Sunteți pe pagina 1din 18

Decizie nr.

206/2013
din 29/04/2013
Decizia nr. 206/2013 referitoare la admiterea excepiei de neconstituionalitate a dispoziiilor art.
414<sup>5</sup> alin. 4 din odul de procedur! penal!
"u#licat in $%& nr. 350 ' 13/06/2013
Versiune consolidata in 27/06/2013

Versiune consolidata la data de 27/06/2013
Nu mai exista amendamente consemnate pn la data de 15/01/2014.
extele actelor actuali!ate sunt reproduceri neo"iciale ale unor acte ce au su"erit numeroase modi"icri de#a lun$ul
timpului% dar care nu au "ost repu&licate 'n (onitorul )"icial. *a ast"el de texte nu se +a "ace re"erire 'n nici un
document o"icial ele a+nd numai un caracter in"ormati+. ,ndaco -.stems nu '/i asum rspunderea pentru
consecin0ele 1uridice $enerate de "olosirea acestor acte.
2plica0ia *e$e4 a "ost actuali!at pn la data de3 10/01/2014.
(((((((((((
)ext actualizat la data de 2*.06.2013. +ctul include modific!rile din urm!toarele acte,
' -ectificarea pu#licat! .n $onitorul %ficial/ "artea 0 nr. 310 din 2*/06/2013.

+u2ustin
3e2rean
' pre4edinte
+spazia
o5ocaru
' 5udec!tor
+csinte 6aspar ' 5udec!tor
"etre 7!z!roiu ' 5udec!tor
$ircea 8tefan
$inea
' 5udec!tor
0ulia +ntoanella
$otoc
' 5udec!tor
0on "redescu ' 5udec!tor
"us9as :alentin
3oltan
' 5udec!tor
)udorel )oader ' 5udec!tor
%ana ristina
"uic!
' ma2istrat'
asistent
u participarea reprezentantului $inisterului "u#lic/ procuror 0uliana ;edelcu.
1
"e rol se afl! soluionarea excepiei de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 414
5
alin. 4 din
odul de procedur! penal!/ excepie ridicat! de :eronica +neta 4i %ana D!moc .n Dosarul nr.
23.556/245/2011 al <udec!toriei 0a4i ' =ecia penal! 4i care formeaz! o#iectul Dosarului urii
onstituionale nr. 1.211D/2012.
Dez#aterile au a>ut loc .n 4edina pu#lic! din 21 fe#ruarie 2013/ fiind consemnate .n
.nc?eierea de 4edin! de la acea dat!/ c@nd urtea/ a>@nd ne>oie de timp pentru a deli#era/ .n
temeiul art. 260 alin. 1 din odul de procedur! ci>il! 4i al art. 14 din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ a
am@nat pronunarea pentru data de 21 martie 2013. De asemenea/ la data de 21 martie 2013/
.n temeiul art. 51 alin. B1C teza .nt@i din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ urtea a am@nat pronunarea pentru
data de 3 aprilie 2013/ apoi pentru 4 aprilie 2013 4i/ respecti>/ 11 aprilie 2013/ dat! la care/
a>@nd .n >edere acelea4i dispoziii ale art. 51 alin. B1C teza .nt@i din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ urtea a
repus cauza pe rol pentru data de 2A aprilie 2013.
7a apelul nominal lipsesc p!rile/ fa! de care procedura de citare este le2al .ndeplinit!.
auza este .n stare de 5udecat!.
"re4edintele acord! cu>@ntul reprezentantului $inisterului "u#lic/ care arat! c! o#iectul
excepiei de neconstituionalitate .l constituie dispoziiile art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur!
penal!/ criticate/ .ntre altele/ prin raportare la principiile constituionale care pri>esc separaia 4i
ec?ili#rul puterilor/ respectarea onstituiei/ a supremaiei sale 4i a le2ilor/ independena
5udec!torilor 4i supunerea lor numai le2ii/ autorii excepiei in>oc@nd faptul c! Dnalta urte de
asaie 4i <ustiie a pronunat o decizie pe calea recursului .n interesul le2ii care >ine .n
contradicie cu o decizie anterioar! a urii onstituionale. $ai exact/ autorii excepiei susin c!
textul de le2e criticat/ care instituie caracterul o#li2atoriu al dezle2!rilor .n drept date de Dnalta
urte de asaie 4i <ustiie .n soluionarea recursurilor .n interesul le2ii/ este neconstituional/
.ntruc@t Enu se poate accepta ca deciziile Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie s! fie o#li2atorii
pentru instane atunci c@nd nu se refer! exclusi> la dezle2area dat! unor pro#leme de drept/
c@nd nu se refer! la interpretarea dispoziiilor le2ale 4i aplicarea acestora/ ci interzic aplicarea
le2ii 4i .4i extind f!r! temei le2al Fprin .nc!lcarea principiului separaiei 4i ec?ili#rului puterilor/
consfinit .n onstituia -om@niei la art. 1 alin. B4C/ 4i prin .nc!lcarea propriilor competeneG
efectele la spee care nu au fost supuse controlului 5udiciar al uriiE. -eprezentantul
$inisterului "u#lic consider! c! moti>area excepiei de neconstituionalitate conduce/ astfel/ la
controlul de constituionalitate al unei decizii pronunate .n recurs .n interesul le2ii/ 4i anume
Decizia nr. 1/2010 a Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/ ceea ce este inadmisi#il.
)otodat!/ arat! c!/ potri>it -aportului omisiei Huropene pri>ind analiza pro2reselor
.nre2istrate .n cadrul mecanismului de cooperare 4i >erificare .n perioada 200*'2012/
5urisprudena inconsec>ent! este o deficien! ma5or! a sistemului 5udiciar din -om@nia/ .n
condiiile unei interpret!ri duse la extrem a independenei 5udec!torilor. Dincolo de contro>ersa
existent! .n literatura de specialitate cu pri>ire la caracterul de iz>or de drept al deciziilor
pronunate de Dnalta urte de asaie 4i <ustiie pe calea recursului .n interesul le2ii/ aceste
decizii au caracter o#li2atoriu/ a4a cum a reinut 4i urtea onstituional! .n 5urisprudena sa. Dn
plus/ urtea Huropean! a Drepturilor %mului a statuat c! principiul le2alit!ii nu se refer! doar
la le2e/ cu condiia ca elementul de 5urispruden! care confi2ureaz! noiunea de le2e s! ai#!
caracterele de pre>izi#ilitate 4i accesi#ilitate Fcauzele antoni .mpotri>a &ranei ' 1AA6 4i
"essino .mpotri>a &ranei ' 2006G.
-eprezentantul $inisterului "u#lic consider! c! Decizia nr. 1/2010 a Dnaltei uri de asaie
4i <ustiie ' =eciile Inite reprezint! un accident .n practica instanei supreme 4i pune concluzii
de respin2ere a excepiei de neconstituionalitate. +preciaz! c! Edispoziiile art. 414
5
alin. 4 din
odul de procedur! penal! sunt constituionale .n m!sura .n care deciziile pronunate de Dnalta
2
urte de asaie 4i <ustiie pe calea recursului .n interesul le2ii respect! supremaia onstituiei
4i principiile de dreptE.

I - ) H +/
a>@nd .n >edere actele 4i lucr!rile dosarului/ reine urm!toarele,
"rin Dnc?eierea din A martie 2012/ pronunat! .n Dosarul nr. 23.556/245/2011/ <udec!toria
0a4i ' =ecia penal! a sesizat urtea onstituional! cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!.
Hxcepia a fost ridicat! de :eronica +neta 4i %ana D!moc cu ocazia soluion!rii pl@n2erii
.mpotri>a unei rezoluii a procurorului de ne.ncepere a urm!ririi penale pentru mai multe fapte/
.ntre care 4i cele de insult! 4i calomnie.
Dn moti>area excepiei de neconstituionalitate autorii acesteia susin c! dispoziiile art. 414
5

alin. 4 din odul de procedur! penal!/ care instituie caracterul o#li2atoriu al dezle2!rilor date
pro#lemelor de drept 5udecate de Dnalta urte de asaie 4i <ustiie pe calea recursului .n
interesul le2ii/ .ncalc! pre>ederile constituionale pri>ind separaia 4i ec?ili#rul puterilor .n stat/
respectarea onstituiei/ a supremaiei sale 4i a le2ilor/ e2alitatea .n faa le2ii/ accesul li#er la
5ustiie/ limitele li#ert!ii de exprimare/ exercitarea cu #un!'credin! a drepturilor 4i a li#ert!ilor
constituionale/ rolul "arlamentului de unic! autoritate le2iuitoare/ cate2oriile de le2i 4i
re2lementarea prin le2e or2anic! a infraciunilor/ pedepselor 4i a re2imului execut!rii acestora/
rolul onsiliului 7e2islati>/ principiul le2alit!ii/ independena 5udec!torilor 4i supunerea lor
numai le2ii/ rolul Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/ rolul urii onstituionale de 2arant al
supremaiei onstituiei 4i efectele deciziilor urii onstituionale. Dn acest sens/ arat! c! Enu se
poate accepta ca deciziile Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie s! fie o#li2atorii pentru instane
atunci c@nd nu se refer! exclusi> la dezle2area dat! unor pro#leme de drept/ c@nd nu se refer!
la interpretarea dispoziiilor le2ale 4i aplicarea acestora/ ci interzic aplicarea le2ii 4i .4i extind
f!r! temei le2al Fprin .nc!lcarea principiului separaiei 4i ec?ili#rului puterilor/ consfinit .n
onstituia -om@niei la art. 1 alin. B4C/ 4i prin .nc!lcarea propriilor competeneG efectele la spee
care nu au fost supuse controlului 5udiciar al uriiE. Dn soluionarea pro#lemelor de drept cu
care a fost sesizat!/ Dnalta urte de asaie 4i <ustiie nu .4i poate asuma rolul puterii
le2iuitoare/ nu poate s! adopte norme noi sau s! a#ro2e norme existente. %r/ prin Decizia nr.
1/2010/ pronunat! .n soluionarea unui recurs .n interesul le2ii/ Dnalta urte de asaie 4i
<ustiie a sta#ilit c! normele de incriminare a insultei 4i calomniei cuprinse .n art. 205 4i 206 din
odul penal/ precum 4i pre>ederile art. 20* din odul penal pri>ind pro#a >erit!ii ' a#ro2ate
prin dispoziiile art. 0 pct. 56 din 7e2ea nr. 2*1/2006/ dispoziii declarate neconstituionale prin
Decizia nr. 62/200* a urii onstituionale '/ nu sunt .n >i2oare. +utorii excepiei consider! c!/
prin Decizia nr. 1/2010 a Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie ' in>ocat! de procuror .n
ar2umentarea soluiei de netrimitere .n 5udecat! contestate .n dosarul de fond/ 4i care ar putea
fi/ e>entual/ o#li2atorie pentru instanele de 5udecat!/ dar .n niciun caz pentru procurori/ 4i doar
de la pu#licarea .n $onitorul %ficial al -om@niei/ deci nu 4i anterior acestui moment '/ instana
suprem! a statuat c! anumite texte de le2e nu sunt .n >i2oare/ de4i nu are nicio atri#uie le2al!
.n acest sens/ cu at@t mai mult cu c@t dispoziiile de le2e care incrimineaz! insulta 4i calomnia
sunt .n >i2oare 4i .n acord cu onstituia/ asupra acestor aspecte pronun@ndu'se urtea
onstituional! prin Decizia nr. 62/200*/ care este 2eneral o#li2atorie.
3
+utorii excepiei susin c!/ .n cuprinsul Deciziei nr. 1/2010/ Dnalta urte de asaie 4i <ustiie
face referiri eronate la dispoziiile art. 64 alin. B3C din 7e2ea nr. 24/2000 care pri>esc a#ro2area
unei dispoziii sau a unui act normati>/ ce are caracter definiti>/ .n timp ce/ prin decizia de
constatare a neconstituionalit!ii unei norme de a#ro2are/ urtea onstituional! nu a#ro2!
norma a#ro2atoare/ ci constat! c! aceasta este neconform! cu principiile constituionale/ iar/ .n
temeiul art. 14* din onstituie/ prin nepunerea sa .n acord cu dispoziiile 7e2ii fundamentale de
c!tre "arlament/ .n sensul care este l!murit de urtea onstituional!/ norma a#ro2atoare .4i
.nceteaz! efectele. De asemenea/ arat! c! deciziile urii onstituionale sunt definiti>e 4i
2eneral o#li2atorii/ nefiind supuse re>izuirii de c!tre Dnalta urte de asaie 4i <ustiie. a
urmare/ .ns!/ a Deciziei nr. 1/2010 a instanei supreme/ norma de a#ro2are constatat! ca fiind
neconstituional! 4i'a produs din nou efectele/ .nc!lc@nd dreptul persoanelor de a se adresa
ne.n2r!dit 5ustiiei pentru ap!rarea drepturilor lor/ inclusi> prin in>ocarea ' din nou ' a excepiei
de neconstituionalitate a normei de a#ro2are/ a>@nd .n >edere dispoziiile art. 2A alin. B3C din
7e2ea nr. 4*/1AA2/ potri>it c!rora nu pot face o#iectul excepiei pre>ederile constatate ca fiind
neconstituionale printr'o decizie anterioar! a urii onstituionale.
<udec!toria 0a4i ' =ecia penal! apreciaz! c! excepia de neconstituionalitate este
ne.ntemeiat!/ deoarece dispoziiile art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal! nu aduc nicio
atin2ere pre>ederilor din onstituie in>ocate de autorii excepiei. Dn acest sens/ arat! c!
instituia recursului .n interesul le2ii este o cale extraordinar! de atac/ a c!rei raiune iz>or!4te
din necesitatea de a se asi2ura interpretarea 4i aplicarea unitar! a le2ii/ 4i nu de a se reforma
?ot!r@rile 5udec!tore4ti definiti>e. )ocmai de aceea dezle2area dat! pro#lemelor de drept
5udecate este o#li2atorie pentru instane ex nunc. )otodat!/ referitor la critica de
neconstituionalitate raportat! la pre>ederile art. 61 din onstituie/ consider! c! aceasta nu
poate fi reinut!/ .ntruc@t scopul c!ii de atac a recursului .n interesul le2ii nu este acela de
creare a unor norme de drept/ ci de interpretare 4i aplicare unitar! a le2ii pe .ntre2 teritoriul !rii/
Dnalta urte de asaie 4i <ustiie pronun@ndu'se exclusi> asupra c?estiunilor de drept ce au
primit o soluionare diferit! din partea instanelor 5udec!tore4ti.
"otri>it art. 30 alin. B1C din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ .nc?eierea de sesizare a fost comunicat!
pre4edinilor celor dou! amere ale "arlamentului/ 6u>ernului 4i +>ocatului "oporului/ pentru
a'4i exprima punctele de >edere asupra excepiei de neconstituionalitate.
+>ocatul "oporului consider! c! dispoziiile art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!
sunt constituionale. +rat! c! textul de le2e criticat nu >ine .n contradicie cu principiul consacrat
de art. 1 alin. B4C din onstituie/ care pre>ede c!, E=tatul se or2anizeaz! potri>it principiului
separaiei 4i ec?ili#rului puterilor ' le2islati>!/ executi>! 4i 5udec!toreasc! ' .n cadrul democraiei
constituionaleE. )otodat!/ consider! c! pre>ederile art. 61 din 7e2ea fundamental! nu au
inciden! .n cauza de fa!.
"re4edinii celor dou! amere ale "arlamentului 4i 6u>ernul nu au comunicat punctele lor de
>edere asupra excepiei de neconstituionalitate.
4

I - ) H +/
examin@nd .nc?eierea de sesizare/ punctul de >edere al +>ocatului "oporului/ raportul
.ntocmit de 5udec!torul'raportor/ concluziile procurorului/ dispoziiile de le2e criticate/ raportate
la pre>ederile onstituiei/ precum 4i 7e2ea nr. 4*/1AA2/ reine urm!toarele,
urtea onstituional! a fost le2al sesizat! 4i este competent!/ potri>it dispoziiilor art. 146 lit.
dC din onstituie/ precum 4i ale art. 1 alin. B2C/ ale art. 2/ 3/ 10 4i 2A din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ s!
soluioneze excepia de neconstituionalitate.
%#iectul excepiei de neconstituionalitate .l constituie dispoziiile art. 414
5
alin. 4 din odul de
procedur! penal!/ introduse prin art. J:000 pct. 51 din 7e2ea nr. 202/2010 pri>ind unele m!suri
pentru accelerarea soluion!rii proceselor/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/
nr. *14 din 26 octom#rie 2010/ a>@nd urm!torul cuprins,
EDezle2area dat! pro#lemelor de drept 5udecate este o#li2atorie pentru instane de la data
pu#lic!rii deciziei .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0E.
Dn susinerea neconstituionalit!ii acestor dispoziii de le2e/ autorii excepiei in>oc!
.nc!lcarea pre>ederilor constituionale ale art. 1 alin. B4C 4i B5C pri>ind principiul separaiei 4i
ec?ili#rului puterilor .n cadrul democraiei constituionale 4i o#li2aia respect!rii onstituiei/ a
supremaiei sale 4i a le2ilor/ ale art. 16 alin. B2C potri>it c!rora E;imeni nu este mai presus de
le2eE/ ale art. 21 alin. B1C 4i B2C pri>ind accesul li#er la 5ustiie/ ale art. 30 alin. B6C referitoare la
limitele li#ert!ii de exprimare/ ale art. 5* pri>ind exercitarea cu #un!'credin! a drepturilor 4i a
li#ert!ilor constituionale/ ale art. 61 alin. B1C potri>it c!rora E"arlamentul este F. ..G unica
autoritate le2iuitoare a !riiE/ ale art. *3 alin. B1C 4i alin. B3C lit. ?C pri>ind cate2oriile de le2i 4i
re2lementarea prin le2e or2anic! a infraciunilor/ pedepselor 4i a re2imului execut!rii acestora/
ale art. *A alin. B1C referitoare la onsiliul 7e2islati>/ ale art. 124 alin. B1C 4i B3C pri>ind principiul
le2alit!ii 4i principiul independenei 5udec!torilor 4i al supunerii lor numai le2ii/ ale art. 126 alin.
B1C/ B2C/ B3C 4i B4C pri>ind instanele 5udec!tore4ti 4i rolul Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/ ale
art. 142 alin. B1C potri>it c!rora Eurtea onstituional! este 2arantul supremaiei onstituieiE 4i
ale art. 14* alin. B1C 4i B4C referitoare la efectele deciziilor urii onstituionale.
Hxcepia de neconstituionalitate este .ntemeiat! 4i urmeaz! s! fie admis! pentru
urm!toarele considerente,
1. Cadrul invocrii excepiei de neconstituionalitate a art. 414
5
alin. 4 din Codul de
procedur penal
"rezenta cauz! aduce .n faa urii onstituionale/ pe calea soluion!rii unei excepii de
neconstituionalitate/ 4i anume a dispoziiilor art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!/
situaia determinat! de pronunarea de c!tre Dnalta urte de asaie 4i <ustiie/ .n cadrul unui
recurs .n interesul le2ii/ a unei soluii o#li2atorii pentru instane/ potri>it textului de le2e criticat/
dar contrar! unei decizii de5a pronunate de urtea onstituional!/ decizie care este 2eneral
o#li2atorie potri>it art. 14* alin. B4C din onstituie/ a4adar 4i pentru Dnalta urte de asaie 4i
<ustiie.
+stfel/ prin Decizia nr. 62 din 11 ianuarie 200*/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/
"artea 0/ nr. 104 din 12 fe#ruarie 200*/ urtea a constatat neconstituionalitatea dispoziiilor art.
0 pct. 56 din 7e2ea nr. 2*1/2006 pentru modificarea 4i completarea odului penal/ precum 4i
pentru modificarea 4i completarea altor le2i/ partea referitoare la a#ro2area art. 205/ 206 4i 20*
din odul penal. Dn considerentele acestei decizii/ urtea a reinut/ ca urmare a constat!rii
neconstituionalit!ii normelor a#ro2atoare/ c! acestea .4i .nceteaz! efectele 5uridice .n condiiile
5
pre>!zute de art. 14* alin. B1C din onstituie/ iar pre>ederile le2ale care au format o#iectul
a#ro2!rii F.n spe!/ normele de incriminare a insultei 4i calomniei cuprinse .n art. 205 4i 206 din
odul penal/ precum 4i pre>ederile art. 20* din odul penal pri>ind pro#a >erit!iiG continu! s!
produc! efecte 5uridice.
Ilterior pu#lic!rii Deciziei urii onstituionale nr. 62/200*/ practica instanelor 5udec!tore4ti
a de>enit neunitar!. Inele instane au considerat dispoziiile art. 205'20* din odul penal ca
fiind .n >i2oare/ .n timp ce alte instane au considerat c! aceste pre>ederi nu mai sunt .n
>i2oare/ pronun@nd soluii de ac?itare .ntemeiate pe dispoziiile art. 10 alin. B1C lit. #C din odul
de procedur! penal! 4i/ respecti>/ de respin2ere a pl@n2erilor formulate .n cadrul procedurii
pre>!zute .n art. 2*1
1
din odul de procedur! penal!.
"rin Decizia nr. 1 din 11 octom#rie 2010/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/
nr. 416 din 14 iunie 2011/ =eciile Inite ale Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie au admis recursul
.n interesul le2ii declarat de procurorul 2eneral al "arc?etului de pe l@n2! Dnalta urte de
asaie 4i <ustiie 4i sesizarea ole2iului de conducere al "arc?etului de pe l@n2! urtea de
+pel Kucure4ti Ecu pri>ire la consecinele Deciziei urii onstituionale nr. 62/200* F. ..G asupra
acti>it!ii dispoziiilor art. 205/ 206 4i 20* din odul penalE 4i au sta#ilit c!,
E;ormele de incriminare a insultei 4i calomniei cuprinse .n art. 205 4i 206 din odul penal/
precum 4i pre>ederile art. 20* din odul penal pri>ind pro#a >erit!ii/ a#ro2ate prin dispoziiile
art. 0 pct. 56 din 7e2ea nr. 2*1/2006/ dispoziii declarate neconstituionale prin Decizia nr. 62 din
11 ianuarie 200* a urii onstituionale/ nu sunt .n >i2oare.E
+>@nd .n >edere aceast! situaie concret!/ autorii excepiei susin c! textul de le2e criticat/
care instituie caracterul o#li2atoriu al dezle2!rilor .n drept date de Dnalta urte de asaie 4i
<ustiie pe calea recursului .n interesul le2ii/ este neconstituional/ E.ntruc@t nu se poate accepta
ca deciziile Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie s! fie o#li2atorii pentru instane atunci c@nd nu se
refer! exclusi> la dezle2area dat! unor pro#leme de drept/ c@nd nu se refer! la interpretarea
dispoziiilor le2ale 4i aplicarea acestora/ ci interzic aplicarea le2ii 4i .4i extind f!r! temei le2al
Bprin .nc!lcarea principiului separaiei 4i ec?ili#rului puterilor/ consfinit .n onstituia -om@niei
la art. 1 alin. B4C/ 4i prin .nc!lcarea propriilor competeneC efectele la spee care nu au fost
supuse controlului 5udiciar al uriiE.
Dn considerarea cadrului specific al in>oc!rii prezentei excepii de neconstituionalitate/ urtea
se >a referi .n continuare/ .n mod distinct/ la decizia pronunat! de urtea onstituional!/ pe de
o parte/ 4i la decizia pronunat! de Dnalta urte de asaie 4i <ustiie/ pe de alt! parte/ precum
4i la efectele 4i consecinele acestora .n planul controlului de constituionalitate al textului de
le2e criticat .n prezenta cauz!.
2. Decizia Curii Constituionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007, pu#licat! .n $onitorul %ficial
al -om@niei/ "artea 0/ nr. 104 din 12 fe#ruarie 200*
Decizia nr. 62/200*/ prin care urtea onstituional! a constatat neconstituionalitatea
dispoziiilor art. 0 pct. 56 din 7e2ea nr. 2*1/2006 pentru modificarea 4i completarea odului
penal/ precum 4i pentru modificarea 4i completarea altor le2i/ partea referitoare la a#ro2area
art. 205/ 206 4i 20* din odul penal/ d! expresie 5urisprudenei consec>ente a urii .n aceea4i
materie.
urtea reine .n acest sens c!/ la data adopt!rii odului penal/ infraciunile contra demnit!ii
persoanei au fost consacrate .n titlul 00 din partea special! 4i au format o#iect de re2lementare
pentru cap. 0:/ cuprinz@nd infraciunile de insult! Fart. 205G 4i calomnie Fart. 206G/ dispoziii
completate printr'o cauz! special! de .nl!turare a caracterului penal al faptei/ 4i anume pro#a
>erit!ii Fart. 20*G.
6
Dn mod constant/ urtea onstituional! a respins ca ne.ntemeiate excepiile de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 205/ 206 4i 20* din odul penal/ statu@nd c! le2iuitorul
incrimineaz! 4i sancioneaz! faptele de insult! 4i calomnie ca infraciuni contra demnit!ii
persoanei ' >aloare esenial! pre>!zut! .n art. 1 alin. B3C din onstituie Fa se >edea Decizia nr.
134 din 6 iulie 2000/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 3A3 din 23 au2ust
2000/ Decizia nr. 301 din 15 noiem#rie 2001/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea
0/ nr. 21 din 16 ianuarie 2002/ Decizia nr. 33* din 2A noiem#rie 2001/ pu#licat! .n $onitorul
%ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. *5 din 31 ianuarie 2002/ Decizia nr. A5 din 21 martie 2002/
pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 301 din 1 mai 2002/ sau Decizia nr. 2A1
din 1 iulie 2003/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 511 din 14 au2ust 2003G.
0n>oc@nd asi2urarea li#ert!ii de exprimare 4i apreciind c! demnitatea persoanei poate fi
ocrotit! .n mod eficient c?iar 4i numai prin intermediul normelor dreptului ci>il/ "arlamentul a
a#ro2at/ prin art. 0 pct. 56 din 7e2ea nr. 2*1/2006/ dispoziiile din odul penal referitoare la
insult!/ calomnie 4i pro#a >erit!ii.
Irm@nd aceea4i linie 5urisprudenial!/ urtea a constatat neconstituionalitatea a#ro2!rii
acestor dispoziii 4i a reinut/ prin Decizia nr. 62/200*/ c! dezincriminarea infraciunilor de
insult! 4i calomnie contra>ine pre>ederilor constituionale ale art. 1 alin. B3C care consacr!
demnitatea omului ca fiind una din >alorile supreme .n statul de drept/ ale art. 16 pri>ind
e2alitatea .n drepturi/ ale art. 21 referitoare la li#erul acces la 5ustiie/ ale art. 30 alin. B6C pri>ind
limitele li#ert!ii de exprimare 4i ale alin. B1C potri>it c!rora EDelictele de pres! se sta#ilesc prin
le2eE/ precum 4i pre>ederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces ec?ita#il 4i ale art. 13
pri>ind dreptul la un recurs efecti> din on>enia pentru ap!rarea drepturilor omului 4i a
li#ert!ilor fundamentale/ respecti> ale art. 10 para2raful 2 din on>enie 4i ale art. 1A para2raful
3 din "actul internaional cu pri>ire la drepturile ci>ile 4i politice/ pre>ederi referitoare la limitele
exercit!rii li#ert!ii de exprimare.
Dn raport cu contextul le2islati> existent la momentul pronun!rii Deciziei nr. 62/200*/ urtea a
reinut c! Eprin a#ro2area dispoziiilor le2ale menionate s'a creat un inadmisi#il >id de
re2lementare/ contrar dispoziiei constituionale care 2aranteaz! demnitatea omului ca >aloare
suprem!. Dn a#sena ocrotirii 5uridice pre>!zute de art. 205/ 206 4i 20* din odul penal/
demnitatea/ onoarea 4i reputaia persoanelor nu mai #eneficiaz! de nicio alt! form! de ocrotire
5uridic! real! 4i adec>at!E. urtea a mai moti>at c! Enu poate reine existena unei ocrotiri
5uridice reale prin posi#ilitatea recunoscut! de instanele 5udec!tore4ti persoanelor >!t!mate
prin infraciunile menionate/ de a o#ine daune morale .n cadrul procesului ci>il/ deoarece o
asemenea form! de ocrotire 5uridic! nu este re2lementat! explicit/ ci este instituit! pe cale
5urisprudenial!. "e de alt! parte/ recur2erea la procesul ci>il/ .ntemeiat!/ prin analo2ie/ pe
dispoziiile art. AA1 din odul ci>il ' care re2lementeaz! r!spunderea patrimonial! pentru
pre5udiciile produse prin fapte ilicite '/ nu constituie o protecie 5uridic! adec>at! .n cazul
analizat/ deoarece dezonoarea este prin natura sa irepara#il!/ iar demnitatea uman! nu poate fi
e>aluat! .n #ani 4i nici compensat! prin foloase materialeE.
$oti>area deciziei a a>ut .n >edere/ prin urmare/ semnificaia dat! de le2iuitorul constituant
demnit!ii umane ' E>aloare suprem!E 4i 2arantat! potri>it art. 1 alin. B3C din onstituie '/ .n
contextul a#ro2!rii unor dispoziii le2ale care instituiau un ni>el de protecie a acestei >alori/
apreciat .n mod consec>ent .n 5urisprudena urii onstituionale ca fiind .n concordan! cu
dispoziiile constituionale. -enunarea la una dintre modalit!ile care asi2urau o protecie
efecti>! a acestei >alori/ astfel cum considerentele deciziei urii onstituionale au rele>at/ cu
consecina trecerii la un standard inferior de ocrotire a demnit!ii .n raport cu cel anterior
consacrat de le2islaia infraconstituional!/ constituie o .nc!lcare a principiului constituional
menionat.
7
De altfel/ 4i .n prezent/ incriminarea faptelor de insult! 4i calomnie se re2!se4te/ cu di>erse
particularit!i/ .n ma5oritatea le2islaiilor penale moderne/ prin care sunt re2lementate ca
infraciuni faptele .ndreptate .mpotri>a demnit!ii persoanei.
"otri>it unui studiu realizat .n acest sens de c!tre omitetul director cu pri>ire la mass media
4i societatea informaional! din cadrul onsiliului Huropei F=teerin2 ommittee on $edia and
0nformation =ocietL ' D$=0G
1
asupra le2islaiei .n materie din statele mem#re ale onsiliului
Huropei 4i aplicarea acesteia .n lumina 5urisprudenei urii Huropene a Drepturilor %mului '
actualizat pe #aza informaiilor a2enilor de le2!tur! ai instanelor de 5urisdicie constituional!
transmise urii onstituionale a -om@niei .n cadrul cola#or!rii prin intermediul omisiei de la
:eneia '/ dispoziiile penale referitoare la insult! 4i calomnie caracterizeaz! le2islaia celor mai
multe dintre statele mem#re ale onsiliului Huropei.

1
?ttp,//MMM.coe.int/t/d2?l/standardsettin2/media/D$=0/D$=0B2012C$isc 11 -e>2(en. pdf
urtea constat! astfel c!/ .ntr'un num!r de 34 de state mem#re ale onsiliului Huropei/
ocrotirea demnit!ii se realizeaz! at@t prin mi5loace de drept penal/ c@t 4i prin mi5loace de drept
ci>il/ faptele de insult! 4i calomnie constituind/ .n condiiile le2ii/ 4i cu particularit!i specifice
fiec!rui stat/ infraciuni F+l#ania/ +ndorra/ +ustria/ +zer#aid5an/ Kel2ia/ Kul2aria/ roaia/
Danemarca/ Hl>eia/ &inlanda/ &rana/ 6ermania Bunde este incriminat! at@t calomnia
.ndreptat! .mpotri>a >ieii pri>ate/ c@t 4i calomnia .ndreptat! .mpotri>a >ieii pu#liceC/ 6recia/
0slanda/ 0talia/ 7iec?tenstein/ 7ituania/ 7uxem#ur2/ $alta/ $onaco/ ;or>e2ia/ "olonia/
"ortu2alia/ -epu#lica e?!/ =an $arino/ =er#ia/ =lo>acia/ =lo>enia/ =pania/ =uedia/ )urcia/
N!rile de <os/ In2ariaG. Dn &ederaia -us! faptele .n cauz! au fost dezincriminate .n 2011 4i
reincriminate .n 2012.
Dntr'un num!r de 12 state mem#re ale onsiliului Huropei/ aceste fapte au fost dezincriminate
total ' ocrotirea demnit!ii realiz@ndu'se doar prin mi5loace de drept ci>il ' sau parial FIcraina/ .n
2001O Kosnia 4i Pere2o>ina/ .n 2002O Hstonia/ .n 2002 Bcu unele excepii referitoare la su#iecte
pasi>e calificateCO ipru/ .n 2003 Bcu unele excepii referitoare la su#iecte pasi>e calificateCO
6eor2ia/ .n 2004O -epu#lica $oldo>a/ .n 2004O -e2atul Init/ .n 200AO 7etonia/ .n 200AO
+rmenia/ .n 2010O 0rlanda/ .n 2010O $untene2ru/ .n 2011O &osta -epu#lic! 0u2osla>! a
$acedoniei/ .n 2012G.
&aptele de insult! 4i calomnie constituie/ .n condiiile le2ii/ infraciuni 4i .n unele state care nu
sunt mem#re ale onsiliului Huropei/ de exemplu/ .n Kelarus/ ?ile 4i .n unele state mexicane.
De menionat c! le2islaiile statelor cuprind/ adesea/ re2lement!ri distincte cu pri>ire la faptele
de def!imare s!>@r4ite prin pres! sau asupra pre4edintelui statului 4i .nalilor demnitari ori
.mpotri>a naiunii.
@t pri>e4te 5urisprudena urii Huropene a Drepturilor %mului referitoare la li#ertatea de
exprimare/ .n 2eneral/ 4i la faptele de def!imare/ .n special/ se constat! c! aceasta su#liniaz!
importana li#ert!ii de exprimare/ considerat! a fi Eunul dintre fundamentele eseniale ale unei
societ!i democraticeE/ preciz@ndu'i totodat! limitele/ astfel cum sunt acestea consacrate de art.
10 para2raful 2 din on>enia pentru ap!rarea drepturilor omului 4i a li#ert!ilor fundamentale/
potri>it c!ruia EHxercitarea acestor li#ert!i ce comport! .ndatoriri 4i responsa#ilit!i poate fi
supus! unor formalit!i/ condiii/ restr@n2eri sau sanciuni pre>!zute de le2e/ care constituie
m!suri necesare/ .ntr'o societate democratic!/ pentru securitatea naional!/ inte2ritatea
teritorial! sau si2urana pu#lic!/ ap!rarea ordinii 4i pre>enirea infraciunilor/ protecia s!n!t!ii
sau a moralei/ protecia reputaiei sau a drepturilor altora/ pentru a .mpiedica di>ul2area de
informaii confideniale sau pentru a 2aranta autoritatea 4i imparialitatea puterii 5udec!tore4tiE
Fde exemplu/ Pot!r@rea din 1 iulie 1A16 pronunat! .n auza 7in2ens .mpotri>a +ustriei/
8
Pot!r@rea din 22 fe#ruarie 1A1A pronunat! .n auza Karfod .mpotri>a Danemarcei/ Pot!r@rea
din 23 aprilie 1AA2 pronunat! .n auza astells .mpotri>a =paniei/ Pot!r@rea din 13 iulie 1AA5
pronunat! .n auza )olstoL $ilosla>s9L .mpotri>a -e2atului Init/ Pot!r@rea din 21 ianuarie
1AAA pronunat! .n auza <anoMs9i .mpotri>a "oloniei/ Pot!r@rea din 15 iunie 2000 pronunat!
.n auza Hrdo2du .mpotri>a )urciei/ Pot!r@rea din 11 iulie 2000 pronunat! .n auza 8ener
.mpotri>a )urciei/ Pot!r@rea din 21 septem#rie 2000 pronunat! .n auza 7opes 6omes da
=il>a .mpotri>a "ortu2aliei/ Pot!r@rea din 6 fe#ruarie 2001 pronunat! .n auza )ammer
.mpotri>a Hstoniei/ Pot!r@rea din 1A aprilie 2001 pronunat! .n auza $arone9 .mpotri>a
=lo>aciei/ Pot!r@rea din 2A iunie 2004 pronunat! .n auza ?au>L 4i alii .mpotri>a &ranei/
Pot!r@rea din 1* decem#rie 2004 pronunat! .n auza ump!n! 4i $az!re .mpotri>a
-om@niei/ Pot!r@rea din 22 fe#ruarie 2005 pronunat! .n auza "a9demirli .mpotri>a )urciei/
Pot!r@rea din 15 decem#rie 2005 pronunat! .n auza QLprianou .mpotri>a iprului/ Pot!r@rea
din 25 aprilie 2006 pronunat! .n auza Dammann .mpotri>a Hl>eiei/ Pot!r@rea din 1*
octom#rie 2006 pronunat! .n auza 6our2uenidze .mpotri>a 6eor2iei/ Pot!r@rea din 15
fe#ruarie 200* pronunat! .n auza Koldea .mpotri>a -om@niei/ Pot!r@rea din 1* iulie 2001
pronunat! .n auza -iolo .mpotri>a 0taliei/ Pot!r@rea din 20 octom#rie 200A pronunat! .n
auza 7om#ardi :allauri .mpotri>a 0taliei/ Pot!r@rea din 1 decem#rie 200A pronunat! .n auza
Qarsai .mpotri>a In2ariei/ Pot!r@rea din 6 mai 2010 pronunat! .n auza Krunet'7ecomte 4i
7Lon $a2R .mpotri>a &ranei/ Pot!r@rea din 12 octom#rie 2010 pronunat! .n auza ;ur -adLo
:e )ele>izLon SaLincili2i +.8. .mpotri>a )urciei Bnr. 2C/ Pot!r@rea din 15 martie 2011 pronunat!
.n auza %te2i $ondra2on .mpotri>a =paniei 4i Pot!r@rea din 12 septem#rie 2011 pronunat!
.n auza "alomo =anc?ez 4i alii .mpotri>a =panieiG.
urtea Huropean! a Drepturilor %mului a statuat .n mod constant asupra necesit!ii
existenei unui 5ust ec?ili#ru .ntre/ pe de o parte/ protecia li#ert!ii de exprimare/ consacrat! de
art. 10 din on>enia pentru ap!rarea drepturilor omului 4i a li#ert!ilor fundamentale/ 4i/ pe de
alt! parte/ dreptul la reputaie/ care/ de asemenea/ este prote5at de on>enie/ prin art. 1/ ca
element al >ieii pri>ate/ rein@nd c! aceast! condiie poate necesita adoptarea unor m!suri
poziti>e adec>ate pentru a 2aranta respectarea efecti>! a >ieii pri>ate .n relaiile dintre indi>izi
Fde exemplu/ Pot!r@rea din 1* decem#rie 2004 pronunat! .n auza ump!n! 4i $az!re
.mpotri>a -om@niei/ para2raful A1G. "entru a >edea dac! sunt respectate cerinele impuse de
para2raful 2 al art. 10 din on>enie/ urtea/ .n cazul existenei unei in2erine .n exercitarea
li#ert!ii de exprimare/ procedeaz! la analiza urm!toarelor elemente, dac! in2erina este
Epre>!zut! de le2eE/ dac! >izeaz! unul sau mai multe dintre scopurile le2itime menionate de
respecti>ul para2raf 4i dac! este Enecesar! .ntr'o societate democratic!E pentru atin2erea
acestor scopuri FPot!r@rea din 1* decem#rie 2004 .n auza ump!n! 4i $az!re .mpotri>a
-om@niei/ para2raful 15/ 4i Pot!r@rea din 15 fe#ruarie 200* pronunat! .n auza Koldea
.mpotri>a -om@niei/ para2raful 4*G.
+cest ec?ili#ru este e>aluat diferit .n statele mem#re ale onsiliului Huropei/ .n funcie de
contextul socio'istoric specific fiec!rui stat 4i de 2radul de protecie pe care constituiile .l acord!
unor drepturi 4i >alori fundamentale/ ceea ce determin! diferene su#staniale ale le2islaiilor .n
materie/ reflectate/ de exemplu/ .n 2rade diferite de acordare a daunelor 4i costurilor
procedurale/ definiii diferite/ di>erse limit!ri 4i in>ersarea sarcinii pro#ei .n anumite 5urisdicii.
@t pri>e4te li#ertatea de exprimare prin pres!/ urtea Huropean! a Drepturilor %mului a
reinut ca element important rolul indispensa#il de Ec@ine de paz!E care re>ine presei .ntr'o
societate democratic! Fde exemplu/ Pot!r@rea din 2* martie 1AA6 pronunat! .n auza
6oodMin .mpotri>a -e2atului Init/ para2raful 3AG. "resa nu tre#uie s! dep!4easc! .ns! anumite
limite/ in@nd .n special de protecia reputaiei 4i drepturilor altor persoane. )otu4i .i re>ine
sarcina de a comunica/ pentru .ndeplinirea sarcinilor 4i a responsa#ilit!ilor sale/ informaii 4i
idei asupra unor c?estiuni politice/ precum 4i asupra altor su#iecte de interes 2eneral Fa se
9
>edea/ printre multe altele/ Pot!r@rea din 24 fe#ruarie 1AA* pronunat! .n auza De Paes 4i
6i5sels .mpotri>a Kel2iei/ para2raful 3*/ Pot!r@rea din 25 iunie 2002 pronunat! .n auza
olom#ani 4i alii .mpotri>a &ranei/ para2raful 55/ 4i Pot!r@rea din 1* decem#rie 2004
pronunat! .n auza ump!n! 4i $az!re .mpotri>a -om@niei/ para2raful A3G.
Dn aceast! 5urispruden!/ urtea Huropean! a Drepturilor %mului 4i'a #azat soluiile
pronunate 4i considerentele pe interpretarea noiunii de democraie. De4i nu ofer! o definiie
exact! a acestei noiuni/ instana de la =tras#our2 menioneaz! aspectele sale constituti>e '
pluralismul/ tolerana 4i spiritul desc?is/ f!r! de care nu poate exista o Esocietate democratic!E.
-ealizarea unei societ!i democratice presupune existena unei dez#ateri pu#lice desc?ise. "rin
urmare/ mar5a de apreciere a statelor pentru restr@n2erea li#ert!ii de exprimare 4i de informare
.n pro#leme de interes pu#lic/ inclusi> pro#leme politice/ este limitat! su# acest aspect. Dn plus/
orice pre>edere le2al!/ care/ prin sanciuni speciale/ ofer! politicienilor/ mem#rilor 2u>ernului 4i
.nalilor funcionari protecie sporit! .mpotri>a def!im!rii/ nu este compati#il! cu art. 10 din
on>enia pentru ap!rarea drepturilor omului 4i a li#ert!ilor fundamentale. Dn acest sens/ de la
Pot!r@rea din 1 iulie 1A16 pronunat! .n auza 7in2ens .mpotri>a +ustriei la Pot!r@rea din 15
martie 2011 pronunat! .n auza %te2i $ondra2on .mpotri>a =paniei/ urtea Huropean! a
Drepturilor %mului a aplicat noiunea de pra2 ridicat de toleran! pentru critici .n ceea ce
pri>e4te politicienii/ mem#rii 2u>ernului 4i 4efii de stat.
urtea Huropean! a Drepturilor %mului nu a condamnat sancionarea penal! a insultei 4i
calomniei/ dar a criticat utilizarea de sanciuni penale ca r!spuns la acte considerate
def!im!toare. "oziia urii Huropene a Drepturilor %mului se #azeaz! pe importana pe care o
acord! cet!enilor/ .n 2eneral/ 4i/ .n special/ 5urnali4tilor/ pentru a nu fi descura5ai s! .4i exprime
opiniile cu pri>ire la c?estiuni de interes pu#lic/ de teama unor sanciuni penale sau de alt!
natur!. eea ce a criticat urtea de la =tras#our2 este utilizarea excesi>! a pre>ederilor
penale/ rein@ndu'se/ c@t pri>e4te 5urnali4tii/ c! aplicarea c?iar a unei sanciuni penale u4oare
are repercusiuni ma5ore pentru capacitatea acestora de a'4i exercita atri#uiile/ simpla existen!
a unor dispoziii de drept penal cu pri>ire la def!imare a>@nd un efect descura5ator 4i/ prin
urmare/ afect@nd li#ertatea de exprimare 4i de informare.
=e constat!/ a4adar/ o distincie clar! .n ceea ce pri>e4te situaia 5urnali4tilor 4i a presei/ .n
2eneral/ .n considerarea rolului acesteia din urm! .ntr'o societate democratic!. Hste/ de altfel/ o
distincie pe care 4i onstituia -om@niei o pre>ede/ iar urtea onstituional! a reinut'o .n
Decizia nr. 62/200*/ statu@nd c!, Ea#ro2area art. 205/ 206 4i 20* din odul penal contra>ine 4i
dispoziiilor art. 30 alin. B1C din onstituie/ .n cazurile .n care infraciunile de insult! 4i calomnie
sunt s!>@r4ite prin pres!. )extul constituional menionat pre>ede c! Tdelictele de pres! se
sta#ilesc prin le2eU. Dn a#sena oric!rei distincii/ rezult! c! delictele de pres! se pot sta#ili prin
le2e special! ' de exemplu/ printr'o le2e a presei/ cum se .nt@mpl! .n &rana ' sau prin le2ea
penal! comun!/ care este .n cazul de fa! odul penal. +stfel/ dimensiunea constituional! a
delictelor de pres! impune ca acestea s! nu poat! fi eliminate din le2islaie/ ci/ a4a cum s'a
ar!tat/ supuse unui re2im sancionator la li#era ale2ere a le2iuitorului.E
"otri>it aceleia4i 5urisprudene a urii Huropene a Drepturilor %mului/ este necesar ca le2ea
s! ofere 2aranii adec>ate 4i eficiente .mpotri>a sanciunilor sau sentinelor disproporionate cu
pri>ire la li#ertatea de exprimare/ iar 5udec!torii/ .n ar2umentarea ?ot!r@rilor/ s! urm!reasc!
elementele a>ute .n >edere de urtea Huropean! a Drepturilor %mului .n 5urisprudena sa/ ori
de c@te ori acestea sunt rele>ante .n circumstanele cazului.
10
. !"ectul speci"ic al deciziilor Curii Constituionale prin care se constat
neconstituionalitatea nor#elor a$ro%atoare
Dispoziiile le2ale de a#ro2are nu sunt exceptate de la controlul de constituionalitate.
0nstana de contencios constituional poate decide .n le2!tur! cu constituionalitatea unei norme
de a#ro2are/ .n condiiile .n care/ pe de o parte/ prezumia de constituionalitate a le2ii este o
prezumie relati>!/ iar/ pe de alt! parte/ pre>ederile art. 64 alin. B3C teza a doua din 7e2ea nr.
24/2000 pri>ind normele de te?nic! le2islati>! pentru ela#orarea actelor normati>e/ repu#licat!/
cu modific!rile 4i complet!rile ulterioare ' potri>it c!rora E;u este admis ca prin a#ro2area unui
act de a#ro2are anterior s! se repun! .n >i2oare actul normati> iniialE '/ se adreseaz!
le2iuitorului/ >iz@nd acti>itatea de le2iferare. Dn acest sens/ urtea s'a pronunat at@t prin
Decizia nr. 62/200*/ c@t 4i prin alte decizii Fde exemplu/ Decizia nr. 20 din 2 fe#ruarie 2000/
pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. *2 din 11 fe#ruarie 2000/ Decizia nr. **1
din 12 mai 200A/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 465 din 6 iulie 200A/
Decizia nr. *13 din 12 mai 200A/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 404 din
15 iunie 200A/ Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/
"artea 0/ nr. 2A1 din 4 mai 2010/ Decizia nr. 6A4 din 20 mai 2010/ pu#licat! .n $onitorul %ficial
al -om@niei/ "artea 0/ nr. 3A2 din 14 iunie 2010/ 4i Decizia nr. 1.03A din 5 decem#rie 2012/
pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 61 din 2A ianuarie 2013G.
urtea a reinut/ de principiu/ c! Eart. 146 lit. dC din onstituie nu excepteaz! de la controlul
de constituionalitate dispoziiile le2ale de a#ro2are 4i c!/ .n cazul constat!rii
neconstituionalit!ii lor/ acestea .4i .nceteaz! efectele 5uridice .n condiiile pre>!zute de art. 14*
alin. B1C din onstituie/ iar pre>ederile le2ale care au format o#iectul a#ro2!rii continu! s!
produc! efecteE.
Hfectele deciziilor urii onstituionale sunt consacrate expres prin pre>ederile art. 14* alin.
B1C din onstituie/ potri>it c!rora,
EDispoziiile din le2ile 4i ordonanele .n >i2oare/ precum 4i cele din re2ulamente/ constatate
ca fiind neconstituionale/ .4i .nceteaz! efectele 5uridice la 45 de zile de la pu#licarea deciziei
urii onstituionale dac!/ .n acest inter>al/ "arlamentul sau 6u>ernul/ dup! caz/ nu pun de
acord pre>ederile neconstituionale cu dispoziiile onstituiei. "e durata acestui termen/
dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale sunt suspendate de dreptE.
Hfectul specific al deciziilor de constatare a neconstituionalit!ii dispoziiilor le2ale de
a#ro2are/ precizat de urtea onstituional! .n considerentele deciziilor menionate/ d!
expresie 4i eficien! ' .n situaia particular! a constat!rii neconstituionalit!ii actului a#ro2ator 4i
a lipsei inter>eniei "arlamentului sau 6u>ernului pentru punerea de acord a pre>ederilor
neconstituionale cu dispoziiile onstituiei ' normelor constituionale cuprinse .n art. 142 alin.
B1C care consacr! rolul urii onstituionale de 2arant al supremaiei onstituiei 4i .n art. 14*
alin. B4C care statueaz! c! deciziile urii sunt 2eneral o#li2atorii.
"rin Decizia nr. 62/200*/ urtea onstituional! a constatat c! dispoziiile art. 0 pct. 56 din
7e2ea nr. 2*1/2006/ partea referitoare la a#ro2area art. 205/ 206 4i 20* din odul penal/ sunt
neconstituionale/ deoarece/ .n esen!/ Eprin a#ro2area dispoziiilor le2ale menionate s'a creat
un inadmisi#il >id de re2lementare/ contrar dispoziiei constituionale care 2aranteaz!
demnitatea omului ca >aloare suprem!. Dn a#sena ocrotirii 5uridice pre>!zute de art. 205/ 206 4i
20* din odul penal/ demnitatea/ onoarea 4i reputaia persoanelor nu mai #eneficiaz! de nicio
alt! form! de ocrotire 5uridic! real! 4i adec>at!.E %r/ a accepta c! sin2urul efect al deciziei urii
onstituionale este acela al .ncet!rii efectelor 5uridice ale textului constatat ca fiind
neconstituional/ .n termen de 45 de zile de la pu#licarea deciziei .n $onitorul %ficial al
-om@niei/ .nseamn! a accepta c! decizia urii onstituionale nu are/ .n realitate/ niciun efect/
deoarece situaia care a determinat constatarea neconstituionalit!ii >a continua s! su#ziste/
11
respecti> demnitatea/ onoarea 4i reputaia persoanelor nu >or #eneficia/ .n continuare/ de nicio
form! de ocrotire 5uridic! real! 4i adec>at!.
urtea constat! c! .n astfel de cazuri nu inter>ine o Ea#ro2are a a#ro2!riiE/ pentru a se putea
reine incidena dispoziiilor art. 64 alin. B3C teza a doua din 7e2ea nr. 24/2000 potri>it c!rora E;u
este admis ca prin a#ro2area unui act de a#ro2are anterior s! se repun! .n >i2oare actul
normati> iniialE ' dispoziii opoza#ile le2iuitorului .n acti>itatea de le2iferare '/ ci este >or#a de
un efect specific al deciziilor de constatare a neconstituionalit!ii unei norme a#ro2atoare/ efect
.ntemeiat pe pre>ederile constituionale ale art. 142 alin. B1C care consacr! rolul urii
onstituionale de 2arant al supremaiei onstituiei 4i ale art. 14* alin. B4C/ potri>it c!rora
deciziile urii sunt 2eneral o#li2atorii. De altfel/ urtea a e>ideniat .n mod expres aceast!
distincie .n cuprinsul deciziilor nr. 414/2010 4i nr. 1.03A/2012/ rein@nd c! Eacesta este un efect
specific al pierderii le2itimit!ii constituionale F...G/ sanciune diferit! 4i mult mai 2ra>! dec@t o
simpl! a#ro2are a unui text normati>E.
De asemenea/ urtea reine c!/ .n afar! de Decizia nr. 62/200*/ toate celelalte decizii ale
sale prin care au fost constatate ca fiind neconstituionale norme a#ro2atoare au a>ut ca efect
imediat repunerea .n >i2oare a normelor a#ro2ate/ consecin! necontestat! nici .n 5urisprudena
instanei supreme.
+stfel/ urtea reine/ cu titlu exemplificati>/ efectele declar!rii ca neconstituionale a normelor
care a#ro2au, 2ratuitatea aciunilor a>@nd ca o#iect desp!2u#iri materiale pentru daune morale
FDecizia nr. **1 din 12 mai 200A/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 465 din
6 iulie 200A/ a>@nd drept consecin! repunerea .n >i2oare a normelor care pre>edeau
2ratuitatea respecti>elor aciuniGO moti>ul de recurs pentru lipsa elementelor constituti>e ale unei
infraciuni FDecizia nr. 6A4 din 20 mai 2010/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/
nr. 3A2 din 14 iunie 2010/ a>@nd drept consecin! repunerea .n >i2oare a coninutului anterior al
art. 315
A
alin. 1 pct. 12 din odul de procedur! penal!GO moti>ul de recurs existent atunci c@nd
?ot!r@rea este contrar! le2ii sau c@nd prin ?ot!r@re s'a f!cut o 2re4it! aplicare a le2ii FDecizia
nr. *13 din 12 mai 200A/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 404 din 15 iunie
200A/ a>@nd drept consecin! repunerea .n >i2oare a coninutului anterior al art. 315
A
alin. 1 pct.
1*
1
din odul de procedur! penal!G. =pre exemplu/ .n acest sens/ Dnalta urte de asaie 4i
<ustiie ' =ecia penal!/ prin Decizia nr. 2.461 din 26 iunie 200A/ a reinut c!, Eprin decizia urii
onstituionale nr. *13 din 12 mai 200A ' pu#licat! .n $onitorul %ficial la 15 iunie 200A ' s'a
admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 0 pct. 115 din 7e2ea nr. 356/2006
pentru modificarea 4i completarea odului de procedur! penal!. urtea onstituional! a
moti>at c! a#ro2area art. 315
A
alin. 1 pct. 1*
1
din odul de procedur! penal!/ prin dispoziiile
declarate neconstituionale/ .ncalc! dispoziiile constituionale ale art. 21 pri>ind accesul li#er la
5ustiie/ precum 4i ale art. 20 din onstituie referitoare la tratatele internaionale pri>ind
drepturile omului raportate la pre>ederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces ec?ita#il 4i ale
art. 13 pri>ind dreptul la un recurs efecti> din on>enia pentru ap!rarea drepturilor omului 4i a
li#ert!ilor fundamentale. +4a fiind/ critica formulat! de inculpai prin referirea la cazul de casare
pre>!zut .n art. 315
A
alin. 1 pct. 1*
1
din odul de procedur! penal! de>ine actual! 4i posi#il!E.

12
4. Deciziile Curii Constituionale &i deciziile 'naltei Curi de Casaie &i (ustiie ) expresie
a unor co#petene speci"ice, strict prevzute de le%e
urtea constat! c! situaia rele>at! de autorii excepiei de neconstituionalitate pune .n
e>iden! .nc!lcarea pre>ederilor constituionale ale art. 1 alin. B3C 4i B5C din care se desprinde
principiul securit!ii 5uridice/ ale art. 1 alin. B4C referitoare la principiul separaiei 4i ec?ili#rului
puterilor ' le2islati>!/ executi>! 4i 5udec!toreasc! ' .n cadrul democraiei constituionale/ ale art.
126 alin. B3C pri>ind rolul Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/ ale art. 142 alin. B1C/ potri>it c!rora
Eurtea onstituional! este 2arantul supremaiei onstituieiE 4i ale art. 14* alin. B1C 4i B4C
referitoare la efectele deciziilor urii onstituionale.
Dn condiiile existenei unor decizii contrare ' dar/ deopotri>!/ o#li2atorii pentru instanele de
5udecat! ' pronunate de urtea onstituional!/ pe de o parte/ 4i de Dnalta urte de asaie de
<ustiie/ pe de alt! parte/ se pune pro#lema distinciilor dintre efectele 5uridice ale deciziilor celor
dou! instane/ precum 4i a temeiului de drept care fundamenteaz! preeminena uneia sau alteia
dintre deciziile contrare. "ro#lema este cu at@t mai sensi#il!/ cu c@t am#ele cate2orii de decizii
sunt o#li2atorii pentru instanele de 5udecat!/ 4i anume decizia urii onstituionale/ .n temeiul
art. 14* alin. B4C din onstituie/ respecti> cea a Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/ .n temeiul art.
414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!.
+ceast! pro#lem! a fost de5a supus! analizei urii onstituionale/ cu prile5ul o#ieciei de
neconstituionalitate soluionate prin Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012/ pu#licat! .n $onitorul
%ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 131 din 23 fe#ruarie 2012/ cu pri>ire la dispoziiile 7e2ii pentru
modificarea 4i completarea 7e2ii nr. 303/2004 pri>ind statutul 5udec!torilor 4i procurorilor 4i ale
7e2ii nr. 31*/2004 pri>ind onsiliul =uperior al $a2istraturii. u acest prile5/ urtea a reinut c!
Edispoziiile art. AA lit. 4C din 7e2ea nr. 303/2004/ modificat!/ care re2lementeaz! ca a#atere
disciplinar! Tnerespectarea deciziilor urii onstituionale ori a deciziilor pronunate de Dnalta
urte de asaie 4i <ustiie .n soluionarea recursurilor .n interesul le2iiU/ F...G dau expresie 4i
eficien! pre>ederilor art. 126 alin. B3C/ respecti> celor ale art. 14* alin. B4C din onstituieE.
)otodat!/ urtea a constatat c! Eam#ele cate2orii de decizii F...G dau expresie unei competene
specifice/ strict pre>!zute de le2e. "rin urmare/ F...G/ respectarea lor nu .mpiedic! exercitarea
competenelor le2ale ale instanelor de 5udecat!.E
u alte cu>inte/ competena diferit! a celor dou! instane/ sta#ilit! de le2iuitorul constituant 4i
dez>oltat! prin norme infraconstituionale/ elimin! posi#ilitatea soluiilor contradictorii 4i asi2ur!
respectarea/ deopotri>!/ a deciziilor pronunate de urtea onstituional! .n exercitarea
controlului de constituionalitate 4i de Dnalta urte de asaie 4i <ustiie .n soluionarea
recursurilor .n interesul le2ii.
+stfel/ potri>it art. 142 alin. B1C din onstituie/ Eurtea onstituional! este 2arantul
supremaiei onstituieiE/ atri#uiile sale fiind pre>!zute de art. 146 din 7e2ea fundamental!. Dn
temeiul art. 14* alin. B4C teza a doua din onstituie/ EDe la data pu#lic!rii/ deciziile Furii
onstituionaleG sunt 2eneral o#li2atorii 4i au putere numai pentru >iitorE. )extul constituional
citat nu distin2e nici .n funcie de tipurile de decizii pe care urtea onstituional! le pronun!/
nici .n funcie de coninutul acestor decizii/ ceea ce conduce la concluzia c! toate deciziile
acestei uri/ .n .ntre2ul lor/ sunt 2eneral o#li2atorii. urtea onstituional! s'a pronunat .n
acest sens/ de exemplu/ prin Decizia nr. 14* din 1 iulie 2001/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al
-om@niei/ "artea 0/ nr. 605 din 14 au2ust 2001/ prin care a reinut c! Edecizia de constatare a
neconstituionalit!ii face parte din ordinea 5uridic! normati>!/ prin efectul acesteia pre>ederea
neconstituional! .ncet@ndu'4i aplicarea pentru >iitorE. )ot astfel/ prin Decizia "lenului urii
onstituionale nr. 1 din 1* ianuarie 1AA5/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/
nr. 16 din 26 ianuarie 1AA5/ pri>ind o#li2ati>itatea deciziilor sale pronunate .n cadrul controlului
de constituionalitate/ s'a reinut c! Eputerea de lucru 5udecat ce .nsoe4te actele 5urisdicionale/
13
deci 4i deciziile urii onstituionale/ se ata4eaz! nu numai dispoziti>ului/ ci 4i considerentelor
pe care se spri5in! acestaE. urtea a mai statuat/ de exemplu/ prin Decizia nr. 1.415 din 4
noiem#rie 200A/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. *A6 din 23 noiem#rie
200A/ c! Eat@t considerentele/ c@t 4i dispoziti>ul deciziilor sale sunt 2eneral o#li2atorii 4i se
impun cu aceea4i for! tuturor su#iectelor de drept. Dn consecin!/ at@t "arlamentul/ c@t 4i
6u>ernul/ respecti> autorit!ile 4i instituiile pu#lice urmeaz!/ .n aplicarea le2ii criticate/ s!
respecte cele sta#ilite de urtea onstituional! .n considerentele 4i dispoziti>ul prezentei
decizii.E
Dn ceea ce pri>e4te competena Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/ care se reflect! .n
re2lementarea infraconstituional! a recursului .n interesul le2ii/ aceasta este pre>!zut! de art.
126 alin. B3C din onstituie/ potri>it c!ruia EDnalta urte de asaie 4i <ustiie asi2ur!
interpretarea 4i aplicarea unitar! a le2ii de c!tre celelalte instane 5udec!tore4ti/ potri>it
competenei saleE. urtea onstituional! a statuat/ prin Decizia nr. 131 din 2* mai 200A/
pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 461 din 3 iulie 200A/ c! E.n exercitarea
atri#uiei pre>!zute de art. 126 alin. B3C din onstituie/ Dnalta urte de asaie 4i <ustiie are
o#li2aia de a asi2ura interpretarea 4i aplicarea unitar! a le2ii de c!tre toate instanele
5udec!tore4ti/ cu respectarea principiului fundamental al separaiei 4i ec?ili#rului puterilor/
consacrat de art. 1 alin. B4C din onstituia -om@niei. Dnalta urte de asaie 4i <ustiie nu are
competena constituional! s! instituie/ s! modifice sau s! a#ro2e norme 5uridice cu putere de
le2e ori s! efectueze controlul de constituionalitate al acestora.E +4adar/ competena Dnaltei
uri de asaie 4i <ustiie pri>ind soluionarea recursului .n interesul le2ii este du#lu
circumstaniat! ' numai cu pri>ire la Einterpretarea 4i aplicarea unitar! a le2iiE 4i numai cu pri>ire
la Ecelelalte instane 5udec!tore4tiE.
urtea onstituional! decide asupra constituionalit!ii le2ilor/ .n timp ce Dnalta urte de
asaie 4i <ustiie/ prin intermediul recursului .n interesul le2ii/ decide asupra modului de
interpretare 4i aplicare a coninutului normelor 5uridice. "e de alt! parte/ prin efectele produse/
deciziile urii onstituionale sunt 2eneral o#li2atorii potri>it art. 14* alin. B4C din onstituie/
inclusi> pentru le2iuitor/ .n timp ce deciziile pronunate pe calea recursului .n interesul le2ii se
adreseaz! 5udec!torului de la instanele 5udec!tore4ti.
a urmare/ fa! de textul constituional de referin! al art. 126 alin. B3C/ sinta2ma Edezle2area
dat! pro#lemelor de drept 5udecateE/ cuprins! .n art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!/
pe de o parte/ nu poate pri>i dec@t interpretarea 4i aplicarea unitar! a coninutului dispoziiilor
le2ale/ cu sensul de acte normati>e/ iar nu 4i a deciziilor urii onstituionale 4i a efectelor pe
care acestea le produc/ 4i/ pe de alt! parte/ nu poate pri>i dec@t interpretarea 4i aplicarea
unitar! a le2ii de c!tre instanele 5udec!tore4ti/ iar nu 4i de c!tre urtea onstituional!/ care
este o autoritate distinct! de sistemul 5udec!toresc. +ltfel spus/ numai .n aceste condiii
Edezle2area dat! pro#lemelor de drept 5udecateE poate fi o#li2atorie/ pentru c! numai .n aceste
condiii poate exista o compati#ilitate cu normele constituionale. %rice alt! interpretare este .n
contradicie cu pre>ederile art. 14* alin. B1C 4i B4C din onstituie/ deoarece lipse4te de efecte
deciziile urii onstituionale/ determin@nd ca recursul .n interesul le2ii s! fie transformat/ cu
.nc!lcarea onstituiei/ .ntr'o form! de control al actelor urii onstituionale.
14
5. Decizia nr. 8 din 18 octo#$rie 2010 a *eciilor +nite ale 'naltei Curi de Casaie &i
(ustiie, pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 416 din 14 iunie 2011
ontrar pre>ederilor constituionale ale art. 14* alin. B1C 4i B4C/ procurorul 2eneral al -om@niei
a promo>at un recurs .n interesul le2ii Ecu pri>ire la consecinele Deciziei urii onstituionale
nr. 62/200* F. ..G asupra acti>it!ii dispoziiilor art. 205/ 206 4i 20* din odul penalE. +ltfel spus/
Dnalta urte de asaie 4i <ustiie a fost solicitat! ca/ prin intermediul recursului .n interesul le2ii/
s! se pronune .n le2!tur! cu efectele deciziei urii onstituionale.
De4i s'a aflat .n faa unui recurs inadmisi#il/ a>@nd ca o#iect starea le2ii ' .n loc de
interpretarea 4i aplicarea unitar! a acesteia '/ Dnalta urte de asaie 4i <ustiie a infirmat
Decizia nr. 62/200* a urii onstituionale/ rein@nd urm!toarele,
EF. ..G c@t! >reme faptele de insult! 4i de calomnie/ dezincriminate prin art. 0 pct. 56 din 7e2ea
nr. 2*1/2006/ nu au mai fost reincriminate de puterea le2iuitoare/ sin2ura a#ilitat! .ntr'un stat de
drept s! o fac!/ nu se poate considera c! faptele respecti>e ar constitui infraciuni 4i c! textele
de le2e a#ro2ate .n care erau incriminate ar fi reintrat in >i2oare. "rin urmare/ neexercitarea de
c!tre "arlament a prero2ati>ei de a reexamina textul de le2e/ considerat neconstituional/ nu
poate conduce uni>oc la soluia de suplinire a acestei puteri eseniale .n cadrul statului de drept
4i la emiterea .n numele ei/ de c!tre o alt! autoritate/ a unei dispoziii de a#ro2are/ un
asemenea procedeu fiind inadmisi#il 4i .n raport cu pre>ederea .nscris! .n art. 64 alin. B3C din
7e2ea nr. 24/2000/ repu#licat!/ prin care s'a sta#ilit/ cu >aloare de ne.nl!turat pentru te?nica
le2islati>!/ c! Tnu este admis ca prin a#ro2area unui act de a#ro2are anterior s! se repun! .n
>i2oare actul normati> iniialU.E
urtea constat! faptul c! Dnalta urte de asaie 4i <ustiie/ .n soluionarea recursurilor .n
interesul le2ii/ a re>enit asupra 5urisprudenei sale .n pri>ina efectelor deciziilor urii
onstituionale de constatare a neconstituionalit!ii normelor a#ro2atoare.
+stfel/ prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011/ pronunat! .n recurs .n interesul le2ii 4i pu#licat!
.n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 350 din 1A mai 2011/ Dnalta urte de asaie 4i
<ustiie a reinut urm!toarele, E"rin Decizia nr. 62/200*/ urtea onstituional! a .nl!turat orice
du#ii cu pri>ire la efectele declar!rii neconstituionalit!ii unor dispoziii de a#ro2are/ sta#ilind c!/
.n cazul constat!rii neconstituionalit!ii lor/ acestea .4i .nceteaz! efectele 5uridice .n condiiile
pre>!zute de art. 14* alin. B1C din onstituie/ iar pre>ederile le2ale care au format o#iectul
a#ro2!rii continu! s! produc! efecte 5uridice. +ceast! interpretare dat! de urtea
onstituional! .nse4i efectelor unei decizii prin care s'a declarat neconstituional un text de
a#ro2are face ca ?ot!r@rile instanelor interne prin care a fost respins! cererea reclamanilor/ cu
moti>area c! decizia urii onstituionale nu poate acti>a un text a#ro2at/ s! fie total lipsite de
temei le2al. F. ..G %r/ potri>it art. 11 alin. B3C din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ repu#licat!/ deciziile urii
onstituionale sunt o#li2atorii/ ceea ce .nseamn! c! ele tre#uie aplicate .ntocmai/ nu numai .n
ceea ce pri>e4te dispoziti>ul deciziei dar 4i considerentele care .l expliciteaz!E. "rin aceea4i
decizie s'a ar!tat c! instanele de 5udecat! sunt Eo#li2ate s! se conformeze deciziilor urii
onstituionale 4i s! nu dea eficien! actelor normati>e declarate neconstituionaleE.
Dn continuare/ Dnalta urte de asaie 4i <ustiie/ prin Decizia nr. 11 din 1 octom#rie 2012/
pronunat! .n recurs .n interesul le2ii 4i pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr.
*34 din 31 octom#rie 2012/ a reluat 5urisprudena urii onstituionale cu pri>ire la efectele
deciziilor acesteia .n pri>ina normelor de a#ro2are declarate neconstituionale. .
15
6. ,n"ir#area de ctre 'nalta Curte de Casaie &i (ustiie a Deciziei Curii Constituionale
nr. 62-2007 ) neconstituionalitatea .dezle%rii date pro$le#elor de drept /udecate.
Hxcepia de neconstituionalitate ridicat! .n prezenta cauz! .nf!i4eaz!/ .n cadrul examin!rii
constituionalit!ii art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!/ o interpretare a dispoziiilor
le2ale referitoare la recursul .n interesul le2ii care a condus/ astfel cum s'a ar!tat/ la infirmarea
unei decizii a urii onstituionale.
Dntruc@t/ fa! de textul constituional al art. 126 alin. B3C/ sinta2ma Edezle2area dat!
pro#lemelor de drept 5udecateE/ cuprins! .n art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!/ nu
poate pri>i dec@t interpretarea 4i aplicarea unitar! a coninutului dispoziiilor le2ale de c!tre
instanele 5udec!tore4ti/ interpretarea acestei sinta2me la care a a5uns Dnalta urte de asaie 4i
<ustiie prin Decizia nr. 1/2010 este neconstituional!/ contra>enind pre>ederilor constituionale
ale art. 1 alin. B3C 4i B5C care consacr! principiul securit!ii 5uridice/ ale art. 1 alin. B4C referitoare
la principiul separaiei 4i ec?ili#rului puterilor ' le2islati>!/ executi>! 4i 5udec!toreasc! ' .n cadrul
democraiei constituionale/ ale art. 126 alin. B3C pri>ind rolul Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie/
ale art. 142 alin. B1C potri>it c!rora Eurtea onstituional! este 2arantul supremaiei
onstituieiE 4i ale art. 14* alin. B1C 4i B4C referitoare la efectele deciziilor urii onstituionale.
"roced@nd la aceast! interpretare/ Dnalta urte de asaie 4i <ustiie s'a eri5at .n instan! de
control 5udiciar al Deciziei nr. 62/200* pronunate de urtea onstituional!.
Dntruc@t acest precedent afecteaz! 2ra> securitatea 5uridic! 4i rolul urii onstituionale/ se
impune sancionarea oric!rei interpret!ri a dispoziiilor art. 414
5
alin. 4 din odul de procedur!
penal!/ ce re2lementeaz! o#li2ati>itatea dezle2!rilor date pro#lemelor de drept 5udecate de
Dnalta urte de asaie 4i <ustiie pe calea recursului .n interesul le2ii/ .n sensul c! ar oferi
acestei instane posi#ilitatea ca/ pe aceast! cale/ .n temeiul unei norme infraconstituionale/ s!
dea dezle2!ri o#li2atorii care contra>in onstituiei 4i deciziilor urii onstituionale.
7. !"ectele deciziei Curii Constituionale
"rezenta decizie determin! ' de la data pu#lic!rii sale .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea
0 ' resta#ilirea/ pentru >iitor/ a efectului 2eneral o#li2atoriu al Deciziei urii onstituionale nr.
62/200* 4i a aplic!rii normelor de incriminare a insultei 4i calomniei cuprinse .n art. 205 4i 206
din odul penal/ precum 4i a dispoziiilor art. 20* din odul penal pri>ind pro#a >erit!ii.
(((((((((((
"ara2raful a fost modificat prin linia din -ectificare din 2*/06/2013 .ncep@nd cu 2*.06.2013.
"entru considerentele expuse/ .n temeiul art. 146 lit. dC 4i al art. 14* alin. B4C din onstituie/
precum 4i al art. 1'3/ al art. 11 alin. B1C lit. +.dC 4i al art. 2A din 7e2ea nr. 4*/1AA2/ cu unanimitate
de >oturi/

I-)H+ %;=)0)IN0%;+7V

Dn numele le2ii

D H 0 D H,
+dmite excepia de neconstituionalitate ridicat! de :eronica +neta 4i %ana D!moc .n
Dosarul nr. 23.556/245/2011 al <udec!toriei 0a4i ' =ecia penal!/ a>@nd ca o#iect dispoziiile art.
414
5
alin. 4 din odul de procedur! penal!/ 4i constat! c! Edezle2area dat! pro#lemelor de
drept 5udecateE prin Decizia Dnaltei uri de asaie 4i <ustiie ' =eciile Inite nr. 1 din 11
octom#rie 2010/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 416 din 14 iunie 2011/
16
este neconstituional!/ contra>enind pre>ederilor art. 1 alin. B3C/ B4C 4i B5C/ ale art. 126 alin. B3C/
ale art. 142 alin. B1C 4i ale art. 14* alin. B1C 4i B4C din onstituie 4i Deciziei urii onstituionale
nr. 62 din 11 ianuarie 200*/ pu#licat! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0/ nr. 104 din 12
fe#ruarie 200*.
Definiti>! 4i 2eneral o#li2atorie.
Decizia se comunic! celor dou! amere ale "arlamentului/ 6u>ernului 4i <udec!toriei 0a4i '
=ecia penal! 4i se pu#lic! .n $onitorul %ficial al -om@niei/ "artea 0.
"ronunat! .n 4edina din data de 2A aprilie 2013.

"-H8HD0;)H7H I-N00
%;=)0)IN0%;+7H/
+I6I=)0; 3H6-H+;
$a2istrat'
asistent/
%ana
ristina
"uic!

W

01,2,! C02C+3!245
Dn acord cu soluia adoptat! de urtea onstituional! prin Decizia nr. 206 din 2A aprilie 2013
consider!m c! era necesar ca .n moti>area acesteia urtea onstituional! tre#uia s! reflecte
rolul pe care li#ertatea de expresie/ .n special .n pres!/ .l are .ntr'o societate democratic!.
=tandardele internaionale con>er2 .n direcia unei depenaliz!ri a insultei 4i calomniei .n
pres!/ astfel cum rezult! din,
1. 0nterpretarea art. 1A din "actul internaional cu pri>ire la drepturile ci>ile 4i politice prin
omentariul 2eneral nr. 34/ adoptat .n iulie 2011 de c!tre omitetul Drepturilor %mului/ %.;.I/
potri>it c!reia statele p!ri tre#uie s! ai#! .n >edere depenalizarea insultei 4i calomniei/
aplicarea le2ii penale tre#uind s! fie circumscris! cazurilor celor mai 2ra>e/ pedeapsa cu
.nc?isoarea nefiind considerat! niciodat! potri>it!. it@nd din 5urisprudena sa/ respecti> auza
nr. A0A/2000/ Qan9anam2e .mpotri>a =ri 7an9a/ omitetul consider! c! nu este accepta#il ca o
persoan! s! fie inculpat! pentru insult! 4i calomnie f!r! a fi 5udecat! .n cel mai scurt timp
posi#il/ acest lucru a>@nd un efect disuasi> pentru restr@n2erea li#ert!ii de exprimare pentru
persoana interesat!/ precum 4i pentru alte persoane. Dn acela4i timp/ omitetul precizeaz! c!
normele referitoare la insult! 4i calomnie nu tre#uie s! determine o restr@n2ere excesi>! a
dreptului la li#ertate de expresie.
2. Dn ceea ce pri>e4te 5urisprudena urii Huropene a Drepturilor %mului tre#uie menionat c!/
potri>it acesteia/ presei .i re>ine sarcina de a comunica/ pentru .ndeplinirea sarcinilor 4i
responsa#ilit!ilor sale/ informaii 4i idei asupra unor c?estiuni politice/ precum 4i asupra altor
su#iecte de interes 2eneral Ba se >edea/ .n acest sens/ Pot!r@rea din 24 fe#ruarie 1AA*/
17
pronunat! .n auza De Paes 4i 6i5sels .mpotri>a Kel2iei/ ule2erea 1AA*'0/ pa2. 233'234/
para2raful 3*O )?oma .mpotri>a 7uxem#ur2ului/ ererea nr. 31.432/A*/ para2raful 45/ HD%
2001'000/ 4i olom#ani 4i alii .mpotri>a &ranei/ ererea nr. 51.2*A/AA/ para2raful 55/ HD%
2002':C.
+ceast! 5urispruden! este citat! .n Pot!r@rea din 1* decem#rie 2004 pronunat! .n auza
ump!n! 4i $az!re .mpotri>a -om@niei/ para2raful A3. Dn acela4i para2raf urtea reaminte4te
rolul indispensa#il de Ec@ine de paz!E care re>ine presei .ntr'o societate democratic!/ cit@nd
5urisprudena sa constant!/ respecti> Pot!r@rea din 2* mai 1AA6/ pronunat! .n auza 6oodMin
.mpotri>a $arii Kritanii/ ule2erea de decizii 1AA6'00/ pa2. 500/ para2raful 3A/ 4i Kladet )romso
4i =tensaas .mpotri>a ;or>e2iei F6G/ ererea nr. 21.A10/A3/ para2raful 5A/ HD% 1AAA'000.
Dn acela4i timp/ prin ?ot!r@rile pronunate .n dou! cauze recente/ respecti> +xel =prin2er +.6.
.mpotri>a 6ermaniei B* fe#ruarie 2012C 4i :on Panno>er .mpotri>a 6ermaniei B* fe#ruarie
2012C/ urtea Huropean! a Drepturilor %mului a menionat criteriile care pot determina o
limitare a dreptului la li#ertatea de expresie .n pres!/ printre care >eridicitatea informaiei
5urnalistice/ se>eritatea sanciunii/ modul .n care informaia contri#uie la o dez#atere de interes
pu#lic/ 4i nu la discuii care s! >izeze elementul senzaional/ f!r! niciun fel de utilitate.
Dn ceea ce pri>e4te -om@nia tre#uia menionat! -ezoluia nr. 1.123 din 24 aprilie 1AA*
pri>ind respectarea o#li2aiilor 4i an2a5amentelor asumate de -om@nia prin care +dunarea
"arlamentar! a onsiliului Huropei reinea c! art. 205 4i 206 din odul penal aduc atin2ere .n
special li#ert!ii presei. "rin urmare/ +dunarea "arlamentar! a onsiliului Huropei a in>itat
autorit!ile rom@ne s! modifice f!r! .nt@rziere aceste pre>ederi/ care pot aduce atin2ere unor
drepturi 4i li#ert!i fundamentale.
De asemenea/ tre#uia s! fie a>ut .n >edere ultimul -aport al omisiei Huropene c!tre
"arlamentul Huropean 4i onsiliu pri>ind pro2resele .nre2istrate de -om@nia .n cadrul
$ecanismului de cooperare 4i de >erificare .n care se arat! urm!toarele, Eomisia ar dori/ de
asemenea/ s! atra2! atenia asupra rolului mi5loacelor de informare .n mas!. +u existat
numeroase exemple de informare .n mas! care au exercitat presiuni asupra sistemului 5udiciar/
precum 4i anumite .ndoieli cu pri>ire la eficacitatea acti>it!ii de supra>e2?ere desf!4urat! de
onsiliul ;aional al +udio>izualului. =ituaia su2ereaz! necesitatea unei re>izuiri a normelor
existente pentru a 2aranta faptul c! li#ertatea presei este .nsoit! de o protecie
corespunz!toare a instituiilor 4i a drepturilor fundamentale ale persoanelor/ precum 4i pentru a
pune la dispoziie m!suri reparatorii eficiente.E
"otri>it Deciziei urii onstituionale nr. 2 din 11 ianuarie 2012/ pu#licat! .n $onitorul %ficial
al -om@niei/ "artea 0/ nr. 131 din 23 fe#ruarie 2012/ o#ser>aiile cuprinse .n -aportul omisiei
Huropene anterior menionat sunt o#li2atorii pentru le2iuitorul naional.
onsider!m c! acti>it!ile de supra>e2?ere exercitate de omisia Huropean! tre#uie s! fie
respectate/ dar apreciem c! procesul de reincriminare penal! a insultei 4i calomniei prin pres!
nu este o soluie la presiunile pe care mass'media le exercit! asupra sistemului 5udiciar/ in@nd
cont de rolul 2eneral pe care mi5loacele de informare .n mas! .l dein .ntr'o societate
democratic!.

"rof. uni>. dr. 0ulia
+ntoanella $otoc
18