Sunteți pe pagina 1din 2

www.universitatea-gvs.

ro
Titlul revistei: Universitatea - ghidul viitorului student
Subtitulul revistei: ADMITEREA 20 !i"enta # Masterat
Anul $II% nu&arul '
Se"tiunea: (ARIERA
Subse"tiunea: )R*+ESII
Titlul arti"olului: MEDIAT*R
1. Ce este medierea?
Medierea este o a"tivitate de interes ,ubli".
(on-or& !egii '2.200/ ,rivind &edierea 0i organi1area ,ro-esiei de &ediator% &edierea
re,re1int2 o &odalitate de solu3ionare a "on-li"telor ,e "ale a&iabil2% "u a4utorul unei ter3e
,ersoane s,e"iali1ate 5n "alitate de &ediator% 5n "ondi3ii de neutralitate% i&,ar3ialitate 0i
"on-iden3ialitate 0i av6nd liberul "onsi&32&6nt al ,2r3ilor.
Din ,un"tul nostru de vedere% &edierea este un do&eniu hibrid% un ,un"t de 5nt6lnire 5ntre &ai
&ulte dis"i,line: so"iologie% ,sihologie% dre,t% ,edagogie% "onsultan32% ,oliti"2% "reativitate 0i
&ulte altele.
2. Ce nseamn s fii mediator?
Mediatorul este o ,ersoan2 autori1at2 s2 ,ra"ti"e ,ro-esia de &ediator de "2tre (onsiliul de
Mediere% organis& autono& "u ,ersonalitate 4uridi"2 de interes ,ubli".
Misiunea ,rin"i,al2 a &ediatorului este de a s,ri4ini ,2r3ile s2 a4ung2 la un a"ord re"i,ro"
"onvenabil% e-i"ient 0i durabil. Mediatorul asigur2 un servi"iu de "alitate 5n "ondi3ii de
siguran3a% egalitate de 0anse% "ore"titudine ,ro-esional2 0i ,ro"edural2.
3. Ce aptitudini trebuie sa ai pentru a deveni mediator?
7u e8ist2 un ,ortret al &ediatorului ,er-e"t sau anu&ite "alit23i obligatorii. Esen3ial este "a
,2r3ile s2 aib2 5n"redere 5n &ediatorul ales% iar a"esta s2 dovedeas"2 r2bdare% ada,tabilitate%
,re1en32 de s,irit 0.a.&.d. Mediatorul se anga4ea12 ,o1itiv 5n &un"a sa iar auto"ontrolul
"o&,orta&entului% ,ruden3a% lu"iditatea% e"hilibrul e&o3ional ,er&it a"estuia s2 devin2
dis,onibil ,entru "el2lalt% s2-l as"ulte "o&,rehensiv 0i s2 nu-l 4ude"e. Atitudinea de 5n3elegere
ado,tat2 de &ediator "60tig2 5n"rederea ,2r3ilor 5n ,ro"esul de &ediere.
4. Ce studii trebuie s ai pentru a deveni mediator?
)oate -i &ediator ,ersoana "are 5nde,line0te "ondi3iile ,rev21ute de legea "are regle&entea12
a"east2 ,ro-esie 9are "a,a"itate de,lin2 de e8er"i3iu% are studii su,erioare% a -ost autori1at2 "a
&ediator% 5n "ondi3iile legii et":.
;. Ce perspective de dezvoltare profesional are un mediator?
)er-e"3ionarea ,reg2tirii ,ro-esionale se reali1ea12 ,rin "ursuri% s"urte "onvo"2ri% "on-erin3e%
se&inarii% de1bateri ,ubli"e% si&,o1ioane% s"hi&buri de e8,erien32% lu"r2ri de s,e"ialitate.
A"estea trebuie s2 vi1e1e 5n ,ri&ul r6nd "o&,letarea "uno0tin3elor din studiile de ba12% de
e8e&,lu unui 4urist i-ar -i ne"esare "uno0tin3e 5n do&eniul "o&uni"2rii% ,sihologiei%
e"ono&iei% unui inginer "uno0tin3e 4uridi"e% ,sihologi"e% e"ono&i"e% unui e"ono&ist
"uno0tin3e 4uridi"e% ,sihologi"e 0.a.&.d.
7u&e% ,renu&e autor:An"a Ia"ob
)ro-esia . o"u,atia: 4urist.&ediator
Institu3ia : An"a Ia"ob-<irou de Mediator
Date de "onta"t: tel. 0=2.20.=;.=;% e-&ail: an"aia"ob>0 ? g&ail."o&
7u&e% ,renu&e autor:Stelu3a Maria Muntean
)ro-esia . o"u,atia: inginer. &ediator
Institutia: <iroul de Mediator- Muntean Maria Stelu3a
Date de "onta"t: tel. 0=22.''.@.AA% e-&ail: steluta&unteanb& ? g&ail."o&