Sunteți pe pagina 1din 1

Determinarea concentratiilor diferitelor forme ale hemoglobinei in solutii si in sange

Hemoglobina se poate afla in solutii sub trei forme diferite: oxihemoglobina,


deoxihemoglobina si methemoglobina . Formele oxi si deoxi trec reversibil una in
cealalta in functie de presiunea partiala a oxigenului in solutie, au fierul heminic sub
forma Fe
2+
si sunt active din punct de vedere fiziologic in procesul de transport al
oxigenului. Forma met apare sub actiunea unor oxidanti puternici , are fierul heminic sub
forma Fe
3+
si este inactiva din punct de vedere fiziologic. Conform fig. . spectrele de
absorbtie ale acestor forme difera intre ele , iar coeficientii de extinctie molari au valori
diferite in functie de lungimea de unda. !unctele de intersectie a curbelor coeficientilor
de extinctie se numesc puncte isosbestice, adica au aceeasi absorbtivitate pentru lungimea
de unda corespunzatoare lor. "n cazul hemoglobinei, un interes deosebit il reprezinta
concentratia totala de hemoglobina in sange #hemoglobinemia $ dar si proportia de
methemoglobina din hemoglobina totala. Concentratia hemoglobinei in sange
#hemoglobinemia$ se poate determina convertind toate formele de hemoglobina la
methemoglobina, cu a%utorul unei solutii a%utatoare de ferocianura de potasiu, dupa care
se efectueaza masurarea fotometrica a concentratiei la lungimea de unda 540 nm, unde
absorbtivitatea molara #coeficientul molar de extinctie$ are valoarea maxima =
11
.
10
3
M
-1
cm
-1
.
Fie proba de sange care contine solutia de methemoglobina diluata de d ori fata din
sangele proaspat recoltat.
&xtinctia probei in cuve de ' cm grosime va fi:
&
Hb
()
* +
met
()

.
c , de unde rezulta concentratia c
Hb
* &
Hb
()
, +
met
()
, dar concentratia reala
in sange va fi ded ori mai mare, adica
c
Hb
* # d , +
met
()
$
.
&
Hb
()
.
!roportia de methemoglobina se calculeaza dupa determinarea extinctiilor solutiei
de hemoglobina rezultata din hemoliza la doua lungimi de unda diferite: prima este (2(
nm unde formele oxi si met au un punct isosbestic, iar a doua la () nm unde diferenta de
absorbtivitate ale celor doua forme este maxima #vezi fig.-.$ . .eoarece se lucreaza cu
solutii saturate cu aer, in care se poate considera ca toata hemoglobina activa este sub
forma oxi, cantitatea aflata sub forma deoxi se negli%eaza. /a (2( nm cele doua forme au
aceeasi absorbtivitate, deci extinctia se poate scrie sub forma:
&
(2(
* +
(2(
.c
Hb,
iar la () nm , unde absorbtivitatile difera ,
&
()
* +
oxi

()
. c
oxi
+ +
met

()
. c
met
.
0poi se tine cont de faptul ca concentratia in forma oxi reprezinta de fapt diferenta
c
oxi
* c
Hb
1 c
met .
.aca se calculeaza rapoartele coeficientilor de extinctie pentru cele doua forme de
hemoglobina la () si respectiv (2( nm se obtine:
+
met

()
, +
(2(
* '.)2', respectiv +
oxi

()
, +
(2(
* '.3(3.
4inand cont de aceste valori, dupa un sir de calcule simple, relatia pentru
procentul de methemoglobina din proba se poate scrie sub forma urmatoare:
5etHb 6 * #2.-27','('. &
()
, &
(2(
$ :'))