Sunteți pe pagina 1din 41

Aleksandr Romanovici Beleaev

Pinea venic
Volumul II(b) -
Seria Opere alese, volumul II
Traducere: M. Carda i V. Probeau
!di"ura Tiere"ului, #$%&
Aleksandr Romanovici Beleaev

[EdituraOri!" #$%&
Versiue eboo': Club CP()

I. O DEZVLUIRE ULBUROARE
*"r-o sear+ de "oam+, u pric+,i" barca- pesc+resc se apropia .ce" de isula )/0r di
ar0ipela1ul )risicelor de 2ord, aproape de coas"a 3ermaiei. V."ul +prasic de mia-+oap"e
.mproca pe pescari cu s"ropi reci ca 10ea4a. C0ipurile .vie4i"e de 5ri1 ale oameilor erau
mo0or."e: se ."orceau cu +voadele aproape 1oale.
S+ "ii c+ vie iara .ai"e de soroc, morm+i u pescar b+"r., pu5+id di pipa-i scur"+.
6a se pare, .i d+du drep"a"e al"ul mai ".+r i, dup+ o scur"+ "+cere, ad+u1+:
Iar i-au 5ura" +vodul lui 7arl. 8 +vod ou-ou4.
Cuvi"ele aruca"e . "reac+" de u ".+r le d+dur+ 10es la vorb+. Oameii se "o" ."rebau
cie poa"e 5i 0o4ul.
!u uul -ic c+-i 9as, a5irm+ ".+rul cu covi1ere.
9as: )u1i de aici; se mirar+ ceilal4i.
9as era u moea1 0odoro1i", deira" i slab de-l b+"ea v."ul. <ocuia si1ur cuc .
cl+direa vec0e i p+r+si"+ a 5arului.
9as +la care abia .i ".r+"e picioarele:; Pe ce dovad+ "e bi-ui:
=ovad+: 2-a4i v+-u" i voi c+, de la o vreme, 9as se .1ra+ mereu:
!ra adev+ra". =e c."eva s+p"+m.i 9as se .1r+ase ."r-a"." c+ uimise "o" sa"ul.
Cic+ ar 5i 1+si" o comoar+ pe care a aruca"-o marea pe 4+rm. C.d prime"e omul u dar
ca +s"a u-i de mirare s+ pu+ os.-+ pe el, spuse b+"r.ul pescar, dus pe 1.duri.
!i a; Pu r+m+a1 c+-i al"ceva la mi,loc. 9as 5ace co"rabad+.
6scul"a4i-m+ pe mie, s"+rui ".+rul. 9as s-a .mbuiba" di baii lua4i pe pe"ele i
+voadele pe care i le "erpele"e. ("i4i i voi c+ se .".mpl+ s-o ia ra-a . "oiul op4ii. 8de se
duce: Ce "rebuoare .v.r"e"e: Mie "oa"e as"ea u-mi miros a bie.
Cu "oa"e c+ uii mai pueau la .doial+ spusele ".+rului, era limpede c+ pescarii cam
i"raser+ la b+uieli. (i c.d barca-ul acos"+ . drep"ul 5arului, cieva a-v.rli o vorb+:
Ce-ar 5i, 5ra4ilor, s+ "recem pe la 9as: O s+ s"+m pu4i la c+lduric+. Cie "ie, poa"e o s+-l
"ra1em i de limb+...
6s"a da; se bucur+ ".+rul, d.d -or cu desc+rca"ul pe"elui i cu s"r.sul +voadelor.
)eres"ruica 5arului era lumia"+. >+"r.ul 9as u se culcase .c+. *i primi cu bra4ele
desc0ise i-i po5"i s+ se .c+l-easc+ l.1+ o va"r+ d+r+p+a"+.
!i, v-a mers pescui"ul: ."reb+ b+"r.ul, 5rec.du-i m.iile cu vie 1roase i de1e"e
.c0irci"e.
6 mers pe dracu; 5+cu ".+rul pescar. *5uria" de 10iioul ce-i urm+rea i de vremea
p+c+"oas+, abia a"ep"a s+-i verse +du5ul pe cieva. ("ii, ee 9as, m+ ui" la ma"ale i m+ ."reb:
ce 5ace omul +s"a de pue ."r-ua os.-+ pe el:
Moea1ul -.mbi cu u aer s"i10er.
(i "u "e-ai .1r+a", <ud?i1.
!u: P+i c.d omul vide pe"ele pe care l-a pris cu m.a lui, u-i ici o mirare s+ ara"e
mai ac+"+rii. =ar cum 5aci ma"ale de "e .1rai 5+r+ sa muce"i: 9ai, des"+iuie"e-e i ou+
secre"ul. 2e-ar pl+cea mai mul" s+ e ."idem oasele la c+lduric+ . loc s+ r+"+cim pe mare. C+
"oa"+ a1oiseala oas"r+ s." reuma"ismele...
!ra v+di" c+ 9as .cepuse s+ u se sim"+ . apele lui. Se -1ribulea ca de 5ri1, 5rec.du-i
."r-ua m.iile. To4i observaser+ "ulburarea b+"r.ului. C0iar i cei care adieauri avuseser+
.doieli, acum .cepur+ s+-l priveasc+ cu oc0i b+ui"ori.
2-ar s"rica s+-i 5acem o perc0e-i4ie, op"i rocovaul )ri"- uui al" pescar, .l iau eu mai pe
depar"e. <as@ pe mie; 6poi, c+"re 9as:
Cum de u 4i-e 5ric+ s+ s"ai . 0ardu10ia as"a: =ac+ se opi"e"e bie v."ul de la ord-es",
-ob "e 5ace.
2u-i imic. Aidurile s." 1roase. C." mai am eu de "r+i", or 4ie i ele.
=ar dac+ se pr+buesc pes"e "ie: u se l+s+ )ri"-. Bie poa"e u-4i pas+, c+ 4i-ai "r+i" "raiul,
dar pe oi or sa e "ra1+ la r+spudere. C+ de ce -am lua" m+suri; 65l+ c+ -am c0e5 s+ .5ud
puc+ria di pricia "a. Trebuie s+ cerce"+m bie "oa"+ cl+direa.
A+u c+ u meri"+; b.i1ui b+"r.ul. *i d+dea "o" mai limpede seama c+ pescarii u veiser+
aici de 5lorile m+rului. =ar dac+ 4ie4i mor4i, ."oarce4i-v+ m.ie. To" e mai bie s+ cerce"a4i pe
lumi+.
=e ce s+ am.+m pe m.ie ce pu"em 5ace a-i:
Cie "ie ce eorocire se mai poa"e .".mpl+ pe sc+rile as"ea care abia se mai 4i. Ce-i
a"."a -or: 6a cum am locui" aici cici-eci de ai, o s+ mai s"au o oap"e.
<ud?i1, care pricepuse .co"ro ba"e )ri"-, se v.r. i el . vorb+.
6pride u 5eliar;
Cum s+-l aprid, p+ca"ele mele, dac+ -am ulei:
)ri"- .s+, care prisese s+ co"rob+iasc+ pri .c+perea ro"ud+, 1+sise i ua i al"a.
Bie 5eliarul. 8i"e i uleiul. Ce-mi umbli cu cioara vopsi"+, moule:
2ici u apucar+ s+ se dumireasc+ bie, c+ )ri"- i "urase ulei i aprisese 5eliarul.
9aidem;
Se ridicar+ cu "o4ii i se luar+ dup+ )ri"-. O5".d i ".r.du-i picioarele, 9as .i urm+. <a
lumia c0ioar+ a 5eliarului, urcar+ "rep"ele umede i "oci"e ale sc+rii . spiral+.
* .c+perea de la e"a,, sub u s"ra" 1ros de pra5 i de molo-, -+ceau, claie pes"e 1r+mad+, "o"
5elul de 0.rburi i ciurucuri. Pri 1eamurile spar"e 4iuia v."ul. Speria4i de lumi+, c.4iva lilieci se
v.-olir+ pri odaie, scu"ur.d pra5ul i p+ie,eiul de pe pere4i. )ri"- cerce"a cu a"e4ie 5iecare
u10er, r+scolea molo-ul cu ci-mele-i 1rele de pescar, plimba lumia 5eliarului pe pere4i, spu.d,
ca s+ p+s"re-e apare4ele:
Ce de cr+p+"uri.
2u 1+sir+ imic suspec".
S+ urc+m la al doilea...
6colo e pus"iu, s+ri 9as speria", dar )ri"- u-i d+du ici o a"e4ie.
<a ca"ul al doilea, v."ul b+"ea cu aceeai 5urie ca a5ar+, p+"ru-.d pri 1olurile 5eres"relor
i pri cr+p+"urile mari ce se c+scau . -iduri.
Cred ca "e-ai .ela", <ud?i1, murmur+ .ce"ior )ri"-.
6s"a mai r+m.e de v+-u", r+spuse aces"a cu voce "u+"oare i, m.iidu-se 5+r+ oim+, .l
.mbr.ci pe )ri"-. 6du aici 5eliarul. 6s"a ce-o mai 5i:
2u seam++ a +vod, se -bori la el )ri"-, soco"id c+ u mai e ca-ul s+ ,oace "ea"ru.
)eliarul desprise di ."ueric o poli4+ pe care s"+"ea o oal+ acoperi"+ cu o sc.duric+.
Cidic.d sc.durica, )ri"- -+ri u lic0id v.scos ca icrele de broasc+.
S+ plec+m, <ud?i1. M.carea as"a s-a .mpu4i" de c.d -ace aici. Bi-am spus eu c+ ai
scr."i"-o r+u de "o"...
=e ciud+ c+ s-a 5+cu" de r.s, lui <ud?i1 .i veea s+-i "ra1+ palme. Ca s+ am.e "o"ui
mome"ul epl+cu" c.d va "rebui s+-i recuoasc+ .5r.1erea, .l smulse pe 9as di u10erul
."uecos ude se pi"ise i-l lu+ di scur":
Ce-i . oala aia:
Spre uimirea "u"uror, ."rebarea lui <ud?i1 .l .sp+im."+ pe 9as. *1+im+ vreo dou+
vorbe, dar de "are ce-i "remurau 5+lcile, u se pu"ea .4ele1e mai imic. 6cum .i cuprisese pe "o4i
curio-i"a"ea.
Taci, ai: u-i sl+bi <ud?i1 =ac+ "iai ce "e a"eap"+, de ce "e-ai b+1a" . c0es"ii d-as"ea: .l
repe-i pe b+"r..
V+ ro1, u m+ mai ."reba4i, bolborosi 9as. 2-am s+v.ri" ici o ele1iuire, dar am ,ura"...
Ia"+ deci ude se a5la adev+ra"ul mis"er; Cu u aer "rium5+"or, <ud?i1 ridic+ cu b+1are de
seam+ oala i, porucidu-i lui )ri"- s+-i lumie-e drumul, cobor. sc+rile urma" de ceilal4i. 6e-.d
oala pe mas+, l.1+ va"r+, .i op"i lui )ri"-:
6s"a-i mai ceva dec." +voadele...
6poi sumbru, c+"re 9as:
S+ u e ascu-i imic, au-i:
>ie, dar am ,ura"...
Ori spui "o", ori puc+ria "e m+.c+;...
=e ce:
<as@ c+ "ii "u; 65l+ c+ de mul" s."em cu oc0ii pe "ie. 2u de1eaba "e-ai .1r+a" de u-4i
mai .capi . piele...
Cum, "i4i i voi:
<ud?i1 0abar -avea, dar . seara aceea de "oam+ .i descoperise pe ea"ep"a"e ap"i"udii
de de"ec"iv.
Si1ur c+ "im. Ce 4i-ai .c0ipui": =ar dac+ u 5aci pe mu"ul, poa"e "e sc+p+m de 10erl+...
Moea1ul ar+"a dis"rus: cu capul pr+bui" . piep", p+rea cu5uda" . 1.duri e1re. =up+
c."eva clipe, i-bu"i s+ spu+:
*4ele1e4i, .mi vie 1reu s+-mi calc cuv."ul. Cie "ie ce eca-uri o s+ c+ue-
bie5+c+"orului meu, omului care i-a 5+cu" poma+ cu u s+rma moea1 ca mie; =ar de vreme
ce "o" a4i a5la"... Dp.iea veic+E pe care mi-a d+rui"-o pro5esorul >reuer...
6p"i"udiile de de"ec"iv ale lui <ud?i1 u 5+ceau ici dou+ parale, deoarece .i lipsea cu
des+v.rire eFperie4a. 8i".du-i rolul, ."reba perpleF:
P.ie veic+: Ce-o mai 5i i as"a:
6u-id ."rebarea lui <ud?i1, 4.i"+ di"r-o sicer+ uimire, precum i eFclama4iile
edumeri"e ale celorlal4i, 9as .i d+du seama c+ pescarii 0abar -aveau de Dp.iea veic+E, c+ al"+
b+uial+ .i adusese aici i c+ umai .".mpl+"or imeriser+ pes"e "aia pe care el o p+-ise cu a"."a
s"r+icie. Cel pu4i dac+ -ar 5i pomei" umele pro5esorului; 6cum .s+ era prea ".r-iu s+ mai dea
.apoi. 8merii i se pleo"ir+ mai r+u i se l+s+ 5+r+ vla1+ pe o bac+.
O s+ v+ spu "o"...
II. !ORO"O#UL $A!#
("i4i i voi . ce s+r+cie m+ -b+"eam: -aveam ici dup+ ce bea ap+ .i .cepu spovedaia
b+"r.ul 9as. *"r-o sear+, c.d u m+ mai a,u"au pu"erile ici s+ ies di cas+, aud i"e b+"+i . u+.
=esc0id. !ra b+"r.ul pro5esor >reuer, a4i au-i" de el, cel ce locuie"e . casa aceea a5la"+ la o
-v.rli"ur+ de b+4 de sa"...
*l "im. Ai .ai"e, .i d+du 10es )ri"-, 5rem+".d de curio-i"a"e.
Pro5esorul .mi spuse: D6scul"+-m+. 9as, i4i dau de m.care, ba, i mai mul", -o s+ mai ai
1ri,a 0raei c."e -ile vei mai "r+i, umai s+-mi ,uri c+ u su5li im+ui ici u cuvi4elE. 6m ,ura",
dar ui"e c+ mi-am c+lca" ,ur+m."ul, se c+i+ b+"r.ul. 6poi co"iu+: (i umai ce-l v+d pe >reuer c+
scoa"e de sub ma"a u borca.E* borcaul +s"a, -ice, e coc+ sau p.ie veic+, po4i s+-i spui cum
vrei. =ac+ m+.ci umai ,um+"a"e di c." e aici, "e sim4i s+"ul "oa"+ -iua. Iar p.+ a doua -i,
borcaul se umple la loc. 2u "e "eme, 9as, coca as"a -o s+-4i 5ac+ ici u r+u. ! drep", u-i prea
pl+cu"+ la vedere, dar "e asi1ur c+ e 1us"oas+ i 0r+i"oare. 3us"+E. !u, drep" s+ v+ spu, m+ cam
codeam. 6"uci pro5esorul lu+ el .sui u bo4 de coc+ i-l .10i4i pe da"+. DVe-i, -ise, -am p+4i"
imicE. Mi-a l+sa" borcaul i m-a ru1a" s+ "rec di c.d . c.d pe la el s+-i spu cum m+ sim".
6poi a pleca"...
Pescarii ascul"au cu 1ura c+sca"+.
(i... i: se a1i"+ )ri"- er+bd+"or pe scau.
To" d+deam ".rcoale borcaului, dar u cu"e-am s+ m+ a"i1 de coc+, urm+ 9as. Prea
seam++ cu icrele de broasc+. M-am apropia" de c."eva ori de borca, dar umai c.d vedeam coca,
.mi veea r+u la s"omac. * oap"ea aceea, -am .c0is oc0ii de 5oame. Spre dimiea4+, emaipu".d
.dura ,u10iurile care-mi s5.iau p."ecul, mi-am -is: 5ie c-o m+.c, 5ie c+ -o m+.c, "o" o s+
mor... 6m b+1a" li1ura . borca i am .10i4i" u cocolo de coc+. 2u era rea. 6vea 1us"ul
merelor coap"e la cup"or i apoi bie 5reca"e. S+ ve-i dr+coveie; =i .mbuc+"ura aia m-am s+"ura".
(i u umai c+ m-am sim4i" s+"ul, dar am i pris pu"eri. =up+ ce i-am spus . 1.d bo1dapros"e
pro5esorului pe"ru darul +s"a 5ermeca", am adormi" "u. C.d m-am "re-i", eram -drav+ i voios.
(i coca: Te-ai ui"a" la ea:
Mai .cape vorb+; >orcaul era pli oc0i, cu "oa"e c+ . a,u m.casem cam ,um+"a"e di
el. =e a"uci m-am pus pe .1r+a"...
Oameii p+reau .cremei4i de uimire. Cum ispr+vi b+"r.ul, s+rir+ .s+ cu "o4ii . picioare,
1es"icul.d i voci5er.d:
Cum s-ar -ice, u 5el de Da"ere-"e mas+E:
!0ei, s-avem oi o comoar+ ca as"a, u e-ar mai "rebui imic. 2ici "u ara", ici "u pescui".
S"ai eiculi4+ pe cup"or i .doap+-"e cu p.iic+...
Mai ales pe s+r+cia as"a de p+m.", ude ici car"o5ii u cresc ca lumea...
=up+ primele emo4ii, .i cuprise .doiala. Cum e cu pu"i4+ ua ca as"a: S+ "ii c+ b+"r.ul
.i ba"e ,oc de ei; C+ prea e 5rumoas+ i eF"raordiar+ poves"ea cu Dp.iea veic+E;...
Ia -i, moule, u cumva e -+p+ce"i cu 1o1oi: .l lu+ la ros" <ud?i1.
=e ce a 5ace-o: 8i"e, dac+ vre4i, iau o .mbuc+"ur+ . 5a4a voas"r+.
(i lu+ imedia" cu li1ura o buca"+ -drav++ de coc+, .10i4id-o cu po5"+. Pescarii .l priveau
cu i"e oc0i de parc+ moea1ul ar 5i i"rodus . 1."le, u arpe viu.
Poa"e vrea cieva s+ 1us"e:
2u se .10esui ici uul. 2e.crederea .s+ se risipi. *cepur+ s+-i dea di ou cu p+rerea
despre poves"ea as"a 5+r+ asemuire, pi-muidu-l pe orocosul 9as.
Cur.d, od+i4a se umplu de eves"ele i copiii pescarilor care, de "eam+ s+ u se 5i .".mpla"
ceva, .i c+u"aser+ pes"e "o". P.+ la mie-ul op4ii, is"oria cu Ep.iea veic+E 5+cu ocolul micului sa"
de pescari. 2u le mai s"+"u 1ura p.+ dimiea4a. *c+ .ai"e de a se 5ace -iu+, .cepu u adev+ra"
peleria, la vec0iul 5ar. )iecare ardea de dori4a s+ vad+ cu oc0ii lui miraculoasa Dp.ie veic+E i
s+ se .credi4e-e c+ ."r-adev+r coca a crescu" pes"e oap"e. )ri"- i <ud?i1, care r+m+seser+ de
ve10e p.+ . -ori l.1+ borca, pu"eau depue m+r"urie c+ ."r-adev+r coca crescuse ca maiaua,
umpl.d p.+ sus borcaul.
)ri"-, primul care se .cume"ase s+ 1us"e di coc+, .i asi1ur+ c+ e s+4ioas+ i 5oar"e pl+cu"+ la
1us".
2icic.d od+i4a ro"ud+ a 5arului u v+-use a"."a lume adua"+ laolal"+. S-ar 5i -is c+ e o
."ruire 5+r+ s5.ri". Pescarii u se pu"eau .mp+ca cu 1.dul ca 9as s+ 5ie si1urul s"+p. al uei
asemeea comori. =up+ ce s-au s5+"ui" .delu1, au lua" p.+ la urm+ 0o"+r.rea s+ "rimi"+ o dele1a4ie
la pro5esorul >reuer ca, pe de o par"e, s+ l+mureasc+ ce-i cu p.iea as"a, iar pe de al"+ par"e s+-l
roa1e s+ .mpar"+ di ea i celorlal4i. )ri"-, <ud?i1 i .v+4+"orul O""o Geissma, c+r"urarul sa"ului,
5useser+ alei . dele1a4ie. 9as se ru1+ s+ 5ie lua" i el, ca s+ se poa"+ de-viov+4i . 5a4a
pro5esorului.
Pro5esorul >reuer era u sava" cu 5aim+ modial+. <ucr+rile sale de bioc0imie, reumi"e
pri cu"e-a4a lor uimi"oare, susci"au polemici .verua"e, dar i u viu i"eres pri"re oameii de
"ii4+ di !uropa i 6merica. Cu c.4iva ai . urm+,, aces" om care v+dea, . ciuda v.rs"ei, o
cloco"i"oare eer1ie, .i ."rerupsese, spre surpriderea 1eeral+, ciclul de prele1eri pe care-l 4iea la
8iversi"a"ea di >erli i se re"r+sese Dla odi0+E, ca s+-i 5olosim eFpresia. =orid s+ evi"e pe c."
posibil marile a1lomera4ii urbae, .i cos"ruise o c+su4+ "ocmai pe isula )/0r. Prie"eilor i"imi le
declarase c+ 5u1e de Ddeer"+ciuile lume"iE pe"ru a se cosacra uor eFperie4e de labora"or, care
au drep" "el re-olvarea uei probleme de impor"a4+ modial+. Pro5esorul u des"+iuire im+ui .
ce cos"a aceas"+ problem+.
* uiversi"+4ile oas"re, spuea ei prie"eilor pe u "o de v+di"+ am+r+ciue, 4i-e .1+dui"
s+ lucre-i umai dup+ "ipic. Orice idee "ii4i5ic+ revolu4ioara sperie, .i pue pe "o4i . s"are de
alarm+. 6sis"e4ii, s"ude4ii, labora4ii, doce4ii, membrii corespode4i, rec"orul, ba c0iar i clerul
s." "o" "impul cu oc0ii pe "ie. *cearc+ s+ revolu4ioe-i "ii4a . asemeea codi4ii: "e vei acoperi
de ridicol, vei 5i .+bui" de plasa i"ri1ilor, .ai"e de a a,u1e la vreu re-ul"a". 6colo .s+, pe
isul+, voi 5i liber. !rorile mele u vor 5i b.r5i"e pe coridoare, iar re-ul"a"ul 5ial va vorbi de la
sie...
(i evad+, ."r-adev+r, di amal1amul Ddeer"+ciuilor lume"iE, ."rerup.d orice co"ac"
c0iar i corespode4a cu res"ul lumii.
Pescarii di c+"uul l.1+ care se s"abilise 0abar -aveau de 5aima modial+ a pro5esorului
i, . 1eeral, u "iau aproape imic despre el, deoarece sava"ul r+m.ea mai "o" "impul . cas+.
=oar rareori, la primele ore ale dimie4ii sau . amur1, pu"ea 5i v+-u" r+"+cid pri"re duele pus"ii.
D8 moea1 cam suci"E@ aa i se dusese ves"ea. (i c.d colo. po5"im; * m.iile aces"ui moea1
se 1+sea o comoar+ care i-ar pu"ea 5erici pe "o4i.
=ele1a4ii pescarilor u prea se sim4eau . lar1ul lor urc.d d.mbul . v.r5ul c+ruia era
coco4a"+ c+su4a alb+ a sava"ului. Cei c.4iva pomi ai 1r+diii .i .+l4au coroaele pes"e
.mpre,muirea scud+ de pia"r+. Cum o s+-i primeasc+ pro5esorul: O s+ le .1+duie i lor s+ se
.5rup"e di Dp.iea veic+E:...
*v+4+"orul .mpise cu oarecare "eam+ por"i4a u era .cuia"+ i p+i . 1r+di+, urma" de
)ri"- i de <ud?i1. 9as veea . urma lor, cu c0ipul e5erici" al uui om ".r." . 5a4a ,udec+4ii. =oi
dul+i di cale-a5ar+ de 1rai se repe-ir+ la ei, 0+m+id.
8i"e umai cum a".r+ sl+ia pe c.ii; S-or 5i .dop.d cu coc+; =ac+ o d+ p.+ i
,avrelor, -o s+ aib+ iim+ s+ e re5u-e pe oi, u-i aa: spuse )ri"-.
* pra1 ap+ru u b+"r.el rume i vioi, cu u barbio c+ru", dar cu p+rul .c+ blod i des.
2u p+rea s+ aib+ mai mul" de ai-eci de ai. !ra pro5esorul >reuer. 6lu1+ dul+ii i .i ."reb+
prie"eos ce doresc.
6m vei" s+ v+ ru1+m s+ e da4i i ou+, clac+ se poa"e, di Dp.iea veic+E, .dr+-i O""o
Geissma. >ie.4eles, dac+ e ."r-adev+r aa de 1ro-av+ cum pre"ide 9as.
!Fpresia 5e4ei pro5esorului >reuer se sc0imb+ 5ul1er+"or. =e sub spri"eele .cru"a"e, .l
s+1e"a pe 9as cu o privire care .l b+1+ pe b+"r.ul pa-ic al 5arului . sperie4i i-l 5+cu s+ se
.c0irceasc+, parc+ . a"ep"area uei lovi"uri.
2-am ici o vi+, domule pro5esor; se ".1ui ,alic b+"r.ul, lipidu-i palmele de piep".
2umai pri"r-u vicleu1 au i-bu"i" s+-mi smul1+ secre"ul.
*"r-adev+r, -are ici o vi+, .i vei . a,u"or )ri"- i poves"i pro5esorului cum
descoperiser+, di .".mplare, "aia Dp.iii veiceE. C0ipul lui >reuer se mai .sei+, 5+r+ .s+ s+-
i recape"e ,oviali"a"ea de adieauri. C+mase "+cu" c."eva miu"e, re5lec".d peseme asupra si"ua4iei
crea"e. T+cerea le p+ru dele1a4ilor c0iui"or de lu1+. * s5.ri", pro5esorul se 0o"+r. s+ vorbeasc+:
Ce v-a spus 9as u-i vorb+ 1oal+. 8 si1ur 'ilo1ram de coc+ "e 0r+e"e o via4+
."rea1+, ba mai r+m.e i pe"ru urmai. Cred c+ ar 5i de prisos s+ v+ eFplic pe ce "emeiuri am
crea"-o. M+ .doiesc c+ a4i pu"ea .4ele1e. =e al"5el, presupu c+ ici u v+ i"eresea-+...
Ceea ce e i"eresea-+ e s+ e 0r+im cu ea, r+spuse <ud?i1. Care va s+ -ic+, e da4i i
ou+:
2u, u v+ dau. Cel pu4i deocamda"+.
)ri"- i <ud?i1 se posomorir+ la 5a4+.
=ar lui 9as de ce i-a4i da": >a pu r+m+a1 c+ i ,avrele as"ea crap+ c." i"r+ . ele...
6a es"e, r+spuse >reuer i, impu.du-i lui )ri"- cu u 1es" s+ "ac+, urm+ pe u "o
sever, care u se po"rivea de loc cu 5i1ura lui:
6scul"a4i-m+ cu luare-ami"e, .ai"e de a v+ repe-i s+ spue4i vru"e i evru"e. 6m "rudi"
"oa"+ via4a ca s+ cree- aceas"+ p.ie, care va i-1oi pe"ru "o"deaua 5oame"ea de pe plae"a oas"r+.
Vou+ mi-am .c0ia" "ruda i voi ve4i c+p+"a p.iea as"a. To"ul m+ 5ace s+ cred c+ scopul a 5os"
a"is, dar u po" cosidera .c+ eFperie4ele .c0eia"e. =eoarece aa s"au lucrurile, u po" .mp+r4i
p.iea . dreap"a i- s".1a.
>ie, dar 9as...
9as e i el o eFperie4+, .l ."rerupse cu asprime pro5esorul pe )ri"-. Mai .".i am lucra"
cu aimale c0iar cu c.iii pe care i-a4i v+-u" i cu cobai. =ar umai dup+ ce am m.ca" eu .sumi
di Dp.iea veic+E i m-am .credi4a" c+ e absolu" ev+"+m+"oare, m-am decis s+ 5ac o eFperie4+
i cu 9as. 6s"a .s+ u e de a,us. 2u cuosc .c+ "oa"e proprie"+4ile Dp.iii veiceE. Poa"e se va
dovedi, cie "ie, c+ u cosum prelu1i" d+uea-+ s++"+4ii. 6a c+ u v+ 1r+bi4i s+-l ividia4i pe
9as. 2u "iu cum se va compor"a DcocaE pes"e o lu+.
S-ar pu"ea s+ se .+creasc+, s+ 5ie bu+ umai de aruca". =e aceea, ascul"a4i-m+ pe mie:
mai ave4i pu4i+ r+bdare. 6a cum a4i "r+i" p.+ acum 5+r+ coca as"a, mai pu"e4i a"ep"a c."eva lui.
8i"e, 5+1+duiesc solem c+ sa"ul vos"ru, voi ve4i 5i primii care ve4i avea p.iea veic+. Cu o si1ur+
codi4ie is+: sa p+s"ra4i cu s"r+icie secre"ul, . aa 5el .c." pescarii di sa"ele vecie s+ u a5le
imic. =ac+ voi a5la c+ m+car u si1ur om, . a5ar+ de voi, a pris de ves"e, voi dis"ru1e i coca pe
care i-am d+rui"-o lui 9as i voi pleca de aici pe"ru "o"deaua. ! ul"imul meu cuv.".
=omule pro5esor, .dr+-i .v+4+"orul, dar...
2ici u dar;
=espre al"ceva es"e vorba. 6 vrea s+ "iu, "o"ui, cum cre"e p.iea as"a. S." .v+4+"or la
coala di sa", aa c+ poa"e voi i-bu"i s+ pricep ceva...
S." pro5esor la 8iversi"a"ea di >erli, i-o ."oarse pe acelai "o >reuer, dar mi-au
"rebui" pa"ru-eci de ai de muc+ .d.r,i"+ ca s+ EpricepE ceva. Cum s+-4i eFplic: 8i"e. dac+ "ai .
dou+ o r.m+, di cele dou+ p+r4i se vor 5orma dou+ specimee oi. ! clar: Cam la 5el se .".mpl+ i
cu coca as"a. (i acum v+ ro1 s+ m+ ier"a4i, am de lucru. Bie4i bie mi"e ce v-am spus: v+ cer c."eva
lui de r+bdare i discre4ie i o s+ primi4i p.iea. =ac+ u, u ve4i c+p+"a imic.
Cu u scur" salu" di cap, pro5esorul i"r+ . cas+. =ele1a4ii r+maser+ mo5lu-i . mi,locul
cur4ii.
2e-a l+murii bu"ea, morm+i <ud?i1. * loc s+ e dea coc+, e-a bodo1+i" ceva despre
iscaiva r.me. O ,um+"a"e de r.ma pe"ru 5rip"ur+, cealal"+ de pr+sil+...
!ra pur i simplu u eFemplu; pro"es"+ .v+4+"orul.
Cu eFemple u-4i umpli burdi0aul. C.iii s." bui pe"ru eFperie4+, 9as la 5el. dar oi
ce cusur om avea: S+ "i4i c+ eu "o" u m+ las;
)+cur+ c+"r+i4i calea ."oars+, duc.d cos+"eilor ves"ea cea "ris"+.
III. $A!# DE#"$IDE O %BRURIE&
* sa", spiri"ele co"iuau s+ se a1i"e. <i se p+rea edrep" oameilor ca umai 9as s+ se
.doape cu Dp.iea veic+E. Pescarii 4iur+ s5a" i 0o"+r. rH s+ declare coca proprie"a"ea ob"ei, s-o
co5i"e i s+ 5ac+ di ea par"e dreap"+ 5iec+ruia. Primarul sa"ului .s+, soco"id c+ e o 0o"+r.re
ile1al+, re5u-+ s-o duca la .depliire. Cei mai 5r+m."a4i de "oa"+ poves"ea as"a erau <ud?i1 i
)ri"-. O luaser+ p.+ ."r-a"." ra-a, .c." sus4ieau ici mai mul" ici mai pu4i c+ u "rebuie s+ se
4i+ seama de le1i, deoarece a"uci c.d 5useser+ promul1a"e, .c+ u se pomeea de Dp.iea
veic+E. Cei mai mul4i .s+ se "emeau ca pri"r-u ac" de samavolicie s+ u-i 1+seasc+ cumva
beleaua cu au"ori"+4ile de la ce"ru. <a ua di adu+rile ce se 4ieau la4 . acele -ile, cieva aduse
ves"ea c+ . dou+ r.duri lui 9as i se 5urase di coc+. Se vede c+ 0o4ul u era cu "o"ul lipsi" de
scrupule, deoarece u luase de 5iecare da"+ dec." vreo "rei-eci de 1rame.
Om de"ep"; 4ipa pe "oa"e drumurile )ri"-. !u ici -a umi as"a 5ur". 6m spus i repe":
alua"ul +la u poa"e s+ apar4i+ uui si1ur om.
=e c.d a5lase de 0o4ie, pe <ud?i1 .l b+"ea mereu 1.dul s+ "erpeleasc+ i el o buc+4ic+ di
coca +-dr+va+.
*"r-o oap"e ."uecoas+, lu+ cu el o 5r.10ie i o pori ."is spre 5ar.. =up+ c."eva
.cerc+ri, odul 1ros pe care-i 5+cuse la u cap+" ai 5r.10iei imeri ."r-o iei"ur+ a -idului i as"5el
<ud?i1 i-bu"i s+ p+"rud+ . .c+perea ude era p+s"ra"+ coca. >.,b.i pe ."ueric dup+ oal+, dar, pe
ea"ep"a"e, o 5+p"ur+ pe care u reuea s-o ide"i5ice se repe-i la el cu i"e 4ipe"e i5erale,
-1.riidu-l pe m.ii i pe 5a4+. <ua" pri surpridere, <ud?i1 se "rase .apoi i se ros"o1oli de-a
berbeleacul pe scar+. Tre-i" de 0+rm+laie, 9as vei ."r-u su5le" cu 5eliarul.
Ce-i cu "ie, <ud?i1:
!u... ("ii, am vru" s+ prid 0o4ul care-4i "o" 5ur+ di coc+. =ar "e pui cu uci1+-l "oaca; Mi-a
s5.ia" "o" obra-ul cu 10earele;
<ud?i1 .s+ u credea . eFis"e4a ecura"ului, aa c+ s"+ruia ca 9as s+ urce .mpreu+ cu
el . .c+perea de la al doilea ca".
=e cum i"rar+, -+rir+ u coco1ea mo"a e1ru care se s"ropea la ei.
Ia "e ui"+ cie-mi 5u 0o4ul; se miu+ <ud?i1. * rup"ul capului u m-a 5i 1.di" c+ i
m.4ele se pr+p+desc dup+ coc+. * siea lui -.mbi cu am+r+ciue: D)erice de ele c+ u "rebuie s+ 4i+
seama de i"e le1i eroadeE. =up+ prima .cercare, c.d 5usese c." p-aci s+ 5ie pris asupra 5ap"ului,
<ud?i1 se l+s+ p+1uba. =e al"5el, . scur"+ vreme lucrurile priser+ s+ ia o cu "o"ul al"+ ."ors+"ur+.
9as era, ce-i drep", asi1ura" cu p.iea cea de "oa"e -ilele. =ar ce "e 5aci cu 10e"ele spar"e
pri care ies de1e"ele, cu -dre4ele care p.r.ie la cus+"uri i crap+ pe "rupul .1r+a", ce "e 5aci iara
5+r+ leme ."r-o adrama eoroci"+: *"r-u cuv.", 9as "o" calic era, dei u calic s+"ul.
Pu"eau oare bo1+"aii sa"ului s+ u pro5i"e de s+r+cia moului: S-au pus care mai de care s+-l
momeasc+ cu ciubo"e oi-ou4e, cu ub+ cald+, cu leme de 5oc, umai s+ le dea i lor barem u
cocolo de coc+. Mul"+ vreme 9as se 4iu "are, re-is".d "u"uror ispi"elor. =ar c.d, pe la mi,locul
lui decembrie, d+du u 1er de cr+pau pie"rele, u mai pu"u r+bda i .cepu s+ v.d+ di coc+.
Trecuse prima perioad+ de 10i5"uial+ i acum or1aismul lui b+"r. se mul4umea cu mai pu4i. 9as
u cosuma pe -i ici ,um+"a"e di borca, aa c+-i r+m.ea -ilic c."e u mic prisos. Tocmai cu
prisosul aces"a .cepu el s+ 5ac+ e1o4, v.-.d . 5iecare -i al"cuiva c."e u bo4 de coc+. 6ma"ori u
lipseau, aa c+ la u mome" da" se v+-u evoi" s+-i pro1rame-e pe mu"erii a-i 4ie, m.ie lui,
poim.ie lui cu"+ric+ i aa mai depar"e. Cu "impul puse s"+p.ire pe el l+comia. Pre"idea pre4uri
di ce . ce mai mari i se "ocmea ca u c+m+"ar. Oameii .,urau i pl+"eau: D6l4ii s+ aib+ i eu
u:E
6a a a,us 9as v.du" baului. Cup.du-i de la 1ur+ umai ca s+-i m+reasc+ deverul,
d+du ,os ceva di 'ilo1rame. * sc0imb, cu5erele 1emeau de bl+uri i al"e s"raie scumpe, . va"r+
ardeau bu"uci ."re1i, iar . micul sipe", bie "+iui" sub pa", "eacurile i 5iicurile se .mul4eau ."r-
ua. 2u "recuser+ ici dou+ lui i ia"+-l pe 9as cel mai bo1a" om di sa".
=e a"."a oroc ce d+duse pes"e el ar+"a pe -i ce "recea mai ".+r. 6cum .cepuse s+-i 5ie 5ric+
de moar"e i, ca u cumva ."r-o bu+ -i vec0iul 5ar s+ se d+r.me pes"e el, .i cump+r+ o cas+ ude
se mu"+ cu o slu,icu4+ care .i sp+la ru5ele, vedea de 1ospod+rie i-i prepara ca5eaua pe care mo
9as o sorbea Dca u adev+ra" boierE, maimu4+ridu-l pe preo"ul di sa"ul veci. >a pusese s+ i se
"rimi"+ di ora i u apara" de radio. C." era -iua de mare leevea ."r-u 5o"oliu comod, pu5+id
di pip+ i ascul".d, cu u -.mbe" mul4umi", "irile di lumea lar1+. 2u-l s.c.iau de loc mus"r+rile
de cu1e".
C.d i se .".mpla s+-i ami"easc+ de pro5esorul >reuer, .i alu1a repede 1.durile
epl+cu"e: D* 5od, ce r+u am 5+cu": Pro5esorul mi-a da" de m.care, dar u m-a .mbr+ca". (i apoi
"rebuie s+ "e .1ri,e"i i de semeii "+i. 2u e drep" s+ se bucure de coc+ u si1ur om, u-i aa:E
Pescarii erau i ei mul4umi4i. ! drep" c+ umai cu coc+ u prea se s+"urau, mai aveau evoie
de p.ie i pe"e. To"ui ici pu4iul acela u era de lep+da". Cei mai evoiai .s+ u i-bu"iser+ s+
.cropeasc+ suma "rebuicioas+ ca s+-i cumpere i ei p.ie veic+. 8ul di ei, lu.d de bue c."e
se spuseser+ c.dva la ."ruiri despre 5ap"ul c+ p.iea veic+ "rebuie s+ 5ie u bu al "u"uror, a
.cerca" s+ aplice . prac"ic+ aceas"+ idee, v.r.d m.a ."r-u ulcior cu coc+ a5la" . c+mara,
.".mpl+"or desc0is+, a uui pescar .s"+ri". Pris asupra 5ap"ului, a .casa" o b+"aie sor+ cu moar"ea,
5iid da" i . ,udeca"+ pe"ru 5ur". S+rmaul u pricepea de loc de ce ceilal4i pescari s." a"." de
pori4i .mpo"riva lui. *cerc.d s+ se de-viov+4easc+, repe"+ c0iar spusele lor despre Dbuul
ob"escE. =ar u i-bu"i s+ .duplece pe imei.
C.d coca o s+ se .mpar"+ pe 1ra"is i se r+spuse a"uci o s+ 5ie ."r-adev+r bu
ob"esc. Tu, .s+, ai vru" s+ cape4i pri 5ur"ia1 i pe de1eaba ceea ce pe oi e-a cos"a" a"."a b+e".
("ii doar ce .seam+ pe"ru oi baii +"ia: Trud+ 5+r+ is"ov, pli+ de prime,dii. 2u u cocolo de
coc+, ci muca oas"r+ ai vru" s-o ,e5uie"i.
<-au 5+cu" s+ sim"+ pe spiarea lui "oa"e ri1orile le1ii. Iudec+"orii, oamei di acelai sa", au
avu" .s+ 1ri,+ s+ u pomeeasc+ . se"i4+ despre ce 5el de coc+ e vorba: secre"ul Dp.iii veiceE
era p+-i" cu s"r+icie. Pescarii voiau s+ "r+iasc+ mai bie ca locui"orii sa"elor me1iee. (i, mai ales,
u"reau .c+ spera4a c+ a-i-m.ie pro5esorul o s+ le .mpar"+ coc+ di belu1. 6a c+ la urec0ile lui
>reuer u a,use ici o ves"e despre Dbru"+riaE lui 9as.
=up+ pu4i "imp .s+, pro5esorul "o" a a5la". (i u umai el.
*"r-o -i, pro5esorul "ocmai lucra . labora"orul s+u, c.d 5u au4a" c+ vrea s+-i vorbeasc+ u
".+r Dsp+l+4elE, or+ea dup+ 0ai+. >reuer s"r.mb+ di as: u-i pl+cea s+ 5ie dera,a" . "impul
lucrului. Cu a"." mai pu4i .l .ci"a vi-i"a aces"ui or+ea Dsp+l+4elE.
Spue-i c+ u-s acas+.
I-am spus, dar -ice c+ o s+ a"ep"e pi+ v+ ."oarce4i, .i r+spuse servi"orul s+u, 7arl.
6"uci du-"e i spue-i c+ u m+ ."orc a-i, se .5urie de-a bielea >reuer.
=up+ aceea, ui".d de "oa"e, se ad.ci . i"e calcule.
6 doua -i dimiea4a, 7arl vei s+-l au4e c+ ".+rul de ieri s-a ."ors i s"+ruie s+ 5ie primi".
Servi"orul aduse i o car"e de vi-i"+.
V+-.d c+ u poa"e s+ scape de oaspe"ele aces"a a"." de isis"e", pro5esorul o5"+ i se duse .
salo.
<a i"rarea lui, se ridic+ 1r+bi" di 5o"oliu u ".+r cu o perec0e de oc0elari uriai pe u c0ip
comple" ras. !ra .mbr+ca" cu o ele1a4+ 4ip+"oare.
Mii de scu-e, dra1+ pro5esore, c+ v-am "ulbura" si1ur+"a"ea, prise a "urui vi-i"a"orul.
S." 5oar"e ocupa" i v+ po" acorda cel mul" cici miu"e, r+spuse sec b+"r.ul.
2ici u v+ re4i mai mul". S." de la -iarul berlie-... T.+rul umi uul di cele mai mari
co"idiee. 65l.d c+ are de-a 5ace cu u repor"er, pro5esorul morm+i ceva . barb+. *"re "imp, .s+,
repor"erul co"iu+:
Cedac4ia m-a "rimis s+ v+ solici" uri i"erviu despre 5ormidabila dumeavoas"r+ ive4ie...
Ive4ie: Care ive4ie: se puse . 1ard+ >reuer.
DP.iea veic+E, 5ire"e; Ce perspec"ive 1radioase;...
Cum, i dumea"a: s"ri1+ pro5esorul, .mpurpur.du-se la 5a4+. =e ude ai mai scori"-o:
Pros"ii, vorbe de clac+; 2-am ive"a" ici u 5el de Dp.ie veic+E;
T.+rul .".mpi+ aceas"+ de-l+4uire m.ioas+ cu u -.mbe" calm, care .l eFasper+ i mai
mul" pe cel+lal".
S"ima"e maes"re relu+ el, oi u e-am 5i permis s+ .cerc+m a p+"rude . "aiele mucii
dumeavoas"r+ "ii4i5ice, dac+ .".mplarea u i le-ar 5i adus la cuo"i4+. )i4i .credi4a" c+ -
avem absolu" ici o vi+.
Ce .".mplare: b.i1ui pro5esorul, presim4id c+, ."r-adev+r, "o"ul 5usese descoperi".
64i da", cu "i"lu de eFperie4+, o buca"+ di coc+. pe care oameii o umesc Dp.ie
veic+E, b+"r.ului pescar 9as. !i bie. aces" om s-a apuca" s+ v.d+ di p.iea as"a cos+"eilor...
Imposibil; u-i pu"u re4ie pro5esorul eFplo-ia de uimire.
=i p+ca"e, as"a e si"ua4ia. 9as u s-a dovedi" dem de .crederea dumeavoas"r+. Iar pe
evas"a uui pescar -a r+bda"-o iima s+ u "rimi"+ o buc+4ic+ de coc+ b+"r.ei sale mame, care
-+cea bolav+ . sa"ul veci. Sora ei, care locuie"e .mpreu+ cu maic+-sa, a scris 5ra"elui s+u de la
>erli despre p.iea as"a miraculoas+. Ori aces" 5ra"e spre orocul os"ru; e curier la -iarul pe
care-l repre-i"...
Spre orocul vos"ru i spre 10iioul meu; bomb+i pro5esorul.
* 5elul aces"a, -iarul os"ru are privile1iul de a 5i a5la" primul despre aceas"+ ive4ie
mei"+ s+ r+s"oare lumea. Ves"ea e-a ului" ."r-a"."a .c.", epu".d pue ba-+ pe cuvi"ele uui
curier, redac4ia m-a "rimis la 5a4a locului ca s+ a5lu ."re1 adev+rul.
6r 5i 5os" iu"il s+ "+1+duiasc+. Cesema", pro5esorul l+s+ capul . piep".
Co"iu+.
Veid aici, am a5la", recur1.d la o s"ra"a1em+, c+ "o" ce-a poves"i" curierul os"ru e
adev+ra": Ep.iea veic+E eFis"+.
Ca .mpis de u resor", pro5esorul se repe-i la ".+r i-i s"r.se vi1uros m.a.
Te ro1, dra1ul meu, di ad.cul su5le"ului "e ro1 s+ u comuici imic -iarelor; !Fperie4a
u s-a "ermia" .c+ i divul1area secre"ului ar pu"ea avea coseci4e de-as"ruoase. *4i 5+1+duiesc pe
cuv." de ooare c+, a"uci c.d voi soco"i opor"u, vei 5i primul care va a5la "o"ul despre ive4ia
mea. *4i voi scrie persoal.
T.+rul cl+"i+ di cap cu u -.mbe" comp+"imi"or.
=i p+ca"e, aceas"+ posibili"a"e u mai e acum reali-abil+, scumpe maes"re. * -iarul
os"ru a i ap+ru" o o"+. =oar u era s+ a"ep"+m s+ e su5le al4ii "irea as"a se-a4ioal+;...
Se-a4ia, umai as"a v+ i"eresea-+, murmur+ >reuer. 2-ave4i dec." s+ publica4i o al"+ o"+
care s+ i5orme-e ci"i"orii c+, . urma veri5ic+rii la 5a4a locului, "o"ul s-a dovedi" u -vo lipsi" de
"emei.
Prea ".r-iu. Vor da +val+ i al4i repor"eri. * orice ca-, v+ promi" c+ voi discu"a cu
redac"orul i aceas"+ eve"uali"a"e. Voi 5ace "o" ce-mi s"+ . pu"i4+. =ar serviciu co"ra serviciu;
V-a ru1a s+ m+ l+muri4i m+car . c."eva cuvi"e . ce cos"+ ive4ia dumeavoas"r+. M+ voi 5olosi
de ceea ce-mi ve4i spue umai dac+ ves"ea, . ciuda oric+rei opreli"i, se va r+sp.di. Cel pu4i s+
aib+ -iarul os"ru priori"a"ea...
>reuer se plimba ervos pri camer+. Vr.d cu "o" diadisul s+-l c."i1e de par"ea lui pe
repor"er, se 1.di c+ -ar s"rica s+-i 5ac+ pe plac. *cepu s+ vorbeasc+, .su5le4idu-se pe esim4i"e.
Cepor"erul scoase repede u s"ilou, desc0ise bloco"esul i s"eo1ra5ie cuv." cu cuv.".
)+r+ .doial+, v+ es"e cuoscu" c+ ideea cre+rii . labora"or a Dp.iii ar"i5icialeE .i preocup+
de mul" pe oameii de "ii4+. =ar calea pe care s-a mers p.+ acum es"e 5uciarme"e 1rei"+,
deoarece "o4i s-au s"r+dui" s+ re-olve problema eFclusiv pri mi,loacele c0imiei. 6r 5i absurd s+
"+1+duim: c0imia es"e o mare "ii4+ i o mare 5or4+. =ar, ca "oa"e celelal"e "ii4e, .i are limi"ele ei.
C0iar dac+, s+ -icem, s-ar ob4ie pe cale c0imic+ albumi+ ceea ce se va reali-a 5+r+ doar i poa"e
mai devreme sau mai ".r-iu problema alime"a4iei "o" u ar 5i .c+ re-olva"+. *".i i .".i, di puc"
de vedere ecoomic. Ca s+ v+ apar+ "o"ul mai limpede, v+ voi da u eFemplu di al" domeiu.
Oameii de "ii4+ au .5+p"ui" visul alc0imi"ilor de a "ras5orma me"alele comue . me"ale obile,
reuid s+ ob4i+ aur pe cale c0imic+. 2umai c+ u 1ram de aur prepara" . labora"or es"e
icomparabil mai scump dec." u 1ram de aur di a"ur+. 6adar, ceea ce di puc" de vedere
"ii4i5ic es"e, ico"es"abil, o m+rea4+ descoperire, di puc" de vedere ecoomic se dovede"e 5+r+
valoare. * al doilea r.d, u "rebuie s+ ui"+m c+ . alime"a4ia oas"r+, pe l.1+ albumi+, mai i"r+
1lucide i 1r+simi. 6 crea pe cale c0imic+ "o" ce es"e ecesar pe"ru u"ri4ia or1aismului
repre-i"+, desi1ur, o problem+ pricipal solubil+, dar colosal de 1rea c." "imp cuo"i4ele oas"re
se vor me4ie la ivelul ac"ual. =e aceea am a,us la coclu-ia c+ e ecesar s+ 5ac apel la biolo1ie.
C+ci ce al"ceva s." or1aismele vii dec." u labora"or, ude se des5+oar+ cele mai uimi"oare
procese c0imice, 5+r+ i"erve4ia omului: S." -eci de ai de c.d am .cepu" s+ lucre- la cul"uri de
pro"o-oare or1aisme cu cea mai simpl+ s"ruc"ur+ s"r+duidu-m+ s+ ob4i o DspecieE al c+rei
Dor1aismE s+ cuprid+ "oa"e eleme"ele ecesare pe"ru alime"a4ie. 6ceas"+ problem+ am reui" s-
o re-olv eFac" acum dou+-eci de ai.
(i a4i "+cu" dou+ deceii:; eFclam+ repor"erul.
=a. am "+cu" pe"ru c+ m+ a5lam abia la ,um+"a"ea drumului. Pro"o-oarele mele
cos"i"uiau, ce-i drep", u alime" ideal. )iid moocelulare, se .mul4eau pri divi-iue simpl+,
av.d, deci, "oa"e .suirile Dp.iii veiceE. Par"ea proas"+ .s+ era c+ via4a Dveic+E a
pro"o-oarelor se ."emeia pe o .1ri,ire aevoioas+ i o 0ra+ special+. Te cos"a ca i c.d ai 5i
crescu" bu+oar+ o "urm+ de porci. Cum s-ar spue, aurul meu ob4iu" . labora"or era mai scump
dec." cel di a"ur+. !i bie, . ace"i dou+-eci de ai m-am s"r+dui" s+ ob4i o cul"ur+ de pro"o-oare
care s+ u ecesi"e ici u 5el de .1ri,ire i ici Eu"re4E.
(i a4i reui":
Pe de-a-"re1ul. Cepe" .s+ c+ eFperie4ele mele u s." .c+ "ermia"e. Tocmai de aceea "e
ro1 isis"e" s+ mai a"ep4i pu4i cu publicarea ma"erialului. 6m descoperi" i selec4ioa" pe cale
ar"i5icial+ o DspecieE de or1aisme di"re cele mai simple, care .i eF"ra1 si1ure 0raa ecesar+
direc" di aer.
=i aer; s"ri1+ ".+rul . culmea uimirii. =ar bie, ce po" 1+si ele . aer: =oar "im cu "o4ii
c+ aerul u e alc+"ui" dec." di a-o" i oFi1e...
8i4i ar1oul i 0idro1eul, relu+ pro5esorul. =ar eoul, dar crip"oul, 0eliul, Feoul:; *
a5ar+ de aces"e eleme"e cos"a"e, a"mos5era mai co4ie, . ca"i"+4i variabile, aburi, bioFid de
carbo, acid a-o"ic, o-o, clor, amoiac, brom, peroFid de 0idro1e, iod. 0idro1e sul5ura", clorur+
de sodiu, radia4ii ale uor eleme"e cum s." radiul, "oriul i ac"iiul. Mai 1+se"i . plus pra5
aor1aic i 5ii a"e"; or1aic. =a, or1aic: bac"eriile. Ia"+, pri urmare, i DcareaE. >uc+"+rie,
u 1lum+;
Cepor"erul ui"ase s+ mai ia o"e i .l privea pe pro5esor cu o eFpresie de "o"al+ uluire. 2u i-
ar 5i .c0ipui" . rup"ul capului c+ D1olulE aeria are o compo-i4ie a"." de bo1a"+..
! adev+ra" c+ u "o" ce se 1+se"e . aceas"+ Dc+mar+E a a"mos5erei "eres"re se poa"e
cosuma . 5orm+ crud+. =ar pro"o-oarele mele iau de acolo i1redie"ele ecesare, le prelucrea-+
. or1aismul lor i prepar+ o m.care de s+ "e li1i pe de1e"e, u al"a...
)ura" de subiec"ul aces"a care-l pasioa, pro5esorul ar mai 5i vorbi" mul" "imp, dac+ -ar 5i
5os" ."rerup" de repor"er. T.+rul u mai pu"ea s+ "ac+. S+ri de pe scau, .i v.r. care4elul .
bu-uar i .cepu s+ aler1e pri camer+, -burlidu-i p+rul.
)eomeal, domule; Colosal; *cepe o er+ ou+ . is"oria omeirii; S-a "ermia" cu
5oame"ea, cu s+r+cia, cu r+-boaiele, cu vr+,m+ia ."re clase...
6r 5i mul" prea 5rumos dac-ar 5i aa, spuse pro5esorul cu am+r+ciue. =ar u-mi 5ac as"5el
de ilu-ii. =i p+ca"e, oameii vor 1+si "o"deaua mo"ive s+ se dum+easc+. * a5ar+ de p.ie mai au
evoie de 0aie, de case, de au"omobile, de ar"+, de 1lorie...
Oricum, e 1radios; (i cum v-a4i 1.di" s+ 5olosi4i aceas"+ 5ormidabil+ ive4ie:
Se .4ele1e c+ -o s+ m+ apuc s-o specule- ca eoroci"ul de 9as; DP.iea veic+E
"rebuie s+ apar4i+ "u"uror.
)ire"e, 5ire"e; V+d c+ u s."e4i umai u mare sava", dar i o iim+ 1eeroas+. S."e4i...
s."e4i bie5+c+"orul omeirii; =a4i-mi voie s+ v+ s"r.1 m.a;
(i ".+rul s"r.se cu e5u-iue mia pro5esorului.
2u ui"a, "iere, ce mi-ai promis; .i ami"i >reuer la desp+r4ire.
)i4i 5+r+ 1ri,+; Voi 5ace "o" posibilul i c0iar imposibilul...
(i ici -apuc+ s+ ros"easc+ ul"imul cuv.", c+ o i -bu10i pe u+ ca o vi,elie.
DCe perspec"ive; 1.dea el, aler1.d spre c0ei. Ce ar"icol se-a4ioal a pu"ea "r."i... (i ce
de parale...E
*"re "imp, pro5esorul >reuer, apleca" . labora"orul s+u asupra re"or"elor i creu-e"elor, se
."reba cu .1ri,orare ce eca-uri .l mai a"eap"+.
IV. RE'II BUR#EI
* sala de lec"ur+ a Clubului Comercial domea "+cerea. A1omo"ele u p+"rudeau .
.c+perea aceas"a vas"+J erau absorbi"e de -idurile 1roase, de covoarele moi i ad.ci. O lumi+
bl.d+ sc+lda mesele ro"ude pe care erau risipi"e -iare i revis"e, d+ruia sclipiri aurii scoar4elor
scumpe di ra5"urile dulapurilor masive, isca lic+riri 5u1are . le"ilele oc0elarilor uor domi 1ravi
i impu+"ori, "ol+i4i . 5o"olii comode. <ii"ea era "ulbura"+ doar de 5oe"ul -iarelor, de b+"+ile
melodioase ale pedulei i, c.d i c.d, de c."e o 5ra-+ lapidar+. Sala de lec"ur+ a biblio"ecii Dcea
mai lii"i"+ .c+perea di >erliE era de mul" locul pl+cu", de odi0+ al ma1a4ilor 5ia4ei. 6ici,
. aceas"+ oa-+ de lii"e, veeau s+-i calme-e ervii dup+ a1i"a4ia "repida"+ a a5acerilor de pes"e
-i. Ca s+ ai acces . aces" club, capi"alul "rebuia s+ 4i se ci5re-e la cel pu4i u milio.
Codes"oc', proprie"arul uor u-ie de maii a1ricole, u b+rba" corpole", . e"a"e, cu
oc0ii adormi4i, .eca4i . os.-+, i cu mic+ri leee, puse -iarul deopar"e i, dup+ ce pu5+i de c."eva
ori di "rabuc, se adres+ cu o voce mola"ec+ veciului s+u, bac0erul 7rie1ma, o 5+p"ur+ usc+4iv+,
cu "r+s+"uri col4uroase.
64i ci"i", domule 7rie1ma: D* is"oria omeirii .cepe o er+ ou+. O ive4ie
eF"raordiar+. S-a "ermia" cu 5oame"eaE.
)+r+ o vorb+, 7rie1ma apuc+ -iarul eFac" cum pride o pisic+ oarecele i parcurse .
1rab+ ar"icolul cu pricia. 6poi .i smulse pice-e--ul de pe as i .l scru"+ edumeri" pe
Codes"oc'.
M+ ."reb dac+ e umai o 1lum+ sau vreo ou+ Dbomb+E, care p.+ la urm+ se va dovedi
5als+.
M+ "em c+ de da"a as"a e vorba de o bomb+ adev+ra"+, care ar pu"ea s+ e aruce . aer pe
oi "o4i.
! absurd; DP.iea veic+E u poa"e 5i dec." o 0imer+.
=up+ ive"area avioului, a radioscopiei a radioului i a c."e i mai c."e ar "rebui s+ e
depridem s+ lu+m . serios 0imerele. Ce aiba; =e la sava4ii +"ia "e po4i a"ep"a la orice. !u am
i cules uele i5orma4ii. !i bie, a5l+ c+ .c+ o 0imer+ a devei" reali"a"e: Dp.iea veic+E eFis"+. !
"ris", dar aa e.
Cu aceeai micare viole"+, 7rie1ma .i "r."i pice-e--ul .apoi pe as i s"ri1+,
des"r+m.d lii"ea aces"ui sac"uar:
>ie, dar as"a .seam+ revolu4ie; Ce-o s+ se .".mple cu sis"emul os"ru ecoomic: C.d
vor primi Dp.iea veic+E, muci"orii or s+ p+r+seasc+ 5abricile i...
Muci"orii -or s+ p+r+seasc+ 5abricile, . privi4a as"a po4i s+ 5ii lii"i", .l ."rerupse
Codes"oc' des"ul de 1rosola. Proprie"ar al uei 5irme vec0i, Ddiai"e de r+-boiE, Codes"oc' .l
dispre4uia . siea lui pe bac0erul .mbo1+4i" abia de cur.d di specul+ ordiar+ cu valu"+.
Muci"orii -or s+ p+r+seasc+ 5abricile, mai repe"+ o da"+ Codes"oc'. 2u ui"a c+ . a5ar+
de p.ie le mai "rebuie 0aie i .c+l4+mi"e. Pre4urile la cereale vor sc+dea, 5+r+ .doial+, dar .
sc0imb se vor scumpi m+r5urile idus"riale. 2evoia .i va sili s+ muceasc+. ! drep" .s+ c+ ar pu"ea
survei per"urba4ii de-as"ruoase. Toa"e pre4urile se vor pr+bui pes"e oap"e. 61ricul"ura va 5i
imici"+. B+raul u va mai avea ce s+ v.d+ oraului i pu"erea lui de cump+rare se va reduce la
-ero. Vom pierde uriaa pia4+ rural+. =e aici cri-e "eribile . idus"rie, oma,, "ulbur+ri
muci"ore"i. *"re1i ramuri idus"riale le1a"e de a1ricul"ur+ vor .ce"a s+ mai eFis"e. Cie o s+ mai
aib+ evoie de "rac"oare, de sem++"oare, de ba"o-e: A1uduirile ecoomice vor a"ra1e dup+ ele i
al"ele, mai periculoase sociale, revolu4ioare. S-ar pu"ea ca . aces" ca"aclism s+ piar+ "oa"+
civili-a4ia oas"r+... Ia"+, domul meu, la ce poa"e duce Ep.iea veic+E;
Codes"oc' -u1r+vea aces"e orori cu 1lasul lui de "o"deaua, calm, "+r+1+a". Toul aces"a
5iresc .l buim+cea i mai mul" pe 7rie1ma: "e pomee"i c+ Codes"oc' .i ba"e ,oc de el;
6scul".d pro5e4iile b+"r.ului, bac0erul ba .i "r+1ea capul ."re umeri, ba .i ."idea 1."ul
sub4ire, ca pe"ru a au-i mai bie.
(i ce pu"em 5ace: bolborosi el . s5.rsi".
S+ dis"ru1em Dp.iea veic+E. Toa"+, p.+ Ia ul"ima 5irmi"ur+. =up+ aceea, cobor.d
1lasul, Codes"oc' urm+:
Iar, de va .i evoie, s+-l imicim i pe Dbru"arE.
6cum 7rie1ma .i d+dea seama c+ Codes"oc' u 1lume"e. !ra clar c+ b+"r.ul e1us"or
cump+ise bie "o"ul i c+ . mi"ea lui se co"urase o aumi"+ 0o"+r.re. =e aceea se dovedea
capabil s+ vorbeasc+ pe "oul aces"a 5iresc despre lucruri a"." de .sp+im."+"oare. <ui 7rie1ma .i
vei iima la loc.
(i... oare... se poa"e dis"ru1e:
Trebuie dis"rus+. 6l"+ solu4ie u eFis"+. *"o"deaua e mai uor s+ dis"ru1i dec." s+ cree-i.
=ar cum: Aiarul scrie c+ u ."re1 sa" de pescari se 0r+e"e de pe acum cu Dp.iea
veic+E. =oar -o s+-i aruc+m pe "o4i . aer:
M+ .1ro-e"i, s"ima"e; 2-o s+ 5acem dec." s+ cump+r+m p.iea de la pescari. 6"."a "o".
2ici pri cap u le "rece ci" valorea-+. K"ia -au v+-u" de c.d s." o baco"+ de o su"+ de m+rci.
=ac+ le vom o5eri o mie, vor soco"i c+ eFis"e4a le e asi1ura"+ p.+ la ad.ci b+"r.e4e.
=ar ce e 5acem cu +la, cu pro5esorul >reuer, ive"a"orul:
Codes"oc' "+cu c."eva clipe, apoi uier+ pri"re di4i:
Cu el e al"+ poves"e.
Se ui"+ la ceas i co"iu+:
Oameii mei au i i"ra" . ac4iue. I-am "rimis s+ cumpere Dp.ieE . sa"ul acela de
pescari. <a ou+ "rebuia s+ vi+ MeLer, ca s+-mi rapor"e-e cum se des5+oar+ Dopera4iaE. 2u "iu de
ce o 5i .".r-iid.
T+cur+. Cu b+rbia . piep", Codes"oc' p+rea c+ mo4+ie. 7rie1ma se "o" a1i"a . 5o"oliu,
morm+id ceva de uul si1ur. Privirea .i era coce"ra"+, spr.ceele adua"e: re5lec"a ad.c.
Pedula moume"al+ picur+ li -ece b+"+i melodioase.
Codes"oc' "res+ri ca -1.l4.i" di som i-i reaprise "rabucul. * aceeai clip+ "recu pra1ul
s+lii u ".+r .mbr+ca" civil, dar cu o v+di"+ 4iu"+ mili"ar+. !ra MeLer, secre"arul b+"r.ului.
Codes"oc' .l po5"i cu u sem s+ ia loc . 5o"oliul liber de l.1+ el i .c0i-.d oc0ii pe
,um+"a"e, poruci:
Spue;
Se vedea de la o po"+ c+ pe MeLer .l +p+dise oboseala drumului. *i ."ise cu volup"a"e
"rupul . 5o"oliul moale, dar imedia" .i .drep"+ 4iu"a i-i .cepu rapor"ul:
=i p+ca"e, u v+ po" comuica imic .mbucur+"or. 2e-am da" pes"e cap ca s+-i
covi1em, dar de1eaba. <a .cepu", pescarii ici -au vru" s+ s"ea de vorb+ cu oi, re5u-.d
ca"e1oric s+ e v.d+ Dp.iea veic+E, sau DcocaE, cum spu ei. 6bia c.d am o5eri" 5iec+ruia c."e
"rei mii de m+rci, au .cepu" parc+ s+ ov+ie.
Ce aimale; bomb+i Codes"oc'.
=ar "o" -au c+-u" la .voial+. 6m 5os" evoi4i s+ ridic+m pre4ul la cici mii.
6u-i ".l0arii;
=oar aa am pu"u" .c0eia ".r1ul cu doi di ei, )ri"- i <ud?i1. 2ici u le cuosc umele
."re1.
60a, "o" i-au ademei" b+u4ii...
Pe urm+ a mers mai uor. 6m cump+ra" coc+ de la ,um+"a"e de sa", sper.d s+ ispr+vim
p.+ seara. 6m descoperi" .s+ ceva ce m-a de"ermia" s+ opresc ac0i-i4iile p.+ la oi ordie.
Codes"oc' ridic+ pleoapele i ."reb+ cu acelai 1las adormi":
Ce-ai descoperi":
Toa"+ opera4ia are ros" umai dac+ i-bu"im s+ cump+r+m ."rea1a ca"i"a"e de Dp.ieE p.+
la ul"imul 1ram. 6m a5la" .s+ c+ )ri"- i <ud?i1 i-au opri" c."e o buc+4ic+ Dde pr+sil+E, cum spu
ei.
P+i as"a e cura"+ pu1+ie;
6u scos ei .ii la iveal+ "er"ipul, d.du-i i5ose pri sa" cum c+ Di-au dusE pe e1us"ori.
Iar pescarii ceilal4i, de ciud+ c+ -au 5+cu" la 5el, au vei" s+-i p.rasc+. Par"ea proas"+ e c+ u "im
eFac" c."+ p.ie e . sa", aa c+, oric." am cump+ra, u pu"em 5i .credi4a4i c+ am reui" s+ puem
m.a pe ."rea1a ca"i"a"e. <ec4ia pe care e-au da"-o )ri"- i <ud?i1 e-a desc0is oc0ii. *
coseci4+, am opri" ac0i-i4iile. =i aceleai mo"ive -am "recu" la eFecu"area misiuii urm+"oare, .
ce-l prive"e pe pro5esorul >reuer...
C0ipul lui Codes"oc' .i p+s"ra .c+ aerul somole", dar spr.ceele i se ".rau .ce"-.ce"
spre r+d+cia asului, .cre4idu-i 5ru"ea. MeLer, depris cu aces" simp"om. *4epei de-a bielea
. 5o"oliu.
Pros", murmur+ Codes"oc'. dar . 1lasul s+u se i sim4eau "ue"ele 5ur"uii ce se apropia.
Pros"; r+ci apoi idus"riaul, .mpurpur.du-se la 5a4+.
@ D60a, i m+"+lu4+ ai erviE, rica+, . 1.d, 7rie1ma. (i 5+r+ a s"a mul" pe 1.duri, 4.i
di 5o"oliu, aplec.du-se spre Codes"oc'.
6scul"a4i-m+ i pe mie. domilor; Oc0ii de obicei placi-i ai lui Codes"oc' a-v.rleau
acum sc."ei. To"ui, ca"adicsi s+-i plece urec0ea la spusele lui 7rie1ma.
Cri-ele, revolu4iile, r+-boaiele, "oa"e aces"ea s." adev+ra"e calami"+4i, .cepu bac0erul
s+-i eFpu+ proiec"ul. =ar ceea ce e o calami"a"e pe"ru mase s-ar pu"ea s+ u 5ie c0iar o
eorocire ba poa"e c0iar dimpo"riv+ pe"ru aumi"e persoae. =ac+ ai cap, "ii s+ pro5i4i c0iar
i de pe urma uui r+-boi.
D=a, "u u "e po4i pl.1e de r+-boiE se o4+r. Codes"oc', . siea lui, m+sur.du-l di cap
p.+- picioare.
7rie1ma p+rea s+-i 5i ci"i" 1.dul.
=umeavoas"r+, de pild+, domule Codes"oc', . "impul r+-boiului, a4i presc0imba", cum
se spue, plu1urile . spade i a4i .cepu" s+ 5abrica4i arme...
Codes"oc' .i s"r.mb+ c0ipul ."r-o 1rimas+. 6a era: ici el -avea de ce s+ 5ie emul4umi"
de r+-boi.
64i spus c+ Dp.iea veic+E e o bomb+. Scu"ur.d eer1ic di cap, 7rie1ma co"iu+:
=ar i bombele, domule Codes"oc', au adus c."i1uri 5rumuele. P.+ s+ i-buceasc+ cri-ele,
revolu4iile i mai "iu eu ce, se po" 5ace i"e a5aceri 1ro-ave i cu Dp.iea veic+E. (i acum, ca s+
.c0ei: dec." s+ dis"ru1em p.iea veic+E, mai bie s-o comerciali-+m. O s+ cump+r+m de la
pro5esorul >reuer breve"ul, la orice pre4 eu s." 1a"a s+ pu la b+"aie "o" dispoibilul b+cii mele
o s+ .5ii4+m o socie"a"e aoim+ DP.iea veic+E, pe"ru comerciali-area ei pe pia4a i"er+ i
eF"er+, iar p.+ la .ceperea per"urba4iilor i a al"or c0es"ii d-as"ea o s+ c."i1+m miliarde. 6poi,
vi+ i po"opul; 3.di4i-v+: umai oi vom avea moopolul pe pia4a modial+. ! ceva 5a"as"ic; 2u,
domilor, Ep.iea veic+E u e o bomb+, e . primul r.d p.ie, o p.ie di care o s+ e .5rup"+m
oi cu "o4ii.
Ce se va ale1e .s+ di u-iele mele de maii a1ricole:...
2u-4i 5ace ilu-ii, . orice ca- s." codama"e. =i mome" ce Dp.iea veic+E eFis"+, -o
mai pu"em dis"ru1e. 2u-mi .c0ipui c+ )ri"- i cel+lal", cum i-o 5i -ic.d, or 5i si1urii care au dosi"
c."e o buc+4ic+ de coc+, 5ie c0iar i ci" u bob de ma-+re. *"r-u a, bobul +s"a va cre"e ci" u
mu"e. =ac+ oi vom avea moopolul, aces"a va 5i u mu"e de aur.
Se poa"e s+ ave4i drep"a"e, re5lec"+ Codes"oc'. MeLer; Pleci imedia" la pro5esorul >reuer
i-i o5eri u milio, dou+ oric." va cere;
Salu".d scur" di cap, MeLer se ."oarse brusc pe c+lc.ie i iei.
C."eva -ile mai ".r-iu, -elosul 5uc4ioar d+dea rapor"ul lui Codes"oc' i 7rie1ma.
Pro5esorul re5u-+ ca"e1oric s+ 5ac+ di ive4ia sa u obiec" de "ra-ac4ii comerciale.
Spue c+ visul vie4ii sale es"e s+ i-b+veasc+ omeirea de 5oame"e. 9o"+r.rea lui es"e ca "o4i evoiaii
s+ aib+ par"e de Ep.iea veic+E, 5+r+ ici o pla"+.
8i"+-"e la el, ce idealis"; 5+cu ba",ocori"or 7rie1ma.
>a e u dobi"oc, i-o "+ie Codes"oc'. Spue-mi. MeLer, i-ai "rasmis o5er"a oas"r+:
>ie.4eles.
(i:
C.d i-am o5eri" u milio, s-a 5+cu" 5oc, de parc+ i-a 5i "r."i" cea mai 1roa-ic+ isul"+.
C.d am spus cici... m-a da" pe u+ a5ar+. 6m impresia c+ u-i . "oa"e mi4ile. 2ici m+car u i-a
scos breve" pe"ru ive4ie...E
2-are breve": s+ri 7rie1ma. 6"uci la ce aiba mai avem evoie de el: O s+ ob4iem
si1uri u breve" i o s+ e puem pe "reab+. 3+sim u c0imis" de"ep", dar p.rli", .l a"i1em cu vreo
dou+ milioae i e "ra1e o aali-+ clasa .".i, ba e mai spue i s+ru-m.a. Pu"em s+ mai
modi5ic+m ceva . compo-i4ia D5aiiiE, .i mai puem i"e mirodeii s+ miroas+ 5rumos i-i d+m
b+"aie...
.=a, dar u s."em si1urii care "im despre p.ie. 2u es"e eFclus s+ se .i 1.di" i al4ii la
aceas"+ 1eial+ combia4ie comercial+; .l iroi-+ Codes"oc'.
7rie1ma se cam posomor..
Mda, Dmia de aurE de pe isula )/0r "rebuie p+-i"+ cu.s"r+icie. Cu baii i cu rela4iile
oas"re u cred c+-i vreo problem+.
6u i al4ii bai i rela4ii, u-l sl+bi Codes"oc'.
=ar al"ceva ce-am pu"ea 5ace: Trebuie. !s"e si1ura solu4ie. Parc+ aa a4i bievoi" s+ v+
eFprima4i, u:
6ali-.d si"ua4ia . 5el i c0ip covi1.du-se c+, ."r-adev+r, al"+ solu4ie u eFis"+, l+sar+,
bal"+ "oa"e discu4iile i .cepur+ s+.pre1+"easc+ u adev+ra" pla de b+"aie.
V. (I!A DE AUR
*corse"a" ."r-u cos"um s"r.m", pe "alie ul"imul r+ce" al modei care abia .i pu"ea
cupride "rupul voiic i ciol+os, )ri"-, abia ."ors di ora, se 5+lea . 5a4a lui <ud?i1 cu
miu+4iile pe care le ".r1uise. *1r+m+deala de obiec"e adua"e 5+r+ ici o oim+ 5+cea odaia s+
semee cu o 0al+ de vec0i"uri.
Ia aea-+-"e . 5o"oliul +s"a; <ud?i1 privi cu .doial+ ,e4ul .al" i .1us" di me"al luci"or,
cu per+ moale, de ca"i5ea. P.+ la urm+ .i 5+cu pe plac prie"eului s+u i se ae-+.
)ri"- r+suci o dr+cie i, deoda"+, scauul luec+ . ,os. Speria", <ud?i1 se crampo+ de
re-em+"oare i ridic+ picioarele, spre 0a-ul lui )ri"-, al eves"e-sii i al b+ie4aului lor.
Ce -ici de +-dr+v+ia as"a: =ai u ba, dar 5ace;
!ra u scau de"ar.
B.id ca ars di"re bra4ele scauului, <ud?i1 respir+ uura". 6poi cerce"+ cu u oc0i
eFper" i celelal"e cump+r+"uri.
Ce-i cu bilele as"ea de biliard: Ce vrei s+ 5aci cu ele:
<e-am lua" b+ia"ului, . loc de mi1i. Mi-a r+mas iima la ele c.d le-am v+-u" c." s." de
lus"rui"e. 8i"e i o "r.mbi4+, co"iu+ el, ar+".d u di"amai 0elico. Sclipe"e de -ici c+-i aur, u-i
aa: Se .4ele1e c+ -am ui"a"-o ici pe eves"ic+. I-am lua" o umbrelu4+, i"e ca"i5ea de roc0ie,
bla+ de vulpe...
<ud?i1 .v.r"ea 0elicoul pe "oa"e p+r4ile.
>ie, dar "ii s+ c.4i:
<as-c+-v+4 eu;
65l+ c+ eu am cump+ra" u pia. Pe"ru 5e"i4+, m.ca-o-ar "a"a. Po4i s+ "e ascu-i cu 1oara
"a...
<as+ piaul; Mi-am cump+ra" ceva de v+ ba1 . co5+ pe "o4i; 9ai la debarcader, s+-4i ar+".
Porir+ spre c0ei, d.du-i care mai de care i5ose cu cump+r+"urile.
Pe c0ei se i .mbul-eau o mul4ime de pescari. =e 5ap", pescari e u 5el de a spue, pe"ru c+
r+m+seser+ aa umai cu umele. =e c.d s+"ucul lor se "ras5ormase pes"e oap"e ."r-o,,mi+ de
aurE, deveiser+ cu "o4ii i"e specula4i .r+i4i. Mai mec0er dec." ceilal4i, )ri"- pricepuse primul c+
la pre4urile care se pl+"eau pe"ru Ep.iea veic+E e mai coveabil s+ "e 0r+e"i cu pe"e i s+
Dcre"iE "oa"+ coca pe"ru v.-are. =e la o vreme .cepuse s-o v.d+ a1e4ilor lui Codes"oc' u
1ram pe aproape "o" a"."a aur. Se umpluse de bai, ."rec.du-i cu mul" cos+"eii.
la ara"+-e ce dracu ai acolo: .l luar+ . primire pescarii, piroid priviri arse de ividie i
curio-i"a"e spre u l+doi c." "oa"e -ilele. *mpreu+ cu c.4iva oamei care .i s+rir+ imedia" . a,u"or,
)ri"- desc0ise l+doiul i scoase de acolo o mo"ocicle"+ cu a"a, ou-ou4+. Oameii c+scar+ i"e
oc0i c." cepele. 6a ceva .c+ u se pomeise . sa"ul lor. ! da" dracului )ri"- +s"a; C0iar c+ i-a
b+1a" . co5+ pe "o4i.
)ri"- se a1i"a pli de impor"a4+ . ,urul mo"ocicle"ei, pu.d ulei, 1res.d, s"r.1.d c."e u
urub.
C.d aiba ai .v+4a" "oa"e as"ea: se mirau oameii. 2u cumva "ii s+ i mer1i cu ea:
)ri"- pori mo"orul, s+ri . a i .ai"+ c.4iva me"ri, dar ro4ile se .mpo"molir+ . s"ra"ul 1ros
de isip. Mo"ocicle"a mai "ui de c."eva ori, apoi amu4i de5ii"iv. =evei" 4i"a iroiilor care de care
mai us"ur+"oare, )ri"- se c+-ea s+ .vie mo"orul, dar de1eaba.
2u-i imic, le scriu s+-mi "rimi"+ u o5er i o s+ vede4i voi c+ o s+ mear1+ ca pe u", se
o4+r. el, .mpi1.d ve0iculul la deal.
<ud?i1 p+ea ca 0ipo"i-a" dup+ mo"ocicle"a s"r+luci"oare. *l rodea ividia. Sim4ea . clipele
acelea c+, pur i simplu, .l ur+"e pe )ri"-J pe buul s+u prie"e, cu care .5ru"ase, . lar1, a"."ea
prime,dii de moar"e. 2u, -o s+ se lase p.+ -o s+ s"+p.easc+ i el o mai+ la 5el. Pe"ru as"a e de
a,us s+ 5ac+ ros" de o buca"+ -drav++ de coc+. <ui )ri"- i-a mai r+mas. =a, da, si1ur s-a l+uda".
<ud?i1 "ie ude .i 4ie ascus+ )ri"- comoara. Mai mul" ca si1ur c+ disear+ )ri"- o s+ "ra1+ di
ou la m+sea i o s+ -ac+ bea" mor"... <a oap"e...
Orele care se scurser+ p.+ la c+derea op4ii i se p+rur+ lui <ud?i1 es5.ri" de lu1i. C.d se
s"iser+ i ul"imele lumii la 5eres"re, se 5uri+ 0o4e"e spre casa lui )ri"-. C.iele .cepu sa la"re,
dar, recuosc.du-l, se 10emui cu coada ."re picioare i amor4i. <ud?i1 mai a"ep"+ u "imp i
dup+ aceea .cerc+ s+ 5or4e-e o 5ereas"r+. 3eamul se 5+cu -ob, dar di cas+ u se au-i ici o su5lare.
Se s"recur+ uurel pe 5ereas"r+ i o lu+ pe b.,b.i"e spre scriul cel ou, de s"e,ar, ude "ia c+-i
"+iui"+ coca:
8a scriului sc.r4.i. <ui <ud?i1 i se "+ie respira4ia. * camera de al+"uri, cieva se r+suci .
a"eru" de "rosi pa"ul, bolborosi ceva . som i s5or+i mai depar"e. <ud?i1 dibui ulciorul i,
s"r.1.d cu 1ri,+ la piep" prada pre4ioas+, se 5uri+ .apoi spre 5ereas"r+. 6"ise pe ."ueric
0elicoul care se pr+bui cu u -1omo" asur-i"or. Ca .mpis: de u resor", )ri"- se "re-i i d+du
bu-a . camer+.
Cie e"i, m+:
Silue"a lui <ud?i1 se co"ura limpede . perva-ul 5eres"rei lumia" de lu+.
D9o4ii;E Cupris de o 5urie oarb+, )ri"-. se ui"+ repede . ,ur i v+-u pe mas+,, bilele de
biliard. 6puc+ ua i, iei" di mi4i, o -v.rli drep" . capul 0o4ului care se r+s"ur+, icid ca
secera", . scauul de"ar. Tremur.d de spaim+, evas"a lui )ri"- se apropie cu u 5eliar. 2u le
vei s+-i cread+ oc0ilor.
<ud?i1;
* capul prie"eului lui )ri"- se c+sca o ra+ cumpli"+. <ovi"ura 5usese a"." de +prasic+
.c." bila p+"rusese p.+ la ,um+"a"e . 4eas"+ i p+rea u oc0i uria, 0olba" di"r-o .1r+m+deal+ de
care s.1er.d+.
)emeia se pori pe boci". )ri"- sim4ea c+-i pierde capul. Ia"+-l i asasi; Ce se va .".mpla
acum eu el: Se lii"i .s+ repede.
Ia u mai v+rsa lacrimi pe de1eaba; se r+s"i el Ia evas"+. 2-am s+v.ri" ici o crim+. 8
".l0ar mi-a i"ra" . cas+ i a-a repe-i" la mie. 2-am 5+cu" dec." s+ m+ ap+r. 6".". 6a "rebuie s+
spui. Pricepi: )ii 5+r+ 1ri,+, -o s+ p+4esc imic.
Moar"ea lui <ud?i1 -1udui sa"ul. To"ui pescarii erau de par"ea lui )ri"-. )iecare .i ap+r+
cum poale avu"ul; 2ici -au 1+si" m+car ecesar s+-l ares"e-e. =osarul a 5os" clasa" i via4a i-a
urma" cursul. MeLer cu oameii lui cump+rau de -or coca. Trebuiau s+ se 1r+beasc+ .ai"e de a da
+val+ i al4i ac0i-i"ori. * sa" ap+reau di c.d . c.d i"e idivi-i suspec4i, dar MeLer i-bu"ea s+-i
.dep+r"e-e. Du1.du-iE cu sume 1rase. 8ul si1ur, vei" de cur.d, .i cam d+du de 5urc+. 6ces"a
re5u-a s+ "ra"e-e i u se l+sa corup". MeLer era mereu cu oc0ii pe ei. Omul reui s+ cumpere mai
bie de o su"+ de 1rame de coc+ i .cerc+ s-o "ear1+ eobserva" cu prada. =ar MeLer se 4iea scai
dup+ el.
*"r-o sear+, s-au .".li" ca di .".mplare pe mal, l.1+ vec0iul 5ar, acum ."ueca" i pus"iu.
M+ urm+re"i: .l apos"ro5+ s"r+iul.
!Fac". (i "e voi urm+ri p.+ o s+ accep4i codi4iile mele. 2u vei p+r+si isula, u vei scoa"e
de aici ici u 1ram de coc+.
=ar se vede c+ ici ac0i-i"orul u era di"re cei care se sperie cu ua, cu dou+. *l m+sur+
dispre4ui"or pe MeLer i v.r. m.a cu pre5+cu"+ ep+sare . bu-uar:
M+ amei4i: C+u 5aci; ("iu s+ m+ ap+r. Pri-.d micarea, MeLer se repe-i .ai"e. *
aceeai clip+, omul smulse di bu-uar u revolver. Cu o lovi"ur+ dibace, MeLer i-l a-v.rli di
m.+. Se .c+ierar+ ."r-o lup"+ cr.ce+ corp la corp, -b+".du-se . isip, 5iecare c+u".d s+-l
r+-beasc+ pe cel+lal". MeLer era mai a1il, cel+lal" .s+ mai pu"eric. aa c+ asele erau e1ale.
MeLer obosi primul. Privirea .i c+-u .".mpl+"or pe revolverul ce -+cea la c.4iva pai. Cos"o1olidu-
se de vreo dou+ ori .mpreu+ cu adversarul s+u, reui, p.+ la urm+, s+ a,u1+ l.1+ arm+. Se vede
.c+ c+ ac0i-i"orul .4elese plaul lui MeLer: ."ise i el m.a dup+ revolver. To" scurm.d
spasmodic isipul cu de1e"ele, a,use s+ sape o 1roap+. * s5.ri". MeLer i-bu"i, cu s".1a, s+
r+s"oare pe spa"e capul adversarului i cu dreap"a s+ apuce revolverul. Cel+lal" .s+ .i .cle"+
bra4ul cu disperarea ul"imelor pu"eri. 6"uci MeLer, pri"r-o micare .dem.a"ec+, .i suci m.a,
.drep".d 4eava armei spre 4eas"a adversarului. O ap+sare pe "r+1aci. =uele, valurile ce se
sp+r1eau de 4+rm i vuie"ul v."ului .+buir+ de"u+"ura. <up"a luase s5.ri". S.1ele .roise .c+ o
da"+ isipul isulei de pescari.
MeLer scru"+ ."uericul. 2u se vedea 4ipeie de om. 2umai pesc+ruii -burau ,os de "o" cu
4ipe"e ,alice. Cidic+ . spiare "rupul e.su5le4i" al 5os"ului cocure" i-l ascuse . 5ar, c0iar .
camera ude .i p+s"ra c.dva 9as comoara.
6adar, adversarul cel mai .d+r+"ic 5usese lic0ida". 2u era .s+ eFclus s+-i ia al4ii locul.
MeLer .i "ele1ra5ie lui Codes"oc' c+ se impu m+suri cu "o"ul eFcep4ioale pe"ru a 1r+bi
ac0i-i4ioarea p.iii.
C.d Codes"oc' .i ci"i lui 7rie1ma "ele1rama, bac0erul eFclam+:
3a"a, am 1+si"; S+ u-mi spui pe ume, dac+ -o s+ smul1em "oa"+ coca de la es+"uii
+"ia. O s+ e-o aduc+ c0iar ei ploco. Pe deasupra o s+ e ale1em i cu pro5i"uri 1rase.
Ca la semul uei ba10e"e ma1ice, . micul sa" de pe isul+ .cepu o ac"ivi"a"e cloco"i"oare.
6cos"au ave plie cu l+-i i lem de cos"ruc4ie. * ,urul 5arului, cl+diri .+l4a"e la repe-eal+
ap+reau ca ciupercile. Mai "recu pu4i i deasupra i"r+rilor priser+ a sc."eia 5irme 4ip+"oare:
D>arE, DCiema"o1ra5E, D=aci1E, .c+ u bar, .c+ uul. Toa"e erau .s+ domia"e de cl+direa
uria+ a Ca-ioului. Via4a pescarilor devei o es5.ri"+ "r.d+veal+. )emeile u mai ieeau di
ciema"o1ra5, vr+,i"e de 5ilmele .5+4i.d o via4+ de 0u-ur 7rie1ma le ale1ea persoal iar
b+rba4ii .i 5+ceau veacul pri baruri i la masa de ,oc. Pa"ima ,ocurilor de oroc pusese s"+p.ire pe
aces"e 5iri aive i pescarii i se d+ruiau p.+ la ui"area de sie.
Mul4i i-au "oca" . 5ebra -+p+ci"oare a 1oaei dup+ 0a-ard "o" ce a1oisiser+ di specul+,
dar, ar-.d de dori4a s+ mai ,oace Dca s+ se re5ac+E, arucau pe masa verde ul"imul lor Dcapi"alE
coca, pre4ui"+ la 1ram, ."ocmai ca aurul. Se apropia -iua c.d, .ebui4i de aces" v.r"e, 5uribud,
vor aduce la Ca-iou i ul"ima 5+r.m+ de coc+, pe care deocamda"+ o p+-eau ca pe lumia oc0ilor.
Ia"+ .s+ c+ maevrele lui MeLer au 5os" da"e pes"e cap ."r-u mod cu "o"ul ea"ep"a".
*"r-o oap"e de prim+var+, "rei "ieri pescari se apropiau de cl+direa vec0e a 5arului p+r+si".
* ul"imii ai lucraser+ la u-iele di !sse, dar, di pricia oma,ului, se ."orseser+ . sa",
relu.du-i vec0ea .dele"icire.
S+ i"r+m, spuse Io0a, cel mai . v.rs"+ di"re ei, ar+".d cu u 1es" ua s5+r.ma"+ de v."
a 5arului.
8rcar+, cu Io0a . 5ru"e, . camera de la e"a,ul doi.
Parc+ pu"e a s".rv; adulmec+ Os'ar.
O 5i cr+pa" p-aici vreo pisic+ va1aboa"+, .i d+du cu p+rerea Cudol5.
S+ vedem i oi pisica, morm+i Io0a, sc+p+r.d u c0ibri".
)l+c+ruia p.lp.i"oare de-v+lui cadavrul aproape descompus al uui b+rba", or+ea dup+ por".
Ceilal4i doi u-i pu"ur+ re4ie o eFclama4ie de 1roa-+.
! cadavrul uui ac0i-i"or ucis de MeLer, .i l+muri Io0a. To"ul s-a pe"recu" sub oc0ii
mei. =ar u +s"a-i baiul. 8 ".l0ar mai pu4i u-i mare pa1ub+; 9ai pe mal, "e su5oci . du0oarea
as"a. 6m o vorb+ cu voi.
=up+ ce se ae-ar+ "us"rei pe o limb+ de isip, Io0a .i co"iu+ 1.dul:
64i v+-u" cadavrul: ("i4i bie c+ u e primul i probabil ici ul"imul omor s+v.ri" . sa"ul
os"ru. 3.di4i-v+, prie"ei, la ce se pe"rece. Oameii parc+ i-au iei" di mi4i. 6sasia"e, 5ur"uri,
be4ii, de-m+4, ,ocuri de oroc... 6lde MeLer i ai lui au 5+cu" di oameii o"ri i"e specula4i i
i"e car"o5ori.
! "impul s+ se "ermie cu porc+ria as"a, murmur+ Os'ar.
>ie.4eles. =ar eFis"+ ceva mul" mai impor"a": Dp.iea veic+E. =e la ea a pori" "oa"+
0alimaua. Ce cau"+ aici ,up. MeLer cu "oa"+ bada: Pe"ru ce-i deprid pe pescari cu b+u"ura,
pe"ru ce-i ,ecm+esc la rule"+:
Mai .cape vorb+: Ca s+ le smul1+ p.iea i s+ c."i1e ei milioae, spuse Cudol5.
6i drep"a"e. 2umai c+ mai e ceva: vor s+ c."i1e milioaele as"ea pe seama muci"orilor
5l+m.-i. 3.di4i-v+ .s+ i la al"ceva: dac+ p.iea as"a ar a,u1e . s"+p.irea muci"orilor, ea ar
devei o arm+ eF"rem de pu"eric+ . lup"a cu capi"ali"ii.
6,u1e, 4i-am .4eles 1.dul; .l ."rerupse Os'ar, ridic.du-se. Trebuie s+ puem m.a pe
c." mai mul"+ coc+. =ar cum s+ 5acem:
6ici e aici, r+spuse Io0a. Ca s+-i cocur+m pe alde MeLer s."em prea s+raci...
2-ar 5i bie s+ s"+m de vorb+ cu ai o"ri: Cie "ie, poa"e c+-i l+murim...
Prea ".r-iu; >aii i pa"ima as"a ebueasc+ a ,ocurilor de oroc le-au 5ura" mi4ile. O s+
mai "reac+ mul" p.+ or s+ se de-me"iceasc+ pescarii.
Ce-ar 5i s-o "erpelim: propuse Cudol5. Io0a d+du di umeri.
M+ ro1, c.d e vorba de o cau-+ mare... =ar c." o s+ s"r.1em . 5elul +s"a: >+"r.ii u-i
sl+besc di oc0i comoara. Pe"ru u pic de coc+ a,u1 s+ se omoare 5ra4ii ."re ei. Mi-a .col4i" is+
. mi"e o idee care e-ar a,u"a poa"e s+ e a"i1em scopul. Privi . lu1ul drumului ce ducea spre
sa". To"ul era pus"iu. *da"+ "rebuie s+ soseasc+ MeLer. I-am da" .".lire aici, o5eridu-m+ c0ipurile
s+... s+ pu la cale o bad+ ca s+-i ,e5uiasc+ pe pescari de ceea ce le-a mai r+mas di coc+. 6dic+ s+
le-o smul1+ di"r-o da"+, . loc s+ le-o ia cu 4.r.i"a, la rule"+. MeLer u prea are .credere . mie,
dar plaul .l ispi"e"e.
Cum s-ar -ice, se dumiri Os'ar, vrei s+. cape4i de la MeLer arme, s+-i ,e5uie"i cu a,u"orul
os"ru pe pescari, s+ pui m.a pe coc+ i s-o "rimi4i omerilor, l+s.du-l pe specula" cu bu-ele
um5la"e...
2u-i c0iar aa, r+spuse Io0a i, scru".d .c+ o da"+ drumul, urm+: Mi se pare c+ vie.
6scude4i-v+ . 5ar, dar 5i4i cu b+1are de seam+, ca la o adic+ s+-mi s+ri4i . a,u"or.
Os'ar i Cudol5 se 5+cur+ ev+-u4i.
Io0a .i aprise pipa i, .mpr+"iid . ,uru-i ori de 5um, a"ep"+ cu u aer calm,
somole". 2u se cli"i ici a"uci c.d au-i pai . spa"ele lui. Privea marea ca u om ad.c
cu5uda" . 1.duri.
>u+, Io0a; .l s"ri1+ MeLer. 8de-4i -boar+ 1.durile:
Cel+lal" se ridic+ alee.
6, dumea"a erai, domule e1us"or; >u+, bu+;
MeLer se .cru"+: salu"ul .i p+ru prea 5amiliar. DCe b+d+rai;E 1.di el, dar ."reb+ pe u
"o a5abil:
!i, cum mer1e:
Cum s+ mear1+: >ie. 9oi"ul cocure"ului c+ruia i-ai 5+cu" de pe"recaie s-a .mpu4i" de
"o".
MeLer se sc0imb+ la 5a4+.
Care cocure": 6m 5+cu" eu cuiva de pe"recaie: Ce "o" .dru1i acolo, b+ie"e:
!u .dru1: Kla .dru1+, r+spuse Io0a, ar+".d spre 5ar. S".rvul care pu"re-e"e acolo.
2u .cerca s+ "+1+duie"i, MeLer. 6m 5os", cum se spue, mar"or ocular. =umea"a u m-ai -+ri", eu
.s+ am v+-u" 5oar"e bie "o" ce s-a .".mpla". Tocmai 0oi+ream ."re due.
O capca+: ."reb+ MeLer, sim4id c+-i .10ea4+ s.1ele . vie. Sau poa"e u a"a,: C."
ceri ca s+ "aci:
6a mai vii de acas+; Cer mul", 5oar"e mul", domule asasi. Ia u mai 5+ mu"ra as"a i 5ii
cu luare-ami"e la ce-4i spu. *".i i .".i, s+-mi dai "oa"+ coca pe care ai s"r.s-o. (i, ca s+ u
dose"i cumva vreo buc+4ic+, o s+ 5ac eu .sumi o perc0e-i4ie la dumea"a acas+.
=ar as"a e... e eobr+-are cura"+...
* al doilea r.d. co"iu+ Io0a, elu.d . seam+ idi1area lui MeLer, o s+ .c0ide4i
imedia" respec"abilele voas"re s"abilime"e. * al "reilea r.d, o s+ dai .apoi pescarilor "o4i baii pe
care i-au pierdu" la ,oc. S"ai, .c+ u-i "o"ul; 8l"ima codi4ie e s+ "e c+r+b+e"i cu "oa"+ 0ai"a i
5ereasc+ =ume-eu s+ v+ mai pridem pe aici. 6i "rei secude s+ "e 1.de"i.
)os" mili"ar, MeLer era depris s+ ac4ioe-e promp" i 0o"+r.". 2u-i "rebuir+ ici "rei secude
ca s+ "abere pe Io0a i s+-l "r."easc+ la p+m.". Oda"+ adversarul dobor.", d+du s+ 5u1+, dar
Io0a apuc+ s+-i pu+ piedic+ i, pes"e al"e dou+ secude, edea el c+lare pe MeLer, care se -b+"ea
cu disperare . .cle"area lui.
Os'ar i Cudol5 aler1ar+ ."r-u su5le" . a,u"orul prie"eului lor. V+-.du-i, MeLer scr.i
di di4i.
M+ predau, m.r.i el. <as+-mi m.a, ai s+ mi-o rupi, dracu s+ "e ia;
Co"rob+ie"e-l pri bu-uare, Os'ar; T.+rul scoase di bu-uarele lui MeLer dou+
revolvere.
O0o, o ba"erie ."rea1+; Ia ve-i, u mai are imic: !i, acum .4i dau drumul. To"ul la "impul
s+u, eiorule; Ce -ici, prime"i codi4iile oas"re: Ori pre5eri s+ 4ii "ov+r+ie oorabilului
dumi"ale cocure" care -ace . 5ar:
Pri... primesc, 1.5.i MeLer.
=ac+-i aa, 0aidem la m+"+lu4+ acas+. !scor"a" de Io0a, Os'ar i Cudol5, MeLer pori,
".r.du-i picioarele. <ocuia si1ur . c+su4a pe care o .c0iriase la mar1iea sa"ului. Pescarii
sco"ocir+ pes"e "o", lu.d, po"rivi" .voielii, coca i baii.
C.d, . s5.ri", plecar+, 5+1+duidu-i c-o s+-l coduc+ la vapor, era mul" dup+ mie-ul op4ii.
Slei" de pu"eri, MeLer .i .1rop+ obra-ul . palme i r+mase emica" c."eva miu"e. 6poi
ridic+ brusc capul i i-bi cu pumul . mas+, r+cid ca u apuca":
S+ m+ las pros"i" . 0alul +s"a... C.d se mai lii"i pu4i, .cerc+ s+ compu+ o "ele1ram+
c+"re Codes"oc'. Cupse 5oaie dup+ 5oaie. 2u-i ieea "eF"ul. =eoda"+ r+suar+ b+"+i la u+.
ES+ 5ie "o" ".l0arii +ia:E
Cie-i:
O "ele1ram+ ur1e"+. =up+ ce se covise c+ e ."r-adev+r po"aul, MeLer desc0ise ua.
Tele1rama era de la Codes"oc':
D*c0ide ca-ioul i localurile s"op. <ic0idea-+ "o"ul s"op. Vio imedia"E.
MeLer u .4ele1ea ce a de"ermia" eFpedierea aces"ei "ele1rame, dar u-i pu"ea re4ie
bucuria, deoarece picase la 4ac: va pu"ea .deplii "oa"e ceri4ele lui Io0a, 5+r+ s+ le-e-e
i"eresele pa"roilor.
2ici u se cr+pase bie de -iu+ c.d se puse pe "reab+.
Se s"ise avalaa de lumii a barurilor, se .c0iser+ ciema"o1ra5ul i daci1urile.
Cl+direa 1oli"+ a ca-ioului se cu5ud+ . "+cere. Tre-idu-se di"r-o da"+ 5+r+ "oa"e aces"e dis"rac4ii,
pescarii 5urioi erau c." p-aci s+-l co"oo1easc+ pe MeLer, cer.d cu urle"e asur-i"oare redesc0iderea
"ripoului. >a .cercar+ c0iar s+ pu+ s"+p.ire cu 5or4a pe cl+dire. Ceu4ar+ .s+ c.d a5lar+ c+
rule"a su5le"ul s"abilime"ului 5usese scoas+ .c+ de cu oap"e i .c+rca"+ pe u vas. O si1ur+
m.1.iere aveau: Io0a le d+duse .apoi "o4i baii pe care-i pierduser+ la ,oc. Oameii umblau
"+cu4i i ma0muri, ca dup+ o be4ie cru"+. *ce"-.ce" luar+ s5.ri" c0e5urile, b+"+ile, 5ur"urile.
Pescarii 0oi+reau 5+r+ ros" pe uli4i, ui".du-se uul la al"ul cu priviri apa"ice, e"iid de ce "reab+
s+ se apuce, eav.d despre ce s+ sc0imbe o vorb+. Se .viorau umai la ami"irea op4ilor scurse .
or1ii. 6poi, oc0ii li se acopereau di ou cu o perdea de umbr+ i c+scau de le "roseau 5+lcile. <a
muc+ u se 1.dea imei. To" sperau c+, dac+ u a-i, m.ie o s+ re.ceap+ 5ebra aurului, specula,
v.r"e,ul rule"ei i c0e5urile. =ar -ilele "receau ua dup+ al"a, 5+r+ s+ aduc+ vreo sc0imbare. 2umai
adierea proasp+"+ a vi"ului de prim+var+ i-bu"ea s+-i mai .su5le4easc+.
<a >erli, pe MeLer .l a"ep"a o ves"e se-a4ioal+: c0imis"ul a1a,a" de 7rie1ma i-bu"ise
s+ de5ieasc+ compo-i4ia Dp.iii veiceE i s-o prepare pe cale ar"i5icial+.
6cum e pu"em lipsi i de >reuer i de pescari, se bucura Codes"oc' O s+ producem
si1uri Dp.iea veic+E.
8de mai pui c+ s-a dus i "eama de cocure4i, ad+u1+ 7rie1ma. 2-au dec." s+ cumpere
p.iea cu 1ramul i s+ a"ep"e s+ creasc+. 2oi o s-o 5abric+m cu "oele i o s+ le rupem 1ura la "o4i.
Socie"a"ea aoim+ DP.iea veic+E, v.-are i eFpor", .i .cepu opera4iile.
VI. LUPA "O!I!U
Cei mai mari capi"ali"i di 3ermaia au ives"i" sume uriae . aceas"+ a5acere. To" 1lobul a
5os" .mp.-i" de reclamele 4ip+"oare ale compaiei:
Cump+ra4i
DP*I2!6 V!(2IC6;E
3us"os; 9r+i"or;
Cu u 'ilo1ram e"i s+"ul o via4+;
Ceclama is+ u su5la o vorb+ despre pre4ul aces"ui produs mo"iv de es5.ri"e i viole"e
discu4ii ."re Codes"oc' i 7rie1ma. >ac0erul s"+ruia ca, la .cepu", p.iea veic+ s+ se v.d+
la u pre4 pip+ra", accesibil umai bo1+"ailor.
=up+ ce s"r.1em caimacul, o s-o videm ie5"i pe"ru marele public.
Codes"oc' u era de acord.
2u ui"a, dra1+ 7rie1ma, c+ dup+ u "imp 5iecare 'ilo1ram de Dp.ieE se dublea-+. Or s+
se 1+seasc+ cu duiumul de"ep4i care s+ rev.d+ surplusul. (i -o s+-i pu"em opri s-o 5ac+. =ac+
vrem s+ e scoa"em u umai capi"alul, ci i u pro5i" cumsecade, apoi "rebuie s+ ac4io+m rapid,
.ai"e ca e1us"orii +"ia de oca-ie s+ reduc+ de "o" pre4ul.
* scur" "imp .s+ s-au v+-u" sili4i s+-l scad+ si1uri, dar di"r-u cu "o"ul al" mo"iv: bo1+"aii
u se d+deau . v." dup+ aces" produs. 2u voiau s+ reu4e la m.c+rurile alese i pica"e, cu care
erau deprii, de dra1ul Dpi5"iei +s"eia 1re4oaseE.
* sc0imb s+r+cimea, oda"+ Dp.iea veic+E ie5"ii"+, d+du +val+ s-o cumpere.
2u eFis"a u10er ui"a" de lume ude s+ u a,u1+ repre-e"a4ii compaiei. Mii de brouri,
de 5ilme i de a1e4i publici"ari rev+rsau asupra popula4iei u po"op de vorbe, care "r.mbi4au
ava"a,ele i cali"+4ile eF"raordiare ale aces"ui produs icomparabil. Socie"a"ea 5+cea a5aceri
s"r+luci"e. =ar u "recu mul" i lup"a . ,urul Dp.iiiE se .cise di ou.
Cel care o declaa de da"a as"a 5u .sui pro5esorul >reuer. 65l.d c+ Ep.ieaE se 1+se"e de
acum . v.-are, el "rimise -iarelor o scrisoare de pro"es", pri care cerea isis"e" ca 1uverul s+
pu+ cap+" ac"ivi"+4ii prosperei socie"+4i aoime.
D2-am "rudi" pa"ru-eci de ai scria pro5esorul pe"ru ca o m.+ de specula4i s+-i
sporeasc+ averile, eFploa".du-mi ive4ia. Pro"es"e- ca"e1oric; =ar u e vorba umai de as"a, ci
mai ales de 5ap"ul c+ Dp.iea veic+E se vide pe "oa"e drumurile, . "imp ce eFperie4ele s." .c+
. curs. !s"e u umai o revol"+"oare violare a drep"ului de ive"a"or, dar i u pericol public,
deoarece aces" alime" ou .c+ u a 5os" s"udia" p.+ la cap+";E
*cearc+ s+-i ba1e . sperie4i pe cump+r+"ori, m.r.i 7rie1ma, c.d ci"i . -iar scrisoarea.
=ar -o s+-i mear1+; 6vem doar a"."ea avi-e ale medicilor care a"es"+ c+ es"e absolu" ev+"+m+"oare.
6vem i aprobarea cosiliului medical. To4i cosuma"orii s." per5ec" s++"oi i e s."
recuosc+"ori. O reclam+ mai bu+ ici c+ se poa"e. 2u, domule pro5esor, "e-ai "re-i" prea ".r-iu i
-o s+ i-bu"e"i s+ e pui be4e . roa"e;
To"ui, scrisoarea pro5esorului produse o pu"eric+ impresie, susci".d dispu"e .verua"e.
3uverului .i deveise clar ce 1reeal+ 5+cuse, permi4.d compaiei s+ comerciali-e-e aces" produs.
6pari4ia pe pia4+ a Dp.iii veiceE provocase de acum oscila4ii 5ebrile ale pre4urilor. *"rea1a lume
comercial+ i idus"rial+ era . 5ierbere. 2u, Dp.iea veic+E era u mi,loc prea pu"eric de
i5lue4are a ecoomiei i u umai a pie4ii i"ere, dar i a celei modiale ca s+ 5ie l+sa" .
m.iile uor par"iculari.
Aiarele 1uverame"ale porir+ o campaie, demos"r.d c+ "rebuie is"i"ui" moopolul de
s"a" asupra Dp.iiiE.
Aiarele muci"ore"i erau is+ de al"+ p+rere, ivoc.d dori4a ive"a"orului, ele isis"au ca
Dp.ieaE s+ 5ie declara"+ bu ob"esc i, ca a"are, dis"ribui"+ . mod 1ra"ui".
* "imp ce se des5+urau aces"e co"roverse viole"e, . micul sa" de pescari eveime"ele .i
urmau cursul.
* -orii uei dimie4i de prim+var+, pescarii 5ur+ mar"orii uei scee cu "o"ul iei"+ di
comu: pro5esorul >reuer, cu capul 1ol i cu p+rul v.lvoi, d.d di m.ii ca u apuca", aler1a spre
casa ou+ a b+"r.ului 9as. 6bia "re-i", 9as savura . "ov+r+ia mea,erei obiui"a ca5elu4+ cu
5ric+ de dimiea4+. <a i"rarea pro5esorului, se ridic+ respec"uos, po"rivi" uei vec0i deprideri i
ar+"+ spre 5o"oliul comod de li1+ el.
Po5"i4i, lua4i loc, domule pro5esor. O ceac+ cu ca5ea:
Pro5esorul se <+s+ is"ovi" . 5o"oliu. 3oaa .l obosise a"." de r+u, .c." u era . s"are s+
scoa"+ o vorb+. 6a c+ se mul4umi s+ re5u-e cu u 1es" ervos. =up+ ce-i recap+"+ pu4i su5lul,
spuse:
9as, mai ai di DcocaE pe care 4i-am da"-o: >+"r.ul .i .cord+ a"e4ia.
2u mai am ici o 5+r.m+, domule pro5esor, .mi pare r+u, dar "i4i cum e omul; P+c+"os;
To4i videau, am v.du" i eu. Iar ce mai r+m+sese, am pierdu" la rule"+.
Pro5esorul .l privi s"r+pu1+"or drep" . oc0i.
Moea1ul .i 5eri privirea.
Spui adev+rul, 9as:
S+ m+ ba"+ =ume-eu dac+ mi"; Pro5esorul se ridic+.
65l+, 9as, c+ u "e cred. M-ai mai .ela" o da"+. Bi-ai c+lca" cuv."ul.
6m 1rei", domule pro5esor, i... >reuer .l ."rerupse iri"a":
2u-mi arde acum de scu-ele dumi"ale. ("ii ce ai 5+cu", 9as: )iidc+ u m-ai ascul"a", ici
-ai idee c.4i oamei ai eoroci" i o s+ mai eoroce"i. Ia bie ami"e la ce-4i spu. Tocmai am
"ermia" eFperie4ele cu Dp.ieaE. M-am covis c+ u poa"e 5i m.ca"+. C.iele pe care am .cepu"
s+-l 0r+esc cu,,p.ieaE as"a, cu o s+p"+m.+ .ai"e de a 4i-o da dumi"ale, s-a pr+p+di" . c0iuri
1roa-ice. (i dumea"a, dac+ -o s+ mi-o dai .apoi p.+ la ul"imul 1ram, o s+ s5.re"i ."r-o moar"e
cumpli"+. O s+ "e 5aci ca "+ciuele, "rupul o s+-4i 5ie r+suci" de covulsii 1roa-ice i di 1ur+ or s+-4i
cur1+ bale ca la u aimal "urba". O moar"e mai cru"+ ici u poa"e 5i .c0ipui"+...
6lb ca varul, 9as se pr+bui pe mar1iea 5o"oliului. Moar"e; =e a"."a 0u-ur, ui"ase cu "o"ul
c+ mai eFis"+ i ea pe lume. S+ moar+ "ocmai acum; S+ u mai bea ca5ea cu 5ric+, s+ u-i mai
l+5+ie "rupul . 5o"oliile as"ea moi, pe perele de pu5;:
2u, ar 5i prea .1ro-i"or;
=eoda"+, .i 5ul1er+ pri oc0i o lic+rire viclea+.
=ar dumeavoas"r+, domule pro5esor: Aicea4i c+ a4i m.ca" di coca aia: O s+ muri4i i
dumeavoas"r+:
<ua" pe ea"ep"a"e, >reuer se -+p+ci. *i recap+"+ .s+ imedia" s"+p.irea de sie.
To" ce se poa"e, u "iu. * orice ca- am lua" u a"ido".
=ac+-i aa, s." si1ur c+ o s+-mi da4i i mie di aia, cum spuea4i adieauri.
2-o s+-4i dau; C0iar dac+ 5ac o crim+. Ca s+ isp+e"i; =ar .4i mai o5er o si1ur+ as+J
adu-mi imedia" coca;
9as se .sei+.
!i, ce s+-i 5ac; 2imei u vrea s+ moar+. M+ ."orc .da"+, domule pro5esor.
=isp+ru pe"ru c."eva clipe . camera de al+"uri, .c0i-.d bie usa . urma lui. * s5.ri"
aduse coca, pe care i-o ."ise pro5esorului, o5".d di ad.cul su5le"ului.
>reuer aruc+ o privire spre cu"iu4a ro"ud+ de "abl+.
6s"a-i "o":
Vai de mie, domule pro5esor, cum v+ .c0ipui4i c+ a mai 5i . s"are s+ v+ mi":
)ie. =ar dac+ m-ai mi4i" i de da"a as"a, cu a"." mai r+u pe"ru dumea"a.
Cum r+m.e cu a"ido"ul +la, sau cum aiba i-o 5i -ic.d:
Bi-l aduc. 2-ai ici o 1ri,+.
<a plecarea pro5esorului, 9as, .ec.du-se de r.s, spuse mea,erei:
S+ cread+ el c+ m-a "ras pe s5oara. Mi-am opri" "o"ui o buc+4ic+. Pu r+m+a1 pe orice c+
pro5esorul umbl+ cu 5o5.rlica. Prea e cusu"+ cu a"u alb+ "oa"+ poves"ea as"a cu o"r+virea. Pe"ru
al"ceva are evoie de coc+...
*"re "imp, l.1+ casa lui 9as se .1r+m+dir+ pescarii, curioi s+ a5le ce s-a .".mpla". C0iar
pro5esorul .i l+muri, repe".d cuv." cu cuv." "o" ce spusese b+"r.ului: 5+r+ a"ido" ."r-o s+p"+m.+
vor muri cu "o4ii. Iar a"ido"ul .l vor primi umai . sc0imbul Ep.iiiE care le mai r+m+sese. Pescarii
.l ascul"au, uii d.d e.cre-+"ori di cap, al4ii speria4i. =ar "o4i ,urau ."r-u 1las c+ u mai au
coc+ ici c." e1ru sub u10ie o v.duser+ "oa"+ sau o pierduser+ la ,oc.
Pro5esorul 4ipa, b+"ea di picioare, .cerca s+-i .sp+im."e. =e1eaba; 2-au coc+ i pace; !i
pre"ideau .s+ s+ le dea a"ido"ul. 2umai "rei 5+1+duir+ s+ aduc+ Dp.ieaE. =ar u i-bu"ir+ dec." s+-i
a4.4e i mai mul" pe cos+"eii lor.
Aicea c-o s+ e 5ericeasc+ pe "o4i, iar acu, po5"im, e ia i ce bruma e-a mai r+mas;
!l e-a o"r+vi", el s+ e salve-e; i-bucir+ r+ce"e amei4+"oare.
*4ele1e4i oda"+, ebuilor, c+ pe"ru biele vos"ru m+ -ba".
!i a; 2e-am s+"ura" de balivere;
2ici u v+ .c0ipui4i ce eorociri, ce orori v+ a"eap"+...
V+-.d c+ u-i c0ip s+-i covi1+, pro5esorul se ae-+ eF"eua" pe "rep"e, .1rop.du-i
obra-ul . palme.
! 1roa-ic, e .sp+im."+"or; murmura el, cl+"i.d di cap.
C."orva pescari li se 5+cu mil+.
S+-i d+m c."e o buc+4ic+, al"5el se pr+p+de"e b+"r.ul cu -ile...
>reuer .+l4+ 5ru"ea.
To" sau de loc; Cu buc+4elele as"ea -o s+ sc0imba4i imic...
S+ m+ ia aiba dac+ pricep ceva, ridic+ a"uci vocea u b+"r. pescar, ieid . 5a4a
celorlal4i. Cum vie as"a, c+ dac+ d+m "oa"+ coca, u e mai o"r+vim:
Pe"ru c+ dac+ u aduce4i "o", u v+ dau a"ido"ul...
Ce .seam+ c+ u e dai:
Mul4imea i-buci di ou . urle"e i voci5er+ri.
=ac+ u i-l dai, o s+ dai or"ul popii .ai"ea oas"r+;
Oameii .l .co,urar+, cuprii de 5urie, pe >reuer, .l .0+4ar+ de bra4e ca pe u r+u5+c+"or
i-l ".r.r+ spre casa lui. Pro5esorul a".ra moale . m.iile lor, bolborosid ca . delir:
Ce oroare; Ce eorocire; Oda"+ a,us . cas+, i"r+ cu pai .mple"ici4i . labora"or i
revei .da"+ cu o dami1ea+ pli+ cu u lic0id a"." de "raspare", de pu"eai s+ ,uri c+-i ap+ c0ioar+.
Ia"+. <ua4i 5iecare c."e o .10i4i"ur+. S+-i duce4i i lui 9as. S+ bea "o4i cei care au m.ca"
di coc+...
Pescarii plecar+ "+i5+suid despre pur"area ciuda"+ a pro5esorului.
S+ "i4i c+ s-a scr."i" r+u de "o"...
2ici u-i de mirare. *"o"deaua i-a lipsi" o doa1+...
*"re "imp pro5esorul ."r+ . cabie" i, cu mia "remur+"oare, a"eru o "ele1ram+ c+"re u
depu"a" cu care era . rela4ii amicale.
DComuica4i 1uverului c+ "rebuie co5isca"e imedia" i dis"ruse "oa"e s"ocurile de Dp.ie
veic+E s"op i5orma4i "oa"e s"a"ele s"op ca- co"rar o"r+vire . mas+ s"op >reuer.E
*"ruc." u de mul" se luase 0o"+r.rea cu privire la is"i"uirea moopolului de s"a" asupra
Dp.iii veiceE, cosiliul de mii"ri 5u covoca" de ur1e4+, pe"ru a lua . discu4ie "ele1rama. Ca
s+ u se s".reasc+ paic+, "o"ul 5u p+s"ra" . cel mai s"ric" secre". Miis"rul 5ia4elor, care sperase
c+, pri Ep.ieaE as"a miraculoas+, va pu"ea s+ redrese-e bu1e"ul 4+rii i s+ cosolide-e cursul
m+rcii, se 5+cu lu"re i pu"e pe"ru a-i covi1e cole1ii s+ u acorde ici o impor"a4+
"ele1ramei.
! u "ruc al ive"a"orului, idi1a" c+ -a pu"u" apare . pos"ura de Dbie5+c+"or al
omeiriiE. Ori, mai cur.d, aiureala uui ebu. Cei mai ilu"ri sava4i au aali-a" miu4ios Dp.ieaE
i -au descoperi" ici u 5el de eleme"e v+"+m+"oare.
=e-ba"erile au 5os" eF"rem de 5ur"uoase. P.+ la urm+ is+ se s"a"orici o p+rere uaim+:
s+ u se publice ici o ordoa4+ cu privire la dis"ru1erea Dp.iiiE, p.+ ce problema u va 5i
elucida"+ p.+ la cap+". Miis"erul s++"+4ii lu+ de ur1e4+ m+suri ca speciali"ii s+ mai eFamie-e o
da"+ Dp.ieaE. precum i pe ce"+4eii care o cosumaser+ sis"ema"ic. =e asemeea 1uverul decise
s+ 5ie "rimii la >reuer doi pro5esori u psi0ia"ru i u c0imis" care se um+rau pri"re
cuo"i4ele sale i"ime. Sub pre"eF"ul uei vi-i"e amicale, ace"ia urmau s+-i 5ac+ o p+rere . ce
prive"e s"area s++"+4ii lui >reuer i s+ .cerce s+-i dea seama, . mod cocre", ce prime,die .i
amei4+ pe cei care s-au 0r+i" cu buclucaa coc+.
Pes"e c."eva -ile, speciali"ii .i pre-e"ar+ rapor"ul, care u se deosebea cu imic de primul:
p.iea e 0r+i"oare, bo1a"+ . vi"amie, absolu" ev+"+m+"oare i se di1er+ a"." de uor .c." es"e
per5ec" supor"a"+ c0iar i de bolavi, precum i de su1aci ca alime" suplime"ar. To4i cei care o
cosumaser+ se sim4eau eFcele". >olavii de aemie i caeFie se ."remaser+ rapid, iar . s"area
s++"+4ii "uberculoilor se .re1is"rase o ameliorare sim4i"oare.
<u.d cuo"i4+ de. aces" rapor", miis"rul comer4ului r+su5l+ uura".
M+r"urisesc c+ di curio-i"a"e i, ca s+ spu aa, . i"eres de serviciu am 1us"a" i eu di
coca as"a +-dr+va+. !i bie, de c.d cu "ele1rama aceea alarma"+, am avu" "o" "impul se-a4ia c+
.mi or+c+ie broa"e . bur"+.
=up+ c."eva -ile se ."oarser+ i cei doi pro5esori de pe isula )/0r. *l 1+siser+ pe >reuer
5oar"e deprima".
2ici u poa"e 5i vorba de o psi0o-+, rapor"a psi0ia"rul. To"ui, ervii lui >reuer las+ de
dori". S"area lui su5le"easc+ pre-i"+ oscila4ii bru"e, speci5ice uei euras"eii acu"e. =e la o
suresci"are eFubera"+ cade, 5+r+ ici o "ra-i4ie, ."r-o deprimare pro5ud+. 2u se poa"e spue c+
e-a primi" prea cordial 2-a vru" s+ e comuice imic cocre" . privi4a "emerilor sale. DVoi a4i
.curca"-o. voi s-o descurca4i. !u uul mi-am 5+cu" da"oria i v-am aver"i-a". 6cum m+ sp+l pe
m.ii. Voi r+spude4i de "o" ce-o s+ se .".mple.E 6s"a-i "o" ce e-a spus.
Capor"ul pro5esorilor u era de a"ur+ s+-i bucure pe mii"ri. Moopol de s"a" da, dar ici
s+-i asume 1uverul r+spuderea pe"ru cie "ie ce eorociri se vor produce. P.+ la urm+ .s+ se
calmar+. Vorba aceea: i"eresul poar"+ 5esul. 6a c+ luar+ 0o"+r.rea s+ u se acorde ici o
impor"a"+ "ele1ramei lui >reuer.
7rie1ma, 5iid la cure", pri sursele sale de i5orma4ii, cu des5+urarea eveime"elor, .i
spuse lui Codes"oc':
3uverul vrea s+ e smul1+ di Dp.ieE. 2-are dec."; 2oi am apuca" u umai s+ e
recuper+m capi"alul, dar i s+ scoa"em u bee5iciu, e drep", u prea mare. 6cum, dac+ iese vreu
bucluc cu Dp.ieaE as"a, oi, cum s-ar -ice, ici us"uroi -am m.ca", ici 1ura u e miroase...
VII. O "O(OAR )R )OLO#
Prim+vara .cepuse sub auspicii proas"e pe"ru 9as: mea,era lui se m+ri"ase cu u pescar
di sa"ul veci i .l l+sase de i-beli"e. >+"r.ul u se pu"ea depride cu via4a de burlac: dere"ic+,
1+"e"e, spal+. Mereu .l vedeai pri sa", 4i.du-se de capul v+duvelor i or5aelor i ru1.d-o ba pe
ua, ba pe al"a s+ vi+ s+-i 4i+ 1ospod+ria. =ar 4i-ai 1+si"; Ca i b+rba4ii, 5emeile se de-v+4aser+ de
mul" s+ muceasc+. 2imei u era a"." de s+rac, .c." s+ 5ie evoi" s+ se ba1e slu1+. 6a c+ b+"r.ul
"rebuia s+ se reseme-e. Ca s+ u 1+"easc+, .cepu di ou s+ se 0r+easc+ cu coca pe care o bu+
buca"+ de vreme o DcrescuseE umai pe"ru e1o4.
Ia"+ .s+ c+ ."r-o dimiea4+ mai cald+ ca de obicei desc0ise bu5e"ul s+ ia o li1ur+ de coc+
di borca. Mare .i 5u mirarea c.d v+-u c+ alua"ul crescuse mai mul" dec." p.+ a"uci, rev+rs.du-
se pes"e 1ura borcaului. Se repe-i . pivi4+, ude avea pus deopar"e u s"oc pe"ru aumi"e
combia4ii e1us"ore"i. 6colo coca se compor"a ca ."o"deaua, cresc.d aproape impercep"ibil.
Moea1ul u mai pu"u de bucurie.
DS+ "ii c+ o 5i crescu" a"." di pricia c+lduriiE, .i -ise el. <u+ cam ,um+"a"e di co4iu"ul
borcaului i .5ulec+ cu po5"+. Pi+ pe la dou+spre-ece leevi Ia soare, 5um.du-i pipa, apoi "rase
u puior de som. =up+ vreo dou+ ceasuri, cum se "re-i, d+du 5u1a ia bu5e". >orcaul pli oc0i;
D8i"e, dom@le, ce dr+coveie; 6cu s+ po5"easc+ domii e1us"oriE, 1.di el, ec+,i" c+
comer4ul cu coca se s5.rise a"." de lame"abil.
Seara se duse . vi-i"+ la u pescar, om pe care-l "ia cu 5amilie 1rea. Vorbir+ de ua, de
al"a, apoi moul s"recur+ ca ."r-o doar+:
2-ave4i evoie de ceva coc+:
Pescarul ridic+ di umeri.
2e cam a,u1e c." avem. =ei, la drep" vorbid, u 'il acolo a mai lua.
(i c." dai pe el:
P+i "iu i eu: Vreo dou+ m+rci.
Sup+ra", 9as mai .dru1+ ceva, de poli"e4e, despre prim+vara as"a "impurie i o lu+ di loc.
Vreo dou+ m+rci; bomb+ea b+"r.ul . drum spre cas+. Ca ieri luai pe"ru u 'il u "iu
c."e 0.r"ii de o mie. 8de s-or 5i "opi" cump+r+"orii: =racu s+-i mai .4elea1+ pe or+eii +"ia. >a 4i-
o smul1 di m.ii, ba se 5ac ev+-u4i.
C+"r+i" r+u, se culc+ o da"+ cu 1+iile.
6 doua -i, primul drum .l 5+cu "o" la bu5e". Se "rase .apoi cu oc0ii c." cepele: coca u umai
c+ se rev+rsase di borca, dar umpluse ."re1 ra5"ul.
Tiii, cum mai cre"e; se cruci b+"r.ul. P+i dac+ mer1e mai depar"e aa, o s+ a,u1 c0iar s-o
dau cu dou+ m+rci.
Colid+ apoi "o" sa"ul, o5erid coc+ de v.-are. =ar pre"u"idei .l .".mpia acelai r+spus:
2-avem evoie.
Pes"e c."eva -ile "o4i se s+"uraser+ p.+ . 1.". ! drep" c+, deoarece vremea se r+cise pe
ea"ep"a"e, coca u mai cre"ea a"." de ver"i1ios, dar ."re "imp 5iecare 5amilie .i s"r.sese provi-ii
su5icie"e ca s+-i 4i+ -ilele.
9as se .1r+ase di ou de u-l mai .c+peau 0aiele. =e u l-ar 5i ros 1.dul c+ a"."a
bo1+4ie se irose"e de poma+, ar 5i pus pe el i mai mul"+ os.-+. Mai bie mor" dec." s+ aruce
coca . s"rad+; (i 9as .5uleca de -or, cu o po5"+ epo"oli"+ de b+"r. lacom, p.+ ."r-o bu+ -i
c.d a sim4i" c+ u mai poa"e .desa a"."a coc+ . el. 3.5.ia la cea mai m+ru"+ micare, picioarele i
se 5+cuser+ c." doi bu"uci. Cu mari e5or"uri i-bu"i s+ se duc+ p.+ la i"e vecii. S"+p.ul casei
mo4+ia l.1+ por"i4+ cu cei doi copii ai lui, iar evas"+-sa edea la 5ereas"r+.
>u+ -iua, le ur+ mieros 9as. ("i4i, mi-e ur." si1ur. 2u vei4i s+ m.ca4i i"e coc+:
Pescarul m+sur+ di oc0i dis"a4a ."re cele dou+ case u erau dec." vreo "rei-eci de pai
i morm+i alee:
Prea depar"e...
Vai de mie; =ac+ eu, care-s mai b+"r....
2u, mul4umesc. S." s+"ul. =e cici ori am s"a" la mas+ p.+ acum.
P+ca";
9as se l+s+ pe prisp+ l.1+ pescar i m+r"urisi adev+ra"ul scop al vi-i"ei:
V-a ru1a, "o"ui, s+ vei4i, dac+ u . vi-i"+, barem ca s+-mi 5ace4i u bie. Coca aia
cre"e v+-.d cu oc0ii. 6 umplu" "rei ra5"uri di bu5e". M+.c, m+.c i "o" u scade. A+u, ce
dracu, s."em oamei, a,u"a4i-m+;
)emeii i se 5+cu p.+ la urm+ mil+.
Trebuie s+-l a,u"+m pe bie"ul om. Oricui i se poa"e .".mpl+ o eorocire. 2oi mai
dovedim c+ s."em mul4i, dar el e si1ur i b+"r....
2-ai dec.", bomb+i b+rba"ul ep+s+"or. Mie mi-e lee.
)emeia plec+ cu 9as, care u mai co"eea cu mul4umirile.
2u 5ace imic. (i dumea"a e-ai 5+cu" u bie c.d, v+-.d c." de s+raci s."em, e-ai
v.du" coc+ mul" mai ie5"i dec." al"ora.
P+i aa se "r+ie"e ."re oamei, se bucur+ 9as. Trebuie s+ e a,u"+m uii pe al4ii. Ia i
m+.c+ s++"oas+. Po5"+ bu+;
)emeia lu+ o li1ur+ de coc+ i .10i4i . sila.
Mul4umesc c+ 4i-ai 5+cu" poma+ cu u bie" b+"r.. Mai ia, 0ai, "e ro1;
)emeia duse li1ura la 1ur+, dar o d+du la o par"e sc.rbi"+ i .1+im+:
2u po", .mi vie s+ vomi"...
*c+ o buc+4ic+ m+car. 2u re5u-a u s+rma moea1.
9as se milo1ea de parc+ ar 5i a,us muri"or de 5oame i ar 5i umbla" la ceri".
=ac+-4i spu c+ u mai s." . s"are, ce m+ "o" pise-i: .i iei di 5ire 5emeia. S+ u-4i 5ie cu
sup+rare... Plec+.
* urma ei, 9as b+"ea "emeele cl+mp+id:
2u .dr+-esc s+ mai s"+rui. >o1dapros"e i pe"ru a"."...
* oap"ea aceea somul u se lipi ici o clipi"+ de el. Soco"ea ."r-ua ce de b+e" ar 5i
adua" v.-.d coca la o mie de m+rci 'ilo1ramul. 6bia spre -iu+ reui s+ a4ipeasc+, dar aproape
imedia" 5u "re-i" de u -1omo" ciuda". S+ri di pa", privid cu "eam+ . ,ur. * lumia leie"ic+ a
-orilor v+-u c+ alua"ul crescuse a"." .c." .mpisese ua bu5e"ului i +p+dise podeaua.
*l cuprise 1roa-a. Pe"ru .".ia oar+ se 1.di la prime,dia pe care o repre-i"+ coca as"a.
DCe-o s+ m+ 5ac: P.+ la urm+ bles"ema"a m+ scoa"e i di cas+E.
2-a mai .c0is u oc0i. I se "o" +-+rea c+ alua"ul, asemei uui balaur 5umuriu, se ".r+"e
spre pa" i vrea s+-l su1rume... =e cum se lumi+ bie de -iu+, se pos"+ la mar1iea drumului pe
care se .".mpla s+ "reac+ ueori omeri, va1abo-i, cere"ori. Opri di drumul lor "rei 5l+c+i voiici,
li0i4i de 5oame i-i aduse acas+, 5+1+duidu-le o mas+ pe cis"e.
Peseme c+ "ierii ace"ia u m.caser+ icioda"+ coc+. <a .cepu" se cam codir+, dar, dup+
ce-i v+-ur+ pe 9as m.c.d, luar+ i ei c."e o buc+4ic+ i. d.d de 1us", se puser+ cu +de,de pe
m.ca". Coca parc+ se "opea . 1ur+ i p.+ la o vreme pu"eai s+ m+.ci 5+r+ s+-4i sim4i s"omacul
.c+rca". 8de mai pui c+ "ierii aveau i"e s"omacuri -dravee i o po5"+ de speria". 2u "recur+
ici dou+-eci de miu"e i 1olir+ dou+ ra5"uri. 9as se mai lumi+ la 5a4+.
!i, v-a pl+cu":
2u-i rea. r+spuser+ "ierii, "oropi4i de osp+4ul as"a .mbelu1a".
=e, c."+ 5oame am mai "ras i eu la via4a mea; Omul "rebuie s+-i a,u"e aproapele. S."
si1ur cuc i am p.ie berec0e", de ce s+ u po"olesc 5oamea uui 5l+m.d:
Mul4umim;
2-ave4i pe"ru ce Mai po5"i4i i al"+da"+. Sa "i4i c+ u m+ sup+r dac+ vei4i i . 5iecare -i.
>a s+ v+ aduce4i i prie"eii. 6m iim+ bu+, o s+ v+ dau la "o4i de m.care.
Mul4umim, o s+ mai veim. Plecar+. 9as u mai pu"ea de bucurie.
6a mai mer1e...
Coca u-i mai p+rea u mos"ru 5ioros, 1a"a-1a"a s+-l .5ace i s+-i 5ac+ de pe"recaie.
Vl+,1aii +"ia s." . s"are s+ .10i"+ i u balaur;
6 doua -i i-a a"ep"a" cu er+bdare, dar de1eaba. 6ri4a -ilei se sim4ea di pli Coca
umpluse di ou bu5e"ul i se revars+ po duumea. Somul .i 5u iar+i b."ui" de comaruri Se 5+cea
c+ alua"ul se apropie ".r. i c+ di masa lui amor5+ se ridic+ i"e bra4e ceuii, amei4+"oare... Se
"re-ea di c.d . c.d, sc+lda" . sudori reci. * s5.ri", .l 5ur+ u som ad.c i dormi mai mul"e ore
. ir, p.+ .l de"ep"ar+ i"e s"ri1+"e.
Iup.e, ei ,up.e;
Soarele se .+l4ase pe ori-o" cam de dou+ suli4e. Se scul+ buimac i desc0ise 5ereas"ra.
65ar+ erau "rei ii. Pe doi di ei .i cuo"ea: erau omerii de acum dou+ -ile. 6l "reilea, .vem."a"
. i"e 4oale -dre4ui"e, p+rea u cere"or. >ucuros, se 1r+bi s+ desc0id+ lar1 ua.
Po5"i4i, po5"i4i; Vi s-a 5+cu" 5oame, u-i aa: V-am a"ep"a" ieri cu i"e coc+, o 1ro-+vie;
=ar oaspe4ii u se 1r+beau s+ i"re. * loc de bu+ dimiea4a, uul di omeri ."reb+ cu
aerul cuiva care vrea s+ .c0eie u ".r1:
O s+ m.c+m iar+i coc+:
Oarecum surpris, 9as r+spuse c." pu"u de prie"eos:
)ire"e...
(i pre4ul: s"+rui ".+rul pe acelai "o. 9as 5+cu oc0ii mari:
Pre4ul: Care pre4: V-am ceru" cu vreu ba:
6s"a ar mai lipsi s+ mai i pl+"im; Vrem s+ "im c." e pl+"e"i dumea"a ca s+ m.c+m...
S+ v+ pl+"esc: !u: Ca s+ m.ca4i: 8de s-a mai pomei" ua ca as"a:
S-a pomei" ori ba, a5l+, ,up.e, c+ pe de1eaba u m.c+m. =ac+ u vrei s+ pl+"e"i, adio
i-u pra- verde. 3+sim de lucru . al"+ par"e. Slav+ domului, "reab+ es"e berec0e";
=a@ ce, as"a-i muc+: S"a4i, s"a4i, u pleca4i; se sperie 9as. C.4iva b+u4i a pu"ea s+ v+
dau...
C.":
S+ -icem, dou+-eci de p5ei1i.
2umai a"."a: 6ici, . sa", e roa1+ lumea cu dou+ m+rci 'ilo1ramul. To4i "ra1 de oi...
9as sim4ea c+ .ebue"e. 6u-i, domule, s+ le pl+"easc+ i .c+ pe"ru ce: Ca s+ se
.doape cu coc+. Coca pe care acum c."+va vreme o videa cu pes"e o mie de m+rci 'ilo1ramul. Ori
oameii +"ia .i ba" ,oc de el, ori i-a pierdu" mi4ile...
2u v+ dau ici u ba . 3+sesc eu des"ui 5l+m.-i...
3+se"i pe dracu; Toa"e sa"ele di ,ur au pris de ves"e.
O s+ m+.c si1ur "oa"+ coca, se .c+p+4.+ 9as.
Treaba dumi"ale. =ar dac+ u cr+pi p.+ m.ie, o s+ dai i pa"ru m+rci, cum "e v+d i cum
m+ ve-i. 9aidem, b+ie4i;
*l l+sar+ si1ur cu coca ceuie, care acoperise o bu+ par"e di podea. Pes"e oap"e o s+
umple odaia...
Pe 9as .l s"r+b+"ur+ 5iori de 1roa-+. Se repe-i la 5ereas"r+ i s"ri1+ dup+ cei "rei.
9ei, b+ie4i, vei4i .apoi;
Veir+ .apoi, c."+rir+ coca di oc0i i se puser+ .da"+ pe "reab+. M.car+ mai .".i coca
rev+rsa"+ pe duumea. =up+ ce d+dur+ 1a"a i cele dou+ ra5"uri de ,os, se declarar+ b+"u4i.
9as le pl+"i suma cuvei"+ i c+-u epui-a" . 5o"oliu.
DM.c+"orii de coc+E .i 5+ceau apari4ia -ilic. Se .1r+au, m.cau di ce . ce mai pu4i,
dar ridicau . sc0imb "o" mai mul" pre4ul. >aii lui 9as se "opeau. 2emaipu".d s+ .dure ima1iea
propriului s+u de-as"ru, se .dop+ i el, ."r-o -i, dup+ plecarea oameilor, p.+ la re5u-. =imiea4a
u mii 5u . s"are ici s+ se dea ,os di pa". Iima .i ba"e cu po"iceli, ca .0+4a"+ de o 10ear+.
C.d veir+ Dm.c+"oriiE, le poruci cu o voce ."re"+ia"+ de spasme:
6ruca4i a5ar+ porc+ria as"a; C." mai depar"e de cas+, s+ -o mai v+d . oc0i;
>ie c-a da" =ume-eu, se bucurar+ oameii, c+rora li se 5+cuse le0ami"e de a"."a coc+.
6l4ii de c.d au aruca"-o...
=+dur+ -or i, . s5.ri", casa 5u cur+4a"+ de coc+. 9as 5+cu o s5or4are s+ se ridice . capul
oaselor, ca sa pl+"easc+ oameilor, dar deoda"+ se .vie4i la 5a4+ i se pr+bui 0orc+id . a"eru".
6 mierli"-o i +s"a, spuse cere"orul, apropiidu-se de pa". S-a .+bui" . os.-+ ca i
+ilal4i doi. !i. b+ie4i, -ic s+ e lu+m ceva ca ami"ire i s-o uc0im la vapor. 6m 5+cu" des"ui purici
. sa"ul +s"a .mpu4i". =ar ude aiba o 5i 4i.d bi"arii:
8ul di cei doi omeri .cerc+ s+-l opreasc+.
<as+, 7arl. Ce "e 5aci dac+ "e pride:
Cie s+ m+ prid+: 2u ve-i c+ bor4oii +"ia ici u se mai mic+ "oa"+ -iulica di cas+:
3+si l+di4a cu baii, .i umplu bu-uarele i plec+ .mpreu+ cu ceilal4i doi, p+r+sid mor"ul.
VIII. POOPUL DE P*I!E
Sa"ul "r+ia -ile de "eroare cumpli"+. * 5iecare cas+ de pescari se 1+sea m+car o 5+r.mi"ur+ de
Dp.ie veic+E. O da"a cu ari4a verii, Dp.ieaE .cepuse s+ creasc+ ver"i1ios i ea"ep"a"a
Drecol"+E s".rise o eFplo-ie de bucurie. =ar bucuria le 5u de scur"+ dura"+. C0iar . -ilele urm+"oare
.i d+dur+ seama c+, da"+ 5iid repe-iciuea cu care cre"e, coca amei4+ s+ se "ras5orme di"r-u
alime" pre4ios ."r-u duma cumpli", ."r-u adev+ra" po"op . s"are s+-i +cl+iasc+ i s+-i su5oce
pe "o4i.
Prime,dia .i mai de-me"ici: era limpede c+ dac+ u iau de ur1e4+ m+suri 0o"+r."e .i a"ep"a
u s5.ri" 1roa-ic.
<a .cepu", ca i 9as, pescarii se s"r+duir+ s+ .mpu4ie-e coca, m.c.d-o. *5ulecau .
disperare, . dum+ie, p.+ c+deau ,os s+1e"a4i de crampe..Mul4i di"re ei 5ur+ cuprii de o 5ric+
s+lba"ic+. Ca s+ se salve-e, cei mari i pu"erici .i sileau pe cei mici i lipsi4i de voi4+ s+ se .doape
cu coc+. =ar "o"ul se dovedea -adaric; Cur.d .i d+dur+ scama ca . 5elul aces"a u ob4i ici u
re-ul"a". Coca +p+dea .c+perile, sp+r1.d 1eamurile i se rev+rsa . s"rad+ ca u pu0oi ceuiu de
es"+vili". )or4a care o 5+cea s+ creasc+ era a"." de "eribil+, c+ dup+ ce burduea casa, coca urca pe
co a"er.du-se ca u +me"e pe acoperi. Pescarii cu 5amilii umeroase .i mai 4ieau de bie, de
r+u piep". 6pucau s-o scoa"+ di "imp . s"rad+. 2oap"ea, oameii arucau buc+4i de coc+ l.1+
casele veciilor. Cie era .s+ pris, era b+"u" m+r.
(i )ri"- prise pe uul. Turba" de 5urie, .l dobor. cu o lovi"ur+ cumpli"+ ."r-u morma de
p.ie. P.+ dimiea4a, coca .10i4ise cadavrul. 6a s+v.ri )ri"- al doilea omor. 2ici u .cerca s+
ascud+: sus4iea i de as"+ da"+ c+ 5usese . le1i"im+ ap+rare. Poa"e c+ ,udec+"orii di ora ar 5i
1+si" c+ )ri"- dep+ise limi"ele le1i"imei ap+r+ri. Pescarii .s+ .i d+deau cu "o4ii drep"a"e, sus4i.d c+
)ri"- a proceda" bie i c+ aceas"+ .".mplare se cuvie s+ 5ie .v+4+"ur+ de mi"e pe"ru al4ii.
I-1oi4i de coc+ di casele lor, aproape .ebui4i de spaim+, oameii se aduau deseori la
s5a" pe 4+rmul m+rii. =e cum se s"r.1eau, poves"eau care mai de care lucruri care-4i ridicau p+rul
m+ciuc+. =e pild+, cum s-a pr+p+di" ."rea1a 5amilie a ".mplarului: oap"ea, c.d dormeau, coca
as"upase uile i 5eres"rele, +v+lise . cas+ i .i .+buise pe "o4i... Cum au muri" su5oca4i copii de
4.4+ i bolavi evolici l+sa4i pri case...
8a di mamele care .i pierduse . 5elul aces"a prucul, is"orisea cu vocea ."re"+ia"+ de
suspie:
M-am repe-i" p.+ la vecii s+-i ro1 s+ m+ a,u"e ca s+ salve- barem lucrurile di cas+.
Coca umpluse umai camera di 5a4+ p.+ la ,um+"a"e, . cealal"+, di 5ud, dormea copilul.
Credeam c-o s+ m+ ."orc repede, dar am umbla" "o" sa"ul p.+ s+ 1+sesc pe cieva s+ m+ a,u"e. =e,
5iecare cu eca-urile lui. 2u mai "iu c." am lipsi". C.d . s5.ri" m+ ."orc, camera di 5a4+ era
aproape pli+, aa c+ u mai pu"eam r+-ba"e dicolo s+ sco" copilul. M+ reped la 5ereas"r+ era
-+vori"+ pe di+u"ru. M-au "recu" "oa"e sudorile. 6"uci am 0o"+r." sa "rec cu orice pre4 pri coc+
!ra 1roas+ i lipicioas+ cum e clisa. 6m reui" s+ 5ac doar c.4iva pai, dar am cre-u" c+ se scur1e
"oa"+ vla1a di mie. M-am opri". Coca .mi a,usese p.+ la umeri i, dup+ scur" "imp, mi-a
.col+ci" 1."ul, a urca" p.+ la b+rbie... C."eva miu"e i m-a 5i .+bui"... Ca a"uci c.d "e .eci
."r-o mla"i+. 6m .cepu" s+ 4ip. 2oroc de )ri"- care "ocmai "recea pri 5a4a casei. 6 adus . 1rab+
o ca1e i m-a "ras a5ar+. =ar copilaul, odorul meu, a 5os" ucis de coc+, u l-am mai pu"u" salva...
=a, aa a 5os", ."ocmai cum spue d.sa, ."+ri )ri"-. 6m .10i4i" i eu des"ul+ coc+, p.+
ce am i-bu"i" s-o sco" a5ar+ pe Mar"a...
Salvarea uui om cu riscul vie4ii li se p+rea ceva de la sie .4eles, ca i omor.rea
Daruc+"oruluiE "erme ap+ru" o da"+ cu oul delic", 5iid soco"i" la 5el de i5ama" ca i cel+lal",
mai vec0i, de D0o4E.
Pescarii ascul"au, cu5uda4i ."r-o "+cere 1rea, "oa"e aces"e .".mpl+ri siis"re.
S+ murim aa, "o4i cu -ile: se revol"+ o 5a"+.
Mai bie s+ le l+s+m dracului de case i s+ 5u1im c." mai depar"e de aici, .i spuse p+rerea
u pescar b+"r.. )ri"- privea marea cu creierul 5r+m."a" de o idee. *"r-u ".r-iu spuse:
Ce-a4i -ice dac+ am a-v.rlii coca . mare, mai ales c+-i la doi pai. 6colo, e loc c." vrei.
C0iar dac+ -o s+ se duc+ la 5ud, v."ul i valurile o s-o care depar"e. * 5elul +s"a sc+p+m de ea...
To4i .cuvii4ar+. )ie ce-o 5i, umai s+ u mai aib+ se-a4ia c0iui"oare c+ s"au de1eaba. Se
puser+ cu .d.r,ire pe "reab+. C+rau coc+ -i i oap"e i-o arucau . ap+.
Coca se ume-ea pu4i, dar u se scu5uda, ci plu"ea la supra5a4+ asemei uui sloi de 10ea4+
murdar, pe care soarele prim+v+ra"ec .l .c0isese la culoare. 2ici u se dep+r"a m+car de 4+rm.
=impo"riv+, valurile arucau o par"e di coc+ .apoi pe 4+rm. >ie cel pu4i c+ se dovedise pe
1us"ul pe"ilor, care se .1r+m+diser+ ."r-u um+r impresioa", devor.d-o cu esa4.
Spec"acolul .i a4i4+ pe pescari.
S+ "i4i c+ -or s+ aib+ ce ale1e di ea... Ia ui"a4i-v+ c.4i au da" +val+...
3ro-av+ momeal+; Ce de pe"e s-ar pride;
2ici u +vod -ar pu"ea s+ "ra1+ o povar+ ca as"a. Mai ales ale oas"re, pu"rede cum s."...
=e 5ap" ici uul u se 1.dea serios la pescui". Si1ura lor preocupare era s+ care ."r-ua
coca i s-o a-v.rle . mare.
* a "reia -i, u pescar eFclam+:
Ce-o mai 5i i as"a: =ei pe"ii au .5uleca" a"."a di ea, . loc s+ se .mpu4ie-e, s-a
.mul4i"...
O 5i cresc.d i . ap+, mai "ii;
Mai "recur+ c."eva -ile i devei limpede c+ . mare coca cre"e i mai repede, poa"e ude
are la dispo-i4ie mai mul"+ 0ra+. C." se ."idea -area, o vedeai burduidu-se deasupra apei. (i,
colac pes"e pup+-+, +p+dise i 4+rmul, amu4id cu "o"ul -1omo"ul valurilor i .cep.d s+ se
preli1+ pe usca". 6i 5i -is c+ marea, s+"ul+ de a"."a 0ra+, u mai poa"e .10i4i ici o 5+r.mi"ur+ i-o
.apoia-+ p+m."ului. 2ici o ambarca4iue u se mai pu"ea apropia de mal.
Ia"+, deci, spulbera"+ i ul"ima lor spera4+. 2u mai "iau ce s+ 5ac+. Priveau de-+d+,dui4i
aceas"+ mare s"raie, ceuie i 1ela"ioas+ ca u 5el de pi5"ie, pe care probabil ici u se pu"ea
.ai"a cu barca. Iar dicoace, pe 4+rm, erau casele pus"ii, p+r+si"e.
8 pescar 5+cu "o"ui o .cercare, dar barca lui se .mpo"moli ca ."r-u +mol 1ros.
8i"e ce s-a ales di marea oas"r+, .cepu s+ ,eleasc+ b+"r.ul pescar. 6cum u mai e c0ip
ici s+ 5u1im de pe isul+. (i de la cie i se "ra1 "oa"e as"ea:
*"rebarea .i 5ul1er+ pe "o4i. Oameii ace"ia a,ui Ia disperare c+u"au cu "o" diadisul u
4ap isp+i"or, pe care s+-i verse m.ia pe"ru "oa"e eorocirile ab+"u"e asupra lor.
Mai i ."reba4i cie e viova"ul: Pro5esorul >reuer, care al"ul;
8i"aser+ sau poa"e u voiau s+-i ami"easc+ . ce 5el .i 5+cuser+ ros" de coc+ i c." .i
implorase pro5esorul s+-i dea lui "oa"e re-ervele de Dp.ie veic+E.
!l e-a eoroci"; !l e-a l+sa" 5+r+ ad+pos" i e-a os.di" copiii la pieire. !l a de-l+4ui"
pr+p+dul. Moar"e lui >reuer; Sa piar+ mos"rul; Mul4imea de-l+4ui"+ pori pu0oi spre colia .
v.r5ul c+reia se a5la casa pro5esorului.
Aadaric .cercau Io0a, Cudol5 i Os'ar s+-i opreasc+ de la o 5ap"+ ecu1e"a"+. M.ia e
oarb+, u ,udec+.
I+. A#EDIUL
Pro5esorul >reuer "recea pri mome"e .5ior+"oare. 6,usese i la urec0ile lui ves"ea despre
ce se .".mpl+ . sa". =ei 5+cuse "o" ce i-a 5os" omee"e posibil ca s+ pre.".mpie ur1ia, sim4ea
ap+s.d pe umerii lui o par"e di vi+.
! 1roa-ic; ! .ebui"or; murmura el, m+sur.d cu pai evolici cabie"ul . lu1 i .
la". Ce soar"+ absurd+; S+ "rude"i pa"ru-eci de ai ca s+ aduci oameilor 5ericirea i s+ le
priciuie"i a"."ea eorociri...
6ccesele de -bucium i de-+de,de al"erau cu cele de ac"ivi"a"e 5ebril+: c+u"a u mi,loc ca
s+ dis"ru1+ c." mai rapid cu pu"i4+ coca sau cel pu4i s+-i .ce"ieasc+ cre"erea. C+m.ea op4i
."re1i . labora"or, e.1+duidu-i ici o clip+ de odi0+.
=ar eum+ra"ele eFperie4e pe care "rebuia s+ le 5ac+ pe"ru a ob4ie u leac e5icace cereau
"imp.
(i mai cereau ceva: lii"e su5le"easc+. Iar lui "oa"e aces"e orori .i creau o "esiue ervoas+
veci+ cu ebuia. Prev+-.d c+ mai devreme sau mai ".r-iu va 5i a"aca" de mul4imea revol"a"+, .i
luase di "imp "oa"e m+surile. 2u pe"ru c+ ar 5i pus prea mul" pre4 pe via4a lui. ci pe"ru c+ era
covis c+ umai el i imei al"ul poa"e salva omeirea .ai"e ca ea s+ piar+ .+bui"+ de coc+. =e
aceea era 0o"+r." s+-i apere via4a . orice c0ip.
C.d servi"orul d+du bu-a . cabie" i s"ri1+ eu su5le"ul la 1ur+: D2+v+lesc pescarii;E,
pro5esorul avu pu"ere doar s+ murmure:
6u i vei":
C+mase c."eva clipe "+cu", cu aerul uui os.di" . clipa suprem+ c.d i se aduce ves"ea: D!
"impul s+ mer1i la locul eFecu4ieiE. Cec+p+".du-i .s+ rapid s.1ele rece, .+l4+ capul i poruci
calm:
A+vor+"e uile, 7arl; Pue obloaele de s"e,ar la 5eres"rele de la par"er.
*"ruc." "o"ul 5usese c0ib-ui" di vreme, pre1+"irile se des5+urar+ cu iu4eal+. 8a di 5a4+,
masiv+ i 5ereca"+, pu"ea re-is"a c0iar i uui a"ac .delu1a". Obloaele prise . buloae 1roase
acopereau erme"ic 5eres"rele .1us"e de la par"er. 7arl apuc+ s+ .c0id+ i poar"a, cu "oa"e c+ era mai
pu4i "raiic+ dec." ua de la i"rare.
=ac+-i 4ie pu4i . loc i "o" e bie... Vila pro5esorului era 1a"a s+ .5ru"e asediul. Pe
m+sur+ ce mul4imea se apropia, r+ce"ele ei r+-beau dicolo de -iduri, risipidu-i ecoul macabru .
.c+peri.
Moar"e mos"rului;
Poar"a se cu"remur+ sub lovi"urile c+1ilor 1rele. =ul+ii slobo-i4i di la4 i-bucir+ .
0+m+i"uri s+lba"ice. <emul por4ii p.r.i sub presiuea mul4imii i, . s5.ri", ced+. *arma4i cu c+1i
i 0arpoae, pescarii +v+lir+ . cur"e, omor.r+ c.iii i .co,urar+ casa.
=esc0ide; urlau ."+r."a4i pescarii. =e1eaba "e ascu-i, c+ "o" puem oi mia pe "ie...
Pro5esorul s"recur+ o privire pri 5ereas"ra .1us"+ de la e"a,. Cu "o" "ra1ismul si"ua4iei u-i
pu"u re4ie u -.mbe" amar: u se mai pomeise vreoda"+ o arma"+ ca as"a, alc+"ui"+ di idivi-i a"."
de 1rai i cu mic+ri 1reoaie. ! drep" c+ eca-urile i "ruda di ul"imele -ile le mai "opise di
os.-+, dar i aa cum ar+"au acum p+reau adua4i la u cocurs de bur"+-ver-i. 3.5.iau i oboseau
repede, de-aceea erau mai pu4i prime,dioi dec." voiau s+ par+.
)ie cum vre4i voi, dar mai .ai"e v+ cer sa m+ ascul"a4i, s"ri1+ pro5esorul, .cerc.d s+
acopere larma. 2u pu"e4i spue c+ u v-am prevei"... 2u-l l+sar+ s+ vorbeasc+.
8ci1aule; Mos"rule; <a moar"e; <a moar"e;
O s+ v+ .v+4 cum s+ dis"ru1e4i coca; s"ri1+ >reuer, s"r+duidu-se s+ po"oleasc+ vacarmul.
<a au-ul aces"or cuvi"e, oameii care se a5lau mai aproape "+cur+. * "imp ce ceilal4i
co"iuau s+ voci5ere-e.
P.+ ce voi 1+si u mi,loc care s+ v+ scape de coc+, 5+r.mi4a4i-o ."re pie"re, pisa4i-o,
arde4i-o. (i, mai ales, l+sa4i-m+ s+ lucre- . lii"e. 2u ui"a4i c+ a4i mai re5u-a" o da"+ s+-mi urma4i
s5a"ul...
Vuie"ul mul4imii .i .+bui 1lasul. Oameii .cepur+ s+-i maevre-e c+1ile ca pe u
berbece, .cerc.d s+ spar1+ ua. =ar ua i obloaele re-is"au s"raic.
Pescarii u aveau de 1.d s+ se lase. C.d uul obosea, al"ul .i lua locul, i-bid cu 5urie .
u+. C+"re sear+, ua se ubre-ise, 5iid s"r+pus+ . c."eva locuri de c+1ile ascu4i"e. =ar i arma"a
de p."ecoi a,usese la cap+"ul pu"erilor. 6sedia"orii se aduar+ roa"+, ca s+ discu"e si"ua4ia. 3+seau
c+ durea-+ prea mul" i c+ e di cale-a5ar+ de obosi"or s+ co"iue asediul cu c+1ile. Trebuia
+scoci" vreu mi,loc mai rapid pe"ru cucerirea 5or"+re4ei.
Trep"a", r+ce"ele .v+lm+i"e .ce"ar+: 1loa"a as"a eor1ai-a"+ era pe cale s+ se "ras5orme
."r-o adev+ra"+ Darma"+E, cu comada4i i s"a" ma,or.
E6s"a u-mi placeE, .i spuse >reuer.
8i"e-l cum d+ di m.ii, bomb+i . mome"ul acela 7arl, ar+".d cu m.a spre u pescar.
6s"a-i )ri"-, .l cuosc.
)ri"- eFplica ceva cu 1es"uri repe-i"e. Pescarii .l ascul"ar+ cu luare-ami"e, apoi, vorbid "o4i
laolal"+, se re"raser+ pe poar"+. 2umai c.4iva r+m+seser+ l.1+ cas+..
DTe pomee"i c+ o 5i i-bu"i" s+-i covi1+ s+-i ba1e mi4ile- cap, 1.di >reuer, cu o
brum+ de spera4+. =ar a"uci ce ros" au sa"ielele:E
=up+ o or+, c.d .i v+-u pe pescari urc.d di ou cos"ia, .4elese plaul pe care .l ur-iser+:
5iecare c+ra . spiare o le1+"ur+ de vreascuri.
Ce-or 5i pu.d la cale: =oar -or 5i vr.d s+ e ard+ de vii: se .1ro-i 7arl.
Trebuie s+ sc+p+m cu via4+, r+spuse >reuer, urm+ridu-i di oc0i pe pescarii care
.1r+m+deau vreascurile sub u+ i de-a lu1ul -idurilor. Ia s+ d+m drumul la Dar"ilerieE.
Servi"orul aduse u pac0e" mare de rac0e"e. *ai"e ca pescarii s+-i ispr+veasc+ pre1+"irile,
>reuer i 7arl arucar+ spre ei vreo -ece rac0e"e. 6ces"e proiec"ile aume prepara"e uierau i
poceau asur-i"or, scuipau 5l+c+ri i s+reau di loc . loc, .mpr+"iid u miros respi1+"or. =ar, .
ciuda apare4elor, rac0e"ele erau absolu" io5esive.
* r.durile asedia"orilor se isc+ paic+. Pescarii o luar+ la 5u1+, s"r+u".d i acoperidu-i
1ura cu m.iile. !rau .credi4a4i c+ e vorba de 1a-e as5iFia"e.
Trecuse de mie-ul op4ii. *"re orii ce 1oeau s5.ia4i de v." se ivi corul luii. V+-.d c+
u se aleseser+ dec." cu spaima, pescarii se ."oarser+ spre casa pro5esorului "ocmai c.d aces"a se
pre1+"ea s+ 5u1+.
* lumia alburie a luii, >reuer .i v+-u .ai".d ca o mas+ compac"+ de c+rbue. <e1a4i cu
c."e o basma care le acoperea asul i 1ura, pescarii .+l4au deasupra cape"elor "or4e aprise. =ei
bur"oi i 1reoi, ac4ioau de da"a aceas"a rapid i 5+r+ ov+ial+, ca i"e adev+ra4i solda4i. *ai"e ca
>reuer s+ aib+ r+1a-ul s+ a-v.rle asupra lor o salv+ de rac0e"e, d+dur+ 5oc vreascurilor i se re"raser+
la oarecare dis"a4+.
S"+m pros", morm+i >reuer, privid cum se preli1 5l+c+rile pe cre1ile usca"e... *i plec+
.1.dura" 5ru"ea. 2-avem ce 5ace, "rebuie s+-i adormim cu 1a-e. 2-o s+ moar+ ici uul, dar cel
pu4i pe"ru "rei ore .i scoa"em di circula4ie... Or s+ doarm+ dui.
6duse repede di labora"or dou+ bu"elii. =eurub+ capacul de me"al i l+s+ s+ se scur1+ u
1a- aproape icolor. =up+ ce i el i 7arl .i puser+ m+"i de 1a-e, 1oli .c+ "rei bu"elii. !5ec"ul 5u
5ul1er+"or: de .da"+ ce 1a-ul a,use . cur"e, pescarii .cepur+ s+ cad+ ca secera4i.
Pu"em pleca, spuse 1r+bi" pro5esorul.
Ieir+, .cuid ua dup+ ei, .mpr+"iar+ vreascurile aprise i s"iser+ 5ocul. *"re "imp, v."ul
.cepuse s+ risipeasc+ 1a-ele.
Cu a"." mai bie. *"r-u ceas-dou+ or s+ 5ie pe picioare. P.+ a"uci .s+ oi s."em
depar"e.
Scoaser+ di 1ara, u au"omobil micu4 cu dou+ locuri i 1oir+ spre cel mai apropia" ora.
+. "RI(I!ALUL
=imiea4a, c.d se "re-ir+, pescarii se privir+ uul pe al"ul edumeri4i. Ce se .".mplase:
Pri cur"e -+ceau risipi"e ramuri i cr+ci. =i cas+ u r+-b+"ea ici u -1omo".
Se repe-ir+ i sparser+ ua. 2u 1+sir+ 4ipeie de om;
6 "ers-o; 2e-a l+sa" cu bu-ele um5la"e...
Se ."oarser+ .ciuda4i . sa" i abia a"uci .i aduser+ ami"e de 5elul cum i-a .v+4a" >reuer
s+ dis"ru1+ coca. 6duser+ u ca-a c." "oa"e -ilele, apriser+ u 5oc -drav+ i arucar+ c."eva buc+4i
.+u"ru. =i ca-a ieea u 5um .ec+cios i coca se "opea v+-.d cu oc0ii. 2umai u s"ra" sub4ire
de re-iduri se depuea pe 5ud. Cie -avea ca-a, 5+r.mi4a coca ."re pie"re sau . piu+. Treaba
mer1ea cu spor, dar "rebuia s+ asu-i "oa"+ -iua: coca cre"ea mereu.
* "imp ce pescarii se is"oveau cu "ruda as"a de ocai, pro5esorul .mpreu+ cu 7arl .i
co"iuau drumul. <.1+ u c+"u .".lir+ u pescar b+"r., care .l cuo"ea pe >reuer di vedere.
8i"e-l pe mos"ru; s"ri1+ pescarul, ar+".du-l 4+railor pe >reuer.
Se ridic+ u vuie" de amei4+ri. 7arl ap+s+ c." pu"u pe accelera"or, dar uul di 4+rai apuc+
s+ aruce cu 5urca dup+ ei i sparse u cauciuc. I-bu"id cu c0iu cu vai s+ ias+ di sa", s+ d+dur+
,os di mai+ ca s+ sc0imbe cauciucul, dar, v+-.d c+ 4+raii aler1au dup+ ei, url.d i bles"em.d
ca scoi di mi4i, 5u1ir+ . p+dure. 6u r+mas ascui acolo "oa"+ -iua i umai dup+ ce se l+s+
be-a op4ii se .cume"ar+ s+ poreasc+ mai depar"e.
DS." u proscris, se lame"a >reuer. Orice om .".li" . cale poa"e s+ m+ ucid+, ca pe u
crimial scos de sub scu"ul le1ii...E
C.d a,user+, . s5.ri", . ora, >reuer se .5+4i+ imedia" procurorului i, dup+ ce-i decli+
umele i cali"a"ea, spuse:
V+ ro1 s+ m+ ares"a4i i s+ m+ "rimi"e4i la .c0isoare, ca s+ u 5iu s5.ia" de mul4ime.
64i vei" la "imp, r+spuse procurorul. C0iar adieauri am primi" ordi s+ v+ ares"e-.
Ca s+ m+ ap+ra4i de 5uria mul4imii, u:
9m; 5+cu va1 procurorul. <a drep" vorbid, u umai pe"ru as"a. Cred c+ o s+ vi se
i"e"e-e o ac4iue.
Cu "oa"e c+ ves"ea .l lovise drep" . moalele capului. >reuer "+cu i, c+-.d ."r-o ad.c+
apa"ie, se l+s+ dus la .c0isoare 5+r+ ici o .mpo"rivire. Cur.d .l mu"ar+ ."r-o .c0isoare di >erli.
6ve4i cuo"i4+ de eorocirile pe care le-a provoca" ive4ia dumeavoas"r+: .l ."reba
,udec+"orul de is"ruc4ie.
=a, dar u m+ cosider viova". 6m aver"i-a" 1uverul...
=espre viov+4ia dumeavoas"r+ o s+ vorbim mai ".r-iu. ("i4i, aadar, ce s-a .".mpla" .
sa"ul acela de pescari. Presupu .s+ c+ i1ora4i ce 1ro-+vii s-au pe"recu" . lumea ."rea1+:
6celeai eorociri probabil, dar . propor4ii mai mari...
* propor4ii mai mari; se revol"+ ,udec+"orul. Cum de pu"e4i vorbi cu a"."a s.1e rece:
>les"ema"a aia de coc+ a +p+di" sa"e, ".r1uri, orae. Su"e de mii, ce spu, milioae de oamei au
r+mas 5+r+ ad+pos". 2avi1a4ia 5luvial+ i mari"im+ s-a oprii, pe"ru c+ r.urile i m+rile s-au
"ras5orma" . i"e uriae mla"ii. !rup4ia uui vulca e 5loare Ia urec0e pe l.1+ ca"as"ro5a pe
care a4i provoca"-o. Ia"+ ce repre-i"+ aces"e Dpropor4ii mai mariE, despre care vorbea4i adieauri cu
a"."a calm.
(i ce vre4i s+ 5ac: S+ cad . 1euc0i i s+ cer ier"are: 4ip+ iri"a" pro5esorul. 2u cumva eu
am umplu" lumea de coc+, am 5+cu" e1o4 cu Dp.iea veic+E: Spue4i-mi m+car ce acu-a4ii mi se
aduc:
C+, 5+r+ s+ "ermia4i eFperie4ele, 5+r+ s+ s"udia4i "oa"e .suirile aces"ui alua", a4i comis
crimiala imprude4+ s+ da4i o buca"+ b+"r.ului pescar 9as. 6ici e i-vorul r+ului...
>ie, dar am lua" "oa"e m+surile de precau4ie. Ce vi+ por" eu, dac+ lacomul acela de 9as
a abu-a" de .crederea mea:
64i da" o 5or4+ 1roa-ic+, imici"oare pe mia uui om care abia "ia s+ ci"easc+. 9alal
precau4ie; Poa"e ve4i bievoi, "o"ui, s+-mi .mp+r"+i4i "oa"e am+u"ele: 6e-.du-se la birou,
,udec+"orul de is"ruc4ie .i lu+ u i"ero1a"or . "oa"+ re1ula, care dur+ mul"e ore .l i"eresa .
special de ce >reuer u speci5icase . "ele1rama lui ce prime,die aume amei4+ lumea, ar+".d
doar c+ Dp.ieaE d+uea-+ s++"+4ii.
=ac+ a4i 5i *5+4ia" de pe-a"uci "o" adev+rul, de-as"rul pu"ea 5i pre.".mpia". S-ar 5i
5olosi" i"e 5ri1idere speciale, sau mai "iu eu, poa"e i"e re-ervoare erme"ice.
Mi-am .c0ipui" c+ perspec"iva uei o"r+viri .i va .5ricoa pe oamei i-i va 5ace s+ u
mai cosume coca, s-o dis"ru1+. 8de mai pui c+, dac+ a 5i spus adev+rul, s-ar 5i pu"u" s+ u 5iu
cre-u", aa cum -am 5os" cre-u" . ceea ce prive"e pericolul de o"r+vire. * "reac+" 5ie -is,
5ri1iderele i re-ervoarele despre care vorbea4i adieauri -ar 5i 5os" dec." u palea"iv absurd.
)abricarea lor cere "imp, ori coca cre"e cu repe-iciuea cu care se .mul4esc bac"eriile: aispre-ece
milioae de descede4i . dou+spre-ece ore.
C.d i se permise s+-i vad+ avoca"ul, >reuer a5l+ de la aces"a u ir de am+u"e
suplime"are.
64i eoroci" o lume, scumpe pro5esore. 6cum milioae de oamei pisea-+ "oa"+ -iua
a5urisi"a aia de coc+. Cie are bai, a1a,ea-+ c.4iva p.rli4i s+ 5ac+ "reaba as"a pe"ru el. Ceilal4i .s+
parc+ ar 5i os.di4i la o "rud+ de sisi5. S-au 1+si" i s"a"e care au .cerca" s+ aruce coc+ pe "eri"oriul
s"a"elor vecie. !ra c." pe ce s+ i-buceasc+ r+-boiul. ParadoFal e .s+ 5ap"ul c+ "o" coca le-a
domoli" ardoarea r+-boiic+. *"r-adev+r, cum s+ "e r+-boie"i, dac+ ici -ai pe ude "rece:
Oameii i caii se .mpo"molesc . coc+. 6a ca "o"ul s-a re-uma" la c."eva e.sema"e lup"e
aeriee. =ar ce e mai a"eap"+ de acum .ai"e: Aiarele ."e4esc paica, scriid c+ alua"ul
dumeavoas"r+ se va ."ide pre"u"idei, acoperid 1lobul cu o crus"+ compac"+. (i a"uci, s-a -is
cu omeirea; Soarele va rumei 1lobul ca pe o p.ie uria+. 2u es"e eFclus s+ 5ie, ."r-adev+r,
1us"oas+ i 0r+i"oare, dar -o s+ mai aib+ cie s-o m+.ce, c+ci u va mai eFis"a umai"a"e pe
1lob. Cei mai prev+-+"ori bie.4eles, i cei mai bo1a4i au i .cepu" s+ cumpere parcele pe
cres"ele mu4ilor. 8 1rup de bo1+"ai a acapara" "oa"e 10e4arele elve4iee, ca s+ se ad+pos"easc+
acolo . spera4a c+ -o s+ a,u1+ coca a"." de sus, mai ales c+ imedia" ce d+ de 5ri1 cre"e mai .ce".
6 vrea .s+ s+ "iu .l ."rerupse >reuer de ce s." acu-a" "ocmai eu: =oar Codes"oc'
i 7rie1ma s." cei care au comerciali-a" p.iea;
6voca"ul -.mbi.
65la4i, dra1+ pro5esore, c+ 1uverul a apuca" s+ is"i"uie moopolul i c+, pri urmare, .
ul"imul "imp, el a 5os" marele e1us"or de p.ie. V+ da4i seama c+ -o s+ se acu-e 1uverul si1ur.
6r 5i s"upid, u-i aa; (i, ca s+ se ,us"i5ice . oc0ii maselor, ca s+ aba"+ a"e4ia opiiei publice, .i
"rebuie cu "o" diadisul u viova".
6cum .4ele1, murmur+ >reuer. * aces"e codi4ii, e absurd s+ mai sper c+-mi voi pu"ea
dovedi eviov+4ia.
=a, u v+ ascud c+ si"ua4ia u-i de loc uoara. Cu u si1ur pre4 v+ pu"e4i r+scump+ra
liber"a"ea: descoperid c." mai e.".r-ia" u Da"ido"E e5icace, pare s+ dis"ru1+ radical "oa"+ coca de
pe 1lob...
=ar pe"ru as"a "rebuie s+ mi se dea posibili"a"ea s+ lucre-;
Vi se va asi1ura aceas"+ posibili"a"e. *c+ . cursul -ilei de a-i ve4i 5i is"ala" ."r-u
labora"or u"ila", c0iar aici . .c0isoare. Vi se va pue la dispo-i4ie "o" ce v+ "rebuie Crede4i-m+ pe
mie, es"e cea mai bu+ me"od+ s+ .l+"ura4i avalaa de .viuiri...
+I. #ALVAREA,
=a4i-mi voie s+ m+ pre-i": Sc0mid", doce" uiversi"ar. =i clipa as"a m.a
dumeavoas"r+ dreap"+. 6m mai lucra" . domeiul bioc0imici pe"ru Codes"oc' i 7rie1ma. !u
am 5os" aceia care am redescoperi" 5ormula Dp.iiiE i am produs-o pe"ru eFpor"...
60a, care va s+ -ic+ u DcompliceE; 2u cumva aa se eFplic+ pre-e4a dumeavoas"r+
al+"uri de mie . labora"orul .c0isorii:
2u. Mie u mi-au 5+cu" imic. 6u soco"i", peseme, c+ o si1ur+ vic"im+ e de a,us.
Cum, vrei s+ spui c+ Codes"oc' i 7rie1ma s." i ei liberi:
Mai .cape vorb+; <iberi i prosperi. 6cum 5abric+ i"e maii pe"ru dis"ru1erea p.iii
pri mi,loace mecaice i c."i1+ averi colosale. 2u-i om care dispue de ceva bai s+ u-i
cumpere o as"5el de mai+. Mii de muci"ori lucrea-+ la dis"ru1erea Dp.iiiE. * "oa"+ lumea, -iua
de lucru a 5os" prelu1i"+ p.+ la dou+spre-ece ore; Ce s+-i 5aci; Pre"u"idei s-a decre"a" s"area de
asediu. Muci"orii lucrea-+ cu ordie de mobili-are. Orice .cercare de 1rev+ es"e .+bui"+ cu
cru-ime.
>reuer .l ascul"a -drobi", cu b+rbia . piep".
D>ie"ul >reuer; <a as"a a visa" el:;E .l comp+"imi Sc0mid" pe b+"r.. Sc0imb+ vorba:
Cum vi se pare labora"orul: 2u-i r+u, ce -ice4i:
Smul1.du-se di plasa 1.durilor e1re, >reuer privi . ,ur cu u oc0i de eFper" i r+mase
mul4umi". <a vederea microscoapelor, a re"or"elor se mai .vior+ parc+ dup+ -buciumul di ul"imele
-ile. 6bia a"ep"a s+ se pu+ di ou pe lucru.
=a, da, u-i r+u de loc. Mai lipse"e c."e ceva, dar s." covis c+ o s+ i se dea "o" ce e
"rebuie. <a muc+, la muc+;
6a-mi pl+ce4i, se bucur+ cel+lal". )i4i 5+r+ 1ri,+, domule pro5esor. *i veim oi de 0ac
alua"ului. 6propo, cum eFplica4i i"esi5icarea cre"erii Dp.iiiE: 2umai c+ldurile verii s+ 5ie la
mi,loc:
=a de ude; 6l"a es"e eFplica4ia: vara aerul co4ie mai mul"e bac"erii dec." iara.
=eoarece pro"o-oarele au 0ra+ di belu1, Dp.ieaE cre"e ver"i1ios.
=a, am b+ui" i eu cu aici e buba. =e aceea, cred c+ Dp.iea veic+E poa"e 5i dis"rus+ pri
dou+ mi,loace. Ori 1+sim o cul"ur+ de bac"erii care s+ devore-e coca mai repede dec." e . s"are ea
s+ creasc+, ori va "rebui s+ s"erili-+m aerul di ,urul ei, l+s.d as"5el pro"o-oarele 5+r+ 0ra+.
!u m-am 1.di" umai la primul mi,loc. =ar s+ "i4i c+ i ideea dumeavoas"r+ . ce
prive"e s"erili-area u mi se pare de lep+da".
V+ mul4umesc; 6r 5i, deci, bie s+ e ducem cerce"+rile . ambele direc4ii.
Sc0mid" era u umai pricepu" i "ale"a", dar i u bu camarad. <ucrau 5+r+ r+1a- i 5+r+
.doial+ c+ cerce"+rile ar 5i pro1resa" mul" mai rapid, dac+ -ar 5i 5os" vi-i"ele ,udec+"orului de
is"ruc4ie care .l l+sau pe >reuer prad+ uor 1.duri e1re, ori .l aduceau ."r-o s"are de "eribil+
suresci"are. Sc0mid" se s"r+duia s+-l lii"easc+ cum pu"ea.
2u-i mai da4i a"."a impor"a4+ 0.r4o1arului +s"a. Orice s-ar spue, dumeavoas"r+ a4i
reali-a" o ive4ie epocal+. 2u eFis"+ muc+ "ii4i5ic+ 5+r+ eecuri. ! drep" c+ acum e s"r+duim s+
dis"ru1em rodul mucii dumeavoas"r+. =ar u e vom opri la aceas"+ ac"ivi"a"e des"ruc"iv+. Vom
"i s+ puem 5r.u alua"ului i u m+ .doiesc c+ ."r-o bu+ -i o s+ se supu+ oameilor, i-b+vidu-i
pe"ru "o"deaua de 5oame"e.
<umea ."rea1+ urm+rea cu su5le"ul la 1ur+ cerce"+rile di labora"orul .c0isorii. Oameii
a,useser+ .s+ la cap+"ul r+bd+rii. Aiarele cereau "o" mai s"+rui"or ca pro5esorul s+ 5ie adus . 5a4a
"ribualului ."ruc." e pu4i probabil c+ va re-olva vreoda"+ problema. Sc0mid", care .i mai rupea
ueori c."eva clipe ca s+ 5ru-+reasc+ -iarele, u-i comuica imic lui >reuer . le1+"ur+ cu
campaia de pres+, ca s+ u-i sporeasc+ 1ri,ile.
Se .".mpl+ .s+ c+ ."r-o -i uul di aces"e ar"icole .i c+-u lui >reuer . m.+. Toa"+ -iua se
.v.r"i pri labora"or, e1ru de sup+rare, iar seara s"+rui ca Sc0mid" s+ se culce mai devreme,
deoarece de mul"e op4i u .c0isese oc0ii.
Sc0mid" se culc+ dormeau c0iar aici, . labora"or dar somul u se prise de el. * seara
aceea >reuer p+ruse mul" mai a1i"a" ca de obicei. Pre5+c.du-se c+ doarme, Sc0mid" .l urm+rea
pri"re 1ee. Pro5esorul se plimb+ o vreme pri labora"or ca ."r-o cuc+, apoi se ae-+ s+ lucre-e.
<ii"i" . privi4a lui, Sc0mid" era 1a"a s+ adoarm+, c.d .l "re-i u s"ri1+":
!vri'a;
Prima lui porire 5u s+ se scoale ca s+-l 5elici"e pe >reuer, dar o presim4ire el+muri"+ .l opri.
*"re "imp pro5esorul se apropiase de masa de scris, arsese i"e 0.r"ii la 5lac+ra spir"ierei i, dup+ ce
a"eru . 5u1+ c."eva r.duri pe o buca"+ de 0.r"ie, scoase o seri1+.
DVrea s+ se siucid+;E se .1ro-i Sc0mid" i, di"r-u sal", 5u l.1+ >reuer.
8or, uor, domule pro5esor, aa u mer1e;
=+-mi pace, se .mpo"rivi >reuer. =ac+ am avu" vreo vi+ 5a4+ de oamei, mi-am isp+i"-o:
am descoperi" mi,locul ca s+ se dis"ru1+ coca, dar m+ sim" slei" de pu"eri... *mi a,u1e;
V+ .4ele1, a4i obosi" i ave4i evoie de odi0+ .delu1a"+. 8 creier ca al dumeavoas"r+
u "rebuie s+ piar+ .ai"e de vreme. (i. smul1.du-i seri1a di m.+, co"iu+: =a4i-mi voie s+ v+
5elici", scumpe maes"re; =e al"5el, pu"e4i s+ m+ 5elici"a4i i pe mie, deoarece "o" . seara as"a am
re-olva" i eu problema.
(i de ce a4i "+cu":
6m vru" s+ mai veri5ic uele am+u"e, r+spuse Sc0mid" cu modes"ie. 6dev+rul era .s+
al"ul: v+-.d c+ >reuer se apropie de 4el, voise s+-i lase lui 1loria primului descoperi"or.
(i acum, scumpe pro5esore, mi se pare c+ e ca-ul s+ "o" "r+im. S+ "r+im i s+ lucram
.mpreu+. Vom per5ec4ioa Dp.ieaE Dp.ieaE dumeavoas"r+ i u va "rece mul" p.+ c.d "oa"+
lumea o va m.ca, ros"id umai cuvi"e de laud+ Ia adresa 1eialului Dbuc+"arE.
C0ipul lui >reuer se lumi+ .ce"-.ce" ."r-u -.mbe" cald. S"r.se cu e5u-iue m.a
iimosului s+u colabora"or. Pes"e c."eva ore -iarele i radioul ves"ir+ lumii ."re1i c+ mi,locul
radical pe"ru dis"ru1erea Dp.iiiE 5usese descoperi". DCiuperca pro5esorului >reuerE avea u e5ec"
is"a"aeu. !rau su5icie"e c."eva 1rame i coca .cepea s+ se acreasc+, s+ se de-um5le i, acolo
ude se .+l4au .ai"e mu4i 1ela"ioi, s+ u r+m.+ dec." u 10emo"oc de muce1ai ceuiu. Pe
m+sur+ ce se usca, c0iar i 10emo"ocul se pulveri-a. Ce-ul"a"e bue d+dur+ i s"erili-a"oarele de aer
ale lui Sc0mid", dar me"oda lui >reuer, 5iid mai simpl+ i mai ie5"i+, c+p+"+ o mul" mai lar1+
r+sp.dire.
<umea sc+pase de coc+. Omeirea era salva"+.
+II. V*! PRI(E!IOR
>oarea r+coroas+ ves"ea veirea "oamei . s+"ucul de pescari. Marea .i rev+rsa asupra
isulei "oa"e miresmele. Pes"e ."iderile de valuri ver-i 1oeau ori albicioi. *"re mare i cer
p+s+rile spi"ecau v+-du0ul cu 4ipe"e s"ride"e, 1u"urale. Valurile se sp+r1eau de 4+rm,
.mpodobidu-l cu salbe de spum+.
Pe 4+rm se aduase la aceas"+ or+ "o" sa"ul . p+r. 2+voadele 5useser+ repara"e, b+rcile
c+l+5+"ui"e i da"e cu ca"ra. >+rba4ii se pre1+"eau s+ plece la pescui". C0ipurile le erau coce"ra"e,
iar bra4ele musculoase, care 5iFau p.-ele, eFecu"au mic+ri iu4i i precise.
>a"e u v." prielic, se bucur+ )ri"-, ae-.du-se la c.rm+.
Sem c-o s+ pridem mul" pe"e, 5u de p+rere b+"r.ul pescar care, .c+l4a" cu i"e
ci-moaie c." "oa"e -ilele, "ocmai veea pri ap+ spre barc+.
>arca-ul 5rem+"a pe valuri ca u cal avid s+ soarb+ dep+r"+rile. Ia"+ . s5.ri" ispr+vi"e i
ul"imele pre1+"iri.
To4i se sim4eau voioi i er+bd+"ori. V."ul um5l+ p.-a i barca-ul, co"id scur" cu prova
spre lar1, pori s+1ea"+ pe valuri.
Cu p+rul r+v+i" de v.", )ri"- 4iea s"r.s c.rma. 6vea se-a4ia coplei"oare c+ v."ul
pu"eric, s+ra", al m+rii .i revars+ . vie vi1oarea i eer1ia de al"+da"+. Cr.mpeie di via4a pe care
o duseser+ . ul"imele lui i se peridau pri 5a"a oc0ilor ca 5a"oma uui vis .1ropa" . "recu":
bo1+4ia care disp+ruse pe ea"ep"a"e, aa cum veise, v.r"e,urile de pa"imi, omorurile, be4iile,
op4ile mis"ui"e de ame4eala ebueasc+ a ,ocurilor de oroc, ororile po"opului de p.ie...
2ici u-i veea acum s+ cread+ c+ el, pescarul )ri"-, a "r+i" "oa"e aces"ea. Poa"e c+ -a 5os" de
5ap" dec." u vis ur.", u 1roa-ic comar. Privi iscodi"or c0ipul aspru al b+"r.ului pescar care
maevra cu 1es"uri si1ure p.-a: 5+lci .cle"a"e i oc0i a1eri de lup de mare u c0ip care p+rea
ciopli" cu barda . lem de s"e,ar.
(i oare, ."r-adev+r, pe b+"r.ul aces"a l-a v+-u" l.1+ masa verde a rule"ei, . "ripou, cu 1ura
."redesc0is+, cu m.iile "remur+"oare, cu oc0ii dila"a4i. 5ioroi, de ebu, sc+p+r.d de l+comie...
2u, u poa"e s+ 5i 5os" dec." u vis ur.".
)ura" de 1.duri, )ri"- u c.rmi la "imp i u val se pr+v+li pe pu"e.
Casc+ bie oc0ii, 5l+c+ule; .l lu+ la ros" b+"r.ul.
S"ri1+"ul aces"a poruci"or .i 1oi ca pri miue comarurile. Cu iima uoar+, )ri"- se
opi"i . c.rm+. *5r+4i"+ cu v."ul aspru i primei"or, barca 1oi spri"e+ spre lar1.
Cedac"or resposabil: 9er"a Spu0
Te0oredac"or: I. Paai"escu
=a" la cules MN.M%.#$%&. >u de "ipar #&.MO.#$%&
6p+ru" #$%&. Comada r. %,MPQ. Tira, NN.#QM.
9.r"ie 4ipar de NM 1RmS, NQMTPQMR#%. Coli edi"oriale SM,P$.
Coli de "ipar S%. 6. T. Q&Q#. C.A. pe"ru biblio"ecile mici PS &UC.
Tiparul eFecu"a" sub comada r. &M.QOQ la Combia"ul Poli1ra5ic DCasa Sc."eiiE. Pia4a
Sc."eii r. #, >ucure"i, C.P.C.