Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA DE POLITIE A.I.

CUZA BUCURESTI
FACULTATEA DE POLITIE
SPECIALIZAREA POLITIE DE FRONTIERA
Metodologia investigarii criminalistice a omorului savarsit cu arme ale
STUDENT
TROCAN MI!AIL
2014
CUPRINS
I . INTRODUCERE............................................................................................3
II . NOIUNI GENERALE PRIVIND METODOLOGIA INVESTIGRII
CRIMINALISTICE A OMORULUI..................................................................4
III. METODOLOGIA INVESTIGRII CRIMINALISTICE A OMORULUI
SVRIT CU ARME ALBE............................................................................10
"
BIBILOGRAFIE
#$ Ion Moraru% Medicina Legal&% Editura Medical&% 'ucure(ti #)*+,
"$ D$ Ceacanica% Ion S-ntea% As.ecte .rivind di/eren0ierea omorului de sinucidere
(i mor0i accidentale% Ministerul de Interne% 'ucure(ti% #)+1,
2$ 3irgil Dragomirescu% Medicin& legal& % Ed Teora% 'ucure(ti% #))",
4$ Ovidiu N&stase% As.ecte teoretice (i .ractice .rivind cercetarea in/rac0iunilor de
omor% 5n Proleme de criminalistic& (i criminologie% nr$ "6#))",
1$ 3$ 'erc7e(an % Metodologia investig&rii criminalistice a omorului% Ed$ Paralela
41% Pite(ti% #))8,
*$ Emilian Stancu% Tratat de criminalistic&% Editia a II9a rev&:ut& (i adaugit&% Ed$
;niversul <uridic% 'ucure(ti% "==",
+$ La:&r C-r>an% Curs de criminalistic&% Ed$ Curtea 3ec7e% 'ucuresti% "==2,
8$ La:&r C-r>an$ Criminalistic& (i (tiin0e de contact$ 'iliogra/ie selectiv&$ Ed$
Ministerului Administra0iei si Internelor% "==4,
)$ 3asile 'erc7e(an (i Marin Ruiu% Tratat de te7nic& criminalistic&% Ed$ Little Star%
'ucure(ti% "==4,
#=$La:&r C-r>an% Com.ediu de criminalistic&% Ed Funda0ia Rom-nia de M-ine%
'ucure(ti% "==1,
##$La:&r C-r>an (i C7i.er Mi7ai% Criminalistic& Tradi0ie (i Modernism % Ed$ Curtea
3ec7e% 'ucure(ti% "==)$
2
I
INTRODUCERE
Dintre toate valorile sociale% omul re.re:int&% cu siguran0&% valoarea cea mai de
.re0$ De aceea% legea .enal& 5l a.&r& at-t 5n ceea ce .rive(te e?isten0a sa /i:ic& (i
atriutele /undamentale ale .ersonalit&0ii sale% c-t (i 5n ceea ce .rive(te toate celelalte
dre.turi (i interese ce9i sunt recunoscute$ Ocrotirea .ersoanei .rin mi>locirea legii
.enale se 5nscrie .rintre cele mai im.ortante oiective ale dre.tului .enal% .ersoana
omului este a.&rat& at-t su as.ectul .ersonalit&0ii sale /i:ice @via0a% integritatea
cor.oral&% s&n&tateaA% c-t (i a .ersonalit&0ii sale morale @demnitate% onoare% liertate%
etc$A$
Vi!" ca 5nsu(ire iologic& a individului% constituie atriutul sintetic (i
/undamental /&r& de care nu ar .utea e?ista nici una dintre celelalte 5nsu(iri ale
.ersoanei$ Ea re.re:int& unul% valoarea cea mai de .re0 a individului% condi0ia
su.rem& a e?isten0ei (i a/irm&rii rolului s&u 5n cadrul gru.ului social$
Societatea% de asemenea% nu .oate /i conce.ut& dec-t .rin e?isten0a unor
oameni% ceea ce 5nseamn& c& via0a indivi:ilor devine o condi0ie su.rem& a e?isten0ei
societ&0ii 5ns&(i$ F&r& res.ectarea vie0ii nu este .osiil& nici colectivitatea% nici
convie0uirea social&$
Im.licarea dre.tului 5n reglementarea rela0iilor sociale (i 5n ocrotirea valorilor
sociale% a trans/ormat aceste rela0ii 5n ra.orturi >uridice% iar ra.orturile >uridice care se
nasc (i se de:volt& 5n >urul valorilor sociale ocrotite% devin oiectul >uridic al
4
in/rac0iunii$ 3ia0a devine ast/el% dintr9o valoare iologic&% o valoare social& (i >uridic&
Badic& un dre.t asolut la via0& al individului% dre.t a c&rui ocrotire este constatat& de
legea (i doctrina .enal& (i .e care to0i cei din >ur treuie s&9l res.ecte$ Mai mult c7iar%
ocrotirea vie0ii 5nseamn& a.&rarea tuturor rela0iilor sociale normale (i utile% deoarece
/&r& .ersoana 5n via0&% aceste rela0ii nu ar /i .osiile$
II
NOIUNI GENERALE PRIVIND METODOLOGIA INVESTIGRII
CRIMINALISTICE A OMORULUI
Cn moartea violent& .rin arme de /oc% agentul mecanic este /ormat din glonte%
/ragmentele sale% ga:ele (i .ulerea ce 5l 5nso0esc$ Dloan0ele ac0ionea:& asu.ra
cor.ului .rin /or0a sa cinetic&% iar re:ultatul de.inde de vite:a% materialul din care este
construit % re:isten0a 0esuturilor% ung7iul de aordare a 0esuturilor
Investigarea activit&0ilor ce au avut ca re:ultat moartea uneia sau a mai multor
.ersoane nu .oate /i conce.ut& dec-t ca .ur& /ic0iune /&r& e/ectuarea cercet&rii la /a0a
locului% activitate ce% 5n aceste condi0ii% ca.&t& o im.ortan0& ca.ital& .entru
des/&(urarea 5ntregii anc7ete% /iind singura modalitate de o0inere a .roelor (i a
mi>loacelor materiale de .ro&% cel .u0in% 5n .rima /a:& a cercet&rilor$
La omor% totul se .une 5n mi(care atunci c-nd este desco.erit un cadavru ce
.re:int& semnele mor0ii violente% sunt desco.erite /ragmente sau resturi de cadavru ori
sc7elete de natur& uman&$ Pentru reu(ita anc7etei este /oarte im.ortant modul cum se
ac0ionea:& 5nc& din momentul desco.eririi cadavrului$
Cel sau cei ce a>ung .rimii la /a0a locului treuie s& note:e ora e?act& la care
au sosit% adresa ori alte re.ere .e a:a c&rora s& se locali:e:e c-t mai e?act .erimetrul
.e care a /ost g&sit cadavrul (i condi0iile meteorologice e?istente 5n momentul sosirii$
1
De(i .ar elemente care ar 0ine mai mult de o rutin& administrativ& dec-t de cercetarea
criminalistic& .ro.riu9:is&% aceste date (i9au dovedit utilitatea 5n activitatea .ractic&% 5n
.rimul r-nd% 5n comaterea aliiurilor (i a altor a.&r&ri a:ate .e /alsi/icarea realit&0ii
ce sunt invocate de c&tre /&.tuitori 5n vederea asigur&rii sc&.&rii de r&s.underea
.enal&$
Pentru anc7et& este necesar s& se note:e (i s& se marc7e:e locul (i .o:i0ia 5n
care se a/la victima 5n momentul desco.eririi sale% de c&tre .rimii a>un(i la /a0a
locului$ Omiterea sau e/ectuarea acestor activit&0i su.er/icial .ot avea im.lica0ii dintre
cele mai nedorite% ulterior ec7i.a de cercetare /iind .us& 5n situa0ia de a nu .utea
inter.reta corect nici mecanismul de /ormare a urmelor desco.erite 5n c-m.ul
in/rac0iunii (i nici ra.ortul dinamic% agresor9victim&% .osiilele erori de inter.retare
conduc-nd% de cele mai multe ori% la erori >udiciare
#
$ Desigur se .oate s.une c& este
.osiil& reconstituirea .o:i0iei (i stailirea locului .rin coroorarea declara0iilor
.ersoanelor im.licate ori a martorilor oculari cu locul% /orma% natura% cantitatea% etc$ a
urmelor (i mi>loacelor materiale de .ro& E a/irma0ie asolut corect& E 5ns& .ractica
>udiciar& a scos 5n eviden0& a.ari0ia (i de:voltarea unei sus.iciuni care% inteligent
e?.loatat&% de c&tre /&.tuitori ori de c&tre avoca0ii acestora .oate conduce% 5n anumite
condi0ii% la .r&u(irea 5ntregului edi/iciu al .roa0iunii$
De asemenea% 5n conte?t% devine deoseit de im.ortant& .reocu.area .e care
treuie s& o mani/este cei a>un(i .rimii la /a0a locului .entru conservarea locului /a.tei
(i .entru identi/icarea martorilor oculari% a .ersoanelor sus.ecte% identi/icarea
urm&rirea% .rinderea (i i:olarea /&.tuitorilor$
E?ist& multe cau:e care .ot determina modi/ic&ri 5n as.ectul ini0ial al locului
/a.tei% alter&ri sau modi/ic&ri ale urmelor sau mi>loacelor materiale de .ro&$ De(i .rin
enun0 s9ar .utea 5n0elege c& este vora des.re o oliga0ie de diligen0& E treuie s& se
asigure .a:a locului /a.tei (i s& se .rote>e:e urmele (i mi>loacele materiale de .ro& E
im.ortant .entru cercet&ri este re:ultatul$ Dac& ec7i.a de cercetare va des/&(ura un
1 3$ 'erc7e(an E Metodologia investig&rii criminalistice a omorului% Ed$ Paralela 41% Pite(ti #))8% .ag$ #*+
*
simulacru de activitate 5ntr9un .erimetru ale c&rui caracteristici (i as.ect au /ost
viciate re:ultatele sunt com.romise% anc7eta urm-nd a se des/&(ura 5n or% .e a:a
unei i.ote:e caracteri:ate de un grad mare de relativitate$
Martorii oculari% .ersoanele sus.ecte sau% .oate% c7iar /&.tuitorii se g&sesc 5n
Fgr&mada de curio(iG g&si0i la /a0a locului$ Dac& ace(tia nu sunt identi/ica0i cu
o.erativitate% e?ist& riscul ca% instinctual sau urm&rind di/erite interese% .ersoanele ce
ar .utea a>uta cercet&rile Fs& se dea la /undG% /iind mult mai comod s& urm&re(ti ce se
5nt-m.l& din a/ar&% deta(at% (i s& intervii% direct sau indirect% doar dac& interesul 0i9o
cere$
Dac& .rimii a>un(i la /a0a locului treuie s& se im.lice (i s& asculte .ersoanele
ar&tate% a.ar .roleme legate de calitatea 5n care des/&(oar& aceste activit&0i% de
materiali:area re:ultatelor% de e/ectele declara0iilor mincinoase (i de modul 5n care
ace(tia .ot reali:a% .ot des/&(ura e/icient aceste ascult&ri$ Dac& ace(tia vor evita s& se
im.lice este .osiil s& se .iard& unele elemente ce ar /i .utut /i im.ortante .entru
anc7et& E starea de s&n&tate a victimelor se .oate agrava iar recu.erarea va .ermite cu
greu s& .oat& /i ascultate detaliat .entru a .utea l&muri unele as.ecte ce% odat& aduse
la cuno(tin0a unor .ersoane cali/icate% ar /i /ost mult mai utile cercet&rilor, martorii
oculari ar .utea /i a>uta0i s& 5n0eleag& /a.tul c& le9ar /i mai util s& nu se im.lice 5n
anc7et&$
Situa0ia se sc7im& atunci c-nd la /a0a locului sunt desco.erite victime ce 5nc&
sunt con(tiente% dar% din cau:a v&t&m&rilor su/erite sunt (anse mici ca acestea s&
r&m-n&% .entru mult tim.% 5n via0&$ Desigur c& nu se vor negli>a m&surile ce treuie
luate .entru salvarea acestora E acest lucru ar /i ira0ional E 5ns&% .e l-ng& acestea
treuie insistat .e ascultarea urgent& a acestor .ersoane cu .rivire la 5m.re>ur&rile
comiterii /a.tei (i identitatea /&.tuitorului$ Practica >udiciar& recomand& ca aceast&
ascultare s& se /ac& 5n .re:en0a a doi martori asisten0i
"
ale(i din r-ndul .ersoanelor
neinteresate 5n cau:& .re:ente la /a0a locului$ Re:ultatele acestei ascult&ri treuie s&
" 3$ 'erc7e(an 5n Metodologia investig&rii criminalistice a omorului% Ed$ Paralela 41% Pite(ti% #))8% .ag$ #+#
+
/ie materiali:ate 5n con0inutul unui .roces veral ce va /i 5ntocmit de c&tre .ersoana ce
a des/&(urat ascultarea (i semnat de c&tre martorii asisten0i E as.ect .er/ect convergent
cu .revederile legale dat /iind urgen0a cu care a treuit e/ectuat& aceast& activitate$
Cn ceea ce .rive(te /&.tuitorii% dac& ace(tia nu au r&mas sau nu au /ost
identi/ica0i la /a0a locului 5n r-ndul Fcurio(ilorG g&si0i la /a0a locului% cei care sunt
.rimii la /a0a locului% 5n /unc0ie de .osiilit&0ile concrete% treuie s& /ac& tot ce le st& 5n
.uteri .entru urm&rirea (i .rinderea acestora E cunoscut /iind riscul mare indus de o
.ersoan& dis.us& la orice .entru a9(i asigura sc&.area$ Pe l-ng& e/orturile .ersonale%
vor /i anun0ate organele com.etente s& dis.un& des/&(urarea de /or0e (i mi>loace
.entru c&utarea% identi/icarea (i imoili:area /&.tuitorilor 5n :onele ce o/er& condi0ii
mai une de ascundere de .e .osiilul traseu urmat du.& comiterea /a.tei$
Cn ceea ce .rive(te ec7i.a de cercetare la /a0a locului suliniem necesitatea
conlucr&rii 5ntre com.onentele sale /unc0ionale$ Dac& este s& lu&m s.re e?em.li/icare%
un&oar&% rolul (i locul medicului legist% .re:en0a acestuia este indis.ensail&% el /iind
.rimul care va o/eri date cu .rivire la realitatea instal&rii% la cau:a (i natura mor0ii%
mecanismul de .roducere a le:iunilor% data instal&rii mor0ii E aceste date urm-nd a /i
.relucrate (i veri/icate .rin activit&0ile des/&(urate de c&tre ceilal0i memrii$ La /el
.oate /i .us& .rolema 5n leg&tur& cu activitatea /iec&rui memru% /iecare% 5n .arte are
rolul (i locul s&u 5n angrena>ul com.le? al ec7i.ei% activitatea /iec&ruia este necesar&%
re:ultatele /inale ale activit&0ii /iind condi0ionate de modul 5n care /iecare 5(i /ace
treaa% de modul cum sunt coroorate re:ultatele activit&0ilor des/&(urate individual
sau .e gru.uri de lucru restr-nse .recum (i de o.erativitatea cu care sunt e?.loatate
acestea$
Des/&(urarea .ro.riu9:is& a activit&0ii este marcat&% cel .u0in 5n .rim& instan0&%
de e?aminarea cadavrului$ Interesea:& .re:en0a semnelor ce atest& instalarea mor0ii%
se?ul% 5n/&0i(area% v-rsta a.ro?imativ&% con/orma0ia cor.ului% culoarea oc7ilor (i a
.&rului% starea denti0iei% culoarea (i as.ectul .ielii, e?isten0a% .o:i0ia% num&rul%
as.ectul e?terior (i /orma urmelor de violen0&, .o:i0ia cadavrului 5n momentul 5n care
8
a /ost g&sit E .o:i0ia ca.ului (i a memrelor /a0& de trunc7i% .o:i0ia cor.ului 5n ra.ort
cu re.erele im.ortante ale locului /a.tei, locul unde a /ost g&sit, .osiile urme de
noduri sau leg&turi% scurgeri de lic7ide iologice% semne de .utre/ac0ie% mirosuri
.ersistente, starea vestimenta0iei (i a oiectelor de 5nc&l0&minte% m&rimea% .o:i0ia (i
ordinea 5n care sunt dis.use .e cadavru% e?isten0a .e aceste oiecte a unor urme de
t-r-re sau alte violen0e% urme iologice% sustan0e c7imice% microurme de di/erite
naturi% 5nscrisuri% oiecte de valoare, etc$
Inter.retarea tuturor acestor elemente coroorate cu datele o0inute de c&tre
anc7etatori vor .utea direc0iona cercet&rile% lucru /oarte im.ortant 5n gestionarea
anc7etei E 5ntregul management al anc7etei /iind condi0ionat de calitatea (i valoarea
acestor resurse$
Termin-ndu9se e?aminarea cadavrului% se va trece% imediat% la cercetarea
.erimetrului din imediata vecin&tate$ Se va urm&ri .o:i0ia cadavrului 5n conte?tul
celorlalte oiecte din 5nc&.erea% curtea ori din c-m.ul desc7is .e care a /ost
desco.erit$ Fiecare oiect va /i anali:at cu ma?im& aten0ie% 5nce.-nd cu u(ile%
/erestrele% .iesele de moilier% soele% etc$ (i termin-nd cu re.erele caracteristice ale
:onei$
Niciodat& lucrurile nu stau la /el, nu numai c& nici un omor nu este identic cu
altul dar a.ar elemente caracteristice (i 5n condi0iile anali:ei unor categorii mari de
moduri de o.erare$
Ast/el 5n ca:ul desco.eriri unor segmente de cadavru% e?aminarea va avea ca
oiect 5n .rim& /a:& segmentul de cadavru amalat E coletul 5ntreg E du.& care% odat&
cu o.era0iunile de de:amalare% activitatea se va des/&(ura .e dou& .lanuriH amala>ul
(i segmentul de cadavru$ Dac& segmentul de cadavru este desco.erit 5ngro.at se va
urm&ri e?aminarea acestuia 5n di/eritele stadii ale o.era0iunilor de de:gro.are% /iind
/oarte .osiil ca o dat& cu des/&(urarea acestora s& /ie distruse sau modi/icate
elemente de interes .entru anc7et&$
)
Cn ca:ul mor0ilor .rin s.-n:urare% se va e?amina% 5n .rimul r-nd% cadavrul
sus.endat% a(a cum a /ost desco.erit (i aia du.& ce au /ost re0inute detaliile se va
trece la coor-rea cadavrului (i e?aminarea acestuia% /&r& s& se deteriore:e la0ul (i
nodul 5ntruc-t /oarte im.ortant&% su as.ectul datelor .entru anc7et&% este at-t
e?aminarea se.arat& a cadavrului c-t (i a la0ului cu nod cu tot$
La 5neca0i va /i e?aminat& .o:i0ia 5n a.&% caracteristicile :onei 5n care a /ost
g&sit E dac& a.a este ad-nc& sau nu% dac& cadavrul este locat 5n m-l% e?isten0a
curen0ilor de a.& E (i% ulterior% du.& scoaterea cadavrului din a.&% imediat% acesta va /i
e?aminat detaliat$
Atunci c-nd e?ist& sus.iciuni legate de o .osiil& otr&vire% .e l-ng&
e?aminarea cadavrului% cu urm&rirea unor semne s.eci/ice% este necesar& e?aminarea
atent& a reci.ientelor ce ar .utea .&stra% 5nc&% urme ale sustan0elor /olosite .entru
su.rimarea vie0ii victimei$
Cn ca:ul omorurilor .rin 5m.u(care% anali:a cadavrului% .rin e?aminarea
ori/iciilor s.eci/ice% a urmelor de .e articolele de vestimenta0ie% urm&re(te stailirea E
5n limite din ce 5n ce mai stricte E a locului (i .o:i0iei victimei (i tr&g&torului 5n
momentul 5m.u(c&turii$ Pe a:a acestor re.ere des/&(urarea activit&0ilor de c&utare va
avea ca /inal identi/icarea de noi elemente .e a:a c&rora s& se conclu:ione:e cu
.rivire la condi0iile 5n care a /ost s&v-r(it& activitatea criminal&$
O situa0ie asem&n&toare se va reg&si 5n anc7etarea omorurilor 5n care% la
su.rimarea vie0ii victimelor% au /ost /olosite oiecte t&ietoare95n0e.&toare% a(a9
numitele arme ale$ O anali:a temeinic& a cadavrului va .utea avea ca re:ultat
stailirea modului de des/&(urare a con/lictului% 5n ce m&sur& se .oate .une .rolema
legitimii a.&r&ri% a .remedit&rii% etc$ E toate elemente esen0iale 5n cercetare$
;n interes deoseit% .entru activitatea memrilor ec7i.ei 5l .re:int& su.ra/a0a
de su cadavru$ Pe aceasta (i 5n vecin&tatea imediat& a cadavrului

.oate /i desco.erit&
o varietate de urme ce .re:int& interes .entru anc7et&H urme de m-ini% .icioare%
5nc&l0&minte% urme iologice E 5n s.ecial% s-nge% /ire de .&r% saliv&% s.erm&% etc$ E
#=
urme ale oiectelor de 5mr&c&minte% 5nscrisuri% di/erite oiecte /olosite la leg&turi (i
noduri% instrumente /olosite la uciderea victimei% di/erite oiecte de interes% sau
/ragmente ale unor ast/el de oiecte% .rovenite de la /&.tuitor ori de la victim&% etc$
Im.ortante .entru cercetare .ot deveni (i urmele de u:e% urec7i% nas sau din0i%
5n m&sura 5n care .ot contriui la identi/icarea .ersoanelor im.licate 5n s&v-r(irea
crimei sau 5n conturarea ra.ortului dinamic agresor9victim&% ca element s.eci/ic%
.rinci.al& .reocu.are (i necesitate .entru 5ntregul management al activit&0ii ec7i.ei de
cercetare la /a0a locului$
III
METODOLOGIA INVESTIGRII CRIMINALISTICE A OMORULUI
SVRIT CU ARME ALBE

Omorurile s&v-r(ite .rin /olosirea de arme ale sau de di/erite alte cor.uri
contondente sunt /oarte des 5nt-lnite 5n .ractica >udiciar& .ut-nd /i identi/icate unele
elemente comune de natur& a /acilita 5n0elegerea mecanismul .roducerii crimei (i ceea
ce treuie urm&rit atunci c-nd se des/&(oar& cercetarea la /a0a locului$
Armele ale se clasi/ic& 5nH
o oiecte des.ic&toare cu .ro.riet&0i at-t ale oiectelor contondente% c-t (i ale
oiectelor t&ioase @to.or% sa.&% 7-rle0% etc$A ,
o oiecte t&ioase,
o oiecte 5n0e.&toare sau 5n0e.&tor t&ioase$
Cn mor0ile .roduse de oicte t&ioase% e?.erti:a treuie s& staileasc&H
aA Diagnosticul de leziune produs prin obiect neptor-tios$ Se staile(te .e a:a
as.ectului mor/ologic al .l&giiH
o .lag& des.icat&H .lag& t&iat& la e?terior% .lag& :droit& 5n .ro/un:ime ,
##
o .lag& t&iat&H margini netede% lungime (i desc7idere variail&% .ro/un:ime 5n
ra.ort de intensitatea lovirii% ung7iuri regulate,
o .laga 5n0e.at&H ori/iciu de dimensiuni variaile (i /orm& ce o .oate re.roduce .e
cea a oiectului% canal cu dimensiuni% direc0ie (i /orm& 5n /unc0ie de dinamica
agresiunii,
o .lag& 5n0e.at& t&iat& H caracteristici de la .l&gile mai sus amintite$
Ac0iunea oiectelor 5n0e.&toare cu o sec0iune circular& care se l&rge(te tre.tat
conduce la ru.erea (i 5nde.&rtarea 0esuturilor .e care le str&at% cu /ormarea
susecvent& a unui canal neregulat% desc7is% de o .ro/un:ime variail&$ La scoaterea
oiectului /olosit ca arm&% .ielea (i celelalte 0esuturi se retractea:& (i sec0iunea
canalului devine mai mic&$ Cn .ro/un:imea canalului 0esutul se .oate modi/ica datorit&
modului di/erit de retrac0ie a di/eritelor .lanuri% .ut-ndu9se a>unge la /ormarea de
ung7iuri la nivelul trecerii de la un .lan la altul$ Lungimea canalului nu cores.unde%
nici ea% cu lungimea instrumentului 5n0e.&tor% /iind mai mic&% 5n ca:ul 5n care
instrumentul nu .&trunde 5n 5ntregime 5n 0esuturi (i mai lung% c-nd sunt .er/orate
numai 0esuturile moi E ca e?em.lu% 5n ca:ul .l&gilor 5n0e.ate ce interesea:& .eretele
adominal anterior% un cu0it% cu lama relativ scurt&% .oate crea le:iuni .ro/unde cu
a/ectarea unor organe vitale$ Cn .ractic& se .ot desco.eri ca:uri c-nd se desco.er& mai
multe canale (i un singur ori/iciu atunci c-nd% ca e?em.lu% cu0itul crimei este retras
incom.let (i 5m.ins 5n interior de mai multe ori$
A Stabilirea obiectului vulnerant. Se a:ea:& .e cercetarea mor/ologiei .l&gii (i a
concordan0ei acesteia cu un anumit ti. de oiecte$
Pl&gile 5n0e.ate9t&iate sunt create de instrumente ce ac0ionea:& at-t .rin v-r/ul
lor ascu0it c-t (i .rin unul sau mai multe lame t&ioase% av-nd unul sau mai multe
ung7iuri ascu0ite E 5n /unc0ie de num&rul de lame t&ioase .e care le are arma crimei$
As.ectul .l&gii de.inde de /orma (i caracteristicile armei care r&ne(te$ ;n cu0it cu
v-r/ul ine ascu0it (i cu lam& cu dou& t&i(uri% d& na(tere la o le:iune E asem&n&toare cu
#"
o .lag& t&iat&% de care se va deosei% 5ns&% .rin .ro/un:ime E caracteri:at& de o solu0ie
de continuitate a .ielii% alungit&% cu margini regulat t&iate (i ung7iuri ascu0ite
2
$
Marginile .l&gii sunt mai mult sau mai .u0in 5nde.&rtate 5n /unc0ie de regiunea 5n care
este situat& aceasta (i de /a.tul dac& este .aralel& sau se 5ncruci(ea:& olic sau 5n
ung7i dre.t cu direc0ia /irelor elastice ale .ielii$ Dac& arma a /ost introdus& sau
scoas& 5ntr9o .o:i0ie 5n care una din marginile sale t&ioase a ac0ionat su un ung7i
ascu0it se va /orma o Fcodi0&G E cu at-t mai .roeminent& cu c-t 5nclina0ia armei a /ost
mai mare$
Cn ca:ul .l&gilor /ormate .rin intermediul unui cu0it sau alt instrument cu un
singur t&i(% 5n .artea cores.ondent& muc7iei net&ioase se oserv& o ru.tur& a .ielii%
ung7iul .l&gii /iind mai rotun>it E aceasta se .oate oserva .rin a.ro.ierea marginilor
.l&gii$
Frecvent sunt desco.erite sec0ion&ri osoase% de la sim.le /isuri sau ciu.ituri ale
unei .or0iuni de os% .-n& la .er/or&ri osoase late sau sec0ion&ri com.lete de oase lungi$
Cn /racturile oaselor lungi se .roduc /isuri longitudinale (i esc7ile osoase% le:iunea
/iind /oarte asem&n&toare cu una care se .roduce 5n condi0iile lovirii cu un cor.
contondent$ Oasele late E cum sunt cele ale oltei craniene E .ot su/eri% c7iar%
.er/or&ri 5n care dimensiunile (i /orma instrumentului sunt .er/ect re.roduse$
Anali:-ndu9se as.ectul /racturii (i oiectul sus.ectat de a /i .rodus le:iunea% .rin
com.ara0ie% se .oate staili cu certitudine c& oiectul 5n cau:& este ori nu este cel care
a creat .laga
cA Stabilirea numrului plgilor 9 e?.rim& num&rul de lovituri$
Cn ca:ul r&nirilor multi.le% anc7eta va /i interesat& s& staileasc& dac& .l&gile au
/ost .roduse cu aceea(i arm& sau cu arme di/erite
4
$ Treuie acce.tat c& e?aminarea
traseologic& a /ormei (i dimensiunilor .l&gilor (i a canalelor nu este su/icient& .entru
2 Ion Moraru% Medicina Legal&% Editura Medical&% 'ucure(ti #)*+% .ag$ #+4
4 idem% .ag$ #+1$
#2
a staili identitatea armei$ Acela(i instrument t&ietor 5n0e.&tor .oate determina .l&gi
mici E su.er/iciale% c-nd a .&truns doar v-r/ul E (i .l&gi mari ce .ot de.&(i l&0imea
lamei instrumentului% 5n ca:ul .&trunderii olice 5n 0esuturi$ Pot /i .roduse .l&gi cu
caracteristici deoseite 5n /unc0ie de caracteristicile constructive ale lamei
instrumentului E s.re e?em.lu sunt instrumente de ti.ul aionetei care au la v-r/ dou&
margini ascu0ite iar la a:& o singur& margine ascu0it& E sau de modul 5n care este
/olosit E se .ot .roduce doar .l&gi t&iate% c-nd se ac0ionea:& doar cu lama$
dA Succesiunea de timp a plgilor 9 se a:ea:& .e cercetarea reac0iilor vitale$
Pentru stailirea ordinii de .roducere a r&nilor se va 0ine seama (i de sediul
r&nii% de organele le:ate (i de intensitatea 7emoragiei$ As.ectul ca.&t& nuan0e de
com.le?itate av-nd 5n vedere c& /orma .l&gilor .roduse du.& moarte nu di/er& de cele
.roduse 5n tim.ul vie0ii% .o:i0ia victimei (i a agresorului sunt greu de stailit iar talia
.ersoanelor im.licate 5n con/lict (i direc0ia loviturii nu .ot /i avute 5n vedere dec-t ca
elemente orientative nu ca certitudini$
Pl&gile t&iate .ot /i desco.erite av-nd as.ecte di/eriteH .l&gi liniare E c-nd
instrumentul sec0ionea:& .er.endicular 0esuturile, .l&gi cau:ate de t&ieturi olice E
a(a9numitele .l&gi cu lim caracteri:ate de /ormarea de lamouri de 0esut mai mult
sau mai .u0in mari% 5n /unc0ie de dimensiunile instrumentului (i ad-ncimea la care
.&trunde, .l&gi mutilante% caracteri:ate de sec0ionarea com.let& a unei .or0iuni de
0esut% a unui organ E urec7e% nas E sau o .arte a unui memru$
e A Direcia de aplicare a loviturilor 9 se deduce din stailirea direc0iei .l&gilor t&iate
5n ra.ort cu a?ul cor.ului$
Cn ca:ul loviturilor tangen0iale .e :ona calotei craniene% cor.ul t&ietor9des.ic&tor
.roduce deta(area unor .or0iuni din masa osoas&% .e os r&m-n-nd neregularit&0i (i alte
.articularit&0i ale muc7iei t&ioase .e a:a c&rora se .oate /ace identi/icarea oiectului
ce /olosit .entru ac0iunea criminal&$
#4
/ A Cauza medical a mor0ii .oate /iH
o .rimar& @ sigur (i direct mortal&AH le:iuni grave ale organelor vitale% 7emoragii
etc$,
o secundar&H com.lica0ii in/ec0ioase etc$$
gA Stabilirea raportului de cauzalitate 5ntre le:iune (i deces$
7A Stabilirea criteriilor de evaluare a formei medico legale de moarteH crim&%
acccident sau suicid$
Se va 0ine cont de locali:area le:iunilor% gravitatea acestora% alte elemente
circumstan0iale @ de e?em.lu .l&gile t&iate ale gatuluiA$
Cn sinucidereH
o s-ngele se scurge .e .&r0ile anterioare ale cor.ului,
o rana este asimetric&H mai .ro/und& 5ntr9o .arte sau alta a g-tului% du.& cum
victima este dre.tace sau st-ngace @se recunosc sec0iuni ale g-tului cu st-nga la
drea.taciA,
o .l&gi multi.le @ tentative multi.le% .realaile% nereu(ite% .-n& se o0ine
de:in7ii0ia .si7omotorie necesar&A$ Cntre mai multe le:iuni su.er/iciale% de
e:itare% se a/l& una sau c-teva .l&gi mai .ro/unde% ce interesea:& /orma0iunile
anatomice ale g-tului% .ut-nd a>unge .-n& la 0esuturile .reverterale,
o .l&gile sunt locali:ate ori:ontal /a0& de a?ul cor.ului,
o ve(mintele g-tului desc7iate% stro.irea cu s-nge a oglin:ii @ acte .realaile
.re.aratoriiA,
o e?ist& un .si7ism .resuicidar @ suiect de.resiv etc$A,
o .l&gile se a/l& 5n :one accesiile victimei$
;neori% victima aandonea:& o modalitate de suicid a.el-nd la alta, .ot /i
utili:ate 294 modalit&0i di/erite de autole:are (i e?.iere$
Cn omucideri% e?ist& le:iuni cu caracter o.usH
#1
o s-ngele a.are 5m.r&(tiat la locul /a.tei @5m.ro(cat 5n .l&gi arteriale sau su
/orm& de alt& 5n cele venoaseA,
o .lag& unic& @ nu e?ist& le:iuni su.er/iciale de santinel&A,
o .laga este simetric&,
o .l&gile sunt neregulate ca orientare,
o nu e?ist& acte .re.aratorii,
o li.sesc motiva0iile unor acte autolitice @ nu e?ist& .si7ism .resuicidarA$
#*