Sunteți pe pagina 1din 3

Linkuri tutoriale

Tutoriale plasate sunt incluse de E-Government Center Moldova i include diverse materiale informative care
ar ajuta societatea civil n ob inerea diferitor documente. Realizarea acestor tutoriale ofer un suport
informativ tuturor celor interesa i de ob inerea diferitor certificate.
1. Cum plte ti factura electronic - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&im'1M(1C)so*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
(. Cum ob ii un document de la 2tarea civil 3 ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&Rj4/+c$Rn5M*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
6. 2ervicii electronice prestate de 2tarea Civil - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&pa#im75(v1c8t&9:
/. ;orumul pentru <=nova ie i >roductivitate n sectorul >ublic?@ a participat i 2erii RudenAo@ eful
2ec iei .ntreprenoriat i Bezvoltare@ vorbind despre proiectele inovative aplicate de institu ia pe care o
reprezint n asiCurarea serviciilor publice de calitate 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&D-Ep#=6CFGs*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
9. Runa 2abroe@ Consultant ef@ Mindlab despre implica i cet enii n activit ile publice 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&H7>r91,41s+*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
7. Milica HreCovic Rodojevic@ specialist in domeniul cuno tin elor si inova iilor n cadrul >F+B@
vorbe te despre cum pot mbunt i inova iile Cuvernarea i serviciile publice 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&#CIH>Jd-:MC*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
:. Tutorial solicitare online servicii 2tare Civil 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&.Bds2tEEGjc*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
D. Batele Bescise n Republica Moldova 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&=GuFdEMu$1#*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
5. Elizabet Kinder i-a nceiat vizita la Ci inu@ adresnd utilizatorilor de ;H din Republica Moldova
urmtorul mesaj! <Get $our voice eard in politics and Covernment?"<;-Li vocea auzit n politic Mi
GuvernN? 3 ttps!""###.$outube.com"#atc%v&RRte(sOl2CA*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
1G. 2ecuritatea cibernetic pe n elesul copiilor 3 ttps!""###.$outube.com"#atc%v&.KHOOcOM1co
11. Bespre semntura mobil 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&j20zRC,,4s*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
1(. Gid accesare e-Kicentiere 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&TGlHbbrDo,.*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
16. Gid depunerea declaratiei de venit semnatura mobil 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&:>;724CB-J#*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
1/. E-licentiere subtitrari in limba rusa 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&pbMD.AJ94R+*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
19. Bespre eliberarea facturilor fiscale n format electronic accesibile din orice col al Republicii Moldova 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&DPM#O.D01CC*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
17. 2emnarea declara iilor fiscale cu telefonul mobil 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&uF/KRfsz.JD*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
1:. Beclara ia pe venit cu ajutorul <2emnturii mobile? 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&,2)m=1vP>./*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
1D. Cu <2emntura MobilQ po i depune online declara ia pe venit 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&jv)'i.EED'M*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
15. Beclara i persoanelor asiCurate R;9 pentru anCaja ii si 3
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&1#bcrC21D(o*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
(G. Gid accesare E-licen iere 3 ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&1#bcrC21D(o*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
(1. Gid depunerea declaratiei de venit semnatura mobila - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&:>;724CB-J#*indeP&((*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
((. E-licentiere subtitrari in limba rusa - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&pbMD.AJ94R+*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(6
(6. 2olu ia pentru rRndurile interminabile- eG-I promite facturi electronice n toamn -
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&DPM#O.D01CC*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(/
(/. 2emnarea declara iilor fiscale cu telefonul mobil! rapid@ comod@ avantajos -
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&uF/KRfsz.JD*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(9
(9. Beclara ia pe venit cu ajutorul Q2emnturii mobileQ - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&,2)m=1vP>./*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(7
(7. Cu Q2emntura MobilQ po i depune online declara ia pe venit - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&jv)'i.EED'M*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(:
(:. e-CF.M - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&1#bcrC21D(o*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(D
(D. e-CF.M - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&#9')u>;#SAs*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(5
(5. e-.cizi ii >ublice - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&#9')u>;#SAs*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&(5
6G. edin a CCRM din 1/.G5.(G1( - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&2jRjd/ae;.C*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&61
61. e-Bocumente Formative n Construc ii la EuroTI - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&mlbG-1#)dJC*indeP&6(*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
6(. Kansarea serviciului electronic e-Bocumente Formative in Construc ii la >rivesc.eu -
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&/Ti+BC5;7E*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&66
66. e-Bocumente Formative n Constructii - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&E4mK7+-1PK.*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&6/
6/. Bespre =nitiativa Cuvern fara artie la >ro TI - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&Aj(a0pF:E-
s*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&69
69. 2ervicii pentru Guvern - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&:)J-5,CEaE+*indeP&67*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
67. =nreCistrarea emisiunii Huna 2eara de pe TRM din (9 mai (G1( - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&Gu($P.Sz-;.*indeP&7G*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
6:. >ubliAa online - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&ne$)'DC7O=*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&71
6D. -pen =nnovation JeeA - Republic of Moldova 1/ - (G ma$ (G1( - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&/;E.IT+A1D*indeP&7(*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
65. 2trateCic >roCram for TecnoloCical Modernization - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&i7-
AP:>v1Ho*indeP&76*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/G. -pen Bata =nnovation CallenCe -.pps for Moldova- >romo - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&f1od6MSpH=*indeP&7/*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/1. E-Government Center Moldova! Centrul de Guvernare Electronica - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&+vOGB'G>7TG*indeP&79*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/(. E-Government Center Moldova! Bate descise -pen Bata - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&0eB)-
;SI9GE*indeP&77*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/6. E-Government Center Moldova! e- Transformare - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&p)2m-
F7)p.*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&7:
//. E-Government Center Moldova! Bate Bescise - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&K+R;1nbAM+,*indeP&7D*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/9. E-Government Center Moldova! >arteneriatul pentru Guverne Bescise - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&E#b$G6jet-D*indeP&75*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/7. E-Government Center Moldova! Cloud ComputinC - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&7#7dc1Ftl=*indeP&:G*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/:. +n sfert de vorba cu Iictor Hodiu - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&6GGelA5)=r#*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&:1
/D. G(C-TUVWXY Z[YZ\ ]Y^ \VX_]X` - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&E>Rt(fdpeOo*indeP&:(*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
/5. a-bcVXdYa`ea - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&ABB,RBIpe-
)*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&:6
9G. a-b[YZ\e - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&tIrR(uC4I$=*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&:/
91. >ortalul unic al serviciilor publice - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&/GT9R-CJ++*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&:9
9(. Ce nseamn e-Cuvernarea - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&c/aPa,EreE+*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&:7
96. E-serviciile - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&cabpeOap9M+*indeP&::*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
9/. E-Government Center Moldova! >roCramul 2trateCic de Modernizare TenoloCica -
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&CtbnPo5I/+s*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&:D
99. E-Government Center Moldova! 2ervicii pentru Husiness - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&G-
2p4joa-A*indeP&:5*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
97. >ortalul unic al serviciilor publice - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&rAEb'Tc#Gs#*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&DG
9:. Ce este e-Guvernarea - spot video 1.6: - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&Ot6adm=FDus*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&D1
9D. e-2ervicii - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&mHCMjA'-
2RE*indeP&D(*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
95. E-Government Center Moldova! >odcast ( - >art ( - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&K+KF>ovJ67,*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&D6
7G. >odcast 6 - =ntervie# #it Mr. Emiel van 2caiA and Mr. Micael >ittelAo#@ 2.> .G -
ttps!""###.$outube.com"#atc%v&1r--7b7bsJ+*indeP&D/*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
71. E-Government Center Moldova! >odcast ( - >art 1 - ttps!""###.$outube.com"#atc%v&--
S/o>eGbBG*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)*indeP&D9
7(. >odcast 1 - =nterviu cu 2amuel ;oster - ;ostersoft - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&v4oJi,PHG.*indeP&D7*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)
76. 2ervicii pentru Guvern - ttps!""###.$outube.com"#atc%
v&:)J-5,CEaE+*indeP&77*list&++)i,fb-zuf(./G'(R0in1f)