Sunteți pe pagina 1din 28

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE:
Materiale

pentru curenie

COD CPV: 24500000-9

AUTORITATEA CONTRACTANT:
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR Tg.Mure

CUPRINS

SECIUNEA A FIA DE DATE A ACHIZIIEI

SECIUNEA B CAIETUL DE SARCINI

SECIUNEA C FORMULARE

SECIUNEA D CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

SECIUNEA A
FIA DE DATE A ACHIZIIEI
I. INFORMAII GENERALE
I.A. Autoritatea contractant
Denumire: Universitatea Petru Maior, cu sediul n Tg. Mure, str. Nicolae Iorga nr. 1,
cod fiscal 4322831, cont RO33TREZ476504601X000426 deschis la Trezoreria Tg.Mure,
Cod potal: 540088, ara: Romnia
Persoana de contact: - Ana Maria TONCIAN, Telefon: 0265/236.213 int. 261, Email:
mtoncian@upm.ro, Fax: 0265/218.783;
Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.upm.ro
I.B. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante
[X] ministere ori alte autoriti publice
centrale inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local
[] agenii naionale
[] autoriti locale
[] alte instituii guvernate de legea public
[] instituie european/organizaie internaional
[] altele (specificai)

- [] servicii publice centrale


- [] aprare
- [] ordine public/sigurana naional
- [] mediu
- [] afaceri economico-financiare
- [] sntate
- [] construcii i amenajri teritoriale
- [] protecie social
- [] recreere, cultur i religie
- [X] educaie
[] activiti relevante
- [] energie
- [] ap
- [] pot
- [] transport
- [] altele (specificati)
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante
da []

nu [X]

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute


[X] la adresa mai sus menionat
[] altele: (adresa/fax/interval orar)
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri: 04.03.2008 / ora limit: 14,00 / adresa:
Tg. Mure, str. N. Iorga nr. 1, corpul R, etaj I, sala R16 sau telefon 0265/211.838 int.261
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 05.03.2008 / ora limit: 15,00

I.C. Ci de atac
Soluionarea contestaiilor
1. n temeiul art. 21 din Constituia Romniei, ofertantul poate opta pentru una din
urmtoarele jurisdicii:
a. Jurisdicia special administrativ, n temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 554/2004
competena de soluionare a contestaiilor revine autoritii contractante
Contestaiile se vor depune la sediul Universitaii Petru Maior
Adresa: Str. N.Iorga nr. 1, corpul R, etaj I, sala R16
Localitatea: Tg.Mure, Cod postal: 540088, ara: Romnia
E-mail: mtoncian@upm.ro, Telefon: 0265/211.838, Fax: 0265/218.783
Adresa internet: www.upm.ro
b. Jurisdicia special prevzut de art. 255 alin (1) din O.U.G. nr. 34/2006
competena de soluionare a comtestaiilor revine Consiliului Naional de Soluionare
a Contestaiilor
Contestaiile se vor depune la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adresa: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureti, Cod potal: 030084, ara: Romnia
E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: 021/3104641, Fax: 021/3104642
Adresa internet: www.cnsc.ro.
Denumirea instanei competente: Curtea de Apel, secia de Contencios Administrativ i
Fiscal
Adresa: Strada Justitiei, nr.1
Localitate: Trgu Mure, Cod potal: 540136, ara: Romnia
2. naintarea contestaiei spre soluionare folosind una dintre jurisdiciile prevzute
mai sus, exclude competena de soluionare a celeilalte jurisdicii.
3. Termenul de depunere al contestaiei este de cel mult 5 zile de la data lurii la
cunotin de ctre contestator despre actul pe care acesta l consider nelegal.
Contestaia care se refer la prevederile documentaiei de atribuire poate fi depus numai
pn la data stabilit pentru depunerea ofertelor. Data lurii la cunotin se consider a fi
data publicrii documentaiei de atribuire n SEAP.
I.D. Sursa de finanare:
Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit: Venituri proprii.
- Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare
da []
nu [X]
Dac DA, facei referire la proiect/program
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.A. Descriere
II.A.1) Denumire contract: Contract de furnizare materiale pentru curenie, Cod
CPV: 24500000-9.
II.A.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare:
4

(a) Lucrri
[]
(b) Produse
Execuie
[]
Cumprare
Proiectare i execuie []
Leasing
Realizare prin orice
nchiriere
mijloace corespunztoare
Cumprare n rate
cerinelor specificate de obiectul contractului

[X]
[X]
[]
[]
[]

(c) Servicii
[]
Categoria serviciului 2A []
2B []

Principalul loc de livrare: franco depozit - beneficiar Universitatea Petru Maior din
Tg.Mure, str. N. Iorga, nr. 1.
II.A.3) Procedura se finalizeaz prin: Contract de achiziie public: [X]
ncheierea unui acord-cadru: []
II.A.4) Durata contractului de achiziie public
ani [][]
luni [1][0] de la atribuirea contractului
zile []
Preul unitar prevzut n contract nu se actualizeaz.
a) Durata contractului de achiziie public: 10 luni cu posibilitatea prelungirii cu o durat
de 4 luni
b) Nivelul minim si maxim al cantitii de produse care poate face obiectul
contractului: conform cu cerinele caietului de sarcini i n funcie de necesitile
beneficiarului i necesittile proprii.
II.A.5) Divizare pe loturi:
da [X]
nu []
Ofertele se depun pe:
un singur lot []
unul sau mai multe [X]
toate loturile []
Alte informaii referitoare la loturi: Obiectul caietului de sarcini este divizat pe loturi,
deci oferta se face pentru unul sau mai multe loturi. n cadrul lotului nu se accept
oferte pariale.
Adjudecarea se va face innd cont de suma total a lotului.
Oferta financiar se va ntocmi pe baza preurilor unitare pentru fiecare poziie n parte.
Cantitile minime i maxime precizate n caietul de sarcini sunt estimative i menionate
doar pentru a da o dimensiune asupra anvergurii contractului, autoritatea contractant
neasumndu-i obligaia de a achiziiona cantitatea minim sau maxim.
n privina loturilor I i II, Universitatea opteaz pentru participarea la procedur doar a
atelierelor protejate sau acelor ofertani care se angajeaz s ndeplineasc contractul n
contextul unor programe de angajare protejat, n cadrul crora majoritatea angajailor
implicai sunt persoane cu dizabiliti, iar n privina loturilor III, IV, V i VI se accept
participarea oricror firme care au ca obiect de activitate producerea sau comercializarea
materialelor de curenie.
II.A.6) Ofertele alternative sunt acceptate:

da []

nu [X]

II.B. Cantitatea sau scopul contractului:


II.B.1) Total cantiti: Cantitile sunt cele enumerate n caietul de sarcini
II.B.2) Opiuni
da []
nu [X]
Oferta tehnic trebuie s cuprind toate caracteristicile specificate n caietul de sarcini.
III. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.A. Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) da [X]
nu []
III.A.1. Contract rezervat (dac DA, scurta descriere)
da [X]
nu []
n conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 448/2006, privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Universitatea Petru Maior din Tg. Mure,
n calitate de autoritate contractant are obligaia de a opta pentru ndeplinirea uneia dintre
cele dou obligaii: - s plteasc lunar la bugetul de stat o sum egal cu 50% din salariul
minim brut pe economie pentru fiecare post pe care ar fi trebuit s angajeze persoane cu
handicap;
- s achiziioneze bunuri i servicii de la uniti protejate autorizate, pe baz de parteneriat,
n sum echivalent cu suma datorat la bugetul de stat.
n baza acestor prevederi legale i n conformitate cu prevederile art. 43 din O.U.G. nr.
34/2006, impunem participarea la procedur pentru loturile I i II numai atelierelor protejate
sau acelor ofertani care se angajeaz s ndeplineasc contractul n contextul unor programe
de angajare protejat, n cadrul crora majoritatea angajailor implicai sunt persoane cu
dizabiliti.
III.A.2. Clauze contractuale obligatorii
- condiia de livrare: franco depozit beneficiar Universitatea Petru Maior, str. N. Iorga,
nr. 1, Tg. Mure
- data limit de livrare: livrarea se va face numai n baza comenzilor ferme. Termen de
livrare: max. 3 de zile de la data comenzii
- termen de plat: 30 de zile de la nregistrarea facturii la beneficiar
- modaliti de plat: instrumente legale de plat
IV. PROCEDURA
IV.A) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

[]
[]
[]
[]

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii

IV.B) Etapa final de licitaie electronic


IV.C) Principiile care stau la baza atribuirii contractului:
- nediscriminarea
- tratamentul egal
- recunoaterea reciproc
- transparena
6

da []

[]
[]
[X]
[]
nu [X]

- proporionalitatea
- eficiena utilizrii fondurilor publice
- asumarea rspunderii
IV.D) Legislaia aplicat:
IV.D.1) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii.
IV.D.2) H.G.nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii .
IV.D.3) Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare .
IV.D.4) H.G. nr. 1337/27.09.2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
IV.D.5) HG nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din O.U.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii.
IV.D.6) Ordinul nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru
atribuirea contractelor de achiziie public.
IV.D.7) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007.
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE
V.A) Situaia personal a candidatului/ofertantului
- Declaraii privind eligibilitatea: Formular 1
- Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: Formular 2
- Certificat (certificate) privind plata impozitelor i taxelor i a contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare aferente ultimei luni ncheiate financiar (certificat/certificate
valabil(e) la data deschiderii procedurii).
V.B) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Persoane juridice/fizice romne:
- Certificatul constatator n original sau copie legalizat, emis cu maxim 30 de zile
nainte de data deschiderii ofertelor, de ctre Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Teritorial, din care s rezulte c: - obiectul de activitate al ofertantului
corespunde cu obiectul contractului;
- nu sunt nscrise meniuni cu privire la
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, sau c societatea se afl n
incapacitate de plat.
7

- Certificat unic de nregistrare n copie


- Certificat de nregistrare n scopul nregistrrii de T.V.A. n copie
- Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM (dac e cazul):
Formular 3
Persoane juridice/fizice strine:
- Documente edificatoare care s dovedeasc o forma de nregistrare ca persoan juridic sau
de nregistrare/atestare ori apartene profesional, n conformitate cu prevederile legale din
ara n care ofertantul este rezident (Documentul se va prezenta n copie legalizat,
anexndu-se i traducerea autorizat n limba romn)
V.C) Situaia economico-financiar
- Fi de informaii generale: Formular 4
- Declaraie pe propria rspundere privind media cifrei de afaceri global, care vizeaz
activitatea din ultimii trei ani. Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare i
data la care operatorul economic a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea comercial.
- Media cifrei de afaceri global pe ultimii trei ani: ofertantul trebuie s realizeze o medie a
cifrei de afaceri global egal sau mai mare cu 200.000 lei. ntreprinderile mici i mijlocii
beneficiaz de reducerea pragului pentru medie a cifrei de afaceri global egal cu 50% cf.
Legii nr. 346/2004, adic 100.000 lei .
- Bilanul contabil pe ultimul an fiscal ncheiat financiar, nregistrat la unitatea
financiar.
V.D) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Informaii privind capacitatea tehnic
- Asigurarea calitii produselor: Certificat al sistemului de management al calitii dup SR
EN ISO 9001/2001 sau echivalent.
- Conformitatea calitii produselor oferite trebuie s fie avizat de Ministerul Sntii
Publice.
- Resurse umane: Cerin minim, asigurarea personalului de specialitate care este considerat
strict necesar pentru ndeplinirea contractului de livrare de produse.
ATENTIE !
n situaia n care ofertantul omite s prezinte mai mult de 3(trei) dintre documentele
solicitate la punctele V.A), V.B), V.C) i V.D), oferta sa va fi descalificat.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.A) Limba de redactare a ofertei este limba romn
VI.B) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor
VI.C) Garania de participare
Dac se solicita, se vor preciza:
Solicitat []
Nesolicitat [X]
- cuantumul garaniei de participare - o sum fix egal
cu maximum 2% din valoarea estimat a contractului ce urmeaz a fi atribuit
- perioada de valabilitate a garaniei pentru participare
care trebuie s fie cel puin egal cu perioada de valabilitate a ofertei;
- forma de constituire a garaniei de participare care va
fi acceptat.
8

VI.D Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnic va fi fcut sub


forma unui tabel comparativ, din care s rezulte cerinele solicitate n caietul de sarcini
i caracteristicile tehnice ofertate. De asemenea se vor preciza termenul de livrare i
termenul de garanie a/al produsului/produselor ofertat/e.
VI.E) Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiar va fi fcut
integral pentru fiecare lot n parte. Ofertantul trebuie s prezinte un formular de ofert
distinct, pentru fiecare lot la care depune ofert, conform modelelor din Seciunea
Formulare.
Preul include valoarea cheltuielilor de transport i a ambalajului aferent, precum i toate
cheltuielile i comisioanele care vor fi angajate de ctre vnztor n condiiile de livrare
prevzute de prezenta Fia de date.
Ofertantul va prezenta o anex la formularul de ofert care trebuie s conin cel puin
urmtoarele informaii: preurile unitare, cantitile i preurile totale pentru fiecare tip de
produs, precum i orice alte elemente de natur financiar sau comercial care sunt necesare
pentru evaluarea ofertei.
VI.F) Modul de prezentare a ofertei:
Oferta va fi ntocmit i structurat n felul urmtor:
VOLUMUL I
VOLUMUL II
VOLUMUL III

- Documente de calificare
- Propunerea tehnic
- Propunerea financiar

n modul de prezentare a ofertei trebuie s fie regsite toate cerinele.


Fiecare volum va avea un OPIS al documentelor prezentate. Ofertantul are obligaia
de a numerota i semna, cu past albastr, fiecare pagin a ofertei.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Volumul I Documente de calificare


Adresa de transmitere a documentelor
Declaraii privind eligibilitatea
Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din
O.U.G. nr. 34/2006
Certificat (certificate) privind plata impozitelor i taxelor i a
contribuiilor de asigurri sociale
Certificat constatator emis de ctre Oficiul Registrului
Comerului
Certificat unic de nregistrare
Certificat de nregistrare n scopuri de TVA (CIF)
Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM
(dac e cazul)
Fia de informaii generale
Declaraie privind media cifrei de afaceri global
Bilanul contabil pe ultimul an fiscal ncheiat financiar, vizat i
semnat de unitatea financiar
9

FORMULARE
Formular 1
Formular 2

Formular 3
Formular 4

1
2
3
4

VOLUMUL II Propunerea tehnic


Certificat al sistemului de management al calitii
(ISO 9001 sau echivalent)
Cerificarea calitii din partea Ministerului Sntii Publice
Asigurarea personalului de specialitate care este considerat
strict necesar pentru ndeplinirea contractului de livrare produse.
Tabel comparativ al cerinelor tehnice din caietul de
sarcini i al descrierilor tehnice ofertate.
VOLUMUL III Propunerea financiar
Formular de ofert

Formular 13

Atentie!
- n cazul n care comisia de evaluare constat c unul sau mai muli ofertani au omis
s prezinte cel mult 3(trei) dintre documentele de calificare, aceasta va solicita
ofertanilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. Ofertanii trebuie s
prezinte documentele lips, la sediul autoritii contractante, n original i copie, n
termen de 48 de ore de la solicitare, sub sanciunea respingerii ofertei.
- n cazul n care ofertantului i lipsesc mai mult de 3(trei) dintre documentele de
calificare solicitate, acesta va fi descalificat, fr s fie posibil completarea ulterioar
a respectivelor documente.
- n cazul unei oferte comune, situaia personal i capacitatea de exercitare trebuie
dovedite de ctre fiecare dintre asociai n parte, iar cerinele privind situaia
economico-financiar i capacitatea tehnic vor fi ndeplinite prin cumul, mai puin
cerinele care vizeaz atribuii n executarea viitorului contract care trebuie ndeplinite
de acela dintre asociai, care, conform contractului a fost nominalizat pentru
executarea respectivelor atribuii.
VI.G) Adresa la care se depune oferta: Universitatea Petru Maior Tg. Mure Str. N.
Iorga nr. 1, Corpul R, etaj I, sala R14.
VI.H) Data limit pentru depunerea ofertei: 13.03.2008, ora 09,00.
VI.I) Modul de prezentare a ofertei:
- Ofertantul trebuie s ia toate msurile pentru ca oferta s fie depus i nregistrat la
autoritatea contractant pn la data limit, cu numr, dat i va fi nsoit de adresa de
naintare n vederea asigurrii cerinelor de nregistrare menionate.
- Indiferent de modalitatea de depunere a ofertei direct sau prin pot, ofertantul i asum
riscurile transmiterii ofertei.
- Candidatul trebuie s prezinte un exemplar al documentelor n original i o copie de pe
acestea. n eventualitatea unei discrepane ntre original i copie va prevala originalul.
- Originalul i copia trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi semnate
pe fiecare pagin de reprezentantul autorizat al ofertantului.
- Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel anterior sunt valide doar dac sunt
vizate de persoana autorizat s semneze documentele.

10

- Candidatul trebuie s sigileze originalul i copia n plicuri separate, marcnd corespunztor


plicurile cu ORIGINAL i respectiv COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic
exterior, netransparent i nchis corespunztor.
- Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu numele i adresa ofertantului pentru a permite
returnarea documentelor n cazul n care acestea vor fi declarate ntrziate.
- Plicul exterior trebuie s fie marcat cu adresa autoritii contractante i cu inscripia:
A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA 13.03.2008 ora 1000.
- Dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea
contractant nu i asum rspunderea pentru rtcirea documentelor.
- Solicitarea clarificrilor de ctre ofertant se va face n scris, autoritatea contractant avnd
obligaia de a rspunde tot n scris, transmind rspunsul tuturor ofertanilor.
- O ofert valabil pe o perioad mai scurt va fi respins de unitatea achizitoare ca
nevalabil.
- Preurile stabilite de ofertani n documente sunt ferme i nu pot fi schimbate n timpul
procedurii de atribuire a contractului de achiziie i nici ulterior pe durata de derulare a
contractului.
VI.J) Deschiderea ofertelor:
- Ofertele se vor deschide la sediul Universitii Petru Maior Tg. Mure, str. N. Iorga nr. 1,
n data de 13.03.2008, ora 10,00.
- Oferta se transmite cu scrisoare de naintare i va fi nsoit de un opis al documentelor
coninute. De asemenea oferta se va semna pagin cu pagin.
- n cadrul edinei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verific modul de
respectare a regulilor formale de depunere i prezentare a ofertelor i a documentelor care le
nsoesc.
- Plicurile vor fi deschise de preedintele comisiei de evaluare, care are obligaia de a anuna
urmtoarele informaii:
a)
denumirea (numele) ofertanilor;
b)
modificrile i retragerile de oferte;
c)
elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preul:
d)
orice alte detalii i precizri pe care comisia de evaluare le consider necesare.
Nici o ofert nu poate fi respins la deschidere, cu excepia ofertelor ntrziate.
- Comisia de evaluare are obligaia de a verifica conformitatea fiecrei propuneri tehnice i
financiare cu cerinele prevzute n documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
Mai nti se examineaz propunerea tehnic.
- Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile necesare pentru
evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada acordat pentru transmiterea clarificrilor.
- n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce
urmeaz s fie executat sau prestat, comisia de evaluare are obligaia de a solicita n scris i,
oricum, nainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care
le consider relevante cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific
preul respectiv.
- Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert n oricare dintre urmtoarele cazuri:
11

- oferta nu respect cerinele prevzute n documentaia pentru elaborarea i


prezentarea ofertei;
- ofertantul nu transmite, n perioada precizat de comisia de evaluare, clarificrile
solicitate;
- ofertantul modific, prin clarificrile pe care le prezint, coninutul propunerii
tehnice i/sau al propunerii financiare, cu excepia situaiei n care modificarea este
terminat de corecia erorilor aritmetice;
- oferta conine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt
n mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractant;
- explicaiile solicitate nu sunt concludente i/sau nu sunt susinute de documente
justificative solicitate de comisia de evaluare.
- Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. Dac ofertantul nu accept corecia acestor erori, oferta sa va fi considerat
necorespunztoare i, n consecin, va fi respins de comisia de evaluare.
Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
1. dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total (care este obinut prin
multiplicarea preului unitar cu cantitatea total), trebuie luat n considerare preul unitar, iar
preul total va fi corectat corespunztor;
2. dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea
exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor.
- Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ctigtoare de ctre comisia de evaluare.
- n cazul n care i preurile ofertate sunt egale, autoritatea contractant are dreptul de a
solicita ofertanilor care au oferit preul cel mai sczut o nou propunere financiar n plic
nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a crui nou propunere financiar are
preul cel mai sczut.
- Cu ocazia deschiderii ofertelor se va ntocmi un proces verbal de deschidere a ofertelor
care se va semna de ctre comisia de evaluare a ofertelor i de eventualii ofertani prezeni.
- Dup studierea ofertelor, comisia de evaluare va ntocmi un raport al procedurii.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.A) Preul cel mai sczut
VII.B) Cea mai avantajoas oferta economic

[X]
[]

Organizatorul procedurii are dreptul de a respinge orice ofert sau toate ofertele n
situaia n care condiiile tehnice sau valorice prevzute de contractant sunt inacceptabile
pentru investitor.
Pentru ofertele ale cror valori totale sau pariale sunt considerate anormal de sczute,
comisia de evaluare poate solicita contractanilor detalii privind elementele de constituire a
ofertei.
Observaie: n situaia n care, n urma aplicrii procedurii nu este posibil atribuirea
contractului, autoritatea contractant i rezerv dreptul de a aplica, n temeiul art. 110 alin.
(1) lit. a coroborat cu art. 110 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 o procedur de negociere cu
publicare prealabil a unui anun de participare.
12

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI


VIII.A) Ajustarea preului contractului:
da []
nu [X]
VIII.B) Conditii suplimentare:
a) n conformitate cu art. 6), alin. 3), literele a),b),c),d) din H.G.R. nr. 925/2006 se solicit
acordul ofertantului de a prelungi termenul contractului cu 4 luni i de a suplimenta
cantitile contractate cu pn la 50% cu meninerea preului unitar licitat n limita
fondurilor alocate n acest sens.
b) Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a mri sau diminua cantitile comandate
fa de cele contractate n funcie de necesitile proprii i fondurile disponibile.
c) Ofertantul va depune oferta pe ntreaga cantitate cuprins n invitaia de participare.
IX. PRECIZRI PENTRU OFERTANTUL / OFERTANII CTIGTOR /
CTIGTORI
n cazul n care ofertantul declarat ctigtor se face vinovat de nesemnarea contractului de
furnizare produse n condiiile de baz impuse prin documentaia de atribuire, n termenul
prevzut, la preul de atribuire, acesta va decdea din drepturile ctigate n urma atribuirii
contractului de achiziie.
X. NCHEIEREA CONTRACTULUI:
Ofertantului ctigtor i se aduce la cunotin n timpul cel mai scurt de la adjudecarea
ofertei i va fi solicitat pentru semnarea contractului.
Ofertanii nectigtori vor fi anunai n scris despre rezultatele hotrrii de adjudecare
putnd depune contestaii n termen de maxim 5 zile de la comunicare.
XI. LIVRAREA PRODUSELOR
Se va efectua la sediul autoritii contractante: Universitatea Petru Maior, din Tg. Mure,
pe baza comenzilor ferme. Contravaloarea transportului este inclus n pre.
XII. PLATA
Plata se va face prin Ordin de Plat la 30 zile calendaristice de la recepia produselor n cazul
n care au fost virate sumele aferente finanrii sau, n caz contrar, n termen de 15 zile
calendaristice de la virarea sumelor respective.
XIII. CONDIII SUPLIMENTARE
a) Ofertantul va depune ofert pe ntreaga cantitate cuprins n invitaia de participare.
b) Prin nscriere la procedura de achiziie public, ofertantul accept condiiile impuse de
autoritatea contractant.
XIV. CLAUZE CONTRACTUALE
XIV.A. Contractul de furnizare produse
XIV.A.1) Contractul de furnizare produse constituie anex, face parte integrant din
prezenta documentaie de atribuire, iar n momentul ncheierii sale, va fi completat i semnat
13

cu toate datele i informaiile aferente de ctre ofertant. Contractul va fi ncheiat cu acordul


prilor.
XIV.A.2) Fac parte din contract urmtoarele documente:
- propunerea tehnic
- propunerea financiar.
XIV.A.3) n cazul n care pri din contractul de achiziie public urmeaz s se
ndeplineasc de unul sau mai multi subcontractani, contractantul va prezenta la ncheierea
contractului de achiziie public i contractele ncheiate de acesta cu subcontractanii
nominalizai n ofert. Contractele prezentate trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor
constitui n anex la contractul de achiziie public.
XIV.A.4) Preul contractului
Preul contractului este ferm n lei, nu se accept ajustarea preului contractului.
XV. CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini constituie anex i face parte integrant din prezenta documentaie de
atribuire.
XVI. PRECIZRI FINALE
Prezumia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate
Ofertantul i asum rspunderea exclusiv pentru legalitatea i autenticitatea tuturor
documentelor prezentate n original i/sau copie n vederea participrii la procedur.
Analizarea documentelor prezentate de ofertani de ctre comisia de evaluare nu angajeaz
din partea acesteia nici o rspundere sau obligaie fa de acceptarea acestora ca fiind
autentice sau legale i nu nltur rspunderea exclusiv a ofertantului sub acest aspect.
ntreaga documentaie de atribuire se obine n schimbul sumei de 50 lei, ce se vor achita la
caseria Universitii sau prin Ordin de Plat. Dovada plii se va face la momentul
deschiderii ofertelor, printr-o copie a acesteia.

ntocmit,
ref. Ana Maria TONCIAN

14

SECIUNEA B

CAIETUL DE SARCINI
MATERIALE PENTRU CURENIE
COD CPV 24500000-9
LOTUL I
ACCESORII PENTRU CURENIE
CODURI CPV 25243000-6, 24511340-4, 25243300-9
Cantitate
Denumire produs
UM
minim
Perie WC
Mturi menaj sorg + nuiele
Mturi plastic
Fra PVC
Mopuri bumbac cu coad
Coad mop cu filet
Rezerv mop bumbac 250g
Galeat cu storctor pt. mop
Galeat PVC 10L
Gleat plastic 5L
Gleat zincat
Colace cu capac WC mono
Lavete uscate 10 buc/set
Burete vase
Burete vase din srm
Dispozitiv ters geam
Dispozitiv ters praf
Couri de plastic pentru hrtie
Co de gunoi cu pedal
Alcool sanitar 500 ml

bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
set
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata

80
80
70
50
40
50
70
50
30
20
20
70
95
40
30
35
20
45
10
15

Cantitate
maxim
130
130
110
80
65
75
105
80
50
35
30
110
140
55
45
55
40
60
20
25

Lotul I este rezervat atelierelor protejate n conformitate cu art. 43 din O.U.G. nr. 34/2006.

15

LOTUL II
SCAUNE DE TOALET CU FOLIE IGIENIC CU MANET
COD CPV 26211000-0
Cantitate Cantitate
Denumire produs
UM
minim
maxim
Scaun de toalet igienic cu manet
- dispozitivul de toalet cu folie igienic trebuie s asigure folosirea unui scaun de
toaler curat de fiecare dat, s fie prevzut cu un ecran de plastic transparent care s
indice cnd trebuie schimbat rola igienic

bucata

15

20

Lotul II este rezervat atelierelor protejate n conformitate cu art. 43 din O.U.G. nr. 34/2006.

LOTUL III
SPUN I DETERGENI PROFESIONALI
CODURI CPV 24513000-3, 24521110-6 Cantitate Cantitate
Denumire produs
UM
minim maxim
Sapun rufe 100g
Sapun toaleta 100g
Sapun lichid cu pompa 250ml
Rezerva sapun lichid flacon 10l
Dozator sapun 500ml
Detergent manual sac 20kg
Detergent automat sac 20kg
Detartrant 5L
Dezinfectant pentru WC, concentraie 20% 5L
Soluie pentru curat faiana, obiecte sanitare, concentraie 20%, 5L
Odorizant solid pentru WC 55g, cu suport
Odorizant lichid pentru WC cu suport
Ceara protectie parchet 1kg
Soluie pentru curat pardoseli parchet 5L
Petrosin pentru parchet 1kg
Clorura de var pentru dezinsectie
Praf de curatat abraziv 500g
Soluii de splat geamuri, pe baz de alcool, cu aciune rapid, slab
spumant, degresant puternic 5L
Solutie curatat aragazul 750ml
Solutii pentru spalat vesela 5L
Solutii pentru curatat covoare 5L
Solutii pentru curatat mobila 5L
Crema protectoare pentru maini 50g

LOTUL IV
16

bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
cutie
bucata
kg
kg
bucata

100
200
130
50
20
15
3
40
40
30
80
100
80
50
65
80
40

150
220
150
80
40
20
5
60
60
45
120
140
130
75
100
120
60

bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata

20
10
10
25
25
50

40
20
15
40
40
70

HRTIE IGIENIC, HRTIE PROSOP I DISPENSERE AFERENTE


- CODURI CPV 21221100-9, 25243300-9 Cantitate Cantitate
Denumire produs
UM
minim maxim
Hrtie igienic 1 strat, rol 75g
Hrtie igienica 1 strat, rol 600g
Dispenser hrtie igienic
Hrtie prosop 1 strat, rol 600g
Dispenser hrtie prosop

bucata
bucata
bucata
bucata
bucata

475
1500
60
160
58

715
1900
95
220
85

LOTUL V
ARTCOLE DIN PLASTIC I DIN MATERIAL TEXTIL PENTRU AMBALARE
COD CPV 25220000-9
Cantitate Cantitate
Denumire produs
UM
minim maxim
Saci menaj 20L, 50buc/rol
Saci menaj 35L, 50buc/rol
Saci menaj 120L, 10 buc/rol
Saci menaj 240L, 10 buc/rol
Saci aspirator
Manusi protectie menaj (latex) 100 buc/pac

bucata
bucata
bucata
bucata
bucata
bucata

150
320
270
300
40
40

200
430
355
370
60
60

LOTUL VI
MATERIALE TEXTILE
COD CPV 17100000-3
Denumire produs

UM

Molton
Tesatura finet
Prosop baie flotir sau bumbac

ml
ml
bucata

Cantitate Cantitate
minim maxim
190
400
70

240
550
90

Pentru loturile III, IV, V i VI este participarea oricror ofertani al cror obiect de
activitate l constituie producerea sau comercializarea produselor menionate n loturi.

CONDIII IMPUSE DE BENEFICIAR


17

1. Oferta financiar se face pentru unul sau mai multe loturi, fiind evideniate ns
preurile unitare pentru fiecare articol.
2. Ofertele care nu respect caietul de sarcini vor fi respinse.
3. Beneficiarul nu acord avans.
4. Produsele vor fi livrate n trane, pe baz de comand emis de beneficiar.
Livrarea produselor se face n termen de maxim 3 zile lucrtoare de la primirea
comenzii.
5. Cantitile minime i maxime precizate n caietul de sarcini sunt estimative i
menionate doar pentru a da o dimensiune asupra anvergurii contractului,
autoritatea contractant neasumndu-i obligaia de a achiziiona cantitatea minim
sau maxim.
Furnizorul trebuie s prezinte urmtoarele documente:
Certificri
-

aviz de producere i/sau comercializare


certificat de calitate
termen de garanie i durata de utilizare
instruciuni de utilizare i ntreinere

SECIUNEA C
18

FORMULARE

Formular nr. 1
Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul,
reprezentant
mputernicit
al
..................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere,
sub sanciunea excluderii din procedura i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte
publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la
activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completrii .............

Operator economic,
................................

(semnatur autorizat)

Formular nr. 2
19

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), n
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect .................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an),
organizat de ...................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria
rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele
anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data
solicitat .................;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil
de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formularul nr. 3
20

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor micii i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
____________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
____________________________________________________________________
Numele i funcia
____________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii


Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante.
ntreprindere partener
ntreprindere legat
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1
Exerciiul financiar de referin2
Numrul mediu anual
Cifra de afaceri anual net
de salariai
(mii LEI/mii )

Active totale
(mii LEI/mii )

Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele Nu / Da (n


finan financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii
acest acest caz
ntre ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, sau se va completa
mare).
1

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Ordonana 27/2006


Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul
exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate
datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria
rspundere.
2

21

i se va ataa o
declaraie
referitoare la
execrciiul financiar
anterior)

Semntura _______________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt
conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ...........................
Semntura .................................

Formular nr. 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
22

............................
(denumirea/numele)
INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: Fax: Telex: E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare......................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................... ..................................... (in
conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .....................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala pia a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri anual la 31


decembrie
- lei-

2005
2006
2007
Media anual

Candidat/ofertant, ........
(semnatura autorizata)

Formular nr. 13
..
(denumire/ nume)
23

Cifra de afaceri anual la 31


decembrie
- echivalent euro -

FORMULAR DE OFERT
Ctre,
..
(numele agentului economic si adresa sediului)
Domnilor :
1.
Examinnd
documentaia
pentru
elaborarea
i
prezentarea
ofertei,
subsemnatii,_________________________________________,reprezentani ai ofertantului
____________________________________(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca,
n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
furnizm ________________________________________________________la un pre de
_____________ lei, la care se adaug taxa pe valoare adaugat n valoare de __________ lei
(suma n litere i cifre) .
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
furnizm produsele n conformitate cu comenzile primite.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ________ zile,
respectiv pn la data de ________________ (data) i ea va rmne obligatorie pentru noi i
poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pnla ncheierea i semnarea contractului de achiziie public, aceast ofert, mpreun
cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Alturi de oferta de baz,
Depunem oferta alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert
separat, marcat n mod clar alternativ;
Nu depunem ofert alternativ.
( se bifeaza opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau oricare alt
oferta pe care o putei primi.
Data ../ ../ .
Semntura
n calitate de , legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele
.
(denumire/ nume ofertant)

24

SECIUNEA D
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
1. Pri contractante
UNIVERSITATEA Petru Maior, Tg.Mure, str. N. Iorga nr. 1, telefon/fax 0265-262.275,
codul fiscal 4322831, cont IBAN RO33TREZ476504601X000426 deschis la Trezoreria Tg.Mure,
reprezentat prin Rector - Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN i contabil ef - Lucia HARPA, n
calitate de achizitor,
i
SC ............................ SRL, ................, ....................... nr. ..., cod potal ...............,
nmatriculat la ORC sub nr. ....................., CIF: ..................................., telefon / fax
- ................................, cont IBAN nr. ............................................................................ deschis
la .........................., reprezentat prin .............................................., n calitate de furnizor,
a intervenit prezentul contract, n conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat i modificat prin Legea nr. 337/2006, i a normelor de aplicare prevzute de
H.G.nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
modificat i completat prin HG nr. 1.660/2006.
2. Obiectul i preul contractului
2.1. - Furnizorul se oblig s livreze.......................................... Cod CPV ..............., conform
raportului procedurii de atribuire a ...................... cu nr. ........., ncheiat de comisia de achiziii n data
de ................., n perioada convenit i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea
contractului de furnizare, conform ofertei selectate i acceptate parte integrant din prezentul
contract.
2.3. - Valoarea unitar a produselor este cea specificat n oferta selectat. Preurile din ofert sunt
ferme pentru toat durata contractului.
2.4. - Valoarea total a contractului conform procesului verbal, pltibil furnizorului de ctre
achizitor este de lei ( pre cu TVA inclus ), din care T.V.A. lei .
3. Durata contractului
3.1. - Furnizorul se oblig s livreze.......................................... Cod CPV ..............., conform
ofertei ncepnd cu data semnrii contractului pn la data de .....................
3.2. Produsele vor fi livrate i montate n termen la locaiile stabilite de achizitor.
4. Documentele contractului
4.1. - Documentele contractului sunt:
a) oferta de produse i preuri unitare;
b) raportul procedurii de atribuire nr. .............. ncheiat de comisia de achiziii la data de .........., cu
ocazia finalizrii procedurii .....................;
c) actele adiionale;
d) orice alte anexe la contract.
5. Standarde
5.1. - Produsele furnizate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre furnizor
n propunerea sa tehnic.
25

6. Drepturi de proprietate intelectual


6.1. - Furnizorul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:
a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de sau n legtur cu produsele achiziionate, i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o
astfel de nclcare rezult din respectarea Caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
7. Inspecia i/sau testarea produselor
7.1. - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract.
7.2. -Achizitorul are obligaia de a notifica n scris furnizorului identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.
7.3. - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitativei cantitative)
se vor face la destinaia final a produselor.
7.4. - Dac produsele inspectate sau testate nu corespund specificaiilor, achizitorul are dreptul s
le resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul contractului:
a) de a nlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor
tehnice.
7.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final.
7.6. - Prevederile clauzelor 7.1-7.5 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor
sau de alte obligaii prevzute n contract.
8. Ambalare i marcare
8.1. - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr
limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme,
la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n
aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final.
(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n form de cutii furnizorul va lua n considerare,
unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de
manipulare grea n toate punctele de tranzit.
8.2. - Toate materialele de ambalare a produsului, precum i toate materialele necesare n vederea
proteciei coletelor (ex. foi de protecie ) rmn n proprietatea achizitorului.
9. Livrarea produselor
9.1. - Furnizorul are obligaia de a livra i instala produsele la destinaia final indicat de
achizitor, respectnd termenul de livrare stabilit prin prezentul contract.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele ( factura fiscal;
avizul de expediie; certificatul de garanie, instruciuni de utilizare originale i traduse n limba
romn, etc), la livrarea produselor.
9.2. - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face
dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de furnizor pentru livrare.
9.3. - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile
clauzelor 9.1. - 9.3.
10. Perioada de garanie acordat produselor
10.1. - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt originale,
nefolosite, conform ofertei.
26

10.2. - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n
certificatele de garanie ale produselor livrate, aceasta trebuind s corespund cu cea din propunerea
financiar i tehnic a furnizorului.
10.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau
reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.
10.4. - La primirea unei astfel de notificri furnizorul are obligaia de a nlocui produsul n
perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care n timpul perioadei de
garanie le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care curge de la data
nlocuirii produsului.
10.5. - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada
convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i spezele furnizorului i
fr a aduce nici un prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor
prin contract.
11. Modaliti de plat
11.1. - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre furnizor n termen de ..... de zile de la
recepia cantitativ i calitativ a produselor i a lucrrilor de instalare a lor.
12. Amendamente
12.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, s convin asupra
modificrii clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care
lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
13. ntrzieri n ndeplinirea contractului
13.1. - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare i instalare a produselor n
termen, pe baza comenzilor achizitorului.
13.2. - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare, acesta
are obligaia de a notifica, n timp util, achizitorul, despre cauzele nendeplinirii la termen a
obligaiilor; modificarea datei/perioadelor de furnizare se face cu acordul prilor.
13.3. - Cu excepia cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 13.2,
o ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului,
potrivit prevederilor clauzei 14.
14. Penaliti, daune-interese
14.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s i ndeplineasc obligaiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o
sum echivalent cu 0,05% din valoarea comenzii.
14.2. - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prevzute la clauza 11, acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu
0,05% din suma datorat.
15. Rezilierea contractului
15.1. - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri d
dreptul prii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare i de a pretinde plata de dauneinterese.
15.2. - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul de furnizare, n cel mult
30 de zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului
i care conduc la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct ndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrar interesului public.
27

15.3. - n cazul prevzut la clauza 15.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a
contractului.
16. Fora major
16.1. - Fora major este constatat de o autoritate competent.
16.2. - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
16.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
16.4. - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
16.5. - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract,
fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
17. Soluionarea litigiilor
17.1. - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu
ndeplinirea contractului.
17.2. - Dac dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul i furnizorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judectoreti competente.
18. Comunicri
18.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.
18.2. - Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii
n scris a primirii comunicrii.
Prezentul contract s-a ncheiat azi, ______________ n 2(dou) exemplare, cte unul pentru
fiecare parte, documentele contractului constituind anexe la acesta.
UNIVERSITATEA Petru Maior
Tg.Mure

SC ___________________ SRL

Rector,
Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN
Director general administrativ,
Ing. Radu Doru BOARESCU
Contabil ef,
Lucia HARPA
Consilier juridic,
Iuliu PALCU
28