Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie contabila restaurant / fast-food

Materia prima folosita pentru obtinerea de produse finite trebuie inregistrata in


contabilitate in conturi specifice activitatii de productie si nu in conturi de marfa. Se vor
folosi conturile de marfa doar in cazul vanzarii cu amanuntul, acolo unde nu are loc
activitate de productie (de exemplu in cazul vanzarii directe a produselor finite, acestea
provenind de la o firma de catering).
Achizitia materiei prime, in scopul prelucrarii si obtinerii produselor finite, be baza
retetarelor:
% !"#
$"#
$"%
!!%&
Achizitionarea marfii care nu trece prin procesul de prelucrare (bauturi si alte produse ce
se vand la bar):
% !"#
$'#
$(#
!!%&
)nregistrari in contabilitate pentru vanzarea produselor finite si a marfurilor neprelucrate:
!### %
("#
("!
("(
!!%(
*btinerea produselor finite pe baza retetarelor (mancaruri, produse pentru restaurant si
fast+food):
$!, (##
)nregistrarea in contabilitate a descarcarii de gestiune la vanzarea produselor finite:
(## $!,
-escarcarea gestiunii de materiile prime
&"# $"#
-escarcarea gestiunii de materialele consumabile
&"% $"%
-escarcarea gestiunii de marfurile neprelucrate (bauturi sau alte produse ce se vand in
bar de exemplu, sau marfuri care nu necesita prelucrare in scopul obtinerii unui produs
finit):
&"( $(#
)nregistrari in contabilitate pentru vanzarea cu amanuntul (valabile doar in cazul in care
restaurantul respectiv nu are activitate de productie).
)ntrare marfa
% !"#
$(#
!!%&
$(# %
$('
!!%'
.anzare marfa
!### %
("(
!!%(
,$## !###
.anzare marfa pe baza de bon fiscal
,$## %
("(
!!%(
)nregistrari in contabilitate pentru descarcarea de gestiune:
% $(#
$('
!!%'
&"(
Se recomanda folosirea unui program de contabilitate care sa ofere posibilitatea
descarcarii produselor finite in functie de o reteta prestabilita.