Sunteți pe pagina 1din 1

Nume i prenume: _____________

Clasa a X-a B
Fi de lucru ACCESS 1
TABELE, INTE!"#I SI$%LE
EXECI&I' !A(E
BA)E *E *ATE
1) Ce elemente poate conine o baz de date n Microsoft Access?
2) Ce extensie are un fiier Access?
3) se creeze o baz de date nou! a"#nd denumirea nume_ele+,accd- $Access 2%%&) sau nume_ele+,md- .Access 2%%3)'
TABELE
1) se creeze tabelul !A(E! cu urmtoarele coloane $c#mpuri)( cod_oras, denumire, primar, populaie, cod_jude.
Coloana cod_ora este )*' +otai n caiete tipul de date al fiecrei coloane'
2) se completeze tabelul cu urmtoarele linii $nre,istrri)(
c/d_/ras denumire primar p/pula0ie c/d_1ude0
1 inaia -prea 1.%%% )/
2 0rao" 1onescu 32%%%% 03
3 Constana Mazre 42%%%% C5
4 6rziceni 3asilescu 12%%% 17
2 Azu,a Mi8ai 1%%%% )/
. Mizil )opescu 1%2%% )/
& Man,alia 1onescu 12%%%% C5
9 )redeal Marin 2.%%% 03
: 0uteni a"in 14%%% )/
1% 5#r,o"ite 1onescu 234%%% ;0
3) 1ntroducei alte 3 linii n tabel! la ale,ere'
4) <ncercai s mai introducei n tabel un ora care are codul 2' =ste posibil? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2) 1ntroducei n tabel o nou coloan! cu denumirea suprafa i completai "alorile pentru fiecare ora' Ce tip de date are coloana?
.) 1ntroducei n tabel o nou coloan! cu denumirea data_ntemeierii i completai "alorile pentru fiecare ora' Ce tip de date are coloana?
&) ?edenumii coloana data_ntemeierii, data_nfiinrii.
9) @ter,ei coloana data_nfiinrii.
INTE!"#I (CreareProiectare interogare)
1) se afieze toate oraele din Audeul care are codul 03 i au peste 2%%%% de locuitori' ortai oraele alfabetic'
2) Modificai intero,area anterioar! astfel nc#t oraele s aib sub 1%%%%% de locuitori i s fie sortate in"ers alfabetic'
3) se afieze toate informaiile despre oraul )redeal'
4) Modificai intero,area anterioar! astfel nc#t s afiai numai primarul oraului )redeal'
2) se afieze denumirile i primarii oraelor din Audeul care are codul C5'
.) se afieze numele oraului pe care l conduce primarul Mazre'
&) se afieze toate oraele i Audeele din care fac parte acestea! care au primari pe nume 1onescu! sortate descendent dup denumire'
9) se afieze toate oraele care au ntre 1%%%% i 1%%%%% de locuitori! din Audeul care are codul )/'
:) Afiai numai primarii! sortai ascendent'
1%) Afiai numai populaiile! sortate descresctor'
11) Afiai oraele din Audeul cu codul )/ i populaiile acestora! sortate descendent dup populaie'
12) Afiai oraele cu codurile 1!2!3 sau 4'
13) Afiai oraele cu codurile 4! . sau 9! precum i suprafeele acestora! sortate cresctor'
14) Afiai oraele din Audee cu codul 17! ;0 sau C5! care au suprafaa cel puin 1%%%! sortate ascendent dup suprafa'
12) Afiai oraele care au suprafaa cel mult 12%%! sortate descendent dup denumire'
1.) Afiai oraele care au suprafaa cuprins ntre 1%%% i :2%%! precum i primarii acestora'
1&) Afiai primarul oraului 6rziceni'
19) 1ntroducei o nou linie n tabel! apoi creai o intero,are care afieaz toate datele despre aceasta $scriei o condiie! la ale,ere)'