Sunteți pe pagina 1din 705

UNI VE RS I T AT E A REGELE FERD1NAND I, CLUJ

DACOROMANI A
BULETINUL MUZEULUI LIMBEI ROMNE"
CONDUS DE
S E X T I L P U C A R I U
PROF. LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMANE
A N U L VI
19291930
C A R T E A R O M N E A S C A", B U C U R E T I
1 9 3 1
BCU CLUJ
F R E R O I I
STUDIU LINGVISTIC ASUPRA ROMNILOR
DIN ALBANIA
I N T R O D U C E R E
In vara anului 1928, fcnd o cltorie n Peninsula Bal-
canic, m' am oprit timp de o lun n Albania, spre a cerceta
graiul Romnilor din aceast ar.
In Albania Romnii snt rspndii n orae i la ar.
Cei dinti se ocup cu comerul i meseriile, cei din urm
cu pstoritul sub forma nomad :
Acetia snt Freroii.
Cu prilejul acestei cltorii am putut cunoate i pe Al -
banezi.
nainte de rzboiul balcanic, ar fi fost o imposibilitate
pentru un cercettor din cuprinsul imperiului turcesc, s
fac studii n Albania prin cltorii la faa locului. Er destul
s se afle c este un intelectual din Macedonia, pentru ca-
imediat s fie bnuit de membru al comitetului revoluionar
i ntemniat pentru totdeauna. La aceasta se mai aduga,
desigur, i greutile care proveneau din lipsa cilor de co-
municaie ca i din nesigurana vieii, ntr' o ar n care
bandiii de codru puteau s te ucid numai pentru o buc-
ic de pine.
Aa se explic faptul, de ce pn pe la nceputul veacului
al Xl X- l ea, chiar dintre cltorii strini, rari erau aceia care
se aventurau s cltoreasc n Albania. Ab
:
dup elibe-
rarea Greciei, Orientul balcanic ncepuse s devin mai bine
cunoscut strinilor. Dar i atunci, la nceput, numai prin
scrierile unor militari sau consuli cum au fost Leake, Pou-
*
BCU CLUJ
TH. CAPIDAN
queville, Hahn, Coussinery et c, care, bucurndu-se de pro-
tecia autoritilor pe lng care erau acreditai, se puteau
mic n voie pentru cercetrile lor tiinifice. Numai mai
trziu ncepur s vin n numr mai mare i ali nvai
care s studieze strile din Albania.
Astzi, dei cile de comunicaie las mult de dorit ri
ntreaga Albanie nu exist o singur cale ferat iar de-
plasrile snt foarte scumpe, mprejurrile s'au schimbat cu
desvrire. Albania nu mai este provincia oropsit din impe-
riul otoman. De cincisprezece ani ea exist ca stat naional
independent, i, dup frmntrile perioadei de tranziie,
a crei prelungire se datorete mai mult rzboiului mondial
dect lipsei de nelegere dintre Albanezi, viaa a nceput s
se aeze. Ca o urmare fireasc a acestei normalizri, astzi
avem n tnrul stat albanez acea siguran a vieii mai
cu deosebire pentru cltorii strini care poate fi invidiat
chiar de Grecia, emancipat acum un veac.
Intr' adevr, n tot timpul cltoriei mele n Albania cen-
tral, n' am avut s m plng de nici o neplcere din partea
autoritilor. Abi a am ajuns la Coria, cu ajutorul d-lui pre-
edinte al Senatului albanez de atunci, mi-am putut lua
toate precauiunile pentru ca, la nevoie, s pot fi ajutat
de unele persoane influente din centrele unde cltoream.
Spre marea mea surprindere, niceri n' am fost obligat s
cer concursul lor, de oarece pretutindeni m simeam liber
i nestingherit ca n ara mea proprie.
*
ntreaga lucrare se mparte n dou pri. In partea nti
fac o descriere a cltoriei, n partea a doua tratez despre
limba Romnilor din Albania.
In descrierea cltoriei mele vorbesc i despre Albanezi.
In timpul din urm, n Albania s'au petrecut evenimente
care intereseaz i pe cetitorul romn. Asupra acestor eveni-
mente am struit pe alocuri, ns, firete, numai n m-
sura n care ngduia cadrul unei lucrri cu caracter lin-
gvistic.
BCU CLUJ
FREROII 3
Iat autorii care s'au ocupat n treact sau n particular
cu elementul romnesc din Albania. O bun parte din scrie-
rile lor au fost citate n lucrarea mea Romnii Nomazi :
F. C. H. L. POUQt TEVILLE, Voyage dans la Grice. Tome deuxi eme Paris,
1 8 2 0 . I n capi t ol ul LVI (p. 3 8 5) se vorbet e despre Romni i di n Mosco-
pole i mprejuri mi . Vezi i p. 2 1 7 despre mi cri l e Freroilor.
IOHANN GE ORG v. HAHN, Albanesische Studien. Jena, 1 8 5 4 . Se vorbet e
despre Romni i di n Berat i Muzachi a (p. 1 6 ) , dup aceea despre numrul
lor din inut urile : Tirana, iak, Cavaia, El basan, Muzachia, codra,
Prizren, Dibra i Ohrida (p. 1 3 3 ) .
L. HETJZ EY , Le mont Olympe et VAcarnanie. Paris, 1 8 6 0 . Se vorbet e
n special despre Romni i di n Albania, care se coborau cu t urmel e n Acar-
nania. Vezi ci t at el e dat e de mi ne n Romnii Nomazi.
' A. 'ApaPctvTtvo, Xpovofpa>t a XY[ ' Hiceipoo Iv "A'j-qvat 1 8 6 7 .
I n voi . I I aut orul se ocup cu rspndirea Romni l or n Epi r i Abani a
de sud, ni rnd pent ru Al bani a urmt oarel e l ocal i t i ocupat e de ei :
Premet i , Fraari, Cosina, Fearica, Moscopol e, Bi t cuchi , Ni cul i a, ipsca.
El d l numrul caselor ocupat e de Romni .
I . CARAGrANI, Studii istorice asupra Romnilor din Peninsula Balcanic,
Bucuret i. 1 8 9 1 . Reedi t at de Academi a Romn 1 9 2 9 . Capit olul I I :
Romnii Freroi t rat eaz despre originea Suliailor. p. 4. sqq.
G. W E I GAND, Die Aromunen, voi . I I I , Lei pzi g, 1 8 9 4 i 18 9, 5 \
Von Berat iiber Muskopolie nach Giordscha, publ i cat n Globus nr. 6 1 ( 1 8 9 2 ) ;
Die Aromunen in Nordalbanien, publ i cat n Jahresb. XVI .
A. BALDACCI , Itinerari Albanesi ( 1 8 9 4
J
8 9 5 ) . Roma 1 9 1 7 . Infor-
mai i asupra Romni l or di n diferit e regiuni ; Berat e il Tomor. Roma 1 9 1 4 .
In fine ul t i ma l ucrare a aut ot ul ui : L'Albania, publ i cat n 1 9 3 0 n Pub-
licazioni dell' I st i t ut o pe.- l ' Europa Ori ent al e", Roma. Vezi n speci aL
capi t ol ul , , I1 Romanes i mo Macedo- al banese" p. 1 8 4 i dedi cai a din
frunt ea crii : , , Ai popol i generoi dell' Al bani a e della Mont agna
Nera nel l e memori e dell' Illiride ant i ca f ort ement e uni i dai Bajra-
kt ari", ai Frero i " di sangue romano, con l a pi u alt a fede dedi co
quest o vol ume. . . ".
I. KENIESCU, Dela Romnii din Turcia european. Bucuret i , 1 8 9 5 .
Aut orul d i nformai uni mul t e, ns de cele mai mul t e ori exagerat e.
De alt fel, nt reaga lucrare est e umfl at .
KARL FATSCB, Das Sandschak Berat in Albanien, publ i cat n Schriften
der Balkankommission I I I , - Vi ena, 1 9 0 4. D informaiuni despre Freroii
di n Muzachi a.
M. EK REM BEI VLORA. Aus Berat und vom Tomor. Sarajevo, 1 9 1 1 .
Vorbet e, n t react , despre Freroi i di n Muzachi a i Berat .
SPIRIDON GOPCEVICI, Dos Furstentum Albanien. Berlin, 1 9 1 4 . Vor-
bet e despre numrul Romni l or di n anumi t e orae.
BCU CLUJ
4
TH, CAPIBAN
c. N. BCTRILEANU, Dela Romnii din Albania. Bucuret i , 1 9 0 9 ; /
Romeni di Aibania. Bol ogua, 1 9 1 2 . Se dau cele mai bogat e i nformai uni
asupra Freroi l or pe baza unor clt orii (t rei) fcut e la faa locului.
A. HABEELANDT, Kulturwissenschaftliche Beitrge zur Volkskunde von
Montenegro, Albanien und Serbien. Viena, 1 9 1 7 . Indi c regiunile l ocui t e
de Freroi , cu i nformai uni despre l ocui nel e i ocupai unea lor.
BENEDETTO DE LUCA, Gli Aromeni nel Nuovo Asseto Balcanico, Roma,
1 9 1 9 . Vorbet e l despre Romni i di n Al bani a.
T. PAPAHAGI, La Romnii din Albania, Bucuret i , 1 9 1 9 . Not e de
cl t ori e asupra Freroilor.
I. BOTOCABT, Les confins albanais administrs par la France ( 1 9 1 6 1 9 2 0 ) :
contributions a la gSographie et la geologie de l'Abanie moyenne. Paris,
1 9 2 2 , (publicat n Revue de geographie, X) . Informaiuni despre Romni i
di n Al bani a.
ALBERT W IET, Der Balkan, seine Lnder and Volfter in Geschichte,
Kultur, Politik, Volkswirtschaft und Weltverkehr. Berlin, 1 9 2 6 . Vorbet e
despre numrul Romni l or di n Albania.
LEONARD SCHXTLZE JENA, Makedonien Landschajts- und Kullurbilder.
Jena, 1 9 2 7 . Aut orul vorbet e despre mut ri l e Romni l or di n Al bani a.
T. SELENICA. Shqipria me 1 9 2 7 (Albania n 1 9 2 7 ) . Lucrare pl i n de
informaiuni asupra Albaniei. Vorbet e n t react despre Romni.
In afar de acest e lcurri, mai snt i unel e art icole privit oare la Romni i
di n Al bani a, publ i cat e n revi st el e aromnet i : Lumina, anul I ( 1 9 0 3 ) ,
p. 2 1 3 2 1 4 : Comuna Ferica (Fieri) i satele romneti din imprejurul ei
de SPIRIDON PAPA. Aut orul d numrul familiilor romnet i l a 5 6
comune; ibid. p. 2 1 5 2 1 8 : Selia de sus de V. PAPATNUSI, i nst i t ut or
n Dol i ani . Freroii di n aceast comun, pest e 2 6 0 familii, snt ve-
ni i din Albania^ Se dau i cnt ece; i bi d. p. 2 6 5 2 6 6 : Romnii din
Vilaetul Scodra (Sculri) de P. DANISCA. Se dau 9 comune cu locuit ori
Aromni de l ng i ak i 4 de l ng Durazzo. Lumina, anul I I ( 1 9 0 4) p.
1 1 4 1 1 5 : Romnii din cazau a Premeti de P. CIVICA. Se d numrul
comunel or l ocui t e de Romni di n i nut ul Premet i i di n Muzachi a; ibid.
p. 2 0 1 2 0 3 : Freroii sau Ireroii din Vilaetul Ianina de acelai. Se
vorbet e despre numrul lor ( 2 2 5 0 0 familii) i port ul lor. Frilia,
anul I ( 1 9 0 4) p. 2 7 3 8 : Aromnili din Permeti i din horile de-anvarliga
de C. PISOTA. Almanah macedo-romn, direct or-fondat or Dr. Tacu
unda ( 1 9 0 2 ) p. 1 6 4 1 6 6 : Din Miusachia de I LI E PAFAHAGI. Art icol
pl i n de exagerri, at t referit or la numrul Aromni l or ct i la obi -
ceiurile de la nunt . Graiul romnesc (anul I, nr. 9) p. 1 8 3 : Colaborare
albano-romn de MITU DONA. Se dau prei oase i nformai uni l a nfi i narea
coalelor romnet i di n Al bani a ; ibid. (anul I I nr. 1 1 ) p. 1 9 5 2 0 9 :
Romnii din Albania de TH. CAPIDAN. Peninsula Balcanic (anul VI I I ,
nr. 5 6 ) p. 7 1 : Cum s'au nfiinat ntile coli din Albania de EPAMI-
NONDA BALAMACE.
BCU CLUJ
PAK TEA I
DES CRI EREA CLTORI EI DE LA RI TOLI A LA MOLOVI TE
In ziua de 6 Iulie 1928, am plecat din Cluj i, dup o cltorie
de patru zile prin Bulgaria i Jugoslavia, am ajuns la Bit oii a.
Partea cea mai interesant a acestui ora, cu un pronunat
caracter romnesc, snt mprejurimile lui. Aezat la poa-
lele muntelui Peristera, el se ntinde n dreapta i n
stnga rului Dragor, cu o perspectiv minunat n
partea dinspre apus, unde nenumrate coline acoperite cu
verdea se las pn n preajma oraului.
Trecuser cincisprezece ani de cnd nu-1 mai vzusem.
In timpul marelui rzboiu suferise multe stricciuni din
partea armatelor germane, care se aflau aezate pn aproape
de comunele romneti T m o v a i Magarova, si-
tuate la o distan numai de zece km. de ora. Cartierele ro-
mneti, care ocup tot centrul oraului, au rmas aproape
neschimbate. Ici i colea se mai Vede cte o cas n ruine.
Ins cele mai multe au fost zidite din nou i, pentru unul
care n' a cunoscut starea oraului de dup rzboiu, nu se
arat aproape nici o schimbare. Numai lumea nu mai este
aceeai. Aproape toate familiile romneti cu o situaie mari
bun au plecat. Cele mai multe" din ele s'au aezat n Salonic
i n celelalte centre din Macedonia greceasc.
De altfel, oraul, n ce privete comerul, er mort nc
'nainte de marele rzboiu. Odat cu trecerea lui la Srbi, i se
tia orice comunicaie cu Salonicul, care l aliment cu tot
felul de mrfuri aduse pentru interiorul Macedoniei. Acum
ns pare i mai prsit. Iyipsete animaia de alt dat. Este
drept c pe la periferia oraului s'a aezat mult lume venit
din Satele bulgreti. De asemenea un bun numr de Romni
din Molovite i din celelalte dou comune romnetiMa-
gardva i frnovaa ocupat casele prsite ale Romnilor
din centrul oraului. Cu toate acestea, fa de ceea ce a fost
BCU CLUJ
TH. CAPIDAN
Bitolia nainte de rzboiul balcanic, astzi ea apare aproape
pustie. Numai cartierele romneti, n care se gsesc biserica
i cldirile colilor secundare, i mai pstreaz vechiul a-
spect. Aici l astzi se aude vorbindu-se numai romnete.
Dup o edere de cteva zile n Bitolia, m pregteam s
niergnMolovite. ineam s aud graiul Romnilor din aceast
comun din gura femeilor btrne. Spre norocul meu, tocmai
atunci sosise n Bitolia d-1 Dr. George Ciamba mpreun cu
printele su, amndoi o-
riginari din Molovite. Ei
veneau s mearg n co-
mun, pe care nu o vzu-
ser dinainte de rzboiul
balcanic. Prilejul er cel
mai nimerit, de oarece ei
fiind din partea locului,
mult mai uor puteam s
intru n vorb cu lumea
de acolo.
A doua zi dup sosirea
lor n Bitolia, fui invitat
s iau loc n maina lor
i la ora 6 dimineaa am
ieit din ora apucnd di-
recia spre apus.
Abia am fcut un drum
i . Dr u mu l s pr e Mol ovi t e. de zece minute, am ajuns
Sus pe mu n t e : Gope. aproape de comunele ro-
mneti M agarov a i
T mov a, pe care le-am lsat la stnga. Continund drumul
mai departe, n direcia de miaznoapte, ne-am apropiat de un
punct, de unde puteam privi cu ochiul liber la frumoasa co-
mun romneasc Gope, aezat sus de tot.pe panta mun-
telui ce se ridic naintea noastr, ntr'o poziie ncnttoare.
Am mers a cteva minute, desftndu-ne privirile n faa co-
munei ; dup aceea, cotind oseaua spre miazzi, am luat-o
de-alungul unei vi, care ne-a scos drept n Molovite;
BCU CLUJ
FREROTI I
M o l ov i t e este o comun pur romneasc. Altdat ea
avea o populaiune de cel puin 3.000 de locuitori. Casele ei
de piatr, zidite la poala unui munte, se ridic n pant la o
nlime destul de mare. Ajungnd n comun, ne-am dat jos
n piaa Mujgag". Cum am auzit de numele pieii, care
deriv, desigur, din mo Gag", am simit numai dect c
m gsesc ntr'o insul de Romni cu particulariti de graiu
2. Mol ovi t e.
deosebite de restul dialectului aromn, nu numai n fonetism
ci i n lexic. Un cuvnt ca mo", pe ct tiu, nu exist
in dialectul aromn. De asemenea nici numele Gag" . Ele
se ntlnesc numai la Meglenii. De altfel, cuvntul mo"
nu se ntrebuineaz la Moloviteni nici ca apelativ. El a
rmas legat de numele moneagului molovitean, de la care
i trage numele piaa comunei.
Am intrat ntr'un local din pia, unde ne-am odihnit puin ;
dup aceea am ieit, ca s vizitm comuna. Jumtatea cl-
dirilor erau prsite. In timpul marelui rzboiu, toat lu-
mea plecase* din comun. Ea nu s'a mai ntors, de oarece
oraul Bitolia cu care lucrau Molovitenii, pierznd mult din
BCU CLUJ
8 TH. CAPI DAN
nsemntatea lui comercial, lumea nu mai avea ce face n co-
mun. Astzi Molovitea nu mai are dect cel mult o sut de
familii, toate srace i necjite. Familii mai bune snt acelea
care se gsesc aezate n Bitolia. Ele vin vara ca s petreac o
lun-dou n comun. Cei mai muli dintre brbai snt lem-
nari. Ei taie lemne din pdure i le duc la Bitolia spre vnzare.
Dup ce ne-am cunoscut cu Romnii i am fcut mai multe
vizite n comun, n care timp mi-am putut not toate ob-
3. Iya Ar ghi ughi a na " .
servaiile privitoare la limb, la ora zece am pornit, ntov-
rii de civa Romni din comun, spre mnstirea
Aghiughiana (Sfnta Ana). Drumul pe jos, din comun
pn la mnstire, a inut ceva mai mult de dou ore, urcnd
numai la deal. Cum am ieit din comun, am trecut mai nti
pe la localitatea S mtu, dup aceea am continuat drumul
printr'o pdure de fag, pn cnd am ajuns la mnstire,
nlimea muntelui pe care se gsete zidit Aghiughiana are
peste o mie de metri. Dei am ajuns pe la amiazi, cnd cl-
durile erau destul de mari, un vnt din spre pdure btea
BCU CLUJ
FABEROTII 9
att de rcoritor, nct m simeam fericit c am putut scp
pentru cteva clipe de zduful nbuitor din Bitolia. Dup
ce am vizitat biserica, restaurat numai de civa ani, am
prnzit n apropierea unei fntni cu o ap att de rece,
nct, dup ce ai umplut paharul, trebuia s atepi cteva
minute ca s se nclzeasc puin apa, i numai dup aceea
s bei. Dup mas ne-am odihnit la umbra unor stejari de
lng biseric, iar la ora cinci am nceput s coborm spre
Molovite. In Molovite am mai fcut nc o vizitdou de
rmas bun, i la ora apte am pornit napoi spre Bitolia,
unde am ajuns nainte de a se nopt.
In Bitolia n' am mai rmas dect o singur zi. Imediat
dup aceasta am trecut frontiera Greciei, ndreptndu-m
spre Florina.
DE LA FLORI NA LA CORI A
FL ORI NA - PI STXDEBI - BI GL I TE
De la Bitolia pn la Florina, oraul de la frontiera gre-
ceasc dinspre Serbia, nu-i dect o or cu trenul. nainte de
rzboiul balcanic, oraul Florina, numit de Albanezi
Flrin (Felerine), iar de Bulgari H Ier in, er locuit
numai de Turci, Bulgari i Albanezi. Romni erau foarte
puini. Astzi, spre marea mea surprindere, Turci nu mai
exist. Toi, mpreun cu un numr de Albanezi musulmani,-
s'au refugiat n Asia-Mic. Iar dintre Bulgari n' au mai rmas
nici pe jumtate. Cei mai muli s'au vzut nevoii s plece
n Bulgaria. In locul lor s'a aezat un numr mare de Aro-
mni i Albanezi. Aromnii snt venii din Bitolia i din co-
munele romneti din mprejurimile acestui ora, ca Magarova,
Trnova, Nijopole, Cruova, etc. Nemulumii de stpnirea
srbeasc, care le-a nchis coalele i bisericile, ei au trecut n
oraele din Grecia unde, dup cte am putut afla, se mpac
mai bine cu Grecii. Ei se ocup cu comerul. Mai toate ho-
telurile, dar mai ales restaurantele, snt conduse de ei. Chiar
la gara din f l or i na, restaurantul mare de dup gar este
inut de trei frai romni din Tmova.
BCU CLUJ
1(1
TH. CAPPDAX
Albanezii snt venii din regiunea Coria. O parte din ei
fceau comer n Florina nainte de rzboiul balcanic; alii
au trecut n acest ora n timpul turburrilor din 1914-1915
n Albania. Fr a fi grecizai, ei toi snt grecomani i nu
vor s aud nimic din ceea ce se petrece n Albania, pe care
pe nedrept o numesc a doua Turcie. In privina aceasta n' am
s uit impresia ce mi-a fcut conversaia pe care am avut-o
cu proprietarul mainei, care trebuia s m duc n Albania.
Vroia cu orice pre s m conving c situaia Albanezilor
4. Fl or i na.
cretini din Albania este mai rea dect aceea de pe vremea
cnd ei se aflau sub stpnirea Turcilor.
Dar n afar de aceast nlocuire n populaia Florinei,
care mi schimb cu desvrire imaginea pe care o aveam
acum 1520 de ani nainte, mai venea o alt mprejurare
care m fcea s m simt strin n acest ora. De unde pn
nainte de rzboiul balcanic n Florina se vorbea numai
bulgrete i ceva turcete, acum nu se auzea dect grecete.
Abia dup ce m' am ntlnit cu cjiv Aromni i Bulgari,
mi-am dat seama de aceast subit grecizare a oraului. In
BCU CLUJ
FAKEBOII
11
Macedonia greceasc toi locuitorii snt obligai s vorbeasc
grecete, indiferent dac ei snt Romni, Albanezi sau Bul-
gari. Aromnii, dup cte mi spunea proprietarul restauran-
tului unde luam masa, un Aromn din Cruova care isprvise
doi ani la liceul romn din Bitolia, snt ceva mai tolerai.
Albanezii caut ei singuri s uite limba albanez, ca s ajung
mai repede Greci. Numai Bulgarii continu pe ascuns s vor-
beasc n limba lor, ns i ei, cnd se ntmpl s fie prini
de ctre autoritile greceti vorbind bulgrete, atunci sau
snt amendai cu sume mari, sau trimii peste grani n
Bulgaria. La rspndirea limbei greceti- n Florina a con-
tribuit, firete, i prezena n numr mai mare a refugiailor
greci, care nu cunosc alt limb.
A doua zi dimineaa am plecat cu maina spre Coria,
primul ora mai mare din Albania n apropierea frontierei
greceti. Drumul direct nu ine dect patru ore. Noi ns am
ajuns spre sear, de oarece n drum ne-am oprit cte dou-
trei ore prin comunele romneti.
De la Florina oseaua merge prin mai multe cotituri la
deal, pn cnd ajunge pe nlimile muntelui Nerecka. In
drum nu se vd dect numai sate bulgreti, dintre care
Ermensko este comuna cea mai mare. Dup un drum de
dou ore, ne-am apropiat de coama muntelui, zrind din de-
prtare comuna romneasc P i s ud e r i. Am naintat suind,
nc vreo cinci minute i am intrat n comun. Este punctul
cel mai nalt, de unde apoi drumul merge cobornd pn
spre frontiera Albaniei.
Cine a avut prilejul s vad comuna Pisuderi, uor i
poate face o idee despre minunata poziie a aezrilor rom-
neti din Balcani. In tot drumul nostru de la Florina, n vreme
ce satele bulgreti se nirau toate jos n vale, Pisuderi, cu
casele ei n piatr, se nl ca o straj pe povrniul vrfului
de munte, dominnd toat valea n care se aflau aezrile
bulgreti. Pe vremuri Romnii notri i alegeau aceste
poziiuni inaccesibile pentru celelalte neamuri din Balcani,
din cauza ocupaiunii lor cu pstoritul. Dar nu de puine ori
BCU CLUJ
12
TH. OAPIDAN
ei erau nevoii s se izoleze astfel de restul lumii i din cauza
deselor incursiuni din partea Albanezilor musulmani, pe
care i puteau respinge cu mai mult uurin de pe
nlimi.
ntreaga comun are peste 200 de case cu o populaiune
5. P r e r oa t e di n Bi gl i t i .
de 800 locuitori, toi Romni. Dei aproape toi snt
venii din Albania, graiul lor se identific cu limba Romnilor
grmusteni. nainte de rzboiul balcanic, ei aveau i o
coal romneasc. Acum nu o mai au, ns, n trg ca i
acas, ei nu vorbesc dect numai romnete.
BCU CLUJ
FAREROI I
13
jl Dup dou ore de popas, n care timp am stat de vorb cu
mai muli Romni, mi-am continuat drumul mai departe.
Dup ce am trecut frontiera albanez, am ajuns la B i -
gliti (alb. B il i s.hti), o comun mare cu 400 de case
6. F r e r oa t e di n Bi gl i t i .
i 2000 locuitori, dintre care cei mai muli snt Albanezi.
Numrul Romnilor se urc la 300 de locuitori, iar Bulgarii
aproape c nu mai exist.
Romnii din Bigliti snt Freroi venii din comunele
din apropiere, Pleasa, Stropani, Dinia. Unii chiar din in^
BCU CLUJ
14
T H. OAPI DAN
teriorul Albaniei. Cei mai muli se ocup cu pstoritul, foarte
puini i cu transporturile.
In Bigliti am avut prilejul s cunosc prima gospodrie
freroteasc. Fiecare Romn i are locuina lui. Ea se alc-
tuete din trei ncperi, dintre care una este inut ceva mai
curat i servete pentru primirea oaspeilor. In cealalt se
gsete rzboiul cu aternuturile n esturi de ln, aezate
ntr' uncol unul peste altul. Cum vine un strin, o femeie mai
btrn scoate o velin i o ntinde, ca s se aeze oaspele.
Dup aceasta i aduce cafeaua. Mobilierul casei este redus la
strictul necesar. Paturi nu exist, cci lumea doarme pe jos.
Cu toate c n timpul ederei mele de dou ore n aceast
comun am avut prilejul s vorbesc cu mai muli Romni,
graiul lor l-am studiat mai bine, n zilele de trg, la Coria,
unde Romnii veneau n numr mai mare.
De la Bigliti mi-am continuat drumul spre Coria, trecnd pe
lng marea comun Zumbleac (alb. Z uml a k), locuit
numai de Albanezi musulmani. De aici apoi, lsnd la stnga
noastr comunele romneti, cu un bun numr de locuitori
albanezi: PI e as a i D i n i a, ne-am ndreptat direct
spre Coria, unde am ajuns pe la orele apte de dup amiazi.
CORI A I MPREJURI MI
ROMNII DI N COBIT - TRGUL DI N COBIT - DINITA - M0 S COF0 LE -
BOBOgTITA - AEZ RILE FREROELOB NOMAZ I IN COLIBE - TIPUL FAR-
EROTULUI. MOSCOFOLEANULUI I ALBANEZ ULUI
Coria, numit de Freroi C ur ao, dup alb.
Kora, este cel mai ngrijit ora din Albania, luminat cu
electricitate i prevzut cu drumuri mai regulate. In afar
de aceasta, n Coria se gsete i un otel, cldire nou, cu
tot confortul necesar
1
) .
Aezat n pant i nconjurat de ramificaiile munilor
din apropiere, n faa oraului se deschide o perspectiv mi-
*) Coria t recea ca ora frumos chiar cu un secol nai nt e ( 1 8 2 0 ) , n vre-
mea l ui Pouquevi l l e : Gheort cha, si t uee dans cet t e vallee, parat une vi i l e
moderne" (Voyage dans la Grice. p. 3 8 7) .
BCU CLUJ
FREROI I
15
nunat : n direcia din spre miaznoapte se vede ridicn-
du-se Muntele Sec
1
), numit de Albanezi M al i thate,
cu o nlime de dou mii de metri, n spre miazzi muntele
Morava o ramificaie a muntelui Gramos din care
izvorte rul cu acelai nume ce trece prin mijlocul oraului,
iar la apus, la o deprtare destul de mare, apare coama
munilor G or i Opri (alb. M alet e Gores, Malet
e Oprit), mai puin nali dect Muntele Sec. Cum iei
puin afar din ora, spre miazzi se vd cu ochiul liber co-
munele Mboria, D r e n o v a i Bobotia, toate ae-
zate la rnd i la o distan numai de civa km. pe dea-
lurile care se las de pe ramificaiile muntelui Morava.
Dup nume, Coria, la nceput, trebue s fi fost o aezare
slav. Tradiia albanez spune c nainte de cderea Alba-
niei sub stpnirea turceasc, oraul de azi er un simplu
ctun, numit Pest pi, alb. Peshshtepi (din p es e-
shtept cinci case"), alctuit din cteva case i o biseric,
numit S h en e P r emte (Sfnta Vinere). Dup ocuparea
definitiv a Albaniei de ctre Turci, printre feciorii cpeteniilor
albaneze luai ca ostateci la Adrianopole, se afla l un oarecare
Iljo (Ilie), fiul preotului din comuna P an ari ti, pe care
Turcii, forndu-1 s treac la islamism, l-au numit Iljo-bei.
Acest Iljo-bei, n lupta ce s'a dat pentru ocuparea Constan-
tinopolului de ctre Turci, a fcut vitejii att de mari, nct
atrase luarea aminte a Sultanului Mohamet I I , care, mai-
trziu, l supranumi Cogia Mirahort. Iljo-bei, cu acest nou
nume, servi ca militar credincios sub Sultanul Baiazit I I , de
la care mai trziu i ceru voie s se rentoarc n Albania.
Sultanul i ncuviin cererea, druindu-i cu firman trei sate
din Al bani a: Bitcuchi (alb. Vith-kuqe), Leni
i Coria; numele acestuia din urm n firman sta scris
G j or g e. Cu acest firman Cogia Mirahori se ntoarse n
) TJn munt e Sec se nt l net e i n i nut ul Veria. Es t e cel mai nalt
de prin pri l e n care Aromni i originari di n Pi nd i au aezrile lor.
I n apropierea lui se afl un alt munt e numi t de pst ori i aromni Ci or lu
atsel Lungu (piciorul cel l ung). Cf. revi st a Peninsula Balcanic,
anul IV, numrul i 1 8 .
BCU CLUJ
II'. TH CAPIDAN
Coria, ca s ia comuna n stpnire (1484). Dup sosirea lui
n sat, n calitate de Albanez musulman, el avu grija s pre-
fac biserica S h en e Premiem, giamie, care exist nc
pn azi, sub numele G e a m i a e m a dh e (giamia mare).
El muri n 1500 i fu nmormntat lng Geamia e madhe
}
).
Astzi Coria este capitala de prefectur i are o popula-
iune, dup recensmntul din urm, de 19.491 locuitori,
7. Cor i a.
dintre cari 14.991 cretini ortodoci i 4.572 Albanezi musul-
mani. Este singurul ora din Albania, n care Albanezii
cretini formeaz elementul preponderant. Ins printre aceti
cretini trebue socotii i Aromnii, n numr de peste 4.000
de suflete, pe care statistica albanez nu-i d.
Pentru Albanezi, Coria are o deosebit nsemntate i
pentru faptul c puinii naionaliti, care au contribuit la
crearea Albaniei de astzi, au ieit din acest ora. In Coria
l
) TEKt SELENTCA, Shqipria me 1927 , p. 3 1 5 .
BCU CLUJ
FREROII
17
s'a nfiinat n 1886 prima coal primar albanez. Coria
er centrul de unde se rspndeau primele cri albanezeti
tiprite la Bucureti, dup ce societatea albanez Dr i t a"
din Constantinopole, desfiinat de autoritile turceti, fu
transferat la Bucureti.
Nu mai puin nsemntate are Coria i pentru Romni.
Coria este cel mai important centru cultural romnesc
din ntreaga Albanie. coala romneasc din Coria s'a
nfiinat n 1881, nainte de coala albanez, iar romnismul
din acest ora a dus cele mai nverunate lupte n contra
grecismuului, suferind chiar martiriul prin pierderea mult
regretatului printe Haralambie Balamace, rpus de ctre
agenii patriarhiei din Constantinopole, numai fiindc nu
preget s lucreze pentru rspndirea culturii naionale
printre Romnii din Albania.
Romnii din Coria snt Freroi i Moscopoleni. Cei-
dinti snt venii din satele din apropierea oraului :
P l e a s a, D i n i a, etc. ; cei din urm din M o sc o fi ole,
i fi s p a, N i c e a etc. i unii i alii se ocup cu comerul
i meseriile. Ca situaie material, Moscopolenii formeaz
elita oraului. Ins nici Freroii nu stau ru. In timpul
ederii mele n acest ora, am vizitat peste patruzeci de
familii i am avut plcerea s constat c mai toi Romnii
au o situaie material bun. La aceasta a contribuit,
desigur, i averile pe care cei mai muli dintre fiii de Fr-
eroi le-au fcut n oraele din America. Toi acetia,
ntorcndu-se acas, s'au apucat de afaceri i astzi ei au o
situaie destul de bun.
Este destul s intri n casa unui Frerot din Coria, ca
s-i faci o idee despre felul cum aceti Romni, dei nomazi
la origine, odat aezai n locuri stabile, tiu s duc
acea via civilizat, cu care se poate mndri romnismul
din sudul Dunrii, pentruc ea este proprie numai elemen-
tului romnesc din Peninsula Balcanic. Frerotul, om sobru
i cu socoteli, nu se gndete dect numai la buna stare a
familiei. Chd intri n casa lui, primul lucru care te Izbete
este marea grij ce poart pentru ntreinerea cureniei
Dacoromn ia VI ^
BCU CLUJ
S TH. CAPIDAN
n cas. Odat introdus n camera de primire, care este mai
mare i mai frumos mobilat, simi o desftare, admirnd
gustul cu care Frerotul tie s-i mpodobeasc locuinele,
cu esturi ieite numai din mna femeii freroate.
8. Far r o i di n Cor i a.
In timpul cltoriei mele, coala primar ca i cele dou
clase de liceu erau nchise. Guvernul albanez, sub pretext c
ar vrea s statifice colile romneti, a dispus nchiderea lor,
nu numai n Coria, ci l n celelalte centre n care mai
exist cte o coal romneasc. Astzi, din cele ce am put ut
BCU CLUJ
VREEOJ I
afla din ziarele albaneze, coala primar din Coria s'a re-
deschis. Ea este pus sub conducerea unui director albanez
merituos i cu carte, Ilie Qafezezi.
In afar de coal, Romnii mai au i o biseric, poate cea
inai frumoas din cte
i-au putut ridic Ro-
mnii din Peninsula Bal -
canic. A fost cldit
cu banii lor proprii i
cu ajutorul Freroi-
lor din America i din
ar. Ea este aezat
n mijlocul oraului, n
nemijlocit apropiere de
mahalalele n care lo-
cuiesc Romnii. Cata-
iiteasma i pictura bi-
sericii au fost executate
la Bucureti, pe chel-
tuiala marelui filantrop
i sprijinitor al cauzei
romneti n Balcani,
Iorgu Steriu, originar
din comuna Pleasa.
In zilele de trg, n
Coria se coboar Fr-
eroi de pretutindeni,
purtnd fiecare cte un
nume generic, dup nu-
mele regiunei de unde
vin : P le soi din co-
muna Pleasa, C str-
9. Fr er ot di n Cor i a.
nio i din Custre, Jrcnioi din Jarcani, Ui anii
din Uianic, o comun prsit de pe muntele Tomor; n
fine C u Ion i ai din Colonia, Curi sni din Curtesi,
Cimericfni din inutul Ciameria, n faa insulei Corfu, i
chiar Muzichiari sau M i zuchi ar i din Muzachia.
BCU CLUJ
20
I U , CAPI DAN
Ei vin cu turme de oi, cu cai i catri ncrcai cu saci
plini de ln, cu unt i brnz i cu tot felul de esturi n
ln, pe care femeile lor le lucreaz n timpul iernii acas.
Mai toi snt nsoii de femeile lor mai n vrst. Nevestele
tinere i, mai cu seam, fetele rmn acas. Prezena lor d
trgului din Coria un aspect particular, att prin mbrc-
mintea lor cu totul deo-
sebit de aceea a ra-
nilor albanezi, ct i,
mai ales, prin gesturile
i nfiarea lor mai de-
gajat. Frerotul vor
bete tare, strig, gesti-
culeaz, rspunznd cu
aceeai uurin n ro-
mnete ca i n alba-
nez muteriului care
vine s-i cumpere marfa.
Femeile lor nu se las
cu nimic mai prejos de-
ct brbaii. El e snt
tot a de active ca i
ei, i cunosc bine afa-
cerile trgului.
Portul la brbai nu
se prea deosebete de
acela al celorlali Ro-
mni din Tesalia, Pind
i Gramoste. La Fr-
eroi, predomin costumul alb. Dar snt printre ei care
poart i haine negre. Pe cei mai muli i-am vzut purtnd
pe cap o cciul, pe care ei o numesc festi. Cuvntul cciul
pronunat i cuu exist, ns numai pentru desemnarea
acoperemntului de pe cap, oricare ar fi forma lui. Da nceput,
Freroii purtau cciul alb. Ea se potrivea cu costumul
lor alb. De la independena Albaniei ncoace, oficialitatea al-
banez introducnd cciula neagr, un fel de fes turcesc
i o. Bi s er i ci r o m n di n Cor i t a.
BCU CLUJ
F AB E ROJ I I 21
I I . R o m n i di n Cori a.
a cum am avut prilejul s-i vd pe Freroi, mbrcai n
port de srbtoare, cu mnecile ceva mai largi dect la cei-
lali Romni. Da unii aceast cma este de culoare cenuie
sau albastru nchis (Vezi fig. 26). Peste cma vine un
geamandan (gamandan, gimandan, gumandane) fcut din
aimt postav", nchis pe dinainte (fig. 8, 9, 14, 15, 26)
sau deschis ca s se vad cmaa (fig. 8, 1 1 , 12). Snt unii
care l poart n partea de sus nchis cu un nasture i n partea
de jos deschis (fig. 14). De asemenea nu toate geamandanele
) Cf. HAHN, Alb. Stud. p. 29.
de psl neagr, muli Freroi au nceput s poarte aceast
cciul. De altfel, portul fesului rou la Albanezi mi s'a in-
trodus dect trziu de t ot ' ) .
Pe corp poart cgaci (coace, cpce) sau selnic, care este
un fel de flanel; dup aceea cameai (cmee, cmei, c-
mei) cma", ns cu mai multe falduri pe dinainte, i,
BCU CLUJ
TH. CAPIDAN
snt fcute din postav. Muli l poart din pnz de mani,
alii din cundgandir (condpander), tot un fel de pnz. Peste
geamandan vine o tunic numit Sigune, (sgune, sgune
guni). Cnd faldurile de
pe ea snt ceva mai multe,
atunci Freroii i zic
gune cu cline. Ea este de
culoare alb (fig. 8, 9, 11,,
12), din postav lucrat a-
cas i pe dinainte se n-
chide numai cu brul, pe
care Freroii l numesc
bar (bp, bep). Dar se poart
i igune neagr numit du-
lum (dulumic, duumic, du-
mic), cu mneci despicate
(fig. 15). Brul este fcut din
estur de ln. Unii l
poart i din stof cump-
rat. Culoarea lui este n-
chis. Peste sigune vine
cunduSu, fcut de obiceiu
din aiac alb. Este scurt
pn la bru, cu colurile
pe dinainte rotunde i cu
mnecile pn la cot cr-
pate pe dinuntru, ca s
se vad cmaa (fig. 8, 9).
Peste cundu vine sarica
(apca) alb flocat, pur-
tat cu prul pe dinafar,
ca mbrcminte de lux (fig. 9, 11, ), cum obicinuesc mai
mult celnicii sau fiii lor, sau cu prul pe dinuntru,
aa cum se poart de obiceiu. Ins sarica poate fi i de cu-
loare neagr. Peste saric se poart talagan (tlgan,
tfgan), pe care l mai numesc i capote cu zar cul (zp-
cul). Talaganu se face din aiac mai gros, din gravnd sau
Fr er ot di n Cor i a.
BCU CLUJ
FREROII
23
mai subire, fcut ca igunea, spre a putea L purtat mai
uor. In fine, vine tmbarea de pr de capr. Ea se poart
de obiceiu iarna.
Pe picioare Freroii poart, n afar de izmene, Cgarits
(copets) cioareci" i Salvri (silvri, salvri) ; idic, un
fel de puuri, pe care i-am vzut la Romnii din Tirana ;
brecuSe (bricuse), pantaloni negri i largi purtai de
Romnii de prin Cavaia. Cioarecii snt legai sub genunchi
de caltsavet (ca-jtsavet). Ca nclminte au prpodz (pp-
podz sg. pppode) ciorapi", tsruhe i pputs ghet e"
(fig. 8, 9, 13). Ghetele din fig. 14 se cheam pputs ki-
qigeit.
Freroii cari vin mai des n orae i mai schimb puin
portul. Aa snt acei care, n loc de cioareci, poart didic
sau brecu&e. Unii obicinuesc s pstreze ceva din portul de
acas, dar peste el mai adaug i ceva de la ora. Aceast
tendin de modernizare se observ mai ales la femei.
Mai izbitor dect portul brbailor este acela al femeilor.
Freroata mbrcat n port de ar te impresioneaz
mai nti prin coafura ei. Tnr sau btrn, ea
poart tradiionala upare (cipape, Sppe, cpp), un fel
de potcap nalt, ceva mai ascuit la vrf, susinut pe cap, la
Freroatele btrne, cu o legtur fcut mprejurul mar-
ginei inferioare, iar la fete, de obiceiu, fr aceast legtur.
La femeile btrne ciuparea este acoperit cte odat cu o.
crp alb. Aceast crp o numesc petic alb ti pi Su-
pate (crp alb pentru ciupare) sau ic~eroane. Numirea
din urm se ntrebuineaz rar. Partea superioar a ciuparei,
la unele Freroate mai are nc un fel de etaj (fig. 32);
la cele mai multe ea este dreapt, ns prevzut la amndou
extremitile cu un ir de bani sau mrgele. Aceast ciupare
se mai pstreaz n comunele i ctunele f reroteti care snt
mai departe de orae. In celelalte localiti nlimea ei scade,
lund forma a cum se vede n fig. 5 sau n fig. 6. Ea are
n fa o band lat, numita tot upare, pe care se gsesc
cusute mai multe ire de bani. Aceast ultim form a ciu-
parei, mpodobit la nevestele tinere cu muli bani de ar-
BCU CLUJ
24 TH. CAPIBATJ
gint sau de aur, se mai numete cdul cu florii. Freroa-
tele care tresc n orae, ns tot mai in la portul lor de
acas, nu mai poart cupare. Fi e umbl cu capul gol sau
legate cu o pnz de mtase subire numit Mepi, lsnd
prul de dinainte s se vad ct mai mult (fig. 23, 30). Restul
mbrcmintei este aa cum l-am descris n Romnii Nomazi
(p. 84). Aci mai nsemnez numele unei haine, pe care n' am
dat-o n lucrare citat : srcuite (spcuti, spacuti, sp-
cuti), un fel de scurteic care ajunge ceva mai jos de mijloc,
cu poalele din fa tiate rotund ca la jachet (fig. 34),
iar la spate cu mai multe ncreituri (fig. 40). Spre deo-
sebire de gunel, ea se poart cu flocul pe dinuntru; gu-
nela este fr floc.
Freroatele, mai mult dect celelalte Aromnce, arat o
plcere deosebit pentru podoabe sclipitoare. De aceea
nici una din ele nu este lipsit de nele inele", veri cercei",
bilinguc di mn brar de mn", monokiur (mno-
kiur, mnokiiri) ti di gule, un fel de amulete de aur sau de
argint, care se poart atrnate de gt, baiur (bayur, bayop)
di florii salb de aur", Supraki (cuprki) ti mesi pi bq,
dt asimi, florii sirmatiro ceapraz pentru bru, de argint,
aur, sau n filigran, i cstura cu patru singiri subtsri
spindzurat di duprMi Si bgat tu geapi briceagul cu pa-
tru lnioare subiri", pus n buzunar.
Pe dinainte poart toate puryeao (prgeau, puSgeao,
puSyao), cu mai multe ncreituri la cele tinere, i simplu la
cele btrne. Acest or este susinut de o curea de ln, nu-
mit tizg (dizg).
In tot timpul ederii mele de o sptmn n Coria, zilnic
m duceam n trg, n mijlocul acestor Romni, ca s-mi
strng materialul lingvistic de care aveam nevoie, despre
care se va vorbi n partea a doua a acestei lucrri.
Din Coria am fcut trei excursiuni: una n D i n i a i
celelalte dou n Moscopole i Bobotia.
Cu cteva zile nainte de sosirea mea n Coria, 60 de fa-
milii de Freroi din P l e a s a plecaser n Romnia. In
comun nu mai rmseser, dup informaiunile ce mi s'au
BCU CLUJ
FREROI I
36
dat, dect numai ase familii, aproape toate originare
din Dinia. De altfel, Romnii din Pleasa erau originari din
F r a a r i, Cortesii J a r c a n i. Cu un numr de Ro-
mni a de redus, comuna pe care o vzusem n treact,
13. F r e r o i di n Pl easa.
cnd veneam spre Coria, nu mai pre/.ent a mare interes,
mai ales c, n zilele de trg, cunoscusem la Coria pe cei mai
muli dintre Freroii din Pleasa. De aceea m' am decis
s m duc
#
numai n Dinia, nsoit de doi din fotii mei
elevi de la coala Superioar de Comer din Salonic : Con-
BCU CLUJ
T H . G A P I D A N
stantin Zega, frerot i profesor la coala comercial alba-
nez din Coria i Constantin Araia, fostul director al coalei
primare romne din Coria.
1 4 . Fr er ot di n Pl easa.
Distana de la Coria pn la Dinia este 20 de minute cu
maina. Comuna este aezat pe aceeai ramur a masivului
Gramos, numit munii Morava, pe care se afl situat
BCU CLUJ
FREROI I
8-7
Pleasa. Ea numr ioo de case, dintre care 20 de familii
snt Ereroi aezai mai de mult, iar 10 familii Muzchiari
(Ereroi din Muzachia), venite ceva mai trziu. Freroii
cu Muzchiarii se ncus^
cresc. De aceea, dup
graiu, ei snt amestecai.
Particulariti proprii Mu-
zachia rilor se ntlnesc n
graiul Fareroilor i in-
vers.
Cum am ajuns n comu-
n, am fost ntmpinai
de un grup de Freroi n
frunte cu celnicul L,ambi
Spnu. Ei credeau c le
aduc veti despre deschi-
derea coalei romneti,
pentru care fcuser de
mai multe ori cereri la
inspectoratul albanez din
Coria i nu li se dduse
nici un rspuns. Celnicul
f rerot mi-a artat i cl-
direa din comun, cea mai
mare i mai spaioas, pe
care o druete pentru lo-
cal de coal ,,rmnea -
sc". Dup ce i-am asigu-
rat c guvernul albanez
are cele mai bune intenii
pentru luminarea lor n
limba rmneasc", am
nceput s vizitez comuna,
intrnd mai nti n casa
celnicului, dup aceea i n locuinele celorlali Freroi.
Ca i la Bigliti, Freroii din aceast comun nu tresc
n clive (colbe), ci n case cldite n piatr, fiecare formnd
1 5 . Pr er ot di n Di ni a.
BCU CLUJ
28
TH, CAPI BN
o locuin cu dou pn la patru ncperi, dintre care una este
ahuri sau flents (grajd) pentru vite, iar celelalte de locuit.
Mobilierul din cas este mai redus dect acela pe care l-am
vzut n Bigliti. Chiar n
locuina celnicului, n' am
vzut nici o scoar a-
ternut pe jos. Aceast
lips se explic i din
cauza anotimpului. In
timpul verii, fiind ntr' o
continu micare, Fre-
roii strng tot mobi-
lierul din cas i-1 pun
bine pentru vreme de
iarn. In afar de acea-
sta, Freroii nomazi,
care aproape cea mai
mare parte din zi o pe-
trec afar, n aer liber
la soare, i nu intr n
cas dect numai n timp
de vreme rea ca s se
fereasc de intemperii,
nu pun prea mare pre
pe comoditile i con-
fortul din cas. Pentru
el casa din timpul pri-
mverii i verii este sta-
. nea sau tur tia (stna)
cu preii deschii i pe
deasupra n v l i t cu
frunzi, iar n timpul ier-
1 6. F r e r o t di n Di ni a.
nii tsarcu, cumau sau bufaru, n care se adpostesc oile i ca-
prele, fcute toate din nuiele de ianur i nvelite bine cu paie
ca i mandra, spre a feri oile de prea mult zpad i ger
J
) .
') I n Di ni a a m auzi t p e n t r u nt i a da t c uv nt ul at ma m " (cf.
BCU CLUJ
FREROI I 29
1 7 . Moscopol ean.
semnrile de care aveam nevoie, spre sear ne-am ntors
n Coria.
Raporturile albanoromune n Dacoromania I I 5 1 4 ) pr onun ndu- s e iat.
S u b aceas t fcrm cuvnt ul se aude l n Clisura (cf. M. Beza, Pe Dru-
muri p. 1 5 Cas a pr i nt eas c" ) .
Dup ce am stat o jumtate de zi i mi-am luat n-
BCU CLUJ
30
TH* CAPIDAN
Acum ateptam s vd Moscopole. Dei graiul Romnilor
din aceast comun mi er bine cunoscut de la Moscopolenii
din Coria, totui ineam s vd ruinile unui ora care numai
cu dou veacuri nainte fusese metropola culturii romneti
din Balcani, iar faima bogiilor elementului romnesc din
acel ora, ca i mulimea bisericilor ajunseser legendare n
mintea Romnilor din Macedonia.
Moscopolenii au dat elita romnismului balcanic. Din ei
au ieit vestiii negutori din cursul sec. XVI I i XVI I I
cari au introdus comerul din Apus n Balcani. Ei au fost
primii purttori de cultur apusean n Peninsul. Tot ei
odat cu marele comer, au putut introduce n Balcani,
artele i meseriile nvate n ri strine. In fine, ei au fost
aceia care, dup ce economicete au reuit s-i creieze o
situaie material excepional de nfloritoare, s'au gndit
i la carte, nfiinnd n Moscopole, pe vremea aceea
cel mai populat ora din Albania, nalte instituii colare,
din care, printre nvaii romni n limba elineasc,
ca vestitul Calcheu, Manduca, Ioasaf, patriarhul din
Ohrida, au ieit i iubitorii de carte romneasc scris
n graiul moscopolean ca Teodor Cavallioti, Daniil Mihali
Adami Hagi, Moscopoleanul, i, mai ales, vestitul protopop
Constantin Ucuta, care, chiar n prefaa crii sale, nu se sfi
s spun c scrie pentru gloria neamului romnesc". Ct
de setoi pentru tiin erau pe atunci Moscopolenii, se poate
vedea din pania tnrului student moscopolean Constantin
Hagi Ceagani, care, dup ce vizitase pentru studii Frana,
Anglia i Italia, ntorcndu-se la Moscopole i nefiind lsat de
prini s-i continue mai departe studiile, a fcut drumul pe jos
de la Moscopole pn la universitatea din Halle, unde a rmas
trei ani, ca s-i povesteasc btrnului profesor Tunmann
minunii despre mulimea, viaa, tiina i comerul Aro-
mnilor moscopoleni.
Iat n ce termeni ne vorbete Pouqueville despre distru-
gerea acestui faimos ora, pe care l vizitase numai cu dou-
zeci de ani dup marea catastrof : Pasteurs vigilants, ou-
vriers economes, ces Valaques, qui se pretendaient descen-
BCU CLUJ
FABEB01I
31
dus des Romains etablis dans la Candavie par Quintus-
Maximus, avaient releve, dans le onzieme iecle, sur Ies ruines
de l' antique viile des Mosches, celle de Voschopolis; et
d'un simple camp de bergers, elle etait devenue la metropole
commerciale de l' Epire. On y comptait, vers le milieu du
siecle dernier, pres de quarante miile mes; et en 1788, sa
population, augmentee d'un tiers, promettait de superbes
destinees aux chretiens de cette prtie presque ignoree de la
Grece. Les ecoles de Voschopolis florissaient; la civilisation
s'annoncait, sous les auspices de la religion et de ses ministres,
telle qu'ele prut une fois dans le monde aux bords fortunes
du Paraguay; lorsque l' envie et le fanatisme se liguerent
pour detruire l' ouvrage de la sagesse. Les hordes mahome-
tanes de Dagli et de Caulonias donnerent les premieres le
signal des malheurs, en commencant a detrousser et as-
sassiner les caravanes qui frequentaient le marche de Voscho-
polis. De leur cote, les beys turcs du Musache, sous pretexte
de secourir les sujets molestes du Grand-Seigneur, mirent
garnison dans la vi i l e; et apres dix annees de devastations,
de rapines et de guerres, Voschopolis disprut de la surface
de 1'Albanie !".
A doua zi dimineaa, ntovrit de cei doi prieteni, care
m nsoiser la Dinia, am plecat cu maina la Moscopole.
Am pornit ceva mai de diminea, ca s putem ajunge n co-
mun, pe cnd lumea se afla n biseric.
Distana de la Coria pn n Moscopole este de 40 de km.
Cu maina puteam ajunge n cel mult dou ore. Ins drumul
ru i podurile aproape toate stricate ne-au mpiedecat
s ajungem la timpul dorit n sat. Abia pe la orele zece i
ceva am nceput s ne apropiem de comun. De la o depr-
tare de civa chlometri se vd ruinile vechiului ora. Este
aezat pe o cmpie, care se las uor n pant la poalele mun-
telui Opri, pe care locuitorii din comun l numesc muntele
,,Costi al Manduca".
*) Voyage dans la Grce ( 18 20) , p. 3 9 2 3 9 3 .
BCU CLUJ
TH, CAPIDAN
ntinderea vechiului ora are aproape trei chilometri. El era
desprit n dou poriuni egale de apa unui rule, numit
,,rulu al Dzeg", care curge din spre apus. Cum ptrundem
18. Moscopol ean.
n ora, vreo cteva minute umblm cu automobilul numai
printre ruine, pn cnd, ajungnd n mijlocul comunei, ne
oprim n faa unei grdini, unde ne ateptau civa Romni,
care tiau despre sosirea noastr. N' am stat pe loc s ne
odihnim aproape defel, cci la ora unu trebuia s fim la mas
la mnstirea Sf. Ioan Prodromul, care este situat ca
BCU CLUJ
FREROI I
3 3
la un chilometru i ceva afar din vechiul ora. ncepem s
vizitm cartier cu cartier. In afar de temeliile cldirilor,
dintre care unele au trebuit s fie foarte mari, n' au rmas
dect grmezile de pietre rsturnate pe locul n care au
fost zidurile caselor. Astzi, din vechea Moscopole, n' au mai
rmas dect fntnile i vreo apte, opt biserici din cele dou-
zeci care s'au pstrat pn cu vreo patruzeci de ani nainte.
Fntnile erau rspndite n tot oraul. Se pare c fiecare
1 9 . Bi ser i ca Sf. At a na s i e (Moscopol e).
cartier mai mare ii avea fntna lui. Aceasta se poate vedea
din faptul c azi se gsesc fntni printre ruini, acolo unde
nu exist nici o cas de locuit. Ele s'au pstrat, toate, cu
zidria lor i cu aceeai ap bun i abundent, care a po-
tolit setea attor Romni moscopoleni de altdat, nvio-
rtorii cartierelor de azi moarte.
Bisericile pstrate numai n cele patru ziduri, cu prispele
lungi, susinute de cte 12 pn la 14 coloane de piatr, se
gsesc presrate la distane relativ mari pentru puinele
case de azi, grmdite n mijlocul vechiului ora. Aproape
toate au aceeai form. Snt foarte lungi, avnd por-
iunea dinaintea altarului rezervat numai pentru brbai mult
Dacoromanla VI 3
BCU CLUJ
.34 TH. C A I ' I D A X
rnai adnc dect restul rezervat pentru femei. Ca, s poi
trece de la locul femeilor la acela al brbailor, trebuie s
cobori 56 trepte. Toate bisericile au avut catapitesme
artistic sculptate n lemn i poleite n aur. Astzi aceste ca-
tapitesme, ca i amvoanele se mai pstreaz numai n bi-
sericile Sf. Nicolae, Sf. Petru i Sf. Atanasie. Celelalte,
care erau i mai frumoase, au fost ridicate n timpul
20. Mns t i r ea Sf. Pr odr om (Moscopol e).
marelui rzboiu mpreun cu o bun parte din icoane i tot ce
aveau mai de valoare, de ctre armatele aliate. In ceea ce pri-
vete Metropola", biserica n care slujea mitropolitul, te
apuc groaza cnd ptrunzi n ea. Cum intri, la dreapta, vezi
urmele unui cuptor mare fcut de Francezi pe timpul ma-
relui rzboi pentru nevoile armatei. Preii snt att de
afumai, nct abia se vede cte o parte din figurile sfin-
ilor. Catapiteasma, tronul metropolitan i amvonul snt
aproape distruse. Prile din sculpturi de pe acestea, mai
artistic lucrate, au fost toate jefuite. Ai impresia c o nou
nenoricre, l mai teribil dect aceea din sec. XVI I I , s'a
abtut asupra acestui nenorocit ora. In afar de aceste
BCU CLUJ
FAB. EROIT
35
biserici, Moscopole are i dou mnstiri: una cu hramul
Profetul I lie" de la marginea oraului, alta Sfntul Ioan
Prodrom", aezat ceva mai departe de ora, ntr' o po-
ziie ncnttoare.
La aceast din urm mnstire, ne-am dus s prnzim.
Mnstirea este nconjurat de cldiri cu camere nenum-
rate pentru primirea oaspeilor. La sosirea noastr, ele
erau ocupate mai toate de familii moscopolene din Coria,
care veniser s petreac lunile de var la munte. Ea este
condus de o eforie alctuit din Romnii din Moscopole, din
care fac parte i Moscopolenii aezai n Coria. Dup ce am
vizitat biserica, care s'a pstrat mai bine dect bisericile
din Moscopole, ora fiind naintat
/
am prnzit. Dup mas,
dup ce am vizitat mperjurimile din apropiere i ne-am
odihnit puin la umbra copacilor de lng mnstire, la ora
cinci am pornit cu maina spre i p s c a, de unde, seara,
am ajuns la Coria.
A doua zi, la ora 7 dimineaa, am plecat la B oho -
fia.
ineam s vd aceast comun locuit n cea mai mare
parte de Bulgari, pentruc mai de mult auzisem c locuitorii
ei vorbesc un dialect slav foarte arhaic i cu particulari-
ti, care nu se ntlnesc n graiul Slavilor din Macedonia.
In afar de aceasta, mai doream s'o vd i pentru faptul
c ntr'nsa se gsete mnstirea Sfntul Nicola, zidit n
1503, n care, la 1709, vestitul patriarh Ioasaf, Aromn de ori-
gine din Moscopole, fu ales episcop n Coria, nainte de a
ajunge patriarh (ultimul, de la 17181745) n Ohrida : I m
dortigen Nicolauskloster wurde 1709 eine Synode abgehal-
ten, auf der der beruhmte sptere Patriarch Joasaph zum
Erzbischof von Koryza erhoben wurde". nc pn azi se
pstreaz n biserica Sf. Clemens din Ohrida mitra pa-
triarhal, mpodobit cu pietre scumpe, pe care Romnii din
Moscopole au druit-o ilustrului lor compatriot : Zu den
Merkwiirdigkeiten (der Kirche des Heiligen Klemens)
zhlt... eine prachtvolle silbervergoldete, mit Edelsteinen
geschmuckte Mitra, welche die Kaufleute der damals bltdien-
3 *
BCU CLUJ
36
TH. C A P I D A N
den und schwerreichen Kaufmannsstadt Moscopolis 1727
ihrem Dandsmann, dem grossen Patriarchen und Erzbischof
Ioasaph, gestiettet hatten"
1
) .
Drumul de la Coria la Bobotia merge spre miazzi,
trecnd pe lug comunele D r e n o v o (mai vechiu D r e n-
kovo) i M b o r i a, amndou locuite de Bulgari. In Mboria
se gsesc i cteva familii de Freroi. Dup o cltorie cu
maina numai de o jumtate de or, am ajuns n co-
mun.
Bobotia este aezat pe povrniul unui deal acoperit
cu atta vegetaie, nct chiar dup ce te-ai apropiat de
ea, casele nu se vd dect numai dup ce ai intrat n
comun.
Cum am ajuns n sat, ne-am ndreptat direct spre mn-
stirea Sf. Nicola. Aci ne-au ntmpinat un btrn cu o b-
trn, care ne-au poftit s intrm n mnstire, vorbindu-ne
n dialectul literar. Erau Bulgari din localitate, care triser
mult vreme n Romnia. Foarte muli Bulgari i Albanezi
din Bobotia tresc i azi n ar, ca negutori sau mese-
riai. Dintre Albanezi cei mai muli snt aezai la Bucureti.
Unul dintre acetia er i tatl scriitorului nostru Victor
Eftimiu.
Dup ce am vizitat biserica din mnstire, am fcut o
plimbare prin comun. Aci am stat de vorb cu civa b-
trni, nsemnndu-mi particularitile de limb care nu se
ntlnesc n graiul macedo-bulgar. Fr a ncerc s fac o
expunere amnunit, pe care mi-o rezerv pentru un mic
studiu, aci m mulumesc s spun c, dup cte am putut
observ eu, deosebirea ntre graiul Bulgarilor din Bobotia
i ntre acela al Bulgarilor din Ohrida, const mai puin
n formele gramaticale i mai mult n accent. In ce pri-
ete lexicul, n afar de unele forme albanezeti recent pri-
mite n limb, n' am putut observ nimic mai deosebit de
limba Bulgarilor din Macedonia.
) H. GE L Z E B, Vom Heiligen Berge und aus Makedonien. Leipzig ( 1 9 0 4
pag. 1 5 4 .
BCU CLUJ
FREROI I
37
Comuna numr vreo 180 de case cu 1.000 de locuitori,
dintre care mai mult ca jumtate snt Albanezi ortodoci
iar restul Bulgari. Spre deosebire de Bulgarii din restul Ma-
cedoniei, care, n cea mai mare parte, ineau de biserica exar-
hatului din Constantinopole, Bulgarii din Bobotia au fost
patriarhiti, dependeni de episcopatul din Coria. De aceea
ei au avut limba greac n biseric. Astzi Bulgarii din Bo-
2 1 . Cl i ve Fr er ot e t i .
botia snt nevoii s nvee numai albanezete i, mai cu-
rnd sau mai trziu, vor fi desnaionalizai.
Nu departe de Bobotia se gsesc i nite colibe frero-
teti, n care pstorii nomazi petrec n lunile de var. Toate
laolalt, vreo treizeci la numr, alctuesc un ctun. nainte
de a te apropia de aceste colibe, pe care Freroii le numesc
cl i ve", vzute de departe, ai impresia c te gseti n faa
unor cuiburi de albine sau a unor ciuperci mari rsrite din
pmnt. Numai dup ce ai intrat n ctun i-i iese lumea
nainte, vezi c ele snt locuine omeneti. Acest fel de ae-
BCU CLUJ
38
TH. C A P I D A N
zri ale Freroilor, care se ocup cu creterea oilor, se
gsesc rspndite pretutindeni n prile muntoase din
centrul i sudul Albaniei.
O colib, aa cum se vede n figur, are o lungime de la
cinci pn la ase metri n diametru. nlimea ei, socotit
din vrful colibei pn la pmnt, abia trece peste trei metri.
Ins nlimea prilor laterale este mic. De aceea, la in-
trare, trebue s fii cu bgare de seam, ca s uu dai cu capul
de prete. Deschiztura pe unde intri n colib, ca nlime,
este mai mic dect statura mijlocie a unei persoane, iar gro-
simea pereilor nu trece peste zece sau cincisprezece centimetri.
Colibele se fac din crengi de lemn mpletite i din paie. Partea
superioar este acoperit cu paie. Ins exist i colibe, cum
am vzut n Muzachia, care snt fcute numai din crengi
simple sau tencuite cu pmnt.
Mobilierul unei colibe este redus la strictul necesar : cteva
oale de nvelit, grmdite unele peste altele, stau ntr' o parte
a intrrii, iar n cealalt parte rzboiul de esut. In pre-
tele din fund, la mijloc, este vatra n care se gsesc mai multe
vase pentru fiertul laptelui sau preparatul mncrii. O cl-
dru atrnat de un crlig fixat pe acoperiul colibei,
st aproape n permanen suspendat deasupra vetrei.
Pe jos, de obiceiu, nu-i aternut nimic. Numai cnd vine cte
un strin, n semn de cinste, i se ntinde o velin, ca s se
aeze.
De altfel, Freroii notri, ocupai aproape peste tot cu
turmele i obicinuii s petreac toat ziua afar n aer liber,
nu simt nevoie de comoditile cu care snt obicinuii
fraii lor cu via sedentar aezai n trguri i orae. Fre-
rotul pstor intr n colib numai n timp de vreme rea.
ncolo, mnnc, petrece, se odihnete i doarme afar,
ziua ca i noaptea, ntins pe iarb verde. De aceea, dei cu-
vntul pat " exist n graiul lor, totui obiectul le lipsete.
Patul la ei, n timp de ploaie, este rogojina sau velina ater-
nut pe pmnt. Frerotul, srac sau bogat, ct timp se
ocup cu creterea oilor, duce viaa nomad, a cum
am descris-o n studiul meu Romnii Nomazi. Cum se aeaz
BCU CLUJ
22. Mul sul oilor i pr e pa r a t ul cacaval ul ui la Fi er o i .
BCU CLUJ
40
TH CAPIDAN
la ora i ncepe o alt ocupaiune, o rupe cu viaa de
munte i repede se obicinuete cu noua via oreneasc.
Ceva mai departe de ctun se afl i o stane" (stn),
fcut din piatr, n care se fabric cacavalul. Cernd imfor-
maiuni despre prepararea lui, am aflat c ea este identic
cu a pstorilor romni din Pind aezai n Veria *).
Spre sear, dup ce am vizitat, n Bobotia, mnstirea
Panaghia", ne-am ntors n Coria.
Din Coria trebuia s-mi continuu drumul mai departe,
n centrul Albaniei. Ins a doua zi er trg, din care cauz
mi-am amnat plecarea nc pentru o zi dou, cu ndejdea
c n ziua trgului er s dau de Freroi venii din comu-
nele mai ndeprtate. Intr' adevr, n ziua urmtoare,
sculndu-m dis-de-diminea, am gsit piaa plin cu Fr-
eroi venii, unii de prin clivele Duuri, P eotop ap a
i Chiafsz (alb. Qafezezi), alii din Bitcuchi
(alb. B ith k u q), Grabovia i R e m e n i, n fine,
civa chiar de prin mprejurimile oraului P r e m e t i
In pia mai ntotdeauna eram ntovrit de cei doi
prieteni ai mei Const. Zega i Araia. Trecnd prin trgul
unde se vinde ln, ntr' un col, am dat de mai multe Fr-
eroate mai n vrst, care edeau n dosul unor saci mari,
plini de ln. Vroind s intru n vorb cu ele, le-am ntrebat
de unde snt. Una din ele s'a grbit s-mi rspund di
i uva" (de niceri). Cum de niceri, le-am ntrebat n dialect.
Vara nu avei locuine, unde stai mai mult vreme ? Azi
aua Him, mne aco" (azi sntem aici, mine ncolo) mi-a
rspuns btrna. Acest rspuns scurt i cuprinztor mi-a
lmurit ntreaga problem a nomadismului frerot, confir-
mndu-mi prerea expus mai pe larg n Romnii Nomazi.
Alturi de Freroi, n pia, se afl un numr mare de -
rani albanezi, venii din interiorul Albaniei centrale. In faa
acestei mulimi, mi se nfi cel mai potrivit prilej ca s-mi
l
) Despre felul cum se fabric brnzet urile i n special cacaval ul ,
am vorbi t pe larg n Romnii Nomazi, Capit olul Suirea oilor la munte
pag. 9 6 .
BCU CLUJ
FREROI I
41
fac o idee despre tipul Albanezilor, fa de Freroi i de
celelalte elemente diu Albania.
Ceea ce vizitasem pn acum, nu era, propriu zis, teritoriu
curat albanezesc. Satele bulgreti de-alungul oselei Florina-
Bigliti
x
) constitue o prelungire a elementului slav din Ma-
cedonia vestic, pn la grania teritoriilor albaneze. De
asemenea cele trei comune Mboria, Drenova, Bobotia re-
prezint ultima prelun-
gire a elementului slav
ajuns pn aproape de
povrniul munilor al-
banezeti. Nu vorbesc
despre Romni, care, ca
element flotant, se gsesc
rspndii pretutindeni.
In ce privete, mai n-
ti, pe Freroi, pentru
ca s poi cunoate tipul
lor, nu ai neaprat ne-
voie s cutreeri toat Al -
bania central. Este des-
tul s asiti n zilele de
trg la Coria. In acest
ora, alturi de Freroi,
ai prilejul s cunoti i
pe Moscopoleni. Dac ai
posibilitatea s te duci
i n Moscopole, atunci i ^ ^^oa.u di n Cor i a,
poi cunoate i la ei a-
cas. Dar chiar cei din Coria ajung spre a-i putea face"
o idee despre deosebirea care exist ntre unii i alii.
Frerotul, a cum l-am cunoscut pentru ntia dat n
trgul din Coria i am continuat s-1 studiez n interiorul
') B i g li ti dup c um a r a t i numel e, a fost, la ori gi ne, o c omun
bul gr easc. Ast zi apr oape mai t o i Bul gari i s nt al bani za i . Se gsesc
numa i ct eva familii cari cont i nu s vor beasc bul gr et e.
BCU CLUJ
i2
TH. CAPIDAN
Albaniei, este mai desgheat dect toi Romnii din Penin-
sula Balcanic. El este foarte mobil, cu micri degajate,
spontan la vorb i cu o bogie de gesturi, n care poate
numai Grecul l ntrece. Statura lui este mijlocie. Pe muli
i-am vzut ceva mai scunzi, ns aproape toi bruni, cu
trsturile regulate, cu ochii negri i cu privirea ager.
Peste tot, ca nfiare, el reprezint poate tipul cel mai'
frumos la tulpinile romneti din nordul Peninsulei Bal -
canice. Cnd se tocmesc n pia, ei vorbesc tare, cutnd
prin orice mijloace s conving pe cumprtor. Femeile lor
nu se deosebesc de brbaii. Ele snt mult mai sprintene
dect Grmostencele din comuna Livdz, pe care le-am
vzut n cltoria mea din Meglen. Numai c sunt prea
muncite. De aceea ele pierd foarte mult din frumuseea
lor i, din acest punct de vedere, snt inferioare br-
bailor.
Fa de acest tip, poate, unic ntre Romnii din Penin-
sula Balcanic, pentru care Weigand a afirmat c ,,el se poate
compar cu soldatul legionar roman"
1
) , Moscopoleanul se
deosebete mai nti prin lipsa de rusticitate n apucturi
i n micri; aceasta nu numai la cei aezai n Coria,
ca elemente orenite, ci i la Moscopolenii din sat. Mo-
scopoleanul nu vorbete tare i nici nu trece peste msura
gesturilor obicinuite. In afar de aceasta, ca temperament,
el este mult mai linitit, iar n vorb foarte msurat. In
special femeia moscopolean i face impresia unei ma-
troane. Chiar la ar, n Moscopole, ea umbl mbrcat
orenete, purtnd pe cap un cimber" negru, iar pe corp
o rochie neagr, peste care vine o scurteic, iarna cptuit
cu ilmadz", iar vara fr cptueal. In ce privete sta-
tura, n' am putut face o deosebire ntre unii i alii. Ca toi
Romnii din Peninsula Balcanic, ei au o statur mijlocie;
la unii chiar peste mijlocie, cu culoarea feii mai puin brun
dect la Freroi. Acetia par prlii la fa i din pricina
1
V Der Vergleich mi t einein romi schen Ivegionssoldat et i ist ganz am
Pl at ze" (W eigand, Die Aromunm 1, p. ' 259) .
BCU CLUJ
FABJ-)ER0I1
43
drumurilor. Printre Moscopoleni am vzut i tipuri blonde.
Intre Freroi, acestea snt rare de tot.
Cu totul altfel se prezint Albanezii. In prima zi, cnd
am ajuns la Coria, am avut prilejul s-i cunosc n numr
mai mare n restaurantul otelului la care de scinsesem. Erau
vreo treizeci de persoane, toi Albanezi. Tipul lor m' a sur-
prins, mai nti, prin culoarea feii, dup aceea i ca sta-
tur. Albanezul nu este blond de tot, ns de culoare mai
deschis, care l deosebete de Aromn. De asemenea el
este de statur mai nalt. Cu ct naintezi mai n spre nordul
Albaniei, cu att dai de staturi i mai nalte. Eu nu m' am
dus dect numai pn n Durazzo i Tirana. Ins toi aceia
pe care i-am ntlnit n drumul meu, ncepnd din Elba-
san, Cavaia, Pekini, et c, erau nali i uscivi. Muli din
ei mi aminteau tipul Srbului. Pe Srbi i vzusem n nu-
mr mare la Salonic, n timpul marelui rzboiu, cnd ar-
mata srb din insula Corfu, refcut, trecea prin Salonic
spre grania Serbiei.
DE IvA CORI A LA ELBAS AN
DRUMUL SPRE FOGRADE - I ACUL OHKIDA - MNSTIREA SFANUL
NATJM - COMUNA LI NI
A doua zi dimineaa, la ora 4, am plecat din Coria, lund
drumul spre Pograde. Mai nti o luarm pe oseaua
care duce spre Florina, continundu-ne drumul spre miaz-
noapte pn spre Dinia i Pleasa, pe unde trecuserni la so-
sirea noastr n Coria. Dup aceea, apucnd drumul n
spre apus, am lsat lacul Mal i c la stnga, ncepnd s
suim pe povrniurile muntelui S ucha. Cum am ajuns
la o nlime de vreo sut de metri, dintr' odat apru
naintea noastr marele lac 0 hr i d a, cu faa lui ntins
ca o pnz de argint. Am fcut semn oferului s
mne mai ncet, spre a putea gust din frumuseile unei
priveliti cu adevrat ncnttoare. De la nlimea n care
ne gseam, i puteam vedea toat ntinderea. Noi fiind
BCU CLUJ
44 TH. CAPI DAN
la extremitatea lui sudic, nu puteam zri cu ochiul liber
dect rmurile din dreapta i din stnga lui. Extremitatea
nordic se pierdea n zare, acoperit de o cea deas, care
ncet-ncet ncepea s se ridice. Acum ncepem s coborm
de pe deal. Suprafaa apei ia dimensiuni i mai mari,
iar pe rmul stng al lacului, n spre rsrit, apare
vestita mnstire Sfntul N a um, mbrcat n haina
24 . Pogr ade .
ei alb ca zpada i nconjurat cu atta verdea, care
se oglindete n faa lucie a lacului linitit. Nu sntem dect
la apte km. departe de ea. De aci nainte drumul merge
cobornd, pe o osea bine ngrijit, pn ajungem la rmul
lacului. Mai mergem nc vreo trei km. i ajungem n
Pograde. Aci ne oprim puin ca s vizitm orelul.
Pograde (alb. Por ades) se ntinde n form de
amfiteatru pe panta unui deal nalt, n faa lacului Ohrida.
De la Pograde pn la mnstirea Sf. Naum nu snt dect
45 km. Locuitorii din Pograde n' au voie s se duc la
mnstire, deoarece ea se afl pe teritoriu srbesc. Iu-
goslavia i-a ntins graniele, n aceast parte a Peninsulei,
att de adnc n teritoriile albaneze, nct bieii locuitori
din mprejurimi, care alt dat erau obicinuii n fiecare
BCU CLUJ
FREROI I
45
an s fac pelerinaj la mnstirea din Ohrida, acum, din
pricina greutilor ce li se fac la trecerea frontierii, se
mulumesc numai s'o admire din deprtare.
Astzi Pograde este reedina subprefectului din Coria.
Are vreo 450 de case cu 2500 de locuitori aproape toi Al -
banezi, dintre care mai mult ca jumtate sunt ortodoci.
In Pograde snt i 30 familii romneti. Toi sunt Fr-
eroi venii din interiorul Albaniei. Stnd de vorb cu
doi btrni, care veniser cu ln n trg, am aflat c
aproape mai toi snt din Colonia i M u z a c h i a.
Graiul lor nu se deosebete de acela al celorlali Freroi,
pe care i-am studiat n Coria.
Dup ce am vizitat tot oraul, mi-am continuat drumul.
De astdat oseaua ne ducea de-alungul lacului Ohrida,
trecnd pe lng ctunele albanezeti cu locuitori mu-
sulmani : M ni li ti, Udniti, i Piscufati,
pn cnd am ajuns n comuna mai mare Lini. Drumul
cu maina, cu iueal potrivit, de la Pograde - pn la
aceast comun este aproape de dou ore. Lini are apro-
ximativ 150 de case cu locuitori albanezi, dintre care j u-
mtate snt cretini ortodoci, jumtate musulmani. Pro-
fitnd de faptul c, la intrarea noastr n sat, se gsea un
grup de brbai i femei la petrecere, am oprit maina, ca
s ne aprovizionm cu ap.
Intrnd n vorb cu ei, mi-au artat c satul lor este
singurul cu locuitori albanezi cretini. De aci nainte, cu
ct naintm pe interiorul Albaniei, cu att elementul cretin
dispare. Intrebndu-i dac toi Albanezii snt din localitate,
mi-am rspuns c unii snt venii din interiorul Albaniei.
Dintre Albanezii musulmani snt cteva familii care i
trag originea din comuna m i tr a (alb. Shemitra
din lat. s an c t u s Demetrius), inutul Gram, n
judeul Elbasan.
Dup o or i mai bine de popas, am pornit mai departe
de astdatF n spre apus, urcnd n pant un deal care se
ridic dinaintea noastr. De pe acest deal ne-am aruncat
privirile nc odat asupra lacului Ohrida, care se vedea
BCU CLUJ
46
T H . C A P I D A N
acum n ntreaga lui ntindere. Mi-a duceam aminte de
aceeai impresie pe care am avut-o n 1900, cnd, ntr' o
excursie fcut cu mai muli profesori de la liceul romn
din Bitolia pe muntele Peristera, ajungnd pe vrful mun-
telui, am avut n faa noastr lacul P r e s p a. Vedeam cu
ochiul liber aproape toate aezrile omeneti din prejurul la
cului. Numai oraul Ohrida, care se afl aezat la extremi-
tatea nordic a lacului Ohrida, nu se vedea. Acum, de pe nl-
imile dealului n care ne gsim, zrim n deprtare i oraul
Ohrida, nvluit ntr' o cea uoar. De la mnstirea Sf.
Naum pn n Orhida, n linie dreapt, nu snt dect treizeci
de chilometri. Ins urmrind drumul de pe rmul lacului,
distana trece de patru zeci de chilometri. Mai n spre
stnga, la extremitatea nordic a lacului i numai la o
deprtare de vreo zece chilometri de Ohrida se vede
orelul S t r u g a, locuit de Bulgari, Albanezi i Ro-
mni.
Acum- ncet-ncet suim pe cotiturile muntelui M o cr a,
care se nal majestos n faa noastr. Intrm n vechea
osea Via E g n a t i a, care unea, pe vremuri, Dyrrachium
cu Thessalonike. Ea pornea din Durazzo, de pe rmul
Adriaticei, trecea prin Elbasan, i, ajungnd n punctul n
care ne gsim noi, o lu mprejurul lacului Ohrida, trecnd
prin Struga, Ohrida, Bitolia, de unde apoi, prin Edessa-
Vodena, ajungea la Salonic. Pe acest drum am umblat
dup ce am ajuns la Tirana.
Pn n comuna Dini mai ntlneam cte un ctun n
drum. De aci nainte pn n Elbasan nu se vede nimic.
Dac n'ar fi s dm de cte un grup de chervanagii fre-
roi, care vin cu mrfurile lor spre Coria, tot inutul, cu
frumuseile lui slbatece, ar prea pustiu.
Dup o or de drum, tot continund direcia spre apus,
ajungem la izvoarele rului c u m b i. De aici se vd cu
ochiul liber nlndu-se spre miaz-zi munii C anii a,
mult mai nali dect M al i t h at e din inutul Coria.
cumbi izvorte din aceti muni, curge n spre direcia
de miaznoapte pn aproape de comuna Dzura, aproape
BCU CLUJ
FREROI I
''47
de Elbasan ; dup aceea o ia n spre apus i se vars n Adria-
tica. Acum mergem de-alungul vii acestui ru, a crei lr-
gime nu trece peste i o15 metri. Apa pe alocuri nu este
adnc i rul curge lin strecurndu-se printre codri care
ajung la nlimi destul de mari. Ori de cte ori trecem
2 5 . Cst r ni o i .
peste un pod, ne inem bine de automobil, de team ca
s nu ne prbuin n ap. Podurile de-alungul acestui
ru snt fcute din stlpi i traverse att de subiri, nct,
la prima vedere, ai impresia c treci peste nite puni de
chibrituri. In fine, ajungem n comuna Dziira i, fr a
ne opri, ne
#
continum drumul mai departe pe oseaua
care erpuete dealungul rului. Pe la amiazi, sntem n
Elbasan, patria lui Christoforidi.
BCU CLUJ
48
TH. CAPIDAN
4. DE LA ELBAS AN LA TI RANA
ORAUL ELBASAN" - ALBANEZ II MUSULMANI BEKTAI 91 MEVXEVI - NUME
DE LOCALITI DE ORIGINE CRETIN - APOSTAZ IA LA ALBANEZ I. - MENTA-
LITATEA ALBANEZ ULUI MUSULMAN - FEK I NI - CAVAIA
E lb a s an, cel mai nou dintre oraele vechi din Albania,
nu este aa de mare. El numr zece mii de locuitori, dintre
care peste o mie snt Romni, iar restul Albanezi musul-
sulmani. Este aezat pe o cmpie acoperit cu pduri de
mslini. Oraul este drgu pe din afar, din pricina vegetaiei
abundente pe care i-o dau pdurile de mslini. Cum ptrunzi
nuntru, ai impresia c te gseti ntr' un ora din Asia
central. Chiar de la intrare n ora, pe ulia principal, nu
vezi dect dou iruri de ziduri lungi strpunse la distane
mici de cte o poart, n dosul crora se ascund case scunde
i urte, fr nici o fereastr pe strad. In centru, unde se
gsete piaa, se mai afl cldiri ceva mai rsrite. Dar
peste tot, impresia ce-i face oraul este sumbr i te-ai
simi fericit, dac ai putea scp fr s fii nevoit s nop-
tezi n ora.
Elbasan este centrul fotilor Albanezi cretini de alt
dat, care, dup ocuparea Albaniei de ctre Turci, au trecut
n mass la islamism. Chiar oraul este o creaiune a sul-
tanului Mahomed I I .
Dup religiune, poporul albanez se mparte n dou :
Albanezi cretini, al cror numr abia dac trece peste
200.000 vorbesc numai despre Albanezii din Albania i
Albanezi musulmani, care trec peste 500.000. Dintre cre-
tini o treime snt catolici.
Dup regiune, Albanezii musulmani ocup mai mult cen-
trul Albaniei, iar cretinii ortodoxi sudul; n extremitatea
nordic se gsesc Albanezii catolici.
Intre Albanezii cretini i Albanezii musulmani se g-
sesc aa numiii bektai, o sect a Albanezilor musulmani,
care snt pe jumtate cretini pe jumtate musulmani, i
cred n metempsihoz. Centrul lor este Elbasan. Dar,
dei numrul lor nu trece peste 6 7 mii, ei snt rs~
BCU CLUJ
FREROI I
4 9
pndii "de la Croia pn n Arghirocastru. Bektaii trec
printre Albanezii musulmani de schismatici, pentru c ei,
20. Cast ra uiot .
dei cred n marele profet, nu dispreuesc nici nvtu-
rile lui Hristos. Mai puin numeroi dect Bectaii snt
Mevlevii, o alt sect de Albanezi musulmani, care se
Dacoromauia VI 4
BCU CLUJ
50
TH. CPt DAN
deosebesc de cei dinti n ritual i mai ales n felul cum
i fac rugciunile
1
). ' " "
Albania fiind, dup expresia lui Iorga, o ar pe jum-
tate italian, ca una care, n ntreaga ei configuraie geogra-
fic, ine de I t al i a
2
), la nceput, inea de biserica de la
Roma. In sec. I V ntlnim n Scutari pe episcopul Bessus
3
)
Abia n secolul al VI I I , cnd mpraii bizantini au
reuit s-i ntind dominaia pn n partea de miaz-
noapte a rii, legturile dintre biserica albanez i bise-
rica roman fur ntrerupte, iar episcopii din regiunea Scu-
tari fur supui jurisdiciunii mitropolitului din Durs.
(Durazzo). Aceast stare a inut pn n sec. XI , cnd bi-
serica de la Roma reui s nfiineze un arhiepiscopat n
Antivari, care exist i astzi, i de care in toate episco-
patele din nordul Albaniei. De aci nainte influena bi-
sericii ortodoxe se mrgini numai n centrul i sudul Al -
baniei, prin mitropolia de la Ohrida, care n 1762 fu unit
cu Patriarhatul din Constantinopole
4
).
Din acest punct de vedere, ceea ce intereseaz pe cer-
cettor este faptul c, mai mult ca n orice alt ar din
Peninsula Balcanic, cretinismul albanez, edus azi la pro-
porii a de mici, alt dat a dus o via foarte intens.
Despre aceasta ne dau lmuriri nu numai terminologia
bisericeasc care, ca i la Romni, este de origine cretin,
5
)
ci mai cu seam mulimea numelor de localiti luate
din domeniul religios. In privina aceasta Albania poate fi
socotit ca ara cea mai bogat n nume de localiti de origine ^
cretin veche. Pe unde treci, trebue s dai de cte un
X
) I . S ELENI CA, Shqipria ml 1 9 2 7 , p. CXI A' I I ; ANTONI O BA I D A OC I ,
VAlbania, p. 2 9 9 .
2
) N. I ORGA. Istoria rsboiului balcanic, lecii i nut e la Uni versi t at ea di n
Bucuret i, 1 9 2 5 , p. 4 3.
) A. D E GRA N D , Souvenirs de la Haute-Albanie. Pari s ( 1 9 0 1 ) p. 2 6 9 .
4
) CONST. J I RE CE K , Albanien in der Vergangenheit n Illyrish-Albanische
Forschungen de Dr. Ludvi g von Thal l oczy.
5
) Cf. cuvi nt el e : prift, sherit, keshtere, meshe, Uter, et c. din lat . presbi t er,
sanct us, crist ianiis, mi ssa, al t ar i i m et c. (Vezi despre aceast a R. HE L BI G
Die italienischen Elemente im Albanesischen, p. ^04).
BCU CLUJ
FREROI I
51
nume local, botezat dup numele unui sfnt. i ceea ce
pare i mai important, este faptul c cele mai multe nume
din domeniul religios se gsesc tocmai n inuturile n care
elementul cretin a fost silit de ctre Turci s treac la
islamism.
Astfel, pe cnd n prile de miaznoapte ale Albaniei,
de unde cretinismul a iradiat pentru ntia dat nu numai
n Albania ci i n ntreaga Peninsul Balcanic, avem
numai dou nume de localiti: nghini (alb. Shen-
gjin i), derivat din m (lat. sanctus) i G hi ni (lat.
Iohannes), n districtul Fandi din inutul Mirdita, i n-
m riia (alb. S h enmr i j a) derivat din lat. sancta Mria,
n districtul Mal i zi (muntele negru) din inutul Puka,
amndou n regiunea Scodrei, din contr, n inuturile
Tiranei i Elbasanului, n care elementul cretin este re-
presentat numai prin Aromni, avem 15 nume de localiti.
Dintre acestea n Elbasan ntlnim : amili (alb. S h e-
milli) sfntul Ilie", o comun mare situat n districtul
Cermenica, cu o populaie albanez de religie musulman.
Cu numele amili exist n inutul Elbasan i un ctun
mic locuit de Albanezi mahomedani ca i un nume de munte :
Kodra e imilit, codrul lui Sfntul Ilie". Dup
aceea mitra (alb. S kemitr a) sfntul Dumitru",
comun n districtul Grami, locuit numai de Albanezi
musulmani. i n c ol a (alb. Shinkolla) sfntul Ni-
culae" (cf. dacor. Snnicoar"), comun situat aproape
de orelul Pekini, n drumul de la Elbasan spre Cavaia, cu
locuitori numai musulmani, inapremte (alb. S hi n a-
premte) sfnta Vinere" (premie n alb. Vineri")
un ctun de 15 case. Alte dou ctune cu numele i n a-
p r emt e se gsesc n Arghirocastru ; iar un munte K om j a
npremte exist n inutul din Elbasan. De ase-
menea in ioni (alb. Shnjoni) sfntul I on" i
inghini, care se gsesc i n regiunea Scodrei. In
afar de acestea, avem i dou formaiuni mai nou, pro-
babil, refcufe dup cele vechi, inei mas (alb. S hi n-
elma-s) din in ,,sfnt'' i Elmas nume turcesc, un
BCU CLUJ
52 TH. C A P I D A N
ctun mic n care se gsesc i cretini; i m r i z (alb.
Shimriz) Sfntul Ri za", cu locuitori numai maho-
medani.
In Tirana avem urmtoarele trei nume de localiti;
nghini Sfntul I oan", despre care S' a vorbit mai
sus. Cel mai marel este nghini e madh (Sfntul Ioan
cel mare), iar celelate dou mai mi ci : nghini e vogl
(Sfntul Ioan cel mic) i nghini, toate situate n
apropiere de Tirana i cu populaiuni musulmane. n-
gherghi sfntul Gheorghe" poart numele suprefecturei
din Tirana. Un ngherghi se afl i n Malacastra.
mr i i a (alb. Shemerija) din lat. Sancta Mria,
comun mricic n districtul ngherghi. Un munte
cu numele m r i (alb. Shenmeri) se gsete n
Mat din inutul Dibra. hinkolla (alb. Shinkolla)
n inutul Petrela n Tirana, astzi un ctun cu cteva
case.
Cobornd n prile din spre miazzi, numrul numelor
de localiti cu nume cretin scade. In schimb, numrul
Albanezilor musulmani, care locuesc n ele se menine.
ncepnd de la rsrit spre miazzi, n inutul Coria
avem un singur nume : nc ol a s s i (alb. Shenkolassi)
sfntul Nicola" din districtul Bigliti. Este locuit numai
de Albanezi mahomedani.
In inutul Berat avem apte nume de localiti: in-
gher ghi (alb. Shingiergi) Sfntul Gheorghe", ctun
situat n arcani din Malacastra, locuit numai de albanezi
musulmani, i n gh e r ghi, ctun ceva mai mare dect
cel dintiu n Tibofa din Dunia, locuit numai de cretini.
Alte dou ngherghi snt situate unul n Nicai-
Merturi din Tropoia, altul n Bituci din acelai inut. Primul
are locuitori cretini, cellalt locuitori musulmani. Dou
ctune poart numele in-petr (alb. Shinpieter)
sfntul Petru", locuite de Albanezi cretini i musulmani.
Un alt mbetra (acela cu inpetr) se afl n
Berat, pe muntele Tomor. Un nume de munte npi et r
(alb. Shenpieter) exist n Mat, n inutul Dibra. I n
BCU CLUJ
FREROII
53
fine incolassi, despre care au vorbit mai sus, se afl
situat n Dibofa din Dunia, cu locuitori cretini. In afar
de acestea, mai avem dou formaiuni nou : inelmasi
(Sf. Elma;) n Dunia, cu un mic numr de locuitori mu-
sulmani, i inimlachi, (f. Imlachi) ceva mai mare,
situat n Dibofa, cu locuitori cretini.
In Arghirocastru avem numai trei comune : cea mai
mare este inaftremtia (alb. Shinafremtia)
Sfnta Vinere" n regiunea Gram, cu locuitori musulmani.
nv a sil i (alb. Shenvasili) Sfntul Vasile", sat
ceva mai mare, situat n Delvin i nandria (alb.
Shenendrica) Sfntul Andrei" (diminutiv) n Ciameria,
amndou locuite numai de Albanezi cretini. In inutul
Curvele din Arghirocastru se mai afl un nume de munte
ndrenia (alb. S h endrenica), identic cu nan-
dria.
Trecerea poporului albanez la islamism nu s'a efectuat
dintr' odat. Ea a inut veacuri de arndul. Dup Hopf, cei
dinti care, dup moartea lui Scanderbeg, au mbriat
islamismul cu scopul numai de a-i pstr privilegiile
avute din timpul Albaniei libere, au fost efii de clanuri.
Dup ei a urmat poporul. Acesta nu i-a prsit credina
strmoeasc dect numai de frica beilor turcii. In afar
de aceasta, cu trecerea lor la mahomedanism, ei ajungeau st-
pnitorii raialelor cretine, nzestrai cu attea pmnturi ct
puteau s prade de la fraii lor rmai cretini. Astfel inutul
Cermenica din Elbasan a mbriat mahomedanismul n
timpul revoluiei franceze, iar cea mai mare parte din Laberia,
abia la nceputul sec. XI X, n timpul lui Ali-Paa. Acei
dintre cretini care nu voiau s treac la islamism, din
catolici se fceau ortodoxi. Numai Mirdiii i Malisorii din
nordul Albaniei i-au pstrat cu arma n mn confesiunea
catolic. Albanezii din Himara au rmas cretini pn in
secolul XVI I I . Abia dup aceasta, au trecut la islamism
1
).
De altfel, ^sentimentul religios la Albanezi fiind mai
l
) Vezi FAN s. N OI I , Historia t Shenderbeut, cap. IV, p. 2 7 1 .
BCU CLUJ
54
TH. CAJPIDAN
superficial dect la celelalte popoare balcanice, cazurile de
apostazie la ei au fost mult mai frecvente. In privina
aceasta Pouqueville, n opera sa Voyage dans la Grece, ne
povestete o ntmplare care ilustreaz perfect de bine
uurina cu care Albanezii treceau de la cretinism la ma-
homedanism. In 1760, locuitorii cretini ai unui ntreg
inut dintre Berat i Premeti, n care se aflau vreo 36 de
sate, suferind prea mult din partea Albanezilor musulmani
din satele vecine, voiau neaprat s scape odat de neno-
rocirile care i ameninau. Intru ct Pastele se apropiau i ei
intrau n postul mare, s'au decis s in postul cu toat
strictea, creznd n felul acesta c Dumnezeu le va veni n
ajutor, ca s-i scape de fraii lor musulmani. Ins Pastele
venir i soarta lor rmase tot aceeai. Atunci, dup o ne-
legere comun, au chemat pe hogea din localitatea vecin
i imediat au trecut la mahomedanism. A doua zi, nar-
mndu-se pn n dini, s'au repezit asupra satelor de unde
le venea necazul. Acum ei erau mahomedani i puteau sa
se rzbune ! Al t dat un ntreg trib din valea Drinului a
trecut la islamism, pentru motivul c preotul dintr'o co-
mun mai mare nu ncepuse slujba religioas la biseric
la ora fixat de eful tribului. Cazurile se pot nmuli la
infinit
1
). Fapt cert este c poporul albanez a fost predispus
la apostazie mai mult dect ceilali cretini din Balcani,
n special, dect Aromnii, care triau n nemijlocit atin-
gere cu ei. Iar aceast predispoziie nu venea atta din dorul
de a-i pstra libertatea, cum interpreteaz Albanezii mu-
sulmani, ct din dorina de a continua mai liber actele lor
de brigandaj.
Roadele acestei apostazii se vd astzi n gradul mai
napoiat de cultur, n care se gsesc musulmanii. Albanezii
care au avut nenorocirea s treac la islamism, odat cu
noua credin, i nsueau i viaa stpnitorilor orientali
1
) Vezi despre aceast a Fr. Gibert , LeS pays d Albanie et leur histoire.
Paris, 1 9 1 4 , p. 3 6 sqq. i Paul Si ebert z, Albanien und die Albanesen.Wien
1 9 1 0 , p. 1 0 8 sqq. ,
BCU CLUJ
FREROI I
56
care, fr mult munc, ateptau s le vin totul de a gata.
Duhul oriental a ptruns att de adnc n firea Albanezului
mahomedan, nct rmi uimit de prefacerea la care a fost
supus. Pentru ca cineva s poat vedea aceast deosebire;
nu este nevoie s strbat toat Albania. Ajunge s viziteze
un ora locuit de Albanezi mahomedani cum ar fi El -
basan sau chiar Pekini i unul locuit de Albanezi cretini
cum ar fi Coria sau chiar Berat. In cele dinti va vedea
tipul celui mai napoiat ora asiatic, n cele din urm va
da de un progres simitor n ntreinerea mai curat a str-
zilor ca i n aspectul cldirilor.
i, dup cum aceast deosebire confesional a lsat urme
adnci n firea Albanezului, tot aa ea a reuit s-i schimbe
i mentalitatea. Albanezul mahomedan se socotete mai
nti turc i dup aceea Albanez. In privina aceasta, dup
ct am putut nelege, mare ncurctur i aduce limba.
El i aduce aminte c nu este Turc, numai cnd vorbete
albanezete i nu tie s spun nici o vorb turceasc.
Dar ru i pare c nu tie turcete. Desigur c i n pri-
vina aceasta trebue fcut o deosebire ntre Albanezul
orean, mai naintat n cultur, i ranul incult. Snt
foarte muli dintre cei dinti cari i dau seama de situaia
lor nenorocit, creat numai de religie. La acetia nu se
poate vorbi despre fanatismul turc. Cu toate acestea, nici
ei nu-i schimb bucuros calpacul negru, care nu-i dect
un simplu fes turcescc, cu plria european. Totui trebue
s recunoatem c, sub actualul regim, se depun siline
uriae pentru apropierea dintre musulmani i cretini. Pentru
a evita friciunile ce s'ar putea produce la anumite oca-
ziuni ntre unii i alii, dup noua constituie, micul regat
nu are o religie de st at : Te gjth fet e besimet ne vendin
tone, jane te nderuara dhe liria e usthtrimit dhe e prak-
timit te jashtme te tyre esht e siguruar" (n ara noastr
orice credin este respectat i libertatea exerciiului ca
i practicarea ei n public este asigurat). De asemenea
n' am putut constat nicio nenelegere ntre cretini i
musulmani n chestii religioase. Din contr, n ziua cnd
BCU CLUJ
50
T H . C A P I D A N
biserica ortodox albanez a reuit s se emancipeze de
Patriarhia din Constantinopole declarndu-se biseric au-
tocefal, actul a fost salutat cu o egal bucurie att de Al -
banezii cretini ct i de cei mahomedani.
Aceast silin de nelegere se poate urmri mai ales
n literatura Albanezilor musulmani : , .chipitarul este chi-
pitar, nainte de a fi musulman sau cretin. Ce a fost atunci
cnd a avut credma lui proprie, credina Pelasgilor,
aceea fu i n momentul cnd a trecut la cretinism, i tot
aceea a rmas cnd a mbriat mehomedanismul. Pe
chipitar credina nu 1-a schimbat de loc, cci el ntot-
deauna a pus i pune naionalitatea naintea credinei"
J
) .
In manualele lor de religie, au un capitol special pentru
viaa i nvturile lui Isus, ncheind c, dac religia
cretin ne nva s ctigm viaa viitoare, religia maho-
medan ne ndeamn s ne ctigm att pe cea de astzi,
prin aprarea patriei, ct i pe cea viitoare, prin fapte
bune
2
).
Dar dac Albanezul cretin sau musulman este lipsit de
adevratul sentiment religios, n schimb el i-a pstrat
aceeai noblee de suflet, atunci cnd un strin se vede ne-
voit s-i cear ospitalitatea. Pentru Albanez nu exist zi mai
fericit dect aceea n care a putut gzdui i ospta pe un
strein. i tot aa nu-i durere mai mare pentru el dect
atunci cnd, primind pe un nenorocit n cas, din cauza
srciei, n' a avut cu ce s-1 ospteze. In privina aceasta
se povestete un caz tipic, care ilustreaz de minune
mrinimia sufletului albanez. In inutul codra (Scutari)
stpnea pe vremuri vestitul satrap Mustaf paa, numit
Buatli. Intr' o bun zi i-au adus nainte pe un brigand
vestit, care bgase spaima n Albania de nord. Satrapul,
1
j Shqi pt ari esht Shqi pt arp erpara se t e j et e Myslirnau a i K ri sht ei
C-ka kene kur ki sh besen e t i j , besen e Pal asgevet , ay qe si u be Kri sht er,
ay esht edhe si mori besen e Muhamedi t . Shqi pt ari n feja nuk e ka ndry-
shnar fare, se ky, perpara fesS, ka vene e ve kurdohere kombesi n" (T. Se-
l eni ca, i b. , p. CVI).
), Ci. Dijeni Praticke Besimtate, Shkoder, 1 9 2 7 , p. 8 8 .
BCU CLUJ
FREROI I 57
mulumit c a putut, n fine, pune mna pe el, fr s-1
judece, i-a comunicat sentina de moarte. Ins vznd pe
brigand prea puin impresionat, 1-a ntrebat dac a fost
vreodat n viaa lui mai amrt dect n clipa cnd i-a
comunicat sentina de moarte : ,,da, rspunse brigandul,
ntr'o zi cnd mi-a venit n cas un strin i n' am avut
nici pine s-1 osptez".
In Elbasan ne-am oprit ca s prnzim. Dup mas am
fcut o plimbare prin ora, ntovrit de domnul Becea
2 7 . Dr u mu l : Kl bas an- Peki i i i .
Anton, vechiu absolvent al liceului romn din Bitolia i
senator n parlamentul albanez; dup aceea ne-am pre-
gtit de plecare. I
v
a ntoarcere trebuia s trecem din
nou prin acest ora. De aceea, fiind grbii ca s ajungem
mai repede la Cavaia, unde doream s ne oprim ceva mai
mult, dup dou ore de popas ne-am suit n main por-
nind din nou la drum.
Drumul de la Elbasan la Cavaia merge pn la un punct
de-alungul rului cumbi. Dup aceea, lundu-o ceva mai
spre miaznoapte, trece prin regiuni muntoase.
Dup o ora i ceva de cltorie numai de-alungul albiei
rului cumbi, am ajuns n orelul Pekin i. Este reedina
BCU CLUJ
58
TH. CAPIDAN
subprefectului din Elbasan i numr vi eo 200 de case
cu 1500 de locuitori, toi Albanezi musulmani. Dup
nfiare, Pekeni este un simplu trgule. Dsat n voia
soartei, n ce privete curenia strzilor i ngrijirea
cldirilor, el se prezint mai napoiat dect Elbasan. Primind
informaiuni c n Pekini nu se gsete nicio familie de
Romni, n' am stat prea mult pe loc, continundu-ne c-
ltoria mai departe. Dup un drum de o or, am ajuns la
C a v ai a.
In hanul n care am descins se aflau i cteva familii
de Freroi, originare din clivele B at ai i Vila.
Intrnd cu ei n vorb ca s-mi nsemnez particularitile de
limb, am aflat c nu le mai merge bine cu crvnritul.
Ei mi se plngeau c nu mai pot ctig aproape nimic cu
transporturile. Marea concuren pe care le-o fac autoca-
mioanele este pe punctul de a desfiina aproape cu des-
vrire transportul cu chervanele, care se afl exclusiv nu-
mai n minile Freroilor.
Intr' adevr, n Albania, din cauza lipsei de ci ferate
n toat ara nu circul niciun tren ! automobilismul a
luat n anii din urm o desvoltare att de mare, nct c-
ltorind cu maina pe oselele care leag centrele mai mari,
ai impresia c te afli ntr' o ar din Occident. Numai dup
ce iei din muni i dai de oraele Elbasan, Pekini, Cavaia
i chiar Tirana, simi c te gseti n extremul Orient.
In timpul cltoriei mele, aproape toate oselele se re-
parau. oseaua principal, care leag capitala de Elbasan
i Coria, nu este mai rea dect o osea din arterele
principale din ar. De asemenea oseaua Berat-Fieri,
isprvit numai cu un an nainte de cltoria mea, este
bun. Numai oseaua de la Durazzo spre Berat este
foarte rea, iar podurile, dup propriile mele constatri, se
gsesc ntr' o stare lamentabil.
Cnd cea mai mare parte din oselele de pe arterele prin-
cipale vor fi n stare s nlesneasc circulaia automobilelor,
atunci se va isprvi cu chervanagilcul Romnilor notri.
Ei vd de pe acum acest lucru, i muli dintr'nii i-au
BCU CLUJ
FT EEOTn
59
vndut catarii, eas- i cumpere oi, sau s se ocupe cu
negoul.
Spre setyr am ieit s vizitez oraul. Cavaia este mult
mai mare dect Pekini. Are 1300 de case, cu un numr de
6300 locuitori, dintre care 5000 sunt Albanezi musulmani,
iar restul de 1300 Albanezi cretini i Romni. Ca nfi-
are, orelul este ceva mai civilizat de ct Pekini. Nu-
mrul Romnilor din acest ora nu trece peste 500 de su-
flete. Dintre ei foarte puini snt Freroi. Cei mai -muli
28. Cavai a.
snt venii de prin satele din Ohrida; unii chiar din apro-
pierea oraului Coria.
In Cavaia am gsit mai mult micare dect n Elbasan.
In ziua n care am sosit, dei nu era zi de trg, piaa er
destul de animat. ntregul nego este n mna Arom-
nilor. Ca situaie material, snt unii din ei care stau mai
bine dect cei mai cu stare Romni din Tirana.
A doua zi dimineaa am pornit spre Vila. Ctunul este
locuit de Albanezi musulmani i Romni ; toi reprezint
160 de suflete. Freroii, aproape mai toi, erau plecai
din comun. Dup informaiunile ce mi s'au dat, numrul
Freroilor (fin mprejurimile Ca vaier abia se ridic la 400
BCU CLUJ
60
TH. CAPI DAN
de suflete. Al t dat erau mai muli. Ei se gsesc n con-
tinu micare, astfel nct numrul lor se schimb uor nu-
mai n zece-douzeci de ani. Hahn, vorbind despre Romnii
din mprejurimile Cavaiei, d cel puin zece sate romneti!
I n dem Thale von Kawaj a finden sich, ausser der stdti-
schen Colonie, wenigstens i o walachische Dorfer"
x
) . Aceste
sate despre care vorbete Hahn au fost desigur aezri
de clive pe lng comunele locuite de Albanezi, a cum
snt i astzi aezrile Freroilor din Batai i Gresa. Pe
la amiazi m' am ntors n Cavaia.
Seara pe la ora 7 am plecat din Cavaia, continund
drumul mai departe. Abi a am apucat direcia spre apus,
i marea a nceput s se zreasc. Dup un sfert de or
ne apropiem de rmul Mrii Adriatice. Acum o lum de-a-
lungul rmului, trecnd pe lng oraul Durazzo, pe care l
lsm la stnga. Seara pe ntunecate, intrm n T i r a n a ,
capitala Albaniei, cobornd la Otel Continental.
5. DE U TI RANA LA DURAZ Z O
TIRANA - AROMNII DI N TIRANA - ASPECTUL ORAULUI - INFLUENTA
ITALIANA - RENATEREA ALBANIEI - LIGA DI N PRIZ REN - BESA SHQIPI-
TARE - SOCIETATEA ALBANEZ DI N CONSTANTINOPOLE - SOCIETATEA BASH-
KIMI" - REVOLUIA DI N COSOVA (1910) - MBRET W ILHELM I PARE - APA-
RIIA LUI AHMED MUHTAR Z OGOLLI. ACTUALUL Z OGU I. MBRET I SHQIPITA-
Rfi VE - DURAZ Z O.
Obosit de un drum att de lung, seara n' am putut vedea
oraul dect din balconul camerei de la otel. In faa mea
aveam Geamia emadhe", iar n dosul ei, mai spre stnga,
se ridic coama unui munte, la poalele cruia se afl ae-
zat T i r a n a .
A doua zi dimineaa m' am sculat s vizitez oraul. Cum
am ieit pe poarta otelului, am dat de un grup de biei
i fete care vorbeau romnete. De la ei am aflat mahalalele
n care locuesc Romnii, precum i unele magazine mai
mari din centrul oraului. De altfel, chiar n seara sosirii
mele la Tirana, proprietarul otelului m asigurase c
BCU CLUJ
FREROI I
aproape toi cretinii din Tirana snt Romni. Aceast
stare a elementului cretin din actuala capital a Albaniei
trebue s fie veche, de oarece nsui Hahn ne vorbete despre
preponderana Romnilor din Tirana : ,,imimudirlik Tyrana
wohnen nur Wlachen in der St adt "
1
) .
Romnii din Tirana nu snt localnici. Ei snt venii
din mprejurimile Moscopolei. Unii din ei cu care am vorbit,
mai in minte de legturile lor cu Romnii originari din
Grabova i Nicea, aezai prin Berat i alte centre din
29. Ti r ana.
Albania. Cei mai muli dintre Romni se ocup cu comerul.
O bun parte din otelurile i restaurantele capitalei snt
ale lor. Dar ei cunosc i meseriile : cei mai abili lucrtori
n filigran snt Romnii. De asemenea cei mai buni croi-
tori snt tot ei. Numrul lor se ridic cel mult la 1500 de
suflete. Dac inem seama de faptul c Tirana, nainte de
a fi ridicat la rangul de capital a Albaniei, avea numai
2200 de locuitori, numrul Romnilor, care a rmas i astzi
acelai, este relativ mare. Dar Tirana, n cei apte-opt ani
din urm, a crescut foarte mult. Dup recensmntul din
1926, numrul locuitorilor se ridic la 12000.

L
) HAHN, Alb. Slad., p. 1 3 3 .
BCU CLUJ
6 2
f t i . CAVI DAN
Dup nfiare, Tirana nu ntrece dimensiunile unui
trguor mai mare. Ea este nchis ntre dealurile ce se las
de pe povrniurile unor muni care se vd cu ochiul liber,
i, ca aezare, are o poziie destul de frumoas. Micarea
din trg este mai vie dect n orice alt centru din Albania.
In afar de ranii albanezi care vin din centrul i nordul
Albaniei cu mrfurile lor ncrcate n care cu dou roate
mari trase de boi, se
mai gsete mult lu-
me din provincie, care
vine s-i aranjeze tre-
burile pe la diferitele
ministere.
Aspectul capitalei
este cu totul oriental.
Este drept c se lu-
creaz pe capete la oc-
cidentalizarea ei, prin
alinierea strzilor, care
snt nguste, murdare
i ntortochiate, dar
orict munc s'ar de-
pune la refacerea ei,
nfrumusearea capita-
lei nu se poate efec-
tua numai n \ inter-
valul de un deceniu
dou. Pe vremea cnd
m gseam eu n Tira-
na, strzile nc nu a-
veau nume. Abia m' am putut orienta ca s gsesc loca-
lul potei. Dup ce l-am descoperit, n' am putut face nicio
isprav, deoarece ora fiind apte dup amiazi, birourile
erau nchise i nu se gsea nici un funcionar care s
primeasc scrisorile.
Ca mai n toate oraele din Orient, n Tirana se gsesc
cafenele multe. Ele sunt pline de lume la orice or de peste
30. Muzachi a : F r e r oa t e di n l i ni t ea.
BCU CLUJ
FAREKOJ I
63
zi, dar mai ales seara. Tirana este singurul ora din Albania,
n care lumea, la cafenea, citete ziare. Dintre foile streine
Corriere della Serra" este cel mai rspndit. El se vinde
cu acela pre ca n Italia. De altfel, influena italian n
Tirana se simte mai mult ca ori unde. Armata este mbr-
cat n uniform italian. Cei mai muli studeni din co-
lile streine snt trimei n Italia. In restaurante, n afar
de albanezete, se vorbete i italienete. Tirana este plin
de mrfuri aduse din Italia. Ele snt mai eftine, pentruc
sunt aduse pe mare i nu snt supuse la taxe vamale prea
ridicate. Numai reclama din magazine se face n favoarea
modei franceze.
Pe strad rar se vd femei. Dac se ntmpl s apar
cte una, ea este voalat ca la Turci. Numai femeile cre-
tine umbl mbrcate dup moda nou. nainte de marele
rzboiu, i femeile cretine se mbrcau ca turcoaicele.
Astzi ele i mai pstreaz acest port numai n Elbasan
i mprejurimi. Dar din cte am cetit acum n urm de tot
n ziarele din Tirana, un curent de modernizare a nceput
s ptrund i printre femeile musulmane din Albania.
Dup Gazet a e Re" (Gazeta Nou), la o serbare naional
din Pekini, cel mai napoiat orel din Albania, locuit numai
de Albanezi musulmani, printre asistente se aflau i dou
doamne din nalta societate musulman, care apruser
cu feele descoperite : me fytyre te zbuluet". Cazul a fost
comentat ca un mare eveniment.
Este drept c modernizarea Albaniei locuit de musul-
mani evoluiaz ncet. Ins pentru aceasta, guvernul al-
banez n' a fost nevoit s recurg la msurile lui Kemal.
El las ca totul s porneasc de la sine, a cum numai
cu jumtate de veac nainte a nceput tot de la sine re-
naterea ntregului popor albanez.
De oarece, la noi Romnii, nu se tie aproape mai deloc
ceeace patrioii albanezi au fcut pentru nfiriparea micului
lor stat naional, cu mult nainte de rzboiul balcanic,
nainte de a merge mai departe cu descrierea clto-
riei mele, n cele ce urmeaz voiu art pe scurt primele
BCU CLUJ
64
T H. CAPI EA2
frmntri la Albanezi pentru redeteptarea contiinei na-
ionale.
Prima manifestare de trezire la o via naional, s'a
fcut pe vremea rsboiului ruso-turc din 1877. Tratatul
de la San-Stefano, care lrgea graniele statelor slave din
Peninsula Balcanic n mod ex-
traordinar, rpea Albaniei o sea-
m de provincii locuite numai de
Albanezi. Prin acest tratat, o f-
ie de la nord spre sud, care intr
adnc n teritoriul Albaniei, cdea
n posesiunea Serbiei i Bulgariei.
Aproape toat partea meridional
cu Arghirocastru i Coria treceau
la Grecia. In faa acestui pericol
de desfiinare a teritoriului naio-
nal, o seam de patrioi albanezi
au nceput o micare de prote-
stare, mai nti la Poart, dup
aceea la Marile Puteri.
Astfel, n vara anului 1878, avu
loc n oraul Prizren cea dinti a-
dunare a tulpinilor albaneze de
pretutindeni, la care au luat par-
te delegai din ntreaga Albanie.
La aceast adunare s'a putut
constitui prima Hg albanez:
Liga e Prizrenit (Liga din
Prizren), prezidat pentru ntia
dat n mod public de marele naionalist Abdul-bei Fraari,
alturi de care se gseau, din partea Albanezilor de nord,
Prenk Bib-Doda i Hodo Paa, iar, din Gusinie, Ali-Paa.
In aceast adunare s'au pus bazele primului crez naional
albanez : Besa shqipitare, comun pentru toate confesiunile,
n virtutea cruia, ceva mai trziu, n alte adunri inute
n Fraari, centrul Albanezilor din sud, s' au redactat, mai
nti, un statut, care regul organizarea i funcionarea
3 1 . Fr er o i di n Muzachi a.
BCU CLUJ
FREROI I 6 5
I
y
igei, dup aceea, o proclamaie de cea mai mare nsem-
ntate pentru noua evoluie a chestiunii albaneze n
Balcani.
In aceast proclamaie Albanezii cereau de la Poart ur-
mtoarele drepturi : i) reunirea tuturor teritoriilor alba-
neze ntr' un singur vilaiet; 2) numirea de funcionari care
32. Fr er o i di n Ci amer i a ( Ber at ) .
cunosc numai limba rii; 3) rspndirea instruciunii n
limba albanez; 4) constituirea unui consiliu general n
capitala vilietului, care s se adune de patru ori pe an i
n care trebuia s se desbat hotrrile pentru reforma
administrativ; 5) ntrebuinarea . unei sume din veniturile
statului pentru instruciunea i lucrrile publice din Al bani a
a
).
*
x
) Per mbl edhj a e Shqi pr i s ne nj e Vi l aj et ; 2. per dor i mi i at yr e nepeunas ve
qi di ne gj uhen e ve ndi t ; 3. per hapj a e ar es i mt neper shkol l a ne gj uhen
Dacoromania VI 5
BCU CLUJ
66
T H. CAPI DAN
Dup alte date culese de Lumo Skendo (Midat Fraari)
i publicate n studiul su Lidhija e Prizrenit n Kalendari
Kombiar (1926) p. 65, proclamaia Albanezilor coninea
apte puncte.
Acest ntiu document istoric a fost redactat n 10 Noem-
vrie din 1878.
In mprejurrile n care se gsea atunci guvernul turcesc
Liga e Prizrenit er singura stpn pe situaia
din Albania, mai cU deosebire c aceast atitudine luat
de Albanezi fa de hotrrile congresului din San-Stefano
convenea i Porii. De aceea, dup ce Poarta a fost pus
n curent cu coninutul proclamaiei din Fraari, Liga adres
un memoriu Marilor Puteri, n care sfrea cu urmtoarea
declaraie : Albanezii n nici un caz nu vor primi hotrrile
congresului din Berlin, n ce privete cedarea inuturilor
albanezeti n manile Grecilor sau ale Srbilor"
1
) .
Cnd Puterile, cu tot protestul Albanezilor, cedar Mun-
tenegrului inuturile din Ulkin, atunci Liga e Prizrenit
pregti o armat de mai multe mii de Albanezi recrutai
toi din Albania de nord, care trebuia s apere teritoriile
ameninate. La sud Abdul bei Fraari fcu acelai lucru
cu o armat de voluntari strns din inuturile Dangli,
Colonia, Lascoviki, Premeti, Scrapari, Dinia i Coria.
Dac cu toat resistena lor, la nord, ei nu reuir s
salveze teritoriile pierdute, n schimb, la sud, izbutir s p-
streze vilaietul Ianina i inutul Ciameria, care trebui. s
fie cedate Greciei odat cu Tesalia.
shqi pt are ; 4 . formimi i nj e kshilli t e pergj i t hshme ne qendren e Vi l ajet i t ,
i cili do t e mbl i desh kat er here ne mot dhe vendi met e t i j per reforma do
t e ishin zbat ushrne; 5 . perdori mi i nj e shumeje nga t ' ardhunat e pergji-
t hs hme per aresim e P. Bot ore ne Shiqipri" (Shqipria m'e 1 9 2 7 , p. 1 3 ) .
l
) , , Shqi pi t aret nuk pranoni n vendi met e kongresit t e Berl i ni t per
sa u perki st e l eshi mi t t e t okave shqi pt are ne duart Greke e Sl l ave" (Shiqi-
firia me 1 9 2 7 p. 1 4 ) .
I n ce pri vet e campani a Grecilor di n El ada dus cu ajut orul Al ba-
nezilor grecomani, n cont ra demersurilor Ligii din Prizren l a Poart i la
Marile Put eri, s se vad broura : Refutation d'une Brochure Grecque
par un Val aque Epirot e, ext ras di n Courrier d'Orient, 1 8 7 9 .
BCU CLUJ
F1 EK0TI I
6 7
Dar, dac rezultatul activitii acestei Digi n' a fost att
de mare pe teren politic, n schimb, ea a contribuit foarte
mult la apropierea ce s'a fcut ntre diferitele tulpini alba-
neze i, mai ales, la formarea sufletului albanez n sensul
unei contiine naionale
unitare.
Dup linitirea stri-
lor din imperiul turcesc,
Poarta ordon desfiina-
rea Digei, care avea par-
tizani n ntreaga Alba-
nie, arestnd i inter-
nnd pe fruntaii ei, cum
erau Abdul-bei Fraari,
Prenc Bib-Doda, Hodo-
Paa i alii. Cu toate
acestea, Liga continua s
existe, de astdat sub
forma unei societi cul-
turale : Shokeri e te
shtipur shkronja shqip"
(Societate pentru tipri-
tul scrisului albanez) cu
sediul la Constantino-
pole
1
) , unde se aflau
fraii Abdul-bei i Sami-
bei Fraari, acesta din
urm fiind i preedin-
tele Societii
2
). Societa- 33. Fr er oat e di n Ci amer i a ( Ber at ) .
tea numr 27 de mem-
bri dintre personalitile cele mai marcante, ntre care fi-
gur, n afar de cei doi Fraari, Ioan Vreta, un nfocat
naionalist; Pandeli Sotir, cu o activitate extraordinar
*) Vezi Dituria, num r ul 2 di n 1 Dec. 1926.
) Sami - bei * conducea i un j ur nal t ur cesc , , Ter xhuman- i S h a r k " i n
car e a p r dr ept ur i l e Al banezi l or (Vezi Lu mo Skendo, i b. , 26) .
_*
BCU CLUJ
08
TH. CAPI DAN
desfurat mai trziu la Bucureti; Petro Poga, Vas-
Paa i alii.
Prima adunare s'a inut la i Iunie 1880. In aceast adunare
s'a admis mai nti alfabetul albanez prezentat de Sami-bei
Fraari. Apoi, n mai multe edine consecutive, s'a sta-
bilit statutele dup care trebuia s se conduc noua socie-
tate. Ea avea ca scop principal rspndirea de cri alba-
nezeti scrise cu alfabetul latin, conceput de Sami-bei
Fraari. Acest alfabet primind unele modificri ce i s'au
adus la congresul din Bitolia (1909), este cel de astzi,
ntrebuinat n toat Albania.
Da nceput Societatea din Constantinopole a desfurat
o activitate foarte intens. A tiprit abecedare i manuale
albaneze pentru coalele primare. A nfiinat prima coal
primar n Coria. A rspndit cri n toat Albania. In
fine a reuit s arate poporului albanez din patrie, care er
cu desvrire ignorant, c i se pot da nvturi i n limba
lui naional.
Aceast activitate n' a prea plcut Porii.. In afar de
aceasta, nici Patriarhia, care urmrea pur i simplu gre-
cizarea tuturor cretinilor aceast Patriarhie care a fost
o pacoste i pentru noi Romnii nu vedea cu ochi buni
micarea Albanezilor, cci ea ducea direct la nlocuirea
scoalelor i bisericilor greceti prin cele albaneze, a cum
'a i ntmplat, de fapt, dup independena Albaniei. De
aceea numai dup cteva luni de existen, Societatea a
fost nevoit s se mute n strintate. ara cea mai potri-
vit n care Albanezii se puteau bucur nu numai de cea
mai mare libertate, ci i de ajutorul efectiv al autoritilor
locale er Romnia, numit pe atunci de ctre patrioii
albanezi Vat an i lirimevet" (Patria libertilor). Astfel
n anul 1881 Societatea se mut la Bucureti, iar mai trziu,
dup ce s'au nfiinat sucursale n Egipt, Bulgaria, Ame-
rica, et c, ea a ajuns o societate independent de celelalte,
purtnd numele Drita (Dumina), dup numele primei reviste
publicat la Constantinopole i redactat n Coria, n 1909,
de un membru tot din familia Fraari, anume Midat Fraari,
BCU CLUJ
FAREK0I 1 fjj
3 4 . Freroat e din Muzachi a : Cosina.
de tiprit. Societatea Drita mai trziu (1887) i schimb
numele n Dituria (tiina). La Bucureti ncepur s se
tipreasc o mulime de cri, ntre care i operile bardului
naional Naim-bei Fraari, fratele mai mic al celor doi Fra-
ari (Abdul i Sami), ca Skender-beu, Qorbelaja, etc.
(Lumo Skendo), scriitor fecund n mai multe limbi i un
aprig aprtor al cauzei albaneze.
Acum toat activitatea societii din Constantinopole s'a
mutat la Bucureti, unde Ioan Vreta trimitea materialul
BCU CLUJ
70
TH. CAFI DAN
Dup moartea poetului Naim-bei Praari (20 Oct. 1900)
activitatea 'societii s'a mai micorat
1
).
Intre timp n Albania apare o nou micare politic.
Lund ca model organizaiile revoluionare bulgare din
Macedonia, Albanezii ncepur i ei s se organizeze pe
ascuns. In 1906 societatea din Bucureti unindu-se cu cele-
3 5 . Fr er o di n J a r c a hi .
lalte societi din streintate, formeaz o singur societate
Bashkimi (Unirea), al crei scop pe fa er luminarea
prin cultur a poporului albanez., ns, n fond, ea urmrea
realizri politice.
In aceast stare i surprinse pe Albanezii din patrie i
strintate micarea Junilor Turci i proclamarea consti-
tuiei turceti din 1908.
l
) Cf. publ i ca i a fest i v : Naim-b'rasherit, vjershteorit dh'educaiorit kotn-
he-tar (Lui Nai m- Fr a ar i , poet ul ui i educat or ul ui na i onal ) , l ucr ar e ap-
r u t di n i ni i at i va unui gr up de s t uden i al banezi di n Gr az, cu pri l ej ul
mpl i ni ri i unui sfert de veac de la moa r t e a poet ul ui , 1 9 25 .
BCU CLUJ
FABiEROII 71
Acum toi patrioii albanezi credeau c a sosit vremea,
cnd i pentru ei trebuia s nceap o epoc de desvoltare
cultural i literar. De aceea ei se grbir s deschid
coli ct mai multe, s publice cri i reviste, s se orga-
nizeze n cluburi, n fine, s se foloseasc ct mai mult de
noua situaie creat, pentru ca s poat trezi pe popor mai
repede la noua via naional. Ins Junii Turci nu vedeau
cu ochi buni aceast micare de emancipare a poporului
albanez. De aceea, chiar de la nceput, ei au ncercat s
produc o desbinare n snul poporului albanez prin atra-
gerea de partea lor a ctorva nali funcionari de origine
albanez din Constantinopole, care se opuneau ntrebuin-
rii literilor latineti n scrierile albanezeti. In acest scop
acetia se constituir ntr' un club, publicnd ziarul Udhe"
e dreite" (drum drept), n care se combteau literile
scrisului ghiaur, recomandndu-se scrisul sfnt cu litere
arabe. Dar toate aceste intrigi nu mai puteau prinde, de
oarece imediat dup aceasta isbucni revoluia din Cosovo
(1910), care se ntinse peste toat Albania.
Intervenia lui Turgut-Paa reui s potoleasc rscoala
1
) ,
ns curnd dup aceasta izbucni rsboiul balcanic cu sfr-
itul lui victorios pentru popoarele cretine. Acum Srbii
ocup centrul i nordul Albaniei, iar Grecii se aeaz n
partea de sud.
In mprejurrile acelea o nou micare se produse n
rndurile Albanezilor din afar. Btrnul Ismail Kemal-bei
din Constantinopole veni la Bucureti, ca s se neleag
cu Albanezii din capitala noastr asupra hotrrilor ce tre-
buiau luate fa de evenimentele care se petreceau n pa-
trie. Dup un consiliu intim, Ismail Kemal-bei a plecat
la Valona, i n 28 Noemvrie 1912, fu proclamat indepen-
dena Albaniei, care fu recunoscut de ctre Marile Puteri,
n conferina ambasadorilor din Londra, inut n 20 Decem-
*) Pent ru revol ui a di n 1 9 1 0 vezi JAK I E AMAL I E F RE I N VON GODI N,
Aus dem neuen Albanien. Vi en 1 9 1 4 .
Deasemenea 1. I O E G A , Istoria rsboiului balcanic, capitolul Rscoala
Albaniei.
BCU CLUJ
- 1 TH. OAPIDAN
vrie din acela an. Dup cteva luni (22 Martie I Q1 3 ) , o
alt conferin fix graniele Albaniei, iar pe la nceputul
primverii anului urmtor, Albania avu pe primul ei rege
n persoana lui Wilhelm de Wied nepotul reginei Elisa-
beta a Romniei care trebuia s poarte numele : Mbrei
Wilhelm i pare (regele Wilhelm nti).
Er un moment, n
fine, cnd prietenii unei
Albanii libere i inde-
pendente au vzut rea-
lizndu-se visul lui Scan-
derbeg. Cu toate ace-
stea, n popor nu era l i -
nite complet. Elementul
mahomedan nu prea ve-
dea cu ochi buni alege-
rea unui rege kaur" pe
tronul Albaniei. Aceast
stare de spirit ca i alte
mprejurri de afar du-
ser la revoluia din i-
a c, n urma creia mbret-
td Wilhelm i mbreterea
Sofia fur nevoii s p-
rseasc Albania, n 6 Se-
ptemvrie din acelai an.
Dup izbucnirea ma-
relui rzboii, Albania a
fost ocupat rnd pe
rnd de ctre armatele
srbeti, italiene, aus-
triace i franceze. Sub ocupaia austriac a aprut pentru
ntia dat, n calitate de conductor al Albanezilor, tn-
rul ofier Ahmed Muhtar Zogolli, care mai trziu trebuia s
ajung regele Zogu I al Albaniei, dup ce mai nti fu-
sese ministru, preedinte de consiliu i preedinte de re-
public.
3 6 . F r e r oa t di n Col oni a.
BCU CLUJ
FREROI I
73
Dup dou zile de edere n Tirana, n care timp ani avut
prilejul s cunosc i pe ministrul nostru din Albania, d-1
Trandafirescu, a treia zi am plecat spre Durazzo. De la
Tirana am apucat aceeai osea pe care venisem pn la
iac, trgule nsemnat, dup cum am vzut mai sus, pentru
revoluia din 1914, n urma creia primul rege al Albaniei
a fost nevoit s abdice. In ora nu m' am oprit dect o or,
ca s m informez dac se gsesc Romni n localitate.
Nici unul. Toi locuitorii snt Albanezi musulmani. De ase-
menea nici n mprejurimile oraului nu se observ aezri
romneti, dei Hahn, vorbind despre colonia romneasc
din Cavaia, spune c Drei Dorfer der Ktistenebene von
Schjak haben Walachische Kol oni en"
1
) . De la iac, am
continuat drumul spre apus i, dup o jumtate de or,
am sosit n Durazzo. De la Tirana pn la Durazzo nu
snt dect 40 de km., pe care i poi parcurge cu maina
ntr'o or.
D u r a z z o sau D uf u s i Dufs, cum i zic Freroii,
este aezat n form de amfiteatru, la poalele unui deal, care
se las pn la rmul mrii. Are o poziie admirabil, mai
ales cnd te uii din deprtare i vezi casele albe sclipind
de pe nlimile cetuiei care domin ntreg oraul. Strada
principal este o continuare a drumului care duce de la
Tirana la Durazzo, ajungnd pn n port. Mica pia se
afl aezat la captul acestei strzi, aproape de port. Aici
este centrul n care staioneaz toate automobilele i punctul
din ora n care se observ cea mai mult micare. In schimb,
in port, nu se vede nicio activitate. Cele mai multe mrfuri
snt adpostite n aer liber. Pe vreme de ploaie multe din
ele snt supuse stricciunii. Aici am ntlnit un numr
de chervanagii aromni, care ncrcau sare i mrfuri pentru
a le transport n interiorul Albaniei. Ei erau originari din
comunele F r a c u l a, Cipleaca, Grabiani, C h el-
ba si r a. Profitnd de prezena lor n port, mai ales c
mai aveau nc dou-trei ceasuri pn la plecare, m' am
') 1 I AHS . Alb. Stud., p. 133.
BCU CLUJ
74 TH. CAPIDAN
interesat de graiul i numrul lor. Unul din ei, Uambi
Bechia, n vrst de peste 60 de ani mi-a dat unele infor-
3 7 . Fr er o i di n Col oni a.
maiuni cu privire la drumurile ervnarilor freroi,
despre care voiu vorbi amnunit n alt capitol.
Romnii din Durazzo snt toi negutori. Ei vorbesc
un dialect care i deosebete de Freroi. Cei mai muli
BCU CLUJ
FAREBOI I
75
snt venii din centrele romneti din partea de sud a Ma-
cedoniei. Unii chiar din oraele mai mari din Albania, ca
Berat i Elbasan. Numrul lor abia trece peste o mie de
suflete. De altfel, ntreaga populaie a oraului este de cinci
mii de locuitori, dintre care trei mii snt musulmani i
restul cretini.
Graiul Romnilor din Durazzo este aproape acelai cu al
Romnilor din Tirana. El se deosebete de limba frero-
ilor i, ca particulariti locale, n afar de cele cunoscute
din limba scriitorilor romni din sec. XVI I I , nu prezint
aproape nimic nou.
Dup o edere de cteva ceasuri, aproape de amiazi mi-am
continuat drumul spre Muzachia, numit de Albanezi
M nzeke.
6. DE LA DUR AZZO L A B E R A T '!
l . l ' SXIA - MUZ ACHI A - CARBUNARA - B E RA T - ROMNI I DI N BE RA T
Drumul de la Durazzo spre Muzachia; duce n spre miaz-
zi, de-alungul coastei Mrii Adriatice. Abia am mnat 56
minute, i am ajuns n faa reedinei de var a regelui
Zogu I. Ne-am oprit puin ca s vedem pe din afar cl-
direa i am pornit din nou, lundu-o tot de-alungul mrii,
ns ceva mai n spre stnga, lsnd ntre osea i rmul
mrii o distan de cteva sute de metri. Dup aceea am
apucat-o pe drumul din spre Cavaia, pe unde am venit la
Tirana, i continund am trecut rul cumbi, aproape de
Pekini. Acum mai coborm i suim nc cteva minute dea-
lurile care se las de pe munii D um r e i D ar si
(Malet Dumres e Darsise), apoi intrm n cmpia din faa
noastr care se pierde n zare : Muzachia.
Muzachia este singura poriune din Albania, n care nu
se mai vd muni sau dealuri. In toate celelalte regiuni
pe unde am trecut, ncepnd de la Coria pn n Tirana,
abia dac am ntlnit n drum cte o poriune de doi trei
chilometri de pmnt esos. Pretutindeni numai muni i
dealuri. Nici cmpia care se ntinde n faa capitalei nu-i
BCU CLUJ
76 TH. CAPI DAN
3 8 . Muzachi a : Luni a.
deal nalt, i imediat, am dat de rmul Mrii Adriatice.
Distana care ne desprea de rm er abia de patru cinci
chilometri.
Am continuat drumul n spre miazzi, la stnga lacului
T r b uf, i pe la amiazi, dup dou ore de cltorie,
am ajuns n Dunia, unde ne-am oprit.
L u n i a este reedina subrefectului din Berat. Are
vreo 400 de case, cu o populaiune de dou mii locuitori,
dintre care numai patru sute snt Albanezi cretini i Ro-
mni, restul musulmani. Dup numrul locuitorilor, Dunia
nu este dect un simplu trgule. Cu toate acestea, el este
ceva mai ngrijit, are un numr de cldiri nou i un pod
zidit n ciment, care trece peste rul ce curge prin mijlocul
aa de mare. Numai poriunea din partea de miaz-zi a
orelului Cavaia este ceva mai mare. Dar i aci ntr' o
parte i alta se vd cu ochiul liber colinele care se las la
poalele munilor. In Albania, vorbind de inuturile pe unde
am trecut eu, munii i dealurile ajung aproape de rmul
mrii. N' am s uit ct de plcut impresionat am fost n
drumul de la Elbasan la Tirana, cnd, dup ore de cltorie
n mijlocul munilor, abia am ieit de dup cotitura unui
BCU CLUJ
FREROI I
77
caul ui . In Lunia se gsete i o coal de agricultur,
nzestrat cu toate mijloacele de trebuin pentru preg-
tirea elevilor agronomi.
La restaurantul n care am descins, singurul ceva mai
mare n faa cruia se opresc toate mainile, proprietarul
este un tnr robust, care, dup nfiare, prea a fi
Aromn. Am intrat cU el n vorb i am aflat c este din
prile Beratului. Imediat dup aceasta, m' am aezat la
39. Muzachi a : Drumul Luni a-Berat .
o mas unde se aflau civa Freroi din comunele de
pe cmpia Muzachiei: L ib o f a, V r t o p i i C ut aii.
Am intrat cu ei de vorb, ca s-mi nsemnez unele parti-
culariti de limb, i s-i ntreb despre micrile lor cu
turmele. Toi, afar de Cuu Giogia, erau pstori. Ei ve-
niser n trg cu ln, unt i brnz, ca s le desfac n
Lunia. Unul din ei, Ducu Jana, care cunotea bine pre-
paratul cacavalului, mi-a dat lmuriri asupra felului cum
fabric Freroii cacavalul. La fel ca i Romnii din
Pind aezai n inutul Veriei, ei vnd laptele la negustorii
din Albania^ i Grecia pentru tot intervalul de la nceputul
primverii pn n toamn. In timpul verii negutorii an-
gajeaz Freroi cu fabricarea cacavalului. Acetia l pre-
BCU CLUJ
7 8
TH. CAPI DAX
par la fel ca i Romnii din Pind despre care am vorbit
pe larg n Romnii Nomazi".
Exprimndu-mi dorina ca s vizitez comuna C ar b u-
11 ar a, ei m' au prevenit c acum n lunile de var aproape
toi Romni snt plecai la munte. Se plngeau de scum-
petea vieii, de greutatea drilor i, mai ales, de seceta
mare ce a bntuit n vara aceea, cnd aproape pn
n toamn trziu nu czuse nici un strop de ploaie. Tot
de la ei am aflat c dup patru zile era s se in n Lunia
un trg. la cre trebuia s coboare Freroi de prin prile
muntoase ale Albaniei centrale.
Dup graiu, ei nu se deosebeau de Freroii pe care i
ntlnisem la Cavaia. Unul dintre ei Cuu Giogia, care mult
vreme se ocupase cu transporturile, mi ddu informaii
despre Romnii din Petova, Zavari i Radostina,
situate n inutul G u r i za, la dreapta rului Semeni.
Tot de la el am aflat despre micrile Freroilor din acele
pri precum i despre unii termeni referitori la numele catri-
lor. Dup o edere de trei ore i mai bine n Imnia, am pornit
spre Carbunara. Am mers cteva minute pe cotiturile unor dea-
luri mai nalte, dup aceea am ptruns n cmpia Muzachiei.
Mit zac hi a, numit de Albanezi Muzeke, iar de
F'rseroi Mi z u che a, este cmpia care se ntinde pe amn-
dou rmurile rului Semeni. Ea ncepe de la rul cumbi,
la miaznoapte, i se ntinde n spre miazzi, de-alungul i-
mului Adriatic, pn aproape de dealurile muntelui Mala-
castra. Da rsrit, continund pe valea rului Osum, ajunge
pn n inutul Berat.
ntregul inut al Muzachiei se mparte n dou poriuni :
M it z e k e e M a d h e (Muzachia Mare) de-a dreapta lui
Semeni, i M 11 z e k e e V o gel (M. Mic), de-a stnga lui.
Pmntul acestei cmpii este foarte fertil. Numai c el
nu este peste tot cultivat. Afar de unele poriuni mici
smnate cu porumb, restul, mai totul prsit. De altfel,
n vara n care am cltorit eu, din cauza secetei prea mari,
ntreaga regiune era pustie. Ctunele presrate pe aceast
cmpie sunt att de rare, nct dac n'ar fi s ntlneti
BCU CLUJ
FREROI I
79
n drum, din cnd n cnd, cte un grup de Freroi, ai
crede c te gseti n pustiul Saharei. Pn acum, dup
lmuririle care mi s'au dat la Fieri (Fearica), Albanezii
nu profit de bogia solului Muzachiei, nici n anii cnd
se face cte o recolt bun. Acei civa bei Albanezi care
stpnesc ntreaga cmpie se mul-
umesc cu atta ct le trebue pen-
tru nevoile lor proprii.
Dup o jumtate de or am -
juns n Carbunara. Comuna este
locuit de Albanezi musulmani.
Ceva mai la o parte, se afl i
locuinele ctorva familii de Fr-
eroi sraci. Cei mai muli din ei
se ocup cu transporturile. Dar i
aceast meserie trebue s o pr-
seasc, din cauza transporturilor
cu autocamioanele. In comun erau
numai cteva femei. Doi freroi,
care se pregteau s prseasc
comuna, mi-au dat lmuriri despre
situaia i numrul lor.
Dup dou ore de popas, am
continuat drumul mai departe
pn la Cuc i, unde a trebuit
s ne oprim, ca s trecem rul
Devol. Dup o jitmtate de or
de ateptare, ne-am mbarcat cu
maina pe O punte plutitoare i 40. F r e r oa t di n Car bunar a.
am trecut dincolo de ru. De aci
am continuat pe oseaua care merge de-alungul albiei lui O-
sum, pe care Albanezii l numesc Lumi B e raii (Rul
Beratului). Dup un drum de o or, am nceput s zrim din
deprtare, coama muntelui T o m o r, numit de Freroi
Ndumor
1
). Este cel mai nalt munte din Albania. Cu
l
) I n l i t er at ur a popul ar Tomor apar e cu acest nume .
BCU CLUJ
TH. CAPI DAN
ct naintm, cu att muntele rsare n dosul oraului
Berat, ale crui case albe de pe cetuia oraului ncep
s luceasc. Acum se arat ntreaga coam a muntelui cu
cele dou vrfuri T o m o r i a Mare i T om or i a
Mic, i, numai dup vreo zece minute, ajungem lng
ctunul romnesc Dunic, pe care l lsm la stnga,
naintnd direct spre ora. La 6 dup amiazi intrm n
Berat.
Berat, numit n anticitate Pulcheriopolis, ca poziie,
este cel mai frumos ora din Albania. Din deprtare
arat mai frumos chiar dect Durazzo. Aromnii i zic V i-
l ar di i sub aceasta form este atestat i n literatura
popular
1
) . El reprezint punctul cel mai naintat al vechei
influene slave n toponomastica din Albania central
2
). Cu
privire la numele oraului este interesant de relevat faptul
c, pe cnd Albanezii au pstrat forma care vine direct
de la slav. Belgrad ora frumos", Aromnii l-au mote-
nit sub forma medio-greac BeXcypdSc (cu b iniial redat prin
Dl gat s di npart e, Alergai di n ceal al t part e,
t ret set s marea la npart e, t recei marea la o part e ;
Ndomor s-pi munt s aros, Xdoi nor i Muni i Roi ,
i pduri di kiri st ufoi. i pduri de pini st ufoi .
L. t . Pp, 9 9 4
' ) Ba i nsi t s t u val ea vearde. Ia ieii i n valea verde,
si scri at s un lai cart e, s scriei o scrisoare,
la pelu di Vilarde. I<a paa di n Berat .
Ut . Pop. 1 0 1 8
I a alt part e se nt l net e sub formula Vilar :
Ta s-t e-aduc t Vilarli S t e-aduc pn n Berat ,
t as Vilart i la t si t at e, pn n Berat la cet at e,
s-t s pit rec lai Nace, frat e. ca s-i t ri met , mi , Nace, frat e,
nclinicuni cu snt at e. nchinciuni cu snt at e.
Ut . Pop. 1 0 1 7
*) El ement ul sl av din Al bani a cent ral se mai nt l net e numai n co-
munel e de l ng Coria : Biglit i, Drenova, Embori a i Bobot i a. Iu
t i mpuri l e mai vechi acest el ement se nt i ndea i mai mul t n int eriorul
Albaniei cent rale. Pe la nceput ul sec. XVI , I. Musachi n a sa Istoria ella
casa Musachia [ci. Hopf, Cron. creco-rom. r873 p. 2 8 0 ) ami nt et e despre
Slavii di n i nut ul Opri (ast zi n prefect ura di n Coria) spunnd : 11
paese d' Opari ch' e abi t at o di Schi avoni ".
BCU CLUJ
TH. CAPIW AN
8 1
6, dup pronunarea greac), din care rnai trziu au fcut
Vi^ a ri. Este, poate, singurul ora din Albania, pentru
care Aromnii pstreaz o denumire veche, deosebit de
aceea ntrebuinat de Albanezi. Aceasta se explic din
faptul c, mai mult ca n orice punct al Albaniei, i din toate
vremurile, elementul aromnesc a existat n numr mai mare
pe mintele Tomor, la poalele cruia se afl aezat oraul
Berat! In privina aceast Hahn este cel mai vechiu autor
4 1 . Ber at .
care ne spune c : in der Stadt Berat wohnen viele [Wla-
chen] und die Musukja ist voii davon"
1
) , De fapt popu-
laiunea romneasc din acest ora a fost totdeauna nume-
roas. Din 12000 de locuitori ci se aflau pe vremea
cnd Weigand a cltorit n Albania, 9000 erau Aromni.
Va s zic
3
j. din populaiune reprezenta elementul rom-
nesc
2
) . De altfel, elementul romnesc a fost i este cel
*i Of. Alb. Stud., i>. ia-
*) W EIGAND, Die Aromunen, 1 p. 2 9 1 ,
KAEL PATSCH. Das Sandschak Berat in Albanien ( 1 9 0 4) , p. 1 2 0 , crede c
num r ul Ar omni l or da t de Wei gand est e exager at . Aceast a, desi gur,
d u p l mur i r i l e ce i s ' au da t de ct r e epi scopul grec di n Ber at .
M. EKREM-BEI VLORA. Aus Berat und vom Tomor Sar aj evo ( 1 9 1 1 ) p. 7S
not a, cr ede de asemenea c num r ul Romni l or dat de We i ga nd ar fi pr ea
Daeorontania VI
BCU CLUJ
8 2
TH. CAPI DAN
/
mai numeros n ntreg districtul Berat, nu numai n ora-
ul Berat. Iat ce spune Antonio Baldacci n lucrarea lui
aprut de curnd asupra Al bani ei : II distretto di Berat,
col Musachi < confinante e Scrapari, e abitato in preva-
lenza da mussulmani ; gli ortodossi che si trovano in
questo territorio appar-
tengono generamen-
t e alia nazionalit
romena"
x
). Dup ma-
rele rzboiu, o bun
parte din locuitorii o-
raului, n special Ro-
mni i Albanezi cre-
tini, din cauza mersu-
lui ru al afacerilor,
au emigrat, aezn-
du-se n diferite cen-
tre din Peninsula Bal-
canic. Populaiunea
actual, este, dup sta-
tistica oficial, de 8505
locuitori, adic cu vreo
patru mii de suflete
mai puin. Numrul
Romnilor nu se poate
ti precis. In cele dou
42. F r e r oa t di n Ber at . zile ct am stat, ani
putut observa numai
c ei snt destul de numeroi. ntregul cartier cunoscut
sub numele G o r i l a este ocupat de dnii. Dar ei snt
rspndii i n alte puncte ale oraului. Ca i n Tirana,
cele mai mari prvlii snt ale Aromnilor. Ei se ocup cu
comerul i meseriile.
mar e. Dar aut or ul , car e est e Al banez i cunoat e or aul Ber at mai bi ne
ca ori care, nu s pune cam cu ct ar fi mai mar e. Se vede c el s' a l uat dup.
Pat s ch, a cr ui l ucr ar e o ci t eaz.
*) ANTONI O BALDACCI , L'Albania, R o ma 1 9 2 9 , p. 3 0 6.
BCU CLUJ
FREKOII
sa
Berat este aezat de-alungul rului Lumi Beratit. Cum
te aproprii de ora, pe oseaua care vine din spre Muzachia,
vezi cea mai mare parte a oraului ntinzndu-se pe partea
dreapt a rului care l strbate. In partea stng se nal
cetuia C a s t r u, cu cldiri ridicate pe nlimea stn-
cilor. Aromnii i zic Tsitate (cetate). Casele se ntind pn
jos n vale, unindu-se printr'un pod bine zidit cu cealalt
parte a oraului.
Sosind n Berat, am descins n poriunea oraului aezat
pe malul drept al lui Osum. Aci strzile snt mai lungi,
iar piaa, care se gsete numai la doi trei pai la stnga,
este mai animat. nfiarea oraului este foarte sim-
patic. Berat nu se poate compara cu Elbasan sau cu
Tirana. El se apropie foarte mult de Coria, avnd un
numr de cldiri bine ntreinute. Lumea este mbrcat
ceva mai bine, iar femeile umbl pe strad desvelite la
fa. In afar de aceasta, Berat este nconjurat i de o
vegetaie abondent. Pe dealurile din mprejurimi cresc tot
felul de fructe i, n special, rodii, de mrime neobici-
nuit.
In cele dou zile ct am stat n Berat, am avut prilejul
s cunosc mi muli Romni freroi venii n trg de
prin mprejurimi. Erau Ui ani i de prin comunele V r-
t o fi i. i Sckepuri. Acetia se aseamn n graiu mai
mult cu Freroii din Ciameria. Alii de prin comunele
Conisbalta, Chelbsira, R e m a n i a, Morava,
C ut a l i, unii chiar de mai departe, din spre prile apu-
sene ale inutului Malacastra : Bestrova, Mecati,
S c r o f o t i n a, S c r ap ar, P e t a ni, F r a c ul a, L e-
v a n i etc. Ca i n trgurile din celelalte centre ale Al -
baniei, ei vin ntovrii de femeile lor, aducnd mrfuri
ncrcate pe catri. Stnd de vorb cu ei spre a-mi nsemna
observaiunile de care aveam nevoie, auzeam aceleai plu-
geri cu privire la mersul ru al afacerilor i la drile mari
ce trebue i s plteasc la stpnire. Unii din ei tiau
despre emigrftrea Freroilor din Pleasa n Romnia i se
interesau de ei, dac le merge mai bine.
BCU CLUJ
8 4
TH CAPJ DAX
Toi aceti Aromni, dei vorbesc bine limba albanez,
i pstreaz graiul lor frerotesc mai puin influenat de
limba albanez, dect graiul Romnilor din Epir i Tesalia
de limba greac. Am aici n Cluj civa studeni din Tesalia,
nscrii la Facultatea de medicin, care vorbesc un dia-
lect aproape pe jumtate grecesc. Freroii, din contr,
4 3 . Freroat l a rzboiu.
n afar de cuvintele albanezeti obicinuite i n limba Ro-
mnilor din Macedonia, au prea puine mprumuturi din
albanez. Printre Freroii venii n trg la Berat, am
dat de o femeie bt rn: Cutina aii Mrue, n vrsta de
68 de ani, originar din Uianic, singura care a primit
s stea de vorb cu mine timp de cteva ore povestindu-mi
un basm, obiceiurile de la nunt i cteva cntece n graiul
frerot, pe care le-am reprodus n partea a doua a acestei
lucrri.
BCU CLUJ
FREROII
8 5
In Berat, n afar de Romni i Albanezi, se mai gsesc
i foarte muli igani. Pe acetia i ntlneti chiar de la
intrarea n ora. In zilele de trg piaa miun de ei. Cei
mai muli snt ceretori. Numai cei aezai n ora snt
cldrari i spoitori. Albanezii i numesc Ivghit sau Evghit.
Aromnii le spun Ghiftu. Forma albanez vine (prin me-
tatez) din Eghift, iar aceasta, din y^
<
?
T 0
S i gan", este
aceeai cu denumirea aromn.
> " 7 . DE EA BERAT LA FI ERI
m NI C, MORAVA, CUTALI - NTJME D E LOCALI TI ROMANETI IN ALBANI A
A treia zi dup sosirea noastr n Berat am plecat spre
Fieri. Ne-am sculat mai de diminea ca s umblm pe r-
coare, mai ales c n drum trebuia s ne oprim n cteva
localiti romneti. Drumul de la Berat la Fieri este cel
vechiu. De un an de zile oseaua a fost reparat din
temelii i se poate umbl cu maina pe ea fr nici o
piedic.
Da ora 5 dimineaa am pornit apucndu-o pe drumul
pe care sosisem. Dup o cltorie de un sfert de or, am
ajuns n D u n i c, aezat pe nite coline, la dreapta rului
Osum. Este un simplu ctun cu cel mult 200 de locuitori,
dintre care cei mai muli snt Albanezi musulmani. Alba-
nezii cretini i Freroii snt foarte puini. Dup infor-
maiile ce mi-au dat cteva Freroate btrne, nainte
numrul Freroilor er mai mare ; acum abia mai snt
cteva familii.
De la Dunic ne-am continuat drumul drept nainte pe
valea rului Osum pn la Morava, comun mai mare
aezat pe cmpie, cu un numr covritor de Albanezi
musulmani. Ei numr, dup statistica albanez, ca la 500
de suflete. Freroii i Albanezii cretini nu trec peste o
sut de ini. naintnd mai departe, am ajuns la podul
Uri Hasan-beut (podul lui Hasan-bei) care trece peste
Osum. De aci nainte ntlnim plcuri plcuri de Freroi :
BCU CLUJ
8 6
TH. CAPI DAN
unii vin de prin regiunile din Malacastra, alii de prin inutul
Valonei din comunele Bestrova, Ser ap ar, Mi foii,
S c r o f o t' i n a. Vznd c printre ei se gseau i cteva
Freroate, care se apropiau ca s treac podul, am oprit
puin maina spre a intr n vorb cu ei, ntrebnd despre
drumul care duce la Fieri. Una dintre Freroate purta
44. Muz achi a : Fr er o i di n Schepur i ( Ber at ) .
peste cutare (coafura capului) o pnz alb, pe care Ro-
mnii de prin inuturile Macedoniei o numesc baltsu. In-
trebndu-o ca s-mi spun cum se cheam n graiul lor,
ea mi-a rspuns ciceroan". Er cea dinti Freroat, pe
care o vedeam cu ciceroan pe cap. Toate celelalte pe care
le ntlnisem pn la Berat, purtau numai ciupare. De la
ele am mai aflat despre numirea celor alte piese de m-
brcminte, despre care se va vorbi n alt parte. Dup
o jumtate de or am pornit mai departe, continund
drumul spre Fieri.
Trecnd podul, ne-am napoiat cteva minute pe cur-
sul rului Osum, spre a vizit C h elb s i r a un c-
tun aezat pe malul stng al rului. Iu ctun abia snt
douzeci de case locuite de Albanezi cretini i de Freroi.
Acetia toi erau plecai la munte. Iuapoindu-ne pe ace-
BCU CLUJ
FREROI I g7
lai drum pn la pod, am continuat cteva minute um-
blnd prin cmpie, pn cnd, lundu-o n spre apus de
rul Osum, am intrat n reghmea deluroas din inutul
45. Pr el ucr at ul l nei .
Sehepuri, apropiindu-ne de comuna Schepuri, locuit de
Freroi, originari din U i a ni c de pe Tomor. De aci,
cobornd n spre vale, am ajuns la Cutai i, un ctun
ceva mai mricel dect Chelbsira, alezat pe deal, cu un
numr de cel mult 200 de locuitori, ntre care snt i
BCU CLUJ
TK. CAPI DAX
cteva familii frerote.ti. Din Cutali oseaua merge pe
cmpie, direcia spre apus, prin / a r e z a pn la Fieri.
nainte de a ajunge la Fieri, m' am ntlnit cu un alt grup de
Freroi din Muzacliia i de prin prile Avlonei, care mergeau
la Berat .Stnd de vorb cu ei, am aflat de unele nume de lo-
caliti romneti. Alte cteva mi-au fost comunicate n trg
la Coria. Le nir mai jos pe toate, dup pronunarea local.
K' atr om (din arom. Htr piatr" + o m), nume de
localitate n prile muntoase din inutul Coria. Astzi
li atr o m este !ocuit numai de Albanezi musulmani, care,
dup statistica oficial, numr 300 de suflete. Aromnii
din Dinia, Stropani, Colonia, de la care am aflat numele,
i zic H atr o m. In statistica lui T. Selenica este trecut
n transcriere albanez Q atr om art. Qatromi
K'atra Tsap (din arom. Mtrd-\-tsap), nume de
munte n inutul Pograde din prefectura Coria. Are o
nlime de 1728 m. Romnii din inutul Coria vreaz
cu oile n acest munte. In lucrarea lui Selenica, acest munte
este dat n traducere albanez G u r i Tsap. Forma tsap
se ntrebuineaz n dialectul gheg. In dialectul tosc se
aude s kj ap. Muntele Guri Tsap este situat ntr'un
inut locuit de Toschi. De aceea cred c formaiunea este
romneasc. Ins nu este exclus ca pstorii romni s o
fi tradus din limba albanez. Fapt cert este c pstorii ro-
mni ntrebuineaz numai K'atra Tsap.
Valea mari (din arom. valea - j - mari), nume de
vale i de munte, dup cum mi-au comunicat Freroii
din inutul Coloniei, n Colonia. La Selenica figureaz nu-
mai ca nume de munte, sub forma V al l am ar i. La n-
ceput, acest nume a fost dat vii, dup aceea muntelui la
poalele cruia e aezat valea. Formaiuni de nume de loc.
cu vale avem i n Peninsula Balcanic. In Meglen avem
Vale arat si (din valea-ratsi valea rece") trecut sub
aceast form i n harta statului major austriac. In Epir
avem Valea Cald
1
) etc.
1
Of. l.iimimi, I, p. i i 7 .
BCU CLUJ
FREROI I
8 9
datina (din aroni. glina gin"), care, se identific
cu muntele Gina din Munii Apuseni, este numele unui
ctun aezat la apus de Berat, n stnga rului Osum, pe
nlimile irului de muni care merg paralel cu Schepuri.
Are numai 154 locuitori Albanezi musulmani. In harta
statului major austriac este nsemnat sub forma Galina ;
tot a l red i Selenica (p. 509).
Cat a net (derivat din arom. c t u n cu sufixul colectiv
-el, nseninnd locul n care se gsesc aezate mai multe
ctune), este o localitate prsit, dup cele ce mi s'au
comunicat de ctre Freroii din inutul Berat, situat
pe povrniurile rsritene ale muntelui Tomor. Probabil
c n aceast parte a Tomorului se aflau odat mai multe
ctune locuite de Freroi, mai trziu prsite prin mu-
tarea lor n alt parte. Numele de localitate este nseninat
n harta statului major austriac sub forma K a t o n e t.
Cum c n C t un e t trebue s vedem o form rom-
neasc i nicidecum una derivat din cuvntul albanez,
aceasta nu rezult numai din sui.-et, care numai n rom-
nete deriv colective, dar i din faptul c n toat topo-
nomastica albanez, pentru cuvntul ctun ntlnim numai
forma albanez Katund. Astfel de nume de localiti avem :
K a 1u n d i i ri (ctunul nou) n inutul Lunia din Dibra ;
K a tun di j vi eter (ctunul vechiu) n Scutari; A* a-
t undai n inutul Berat ; n fine Katundisti n i-
nutul Premeti; Katundi n inutul Coria, K at u n d i
in inutul Libhova din Arghirocastru, etc.
Ca form simpl avem C a t u n a ; de asemenea M ri-
na s t i r i i C at un e s (Mnstirea ctunului) n inutul
Libhova din Arghirocastru, acolo unde ntlnim i K a-
t un d i, formaiune albanez.
L a c a t 11 n (din arom. / a -\- c t u n) comuna cu lo-
cuitori Albanezi musulmani n prefectura Valona. In scrierile
albaneze acest nume de loc. este albanizat, fiind scris L a-
katundi. Sub aceast form l d Selenica. Fapt sigur
este c Rodinii i Albanezii i zic L a c a t u n i tot a
se ntlnete i n harta statului major austriac.
BCU CLUJ
90
TH. CAPI DAX
K'ari (din arom. focare piere" despre soare apune",
adic iocul unde apune soarele
1
), nume de ctun cu 73 Al -
banezi musulmani i 80 Albanezi cretini, ntre care se g-
sesc i civa Romni. Este situat la dreapta rului Vovusa,
lng Valona. In harta statului major austriac este nsemnat
46. Dr umul Ber at - Fi er i .
Kjari, iar la Selenica, cu transcrierea albanez, Qari
(P- 539)-
In aromna cuvntul se ntrebuineaz ca apelativ
se ntlnete n cunoscutul cntec de nunt.
L-h-me i speal-h-me L-m i spal-m
I.a oputlu di tru kare. La fntna din apus.
De asemenea el se ntlnete ca nume de localitate n
Pind *).
Barza (din arom. barz), nume de munte aproape de
Ti rana; din ora se vede cu ochiul liber. In scrierile alba-
nezeti se d sub aceast form.
Cuvntul nu poate fi albanez, deoarece n toat topo-
nimia albanez avem forma antocton nealterat bardh.
x
) WEIGAND, Die romunishen Ortsnamen im Pindusgebiete iu Jahresb.
X X I X X V . Cf. i Dacoromania I p . 4 1 7 .
BCU CLUJ
FREROI I
91
Astfel n Malacastra avem ctunul B ar cili a n i ; n Elbasan
un alt ctun ceva mai mricel: B a r d h a s n e s h i; n
inutul Luma : Barodhoci etc. Prefacerea lui dh albanez
n z are loc numai n limba ro-
mn. De aceea cred c origi-
nea romneasc a lui Ba r z a
pare sigur.
Muigana (derivat din arom.
murg i su.-an cu-a final de
la numele de localiti), nume
de munte n Arghirocastru cu o
nlime de 2124 m. tiu c cu-
vntul mitrk, articulat m u r g u,
exist i n limba albanez cu
nelesul dunkel, schwarz, grau"
fig. nenorocit" i c originea
formei de baz, despre care am
vorbit n Dacoromania IT 54>
este neclar. Dac totui l so-
cotesc ca formaiune romneasc,
aceasta o fac numai din cauza
sufixului -an, care deriv adjec-
tive de felul lui blan din bl,
etc. In afar de aceasta, deri-
vate locale din romnescul murg,
cum este M u r g a , se ntl-
nesc i n alte ri, pe unde au
emigrat pstorii romni
1
). G.
Meyer crede c forma albanez
4 7
murgase, n Albania, este adus
de pstori val ahi : durch vlachische Hirten verschleppt" -).
Clivari (din arom. clivar), nume de ctun lsat
n prsire n Mirdita. Nume de localiti, n care Freroii
snt aezai n colibe, pe care ei le numesc clive, snt
Mxzachi a : Fr er o i
di n Ar deni t a.
1
.i Vezi Raporturile lingvistice slavo-romne n Dacoromania I I T, p. 2 1 0 .
2
; G. MEYER, Etym. Worierbuch der AII. Spr. p. 2 C2 .
BCU CLUJ
i)2 TI I . CAPI DAN
multe n Albania : Caliv a-P a s a, comun n Ciameria cu
vreo patru sute de locuitori. C alivet e Stropani (arom.
Colivele Stropani) cu o sut locuitori; C aii v a ci n i-
nutul Pograde cu locuitori Albanezi musulmani; un alt
Clivaci, nume de ctun prsit, se gsete n Mirdita.
V l a h i n a (derivat din Vlah cu sufixul -in), nume de
ru n Arghirocastru. Este un afluent mic al lui Susica, care
se vars n Vovusa. Alturi de el este i un nume de localitate.
Amndou sunt nsemnate n harta statului major austriac.
V l ah o v a (derivat din Vlah cu suf. -ovo), nume de
ctun n inutul Delvin din Arghirocastru cu o populaiune
de 80 locuitori.
V l ah ani (derivat din Vlah i suf .-ari) nume de ctun
ceva mai mricel, situat n acelai inut din Arghirocastru.
Tot n prile din sudul Albaniei avem i Vlaho-PsHo-
lera din inutul Premeti. Este un ctun cu 250 de lo-
cuitori ; de asemenea Vlaho-Gorangi n regiunea Li b-
hova din Arghirocastru, cu 228 de locuitori.
Tot n rndul acestor nume de loc. trebue trecute i Lem-
nusa, Crarea-l Lmpi, Padea oariclui, Scrpa-lat, K'atra-
lat, Guva lui Mima, etc. despre care s'a vorbit mai pe larg
n Romnii Nomazi.
In F i e r i sau F e ar i c a, cum i zic Aromnii, am ajuns
dup amiazi pe la ora 4. Am descins la un otel din captul
oraului care, n ce privete curenia, semna mai mult
cu un han. Er singurul otel din localitate.
Fieri este un simplu trgule cu un numr de 1500
de locuitori, aezat pe cmpia Muzachiei. Orelul are
un aspect drgu, att din cauza cldirilor, mai toate nou
i bine ngrijite, ct i din cauza vegetaiei abundente de
care este nconjurat. Locuitorii snt n majoritate Romni
venii de prin prile Moscopolei. Ei snt negutori i
meseriai. Fieri nu este un ora vechiu. El dateaz din
1864. La nceput er un simplu ctun alctuit din douzeci
de case cu biserica Sfntul Gheorghe (Kisha e Shengjer-
gjit). El era proprietatea doamnei Rapua, fiica lui Kurt
BCU CLUJ
J-AREROi r
93
Achmed Paa, care l uni cu ctunul din apropiere
koz, fcndu-1 mai mare. Mai trziu oraul fu recldit
n dou rnduri. Odat n timpul lui Kahram Paa Vrioni,
f.ul vizi. ului Omer-Paa, dup aceea n 1877 de ctre Omer
48. Fi eri , ar om. Fear i ea.
Paa Vrioni, cnd o elul lu aspectul modern pe care
l are azi
1
) .
Seara trziu m' am ntlnit cu domnul Steriu Papa, se-
nator n parlamentul albanez i un vechiu cunoscut al meu,
nc de pe vremea cnd studia la liceul romnesc din Bi-
to'.ia. Dnsul mi-a dat unele informaiuni cu privire la Ro-
mnii din Fieri, atrgndu-mi luarea aminte asupra s-
pturilor care se fac n localitatea Poiani din apropierea
oraului.
Neavnd ce face mai mult vreme i din pricina proastei
gzduiri la otel, unde toat noaptea n' am putut nchide
ochii din cauza insectelor, dimineaa pe la orele 4 am
prsit localitatea cu o main care trebuia s ne duc la
Lunia, dup ce mai ntiu vizitaiu Poiani i alte dou
ctune cu locuitori Freroi.
) T. S ELENI CA. ib. 160.
BCU CLUJ
94 TH. CAPI DAN
S. DE LA F I E R I LA LU NI A E L B A S A N
Z AVARI, KADOSTrSA, POI ANI - MI CRI LE METANASTAKtCK ALE FREROTI -
LOIt - FREROI I CHERVAN' AGI I - DRUMURI L E CHERVAXACi l I LOR FRE-
ROI DI X ALBANI A- - NUMELE CATRI LOR - NUMI RI LE PRI LOR CORPULUI
LA CATAR - NUMI RI LE OBI ECTELOR DE P E CORPUL CATRULUI ; SAMARUL. -
NUMI RI LE PLUGULUI I ALE PRI LOR LUI - RZBOI UL DE ESUT - MNC-
RI LE FRBROTLOR
De la Fieri am apucat drumul spre apus i numai dup
o scurt cltorie ne-am apropiat de Z a v a r i, ctun aezat
la es, cu vreo 25 de case locuite de Albanezi musulmani
i cteva familii freroteti. nainte de a ajunge n sat,
am ntlnit un grup de freroi care mergeau spre
Valona. De aici nainte gseti pe Freroi la orice pas.
Vara i poi vedea umblnd pretutindeni; ei snt ntr'o
continu micare. Numai n comunele lor nu-i poi gsi.
Aci rar cnd ntlneti cte o btrn dou. Toi snt p e-
cai la munte de unde se coboar la es, numai cnd vin
s-i vnd produsele lor n lapte i ln, sau cnd trans-
port mrfuri n oraele mai mari. In Zavari aproape toi
Freroii erau plecai. Continund drumul mai departe,
am ajuns la Radostina, un ctun ceva mai mricel
dect Zavari, ns locuit numai de Albanezi musulmani i
foarte puini Romni. De la Radostina am ajuns direct
la P o i an i, un sat cu vreo dou sute de locuitori, dint e
care mai mult ca jumtate snt Albanezi cretini, restul
Freroi.
Poiani este aezat pe locul n care se afl odat vechea
A fi o II o n i a. O misiune arheologic francez condus de
Deon Ray face spturi nc din 1924. Din cercetrile f
cute pn acum, rezult ca vechiul ora er aezat pe o co-
lin de la picioarele muntelui, avnd faa spre mare. Urme
din zidurile care nconjurau cetatea se vd i acum. Din
lungimea zidurilor, care ajung pn la patru km., s-e pare
c Apollonia avea o ntindere destul de mare. Pn acum
s'au outut descoperi dou locuine. Ele snt cldite dup
sistemul roman cu ferestrele care dau n curte.
BCU CLUJ
FAK. EHOI I
95
De la Poiani, ntorcndu-ne pe acelai drum, ne-am n-
dreptat spre Lunia. Mai nti am luat direcia spre Berat
pn ce am trecut rul Semani, dup aceea, ntorcndu-ne
n spre miaznoapte, am apucat oseaua spre L,unia. Aci
am ajuns dup amiazi. A doua zi dimineaa am ieit n
trg ca s m ntlnesc cu Freroii venii din mprejurimi.
Trgul era destul de animat. Erau foarte muli rani al-
banezi venii de prin satele din apropiere. Freroii, care
erau mai puin la numr dect aceia pe care i vzu-
sem n Berat i Coria, veniser din satele Divjacu,
Kruec'uchi, Libofa, Ci fleac a, Petova, Cr-
bunar a i altele. Unii din ei erau i de prin pr-
ile Ciameriei de lng Preveza. Aci am putut ptrunde
mai bine n micile deosebiri de graiu, care exist ntre Fr-
eroii Ciamerieni i ntre aceia din Muzachia. Tot n trgul
din L/Unia, mi-am nsemnat ultimele informaiuni despre
micrile pstorilor ca i despre drumurile crvnarilor.
In capitolul despre micrile metanastasice ale Rom-
nilor nomazi din ntreaga Peninsula Balcanic, scris n. lu-
crarea mea Romnii Nomazi, am tratat i despre migra-
iunile Romnilor din Albania. In vremea cnd scriam
despre aceste micri, informaiunile mele privitoare la Ro-
mnii din Albania erau luate, n cea mai mare parte, de la
Freroii aezai n Macedonia, n inutul Vodena (Edesa)
aproape de Salonic, i de la unii scriitori care cltoriser
n Albania.
In aceast cltorie, venind n contact cu Freroii
aproape din toate regiunile locuite de Romni, am avut
plcerea s constat c toate datele nirate n capitolul
din lucrarea mea citat snt exacte. Au fost unii dintre
Freroi care mi-au numit regiuni muntoase deosebite
de cele date de mine n Romnii Nomazi, ns, dup cer-
cetrile mele, direcia este aceiai. Astfel, unii dintre Fr-
eroii din inutul Coria, n afar de Muntele Sec, unde
pleac primvara cu turmele la vratec, ajung la K'atra
Tsap, n munii Meci i Camija. De asemenea
cei din stnga rului Semani (Muzachia Mic) nu se duc
BCU CLUJ
TH. CAPI DAN
spre vrare numai n N d u m o r (Tomor), ci i n munii
S p i r a k a, Gl av a, J i t o m i etc. Dar acetia snt tot
n apropierea munilor Tomor. O urmrire exact a tutu-
ror munilor pe unde se mic pstorii este cu neputin.
Romnii din regiunea Valonei, n a' ar de inutul Colo-
niei (Kiafsez), cum am dat n lucrarea citat, i mai
49. Romni Muzchiari.
mn turmele la vratec i pe munii o p ut din Arghiro-
castru, dup aceea n A
7
em e r c i c a i T r e b i s i n a din
inutul Premeti. Unii ns, dup cum mi-a comunicat un
Frerot din acele inuturi, o iau spre muntele nalt
M u r g an a din inutul Libhova.
Dar Freroii care se ocup cu transporturile iau di-
reciuni cii totul deosebite de acelea ale pstorilor nomazi.
Pe acestea le vom expune mai jos, a'i cum mi s'au comu-
nicat mai nti de ctre Freroii din inutul Coria, dup
BCU CLUJ
FAREBOTJ
;<7
aceea de ctre ceilali pstori, pe care i-am ntlnit n cursiil
cltoriei mele pn n Lunia.
Mai nti, orice transport cu caravanele se face cu ca-
trii. Frerotul care se ocup cu transporturile se numete
crvnar (din crvnar) sau kirige chirigiu". Pe vremuri,
50. Mu z a c h i a : F r e r oa t e di n Fr acul a. 3 1 . Fr er ot di n Fr a c ul a .
dup cum mi povestea btrnul nazu, tatl farmaci-
stului nazu din Coria, fiecare flcare
x
) i avea caravana
lui. Caravana se alctuia din 70100 de catri (muie).
Fiecare familie avea de la 5 sau 6 pn la 12 catri; celnicii
M Despr e f4lca# vezi n Romnii Nomazi p. 3S.
JJacoromania VI
BCU CLUJ
TH. CAPI DAN
aveau pn la 15 sau 16 catri. Printre Freroi erau i
chirigii de meserie care nu aveau catri. Acetia erau n-
trebuinai de celnici i de ctre orice alt Romn, care se
ocup cu transporturile de mrfuri. Un chirigiu de meserie er
pltit de la 12 pn la 15 lire turceti, ceea ce fcea 276 pn
la 345 franci aur anual. In afar de aceasta, el mai primea
i ntreinerea. De aceea, la plecarea ehervanagiilor, n fa-
miliile celnicilor se prepara dintr'o dat pne mult.
Cnd plecau chirigii la drum, nu porneau singuri, c toi
la olalt n caravan, sub conducerea unui chirigiu mai
ndemnatec i mai voinic, care pe alocuri se numea chiri-
giba. El er ales de celnic. Imediat ce ajungeau ntr' un
ora, chirigibaul er acela care angaja ncrcturile. El
se interes n ora, ca s afle transporturi cu preuri mai
mari. Condiiunile de plat fixate de dnsul, erau primite
de toi ceilali chirigii. Pentru aceasta chirigibaul nu avea
o leaf mai mare dect a celorlali. Postul lui er mai mult
onorific.
Se nelege de la sine c chirigibaul trebuia s fie nu numai
omul cel mai voinic dintre crvnari", dar i cel mai detept;
acela care tia s se descurce n afacerile cu autoritile
oraelor n care se descrcau mrfurile. De multe ori chi-
rigii din Albania naintau cu transporturile n spre miaz
noapte pn n Cr da c (Muntenegru). Ei trebuia s tie
i limba rii ca i ornduelile locale.
In ce privete acum drumurile pe care se fceau transportu-
rile, dup nsemnrile ce mi le-am luat, ele snt urmtoarele :
Cel mai vechiu i mai umblat drum din Albania er
acela care plec din Durazzo spre Macedonia : V i a E g-
naia. El pornea de pe litoralul mrii, trecea prin Cavaia i
Elbasan, o lua de-alungul lacului Ohrida, trecnd prin Struga
i Ohrida, i de aci apoi, prin Resna-Bitolia, ajungea pe o-
seaua care duce la Salonic.
Chirigii freroi ncrcau sare i tot felul de mrfuri
ce gseau n D uf u s sau D uf s (Durazzo) i le des-
crcau mai nti n Pikin sau P i hi ni , P i k i n i
(alb. Pekini), de aci treceau prin C avaya (Cavaia), i a-
BCU CLUJ
KHSEHOI I
jungeau la Elbasan. Din Elbasan ncrcau alte mrfuri i
continuau drumul prin Pugradets
1
) (Pograde), de unde
apoi oseaua se bifurca, i unii apucau sau prin nordul
lacului Prespa ajungnd prin Ohrida la Bituli (Bitolia),
sau prin partea de sud a lacului, spre Cor ca (Coria).
Din Coria spre Macedonia apucau dou drumuri : unul
care trecea de-alungul lacului P r e a s fi a, altul, ceva mai
spre sud, trecnd prin P le as a. Flori n a, F l r i n a ;
amndou ajungeau la Bituli (Bitolia).
De la Bituli, n vremea cnd n P rle a fi (Perlepe) se
inea marele trg, la care veneau negutori din toate pr-
ile Turciei Europene i unii chiar din strintate -), c-
rvnarii freroi ajungeau cu mrfurile n acest ora.
De aci unii o luau spre Gr as c u (Gradtsko) i ajungeau
pn n Velis (Veles, Kiipruli), Scofii (Scopie, srb.
Skoplje), Cumanuv a (Kumanovo), Vrane (Vranja) i
mai departe n spre miaznoapte, naintnd pn n Serbia.
Alii continuau drumul pe vechea osea Via Egnatia, a-
j ungnd cu transporturile pn n S r un , dup ce
mai nti treceau prin centrele Flr in a (Florina) ,V u d e n a
(Vodena), Veri a i Ianitza (Jenige-Vardar).
Din Srun unii o apucau n spre rsrit i ajungeau
n Cavaia, Nsear (Seres), Edrineil'i (Adrianopole)
pn M boii (Constantinopole).
Alte dou drumuri porneau tot de la Durazzo : unul o
apuca prin iyac (Shiak) spre Tirana, altul o lu dea-
lungul coastei adriatice spre M i l o t, Lesa i c o d r
(Scodra, Scutari). De aci chirigii freroi naintau mai n
spre nord pn ajungeau n Crdac (Karadak, Mun-
tenegru).
In interiorul Albaniei, un drum pe care umblau cher-
vanagii aromni i pleca tot de la Durazzo, era acela care
ducea prin Cavaia-L,unia i ajungea n Vi l ar d i (Berat).
Din V il ar di o apucau n mai multe direcii : unii mer-
Numel e de l ocal i t i t ranscri se cu lit ere cursi ve spa i at e snt redat e
dup pronunarea Preroilor.
*) Cf. Romnii Nomati, capit olul Transportul cu caravanele, p. 1 3 4 .
BCU CLUJ
100
Tir.- CAPI DAN
geau cu mrfurile n spre rsrit la C ur c a o (Coria) i
ele aci apoi iari o apucau prin Florina n spre interiorul
Macedoniei, urmnd pe drumurile indicate mai sus. Alii
o luau n sudul Albaniei, apucnd mai nti n spre
apus prin trectoarea S k p u r i (alb. SHepuri) laFearica
(Fieri) i de aci apoi, urmnd drumul n spre A v l o n a
(alb. Vlore), treceau prin C tsuri (Kelcure) ca s ajung
n Aryirocast (Ghinucastru, Arghirocastru).
5>. Ps t or i di n mun i i Gr amos .
De la Curcao, n afar de drumul n spre Biliti-Florina,
crvnarii romni mai mergeau spre Frazri i de aci apoi
prin Li scovi H (Lescoviki) ajungeau n P arme ti (Premeti).
Dup cum n partea de miaznoapte a Albaniei Durazzo
er centrul de unde crvnarii romni plecau cu mrfu-
rile n spre nord ' rsrit, tot a, la sud, Avi oria (Valona)
er punctul de unde porneau catrii ncrcai cu mrfuri
pentru centrele din miazzi ale Albaniei i Greciei. Drumurile
pe care le fceau chirigii freroi, n aceastl parte a Al -
baniei, erau : de la Avlona la Tip iii na i de aci apoi
BCU CLUJ
FREROI I
i o i
la A r y i r o c a s t. Din Arghirocastru se continua drumul
la sud spre I anina, apoi D el vin i S m s ar an d a
(Santi Quaranta). Alii se scoborau i mai n spre sud,
ajungnd la P r e v e z a, M e t s o v a, G r eb e n i, I a -
ni n a pn n oraele din Tesalia : Tar col (Tricala),
L ar i s a, L s o n sau Las u n (Elasona ; i la Romnii
din Epir Lsun).
n afar de aceste drumuri, crvnarii freroi, n fie-
care toamn, transportau familiile Aromnilor din inutu-
rile muntoase, unde se aflau cu oile n timpul verii, n re-
giunile esoase din Albania i Grecia, unde rmneau toat
iarna. Aceste drumuri snt aceleai despre care am vorbit
mai sus la micrile de transhumant ale pstorilor freroi.
Iat acum i numele catrilor, aa cum le-am auzit la
crvnarii freroi. O bun parte din ele mi-au fost comuni-
cate de btrnul nazu. Explicarea fiecrui nume este
dat n dialect, aa cum mi-a fost comunicat.
mut=catr;
caras (capas, cafas) : mut laie=cat.r negru;
mar (map, maf, map) : ivi strig 11a mag, maq=l\
strig na, mar, mar;
cut : boie aqose : de culoare roie;
aqap (arap) : mula laie : catr negru;
meqgu (mergi) : muqqe alb : catr al b;
tsap (tsap) : dztsem la mula mascuq: zicem la catr
de sex brbtesc ;
pul (pul'iu) : il stqig na pul, pul: i strig na puliu, puliu ;
bciQz (barz) : mula alb, il stqig na, baqz a=cat r
alb, i strig na, barz na;
dumani : mula seamin laiecatr negru de sex femeiesc ;
tuc : mula Oeamin;
qiz (riz) : mulaqi alb = catr alb ;
tan : mulaqi alb ;
tserb (tserb) : mula mascuq siv= catr cenuiu de sex
brbtesc;
maq (mar) :mul seamin qpas=catr rocat de sexul
femeiesc. (Vezi mar mai sus) ;
BCU CLUJ
102 TH. CAPI DAN
vase (vase) : mul murg=c&tr negru nchis ;
meoge (merge) : mul Oeamin cstnat --= catr de sex
femeiesc de culoare castanie (vezi mai sus mergu) ;
gal=catr negru deschis ;
cluz (cluz)=calul cu clopot, care merge n fruntea ca-
ravanei.
Prile corpului unui catr snt numite n felul urmtor
l
) ,
(fig- 53).
1. ocl'i (ocyi )=ochi ;
2 . ureclile (upecl'ile sg. upcl'e) urechile ;
3. frmtea (fpmt ea)frunt ea ;
4. percea (pepcea)=perii de pe frunte;
5. ng (nf i guvile di nri) = nrile ;
6. budzli (budzle) = buzele ;
7. falca (fauca)=falca;
') Aceleai numi ri le are i calul. Ca model pent ru aflarea t ut uror nu-
mirilor la cat r, m' am servit de figura calului din Termi nol ogi a lui Darae.
BCU CLUJ
FREROI I
1 03
8. pere ea (pepeea) = coama;
q. zverca (zvepca) = ceafa;
i o . gufmadzu :gopmadzu) = gt ul ;
i . keptu =pieptul;
1 2 . pultare = coapsa sau spata dinainte;
1 3 . dznucl'u (dznucl'u) = genuchiul;
14. flern (flepu)=fluerul s. urloiul;
15. bizilica (bizlica) = chiia ;
16. ungl (ungy) = copit ;
17. palm di ungl=partea de subt unghie;
18. pul'u (puyu) = pinten ;
19. pnticu i pndicu (pntic, pntic, mai rar pntic,
pntic) =pnt ece;
20. coasta (pl. costile, costili) = coasta ;
21. capitili di pultr =greahnul;
22. sKiniratu (skmipatu)=ale, spinare;
23. curtsor (coptsop)= crucea elelor;
24. cereia (cereya, cepeya) cupocui (n alte pri i se
spune i) : curil', cuqil'i, coQili=o\&vl;
25. cupocu (cipocu; n alte pri : butea sau cipocu) =
sap ;
26. bute (buti) = cur s. buci ;
27. cudits = rdcina coadei;
28. coada.
29. crdzel'u (cpdzel'u) = arm, but ;
30. il'ili (n alte pri : slgin);
31. tsulaki=snlaciu, sulatec ;
32. vasilelu (vil'elu) = cotul s. ciul piciorului.
Catrul sau calul poart pe cap urmtoarele obiecte :
a. ffu (fpu) = frul:
b. cpestru=cpstrul;
c. coad di cpestru.
d. curau (curao) s. curmu s. coada di cpestru.
Pe trup poart n special calul eaua (seao, sao, au)=e ;
iar cat rul : samar (smap, sumap) = samar.
Iat acum* prile samarului:
ublncu (ublngu) : yaste partea di dininte a sumapu.
BCU CLUJ
104
TH. CAPI DAN
ut'edili di sumaq ;
zverca (zvepca) di sumai;
cutCeki (cuceki) : yaste partea d dinipoi a sumapu. n
alte pri : cutsk (di dinapoi) ; cutsyi; de asemenea:
cqidzili di dinapoi a sumaqui. Snt cele dou lemne din
drtul samarului ntoarse ca nite crlige.
pistri (pistp) snt traversele dintr'o parte i alta a
samarului;
scnduri (scnduri, scnduri) di sumag;
ppalili di sumao=cele dou laturi ale samarului;
vincla (yingla) : cupaua tricut sum pntica di mul are=
cureaua care trece sub burta catrului. La Romnii din
Veria : yingl (cu accentul pe silaba penultim), nsemneaz
culanea di la keptu=cmeaua de la piept ;
sumcoad (sumcod) : cufaua di sum coad=cureaua de
sub coad;
pldm (pldmi, bldmi, buldumi buudumi) : cufaua
tsi tretse ma ngos di sumcoad cureaua ce trece mai jos de
sumcoad". Pldmea yasti di misini, yasti larg di una
supleac : este din piele, larg de o pa m ;
strozma (stoozma) ;
scri di funi=scri de funie;
srmai (spmay) ;
Alte obiecte ntrebuinate de crvnarii freroi snt
urmtoarele :
sfiriye : tastau di cpqintraist de pr de capr;
trastru (tastru) = traist ;
tgqgic (tgfgic) ;
fuqti (fupti, fuptie) = ncrctur ;
cumag, numit la Romnii din Pind furtutirt. Este lemnul
lung, la un cptiu, n form de furc ; servete pentru spriji-
nirea sarcinei ncrcate, cnd se pune alt sarcin pe samar.
Dac cumva sarcina nu-i bine sprijinit pe Cumag, atunci
se ntmpl ca s se restoarne samarul. n czu' acesta se
spune: tuf paqtea s' a rsturnat sarcina"; tuf mula
s' a rsturnat cat rul "; sau numai : tuf s' a rsturnat".
sazm=ve\ma ce se pune de-asupra samarului, cnd
BCU CLUJ
JTAKJEROH
105
caii sau catrii pasc n timp de ploaie, ca s nu-i ptrund apa.
Dintre numirile de cai, avem urmtoarele (Ele snt
aproape aceleai ca i la ceilali Aromni) :
cat gioc=cal sur ;
binec=cal bun de clrit.
Crvnarii mai poart pe drum i arme, pe care le in
n sileai = brul de piele cu mai multe cute pe dinainte.
Dintre arme avem :
cbure (cabflp);
rivole (rivolver);
ct sui (cutsut) etc.
n afar de pstorit i de crvnrit, unii dintre Fr-
eroi se ocup i cu agricultura. Iat termenii referitori
la prile plugului :
dmlug s. damal'ug, (n alte pri) paqamnd (papa-
mnd ; papamend alb.), aleto, vlment alb. = plug :
scnduga di dmlug s. plofu al b. =corman ;
TM& f i e r u l lat, brzdarul (alb. pluar) ;
calistra (cealistr)= fierul lung, cuitul;
mnie di damal'ug (di papamnd) coarnele plugului;
sigurimea mnlor=brcinarul;
plaztt;
casa tsi tsne plazu=bra s. brsa ;
Tot n acest capitol voiu nir numele prilor din care
se compune rzboiul de esut, care se gsete n casa
fiecrui Frerot, fie el pstor sau chervanagiu :
1 sulu di dinintesulul;
2 suin di dinapoi=s\x\u\;
3 znozu di dininte (na ndreapta)=slobozitorul;
4 znozu di rfm^of=slobozitorul;
5 suvalts=suveica ;
6 spata;
7 brdila di sws=vt al a s. brgla de sus;
8 brdila di gos=vt al a s. brgla de j os;
9 mni di brdila braele vt al ei ;
i o gdvuse*nsemneaz funia ce leag vtalele cu lemnul
de de asupra;
BCU CLUJ
106 TH. CAFI BAN
11 rteale (ratele) ;
12 clrus (cplus) ;
13 Utsiliiele;
14 ^m/ i =f u t i l e;
15 puduvitsili (puzuritsili)=iepele.
Captul sulului se numete cap di sul, iar partea unde
se introduce znozu di dininti se cheam urecl'i di sul.
F' g- 54-
n afar de rzboiul de esut, Freroatele se folosesc
i de rodan, pe care ele l numesc icric i cier iii e. Prile
rodanului snt :
lemu de-a-mplatea = patul rodanului. La alii : lemne di
ciSgqi ;
fur cci di cicriki=picioarele fusului;
n alte pri se numete : ciCgaf di cicriM;
fteaua di cicriM este scripetele sau rotia;
coarda (foarte des i : coarS, copS) este aa care nvr-
tete roata ;
mn di cicriUi este mnerul;
cruele di cicriM=spiele de la roat.
Dar lna, dup ce a fost splat i scrmnat bine, si
tradze (se piepten) la Uaptsin pe Uaptini s. Kaptinili di ts
BCU CLUJ
FREROI I
107
(piepteni) i se t'ac pal. Din paf se face caer, fuior (ful'o'p),
sau piCur (picop), dup aceea se toarce pe fus sau cu icriki.
Fusul are n partea de jos un prisini. Furca obicinuit
este format dintr' un b, mai lung, cu un cngeu n partea
de sus, n form de semicerc, pe care se fixeaz caerul.
Caerul tors se numete tort. El se pune pe lisctor (diskitor)
rchitor", spre a face crun (cpuri) sculuri". Dup aceea
z-deapin ,,se deapn" pe vrtenits, care n unele pri
se numete i dnemi, spre a se face clii (catri).
Mncrile cele mai ntrebuinate la Freroi snt ur-
mtoarele :
gel fmneasc (fumneasc) : cf Hiart tu oal,
fQ zarzavati, cu ap si umt = carne fiart n oal, fr le-
gume, cu ap i unt ;
car fript pi sul = carne fript la frigare. Mi s'a spus
c s-mc ti spbtori mri=se mnnc la srbtori mari ;
car cu urizu=carne cu orez (fiart).
culeu este lucanits umpluts cu car, pras si alti=crnai
umplui cu carne, praz i alte ;
zmelg cu urizu=mielci cu orez ;
tsigridz snt cumtsili di seti tu/Jit=buce\e de grsime
topit.
pstrm=pa.stiama;
cideasu este firin tsigrsit cu umt i imdulem, Hiart
cu ap : fin prjit cu unt sau untdelemn, fiart cu ap ;
culeasu alb i culeasu di oai este firin cu misur Hiart
cu ap cu undulem i dinicat cu pani=mlaiu fiert cu ap
si undelemn i cu bucele de pine ;
dzam este pani uscat dinicat tu ap cu umt = pine
uscat dumicat n ap i unt ;
bucuval este pani dinicat tu umt arsu=pine dumicat
n unt ars.
cdmbcuk (cmbcuki, cmbcuki alb.) este pit di misur
tu tipsiye, fapt cu ap, umt i caSu; u pqoscutim di ma muli
ori cu firin pn s-umple tipsiya=plcint de mlaiu n
tipsie, fcut cu ap, unt i brnz : o stropim de mai multe
ori cu fin, pan se umple tipsia.
BCU CLUJ
1 0 8
TH. CAPIDA.N
tarapasu (tppas) este firin di misur Kiar'. cu ap i sare ;
s-tuUiasti unit rou si lo-aruc nuntru : mlaiu fiert cu ap
i sare; se topete unt rou (ars bine) i-1 vars nuntru.
trhn este gtii (gg) frnit la moar (nu mtsinat !),
nicatu tu lapti, tricutu tu tsiru i uscatu la spar=este gru
frmat (nu mcinat !), nnecat n lapte, trecut prin ciur
i uscat la soare. Astfel preparat trhn se pstreaz
pentru iarna : s-hiarbi cu ap si umt; tu Hirbeari z-bag si
casu; cnd u scot di pi focu u dinic cu pani;
pisuridz este alpatu vinitu tricutu tu tsiru i uscatu;
s-hiarbi cu umt i cu undulem=aloa.t dospit i trecut prin
ciur... Este mncare uoar i se d mai ales la bolnavi ;
peturi snt foi de aluat preparate din fin mai bun, ou
i lapte. Se mnnc iarna, preparate cu unt i brnz ca
macaroanele ;
butgur (buugup) este gru fiert, uscat la soare. Se ntre-
buineaz la mncri n locul orezului;
buretsciuperci;
nan, un fel de plant : yasti ca steayia si creasti tu cu-
pqesti (cuprsti)=este ca tevia i crete n locul n care a
fost o mandr ;
steyi hiarti=tevi fierte ;
Dintre prjituri avem :
lptare este pit di lapte=plcint de lapte. La Aromnii
din Macedonia : lptuc ;
pitiroane este plcint fcute din foi ntinse una peste
alta i fiecare foaie stropit cu unt.
trhnpahi este pit di trhn cu tsigridz=plcint. de
trhn cu jumri de osnz;
pit di veardz=plcmt de legume ;
pruscutit (pposcutit), se pregtete ca i cmbcuki.
Dintre lpturi i derivatele lor, n afar de lapte, Sal,
urd, casu (btut, dit foaie, etc.) mai avem urmtoarele :
casu tingsit (s. tu tirane) : brnz la capac;
cuyastq este lapte grosu di tutiputcnd featlapte gros
de oaie, cnd fat :
strigl'atu este ,,aic" ;
BCU CLUJ
FAREROH
109
aic este tear".
Imediat dup isprvirea trgului din Lunia, am plecat
spre Elbasan. M ntroceam pe acelai drum pe unde ve-
nisem de la Coria spre Tirana. Dup cteva ore de drum
cu maina, am ajuns aproape de pdurea de mslini, n
dosul creia se afl oraul Elbasan. n luna n care soseam
n acest ora, fructele erau n toiu i aproape n tot par-
cursul oselei de la Lunia la Elbasan ne ntlneam cu i-
ruri de care cu dou roate, ncrcate cu pepeni verzi, care
se duceau spre Elbasan. Ajuns n ora, dup ce m' am
odihnit puin, am ieit ca s cunosc pe Romni. Chiar n
faa restaurantului unde m oprisem, se gseau un ir de
prvlii ocupate de ei. Cunoscndu-i ndat, dup nfiare,
am intrat n vorb cu dnii ntrebndu-i despre ocupa-
ia i numrul lor. Ei m' au cunoscut imediat c sunt din
Romnia, de oarece, la prima mea venire n Elbasan, v-
zndu-m n tovria senatorului lor Anton Becea, s'au
interesat s afle cine snt.
Romnii din Elbasan snt amestecai. Cei mai muli
snt Romni moscopoleni; Freroi snt mai puini. Cu
acetia am avut prilejul s m ntlnesc mai spre sear,
interesndu-m de graiul lor. Cei dinti snt negustori,
cei din urm chervanagii. Romnii din acest ora aveau
i o coal mixt. Serviciul divin se face n biseric pe rnd,
ntr'o sptmn romnete ntruna albanezete, cu aju-
torul celor doi preoi romni Naum Picin i Ioan Toda.
n Elbasan am rmas pn a doua zi. Pe la amiazi, am
pornit spre Bitolia, de unde, dup ce am fcut dou ex-
cursii la Perlepe, am parcurs drumul BitoliaSalonic. Dup
o edere de dou zile n Salonic, m' am napoiat, prin Bul-
garia, n ar.
R OJ I XI I I A L B A N E Z I I
L E GT U RI L E D I N TRE ROMNI I AL BANE Z [ - NUMRUL AL BANE Z I L OR -
NUMRUL ROMNI LOR
At i ngnd o chestiune care este de mare nsemntate
pentru viitorul elementului romnesc n Albania, voiu n-
BCU CLUJ
n o TH. CAPI DAN
cerc s fac o expunere a strilor de lucruri, aa cum le-am
putut prinde n timpul ederii mele printre Romnii din
Albania.
Cu ci Freroi am stat de vorb spre a m interes despre
felul cum o duc cu Albanezii, toi mi-au mrturisit c tresc
n cea mai perfect nelegere cu ei. nainte vreme, Ro-
mnii sufereau puin din partea Albanezilor musulmani.
Dar pe atunci, la fel se plngeau i Albanezii cretini de
purtarea frailor lor musulmani. Astzi vechile stri de
lucruri s'au schimbat i elementul nostru de la ar trete
n deplin armonie cu Albanezii. Dac, cu toate acestea,
muli Freroi doresc s se mute n ar, aceasta o fac
numai din pricina rului mers al afacerilor. Din aceste mo-
tive s'au mutat Freroii din Pleasa n Cadrilater, i tot din
aceleai motive se vor mut, poate, i ali Freroi la noi.
Dar dac aceste raporturi de pacinic simbioz ntre
Freroii i Albanezii de la ar snt bune pentru pro-
speritatea Romnilor, n schimb, la orae, ea se arta du-
ntoare pentru elementul nostru. Aci Romnii se ncuscresc
foarte uor cu Albanezii i, dup constatrile mele, p-
gubai dn aceast ncuscrire ies Romnii. Cnd un Ro-
mn se nsoar cu o Albanezoaic, aceasta este n stare
s fac, cu timpul, ca toi copiii i chiar ali membii
din familie s vorbeasc albanezete. Nu tot a se
ntmpl n cazul cnd un Albanez ia o Romnc.
Aceasta sfrete ntotdeauna pri n' a-i nsui limba alba-
nez n locul limbei romne. Cu mult prere de ru mi
se plngea la mnstirea Prodrom" din Moscopole, un
frunta Moscopo ean din Coria, ai crui copii ncepeau s
uite limba romn, tocmai fiindc soia lui er Albanezoaic.
Din fericire, aceast promiscuitate se ntmpl mai mult la
orae. Freroii de la ar nu se amestec cu Albanezii. Chiar
cei de la orae se ncuscresc cu Albanezii mai puin dect
Moscopolenii. Dar i la ar, n comunele i ctunele n
care se gsesc Albanezi i Freroi, am observat c Fr-
eroii nva mai uor limba albanez dect Albanezii limba
romn.
BCU CLUJ
F A T E R O T I I
111
Dac ns la ar ei tresc mulumii n mijlocul ele-
mentului albanez, la orae i n comunele mai mari, acolo,
unde Romnii au avut coli romneti i n timpul din urm
li s'au nchis, se simte o rceal fa de autoriti, care
pe neateptate i fr nici un motiv serios i-au lsat fr
coli.
n comunele i ctunele n care n' au existat coli rom-
neti, aceast nemulumire nu exist. De altfel, aci nici
Freroii nu se intereseaz de carte, dac ea nu li se d.
Ei snt foarte buni Romni i ar dori s nvee rom-
nete, ns, fiindc niciodat n' au avut coal, ei cred c
pot tri i fr de ea.
Numrul Aromnilor din Albania, fr a putea fi pre-
cizat mai de aproape, este relativ mare, fa de numrul
elementului albanez dominant.
Albania, a cum a ieit ca alctuire politic din marele
rzboiu, nu cuprinde pe toi Albanezii. Dou treimi din
ei snt rmai n afar de granie. Dintre acetia, cei mai
muli snt n Jugoslavia.
Primele micri n mass ale poporului albanez snt
semnalate abia pe la sfritul sec. XI V. Ele iau direcia
spre Peloponez i, cu timpul, devin att de frecvente, nct
Corintul i Argolis pe vremea aceea miunau de Albanezi,
Cei mai muli au fost colonizai de ctre stpnitorii bi^
zantini sau veneieni, cu scopul ca s le ajute n contra
Turcilor, care ameninau s ptrund n inima Greciei.
Numai Teodor Paleologul, fratele mpratului Emanuil Pa-
leologul, a adus zece mii de familii albaneze n Grecia. nainte
de coborrea lor n Peloponez, foarte muli s'au aezat n
mprejurimile Atenei. Parte din ei s'au refugiat de urgia
Turcilor, ns foarte multe familii au fost aduse spre colo-
nizare de ctre stpnitorii de atunci ai ducatului Atena i
mai ales de ctre negutorii florentini
1
).
*) Despre aezarea Albanezilor n Grecia Ci. IUyrisch-Albanische For-
schungen von Dr. LUDVI G von THALLOCZY, I , p. 79 sqq. De asemenea
BCU CLUJ
112
TH. CAPI DAN
Toi aceti Albanezi snt Toschi de origine. Pn azi
ei vorbesc limba albanez subt o form mai veche. Sufle-
tete ei se simt Greci i nu vor s aud de Albanezi. Cine
a trecut prin Atena i a ieit puin n afar de ora, a tre-
buit s dea de aceti Albanezi aezai n nenumrate
sate.
A doua micare a populaiunilor albanezeti a luat di-
recia spre apus n Italia. Ea a urmat imediat dup nfrn-
gerea eroului lor naional Scanderbeg de ctre Turci. Dup
moartea acestuia (1468), Albania a czut definitiv subt Turci
i un nou exod a nceput pentru Albanezii care nu vroiau
s treac la islamism. Din cauza legturilor Albaniei de
pe vremea aceea cu Italia, mulimea Albanezilor, n frunte
cu o bun parte din nobilimea de atunci, a trecut n
Italia. Micrile Albanezilor n spre aceast ar, ncepute
nc de prin 1450, au inut trei veacuri de-arndul, pn
prin 1744. Resturile acestor migraiuni se pstreaz i azi
n Calabria, Abruzzi i Sicilia. Ei in tot de Toschi i vor-
besc acelai dialect.
A treia migraiune s'a ndreptat spre rsrit, n rile
locuite de Slavi. De ast dat nu plecau Albanezi cretini
de spaima Turcilor i a confrailor lor musulmani, care erau
mai ri dect Turcii, ci Albanezi musulmani doritori de averi
i de teritorii mai fertile. Acetia snt Albanezii, care de
cnd au ptruns prin prile apusene ale Serbiei sau Ma-
cedoniei de astzi, au rmas spaima cretinilor.
n timpurile din urm foarte muli Albanezi s'au aezat
n Turcia. Astzi muli din ei se gsesc stabilii n Constan-
tinopol i n principalele orae din Anatolia : Brusa i Smirna.
Lng Constantinopol snt o mulime de Albanezi n loca-
litile Marmara, Aftoni i Calzachi. Ali Albanezi snt ae-
zai n apte sate de lng Adri anopol
x
). Ca aezri al-
Abanien und die Albanezen de PAUL SI BBRTZ. W i en, 1 9 1 0, p . 101 s qq. Hi-
Storia Shqiperise de K. A. CERKEZI , Bost on, 1 9 21 , p. 136 i TEKI SELENI CA
Shqipria me 1927 , p. CXX1 I I .
*) Popullsia Shiqipitare ine 1924 Shqipe.iise de I . uni o Skendo, n K a-
leudar K ombi ar ( 1924 !, p. 35 .
BCU CLUJ
FARSEKOI I
113
banezeti ndeprtate de Albania se pot socoti satele K e r-
k o vi ci i Nikince din Banatul j ugosl av
1
) . Dup
aceea patru sate din Basarabia, n fine, toi Albanezii
stabilii n calitate de comerciani, n principalele orae din
Europa i America.
Numrul tuturor Albanezilor din lume nu trece peste
i.Soo.ooo de suflete, chiar dup statiticele altanezeti.
Albanezii din Italia ating ifra de 250.000. In anul 1888
numrul lor er de 196.768, rspndii n 79 de sate
2
).
Numrul Albanezilor din vechea Grecie nu se poate
ti cu siguran, de-oarece ei, dei vorbesc albanezete,
i despreuesc neamul i se dau de Greci. n orice caz, nu-
mrul lor nu poate fi mai mare dect 80.000. Restul se afl
rspndit n Jugoslavia, Macedonia greceasc i n cen-
trele mai mari din Turcia i din streintate.
Astzi ntreag populaiune a Albaniei, dup recens-
mntul fcut n 1926, se ridic la 833.618 locuitori. n acest
numr intr Albanezii, Aromnii, Grecii, Bulgarii, iganii,
Ovreii i puinii strini de alt neam.
Vorbind cespre numrul Romnilor, observm mai n-
ti c Albanezii, urmnd exemplul Turcilor, la care, n
calitate de foti nali demnitari, au fcut ucenicie atia
ani, continu s fac numrtoarea locuitorilor din micul
lor regat, innd seam numai de religiune. n modul
acesta, ei dau s neleag strinilor care nu cunosc strile
de lucruri din Albania c, n Albania, locuesc numai Albanezi
musulmani i Albanezi cretini.
De fapt lucrurile stau altfel. n Albania, dup Albanezi,
vin n primul rnd Romnii. Acetia, fa de numrul redus
al elementului albanez, formeaz o minoritate impun-
toare. Este drept c patrioii Albanezi, ori de cte ori se
ntmpl s scrie despre strinii din Albania, pomenesc
chiar i pe Evrei, al cror numr este foarte mic, ns n ce
privete pe Romni, nu spun nimic. Iat, bun oar, vo-
M II). , p. 36. *
") CONST. JI EECEK, Illyrisch. -/Alb. Forschungen, J84.
TJacoromania VI
c
BCU CLUJ
114 TH. CAPDAN
luminoasa lucrare de 700 de pagini a lui Tek
:
Selenica, Shqi^
firia me 1927 (Albania n 1927), n care autorul d i nu-
mrul locuitorilor. n ea se vorbete chiar despre cei 99 de
Evrei din toat Albania, fr ns s pomeneasc nici
un cuvnt despre Romnii din oraele Berat, Tirana,
Durazzo, n care ei formeaz elementul cretin dominant.
Numai n capitolul Shqipria historik (Albania istoric),
autorul, vorbind despre urmele cuceririi romane n Al -
bania, adaog, se vede fr s-i dea seama, urmtoa-
rele : Romanii, prevznd pericolul unor rescoale n Al -
bania i dorind s ntreasc puterea lor n ara noastr,
au adus cteva colonii de Romani, pe care le-au instalat
prin locurile ntrite ale Albaniei, din care Vlahii sau intarii,
pe care i avem n ara noastr, snt din neamul acelor co-
lonii"
1
) . Va s zic aceti Vlahi totui exist n Albania.
i nc exist bine, cci, n afar de cei din orae care, pe
alocuri, din cauza portului lor se cam amestec cu Albanezii,
la ar, la orice cotitur de drum te mpiedici de ei. Dac
ne referim acum la spusele altui autor, german, citat de
mine i cu alt ocazie, care cunoate de minune strile de
lucruri din Albania, vom vedea c acest element neexistent
n statistica albanez, se ridic la un numr destul de mare
2
).
1
) Dau pasagi ul n al banezet e : , , R. omanet duke paravesht ruar re-
zikun e kryengri t jeve ne Shqi peri , dhe duke desberuar t e vendosi n fuqit
e t ure ne vendi n t one, ki shi n sjelle disa koloni Romanesh dhe ket o i n-
st al uar neper vende t e fort e t e Sqi peri s, prej t e cilve Vlehet a Xinxaret, qi
kemi sot ne vendin tone jane nga tava e hetyye Kolomve" (p. 4). Subl i -
nierile snt f cut e de mi ne.
2
) Hi nhei t l i ch i st al l erdi ngs der jiingst e europi sche St aat nicht . Vor
aliem si nd da die Kutzowlachen. Gerade i m Herzen des neuen Al bani ens
zwi schen W al ona, Durazzo und Berat ist eine cler ausgedehnt est en wl a-
chi schen Sprachi nsel n mi t Ausl ufern nach Tirana, El Basan und Gra-
di ska; dann noch eine bei Tepel eni . Vorlufig jedoch wird das Vorhan-
densein dieser K ut zowl achen, deren Z ahl wohl kaum hundert t ausend
viei iiberschreit en diirft e, di e Ei nhei t l i chkei t der Gesamt schi cht ung nur
weni g st ren; vorl ufi g herrscht i m Gegent eil die i nni gst e Freundschaft
zwischen Al bani ern und allen Angehori gen rumni scher Z unge". ALBERT
WI ET, Der Balkan, seine Lnder und Volker in Geschichte, Kultur, Politik
Volhswirtschaft und Welt-Verkehr. Berlin, 1 9 2 6 , p. 3 9 7 .
BCU CLUJ
KAK. EK0TI I 115
Chiar Spiridou Gopcevi c
l
) , care n scrierile sale referitoare
la Albania, n afar de Albanezi, nu vedea dect numai
Srbi, trecnd prin Cavaia i Berat, a trebuit s mrturi-
seasc c n primul ora locuesc 800 de Romni, n ultimul
3000, ceea ce desigur nu reprezint numrul lor adevrat.
Vezi acum cele spuse i de Baldacci la p. 82 din aceast lucrare.
Fr a exagera numrul Romnilor din Albania, dup
calculele mele, ei reprezint un numr de cel puin 60.000
locuitori. Dac Weigand dedea 9.000 locuitori pentru Berat,
dac Coria are 4.000 de Romni, dac astzi se tie c
elementul cretin din oraele Tirana, Durazzo, Fearica,
Premeti se alctuete aproape numai de Aromni, atunci
nu vom exagera socotind 25.000 locuitori numai pentru ora-
ele din Albania. Restul l formeaz Freroii din Muzachia,
Ciameria, inutul Premeti, etc.
Numrul lor exact nu se poate cunoate, dup cum nu
se poate ti nici numrul Albanezilor. O statistic bun
se poate face n rile occidentale, nu ns n Albania, n
care o bun parte din locuitori snt lipsii de nufuz (actul
de natere). Poate acum, dup ce s'a introdus codul civil, se
va putea ajunge ca s se tie mai precis ci locuitori se
gsesc n ntreaga Albanie.
Grecii trebue s reprezinte un numr de cel puin 20.000
locuitori; Bulgarii cu iganii vreo 10.000 locuitori. n afar de
acetia, trebue socotii i 10.000 de streini de alt neam. Peste
tot, numrul minoritilor din Albania ar fi de 100.000.
Scznd pe toi acetia din totalul de 833.618, ct re-
prezint toat populaiunea din Albania, Albanezi curai
rmn 733.618.
La acetia s'ar mai putea adaog nc 6.109 Albanezi
refugiai din Serbia, Grecia i Turcia, colonizai n inu-
turile din Durazzo, Cavaia, Lunia i Feari ca
2
).
SPIRIDOK GOPCEVIC, Vas Furstentum Albanien, seine V ergangenheitt
ethnographischen Verhltnisse, politische Lage und Aussichten fur die Zukunft
Be r l i n, 1 9 1 4 , p . 3 0 1 .
') Cf. Shqipria me 1927 , p. C X X X I I I sqq.
BCU CLUJ
PARTEA II
A. LI MBA ')
AUTORII CARE S AU OCUPAT CU LIMBA ROMANILOR DI N ALBANIA.
G. W EIGAND, Vlacho-Meglen ( 1892) p. 4 5 . Die Aromunen I I
( 1894 ) p p . 1 7 6 1 7 7 , 1 8 6 1 8 7 ; 34 5 , 34 7 . Die Aromunen in Nordalba-
nien n Jahresb. X V I ( 1910) , p. 206.
TH. CAPIDAN, Flexion des Substautivs und Verbums im Codex Di-
monie" n Jahresb. X I I (1906) p . 1 7 9 2 3 2 . Raporturile albano-ro-
mne n Dacoromania I I ( 1922) , p. 4 9 6 5 1 5 .
AL. ROSETTI, Cercetri asupra graiului Romnilor din Albania n Grai
i Suflet I V ( 1930) , p. 183.
Di n t r e c l t o r i i ne s pe c i a l i t i c a r e a u s c r i s a s u p r a l i mbi i Ro m n i l o r d i n
Al b a n i a me r i t s f i e r e l e v a t n u ma i C N. BURILEANU, Dela Romnii din
Albania ( 1906) , p. 2 6 7 2 8 6 . I Romeni di Albania ( 1 9 1 2) , p . 3 81 3 89 .
I. CONS I DERATI UNI GE N E RA L E
Dintre tulpinele de Romni din sudul Peninsulei Bal-
canice, Freroii snt singurii care i pstreaz numele
etnic cu o pronunare mai apropiat de numele comun
al tuturor Romnilor. n vreme ce Romnii din Tesalia,
Pind i Macedonia se numesc Armni, cu protesa lui a obi-
cinuit n graiul lor, Freroii, din contr, se numesc R-
mni, pe alocuri Romni i Rumni, fr proteza lui a,
ns cu r iniial pronunat ceva mai apsat.
Dimba Romnilor din Albania nu este la toi aceeai.
Fa prezint deosebiri de la o regiune la alta. n unele i-
*) O expunere amnun i t asupra graiului IA Freroi a fost fcut de
mi ne nt r' o comuni care i nut l a Muzeul Li mbei Romne din Cluj, n
pri ma edi n filologic di n 1928 (25 Noemvri e) , i medi at dup nt oarcerea
mea di n Albania. Tot at unci am vorbi t i despre deosebi rea ce exi st
la Freroi nt re graiul femei l or i nt re graiul brbailor.
BCU CLUJ
FREROI I
1J7
nuturi aceast deosebire se arat chiar de la o localitate
la alta. Particularitile acestui graiu nu pot fi prinse cu
aceeai uurin cu care se pot fix ntr' o regiune cu o po-
pulaiune sedentar. mprejurrile n care au trit aceti
Romni ca i natura ocupaiunii lor i-au fcut s fie ntr' o
continu micare, mutndu-se din loc n loc. Din cauza
acestor continue peregrinri, particulariti de graiu proprii
unei anumite regiuni se ntlnesc n limba Romnilor din
alte inuturi. n felul acesta, este foarte greu de specificat
care snt, bun oar, deosebirile de graiu ntre Romnii
din Muzachia i ntre cei din inutul Ciameria, sau ntre
acetia i ntre aceia din mprejurimile oraului Coria.
Romnii din Ciameria, mutndu-se n inuturile din centrul
sau rsritul Albaniei, las urme din graiul lor n limba
unor Romni cu alte particulariti. n chipul acesta,
apucndu-se cineva s studieze limba pstorilor din Albania,
observ numaidect c are a face cu un graiu deosebit
de acela al Grmostenilor sau al Romnilor din Pind,
dar cu greu l poate specific pentru fiecare regiune n
parte.
n cltoria mea din Albania am avut prilejul s constat
mai nti o deosebire de graiu ntre Romnii de la orae
i ntre Romnii pstori cu viaa nomad de la ar, cu-
noscui subt numele Freroi. Din cauza acestei deosebiri,
s'ar crede c Romnii din oraele Albaniei ar fi deosebii
de Freroii. Din cercetrile mele fcute n acest domeniu.,
am ajuns la convingerea c i Romnii de la orae, la origine,
au fost Freroi.
n afar de aceast deosebire de graiu, care desparte
pe Romnii oreni de Romnii rani, la Freroi,
am mai putut constat i o deosebire de graiu dup sexe.
Am observat c, n snul aceleai familii, ntr' un fel
vorbesc brbaii i ntr'altfel femeile. Aceast deosebire,
dup cum voiu art n alt parte, nu merge de sigur pn
la nenelegere dintre brbai i femei, ns ea este att
de pronunat, nct m fcea pe mine, care i ascultam
vorbind, pe unii s-i neleg mai uor iar pe alii mi greu.
BCU CLUJ
118 TH. CAPI DAN
*) Originea l at i n a lui frashen a dat nat ere l a discuii. G. Meyer, dndu-i
seam de greut i l e pe care o prezi nt piderea lui f di n fs (di n cs)
se gndea la forma it al. frassino. Tot aa i Hel bi g (Die italienischen Ele-
mente im Albanesischen, publ i cat n Jahresb- X p. 1 1 9 ) . S. Pucariu a n-
l t urat aceast greut at e, expl i cnd- o print r' o si mpl disimilare provocat
de / i ni i al . ( Z RPh. XXI X. 6 3 2 , cf. acum Meyer-Li i bke, Studi Rumeni,
IV, 1 - 2 ) . De alt fel, ar fi fost i greu de admi s ca numel e unui arbore, care
exi st i la Aromni : frapsin, s&i veni t l a Al banezi prin mijlocirea i t al i an.
Peste tot graiul Romnilor din Albania este interesant
nu numai pentru deosebirile ce arat fa de graiul Ro-
mnilor din celelalte regiuni, dar i din cauza promiscuitii
n care tresc. n aceeai comun tresc Romni cu graiu
deosebit, dup regiunile din care au venit. n comunele n
care amestecul estemai nou, deosebirile snt mai accentuate ;
n comunele cu un amestec mai vechiu, deosebirile snt
mai reduse. Din aceast stare un singur folos rezult pentru
cercettor, anume, din cunoaterea graiului a zece sau douzeci
de localiti cu populaiune amestecat, cineva are putina
s-i fac o idee aproape complet despre trsturile caracte-
ristice ale graiului din inutul pe care l cerceteaz. Lucrul
acesta nu este de puin folos pentru o ar ca Al -
bania, n care cile de comunicaie snt foarte defectuoase,
iar bolile endemice, cum este malaria din Muzachia, snt
pentru strini dintre cele mai periculoase.
2. GRAIUX, FAKtfKKOILOK
Mai nti numele Frerot vine de la localitatea Fra-
ari, astzi un simplu sat din inutul Premeti, cu o popu-
laiune de 300 locuitori, Albanezi i Romni. Fraari este
de origine albanez, cci vine de la cuvntul frashen
(din lat. FRAXI NUS) care, n dialectul tosc, trebue s dea
frascher
1
). Nume de localiti derivate din frasin" avem
i n alte inuturi din Albania locuit de Toschi : un
Frasheri cu 250 Albanezi mahomedani exist n Muza-
chia, aproape de Fieri (Fearica). Un alt Frasheri Kelepir
se gsete aproape de oraul Berat. n fine, derivate ca
BCU CLUJ
FREROI I
119
Frasinul, Frasina, Frasini
1
), dup aceea Eschweiler, Eschen-
bach etc.
2
) exist n toponomastica din ar i strintate.
Lsnd la o parte deosebirile de limb care se datoresc
unor influene strine, graiul frerotesc, vorbit n Mu-
zachia ca i n Ciameria, n inutul Fraari ca i n satele
din apropierea oraului Coria, prezint urmtoarele par-
ticulariti :
1. Kxist n graiu un r velar care nu se ntlnete la niciuna
din celelalte tulpini romneti din Balcani. Aceast parti-
cularitate caracterizeaz att de pregnant vorbirea arom-
nului frerot, nct este destul ca el s pronune un singur
cuvnt, n care s existe acest sunet, pentru ca s poi pri-
cepe imediat c ai naintea ta un Frerot.
2. Diflongul ea din e accentuat, cnd n silaba urmtoare
se afl un e, se pronun e ca n dialectul dacoromn :
fete, fetse, pentru formele obicinuite n aromn feate, featse.
3. Exist sunetul pentru i din limba romn, ac-
centuat i neaccentuat, dar cu o rostire deschis ce se
apropie de e : vts vaci " ; mugri cat ri " pentru arom.
vts i mulrl; bar i bag bru" din brn-brn.
4. Exist vocale lungi. n frazele strnse de mine nu mi
le-am putut nsemn pe toate. Am observat ns c femeile
freroate, n vorbire, lungesc aproape orice vocal din
silaba final a unui cuvnt : nu dutse nu se duce" ; vini
la noi. Aceast particularitate am observat-o i n Mula-
vite (Macedonia) la o femee btrn.
5. Exist sunete nazale. Sunetul l-am auzit ntotdeauna
pronunndu-se pe nas. La femei, nazalitatea acestui su-
net reiese i mai mult, cnd se afl n apropierea lui r velar
sau dup y din t: gdg, fyndzi plnge".
' ) IOEGt r I ORD AX, Ruwiinische Toponomastik. Bonn u. Leipzig, ( 1 9 2 4) ,
Voi . T, pag. 2 2 .
*) PROF. JOS. FELDMANN, Ovtsnamen, ihre Entstehung und Bedeutung.
Hal l e, 1 9 2 5 , p. 90.
Vezi i GTJ^TAV KISCH, Siebenbiivgen im Lichte dev Sprache. Ei n Bei t rag
zur Kul t urgeschi cht e der Karpat enlnder, publ i cat n Archiv des Vereins
fiii- Siebenburgische Landeskunde. Band 45, Heft 1 und 2, p. 1 0 8 .
BCU CLUJ
120
TH. CAPI DAN
5. / de la articolul enclitic nu se pronun. Aceasta este
o particularitate general la toi Freroii; ea se identific
cu aceeai particularitate din dialectul dacoromn : omu
omul ", focu focul".
Vom trece acum la graiul Romnilor stabilii n oraele
din Albania, spre a avea o imagine complet despre deo-
sebirile care l despart de limba celorlalte populai uni ro-
mneti din sudul Peninsulei Balcanice.
8. GRAIUL ROMANILOR DI N ORAE
Amestecul de graiu n Albania nu se observ numai n
limba Freroilor, ci i n graiul Romnilor stabilii n
orae. Vorbesc numai de oraele vizitate de mine : Coria,
Pograde, Elbasan, Cavaia, Tirana, Durazzo, Lunia, Berat
i Fear ca. n partea nti din aceast lucrare, vorbind despre
f i ecare ora in parte, am artat i locurile de obrie ale
Romnilor. Aproape toi snt venii de prin prile rs-
ritene ale Albaniei, din inutul Moscopole. Vechimea lor
nu trece peste dou sute de ani. Unii din ei stau n legtur
de rudenie cu Romnii din localitile de unde au emigrat.
Socotesc ns c ei, la aezarea lor n centrele n care i n-
tlnim astzi, au trebuit s gseasc alte elemente rom-
neti. Acestea puteau fi chiar Freroi. Romnii freroi,
n dubla lor ocupaiune, ca proprietari de oi sau ca cherva-
nagii, aveau prilejul s vin n orae, fie pentru vnzarea
produselor aa cum i vedem venind i astzi n trgu-
rile din oraele albanezeti fie ca transportatori de mrfuri.
Unii din ei, trecnd din starea lor de proprietari de oi la
aceea de negutori, s'au aezat la orae. Pe acetia astzi
nu-i gsim, cci, dup graiu, orenii de ari nu snt Fr-
eroi. Dintre acetia am ntlnit numai n Coria i n
Elbasan. Dar i unii i alii snt stabilii de curnd, venind
din satele din apropiere. Aezrile vechi nu se mai recunosc.
Ele s'au topit n mulimea Romnilor din prile Mo-
scopolei, venii mai trziu.
BCU CLUJ
FABEROI I
1 2 1
Acest fenomen s'a repetat i n oraele cu populaiune
romneasc din Macedonia. Baza elementului romnesc din
aceste centre i trage obria din muntele Gr am os, care
se ntinde pn n Albania. Pe partea rsritean a acestui
munte exist, nainte de Moscopole i centrele romneti
din apropierea lui, oraul Gr am o st e. Astzi, Gramoste
este un simplu sat locuit mai mult de Albanezi. n vechime
el trebue s fi avut aceeai mrime ca i Moscopole. Tra-
diiunea spune c Gramoste avea 40.000 locuitori
v
). Alturi
de el mai existau centrele Vrteni, Dinotopi, Fuea i Nicu-
lia, astzi aproape mai toate prsite de elementul ro-
mnesc. Dup ct se tie, ele au fost distruse de ctre Alba-
nezii musulmani, nainte de Moscopole, iar Romnii au
plecat rspndindu-se n oraele din Macedonia. Peste acest
element grmustean, mai trziu, au venit i s'au aezat
Romnii din Albania propriu zis, originari din Mosco-
pole, ipsc a, Grabova i Lng. ns acetia, cu
toate c tresc de dou veacuri n mijlocul Grmustenilor,
nu i-au putut asimila ca limb. Grmustenii s'au pstrat
pn astzi ca populaiune de baz, cu o limb puin deo-
sebit de aceea a Romnilor din Albania venii peste ei.
n ce privete acum particularitile de graiu ale Ro-
mnilor din oraele Albaniei, vorbesc despre cele vizitate
de mine, in primul rnd trebue relevat faptul c ele se
identific cu aceleai particulariti din limba scriitorilor
notri din sec. XVI I I .
Este destul ca cineva s stea o zi dou n Tirana sau
Durazzo ca s aud limba lui Ucuta cu obicinuita labializare
a lui neaccentuat: puti cap=peste cap (Tirana) ; pul-
tare pentru pltare n fraza : lo-agudi tu pultare=l lovi pe
spate (Durazzo); funtn pentru fntn, cu u din nu
din o : z-dusi la funtn = se duse la fntn (Durazzo) ;
mucat pentru mcat n : cnd vini, car a era mucat; o-avea
mucat cnl'i=cn veni carnea era mncat . . . (Tirana) ;
amalum pentru amalm n : veri de-amalum = cercei de
*) Vezi mai pe larg Romnii Nomazi, p. 6 1 .
BCU CLUJ
122
TH. CAPI DAN
aur (Cavaia); formac pentru frmac n formac in si fetse
gura=otrav mi se fcu gura (ib). La TJcuta fenomenul
acesta se arat mai cu deosebire la va de la viitorul verbelor :
vu se me lai si vu se algescu (va s-mi lai si va s-algescu) : o s
m speli i o s albesc; 28/83
2
) ; vu s ne bgm si vu se
durnim (va s-n bgm i va s-durnim) = o s ne culcm
i o s dormim 39/89; Doamne, vu se-ni disfatsi budzle,
s-gura amea vu se asfiun alvdcunea a ta (Doamne, va
si-n disfats budzle s-gura mea va s spun alvdcunea
ta) = doamne, o s-mi desfaci buzele i gura mea o s spun
lauda ta. 29/83. Stadiul intermediar a lui vu a fost v.
Acesta apare n basme : v s-fac 10/ XVI I . Tot la Ucuta
ntlnim amalum pentru amalm n: idoli a fignlor
suntu asime s amalum(.)= idolii pgnilor snt argint i
aur
5 2
/
9 9
; iar la Cavallioti: amalom 572. Dar aceast
particularitate se ntlnete i la Freroi. Cuvntul frtat
nu l-am auzit rostindu-se dect numai furtat. El este ate-
stat de mai multe ori n materialul strns de mine. De
asemenea cuvintele fntn, amalm snt atestate sub
formele de mai sus.
Weigand, studiind limba din Tirana, Durazzo, Cavaia
i Elbasan, a crezut c n graiul Romnilor din Tirana a
descoperit limba autorilor care au scris Codicele Dimonie
2
).
Eu cred c particularitile de graiu ale Romnilor din
Tirana se ntlnesc n toate scrierile din sec. XVI I I . Bine
neles la unii din ei unele, la alii altele. Iat bun oar
labializarea lui , despre care am vorbit mai sus, se ntl-
nete la Ucuta, ns lipsete n Codicele Dimonie i la
Daniil. Dintre celelalte particulariti nu exist nimic care s
nu se ntlneasc i n limba Freroilor. n vocalism pro-
nunarea diftongilor ea i oa este mai nchis; n se aude
pretutindeni n. n consonantism avem regulat pronun-
area lui / ca t, n condiiunile care se vor vedea la graiul
Freroilor, dup aceea amuirea lui l dup ce trecuse n t
x
) Cf. PER. PAPAHAGI, Scriitorii Aromni in sec. al XVIII. Bucuret i, 1 9 0 9 .
2
) Cf. Jahresb. XVI , p. 206, sqq.
BCU CLUJ
FAKSEROI I
123
i toate celelalte particulariti, pe care le am expus n
Dacoromania I I p. 496, cnd am vorbit despre influena
limbei albaneze asupra dialectului aromn.
Iat acum particularitile eseniale din graiul Roma
nilor stabilii n orae, care l deosibesc de limba Freroilor :
1. Lipsete pronunarea velar a lui r. Aceast singur
particularitate pune un zid de desprire ntre unii i alii.
2. Nu exist vocale nazale, dei cei din Cavaia, Tirana
i Durazzo stau n direct atingere cu Albanezii de nord
Gheghiicare, dup cum se tie, au tocmai aceast parti-
cularitate pregnant n graiu.
3. Lipsesc vocalele lungi.
4. Pronunarea lui n, m ca n, m, cum vom vedea c
exist la Freroi, n' am putut-o observ nicieri la Ro-
mnii aezai n orae. n schimb, Romnii din Elbasan
pronun pe n din ln, mn, grdini, prnz ntre tin
i on. Este o pronunare a lui din care merge spre o i
nimic mai mult. Weigand (ib. 212) compar aceast pronun-
are cu rostirea lui o din dialectul meglenit. Eu n' am
putut auzi aa ceva, cel puin la persoanele cu care am venit
n atingere. Cunosc dialectul meglinit prea bine i cred
c ea nu mi-ar fi putut scp, dac a fi auzit-o.
5. Freroii aezai n orae, n special brbaii, cum
snt cei din Coria i Elbasam, nu mai pronun pe r
velar ca Freroii de la ar. Numai femeile mai pstreaz n
oarecare msur aceast particularitate. De asemenea n' am
putut observ pronunarea vocalelor lungi i a vocalelor
nazale.
Cu toat deosebirea care exist ntre graiul Romnilor de
la orae i ntre graiul Freroilor, eu cred c Romnii or-
eni, la baz, au trebuit s fie tot Freroi. Numai cu timpu
i-au pierdut celelalte particulariti i, n special, pro-
nunarea lui r uvular, probabil din cauza amestecului lor
cu Romnii din alte tulpini. Cam care ar fi aceste tulpini,
aceasta se va vedea n capitolul despre originea Fre-
roilor. Aci m mulumesc s relevez faptul c i astzi
Freroii de la sate, care s'au aezat n orae, nu mai
BCU CLUJ
124
H CAPIDAN
pronun pe r velar la fel ca Freroii pstori. n pri-
vina aceasta am put ut face deosebire ntre r velar rostit
de femeile fteroate, ntre acela rostit de pstorii fre-
roi i ntre pronunarea Freroilor stabilii n orae.
Dintre acetia, r pronunat cu cele mai intense vibraii se
aude la femei. Da multe din acestea pronunarea lui r am
auzit-o cu vibraii u v u l a r e B r b a i i , care se coboar
mereu n orae i vin n contact cu alt lume, pronun
pe r cu mai puine vibraii. Da Freroii aezai de mult
printre Moscopolenii din orae, r velar este pe cale de a
disprea.
Aceast treptat dispariie a unui fenomen de limb
at t de caracteristic pentru vorbirea originar a Fr-
eroilor, arat c i Romnii din Moscopole i mpre-
jurimi, la nceput, vor fi avut n graiu pronunarea lui r
ve' ar. Pentru cercetarea fenomenului, aa cum se prezint
azi, nu-i nevoie ca cineva s studieze graiul Romnilor
oreni din ntreaga Albanie. O edere de cteva zile la
Coria ajunge ca s-i arate deosebirile despre care am vorbit.
De altfel i studiul limbei la scriitorii aromni din sec. XVI I I
ne duce la concluzia c Moscopolenii cu ceilali Romni
din mprejurimi, la baz, au fost Freroi.
Mai nti, n ce privete pronunarea lui r, judecnd dup
deosebirile de transcriere ce ntrebuineaz aceti scriitori
pentru redarea lui, reiese c i ei aveau n graiu un r
pronunat cu vibraiuni mai intense dect r pe care l
au ceilali Romni din Peninsula Balcanic. Pn acum noi
am presupus c acel r redat n litere greceti prin doi r (pp),
ar fi fost un r apical. ns nimic nu ne mpiedec s pre-
supunem c unii dintre scriitori sec. al XVI I I , prin ntre-
buinarea lui dublu r, nelegeau s redee pronunarea ve-
lar a lui r.
n afar de aceasta, rostirea lui i f ca , aa cum
am nsemnat-o pentru mai multe localiti din Muzachia
i Ciameria, se pare c a cunoscut-o i scriitorul Daniil
l
) Vezi despr e aceast a, capi t ol ul I nf l ue n a a l ba ne z " , p. 1 4 3 .
BCU CLUJ
FAf i EK Ol I
125
Moscopoleanul. ntr' adevr, cetind cu ateniune lexiconul
su n patru limbi'
1
) am dat de cuvinte ca: prevdzle (irpeiixij/Xe)
plur. art. de la pravd dobitoc" (2/118) pentru forma nor-
mal prvdzle ; lendur (Aivroupa) pentru lndur rn-
dunic" (5/122); serme (aepfis) pentru srme, frmituri"
(y/126) ;puen ( r c o u T e v q f ) pentru pun pui n" ( 6/ 131) ;
lendzetlu (Xevn^exAou) pentru lndzetlu bolnavul" (10/133) ">
se eni [m x^evvrj) s ni s i i " (11/135) ; tra se arem
i'xp ai pe\ix) pentru tra s'aram cas o road" ( 13/ 118) ;
tere ( t i pi ce) pentru tr tre" (16/144);sendzile (livz^riXs.)
pentru sndzile sngele" (17/146);drem (tpufia), pentru
dram, azi ntrebuinat, prin metatez, drm, achie, ra-
muri mici" (20/151) ; len (AEVVOC) pentru ln l n"
(22/156) ; se purtemu (as loupxsuou) pentru s purtmu
s purt m" (23/157). n poziie neacent uat : se acatse
(oe dxccx^s) pentru s acats s apuce" (4/122) ; se o avde
(CJ 5 aOxe) pentru s o avd s o aud" (5/123) ;
asboare (aiwxxps) pentru asboar zboar" (6/124);gore
(xipx^e) pentru gorts pere" (11/134) ; n aceast form
poate s avem a face cu -e de la plural, care numai mai
trziu a trecut n , din cauza lui t, ca n ma pl. mat din
mae, etc.;scpare (axocTtpe) pentru scpar (16/164) etc.
Toate aceste forme Papahagi le d cu e transcris . T-a
nceput el observ aceast nepotriveal i alturi de forma
transcris cu litere latine n care e este redat prin e, mai
adaog n parantez coluroas i forma transcris cu
pentru e, ca s arate c ea trebue cetit cu , nu cu e. Dar
dup patru cinci cuvinte aceast explicaie nu o mai d,
niulumindu-se s adaoge ntr' o not c nu este sigur dac
trebue cetit sau e. i continu pn la sfrit s transcrie
toate cuvintele, n care Daniil ntrebuineaz sunetul gre-
cesc
e >
cu .
C n exemplele citate mai sus nu trebue s vedem o
greal de scris a lui Daniil, ntrebuinnd e pentru sunetul
a
) '
A
PX^1
1 0 6
et pafXaooo Asjixou, publicat la Per. Papahagi , Scriitori
Aromni n sec. XVIII, p. I i 6 .
BCU CLUJ
126
TH. CAPI DAN
, atunci cnd pe aceasta l red prin a (alfa cu jot subscris),
aceasta se poate vedea nu numai din regularitatea cu care
transcrie pe prin a n toate cuvintele n care i azi se aude
t
dar i din repeirea ntrebuinrii lui e pentru a (), acolo
unde autorul i dedea seama c trebue s transcrie un
sunet care nu era , ci se apropia mai mult de e. I at acum
un cuvnt pe care Daniil l repet de dou ori i n care
sunetul este redat prin e, nu prin a : fremtu (ippeuxooj
pentru frmtu frns" part. de la frngu (12/136)
i frempt (<pp^7xa) pentru frmpt (lat. francta) astzi
frmt, (24/ 161). Ceva mai mult, cuvntul frunte", care
are aceeai form n dialectul aromn ca i participiul lui
frngu", autorul l transcrie jremtia (<ppejma'| (13/139), t ot
cu e (e) pentru , din singurul motiv c din acest
cuvnt er un sunet care se apropie de e.
Aceeai consecven n transcriere se observ i n alte
dou cuvinte : nnte, dinnte a cum se pronun la Freroi
(la Grmosteni: ninte, dininte) nainte, dinainte". Acestea,
snt transcrise consecvent cu e (s) : nente vevxe) 26/165 ;
denente, (xsvsvxe) p. 23/157 ;denentiaata (xevevxia ctx) di-
naintea t a" p. 24/159. De asemenea pronumele posesiv
de persoana 2 la plural se ntlnete transcris numai cu e
pentru : cusurinl'i atei (xoucjoupi'vXX7j axsrj) pentru cusu-
riril'i ati verii t i " (8/128) i viinl'i atei (BCT^VXXTJ xzki\)
pentru viinl'i ati vecinii t i " (6/131). Aci am putea
avea un fenomen de analogie din cauza lui amei.
Dar pronunarea lui , ca se gsete i la Boiagi. Acest
scriitor d n a sa Gramatica romn sau macedoromna
p. 42 urmtoarele forme: a intenea (pentru a intnea)
i di intenje (pentru di intnje) ntia" i ntiu"
1
).
Din toate aceste exemple, care nu se reduc la unul sau
dou, se vede clar sau c Daniiler er un Frerot, ceea ce
nu pare a fi exclus, i avea n limba lui sunetul pentru ,
pe care l ntlnim i azi la Freroi, sau c n limba Moscopo-
polenilor de atunci se mai pstr nc pronunarea lui
Vezi
1
) i W E I GAND, Die Aromunien II, p. 1 7 6 ; Jahresber. I I , 86.
BCU CLUJ
FAE' EKOI I 127
supt forma . n cazul acesta evoluia sunetului spre ,
aa cum se aude azi la Freroi, trebue s fie veche.
De altfel, ntr' un alt studiu am artat c la scriitorul
Ucuta ntlnim sunetul o pentru oa, aa cum se aude la
Freroi i peste tot la Romnii din Albania, pe care
ns Papahagi, neputndu-i-1 explic, l red prin oa:
domne transcris cu litere greceti vxojxve pe care Pa-
pahagi l red : do(a)mne (52/96); sorr (aopa) pentru
soarele (soarele), cu prefacerea obicinuit a lui e n , cnd
urmeaz dup rr (rl). Pentru celelalte exemple vezi for-
mele relevate de mine n Raporturile albano-romne din
Dacoromania I I p. 496.
Ajungnd la sfritul acestui capitol, presupun c
n limba scriitorilor din sec. XVI I I vor fi existat i vocale
lungi, aa cum am observat c exist n graiul Freroilor de
astzi. Tot la aceti scriitori nu va fi lipsit, poate, nici ro-
stirea nazal, aa cum se aude lmurit la foarte muli Fr-
eroi, mai cu deosebire n cuvintele n care avem un r uvular.
Dac totui ele nu ne snt redate n scrierile ajunse pn la
noi, aceasta se explic din faptul sau c ei nu-i dedeau
bine seama despre valoarea acelor particulariti, aceasta
mai ales la Ucuta, care, la nceputul lucrrei sale ne de-
scrie sunet cu sunet pronunarea aromneasc, sau c le
lipseau semnele cu care le-ar fi put ut red.
4. GRAIUL FEMEILOR LA FBEBOI
n primele zile de cltorie n Albania, venind n contact
cu mai multe familii de Freroi, am observat c exist
o mic deosebire ntre graiul brbailor i ntre acela al
femeilor. Ori de cte ori intram n discuie cu brbaii, con-
vorbirea mergea uor. Cum ncepeam vorba cu femeile,
rspunsurile lor mi preau mai greu de neles.
Fa de aceast constatare, la nceput, am avut impresia
c eu nu aud bine ceea ce vorbesc femeile. Mai trziu, cnd
am vzut c i soia mea, care er alturi de mine, nu le
putea nelege uor graiul, m' am put ut convinge c, de fapt,
BCU CLUJ
128 TH. CAPI DAX
exist deosebirea ce am bnuit. Ea nu este prea mare, ns
destul de pronunat, pentru ca, ntr' o conversaie curent,
s nu poi urmri liber vorbirea.
Aceast constatare mi-a fost cu att mai surprinztoare,
cu ct deosebirea despre care este vorba nu exist, pe ct
tiu eu, la celelalte populaiuni din Peninsula Balcanic.
Am trit mai mult vreme n mijlocul Meglenoromnilor,
de asemenea multe veri de-arndul am petrecut n mijlocul
Aromnilor originari din Pind aezai n cteva sate mai
mari din apropierea Veriei, cu toate acestea nicieri n' am
avut impresia c femeile vorbesc altfel dect brbaii.
De altfel fenomenul n sine nu este necunoscut lingvi-
tilor de azi.
Fr a intr mai adnc n chestiunea foarte mult dis-
cut at de lingviti, anume care ar fi partea de contribuie
a femeii la schimbrile ce se produc n evoluia unei limbi,
astzi se tie c anumii factori precum conservatismul,
interdicia lingvistic, elementul social, sau, n fine, predis-
poziia ce au unele femei pentru pronunarea deosebit a
unor anumite sunete i ntrebuinarea mai deas a unor
anumite cuvinte, au contribuit, n toate timpurile i la
toate popoarele, la o difereniare ct de nensemnat n
graiul femeilor.
Despre primul factor nu este nevoie s relevm niciun
caz particular, deoarece fiecare dintre noi a avut prilejul
s observe c oamenii mai btrni i, n special, femeile
btrne, vobesc ceva deosebit dect generaiile mai tinere.
La cei vechi, cazul relevat de Cicero a rmas clasic. El
mrturisete c ori de cte ori auzea vorbind pe soacr-sa
Laelia, i reamintea vorbirea btrnilor Plautus i Nevitfs.
Dar chiar interdicia lingvistic (tabu), care s'ar prea
deopotriv de rspndit la amndou sexurile, i are
ntrebuinare mai deas la femei. n privina aceasta nu
este nevoie s ne referim la strile din Africa (Bantu), unde
ne trimet tratatele de lingvistic, ca s vedem c femeilor
le este interzis s pronune numele socrilor i cumnailor.
Obiceiul acesta exist mai la toate popoarele din sudul
BCU CLUJ
FREROI I
Dunrii. La Freroi i Grmusteni, vorbesc despre po-
pulaiunile care se ocup cu pstoritul, femeile, mai ales
cele tinere, evit pentru muli ani de-arndul s numeasc
pe nume pe brbatul i rudele lui mai de aproape. I^a a-
cetia, de obiceiu, femeia nu st la mas la olalt cu br-
baii ; ea numai servete. I ar cnd din felurite mprejurri
i se ngdue i ei s stea la masa comun, atunci ea se p-
zete s scoat o vorb din gur, sau s numeasc pe
nume pe cei prezeni la mas. Pentru muli ani de-arndul
pronumele , , ns" (dnsul) sau ,,el" nsemneaz pentru t nra
Freroat sau Grmustean numele brbatului. Acelai lucru
exist i la Albanezi. Faptul acesta a fost observat i
de ctre Hahn : Sie darf ihren Mann nicht einmal beim
Namen nennen, und schmt sich hufig andere beim Na-
men zu rufen, oder im Gesprche anzufrihren die eben so
heissen, wie dieser"
J
) Femeia albanez, n primii ani de
cstorie, nu numai c se ferete s-i spun pe nume br-
batului, dar evit s se adreseze i la alii, dac ntmpltor
i ei poart numele brbatului ei
2
). Acest fel de interdicie
se apropie de acela al familiei regale din Bantu : femeile
nu numai c nu trebue pronune numele brbatului,
fratelui, tatlui i al bunicului, dar, ntru ct aceste nume,
de cele mai multe ori, snt compuse din mai multe cuvinte,
n vorbirea curent ele evit s ntrebuineze i aceste cu-
vinte. Ceva mai mult, unele din ele evit s pronune chiar
i sunetele din acele cuvinte
3
).
n ceea ce privete predispoziia particular la femee,
de a ntrebuina n vorbire anumite sunet e
4
), avem relatrile
l
) Alb. Stnd., p. 1 4 7 .
' ) Loui s Benl oew n lucrarea sa Analyse de la langue albatiai.se (Pari s
1 8 79 ) , vorbi nd despre vechi mea acest ui obiceiu la Albanezi, ci t eaz un fapt
rel evat de Erodot , dup care l femeile Ionienilor nu mncau la mas
mpreun cu brbaii, i nu-i chemau pe nume.
3
) OTTO JESPERSEN. Die Sprache, ihre Natur, Entwickhmg und Ent-
stehung. Heilderberg, 1 9 2 5 , p. 222.
4
) Cuvnt ul tiiaise din l i mba francez pent ru chaire, cu schi mbarea
lui 5 n r se dat oret e femeilor di n sec. XVI , care, nu numai c erau n
cont ra lui r rulat , dar i pe r obicinuit l pronunau ca 5 (ib. 228 ) .
Dacoromnii* VI 9
BCU CLUJ
130
TH. CAPI DAN
lui Cantemir cu privire la alterarea labialelor n dialectul
dacoromn. Fr a cunoate precis dac acest fenomen a pornit
de la femei, este de ajuns s tim c, pe vremea eruditului
domnitor, aceast alterare er mai des ntrebuinat n
graiul femeilor. A se explic de ce brbaii, care vorbeau
cu labialele alterate, erau luai n batjocur.
Revenind la graiul femeilor freroate, prima constatare
de deosebire fa de vorbirea brbailor, am fcut-o la Co-
ria. A treia zi dup sosirea mea, fusesem invitat la mas
de ctre farmacistul frerot din acel ora, domnul nazu.
Da dejun, dei eram ntovrit de soia mea, femeile casei
(soia domnului nazu, o tnr romnc din Vlaholivadi,
regiunea Olimp, ca i mama lui, o btrn de 65 de ani,
venit numai de o lun-dou din Pleasa) dup obiceiul
locului n' au vroit s ia parte. Ele ajutau la serviciu. Astfel
nct, la mas, eram numai eu cu soia, d-rul nazu i
tatl lui, un venerabil btrn care, n toat viaa lui, s'a n-
deletnicit numai cu chervanele.
Ajuns la Coria, numai de o zi dou, n puinul
interval n' am put ut cunoate dect pe Romnii din ora.
Acetia, dei n cea mai mare parte snt Freroi ve-
nii de prin satele vecine, cu timpul i-au alterat puin
graiul, din cauza contactului lor cu Romnii moscopoleni.
De aceea, limba lor, cu toate c prezint un oarecare in-
teres pentru mine, totui nu art prea multe deosebiri
de graiul Freroilor, pe care i auzisem cu mult nainte
prin prile Macedoniei. Numai dup ce am cunoscut n trg
pe Freroii din interiorul Albaniei i am intrat n vorb
cu btrnul chervanagiu, am put ut observ toate nuanele
de graiu, care l deosibesc de dialectul grmustean. Btrnul
nazu, care er foarte vorbre i mi-a dat cele mai inte-
resante lmuriri cu privire la drumurile chervanagiilor i
la terminologia ntrebuinat de ei, stpnea dialectul fr-
erot fr nici o influen de afar. Aceasta am observat-o
at t n intervalul de trei pat ru ore ct am stat de vorb cu
el, ct i n cntecele pe care mi le-a cntat mpreun cu
fiul su dup dejun. n vorbire avea un r velar obicinuit,
BCU CLUJ
FR EROTTt
131
pe care fiul su, care isprvise liceul romn din Bitolia
i-i luase doctoratul n Italia, l pierduse. Dar graiul
lui nu nfi nimic mai deosebit dect ceea ce ofer dia-
lectul frerot.
Imediat dup ce am isprvit masa, btrna nazu a venit
ca s stea mpreun cu noi. I ntrnd n vorb cu ea, am
rmas uimit de deosebirea ce prezint limba ei pentru mine.
La nceput aceast deosebire er at t de mare, nct t re-
buia s fiu bine atent ca s pot prinde tot ceea ce mi
vorbea. Un moment am crezut c femea are un defect de
limb. ns a doua zi, cnd am venit n contact cu alte
Freroate, m' am put ut convinge c ele vorbesc puin deo-
sebit de brbai. n ziua trgului veniser n ora Fre-
roate din toate satele din apropierea Coriei i chiar din
Muzachia. Da toate am put ut constat acelai fenomen.
vSe nelege c, spre a putea prinde aceast deosebire,
nu este de ajuns numai urechea. n vorbirea curent nu
auzi cuvinte, ci fraze. Iar ca s poi prinde nuanele ntre-
gului sistem de pronunare, nsemnnd n cursul vorbirii
fr s ntrerupi, este un lucru aproape cu neputin.
Nici semnele de care dispui la transcrierea sunetelor nu-i
pot ajut prea mult la redarea exact a tuturor nuanelor
de deosebire pe care le auzi bine, ns nu le poi aterne
pe hrtie. n privina aceasta poate numai experiena cu
aparatele ar reui s dea ceva mai mult. n orice caz, mie
mi-a fost greu s prind n scris tot ceea ce deosebete
graiul femeilor de acela al brbailor
Am observat numai c pronunarea diftongului ea la cele
mai multe femei se aude ca e. Rostirea lui u final, dac
la brbai ove, din contr, la femei aproape c nu se aude.
Dintre celelalte sunete ale graiului frerot, pronunarea lui
r velar la femei are ceva particular: vibraiunile uvulei
i ale palatului moale snt at t de intense nct, numai
prin aceast singur particularitate, graiul lor se nfieaz
ca ceva deosebit de acela al brbailor. La acetia vibra-
iunile lui r velar snt mai slabe. La multe femei l-am auzit
rostindu-se cu vibraiuni uvulare. Dup multe ncercri
BCU CLUJ
132
TH. CAPI DAN
cu urechea ca s-1 prind bine, ani put ut stabili c printre
Freroate snt multe care pronun r uvalar
x
) . Dar redarea
lui r uvular la femei nu se mrginete numai la simpla va-
riaie a sunetului pe care l produce, prin mai marea in-
tensitate a vibraiilor, ci i la efectul pe care acest sunet
l exercit asupra sunetelor vecine. Aproape toate vocalele
din apropierea lui r uvular le-am auzit pronunndu-se
pe nas, iar cele accentuate, ceva mai lungi. O fraz : n-este
arcgare fr mardzine (mi-e frig fr margine, adic foarte
mult) am auzit-o la femei: n-o aqcqqi fq mqdzini, cu
a iniial de la arcpari pronunat ceva mai nchis, cu oa ca
un o deschis obicinuit la toi Freroii, ns ceva mai lung
i cu pronunare nazal. O fraz ca : ncrcm pe mutri
(ncrcm (marfa) pe catri) nici n' a pute-o transcrie
exact, a cum mi-a sunat la ureche : ncqcm pi moqdqi,
cu aceeai nuan nasal a vocalelor i cu pronunarea des-
chis a lui u din silaba iniial a cuvntului mutri, pe care
o auzeam mai mult ca un o.
Dac alturi de aceste diferenieri de sunete mai inem
seam de faptul c r se aude cam des n limba romn,
atunci uor ne putem da seama de nfiarea particular
a graiului femeiesc la Freroi.
5. GRAIUL FREROT FAT DE DIALECTUL AROMN
Din particularitile de graiu enumrate n cele dou capi-
tole precedente, reiese clar c limba Freroilor se deosebete
de vorbirea celorlali Aromni din sudul Peninsulei Balca-
nice. Din textele aromne publicate pn azi, ca i din
puinele studii fcute asupra dialectului, rezult c, dei
dialectul comun se arat unitar pentru toi Aromnii n
sensul c toi se pot nelege fr mult greutate, exist
o nuna de deosebire ntre graiul Aromnilor din Pind
i ntre graiul Aromnilor originari din Gramos. Cei dinti,
mpreun cu Romnii din Tesalia, formeaz grupul Aromnilor
l
) Vezi despre aceast a capit olul : Influena albanez.
BCU CLUJ
FREROI I
13a
din sud. Cei din urm, ntru ct se gsesc rspndii mai
mult prin Macedonia, formeaz grupul Aromnilor din nord.
Amestecuri exist din amndou prile. Astfel un bun
numr de Romni din sud se gsesc printre Romnii de
nord. De asemenea la sud se gsesc populaiuni care nu
snt venite de la nord, ns al cror graiu arat apropieri
cu dialectul Aromnilor din nord. n aceast deosebire de
graiu facem, desigur, abstracie de influenele streine. Fapt ul
c cei de la sud au mai multe elemente greceti, iar cei de la
nord au suferit mai mult de pe urma influenii albano-
slavone, nu schimb ntru nimic trsturile caracteristice
din fiecare grup.
Cele mai mari deosebiri care se observ ntre graiul Aro-
mnilor din sud i ntre acela vorbit la nord se reduc la
urmtoarele patru puncte :
i. Sincopa. Acest fenomen se observ peste t ot n dia-
lectul aromn i el provine, desigur, din cauza intensitii
mai mari a accentului n vorbirea tuturor Aromnilor.
Dar la Aromnii din sud el se arat pe o scar mult mai
naintat. Forme ca totna, si aln, adr dup aceea msat,
psn, va tsem, va ngm etc. pentru totuna t ot deauna" se-alin
se sui", adr fcu" musat frumos", putsn puin", va
s-n dutsem o s ne ducem, va s-mcm, etc. snt curente
n vorbirea Romnilor din sud.
z. Prefacerea lui c n i n poziie neaccentuat. Acest
fenomen este general n dialectul aromn. ns pe cnd
n graiul din nord, -e posttonic rmne neschimbat, la Aro-
mnii din sud el trece pretutindeni n i. Formele : frate
parte, poamele, oasele etc. la nord se pronun : frate, parte,
poamile, oasile, iar la sud : frai, parti, poamili, oasili.
3. Formarea viitorului. n vreme ce n graiul Romnilor
din nord se obicinuesc formele va s, va si, va s-jac (adic
va n unire cu conj. si , si, s-), la sud avem numai va, vai
fac (adic va sau vai, fr conj. s si s-). S'ar putea ca
aceast particularitate s se datoreasc unei influene gre-
ceti. Fapt este c, din cauza ei, graiul Romnilor din sud
se deosebete de acela al Romnilor din nord.
BCU CLUJ
TJ'f. CAPI DAN
4. ntrebuinarea pronumelui personal n locul pronumelui
posesiv. n dialectul din sud expresiuni ca soatsile-li prie-
tenele ei " (Flambura 1. p 13), casa-l casa lor" (Luminai
p. 172), yinlu-n vinul nostru", mcarea-n mncarea
noastr" (Flambura I, nr. I I I p. 5), pri la case-l pe la
casele lor" (ib.), ca tuts-n ca noi t oi " (ib. nr. 6 7
p. 24) ; gonli-n tinerii notri" (Lumina IV, 284) etc. snt
foarte rspndite. Tot n acest dialect, subt nrurirea graiului
grecesc, se obicinuete nu numai repetarea obiectului cu aju-
torul pronumelui personal, ca peste tot n limba romn, dar i
a subiectului cu ajutorul aceluiai pronume : Pariu atsel strm-
bul iueasti-l! parul cel strmb unde este el ? " ; puii atsel iu
suntu-ll pasrile acele unde snt el e?" (Lit Pop. 30). C n
toate aceste construcii forma pronominal pentru nlocuirea
subiectului, vine de la acuzativ, aceasta se vede din urm-
toarele fraze : oclu iu-l easte? focul unde el est e?" Stroplu
iu-l easte? prjina unde ea est e?" Hascile iu-le suntu?
coofanele unde ele snt ? " (Lit. Pop, 32); agrul iu-l easte?
ogorul acela unde el est e?" (ib.).
Aceast ntrebuinare a pronumelui personal, n cazul
dinti este foar e redus la Aromnii din nord, iar n cazul
din urm nu exist.
Dac vom ncerc acum s facem o comparaie nt re
graiul Romnilor din Albania i ntre vorbirea celorlalte
dou grupuri, vom vedea c el se apropie mai mult de graiul
Romnilor de nord, cu alte cuvinte de graiul grmustean.
Vom urmri aceast apropiere dup cele patru puncte sta-
bilite mai sus, ca s vedem perfecta coinciden ce exist
ntre unul i altul.
1. vSincopa din graiul Romnilor din sud nu exist n
limba Romnilor din Albania. Aci n' am nevoie s dau
exemple, cci n materialul ce urmeaz la capitolul schim-
brilor fonetice din limba Freroilor, se gsesc destule.
Din acest punct de vedere toi Romnii din Albania vor-
besc la fel ca Grmostenii.
2. Trecerea lui e n i astzi exist i n graiul Romnilor
din Albania, ns nu ca la Romnii din sud. i la ei -e post-
BCU CLUJ
FREROI I
135
tonic se pstreaz ca atare, dei la unii se pronun mai
nchis, iar la alii ajunge pn la i. Fapt este c la scriitorii
din sec. XVI I I trecerea lui e n / este mult mai rar. Aci
avem e pstrat nu numai cnd er la sfritul cuvntului,
dar i n mijlocul cuvntului, dup sau chiar i nainte de
accent: Posttonic, la Ucuta : dzedzet (dzeadzit) deget"
9/69; dzatsele (dzatsile) cele zece" 39/ 91; fatsem (fatsim)
facem" 4/ 65; bunele (bunile) 37/89; etele (etile) lumile"
1/575. La Cavallioti: cnep (cnip) 366; cntecu (cntic)
1012 ; seatsere (seaire) secer" 240 ; dzinere (dzinire) gi-
nere 152. LaDani i l : fetser (featsir) 2/ 118, 2/ 129; pepeni
(peapih) u / 1 3 4
e
^
c
- P r o t oni c,la Ucuta : pecuraru (picurar)
10/69 > departe, 44/93 ; versai (virsai) vrsai" 29/83, se me
ncl'inu (s-mi-nclm) s m nchin" 2/65, 4/ 65; semnate
(simnate) 5/67.La Cavallioti: derept (dreptu) 226; besic
(bisic) 1076; denapoi (dinapoi) 694; desnerdtoru (dizhir-
dtor) desmierdtor" 432; pericul () 383; peturicle
(piturnicl'e), potrniche" etc.La Daniil: berbesii (birbesl'i)
3/119 ; departe (diparte) 4/120 ; peturicl'a (piturnicl'a) 5/ 123;
se nu se deslekiasc (si nu s-dislikasc) 16/174 etc.
3. n graiul tuturor Romnilor din Albania viitorul se
formeaz numai ca n limba Romnilor din nord. Citate
nu mai dau, deoarece ele se vd din materialul t rat at la
partea gramatical. Scriitorii aromni din sec. XVI I I , care
snt toi originari din Albania, ntrebuineaz acelai viitor
ca i Grmostenii.
4. ntrebuinarea pronumelui personal n locul celui po-
sesiv se ntlnete n graiul Romnilor din Albania n m-
sura n care se ntrebuineaz la Aromnii din nord; con-
struciuni ca sora-n, fratsli-n etc. n' am auzit la Freroi
ca i la ceilali Romni din Albania.
Din aceste coincidene rezult c, cel puin dup graiu,
Romnii din Albania arat o apropiere mai mare de Gr-
mostenii.
li. GBAIUL FEEKOT I DIALECTUL* MEGLENIT
Privind pe hart aezrile Freroilor n Peninsula Bal-
canic, vom vedea c ei ocup nite regiuni care se afl
BCU CLUJ
136
TH. CAPI DAN
situate la distane mari de inutul ocupat de Meglenoro-
mni. De aceea nu poate fi vorba despre un amestec mai
nou ntre unii i alii. Acest amestec, dup mine, este ex-
clus i pentru Freroii aezai n urm de tot, n inutul
Veriei sau n cele cteva sate din apropierea oraului Vo-
dena-Edessa. Micrile de transhumant ale acestora f-
cndu-se, dup cum am artat n Romnii Nomazi
1
) , n
direciuni deosebite de inutul Caragiova, n apropierea
cruia se afl aezai Meglenoromnii, un amestec, n tim-
purile mai nou, ntre unii i alii este exclus. De aci re-
zult c dac, de fapt, exist unele asemnri n limba
Freroilor i a Meglenoromnilor, explicarea lor trebue
cutat aiurea.
Deocamdat voiu nir cazurile de limb, care mi se
par identice cu cele din graiul meglenit; dup aceea voiu
trece la lmurirea lor.
n fonetism avem :
1. nlocuirea lui /' prin y i i : fumeile (pentru fumeile)
familiile" ; caiyi (pentru colii) caii". n dialectul meglenit
avem la fel : boii (pentru boii); puii (pentru pulil) pui i "
(cf. Meglenoromnii I 134, 57).
2. Pronunarea lui / ca / : satts (pentru salt) salcie"
pl. sts i sts (pentru sl) ; mott (pentru multu) mult",
n dialectul meglenit avem acelai fenomen, ns cu o ex-
tensiune mult mai redus. Aci el se arat mai mult la sfr-
itul cuvintelor (cf. Meglenoromnii I 135, 59).
3. Dispariia lui u dup o grup de consonante, afar
de cazul cnd ultima este o lichid : JiSqb (pentru Kerbu)
fierb", snt (pentru sntu, suntu), snt". Acelai feno-
men exist i n dialectul meglenit (cf. Meglenoromnii I
120, 43).
In flexiune :
1. Articularea substantivelor masculine i ambigene, care
se sfresc ntr' o consonant sau u, se face cu /. Acest l
nu se pronun, ntocmai ca n dialectul meglenit : unu
l
) Cf. p. 75.
BCU CLUJ
FREROI I 137
(pentru unlu) unul" ; jocu (pentru foclu) focul". (Pentru
dialectul meglenit cf. Meglenoromnii 145, 73).
2. n graiul Freroilor am ntlnit sufixul adverbial
-ura, -ara, acelai cu sufixul din dialectul aromn -lui,
care se ntrebuineaz la adverbe i mai cu seam la
formarea ])articipiului prezent activ, cum ar fi n in-
var li galui sau cntndalui de la nvrliga mprejur" i
cntnd". Aceast terminaiune, n graiul Freroilor,
este mtrebuinat cam rar. Eu am auzit-o de dou
ori, iar n texte am ntlnit-o de trei ori : ngosuqa n fraza :
ficoQit lo calea ngosuqa= biatul apuc drumul n jos .(la
vale) 17 / XVI I j de-afiimuqa n citatul: pn dipqpoya ctsaq
calea de-afiimuqa=m cele din urm apucar drumul la vale.
i : deavqigqa (de anvrligalui) de jur mprejur" : Seaqa
s-cqun. Cnd bag cqunle, cuscqiy yin deavqigqa S-aqUc
oqdz = seara se cunun (este vorba despre obiceiurile la
nunt) ; cnd pun cununile pe cap, cuscrii merg de jur m-
prejur i arunc orz peste miri (14/XVII). Aceast form
este dat i ntr' un beasm din culegerea lui Per. Papahagi :
Mutre gini s-ti anvrteti di avrigra a grambolui i s-lu
ngudesti puti cacul n-cap : =ui t -t e bine, s te nvrteti
mprejurul mirelui i s-1 loveti peste cciul n cap. (Basme
32/482). Povestea din care am extras citatul este dat din
Pleasa. Ea vine de la Freroi i nsui povestitorul,
Foiu S. Balamaci, este un Frerot, originar din Pleasa
(Albania). Acelai autor, ntr' o descriere amnunit despre
nunta la Freroi, repet expresia n fraza urmtoare :
Duf aista bag piti dedz ln aro di piavrigra c
Una esti gini scrminat i Hiptinat i amvilesc dedzili
4fw'=dup aceasta pun peste ramuri ln roie de jur
mprejur (este vorba de steagul cu ln roie pe vrf, pe
care Freroii l fac la nunt), cci lna este bine scrmnat
i pieptenat i mvelesc ramurile bine
J
) . Aceeai per-
soan scrie odat avrigra alt dat avrigra.
l <
FOTUJ G. BALAMACE. Numta la Friroi, publ i c a t n Almanah Maccdo-
toiniin, a nul I V ( 1 9 0 3 ) p. 7 9 3 2 .
BCU CLUJ
138
TFT. C A P I D A N
n dialectul meglenoromn se ntlnete aceeai termi-
naiune -ara, care apare i subt forma -ura i -urlea pentru
formarea gerundiului : lgqndra alergnd" de la lag (arom.
alag) alerg". De asemenea lgqndura etc. (cf. Meglenoromnii
I 170, 119).
Dund acum pe rnd asemnrile nirate la fonetism,
cred c punctid 1. este o evoluie paralel i independent
de acelai fenomen din dialectul meglenit. La ntrebarea,
de ce aceast evoluie se arat numai la Freroi, atunci
cnd ea lipsete cu desvrire la celelalte tulpini aro-
mneti, de o camdat, nu putem da nici un rspuns.
Punctul 2. este o influen albanez.la fel dup cum la Megle-
niti el este o influen slav. Punctul 3, este iari un fe-
nomen, care ar putea avea o legtur cu graiul me-
glenit, dar care se poate foarte bine explic n felul punc-
tului 1.
n flexiune apropierile snt i mai izbitoare. Aci avem
mai nti asemnarea din punctul 1., care face ca graiul
Preroilor s se apropie de dialectul dacoromn t ot at t
de mult ca limba Meglenoromnilor. n textele scriitorilor
aromni din sec. XVI I I aceast particularitate nu exist ;
ea este specific graiului frerot i ar putea fi veche.
Dac i acest fenomen trebue privit ca ceva care a evoluat
independent de graiul Dacoromnilor i Meglenoromnilor,
nu m pot pronun. Presupun mai de grab c el ar putea
fi o particularitate strin de graiul aromnesc. Dup cum
la Meglenoromni asemnrile de graiu cu dialectul daco-
romn mi le-am explicat din contactul acestora cu Ro-
mnii nordici, tot aa i particularitatea articulrii sub-
stantivelor masculine i ambigene la Freroi ar putea
reprezenta un rest din graiul unui amestec de populaiune
care ar fi venit din spre prile nord-apusene ale Peninsulei
Balcanice. Bxprimndu-mi aceast simpl presupunere, re-
cunosc c ea nu poate avea nsemntatea aceleai parti-
culariti din graiul meglenit. n acest dialect, alturi de
ea, mai snt i alte asemnri. n graiul Freroilor apro-
pierile de dialectul dacoromn snt foarte reduse.
BCU CLUJ
FREROI I
Trecnd la punctul 2 din flexiune, i aci trebue s recu-
noatem c avem un caz de asemnare cu dialectul meglenit,
n virtutea cruia graiul Freroilor se apropie mai mult dect
limba celorlalte tulpini aromneti de dialectul dacoromn,
in Meglenoromnii (p. 170, 119), ocupndu-m cu ori-
ginea sufixului -ra {-ura, -urlea), l-am adus n legtur
cu acelai sufix din cindur-c dacoromn. Lsnd la o
parte chestiunea despre originea sufixului, care este foarte
complicat *), vreau s accentuez aci numai asupra fap-
tului c identitatea lui cu acelai sufix din meglenita i
dacoromna ne duce iari la presupunerea exprimat la
punctul 1 din flexiune.
V. I NF L UE NTA ALBANEZ A
Dintre toate populaiunile romneti din sudul Peninsulei
Balcanice, Freroii au suferit cea mai puternic nrurire
din partea Albanezilor, ca unii care locuesc veacuri de-a-
rndul n mijlocul lor.
Aceast nrurire se arat n dou direciuni : 1) n ma-
nifestrile lor spirituale i artistice, 2) n limb.
I. Dac se apuc cineva s studieze ntreaga literatur
popular a popoarelor din sudul Dunrii, observ numai
dect c exist o asemnare izbitoare aproape n toate mo-
tivele care stau la baza povetilor populare. Aceast ase-
mnare am putut-o constat la nceput, cnd am studiat
nrurirea slav asupra Meglenoromnilor. Povetile acestora,
c u foarte puine deosebiri, se regsesc i la Bulgarii din
Meglen. Aceeai constatare se poate face i pentru litera-
tura popular aromn faa de literatura greac, albanez
1
) Originea suf. megl . -ra {-ura.) est e st udi at i de Pliilippide (Oii-
Kinea Romnilor, I I , p. 474). Aut orul, reproducnd explicarea pe care am
iat -o eu, respinge ca ceva , , cu t ot ul nefundat " prerea lui G. Pascu
[Archivutn Romanicum X. anul 1 9 2 6 , p. 465) , dup care -ura de la part i-
cipiul prezent act i megl eni t ar fi mprumut at de la forma -ur (-mi) a
: t rt icipiului t recut pasi v al banez.
BCU CLUJ
140 TH. CAPI DAN
sau bulgar. La Freroi procesul de nrurire a mers c e va
mai departe, ntruct, din acele cteva basme pe care
le-am put ut culege, am observat c mai toate exist l n
albanezete. Astfel basmul XVI I este pur i simplu o re-
producere a basmului albanez Kerozi" publicat de G.
Meyer Aceeai constatare se poate face i despre basmul
XVI I I . Dup coninut, i cu oarecare mici modificri, el
reproduce povestea albanez Pljaku keshilon"
2
), n care
un btrn nelept vinde sfaturi pe bani. La Albanezi un
sfat cost numai un gro, la Freroi o lir turceasc.
Cam aceeai constatare se poate face i n domeniul fra-
zeologiei i al proverbelor. Aci un punct de deosebire ne
ofer lipsa acelorai expresiuni i proverbe din dialectul
aromn comun. Cnd o expresiune sau un proverb se g-
sete numai la Freroi, ns lipsete la ceilali Aromni
i, n acelai timp, se gsete la Albanezi, atunci putem
deduce cu oarecare siguran c Freroii le-au mprumutat
de la Albanezi. Dar rari snt aceste cazuri. Cele mai multe
se ntlnesc i la unii i la alii. Astfel proverbul: ma no-ai
borgi intr kefili, ma no-ai lucru intr vekili se ntlnete
la Albanezi: mos patsh borxh hin kfefil, mos patsh pune
banu vekjildac n' ai datorii, bag-te zlog; dac n' ai
treab f-te martor la judecat, i exist, poate, i la Aro-
mni. Tot a am auzit la Freroi : ntreob tin sut
de insi s f cum stil tine, proverb care se regsete la
Albanezi n : pyet ni kjind vet e ban si te desh ?' ^=ntrea-
b-te la o sut de ini i f cum tii tu, dar care exist,
poate, nu numai la Aromni, ci i la celelalte popoare
balcanice.
Numai cntecele Freroilor se deosebesc, n ce privete
coninutul, de acelea ale poporului albanez. Ca s-mi pot
da mai bine seama despre aceast deosebire, am ncercat
s studiez literatura popular albanez mai ntiu n ,,Kenge
Popullore" a lui Prenushi, dup aceea n marea colecie
) G. MEY Ei:, , Albanesische Granrmatik p. oi .
' ) I b. , p. 59.
BCU CLUJ
FAB6EB0 I I
14.1
a lui Spiro Risto Dine
1
) n culegerile mai nou fcute de
Nazi O. Mamaki
2
) i Dhori Koti
3
) n afar, bine neles
de ceea ce s'a publicat nainte de G. Meyer
4
) , Petersen i
Hahn. Niceri n' am put ut da de vreo urm de apropiere.
ha obiceiurile de nunt, att Albanezii ct i Freroii au
cntece cu un coninut foarte mictor, cum snt bunoar
acelea cnd se desparte mireasa de prini i-i ia rmas
bun de la ei. Toate au un coninut deosebit la unii ca i
la alii. La Freroi, n afar de poeziile erotice, care se
nasc din aceleai sentimente de dragoste, restul se refer fie
la viaa de munte, fie la mutrile cu caravanele.
Nu tot aceeai constatare am putut-o face pentru me-
lodia cntecelor.
Pe Freroi i-am auzit cntnd pentru ntia dat n
Macedonia, la Selia de sus, n apropiere de inutul Veriei,
ca i n satele Gramaticova i Cndrova de lng Vodena-
Edessa. Melodia este oriental cu caracter mai mult trist
dect vesel. Acelai caracter l au, n cea mai mare parte, si
cntecele aromneti, judecnd dup melodiile cntate n Ma-
cedonia. Cu toate acestea, o deosebire ntre unele i altele
exist. n vreme ce Aromnii cnt toi aceeai melodie, la
Freroi, din contr, numai unul singur solistulcnt o
melodie mai mult recitat, iar toi ceilali in o not de
obiceiu tonica. Cnd solistul a isprvit de cntat versul,
atunci toi ceilali care l acompaniaz inndu-i isonul,
tale cntecu" taie cntecul, adec repet cu o voce ceva
mai tare ultimele cuvinte ale solistului.
Aceste cntece, pe care le auzeam foarte rar n Mace-
donia, deoarece rari erau i Freroii prin prile acelea,
le ascultam cu mult ateniune. Caracterul lor mai mult
jalnic ca i felul cum erau executate nfiau pentru mine
ceva cu totul deosebit. La nceput am crezut c este ceva
specefic frerotesc n ele. n cltoria mea din Albania,
M Valet e Detit, Sofia, 1902.
Burbuget e prenveres. Tirane.. J928.
3
) K'engetore e Re, Corce, 1029.
^ Alban. StuM., VI.
BCU CLUJ
142}
TH. CAPI DAN
auzind aceeai melodie i la Albanezi, cntat la fel ca i la
Freroi de un solist i de ali civa care l acompaniau, am
ghicit numai dect c exist o legtur ntre cntecele fr-
eroteti i cele albanezeti. Nu pot afirm, desigur, c a-
ceast legtur pentru cntecele freroteti ar putea avea
ca baz o influen albanez. Chestiunea trebue studiat
mai n amnunt i de ctre specialiti. Aci, vorbind despre
influena albanez la Freroi, vreau s atrag luarea
aminte numai asupra asemnrii ce exist ntre melodiile
freroteti i ntre cele albanezeti
x
).
I I . n limb, influena albanez este mult mai nensem-
nat dect s' ar crede la primul moment. Dup ce cineva a pe-
trecut ctv vreme n Albania, n mijlocul Freroilor, r-
mne uimit de puina influen pe care Albanezii au exerci-
t at -o asupra lor. n special n lexic, numrul cuvintelor al-
baneze intrate n limb Freroilor este foarte redus. Pentru
unul care cunoate dialectul aromn, auzind pentru ntia
dat pe Freroi vorbind, simte oarecare deosebire numai n
felul de pronunare, nu ns i n cuvinte. Dintre acestea
au intrat foarte puine n graiul Freroilor, care nu se
gsesc n dialectul Aromnilor din Macedonia sau n scrie-
rile autorilor aromni din sec. XVI I I .
Forme strine pe care nu le cunoteam dect din limba
albanez, repetate mai des n graiul P'reroilor ar fi : tepr
(alb. teper) mai mult", auzit des la trg n gura Fre-
roatelor; miau n : miaua muntelui vrful muntelui'
alb. maje, mai vechiu malje (vrf") ; vrap
2
) grab" n :
muoQle avea loat vgp, nu puteai s-li tsn : catrii i
luaser un avnt, nu puteai s-i ii. (Schepuri, Muz.) ; bfecuse
pantaloni negri i largi", auzit foarte des la Romnii din
Cavaia, la gunusarii" (spoitorii) din Tirana (alb. breke lat.
braca, cu plur. alb. brekase) ; vlment (auzit numai o
singur dat) rzboiu de esut" (alb. avliment i avlement) ;
' ) Pr i mel e mel odi i popul ar e la Al banezi l e- am auzi t n Cori a, nt r ' o
gr di n n car e m' au condus domni i Const . Zega i C. Ar ai a.
*) Se nt l ne t e f oar t e rar i la Romni i di n Macedoni a.
BCU CLUJ
FAKSEB0J1 143
paqamndd plug" i alte care se vd n materialul publicat,
n cntecele freroteti gsim cteodat fraze albanezeti.
J
y
a mncri Freroii se servesc de obiceiu de cuvinte
romneti; ns ei ntrebuineaz si nume albanezeti.
n afar de cuvinte, mai exist cteva nruriri grama-
ticale, care snt cunoscute din limba scriitorilor aromni
din sec. XVI I I si despre care am vorbit mai pe larg n stu-
diul meu Raporturile albano-romdne
1
).
Aici m voiu referi numai la unele chestiuni.
Dac pronunarea gutural a lui t este de origine alba-
nez, atunci prefacerea lui ntr' o spirant sonor (7) poate
fi privit ca o evoluie mai departe pe teren aromnesc,
dei acest fenomen se gsete i la Albanezii din Sicilia.
n dialectul acestor Albanezi avem yenip, -bi pentru alb.
temp, -bi , Napf." Tot aa yambaris pentru tambaris
leuchte, glnze" derivat dintr' un gr. Xaimpoi (G. Meyer,
Etym. Wb. der alb. Sfir. 232). O form yumbad cu ne-
lesul lumnare mare, fclie" se putea nate n graiul Fr-
eroilor tot aa de bine ca tambaris la Albanezii din Sicilia,
cu toate c cuvntul are aceeai origine. n graiul acestor
Albanezi ntlnim i o spirant surd (h) n locul lui 1 :
mahkuam verflucht" acelai cu matekonj verfluche, thue
in den Kirchenbann", nrudit cu maltzohem (arom. mri-
tsscu) din lat. malitiare,
n dialectul meglenit / gutural de origine slav s'a vo-
calizat, ajungnd la u, cu o evoluie proprie (Meglenoromnii
I
J
35 60). n graiul Freroilor ntlnim acelai fenomen,
tot ca o evoluie proprie : psautu cnt re" pentru psaltu,
care exist i n dial. aromn din ngr. Tot aa psutisescit
cnt la st ran" n fraza : cnd psutisea ficoqu, csenitu
ntqib (cnd cnt la stran biatul, streinul ntreb 26/XVIIIK
Acest u mai trziu a disprut, despre care vezi citatele la
Fonologie.
Dac pronunarea lui r cu vibraiuni apicale (f), atunci
cnd provine din rl, rn, este o influen albanez, din contr,
l
) Cf. Dacoromania, I I , ]>. 4 4 3- 5 5 4 .
BCU CLUJ
144
TH, CAPI DAN
rostirea aceluiai f, cnd rezult dintr' un r iniial sau inter-
vocalic, trebue socotit ca o evoluie proprie a graiului
frerot, avnd n vedere c, odat, ea a existat peste t ot
n limba romn
x
) . Acelai lucru se poate spune i despre
r cu articulaiune velar ( Q ) , despre care Philippide nu tie ce
s cread, ntru ct datele nvailor ne las n ncurctur".
Aprecierea aspectului sonor al unui sunet, care lipsete
n graiul cercettorului lingvist, este foarte greu de fcut.
De aceea trebue s mrturisesc, de la nceput, c, atunci
cnd am auzit sunetul /- pronunndu-se pentru ntia dat
de ctre P'reroi, dei simeam bine c rostirea lui re-
prezint sonoriti deosebite, eu nu-mi puteam da seam
exact despre linia de desprire ntre pronunarea velar
i pronunarea lui uvular. Abia mai trziu, dup ce ure-
chea mea ncepuse s fie ceva mai exersat n perceperea
nuanelor de sonoriti, mi-am put ut da seama despre
aceast diferen. Dup cte am put ut auzi eu, r velar la
Freroi este peste tot un sunet spirant cu vibraiuni pro-
duse din atingerea prii posterioare a limbii cu vlul pa-
latului
2
). De aceast pronunare comun pentru toi Fr-
eroii de la ar trebue deosebit rostirea Freroatelor.
Da multe din ele am auzit un r rulat cu vibraiuni att
de tari, nct el producea o schimbare i n timbrul voca-
lelor din apropierea lui
3
).
1
) Despre vechi mea acest ui r n limba romn se poat e vedea acum l u-
crarea lui A. Philippide (Originea Romnilor, II, p. 101) , n care se dau
ci t at e di n lit erat ura veche i dialect al.
*) , , Vor allen Di ngen haben sie [die Farseriot en] ei nen dureh Rei bungen
des GaumensegeLs mi t dem hi nt eren Z ungenrucken hervogrerufenen Ge-
ruschl aut , der eher gut t uraler Spirans als r-L, aut i s t " (W eigand, Die Arc-
munen, I I , 1 8 6} .
Roset t i , care a st udi at graiul Freroilor di n Cadrilat er, definet e la
fel ca W ei gand : , , un sunet spirant i vi brat n sensul c uvul a i palat ul
moal e i ut r i n vi brai une" (Grai i Suflet, IV, p. 2 1 ) .
*) Aci snt dat or s spun un cuvnt de mul umi re d-lui E . Pet rovici,
asi st ent la Laborat orul de fonet ic experi ment al de l a Uni versi t at ea din
Cluj, pent ru lmuririle experi ment al e ce a bi nevoi t s-mi dea cu privire
la deosebirea dint re r rulat i r graseiat .
BCU CLUJ
FREROI I
145
Sunetul nazal pe care l au Freroii trebue s fie o in-
fluen albanez. Rmne numai s tim de unde au m-
prumut at aceast particularitate. Muzachia se afl n Al-
bania locuit de Toschi. Este drept c unii dintre Fre-
roi se gsesc i la nord de rul cumbi, aproape de C-
ria. Dup Hahn, aezri freroteti se mai aflau odat a-
proape de ak, lng Tirana. n orice caz, acest sunet
n graiul Freroilor trebue s vin de la Albanezii gheghi.
Aci observ, c la Freroi, el se arat naintea unei conso-
nante nazale i, mai ales, la vocalele din apropierea lui r
velar ( Q ) .
8. ORIGINEA FREROILOR
Din expunerile fcute n capitolele precedente, s'ar putea
trage urmtoarele trei concluziuni :
I. n ce privete deosebirea care exist astzi dup graiu,
ntre Romnii din Albania stabilii n orae i ntre aceia de la
arFreroiidin consideraiunile expuse n cap. 3 reiese
c, la nceput, i unii i alii vorbeau aceeai limb cu ace-
leai particulariti, pe care astzi le mai pstreaz n m-
sur mai mare numai Freroii. Din aceast constatare
mai rezult c, la nceput, att Romnii din Albania de la
ar ct i cei de la orae formau o singur populaiune.
Limba acestei populaiuni, comparat cu graiul Arom-
nilor din sud (Tesalia, Epir) sau cu graiul Aromnilor din
nord (Macedonia), se apropie, dup cum am vzut n cap. 6,
de idionul grmustean, vorbit de ctre Aromnii din Ma-
cedonia. Aceast apropiere s' ar putea explic din contactul
Romnilor din Albania cu Romnii din muntele Gramos.
Acest munte, cu ramificaiile lui care intr at t de adnc
n Albania, cuprinde inutul Coriei. Muntele Morava, la
poalele cruia se afl satele romneti Pleasa, Dinia, et c,
i chiar oraul Coria, este o ramificaie a muntelui Gramos.
Pstorii grmusteni, ducnd aceeai via nomad ca i
Freroii, tecerea lor din Gramos n Albania se fcea
dup cum se face i azi fr mult greutate. De aceea
/tacoromania VI
1 0
BCU CLUJ
146
TH. CAPI DAN
eu socotesc c centrele romneti din apropierea Mosco-
polei i chiar Moscopole, la nceput, trebue s fi avut o po-
pulaiune amestecat cu Romni din muntele Gramos
Weigand, ocupndu-se n treact cu aceast chestiune,
vede n Romnii din oraele albaneze un amestec de Fre-
roi cu Romnii din Tesalia : ,,Ich sehe in derheutigen nicht
farseriotischen aromunischen Bevolkerung Albaniens eine
Mischung von Megalovlachiten aus Thessalien und Farse-
rioten"
1
) . S'ar putea s fi existat printre Freroi i Ro-
mni din Tesalia. Mie ns nu-mi vine s admit acest lucru,
mai nti din cauza limbei, dup aceea i din pricina cur-
sului mutrilor la pstorii Aromni. n cmpiile Tesaliei se
coborau la iernatec Romnii din Pind i din inuturile mun-
toase ale Albaniei, nu invers. Poate numai dac am ad-
mite c Romni din prile muntoase ale Tesaliei veneau
la iernatec n cmpia Muzachiei, sau, n fine, pstorii din
cmpia Tesaliei se duceau la vratec n munii Albaniei,
n orice caz, n materie de migraiune la pstorii aromni
de pretutindeni, fiind posibil orice micare, n' ar fi cu ne-
putin s fie adevrat i prerea lui Weigand. Numai
c, judecnd dup mutrile pstorilor nomazi din veacul
din urm, nu avem nici o meniune despre cele dou posi-
biliti din urm
2
).
I I . Din consideraiunile expuse n cap. 2, rezult c, dac
limba tuturor Romnilor din Albania era la nceput uni-
1
) Die Aromunen, I I , 3.51.
s
) Ros et t i (o. c. p. 2) , ni r nd pr er i l e scri i t ori l or care s a u pr onun a t
as upr a ori gi ni i Fr er o i l or , s pune : P r e r e a lui Capi dau, care sus i ne c
Fr er o i i vi n di n Pi nd, p n n pr ezent est e o i pot ez " (p. 2) . Fi r e t e c
t ot ceea ce a m spus n aceast pr i vi n n l ucr ar ea mea Romnii Nomazi
a fost o si mpl i pot ez. n l i ps de document e i st ori ce, t ot i pot ez r m n e
i ceea ce s pun a c um. Numa i c eu n' a m af i r mat ceea ce mi at r i bui e Ro-
set t i . I a t ce a m scri s l a p. 42 di n l ucr ar ea mea ci t at , l a car e se r ef er
aut or ul : Ps t or i i ar omni di n r egi unea munt oa s a Gramostei i unii
chi ar di n Pi nd s' au r evr s at apr oape pest e t oa t Al bani a de mi a z z i " ,
n acest pasaj se s pune l i mpede c est e vor ba despr e pst or i i di n GHA-
MOSTE i numa i uni i chi ar di n Pi nd" . A a s t nd l ucruri l e, m mi r cum
a aj uns Ros et t i s- mi at r i bui e o pr er e car e nu- mi a pa r i ne .
BCU CLUJ
FREROI I
147
tar, prin anumite particulariti, ea se deosebea de limba
Aromnilor de pretutindeni. Aceast deosebire mpreun
cu unele mici asemnri care le arat cu graiul meglenit,
despre care s'a vorbit n cap. 6, dac nu snt dovezi sufi-
ciente pentru identificarea, ca origine, a Freroilor cu
Meglenoromnii, ele arat, ns, c dintre populaiunile ro-
mneti din sudul Dunrii, dup Meglenoromni, Freroii
snt aceia, care, n graiu, se apropie mai mult de Dacoromni.
Cea mai fireasc explicare a acestei apropieri am pute-o
gsi n evoluia independent a unor fenomene de limb,
care putea s aib loc de o potriv n graiul Freroilor
ca i n dialectul dacoromn.
Dac ar fi ns s ne explicm n felul cum ne-am lmurit
apropierea mai mare dintre graiul frerot i graiul gr-
mustean, prin amestecul Grmustenilor cu Freroii, atunci
n' ar fi exclus faptul ca Freroii s se fi amestecat odat
cu tulpini din acei Romni apuseni, despre care a vorbit
Pucariu n lucrarea sa Istroromnii 1
1
). Aceti Romni
apuseni se coborau cu turmele lor pn n prile centrale
ale Albaniei, acolo unde se gsesc Freroii. De asemenea
Freroii, n peregrinrile lor cu turmele sau cu chervanele,
ajungeau la miaznoapte pn n Dalmaia i Croaia
2
).
Prin urmare, un amestec ntre unii i alii, pentru vremurile
mai vechi, n' ar putea fi exclus.
I I I . n ceea ce privete, acum, vechimea Freroilor n
Albania, asupra acestei chestiuni datele lingvistice nu ne dau
lmuriri precise. Din materialul studiat pn acum, se
poate face urmtoarea constatare : dup cum Aromnii
din Tesalia i Epir nu au nimic mai vechiu din contactul
lor cu Grecii, care s nu se gseasc i la ceilali Aromni
din Macedonia, unde n' a existat i nu exist Greci propriu
*) SEXTIL PUCAMV, Studii Isttorotime I I { 1 9 2 6) , p. 4 i u r m. Vezi i
"St udiul me u Romnii din Peninsula Balcanic n Anuarul Inst. de Ist.
Naion. ( 1923) , p. 1 1 2 . ca i Macedoromnii, vechimea i nsemntatea lor
istoric n Peninsula Balcanic, i bi d. ( 1927 ) p. 187 .
3
) Vezi v. JOKOA, Cinci conferine despre Veneia. Bucuret i , 1 9 1 4 ,
BCU CLUJ
148
TH. CAPI DAN
zis, t ot aa i Freroii din Albania nu pstreaz nimic
mai vechiu din contactul lor cu Albanezii, care s nu se
gseasc la Aromnii din celelalte inuturi, n care Alba-
nezii sau nu exist sau snt de curnd venii.
Date lingvistice despre un contact strvechiu dintre unii
i alii, ceva mai pronunat dect l-am cunoscut n studiul
raporturilor albano-romane, nu exist. Din aceast consta-
tare rezult : sau c Freroii au venit mai trziu acolo
unde i gsim azi, n mijlocul Albanezilor; sau c Albanezii
s'au cobort mai trziu n prile centrale i meridionale
ale Albaniei.
Pentru aceste dou posibiliti ne vorbesc nu numai
datele lingvistice dar i dovezile istorice : orici Albanezi
vor fi existat odat n Albania central i meridional,
grosul populaiunii albaneze de mai trziu s'a cobort din
prile de miaznoapte. i tot aa, orici Aromni str-
vechi vor fi existat odat ca populaiune flotant n Al-
bania, grosul ei a venit tot din miaznoapte, de acolo
unde, mpreun cu Dacoromnii, au format odat limba
romneasc unitar.
9. STK AXUEHJSA MATE RI AL UL UI
Scopul cltoriei mele n Albania n' a fost ca s ntreprind
anchete pe teren, ci numai s-mi fac o idee despre trs-
turile caracteristice ale dialectului aromn vorbit de ctre
Freroi. Pe vremea cnd mi culegeam materialul pentru
studiul meu Romnii Nomazi", venind n contact cu Fr-
eroii din Vodena, am avut prilejul s cunosc graiul lor.
Mrturisesc, ns, c, pe atunci, preocuprile mele fiind
ndreptate n alt direcie, nu m' am oprit de loc asupra
deosebirilor ce prezint vorbirea lor fa de graiul celorlali
Aromni. De altfel, Freroii din aceste inuturi, ca i aceia
din regiunea Veriei (Selia), fiind plecai mai de mult din
locurile lor de origine, graiul lor s'a cam deprtat de vor-
birea Freroilor din Albania. Astfel, ca s m opresc
numai asupra unei singure particulariti, nu mi-aduc a-
minte s fi auzit n vorbirea Freroilor din Macedonia
BCU CLUJ
FREROI I
14
aceeai pronunare velar a lui r ca la Freroatele din
Albania.
Spre a putea fi informat ct mai bine asupra punctelor
care m interesau n mod particular, nainte de plecare,
mi fixasem unele ntrebri. Mrturisesc de la nceput
c nu m' am put ut folosi prea mult de ele, mai nti pentru
c, n epoca n care cltoream, Freroii erau plecai la
munte, i a umbl dup mutrile lor er un lucru foarte
greu; al doilea, ns, i din pricina greutilor ce ntmpinam
la obinerea rspunsurilor de care aveam nevoie. Cu cei
mai muli dintre ei m puteam ntlni n centrele din Al-
bania, n zilele de trg, cnd se coborau n numr mai mare.
Singurul folos ce-1 puteam avea de la aceste trguri er
faptul c n ele Freroii veneau n grupuri mai mari, a-
proape din toate prile Albaniei. Astfel, n trgul din Co-
ria, se puteau ntlni Freroi din satele vecine Pleasa,
Dinia, Biglite, ca i din inuturile mai ndeprtate : Zr-
eam, Custrei, Curtesi, Cosova, Zavaliani, i chiar din inutu-
rile Premeti, Arghirocastru i Muzachia. Numai c nu-i pu-
tem avea la mine pentru acele cteva ore de lucru de care
aveam nevoie. Ocupai peste msur cu afacerile lor
de trg, mai ales c ederea lor n orae nu inea dect
o zi, la unii nici. att, ei se decideau foarte greu ca s-i pe-
treac vremea discutnd cu mine. Da femei mergea i mai
greu. Dac brbaii se mai puteau mic de la mrfurile
lor aduse spre vnzare, femeile steteau pe loc ca s Ie p-
zeasc pn la sfritul trgului. Numai n Berat am avut
norocul s dau de o btrn originar din TJianie cu care
m' am mprietenit mai repede i de la care am put ut
avea o poveste i unele informaiuni cu privire la obiceiu-
rile de la nunta.
Spre a putea obine rspunsurile de care aveam ne-
voie, am ncercat s ntrebuinez metoda indirect. nt re-
brile mele se refereau la obiecte i ndeletniciri din cercul
lor de activitate. Ca Aromn nici nu puteam proced altfel.
Dac a fi JDUS ntrebri directe, ei, n rspunsurile lor, ar fi
put ut fi influenai de graiul mieu grmustean. Dar nici
BCU CLUJ
150
T H, CAPI DAN
cu aceste ntrebri n' am put ut ajunge prea departe, de-
oarece cei mai muli din ei, creznd c le vorbesc lucruri
de nimica, abia ncepeau s-mi dea unele rspunsuri i
se duceau, invocnd tot felul de pretexte.
Atunci m' am mulumit s m duc n trg n mijlocul
lor i, stnd de vorb cu ei asupra lucrurilor care i intere-
seaz, s-mi notez particularitile de graiu dup localitate.
Cum veneam n contact cu un grup de Freroi, mai nti
i ntrebam despre localitatea din care vin, dup aceea
intram n vorb ntrebndu-i despre tot felul de afaceri
ca i despre mutrile lor din timpul verii. n convorbirea
mea cu ei, de cele mai multe ori eram nsoit i de alt cineva,
care u i ajut, n sensul c convorbirea nceput de mine
o continua, iar ntre timp eu mi notam particularitile de
graiu care m interesau.
De altfel, aceast notaie este i cea mai ideal. Poi
prinde particularitile de graiu n mod nestingherit. Su-
biectul vorbete fr s fie cuprins de teama rspunsurilor
ce trebue s dea la ntrebrile puse. n schimb, cercettorul
trebue s fie mereu n mijlocul mulimei i s aib la dis-
poziie vreme ct mai mult.
n calitate de Aromn, s'ar prea c notrile mele ar
fi put ut fi influenate de graiul mieu grmustean. Aceasta
nu este cu desvrire imposibil. Numai c, n cazul inieu,
dac ar fi s alegem ntre procedeul cu ntrebrile directe,
la care rspunsurile subiectului s'ar fi put ut acomoda cu
felul mieu de pronunare, i ntre acela cu ntrebri directe
cum am procedat eu, cred c procedeul din urm ar fi mai
preferabil. Cci, dac, n cazul ntiu, subiectul, nedndu-i
seama de nsemntatea cercetrilor, ar putea fi uor in-
fluenat de graiul cercettorului, n cazul din urm, cer-
cettorul fiind contient de ceea ce urmrete, mai greu s'ar
putea ls s fie influenat de graiul su propriu. La aceasta
se mai adaog, de sigur, i interesul tiinific. Pentru un
Aromn care face cercetri n domeniul dialectului aromn,
interesul tiinific care l ndeamn la aceste cercetri este
tocmai faptul de a ti ntru ct graiul din inutul explorat
BCU CLUJ
f AR&EEOI I
I M
se deosebete de vorbirea dialectal comun, care i este
perfect cunoscut.
Dac ns la Freroi cu greu s'ar gsi subiecte de la
care ai putea obine rspunsuri la ntrebri seci, n schimb,
ei snt foarte comunicativi, atunci cnd i ntrebi despre
lucruri care i intereseaz. Cu mul uurin mi pove-
stea btrnul chevernagiu nazu despre drumurile lui
cu caravanele, la urmtoarele opt ntrebri, puse n graiul
grmustean :
1. Cum v mergeau treburile cu caravanele?
2. Ce fceai cnd ajungeai ntr' un ora?
3. V ndeprtai prea mult de Albania ?
4. n Albania pe unde ai umblat ?
5. n drum nu v era fric de hoi?
6. I arna ce haine purtai ?
7. Cnd mergeai cu caravanele, plecai singuri sau v
adunai mai muli la olalt ?
8. Aveai pe cineva mai mare ntre voi ?
9. Cu ce v hrneai?
1
et c, et c. el mi-a povestit toat
viaa chervanagiului romn, aa cum e reprodus n pa-
ginile care urmeaz. Soia lui, ca i btrna din Berat despre
care a n i pomenit mai sus, erau at t de inteligente, nct
n timpul cnd povesteau, nu treceau la alt fraz, pn
cnd nu vedeau c isprvisem de scris cu fraza precedent.
nt ru ct cuvintele i crmpeele de fraz prinse de mine
nu reprezint rspunsuri la ntrebri fixate de mai nainte,
dup un plan bine studiat, notarea lor am fcut-o numai
dup localitate. Aceste cuvinte i fraze au fost trecute n
partea care se ocup cu fonetismul graiului frerot.
n afar de aceste fraze, lucrarea de fa mai cuprinde
16 cntece (IXVI), din care dou sau trei dac au mai
fost publicate ; 4 basme (XVIIXX) i 4 buci cu con-
inut felurit (XXI XXI V).
Da transcriere, ara cutat s ntrebuinez ct mai puine
semne :
I. Vocate :
a se pronun ca n dialectul dacoromn, n unele cuvinte
BCU CLUJ
152
TH, CAPIDAN
se aude ceva mai lung. Atunci l-am nsemnat cu o liniu
deasupra : a. Tot a am fcut i cu celelalte vocale : e, , 6, u.
i se ntrebuineaz ca n dialectul dacoromn.
red pe e deschis, care se aude ntre a i e ; apare n
locul sunetelor i () din dialectul dacoromn.
ii i i redau pe u i i optit (gefliistert) de la sfritul cu-
vintelor.
e, g, u i i reprezint semivocale.
Un punct pus subt o vocal indic pronunarea mai n-
chis a acelei vocale : g, e.
Circumflexul pus peste o vocal arat c vocala se pro-
nun nasal : , l , e, , o, ti.
I I . Consonante :
g', k, fi, y snt consonante palatale (muiate) care redau
mai ales labialele palatalizate b, p , f, v.
n este n muiat, rednd adesea m palatalizat.
y arat n unele cazuri sunetul desvoltat din 1'.
I red pe / palatul.
I red pe l gutural.
7 arat pronunarea lui 1 iniial urmat de vocalale a, o, u,
Se apropie de spiranta gutural sonor din limba greac 7.
f red pe r apical cu mai multe vibraii,
p reproduce pe r velar.
n red pe n cu pronunare silabic.
c i g snt pentru sunetele din dialectul dacoromn ce, ge.
i reprezint pe .
ts reprezint pe /.
dz e corespondentul sonor a lui ts, corespunznd lui g
urmat de e, i din dialectul dacoromn.
i 9 din limba greac arat spirantele interdentale so-
nore i surde din dialectul aromn.
H. MATERI ALUL DI ALECTAL
(' \ NTKCJL
1 Un veap mape, mape,
ma ti tofi. lai cpvnape.
tsi s-mi tor, lai mpat,
vr pp no-am amintat.
BCU CLUJ
FABiEROII
5 ppazyi-ati ruine nu-y voi, va-n badz riatile t u jale.
tpf-te, yinp npoi. 20 fudz la gone, op bun,
c-am ppazyi di la dada, s-pitpets capte di Spun.
top-te s-ts fac nveasta. du-te, fudz cu sntate,
no-ape yapba s-pasc cal'i s-fats cum s-fats s-pitpets na
1 0 ti n seap la s-psuseasc, [capte.
t u pip s-apucuteasc. s-pitpets capte cu sinete,
701 funea nlcisii ti fagu 25 ca z-yin t u vilaiete.
ii-aflai yapba ca bumbacu; gone, capa va s-cadz pi gine,
o funea nlcisii ti pz s-pitpets capte ca z-yin s-mine
4
15 mi musc l'apa di man. t at s la vput, nu-ts bag
ala l'ap, a mpat, [map
n-am n feat nimptat. va z-yin pn di ppimveap.
gone, capa va nedz t u 30ppimvapa tsi va z-yiri tine.
[cseane, nu va me-afl mine pi gine.
Spiru T. vnazu, de 67 ani (Pleasa).
1 1
1 N' -o dedeam de-a-fag, de-a^ag
moi, vput,
oa s-te-acats, aco s-te-acats
moi, vput.
5 te-actsai s-ii ti bsa
moi, vput,
ts si vinitsp budzle t ut e
moi, vput,
scos distimbelea di-te-astepsu
moi, vput,
10 iii si vinits distimbelea t ut
moi, vput,
riesu n vale t a s-u Iau
moi, vput,
15 j-si nvinits valea t ut
moi, vput.
Acelai.
BCU CLUJ
TH. CAPI DAN
I I I
Trei armtuladz, hal mare, di mi dusu ca s-fac leami.
mi-luap de-apumina. 10 ri-isep ficori n caii,
loai funea s vuryela soatsli ftsea siryani.
la rusa bandil, va-1' dzc ah dadi,
di mi dusu ca s-umpl'u ap. la rusa bandil.
ri-isep ficori n caii. va-ri ti fats ni pismanie,
mi tufai ca hphoap, 15 la cale brSuse,
loai funea s-tpoapa va-ri-ti fats niprticuse.
Limbia Cota Carabuzi, de 30 ani (Imitea).
I V
5 bun zuua, moi musat,
iu ts-u m-ta, moi musat ?
dada z-dusi la n numt,
la n numt fmneasc,
ia z-dusi s-me-asuseasc.
Acelai.
v
Di-t cpcun pn ti sumketru O lele ! mini mpata,
ma yiri, la gone, s-ti ved, 10 Cum s-mi tor nipoi la dada.
la gone, gus di riape, moi cmeasi pn d pade,
ma mi fats ca ti mul'api. cum s-mi tor nipoi la t at i .
la gone, dintsil' de-asimi, moi cmeasi di Livadie,
ma te-appoki pi ning mini. gone n him di myie.
cpitiriu ocl'u di-omu, 15 ai s-nedzem pn t u apie,
tse-a, la gone, t ut pi somu ? s-aspipdzem laia myie.
Marica Ticuri, de 28 ani (Duari).
Napapti di mapea lae
ri-aldvap n musat.
cum s-rii fac si-ri mi ducu,
cUcai calu s-mi dusu.
vi
Nkisi Kendpa Capabin z-yin la sor-sa pi tsin
cu t ut mul'api z-yin, cu intrarea Kendpa n cas,
BCU CLUJ
FREROI I
165
5 Cats zbofu ti laia Cats.
Kendpa lo, Catsa s-fudzi
la oputu tsi kindupi.
1-acts lailu Sali
ku vini naten api ?
x
)
i o el' eopgiy tsi s-adukip,
al Miti riicu neasip- gpip.
dusep la Dingup
k' patsa feat singur.
dusep pn stpi mop
15 nu s-avd vfu din hpp
dusep pn stpi eliv
ise Pitu mustts gpivi.
nu n-aveam gupa si-h gpesc
c n-aveam nun apbines.
20 apbines di Uclti.
hop fr mizilisti.
Aceeai.
VI I
1 Dai Dina, yinu niHam, lai Tanas, cu funda mapi,
ri-agpsi cfigu n dzean. mi dusi Scpeta di mupapi
noi crig s-atu no-avem, 1 0 ri-afai hazmu 11-cafea mapi,
va n-adpm di gopts uscat ih tl'e dauli sufpuntseli.
5 j-de-agfeu ma muat. sufpuntseli gitnati,
s-n-1 bgm pi cod naii, Teda-1 fpipsi t u Kicati
s-anurdzeasc s-agreii.
Aceeai.
V I I I
1 Seapa tsi-ri yineam dit muni s-nu-h mi scots tu migdani,
din-i vedeam yise upute, c n-adap n-apsini mapi
vidzu vis c s-fpedzi fupca de-avdi tati di ' a stani,
me-apiki lailu di Zica. di-h-mi tal', mi dinic,
5 tine Zica, tine cupbani, 10 ih me-adap filii di pit.
1 Moi ppifteas, moi lit,
tsi-ts tl'as douli cusits,
mas ti Ndona mas ti pp fte,
o la, Ndona, o lai fpate,
5 ti lo dofu ti Birati.
Ndona s-ppimn pit tsitate
cu sapica pan n pade
s-cu singif di shate.
') Albanezele, unde mergei noapt ea acum?
BCU CLUJ
, 156
TH. OAPIDAN
Ndona s-ppimn pit livade Ndon s-ppimn pit cepsie,
i o si scoal domniy din pade. s-fac furnea mape cudie.
Aceeai.
i Ai Halicio ca z-bem ap.
nu Vasil, c nu n-o sete.
c stm ananga di iape,
di iape j-di limerea mea ;
5. yasti anang di Diana
Diana din calea mare.
s-tpetsi calea n cpvane,
z-dutse Fersali mpzapi,
tea s-l'a misup tea mcapi.
10 lai Spiro, fpate ma mape,
ma vindeai prota mulape,
ti na scpet di tmbape
s-mi scpai di vtmape.
Limbia Cola Carabuzi.
XI
1 Cari s-u poapt Kusteca, mi scutea n sate cale,
Cnd ti vedu, s-avdatsi ieta. toa-te, feat musat,
Icusteca cu baimali, 10 s-nu ti vead vr di cas.
. lai ficori cumu-n yini ania tsi s-mi tofu, lai dumane,
5 lai ficori, ania golu, un fpate s-atsel t u cseane,
nu-n mi fnteam di zboru, z-baneadz dada tsi-n lu deade.
loam ca si-nkises cpvane, nu-s easte ca lanti feate.
Aceeai.
XI I
1 Estan dzcu ca s-es t u munte, ca soapa cnd da dimneatsa,
t u munte s-tu apa fatsi, l'-apd ocyi j-doule fats.
ca slgesc n lae boatse, 10 c-amptie-i s-l'a picupar,
ca s-fac muntsil' si zgileasc, picupar tsi neadzi la oi
5 s t ut cmpu s-lcpimeadz,
iu neg lumea tea s-areadz,
s-areadz s-n musat,
s nu s-toara mes napo,
feat tinip s-musat
v
di t ut s ficopl'i alvdat.
Spira Ducu, de 30 ani (Drisa).
BCU CLUJ
FAKEROI I 157
X I I I
i Di cu fiic, la fiica mea,
di cu fiic ti mutpeam,
pn s-acpesti ca si-n ti Iau.
n-acriscus s-h ti fitses,
5 s-cu alt gone fi-te-arises.
nu n-u ru cu ti mptas,
ma ri-u ru cu nu me-aclima,
s-me-acl'ima s-ts bagu cfun.
crunle tsi z-bgam mine
i o toate malum s-asme.
crunle tsi z-bag atse
mul'ati tu-ndulem
Acelai.
XI V
i Avalei iri-si featsi
dada cu t ut tati,
di-n loai un bpbatu
nicu s-cilimanu.
5 loam s-mi duc la dada,
yinea dup mine,
di-s dztsea, la dado,
ia, na ia, z-yin s-mini.
acui-f dzts, la dado",
i o Miri s-nu fats !
tini mi-ai mul'api,
si-n ti fats cupbani?
loam s-intru n cpisteari,
yinea ning mini,
15 de-s dztsea, la dado",
f culac s-ti mini.
Acelai.
xv
1 Pi zverc s-mi aib
dada cu t ut t at i ,
nu-n deder gone,
ma-n deder pravd.
5 tsi s-ts dzc surat,
surat curbane,
sotsl'i aiul s'agoac
fr tlgane.
Ti fatsili ameale,
10 rose ca ndou meare,
ti un laiu tse-n loai
rusi sufruntseale.
ti fatsili ameale
rose bucicose,
15 ti gonile tsi-h loai,
cu t i ht a t u oase.
Acelai.
BCU CLUJ
158 TH. CAPI DAN
i Aidi vrut, aidi,
dol'i s-n-agucm,
s-tu bhcelu anostii,
dol'i s-n primnm.
5 nu lai gone, nu,
nu yin la bhce
vinu asear noapte
j-dada mi-ncee.
nu la vrut, nu,
i o duri fitses nji,
mult te-aveam t u vrea re,
di-ri bgas mrzi.
xvr
Nu lai gone, nu,
c mrzi nu z-bagu,
15 vihu asear noaptea
poarta s-tsu disfaeu.
Nu moi vrut, nu,
nu, c me-arses,
vinii asear noaptea,
20 poarta n-o ncl'ises.
Nu bre gone, nu,
nu c n-iram mine,
c s-ira n feat,
feat di vitsine.
Acelai.
3! A S M IC
X V I !
1. Ipa unoap un vsiy mult avut. avea una spaye
mape s-tu spye avea un bhce must. no-avea vsilon,
y-avea moapt.
2. Atseu vsiye avea mas trei ficopi. ficopyi ndzea avi-
upi itsido dzuu. avina tsepyi, yepup s alte lu^i lufi
di ppic, ma tsel' doil' cama map nu putea z-vatn l'isop.
3. Tu bhce avea un mep, mepu ftsea cti trei mepi
t u an. avea s-alts mepi, ma mepy alants nu ftsea mepi
de-amalum. gini ma nda z-da s-coac, isa n lamh dit
pdupi, vina s-mca mep.
4. LJnl dzuu vsiyeu ipa mult nvipinat c di cndo cpescu
mepu, unoap nu pt u s-mc un mep. ficopu atsel cama
map, capa u vidzu ahnt nvifat, U-ntpib s-y spun c
t tsi sadi ahnt nvifat.
5. Vasiyeu ppota nu vpu s spun dip. ma ficopu iy si-
ngpic, j-dzse : ,,ia tsi }-asti : aist mep cathi an fatsi cti
BCU CLUJ
FARSEKOI I
159
tpei mepi di amlum. no-apuc s s-coac yine vp
li fup".
6. Noaptea ist mine va z-vegu. s ficopu tsimsi apala,
lo tufeka s nesi t u bhce z-veg. t ut noaptea sttu
aco. aist s-p vea bgat dot, s-np-las vp s-app5ke di mep,
7. gini ma cum viga, ct to-apipit ahupHi z-bat n
ploy misticat cu gpndine s ficoru di vsiye apcup j-de-
apcopi u-acts somnu s duprii. lamria vini s pupsi un
mep. cndo z-distipt ficopu, caft mep, no-pi.
8. Is dit bhce s lo-astta tt-su : ,,tsi ftses, ficopu
ame, o vtnas lamna? nu ts dzs c ncol ts-o dai ? " fi-
copu fudzi fusunt s vini atsel di mese.
9. Ca s-nu l'-o aspapg kefea, lo-als s-neag z-vegla
mepu. ma dip tsiva nu fetse. ei nu duprii, ma cndo vini
lamria s-l'a mepu, el tpapsi cu tufeka s plumbu s-tup
napoi. lamria lo mepu s-fudzi.
10. Dippapoea vini fpatile atsel riicu s dzsi : doil'
fpats nesip s tsiva nu fetser. v s-mi duc s-io s-ri ved
csmetea. tat-su lo-ls. ficopu atsel cama riicu, s scul
di taHin s-fetsi cpulsea sk nesi t u bhce.
11. Tut noptea sdzu nisumnat. ct t u apiplt ya-o
yu yine lamria s-apak mepu. ficopu di vsiye cnd o vidzu
z-dipun aporia di pi mep, tpapse apala s-o pligui. lamria
vidzu ca nu l'-o pote, alas pomili s-fudzi plin di sndzi.
apoea ficopu astipt z-da sop, lo mefu sa nese la tat-so.
12. Vsiyeu s-cudi mult, lo di-1 bse t u douli fts, apoea
ty mepu j-dedi la t ot s cti un filii. avea tipcut yingits
ari no-avea mcat di mepu at;el. apntop fpts l ppu
ap di gunetsa alsilui cama riicu.
13. Atumtsea fptile alsel riicu dzsi : mini va neg s-o
cats lamria s-u vat un" : vsiyeu dzasi : ,,du-ti". z-dusip
S doil' fpts cama map.
14. Loap calea dipu tofu di sndzi. risip tsi risip,
agunsip ning una scmb map. aco ipa un puts. riicu
fpti dzsi: oatsi yasti scumt lamria, ligts-me di un
fune s io v s-intpo t u cufin i z-dipun t u puts. cndo va
z-bat funea, voi s-mi scutets nafop.
BCU CLUJ
160
TU. OAPI DAN
15. N' icu fpti dipun tu puts. aco tsi z-vead : spy.
inlp tu n spyi, af na feat muiat, apos ca mepu,
cu ocyi li s-cu ndo sufuptseli.. ipa alcsit cu stapni
nali, cu vepi s-cu biliguts de-asimi.
16. Feata s-aspp, ficopu di vsiy ay dzsi : nute-aspap
c io vin pir oatsi z-vatum lamna. apoea ficopu intp
to alant spyi; aco af alt feat. intp s-to-alant s-afl
s-alt feat cama musat di tute. atsea ipa di tute cama
must.
17. Fetile y-o spusip iu sadi lamha si ficopu lo calea
ngosupa s z-dipun tu ^ocu aii lmh.
Aco dumnea mas lamna. ipa un pdi must cu
un funtn cu ap patsi. ning funtn avea plQk\ sum
plukyi atsel' isa dzuua s dupna la umbp.
18. Ficopu s-alin pir un plup, s-asteapt cndo va z-yin
lamna. ct is, ficopu z-dipun di pir plup s apc piti
lmna s u vtn. s-tuf la fete cu capu aii lmn
tu mn, s l dzsi hai s-fudzim di oatsi".
19. Loap calea, s-appuKap di guva di puts. pp6ta intp
feata tsea map tu cufin. ficopu o lig di funi, z-btu
funea ca s-o tpag fptsyi deanalt. fptsyi o tpapsip s feata
is nfoap. apoea intp alant di mese tu cufin. s-as
is s-alant.
20. Fptsyi no-astiptap s-eas hicu fpti; loap fetele i
z-dusip acas; spusip c nas p vtnap lamha. hicu
fpti rmai tu puts s-y yina cpipap c nu putea s-eas
nafoap. atuntsea feata y spuse : t u spya di mese yasti
un cal cntat". intpap nuntu s-aflap clu. clicapdoila
s calu-1' scose tu lumea di pirsupp.
21. Dipu tsi isap nfoap, nu sttup dot ; loap
calea pir pdi s-agumsip tu un muni, aco astl'ap
ndoi picupari cu oyl i ; intpap tu stne nuntpu s-
dzup niham s-mc, c l ipa foame, picuppyi l adu-
sip pani cu cas s ayc di-s sutupap g'ini s-apoya fu-
dzip.
22. Imnp imnp, as, pn agumsip n hoap. atum-
tsea s-ftsea numt la vsiye. doil' ficdpi di vsiye s
BCU CLUJ
FAREROM
161
supa cu douli fete di la lamh. tu cpun, na vini s
fptile cama hicu cu feta.
Cutina aii Marui, de 68 ani (Uianic).
XVI I I .
1. Ipa un bpbat c-un veast, n nsupats. dup pu-
tsnu kiio, gonili fudzi s-als veasta greaua.
2. Di capa z-duse nso t u cseani, nscntsi omeni ri,
actsap s-fac mizaviriki s putpitsea zboap s cpts
a bpba-su, aco iu ipa, c veasta nu p a pi caii bun,
nedzi cu tpts din hoap".
3. Bpba-su nu-1' pitpitsea ni ppadz ni cpts, vp tsi-
sppyingits de-ah.
4. Tu aist kipo veasta amint un ficop. cu lucupp al'ei
s-cu mape distihie lp cpiscu ficopu.
5. Bpba-su, dup saptisppyingits de-ah, ii' cdzu tu
mini s-neag acas i s-vatn mul'api-sa. nkisi cu doy
sots.
6. Calea cnd vinea s-appukap di un csb, vidzu un
ausu cari sidea t u un kosu s spunea tiha pamihlor. s
usu kindupi aco, c avea mas t r ey lipi t ut t ut .
7. Dedi un lip s-ausu ii' dzsi mas un zbopu : s-nu
ppmsesti di caii", gin ma elu vpea z-veats s-ma di-
papte. ase c dedi ning una lip s ausu ii' dzsi : ,,cnd
s-ti ntpeab vru : vi dzus?" z-dzts : nu vidzu".
8. Da z-daii s-alant lip, dzsi s scpati s-l'dedi s-alant
lip. ausu dzsi : uividzut s-nu pistupseti".
9. Ficofu fudzi ma nco, sotsyi p cftap s-f dzsip :
cats skimup, aidi s-fudzim pi aista, caii va nidzem
acas cama oha".
10. Nsu dzsi : nu, mine nu ppmsesc di gadei".
sotsil' loap alant caii pit munts, s bpbatu imna gadeia.
cts s-ngufeadz el nu ppmsi di caii.
11. Sotsiyvcum imna pit calici, pit pdure, pit munts
kipup doau dzli s uo-avea tsi s-mc, s-hpea cu
Dacoromania V/
1 T
BCU CLUJ
TH. CAPIDAX
docar, pn dipppoya ctsap calea de-aliimura, s de
aco tpcup pit tin huni z-dedip di un pa?an (di gin-
dpmadz). aista pgn avea ctsat pusii z-vatn nis-
cnts fupi tsi s-avdza c snt pe-aco, S z-vtanap tuts,
c pfanea ctu-y vidzu pit bugaze, cum ipa di calea tpapsip
t u cp.
12. Dupu tsi-y vtnap, iy duspuyap, l tl'ap capitli s-y
dusip t u csb. agunise s bpbatu t u csb ma amnat.
13. Cnd vidzu dunaua adunat ca yestiy tea z-vead
capitli til'ati, s-appuke s el. ma tsi z-vead : ipa capitli
a sotspop alu s-dinoap j-dzsi cu mintea : s-mini va
mi vtna, ma s-ppmseam gadeya. halali lipa tsi ded".
14. Seapa tpicu pit ndoau aype j-dedi di un tupsti.
kseapu lo appuke, iy dede s-mc pni cu Sap z-dipppoya
117 bug z-dopm t u gptu.
15. Dimea si scul dindzapi, imn calea t ut dzuua
s-kindupi t u n alt hoap. vpea s-neag t u hane z-doa^m,
ma no-avea nitsi un pp. di mapdzinea di hoap avea
un ahupi s elu intp s z-bg t u pal'i.
16. nadz-nopti un fup di ppvs intp t u plents s cnd
vidzu aist om tu plents bugat t u pal', il dztsi : tsi cafts
aua ? tsi Hi t i ni ? " un csen" dzsi bpbatu. esc cupmat
c am ahti dzli tsi imnu pppdi s-negu acas".
17. Fupu sta di-1' dzsi : aidi cu mini, la doy cal' atsel'
ma bunyi ". un nclic fupu s un nclic nsu s dimea
t u hp-ni nkisip doyi s-fug ndpept tu casa furu, casa
lui ipa ca vp plati mapi s-musat.
18. Csenu, ca vidzu aisti tuti s-cudisea mult. Cnd
bgap suffu s-mc pni, t ut i : pyatili, lingup, pipuye,
stama di ap s alanti sani ipa de-asimi. t ut s maca ditu
aisti sani di asinii, mas fupu tsi maca t u un cafc di
mort.
19. Dup tsi bitisip, fupu ntpib csenu : e, spuni-h tsi
vidzus pi sufpu ameu?". t ut i musutetsili le-ay, dzsi
csenu, mas ban s snti s-ts da dumdz". csenu
videa gini c fupu mc t u cafc di mopt, ma nu vpea
s-eas di zboru a ausui.
BCU CLUJ
FAFI EJI OTRI
20. Ma z-dztsea : vidzu c mca t u cafc di mort ",
fupu va-1' tia capu.
21. Atuntsea fupu, vidzu nu vidzu, lo-als s-fug s-F
dedi un cal s-ueag ncalap acas; iy dedi s-ppadz mults
ca s-acupr t ut tsi vpea. csenu lo calea mbap s-nkrisi calea
te-acas.
22. Taliina n-zapi agumse n hoap. z-dusi di mapdziua
di hoap, lig calu di un gapd j-dipppoya acts s-caft
casa : caft pe-aua, caft pe-aco s-afl casa, mizi o afl.
23. Nu ipa, dzuu pctoape, ipa ninti di past ti vayou.
tahina muyapi-sa si scul s-apicsi ca s-neag la biseapic
c ficopu alei ipa psautu n hoap.
24 Csenu, cnd vidzu ficopu, nu pistipsi c muyapi-sa
yasti yat a ficopui. u vidzu musat ndpeapt, ca ti cpuri.
s-tinifu ficop musat, pppsit. atuntse plin di inati intp
s-tpag pit fipid s s-o vatn c lo calea sab.
25 Ma nu-1' vinea di vul'i c mul'api-sa nu sttea t u un poc.
ti niheam mul'api-sa cu tinipu tpapsip ti la bisepic. csenu
iy lo n tsicoape z-vead yu va neag.
26 Fudz, fudz, agumsip doyi la bisepic : mul'apea s-tur.
sidzu la mui' epi, iap ficopu tpapsi dpept la pocu di psautu.
dup ns intp s csenitu. Cnd psutesea ficopu, cseniln
ntipb un pap-aus tsi ipa ning ns : pale, cai yasti atsel
ficop? cum l-aclam?".
27 S ausu l'-o tuf : aist ficop yasti a uuey mulepi dit
hoap a noast, m-sa lui yasti un niculdp, un tnisit,
t ut hoapa sppigup pi ns; avea un bpbat. ma ct si
sup, sidzu niham kipo cu ns di o nkisi gpeaii si fudzi
tu cseni. brba-su, di capa nesi t u cseni, agrse di dip
mul'api-sa.nu-1 pitpicu vpoap un zbop, un lay pp.
28 Mul'api-sa amint atsel ficopu cu fpmats multe
lo-acpescu s-cu pcp ntpocyi".
29 Atuntsea csenitu s-adusi aminti di zboap tsi-y dzsi
ausu : nividzut s-nu pistupsesti". tu iseta bisepicl'ei, si
spusi a ficopu, dapoya agunisi s m-sa s t ut s z-bsap
cu pcp di lapau c z-vidzup.
Kendra C. Ianclu, (Bigliti).
1 r*
BCU CLUJ
1(54
TH. CAPI DAN
XI X.
1. Ira doy fieor, unu s-cl'iina Thanas s-alant Foto. unu
s-acts di lucru argatu s-alant z-direapsi la una mgzi.
dup putsnu kiro Thanas dzsi : ,,e more, Foto, tsi
pradz l'ai tini auat si ?" sotsu-su il' dzsi: mini no-am
fapt pzari, mini esc cu crutsea, cu dreptatea tsi si-h
da, la si-n da, birikiavis".
2. Vini oara tea s-fug dol'i acas. Thanas z-dusi la Foto
s-1 dzsi : aidi, Foto, s-fudzim" S Foto dzsi : gini
s-mi duc la findicolu", s z-dusi la domu-su s-1' dzsi :
findico, s-n dai ruga c mini va s-fug acas".
3. Ctse, ore gone, vrei s-fudz?" am dad singur ti
hreari, va s-negu pirpadi tora, ma toamna yinu nipoi '
4. Findicolu 1-acunipr un calu s-1' dadi un disag
s-u bg pi calu. t u dol'i odi di disag bg paradzl'i di
rug s ti mcare t ut calea : turt, pit, car fript.
5. Thanas avea nkisit ma ninte s-1 atipta n cale.
Foto nidzea n claru. Cn s-andmusir, Thanas dzsi
al Foto : tsi snt aist pradz tsi-ai t u odi di disag?
tini Foto, l-ai furat prazl'i di la findicolu".
6. Nu bre, c mini esc cu driptatea, lucredz cu drept".
Foto dztsea agut, driptatea". Thanasi dztsea 1 1 0 agut "
c tini aisti pradz l-ai furat".
7. E cum s-fitsem noi dol'i, dzsi Foto , ic va-h scots
ocl'i ic va ts scot atsia, ma s-Hib tsi agut strmb-
t at ea".
S. Dol'i imna s zbura, ma diparti aflar un o mu tsi
imna calea s-1 ntribar : pi capu atu, oaspe, s-n spun'
tsi agut driptatea ma strmbtatea ?" atsel omu era mult
Sistiliipsit dzsi : strmbtatea are tea s-fac adz".
9. Atumtsa Thanas dzsi al Foto : vedz c strmbtatea
agut ? " e ia s-tribm ning un", dzsi Foto.
10. Cum imna calea, ma nclo vidzur z-yih un preftu.
afendu, ts-avem rigeai, dzsi Foto, s-n spun drept
driptatea i strmbtatea are tea s-fac ?" preftu sta s
dzsi : st rmbt at ea".
BCU CLUJ
FABi:r,OTii 1G5
1 1 . Thanas diunoar dzsi : vedz, Foto, c s-preftu
dztsi c strmbtatea anun". Foto arsru di claru s-1'
dzsi : ,,scoati-h ocl'i t ora" s Thanas ii' seoasi ocl'i, ii' lo calu,
pradzl'i, s-vini acas.
1 2 . Mularea al Foto nvits c vini Thanas s z-dusi la
EI s-ntreab tsi s-featse brba-su, ctse nu virie el : ,,tse
NI OI cristin, atselu yasti un omu kirutu, rmai ct aco"
s-nsa adun numrfi s fudzi.
1 3 . Foto, cara rmai fr ocl'i, prmrsi di cale s
afl un oarbri mare s si-ndipur di nsu s dzsi : va
stau aua s-mor", la aistu oarbri s-aduna noaptea dratsl'i
tuts. dracu tsel ma mar ntrib ma uitsi'i : tsi fitses
tini adz : ..mini, dzsi el, bgai filean z-vatn filean".
1 4 . Ntrib un alt : am tini tsi fitses?" mini bgai
copila s scoase ocl'u a featil'i a vsil'elui". ntrib un alt :
am tini tsi fitses?". aistu adun numrl'i c no-avea
fapt tsivaic .draclu atsel mar anlts grbacu (pulianu)
s-1 btu. nvli di pi oarbri s plndzea. s sta di
dztsi dracu, cnd dedi di orbu Foto : tsi, nu sti aist
mratu s-l'a dau peji di aist oarbri s-astearg ocli' s si-1'
vin viderea".
15. Dup niliiani, cntar ccotsl'i s fudzea t ut s dratsl'i
di la oarbri. Foto ahulea s-afl vr deag de oarbri.
acats un deag s-arupsi ndaii peji, astearsi ocl'i s-1'
vini lunina s-videa ca ma ninte.
16. Foto nu vrea s-neag acas c nu avea pradz :
a, a, dzsi, nu l'aii ndau peji di aist oarbri s-negu
la feata vsil'elui si-1' vindic ocl'i tsi si-h da tsiva pradz
ca z-duc acas?" s z-dusi la platea vsil'elui, iu era
adunats t ut s ma bunl'i iatsr, ma vru nu putea s-u vin-
dic. ntrib el cafazu s-lo-alas, cafazu ui sictrsi ,,a bre
om, dzsi nipo Foto, u vindic mini di ocl'i ma las-mi. "
17. Cvazu lo-alsa nuntru n cas. u scoasir feata s-o
vidzu. omu dzsi : ,,u vindic mini ti vr sptmn".
18. Seara Foto la doau peji s-li leag la ocl'i a fetitei; li
lig cu n smie s-1' dzsi z-bag pi patu. z-b ag s-m-sa
deadun tu patu.
BCU CLUJ
16(5
TU. CAPIDAN
19 Noaptea, feata, acts z-vead s-1' dzsi a m-sa :
dado, mini ved di ocl'i" m-sa z-dusi la vsil'elu si-1' dzsi :
feata z-vindie' ". vsil'elu acl'im diunoar Foto s-1 dzsi :
Foto, vrei s-ti facu zadrazamu ?".
20 Foto dzdsi : vsil'e mar, nu pot s-u facu mine aist
lucru, alas-mi s-fug acas, c h-am veasta tsi mi-asteapt
cu dor, ma de-h, vsil'e mar, tsi vrei S de-h calea cama-
fonea".
21. vsil'elu y dedi un hazn ntregu, ii' dedi, sa
sapti suti di cavalaraz su-1 duc pan acas la el. dzua at sea
avea isit t ut duhaua s-lo-asteapt. tu meseadi atsel' oamin
ira si Thanas z-vead. s-cudisea cum vini Foto, cnd el
l'-avea scoas ocl'i.
22. Cndu-1 vidzu pistupsi c de-arihina era Foto, diunoa-
r s-tur acas cu fric mari. tu soni z-dusi su-1 vead.
23. G-'ini vinis furtate" il dzsi Thanas gini te-afla"
dzsi Foto. vedz cndo z-dzteam mini c agut dri pt at ea;
tini dzitseai, nu, sirmbtatea ari s-fac", s Foto acts s-l'i
spun t ut i cum pts, di cnd il' scoasi ocl'i Thanas pn t u
soni. apoia lo-als, nu-1' fetse tsiva.
Acelai.
x x
1. Ira un ficop di vsl'e si ise kiniYe cu oamih mpi. di
capa z-dusip t u muni, si agumsip t u un loc plin cu
mnaz i lulustpufi, mcap mult tsi l'-acts seapa acotsi.
2. I u s-neag s-treac noaptea? cum s-minduia tuts,
vidzup aco appoapea ndauo clivi di fmh. ise cenicu,
si-1' dzcu Kini^adzil': ts-avem rigea mape, s-n prok
topa seapa c no-avem iu s-nidzem. t i duphape".
3. Cenicu il' lo tots t u cliva lui i l dede s-mc lapte
vi ni t
1
) , Sal, stpgltu
2
) i tse avea.
l
) Expl i cat : l apt e gposu b ga t u t u keal e t i iar.
!
) Expl i cat : ai c.
BCU CLUJ
FAliEEOlTI 167
4. Dumcz l'-avea dat a cenicui 1111 cilimean semin.
atsea seap avea triadza a featil'i. di capa intpap t u
cliv, ficopu sidzu t u coliu si alants ma tpicutsil' sidea
1 1 1 A ngos.
5. Dapoia z-bgap si dupfiip. ii' neasip noaptea si-I
si fupnisip a ficofu tpel mul'epi. Una dzsi: acul va
l'-II dm a i s t a feat ?" aistui ficop dit coliu" dzsi
alanta. s-fudzip trejii mipi.
6. Taliina si sculap i-nkisip t ut s la muni ti kinigi.
agumsip la un fpapsun mapi i ficopu sta di dztse atsi-
iu ma mapi : noaptea ist mini vidzu trei mul'epi tsi
dztsea : ficoru dit coliu va s-u l'a feata di fmrii".
atuntsea unu dzsi : atseali mul'epi ipa mipili. ai s-ni-
dzem s-u fupm".
7. Z-dusip i-1' dzsip a cenicui : ts fatsim bei liu-
zupe, cenic mape, ning topa seapa va s stm la tini",
cenicu l'-appuke si taliina s sculap tots. cinicona, cnd
vidzu c feata nu yaste ning ns, z-bg s zgileasc.
a oaspitslop l yinea ru s-alop tsi s-aflap aco oaspits.
8 Feata ipa mult imbp, nu plndzea i atsel tsi u lo
i fu ru s-u vatn. si neasi pn t u gpemu di sengerg
s-u ls feata aco t u un hau.
9. Acotsi atsel cenicu avea cpp i cppapu si scul
di apiea cpp tas pasc, si un capp stpmb di cupiye
i-nvlia (dipuna) digos t u hau. Cappa nidzea la cili-
meanu, il' sutsa tstsli si cilimeanu u sudzea. s-fntea
ciimeanu si cappa fudzea nipoi tu cupii.
10. Cnd li dutsea cpp t u cutapu s-li mulg, t ut i
cpp avea lapti, mas ns nu avea. s-cudisea picu-
papil'.
1 1 . Vini cenicu la tupsti (stani) si picupapil iy dzcu
a cenicui : a i s t a capp altoap avea ma mult lapti di
t ut i , topa yini muls, c cai u muldzi s-no nu putem
s stim. va s-u avigl'em z-videm cai u muldzi".
12. vS-capa^ li siligip cpp dit masu (cutapu), li
loap n cicoape. cappa z-dusi ma nsus si s-tup t u hau
si el'i u fitsea seipi. cnd ved, cappa z-dutsi la cilimeanu
BCU CLUJ
168 TH. CAPI DAN
si-1' tupa tstsili di sudzea cilimeanu. u supsi i fudzi
cappa.
13. Picupapil' negu si-1' dzcu a cenicui : cappa u
sudzi tsiniva, ma nu nidzem dot c n- fpic s-nu Hib
vpu seappi". si scoal cenicu cu picupapil' si nvlesc t u
hau. cnd vedu aco un cilimean. sta di dztse cenicu :
va s-u Iau s-u acpesc mini t u locu atsil'e tsi-h kipu
s-facu un sivapi".
14. S-u l'a cenicu s-u dusi acas, s-mulapi-sa u acpistea.
s-feata imbp acpistea si s-featsi mape.
15. S-nu yas nipoi ficopu di vsil'e t u kinii? isi.
Alg t ut dzua t u un pdupi di scoSi i seapa s-tup
la clivi. feata isi st 1-astipt cu rkii si cfe. ficopu
capa vidzu aista feat, l'-intp t-inim. taliina si scul
si fudzi cu oaminl'i.
16. Ficopu sta di dztsi a ma mapu : mini va s-u
Iau feata cenicui nveast" t at s, mope, cum va s-l'a
n feat di fmh dit clivi ?" si-T dzts al t at i c mini
atsea feat voi s-u Iau veast".
17. Tu tupari acas, ma mapu dzsi a vsil'elui : liil'-tu
va s-l'a veast un feat di rmh " ma z-va, rii li
ns fatsi". ficopu dzsi : mini u voi", atuntsea vsil'elu
pitpicu oamih tea s-u suseasc s-u susip.
18. Dicapa u loap, feat s spusi mult imbr i bun;
t ut s u vrea mult i ipa cu hapao mape. ai agumsi feata di
fmni vsilohe.
Acelai.
X X I .
X U X T A .
1. Numtsle la noi s-fac ct t yismcuni. ppota s-fac
zboaple, s-asusesc ficopy, apoea s-cpun. ficopy s-a-
susesc nica di hits. capi pi yingits ah; ndoi uo-ap nitsi
yingits. fetele s-cama hits.
2. Cndo s-asusesc bag misalea. s-adun soya di la
ficop j-di la feat s-alcsesc semnile. t at u ficofui adutsi
un flpy ligat t u n smiy pos. m-sa featil'e
BCU CLUJ
FKETOI I
n l'a smiya, o dizleag, j -dzt si ; ,,z-bneadz, s-kipd-
seasc". apoea o bag di n ppti, apoea sd mc j-bea
jrnn ct seap.
3. Cu n stmn ninti di numt, s-adun t u casa dzin-
fui ficopi s-fete tea z-duc mpdupi s-adap fambup s
s-adun suptsele t numt. ficopyi t ay n puptec di
yanflp s-adap fambupa. fetile adun suptsele, s-capc
S s-tof acas. dipu tsi vinir acs la dzinf, ficopyi
s-alin s-leag fambupa di ugac.
4. goya ninti di numt neg cu gumile ntpeap. ( = nt r u
ap), s-adun ma mults ficopi s-fete t u casa dzinpu
z-duc la soput s-ya ap, ca s-appnd alotuf. pir cli
cnt
umpli sop veaps fpte,
s-1' dm ap aii cplpate,
nu l'-o seti aii musati,
c l'-o foami aii cppate.
tsi si-1' dm, tsi s-p gustm
5. Apoea s-tof acs la dzinp, s-appnd alotuf. t u ud
snto adunats oaminl' dit cas. un ficor ntseaf fpn s-un
feat appnde aluatu. tots alants mese cti un pp. apoea
bag aluatu tu un tpst s-u pitpec cu un ficop la feat.
m-sa fetil'el ya ppz}
r
i j-bag aluatu t-un alt tpst s-u
da a ficopu s-o duc a dzinf. ppzy iy tsne t feat.
6. Di un mes ninti pftsy cos stpriile t u casa 7pmbolui.
el' s-adun t-un ud s cupesc stpriile a fpmbolui, cupesc
sguni cu cl'ini, dulumic, fustri cu cl'ini. dipu tsi bitisesc
tea cuperi, ppntsy mese.
7. Nappndu numt, smbta, t ut soya pitpec niml' :
capi un bipbetsi, capi un hei, vituy. dumnica acats
numt.
8. dup ppndz vini bpberu tea-s supseasc Ypmbolu
atumtsea fete s mveste cnt :
gini n vini bpberu
tea s-n supsesc ^pmbolu.
BCU CLUJ
170
TH. CA Pi n AN
me-as z-bnedz bipber mpat
tea s-ri-lo fats musat musat,
ti la nun s-ti la fuptat,
s-ti la nveast ma musat.
g Apoea neg s-clam nunu -nuna. z-duc cu plosca,
di la nun dau alag la fuptats. di ca s-adunap tots, s-alin
pi cal s-neg la mvest. ninti nedze hasiSiapu si spun c
agung cuscpy s-l'a mveasta. apoea yasi hasiSiapu cu un
culac tu mn dinintea casl'ei s-astept cuscpy.
10. Ninti s-eas dzinru din cs, m-sa-y bag tu ppeag
un gum cu ap, un hei t i at , s-un pani. t u isapi, 7pm-
bolu da cu cicopu t u gum s-u veps. dapoea s-alin
nclp sa mul'ep y-apuc opdz. fuptasl'e neg nclp cu
fambupa t u mn : unu na dpeapta, alantu na stnga, dipu
ns cuscpy.
1 1 . Cnd s-appok di casa feati'ei, apk'esc cti un
bucat di culac, dapoia intp n cas, ncpc pya pi cat
s-alin un ficop pi cat. t u un ud mveasta s-alcsesti :
iy cos flpi pi cacul di asimi, mpultt cu pultnits. iy
bga teii s tsipa pi fpmti, apoia o scot.
12. mveasta mutpesti ngos, nu scoal okyi. bas mna
la map s-riits, apoea bea nKam ap dit sgunea m-sa
s-y-si lpt amptiy. m-sa iy da tpe mep cu cti un
ctsith nKipt t u mep. t u fudzeari tpetse ppeagu j-veaps
cu cicopu gumicu di ap di pi ppeag, apoea u yau cuscpy
s-o alin pi cal'.
Atumtsea fetele cnt :
Tsni calu s-ri-mi cl'inu,
tea s-hi fac n cl'incuni
aii t at i s-ali mame.
tsi-h mi dede aht dipapte,
tea s-nu ved ni sop ni fpte.
13 Cndo agung la 7pmbo, mveasta, tu vineari, nu z-di-
pun dipu cal. l tpe riits iy bas S-l da cti un mep.
BCU CLUJ
FREROI I 171
Apoia un fuptat tsne caiu di cpestur s cuscpy u
dipun s mveasta. la niHam umt s aundzi cu dedzitu
ppgup, t ut i put a z-da mult mcsuli.
Atumtsea fetele cnt :
Sum n saltse l'isoap
Ypmbolu -o apki sumsoap.
s-azbup cu ea n cas
s-n bneadz hpioas.
hpioas sa lundzin,
alb ca n fpkin.
14. vSeapa s-cpun. cndo bag cpunle, cuscpiy yin
deavpigpa s-apic opdz. dipu cpun s-tindi misalea.
nunu s-nuna sade tu capu misalla, apoya yin cuscpv
7
s-as bea s-mc t ut noptea. dup meas cathe un da
cti tsiva. ^pmbolu adun ppz}d s-y tsni t mveast.
15. Luni taiiina s-adun mufp s z-duc la soput. apoia
viu acas s fac gumbusi pan sepa.
16. mapts rmn mas oaspifsyi la dzinp. Aist la funea
s leag soj'a fpmbolui s nu-y las pan nu l da tsiva
tea bepi s-tea mcpi. seapa t ut s fug acas.
Cutina aii Marui, 68 ani (Uianic)
XXI I .
C R v n R I T U I ,
1. Ninte kiro ftseam lucru cu mular. Ftseam ahnt u
mult lucru tsi cti varor, nu put eam z-dutsim t ut pp-
mtya tsi o-aveam t cpcare. rmnea ppmtya embo-
ryi astipta s-treac cpvnaryi ca s-o l'a. Ma tirtsea, o l uua;
ma nu, rmnea dzli ntredz.
2. Cnd ndzeam tu uu pulitie, protea discpcam.
sdeam un dzuu, aflam alt ppmtii di o cpcam
s-apoea trdzeam calea. Niscntsi rmnea s-ma muli
BCU CLUJ
172 TK. CAPI DAN
dzli pn vena embopyi s-yi caft, t u itsido -foc s-afla
ndo cpvnari tsi aStipta s-capc.
3. Fudzeam calea, ndzeam departe di agzundzeam na-
fop di Apbinisi pan Cumanuva i ma nsus pn di Scope.
algam iutsido. me-am-dus Bitule, Veles, Prleap. pit tsi
dzeri s-munts nalts am tricut !
4. Oatsi t u locuf anoaste am algat iutsido. Pe-avua
nu ftseam cl'ur lundzi. calea tsea ma lunga ira di Dufs
pn Cureaua, ndzeam s-Berat. de-aco luuam calea di Hima
s-agundzeam pn Ferica.
5. Algam, fpati, t u t ut i prtsli; na btea ploya S-nu
vream s tim dip, lucram t n pani. toamna, cnd z-di-
puna fumeile to riye, agundzeam pn Larisa, Trcol s
Lasona. ma vena primveara, adoara ndzeam di le adutseam
fumel'le la muni.
6. Ftseam cnir fr fric; pit cale nu ni-ira fric
di furi. Apoea s-no nu sdeam aS cu mrile ngeapi,
aveam cu tsi s-ne vigm. Cnd ndzeam n cpvane, nu
imnam cu mrile gole. t u mn tsneam noi cari cte
un cngike, care cte un pulan di cuppi, ma t u sel'afi
aveam cmbor, rivolveri i ctsut. unoar n dipunam di
pi myaua di Ndumor; mizi n-aveam dipunat ngos t u
vale, ia c n isar furyi. nu n-asprm; vidzur c nu
ira vr cu noy, nu n fetsir vr zriii. ne-alsar s-loar
calea, fudzir t u munts.
7. Iafa cnd ira arcore imnam viscuts gine. pirgos pi
sum cmese purt am fnel, coci, cum iy dztsem noi, s-a-
poea piti sgunea, peasupra, purtam tlgan. ndoi di
Cstrriots poart silvr, slnitsi. noi purt m coaritsi, stres
sum dzinucl'i cu cltsvets, apoea vin prpozle. pir pade
imnm cu pputs ; niscntsi imn S-cu tsrulie, tsruh' e
cu fund.
8. Pi caii mcam pani, caS, cti vfoar s-caf : tse-
aflam. ma rmneam mult pit cl'ur s-n cupma foamea
di iram aguri, mcam s-pni goal, t beri aveam ap;
cti vapor beam S vin. purtam cti tin cini i plosc
cu vin.
BCU CLUJ
FE. EBOI I
173
9. Un k'iro cathe flcare s-avea cpvanea lei. un cp-
vane avea Saptidzts pn la un sut di muie. no-avea
om tsi s-no-aib Sasi S-pn la dousprats di mulr. ma
s-tiliisea vr celnic s-fmn fr ficori, bga kirigi. kirigiu
ira pitit cu dousprats di lire. avea ndo tsi loa ma mult.
el avea s-pnea. tu casa cenislor totna s-firmita pani
mult : cti dzats j-yingits di cpvel'. cnd loa calea nu
ndzea singuri, s'aduna ma mults S-fudzea dadun. ma
dipuna tu un puliti, kirigibaSu cfta ppmti cu a^oye.
cpcam ppmatiya s-fudzeam, ndzeam baip mari di cal'.
10. Loam sari di Durs s-o adutseam Cavaia. st-
team ct stteam a^co, loam calea s-agundzeam Pi ki ni ;
oatsi nu rmneam mult S-ndzeam ma departe di agun-
dzeam Elbasan. di Elbasan cpcam alt prmtii; f-
tseam dou dzli pan agundzeam Curcao. di Curcao di-
punam Florina j-de-aco n aflau: Bituli.
Spiru T. nazu, de 67 ani (Pleasa).
X X I I I .
P R E LUCR AT UL LNE I I E S UT UL
1. Lna ppota u lm. nidzem la funtn s u lm gine.
apoea u lsm un dzuii dou s-usuc, dipu tsi s-usc gine
gine, actsm di u scpmenm cu mna, ivi scotem tuts
scail'i.
2. Dipu tsi u copm gine, gine, actsm s-o tpdzem
tu liaftsin. sdem padi s-o tptsem pit kaptsiii tut di u
ftsem -pi', pi', di pi' adpm picoq i ful'oo s-apoea u
toptsim pi fus S ftsem toot.
3. Actsm di adunm toptu pi disJHtoQ (muliivit) S
ftsem ats. bgm atsili pi vqtenits S-li dipinm pi ctn.
4. S-fp-c vpem s-ntsasim, lom Uirele di la cathe
ctami s-li gqdzm pi mup, mpadi, cumu s-Hib. dipu tsi
opdzm, li acunm ca s-li nvdim, li tiptsem pi sut.
BCU CLUJ
174
T H. C U V DAN
5. Sutu u bgm pi rzboi {vtment) fzboyu are dou
suupi, unu dininte alant dinapoi, noi bgm sulu dinapoi
s li tiptsem t u l'its. di t u l'its liip, Hip t u spat.
6. Dipu tsi li tiptsem tu spat, li actsni di sulu di-
ninte, apoea aHupHim s-ntsasim.
7. Sdem pi scamnu dininte, s-cnd lom s-ntsasim cl-
cam cu cicopu pi puzupits, ca s-apcm cu suvanits. cl-
cm cu cicopu s z-dscl'ide guoa. apucm cu suvanits i
tpdzem co-alant cieop di puzupits, ca si-ncid gupa. tpdzem
spata s-actsm adoapa.
Cutina aii Marui, de 68 ani (Uianic).
XXI V
X O I E DE B R B A I
Alecsu Tota Lecsi Na cu
Bekia Fotu Iecsu Naki
Bekiu Gaki Lici Nasta
Bolea Grtsu Iaua Nati
Boli
Goli lani Nastu
Brenda G'ocn I oc/aki Nasu
Bula Goga Male Nauni
Coca Gumiticu Maki Ndona
Colea Hali Mandi Ndrea
Coli Hil.ea Mangra Ni ca
Coritsn Hrista Marcu Nicrus
Cota Jaca Marca Nicurus
Cusu Lia Mica Nidha
Cusa Lambi Micu Nisa
1 )ima Lambe Mii-, a Nodha
Dina I.ambri Mita Pana iot
Di iii I.-ambu Miti
Pandu
.Docu Laza Mitra Pari za
Ducu Lcc Mitru Petra
Diinui
l.ecu Naca Pili
BCU CLUJ
FATiSEiO'riI 175
Pilea Spira Tega Tusa
Poca Spiru Tegu Tsili
Po c i i Stefa Teja Thanas
Prosa Stefu Tira Thimia
Pulia Stoyu
Toci
Yangeli
Pustoli Tcu Toda Yangu
Reca Taki Toii Va sil
Riea Tasi fol i a Zdru
Riti Tasuli Tot a Zica
Sota Tefa
Tuna Zisa
Soti
XUJI E DE EE1I E1
Agoce Haid Xic Tanc a
Bie Ianul Nits Tasa
Boac Ic Not Tin
Cats

o r
g
On Tulia
Catselin Kirats
Pnde Tulin
Cate Pen Paraskiva Theon
Cola
Li a
Pin Thinau
Cost
Pie
Racla Tliom
Costanda l 4 i n b i e
R a si c Tsev
Costandina Lita
Ree Tsevul
Cutina Lits Retie Tsoc
Dafa Male
Rina Tsul
Desp Marin Rince Vasila
Dumca Mruse
Rusca Yasilikia
Dunmic Minc
Safa Vathic
Dhoc Mit Sava Verg
Ep Mitra Sen Yi c
Fie Nae Sic Vi t
Fot Xasta Sofia
Vi ki a
Fros
;
na Xat a Stath
Zaha
Talii Nul Stela
Zog
Gramat Neic
Steryau Zor
G'elia Net
San Zoric
Goca
Ngel Tan
BCU CLUJ
176 TH. CAPI DAX
C. P A R T E A GR AMAT I CAL
1' OXOLOGI A
Dintre particularitile graiului frerot, vom nsemn
pe acelea care nu se ntlnesc n limba Grmustenilor i
a Romnilor din Pind. Dup orice form citat, urmeaz
n parantez aceeai form din graiul grmustean.
T . I"realitii
a protecie sau iniial
Lipsete n urmtoarele cuvinte : n pro/i (n aprold) :
ne primeti 2 X X ; mi lcsesc (me-alcsescu) : n lcsim
tu stQne nale : ne mbrcm n haine nou (Imitea, Muz.) ;
avem gunat (avem agunat) : avem gunat dou dzli : am
flmnzit dou zile (ib.) ; - dq (adr) : 11 do : o fcii
(Libofa, Muz.) ; vigl i vig (avigl') : pzi (Fracula,
Muz.) ; ctsm (actsm) : to ct snt cu cgig : l prindem
cu crlig (ib.) ; tsea (aea) : tsea nu-i ame : aceea nu-i a
mea (Carbunara, Muz.) ;rmn (arman) : rmn;-rmn,
roman, fumn (armn) : romn;faftsil' (araftsii) : croitorii
(Pleasa) ;Qftsy id. 6/ XXI :ga (aua) :aici;yco (aclo) :
acolo ; ns forma cea mai deas : aco, ayco, aqco.
n schimb, a protetic se arat n urmtoarele cuvinte :
acoiscits (criscusi) 1 XI I I cf 13 X X : acl'imas (cl'imas)
5 XI I I ; aseauo (seao) ea" (Fracula, Muz.).
: ga
Se arat numai n garbri (arbure) : un garbri mari
13 XI X ; nvli di pi garbri : se cobora de pe arboie
14 X I X cf. 15 X I X etc. ; s-cts di un gagbgi (s-acts
di un arbure) : s'a prins de un arbore (linitea, Muz.) ; - -
cdzu di pi gaqbg : czu de pe arbore (Levani, Muz.).
BCU CLUJ
FREROI I 177
:
Este o pronunare a lui care se apropie de e.
cgts cri " 2/ XVI I I ; vag vreun" 3/ XVI I I ; mc
mnnc" i i / XVI I I ; adgm fcurm" 2 X X I I I ;
inig a i nt rat " 11/XXI;agcug se fcu frig" (Colonia,
~Mnz.)s-tug se ntoarse" (ib.) ;s'aspg se sperie" ib ;-
mugg (mulr) : dutsem pgmtiya pi muggi : ducem
marfa pe catri (Ciameria) ; -ncgica pi muggi : nclecau
pe catri (Fracula, Muz.) ; vts (vi) : avem i vts :
avem i vaci (Carbunara, Muz.) ; mc (mc) : n si mc :
n e e foame (Libofa, Muz.) ; m-sal (m-sai) : si-l bnedz
a m-sai : s-i triasc m-sai (Imitea, Muz.) etc.
n forma de-n d-mi" avem > e : de-n, vsil'e mar,
tsi vrei s de-n calea=s.-m\, mrite mprate, ce vrei i
d-mi drumul 20 XI X.
n poziie neaccentuat :
algam alergam" 3/ XXI I ; am algat am alergat"
4 / XXI I ; agrse i-a ui t at " 27 XVI I I ; fqmats ne-
cazuri" 28/XVIII;docg ghinde" 11 XVI I I ; cme
(cmeas) : cme di yin : cma de in (Fracula, Muz.) ;
cn (cndu) cn va z-yinits ? : cnd o s venii ? (Imitea,
Muz.) ; ct (ct) : di ct Miro ieti ayga ? : de ct vreme
eti aici? (ib) ;s-hgnesc se hrnesc" (Fracula, Muz) ;
agcgri (frig) : agcggi fg magazine : mare frig (Carbunara,
Muz. ); mtgitse (matrie) : oy mtgitse : oi fttoare (ib.);
pin : (pan) ; pn ctgs eg : pan spre sear (ib) ;mhnd
(mhn) : il' caft mhn : i caut pricin (ib) ; clivi
(clive) : vega idem tu clivi : v a r a trim n colibe la munte
(Bigliti) ; aggsii (agrsi) : n-aggsii cfigu n dzean
ni i - ani uitat crligul n deal 3 VI I etc.
: u (o)
Vezi p. 121.
Obscrvaiime : P r o n u n a r e a l u i ti d u ; , u n e l e m e n t p a l a t a l n p o z i i e
a c c e n t u a t i r . e a c c e n t u a t o v i e n u n u m a i d e l a o c o m u n l a a l t a
d a r i l u i n d i v i z i i d i n a c e e a i c o m u n : mi-vc/c-' i mi - n c c i , . md c e r t ' '
J>acoroinaiua V!
BCU CLUJ
178
TH. CAPIDA. V
5 / XVI ; ngqjsnn ' ngrsm) : lo-ng()setn s-apoia-t tilUm : l i ngr m i
' l up aceea il t i em ( Car bunar a, Muz. ) ; . -ase. iai, ai : caq.i vidzuQ
iise, judzits s-fudzim : Iac vzur aa, sft pl ecam r epede iib.) ; ase s-ase
ptsm : ui t e ce- am p i t (ib.) ;asculie t 'asculi) : hits cqufse.t s-ascuKe :
i fcu seni nul crucii i scui p (ib.) ; ascuK.i lascuK) : scui p (ib.) ;
s-tXem (s-tl' m) s-tXcm un net s t i em un mi el li-' racula, Muz. ) ;
z-vigl'em (.-avigl'm) : s pz i m (ib. ). Al t ur i de aceste- f or me se nt l nes c
i cu : ug(>:stlm, tis, ascv.H, ttm e t c , pe car e nu i e- am ns emnat .
n f or ma aspqents ( aspr at si ) : va v aspqeais : > s v per i a i ( Bi -
gl i t a i n al t e l ocal i t i ) avem ea pe nt r u a aeent uat ; - s-nspie i s-as-
pr ) : s' a sper i at ( Car bunar a, Muz . ) ; tm aspuQ:i ime-aspTa) m' a m
sper i at (ib. ).
n pozi i e n e a c c e n t u a t : apQpKe (aproal i ) : nu-l'apqolie nu-l pr i me t e
( Bi gl i t i ) ; apQoKe-ne : pr i me t e - ne ; x-aveFe ( s - av as l : avem kti
s-avegl'e oile avem ci ni s pzeasc oile ( Car bunar a, Muz. ) .
Tr ecer ea lui neaccent uat i u tt, di n cauza cons onant el or l abi al e, se
a r a t n : liqiats i ' r t a i " a/XXI : iurtate 23/XIX ; biigil ' bg)
T4/XVII ; malum a u r " io/XIII ; maht m 3/XVII ;junta n f n t n "
1 7 / XVI I ; - - buz at 1 bgat ) t o/XYIII : Zi i mb l e i c i Zmbleac ( < al b.
Zaml ak) et c. Tr ecer ea l ui n u se a r a t i n vatun ( vat n, v a t m)
uc i d" 13/XVIT.
n ur m t oa r e l e dou cuvi nt e pr ef acer ea lui cl n u se dat or e t e pr oce-
sul ui de asi mi l a i e : SHiiiQaq s a t u r a r " 21 / XVI I ; suftiQtSfli. s pr i nc e ne "
1 5 / XVI I .
Cnd - ur i neaz d u p o si l ab accent uat a, n unel e cuvi nt e nu se aude
sau, cel mul t , opt i t . Aceas t a mu i r e a l ui - se nt mpl ma i al es
dup s s au >. z-duc acs s se duc acas (Pl easa) ; - s-ititQ cas
s i nt r e i u cas (ib.) ; al as c va neg: l as c o s me r g ; Diptt tsi
viuir acs : dup ce au veni t acas 3/XXI ; s-tot acs se nt or c
acas ib. , cf. 4, 3/XXI ; ni nt i s-eas drJnru : nai nt e ca s i as gi nerel e
10/XXI ; dup niftis : dup ma s 14/ XXI ; mul'ciQ pe nt r u muBp
(mul' erle) mui er i l e" : luni taliina s-adun mutai : l uni di mi ne a a se a dun
mui er i l e 15/XXI ; nu te aspag, pe nt r u nu ti aspaq.t (din aspape) ib/XVII ;
actsaq ( ac ar ) 2 / XVI I I ; apQuk'iQ s e a pr opi a r " o/ XYM ;IpaQ
l ua r " 10/XVIII;dedif) d d u r " 16/XYHI cf. bas mul XVIII. n acel ai
bas m a ve m i : vtnaQ, Kiququ 1 1 / XVI l I , et c. n aist, fem. pe nt r u aista,
final, de cele mai mul t e ori , nu se pr onun : npapte-.i ist 6/ XVI I et c.
Tr ecer ea lui <f n i se a r a t numa i n nip<4 (upo , ui po ) i a r i " i o/ V i
n aspirrJzem pe nt r u f or ma r egul at asprzcm s pa r g e m" 15/V.
m : chn
La o bun parte dintre veibele de conjugarea I, ter-
minaiunea -dm de la ind. (conjunct.) prez., de la per-
BCU CLUJ
FAlWJKTiOJT
179
fectul simplu i de la viitoiul nti pers. i plural se pro-
nun -m.
imnam (umblm) : i aa imnam, imnam pn ti pqndz :
i aa umblm, umblm pan la pi nz (Pleasa) ; imnm
tu fl?'fl=umblm in rcoare (ib); imnm tut npptea
S-apiqm tu munts : am umblat t oat noaptea i am ajuns
n fapt de zi n muni (Ciameria) ;s-misuqm (s-misurm) :
s-misuqm pqazyi : s numrm banii (Pleasa) ; n as-
fiqm- (n'asprm) : n aspqm s fudzim de-aco : ne-am
speriat si am plecat de acolo (ib) ; n scuym (na sculm) :
n scuym diznu S imnm : ne sculm din nou i um-
blm (ib.) ;va s-acupqm (va s-acumprm) : dupu tsi
va s-u vindem (lna), va s-acupuqm gq : dup ce vom
vinde lna, vom cumpr gru (Disuia) ;mcam (m-
cam) : noi macm pani di misuq : noi mncm pine de
porumb (ib) ; no-avem ftiro nitsi s-mcm : n' avem vreme
nici s mncm (Fracula, Muz.)ncqcm (ncrem) : gqu
lo-ncqcm fi muqqi : grul l ncrcm pe catri (Dinia) ;
toamna ncqcm fumeile i fudzim : toamna ncrcm
familiile i plecm (Biglitea) ; scqminm (scrminm) :
lna u scqminm- : lna o scrmnm (Carbunara, Muz.) ;
ttfm (turnm) : tufm niUam di puc : turnm puin
oet (Cipleaca, Muz.) ; ci imam (climmu) : cl'i-mm- yatufu
am chemat medicul (ib.) ; cuqmm (curmm) : n cuqmm
di ahtu aygaqi : am obosit de at t a umblet (ib.).
m, n : m, n; m-, n
Dup auzul mi eu, sunetul nazal al lui din m, n se
aude destul de pronunat.
gqndine grindine" 7 ' XVI I ; sndzi snge" 1 4 / XVI I ;
scmb. stnc ib ; stnga i o / X X I ; frmii frunt e" ib.
mn q/ XXI ; cnt 4 / XXI ; stqmb st rmb" 9 / XX;
cmp (cmpu) : toamna n dipunim tu cmp : toamna ne co-
borm n cmp (Pleasa) ; adunm canin di pit cmp : adu-
nm canin (un fel de plant) din cmp (ib) ; smbta (sm-
bta) : smbta agumsim n lipq : smbta am ajuns n sat
(Levani, Muz.) : snt 11 XVI I I ; pani (pane) : mc pn-i
1 2 *
BCU CLUJ
18 0 TH. CAPI DAN
ggy : mnnc pine goal (Bigliti) ; gstne (cstrie)
adun gstne ayg : adun castane slbatece (Curtesi) ;
gqndin (grndin), cdzu gqndin magi: a czut grindine
mare (Imitea, Muz.) ; pyndzi (plndze) : nu pyndzi : nu
plnge (ib) ; gfu (grnul) : gfu lo ncrcm pri muggi :
grul il ncrcm pe catri (Dinia); gu lu ntsef gine :
grul l cerne bine (Cipleaca, Muz.) ; ggu aist nu-i bun,
agi mult pltits : grul acesta nu-i bun are mult gru
de alt calitate (ib.) ; sndzi (sndze) : s-umplu di sndzi :
s'a umplut de snge (Imitea, Muz. ) : cn (cfr) : avem
si cn s-avegl'e oile : avem i cini s pzeasc oile (Car-
bunara, Muz. );scndug (scndur): scndug di bgad
scndur de brad (ib.) ; dutsim scndugl : ducem scnduri
(Libofa, Muz. ) ; l na (lna) : lna u scgminm (Car-
bunara, Muz.) ; mna (mana) : age mna umfat, lu tsp
un yaspc : are mna umflat 1-a nepat un viespe (ib) ;
manie (mrile) : vinim cu mnie goli : am venit cu minile
goale (Cipleaca, Muz.) ; cnt (cnt) : cnt musat : cnt
frumos (Cipleaca, Muz.) ; dimnd (dimnd) : vfu nu n
dimnd an aii : nimeni nu ne poruncete nou (ib.) ;
bq (brnu) : tsimt cu bg agos : ncins cu bru rou
(Grabiani, Muz. ); mndz (mndzu) : ayag dipu mndz,
kiqu mndzu : alearg dup mnz, a pierdut mnzul (Li-
bofa, Muz. ) ; snt (suntu) : ni nu snt aua : ei nu
snt aici (Fracula, Fieri) ; fgndz (frndz) : s-lai jgndz
di meg : s iei frunze de mr (Levani, Muz.) etc.
Obscrvaiune : Al t ur i de aceast pr onun a r e car e nu est e general ,
nt l ni m i pr onun a r e a di n gr ai ul grnmst ean cu d : cmpu c mp " :
no-aqvdm tu cimpu = nu r b d m hi c mp ; mnc m i n e " : mne
va :-yin diinifu anost : mi ne o s vi n gi nerel e nos t r u (Bigliti) ; s nt
s n t " : snt cusuqine reqe : s nt ver i oar e (ib.) ;- y.in l n " : ctndu
di ynMinii s c r m na t (ib.) ; pymse ,a pl ns " : pymse tut dzviia
ib.) ; mn m n " : nu tqpse mana pn nu-l' eie pSqzyi ( Gr a-
bi ani , Muz. ) ; unic m n n c " : mici pini oy : m n nc pi ne goal
; P, iul iti).
Xu l i pset e uici pr onun a r e a un al t ur i de un, car e est e mai r s p n-
di t : qsdue r u i n e " : qiisne maql: r ui ne ma r e (Biglit i) ; cmpu
c mp " : no-pQuadm tu rmpu (ib.) ; isiuii c a s t a ne " : no-i pi gstuu :
BCU CLUJ
FARSEKOI I 18 1
nu s nt cas t ane (il>). n pozi i e neaccent uat : fmhaq t mb a r e a " : mi
(invlesc cu tmbao : m nvel esc cu t mba r e a (ib. ).
fi : i
Se a r a t a n u ma i nt r ' i m si ngur cuvnt foifte de la [Q?/t (preft u) , , pr eot "
i / I X i est e pr obabi l al b. prift.
e : o
L-am ntlnit numai n forma yopur (Iepure) : iepure
(Uianic). Cuvntul este atestat i la Dai. : l'ofiur. De alt-
fel o pentru e apare n dialectul aromn i n alte cuvinte :
gl'o/n (pl. gl'omuri) ,,ghem" pentru forma obicinuit gl'em
(Vlaho-Clisura) ; gope (pl. gof) pentru gepe (turc.) buzu-
nar" ; ncomir m otrvesc" i ncpamir, infin. ncimirare,
ncumirare (al.) ; mi ncorniftedzii m ntunec" (sl.) etc. Cauza
acestei prefaceri trebue cutat n elementul palatal pre-
cedent.
ea : e
Pronunarea e sau e a diftongului ea se aude cnd
acesta rezult din e urmat n silaba urmtoare de i e.
1 . veq (vear) : veqa sidem tu klivi : vara locuim n
colibe (Bigliti) ;firiveqa (primveara) : priveqa udzim
v
tut veqa sidem tu muni : primvara plecm, i toat v a t a
stm n munte (Pleasa) ;nves/a (nveasta) n-vesta di yu o
ai?: de unde ai nevasta? (ib.) ; tet (feat) eti fet
aii soq : este fata surorei (Imitea, Muz.) ; teta meao (feata
mea) : fata mea (ib.) ; fetite pqqt geqdn : fetele poart
salbe (ib.) ;gqeu (greauo) : mv.qi di lngpqi i^qeu : a murit
de boal grea (Duari) ; dzed (dzad) : apqindim cu
dzed : aprindem cu dzad (Cipleaca, Muz.) ; dzen (dzea-
11 ) : ne alinam n dzen; ne suiam n deal (Carbunara,
Muz.) ; - leq (tear) o scqtem teqa : o scoatem smntn
(Fracula, Muz.) ; nvest nau : mireas (ib.).
2. dzeclet (dzeadzit) : deget (Dinia) ;sufqilntseli, dzeni
(sufruntseale, dzeane) ; sprincene, gene (ib.) ;leme ileamue):
adutsim leme dit pduqi : aducem lemne din pduie (Bi-
glite) ; cusuqlne veqe (cusurine veare) : verioare (ib.) ;
BCU CLUJ
18 2
TH. CAPI DAX
lieptsn (lceaptih i kaptsri) : no-ari au a aftag kepisn : nu
se gsesc aici astfel de piepteni (Cortesi) ;bugete (pecurc) :
bugete fgmcos : burete otrvicios (Carbunara, Muz.) ;
mul'ege (mul'are): mul'ege gu: muiere rea (ib.) ;nege (neare) :
stuk di nege stupi de miere (ib.) ; pgecle (preacle) : pgecle
di fqgtits : pereche de foarfeci (Cipleaca, Muz.) ; fegic
(fearic) : s-ascumsi tu fegic : s'a ascuns n ferec (Bubu-
lina, Muz.) ; mege, cgese : meare, cireae : mere, cireae
(Iibofa, Muz.) ;stegpe (stearpe): ci stegpe: oi sterpe (ib.) ;
creti le di munte: cretetul muntelui (ib.) ; Oemin (9ea-
min) : femeiasc (ib.) ; niputege (niputeare) : mugi di
nipntege : muri de boal (ib.) ;l-este nuerc
1
) : i este vi -
treg (Cortesi) ; vgge (vreare) s-o au vgegea : se iubesc
(Libofa) ;fgldze (freadze, frmse) : cdzit di-s fgedze gofu :
czu de-i rupse gtul (Dinia);esti (easte) : cn n-esti
qcqgi : cnd mi-e frig (Biglite) ; s-cnegl'e (s-aveagla) :
avem hn s-avegl'e oile : avem cini s pzeasc oile (Car-
bunara, Muz.) ; s-fetsi (s-featsi) : s-fetsi tu zmeni : a um-
plut izmenele (Ciameria) ; s-fetse cgiltsea s-ascule : i fcu
semnul crucii i scuip (Carbunara, Muz.) ;dede (cleade) :
il dede foc S-fudzi. i ddu foc i plec (ib.) ; lei (lai) :
Iei gdztin di canin si u fiegg, fiegg : iei rdcin de
canina (numele unei plante) i o fierbi nudt (Pleasa).
Obserrafiuai : Pr onun a r e a l ui c accent uat ca ea, pr e c e da t de o gr up
de cons onant e, n car e ul t i ma est e r (p) se nt l ne t e pr e t ut i nde ni n
Al bani a. f(fgg p r a g " i o / X X I et c. Dup un el ement pal at al , ea se
pr onun e sau c :
tieoe n sluti di neQe : s t upi de mi er e ( Car bunar a, J I uz. i ;lilieci (He ilga
sau Kalea) : mi iistuQX tietca : m us t ur pi el ea (Lcvat i i , MHZ .'I ; tietQe
( ket s r i i : lo-itvina cu tietQe: l goneau cu| >i et r e (ib.) ; iQeQe (vreare) : cu
vQeQa luis-jetse : cu voi n a l ui se fcu (Ci ameri a) ; si deo: (sideare) : cu sideQ:
nu s-amintd tsiva ezud nu ct i gi ni mi c (ib.) ; - muccQ ( mucear ! :
f<!e mv.ceQi ----- est e ml at i n (Ci pl eaca, Muz.
1
; s-i-nciicc (si-ncCxea) : se
cer t au (ib. ).
u ur m t oa r e l e f or me a ve m ca, ia, a :
i. ti^iQ fkare) : loc tu tieaQ-' = loc i u apus (l uVal i na, Muz. l : si-viQ'cii-
seiclz : se nfri coeaz (Curtesi) ;ngQseari (n^rsare' ) : isniuiu H-iKciQ-
1
) i : neare, uearcel, iiare.
BCU CLUJ
FBEKOI I
Sari : l i nem pe nt r u ngr at ( Fr aeul a, Haz.) ;aseaifo : seau) : lo-acts
di aseaui : l apuc de ea \ih) ; seuq.i (id) : ul tih eu seaq% : l t i e cu
f er est r ul (Ci ameri a) ;seaqpe. is.irpe) : qsqi ca muscat di seaqpe : si
ca mu c a t de ar pe (ib) ; niheam (id) : pu i n (Pl easa) ; berbeatse (Bu
bul i na, Muz. ) .
i. liiaqe.% (li ipea) : cqlp iiiaqe.i tu tis : cr p fierea nt r ' us ul (Pl easa) ;-
fiiq'ie liarbe) : dup tsi liiqbe gine : dup ce fi erbe bi ne ( Fr aeul a, Muz. ) ;
Iiiavq (liavr) : muqi di iiiavq aquo : mur i de fri guri r el e (Pl easa).
3. Dup y : y.iP l i arn) : avum y if gpeaiio : a m a vut i ar n gr ea (Cor-
tesi) ; yusti (easte) : y:isti aqisi : est e r ece (Pl easa) ; yali (nse) :
yali no-aqvd cduqi ele nu r a bd cl dur a ( Fr aeul a, Muz. ) . Dup g :
itqgasc (urgeasc) : va s-lu upgasc : vr ea s-1 or beasc (ib. ). Dup l i :
li%ptsiii pi e pt e ni " 2 / X X I I I ; is:i (isea) , , i eea" 3 / X YI I ; v i t i a ( vi a a)
ve ne a " ib. ; HM ea Kal a) : u vin H-ilea : o v n d pi el ea ( Bubul i na,
Muz. ) ;tufe/ia. (tufeliea) : tqpse tuieUa si-l vtma : a t r a s cu pu ca i 1-a.
uci s (iii.) : Dup >: pqnsiii (preasin) tsn pqasin : post esc (Cut al i , Muz. ) ;
gqsti. (great e) nu-l'-si gqsti zboq : nu- i vi ne s vor beas c (Scl i epuri ,
Muz. ) ; s-cutQmlq ( s- cut r eambur ) ; tut yncu s-cutqmbq di ns : t o t
p m n t u l se c ut r e mur de el (Pobrafi' i ; ciqpu (creapu) : o scotim la
ciqp : o s c oa t e m la cupt or ( Fr aeul a, Muz. ) . n pozi i e n e a c c e n t u a t :
tuibaq:i ( t mbar ea) : mi-amvhsc cu tmbaqa : m nvel esc cu t mb a -
r ea (Bigliti) ; - - napi (narea) : cdzu di-s fpeizi flpfj = cz i de-i r ups e
nasul ( l i ni t ea, Muz. ) . Dup i i : n-asti (n-east e) : i-asti iiiVi.n = mi
est e fi n ( Bi gl i t i ) ; - - liapsipi, uapsim ( near si r , nearsi m) mer ser )
mer s er m (ib.) : azifi, aziia-l, autiste ( azgunea, azgunea- 1, az guneas t e,
gonet e, gonet e-1, gone t e ( Coni sbal t a, i l uz . . Dup I : ausun ( au-
sam) r= mb t r n e a m (ib.) ; Sasi, sapti (ib.) ase, a pt e (Bi gl i t i )
qimnem tu muntsi. tsints - sisi, cti vqoq s-ipti mes: r m n e m i u
mun i ci nci -ase, ct e oda t a pt e l uni .
n .apoea (deapoi a) a p o i " a ve m a. pe nt r u ea 1 0/ x x i .
c neaccentuat.
Se tie c n dialectul aromn orice e neaccentuat trece
n i, afar de graiul grmustean, n care numai e final se
mai pstreaz ca atare. n limba Freroilor pronunarea
lui e final oscileaz ntre e, e i i :
1. apgnlie (aproak) nu-l appotie : nu-l primete (Bigliti);
gone (ib) : tnr : fudz la gone : du-te tinere; decide,
aopitle (areapitle) : j-cleade aopitle s-azbojga : ntinse ari-
pele s zboare;avegl e, oile (aveagla), ib. : avem cn
r
i Mirjicn'ji'^Hiidnii I, p. 1. 35 yj .
BCU CLUJ
1f4
TH. CAPIDAN
7
s-avegl'e oile : avem cini s pzeasc oile (Carbunara, Muz.),
et c, etc.
2. spote, mpqte (soarte, moarte) : ditu spqie fn tu mpqte :
de la natere pn la moarte (Biglitea) ; munte (munte) :
z-duse cu oili tu munte (ib.) ;oile (oile) : s-avegl'e oile (Car-
bunara, Muz. ); ayune (alune) : un sac plin di ayune :
un sac plin de alune (ib.) ; fade (pade) : ul ddea di pode-
li trntea la pmnt (ib) : manie (ib.) : n dog manie : ne dor
manile (ib) ; - minte (minte) : guc di minte : nebuni (Ci-
pleaca) ; este (easte) : este tu fqtsle anoste : este n pr-
ile noastre (Grabiani, Muz.) etc. etc.
3. ocpari (arcoare): cn n-esti gcpaqicndmi este frig
(Biglitea) ; inati (inate) : ii tsnu inati : i-a inut necaz
(L,evani, Muz.) ; gsne mari (arsine mare) : ruine mare
(Biglitea);muni (munte); agtsi (arate) rece" (Cutali,
Muz.) et c, etc.
Observaiwns. n f o: ma tri pe nt r u tril, a ve m t r ecer ea lui e i n j n po-
zi i e ne a c c e nt ua t n fraz : unu yasti di tri aii : unu! est e de t r ei ani
( Pl eas i ) .
e :
Aceast pronunare a lui e neaccentuat apare cel mai des
dup f sau Q , provenite din rn sau rl:
mg (marle) : jicofu atsel cama mdg : biatul cel mai mare
4 XVI I ;--spaf (soarele): nkisim tu hgyie ninte z-da spar=
am pornit dis de dimineaa, nainte s dea soarele (Pleasa);
no-avea dat ni ca sqg : nc nu dduse soarele (Carbunara,
Muz.) ; pur (purne, prune) : acuprai ndatl puf : am
cumprat puine prune (Cipleaca, Muz.) ; ng (nrle) :
flicag ng i fudzig=s'an suprat i au plecat (Grabiani,
Muz.) ; lucg (lucre) : lucg fg caii (Levani, Muz.) ; cgg
(coarne) : lo-acts di cog: l-apuc de coarne (ib ) ; cqgle (coar-
nele) ; tgufug (trupurile) etc. Forme ca sdeam, sdem
cu e . din cauza lui s, se ntlnesc i n graiul grmustean.
n forma dzing, dzingitt (pronunat i dzinfui) avem
pentru e sub influena lui : acas la dzinf acas la gi-
BCU CLUJ
FR E ROI I
nerele" 3 / XXI ; tu casa dzinfui n casa ginerelui" 3 / XXI
cf. 4, 5 et c, XXI . Tot un pentru e avem n pqpadi pe
j os" 1 6/ XVI I I ; numrli (numirii) umerii" 14 / XLX. cf. 8
X/ VI I I .
n forma putqitsea 2/ XVI I I pentru pitritsea avem u pentru
e, din cauza labialei. De asemenea n pistupsi (pistipsi din
pistepsi) crezu" 22/ XI X
Alturi de forma nmal'u se aude i nimaliu cu i din c
pst rat : n lard un nimal'u (Fracula).
o :
n poziie neaccentuat apare n famni 2, 6, 17, 1 8/ XX
i garbri arbore" 13, 14, 1 5 / XI X.
ga : o
Pronunarea obicinuit a diftongului ga, provenit din o
urmat de , e, nu lipsete n graiul Freroilor. Ca s dau
numai cteva exemple, citez : cqgaqea (id.) : no-aqvdm
cqgaqea : nu rbdm cldura (Pleasa) ;tgamna (ib) : tgamna
ncqcm fumeile si fudzim : toamna ncrcm familiile si
plecm (ib.) ; ngaptea (id.) : ngaptea tut scpiqa : toat
noaptea scapr (linitea) ; cgast (id.) : lo-agudi tu cgast :
l lovi n coast (ib.) ; scgal-te et c, etc. Cu toate acestea,
pronunarea redus cte odat pan la o, predomin n
vorbirea curent a Romnilor din Albania : tgf-te (toar-
n-te) tof-te, yino npo : ntoarce-te, vino napoi 5/I;gg
(oar) : fndz la gone, pp buna: du-te tinere, ntr'un ceas
bun 20/I; bun-ts pga : bun ziua yo (loa) yoi;
funea nkisii ti fagu : luai funia pornii s taiu fag i o / I ;
vsilpn (vsiloari) regin" i / X V I I ; hqg (hoar) :
no-avem hgg : n' avem sat (Pleasa) ; sqqte, mgqte (soarte,
moarte) : avum, hil', cgipq di tu sgqte pan tu mgqte : am avut,
fiule, necazuri, de la natere pn la moarte (Biglitea);
ggq (goal) : mc pani ggq : mnnc pine goal (ib.) ;-
tpgqa (tpoara) : lo-agudi cu tpqqa: l lovi cu toporul
b.) ; cod (coad) : aqmasi cod : a rmas cel din urm
BCU CLUJ
1 8i i
TII. CAPI DAX
(ib.) ; gngqg (lngoare) : mugi di gngog ggeu : muri
de boal grea (Cortesi) ; vgqg (vrnoar) : cti vgqg
sapti mes : cte odat apte luni (stam n muni) (ib.) ;
pomi (poame) : estan nogi (din no-api) pomi : anul acesta
nu snt fructe (Bigliti) ; lcgtqgi (lcrtoare) : este
mult lcgtqgi : este foarte harnic (Carbunara, Muz.) ;
sqga (soarle) : no-avea dat ni ca sqga : nu dduse nc soa-
rele (ib.) ; agcqgi (arcoare) : agcqgi fg magazine, tare
frig (ib.) ; avqst (avoastr) : avqst iaste : este a voastr
(ib.) ;lot (loat) : nn-i tu minte este lot : nu-i n mini, este
nebun (ib.) ;cqg (coar) : ligat di cqg : legat de sfoar
(Bubulina, Muz.) ; scqtim (scoatim) : scqtim mas ti m-
cagi : ctigm numai pentru mncare (Bigliti); pqgt
(poart) : fetile pqgt grdn di gus : fetele poart salbe
la gt (Cortesi); tqqtsim (toartsim) : lna u scgminm,
ii tqgtsim : lna o scrmnm, o toarcem (Carbunara, Muz. );
gqg (loara) : domniy n li gqg : stpnii (Turcii) ni le-au
luat (ib.) etc.
I at i cteva exemple cu o pentru pa : tgog (troar) :
s scul tgog : s'a sculat de odat (Ciameria) ; diunog
(diunoar) : vinim diunog : venirm dintr' o dat (ib.) ;
scoi (scoase) : lu scoi om : il fcu om (ib.) ; fomea (foamea) :
n lo fomea: ne-a apucat foamea (Bubulina) ; ggop
(groap) : s-ascumse t-un ggop : s'a ascuns ntr' o groap
(ib.) ; lot (loai) : loi di ugeakye : am priceput (ib.).
Observainne. I n f or ma anoas di n cu fatsle aooas : cu feel e r oi i (Bi-
gliti) a ve m ga, at unci cnd n r es t ul di a l e c t ul ui ' a ve m o: a n s e ( ar os) .
i protetic
Se arat numai n cuvntul iat (at) mam" (Dinia) i
yat n muyagi-sa yasti yata ficogul : nevast-sa este mama
biatului 24/XVI I I ;-iet (et) i / XI .
i : e,
Aceast pronunare a lui i n poziie accentuat se arat
numai n cteva cazuri izolate : ii-iseg (u-isir): mi ieir
BCU CLUJ
FBEI t OI I
1 R7
5/I I I cf. i o I I I (ns i : is iei" S/XVII) ; iseta ieirea" :
tu iseta biseqicle: !a ieirea din biseric 29/XVIII; ise iei"
e t c ; agrse (agri): i uit 27 XVI I I ; as e (ai): cn
avdz ase, in sit le mcaqea : cnd am auzit aa, mi s'a tiat
pofta (Ciameria); ase z-bnedz : D-zeu s-i dea sntate (Carbu-
nara, Muz.);fiutsn (putsn) : kifieq ctepu tsnpic cte
puin (Cipleaca, Muz. );urdzts (urdztsi), sg. tirdzc i
urdz'ic (urdzc) : nedzim di adunam urdzts : mergem
ca s strngem urzici (ib.). Tot la Romnii din aceast
comun am auzit i forma: ctsn (catsn) : o adun s-u
badz tu un ctsn = o strngi i o bagi ntr' o strachin.
n poziie neaccentuat i ca i i se pronun ca y :
ploy (ploaie) 7/XVII;sqye (saraie) pal at " 1 XVI I ;
oyli (oile) 21 XVI I ;doy (doi): fudziq cu doy picuqaqi:
plecar cu doi pstori (Fracula, Muz. ); nov (noi) : nu
sidzu mott la noy : nu rmase mult la noi (Libofa, Muz.) ;
vini dunoq la noy.venl imediat la noi (Ciameria) ;
cay (cai, cari) : cay v spusexine v' a spus? (Levani, Muz. );
oy (oi) : no-avem oy muli : nu avem oi multe (ib.) etc.
De asemenea avem n : suyiq (uir)=fluer ;soye, yasti
(soie) : nu stii tsi soye di om yasti : nu tii ce fel (neam)
de om este (Devani, Muz.); yasi (iase) : nu yasi di zboq
dot : nu iese din cuvnt deloc (ib.);zyafete (ziafete) : z-du-
siq la zyafete : s'au dus la petrecere (Imitea) ; y atu fu
(iaturlu) : cl'imm yatufu : am chemat doctorul (Pleasa).
Dup un element palatal i se pronun ca : doil (doil'i)
2/ XVI I ; clicaq doil: nclecar ambii 20XVI I ; fionl
(pcril'i) : aftaqi virat tsi -ponl il' ddea di fade : astfel de
vnt nct trntea la pmnt pomii (Fracula, Muz.). ns
avem i : ponl'e (poril'i) : scote fonie di tu aqdztin : scoate
pomii din rdcin (Radostina, Muz.) ; cnus (cinu) :
u cqpsi tu cnus : o coapse n cenue (Bigliti); ccoq
(cicop) : picior (ib.).
Dup q : cuscqy (cuscril'i) cuscri" 9 X X I ; ayq (a-/ri)
qmin ayq : oameni slbateci (Imitea) ; socq (socri) : tqapse
S-fts di socq lai; a suferit mult din partea socrilor ri
(Fracula, Muz. ); qcqii (lcrri) : n s-afiqesi guqa qcqdn
BCU CLUJ
18 8 TH. CAPI DAX
ih cuqa = mi s'a aprins gura, lacrimi mi curgeau din ochi
(Bigliti).
Dup africate avem pe alocuri ca i n graiul grmustean
, pentru i : numtsle nunile" i XXI ; fioots porci" ;
gorts pere" ; moqts mori" etc. De asemenea la verbe :
agdz alturi de aqdz rzi" ; sedz i Sedz ezi" ; lucqedz
i lucqedz lucrezi" et c, etc. ns n unele cazuri avem i
i pentru : muntsi 6/ XI X; multsi 3/XI X.
n dialectul aromn, cnd i urmeaz dup dz, ts precedate
de o vocal, de cele mai multe ori nu se rostete : badz,
fats=bagi, faci, etc. Cnd ns dz, ts urmeaz dup o con-
sonant, atunci / se rostete : pindzi, muntsi i munt
mpingi, muni " etc. n graiul frerot, / nu se pronun,
nici n cazul din urm : dints (dina) : dini (Bigliti) ;
tsints (tsintsi) : cinci (Duari) ; lindz (lindz) : lingi (ib.).
Observaiune. DeoseLi t e s chi ml r i al e l ui i s e a r a t n ur m t oa r e l e f or me :
Ne a c c e nt ua t (i : u) : iqapsun (frapsi n) 6 / X X ; pi st upses' i i pi st psest i ;
,,v?rezi" zujXVIII ; i i : ) : tuisilci (t i ni si t ) c i ns t i t " j ^ X V I I I :
vsife (vasi l e) r e g e " T / X X .
La sf r i t ul c uv nt ul ui , i di s par e dup r (Q) n : aftar (aht r ) : aftar
fteptsri : asfel de pi ept eni (Cortesi) ;c<yipc~Q : (cripr) : avum, htf cqipq :
a m a vut , fiule, necazur i (Bigliti) et c. n dunor ( di unoar ) di nt r ' od^. t "
(Ci ameri a) de as emenea i di n e nu se r ost et e.
U
Se tie c -u din dialectul aromn se pronun dup orice
grup de consonante (socru, multu, preftu). n graiul Fr-
eroilor, n cele mai multe cazuri el nu se rostete, n-
tocmai ca n dialectul dacoromn :
alant (alantu) i / XI X; es c (eseu) i b. ; snt (sntu)
5, XI X, etc. ; ndqeps (ndrepu) : dp tsi-ndqeps tute luco
gini : dup ce am aranjat toate lucrurile bine (Cipleaca,
Muz.) ;mi-mvesc (mi nvescu) : m mbrac (ib.) ;s-apqtnd
(s-aprindu) : tsi pmin sn diunoq s-apqnd : ce oameni snt,
se aprind dintr' odat (Pleasa) ;cqesc (crescu) : cresc (ib.) ;
pqndz (prndzu) : adzunsim t pqndz : atm ajuns la prnz
(Carbunara, Muz.) ; pqndz (Pleasa) ; umt (untu, umtu) :
adtsim umt si uqdzts : am adus unt i urzici (ib.) ; U'eqb
BCU CLUJ
FR E ROI I 18 9
(Herbu) : badz stgahile nuntg-u si JiegL, tiegb gini : pui
hainele nuntru i fierb, fierb bine (ib.) ; mi-nvlesc
(mi-nvlescu) : m nvelesc (ib.) ; mult (multu) : agdi
mult (Biglitea) ; este mult agau : este foarte rea (ib.) ; snt
(sntu) : snt citsugine vege (ib.) ; anost (anostru) : este fi-
cor anost: este biatul nostru (ib.) ; s-hgnesc (s-hrne-
scu) : s-hgnesc cu glindug : se hrnesc cu ghind (Cortesi) ;
s-hgnesc (Fracula, Muz.) ; vimt (vimtu) : ftsea un vimt
zug : sufl un vnt nebun (ib.) ; mogi (mortu) : lo-afgag
mogt : l gsir mort (Carbunara, Muz. ); vi nd (vindu) :
Halea u vind : vnd pielea (Bubulina, Muz.) ; aist (aistu) :
ficogu aist (Levani, Muz.), cf. 5 XVII;gung (lungu) : lung
(ib.) ; stgmt (strimtu) : strmt, ngust (ib.).
n urmtoarele forme -u apare dup o singur consonant :
mi dusu ,,m duseiu" 5 III;yocu (loc) ; 17 XVI I ;
ausu 6 XVIII;fiosu, nsuib.;du 7 XVI I I et c, etc. Cf. 5,
12 XI X : sogu (sor, sor) : alea sogu : f sor (linitea);
sacu (sac) :loi un sacu plin di ln: am luat un sac plin de
ln (Levani, Muz.) ;focu (foc): ugfnipsig di jocu : au s-
rcit din cauza focului (ib.) ;ctsdtu (ctsut) : //' dede cu
un ctstu : i-a dat cu un cuit (Bubulina, Muz.) ; nicu
(nic) : mic (ib.) ;nicatu : necat;tricutit : trecut;uscaiu :
uscat cf. p. 107 et c, et c.
u : o
La sfritul unui cuvnt u se pronun, ca o, ori de cte
ori urmeaz dup el un cuvnt care ncepe cu a. Aceast
pronunare deschis a lui u din cauza lui a urmtor se ob-
serv pretutindeni n dialectul romn (no-are : nu are;
no-ascult : nu ascult, etc.) : no-am fapt : n' am fcut (Bi-
gliti) ; no-agvdm tu cmpii : nu rbdm n cmpie (ib.)
et c, etc. La Freroi se aude i n molt (multu) : nu
sidzu molt Ia noy : nu rmase mult vreme la noi (Libofa,
Muz.). De asemenea n cuvntul de origine turc. cmbor
fel de arm" 6 XXI I .
#
In poziie neaccentuat avem n ogdzm (urdzm) urzim"
4 XXI I I ;cogm (curm) curim" 2 ' XXIII;cogonid :
BCU CLUJ
190 TH. CAPI DAN
(curuhid) : o agdi pi cogghid: o arde pe crmid (Ci-
pleaca) ; lucitQQ lucru" 4 / XVI I I ; nsg dnsul" lo
cgiscu(lu) 4 / XVI I I ; cndo (cndu) cnd" 4 , 7 , 9, 14,
18, / XVI I , 2, 1 3 / XXI ; nu l'-o seti: nu-i este set e; vu
l'-o fgami; nu-i este foame 4 / XXI ; gvi dzu (din u vidzu)
1 1 / XVI I ; l'-o pgte ib, : p/ / gdg/ XI I ; s nl o (snto) snt "
5/XXI;ggmadzu (grumadz) 102 ; pgoscittit : stropit 107 ;
picgr 106; etc.
u :
n poziie neaccentuat apare regulat n cQun (curun)
cunun" 22/ XVI I ; cgunte cununile" 14 / XXI ; s-cgtn
se cunun" / XXI . De asemenea n ptu (putu) 4; XVI I .
Alturi de fugnig furnic" (despre care vezi 11: n), am
ntlnit n Carbunara, Muz. i fonig furnic" : yasti
mj>lin di fqnidz : este plin de furnici; arc (fpc) :
furc, din fure-c dac" 4/23.
11 : i
Avem, n poziie neaccentuat, numai n: si-ndipur
(si-ndupur) se rezem" de la mi-ndgapir 13/ XI X.
2. Consonantism
r : Q
Ceea ce izbete mai mult urechea unui strein, care pentru
ntia dat aude pe Freroi vorbind ntre ei, este pronun-
area lui p.
veaq, mage, cgvnage (vear, mare, crvnare) : Un
veag, mage mage, ma ti tof, lai cgvnge : ntr' o var mare,
mare tot mai vii mi crvnare i / I ; mgat (mrat) :
tsi s-mi tor, lai mgat i b. ; age (are) : no-age yagb s-pasc
caii 5 / I ; Sgun (Srun) : s-pitgets cagte di Sgun 20 I ;
vgut iubit" 5 II;agumina (anumirea) ; mi luag de-agu-
mina: m luar pe umeri i.III;pgota mai nti" 1 X X I ;
no-ag (nu au) ib.;gos (aroe) roe" 2/XXI;ug, dzg (urd,
dzr) : liegbim dzg i fatsim ug : fierbem zr i facem urd
BCU CLUJ
FAE E E OH
191
(Biglite) ; fugile (furil'e) : tgpse mna di fugile : s'a lsat
de hoii (ib.) : pag ( pa r ) : dup ndo an iag n'actsm
di pg : dup civa ani din nou am ctigat bani (ib.) ;
gtife trznet" : cdzu rufea pi ns (Colonia) ;sagtsin (sar
in) : ega sagtsin; o ls sagtsin : er nsrcinat, o ls
nsrcinat (ib.) ;dioag (id.) : n sculm dioag : ne-am scu-
lat de cu vreme (Duari) ; magtu (martsu) ; fudzim tu magtu ;
am pornit n martie (ib.) ; sumedgu, bgumagu, ndgelu (sume-
drul, brumarlu, andrelu) : Octomvrie, Noemvrie, Decemvrie
{Duari) ;stmgia magi (Stmria mare) : t stmgia niagi
va s-fudzi m : o s plecm de Sfnta Mrie (Cortesi) ;
ggeus (greu): ascumtu snm ggeuS : ascuns subt un arbore (ib) ;
cokigosil () : capg coUigosil : capr rocat (Pleasa) ;
avg (avr) : imnm tu avg : umblm n rcoare (ib.) ;
pgg (aprilie) : fudzim cu fumel'le tu pgfg : am plecat cu fa-
miliile n Aprilie (Cutali, Muz.) ; pegusan (~) : cu bucle
(ib.) ; bgba-su (barbat-su) : bgba-su yasti fugat tu cseni :
bibat-su este dus n streintate (il.).) ; - fgic mage (fric
mare) : tgapsim n fgic mage : am pi t o fric mare (Fra-
cula, Muz.) \custit cagi (custiu care) : vini custu cagi: a venit
cineva (ib.) sgmdiiits (srmnits): prunc nfae (Pleasa);
jicog, mugi (ficior, muri) : n-aveam un ficcg, ma mugi tu
vinag : aveam un singur biat, dar mi-a murit n luna I anua-
rie (ib) ; - io esc singug : eu snt singur (Levani, Muz.) ;
gdztin (rdtsin) : // buisim cu gdztin di canin :
le vopsim cu rdcin de canin (Pleasa) ; zbog (zbor) :
avem li gata zbog mas ti im an: ne-am neles numai pentru
un an (Fracula, Muz.) : ugdzts (urdz) : adusim unit
i ugdzts : am adus unt i urzici (Pleasa) ;ug (urd) :
Jtsem ug, cas dit fgali : facem urd, brnz de burduf
(ib) ; pgota (prota) : u li&gg, Hegg gini pgota : o fierbi,
bine mai nti (ib.) : liindg (adunare) : n kindg
mage : grmad mare de oameni (ib.) ; fgapsin (frapsin) :
o buisim [lna] cu fgndz di fgapsin : vopsim lna cu
frunze de frasin (Dinia) ; kegsag (Iunie) : agmasmi tu
Hegsag : am r*mas n luna Iunie (ib.) ;fgmti (trmte) ;
sujguntseli, (sufrntseale), megu di fals (), nage (nare),
BCU CLUJ
192
TH. CAPI DAN
gQiih (gruri), guqmaz (grumadz) : frunte, sprincenare, umerii
obrazului, etc. (Bigliti);puqnql (purnr) : apqindim
focii cu puqnql : aprindem focul cu lemn dintr' o specie
de copaciu (ib.) : aqpas (aroe) : cu fatsle aqpas : cu
obrajii roii (ibJ : guqa (gura) : aqdi mult, ni s-apqesi
guqa : este t are iute (despre un ardeiu) (ib.);cqipq (cri-
pr) : avum Ml cqipq di tu sqqte pn tu mpqte : am avut,
fiule, necazuri de la natere pn la moarte (ib.) ; cusuqine
veqe (cusurine veare) : verioare (ib.) :pduqits (): dusiq
tu un pduqits : s' au dus ntr' o pdurice (ib.) ; glin-
duq (): s-hqnesc cu glinduq: se hrnesc cughinzi (ib.) ;
buqets (pecurlci) ; mcam j-buqets : mncm i ciuperci (Cur-
tesi) ; cqqqi (eroare): tu cuqicu i agust fatsi cqpqi maqi :
n lunile Iulie i August este mare cldur (ib.) : cqqe
(crare) : va-l aflm un cqqe : o s-i gsim o deslegare
(ib.) ; -- mascqu (mascur) : de secs brbtesc (ib.) piqon
(penur) : ncqfusim un piqon : am bt ut un cuiu (ib.).
rn, rn : r
Est e o pronunare mai t are a lui r, care se aude deo-
sebit de r obicinuit din dialectul aromn :
tof (torni) : Un veaqmaqe maqe ma ti tofi, lai cqvnaqe
5/1) ; mi tor (mi tornu) ib. ;tqr-te (toarn-te) i / I ; yafa
(iarna), yafa tu muntsi yaste aqatsi : iarna este rece n muni
(Pleasa);tofi (torni): tof tu cqdaqea di ap: t orni
n cldarea de ap (Pleasa);spuf (spurn) : u cots
tu spuf : o coci n spuz (Bigliti) ; fufidz (furnidz) :
plin di fufidz : plin de furnici (Cortesi) : afkl (arniu) :
cn fudzim tu afiu : cnd plecm la iernatec (Duari) ;
s-tuf (s-turn) : fetsim pzaqe si s-tuf : ne-am tocmit i
s'a ntors (ib.).
rn : q
Cnd r (<rn) se afl n apropieiea lui p, atunci rostirea
lui se identific cu a lui p. Eu l-am auzit distinct la o sin-
gur form :
BCU CLUJ
F K S E K O T T T
193
vqqq (vrnoai i vioar) : tu munts qmnem tsints-
sasi, cti vqqq :.i sapti mes : n muni rmnem cinci-
ase luni, cte odat i apte (Duari) ; divqqq (div-
rgar) : s-n videm divqqq : s ne vedem la anul (Imitea,
Muz.).
rl: f
Ca rostire se identific cu f din rn : cfigu (crliglu) :
n-agqsii cafigu n dzean, noi cfig s-atu no-avem i / VI I ;
agfeau (agrleao) : s-anurdzeasc S-agfeU 5/ VI I ; spaf
(soarele): ninte z-da spaf: nainte de a da soarele (Pleasa) ;
no-avea dat nica spaf : nu dduse nc soarele (Carbu-
nara, Muz.) ; dzi ni f u (dzinirle) : va z-yin dzinifu anost :
o s vie ginerele nostru (Bigliti) : hf (hrle) : avea
tute hf: avea t oat e darurile (ib.) ; stufu (sturlu) : era
stuf 11 a casilei : er stlpul casei (Bigliti).
rl : q
Cai q din rn, apare rar. Eu l-am auzit numai n : doqu
(dorlu) : mi yo doqu : m' apuc dorul (Libofa, Muz.).
/ : t
Se pronun cu articulaie velar ca n dialectul me-
glenit
v
)
ctn evi " 3 / XXI I I ; s w^ / XXI I l ; at s am (alsam) ;
calea (calea); puqtset (puitsel) : greas ca un puqtset:
gras ca un purcel (Carbunara, Muz.) ; lunea (lunea) : tunea
n Iqq (ib.) ; satts (salt) pl. sts (slt) : salcie pl. slcii
(Bubulina, Muz.) ; scul (scul) : vini di mi scul : veni
i m detept (ib.) ; vitaqdi (Berat) ; pttits mult
(mult pltits) : gqu nu-i bun, ari mult pttits : grul
nu-i bun are mult pltit (ib.) ; molt (multu) : nu
sidzu molt la noi : nu rmase mul t vreme la noi (Libohova) ;
*) Meglenoromnii l, p. 1 3 5 , 5 9.
Dacorointiiia VI
13
BCU CLUJ
194
TH. CAPI DAN
anet (aneu): brba-nu anet: brbatu-meu (Fracula, Muz.)-;
cutscu (clocesc) : gyinle cutcscu : ginele clocesc (ib.) :
cat (cal) ; ct st (cl) ; cdi t (ccul) ; nu t-am vi-
dzut: nu l-am vzut (Bigliti) ; tas (las) : tas s-mi
catc : s m calce (ib.) ;tu () : tu tsp un yaspe : 1-a
nepat un viespe; -t (-1) : nu-t vigl' gine : nu 1-a pzit
bine (Fracula, Muz.).
/ : /
Este un sunet care s'a desvoltat din 1, pronunat ou
part ea posterioar a limbii. El se apropie de 7 (gama)
din limba greac modern. n grecete part ea poste-
rioar a limbii nu se apropie prea mult de vlul palatului.
La Freroi ea se apropie i sunetul care se produce se
aude ntre h i 7. yoi (loai) : yoi funea nkisi ti fag : am
luat funia i am pornit ca s aduc lemne de fag. 10/ I ;
deayag (dealag) : n-o cledeam deayag deayag, moivqut i / I I ;
yumea (lumea) i o/ I X ;yocu (locu) 17 / XVI I ;n scuym
(n sculm) : ninte di hqyie n scuym : nainte de
revrsatul zorilor ne sculm (Pleasa) ;ayant (alantu) : unu
yasti di tri an, ayant sqmnits : unul este de trei ani
cellat prunc n fae (ib.) ;pymse (plmse) : tut dzuua
pymse : t oat ziua a plns (Bigliti) ; cycn (clcn) :
fqndzi-l un cycn : rupe-i o bucat de pine (Dinia) ;
ay (Sal) : lapte acru (Pleasa) ; yunea (lunea) : n
sculm di yunea : ne-am sculat de luni (ib.) ; yumbad
(lumbad) : apqease un yumbad : a aprins o lumnare
mare (fclie) ; yn (ln) : un clndu di yn : o mn
de ln scrmnat (Bigliti) ; yumi (lume) : eqa yumi
mult : era mult lume (ib.) ;yutsitlu aneo (luitlu aheu) :
scumpul mieu (ib.) ;yal (lal) : unchiu (Duari) ;yumt
(nunt, numt) : nedzim la yumt: mergem la nunt
(Dinia) ;yuom (lom) : lum : yuom apa s-u viqsm : lum
ap i o vrsm (Duari) ; yuo (lo) : yuo ap : lu ap-
(ib.) ; mi zi a s-yo vetea : abia i-a venit n fire (Carbunaia,
Muz.) ;yung (lung) : fetsim cale yung : am fcut un
BCU CLUJ
FREROI I
195
drum lung (ib.) ; yuom calea naparti di muni: am luat
drumul dincolo de munt e (ib. );yuna luna (Duari) ;
amaym (amalm) : ecisti di amafm : este de aur (Bi-
gliti) ; yoc (loc) : yoclu va n-nglit : pmnt ul o s
ne nghi t ; deanda gucm dit yoc : de cnd ne-am micat
de aici (Uianic) ; yai (lai) : yai fqati, ya : mi frate, mi
(Imitea, Muz.) ; yo (lu) : pi guse s-yo-ai : s-i duci p-
catele (ib.) ; uy (lu) : uy ligaq cu funie : l-au l egat cu fu-
niile (Grabiani, Muz.) ; yu (lu) : aqiMts-yu : rpii-1 ( i b . ) -
yumM (lumki) : cdea di pi yumK : cdea de pe ramuri
(ib.) ; ayune (alune) : sac plin de ayune (ib.).
l :
Q
Se aude mai rar, n cele mai multe cazuri, cnd se
afl n apropierea unui p din r. Rostirea lui se dat o-
rete, probabil, fenomenului de asimilaie. La baz trebue
s vedem un y din 1.
aq (Sal) 14 / XVI I I ; qoc (loc) 25 / XVI I I ; qale (laie) ;
;
unchiule 26/ XVI I I ; qcq: lcimi 28/ XVI I I ; qctoare :
zi de lucru 23/ XVI I I ; muqaqi (mulare) cat r " 5 / VI I ;
aqntoq. (alntor): celorlali 12/ XVI I ;muqqi (mulri): gqu
lo ncqcm pri muqql : grul l ncrcm pe catri (Bigliti) ;
ncqic pi muqqi: ncalec pe catri (Carbunara, Muz.) ;,
qcqn (lcrh) : n-s-apqesi guqa, qcqn in cuqa : mi s'a
aprins gura, lacrimi mi curgeau (Bigliti) ; qucqu
(lucru) : avem mult qucqu : avem treab mult (Duari) ;
qqq (loara) : sqgiy n li qqq : Srbii ni le-au l uat
(Carbunara, Muz.) ;qutuqgie (luturYie): dusim n qutuqgie :
am dus [la biseric] o prescur (Grabiani, Muz. ) ; yu-
mqidqu (vumriclu) : mgruul (ib.).
Forma qoc pent ru yoc, am auzit-o rostindu-se o singur
dat, dei n apropierea lui \-. nu se afla un p, la o femeie
din Radostina la ntrebarea care mi-o fcu : di tsi qoc
Hits ? : din ce*loc, din ce ar snt ei ? i n aqcsi pentru
alcsi de la alcsiqe.
BCU CLUJ
196
TH, CAPI DAN
1
'
Y
n : de-ariHina (dealiKea) adevrat " 22/XI X, cf. p. 204.
/ nu se pronun.
Am urmri t cu at eni une acest fenomen i la auzul
fiecrui cuvnt n care / nu se rostea, am avut impresia
c vocala imediat premergtoare se pronun ceva mai
lung. O form ca mut n fraza : adusir paye mut : au
adus mult zestre (Bigliti), am auzit-o rostindu-se mai
mult : mut sau muut dect mut.
La formele n care / er precedat de o consonant, ro-
stirea ovi ntre pronunarea lui 7 pent ru 1, ca n ca-
zurile dinpa ragraful de mai sus, i ntre pronunarea n
care nu se simea nimic din urma lui l : pe umfat (umflat)
l-am auzit pronunndu-se umfyat i umfat : aqe mna
umfat, lu tsp un- yaspe : are mna umflat, 1-a picat
(nepat) un viespe (Libofa, Muz.) : mudzem (muldzim) ;
mugu i mug (mulgu), (Carbunara, Muz. ); cduq (cl-
dur) : yali no-aqavd cduqa : ele nu i abd la cldur
(ib.) ; sts (slt) : cqesc sts : cresc slcii (ib.) ;
psautu (psaltu)': cntre 23/ XVI I I ; psutisea : cnt la
stran 26/ XVI I I ; pubi qe (pulbire) : pulbere (ib. ); denie
(celnic) : cenicu anost nu ieti aua : cel nicul nostru nu
este aici (Imitea, Muz.) ; c~enitsiy (celnitsfi) (Libofa,
Muz. ); Cenislor 9/ XXI I sab (slab) 24 / XVI I I ; afai
(aflai) : n-afai hazmu n caqea maqi 10/ VI I ; atu (altu) :
oi crig s-atu np-avem i / VI I ; fambuqa (flambura)
3/ XXI ; aco (aclo) : n as- paqm s fudzim de-aco :
ne-am speriat i am plecat de acolo. (Pleasa). Aceast
din urm form este singura care se pronun consec-
vent fr / la toi Freroii; ns avem i : arco, aqco
i ayco ci. i o/ XXI I auataq (aualtari) : auaiaq vinim :
alalteri am venit (Cortesi) ; auSaticuy (ausaticlui) :
nu-l tsn ti-hia ausaticuy : nu cinstesc pe btrni (Sehe-
puri, Muz.).
BCU CLUJ
f'AIbJiJiO'JTI 187
/: y
Este acelai proces de evoluare a lui l palatal spre i,
aa cum se rostete n dialectul dacoromn, pe care l-am
observat pe alocuii i n dialectul meglenoromn. El nu
este general. De aceea aproape mai toate formele se n-
trebuineaz cnd cu y cnd cu /' pstrat : ney i nel: mi ei ;
puy i pul: pui etc. :
pqazyi (prazfi) : cam pqazyi di ia dada 5 / I ; coqgiy
(corgil') 10/ VI ; - - domni y (domnii') i o/ I X ; ficoqy (fi-
corl'i) i / XXI ; v i t uy (vitul') 7 / XXI ; vs i y (vastfa) i / XVI I
meqy (merl'i) 3/ XVI I ; pi cuqdqyi (picurarl'i) 2 1 / XV I I ;
ocyi (ocl'i) (ib.) ;nasyi (natsl'i pl. de la natu) : nasyi anosti :
pruncii notri (Schepuri, Muz.) ; luyariazmazyi (luaraz-
mazl'i) : socotelile (Poiani, Muz.) ; dznucyu (dznucfu) :
ciCoq, puyp, cycn, dznucyu : picior, pulp, clciu,
genuchiu (Dinia) ;vigyari (vigl'are) : tutiputa va vigyari :
marfa trebue pzit (Biglitea) ;sqgiy (SrgiK) : sqgiy
n li qqq : Srbii ni le-au luat (ib.) ; corgiy (Corgil') :
muqiq coqgiy di ns : au murit srmanii de ei (Carbu-
nara, Muz.) ; domni y (domnii') : domniy n li Iqq : Turcii
ni le-au luat (ib.) ; fuqyi (furl'i) : l-actsaq furyi : i-au
prins hoii (Grabiani, Muz.) ;puy (pui) : ca doi puy : ca
doi pui (ib.) ; ficoqyi (ficorl'i) : di icory anosti : din
partea beilor notri (Libofa, Muz.) ; y i n (l'in) : cmes
di yin : cmi de in (Fracula, Muz.) ; fumey (fumel) :
no-aqe fumey : n' are copii (ib.) ;gyinle cucscu : ginile
clocesc (ib.) ;neyi (nel'fi) : mieii (ib.) ;y (l'i) : y-actsam
cu mna : i prindeam cu mna (Uianic) ; mayu (mal'lu) :
maiul (ib.) ; yuft (voinic) : ma tsi yuft yasti : ce mai
voinic este (ib.) ;yopuq (Iepure): iepure (ib.) ;yaq (l'ar) i
capq yaq : capr pestri (Vrtopi) ; payu (pal'u) : paiu
pl. pay (pal') : paie (ib.);scay : (scal'u) s-acats di scai: s-a
prins de scaiu (Chelbsira);amiqqiye (amirril'e) : mp-
rie (ib.) ; cyi ni cun (nclinSun) : cyinicun cu snti : n-
chinciuni c sntate (ib.) ;uqecye (ureacl'e) ; ureche (ib.) ;
gyets (gl'ets) : aqatsi gyets : rece ca ghiaa (Conisbalt) ;
BCU CLUJ
1 9 8
TK. CAPI DAN
uqec'yi (urecl'i) : urechi (ib.) ;yi (l'i) ; nu yi ngqeac : nu-i
vine greu, nu-i st povar (ib. );caiyi (cal'l'i) : cu caiyi aloq :
cu caii lor (ib.). Numai n forma orge (orgii) : orbii avem
pent r u yi (Uianic).
' . /': i
L-am auzit foarte rar :
fumeile : familiile : toamna cqkm fumeile i fudzim :
toamn ncrcm familiile i plecm (Biglitia); caiyi
(cal'l'i) : cu caiyi aloq : cu caii lor (Conisbalt);neiyi (nel'l'i) :
n-ascpag neiyi; ne-au scpat mieii (ib.).
/' nu se pronun.
n formele verbale de la vegl'u pzesc", l cte odat se
aude, cte odat nu : viga (vigl'a) pzea" 7 / XVI I ; z- veg
(s-veagl') s pzeasc" 6/ XVI I ; va z-vegu (va s-vegl'u) ib.,
ns i z-vegl s pzeasc" 9/XVII. De asemenea n dis-
kitoq rchitor" 3/ XXI I I , despre care vezi p. 200.
n : n
Este acelai fenomen care se observ peste t ot n dialectul
aromn. n centrele n care nu se obicinuete s se rosteasc
un a protetic n locul lui din in (andreg, antreb, ancarcu
etc.) avem n totdeauna pronunarea lui n silabic :
nkisim : pomim : nUisim di yuni di dimineats : am pornit
de luni dimineaa (Libofa, Muz.);nvesta i nvesta : nevasta
(ib.) ; ndau : cteva : dup ndau zbqq s-aqikiq : dup
cteva cuvinte se luar la btaie (Radotina) etc etc.
n : si vinits : s'a nvineit (Pleasa) ; si vinitsq : s'au
nvineit (ib.) avem mai de grab cderea lui n dect un
derivat de la vinii (vnt) fr prefix.
mn : m
Apare rar, numai n cteva cuvinte :
leami (leamne) lemne" 5 / I I I ; - dom (domnu) : z-dusi
la dom-su : s'a dus la stpnul su (Bigliti) ; n pqimm
BCU CLUJ
FREEOI I
199
(n primnm) : ne plimbm (Libofa, Muz. );stam (stamn)
no-aqi ap tu stam : nu este ap n urcior (ib.) ; - lem
(lemnu) : s-alin pi un lem: s'a suit pe un arbore (Fracula,
Muz. ); leme (leamne) : s-n dutsim s-adunm leme : s
mergem s strngem lemne (Levani, Muz.).
m nu se pronun,
n : s-acupr : i cumpr 21/ XVI I I .
n : ii
Apare numai n cuvntul fuqnig (fqnig) : yasti mplin
di fqnidz : este plin de furnici (Carbunara, Muz.) alag
ca furnidz : alearg ca nite furnici (Dini).
Observ aiune. n numel e orelului al banez Pikind pent ru Pikin
(alb. Pekini) avem nd (cf. p. 98) ; cuvnt ul arat aceeai prefacere ca
pendur, obi ci nui t n Al bani a (cf. Mih.) pent ru penur cui u".
r nu se pronun.
Acest fenomen se arat regulat la pronumele posesiv
anost anpast, avost avoast cu plur. anost anpaste,
avo st avpaste, despre care vezi mai pe larg capitolul despre
pronume. De asemenea n nuntu (nuntru) : nuntru
20/ XVI I ; ct (ctr) 1, 2, / XXI ; Ar yi r ocas t (Afgiro-
castru) p. 101.
b: y
La palatalizarea consonantelor labiale avem de observat
numai forma tseqy() pentru tsepg() (tsergi) cerbi : n
care b este pronunat ca y, ca i cum ar veni dintr' un v.
Pref. n- lipsete.
n urmtoarele forme : calic (ncalic) ncalec" : clica
i / I V; caqc ^icarcu) ncarc": cqcam 2 XXI I ; cqcare
1/ XI I ; mi soq (mi-nsor) m nsor" : si suqa 22/ XVI I ;
BCU CLUJ
200
TH. CAPI DAX
si sur (se nsur) 27 / XVI I I ; vest i veast: nevast
1 / XVI I I ; veats : nva 7/ XVI I I .
Alte schimbri mari avem: c: g n : gstne (csthe): gstne
ayq : castane slbatice (Curtesi); -agts pentru acts
(Conisbalta, Muz. ); g : g n gag (gru) : va s-acumprm
gQ : vom cumpr gru (Dinia, Ciupleaca, Muz. ); c : ts
n tsicoaqe 25/ XVI I I ; s : s ma vsilelui : regelui 14 / XI X ;
b : v n sivapi pentru sibapi (turc.) 1 3 / XX; M : ft n aftar
Heptsn (Cortesi) pentru ahtri Haptsni : astfel de piepteni;
6 : s n seamin (Oeamin) seamin p. 101; p : b n bldm
pentru pldm cf. p. 104.
MATAXEZ A.
Avem n urmtoarele forme: Mizuchiar pentru Muzi-
chiar cf. p. 19 :--Mizuchea pentru Muzachia cf. p. 7 8;
tiqtsem (tritsem) trecem" 5 / XXI I I ; cf. 12/ XVI I ;cpestur
(cpestru) cpstru" 13/ XXI ; pi rgos (prigos) dedesupt"
7 / XXI I ; pir (pri) : pir paie : pe jos 7 / XXI cf. 16/ XVI I
de-aqumina (anumirea) pe umeri" i/III;cuqe~ri (cruire)
croire" 6/ XXI ; mpul t es c (amplitescu) mpletesc" cf.
1 1 / XXI ; fiiQnisir (din frnusirfrenusirfnerusir
ngr.) aprur" 5 / XX ;s-avdatsi pentru s-adavdzi i / XI
s-fntea (s-nftea) se st ura" 9/ XX; sufuqtseli (su-
fruntseale) 15 / XVI I ; st rni (strahi) ib;dipqpoya (dea-
poia) apoi" 14/ XVI I I ; Hi ndui pentru kindrui 15 / XVI I I ;
ngqseari (Fraeula, Muz. ); qdztin (ardtsin) r-
dcin" ; - cuUscu (clucescu) clocesc" (Libofa). Intere-
sant este forma lisctor (p. 107) pentru prefacerile prin
care a t r ecut : din rcl'itor sau arscl'itor, forma obici-
nuit la Aromni, am avut rslntor (cu nlocuirea lui /'
prin i), care, prin metatez, a ajuns risctor i pe urm,
prin disimilare, la forma de mai sus : lisctor. ns n
vremea cnd rscl'itor ajunsese rslntor, prin substituire
de prefix, a rezultat forma diskitoQ, care exist alturi
de lisctor (p. 107).
BCU CLUJ
FREROI I
EREXTEZ A.
Vocalic : s-o tqag (s'o trag) cf. 2, 7 XVI I ; taratsru
(trastu) : traist 104;crutsea (cruea) i / XI X; drac i
darac pretutindeni, cf. bucata XI X; lucr i lucuqp
4 XVI I I ; ayqe (a?re) ogoare" 14 / XVI I I ; csen (csen)
strein" 16/ XVI I I etc;suffu (sufr) mas" 18/ XVI I I ;
umbr (umbr) 17 XVI I .
Consonantic: imbq (imir) linitit" 8/XX cf. 14,
18/ XX; di s t i mbel a (distimeF) t ergar"; Zumbl e ac i
Zmbleac, nume de loc. alb. Zamlak.
3. F L E X I U N E A
1. ARTTCOLl ' T.
Lipsa articolului masculin -/ apare n rostire aproape
ca un fenomen general :
unu (unlu) : unul (Pleasa) ;focu (foclu) : afqindem jocu
cu puqnq : aprindem focul cu lemn de copaci j (Bigliti) ;
mndzu (mndzul) : kiqu mndzu : s'a pierdut mnzul
(ib.) ; lemnu (lemiml) : lo lemnu si-l dedi : a luat lemnul
i i-a dat (ib.);gqti (grnul) : gqu lu ntsef : grul l cern
(Cipleaca, Muz.) ; U Q O U (#iroulu) : sidem s-tu yizmcuni,
cum s-Hib /HQ O U : stm i n Septemvrie, cum s fie vre-
mea (Bigliti) ; mequ (merlu) : mrul (Levani, Muz.) ;
zhoqu (zborlu) : l'-isi rboqu : i-a ieit vestea (ib.) etc.
n fraza : este fioq anost (easte ficorlu anostru) : este
biatul nostru, -u pent ru -ul nu se aude de loc (Bigliti).
2. PRONUMELE
Observm mai nti pron. pers. de pers. I : uy l" ; yu
l" cf. p. 195 ; u l " : u -pitqSc : l trimet 5 X X I ; dup
aceea formele de la pronumele posesiv care se ntlnesc
i n restul dialectului aromn :
Persoana I sing. (mase.) : amet (amei) : freatili amet:
fratele mieu (Bigliti) ; anet (ameu) : brba-nu anet : br-
BCU CLUJ
202
TU. CAPI DAN
bat ul mieu (Fracula, Muz.) ; aneo (arieu) : qutsitlu aneo :
scumpul mieu (Bigliti);anei (anei, amiei) : fqatsli anei:
fraii miei (Bigliti).
Persoana I sing. (fem.) : meao (mea) : feta meao : fata
mea (Bigliti) ;dada meau : mama mea (Levani, Muz.).
Persoana I I sing. (mase.) : att (atu) : omu att: omul
t u (Cutali, Muz.) ; stepsu att: vina t a (ib.) ; atl
(ati) : Iwyarjazmasyi atl: socotelile tale (Poiani) ; p-
qazyi atl': banii ti (ib.).
Persoana I I sing. (fem.) : atao (ata) : cufina tao : coul
t u (Radostina) ; fumela tao : familia t a (ib.).
Alturi de aceste forme, am mai dat i de tseao, tseu
(atsea) : feta tseao : fata aceea (Cortesi) ; feta tseu id.
Persoana I (mase.) : anost (anostru) : mne va z-yin
dzinifu anost : mine va veni ginerele nostru (Bigliti) ;
paplu anost: moul nostru (Levani, Muz.) ; este fioq anost:
e biatul nostru (ib.) ; anoSt (anotri) : tu muntsl anost :
n munii notri (Bigliti) ; fidoqyi anoSt : copiii notri
(Levani, Muz.).
Persoana I (fem.) : anpast (anoastr) ; hpaqa noast :
satul nostru (Bigliti) ; anoste (anoastre) : este tu pqtsle
anoste (Grabiani, Muz.).
Persoana I I (mase.) : avost (avostru) : zboqu avost : cu-
vntul vostru (ib.) ; avost (avotri) : biqbetsli avoSt: ber-
becii votri (Levani, Muz.).
Persoana I I (fem.) : avqst, avpast (avoastr) : yu easti
hpaqa vpast? : unde este comuna noast r? (ib.) ; iaste
avpst : este a voastr (Carbunara, Muz.) ; avqste, avpaste
(avoastre) : mutf avpaste : catrii votri (Grabiani).
Pronumele posesiv de persoana I I I enclitic, care se
obicinuete foarte des n graiul Aromnilor din Pind
(sora-i, feata-1' et c) , nu se aude aproape mai deloc.
i. NUMERALUL.
Est e acelai ca peste t ot n dialectal aromn. Numai
tsints (tini) ; cinci (Duari) se deosebete prin lipsa lai
BCU CLUJ
FREROI I
203
-i final. Aceast form se ntlnete i la Meglenii. I n
graiul frerot fenomenul acesta se explic prin lipsa de
pronunare a lui -i, care se observ i la alte cuvinte
(cf. p. 188).
4. VERBUL
La verb avem de observat mai nti conjugarea ver-
bului auxiliar ,,a fi" la ind. prez. :
i . esc cuqmat snt obosit" 16/ XVI I I i eseu, (o singur
dat) -s : io -s singur (Levani, Muz.) 2. ieSti, 3. yasti,
iasti, esti, -i, 4. Kim, 5. Hits, 6. snt (snt i snt) 11/ XVI I I .
Aci observ c nu exist formele Kiti, Kii, care se ntlnesc
numai n graiul Aromnilor din sud.
La imperf. avem : eram i iram ; ncolo regulat ca n
dialectul arom. De la am avem pers. 6 aq (ar) i / XXI cf. 190.
La formele verbale de la cele pat ru conjugri se ob-
serv mai cu deosebire trecerea mai frecvent a verbelor
de conj. I I I la conj. I I . Aceast trecere se arat i n
restul dialectului aromn (avem ftsem, ftseari pent ru
fatsem fatsire et c) , ns se pare c ea nu este at t de deas
ca n graiul Freroilor. La acetia forme ca tiqtsem (tri-
tsem) pentru treatsim t recem" sau tqdzem (trdzem)
pent ru tradzim t ragem" snt cele curente.
Snt cazuri cnd chiar verbe de conjugarea IV au trecut
la a I I : fudzgari pent ru fudzire 12/ XXI , vineari pentru vi-
nire 13/ XXI snt forme foarte obicinuite.
Verbul difiun m cobor" a trecut la unele forme ver-
bale de la conj. I I I la conj. I. Astfel la ind. prez. la pers.
1. 2. 3. 6. se conjug regulat difiun, difiun, difiune, difiun,
ns la 4. 5. difiunm, defiunats pentru difiunim difiunits.
Tot aa la imperfect: difiunam, difiunai, defiuna, difiunam,
defiunats, difiuna (cf. 5/ XXI I ) pentru difuneam, difiunea
etc. La fel se conjug la perf. compus : am difiunat (cf.
C/ XXI I ) pent ru forma regulat am difius. Numai la aorist
uzul ovie ntre difius, forma regulat i singura n-
t rebui nat restul dialectului aromn, i difiunai difiu-
nas, difiun, etc. auzit de mine foarte des n- vorbirea
BCU CLUJ
204
TH. CAPI DAN
zilnic. De la dormu avem inf. dugnage 2/ XX; t ot a
de la ar sar sar" avem aor. arsru u / X I X . De la dau
avem imperat. pers. 2 de pent ru da n de-n, vsile mar,
...de-n calea, d-mi... 20/XIX.
Verbul neadzire i nidzeare mergere" se conjug n
felul urmtor : ind. prez. : neg, nedz, neadze, neadzim,
nedzim i nidzem (nedzem 15/V), neadzits i nidzets, neg,
alturi de forma t ot a de uzual neg, nedz neadzi, etc.
Da imperfect avem: nedzeam, nidzeam, ndzeam (cf.2/XVII)
i nedzeam, nidzeam, etc. Da aorist : neSU (hesu), nises
(nises), nease (riase), neasim (riasim) nagsim, neasit (riasit)
i naqsit, neasir (riasir) i naqsig.
Modificrile ce se arat la celelalte verbe provin din
cauza schimbrilor fonetice. Verbul es (ies) la pers. 6
de la aorist face isr, isag i iseg pent ru forma regulat
isir, cum se aude n restul dialectului. De asemenea de
la yin vi n" imperfectul face regulat vinea, ns foarte
des i yinam, yinai, yina (cf. 3/ XVI I , 20/XVII) sub influ-
ena pers. 1 de la aorist, care face vinii i vin. n unele
locuri se aude i : venam, venal, vena.
Despre schimbrile ce arat verbele l'aii, la formele cu
accentul pe terminaiune din cauza trecerii lui l n /, vezi
la consonantism.
Da adverb observm iu (16/XI X) pentru iu ;arifiina
(22/XIX) adevrat " pentru alihira din alihuia (alihea i
suf. -ura cf. p. 137).
*
Da formarea cuvintelor atrag luarea aminte asupra nu-
melui de ora Smsaranda p. 101 pentru Santi-Quaranta,
n care Santi- este nlocuit prin Sni- (ca n Smketru), iar
Quaranta disimilat sau nlocuit de ngr. aapavxa.
TH. CAPI DAN.
Not. Di nt re reproduceri nr. 4 est e l uat din Leonard Schul ze Jena
i nr. 42 di n Ekrem- Bei Vlor.i.
BCU CLUJ
I N D I C E
I. Cuvint e
a) aromneti
aco 1 7 6, 196 ; aft ar 200; agru 1 5 5 ; agust 1 9 2 ; ayag 1 5 3 ; a-^ant
1 9 4 ; afpe 2 01 ; ayco 1 7 6 , 1 9 6 ; a-fune 7 9 5 ; ahuri 2 8 ; ai c 1 09 ; aist
1 7 8 ; alet p 1 05 ; amal m 1 2 1 , 1 2 2 ; amal om 1 2 2 ; amal um 1 2 1 , 1 2 2 ;
ar 1 3 7 ; arco 1 9 6 ; arih' ina 204 ; ariii 1 9 2 ; apap 1 01 ; apco 1 7 6 , 1 9 6 :
apie 1 5 4 ; apumi na 1 5 4 , 1 9 0; asgauo 1 7 6 ; at a 2 8 ; at i 1 2 6 ; at ei 1 2 6 ;
at s 1 7 3 ; auat ap 1 9 6 ;
bai ur 2 4 ; bal t su 8 6 ; bandi l 1 5 4 ; br 2 2 ; bp 2 2 ; brdi l a di ngos
1 05 ; brdila di nsus 1 05 ; baruse 1 5 4 ; bapz 101 ; bayop 2 4 ; bayur
2 4 ; bekt asl 48 ; bep 22 ; besi c 1 3 5 ; bi l i nguc di mn; bi nec 105 ; bi-
zilic 1 03 ; brecuse 2 3 ; brecuse 14 2 ; bri cuse 2 3 ; bpumapu 1 9 1 ; bu-
ci cose 1 5 7 ; bucuval 1 07 ; budzl i 1 02 ; bufaru 2 8 ; bugat 1 7 8 ; bu gur
108 ; buret s 108 ; but e 103 ;
cbure 1 05 ; ccul cu flori 2 4 ; ccut 20 ; ccuu 2 0; cdup 1 9 6 ;
caer 1 07 ; cafc 1 6 3 ; ca-ft savet 2 3 ; cat gjoc 1 05 ; ct ami 1 7 3 ; cl i i
1 7 3 ; cl rus 1 06 ; cal e 1 5 4 ; cal i c 1 9 9 ; calist ru 1 05 ; cal t savet 2 3 ;
cl uz 1 02 ; cmbcuk' i 1 07 ; cmbor 1 8 9 ; cmeasi 2 1 , 1 5 4 ; cmse,
cmei , cmei 21 ; cnep 1 3 5 ; cani n 1 9 1 ; cnt ecu 135 ; cap di sul
1 06 ; cpp 2 3 ; cppe 2 3 ; cpest ru 1 03 ; cpest ur 200; capi t i l i di
pul t r 103 ; capot e 2 2 ; ca fri pt 107 ; car cu uri zu 107 ; crdzel ' u
103 ; caras 101 ; crvnar 97 ; cape 1 9 9 ; crun 107 ; cpun 1 61 ; cr-
vnar 97 ; casa t si t sne pl azu 105 ; casu t i ngsi t 1 08 ; ct un 8 9 ; ct sut
1 05 ; ceni c 1 9 6 ; cereai 1 03 ; chi ri gi ba 9 8 ; ci ceroan 8 6 ; ci ceroane 2 3 ;
cicoar dl cierik' i 106 ; Ciclic 106 ; cicrik' e 106 ; cidic ; 23 ; ci l i mean 167 ;
cipape 2 3 ; fipp 1 8 3 ; epaci 2 1 ; coad 1 03 ; coad di cpest ru 1 03 ;
coarda 106 ; coast a 103, 37 ; cpndoander 22 ; coponi d 189 ; cucscu 197 ;
cudi t s 1 03 ; cu-fast p 1 08 ; cul anea di la k' ept u 1 04 ; cul cascu 200; cu -
cek' 104 ; culeau 107 ; cul easu al b 107 ; cul eu 107 ; cumag 104 ; cumasu 28 ;
cundoandi r 22 ; cundusu 22 ; cunili 106 ; cupare 86, 23 ; cupocu 103 ;
cuprak' i 2 4 ; curau 103 ; cupicu 192 ; curil' 1 03 ; curt sori 1 03 ; cut
101 ; cut syJ 104 ; cut sk' i 104 ;
dml ' ug 105 ; darm 1 25 ; de-arih' ina 196 ; de-apumi na 200 ; de-napoi
1 3 5 ; denent e 1 2 6 ; depart e 1 3 5 ; derept 1 3 5 ; desrierdt oru 1 3 5 ; di nnt e
1 26 ; di ni nt e 1 26 ; dioap 1 9 1 ; di pppoya 163 ; di sk' i t or 107 ; disk' it op 200,
1 7 3 ; di st i mbel ' 2 01 ; di st i mbel ea 1 5 3 ; di zg 2 4 ; docp 1 7 7 ; dom 1 9 8 ;
domne 1 2 7 ; dram 1 2 5 ; drem 1 2 5 ; dul um 22 ; dul umi c 2 2 ; dumani
JOI ; dumi c 2 2 ; duumi c 2 2 ; dzam 1 07 ; dznucl ' u 1 03 ; dzedzet 1 3 5 ;
dzi nere 1 3 5 ;
esc 1 9 1 , 203 ; i 88.
f al c 1 02 ; fambupa 1 9 6 ; f nt escu 2 0 0 ; f nt n 1 21 ; 1 22 ;
i arc 1 9 0 ; farm ac 2 2 ; frriig 1 9 0 ; fpnig- 1 9 9 ; f u 103 ; fest i 20 ;
fleru 1 03 ; formac 1 2 2 ; f rmpt 1 2 6 ; f rmt 1 2 6 ; f rmt ea 102 ; frmt u
BCU CLUJ
206
TH. CAPI PAN
126; fpapsun 1 8 8 ; frempt 1 2 6 ; fremt i a 126; fremt u i26;ful' or 1 0 7 ;
ful' op 1 7 3 ; funt n 121, 1 78 ; furcci di cicrik' i 106; fupnig 190, 199;
furt i 1 0 4 ; fus 107 ;
gdvuSe 105; gal 102; gamandan 2 1 ; gp 200; gst he 200; gea-
mandau 2 1 ; gel f amneasc 1 0 7 ; gi mandan 2 1 ; gl' indup 18 9; gl ' om
18 1 ; gope 18 1 ; gort s 125 ; gore 125 ; gravano 22 ; gpeuS 191 ; guman-
dane 2 1 ; gunel 24; gurmadzu 103; gupa 1 74;
yal 194; yn 194; yap 1 9 7; yco 1 76; yoc
l
95 l yuft 1 9 7; yum-
bad 1 9 4 ; f umi 1 9 4 ; yumt 194; f una 195; -(ung 194. fuc-m 194;
hphoap 154; hasi japu 1 70 ; h' irele 1 7 3 ; hop 1 55;
i ami r 28 ; i at 18 6, 156; jet 18 6; ii ' iii 103; i mbp 201; i ut enje
126 ; i u 204 ;
k' apt si n 1 73 ; k' at rom 8 8 ; k' ept u 103; k' epSag 1 9 1 ; k' ndp 1 9 1 ;
k' irige 9 7 ;
l n 125; l ndur 1 2 5; l ndzet l u 125; l pt are 108 ; l' apa 1 53 ; l eami
154; l em 199; l emn de- a- mpl at ea 1 0 6 ; l emne di cicopi 106; l en 1 2 5 :
l endur 125; l endzet l u 1 2 5; l i sct or 200, 107; l ' i t s 1 74; l' it sili 106;
l' opur 18 1 ; l ucani t s umpl ut s 107; lulust pufi 166;
mi au 142; mal um 1 78 ; mn d i ci cri k' i i o6; mnaz 166; man-
dra 28 ; mn di brdi l 1 0 5 ; mani 22 ; mhl e di damal ' ug 105 ; mar
101 ; map 101, 1 53 ; mri t sscu 143; mapt u 191 ; ma 125; ma e
125; myi e 154; mayu 1 9 7 ; merge 1 0 2 ; mepgu 101 ; mepu di fat s
1 9 1 ; rneS 105 ; mi zavi fi ki ;' 161 mizilit i 1 5 5 ; mol t 1 8 9 ; monok' i uri 24 ;
mop 155 ; mos 7 ; mpul t esc 2 0 0 ; mug 196; mugu 196; munt s aro 80 ;
murg 9 1 ; mut 196; mut 1 0 1 ; mut uvi 173.
nearc 18 2 ; nan 1 0 8 ; nnt e 1 2 6; np 102 ; narc 18 2 ; nvdi m
I
73 ' ncoami r 1S1 ; ncomi r 1 8 1 ; ncorni k' edzu 1 8 1 ; ndaf l 198 ; ndpel u
191 ; nearc 18 2 ; nl e 24 ; ne nt e 126; ngm 133 ; ni h' am 155 ; ni h' e am
18 3; ni nt e 126; ni prt i cuse 154; nurc 1 8 2 ;
oarbri 176; ocl' i 102; ocl ' i di di sag 1 6 4 ; o p d z m 1 73 ;
pdupit s 192; pal ' 107; pi ' 1 73 ; pl dm 104; pal m di u n g l '
103 ; pl t are 121 ; pndi cu 103 ; pnt i cu 103 ; pput s 23 ; pput s kipi-
get 23; papamnd 143; papamand 105; ppmsesc 161 ; pppcdz
23; past rama 107; penur 199; pendur 199; pepeni 135; perfiea 102,
103 ; peri cul 135 ; pet i c alb 23; pet uri 108; pet uri cl ' e 1 3 5; picop 1 73 ;
picur 107 ; pir 200; pi rgos 200; pi t di veardz 108 ; pi t i roane 108 ; pi s-
t ri 104 ; pisuridz 108 ; pl azu 105 ; pl ent s 2 8 ; poal i l i di sumap 104 ;
pravd 125 ; prevdz l e 125 ; ppift 18 1 ; ppift e 155 ; ppp 191 ; prisini 107 ;
pruscut i t 108; psaut u 143; pubi pe 196; puSgeao 24; puurit sili 106;
pul ' 101 ; pul t are 103, 1 2 1 ; pul ' u 103 ; puryeao 24; pu n 1 2 5; pu-
en 125; put s n 1 3 3 ; puzupi t s i 74;
rdzt i n 191, 200; rmn 1 76; rmn 1 76; rt eal e 106; rt eaua di
cicrik' i 106; rzboi 1 74; ri vol e 105 ; roman 1 76; rufea 1 9 1 ; rumn 1 76;
rusa 1 54; pct oape 163; pz 1 5 3 ; pip 1 53 ; piz 101 ;
sab 196; Sgune 22; Sgune 22; sguni 22; Salvri 23; Spvru 23;
m 5 1 ; samar 103; srcut e 24; spcuSt i 24; spacust i 24; s-
pye 158 ; apca 22; sari ca 22; S f r ma i 104; srme 1 2 5; sazm
104; scnduri 104; scndupa di dml ' ug s. pl ' oru 105 ; scri di funi
104; scay 197; seami n 200; seat sere 135; Seau 103; sel ni c 2 1 ; s ea-
dzile 125; serme 125; s>firiye 104; Sigune 22; si guri mea mi i l or 105;
sileafi 105; silvri 23; i n 5 1 ; si ryani 154; si vapi 200; sk' epi 24; sk' i -
ni rat u 103; s omu 154; sor 1 2 7; sop (mi; 199; spat a 105; spat 1 74;
s t am 199; st ane 40; st anea 28 ; st eyi ni art i 108 ; st ri gi ' at u 1 0 8 ; st ro-
z ma 1 0 4 ; st pgl ' at u 166; st pi 2 5 5 ; suf f u 201 s u l 1 7 3 ; sul u di di napoi
105 ; sul u di di ni nt e 105 ; sumcoad 104; sumedpu 191 ; sumk' et ru 154;
suval t s 105; suvani t s 174. '
BCU CLUJ
I NDI CE
201
t grgi c 1 0 4 ; t Y gau 2 2 ; t al agan 2 2 ; t l gan 22 ; t an 1 0 1 ; t
poap 1 5 4 ; t arapasu 1 0 8 ; t rast ru 1 0 4 . 201; t rhn 1 0 8 ; t rhnoani
108 ; t r 1 2 5 ; t at i 1 5 4 ; t er e 1 2 5; t mbarea 2 3 ; t i zg 24; 28 ; t rjadza
1 6 7 ; t ort 1 0 7 ; t ot na 1 3 3 ; t sap 1 0 1 ; t sarcu 2 8 ; t sruhe 23; t serb 1 0 1 ;
t sicoape 2 0 0 ; t si gri dz 1 0 7 ; t si nt s 2 0 2 ; t sul ak' i 1 0 3 ; t uc 1 0 1 ; t urat ja 2 8 ;
-vrra 1 3 7 ; ubl ncu 1 0 3 ; umbr 2 0 1 ; ungl ' 1 0 3 ; ureacl' ili di sumap
1 0 4 ; urecl' i di sul 1 0 6 ; urecl' ile 1 0 3 ; upecye 1 9 7 ;
vl ment 105, 1 4 2 ; val ment 1 7 3 ; vrt eni t s 1 0 7 ; vpt eni t s 1 7 3 ;
vae 1 0 2 ; vasi l ' el u 1 0 3 ; vsiloi' i 1 5 8 ; vs y 1 5 8 ; v as t 2 0 0 ; ve r i ;
vest 2 0 0 ; vrap 1 4 2 ;
yinap 1 9 1 ; yi ncl a 1 0 4 ; yi ugl 1 0 4 ; yopur 1 8 1 ;
znozu di di ni poi 1 0 5 ; znozu di di ni nt e 1 0 5 ; zrcul 2 2 ; zmel g 1 0 7 ;
zverca 1 0 3 ; zverca di sumap 1 0 4.
b) albaneze
bardh 9 0 ; brekase 1 4 2 ;
frashen 1 1 8 ; frasher 1 1 8 ;
fambaris 1 4 3 Y
e m
P
I
4 3 ; :
ke'shtere 5 0 :
Ut er 5 0 ;
mahkuam 1 4 3 ; maje 1 4 2 ; mat ekonj 1 4 3 ; malje 1 4 2 ; mal t zohem 1 4 3 ;
meshe 5 0 ; murgu 9 1 ; murk 9 1 ;
premt e 5 1 ; prift 50, 181 ;
shet it 5 0 ; skjap 88 ;
t e mp 1 4 3 .
c) greceti
fu>xo<; 8 5 . kajATt pu) 1 4 3 ;
II. Nume de localit i
a) aromneti
Aghi ughi ana 8 ; Aryi rocast 1 0 0 , 1 0 1 ; Avl ona 1 0 0 ;
Barza 90, 9 1 ; Berat 8 0 ; Best rova 8 3 ; 8 6 ; Bi gl i t i 13, 1 4 , 4 1 ; Bi-
t cuchi 1 5 , 4 0 ; Bi t ol i a 5 ; Bi t ul i 9 9 , 1 7 3 ; Bobot i a 1 5 , 2 4 , 35 , 4 1 ;
Cavai a 4 5 , 5 1 , 5 8, 5 9 ; Cl i va-Pasa 9 2 ; Clivari 9 1 ; Cami a 4 6 ; Cami ja
9 5 , " Crdac 9 8 , 9 9 ; Crarea-1 Lmpi 9 2 ; Carbunara; 7 8 , 9 5 ; Cast ru 8 3 ;
Ct suri 1 0 0 ; Cat una 8 9 ; Ct unet 8 9 ; Cavaf a 9 8 ; Cavai a 9 9 ; Cer-
meni ca 5 1 ; Chelbsira 7 3 ; Chelbsira 8 3 , 86; Chiafsz 4 0 ; Ci ameri a 1 9 ;
Ciorlu at sel Eungu 1 5 ; Cipleaca 7 3 , 9 5 ; Clisura 2 9 ; Colonia 1 9 ; 4 5 , 6 8 ;
Corca 9 9 ; Corfu 1 9 ; Coria 1 0 , 14, 1 5 , 1 6 , 6 8 ; Cost i al Manduca;
Cruova 9 ; Cumanuva 9 9 , 1 7 2 ; Curcao 14, 1 0 0 ; Curt esi 1 9 , 2 5 ; Cust re
1 9 ; Cut ali 7 7 , 8 3, 8 7 ;
Dangl i 6 8 ; Darsi 7 5 ; Del vi n 1 0 1 ; Devol 7 9 ; Di ni a 1 3 , 1 4 , 1 7 ,
2 4, 2 6, 2 6 , 68 , ; Di vj acu 9 5 ; Dragor 5 ; Drenova 1 5 , 3 6, 4 1 ; Dumr
7 5 ; Durs 1 7 3 ; Puf s 7 3 , 9 8 ; Durazzo 4 3 , 7 3 ; Durus 7 3 , 9 8 ; Duari
4 0 ; Duni c 8 5 ; Dyrrachi um 4 6 ; Dzeg (rulu al) 3 2 ;
Edri nei l ' i 9 9 ; El basan 4 3 , 4 8, 5 1 ;
BCU CLUJ
208
TT. CAPIDAX
Feari ca 7 9, 9 2 ; Feari ca 1 00; Fersali 1 5 6 ; Fl ri na 9 9 ; Fl ori na 9, 10,
9 9 ; Fracul a 7 3 , 8 3 ; Fraari 25 , 1 1 8 ;
GFi na 8 9 ; Ghi nucast i u LOO ; Gl ava 9 6 ; Gope 6 ; Gor 1 5 ; Gori a
8 2 ; Grabiani 7 3 ; Grabova 1 2 1 ; Grabovi a 40 ; Gramos 1 5 , 26, 1 2 1 ; Gra-
moi 5 1 ; Gramost e 20, 1 21 ; Grascu 9 9 ; Grebeni 101 ; Guriza 7 8 ; Guva
lui Mi ma 92 ;
l ani na 101 ; Iani t za 99 ;
Jaroani 1 9 , 2 5 ; Jareza 8 8 ; Ji t omi 9 6 ;
K ' ari 9 0 ; K ' at ra-l at 92 ; K ' at ra Tsap 88, 95 ; K ' at rom 88 ; K oni j a
5 1 ; K ruecuchi 95 ;
Lacat un 8 9 ; Lng 1 21 ; Larisa 101 ; Lascovi ki 6 8 ; Lson 101 ; La-
aona 1 7 2 ; Lsun 101 ; Lemnua 9 2 ; Lesa 9 9 ; Leni 1 5 ; Levani 8 3 ;
Libofa 7 7 , 9 5 ; Li ngup 1 5 5 ; Li scovi ck' 1 00; Li vdz 4 2 ; Luni a 7 6 ;
Magarova 5, G ; Mal acast ra 8 6 ; Malic 43 ; Mboli 99 ; Mboria 1 5 , 36,
4 1 ; Mecat i 83 ; Meci 95 ; Megl en 4 2 ; Met ropol a 34 ; Met sova 101 ; Mi-
foli 8 6 ; Mi l ot 99 ; Mi zuchea 7 8 ; Mi zuchea 200 ; Mi zuchi ar 200; Mocra
4 6 ; Mol ovi t e 6, 7; Moi ava 1 5 , 26, 83, 8 5 ; Moscopol e 1 7 , 24, 30, r 2 i ;
Mujgag 7 ; Munt el e Sec 1 5 , 95 ; Murgana 9 1 , 9 6 ; Murga 91 ; Muzachi a
1 9 , 4 5 , 75 ; Muzeke 7 5 ;
Ndumor 7 9, 96, 1 7 2 ; Nemerci ca 9 6 ; Ni cea 1 7 ; Ni jopol e 9 ; Nsear
99 ;
Ohrida 46 ; Ohrida (lacul) 4 3 ; Opri 1 5 , 31 ; Osum 85 .
Padea oariclui 9 2 ; Panaghi a 4 0; Panari t i 1 5 ; Prl eap 99, 1 7 2 ;
Prmet i 1 00; Peki ni 4 3, 5 1 ; 98, 1 7 3 ; Peri st era 5, 4 6 ; Pest ani 8 3 ; Pe-
t p 1 5 ; Pet rova 7 8 ; 95 ; Pi ki n 98 ; Pi ki nd 98 ; Pi nd 20, 40 ; Pi suderi
1 1 ; Pl easa 1 3 , 1 4 , 1 7 , 2 4 ; Pl easa 9 9 ; Pograde 44, 9 9 ; Poi aui 9 4 ; Pro-
t opapa 4 0; Preaspa 9 9 ; Premet i 40, 6 8 ; Prespa 4 6 ; Preveza 101 ; Pro-
fet ul I l i e; Puka 5 1
Radost i na 7 8, 9 4 ; Remani a 8 3 ; Eemeni 4 0;
mi t ra 45 ; Smsaranda 1 01 , 204 ; Smt u 8 ; San- St ef ano 64 ; S-
run 99 ; Scrpa-l at 92 ; Schepuri 83, 87 ; Scrapar 83, 86 ; Scrapari 68 ;
codr 9 9 ; Scrofot i na 83, 8 6 ; cumbi 4 6 ; Sec 1 5 ; 3 4 ; i ac 7 3 ; i psca
7 , 35 ,
1 2 1
,' i yac 9 9 ; Sk' puri 1 00; koz 9 3 ; oput 9 6 ; Spi raka 9 6 ;
St ropani 13 ; St runga 4 6 ; Sucha 4 ;
Trbuf 7 6 ; Trcol 101 ; Trcol 1 7 2 ; Trnova 5, 6 ; Tesal i a 20, Tipi-
lina 100 ; Ti rana 60 ; Tomor 7 9 ; Tomori a Mare 80 Tomori a Mic 80 ;
Trebi si na 96 ; Tsi t at e 83 ;
Ui ani c 1 9 , 84, 8 7 ;
Val eamari 8 8 ; Val earat si 8 8 ; Val ea Cald 88; Val ona 9 4 ; Vrt opi
83 ; Vrt opi 7 7 ; Vel i s 99 ; Veri a 40 ; Veri a 99 ; Vilar 80 ; Vila 59 ; Vi-
lardi 80, 8 1 , 9 9 ; Vl ahani 9 2 ; Vl ahi na 92 ; Vl ahova 02 ; Vl aho-Gorangi 92 ;
Vl aho-Psi l ot era 9 2 ;
Z avari 7 8, 9 3 ; Z umbl eac 1 4 .
b) albaneze
Bardhani 9 1 ; Bardhasneshi 9 1 ; Bardhot i 9 1 ; Bat ai 5 8 ; Bi l i sht i 1 3 ;
Bi t hkuq 4 0;
Calivaci 92 ; Cal i vet e St ropani 92 ; Cuci 7 9 ; 6 9 ;
Dzi i ra 4 7 , 4 6 ;
El ri n (Eelerine) 9 ; Fieri 7 9 , 9 2 ; Frasheri 1 1 8 ; Frasheri Kel epi r
1 1 8 ;
Geami a e madhe 1 6, 6 a ; Gheort cha 1 4 ; Ghini 5 1 ; Gjorge 1 5 ; Guri
Tsap 88 ;
BCU CLUJ
I NDI CE
209
K at onet 8 9 ; K at und 8 9 ; K at undasi 8 9 ; K at undi 8 9 ; K at undi i
ri 8 9 ; K at undi i vi et er 8 9 ; K at undi t i 8 9 ; Kel cure 1 0 0 ; K erkovi ci 1 1 3 ;
Kodra e i mi l i t . 5 1 ; K orca 1 4 ;
Lakat undi 8 9 ; Li ga e Prizrenit 64, 6 8 ; Lini 4 5 ; Lumi Berat i t 7 9 ,
3 ;
Mal i t hat e 1 5 , 4 6 ; Mal et Dumres e Darsise 7 5 ; Mal et e Gores 1 5 ;
Mal et e Opri t 1 5 ; Mnst i ri i Cat unes 8 9 ; Mnilit i 4 5 ; Muzeke e Ma-
dhe 7 8 ; Muzeke e Vogel 7 8 .
Ni ki nce. 1 1 3 .
Peshsht epi (din pese st hepi) 1 5 ; Peki ni 5 7 ; Pi ki nd 1 9 9 ; Pi scupat i 4 5 ;
Porades 4 4 ;
Qafezezi 40 ; Q at rom 8 8 ;
mri 5 2 ; mbet ra 5 2 ; mi l i 5 1 ; mi t ra 5 1 ; mri i a 5 2 ; -
nandri a 5 3 ; ncol assi 5 2 ; ndreni a 5 3 ; ngherghi 5 2 ; nghi ni 5 1 ,
5 2 ; nghi ni e madh 5 2 ; nghi ni e vogl 5 2 ; nmri i a 5 1 ; npi et r
5 2 ; npremt e 5 1 ; nvasi l i 5 3 ; Shemerija 5 2 ; Shemi l l i 5 1 ; Shemi t ra
45, 5 1 ; Shendreni ca 5 3 ; Shen e Premt e 1 5 , 1 6 ; Shenendri ca 5 3 ; Shen-
gjini 5 1 ; Shenkol assi 5 2 ; She' nmeri 5 2 ; Shenmri ja 5 1 ; Shenpi et er 5 2 ;
Shenvasi l i 5 3 . Shi mri za 5 2 ; Shi napremt e 5 1 ; Shi napremt i a 5 3 ; i nco-
lassi 5 3 ; Shi nel mas 5 1 ; Shingiergi 5 2 ; i ni ml achi 5 3 ; i ni oni 5 1 ; Sh n-
joni 5 1 ; Shi nkol l a 5 1 , 5 2 ; Shinpiet er 5 2 ;
Uci st i 1 5 5 ; Udni t i 4 5 ; Ul ki n 6 8 ; Uri Hasanbeut 8 5 ;
Val l amari 8 8 ; Vi l a 5 8 ; Vlore 1 0 0 .
c) greceti
BeXt Y pSt 8 0.
d) slave
Bel grad 8 0 ;
Drenkovo 3 6 ;
Ermens ko 1 1 ;
Gradt sko 9 9 ;
Hl eri n 9 ;
K umanovo 9 9 ; Kiipruli 9 9 ;
Nerecka 1 1 ;
Scopi e 9 9 ;
Vel es 9 9 ; Vrane 9 9 .
I I I . Nume proprii
Abdul -bei Fraari 64, 6 7 ; Adami Hagi 3 0 ; Ahmed Muht ar Z ogol l i
7 2 ; Al banezi cret ini 4 8 ; Al banezi musul mani 4 8 ; Al i - Paa 6 4 ; Ant oni o
Bal dacci 8 2 ; Armni 1 1 6 ;
Bai azi t I I 1 5 ; Bekt ai 4 9 ;
Cal cheu 3 0 ; Cst rni oi 1 9 ; Cimeriani 1 9 ; Const ant i n Arai a 2 6 ;
Const ant i n Z ega 2 5 ; Culoniai 1 9 ; Curt iani 1 9 ; Cuu Giogia 7 8 .
Cut i na aii Mrue 8 4 ;
Dani i l Mihali 3 0 ; Dhori K ot i 1 4 1 ;
Frerot 1 1 8 ;
Gag 7 ; Ge^rge Ci amba (Dr.) 6 ; Gogi a Mirahori 1 5 .
Hagi Ceagani 3 0 ; Hahn 2, 60, 6 1 , 7 3 ; Haral ambi e Bal amace 1 7 ;
Hodo Paa 64, 6 7 ;
Dacoromanla VI
14
BCU CLUJ
210
TH. CAPIOAN
Ilie Qafezezi 1 9 ; Il jo 1 5 ; Il jo-bei 1 5 ; I oan Vret a 6 7 , 6 9 ; Ioasaf 30,
3 5 ; Iorga 5 0 ; Iorgu St eri u 1 9 ; Ismai l K emal - bei 7 1 ;
Jrcni oi 1 9 ;
K ahram Paa Vrioni 9 3 ; K urt Achmed Paa 9 3 ;
Lambi Spnu 2 7 ; Leake 1 ; Lumo Skendo 68 ;
Manduca 3 0 ; Mbret W i l hel m i pare 72 ; Mevl evi 4 9 ; Mi dat Fraari
6 6 , 6 8 ; Mi zuchi ari 1 9 ; Mohamed I I 1 5 , 4 8 ; Muzichiari 1 9 ;
Nai m- bei Fraari 6 9 ; Nazi O. Mamaki 1 4 1 ;
Omer- Paa 9 3 ; Omer Paa Vrioni 9 3 .
Pandel i Sot i r 6 7 ; Pet ro Poga 6 6 ; Pl esoi 1 9 ; Prenk
Bi b- Doda 64, 6 7 ; Prenushi 1 4 0 ;
Rmni 1 1 6 ; Romani 1 1 6 ; Rumni i 1 1 6 ;
Sami - bei Fraari 66, 6 7 ; nazu 9 7 ; Spi ro Ri st o Di ne ; 1 4 1 ; St eri u
Papa 9 3 ;
Teki Sel eni ca 1 1 4 ; mari 1 1 4 ;
TJiani 1 9 ;
Vas- Paa 6 6 ; Vlahi 1 1 4 ;
W ei gand 8 1 ; W i l hel m de W i ed 7 2 ;
Z ogu I al Al bani ei 7 2 .
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMIA LIMBEI
Am atras n alt loc (Phonetisch und Phonologisch, n
Volkstum und Kultur der Romanen" 1929I I I , 1624)
atenia romanitilor asupra lucrrii Melanges linguistiques
dedies au premier Congres des Philologues slaves, aprut
n Praga n 1929, cu care ncepe seria publicaiilor Cercului
linguistic din capitala Cehoslovaciei. M' am ocupat n
acest articol de o chestiune atins i n Dacoromania
(V 777 . u.), adec de sistemul fonetic" i sistemul
fonologie" al unei limbi, cut nd s dau unele precizri,
adesea deosebite de ale linguitilor rui.
Citatele Melanges, precum i al doilea volum de ,,Tra-
vaux du cercle linguistique de Prague", aprut t ot n
1929, subt titlul Remarques sur l'evolution phonologique
du Russe comparee celle des autres langues slaves de R o-
m a n J a k o b s o n , ating at t ea probleme interesante
i snt at t de bogate n sugestii, nct voiu avea a m
ocupa cu ele i n articolul Pe marginea crilor".
Un studiu succint al lui N. S. T r o u b e t z k o y,
ntitulat, Sur la Morphonologie" (Melanges 8588),
atinge o chestiune care comport o discuie mai ampl.
Autorul ar vrea ca n Gramatic s se introduc, ntre
Fonologie i Morfologie, un capitol nou, de Morfo-fonologie,
sau, scurtat, Morfonologie, care s studieze utilizarea mor-
fologic a divergenelor fonetice dintr' o limb oarecare.
Morfonemul
1
) e definit (ibid 11) ca imaginea complex
a dou sau mai multe foneme susceptibile s se nlocuiasc
Cuvnt ul morf onem" nu e t ocmai frumos, iar scurt area lui din
, , morfofonem" mai mul t comod dect el egant . Tot ui accept area acest ui
neol ogi sm, care mboget e n mod real t erminologia noast r, se i mpune
ca o compl et are a seriei fonem", morfem", semant em", et c. Cei ce facem
1 4 *
BCU CLUJ
212
S. PTJCARIU
unul pe altul, n cadrul aceluiai morfem, n consonan
cu condiiile morfologice ale unei limbi". Cu alte cuvinte :
n rusescul ruka i ruCnoj, sau n romnescul drac i drcie,
avem a face cu un morfonem", cci cele dou forme
k k
ale tulpinilor RU sau DRA , n interiorul ace-
c c
lorai cuvinte, snt susceptibile a se nlocui una pe alta,
spre a servi unor scopuri morfologice. Aceast schimbare
se face t ot deauna n condiii identice, adec, n rom-
nete, formele cu apar t ot deauna nainte de e sau i, iar
cele cu k nainte de celelalte vocale, de consonante sau
de zero. Numrul astorfel de morfoneme este limitat i
determinabil n mod riguros n orice limb (ibid 86). Pen-
truca s put em vorbi de un morfonem e nevoie ca leg-
t ura constant dintre fonem i morfem s existe n con-
tiina unei limbi. Astfel orice Rus simte c ruka i ruSnoj
snt forme diferite ale aceluiai cuvnt. Dimpotriv, le-
gtura etimologic ntre slavul kosa i esati pierzndu-se
de mult din simul limbei, n aceast preche de cuvinte
nu mai avem a face cu un morfonem, ci cu dou morfeme
deosebite (ibid 86). Sistemul morfonologic nu trebue ne-
glijat nici n studiile statice descriptive (sincronice),
nici n cele de gramatic istoric (diacronice) relative la
oricare limb sau dialect (ibid 87).
deosebire nt re fonet i c" ( = germ. Phonet i k) i fonol ogi e" ( = germ.
Laut l ehre), si m i m chiar nevoi a unui t ermen nou pent ru a expri ma scurt
i deea de f enomen fonol ogi e". Fonemul " e, dup definiia lui Saussure,
l a premiere uni t e qu' on obt i ent en decoupant la cha ne parl ee" (Cours de
Unguinstique generale p. 6 5 ; alt e definiii, mai compl et e, la Jakobson,
Remarques, p. 5 i 102, cf. i V. Mat hesi us, Melanges I 68) deci, na-
i nt e de t oat e, nsui sunet ul " (fr. son", germ. Laut ") considerat ca
el ement al rost irei omenet i . Cnd ns sunet ul ne i nt ereseaz ca rezul t at
al evol ui ei fonologice, at unci ar t rebui creat un cuvnt nou, bunoar
fonol ogem, sau, scurt at , l onol em. Un e f o n e m cnd ne i nt ereseaz
rost irea lui n romnet e, bul gret e sau al banezet e ; e l e m o r f e m n
iad-, n vocat i vul sov- sau n conj unct i vul jac-; cnd vorbi m de
a > di n l at casa deveni t rom. cas (sau de rot aci sm ori de , , pal a-
t al i zarea labialelor") avem a face cu un f o n o ( l o ) g e m .
BCU CLUJ
MORFONEMFL I ECQXOMI A LI MBEI
213
n privina morfologiei, limba romn se aseamn
mai mult cu limbile slave dect cu cele romanice ; rolul
morfonemului n declinare, conjugare i n derivaiune
este covritor.
Aa se face c pe cnd gramaticul latin, stabilind para-
digma de conjugare a unui vei b ca porto, poat e scrie :
port-o
as
at
amus
atis
ant
i exemplul lui poat e fi ur mat i de cel ce scrie gra-
matica limbei italiene i acelor mai mul t e limbi romanice
gramaticul romn nu poat e face dect foarte rar uz de
aceast schematizare, prin care se scot n relief dezinen-
ele, cci el t rebue s scrie
port
pori
poart
pur t m
pur t a i
poart
subliniind alterrile tulpinei.
Din aceast cauz Gramaticele romne cea istoric i
cea practic s'au ocupat de mult de morfoneme, fr
a le fi gsit un nume special i fr s le fi dat t oat atenia
pe care cu drept cuvnt o reclam N. S. Troubetzkoy.
Fie-mi permis s art cteva t rst uri caracteristice ale
morfonologiei romneti, alegndu-mi exemplele mai ales
din domeniul derivaiunii.
Problemele pe care mor fonologia le pune linguistului
snt uneori din cele mai delicate i pentru nelegerea
lor e nevoie nainte de t oat e s ne dm seama de ceea ce
s a r put ea numi economia limbei.
BCU CLUJ
214
8 . PTJCAEI U
Est e un adevr banal astzi, c limba reprezint un
capital de cea mai mare i mport an n raporturile so-
ciale ale omului cu semenii si. Totui s'a dat mai pu-
in atenie dect s' ar cuveni felului cum omul i ago-
nisete, nmulete, desvrete i chivernisete acest
capital. Precum mulimea de cri pe care le aduni n cursul
anilor devin o bibliotec, n care abia atunci poi gsi
t u i mai ales altul repede i sigur volumul de care ai
trebuin, cnd crile de pe rafturi snt rnduite dup
un sistem convenional (de ex. dup materii, dup autori sau
dup format), t ot astfel se ntmpl i cu limba noastr.
Ct t ri m i ct sntem n plenitudinea facultilor noastre
mintale, limba agonisit n copilrie o mbogim i o per-
fecionm. Prin contactul cu semenii notri, prin coal i
lectur, ne nsuim necontenit cuvinte, forme i expresii ne-
cunoscute i nvm s ntrebuinm n accepiuni i combi-
naii nou materialul vechiu. Aceast continu nmagazinare
de material nou ar deveni ns cu timpul inutil i mpov-
rtoare, dac mintea noastr n' ar fi n stare s-1 gospod-
reasc, prin exercitarea mnemotehnicei, prin asociaii de idei
din cele mai rafinate, prin abstraciuni i sinteze ingenioase,
astfel, ca s poat fi utilizat uor, repede i n orice moment
cnd avem nevoie de el. Noul este incorporat n cadrele
vechi, e recunoscut ca un gen nou al unei specii vechi.
Dar el rmne un gen i nu e un individ. A recunoate
sau a nelege un fapt, nsemneaz a-1 ncorpora n an-
samblul cunotinelor noastre, a stabili coordonate la a
cror ncruciare poate s fie regsit... Realul e infinit
i n fiecare situaie nu facem dect s reinem anumite
elemente, nlturnd t ot restul, ca pe o cantitate negli-
jabil din punctul de vedere al intereselor noast re" (S.
Karcevskij, M elanges, 88).
n lumea n care t ri m exist pentru orice individ po-
sibilitatea de a deveni miliardar; t ot astfel exist pu-
t i na pentru oricare dintre noi de a deveni orator sau
scriitor de frunte. Dac totui bogaii snt cu mult mai
rari dect sracii, cauza e c numai puini au intuiia pentru
BCU CLUJ
MOBFONEMTJL I ECONOMI A LI MBEI
215
plasarea banului n momentul oportun i acolo unde ce-
rerea e mai mar e; dac nu oricine tie s se exprime uor,,
curent, limpede i frumos, cauza este c nu orice individ
gritor tie s-i gospodreasc bine capitalul motenit
de la prini i mrit prin achiziii propri. Fiecare individ
gritor are un fel de gramatic a sa, n care materialul
linguistic e ornduit n categorii, mai bine sau mai pui n
bine, dup cum aptitudinile sale de organizator snt mai
mult sau mai puin desvoltate. Necesiti de ordin social
ne fac pe t oi s cut m necurmat s punem de acord
aceast gramatic individual cu gramaticele semenilor
notri, nct se nate un fel de gramatic colectiv, a crei
palid imagine o gsim n gramaticele scrise de filologi.
Acestea snt un fel de carte-mare", care numai rar red
exact i t ot deauna n mod necomplet contabilitatea limbei.
Snt chiar autori de gramatici, care fac ca negustorii cu
dou feluri de cri, una pentru fisc i alta pentru uzul
i orientarea proprie : n gramatica ce o scriu nu arat
forme pe care le ntrebuineaz curent n graiul de toate
zilele.
Simul gramatical nu este o aptitudine care t rebue
nvat n coli, ci este un dar cu care omul se nat e
i poate fi cel mult desvoltat i nnobilat n coal.
Acest sim e unul din cei mai decizivi factori activi n eco-
nomia limbei. Mijloacele ntrebuinate de linguist spre a p-
t runde n tainele limbei snt n esen aceleai ca mij-
loacele ntrebuinate de individul gritor cnd i nva"
limba. La baza amnduor aciuni e acelai proces mintal,
n stadiu rudimentar i adesea subcontient la individul
gritor, contient i disciplinat prin metodele de inve-
stigaie tiinific la linguistul de profesie. Dac linguistica
a fcut progrese at t de mari, este pentruc ea a fost scoas
din camera deduciilor abstracte i ndrumat pe terenul
observaiei imediate i directe. K. Vossler a comparat
odat limba vorbit cu o livad nflorit i gramatica
scris cu un, herbariu. Precum botanistul va cerceta viaa
plantelor n nat ur i va face uz de herbarii numai n ca-
BCU CLUJ
216
S . PUCARI U
zuri excepionale i mai mult n scop didactic, t ot astfel
linguistul va aduna din gramaticele scrise c u n o t i n e
utile. Dar t i i n a sa o va ctiga numai dac va
ncerca s surprind, n sufletele celor ce vorbesc, nsui
procesul de mbogire i de perfecionare a limbei. A
ndrsni chiar s afirm c numai acel linguist urmeaz,
n cercetrile sale, calea cea bun, care nu-i falsific, prin
autosugestii i speculaiuni artificiale, darul nnscut pentru
nelegerea limbei, ci caut s proiecteze, pe ecranul con-
tientului, filmul ce rideaz in subcontientul su de obser-
vator al graitdui su.
Firete c dificultile ntmpinate de cel ce caut s
pun de acord preocuprile tiinifice cu instinctul su
linguistic snt adesea foarte mari. Ele se ivesc mai ales
cnd cut m s formulm regula gramatical, care e tot-
deauna rigid, punnd n opoziie cazurile normale cu
cele excepionale, pe cnd gramatica nescris este de o
elasticitate at t de minunat, nct poate ngloba, fr
contradicie, normalul cu excepionalul.
Astfel bunoar, noi desprim, cu ajutorul simului
nostru ritmic, aproape n mod aut omat , cuvnt ul n si-
labe ; dup cteva lecii, silabisirea nu face de obiceiu
nici o greutate elevului n cea dinti clas a colii. i
ct e de greu s-i dai seama, ca filolog, de grania sila-
belor i de actul fonetic care produce silabe ! Ct e de greu
s stabileti pn i regulele ortografice pentru despr-
irea cuvintelor la sfritul rndurilor ! Tot asemenea fa-
cultatea de a despri un cuvnt derivat n t u l p i n
i s u f i x se gsete i la analfabei, cci simul analitic
este nnscut n om. Dar analiza pe care subiectul vor-
bitor o face, fr nici o greutate, ori de cte ori i mbo-
gete graiul cu elemente morfologice nou, devine pentru
gramatic o problem din cele mai grele, cnd caut s
pt r und n procesul psihologic ce se petrece n mintea sa de
subiect vorbitor, i mai ales cnd cearc s formuleze
acest proces cu ajutorul unor termeni tehnici. Numirea
pe care trebue s'o inventeze, nate de obiceiu ea nsi,
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
217
idei greite, iar ngrdirea n definiii exclude nuanele
care alctuesc supleea limbei.
nt r' adevr, ncepnd cu dhtu lege" din gramaticele
sanscrite i trecnd la pi&\uxzxradices ale gramaticilor
greco-latini, vedem c n mod fatal numirea introdus
de filolog se ntemeiaz pe o metafor i implic deci o
idee preconceput. Ideea aceasta era n consonan cu
concepia de organism viu pe care o aveau unii despre
limb, i care a condus la prerea coalei romantice, c
la nceputul graiului omenesc nu existau propoziii sau
cuvinte, ci rdcini". Azi nu mai snt muli care s cread
acest lucru, dar muli linguiti continu s fie
convini, cu Pot t , c rdci na" n linguistic este ca
rdci na" n matematici, o abstracie (creat numai de
nvai, spre a le nlesni operaiunile cu noiuni ireale),
creia nu-i corespunde nimic n gramatica nescris. Dar
p u t e r e a d e a b s t r a c i e nu este o prerogativ a linguistului,
ci ea se gsete, n msur mai mare dect am fi aplecai
s'o credem, la orice subiect vorbitor, fiind chiar unul din
principiile fundamentale ale economiei limbei.
Aceeai abstraciune pe care o face cercettorul tiin-
ific, se realizeaz n mod subcontient i n sufletul in-
dividului gritor atunci cnd, di nt r' un numr oarecare
de forme morfologice i derivative ale aceluiai cnvnt,
extrage, prin analiz, complexul de sunete, care nu mar
poat e fi redus, fr s devin neneleas ideea funda-
mental ; aceast idee fundamental, strns legat de
un complex de sunete, apare, uneori nuan at i variat,
n t oat seria formelor morfologice i derivative. Mai po-
trivit dect terminul de rdci n" din care cret e"
cuvnt ul este, dac meninem totui expresia meta-
foric, cel de tulpin: part ea esenial i vizibil, care
r mne" dup ce am despoiat copacul de crengile sale
sau cuvnt ul de dezinene i elemente derivative.
Wundt ntrebuineaz o comparaie instructiv cnd
asemn pe cel ce nva o limb cu un om care intr,
di nt r' odat , di nt r' un loc ntunecos, ntr' o camer foarte
BCU CLUJ
218 S. PDCARI U
luminat. nt i a impresie va fi a unui tot, din care, n
primul moment, amnuntele nu ies la iveal. Abia ncetul
cu ncetul, dup ce ochiul se deprinde la lumin, omul ncepe
s vad mobilele, distingnd mai ntiu imaginea obiec-
telor cu forme cunoscute lui de mai nainte. Tocmai n
posibilitatea acestei analize st, pe ct se pare, deosebirea
esenial ntre limba omeneasc i a animalelor, dintre care
unele au put i na de a articula sunete variate, dar nu pot
exprima, prin sunete sau micri ale corpului, idei analizate, ci
numai impresii totale. Gabelenz definete chiar limba ca
exprimarea prin sunete a ideilor analizate de mi nt e".
Procesul de analiz, n faa cuvntului furcoiu este
urmtorul : Prin asociaie de idei, acest cuvnt deteapt
in mine dou serii de cuvinte. Pe de o part e mi amintete
pe furc, furculi, infurca, din care s i m u l e t i mo l o g i c
care este alt factor de mare i mport an n economia limbei
extrage tulpina FURK ; pe de alt part e mi aduce aminte
de cuvintele nsoiu, omoiu, cloiu, din care abstrag, cu
ajutorul s i m u l u i g r a ma t i c a l , elementul derivativ -oiu.
Am putea defini t ul pi na" ca : un sunet sau un grup
de sunete, constant n simul unei limbi, care se repet
n t oat e cuvintele apari nnd aceleiai familii semantice.
I ar sufixul : un sunet sau un grup de sunete, constant
n simul unei limbi, care, legat de tulpina unui cuvnt , ,
i mprumut o nuan nou de sens, aceeai i n cazu-
rile cnd legtura se face cu alte tulpini.
Ceea ce, n definiiile de mai sus import de ast dat
mai mult, este legarea" sufixului de tulpin. Dup ac-
iunea de extragerea, prin analiz, din familia ntreag, a
tulpinei, i, din complexul derivatelor cu acelai element
derivativ, a sufixului, urmeaz aciunea de sintez, com-
binarea celor dou elemente, dobndite prin abstracie,
ntr' un cuvnt derivat nou. Acest lucru d natere la
apropieri nou de sunete, supuse unor anumite legi, care
formeaz obiectul Morfonologiei.
Dac n cazul lui furcoiu lucrul se prezint simplu, cci
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
219
at t tulpina FURK, ct i sufixul -oiu se analizeaz
uor, n alte cazuri avem complicaii adesea foarte mari.
Chiar i la familia de cuvinte reprezentat pri n' cuvntul
furc, avem, n pluralul furci i n diminutivul furchi,
dou variante nou ale t ul pi nei : FURC i FURK' .
Dar precum imaginile pe care le deteapt n noi furca
de fn i furca din care se toarce, orict de deosebite ar
fi astzi cele dou obiecte, nu ne mpiedec s le subsu-
mm n acelai" cuvnt, t ot astfel variantele FURK,
FURK' i FURC rmn pent ru noi aceeai t ul pi n".
De asemenea din porc, porcar, porci, poarc, Purcariu,
purcel, etc. tulpina nu e n u m a i complexul de sunete
p-o-r-c, ci acest complex m p r e u n c u t o a t e mo -
d i f i c r i l e f o r m a l e care se produc n momentul
derivrii, deci tulpina acestui cuvnt e PORK m-
p r e u n cu variantele PORC, POARK, PURK i PURC.
.Sufixele din aduntur, muietur, acritur i umplutur,
dei apar subt formele -tur, -etur, -itur i -utur, snt
nu numai din punct de vedere evolutiv, ci i n mod static,
pentru interpretarea pe care o dm astzi limbei noastre,
acelai sufix". Cci vorbitorul nu pstreaz n mintea lui
numai materialul din care poate analiza, n orice moment,
abstraciile ,,tulpin" i sufix", ci i toate morfonemele cu
care puterea sa de abstracie i-a mbogit sistemul de eco-
nomie a limbei.
Se poate ntmpla chiar ca morfonemul s nlocuiasc
elementul derivativ. Astfel deosebirea formal ntre adjecti-
vul-adverb nalt i verbul nal (care, din punct de vedere
istoric, e un derivat cu sufixului -io din in-alto) se reduce,
din punct de vedere static, la morfonemul t-. Acelai
morfonem exist la prechi de cuvinte ca osp-ospt-ez
Cuvinte ca auz, vz, care la origine snt postverbale, egale,
din punct de vedere formal, cu persoana I din singularul
prezentului indicativ, se deosebesc azi n cele mai multe
regiuni de aceste forme verbale (eu aud, eu vd), nct
fac impresia ^mor derivate.
Astfel neles morfonemul", putem, n cele urmtoare
BCU CLUJ
220
S. PUCAEI U
examina cteva cazuri speciale, care ne dau posibilitatea
s judecm, n j ust a ei valoare, i mport ana Morfonologiei,
ncadrnd nt r' un sistem fenomene cunoscute, dar pri-
vite de obiceiu n mod izolat.
Morfonemul se ntlnete n elementul derivativ sau n
tulpin.
Prefixul n- (din ndes, ntineresc, etc.) devine m- n
mbuc, mpac, etc. ; sufixul -ar (din vcar, sptar, etc.)
devine -er n oier, cuier. Se poate ntmpla ca dou
elemente derivative diferite s devin o m o n i me i prin
urmare s se confunde. Sufixul -ean s'a schimbat, n urma
unui morfonem destul de frecvent, n -an, n ran, Mol-
dovan, e t c , avnd totui acelai sens i aceeai funciune
cu -ean n stean, Muntean, iar nu cu -an din golan, curcan,
cu care se identific din punct de vedere formal.
Morfonemele din tulpina cuvintelor privesc de obiceiu
vocalismul silabei accentuate sau consonantismul de la
sfritul tulpinei. n pr-par-perioar unde alterneaz
cu a i e, avem cazul di nt i u; n oal-olar-ulcic sau
n pas-pesc, n afar de alternarea o-oa-u sau a lui
a i , n mijlocul tulpinei, i schimbarea lui k n c~ i a
lui s n la sfritul ei. Mai ales snt frecvente schimbrile
consonantei de la sfritul tulpinei, din care une-ori, ca
n btrn-btrior, furc-furoar, meter-meteug poate re-
zulta chiar dispariia consonantei. Dei nu snt dese,
avem totui, n urma morfonemelor, i cazuri de tulpine
o m o n i m e , precum : ncumetri, care se ntrebuineaz
pent ru brbai (cumetri) i pent ru femei (cumetre) ; sau
croar, care nsemneaz i ,,crp mic" i crc mic".
Une-ori omonimia aceasta poat e da loc la analize dife-
rite. Astfel verbul a se prui, n nelesul de a se bat e"
se simte, pe la Braov, ca a se lua de p r " , pe cnd, pe
la Nsud, el se simte (precum mi comunic N. Drganu)
ca ,,a se lovi cu p a r u l " .
Foarte rar morfonemul este de importaie strein.
Astfel prefacerea lui n c~ de la sfritul tulpinei nainte
de sufixul -ar (prefcut mai trziu n -er)n derivate ca grun
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMIA LI MBEI
221
-gruncer, pivni-pivnicer e t c , se datorete numrului de-
stul de mare al unor prechi de cuvinte mprumut at e din
bulgrete, ca bolni-bolnicer (mai de mult bolniceariu
< paleosl. bolinidari). E probabil chiar ca ncetenirea
acestui morfonem strein s se datoreasc faptului c aceeai
alternan ntre i <?, n alte condiii, e adevrat (cf. mu-
sta-mustcioar, mustcios, despre care va mai fi vorba
mai departe) exista ntr' un morfonem vechiu.
Imaginabil ar fi ca din prechi de neologisme ca Paris-
Parizian, generos-generozitate sau dezarma, deziluziona (fa
de descleca, despleti etc.) s se nasc cu timpul mor-
fonemul s-z (pentru poziia intervocalic). De-ocamdat
asemenea cuvinte, puin numeroase i puin ntrebuinate,
snt limitate la clasa social suprapus, care le simt ca
neologisme.
I nt eresant e cazul morfonemului h-s, care a t recut ,
mpreun cu un numr mare de exemple, din slavonete
la noi i pe care l gsim, mai ales n limba mai veche,
bunoar n forme morfologice ca Cei (plur. de la Ceh),
catastie (plur. de la catastih), ier ar i i ier arse (plur. i
vocativ de la ierarh), Lei (plur. de la Leah), metoae (plur.
de la metoh), monai (plur. de la monah), patriari (plur.
de la patriarh), sau n derivate ca burduel (dimin. de la
burduh), cptui, cptual (derivate din cptuh DR. I I
5945), ndui (deriv, din nduh), vtel (dimin. de la
vtah), etc. Cum ns uneori un h final a devenit / (ca-
tastif, burduf, vtaf), formele flexionare i derivatele cu
s au fost raport at e la tulpina n / , nct s'a put ut nat e
morfonemul f - s , de origine slav, fr ca la Slavi s
existe n forma aceasta. l ntlnim bunoar n Ghim-
ban ,.locuitor din Ghimbaf ( >ger m. Weidenbach)", Ghim-
bel afluent al prul ui Ghimbaf", Holboan locuitor
din Holbaf ( < ger m. -bach)".
De obiceiu morfonemul nu e mprumut at , ci este un produs
al geniului limbei i de cele mai multe ori nu este dect
continuarea,* n contiina gramatical a subiectelor vorbi-
toare, a unei legi fonologice.
BCU CLUJ
222
s. PU CA I I :
Aceasta se ntmpl atunci cnd o lege fonologic are
repercusiuni n morfologie. Astfel bunoar legea fono-
logic ,,a neaccentuat, cnd nu e iniial, se preface n "
din apparo>apr, casa>cas, carbonem>crbune e t c , re-
petndu-se i n foarte numeroase cazuri ca ltrat (din
latratum, fa de latr<ltrat), brbat (din barbatus, fa
de barb<barba), sau legea fonologic ,,t urmat de i lung
accentuat sau de i n elemente flexionare se preface n "
din *attitio>att, subtilis> subire, repetndu-se i n toi
(din toi, fa de tot<totus), cni (fa de cnt<canto),
au fost cauza c, din curat, derivatul cu sufixul -ie nu este
*curatie, ci curie, cu morfonemele a i t.
Spre a nelege deci morf.onemul, e necesar cunoaterea
gramaticei istorice.
Dac n conjugarea nvnveinvanvm^s
nvee avem al t ernana ntre ea, aceasta se explic
dup urmtoarele legi fomologice :
Dup labiale :
a) e, accentuat sau neaccentuat, rmne nealterat na-
inte de i din silaba urmtoare : nvei, fei, peri, perioare,
fetican;
b) e accentuat se metafonizeaz n ea, care (la Daco-
romni) devine a, cnd n silaba urmtoare e un sau a,
i redevine e naintea unui e din silaba urmt oare : n-
va, fat, par; s nvee, fete, pere;
c) e, indiferent de accent, devine , cnd n silaba ur-
mtoare e un o, u sau zero : nv, ft; nvm, ftru.
Dar dac, pentru gramatica istoric, n formele citate,
a i snt sunete evoluate din e, din punct de vedere static,
nu put em constata dect o alternan ntre e, a i , fr
nici o contiin pent ru raportul etimologic. Cu alte cu-
vinte, pent ru cei ce nu mai aveau s aleag ntre rostirile
coexistente nve i nv, fet i ft etc.
1
) , pentru genera-
1
) Exi s t diferit e st i l uri " de pronunare, vari ant e gramat i cal e, cu-
vi nt e, nt orst uri de fraze, care snt i nt erpret at e, de o col ect i vi t at e de
subi ect e vorbit oare, ca apari nnd i pot ri vi ndu-se generaiei de bt rni ,
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
223
iile care nu mai luau part e la prefacerea lui e n (dup
labiala n poziie , , taje"), raportul ntre e i n diferitele
forme flexionare ale verbului nva nu mai put ea fi cel
e v o l u t i v : ,,e se p r e f a c e n sau a, dup cum ur-
meaz n silaba urmt oare un o, u, zero sau un , a", ci
cel s t a t i c : ,,e e s t e m o t i v a t nainte de i i e,
pe cnd a e s t e m o t i v a t nainte de i a, iar na-
inte de alte vocale ori zero n silaba urmt oare".
Dac, spre nelegerea unui morfonem e necesar, precum
vzurm, metoda diacronic a cercetrii, morfonologia intr
n sistemul sincronic, care, dup definiia lui Jakobson
(Remarques 15) e un sistem existent la un moment dat
n contiina linguistic a unei colectiviti de subiecte
vorbitoare i constituind o premis indispensabil a gra-
iului" Forma cea mai caracteristic a proieciunii dia-
croniei n sincronie, e atribuia unei funciuni diferite"
(ibid.)
Morfonemul este adesea inversarea legii fonologice ; une-
ori inversarea greit.
Deoarece lui fat (< feat < lat. feta), i corespunde
pluralul fete, s'a nscut, prin analogie", i de la fa (din
lat. facia=facies) un plural fee, dei n acest cuvnt, eti-
mologicete, nu avem un e ci un a, care ar fi t rebui t s
se pstreze i la plural (i de fapt se i pstra n cele mai
vechi texte). Tot astfel alternana ntre o i u din port-
purtm, porc-purcel, care corespunde legii fonologice, dup
care o neaccentuat se preface n u (occido>ucid, leporem>
iepure, latro>latru), a put ut produce i pe for (alturi
de literarul fur<furo) sau pe scol (n loc de *scul<excub(u)lo)
fa de furare, sculare, dup anologia lui port (<porto)
i alt ele, di mpot ri v, care snt consi derat e ca apanajul t inereii, ca un
derni er cri " al modei . . . Dar nu avem a face numai cu coexi st ena, sen-
sibil pent ru subi ect el e vorbi t oare, a part i cul ari t i l or de graiu apari-
nnd mai mul t or generaii n vi a, ci exi st posi bi l i t at ea nt rebui nri i
mai mul t or vari ant e n graiul aceleiai persoane" (Jakobson, Remarques,
1 5 ) . Despre mai mul t e grai uri " la acelai i ndi vi d, dup persoana creia
ne adresm, cf. cele art at e n DR. IV, 1 3 7 6 .
BCU CLUJ
224
S. PUCAEI U
purtare (< portare). Simul c o aparine silabei accentuate,
iar u celei neaccentuate, a produs, cnd accentul s'a mut at
din cauza sufixului, din pcur, derivatul pcorni.
Metafonia lui e n ea i pstrarea acestui ea la Daco-
romni, fiind condiionate pe de o part e de accent i pe
de alt part e de a, din silaba urmtoare, vedem cum,
printr' o inversare, naintea unui i i e sau cnd i pierde
accentul, un ea originar devine e. Dup deasdese, dei,
ndes avem Munteni, Muntence (n loc de Munteani,
Munteance, precum se zicea mai de mult) sau delucdn,
greos, stegar derivate din deal, grea, steag.
Uneori aceeai form apare ca rezultat a dou legi fono-
logice; din punct de vedere morfonologic o confundare a lor
era aproape inevitabil.
Astfel bunoar, dac diminutivul de la biat este bieel,
orientarea pent ru morfonemul idie ' putea fi dat de
cazuri ca iaziezi (n care a etimologic, pierznd accentul,
a devenit , iar acest , ca orice dup palatale, s'a pre-
fcut n e, ci. tiam > tiem) ; dar ea putea fi dat i de
cazuri ca iart<libertatiertm<libertamus (n care ini-
ialul ie se schimb n ia prin metafonie, fiind accentuat,
numai nainte de al silabei urmtoare, i se pstreaz
de altfel).
Tot aa, forme de conjugare ca lslsm (dup legea
fonologic : a neaccentuat devine ) au fost asemnate
cu nvnvm (n care a i provin din e dup la-
biale). Urmarea a fost dialectalul s lese, dup s nvee.
Cci adesea legea fonologic, nainte de a ajunge morfonem,
sufer reduceri sau amplificri datorite interpretrilor ulte-
rioare date de subiectele vorbitoare. Prefacerea lui a n e,
mot i vat n cazul lui nvee i explicabil, ca analogie,
la fee, din cauza labialei precedente, apare i n lese, fiindc
subiectul vorbitor, atribuind-o poziiei moi, a extins al-
t ernana ae, pe care o cunotea dup labiale (fatfete)
i dup palatale [iartierte), i asupra cazurilor cu alte
sunete precedente. n Dacoromania V 777 . a. am vorbit
pe larg despre i n t e r p r e t a r e a u l t e r i o a r , pe
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
225
care au dat-o, n dialectul dacoromn, subiectele vorbi-
toare poziiei moi", ca factor cu influen asupra soartei
unor vocale dup r, i care explic morfonemul e- din
recercoare.
Simul etimologic, n specie simul pentru raportul ce
exist ntre cuvntul primitiv i ntre derivat, rmne mai
adesea viu n contiina subiectelor vorbitoare l n cazurile
cnd nu legi fonologice, ci accidente generale, produc, n
tulpin sau n elementul derivativ, modificri din cele mai
tulburtoare.
Astfel m e t a t e z a nu mpiedec pe frtat s se simt
ca derivat din frate, pe logond cum se pronun prin
unele regiuni (de ex. prin Bran), n loc de logodnsa.
fie simit ca fcnd part e din aceeai familie cu logodi.
Brne n loc de brne, e fixat, prin sensul lui, de bru
i nu alunec, din cauza formei, n familia lui brn. Al-
t uri de flocos, flocotin, flocotos, avem forma met at ezat
flotocos, care se simte i ea ca un derivat din floc. Chiar
i cnd atinge sufixul, metateza nu mpiedec analiza,
precum se vede din forma moldoveneasc cuptior, n-
scut prin metateza din cuptoriu, n crluie n loc de
crulie, sau n pusteitate (Letopisee I 196/34) n loc de
pustietate.
De asemenea simul etimologic distinge raportul ntre
derivat i primitiv i n cazuri de c o n t a m i n r i .
Astfel coltcl, nscut din ncolci -^-mpletea, se simte ca
un derivat din colac. (Abia n forma met at ezat i alterat
prin asimilare vocalic, ncotoloci, legtura originar se
pierde i, e t i m o l o g i a p o p ul a r l apropie mai de
grab de cotoc, nterpretndu-se ulterior i sensul ca a se
ncolci ca un cotoiu"). Tot astfel, iepurin iap sprinten
ca un iepure" (DR.V 204), deteapt simultan imaginile
celor dou t ul pi ni : iap i iepure. Da o analiz greit
duce etimologia popular n gtlej, considerat ca un de-
rivat din g (dei un sufix -lej nu exist n romnete),
pe cnd de fapt cuvntul s'a nscut, prin metateza, din
Dacoromania VI 1 5
BCU CLUJ
226
S. PUCARI Ti
*gltej, care e un derivat din slavul glUtii cu acelai
sufix ca n gtcj, vrtej, etc.
Chiar cnd, n urma unei a n a l i z e g r e i t e , se
extrage o tulpin scurtat, legtura cu cuvntul primitiv
rmne vie n contiina celor mai multe subiecte vor-
bitoare. Aa e cazul lui glbuiu din galben modelat dup
albuiu (dac glbuiu nu e cumva un derivat vechiu din
galb, pst rat n istrorom. gbu < lat. galbus).
Tot astfel grbos (DR.V 191) nu se simte ca un derivat
din grab, cu care nu are nici o nrudire semantic, ci din
greabn, dei o tulpin greb nu e ndreptit, ci a rezultat
din grebnos, considerat, printr' o analiz greit, ca greb-\-
nos (n loc de greabn -j- os). i n numirile de vite de
felul lui Virian bou ftat Vineri", Vinaie vac ftat
Vineri", se simte legtura cu cuvnt ai primitiv, dei tulpina
apare n forma scurt at vir- i vin-, ntocmai precum
Grigu e un diminutiv din Grigore. Radicalul se simte n
cele mai multe forme hipocoristice de la name proprii,
foarte scurtate.
Cu acestea se pot asemna cazurile de h a p l o l o g i e ,
n care apare modificat forma sufixului, ca n armurar
(alturi de forma ntreag armurrar) plant care vin-
dec boala a r m u r a r e " , armsarii (n loc de *arms-
rrit), dreptate<*directatem n loc de *directitatem.
Nici cazurile de a s i m i l a r e ( a c o r d ) i d i s i m i -
l a r e ( d i f e r e n i a r e ) . n u t ul bur recunoaterea tulpi-
nei. Astfel acelai cuvnt logodn, pe care l-am ntlnit
metatezat, apare pe alocuri i cu transformarea lui dn
n rn : logorn, fr ca legtura lui cu logodi s se piard
din contiina subiectelor vorbitoare, dei un sufix -n
nu e productiv n romnete. Analiza n tulpin i sufix
nu este mpiedecat n formele cu asimilare vocalic ca
arom. muitic (alturi de mutic), diminutiv din muat,
i cu asimilare consonantic, ca n veteji (n loc de * vetezi,
din veted, ca asurzi din .surd) sau n vechiul mpuciciune
(n loc de mpuiciune din mpui). n diminutivul Gheor-
gachi (odinioar des ntrebuinat), disimilat din georgaUi,
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
227
se simte tulpina Gheorghe, iar n ustunoiu, asimilat din
usturonu, tulpina ustura. Uneori, firete, tulburrile pro-
duse de disimilri, pot da natere la interpretri greite,
precum i s'a nt mpl at chiar unui filolog cu un sim eti-
mologic at t de fin ca P. Papahagi, care vedea n rs-
ccra un derivat din caca, dei varianta rscrcra tre-
buia s-1 fac s recunoasc legtura lui etimologic cu
crac. Cnd efectul asimilrii sau disimilrii atinge sufixul
nsui, atunci se pot nate nite variante, pe care simul
gramatical le claseaz totui ntre sufixele existente, fr
s se mpiedece mult de forma lor schimbat. Astfel, prin
asimilare vocalic s'a nscut varianta -emnt (din -imnt)
n coperemnt (la Coresi regul at : coperimnt) ; din che-
flui avem cele dou forme cu asimilare chefelui i che-
fului ; n loc de rzuitoare se aude rzitoare : alturi de c-
pitnu cpt i u", avem, la Aromni, cpitinu i cpitwhu.
(Acesta din urm e i la baza dacoromnescului cptui).
Asimilrile consonantice, cnd ele ating sufixul, pot da
natere chiar la unele pseudosufixe, pe care simul gra-
matical le nirue de obiceiu ntre sufixele compuse, pre-
cum brcinar i ccnar (n loc de *brcirar i *ccrar din
brcire i ccare), puintel (n loc de *puincel) i celelalte
cazuri pe care le-am art at n DR.I 322328. Snt chiar
limbi, ca cele turce, n care asimilarea devine un prin-
cipiu (sinharmonia") al sistemului derivativ.
Cazul opus disimilrii complete, p r o p a g a r e a , a put ut
produce i ea forme nou de sufixe, care snt clasate ca
variante ale^ celor existente. Astfel propagarea nazalei
din tulpin n sufix apare n juninc, apoi n basmangiu
(care d natere la boiangiu etc.) i n scunenciu (care
d natere la turenciu etc.) Cf. DR. IV 7 17 7 19.
Regularitatea cu care apare un morfonen e mare; uneori
chiar mai mare dect regularitatea pe care o observm n
fonologie.
Astfel frage, bonne a fost mprumut at subt forma
bon, dar franc, baronne are la noi forma baroan, cci
1 5 *
BCU CLUJ
228
S. PUSCARITJ
legtura lui cu masculinul baron a produs morfonemul
ooa, dup analogia lui domndoamn i a altor prechi
de cuvinte de acest fel. Pierderea accentului n derivate,
mai ales n derivatele cu mai multe silabe, produce mai
adesea o schimbare a lui a n , dect lipsa accentului
n cuvinte mprumut at e : basma-bsmlu, geamandan
gemndna, dascldsclesc, dsclime etc. (cf. Philip-
pide, Principii 18 i DR.II 53). Tot astfel ia s pstreaz
n poziie aton n cercuri mai largi (i n limba literar)
n iatac dect n derivatul ietcel. Precum vom vedea ns
mai trziu, avem cazuri destul de numeroase n care ase-
menea morfoneme nu se ivesc.
Exist chiar o t endi n pronunat n sistemul mor-
fologic al limbei romne, de a da preferin, n formele
flexionare i n derivate, tulpinei alterate". n limba fran-
cez, bunoar, foarte adesea singularul nu se mai deo-
sebete, n rostire, de plural, nici prin plusul unei termina-
iuni, nici prin modificri n tulpin (un pere, deux peres)
i t ot astfel, la cele mai multe verbe, avem aceeai ro-
stire pentru persoanele 1, 2, 3 i 6 (je marche, tu marches,
il marche, ils mar client; je marchais, tu marchais, il mar-
chait, ils marchaient), deosebirea fiind doar n pronumele
personal premergtor. Dac se face deosebire, aceasta pri-
vete mai ales part ea accesorie a cuvntului, dezinena (mar-
chons, marcha, marchant, e t c , chiar i aimons, aima, aimant,
n locul mai vechiului amons et c) . Numai fo rte rar di-
fereniarea ntre diferitele forme morfologice se face prin
schimbarea vocalei radicale (je faisje fis) sau i prin
schimbarea aceasta (je peuxje pusje pouvais ; je meurs
nous mourons), ca n limba german (trinken tranken
trnken ; gewinne gewann gewonnen). Cnd, n fran-
uzete, diferitele forme flexionare se deosebesc i prin
modificri ale tulpinei, avem a face cu cazuri neregul at e"
de declinri sau conjugri, care nu st pot subsuma uor
n categorii. Astfel n pluralul multor verbe, apare o
consonant, care lipsete (n rostire) n singularul prezen-
t ul ui indicativ i care este la unele t (je sorsnous sor-
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMIA LI MBEI
229
t-ons, la altele m (fe dors^nous dor-m-ons) la altele z (fe
dis nous di-s-ons), etc. , fr ca s se poat fixa cate-
gorii cu morfoneme distincte.
La noi, dimpotriv, t rebui na de a distinge singularul de
plural sau o persoan de alta e at t de mare, nct, cnd
avem libertatea alegerii, de cele mai multe ori nu ne mulu-
mim cu plusul unei terminaiuni, ci preferim formele care
prezint cele mai multe morfoneme. Astfel se explic de ce
dezinena care atac nu numai velarele, ci i dentalele
i, regional, i labialele precedente, a put ut fi mprumu-
t at de la conjugarea IV i generalizat la celelalte {lauzi,
scoi etc. ca auzi), de ce pluralele n -i s' au generalizat la
declinarea I I I (cf. Une survivance du latin archaique n
Melanges Thomas, p. 362365) trecnd apoi i la decli-
narea I (deci glandes a devenit mai ntiu *glands > ghin zi,
iar acest plural de la singularul ghinde s'a generalizat i
asupra singularului ghind. Cf. Convorbiri Literare XXXI X
62). Tot aa se explic, mai ales, de ce schimbarea lui a
n din plurale ca ri s'a generalizat i asupra celorlalte
substantive feminime : s'a zis pri, cci acest plural nu
se deosebete de singularul parte numai prin terminaie,
ci i prin alterarea lui a n i a lui t n . Pluralele roi
(cu morfonemele oao i t) i strzi (cu morfonemele
a i dz) vor iei cu timpul nvingtoare asupra plu-
ralelor roate i strade. Tendina aceasta de a marca i prin
schimbri de sunete n tulpin diferitele forme flexionare,
a produs exagerri ca : ciasoarnice (plural de la ciasornic)
alturi de normalul ciasornice; frni ns ttni (cci
de obiceiu omul are un singur tat, dar mai mul i frai) ;
regional i piepini (i la Aromni Mapn), plural de la
pieptine; la Aromni i keiri pietre", pluralul de la
Uatr.
Acelai lucru se poate observa i n derivaiune, unde
morfonemul a~ l ntlnim bunoar n derivate ca
Screa, Cldarea, despre care am vorbit mai pe larg n
Zur Rekonstuktion des Urrumnischen, p. 31. Preferina
pent ru tulpinele al t erat e se observ i la derivatele de-
BCU CLUJ
230
S. PUCARI U
verbale, unde cteva verbe cu ti i di la sfritul tulpinei au
at ras dup sine generalizarea tulpinelor n i z la gerundiu,
adjective i abst ract e verbale de felul lui scond, arztor,
rztur, chiar i crezare, vnzare. nt l ni m i , . exagerri"
de felul lui bouor plur. boiori, iedior plur. ieziori,
cu care m' am ocupat n Homenaje a Menendez Pi dal "
I I I 265 (Derivarea cu sufixe de la tulpina plur alic). n
acest din urm studiu ai t am c, dup modele strvechi
ca omen-esc, cpt-iu, el-ar, frigur-os, e t c , s'a put ut
nceteni uzul de a form n romnete derivate de la
t ul pi na pluralului, precum cra ,,cel care joac c r i " ,
dinar i nst rument de st rmbat d i n i i " , ngndurat
,,plin de g n d u r i", nzuros ,,care face n a z u r i ",
etc. Tot acolo am art at ns, c dac avem at t de
des, n derivate, tulpina al t er at ", aceasta nu se da-
torete t ot deauna derivrii de la plural, ci mai adesea
analogiei : duioenie (n loc de *duiosenie) s'a orientat
dup sinonimul duioie ; verzuiu (n loc de *verduiu) dup
sinonimul verziu; biea i opusul bieoiu (alturi de
bietan) dup bieel, etc.
2
) . Tot astfel, dac prin pr-
ile, Sibiiului se zice petat n loc de ptat i, prin alte pri ,
a feui n loc de fui, iar, prin Moldova, mesu n loc
de msu, apariia cu t ot ul neregulat a lui e se dat o-
rete, n cazurile dinti, pluralului (cci sensul e ,,cu
*) Colat i colos cu c o l i ( = dini) mari sau mul i " st al-
t uri de colurat sau colfuros, , cu c o l u r i ( = unghiuri) mari sau
mul t e".
2
) Ca dovad c e aa, am ci t at acol o (p. 266) cazul l ui grmjuie,
care nu poat e fi deri vat di n pl ural ul grmezi^ ci s' a ori ent at dup
si noni mul grmjoar, n care j e normal . Al t e exempl e dovedi t oare
snt urmt oarel e : De l a slbin e deri vat di mi nut i vul slbiu
(DR. V 222, 324 ) ; de la prjind am auzi t de repet at e ori, n Bran,
di mi nut i vul prjiu; di mi ni t i vul de l a suman e (la Sadoveanu) sumie.
De sigur c, nai nt e de i vi rea acest or deri vat e neregul at e, au exi st at
formel e slbiooar, prjioar, i umior, cu di spari i a normal a lui n
nai nt ea sufi xul ui -ior (ca n btrior, rumeior) ; numai mai t rzi u
poat e dup anal ogi a unor cuvi nt e ca sbioar = sbiu sau sicrior =
sicrie s' a produs subst i t ui rea de sufix.
BCU CLUJ
MORFONEMUL SI ECONOMI A LI MBEI
231
p e t e mul t e" i ,,a da f e e " ) , iar n cazul din urm
sinonimului mesic sau mesi.
Adogndu-se, precum am art at n articolul citat, la
aceste cazuri de derivare de la t u' p na pluralului i de
orientare dup sinonime (sau opuse) cu tulpina alterat,
i cazuri ca vineeal, Flmnzil, raport at e n mod eronat
la adjectivele vnt i flmnd (n loc s fie raport at e la
verbele vinei i flmnzi), s' au put ut extinde tulpinele
cu consonant al t erat i asupra unor derivate de felul
lui Apolzean locuitor din Apold", Bnean, sau proa-
sptul regean, cu z i n loc de d i t (cci nainte de
sufixul -ean, de origine slav, dental ar trebui s rmn
nealterat, ca n Abrudean et c) . Cred c analogia care
a produs pe n aceste cuvinte trebue cut at n
derivate de felul lui Urlean locuitor din U r l a t i".
Pentruca asemenea analogie ndeprtat s se poat ns
produce, trebuia s existe n limb o pronunat prefe-
rin pentru morfonem i pentru tulpinele mai pregnante.
C de fapt exist o asemenea tendin general de
a alege' tulpina alterat, o vedem la cioareci, care e un
p l u r a l e t a n t u m , i de la care avem totui deri-
vatele ciorecui, ciorecai, ciorecat, ncioreca. Precum avem
k n porcar, care nsemneaz pzitor de p o r c i " , t ot
astfel put em avea k n ciorecat, care nsemneaz mbrcat
cu c i o a r e c i". Punctul de plecare e a se cuta n de-
rivate vechi, de pe timpul cnd c nainte de e i i nu de-
venise africat, deci n derivate de felul lui mpca fa
de pace, pureca fa de purece, dulcoare fa de dulce i
dulcea, pescar fa de pete etc. i n multele metaplasme
de felul lui purece=purec, berbece = berbec etc. Din mo-
mentul cnd existau at t ea modele, morfonemul k ~c~ a
put ut s se repete i n derivate mai nou, fie c s'a ales
variante cu c~ ($ t), ca n dulceag, mpciui, sngios, sau
mi des, varianta cu k,g, sk, ca n cincar;,cal de c i n c i
ani", berbecar pstor de b e r b e c i " ,
1
forfeca a tia cu
f o a r f e c i i * " , pntecafe boal de p n t e c e " , pescni
a prinde p e t e " , cinzeac msur de c i n z e c i de
BCU CLUJ
232
S. PTJCARIU
grame", chiar i prcar, derivat din pratie, al crui t
nu se reduce la un sc mai vechiu, i prepelicar (n loc de
prepelicer), derivat din prepeli. A admite ca Tikin (Dic.
rom.-germ. s. v.), din cauza lui k de la sfritul tulpinei,
c cincar e un derivat vechiu, mi se pare greit. Pent ru
simul limbei noastre, tulpina cu k este mai pregnant "
dect cea cu <?, i de aceea iese biruitoare n derivate de
felul lui cearcn, floacn, leagn, mesteacn, tragn; stri-
gt, treact, ggt ggi t " (cu care m' am ocupat mDR.III
397) ; de aceea, nc din vremuri strvechi, facio devine
*faco, terminaia -ando i sufixele -atorius i -aiura se
extind i asupra verbelor de conj. I I I I I (mai ntiu,
probabil, n tcnd, mergnd, fctor, alergtur etc.) ; de
aceea variantele -an, -al i -asc ale sufixelor -ean, -eal
i -easc, ndreptite, din punct de vedere al fonologiei,
numai dup rr i labiale (regional i dup s, z, t i , j)
apar i dup velare : Ndlcan locuitor din Ndl ac",
ncurcat, brnc gseasc etc. ; de aceea, n sfrit, cnd
o alegere ntre sufixele -anie i -enie este posibil, se leag
sufixul -anie de preferin de varianta cu velar a t ul pi nei :
prefcame, petrecanie, splcanie, rtcanie.
Nu este, cred, de prisos, s ne oprim un moment spre
a ne da seam de un lucru, care nu este lipsit de in-
teres. Am spus mai nainte c din porc i familia acestui
cuvnt se extrage o t ul pi n PORK cu v a r i a n t e l e
PORC, PURC, e t c , iar la cioareci i familia acestui cu-
vnt am considerat ca t ul pi n CIO(A)REC, i ca v a-
r i a n t CIO(A)REC, fiindc acest cuvnt e un plurale
t ant um. Dar snt em noi oare ndrept i i s zicem c
di nt re PORC, PORC, PURC, e t c , t ul pi na et ocmai PORK,
adec cea ext ras din forma nominativului singular a
cuvnt ul ui radical i nu PORC, adec t ul pi na ext ras
din plural, cnd acest cuvnt e nt rebui nat t ot at t de
des la plural ca i la singular ? N' am put ea spune cu ace-
lai drept c t ul pi na e PORC, sau PURC, i c PORK
e o vari ant ? Cu alte cuvinte, forma pluralului (porci)
BCU CLUJ
MOEFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
233
sau a diminutivului (purcel) nu are aceeai valoare lin-
guistic ca i forma aezat de dicionar n t i t l u sau de
gramat i c la locul ntiu din paradigm ?
Cred c nu, cel pui n n mod normal . nsui faptul
c n dicionar i n gramatic cuvnt ul a fost nregi-
st rat n forma nominativului singular nu poat e fi numai
nt mpl t or. Cel dintiu lexicograf sau gramatic care a
dat preferin acestei forme, a fcut-o fiindc aa i s' a
prut firesc, iar lexicografii i gramaticii urmt ori l-au
imitat, fiindc ni mnui nu i-a t recut prin gnd c alt
form morfologic a cuvnt ul ui ar putea-o nlocui. Cazul
subiect i singularul n afar de pluralia t ant um, fi-
rete snt cele ce rsar n mod normal n mi nt ea vor-
bitorului i din ele extragem, nu numai n filologie, ci i
n gramatica nescris, t ul pi na-t i p.
La verbe, forma care se ivete mai ntiu n mi nt e,
este persoana i singular din prezentul indicativului, pe
care o ntlnim la locul prim n paradigmele de conjugare
i o ntlnim i n t i t l u n dicionarele latine i greceti. Ten-
di na egocentric i interesul pent ru act ual i t at e, face ca
noiunea verbal, cnd nu este precizat mai de aproape,
s rsar n primul plan al ateniei n forma , , eu" i acum" ;
infinitivul, aa cum l gsim n dicionarele celor mai
multe limbi moderne, e o inovaie lexicografic, presu-
punnd un proces de abst raci e mai complicat. Deci,
ntocmai precum din nominativul singular extragem t ul -
pi na-t i p PORC, t ot astfel din persoana i a singularului
prezentului indicativ extragem t ul pi na PORT (cu v a-
r i a n t e l e PORT, POART, PURT).
C de fapt este aa, o vedem din felul cum se produc
analogiile. Legea fonologic, dup care n accent uat se
preface n in naintea unui e din silabe ur mt oar e",
apare n mine, cine, pine. Cazurile snt prea pui ne
pent ru ca din ea s se stabileasc un morfonem. Tulpina
ext ras din n o m i n a t i v u l s i n g u l a r al celor dou
subst ant i ve din urm, se generalizeaz i asupra derivatelor
cinos, pinu, etc. Di mpot ri v, t ul pi na nominativu-
BCU CLUJ
234
s. PUCRI I ;
lui btrn, Romn, stpn i a persoanei i din singularul
prezentului indicativ rmn apare, prin analogie, i n
vocativele Romne, stpne, n femininul plural btrne i
n persoana 3 rmne (dei se gsesc i urme de rmine).
Cazuri ca vrs n loc de viers < lat. verso, ls n loc de
las (din lsm, lsare) sau rug (n loc de *roag), derivat
post verbal din ruga, snt cu mult mai rare sau cu mul t
mai puin rspndite dect edem, inut, pierind, lu-
dm, etc. (n loc de *sedem, *tinut, *perind, *ldm).
n cele precedente am avut ocazia s vedem ct de
activ i de desvoltat este, la subiectele vorbitoare, simul
gramatical, care diriguete morfonemul
1
). Dac avem ns
at t ea exemple despre sigurana i promptitudinea cu
care lucreaz acest sim, nu e mai puin adevrat c avem
i exemple, care denot contrariul. Acestea nu pot fi ne-
glijate, ci merit, din potriv, o examinare cu cea mai
vie curiozitate tiinific.
nt r' adevr, azi, cnd concepiile noastre despre limb
se deosebesc n at t ea privine de ale nnaintailor notri,
excepiile" nu mai snt pentru noi un element tulbu-
rtor, menit s zdruncine credina n regularitatea ma-
tematic a legilor". Pent ru neogramatici, excepia t re-
buia e l i m i n a t pri nt r' o explicare, i nu mai interesa
din momentul ce era explicat. Cnd nu izbutea s l-
mureasc cazul refractar, linguistul nu admitea totui
existena excepiei, ci numai imperfecia mijloacelor de
investigaie i a cunotinelor celor ce studiaz limba.
' ) Exempl e s' r put ea aduce i din alt e limbi, n care morfonemul ia
nfiri cu t ot ul deosebi t e de cel romnesc. Rmnnd pe t eren romani c,
voi u ci t a numai cazul sunet el or iniiale ale unor cuvi nt e, schi mbat e prin
fonet i c si nt act i c. Ast fel e z, care, adogat l a nceput ul unui cuvnt , ser-
vet e n franuzet e, n anumi t e mprejurri, la formarea pluralului, de
ex. un homme (rost it om) deux hommes (rost it zom) ; sau dubl area
consonant ei iniiale, n It al i a, n cazul proporional, de ex. Roma a
rroma; sau sonori zarea. i spi rant i zarea afonicei i ni i al e h unel e di al ect e
di n Sardi ni a; casu su yasu, tazzu su Sazzu et c.
BCU CLUJ
MORKONEMITL I ECONOMI A LI MBEI
235
Astzi, cnd tim c limba nu este n afar de noi, ci n
noi, cnd subiectul vorbitor nu mai e considerat ca un
t ransmi t or pasiv, ca un fel de instrument incontient
al graiului tradiional, ci ca un generator al lui, care intr
cu t oat personalitatea sa, marcant sau lipsit de origi-
nalitate, n desvoltarea limbei, astzi cazurile refractare
ni se par ceva normal i deci ne intereseaz n cel mai
mare grad, cci ele ne dau put i na s cunoatem msura
n care colectivitatea reacioneaz fa de inovaiile inr
dividuale. Azi mai tim, c, precum exist oameni cu talent
pentru desemn, pentru declamaie,, ori pent ru matematici,
t ot astfel exist i oameni cu t a l e n t p e n t r u l i m b .
Urmele pe care aceti creatori de valori nou le las n
graiul tradiional snt mai nsemnate dect contribuia
celorlali, mai muli, dar cu mai pui n spirit inventiv sau
lipsii de aptitudini de buni gospodari fa cu materialul
linguistic motenit. nt r e aceti muli se gsesc, ca n
viaa de t oat e zilele, elemente supuse ordinei sociale, al-
turi de spirite fr sim tradiionalist i de firi rz-
vr t i t e: ,,si s o c i a l i s e e s que soient les formes de
notre vie psychique, l'i n d i v i d u e 1 ne peut tre ra-
mene au social" (S. Kacevski, n Melanges I 88). Pre-
cum exist oameni care n' au ureche" pentru muzic,
tot astfel snt indivizi crora le lipsete simul pentru
raporturile constante ntre elementele linguistice. Dar, spre
deosebire de muzic, unde cntarea fals" va fi tot-
deauna remarcat ca ceva suprtor, i deci nu se poate
nceteni, n vorbire ne obicinuim uor cu o form gre-
i t ". Ajunge ca cel ce o pune n circulaie s aib pre-
stigiul necesar, pentruca ea s fie imitat, primit, trans-
mis i chiar generalizat.
Astfel fiind lucrurile, de mirare nu este c avem nere-
gulariti, ci inexplicabil ar fi dac ele n' ar exist. Nu
trebue mai ales ui t at un lucru : nu t oi oamenii dispun
de acelai material linguistic, nct regulele" pe care
le extrage frecare din noi snt ntemeiate pe exemple di-
ferite i une-ori capabile de a fi interpretate n diferite
BCU CLUJ
23
S. PUSCARI U
feluri. E adevrat e spre a ajunge la aceeai concepie
asupra stilului roman sau gotic nu este necesar s fi vzut
aceleai monumente arhitectonice, dar nu-i mai puin ade-
v r a t c concepia ce i-o face fiecare din noi despre un
stil difer n amnunt e de concepia altora.
nai nt e de t oat e, nu orice alternare de sunete n dife-
ritele forme sau n familia unui cuvnt ajunge s fie ob-
servat de subiectele vorbitoare. Astfel, schimbul ntre i
cm pduche (< peducul us) fa de pducel (< *peducellus)
ne mai ntlnindu-se n alte exemple, n' a fost remarcat ,
dei nrudirea celor dou cuvinte e evident pent ru orice
Romn. Dar chiar cnd numrul cuvintelor supuse unei
legi fonologice este destul de mare, nu urmeaz ca mor-
fonemul s se iveasc t ot deauna. Acesta e bunoar
cazul lui au care s'a schimbat n a () nainte de accent
(cf. DR. IV 706). n loc ca formele cu au i a () s fie
repartizate n morfologie i derivaiune dup legea fono-
logic, n loc ca s avem deci laud *ldare *desfauc
(*disfabico) desfcare i caut ctare, avem, sau gene-
ralizarea formei rizotonice : ludare, aurar, turenciu, sau
a celei accent uat e pe t ermi nai e : desfac (cu t oat omo-
nimia cu disfacio), sau bifurcarea : caut cutare al-
t ur i de cat ctare.
nt ocmai precum cuvintele nou, cnd intr n limb,
une-ori snt imediat asimilate cuvintelor vechi, iar alte-ori
se simt ca streine i nu izbutesc s se nceteneasc t i mp
ndelungat, t ot astfel mprumuturile, mai ales neologismele,
si cteva creaiuni spontane, snt adesea refractare morfo-
nemului. I j psa morfonemului este, pn la un oarecare
grad, stigmatul intrusului n limb.
Am citat mai nainte cazul lui baroan, neologism, care
are morfonemul ooa ; s' ar putea cita i altele, de origine
recent de tot, ca claxon sau combinezon, cu pluralele
claxoane, combinezoane. Alturi de ele exist ns altele,
care n' ar suna bi ne" dac li s' ar aplica acest morfonem,
de ex. cazon (femin. de la cazon), sau forme verbale ca
adopt, aprob, transport (n Ardeal : adoapt, aproab,
BCU CLUJ
MOH FONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
237
transpoart), alturi de invoac, provoac etc. Mai intere-
sant este c i femininul de la fost, dei cuvnt str-
vechiu, este (nu numai foast), ci i fost, i c, de la ver-
bul vechi desvolt, persoana 3 e dezvolt alturi de desvoalt.
Explicarea ar putea fi urmtoarea : fost (n legtur cu un
substantiv), t raducnd pe lat. , , ex" sau pe franc, ancien",
e o noiune nou i nepopular la noi, nct expresii ca
fost ministru", decalcate dup ancien ministre", se pot
asemna cu neologismele. Aceasta ar explica de ce se zice,
fr morfonem, fost prezident a societii Crucea roie".
Tot ca neologism simt unii pe a desvolta, cci ranul nu
zice c un copil e h ne desvoltat. Rmn totui cunoscutele
cazuri : cote alturi de coate (pluralul de la cot), roib al-
turi de roaib (femininul de la roib) . a., pentru care nu
ajunge aceast explicare.
Tot astfel, morfonemul s> l gsim i la neologisme
de felul lui cactui (pluralul lui cactus), ortodoci (pluralul
din ortodox). Dac la Coresi ntlnim nc pluralul evan-
ghelisti n loc de evangheliti, cum zicem astzi, cauza
este c el se mai simea ca vorb strein. De ce ns plu-
ralul lui trist, cuvnt vechiu i popular, este, n Palia de la
Ortie (163/4
e (
l . Roques), triti, nu triti ; de ce pluralul
de la Sas este, prin Braov, Sasi (nu Sai) ; de ce pluralul
de la cas nu-i numai case i ci, ci, n unele regiuni, csi ?
Alturi de lime, nlime, preoime, cruzime, cu alte-
rarea regulat a dentalelor naintea lui i lung i accen-
t uat din sufixul -imen, avem desime, grsime, grosime',
ngustime, mai rar josime i totime, precum i surdime
alturi de surzime. Pe vremuri, cnd mi se prea c o ex-
plicare, chiar cnd i lipsete puterea de a convinge, e
preferabil lipsei oricrei explicri, credeam c nere-
gul ari t at ea" din grosime se datorete faptului c odinioar
am avut i noi, ca Italienii, derivatul *grosume, i c nu-
mai mai trziu sufixul -urne a fost nlocuit prin -ime (care
s'a substituit la noi i lui -ame), fr ca tulpina s se schimbe.
Dar asemenea neregulariti nu se ivesc numai la deri-
vatele n -ime, ci, dei mai rar, le ntlnim i la derivatele
BCU CLUJ
238 S. PUSCARI t T
cu alte sufixe, de ex. argintiu alturi de argintiu (ca vi-
neiu etc.), printesc alturi de printesc (qa preoesc, fr-
esc et c) , sgetea alturi de sgeea . a.
n unele cazuri putem ntrezri cauza care mpiedec
s apar morfonemul. Astfel ea ar putea fi o m o n i m i a
n cazuri ca fetie (alturi de avuie, brbie, beie, blst-
mie, bogie, curie, luminie, preoie, sfinie et c) , cci
*feie ar putea fi considerat ca un derivat de la fa. (Totui,
n cursul acestei lucrri am cunoscut exemple ca brne
sati croar, la care omonimia nu-i suprtoare).
Dac alturi de cojocel, petecel; porcesc, drcesc; calicie,
mojicie; adncime, srcime; brotime, brotet et c, cu mor-
fonemul k (sc) c~ (t), avem derivatele fur chit, mciu-
chi, nuchi; broschi, ploschi, cauza e, probabil, un
fel de disimilare prohibitiv, spre a evit urmarea c~- n
dou silabe nvecinate (*nuci et c) , suprtoare pentru
Romn.
Dar asemenea explicri nu trebue forate, precum se
poate vedea din urmtorul caz : Alturi de coccuptor,
porcpurcel avem coptur i porcrie; alturi de dialec-
talul purcar i murar (ci. i numele proprii Purcariu i
Murroiu) avem pe literarul porcar i morar, deci o in-
consecven patent n aplicarea morfonemului ou (care a
produs totui i analogii ca for, scol, pcorni, citate mai sus).
Unii admit c formele cu o snt mai nou, deci nscute
ntr' un timp cnd legea fonologic a lui o neaccentuat
devenit u" nu mai era ,,n aciune". n potriva acestei
preri, care caut explicarea n c r o n o l o g i e , se pot
cita ns cazuri ca amoresc, cornut, dogar, nfloresc, mor-
tcin, porcrea, ntortochia, crora le corespund i n
latinete derivatele atestate sau pe care sntem ndrep-
tii s le presupunem strvechi : *am-mortio, cornutus,
dogarius, floresco, morticina, porcaricia, *intortuculare.
Imaginiabil ar fi l aceea ca formele cu o s reprezinte
o desvoltare mai evoluat a formelor mai vechi, cu u, de
oarece dialectele de obiceiu mai conservative pstreaz
mai multe forme cu u (amurl, durmi, nflurt, murar, purcar,
purcrea etc.) i deoare ce unele forme, pe care azi le ro-
BCU CLUJ
MORFOXEMVL I ECONOMI A LUI BEI 2S
stim cu o, se gsesc de fapt n textele vechi cu u, iar
trecerea lui u proton n o e "dovedit prin exemple ca ru-
mn>romn
1
), cuperi>coperi, cuprinde>(regional) coprinde,
un om>(pe alocuri)' on om etc. Dac pentru unele cuvinte,
ca ngrupa, durmita, uspta, atestate n veacurile trecute,
aceast explicare e admisibil, ea nu se potrivete pent ru
mulimea altor cazuri.
Nici explicarea g e o g r a f i c nu e probabil, cci-
n' avem nici un indiciu serios s credem c oscilarea ntre
formele cu o i u s' ar reduce la dou rostiri diferite regio-
nale, care s' ar fi ntlnit n limba literar.
Mai de grab s' ar put ea admite o divergen de nat ur
s o c i a l , cci une-ori put em face observarea c for-
mele cu u se ntlnesc mai des la clasele sociale inferioare,
iar cele cu o la crturari i n limba literar. Aceeai ob-
servare se poate face cu morfonemul a n derivate
de felul castaniu (literar castaniu) etc. i mai ales cu mor-
fonemul e- i ea-a n mrg-mergi, vorbsc, tocmaletc, carac-
teristice pent ru graiul rnesc din multe regiuni. Se pare
chiar dar aceast chestiune ar trebui urmrit cu aten-
iune nt r' un studiu mai amnuni t c simul grama-
tical se manifest la omul incult mai ales printr'o aplicare
riguroas i o generalizare a morfonemului, pe cnd la omul
cult mai ales printr'o trebuin de analiz precis i printr'o
tendin de simetrie n interiorul categoriilor gramaticale.
Cu alte cuvinte : ranul moldovean i ardelean rostesc
vorbsc (dar vorbeti), tocmal (dar tocmele) fiindc zic i
vd (dar vezi), mr (dar mere), iar crturarul zice vorbesc,
tocmeal fiindc zice i gtesc, gonesc, ntineresc e t c , g-
teal, ncetineal, etc.
Ar fi ns greit s generalizm aceast observare, cci
este sigur c l necrturarul are un sim desvoltat pent ru
simetria gramatical i pent ru schematizarea morfemului.
Astfel vedem cum legea fonologic, de dat relativ re-
!
) Forma cu fi apare n Pal i a de la Ort ie, unde mai avem i conoscu
i domnezeu alt uri de dumnezeu.
BCU CLUJ
240 S. PUSCAHI U
cetit, dup care un a accent uat se schimb n e dac
e precedat de i i urmat de poziie moal e" nu se nt i nde
asupra t ut uror formelor flexionare. Se zice buruiene (plu-
ralul de la buruian), Stoiene (vocativul de la Stoian), i
t ot astfel biei i biete (pluralul i vocativul de la biat)
sau muiei, fiindc nici biat, nici muiei nu se mai simt
ca participii. Cnd ns de la verbul muia i de la bia ( =
sclda) se formeaz participiul-adjectiv muiat i biat,
aceste forme menin i la plural pe a neschimbat, nct
se zice doi biei mbiai sau doi muiei muiai. Simul
c, la conjugarea n -are, participiul are t ermi nai a -at,
-at, -ai, -ate (ludat, ludat, ludai, ludate) a oprit
prefacerea lui a n e. Tot t endi na de a schematiza mor-
femul produce nesigurana noastr n forma ca ngenu-
chiare sau ngenuchere, studiind sau studind, etc.
n sfrit, pstrarea lui o se mai explic i prin con-
tiina l e g t u r i i e t i mo l o g i c e ntre derivat i radical.
Cu alte cuvinte, dac n porumbac, domni, domnior, florar,
bocncar, clonar, cojocar, covrigar, loptar, porumbar, rotar,
scorar, scrnciobar, oprlar, orecar, florana, joiana, cu-
vioie, cltorie (i t oat e cele n -torie), aprozie, boierie,
bogie, domnie, hoie, iobgie, popie, preoie, prostie, cu-
vioie (i t oat e cele n -osie), lcomie, mojicie, votrie, ne-
ghiobie, nerozie, obrznicie, voinicie, slobozie, covcie, mi-
tocnie, mitocnime, rcoros, rosur etc. s'a pst rat o, este,
pentruc legtura lor etimologic cu porumb, domn etc.
a fost, n momentul derivrii, mai treaz dect la cei ce
au derivat (din alboare, cos, moiu, putoare, roz, sor, trupor,
urdoare, domnie) pe- alburiu, cusutur, muietur, puturos,
rugciune, surat, trupurel, urduros, dumniata. Dar o aseme-
nea explicare nu este dect o amnare a explicrii, cci ea
deschide imediat alt ntrebare : de ce adec, une-ori, sau
la anumite persoane, simul etimologic este mai viu dect
cel gramatical ?
Pn s put em rspunde la asemenea chestiuni, rmne
totui observaia vrednic de reinut, c simul nostru
gramatical poate aciona i n alt direcie dect a mor-
BCU CLUJ
MORFONEMUL I ECONOMI A LI MBEI
241
fonemului i c el poate fi nnbuit de simul etimologic.
Mai mult dect at t , este sigur c une-ori morfonemul
nu apare, fiindc simul gramatical nu este totdeauna treaz
n moment al crerii unui cuvnt derivat. Astfel, consec-
vena ar cere ca inversarea legii fonologice cu privire la
metafonia lui o accentuat nainte de e, a, a silabei ur-
mtoare (i n u m a i nainte de aceste vocale) s pro-
duc morfonemul oao, deci s avem groznic (nu groaznic)
ca derivat din groaz (precum avem modr-morr, modrte-
mori) i socro (nu soacro) ca vocativ de la soacr. Cel ce
a creat ntia oar diminutivu biea, avea n minte,
simultan, pe bieel i sufixul -a
1
), nct s'a put ut face
substituirea lui -elmai n umbr n memoria lui n acel
moment prin -a, fr ca, n acelai timp, s se fac
i d e z m o r f o n e m i z a r e a tulpinei. Aceeai relaxare
a simului gramatical, o ntlnim n formele citate mai
sus : petat, feui, mesu.
n afar de asemenea relaxri intermitente ale simului
gramatical, put em observa une-ori c de la o vreme oarecare
poate nceta la subiectele vorbitoare contiina pentru ra-
portul constant ce exist ntre elementele alctuitoare ale
unui mor fonem. Precum o lege fonologic este mrginit
n t i mp, t ot astfel se poate observa i o mrginire n t i mp
a unor morfoneme.
Astfel, alturi de derivate de felul lui btrior, cuvios,
glbior, rumeior (de la btrn, cuvin, galben, rumen),
curente n graiul comun, avem altele ca ieftior, mrgioar,
rogojioar, pltior, sprinteior, tretior, care nu se ntrebu-
*) Z ic sufi xul -a", nu deri vat e cu sufixul -a", pent ruc deprin-
derea noast r de abst raci e a unor el ement e morfol ogi ce est e at t de
mare, nct acest e i nst rument e gramat i cal e" exi st n mi nt ea noast r,
nu numai ca ni t e compl exe de sunet e, ci avnd i posi bi l i t at ea s
evoce o i dee, deci cu un con i nut dei numai vags emant i c : nt r' un
art icol publ i cat de curnd n Curent ul " era vorba de : mi st i ci sm,
l ogi ci sm i al t e -isme"; n unel e pri ale It aliei se poat e nt rebui na su-
fixul pejorat i v -uccio ca vorb i ndependent , cu funci une adject i val
i cu sensul <Je ru, prost ", deci : t empo uccio sau quest o vi no e
proprio uccio (cf. Fi nani ore, Vocabolarie dell'uso abruzzese p. 19).
Dai oromauia VI
BCU CLUJ
242 ETI MOLOGI I
ineaz dect regional i rar, cci cei mai muli dintre noi,
dei le simim legtura cu ieftin, margine, rogojin, palten,
sprinten, tretin, preferim alte diminutive, n care n de la
sfritul tulpinei s ias n eviden. Stadiul final, adec
derivate ca pristenior, sprintenior, srcinioar, care denot
dispariia simului pentru morfonemul ni, a fost ajuns
i el n unele regiuni.
Alt exemplu e cel al morfonemului t (d) c (g) i (z) c"(g)
nscut din legea fonologic care preface pe t (d) i c (g) n
(g) nainte de io i iu. Dei aceast lege fonologic da-
teaz din cele mai vechi timpuri, totui numrul mare
de exemple ca fierbincior, cruncior, netejor, repejor, ro-
tunjor, etc. au produs derivate de felul lui cumincior din mai
noul cuminte, sau grmjoar, oglinjoar etc. din cuvinte
de origine slav. Cnd, n secolul trecut, s'a format din
aprinde, dup modelul germanului Zilndhdlzchen, n Tran-
silvania, numele pentru chi bri t ", acest derivat a primit
forma aprinjoare
2
).
Tot dup legea fonologic ami nt i t se explic must-
cioar i mustcios, corespunznd unor *mustaciola, *mu-
staciosus, derivate din lat. mustacia. Aceste derivate, fiind
raportate la musta, s'a nscut, naintea sufixelor -iolus
i -iosus, morfonemul c. Acest morfonem a produs
din cuvintele de origine slav ci i iste diminutivele
cicioar, istecior, sau din trebuin, neputin adjectivele
trebuincios, neputincios. Tot astfel n veacurile trecute se
spunea grecios, un adjectiv derivat din grea. Astzi
avem ns greos, precum avem aos, ceos, derivate ca
spumos, gustos i celelalte adjective n -os.
Vedem din cele precedente c morfonemul este n ge-
neral at t de desvoltat n limba romn, nct poat e fi
considerat ca una din cele mai caracteristice aspecte ale
gramaticei noastre. Cu t oat e acestea, limba nici n' a ut i -
' ) Dac de la frate avem di mi nut i vul cu t ot ul neregul at frior, acest a
sau est e un si ngul ar nou di n friori, pl ural de felul lui diniori, ciori,
sau deri vat din frni, sau, mai probabil, ori ent at dup soior (mascu-
linul de l a soioar, deri vat di n soie).
BCU CLUJ
MOKFOXEMUL I ECONOMI A L MBEI
243
Uzat t oat e ocaziile care put eau da natere la morfoneme
nou, nici n' a pst rat pe cele vechi nealterate, ci vedem
cum une-ori simul pent ru morfonem se relaxeaz sau
lucreaz cu i nt ermi t ene, put nd duce chiar la dispariia
lui desvrit. Afar de aceea am observat ct eva t en-
dine, precum cea pent ru schematizarea morfemului, sau
simul etimologic, care lucrnd n alte direcii, une-ori
opuse, stnjenesc generalizarea morfonemului. Fr s
isbutim s deslegm multele probleme pe care studiul
mai amnuni t al morfonemului le pune, am cut at t ot ui
s dobndi m ct eva elemente pent ru o mai j ust ne-
legere a lui.
S, PUCARI U

1 6
BCU CLUJ
BCU CLUJ
E T I MOL OGI I
i
Aleve.
Dic. Acad., I, 113 d acest cuvnt dup Pontbriant
cu sensul de porc, leore, vin acru" i trimite la ung.
elevesedik se tulbur, se i mput e", pentru care presupune
un radical *eleves , , turbure"( ?).
Dar ung. eleves exist numai cu sensul strvechiu",
derivnd din eleve (cf. Szinnyei, MTsz., I, 480). Ct pri-
vete pe elevesedik, el este un compus cu prefixul el- din
evesedik ,,a (se) coace, a puroi (o ran)", iar acesta deriv
din eves puroios", copt", care este la rndul su deri-
vatul lui ev 1. zeam de gunoiu", zoiu" ; 2. puroiu",
copt ur".
Deoarece astfel existena unui * eleves cu sensul tur-
bure" este cu neputin, etimologia care-1 pune pe acesta
la temelia romnescului aleve nu se poate admite.
. Etimologia adevrat este cea propus de Cihac, I I ,
476 (cf. i Hasdeu, EM., 858 i Alexics, Magyar elemek
az oldh nyelvben, Budapest, 1888, p. 21, care pe p. 79 mai
d variantele leve, leve, livez pi quet t e", pomme",
culese din j . Arad i Bihor), deci din ung. leves jus", ,,po-
t age". Mai t rebue s adugm doar c proteza lui a- este
obinuit la cuvintele care ncep cu l- (cf. alua lacheu,
fecior n cas", Dic. Acad., I, 127, <lovas, aliman din
expresiunea a ajunge la aliman a nu fi chip de scpare",
a fi la mare st rmt oare", a se alimni [alimn) a se
agiest", ,,a se adevesti", ,,a se aeza" a descleca"
(despre unul venit din lume), a se pripi", alimnit
BCU CLUJ
246
N. DEAGANU
pripit" care, dup prerea mea, n' are a face nimic
cu turc. alaman ho de codru, hai duc" (cf. Dic. Acad.,
I, 115 116) , nici cu turc. el-emn surete, sauf-conduit,
quart i er" (ineanu, El. turc, 9 : V. Bogrea, Dacoromania,
IV, 788), nici cu alivni, avam, avnit (Procopovici, Rev.
fii., I, 258-265), ci este identic cu liman port ", ca
refugiu al naufragiatului ( < t ur c. liman), etc.
Al n i c .
n Dic. Acad., I, p. 120, cuvntul alnic cu sensul de
viclean", insidieux", perfide", pent ru care se citeaz,
dup Tiktin, DRG., un singur exemplu din Paliia dela
1582 (Gen., I I I , 1) : arpele er mai alnic de toate pg-
niile, este derivat din ung. lnok, idem (modificat subt
influena suf. -nic (pe p. 117 e dat forma greit aline,
cu acelai citat luat din Cipariu, O. , 50, i derivat din
ung. elenk vioiu". Greal aafost ndreptat la Gorrigenda).
M. Roques, Paliia de la Ortie (15811582), I, Paris,
1925, p. XXXVI I t raduce pe alnic prin ruse" i-1 deriv
t ot din ung. lnok
1
). n Paliia (Gen., I, 9) se gsete i
derivatul alnicie (vezi Roques, o. c , p. LXI ) . De ase-
menea n forma alnicsia fraus" se gsete n Lexicon
Marsiglianum (cf. Tagliavini, Lex. Mars., p. 99 i 210,
nr. 781 fraus", lnoksg", care-1 deriv t ot din ungurescul
lnok). Amndou formele, at t alnic, ct i alnicie, se
gsesc n Psaltirea lui Viski de la 1697 (v. Dacoromania,
IV, p. 116) i Moldovan G., Alsofeher vdrm. rom. nepe, 101.
Iosif Popovici, cercetnd ungurismele de la Ortie, An.
Acad. Rom., s. I I , t. XXXI I I 1 9 1 0/ 1 1 , Mem. sec. lit.,
p. 532, nu-1 trece pe alnic ntre acestea i, mi se pare,
cu drept cuvnt. nt r' adevr, rom. alnic nu poate deriv
din ung. lnok, al crui -nok ar fi t rebui t s se pstreze
neschimbat n romnete, ef. Solnoc < ung. Szolnok al-
*) Cf. i Hannes Skol d, Ungarische Endbetonung, Lund-Lei pzi g, 1 9 25 ,
p. 5 6, nr. t 2.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
247
turi de Slnicul de origine sud-slav sau slav veche (cf.
v. -bg slanz salsus") i Solonul, Soloneul, Soloncii de
origine ruseasc *); ghirtoci hurl upi " < ung. birtok, Dic.
Acad., T. I I , p. 263; homoc < ung. homok, ibid., T. I I ,
402, p. 3
2
) e t c , ci trebue derivat din srb.-cr. jlnik si-
mulator, deceptor, circumventor ( < jal%, scris al% ,,ne-
quitia, i nvi di a"; jalwn%, scris A/K MX insidiosus"), care,
la rndul su, poat e printr' un sloven *alnik, a dat pe
ung. lnok (cf. Gombocz-Melich, MEtSz., col. 7 980).
Cum am art at n Dacoromania, V, p. 329, srb. ja- ini-
ial poat e da n romnete a- : aglic < srb. jaglika (cf.
i bg. aglika, Dic. Acad., I, p. 70, i G. Pascu, Rev. crit,
31929, p. 52) ; agud dud" < srb. jagoda frag" {Dic.
Acad., I, p 7374), et c
L,a derivarea din srbete suf. -nic nu mai face nici o
greutate.
Pent ru acelai motiv, pentru care nu admit derivarea
din ung. lnok a lui alnic, nu mai pot admite acum nici
pe cea a lui parasznik din I^exicon Marsiglianum", ,,co-
lonus", p. 229, ruricola", p. 204
3
) (cf. C. Tagliavini, L'in-
flusso ungherese sull'antica lessicographia rumena, n Revue
des etudes hongroises, VI1928, p. 29), care deriv mai cu-
rnd din srb. parasnik (Ivekovic-Broz, RjeSnik I I , 11) ,
acesta fiind derivat, cum arat vocalismul, din ung. pa-
raszt-\-s,n. slav. -nik (cf. Miklosich, EtWb., p. 266, i Mun-
kcsi, Nyelvtud. Kbzl., XVI I 1881, p. 114).
i mai puin se poate admite derivarea lui paharnic
Mundschenk" din ung. pohdmok, cum vrea L,. Treml,
Die ungarischen Lehnworter im Rumnischen, I I , U n g .
) Vezi pent ru acest ea di n urm Margaret a t efnescu, A vhiva, X X V I I I
1921, p. 223224.
2
) V. Bogrea, Dacoromania, I , p. 269.
s
) Pent ru srntoc < szardndok, zardndok (V. Bogrea, Dacoromania, I,
p. 271272), se gset e i forma srndic (eztoarea, XXVI1928,
p. 149), care-i corespunde ungurescul ui szardndek. Ung. szarndek, szardn-
dok, zardndok deri v alt fel di n sl av. stranbnik (cf. A. Horger, Magyar
Nyelv, VIII1912, pp. 1517).
BCU CLUJ
248 K. DBAGA. NU
J a h r b . , I X1929, p. 282283, care vede, i mai ales
ar vrea s fie vzut i de alii, totul n culori ungureti.
,,DaB -nok im Altung. produktives Suffix war, vgl.
fegyvemek, tdlnok und hochstwahrscheinlich auch asztalnok
x
),
so daf pohdrnok als ungarische Bildung betrachtet werden
muJ3", poate s fie adevrat (ndoiala rmne pent ru
asztalnok i pohdrnok ct t i mp avem alturi pe slav. sto-
HnikU i peharfnik, paharinikt), dar aceasta n' are nici
o valoare pentru limba romneasc n care suf. -nic <
slav. -niku a fost i este mult mai rodnic dect n ungu-
rete (cf. G. Pascu, Sufixele rom., Bucureti, 1916, pp. 335
339), iar dat fiind acest fapt i avnd i pe pahar, pahar
n limb (din slav. pecharu, pacharu, din care este i ung.
pohr, vechiu pahar, nu din acest din urm, chiar i dac
rum. nicht nur aus a, sondern auch aus o enstanden
sein kann" (cf. Miklosich, EtWb., 234; Tiktin, DRG., 1107,
et c) , ni-1 put eam crea i noi. Afirmaia c aus -nok,
-nek wird in Rum. lautregelrecht -nic, vgl. alnic < dlnok,
Fegirnic < Fegyvemek (Mold. Tog. S. 90)" este i ea gre-
it. Am art at cum st chestiunea cu privire la alnic,
care nu deriv din ung. dlnok. Sufixul din Fegyvemek
este -nek, nu -nok, deci nu dovedete nimic n privina
acestuia din urm. Mai mult dect at t , rom. Fegirnic,
nici nu-i corespunde formei Fegyvemek, care ar fi trebuit
s dea mai curnd *Fegiverneac > *Fegerneac, ci rostirii
Fegyverndk (cf. Szamota-Zolnai, MOklSz., 222), cum arat,
dintre exemplele de care se ocup Treml, uric < brbk,
Turic < Tbrbk, Cudmeni < kbdmbnbs, la care se mai
pot adug i altele, ca cipik < cipok, plur. lui cipo, chilin<
kulbn, vifel < vfely, fibiru < fobiro, etc.
Dar numele paharnicului nostru este cu siguran de
origine slav pentruc de origine slav snt i numele
celorlalte slujbe n tovria crora se gsete el, inclusiv
sinonimul ceanic < v. - bg. caSiniku, astfel : sfetnic <
v. -bg. suvStiniku, postelnic < v. -bg. postellniku, stolnic <
l
) MNy XXI I , 2 7 7 und MBt Sz.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
249
v.- bg. stoliniki, vornic < v.- bg. dvorunlku, ispravnic <
v.- bg. ispravniku, et c, iar dup analogia acestora vi-
stiernic < vistier ( < lat. v e s t i a r i us Kleiderbewahrer",
m. -lat.
)
, Schat zmei st er"+suf. -nic, (ci. Tiktin DRG., 1772),
et c (vezi exemple mai multe la Pascu, 1. c) , iar peste
acest fapt nu se poate trece cu uurina cu care trece Treml.
Apesti (peti, apeti, apti).
Pentru apesti (peti, apeti, apaii) vh. IV-a I. 1. i n-
t r a n s. ,,a ntrzia", ,,a zbovi", Lex. Bud., Dic. Acad.,
1, 193 (cf. iar carii ai pestitu pn n al noaole Sas,
apropii ai-v, i nemic ruinndu-v, i ci i pn n
al unsprdzeacele c~as ai pestit, Cod. Todorescu, f. 6r6v),
2. t r a n s. a amna", ,,a atepta pe cineva cu datoria",
,,a ndelung", a premnd", Lex. Bud., Dic. Acad., I,
193 (Mai apestete-m, neniorule, c nu fug din sat \",
Rdulescu-Codin); I I . ,,a aipi", schlummern", ,,ein-
schlummern", Lex. Bud., Dic. Acad., I, 193, s' au propus
pn acum urmtoarele etimologii : Cihae, I I , p. 23 : <
slav. opozditi t ardari ", procrast i nare"; A. Philippide,
ZRPh., XXXI 1907 , fasc. 3, p. 292 : < a-+ peste (pete,
pite), cu observarea : ,,Diese Ableitung von einer Pr-
position welche i i b e r , n a c h bedeutet, ist analog der-
jenigen von amn <a mane (s. Verfassers Principii de
istoriea limbii). Um deii Ubergang von s i c h a u f h a l t e n ,
s i c h v e r s p t e n , A u f s c h u b b e w i l l i g e n zu
e i n s c h l u m m e r n zu verstehen, denke man an die
verschiedener Bedeutungen des deutsch nachlassen, welches
selbst hinsichtlich der Form dem rum. Worte hnlich ist :
e i n s c h l u m m e r n = d i e Aufmerksamkeit hat durchaus
n a c h g e 1 a s s e n" ; i G. Pascu, Etimologii romneti,
Iai, 1910, p. 32 (cf. i Ist. Ut. i limbii rom. sec. XVI,
p. 58) : < p e n s i t a r e .
Cea a lui Cihac i a lui Pascu snt neacceptabile, dar
a lui Philippide este foarte ademenitoare ca form. Totui
BCU CLUJ
250
N. DRAGANT;
derivarea unui verb dintr' o prepoziie nu este probabil
(a amn < a-{-mne nu este potrivit s dovedeasc acest
lucru, fiind vorba de o sintagm adverbial, alctuit
din prepozi i e+subst ant i v, creia i s'a at aat sufixul verbal,
pentru a form un derivat de care avem at t ea : altur,
nltur, et c, cum avem chiar i din adverbe : nainta,
ndrpt, et c, care ns t oat e snt de conjugarea I, nu
I V, cum este apesti), iar sensul I I , ,,a aipi", rmne ne-
explicat : din ntrzia", amn" nu put em explic pe
aipi, iar germanul nachlassen, pe care-1 d ca analogie
Philippide, nsemneaz a ls dup cineva sau ceva",
a slbi", a ced", deci cu t ot ul altceva.
Pent ru a explic t oat e sensurile, trebue s pornim de
la ung. apaszt- a face s scad, a micor, a slbi, a ls
mai domol", vermindern, herabmindern, fallen machen",
minuo, decrescere facio, exsico" (cf. Szarvas-Simonyi,
MNytSz., I, 99). Verbul unguresc fiind transitiv, sensul
romnesc transitiv de a amn" trebue s fie cel ori-
ginal. Acest sens s'a put ut nate din ntrebuinarea figu-
rat a lui apaszt- =, , a slbi", a ls mai domol", :
c
f.-
Mai apestete-m, neniorule, c nu fug din sat ! =, , Mai
slbete-m, mai las-m mai domol" etc. (vezi la Tiktin,
DRG., 1437 urmtoarele exemple : Constantin Vod au
nceput a slbi pe mazili din dfdi [den mazili die Steuern
herabzusetzen] Nec.
2
I I 379. Domiian... ncepu s cnte
[din piculin]. Passa... nu-l slbi, pn trziu, din admi-
raie si felicitri [uberschiittete ihn... mit Aeusserungen
der Bewunderung und Gliickwunschen] Bass. V. 25. Har-
ia de mtua nu m slbea din fug nici n ruptul capului
[liess nicht ab, mir nachzulaufen] Cr. C. XV 7. Din ,,mon
cher", ,,mon clier ami" nu-l mai slbete bei jedem zweiten
worte heisst es mon cher", mon ami " I. Ngr. (C. I I I
229"). Slbirea" n aceast legtur de idei nseamn
amnare".
Din sensul slbi" transitiv ( = , , amn") s'a put ut
nate uor i cel intransitiv ( = , , ntrzi", zbovi"), cf.
a slbi (din ceva) = mi t , in etw. nachlassen" : ,,Din cnd
BCU CLUJ
ETIMOLOGII
251
n cnd cei doi roibi trudii slbeau din pas [verlangsam-
ten... ihren Gang] Sad. PS. 28", ap. Tiktin, 1. c.
n sfrit din sensul slbi [puterile]" ori a ls [capul]
n j os" ( = a moi ", a cuci") s'a put ut desvolt fr
nici o greutate i sensul de a ai pi ".
Dei trecerea lui n e dup p n apaszt- > apesti, este
uor de explicat, totui pent ru fonetism cf. ung. halasto >
rom. heleteu, ung. mdllaszto > rom. melesteu, etc. Din
radicale ungureti avem numeroase infinitive n -i alturi
de cele n -ut alctuite dup modelul slavon (vezi exem-
plele pe care le-am strns, explicnd pe adevesi, n Daco-
romania, IV, p. 752753).
Peti s'a put ut nate din apesti prin omisiunea lui a-
iniial confundat cu prepoziia a de la infinitiv : ntru
nimica inima lui pesti-va domnul mieu a veni (Coresi, Tetr.
244) ; s nu fie lui a peti ntru Asia (Cod. Vor., 18/ 3) ;
m'a pestit boala (interpretat greit apucat ", Pamfile, / .
I I ) ; nu pestete ( =t r ec" ) 2 sptmni i cade baba la pa
(Ion Creang, I I I , 87), etc.
Formele apesti, apti s' au put ut ivi subt influena
altor cuvinte (cf. i pate, pete, pite < peste, et c) .
Ar e t ( a r t ) , r t u .
Un cuvnt care a dat mult de lucru filologilor notri
este aret.
Hasdeu, Et. Magn., col. 1542 15 4 3, l desparte, n
dou cuvinte dup accent (aret i aret). Despre aret afirm
c se construete t ot deauna cu prepoziiunea ,n", l
socoate sinonim cu preajm", l traduce entourage,
proximite de quelque chose", i-1 deriv din ung. erre't
erre-itt, de unde Ungurii au i o form nasalisat erriint (Fo-
garasi), nsemnnd de ce cote-ci, dans cette direction-ci",
combtnd Lex. Bud., pe Miklosich i pe Budai-Deleanu,
care-1 aduceai n legtur cu verbul art ( < a d -f * r e c-
t a r e < redus). Dimpotriv, termenul militar aret defi,
BCU CLUJ
252
K. BRAGANC
menace, at t i t ude pour menacer ou defier l' enuemi" l
crede identic cu verbul art pe care-1 deriv din a r r e p -
t a r e sau a r e t a r e < a d - f r e p u t a r e (col. 15 5 7
1558).
i Tiktin, DRG., p. 91, menine aceast desprire (1.
ret Umgegend, Gegend, Ri cht ung" ; 2. aret Schutz,
Schutzwehr"), dar nu crede n explicrile date mai nainte
i, neput nd s dea alta, pentru el etimologia cuvntului
este unbekannt ".
Dic. Acad., I, p. 238, mpreun cele dou cuvinte, so-
cotind ca sens original pe cel de paz militar", garde
(militaire)", avant post e", defense, rempart " i ca ul-
terior pe cel de partea locului, i nut ", parage, endroit,
contree, entour, alentouis", iar n privina originii spune
urmtoarele : Etimologia necunoscut. (Se pare c forma
primitiv a cuvntului e cea atestat de Barcianu : art.
n cazul acesta am avea a face cu un substantiv post-
verbal din art. Vin n aratul cuiva ar nsemn deci vin
n vederea cuiva, n regiunea pe care cineva o stpnete,
de j ur mprejur, cu privirile". Din sensul acesta s'a put ut
uor desvolt terminul militar regiune pzi t " i apoi
paz". l expresiunea mi-e a r e t " amintete ntocmai
pe mi se a r a t (v. art I I , 50)", iar explicarea lui Budai-
Deleanu, care accentuiaz cuvintele gerade oder in ge-
rader Dinie stehen" ne aduce aminte de lat. r e c t u s,
care e cuprins n etimologia lui art. Cnd cuvntul a
ajuns s nsemneze regiunea i locul de jur-mprejurul
cuiva", el s'a ntlnit cu un alt cuvnt, care avea un n-
eles analog, cu arie (cfr. Un copil... a intrat n aria ca-
lului ; calul l-a clcat n picioare. Delavrancea, ap. Tiktin,
DRG., 483), a c el s'a put ut simi ca un derivat n -et
al acestui cuvnt, precum e bunoar sinonimul prejmet
un derivat din preaj m". Astfel s' ar explic forma ret
cu e n loc de i cu accentul schi mbat )".
Mai pe urm V. Bogrea, Dacoromania, I, p. 257, a so-
cotit c expresia n aretul vntului =, , obvi am vent o",
vor dem Wi nd" (L,ex. Bud.) i poziia accentului (ret)
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
253
trimite la lat. h a 1 i t u s, -u m (sc. v e n t i, lit. su-
flarea vnt ul ui " ;cf. i Arhiva din Iai, XX, p. 528), com-
bat e deci explicarea, de altfel veche, a lui Max. Auerbach,
din lat. i n e r e c t o" ( XI XXX. Jahresbericht, Deipzig,
I
9
I
3 > P-
2 I 2
) >
c a
i P
e a
hii A. Viciu (Limba romn po-
poran i dialectul sicilian, p. 79), care-1 aduce n legtur
cu sicii, arretu, arreri, arre, addietro".
Snt de aceeai prere cu Dict. Acad. n privina con-
siderrii ca un singur cuvnt a celor dou forme deosebite
ca sens, mai ales c n privina accentului nu snt t ot -
deauna deosebite. Barcianu ne d forma art. Tot aa
(cu accentul pe silaba ultim) trebue cetit, dup infor-
maiile pe car el e am, i aret din expresia n aretul casei,
pe care Dict. Acad. l citeaz dup Bugnariu, Dict. pop.,
Cuvinte rom. din jurul Nsudului, care nu indic accentul.
Dar nu m unesc cu Dicf. Acad. n privina etimologiei
cuvntului.
Nu m pot gndi la o explicare din latinete, fie ea din
art (< a d + *r e c t a r e), ori din e r e c t u m, ori chiar
din a d + * r e t r a r e (cf. it. arrettrare ,,a respinge", sp.
redrar zuruckgehen", port. arredar entfernen" ; cf. rom.
ndrt, ndrpt, ndrpt > [i n] -f d e r e t r o ) din
pricina c aret nu apare nainte de secolul XVI I I . Dei
este termen militar, el nu se ntlnete nici la Gr. Ureche,
nici la M. Costin, nici n documentele secolului XVI i
XVI I , pent ru motivele pe care voiu ncerc s le art
mai ncolo.
Apoi, dac ar fi s ne gndim la un element unguresc,
cum face Hasdeu, acesta ar trebui s fie mai curnd acu-
zativul erot al substantivului er put ere", for" (cf.
n but(ul) cuiva < ung. but, ac. lui bu suprare", cput
poart " < ung. kaput, a lui kapu, trhat, terhetiu greu-
t at e", povoar" < ung. terhet, ac. lui terh sau tereh, valost
rspuns" < ung. vlasz, e t c , cf. mai amnuni t , Daco-
romania, IV, p. 753754) dect adverbul unguresc erre-t <
erre-itt, al crui sens este prea ndeprtat, cu t oat e c
astfel de desvoltri semantice nu snt imposibile (cf. slav.
BCU CLUJ
254
X. DRAGA NC
harc, ung. harc, rom. har < interj, gms. harz < harze,
herze herzu !", ap. Berneker, SEW, I, p. 37 7 ; rom. rait
< ung. rajtal frisch auf !, halloh !", ap. Tiktin, DRG,
p. 1294 ; alean ung. ellen mpotriva", Dic. Acad., 1,
p. 105). Totui de o part e n' avem sigurana c ert ar fi
dat aret (cf. ung. Ersd < Ariud, jud. Treiscaune; ers>
iris snt os", t are", ap. Frncu-Candrea, Romnii din
Munii Apuseni {Moii), Bucureti, 1888, p. 101, i Daco-
romania, V, p. 328 i elbtt > aletiu, Dacoromania, IV,
p. 751), de alt part e din ung. ero am explic mai greu
sensul de n preaj ma" a formei aret, ret, (ar't, art).
Avnd analogia lui pichet<h. piquet, regret < fr. regret,
e t c , venite probabil prin forma lor scris, cetit rom-
nete, am putea s ne gndim la fr. arrU Aufhalten",
Aufenthalt", Stillstehen", Hal t ", Sperrung", Hem-
mung", din care s' ar putea explica amndou nelesurile
lui aret (cf. preabt s. preabet preaj m" < v. -bg. prgbytt
Aufenthalt", n Dacoromania, V, p. 370). Dar acest cu-
vnt francez trebuia s ne vie mai trziu, n cei dintiu
ani ai secolului XVI I I , prin vreo limb nvecinat, i nu-1
gsim n nici una.
Toate aceste mprejurri ne fac s cut m originea
termenului militar aret acolo de unde i pe unde ne-au
venit i ali termeni militari n timpul cnd ne-a venit
el. S ne gndim d. ex. la har, der. hrui, pentru care
cf. pol. harc, v. herc, harcovac, v. hercovac, srb. harc, har-
covaU, slov. hdroc, harcovati, ung. harc, harcol- < gms.
harz < harze, herze < herzu !" (pentru hri, hrie e t c ,
pe care Dic. Acad., I I , p. 362, le pune n legtur greit
cu ung. herecel- a clca (cocoul) pe gin, a cocoi",
cf. s.-cr. dial. harac, slov. hrsc, harcovati, ap. Berneker,
L c.) ; vart Wacbe" < pol. warta < germ. warte, ap.
Tiktin, DRG, p. 17 16, ldunc Pat ront asche" < rus. la-
dunka < germ. Ladung, ap. Tiktin, DRG., p. 886, cf. i
ung. loding; ocop Schanzgraben" < pol. ocop ; bat, bate,
baca < pol. baszta, ung. bstya ( < it. bastia; cf. i germ.
Bastei); prcan Pfahlwerk, Palissade" < pol. parkan, ap.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
255
Tiktin, DRG., p. 1121, cf. i prcan < ung. pdrkdny;
zamc, pentru care cf. v.-bg. zamuku claustrum", pol.
zamek Schloss", ap. Tiktin, DRG., p. 17 91, etc.
Cuvntul slav din care trebue s explicm pe aret pare
a fi reti : pol. rat, v. ret Ret t ung, Hilfe" (cf. raty !, rety !,
interjectio auxilium implorantis"), ceh. ret, i dem; rus.
reti ,,der Zank, Hader, Zwist" (sens secundar, cum arat
verbul retovati ,,retten, helfen, beistehen" i zornig, bose
sem, schimpfen"), pe care-1 gsim i la Mardarie Cozianul,
p. 227, Nr. 3070, cu sensul de ntrecere sau mpotrivire".
Cuvntul romnesc a trebuit s se nasc n legtur
cu verbele a fi, a sta, a merge, a veni, a chem, et c, din
a ( < l at . ad)-\-reti, ntocmai cum s'a nscut ales (< < ?.=lat.
a d + ung. les)
x
) n legtur cu a se pune, a sta, ntre-
buinndu-se mai nti u n funciune de complement ad-
verbial final, apoi ca substantiv (v. exemple n Dic. Acad.,
I, 113)1 Aceasta cu at t mai mult c i n limbile slave
substantivul ret se gsete de obiceiu n construcia na
ret, na retu, cf. ceh. na ret, na retu volati um Hilfe rufen",
na ret, na retu pfib&hnanti zu Hilfe kommen", pol. rata
"wotac, et c, iar construcia romneasc 'n sau n aret ar
putea fi rezultat din cea slav printr' o fals analiz
sintactic a acestei construcii slave.
Consider deci exemplele numai cu aret, cum snt : Ma-
rele i puternicul mprat ne-au trimis la aceast cetate
cu oastea puterei sale cei nebiruite s inem locul i cetatea
' ) Cf. pent ru acest a Hasdeu, Et. Magn., I, col. 856; Dic. Acad., I,
p. 113, i S. Mndrescu, El. ung. n limba romn, Bucuret i , 1892,
p. 3536. Observ c nt rebui narea prepoziiei a + acuzat i vul n sens
final er dest ul de obi nui t n secolul XV I i XVI I , cnd a t rebui t
s se nasc aret, cum ne dovedet e de al t f el fapt ul c unel e expresii
de acest fel ne-au rmas pn ast zi (cf. R. K urt h, Der' Gebrauch der
Prpositionen im Rumnischen, n X. Jahresbericht, p. 479, . a., i Dic.
Acad., I, p. 12). Di nt re cele nt rebui nat e cu verbele cu care a put ut
st a n l egt ur aret ami nt esc : Dnoar eind a vnat (Dospft eiu, V. Sf.,
I, Sept . 24), odinioar iari merse n pdure a lemne (Ibid. , Sept . 24),
c i dracul mi-% bocete, cnd pornete'n vale-a pete (Marian, Sat., 63),
Despre curcubeu poporul zice c e a vreme bun, et c. . . .
BCU CLUJ
256 V. D6GANU
aceasta, de unde s fim de sprijineal i cetii Caminiii,
de curnd luat din norocita sa primblare, cum i Moldovii,
raialii mprteti, s fim aret ( = a ret " original) despre
neprietinii mpriei despre aceast margine (Letopiseul
rii Moldovei dela Istratie Dabija pn la Domnia a doua a
lui Antioh Cantemir 16611705, ed. C. Giurescu, Bucureti,
1913, p. 63) ; Dimitraco Vod... schimbat.au socoteala n-
tr'altu, chipu... scriindu ca s-i trimit n grab vr'o patru
mii de Moscali atee n Iai s-i fie aretu ( = ,,a ret") s
nu-lu apuce Turcii s-Iii mazileasc (Let., I I , 341, Lei
2
,
309), mai vechi dect cele care au naintea lui aret pre-
poziia de (cf. a se pune, a sta de-a leul sau de-aleul) :
Dumitracu-vod... noaptea... au ieit din obuz, cam pe
furi, cu Moscalii, cari erau de aretu pregiur dnsul (N.
Costin, Let., I I , 121) ; i-au luat Lupul vornicul ziua bun
de la vezirul, viind la tabr... cu Haidar Aga a Hanului,
pre carele apoi l-au lsat pentru aretul taberii, c tot nc
nu se potolis Ttarii... (idem, Let., I I , 127) ; Marele i
pdernicul mprat ne-au trimis cu oaste la aceast cetate,
la Hotin,... s inem locul i cetatea aceasta i s purtm
de grij i de aretu, s fim cetii Cameni..., ca s fimu
raialii rii Moldovii, ce este supt ascultarea mpriei,
de aret i de aprare despre Lei... (Neculce, Let., I I , 223,
L,et
2
, I I , 202). n amndou cele dintiu exemple este clar
sensul original de Ret t ung", Hilfe", n cel dintiu s fim
aret fiind ntrebuinat chiar alturi de s fim de sprijineal".
Dei aj ut orul " este de alt nat ur, sensul de mn-
t ui re", aprare", sprijin" este clar i n : Pus-au de au
ngrdit cu gard trgul Iaii, ca s fie aret, cnd ar mai
veni vr'un podiaz (N. Mute, Mag. ist., I I I , 64). Cu pro-
poziia de : i este acel schit un loc de aret sfintei episcopii,
fiind la pdurei pdurea s fie ntreag, s fie de aret
i de sprijineal, fiind de margine (Doc. a. 17 61, Iai, ap.
Tiktin, DRG., 1. a ) . Observm aici progresul n ntune-
carea nelegerii formei cuvntului fa de cel dintiu
exemplu pe care l-am citat : acolo de sprijineal este pus
alturi de aret, aici alturi cu de aret.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
257
n privina accentului formelor vechi citate pn aici
relev ceea ce spune Hasdeu, Et. Magn., col. 1557 : S
se observe c pasagele... din cronicari... au fost colaio-
nate de noi cu manuscriptele din Academia Romn. . .
i pretutindeni am gsit aret, adec cu e tonic deschis".
Fr a ne da indicaii sigure n privina sunetului e (dac
el ar fi fost deschis, ar trebui s se pstreze astfel i astzi
n Moldova i n Nordul Ardealului, ca i n aletiu < ung.
elott, dar se rostete nchis, iar forma arat din Bia, j ud.
Hunedoara, ap. Viciu, Glosar, a put ut s se nasc din ro-
stirea palatalizat prin asimilaia lui -ie- la a- precedent),
observaia lui Hasdeu este just n privina tonului i
faptul este explicabil prin mprejurarea c n timpul din
care snt citatele se mai simea, cel puin n parte, com-
poziia.
Dar din moment ce aceasta nu s'a mai simit, iar sensul
s'a ntunecat, mai ales pe urma ntinderii geografice a
cuvntului i a intervenirii analogiei derivatelor n '-et al-
turi de cele n -et (cf. exemple mai departe), cu naintarea n
timp accentul a put ut fi mut at pe silaba dintiu. A-1
gsim n expresia familiar, nt rebui nat n Braov, a-i
fi cuiva aret = a se simi bine i sigur", ,,se sentir bien,
etre son aise" (n sensul germanului sich heimlich fiihlen")
mai ales negativ, rednd, n acest caz, ntocmai ideea
exprimat prin germ. unheimlich" : Expresia aceasta este,
evident, o rmi a vechii construcii a lui a fi cu dativul
pentru a nsemn pe avea". A-i fi cuiva aret a nsemnat
deci la nceput c cineva are la ndemn ajutor, mijloc
de scpare", iar n acest caz, firete, c se simte bine
i sigur".
At t pent ru c se ntrebuineaz numai n sens i cu
accent schimbat, ct i pent ru c poate fi vorba de forma
original analizat fals din punct de vedere sintactic (slav.
na ret >rom. 'n aret) cea mai veche pare a fi expresia n
aretul (cuiva s. a ceva). Slavul na ret t rebue s se fi neles
ca atare, deci ca o expresie strin de limba noastr pn
ctr sfritul secolului XVI I . De aceea nu se gsete la
L>acoromania VI *7
BCU CLUJ
258
N. DEGANU
Gr. Ureche i Miron Costin. Deodat cu falsa analiz n-
t mpl at ctre sfritul secolului XVI I s'a mut at i ac-
centul cuvntului * pe silaba ntia ca n muget, sunet, tunet,
apoi clinchet, rcnet, rget, scrnet, vuet, prebet, etc. nuca la
colectivul -et din brdet, clinei, ceret, frsinet, pomet,
bbet,mueret, tineret, et c, cf. G. Pascu, Sufixe rom., pp. 31
35, de care nu putea fi apropiat aret tocmai din pricina
c nu are sens colectiv.
Evoluia sensurilor acestei expresii se poate explic
astfel :
,,A-i fi cuiva na ret" sau n aret, deci ,,de sprijineal",
,,de aprare", a ajuns s nsemne prin nsi firea lucrului
a-i fi ,,de ndemn", ,,n apropierea", ,,n preajma",
,,n mprejurimea" : locuete n aretul mieu; Fugi din aretul
mieu ! S nu te mai vd n aratul mieu ! (Rev. evit. Ut.,
I I I , 86, Haeg). Prin arietul [citete : aretul] Retezatului
umblau ofierii mprteti n ruptul capului, ca s gseasc
pe pcurarul Cndafi (Popovici-Bneanu, Din viaa me-
seriailor, 168) ; f i g u r a t : A mbla n aretul cuiva, de
ex. fecior dup fat=,,& se nvrti pe lng cineva, a-i
da trcoale" (Hasdeu, Et. Magn., col. 1543, Orlat, n Tran-
silv.) ; Nu-mi tot umbl n ariatul mieu ! =--,,nu-mi umbl
n aret, mprejur" (Viciu, Gl., Bia, j . Hunedoara).
De aici pn la nelesul de cuprinsu' cuiva s. a ce/ a" ,
mprejurime", nu este dect un pas : i-a bitut capul,
c oare de ce n'o las tatl su n aretul (=, , cuprinsul")
gradinei aceleia} (Reteganul, Pov. Ard., V, 68).
Am vzut c slav. reti nc dela 1646 luase i sensul de
mpotrivire", cum este de altfel firesc la un aj ut or"
militar menit pentru rezisten". Acest sens explic de-
ajuns expresiile : n aretu vntului = obviam vento. . . ;
vor dem Wi nd" (Lex. Bud.) ; Stare n aretu cuiva = gegen
einem gerade oder in gerader l i ni e stehen" (Budai-Deleanu,
[* Schi mbarea accent ul ui ar put ea fi ea de origine sl av, nt ruct n
na ret accent ul put ea t rece pe prepoziie, cf. Vondrk, Vergi, slav- Gramnt.,
I I , p. 5 3 1 - S. P. ] .
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
259
ap. Hasdeu, Et. Magn., col. 1543) ; n aratul vntului
= ,,dem Winde entgegen, gegen den Wi nd" (Barcianu).
Formele provinciale art, art, nu prezint din punct
de vedere fonetic nici o greutate. Cea dintiu s'a put ut
ivi n mod normal dup deplasarea accent ul ui ; a doua subt
influena lui art. Explicarea lui arlat am dat-o mai sus.
C explicarea aceasta trebue s fie cea adevrat ne-o
dovedete faptul c radicalul slav. reti ne-a venit n acelai
t i mp i nt r' un derivat verbal. Este vorba de rtul ret t en",
pe care Tiktin, DRG, 1309 l deriv din pol. ratowac retten,
helfen, beistehen". Dar, afar de forma polon, se mai cu-
noate i rus. retovatb retten, helfen, beistehen" i zornig,
bose sein, schimpfen", iar afar de exemplul dat de Tiktin :
Craiul lor puin de nau perit; ce l-au rtuit ( = ,,mntuit")
drbanii lui, aprndu-l ctva loc (Mute
2
, I I I , 39), mai
pot cit dup fiele Dicionarului Academiei : Eit-au
rimntarul de Neam i s'au lovit cu oastea lui Constandin
Vod, i nfrngnd ai notri pre jolniri, au plecat fuga
care cum putea. Numai Costaco Turcule rmsese de ri-
tuia ( =, , apr ", n unele manuscrise : rtuia) pn la
prcane, ce er la drumul ce se sue n cetate (Let. rii
Mold., 16611705, ed. C. Giurescu, p. 89) ; Iar Moscali
clri cu focii denapoia Moldoveniloru s-i rfuiasc ( = a-
pere") nu erau (Neculce, Let, I I
2
, 322).
Firete, e- fiind aton, n cazul c nu trebue s pornim
de la forma polon mai nou cu -a-, din formele verbale
slave citate mai sus, a trebuit s avem n mod normal
rtul (cf. i cele spuse mai sus despre forma provincial
art i art).
Ct privete pe aletiu n apropierea, n preajma" (S-
lagiu, Maramure), care, cum am art at n Dacoromania,
I V p. 7 5 1, deriv din ung. elbtt nainte", dup cele ex-
puse mai sus, el nu are nici o legtur cu aret i aret.
A r t i c ( a r t i g ) ; a r t n ( h a r t a n , h r t u ) .
Dicionarul"Academiei, I, 273, nregistreaz cuvntul
vechiu artic plngere, (rva de) jalb, petiie" expli-
17*
BCU CLUJ
260
N. DRAGND"
cndu-l : Nfeologism] din lat.-med. a r t i c u l u s li-
bellus supplex expostulationis ad judicem" (Du Cange,
ap. HEM. ), mprumut at de scriitorii din Moldov n secol.
XVI I i disprut apoi din limb (cf. dubletele a r t i c o l ,
a r t i c u , a r t i c u l u s ) .
Cu o pagin n urm (274) se d din Banat cuvnt ul
artig (artic) cu sensul ,,0 bucat mare di nt r' un animal,
luat spre a fi mncat ", ciosvrt".
Da acesta se adaog : etimologia necunoscut". Cred
ns c i aici avem a face cu un lat. -med. a r t i c u l u s ,
- u m ( < a r t u s ) , dar cu sensul de Gelenk, Glied", i
anume reconstruit n * a r t i c u s , ntocmai ca i *p u-
e r u n c u s din p u e r u n c u l u s , care a dat (poate prin
fazele *purunc, *porunc) > *purunc, iar cu sincoparea
lui -u- aton (ca n : juneapn > fneapn, v o l e m u s >
*vurem > vrem; hurub > hrub, etc.) > prunc (cf. Pu-
cariu, Dacoromania, I I , 602603, unde se dau nume-
roase exemple de astfel de reconstrucii din limbile ro-
manice)
a
) . Pent ru trecerea lui -c n -g cf. v i t r c u s >
vitreg; cionc (cf. it. cionco) >ciong, ciung (cf. alb. tsunk), etc.
De la o vreme artic (artig) a fost simit ca diminutiv
format cu sufixul -ic (cf. bdic, mizinic < mezin degetul
cel mic", nodc copil mic", et c) . n acest moment artic
nu se mai prea propriu pentru a numi o bucat mai mare
i -ic din el a fost nlocuit n mod firesc, n urma antitezei,
cu sufixele augmentative -an i -u, dndu-ne pe artn
(hartan, hartan, cu variantele hartm, hrtam i hartdm,
acest din urm poate dup pastrama) i hrtu, iar, + partal,
pe hartl, cu acelai sens de bucat mare [dintr' un lucru
de mncare, n special carne : hartane de purcel fript]",
part al ", huchi um", t eap", fie", cu derivatele rtni
(hrtni), vb. IV-a, = a face buci", a rupe", a sfi",
a zdrenui", (-{-hartaparia) hrtpli, vb. IV-a m-
*) Apropi erea lui artig de a r t i c u l u s o gsesc i l a C. Di cul escu,
Originile limbii romne, A AR., s. I I , t . X X I X lit . , 627. Dar el nu l -
muret e mai amnun i t cum i nchi pue desvol t area formei romnet i .
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
261
buct i ", a face hara-para", hrtpni, vb. IV-a, =, , a
mbuca" (vezi Dic. Acad., I I , 371).
Apropierea lui artan de ung. rtny sus eviratus vel
scrofa evirata", care este nrudit cu cuvintele din fami-
liile turce : sor. arian kastriert < aria- kastriere", sag.
kojb. ar da, idem, etc. (cf. Gombocz-Melich, MEtSz, 146),
orict de ademenitoare se pare ca form, i chiar ca sens,
este neprobabil.
Bar) i n
nt r' o recensiune pe care am fcut-o despre G. Weigand,
Ortsnamen im Ompoly- und Ardnyos (sic) Gebiet (Balkan-
Archiv, I, Leipzig, 1925, pp. 1 4 2 ) , n Dacoromania, IV,
pp. 11291134 , pe p. 1131 am spus greit : ,,Bagin, ung.
Bdgyon (p. 14) < Bdgy - j - locati/ul -on, ca l Bdgy, Bd-
gyan, Bgyok, Bdgyhalma, pare a fi mai curnd o scurtare
din jobbgy dect identic cu badiu, bade, iar vechiul Bagium
o scurtare din [villa job- sau ob-) bagium ; cf. lobagifalu <
Jobgyfatva' .
Cred c am grsit acum adevrata explicare a acestui
nume topic. Cum a art at adec M. Wertner, Magyar
nyelv, I, 327, forma ungureasc Bdgyon, ca i Bddony-
fa[lva] din corn. Vas, nu este dect corespondentul unei
forme mai vechi Bldonfalva, iar aceasta deriv din n.
pers. Baldin < Balduin. i ntr' adevr e dovedit cu do-
cumente c localitatea amintit a fost st pni t de unii
posesori numii Balduin de Hermann. Se tie d. ex. c
Baldin, fiul comitelui Bald(u)in de Hermann, a t ri t n
1309 (Anjoukori Okmnytdr, I, 177).
Forma grafic cea mai veche a numelui de persoan
Balduin n documente este Baldin i Baldun, care pot
fi cetite Baldin i Baldon. n urma rostirii lui t ca u, acesta
a put ut s dispar i s se nasc formele Badin i Badon,
iar din acestea Badin > Bagin i Bdd'on > Bdgyon, scrise
Bagen, Bagin, Bagyn, Bagon i Bagun. Forma rom-
neasc pstreaz mai bine fonetismul original dect cea
ungureasc, care a evoluat.
BCU CLUJ
262
N. DKAGANi :
Documentele ardelene pomenesc un Balduinus comes
Ferrei Castri" (Zimmermann Werner, I, p. 69, a. 1240)
i un ,,Baldinius, plebanus de Resz" (ibid., p. 291, a. 1309).
Baldovineti avem n Romanai, Brila, Teleorman (vezi
Marele Dicionar Geografic al Romniei, I, 214).
B e r b e n i , b e r b i n .
n lucrarea sa Die ungarischen Lehnwdrten im Rum-
nischen, I I , 1. c , p. 296, L> Treml ncearc s derive din
ungurete i forma berbenia = berbin", br bn" pe
care o gsete la I. Bogdan, Doc. lui tefan cel mare, I,
9, a. 1458, i I, 105, a. 1466. ncercarea d-sale este un
model de sofistrie : ,,Es kann in dieser Form auch unmit-
telbar auf kleinr. berbenyca zuruckgehen, woraus auch
ung. berbencze ' pyxis, thecula, Wnnchen, kleines Tonnchen\
Es ist aber auch moglich, daf berbeni eine nach der
Analogie der Substantiva mit dem Suffix -ia enstandene
Variante von berbin, brbn darstellt und so alle Formen
aus dem Ungarischen zu erklren sind". Adec, dup
Treml, ca s ias tiina obiectiv", trebue s inversm
lucrurile : ceea ce este original i vechiu s considerm
ulterior. nt r' adevr, forma berbeni (nu numai n docu-
mentele slavo-romne, ci i la Anon. Car., deci n Banat,
apoi n Maramure, Slagiu, Dolj i Mehedini) se pre-
zint aa, fiindc este cea original, iar, dac este vorba
s explicm i celelalte forme din acelai izvor ( < rut.
berbenicja, cf. i pol. berbenica), n' avem nici o greutate,
dat fiind faptul c n limba noastr -i- aton din sufixul
slav -ica adeseori se sincopeaz, cum am art at n Daco-
romania, V, pp. 339340 : cr < *crfti=slav. krfiica;
cocr < cocrti ; codor < codor, codori; tgr<
slav. *tagarica (cf. bg. tagareci, tagardja, tagdrSica < bg.
tagar < turc. lagr, dagargyk, sac de cui r " >al b. tagar,
n.-gr. Taydpc, xayapti'xa i Say-, (z)drean < slav. sudra-
nica < sudrati zerreisen" (cf. Tiktin, DRG., 1807) al-
BCU CLUJ
ETIMOLOGII
263
turi de drani (cf. v.-bg. dirp, dirati, ap. Berneker,
SEW., I, 185) ; pova < *povoa < slav. *povoca < *po-
vodica < povod (Cihac, I I , 284 i Weigand, Balkan-Archiv,
I I I , p 109) ; g panglic sau baier ce se mpletete
n captul cosielor" slav. * kica < * kitca sau kytica <
v.-slav. kyta (cf. rut. kytyca Blumenstrausz", Gar-
benbiindel", slov. kytica St rausz", Busch", pol. kiczka,
kicz) > ung. gaca (gecaj), idem, etc.
Deci, dei este posibil influena ungureasc, nu este
numai dect necesar pentru a explic formele romneti
berbin i brbn i este de-adreptul exclus pent ru
explicarea formei berbeni, care este slav
v
), iar Alexics,
Hunfalvy, Mndrescu i Asboth cu drept cuvnt nu o
nirau ntre elementele de origine ungureasc ale limbii
romne.
Be t e l i .
Beteli vb. IV-a a mustr pe cineva cu cuvinte grele
i de dcar, a face de ocar", pent ru care Dic. Acad. I,
547 i A. Scriban, Arhiva din Iai, 1923, p. 277, trimit
la feteli ( < ung. fest-), nu are nici o legtur cu acest
verb, nici nu deriv din ung. becstelen necinstit" >
bestelenit, bestelenkedik a (se) necinsti" (cf. Magyar Nyelv,
VI I 1911, p. 33) la care ne-am put ea gndi un moment,
ci din ung. bestya, bestye < lat. bestia
2
), care a put ut
da *bestyel-, de-aici rom. beteli a-i zice cuiva bestie,
curv, et c. "
3
) .
B o t e i u ( b o t e u , b o t u , b o t u ) .
Nu tiu s se fi dat pn acum o explicare satisfc-
t oare pent ru boteiu s. a. t urm de oi sau de crlani, al-
') Radi cal ul pent ru rut . , pol. berbenica nu est e cunoscut (cf. Mi kl osi ch,
EtWb., 9 i Gombocz-Mel i ch, MEtSz., 362).
' ) Vezi Szanjot a-Z ol nai , MOKISz., 70.
3
) Cf. ung. megbestyekurvafidz j emanden Best i e und Hurensohn nennen",
ibid. , 626.
BCU CLUJ
264 N. DKAGANTT
ctuit din mai multe c i o p o a r e, un crd mai mare,
cam de vr' o 500 de oi " : Boteie de oi i stave de cai {Dic.
Acad., I, pp. 628629).
Est e sigur ns c avem a face cu un derivat al lui bot
bt ", St ab" < ung. bot (cf. srb. bota lovitur"), cci
nt r' un document de la 17 91, privitor la regularea pdu-
rilor oraului Sighioara, pent ru ca s nu fie mncate
i pustiite tinerele vlstare, se recomand ca punarea
s nu se fac deosebit, n ciopoare ( < ung. csoport) mai
mici, ci subt o bot ", ,,unter einem Stab", ,,egy bot alatt"
1
),
ceea ce vrea s zic subt un pst or" sub un st pn",
(ung. botos), nt r' un boteiu". Ungurescul bato, citat n
Gombocz-Melich, MEtSz., 370, din Melius Peter, Szent
Jnos, Oradea, 1568, nefiind dect o greal de t i par n
loc de botay = botjai (cf. Szily Klmn, Magyar Nyelv,
X1914 , p. 331), romnescul boteiu ar putea fi format
ori cu sufixul -eiu, pent ru care cf. G. Pascu, Sufixele rom.,
pp. 308315, ori cu sufixul -u ^>-eu (pentru trecerea lui
-u n -eu cf. halarto > heleteu, plur. heleteie ; ung. ml-
laszto > melesteu, plur. melesteie, et c) , din pluralul boteie,
din care s'a put ut reconstrui singularul boteiu. Pent ru
cazul din urm vorbete faptul c acest augment at i v n
forma sa original {botu, botu, boteu) se gsete at t
cu sensul de bt a cu care-i mn pstorii t ur ma" : Cu bo-
tul le mn [oile], n codru la Pandina {Alecsandri, P.p. 55/3,
n Dic. Acad., I, p. 628), ct i cu cel de boteiu, t ur m
de oi", troupeau de mout ons". Trecerea de sens s'a put ut
face nu numai prin ntrebuinarea metonimic (cf. s t e a g
de lefegii, de slujitori ap. Tiktin, DRG., 1489), ci i n
construcii de felul celei ntlnite n exemplul din urm :
cu botul le mn poate fi neles at t cu bot a", ct i
cu boteiul", adec cte un boteiu nt reg" (cf. cu turma,
cu ciurda, cu crdul, et c) .
J
) Erdeszeti okUvtltdr, I I , p. 610, i Hermann Ot t 6, A magyarok nagy
osfoglakozsa, Budapest . 1909, p. 297; pent ru botos cf. pp. 176, 178 ,
1 8 1 , 196.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
265
B u z d u g a n .
Buzdugan s. a. cu sensul de unealt de tors, de fcut
ae la opinci" (Dic. Acad., I, 7 15 , i com. I. Al-George din
Neamu) este identic cu buzdugan un fel de ar m".
Toarcerea" aelor de opinci se face cu un obiect greu
(piatr, crlig), care se lovete cu mna pent ru ca s s se
nvrteasc. n vremea mai veche a put ut fi ntrebuinat!
pentru acest scop buzduganul
1
). De-aici numele.
B u z u r .
Buzur cu pete roii pe bot " este, evident un derivat
din buz, de felul lui fumur = ,,iummiu", de coloarea
fumului" (Banat, Buzu, Dmbovia i Ialomia), care,
cum a ar t at Pucariu, Conv. Lit. XXXI X, 303, deriv
din lat. f u m u 1 u s, cu schimb de sufix n loc de fumidus
(vezi i Dic. Acad., I I , 190191, i Candrea-Densuianu,
Dic. et., I, nr. 676, p. 106). Din buzur deriv apoi buzurin
epi t et dat oilor" (j. Dolj), pe care-1 atest Dic. Acad.,
I, 716, fr a-1 explic.
C l b a .
Dic. Acad., I , 30, d acest cuvnt, cunoscut numai
din Transilvania, cu sensul de omul care face nego cu
bucate (gru, cucuruz) aducndu-le de la ar cu crua
i vzndu-le n mun i " (Roia, e t c , Viciu, Glosar) ; de-ase-
meni i derivatul clbi a aduce bucate de vnzare",
id., ibid. Dup rspunsurile primite la chestionarul pri-
vitor la cal clbi nseamn, nu numai prin Munii Apu-
seni, omul care poart greuti sau mrfuri pe spatele
calului", iar prin extensiune negustor de cai " (S. Pop,
Cteva capitole din terminologia calului, Cluj, 1928, p. 50).
*) Acest a, cunj se t ie, est e di n t urc. bozdogan ghi oag, mci uc" (bulg.
buzdugan, bozdagan, rut . , pol. buzdugan).
BCU CLUJ
266
N. DRGANU
Avnd n vedere acest neles, cred c nu se poat e ad-
mite explicarea dat de Dic. Acad., 1. c. : Poat e st n
legtur cu ung. kalaba, kalabaU btaie ceart, zarv",
kalaballni a vorbi i a rspunde fr neles" analog
cU cea nt mpl at la cuvntul brtui". Nu este probabil
nici legtura cu calabatin, pentru care Bogrea, Daco-
romania, IV, 797, t ri mi t e la rut. kalabtina Pfiitze, L,ache",
i kalaba, kalabas, idem.
Fr ndoial avem a face cu forma met at ezat a un-
gurescului kabolds om cu cal sau i ap" < ung. kabola,
kabala ( < slav. kobyla) i ap", cal " (cf. Szamota-Zolnai,
MOklSz., 435, i Szinnyei, MTsz., I, 999).
Cart.
Dic. Acad. v. I, p. I I , 160, d pe cart (Transilvania,
Banat) cu sensul de cof, doni, vas de lemn fr capac,
pentru ap, muls laptele, pentru ducerea bucatelor la
cmp, pentru pstrarea chiagului" (din crtu). Pent ru
etimologie se compar bulg. karta plosc, vas de lemn
pentru msurat ". D-l E. Petrovici, ntr' o comunicare la
Muzeul Limbei Romne, credea c mai curnd am avea
a face cu srb. karta=c~utura (cf. Rjednik hrvatskoga iii
srpkoga jezika, IV, 3), care este un mprumut din ita-
l i enet e
1
). Dar nici forma bulgar, nici cea srbeasc
nu explic pe cea romneasc, amndou trebuind s
dea n romnete *cart. O. Densusianu, Gr. . Haegului,
60, se gndete deci cu drept cuvnt la ung. krt (tiprit
greit kart), cuvnt i nt rat n limba ungureasc destul de
devreme (cf. Szarvas-Simonyi, MNytSz., i Szamota-Zolnai,
MOklSz., s. v.) cu sensul de holzernes Trinkgefss" (cf.
i formele kdrtyus, kdrtya, kdrtika, etc.) din germ. Quart
der vierte Theil eines Flvissigkeitsmasses" (Schmeller, I,
1396), cum afirm Lumtzer-Melich, Deutsche Ortsnamen
J
) Cf. it . quarto, log. kartu Vi ert el Scheffel", et c. l a Meyer-Li i bke,
REW., p. 5 1 9 , nr. 6936.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
267
und Lehnwdrter des ungarischen Sprachschatzes, Innsbruck,
1900, p. 147.
Cereal.
Cereal unealt (n form de sac, Marian, V, 166) de
pescuit, constnd din dou nuiele ndoite n form de
arcuri aezate cruci i legate la mijloc, cu cte o crest-
t ur la capetele lor, astfel nct s se poat leg de ele
nite sfori, cu care se nchide ntre dnsele o plas p-
t rat , care se mai numete i c r s n i c - d e - m n
sau f r c o a d sau c r i s t a , f r c o a d sau
g h e l b e r e u " , despre care Dic. Acad., I
T I
, 4, p. 291292
ne spune c pare a fi acelai cuvnt cu cerclan
1
), apro-
piat de cerc sau cerc", deriv, mpreun cu ungurescul
cserklo, cum a art at Gombocz-Melich, MEtSz., col. 685,
din rut. c~ekalo (Zelechowski, I I , s. v.), pent ru care cf.
verbul ekati wart en", i care n Maramure are i forma
derkalo (Nepr. Ert., X1909, p. 221). n forma rutean
cerkalo a put ut s se introduc -r- subt influena lui erpak,
cerpalo Schopfgeschirr". n romnete a put ut fi luat de-
a-dreptul aa. Dar introducerea lui -r- se putea face i
pe teren romnesc, fie subt influena lui cerc, fie fiindc
ea este un fenomen obinuit n limba romn, de altfel
ca i n limba rutean, cf. rom. aru, rut. arSuv < ung.
so; rom. orjoc = ojoc, ijog < ung. azSak, azsag, arzsak <
slav. oiegz; -{- cearit < turc. daSyd; cearsal esal; cor-
soaie = cusoaie iretele ghetelor" (Comoara Satelor, I
1923, p. 96).
Ce u c , c h i o r c ; c e u e u , c h i o r c u ; n c h i o r c o a .
Dic. Acad., t. I I , fasc. VI I I , p. 583, d verbul nchior-
chio 1. a se umfl n pene", 2. (apropiat de chior")
a se uit chior" (de-aici nchiorchioat, -, adj. , cu
l
) Acest a = rclan < ung. cirkalom.
BCU CLUJ
N. DBGAXU
ochii sucii", i adv. ehior"), fr a-1 explica din punct
de vedere etimologic.
E sigur ns c acest verb trebue derivat din adj. chiorcu,
-, derivatul lui ckiorc, chioarc chior", chioar", cea-
cr" (cf. i bg. Rorka Bl i nde" alturi de Hor i Morav
ap. Berneker, SEW., 680), pe care le cunosc n rostirile
ciorc, ciorcu din inutul Nsudului (fiind n vrst de
10 ani am auzit strigndu-se n glum la nunt a unui unchiu
al meu : Drag-mi-i lelea ciorcu, Sufl 'n foc se uit'n
u, Gura-i plin de cenu, Zagra, j . Nsud), iar cele
dou sensuri date de Dic. Acad., 1. c , trebue inversate.
Se tie apoi c t urc. Mor blind" a luat la noi deose-
bite forme dup limba prin care ne-a venit : chior ceacr"
(cf. bg. Mor, alb. Mor) i ceur ceacr" (cf. srb. cor)
1
),
precum i c r, care adeseori se confund cu / (cf. alturi
de obinuitul fultuial, fuituial pe furtuial, Dic. Acad.,
11 187 ; invers, slcineriu alturi de srcineriu, srcieriu,
Tiktin, DRG , 1356 ;aru fant e" < ung. als, et c) , rostit
gutural, ca i t, trece la u i apoi dispare
2
). D. er. n scri-
soarea de pe la 1600 a birului de Bi st ri " pentru I o-
nacu din Rodna, publicat de N. Iorga, Doc. rom. din
arhiva Bistriei, P. I, Bucureti, 1899, p. 1, No. I, i Doc.
Hurm., XV, Bucureti, 1911, p. 754, i de Al. Rosetti,
Etude sur le rhotacisme en roumain, Paris, 1924, pp. 6365,
i Lettres roumaines de la fin du XVI
e
et du debut du XVIV
silele tirees des arckives de Bistritza (Transylvanie), Bu-
cureti, 1926, pp. 4950, No. 5, dispare r din cate
cart e" i tgulu = t rgal u", ntocmai ca i / din mot
mul t ", mot mul t ", sotoze = oltuze". nt r ' o colind
urinicul a ajuns uunic : Cu scutic De uunic (T. Pam-
file, Crciunul, Bucureti, 1914, p. 58), etc.
Dat e fiind aceste fapte, ceuc, - (Pontbriant) i ceu-
cu, -, ciocu,- adj. chioru" (Rev. crit.-lit., IV, 87 i
' ) Ung. tyora orb", corn. BacsBodrog, Szi nnyei , MTsz., arat mai
curnd fonet i sm bulgresc dect srbesc.
2
) Despre t < i dispariia lui n romnet e cf. cele ce am scris n
Omagiu lui 1. Bianu", Bucuret i, 1927, pp. 137154.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
269
Vaida), ntlnit tocmai n exemplul Drag mi-e lelea ciocu,
Sufl 'n foc se uit 'n u, Gura-i plin de cenu (Rete-
ganul, Ch., 80), pot s fie numai variante ale lui chiorc
(ciorc), chiorcu (ciorcu), -, nu corespondente ale ungu-
rescului csoka ,,cu ochii mari i de coloare nedet ermi nat ;
cu lumina ochilor nconjurat cu un cerc sticlos", cf. germ.
Krhenauge, cum crede d-1 L,acea n Dic. Acad., t. I n,
fasc. IV, p. 313, care are cu totul alt sens i ne pricinuete
greuti i din pj nct de vedere formal (ar trebui s plecm
de la feminime cioac < csoka pentru a reconstrui un
masculin *cioc)
J
). Dar put em admite c la dispariia lui
-r- a contribuit i contaminarea cu cioac > ung. csoka,
ceuc < bg. sau srb. c~avka.
Ceu,- ,,louche", ceacr" (numai L,B), dac nu e gre-
al n loc de ceucu, pare a fi un singular reconstruit din
pluralul ceuci (rostit provincial eui) al lui ceuc.
Ch e r c h e l i , ( e h i r e h i l i et c) .
A se chercheli (ehirehili, chiur chiul (u)i, chiurlui, cherchezi)
vb. IV nseamn dup Dic. Acad., I, p. 377, care d
i derivatele cu numeroase citate, ,,a se amei de but ur,
a se (cam) mbt a", dar nu-i cunoate etimologia : Pare
a fi o compoziie glumea, al crei al doilea element
e chiVi=pili a se mbt a", iar primul ar putea fi ung.
kerek roat, cerc". Cu ung. kerkedni, kerkddni, *kerkelni
a se fuduli", A. Scriban, Arhiva a. 1912, nr. 4, cu greu
are vreo l egt ur".
E vorba ns de un t ei men de beie care ne-a venit
din ung. korhely liederlich, l ump" (cf. i (be-) i el-) kor-
hely(k)edik lumpen") i a dat mai ntiu * corheli, apoi
prin asimilaie * cor cheli > chercheli, > ehirehili. n formele
chiurchiuli, chiurlui, cherchezi s' au amestecat alte cu-
vinte.
' ) [Acest ciot, mascul i nul lui cioac, exi st de fapt n l i mb cf.
DA. S. P. ] .
BCU CLUJ
270
N. DRAGANU
Cicli.
S. Pucariu, Revista filologic, I, pp. 269271 (cf. i
Dacoromania, V, 901 i Dic. Acad. I
1 1
, p. 400), comb-
t nd pe A. Scriban, care n Arhiva din Iai, a. 1913 pro-
punea pentru cicli etymonul srb akalfati ,,a flecari'^,
ncearc s explice acest verb ca un derivat din *cicar
(azi cicoare), numele unui greier, care prin iuitul lui ne-
contenit t e plictisete (cf. ital. cicala greier" i limbut'
nesuferit"), iar acesta din lat. *c i c a 1 a = lat. clas. c i-
c a d a. Ar fi vorba deci la origine de o tulpin onoma-
topeic i poate nat ura acesteia (lat. cic- ar corespunde
lui r- al nostru n greierul re) ,,e de vin c part ea
final a cuvntului a fost supus unor substituiri prin
sufixe; varianta romneasc aca/[]i = cicli e i ea un
indiciu n acest sens. Alte verbe cu acelai sens, t ot de
nat ur onomatopeic, mai snt la noi cihi (cehi) i cinci
(cf. i cigare la Meyer-Lubke, REW, No. 1 9 1 1 ) " (p. 271).
Cicli (cecali, cici, cigl, cicti) vb. I-a nseamn :
I. Trans. i . A cert mereu pe cineva (pentru lucruri
de nimica, cu rost i fr rost, a nu mai da cuiva pace
cu vorba, a sta nt r' una cu gura pe cineva; a t achi na" ;
2. A cere ceva de la cineva, cu struin, nt r' un mod
struitor i suprtor, a importun pe cineva cu rug-
minile, a sta de capul cuiva (s fac ceva)" ; I I . I n t r a n s.
,,A vorbi mereu (verzi i uscate), a spori din gur, a spo-
rovi, a flecari" (cf. Dic. Acad., 1. c , unde se dau citatele
necesare). El deriv din ung. csihol-, csahol-, csahit-, csehet-
csehet(el)-1. klffen, belfern, bellen", 2. plappern, schwaz-
zen", 3. wimpern, blinzen mit den Augen", care este
de origine onomatopeic (cf. Gombocz-Melich, MEtSz,
797798pentru extensiunea formei csihol- cf. i Magyar
Nyelv, IV1908, pp. 138139). Din csihol- > *cihli s'a
nscut cicli i cigl, din csahol > *cehli > cecali, din
csahit- > *cehtui > *cihtui > cictui. Cici este identic
cu cihi, cehi, ceahi, + cehul 1. ,, a l t ra", 2. a-i bat e
cuiva capul cu ceva, a sili s fac o treab, a sta de capul
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
271
cuiva, a necji pe cineva prin struin prea mult, a
plictisi cu struina prea mare", pe care Dic. Acad., I
n
,
p. 267, l deriv corect din onomat. ung. csah, care imit
ltratul cnelui cnd urmrete vnatul (cf. csaholni ,,a
l t r a , a scheun, a chelli, a flecari").
Din radicalul csah- deriv i formele csah ol-, csihoU,
csahit-, csehet(el)- amintite mai sus, dintre care cea dintiu
ne-a mai dat pe cihlui (la Moi) : Mai taci din gur,
nu tot cihlui atta dup mine (vezi V. Stan, Magyar
elemek a mocok nyelveben, n Nyelveszeti fiizetek nr. 19,
Budapest, 1905, p. 29), iar prin numele verbal csaholo
pe ceahlu, cealhu, etc. (S. Pucariu, Dacoromania, I I I ,
6735 i Dic. Acad., I
1 1
, 249).
Trecerea lui A n c n formele cici < cihi, cicli < *ci-
hli i cictui < *cihtui s'a fcut probabil n urma con-
taminrii cu cinci, care are acelai neles (cf. i a cher-
chelt<ung. korhely, korhely(k)edik; a pclui a bat e bi ne"
< ung. (el) phol- + pctui ,,a mpachet a" < ung. pak-
kol-, etc).
Crint.
n legtur cu prepararea brnzei, d-1 Giuglea descrie
crinta astfel : un vas de lemn, semicercual, adnc de 2030
cm., cu fundul plat i cu un jghiab (un fel de gt ieit n
afar de 1520 cm.) prin care se scurge zerul ntr' o g-
leat. Peste ca se pun, n crint, greuti ca s-1 apese
i s se stoarc zerul" (Dacoromania, I I I , 573).
Prin extensiune, crinta a ajuns s nsemneze pe la N-
sud o scndur groas de lemn tare, de obiceiu de fag,
pe care se taie carnea de porc pentru crnai.
Cihac, I I , 83, traduce clisse, j at t e fromage" i tri-
mite la v.-bg. krina, krinu modius", krinica hydria,
catinus" ; rus. krinka, krynka pot de terre rond et clisse
d'ecorce de bouleau' , ceh. khnka plat de paille", s.-cr.
krinca, krindica ecuelle", ung. kerenta, iar Tiktin, DRG.,
439 se altur la aceast prere cu oarecare ndoial pu-
nnd naintea ei un ,,viell[eicht]".
BCU CLUJ
272
N. DKAGANU
Aceast etimologie a fost primit cu ndoial i din
partea altor filologi (ineanu deriv pe crint din ung.
kerenta, iar alii nu-i cunosc etimologia), i anume din
pricina lui -t final pe care nu l-au put ut explic. To-
tui n' avem nici o greutate deosebit la explicarea
acestuia.
Dac ne ui t m n Berneker, SEW., p. 617, vedem c
forma cea mai deas n care apare cuvntul krina este
diminutivul krinica (v.-bg. krinica GefS, Krug", bg.
krinica Get rei demaB; GefB aus Rinde zum Sammeln
von Beeren", s.-cr. krinica Schussel", dem. krinjica, dial.
krnica n loc de krinica Backtrog ; PreBkufe", n.-sl. kiinica
Reibnapf", la care se mai adaug rus. krinica Quelle,
kleine Wassergrube, Brunnen auf einer Wasserader, wohin
ein Fai3, eine Kufe hineingesetzt wird", rut. krynyca Brun-
nen, Quelle", sl. krnica tiefe Stelle im Wasser, Wasser-
wirbel", pol. vechiu krzynica, azi krynica Quelle, Brunnen,
Zisterne"). tim apoi c n derivate de felul acesta cel din-
t i u -i- al sufixului -ica adeseori a czut (Cihac chiar d
s.-cr. krinca). Numeroase exemple de acest fel am dat
n Dacoromania, V, pp. 339340, explicnd pe cr<
slav. krpica. Astfel slav. krinica a put ut s dea n rom-
nete *crin, plur. crini, cum se zice la Nsud. Din
acest plural s'a reconstruit singularul crint
1
), iar pent ru
singularul crint s'a fcut pluralul crinte (Tiktin, 1. c ) ,
cf. rchit, plur. rchii i rchite, etc.
Cum arat finalul -ta, cuvntul a fost mprumut at din
romnete n ungurete n deosebite forme : kilinta,
kilenta, kelenta, kerenta, krinta, cf. Szinnyei, Magyar Nyehdr,
XXI I I 1924 , p. 104.
') Cf. ct eva reconst ruci i de acest fel : fiu di n plur. fii n locul
singularului vechi u fit (ii) ; salc di n plur. slci n l ocul si ngul arul ui
salcc ( < salix, s a l i c e m ) , ca l falc (dr.., megl. , ar.) di n pluralul
flci al lui falce ( < f a l x , - c e r n ) , carnal din pluralul crna al
singularului crna (c a r n a c e u s, -u m), bras, bruj di n plur. brui
al singularului brus ( < slav. bnis), pas din plur. pai al lui pas, et c.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
273
F r e a n e ( ? )
Dicionarul Academiei, I I , 62, d pe frcane, s. f. plur.,
ca termen de bieit cu sensul prile zgrunuroase ce
rmn pe preii minelor de sare, dup ce s' au t i at din
ei blocuri", adugnd c este atestat numai la Dame,
DRF., i c etimologia-i este necunoscut.
Probabil este vorba de prcane, pluralul lui prcan<
ung. prkdny.
F l e u r ( f l e a ur , f l e a r , f l e a r , f r e a l ; f r el i ) .
Cuvintele f l e u r s. f. 1. gaur, cavi t at e", 2. gur,
fleoanc", 3. p. ext. gur-rea", gur-spart", care
vorbete mul t ", fleaur s. f., idem (Dic. Acad., I I , 138),
de-aici fleuri a vorbi multe verzi i uscat e" (Dic. Acad.,
ibid.), fledr, adj. vorbre, guraliv, vesel, flecar, sno-
velnic, sporovelnic; sporojelnic" (G. F. Ciauanu, G.
Fira i C. M. Popescu, Culegere de folklor din jud. Vlcea
i mprejurimi, Bucureti, 1928, p. 261 i t. Pasca, Glosar
dialectal, Bucureti, 1928, p. 28 [220], comunicat din Gorj),
flear d. f. gur-rea" (t. Pasca, ibid., comunicat din
Bon), frel s. f. gur-rea", gur-spart " (Zagra, j .
Nsud) i din acesta, freli vb. IV-a a vorbi fr cp-
tiu, fr mot i v" (Bugnariu, Ns.; Dic. Acad., I I , 174),
snt n fond acelai cuvnt i deriv din ss. Flrre, Flrren,
n dialectul din Bistria Flarr 1. Riss in der I, einwand",
2. das abgerissene Stiick, Fet zen" < gms. vlarre breite,
unformliche Wunde" (cf. hess. Flerr grosses Maul",
Fiare Wunde", eupen. Flrr m. Ohrfeige"), flrren wei-
nen" (Siebenburg. schs. Wb., I I , ^g^).Dic{. Acad., I I , 138
are dreptate deci cnd spune c asemnarea cu n.-grec.
<pXtiapo? palavragiu" (Cihac, I I , 660) pare a fi ntm-
pltoare". U din fleur, fleaur s'a ivit prin influena
sinonimului gaur. Formele freal > freli se explic prin
metatez.
Sensul primitiv a fost cel de gaur, sprt ur". Din
acesta s'a desvoltat figurat i prin extensiune cel de gur",
Dacorontania VI
l
^
BCU CLUJ
274
N. DBA6ANTT
fleanca" i flecar", gur-spart " (cf. i hess. Flarr
giosses Maul").
F o i o r .
Dic. Acad., I I , 153154, explic cuvntul foior (fuior)
x. (n limba veche, t raducnd pe dvojyeov, Swjia, foiepcjiov)
camer n catul de sus al unei case sau nt r' un t ur n" ,
t eras", p. ext. t ur n", clopotni", 2. locuin de
var", vil", pavilion izolat, de obiceiu n mijlocul
nat uri i ", chioc", filigorie", astfel : Din ung. folyoso
galerie, coridor" (apropiat, prin etimologia popular, de
foi = frunzi, Cihac, I I , 500)".
V. Bogrea, Dacoromania, IV, 1045, scrie : Fr. folie Xust-
haus, Gartenhaus' e feuillie (pe lng feuillie),-- ntocmai
ca i foiorul nost ru, confundat cu folie nebunie". . .
E sigur c rom. foior n' are a face nimic cu ung. folyoso,
ci este un derivat al lui foi i trebue pus alturi de fr.
folie ' Lusthaus, Gartenhaus' = feuillie. Rmne numai
de explicat cum a ajuns acest diminitiv al lui foi, ca i
fr. folie ' Lusthaus, Gartenhaus' , s aib sensurile ar-
t at e mai sus, mai ales pe cele din limba veche.
Cred c este vorba de un decalque (fcut probabil de
meterii zidari sai) al germanului Laube (labja) Lust-
haus, Hut t e, Gartenhaus, Gartenlaube, Schutzdach, Vor-
bau, Oberes Stockwerk, Galerie uni den oberen Stock
eines (Bauern)Hauses, bedeckte Halle", care st n leg-
t ur cu s.-nord, lopt t avan", suedez loft, dar care a fost
apropiat prin etimologia popular de Laub, plur. -e i
Luber frunzi", foi". Fr. L. K. Weigand K. v.
Bahder H. Hirt K. Kant, Deutsches Worterbuch
5
, Gies-
sen, 1910, col. 26 ; (cf. i Fr. Kluge, Elym. Wb. der deu-
tschen Sprache
3
, Strassburg, 1915 , p. 275).
F oi of i u ( f oi of oi u, f oi on i u, f onf i u, f o n e h i u , f i ong, f o h i mf i e ,
f oi a nf i r , f oa i e - ' n- f i r , f h i u , p h i u ) .
Dic. Acad., I I , 126, 147, 153, 156, 157, d deosebit
cuvintele foiofiu, foiofoiu, foioniu fonfiu, fonehiu, fioug,
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
275
foiumfie, foianfir, foaie-'n-fir, cu citatele necesare i cu
sensul de ,,saschiu", brbnoc", Vinca herbacea" Vinca
pervinca" dei, cum vom vedea numai dect, ele, m-
preun cu fhiu, fthiu saschiu", garoaf" (Comoara
Satelor, I, 106), snt acelai cuvnt.
L,a p. 126 se trimite pentru fiong (dup Tiktin, DRG)
la gr. cptyyo care se potrivete pentru sensul 1. (Mold.
fund de panglici"), dar nu se potrivete pentru sensul
2 (saschiu", fonchiu").
La p. 157 ni se spune c etimologia este necunoscut",
dar pare a fi un cuvnt unguresc compus cu fu i arb" .
nt r' adevr este vorba de ung. folyofu Convolvulus",
Clematis", Vinca pervinca" (Szarvas-Simonyi, 1,1021) ;
cf. i folyo-borostyn Hedera", Camaedaphne", Cycla-
minus", Art ami t a" (id., ibid., 292).
Formele foioniu, fonchiu, foiumfie, foianfir, din care
(+ fir) s'a fcut prin etimologie popular foaie-'n-fir, pot
porni chiar de la forma folyam - fu, dei nu este necesar
s presupunem acest lucru.
nsui saschiu, care gloseaz de obiceiu pe foiofiu, cu
t oat e formele sale (sastiu, saftiu, satiu, sasu, sasu,
ssu) este de aceeai origine, corespunznd ungurescului
szsz-fu Vinca pervinca" (cf. Tiktin, DRG., 1369 ; Szarvas
Simonyi, MNytSz., I, 1028), iar sacfiu, sanhiu, lui szegfu
garoaf", Caryophyllum" (cf. Tiktin, DRG., 1351)
1
) .
For j a .
Dic. Acad., I I , 159 d cuvntul forga din Munii
Apuseni (Frncu Candrea, Moii, 100) cu sensul semnul
(rzorul!) care desparte ogorul unuia de al al t ui a" i a-
daug : Etimologia necunoscut. Pare a fi identic cu fga,
oga, alterat subt influena altui cuvnt, cfr. ung. forga
cot i t ur" (a unui ru, et c) .
' ) S. Mndre| cu, El. ung. n l. rom.. Bucuret i, 1892, p. 100, con-
fund pe saschiu cu sacfiu i le deri v pe amndou di n ung. szegfu.
18*
BCU CLUJ
276
N. DRGANt J
Est e cu siguran din ung. forgds ntoarcere", deci
punctul de la care se ntoarce plugul", nrudit cu forga
cotitur", i n' are nimic a face cu fga, oga < ung.
vdgs.
G v n a ( ? )
Acest cuvnt dat de Dic. Acad., I I , 239, cu sensul de
grnar" dup Economia, 57, nu exist. nt r' adevr dac
cut m n locul citat gsim : Pentru aezarea bucatelor
snt bune hambarele, gbnaurile sau cmrile ceale de
nut bucate. E vorba deci de gbna < ung. gabonds,
iar gvna a ieit din cufundarea lui c cu B.
G h i d u ; b n d u r ; b a n d o r ( b a n d u r ) ; mb o n d o r i ( mb o n d o l ) ,
mb o d o l i , mb o l d o r i ) b o n d r i ( b o n d r , b o n d r , h o n d r o ,
b o n d r u , b o n d r o i ) ; mb o n d r o j i , i mb o n d r o j .
n Dacoromania, I I I , 750751, d-1 L,acea a explicat
pe ghidu ca fiind echivalent cu bidu
x
) (al crui b s'a
palatalizat n graiul moldovenesc) i corespunznd un-
gurescului budos, care a trecut i n ssete n forma bi-
dusch stinkender Kerl "
2
) .
Aceast explicare, fr ndoial, este bun n privina
sensului murdar" (Kisch, 1. c. ; cf. i Em. Grigorowitza,
N. Rev. Rom., I I , 342) i a termenului de ocar pentru
oamenii lenei" (ez., I I , 47/52 ; cf. Dic. Acad., I I , p. 257,
subt 2). Dar nu explic de-ajuns sensul moldovenesc
mai vechiu de bufon, paia, mscriciu, mascaragiu,
caraghios" i, , om posna, pcliciu, farsor, mucalit" (Dic.
Acad., 1. c , subt i), din care s' au desvoltat substanti-
') Form at est at de Dr. Gust av Ki seh, Nosner Worter un Wen-
dungen. Bei l age zum Programm des ev. Obergynnasi ums A. B. i n Bi s-
t rit z, i goo, p. 19.
2
) Cf. K i sch 1. c , i Dr. Jul i us Jacobi , Magyarische Lehnworte im Sie-
benburgisch-Schsischen. Programm des ev. Gymnasi uns A. B. i n Schss-
burg, 1894/95, p. 11.
BCU CLUJ
ETIMOLOGII 277
vele abstracte ghiduie i (rar) ghidulc comicrie, ca-
raghiozlc, bufonrie, posn, nzdrvnie, fars, ghi umbu"
i adjectivul vechiu ghiduesc, -easc. (Podobesc cu un fel de
obraze ghidtteti, Dosofteiu, V. S., 25), cum nu-1 explic
de-ajuns nici Dic. Acad., 1. c , socotindu-1 derivat din
interj, de origine turceasc ghidi ,,ian' te uit. . . ", ce mai !..."
Am impresia c ghidu, cu acest al doilea sens, face
parte din numirile privitoare la obiceiurile noastre popu-
lare de la srbtorile Crciunului, unele de provenien
strin, iar originea lui trebue cut at n tovria lui
od 1. st ul t us", 2. sonderbar, kur i os"< ung. sod (cf. germ.
Schudde, Schaute, Schote < evr. scheh Narr"), cum am
art at n Dacoromania IV, 158 i Revista filologica, I1927,
116, nu din slav. $Mu nugat or", cum credea Cihac, II,
391, i ineanu, Dic. Univ., s. v.
x
) ; a lui cpele ,,in-
cassator" < ung. kepelds kepelo (Revista filologic, I I
1928, pp. 7374) ; cerglu < ung. csorgolo < csorgol-
cserget-1. ein Gerusch machen, klappern, klirren, rauschen,
rasseln, prasseln", 2. mit etwas klimpern", 3. ratschen,
schnattern", 4. mi t der Peitscheschnalzen", 5. schwatzen";
colceriu cmr ar " < ung. kolcsr, (kulcsr) iar acesta din slav.
JW/Mcarf care ne-a rmas n clucer (Dacoromania, V, pp. 344
346) ;mtclu< ung. mdtkdlo nsurie", mtcu < ung,
mtka 1. sponsa", 2. amasia, amica" (Revista filologic.
I I 1928, pp. 7 5 7 7 ) ; pricl, pricli < ung. pricskel,
pricskol- den blossen Hintern klopfen", iar acesta din
p[i]ricsk verber ligneus" care deriv, ca i slov., kaj.-cr.,
pric~ka ferula", pal a" din germ. Britsche, Pritsche, cel
ce ne-a dat prin mijlocire sseasc (cf. ss. Brtsch glattes
Holzwerkzeug zum Schlagen") pe bricel, bricilui, (-\-pti-
cli) briclui, etc.
nt r e obiceiurile de Crciun snt unele reprezentate
de tineri mascai numii monegei (unchiai), obrzari,
!
) Cf. l St . W edki ewi cz, Zur Charakteristik der rumnischen Lehnwbrter
im West-slavischen, n Mitteilungen des rum. Jnst. an d. Univers. Wien,
Band, I, i a i 4 , * p . 27 3, i G. W ei gand, Korosch- und Marosch-Dialekte,
Leipzig, 1897 , p. 82.
BCU CLUJ
278
X. DRAGA.NU
bondri, e t c , ori, dac cel mascat nfieaz un animal,
cu numele animalului respect i v: breaz, brezae
1
), capr,
cerb (cerbu),cal (clucean, clu, clu, cluar
2
), turc*), etc.*)_
Obiceiul este foarte vechiu, nu numai la noi (jocul c-
luarilor a fost relevat mai ntiu de N. Istvnfi la 1572,
cf. v. Branite, Transilvania, XXI I 1891, pp. 230231 ;
apoi de D. Cantemir, Descriptio Moldaviae, P. I I , cap. XVI I ,
n trad. lui G. Pascu, p. 1 5 7 ; t ot Cantemir, relev, cum
am amintit, i turca), ci i la popoarele nvecinate : slave
srb., dalm., pol. turica, ceh.-slovac, tunce, n.-slav terjaki,
1
) La nceput breaz i brezae, fem. lui breaz (ca i Lunae, Mrae,
Vinae, Dumae, Blae, Cheae, Florae, Mndrae, Murgae, Plvae, Rocae,
Surae, igae, e t c , cf. i brezoiu nume de cne") a nsemnat vi t p-
t at pe frunt e sau pe f a ", pest ri ", apoi om mascat cu un cap de
animal, nvl ui t nt r' o zeghe i mpodobi t cu o mul i me de basmal e
sau crpe, pangl i ci i flori de diferit e colori", deci mpest ri at " (Hasdeu,
EM., 5 9 6 5 9 7 , Pascu, Suf. rom., 2 0 1 , 2 0 3 ; greit Dic. Acad., I, 6 5 0 :
di n barz apropi at de breaz, chiar dac ani mal ul are cioc de pasere i
cl mpnet e ca barza, ori reprezi nt uneori un cocor, coco, pun, et c. Di n
romnet e est e bg. brzaca buf on".
2
) Cf. R. Vui a, Originea jocului de cluari, n Dacoromania, I I , 2 1 5 2 3 6 .
3
) N' are a face de l oc cu Turc, cum socot ea D. Cant emir, Descriptio
Moldaviae, P. I I I , c. I (cf. n t rad. lui G. Pascu, Bucuret i , 1 9 2 3 , p. 1 7 1 :
Un spect acol care pare a fi fost scornit n t i mpuri l e vechi di n cauza
urii cont ra Turcilor"), ci est e fem. sl avul ui turu t aur" (Cihac, I I , 4 2 7
i i neanu, Dic. univ., s. v.) ; cf. srb. , dal m. turica om mascat cu cap
de cal ", pol. turica j eun homme masque en ure", ceh. -sl ovac, turice
pl. , n. -slov. terjaki, trjaki fest a pent ecost es". Aceast a o confi rm l o
l egend de Crciun a Romni l or, n care se spune despre un l eagn
de aur purt at pe valurile furt unoase ale mrii de un taur cu coarne de
aur", pus n jocuri l e" [de Crciun ale l or], nfoat de ci neva sub masca
unei art ri fioroase, avnd cap de bou i cioc de pasere, pe care-1 pl e-
scet e mereu, t rgndu-1 cu o sfoar ascuns, i e pri vi t de t o i ca un fel
de mama-pdurii, mnct oare de copii. Cine ns vrea s n' aib t eam
de dnsa, i arunc un ban cnd deschi de ci ocul " (W . Schmi dt , Das
Jahr und seine Tage, p. 2 3 , ap. Ol l nescu, Teatrul la Romni, p. 8 0,
i T. Pamfile, Crciunul, Bucuret i , 1 9 1 4 , pp. 1 6 5 1 6 6 ) .
' ) Vezi T. Pamfile, o. c , cap. XI I : Capra, Tarea, Brezaia, pp. 1 6 2 1 6 3
apoi Dic. Acad., I, 648 , 6 5 0 (breaz, brezae) ; I
n
, 1 1 0 (capr) ; I
n
, 2 8 5
(cerb) ; 1*1, 2 9 i 5 9 6 0 (cal, clucean, clu cluel, clu, cluar), unde
se dau ci t at el e i indicaiile bibliografice necesare, precum l R. Vui a, 1. c.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
279
trjaki; rus. koza capr", olenu cer b") ; la Sai (Schnei-
derrosschen cluel"), la Secui (turka, bortea brdu"),
etc. El trebue pus n legtur cu colindele care-i t rag
originea, cum se tie, din lat. calendae, brezaia, capra,
calul, cerbul, turca, et c, la noi, ca i das wr. und ukr.
We i n a c h t s s p i e l mi t d e r v e r k l e i d e t e n Z i e -
g e [,] nimmt, wahrscheinlich, von denselben romischen
c a l e n d a e seinen Anfang. Die Mogliehkeit ist nicht
ausgeschlossen, daB die Snger der Weinachtslieder friiher
verkleidet waren, was im Kreise Melenki des Gouv. Vladimir
der Fall i st . . . "
1
) . E foarte greu de precizat ns, din ele-
mentele de limb, care a fost poporul care a dat i care
primitorul sau mprumuttorul elementelor folklorice a-
mintite mai sus, de o part e din pricina c persoanele care
au rol n ele, pent ru a produce haz, snt luate di nt re ele-
mentele etnice apropiate (Ungur, Neam, Ji dan, igan,
Turc, et c) , iar acestea aduc cu ele rostire i vorb strin,
de alt part e fiindc nsei obiceiurile snt nt r' o continu
circulaie : snt date i reprimite cu schimbri de ele-
mente folklorice i de limb.
n obiceiul brezaiei, caprei sau turcei gsim numeroase
elemente ungureti. Astfel prin Buzu flcii caut pe
un igan sau Ungur i-1 fac brezaie" (Dic. Acad., la brezaie,
i T. Pamfile, o. c , p. 182) ; moul cnt de Trei oti
u n g u r e t i , i trei romneti" (T. Pamfile, o. c , pp. 179
i 180) ; brezaia joac ungureasca" i stropete n lo-
vituri pe cei ce greesc la jocul u n g u r e t e i " (ibid.,
p. 181) ; forma lui turca feciorul care face pe brezaia"
este identic cu a ungurescului-secuiesc turkds (Szinnyei,
MTsz, I I , 819). Totui, avnd n vedere extensiunea
geografic a obiceiului la Unguri (e cunoscut numai
la Secui i la Ungurii din inutul Zlaului, cf. Szin-
nyei, 1. c)., precum i faptul c turca putea fi derivat din
turc i pe teren romnesc (cf. fluera, borfa, buciuma,

Di mi t ri j Z elenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, Berlin u. Leipzig,
1 9 2 7 , P- 3 7 6 -
BCU CLUJ
28 0 N. DRAGA-NU
cimpoia, zicla, e t c , la G. Pascu, Suf. rom., pp. 345352),
put em spune cu siguran c obiceiul a fost luat, mpreun
cu numele su, de Unguri de la Romni.
Aceasta ns nu exclude posibilitatea ca noi s fi m-
pr umut at vreo numire ungureasc privitoare la acest obi-
ceiu. De acest fel pare a fi ghidu.
Dac pornim de la numele unguresc al caprei, care
adeseori este nsoit de iezi (cf. T. Pamfile, p. 193),
ajungem la o explicaie satisfctoare pentru ghidu =
turca, brezae. N' avem dect s-1 socotim corespondent
al ungurescului gidos cprar" sau om cu capr sau capre",
derivatul lui gido cpri ", care are chiar i forma gidi
(cf. Szinnyei, MTsz., I, 695699), pe care o ntlnim
la Creang, Pov., 24 (Ghidi, ghidi, ghidu, ce eti !)
n legtur cu aceast explicare a lui ghidu trebue s
lmurim i pe bondro, bondru, bondr, bondr, bondri
(n nordul Transilvaniei i n Bucovina) om... acoperit
la fa care umbl dup crai, la Crciun", irod", bre-
zaia", om care este mbrcat greu i umbl ncet", nebun",
prost " i (apropiat de bondar) t un" (Dic. Acad., I
1
,
481) i pe bondr femeia mut , care nu e bun de ni mi c"
teapa-leapa" (id., ibid.), dintre care pe cel dintiu Dic.
Acad., 1. c , l deriv din ung. bondrus om mascat ".
n limba ungureasc se gsete nt r' adevr cuvntul
bondrus (Szinnyei, MTsz., 1 , 160), dar at est at o singur
dat din Kpni kbnya", unde influena romneasc este
foarte puternic, iar Gombocz-Melich, MEtSz., 469, nu-i
cunoate etimologia. Fonetismul (cu -us, nu cu -os) l arat
ca element strin n limba ungureasc i put em spune
aproape cu siguran c este corespondentul formei ro-
mneti bondr. A pune o bndur sau crp" pe ceva,
a acoperi, a nfur, a nvll, a leg cu sau n ea ceva" (cf,
exemplul din Cobuc : Fira le va scoate [ierbile], Le va pune
toatentr'o bnduric, ntr'o crp mic, 'apoi le va duce...),
nseamn a mbondori (< *mbnduri). La Nsud femeile
se mbondoresc cu nfrmile, acoperindu-i i gura, aa
c numai ochii li se vd, iar nfrmile" se numesc n alte
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
28 1
pri i crpe". Rebreanu n' a fcut dect s ntrebuin-
eze acest termen i pent ru blan : mbondorit pn peste
cap, cu o blan de vulpe (Ion, I I , 78), ceea ce nu nseamn
c pentru explicarea lui trebue s pornim dela bond (bund
+ sufixul -uri i prefixul n- (S. Pucariu, Dacoromania,
I, 231232 i Dic. Acad., I I , fasc. VI, p. 478), cum nu
trebue s pornim nici dela vreo rdcin reflex bobo-,
bodo-, fofo-i altele" (A. Scriban, Arhiva, 291922, pp. 475
476). Cuvintele peste cap" ne arat clar c e vorba de
nvlirea obinuit altfel cu nframa.
Inversndu-se situaia prezentat de Dic. Acad., I
1
,
615, rmne s explicm pe bondro, bondr, bondr,
bondri, n cadrele limbii romneti. El nu poate fi des-
pri t de bandur (bandor) 1 . (n Slagiu) crp", 2. (fig.)
muiere cu purt are sl ab" (Dic. Acad., I
1
, 4 81)
1
) , pe care
de la Nsud l cunosc n forma bndur crp, nvli-
t oar e" (cf. bnduric, citat din Cobuc ap. HEM., 2461
iDi. Acad., I
1 1
, 481), chiar i bndur, plur. bnduri ,,d-
sagi mari (pentru fn, ln, etc. )", t ot din regiunea N-
sudului, pe care Dic. Acad.,1
11
, 481, l cunoate numai
cu sensul figurat de st omah" i pntece de om gras,
burt (mare)".
Toate aceste forme corespund ssescului Bandei le-
gtoare", care a fost apropiat de cuvintele n -ur, -ur
(de e. barbur, fagur, fumur, grumur, mascur, muscur; gaur,
ghindur, lndur, negur, rur, scndur, vergur, et c,
dup analogia crora snt formate i : butur, fitur,
flitur, ghizdur, andur, ombur, ciombur, ombur, grip-
sor, ciungr, et c, cf. G. Pascu, Suf. rom., p. 56).
Forma mbondoll, mbodoli, cu -l- netrecut n -r-, p-
streaz mai bine originalul ssesc Bandei, iar mboldori
nu este dect o modificare fonetic a acesteia.
Exemplele citate de Dic, Acad., pentru aceste forme
dovedesc c sensul lui mbondori este cel fixat mai sus.
l
) Pent ru acest sens, care e l al formei bondr bndur cf. crp
rz, fleandur, e t c , cu acelai sens.
BCU CLUJ
28 2
N. DBAGANU
Singurul exemplu, care se apropie de cel citat din Re-
breanu i care, fiind t ot de origine literar, n' are nici mai
mult, nici mai puin dect valoarea aceluia, este : Ali
vr'o doi..., fiind mbodolii n surtuce i jachete croite nu
pe msura lor, erau foarte stngaci (C. Negruzzi, I, 105).
Derivat din bndur (cu cderea lui -u- aton) + suf. -o
< ung. -os, deci nsemnnd prevzut cu crp", de-aici
mascat " este i bondro (cf. apo, stogo, ap. Pascu, o. c ,
p. 287; ano, talpo, et c) . Formele bondru, bondr,
bondr, bondri s' au desvoltat n mod normal din bondro
x
).
Forma ungureasc bondrus este mprumut at , cum am
amintit, din romnete, t ot aa cum din romnete a fost
luat i bndor die Kaldaunen, intestina", at est at la Braov,
pe care Gombocz-Melich, MEtSz., 273, nu-1 tie explic
(cf. i ceh. bandur Dickbauch").
Dic. Acad., I, 615, procedeaz bine cnd consider
ca derivat al lui bondro pe bondroi (n nordal Transilv.
i n Bucov, a lucr ceasuri ntregi, cu stngcie, la un
lucru nensemnat, a lucra ceva ru" (de-aici bondrnji i
bondrnjal s. f. = lucru de clac"). Dar greete cnd,
uitnd de acest fapt, n t. I I , fasc. VI, p. 478, trece pe
mbondroj, de-aici mbondrojat la fa nvlit, ncronat,
ca s nu se vad", i pe mbondroji a nvli t oat faa
n crpe sau nfram", ca derivate ale lui mboldori =
nbondorl, mbondoli, n loc s trimit pent ru ele la bondro.
Ca i bondrus, din romnete este luat i ung. bondrizsdl
a nvli", a leg", atestat n Dicea, ung. Magyar-Decse,
a crui etimologie iari nu o cunoate Gombocz-Melich,
MEtSz., 469.
H r j a t e .
Hrjate s. f., plur., tblie de joc", este at est at mai
ntiu la 1620, cf. N. Cartojan, Fiore di virtu, Bucureti,
*) Pent ru sens cf. pe bloj i . persoan mascat " masc n carnaval ",
2. om murdar" (Dic. Acad., I , 582, unde sensurile snt aezat e i nvers),
alt uri de blojt a murdri " (id., ibid. ), mblojl a nvl ui ", a nfur
n cat apl asme" (Dic. Acad., II, fasc. VI, 478) i obloji 1. Jdm. ei nen
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
28 3
1928, p. 50, n. 1. l gsim apoi la Mardarie Cozianul, Le-
xicon slavo-romnesc, ed. Gr. Creu, Bucureti, 1900, p. 262,
nr. 3841 : tdvlia i zdrie = tblie de joc sau hrjeate. Tiktin
n DRG i mai ales n studiul Zur Geschichte von hasard,
publicat n Archiv der Neueren Sprachen und Literaturen,
127 1911, pp. 162174, mai d exemple din ndreptarea
legii, Trgovite, 1652, i din Viaa i petrecerea svinilor
de Mitropolitul Dosofteiu, Iai, 1682.
Tiktin socotete c hrjeate deriv din arabul zahr,
articulat azzr, care a st rbt ut curnd, cu deosebite
sensuri, aproape n t oat e limbile europene, avnd forme
cu a, ori fr a, dup cum a fost mprumut at din forma
articulat ori nearticulat. Din pricina lui -/- n forma
romneasc, Tiktin (Arh. f. N. Spr. u. Lit., voi. cit., p. 17 2
173) crede c cuvntul francez hasard a trebuit s ne vie
prin mijlocire slav, i anume germano-polon. Dar nu
poate atest cuvntul din limba polon. De aceea trebue
s admitem mijlocirea ungureasc propus de Dic. Acad.,
I I , 366, care ns ne d forma greit hdzsdrd n loc de
hdzsrt, cum este n adevr, cf. Szarvas-Simonyi, MNytSz.,
I, 1381, Szamota-Zolnai, MOklSz. 362 i Szinnyei, MTsz.,
I, 826.
Ct privete calea pe care a venit cuvntul unguresc,
m refer la rezultatele ultime rezumate de Al. Eckhardt
n Magyar Nyelv, XXV1929, p. 294. Eckhardt amin-
tete afirmaia lui Emanuil Kertesz din Szokdsmonddsok,
dup care ung. vechiu hdsdrt, hdsdrtos este de origine apu-
sean, n timpul din urm s'a crezut c deriv de-adreptul
din franceza medieval. Probabil ns c i aici avem a
face cu un intermediar german. Francez putea fi adec
numai dac nu l-am gsi n german i italian. Dar Hugo
Suolahti, Der frz. Einfluss auf die deutsche Sprache im 13.
Ih. (M e m. d e l a S o c . N e o-P h i l o l o g i q a e d e
H e l s i n g f o r s , VI I I ) scri e: ,,haschart, hasehart, has-
Umschl ag, Umschl ge machea", 2. ei nschl agen, umgeben" < v. -bg
obloziti (Tikt in, DRG., 1 07 1 ) .
BCU CLUJ
28 4
X. DRGANTJ
hart stm. afrz. hasart (arab. azzar), eigtl., Wurf sechs",
Wtirfelspiel, Gliick'. Der sch- Laut ist offenbar eine Wie-
dergabe des stimmhaften frz. s- Lautes. Das Wort ist
dann auch an die deutsehen Worte auf hart angelehnt und
umgebildet worden".
Ceea ce constat Suolahti e corect. ndoial put em avea
numai n privina afirmaiei c grafia sch, sh nt r' adevr
ar red sonora" francez. Cuvntul unguresc este de
origine francez, dar luat p:in german.
I erunc.
Dic. Acad., I I , 457, nu d etimologia lui ierunc s. f.
i . ginu", 2. nume de oaie", care mai are formele
irunc, rierunc, (-{-creieri}) crierunc, ieruc (erusc).
Forma ieruc ne indic etimologia, care trebue s aib
la baz slavul (srb., slav.) jaruh vernus", , , Jhrl i ng"<
jaru Fruhl i ng" (cf. ad 1. bg. jrka, jdrica junges Huhn",
slov. jrka junge Henne", ceh. jafice junge Henne '
[>ung. jerce, gerce pui c"]; ad. 2. rus. jarka Schaf-
l amm", rut. jarka junges Schaf", jara Damm", bg.
jre, jere, jdrec Ziecklein", srb. jarac Bock", jre junge
Ziege", jrica junge Ziege", slov. jruh Jhrl i ng", etc.
[>ung. jerke, jerke, jarka miel" sau ied mai t nr de
un an"], ap. Berneker, SEW., I, 446447. Cf. i ieri,
irit specie de gru de pri mvar" < slav. jarica, Dic.
Acad., ibid., p. 454.
Iete !
Alturi de iete !, interjecie de mirare : uite, ia(n)te
uit l" (cf. i iuite \, ioite !, et c) , relevat de Dic. Acad.,
I I
V I
, p. 460, i explicat contras din ia te uit \", mai pot
relev din satul mieu natal Zagra (j. Nsud) interjecia
omonim iete !, ietea ! = leaca" !, tp !", adresat cnilor
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
28 5
pentru a-i alunga
x
) , care trebue derivat din ia (rostit
ie) -\-te , , du-te", , , car-te".
Ijog, ojoc.
Dict. Acad., I i vi , p. 465, d cuvntul ijog din jud. Bihor
cu sensul mt ur " cu coad lung, fcut dintr' o bu-
ruian cu numele iarb-roie (M. Pompiliu, Bih. 1012),
cu care [se] mt ur cuptorul de cenu, dap ce [s'a] scos
jraticul cu drlu' [Rev. crit. IV 144]" i-1 explic St,
probabil, n legtur cu paleoslav. z~egd ard", cf. srb.
bulg. oieg vt rar, crlig de scos j arul " >.
Acest cuvnt este cred, identic cu ojoc, or joc coad
de cociorv, cociorv", Schurholz", St nge", cunoscut
n alte pri (Some, Nsud, et c) , pe care se zice c merg
clare babele vrjitoare, at est at i la Tiktin, DRG. i la
Dame, DRF., i derivat de Asboth, Ak~ EH., XVI I , 466,
din ung. azsag, azsak, arszak, arzsak < slav. oZegz ruta-
bulum", Feuerschiirer", Schurstock", cf. Gombocz
Melich, MEtSz., col. 202203 (pentru umblarea clare
pe ojoc cf. azsagon jdrd boszorkny), iar de Tiktin, DRG.,
1085 : cf. ung., pol. oz~og, azsag=v.-s\. oZegi".
Ilaciu, -.
Pent ru ilaciu, -, adj. (despre vite) cu coarne scurt e"
(H. XI , 5) ; cu coarne scurte i crescute n l t uri ", care
are i forma Ude, adj. , m., i (prin desprirea fals din
Hi ilaciu !) laciu, -, adj. (H. VI I , 27), Dic. Acad., I i vi ,
p. 465, d urmtoarea explicare Poate, prin schimb de
sufix, din Hu : corn ilaciu ar fi deci corn n forma ilului".
Cred c este vorba de ung. vills (szarvu) cornibus
furcillatis", care poate fi vills fennllo i villdskidllo (Her-
mann Otto, A magyar psztorok nyelvkincse, Budapest,
l
) Cf. i Dacoromania, I, p. 300.
BCU CLUJ
28 6 X. DBAGANTJ
1914, al crui vi- iniial a dat yi- > i- (cf. idere vadr",
Maramure, iplea, Poezii pop., 7 1, i Dic. Acad., I I , 448);
pent ru alterarea lui v- iniial nainte -i- tonic n elemente
de origine ungureasc cf. i gig = vig < ung. ve'g ap. S.
Mndrescu, Ung., p. 1 1 8 1 1 9 ; gigan la Ns ud=l a vigan
< ung. vigan, cf. S. Mndrescu, o. c , p. 1 1 7 1 1 8 ; poat e
i gigos, -oas cu gtul noduros", Dic. Acad., I I
I V
, 67
(ntruct ar fi un derivat al lui vig), iar -s final prin apro-
piere de derivatele cu suf. -adu (cf. brnaciu, Alexics Gy.,
Magyar elemek az oldh nyelvben, Budapest, 1888, p. 68 ;
Dic. Acad., t. I, P, I, p. 48 i 184 ; O. Densusianu, Graiul
din ara Haegului, p. 83), cilaciu i cilac nume de
boi " (Dic. Acad., t. I, P. I I , p. 261) < kajls cu coar-
nele ncovoiate n jos, ntoarse" (Drganu, Dacoromania,
V, p. 338), alturi de caila, cailea < kajla (Procopovici,
Dic. Acad., t. I, P. I I , p. 26), cilat (Drganu, Dacoromania,
V, p. 338).
mb i n d e .
mbinde di nt r' un descntec popular din Vlaca (Tu
bub pripit, cu 9 9 de junghiuri, Nu junghi, Nu cuit,
Nu mbinde ca arpele, Nu umfl ca broasca, Mat. Folc,
p. 1527, Dic. Acad., I I
V I
, p. 476) unde se arat c cuvntul
este cu neles neprecizabil") pare a avea nelesul de
a ncolci", a cuprinde prin ncolcituri" i s' ar put ea
deriv din germ. umbinden.
mpila i mpili.
S. Pucariu, n Revista filologic, I I , pp. 6671, face
un interesant studiu asupra acestor dou cuvinte, pe care
le consider de unul singur (cf. i Dic. Acad., I I , pp. 505-506).
Arat mai ntiu explicrile care s' au propus, soco-
tete etimologia *impillare plauzibil negsind alta mai
bvn, i ncearc s explice din ea deosebitele sensuri
ale lui mpila i mpili.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
28 7
Ar fi prea lung s urmresc din acest punct de vedere
mersul ideilor din articolul lui Pucariu. i nici nu este ne-
voie s fac acest lucru dac voiu putea da alt explicare,
care va art a c punctul de plecare al lui Pucariu este
greit.
Rein numai urmtoarea preioas mrturisire : ,,De
ce n' am primit n Dicionarul mieu etimologic aceast
etimologie ? Fiindc aveam simul c mpila nu este un
cuvnt popular, ci o vorb savant. Pe atunci nu apruse
Dicionarul lui Tiktin pn la litera I, nct nu tiam
c l gsim i n Biblia de la 1688
1
) " p. 67). Pucariu re-
cunoate acum c s'a nelat i c avem a face cu un cuvnt
popular. Totui adaog : Cei mai muli dintre noi l-am
nvat n coal sau din lectur. Cuvntul neavnd o
familie n limb cci legtura lui etimologic cu piu
nu se mai simte ne face s-1 clasm ntre vorbele cr-
turreti. Poporul cel pui n n sensul curent nu-1 n-
trebuineaz, dovad c n fiele strnse pent ru Dic-
ionarul Academiei nu e nici una din literatura popular,
ci aproape t oat e din scriitorii sec. Xl X-l ea. Din aceast
cauz, o form * nchila n regiunile care rostesc chiu
( = piu) nu exist, fapt care de asemenea ne face pe noi,
crturarii, s-1 considerm de neologism. Varianta mpila
(cu i iniial, ca indica, introduce, etc.) pe care o gsim la
cei mai ngrijii scriitori, ca C. Negruzzi, Eminescu . a.,
dovedete c ei nii simeau cuvntul ca neologism"
(P- 67).
Dar n exemplul fn ncilat (I. Ghica, Scrisori, p. 543544)
put em avea rostirea dialectal a lui nchila, ceea ce ar
dovedi c acesta a existat i exist. Acelai lucru-1 do-
*) Exempl ul e di n Psal m 56, 8 : Mi-au mpilat sufletul mieu, n t ext ul
grecesc naisxa|ji<J>av, de la xaxax[j.iitu) st rmb, aps n j os". Traducerea
aceast a a rmas l n t ext ul Bibliei di n 1 9 1 4 , pe cnd psalt irile cel e mai
vechi au zgrcir' ' (Scheian) sau deel ar" Hurmuzaki . N. A. . Di n
I. A. Candrea, Psalt. Scheian, e t c , voi. II, p. 3 8 1 i 5 1 2 put em gsi c
formel e di n rra snt t raducerea formei corespunzt oare a sl avonescul ui
A A t u T H a ndoi ". N. D.
BCU CLUJ
28 8
X. DKAGANU
vedete i se nUil, pe care-1 ntrebuineaz btrnii i
femeile n Muscel (vezi mai ncolo). mpila este un cuvnt
popular, dar nu prea vechiu, din epoca cnd Turcii i Grecii
i ntinser stpnirea i asupra principatelor romneti
nscut prin derivare i hiperurbanizare din chil i . m-
sur de bucat e", bani ", obroc", Ki l a" (Getreide,
KornmaB), 2. vechiu bir n chile", Art Abgabe in Kilas"
( < m.-gr. i n.-gr. xo&ov, cf. i t urc. kile, vulg. k'ilo,
s.-cr. kila, bg. kilo, alb. k'ile, la Tiktin, DRG., 339 i Ber-
neker, SEW., I, 504)
x
) i nsemnnd la origine mpo-
vra", ad 1. concret (prin punere de chile pe cal ; cf. i
ntrni, neu i nel, et c) , ad 2. figurat.
Hiperurbanizarea nu este nici mai veche, nici mai nou
dect cea a lui biftui (Cantemir, Ist. ierogl., 205) = ghiftui
(Dic. Acad., I I , p. 257), despre care am art at n Daco-
romania, I, pp. 316317, c deriv din germ. Gift
2
) . A-
ceasta ne-o dovedete clar urmtorul exemplu scos din
Neculce : ,,Aceste sau fcuii ntr' aceast iarn 7245 ; i
erau multe nevoi pre acele vremi i n Moldova, bogate nevoi,
care cu condeiul meu nu potu s lungescU : civerturi, hrtii,
vcritu, pile (chile), ialovie, grele podvozi de fn, de
lemne, fiind oastea turceasc aedzat la Cartalii, la Dunre,
de au iernat, cat se mir i Domnul i boierii ce or face s
poat plini toate poroncile mprteti (Let
1
, I I , 4 32; Let.
2
,
I I , 392 ; Neculce mai are de dou ori forma chile : Let.
1
I I , 426; Let.
2
, I I , 387 i Let. * I I , 432 ; Let.
2
, I I , 392).
Chil, fiind un cuvnt de circumstan, a disprut astzi
din uz, iar din pricina aceasta mpila a rmas fr sprijinul,
necesar i nu se pare nou. Ct privete evoluia sensurilor
J
) Aceast a poat e fi mai veche. n Ungari a chila er cunoscut ca men-
sura frument i , capi ens duas met ret as Posoni enses", K t i bel " nc di n
secol ul XV I ; cf. singula kyla tritici a. 1 5 7 3 , 4 0 kila hordei a. 1 5 7 7 (Sza-
mot a-Z ol nai , MOklSz., 4 9 7 ; exempl e unguret i ult erioare vezi la Szarvas-
Si monyi , MNytSz., II, 3 0 5) . Se nt rebui na l la ncrcarea corbiilor
(cf. Vel l edi t s Lajos, Magyar Nyelv, X I I 1 9 1 6 , p. 2 3 6) .
*) Cf. l pic = chic < sl av. kiSka Darm", rut . , , l , eber-, Bl ut -
wurs t " (Tikt in, DRG., 3 4 5 ) , n i nut ul Nsudul ui , et c.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
28 9
trebue s pornim de la cel concret (Dic. Acad., I I , 506,
zice special") privitor la cal, pe care se t ransport au chilele.
Cal mpilat a trebuit s nsemneze la nceput cal m-
povrat cu chile de bucat e", cruia i se ndoia" spatele
din pricina greutii (cf. i ntrniat). Figura din cel din-
tiu exemplu pe care-1 avem (Biblia de la 1688, ps. 56, 8)
se rapoart tocmai la cal, cum arat traducerile din psal-
tirile vechi (deelar, zgrcir).
Calul ncrcat cu poveri abia se mic, e mpiedecat.
Altfel este, firete, un cal ne'mpilat, cnd i pune bunul
clre frul n gur (Gorjan, Halima, IV, 120).
Calul poat e fi mpiedecat ns i prin alte mijloace dect
ncrcarea" sau mpovrarea" cu chile; astfel prin a-
psarea" n jos a capului, care se leag de un picior dinainte
ca s nu poat fugi (cf. chiostec, pivan, rvan, n buestru,
et c, ap. V. Bogrea, Dacoromania, I I I , 811812 ; buestru
ap. G. Giuglea, Dacoromania, I I , 372373 ; S. Pucariu,
ibid., 683686). E uor de neles c, dup dispariia
chilei, verbul mpila, care i-a pierdut astfel familia, a
ajuns s ia acest sens special" de mpiedecare a calului,
care are o extensiune geografic destul de mare, explica-
bil prin negoul de cai. Totui centrele de iradiaiune
snt Principatele, cum se vede clar din datele culese de
Pucariu din rspunsurile la chestionarul calul", i adec
judeele Dmbovia, Prahova, Dolj i Muscel, apoi Ar-
dealul sudestic ; dar cuvntul se aude i n alte pri, de
exemplu n jud. Some. nelesul este destul de precis :
se mpileaz calul cnd i se leag capul de un picior de
dinainte, cnd se foreaz s stea cu capul n j os". E
deci vorba t ot de o apsare" a capului.
Chilele s' au put ut ntrebuina i la ndesarea" s' au
apsarea" fnului mpilat: Fnul er dus i aruncat
ntr'o groap adnc i, cnd se fcea grosimea fnului
de dou sau trei palme, se aezau peste dnsul scnduri,
pe care se puneau dup aceea bolovani de piatr i orice
alte greuti, ie aps fnul... Acesta se numete fn incitat
(Ghica, Scrisori, 543544).
Dacoromania VI
T
9
BCU CLUJ
290
N. DKAGANU
Din acest sens concret s' au nscut sensurile figurate
din exemplele : Soarta-mi mpileaz viaa la pmnt (Pann,
ap. Tiktin, DRG.) i n cel mai vechiu, citat mai sus, pre-
cum i din : cznd la grea slbiciune i mpilndu-m
cu dureri cumplite, nu suferii bolnvirea lenevirii meale
(Mineiul a. 1776, 72 Vi), unde Dic. Acad. l gloseaz cu
biciui, dar ar putea fi glosat tot a de bine cu zgrci, deel,
e t c , ale vechilor psaltiri.
Din sensul de bir n chile" Art Abgabe in Kilas" al
lui chil s'a desvoltat sensul cel mai obicinuit" n scrie-
rile literare de a mpovra peste msur (cu dri), a
aps, a asupri, a oprim (pe cineva, un popor, o ar ) ".
Am art at pricina pent ru care cuvntul nu s' a ivit na-
inte de secolul XVI I I i, cnd s'a ivit, s'a ivit n Prin-
cipate. Prezena cuvntului n Dexiconul Budan se ex-
plic prin faptul c autorii acestuia urmresc scrisul din
Principate. Exemplele din Dicionarul Academiei snt de-
osebit de instructive din acest punct de vedere; dou
din ele au chiar, alturi de mpila pe sinonimul mpo-
vra, aps sau pe povar.
Din acest sens s'a desvoltat cel neobicinuit de a com-
bat e, a dispreul" : Pompa cea din afar ( = luxul extern). . .
s mpileaz de filosofii cei stranici (Marcovici, D. 139).
Se va ridic poat e obieciunea c lmurirea lui mpila
nu este desvrit fr cea a lui mpili (mpcili, ncili,
etc.) cu care-1 t rat eaz mpreun Pucariu.
Socot pe mpili cu t ot ul alt cuvnt. Pent ru a-1 explic
pornesc t ot din lumea animalelor. M gndesc la exem-
plele : lin copil, un animal, din necutare, rmne mpilit=
t ot mic, necrescut (Diuba, Banat). Jita ( = vita) se'mpci-
lete = nu crete din pricina c e ru nutrit, rmne
pipernicit, (n)chircit (Zagra, j . Nsud; j . Some).
A fi mpilit nseamn propriu zis a fi numai pielea i
oasele". A se mpili ar putea fi deci un derivat (cu asi-
milaia lui -ie- la -i- urmtor) al lui piele (cf. neap. pelliende
mager" ap. Meyer-Dtibke, REW., p. 473, nr. 6377
s
-
v
-
pellis; nu vd clar ns legtura dintre arom. pilicios pi-
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
291
pernicit", (n)chircit" i k'ale, k'ili k'ilu, k'ili, k'ilic,
ntru ct am atepta mai curnd * k'ilicios; totui ea nu
este exclus, cf. ac. plur. gr. rcsXXas peaux", neXXo-paipog
pellarius" ap. Boissacq
1
), 763).
Prin extensiune ntrebuinarea cuvntului nipill a put ut fi
t recut de la animale i la plante, care pot fi i elfi'mpie-
decate n cretere prin deosebite mprejurri : De vor fi
ploi multe pe vremea spatului... cucuruzul nglbenete i
mpileate (Economia^ 41). mpilit-i iarba'n cale, c'o calc
muli n picioare (Rev.-crit.-lit., IV, 144)
1
) .
mp u j i c .
Dic. Acad., I I , 530, d verbul a se mpujic cu sensul
de a se ntrece, a se lu la ntrecere, a rivaliza" (Zagra,
Nsud, corn. Corbu) i locuiunea a se da pe nt recut e"
(com. N. Drganu, t ot din Zagra) i adauge : Etimologia
necunoscut (cf. rus. puzati ,,a bg fric n cineva, a in-
t i mi da", rut. puzati sja a lu la goan", puz~ah, puzalo
codoritea biciului").
Cred c trebue s pornim de la o form slav (rut., rus.)
*po-zel'kati din Zelati, zeleti (pentru -k- cf. n.-slov. zelik
lustern", zelcen begierieg", precum i zalkovati < Halii
moeror", care ne-a dat pe jlcui, jelcui = jlui"). Pent ru
sens cf. lit. Zelovati eifern". O aton din po-, care n' a mai
fost simit ca prefix, a put ut trece n --.
*) Cit ez n acest l oc i verbul celi (Vale, jud. Si bi u), cu vari ant a ciuli
(Valea Someul ui , Nsud) , cunoscut de Dic. Acad., t . I, fasc. I I , 275,
numai di n comuni cri l e lui I t t u, cu sensurile : 1 . (despre pl ant e) , , a se
ofili, a se vet eji repede, ca i cum r fi fost opri t e". Uite, s'a celit scumpia
de cldura asta, i 2. (despre lemne) ,, a ncepe s put rezeasc, a s e b r-
z o i " , despre care se s pune : Poat e, acelai cuvnt cu ciuli". S nu
fie mai curnd o rost ire nordic, ajuns n careva chi p la Sibiiu, a lui
ofeli, ofili sau chiar a lui mpcieli, mpcill" ? (Observ c nu cunosc de
la Ns ud pe citlli cu sensul dat de It t u, iar ofili are acolo forma ogill,
ugill, < ovili = ofili).
19*
BCU CLUJ
292
N. DRAGAS E
Impul.
Dic. Acad, I I , p. 530 d pe mpuli cu sensul de a
strig pe cineva din deprtare cu , , pu" (Zagra, com.
I. Corbu),, ,,a alung cu url et e" (P. Papahagi, Graiul i
folklorul Maramureului).
Se adaog o etimologie propus de mine : Probabil,
contaminare ntre strigtul pu i strigtul tuliloaie t ul ai ".
S'a derivat apoi un verb cu pref. n-.
Nu mai cred n aceast etimologie. Mai curnd trebue
s ne gndim la un radical slav, care ar putea fi compusul
cu prefixul po- al lui lajg, lajati OXaxxev" (cf. rus.
laju, Idjati bellen, schimpfen, schelten, schmhen" ; rut.
djaty, i dem; s.-cr. lajem, lajati, bg. lajz belle", e t c , ap.
Berneker, SEW., I, 687). Ne mai simindu-se compus,
-o- aton din prefixul -po- s'a put ut schimb n -u-, contri-
buind la aceasta i apropierea de interjecia pu !
Incondur (ncondor); inchiondor.
Dic. Acad., t. I I , fasc. VI I I , d verbul a (se) incondur
cu sensul de ,,a (se) ncl n conduri" (Pe glezne goale
l taie rugii pentru picioare ncondurate, Delavrancea, ap.
Tiktin, DRG.) i f i g. ,,a se umfl (n pene), a se mndri . "
(Armsaru' s 'ncondur i nechez pe lng fomei, Graiul
nostru, I, 71 ; alupele, cu dou pnze, alunec, s ntrec
ca lebedele, cnd i incondur aripele i vslesc adnc cu
picioarele lor cenuii, Delavrancea, V. V. 161), derivndu-1
din n + condur (i).
Derivarea se potrivete pentru exemplul ntiu, dar nu
se potrivete pent ru cele dou din urm, n care se afirm
c ar avea sensul figurat de ,,a se umfl (n pene)", a
se mndri ".
Sensul din urm face part e din terminologia animalic,
n special a calului, cf., afar de exemplul al doilea, i; na-
inte de a-i scoate n trg, i spal, i sal, le 'mple-
tete topuri (plantici frumoase) n coam i coad i-i plimb
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
293
prin trg, n faa cumprtorilor, strngndu-i n zbale
ca s se' neon dor eze i astfel s par mai chipei (S. Pop,
Dacoromania, V, 8 1 ; pe p. 205 ncondora se explic a
se art bine n t rg"), iar verbul omonim cu cellalt ,
cruia-i aparine, corespunde ungurescului, cunoscut i n
Secuime, kandar-, kandargat- ,,a nvrti, a suci, a mic
ncoace i ncolo (prile t r upul ui : coada, capul etc. )",
kandarit- ,,a porni, a da drumul, a mic", kandarsz-
,,a mpinge, a deprta, a nltur", kandarod(ik) ,,a se
nvrti, a se suci" (Szinnyei, MTsz., I, 1033) : E vorba
adec de micrile" i nvrtiturile" neastmprate pe
care le face animalul strns n zbale", etc. n urma crora
apare vioiu i chipe", iar nu de vreo mpodobire a pi-
cioarelor sau aripilor acestuia cu conduri.
S' ar put ea chiar ca i a se (n)chiondor, a se (n)chiondor
(de-aici nchiondorat, chiondoreal, chiondor) a se uit
la cineva posomorit, ncruntat, chiondor" (Dic. Acad.,
t. I I , fasc. VI I I , p. 583) s derive din acelai verb un-
guresc, care ( + csavar) mai are variantele csandar-, csan-
dargat-, csandarit-, csandarog- (cf. Gombocz-Melich, MEtSz.,
841), dac sensul original al acestei forme (apropiate din
punct de vedere formal i semantic de chior, a se chiori,
chior, cf. Tiktin, DRG., 342) s'a raport at la nvrt i rea"
sau nholbarea" ochilor, fcut deodat cu roirea"
omului care privete : s nu ne nchiondorm la la la pentru
nimicuri, Jipescu, ap. Tiktin, DRG..
Ine uj lui (ncului).
Ea baza verbului a se ncujlui (ncului) a intr n
relaiuni de amor", a se ndvi ", a se ngurlui", a
se ncuiba", a se cuibri", nu trebue s cut m ungu-
rescul kozel aproape" (Dic. Acad., t. I I , fasc. VI I I , p. 612),
care i-ar fi pst rat pe -z- (cf. ung. kdz > chiuz, chiuz,
et c) , ci pe gzslik, guzsol a se suci ca gnjul", a se face
gnj ", ,,a se gnjului" (Szinnyei MTsz., I, 736), cu c
BCU CLUJ
294 N. DKAGANU
n loc de g ca i cujb, etc. ; cf. l e g , n n o d a , n-
c i o t , n l n u i , etc.
Inoc, I nuc.
Prezena n Ardeal a unui ,,vir nobilis Comes Bozouck
filius I nok" (Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, I, 222
i 223, a. 1302), care druete villam suam Bozna" (Bazna,
ung. Bdzna, ss. Baassen) ,,in comitatu de Kukul l u", ne
lmurete definitiv originea di nt r' un nume de persoan
a lui Inoc, ung. Inakfalva (j. Turda, aproape de Vin),
pe care G. Weigand, Balkan-Archiv, I, p. 13, l consider
unguresc i-1 t raduce prin Skl ave", ,,H6rigendorf", pro-
babil fiindc se gndea la un ung. inas ucenic, fecior
din cas". nt r' adevr ns ung. inas a dat romnete
ina.
Recensnd scrierea lui Weigand, n Dacoromania, IV,
p. 1131, eu aduceam aceast numire de localitate n le-
gtur ori cu turc. ynak, inak, ina% inay. 1. herrlich, schdn",
2. Freund", primit n limbile fino-ugrice, inclusiv cea
ungureasc, ca nume de dignitate i persoan
2
) ; ori cu
rut. , bg., srb., pol. junk, ceh. junoch, jinoch < junz t -
nr", nou", care se ntrebuineaz des n toponimie.
Avnd n vedere cele citate mai sus, precum i faptul
c Inok se gsete ca nume de persoan i topic i n alte
pri (a. 1310 : Inok, nom. viri, Mon. Strig., I I , 620 ; a.
1232 : ,,terra Inok, que eodem modo Craco dicitur", Wenzel,
VI , 505 ; a. 1282 : Ketlitzen de Inoch", Fejer, V, 3, 148 ;
Inakfolde, Csnki, I I I , 612, n corn. opron; Inaktelke,
ibid., V, 3 61 , = rom. Inuc, j . Cluj)
2
) , fr ndoial c pentru
a explic pe Inoc (j. Turda) i Inuc (j. Cluj) trebue s por-
nim de la numele de persoan Inoc, fie c ne-am gndi
la o origine turceasc ori slav a acestuia.
1
) Cf. Gombocz, Magyar Nyelv, XI1925, p. 435436.
2
) Id. , ibid.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
295
Lepd.
n Dacoromania, I, pp. 220222, regretatul E. Herzog
a art at obieciunile de ridicat mpotriva etimologiei le-
pd < l a p i d a r e , pus n circulaie nc de Lex. Bud :.
a) vocala -e- > -- aton (-ea- > -a- tonic) din radical, nu
numai n arom. , ci i n d.-rom. (n textele cele mai vechi
pretutindeni numai -e- i -ea-) ; b) sensul verbului latin
nu este Steine werfen", werfen", ci mi t Steinen be-
werfen", steinigen", iar de-aici trecerea la werfen",
abwerfen", e t c , este mai greu de explicat.
A propus deci nlocuirea acestei etimologii cu * 1 i q u i-
d a r e din 1 i q u i d u s, -a, - u m, art nd posibilitatea
trecerii lui -qu- n -p-, iar pent ru sens pornind din exemple
ca : Apa limpede pn nu vei vedea, cea turbure n'o vei lepd
(Dame).
mpot ri va acestei etimologii, admise de unii (W. Meyei-
Diibke, ZRPh., XDI I I , 230; S. Pucariu, Dacoromania,
V, 483), s' au ridicat i obieciuni (G. Weigand, Balkan-
Archiv, I I , 260 ; Gamilscheg, ZRPh., XDI I , 240 ; D. Spitzer,
Dacoromania, IV, 645 . u.).
Herzog, aprndu-i punctul de vedere, a ncercat s-i
ntemeieze i mai mult etimologia n Dacoromania, V,
pp. 483494, citnd pentru partea semantic de o part e
exemplul dat din Cmpulung a. 1639 pe care i 1-a comu-
nicat V. Bogrea : ,,Deci am pus de au btut clopotul i s'au
strnsii i tineri i btrni, i le-mu. pus zi oroanilor ca
s lepede banii acestor boiari, er ei n'au putut cpt banii,
s-i dee de pre acele vaduri, ci s'au mpcat i s'au tocmit"
(N. Iorga, Studii i documente, I I I , p. 276, Nr. VI I ),
pe de alt part e paralela foarte ademenitoare a latinului
fundere (cf. sacos nummorum effundere, fr. verser, it. versare,
rom. vrs, et c) , i : Apa limpede pn nu vei vedea,
cea turbure n'o vei lepd (Dame)
1
) .
l
) Cf. l CnS nseteaz curtea ta, Apa'n drum n'o lepd , , S n-
gri j i m mai nt i u de ai no t r i " (Zanne, Prov., I I I , 586).
BCU CLUJ
296
N. DKGASU
nt r' adevr ns, cum vom vedea mai ncolo, n amn-
dou cazurile avem a face cu sensuri ulterioare : n exem-
plul ntiu nsemnnd ,,a da", iar n al doilea ,,a arunc",
, , a zvrli". Pent ru cazul al doilea sensul de ,,a vomi t ",
a vom", ,,a vrs", ,,a bor" al lui lepd, at est at de
Viciu, Glosar, din Bucium, nu dovedete prea mult, fiind
un decalc al ungurescului hny- arunc" i vom".
At t faptul c acest cuvnt se gsete numai n limba
romn, iar n celelalte limbi romanice lipsete, ct i
acela c explicarea lui ntmpin greuti la derivarea
din l a p i d a r e i din * l i q u i d a r e , ne ndeamn s
ne gndim la alt etimologie, i anume la un cuvnt de
origine greceasc i nt rat n latina balcanic, care are -e-
n radical. Acesta trebue s fi fost * 1 e p d a r e, deri-
vatul lui 1 e p i s, - i d i s, acuz. - i d a, cu forma sec. 1 e p i d a
- a e die Schuppe", lat. squama" (cf. gr. Xinai a cur
ceva de coaj, solz (pete), piele", ecaler, ecosser, peler",
Xem's, -ESo; coque, coquille, ecaille", STU^O), AeTCtSoOaGat
a se curai de solzi, a se jupoi de coaj", s' e-
cailler", XsraScw, XeniSt fac ceva solzos, solzesc", cou-
vrire d'ecaille, rendre ecailleux", aitoXsraSoo) ecailler",
ixXs7u(t> monder")
x
) .
Cuvntul latinesc este nrudit de o part e cu gr. Xercpa,
cunoscuta boal de piele, pe care am luat-o i noi cu acest
nume, de alt part e cu lat. 1 e p i d u s, -a,- um char-
mant , gracieux, joii" (cf. gr. 'Xeircis, adj. vb. al lui XSTUO),
depouille de sa pellicule" mince", grele", pet i t "),
l e p s , - Or i s grce, agrement, seduction" (Fick, I,
5 36; Wal de
2
, 422, . u. ; Boisacq
2
, 569570) etc. Din
1 e p i d a a trebuit s se formeze verbul * 1 e p i d a r e,
care a put ut s ne rmn din formele accentuate pe de-
sinenele personale (cf. vrs n loc de viers, dup vrs,.:
art n loc de arpt < * a r r e c t a r e , dup art, etc.
vezi Pucariu, Dacoromni a, V, 772)^ formele accentuate
pe -e- trebuind s dea -le-, cf. iau < Uvo alturi de lum <
J
) Lepida se gset e i n bul gret e i nseamn , , cust ur".
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
297
l e v a m u s , aiept alturi de alept, aleft < a l l e c t a r e ,
iert > l i b e r t o , iepure < l e p o r e m , etc.).
La nceput lepd a trebuit s nsemne a nprl i "
(mai probabil din v.-bg. na + perhti (priii) a prli pui n",
dect din v.-bg. pero penna", Cihac, I I , 251, dei Tiktin,
DRG., 1034, se ndoiete n aceast explicare), despre piele,
pr, pene, die Haut , Haare, Federn wechseln, mausern,
sich hren, hut en, se deplumer, muer, peler, perdre son
poile, depiler". nt r' adevr, cum put em constat din cele
mai multe dicionare i din textele populare, sinonimul
lui nprli este lepd : vitele i l eapd" primvara
prul cel veehiu de iarn, nprlesc", i capt altul
nou; paserile i l eapd" penele, erpii i l eapd"
pielea, etc. (cf. Psculescu, Lit. pop., Herzog, Dacoromania,
V, 487, n Marginea, et c) . Citez numai proverbul : Lupul
i leapd ( = ,,schimb, las, prsete") prul, dar n-
ravul nu (ba) (Zanne, Prov., I, 519).
Acest sens pare s fi fost sensul original i la Aromni,
nsui Herzog citeaz din P. Papahagi Basme aromne,
dou exemple interesante din acest punct de vedere:
Curcubet... 'alipid coaja di Curcubet nparti i e s-
vead ocl'il' ? Aleptul alepilor i gonite a gonilor nas ear
(132/15), Seara 'o ahpid k'alea de capr (206/37).
Lepdarea" deci s'a raport at de la nceput la ceva
ce-i aparinea fiinei celui ce o fcea, ca l originalul gre-
cesc (solz, piele, coaj, et c) . Aceast caracteristic a sen-
sului i-a pst rat -o lepd l cnd prin extensiune a l uat
alte sensuri, alturi de acel de ,,a nprli", d. e. pe a
avor t a" (cf. bg. furljam jeter" i avor t er "; alb. Stjet,
Stt werfen", schleuderh" i eine Fehlgeburt machen" ;
ung. elvetel-, idem, despre animale). Ft ul , nainte de
natere, face part e din fiina mamei care-1 l eapd"
cnd l nate nainte de vreme dintr' o pricin oare-
care.
Dac nu altfel, aparinerea trebue s se rapoarte cel
pui n la mbrcmintea lipit de fiina noastr (,,des-
brcarea" i prsirea" sumanului, paltonului, cojocului,
BCU CLUJ
298
N . D R G A N T T
opincilor, cmaei, izmenelor, cioarecilor, rasei, cumei sau
cciulei, et c) , la fiine care snt legate de noi sufletete
(desprirea" de muiere", prsirea" ei ; a prinilor
i a copiilor, a prietenilor, credincioilor, etc. ; cf. de- va
lepd muierea, Prav., 1123 ; lepdatui-i-ai cnd mrir-se
Coresi, Ps. 72/18 ; lepdar-se de prinii lom, ib., 77/57, et c) ,
iar figurat la credin, lege, clugrie, funciune, etc.
Chiar i a lepda ancora" sau veatrile" din vechile
noastre texte, a lepda apa din vas", a vom" intr
n aceast categorie, ntru ct e vorba de pri ale corbiei
i cuprinsul vasului i al stomahului. De asemenea le-
pdarea" pieptenului, cutii, etc. ascunse n sn, n po-
veti pentru a ridic o piedec n calea urmritorului.
Lepdarea" muierii, credinei, clugriei, funciunii, e t c ,
nseamn prsire", dar cnd eti forat s o faci, n-
seamn destituire" (cf. s-l leapede den preoie, Prav., 181).
Lepdarea ancorei" este n fond o aruncare" ; chiar
i la desbrcare" de obiceiu se arunc" hainele. E uor
de neles deci c lepd a luat i sensul de arunca" (cf.
a lepd grul n mare, a lepda sorile, etc. n textele
vechi, et c) . Firete n acest caz reflexivul lui lepd, ca
i cel al lui arunc, poate nsemn a se grbi " (cf.
(a)zvrle-te, arunc-te pn la noi ! ; repezi-te la mine ; ip-te
la el !). Aa l gsim n arom. me aleapidu i ch ei l e", se-ali-
pidr tu foc se arunc n foc", se-alipid tu furi dete
nval n hoi ", etc.
Alt dat aceast aruncare", lsare" ajunge s n-
semne numai a ls", a pune", a aez" : Gsi vreme
s lepede 'un cofel de vin n preajma unor oameni trudii
i nsetai (M. Sadoveanu, Zodia cancerului, Bucureti,
1929, I, p. 32), ori : Acele brae beizade le lepd trudite
n lungul trupului (id., ibid. I I , p. 177).
n sfrit t ot din arunc", zvrli" s'a desvoltat i
sensul cel mai general al lui lepd, anume de a da",
nu numai bani, ci orice. Citez, alturi de exemplul s
lepede banii acestor boiari (a. 1639, N. Iorga, 1. c ) , i de :
Banii n'ajung, Mria-ta. Iat, mni e veselia cea mare
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
299
i trebuesc puse pe mese alte bucate i vinuri, mai multe
dect pn acum. S se puie. De ce v'am rnduit ? De
ce v'am lepdat bani ? Mai trebue, Mria-ta (Sadoveanu,
o. c , I I , p. 227), nc dou exemple, care ne dovedesc
clar c n acest caz nu ne put em gndi la * l i q u i d a r e
a vrs", ci la ,,a d" n general : Hatmane, dac'ar
fi fost ceva ntr'adevr aa de ru, mi-ai fi lepdat vestea
cum ai intrat i nai fi ateptat nici o clip (Sadoveanu,
o. c . I, p. 117) ; Nimene s nu-i lepede cuvnt, pn ce
va hotr asupra lui Divanul judecii (id., ibid., I, p. 181)
x
) .
Ochelar, ochier.
Fonetismul lui ochelar (ochelariu), plur. ochelari 1. Briile",
2. Scheuklappe", Scheuleder" (cf. Tiktin, DRG., 1075)
ne arat c mijlocitorul, care ni 1-a dat din lat. -med. oculare
sau ocularius Augen-", a fost limba sseasc, care are
n Reghin forma Aklr, iar n Bistria pe Okelr (forma
glumea Otjelr pare a fi reprimit din romnete), cum
atest Siebenburg. schs. Wb., nu cea polon ori ungu-
reasc (cf. pol. okulary la Tiktin, DRG. ; ung. okulr, okulre,
okorldre, okula, la Szinnyei, MTsz., I I , 6)
2
) ; cf. ss. po-
kert Theer" < pcur (I. Brenndorfer, Romn (olh) ele-
mek az erdelyi szdsz nyelvben, Budapest, 1902, p. 40) ; Ku-
1
) Lepd est e nt rebui nat foart e des de Sadoveanu n scrierea ci-
t at i n alt e sensuri : pn ce va lepd demonii pe care-i are ntr'nsa
(I I , p. 200) ; Am lepdat din mine tot veninul pe care mi l-a dat s-l beau !
(I I , p. 240) ; n'am lepdat nici o oal cu care m'a cinstit rzeul (I, p. 8182) ;
Cnd ajungem la corabie, numai le lepdm n marea i gata ( I I , p. 191) ;
Vznd c mi se pune n mn cuit ca s belesc ara, l-am lepdat (I,
p. 228) ; Parc er suprat pe ei, aa-i rsucea, i trntea i-i lepd
[pe rzei i mazili] (I, p. 126) ; ...s-i primeasc i s-i duc s-i lepede
undeva, ntr'un ostrov : la Crit, ori la Chipru ( I I , p. 187) ...lepdnd
tot, mbrcminte, podoabe i bani, spre a se afl gol (I , p. 99) ; i m'n-
torc napoi ct oiu putea mai de grab, nu atta ca s dau lui beizade veste,
ct ca s leapd toate de pe mine i s m'ntind la pmnt... ( I I , p. 167).
2
) n ung. cuvnt ul est e cunoscut nc di n secolul X V I n forma ohulr
(cf. Szamot a-Z ol nai , MOklSz., 707).
BCU CLUJ
300 N. DRAGANU
keruz, Kukeruse < cucuruz (A. Bena, Limba romn la
Saii din Ardeal, Cluj, 1925, p. 22) ; gesoketit < socotit
(Brenndorfer, 20), kokeschatisch ,,buckelig" < cocoai (id.,
29), kokestirk St orch" (id., 29 i 61) ; kamuara < comoar
(G. Kisch, Nbsner Wbrter und Wendungen, 87 i Bena, 22) ;
Bukerescht, Bukeresch, Bukerest (Hurmuzaki, XI , 789, 831,
880, et c) , . a. (vezi i celelalte exemple pe care le-am
adunat n Dacoromania, IV, p. 131).
Ochier (rostit i octet) (jud. Nsud) este o formaiune
romneasc din ochiu.
Opag.
n lucrarea sa Ujabb szempontok es adatok a romn nyelv
magyar elemeinek kutatsdhoz, Adalekok a romn nyelv
szekely-magyar eredetu szavaihoz (extras din Szekely
Nemzeti Muzeum Emlekkonyve), p. 5, dl Dr. A. Bi t ay
se ocup, ntre altele de cuvnt ul opag, -uri polojenii'
i de poegos glume", pe care le cunoate din A. Viciu,
Glosar de cuvinte dialectale, Blaj, 1899, p. 46, i din titlul
ciii lui Ioan Pop Reteganul Opaguri, Ct cioplite, ct
pilite i la lume mpiite, Gherla 1897. Pe cel dintiu
l deriv din ung. kopesdg, cu pierderea lui c iniial con-
fundat cu prepoziia cu, iar pe al doilea l aduce n leg-
t ur cu ag (cf. v.-bg. ega scurrilitas", bg. Sega Scherz",
ap. Miklosich, EtWb., 338).
nt r' adevr ns ung. kopesdg ar fi trebuit s dea ro-
mnete * copeag, * copiag, * cupiag, iar dac ar fi in-
tervenit etimologia popular pentru a vedea n forma
din urm prepoziia cu, numai * piag, n nici un caz ns
* opiag > opag, cci -o- aton din kopesdg trebuia s
se schimbe n u pentru ca nceputul cuvntului s fie con-
fundat cu prepoziia cu i apoi s dispar, dar n opag
avem pe o (cf. dusegubinu din [fapt, vin] * duegubin>
de ugubm. apoi ugubm; u m b i l i c u s > * u m b u -
1 i c u s > * umburic > * unburic > * un buric > buric, et c) .
Ct privete pe poegos, acesta, cu t oat e c Viciu l re-
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
301
produce ntocmai i n An. Acad. Rom., t. XXIX1906-907,
p. 127, dup ediia din Blaj, 1899, a Glosarului de cuvinte
dialectale, p. 4 6: fotogenii, i ofaguri, si non. = sftoii :
Atte fotogenii spne N. de t e focozti de el " = t e miri.
Cela-i om foegos, numai de opaguri" bun (Reteag,
Some), pare a fi o simpl greal de tipar n loc de ofegos,
derivatul lui ofiag, deci nu are a face nimic cu ag.
Aceasta ne-o dovedete aproape fr ndoial forma ob-
egos glume", dat din Slaj de eztoarea, XXXVI 1928,
p. 149.
Dar s ne ntoarcem la ofiag.
I. Pop Reteganul nu ne lmurete nicieri n lucrarea
s a ce nelege subt obaguri, pe care i Ie alege ca titlu.
Din coninut, put em vedea c e vorba de anecdote pri-
vitoare la igani, Secui, Armeni, Sai i Evrei, versuri
glumee privitoare la oameni nsurai ru, fete bt rne
ori lenee, beivi, e t c , unele copiate dup manuscrise
vechi (dintre acestea este deosebit de interesant ca limb
Versul Sailor", care red admirabil limba Sailor din
Bistria, hamli ora a nost").
St. Pasca, Glosar dialectal, Bucureti, 1928, p. 237 (45)
d forma obag, s. a., cu sensul rut at e, invidie" dup
o comunicare a lui C. Rebreanu din Bistria. Acest sens
este, evident, ulterior.
Ea origine ofiag nseamn deci gl um" (uneori rut -
cioas, de-aici invidie") sau, mai bine, vorb de clac"
pe care Tiktin, DRG., 370, o traduce cu zweckloses,
unnutzes Geschwtz". Dat fiind acest sens, este evident
etimologia, care, la prima vedere, ni se pare cu neput i n
de gsit, dei nfiarea cuvntului ne trimite la limba
maghiar.
Cuvntul nostru este adec unul dintre puinele cu-
vinte ungureti primite n forma de plural*), derivnd
') Cf. haiduc (pol., sl ov. , rus. , rut . , s.-cr. hajduk, sl ovac, hajduch,
ceh. hajduk, hejuk, bg. hajduk, hajdut) di n hajduk, plur. ung. hajdii
(Berneker, SEW., 375) tipic gheat " di n cipok, plur. ung. cipo, i de m;
vndroc < plur. vdndorok al lui vndor : Moii merg vndroci la ar
BCU CLUJ
302
N. DKAGANU
din pluralul hopsk (hapsdk) al lui hopsa (hapsa), care
iari a fost primit, dup prerea d-lui Lacea, din rom.
obte ( < v.-bg. obist, adj ; -te, adv. ; -tije, subst.) i re-
primit de noi n forma hop, cum am art at n Daco-
romania, I I I , pp. 719721 (cf. locuiunea de hop=
,,de clac", ,,de obte", ,,al t ut uror").
Dispariia lui h- iniial e cunoscut i n alte cuvinte.
Finalul -ac al lui hopsk s'a schimbat uor n -ag, nu
numai fiindc trecerea lui -c final n -g este obinuit,
ci i subt influena elementelor mprumut at e sau formate
cu sufixul ung. -sdg ( > rom. -ag).
Pliuh.
Pent ru pliuh = vinars, rachiu, stropal, etc. (Bug-
nariu, Ns.) ; pliuh = 1, rachiu r u" ; 2. cea, hai t "
(ez., I I I , 85, 5), i derivatele : pliuhu = pl i uh" (ez.,
I I I , 4) ; pliuhni = pl i uh" (ez., V, 117 , 2), cf. rut.
pljuvati speien", spucken", pljuha, zapljuvica graue
Schmeiss-Fleischfliege" (Sarcophaga carnaria), zapljuvati
(Scrioara), ap. T. Papahagi , Grai i suflet, I I , 87 ; ciormoiac, ciormoiag
K uhwei zen" < ung. csormolydk, plur. lui csormoly{a), cf. Gombocz-Mel i ch,
MEtSz., 990991, poat e (h)arag < harcak = harcok, plur. ung. haro
rom. har (cf. Hanes Skol d, Ungarische Endbetonung, Lund-Lei pzi g,
1925, p. 57 : < harc -f suf -ag), et c. Pe hdrag, hdarg, hdrog, hodorog,
care are l forma hdru, Skol d, p. 80 i Bi t ay, p. 45, l deri v di nt r' un
ung. * hadaray > hadar (cf. aafvra-f = szdnt a. 1109, szedech, scedech =
szedo, et c) . Aceas t derivare ar fi posi bi l ns numai n cazul c pe h-
drog l -am fi pri mi t nai nt e de secol ul al XV- l ea pn cnd i ne ro-
st irea ungureasc cu y (cf. Gombocz, Memoires de la Societe Finno-Ou-
grienne, XXX, 1702 i Magyar Tortneti Nyelvtan, I I , resz. , Hangt an,
I I , Budapest , 1926, 8485 ; Melich, Nyelvtudomnyi Kozlemenyek, XLI V,
353, cf. i XXXI V, 132; Magyar Nyelv, X, 155156, e t c ) . Dar acest
lucru est e greu de dovedi t . Mai curnd put em avea evol ui a i nvers : hadar
> hadarou > haarov, haaroh > hdru i hdrog, cu schi mb de sufi x
hdrag. Dar l mai probabi l est e expl i carea di nt r' un plural hadardk.
Tot a i feletioc poat e fi mai curnd corespondent ul met at ezat al ungu-
rescului festelok, pluralul lui festelo > feteleu, dect feteleu+svetoc,
svitoc, cum propuneam u Dacoromania, I, pp. 319320), et c.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
303
verspucken", speien", bespucken", pljuga garstig",
schmutzig" ; ceh. pluhati . beschmutzen"; slov. pluhati,
i dem; rus. plyugavyj, pol. plugawy schmutzig", etc.
Pr i ht f d.
Prihod s. a. nseamn trectoare peste dealuri, printre
stnci (eoni. Li uba; i priod s. a., com. Liuba), i este
ntrebuinat adeseori ca nume propriu n toponimie.
Deriv din slav. prihodit i , &pics, uapouata, adventus ;
2. redi t us; 3. upoa^Xoio? advena.
Ul ui ( ur l ui ) .
Ului (n Mold. i urlui) cu sensul trans. , , Jdn. in Ver-
wirrung bringen, verwirren" i refl. verwirrt werden,
den Kopf verlieren", pent ru care Tiktin, DRG., 1675,
d o serie de exemple, fr a putea art etimologia, pare
a fi identic cu hului ,,a drm", a nrui ", ,,a surp"
refl. ,,a se drm", ,,a se nrui ", ,,a se surp", p. ext. ,,a
cdea ntr' o par t e" (i : hurui, iar din hurui + hului >
hurlui), pe care Dic. Acad., I I , fasc. V, p. 419, l deriv
bine din ung. hul(lani) ,,a cdea".
Z v r c o l i (a se-).
Pent ru a. se zvrcoli sich (kramphaft) winden, kriim-
men", Tiktin, DRG., 1834, dnd citatele necesare, trimite
la n.-slov. zvreti, svrkniti verdrehen", krummen", svreti
se sich zusammenziehen", bg. vrkolest r und" (dup
Weigand, Jahresbericht, XI XXX, 142), et c, adognd
c felul cum e format cuvntul ne amintete pe rostogoli,
rotocol (cf. i zvcni, zvrli, et c) .
Forma cea mai veche este vrgoli (Dosofteiu, V. S.,
Noemv. 1 1 , Maiu 9). Din aceasta s'a desvoltat subt in-
influena altor cuvinte, vrcoli, zvrgoli i zvrcoli. Radi-
BCU CLUJ
304
X. DJIAGANU
calul nu este cel propus de Tiktin, ci ung. vergel-, vergol-
,,a mna repede", vergelod(ik), vergdd(ik) i . ,,a st rbat e
cu anevoie", ,,a rsbat e" 2. ,,a se sbat e", ,,a se zbucium",
,,a da din mni i din picioare", ,,a se zvrcoli" (Dic. ;
Szinnyei, MTsz., I I , 959). n privina formei a interve-
nit i interjecia zvrr !, apoi zvcni, zvrli, etc.
Va i d e 1
ntrebuinarea complementului respectiv alctuit cu de
+ acuzativul, ca i complementul directiv n dativ, este
obinuit dup interjecia vai / (cf. vai mie / = lat. vae
mihi! i vai de mine / = lat. vae de me /; reproducnd
vaetele mai multora n acelai t i mp : vai de mine i de mine /).
Cum s'a spus, d. ex. : Amar er s fie de voi, de nu eram
noi amndoi! (Creang, Pov., 269) s'a zis i : i cu str-
fuirea voastr er vai de pielea noastr! (id., ibid.). Tot
aa vai de el, amar de ea! (Alecsandri, Poezii pop. 28/10).
n cazul c ntrebuinm dativul, durerea este nchi-
puit ca ndreptndu-se spre persoana sau lucrul pus de
complement lng interjecie, iar cnd ntrebuinm com-
plementul respectiv cu de, ca venind de la ele, fiind ex-
pri mat de ele, sau ca privindu-le : C-i amar i vai de
tine (Gaster, Chrest, I I , 292), Iar ea, vai de ea (id., ibid.,
I I , 290) ; arom. vai de Nica, cum s le mulg ? (Weigand,
Arom., I I , 114 , 71/ 2), etc.
La exprimarea unui sentiment de durere mai intens,
repetm pe de fr s ne dm seama. Prin deasa ntre-
buinare a acestei repetiii, cel dintiu dintre cei doi de a
fost considerat ca alctuind un singur cuvnt i s'a pus
dup el un al doilea de : Vaide de toi pctoii, i mai
vrtoii nemilostiviloru ! (S. Pucariu Al. Procopovici,
Diaconul Coresi : Carte cu nvtur, p. 41) ; i vaide de
omul cela ce rede (=, , rde") n besearec, o vaide de omul
cela ce va sparge acestu cuvntu de no-l'"(= ,,nu-l") va primi
(Cod. Sturdz., p. 15 , ap. Hasdeu, Cuv. d. btr., I I , 52 ;
BCU CLUJ
ETIMOLOGII
305
cf. i p. 51 i 61, n. 31, unde se citeaz : vaide de omul (p. 12,
13 de 2 ori, p. 14, 15 de 2 ori), vaide de preotulu (p. 13 ;
Hasdeu, o. c , p. 51), vaide de cstoriul (p. 1 4 ; Hasdeu,
o. c , p. 51), vaide de cela ce (p. 1 4 ; Hasdeu, o. c , p. 15),.
vaide omul cela (p. 1 4 ; Hasdeu, o. c , p/ 5 15 2) , n vreme
ce n redacia mai nou a textului publicat de Hasdeu
se gsete pretutindeni numai un de.
Dl E. Petrovici mi comunic c n Banat se aude i
acum forma vaide d mine ! *)
N
1
. DRGANU
I I
a i .
S. Pop, anchetnd pent ru Atlasul Linguistic comuna
Pt rova din Maramure, a nsemnat adverbul ai, cu n-
elesul de , , aici" n urmtoarele dou propoziii : smt
ai cva , , snt aici ci va", pliac drept pe-ai pleac drept
pe-aici". Acest ai, care se ntrebuineaz alturi de aciduca
i aiuca acestea dou not at e i de T. Papahagi n
Graiul i Folklorul Maramureului (Glosar) ar put ea fi,
n aceste regiuni
a
) , o form scurt at din aici. Mai pro-
babil ns avem a face cu pstrarea lui hlc latinesc. Avem
dar n romnete :
a d+h e >*M
ad+hi cce> ' c (aici)
eccuhc >aci
eccuhcce >acice
i ai se rapoart la aice ca aci la acice, ca arom. aud
la dacorom. auace (aoace) sau dacorom. ncod la ncoace.
' ) Pent ru repet area lui de di n i ncepii dracul a se gur s m par
( = , , opresc") de de tria njricatului scaunu (Cod. Sturdz., p. 122 i 123)
cf. cele ce am scris n Dacoromania, I I I , 698-700.
2
) Ast fel de t runcheri, avem n mat eri al ul cul es de S. Pop din P-
t rova : o jui (*=a f ost ) ; nu putem trf(= t rece) ; o Ie (= o leac) die
pete ; nu trd ( = t rab = t rebue) s dzc.
Dacoromania VI
2 0
BCU CLUJ
306
S. PUSCARir, -
Cioerlan, ciocrlie.
Nu e probabil ca ciocrlan i ciocrlie s fie, cum crede
ineanu n Dicionarul su universal (cf. i O. Densu-
sianu, Hist. d. I. langue roum. I 38), un derivat cu su-
fixul -rl de la cioc, cci ciocul drept i groscior" nu-i
de loc caracteristic pent ru aceast pasre. Ceea ce i-ar
put ea da numele este moul din vrful capului. Astfel,
n afar de circumscrieri ca ciocrlie moat, fr. alouette
huppee, germ. Haubenlerche, avem ital. cappellaccia (de
la cappello pl ri e"), span. coguhada (din lat. *cucul-
leata REW. 2357), fr. cochevis (tot n legtur cu lat.
cuculla ci ", cf. Gamillscheg, FEW. s. v.) etc. (cf.
R. Riegler, Das Tier im Spiegel der Sprache, 163). n
bulgrete ciocrlia se numete cuculiga sau cuulaska,
de la dudul mo " . Variante ale acestor forme bulg-
reti se ntlnesc i la Aromni i Meglenii : CuCulean i
cu(r)duleai. De aceea G. Giuglea (DR. I I I 1090) s'a gndit
la un derivat n -rl de la cioac vrf" *).
Cred, cu Tiktin (Dic. rom. germ.), c avem a face cu
un cuvnt de origine onomatopeic
2
) . nc Cihac (I I 54)
comparase cuvnt ul romnesc cu srb. c~evrljuga (sevrljuga)
al ouet t e", dvrljak st ur nus" (i alte forme slave ceva
mai deprt at e), la care s' ar mai put ea adoga adjectivul
Cevrljan garrul us" (n legtur cu evrljati i nept e l oqui "),
iar din rutenete cukurdel (cukurdili alauda arborea" i
cri st at a"), care numai nt mpl t or amintesc cuvnt ul
romnesc ciucur(e) i snt , dup t oat probabilitatea,
onomatopee, dup cum e i sinonimul romnesc chiu-
chiuroiu, nt rebui nat pe Some (care, la rndul su,
ami nt et e pe ung. putybr, pityer, pityer ciocrlie", cf.
N. Drganu, n Dic. Acad. s. v. ).
1
) Romnescul cioac numai nt mpl t or se aseamn cu it al. ciocca
. . t rochet , t ouffe, meche, bri n", care pare a deriv dint r' o form "clocea
(cf. REW . nr. 1995), veni nd dint r' o regiune care red pe cl prin c.
2
) Ti kt i n mai ci t eaz formele skovlSrken i skoglarken di n l i mbi l e da-
nez i svedez, care ns snt ni t e cuvi nt e compuse, nrudi t e cu germ.
Lerche.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
307
Cntecul ciocrliei e foarte melodios i bogat n ca-
dene, nct una din cele mai nflorite melodii populare,
cnt at de obiceiu la naiu, se numete ciocrlia. Est e
deci foarte probabil c t ul pi na ciocrl-, ca i variantele
slave i ungureti citate mai sus, s imite vocea pasrii.
Mai e ns posibil i o alt explicare, asupra creia
nu insist, care ns mi se pare c nu t rebue exclus. Cio-
crlia i ciocrlanul au un zbor cu t ot ul deosebit de al
altor psri i fac impresia c se nvrtesc n aer. De
aceea se zice : se nvrtete ca ciocrlia i e ciocrlan (de
beat), e beat cum e ciocrlanul sau a -prins ciocrlanul de
coad = s'a mbt at Cf. i Duce-v'ai nvrtindu-v ca
ciocrlia ! (Creang, Amint. 115 ) . Ciocrlia se d peste
cap (Teodorescu, Poezii pop. 380).
Dup cum a ar t at D. Spitzer n Archivum roma-
ni cum" 1928XI I 160, grupul consonantic rl se gsete
n multe limbi ca simbol pent ru o micare rot at i v, astfel
n rom. (s)frl, engl. whirl, ital. c(h)iurlo , , beat' , la care
s' ar put ea adoga germ. Quirl i precum m face at ent
G. D. Serra familia bogat de cuvinte romanice gru-
pat de Meyer-lmbke subt pirl i birl (Schallwort) wir-
bel n" (REW. 6522 b).
Acest element onomatopeic s'a put ut adaog la o tulpin
cioc(o), ciuc(c)o, ciucio foarte rspndi t n dialectele ita-
liene, avnd nelesul de prost, ameit, beat "
2
) . S' ar put ea
ca acest cioc-, s fie, ca tont (care apare i n spaniolete)
unul din multele expresii glumee i batjocuritoare, de
origine onomatopeic, pe care le gsim n t oat e limbile
') Nu cred c e just expl i carea dat de Marian, Omit. I 353 acest or
l ocui uni : ciocrlanul, cnd e frig, st ghemui t , nu se urnet e mai de fel
di n l ocul su, aa c oricine poat e s-1 pri nd".
2
) Cf. ci t at el e la Fr. Schiirr n W ort er u. Sachen" 1929XII 249251,
care crede, cu Ri egl er (op. cit. i W ort er und Sachen" 1921VII 131)
c avem a face cu o nt rebui nare figurat a numel ui bufniei (dat dup
st ri gt ul ei), de*oare-ce bufni a ziua st nemi cat nct poat e face i m-
presia c e beat " sau proast ". Al t expl i cai e n REW . ur.
J995-
20*
BCU CLUJ
308
s. PUCAK N;
pent ru beat ". n cazul acesta cioc-\-rl ar fi o repeire
a ideilor de beat " i nvrt i re". Adevrat c n cio-
cloiu, vari ant a maramurean a lui ciocrlan, acest rl nu
apare complet.
Ct despre sufix, -an, care e la noi, ca n limbile slave,
calificativ, se potrivete foarte bine ca s derive nu-
miri de animale. n cazul lui ciocrlan nici nu se poat e
spune, propriu zis, c sufixul mprumut radicalului un
sens nou, ci el are mai mul t funciunea unui i nst rument
gramatical (formans), care permi t e tulpinei onomatopeice
s se nire, ca subst ant i v, mai uor nt r' una din cate-
goriile existente de cuvinte similare. Tet aa, de la t ul -
pini onomatopeice, snt derivate, cu sufixul -an, i alte
numiri de animale, precum corcodan, croncan, guzgan,
cloan, chican (cf. i oprlan), ca de altfel i la Slavi,
de la care am mpr umut at sufixul (cf. srb. Cervljan garrtu
l us" Cervljati i nept e l oqui " et c) .
Cum ns -an e i sufix moional, formnd nume de
animale de sex masculin (cf. gscan, curcan,, et c) , ntre
ciocrlan i ciocrlie s'a put ut stabili un raport de mascul
i femel, nct n unele regiuni ciocrlia e considerat
ca femela ciocrlanului i invers. n alte regiuni ns cele
dou cuvinte nsemneaz dou specii diferite, masculul
de la ciocrlie al auda arvensi s" fiind ciocrloiu, iar fe-
mela de la ciocrlan al auda cri st at a" fiind ciocrlni
(cf. Jahresbericht-ul lui Weigand XI I 152). Ar fi i cu
t ot ul neobicinuit sufixul -ie ca sufix moional n rom-
nete. Cred c la origine s' a zis pasre ciocrlie, poat e
cu sensul de pasre nvrt i t oare", i numai mai trziu,
prin subst ant i vare, ciocrlie, care e deci un derivat cu
sufixul adjectival -iu, -ie (-iv, -iv), de la t ul pi na ono-
matopeic ciocrl-.
Dac n srbete gsim onomasticul Cokrljan, purt -
torul acestui nume, de loc din Timioara, e de origine
romn, precum foarte bine observ RjeCnik-vA limbei
serbo-croate. Ciocrlan este i la noi un nume cunoscut,
la origine desigur porecl.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
309
Rmne s mai vorbim despre cuvnt ul ciocrlie, care
are cteva nelesuri ce nu pot fi nscute prin nt rebui nare
figurat din numirea pasrii.
n graiul plutailor, ciocrlia este o ,,nuia cu gnj la
un capt , pe care plutaii o anin n cuiele de la crm,
spre a opri pl ut a" (eztoarea I I 23b/5), iar prin ara-
Oltului, ciocrlia e cuiul gros de lemn, ce se bag pri nt re
crcii plugului, ca s prind potngul care leag plugul
de dricul dinainte (ara Oltului I I I n-rele 17 18) .
n aceste sensuri se pare c avem de fapt a face cu deri-
vat e din cioaca crlig", cu sufixul i nst rument al (cf. DR.
I I I 832) -rl.
n sfrit ciocrlie mai nsemneaz, dup ineanu,
Dic. univ., vi de vie t i at i pus n pmnt spre
a prinde rdcini". n aceast accepiune e cu t ot ul alt
cuvnt i nu poate fi desprit de srb. okrlja vi '.
Ci o r c h i n , c i or c i ol i .
nt r e cele trei vari ant e, masculinele chiorchin i cior-
chine i femininul ciorchin, cea din urm este cea ori-
ginar, cci sufixul -in e colectiv, cu aceeai funciune
ca -i, -iste sau -arie, art nd un numr mare de lucruri
de acelai fel afltoare la un loc. Astfel de derivate la-
t i ne snt caepina cmp de ceap", napina cmp de
napi ", piscina lac cu peti, heleteu", officina, porrina,
rupina, salinae, pecorina vi t e cornut e", din care deriv
pcuin al nostru. Limbile romanice mai presupun de-
rivatele *calcina groap de var " (REW. nr. 1501), *sta-
bulina, de unde al nostru stuin locuri cu iarb pl-
cut oilor" (cf. C. Lacea, DR. I I 624625) ; o astfel
de formaie poat e s fie i alvina (>albin) cu vechiul
neles de st up" . n limbile surori avem : sard. (log.)
codina loc arid plin de pi et re" (cos, cotem), span. ne-
blina ,,negura (deas)" . a. Formai i romneti snt :
stupin i viezuin (desvoltat ca pcuin, cf. Zur Rekon~
BCU CLUJ
310
s. PES CARI I :
struktion des Urrumnischen, 42), hoitin carne mul t "
1
) ,
estin loc net ed" (Pasca, Glosar) di nt r' un estes, apoi
n composiie cu alte sufixe : bobitin bobi t e", cne-
pitin cnepi t e", gunoitin gunoi t e", iarbotin i ier-
botcin ierbrie". La Aromni avem ripidin
1
) i ar-
pdzin, arpadzin prpast i e" (cf. n Banat : repedzn
la Hodo, Poezii pop, 170 i etimologia propus de G.
Giuglea, L)R. IV 381), cupcin pdure de stejari mi ci ",
fucurin locul unde arde focul", pluin t i mp ploios",
uin ,,oi mul t e".
nelesul lui ciorchin este prin excelen colectiv, stru-
gurele
2
) constnd di nt r' un numr mare de boabe. Tot
astfel, germ. Tratibe (nrudit cu fr. trop, troupe, troupeau
cf. REW. nr. 8938) avea la nceput, precum mi atrage
at eni a C. Lacea, sensul colectiv de mul i me" (cf. Kluge
EWD. s. v. ). n radicalul cuvntului va trebui s cu-
t m deci un cuvnt care ar putea nsemna boab".
1
) Dac dent al el e precedent e nu apar t ot deauna al t erat e, cauza est e
c, pest e l at . -inus, i -Ina s' a suprapus sufixul sl av, care avea de
mul t e ori aceleai funci uni . Ast fel, cu nel es col ect i vl ocal , avem :
paleosl. drugi i druzi na t ovri e", gradi i gradi na (> grdin), bul g.
ravenrvni nd (rus. rvnind) cmpi e, es", planind^germ. Gebi rge",
rudarudi n l oc cu mi neral e", (compus cu -iste, ca la noi) : bul g. bivo-
stinu ci urd de bi vol i ", srb. zi vzi vi na vi et at e" (> jivin), rus. ezevina
cui b de arici", molodjatina t i neret ". Un sufi x -in, care nu alt era
dent al el e precedent e put ea fi det aat mai ales di n cazuri ca paleosl. blatina
, , bal t "> baltin.
2
) Originea lui strugur (e) e necunoscut . Pe l ng et imologiile din l at i ne-
t e (*uvula), din sl avonet e (strugati a st ruj, , ), din grecet e (tpOY'i) fruct e,
cul es"), s. din german *prubi!d propuse pn acum, cea mai plauzibil e
cea care pornet e de la lat . uva, sau, mai bine zis, de la di mi nut i vul *uvula,
care ar expl i c prefacerea lui v n g nai nt e de u, ca n fag(ur), negur,
rug(u) i n opozi i e cu amuirea lui nai nt e de a (arom. au). n part ea
di nt i u a cuvnt ul ui am put ea avea a face cu stur ( <stylus) urur
de ghi a s. de funingine", stur promoroac, chiciur". Tert i um com-
parat ionis ar fi mnunchi u care at rn". Un compus din ambel e cuvi nt e
cont ami nat e n felul lui cocobarz ( < cocor + barz) ar fi put ut da 'sturu-
g i t v , cu sincoparea obicinuit a lui u prot onic, *strugur, iar cu un
singular nou din mul t mai des nt rebui nat ul plural struguri { de felul
lui un foarfec(e) din fem. foarfeci) un sirueur(e).
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
Acest radical cred c e lat. circulus, sau, mai exact, circlus
(form at est at , cf. Dic. lui Georges), pst rat n dialectul
aromn ca ecl'u cerc", pe cnd noi avem sau cerc, sau
diminutivul cercel, acesta cu nelesul special de boucle
d' oreille' . Cum ns n latinete -ellus s' a subst i t ui t \u\-ulus
(cf. catulus catellus) fr modificare de sens, e foarte po-
sibil ca i circlus s fi avut nelesul de cercule pur t at
de femei n urechi " i apoi cercel" (de orice form).
Cu cerceii au put ut fi asemnate boabele care atrn
de cotor, formnd un ciucure, sau strugurii ce atrn de
via de vie, nct un * cir clina ar corespunde i din punct
de vedere semantic i morfologic lui ciorchin rom-
nesc. Din punct de vedere formal, am atept * cer chin,
dar schimbul ntre vocalele palatale i cele labiale dup
consonantele s~ () i c~ (2), rostite cu uguierea buze-
lor, este un fenomen destul de cunoscut nu numai n
limba noastr, ci i n alte limbi, dintre cele nvecinate
nou, mai ales la Rui (n poziie t are", d. ex. ekanie,
celnii, elu, c~epu, ernyi, ertu, etc.) i la Unguri (cf. csecs- :
csocs-, csemelit: csomelyet, csemete : csomota, csempe be-
csompul, csetnpel(j
7
)6dik csdmpolyddik, csend- : csond-,
cseng- : csong-, csenger : csongor, et c) . n rusete cerpakH de-
vine dorpakU, care apare la Unguri ca cserpk i csorpdk,
iar la noi ca ciorpac. Alte cteva exemple romneti :
cesvrt i ciosvrt slav. cersaticioars, cerceve i cior-
ciove i giurgiuve, cerdac i ciordac (n Banat), cesvrt-
ciosvrt, ipotopti, ngemnrat i ngiumnrat (n
Vlcea) ; invers ciob i cib, cioc i cic, ciobot i cibot,
ciun i (de obiceiu) cin, ciopli i cepli. Acest schimb nu se g-
sete, precum s'ar putea deduce din exemplele citate, numai
n mprumuturi mai mult sau mai puin recente i de mic
extensiune, ci i n cuvinte vechi. Astfel numai ntmpltor
ne e atestat, alturi de obicinuitul ciucure, forma veche
cicur, din lat. ciccum (cf. Studii istroromne I I , p. 226) ;
destul de rspndit e forma urea n loc de cerea (ci-
rea) . n colecia de Potzii populare din Maramure publicat
pe Bud, e atestat chiar ciurcel n loc de cercel. O form
BCU CLUJ
312 S. PUCARITJ
ciorciol o gsim ntr' un dublet, interesant i pentru desvol-
tarea semantic suferit de acest cuvnt n cltoria ce a
fcut-o de la noi la Unguri i napoi, de la ei la noi.
Ungurescul csercselye (cu variantele csercseje, csdrcselye,
csdrcse), mprumut at de la noi, are, pe lng sensul de ,,cercel
(de aram)", i nelesul figurat de ,,cresctur, at rnt ur
subt brbia s. grumazii caprelor, oilor s. porcilor" (cf. Pu-
cariu, Et ym. Wb. nr. 343, Gombocz-Melich, MESz). Cu-
vntul unguresc ntrebuinat numai prin Ardeal a in-
t rat la rndul su iari n tomnete i anume n dou
regiuni diferite : pe de o part e n vest (Munii Apuseni)
i sudvest (Banat), pe de alta n nord-est (Bucovina, Mol-
dova), suferind cteva desvoltri semantice remarcabile, i
dnd natere unor derivate interesante.
nelesul de cercel" nu s'a pstrat, ci numai cel de a-
t rnt ur". Subt forma ciorciol l atest Novacoviciu ntre
Cuvintele bnene", traducndu-1 prin multe fructe a-
plecate n jos", sinonim cu igrie". Avem dar o analogie
isbitoare cu desvoltarea semantic de la *circlina la cior-
chin. Din ara-Haegului atest, cu semnul de urur",
Ar. Densusianu n Revista critic-literar I I I , un ciorciolo,
format, probabil, dup cuvinte ca bobolo, gogolo . a. *).
Acest cuvnt se aude i n Munii Apuseni, unde, dup o
comunicare a lui t. Pasca din Cricior, are sensul special
de urur de noroiu, buci de murdrie care atrn pe
animale (mai ales pe armul dinapoi)". Acest neles, apro-
piat de cel figurat din ungurete, formeaz puntea de tre-
cere la sensul de a murdri (probabil : umplndu-se cu
buci de noroiu)" pe care-1 are n Bucovina verbul a cior-
cioli, ntrebuinat n Straja i explicat de A. Tomiac prin
a mnji, a t vl i ". n literatur acest cuvnt nu a intrat.
Numai T. Sperania l ntrebuineaz ntr' o anecdot po-
pular, publicat mai ntiu n Contemporanul (voi. I I I ,
261), unde e vorba de unul care vars budiul cu smntn
' ) Pascu, Sufixele, 342 crede c ciorciolo s' a desvol t at di n *ciorcioro
iar acest a ar fi un deri vat din urur.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
313
,,i se umple..., de se duce ciorciolit, De credeai c dintr' o
oal cu smntn a fost ieit".
Probabil c i cuvntul ciurciulat, cu sensul de fru-
moas", at est at n Glosarul lui Viciu, din omfalu n
Trnava-mic, a nsemnat la nceput gtit cu cercei"
i e un derivat din ung. csercselye.
Ci os v r t .
Se tie de mult (cf. Cihac I I 387, Tiktin, DRG.) c cios-
vrt (cu variantele formale ciosvrte, ciozvrt, cesvrt,
cesvrt, cezvrt, cesvrte, ciozvrte, cizvrt, cesfrtie, cios-
vtr, ciovstr, cf. Dic. Acad.) deriv slav. cetvrutu. Neex-
plicate au rmas formele cu s n silaba dintiu, alturi
de cele ce se apropie de forma etimologic cetvrt (cf. i
ciovrt, ciovrte, ciofrt i cu r propagat ciorvrt,
cf. Dic. Acad.).
Cred c avem a face cu o contaminare, ntmplat ns
pe teren slav, a lui detvru'lu' cu c~estu part e", din care a
rezultat un *c~estvriitu, rom ces(t)vrt>ceosvrt. Adevrat
c la nici unul din popoarele slave nvecinate nu avem o
astfel de form cont ami nat ; aceasta ns nu mpiedec
de a admite c ea a existat la Slavii nghiii de poporul
romn.
ntr' adevr, o contaminare a cuvntului care nsemneaz
pt r ar " i apoi bucat mare dintr' o vit t i at ", cu vorba
care nsemneaz part e", nu este numai uor de admis,
ci ea s'a ntmplat i n cuvntul romnesc cioparte (cu
verbul ciopri), pe care C. Lacea 1-a explicat just n Dicio-
narul Academiei ca dopat bucat mare", din ung. csapat,
i parte.
c ov r i , f r f oi u ( f or f oi u, nf or f oi a t ) .
Legtura etimologic a verbului covri cu vrf (la ori-
gine vrh) a Vzut-o bine Cihac I I 448449, care citeaz
forme slave ca ceh. vrsiti combler (la mesure)", pol. uiwirszot-
BCU CLUJ
314
S. P I I A1M!~
combler", destul de elocvente pentru desvoltarea semn,
tic
x
) . Ceea ce 1-a mpiedecat pe Tiktin (n Dic. rom.-germ.
s. v.) s admit apropierea etimologic at t de ademeni-
toare fcut de Cihac, e faptul c un co- nu exist ca prefix
viu n limba romn, deci combinarea lui cu un cuvnt de
origine slav e ceva cu totul neobicinuit. Dar n cazul a-
cesta nu e vorba de un verb compus cu un preverb co-,
ci de locuiunea adverbial cu vrf, de la care s'a derivat
verbul cuvri, cu morfonemul f (h)s despre care am vorbit
n acest volum la pag. 221, i cu trecerea lui u proton n o ca
n cuperi>coperi, cuprinde> coprinde, etc. Numrul astorfel
de verbe, care sintetizeaz oarecum o circumscriere ne-
comod, e destul de mare n romnete, de ex. afunda =
a da a (=l a) f u n d (cf. lat. adunare<ad unum), aminti=&
aduce a-m i n t e, ndoi=a mptura n d o u , njosi =
a apsa n j o s , etc. (cf. DR. IV 690), deosebi=a pune
d e o s e b i, dedulci=a mnca d e d u l c e , pernda=a trece
p e r n d , suvintra = a t unde s u ( =subt ) v i n t r e ( =pn-
tece) etc. Ct despre raportul lui cu vrf=r. comble"
cu covri=ix. combler", ea reiese bunoar lmurit din
urmtorul exemplu din Halimaua lui Gorjan (II 81) : Obi-
cinuete s scrie cu vrf sau cu covriri spre fal i laud.
Cf. i : Plopi cu umbr mare i cu vrfurile nalte, peste
muni covritoare. Konaki, Poezii 250.
De obiceiu azi nu se zice numai cu vrf, ci se mai adaug
un i ndesat, spre a art a o msur covritoare. I ma-
ginea e luat de la fin, care, t urnat cu vrf, poate fi
i ndesat n msur. Pe la Braov se zice cu frfoiu (de
ex. toate le face cu frfoiu=m mod exagerat; minciun cu
frfoiu~cx\ coarne, mare), care prin Banat se rostete (cu
asimilare vocalic) forfoiu (cf. Dic. Acad.), de unde i de-
') I at l ct eva exempl e, care arat l egt ura i nt i m de sens nt re
a covri i nt re vri : Au zis ei ( = mrii) : Pn aicea s vii i s nu
covreti ( = s nu t reci pest e acest e locuri). Biblia (1688) 37 9. Dar nici
una ( = cumbar) n' au nemeri t casa Craiului, ce o covrea pe de-asupra
( =t r e c e a pest e ea). Let . I I 165 2. Rdul escu-Codi n, n Glosarul la Ingeru
Ronitului, l gloseaz pe a covri prin , , a pune vrf".
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
315
rivatul nforfoiat exagerat" (ibid.). De sigur c acest fr-
foiu este un augmentativ n -oiu din vrf, cu asimilarea
lui v-f n /-/. Asemenea cazuri de asimilare a afonicei ini-
iale fa de fonica din silaba urmtoare, sau invers, se
mai gsesc, dei nu prea des, astfel n daeda n loc de taeda
(>zad) sau n boboteaz'<afboteaz.
Apropierea lui covri de lat. conversus (din converto n-
t orc" sau din converro mt ur la un loc"), fcut, cu rezerve,
de Tiktin (Dic. rom.-germ.) e tot at t de puin conving-
toare, ca i derivarea dintr' un inexistent *kvrSiti slav, fcut
de Skok '(cf. DR. I I I 835).
Cu r c u b e u .
Alturi de multele explicri date pn acum cuvntului
curcubeu cf. n urm V. Bogrea n DR. IV 805 i G. Giu-
glea RF I I 4954 fie-mi permis s propun i eu una,
care face part e din categoria etimologiilor ce nu pot fi nici
respinse a limine, dar nici documentate n de ajuns.
Asupra lui arcu bibit arcul care bea (din mare)", ca
numire a curcubeului, nu e nevoie s insist. n astfel de
numiri care fac apel direct la fantazie, se ntmpl adesea
c metafora ce st la baz expresiei figurate s fie desvol-
t at prin interpretri ulterioare i prin nlocuirea elemen-
telor de compoziie. Aceasta cu deosebire n locuiuni care
se preteaz la evoluii de natur glumea. Astfel vedem
cum n beat tun, cuvntul metaforic t un" a fost nlocuit
prin Kr upp" , vestitul fabricant de tunuri, rezultnd un
beat crup. Cred c i expresia om cu scaun la cap (sau la
minte) s'a nscut prin interpretarea lui om aezat (cum i
se zice romnete unui om linitit i ehibzuit) ca om care
sade pe scaun". Din a lua la trei parale s'a nscut ex-
presia glumea a lua la trei pzete, cu o nlocuire ndrs-
nea a cuvntului din urm, la care va fi jucat un rol ini-
iala comun p . Deci n' ar fi imposibil, ca arcu, din ex-
presia glumea arcu bibit, s fi fost nlocuit prin circus.
BCU CLUJ
316
8 : PCCARI U
Un *circus bibit putea s se schimbe n *curcus bibit n
urma cunoscutului fenomen de asimilare vocalic ce a schim-
bat pe alecer n alacer, pe anitis n anatis, poate i pe paser
n pasar (cf. Sommer, Lat. Laut. u. Formenlehre 75 i DR.
I I I 395), pe cicuta n cucuta, pe Delmatia n Dalmaia, pe
secundus n sucundus (CIL. I I I 8552 >serbocr. Sukun .bunic".
P. Skok, ZRPL. XLVI 402) i Casopis pro moderni fii. 1929
XV 269), pe gigantemiagagantem, pe silvaticusn salvaticus,
pe secordem n socordem, pe bitumen n butumen etc. (cf.
numeroase alte exemple la Stolz-Schmalz, Lat. Gramm.
5
,
p. 9596), poate i n gurgitem >*gurgutem, despre care
va fi vorba mai la vale (p. 320).
S' ar putea obiecta c ntr' un cuvnt compus, ale crui
elemente de compoziie snt nelese, e greu de presupus
ca un accident general", ca asimilarea vocalic, s ntunece
raportul etimologic originar. Dar n linguistic nu e nimic
de presupus a priori. Observaia atent a graiului omenesc
ne arat c multe fenomene se ivesc altfel dect ne-am
atepta. Astfel metateza n frtat sau brne se ivete, tul-
burnd raportul etimologic cu frate i bru, fr ca s put em
presupune de ce n zeci de alte cazuri analoage, ea nu s'a
produs. n Braov n loc de a se roi a se durzului (ca
un roiu)", se zice, a se roi, dei ne-am fi at ept at ca
legtura etimologic cu roiu s fi mpiedecat metateza vo-
calic
1
) .
Desvoltarea lui bibit n -*beut > rom. -beu este, dup
cele art at e mai ntiu de Fr. Schurr n Mitteilungen des
1
) Am i nsi st at asupra acest ui punct fiindc n Grai i suflet 1 9 3 0
IV, 3 9 0 O. Densusi anu respi nge et i mol ogi a lui G. Giuglea : stingher <
singularius pe mot i v c dac singulus a deveni t singur, i deri vat ul
acest ui a, singularius, ar fi t rebui t s se desvol t e n *singurar. Lsnd la
o part e fapt ul c cel e dou forme aveau accent diferit , m nt reb dac
nt r' adevr exi st en a lui singur ne si l et e s renun m la singularius <
stingher} Nu cred. i c Densusi anu nsui n' o crede, n al t e cazuri, se
vede di n aceea c el propune pent ru acelai cuvnt et i mol ogi a *extra-
iugularius, dei fapt ul c jugum a dat jug ne-ar face s at ept m ca j din
*jugularius s fi dat z.
BCU CLUJ
ELI MOLOGI I
317
rum. Instituts a. d. Univ. Wien 5 4 55 i completate de
mine mai n urm n DR. IV 706707, regulat, nct
nu trebue s presupunem un -*bibus. Dac n conjugarea
verbal, avem, n persoana 3 a indicativului prezent, bea,
acesta nu este urmaul direct al lui bibit, precum se crede
n de obte, ci forma *beu, fiind omonim cu persoana I , re-
zultat din bibo, i fiind cu totul neobicinuit n sistemul
de conjugare romnesc, a fost nlocuit cu o form orientat
dup verbe ca ia < levat.
n f e me i a t .
n colecia de Cimilituri a lai A. Gorovei, cetim urm-
toarea ghicitoare despre usturoiu : Alb, nfemeiat, ce-i ?
Aici usturoiul cu ceii" lui e asemnat cu un om cu muli
copii, cu familie numeroas i deci n acest nfemeiat se
pstreaz nc nelesul vechiu de familie, copii" a lui
femeie ( < l at . familia), ca n literatura veche i ca la Aro-
mni (cf. Candrea-Densusianu, Dic. etim. no. 575 i Dic.
Acad. subt femeie, femeiat).
n g u r z i , n g u r g a , suf. - u i - u or .
n Dicionarul Academiei gsim acum o informaie destul
de bogat completat pe baza comunicrilor primite
de la membrii corespondeni ai Muzeului Limbei Romne-
asupra sensului cuvintelor ngurzi i ngurga. Tot acolo am
ncercat s art i desvoltarea semantic a celor dou
verbe, care se poate rezuma pe scurt astfel :
ngurzi, cu variantele ngorzi i ngruzi (metatez) e cu-
noscut n cele mai multe regiuni cu sensul special de : i
,,A confeciona, din pielea ud, opincile, dndu-le forma
piciorului, prin ncreirea (cu o curelu) a marginilor i
prin formarea g u r g u i u l u i " . 2. Prin analogie s'a zis
ngurzi i pentru a coase n mod provizoriu gaura (rup-
tura) dintr' un sac sau dintr' o albitur, pentru ca s nu
BCU CLUJ
318
s. r-uscARir
se verse coninutul din sac sau s nu fie prea bttoare
la ochi rupt ura". 3
0
. Prin extensiune, ngurzi a ajuns s n-
semneze i ,,a face cree, a boi, a ncrei, a strnge pe mar-
gini" (de ex. cmile, cioarecii, pnza, pnura, ochiurile
de la marginele plasei sau volocului et c) . 4
0
. Pe alocuri
se zice c se ngurzesc i despre fetele care din cochetrie
i strng buzele, uguindu-le n form de g u r g u i u . 5. n
sfrit, cnd grunele (de porumb) ncep s se iveasc
pe ciocan, se zice c porumbul urzete sau ngurzete".
Imaginea e t ot a unei suprafee ncreite, dar se pare c
la acest sens din urm s'a ajuns i printr' o apropiere
etimologic ulterioar de sinonimul urzi.
Restrns asupra unui teritoriu limitat din nord-estul
Transilvaniei, a ngurga are urmtoarele sensuri: a) ca
verb r e f l e x i v : i . A se mpreuna, a se ncrdi, a se
nhita, a se asocia, a se ntovri. 2. A se nndi, a s e
n g u r l u i , a intra n legturi de dragoste cu cineva,
fr s te mai poi descurca. 3
0
. A se ncurca ntr' o afacere.
b) ca verb t r a n s i t i v : 4
0
. A face ceva de mntuial,
fr pricepere, fr rnduial, ru, n mod provizoriu. 5. A
ndruga verzi i uscate, a nira lucruri fr neles. 6. A
ocoli adevrul. 7. A nclci, a ncaier.
Ordinea n care au fost date nelesurile lui ngurga n
Dicionarul Academiei indic i felul cum s'au desvoltat
unul din altul. Numai ntre nelesul 3 i 4 e, la aparen,
o sritur. De fapt ns, del a reflexivul ,,a se ncurca" avem
mai ntiu transitivul ,,a ncurca" i apoi ,,a ncurca lu-
crurile, a le face fr rnduial". Unii dintre corespondenii
Muzeului au chiar impresia c ngurga nu-i dect o variant
formal a lui ncurca. n aceast accepiune, ngurga se
atinge cu ngurzi 2 i mai ales cu opusul su, a dezgurzi, care
nsemneaz a descoase opinca" (Revista crit.-lit. I I I 122)
i, prin extensiune, ,,a descurca ceva ncurcat" (ibid.),
a desclci" (n Banat, dup o comunicare a lui A. Coca).
n Dicionarul Academiei cele dou verbe snt aduse
n legtur cu lat. gurges. Etimologiile acestea cer cteva
lmuriri mai ample dect puteau fi date n spaiul re-
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
319
strns de care dispuneam la Dicionar i pun cteva pro-
bleme interesante, mai ales din punct de vedere derivativ.
n ceea ce privete partea semantic, spre a explica pe
ngurga, m' am referit la analogia verbului ngurlui (n-
grlui), care, dup explicarea convingtoare a lui Tk.
Capidan (Dacoromania IV 809) corespunde bulg. zagzr-
luvam se m iau de gt cu cineva, m mbriez". Din
nelesul de a se lua de gt cu cineva" s'a nscut cel de
a se nhita, ntovri, ncrdi, nndi cu cineva", sens
pe care-1 are i ngurlui i ngurga. Precum ngurlui, sau,
mai exact, bulg. zagzrluvam e un derivat din gzrlo gtlej,
faringe, gt ", t ot aa ngurga ar putea fi un derivat din lat.
gurges, care n limbile romanice are acelai sens (v.-ital.
gorga gtlej", franc, gorge etc. cf. Meyer-Liibke, REW.
111. 3921). Asemnarea formal ntre cele dou verbe ro-
mneti, aproape sinonime, se explic prin faptul c lat.
gurges i slavul gzrlo snt nrudite i ele (cf. Walde, LEW
2
p. 356). Nu se poate ns explica ngurga ca o variant ro-
mneasc a lui ngurlui; cel mult s' ar putea ca forma n-
gurlui, din ngrlui, s datoreze pe al su u (care ns poate
fi explicat i prin asimilare fa de W urmtor) lui ngurga.
Cu privire la legtura etimologic a lui ngurzi cu gurges,
ea mi-a fost sugerat de o observaie a lui Gh. Kirileanu,
care, explicnd sensul cuvntului (a ncrei opincile spre
a le da forma de nclminte"), adaog : poate de la gur-
guiul opincei vine cuvntul". Simul linguistic al eminen-
tului glosator al lui Creang cred c nt -a indicat calea
cea adevrat
1
) .
1
) O. Densusi anu credea odi ni oar (Histoire de la langue roum. I 166)
c ngurzi ar fi un l at . *ingurdire (derivat di n gurdus), pe care-1 ase-
mna cu abruzz. ngurda i fr. engourdir. Greut i l e semant i ce cci
lat . gurdus nsemna prost , nt f l et e" nu a ncercat s l e expl i ce, i
din cauza lor se pare c a l prsit et i mol ogi a aceast a, pe care n' o mai
reproduce n Dicionarul etimologic scris n colaborare cu I. A. Candrea.
Ti kt i n, n Dicionarul su romn-german crede c sensul cuvnt ul ui ro-
mnesc n' ar fi prea deprt at de cel romani c, sau mai exact de cel de
eapn", pe care-1 are franc. gom. Mrt urisesc ns c nu vd l eg-
BCU CLUJ
320
S. PTJCARI U
n ceea ce privete derivarea celor dou verbe romneti;
ne-am atepta ca verbul format din gurges, -itis s fie
ingurgitare, atestat chiar n latinete i ptruns, ca neo-
logism, i n limba noastr (ingurgita). Dar alturi de gurges,
-itis e atestat n latinete un gurga, din care deriv forme
romanice ca v.-it. gorga, prov. gorga, pe cnd altele pre-
supun un gurgus (REW. 3923). Verbul derivat din aceste
forme trebuia s fie *ingurgare.
Alturi de acestea, trebue s fi existat i un *gurgutiare,
care st la baza romnescului a se gurgua, cu sensul de
,,a se fli, a se mndri", la origine : a se nla, a se co-
coa", ca i a se gurguia
1
) , derivat dintr' un *gurgutia care
se continu n it. gorgozza, fr. gargousse (REW. nr. 3924).
Tiktin (Dic. rom.-germ.) observ just c gurgua se rapoart
la gurguia, ca verbul cocoa la cucuia, sau ca lat. cucutium
la sinonimul sau cucullus ori, mai exact, la cucul(l)io (REW.
nr. 2358), *cucul(l)ium, de unde al nostru cucuiu.Raportul
ntre sufixele latine ale acestor cuvinte este neclar i nu
tim ntru ct -utium, -utia din cucutium i *gurgutia st
n legtur cu -ucium, -ucia, care se admit la baza diminu-
tivelor romanice : rom. -u, ital. -ozzo etc. n *gurgutia
s' ar putea ns s avem a face cu un derivat n -ia din tul-
pina *gurgut-, rezultnd prin asimilare vocalic din gurgit-
ca n cazurile citate mai nainte. Din acest *gurgutia
(n loc de *gurgitia), raportat la gurga, s'a put ut extrage
un sufix -utia, cu care s se ti format i cucutium.
Un derivat n -ia sau -ium trebue s fi existat i de la
simplul gurga sau gurgus. A. Zauner (Rom. Forschungen
XI V 429), plecnd de la constatarea c n v.-picard i
t ura de nel es nt re a ngurzi i a nepeni ", precum nu nel eg nici
ce asemnare poat e fi nt re cuvnt ul romnesc, chiar n forma met at ezat
ngruzl ( nt rebui nat de Creang i at est at i di n Bucovi na), i pal eosl .
graziti (rus. gvazit, ceh. hronziti) = germ. si nken machen", ci t at t ot de
Ti kt i n.
') Dic. Acad. I I 329 aseamn sensul acest ui a i cu fr. r e n g o r g e r ,
germ. sich b r ii t e n.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
321
v.-norman nu exist o form *gorgue, crede c fr. gorge
deriv dintr' o form gurgia. Tot o form derivat cu -ia
trebue admis pentru ital. gorgia i catal. portg. gorja, care
cu greu vor fi, cum crede Meyer-Lubke (REW. nr. 3921),.
mprumutate din franuzete.
Derivatul cu suf. -ia sau -ium ar fi dat n romnete
*gurz, ntocmai cum axungia i Sanctus Georgius a dat osnz
i Sngeorz. Aceast tulpin iotacizat nu se pstreaz
numai n verbul ngurzi ci i n derivatul gurzuiu, care, prin
unele pri ale Ardealului, nsemneaz vrful opincii"
i e deci sinonim cu gurguiu
1
), care, la rndul lui, e lat.
gurgulio, sau mai exact *gurgulium.
n latinete gurges i familia sa nsemneaz pe de o part e
vrtej, sorb, ochiu (n ap), genune, abis" (gurges, gurga),
pe de alt part e gtlej, beregat" (gurgulio). Amndou
aceste sensuri, care se gsesc i n limbile romanice, se reduc
la unul singur (cf. bulg. gzrlo gtlej, gt " >r om. grl),
care la origine imit g l g i t u l apei n vrtej sau cnd
o nghii. nsi structura tulpinei are reduplicarea in-
complet GUR- Gf UR) caracteristic pentru onomatopee (cf.
bomb-us, balb-us
2
) etc. DR. I 9192). n limbile romanice
aceast tulpin GTJRG- s'a amestecat cu alt tulpin ono-
matopeic, GARG- , care imit gargarisirea i glgitul
(REW. nr. 3685) ; variante ca grgoiu=gurgoiu gura ul -
ciorului" arat i la noi acest amestec.
L,a noi nu s'a pstrat nici sensul vrt ej " nici cel de be-
regat", dar avem, la gurguiu, din vechime (cci l ntl-
nim i la Aromni) pe cel figurat de gt " al unui ulcior.
Ideea suptului" a format puntea de trecere la sensul mul t
mai rspndit de sfrcul ei " ; dar nu e exclus ca sfrcul
ei s fi deteptat i imaginea de loc de unde iese laptele
ca dintr' un izvor glgitor.
' ) n Di ci onarul Academi ei (s. v. g u r g u i u ) expl i cam aceast form
ca o cont ami nare nt re gurguiu i ngurzi.
2
) Cf. St ol z-Schm*l z, Lat. Gramm.
5
p. 246, unde se ci t eaz i al t e
cazuri de asemenea , , gebrochene Redupl i cat i on".
Dacoromania VI
2 1
BCU CLUJ
322 S, PUCRI I !
Din sensul de sfrcul ei " s'a desvoltat cel de vrf",
ns un vrf mai mult sau mai puin rotunjit, ca snul
femeii. Din acest neles s'a desvoltat, la noi, cel de deal ",
iar la Aromni cel de bo, bulgre", cu derivatul gur-
gul'ai i gurgul'-itos rotund".
Cu sfrcul ei a fost asemnat, la noi, i gurguiul opincei
(numit n alte pri nas" sau mo ") . Reproduc trei fo-
tografii
x
) reprezentnd dou tipuri de opinci, pe de o parte
tipul din Slitea Maramureului (fig. i) i din Drgu n
Fi g. i Opi nci di n Sl i t e ( Mar amur e ) .
jud. Fgra (fig. 2), cu gurguiul uguiat i cu marginile
ngurzite, pe de alt parte cele din ara Haegului (fig. 3),
fr ngurzituri nici cuvntul ngurzi nu pare a fi cu-
noscut n aceste regiuni n schimb ns cu gurguiul foarte
mare i adus n form de cioc de gondol. Forma cea mai
veche pare a fi la noi cea ngurzit, pe cnd opinca din jud.
Hunedoara i din Banat, legat cu curele peste picior,-
pare a fi importat din nord-vestul Peninsulei Balcanice
2
).
*) Dat or es c clieele d-lui R. Vui a, di r ect or ul Muzeul ui et nogr af i c di n
Cl uj , car e cu amabi l i t at ea- i cunos cut mi - a pus l a di spozi i e acest e
fot ografi i di n bogat a- i col eci e de por t ur i di n t oa t e regi uni l e r omne t i .
2
) Cf. Fr . Nopcsa, Albanien. Bauten, Trachten, et c. p. 206208.
BCU CLUJ
ELIMOLOGII
323
Aceste ilustraii pun n eviden, mai bine dect ar putea-o
Fi g. 2. Opi nci di n Dr gu n j ud. Fgr a .
Pi g. 3. Opi nc i di n Cerbl , Regi unea Pdur eni l or di n j ud. Hune doa r a .
face o descriere, nrudirea semantic real ntre gurguiu
* *
i ngurzi.
2 1 *
BCU CLUJ
324
8. PVCABI U
n familia lui gurges latin mai este un cuvnt care merit
a fi relevat. E gurgustium i diminutivul acestuia gurgustio-
lum, cu sensul de crcium mic". Acest neles este de
sigur figurat. Precum n Iai o faimoas crcium se nu-
mete B o r t a rece" i la Braov, alta G a u r a dulce"
(germ. Zum siissen Loch), t ot aa s'a ntrebuinat terminul
de gt l ej " pentru un local strmt, un fel de grliciu",
n care se putea nghii" butur. C de fapt nelesul original
era cel de gt l ej " reiese pe de o parte din glosa gurgustium :
gutturem, citat de Meyer-Liibke REW. nr. 3923, pe de
alt parte din sardul (log.) irgustolu gt ", care continu
pe gurgustiolum (ibid.).
Dac gurgustium, sau o form feminin *gurgustia (co-
respunznd lui gurga=gurges), s' ar fi pst rat n romnete,
ar trebui s avem *gurgu. Oare acest cuvnt, care nsemna,
precum am vzut, gt ", n' ar fi trebuit s se simt ca un
fel de compus pleonastic din gur care i el avea la n-
ceput la noi sensul francezului geule" (cf. Dic. Acad.)
i din gu, cuvnt care, n unele regiuni (bunoar n Banat)
nsemneaz i azi gt ", ca la Aromni, Meglenii (i Al-
banezi). Dac gu al nostru e ns, precum se crede n
deobte, urmaul lui geusiae gingii", coexistena unui *gur-
gu ar explica poate mai bine vocalismul cuvnt ul ui
]
) .
Nu trebue a uitm c ital. gozzo corespondentul lui
gu" al nostru e considerat ca o scurtare din gorgozza
>*gurgutia (REW. nr. 3924).
Deosebit de interesant e ns sufixul lui gurgustium, pe
care Walde l credea (n prima ediie a Dicionarului su
J
) Dup Meyer-Iyt ibke (Literaturblatt 1910, XXXI col. 282)care se
refer l a mat eri al ul st rns de Z upi t za n Zeitschrift f. keltische Phil. I I I
591pe vremea cnd acest cuvnt at est at la Marcellus a fost mprumut at
di n l i mba Galilor, eu era pe cale a deveni ou i apoi o i u. Skok, Ar-
chivum romanicum, VI I I \J
t
155, crede c eu nefiind obi ci nui t n l i mba
l at i n a fost nl ocui t prin ou (it al. gogio) sau (rom. gu). Pent ru
corespondent el e romani ce ale lui geusi ae, cf. al mi eu Etym. Wb. no. 747
(cu i ndi cai a bibliografiei) i Meyer-Li i bke, REW . nr. 3750. Candrea i
Densusi anu nu au pri mi t cuvnt ul n al lor Dic. etim., dovad c nu con-
sider sigur et i mol ogi a.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
325
etimologic mai puin convins dect n a doua), orientat dup
angustus (respingnd alt prere, care l considera conta-
minat cu vulgarul ustium = ostium). Raportul ntre sufi-
xele din gurgustium i angustus nu e clar. Se pare ns c
sufixul -tus care Ia origine se adoga la nume, formnd
adjective ca us-tus, robus-tus (robur < robus), vetus-tus,
funes-tus (din funus, funeris) etc. a fost analizat ca -ustus,
-estus, cci l vedem aprnd i n cazuri ca augustus i an-
gustus raportate direct la augeo i ango. Angustus se compar
cu substantivul angor, ca arbustus, -a, -um sdit cu copaci"
la arbor ( < arbos). Dar alturi de adjectivul arbustus
exist i un substantiv arbustum (derivat ca ilic-tum loc
acoperit cu fereg", carec-tum loc acoperit cu planta ca-
r ex"
x
) cu sensul de tufi". Arbust era deci, la origine, un
colectiv, cum este i romnescul tufi" ; numai mai trziu,
s'a put ut simi ca un diminutiv de la arbor, t ufa" fiind
considerat ca un arbore mic. Ca n attea alte cazuri, s'a
put ut ivi i un sufix derivat cu -eus, -ius, nct alturi de
arb-ustum s avem un gurg-ustium, cu diminutivul gur-
gustiolum, comparabile, din punct de vedere morfologic
cu ostium i ostiolum, care, ca derivate ale lui os gur",
aveau i un sens apropiat, precum i cu adjective cs.robuste.us.
nelesul figurat de crcium" al lui gurgustium l arat a
fi fost un termen glume, ntrebuinat n graiul familiar
al chefliilor. Se pare chiar c -ustium era un sufix apar-
i nnd limbajului vulgar, ceea ce ar explic absena lui
n limba clasic i apariia lui n numiri proprii ca Sallusti-
us
2
). Dac acest -ustitis i derivatul lui, -ustiolus, s' ar fi
pst rat la noi, ele ar trebui s aib formele -u i -uor, deci
tocmai formele celor dou sufixe diminutive romneti, a
cror etimologie e neelucidat nc.
') nrudi t e cu col ect i vel e in -etum, cf. St ol z- Schmal z Lat. Gramm.
s
p. 228.
2
) Precum de la Sallustius e deri vat Sallustianus (at est at i subt forma
Salussianus), t ot ast fel Augustianus presupune exi st en a unui *Augustius
(cf. August eus i a Plin. ) uor de nel es n moment ul prefacerii di n cog-
nomen n gent i l i ci um deri vat din Augustus (de la augeo).
BCU CLUJ
326
S. PTT.CARTTJ
ntr' adevr, e foarte puin probabil c aceste sufixe, at t
de rspndite n toate dialectele romne, s fie mprumu-
t at e din limbile slave, unde -us i -usa abia dac se gsesc
n cteva derivate n rusete, cehete i slavonete (cf.
A. Belic, Zur Entwicklungsgeschichte der slav. Deminutiv- u.
Amplifikativsuffixe, p. 186) i snt, probabil, refcute din
-uska (cf. rus. babusa = babuska, kromusakromuSka). n
limbile slave balcanice, cu care am venit noi n contact
n timpurile vechi, -usa face impresie de sufix mpru-
mut at , astfel n srbete, unde deriv cteva nume de
animale i de plante (cf. Miklosich, Gramm. I I 344 i
Danicic, Osnove srpsk. Ui hrv. jez. 361 . u.) i mai ales n
bulgrete, unde derivate ca slan-usa capr sur", bekuSa
oaie alb", murusa capr roiatic", fiind termini p-
storeti, indic o provenien romneasc. ntr' adevr, a-
far de primul, care e un derivat din slan brun" cele-
lalte dou nu au un radical neles n bulgrete, ci amin-
tesc pe romnescul bec (=berbec) i mur. i albanezul -uS,
pe care G. Meyer, AFW. 174 i Jokl, Linguistisch-kultur-
gesch. Untersuchungen, 154 l cred de origine srbeasc,
ar putea fi mprumutat din romnete. Fapt este c noi
avem, precum a art at G. Giuglea (Dacorom. I I I 569), de-
rivate strvechi n -u, ale cror primitive nu s'au pstrat
n limb, ca mtu (lat. amita), ppu (lat. pappus),
ctu (lat. cattus), arom. au (lat. avus), cf. i brndu,
cpu, cu (DR. I I I 666, 668), pnu, eru.a., ceea ce
e un indiciu c -u aparine epocei anteslave.
Precum arbustum era la origine un colectiv i nu un di-
minutiv, tot astfel avem, alturi de diminutive, i colec-
tive n -us, de ex. piu, gheu. Sufixul lat. -ium deriva,
ca i -ia, abstracte at t de la substantive (ca arbitrium,
collegium, coniugium, hospitium, iudicium et c) , ct i de
la verbe (precum adtdterium, delirium, incendium, cf. Stolz-
Schmalz, Lat. Gramm.
5
p. 209210), nct un -ustium,
nscut din -ustus+ium, ar putea s se continue n al nostru
u, cu care snt derivate abstracte verbale de felul lui
lunecu, urcu, caie mai adesea au, ca i lat. angustia i
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
327
corespondentul lui romnesc strmtoare", un neles con-
cretizat, n sfrit, dac -u i -uor se reduc de fapt la
-ustium i -ustiolum, atunci se explic i de ce n com-
binaie cu sufixe ce ncep cu vocal palatal acest -u
apare la noi une-ori subt forma -ui-, ca n clute (DR. V
122, 164), flecute, prute i prutean. Un -istellus (n
loc de -ustiolus) sau un -usticius n' ar fi put ut da la noi dect
-utel
x
}, -ute.
nela.
Precum se tie, pentru nela s'au propus dou etimologii.
Cea mai veche, dat nc de autorii Lexiconului Budan,
identific acest verb cu celalalt nela, care nsemneaz
,,a pune aua pe cal". Prerea aceasta este, pe ct se pare,
adoptat azi de cei mai muli filologi. T i k t i n , Dic.
rom.-germ., aseamn cuvntul cu a potcovi pe cineva, a
pune cuiva mantaua, ipingeaua i explic : trebue s ne
gndim la artificiile care trebue ntrebuinate spre a pune
aua unui cal, nainte de a fi blnd de t ot ". n Revista
istoric" VI I 159 se accentuiaz chiar nsemntatea isto-
ric-cultural a acestei evoluii semantice, care trebue s
dateze din vremea cnd la noi se momea calul slbatec
spre a fi ntrebuinat la clrie. P. P a p a h a g i , Paral-
lele Ausdriicke, nr. 305 compar cuvntul romnesc cu ar.
!) Acelai rezul t at l-ar fi dat l o combi nai e de sufi xe -uscelhts n
l oc de -usculus (cf. arbuscula i arbusculum copcel ", *acuscellus
REW . nr. 132, apoi fenusculus, herbuscula, lacusculus, manusculus, po-
jnusculum). Deoarece alt uri de adject i ve ca minusculus exi st au i forme
fr -ulus, ca molluscus, -a, -um i deoarece alt uri de subst ant i ve ca ho-
munculus gsi m homuncio, t ot cu sensul de omul e " (cf. i *muscio
RK W . no. 5769 alt uri de musculus), n' ar fi excl us ca sufixele -u i -uor
s deri ve di nt r' o form -usceum i -usciolum. Pent ru -i, care deri v i
el col ect i ve (tufi, stejeri e t c ) , dar abst ract e deverbal e concret i zat e
(acoperi, sui, nvli, et c. ) ca i -u, e a se compar pe de o part e v. -it al.
pietrisco St rass%nschut t ", pe de alt a ns srb. okolis cerc, ocol ". Pent ru
schi mbul nt re -ust i -usc a adus ct eva exempl e P. Skok n Casopis
pro mod. fii. 1929XV 271272.
BCU CLUJ
328
S. PTJCABI U
bag aua sau sumarlu i n.-grec. dtvw xb aap&pt., care n-
semneaz betriigen" (adognd c slavul saliti ar fi dat
*nlesc), P. S k o k, Archiv f. slav. Phil. XXXVI I (1918)
nr. 12 crede chiar c verbul romnesc e decalcat dup
srb. nasamariti cu acelai sens (propriu : a pune samarul,
a nsmra) i explic sensul t romper" din ,,a da cuiva
ceva ce nu-i aparine prin natur, ceea ce el nu vede bine
s. ceva de care nu tie" (cf. DR. I 521). Dup ineanu,
Dic. univ. aplicaiunea metaforic e : a acoperi calul",
de unde ,,a acoperi, a ascunde". Identificarea lui nela seller"
cu nela tromper" a aprat-o cu mai mult trie h. S p i t -
z e r mai ntiu n Mitteilungen d. rum. Instit. Wien 139, unde
se mai citeaz expresia ,,a pune" sau ,,a trage calupul cuiva"
( =ger m. ,,hineinlegen") i se compar cuvntul romnesc
cu span. albardar beschwatzen, beschmusen", din albar-
der Sattler", albardo Sattelkissen". ntrebuinarea me-
taforic ar fi cea de a pune de-asupra cuiva ceea ce i se
potrivete", n sens ironic, bine neles (cf. fr. coiffer qqn =
duper"). Acelai autor revine n DR. I I I 651652, ase-
mnnd expresia romneasc cu v.-fr. porter la selle"
i germ. den Sattel tragen", purtarea elei fiind, n evul
de mijloc, un simbol desonorant.
Spitzer accentuiaz c i din punct de vedere metodic,
nainte de a cut pentru nela t romper" alt etimo-
logie, trebue s ncercm s-1 explicm din materialul
existent, adec din nela seller", a crui etimologie (lat.
*in-sellare) e clar. De sigur c aceast metod d adesea
rezultate bune, dar o generalizare a ei mi se pare primejdioas,
ca toate generalizrile, cci ele pot duce la dogme. Ei i s' ar
putea opune un alt punct de vedere metodic, t ot at t de
ndreptit n unele cazuri, i adec acela care cere ca lin-
guistul, cnd cearc s elucideze etimologia unui cuvnt, s
se pun de acord cu simul etimologic al comunitii care
Vorbete o limb. n cazul de fa, acest sim etimologic
se opune n mod lmurit identificrii celor dou verbe,
nt r' adevr, pentru un Romn nefilolog, nela nu este un
verb cu polisemie, ci un omonim, ba chiar un omonim su-
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
329
prtor. Din cauza echivocului pe care-1 poate produce, cr-
turarul romn nu ntrebuineaz bucuros pe nela seller",
ci-1 nlocuete cu o formaiune nou, din a, adec neua
(sau chiar eia). Nu lipsete nici jocul de cuvinte caracteri-
stic pentru unele omonime : Dracu te 'ncalec, dracu te nal.
i analogia cu expresia aromneasc, neo-greceasc i
srbeasc, citate mai sus, e neltoare. ntr' adevr, afar
doar de arom. bag aua, a crei rspndire trebue verifi-
cat, aceste expresiuni nu nsemneaz, n sens propriu,
,,seller", ci , , bter". Dac explicarea semantic propus
de Tiktin e cea adevrat, atunci ea- se potrivete mai de
grab pentru catri, animale ndrtnice, dect pentru cai,
ntre care numai rar se gsesc exemplare gdilicioase sau
nrvae, care nu las s li se pun aua i prin urmare
la care ar trebui ntrebuinate momeli i viclenii spre a
fi ,,nelai". Dar nici nu cred c nelesul metaforic al unui
cuvnt ca srb. nasamariti ar trebui explicat astfel cum pro-
pune Tiktin sau Skok sau Spitzer, ci avem, dup t oat pro-
babilitatea, aceeai imagine ca n corespondentul lui german :
aufbinden. Nu e vorba de punerea elei, ci a p o v e r i i ,
pe care o ncarci cuiva n spate pe netiute.
Coincidena ntre limba srbeasc i cea german de
sigur nu se datorete unei decalcri linguistice, ci avem
a face cu unul din desele cazuri de ivire a unei expresii me-
taforice, n mod independent, n dou limbi diferite. Dac
aa ceva este cu putin, atunci observaia aceasta poate
fi i inversat i vom zice deci, cu Weigand (Jahresbericht
XI I I no) c expresiile analoage i am vzut c ana-
logia aceasta e mai mult neltoare din limbile balca-
nice arat numai c sensul Bet rug" s ' a p u t u t des-
volta din cel de den Sattel anlegen" (Weigand credea
c e vorba de punerea elei pe calul a l t u i a ) , dar nici
decum c aceeai trecere semantic t r e b u i a s se iveasc
i la Romnii din nordul Dunrii.
Pentru tromper" exist n toate limbile fel de fel de
expresii metaforice, mai ales glumee la origine. Afar de
cele citate mai sus, mai avem n romnete a trage pe sfoar,
BCU CLUJ
330
S. PUCA RI U
a trage chiulul, a potcovi, a nclta, a lega de gard, a prinde
(sau a umbla) cu caa, poate i a pcli (cf. DR. I 238), n
nemete einen Bren aufbinden, anschmieren, anfiihren,
belemmem, bebaumolen etc. Comun t ut uror acestor expresii
e faptul c vorbitorul le simte ca metafore i nu le ntre-
buineaz dect cu anumite intenii stilistice, ntocmai
cum ntrebuineaz pe ,,a luat luleaua Neamul ui " sau
attea alte expresii figurate pentru s'a mbtat, ori pe ,,a
luat-o la sntoasa" etc. pentru a fugit, ,,a terpeli" etc.
n loc de a fura. tiu prea bine c uneori asemenea expresii
glumee devin vorbe uzuale aceasta e bunoar cazul lui
,,m duc", care nu mai are nota stilistic" a lui m car"
sau m crbnesc", mi iau picioarele la spinare" sau
a francezului s'amener dar asemenea cazuri snt destul
de rare. Fapt ul c nela t romper" nu se gsete n cele-
lalte dialecte (ca m duc) e i el un indiciu c nu avem
a face cu un cuvnt at t de vechiu, nct s fi avut vre-
mea de a-i schimba nelesul ocazional ntr' unul obicinuit.
Pentru simul unui Romn, nela t romper" este, ca a se
mbt a", a fugi", a fura" cuvntul propriu zis pentru
noiunea tromper", iar nu o expresie figurat, asemenea
lui a lua luleaua Neamului", a o lua la sntoasa" sau
a terpeli".
Cealalt etimologie a dat-o M i k l o s i c h n Lex. pa-
leosl. 386: din paleosl. mMelu turpis quaestus". Eti-
mologia e primit i de Cihac (II 148), care mai adaug
i pe mideli lucrum, materia", rus. mseli uura", trimi-
nd ns i la ceh. falii, oaliti tromper, duper". Ea a
fost primit i n Dicionarul mieu Etimologic nr. 871 i
a fost aprat de G. We i g a n d , Jahresbericht XI I I 110,
cu urmtoarea motivare : msel trebuia s dea foneticete
nSel, scris nel. Acest abstract a fost nlocuit prin nel-
ciune, de la nela, care la rndul su e un verb derivat din
substantivul *nel. i forma reflexiv m nel ar vorbi
contra identificrii cu nela < *insellare.
n faa celor dou etimologii, posibile i chiar verosimile
amndou, numai un argument nou poate fi hotrtor.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
331
i nu, un argument logic, ci descoperirea vreunui fapt,
care s arunce o lumin nou asupra istoriei cuvntului
de care ne ocupm. Acest argument mi se pare c se cu-
prinde ntr' un pasagiu din Cartea cu -nvtur (1581) a
lui Coresi (p. 453/29 ed. Pucariu-Procopovici). Acolo e
vorba de Zachei care s'a hotrt s mpart sracilor ju-
mt at e din averea sa i s ntoarc de patru ori banii stori
prin ,,obide". Tlcuitorul explic cuvntul obidi" n modul
urmtor : J umt at e [din avere] o inea, nu ca s o aib
[pentru sine], ce ca dentr' aceaia s plteasc de pat ru ori
ce-au luat den obidire. I ar acicea amu de ce griate c
obidii", nu de ce-au n c i n s t e nelat semneaz, ce
ceaia ce-au fost den obide i den prade i de nedereptate
st rns". A nel, caie e pus n opoziie cu a strnge obi-
dind (=asupri nd, mpilnd), prdnd i nedrept i nd" n-
semneaz n acest exemplu i, probabil, o lectur mai
atent a textelor noastre vechi ar scoate la iveal i alte
asemenea exemple a agonisi, a ctiga, a dobndi",
deci tocmai sensul cuprins n paleosl. muhelu (museli) lu-
erum". Dar nc n slavonete acest cuvnt nsemna pe
lng ctig" (agonisit n mod cinstit), i uzur", cu
aceeai trecere de sens pe care a suferit-o nsui lat. uura
(propriu dobnd luat pentru n t r e b u i n a r e a
unui obiect"), pn a ajuns la sensul modernului uzur,
sau, dup cum mi atrage atenia C. Lacea, germ. Wucher
uzur", crei a nceput nsemna Ertrag, Fracht, Gewinn"
(cf. Kluge EWD. s. v.).
Trecerea de sens de la gagner" la t romper" nu s'a
fcut deci pe teren romnesc, ci n slavonete, de unde
ea a fost mprumutat. Pe vremea lui Coresi se pare c
nela se putea ntrebuina nc n amndou nele-
surile, precum bunoar obraz are a artat-o Bogrea n
DR I I I 416 n romnete amndou nelesurile figurate
de pudoare" (cf. fr obraz, neobrzatiar sim de pu-
doare) i de neruinare" (cf. obraznic neruinat", a avea
obrazul s...= neruinarea) i precum nva mai pstreaz
(n cal cu nvfl sensul ru al latinescului vitium, pe lng
BCU CLUJ
332
L. SP1TZEK
sensul mai nou i neutru, de deprindere". O oarecare stn-
jenire din cauza coexistenei celor dou sensuri, care se
contraziceau, exista i pentru Coresi, care simte nevoia s
adauge n cinste", pentru ca s arate c e vorba de nela
,,gagner", iar nu de nela tromper".
s. PUCARI U
I I I
buclat .dickbackig' , codlat ,(lang)gesehwnzt' .
Aus prinzipiellen Griinden mochte ich die Erklrung
b u c , c o a d + l a t der neueren Drganu' s (DR. 4,
739 f.) vorziehen.
Das dem ersten Worte von Drganu zugrundegelegte
b u c c e l l a t u m kenne ich nur in der Bdtg. .Schiffs-
zwieback' , dessen rom. Reflexe (REW 1361) keine hn-
liche Bedeutungsentwicklung aufweisen. Dass cc vor' e
nicht palatalisiert wurde, ist eine weitere Schwierigkeit,
die durch den Hinweis auf die Proparoxytona auf - i n u s
- i t u s ( c e a r c n , s t r i g t ) nicht beseitigt vvird. I st
nun die naheliegende Etymologie bucea + latus wirklich
so unannehmbar vvie Dic. Acad. meint, das von ,mor-
phologischen und semantischen' Schwierigkeiten spricht ?
Morphologische Parallelen gibt j a Pucariu selbst anlsslich
des hnlich gebauten b u c 1 a i e DR 4, 724. Grade bei
Angabe von Eigenschaften von Korperteilen (oder Hand-
lungen, die Korperteile vollfiihren) ist der Kompositions.-
t ypus Bahuvrihi im Romanischen hufiger als sonst :
die Enge der Komposition spiegelt gleichsam die Kompakt -
heit der korperlichen Sphre wieder, daher die zahlreichen
Zusammensetzungen wie prov. c a p g r o s, frz. c h e g r o s,
prov. c a r a v i r a r , ital. c a p o v o l g e r e , c a p i t o m b o -
1 a r e usw. Dem b u c l a t . breitmulig' .dickbackig'
entspricht sp. b o q u i a n c h o (bei Tirso de Molina, Luis de
Granada). Die Varianten auf - a v, - u enthalten ein ,einrei-
hendes' Suffix. Zu c o d l a t passt morphologisch rum.
c o d a 1 b, kat. c o h a l l a r c h , c o h a c u r t . Dass der 2. Teii
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
333
1 a t u s, nicht 1 o n g u s ist, braucht uns nicht zu storen :
ein breiter Schwanz ist jedenfalls ein Schwanz, den man
bemerkt, daher die Bdtg. ,codat' , ,geschwnzt' und von da
mit neuer anderslufiger Spezialisiersung der Bdtg : ,langge-
schwnzt' (Candrea-Densusianu verzeichnen c o d o 1 a t
,avec une queue epaisse', also noch eine andere Spezialisie-
rung). Die Erklrung aus einem * c a u d e l l a t u s von
*e a u d e 1 l a ,Steiss, Rucfigrat' geht ja ebenfalls von einer
Bdtg. ,geschwnzt' aus.
a s e r d e . spotten'
Ich glaube, dass die interessanten Bemerkungen I.
I ordan' s (Rev. fii. 2, 277 ff *) in einen weiteren Rahmen
hineingestellt werden mussen. Die Anbildung eines a r d e
an a s e s t r m b a ,wortl., sich krummen [vor Dachen]' .
ist an sich durchaus moglich, umso mehr als das angeru-
fene Vorbildverbum eine sinnlich wahrnehmbare, sehr ex-
pressive Koperhaltung ausdriickt : man braucht nur deutsch
s i c h k r u m m ( k a p u t , t o t usw.) 1 a c h e n zu
vergleichen. I mmerhin zeigt schon diese deutsche Paral-
lele sowie die romanischen frz. s e r i r e , sp. r e i r s e
(so !), die I ordan allerdings als nicht ganz gleichbedeutend
mit dem rumnischen Fall erachtet, sowie die noch hinzu-
zufugenden frz. s e mo q u e r , s e g a u s s e r , se r i g o l e r,
s e f i c h e r ( f o u t r e ) , s ' e s c l a f f e r d e r i r e d e ,
ital. b e f f a r s i , f o t t e r s i , f r e g a r s i , i n f i s c h i -
a r s i di etc. (bei welchen Ausdrucken Anspielung auf hohn-
ende Selbstbefleekungnicht ausgeschlossen ist
2
), dasswi r es
') Bei c i o f 1 i (n) g a r , Schuhflicker' < . Bumml er, Lump' wiirde ich
weniger von ci smar care nu-i cunoat e meseri a" ausgehen als (abgesehen
davon dass der Fl i ckschust er nat iirlich weniger angesehen ist als der Schu-
st er, vgl. bei Rabel ai s als Schi mpfwort r a t a c o n n e u r s d e b o b e l i n s ,
r a p e t a s s e u r s d e v i e i l l e s f e r r a i l l e s l a t i n e s) von der
herumziehenden Ei genschaft der Flickschust er, die sie Hausi erern und
anderem Vagant envol k annhert .
2
) Vgl. de i spani schen Fl uch : p u n e t a ! (/u p u f i o , Faust ' , h a c e r
p u n e t ( a ) s ' onanieren' ). The r i v e , , , Sans me" S. 170 venwendet pa-
BCU CLUJ
334
L. SP1TZEB
mit einem allgemeinsprachlichen Phnomen zu t un haben.
Wenn tatschlich die roman. Parallelen mit rum. a- i r de!
d e (also i Dativ) bedeutungsgleich sind, wie Iordan
meint, so scheint mir doch die specifisch tadelnde Nuance
des a s e r d e in der Wendung in Tecuciu c e t e r z i ?
aus einer ganz gewohnlichen Bedeutungsausprgung des
mit akkusativischem Reflexiv gebrauchten Verb leicht
ableitbar. Es wird schon aufgefallen sein, dass man im'
Deutschen s i c h k r u m m l a c h e n , aber nicht *s i c h
1 a c h e n (wie im Romanischen) sagen kann. Warum
diese Beschrnkung ? Nun offenbar ist s i c h k r u m m
l a c h e n ausgerichtet nach s i c h k r u m m b i e g e n ,
s i c h k r u m m h a 11 e n, d. h. nur wenn das Re-
sultat des Lachens, k r u m m, angegeben ist, kann das
Reflexiv gebraucht werden. Ebenso sagt man nicht
* s i c h s p o t t e n , wohl aber s i c h l u s t i g m' -
c h e n, wo wieder das Resultat der von uns an uns selbst
vollfuhrten Ttigkeit (,sich zu einem Lustigen machen' ,
urspr. Bdtg. ,dare se j ucundi t at i ' Dtsch. Wb.) angegeben
ist. Hal t man nun hinzu, dass man im Deutschen s i c h
a u s s c h l a f e n , s i c h a u s r u h e n , s i c h a u s -
s c h i m p f e n , aber nicht s i c h (e i n) s c h 1 a f e n,
s i c h r u h e n , s i c h s c h i mp f e n sagen kann wie im frz.
s ' e n d o r mi r , s e r e p o s e r (Alfred Kerr hat dies letztere
durch ,sich ruhen' einmal nachahmen wollen, vgl. meine
Stilstudien I I 106; s i c h r u h e n belegt iibrigens H.
Paul, Dtsch. Gramm. 3, 116), so zeigt auch diese Beo-
bachtung genau das Gleiche wie die tiber s i c h k r u m m
l a c h e n , nmlich dass das Deutsche das akkusativische
Reflexivum dort gebraucht, wo eine lange Erstreckung
det Handlung ausgedruckt wird, die entweder zu einem
Resultat f iihrt ( s i c h k r u m m l a c h e n ) oder zu einer
vollstndigen Durchfiihrung der Handl ung ( s i c h a u s -
s c h l a f e n , nach dem man sogar ein s i c h g r i i n d l i c h
rallele frz. Verba : , , je i n' en bal ance, je m' en t a pe ; m e n e f r e g o,
comme di sai t un sal e macaroni ".
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
335
a u s - l a c h e n bilden konnte). Nun hat ja schon Tobler,
Verm. Beitr. I I
2
S. 76 nachgewiesen, dass die mit akku-
sativischem Reflexiv versehenen frz. I nt ransi t i va aus-
driicken, dass die Ttigkeit allmhlich sich vollziehe,
eine lngere Zeit ausfulle" (also afrz. s oi d o r m i r, s oi
m o u r i r , s o i j e s i r nach den Fllen wie s ' e c h a u f -
f e r , s ' e v a p o r e r usw., wo eben ein lnger dauern-
des, allmhliches Tun ausgedriickt war). Ein se mo u r i r
verluft lnger als ein mo u r i r . Anderseits ist natiirlich
auch der reflexive Ausdruck aktiver als etwa das I n-
transitivum : frz. s e r e j o u i r
x
) ,sich freuen' gegen-
iiber j o u i r ,geniessen\ s e r e p o s e r ,sich ausruhen'
gegeniiber r e p o s e r , ruhen' (man kann nur : r e p o s e z -
v o u s ! , nicht r e p o s e z ! befehlen) dtsch. si ch s t i i r z e n-
st i i r zen, s i c h r o l l e n - r o l l e n , s i c h (aus) r u h e n -
r u h e n , s i c h e r s c h r e c ke n - e r s c hr e c ke n (H. Paul,
Dtsch. Gramm. 3, 135 ). Auch s i c h i r r e n und i r r e n,
die Paul als ziemlich gleichbedeutend angibt, verteilen sich
so, dass e r i r r t s i c h ,er begeht einen I rrt um' ( = ita.
f a u n o s b a g 1 i o), e r i r r t ,er befindet sich in einem
I r r t um' ( = ital. s ' i n g a n n a ) bedeutet.
Aus der Nuance der langen Erstreckung des Handlungs-
verlaufs und vielleicht aus der des Absichtlichen wiirde
ich auch die von Meyer-Iytibke, Rom. Syntax S. 408 als
merkwiirdig bezeichnete Tatsache erklren, dass wir im Rum.
nebeneinander haben r o g ,ich bitte einen' oder, um etwas,
1
) Vgl. was S c hope nha ue r vom Mensel i en s agt : sei ne I ndi vi dua l i t t
begl ei t et i hn s t et s u n d i i beral l , u n d von i hr i st al l es t i ngi er t , wa ; er
er l ebt . I n al i em und bei al i em geni esst er z un c hs t nur si ch sel bst :
Di es gi l t s chon v o n den physi scheu, wie viei me hr von den gei st i gen
Geni i ssen. Daher i st das engl i sche t o e n j o y o n e ' s s e i f ei n s ehr tref-
f ender Aus dr uck, mi t wel chem ma n z. B. s a g t : h e e n j o y s h i m s e l f
a t P a r i s , al so ni cht , er geni esst Par i s ' , s onde r n , er geni esst si ch i n
Par i s ' !" Ei ne Fr anz os i n s agt : , , J e me couche avec S i l be r ma nn"
( Roma n von Lacr et el t e) : , si ch ni eder l egen' i st a k t i v ; j e c o u c h e a v e c
S. h t t e ei nen pas s i ven, anst ossi gen Si nn er geben. I ' rei , La gr a mma i r e
des f aut es S. 245 ver zei chnet , ausdr ucksvol l e' Kons t r ukt i one n wi e s e
b o u g e r , s e r e n t r e r u. s. w.
BCU CLUJ
336
L. SPJ TZER
neben m r o g ,ich bet e' ; j o a r , s u b i r i c o , b i n e ,
c t u n' a i a l t u p e n i m e S - i f i e d r g u
c a m i n e (Doine) ,schwore gut, Feinsliebchen, dass
du keinen andern hast, der dir so lieb wre wie ich' neben
i ' n c e p u a s e j ur a * und sie begann zu schworen' ,
wobei also Objektivverba, wenn ihnen kein Objekt bei-
gegeben wird, zu reflexiven werden, obschon ihre Handl ung
in keiner Weise das Subjekt trifft". Meyer-Liibke gibt als
Erklrung : Esschei nt hier eine mechanische Anbildung
an Falie zu liegen wie d u c p r e c i n e v a ,ieh fiihre
jemanden' : m d u c ,ich gehe' u. s. w. ", aber man sieht
nicht recht, wie ein Verhltnis wie ,ich fiihre' : ,ich gehe'
massgeblich gewesen sein soli fur das ganz anders geartete
,ich bitte : ich bete' und iiberhaupt wird man von vorn-
herein nicht gern eine Erklrung aus ,,mechanischer Anbil-
dung" annehmen. Man sieht, wo das Verb sich selbst
geniigt, nimmt es das ausdehnende Reflexiv zu sich (m
r o g ,ich bete' ist m. A. eine ausgedehntere
1
) , intensivere,
hohere Form des Bittens ( m r o g heisst auch ,flehen,
anflehen' , Tiktin). Es ist durchaus moglich, mit Tiktin
ein slavisches Vorbild (ksl. m o 1 i t i se) fur a se r u g a
anzunehmen, aber ebenso sicher ist, dass das Gegeniiber
von r o g und m r o g durch die oben erwhnte Nuance
der reflexiven Ausdruchsweise befordert wird. Fur a j u r a
gibt Tiktin eine andere Abgrenzung als Meyer-Liibke:
neben dem nur juristischen a j u r a werde heut e a s e
j u r a vorwiegend gebraucht (ubrigens ist auch a s e j u r a
mit Akk. -Obj. belegt). Man konnte ja nun Analogien wie
') Man wende gegen diese Auffassung des Ref l exi vs ni cht ein das span.
m a r c h i t a r s e . verwel ken' , wo gerade das Di mi nut i v auf eine Dar-
st el l ung einer allmhlichen Ent wi ckl ung durch kleine Et appen hi nzu-
wei sen schei nt : abgesehen davon, dass das Ei nt ret en von m a r c h i t a r s e
st at t m a r c h a r s e durch das Eest reben der Vermei dung der Homo-
nymi e mi t dem andern m a r c h a r s e , abreisen' bedi ngt sein konnt e,
fiihrt doch die Reihe kleiner Etappen, die ein , * verwel kel en' uns vor
Augen st el l t , wieder zu einer Verl ngerung des Handl ungsverl auf vgl .
deut sch krnkel n.
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
337
von a s e c r u c i , sich bekreuzigen' her annehmen, aber
mir scheint, dass schon die heutige Beschrnkung des unre-
flexiven Gebrauchs auf die juristische Fachsprache fur
den reflexiven eine gemutvollere, inhaltsvollere Auffassung
des Verbs nahelegt.
Nun komme ich zu dem c e t e r z i ? in Tecuciu mit
der tadeluden Nuance und zu dem von I ordan erwhnten
ironischen c e t e c r e z i ? ebendort, letzteres von I ordan
nach volkstiiml. t e 'n c h i p u i st at t i n c h i p u i
erklrt. Offenbar ist aber auch letztere Umwandlung
(,dich einbilden' st at t ' dir einbilden') erklrungsbedurftig
(man wird nicht an das m n c h i p u i u ,ich stelle mir
vor, bilde mir ein, dass ich etwas bin' bei Tiktin, das mit
a se c r e d e p r o s t u. a. parallel ist, also gleichsam c e
t e c r e z i ? c e t e ' n c h i p u i ? ,was glaubst du zu sein?'
erinnern diirfen). Mir scheint, dass wir in diesen drei Fllen
(nicht so sehr wie beim ethischen Dativ eine Vergemutli-
chung, Vermenschlichung der Handl ung als vielmehr) eine
Verbreiterung oder Verlngerung des Handlungsverlaufes,
wie in den oben erwhnten Fllen, anzunehmen haben : im
Affekt des Tadelns, Ironisierens usw. sieht der Sprechende
unwillkurlich die Dinge grosser als sie sonst erscheinen ; der
Affekt karikiert : daher er ja einen Menschen N a s o nennt,
obwohl trotz der allergrossten Cyrano de Bergerac-Nase
der mit diesem Gesichtsvorsprung Behaftete noch ausser-
dem einen ganzen menschlichen Korper sein eigen nennen
kann, daher rum. o b r a z n i c 'frech, unverschmt' heisst
(DR. 4,663), weil man an dem Unverschmten nichts als das
Gesicht (obraz) sieht, mit dem er einem entgegentritt, da-
her frz. i l a l e t o u p e t d e . . , ,er hat die Unverfrorenheit..'
weil im Affekt einem plotzlich alles am Nebenmenschen
Hervorragende eine Provocation scheint und, wo man
nichts Hervorragendes sieht, auch keinen Haarschopf (t o u-
p e t), man einen erd' chtet, damit man an etwas seinen Zorn
auslassen konne. So glaube ich denn, dass ce t e c r e z i ?
( r z i ? n c h Lp u i ?) durch das Reflexiv eine provozie-
rende Ausgedehntheit der getadelten oder ironisierten Hand-
Dacoromania VI
2 2
BCU CLUJ
338 E. PETBOVI CI
lung ausdiickt, die dem kritisch oder karikaturistisch
eingestellten Sprecher notwendig ist : er muss gleichsam
im Sprechen vergrossern, was er ablehnt unter das Ver-
grosserungsglas bringen, damit es sichtbar werde. Genau
so wird man in Frz. affektbeladenere Verba whlen st at t
q u e f a i s - t u i c i ? q u e d i s-t u ? : so q u o i q u e
t u fiches i c i ? q u' e s t-c e q u e t u chantes ? (mit der
Erinnerung an den Coltus, bezw. an die Qual desgefolterten,
der gestehen muss), q u' e s t c e q u e t u f a b r i q u e s ?
(,erzeugen' st at t ,tun' ) und genau so im Deutschen durchlo-
kale Bestimmungen das Verb' verbreitern' : was lachst du
da herum
J
) ? w a s in aller Welt f l i t d i r e i n ? usw.
wa s t r e i b s t d u ? ( t r e i b e n ausgedehnter als t u n ) .
Hinzutritt zu dieser Dimensionssteigerung des Verbal-
verlaufs beim reflexiven Gebrauch in ce t e c r e z i ? usw.
die oben erwhnte aktivere Nuance : man liebt, wenn man
tadelt, polemisiert, angreift, einen energischen, ausgespro-
chenen, entschiedenen Gegner vor sich zu haben, um nicht
ins Ungewisse und Ungestaltete hinein seine Schlge aus-
teilen zu nriissen. Genau wie man etwa auf Franzosisch
tadelnd sagt : P o u r q u o i e s t - c e q u e t u te mets
r i r e ?, was die absichtliche und greifbar wahrnehmbare
Hal t ung betont.
Universitt K'oln Leo Spitzer.
IV
Sumedenie.
Cuvntul acesta se crede a fi un derivat din sum < lat.
summa. Pentru a i se explica terminaia, a fost apropiat
Man k5nnt e sagen, i n de m h e n i m l i egt ei ne nicht-; ntschiedene,
ni cht einmalige Ha n d l u n g ausgedr i i ckt und dar aus er kl r e si ch di e Pe-
j or at i on (vgl. di e ver bal en Abl ei t ungen i m Romani s chen mi t b i s - oder frz.
- a i l l e r i n s e m a i l l e r bei A. de Musset : , , I l s pr e c he nt et cour ent
et vont s emai l l ant j e ne sai s quoi que le ve nt e mp o r t e " ni cht ei n r e-
sol ut es, zi el bewusst es Sen, s onder n ei n He r ums t r e ue n ohne Ziel und Ri ch-
t ung) aber das Vage di eser Bi l dungen i st doch ni cht de nkba r ohne di e
Vor st el l ung des grosseren Ra ume s , i n dem si ch die Ha ndl ung abspi el t .
BCU CLUJ
ETI MOLOGI I
339
de alb. sumete (Cihac, I. 270; Pucariu, Etym. Worterb.
1691), sau de rubedenie (Tiktin, Dic. rom.-germ.), sau de
prpdenie (ineanu, Dic. univ.), n sfrit de fumedenie
(Pucariu, Conv. Ut. 1901, XXXV, 821 i Pascu, Suf.
rom., 243).
Cred c trebue s plecm dela sinonimul lui sumedenie :
sudum, sodom. De fapt Barcianu (Dic. rom.-germ.) trimite
pentru sudum la sumedenie, ceea ce arat c a simit n-
rudirea dintre cele dou cuvinte ; iar ineanu (Dic. univ.)
traduce pe sudum cu sumedenie.
Din sudum s'a put ut forma *sudumenie, ntocmai cum
din -prpd avem prpdenie. *Sudumenie s'a metatezat n
*sumudenie, devenit sumedenie dup prpdenie, rubedenie.
Sudum i sodom mulime mare (mai cu seam) de oameni"
vin din sl. SodomiiSooma. Cu nelesul romnesc, sodom
i
se gsete i n rus (v. Tiktin, s. v. sodom).
Desvoltarea semantic a put ut s se fac n limba ro-
mn independent de cea rus.
Formele sumetenie i sudenie snt uor de explicat prin
analogia lui rubedenienemotenie i rubedenierudenie. Fu-
medenie e o etimologie popular pentru sumedenie.
E. PETROVI CI .
V
A r a t n i m.
Se tie c acest cuvnt s'a pstrat n dialectul aromn
subt forma aratu. n celelalte dialecte ale limbei noastre,
pn acum, nu s'a put ut atest. i totui se pare c s'a
pstrat n dialecul daco-romn, nu cu nelesul propriu
plug", ci desemnnd o parte a rzboiului de esut, i anume
a vatalelor. La Rucr, bul, ararul sau brglarul vata-
lelor se numete jug
1
). De capetele jugului atrn cele
') At est at i de^ Pamfile, Indust ri a casni c, p. 2 7 3 , fr s i ndi ce re-
giunea di n care 1-a cules. Dame nu-1 nregist reaz.
22*
BCU CLUJ
340
C. LACEA
dou brae s. brare, bteli, flcele, fofeze, lopele, mini,
mnui sau speteze, iar la capetele de din jos ale acestora
snt fixate vat al el e
1
). La Rucr, braele vatalelor se nu-
mesc arate. Singularul acestui cuvnt nu l-am auzit, dar
ntrebnd pe esetoare cum i zice numai la un bra de acesta,
dup puin ezitare, mi-a rspuns : arat. De aici se vede
c singularul nu e uzitat.
nt re bul vatalelor i jug este oarecare asemnare.
Put em foarte bine s spunem c bul seamn cu cerbicea
jugului. Dar ntre braele vatalelor i plug nu prea vedem
vre-o asemnare, cel puin cu plugul modern. Cu t oat e
acestea innd seama de aceea c partea de care atrn
aratele se numete jug i c de multe ori nu se poate uor
preciza cum de un cuvnt a luat alte accepiuni, nu e ex-
clus s se fi salvat cuvntul latin aratrum, alturi de jugum,
ntr' un col de ar. Ce privete forma feminin a singu-
larului, ct vreme ne-am fi ateptat la un singular *arat,
avem cazuri destul de dese, cnd singularul mai ales
dac se ntrebuineaz rar se reface din plural. S'a zis
deci pentru un bra arat, pluralul fiind feminin.
CONSTANTI N DACE A.
Cf. Da me : ncercare de t ermi nol ogi e poporan romn. Bucu-
ret i, 1898.
BCU CLUJ
A R T I C O L E M R U N T E
I
U n e i n s c r i p t i o n d a c o r o u ma i n e de Ia f i n d u XVI I - e s i ecle
p r o v e n a n t de B u l g a r i e
La bibliotheque du Lycee de Ljubljana (Drzavna li-
. j f
cejska knjiznica v Ljubljani, Yougoslavie) conserve un
psautier slave dans la redaction serbe *) : Cod. Kopitar 16.
Les psaumes precedes d' une introduction et de la pre-
face de St. Basile le Grand
2
) font le contenu du manus-
' ) Au db ut , il lui ma n qu e quelque chose. ( j uant la langue de la
r dact i on, cf. feuille i : CSTK npkR-ki... im KHut de l' i nt r oduct i on au ps au-
t i e r (cf. Psalt. Bon., ed. J agi c, p. i4 ) .
a
) Feui lle 14 &e,mMt RIAHKYO nTkA Hi'A O Ri Rk NAHEAO i|MA A twA t. RM^K
BCU CLUJ
34a
P. SKOK
cr i t
1
) . L,e papier provient du XV-e siecle. I / ecri t ure cyril-
lique peut etre du meme siecle. M. Kos, professeur de
paleographie l' Universite de L,jubljana, qui je dois
ces renseignements, pense aussi la fin du XVI -e ou au
commencement du XVTI-e siecle comme t emps ou il a
ete ecrit. II appart enai t au monastere serbe de Sisa-
t ovac
2
) (Fruska gora, en Syrmie).
Ce codex est d' une certaine importance pour le rou-
main. Cest parce qu' il contient la seconde page de la
couverture trois lignes d' une inscription roumaine qui n' a
pas ete ecrite de la meme main que le manuscrit et qui,
paleographiquement, en juger au moins d' apres ce
que m' en a communique M. Kos, l'obligeance duquel
je dois la presente photographie , appartient la fin
du XVI I -e ou au commencement du XVI I I -e siecle.
L,a voici d' abord en caracteres cyrilliques : A T M Hdtnipe
fe
AOMHOtfrtOlfH CiK 4
I D K 0
V
M
' '
{
ni f t pOH H I [J , \ HdK*Hk CKHITlf Aeni pri a
Ce que je lis de la maniere suivante :
De l a n a t e r e d o m n u l u i s' au f c u t P e -
t r o n i e , d i a c o n s (a) n e t e l e t r u i e , n c e l a
a n u l d e s e f e c e p a c e . P e t r o n i e d e l a
C i p r o v e .
L/orthographe cyrillique de cette inscription est t res
curieuse. EHe presente cependant des analogies avec d' au-
tres documents serbes. D' abord, son auteur ne fait aucune
difference entre % et K dans Ies mots qui s' emploient en
slave
3
) . Ainsi il ecrit A HJ K ON I I
E R
- MHnpOKft^h avec le meme
u au lieu d' ecrire le premier mot avec x.
D' aut re part, dans Ies mots roumains, il ecrit pour x
') Les cant i ques commencent la feuille 5.
(> c
2
) Ce s t l ce qui nous est i ndi que par CH \[*tMTH A*endTH(i<i IIIHUUTOKIU--
*) Cf. s ur h pour x et K da ns les doc ume nt s ser bes ma i nt e na nt I l i e
Br bul escu, Curentele literare la Romni n perioada slavonismului cul-
tural ( 1 9 2 8 ) , pa s s i m; i dem, Fonetica alfabetului cirilic n textele romne
din vecul X V i X V I I e t c , p. 2 7 2 et sui v.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
343
le signe qu' on emploie pour "k : ainsi dans cak OU -k est
superpose sur la consonne B, <pAKOvnpfe et dans 4Nyrt-k. H
faut noter qu' il ne transcrit pas la voyelle velaire dans
la position protoniqae par "k, mais par a, ce qui veut
dire que k et K qu' il ecrit n' ont pas de valeur phonetique
chez lui
x
) .
Quant la graphie -k pour x, on peut invoquer le docu-
ment serbe du Xl I I - e siecle qui s'appelle K r m c a j a
I l o v i c k a ou on lit no A'ksA.'fc pour a. sl. eccl. A\h3A/k
2
) .
Le t ext e roumain dont nous nous occupons et ant t rop
petit, on ne peut emettre aucun jugement concernant
la curieuse diffcrence qu' il fait elitre t et k par rapport
aux mots slaves et roumains.
II y a encore d' autres curiosites. Cest qu' il ecrit la vo-
yelle u dans Ies mots d'origine roumaine avec oya.) : fl,*M.
nv\'<\*yH, $K9ym% AH^A-k, tandis que l ou cette voyelle
fait prtie d' une diphthongue (cf. d a u , s t a u , s a u , et c) ,
il emploie le signe pour la consonne r : cj b avec "fe su
perpose. Par la superposition, l' auteur de l' inscription
veut indiquer qu' il entend ecrire la consonne v et non la
voyelle. II prononce sans doute a u avec la valeur de ,,u
j umt i t ' '
4
) .
') II faut conclure de ce fait que, devant l ' accent , il connai ssai t
l e changement de prot oni que en a (fr. pcatypacat, Pucari u, DR,
I I , p. 6568 et I. Iordan, Revista filologic, I, 117154), ce qui
correspond l ' usage de quel ques parlers mol daves et de ara Oaului
(cf. I . A. Candrea, Psaltirea Scheian, v. I. , p. CXI et CXLI I I et i dem,
Graiul din Tara Oaului, dans Buletinul societei filologice, I I . , p. 42,
ecrit a, t andi s que lat . > a). D' ailleurs, il i mport e t out part iculiere-
ment de relever le fait que c' est la Psal t i rea Schei an (dans la copi e
C) qui ecrit aussi avec le 1 cyrillique t res souvent l e a prot oni que, cf.
I . A. Candrea, o. c, v. I. , p. XXXVI .
2
) Cf. Iagic, Starine, voi. VI. , p. 73 et B r b u 1 e s c u, Curentele,
e t c , p. 227.
3
) Cf. Brbul escu, Fonetica, e t c , p. 372 et suiv.
4
) C' est donc la seul e fois que je sache, qu' un t ext e roumai n cyril-
lique ait t che de rendre di fferemment le ,,u j umt i t " de l ' u pl e-
ni son". Ne faut -il pa voir la meme t endance dans au pour a ii dans
la Psaltirea schei an (cf. I . A . Candrea, o. c, I ., CXXXVI I I , 53) ?
BCU CLUJ
P. SK OK
Pour cette derniere ecriture il y a aussi des analogies
dans Ies manuserits cyrilliques de Raguse (Dalmatie) ou,
inversement, 8 est ecrit pour la consonne v : no\-$a/\N =
p o h v a 1 i et, de meme, dans le livre destine pour Ies
eatholiques bulgares, intitule a b a g a r , imprime en 1651 :
HpiMt = v r e m e , etc.
1
) . M. Brbulescu
2
) et d' aut res
ont raison de voir ici l'influence de l' ecriture latine qui
ne distinguait pas v et u. Nbt re Petronie, auteur de l'in-
scription, a ecrit, inversement, le K cyrillique pour -u
dans a u
3
). Y a-t-il ete induit par quelque consideration
d' ordre phonetique ? II a pu etre f rappe par la difference
qni existe entre de ai i et celui de f c u t , a n u l et
a n u l u i ou il est plenison.
On peut admet t re qu' il ait reflechi l-dessus parce qu' il
ecrit u aussi d' une troisieme maniere, avec v^, signe qui
provient de l'ypsilon grec et qu' on emploie dans Ies do-
cuments cyrilliques avec la valeur de u. Cest l ce que
nous trouvons dans ACmpirra que nous expliquerons plus
bas. II convient de constater que, cette fois, il emploie
ce signe dans un mot d' origine grecque.
Ces constatations orthographiques nous font apparatre
Petronie comme tres savant pour son temps. I connat
l' ecriture C3^rillique et ses differents procedes. Son savoir
slave est double de la connaissance de l' orthographe latine.
Ce n' est pas du t out un ignorant.
I I f audr ai t de nouveau exami ner Ies manus er i t s cyr i l l i ques sur ce poi nt - l .
Cf. quel que chose s ur cet t e quest i on e xt r e me me nt i mpor t a nt e chez
Br bul escu, Fonetica, e t c , p. 376 et sui v.
J
) Archiv fiir slav. Philologie, voi . XVI I , p. 14 et voi. X X V I , p. 172
Ml adenov, Geschichte der bulgarische Sprache, p. 138 61 e xpl i que 8
dans ce cas pa r u Svi st ov.
2
) Cur ntels, e t c , p. 219 et sui v. , i dem, Fonetica, e t c , p. 433.
3
) Ce s t le second exempl e de cet t e f acon d' ecri re. Cf. ax ijifnhT
a i i f e c o t d' un act e du XVI I - e siecle chez J or ga, Doc. rom. din Arhiv.
Bistriei, v. I I , 9; I . , 19 ci t e chez Br bul escu, Fonetica, e t c , p . 432-
E n sl ave, il n' y a qu ' u n seul exempl e pr ove na nt d' un manus cr i t eccle-
si ast i que r usso- sl ave du XVI I - e siecle noKiiHM cot e nooip<NHA ci t e chez
Br bul escu, Fonetica, e t c , p. 432 ou il n' y a cependant pas de ,,u j u m t i t " .
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
345
Ce qui est encore plus curieux c'est de constater dans
/W Tpioa la graphie a pour k ou - ut qu' il ecrit deux fois
dans son nom ruApoHiie
1
) . Je crois qu' il y a ete induit
par une fausse regression. II pouvait savoir qu' en bulgare
on dit i a pour serbocroate i e : 1 i a t o pour 1 i e t o > a.
sl. eccl. A-fcmo etc. Ayant adopte "fc pour a, il ne pouvait
plus ecrire "fc pour i e. II ne lui restait donc que -Hf la
disposition. Mais cette graphie, il l'a reservee pour son
nom. Il lui a peut -et re pru plus juste ou plus savant
d' employer, dans le mot d' origine grecque, la fausse ecri-
t ure d' apres le bulgare. D' ailleurs, on trouve pele-mele -k
et a p. e. dans l'Apocalypse de l' apotre Paul, t ext e pro-
venant de XVI I -e siecle (cf. Polivka, Starine v. X I X p . 196).
II fait preuve de la meme fausse science lorsqu' il ecrit
la consonne t. Trois fois, il l'ecrit simplement m. Ce n' est
que dans son nom qu' il ecrit deux fois signe qui pro-
vient du grec Cela lui paraissait sans doute plus sa-
vant
2
).
Apres ces constatations je crois pouvoir aborder la
question de savoir ce que c'est que ce curieux Aimpva. J' y
vois le mot grec Xeixoupyla > roum. leturghie messe"
3
) .
Sa graphie nous dit qu' il a lu le mot grec la facon
grecque moderne : yi = i, cf. en roumain a i a s (z) m
x
) II est probabl e qu' il le prononce sans i : i i e. II y a de t el l es gra-
phies depui s le Xl - e si ecl e; cf. HtTiNHs dans la S a v i n a K n j i g a ( Xl - e
siecle).
J
) Sur la val eur t pour A dans Ies t ext es roumai ns du XVI - e siecle,
voir Brbul escu, Fonetica, e t c , p. 482.
3
) Dans e au lieu de i regulier qui se t rouve en roumai n aussi bi en
qu' en serbocroat e ( l i t u r g i j a ou - i j a) et qui correspond la pro-
nonci at i on grecque moderne st < i, la S-f][ioxtxv) "fXcuooa, il faut
sans dout e voir l' influence de la xaOapeuouoa sur Ies peupl es bal kani ques.
On veut i mi t er la di pht hongne anci enne grecque mai s cause de la
di ssi mi l at i on e i i < ei, qu' on t rouve en roumai n p. e. dans d o n i
< sl ave d o n i c a et en serbocroat e dans le nom de lieu G o j m e r j e
< aujourdhui G o m i r j e (Croaie), on fait disparat re j de ei. La ques-
t i on t res i mport ant e de l' influence de la xa-apeuoooa sur l ' el ement gre-
des peupl es bal kani ques merit erait d' et re et udi ee t out part i cul i erement .
Cf. aussi ZfrPh. L, p- 260.
BCU CLUJ
346
P. SKOK
cote de a g h i a z m < &yiaa\i,x et dans Ies langues
balkaniques.
Ce qui nous deconcerte, c'est que nous constatons aussi
une curieuse metathese de r dont je ne t rouve aucune
attestation : 1 e t r u i e. A-t-il vraiment ainsi parle ? Je
l'ignore. Une faute graphique serait egalement possible,
vu la meme metathese fautive dans ckhi t k pour sanctus.
Dans ce dernier mot, il fait preuve encore une fois de
ces connaissances latines. C'est qu' il n' emploie pas l' ab-
breviation slave ou roumaine pour s f n t . II raccourcit
lat. s a n c t u s en met ant k a la place qui ne lui con-
vient pas.
II en suit que dans cKHme Ampi ' M il faut preferer voir
le genitif latin que le genitif slave, au moins pour ce qui
est du premier element.
De caractere savant de son ecriture est par consequent
hors de doute.
A ces considerations sur son orthographe il faut ajouter
encore ceci. Ce qui attire notre attention, c'est la forme
serbocroate dont il ecrit son nom. - i u s des noms de
personne latins ou -iog des grecs est rendu toujours par
- i j e en serbocroate et non pas par - hh. Cela s' explique
tres facilement par le fait que Ies propagateurs catholi-
ques en Bulgarie etaient pour la pl upart des catholiques
serbocroat es
1
). De premier eveque de Serdica avec le
siege C i p o r o v c i etait un franciscain bosniaque. Or,
P e t r o n i e < l ' e t r o n i u s , au nom latin et la forme
serbocroate, a suivi l' exemple de ses matres.
Quant au cote linguistique, il faut relever a u du plu-
riel pour a du singulier, ce qui correspond l' usage
ancien. Knsuite, il importe de signaler la conjonction d e
dans la fonction du pronom relatif
2
) n c e l a a n u l
d e s e f e c e p a c e , comme il est de regie dans la
Mountenie et dans Ies contes populaires.
*) Cf. Jirecek, Cesty po Bulharsku, p. 2 04 : ainsi Pet ar iz Soli (au-
jourd' hui Tuzl a, Bosnie) ( + 1 6 2 3 ) , Pet ar Bogdan Barksic ( 1 6 4 0) , et c.
2
) Cf. Di mand, Zur rumanischen Moduslehre, p. 2 5 , 4 et suiv.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
347
II s' agit mai nt enant de savoir ce que veut dire cette
inscription. Il est hors de doute qu' elle n' a aucun rap-
port avec le psautier de Sisatovac. La main qui l' a ecrite
est une autre et, surtout, elle ne fait en aucune fat. on
prtie du manuscrit serbe. Elle semble plutot provenir
d' un ouvrage ou elle servait de titre et qui nous est mal-
heureusement perdu. C'est probablement au t emps qu' on
faisait relier le psautier serbe qu' on a pris la premiere
page de ce manuscrit roumain perdu. On l'a arrachee
pour la colier ensuite a la seconde page de la couverture
du psautier.
Ce qui est curieux, c'est qu' on constate encore ceci. La
tournure chronologique d e l a n a t e r e d o m n u l u i
n' est suivie ni precedee d' aucun chiffre, ce qui veut dire
qu' elle ne fait prtie d' aucune date. Elle parat etre le
commencement d' une chronique que Petronie a composee
pour son usage. C'est l ce qu' il dit lui meme.
On pourrait objecter, il est vrai, que l' inscription en
question peut constituer aussi un essai ou un exercice
en langue ou ecriture roumaines d' un Roumain ou d' un
Slave *) qui a appris quelques bribes de roumain, tour-
nures chronologiques etc. Cette eventualite n' explique
pas bien pourquoi c' est justement s'a u f c u t et n
c e l a a n u l de. . . qu' il emploie.
C'est justement cette derniere indicai on chronologique
qui parle, on pourrait le dire, presque decisivement contre
la seconde eventualite. L il nous est indique le t emps
ou Petronie a ecrit son manuscrit, c--d. la chronique
pretendue. C' etait dans l' annee, dit-il, qu' on a conclu la
paix. Qui a conclu cette paix et avec qui ? 11 n' en dit
*) Pa r mi Ies pr opagat eur s cat hol i ques d' or i gi ne s er bocr oat e Chi -
pr ovaz il y avai t en effet de t el s qui ont appr i s le r oumai n, cf. a. 1643 :
per vescovo i n Mol davi a pr opone il P. Mar co Bandi no Bosnese, che sa
l a l i ngua val acca us a t a i n Moda vi a, e sa l' illirica ( = bul gar a) che us ano
li Paul i ni st i , cf. Fer mendzi u, Acta Bulgariae ecclesiatica (Mon. spect . hi s-
t or i am Sl av. mer i di onal i um, v. XVI I I ) , p. 137.
BCU CLUJ
348
P. SKOK
malheureusement rien. On ne peut que faire des con-
jectures l-dessus. Toute certitude est exclue.
L' indication de Petronie, parat-il, pourrait avoir t ri t
aux evenements qui se sont deroules aux environs de 1688
quand Ies Autrichiens sont venus Ciporovci
1
). A cette
epoque, Ies Pavlikiani de ces contrees se sont souleves
') La forme dont il ecrit ce nom de lieu meri t e aussi d' et re rel evee.
La forme act uel l e est C i p o r o v c i , nom. pl. Ce nom de lieu appar-
t i ent donc la me me cat egori e qu' une foule d' aut res qui desi gnent origi-
nai rement l ' et abl i ssement d' une familie dont l e nom est egal ement au
pluriel comme celui de lieu. Cet t e cat egori e est ext remement repandue
dans Ies t oponomast i ques sl ave et roumai ne, cf. V i n k o v c i , B o s -
n j a c i , N i j e m c i , et c. en serbocroat e en regard de B u c u r e t i p. e.
en roumai n. En ecri vant WnpoBiiik not re Pet roni e ne sui t pas l ' usage
sl ave act uel. II n' ecrit pas le nom. pl. sl ave. II fait , en somme, la me me
chose que Ies prt res cat hol i ques du XVI I - e siecle qui l ' ecri vent aussi
au singulier : C h i p r o v a z a. 1565 et c. -a t z a. 1622 et c. ou - a -
c i u m (a. 1628 e t c ) , - a t i u m a. 1614 et c. ou it al. C h i p u r o v a z
a. 1578 (Permendzi u, Acta Bulgariae eccl., p. 397 et passi m) avec le
phonet i sme serbocroat e K > a, t andi s que , cliez Pet ronie, pour k est bul -
gare et non pas serbocroat e, cf. K i p r o v e c , Period. Spisanie, voi. I I I ,
p. 11 dans une not i ce bulgare. Deux document s serbocroat es en carac-
t eres cyrilliques de 1629 donnent ce nom de lieu aussi au singulier, y
hnnpKuy Fermendzi u, o c, p. 33 ( XXXI ) , hHnj ei un a. 1637 (ibidem,
p. 45), mai s le t rosi eme document serbocroat e l' ecrit pl us rgulierement
au pluriel (Glasnik srp. uc. druStva, voi . 56, p. 357) Cipurovci. Ce qui
est curi eux c' est de rencont rer aussi u pour i dans un document cyrillique
y ri ynpeBuy a. 1637 (Permendzi u, o. c , p. 43). Ce sera sans dout e
l' influence de la labiale sui vant e. La consonne i de la graphie de Pe-
t roni e remont e h d' aut res t ext es serbocroat es en caract eres cyrilliques,
et celle-ci remont e a k qu' on t rouve en effet en bulgare, cf. aussi a.
1799 ci vi t at e K i p r o v a c z (Fermendzi u, o. c, p. 291). Ji recek peut
avoir, par consequent , raison quand il l ' expl i que par grec xijnoup'.ov
jardi n" d' ou l' adject if sl av k i p u r o v, subst ant i ve ensui t e avec le
suffixe kc pour designer l ' et abl i ssement d' une familie, i ou lieu de h
s' expl i que par la confusi on de ces deux consonnes, confusion qui se
t rouve me me chez Ies Serbocroat es et d' aut ant plus chez des trangers.
Cette confusion elle seul e ne nous autori se pas conclure avec surete
que notre Petroni e etai t Roumai n d'origine. II pourrait me me proveni r
de Bosni e, de Travni k p. e. ou l ' on ne di sti ngue pas Ies deux conson-
nes et avoir appris le roumai n comme P. Marco Bandi no que nous avons
cit6 dans la note precedente.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
349
contre Ies Turcs, premat urement mallieureusement. Leur
insurrection a echoue. Les Turcs Ies ont disperses dans la
suite. Une prtie en a emigre en Transylvanie ou, Vinul
de jos, ils ont fini par devenir Roumains
1
) . La paix a
laquelle Petronie fait allusion, est probablement la paix
de Karlovci (en Syrmie, 26 fevrier 1699).
LI est plus i mport ant et plus sur l' autre fait qui suit
necessairement de l'existence de cette inscription. C'est
tout d' abord le fait que ce meme Petronie indique sa
fonction ecclesiastique d' une fason nette et qui n' est pas
du t out commune. II dit pour lui qu' il est le diacre de
la sainte messe, c--d. qu' il aide au service divin. L' ab-
breviation dont il se sert pour s a n c t u s nous dit qu' il
est pret re catholiqae et pas du t out orthodoxe, ce qui
s'aocorde admirablement avec le fait que Ciporovci etait
le siege d' un eveche catliolique pour Ies Bulgares depuis
1581 et dont ressortissaient Ies missions parmi Ies Pavli-
kiani et Ies schismatiques non seulement en Bulgarie
mais aussi en Valaquie et en Moldavie
2
).
A la fin, l' auteur de l' inscription repete encore une
fois son nom, cette fois pour le munir de l' indication de
sa provenance. II etait de Ciporovci (Bulgarie), dit-il, ou
nous savons que se t rouvai t le siege du mouvement ca-
tholique pour la Bulgarie et Ies pays roumains limi-
trophes. II est, par consequent, evident que, dans notre
Petronie, il faut voir un des propagateurs fervents de
la foi catliolique eleve a Ciporovci pour Ies pays rou-
mains.
Le fait le plus i mport ant que nous apprenons dans
notre inscription c' est que Ies pretres catholiques de Ci-
porovci cultivaient aussi le roumain pour leurs buts
de propager le catholicisme dans Ies Principautes rou-
*) Cf. J i r ecek, Geschich'e der Bulgaren, p. 464 et Das Fiivstenthum
Bulgaricn, p. 108 et sui v.
2
) Voi r s ur t out cel a l ' excel l ent recuei l des doc ume nt s publ i e par
P. Fr . p; usebi us Fe mendz i u ci t c a ux not es pr ecedent es .
BCU CLUJ
350
GR. NANDRI
mai nes
1
) . EHe nous en a conserve un echantillon tres
interessant ecrit dans un roumain correct et qui pourrait
provenir meme d' un Roumain natif.
P. SK OK .
I I
De s p r e me t a t e z a l i c hi de l or n e l e me n t e l e s l a ve d i n l i mb a
r o m n
Dou studii, aprute n ultimul t i mp, mi dau ocazie s
revin la chestiunea de care m' am ocupat n articolul Les
diphtongues a liquides dans les elements slaves du roumain".
[Melanges de l'Ecole Roumaine en France, 1925, I l -e prtie].
Problema prezentnd un interes principiar, mai ales fa
de prerea repetat n ultimul timp c elementele slave
au nceput a intra n limba romn abia n sec. al X-lea
(I. Brbulescu, Individualitatea limbii romne i elemen-
tele slave vechi, 1929), aceast revenire nu este de prisos.
Argumentele noui din studiile de care voiu vorbi ( R. E k b l o m,
Zur Entwicklung der Liquidaverbindungen im Slavischen
I I I (Skrifter utgivna av K. Humanisticear Vetenskaps
Samfundet i Uppsala 24 :g, 25 4 ; Uppsala-Leipzig, 1927,
1928); E . S e h wa r z , Zur Chronologie der slavischen Liqui-
denumstellung in den deutsch-slavischen Beruhrungsgebieten
(Zeitschr. f. sl. Phil. IV, 1927, pp. 361369), confirm p-
rerea c balt, dalt, gard, scovard . a. reprezint o pt ur
veche de elemente slave intrate n limba romn.
Trebuie prsit punctul de vedere al unei cronologii fixe
cu privire la intrarea elementelor slave n limba romn.
Elementele slave au intrat n diferite epoci din diferite di-
reciuni, chiar dac cele venite din domeniul bulgar au
precumpnit ca numr i ca t i mp. Ce privete epoca cea mai
veche a intrrii elementelor slave n limba romn ea trebue
s coincid cu epoca n care Romnii au venit n contact
cu Slavii. Istoricete este stabilit c Slavii erau aezai
*) Voi r ma i nt e na nt s ur l a ques t i ou t r es i mpor t a nt e de l ' encour a-
gement p a r l e cat hol i ci sme de l ' empl oi du r ouma i n Br bul escu, Curentele
et c. p. 54 et passi m. Cf. Slavia, VI I , p. 778.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
351
n ntreaga Peninsul Balcanic, n sec. al VII-lea. Nu
putem deci nelege cum ar fi put ut vieui Slavii alturi
de Romni, amestecai pe alocuri cu acetia, fr s se
fi influenat reciproc timp de trei secole.
n Dacoromania V, pp. 630631 d-1 T. Capidan fcn-
du-mi cinstea unei recensii a articolului meu Les diphton-
gnes liquides dans les elements slave du roumain i ex-
prim ndoiala asupra posibilitii de a fi mprumutat din
slavo-bulgara cuvintele cu lichida nemetatezat balt, gard,
dalt. D-sa rmne la credina c aceste cuvinte trebuesc
explicate pornind de la albanez i nu de la slav. Aceasta
ne-a dat prilej s urmrim chestiunea mai de aproape,
pentruc ea are importan nu numai pentru etimologia
ctorva cuvinte romneti, ci i pentru raporturile lingui-
stice slavo-romne n general, punnd n acelai timp i
o problem de cronologie fonetic slav.
Vom aduce un sprijin nou n favoarea tezei noastre prin
anunarea studiilor de mai sus, avnd grija s nchidem
n paranteze unghiulare refleciile noastre n legtur cu
problema din limba romn.
R. Ekblom se ocup n dou lucrri de subtil observaie
fonetic de una din problemele centrale ale linguisticei
slave, n jurul creia s'a dus o larg discuie.
O dovad pentru faptul c procesul fenomenului me-
tatezei lichidelor se prelungete pn trziu la nceputul
erei literare slave este cuvntul din t ext e Izdraili < 'lapaVjA.
Cuvntul acesta a fost mprumutat n epoca celor dinti
monumente de limb slav. Intercalarea lui d ntre siflant
i lichid, ca i n alte cuvinte slave btinae : struja, ostru,
izdresti, spre deosebire de cazurile care reflecteaz grupurile
telt, tort, d. e. sreda zraku i cari nu intercaleaz o dental,
este o dovad c n acest din urm caz legtura ntre si-
flant i lichid nu era aa de intim ca n primul caz, c
n cazul din tiran ntre siflant i lichid exista o vocal
redus, c n epoca aceasta aveam nc stadiul t rat, cu
BCU CLUJ
352 GR. NAXDRI
lung (cf. Meillet, Le slave commun p. 60 ss,. p. 117 ss; Ek-
blom I pp. 1314).
Fenomenul metatezei nu s'a produs deodat, transformarea
a durat secole ntregi; nu avem deci o metatez spon-
t an ci o evoluie fonetic (Ekblom I p. 15).
[Faptul c n limba romn cuvintele slave care conin
grupul tort, tolt au un reflex dublu (drag, filat: gard, balt)
nu ne mpiedec s admitem c ambele aceste reflexe snt
mprumutate dintr' o limb slav de sud].
Chiar n domeniul slav gsim aceste dou reflexe unul
lng altul n aceeai limb d. e. limba polab are gord etc.
[localitatea Viligard n regiunea polab, la nord, spre mare,
Garden n regiunea slovin, Belgard, Stargard localiti
n Prusia, la est de Odra, n regiunea Slavilor pomorani],
iar alturi gsim izolat br6ds, brodevaicp, t ot aa n limba
caub grupul tort a dat trot ca n polon sau tart. [Aceste
forme nu au nici o legtur cu reflexele similare din do-
meniul romnesc. O legtur direct cu formele romneti
au numai formele slave de sud].
Ca i n domeniul slav de vest, n grupul numit lehic,
au existat i n vechea bulgar reflexe duble. (Ekblom I,
p. 42, p. 44). Ocupndu-se de aceste forme vechi bulgare
Ekblom (I 23) crede c ele (mal(')didije, pal'tu, paliten'na,
salnost, bal'tiny) nu trebuesc desprite de formele lehice,
cci ele prezint acelai reflex. Est e ciudat repartiia acestor
forme : grupul lehic are reflexe izolate cu tart, iar grupul
bulgar are reflexe izolate cu talt. Cauza acestei repartiii
este necunoscut autorului (I, p. 49). Urme cu tart n sud
reprezint poate toponimicul Vama, care se ntlnete subt
aceeai form i n nord (n teritoriul lehic), iar urme cu
talt pe teritoriul lehic-polon pot fi toponimicele Pritzwalk,
Pasewalk (Ekblom I 24).
[Limba romn are urme de reflex tart i talt]. Ce pri-
vete cuvintele cu reflexul talt din limba romn (dalt)
i tart din limba elin (AapYouisTO) Ekblom spune : ,,Ganz
sicher ents':ammen sie einer Zeit, wo die allgemeine Liqui-
daumstellung noch nicht durchgefiihrt war. Das Gleiche
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
3 53
gilt von den ins Finnische aufgenommenen taltta, vrttn
usw. " (I p. 24).
Evoluia grupului tort dup Ekblom (I p. 26) este ur-
mtoarea : trt>trgt>t9rt>t9rot>torot. n grupul lehic
evoluia a fost aceeai, numai c 9 n loc s se vocalizeze,
ca n grupul de rsrit, a disprut. n slava de sud, n ceh
i n slovac evoluia a fost aceeai, deosebindu-se numai
prin cantitatea vocalei care s'a lungit. Sunetul este in-
termediar ntre a i o. Forma trt este slav comun.
Din aceast form (tarl) s'au desvoltat t oat e formele
slave : n regiunea slav de sud i n domeniul polon 9 a
disprut (n sud cu lungirea vocalic compensativ, n
domeniul polon fr lungire) n domeniul slav de r-
srit 9 s'a vocalizat. Acest 9 era un sunet de tranziie
(Gleitlaut).
Cum se explic acest dublu t rat ament al lui 9 ? Ekblom
ncearc o ingenioas explicare pornind dela legi fonetice
generale. At t azi ct i n trecut, legtura ntre consoane,
n domeniul rus, este foarte strns, ca i n germ. i engl.
n domeniul slav de vest i sud legtura ntre consoane
este mai lax ca i n francez de pild.
Datorit acestui fenomen sunetul parazitar 9 nu s'a
put ut menine n domeniul rus unde a trebuit s dispar
sau s se vocalizeze; el a urmat calea din urm mergnd
pe drumul semivocalelor z i b. n restul domeniului slav
el a put ut exista ca sunet parazitar, deoarece aici legtura
dintre consoane era mai lax. N' a fost ns not at cnd s'a
fixat graiul literar. (Ekblom I pp. 2635).
[Formele romneti (dalt, gard etc.) deriv din stadiul
tarat care dialectal s'a meninut i dincoace de epoca slav
comun].
Lungirea lui , n domeniul ceho-slovac i slav de sud,
n a, se datorete mprejurrii c numai n acest domeniu
s'a pstrat pn trziu deosebirea cantitativ a vocalelor.
(Ekblom p. 38).
Evoluia grupului tort ar fi deci pentru bulgar i pentru
o parte a grupului lehic (caub i polab) urmtoarea :
Dacoromania VI
2
3
BCU CLUJ
354
GR. NANDRI
sl. strveche
(urslavische)
slav comun
(gemeinslavisch)
sl. modern
, tarat > tarat > tsrat >
cu lung) (' aj um.
lung)
bulg, t r at
trt><
, t r t > tarat >
(cualung) (cuaj um.
bulg. (tart)
t rt >
(cu
^ lung)
lung)
t art > tarat >
(cu a ju-
mt at e
l lung)
( caub t art
\ polab tort
Ocupndu-se, n partea a doua a studiului su, de evo-
luia diftongului cu lichid n poziie iniial (ort-), Ek-
blom ajunge la concluzia c metateza acestuia s'a produs
ntr' o epoc anterioar epocei n care s'a produs metateza
grupului tort, anume ntre epoca slav strveche i cea
slav comun.
[Este interesant s observm c elementele slave din
limba romn, care au grupul ort se prezint uni t ar ;
nu mai avem reflexe duble ca la tolt, tort !].
Evoluia lui ort a urmat aceeai linie ca i cea a lui
tort: or t =r t >r at >ar t ( cu lung). a iniial a
disprut pentruc n majoritatea cazurilor se ntlnea cu
5, 6 final (Ekblom I I p. 22). Dac ort iniial a dat n
limbile slave alte rezultate, aceasta se datorete faptului c
la nceputul cuvntului metateza s'a produs mai de vreme
i pentruc n aceast poziie intonaia a jucat un rol
mai important.
Ekblom admite unitatea linguistic slav pn trziu,
aproximativ n epoca vblg. (=veche slavon bisericeasc)
(II p. 16). El fixeaz limita slavei comune ctre sfritul
sec. al X-lea (II p. 26).
[Din consideraiunile de mai sus ajungem la concluzia
c l studiul celei mai vechi pturi de elemente slave din
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
355
limba romn trebue s porneasc de la toate limbile slave
de azi, care s ne serveasc material de comparaie, nu
de la una singur, dei atenia noastr trebue s se ndrepteze
n primul rnd spre teritoriul linguistic bulgar. Elemen-
tele slave din limba romn au intrat n diferitele epoci
din diferite inuturi dialectale.
Un sprijin indirect n favoarea tezei c reflexul talt, tart
a intrat n limba romn ntr' o epoc mai veche, ne vine
i din partea cuvintelor slave intrate n limba finez. Cele
mai vechi cuvinte slave intrate n limba finez au reflexele
talt, tart>tolt, tort (d. e. taltta, vrtna, cf. Ekblom I I p. 27).
Aceste cuvinte au intrat n limba finez din domeniul slav
de est. Evoluia grupului tort a mers paralel n tot dome-
niul slav, aa c prezena unui stadiu tart n domeniul slav
de est, atestat prin cuvintele intrate n limba finez, do-
vedesc indirect i existena aceluiai stadiu n domeniul
slav de sud. Precum bun oar, pe de alt parte, prezena
unui cuvnt finez suntia<sl. sodi j i mprumut at de ase-
menea din domeniul slav de est mrturisete existena
nazalei o n acest domeniu, atunci cnd acest cuvnt a
fost mprumutat n limba finez, i dovedete c acest m-
prumut s'a fcut nainte de sfritul sec. I X, cnd nazalele
dispar n rus (cf. Ekblom I I p. 27)].
Studiind numele de persoane slave din cronicele ger-
mane, E. Sehwarz ajunge la concluzia c n teritoriul Sor-
bilor slavi din Germania, n sec. VI I , procesul metatezei
nc nu se ncheiase; dovad numele ducelui sorb Deruanus
<dervo>drjewo pomenit de cronicarul Fredegar la a. 630.
La sfritul sec. VI I I procesul metatezei se ncheiase pe
teritoriul Venezilor slavi dela Marea de Est i pe teritoriul
sloven; dovad numiri ca Dragowitus, Dragoz,
Studiul numirilor toponimice din teritoriul slavo-german
arat c cele mai vechi elemente toponimice germane in-
t rat e n slav au suferit metateza (Schwarzach < *Swart-
ahwa>ceh Svrtttka, ru n Moravia), iar pe de alt part e
cele mai vechi elemente slave ptrunse n german au forme
23 *
BCU CLUJ
356
GR. NANDRI
nemetatezate (Bersnicha< *Berznica< *berza mest eacn";
Walsnik < * Valzinica).
rile n care ntlnim astfel de numiri toponimice slave
(Austria, Bavaria, Carintia, vStiria) au fost ocupate de Ger-
mani ntre sec. 68. Deci procesul metatezei nu se nche-
iase nc n aceast epoc. O dovad care sprijinete a-
ceast cronologie este numele lui Carol cel Mare, care in-
t rnd n limbile slave a suferit evoluia grupului
*tort.
Studiul toponimicelor din teritoriul slav de sud duce
la acelai rezulat : n sec. VI I , cnd Slavii ocup definitiv
Peninsula Balcanic, procesul metatezei lichidelor nu se
ncheiase. De aceea elementele autohtone intrate n limba
slav au fost t rat at e ca i elementele slave (lat. AllOna>
croat Labin, S car dona >Skradin), pe de alt part e elemen-
tele slave intrate n alte limbi au pst rat forma nemeta-
tezat (la Theophanes : Aapyo-jirjps = Dragon; Ir; TapSaa
sat n Triphylia", KapStxaa ora n Beoia i Tesalia" ;
gr. aAxos < sl. *valku mreje" ; rom. balt, gard). ,
De asemenea i pentru Slavii de est se poate dovedi c
procesul metatezei s'a ncheiat abia la nceputul sec. al
IX-lea. Elementele vechi trecute din rus n finez nu au
metateza, iar cuvintele i toponimicele intrate din vechea
suedez n limba rus dup sec. I X nu mai fac me-
tateza.
Prezena, pe la a. 900, n nord-estul teritoriului bulgar
a unor forme fr metateza (tip baltiny la exarhul Ioan)
contribue la fixarea geografic i cronologic a formelor
cu i fr metateza.
Toate constatrile din articolul lui E. Schwarz ne nt-
resc convingerea c formele nemetatezate din limba romn
snt vechi elemente slave.
Ce privete lomb. palta, piem. panta, nprov. pauto (cf.
Meyer-I.ubke, REW nr. 6177) derivate dintr' un *palta
Sumpf", legtura lor cu balt nu este dovedit; mai puin
probabil este .i originea germanic a lui *palta Sumpf",
pentruc acest cuvnt nu este atestat n german (cf. J.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
357
Briich, Z. R. Ph. XXXI X (1919) p. 210. (Datoresc aceast
indicaie amabilitii d-lui Al. Rosetti).
Snteni ndreptii s desprim cuvntul romnesc i
albanez balt, bal't de etimonul iliro-balcanic *palta, ata-
ndu-1 etimonului slav, fr s pierdem din vedere c eti-
monul iliric poate fi la origine identic cu cel slav.
GR. N A N DR I .
I I I
Cel ma i v e c h i u c a l e n d a r r o m n e s c .
I n Bibliografia romneasc, tomul I I , p. 48, Bianu i
Hodo nregistreaz cel mai vechiu calendar romnesc ti-
prit la Braov, prin osteneala Dasclului Petcu oanul,
la anul 1733.
Domnului Gh. Bogdan-Duic, dnd peste nite note ale
cronicarului sas din Braov Thomas Tartler, i se pare
c dup Petcu oanul a venit tipograful autodidact Popa
Petre, care, fcndu-i o tipografie primitiv, a ncercat
un calendar nc necunoscut nou". Dasclul Petcu oanul
i Popa Petre snt dou persoane, nu una", zice t ot d-1 Duic
1
).
Aa dar avem nu numai dou nume deosebite : Petcu i
Petre, dar i dou funciuni deosebite : dascl i pop, ceea
ce a fcut pe Dl Bogdan-Duic s cread c avem a face
cu dou persoane i cu dou calendare. Cu t oat e acestea,
dasclul Petcu oanul, care a tiprit calendarul aprut
la anul 1733 i popa Petre din chei, despre care scrie Tho-
mas Tartler pat ru ani mai trziu, la anul 1737, c a avut
o tipografie n care a tiprit mai ntiu un calendar cu li-
tere t i at e n plumb i lipite pe o scndur, iar mai trziu
a nceput s i toarne litere, e una i aceeai persoan.
Mai ntiu s lmurim chestiunea cu cele dou funciuni
de dascl i de pop. Da anii 1733 Petcu oanul er dascl
la biserica Sf. Nicolae din cheii Braovului. Da anul 1735,
' ) Cf. ara Br&i, a. 1929, No. I , p. 7678. I nt er es ant el e not e al e
cr oni car ul ui Tar t l er s nt t r adus e acol o n nt r egi me de D-1 Bogdan- Dui c.
BCU CLUJ
3 58 C. LA CE A
Decemvrie 14, Vldica srb Nicanor Proin, episcopul Cru-
edolului, venind la Braov, trimis de la printele mitro-
politul Belgradului Vichentie Ioannovici, cu patent m-
prtesc i cu pau de la Mriia sa ghinerariul Vallis, ceind
oarece ajutori, pentru un reghement nou ce au lsat mp-
ratul ca s fac naionul de ritul grecesc,... prin socotina
oranilor, au popit pe pop(a) Petcu oan"
]
) . Prin urmare
autorul calendarului aprut la 1733 la data cnd scrie Tartler
nu mai er dascl, ci pop. Deci chestiunea celor dou func-
iuni e lmurit.
Ce privete a doua chestiune cu cele dou nume deose-
bite, putem face dovada c popa Petcu ceea ce se pare
foarte curios e numit, probabil numai de streini, i Petrus.
Anume n series Parochorum", cuprins n cronica lati-
neasc a Doctorului Vasile Popp, se nregistreaz ca al
39-lea preot la biserica Sf. Nicolae din chei Petku (Petrus
IV), mort la anul 1740
2
). Din istoria i documentele bi-
sericii se poate constat cu siguran c la epoca care ne
intereseaz nu er nici un preot acolo cu numele Petre.
Din cele premergtoare nu mai ncape nici o ndoial
c Dasclul Petcu oanul i popa Petre snt una i aceeai
persoan i c cronicarul sas Thomas Tartler, n notele
sale, vorbete de calendarul tiprit de Dasclul Petcu oanul
la anul 1733, care e deci cel mai vechiu calendar romnesc,
dup datele care ne stau la dispoziie pn astzi.
nt ru ct din notele cronicarului sas, precum i din unele
nsemnri din Istoria bisericii Sf. Nicolae se vede c nu
puin vlv au strrnitcum era de altfel i natural
ncercarea ndrznea a dasclului Petcu n arta tipogra-
fiei i cele cuprinse n calendarul redactat de el, merit
s ne ocupm puin de familia oanul i, n special s adu-
1
) Istoria Besearecei cheailor BraoQilui, publ i cat de St er i e St i nghe,
Br aov, 1899, pp. 131 i 133.
-) I on Mul ea : Viaa i operil' Doctorului Vasilie Popp (17891842).
Anua r ul I ns t i t ut ul ui de I st or i e Na i onal , voi . V, p. 156. Da t a mor i i
e gr ei t cu u n an, dup c um vedem di n I st or i i a Besearecei , p. 164,
unde se not eaz 1741 Mai 31 s' au pr i s t vi t pop( a) Pet cu oan pu i n bol i nd"
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE 359
nm aici tot ce tim despre autorul primului calendar ro-
mnesc.
Numele oanul, scris i oanu, ohanu[l] sau, cu orto-
grafie german, Schoanul, se gsete de repeite ori n do-
cumentele braoveneti. oanii erau o familie mare, de
frunte, care a dat jurai la biserica Sf. Nicolae atestai
nc de pe la sfritul secolului al 17-lea Ion, Radu, Costea
i alii
1
) . Despre Petcu oanul tim c era dascl l aanul i 7 3i ,
cnd a i nceput ,,a face tipografie", n care i-a tiprit
calendarul, s'a popit la anul 1735 i a murit la anul 1741.
Mai tim i aceea c a luat nvtur de la popa Staie
Gridovici, om cu mult carte i foarte umblat
2
). n Istoria
bisericii Sf. Nicolae, la p. 100, aflm urmtoarele : , , 1731
au nceput a face typografie Petcu oanu dasclul, lucru
care el nu vzuse niciri i au tiprit nite calendare
3
), n
care au pus nite lucruri a zodiilor, cine cnd se va nate
cum va fi, care izvod l-au luoat de la pop(a) Staie, ce aceale
gcituri beseareca pravoslavnic nu le primeate".
Tot din istoria bisericii, p. 139, aflm c popa Petcu er
s intre la 1736 n bucluc mare cu paterii papistai", de-
oarece botezase un copil al unui igan care trecuse la pa-
pistai, dar a crui mam rmsese ortodox.
Hi p e r u r b a n i s m f one t i c n d o c u me n t e v e c h i .
Pe la 1700, n timpul domniei lui Constantin Brnco-
veanu, er mare jude al cinstitei ceti a Braovului"
Georg Jeckel. n nenumratele scrisori domneti adresate
acestuia, numele lui e redat mai rar subt o form core-
1
) Cf. Documente privitoare la trecutul Ramnilor din chei publ i cat e
de Dr. St erie St i nghe, voi . I V, i Quellen zur Geschi cht e der St adt
K ronst adt , voi . V, p. 1 1 8 ) .
-) Cf. i not el e t raduse de D-l Bogdan- Dui c di n Thomas Tarler n
ara Brsii, 1. c.
3
) Di n aceast not s' ar prea c a t iprit mai mul t e calendare, despre
care noi n' avem t ire.
BCU CLUJ
360 N. DBGANU
spunztoare celei originale : Iechel, Echel sau Echil, ci de
cele mai multe ori alterat *). Astfel avem intercalarea unui
t pentru marcarea cluziunii: Ietchel (a. 1707, p. 7 1, 72,)
Ietcl (a. 1708, p. 37), Etchiel a. 1707, p. 254). Alt dat
j ssesc er redat prin gh : Ghieicl, cci a l percepea
urechea judeului de Dlgopol (Cmpulung) Stanciul (a.
1700, p. 198, 200) sau prin h, de sigur, palatal :Hetchel
(a. 1707, p. 101) sau Hetcl (a. 1707, p. 99).
Cum ispravnicul de Cmpulung R. Golescul si pisarul
lui Constantin Brncoveanu de la 1707 i 1708 vedeau
ceva vulgar n pronunarea numelui judeului sas cu h,
ca n hiiu, hiic, hiert n loc de fiu, fiic, fiert, au crezut
de cuviin s-i scrie numele cu /, cum de sigur c l i pro-
nunau. Astfel se explic scrierile hiperurbane Fechil (a.
1700, R. Golescul, p. 167, 169) sau cu ch dublu, probabil
tot pentru marcarea cluziunii ca i n cazul intercalrii
unui t : Fechchel (a. 1707, p. 17 1, 172), sau cu intercalarea
lui t : Fetckel a. (1707, p. 67, 72, 74, 97, a. 1708, p. 78), Fetchiel
(a. 1707, p. 99, 100, 405, 406, a. 1708, p. 254, 255). Cte
odat ntlnim pe adres o grafie, iar n fruntea scrisorii
alta. A de pild : pe adres Hetcl, dar n fruntea scri-
sorii Fetchel (a. 1707, p. 97, 99), sau n adres Fetchiel, n
text Etchiel (a. 1707, p. 254).
CONSTANTI N LACSA
I V
C t e v a c u v i n t e n s c u t e d i n s u b i e c t e or i c o mp l e me n t e pa r t i t i ve
(destul, deplin, -f- deadevr, demncare i demncric, etc.)
Subiectul partitiv este un subiect care nu este avut n
vedere n ntregimea lui, iar complementul partitiv este
un complement extern (obiect pasiv sau direct) din care
aciunea afecteaz numai o parte.
n limba latin partea subiectului sau cea a comple-
mentului extern afectat de verb se exprim prin cazul
'*) N. Iorga, Braovul i Romnii Scrisori i lmuriri. Bucuret i, 1905.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
361
genitiv ori printr' un echivalent prepoziional (de, e*sau a, ab
+ ablativul) ; cf. In mentem venit de speculo (Plautus, Mosi.,
271) i Tibi tuarutn virtutum veniet in mentem (Cicero, De
or., 2, 249) alturi de Quotiescunque patria in mentem ve-
niret (T. Livius, 5, 54, 3) ; De palia memento (Plautus, Asin.,
939) i De periculo meminisse (Cicero, Sull., 43) alturi de
Cinnam memim (Cicero, Phil., 5, 17) i Meminisse officium
suum (Plautus, Trin., 697) ; Eam res nos locus admonuit
(Sall., Iug., 7 1, 1) alturi de Mearum me absens miseriarum
commoneo (Plautus, Rud., 73) ; etc.
La noi s'a pstrat uzul prepoziionalului cu de-\-acuza-
tivul (n locul ablativului) : Copilul..., dup ce vzu c nu
mai are de nici unele,... se puse pe... plns (Ispirescu, Leg.,
287). Tot aa: am de toate alturi de [Omul] neavnd toate,
zice c nimic nu are (Konaki, Poezii, 268).
n felul acesta se poate ntrebuina subiectul partitiv
dup a fi, a se afl, a se gsi, a se ntmpl, a lipsi, et c,
iar complementul partitiv dup toate verbele a cror ac-
iune poate afect at t ntreg complementul extern, ct
i numai o parte a lui, d. ex. a face, a lucr, a svri, a duce,
a zice, a manc, a lu, a da, et c. ; cf. snt, se gsesc de toate
i avem de toate ori : Iar Domnul poftindu-l s mearg cu
Mria Sa i-au fgduit c de cte zice c n'au apucat s-i
ia de la Mitropolie, de nici unele nu-i va lipsi, ci-i va da de
toate (Radu Popescu, 80)
1
) . Apoi tu de-acestea s faci cu
minei (Sbiera, Pov., 16). s trei fii a lui Novac, De trei ori
ar'au prdat: Pe-unde merg d'ace fac (Bibescu, Poezii
pop., 317). S fie trimis ei nainte un Turc la Moscali de
au strigat de-a pcii (Let
2
., I I , 107, Nic. Costin).
Complementul partitiv cu de este des ntrebuinat mai
ales ntr' o seam de locuiuni. Aa snt : a a v e a de g n d , ~
d e c uge t , care nu pot fi interpretate dect ,,a avea gndul,
cugetul, intenia, a voi s...", nu l ,,a avea pentru gndit"
sau pentru cugetat (Ai de gnd s mergi mai trziu, Alec-
') Compl ement ori at r i but par t i t i v poat e fi geni t i vul cu de + acuza-
t i vul n : Dndu-i i de boeri petrectori pn la margine (Let.
2
, I I , 331).
BCU CLUJ
362
N. DRGANU
sandri, Poezii, 306 ; Poeziile ei... am de gnd s le tipresc,
C. Negruzzi, I, 7 6; dar cf. N'au gnd s-i deschid, Creang,
Pov., 311 ; De ai gnd s ne iubim, Vin 'n crm s bem
vin, Jarnik-Brseanu, Doine, 388) ; a a v e a de g r i j =, , a
avea grij", a b g a d e s e a m = , , a bg seam" : Ai de
grije, bag de seam ce faci ! (Reteganul, Pov. ard., I, 31 ;
dar cf. Acum s ai grije, c maic-ta merge la o nunt (Barac,
TU.-Buh., 9) i nvtoriule, au nu bagi sam c perima
(Noul Testament a. 1648, ap. Gaster, Chrest., I, 128).
Dintre locuiunile cu avea snt mai puin sigure a a v e a
d e f u r c [=, , de l upt at "] c u c i n e v a , n care de poate fi i
final (Ce erezii Avem de furc} Vlahu, Nuv., 1 8; Se lu
la lupt cu el; dar n'avu mult de furc, Stncescu, Basme,
236; 0 s avei... cu dnsul de furc, e t c ; locuiunea se
ntlnete i la Greci, cf. P. Papahagi, Par. Ausdr., 151) ;
a a v e a de l u c r u ,,a avea lucru, treab "ori ,,de l ucrat ", , . pent ru
lucrare" ; a a v e a , a f a c e , a d a d e m n c a r e ,,a avea, a face,
a da mncare" ori pentru mncat sau mncare" (Du-te'n
casa cui te are ca s-i dee de mncare, Tiktin, DRG. ; cf.
ns i : a-i da cuiva de-ale mncrii sau de-ale gurii) ; chiar
i : a f a c e i a- i f a c e de l u c r u a pricinui osteneal", a
da de lucru" sau de l ucrat " i a-i cuta ocupaiune",
de lucru" sau de l ucrat " (Simina i fcea mereu de lucru
prin opron, Slavici, Conv. Lit., XI I , 429); a (-i) g s i de
l u c r u a (-i) gsi lucru sau t reab" sau ceva pentru lucru"
sau pentru lucrat", a p r i n d e de ve s t e a prinde veste"
sau ceva de vestit". (erban Logoftid iar prinse de veste
i se ascunse, L,et., I I , 205, Neculce; Nici n'avei s prin-
dei de veste cnd vom ajunge, Xenopol, Br., 1 1 ; Faa mi se
aprindea i mnia-mi ntunec ochii fr s prind de veste,
Delavrancea, P. 204 ; dar i a p r i n d e ve s t e , Dosofteiu, Vie-
ile Sfinilor, Sept. 22) ; a d a d e ve s t e alturi de a d a i a
l u ve s t e , etc. Partitivul este clar ns n : a m n c a de dul c e ,
d e f r upt , de pos t .
n rndul ntiu prin ntrebuinai ea n funciune su-
biectiv i completiv partitiv, at t dup verbe, ct i
dup adjective ca plin, gol, etc. (mai puin prin cea final
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
3 63
i atributiv) au ajuns s fie considerate de nume cuvin-
tele : destul <cde stul (cf. din destul : a da, a face din destul,
a fi din destul i de-ajuns
x
), din de-ajuns ; chiar de destul:
sau cine ard putea spune de destul, Cipariu, Crest., 34)
destul de-i prisosete (Dosoftieu, Ps , 43)
2
) ; deplin :
i noi deaca am vzut de a lor bun voe, tocmal i plat de
plin : ficutu-i-am de la noi aceast mrturie (Gaster, Chrest.,
I, 38) ; Nu dereptu aceaia c nimerilea nu le poate nple
deplinii. (Gaster, Chrest., I, 40) ; s cade s facemu ntru totu
deplinii i desvriii"*) (Gaster, Chrest., I, 7 7 ) ; - j - dea-
devr : deadevrii grescu voao (Gaster, Chrest., I, *y, 29) ;
demncare, demncric : La han am gsit i demncric
(cf. ns i demncat, unde de este final : ia d tu flcului
demncatul, Eminescu, Conv. Lit., IV, 298) ; etc
Mai nou este exprimarea complementului prin din (dintru
nainte de vocal)-f acuzativul : i aa trupuli lu H[risto]s
s mnnce i den sngele lui s bea (Ciparia, Crest., 34).
S mai stmpr din cea jale (Jarnik-Brseanu, Doine, 132).
Mai uii din suprare (ibid., 414). Tot a : a rupe, a tia,
a mnca, a gust din pine sau dintr'o pine, . a.
Aceste cazuri snt evidente. Dar nu totdeauna avem pu-
t i na s deosebim complementul partitiv exprimat cu de
sau din+acuzativul de alte funciuni sintactice exprimate
n acelai chip : modal, cauzal, final, etc. (cf. deadinsul,
deamnuntul, de istov, de tot, etc).
*) T ot c ompl e me nt par t i t i v, dar nu obi ect pas i v (di rect ), ci pr edi cat i v,
est e n l egt ur cu a fi : Destul ne i r a cunoate ct er de mare du \ rea
sa (Ms s. X V i l I , Gast er , C r st,. I i , 85) ; cf. l : C datul ma'm su-
prat. i nimic nan cptat ( J ar ni k- Br s eanu, Doine, 215).
2
) Ca i destul, i n l egt ur cu a fi : i toate au fost deplin, nimic
lipsind (Lef, I I I , 332, Gbeorgh. ). Dup Kr . Sanfel d, Linguistique balca-
nique, problemes et resultats, Par i s, 1930, p. 87 : destul , , assez" , ,,suf-
f i s ant " f or me - d--{-stul de l at . satullus c omme bul g. dosta de do
s .ta".
3
) N s c ut di n nt r e bui n a r e a fi nal a lui de, cf. Lemne, slav Dom-
nului, snt de ajitns i de'ntrecut n pdure (Conv. Lit., X, 381). Mare
pagub i peire desvrit (Ms. de pe l a 1705, Gast er , Chrest., I , 354).
BCU CLUJ
364 N. DRAG AN U
Ca r e ( mai ) de c a r e .
Dintr' o imagine local (de spaiu) la nceput, mai pe
urm logic, s'a nscut, ntre altele, i vechea noastr con-
strucie cu de dup comparativ, construcie care astzi este
nlocuit cu dect i ca, cu excepia unor expresii care arat
msura i, fiind des ntrebuinate, s'au fixat cu timpul,
n limba veche se putea zice : eti mai neleptu de toi Iudeii
(Cod. Vor., 73/12), mai vrtosu e lucoarea soarelui (ib.,
76/10), credina mult mai cinstit de aurulu (ib., 139/13) ;
de toi eti tu mai sus la scaunul lui Dumnedzeu (Cod. Tod.,
f. 30 r) ; mai luminos de eapte ori de soarele (ib., 31 v 1 1 ) ,
etc. Astzi l put em ntrebuina numai n legtur cu mai
mare, mai mic, mai mult, mai puin, mai bine, mai ru, mai
scump, mai ieftin, etc. : Cerc mai mult de 15 pungi de bani
(Axinte Uricariul, Let?, I I , 164); mai mult de un Ttar
n'au scpat (Neculce, Let
2
, I I , 39) ; Mai ru de aa nu se
poate (Ctan, Pov., I, 15) ; mai mare de trei stnjeni, mai
mic de trei coi, etc. ; chiar i : Acesta da ndoit de cum da
Grigorie Vod (Neculce, Let
2
, I I , 390), . a. m. d. Dar nu
se mai poate spune dect doar provincial : Ba eu sum mai
bun De voi amndou (FrncuCandrea, Moii, 195).
n construcia comparativului cu de, punctul de la care
ncepe comparaia este cel indicat prin prepoziia de i
substantivul care urmeaz dup ea. Mai luminos de soa-
rele nseamn c se poate vorbi de o lucoare" asemn-
toare cu a lucrului, despre care e vorba, numai ncepnd
de la cea puternic a soarelui ncolo. Mai nalt de casa n-
seamn c nlimea lucrului, despre care este vorba, este
msurat n comparaie cu cea a casei i este socotit nu-
mai de la cas n sus. Chiar i n mai mare de trei stnjeni
i mai mic de trei coi, avem aceeai socoteal : mrimea
i micimea snt socotite de la trei stnjeni sau trei coi
n sus ori n jos.
Dac tim aceste lucruri, putem nelege felul cum s'a
nscut i sensul original al expresiunii, fixate acum, care
de care i care mai de care, pentru care gsim numeroase
exemple n Dic. Acad., I
n
, fasc. I I , p. 14 1.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
365
E vorba de o interogaie emfatic i brahilogic (ca i
care fie care, ct fie ce, et c) , la nceput direct, apoi indi-
rect, n sfrit fixat i ntrebuinat i n alte legturi
sintactice, nu numai ca, la origine, n legtur cu un com-
parativ, dup care ntrebuinarea lui de er normal. Go-
sfiodarii se ntrec care de care s fie mai buni i mai cinstii
(I. Ionescu, c. 234) nseamn : Gosfiodarii se ntrec care s
fie mai buni i mai cinstii de ( = ,,dect cei") care [-s buni
i cinstii). Tot a : S 'ndes care de care va 'ncfie mai
nainte (Dosofteiu, V. S., 54
2
) = ,,...care va 'ncfie mai na-
inte de ( =, , de ct") care [e mai nai nt e]" ; ncefiur a-i da
care de care mai muli bani (Sbiera, P., 131/27) = ,,...care
mai muli bani ( = ,,de ct") care [cu muli bani ]; Alergnd
fie cafiete, care de care s afung la mare mai curnd (Is-
pirescu, U., 51/1616) = ,,... care s afung la mare mai
curnd de [ = ,,dect"] care [alearg ca s ajung la mare"] ;
Tot feciorul e cu -plosca de vin n mn, care mai de care filosc
mai frumoas l vin ndulcit (Piti, Conv. Lit., XXI V,
1062) = ,,...care filosc mai frumoas de care [plosc fru-
moas. . . ]".
Fi xat fiind odat expresiunea care de care sau care mai
de care, ea a put ut s se ntiebuineze i n cazuri cnd com-
parativul nu se exprim, dar se gsete n mintea sau in-
tenia vorbitorului : Gtindu-se carii de carii s afiuce na-
inte (Dosofteiu, V. S., 100). Se sfdea... i Domnii din Ar-
deal cu criia laeasc, care de care s cufirinz ara (Let., I,
215/17) ; Alergai la cei strini Greci, de-i afiucai care de
care s v fie gineri (Let., I I , 442/23) ; ce s fie acolo, ziceau
oamenii alergnd, care de care din toate -prile (Creang,
A., 8) ; ncepur a-i da care de care mai muli bani
(Sbiera, P. 131/27) ; care de care-i dup treab (Sevastos,
N., 52/5).
Dup analogia altor construcii, n care de=din (genitivul
partitiv : o parte de moie = ,,o part e din moie") s'a nscut
construcia neobinuit care din care : Aci de gazd, care
din care se ndes ca s povesteasc mai nainte (Drghici,
R-, 249).,
BCU CLUJ
366
E. PETR0V1CI
A t r i b u t s u p e r l a t i v .
Un fel curios de superlativ rezult din repetarea cuvn-
tului n form de atribut genetival. E voiba, la origine,
de un genetiv al comparaiei, care se gsete i n latina
vulgar, fiind part e de origine popular, part e venit din
limbile orientale, mai ales pe calea crilor i formulelor
religioase (rex regum, dominus dominorum, principum prin-
ceps, episcopus episcoporum, servus servorum, disciplina dis-
ciplinarum, venena venenorum, caeli caelorum, saecuh sae-
culorum, et c, cf. Stolz-Schmalz- Hofmann, Lat. Grammatik
5
,
I I , pp. 390391) : Cntarea cntrilor, n veacul veacului,
n vecii vecilor, nceputul nceputului, captul captului sau
capetelor, comedia comediilor, frumoasa frumoaselor, ocara oc-
rilor, etc. ; i genetiv cu de : neam de neam, veci de veci.~Ex. :
Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecu-
vntat, acum i n vecii vecilor, Amin (Al. O. Teodorianu,
Hronicul mscriciului vltuc, Bucureti, 1928, p. 18) ;.
Cnd l-a strigat mpratul pe nume, el, robul, a rspuns aa,
ncet, din fundul-fundului (D. Morariu, De la noi
3
, p. 119) ;
l.a urma urmei ce tiu eu ce-i mai d... (id., ib. , p. 89) ; i
la urma urmei tot pe-a ei eea... (Al. O. Teodoreanu, o. c ,
p. 18) ; pune mna pe zid, i minunea minunilor, se face
o u (L. Morariu, ib., p. 69) ; neam de neamul lor au r-
tcit prin Brgan (Odobescu, la Tiktin, DRG., 1043) ;
[Mama] l vedea intrnd prin case mari pe unde neam de
neamul ei n'a clcat (Vlahu, Icoane, ap. Tiktin, ib.) ; arom.
Aleptul alepilor i gonile a gonilor, ns ear (P. Papahagi,
Basme arom., p. 132).
N. DRGANTJ.
V
O s e a m de s Ar bi s me d i n B a n a t .
Cign, cigain, gigdn ,,ou sparte n unsoare, j u-
mri de ou". Dicionarul Academiei compar forma cigan
cu ung. kajgonya, iar pe gigan l deriv din turc. kajgana.
BCU CLUJ
AKTI COLE MRUNTE
367
Rspndirea geografic (Banat, Hunedoara) a celor trei
forme de mai sus este un indiciu sigur c ele trebue s de-
rive din srb. kdjgana, idem. De fapt, dac acest cuvnt
ar fi de origine ungureasc, ar trebui s se ntlneasc mai
cu seam n regiunile de Nord-Vest ale Transilvaniei, unde
influena maghiar a fost mai puternic, nu n Banat i
n Sud-Vestul Ardealului, regiuni expuse influenei sr-
beti. Pe de alt part e gigan nu poate fi un mprumut
direct din limba t urceasc; tim c elementele turceti
din Banat au i nt rat n graiul acestei provincii printr' o fi-
lier srbeasc (v. ineanu, Influena oriental, voi. I,
8084).
ntocmai ca la toate elementele turceti din Banat i
Ardeal intrate prin limba srbeasc, i n cazul acesta ac-
centul nu cade pe vocala final, ci pe silaba penultim :
cf, cfdn, cign, pe cnd n Muntenia i Moldova ac-
centul turcesc s'a pst rat : cafea, cafenea, gaigan.'^
Mau, art. ma-ul ,,avnt, putere, energie, prezen de
spirit, ndemn" (v. Molin, Din Graiul Bnenilor, Noua
Revist Romn, 1910; Diuba-Iana, Topografia satului i
hotarului Maidan, Caransebe, 1895; Novacovici, Cuvinte
Bnene, Oravia, 1924 ; Weigand, Der banater Dialekt, Jah-
resbericht, I I I : mau , Dust , Energie" [Weigand scrie, ,mi
perdui mau; corect ,,mi perdui mau", adec ma-u n dou
silabe]) < sr b. mah impetus, vis, violentia, furor, motus,
moment um".
Pentru form, cf. sl. prahu>Ban. prau, sl. wa M>Ba n.
vrau vraf".
n limba srbeasc mah e foarte des ntrebuinat n lo-
cuiuni ca acestea : uzeti mah, uUniti mah, dati mah nogama
,,a-i lua avnt " ; uzeti mah, oeti mah, preoteti mah a de-
veni mai t are, a birui". n Banat ntlnim locuiuni care
par a fi decalcuri de pe cele srbeti nirate mai sus : A-i
lua mau a-i lua avnt" ; I-am fcut mau s fug i-am
fcut vnt s fug" (v. Molin, op. cit.) ; A prinde mau a
prinde putere ^ibid.) ; I-au luat maul n lupt ,,1-a nt recut "
(v. Diuba-Iana, op. cit.).
BCU CLUJ
368 E. PETROVI CI
Gieco n expresia ,,nu dzse nii gieco"'- nu zice nici crc
(v. Novacoviciu, op. cit. ; Costin, Graiul Bnean, Timi-
oara, 1926, s. v.). Trebue s fie srb. (g)de unde" ko cine"
(trecerea de>ge e obicinuit n Banat chiar n mprumu-
turi recente : srb. dever vornicel la nunt, frate de mi-
reas" >gievr (v. Costin, op. cit.).
ol pl. sole. E termenul curent n Banat pentru ceac".
Se aude i sol, soluri (v. Costin, op. cit.). E mprumut at
din srb. Solja i dem" (< germ. Schale, cu un a nchis n
spre o ca n dialectele germane de Sud : Bavaria, Austria).
I at deci nc un exemplu de adogat la cele date de d-1
Pucariu (DR. V. 755) n care unui l srbesc i corespunde
un l romnesc nepalatal. Prin urmare, originea srbeasc
a omonimului ole opinci" poate fi considerat ca sigur.
Chitele fot dinapoi, ciucurii de la fota dinapoi" (v.
Costin, op. cit. s. v.). D-1 prof. Drganu (n DR. IV, p. 153)
deriv pe kiczelie praecinctorium" dat de Anonymus Ca-
ransebesiensis n vocabularul su (v. Revista ,,Tinerimea
Romn", Noua serie, voi. I, Bucureti, 1898, p. 346), din
ung. kecele, kocole, kocoloje, kdcdlye. Cum ns acest cuvnt
e rspndit astzi mai cu seam n sud-vestul Banatului
(n nord i nord-est se zice opreg), e mult mai probabil c
a fost mprumutat din srbete. E adevrat c srbescul
kecelja praecingulum" e nsui un mprumut din ungurete
(v. Rjenik, s. v.) ; n Banat avem ns multe ungurisme
intrate prin filier srbeasc ceea ce se poate vedea dup
fonetismul lor de ex. acov, arov (v. DA. s. v.).
n cazul lui chitele, singur criteriul geografic ne face s
credem c e de origine srb.
E de remarcat c din chitele s'a format un singular ana-
logic chitea (v. Costin, op. cit. s. v.).
S a l a t salat". D-1 prof. Drganu l deriv pe setate al
lui Anonymus Caransebesiensis din ung. salata (DR. IV,
p. 157). Cum selate al Anonimului din Caransebe, adec
al lui Mihail Halici, trebue cetit salat i nu salat (s notat
de Halici sh), e mai probabil c e srbescul salata dect
ungurescul salata. n prile mai expuse influenei ungu-
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
3 69
reti ale Transilvaniei, acest cuvnt se pronun elate
sau salat. n cazul acesta s iniial e un indiciu sigur despre
originea ungureasc a cuvntului.
Prin urmare acest Kul t urwort " ni-a venit prin trei
filiere : n Muntenia i Moldova din neogreac, salat; n
Transilvania din maghiar, elate, iar n Banat din srbo-
croat, salat.
E . PBXROVI CT .
VI.
Voe a l e l e f r de voe e n R o m n e t e .
Definiia vocalelor. Vocalele fr de voce n Rusete,
Francez, Portugez.
Dup definiia Prof. Jones (dela University College-l^ouAra)
vocala este ,,un sunet cu vibraia coardelor vocale n pro-
ducia cruia aerul curge coninu prin faringe i gur fr
nici o piedec sau strmtare care s aduc o friciune au-
zibil".
Sau mai pe scurt, se poate spune, c o vocal nu-i alt
ceva dect nsi vibraia ,,(bzitul)" coardelor vocale n
scurgerea fr nici o obstrucie a aerului din plmni, prin
larinx, farinx i gur.
Aceasta e definiia vocalelor obinuite pentru c lim-
bagiul cunoateorict ar prea de parodoxali vocale
produse prin simpla trecere a aerului prin gur fr
, , bzitul" coardelor vocale. Aceste vocale nu se deose-
besc perceptibil de vocalele optite. (ncercai s optii
vocalele limbei noastre de pild i vei avea o idee destul
de limpede de felul cum sun vocalele fr de voce).
Multe limbi europene nu cunosc acest fel de vocale (nu-
mite i devocalizate). Aa de pild n 1. englez vocale op-
t i t e" nu fiineaz. Ta fel germana, suedeza, italiana * i
* [Tot u i I aber g i J u d n D, v Sprachatlas ala Forschunginstrument
Hal l e 1928, p. 2^6217 ne si ngur das s ma n i n der Toscana, an-
der s vo i n Mi t t el i t al i en di e a us l a ut e nde n Vokal e oft bl os ha ug oder
ffci i st ert . " S. P. ]
Dacoromania VI
2
4
BCU CLUJ
370
I . OLI MPI U TEFANOVI CI - SVENSK
spaniola pentru a numi cteva din limbile de seam
ale continentului pe care vieuim, n' au n tezaurul lor
de sunete vocale fr de voce.
Alte limbi europene n schimb posed aceste sunete. n
rusete bunoar cuvintele ce nsemneaz la revedere, edei,
.expoziie se rostesc cu unele vocale devocalizate ce se tran-
scriu de foneticienii moderni prin cerculee puse sub vo-
calele respective : ,,prasditi, saditis v y s t a f k
Limba francez, ntrebuineaz, arareori e adevrat, vo-
cale n producia crora coardele vocale nu iau nicio part e.
A de pild al doilea i din cuvntul ce nseamn plecat,
poate fi auzit optit din gura multor Francezi : p a r t i .
Un graiu bogat n vocale ' optite' e cel portugez. I at
cteva exemple culese din t rat at ul lui Aniceto dos Reis
Gongalves Vianna : t r i s t e z a , otrus, e n t r , mort, pr-
ptuidad nsemnnd : triste, alii, ntre, moarte, venicie,
cuvinte mbelugate n vocale (i consoane) fr voce. (Ob-
servai n deosebi ultimul din cuvintele citate, n care Vocea'
intr abia odat cu vocala u : p a r p a t u i d d . ) A se
not c n transcrierea acestor cuvinte portugheze litera 9
reprezint o vocal neut r" similar lui al nostru, n
vd, m de ex.
Se poate s nu fie o descoperire. Necazuri i griji, cari
n' au a face cu tiina m' au mpiedecat s-mi procur ulti-
mele cri aprute n ar i streintate t rat nd fonetica
limbei noastre, a c nu pot ti dac eu am descoperit
ntiu vocalele fr de voce n romnete*).
n legtur cu teza mea de doctorat Comparative Phonetics
of English and Rumanian transcrisesem ntre altele i cuno-
scuta povestire a l ui N. Gane Astronomul i doftorul". Cetind
d-lui Prof. Jones, eful Departamentului Phonetic de la
*) [ Di n st udi i l e di al ect al e ale lui G. W ei gand cunoat em de mul t vo-
calele opt i t e" la sfrit ul cuvi nt el or romnet i . S. P] . .
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
371
University College" textul mieu pus n alfabetul fonetic,
d-sa obiect c litera i cu care transcrisesem ultima vo-
cal din cele dou fragmente din not
x
) nu red corect
vocala ce rostisem. L-am ntrebat dac nu cumva pronun-
asem desinena (mai literar) -ei n loc de -i.
D-sa, scurt, englezete, drept rspuns scrise cu creionul
un e pe j umt at e deschis (c) peste i-ul din transcripia mea.
Am prsit Collegiul foarte intrigat. tiam c tiu ro-
mnete mai bine dect profesorul mieu care n treact
spus nu cunoate o boab din graiul nostru. Dar mai
tiam l altceva : c Prof. D. Jones are o ureche cu care
nu poi glumi, un auz de-o infalibilitate ' papal '
2
).
Unul din noi doi trebuia s fi greit. Sau nu cumva gre-
isem amndoi ? n care caz trebuia s fie vorba de o dis-
tincie prea fin ca s poat fi prins cum ar zice muzi-
canii a prima vista.
M' am dus acas hotrt s aflu ce er cu cei doi i a cror
tain mi scp, dar pe care, pentru mine lucrul devenea
t ot mai vdit, nici urechea foarte ager a Prof. Jones, nu
o putuse prinde.
nchis n camera mea am nceput s repet cu glas t are
pasagiile ce m intrigau.
Dup vreun sfert de ceas de mare nedumerire put eam
exclam ca fisicianul grec : evrika".
Eu avusesem dreptate i n' avusesem; Prof. Jones, la
fel, avusese i nu, dreptate.
Gsind adevrul m gndiu involuntar la vorba lui Rous-
seau : II faut beaucoup de philosophie pour observer une
fois ce qu' on fait touts lesjours". (Citat de Jespeisen).
Problema er deslegat :
Cei doi i respectivi erau lipsii de vibraia, ce nsoete
) Iat -l e :
a) . . . ara cea mul t l udat a Mol dovi .
b) .... ajunser. . . l a hot aru ri .
2
) A se vede art icolul subsemnat ul ui di n Rev. Gen. a nvmntului :
Deprinderea Urechii.
BCU CLUJ
372 I. OLI MPI U TEFANOVI CI - SVENSK
1) n acest cuvnt i m est e
c
surd' sau afon'
de obiceiu vocalele, a coardelor vocale. Ei trebuiau s fie
transcrii cu i.
*
i . Am art at n monografia ,,i scurt " aprut n Rev.
Gen. a nv. c acest sunet apare foarte adesea devoca-
lizat, deci i. Dar afar de acest i :
2. Toate vocalele i toi diftongii apar n romnete
destul de adesea fr de voce. Aceste sunete vocalice fr
de voce trebue s fie considerate ca membrii subsidiari
ai fonemelor de care se in :
i, e, a, o, u, , , ii, iu, . a. m. d. aparin respectiv fonemelor
i, e, a, o, u, etc.
3. I at cteva exemple de astfel de vocale i diftongi
devocalizai: suferin, societate, aritmetic, clasicism
x
),
casa, lupu, cteva, ie la mintea omului . a. m. d.
4. Chiar dou vocale n succesie pot fi devocalizate
n romnet e: generaie, imaginaie.
5. n anumite mprejurri 1 scurt e totdeauna devoclizat.
6. Devocalizarea vocalelor lungi nu e absolut esen-
ial limbei romne dei ea este destul de frequent.
7. Vocalele fr voce snt ntrebuinate n de obte :
a) Ea sfritul propoziiunilor ce nu admit contradicie :
i-am spus s pleci acas !
b) n enumeraii mai mult sau mai puin emfatice :
Liberalii, conservatorii, averescanii, socialitii, etc.
...are cas, mas...
c) n poezie, i anume n pasagii lirice, pat et i ce:
De ex :
Te duci i ani de suferin" (Mih. Eminescu);
d) n limbagiul animat, pentru a da relief unei rdcini
prin aruncarea n umbr (efect al devocalizrii) a silabelor
fr importan ideologic :
Ex. : dar e la mintea omului !'
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
373
e) n moneda mrunt a limbei, ca de pild n conjuncii
i prepoziii i anume n acelea ce ncep cu o consonant
tenu : astfel i adesea devine i iar prepoziia fie nu arare-
ori e rostit fie.
f) n limbagiul mai mult sau mai puin presto i mai
ales n expresiile-clieu de felul celor urmtoare :
trei i ku pat ru fa(k) apte
doi i cu cinci fa(k) apte
(Compar n portugez : kuat ru, sinku i oitu (4, 5, 8).
8. Exemplele de mai sus presupun un tempo mai mult
sau mai puin repede, dei cazurile de sub b) i c) arat c
viteza nu-i numai dect trebuincioas.
9. Cu excepia vocalelor finale naintea unei pauze
(a se vedea sub a) i b) exemplele de mai sus arat c de-
vocalizarea se ntmpl de obiceiu ntre dou consonante
tenue. (Vezi mai ales cazurile de sub /).
10. Toate vocalele fr voce din exemplele de mai sus
se gsesc n silabe neaccentuate. n rare cazuri ntlnim
vocale fr voce (numai ntre consonante tenue !) i n
silabe sub accent. Ex. nrutit.
Vocalele fr de voce dau limbei romne o delicate
discret care nu poate scpa din vedere, sau mai bine zis
din auzul esteticianului limbagiului.
Pe lng graie ele druesc limbei noastre un mijloc foarte
expresiv de-a accentua, unde trebue*) logic ori artistic,
' ) Port ugez nt rebui neaz nt r' o msur cu mul t mai mare devoca-
lizarea, at t a vocal el or ct i a consonant el or. Vezi i n rom. , cl asi ci sm
c u i i m devocal i zat , a nct dup chiar Goncal ves Vi anna : Re-
pet i i a const ant a vocal el or at one i opt i t e st ric considerabil armoni a
general a l i mbei cu at t mai mul t cu ct nazal el e frequent e sunt mai
pu i n sonore dect n francez".
BCU CLUJ
374
ATJHEL FI LI MON
rdcina, partea de sev a cuvntului, prin faptul c ele
arunc n umbr sau mai propriu zis n oapt aproape
neauzit, acele pri ale cuvntului pe care mintea le pri-
cepe fr ajutorul urechii.
I, OLI MPI U TEFANOVI CI - SVENSK
Londra, British Museum.
22. I. 927
VI I
N o n c o n t r i b u i u n i l a Bi bl i ogr a f i a v e c h e r o m n e a s c
1
) .
Ci i as l ove i , Sibiiu 1696.
I at cteva completri la descrierea dat n Bibliografia
veche romneasc voi. I, pag. 339, Nr. 101 :
Pe foaia 244, dup terminarea rugciunilor de diminea,
aflm iertarea de greeli cu textul urmtor :
Preline, Pravoslavnice Cetitoriu, cu umilin te rugm :
unde vei afla nescare greuri n lucrul acesta al nostru, n
slove, n cuvinte, s nu blstmi : ce cu blndea ndrefi-
teaz : i plineate-se-vat prect am putut cu nevoin am
lucrat, i precum am aflat n izvod aa am dat i am lucrat,
i precum am aflat n izvod aa am dat i n tipariu : Ce te
rugm iart, ca i tu s dobndeti Ertciune del[a] Dom-
nul nostru Is. Hs. al cruia dar i ml i noi l rugm s fie
cu tine pururea.
Iubitoriu de osteneal
Pop : Kiriac, G. i Tip.
i Avraam Arhidiacon
x
) Cf. Dacoromania Voi . V pag. 601619, Octoihul mic t i pri t l aBraov
(
r
557) mpreun cu un Evangheliar slavon ( 1 5 8 0 ?) vor forma un art icol
separat . De asemeni o Carte de rugciune t i pri t n Bel grad nai nt e
de Cat echi smul cal vi nesc ( 1 6 4 0 ) , care con i ne Mol i t vel e descrise n ar-
t i col ul D-l ui prof. uni v. N. Drganu : ,,Codicele pribeagului Gheorghe
tefan Voevodul Moldovei" n Anuarul I nst i t ut ul ui de Ist ori e Na i onal
Cluj 1 9 2 6 , Voi. I I I , pag. 1 8 1 2 5 0 . La pag. 1 8 4 , l a punct ul 1 5 , ci t i m
Molitve de rug de peste sptmn cte trei pe dzi: . . . . scoase de
Mria sa Gheorghe tefan voevod; le-au scos din limba srbeasc pre
limba romneasc. Aceast a cart e face part e di n pri mel e t i pri t uri
Rakoczi ene.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
375
Literile, ornamentaia tipografic la finale i n loc de
frontispiciu snt identice cu ale Molitvenicului dela Bel-
grad 1689, tiprit t ot de Kiriac. Se vede c tot materialul
tipografic a fost transportat dela Belgrad la Sibiiu, cci
literele Chiriakodromionului din Belgrad (1699) se deose-
besc de acestea, se introduc noi caractere i frontispicii.
n acest Ceaslove, pe foaia 2, s afl Tatl nostru, pe care-1
reproduc pentru ca s poat servi de comparaie cu alte
t ext e anterioare i ulterioare :
Tatl nostru ce eti n ceriuri : sfineasc-s numele tu.
Vie npria ta, Cumu-i n ceriu aa i pre pmnt. Pinea
noastr de toate zilele d ne-o noao atsz. i ne iart greealele
noastre, cum ertm i noi ale greiilor notri. i nu ne duce
pre noi n ispit, ce ne izbvete pre noi de vicleanul. C a ta
iaste tnprtiia i putearea i slava, acum i pn n veaci,
Amin.
I at coninutul acestui Ceaslove :
Polunotni de toate zilele Joi 36
Polunotni de smbt
33
nceputul itrosului (P salinii duminecii) 81
nceputul lu pervi ceas.
90
nceputul al tretii ceas
97
nceputul lui esti ceas 107
Inceaperea obeaniei ,, 116
nceputul al 9 ceas ,, 126
nceputul vecerniei
132
nceputul pavecerniei mici
145
nceputul pavecerniei mari
171
Troparele nvierii
185
Troparele i condacele zilelor
191
Ceasurile zioa de Pati
194
-Cinstitul paraclis al Nsctoarei
194
Rugciunile : Vasilie cel mare ,, 226
Rugciunea dup cuminectur
230
Rugciunile de sear 236
Rugciunile de diminea - 244
Rnduiala lunilor
330
BCU CLUJ
376
AUREL FI LI MON
Molitvenic, Rmnic 1706.
Bibliografia veche romneasc Voi. I, pag. 541, nr. 150
cunoate aceast carte ns numai cu 190 pagini. Cartea
complet are 453 pagini.
La sfrit, pe pagina 451, citim urmtoarele:
,,Cade-s a ti, c n Molitvenicul acesta pentru toate
tainile i trebile ce s cuvin a le isprv[i], preotul s'au pus,
iar slujba la pricetaniia bolnavului, noi n'am pus, precum
vedem ca s afl n Molitvnicele sloveneti, ca ce c n iz-
voadele greceti nu s afl aceast rnduial fcut osebi,
nice urmeaz a s face vre-o slujb la acest lucru, ce numai
dup-ce mearge Preotul acolo unde va fi bolnavul. ntiu
trebuie s-l ispovdeasc cum s cade, i apoi s-l pricestuiasc
cu Dumnezeetile taini, zicnd bolnavul de va ti carte. Crez
Doamne i mrturisesc, c tu eti adevrat Hs. Fitul lui Dum-
nezeu celui viu. Tot pn n sfrit. Iar neispoveduit s
nu ndrzneasc Preotul a-l cumineca, c vor cdea amndoi
n osnd.
Pagina 452.
Slav cinste i nchinciune celui n Troi unuia Dum-
nezeu, carele ne-au ajutat dup nceput de am ajuns i sfr-
itul. Iar cei ce vei ntmpla a ceti bucurai-v n Domnul
i v rugai pentru noi i ce greal vei afla, veri n cuvinte,
veri n slove, ndreptai cu Duhul blndeaelor, nepuindu-ne
n ponos, c precum iaste cu neputin ceriul a s vedea fr
de nori, aa i tipariul fr de greal.
Pe pagina 453.
S se tii i aceasta, c de vei cerceta pre amruntul ran-
imalele i tlmcirea acestui Molitvenic, i de-l vei potrivi
cu niscare izvoade sloveneti, veriunde ar fi tiprite i nu
se va potrivi, s nu o pripeti ndat a defima, c ce noi
am urmat Molitvnicului grecesc carele l-au tiprit Nicolae
la anul dela Hs. 1691. i dup ct ne-am fost putina i ntru
neles i ntru rnduiale am aezat, pre alocurea am i adaos
n tlmcire pentru scurtarea limbii Rumneti, aijderea
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
377
i la nvturi i la Rnduiale pentru rostimea Preoilor, i
pentru mai leznele lor. Iar ceale ce nu s'au pus nici decum,
s'au lsat... pentruc snt Arhiereti, iar altele c nu le slu-
jesc pre aceaste locuri.
Molitvenie, Bucureti 1722.
Euhologion I adec / Molitvenic j acum a treia oar tiprit
dup I rnduiala celui grecesc jn zilele de Dumnezeu nlatei
Dom I nii a prea luminatului oblduitoriu / a toat ara Ru-
mneasc I Ioanu Nicolae Alexandru : Voevod j Mavrocordatu/
cu blagosloveniia i cu toat cheltuiala prea/sfinitului Mitro-
polit al Ugrovlahiei. j Kir Daniil / n scaunul Bucuretilor. /
La anul dela Hs. 1722 / De Sava Ieromonahul Tip. j
n 4
0
de peste 4 foi nenumerotate i 538 pagini numerotate.
Pe verso titlului Stema Moldovei i a rii Romneti.
Vezi reproducerea n Bibliografie voi. I I fig. 284.
Tiprit cu negru i rou cu 26 rnduri pe pagin.
Pe verso titlului se afl urmtorul vers :
Buurul, corbul i crucea trei seamne minunate,
Darurile tale vestesc Doamne p/ea nlate.
Buurul, Domnu Moldovei c ai fost te nsemneaz,
Corbul al rii Rumneti stpn te adevreaz.
Iar crucea pravoslaviei bun paznic te arat,
Nicolae prea nelepiule cu inim curat
Aceasta n veaci te va pzi cu cinste i cu pace
i pre vrjmai i va
1
) surpa, ca praful i va face.
Prefaa are numai sfritul.
Pe urm urmeaz :
Cu cuvntarea cea mai denainte, Ctre prea Sfinitul i
de Dumnezu druitul archiepiscop i Mitropolit a toat
Ugrovlahiia Kir Daniil dup czuta datorie ca unui stpn
i aduc plecat nchinciune.
Urmeaz textul, ns exemplarul cunoscut de mine are
numai o pagi n; restul lipsete.
') Ti pri t : vrj ma ni va.
BCU CLUJ
378 AUREL FI LI MON
Liturghie, Bucureti 1728.
Bibliografia veche Romneasc voi. I I , pag. 35 nr. 196
descrie aceast carte, confundnd-o ns, probabil, cu alt
exemplar, din alt an. Exemplarul este identic cu acela
din anul 17 13, adec o retiprire. Are 210 foi i nu 248 cum
se descrie. n Pinaxar nti se trece nimic ce ar trece peste
210 foi. At t exemplarul din anul 1713 ct l aceste din
1728 se termin cu Ecteniile ce se zic la mori.
La sfrit numai at t :
Sfritul Dumnezeetii Liturghii.
Apostol, Buzeu 1743.
Bibliografia veche romneasc, voi. I I pag. 65, nr. 230 de-
scrie aceast carte, fr s cunoasc un exemplar complet.
Cartea complet are 178 foi numerotate. Pe ultima se ci-
tete urmtoarea iertare de greeli:
Unuia Dumnezeu celui n troi slvit Tatlui, Fiiului
i Duhului Sfnt, fie dela noi robii si, mulmit, cinste,
laud i nchinciune, cci ne-au ndemnat de am nceput,
i ne-au ajutat de am scos cu tipariul aceast sfnt carte
Apostol. Iar pre tine pravoslavnice cetitoriu, cu smerenie
te rugm ca de vei afla ceva nu bine alctuit sau greit, aceaia
s o acoperi cu blndeaele dragostei, i s o socoteti a fi din
nesvrirea slabei mini. Iar nu din voia ostenitoriului.
Aducndu-i aminte, c toi aceiiai neputine sntem pr-
tai. i Dumnezeu carele numai singur iaste de svrit, s
te nvredniceasc vederii feaii sale, i mila lui s fie cu tine
pururea.
Liturghie, Bucureti 1746.
Dumnezeetile i Sfintele / Liturghii / acelor dintru sfini P-
rinilor j notri alui Ioan Zlatost alui Ba/silie cel Mare, i a
Prejdestenii. / Acum tiprite, ntru al doilea an / din a patra
Domnie a rii Rumneti, fa prea luminatului i prea nla- f
tului Domnului nostru, f Ioan Konstandin, f Nicolae Voevodj
BCU CLUJ
AETI COLE MAKTJNTE
379
cu blago slovenii a prea sfinitului Mitropolit al Ugrovlahiei/
Kir Neofit. / i sau tiprit n Tipografiia Dom/neasc n
oraul Bucuretilor./
La anul dela zidirea lumii 7254. jDe cucearnicul ntre Preoi
Popa Stoica Iacovici Tipograful.
Titlul ntr' un chenar simplu; pe verso se afl stema n-
oit cu literile I. N. K. V. i urmtorul vers :
Asupra peceii stihuri politice
A rii rumneti cu bun fericire.
Aceaste doao pecei Hs. le gteate,
i Domnului Constandin le druiete,
Ca s poat stpni cu bun voire,
ndelungndu-l pre el ntru norocire.
n 4
0
mic de 2 foi nenumerotate i peste 244 pagini nu-
merotate. Tiprit cu negru i rou, cu 26 rnduri pe pagin.
Are mai multe gravuri.
Ceasoslov, Blaj 1752 ediia I.
Aceast carte este necunoscut de Bibliografie i este
prima ediie a Ceasoslovului. Exemplarul cunoscut de mine
este incomplet. ncepe cu pag. 33 i are peste 652 pagine.
Formatul este 8 mic tiprit cu negru, dou feluri de litere :
mici de tot i de mrimea obinuit. Rndurile variaz
de la 17 la 23. Caietele se compun din 8 foi, primele patru
semnate cu chirile. Caietul e cu liter mai mare, iar foaia
cu liter mai mic. Aceast carte ncepe s se tipreasc
n anul 17 5 1, fapt constatat din dou mprejurri i anume :
O gravur poart anul 1751 cu cifre arabe, iar mai departe
scara Pscliei ncepe cu anul 17 51. Anul 1752 ca data
terminrii crii o stabilesc t ot din Psclie, unde textul
ncepe cu anul 1752, Are mai multe gravuri semnate de
zugravul Vlaicu".
Gravurile snt :
Fa pag. 102 Isus. Pag. 182 Batjocorirea l ui l sus. Fa pag. 197
Isus cu crucea. Fa pag. 258 Luarea lui Isus de pe cruce.
La pag. 283 aezarea lui Isus n mormnt. La pag. 388
nvierea lui Isus. La pag. 574 Maica Domnului cu Isus,
BCU CLUJ
38 0
AUREL FILIMON*
avnd jos urmtoarea inscripie Icoana Preasfintei N-
sctoarei de Dumnezeu, car ea ai lcrmat n Ardeal n Sfnta
Mnstire dela Nicula 1699 Februarie 4.
La pag. 606 Duhul Sfnt.
Dela pag. 647 nainte se afl Psclia.
Ceasoslov, Blaj 1753 (?)
Tot un exemplar necunoscut de Bibliografie este i ediia
a doua a Ceasoslovului dela 1752. Exemplarul cunoscut
de mine este defectuos, ncepe cu pagina 21 i se termin
cu pag. 586. Literile sunt de dou feluri i identice cu cele
din ediia I. Frontispiciile, iniialele i gravurile t ot ace-
leai, semnate de Vlaicu. Comparnd textul ed. I i I I con-
st at m pe aceeai pagin deosebiri; prin urmare avem a
face cu alt ediie. Ediia I epuizndu-se repede, cererile
fiind mari, s'a tiprit ediia I I i anume nainte de Straj-
nicul din Blaj (1753). Cci dup acest Strajnic, tipriturile
introduc oarecare forme noi tipografice. Cel mult ediia I I
a put ut fi tiprit imediat dup Strajnic. Aceste mpre-
jurri m' au determinat a fix tiprirea la anul 1753.
Cartea are formatul n 8 mic, e tiprit numai cu negru,
cu litere mai mari i 20 de rnduri pe pagin, sau cu cele
mai mici, cu 22-23 rnduri. Caietele se compun din 8 foi,
aceeai signatur ca la ed. I.
Apostol, Iai 1756.
Bibliografia veche romneasc, voi. I I pag. 132 nr. 296
descrie aceast carte fr s cunoasc exemplarele complete.
Exemplarul complet are 174 foi numerotate. La sfrit
numai at t a :
Sfrit i lui Dumnezeu mrire de ne-au ajutat dup n-
ceput, de am vzut i sfritul.
Acatist, Blaj 1763.
Amintit de Bibliografie n voi. I I pag. 160, nr. 331 dup
Popp, Disertaie No. 47, fr a cunoate cartea.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
38 1
Exemplarul mieu are acest titlu :
Acathistiiariu / Cu multe alease rugciuni j pentru evlavii a
fieste cjruia cretin. Cu blagoslovejniia Prea sfinitului f i
Prea luminatului Domn I P. Pavel Aaron / de Bistra, prin
ara Ardea jiului i prilor ei m/preunate, Vldicul Fg-j
rasului. Tiprit la Sfnjta Troi n Blajl anii dela Hs.
17631 De Ioann Rmniceanul Tipograf.
Titlul este ncadrat ntr' o gravur simpl, semnat de
Vlaicu 17 5 1. Pe verso o gravur fr semntur.
n 8, de 2 foi fr numerotaie i peste 656 pagini nu-
merotate. Tiprit cu negru i rou; 18 rnduri pe pagini
Ceaslov, Iai 1763.
Ta titlul descris n Bibliografie Voi. I I pag. 160 nr. 332
se mai adaug :
De Grigorie Stanoviciu Tipograful.
Titlul e ncadrat foarte simplu, pe verso se afl o gra-
vur, Maica Domnului, t ot ncadrat, cu urmtorul text :
O prea Sfnt Maica lui Dumnezeu
Fie-i mil de noi, norodul tu,
i nu ne lsa pn n sfrit s perim,
Cci ntru tine toi ndjduim,
Ci cu ale tale Sfinte rugi soleate :
De muncile ceale vecinice ne izbveate.
n 4
0
, de 2 foi fr numerotaie. Cte foi numerotate
avea nu tiu, deoarece am aflat numai titlul cu 2 foi din t ext .
Tiprit cu negru i rou cu 22 rnduri pe pagin.
. i Psaltire, Blaj 1764.
Amintit de Bibliografie Voi. I I pag. 162 nr. 339, dup
Popp, Disertaie No. 47.
I at titlul :
Psaltireajrorocului i mpratuluij Davidj acum a treia oar
tiprit cu blagosloveniia/Prea Sfinituluij Kiriu Kirj P. Pavel
BCU CLUJ
38 2 AUREL FILIMO-X
Aaron/Vldicei/F graului/n Sfnta Mitropoliei a Blajului/
Anii dela Hs. 1764.
n 8, cu o foaie fr numerotaie i peste 510 pagini
numerotate. Tiprit numai cu negru; titlul incadrat ntr' un
chenar foarte simplu. Pe verso este o gravur reprezentnd
pe David Prorocul i semnat de Petru Rmniceanu, 1764.
Dac aceast carte a avut Predoslovie nu se tie, deoa-
rece exemplarul cunoscut de mine ncepe cu foia 3 i se
termin cu foaia 510. Urmeaz nvtura cum s citete
Psaltirea.
Literile snt de un singur fel. Pe pagin snt 1819
rnduri.
' P e n t i c o s t a r i o n , Blaj 1768.
Penticostarion/acum ntiu aezat i tip/rit, dup rn-
duiala besearicii /rsritului jSupt stpnirea Prea nla/tei
mprteasei Rmleanilor / Prineasei Ardealului. Iproci.j'Doam-
nei / Doamnei Mriei Theresii / cu blagosloveniia celor mai
mari./Tiprit n Blaj n Tipografia/Mnstirei Bunei-Ve-
stiri./Anii dela Hs. 1768.
Titlul este cuprins ntr' o gravur semnat de Petru Pa-
pavici, Tipograful Rmniceanul. Pe verso o gravur fr
semntur.
n folio de 2 foi fr numerotaie i 202 numerotate.
Tiprit cu negru i rou, pe dou coloane, cu 40 de rnduri
pe coloan. Are vreo cteva frontispicii.
Prefaa sun astfel :
Ctre Cetitoriu.
Vrnd a tipri acest Sfnt Penticostariu carea s ceteate
i s cnt prin Sfintele Besearici a Rsritului ncepnd
din Sfnta i luminata zi a Patilor pn n Duminica tu-
turor Sfinilor i aducndu-ne aminte de porunca Sfintei
Besearici. Ca prin Sfintele besearici, rugile ceale adevrate
i lmurite, s se fac, (precum n Pravil, Sfntul sobor
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
38 3
dela Carthageni n chanonul 101 arat) ; Ne-am nevoit a urma
Izvodului celui mai vechiu grecesc. Pentru aceia nu te mira,
nici ne vinovai de vei gsi ntr'acest Penticostariu sau adaos
ceva, care n ceale rumneti i sloveneti, -pn acum tip-
rite, nu s gseate, sau lsat ceva, care ntr'altele s gseate ;
ci cu umilin i cu frica lui Dumnezeu ceteate, cut, sau
pre alii cutnd, sau cetind ascult; aducndu-i aminte ca
cum ai vorbi cu nsui Dumnezeu nevzut : precum nva
Triodul luni n sptmna cea dintiu a sfntidui Post.
v Triod, Bucureti 1768.
Bibliografia veche Romneasc Voi. II pag. 192, nr. 367
descrie aceast carte i spune c s'ar fi tiprit la anul 1769,
socotind data de tiprire dup titlu unde se spune c, s' au
tiprit dela zidirea lumii la anul 7277". Triodul acesta
cum o s vedem mai jos, a fost tiprit n anul 1768.
Cartea este in folio, de 2 foi nenumerotate i 470 foi nu-
merotate. Descrierea ei corespunde cu ceea din Bibliografie.
La sfrit.
Tipntu-s'au i s'au Diorthosit aceasta sfnt i Dum-
nezeiasc carte ce s chiam Triodion, prin iubirea de oste-
neal a nevreadnicului i smeritului ntre Ieromonahi Gri-
gorie Ieromonahul. Iar cei ce v vei ntmpla a ceti aceast
sfnt carte, bucurai-v n Domnul i orice greal vei afla,
n cuvinte sau n slove, cu umilin v rugm ca s ndrep-
tai cu Duhul blndeaelor negrbindu-v a ne pune n ponos,
c n'au lucrat ngeri : ci mn de rn i minte de om p-
ctos, cuprins de slbciunea firei carea nu las nici pre un
om a rmnea fr de greal la tiprit. Deci tim adevrat
tim, c multe alunecturi i greeli se vor fi fcut prin mult
osteneal i prin citirea prubelor de noaptea (c cu adevrat
i noaptea de multe ori o am fcut n loc de zi). C pre ct
am putut cu nevoin am lucrat. Cu plecciune dar v rugm
c se ne iertai i Dumnezeul pcii s fie cu voi acoperindu-v
greealele. "
Precum doresc s ajung la vadul cel cu adpostire cei
BCU CLUJ
38 4
A U R E L F I L I M O N
ce snt btui de valuri n luciul Mrii aa doreate i tipo-
graful s ajung la sfritul crii.
i s'au nceput acest sfnt i Dumnezeesc lucru la luna
lui Iulie n ziua dintiu i au luat sfrit la luna lui Noem-
vrie n zile 7, la anii dela Hs. 1768.
A n t h o l o g h i o n , Bucureti 1777.
Bibliografia veche romneasc, Voi. I I pag. 218 nr. 398
descrie aceast carte, ns nu cunoate un exemplar complet.
Cartea are 3 foi fr numerotaie. Foaia 1 este titlul, foaia
2 predoslovia i foaia 3 o gravur mic n chenar de linia-
t ur Maica Domnului", iar pe verso Isus Hristos".
Predoslovia se termin cu :
Al pravosloviei voastre rugtoriu ctre Dumnezeu Sme-
ritul Mitropolit al Miralichiei,
Filaret.
Mo l i t v e n i c , Rmnic 1782. ^
Bibliografia veche romneasc Voi. I I , pag. 274, nr. 453
descrie aceast carte, ns nu cunoate exemplarul complet.
Cartea complet are 360 foi numerotate i la sfrit citim
urmtoarele :
Precum cel lipsit de lumina ochilor umblnd s poticneate
adease, aiderea i mintea Diorthositoriului, de multe ori
prin slbiciunea firii de carea sntem inui, pricinuiate
greale la ndreptarea tipririi. Deci pentru aceasta att
ctre cei ntiu stttori n rnduiala Beseariceasc cu sme-
renie m rog, ct i la toat pravoslavnica obtime cu cucerire
im[i] fac datoria cearerii. Ca ori ce greal, n cuvnt sau
n slove vei gsi, s ndreptai cu cuget blnd, si s m iertai
pre mine neputinciosul. Iar cel ce tie ascunsurile inimilor,
s v nvredniceasc amnduror fericirilor.
Smeritul ntre Ierodiaconi,
Grigorie Rmaiceanul.
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
38 5
P r o t o c o l , 17901792.
Textul de mai jos este textul cel mai vechiu al tipritu-
rilor de acest fel. La parohia din Miercurea Niraj mi-a fost
art at acest protocol, n care cea mai veche nsemnare
este din 1793. Acest protocol are formatul in folio i pe o
foaie se repet de 3 ori acelai text. Titlul nu se tie, de
oarece lipsete. I at textul :
S'au nscut prunc de partea la
zioa la luna la anul de prini
de leagea greceasc neunit pravoslavnici, a cruia Tatl
dar Muma
lcuitoriu n S'au botezat i cu sfntul Mir
s'au uns prin mine mai jos isclitul paroh i preot al Bisea-
ricii Hramului n zioa.... luna
anul mai sus numit. i s'au dat n sfntul Botez pruncului
nume Na au fost
lcuitoriu Cu chiar mna sa
paroh. ........
Textul este ncadrat cu 2 linii paralele.
Li t u r g h i i , Sibiiu 1807.
Sfintele)i Dumnezeetilej Liturghii/acelor dintru sfini p-
rinilor notri/alui jloann Zlatoustfalui/Vasilie cel mare /alui/
Prejdeotenii/ a doaoar tiprit/n zilele preanlatului m-
prat/Franciscus al doilea./Cu slobozenia nlatului cres-
cului Gubernii a tot Ardealului.)S'au tiprit n Sibii n Tipo-
graf iia lui Ioann Bart.fi8oy\
I n 4
0
. Tiprit cu negru i rou, dou feluri de carac-
tere, cu litere mai mici i mai mari. Rnduri 2428 pe
pagin. Verso titlului este gol. Are 2 foi fr numerotaie
i 316 pagini numerotate. La pag. 126 este o gravur,
Sfntul Vasilie cel mare. La pag. 176 alt gravur, Sfn-
t ul Grigorie, ambele fr semntur.
La sfrit
t
numai at t :
Sfrit i lui Dumnezeu laud.
Dacoromcmia VI
2
5
BCU CLUJ
AUREL FI LI MON
Octoih mic, Sibiiu 1808.
Bibliografia veche romneasc, Voi. I I pag. 534, nr. 745
amintete aceast carte dup Iorga : Scrisori, II, pag. 109
i 128. Cartea este urmtoarea :
Cealefopt glasurijsaujoctoihul cel mic/cu/ornduiala vecer-
niei, liturghiei /mpreun glasurile cu podobile/catavasiile, ir-
moasele, polifdeul, prijpealele cu sveatilnele, i Voscraefsnele
de peste tot anul. j Tipritu-s'au cu cheltuiala lui Simeon
Pantea din Salcioj Sibiu/n tipografia lui Ioan Bart j 1808.
n 8, tiprit cu negru; 1 foaie i 352 pagine numero-
t at e, cu 27 rnduri pe pagin. Titlul este incadrat ntr' un
chenar simplu, pe verso se afl o gravur reprezentnd
pe I s. Hs.
Protoeolum, Sibiiu 1811.
I . Protoeolum /pentru nsemnarea/Botezailor /pe seama/bi-
searicilor ne-unite din/- /Prin slobozenia n K. Guberniumj
Sibiu/Tiprit in Tipografia lui Ioann Bart/1811.
In-folio, tiprit numai cu negru, rubricile snt desprite
cu liniatur. Pentru trecerea botezailor snt 12 rubrici
orizontale, iar datele ce urmeaz s fie trecute snt pe dou
pagini cu 11 rubrici principale. Aceste snt urmtoarele :
1. Anul Domnului, 2. luna. 3. zile. 4. Di n botez s'au dat
pruncului nume. 5. Numele i Polecra Prinilor pruncului,
6. Docul de unde snt Prini pruncului, 7. Numele i po-
lecra Naului sau a Naii prin care s'au botezat. 8. Nu-
mele i Polecra Preotului care au botezat. 9. Cu sfntul
mir euns? (Dou rubrici: e, nu). 10. Oltuit e [de] vrsat ?
(dou rubrici : olt., nu). 1 1 . Reflexiile din care pricin nu
s'au oltuit vrsat. Dintre prinilor sau doftorilor.
Protoeolum, Sibiiu 1811.
I I . Protoeolum/pentru nsemnarea/cstoriilor/pe seama/
bisearicilor ne-unite/din/ /prin slobozeniia n K. Guber-
niul/SibitifTiprit in Tipografia lui Ioann Bart/1811.
BCU CLUJ
ARTICOLE MRUNTE
387
In-folio, tiprit numai cu negru, rubricile snt despr-
i t e cu liniatur. Pentru trecerea csroriilor snt 12 ru-
brici, iar datele ce urmeaz s fie trecute snt pe dou
pagini cu 11 rubrici. Aceste snt : 1. Anul Domnului. 2. luna.
3. Zile. 4. Numele i polecra celui ce s' au cstorit. 5. Docul
naterei lui i al inutului. 6. Numele i Polecra fetii sau
a nevestii. 7. Docul naterei ei i a inutului. 8. I nt re ntia,
a doao, sau a treia cstorie. 9. Numele i polecra Numelui.
10. S a u vestit n biserica la luna i zioa. 1 1 . Numele i po-
lecra Preotului cununtoriu.
AURE L F I UMON.
Trgul-Mure, Martie 1930.
VI I I .
Viitorul cu vadere".
n conjugarea auxiliarului cu care se formeaz viitorul
n romnete ntlnim cteva forme neexplicate nc n
mod satisfctor nici de H. Streller (Das Hilfsverbum im
Rumnischen, n ,,Jahresbericht-Ueipzig" I X p. 50 . u.),
nici de alii. ncercnd n cele urmtoare s explic cteva
dintre ele, a vrea s observ n mod preliminar, c para-
digma prezentului indicativ al verbului vrea cuprinde la
noi cteva forme completive. Fenomenul acesta e cuno-
scut mai ales la verbe des ntrebuinate, precum e verbul
,,a fi"n a crui conjugare au intrat la noi forme ale lat.
fieri, i care cuprinde i n alte limbi forme complective
(cf. lat. sum fui esse, germ. bin sei gewesen war,
slav. esam byl etc.) sau ,,a umbl" (cf. fr. je vais
nous allons nous irons, istrorom. megfs mergi !"
i homo s mergem, haide" i - voi voiu merge") i alte
cteva. Formele completive pot s fie mprumutate din
conjugarea unor verbe deosebite, ca n exemplele amintite i
chiar la lat. velle, care formeaz persoana 2 (vis) de la tul-
pina vi (cf.
#
Stolz-Schmalz, Lateinische Gramm.
5
p. 311)
i precum vom vedea c e cazul la romnescul va sau n
conjugarea unui timp sau mod verbal intr forme din
2 5 *
BCU CLUJ
38 8
S. PUCARI U
alt t i mp ori mod a aceluiai verb, ca de ex. la vei<veri<
velis. i pentru asemenea completri ale paradigmei cu
forme din alte timpuri avem exemple n romnete, astfel
persoana 2 a aoristului (ludai, auzii etc.) e mprumutat
din mai-mult^ca-perfectul conjunctiv (laudasses), iar per-
soana 6 a aceluiai timp (ludar, auzir) e luat din mai-
mult-ca-perfectul indicativ (laudaverant) ; la verbul a fi
t ot aoristul e la origine un mai-mult-ca-perfect.
Trecnd acum la continuatorii lat. velle n romnete,
constatm nainte de toate, c din conjugarea latin cla-
sic a prezentului indicativ (volo, vis, vuit, volumus, vultis,
volunt) nu s'a pst rat n romnete dect persoana 6, vor,
fiindc avea, precum vom vedea ndat, aceeai form (volunt)
i n conjugarea latin vulgar. H. Streller (p. 54) crede
c i persoana 1 (volo) s'a conservat n forma vor, ntre-
buinat la Aromnii din Albania (atestat de Weigand,
Aromunen I I 15 , 13 i Glosar) n loc de voiu. Admite ns
pentru acesta form i posibilitatea unei analogii dup
pers. 6 (eu duc : ei duc et c) . Cred mai de grab c vor aro-
mnesc se explic din *voleo ca o form desiotacizat" pe
teritoriu aromn, ntocmai ca sar (n loc de *sal'u) din salio.
Precum avem, la verbul esse, n paradigma romneasc
a prezentului indicativ, forme identice cu ale prezentului
conjunctiv (semu, sei < simus, sitis), t ot astfel se pare
c s'a pstrat la noi dei nu o mai ntlnim n alte limbi
romanice-pentru persoana 2, forma velis. Streller (p. 56)
crede c ntrebuinarea conjunctivului n locul indicati-
vului, n persoana 2, se poate urmri pn n epoc latin.
Tocmai la persoana 2 nlocuirea indicativului prin con-
junctiv se explic ca o form mai politicoas. Fapt este
c altfel dect din velis nu se poate explica, din punct
de vedere formal, v.-rom. veri, istrorom. ver, arom. ver
(atestat de Weigand, ap. Streller, op. cit. 57). Din acest
veri al textelor noastre vechi s'a desvoltat vei (ei, i, i),
ca cei din ceri, cu at t mai uor, cu ct, n persoana 5,
vrei se disimilase n vei nainte de verbe care ncepeau cu r
(vrei trece, vrei prinde>vei trece, vei prinde ca *pretrece'
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
38 9
pre prisp> petrece, pe prisp). Forma vrei este dacoro-
mneasc i istroromneasc (re) i este exclusiv ntrebu-
inat n textele noastre mai vechi, iar ca form a verbului
predicativ, pn azi.
n locul prezentului clasic volo et c, s'a nscut, n latina
vulgar, prezentul *voleo, *voles, *volet, *volemus, *voletis,
volunt cu infinitivul *vole~re, formate din volui, ca habeo
habere din habui. Aceste forme, care stau la baza limbilor
romanice, pretutindeni unde verbul s'a pstrat (cf. Meyer-
Iyiibke, Rom. Gramm. I I 247), trebue admise i pentru
romnescul voiu, *vori, *voare, vrem (< *vurem), vrei (< bu-
rei), vor. n ceea ce privete persoana 1, nu este sigur,
dup cele artate n Studii istroromne I I 89, dac trebue
s plecm de fapt din *voleo, cu V>i i n dialectul aromn
i istroromn, sau, cum propune M. Bartoli (Das Dalma-
tische I I 470), de la o form lat. vulg. *vojo (dup *ajo
< habeo), pstrat i la Veglioi i n v.-ital. (vojo i voi).
Formele *(v)orii *(v)oare au fost nlocuite prin vei, despre
care am vorbit mai sus, i prin va, despre care va fi vorba
mai jos, pstrndu-se totui n pronumele i adverbele
nehotrte oricare, oricine, oricnd etc. (cf. lat. quivis etc.) ;
oarecare, oarecine, oarecnd etc. (Streller p. 55 i 58). n
loc de vrei apare, de prin sec. XVI I ncoace, precum v-
zurm, dar numai ca verb auxiliar, forma vei.
De la infinitivul vrea (<*vurea<volere),& la imperfectul
vream (<*vuream<volebam), de la aoristul vru, part. vrut,
gerund. vrnd, i mai ales de la persoanele 4 i 5 ale in-
dicativului prezent (vrem, vrei), s' au nscut formele ana-
loge : vreau, vre(a)i, vrea, vreau. n Zur Rekonstruktion
des Urrumnischen p. 23 i n Studii istroromne I I 173
am art at c conjugarea istroromn vresu, vresi, vrese,
vresen, vrese, vres(c)u s'a ivit din ru nelesul vre se ( =vr ea
s...). i n paradigma lui vreau se amestec forme din alte
paradigme. Astfel eu conjug de obiceiu : eu vreau, tu vreai,
el vrea, noi*vrem i noi voim, voi vrei i voi voii, iar la
pers. 6 aproape numai ei vor (i mai laes : ei nu vor).
Rmn de explicat dou forme: va n persoana 3 i vom n
BCU CLUJ
390
S. PUCABIU
pers. 4 n conjugarea obicinuit azi n limba literar a verbului
auxiliar : eu (v)oiu, tu (v)ei, el (v)a, noi (v)om, voi (v)ei, ei (v)or.
Toate explicrile date pn acum pentru va snt neproba-
bile. i explicarea lui Meyer-Lubke (Rom. Gramm. I I 247),
care crede c va s'a desvoltat din *voa, o form scurtat
din voare) e neprobabil, cci presupune prefacerea lui
oa n a dup labial, posibil la Dacoromni (cf. povar<
povoar, afar), la Istroromni (fre < far < foar) i la
Meglenii (nfar), neobicinuit ns la Aromni ((n) a foar),
care au i ei, ca ceilali Romni, va. Cred chiar c vechiul
(v)oare s'a pstrat n forma scurtat oa din regionalul oa s
fac voiu face" (rostit p s fac n regiunile care rostesc
morte, spre), o form care se aude adesea (prin jurul Bra-
ovului bunoar) i din care s'a nscut o s fac, cu pre-
facerea regulat a lui oa proton (accentul frazei fiind pe
fac) n o (ca n moar morar etc.)*). S adogm imediat
c acest o s fac (mai rar o face) s'a confundat n pri-
vina auxiliarului cu o fcut ( < a u fcut), ceea ce a avut
de urmare c se zice n multe pri ale Ardealului or fcut
,,au fcut", dup or s fac (mai rar, or face).
Neexplicat e i persoana 4 : vom, exclusiv dacoromn.
Ea nu poate veni din volumus, precum s'a propus (cf. bi-
bliografia la Streller, op. cit. 62), nici nu o putem consi-
der pur i simplu ca o form scurt at " (Meyer-Eubke,
Rom. Gramm, I I 247). Streller (p. 62) are dreptate cnd
consider pe vom ca desvoltat din forma mai veche vm
foarte des ntrebuinat la Coresi cu prefacerea lui
n o dup labiale. Dar nu putem crede n explicarea lui
vm din *vem, care s' ar fi nscut din vrem, ca vei din
vrei, cci vm este mai vechiu dect vei i nu gsim ate-
stat niciri forma *vem.
') Th. Capidan at est n acest vol um. p. 122, la Ucut a, formele arom-
net i va, v (nscut di n va neaccent uat ) i vu (nscut prin st adi ul vo, n urma
labializrii lui dup v). Nu est e probabi l ca l a Dacoromni s se fi nscut ,
pe cal ea aceast a, o di n va, precum nu e admi si bi l ca va s fi t recut n o
ca n mprumut uri l e, di n unguret e (vgs > oga, vros > ora), cci
v unguresc avea pent ru urechea romnesac val oarea unui w.
BCU CLUJ
ARTICOLE MiKTOTE
391
Din moment ce, alturi de oiu i or, pentru pers. i i 6,
s'a ivit i un o la pers. 3 i om la pers. 4, era aproape
fatal ca aceast paradigm s se completeze la pers. 2 cu
oi i la pers. 5 cu oi, forme ntrebuinate n Muntenia
(C-oi s mori n pucrie. N. Georgescu-Tistu, Folklor din
jud. Buzu 234. Pe urm oi gsi tren pentru Bucureti.
C. Petrescu, ntunecare I 151).
Cred c va i vm (din care s'a nscut vom) nu se pot
explic din forme ale verbului velle, ci snt pur i simplu
persoanele 3 i 4 din indicativul prezent al verbului vadere,
ptrunse, ca forme completive, n sistemul de conjugare
al lui velle. Dac aceast presupunere e just, atunci nu
mai prezint nici arom. vai cni nici o enigm. Acest
vai e persoana 2 a lui vadere. Se va fi conjugat deci, la
Aromni, la origine *vau s-cntu, vai s-cni, va s-cnt,
scurtate mai trziu, dup analogia n.-grecescului ft x<[iu)
(Weigand, Vlacho-Meglen, p. 41), n *vau cntu, vai cni,
va cnt. Ultimul stadiu de desvoltare e generalizarea unei
singure forme a auxiliarului n toate persoanele, fie c s'a
spus pretutindeni va sau vai.
n ceea ce privete verbul vadere n romnete, el este,
precum se poate vedea la Tiktin (Dic. rom.-germ. subt
va"), din cele mai vechi timpuri, defectiv. Persoanele
1 i 6, care trebue s fi avut forma *vau (ca dau, stau)
nu au lsat urme n limb. S'au pstrat ns formele vai
(la Aromni pe o inscripie veche : acas si-i vai acas
s mergi"), va (de ex. n pn atunci mai va), vai, i impe-
rativele v *) i varei. Da acestea se adaug, precum am
vzut, forma vm (ca stm, dm), pentru persoana 4.
Formarea viitorului perifrastic cu un verb care nsem-
neaz a merge, a umbla" se gsete i aiurea pe teren ro-
*) Deosebi rea nt re i ndi cat i vul va i i mperat i vul v arat c i l a noi
t rebue s se fi conjugat , ca la Aromni , dau, dai, d a. nt r' adevr, t re-
cerea lui a final n , n monosi l abe, e general , n t oat e dialect ele, numai la
i mperat i v, adec*ubt un accent emfat i c : dacorom. f, d, st(-\-stai> sti),
v (ezt oarea V 1 4 3 / 5 ) i l (n l-m-mam) ; i st rorom. fe, de, ste (e <) ;
megl . fo, do, stoi (o <; forma f l a Papahagi , Megleno-Rom. 79 t rebue
BCU CLUJ
392
S. PUCARI D
manie (cf. Meyer-Lubke, Rom. Gramm. I I 324), nainte
de toate n franuzete, n care limb elle va mourir sau
il va pleuvoir poate traduce une-ori perfect pe romnescul
(ea) va muri (n curnd), va ploua (ndat). Ca i la viitorul
format cu velle", i la cel cu vadere"' e greu une-ori a
spune n mod hotrt dac avem a face cu un raport pur tem-
poral sau i cu imul modal. Acest lucru se vede mai ales
n istrorom. meri-m zut spel? mi vei ajuta s spl ?"
(ns cu nuana : vrei s-mi ajui s spl ?") (Studii istro-
romne I I 197), n care vedem cum alt verb care exprim
micarea, mere, ajunge s aib rolul unui auxiliar.
Intrarea lui vadere" n paradigma de conjugare a lui
velle" n limba romn se explic n mare msur i prin
asemnarea formal a celor dou verbe va i vrea. Dup ce
s'a confundat cu formele de conjugare a lui vrea, acest va
a put ut s piard, ca (v)oiu, (v)ei etc. pe v iniial, rezul-
t nd forma a, care se ntrebuineaz foarte mult n Moldova
(s-i deie bnrit, ct a cere el. Creang, Pov. 228/12. Nu tiu...
ceasul cnd vi s'a nchide glasul. Marian, mmorm. 312. Sub
un brad m'a ngropa. eztoarea I 10/31. Prin ap nu s'a
ncumet s t r eac: ibid. I I I 35/35 et c. )i nc din sec.
al XVI I I -lea (n casa ta n' are part e Vicleanul, ce- a sta
departe. Dosofteiu, Psalt. 20) i prin Maramure (cf.
T. Papahagi, Graiul i folklorul din Maramure LXVI I I ).
s fie u n dacor omni s m) ; ar om. f, d (Jahresber. I I I 100, X I I 211,
Wei gand, Olympo-Wal. 99, P. Pa pa ha gi , Basme 578), st ( Wei gand, Olympo-
Wal. 99) i sti (P. Pa pa ha gi , Basme 700). Nu ma i l a Boi agi (Gram. 110)
gs i m l a i mpe r a t i v f or ma da. La i ndi cat i v I s t r or omni i a u die, stie,
or i ent at e d u p laie ( <a), Megl eni i i da i sta, Ar omni i da, sta (Boi agi ,
Gram. 108, P. Pa pa ha gi , Basme 578, Jahresber. I I , 61, 100, Wei gand,
Olympo-Wal. 99) i la (P. Pa pa ha gi , Barme 626). Nu ma i Dacor omni i
a ve m d, st i l, dei n per s . 6 a ve m da(u), sta(u) i la(u) i l a i mper -
fect da, sta, la i a ve m t ot a n a di n ad, di n ha(be)t i di n illa (n fata
a frumoas), la <illac, ca <quam, ta <t(u)a, sa <s(u)a i, ma i al es, va <
va(di)t. E deci evi dent c f or mel e d i st n i ndi cat i v a u i nt r a t ul t e-
r i or de l a i mpe r a t i v, pr e c um t ot de l a i mpe r a t i v a u i nt r a t (mai pu i n l a
noi , ma i mul t l a I s t r or omni ) f or me n -e ( <ea) n l oc de -ete ( <eate)
n conj ugar ea ver bel or t e r mi na t e n -esc (cf. Studii istroromne I I 153
i 155)-
BCU CLUJ
ARTI COLE MRUNTE
393
N. Drganu mi atrage atenia asupra formelor vechi
sva(i) i cndai, despre care se crede (cf. Dicionarul
rom.-germ. al lui Tiktin) c ar cuprinde forme ale verbului
velle. Din punct de vedere formal, sva se raport la savai
ca arom. va fac la vai fac, iar ai din cndai se raport
la vai, ca a (face) moldovenesc la va (face). Din moment
ce vadere a i nt rat n paradigma lai velle, el a put ut fi
nt rebui nat i la formarea de pronume i adverbe neho-
t r t e : oarecnd corespunznd lui cndva, ntocmai ca
oricnd lui cndai.
S. PUCARI U
I X
R o t a c i s mu l n c o mu n a A v r a m- I a n c u (Vidra-de-Sus) d i n
Mu n i i A p u s e n i .
Din cercetrile fcute n acest sat pent ru Atlasul Din-
guistic al Romniei rezult c urme sigure de rotacism
nu se mai ntlnesc. Dup afirmaia ranilor, forme ca
pre pent ru pne ar mai exista numai pe la Arada i n
aezrile de la munt e, n apropiere de Scrioara sau la
L p u e n i", nume dat de cei din Vidra celor din part ea
superioar a Arieului i mprejurimi.
n aceast comun se zice ns lindir, cu pl. lindiri;
n acest cuvnt r (din n rotacizat) s' ar fi put ut pst ra
pri nt r' o disimilare prohibitiv. Mai ntlnim i mtrgul,
al crui l se explic prin disimilare mai uor din forma
rotacizat *mtrgur, dect din forma cu n.
Deciziv mi se pare forma mddne, n care r a fost n-
locuit prin n, pri nt r' un fel de hiperurbanism cu ocazia
nlocuirii lui n n cuvintele rotacizate.
Forma mdd ne este curent ; am ntlnit-o la trei che-
stiuni deosebite : la chest. 848 subt forma mddne, pentru
'fasole
1
; la chest 853 : mddne vdrd'e cu semul de, , pst ai e"
i la chest. 854: midne de tr, ' mazre' . n alte punct e
cercetate pent ru Atlas pn acum nu se mai ntlnete
aceast forma., dei mazre a nlocuit cuvntul fasole pe
o arie ntins. S EVER POP.
BCU CLUJ
394
s. POP
P e n t r u o r i g i n e a l u i r n .
Materialul ce se adun pent ru Atlasul Dinguistic al
Romniei va lmuri sfera semantic i originea multor
cuvinte des discutate i va drma, de sigur, multe cre-
dine ridicate la valoarea unor principii n filologia noastr.
Originei cv. rn, dup informaia culeas la Pui (j.
Hunedoara), e unul din numeroasele cazuri.
mprejurrile n care s'a not at acest cuvnt snt urm-
toarele : Urmam chestionarea indirect n mod normal
cu subiectul Vasile Socaci, de 52 de ani. Chestiunea 105
din chestionarul mieu urmrete cuvnt ul muchi la corpul
omenesc. Subiectul mi spune c ei zic numai crhe pe
t r up" ; muii zic numai atunci cnd au d u r e r e l a r n " .
Atras de o nou form a cuv. rn, necunoscut pn acum,
am cerut subiectului s-mi precizeze ce se nelege prin
acest cuvnt. Mi-a spus c rri snt la ncheietura de
supt rinichi de unde se s u c e t rupul dela picioare". Ur-
mnd mai departe chestionarea, la ntrebarea 192 (rrunche,
rrunchi) mi s'a rspuns, n graiul local : rrunt'e, pl. rrunt.
S. Pucariu, n ZrPh. XXVI I I 68567 a explicat
cuvntul din *rena ( < lat. ren) ; iar G. Giuglea (n
DR. I I I , pp. 562 567) di nt r' un reconstruit *o 1 e n a,
plecnd dela ideia de a sta nt r' un cot", nt r' o par t e".
Discutnd aceast din urm prere, S. Pucariu (n DR.
I I I , pp. 778-780) ne spune : nu prea vd cum s' ar putea
clarifica vreodat, aceast chestiune, dac cuvntul rn
nu-l vom gsi i n alt expresie" (p. 778).
n nelesul gsit n comuna Pui, rn corespunde lati-
nescului renes i dovedete c, dup r iniial i un e poate
trece n (cf. discuia ntre Giuglea i Pucariu n privina
aceasta n DR. I I I , 778780). Rmne de cercetat dac
n expresia a sta ntr'o rn avem sau nu a face cu un
singular nou al cuvntului rn. n caz afirmativ, s' ar con-
firma etimologia lui Pucariu, fr ns a fi nevoii s
construim pe teren latin vulgar un neutru plural *rena
devenit femenin singular.
s. POP.
BCU CLUJ
CRI I REVI STE
R E C E N S I I I D R I D E S E A M A
A L E X A N D R E R OS E T T I , Recherches sur la phonetique du
Roumain au XVI-e siecle. Avec 34 figures et 5 cartes
hors texte. Paris, Librairie ancienne Edouard Champion,
editeur, 1926. Pag. XVI +166.
A L E X A N D R E R OS E T T I , Lettres roumaines de la fin du
XVI-e et du debut du XVII-e siecle, tirees des archives
de Bistritza (Transylvanie). Bucureti, 1926.Pag. I X- l - 115 .
Bogate note preliminare urmeaz dup prefa i abre-
viaiuni (pag. VI I XI I I ), cu indicaii bibliografice nainte
de t oat e i cu informaiuni privitoare la aparatele de fo-
netic experimental de cari s'a folosit autorul (pag.
127).
Observrile fcute la locul acesta n baza experienelor
instrumentale se completeaz cteodat cu altele din corpul
lucrrii. Aflm d. p. c presiunea aerului din interiorul gurii
este foarte puternic la vocalele accentuate, extrem de re-
dus ns, pn n preajma lui zero, la cele neaccentuate.
Raportul este aci aproximativ de 4 : 1. Durata diftongului
sau a vocalei accentuate este aproape de dou ori at t de
mare ca a vocalei neaccentuate, iar cam acelai este i ra-
portul n ce privete nlimea tonului. Intervalul muzical
ntre vocalele accentuate i cele neaccentuate este cam de
o octav (pag. 2326, 141142).
Nu neleg ns ntru ct instrumentele de precizie, de
orict precizie, pot fi un auxiliar util pentru lmurirea
unor aspecte fonetice din veacuri de mult disprute. Nime
n' a reuit nc s transforme aceste aparate fonetice n
aparate fonologice. (Deosebesc ntre termenii de fonetic"
BCU CLUJ
396 AL. PROCOPOVI CI
i fonologie" n sensul precizrilor lui S. Pucariu din
Phonetischundphonologisch". Sonderabdruck aus Volks-
t um und Kultur der Romanen". Hamburg 1930). Fac
abstracie firete de la principiile de ordin general care se
pot stabili i cu ajutorul lor (cf. i Rev. FU. I I , p. 150
151), dar cnd studiem texte vechi, un fapt dialectal n
legtur cu chestiunea care se cere lmurit, valoreaz mai
mult dect zeci de experiene instrumentale.
Problema intervalelor de t ot felul (de timbru, sonoritate
etc.) este de sigur una dintre cele mai importante pentru
priceperea fonologiei limbilor. Cel ce isclete aceste rn-
duri n' a neglijat-o nici odat. Intervalele acestea snt supuse
ns i ele unor continue modificri. Ar trebui deci s facem
observaii ndelungate asupra evoluiei lor de aci nainte,
pentru ca s nelegem apoi ntru ct ne ngdue istoria lor
deducii asupra vremurilor anterioare. Nu vd n ce fe
au promovat aceste excursii n domeniul foneticii instru-
mentale concluziile autorului asupra graiului textelor noastre
din sec. XVI .
Ca i aceste excursii mi se pare c nu-i au prezena n-
deajuns de motivat n economia lucrrii lui nici cele cinci
hri sinoptice asupra palatalizrii labialelor dacoromneti,
reconstruite dup atlasul nvechit i n part e defectuos al
lui G. Weigand (pag. 26 i urm. ). Problema palatalizrii
labialelor nu are doar dect un rol secundar i foarte redus
pentru cercettorul textelor studiate. Nu se poate face
aceeai afirmaie despre importana acestor texte pentru
istoria palatalizrii labialelor. Admitem c au fost scrise,
ntru ct prezint i fenomenul rotacizrii, pentru ntia
oar n inuturile de nord ale teritoriului dacoroninesc,
ntr' o regiune care n vremea aceea avea nc labialele
intacte i pe care palatalizarea a cuprins-o numai mai apoi.
Prin urmare rspndirea geografic a labialelor palatali-
zate i nepalatalizate din vremurile noastre nu poate fi
concludent pentru localizarea textelor din chestiune. Nu
exist ns alt ntrebare n legtur cu palatalizarea la-
bialelor care ar reclama un rspuns privitor la aspectul
BCU CLUJ
KECENS1I
fonetic al monumentelor acestora de limb romn din
secolul al XVI-lea.
Bibliografia critic (pag. 218) i observrile cuprinse
n introducere (pag. 2945) asupra textelor rotacizante
sufr de o greal fundamental. Autorul nu admite c cele
dinti traduceri n romnete ale crilor bisericeti s' ar
datora micrii husite din secolul al XV-lea, ci le crede de
origine luteran, din jumtatea ntia a secolului al XVI-lea.
Am fcut critica prerii acesteia n articolul meu Arhetipul
husit al catehismelor noastre luterane", publicat n Ft
Frumos", anul I I , n-rele 3 i 4, Suceava 1927 (cf. rspunsul
autorului n Grai i Suflet", voi. I I I , fasc. 2, Bucureti
1928, pag. 460462 i replica mea n Rev. Fii. " I I , pag.
211214).
Tot at t de eronat cred c este prerea c Psaltirea
Hurmuzache ne-ar oferi un material mai sigur dect Co-
dicele Voroneean d. p. , pentru c ar fi, spre deosebire de
acesta, singurul t ext rotacizant pst rat n original. Mi-am
spus cuvntul n privina aceasta n DR. IV, pag. 1165
1168. Dar atunci, dac vom fi avnd dreptate cei ce credem
n hipoteza husit i nu admitem c Psaltirea Hurmuzache
cuprinde o traducere original, pst rat n forma ei primi-
tiv, t oat lucrarea este aezat pe baze greite. Ea este
despuiat n cazul acesta de posibilitatea unui discernmnt
critic corespunztor ntre diferitele texte, iar faptele n
baza crora se studiaz i caracterizeaz fonetismul seco-
lului al XVI-lea, snt n mare part e din secolul al XV-lea.
Cercetrile asupra limbei din secolul al XVI-lea ar trebui
s plece nainte de toate de la ce i aparine netgduit
de nime : de la tipriturile lui Coresi, Palia de la Ortie,
documente ca cele publicate de Hasdeu, diferite piese de
arhiv, ca cele publicate de nsui Al. Rosstti, afltoare la
Bistria, etc. S'ar aduna astfel un material destul de bogat
i variat din ntreg cuprinsul dacoromnesc, iar ncheierile
pe cari le-ar impune, ar avea desigur darul s lmureasc
i nedumeririle din jurul textelor rotacizante de obrie
controversat pentru cine mai are nevoie de asemenea l-
BCU CLUJ
398
AL. PROCOPOVI CI
muriri. Mi se pare c nu mai este loc aci dect pentru pre-
cizri noi.
Posedm dou lucrri anterioare, de t oat importana,
asupra limbei din secolul al XVI-lea : Le seizieme siecle
(Phonetique, Morphologie; din morfologie a aprut numai
nceputul), tom. I I , fasc. I din Histoire de la langue rou-
maine par O v i d e D e n s u s i a n u , Paris 1914, i Limba
textelor rotacizante din veacul al XVI-lea din volumul in-
troductiv la ediia critic a Psaltirii Scheiene, ngrijit de
I. A. C a n d r e a, Bucureti 1916 (pag. CXIIICCXXXV).
ntr' nsele se gsesc indicate i rezolvite, dup chiar decla-
raia autorului (cfr. pag. I X), n cea mai mare part e pro-
blemele pe cari le-a reluat n opera sa.
Confuzia ntre secolul al XV-lea i secolul al XVI-lea,
datorit unor idei preconcepute, pe ur ; a cre
:
a n' a mai fost
loc pentru o contribuie personal de deslegri noi, de con-
firmri i rectificri privitoare la limba secolului al XVI-lea,
i-a fost fatal lui Al. Rosetti n teza aceasta de doctorat.
Ea mai ales i-a inut aci n loc talentul linguistic, talent
care se afirm totui n fiecare din capitolele acestei lucrri
i pe care l tim i de altfel foarte remarcabil.
Autorul crede, plecnd de la faptul alternrii ntre forme
ca meale i mele, c n secolul al XVI-lea ea urmat de e
a fost redus peste tot la e. S'ar mai fi scris i 'k n loc
de 1 n asemenea cazuri doar graie tradiiei ortografice
(pag. 4953)-
Argumentele autorului i polemica lui cu cei de alt
prere mi se par aci extrem de subiective. Concluziunea
lui se ntemeiaz pe impresii personale. Acestea pot fi foarte
interesante, dar nu pot nlocui un material documentar
care s ne duc prin logica faptelor date la soluii cu ade-
vrat tiinifice.
Grafii ca omeani (dintr' un document din Botoani din
1615 !) etc. fac desigur dovada ovirii grafice ntre
-
k i
t. I
v
a ovirea aceasta nu s'a put ut ajunge ns numai
din cauza unei tradiii ortografice care a prelungit existena
BCU CLUJ
KEiCENSII
399
lui A'kijt devenit lege din leage, ci i pe urma coexi-
stenei unor forme ca leage i lege n graiul viu. Cred c
nu este cu putin s susinem c AHkg* din Cod. Vor.,
scris numai aa n textul acesta, trebue cetit lege, n opoziie cu
mearg=Avfcprx, form n care "k nu este nlocuit nici n cele-
lalte texte rotacizante prm t. Absoluta consecven cu
care se scrie n Cod. Vor. ' b -cu valoarea de ea n
mearg etc. n cazuri ca leage, nu apare ndeajuns de
mot i vat dac admitem c cel ce a scris acel codice nu
mai spunea dect lege, numai prin hipoteza c aci a fost
aplicat n mod impecabil o regul ortografic datorit tra-
diiei. Apoi dac faptul c forme ca omeani trebue cetite
oameni ar dovedi c i leage trebuie cetit lege, s'ar putea
ca forme ca leesc, cesta (din Cmpulungul Bucuvinei, anul
1616) et c, citate de autor n alt parte i n legtur cu
alt problem (pag. 66), s arate c i forme de tipul lui
lege (d. p. alege din 1596 i 1606) trebue cetite cu ea (leage,
aleage et c) . Fapt ul merita s fie relevat i interpretat.
Tradiie ortografic n secolul al XVI ? Dar de unde
aceast tradiie a scrisului r o m n e s c care nu t rebue
t gdui t de altfel , dac cele dinti cri romneti, aa
dar textele rotacizante, ar fi vzut de fapt lumina zilei
de abia n acel secol ? Tradiie creat prin cte un cuvnt
romnesc rtcit prin documentele noastre slave din secolul
al XV-lea sau prin vro scrisoare dou de la sfritul a c lui
secol, despre existena crora de abia c mai aflm prin vro
mrturie indirect? Ori ct ar vrea autorul s ne fac plau-
zibil o tradiie ortografic romneasc de felul acesta (cf.
pag. 29, 102), nu pot crede ntr' nsa.
Teoria autorului despre nu este nou. Fa a mai fost
susinut de O. Densuianu. Nou nu este nici rspunsul
nostru de aci, o simpl reeditare a obieciunilor lui S. Pu-
cariu fcute celui din urm (DR. I, pag. 384386). Asupra
obieciunilor acestora nu trebuia s se treac ns numai
pr i ni ' o sumar i improprie interpretare.
Raportul numeric ntre formele de tipul lui leage i cele
de tipul lui lege nu este n toate textele i la toi co-
BCU CLUJ
400
AL. PROCOPOVI CI
pitii acelai. Deosebirile snt adese foarte mari, iar faptu
acesta ar fi trebuit supus unui examen. Autorul nu i-a dat
ateniunea cuvenit. Vznd ns d. p.c n Psaltirea Scheian
copistul B scrie regulat ed n forme de felul lui leage, ca
i Codicele Voroneean, pe cnd copistul C ovie ntre ed
i e, cnd n silaba urmtoare urmeaz un e, i tiind c
B este mult mai fidel dect C n reproducerea originalului
su, ar fi trebuit s-i dea seam c formele cu ee apar
n cele mai vechi copii din secolul al XVI-lea ca inova-
iuni ale copitilor i c au fost necunoscute originalelor lor.
n felul acesta s'ar explica deosebirile ntre diferitele copii,
n ce privete raportul ntre formule de tipul leage i cele
de felul lui lege, prin msura diferit n care copitii au
tiut s respecte forma textelor reproduse de ei.
Originalele textelor rotacizante cel puin acelea care
intr n controversa dintre husitism i luteranism au
cunoscut prin urmare numai forme cu ed e. O excepie
ar putea face, n cadrele vederilor lui Al. Rosetti asupra
originii lor, doar Psaltirea Hurmuzache, pe care dnsul n' o
crede o copie, ci originalul unei traduceri deosebite de ceea
a Psaltirii Scheiene i variantelor ei. I n cazul acesta Psal-
tirea Hurmuzache ar trebui considerat din alt epoc sau
cel puin din alt regiune dect celelalte psaltiri rotacizante,
ceea ce s'ar potrivi mai bine cu pretinsa ei originalitate,
pentru c apariia unei traduceri noi ntr' o part e n care
circul alta mai veche, de exact acelai cuprins, n' ar fi ex-
plicabil n economia acelor vremuri. Acesta ar fi un caz
unic, fr de analogie. Dac autorul deduce ns numai din
alternarea dintre formele cu ed i cele cu e c n secolul
al XVI-lea nu se spunea dect lege, cum ar putea cuprinde
n hipoteza aceasta i acel grup de texte iniiale, originalele
rotacizante, cari nu cunoteau, precum ne silete a crede
logica faptelor relevate de noi, dect forme ca leage ? n
aprecierea realitilor l i ngi st i ce consecvena scrisului are
n general o putere probatorie mai mare dect in' onsec-
vena lui, ca d. p. n cazurile cnd aceasta rezult din m-
prejurarea c scriitorii ntrebuineaz o limb pe care n' o
BCU CLUJ
BECENS I I
401
posed bine. Evident c n copiile noastre avem de a face
cu o alternan ale crei limite nu snt numai dou grafii,
ci i dou pronunri deosebite.
O controvers ar fi astfel cu put i n numai n jurul che-
stiunii dac forme ca leage mai existau n uzul copitilor,
i deci al vremii lor, sau dac prezint numai o pronunare
moart, din timpul originalelor copiate de ei. Dac admitem
cazul din urm i rmnem, mpreun cu Al. Rosetti, n
cadrele teoriei luterane a lui Densusianu, atunci rostirea
leage ar fi asigurat i pentru secolul al XVI-lea i n' am
pricepe dece ar trebui s'o considerm disprut cu des-
vrire n intervalul at t de scurt, care ar fi trecut de la
redactarea originalelor rotacizante, pn cnd au fost f-
cute copiile pstrate nou.
Snt convins ns c n t ot secolul al XVI-lea se mai
spunea leage. Se mai poat e tgdui lucrul acesta, cnd ase-
menea forme snt atestate, i prin regiunile nordice ale
teritoriului dacoromnesc, pn n zilele noastre? Foarte
rspndite snt ns forme destul de apropriate nc prin fone-
tismul lor de cele vechi cu ea. ,,E apare adesea i ca e
(deschis), cu slab rezonan n spre diftongul e
a
: aez,
cme, mele, spele, epte e t c " , spune d. p. T. Papahagi
n ,,Graiul i folklorul Maramureului", Buc 1925, pag. LV.
Doar at t a este sigur, c nc din secolul al XVI-lea i
fac apariia n scrisul nostru i forme ca lege (trebue s
cetim pentru acea epoc n cazurile acestea lege ? Probabil !),
care ar putea fi i mult mai vechi. Coexistena unor forme
mai noi i a corespondentelor lor mai arhaice nu este
nimic neobinuit i se poate constata i n multe alte
cazuri.
De prisos s repet aici t ot ce a zis S. Pucariu n DR.
I, pag. 382-388, n articolul citat i de Al. Rosetti. Au-
torul nu trebuia s lase nebgat n seam pentru lmurirea
probleme' nici faptul, cruia S. Pucariu i d t oat im-
port ana cuvenit, c forme cu e pentru ei se gsesc i
n afar de dialectul dacoromnesc. Neglijarea lui ne n-
gusteaz orizontul i ne ntunec vederile.
Dacoromania VI
2
^
BCU CLUJ
402
AL. PROCOPOVI CI
Argumentul cel mai puternic al lui Al. Rosetti pare a
fi c n Psaltirea lui Tordai, scris cu litere latine i or-
tografie ungureasc, nu se gsesc dect forme ca lege. Grafia
unui sistem ortografic n care nu ncape nici o tradiie ar
trebui s fie deciziv. Un diftong nu este ns dect un
singur fonem i ar trebui reprezentat deci printr'un singur
semn. Cu mijloace ortografice ungureti nu se put ea repro-
duce diftongul ea, necunoscut acelei limbi. Grafia ea ar
fi fost interpretat e-a ca d. p. n Dek, numele cunoscu-
tului brbat de st at al Ungariei. S'a scris deci e n loc de
ea n acea psaltire, pentru c e este fonemul mai apropiat
de diftongul acesta, ntocmai precum s'a scris ntr'nsa i
iota, omeny, morte, flore etc. n loc de toata, oameni, moarte,
floare etc.
Vorbind de alternarea lui o i u n cazuri ca boni, moli,
martorisim, scolat, dumnie i buni, muli, mrturisim, sculat,
domnie etc. (pag.5355), autorul afirm c pare un fapt
stabilit c aci e vorba numai de o ovire ortografic ntre dou
litere, mot ivat de mprejurarea c acestea reprezint foneme
cu articulaii foarte apropiate una de alta. Chiar i n forma
aceasta, cam vag i hipotetic, concluzia nu mi se pare
ntemeiat pe un material suficient de fapte