSUL: "<< P;
}


19. Se citete N natural. Se citesc de la tastatur N numere naturale. Dintre numerele citite S se afieze cele
divizibile cu 5.
Pseudocod C++


ntreg N, x, nr;
Citete N;
nr 1;
Ct timp nr <= N Execut
Citete x;
Dac x%5 = 0 Atunci
Scrie x;

nr nr+1;


# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();
int N, x;
cout << "N= "; cin >> N;
int nr=1;
while (nr<=N)
{
cin >> x;
if (x%5==0)
cout << x<< " ";
nr= nr+1;
}

getch();
}


20. Se citesc mai multe numere pn la ntlnirea unui numr divizibil cu 15. Calculai suma numerelor citite,
fr ultimul numr citit.
Pseudocod C++


ntreg x, s;
s 0;
Citete x;
Ct timp x%15 != 0 Execut
s s + x;
Citete x;Scrie s;

# include <iostream.h>
# include <conio.h>

void main ()
{
clrscr();
int x, s;
s=0;
cout << "Dati primul numar"; cin >> x;
while (x%15!=0)
{
s=s+x;
cout << "dati urmatorul numar: "; cin >> x;
}
cout << "SUMA : " << s;
getch();
}