Sunteți pe pagina 1din 334

DESCHDEREA CURSULU

PROBLEME ORGANZATORCE
TEMA NR.1
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Terminologie. Clasificri utilizate n normative tehnice specifice
TEMA NR.2
LEGSLA|E SPECFC DOMENULU APRR MPOTRVA
NCENDLOR
O.G.R. nr.60/1997, privind aprarea mpotriva incendiilor cu modificrile
i completrile ulterioare.
TEMA NR.3
LEGSLA|E SPECFC DOMENULU APRR MPOTRVA
NCENDLOR
Norme generale P.S..;
O.M.. nr. 775/1998
TEMA NR.4
PREVENREA NCENDLOR
Metodologia organizrii, desfurrii i finalizrii controlului tehnic de
prevenire a incendiilor.
TEMA NR. 5
CONSTATAREA SANC|ONAREA CONTRAVEN|LOR
O.G.R. nr. 2/2001, aprobat i modificat prin Legea nr. 180/2002;
H.G.R. nr. 678/1998, modificat cu H.G.R. nr. 786/2002;
TEMA NR. 6
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Planificarea activit[ii de prevenire i stingere a incendiilor.
TEMA NR. 7
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Prezentarea Normativului nr. 7/2002.
TEMA NR.8
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Mediatizare, imagine i rela[ii publice.
TEMA NR. 9
PREVENREA NCENDLOR
. Cauze de incendii i prevenirea acestora:
- clasificare;
- surse de aprindere;
- mijloace care produc aprinderea;
- mod de manifestare.
TEMA NR. 10
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Sisteme, instala[ii i dispozitive de semnalizare, alarmare, limitare i
stingere a incendiilor
TEMA NR.11
PREVENREA NCENDLOR
Cercetarea cauzelor de incendiu.
TEMA NR. 12
TACTCA STNGER NCENDLOR
Substan[e i procedee pentru ntreruperea procesului de ardere.
TEMA NR. 13
CUNOATEREA TEHNC DE NTERVEN|E
Maini i utilaje p.s.i.
TEMA NR. 14
LEGSLA|E SPECFC DOMENULU APRR MPOTRVA
NCENDLOR.
D.G. P.S.. 001
D.G. P.S.. 002
TEMA NR. 15
LEGSLA|E SPECFC DOMENULU APRR MPOTRVA
NCENDLOR.
D.G. P.S.. 003
D.G. P.S.. 004
TEMA NR. 16
LEGSLA|E SPECFC DOMENULU APRR MPOTRVA
NCENDLOR.
D.G. P.S.. 005
TEMA NR.17
PREVENREA NCENDLOR
Norme generale de p.s.i.- Planurile de protec[ie mpotriva incendiilor.
TEMA NR. 18
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Normativ de siguran[ la foc a construc[iilor P.118/1999;
Prevederi specifice privind asigurarea cerin[ei "Siguran[ la foc;
Componentele sistemului calit[ii n construc[ii.
TEMA NR. 19
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Organizarea i func[ionarea S.P.C.
TEMA NR. 20
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Acte normative care reglementeaz activitatea de vizare/autorizare p.s.i.
TEMA NR. 21
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Sarcina termic "Densitatea sarcinii termice - Determinare.
TERMNOLOGE, CLASFCR (T.1)
Acoperi-parte a construc[iei care o nchide fa[ de exterior, peste ultimul
nivel construit. Poate fi tip teras sau cu arpant.
Arie (construit i desfurat) suprafa[ orizontal a construc[iei,
delimitat de elemente perimetrale. Aria construit (Ac) este delimitat de
fe[ele exterioare ale pere[ilor de nchidere perimetrali la nivelul soclului (planul
de contact cu terenul), iar aria desfurat (Ad.) a unei construc[ii reprezint
suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane i supraterane,
delimitate de fe[ele exterioare ale pere[ilor de nchidere perimetrali ai fiecrui
nivel.
Atrium (patio, curte de lumin) incint nchis din interiorul unei
construc[ii, delimitat pe un sau mai multe laturi de cel pu[in patru niveluri ale
construc[iei.
Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
Clapet antifoc dispozitiv de nchidere (obturare) rezistent la foc,
montat pe tubulatura de ventilare care strpunge un element de construc[ie
antifoc sau rezistent la foc (n pozi[ie normal deschis i prevzut cu
ac[ionare automat i manual n caz de incendiu).
Cldire nalt construc[ie civil (public) suprateran, la care
pardoseala ultimului nivel folosibil este situat la peste 28 m fa[ de terenul
(carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interven[ie ale pompierilor
pe cel pu[in dou laturi ale cldirii.
Atunci cnd ultimile niveluri sunt locuin[e de tip duplex sau triplex se ia n
considerare numai nivelul de acces din circula[iile comune orizontale ale
cldirii.
Nu sunt considerate cldiri nalte.
- construc[iile care nu sunt destinate s adposteasc oameni;
- cldirile civile (publice) la care deasupra nivelului limit se afl un
singur nivel ce ocup maximum 50% din aria construit a cldirii i cuprinde
numai ncperi pentru maini ale ascensoarelor, spa[ii tehnice aferente
construc[iei, circula[ii func[ionale;
- cldirile civile (publice) nominalizate n normativ.
-
Cldire foarte nalt construc[ie civil (public) la care pardoseala
ultimului nivel folosibil este situat la nl[imea de 45 m, sau mai mult,
msurat conform art. 1.2.5.
Clasa de combustibilitate caracteristic a unui material sau element,
exprimat prin nivelul parametrilor specifici, determina[i n urma unor ncercri
standartizate.
Combustibilitatea materialelor i elementelor de construcii Capacitatea
acestora de a se aprinde i arde n continuare, contribuind la creterea
cantit[ii de cldur dezvoltat de incendiu.
n func[ie de comportarea la foc, materialele i elementele de construc[ii,
pot fi incombustibile CO (CA1) sau combustibile. Materialele i elementele de
construc[ie combustibile se clasific n clasele de combustibilitate:
- C1 (CA2a) practic neinflamabile;
- C2 (CA2b) dificil inflamabile;
- C3 (CA2c) mediu inflamabile;
- C4 (CA2d) uor inflamabile.
Materialele din clasele C1 /CA2a) i C2 (CA2b), sunt considerate greu
combustibile
Materialele i substanele ce se depoitea, se clasific i n clase de
periculoitate, simboliate !1 la !"
Compartiment de incendiu construc[ie independent (instala[ie),
precum i construc[ii comasate sau grupate, amplasate la distan[ele normate
fa[ de vecint[i, sau volum construit compartimentat prin pere[i antifoc fa[
de construc[iile (instala[iile ) adioacente.
n cldirile nalte i foarte nalte compartimentul de incendiu poate fi un
volum nchis, constituit din unul pn la trei niveluri succesive, delimitate de
elemente rezistente la foc conform normativului i cu aria desfurat total
conform compartimentului de incendiu admis pentru construc[iile civile
(publice) de gradul de rezisten[ la foc.
Comportare la foc totalitatea schimbrilor fizice i chimice intervenite
atunci cnd un material, produs sau ansamblu, este supus ac[iunilor unui
incendiu standard.
Condi[ii de performan[ exprimarea performanelor produsului prin
criterii i nivele de performan[ ale acestuia, corespunztoare exigen[elor
(preten[iilor) de siguran[ la foc a utilizatorilor.
Construc[ii: obiecte construite supraterane (cu sau fr subsoluri ori
demisoluri) sau subterane, avnd urmtoarele destina[ii i func[iuni:
- civile (publice) pentru locuit, administra[ie, comer[, sntate,
cultur, nv[mnt, sport, turism, etc;
- de produc[ie i/sau depozitare pentru activit[i specifice de baz
sau auxiliare (hale, ateliere, depozite,etc.);
- mixte pentru diferite activit[i civile (publice), de produc[ie i/sau
depozitare, ori civile (publice) i de produc[ie i/sau depozitare, nglobate n
acelai volum construit.
NOTA: Construc[iile agroindustriale i agrozootehnice se trateaz, dup
caz, prin asimilare cu construc[iile civile sau de produc[ie ori depozitare, n
func[ie de destina[iile acestora.
Construcie (cldire) blindat construc[ie nchis suprateran n care
activitatea se desfoar numai la lumin artificial, avnd acoperi i pere[i
de nchidere perimetral plini, n care se prevd numai goluri psihologice i ui
de acces. ncperile blindate cu aria construit (Ac) mai mare de 700 m
2
sunt
considerate construc[ii blindate.
Construcie (cldire) desc#is construc[ie descoperit sau acoperit tip
,opron, deschis perimetral pe minimum 2 laturi ori delimitat de elemente
neetane (plas, trafor, etc.).
Construcie (cldire) nc#is cldire acoperit i nchis perimetral cu
pere[i.
Construcie (cldire) monobloc construc[ie nchis cu aria construit
(Ac) de cel pu[in 20.000m
2
i l[imea mai mare de 72 m.
Construcie subteran construc[ie realizat n ntregime sub nivelul
terenului nconjurtor (natural sau amenajat).
Construcie (cldire) suprateran construc[ie realizat peste cota
terenului nconjurtor (natural sau amenajat) i care poate avea sau nu
niveluri subterane.
Cortin de siguran element mobil de protec[ie antifoc, specific
golurilor mari din pere[ii de compartimentare mpotriva incendiilor.
Criterii de performan condi[ii n raport de care se evalueaz
ndeplinirea unei cerin[e de performan[.
$ega%ament prote%at spa[iu construit nchis destinat circula[iei
utilizatorilor, alctuit i separat de restul construc[iei cu elemente de
construc[ie orizontale i verticale incombustibile CO (CA1) i rezistente la foc
conform normativului, astfel realizat i echipat nct s nu fie inundat cu fum
un timp determinat, luat n considerare la stabilirea timpului (lungimii) de
evacuare n caz de incendiu.
$emisol nivel construit al cldirii avnd pardoseala situat sub nivelul
terenului (carosabilului) nconjurtor cu maximum jumtate din nl[imea liber
a acestuia i prevzut cu ferestre n pere[ii de nchidere perimetral. Demisolul
se consider nivel suprateran al construc[iei.
Atunci cnd pardoseala este situat sub nivelul terenului (carosabilului)
nconjurtor cu mai mult de jumtate din nl[imea liber, se consider subsol
i se include n numrul de niveluri subterane ale construc[iei.
$esc#ideri pentru e&acuarea fumului (desfumare) goluri practicate n
treimea superioar a nchiderilor perimetrale sau n acoperiul unei construc[ii,
astfel nct s permit evacuarea fumului produs n caz de incendiu
(permanent libere sau nchise cu dispozitive care se deschid automat n caz
de incendiu).
'rad de reisten la foc capacitate global a construc[iei sau a
compartimentului de incendiu de a rspunde la ac[iunea unui incendiu
standard, indiferent de destina[ia sau func[iunea acestuia.
(ncendiu proces complex de ardere, cu evolu[ie necontrolat, datorat
prezen[ei substan[elor combustibile i a surselor de aprindere, a crui apari[ie
i dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vie[i, pagube
materiale, etc. i care impune interven[ia organizat pentru stingere.
(nflamare generaliat (flas#)o&er) trecerea brusc la starea de
combustie generalizat pe suprafa[a materialelor combustibile dintr-un spa[iu
nchis.
*ncperi cu aglomerri de persoane ncperi n care se pot afla
simultan cel pu[in 50 persoane, fiecreia din acestea revenindu-i o arie de
pardoseal mai mic de 4 m
2
.
*ncpere tampon ncpere (sas) de protec[ie a golurilor din pere[i,
astfel conformat, alctuit i realizat nct s corespund prevederilor
normativului, potrivit rolului pe care l are n caz de incendiu.
*n&elitoare izolare hidrofug a acoperiurilor (teraselor), cu rol de
asigurare a etaneit[ii construc[iei fa[ de intemperii.
+imitarea propagrii incendiilor ansamblul msurilor constructive i de
instala[ii, care mpiedic pentru durate normate de timp, extinderea incendiului
n interiorul compartimentului de incendiu sau n afara acestuia.
Mansard spa[iu func[ionat n volumul construc[iei. Se include n
numrul de niveluri supraterane.
,i&el spa[iu construit suprateran sau subteran al construc[iilor nchise
sau deschise, delimitat de planee. Constituie nivel supanta a crei arie este
mai mare dect 40% din cea a ncperii/spa[iului n care se afl.
!anouri de n&elitoare elemente autoportante montate pe arpante ale
construc[iilor, cu rol de izolare hidrofug i dup caz termic.
!erete cortin nchidere perimetral a construc[iei, realizat cu
structur proprie de rezisten[ (independent de cea a construc[iei de care
numai se ancoreaz), sau panouri de fa[ad fixate de structura construc[iei
(fr structur proprie).
Dup caz, pot fi utilizate i combina[ii ale celor dou sisteme de
nchidere perimetral cu perete cortin.
!erete sau planeu antifoc (A-) element de construc[ie vertical sau
orizontal, realizat din materiale incombustibile CO (CA1), avnd rezisten[a la
foc cel pu[in egal cu nivelul stabilit n func[ie de densitatea cea mai mare a
sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separ, conformat
i realizat potrivit prevederilor normativului.
!erete sau planeu reistent la e.ploie (/0) element de construc[ie
vertical sau orizontal, realizat din materiale fr goluri interioare,
incombustibile CO (CA1), alctuit i dimensionat prin calcul astfel nct s
reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Atunci cnd separ
compartimente de incendiu, trebuie s ndeplineasc i condi[iile stabilite
pentru elemente antifoc.
!erete sau planeu reistent la foc (/-) element de construc[ie vertical
sau orizontal, realizat din materiale CO (A1) cu rezisten[a la foc cel pu[in
egal cu nivelul stabilit n normativ, n func[ie de rolul de protec[ie la foc pe
care l are.
!erete sau planeu etan la foc (0-) element de construc[ie vertical
sau orizontal alctuit din materiale CO (CA1) care asigur etaneitatea
stabilit prin normativ.
!erei portani elemente de construc[ie verticale portante ale
construc[iei, caracterizate prin clasa de combustibilitate i rezisten[ la foc,
pentru stabilirea gradului de rezisten[ la foc al cldirii sau compartimentului
de incendiu.
!erei neportani (autoportani) idem pere[i portan[i, dar fr
ndeplinirea unui rol structural.
!erforman la foc- comportarea unui material, produs sau ansamblu
supus unui incendiu, n raport cu utilizarea lui.
!laneu element de construc[ie orizontal sau nclinat care delimiteaz
niveluri ale construc[iei, luat n calcul pentru determinarea gradului de
rezisten[ la foc.
Planeele par[iale (supante), care ocup mai mult de 40% din aria
ncperii n care sunt dispuse, se iau n calcul la determinarea gradului de
rezisten[ la foc.
!otenial caloric- vezi sarcin termic.
!latform- element de construc[ie orizontal cu goluri neprotejate n
procent de minimum 30% din arie, (inclusiv tip ,grtar), fr loc permanent de
activitate i destinat vizitrii periodice (maxim 8 ori pe schimb).
Platformele nu se iau n calcul la determinarea gradului de rezisten[ la
foc i a numrului de niveluri.
/isc de incendiu probabilitatea izbucnirii incendiilor n spa[ii, ncperi,
construc[ii sau compartimente de incendiu ori instala[ii; n cele cu func[iuni
civile (publice) se exprim prin ,riscuri de incendiu, iar n cele destinate
activit[ilor de produc[ie i/sau de depozitare se exprim prin ,categorii de
pericol de incendiu.
/eisten la foc (/-) aptitudinea unor pr[i sau elemente de
construc[ie de a-i pstra ntr-un timp determinat, capacitatea portant,
izolarea termic i etaneitatea, stabilite prin ncercri standardizate.
1al aglomerat (categorie distinct a ncperilor cu aglomerri de
persoane) ncpere sau grup de ncperi care comunic direct ntre ele prin
goluri (protejate sau neprotejate), n care suprafa[a ce-i revine unei persoane
este mai mic de 4m
2
i n care se pot ntruni simultan cel pu[in 150 de
persoane (sli de spectacole, sli de ntruniri, ncperi pentru expozi[ii, muzee,
cluburi, cinematografe, comer[, cazinouri, discoteci, etc.). Cnd sunt situate la
parter, se consider sli aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.
1arcin termic suma energiilor calorice degajate prin combustia
complet a tuturor materialelor din spa[iul considerat.
2arpant ansamblul structural al acoperiului unei construc[ii, pe care
se dispune suportul materialelor din spa[iul considerat.
1car de e&acuare circula[ie vertical corespunztor dispus,
conformat, dimensionat i protejat pentru a asigura condi[ii de evacuare a
utilizatorilor n caz de incendiu.
1car cu trepte balansate scar la care forma n plan a unor trepte
este diferit de celelalte, pe nl[imea uneia sau mai multor rampe, ori a
ntregii scri.
1cenarii de siguran la foc combina[ii de valori i rela[ii ntre condi[iile
i performane[ele la foc asigurate, n scopul realizrii siguran[ei utilizatorilor.
1cena amena%at spa[iu de joc aferent slii, cu aria minim de 150 m
2
(inclusiv buzunarele i depozitele acesteia), prevzut cu turn de scen cu sau
fr trepte n pardoseal i echipat cu dispozitive de manevrare a decorurilor.
1istem de e&acuare a fumului i a gaelor fierbini sistem constituit din
dispozitive de evacuare a fumului i a gazelor fierbin[i i ecrane verticale
coborte sub acoperi sau tavan n scopul limitrii propagrii incendiilor n
construc[iile nchise cu arii libere mari (fr pere[i interiori despr[itori).
1upanta planeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi
fa[ de ncperea n care este dispus. Se ia n considerare conform
prevederilor normativului.
3ambur desc#is protec[ie a golurilor de circula[ie func[ional din pere[ii
antifoc, rezisten[i la foc sau rezisten[i la explozie.
4i de e&acuare elemente mobile de nchidere a golurilor de circula[ie
i evacuare din pere[ii care delimiteaz diferite spa[ii construite.
4i, cortine i obloane reistente la foc elemente mobile de protec[ie a
golurilor de circula[ie func[ional din pere[i cu rol de limitare a propagrii
incendiilor, alctuite i echipate conform normativului.
4tiliatori persoane, animale sau obiecte care folosesc sau
exploateaz construc[ia.
5olet dispozitiv de nchidere (obturare) rezistent la foc, montat pe
tubulaturi (ghene) de evacuare a fumului, normal nchis sau deschis n pozi[ie
de ateptare i prevzut cu ac[ionare automat i manual n caz de incendiu.
TEMA NR.1
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
TERMNOLOGE. CLASFCR UTLZATE N NORMATVE TEHNCE
SPECFCE
Antideflagrant sistem de protec[ie destinat echipamentelor electrice
capabil s le confere capacitatea de a rezista la reac[ia unui amestec exploziv
ptruns n interiorul echipamentelor fr ca ele s sufere avarii i fr s
permit efectelor exploziei a se manifesta n exterior. Carcasele
echipamentelor electrice cu protec[ie antideflagrant se clasific n dou
grupe: antigriutoas (folosit la lucrrile miniere) i antie.ploi& ( utilizat n
sectoarele industriale unde exist pericolul apari[iei unor zone sau medii
explozive).
Antie.ploi& (antiex) sistem de protec[ie constnd dintr-un complex de
msuri tehnice, constructive i de exploatare specifice, destinat s asigure
func[ionarea n condi[ii de siguran[ a utilajelor, a instala[iilor, a aparatelor i a
proceselor tehnologice, precum i a construc[iilor i a instala[iilor edilitare
aferente care sunt utilizate n medii cu pericol de explozie sau adpostesc
proces ce genereaz medii explozive. Condi[iile de proiectare i realizare a
instala[iilor tehnologice, utilitare i de amenajare antiexploziv ale
construc[iilor sunt reglementate strict prin standarde i norme de proiectare i
exploatare specifice fiecrei categorii.
Antifoc element de construc[ie, dispozitiv sau produs destinat limitrii
propagrii incendiilor i a efectelor distructive ale acestora.
Antigriutos caracteristic a unui utilaj sau sistem ac[ionat electric
prevzut cu dispozitive speciale de protec[ie ce i asigur folosirea, fr pericol
de explozie, n minele de crbuni cu emana[ii de grizu (amestec natural gazos,
inflamabil i explozibil, n care predomin metanul).
Antipirene inhibitori de flacr forma[i din compozi[ii ignifuge care se
aplic pe produsele combustibile pentru a le conferi proprietatea ca, imediat
dup ndeprtarea sursei de aprindere, propagarea flcrii n masa lor s se
ncetineasc sau s nceteze. Antipirenele se aplic materialelor combustibile
prin nglobarea n mas, prin acoperire sau prin ac[iune chimic i, de regul,
nu trebuie s modifice caracteristicile fizico-mecanice: nu schimb culoarea,
nu sunt toxice sau higroscopice i au calit[i antiseptice; ac[ioneaz ca
inhibitori prin: formarea unui strat de spum absorbant al distilatelor
combustibile; formarea prin topire a unui strat barier pentru flcri;
descompunerea n gaze inerte care dilueaz amestecul combustibil;
reducerea cantit[ilor de distilate gudronoase i favorizarea producerii unei
cantit[i sporite de reziduu carbonos cu mare stabilitate la a[iunea focului.
Antistatic caracteristic intrisec a materialelor de a nu acumula
electricitatea static. Proprietatea este avut n vedere mai ales la materialele
utilizate n medii cu pericol de explozie.
Aparat de control i semnaliare aparat de construc[ie special, cu
func[ionare automat, utilizat n instala[iile de sprinklere; asigur controlul
permanent al parametrilor de lucru, trecerea apei n caz de incendiu i
semnalizarea intrrii n func[iune a instala[iei de stingere. Aparatele de control
i semnalizare se realizeaz n dou variante: tip ap-ap i tip ap-aer. n
[ar, ambele variante sunt realizate cu un diametru de 150 mm. Se
prescurteaz A.C.S.
Aprindere ( aprinderea termic) ini[ierea arderii unui material
combustibil ca urmare a proceselor de accelerare a reac[iei de oxidare
(nclzire) pn la declanarea arderii.
Aprindere inducti& aprinderea unei substan[e (material, amestec) sub
ac[iunea radia[iei calorice.
Aprindere spontan Vezi autoaprindere.
Aprintor sistem mecanic, chimic, electric sau electronic folosit pentru
aprinderea controlat a substan[elor sau a amestecurilor combustibile.
Aprinibilitate nsuirea unor corpuri de a arde cu flacr atunci cnd
vin n contact cu o surs termic exterioar.
Arc electric descrcare electric accidental sau dirijat ntre doi
electrozi-conductori afla[i ntr-un mediu izolant. Este folosit n general ca surs
de temperaturi nalte (cteva mii de grade) i lumin intens. Poate constitui o
frecvent surs de ini[iere a incendiilor, dac descrcarea se produce
accidental, n apropierea unui mediu combustibil.
Ardere- (combustie) reac[ia de combinare a unui material cu oxigenul,
nso[it de degajare de cldur i, n general, de emisie de flcri i / sau
incandescen[ i/sau emisie de fum. Arderea este posibil numai n condi[iile
existen[ei a trei factori: prezen[a combustibilului, prezen[a comburantului,
amorsarea reac[iei prin realizarea energiei de aprindere sau prin surs de foc.
Arderea are loc, de regul, n faz gazoas. Dup viteza de reac[ie dintre
oxigen i combustibil, arderea se clasific n: ardere lantent, normal sau
uniform i ardere rapid. Dup tipul de reac[ie se deosebesc arderi complete
(combustibilul reac[ioneaz total, dezvoltnd ca produi de ardere CO
2
, SO
2
,
vapori de ap, azot i doar n cantit[i mici alte substan[e) i arderi incomplete
(cantitatea de oxigen este mai mic dect valoarea teoretic, substan[a
combustibil nu arde n ntregime, rezultnd ca produse de ardere: CO,
alcooli, cetone, aldehide, cocs, compui organici compleci); arderea
incomplet are loc i atunci cnd exist un amestec neomogen al aerului cu
gazul combustibil.
Ardere cu incandescen combustie fr flacr a unui material
combustibil solid nso[it de emisie de lumin . Vezi i Jar.
Ardere generaliat proces de ardere ce are loc n toat masa
materialului combustibil, cu degajare intensde: cldur, lumin, fum.
Ardere lent combustie n care reac[ia dintre oxigen i combustibil are
loc cu vitez redus, cu cretere de temperatur perceptibil i fr emisie de
lumin. Se produce, de regul, n interiorul materialelor poroase, bune
izolatoare termice.
Ardere mocnit combustie fr flacr a materialelor ce rmn n stare
solid n timpul reac[iei, chiar dac produsul arderii este, par[ial sau total, un
gaz. Termenul nlocuiete pe cel vechi de ,igni[ie.
Ardere normal /uniform) combustie ce se propag cu vitez relativ
redus (de la c[iva centimetri la 1 m/s,) caracterizat printr-o transmitere de
cldur i o propagare destul de uniform, din aproape n aproape, prin centrii
activi. Are loc, n general, n spa[ii deschise, unde accesul oxigenului spre
zona de combustie se face n mod constant.
Ardere ultrarapid (detona[ie) arderea amestecurilor combustibile, ce
se propag cu vitez supersonic (de ordinul kilometri/secund) i care este
nso[it de o und de oc caracteristic.
Arson termen de origine englez, intraductibil, ce desemneaz cauzele
incendiilor provocate prin ac[iuni criminale.
Atmosfer e.ploi& amestecul aerului cu substan[e combustibile sub
form de gaze, vapori sau pulberi, n propor[ii care, sub impulsul unei surse de
aprindere, determin o ardere care se propag n mod violent la ntregul
volum.
Autoaprindere fenomen de declanare a procesului de ardere prin
nclzirea sau autonclzirea unei substanb[e combustibile pn la valoarea
temperaturii de autoaprindere specific, fr a veni n contact direct cu o surs
exterioar de aprindere. Dup natura proceselor sau reac[iilor ce produc
autonclzirea se definesc autoaprinderi de natur chimic, fizico-chimic i
biologic. Fenomenul autoaprinderii prin autonclzire genereaz incendii n
stare ascuns, apari[ia i dezvoltarea lor fiind favorizat de o serie de factori
(umiditate, aerare, prezen[a unor impurit[i, grad de concasare etc.).
Autoaprindere de natur biologic aprinderea unor produse vegetale
(furaj, borhot, rumegu de lemn, tutun, ti[ei de sfecl etc.) sau a unor produse
de natur animal (ln, pr, etc.), care, sub influen[a ac[iunii
microorganismelor genereaz reac[ii chimice i/sau fiziologice ce produc
cantitatea de cldur necesar declanrii procesului de ardere.
Autoaprindere de natur c#imic aprindere spontan a unor substan[e
la contactul cu oxigenul din aer, ap sau compui organici, cu care majoritatea
substan[elor nu reac[ioneaz n condi[ii normale. Deosebit trei grupe:
- substan[e ce se aprind spontan n contact cu aerul, la temperatur
normal (substan[e piroforice) fosfor, metale alcaline etc.;
- substan[e care, n condi[ii normale, reac[ioneaz violent n contact
cu apa (carbura de calciu-carbid, metale alcaline etc.);
- oxidan[i i peroxizi care se aprind violent n contact cu substan[e
organice (cloratul de potasiu n contact cu acidul oxalic, acidul azotic i sulfuric
n contact cu materiale celulozice etc.).
Autoaprindere de natur fiico)c#imic 6 aprindere de substan[e
combustibile stimulat att de procese chimice, ct i de factori de natur
fizic (suprafa[ specific, grad de aerare, izolare termic fa[ de mediul
exterior, prezen[a unor impurit[i). Exemple tipice: crbune, azotat de amoniu,
uleiuri, bumbac7
A&ertior aparat sau dispozitiv ce produce un anumit semnal prin care
se eviden[iaz un pericol, o avarie (la un sistem tehnic etc.)
8arier de flcri dispozitive, substan[e sau materiale care, prin
dispunerea elementelor componente, mpiedic propagarea flcrilor ntre
dou medii, prin obstacole de forme i dimensiuni adecvate, protejnd astfel
spa[iile sau instala[iile adiacente.
8uton de semnaliare manual dispozitiv pentru declanarea manual
a unui semnal de incendiu care se amplaseaz n apropierea locurilor cu
pericol de incendiu i care transmite semnalul la centrala de semnalizare a
incendiilor.
Cale de acces drum, alee, culoar prevzut a permite accesul rapid al
personalului i al mijloacelor de interven[ie.
Cale de circulaie (comunicaie) pentru inter&enie por[iune de teren,
drumuri, corespunztor amenajate pentru circula[ia i interven[ia
autospecialelor de interven[ie la incendii, permi[nd accesul fr obstacole i
pe distan[e ct mai scurte la construc[ii, la depozite de substan[e combustibile
i la surse de ap.
Cale de e&acuare n ca de incendiu spa[ii cu circula[ie liber care duc
prin ui, coridoare, holuri, vestibuluri sau ncperi n exterior, la nivelul
terenului, direct sau prin case de scri, alctuite corespunztor, prin terase,
prin balcoane ori prin pasaje de evacuare. Nu se consider ci de evacuare:
ascensoarele, trecerile prin ui antifoc care se blocheaz (n pozi[ia nchis),
galeriile i tunelurile prin care se transport substan[e periculoase.
Capacitatea de e&acuare a unui flu. numrul de persoane ce poate fi
evacuat ntr-un flux; se noteaz cu ,C i are valoarea stabilit n func[ie de
destina[ia cldirii, gradul de rezisten[ la foc i categoria de pericol de
incendiu.
Categorie de pericol de incendiu no[iune ce definete ansamblul
opera[iilor unui proces tehnologic sau al unor activit[i, avndu-se n vedere
caracteristicile de comportare la foc ale materialelor i ale substan[elor
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate (inclusiv utilajele, rafturile,
paletele, ambalajele existente n spa[iile analizate). Zonele, ncperile,
compartimentele de incendiu, cldirile i instala[iile n aer liber se clasific n
cinci categoriide pericol de incendiu (A,B,C,D,E) conform ,Normelor tehnice de
proiectare i realizare a construc[iilor privind protec[ia la ac[iunea focului.
Cau de incendiu fenomen sau complex de fenomene care preced
incendiu i, n condi[ii determinate (mprejurri), provoac ini[ierea arderii
necontrolate a unor materiale sau a unui mediu combustibil de la o surs de
energie termic numit surs de ini[iere a incendiului.
Central de senaliare a incendiilor apart multifunc[ional, fiind un
element component al instala[iei de de smenalizare a incendiilor i care, n
principal, asigur:
- telealimentarea detectoarelor de incendiu;
- semnalizarea optic i acustic a strii de alarm a detectoarelor
de incendiu;
- semnalizarea optic i acustic a defec[iunilor aferente unor
elemente ale instala[iei;
- ac[ionarea automat, prin comand de la distan[ a unor instala[ii
i dispozitive de protec[ie mpotriva incendiilor;
- afiarea alfanumeric i/sau nregistrarea evenimentelor;
- teletransmiterea informa[iilor.
Clas de combustibilitate clasificare a materialelor i elementelor de
construc[ie n func[ie de posibilitatea lor de a se aprinde uor sau greu,
precum i de capacitatea de a contribui la dezvoltarea incendiului, astfel:
materiale i elemente de construc[ie incombustibile care, sub ac[iunea focului
sau a temperaturii nalte, nu se aprind i nu se carbonizeaz, fac parte din
clasa C.O; materialele i elementele de construc[ie combustibile care, sub
ac[iunea focului sau a temperaturilor nalte, se aprind, ard cu flacr sau
mocnit ori se carbonizeaz, se ncadreaz la :
- clasa C.1 - practic neinflamabile;
- clasa C.1 - dificil inflamabile;
- clasa C.3 mediu inflamabile;
- clasa C.4 uor inflamabile.
Cele din clasele C.1 i C.2 se mai numesc i ,greu combustibile.
ncadrarea n clasa de combustibilitate se realizeaz pe baza rezultatelor
ncercrilor de laborator efectuate conform STAS 11357-78 n unit[i
autorizate (NCERC i Comandamentul Pompierilor). Se disting patru metode
de ncercare:
- cu aparatul cu flacr de alcool, caracterizat prin: durata flcrii,
persisten[a punctelor incandescente, persisten[a fumului, suprafa[a
carbonizat, apari[ia picturilor;
- cu arztorul electric, caracterizat prin: durata inflamrii, zone de
propagare, apari[ia picturilor;
- prin radia[ie cu epiradiatorul, caracterizat prin: indicele de
inflamabilitate, indicele de dezvoltare a flcrii, indicele de combustibilitate;
- cu panoul radiant, caracterizat prin: mrime zonei arse pe lungimea
epruvetei.
Clas de incendiu clasificare a incendiilor n func[ie de natura
materialului sau a substan[elor combustibile preznte n spa[iile afectate de
incendiu i care pot fi implicate n procesul de ardere, astfel:
- clasa A incendiu de materiale solide a cror ardereare loc cu formare
de jar, cum sunt: lemn, crbuni, materiale textile, rumegu , piele, produse din
cauciuc, materiale plastice etc.;
- clasa B incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se
topesc uor, cum sunt: benzin, petrol, alcooli, toluen, lacuri, vopsele, uleiuri,
gudroane, cear, parafin etc.;
- clasa C incendii de gaze, cum sunt: hidrogen, metan, acetilen,
butan, gaz de sond etc.;
- clasa D incendii de metale, cum sunt: sodiu, potasiu, litiu, magneziu,
titan, zinc, aluminiu i aliajele lor.
Clas de pericol clasificare a materialelor i substan[elor depozitate n
func[ie de aportul pe care-l aduc la apari[ia i dezvoltarea incendiilor, precum
i de sensibilitatea lor la efectele acestora. Lichidele combustibile se clasific
n func[ie de temperatura de inflamabilitate a vaporilor n patru clase, astfel:
- clasa L.: t
i
28
0
C;
- clasa L.: 28
0
C t
i
55
0
C;
- clasa L.: 55
0
C t
i
100
0
C;
- clasa L.V: t
i
100
0
C
Cldire construc[ie suprateran alctuit din funda[ii, pere[i, planee,
acoperi i alte elemente de construc[ie auxiliare (ferestre, ui, scri) care
servete la adpostirea oamenilor, animalelor, materialelor , a unor instala[ii
sau utilaje, a unor servicii sau instala[ii publice etc.
- Cldiri nalte cldiri civile la care pardoseala la ultimul nivel folosibil
este situat, fa[ de terenul accesibil vehiculelor de interven[ie ale pompierilor
la o nl[ime ntre 28 m i 45 m, cu excep[ia: construc[iilor care nu sunt
destinate s adposteasc oameni; blocurilor de locuin[e care au cel mult P +
11 niveluri; cldirilor la care deasupra nivelului limit se afl un singur nivel ce
ocup maximum 50% din aria construit a cldirii i estecompus din ncperi
pentru maini ale ascensoarelor sau spltorii sau usctorii ale cldirilor de
locuit;
- Cldiri foarte nalte: cldiri civile care depesc 45 m nl[ime;
-Cldiri blindate: cldiri n care activitatea se desfoar numai la lumina
artificial, avnd acoperiul i pere[ii plini n care se prevd doar goluri
tehnologice i ui de acces;
-Cldiri monobloc: cldiri cu aria construit de cel pu[in 20.000 m
2
i
l[imea mai mare de 72 m.
Comportare la foc ansamblul transformrilor fizice i chimice ale unui
material sau substan[ supuse ac[iunii distructive a focului.
Concentraie e.ploi& cantitatea de substan[ combustibil (pulbere,
vapori, gaze) con[inut ntr-o anumit cantitate de aer i care are valoarea
cuprins n intervalul limitelor de explozie caracteristicile acelei substan[e.
Conductibilitate electric proprietate a unor corpuri de a putea fi
strbtute de curent electric sub ac[iunea unor tensiuni electrice.
Conductibilitatea apei sau solu[iilor spumante creeaz pericol de electrocutare
pe timpul interven[iilor.
Conductibilitate termic proprietate a unor corpuri de a putea fi
strbtute de un flux de cldur sub ac[iunea unei diferen[e de temperatur.
Corp incandescent material, element de construc[ie, surs de cldur
cu temperaturi ntre 700 i 1500
0
C. Starea de incandescen[ este proprie att
materialelor combustibile /crbuni aprini, jar etc.), ct i incombustibile
(metale, sruri, topituri etc.). Culoarea corpurilor incandescente se schimb n
raport cu temperatura acestora astfel: rou 700
0
C , viiniu 900
0
C, viiniu
deschis 1000
0
C, portocaliu nchis- 1100
0
C, portocaliu deschis 1200
0
C,
alb 1300
0
C, alb deschis-1400
0
C, alb sclipitor 1500
0
C. Vezi i
ncandescen[.
Corpuri nclite i supranclite- corpuri caracterizate prin faptul c pot
da natere la incendii fr intermediul flcrilor, energia caloric de ini[iere a
arderii fiind cedat substan[elor combustibile din apropiere prin radia[ie,
conduc[ie i convec[ie. Se deosebesc dou categorii mari de corpuri nclzite
sau supranclzite: corpuri pasive- sunt intermediare ntre sursa de cldur i
substan[a combustibil, fr s produc energie caloric. De regul, sunt
bune conductoare de cldur (exemplu: corpurile metalice); corpuri active
sunt surse, aparate i instala[ii care produc sau folosesc cldura, fiind
capabile, n anumite mprejurri, s provoace incendii (exemplu: radia[iile
solare, sobele, radian[ii, instala[iile de nclzire central sau local etc.).
Corp de nclire - element static al instala[iei de nclzire (radiator,
convector sau alte corpuri similare) care transmite cldur spa[iului n care se
gsete prin convec[ie natural i radia[ie.
Corp radiant corp ce emite radia[ii electromagnetice care depind de
natura suprafe[ei i de temperatura lui. ntr-un incendiu pot fi distinse trei feluri
de corpuri radiante:
- combustibil solid aflat n ardere mocnit (piroliz);
- corpuri solide care nu ard, dar sunt nclzite prin efectele combustiei
altor corpuri;
- flcrile prin particulele incandescente pe care le includ.
Corp de iluminat dispozitiv care servete la distribuirea, filtrarea sau
transformarea luminii lmpilor, constituit din piesele necesare pentru fixarea i
protejarea lmpilor, precum i pentru conectarea acestora la circuitul de
alimentare.
Cortin de siguran perdea metalic de mari dimensiuni care
protejeaz antifoc golul par[ial ce separ scenele de slile de spectacol ale
teatrelor dramatice i muzicale cu mai mult de 600 locuri. Cortina de siguran[
trebuie s depeasc marginile laterale i superioare ale golului cu minimum
0,5 m, s fie prevzut la partea inferioar cu o talp de etanare, s coboare
n maximum 40 secunde prin comand automat i manual din cel pu[in trei
puncte diferite (ncperea forma[iei civile de pompieri, camera troliului i casa
scenei), sp fie etan contra fumului i s reziste pe o parte i alta, n pozi[ie
cobort, la o presiune de 45N/m
2
i la o temperatur de 1000
0
C, fr a [ine
seama de ac[iunea de stropire a drencerelor. Cortina de siguran[ se execut
din materiale incombustibile i fr goluri sau deschideri i trebuie s aib o
limit minim de rezisten[ la foc de 90 minute.
$eflagraie ardere exploziv, n care descompunerea unei substan[e
sau reac[iile chimice ntre componen[ii unui amestec se propag cu vitez
relativ mic de c[iva metri sau zeci de metri pe secund, sub viteza sunetului.
Deflagra[ia este ini[iat de ac[iunea unei flcri sau a unei scntei, mai rar de
un oc mecanic, i poate constitui cauza de producere a unui incendiu.
$etector de e.ploie utilizat pentru detectarea automat a exploziei.
Acesta produce un semnal, de regul electric, n cazul sesizrii unor modificri
ale parametrilor mediului ambiant n incinta n care este montat ca urmare a
existen[ei unei explozii. Detectorul de explozie este un aparat cu timp de
rspuns ultrarapid, sub 5 milisecunde, n scopul punerii n func[iune, n mod
eficient, a instala[iei de surprindere a exploziilor. Este realizat n diferite tipuri,
n func[ie de parametrul supravegheat (flacr, presiune, temperatur etc.).
$etetector de e.ploie de presiune detector de explozie sensibil la
presiune. Detectorul de explozie de presiune este cel mai rspndit i aplicabil
n majoritatea cazurilor de suprapresiune.
$etector de e.ploie optic detector de explozie sensibil la flacr. Se
utilizeaz cu rezultate bune n mediu gazos, dar cu dificult[i la detectarea
ini[ierii exploziilor n pulberi, mai ales la concentra[ii mari.
$etetector de incendiu detector care supravegheaz n mod continuu
sau la anumite intervale de timp, un parametru fizic i/sau chimic asociat
incendiului, genernd, de regul, un semnal electric la sesizarea unor
modificri la locul de montare. Detectorul de incendiu este realizat n diferite
tipuri, n func[ie de parametrul supravegheat (cldur, flacr, fum, gaze de
combustie, radia[ii etc.) sau de zona de ac[iune (punctual sau liniar).
$etector autonom de incendiu- detector de incendiu cu func[ionare
independent, care nu face parte dintr-o instala[ie de semnalizare a
incendiilor, nu se conecteaz la o central de semnalizare. Aparatul con[ine n
carcas toate elementele necesare pentru detectarea unui incendiu i
emiterea unei alarme de incendiu. De regul, sursa de alimentare const dintr-
un acumulator (baterie) de 9 Vcc. La unele tipuri, alimentarea se face de la
re[eaua de curent alternativ.
$etector de cldur (temperatur) detector sensibil la temperatur. n
func[ie de rspuns la parametrul supravegheat, detectoarele de cldur pot fi:
- maximale: semnalizeaz la atingerea unei valori prestabilite a
temperaturii;
- diferen[iale: semnalizeaz la depirea unei valori prestabilite a
diferen[ei de temperatur n cel pu[in 2 locuri;
- de gradient. Semnalizeaz la depirea unei valori prestabilite a vitezei
de cretere (gradient) a temperaturii.
Exemple: DTF.287 i DTF.157 detectoare de temperatur cu fuzibil
(temperatura de topire a fuzibilului 50, 73 ,95
0
c); DCT 77 detector de
incendiu pentru creteri de temperatur (temperatura de ac[ionare: prag
maximal 70
0
C; gradient 8
0
C/min.).
$etector de flacr detector sensibil la radia[ia electromagnetic emis
de flcrile unui incendiu. n mod obinuit se ntlnesc detectoare de flacr n
infrarou i n ultraviolet.Exemplu: DF-1-76 detector de flacr n infrarou,
avnd ca element sensibil un fototranszistor.
$etector de focare aparat care asigur identificarea de la distan[ a
focarelor de incendiu din incinte inunbdate de fum, pe baza radia[iilor n
infrarou emise de corpurile nclzite.
$etector de fum - detector sensibil la fum. n func[ie de principiul de
detec[ie utilizat, detectoarele de fum pot fi cu ionizare sau optice.
$etector de fum cu camer de ioniare detector sensibil la produsele
de combustie capabile s modifice curentul de ionizare generat n camera de
ionizare (msura) de ctre o surs radioactiv. Exemplu : DC 83 detector
de fum cu camer de ionizare produs la ntreprinderea de aparate electrice de
msur Timioara.
Detector de fum de tip optic detector de incendiu sensibil la produsele
de combustie capabile s modifice absorbia (atenuarea) sau difuia
(mprtierea) unei radiaii din domeniul infrarou i/sau &iibil i /sau
ultra&iolet al spectrului electromagnetic7 (0.emplu9 detector optic de fum
3:ndal7)7
$etector de incendiu cu laser - detector optic a crui func[ionare se
bazeaz pe efectul produs de incendiu asupra fasciculului laser (devierea
fasciculului laser, prin modificarea indicelui de refrac[ie a tamosferei
supravegheate, de ctre produsele de ardere).
$etector de tip liniar detector de incendiu care rspunde la fenomenul
sesizat n orice punct din traseul (care este o linie) de detec[ie (exemplu:
detectorul de tip laser).
$etector de tip multipunctual detector de incendiu care rspunde la
fenomenul detectat ntr-un numr determinat de puncte (Exemplu : detector de
temperatur format din nserierea mai multor termocupluri).
Detector de tip punctual detector de incendiu, care rspunde la
fenomenul detectat ntr)un anumit punct din spaiul prote%at (e.emplu9 $(C3)
;;, $(C()<=, $3- 6 2<;)7
$etector de no.e detector utilizat pentru detectarea noxelor
( substanb[e cu ac[iune duntoare asupra organismului).
$rencer dispozitiv pentru refularea apei, element component al
instala[iilor fixe de protec[ie mpotriva incendiilor, prevzut cu un deflector
(rozet) care asigur dispersarea apei. n func[ie de scopul pentru care sunt
utilizate (stingere, localizare, rcire) rozetele au forme diferite (drepte, cu
marginea zim[at, concave, cronice etc.), iar montajul poate fi cu rozeta n
sus, n jos sau nclinat.
0fect de co micare ascensional a fumului i a gazelor de ardere,
provocat de curen[ii de convec[ie, n interiorul unei incinte verticale.
0fect de fitil propagare la distan[ a focului , pe o fie ngust i lung
de suport combustibil, asemntor transmiterii flcrii pe fitilul utilizat la
amorsarea substan[elor explozive.
0fect de iolare fenomen care rezult din ac[iunea de a mpiedica
transmiterea cldurii, a frigului, a umezelii, a zgomotului etc. Dintr-un mediu
(sau corp) n altul.
0fect de nbuire fenomen care rezult din ac[iunea de a mpiedica
manifestarea arderii prin reducerea oxigenului din zon.
0fect de rcire fenomen care apare pe timpul interven[iei de stingere a
incendiilor, prin utilizarea substan[elor de stingere ce conduc la reducerea
temperaturii.
0fect direct al trsnetului fenomene termice, mecanice,
electromagnetice, datorate contactului direct al instala[iei de paratrsnet cu
canalul principal de descrcare a trsnetului sau cu o ramifica[ie a acestui
canal.
0fecte secundare ale trsnetului poten[iale nalte produse prin induc[ia
electrostatic n elementele metalice ale cldirii, curen[i mari de tensiuni
electromotoare nalte produse n circuite electrice nchise, din interiorul sau
exteriorul cldirii prin induc[ie electromagnetic.
0fect >oule dezvoltare de cldur care nso[ete trecerea unui curent
electric printr-un conductor. ntr-un conductor puterea Q, transformat n
cldur, este propor[ional cu produsul dintre rezisten[a lui electric R i
ptratul intensit[ii instantanee a curentului electric care trece prin acesta.
0fect termic fenomen de nclzire sau aprindere a unor substan[e
combustibile, a unor elemente de construc[ie sau de instala[ii, sub ac[iunea
cldurii produse de o surs (flacr, scnteie, radia[ie electromagnetic etc.).
0fect termoelectric producere de tensiune electromotoare datorit
diferen[ei de temperatur la dou jonc[iuni ale capetelor a dou conductoare
care fac parte din acelai circuit electric.
0lement de captare conductoare metalice, tije, elemente metalice ale
construc[iilor, care preiau direct curentul trsnetului. Vezi i Paratrsnet.
0lement antifoc element de construc[ie destinat separrii
compartimentelor de incendiu, avnd proprietatea de a asigura simultan
stabilitatea la foc, etaneitatea la foc i izolarea termic pe o durat minim
stabilit de normativele tehnice de specialitate (exemplu: pere[ii antifoc 3
ore, uile antifoc 1,5 ore tc.).
0.ploie proces fizico-chimic foarte rapid de oxidare sau de
descompunere a substan[elor (amestecurilor) explozive i de transformare a
lor, de regul, n compui gazoi, antrennd o cretere mare de temperatur
i/sau de presiune. Pulberile, vaporii i gazele combustibile pot forma cu aerul
amestecuri explozive dac au concentra[ia cuprins n intervalul dintre limitele
minim i maxim de explozie specifice fiecrei substan[e. Termenul este
impropriu pentru spargerea unui recipient presurizat datorit suprapresiunii
sau a defectelor de fabrica[ie.
-a de ardere acti& faz care decide, n mare msur, dezvoltarea
ulterioar a incendiului. Dimensiunile flcrii sunt comensurabile cu
dimensiunile ncperii, iar temperatura variaz puternic n timp i spa[iu. Dac
ncperea este nchis, cantitatea de aer necesar arderii devine n timp
insuficient, rezult o regresie n dezvoltarea focarului care poate s se sting
spontan. n cazul ptrunderii aerului proaspt (prinb spargerea geamurilor)
dezvoltarea incendiului este mult accelerat.
-a de ardere lent a doua faz de dezvoltare a incendiului n care
arderea se propag la materialele din vecintatea sursei de ini[iere (incendiu
local). Dimensiunile flcrii sunt mici n compara[ie cu dimensiunile ncperii.
-a de regresie ultima faz din dezvoltarea unui incendiu, cnd
temperatura nceteaz s mai creasc i ncepe s scad prin epuizarea
combustibilului. Ac[iunea distructiv a cldurii asupra structurilor rmne
important.
-lacr amestec de gaze devenit incandescent, care dezvolt energie
radiant, n special sub form caloric i luminoas datorit unei reac[ii
chimice exoterme de oxidare a carburantului.
Flacra poate fi clasificat dup mai multe criterii :
- dup dinamica micrii curentului de gaze sau a flcrii:
. laminar
. turbulent
- dup viteza de propagare:
. normal
. detinant
- dup contactul, existent nainte de aprindere, ntre combustibil i
oxidant:
. cu preamestec
. de difuzie
. cinetic de difuzie
- dup caracterul chimic:
. neutr
. reductoare (ces de combustibil)
.oxidant (exces de oxigen)
-las#)o&er termen englez, conven[ional acceptat pe plan interna[ional,
care desemneaz momentul instalrii incendiului generalizat, cnd flcrile
locale se integreaz brusc ntr-o flacr unic. Creterea brusc a suprafe[elor
n combustie antreneaz a srcire sensibil a oxigenului, procentul de oxid
de carbon atingnd valoarea maxim.
-lu. de cabluri grupare de cabluri electrice pozi[ionate ordonat de-a
lungul unor canale, pere[i, tuneluri, pu[uri, fcnd legtura ntre surs i
consumatorii electrici (similar fascicul de cabluri).
-lu. de persoane ir de persoane aezate una n spatele celeilalte,
care circul prin cile de evacuare spre exterioprul construc[iei.
-ocar zon n care arderea se manifest cu intensitate maxim i n
care, de regul, a avut loc i ini[ierea (aprinderea) materialelor combustibile.
-recare fenomen ce se produce la contactul a dou suprafe[e solide
sau fluide n micare relativ i const n apari[ia unei for[e rezistente numit
,for[ de frecare care se opune micrii sau tendin[ei de micare. For[a de
frecare are suportul pe suprafa[a de contact a corpurilor i n sensul opus
deplasrii lor, producnd un lucru mecanic rezistent ce se transform n
cldur, putnd ini[ia, n anumite mprejurri, chiar incendii.
-uibil element care intr n componen[a unor aparate de protec[ie
(siguran[e fuzibile) i care, prin ardere, ntrerup continuitatea circuitelor de
alimentare a receptoarelor i re[elelor electrice atunci cnd acestea sunt
parcurse de curen[i electrici cu valori mai mari dect anumit limite prestabilite.
-uibilitate proprietate a unui metal sau a unui aliaj metalic de a se topi
sub ac[iunea cldurii sau a efectului termic al curentului electric. Materialele
care se topesc la temperaturi joase sunt considerate uor fuzibile. Cu ct
temperatura de topire este mai nalt, cu att sunt apreciate ca fiind mai greu
fuzibile. Aliajele uor fuzibile se utilizeaz la confec[ionarea elementelor de
declanare termic a unor dispozitive i ionstala[ii de protec[ie mpotriva
incendiilor (detectoare, capete sprinkler, dispozitive de ac[ionare a instala[iilor
de stingere cu CO
2
, sisteme de nchidere automat a uilor rezistente la foc
sau a celor antifoc etc.).
'ae de ardere (gaze de combustie) gaze rezultate n timpul
combustiei materialelor, a cror compozi[ie depinde de tipul i compozi[ia
chimic a materialelor care ard i de condi[iile arderii (ardere complet sau
incomplet). Datorit toxicit[ii i temperaturii ridicate, inhalarea lor constituie
cauz de deces n incendii. Concentra[iile maxime admise (CMA), exprimate
n mg/m
3
aer, ale principalelor gaze de ardere sunt:
- dioxid de carbon 5000;
- acid cianhidric 0,3;
- acid clorhidric 10;
- amoniac 25;
- dioxid de sulf 10;
- clor 1;
- fosgen 0,5;
- oxizi de azot 10;
'oluri neprote%ate deschideri n elementele de construc[ie care nu sunt
nchise cu ui, obloane, trape etc.
'oluri prote%ate deschideri n elementele de construc[ie protejate cu ui
antifoc sau rezistente la foc, obloane sau cortine de siguran[ , trape etc.
'rad de protecie (al echipamentelor electrice) mod prin care se
asigur alegerea unui echipament electric n func[ie de specificul mediului n
care se instaleaz. n func[ie de mediul cu atmosfer exploziv modurile de
protec[ie pot fi : capsularea deflagrant ,d nchiderea utilajului se face ntr-o
carcas capabil s suporte explozia unui amestec exploziv care poate
ptrunde n interior fr ca dispozitivul s sufere avarii i fr s transmit
inflamarea din interior ctre atmosfera exterioar; capsularea presurizat ,p
pr[ile periculoase ale echipamentului sunt amplasate n interiorul unei
carcase n care formarea unei atmosfere explozive este mpiedicat de
prezen[a unei atmosfere protectoare, presurizat; nglobare n nisip ,q
pr[ile periculoase ale echipamentului sunt nchise ntr-o carcas i nglobate
n nisip; imersie n ulei ,o pr[ile periculoase ale echipamentului sunt
introduse n ulei, astfel nct arcul electric sau scteile electrice nu pot aprinde
atmosfera exploziv existent deasupra; protec[ia special ,s realizat prin
pachete cu plci de protec[ie ; siguran[ mrit ,e se iau msuri
suplimentare de siguran[ mpotriva producerii arcului electric i a nclzirii
excesive; siguran[ intrinsec ,i se adopt msuri speciale de siguran[,
astfel nct energia produs de scnteile electrice s nu poat cuprinde
amestecul exploziv.
'reu combustibil proprietate a unor materiale la care arderea,
mocnirea sau carbonizarea au loc numai n caszul existen[ei unei surse
exterioare de foc sau la temperatur ridicat, ncetnd dup ndeprtarea
acesteia. Materialele greu combustibile se ncadreaz n clasele C
3
i C
4
de
combustibilitate.
?idrant- dispozitiv fix, cu robinet (van), racordat la conductele de
distribu[ie a apei sub presiune, care permite alimentarea furtunurilor pentru
stins incendii, pentru stropit strzi sau grdini. Legarea furtunurilor se face
direct sau prin intermediul unor piese adecvate (hidrantul portativ, [eava de
legtur echipat cu contor etc). n func[ie de locul amplasrii, hidran[ii pot fi:
interiori, exteriori, subterani, supraterani, etc.
?idrant e.terior hidrant montat n exteriorul cldirilor.
?idrant interior pentru cldiri Hidrant montat n interiorul cldirilor
pentru a nu fi expus nghe[ului, protejat n cutii tip (amplasate n nie,
practicate n pere[i, cu grosimea mai mare de 300 mm).
?idrani portati&i accesorii utilizate pentru racordarea furtunurilor la
hidran[ii subterani de incendiu.
?idrani subterani hidran[i exteriori monta[i sub nivelul terenului avnd
doar capacul, racordul cu gheare i piesele de protec[ie la nivelul terenului.
?idrani supraterani hidran[i exteriori la care corpul i racordurile pentru
furtun sunt deasupra nivelului terenului, iar cutia ventilului, tija, garniturile i o
parte a corpului sunt la dncimi ce variaz ntre 1,25 1,50 m (sub limita de
nghe[).
?ot obiect sau construc[ie, din metal, din sticl etc. Care se aaz
deasupra unei surse de substan[e gazoase nocive, inflamabile sau explozive,
mai uoare ca aerul, pentru izolarea ct mai bun a acesteia de restul
atmosferei ncperii i pentru colectarea i evacuarea respectivelor substan[e
nocive ntr-un co sau canal de ventila[ie.
(eire de e&acuare ieire ce asigur circula[ia rapid i n condi[ii
corespunztoare n caz de incendiu sau alt avarie; conduce direct afar ori
ntr-un loc lipsit de pericol.
(gnifugare opera[ie de tratare a unui material combustibil (lemn, textile,
materiale plastice) cu ignifugan[i (antipirene) n scopul modificrii capacit[ii de
aprindere, a arderii independente i a propagrii flcrii.
(gnifugarea lemnului i a materialelor pe ba de lemn (!A+, !-+,
placa%) opera[ie executat prin tratamente de suprafa[ (imersie, pensulare,
pulverizare) i n profunzime (la presiunea atmosferic sau diferit de
aceasta). gnifugarea de suprafa[ utilizeaz vopsele ignifuge silicatice,
termospumante ca i lacuri decorative ignifuge i insectofungicide pe baz de
fosfor i azot. gnifugarea n profunzime utilizeaz produsul ,Evinit pe baz de
sulfat de cupru, acid boric, cromat de sodiu, sau ignifug ,FC pe baz de fosfor
i azot.
(gnifugarea materialelor plastice opera[ie realizat prin introducerea
antipirenelor n procesul de polimerizare i la compoundare sau prin tratare de
suprafa[ cu produse de termoprotec[ie peliculogene. Eficacitatea ignifugrii,
care este temporar i limitat, se verific n laborator i n poligon prin teste
de combustibilitate.
(mploie fenomen ce const n ptrunderea rapid a aerului ntr-o
incint vidat, cnd pere[ii acesteia sunt deteriora[i. Prin implozia unor
recipiente industriale se pot produce accidente grave urmate de incendii i
distrugeri de bunuri materiale; fenomen opus exploziei.
(ncendiu proces complex, cu evolu[ie nedeterminat (aleatorie), definit
de urmtoarele elemente:
- existen[a materialului combustibil i ac[iunea unei surse de ini[iere a
incendiului ( de aprindere);
- ini[ierea i dezvoltarea n spa[iu i timp a unei arderi i scparea ei de
sub control;
- producerea de pierderi materiale n urma arderii;
- necesitatea interven[iei printr-o ac[iune de stingere, cu scopul
ntreruperii i lichidrii procesului de ardere.
(ncombustibil material (element) incapabil s treac n stare de
combustie. Supus ac[iunii focului nu se aprinde, nu arde mocnit i nu se
carbonizeaz. Clasa materialelor incombustibile se noteaz cu C
0
.
(ndicatoare de securitate reprezentri conven[ionale, semne sau
indica[ii pentru prevenirea accidentelor de persoane, a incendiilor i
exploziilor. Culorile i formele acestor indicatoare sunt standardizate, fiind
clasificate n 5 tipuri: indicatoare de interzicere, de avertizare asupra unui
pericol sau a unei dificult[i, de siguran[, de informare, de informare
referitoare la echipamentul i instala[iile de combatere a incendiilor.
(nflamabil calitate a unui corp solid sau lichid de a produce, la
temperaturi relativ joase, gaze sau vapori care pot forma cu aerul atmosferic
un amestec ce se aprinde uor i rmne n stare de combustie, la contactul
cu o flacr.
(nflamabilitate proprietate a unui material de a fi inflamabil
(nstalaie de alarmare pentru incendiu combina[ie (sistem) de aparate
fixe, destinate producerii alarmei n caz de incendiu, n scopul desfurrii
unor activit[i specifice (evacuare, interven[ie etc).
(nstalaie de semnaliare a incendiilor complex de aparate fixe
destinate detectrii incendiilor i producerii alarmei (manual sau automat).
(nstalaie automat de semnaliare i/sau stingere a incendiilor
instala[ie de semnalizare i/sau stingere a incendiilor n care detectarea
incendiului i emiterea semnalelor de alarm i /sau stingere a incendiului se
realizeaz n mod automat.
(nstalaie manual de semnaliare i/sau stingere a incendiilor
instala[ie de semnalizare a incendiilor n care alarma i/sau stingerea
incendiului este ini[iat de om (de exemplu prin buton de semnalizare
incendiu).
(nstalaie drencer instala[ie fix care asigur refularea apei prin ajutaje
de tip ,cap drencer pentru stingerea incendiilor n ncperi cu pericol mare de
incendiu, localizarea incendiilor cu ajutorul perdelelor de ap sau protejarea
prin rcire a elementelor de construc[ie, a instala[iilor sau a altor bunuri
materiale. n func[ie de construc[ie, se pot declana manual sau automat, prin
sistem pneumatic (cu cap sprinkler pe conduct nso[itoare de aer), mecanic
(cu fuzibil) sau electromagnetic (cu deterctoare de incendiu).
(nstalaie sprin@ler instala[ie fix care asigur refularea automat a
apei prin ajutaje tip sprinkler pentru stingerea sau localizarea incendiilor n
spa[ii nchise.
Func[ie de temperatura minim a mediului ambiant unde este amplasat
re[eaua de conducte ce alimenteaz sprinklerele, se pot ntlni:
- instala[ie tip ap-ap; (temnperatura minim peste 4
0
C);
- instala[ie tip ap-aer (temperatura minim sub 4
0
C).
(nstalaie de stingere cu spum - instala[ie fix sau semifix, de regul
cu ac[ionare manual, care asigur generarea i refularea spumei pentru
stingerea unor incendii de lichide combustibile. nstala[iile fixe cu spum pot fi
ac[ionate i automat. Tipul spumei generate definete i instala[ia (cu spum
chimic, cu spum mecanic: grea, medie sau uoar).
(nstalaie de stingere cu pulbere 6 instala[ie fix, cu ac[ionare automat
i/sau manual, care asigur pstrarea i refularea pulberii stingtoare, pentru
stingerea unor incendii dezvoltate n spa[ii nchise. Antrenarea pulberii se
poate face cu aer comprimat, dioxid de carbon sau azot sub presiune.
(nstalaie de stingere cu dio.id de carbon instala[ie fix, cu ac[ionare
automat i/sau manual, care asigur pstrarea i refularea dioxidului de
carbon, pentru stingerea unor incendii dezvoltate n spa[ii nchise. Pentru
suprafe[e reduse, stingerea se poate face i prin ndrumare local, dac se
asigur concentra[ia necesar printr-o intensitate de refulare mare. Func[ie de
modul de depozitare a substan[elor de stingere se definesc:
- instala[ii de nalt presiune;
- instala[ii de joas presiune.
(nstalaie de stingere cu #aloni instala[ie fix, similar instala[iei cu
dioxid de carbon, dar folosind ca substan[ de stingere halon.
(nstalaie electric pentru iluminatul de siguran - instala[ie electric ce
asigur func[ionarea unor corpuri de iluminat (de siguran[) n cazul defectrii
instala[iei electrice pentru iluminatul normal. Alimentarea cu energie electric
se asigur de la surse independente (baterii de acumulatoare, grup
electrogen, transformator cu branament diferit de cel ce alimenteaz
iluminatul normal) sau prin conectare la re[eaua electric nainte de
ntreruptorul general al re[elei electrice din cldire. Func[ie de destina[ie,
poate fi:
- pentru continuarea lucrului instala[ie electric de iluminat care
permite continuarea lucrului n spa[ii unde se desfoar procese tehnologice
vitale sau alte activit[i industriale i sociale (spitale) importante sau cu
consecinb[e grave n caz de ntrerupere a iluminatului. Alimentarea cu energie
electric de la sursa independent asigur func[ionarea tuturor lmpilor cel
pu[in 3 ore;
- pentru evacuare instala[ie electric pentru iluminat care asigur
condi[ii de minim vizibilitate, necesar pentru evacuarea persoanelor aflate
ntr-o cldire. Se prevede n ncperi sau ci de evacuare unde se pot afla cel
pu[in 50 persoane. Sursa independent de energie va asigura func[ionarea
tuturor corpurilor de iluminat cel pu[in 1 or;
- contra panicii instala[ie electric de iluminat care asigur condi[ii
minime de vizibilitate necesar evacurii ncperilor cu aglomerri de
persoane, cu capacitatea mai mare de 400 locuri. Acest tip intr automat n
func[iune la cel mult 1 secund dup defectarea iluminatului normal i se va
alimenta de la aceeai surs ca i iluminatul de evacuare din cldirea
respectiv.
- pentru veghe instala[ia electric de iluminat care permite, pe timp de
noapte, supravegherea unor anumite ncperi (n spitale, cree, etc.).
Alimentarea cu energie electric se face de la aceeai surs ca i iluminatul
de evacuare.
- pentru marcarea hidran[ilor instala[ie electric de iluminat care
asigur identificarea pozi[iei hidran[ilor n timpul nop[ii. Alimentarea cu energie
electric se face fie de la o surs independent, fie de la tablou, naintea
ntreruptorului general. n acest din urm caz, va fi ac[ionat manual, la
necesitate.
(nstalaie fi. de stins incendii anasamblu de conducte i dispozitive de
refulare fixe care permit racordarea unor motopompe, autopompe sau alte
utilaje mobile, pentru asigurarea substan[elor de stingere n caz de incendiu.
(nstalaie special de protecie mpotri&a incendiilor ansamblu de
construc[ii, utilaje, conducte, dispozitive i aparate, montate astfel nct s
formeze un tot unitar, n scopul asigurrii protec[iei mpotriva incendiilor n
spa[iile deservite (exemple: instala[ii de semnalizare, instala[ii de stingere,
instala[ii pentru atmosfer controlat etc.).
(nstructa%e una din formele de instruire a personalului muncitor i a
altor categorii de cet[eni n scopul rspndirii, prelucrrii i popularizrii unor
reguli i norme, de exemplu din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor.
- instructaj introductiv general se realizeaz, de regul, cu noii ncadra[i
n munc, cu cei transfera[i sau detaa[i de la alte unit[i, precum i cu
ucenicii, elevii i studen[iii. nstructajul introductiv general are ca scop ini[ierea
participan[ilor n legtur cu specificul activit[ilor din obiectiv, precum i cu
principalele msuri generale de p.s.i. ce trebuie respectate la locul de munc;
- instructaj la locul de munc se efectueaz, de regul, la locul de
munc unde a fost repartizat noul ncadrat, de ctre conductorul locului de
munc, care se va axa n instruire pe cunoaterea unor no[iuni teoretice
privind activitatea de p.s.i. i, mai ales, pe modul cum se aplic n practic
aceste msuri;
- instructaj periodic se efectueaz la intervale de timp, n func[ie de
specificul procesului tehnologic (de regul, 30 zile), de ctre efii locurilor de
munc, avnd tematica stabilit n func[ie de specificul locului de munc. Se
face individual);
- instructajul pe schimburi se face naintea nceperii programului de
lucru cu personalul din locurile de munc cu pericol de incendiu i explozie.
(nstruire activitate planificat i desfurat de organe de conducere i
de specialiti n scopul ini[ierii, aprofundrii sau formrii unor deprinderi n
cunoaterea anumitor reguli i norme, precum i n luarea de msuri.
nstruirea personalului muncitor i a altor cet[eni n domeniul prevenirii i
stingerii incendiilor este obligatorie i trebuie s aib un caracter permanent i
sus[inut, realizndu-se prin instructaje, conferin[e, prezentri demonstrative,
filme, diapozitive i alte forme de popularizare.
*nclire ridicarea a temperaturii unui corp prin aportul de cldur sau
prin dezvoltarea de cldur n interiorul lui;
- ansamblu al opera[iilor de producere i de transfer al cldurii.
Transferul de cldur se face: prin conduc[ie (fr ca mediul prin care se
transfer cldura s fie n micare), prin convec[ie (cldura este transferat
prin efectul deplasrii materiei), prin radia[ie (dac, prin radia[ia
electromagnetic emis, un corp pierde cldur, iar altul primete cldura prin
radia[ie electromagnetic incident).
*ncpere spa[iu dintr-o construc[ie, delimitat de pere[i i planee,
destinat desfurrii unor activit[i n condi[ii adecvate pentru via[a oamenilor
i bunurilor materiale.
*ncpere cu aglomerri de persoane ncpere n care se pot afla
simultan 50 sau mai multe persoane, fiecreia dintre ele revenindu-i o arie de
maxim de 4 m
2
.
*ncpere 6 tampon (antifoc) ncpere n care pere[ii i planeele sunt
incombustibile, cu limit de rezisten[ a foc mai mare de 1 or, ce protejeaz
golul dintr-un perete antifoc. Golurile pentru circula[ie din pere[ii ncperilor
tampon se prevd cu ui avnd limita de rezisten[ la foc mai mare de 45
minute i dispozitive de autonchidere n caz de incendiu. Cnd separ
compartimente cu pericol de explozie, ncperea tampon se execut de tip
ANTEX.
*ncperi cu pericol de incendiu ncpere n care se pstreaz
substan[e cu pericol de incendiu sau se desfoar procese tehnologice cu
pericol de incendiu.
*ncpere reistent la foc ncpere limitat (din toate pr[ile) cu
elemente rezistente la foc.
*ncpere electrostatic fenomen prin care n corpurile (solide, lichide,
gazoase) neconductoare electric apar sarcini electrice (ioni pozitivi i/sau
negativi) n echilibru, sub influen[a unor ac[iuni mecanice (frecare, ciocnire,
vibra[ii), termice (varia[ii de temperatur) sau chimice.
+imea cii de e&acuare - l[imea necesar trecerii fluxurilor de
evacuare, avnd dimnesiunea n raport cu numrul acestora.
+egare la pmAnt racordare, prin elemente bune conductoare de
electricitate a carcaselor sau asiurilor metalice ale echipamentelor,
aparatelor, dispozitivelor electrice sau a unor instala[ii, conducte, etc. La o
priz de mpmntare. Legarea la pmnt constituie un mijloc de protec[ie a
aparatelor i/sau a oamenilor mpotriva unor subpratensiuni (supracuren[i) de
natur electric, electrostatic, atmosferic etc. Se evit astfel i descrcrile
electrice accidentale ce pot deveni surse de ini[iere a unor incendii.
+imit de reisten la foc - interval de timp dup care un element de
construc[ie supus ac[iunii flcrilor i temperaturilor nalte nu mai satisface
unul sau mai multe din urmtoarele criterii: capacitate portant, izolare
termic, etaneitate.
+ungimea cii de e&acuare lungime a drumului parcurs n axa cii de
evacuare de la punctul de plecare pn la ieirea n exterior sau pn la o
cas de scri de evacuare, [innd seama de pozi[ia diferitelor utilaje sau
obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite.
Mediu e.ploi& amestec de vapori sau gaze combustibile aer aflat
ntre limitele inferioar i superioar de explozie. (Similar ,Amestec exploziv).
Mediu inflamabil amestec de vapori-gaze combustibile-aer aflat ntre
limitele inferioar i superioar de ardere.
!anou pentru incendiu dulap, de regul metalic care adpostete
accesorii, utilaje i uneori substan[e destinate primei interven[ii la incendii.
Func[ie de forma constructiv i dotare se disting trei tipuri:
- Tip 1 dulap metalic nchis;
- Tip 2 schelet metalic (vezi imagine);
- Tip 3 schelet metalic cu plas de srm.
n general, aceste panouri sunt dotate cu furtun de refulare, [eav de
refulare, trncop, lopat, cange, gle[i, stingotoare portative.
!anou sinoptic - panou pe care se totalizeaz indica[iile vizuale prin
intermediul crora se poate constatat, rapid i n asamblu, starea de
func[ionare a unei instal[ii, sistem tehnic, etc. Exemplu: panoul sinoptic al
centralei SESAM.
!arascAntei dispozitiv montat n interiorul sau n vecintatea
extremit[ii superioare a unui co pentru oprirea scnteilor, a prafului i a
particulelor solide antrenate de gazele de ardere;
- ecran izolant, incombustibil, care previne formarea arcurilor electrice
ntre dou piese metalice sau deteriorrile produse de acestea.
!aratrsnet (paratoner) instala[ie de protec[ie a construc[iilor, a
utilajelor etc. mpotriva loviturilor directe ale trsnetului, prin descrcare la
pmnt a electricit[ii statice.
nstala[ia de paratrznet se compune din:
- elemente de captare (verticale, orizontale, nclinate) conductoare
metalice, tije, elemente metalice ale construc[iilor care preiau direct curentul
de trsnet;
- elemente de coborre conductoare metalice, elemente metalice ale
construc[iilor care conduc spre pmnt curentul de trsnet, fcnd legtura
ntre elementele de captare i priza de pmnt;
- priza de pmnt totalitatea elementelor conductoare n contact cu
pmntul (rezisten[a trebuie s fie mai mic de 4 ohmi).
!arc de reer&oare spa[iu amenajat n aer liber, unde sunt amplasate
rezervoarele destinate pstrrii unor substan[e lichide i instala[iile auxiliare
aferente acestora.
!erdea de ap strat sub[ire de ap destinat protec[iei golurilor de
trecere prin pere[i sau prin zone antifoc, a uilor ori ferestrelor din pere[ii
rezisten[i din ncperile cu dimensiuni mari, protejrii din exterior a elementelor
de construc[ie ale cldirilor, a rezervoarelor cu lichide inflamabile i a
instala[iilor amplasate la distan[e mici i pe direc[ia de propagare a radia[iei
calorice. Se realizeaz cu ajutorul unor dispozitive speciale, al instala[iilor de
drencere sau al jeturilor intersectate refulate cu tuburi de ap sau [evi cu
ajutaje (la presiuni mari).
!erete antifoc perete ce ndeplinete, n caz de incendiu, func[ia de
compartimentare, independent de celelalte elemente de construc[ie i avnd o
limit de rezisten[ la foc de minimum 3 ore.
!erete reistent la foc element de ntrziere a propagrii focului, care
separ ncperi din interiorul aceluiai compartiment de incendiu.
Perete rezistent la explozie element de construcie reistent la
e.ploie, care separ ncperi (spaii) cu pericol de e.ploie (categoriile A i 8
depericol de incendiu)7
!ericol de incendiu stare normal de existen[ a unui mediu sau de
func[ionare a unui sistem tehnic care poate permite ntrunirea condi[iilor
necesare ini[ierii arderii materialelor combustibile din zon.
1arcin termic cantitate de cldur pe care o poate degaja prin
ardere complet totalitatea materialelor combustibile fixe i mobile, existente
n spa[iul afectat de incendiu.
1as- ncpere de dimensiuni mici n interiorul unei hale sau al unei
instala[ii, care separ sectoarele cu regim climatic sau tehnologic diferit i prin
intermediul creia se poate face alternativ legtura cu oricare dintre acestea
sau cu exteriorul. Cnd ndeplinete rolul de protec[ie a golurilor mpotriva
propagrii incendiilor sasul se amenajeaz potrivit cerin[elor constructive i
func[ionale necesare ncperilor tampon.
1li aglomerate ncperi distincte sau grupuri de ncperi cu
comunica[ie direct ntre ele, n care suprafa[a ce revine unei persoane este
mai mic de 4,oo m
2
i, simultan, se poate ntlni una din urmtoarele situa[ii:
Orice numr de persoane n slile de teatru dramatic sau muzical; cel
pu[in 150 persoane n celelalte sli de spectacol, sli de ntruniri, expozi[ii,
cluburi i case de cultur (atunci cnd aceste sli sunt situate la parter
aceast limit poate fi majorat la 200 persoane); cel pu[in 200 persoane
pentru orice sli cu alte destina[ii i cel pu[in 400 persoane pentru vestiarele
din anexele social-administrative ale obiectivelor de investi[ii.
Dup destina[ie, slile aglomerate se clasific n dou categorii:
- S.1. teatre dramatice i muzicale, sli de spectacole din cluburi i
cmine, circuri, expozi[ii comerciale, muzee cu exponate combustibile,
magazine cu mrfuri combustibile;
- S.2 sli pentru proiec[ii cinematografice, cantine, sli de lectur,
muzee cu exponate incombustibile, expozi[ii permanente de art, auditorii, sli
de ntrubniri, saloane de dans, sli de concert, sli de sport, sli de ateptare,
vestiare.
1car de e&acuare scar fix situat n interiorul sau exteriorul
cldirilor, prevzut special pentru asigurarea accesului la exterior al
persoanelor, n caz de incendiu, atunci cnd scrile normale de circula[ie sunt
insuficiente sau nu asigur protec[ia mpotriva incendiilor conform prevederilor
normelor tehnice specifice. Scrile interioare de evacuare sunt nchise n case
de scri special construite.
Scrile exterioare de evacuare sunt deschise i sunt prevzute cu
copertin peste ultima ramp superioar.
1car de inter&enie sau sal&are la incendiu scar fix metalic situat
la interiorul sau la exteriorul construc[iilor, destinat accesului la acoperi sau
la niveluri superioare ale cldirii, al persoanelor care intervin la stingerea
incendiilor sau pentru evacuarea persoanelor blocate n cldire, atunci cnd
calea normal de evacuare nu mai este practicabil. Acest tip de scar se
prevede suplimentar la cldirile cu aglomerri de persoane sau cu nl[imi
mari. Nu se ia n calcul la stabilirea cilor de evacuare.
1curtcircuit deranjament care se produce ntr-o instala[ie electric
atunci cnd dou elemente sau conductori electrici ai acesteia, ntre care
exist o diferen[ de poten[ial, vin n contact accidental direct sau printr-o
rezisten[ foarte mic.
Curentul care se formeaz se numete curent de scurtcircuit, valoarea
sa putnd depi de zeci chiar de sute de ori curentul nominal. Cantitatea de
cldur dezvoltat la trecerea curentului de scurtcircuit crete foarte mult,
conducnd la supranclzirea i aprinderea izola[iilor (PVC, cauciuc etc.)
i/sau a altor elemente combustibile constitutive ale echipamentelor electrice.
1onerie polariat dispozitiv sau aparat electroacustic folosit ca mijloc
de apel sau de semnalizare acustic (sonor) n caz de incendiu sau alte
pericole.
1prin@ler (cap sprinkle) element final al unei instala[ii automate de stins
incendii cu ap, avnd rolul de a sesiza o temperatur ridicat n zon (la o
valoare prestabilit) prin declanarea unui aliaj fuzibil i de a refula apa sub
presiune, pulveriznd-o pentru a stinge incendiul sau pentru a proteja unele
materiale combustibile, nc neafectate de acesta.
1pumant substan[ tensioactiv, avnd proprietatea de a forma spum
prin micorarea tensiunii superficiale a lichidului i e a men[ine stabilitatea ei.
Cel mai des se ntrebuin[eaz spuman[ii proteinici, sintetici, rezisten[i la
alcooli, fluoroproteinici i fluorosintetici care pot fi peliculogeni i
nepeliculogeni. Din punct de vedere al strii de agregare spuman[ii pot fi sub
form lichid sau solid.
1tabilitate la foc proprietate a unui element de construc[ie de a pstra
forma limit admis sub ac[iunea focului (element de definire a capacit[ii
portante, n cazul determinrii limitei de rezisten[ la foc).
1tabilitate termic capacitatea unui elementate conductor sau a unui
aparat de a suporta efectul termic al curentului electric n regim permanent
sau de scurtcircuit, fr a depi temperatura admis, corespunztoare
regimului respectiv.
1tare de pericol complex de condi[ii tehnice i organizatorice n care se
afl la un moment dat un sistem tehnic delimitat spa[ial i care poate
determina scoaterea integral sau par[ial a acestuia din starea normal prin
producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, avarie, accident tehnic
etc.) ce ar avea drept consecin[e pagube materiale ori victime omeneti.
Starea de pericol de incendiu sau explozie este caracterizat de natura,
multitudinea, diversitatea, valorile cantitative i calitative, precum i durata
principalilor parametri de stare lega[i de sursele de aprindere (energie) i
mijloacele ce le pot produce, de existen[a materialelor i substan[elor
combustibile i de mprejurrile favorizante condi[ii atmosferice, ventila[ie etc.).
1tingtor aparat de stingere ac[ionat manual, care con[ine o substan[
ce poate fi refulat i dirijat asupra unui focar de ardere sub efectul presiunii
creat n interiorul lui. Stingtoarele fac parte din categoria mijloacelor de
prim interven[ie.
1upra sarcin electric cretere a sarcinii electrice a unui circuit peste
valoarea nominal prin racordarea unor consumatori electrici, avnd astfel o
putere instalat total mai mare dect puterea maxim admisibil a circuitului
respectiv. Efectul suprasarcinii electrice este supranclzirea conductorilor i
termodegradarea izola[iei acestora, putnd conduce la ini[ierea unor incendii.
1urs de aprindere(ini[iere a arderii) fenomen fizic, chimic sau de alt
natur care genereaz o cantitate de energie capabil a ini[ia aprinderea unui
material sau mediu combustibil. Exemple: descrcri electrice, flacr, corpuri
incandescente, scntei de diferite naturi, reac[ii chimice sau biochimice etc.
Sursa de aprindere poate deveni uneori surs de ini[iere a incendiilor dac
arderea nu este controlat.
1urs de iniiere a incendiilor - fenomen fizic, chimic sau de alt natur,
care a generat o cantitate de energie capabil s ini[ieze un incendiu.
Exemple: flacr, corpuri supranclzite, arcuri i scntei electrice, reac[ii
chimice exoterme, trsnet etc.
1urs electric de ba surs ce asigur alimentarea cu energie
electric a receptoarelor consumatorului, n regim normal de func[ionare.
1urs electric de reer& surs ce asigur alimentarea cu energie
electric a receptoarelor consumatorului n cazul indisponibilit[ii sursei de
baz.
1urs electric de inter&enie surs de rezerv independent (grup
electrogen, baterie de acumulatoare) care, la indisponibilitatea sursei de baz
sau a celei de rezerv asigur alimentarea cu energie electric a unui grup
restrns de receptoare, n scopul evitrii unor fenomene periculoase la
consumator.
3ambur desc#is antifoc sistem de protec[ie a golurilor tehnologice i
func[ionale din pere[ii de compartimentare antifoc. Se preve n cazuri
excep[ionale, bine justificate tehnic i economic cnd, datorit necesit[ilor
tehnologice sau func[ionale, protec[ia golurilor din pere[ii antifoc nu se poate
face ui, obloane, cortine antifoc sau ncperi tampon. Tamburii deschii
antifoc trebuie s aib l[imea egal cu cea a golului protejat i lungimea
total de minimum 4 m. Pere[ii i planeele tamburului deschis antifoc trebuie
s fie realizate din materiale incombustibile, fr goluri i cu limita de
rezisten[ la foc de minimum 1 or. n tamburii deschii trebuie s se prevad
sprinklere sau drencere cu ac[ionare automat n caz de incendiu, amplasate
cte unul la fiecare metru ptrat pe suprafa[ orizontal a tamburului.
3imp de e&acuare- timp necesar pentru ac[iunea efectiv de evacuare ce
nu trebuie s depeasc durata posibil de rmnere a omului n zona
periclitat, dup care, mediul ambiant al cilor de evacuare, concentra[ia
fumului, a cldurii sau a gazelor atinge nivelul periculos. Timpul de evacuare
difer de la un gen de cldire la altul, dar se recomand a nu depi 2,5
minute (150 secunde).
3imp de e.punere la flacr durat, msurat n secunde, minute, ore,
ce corespunde ac[iunii permanente a flcrilor asupra unui material supus, de
regul, unor ncercri la foc.
3ira% circula[ie a aerului i a gazelor de ardere, ntr-o instala[ie de
nclzire cu focar, supuse unei diferen[e de presiune ntre dou sec[iuni ale
instala[iei. Pe timpul incendiilor se formeaz un puternic tiraj natural ca urmare
a depresiunii provocat de diferen[a de greutate dintre coloane de gaze de
ardere calde i coloana identic de aer rece din exterior sau din zona
nvecinat celei de ardere.
3ransfer de cldur schimb de cldur dinspre pr[ile mai calde spre
pr[ile mai reci ale sistemelor fizico-chimice, efectuat prin radia[ie sau
convec[ie, n regim sta[ionar sau variabil.
3rap pentru e&acuarea fumului i a gaelor fierbini- dispozitiv pentru
evacuarea fumului i a gazelor fierbin[i rezultate n urma unui incendiu.
Dispozitivul poate fi declanat automat sau manual. Se poate monta pe terase
(orizontal), pe luminatoare (nclinat) sau pe tmplrie metalic ( vertical).
Declanarea automat se realizeaz la temperatura fuzibilului (72
0
C sau 93
0
C). Dotarea cu astfel de dispozitive se face conform Normelor tehnice de
proiectare i realizare a construc[iilor privind protec[ia la ac[iunea focului P.
118 83.
3rsnet descrcare electric disruptiv aperiodic, de mare intensitate,
care se produce n timp de furtun, ntre nori i pmnt, prin interiorul unor
canale de ar ionizat. El are:
- efecte termice : topirea conductoarelor metalice i a altor elemente de
metal (incendierea construc[iilor sau a materialelor combustibile solide se
produce n special datorit trsnetelor de intensitate moderat, dar cu durat
mare);
- efecte mecanice, datorit for[elor electrodinamice ale curen[ilor de
durat relativ mic, dar de amplitudini foarte mari, care pot produce ruperea
unor elemente (conductori, stlpi, copaci etc.)
- efecte de electrocutare a oamenilor i animalelor;
- efecte de producere, prin influen[ electrostatic i prin induc[ie
electromagnetic, a unor supratensiuni foarte mari n liniile aeriene de
transport a energiei, precum i n cele de telecomunica[ii.
Trsnetul lovete ndeosebi punctele mai nalte fa[ de sol (arbori, stlpi,
construc[ii nalte etc.).
4i antifoc elemente de nchidere a golurilor verticale (destinate
circula[iei) practicate n pere[i antifoc. Sunt executate din material
incombustibil cu o limit minim de rezisten[ la foc de 90 minute.
4i reistente la foc elemente de nchidere a golurilor verticale
(destinate circula[iei) din pere[i rezisten[i la foc. Sunt executate din materiale
incombustibile cu o limit de rezisten[ la foc de 60 minute.
5entilare- ac[iune de mprosptare a aerului viciat dintr-un spa[iu nchis
prin nlocuirea lui.
. ventilarea de avarie ventilarea folosit n ncperile n care este
posibil degajarea brusc a unui volum de substan[e toxice sau inflamabile,
pe care instala[iile de ventilare dimensionate n regim normal nu-l pot evacua
n perioada de timp necesar pentru restabilirea condi[iilor normale de lucru.
. ventilarea mecanic evacuarea sau introducerea for[at a aerului cu
ajutorul ventilatoarelor (exhaustoarelor).
. ventilarea normal schimbul de aer realizat datorit diferen[ei dintre
greutatea specific, n func[ie de temperatura i presiunea dintre interior i
exterior.
5opsea termospumant suspensie apoas sau n solven[i organici
(hidrocarburi, aceton et.) de pigmen[i (TiO
2
), substan[e peliculogene, lian[i,
substan[e carbonizate (polihidroxialcooli), agen[i de spumare ( pirofosfat de
melamin, diciandiamida) i al[i ingredien[i; atunci cnd este aplicat pe
materiale combustibile asigur protec[ia acestora prin generarea , la
temperaturi ridicate, a unui strat carbonos termoizolant.
Acoperi-parte a construc[iei care o nchide fa[ de exterior, peste ultimul
nivel construit. Poate fi tip teras sau cu arpant.
Arie (construit i desfurat) suprafa[ orizontal a construc[iei,
delimitat de elemente perimetrale. Aria construit (Ac) este delimitat de
fe[ele exterioare ale pere[ilor de nchidere perimetrali la nivelul soclului (planul
de contact cu terenul), iar aria desfurat (Ad.) a unei construc[ii reprezint
suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane i supraterane,
delimitate de fe[ele exterioare ale pere[ilor de nchidere perimetrali ai fiecrui
nivel.
Atrium (patio, curte de lumin) incint nchis din interiorul unei
construc[ii, delimitat pe un sau mai multe laturi de cel pu[in patru niveluri ale
construc[iei.
Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
Clapet antifoc dispozitiv de nchidere (obturare) rezistent la foc,
montat pe tubulatura de ventilare care strpunge un element de construc[ie
antifoc sau rezistent la foc (n pozi[ie normal deschis i prevzut cu
ac[ionare automat i manual n caz de incendiu).
Cldire nalt construc[ie civil (public) suprateran, la care
pardoseala ultimului nivel folosibil este situat la peste 28 m fa[ de terenul
(carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interven[ie ale pompierilor
pe cel pu[in dou laturi ale cldirii.
Atunci cnd ultimile niveluri sunt locuin[e de tip duplex sau triplex se ia n
considerare numai nivelul de acces din circula[iile comune orizontale ale
cldirii.
Nu sunt considerate cldiri nalte.
- construc[iile care nu sunt destinate s adposteasc oameni;
- cldirile civile (publice) la care deasupra nivelului limit se afl un
singur nivel ce ocup maximum 50% din aria construit a cldirii i cuprinde
numai ncperi pentru maini ale ascensoarelor, spa[ii tehnice aferente
construc[iei, circula[ii func[ionale;
- cldirile civile (publice) nominalizate n normativ.
-
Cldire foarte nalt construc[ie civil (public) la care pardoseala
ultimului nivel folosibil este situat la nl[imea de 45 m, sau mai mult,
msurat conform art. 1.2.5.
ORDONANTA Nr. 60/28.08.1997 privind aprarea mpotriva incendiilor
n temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) i (3) din Constitu[ia Romniei i
al art.1 lit. i) din legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite
ordonan[e, Guvernul Romniei emite urmtoarea ordonan[:
CAPTOLUL
Dispozi[ii generale
Art. 1. -Aprarea mpotriva incendiilor, aprarea vie[ii oamenilor i a
bunurilor constituie o problem de interes public, la care trebuie s participe,
n condi[iile legii, autorit[ile administra[iei publice centrale i locale,
persoanele juridice i fizice romne, precum i celelalte persoane juridice sau
fizice care desfoar activit[i ori se afl n tranzit, dup caz, pe teritoriul
Romniei.
Art. 2. -Aprarea mpotriva incendiilor reprezint ansamblul integrat de
msuri tehnice i organizatorice; precum i de activit[i specifice, planificate i
realizate potrivit prezentei ordonan[e, n scopul de a asigura identificarea,
evaluarea, controlul i combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cet[enilor asupra acestora, precum i interven[ia operativ pentru salvarea i
acordarea ajutorului pentru persoanele aflate n pericol, stingerea incendiilor i
limitarea efectelor acestora.
Art. 3. -Persoanele juridice si cele fizice rspund, potrivit legii, de toate
efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existen[a sau utilizarea
construc[iilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor i instala[iilor tehnologice
pe care le de[in sau administreaz; de activitatea desfurat sau n legtur
cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, la prelucreaz, le furnizeaz, le
transport, le stocheaz sau le comercializeaz.
Art. 4. -Autorit[ile administra[iei publice centrale i locale asigur
integrarea msurilor privind dezvoltarea i perfec[ionarea activit[ii de aprare
mpotriva incendiilor, n programele de dezvoltare economico-social ce se
ntocmesc la nivel na[ional i local.
Art. 5. -Situa[ia de pericol existent, din momentul observrii,
semnalizrii sau anun[rii unui incendiu, pn la terminarea opera[iunilor de
interven[ie, constituie o urgen[ public de incendiu.
CAPITOLUL II
Obligaii privind aprarea mpotriva incendiilor seciunea 1 Obligaii
generale
Art. 6. -(1) Persoanele fizice i juridice sunt obligate s respecte n orice
mprejurare normele de prevenire i stingere a incendiilor i s nu
primejduiasc, prin deciziile i faptele lor, via[a, bunurile i mediul.
(2) Orice persoan care observ un incendiu are obliga[ia de a anun[a
prin orice mijloc pompierii, primarul sau poli[ia, dup caz, i s ia msuri, dup
posibilit[ile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
Art. 7. -(1) n caz de incendiu, orice persoan are obliga[ia de a acorda
ajutor, cnd i ct este ra[ional posibil, semenilor afla[i n pericol sau n
dificultate, din proprie ini[iativ ori la solicitarea victimei, a autorit[ilor
administra[iei publice sau a reprezentan[ilor acestora, precum i a pompierilor.
(2) n cazul incendiilor produse la pduri, la planta[ii i la culturi agricole,
persoanele fizice i juridice aflate n apropiere au obliga[ia s intervin cu
mijloacele de care dispun, fr a fi solicitate.
Art. 8 -(1) Persoanele fizice i juridice care de[in, cu orice titlu, terenuri
construc[ii sau instala[ii tehnologice au obliga[ia de a permite accesul
pompierilor i persoanelor care acord ajutor, precum i utilizarea apei,
materialelor i mijloacelor proprii pentru opera[iuni de salvare, de stingere i
de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor
persoane.
(2) n cazurile prevzute de lege, pentru limitarea propagrii incendiilor i
evitarea producerii unui dezastru, persoanele men[ionate la alin. (1) trebuie s
accepte i alte msuri stabilite de conductorul interven[iei, cum sunt:
degajarea terenurilor, demolarea unei construc[ii sau a unei pr[i din
construc[ie, oprirea temporar a activit[ilor, evacuarea din zona periclitat,
dup caz.
Art. 9. -La ncheierea contractelor de concesionare, de nchiriere i de
antrepriz, pr[ile sunt obligate s consemneze n actele respective
rspunderile ce le revin n ceea ce privete asigurarea aprrii mpotriva
incendiilor.
Art. 10 -(1) Pentru limitarea propagrii i stingerea incendiilor, precum i
pentru limitarea i nlturarea efectelor acestora, consiliile jude[ene, consiliile
locale i persoanele juridice prevzute la art. 8 au obliga[ia s colaboreze ntre
ele, contribuind cu for[e i mijloace, pe baz de reciprocitate sau contra unei
pl[i.
(2) Organizarea ac[iunilor de colaborare i procedurile necesare se
stabilesc prin conven[ii ncheiate ntre pr[i, se prevd n planurile de
interven[ie ale fiecrui participant la conven[ie, i se comunic unit[ii
teritoriale de pompieri militari.
Art. 11. -De[intorii i utilizatorii de construc[ii ori de instala[ii i
echipamente tehnologice de produc[ie au obliga[ia s conlucreze cu
autorit[ile administra[iei publice i cu organele de specialitate ale acestora n
organizarea, asigurarea, pregtirea i punerea n aplicare a planurilor de
interven[ie n caz de urgen[ public de incendiu.
1eciunea a 2)a
Bbligaiile consiliului local i ale primarului
Art, 12, -(1) Consiliul local are urmtoarele obliga[ii principale:
a) asigur, pe baza normelor generale, organizarea activit[ii de aprare
mpotriva incendiilor n unitatea administrativ-teritorial pe care o reprezint,
instituie reguli i msuri de prevenire i stingere a incendiilor, corelate cu
nevoile locale;
b) hotrte nfiin[area serviciului public de pompieri civili, aprob
regulamentul de organizare i func[ionare a acestuia, asigur ncadrarea cu
personal, dotarea i finan[area cheltuielilor de ntre[inere i func[ionare a
acestuia n condi[ii de operativitate i eficien[;
c) hotrte, n cazul n care nu poate nfiin[a un serviciu public de
pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea rela[iilor de colaborare, dup
caz, cu alte consilii locale ori cu agen[i economici, n baza unor contracte sau
n baza altor conven[ii;
d) stabilete, n condi[iile legii, cuantumul taxelor speciale destinate
finan[rii serviciului public de pompieri civili i pentru informarea cet[enilor
asupra riscurilor de incendiu i a msurilor de prevenire i stingere a
incendiilor;
e) asigur includerea, n planurile de organizare, de dezvoltare
urbanistic i de amenajare a teritoriului, a lucrrilor pentru instalarea
sistemelor de anun[are, alarmare i alimentare cu ap n caz
de incendiu, precum i a cilor de acces pentru interven[ii n caz de
urgen[ public de incendiu;
f) analizeaz periodic capacitatea de aprare mpotriva incendiilor a
unit[ii administrativ-teritoriale pe care o reprezint i hotrte msuri de
mbunt[ire a acesteia;
g) ndeplinete orice alte atribu[ii prevzute de lege.
(2) Pentru partea unit[ii administrativ-teritoriale cuprins n raionul de
interven[ie de baz al unei subunit[i de pompieri militari, consiliul local nu
constituie forma[iile de interven[ie i salvare, prevzute la art.30 alin. (2), n
structura serviciului public de pompieri civili.
Art. 13. Primarul are urmtoarele obliga[ii principale:
a) stabilete msurile necesare acordrii asisten[ei pentru prevenirea
incendiilor la gospodriile popula[iei;
b) organizeaz controlul respectrii msurilor de aprare mpotriva
incendiilor, pe timpul adunrilor sau manifestrilor publice, precum i la
construc[iile i instala[iile tehnologice apar[innd domeniului public i privat al
unit[ii administrativ teritoriale, la institu[iile publice i agen[ii economici de
interes local, i dispune verificarea msurilor stabilite prin avizele, autoriza[iile
i acordurile pe care !e emite;
c) asigur realizarea i men[inerea n stare de func[ionare a sistemelor
de anun[are i alarmare, de alimentare cu ap n caz de incendiu, precum i a
cilor de acces pentru situa[iile de urgen[ public;
d) aduce la cunotin[ public normele, regulile i dispozi[iile de aprare
mpotriva incendiilor i informeaz popula[ia cu privire la modul de comportare
n caz de incendiu;
e) asigur pregtirea profesional, antrenarea i perfec[ionarea
personalului din serviciul public de pompieri civili, precum i elaborarea i
actualizarea planurilor de interven[ie;
f) asigur constituirea i gestionarea rezervelor de substan[e de stingere,
echipament de protec[ie, hran i alte mijloace necesare sus[inerii
opera[iunilor de interven[ie de lung durat;
g) furnizeaz brigzii sau grupului de pompieri militari, n termen de 10
zile, datele i informa[iile privind incendiile la care. pompierii militari nu au
intervenit;
h) comunic brigzii sau grupului de pompieri militari situa[ia actualizat
a dotrii cu autospeciale i anun[ de ndat scoaterea din interven[ie a
acestora;
i) primete i analizeaz reclama[iile i sesizrile cet[enilor referitoare la
aprarea mpotriva incendiilor;
j) ndeplinete orice alte obliga[ii prevzute de lege.
Seciunea a 3-a
Obligaiile consiliului judeean
Art. 14. -Consiliul jude[ean are urmtoarele obliga[ii principale:
a) instituie reguli i dispozi[ii de aprare mpotriva incendiilor pentru
domeniul public i privat al jude[ului, cu acordul brigzii sau grupului de
pompieri militari;
b) hotrte, n condi[iile 1egii, nfiin[area unor centre de formare i
perfec[ionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul
nspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari;
c) asigur supravegherea respectrii normelor i msurilor de aprare
mpotriva incendiilor la agen[ii economici i institu[iile de sub autoritatea sa;
d) sprijin organizarea i desfurarea concursurilor profesionale ale
pompierilor civili;
e) ndeplinete orice alte obliga[ii prevzute de lege.
1eciunea a C)a
Bbligaiile prefectului
Art. 15. -Prefectul are urmtoarele obliga[ii principale:
a) instituie, n condi[iile legii, msuri obligatorii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe ntreg teritoriu al jude[ului;
b) asigur mobilizarea for[elor i mijloacelor necesare pentru acordarea
ajutorului n situa[ii de urgen[ public, generate de incendii;
c) dispune efectuarea de controale i inspec[ii la obiectivele apar[innd
domeniului public i privat, despre care sunt informa[ii privind nclcri grave
ale normelor de prevenire i stingere a incendiilor;
d) analizeaz rapoartele ntocmite de organele da specialitate i dispune
msuri pentru respectarea legalit[ii; n situa[iile de pericol public poate decide
suspendarea activit[ii pn la nlturarea acestora;
e) ndeplinete orice alte obliga[ii, prevzute de lege.
Seciunea a 5-a
Obligaiile autoritilor
administraiei publice centrale de specialitate
Art 16 -(1) Ministerele i celelalte organe ale administra[iei publice
centrale de specialitate au urmtoarele obliga[ii principale:
a) elaboreaz strategii privitoare la aprarea mpotriva incendiilor n
domeniul de competen[ i asigur aplicarea acestora;
b) emit, potrivit legii, norme i reglementri tehnice de specialitate pentru
construc[ii i amenajri, echipamente, utilaje i instala[ii, precum i pentru
activit[ile pe care le coordoneaz, cuprinznd reguli i msuri specifice de
prevenire i stingere a incendiilor;
c) ndrum, controleaz i analizeaz activitatea de respectare a
normelor emise potrivit alin. (1) lit. b), la patrimoniul public i privat al statului,
pe care l administreaz;
d) stabilesc metode i proceduri pentru identificarea i evaluarea
riscurilor de incendiu specifice domeniului de competen[, asigurnd bncile
de date necesare;
e) acord sprijin agen[ilor economici i institu[iilor din structur, n
ndeplinirea obliga[iilor legale
privind aprarea mpotriva incendiilor.
(2) Elaborarea msurilor i reglementrilor, controlul, precum i
supravegherea ndeplinirii obliga[iilor prevzute la alin. (1) se realizeaz prin
personal sau compartimente de specialitate, dup caz, constituite la nivelul
fiecrei autorit[i ale administra[iei publice centrale de specialitate.
(3) Normele i reglementrile prevzute la alin. (1) lit. b) se emit i se
modific cu avizul nspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari i au
aplicabilitate general pentru domeniul de competen[ al emitentului,
indiferent de titularul dreptului de proprietate.
Art. 17. -Ministerul Educa[iei Na[ionale, n colaborare cu nspectoratul
General al Corpului Pompierilor Militari, stabilete, prin protocol, temele i
activit[ile practic-aplicative de educa[ie civic privind aprarea mpotriva
incendiilor, care se includ n programele pentru nv[mntul precolar, primar
i secundar, precum i n planurile activit[ilor extracolare.
Art. 18. -Ministerul Cercetrii i Tehnologiei, la propunerea autorit[ilor
administra[iei publice centrale interesate va nscrie n programele anuale i de
perspectiv teme de cercetare-proiectare privind noi metode i mijloace de
prevenire i stingere a incendiilor.
1eciunea a D)a
Bbligaiile patronului, utiliatorului i salariailor
Art. 19 -(1) n sensul prezentei ordonan[e, prin patron se n[elege
persoana fizic cu atribu[ii de conducere, care angajeaz salaria[i cu contract
individual de munc sau cu conven[ie civil de prestri servicii n numele
persoanei juridice pe care o reprezint.
(2) Patronul are urmtoarele obliga[ii principale:
a) s stabileasc, prin dispozi[ii scrise, responsabilit[ile i modul de
organizare privind aprarea mpotriva incendiilor n unitatea sa, s le
actualizeze ori de cte ori apar modificri i s le aduc la cunotin[a
salaria[ilor, utilizatorilor i oricrei persoane interesate;
b) s asigure identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea
sa i s justifice autorit[ilor competente c msurile de aprare mpotriva
incendiilor sunt corelate cu natura i nivelul riscurilor.
c) s ob[in avizele i autoriza[iile de prevenire i stingere a incendiilor
prevzute de lege;
d) s ntocmeasc i s actualizeze permanent lista cu substan[ele
periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate n activitatea sa sub orice
form, cu men[iuni privind: propriet[ile fizico-chimice, codurile de identificare,
riscurile pe care le prezint pentru sntate i mediu, mijloacele de protec[ie
recomandate, metode de prim-ajutor, substan[e pentru stingere, neutralizare
sau decontaminare;
e) s elaboreze instruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor i s
stabileasc sarcinile ce revin salaria[ilor, pentru fiecare loc de munc;
f) s verifice c, att salaria[ii, ct i persoanele din exterior care au
acces n unitatea sa, primesc, cunosc i respect instruc[iunile necesare
privind msurile de aprare mpotriva incendiilor;
g) s stabileasc un numr de persoane cu atribu[ii privind punerea n
aplicare, controlul i supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
h) s asigure mijloacele tehnice corespunztoare i personalul necesar
interven[iei n caz de incendiu, precum i condi[iile de pregtire a acestora
corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activit[ii i mrimea unit[ii;
i) s asigure ntocmirea planurilor de interven[ie i condi[iile pentru ca
acestea s fie opera[ionale n orice moment;
j) s asigure contactele, n[elegerile, angajamentele, conven[iile i
planurile necesare corelrii, n caz de incendiu, a ac[iunii for[elor i mijloacelor
proprii cu cele ale unit[ilor de pompieri militari i cu ale serviciilor de urgen[
ce pot fi solicitate n ajutor; s permit accesul acestora n unitatea sa n scop
de recunoatere, de instruire sau de antrenament i s participe la exerci[iile i
aplica[iile tactice de interven[ie organizate;
k) s asigure i s pun n mod gratuit la dispozi[ia for[elor chemate n
ajutor mijloacele tehnice,
echipamentele de protec[ie individual, substan[ele chimice de stingere
care sunt specifice riscurilor care decurg din existen[a i func[ionarea unit[ii
sale, precum i medicamentele i antidotul necesare acordrii primului ajutor;
1) s prevad fondurile necesare realizrii msurilor de aprare
mpotriva incendiilor i s asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de
alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor
n unitatea sa;
m) s stabileasc i s transmit, ctre utilizatorii produselor rezultate
din activitatea unit[ii sale, precum i ctre ter[ii interesa[i, regulile i msurile
de aprare mpotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile
previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea i conservarea
produselor respective.
Art. 20. -(1) Dac patronul nu-i poate ndeplini, cu mijloacele i
personalul propriu, obliga[iile prevzute la art.19 alin. (2) lit. b), e) i h), el este
obligat s ncheie contracte sau conven[ii cu persoane fizice sau juridice din
exteriorul unit[ii sale, n care caz va asigura acestora toate informa[iile i
condi[iile necesare realizrii scopurilor propuse.
(2) Patronii care de[in pr[i din aceeai construc[ie trebuie s conlucreze
pentru ndeplinirea obliga[iilor ce le revin din prezenta ordonan[, n vederea
asigurrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor pentru ansamblul
construc[iei.
Art. 21. -(1) n toate cazurile, salaria[ii desemna[i potrivit art. 19 alin. (2)
lit. g) i h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1)
trebuie s aib competen[a profesional i, dup caz, mijloacele tehnice de
interven[ie, la nivelul de performan[ prevzut de reglementrile specifice.
(2) Pentru salaria[ii desemna[i potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) i h), patronul
este obligat s le acorde timpul necesar executrii atribu[iilor stabilite.
Art. 22. (1) n sensul prezentei ordonan[e, prin utiliator se n[elege orice
persoan care folosete un bun aflat n proprietatea altei persoane, n baza
unei conven[ii ori prin punerea acestuia la dispozi[ie pentru utilitate public, n
mod gratuit.
(2) Utilizatorul are urmtoarele obliga[ii principale:
a) s cunoasc i s respecte msurile de aprare mpotriva incendiilor,
stabilite i date, sub orice form, de patron, proprietar, productor sau furnizor,
dup caz;
b) s ntre[in i s foloseasc, n scopul pentru care au fost realizate,
dotrile pentru aprarea mpotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar
sau de productor;
c) s respecte normele de aprare mpotriva incendiilor, specifice
activit[ilor pe care le organizeaz sau desfoar, n care caz utilizatorului i
revin, n mod corespunztor, i obliga[iile prevzute la art. 24.
Art. 23. -Fiecare salariat, indiferent de natura angajrii, are n procesul
muncii urmtoarele obliga[ii principale:
a) s respecte regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor,
aduse la cunotin[, sub orice form, de patron sau de persoanele desemnate
de acesta;
b) s utilizeze, potrivit instruc[iunilor date de patron sau de persoanele
desemnate de acesta, substan[ele periculoase, instala[iile, utilajele, mainile,
aparatura i echipamentele de lucru;
c) s nu efectueze manevre i modificri nepermise ale mijloacelor
tehnice de protec[ie sau de interven[ie pentru stingerea incendiilor;
d) s comunice, imediat, patronului ori persoanelor mputernicite de
acesta orice situa[ie pe care este ndrept[it s o considere un pericol de
incendiu, precum i orice defec[iune sesizat la sistemele de protec[ie sau de
interven[ie pentru stingerea incendiilor;
e) s coopereze cu salaria[ii desemna[i de patron, att ct i permit
cunotin[ele i sarcinile sale, n vederea realizrii msurilor de aprare
mpotriva incendiilor;
f) s acorde ajutor, att ct este ra[ional posibil, oricrui alt salariat aflat
ntr-o situa[ie de pericol.
1eciunea a ;)a
Bbligaiile proiectanilor i e.ecutanilor
Art. 24. -Proiectan[ii de construc[ii i amenajri, de echipamente, utilaje
i instala[ii tehnologice sunt obliga[i:
a) s cuprind n documenta[iile pe care le ntocmesc msurile de
aprare mpotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le con[in
obiectele proiectate;
b) s prevad n documenta[iile tehnice de proiectare, potrivit
reglementrilor specifice, autospeciale, instala[ii, dispozitive, echipamente,
substan[e, accesorii i alte mijloace tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor, care ndeplinesc condi[iile de calitate, potrivit legii;
c) s ntocmeasc i s predea beneficiarilor schemele i instruc[iunile
de func[ionare, la parametrii proiecta[i, ale dispozitivelor i instala[iilor de
prevenire i stingere a incendiilor, pe care le-au prevzut n documenta[ii,
precum i regulile necesare de verificare i ntre[inere n exploatare a
acestora.
Art. 25. Executan[ii lucrrilor de construc[ii i de montaj de echipamente
i instala[ii sunt obliga[i:
a) s realizeze, integral i la timp, msurile de aprare mpotriva
incendiilor cuprinse n proiecte, cu respectarea condi[iilor de calitate prevzute
de lege;
b) s asigure luarea msurilor de aprare mpotriva, incendiilor necesare
pe timpul efecturii probelor i rodajelor mecanice;
c) s pun n stare de func[iune instala[iile de prevenire i stingere a
incendiilor, prevzute n documenta[iile de execu[ie, pn la data recep[iei
construc[iilor, amenajrilor sau instala[iilor tehnologice pe care le-au realizat.
Art. 26. -Proiectan[ilor i executan[ilor le sunt aplicabile, dup caz, i
dispozi[iile prevzute la art. 19-22 din prezenta ordonan[. La lucrrile de
amenajri a construc[iilor existente, n cazul n care, n mod justificat nu pot fi
ndeplinite unele prevederi ale reglementrilor n vigoare, referitoare la
siguran[a la foc, se vor lua msuri compensatorii de aprare mpotriva
incendiilor.
CAPTOLUL
Controlul riscului de incendiu
Art. 27. -(1) n toate fazele de cercetare, proiectare, execu[ie i pe
ntreaga lor durat de existen[, construc[iile de orice tip, dispozitivele,
echipamentele i instala[iile tehnologice se supun unei examinri sistematice,
i calificate pentru identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, n
condi[iile prevzute de reglementrile specifice.
(2) Obliga[ia executrii activit[ilor prevzute la alin. (1) revine
persoanelor care concur la proiectarea, realizarea, exploatarea, ntre[inerea,
repararea, postutilizarea i dezafectarea construc[iilor, echipamentelor i a
instala[iilor tehnologice, potrivit obliga[iilor i rspunderilor prevzute de lege.
Art. 28. -(1) nceperea lucrrilor de execu[ie la construc[ii i la instala[ii
tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destina[iei celor
existente, precum i punerea n func[iune a acestora se supun, potrivit legii,
avizrii i autorizrii privind prevenirea i stingerea incendiilor.
(2) Obliga[ia ob[inerii avizelor i/sau autoriza[iilor prevzute la alin. (1)
revine persoanei fizice sau juridice care finan[eaz i realizeaz investi[ii noi
sau interven[ii la construc[iile existente ori, dup caz, beneficiarului investi[iei.
(3) Avizele i autoriza[iile prevzute la alin. (2) se elibereaz de ctre
brigzile i grupurile de pompieri militari.
(4) Categoriile de construc[ii, instala[ii tehnologice i alte amenajri, care
se supun avizrii i/sau autorizrii privind prevenirea i stingerea incendiilor,
se aprob prin hotrre a Guvernului.
(5) Normele metodologice de avizare i autorizare privind prevenirea i
stingerea incendiilor se elaboreaz de nspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari, se aprob de ministrul de interne i se public n Monitorul
Oficial al Romniei.
CAPTOLUL V
Serviciile de pompieri civili
1eciunea 1
Constituirea i atribuiile ser&iciilor de pompieri ci&ili
Art. 29. -Consiliile locale, agen[ii economici i institu[iile au obliga[ia s
constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonan[e.
Art. 30. -(1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele
dect unit[ile Corpului Pompierilor Militari, ncadrate cu personal civil, care au
atribu[ii privind aprarea vie[ii, avutului public i/sau privat mpotriva
incendiilor, n sectoarele de competen[ stabilite cu acordul brigzilor i
grupurilor de pompieri militari, precum i pentru acordarea ajutorului
persoanelor aflate n pericol, n caz de accident sau dezastru.
(2) Serviciile de pompieri civili au n structur, dup caz, compartiment
sau specialiti pentru prevenirea incendiilor, forma[ii de interven[ie, salvare i
prim ajutor, ateliere de repara[ii i de ntre[inere.
(3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de
pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societ[i comerciale, potrivit
legii.
(4) Serviciul de pompieri civili se ncadreaz cu pompieri angaja[i i/sau
cu pompieri voluntari, dup caz; serviciile ncadrate numai cu pompieri
voluntari sunt servicii de pompieri voluntari.
(5) Pompierii civili trebuie s ndeplineasc cerin[ele de calificare
prevzute pentru profesia de pompier.
(6) ndicatorii de calificare n profesia de pompier se stabilesc de
Ministerul Muncii i Protec[iei Sociale pe baza propunerilor nspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari.
(7) Organizarea i func[ionarea serviciilor de pompieri civili stabilesc prin
regulamente aprobate, dup caz, de ctre consiliile locale sau conducerile
agen[ilor economici i institu[iilor ce le-au constituit.
Art. 31. -Criteriile minime de performan[ privind organizarea i
func[ionarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de ctre
nspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte
servicii de pompieri civili, de ctre brigada sau grupul de pompieri militari n a
crei zon de competen[ se constituie serviciul respectiv.
Art. 32. -Serviciile de pompieri civili au urmtoarele atribu[ii principale:
a) desfoar activit[i de informare i instruire privind cunoaterea i
respectarea regulilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
b) verific modul de aplicare a normelor, dispozi[iilor, instruc[iunilor i
msurilor care privesc aprarea mpotriva incendiilor, n sectorul de
competen[;
c) execut ac[iuni de interven[ie pentru stingerea incendiilor, salvarea,
acordarea primului ajutor i protec[ia persoanelor i a bunurilor periclitate de
incendii;
d) acord ajutor, n condi[iile legii, persoanelor a cror via[ este pus n
pericol n caz de explozie, inunda[ii, alunecri de teren, accidente, precum i
n caz de dezastre.
Art. 33. -Pe baza hotrrii consiliului local i n condi[iile prevzute de
lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta,
contra cost, ctre orice persoan fizic sau juridic, unele servicii, fr a
afecta ndeplinirea atribu[iilor prevzute la art. 32, cum sunt:
a) transport de ap, evacuarea apei din subsoluri sau din fntni;
b) limitarea rspndirii unor produse poluante, colectarea sau
ndeprtarea acestora;
c) eliberarea cilor de circula[ie de doborturi de vnt sau de mijloace de
transport accidentate;
d) cur[area i repararea sobelor i courilor de fum, interven[ii de
urgen[ n caz de defec[iuni la instala[ii electrice, de gaze sau de alimentare
cu ap;
e) ncrcarea i ntre[inerea stingtoarelor, lucrri de termoprotec[ie,
lucrri la nl[ime;
f) alte servicii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
Art. 34. -(1) Formarea, specializarea i perfec[ionarea pompierilor civili i
a cadrelor tehnice cu atribu[ii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se
realizeaz prin cursuri organizate de ctre unit[ile abilitate prin lege, cu avizul
nspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
(2) Planurile tematice de pregtire pentru cursurile prevzute la alin. (1)
se avizeaz de ctre brigzile i grupurile de pompieri militari.
(3) Criteriile de evaluare privind organizarea, func[ionarea i asigurarea
logistic a unit[ilor prevzute la alin. (1) se elaboreaz de ctre nspectoratul
General al Corpului Pompierilor Militari.
1eciunea a 2)a
$repturi, compensaii i despgubiri ce se acord pompierilor ci&ili
Art. 35. -n exercitarea atribu[iilor ce i revin, personalul serviciilor de
pompieri civili are urmtoarele drepturi:
a) s solicite, de la persoanele fizice i juridice, date, informa[ii i
documente necesare ndeplinirii atribu[iilor legale privind aprarea mpotriva
incendiilor;
b) s stabileasc restric[ii ori s interzic, potrivit competen[ei prevzute
n regulamentul de organizare i func[ionare al serviciului, utilizarea focului
deschis i efectuarea unor lucrri cu substan[e inflamabile, pentru a preveni
producerea de incendii ori explozii;
c) s propun oprirea func[ionrii sau demolarea construc[iei incendiate,
precum i a celor vecine ori a unei pr[i din acestea, n scopul limitrii
propagrii incendiilor i evitrii unui dezastru, dac un asemenea pericol este
real, iminent i inevitabil;
d) s utilizeze, n func[ie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care
provine, pentru interven[ii la incendii;
e) s se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interven[iei, pe
drumuri care nu sunt deschise circula[iei publice ori pe alte terenuri, dac
cerin[ele de operativitate i de lucru impun aceasta; s opreasc ori s
limiteze traficul public n zona desfurrii opera[iunilor de interven[ie;
f) s intre n locuin[a persoanelor fizice, la solicitarea sau cu
consim[mntul scris al acestora, n condi[iile prevzute de lege; n cazul cnd
se impune nlturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vie[ii, integrit[ii
fizice sau bunurilor unei persoane, consim[mntul nu este necesar.
Art. 36. -(1) Pompierilor civili li se asigur, gratuit de ctre consiliul local
sau patron, dup caz, echipamentul de protec[ie adecvat misiunilor pe care le
ndeplinesc, iar n cazul n care, pe timpul interven[iei, li s-a degradat
mbrcmintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul i
despgubesc n mod corespunztor.
(2) Pompierii civili au obliga[ia s poarte uniform, echipament de
protec[ie i nsemne distinctive, a cror descriere i condi[ii de acordare se
stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de nterne, cu avizul
Departamentului pentru Administra[ie Public Local i aprobat de Guvern.
Art. 37. -(1) Pe timpul interven[iei, pompierilor civili i celorlal[i participan[i
la ac[iuni n condi[ii de risc li se asigur antidot adecvat naturii mediului de
lucru, potrivit legii.
(2) n cazul incendiilor de durat, care depesc 4 ore, pompierilor civili
i celorlal[i participan[i la interven[ie li se asigur hrana gratuit, n echivalentul
a 1.400 de calorii pentru fiecare mas.
(3) Obliga[ia asigurrii drepturilor prevzute n alin. (1) i (2) revine
consiliului local sau patronului, dup caz.
Art. 38. -(1) Pompierii voluntari ncadra[i n serviciile de pompieri civili au
dreptul la compensa[ii n bani pentru timpul efectiv de lucru la interven[ii i la
celelalte activit[i prevzute n programul serviciului.
(2) Cuantumurile orare ale compensa[iei prevzute la alin. (1) se
stabilesc i se acord de ctre consiliul local sau de patron, dup caz,
diferen[iat pe categorii de func[ii.
Art. 39. -(1) Pe timpul ct se afl la cursuri de pregtire i concursuri
profesionale, organizate n afara localit[ii n care func[ioneaz serviciul,
pompierii voluntari beneficiaz de toate drepturile de deplasare, cazare i de
diurn, ca pompierii angaja[i, care se acord de consiliul local sau de patron,
dup caz.
(2) Pompierii voluntari care sunt salaria[i ai altor servicii publice locale i
pstreaz drepturile de salariu la locul de munc pentru perioada de timp ct
particip la interven[ii sau la cursuri de pregtire.
Art. 40. -Persoanele juridice care organizeaz servicii de pompieri civili
au obliga[ia s asigure personalul acestora la o societate comercial de
asigurri, pentru caz de boal profesional, accident sau deces, produs n
timpul sau din cauza ndeplinirii atribu[iilor ce le revin pe timpul interven[iilor.
Art.41. (1) Pompierii nu rspund de pagubele inerente procesului de
interven[ie.
(2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau
degradarea mijloacelor din dotare pe timpul ac[iunilor de interven[ie, se
suport de ctre consiliul local, patron sau de ctre beneficiarul interven[iei
dup caz, dac paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de
pompieri.
CAPTOLUL V
Sanc[iuni
Art. 42. -(1) Constituie contraven[ii la prevederile prezentei ordonan[e
urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condi[ii nct, potrivit
legii, s constituie infrac[iuni, i se sanc[ioneaz cu amend:
1. de la 5.000.000 la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor. art. 8,
art. 9, art. 13, lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) i c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art.
20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 i art. 48 alin. (2);
. de la 1.000.000 la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art.
7, art.10 alin. (1) i (2), art.13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) i d), art. 19 alin.
(2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 i art.25;
. de la 500.000 la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit.
g) i h), art. 23 lit. a)-d) i art. 32 lit. a)-c).
(2) Contraven[iile la normele de prevenire i stingere a incendiilor, altele
dect cele prevzute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei
ordonan[e, i sanc[iunile contraven[ionale se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.
(3) Sanc[iunile contraven[ionale se aplic persoanelor fizice sau juridice,
dup caz.
(4) Dispozi[iile prevzute la alin. (1) i (2) se completeaz cu prevederile
legii nr. 32/1968 privind stabilirea i sanc[ionarea contraven[iilor.
Art. 43. Constatarea contraven[iilor i aplicarea sanc[iunilor
prevzute la art. 42 se fac de ctre personalul unit[ii de pompieri militari cu
atribu[ii de ndrumare, control, interven[ie i constatare a nclcrilor legii n
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul
Corpului Pompierilor Militari, precum i de alte organe abilitate de lege.
CAPTOLUL V
Dispozi[ii finale
Art. 44 .(1) Organizarea, conducerea, ndrumarea i controlul activit[ii
de aprare mpotriva incendiilor n unit[ile structurilor de aprare na[ional,
ordine public i siguran[ na[ional se realizeaz potrivit prevederilor
prezentei ordonan[e, pe baza normelor aprobate de conductorii structurilor
respective, cu avizul prevzut la art. 16 alin. (3).
(2) La unit[ile din structurile men[ionate la alin. (1), pompierii militari
exercit controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind
aprarea mpotriva incendiilor, numai la solicitarea comandan[ilor sau efilor
acestora.
Art. 45. (1) nterven[ia pentru stingerea incendiilor i salvarea
persoanelor n subteran, la centrale nucleare, pe cile ferate, n porturi i
acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj i extrac[ie, precum i la
navele aflate n apele teritoriale romne se asigur de ctre serviciile de
pompieri civili ale agen[ilor economici care administreaz sectorul respectiv,
cu asisten[a tehnic a unit[ilor de pompieri militari.
(2) Pompierii militari au obliga[ia s intervin n sprijinul serviciilor de
pompieri civili ale agen[ilor economici men[iona[i la alin. (1), n msura n care
dispun de mijloace de interven[ie, de echipament de protec[ie i substan[e de
stingere adecvate, precum i de subunit[i de interven[ie specializate.
(3) Agen[ii economici men[iona[i la alin. (1) pun gratuit la dispozi[ia
pompierilor militari substan[ele i echipamentele specifice necesare
interven[iei.
Art. 46. -Laboratoarele i poligoanale de ncercri la foc, de testri i
experimentri n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se autorizeaz i
acrediteaz potrivit legii.
Art. 47. -Autospecialele, echipamentele, substan[ele, accesoriile i
celelalte mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul
Romniei, trebuie s ndeplineasc condi[iile tehnice de calitate i de
performan[ prevzute de reglementrile n vigoare.
Art. 48. -(1) Cadrele tehnice din ministere i cele ale organelor
administra[iei publice centrale i locale, precum i personalul tehnic al
agen[ilor economici i institu[iilor, cu atribu[iuni de ndrumare, control i
constatare a nclcrii legii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, se
atest de unit[ile Corpului Pompierilor Militari.
(2) Prestarea lucrrilor de termoprotec[ie, ignifugare, verificare,
ntre[inere i reparare a autospecialelor i a altor mijloace tehnice destinate
aprrii mpotriva incendiilor se efectueaz de ctre persoane fizice i juridice
atestate de unit[ile Corpului Pompierilor Militari.
(3) Atestarea persoanelor prevzute la alin. (1) i (2) se face pa baza
metodologiei elaborate de nspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari.
Art. 49. -(1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile
apar[innd domeniului public i privat al statului, la bunurile personale ale
cet[enilor, precum i la cele apar[innd asocia[iilor non-profit sau
organiza[iilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar,
constituite potrivit legii, se suport de ctre brigzile i grupurile de pompieri
militari care au intervenit, dac legea nu prevede altfel.
(2) n cazul n care interven[ia la bunurile men[ionate la alineatul 1 se
realizeaz de un serviciu public al pompierilor civili, cheltuielile se asigur de
consiliul local n raza cruia s-a produs incendiul.
Art. 50. -Pe data intrrii n vigoare a prezentei ordonan[e, Decretul nr.
232/1974 privind prevenirea i stingerea incendiilor, republicat n Buletinul
Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificrile ulterioare, i Decretul nr.
290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protec[ie mpotriva
incendiilor la proiectarea i realizarea construc[iilor i instala[iilor, publicat n
Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum i orice alte dispozi[ii
contrare se abrog.
PRM-MNSTRU VCTOR CORBEA
Contrasemneaz p. Ministru de interne, Teodor Zaharia, secretar de stat
Departamentul pentru Administra[ie Public Local, Grigore Lpuanu,
secretar de stat p. Ministrul lucrrilor publice i amenajrii teritoriului, oan
Laccel, secretar de stat Bucureti, 28 august 1997. Nr.60
LEGEA nr.212 / 12.12.1997
Privind aprobarea Ordonan[ei Guvernului nr.60 / 1997 privind aprarea
mpotriva incendiilor
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege:
Articol unic Se aprob Ordonan[a Guvernului nr.60 din 28.08.1997
privind aprarea mpotriva incendiilor, emis n temeiul art.1 lit. i) din Legea
nr.134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonan[e i publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, partea , nr.225 din 30 august 1997, cu
urmtoarele modificri :
1. Articolul 22 alineatul (2) litera c) va avea urmtorul cuprins:
,c) s respecte normele de aprare mpotriva incendiilor, specifice
activit[ilor pe care le organizeaz sau le desfoar, n care caz utilizatorului
i revin, n mod corespunztor, i obliga[iile prevzute la art.19_
2. Articolul 42 alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
,, Art.42 (1) Constituie contraven[ii urmtoarele fapte, dac nu au fost
svrite n astfel de condi[ii nct, potrivit legii penale, s constituie
infrac[iuni, i se sanc[ioneaz cu amend:
a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art.13
lit.g) i h), art.23 lit.a)-d) i art.32 lit. a) - c)
b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art.6,
art.7, art.10 alin.(1) i (2), art.13 lit.d) l), art.18 alin.(1)lit. a) i d), art.19 alin.
(2) lit. k) m), art.22 lit.a) c), art.24 i art.25;
c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art.8,
art.9, art.13 lit. a) c), art.16 alin.(1) lit.b) i c), art.19 alin.(2) lit. a) j), art.20,
art. 27, art.28 alin.(2), art.40 i art.48 alin. (2) ,
3. Dup articolul 49 se introduce articolul 49' cu urmtorul cuprins :
, Art. 49' Hotrrile Guvernului prevzute la art.28 alin.(4), art.36 alin.
(2) i art. 42 alin.(2), precum i noile norme generale de prevenire i stingere a
incendiilor se emit n termen de 90 zile de la intrarea n vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonan[e i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea
Aceast lege a fost adoptat de Senat n edin[a din 16 septembrie
1997, cu respectarea prevederilor art.74 alin(2) din Constitu[ia Romniei
p. PREEDNTELE SENATULU OLVU GHERMAN
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa[ilor n edin[a din 25
noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constitu[ia
Romniei
p. PREEDNTELE CAMERE DEPUTA|LOR VASLE LUP

ORDONANTA GUVERNULU ROMNE nr. 114 din 31 august
2000
pentru modificarea i completarea Ordonan[ei Guvernului nr. 60/1997
privind aprarea mpotriva incendiilor
n temeiul dispozi[iilor art. 107 alin. (1) i (3) din Constitu[ia Romniei i
ale art. 1 lit.G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonan[e,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan[
Art . Ordonan[a Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva
incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 225 din 30
august 1997, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/1997, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 1. -Aprarea mpotriva incendiilor a vie[ii oamenilor, a bunurilor i a
mediului constituie o problem de interes public, la care trebuie s participe, n
condi[iile legii, autorit[ile administra[iei publice centrale i locale, persoanele
juridice i fizice romne, precum i celelalte persoane juridice sau fizice care
desfoar activit[i ori se afla n tranzit, dup caz, pe teritoriul Romniei."
2. Articolul 9 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 9. -La ncheierea contractelor de societate, de concesionare, de
nchiriere, de antrepriz i de asociere pr[ile sunt obligate s consemneze n
actele respective rspunderile ce le revin privind asigurarea aprrii mpotriva
incendiilor."
3. La articolul 14, dup litera d) se introduce litera d') cu urmtorul
cuprins:
"d') prevede i aprob n bugetul propriu fondurile necesare pentru
realizarea ac[iunilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor."
4. Articolul 18 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 18. -Agen[ia Na[ional pentru tiin[, Tehnologie i novare, la
propunerea autoritarilor administra[iei publice centrale interesate, va nscrie n
programele anuale i de perspectiv teme de cercetare-proiectare privind noi
metode i mijloace de prevenire i stingere a incendiilor."
5. La articolul 24 se introduce litera d) cu urmtorul cuprins:
"d) s elaboreze scenarii de siguran[ la foc pentru construc[iile i
instala[iile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de nspect-
oratul General al Corpului Pompierilor Militari i publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea 1;"
6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu urmtorul cuprins:
,,(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de
incendiu se elaboreaz de nspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, se aproba de ministrul de interne i se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea 1."
7. La articolul 30, alineatele (5) i (6) vor avea urmtorul cuprins:
,,(5) Calificarea, perfec[ionarea i conversia profesional a personalului
serviciilor de pompieri civili, precum i certifica rea competen[ei acestuia se
realizeaz cu respectarea standardelor ocupa[ionale.
(6) Ocupa[iile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de
Ministerul Muncii i Protec[iei Sociale pe baza propunerilor nspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari."
8. La articolul 33, litera f va avea urmtorul cuprins:
"f) alte servicii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor a vie[ii
oamenilor, bunurilor i a mediului."
9. La articolul 36, alineatul (1) va ave a urmtorul cuprins:
"Art. 36. -(1) Pompierilor civili li se asigura gratuit de ctre consiliul local
sau de ctre patron, dup caz, uniforme i echipamentul de protec[ie adecvate
misiunilor pe care le ndeplinesc, iar n cazul n care pe timpul interven[iei li s-a
degradat mbrcmintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul
i despgubete n mod corespunztor."
10. Dup articolul 37 se introduce articolul 37' cu urmtorul cuprins:
"Art. 37 .-ncadrarea personalului
angajat al serviciilor de pompieri civili n condi[ii speciale sau deosebite
de munc se realizeaz n condi[iile prevzute de lege."
11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu urmtorul cuprins:
,,(3) La sediile Preedin[iei Romniei, Parlamentului, Guvernului, precum
i la alte obiective de importan[ deosebit aflate n administrarea autorit[ilor
publice centrale se pot constitui prin hotrre a Guvernului subunit[i de
pompieri militari; institu[iile respective asigur gratuit imobilele, spa[iile i
utilit[ile necesare n vederea func[ionrii i desfurrii activit[ii subunit[ilor
de pompieri militari."
12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu urmtorul cuprins:
,,(2) Regulamentul de autorizare i acreditare a laboratoarelor i
poligoanelor de ncercri la foc, de testri i experimentri n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor se elaboreaz de nspectoratul General al
Corpului Pompierilor Militari, se aprob de ministrul de interne i se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1."
13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu urmtorul cuprins:
"(2) Metodologia de certificare a conformit[ii, agrementare tehnic i de
avizare tehnic pentru fabricarea, comercializarea i utilizarea mijloacelor
tehnice prevzute la alin. (1) se elaboreaz de nspectoratul General al
Corpului Pompierilor Militari, se aprob de ministrul de interne i se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1."
14. La articolul 48, alineatele (2) i (3) vor ave a urmtorul cuprins:
,,(2) Prestarea lucrrilor de termoprotec[ie, ignifugare, verificare,
ntre[inere i repararea autospecialelor i a altor mijloace tehnice destinate
aprrii mpotriva incendiilor se efectueaz de ctre persoane juridice atestate
de marile unit[i i de unit[ile de pompieri militari.
(3) Atestarea persoanelor prevzute la alin. (1) i (2) se face pe baza
metodologiilor elaborate de nspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, aprobate de ministrul de interne i publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea 1"
15. Dup articolul 48 se introduce articolul 48' cu urmtorul cuprins:
"Art. 48'. -(1) Pentru actele i documentele eliberate potrivit legii marile
unit[i i unit[ile de pompieri militari percep urmtoarele tarife:
a) avizul, acordul sau autoriza[ia privind prevenirea i stingerea
incendiilor- 500.000 lei;
b) avizul privind nfiin[area i func[ionarea serviciilor private de pompieri
civili -1.000.000 lei;
c) avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind
prevenirea i stingerea incendiilor- 1.000.000 lei;
d) atestatul, brevetul sau certificatul de competen[ ori de calificare
eliberat persoanelor fizice 100.000 lei;
e) atestatul eliberat persoanelor juridice -500.000 lei;
f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind
fabricarea, comercializarea si
utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire i stingere a incendiilor
-300.000 lei;
g) autorizarea sau acreditarea laboratoarelor i poligoanelor de ncercri
la foc, de testri i experimentri n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor-
2.000.000 lei.
(2) Termenul limit de eliberare a actelor i documentelor prevzute la
alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentrii documenta[iilor complete pe
baza crora se elibereaz actul sau documentul solicitat. Pentru situa[iile n
care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificri complexe
termenul este de 60 de zile.
(3) La cererea persoanelor fizice i juridice actele i documentele
prevzute la alin. (1) pot fi eliberate, dup caz, i n regim de urgen[, n
func[ie de posibilit[ile marilor unit[i i ale unit[ilor de pompieri militari,
situa[ie n care tarifele vor fi majorate dup cum urmeaz:
a) pentru reducerea termenului la 15zile:cu 30%;
b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50%.
(4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor i documentelor
prevzute la alin. (1) se actualizeaz periodic, n func[ie de rata infla[iei, prin
hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului de nterne, cu avizul Oficiului
Concuren[ei.
(5) La tarifele prevzute la alin. (1) se adaug, dup caz, contravaloarea
presta[iilor efectuate pe baz de contract de marile unit[i i de unit[ile de
pompieri militari pentru desfurarea activit[ilor de formare, pregtire,
specializare sau evaluare, respectiv pentru verificri n teren, ncercri, testri,
experimentri sau analize executate n laboratoare i poligoane,
(6) Veniturile realizate din eliberarea actelor i documentelor prevzute
la alin, (1) se re[in integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, i vor
fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente i de capital. Sumele
neutilizate la finele anului se reporteaz n anul urmtor cu aceeai
destina[ie,"
Art, . Ordonan[a Guvernului nr, 60/1997, cu modificrile i completrile
aduse prin prezenta ordonan[, va fi republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea 1, dup aprobarea acesteia prin lege, dndu-se textelor o
nou numerotare.
PRM-MNSTRU MUGUR CONSTANTN SARESCU
Contrasemneaz'
Ministru de interne
Constantin Dudu onescu Ministrul finan[elor Decebal Traian Reme
Ministrul apelor, pdurilor i protec[iei mediului Romic Tomescu Ministrul
lucrrilor publice i amenajrii teritoriului Nicolae Noica Ministrul muncii i
protec[iei sociale Smaranda Dobrescu p,Ministrul func[iei publice oan Onisei
secretar de stat
Bucureti, 31 august 2000, Nr, 114,
LEGEA nr. 126 din 3 aprilie 2001
Privind aprobarea Ordonan[ei nr.114 / 2000 pentru modificarea i
completarea Ordonan[ei Guvernului nr.60 / 1997 privind aprarea mpotriva
incendiilor
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege
Articol unic
Se aprob Ordonan[a Guvernului nr.114 din 31 august 2000 pentru
modificarea i completarea Ordonan[ei Guvernului nr.60 / 1997 privind
aprarea mpotriva incendiilor, emis n temeiul art.1 lit. G pct.4 din Legea
nr.125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan[e i publicat n
Monitorul Oficial al Romniei Partea , nr. 425 din 1 septembrie 2000.
Aceast lege a fost adoptat de Senat n edin[a din 16 ianuarie 2001,
cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constitu[ia Romniei
PREEDNTELE SENATULU, NCOLAE VCROU
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa[ilor n edin[a din 1
martie 2001, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constitu[ia
Romniei.

PREEDNTELE CAMERE DEPUTA|LOR, VALER DORNEANU
NORME GENERALE
De prevenire i stingere a incendiilor
CAPTOLUL
Dispozi[ii generale
Art. 1. -(1) Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor,
denumite n continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de
performan[, cerin[ele i condi[iile tehnice privind siguran[a la foc pentru
construc[ii, instala[ii i alte amenajri, agen[ii care pot interveni n caz de
incendiu i pentru nlturarea efectelor acestuia, exigen[ele utilizatorilor,
precum i normele, regulile, recomandrile i msurile generale ce trebuie
avute n vedere n scopul aprrii mpotriva incendiilor.
(2) Prezentele norme generale se aplic la proiectarea, executarea i
exploatarea construc[iilor, instala[iilor i a altor amenajri, n raport cu faza de
realizare n care se afl i indiferent de titularul dreptului de proprietate,
precum i la organizarea si desfurarea activit[ii de aprare mpotriva
incendiilor.
Art. 2. -(1) n organizarea, desfurarea i conducerea activit[ii de
aprare mpotriva incendiilor se [ine seama de urmtoarele principii:
respectarea reglementrilor n vigoare, priorit[ii, dimensionrii optime,
colaborrii i conlucrrii cu factorii interesa[i.
(2) Proiectarea i executarea construc[iilor, instala[iilor i ale altor
amenajri (campinguri, tribune, parcaje, platforme etc.) se realizeaz astfel
nct, n cazul unui incendiu produs n faza de utilizare a acestora, s asigure
urmtoarele cerin[e:
a) protec[ia i evacuarea utilizatorilor, [innd seama de vrsta i de
starea lor fizic;
b) limitarea pierderilor de bunuri;
c) prentmpinarea propagrii incendiului;
d) protec[ia pompierilor i a altor for[e care intervin pentru evacuarea i
salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea i stingerea
incendiului i nlturarea unor efecte negative ale acestuia.
Art. 3. -(1) Criteriile de performan[ privind cerin[a de calitate "siguran[a
la foc" sunt: riscul de incendiu, rezisten[a la foc, prentmpinarea propagrii
incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, cile de acces, de evacuare
i de interven[ie.
(2) Criteriile de performan[ privind siguran[a la foc i principalii factori de
determinare a acestora sunt prevzu[i n anexa nr. 1.
Art. 4. -(1) Nivelurile de performan[ pentru criteriile prevzute la art. 3,
modalit[ile de evaluare a factorilor de determinare i limitele medii sau
extreme sunt stabilite prin reglementri tehnice.
(2) Determinarea nivelurilor de performan[ prevzute la alin. (1) se face
prin ncercri, calcule i ra[ionamente.
Art. 5. -Efectele negative ale agen[ilor termici, chimici, electromagnetici
ori biologici, care pot interveni n caz de incendiu asupra construc[iilor
instala[iilor si utilizatorilor, sunt prezentate n anexa nr.2.
Art 6 -(1) La evaluarea ndeplinirii cerin[elor privind siguran[a la foc,
dimensionarea serviciilor de pompieri, ntocmirea planurilor de interven[ie i la
aprecierea capacit[ii de aprare mpotriva incendiilor se utilizeaz timpii de
siguran[ la foc i timpii operativi de interven[ie, n raport cu categoria de
importan[ a construc[iilor
(2) Definirea timpilor de siguran[ la foc i a timpilor operativi de
interven[ie, precum i principalii factori de evaluare a acestora sunt prevzu[i
n anexa nr 3
(3) Evaluarea i stabilirea timpilor de siguran[ la foc se fac prin
metodele precizate la art.4 alin (2), iar a timpilor operativi de interven[ie, prin
procedee i reguli ,de estimare statistic sau empiric, ori prin msurare
direct pe durata interven[iilor.
Art. 7 (1) Nivelurile de performan[ privind siguran[a la foc i
msurile, de prevenire i stingere a incendiilor, stabilite pentru construc[ii,
instala[ii i a1te amenajri, vor fi prevzute n documenta[iile tehnice de
organizare, sistematizare i amenajare a teritoriului, precum i in
documenta[iile tehnice de proiectare i de executare a construc[iilor i
instala[iilor.
(2) Evaluarea, armonizarea i reflectarea interdependen[ei dintre
nivelurile de performan[ dintre nivelurile de performan[ privind siguran[a la
foc i msurile de prevenire i stingere a incendiilor, stabilite i necesare, se
vor realiza prin scenarii de siguran[ la foc. Structura de principiu a scenariului
de siguran[ la foc este prezentat n anexa nr. 4.
(3) De nivelurile de performan[ prevzute n documenta[iile tehnice
men[ionate la alin (1), de normele specifice de prevenire i de stingere a
incendiilor, precum i de concluziile i msurile tehnico-organizatorice din
scenariile de siguran[ la foc se va [ine seama la elaborarea instruc[iunilor i
schemelor de exploatare privind prevenirea i stingerea incendiilor, la
ntocmirea planurilor de protec[ie mpotriva incendiilor, la emiterea permiselor
i autoriza[iilor de lucru cu foc, precum i la emiterea avizelor i autoriza[iilor
de prevenire i stingere a incendiilor.
(4) Planurile de protec[ie mpotriva incendiilor sunt. planul de evacuare,
planul de depozitare a materialelor periculoase i planul de interven[ie.
Art. 8-(1) Autospecialele, utilajele, instala[iile, echipamentele,
substan[ele, accesoriile i alte mijloace tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor trebuie s ndeplineasc condi[iile de performan[ specifice i sunt
admise pentru utilizare numai dac sunt avizate de nspectoratul General al
Corpului Pompierilor Militari.
(2) La proiectarea, omologarea i executarea n [ar a mijloacelor
tehnice de prevenire i stingere a incendiilor este obligatorie respectarea
condi[iilor tehnice generale prevzute n reglementrile elaborate sau avizate
de nspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari
(3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor sunt prevzute n anexa nr 5.
Art. 9. -(1) Pentru asigurarea desfurrii, n condi[ii de operativitate i
eficien[, a opera[iunilor de interven[ie n situa[iile de urgen[ public de
incendiu se ntocmesc, potrivit legii, planuri de interven[ie.
(2) Structura-cadru a planului de interven[ie este prezentat n anexa
nr.6
(3) Planul de interven[ie se avizeaz de brigada sau de grupul de
pompieri militari.
Art. 10 -(1) n sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor
de performan[ privind siguran[a ia foc se include n ce[e de prevenire i
stingere a incendiilor, care, mpreun cu performan[ele serviciului de pompieri
civili, determin capacitatea de aprare mpotriva incendiilor.
(2) Sintagmele protecia (lupta) mpotri&a incendiilor, combaterea
incendiilor i paa contra incendiilor, utilizate n reglementrile existente, au
aceeai semnifica[ie cu pre&enirea i stingerea incendiilor7
CAPTOLUL
Norme de prevenire i stingere a incendiilor
la proiectarea i executarea construc[iilor, instala[iilor i a altor amenajri
1eciunea 1 /iscul de incendiu
Art.11. -(1) Riscul de incendiu este criteriul de performan[ care
reprezint probabilitatea global de izbucnire a incendiilor, determinat de
interac[iunea propriet[ilor specifice materialelor si substan[elor combustibile
cu sursele poten[iale de aprindere, n anumite mprejurri, n acelai timp i
spa[iu.
(2) dentificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu se fac
conform legii i potrivit reglementrilor specifice.
(3) Riscul de incendiu se va stabili i se va preciza, obligatoriu, pe zone,
spa[ii, ncperi, compartimente de incendiu, cldiri sau instala[ii tehnologice,
asigurndu-se ncadrarea n nivelurile de risc sau n categoriile de pericol de
incendiu, corespunztor reglementrilor specifice.
(4) Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) i
ridicat (mare). n situa[iile n care nivelul de risc este asociat cu pericolul de
explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat
(foarte mare)
(5) Se recomand reducerea pe ct posibil a nivelului riscului de
incendiu.
(6) Depirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementri
specifice sau n documenta[iile tehnice i n scenariile de siguran[ la foc,
prevzute la art. 7 alin. (1) i (2), este, de regul, interzis, cu excep[ia
cazurilor prevzute de lege, cnd se impune luarea msurilor
compensatorii de aprare mpotriva incendiilor.
1eciunea a 2)a
/eistena, comportarea i stabilitatea la foc
Art. 12. -(1) Rezisten[a la foc este proprietatea unui element de
construc[ie sau a unei structuri de a-i pstra pe o durat determinat
stabilitatea, etaneitatea la foc i/sau izolarea termic cerute i/sau alt
func[iune specializat, ntr-o ncercare la foc standardizat.
(2) Rezisten[a la foc a elementelor de construc[ii care separ sau
delimiteaz compartimentele de incendiu de alte spa[ii ale construc[iilor ori ale
instala[iilor reprezint intervalul n care elementele de construc[ii i epuizeaz
capacitatea de rezisten[ la foc printr-o ncercare standardizat.
(3) Nivelurile rezisten[ei la foc a elementelor de construc[ii se stabilesc n
unit[i de timp (ore i minute), precizndu-se, dup caz, dac sunt rezisten[e,
stabile sau etane la foc.
Art. 13 -(1) Rezisten[a la foc a structurii portante se evalueaz pentru
ansamblul construc[iei sau pentru un compartiment de incendiu.
(2) Compartimentul de incendiu reprezint construc[ia sau o parte a unei
construc[ii con[innd una sau mai multe ncperi sau alte spa[ii, delimitate prin
elemente de construc[ii destinate s l izoleze de restul construc[iei, n scopul
limitrii propagrii incendiului, pe o durat determinat. Ariile compartimentelor
de incendiu se stabilesc n func[ie de riscul de incendiu existent, destina[ia,
alctuirea i de rezistenta la foc a construc[iei.
(3) Compartimentarea antifoc se realizeaz prin elemente de construc[ie
rezistente la foc, verticale i, dup caz, orizontale.
Art. 14. -Gradul de rezisten[ la foc reprezint capacitatea construc[iei
sau a compartimentului de incendiu, ndeosebi a structurii portante sau de
rezisten[, de a rspunde la incendiu, indiferent de destina[ie.
(2) Gradul de rezisten[ la foc se stabilete n func[ie de nivelurile de
rezisten[ la foc ale principalelor elemente de construc[ii componente.
(=) 'radele de reisten la foc, n ordinea descresctoare a siguranei
la foc, sunt9 (, ((, (((, (5 i 57
Art. 15. -(1) Comportarea la foc a construc[iilor i a instala[iilor, n
ansamblu sau a unor pr[i componente este determinat de contribu[ia la foc
a elementelor, materialelor i substan[elor combustibile utilizate, n raport cu
rezisten[a la foc asigurat.
(2) Contribu[ia la foc se estimeaz prin poten[ialul caloric al sarcinii
termice i reprezint suma energiilor calorice degajate prin arderea complet a
tuturor elementelor, materialelor i substan[elor combustibile din spa[iul
respectiv.
(3) Limita maxim a poten[ialului caloric este dat de arderea complet,
n cazul unui incendiu total ntr-o construc[ie, instala[ie sau compartiment de
incendiu.
(4) Construc[iile i instala[iile trebuie s se comporte la foc astfel nct,
pe timpul interven[iei n caz de incendiu, s nu pericliteze siguran[a
utilizatorilor i a personalului de interven[ie
(5) Aprecierea real a comportrii la foc a unor construc[ii i instala[ii se
poate face dup stingerea incendiilor produse n acestea att prin constatri i
msurtori directe, ct i prin expertizare
Art. 16 (1) Stabilitatea la foc a construc[iilor i instala[iilor sau a
compartimentelor de incendiu reprezint caracteristica global, exprimat n
unit[i de timp (ore, minute), ntre momentul izbucnirii incendiului i momentul
n care structura de rezisten[ respectiv i pierde capacitatea portant i se
prbuete ca urmare a ac[iunilor i a efectelor incendiului.
(2) Stabilitatea la foc este determinat de rezisten[a i comportarea la
foc i este influen[at de msurile luate pentru limitarea efectelor negative ale
agen[ilor care pot interveni n caz de incendiu.
(3) Aprecierea stabilit[ii la foc a construc[iilor i a instala[iilor n care sau
produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte bun, bun,
corespunztoare, satisfctoare i nesatisfctoare.
1eciunea a =)a !rentAmpinarea propagrii incendiilor
Art 17 -(1) Construc[iile i instala[iile tehnologice independente, grupate
sau comasate potrivit reglementrilor tehnice, se amplaseaz la distan[e de
siguran[ fa[ de vecint[i sau se compartimenteaz astfel nct, n caz de
incendiu, s nu pun n pericol alte construc[ii, compartimente de incendiu,
instala[ii i vecint[i.
(2) n cazul executrii unor lucrri la construc[iile i instala[iile existente
care nu respect condi[iile privind distan[ele de siguran[ la foc normate, se
vor lua msuri compensatorii de aprare mpotriva incendiilor.
Art. 18. -La alctuirea construc[iilor i a instala[iilor, pe lng condi[iile
referitoare la riscul de incendiu, rezisten[a, comportarea i stabilitatea la foc,
prevzute la cap. sec[iunile 1 i 2 din prezentele norme generale, se are n
vedere i criteriul de performan[ referitor la prentmpinarea propagrii
incendiilor, n func[ie de: degajrile de fum, de gaze fierbin[i i de alte produse
nocive, propagarea flcrilor i a fumului, etaneitatea la fum i flcri i
rezisten[a fa[adelor i acoperiurilor la propagarea focului.
Art. 19. -(1) Degajrile de fum, de gaze fierbin[i i de alte produse nocive
pe timpul incendiilor sunt determinate, n principal, de: natura, distribu[ia i
cantit[ile existente de materiale i substan[e combustibile, termodegradabile
sau nocive, viteza de ardere, durata incendiului i de ceilal[i factori i ac[iuni
precizate n anexele nr 1 i 2.
(2) Condi[iile de siguran[ la foc privind degajrile men[ionate la alin. (1)
trebuie s asigure men[inerea stabilit[ii construc[iei sau a instala[iei expuse
incendiului, prin limitarea i reducerea cantit[ilor de emisii, precum i
evacuarea lor dirijat, urmrindu-se reducerea efectelor negative asupra
utilizatorilor i personalului de interven[ie, precum i limitarea propagrii
incendiului.
(3) Evacuarea dirijat din spa[iile nchise a degajrilor men[ionate la alin
(1) se realizeaz prin sisteme de ventilare natural-organizat i, dup caz,
mecanic, utiliznd dispozitive i instala[ii speciale.
(4) Pe timpul interven[iilor, dac situa[ia impune evacuarea emisiilor de
fum, se pot practica deschideri n unele elemente ale construc[iilor care
delimiteaz spa[iile respective i care nu au rol de rezisten[.
Art. 20 -(1) Propagarea flcrilor pe suprafa[a materialelor i a
elementelor combustibile ale construc[iilor depinde de natura acestora, de
modul de alctuire (dimensiuni, continuitate, goluri interioare etc.) i de viteza
specific de propagare a flcrii.
(2) Se recomand utilizarea acelor materiale i alctuiri care au o vitez
redus de propagare a flcrilor i luarea, dup caz, a msurilor pentru
ntreruperea continuit[ii elementelor de construc[ii, finisajelor sau a
materialelor de protec[ie (izolare), etanarea golurilor de trecere i a
strpungerilor sau prevederea de instala[ii ori de sisteme adecvate de
protec[ie.
Art 21. -Etaneitatea la fum i flcri reprezint intervalul n care un
element de separare mpiedic trecerea fumului i a flcri lor dintr-o parte n
alta a acestuia.
Art. 22. -(1) Pentru evitarea propagrii incendiului, condi[ia este ca
degajrile de fum i gaze fierbin[i i propagarea flcrilor i fumului s fie ct
mai reduse, iar etaneitatea la fum i la flcri s se men[in pe o durat ct
mai mare.
(2) Este obligatorie luarea de msuri pentru prentmpinarea propagrii
incendiilor pe fa[adele construc[iilor.
1eciunea a C)a
Ci de acces, e&acuare i (nter&enie
Art. 23. -(1) Cile de acces i de circula[ie ale construc[iilor i instala[iilor
de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse,
alctuite i marcate, nct s asigure evacuarea persoanelor, precum i
circula[ia i orientarea rapid a for[elor de interven[ie.
(2) Traseele destinate for[elor de interven[ie trebuie s asigure circula[ia
personalului de interven[ie i s fie prevzute cu iluminat de siguran[
corespunztor.
Art. 24. -(1) Construc[iile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau
arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevzute cu ci de evacuare
a persoanelor, n numr suficient, corespunztor dimensionate i realizate,
astfel nct persoanele s ajung n timpul cel mai scurt i n deplin siguran[
n exterior, la nivelul terenului ori al cilor de acces carosabile, n refugii sau n
alte locuri special amenajate.
(2) Ci special destinate evacurii persoanelor, animalelor sau bunurilor
se prevd atunci cnd cele func[ionale sunt insuficiente sau cnd, n mod
justificat, nu pot satisface condi[iile normate.
(3) Cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu se marcheaz cu
indicatoare de securitate i se prevd cu mijloace de iluminat, conform
reglementrilor tehnice, astfel nct s se asigure vizibilitatea i s fie uor
recunoscute.
Art. 25. -La proiectarea i la executarea cilor de evacuare se interzice
prevederea uilor care se pot bloca n pozi[ie nchis, reducerea gabaritelor
stabilite prin reglementri tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu
excep[ia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente
care pot crea pe timpul incendiilor dificult[i la evacuare (mpiedicare,
alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculad, panic etc)
Art 26 -(1) Cile de acces, de evacuare i interven[ie din construc[ii i
instala[ii se separ de celelalte spa[ii prin elemente de construc[ii cu rezisten[
i comportare la foc corespunztoare utilizrii n condi[ii de siguran[ a cilor
respective pe timpul incendiilor i se prevd, dup caz, cu instala[ii sau
sisteme de evacuare a fumului i a gazelor fierbin[i ori de presurizare.
(2) Pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap,
bolnavilor i a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure n
caz de incendiu, se adopt solu[ii i msuri adecvate.
(3) Ascensoarele special destinate pentru interven[ii n caz de incendiu
se prevd si se realizeaz potrivit reglementrilor tehnice, asigurnd accesul
for[elor de interven[ie pe durata stabilit n scenariile de siguran[ la foc
Art. 27. -(1) Asigurarea accesului i a circula[iei autospecialelor de
interven[ie n incintele agen[ilor economici i ale institu[iilor, n zonele locuite,
precum i ntre localit[i este obligatorie conform reglementrilor tehnice.
(2) n locurile prevzute la alin. (1) trebuie s se asigure cel pu[in un
acces carosabil din drumurile publice i din drumurile de circula[ie interioare,
amenajat, marcat, ntre[inut i utilizabil n orice anotimp.
(3) Cile de acces i de circula[ie se dimensioneaz potrivit
reglementrilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurnd accesul
autospecialelor de interven[ie.
(4) Prevederea i realizarea platformelor de acces i de amplasare a
autospecialelor de interven[ie i salvare de la nl[imi lng construc[iile i
instala[iile stabilite prin reglementri tehnice i scenarii de siguran[ la foc sunt
obligatorii.
(5) Asigurarea cilor de acces pentru autospecialele de interven[ie la
sursele de alimentare cu ap n caz de incendiu i a posibilit[ilor de folosire a
acestor surse n orice anotimp constituie o condi[ie de siguran[ la foc.
1eciunea a ")a
(nstalaii aferente construciilor i instalaii te#nologice
Art. 28. -(1) nstala[iile aferente construc[iilor (electrice, de ap, nclzire,
ventilare, condi[ionare, canalizare, paratrsnet etc.) i instala[iile tehnologice
se proiecteaz, se execut i se exploateaz potrivit reglementrilor tehnice i
msurilor specifice de prevenire i stingere a incendiilor, astfel nct acestea
s nu constituie surse de izbucnire a incendiilor i/sau de propagare a focului
(2) nstala[iile prevzute la alin. (1) trebuie s corespund destina[iei,
tipului i categoriei de importan[ a construc[iei, precum i nivelului de risc de
incendiu, s aib nivelul de protec[ie corespunztor mediului n care sunt
amplasate i s respecte prevederile din normele generale i specifice de
prevenire i stingere a incendiilor
Art. 29. -nstala[iile tehnologice se pun n func[iune i se exploateaz cu
respectarea strict a instruc[iunilor i regulilor de utilizare, precum i a
msurilor de prevenire i stingere a incendiilor, stabilite de proiectan[ii i de
productorii respectivi.
Art. 30. -(1) nstala[iile de ventilare sau condi[ionare, precum i cele de
transport pneumatic se proiecteaz, se realizeaz i se exploateaz astfel
nct, n func[ionare normal, pr[ile componente (echipamente, motoare,
angrenaje, tubulatur etc.) s nu genereze surse care pot aprinde substan[ele
vehiculate prin acestea i s nu faciliteze propagarea incendiului.
(2) Traseele instala[iilor de ventilare, condi[ionare sau transport
pneumatic din construc[iile cu risc de incendiu sau explozie, precum i cele din
slile aglomerate ori din ncperile cu bunuri de mare valoare sau de
importan[ deosebit vor fi independente i complet separate de traseele
pentru alte spa[ii.
(3) Se interzice evacuarea prin aceeai instala[ie de ventilare,
condi[ionare sau transport pneumatic a substan[elor care, n amestec sau prin
combina[ie chimic, pot produce incendii ori explozii.
Art. 31. -Construc[iile, instala[iile de produc[ie, precum i zonele din
vecintatea acestora, n care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi
combustibile, se prevd, conform reglementrilor specifice, cu sisteme de
detectare a emisiilor i, dup caz, de nbuire, neutralizare sau evacuare
for[at a acestora, n vederea prentmpinrii acumulrii de concentra[ii
periculoase, precum i pentru semnalizarea situa[iei create.
1eciunea aD)a
0c#iparea i dotarea cu mi%loace de pre&enire i stingere a incendiilor
Art. 32. -Construc[iile i instala[iile tehnologice se echipeaz cu sisteme,
instala[ii, dispozitive, aparate i alte mijloace de prevenire i stingere a
incendiilor, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice.
Art. 33. -Pentru realizarea protec[iei eficiente mpotriva incendiilor, la
stabilirea categoriilor, tipurilor i parametrilor sistemelor, instala[iilor,
dispozitivelor, aparatelor i altor mijloace de prevenire i stingere a incendiilor,
precum i la dimensionarea, amplasarea i realizarea acestora se va [ine
seama de urmtoarele condi[ii:
a) controlul riscurilor de izbucnire, precum i al dezvoltrii i propagrii
incendiilor n zona protejat;
b) compatibilitatea ntre mijloacele tehnice prevzute, precum i ntre
acestea i caracteristicile mediului protejat:
c) complementaritatea reciproc n ndeplinirea rolurilor, n caz de
incendiu, precum i aportul serviciului de pompieri;
d) asigurarea unui raport optim ntre instala[iile, sistemele i dispozitivele
cu ac[ionare manual i cele cu func[ionare automat;
e) corelarea intrrii i men[inerii n func[iune, precum i a fiabilit[ii
mijloacelor tehnice de prevenire i stingere a incendiilor cu timpii
corespunztori de siguran[ la foc i, dup caz, cu timpii operativi de
interven[ie;
f) prevederea, dup caz, a posibilit[ilor de alimentare i prin mijloace
mobile a instala[iilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum i
constituirea rezervelor normate;
g) asigurarea condi[iilor care s permit efectuarea opera[iunilor i
lucrrilor de verificare, ntre[inere i reparare, conform instruc[iunilor;
h) utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor omologate, avizate i agrementate tehnic i care ndeplinesc
condi[iile de calitate, potrivit legii;
i) ntocmirea instruc[iunilor i a schemelor de func[ionare.
Art. 34. -(1) Dotarea agen[ilor economici, a institu[iilor i localit[ilor cu
autospeciale i cu alte mijloace mobile de interven[ie la incendii se face, dup
caz, pe baza scenariilor de siguran[ la foc sau a analizei capacit[ii de
aprare mpotriva incendiilor, respectndu-se criteriile minime de performan[
privind organizarea i func[ionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de
autorit[ile abilitate prin lege.
(2) Personalului de interven[ie pentru stingerea incendiilor i se prevede i
i se asigur echipamentul i mijloacele de protec[ie adecvate, potrivit
reglementrilor n vigoare.
(3) Echipamentul i mijloacele prevzute la alin. (1) i (2) trebuie s
asigure protec[ia personalului de interven[ie la efectele negative ale agen[ilor
care intervin n caz de incendiu (anexa nr. 2), precum i posibilit[i de iluminat,
de comunicare i de lucru n condi[ii de siguran[.
Art. 35. -(1) La darea n exploatare a construc[iilor i instala[iilor
tehnologice, persoanele stabilite prin lege trebuie s certifice existen[a i
func[ionarea instala[iilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor i a
celorlalte mijloace de prevenire i stingere a incendiilor la parametrii stabili[i n
documenta[iile prevzute la art. 7, precum i existen[a planurilor de
interven[ie.
(2) Scenariile de siguran[ la foc se elaboreaz obligatoriu pentru
categoriile de construc[ii, instala[ii tehnologice i alte amenajri care, potrivit
legii, sunt supuse avizrii i autorizrii privind prevenirea i stingerea
incendiilor.
CAPTOLUL
Norme de prevenire i stingere a incendiilor la exploatarea construc[iilor,
instala[iilor i a altor amenajri
Art 36. -Normele din prezentul capitol stabilesc reguli i msuri generale
privind controlul, supravegherea i reducerea riscurilor de incendiu,
men[inerea condi[iilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor n caz de
incendiu, ntre[inerea n stare operativ a mijloacelor tehnice de prevenire i
stingere a incendiilor, precum i pregtirea i desfurarea interven[iilor n
situa[ii de urgen[ public de incendiu.
Art. 37. -(1) Exploatarea sistemelor, instala[iilor, dispozitivelor,
echipamentelor, aparatelor, mainilor i utilajelor, de orice categorie, cu
defec[iuni, improviza[ii sau fr protec[ia corespunztoare fa[ de materialele
sau substan[ele combustibile din spa[iul n care sunt utilizate este interzis.
(2) la utilizarea mijloacelor prevzute la alin. (1) este obligatorie
respectarea instruc[iunilor de func[ionare, folosire i ntre[inere, precum i a
normelor i msurilor specifice de prevenire i stingere a incendiilor, emise i
aprobate potrivit legii.
(3) Pe timpul exploatrii instala[iilor aferente construc[iilor i instala[iilor
tehnologice prevzute la art. 28 alin. (1) se interzice:
a) utilizarea necorespunztoare a sistemelor, instala[iilor, aparatelor i
echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admis;
b) func[ionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii
conform instruc[iunilor de func[ionare;
c) func[ionarea fr sisteme, aparate i echipamente, necesare pentru
controlul i men[inerea parametrilor privind siguran[a n func[ionare sau
nlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
d) ntre[inerea necorespunztoare a elementelor prevzute pentru
izolare termic sau electric ori pentru separare;
e) depirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrrilor de
ntre[inere i repara[ii sau executarea necorespunztoare a acestora;
f) executarea lucrrilor de ntre[inere i repara[ii sau a unor modificri de
ctre personal neautorizat i necalificat.
Art. 38. -(1) Utilizarea focului deschis n locuri cu pericol de incendiu i
pe timp de vnt este interzis. locurile (zonele) cu pericol de incendiu, n care
se aplic aceast interdic[ie, se stabilesc i se marcheaz de persoanele n
drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis n incintele unit[ilor,
n zonele de agrement i n gospodriile popula[iei se face numai n locuri
amenajate, n condi[ii i la distan[e care s nu permit propagarea focului la
construc[ii, depozite, culturi agricole, pduri, planta[ii sau la alte vecint[i.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deeurilor i a altor materiale
combustibile se face n locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri
pregtite, cu luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicarea propagrii
focului la vecint[i, asigurndu-se supravegherea permanent a arderii,
precum i stingerea jarului dup terminarea activit[ii.
(4) Luarea msurilor pentru prentmpinarea jocului copiilor cu focul n
condi[ii i n locuri n care se pot produce incendii constituie o obliga[ie a
persoanelor care rspund, potrivit legii, de creterea, educarea i ngrijirea
copiilor.
Art. 39. -(1) Efectuarea lucrrilor de sudare, tiere, lipire sau a altor
asemenea opera[iuni care prezint pericol de incendiu, n construc[ii civile
(publice) pe timpul programului cu publicul, n instala[ii tehnologice cu risc de
incendiu sau explozie, n depozite ori n alte spa[ii cu pericol de aprindere a
materialelor, produselor sau substan[elor combustibile, este interzis.
(2) Lucrrile men[ionate la alin. (1) se pot executa n spa[iile respective
numai dup ce s-au luat, dup caz, msuri pentru: evacuarea persoanelor;
ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, splarea,
blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea
spa[iilor; dotarea locurilor de munc cu mijloace de limitare i stingere a
incendiilor.
(3) Lucrrile men[ionate la alin. (1) se execut numai pe baza permisului
de lucru cu foc, al crui model este prezentat n anexa nr.7. n cazul lucrrilor
ce se execut n instala[ii i n alte locuri (zone) cu risc de incendiu sau de
explozie, precizate n normele specifice de prevenire i stingere a incendiilor,
se ntocmete autoriza[ie de lucru.
(4) n toate cazurile prevzute la alin.(1)-(3) este obligatorie instruirea
persoanlului de execu[ie, control i supraveghere asupra msurilor de
prevenire i stingere a incendiilor, precum i informarea serviciului de
pompieri.
Art. 40. -(1) Fumatul n locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca
atare prin reglementri specifice sau prin dispozi[ii ale persoanelor fizice ori
juridice abilitate, este interzis.
(2) Locurile (zonele) n care este interzis fumatul se marcheaz conform
reglementrilor specifice.
(3) Locurile n care este permis fumatul se doteaz i, dup caz, se
marcheaz conform reglementrilor specifice.
Art. 41. -(1) Men[inerea n bun stare a instala[iilor i sistemelor de
captare i scurgere la pmnt a descrcrilor electrice atmosferice
(paratrsnet) i a electricit[ii statice este obligatorie la construc[ii i instala[ii,
utilaje i echipamente tehnologice, conform reglementrilor tehnice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare i scurgere la pmnt a electricit[ii
statice conform instruc[iunilor specifice este obligatorie.
Art. 42. -(1) n spa[iile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie
se interzice accesul salaria[ilor i al altor persoane fr echipament de
protec[ie adecvat condi[iilor de lucru.
(2) -olosirea dispoiti&elor, aparatelor, uneltelor i sculelor neprote%ate
corespuntor sau care pot produce scAntei prin funcionare, lo&ire sau
frecare n spaii sau n locuri cu risc de e.ploie este interis7
Art. 43. (1) n construc[iile civile (publice) i de produc[ie, cantit[ile de
materiale i de substan[e combustibile utilizate nu trebuie s conduc la
depirea densit[ii sarcinii termice stabilite prin reglementri tehnice sau prin
documenta[iile prevzute la art. 7, dup caz.
(2) n slile aglomerate i de sport, pe stadioane sau pe alte arene
sportive ori n incinte amenajate pentru activit[i cu public este interzis accesul
publicului cu produse i substan[e inflamabile sau cu alte mijloace care pot
produce incendii sau explozii.
(3) Depozitarea i utilizarea n spa[ii publice a mijloacelor, produselor i
substan[elor prevzute la alin. (2) se permit numai n locurile amenajate n
acest scop i cu respectarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor.
(4) n cldirile, construc[iile sau amenajrile prevzute la alin. (2) este
interzis accesul persoanelor n numr mai mare dect capacitatea stabilit i
declarat.
(5) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admis numai cu
respectarea normelor si msurilor specifice de prevenire i stingere a
incendiilor i cu avizul autorit[ilor abilitate prin lege.
Art. 44. -(1) n locuin[e de tip unifamilial sau n apartamentele blocurilor
de locuit, carburan[ii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pstreaz
numai n ambalaje metalice special destinate, nchise ermetic, n locuri
protejate i fr a se depi cantit[ile admise prin reglementri.
(2) Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesit[i
casnice, se amplaseaz, se pstreaz i se utilizeaz numai n condi[iile
stabilite prin instruc[iuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor
neomologate sau defecte, transvazarea improvizat sau neautorizat a
gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient n altul i verificarea etaneit[ii
cu flacr deschis.
Art. 45. -(1) Produsele, materialele i substan[ele combustibile se
amplaseaz la distan[ de siguran[ fa[ de sursele de cldur ori se
protejeaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea lor.
(2) 1e interice folosirea sobelor i a altor mi%loace de nclire defecte,
supraalimentate cu combustibili sau nesupra&eg#eate, precum i aprinderea
focului utiliAndu)se lic#ide inflamabile7
(3) Verificarea, repararea, izolarea termic i cur[area periodic a
courilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
Art. 46. - (1) Pe timpul transportului, depozitrii i manipulrii produselor
sau substan[elor combustibile se va [ine seama de propriet[ile fizico-chimice
i de compatibilitatea acestora cu substan[ele de stingere, astfel nct la
contactul dintre ele s nu se produc ori s se propage incendiul.
(2) Produsele i substan[ele combustibile se transport, se manipuleaz
i se depoziteaz n ambalaje adecvate, realizate i inscrip[ionate
corespunztor, n vederea identificrii riscurilor de incendiu i stabilirii
procedeelor i substan[elor de stingere ori de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase n depozit se face potrivit
planului de depozitare.
Art 47. -(1) Deeurile i reziduurile, scurgerile i depunerile de praf sau
de pulberi combustibile se ndeprteaz ritmic prin metode i mijloace
adecvate.
(2) Msurile de prevenire i stingere a incendiilor pentru opera[iunile de
colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a
substan[elor men[ionate la alin. (1) se stabilesc prin reglementri specifice.
Art. 48. -(1) Materialele i substan[ele care prezint pericol de
autoaprindere se pstreaz n condi[ii adecvate naturii lor, bine ventilate i
lundu-se msuri de control i prentmpinare a fenomenului de autonclzire.
(2) Prevenirea apari[iei fenomenului de autoaprindere se urmrete i la
depozitarea furajelor i plantelor tehnice, conform reglementrilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje i plante tehnice se
face la distan[e de siguran[, astfel nct eventualele incendii produse la
acestea s nu pericliteze vecint[ile. Aceasta constituie o obliga[ie pentru
persoanele juridice care de[in astfel de depozite si o recomandare pentru
persoanele fizice.
Art. 49. -(1) Tratarea sau protejarea materialelor i elementelor de
construc[ii combustibile i/sau a structurilor metalice din alctuirea
construc[iilor sau a instala[iilor cu substan[e de termoprotec[ie ori ignifuge este
obligatorie, potrivit reglementrilor tehnice.
(2) Pentru efectuarea lucrrilor de termoprotec[ie i ignifugare
men[ionate la alin. (1) se utilizeaz numai produse avizate i agrementate
tehnic, conform reglementrilor specifice, iar persoanele care execut aceste
opera[iuni trebuie s fie atestate potrivit dispozi[iilor legale
(3) Elementele de limitare a propagrii focului, de izolare termic i de
etanare la fum i la gaze fierbin[i din alctuirea construc[iilor i a instala[iilor
se men[in permanent n bun stare, pentru a-i ndeplini rolul stabilit.
Art. 50. -(1) Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase,
clasificate conform legii, pot circula pe drumurile publice numai dac sunt
omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective i
echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
(2) Traseele i programele admise pentru circula[ia mijloacelor auto care
transport mrfuri periculoase, locurile n care se permite sta[ionarea sau
parcarea acestora, precum i condi[iile privind amenajarea parcajelor i
dotarea acestora cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor se stabilesc
prin reglementri specifice i dispozi[ii locale.
(3) Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor
periculoase n parcaje sau garaje publice ori n apropierea cldirilor publice i
de locuit este strict interzis
Art. 51. -(1) Exploatarea, ntre[inerea, reviziile i repara[iile la
autospecialele, utilajele i celelalte mijloace mobile de interven[ie la incendii,
prevzute la art. 34 i n anexa nr. 5, se execut conform normelor tehnice
emise de nspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
(2) Scoaterea din func[iune a instala[iilor, aparatelor, dispozitivelor i
mijloacelor de prevenire i stingere a incendiilor, prevzute la art. 32 i n
anexa nr. 5, ori neasigurarea parametrilor necesari operrii acestora n condi[ii
de eficien[ este strict interzis.
(3) Repara[iile la mijloacele tehnice prevzute n anexa nr. 5 se planific
i se realizeaz n termen ct mai scurt, asigurndu-se, n perioada
respectiv, msuri compensatorii de prevenire i stingere a incendiilor
Art. 52. -Sunt obligatorii urmtoarele activit[i:.
a) instruirea la angajare i instruirea periodic a salaria[ilor privind
normele, regulile i msurile specifice de prevenire i stingere a incendiilor,
precum i asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interven[ie;
b) participarea salaria[ilor la instruirile i exerci[iile privind prevenirea i
stingerea incendiilor;
c) participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activit[ile de
pregtire profesional, stabilite i aprobate potrivit competen[elor legale;
d) asigurarea ndeplinirii la termen a msurilor de aprare mpotriva
incendiilor, stabilite potrivit legii.
Art. 53. -n ceea ce privete documentele principale de organizare a
aprrii mpotriva incendiilor pe durata exploatrii construc[iilor i instala[iilor
tehnologice, se stabilesc urmtoarele:
a) instruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor, schemele de prevenire
i stingere a incendiilor, planurile de evacuare n caz de incendiu i planurile
de depozitare a materialelor periculoase se actualizeaz, se utilizeaz i se
afieaz conform reglementrilor specifice;
b) scenariile de siguran[ la foc se pot elabora i pentru construc[iile i
instala[iile tehnologice aflate n exploatare, n vederea utilizrii concluziilor
desprinse la stabilirea msurilor de mbunt[ire a capacit[ii de aprare
mpotriva incendiilor. Se recomand ca aceste scenarii s fie ntocmite
ndeosebi pentru construc[iile i instala[iile tehnologice cu risc ridicat (mare) de
incendiu;
c) planurile de interven[ie se ntocmesc ori se actualizeaz, dup caz, i
la schimbarea profilului de activitate (destina[iei) agen[ilor economici i
institu[iilor, sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de
mediu ale agen[ilor economici, precum i n alte situa[ii reglementate ori
impuse de condi[iile concrete privind aprarea mpotriva incendiilor;
d) punerea n aplicare a planurilor de evacuare i a planurilor de
interven[ie este obligatorie n situa[iile de urgen[ public de incendiu, precum
i la exerci[iile i aplica[iile tactice de interven[ie, organizate pentru prevenirea
i stingerea incendiilor.
CAPTOLUL V
Dispozi[ii finale
Art. 54. -(1) Pe baza prezentelor norme generale i cu respectarea
celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementri tehnice i specifice
privind prevenirea i stingerea incendiilor, cum sunt norme,
normative, regulamente, instruc[iuni, dispozi[ii, standarde. De asemenea,
se vor ntocmi planuri de interven[ie i se vor emite agremente tehnice, avize
i autoriza[ii de prevenire i stingere a incendiilor.
(2) n vederea asigurrii aplicrii n condi[ii optime a prevederilor
reglementrilor tehnice i specifice, precum i a celorlalte acte prevzute la
alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri ndrumtoare, manuale,
studii i alte lucrri de specialitate, care vor fi avizate i aprobate de organele
abilitate conform legii.
Art. 55. -Msurile de aprare i de interven[ie n cazul incendiilor n mas
se stabilesc i se realizeaz conform dispozi[iilor legale speciale pentru astfel
de dezastre.
Art. 56. -Anexele nr. 1 -7 fac parte integrant din prezentele norme
generale.
A,0EA ,/7= la normele generale
Nr.crt. Timpul i definirea
acestuia
N
ota[ie
Factori de evaluare
0 1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
3impul de
aprindere -durata n
care,
n anumite
condi[ii, un material
trece de la starea
normal la starea de
combustie, producnd
izbucnirea incendiului.
. 3impul
normaliat de e&acuare
intervalul scurs de
la ntiin[area
utilizatorilor pn la
prsirea construc[iei
de ctre acetia sau/i
pn la adpostirea lor
n spa[iile de refugiu
prevzute i
amenajate.
3impul de
supra&ieuire -perioada
n care persoanele
aflate ntr-o ncpere
sau ntr-un refugiu pot
supravie[ui dup
producerea incendiului.
3impul de
siguran a cilor de
e&acuare perioada
minim de
supravie[uire a
persoanelor pe timpul
folosirii cilor de
evacuare.
3impul de
siguran a refugii/ar
-,perioada minim de
supravie[uire a
persoanelor pe timpul
sta[ionrii n refugii,
indiferent de evolu[ia
incendiilor n exteriorul
spa[iilor respective.
Ta
Tne
Tsv
T
sac
T
sr
T
sai
T
dli
clasele de
combustibilitate sau de
periculozitate a
materialelor i a
substan[elor existente;
-energia termic
dezvoltat de sursele de
aprindere,
frecventa si durata de
ac[iune a acestora;
-existen[a
mprejurrilor care pot
determina izbucni
rea incendiului.
-numrul, dimensiunile
(gabaritul) i alctuirea
cilor
de evacuare;
-dispunerea cilor de
evacuare, a traseelor i
marcarea acestora;
-lungimea cilor de
evacuare i vitezele de
deplasare
-fluxul (debitul) global
de evacuare;
-capacitatea de
evacuare a cilor existente;
-existen[a i
func[ionarea iluminatului de
siguran[;
-aptitudinea
persoanelor de a se evacua.
-nivelurile de
performan[ privind
rezisten[a i stabilitatea la
foc a construc[iei
(instala[iei);
-nivelurile de siguran[
a ncperii sau refugiului, n
func[ie de;
.izolarea termic fa[
de vecint[i;
.etaneitatea la fum
gaze fierbin[i i la alte
produse
nocive;
.stabilitatea la ocuri
termice, mecanice i la
TMP DE SGURAN| LA FOC TMP OPERATV DE
NTERVEN|E
-Definire i factori de evaluare-
A. Timpii de siguran[ la foc

8

9

1


2

3

4

3impul de
incendiere total
-intervalul scurs
de la izbucnirea
incendiului pn n
momentul n care
incendiul a cuprins
ntreaga construc[ie sau
ntregul compartiment de
incendiu.
3impul de
propagare a incendiului
la construcii &ecine
-intervalul scurs de la
declararea
unui incendiu ntr-o
construc[ie pn n
momentul incendierii
unor construc[ii, instala[ii
sau depozite vecine.
3impul de alarmare
intervalul scurs de la
izbucnirea incendiului
pn la semnalarea
acestuia printr-un sistem
(dispozitiv) automat de
detectare-alarmare sau
de ctre o persoan.
3impul de alertare
intervalul cuprins ntre
momentul alarmrii n
caz de incendiu i cel al
constituirii forma[iei de
mar, n vederea
deplasrii la locul
evenimentului.
3impul de

Tit

Tpv

T1

T2

T3

T4

-densitatea sarcinii
termice de incendiu;
-viteza de ardere a
materialelor si a substan[elor
combustibile i
cantitate a de cldur
dezvoltat;
-etaneitatea
nchiderilor (pere[i, planee,
protec[ii
ale goluri/ar etc.);
-existen[a sistemelor i
a posibilit[ilor de evacuare
dirijat a fumului i a
gazelor fierbin[i;
-echiparea cu instala[ii
de prevenire i stingere a
incendiilor.
-cldura degajat de
incendiu i emisia de scntei
i de alte particule, de
(materiale incendiatoare;
-rezisten[a la foc a
fa[adelor i a acoperiurilor
con-
struc[iilor vecine;
-clasa de
combustibilitate a unor
materiale i substan[e din
apropiere:;
-existen[a unor ci
ascunse de propagare
(canale,
fluxuri de cabluri sau
conducte etc.);
-condi[iile atmosferice;
-distan[ele pn la
construc[iile vecine;
-geometria construc[iilor
(instala[iilor),
-nivelul de performan[
a sistemului (dispozitivului)
de detectare alarmare
(automat sau manual);
-prezen[a persoanei
apte s observe i s anun[e
incendiul
-distan[a pn la cel
mai apropiat mijloc de
b. Timpii operativi de intervenie
-executarea recunoaterii
-completarea echiprii
personajului de interven[ie cu
mijloace de protec[ie, n func[ie
de condi[iile specifice
-tipul i dimensiunile
dispozitivului de interven[ie
-categoriile, tipurile i
numrul autospecialelor i al
utilajelor de interven[ie
concentrate i starea acestora
-sum a factorilor de la
nr. crt. 2,3 i 4;
T5=T2+T3+T4


0 1 2 3
6

7

8

9

10

11

12
3impul
de *ncepere a
inter&eniei
cuprins ntre
momentul
apari[iei arderii
i
realizarea
dispozitivului
de interven[ie.
3impul
real de
e&acuare
intervalul
cuprins ntre
momentul
ntiin[rii
utilizatorilor i
prsirea
construc[iei de
ctre acetia.
3impul
de localiare
intervalul
cuprins ntre
momentul
intrrii n
ac[iune a
for[elor
concentrate i
punerea sub
control a
limitelor arderii
pe direc[iile de
propagare a
incendiului.
3impul
de stingere
-intervalul
cuprins ntre
momentul
localizrii i
pn la
ntreruperea
(neutralizarea)
complet a
arderii, pn

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12
-intervalul T 6 -sum a factorilor de la nr. crt. 1, 2, 3 i 4:
6 = T 1 + T5
-factorii timpului normalizat de evacuare (Tne);
-timpul de sosire !a fata locului a for[elor de interven[ie; , ,
-efectele incendiului asupra 'cilor. de evacuare i
utilizatorilor;
-existen[a i performan[ele mijloacelor de salvare cu
care este echipat cldirea i a celor din dotarea
serviciilor de pompieri.
-tipul i complexitatea construc[iei (instala[iei);
-timpul de dezvoltare liber a incendiului;
-echiparea cu instala[ii i cu mijloace de prevenire
si stingere a incendiilor;
-dimensiunile incendiului i direc[iile de propagare;
, condi[iile atmosferice, anotimpul ori intervalul orar n
care se intervine;
-numrul, tipul i debitele capetelor de refulare a
substan[elor stingtoare adecvate de la autospecialele i
utilajele mobile de interven[ie, precum i dispunerea acestora;
-fiabilitatea mijloacelor de interven[ie;
-rezistenta sau stabilitatea la foc a construc[iei. Factorii
men[iona[i la nr. crt. 8; .
cantit[ile de materiale si substan[e care ard si modul de
distribuire a acestora n spa[iu; ,
-continuitatea debitrii agen[ilor de stingere la para
stabili[i (intensit[i, presiuni, debite);
-eficien[a mijloacelor de protec[ie a personalului de
interven[ie i fiabilitatea acestora;
-producerea unor evenimente perturbatoare (de exemplu:
explozii, prbuiri, revrsarea de lichide
combustibile sau de metale topite, nghe[area unor por[iuni
ale dispozitivului de interven[ie etc.).
-riscuri remanente stingerii unor incendii, cum pot fi cele
generate de:
.focare ascunse (latente);
.scpri de gaze combustibile sau toxice;
.agen[i puternic poluan[i, care trebuie neutraliza[i;
.prbuirea iminent a unor elemente de construc[ii;
-necesitatea cutrii unor eventuale victime sau a unor bunuri
de valoare deosebit;
-necesitatea continurii rcirii unor elemente de construc[ii
sau instala[ii.
-sum a factorilor de la nr. crt. 7, 8, 9 i 10:
T11 = T7 + T8 + T9 + T10
A,0EA nr7C la normele generale
SCENARU DE SGURAN| LA FOC
-Structura de principiu-
Caracteristicile construciei sau ale instalaiei te#nologice
1.Denumirea obiectivului
2.Destina[ia
3.Categoria de importan[
4.Tipul i particularit[ile obiectivului
B. Nivelurile criteriilor de performan[ i ale timpilor privind siguran[a la
foc
1.Riscul de incendiu
2.Rezisten[a la foc
3.Prentmpinarea propagrii incendiilor
4.Comportarea la foc
5.Stabilitatea la foc

13

14
3impul de ocupare
al forelor i mi%loacelor
de inter&enie
-intervalul cuprins ntre
momentul alertrii
for[elor de interven[ie i
nceperea deplasrii
acestora la sediu
(remiz).
3impul)total de
dislocare al forelor i
mi%loacelor
de inter&enie
intervalului cuprins ntre
momentul alertrii
for[elor de interven[ie i
napoierea acestora la
sediu (remiz),

-dimensiunile i
complexitatea dispozitivului de
interven[ie;
-refacerea plinului
cisternelor cu ap;
-condi[iile atmosferice;
-echiparea i refacerea
personalului de interven[ie;
-verificarea tehnicii de
interven[ie.
T13=T5+T11+T12
T14=T3+T13
6.Ci de acces
7.Timpi de siguran[ la foc
C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor
D. Condi[iile specifice pentru asigurarea interven[iei n caz de incendiu
E. Concluzii i msuri tehnico-organizatorice
NOT: Detalierea, concretizarea i exemplificarea modului de elaborare
a scenariilor de siguran[ la foc se fac prin metodologii specifice.
A,0EA nr7" la normele
generale
MJLOACE TEHNCE
de prevenire i stingere a incendiilor
-categorii principale-
1.Pentru echiparea construc[iilor, a instala[iilor tehnologice si a
platformelor amenajate:
a) sisteme, instala[ii, aparate i dispozitive de semnalizare, alarmare
i alertare n caz de incendiu;
b) sisteme, instala[ii i dispozitive de limitare i stingere a incendiilor;
c) stingtoare i alte aparate de stins incendii;
d) utilaje, unelte i alte mijloace ini[iale de interven[ie
2.Pentru dotarea serviciilor de pompieri, constituite de agen[i economici,
institu[ii i consilii locale:
a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;
b) autospeciale auxiliare de interven[ie;
c) nave pentru stingerea incendiilor;
d) trenuri pentru stingerea incendiilor;
e) aeronave de interven[ie la incendii;
f) motopompe i alte utilaje;
g) ambulan[e i autosanitare;
3.Pentru ntreruperea procesului de ardere a materialelor i substan[elor
combustibile sau pentru protec[ia celor din apropierea focarului:
a) ap;
b) spuman[i;
c) pulberi stingtoare;
d) abur;
e) gaze inerte;
f) agen[i stingtori sau neutralizatori, speciali;
4. Pentru protec[ia personalului de interven[ie:
a) Echipament de protec[ie la temperatur, ocuri mecanice i
umiditate;
b) Aparate, mti i alte mijloace de protec[ie a cilor respiratorii;
c) Centur i late accesorii de siguran[;
d) Scule i accesorii de protec[ie la electrocutare;
e) Mijloace de iluminat;
f) Aparatur de comunica[ii
g) Echipament, aparatur, vaccinuri i instrumentar de protec[ie
special mpotriva efectelor agen[ilor chimici, radioactivi sau biologici;
h) Aparatur de detectare a concentra[iilor explozive sau a prezen[ei
unor substan[e nocive.
ANEXA nr.6 la normele generale
PLANUL DE NTERVEN|E
-Structura cadru-
1.Date de identificare:
Denumirea agentului economic sau a institu[iei;
Sediul, numr de telefon, fax;
Profilul de activitate;
2.Planul general al unit[ii (la scar), pe care se marcheaz:
Amplasarea cldirilor, instala[iilor tehnologice i a depozitelor n
incint;
Cile de acces i de interven[ie din incint i cele adiacente
acesteia;
Re[elele i sursele proprii de alimentare cu ap i late substan[e
stingtoare;
Rezervele de agen[i stingtori i de mijloace de protec[ie a
personalului de interven[ie;
Re[elele i acordurile de alimentare cu energie elecrtic, agent
termic, gaze i late fluide combustibile;
Re[elele de canalizare;
Vecint[ile.
3.Concep[ia de organizare i de desfurare a interven[iei n caz de
incendiu:
Concluzii privind interven[ia, rezultate din scenariul de siguran[ la
foc sau din evaluarea capacit[ii de aprare mpotriva incendiilor;
Particularit[i tactice de interven[ie pentru:
- evacuarea utilizatorilor (persoane i, dup caz, animale sau
bunuri), acordarea primului ajutor i protejarea bunurilor periclitate;
- localizarea i lichidarea incendiilor,
- protec[ia personalului de interven[ie;
- protec[ia vecint[ilor;
- nlturarea efectelor negative majore produse de incendiu.
4.For[e de interven[ie n caz de incendiu:
serviciul propriu de pompieri civili (dotare, ncadrare);
servicii de pompieri civili cu care se coopereaz (categoria,
localitatea, distan[a, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de
alarmare i alertare);
subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distan[a,
itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare i alertare);
alte for[e cu care se coopereaz i modul de anun[are (ambulan[a,
protec[ia civil, etc.).
5.Surse de alimentare cu ap n caz de incendiu, exterioare unit[ii:
-re[ele de alimentare cu ap:
- debite ;
- presiuni;
- amplasarea hidran[ilor i stabilirea distan[elor fa[ de incinta
unit[ii
-alte surse naturale sau artificiale de ap:
- felul i capacitatea acestora;
- platforme (puncte) de alimentare i distan[ele fa[ de unitate.
6. Planul fiecrei construc[ii, instala[ii tehnologice sau platforme de
depozitare (la scar), pe care se marcheaz ori se nscriu date privind:
.destina[ia spa[ii lor (ncperilor);
.suprafa[a construit i aria desfurat;
.regimul de nl[ime (numrul de niveluri);
.numrul de persoane care utilizeaz construc[ia, pe
niveluri i pe total; .
.cile interioare de acces, evacuare si de interven[ie;
.natura materialelor si a elementelor de construc[ii; .
.nivelurile criteriilor de performan[ privind siguran[a la
foc, asigurate;
.instala[iile utilitare aferente;
.instala[iile, sistemele, dispozitivele i aparatele de pre-
venire i stingere a incendiilor cu care este echipat; .dispozitivul de
interven[ie n caz de incendiu.
NOTA:
-n cazul agen[ilor economici i al institu[iilor avnd
numai construc[ii, instala[ii tehnologice sau platforme de depozitare cu
risc mic (redus) de incendiu i care nu se ncadreaz n categoriile de cldiri
nalte i foarte nalte, fr sli aglomerate ori cu aglomerri de persoane i
fr depozite de mari valori, nu este obligatorie ntocmirea p19nurilor detaliate
prevzute la pct. 6 din structura-cadru. n aceste situa[ii, n conturul
construc[iilor, instala[iilor tehnologice i al platformelor de depozitare, marcate
n planul general al incintei unit[ii (pct. 2) ori ntr-un tabel separat, se nscriu
suplimentar' destina[ia, suprafa[a, numrul de niveluri, gradele de rezisten[ la
foc sau nivelurile de stabilitate la foc si, dup caz, categoriile pericolului do
incendiu.
-O copie autentificat (avizat) de pe planul de interven[ie se pune la
dispozi[ie brigzii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea
recunoaterilor i a studiilor tactice i pentru punerea acestora [n aplicare cu
prilejul exerci[iilor, aplica[iilor tactice de interven[ie, precum i n situa[iile de
urgen[ public, n caz de incendiu ori de alte dezastre.

PERMS DE LUCRU CU FOC
Nr. ...... Din .......
Se elibereaz prezentul Permis de lucru cu foc d-lui........,
ajutat de
dl ..........., care urmeaz s execute
...........
folosind ........... la (n) ........Lucrrile ncep la
data de ....., ora ......, i se ncheie la data de ...., ora
..... .
Premergtor, pe timpul i la teminarea lucrrilor cu foc se vor lua
urmatoarele msuri:
1. ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile, instala[iilor,
utilajelor, aparatelor, conductelor i a recipien[ilor din zona de executare a
lucrrilor i din apropierea acesteia, pe o raz de ....... metri, astfel:
..................................
..................................
..................................
..........................
2. Golirea, izolarea, splarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau a
instala[iilor, prin ....... ......... ......... .
..................................
...............................
3. Ventilarea spa[iilor in care se execut lucrrile se realizeaz ....
..................................
...............................
4.Verificarea zonei de lucru i a vecinta[ilor acesteia, nlaturarea
surselor de aprindere i a condi[iilor care favorizeaz producerea incendiilor i
a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zon.
nceperea lucrrilor cu foc s-a fcut n baza buletinului de analiz nr.
....... din ........., eliberat de ......... (acolo
unde este cazul).
5. Respectarea normelor de prevenire i stingere a incendiilor , specifice
tehnologiei de lucru .......................
.................................
6. Asigurarea n zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor...
.................................
7. Anun[area efului sectorului n care se execut lucrarea despre
nceperea, ntreruperea i ncheierea acesteia.
8. Controlul msurilor de prevenire i stingere a incendiilor se asigur de
ctre dl .............................
.................................
9. Supravegherea lucrrilor cu foc se asigur de catre dl .......
.................................
10. ncendiul sau orice alt incident se va anun[a la ...... prin
.........
11.Alte msuri P.S.. specifice ..................
.................................
12. Personalul de execu[ie, control i supraveghere a fost instruit asupra
msurior P.S..
Responsabili Numele i
Prenumele
Semntura
Emitentul
eful sectorului
n care se execut
lucrrile
Executan[ii
lucrrilor cu foc
Serviciul de
pompieri civili
PREVENREA NCENDLOR (T.4)
TEMA: Organizarea , desfurarea i finalizarea controlului ethnic de P..
Art7"D din $7'7 !717(7 FF" 6 alin7 1 i 2
Personalul autorit[ilor publice, care potrivit competen[elor
legale, execut controale n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, este:
- personalul unit[ilor de Pompieri militari i protec[ie civil;
- cadre tehnice din structura ministerelor i a celorlalte organe de
specialitate ale administra[iei publice centrale, societ[ilor i regiilor de profil;
- inspectori din structura inspec[iilor de specialitate ale statului
(calitatea n construc[ii, protec[ia muncii, protec[ia mediului);
- inspectori din structura autorit[ilor administra[iei publice locale.
Cadrele tehnice sau personalul tehnic desemnat al agen[ilor
economici i institu[iilor, cu atribu[ii de ndrumare, control i constatare a
nclcrii legii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, precum i
persoanele men[ionate la alin. (1) lit. b) i d) trebuie s aib atestat
competen[a n condi[iile legii.
1. Brganiarea controlului:
Se asigur:
- studierea prevederilor legale i a celorlalte acte normative care
reglementeaz activitatea de P.. n legtur cu specificul unit[ii;
- studierea problemelor de P.S.. legate de procesele tehnologice i
propriet[ile fizico-chimice ale materiilor prime i produselor finite, cu accent
pe necunoaterea pericolelor i cauzelor specifice de incendiu i a msurilor
de P.S.., ndeosebi la punctele vital vulnerabile la incendiu;
- stabilirea concret a scopurilor i obiectivelor controlului i a
modalit[ilor de finalizare;
- stabilirea programului de control.
2. $esfurarea controlului9
Etape:
a). Pe timpul desfurrii controlului i msurilor de P.S.. pe timpul
executrii investi[iilor i exploatrii obiectivelor:
- verificarea se face pe baza prevederilor actelor normative din
domeniul P.S..;
- controlul se refer la toate obiectivele din limitele de proprietate
ale unit[ii;
- verificarea respectrii regulilor i msurilor de P.S.. se realizeaz
urmrindu-se existen[a / starea fizic i de func[ionare a tuturor sistemelor de
protec[ie la foc;
b). Se urmrete existen[a i starea de func[ionare a mijloacelor
tehnice de P.S..
- dotarea, ntre[inerea i exploatarea mijloacelor tehnice de P.S..
sunt urmrite pe baza reglementrilor din dotare;
- urmrirea se realizeaz prin verificarea caracteristicilor tuturor
mijloacelor tehnice de P.S.. din dotare n func[ie de specificul locului de
munc;
- verificarea existen[ei i strii de func[ionare a mijloacelor tehnice
P.S.. se realizeaz prin utilizarea unor metode specifice (conform D.G. P.S..
003, anexa 1 i 3; D.G. P.S.. 005, anexa 5 i 6);
c) Verificarea i nsuirea de ctre salaria[i a normelor specifice de
P.S...
nstruirea se face n conformitate cu prevederile Ordinului M..
1080/2000 pentru aprobarea D.G. P.S.. 002;
- Verificarease realizeaz urmrindu-se nsuirea de ctre salaria[i a
modului de ac[iune n situa[ii de incendiu n corela[ie cu specificul locului de
munc;
- Modul de nsuire de ctre salaria[i a normelor specifice de P.S..
este verificat prin compararea cunotin[elor asimilate cu con[inutul planurilor
tematice aprobate;
- Verificarea nsuirii de ctre salaria[i a normelor specifice de P.S..
se realizeaz prin aplicarea unor metode specifice referindu-se la toate tipurile
de cunotin[e.
d). Verificarea ndeplinirii atribu[iilor ce le revin persoanelor care au
atribu[ii pe linie de P.S.. (efii locurilor de munc).
- Verificrile se realizeaz pe baza sarcinilor de P.S.. nscrise n
fia postului;
- Verificarea se realizeaz pe baza documentelor justificative
prezentate;
- Verificrile se raporteaz la cerin[ele actelor normative din
domeniul P.S..
e). ntocmete nota sau raportul de constatare:
- Documentele de control sunt ntocmite cu includerea tuturor
aspectelor stabilite prin tematica aprobat;
- Datele cuprinse n document sunt relevante i conforme cu
realitatea;
- Documentele se elaboreaz cu includere obligatorie a msurilor
tehnice i organizatorice de nlturare a deficien[elor constatate.
GUVERNUL ROMNE HOTARREA Nr.678/30.09.1998 privind
stabilirea i sanc[ionarea contraven[iilor la normele de prevenire i stingere a
incendiilor
n temeiul prevederilor art. 42 alin. (2) i (3) i ale art. 49 din Ordonan[a
Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat i
modificat prin Legea nr. 212/1997
Guvernul Romniei hotrte
Art. 1. -Constituie contraven[ie la normele de prevenire i stingere a
incendiilor urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite astfel de condi[ii nct,
potrivit legii penale, s fie considerate infrac[iuni:
1. exploatarea/utilizarea sistemelor, instala[iilor, dispozitivelor,
echipamentelor, aparatelor, mainilor i utilajelor de orice categorie n condi[ii
care creeaz risc de incendiu, datorit nerespectrii instruc[iunilor de
func[ionare, folosire sau de aprare mpotriva incendiilor;
2. folosirea mijloacelor prevzute la pct. 1, cu defec[iuni, improviza[ii sau
n condi[ii care nu asigur protec[ia la foc adecvat fa[ de materialele i
substan[ele combustibile din spa[iul n care sunt utilizate;
3. lsarea n func[iune a mijloacelor prevzute la pct. 1 peste programul
stabilit sau fr supraveghere, atunci cnd instruc[iunile de utilizare o interzic;
4 efectuarea lucrrilor de ntre[inere, repara[ii, verificri periodice sau a
unor modificri de ctre personalul neautorizat sau necalificat la instala[iile
aferente construc[iilor, cum sunt cele electrice,
de nclzire, ventilare, condi[ionare, paratrsnet, gaze ap sau altele
asemenea;
5. neasigurarea selectivit[ii la scurtcircuit i la suprasarcin a
elementelor de protec[ie a instala[iilor sau a consumatorilor electrici prin
nlocuirea siguran[elor, releelor de protec[ie i a ntreruptoarelor automate cu
altele supradimensionate sau decalibrate;
6. exploatarea instala[iilor, echipamentelor i aparatelor electrice n
condi[ii n care se genereaz supracuren[i sau suprasolicitri datorit
racordrii unor consumatori care depesc puterea nominal a circuitelor,
existen[ei contactelor imperfecte la conexiuni i legturi, strpungerii ori lipsei
izola[iei la mbinri sau la capetele conductoarelor;
7. neluarea msurilor pentru prevenirea producerii scnteilor
electrostatice ori nemen[inerea n stare de func[ionare sau la parametrii
prevzu[i de reglementrile tehnice a instala[iilor i sistemelor de captare i
scurgere la pmnt a sarcinilor electrostatice;
8. neasigurarea, pe timpul exploatrii construc[iilor i instala[iilor, a
captrii i scurgerii la pmnt a descrcrilor electrice atmosferice, conform
reglementrilor tehnice;
9. nestabilirea sau nemarcarea de ctre persoanele n drept a locurilor n
care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrrilor de sudare,
tiere, lipire sau a altor asemenea opera[iuni cu pericol de incendiu;
10. executarea lucrrilor de sudur, tiere, lipire sau a altor asemenea
lucrri n locuri n care acestea sunt interzise prin reglementri tehnice sau
prin dispozi[ii interne, fr, permis de lucru cu foc ori fr a fi asigurate toate
msurile i condi[iile men[ionate n permisul sau autoriza[ia de lucru cu foc;
11 utilizarea focului deschis n locuri cu pericol de incendiu, stabilite i
marcate ca atare de ctre persoanele n drept;
12. utilizarea focului deschis n incinta unit[ilor, n zone de agrement ori
n gospodriile popula[iei, inclusiv pentru arderea resturilor, gunoaielor,
deeurilor sau a altor materiale combustibile, fr luarea msurilor pentru
mpiedicarea propagrii focului la vecint[i ori pe timp de vnt;
13. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis n condi[ii i ia
distan[e care favorizeaz propagarea focului la construc[ii, depozite, culturi
agricole, pduri, planta[ii i alte vecint[i;
14. neluarea msurilor pentru prentmpinarea jocului copiilor cu focul
de ctre persoanele responsabile pentru creterea, educarea i ngrijirea
copiilor, pe timpul ct exercit supravegherea acestora;
15. nestabilirea de ctre persoanele n drept a locurilor n care fumatul
este interzis potrivit reglementrilor specifice sau altor dispozi[ii i a locurilor n
care acesta este admis, precum i nedelimitarea, nemarcarea i nedotarea
locurilor special amenajate pentru fumat;
16. fumatul n locurile cu pericol de. incendiu, stabilite ca atare de ctre
persoanele n drept;
17. folosirea mijloacelor de iluminat electrice -lanterne, proiectoare, lmpi
de control i altele asemenea -, defecte ori neprotejate corespunztor, precum
i a mijloacelor de iluminat cu flacr -felinare, lmpi, lumnri, facle,
chibrituri, brichete i altele asemenea -n locuri care prezint pericol de
incendiu sau explozie, dup caz;
18. folosirea, n spa[ii ori n locuri cu risc ridicat de incendiu sau de
explozie, a dispozitivelor, aparatelor, uneltelor sau sculelor care pot produce
scntei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul func[ionrii;
19. folosirea autovehiculelor de transport sau a mainilor i utilajelor
agricole fr dispozitive ori site parascntei, n situa[iile n care reglementrile
tehnice prevd aceasta;
20. neluarea msurilor pentru prevenirea degajrii i mprtierii
scnteilor de la courile sau canalele de fum n locuri cu pericol de incendiu;
21. scoaterea total sau par[ial din func[iune a dispozitivelor de
detectare sau de re[inere a obiectelor metalice de la mainile, aparatele i
sistemele de transport ori de prelucrare a textilelor, lemnului, cerealelor i a
altor materiale combustibile;
22. introducerea sau utilizarea, n slile aglomerate i de sport, pe
stadioane sau pe alte arene sportive ori n incinte amenajate pentru activit[i
cu public, a produselor i substan[elor inflamabile sau a7 mijloacelor care pot
produce incendii ori explozii, n alte condi[ii dect cele stabilite prin
reglementrile tehnice;
23. realizarea spectacolelor sau a jocurilor de artificii fr avizul
autorit[ilor abilitate de lege sau cu nerespectarea normelor i msurilor
specifice de prevenire i stingere a incendiilor;
24. supraalimentare a cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori
utilizarea altor sisteme sau mijloace de nclzire cu scoaterea din func[iune
sau supradimensionarea elementelor de protec[ie, cum sunt: supape de
siguran[, termostate, flacr de veghe i altele asemenea;
25. nerespectarea instruc[iunilor care reglementeaz amplasarea,
pstrarea i utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate,
precum i a recipientelor cu "aragaz", dac prin aceasta se creeaz pericol de
incendiu sau de explozie;
26. neexecutarea verificrii i cur[rii periodice a courilor pentru
evacuarea fumului, precum i nerealizarea elementelor de izolare termic a
acestora;
27. nedepozitarea n locuri speciale a cenuii fierbin[i sau a jratecului,
precum i nestingerea acestora n condi[ii de vnt sau de curen[i de aer;
28. depozitarea, amplasarea, pstrarea produselor, materialelor i
substan[elor combustibile n apropierea surselor de cldur, fr a se asigura
protec[ia necesar evitrii aprinderii acestora;
29. transportarea, manipularea i depozitarea substan[elor i produselor
combustibile, precum i a celor cu tendin[ de autoaprindere de natur
chimic, fr a [ine seama de propriet[ile lor fizico-chimice, sau n ambalaje
neadecvate ori neinscrip[ionate corespunztor pentru identificarea riscurilor de
incendiu i stabilirea procedeelor i substan[elor specifice de stingere ori de
neutralizare;
30 nerespectarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor,
stabilite prin reglementri specifice, la colectarea, transportul, separarea,
reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deeurilor, reziduurilor, scurgerilor de
lichide inflamabile i a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
31. pstrarea sau depozitarea produselor i substan[elor cu pericol de
autoaprindere de natur chimic fr luarea msurilor de control i de
prentmpinare a fenomenului de autonclzire;
32 neasigurarea, conform instruc[iunilor, a controlului temperaturii i,
dup caz, a umidit[ii produselor cu tendin[ de autoaprindere, de natur
fizico-chimic sau biologic, ori nerespectarea regulilor i msurilor preventive
specifice;
33. depirea densit[ii sarcinii termice stabilite prin reglementri sau n
documenta[iile tehnice de proiectare i execu[ie n construc[iile publice civile i
de produc[ie sau de depozitare;
34. pstrarea n locuin[e a carburan[ilor sau a altor lichide inflamabile n
cantit[i mai mari dect cele admise prin reglementri ori n ambalaje
neadecvate sau neetane ori n locuri neventilate sau neprotejate fa[ de
sursele de cldur ori fa[ de razele solare;
35. depozitarea produselor i substan[elor cu pericol de incendiu n
poduri, subsoluri, garaje sau case de scri din construc[ii civile;
36. accesul, n spa[iile cu risc foarte ridicat de incendiu, al salaria[ilor sau
al altor persoane fr echipament adecvat condi[iilor de munc;
37. permiterea accesului n slile aglomerate, de sport, pe stadioane, n
alte arene sportive ori incinte amenajate pentru activit[i cu public al unui
numr de persoane mai mare dect capacitatea stabilit i declarat;
38. reducerea gabaritelor cilor de evacuare, ncuierea ori blocarea
uilor sau a altor dispozitive destinate evacurii, scoaterea din func[iune a
iluminatului de siguran[ i deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de
securitate, precum i neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;
39. blocarea sau nentre[inerea n bune condi[ii a drumurilor, a
platformelor i a cilor de acces pentru autospeciale, utilaje i alte mijloace,
precum i pentru personalul de interven[ie n caz de incendiu;
40. nerespectarea distan[elor de siguran[ la foc ori neasigurarea altor
msuri compensatorii la amplasarea depozitelor de furaje i plante tehnice,
pentru a mpiedica propagarea incendiilor la vecint[i;
41. nentre[inerea n bun stare a sistemelor i instala[ii lor de
decomprimare sau de etanare la fum i gaze fierbin[i, precum i a
elementelor de limitare a propagrii focului ori de izolare termic, din
compunerea construc[iilor i instala[iilor;
42. nerealizarea tratrii sau protejrii, conform reglementrilor tehnice, a
elementelor de construc[ie i a materialelor cu substan[e de termoprotec[ie ori
ignifuge, dup caz, utilizarea n acest scop de produse neagrementate tehnic
sau neavizate, precum i neverificarea la termenele stabilite a eficacit[ii
acestor lucrri sau executarea lor de ctre persoane neatestate;
43. sta[ionarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transport
materiale periculoase, clasificate astfel conform legii, n alte locuri dect cele
special amenajate ori cu nerespectarea distan[elor de siguran[ fa[ de
cldirile publice i de locuit;
44. efectuarea transportului pe drumurile publice al materialelor
periculoase, clasificate astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate
pentru clasele de periculozitate ale materialelor respective si neechipate cu
mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum i nerespectarea
traseelor stabilite;
45. nestabilirea traseelor ori a programului pentru circula[ia mijloacelor
auto care transport mrfuri periculoase, clasificate astfel conform legii, a
locurilor de sta[ionare, parcare sau garare a acestora, precum i
nerespectarea condi[iilor privind amenajarea parcajelor i garajelor sau
nedotarea acestora cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor;
46. comercializarea, echiparea, dotarea sau utilizarea autospecialelor,
instala[iilor, dispozitivelor, echipamentelor, substan[elor, accesoriilor i a altor
mijloace tehnice destinate prevenirii i stingerii incendiilor, neavizate ori
neagrementate conform reglementrilor n vigoare;
47. neluarea msurilor organizatorice pentru asigurarea condi[iilor
necesare exploatrii, ntre[inerii, asisten[ei tehnice i reparrii mijloacelor de
prevenire i stingere a incendiilor conform normelor tehnice;
48. neefectuarea lucrrilor de ntre[inere, de asisten[ tehnic i de
reparare a mijloacelor de prevenire i stingere a incendiilor conforrn normelor
tehnice;
49. scoaterea din func[iune sau dezafectarea instala[iilor, aparatelor,
dispozitivelor i mijloacelor de prevenire i stingere a incendiilor, n alte situa[ii
dect cele admise de reglementrile tehnice, ori neasigurarea func[ionrii
acestora la parametrii proiecta[i;
50. efectuarea repara[iilor la mijloacele tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor, fr luarea msurilor compensatorii de aprare mpotriva
incendiilor;
51. amenajarea construc[iilor existente, fr luarea unor msuri
compensatorii referitoare la siguran[a la foc, n cazul n care, n mod justificat,
nu pot fi ndeplinite unele prevederi, ale reglementrilor specifice n vigoare;
52. utilizarea materialelor sau a echipamentelor n construc[ii, netestate
n ceea ce privete comportamentul la foc ori neagrementate tehnic n ceea ce
privete siguran[a la foc, dup caz, dac aceasta este prevzut n
reglementrile tehnice;
53. neelaborarea scenariilor de siguran[ la foc pentru construc[iile,
instala[iile tehnologice i amenajrile care, potrivit legii, fac obiectul autorizrii
privind prevenirea i stingerea incendiilor sau nendeplinirea msurilor stabilite
prin acestea;
54. neasigurarea punerii n aplicare a planurilor de interven[ie i de
evacuare a persoanelor n situa[iile de urgen[ public, de incendiu, precum i
la exerci[iile i aplica[iile tactice de interven[ie, organizate potrivit dispozi[iilor
legale;
55. nestabilirea sau neprecizarea, n documenta[iile tehnice de
execu[ie, a nivelurilor criteriilor de performan[ privind siguran[a la foc a
cldirilor, instala[iilor tehnologice i a amenajrilor proiectate;
56. organizarea i func[ionarea serviciilor de pompieri civili fr
respectarea criteriilor minime de performan[ ori neob[inerea acordurilor sau a
avizelor prevzute de lege;
57. neactualizarea sau neafiarea, dup caz, conform reglementrilor
specifice, a planurilor de interven[ie, a instruc[iunilor de aprare mpotriva
incendiilor i a schemelor de prevenire i stingere a incendiilor, a planurilor de
depozitare a materialelor periculoase, precum i a planurilor de evacuare n
caz de incendiu;
58. neefectuarea instruirii salaria[ilor asupra normelor, regulilor i
msurilor specifice de prevenire i stingere a incendiilor, precum i asupra
modului de ndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare i de
interven[ie att la angajare sau la schimbarea locului de munc, ct i periodic
sau premergtor executrii unor lucrri periculoase;
59. refuzul nejustificat al salaria[ilor de a participa la instruiri, exerci[ii sau
la aplica[ii tactice de prevenire i stingere a incendiilor, organizate potrivit
dispozi[iilor legale;
60. neasigurarea de ctre cei n drept a participrii personalului
serviciilor de pompieri civili la activit[ile de pregtire profesional, stabilite i
aprobate conform competen[elor legale;
61. nendeplinirea n termen a msurilor de aprare mpotriva incendiilor,
stabilite de organele
abilitate, potrivit legii;
62. mpiedicarea, n orice mod, a personalului unit[ilor de pompieri
militari, anume desemnat, s-i exercite drepturile i obliga[iile legale n
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, precum i de interven[ie;
63. nerespectarea altor reguli de prevenire i stingere a incendiilor,
cuprinse n normele i reglementrile tehnice emise de ministere i de
celelalte autorit[i ale administra[iei publice, dac fapta nu constituie o
contraven[ie sanc[ionat prin prezenta hotrre.
Art. 2. -(1) Contraven[iile prevzute la art. 1 se sanc[ioneaz dup cum
urmeaz:
a) cu amend de la 100.000 lei la 200.000 lei, contraven[iile prevzute la
pct. 6,14,16,17-20,24,26-28 i 34;
b) cu amend de la 200.000 lei la 400.000 lei, contraven[iile prevzute la
pct. 4,8; 12, 13,21,30-33,36-38 i 63;
c) cu amend de la 400.000 lei la 600.000 lei, contraven[iile prevzute la
pct. 3, 5, 7,9, 15,35,39-42,48 i 57;
d) cu amend de la 600.000 lei la 800.000 lei, contraven[iile prevzute la
pct.1 ,2,10,11,22,25,29,44,47,50, 58 i 59;
e) cu amend de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contraven[iile prevzute
la pct. 23, 43, 45, 46, 49, 51-56 i 60-62.
(2) Sanc[iunile contraven[ionale se aplic persoanelor fizice sau juridice,
dup caz.
Art. 3. -Constatarea contraven[iilor i aplicarea sanc[iunilor se fac de
ctre personalul marilor unit[i i al unit[ilor de pompieri militari cu atribu[ii de
ndrumare, control, interven[ie i constatare a nclcrilor legii n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului
Pompierilor Militari, precum i de alte autorit[i abilitate de lege.
Art. 4. -Contraven[iilor prevzute la art 1 le sunt aplicabile prevederile
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea i sanc[ionarea contraven[iilor.
Art. 5. -(1) Prezenta hotrre intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei.
(2) Pe aceeai dat se abrog art. 6-16 din Hotrrea Guvernului nr.
51/1992 privind unele msuri pentru mbunt[irea activit[ii de prevenire i
stingere a incendiilor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr.
49 din 7 martie 1996.
PRM-MNSTRU RADU VASLE
Contrasemneaz: Ministru de interne, Gavril Dejeu Ministrul finan[elor,
Decebal Traian Reme
Bucureti, 30 septembrie 1998. Nr. 678.
HOTRREA GUVERNULU ROMNE nr. 786 / 25 iulie
2002
Pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr.678/1998 privind stabilirea i
sanc[ionarea contraven[iilor
la normele de prevenire i stingere a incendiilor
n temeiul prevederilor art.107 din Constitu[ia Romniei,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre,
Art. Hotrrea Guvernului nr.678/1998 privind stabilirea i
sanc[ionarea contraven[iilor la normele de prevenire i stingere a incendiilor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , nr.384 din 9 octombrie
1998, se modific dup cum urmeaz:
1. Punctul 63 al articolului 1 va avea urmtorul cuprins:
,63. nerespectarea altor reguli de prevenire i stingere a incendiilor
cuprinse n dispozi[iile generale, normele i reglementrile tehnice emise de
ministere i celelalte autorit[i ale administra[iei publice, dac fapta nu
constituie o contraven[ie sanc[ionat prin prezenta hotrre.
2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmtorul cuprins:
,Art.2 (1) Contraven[iile prevzute la art. 1 se sanc[ioneaz dup cum
urmeaz:
a) cu amend de la 500.000 lei la 800.000 lei, contraven[iile
prevzute la pct. 6,14,16,17 20,24,26 28 i 34;
b) cu amend de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contraven[iile
prevzute la pct. 4,8,12,13,21,30-33,36-38 i 63.
c) Cu amend de la 1.000.000 lei la 1.500.000. lei, contraven[iile
prevzute la pct. 3,5,7,9,15,35,39-42,48 i 57;
d) Cu amend de la 1.500.000 lei, la 2.000.000 lei, contraven[iile
prevzute la pct. 1,2,10,11,22,25,29,44,47,50,58 i 59.;
e) Cu amend de la 2.000.000 lei, la 2.500.000 lei, contraven[iile
prevzute la pct. 23,43,45,46,49,51-56 i 60-62.
3.Articolul 4 va avea urmtorul cuprins:
,Art.4- (1) Contraven[iilor prevzute la art.1 le sunt aplicabile dispozi[iile
Ordonan[ei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven[iilor,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 180/2002.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de
ore de la data ncheierii procesului verbal ori, dup caz, de la data comunicrii
acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute n prezenta hotrre, pentru
fiecare categorie de contraven[ii.
Art.. Prezenta hotrre intr n vigoare n termen de 30 de zile de la
data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea .
PRM MNSTRU
ADRAN NSTASE
Bucureti, 25 iulie 2002
Nr.786.
ORDONAN| Nr. 2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contraven[iilor
EMTENT: GUVERNUL ROMNE
PUBLCAT N: MONTORUL OFCAL NR. 410 din 25 iulie 2001
n temeiul prevederilor art. 107 din Constitu[ia Romniei i ale art. 1
pct. V.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan[e,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan[.
CAP. 1
Dispozi[ii generale
ART. 1
Constituie contraven[ie fapta svrit cu vinov[ie, stabilit i
sanc[ionat ca atare prin lege, prin hotrre a Guvernului ori prin hotrre a
consiliului local al comunei, oraului, municipiului sau al sectorului municipiului
Bucureti, a consiliului jude[ean ori a Consiliului General al Municipiului
Bucureti.
ART. 2
(1) Prin legi sau prin hotrri ale Guvernului se pot stabili i sanc[iona
contraven[ii n toate domeniile de activitate.
(2) Prin hotrri ale autorit[ilor administra[iei publice locale sau
jude[ene prevzute la art. 1 se stabilesc i se sanc[ioneaz contraven[ii n
toate domeniile de activitate n care acestora li s-au stabilit atribu[ii prin lege,
n msura n care n domeniile respective nu sunt stabilite contraven[ii prin legi
sau prin hotrri ale Guvernului.
(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti pot stabili i
sanc[iona contraven[ii n urmtoarele domenii: salubritate; activitatea din pie[e,
cur[enia i igienizarea acestora; ntre[inerea parcurilor i spa[iilor verzi, a
spa[iilor i locurilor de joac pentru copii; amenajarea i cur[enia spa[iilor din
jurul blocurilor de locuin[e; ntre[inerea bazelor i obiectivelor sportive aflate n
administrarea lor; ntre[inerea strzilor i trotuarelor, a colilor i a altor
institu[ii de educa[ie i cultur; ntre[inerea cldirilor, mprejmuirilor i a altor
construc[ii; depozitarea i colectarea gunoaielor i a resturilor menajere.
(4) Consiliul General al Municipiului Bucureti poate stabili i alte
domenii de activitate din competen[a consiliilor locale ale sectoarelor, n care
acestea pot stabili i sanc[iona contraven[ii.
ART. 3
(1) Actele normative prin care se stabilesc contraven[ii vor cuprinde
descrierea faptelor ce constituie contraven[ii i sanc[iunea ce urmeaz s se
aplice pentru fiecare dintre acestea; n cazul sanc[iunii cu amend se vor
stabili limita minim i maxim a acesteia sau, dup caz, cote procentuale din
anumite valori; se pot stabili i tarife de determinare a despgubirilor pentru
pagubele pricinuite prin svrirea contraven[iilor.
(2) Persoana juridic rspunde contraven[ional n cazurile i n
condi[iile prevzute de actele normative prin care se stabilesc i se
sanc[ioneaz contraven[ii.
ART. 4
(1) Actele normative prin care se stabilesc i se sanc[ioneaz
contraven[ii intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicrii sau,
dup caz, de la data aducerii lor la cunotin[ public, potrivit legii, n afar de
cazul n care n cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung.
(2) n cazuri urgente se poate prevedea intrarea n vigoare ntr-un
termen mai scurt, dar nu mai pu[in de 10 zile.
(3) Hotrrile autorit[ilor administra[iei publice locale sau jude[ene
prevzute la art. 1, prin care se stabilesc i se sanc[ioneaz contraven[ii, pot fi
aduse la cunotin[ public prin afiare sau prin orice alt form de publicitate
prevzut de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect.
ART. 5
(1) Sanc[iunile contraven[ionale sunt principale i complementare.
(2) Sanc[iunile contraven[ionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraven[ional;
c) obligarea contravenientului la prestarea unei activit[i n folosul
comunit[ii;
d) nchisoarea contraven[ional, dac nu exist consim[mntul
contravenientului pentru aplicarea sanc[iunii prevzute la lit. c).
(3) Sanc[iunile contraven[ionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contraven[ii;
b) suspendarea sau anularea, dup caz, a avizului, acordului sau a
autoriza[iei de exercitare a unei activit[i;
c) nchiderea unit[ii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activit[ii agentului economic;
f) retragerea licen[ei sau a avizului pentru anumite opera[iuni ori
pentru activit[i de comer[ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiin[area lucrrilor i aducerea terenului n starea ini[ial.
(4) Prin legi speciale se pot stabili i alte sanc[iuni principale sau
complementare.
(5) Sanc[iunea stabilit trebuie s fie propor[ional cu gradul de
pericol social al faptei svrite. Sanc[iunile complementare se aplic n
func[ie de natura i de gravitatea faptei i pot fi cumulate.
ART. 6
(1) Avertismentul, amenda contraven[ional i obligarea la prestarea
unei activit[i n folosul comunit[ii se pot aplica oricrui contravenient
persoan fizic ori juridic.
(2) Sanc[iunea nchisorii contraven[ionale se poate aplica numai
persoanelor fizice.
ART. 7
(1) Avertismentul const n aten[ionarea verbal sau scris a
contravenientului asupra pericolului social al faptei svrite, nso[it de
recomandarea de a respecta dispozi[iile legale.
(2) Avertismentul se aplic n cazul n care fapta este de gravitate
redus.
(3) Avertismentul se poate aplica i n cazul n care actul normativ de
stabilire i sanc[ionare a contraven[iei nu prevede aceast sanc[iune.
ART. 8
(1) Amenda contraven[ional are caracter administrativ.
(2) Pentru contraven[iile stabilite prin hotrri ale Guvernului se pot
prevedea amenzi ntre 500.000 lei i 100.000.000 lei.
(3) Pentru contraven[iile stabilite prin hotrri ale consiliilor locale ale
comunelor, oraelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureti,
ale consiliilor jude[ene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureti se
pot prevedea amenzi ntre 250.000 lei i 25.000.000 lei.
(4) Limitele amenzilor prevzute n actele normative care con[in
reglementri cu privire la stabilirea i sanc[ionarea unor fapte ce constituie
contraven[ii, precum i limitele minime i maxime ale amenzilor prevzute la
alin. (2) i (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotrri ale Guvernului.
(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu
excep[ia celor provenite din amenzile aplicate n temeiul hotrrilor autorit[ilor
administra[iei publice locale sau jude[ene prevzute la alin. (3), care se fac
venit la bugetul local respectiv, precum i a celor pentru care legea prevede
altfel. Amenzile aplicate n temeiul unei legi sau al unei hotrri a Guvernului
se fac venit la bugetul de stat n cot de 75%, diferen[a revenind unit[ii din
care face parte agentul constatator. Aceast sum se re[ine integral ca
venituri extrabugetare, cu titlu permanent, i va fi repartizat pentru dotarea cu
mijloace specifice activit[ilor din domeniu.
ART. 9
(1) nchisoarea contraven[ional i obligarea la prestarea unei
activit[i n folosul comunit[ii pot fi stabilite numai prin lege i numai pe o
durat ce nu poate depi 6 luni, respectiv 300 de ore.
(2) Sanc[iunile prevzute la alin. (1) se stabilesc ntotdeauna alternativ
cu amenda.
ART. 10
(1) Dac aceeai persoan a svrit mai multe contraven[ii
sanc[iunea se aplic pentru fiecare contraven[ie.
(2) Cnd contraven[iile au fost constatate prin acelai proces-verbal
sanc[iunile contraven[ionale se cumuleaz fr a putea depi dublul
maximului amenzii prevzut pentru contraven[ia cea mai grav sau, dup caz,
maximul general stabilit n prezenta ordonan[ pentru nchisoarea
contraven[ional ori obligarea la prestarea unei activit[i n folosul comunit[ii.
(3) n cazul n care la svrirea unei contraven[ii au participat mai
multe persoane, sanc[iunea se va aplica fiecreia separat.
ART. 11
(1) Caracterul contraven[ional al faptei este nlturat n cazul legitimei
aprri, strii de necesitate, constrngerii fizice sau morale, cazului fortuit,
iresponsabilit[ii, be[iei involuntare complete, erorii de fapt, precum i
infirmit[ii, dac are legtur cu fapta svrit.
(2) Minorul sub 14 ani nu rspunde contraven[ional.
(3) Pentru contraven[iile svrite de minorii care au mplinit 14 ani
minimul i maximul amenzii stabilite n actul normativ pentru fapta svrit se
reduc la jumtate.
(4) Minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani nu poate fi sanc[ionat cu
nchisoare contraven[ional sau cu obligarea la prestarea unei activit[i n
folosul comunit[ii.
(5) Cauzele care nltur caracterul contraven[ional al faptei se
constat numai de instan[a de judecat.
ART. 12
(1) Dac printr-un act normativ fapta nu mai este considerat
contraven[ie, ea nu se mai sanc[ioneaz, chiar dac a fost svrit nainte de
data intrrii n vigoare a noului act normativ.
(2) Dac sanc[iunea prevzut n noul act normativ este mai uoar
se va aplica aceasta. n cazul n care noul act normativ prevede o sanc[iune
mai grav, contraven[ia svrit anterior va fi sanc[ionat conform
dispozi[iilor actului normativ n vigoare la data svririi acesteia.
ART. 13
(1) Aplicarea sanc[iunii amenzii contraven[ionale se prescrie n termen
de 6 luni de la data svririi faptei.
(2) n cazul contraven[iilor continue termenul prevzut la alin. (1) curge
de la data constatrii faptei. Contraven[ia este continu n situa[ia n care
nclcarea obliga[iei legale dureaz n timp.
(3) Cnd fapta a fost urmrit ca infrac[iune i ulterior s-a stabilit c ea
constituie contraven[ie, prescrip[ia aplicrii sanc[iunii nu curge pe tot timpul n
care cauza s-a aflat n fa[a organelor de cercetare sau de urmrire penal ori
n fa[a instan[ei de judecat, dac sesizarea s-a fcut nuntrul termenului
prevzut la alin. (1) sau (2). Prescrip[ia opereaz totui dac sanc[iunea nu a
fost aplicat n termen de un an de la data svririi, respectiv constatrii
faptei, dac prin lege nu se dispune altfel.
(4) Prin legi speciale pot fi prevzute i alte termene de prescrip[ie
pentru aplicarea sanc[iunilor contraven[ionale.
ART. 14
(1) Executarea sanc[iunii amenzii contraven[ionale se prescrie dac
procesul-verbal de constatare a contraven[iei nu a fost comunicat
contravenientului n termen de o lun de la data aplicrii sanc[iunii.
(2) Executarea sanc[iunii amenzii contraven[ionale se prescrie n
termen de 2 ani de la data aplicrii.
(3) Executarea sanc[iunii nchisorii contraven[ionale se prescrie n
termen de un an de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti,
dac contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activit[i n folosul
comunit[ii.
CAP. 2
Constatarea contraven[iei
ART. 15
(1) Contraven[ia se constat printr-un proces-verbal ncheiat de
persoanele anume prevzute n actul normativ care stabilete i sanc[ioneaz
contraven[ia, denumite n mod generic agen[i constatatori.
(2) Pot fi agen[i constatatori: primarii, ofi[erii i subofi[erii din cadrul
Ministerului de nterne, special abilita[i, persoanele mputernicite n acest scop
de minitri i de al[i conductori ai autorit[ilor administra[iei publice centrale,
de prefec[i, preedin[i ai consiliilor jude[ene, primari, de primarul general al
municipiului Bucureti, precum i de alte persoane prevzute n legi speciale.
(3) Ofi[erii i subofi[erii din cadrul Ministerului de nterne constat
contraven[ii privind: aprarea ordinii publice; circula[ia pe drumurile publice;
regulile generale de comer[; vnzarea, circula[ia i transportul produselor
alimentare i nealimentare, [igrilor i buturilor alcoolice; alte domenii de
activitate stabilite prin lege sau prin hotrre a Guvernului.
ART. 16
(1) Procesul-verbal de constatare a contraven[iei va cuprinde n mod
obligatoriu: data i locul unde este ncheiat; numele, prenumele, calitatea i
institu[ia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de
identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupa[ia i locul de munc ale
contravenientului; descrierea faptei contraven[ionale cu indicarea datei, orei i
locului n care a fost svrit, precum i artarea tuturor mprejurrilor ce pot
servi la aprecierea gravit[ii faptei i la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilete i se sanc[ioneaz
contraven[ia; indicarea societ[ii de asigurri, n situa[ia n care fapta a avut ca
urmare producerea unui accident de circula[ie; posibilitatea achitrii n termen
de 48 de ore a jumtate din minimul amenzii prevzute de actul normativ,
dac acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a cii de
atac i organul la care se depune plngerea.
(2) La intrarea n Romnia a cet[enilor strini sau a cet[enilor
romni cu domiciliul n strintate organele poli[iei de frontier de la punctele
de control pentru trecerea frontierei de stat a Romniei vor elibera acestora
tichete de nscriere a contraven[iilor.
(3) n cazul contravenien[ilor cet[eni strini sau cet[eni romni cu
domiciliul n strintate n procesul-verbal vor fi cuprinse urmtoarele date de
identificare a acestora: numele, prenumele, seria i numrul paaportului,
statul emitent i data eliberrii documentului, precum i seria i numrul
tichetului de nscriere a contraven[iilor.
(4) La ieirea din [ar organele poli[iei de frontier de la punctele de
control pentru trecerea frontierei de stat a Romniei, o dat cu controlul
documentelor vor solicita cet[enilor strini i cet[enilor romni cu domiciliul
n strintate tichetul de nscriere a contraven[iilor i, dup caz, dovada pl[ii
amenzii contraven[ionale.
(5) n cazul n care contravenientul este minor procesul-verbal va
cuprinde i numele, prenumele i domiciliul prin[ilor sau ale altor
reprezentan[i ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) n situa[ia n care contravenientul este persoan juridic n
procesul-verbal se vor face men[iuni cu privire la denumirea, sediul, numrul
de nmatriculare n registrul comer[ului i codul fiscal ale acesteia, precum i
datele de identificare a persoanei care o reprezint.
(7) n momentul ncheierii procesului-verbal agentul constatator este
obligat s aduc la cunotin[ contravenientului dreptul de a face obiec[iuni cu
privire la con[inutul actului de constatare. Obiec[iunile sunt consemnate
distinct n procesul-verbal la rubrica "Alte men[iuni", sub sanc[iunea nulit[ii
procesului-verbal.
ART. 17
Lipsa men[iunilor privind numele, prenumele i calitatea agentului
constatator, numele i prenumele contravenientului, iar n cazul persoanei
juridice lipsa denumirii i a sediului acesteia, a faptei svrite i a datei
comiterii acesteia sau a semnturii agentului constatator atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se constat i din oficiu.
ART. 18
Contravenientul este obligat s prezinte agentului constatator, la
cerere, actul de identitate ori documentele n baza crora se fac men[iunile
prevzute la art. 16 alin. (3). n caz de refuz, pentru legitimarea
contravenientului agentul constatator poate apela la ofi[eri i subofi[eri de
poli[ie, jandarmi sau gardieni publici.
ART. 19
(1) Procesul-verbal se semneaz pe fiecare pagin de agentul
constatator i de contravenient. n cazul n care contravenientul nu se afl de
fa[, refuz sau nu poate s semneze, agentul constatator va face men[iune
despre aceste mprejurri, care trebuie s fie confirmate de cel pu[in un
martor. n acest caz procesul-verbal va cuprinde i datele personale din actul
de identitate al martorului i semntura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) n lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au
condus la ncheierea procesului-verbal n acest mod.
ART. 20
(1) Dac o persoan svrete mai multe contraven[ii constatate n
acelai timp de acelai agent constatator, se ncheie un singur proces-verbal.
(2) Pentru aceeai fapt nu se pot aplica dou sau mai multe sanc[iuni
principale, repetate.
CAP. 3
Aplicarea sanc[iunilor contraven[ionale
ART. 21
(1) n cazul n care prin actul normativ de stabilire i sanc[ionare a
contraven[iilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal
de constatare, aplic i sanc[iunea.
(2) Dac, potrivit actului normativ de stabilire i sanc[ionare a
contraven[iei, agentul constatator nu are dreptul s aplice i sanc[iunea,
procesul-verbal de constatare se trimite de ndat organului sau persoanei
competente s aplice sanc[iunea. n acest caz sanc[iunea se aplic prin
rezolu[ie scris pe procesul-verbal.
(3) Sanc[iunea se aplic n limitele prevzute de actul normativ i
trebuie s fie propor[ional cu gradul de pericol social al faptei svrite,
[inndu-se seama de mprejurrile n care a fost svrit fapta, de modul i
mijloacele de svrire a acesteia, de scopul urmrit, de urmarea produs,
precum i de circumstan[ele personale ale contravenientului i de celelalte
date nscrise n procesul-verbal.
ART. 22
(1) n cazul contraven[iilor pentru care legea prevede sanc[iunea
nchisorii contraven[ionale alternativ cu amenda, dac agentul constatator
apreciaz c sanc[iunea amenzii nu este ndestultoare, ncheie procesul-
verbal de constatare i l nainteaz n cel mult 48 de ore judectoriei n a
crei raz teritorial a fost svrit contraven[ia, pentru aplicarea sanc[iunii
corespunztoare.
(2) n cazul n care se apreciaz c se impune aplicarea nchisorii
contraven[ionale, instan[a va dispune nlocuirea nchisorii cu sanc[iunea
obligrii la prestarea unei activit[i n folosul comunit[ii, dac persoana care a
svrit contraven[ia este de acord.
(3) Aplicarea sanc[iunii nchisorii contraven[ionale sau, dup caz,
obligarea la prestarea unei activit[i n folosul comunit[ii, exercitarea cilor de
atac, precum i locul i modalitatea de executare a sanc[iunilor se fac potrivit
dispozi[iilor cuprinse n legile speciale.
ART. 23
(1) n cazul n care prin svrirea contraven[iei s-a cauzat o pagub
i exist tarife de evaluare a acesteia, persoana mputernicit s aplice
sanc[iunea stabilete i despgubirea, cu acordul expres al persoanei
vtmate, fcnd men[iunea corespunztoare n procesul-verbal.
(2) Dac nu exist tarif de evaluare a pagubei persoana vtmat i
va putea valorifica preten[iile potrivit dreptului comun.
ART. 24
(1) Persoana mputernicit s aplice sanc[iunea dispune i
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraven[ii. n toate
situa[iile agentul constatator va descrie n procesul-verbal bunurile supuse
confiscrii i va lua n privin[a lor msurile de conservare sau de valorificare
prevzute de lege, fcnd men[iunile corespunztoare n procesul-verbal.
(2) n cazul n care bunurile nu se gsesc contravenientul este obligat
la plata contravalorii lor n lei.
(3) Agentul constatator are obliga[ia s stabileasc cine este
proprietarul bunurilor confiscate i, dac acestea apar[in unei alte persoane
dect contravenientul, n procesul-verbal se vor men[iona, dac este posibil,
datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care
identificarea nu a fost posibil.
ART. 25
(1) Procesul-verbal se va nmna sau, dup caz, se va comunica, n
copie, contravenientului i, dac este cazul, pr[ii vtmate i proprietarului
bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de ctre organul care a aplicat sanc[iunea, n
termen de cel mult o lun de la data aplicrii acesteia.
(3) n situa[ia n care contravenientul a fost sanc[ionat cu amend,
precum i dac a fost obligat la despgubiri, o dat cu procesul-verbal
acestuia i se va comunica i ntiin[area de plat. n ntiin[area de plat se va
face men[iunea cu privire la obligativitatea achitrii amenzii i, dup caz, a
despgubirii, n termen de 15 zile de la comunicare, n caz contrar urmnd s
se procedeze la executarea silit.
ART. 26
(1) Dac agentul constatator aplic i sanc[iunea, iar contravenientul
este prezent la ncheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta i
ntiin[area de plat se nmneaz contravenientului, fcndu-se men[iune n
acest sens n procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
(2) Dispozi[iile alin. (1) se aplic i fa[ de celelalte persoane crora
trebuie s li se comunice copia de pe procesul-verbal, dac sunt prezente la
ncheierea acestuia.
(3) n cazul n care contravenientul nu este prezent sau, dei prezent,
refuz s semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum i a
ntiin[rii de plat se face de ctre agentul constatator n termen de cel mult o
lun de la data ncheierii.
ART. 27
Comunicarea procesului-verbal i a ntiin[rii de plat de face prin
pot, cu aviz de primire, sau prin afiare la domiciliul sau la sediul
contravenientului. Opera[iunea de afiare se consemneaz ntr-un proces-
verbal semnat de cel pu[in un martor.
ART. 28
(1) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48
de ore de la data ncheierii procesului-verbal jumtate din minimul amenzii
prevzute n actul normativ, agentul constatator fcnd men[iune despre
aceast posibilitate n procesul-verbal. n actul normativ de stabilire a
contraven[iilor aceast posibilitate trebuie men[ionat n mod expres.
(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii i Consemna[iuni sau
la trezoreria finan[elor publice, iar o copie de pe chitan[ se pred de ctre
contravenient agentului constatator sau se trimite prin pot organului din care
acesta face parte, n termenul prevzut la alin. (1).
(3) n cazul n care contravenientul a achitat jumtate din minimul
amenzii prevzute n actul normativ pentru fapta svrit orice urmrire
nceteaz.
ART. 29
Dispozi[iile art. 28 se aplic i n cazurile prevzute la art. 10 alin. (2),
dac contravenientul achit jumtate din minimul amenzii prevzute de actul
normativ pentru fiecare dintre contraven[iile constatate, fr ca prin totalizare
s se depeasc maximul prevzut pentru contraven[ia cea mai grav.
ART. 30
(1) Dac persoana mputernicit s aplice sanc[iunea apreciaz c
fapta a fost svrit n astfel de condi[ii nct, potrivit legii penale, constituie
infrac[iune, sesizeaz organul de urmrire penal competent.
(2) n cazul n care fapta a fost urmrit ca infrac[iune i ulterior s-a
stabilit de ctre procuror sau de ctre instan[ c ea ar putea constitui
contraven[ie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, mpreun cu o
copie de pe rezolu[ia, ordonan[a sau, dup caz, de pe hotrrea
judectoreasc, se trimite de ndat organului n drept s constate
contraven[ia, pentru a lua msurile ce se impun conform legii.
(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanc[iunii n cazul prevzut la
alin. (2) curge de la data sesizrii organului n drept s aplice sanc[iunea.
CAP. 4
Cile de atac
ART. 31
(1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven[iei i de
aplicare a sanc[iunii se poate face plngere n termen de 15 zile de la data
nmnrii sau comunicrii acestuia.
(2) Partea vtmat poate face plngere numai n ceea ce privete
despgubirea, iar cel cruia i apar[in bunurile confiscate, altul dect
contravenientul, numai n ceea ce privete msura confiscrii.
ART. 32
(1) Plngerea nso[it de copia de pe procesul-verbal de constatare a
contraven[iei se depune la organul din care face parte agentul constatator,
acesta fiind obligat s o primeasc i s nmneze depuntorului o dovad n
acest sens.
(2) Plngerea mpreun cu dosarul cauzei se trimit de ndat
judectoriei n a crei circumscrip[ie a fost svrit contraven[ia.
(3) Plngerea suspend executarea. Plngerea persoanelor prevzute
la art. 31 alin. (2) suspend executarea numai n ceea ce privete
despgubirea sau, dup caz, msura confiscrii.
ART. 33
(1) Judectoria va fixa termen de judecat, care nu va depi 30 de
zile, i va dispune citarea contravenientului sau, dup caz, a persoanei care a
fcut plngerea, a organului care a aplicat sanc[iunea, a martorilor indica[i n
procesul-verbal sau n plngere, precum i a oricror alte persoane n msur
s contribuie la rezolvarea temeinic a cauzei.
(2) n cazul n care fapta a avut ca urmare producerea unui accident
de circula[ie, judectoria va cita i societatea de asigurri men[ionat n
procesul-verbal de constatare a contraven[iei.
ART. 34
(1) nstan[a competent s solu[ioneze plngerea, dup ce verific
dac aceasta a fost introdus n termen, ascult pe cel care a fcut-o i pe
celelalte persoane citate, dac acetia s-au prezentat, administreaz orice alte
probe prevzute de lege, necesare n vederea verificrii legalit[ii i
temeiniciei procesului-verbal, i hotrte asupra sanc[iunii, despgubirii
stabilite, precum i asupra msurii confiscrii.
(2) Hotrrea judectoreasc prin care s-a solu[ionat plngerea poate
fi atacat cu recurs n termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea
recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sus[inute i oral n fa[a
instan[ei. Recursul suspend executarea hotrrii.
ART. 35
Plngerile mpotriva proceselor-verbale de constatare i sanc[ionare a
contraven[iilor se solu[ioneaz cu precdere.
ART. 36
Plngerea mpotriva procesului-verbal de constatare i sanc[ionare a
contraven[iei, recursul formulat mpotriva hotrrii judectoreti prin care s-a
solu[ionat plngerea, precum i orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa
judiciar de timbru.
CAP. 5
Executarea sanc[iunilor contraven[ionale
ART. 37
Procesul-verbal neatacat n termenul prevzut la art. 31, precum i
hotrrea judectoreasc irevocabil prin care s-a solu[ionat plngerea
constituie titlu executoriu, fr vreo alt formalitate.
ART. 38
(1) Avertismentul se adreseaz oral atunci cnd contravenientul este
prezent la constatarea contraven[iei i sanc[iunea este aplicat de agentul
constatator.
(2) n celelalte cazuri avertismentul se socotete executat prin
comunicarea procesului-verbal de constatare a contraven[iei, cu rezolu[ia
corespunztoare.
(3) Dac sanc[iunea a fost aplicat de instan[ prin nlocuirea amenzii
contraven[ionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin
ncunotin[are scris.
ART. 39
(1) Punerea n executare a sanc[iunii amenzii contraven[ionale se face
astfel:
a) de ctre organul din care face parte agentul constatator, ori de cte
ori nu se exercit calea de atac mpotriva procesului-verbal de constatare a
contraven[iei n termenul prevzut de lege;
b) de ctre instan[a judectoreasc, n celelalte cazuri.
(2) n vederea executrii amenzii organele prevzute la alin. (1) vor
comunica din oficiu organelor de specialitate ale direc[iilor generale ale
finan[elor publice jude[ene, respectiv a municipiului Bucureti, i unit[ilor
subordonante acestora, n a cror raz teritorial domiciliaz sau i are sediul
contravenientul, procesul-verbal de constatare i sanc[ionare a contraven[iei
sau, dup caz, dispozitivul hotrrii judectoreti prin care s-a solu[ionat
plngerea.
(3) Executarea se face n condi[iile prevzute de dispozi[iile legale
privind executarea silit a crean[elor bugetare.
(4) mpotriva actelor de executare se poate face contesta[ie la
executare, n condi[iile legii.
ART. 40
Executarea sanc[iunilor contraven[ionale complementare se face
potrivit dispozi[iilor legale.
ART. 41
(1) Confiscarea se aduce la ndeplinire de organul care a dispus
aceast msur, n condi[iile legii.
(2) n caz de anulare sau de constatare a nulit[ii procesului-verbal
bunurile confiscate, cu excep[ia celor a cror de[inere sau circula[ie este
interzis prin lege, se restituie de ndat celui n drept.
(3) Dac bunurile prevzute la alin. (2) au fost valorificate, instan[a va
dispune s se achite celui n drept o despgubire care se stabilete n raport
cu valoarea de circula[ie a bunurilor.
ART. 42
n scopul executrii despgubirii stabilite pe baz de tarif actele
prevzute la art. 39 alin. (2) se comunic i pr[ii vtmate, care va proceda
potrivit dispozi[iilor legale referitoare la executarea silit a crean[elor.
ART. 43
Executarea sanc[iunii nchisorii contraven[ionale se face n locurile i
n modalit[ile prevzute de legea special.
CAP. 6
Dispozi[ii speciale i tranzitorii
ART. 44
(1) Sanc[iunile prevzute n prezenta ordonan[ nu se aplic n cazul
contraven[iilor svrite de militarii n termen. Procesul-verbal de constatare
se trimite comandantului unit[ii din care face parte contravenientul, pentru a i
se aplica msuri disciplinare, dac se constat c acesta este ntemeiat.
(2) Dac prin contraven[ia svrit de un militar n termen s-a produs
o pagub sau dac sunt bunuri supuse confiscrii, organul competent potrivit
legii va stabili despgubirea pe baz de tarif i va dispune asupra confiscrii.
Cte o copie de pe procesul-verbal se comunic contravenientului, pr[ii
vtmate i celui cruia i apar[in bunurile confiscate.
ART. 45
n termen de 15 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonan[e
Ministerul de nterne i Ministerul Finan[elor Publice vor elabora i vor supune
spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de
nscriere a contraven[iilor, prevzute la art. 16 alin. (2) i (4).
ART. 46
Ministerul Aprrii Na[ionale, Ministerul de nterne, precum i celelalte
autorit[i ale administra[iei publice care au structuri militare vor stabili prin
regulamentele interne organele competente s constate i s aplice
sanc[iunile n cazul contraven[iilor svrite de cadrele militare i de angaja[ii
civili n legtur cu serviciul.
ART. 47
Dispozi[iile prezentei ordonan[e se completeaz cu dispozi[iile Codului
de procedur civil.
ART. 48
Ori de cte ori ntr-o lege special sau n alt act normativ anterior se
face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea i sanc[ionarea
contraven[iilor, trimiterea se va socoti fcut la dispozi[iile corespunztoare din
prezenta ordonan[.
ART. 49
Cauzele aflate n curs de solu[ionare la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonan[e vor continua s se judece potrivit legii aplicabile n
momentul constatrii contraven[iei.
ART. 50
Actele normative prin care se stabilesc contraven[ii, n vigoare la data
publicrii prezentei ordonan[e n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , vor fi
modificate sau completate, dac este cazul, n termen de 3 luni, potrivit
prevederilor acesteia.
ART. 51
(1) Prezenta ordonan[ va intra n vigoare n termen de 30 de zile de
la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea .
(2) Pe aceeai dat se abrog Legea nr. 32/1968 privind stabilirea i
sanc[ionarea contraven[iilor, publicat n Buletinul Oficial, Partea , nr. 148 din
14 noiembrie 1968, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i orice
alte dispozi[ii contrare.
PRM-MNSTRU
ADRAN NSTASE
Contrasemneaz:
Ministrul administra[iei publice,
Octav Cozmnc
p. Ministrul justi[iei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
Ministrul finan[elor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
Ministru de interne,
oan Rus
---------------
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR (T6)
TEMA : Planificarea activit[ii de P.S..
Activitatea de aprare mpotriva incendiilor presupune:
1. controlul respectrii normelor
2. instruirea personalului
3. acordarea asisten[ei tehnice de specialitate
4. dotarea i ntre[inerea mijloacelor tehnice de p.s.i.
Activitatea de aprare mpotriva incendiilor se desfoar [inndu-se
cont de caracteristicile obiectivului i anume:
- tipul obiecti&ului:
. spa[ii comerciale cu/fr aglomerri de personae
. spa[ii de cazare i alimenta[ie public
. unit[i spitacileti
. obiective culturale
. obiective industriale (chimice, energetice, transporturi etc.)
) mrimea obiecti&ului :
. suprafa[a obiectivului
. suprafa[a construit
- comple.itatea obiecti&ului:
. categoria de importan[ n conformitate cu H.G.R. 766 din
1997
. ponderea obiectivelor cu grad ridicat de pericol/ nivel ridicat de
risc la incendiu
. tehnologii aplicate
. regim de nl[ime
. numr de personae
1. Controlul respectrii normelor:
a) generale D.G. P.S.., , N.P., etc.
b) specifice emise i aprobate de ministere.
27 (nstruirea personalului 6 se face conform Brdinului M7(7 1F<F/2FFF
pentru aplicarea $7'7 !717(7)FF2
=7 Acordarea asistenei te#nice de specialitate9 se face cu ocaia
solicitrii efului locului de munc7
C7 $otarea i ntreinerea mi%loacelor te#nice de p7s7i7
a)7 $otarea cu mi%loace te#nice de p7s7i7 se face inAndu)se cont de
Brdinul M7(7 nr7<</2FF1 pentru aprobarea $7'7 !717(7 6 FF= sau a normei de
dotare emis de ministerul de resort mpreun cu normele de p7s7i7 specifice7
b)7 *ntreinerea mi%loacelor te#nice de p7s7i7 se face n conformitate
cu pre&ederile art7C< alin72 din B7'7 nr7 DF/1GG;7
+a planificarea acti&itii de p7s7i7 se &a ine seama i de 9
17 ,i&elul riscului la incendiu
-actorii care determin riscul la incendiu sunt9
- densitatea sarcinii termice !711</1GGGH
- clasele de combustibilitate sau de periculoitate a materialelor i
substanelor e.istenteH
- condiiile (mpre%urrile) preliminare care pot determina sau
fa&oria aprindereaH
- msurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor
determinani7
27 Categoria pericolului de incendiu care este dat de ponderea
obiecti&elor din categoria A,8,C pericol de incendiu7
=7 Capacitatea de aprare mpotri&a incendiilor9
- realiarea construciei n conformitate cu pre&ederile
regulamentare din domeniul siguranei la focH
- asigurarea msurilor de preAntAmpinare a propagrii incendiilorH
- asigurarea cilor de acces i inter&enieH
- dotarea i realiarea construciilor cu instalaii de p7s7i7, dotarea cu
mi%loace mobile de inter&enie i modul de realiare a acesteiaH
- gradul de instruire a personalului i forelor specialiate (17!7C7)
de inter&enie etc7H
C7 !robleme care afectea gradul de protecie la foc9
- e.istena unor stri de pericol (a&arii te#nice, scurgeri de produse
inflamabile)H
- nclcri deosebite ale normelor de p7s7i7H
- neasigurarea mi%loacelor te#nice de protecie la foc necesareH
- neasigurarea ni&elurilor criteriilor de performan pri&ind sigurana
la focH
- manifestarea nepermis i frec&ent a unor surse de iniiere a
incendiilorH
- gradul de cunoatere i respectare de ctre salariai a regulilor i
msurilor de p7s7i7H
"7 1ituaia operati& din obiecti&9
- numr de incendii nregistrateH
- cauele i mpre%urrile care au condos la producerea incendiilorH
- modul de respectare a regulilor i msurilor de p7s7i7 de ctre
salariaiH
- modul de dotare, ntreinere i e.ploatare a mi%loacelor te#nice de
p7s7i7H
- preocuparea factorilor de deciie pentru organiarea i
desfurarea acti&itii de aprare mpotri&a incendiilor etc7

Cap.. Nota de prezentare
A NORMATIVULUI NP I!"#$-Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 c.c.
Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului normativ se aplica la proiectarea si executarea
instalatiilor electrice de joasa tensiune aferente constructiilor.
Normativul cuprinde principii si conditii fundamentale pentru proiectarea
si executarea instalatiilor electrice de joasa tensiune in costructii si care sunt in
concordanta cu cele 6 cerinte ale Legii 10/95 privind calitatea in constructii.
Utilizatori
Acest normativ este reglementarea tehnica de baza utilizata de agenti
economici de proiectare si executie pentru instalatiile electrice de joasa
tensiune.
Normativul este in
egala masura un
instrument prin care se
poate evalua calitatea
proiectelor si calitatea
lucrarilor de executie a
instalatiilor electrice de
catre reprezentanti ai
Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor
si Locuintei, Ministerului
Sanatatii si al Familiei,
Ministerului Apelor si
Protectiei Mediului, ai
Ministerului Muncii si
Solidaritatii Sociale
precum si alte
organisme de control
autorizate.
Necesitatea si scopul
ntervalul de timp de 3 ani de valabilitate a acestui normativ s-a
considerat suficient pentru a se putea trece la obligativitatea aplicarii acestor
prevederi conform normelor internationale.
Cu ocazia acestei revizuiri s-au facut corecturile si completarile necesare
aducerii normativului in concordanta cu ultima redactare a publicatiei CE 60
364- nstalatii electrice ale constructiilor, care a fost preluata in mare masura
ca standard roman.
n tara noastra,
prin politica de
armonizare si aliniere a
legislatiei romanesti cu
cea internationala si
europeana, Normativul
pentru proiectarea si
executarea instalatiilor
elecrice cu tensiuni
pana la 1000 V c.a. si
1500 V c.c. indicativ .7
a fost revizuit si pus de
acord in mare masura
cu CE 60 364- nstalatii
electrice ale
constructiilor- in anul
1998. redactarea in
1998 cuprindea o serie
de prevederi cu
caracter de noutate
pentru tara noastra,
motiv pentru care fie
acestea au avut fie un
caracter de
recomandare fie s-au
aplicat numai la
constructii noi sau la
lucrari de renovare
modernizare si nu la
toate constructiile.
Astfel de prevederi
sunt, de exemplu, cele
referitoare la protectia
diferentiala si la
protectia impotriva
supratensiunilor.
Armonizarea cu normele europene si internationale
n cadrul acestei revizuiri s-au facut urmatoarele completari si modificari
in concordanta cu urmatoarele standarde europene si internationale preluate
ca standarde romane.
- SR CE 50(826) si SR CE 50(426) privind vocabularul
electrotehnic international.
- SR CE 755, SR EN 61008 si SR EN 61009 si cu seria standarde
SR CE 60364-4 privind aparatele de protectie la curent diferential rezidual.
- SR CE 60364-4-442 si SR CE 60634-4-444, SR HD 625.1.S1,
SR CE 61312 privind metodele si masurile de protectie in instalatiile electrice
de joasa tensiune si protectia impotriva supratensiunilor.
- CE 364-6-privind verificarile instalatiilor electrice.
- SR CE 60 364-7-704 si SR CE 60621
- CE 60 364,SR CE 61241 privind zonarea mediilor cu pericol de
explozie, SR CE 60079,SR CE 50014,SR CE 50028 privind aparatura
electrica pentru medii explozive.
- ntroducerea unui nou subcapitol, 7.15.- nstalatiile electrice in
constructii de lemn, care cuprinde prevederi referitoare la materialele care pot
fi utilizate in constructii de lemn, la conditiile si distantele minime de instalare,
la protectia la soc electric si la foc.
Continut
n cadrul acestei revizuiri s-au facut urmatoarele completari si modificari
mai importante:
- Completarea capitolului 2 de terminologie cu noi termeni referitori
la protectia la supratensiune, la zonarea mediilor cu pericol de explozie in
concordanta cu normele internationale de terminologie, preluate ca standarde
romane SR CE 50(826) si SR CE 50(426)
- Completarea si alinierea subcap.4.1.- protectia la soc electric cu
prevederi si clasificari privind protectia cu dispozitive de protectie la curent
diferential rezidual. Aceste completari s-au facut in concordanta cu SR CE
755, SR EN 61008, SR EN 61009, precum si cu seria de standarde SR CE
60364-4.
- Completarea si alinierea subcap.4.4. privind protectia la
supratensiune cu prevederile standardelor SR CE 60364-4-442 si SR CE
60364-4-444, SR HD 625.1.S1, SR CE 61312 referitoare la zonarea
volumului de protejat impotriva loviturilor de traznet din constructii, la aparatele
de protectie impotriva supratensiunilor generate de loviturile de traznet, supra
tensiunilor de frecventa industriala conform cerintelor ELECTRCA S.A. De
asemenea dau conditiile de influente externe care impun luarea de masuri de
protectie impotriva supratensiunilor, precum si conditiile care trebuie
indeplinite pentru asigurarea selectivitatii in functionare a aparatelor de
protectie.
- Completarea si modificarea cap.6- Verificarea instalatiilor electrice,
conform CE 60 364-6-21 care se afla in curs de preluare la standard roman,
cu normativul C 56, cu ghidul GP 052 si cu NSSMUEE 111.
- Completarea si alinierea prevederilor din subcap.7.9.- nstalatii
elecrice de santier- cu prevederile normelor internationale preluate ca
standarde romane SR CE 60 364-7-704 si SR CEN 60621.
- Completarea si alinierea prevederilor din subcap.7.12.- nstalatii
elecrice pentru incaperi medicale si spatii anexe acestora- cu prevederile
normelor internationale CE 60 364. S-au introdus, ca noutate, utilizarea
schemei T ca masura de protectie si prevederi referitoare impotriva
perturbatiilor electromagnetice.
- Actualizarea subcap.7.14.- nstalatii electrice in zone cu pericol de
explozii si punerea lui de acord cu SR CE 61241 privind zonarea mediilor cu
pericol de explozie, cu SR CE 60079, SR CE 50028 privind aparatura
elecrica pentru medii explozive.
- ntroducera unui nou subcapitol, 7.15.- nstalatii electrice in
constructii de lemn, care cuprinde prevederi referitoare la materialele care pot
fi utilizate in constructii de lemn, la conditiile si distantele minime de instalare,
la protectia la soc electric si la foc.
Din cele prezentate, rezulta ca noul normativ NP .7-02 este structurat ca
si norma internationala CE 60 364 care, in mare parte este preluat ca
standard roman. Prevederile normativului sunt in concordanta cu prevederile
internationale, iar terminologia utillizata este cea internationala.
Prin alinierea la normele internationale si europene, normativul nu
contine prevederi care sa contravina altor standarde sau normative nationale.
CAP. . DOMENU DE APLCARE
1. Prevederile prezentului normativ se aplica la proiectarea
si executarea instalatiilor electrice aferente:
a. cladirilor cu destinatie de locuinta;
b. cladirilor comerciale;
c. cladirilor publice(civile);
d. cladirilor industriale(de productie)
e. cladirilor agricole si horticole;
f. cladirilor prefabricate;
g. caravanelor, locurilor de campare si altora similare;
h. santierelor, expozitiilor, targurilor si si altor instalatii temporare;
i. constructiilor navale si vaselor de agrement;
j. cladiri de depozitare.
2. Normativul se aplica la:
a. circuite alimentate la tensiuni nominale pana la 1000 V c.a. si 1500
V c.c. inclusiv; in curent alternativ, frecventele preferentiale care au fost luate
in considerare in acest normativ sunt: 50 Hz, 60Hz si 400Hz. Nu este exclusa
utilizarea altor frecvente pentru scopuri speciale;
b. circuitele, altele decat circuitele interne ale aparatelor, lucrand la
tensiuni de peste 1000 V si provenind de la o instalatie avand o tensiune care
nu depaseste 1000 V c.a., de exemplu lampi cu descarcare, filtre
electrostatice;
c. orice sistem de pozare care nu face obiectul standardelor
receptoarelor;
d. toate instalatiile de utilizare ale consumatorilor exteriori cladirilor;
e. cablarile fixe ale telecomunicatiilor, semnalizare, comanda si altele
similare( exclusiv circuitele interne ale aparatelor);
f. extinderi sau modificari ale instalatiilor si parti ale instalatiilor
existente afectate de extindere sau modificare, reparatii capitale, reabilitari sau
modernizari.
3.Prevederile normativului nu se aplica la:
a. echipamentul electric de tractiune;
b. echipamentul electric al autovehiculelor;
c. instalatiile electrice de la bordul navelor;
d. instalatiilor electrice ale aeronavelor;
e. instalatiile in mina;
f. echipamentele de reducere a interferentelor radio, cu exceptia
celor care afecteaza securitatea instalatiilor;
g. imprejmuirile electrice;
h. protectia cladirilor impotriva trasnetelor;
i. sistemele de producere, distributie si transport pentru consumatorii
publici;
j. la depozite de materiale pirotehnice si explozive.
4.La proiectarea si executarea instalatiilor electrice tehnologice
prevederile prezentului normativ se aplica impreuna cu reglementarile tehnice
corespunzatoare acestor instalatii in masura in care nu contravin prevederilor
prezentului normativ.
5.La proiectarea si executarea instalatiilor electrice se respecta
prevederile Legii 90/1995 si Legii 10/1995 referitoare la cerintele de calitate:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
-izolatie termica,hidrofuga si economie de energie;
-protectie impotriva zgomotului.
6.Acest normativ se aplica numai pentru alegerea si conditiile de
instalare ale echipamentului electric.
7.n anexa 1 sunt prezentate standarde si reglementari conexe
instalatiilor electrice, mentionate in normativ.
n afara termenilor definiti in standardele si reglementarile conexe date in
anexa 1, in acest normativ se utilizeaza si urmatorii termeni specifici:
1. nstalatii electrice de alimentare si de distributie. Definitii
1.1 Alimentarea normala cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica dintr-o sursa de energie electrica
(transformator, generator) prevazuta pentru a se asigura functionarea
receptoarelor electrice ala consumatorilor, la intreruperea alimentarii de baza.
CAP. .
TERMNOLOGE,
CLASFCAR S
ABREVER
1.2 Alimentarea de rezerva cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica prevazuta pentru a se asigura
mentinerea in functiune, neintrerupta sau o perioada de timp, a unor
receptoare electrice ale consumatorilor, la intreruperea alimentarii de baza.
1.3 Alimentarea de rezerva de siguranta
Alimentarea de rezerva cu energie electrica prevazuta pentru a se
mentine in functiune echipamentele necesare asigurarii sigurantei utilizatorilor.
1.4 nstalatie electrica de utilizare
Totalitatea materialelor si echipamentelor situate in aval fata de punctul
de delimitare cu reteaua furnizorului de energie electrica si care sunt in
exploatarea consumatorului.
1.5 Puterea instalata a unui consumator
Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale
consumatorului.
1.6 Puterea instalata a unui receptor
Puterea nominala areceptorului inscrisa pe placuta indicatoare a
receptorului.
1.7 Puterea instalata a unei coloane sau a unui circuit
Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile alimentate din
coloana sau circuitul respectiv.
1.8 Puterea reala(Pr) a unui receptor
Marimea electrica egala cu produsul dintre puterea instalata(Pi) si
coeficientul de incarcare(Ci) al acestuia.
1.9 Putere absorbita(Pa) a unui receptor
Marimea electrica egala cu raportul dintre puterea reala(Pr) si
randamentul real al receptorului(
r
).
1.10 Coeficientul de simultaneitate(Cs)
Valoarea raportului dintre suma puterilor nominale ale receptoarelor
consumatorului alimentate din acelasi circuit sau aceeasi coloana care
functioneaza simultan si suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor
consumatorului racordate la circuitul sau coloana respectiva.
1.11 Coeficientul de incarcare(Ci)
Valoarea raportului dintre puterea reala si puterea instalata a unui
consumator sau receptor.
1.12 Curent diferential rezidual(curent de defect, l

)
Marimea sumei fazoriale a valorilor instantanee ale curentilor care
parcurg conductoarelor active ale unui circuit intr-un punct al instalatiei
electrice.
1.13 Curent diferential nominal(de functionare,l
n
)
Curent diferential rezidual ce provoaca declansarea unui dispozitiv de
protectie diferential.
1.14 Curent nominal de sarcina (l
n
)
Curentul pe care il suporta aparatul in functionare normala si care este
stabilit in general de producator.
1.15 Curent maxim de incarcare(l
max
)
Curentul de incarcare, cu forma de unda T
1
/T
2
=8/20 s, suportat o
singura data de un descarcator de supratensiune.
1.16 Curent nominal de descarcare(l
n
)
Curent de creasta de descarcare, cu forma de unda T
1
/T
2
=8/20 s,
utilizat pentru a desemna un descarcator de supratensiune si la care acesta
se incarca de 20 de ori, fara a se deteriora.
1.17 Nivel de protectie(U
p
)
Valoarea tensiunii care caracterizeaza performantele protectiei unui
descarcator de supratensiune la curentul nominal de descarcare(l
n
)
1.18 Tensiunea maxima in regim permanent(U
c
)
Valoarea maxima admisibila a tensiunii eficace de frecventa industriala
care poate fi aplicata continuu intre bornele descarcatorului de supratensiune,
fara a efectua buna lui functionare.
1.19 Tensiune reziduala
Tensiunea care apare la bornele descarcatorului la trecerea curentului
nominal de descarcare l
n
si corespund tensiunii aplicate echipamentelor de
protejat.
1.20 Tensiune maxima de amorsare
Tensiunea de creasta, de unda 1,2/50 s, caracteristica descarcatoarelor
tip eclator.
1.21 Perturbatie electrica de tip comun
Perturbatia care se aplica si se propaga intre conductoarele active si
mase sau pamant.
1.22 Perturbatie electrica de tip diferential
Perturbatia care se suprapune peste tensiunea retelei si se propaga intre
diferite conductoare active.
1.23 Dispozitiv de protectie la curent diferential-rezidual(dispozitiv
diferential)
Aparatul mecanic sau asociatia de aparate destinate sa provoace
deschiderea contactelor atunci cand curentul diferential rezidual ajunge in
anumite conditii la o valoare data(curent diferential nominal).
1.24 ntrerupator automat(disjunctor)
Aparatul mecanic de comutatie capabil sa stabileasca, sa suporte si sa
intrerupa automat curenti,
n conditii normale de functionare pentru circuit, precum si sa stabilesca,
sa suporte o durata specifica de timp si sa intrerupa curenti, in conditii normale
de functionare pentru circuit(de exemplu curenti de scurtcircuit sau
suprasarcina).
1.25 Tensiune foarte joasa de securitate
Diferenta de potential care nu depaseste 50 V, valoare in curent
alternativ, intre conductoare sau intre un conductor oarecare si pamant, intr-un
circuit la care separarea de reteaua de alimentare este asigurata printr-un
transformator de separare sau un convertizor cu infasurari separate.
Pentru circuite nelegate la pamant se foloseste abrevierea TFJS.
Pentru circuite legate la pamant se foloseste abrevierea TFJP.
1.26 Tablou general de distributie
Tabloul electric racordat direct la reteaua furnizorului de energie
electrica, la un post de transformare sau la o sursa proprie a consumatorului
de energie electrica si care distribuie energia electrica la alte tablouri de
distributie sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.
1.27 Tablou principal de distributie
Tabloul electric alimentat dintr-un tablou general si care distribuie
energie electrica la tablouri secundare sau direct la anumite receptoare ale
consumatorului.
1.28 Tablou secundar de distributie
Tabloul electric alimntat dintr-un tablou principal si de la care energia
electrica se distribuie la receptoarele consumatorului.
1.29 Sigurante generale
Sigurantele montate pe coloana de alimentare a unui tablou electric.
1.30 Coloana electrica
Calea de curent care alimenteaza tabloul principal de distributie de la
tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal.
1.31 Coloana electrica magistrala
Calea de curent care alimenteaza pe parcursul ei ei cel putin doua
tablouri de distributie, in derivatie.
1.32 Coloana electrica colectiva
Calea de curent din care se alimenteaza mai multi consumatori.
1.33 Coloana electrica individuala
Calea de curent care serveste pentru alimentarea unui singur
consumator.
1.34 Circuit electric
Calea de curent ale carei echipamente si materiale electrice sunt
alimentate de la aceeasi origine si sunt protejate impotriva supracurentilor prin
aceleasi dispozitive de protectie.
1.35 Zona (volum) de accesibilitate (zona de manevrare)
Volumul cuprins intre oricare pinct de pe o suprafata unde oamenii au
acces in mod obisnuit si elementele inconjuratoare pe care o persoana poata
sa le atinga fara mijloace auxiliare.
1.36 Zone (volume) de protectie bai, dusuri si piscine
Volumele specificede protectie in care exista pericole de soc electric.
1.37 Soc electric
Efectul patofiziologic care apare la trecerea unui curent electric prin
corpul omului sau prin corpul unui animal.
1.38 Electrocutare
Socul electric fatal.
1.39 Atingere directa
Contactul nemijlocit sau prin prin intermediul unui element conductor al
persoanelor sau animalelor domestice sau de crescatorie cu parti active ale
unei instalatii electrice.
1.40 Atingere indirecta
Contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescatorie cu
mase puse accidental sub tensiune datorita unui defect electric.
1.41 Curent de soc electric
Curentul care, traversand corpul uman sau al animalelor, poate provoca
efecte patofiziologice.
1.42 Tensiune de atingere
Tensiunea care apare la producerea unui defect intre parti simultan
accesibile.
1.43 Tensiunea limita admisa de atingere (U
L
)
Valoarea maxima a tensiunii de atingere care este permisa a se mentine
timp nelimitat in conditii de influente externe specificate.
1.44 Masura de protectie completa (neconditionata)
Ansamblul masurilor care impiedica pe om sa atinga partile active sau il
protejeaza impotriva curentilor periculosi in cazul atingerilor admise ale partilor
active.
1.45 Masura de protectie partiala (conditionata)
Ansamblul masurilor care protejeaza omul impotriva socurilor electrice
prin atingere accidentala a partilor active.
1.46 Loc de munca putin periculos
Spatiul care in conditii normale este caracterizat simultan prin
urmatoarele conditii:
-umiditatea relativa a aerului, maxim 75% la temperatura aerului
cuprinsa intre 15-30
o
C;
-pardoseala (amplasament) izolanta
1.47 Loc de munca periculos (mediu periculos)
Spatiul caracterizat prin cel putin una din urmatoarele conditii:
-umiditatea relativa a aerului peste 75%, dar cel mult 97%, la
temperatura aerului peste 30
o
C, dar cel mult 35
o
C
-pardoseala cu proprietati conductoare (beton, pamant);
-parte conductoare in legatura electrica cu pamantul care ocupa cel mult
60% din zona manipulara;
-prezenta de pulberi conductoare (pilitura de metal, grafit);
-prezenta de fluide care micsoreaza impedanta corpului uman.
1.48 Loc de munca foarete periculos (un mediu foarte periculos)
Spatiul caracterizat prin cel putin una din urmatoarele conditii:
-umiditatea relativa a aerului peste 97%, temperatura aerului peste 35
o
C;
-parti conductoare in legatura electrica cu pamantul care ocupa mai mult
de 60 % din zona de manipulare;
-prezenta de agenti corozivi.
1.49 Schema de protectie (schema de legare la pamant)
Schema in care se reprezinta situatia punctului neutru al sursei
detensiune si a maselor echipamentelor sau utilajelor electrice in raport cu
pamantul.
1.50 Stabilitate termica
nsusirea unui element conducator electric sau aunui aparat electric de a
suporta efectul termic al unui curent electric in regim permanent, intermitent
sau de scurta durata (scurt circuit), fara a depasii temperatura admisa
corespunzatoare regimului respectiv.
1.51 Stabilitate dinamica
nsusirea unui element conducator electric sau a unui aparat electric de
a suporta efectul electrodinamic al unui curent de scurt circuit, la parametrii de
fabricatie, fara sa-si modifice calitatile functionale.
1.52 Parte activa
Conducatorul sau orice parte conducatoare din punct de vedere electric
destinate a fi sub tensiune, in functionare normala, inclusiv conducatorul
neutru (N), insa prin conventie, exclusiv conducatorul PEN.
1.53 Parti intermediare(conductoare electric)
Partile conductoare inaccesibile care, functionare normala, nu sunt sub
tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune incaz de defect.
1.54 Masa (a unui echipament sau element de constructie)
Partea conducatoare accesibila a unui echipament electric sau a unui
element de constructie care poate fi atinsa, dar care in mod normal nu este
sub tensiune si care poate ajunge sub tensiune in caz de defect.
1.55 mpedanta a buclei de defect
mpedanta totala a traseului de trecere a unui curent rezultat dintr-un
defect.
1.56 Pardoseala izolanta electric (pardoseala electroizolanta)
Pardoseala la care stratul de uzura nu prezinta crapaturi si rosturi care
depasesc 3 mm si care nu este strapunsa la tensiuni la cel putin 1000 V, care
acopera intreaga suprafata si este din materiale izolante electric (de ex.: lemn,
cauciuc, bachelita, linoleum, PVC) lipite pe suport.
1.57 Atmosfera exploziva
Amestec cu aerul, in conditii atmosferice, a substantelor inflamabile sub
forma de gaz, vapori, ceata, praf sau fibre in care, dupa aprindere, arderea se
propaga in ansamblul amestecului necontrolat (drept conditii atmosferice
normale se considera presiunile totale ale amestecului cuprinse intre 0,8 si
1,1, bari si temperaturile cuprinse intre 20
o
C si + 40
o
C).
1.58 Arie periculoasa (datorita atmosferelor explozive gazoase)
Spatiul in care, in conditii normale de functionare sau avarie, se pot
acumula permanent sau accidental gaze, vapori de lichide sau pulberi
combustibile in concentratii suficiente pentru a da nastere unei atmosfete
potentiale explozive (explozii volumetrice).
1.59 Pretectie antiexploziva (a unui echipament electric)
Executia speciala pentru echipamentele care functioneaza in zone cu
pericol de explozie in vederea reducerii pericolului de aprindere a
amestecurilor explozive de catre echipamentele respective.
1.60 Temperatura maxima de suprafata (temperatura limita)
Temperatura cea mai inalta care este atinsa la functionarea in conditiile
cele mai defavorabile de funtionare, de catre orice parte sau suprafata a unui
echipament electric si care este susceptibila sa produca o aprindere a
atmosferei potential explozive inconjuratoare.
1.61 Temperatura de mocnire a prafului in strat
Temperatura minima a unei suprafete incalzite aflate in aer liber, pe care
praful depozitat in strat de 5 mm ajunge de la sine la o ardere electrica
Pentru grosimi mai mari de straturi, mocnirea poate sa aiba loc sub
aceasta temperatura.
1.62 Durata t
E
Timpul necesar pentru ca o infasurare, alimentata in c.a. sa atinga, sub
curentul sau de prornire, temperatura limita, plecand de la temperatura
stabilita in regim nominal, cand functioneaza la o temperatura ambianta
maxima admisa.Cap. V ABREVER S SMBOLUR
P% Conductor de protectie
Conductor prevazut in anumite masuri de protectie impotriva socurilor
electrice.
N - Conductor neutru
Conductor racordat la punctul neutru al retelei si care poate contribui la
transportul energiei electrice.
P%N Conductor legat la pamant care indeplineste simultan functia de
conductor de protectie si de conductor neutru
&%N Sistem electroenergetic national. Constituie infrastructura de baza
utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica.
PATA - Protectie automata impotriva tensiunilor de atingere
PACD- Protectie automata impotriva curentilor de defect
DDR- Dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual
TFJS- Tensiunea foarte joasa de securitate pentru circuite nelegate la
pamant
TFJP- Tensiunea foarte joasa de securitate pentru circuite legate la
pamant
nfluente externe. Categorii si clase de influente
1. Fiecare conditie de influenta externa este notata printr-un cod
format dintr-un grup de majuscule si o cifra (conform SR CE 60364-3)
asezate in urmatoarea ordine si cu urmatoarele semnificatii:
Prima litera: categoria generala de influente externe:
A: Mediu;
B: Utilizari;
C: Caracteristici constructive ale cladirilor.
A doua litera: natura influentei externe: A;B;C; etc.
Cifra: clasa influentei externe: 1;2;3; etc.
2. Categoriile de influente externe in functie de natura lor si gradul de
influenta (clasa) conform clasificarii internationale din SR CE 60364-3 se dau
in anexa 2 care cuprinde si corespondenta dintre simbolurile romanesti
utilizate.
3. ncadrarea principalelor incaperi ale constructiilor in categorii si
clase dupa influentele externe si gradele minime de protectie impuse
echipamentelor electrice, se da in anexa 4.
ncadrarea incaperilor neincluse in acest tabel se face prin asimilare.
M0$(A3(IA/0, (MA'(,0 2( /0+AJ(( !48+(C0 (30MA <)
ntr-o lume trepidant n care via[a a devenit o micare uniform
accelerat a crei vitez este determinat de evolu[iile rapide ale ,,domeniilor
vie[ii, supravie[uirea tinde s devin o ,,favorizare sau o ,,ngduin[ de tip
computerizt, cum i reersul acestei realit[i l constituie un fel de ,,ucidere cu
duhul blnde[ii, un soft-kill.
Preocuprile pentru a opri rzboiul fr snge, autonfrngerea global,
prin dezvoltarea armelor non-ucigae au atins cote foarte serioase. Ceea ce
trebuie subliniat, ns, scriu so[ii Toffler este c non-letalitatea i noile
doctrine cu provenien[ din rndul militarilor sunt ambele produse ale
societ[ilor celui de Al Treilea Val, al cror fluid vital economic l reprezint
informa[iile, electronica, computerele, comunica[iile mijloacelor de
informare(Alvin & Heidi TofflerRzboi i antirzboi, Editura Antet, Bcureti,
2000, pag.161).
Cyber-rzboiul este o realitate de care nu se mai ndoiete nnimeni.
Fanioanele cu care se comunica ( adevrat sau . fabulat) au fost nlocuite cu
electroni ori fotoni, iari este o eviden[. Dar n scenariul halucinant al ac[iunii
,,oc i groaz din rak fic[iunea se insinueaz direct n realitate. De la
Pentagon se primesc dovezi electronice de invazie a avia[iei inamice aa
nct, n fa[a computerelor, generalii irakieni transmit ordine de atac antiaerian
asupra. electronilor zburtori. Rzboiul nseamn din ce n ce mai pu[in s
arunci oameni i maini pe cmpul de lupt i din ce n ce mai mult s arunci
acolo electroni i fotoni, spune Loren Thompson, pe care alt analist american,
Chris Prosise n completeaz : Uneltele i schemele folosite sunt aceleai cu
cele ale hackerilor ! Un virus deschide o porti[, orict de mic, dar extrem de
folositoare pentru strpungeri ulterioare ! ( M.Doroban[u, " Cyber rzboiul o
realitate ?, n "Magazin, nr.15/2003, Bucureti, pag.3).
Aa cum exist un comportament profesional, electoral, sexual, de
consum, familial, de loisir etc., putem vorbi i de un comportament militar, care
trebuie vzut ca o caracteristic a organiza[iilor de tip militar, dar i ca o
posibilitate comportamental a membrilor ntregii societ[i. Procesele care ne
intereseaz n acest aspect bivalent sunt cele legate de comunicare tratat, i
aceasta, din perspectiva raporturilor intra-organiza[ionale specifice, intra-
organiza[ionale generale i inter-organiza[ionale tematice(militare). Conduitele
comunica[ionale ale militarilor n raport cu parteneri din ,,bran sunt diferite,
cum i comportamentul comunica[ional al ,,civililor are amprenta sa de
specificare. Cnd, ns, este vorba de rela[ii inter-roganiza[ionale, ,,cheia
comunicrii o constituie cunotin[ele reciproc utile din domeniul vizat.
Din punct de vedere informa[ional, putem vorbi deja de un encefal
suprem i un sistem nervos central, care reuete i interconecteaz tot ce
[ine de informa[ie ( de la natere, cretere, evolu[ie, mbog[ire, stocare,
schimb etc., pn la. moarte), i care este organizat ca un comandament
central ori un stat majoooor general ce are n subordine for[ele i mijloacele
instantaneit[ii, ubicuit[ii i continuit[ii comunica[ionale n toate mediile
terestre i extra-planetare. ,,Autostrzile informa[ionale de care vorbea un
reputat ziarist romn, duc toate, ca-n butadele antichit[ii, spre o Rom a
bi[ilor, capital a imperiului comunica[ional planetar ori centru al Satului Globat
invocat, arhicunoscut i, se pare, deja existent ( conform Neagu Udroiu, "Eu
comunic, tu comunici, el comunic, Editura Politic, Bucureti, 1983, pag.8).
Dei exponent al democra[iei pue, aspectul capt conota[ii militare.
Tera ultimilor ani este teatrul unr eecuri dialogate ,,rezolvate prin. graiul
armelor. Ansamblul de statusuri ale planetei, de la ,,sugar la ,,muribund,
datorit ingerin[ei militare, nu mai poate genera ateptri (roluri) normale (fie
ideale, fie reale), ceea ce se transform n surs de conflict, n focar de crize .
Se tie c un conflict militar care este prost dirijat mediatic poate
declana crize majore. Se vorbete deja despre efectul ,,Wall Street ca un
,,complex Oedip i de aceea specialitii n (dez)informare gestioneaz cu
precaut fermitate tripleta omisiune-fragmentare-minciun n vederea
manipultii ,,eficiente a popula[iei civilei, prin ricoeu, a adversarului.
Manipularea media de tip militar are loc n special prin restric[ionarea
informa[iilor ori supervizarea de ctre ofi[erul P.R., aa nct, pe timp de criz,
presa devine ,,surs de credibilitate i ,,vector de informare. Dup ce a
depit faza ,,romantic i radioul au devenit adevrate sisteme de
comunicare de front. La noi, bunoar, postul T.V. Realitatea ( care imit
vestitul C.N.N.) s-a declarat televiziune de rzboi, [inndu-ne n priz direct
(martori i participan[i manipula[i) cu evenimentele n Golf, aa nct rzboiul a
devenit un spectacol televizat .
O minciun realist, cci dinamismul violet i sngeros filmat, nu
coincide cu confruntarea constituit din ateptri, priva[iuni meteo-logistice,
rutin, ci reprezint un rzboi mai ales al nevoilor, care nu produce spectacol
mediatic, respectiv audien[ i interes public. Rzboiul evia[, nu film - este o
formul pe care am descoperit-o ntr-o pagin de internet reprodus de un
ziar romnesc ("Oglinda, luni, 31 martie 2003, pag.5 ) .
Cert e c rzboiul de azi ( confirmarea o d cucerirea - sau eliberarea,
cum spun americanii rakului ) este preponderent imagologic i global. Din
acest punct de vedere, am asistat la un rzboi mondial, cobeligeran[i fiinf
FOX, C.N.N., B.B.C., Euromews, Al Jazeera i, cum spuneam, de la noi,
Realitatea TV , potrivit crora alia[ii distrug/salveaz totul ( exact ca-n filme ce
slalomeaz printre Oscarurile Hollywood-ului) instaurnd un model
democratic ntr-un mediu n care de milenii a domnit dogma religioas .
Pentru gestiunea global a acestei macro-crize, mediile de informare i-
au asumat sarcina major a formrii de opinie, de influen[are, ntr-o filosofie a
guvernrii globale,n car, cu mici armonici, se folosete acelai tip de
comunicare.
Filozofia libert[ii presei n situa[ii de criz nu e nici simpl, nici uoar.
Pe bun dreptate, John Keane citeaz un adagiu al unui cavaler din 1753 -
confor cruia oamenii se ntreab dac libertatea presei aduce foloase sau
prejudicii statului ( John Keane, "Mass-media i democra[ia, Editura nstitutul
European, ai 2000, pag.27 . Sunt argumente pro i contra. Toleran[a,
drepturile omului, utilitarismull, adevrul sunt argumente pro. Dar tot attea,
chiar i mai multe, sunt pentru contra. De multe ori excesul de zel al presei
pune paie de foc n caz de criz, cum i lipsa de informare face ca un conflict
s ia turnuri nebnuite, nefaste chiar. Aadar, un echilibru ntre utopia ,,
libert[ii presei i realismul presei oneste este recomandabil n timp de criz .
Dei pare paradoxal, eleviziunea i radioul public - spune Keane -
amenin[ libertatea de expresie. Ne spun ce este bine pentru noi . Ne
nghesuie ntr-un pat al lui Procust de reglementri ( Op.cit., pag.59).
Subscriu, dei personal nclis ctre cei care spun c traversm o criz de
ncredere global, o ndoial coninu, o team de manipulare prin mas-media
care ne face circumspec[i, critici, preten[ioi. Mai ales cnd e vorba de mediul
militar i cu precdere cnd receptorii mass-media sunt chiar militari.
Foarte adesea, n situa[ii anormale, mass-media n ,,nimeresc publicul-
[int dei-l ,,bombardeaz nencetat. munitatea receptorilor este dat de
gradul de ndoial, de contientizare a strategiei de influen[/manipulare, ca i
de distorsiunile comunica[ionale practicat de emiten[i . Fluxul opiniilor este
deviat de prerogative nvechite i de tehnici noi de manipulare a informa[iilor
oficiale, spune acelai J.Keane. Acestea sunt obstruc[ionate de secretomanie,
disimulare i de principiul recurent al suveranit[iistatului ( securitatea
na[ional ) (Op.cit.,pag.85) .
Mai mult, n situa[ii de criz presa nsi ( libertatea ei, adic ) este
agresat prin cenzur, prin represiune, prin ngrdire, expulzri, interdic[ii, alte
metode politice ndeplinite, dup prerea lui John Keane, cu ,,misteriosul
aport al organelor poli[ieneti i militare. Aparatele poli[ieneti i militare
caracterizate de confiden[ialitate, disimulare i obligativitatea umanit[ii n
cadrul organiza[iei, scrie autorul citat, sunt prezen[e obinuite n statele
democratice. n acelai timp sunt incompatibile cu domocra[ia politic i
libertatea de comunicare ( Op.cit., pag.88 ) .
i, totui, ntr-un eseu citat de Keane, Baudrillard sus[ine c trim ntr-un
univers modern hiper-comunica[ional ce mpinge cet[enii ntr-un vrtej de
mesaje codate . Fiecare domeniu al vie[ii devine o poten[ial pune pentru
mass-media. Universul se transform ntr-un monitor imens. Publicitatea
servete drept scuz publicit[ii. nforma[ia nceteaz s se mai refere la
evenimente i devine ea nsi un eveniment fascinant . Cet[enii sunt
literalmente ngropa[i n imaginile eliberate .
Lumea este att de saturat de sim[ul hiper-realit[ii, nct cet[enii nu
mai tiu nici ei ce anume vor ( Op.cit., pag.152 ).
,,nstrumet democratic al libert[ii, cum spuneaTocqueville presei scrise
(GuyLochard & Henri Boyer, ,,Comunicarea mediatic, Editura
nstitutulEuropean, ai, 1998, pag.6), aceasta nu poate fi la fel de ,,eficient
n manipularea i influen[area cunotiin[elor, n situa[ii de criz, precum presa
audio-vizual . JacquesEllul spune c radioul, televiziunea i publicitatea pot fi
puse n serviciul unei forme de ,,viol psihic asupra indivizilor (Op.cit., pag.7 ),
mai ales cnd comunicarea mediatic apare ,,ca un mijloc decisiv de
transformare a mentalit[ilor ( Op.cit., pag.9).
Credibilitatea mass-media n situa[ii de ciz crete cu aceeai vitez cu
care sporete interesul publicului pentru tiri de tip militar . David Randall ofer
un exemplu picant i gritor privind necesitatea satisfacerii acestor necesit[i .
Un ziarist trimis n Cuba s relateze despre atrocit[ile rzboiului din insul,
telegrafiaz efului : Totul e linitit. Nu e nici o problem aici,. Nu va fi rzboi.
nten[ionez s m ntorc. Editorul-ef i-a rspuns : Te rog s rmi.
Furnizeaz imagini. Eu voi furniza rzboi ( David Randall, Jurnalistul
universal, Editura Polirom, ai, 1998, pag.22). Apropo de distorsionarea
realit[ii i de rolul ,,nociv asumat .
Un specialist n rela[ii publice de tip militar face remarc interesant
despre raportul cris/comunicare: O modelare organiza[ional a crizelor ,
modelare care privete omul i comunit[ile umane ca procesare de
informa[ie (semnifica[ie) i energie, relev c situa[iile de criz (accidentale,
deliberate sau mixte) sunt generate de tulburarea fluxurilor informa[ionale
energetice, sunt nso[ite i genereaz fluxuri informa[ional energetice
bulversate i bulversante i se solu[ioneaz prin reluarea i(sau) reconstruc[ia
fluxurilor invocate .
Un rol important n reconstruc[ia i(sau) reluarea (reconstruc[ia),
ndeosebi, a fluxurilor informa[ionale revine comunicrii. Autorul gloseaz
nainte de a face unele recomandri administrativ-comportamental-
comunica[ionale pentru factorii responsabili cu gestiunea crizelor. Dup cum
se tie, toate accidentele i incidentele au n comun trei factori: nu se poate ti
cnd i unde se vor ntmpla(pregtete-te pentru ce e mai ru i sper c va
fi cum e mai bine ) ; aproape ntotdeauna vor sosi tiri; aproape ntotdeauna
vor fi tiri proaste (Valentin Stancu, "Ofi[erii cu rela[ii publice i gestionarea
crizelor, n "Spirit militar modern, Bucureti , nr.4-5/1994, pag.31 ) .
Este interesat de tiut regulile jocului imagologic. Exist un adevrat
arsenal paremiologic legat de imagine i autoimagine . Cu ajutorul lui se
pot ,,defria drumurile manipulrii. Literatura abund de exemple ale unor
asemenea ,,fixuri comportamentale i existen[iale. Sunt deja blazoane
sociologice expresii de felul : ,,bani ca la turci " sau ,,turcul pltete, ,,nu te
ncrede n greci nici cnd [i fac daruri, ,,cap de neam[ ", ,,romn verde,
,,cnd zici rus, zici votc, ,,ceas elve[ian, ,,perfidul Albion, ,,o[et suedez etc.
Un erudit romn scrie despre ,, rsturnrile de imagini dnd exemple de
natur etnic ( ce imagine au moldovenii despre olteni, nem[ii despre
austrieci, sco[ienii despre englezi ) sau de natur profesional (preo[ii despre
clugri, [ranii despre moieri, ofi[erii despre politicieni) i conccluzionnd c
imagologia ( ca disciplin social de grani[ ) slujete , prin urmare , ntr-o
mare msur s explice calculele eronate sau corecte care au stat i stau
nc la temelia deciziilor politice ireversibile , care duc la biruin[ sau la
prbuire (Dan Amadeo Lzrescu, "magologia o nou disciplin social
de grani[, n "Magazin istoric, Bucureti, nr.4 /301 , aprilie 1992, pag.88).
Astzi se practic ingineria imagologic mai mult dect demersul cultural
(chiar n detrimentul acestuia) tiut fiind c omul crede ce se spune i se
demonstreaz comunica[ional c e mai abitir ca realitatea crud , care este cu
totul altfel dect se spune c e . n structurile militare se fac eforturi (umane,
materiale, financiare) pentru a se acredita ideea de ,,for[ uman " a entit[ilor
coercitive legitimate i utile n statul de drept . Bunoar, gestionarii violen[ei
organizate se bizuie pe calit[o precum : simplitatea, proximitatea, onestitatea,
profesionalismul, competen[a, devotamentul, disponibilitatea,
comunicativitatea. De aceea, dup modelul fracez, vorbim de companiile de
televizune(exclusivit[i, clipuri, cupe, reuniuni , briefinguri, interviuri,
generic, ,,por[i i ui deschise etc.), agresiunea radio (linia direct, dezbaterile
de caz, reporterul pistol, flash-ul , grupajul etc.) , dinamica de proximitate
(afie, bannere, spoturi, fluturai , nscrisuri pe scurt, uniform, maini,
reclame, calendare, desene, fotografii, pliante etc. ) , cucerirea spa[iului vital n
presa scris ( inscrip[ii, rubrici, sloganuri, sigle, nout[i, publicitate, relatri,
note etc. ) , debueul informatic(site pentru internet,CD-ROMuri cu
rspunsuri la cine-ce-cnd-cum-cui sui-generis).
Dar, aa cum sublinia Claude Webwe, apropo de demersurile
imagologice, Fie c este vorba depsre public, care este n msur s compare
spusele cu realitatea pe care o percepe, fie c este vorba despre propriul
personal,care are nevoie s se recunoasc n imaginea pe care el nsui o
creeaz, limbajul trebie s fie eficient n ceea ce privete valorizarea,
recrutarea i coeziunea, fiindc limbajul nu trebuie s se transforme ntr-un
discurs publicitar care s preamreasc institu[ia pn la ultima limit (Claude
Weber ,nstrumente de comunicare i recrutare, n "Revue de la
Gendarmerie Nationale, nr.200/2001, Paris ).
n privin[a saltului de la informare la comunicare, comunicatorii din
Jandarmeria Francez, spre pild, disting clar ntre atitudinea de informare
(avnd scopul punerii n valoare a imaginii institu[iei , prin rela[ii publice
ofertante de informa[ii reactive la solitrile presei, ntr-o organizare
centralizat, cu priorit[i legate de comunicarea extern) i cea de
comunicare (avnd scopul constituirii i modificrii imaginii n func[ie de voin[a
politic i de a rspunde nevoii de recrutare, prin elaborarea unei strategii,
coordonarea i alegerea mesajelor i [intelor , evaluarea rezultatelor ,
formarea specialitilor i ac[iuni lobbzstice, ntr-o organizare descentralizat
cu re[ele teritoriale, cu priorit[i legate de articularea ntre comunicarea intern
i extern, suscitarea adeziunii i coordonarea ntre ealoane . Crearea i
oferta de informa[ii militare vizeaz alimentarea unei strategii de comunicare
intern/extern, crearea i gestionarea grupurilor de presiune ( de lobbz),
realizarea edi[iilor multimedia , editarea publica[iilor specifice, conducerea
studiilor i sondajelor de evaluare. Francezii tiu virtu[ile i strategiile
comunicrii, definind-o ca un schimb , un mijloc de recrutare sau de a constitui
imaginea; mai mult dect att, comunicarea este nsi condi[ia evolu[ieiunei
organiza[ii armonie cu cea a societ[ii (Charles-Edouard Anfray, "De la
informare la comunicare, n "Revue de la Gendarmerie Nationale,
nr.200/2001, Paris ).
Din ce n ce mai vorbitoare,,marea mut(cum era definit armata)
reclam existen[a unor specialiti desavri[i n arta dialogului, fiindc cel ce
spune comunicarea, spune rapiditate i eficien[, n condi[iile n care, foarte
adesea, dac nu ntotdeauna, ,,ra[ionalul ia locul emo[ionalului. Acest fapt se
demonstreaz n situa[ii de criz cnd, brusc, ,,timpul se accelereaz ",
,,reperele obinuite explodeaz i ,, a vorbi sau a scrie, este totdeauna
periculos ! precizeaz un consilier francez care, incocndu-l pe Boileau
("Ceea ce este gndit bine se enun[ cu claritate, iar cuvintele pentru a vorbi,
vin de la sine) i opune textul : Dect s rsuceti de apte ori stiloul n mn,
mai bine rsucete de apte ori ideile n cap, n cutarea faptelor, imaginilor,
compara[iilor care pot s ilustreze aceste idei. Este foarte greu s te apuci s
faci un pachet, fr s tii exact ce vrei s pui n el. Acelai autor
conchide: ,,Dac comunicarea nu e o tiin[ exact, asta nu nseamn c ea
nu este o adevrat meserie . (.) Comunicarea, astzi, trebuie s fie nainte
de toate autentic. Dar autentic nu vrea s nsemne improviza[ie (Jaacques
Hebert, "Formarea comunicatorilor o necesitate absolut,n Revue de la
Gendarmerie Nationale, nr.200/2001, Paris).
De accea, tot mai important revine acel clieu comunica[ional, zis ,,ce i
mai ales cum dialogm " .
!/050,(/0A (,C0,$((+B/
CERCETAREA CAUZELOR DE NCENDU
1. Generalit[i
Cercetarea cauzelor de incendii reprezint ansamblul msurilor si
ac[iunilor organizatorice, tehnice si operative care includ metode, procedee i
mijloace specifice n vederea stabilirii precise a mprejurrilor, surselor,
mijloacelor de aprindere i, dup caz, a autorilor care au generat producerea
incendiului sau evenimentului urmat de incendiu.
Amprenta incendiului se definete ca imaginea macroscopic a
ansamblului modificrilor survenite la locul incendiului ca urmare a efectelor
incendiului asupra spa[iului incendiat i a bunurilor aflate n acesta.
4rma este orice modificare material produs n mediul n care a
izbucnit incendiul sau n alte locuri ce au legtur cu acesta, ca urmare a
interac[iunii dintre fenomenele tehnice, naturale, infrac[ionale sau de alt
natur, mijloacele i cile de ac[iune ale acestora i elementele componente
ale spa[iului incendiat.
1copurile acti&itii de cercetare a incendiilor sunt:
- descoperirea mprejurrilor i cauzelor reale care au generat
incendiile;
- prevenirea n viitor a incendiilor datorate cauzelor i mprejurrilor
similare sau asemntoare celor cercetate;
- sprijinirea organelor de cercetare penal n elucidarea cauzelor, n
identificarea fptuitorilor i n administrarea probelor n vederea aflrii
adevrului pentru luarea msurilor ce se impun;
- formularea concluziilor i nv[mintelor privind activitatea de
prevenire i stingere a incendiilor desfurat i luarea msurilor pentru
perfec[ionarea acesteia n viitor.
Cercetarea cauelor incendiului are rolul de a pune n e&iden nu numai
sursa de aprindere (iniiere), ci i celelalte elemente componente ale cauei
care au fa&oriat producerea i e&oluia lor, analiAnd i toate datele reultate
de natura subiecti& i obiecti& ale persoanelor implicate7
Concluziile formulate ca urmare a cercetrii incendiului trebuie s se
sprijine fie pe baza probelor certe prezentate de investigatori, fie prin
eliminarea motivat tehnic i juridic a tuturor celorlalte cauze posibile.
Activitatea de cercetare a cauzelor de incendii presupune:
- cercetarea la fa[a locului - activitate de baz - care trebuie
efectuat la un interval de timp ct mai scurt fa[ de ini[ierea incendiului;
- documentarea:
studierea proiectului sau a documenta[iei tehnice (piese scrise sau
desenate) a construc[iei, procesului tehnologic, instala[iilor tehnologice sau de
utilit[i;
studierea documentelor principale de organizare a aprrii mpotriva
incendiilor: avizul si autoriza[ia P.S.., scenariile de siguran[ la foc,
instruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor, planul de interven[ie, planul de
depozitare a materialelor periculoase, permise de lucru cu foc, etc;
studierea reglementrilor tehnice, dispozi[iilor generale p.s.i. a
normelor si normativelor ce se aplic n obiectivul respectiv;
studierea fielor cu atribu[iunile salaria[ilor din zona implicat, a
activita[ii depuse de serviciul de pompieri civil, a documentelor de control
tehnic de prevenire, etc;
studierea unor evenimente similare produse n [ar sau strintate.
- efectuarea de analize i expertize de laborator, pentru determinarea
unor caracteristici tehnice ale materialelor i substan[elor implicate,
compararea rezultatelor cu valorile teoretice luate n considerare n estimarea
riscului ini[ial de incendiu;
- solicitarea sprijinului celorlalte organe abilitate prin lege pentru
ob[inerea unor date i informa[ii necesare elucidrii cazului (exemplu,
declara[ii ale martorilor);
- elaborarea ipotezelor privind locul, mprejurrile i cauzele ini[ierii
incendiului i verificarea tuturor ipotezelor naintea stabilirii concluziilor.
Conform art.18 din Legea nr.121 din 1996 privind organizarea i
func[ionarea Corpului Pompierilor Militari, brigzile i grupurile de pompieri
militari stabilesc, mpreun cu poli[ia i cu organele abilitate prin lege, cauzele
producerii incendiilor i condi[iile care au favorizat dezvoltarea i propagarea
acestora i organizeaz banca de date privind incendiile. n marea majoritate
a cazurilor rmn definitive cauzele incendiilor stabilite la fa[a locului dup
stingerea incendiilor i consemnate, de regul, n procesul-verbal de
interven[ie.
Atribu[iuni n determinarea cauzelor i mprejurrilor producerii
incendiilor poli[iei i pichetului, conform Codului de procedur penal i
legisla[iei n vigoare, ndeosebi n cazul incendiilor inten[ionate (arson) i a
celor care au provocat victime sau alte consecin[e negative deosebite. n
aceste situa[ii, unit[ile de pompieri sunt solicitate s aprofundeze cercetarea
cauzelor, rezultatele i concluziile lor fiind consemnate n rapoarte de
constatare tehnico-tiin[ific.
nterese legate de cercetarea cauzelor de incendii
nforma[ia
cerut
Pompieri Poli[ie Asigurri
Timpul
ini[ierii
Precizie de
10-30 min.
Precizie de
ordinul minutelor
(pentru
compararea
alibiuri)
Nu neaprat
necesar
Cauza
incendiului
Raport de
interven[ie
Raport de
constatare
Sanc[ionare
contraven[ional
Evaluare risc
incendiu
Statistic
Prevenire
Prezinta
interes n caz de
ac[iuni inten[ionate
(arson), victime i
alte sanc[iuni
deosebite
Este esen[ial
pentru stabilirea
rspunderilor
asigurat-asigurator
Evolu[ia i
propagarea
incendiului
Raport de
interven[ie
Raport de
constatare
Prevenire
Reglementri
Evolu[ia
rapid poate indica
arson sau poate
produce multe
victime
Corela[ia
dintre msurile
p.s.i. i condi[iile
de asigurare
Comportarea
i stabilirea la foc a
construc[iei
Raport de
interven[ie
Raport de
constatare
Prevenire
Reglementri
nteres
raportat la victime
i alte consecin[e
deosebite
Controale de
supraveghere
Cadru pentru
reduceri prime de
asigurare
nforma[ia
cerut
Pompieri Poli[ie Asigurri
Performan[el Prevenire Poate indica Cadru pentru
e instala[iilor de
stingere i a altor
mijloace de
protec[ie
Atestare sau
avizare
durata ini[ierii
reducere prime de
asigurare
Eficien[a
interven[iei
pompierilor
Tactica
stingerii
nstruire
Planuri de
interven[ie
nzestrare
nteres minim
Limita
pagubelor i
daunelor
Nu afecteaz
calculul pierderilor
nclcarea
contractului poate
influen[a clauzele
de asigurare
Eviden[a
probelor la locul
incendiului
Protejarea
(conservarea)
urmelor (probelor)
Esen[ial
pentru ridicarea
urmelor (probelor),
expertizarea i
conexarea cu
celelalte date
Esen[ial
pentru
conservarea
probelor
Necesar
pentru
cuantificarea
pierderilor
Probe de la
suspec[i
nteres dup
ncheierea
cercetrii
Esen[ial
pentru corelare
date
nteres minim
Efecte
negative asupra
utilizatorilor
Evacuare,
salvare i prim
ajutor
Ci i
mijloace
Echipament
Victime Daune
Costuri ale
incendiului
Eventual n
statistici sau n
compensarea
consumurilor
Necesar n
precizarea
acuza[iilor
nteres
maxim esen[ial
pentru stabilirea
daunelor
Patronii sau conducerile agen[ilor economici sau institu[iilor pot dispune
cercetarea intern (administrativ) a mprejurrilor i cauzelor n cazul unor
incendii produse la patrimoniul acestora. Se recomand ca din comisia de
cercetare numit prin decizia intern s fac parte responsabilul p.s.i. (cadru
tehnic cu atribu[iuni de ndrumare, control i constatare a nclcrii legii n
domeniul p.s.i.) eful compartimentului unde a izbucnit incendiul (sec[ie,
atelier, instala[ie, magazin .a.), eful serviciului de pompieri civili, al[i
specialiti din obiectiv (mecano-energetic, PRAM .a.), precum i n func[ie de
natura, locul i consecin[ele incendiului, proiectantului i specialiti de la
institu[ii de profil.
Ce trebuie s stabileasc investigatorul
a) Situa[ia existent n obiectivul afectat i la locul incendiului naintea
producerii evenimentului, i anume:
- date privind dispunerea n plan i structura constructiv a cldirii,
ncperii, instala[iei tehnologice, instala[iilor utilitare (electrice, nclzire,
ventilare, abur tehnologic, aer comprimat, gaze etc.), starea i condi[iile de
exploatare a acestora;
- tipul i parametrii de func[ionare ai mijloacelor tehnice de prevenire i
stingere a incendiilor, starea tehnic a acestora;
- msurile i dispozitivele de prentmpinare a propagrii incendiului (ui,
obloane, cortine rezistente la foc, dispozitive de evacuare a fumului i gazelor
fierbin[i, sisteme de presurizare etc.), precum i starea tehnic a acestora;
- materialele i obiectele aflate n zona afectat naintea incendiului,
cantitatea, distribu[ia, starea, modul de ambalare i caracteristicile tehnice i
de combustibilitate ale acestora;
- tipul, amplasarea i numrul stingtoarelor i mijloacelor ini[iale de
interven[ie;
- procesele tehnologice sau activit[ile ce se desfoar n obiectivul
afectat (scheme de flux tehnologic i caracteristici tehnice, amplasarea i
starea tehnic a utilajelor, parametrii de func[ionare ai acestora, condi[iile de
exploatare, precizate de furnizor i cele reale), organizarea i modul de
asigurare a ntre[inerii, reviziilor i repara[iilor diverselor utilaje;
- atribu[iile salaria[ilor (n condi[ii normale de lucru i pentru nlturarea
avariilor sau defec[iunilor) i corelarea lor cu pregtirea profesional;
- activitatea de aprare mpotriva incendiilor desfurat de cadrul tehnic
cu atribu[iuni de ndrumare, control i constatare a nclcrii legii n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor, serviciul de pompieri civili, salaria[i;
- faza de activitate n care se afl obiectivul, sec[ia, ncperea, instala[ia,
utilajul (n timpul programului de lucru, n afara lui, n func[ionarea normal,
probe tehnologice, revizie, repara[ii, repunere n func[iune etc.);
- deficien[e i abateri manifestate anterior fa[ de parametrii de
func[ionare stabili[i, cunoscute sau sesizate, dar neaduse la cunotin[
factorului tehnic de decizie, observa[ii n legtur cu instala[iile, utilajele,
agregatele tehnologice i de utilit[i (scntei, plpiri, miros, varia[ii de
tensiune, scurcircuite etc.);
- activit[i sau opera[ii diferite de cele specifice proceselor tehnologice
sau de func[ionare normal executate naintea incendiului n zona n care se
presupune declanarea incendiului sau n vecintatea acestuia.
b) Situa[ia n care a fost observat incendiul:
- data, ora i modul n care s-a fcut alarmarea serviciului de pompieri
civili, alertarea pompierilor militari, anun[area conducerii obiectivului;
- aspecte re[inute de martori (ora observrii, mprejurri, manifestarea
incendiului perceput optic, acustic, persoane strine observate la locul
incendiului etc.);
Pentru culegerea datelor necesare se vor utiliza documentele existente
la serviciul de pompieri civili, conducerea agentului economic, unitatea de
pompieri militari. De asemenea, se vor audia to[i martorii oculari i alte
persoane care de[in date privind situa[ia din obiectivul afectat de incendiu,
stabilindu-se, nc de la nceput, cercul persoanelor ce pot da informa[iile
necesare. Audierea se va face cu o abordare neagresiv, informal, cordial,
pe baz de interviu, dup urmtorul exemplu:
Aspecte &iuale9
- Unde a[i vzut nti foc?
- A[i vzut ceva licrind, plpind, flacr mic (mare),
strlucitoare?
- A[i vzut nti fum, dispersat, mult, n ce loc?
- Luminile becurilor, lmpilor func[ionau normal?
- Aparatul func[iona normal?
- Maneta, butoanele aparatului n ce pozi[ie erau?
- A[i vzut flcri n mai multe locuri?
- A[i vzut fisuri?
- A[i vzut descrcri electrice atmosferice?
- A[i vzut lichide deversate?
- A[i vzut dispozitive uzate?
- A[i vzut instala[ii electrice improvizate, reouri, sobe alte surse
termice?
- A[i vzut o persoan splnd, uscnd, fumnd?
- A[i observat c se "ard siguran[ele frecvent?
- A[i observat flama la ntreruptoare?
Aspecte auditi&e9
- A[i auzit o explozie?
- A[i auzit pocnituri?
- A[i auzit zgomote neobinuite (ca de fierbere, de obiecte czute,
de pai)?
- A[i auzit parazi[i la radio, TV.?
- A[i auzit tunete?
Aspecte de sim tactil i miros9
- A[i sim[it unele suprafe[e neobinuit de fierbin[i pe un aparat sau
pe un alt obiect?
- A[i sim[it un perete cald, fierbinte?
- A[i sim[it un oc sau o electrocutare? De unde?
- A[i sim[it un miros neobinuit? Cu ce se aseamn i de unde
provenea?
- A[i sim[it miros de produse petroliere?
c) Evolu[ia n timp i n spa[iu a incendiului:
- modul de manifestare (intensitatea i durata arderii);
- fenomene nso[itoare (rbufniri sau explozii, zgomote .a.);
- propor[iile atinse n diferite faze;
- focare principale de ardere;
- viteza de propagare;
- aspecte re[inute de martori;
- timpii de siguran[ la foc i operativi de interven[ie care prezint
interes.
d) Situa[ia meteorologic
- naintea declanrii incendiului;
- pe timpul manifestrii incendiului;
Datele se vor ob[ine pe baz de interviu, dup exemplul de mai jos, de la
sta[ia meteo cea mai apropiat:
- A fost furtun naintea incendiului?
- Au fost descrcri electrice n atmosfer?
- A fost inunda[ie?
- A fost cald (frig) neobinuit?
- A fost o zi umed?
- A fost zpad mare?
- Era ntuneric?
e) Desfurarea interven[iei de stingere a incendiului:
- ac[iunea salaria[ilor la locul de munc;
- ac[iunea sistemelor i instala[iilor de semnalizare, alarmare i
alertare n caz de incendiu i a sistemelor, instala[iilor i dispozitivelor de
limitare i stingere a incendiului (ora la care au ac[ionat, sectorul de
declanare, dac au func[ionat la ntreaga capacitate, deficien[e n
func[ionare, efectul ac[iunii lor asupra desfurrii procesului de ardere).
Cunoaterea acestor date poate furniza indicii valoroase asupra locului ini[ierii
incendiului (unde va trebui cutat focarul), duratei acestuia i modul de
evolu[ie (rapid sau lent). Este necesar verificarea corectitudinii alegerii,
montrii i ntre[inerii acestora.
- ac[iunea serviciului de pompieri civili (dup caz, cooperarea cu alte
servicii);
- ac[iunea pompierilor militari.
Se vor preciza durata, dispozitivul i opera[iile ntreprinse, mijloacele
utilizate, salvri de persoane i bunuri, factori care au facilitat sau limitat
ac[iunea de interven[ie, accidente i victime.
f) Situa[ia obiectivului dup lichidarea incendiului i efectele acestuia
asupra construc[iei, instala[iilor, materialelor i persoanelor:
- se fac observa[ii pentru stabilirea "amprentei incendiului,
precizndu-se zonele afectate de incendiu, efectul fumului, gazelor fierbin[i,
gazelor corosive etc., pozi[ia bunurilor i propor[iei n care au ars sau au fost
deformate, ac[iunea i efectele solicitrilor termice asupra construc[iei,
instala[iilor i materialelor;
- se stabilesc urmele (care vor fi analizate pe loc sau ulterior;
!rincipalele urme ale incendiilor se pot clasifica astfel:
urme de cenu i fum, rezultate prin arderea, topirea sau
descompunerea materialelor i substan[elor combustibile sau nerezistente la
temperaturile produse pe timpul incendiului (textile, mase plastice, cauciuc,
lemn, sticl etc.);
urme de lichide, vapori i gaze combustibile (produse petroliere,
lacuri, vopsele, solven[i, gaz metan, gaz lichefiat tip aragaz etc.);
urme create de explozivi, provenite de la:
substan[e explozive: focarul (craterul), schije, ruperi, arsuri,
fumizare, efecte distructive, urme, efecte sonore:
amestecuri explozive;
succesiunea exploziilor, fumizare, scurgeri de produse
combustibile, tipuri de instala[ii, efecte distructive;
explozii fizice: crpturi; rupturi datorate fisurilor, defectelor de
fabrica[ie, coroziunilor intensive, solicitrilor mecanice ndelungate, for[area
aparatelor de msur i control datorit suprapresiunilor sau vibra[iilor; schije,
deteriorarea vecint[ilor, distrugeri provocate de recipientul explodat etc.;
microurme create de incendii i explozii:
particule de sticl, vopsea, coloran[i, lacuri, pulberi combustibile;
resturi de lichide combustibile, lubrifian[i, mase plastice, gudroane
etc.;
resturi de materiale combustibile arse;
urme de produse chimice incendiare, toxice i radioactive;
urme ale instrumentelor, dispozitivelor i ale altor obiecte (chei,
cleti, leviere, rngi, ciocane, sfredele, surubelni[e, brocuri de sudur, pan,
pilitur, diagrame ale aparaturii de msur i control);
urme ale omului;
urme cu forme ale minilor, picioarelor, vocii, scrisului, manierei de a
executa diferite opera[iuni;
urme biologice de snge, saliv, pr, osteologice, miros, [esuturi moi,
arsuri;
urme de ncl[minte, mbrcminte i ale altor obiecte folosite de
om;
urme ale vegetalelor (resturi carbonizate, achii, semin[e, plante
uleioase etc.);
urme ale animalelor (lsate de picioare i coarne, snge, pr, puf,
ln, pene etc.);
urme ale mijloacelor de transport (anvelope, ro[i, potcoave, scurgeri
de carburan[i i lubrifian[i etc.).
- se precizeaz efectele asupra persoanelor;
- se precizeaz pozi[ia focarului de ini[iere i vecintate cu urme de
materiale combustibile, instala[ii, utilaje;
Fixarea datelor de mai sus se face conform Codului de procedur penal
prin:
descriere n procesul-verbal de constatare la fa[a locului, raportul
de constatare tehnico-tiin[ific, raportul de constatare medico-legal;
mijloace tehnice: fotografie judiciar, schi[e, desen. Filmul judiciar,
fonograme i video-fonograme judiciare.
n conformitate cu Legea nr.121/1966 i cu Regulamentul activit[ii de
prevenire a incendiilor i interven[ie a pompierilor militari date i informa[ii
privind cauzele incendiilor se consemneaz n procese-verbale de interven[ie,
rapoarte (de evaluare a interven[iei, operative, de interven[ie), registrul
ac[iunilor de interven[ie i se stocheaz n banca de date.
Ridicarea urmelor sau a imaginilor acestora se face prin procedee i
tehnici criminalistice specifice:
ridicarea obiectului care poart sau con[ine urme (sticle, bidoane,
batiste, pungi de plastic, cutii conserve etc.);
ridicarea crustelor, depunerilor, petelor, pulberilor etc. folosind
solubilizarea n ap sau alcool, seringa, pipeta, aspiratorul, spatula, lop[ica,
penseta, magnetul etc.;
ridicarea prin transferare folosind folii adezive, electricitatea static,
transvazarea;
ridicarea prin fotografie, filmare, mulaj, desen.
Urme sau purttorii de urme se vor ambala separat, se vor marca,
eticheta i sigila.
Cercetarea incendiilor la fa[a locului
Una din activit[ile de baz efectuate de ctre investigator este
cercetarea la fa[a locului, care, execut corespunztor, permite formularea i
verificarea ipotezelor i stabilirea unei concluzii corecte privind cauza
incendiului. Executarea cu ntrziere, superficial sau defectuos a acestei
activit[i, acordarea unei importan[e exagerate declara[iilor martorilor sau a
unor piese din dosarul cauzei pot duce la rezultate eronate cu implica[ii grave.
Cercetarea la fa[a locului reprezint examinarea ansamblului de urme,
obiecte i materiale prezente n zona incendiat, n interac[iunea lor, att ntre
ele, ct i cu spa[iul i mediul nconjurtor. Locul incendiului se definete att
prin zona focarului ct i prin toate zonele de propagare a incendiului (spa[ii
afectate de solicitri termice, fum sau gaze, ci de acces spre zona focarului,
locurile de unde au putut fi observate anumite faze ale incendiului).
Cercetarea la fa[a locului impune anumite reguli tactice generale i
specifice.
Reguli tactice generale
Nelimitarea anticipat, n timp, a duratei cererii incendiului la fa[a
locului (se impune ns operativitate maxim, pentru a permite reluarea
activit[ii n obiectivul incendiat i evitarea n acest fel a unor pagube
suplimentare).
Efectuarea cercetrii complete i minu[ioase la fa[a locului,
independent de orice ipotez preconceput sau de alte anticipri.
Executarea organizat a sarcinilor.
Utilizarea metodelor, procedeelor, aparaturii i tehnicii adecvate n
raport de natura i particularit[ile locului faptei.
Consemnarea, n cursul cercetrii, a tuturor constatrilor, datelor,
informa[iilor i elementelor n legtur cu cauza.
Observarea comportamentului poten[ialilor fptuitori prezen[i la fa[a
locului.
Deplasarea n cel mai scurt timp la fa[a locului.
Organizarea acordrii primului ajutor pentru salvarea vie[ilor
omeneti periclitate i a victimelor.
Luarea msurilor pentru prevenirea i nlturarea eventualelor
pericole iminente (propagarea incendiului la alte construc[ii i instala[ii, alte
explozii, prbuiri etc.), precum i pentru prevenirea sustragerilor.
Aflarea, notarea i fixarea pe timpul stingerii incendiului i a
cercetrii acestuia a datelor referitoare la:
- locul izbucnirii incendiului sau a producerii exploziei (focarul sau
craterul ini[ial);
- materialele i substan[ele care au ars (matur, cantit[i,
amplasare, propriet[i);
- caracteristicile incendiului, cum sunt: modul de dezvoltare (rapid,
lent, cu limbi de flcri, vlvtaie), culoarea flcrilor i fumatul, mirosul,
numrul i locul arderilor intense (focarelor), suprafa[a incendiat i altele;
- cine, cnd i cum a observat i anun[at incendiul;
- cine, cnd, cum i cu ce au ac[ionat ini[ial asupra incendiului;
- pozi[ia obiectelor, materialelor i substan[elor aflate n zona
incendiar i eventualele modificri survenite pe timpul stingerii incendiului;
- condi[iile atmosferice (vnt, temperatur, precipita[ii).
nceperea imediat a cercetrii cauzelor i mprejurrilor n care s-
a produs incendiul sau explozia, n care scop se asigur;
- cunoaterea specificului obiectivului, a procesului tehnologic, a
fazei n care se afla obiectvul incendiat (exploatare, n probe tehnologice, n
repara[ii, n timpul sau n afara programului de lucru etc.);
- stabilirea, de la nceput, a ntregului pachet de ipoteze i versiuni
referitoare la cauzele i mprejurrile posibile s genereze incendiul sau
explozia;
- identificarea persoanelor care pot da rela[ii despre eveniment,
intervievarea lor ntr-o atmosfer de bunvoin[ i notarea datelor i
informa[iilor furnizate de acetia;
Reguli tactice i
activit[i specifice
- descrierea, fixarea i pstrarea neschimbat (pe ct posibil) a
urmelor i corpurilor delicte, ridicarea i examinarea acestora de ctre
organele mputernicite prin lege;
- protejarea, conservarea i examinarea elementelor care pot
furniza date i informa[ii despre eveniment (sta[ii de comand, diagrame,
aparatura de msur i control, registre, permisul de lucru cu foc, planul de
aprare mpotriva incendiului, regulamente sau instruc[iuni de fabrica[ie etc.).
Sigilarea i ridicarea acestor elemente se dispune de ctre organele de
cercetare penal;
- cercetarea evenimentului ca fenomen, situa[ii i micri succesive
n timp, n strns interac[iune, renun[nd la idei preconcepute,
empirism sau intui[ie; verificarea, cercetarea, epurarea i clasificarea
tuturor ipotezelor i versiunilor pe baza informa[iilor i datelor culese, pn se
ajunge la stabilirea univoc a adevrului.
Activit[i desfurate de investigator
a) Acti&iti desfurate n timpul inter&eniei (desfurate n paralel cu
luarea msurilor tactic operative necesare pentru organizarea stingerii, dac
investigatorul face parte din subunitatea de interven[ie sau grupa operativ a
unit[ii de pompieri). Se vor stabili i nota date despre:
- dimensiunea incendiului (suprafa[a incendiat, extindere la vecint[i,
propagarea fumului i gazelor de ardere la distan[ prin tubulatur, canale
.a..;
- existen[a mai multor focare distincte, a unor zone cu ardere mai
intens alternnd cu zone cu ardere mai lent (ulterior se vor analiza
posibilit[ile de apari[ie a acestor fenomene ca urmare a distribu[iei
materialelor i a condi[iilor de tiraj din zonele respective);
- prbuirea unor elemente de construc[ii, cedarea unor elemente de
compartimentare;
- nl[imea i culoarea fumului;
- culoarea i mirosul fumului;
- existen[a unor ui sau ferestre deschise, sparte sau a unor goluri
tehnologice care s favorizeze un aflux suplimentar de aer necesar arderii;
- dac instala[iile tehnologice i utilitare (electrice, ventila[ie, nclzire)
sunt n func[iune sau nu;
- intrarea n func[iune a instala[iilor automate de stingere sau de
evacuare a fumului;
- direc[ia i intensitatea vntului, alte fenomene meteo: ploaie, cea[
(infoma[iile vor fi ulterior completate cu datele exacte de sta[ia meteo cea mai
apropiat);
- efecte negative ale incendiului asupra utilizatorilor.
Este util ca aceste date s fie nregistrate pe reportofon, precum i prin
filmare.
b) Activit[i desfurate dup lichidarea incendiului. ntr-o prim faz
(numit i faa static) se procedeaz la constatarea i fixarea strilor de fapt
existente n spa[iul cercetat fr s se ating sau s se modifice pozi[ia
urmelor i obiectelor puttoare de urme. Se recomand efectuarea
urmtoarelor activit[i:
- observarea mai nti din exterior a locului incendiului, pentru
perspectiva de ansamblu i pentru identificarea efectelor produse asupra
construc[iei i vecint[ilor. n acest scop, investigatorul se va deplasa de-a
lungul perimetrului exterior al locului incendiului, notnd:
limitele exterioare ale propagrii incendiului, efectelor asupra
vecint[ilor;
eventualele posibilit[i de ini[iere a incendiului de la surse de
aprindere din exterior (direct sau cu propagare ulterioar): urme de focuri n
aer liber (vegeta[ie carbonizat, gunoaie arse .a.), prezen[a unor linii electrice
aeriene cu conductoare rupte (ce pot provoca scurcircuite sau supranclziri
ale conductoarelor), posibilitatea aruncrii unor resturi de [igri i chibrituri
nestinse, executarea unor lucrri de sudur sau tiere n imediata vecintate a
obiectivului;
eventualele urme ale ptrunderii n spa[iul examinat a unor persoane
strine, care ar fi putut ini[ia aprinderea (vagabonzi, copii).
- ptrunderea n interior i parcurgerea ntregului spa[iu afectat pentru
formarea imaginii de ansamblu asupra sensului de propagare a incendiului, pe
baza identificrii zonelor cu urme de terodegradare mai intens. Se poate
proceda la sectorizarea locului incendiului i examinarea n amnun[ime a
fiecrui sector de cercetare, pornind de regul, de la periferie la focar. Se
noteaz urmele, materialele i obiectele prezente n spa[iul respectiv. Este util
a se executa fotografii i filmri panoramice, recomandabil cu remarcarea
eventualelor probe cu plcu[e numerotate, precum i schi[e, desene .a.
Regulile de procedur penal interzic atingerea sau deplasarea urmelor
sau obiectelor, care pot constitui probe, de ctre alte persoane naintea
persoanelor abilitate de lege, n caz contrar fiind pierdute caracterul
probatoriu.
Prezen[a i semnifica[ia urmelor gsite la fa[a locului trebuie permanent
coroborate cu alte informa[ii ob[inute pentru a evita ipotezele greite.
O aten[ie deosebit trebuie acordat conservrii situa[iei existen[ei n
timpul incendiilor la tablourile electrice care alimentau consumatori din zona
incendiat, tablourile de comand ale instala[iilor utilitare (ventila[ie,
climatizare) a.m.c.-uri, tablouri de comand ale instala[iilor tehnologice.
- analizarea amprentei incendiului; se determin:
intensitatea arderii n diferite zone, pe baza efectelor asupra
materialelor existente, n func[ie de natura lor (topiri, deformri - cum s-a
artat n capitolul 2);
utilajele i instala[iile din zona afectat de incendiu sau, n cazul
incintelor reziden[iale, aparatele capabile s ini[ieze aprinderea materialelor
combustibile din jur (reouri, fiare de clcat .a.), notndu-se pozi[ia n care au
fost gsite cordoanele de alimentare i techerele;
urme de mirosuri neobinuite;
urme de scurgeri de lichide combustibile;
corpuri sau obiecte care prezint urme de degradri termice
anormale, direc[iei acestor degradri.
Stabilirea pozi[iei focarului i a cauzelor incendiului
Pentru determinarea cauzei care a generat incendiul i a mprejurrilor n
care s-a produs ini[ierea arderii, investigatorul trebuie s stabileasc locul n
care s-a declanat primul proces de ardere (focul ini[ial) i concomitent s
gseasc n zona respectiv indiciile cu privire la primul material aprins, sursa
care a produs ini[ierea i circumstan[ele care au permis producerea
evenimentului.
Precizarea pozi[iei focarului ini[ial trebuie realizat prin interpretarea
judicioas a amprentei incendiului, coroborat cu ac[iunea care influen[eaz
desfurarea proceselor de combustie i propagarea arderii n situa[ia
specific a cazului n spe[, modul cum incendiul a evoluat n timp i n spa[iu,
direc[iile i cile prin care s-a propagat succesiv pn a cuprins ntreaga
suprafa[ afectat, astfel nct, parcurgnd n sens invers traseele respective,
s se localizeze zona unde s-au declanat procesele de ardere. n general,
focarul ini[ial prezint urmele unei solicitri termice mai puternice dect spa[iile
nvecinate.
Diferitele variante de dezvoltare spa[ial a incendiului cu modificarea
corespunztoare a amprentelor sale au fost artate n capitolul 2. Aa cum s-a
artat, punctele joase de ardere constituie posibile focare de ini[iere a
incendiului i trebuie depistate i analizate ca atare.
n acest sens, se desfoar urmtoarele activit[i:
- se analizeaz fiecare punct jos de ardere sub aspectul modului de
transmitere a arderii de la acesta, prin srabilirea direc[iei predominante a
arderii i a suprafe[elor de ardere ce puteau fi aprinse din acest punct pentru a
forma un incendiu mic;
- dup analizarea tuturor punctelor joase de ardere, se studiaz
amprenta general a incendiului, pentru a se realiza modelul dup care se
consider c incendiul a evoluat ulterior, se ia n considerare i ac[iunea unor
factori exteriori (direc[ia vntului, sensul curen[ilor de aer forma[i n cldire,
efectul de co) pentru determinarea efectului ce-l puteau transmite asupra
dezvoltrii incendiului;
- concluziile rezultate din studierea fiecrui punct de ardere sunt evaluate
n corela[ie cu amprenta general i cu modul de evolu[ie a incendiului n faza
dezvoltat. n general, numai unul din aceste puncte corespunde n contextul
dat, ca loc de origine a incendiului;
- se caut cauzele care ar fi putut produce ini[ierea incendiului n toate
punctele joase de ardere ce ar putea constitui, n situa[ia dat, loc probabil de
origine a acestuia; dac nici unul dintre punctele joase de ardere nu ar fi putut
conform analizei ntreprinse s constituie locul de origine a incendiului,
investigatorul trebuie s studieze i alte posibilit[i de ini[iere a arderii, n
puncte situate la alte niveluri ale spa[iului cercetat.
Nu se exclude cerin[a de a se efectua investigarea atent, n punctele
respective, a unor posibile urme sau indicii:
- la cercetarea punctelor joase de ardere trebuie avute n vedere i
posibilit[ile ca procesele de combustie s fi aprut ca urmare a unor
fenomene ce au avut loc la partea superioar a spa[iului, ca de exemplu:
prburea unor elemente de construc[ii sau a altor materiale aprinse;
scurgerea pe sol a unui lichid combustibil ieit printr-o neetaneitate a
unei conducte, rezervor etc., care s-a aprins n contact cu o surs de ini[iere.
n numeroase cazuri punctele joase de ardere sunt situate la nivelul
pardoselii, aprnd sub forma carbonizrii profunde. Pentru o analiz corect
a modului de formare a carbonizrii, trebuie avute n vedere urmtoarele:
- materialele solide care cad arznd la sol, precum i corpurile metalice
incandescente, supranclzite sau alte obiecte cu emisie caloric important,
n contact direct sau la mic distan[ de pardoseala combustibil, pot ini[ia
arderea pe fa[a superioar a acesteia i produce carbonizarea ei n
profunzime. Este evident c prezen[a obiectelor metalice sau topiturilor care
au provocat arderea pardoselii permite precizarea originii carbonizrii;
- lichidele combustibile ce ard pe pardoseal nu pot provoca, de regul,
aprinderea acesteia pe fa[a sa superioar, deoarece radia[ia caloric a
flcrilor are numai efecte foarte reduse;
- pardoseala combustibil poate fi aprins numai dac lichidul
combustibil ptrunde sub nivelul ei, prin guri, intersti[ii sau alte neetaneit[i,
arznd dedesupt.
Astfel, ac[iunea flcrilor provoac aprinderea fe[ei inferioare a
pardoselii, carbonizarea sa de jos n sus, fiind posibil strpungerea acesteia
i trecerea arderii pe fa[a superioar.
Sisteme, instala[ii i dispozitive de semnalizare , alarmare, limitare i
stingere a incendiilor
1.PARAMETR PENTRU APRECEREA PERCOLULU DE NCENDU
AL MATERALELOR SUBSTAN|ELOR COMBUSTBLE
a)Combustibilitatea;
b)3emperatura de inflamabilitate- temperatura minim la care trebuie
nclzit o substan[ combustibil, pentru a forma cu aerul deasupra
suprafe[ei sale un amestec de o anumit concentra[ie care se aprinde n
contact cu o surs de amorsare, fr a se asigura ns arderea stabil a
substan[ei n continuare;
c)3emperatura de aprindere- temperatura cea mai mic la care o
substan[ combustibil aflat n prezenta aerului sau O
2,
trebuie nclzit
pentru a se aprinde n contact cu o surs de cldur i continu s ard de la
sine fr nclzire ulterioar;
d)3emperatura de autoaprindere temperatura minim la care un
material sau o substan[ combustibil trebuie nclzit pentru a se aprinde,
fr a veni n contact direct cu o surs de aprindere i de a arde n continuare
fr nclzire ulterioar;
e)0.ploia - proces de ardere foarte rapid i violent a amestecului
exploziv care se produce n frac[iuni de secund cu degajare de cldur i
presiuni mari;
f)0nergia minim de aprindere-valoarea minim a unei energii, a unei
scntei electrice sau mecanice, capabil s aprind un amestec inflamabil de
gaze, vapori sau pulberi combustibile i aer la concentra[ia favorabil
producerii fenomenului;
g)Coninutul minim de B
2
pentru e.ploie concentra[ia minim de O
2
a
amestecului format din aer i gaze, vapori i pulberi combustibile sub care
numai este posibil inflamarea i ca atare nici propagarea arderii n ntregul
volum;
h)(ndicele de B
2
con[inutul de O
2
al mediului, n care un material
combustibil continu s ard dup ndeprtarea sursei de aprindere;
i) 5itea de ardere cantitatea de materiale sau de substan[e
combustibile care se consum prin ardere n unitatea de timp;
j) !resiunea ma.im de e.ploie presiunea maxim generat de
explozia unui amestec exploziv aflat la presiunea ini[ial de 1 atm. , ntr-un
recipient nchis;
l) !uterea caloric energia caloric ce poate fi degajat prin combustia
complet a unit[ii de mas a unui material sau a unei substan[e combustibile.
2. PARAMETR NCENDULU, CA MJLOC DE STABLRE A
TPURLOR DE DETECTOARE DE NCENDU
Transferul de materiale i energie care au loc pe durata arderii, conduc
la modificarea parametrilor fizici i chimici ai mediului, n care acestea au loc.
Msurarea varia[ei acestor parametri n locuri mai mult sau mai pu[in
apropiate de focarul incendiului prin intermediul unor aparate adecvate, ofer
posibilitatea semnalizrii automate a apari[iei incendiului. Sarcina principal
care i revine detectorului const, n a semnaliza apari[ia unui incendiu ct mai
repede posibil nc din faza ini[ial a acestuia, ca atare, alegerea celui mai
adecvat tip de detector este, n mod evident condi[ionat de felul de
manifestare a incendiului , n faza ini[ial de dezvoltare.
a) -umul ca parametru de incendiu este un aerosol care se compune
dintr-un mediu de dispersie i o faz dispers. Mediul de dispersie este un gaz
famat dintre amestecul de aer i gaze de ardere ca: CO
2;
CO
1
, acid clorhidric
.
Faza dispers este format din particule lichide i solide rezultate, n
urma procesului de ardere a materialului combustibil.
b) Cldura ca parametru de incendiu energia termic care se degaj n
urma incendiului, ca urmare a arderii substan[elor i materialelor combustibile,
se transmit mediului nconjurtor prin conduc[ie, conven[ie si/sau radia[ie;
n legtur cu detectoarele de temperatur o importan[ deosebit o are
transportul de energie termic care se realizeaz prin convec[ie.
Pentru detectoarele de temperatur este important a se determina
modul cum variaz temperatura n diferite puncte ale spa[iului protejat.
c) /adiaia flcrilor ca parametru de incendiu energia care se degaj
la incendiu nu se propag numai prin convec[ie ci i prin radia[ie. Dup cum
se tie orice corp aflat la o temperatur mai mare de O
0
C (zero absolut),
emite radia[ii, pe msur ce temperatura corpului crete i radia[ia emis de
el, va crete att n intensitate ct i n frecven[. Radia[ia emis de corpurile
calde este de natur electromagnetic.
3. STRUCTURA DE PRNCPU A NSTALA|LOR AUTOMATE DE
SEMNALZARE A NCENDLOR
O instala[ie automat de semnalizare a incendiilor are n componen[a sa
urmtoarele elemente principale:
- central de semnalizare;
- detectoare automate de incendiu;
- butoane manuale de semnalizare;
- circuite de legtur ntre centrala de semnalizare i echipamentele
exterioare ale acestuia;
- echipamente i dispozitive anexe ( baterie, redresor, dispozitive de
alarmare acustic i optic).
Rolul unei instala[ii de semnalizare a incendiilor const, n
supravegherea permanent a spa[iului protejat, n depistarea corect i
precoce a incendiului i n declanarea sistemului de alarmare i protec[ie, cel
mai bine adaptat unei interven[ii rapide i eficiente.
Detectarea incendiului trebuie s fie precoce, lipsit de alarme false,
precis controlabil i inzestrat cu func[ii de autocontrol.
3.1. CENTRALA DE SEMNALZARE:
Func[iunea de baz a centralei de semnalizare const n a rspunde
automat la semnalele de incendiu provenite de la detectoarele automate sau
de la butoanele automate de semnalizare.
Este necesar ca centrala s poat recep[iona simultan semnalele de
incendiu furnizate prin circuitele de semnalizare distincte.
Selectivitatea n afiarea semnalelor optice de incendiu constituie un
criteriu de baz n construc[ia centralelor de semnalizare. Prin aceast
func[iune se asigur identificarea fiecrui circuit alarmat fr posbilitate de
confuzie.
Semnalizrile optice de incendiu afiate n central , trebuie s fie uor
identificate, iar lumina produs trebuie s fie de culoare roie7
Dispozitivele aferente acestor semnalizri, trebuie s aib inscrip[ionat
cu&Antul incendiu sau un alt cu&Ant sugesti&.
Semnalizrile optice de incendiu sau detectrile afiate de central nu
trebuie s poat fi anulate dect atunci cnd a ncetat cauza care le-a produs.
!rioritatea alarmei de incendiu, constituie o alt caracteristic important
a centralei de semnalizare. Prin aceast func[ie, semnalul de incendiu
transmis la central, simultan cu un semnal de defec[iune, conduce la
declanarea alarmei de incendiu.
Lipsa sau scderea tensiunii sursei de baz sub valoarea minim de
func[ionare trebuie s conduc la cuplarea sursei de rezerv, asigurndu-se
fr discontinuitate alimentarea ntregii instala[ii de energie electric.
La restabilirea sursei de baz, centrala trebuie s se comute automat pe
aceasta, asigurnd i rencrcarea la parametri normali, ai sursei de rezerv.
3.2. DETECTOARE DE NCENDU:
Detectoarele automate de incendiu sunt elemente periferice ale
instala[iei de semnalizare a incendiului prin care se supravegheaz n mod
continuu la anumite intervale de timp, un parametru fizic i/sau chimic asociat
incendiului.
n caz de incendiu, detectoarele declaneaz un semnal, care este
transmis la central prin intermediul circuitului de legtur. Oricare ar fi tipul de
detector, rolul su ntr-o instala[ie de semnalizare, const n a depista i
semnaliza ct mai repede incendiul.
Pentru a ac[iona eficient, un detector automat de incendiu trebuie s
ndeplineasc n principal urmtoarele caracteristici:
- func[ionarea sigur n condi[ii specifice de mediu (temperatur,
umiditate);
- timp de rspuns rapid n prezen[a parametrului supravegheat;
- stabilitate n timp a pragului de ac[ionare;
- temporizare pentru eliminarea semnalelor false;
- imunitate la semnalele perturbatoare;
- consum propriu redus de energie;
- starea semnalizrii n bun func[iune;
- construc[ie simpl;
- ntre[inere i depanare uoar.
Pentru a indica intrarea n stare de alarm, detectoarele de incendiu
trebuie s fie prevzute cu semnalizare optic local, care trebuie s emit
lumina de culoare roie, uor vizibil de la distan[.
$etectoarele de incendiu se pot clasifica, dup urmtoarele criterii:
a) Detector de temperatur, sensibil la temperatur i/sau gradient de
temperatur i /sau diferen[ de timp;
b) Detector de fum, sensibil la particulele produse de combustibili, i/sau
pirolize, suspensii n atmosfer;
c) Detector cu camere de ionizare, sensibil la particule capabile s
afecteze curentul de ionizare;
d) Detector optic sensibil la particulele capabile s afecteze absorb[ia
sau mprtierea radia[iilor din spectrul infrarou i/sau vizibil, i/sau
ultraviolete;
e) Detector de gaze combustibile, sensibil la anumite produse gazoase
rezultate n urma combustiei i/sau descompunerii termice;
f) Detector de flacr sensibil la radia[ia electromagnetic emis de
flcrile de incendiu;
*n funcie de modul de rspuns la parametrul supra&eg#eat
a)Detector cu ac[iune static, semnalizare la atingerea unei valori
prestabilite, a parametrului supravegheat;
b)Detector cu ac[iune diferen[iat, semnalizare la depirea unei valori
prestabilite a diferen[ei de mrime a parametrului supravegheat n cel pu[in 2
locuri;
c)Detector cu ac[iune velocimetric, semnalizare la depirea unei valori
prestabilite a vitezei de cretere (gradient) a parametrului supravegheat;
*n funcie de configuraia senorului
a) Detector punctual;
b) Detector multipunctual;
c) Detector liniar.
n func[ie de modul de utilizare dup ac[ionare
a) Detector reutilizabil;
b) Detector par[ial reutilizabil;
c) Detector neutilizabil.
3.3. BUTOANE MANUALE DE SEMNALZARE
Reprezint dispozitivele prin intermediul crora se poate semnaliza
manual de ctre om, apari[ia unui incendiu. Folosirea butoanelor n cadrul
instala[iilor automate de semnalizare a incendiilor este justificat i prin faptul ,
c n anumite situa[ii incendiul poate fi observat de ctre un om, nainte de
declanarea unui detector automat i ca atare este ra[ional ca instala[ia s se
prevad cu aceast posibilitate.
Butoanele de semnalizare a incendiului se vor amplasa n locuri vizibile,
uor accesibile , de obicei lng u, la intrarea n casa scrilor i n general
n punctele de circula[ie obligatorii , n caz de evacuare.
Butoanele de semnalizare se vor amplasa astfel, nct nici o persoan
s nu aib nevoie a se deplasa mai mult de 50 m de la orice pozi[ie din
cldire, pentru a da alarma n caz de incendiu.
Butoanele de semnalizare, se amplaseaz de regul, la o nl[ime de
circa 1,4 m de pardoseal. Principiul care st la bza func[ionrii, este
mecanic i const n func[ie de varianta construc[iei aparatului, n nchiderea
sau deschiderea unor contacte.
Tipuri de butoane de semnalizare
a) pentru medii normale amplasate n interiorul sau exteriorul
acestora;
b) pentru medii explozive amplasate n exteriorul acestora;
c) pentru mediul naval amplasate n interiorul sau exteriorul acestora.
SSTEME, NSTALA| DSPOZTVE DE LMTARE STNGERE A
NCENDLOR
1. ?idrani e.teriori i interiori
1.1. ?idrani e.teriori dispozitive racordate la re[eaua de ap de
incendiu prin sistem prevzut cu ventil i guri de preluare a apei, amplasa[i pe
conducte cu diametrul de 50-75 mm.
A. ?idrani supraterani hidran[i de suprafa[ STAS 8979/80; se
monteaz pe re[eaua de distribu[ie a apei cu presiunea nominal de 10 atm. ,
la care se racordeaz furtunuri de trecere a apei sau motopompe pentru
alimentarea cu ap, la stingerea unui incendiu sau alte necesit[i.
- hidran[i portativi cu robinete STAS 697/82, utiliza[i pentru alimentarea
cu ap la o presiunea de 10 atm.;
- hidran[i portativi STAS 698/86, hidrant simplu (fr robinete), utilizat
pentru alimentarea cu ap la presiunea de 10 atm., la stingerea incendiilor
precum i n alte scopuri;
B. ?idrani subterani hidran[i subterani pentru tun de stins incendii
STAS 10764/76, se monteaz pe re[elele de distribu[ie a apei cu presiunea de
10 atm. i la care se racordeaz tunul pentru stingerea incendiilor cu ap i
spum;
- hidran[i subterani STAS 695/80.
C.?idrani de grdin - subterani i supraterani.
n combinatele petrochimice sunt folosi[i hidran[i de suprafa[ tip
rafinrie pentru stingerea incendiilor , care se compun din :
- corpul hidrantului;
- piuli[a de deschidere cu tij de legtur;
- 2 ieiri tip ,C sau ,B prevzute cu racord i capac;
- 1 ieire tip ,A cu capac;
- cotul cu flanele de fixare la re[eaua de alimentare cu ap.
1.2. ?idrani interiori pentru cldiri, STAS 2501/79 sunt amplasa[i n
interiorul cldirilor n niele pere[ilor special destinate i amenajate.
Un astfel de hidrant se compune din: ventil i racord cu garnitur, avnd
cutie cu geam, pe care va fi notat numrul hidrantului i ajutajul. Hidrantul va fi
echipat cu o rol de furtun tip ,C sau ,B i [eav pentru refularea apei.
2. (nstalaii de stingere a incendiilor cu sprin@lere, drencere i ap
pul&eriat7
n prezent se dispue de o gam larg de agen[i de stingere, ap, spum,
ap mbunt[it chimic, pulberi, CO
2
, inhibitori chimici.
Efectul de stingere a incendiului cu ap se realizeaz prin:
- rcirea materialului care arde;
- rcirea suprafe[ei incendiate de oxigenul din aer;
- ac[iunea mecanic, n special apa se folosete sub form de jet
compact.
Apa se ntrebuin[eaz pentru stingerea incendiilor sub form de :
- jet compact;
- jet dispersat;
- jet pulverizat.
2.2.(nstalaii de stingere cu sprin@lere
nstala[iile automate de sprinklere sunt cele mai rspndite, deoarece
folosesc drept agent de stingere apa.
n conformitate cu prevederile normelor n vigoare montarea sprinklerelor
este indicat la urmtoarele categorii de construc[ii:
- teatre, cluburi, case de cultur cu scen amenajat;
- magazine universale mari;
- platouri de filmare i studiouri de televiziune;
- ncperi cu pericol de incendiu situate n cldiri nalte sau subsoluri;
- cldiri industriale fr iluminat natural sau cele monobloc, care au
densitatea sarcinii termice peste 12.450 kj/m
2
;
- mori cu capacitatea de mcinare mare.
nstala[iile de sprinklere sunt sisteme complexe de protec[ie cu func[iuni
complexe:
- detecteaz;
- localizeaz (uneori sting incendiul);
- semnalizeaz incendiul.
O instala[ie de sprinklere se compune n principiu din urmtoarele
elemente principale:
- capete sprinkler, duze de refulare a apei, normal nchise, care se
deschid la o temperatur dinainte fixat;
- re[ele de conducte ramificate sau inelare;
- aparat de control i semnalizare (A.C.S.);
- conducte principale de alimentare cu ap;
- racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu;
- surse de alimentare cu ap, n principal 2 ,din care alta de baz ce
poate fi ac[ionat ntr-un interval de timp prestabilit.
Elementele principale ale sistemului sunt:
- capul sprinkler pentru detectarea i combaterea incendiului;
- A.C.S. pentru semnalizarea intrrii n func[iune a instala[iei n caz de
incendiu.
Clasificare :
- cu ap;
- cu aer;
- cu ap i aer.
Sisteme de sprinklere cu ap
Se aplic pentru ncperi n care temperatura nu poate s scad sub +
4
0
C. Re[eaua de conducte este permanent umplut cu ap i men[inut sub
presiune. De ndat ce sub ac[iunea cldurii, 1,2 sau mai multe capete
sprinkler se deschid, iar apa este energie proiectat asupra incendiului.
1isteme de sprin@lere cu aer
Este un sistem de instala[ii care se proiecteaz numai n spa[iile reci n
care temperatura este sub + 4
0
C sau n cele calde care au peste 100
0
C. La
acest gen de instala[ii, re[eaua de conducte aflate n aval de A.C.S. se umple
cu aer comprimat la presiunea de 1,8 2 bari, iar conducta de alimentare
pn la A.C.S., cu H
2
O. La deschiderea sprinklerelor trebuie s se evacueze
mai nti aerul comprimat din conducte, apa ptrunde n re[ea numai dac
presiunea aerului scade suficient pentru ca supapa A.C.S. s se ridice, apa
ajungnd la sprinkler cu oarecare ntrziere.
1isteme de sprin@lere cu ap i aer
Reprezint o combina[ie a celor 2 sisteme de mai sus.
Re[eaua de conducte se umple cu ap n perioada cald a anului i cu
aer n perioada rece a anului.
Pe conducta de alimentare a fiecrui sector se monteaz capate de tip
ap-ap i aer-ap n serie.
2.2.1. Capetele sprin@ler
Capul sprinkler este un element esen[ial al instala[iei, avnd dubl
func[iune :
detector de incendiu;
duz de stingere a incendiului.
Se compune din 3 elemente principale:
- capul sprinkler;
- deflectorul;
- dispozitivul de nchidere, ventilare.
272727 Aparate de control i semnaliare (A7C717)
Aceste aparate se monteaz pe conductele principale de alimentare cu
ap, ale sectorului de sprinklere, cu scopul de a facilita controlul strii de
func[ionare a sistemului i a semnaliza automat intrarea n ac[iune.
2727=7 (nstalaia de drencere9
2.3.1. Aceste tipuri de instalaii se pre&d cu scopul de a obine:
o stingerea incendiilor n ncperile cu riscuri mari de incendiu;
o realizarea perdelelor de ap, destinate protec[iei golurilor de
trecere prin pere[i cu zid antifoc;
o rcirea suprafe[elor bunurilor periclitate de cldur n caz de
incendiu.
2.3.2. 3ipuri de capete drencer:
Spre deosebire de sprinklere au orificiul de scurgere permanent deschis.
Dup forma deflectorului capetele pot fi:
- cu rozet;
- cu palet.
n func[ie de forma jetului de ap dispersat:
- drencere cu jet semisferic;
- drencere cu jet conic;
- drencere cu jet aplatizat.
nstala[iile drencer sunt de 2 tipuri :
- automate
- manuale.
2.4.(nstalaii de stingere a incendiilor cu ap pul&eriat7
nstala[iile cu ap pulverizat func[ioneaz pe principiul instala[iei de
drencere , deosebirea de acestea se face prin faptul c, debiteaz ap mai fin
divizat; Scopul pulverizrii este acela de a urmri, raportul din suprafa[a
exterioar a picturii i masa lor, pentru a realiza un contact mai bun ntre ap
i mediul ambiant n zona focarului, absorb[ie mai intens a cldurii.
Tipuri de capete pentru pulverizarea apei:
- cu jeturi concurente;
- elicoidal;
- cu deflector conic.
3. (nstalaii de stingere cu CB
2
i instalaii cu pulberi stingtoare7
3.1. (nstalaii de stingere cu CB
2
CB
2
este un gaz incolor i inodor, se dizolv uor n ap, solubilitatea
scznd odat cu creterea temperaturii. Nu arde i nu ntre[ine arderea.
Dac CO
2
este comprimat, i se d posibilitatea s se destind pn la
presiunea atmosferic normal, ob[inndu-se zpada carbonic.
Efectul de stingere cu CO
2
se bazeaz pe nbuirea focarului.
CO
2
ca agent de stingere are urmtoarele calit[i:
a) Nu distruge obiectele i materialele stinse.
b) Ptrunde n orificiile materialului stins, fiind mai greu dect aerul.
c) Nu este bun conductor de electricitate.
d) Nu este sensibil la temperaturi sczute.
CO
2
ca agent de stingere este indicat a se folosi la:
- depozite amenjate, n ncperi cu suprafa[ mic;
- ncperi cu documente de importan[ deosebit;
- maini i instala[ii electrice amplasate n ncperi nchise;
- transformatoare i generatoare electrice;
- centrale telefonice automate;
- centre de calcul.
3.2. (nstalaii de stingere cu pulberi9
Pulberea stingtoare a devenit un agent de stingere de larg utilizare.
Componen[a de baz a majorit[ii pulberilor stingtoare este bicarbonatul de
sodiu. n afar de acestea se mai fabric pulberi pe baz de bicarbonat de
potasiu, sulf, uree.
Pe plan mondial sau stabilit 3 grupe de pulberi stingtoare:
a) Pulberi stingtoare B, C, E, eficace la stingerea incendiilor de lichide
i gaze combustibile, la instala[iile i aparatura electric.
b) Pulberi stingtoare A, B, C, E, - folosite la stingerea incendiilor artate
mai sus , dar i la cele de materiale solide.
c) Pulberi stingtoare A,B, C,D,E, - eficace la toate categoriile de
incendii precum i la incendiile de metale uoare.
Cauze de incendiu. Principalele msuri
de prevenire a lor
. NO|UN GENERALE
Arderea ca fenomen este definit, drept reac[ia exoterm a unei
substan[e combustibile cu un carburant, nso[it, n general, de emisie de
flcri i / sau incandecen[ i / sau emisie de fum.
!rincipiile arderii
Procesul de ardere este posibil numai dac se ntrunesc simultan, n
timp i spa[iu urmtoarele condi[ii :
-existen[a materialului combustibil
-prezen[a substan[elor care ntre[in arderea
-surs de aprindere, cu energie capabil s realizeze temperatur de
ardere
Materialele combustibile trebuie s fie nclzite pn la temperatura de
aprindere, pentru ca s ard sau s se men[in propagarea flcrii.
Arderea continu pn cnd :
-materialul combustibil este consumat
-concentra[ia carburantului devine mai mic dect minimul necesar
pentru a men[ine arderea
-pierderile de cldur sunt att de mari nct nu se mai asigur cldura
necesar pentru piroliza n continuare a materialului combustibil
-flcrile sunt inhibate chimic sau suficient rcite pentru a mpiedica
desfurarea reac[iilor n continuare.
Arderea gazelor are loc cu flacr, ntr-o cantitate de aer specific
fiecrei substan[e gazoase. n cazul gazelor combustibil lichefiate, viteza de
reaprizare crete n func[ie de suprafa[a de contact cu aerul i temperatura
mediului i scade n func[ie de nivelul umidit[ii i de gradul de inertizare.
Viteza de ardere n cazul gazelor se definete prin cantitatea de gaze ce
arde n unitatea de timp fr a [ine comt de factorul de suprafa[a.
Factorii care influen[eaz viteza de ardere sunt : natura agzelor,
concentra[ia amestecului de gaze, presiunea i temperatura, precum i unele
adaosuri care mresc sau scad sau anihileaz propagarea flcrii.
Comportarea la foc a substan[elor combustibile gazoas este
caracterizat n general de limite de ardere. Concentra[ia minim a gazelor n
aer la care se produce arderea constitue limita inferioar, iar concentra[ia
minim a oxigenului, respectiv concentra[ia maxim a gazelor combustibile la
care arderea nu mai este posibil, limita superioar de ardere.
Limitele de ardere include limitele de explozie i detona[ie. n multe
cazuri limitele de ardere i limitele de explozie sunt aproape identice, dar la
nceput orice amestec gazos, arde cu flacr stabil, dup care, n anumite
condi[ii, au loc reac[ii explozive.
Arderea substan[elor combustibile lichide cu excep[ia uleiurilor vegetale
oxidate, a dispersiei unor lichide pe un corp pros se face dup vaporizare i
numai n stare gazoas.
Viteza de ardere n cazul lichidelor depinde de suprafa[a liber a
acestora, de viteza de evaporare i de cantitatea de cldur transmis de
flcri.
Spre deosebire de gaze i lichide care ard sub form de flcri, n cazul
solidelor putem deosebi :
-solide ce ard cu flacr ; fie c se transform n vapori fr
descompunere direct prin sublimare, fie prin topire urmat de vaporizare.
Arderea n aceste cazuri, este foarte asemntoare cu cea a lichidelor, avnd
loc n ntregime n faz gazoas.
-Corpuri solide care prezint simultran cele dou moduri de combustie.
Faza de ardere este precedat de o descompunere a pr[ilor nc neaprinse
cu degajare de vapori sub influen[a cldurii degajate de frac[iunile aprinse.
Aceast piroliz ia forme variabile n func[ie de compui respectivi, dar i de
condi[iile concrete, n care se desfoar arderea.
Viteza de ardere a solidelor este determinat de :cantitatea materialelor
combustibile, suprafa[a de ardere n unitatea de timp.
Viteza de ardere nu este constant depinznd de : compozi[ia chimic,
propriet[ile materialelor combustibile, condi[iile meteo, viteza vntului, gradul
de umiditate, aportul de aer proaspt n vecintatea materialului, suprafa[a
specific.
Materialele pulverizate n suspensie n aer, sub form de nori n contact
cu surs de aprindere n anumite concentra[ii, pot ini[ia arderi explozive.
Aprinderea unui amestec combustibil gazos, reprezint aducerea la o
anumit temperatur, temperatura de aprindere, ntr-un anumit punct, unde
are loc ini[ierea, combustia continu pn tot materialul a ars.
Temperatura de aprindere reprezint temperatura minim la care o
substan[ gazoas combustibil aflat n prezen[a aerului sau oxigenului,
trebuie nclzit pentru a se aprinde ; n contact cu o surs de ini[iere ea va
arde n continuare dup ndeprtarea sursei.
Temperatura de inflamabilitate se definete ca temperatura minim, la
presiunea atmosferic normal, la care vaporii degaja[i de un combustibil
lichid formeaz cu aerul, deasupra suprafe[ei sale, un amestec de o anumit
concentra[ie, ce se aprinde la contactul cu o surs de aprindere.
Temperatura de inflamabilitate influen[eaz viteza de ardere a lichidelor.
Cu ct este mai sczut, cu att viteza de ardere este mai mare.
n cazul corpurilor solide, definirea unei temperaturi de aprindere este o
problem mai complex dect n cazul gazelor sau lichidelor.. O temperatur
de aprindere nu poate fi definit n termenii unei temperaturi medii a masei
solidului. Ca urmare temperatura de aprindere se definete ca temperatura de
suprafa[ minim la care debitul de volatil este suficient pentru a men[ine o
flacr sus[inut la suprafa[.
Combustibilitatea reprezint proprietatea unui material de a-l aprinde i
de a arde n prezen[a aerului, contribuind la creterea cantit[ii de cldur
dezvoltata de incendiu.
Materialele i elementele de construc[ie se clasific din punct de vedere
al combustibilit[ii n dou grupe :
-incombustibile care, func[ie de proprietatea lor de a se aprinde uor
sau greu i de capacitatea de a contribui la dezvoltarea incendiului se clasific
n patru clase de combustibilitate
C1 practic neinflamabile
C2 deficit inflamabile
C3 mediu inflamabile
C4 uor inflamabile
Materialele din grupele C1 C2 sunt definite drept greu combustibile
arderea avnd loc doar n cazul existen[ei unei surse exterioare de foc sau de
temperaturi nalte
Lichidele combustibile se mpart n urmtoarele clase de combustibilitate
n func[ie de temperatura de inflamabilitate a vaporilor :
cu Li < 28
cu Li = 28 / 55
cu Li = 55 / 100
V cu Li > 100
Materialele i substan[ele depozitate se clasific n urmtoarele clase de
periculuzitate :
P1 fr periculozitate. Ex. : minereuri, beton, conserve n cutii metalice
sau borcane.
P2 cu periculozitate redus
A. materiale din clasa P1 , n ambalaje cu combustibilitate redus
B. materiale care se aprind greu, cu o vitez redus de ardere i nu au
putere calorific mare.Ex. : rini, piei brute, balo[i ln, produse de panifica[ie.
C. lichide combustibile inerte n ambalaje combustibile. Ex. : lapte, ap
mineral n butelii de plastic.
P3 cu periculozitate medie
A. materialele din clasele P1 i P2 ambalate n cutii de carton
B. materialele cu combustibilitate medie, cu putere calorific cel mult
27,3 MJ/Kg, n orice fel ambalate, cu excep[ia celor din materiale plastice. Ex.:
obiecte masive din lemn, fibre animale, fibre artificiale cu combustibilitate
redus, articole de piele etc.
C. lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de
100 grade, n ambalaje combustibile.
P4 cu periculozitate mare
A. materialele i produsele din clasele P1 i P3 n ambalaje de materiale
plastice
B. materialele combustibile cu vitez mare de ardere sau cu o putere
caloric mai mare de 27, 3 MJ / Kg. Ex. : fibre artificiale, fibre vegetale, paie,
carton, cauciuc
C. materiale, produse incombustibile care pot suferi deteriorri
importante. Ex. : aparatur electric, electronic, tuburi electrice,
medicamente, produse cosmetice.
D. materialele care sub efectul temperaturii degaj cantit[i importante
de gaze. Ex. : policlorura de vinil, teflon, acid clorhidric,
E. lichide combustibile din clasa P3 n ambalaje combustibile
F. lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate ntre 50 grade i
100 grade n ambalaje incombustibile. Ex.: motoriin, smoal, uleiuri.
P5 cu periculozitate deosebit de mare
A. materiale instabile care se pot descompune exploziv la temperatur
natural, materiale care pot exploda sub efectul nclzirii, frecrii, lovirii. Ex.:
acid acrilic, ap oxigenat concentrat, acetilen, chibrituri de fosfor alb,
muni[ie exploziv sau incendiar
B. materialele care n contact cu alte materiale pot da natere la reac[ii
explozibile sau se pot aprinde. Ex.: aceton, acid acetic, proxizi de potasiu sau
sodiu.
C. materiale susceptibile s se aprind spontan. Ex.: deeuri de cauciuc,
lucern, etc.
D. substan[e oxidante capabile s ini[ieze arderea Ex. : acid azotic,
sulfuric, clor, azotat de potasiu.
E. materiale care sub efectul cldurii degaja cantit[i mari de gaze.
Ex. :amine, aceton, fosfor, acetat de plumb.
F. materiale care n contact cu apa se aprind. Ex.: calciu, hidroxid de
calciu, magneziu metalic, sodiu metalic, uraniu.
G. recipien[i cu gaze comprimate
H. substan[e sau materiale cu putere caloric peste 33,6 MJKg, sau n
cazul lichidelor temperatura de inflamabilitate mai mic de 55 grade.Ex. :
clora[i, pergament de sodiu, peroxizi de potasiu, benzin, sulfur de carbon,
propan, butan, hidrogen, metan.
Categoria de pericol de incendiu definete ansamblul operaiunilor unui
proces tehnologic sau ale unor activit[i avndu-se n vedere caracteristicile de
comportare la foc ale materialelor i substan[elor implicate.
Astfel, zonele, ncperile, sec[iile, cldirile i instala[iile n aer liber se
clasific n cinci categorii de pericol de incendiu :
categoria A : substan[e cu tendin[ de aprindere spontan, lichide
cu temperatura de inflamare a vaporilor sub 28 grade C, gaze sau vapori cu
limita inferioar de explozie sub 10 %
categoria B : lichide cu temperatura de ionflamabilitate a vaporilor
ntre 28 i 100 grade C ; gaze i vapori cu limita inferioar de explozie mai
mare de 10 %: fibre, prafuri, pulberi.
Categoria C : substan[e combustibile solide, lichide cu temperatura
de inflamabilitate a vaporilor peste 100 grade C.
Categoria D : substan[e incombustibile cu poten[ia termic ridicat
( n stare de fierbinte, incandecente sau topie ), cu degajri de cldur
radiat, flcri sau scntei, substan[e gazoase, lichide sau solide care ard n
calitate de combustibil.
Categoria E : substan[e sau materiale incombustibile n stare rece
sau materiale combustibile n stare de umiditate naintat ; astfel c este
exclus posibilitatea aprinderii lor.
Msuri
n aceast categorie sunt incluse msuri tehnico-organizatorice luate
pentru reducerea riscului de incendiu, iar acestea sunt :
-msuri pentru reducerea sarcinii termice ( pstrarea n sec[ii de
produc[ie a unei cantit[i de materiale combustibile limitat la necesit[ile unei
singure zile de produc[ie ).
-reducerea surselor de aprindere ( utilizarea iluminatului natural n loc de
cel artificial, utilizarea sistemelor de nclzire cu termoficare n loc de sobe ).
-montarea unor sisteme, instala[ii i dispozitive certificate de limitare i
stingere a incendiilor.
-ignifugarea, dup caz a unor materiale combustibile
-depozitarea corespunztoare a substan[elor chimice cu ac[iune
reciproc.
-realizarea unor dopuri ignifuge la trecerile cablurilor electrice prin
planee combustibile .a.
. NO|UN DESPRE EVOLU|A NCENDLOR
1. ncendiu i fazele sale
ncendiul este un proces complex de ardere, cu evolu[ie nedeterminat,
incluznd i alte fenomene de natur fizic i chimic ( transfer de cldur,
formarea flcrilor, schimbul de gaze cu mediul nconjurtor, transformri
structurale produse n materialele de construc[ie i elemente de rezisten[.
Apari[ia focarului ini[ial. Este faza n care, datorit unor mprejurri
favorabile, sunt puse n contact materialul combustibil cu sursa de aprindere, a
crei energie acumulat n timpul pierderii de contact, duce la ini[ierea
incendiului.
Faza de ardere lent. Aceast faz are o durat extrem de variat.
Absent n numeroase cazuri ea poate dura doar cteva minute, ore i n unele
situa[ii zile i sptmni n cazul arderii mocnite.
Faza de ardere activ. n aceast faz, arderea se propag la
toate obiectele nvecinate cu focarul, avnd aerul necesar nc n cantitate
suficient.
Faza de ardere generalizat. Dup producerea fenomenului de
flash-over ( sau mult mai rar de backdraft ), arderea se generalizeaz n
ntreaga incint. Temperaturile se uniformizeaz spre valori maxime, transferul
de cldur prin radia[ie devenind net preponderent. n cursul acestei faze,
structurile de rezisten[ sunt cele mai afectate de incendiu; se fisureaz i se
disloc pere[ii, se lrgesc deschiderile .a., avnd ca urmare propagarea
incendiului n incintele apropiate i apoi n ntreaga cldire.
Faza de regesie. n cursul acestei faze, temperatura nceteaz s
mai creasc, apoi ncepe s scad datorit epuizrii combustibilului, dar
scderea nu este brusc, ac[ionnd n continuare distructiv asupra structurilor.
Avnd n vedere propriet[ile fizico-chimice ale gazelor de ardere i ale
materialelor combustibile, orice incendiu urmeaz n primele faze, un model
de dezvoltare spa[ial dup anumite reguli generale. Cunoaterea acestui
model permite identificarea mai rapid a amprentei incendiului.
a) n zona focarului ( n care s-a declanat incendiul ) arderea dureaz
mai mult dect n spa[iile nvecinate i deseori cu o intensitate mai mare.
b) Datorit greut[ii mai mici dect a aerului gazele de ardere i fumul au
o tendin[ natural de propagare ascendent.
c) Aprinderea ini[ial evolueaz spre incendiul dezvoltat numai dac
deasupra flcrii ini[iale ascendente se gsesc materiale combustibile n
cantitate suficient pentru creterea volumului proceselor de ardere.
d) Propagarea lateral a incendiului se produce pn la limita spa[iului
din mediul nconjurtor, cu o vitez mai mare atunci cnd exist o obstruc[ie pe
direc[ia ascensional.
e) Avnd n vedere tendin[a de propagare ascensional a incendiului
toate focarele de ardere situate n partea de jos a spa[iului investigat trebuie
depistate i analizate ca posibile focare de ini[iere a incendiului, n numeroase
cazuri, acestea sunt situate chiar la nivelul pardoselii.
. CLASFCAREA CAUZELOR DE NCENDU
Se consider surse de aprindere : arc cu scnteie electric; efectul termic
al curentului electric; scurtcircuit electric; electricitate static; flacr nchis;
flacr deschis; efect termic; frecare; scnteie mecanice, jar sau scnteie
( [igara); autoaprindere; reac[ie chimic; explozie; substan[e incendiare;
trsnet; alte surse ( radia[ie solar, energie nuclear, cderea unor corpuri din
atmosfer ).
Mijloace care produc surse de aprindere pot fi :
-electrice, aparate electrocasnice, mijloace de iluminat electric, aparate
de ntrerupere i control, conductori i alte echipamente;
-sisteme care produc electricitatea static : depozitare, vehiculare i
transport lichide i sau pulberi combustibile, curele de transmitere a micrii,
splarea n lichide combustibile, echipament, unelte i scule care se ncarc
electrostatic.
-Mijloace cu flacr deschis : brichete, chibrituri, lmpi, spirtiere,
lumnri, tor[e.
-Foc n aer liber
-|igar
-Aparate de nclzit : cazane, cuptoare, aparate de gtit, sobe,
usctoare, dispozitive pentru sudur, tiere sau lipire cu gaze ori lichide
combustibile
-Utilaje i sisteme de ac[ionare : motoare, locomotive, maini
-Metale care ard sau care produc scurgeri topite
-Conducte pentru agen[i termici, ventilare sau produse de ardere :
burlane i couri de fum, conducte de nclzire sau tehnologice cu abur sau cu
alte fluide calde.
-Produse ce se pot aprinde spontan
-Produse i substan[e care pot produce explozii
-Trsnet
-Corpuri supranclzite de soare
-Reactoare cu arme nucleare
mprejurri determinante intervin ca parametru i n evaluarea riscului de
incendiu, ele pot fi grupate astfel :
-instala[ii electrice defecte
-echoamente electrice improvizate
-aparate electrice sub tensiune
-sisteme de nclzire defecte
-mijloace de nclzire improvizate
-mijloace de nclzire nesupravegheate
-couri, burlane de fum defecte sau necur[ate
-cenu, jar sau scntei de la sisteme de nclzire
-jocul copiilor cu focul
-fumatul
-focul deschis
-sudura
-aprinderea spontan sau reac[ii chimice
-scntei mecanice, electrostatice sau de frecare
-scurgeri de produse inflamabile
-defec[iuni tehnice, construc[ii montaj
-nereguli organizatorice
-defec[iuni tehnice de exploatare
-explozie urmat de incendiu
-accident tehnic
-trsnet i alte fenomene naturale
-ac[iune inten[ionat
-alte mprejurri
-nedeterminate
Clasificarea incendiilor n raport cu cauzele care le-au produs se poate
face n func[ie de elementele obligatorii men[ionate mai sus, dar, n cele mai
multe cazuri, se opteaz pentru analiza naturii sursei de aprindere
Astfel se pot deosebi urmtoarele categorii :
1. Surse de aprindere cu flacr :
-focuri n aer liber
-flacr ( chibrit, lumnare )
-flcri de la aprate termice
2. Surse de aprindere de natur termic :
-obiecte incandescente ( [igar, topituri metalice, becuri i proiectoare
electrice, jar cenu, zgur de la aprate de nclzit, particule incandecente de
la sudur ).
-cldur degajat de aparate termice
-eectul termic al curentului electric
-curi defecte i necur[ate ( fisuri, scntei )
3. Surse de aprindere de natur electric :
-arcuri i scntei electrice
-scurtcircuit ( echipamente, cabluri )
-electricitate static
4. Surse de aprindere spontan :
-aprindere spontan de natur chimic (inclusiv reac[ii chimice
exoterme)
-aprindere spontan de natur fizico-chimic
-aprindere spontan de natur biologic
5. Surse de aprindere de natur mecanic :
-scntei mecanice
-frecare
6. Surse de aprindere naturale :
-cldur solar
7. Surse de aprindere datorate explozivilor i materialelor incendiare
8. Surse de aprindere indirecte ( radia[ia unui focar de incendiu; flacra
unui amestec exploziv ).
V. CERCETAREA CAUZELOR DE NCENDU
Cercetarea cauzelor de incendiu trebuie n[eleas ca un ansamblu de
msuri i ac[iuni organizatorice, tehnice i operative care include metode,
procedee i mijloace specifice n vederea stabilirii precise a mprejurrilor,
surselor, mijloacelor de aprindere i, dup caz, a autorilor care au generat
producerea incendiului sau evenimentului urmat de incendiu.
Scopurile activit[ii de cercetare a incendiilor sunt:
-descoperrea mprejurrilor i cauzelor reale care au generat incendiul
-prevenirea n viitor a incendiilor datorate cauzelor i mprejurrilor
similare sau asemntoare celor cercetate.
-srijinirea organelor de cercetare penal n elucidarea cauzelor, n
identificarea fptuitorilor i n administrarea probelor n vederea afrii
adevrului pentru luarea msurilor ce se impun.
-fmularea concluziilor i nv[mintelor privind activitatea de prevenire i
stingere a incendiilor desfurat i luarea msurilor pentru perfec[ionarea
acestora n viitor.
Activitatea de cercetare a cauzelor de incendiu presupune :
-cercetarea la fa[a locului-activitatea de baz-care trebuie efectuat la un
interval de timp ct mai scurt fa[ de ini[ierea incendiului
-documentarea
nvestigatorul trebuie s stabileasc :
-date privind dispunerea n plan i structura constructiv a cldirii,
ncperii, instala[ii tehnologice, instala[ii utilitare, starea i condi[iile de
exploatare a acestora.
-Tipul i parametri de func[ionare a mijloacelor tehnice dev prevenire i
stingere a incendiillor ; starea tehnic a acestora.
-Msurile i dispozi[iile de prentmpinare a propagrii incendiului ( ui,
obloane, cortine rezistente la foc, dispozitive de evacuare a fumului, sisteme
de presurizare ), precum i starea tehnic a acestora.
-Materialele i obiectele aflate n zona afectat naintea incendiului,
cantitatea, distribu[ia, starea, modul de ambalare, i caracteristicile tehnice i
de combustibilitate a acestora.
-Tipul, amplasarea i numrul stingtoarelor i mijloacelor ini[iale de
interven[ie.
-Procese tehnologice sau activit[ile ce se desfoar n obiectivul
afectat ( scheme de flux tehnologic i caracteristici tenice, amplasarea i
starea tehnic a utilajelor, parametrii de func[ionare ali acestora, condi[iile de
exploatare, precizate de furnizor i cele reale ), organizarea i modelul de
asigurare a ntre[inerii, reviziilor i repara[iilor diverselor utilaje.
-Atribu[iile salaria[ilor ( n condi[ii normale de lucru i pentru nlturarea
avariilor sau defec[iunilor ) i corelarea lor cu pregtirea profesional.
-Activitatea de aprare mpotriva incendiilor desfurat de cadrul tehnic
cu atribu[iuni de ndrumare, control i constatare a nclcrii legii, n domeniul
stingerii incendiilor, serviciul de pompieri civili, salaria[i.
-Faza de activitate n care se afl obiectivul, sec[ia, ncperea, instala[ia,
utilajul ( n timpul programului de lucru, n afara lui, n func[ionarea normal,
probe tehnologice, revizie repara[ii, repunere n func[iune )
-Deficien[e i abateri manifestate anterior fa[ de parametrii de
func[ionare stabili[i, cunoscute sau sesizate, dar neaduse la cunotin[
factorului tehnic de decizie, observa[ii n legtur cu instala[iile, utilajele,
agregatele tehnologice i de activit[i ( scntei, plpiri, miros, varia[ii de
tensiune, scurtcircuite)
-Activit[i sau opera[ii diferite de cele specifice proceselor tehnologice
sau de func[ionare normal executate naintea incendiului n zona n care se
presupune declanarea incendiului sau n vecintatea acesteia
-data, ora i modul n care s-a fcut alrmarea serviciului de pompieri
civili, alertarea pompierilor militari, anun[area conducerii obiectivului.
-Aspecte re[inute de martori ( ora observrii, mprejurri, manifestarea
incendiului perceput optic, acustic, persoane strine observate la locul
incendiului )
Pentru culegerea datelor necesare se vor utiliza documente existente la
serviciul de pompieri civili, conducerea agentului economic, unitatea de
pompieri militari. De asemenea, se vor audia to[i martorii oculari i alte
persoane care de[in date privind situa[ia din obiectivul afectat de incendiu,
stabilindu-se, nc de la nceput, cercul persoanelor ce pot da informa[iile
necesare. Audierea se va face cu o abordare neagresiv, informal, cordial,
pe baz de interviu
-modul de manifestare ( intensitatea i durata arderii
Situa[ia n care a fost
observat incendiul
Evolu[ia n timp i
spa[iu a incendiului
-propor[iile atinse n diferite faze
-focare principale de ardere
-viteza de propagare
-aspecte re[inute de martori
-timpii de siguran[ la foc i operativi de interven[ie care prezint interes
-naintea declanrii incendiului
-pe timpul manifestrii incendiului
Datele se vor ob[ine pe baz de interviu, dup exemplul de mai jos, de la
sta[ia meteo cea mai apropiat.
-a fost furtun naintea incendiului ?
-au fost descrcri electrice n atmosfer ?
-a fost inunda[ie ?
-a fost cald / frig neobinuit ?
-a fost o zi umed ?
-a fost zpad mare ?
-era ntuneric ?
-ac[iunea salaria[ilor la locul de munc
-ac[iunea sistemelor i instala[iilor de semnalizare, alarmare i alertare n
caz de incendiu i a sistemelor, instala[iilor i dispozitivelor de limitare i
stingere a incendiului ( ora la care au ac[ionat, sectorul de declanare, dac
au func[ionat la ntreaga capacitate, deficien[e n func[ionare, efectul ac[iunii
lor asupra procesului de ardere. Cunoaterea acestor date poate furniza indicii
valoroase asupra locului ini[ierii incendiului ( unde va trebui cutat focarul ),
duratei acestuia i modul de evolu[ie ( rapid sau lent ). Este necesar
verificarea corectitudinii alegerii, montrii i ntre[inerii acestora.
-ac[iunea serviciului de pompieri civili, (dup caz, cooperarea cu alte
servicii ).
-ac[iunea pompierilor militari
Se vor preciza durata, dispozitivul i opera[iile ntreprinse, mijloacele
utilizate, salvri de persoane i bunuri, factori care au facilitat i limitat
ac[iunea de interven[ie, accidente i victime.
Situa[ia obiectivului dup lichidare incendiului i efectele acestuia asupra
construc[iei, instala[iilor, materialelor i persoanelor.
-se fac observa[ii pentru stabilirea "amprentei incendiului ", precizndu-se
zonele afectate de incendiu, efectul fumului, gazelor fierbin[i, gazelor corosive
etc., pozi[ia bunurilor i propor[ie n care au ars sau au fost deformate,
ac[iunea solicitrilor termice asupra construc[iei, instala[iilor i materialelor
-se stabilesc urmele care vor fi analizate pe loc sau ulteriaor.
!rincipalele urme ale incendiului se pot clasifica astfel.
Situa[ia meteorologic Desfurarea
interven[iei de stingere a
incendiului
urme de cenu i fum, rezultate prin arderea, topirea sau
descompunerea materialelor i substan[elor combustibile sau nerezistente la
temperaturile produse pe timpul incendiului ( textile, mase plastice, cauciuc,
lemn, sticla ).
urme de lichide, vapori i gaze combustibile ( produse petroliere,
lacuri, vopsele, solven[i, gaz metan, gaz lichefiat )
urme create de explozivi, provenite de la :
substan[e explozive : focarul, schije, ruperi, arsuri, furnizare,
efecte distructive, urme, efecte sonore.
amestecuri explozive
succesiunea exploziilor, furnizare, scurgeri de produse
combustibile, tipuri de instala[ii, efecte distructive
explozii fizice : crpturi, rupturi datorate fisurilor, defectele
de fabrica[ie, coroziuni intensive, solicitrilor mecanice ndelungate, for[area
aparatelor de msur i control datorit suprapresiunii sau vibra[iilor, schije,
deteriorarea vecint[ilor, distrugeri provocate de recipientul explodat.
microurme create de incendii i explozii
particule de sticl, vopsea coloran[i, lacuri, pulberi combustibile.
resturi de lichide combustibile, lubrifian[i, mase plastice
resturi de materiale combustibile arse
urme de produse chimice incendiare, toxice i radioactive
urme ale omului
urme cu forme ale minilor, picioarelor, vocii, scrisul, maniere de a
executa diferite ac[iuni.
urme biologice de snge, saliv, pr, miros, [esuturi noi, arsuri
urme de ncl[minte, mbrcminte i a altor obiecte folosite de
om.
urme ale vegetalelor ( resturi carbonizate ) achii, semin[e, plante
uleioase
urme ale animalelor lsate de picioare, coarne, snge, pr, puf,
pene
urme de mijloace de transport, anvelope, ro[i, potcoave, scurgeri
de carburan[i.
-se precizeaz efectele asupra persoanelor
-se precizeaz pozi[ia focarului de ini[iere i vecintatea cu urme de
materiale combustibile, instala[ii, utilaje
Fixarea datelor de mai sus se face conform Codului de procedur
penal, prin :
descriere n proces verbal de constatare la fa[a locului, raportul de
constatare tehnico-tin[ific, raportul de constatare medico-legal.
mijloace tehnice, fotografie judiciar, sch[e, desen, filmul judiciar,
video-fonograme judiciare.
Ridicarea urmelor sau a imaginilor acestora se face prin procedee i
tehnici criminalistice specifice :
ridicarea obiectului care poart sau de[ine urme ( sticle, bidoane,
batiste, pungi de plastic, cutii conserve )
ridicarea crustelor, depunerilor, petelor, folosind solubilizarea n
ap sau alcool, siringa, pipeta, aspiratorul, spatula, lop[ica, penseta,
magnetul
ridicarea prin transferare folosind folii adezive, electricitatea
static, transvazarea
ridicarea prin fotografiere, filmare, mulaj, desen
Urmele sau purttorii de urme se vor ambala separat, se vor marca,
eticheta i sigiliul.
V.SURSE DE APRNDERE CU FLACR
1. Surse de aprindere cu flacr deschis
Chibritul
Chibritul este cel mai obinuit mijloc utilizat pentru a ob[ine o flacr.
Cele mai rspndite sunt chibriturile de siguran[ alctuite dintr/un b[ de lemn
( n general de plop ) impregnat cu parafin i o gmlie ce const dintr-o
past pe baz de clorat de potasiu. Suprafa[a de frecare de pe cutie este
alctuit dintr-o past pe baz de fosfor rou ce con[ine clei i material abraziv
praf de sticl.
Flacra de chibrit arde timp de circa 20 secunde i poate atinge o
temperatur de pn la 600 grade C.
Lumnarea
Dei lumnarea nu mai este utilizat de mult ca factor de iluminat, sunt
semnalate totui n continuare, unele incendii provocate de aceast surs de
aprindere. Lumnrile pot fi utilizate i ca mijloc de aprindere ntrzietor la
incendii inten[ionate.
Bricheta
Bricheta este un dispozitiv productor de flacr, ac[ionat manual sau
electric, fie utiliznd drept combustibil hidrocarburi lichefiate ( n-butan,
izobutan, propan ). Brichetele pot fi de unic folosin[, reglabile, nereglabile
sau cu reglare automat, cu sau fr mecanism de autostingere, cu sau fr
sistem paravnt.
Brichetele lsate la ndemna copiilor chiar i cele cu mecanism de
siguran[, pot provoca incendii grave.
Focuri n loc deschis
Focurile n loc deschis aprinse voluntar n diferite scopuri ( distructiv,
gtit, nclzit ), cum ar fi focul de tabr, focul de mirite, focul pentru arderea
gunoaielor, deeurilor, lsate fr supraveghere i scpate de sub control n
pduri, cur[i, antiere, depozite, ct i n spa[ii interioare : focuri pentru nclzit
n hale industriale, cldiri n construc[ie pot s se propage la materialele i
elementele de construc[ie combustibile din apropiere.
Flcrile acestor aparate au un nivel termic foarte ridicat. Flacra unei
lmpi de lipit poate atinge 1 500 grade C lng doz, respectiv 200 grade C la
40 cm i 100 grade C la 70 cm, iar cea a unui arztor cu propan atinge 2700
grade C
Flacra unui bec de sudur oxiacetilenic are temperatura de 3 100
grade C la doz, iar aceasta scade cu distan[a, la circa 10 cm fiind de 1200
grade C iar la 100-130 cm de circa 200 gradeC
Aceste flcri prin cldura degajat, provoac incendii :
- prin ac[iunea direct asupra materialelor aflate n apropiere
-prin conduc[ie termic dac piesa metalic asupra creia se
efectueaz lucrri de sudur sau tiere este n legtur cu un material uor
aprinzibil.
n aceast categorie pot fi men[ionate, malini de gtit, sobe, cuptoare,
arztoare, aragaze toate func[ionnd pe principii similare, fie cu combustibil
gazos, fie cu combustibil lichid.
Flacra ca atare, n func[ionare normal, poate intra n contact cu
nbrcmintea confec[ionat din fibre uor aprinzibile, provocnd incendii i
arsuri grave persoanelor n cauz.
Aceste dispozitive pot fi felinare, lmpi cu petrol ( numite i cu flacr
nchis ) sunt, de regul, incluse n categoria surselor de aprindere cu flacr,
dei modul de ini[iere a unui incendiu difer : fie prin conduc[ie tzermic
datorit temperaturii pere[ilor, fie prin utilizarea necorespunztoare
rsturnare, spargere, fisurare; cnd lichidul combustibil din rezervorul
dispozitivului, se aprinde cu flacr, care intr n contact cu diferite materiale
aprinzibile.
Conform Normelor generale de prevenire i stingere a incendiilor :
-este interzis utilizarea focului deschis n locuri cu pericol de incendiu i
pe timp de vnt ( locuri cu pericol de incendiu, n care se aplic aceast
interdic[ie, se stabilesc i se marcheaz de persoanele n drept ).
-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deeurilor i a altor materiale
combustibile, se face n locuri special amenajate, de tip crematorii, sau pe
terenuri pregtite, cu luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicare
propagrii focului la vecint[i, supraveghindu-se att arderea ct i stingerea
jarului la terminarea activit[ii.
-Persoanele care rspund potrivit legii de creterea, educarea i
ngrijirea copiilor au obliga[ia de a lua msuri pentru prentmpinarea jocului
copiilor cu focul
Aparate de tiere,
lipire, sudur oxiacetilenic
Aparate termice Dispozitive de iluminat
cu flacr
Recomandri
preventive
-Utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei n zone de
agrement, incinta unit[ilor sau gospodriilor popula[iei se face numai n locuri
amenajate pentru a npiedica propagarea focului la vecint[i.
-Efectuarea lucrrilor de sudare, tiere, lipire sa similare este interzis n
construc[ii publice pe timpul programului cu publicul, iar iar n instala[iile
tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, n depozite ori n alte spa[ii cu
pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substan[elor combustibile
este permis numai pe baza permisului de lucru cu foc sau, dup caz, a
autoriza[iei de lucru, dup ce s-au luat msuri pentru :
Evacuarea persoanelor
ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile
Golirea, splarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor
Aerisirea sau ventilarea spa[iilor
Dotarea locurilor de munc cu mijloace de limitare i stingere a
incendiilor.
nstruirea personalului de execu[ie, control i supraveghere
asupra mijloacelor p.s.i. i informarea serviciului de pompieri.
Se recomand aplicarea urmtoarelor msuri :
-intensificarea msurilor educative cu copiii pentru a fi deprini cu
folosirea corect a aragazului i a altor aparate casnice i pentru nsuirea i
respectarea regulilor de folosire corect a chibriturilor i brichetelor.
-Acordarea unei aten[ii deosebite sudrii sau tierii conductelor care trec
prin planee combustibile sau care ajung n ncperi cu materiale combustibile
-Zonele din biserici sau alte construc[ii de cult care pot intra n contact cu
flacra lumnrilor vor fi protejate corespunztor ( prin ndeprtarea
materialelor combustibile, ignifugare sau late procedee )
5(714/10 $0 A!/(,$0/0 $0 ,A34/K 30/M(CK
1.Aprinderea de natur termic
sursele de aprindere de acest tip se caracterizeaz prin nivelul termic
ridicat, ac[ionnd fie n contact direct cu materialul combustibil ( conduc[ie
termic ), fie la distan[ prin radia[ie i convec[ie, n ambele cazuri ridicnd
temperatura materialului la valori superioare temperaturii de aprindere
spontan. Este o categorie foarte larg care include obiecte incandecente
( [igar, becuri electrice ) cldura degajat de aparate termice, cldura
degajat prin efectul temic al curentului electric.
Radia[ia
Radia[ia termic este o form particular a transferului de cldur, n
care purttorul de energie este reprezentat de undele electromagnetice.
Conduc[ia termic
Reprezint transportul direct al cldurii n interiorul aceluiai corp
material, lipsit de micri aparente, n masa cruia exist diferen[e de
temperatur, sau n corpuri diferite, atunci cnd ntre acestea exist un contact
minim i diferen[e de temperatur.
Corpurile incandecente de natur diferit ( [igar, becuri, topituri
metalice ) pot atinge temperaturi ridicate, 700 1 500 gradea C, prin acest
nivel termic ac[ionnd ca surs de aprindere a materialelor combustibile.
ncendiile datorate neglijen[ei fumtorilor ( [igar uitat sau aruncat la
ntmplare pe materiale uor aprinzibile ) reprezint 7-8 % din total n ultimii
ani.
Spre deosebire de lmpile ce furnizeaz aa numita lumin rece,
becurile incandecente se caracterizeaz prin temperatura ridicat la
suprafa[a balonului de sticl.
Surse de aprindere datorate unor substan[e topite se ntlnesc rar, dar
prezint un nivel termic deosebit de ridicat. Astfel de pericole sunt asociate
cu opera[ii tehnologice desfurate n incinte, de regul supravegheate de
aparatur de msur i control, fiind datorate, de regul unor manevre greite
sau defec[iuni. n cazul n care cantitatea de material topit deversat este mare,
propagarea incendiului este rapid, iar interven[ia dificil.
Brocurile de sudur i particulele de metal topit rezultate n urma
opera[iunilor de lipire, tiere, sudare, formeaz o categorie aparte, ce nu poate
fi identificat cu scnteiele mecanice ( rezultate din opera[iuni mecanice care
au un poten[ial termic mai sczut ) sau particulele incandecente proiectate de
gazele arse prin couri.
Scnteiele de locomotiv au disprut de tot din statistici ca surs de
aprindere, odat cu retragerea din circula[ie a mijloacelor ce le generau :
locomotive cu abur, putnd fi eviden[iate doar ca posibilitate, n cazul unor
trasee secundare, muntoase, izolate n care acestea se mai folosesc.
Scnteiele care ies pe courile cldirilor de locuit sau ale unor ateliere
industriale au poten[ial termic necesar pentru a ini[ia aprinderea nveliului
combustibil al acoperiului respectiv sau al unei cldiri nvecinate, precum i
materialele combustibile de pe terenul nconjurtor. Distan[a de ac[iune este
de circa 10 30 m.
Sobele metalice , n deosebi cele cu combustibil lichid, prezint un
pericol mai ridicat de incendiu dect sobele cu acumulare de cldur, cu o
construc[ie i o func[ionare mai robuste.
Courile se manifest ca surs de aprindere ndeosebi prin scnteie i
particule incandecente ce ies prin co i mai pu[in prin temperatura pere[ilor
care rareori atinge valori importante.
Riscul devine semnificativ n cazul instala[iilor de nclzire cu abur din
unele obiective economice, n condi[iile favorizante ale depunerilor de praf
( mai ales de lemn ), scame, sau a amplasrii materialelor combustibile timp
ndelungat pre aproape de acest mijloc de nclzire. n acest caz ventila[ia
insuficient i temperatura ce poate ajunge la 150-170 grade C ( func[ie de
agentul termic utilizat ) determin acumularea rapid de cldur i atingerea
temperaturii de aprindere spontan.
Aparatele de nclzit electrice ( aeroterm, calorifer, reou, radiator,
pern electric ), ct i aparatele electrocasnice ( fier de clcat, televizor ) pot
ini[ia incendii att prin producerea unor defec[iuni de natur electric, ct i prin
cldura transmis de aparatul respectiv prin conduc[ie sau radia[ie
obiectivelor i materialelor combustibile pe care sunt amplasate sau care sunt
n imediata lor apropiere.
Din cauza suprancrcrii conductoarelor are loc i deteriorarea izola[iei
cu favorizarea unor defec[iuni electrice de tip arc electric sau scurtcircuit, la
rndul lor poten[iale surse de aprindere.
Este interzis fumatul n locuri cu risc de incendiu, stabilite ca atare
prin reglementri specifice sau prin dispozi[ii ale persoanelor fizice i juridice.
Locurile unde este permis fumatul se doteaz ( lad cu nisip, vas
cu ap, stingtor ) i dup caz se marcheaz conform reglementrilor
specifice.
Produsele, materialele i substan[ele combustibile se amplaseaz
la distan[ de siguran[ fa[ de sursele de cldur sau se protejeaz astfel
nct s nu fie posibil aprinderea lor.
Se interzice folosirea sobelor sau a altor mijloace de nclzire
defecte, supraaalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum i
aprinderea focului utiliznd lichide inflamabile
Este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termic i
cur[area periodic a courilor de evacuare a fumului.
Se recomand luarea i altor msuri de prevenire a incendiilor cum ar fi :
-montarea, amplasarea i func[ionarea sobelor i courilor se vor efectua
numai conform instruc[iunilor fabricantului i standardelor n vigoare ( STAS
6793, STAS 9072, STAS 3607 )
-repararea i cur[area periodic a sobelor i courilor
-cur[area instala[iilorde nclzire periodic de deeuri, scame, praf.
-Utilizarea numai a aparatelor casnice i de nclzit certificate i
verificate
-nterzicerea improviza[iilor la instala[iile de nclzit i nesupravegherii
lor.
-nterzicerea func[ionrii cu defec[iuni a acestora.
-Depozitarea n gropi speciale a cenuii, jratecului, iar pe vreme de vnt,
stingerea cu ap.
-Supravegherea permanent a opera[iunilor tehnologice cu materiale n
stare de incandecen[.
-Protejarea lmpilor cu incandescen[ cu globuri i grtare de protec[ie.
-Dimensionarea corect a cablurilor i conductoarelor electrice
-Verificarea permanent a suspendrii radiatoarelor electrice tip
eleveuz, utilizarea lan[urilor i a altor tipuri de legturi sigure.
5((714/10 $0 A!/(,$0/0 $0 ,A34/K 0+0C3/(CK
Msuri de prevenire
ncendiile provocate la instala[iile electrice, att n [ar, ct i n
strintate, au o pondere mai mare n totalul incendiilor cu pierderi materiale
importante i n unele cazuri cu pierderi de vie[i omeneti.
Regulile anormale de func[ionare care apar la instala[iile electrice pot
pune n pericol fie instala[ia respectiv, fie via[a personalului de exploatare, fie
mediul nconjurtor prin distrugerea unor piese electrice i ntreruperea
func[ionrii instala[iei sau ini[ierea unui incendiu. n toate aceste cazuri trebuie
s intervin dispozitivele de protec[ie, care la ivirea unui regim anrmal s
comande izolarea pr[ii efecte prin deconectarea ei, sau numai s
semanalizeze apari[ia regimului anormal.
Cele mai fregvente regimuri anormale care pot aprea n func[ionarea
instala[iilor electrice de joas tensiune i care constitue principalele cauze de
incendii de natur electric sunt :
-supracuren[ii
-supratensiunile
-scderea tensiunilor sub anumite limite
-apari[ia tensiunii pe piese care n mod normal nu sunt sub tensiune
-punerea la pmnt a unei faze
Principalele surse de aprindere de natur electric rezultate n urma
acestor regimuri anormale de func[ionare, n ordinea fregven[ei de manifestare
sunt :
-creterea temperaturii datorit suprasarcinii n conductoare i aparate
-creterea temperaturii datorit curen[ilor de scurtcircuit n conductoare
i aparate
-producerea anormal de cldur n izola[ie
-producerea normal i anormal de cldur n contacte defectuase
-arcuri amorsate ntre conductori sau ntre conductori i mas
-arcuri i scntei n aparate i echipamente
-localizarea anormal a cldurii n aparate de utilizare, datorit i lipsei
posibilit[ilor de disipare a cldurii produse.
Arcul electric este o descrcare disruptiv, continu, ntre doi electrozi
sub tensiune
Arcul electric apare n instala[iile electrice i n condi[ii normale de
func[ionare, n momentul deschiderii unui circuit electric prin intermediul
contactelor mobile ale ntreruptoarelor i separatoarelor. Dac parametrii
acestui arc se ncadreaz n limitele capacit[ii de rupere a ntreruptorului, el
se stinge fr consecin[e. Dac ns apare n alte puncte, unde n mod normal
nu este prevzut a apare, sau dac depete capacitatea de rupere a
aparatajului, apar efectele sale devastatoare.
Prin scurtcircuit se n[elege contactul accidental, fr rezisten[ sau
printr-o rezisten[ de valoare mic a dou sau mai multe conductoare aflate
sub tensiune. Scurtcircuitul se produce cnd izola[ia dintre dou conductoare
ale unei instala[ii electrice ale unei re[ele sau ale unui aparat se degradeaz i
cele dou conductoare ntre care exist o diferen[ de poten[ial ajung n
contact unul cu cellalt.
Msuri p.s.i.
proiectarea, execu[ia i montarea oricror elemente componente
ale instala[iei electrice trebuie efectuat n strict conformitate cu normele i
normativele n vigoare, orice improviza[ie sau excu[ia lucrrilor de montare,
ntre[inere, repara[ii de ctre personal necalificat i neautorizat trebuie exclus
cu desvrire
remedierea imediat a oricrei defec[iuni constatate, aparatele i
echipamentele electrice cu defec[iuni trebuie deconectate imediat de la re[ea
respectarea strict a condi[iilor termice speciale la echipamentele
destinate s func[ioneze n mediu cu pericol permanent de explozie
asigurarea corectitudinii alegerii i a selectivit[ii elementelor de
protec[ie ; evitarea siguran[elor supradimensionate, necalibrate
verificarea permanent a contactelor, ntreruptoarelor, prizelor,
dozelor, nlturarea celor complete i incomplete.
Evitarea supranclzirii instala[iilor electrice prin conectarea de
consumatori peste puterea proiectat.
Verificarea periodic a lagrelor motoarelor electrice, a
temperaturii carcasei, evitarea griprii.
nterzicerea folosirii conductelor de gaz drept legtur cu pmntul
nterzicerea montrii cablurilor, tablourilor electrice direct pe
elemente de construc[ie din materiale combustibile
Prevederea de carcase de protec[ie ( etanate corespunztor i
men[inute nchise ) pentru tablourile de distribu[ie, relee, contactoare.
nterzicerea ag[rii de ntreruptoare, conductoare, lmpi, a
hainelor i diferitelor obiecte
nterzicerea lsrii nesupravegheate a aparatului electric n
condi[iile impuse tehnologic.
Dotarea corespunztoare a mijloacelor de interven[ie psi adegvate
Men[inerea curat a instala[iilor electrice, prin nlturarea periodic
a prafului, scamelor, corpurilor strine, ce pot duce la contumri de izola[ii i
ulterior la scurtcircuit.
n timpul micrii prin frecare de alte corpuri, corpurile solide, lichide i
gazoase, ndeosebi cele cu rezistibilitate mare se pot ncrca cu electricitate
static ( plus sau minus de electroni )
Electricitatea static poate provoca accidente urmate de explozie sau
incendiu, n cazul n care apar simultan trei condi[ii :
-atmosfer ambiant exploziv
-curgerea sarcinilor prin descrcarea disruptiv
-energia aeliberat prin descrcare, suficient pentru aprinderea
amestecului de gaz sau aer-pulbere.
Materiale capabile s produc descrcri electrice sunt :
-solide cauciuc natural i sintetic, rini sintetice i de asemenea prul
uman
Electricitatea static
-lichide n ordinea periculozit[ii : sulfur de carbon, eter, benzin,
hidrocarburi, esteri, hidrocarburi clorurate, cetone inferioare i alcooli
-gate, vapori : dioxid de carbon cnd este descrcat n stare lichid
dezvolt sarcini puternice n zpada carbonic, la fel jetul de abur de nalt
presiune.
Msuri de p.s.i.
a) prevenirea formrii sarcinilor electrostatice :
adugarea de aditiv n substan[e pentru mrirea conductivit[ii
electrice
viteze mai mici de curgere a fluidelor prin conducte
amplasarea conductelor de umplere a rezervoarelor mai aproape
de fundul rezervorului
relaxarea prin dispozitive speciale la intrarea n rezervoare, care
men[in lichidul o perioad de timp suficient de mare, care s asigure
scurgerea sarcinilor cumulate n lichid.
Transvazarea produselor petroliere prin furtunuri antistatice.
b) legarea la pmnt pentru dispersarea sarcinilor nainte de a ajunge
la un nivel nalt
Legarea la pmnt a utilajelor, rezervoarelor, conductelor de metal
Puncte colectoare pentru curele de transmisie
Planee i pardoseli conductoare
ncl[minte i mbrcminte bune conductoare de electricitate
c) modificarea superficial a mediului :
Umiditatea relativ a aerului de peste 60-70% sporete
conductibilitatea suprafe[ei corpurilor izolante prin formarea unui film de ap
care produce disiparea sarcinilor electrice
nterzicerea utilajelor nchise
d) ionizarea atmosferei nconjurtoare :
Eliminatori radioactivi
Dispozitive de ionizare prin induc[ie
Aparate de emisie cu raze
Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor prevd
obligativitatea utilizrii sistemelor de captare i scurgere la pmnt a
electricit[ii statice, precum i a men[inerii lor n bun stare de func[ionare,
conform instruc[iunilor specifice la construc[ii, instala[ii, utilaje i echipamente
tehnologice.
Se recomand ca n cazuri deosebite, msurile de prevenire s fie
stabilite n consultare cu un institut de specialitate.
V.SURSE DE APRNDERE SPONTAN
Marea majoritate a substan[elor gazoase lichide sau solide nu ard n
contact cu aerul la temperatur normal i presiune atmosferic. Un mare
numr dintre acestea sufer doar o oxidare, deseori lent sau limitat la un
strat superficial. Reac[iile de oxidare sunt exoterme, dar cantitatea de cldur
degajat este pre mic pentru a aduce ntreaga mas de substan[ la
temperatura de aprindere.
Aprinderea spontan ( autoaprinderea ) este deci fenomenul de
declanare a procesului de ardere prin autonclzirea unei substan[e
combustibile pn la valoarea temperaturii de aprindere spontan, specific,
fr a veni n contact direct cu o surs exterioar de aprindere. Dup natura
proceselor i reac[iilor ce produc autonclzirea se deosebesc aprinderi
spontane de natur chimic, fizico-chimic i biologic.
Aprinderea spontan de natur chimic se definete cafiind aprinderea
spontan a unor substan[e n contact cu oxigenul din aer, cu apa sau cu
compui organici cu care majoritatea substan[elor nu reac[ioneaz n condi[ii
normale.
Reac[iile chimice exoterme se pot produce pe timpul fabrica[iei,
transportului, manipulrii i depozitrii substan[elor care ac[ioneaz reciproc,
atunci cnd vin n contact. Reac[iile pot fi favorizate de factori externi : scntei,
lumin solar, cldur, umiditate. Efectul de aprindere, explozie se manifest
fie asupra substan[elor care reac[ioneaz, fie asupra unor substan[e sau
materiale combustibile prin transmiterea unor cantit[i mari de cldur sau a
flcrii ini[iale.
Aprinderea spontan de natur fizico-chimic se definete ca fiind
aprinderea spontan a unor substan[e combustibile n urma ac[iunii att a unor
procese chimice, ct i a unor factori de natur fizic.
Autonclzirea mangalului este datorat oxidrii atmosferei, cldura
generat la 100 grade C fiind de cca 250 Kg / mol oxigen reactant. Viteza de
ardere crete pentru mangalul preparat la temperaturi relati joase 350-500
grade C i mai ales pentru cel preparat n recipiente de fier.
n cazul crbunelui depozitat, intervine n principal tendin[a spre oxidare
puternic. Are loc att o absor[ie de oxigen ce ridic temperatura ntregii mase
ct i o chemisorbi[ie prin saturarea legturilor chimice ale carbomului,
favorizate de creterea temperaturii. Procesul de oxidare este foarte lent i
poate dura sptmini sau luni. Acumularea cldurii duce la creterea
temperaturii peste cea de autoaprindere. ndeosebi dup depirea
temperaturii de 50 grade C focarele de aprindere spontane se nmul[esc.
Fenomenul este accentuat de factori cum ar fi :
-con[inutul de cenu, crbuni cu con[inut ridicat de cenu se
autonclzesc mai greu
-con[inutul de umuditate; con[inutul ridicat de umiditate mpiedic
procesul de autonclzire; precipita[iile atmosferice ploaie, zpad- nu
influen[eaz direct creterea pericolului de incendiu.
-mrimea haldei; cele cu nl[imea de peste 4 m au o tendin[ mai mare
de autoaprindere.
-Vntul are un rol favorizant prin afluxul de aer adus
-Existen[a fisurilor, prin permiterea unui aport suplimentar de aer
favorizeaz aprinderea spontan.
-mpurit[i de materiale organice( lemn, frunze, paie ) sau chimice n
special sulfur de fier. Sulfura de fier favorizeaz aprinderea spontan a
crbunelui att prin cldura degajat la oxidare, ct i prin mrimea suprafe[ei
active a crbunelui, dezagregndu-se uor sub influen[a intemperiilor.
-Sorturile de crbune, antracitul, con[innd pu[ine substan[e volatile, nu
prezint tendin[ de aprindere spontan iar grafitul devine periculos numai
dac este supranclzit la peste 800 grade C i n prezen[a oxigenului, huila i
lignitul prezint ns aceast proprietate de aprindere spontan.
Aprinderea spontan a lemnului este un proces complex, n care
intervine i fenomenul de acumulare de cldur. Acumularea de cldur are
loc datorit expunerii prelungite n timp la ac[iunea unei surse de cldur i
este favorizat de existen[a unor straturi exterioare din alte materiale care
mpiedic disiparea cldurii, precum i absen[a unor cantit[i suficiente de
oxigen , mai ales n spa[ii nchise. n aceste condi[ii are loc creterea
temperaturii n interiorul masei lemnoase i uscarea intens a acestuia prin
eliminarea apei de constitu[ie i din hidra[i. Prin distilarea uscat a lemnului se
degaj gaze i vapori, se formeaz gudroane i al[i produi de piroliz, lemnul
se negrete se carbonizeaz, cptnd un aspect pros. Datorit oxigenului
provenit att din piroliza celulozei, ct i din aerul exterior, ptruns prin fisurile
create are loc aprinderea spontan.
Lacurile i vopselele sub form de depuneri n cabinele de vopsire
prezint tendin[ de aprindere spontan la contactul cu aerul, n timp.
Utilizarea unor pigmen[i cu reactivitate mare, mai ales n combina[ie cu diluan[i
avnd con[inut de toluen, mai mare dect limitele admise duce la ini[iertea unor
incendii att n cabinele de vopsire ct i la locul de depozitare ( n condi[ii
favorizante, lips ventila[ie, tip recipient.
Aprinderea spontan de natur de natur biologic este caracteristic
att unor produse vegetale, ct i unor produse de natur animal ( ln, pr de
animale, blegar ), care sub influen[a ac[iunii unor microorganisme produc
cldura necesar procesului de autoaprindere.
Se poate aprecia c aprinderea spontan a produselor vegetale este un
fenomen relativ fregvent.
ncendii aprute n baloturi sau grmezi de fibre vegetale sunt destul de
des atribuite aprinderii spontane, fr o examinare riguroas, mai ales cnd
lipsesc urme existente ale altor surse de aprindere. Uurin[a cu care aceste
fibre pot arde mocnit cnd sunt aprinse de la o surs accidental poate
produce efecte care s induc n eruare un examinator superficial.
O tendin[ mai accentuat spre aprinderea spontan o prezint doar lna
confec[ionat prin vechiul procedeu al putrezirii pieilor datorit contaminrii cu
grasime animal din zona subcutanat. Balotarea n stare umed a lnii astfel
imprefnat cu resturi de grsime n propor[ie de peste 16% - duce la
continuarea autonclzirii peste limita nclzirii microbiologice, prin oxidarea
rezidurilor, cu apari[ia fregvent a aprinderilor spontane.
Autonclzirea i aprinderea spontan a fibrelor vegetale impregnate cu
uleiuri sau oxidabile constitue o cauz important de incendii, care nu trebuie
neglijat. Un caz des ntlnit l reprezint [esturile impregnate cu grsimi,
uleiuri sau lacuri. Atunci cnd aceste produse sunt absorbite de materialele
poroase, cum sunt [esturile, crete suprafa[a uleiului n contact direct cu
aerul, viteza de oxidare se mrete considerabil la fel debitul de cldur.
Materialul poros asigur izolarea termic necesar, pentru autonclzire pn
la producerea aprinderii spontane. n cazul n care lavetele impregnate vin n
contact cu oxigenul curat, cum este cel stocat n butelii, reac[ia de oxidare
devine violent, putnd provoca explozii.
Semin[ele oleaginoase, ca i rezidurile de la extrac[ia uleiului prezint un
risc semnificativ de nclzire, atunci cnd din motive accidentale, se depete
nivelul admis de umiditate, de regul 9- 14%. Autonclzirea se datoreaz n
principal activit[ii ciupercilor i mucegaiurilor, n prezen[a umidit[ii n exces i
mai pu[in respira[iei semin[elor aflate sub nivelul necesar pentru germina[ie.
Autonclzirea n grnele depozitate este rezultatul umidit[ii n exces
sau a infestrii cu insecte, dar nu au fost semnalate aprinderi spontane. Grul
i ovzul cu umiditate de peste 20 % pot s se autonclzeasc pn peste
limita nclzirii microbiologice, dac nu se iau msuri preventive. Procesul de
nclzire este mai pu[in intens dect la boabele de soia.
La aprinderea spontan a ti[eilor din sfecl de zahr, caracteristic este
faptul c pn la temperatura de 60 grade C autonclzirea este determinat
de activitatea biologic a microorganismelor, dup dep[irea acestei
temperaturi producndu-se reac[ii chimice de oxidare specifice ( reac[ia
Maillard ). Reac[ia se extinde n ntreaga mas, se creaz centre de
autoaprindere care se transform n focare de ardere la cca 250 grade C.
Msuri p.s.i.
Materialele i substan[ele care prtezint pericol de autoaprindere
se pstreaz n condi[ii adegvate naturii lor, bine ventilate i lundu-se msuri
de control i prentmpinare a fenomenului de autoaprindere.
Prevenirea fenomenului de autoaprindere se urmrete i la
depozitarea furajelor i plantelor tehnice conform reglementrilor specifice.
Amplasarea depozitelor de combustibil, furaje i plante tehnice se
face la distan[e de siguran[ astfel nct eventualele incendii produse la
acestea s nu pericliteze vecint[ile, aceast prevedere constitue o oblliga[ie
pentru persoanele juridice i o recomandare pentru persoanele fizice.
Pe timpul transportului, depozitrii i manipulrii produselor sau
substan[elor combustibile se va [ine seama de propriet[ile fizico.chimice i de
compatibilitatea acestora cu substan[ele de stingere, astfel nct la contactul
dintre ele s nu se produc sau s se propage incendiul
Dispunerea materialelor periculoase n depozit se face potrivit
planului de depozitare.
1e recomand luarea i a urmtoarelor msuri 9
Cunoaterea i respectarea strict a reglementrilor i regulilor de
depozitare, transport, manipulare i utilizare a substan[elor cu ac[iune
reciproc.
Eviden[a precis a materialelor i substan[elor depozitate i a
propriet[ilor fizico-chimice ale acestora, notificarea cantit[ilor periculoase
conform prevederilor legale, inclusiv, cele ale Comunit[ii europene
Depozitarea acizilor n ncperi separate, rezistente la foc, cu
rafturi antiseismice pentru evitarea deteriorrii ambalajelor i a deversrilor,
fr prezen[a materialelor combustibile, cu ventilarea spa[iului de depozitare,
cu protejarea fa[ de ac[iunea razelor ( n special n aer liber ).
Transmiterea i depozitarea acizilor cu o puternic ac[iune
oxidant n recipiente metalice
Msurarea periodic a temperaturii i gradului de umiditate a
produselor cu tendin[ de aprindere spontan din depozite ( crbuni, produse
vegetale, azotat de amoniu ).
Ventilarea corect a spa[iilor de depozitare
nlturarea diverselor impurit[i ( hrtie, paie, crengi ) din produsele
depozitate n vrac sau sub diverse forme
Nepozarea conductelor de abur sau a altor [evi nclzite n
apropierea materialelor depozitate, controlul izola[iilor termice, ndeosebi la
flane
Men[inerea unei temperaturi sczute n depozite, produsele nu
trebuie introduse n depozite n stare nclzit.
Asigurarea unei substan[e suficiente fa[ de o surs de cldur a
elementelor de construc[ie din lemn
Depozitarea n condi[ii de siguran[ a crpelor mbibate n ulei,
vopsea n atelierele mecanice, vopsitorii, garaje
Pstrarea substan[elor cu mare capacitate de aprindere spontan
n recipien[i i medii cu care nu reac[ioneaz.
(E714/10 $0 A!/(,$0/0 $0 ,A34/K M0CA,(CK
Spre deosebire de scnteile electrice care sunt de tipul descrcri
electrice, scnteile mecanice sunt particule materiale, cu dimensiuni mici,
provenite din diferite opera[ii de prelucrare a metalelor sau din ciocniri
mecanice. Dei ca surs de aprindere intervin prin poten[ialul lor termic, sunt
individualizate prin natura activit[ilor mecanice care le genereaz.
Frecarea este un proces de natur molecular-mecanic-energetic,
care are loc ntre dou suprafe[e n contact, n micare relativ, supuse la o
for[ normal de apsare.
Scnteile mecanice sunt particule mici, cu diametrul de c[iva microni, de
metal prelucrat, care se nclzesc pn la incandescen[ n traiectoria pe care
o parcurg. Dac n zona n care se produc aceste scntei exist materiale
combustibile sau amestecuri explozive, nu poate fi neglijat posibilitatea unor
aprinderi sau explozii.
Msuri p.s.i.
Este interzis folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor i
sculelor neprotejate corespunztor sau care pot produce scntei prin
func[ionare, lovire sau frecare n spa[ii sau n locuri cu risc de incendiu.
1e recomand luarea i a urmtoarelor msuri9
a) n ncperile n care este posibil formarea amestecurilor explozibile
Se vor utiliza numai scule speciale, din metal sau alije care nu
produc scntei capabile s aprind amestecuri explozibile
Protejarea zonelor probabile de impact sau frecare cu diferite
materiale care nu produc scntei, imersate n lichide de rcire
nlocuirea din zonele probabile de impact cu aluminiu, a o[elului,
de regul corodat, cu un alt material sau, chiar cu aluminiu
Palletele ventilatoarelor s fie executate din materiale neferoase
Pardoselile trebuie s fie de tip antiscntei
Piesele i elementele n contact trebuie protejate cu carcase
nemetalice men[inute curate, lubrifiate fregvent i supuse unor inspec[ii
periodice.
b) la mainile i aparatele cu piese n micare:
Se va evita ptrunderea n interior a unor piese metalice, cuie,
uruburi
Se va saigura lubrifierea corect a pieselor, precum i a lagrelor
Se vor nltura operativ cauzele ce provoac fenomene sau
zgomote neobinuite n lagre sau zone de contact
c) opera[iuni mecanice cum ar fi polizarea, rectificarea nu trebuie
efectuate n locurile n care scnteile rezultate ar putea intra n contact cu
materialele combustibile sau amestecuri explozive
d) se va asigura transportul n condi[ii de siguran[, fr ocuri i frecri,
a materialelor care se descompun uor.
X. SURSE DE APRNDERE NATURAL
Trsnetul este o descrcare electric disruptiv aperiodic, de mare
intensitate care se produce n timp de furtun, ntre nori i pmnt, prin
interiorul unor canale de aer izolat
Se pot deosebi:
-trsnet cald descrcare caracterizat prin intensitate moderat, dar cu
durat relativ mre, astfel nct sarcina electric trecut prin canal este
considerabil, produce pagube ndeosebi prin efecte termice
-trsnet rece descrcare caracterizat prin intensitate foarte mare, dar
durat mic, sarcina trecut prin canalul de descrcare fiind relativ mic;
efectul termic este redus dar produce pagube prin efectele electromagnetice
puternice.
respectarea Normativului -20 la proiectarea i executarea
instala[iilor de protec[ie mpotriva
trsnetului
acordarea unei aten[ii prioritare cldirilor mai nalte ( biserici,
silozuri, mori etajate ) dect celelalte cldiri din zon
verificarea periodic a instala[iilor de paratrsnet; verificarea
periodic a prizelor de pmnt
executarea mbinrilor la elementele unui paratrsnet numai prin
sudur i nu prin nituire sau uruburi
evitarea pozrii prizelor de pmnt lng re[elele de cabluri
legarea la pmnt a oricrui obiect metalic masiv din gospodriile
agricole
evitarea coturilor brute la conductorii de coborre, precum i a
deteriorrilor mecanice ale acestora.
E(7A/1B,
ncendierea este considerat din cele mai vechi timpuri drept o fapt
foarte grav care provoac distrugeri, tragedii omeneti, deseori infirmitate i
moarte. Chiar dac ini[ial nu a fost ndreptat mpotriva unei vie[i omeneti,
prin evolu[ia sa aliatorie i violent pune n pericol via[a pompierilor i a
persoanelor care iau parte la ac[iunea de stingere sau de salvare.
Termenul de arson, utilizat n literatura de specialitate anglo-saxon i
generalizat pe plan interna[ional, a fost preluat ca atare n limba romn, prin
standardul SR-SO 8421/1 n care este definit drept incendiu provocat cu
inten[ii ruvoitoare. Arson nu are echivalent n terminologia juridic
romneasc.
ncendierile tip arson pot fi clasificate astfel :
-pentru ob[inerea unui ctig
-din rzbunare
-pentru acoperirea altor infrac[iuni
-din motive social-politice
-din vanitate
-din vandalism
-nfptuite de persoane cu tulburri mentale
-autoincendierea
Se recomand ca orice societate sau institu[ie public s-i evalueze
riscul de arson, existnd n acest sens metodologii care permit ncadrarea ntr-
una din categoriile : risc normal, mare, considerabil i extrem, n func[ie de
rspunsul la o serie de ntrebri de tipul :
-au existat incendii n vecintate sau la firme similare?
-au fost spargeri la firm n ultimii ani?
-exist o atmosfer tensionat la munc?
Msuri
Msuri
-publicul are acces n cldire?
-modul de asigurare mpotriva efrac[iei?
-modul de asigurare mpotriva incendiilor?
Se recomand unele msuri generale de prevenire cum ar fi :
-asigurarea securit[ii intreprinderii sau cldiri, ndeosebi noaptea i n
zilele de smbt i duminic- posturi fixe i mobile de paz, reglementare
strict a accesului
-asigurarea supravegherii electronoice cu sisteme i instala[ii certificate,
centrale de alertare i semnalizare automat a incendiilor i efrac[iilor;
instala[ii automate de stingere
-nlturarea imediat a unei situa[ii suspecte, rezervoare cu lichide
inflamabile, aglomerri de materiale combustibile, n locuri unde nu se justific
prezen[a lor.
-Reducerea dimensiunilor unor compartimente antifoc, care ar putea
reprezenta interes pentru unii ruvoitori s provoace incendii inten[ionate
-nlturarea imediat a unor defec[iuni ce pot favoriza incendii
n cazul autoincendierilor Se recomand unele msuri generale de
prevenire cum ar fi :
-asigurarea securit[ii intreprinderii sau cldiri, ndeosebi noaptea i n
zilele de smbt i duminic- posturi fixe i mobile de paz, reglementare
strict a accesului
-asigurarea supravegherii electronoice cu sisteme i instala[ii certificate,
centrale de alertare i semnalizare automat a incendiilor i efrac[iilor;
instala[ii automate de stingere
-nlturarea imediat a unei situa[ii suspecte, rezervoare cu lichide
inflamabile, aglomerri de materiale combustibile, n locuri unde nu se justific
prezen[a lor.
-reducerea dimensiunilor unor compartimente antifoc, care ar putea
reprezenta interes pentru unii ruvoitori s provoace incendii inten[ionate
-nlturarea imediat a unor defec[iuni ce pot favoriza incendii
-n cazul autoincendierilor ecomand interven[ia prompt a persoanelor
din apropiere, folosind pturi, prelate, haine pentru nvelirea sau acoperirea
victimei.
E((7A+30 14/10 $0 A!/(,$0/0
Explozivii sunt substan[e sau amestecuri de substan[e care sub ac[iunea
cldurii sau a unui factor mecanic se descompun brusc i violent, cu degajare
de lumin, cldur i gaze. Marea majoritate a explozivilor au o structur
organiccomplex cu particularitatea c au n structur molecule de azot.
Explozivii pot fi clasifica[i n trei tipuri :
-propulsori care genereaz gaze ( de exemplu pulberea neagr
format dintr-un amestec de salpetru-azotat de potasiu-mangal i sulf )
-len[i( primari sau ini[iatori ) care detoneaz la oc sau la nclzire
-brizan[i ( secundari ) care pot fi detona[i doar prin explozie lent ini[ial (
de exemplu : dinamita, trinitrotoluenul TNT, acid picric, nitroglicerina ).
Artificiile sunt dispozitive compuse dintr-un amestec carburant i o
substan[ care s coloreze flacra sau s produc cea[ i fum pentru
ob[inerea unui efect vizual sau auditiv, n teatre pentru imitarea focului sau a
incendiului, n arta militar pentru semnalizri luminoase
Pe lng substan[ele piroforice, fosfor alb, sodiu, ca surse cu poten[ial
mare de aprindere pot fi men[ionate i substan[ele incendiare special
fabricate n acest scop, utilizate nc din al doilea rzboi mondial pentru
bombele incendiare.
Undele electromagnetice se formeaz ca rezultat al radia[iei unui corp
oarecare, excitat de o surs de oscila[ie de nalt frecven[.
TACTCA STNGER NCENDLOR
SUBSTAN|E S PROCEDEE
PENTRU NTRERUPEREA PROCESULU DE ARDERE
1. SUBSTAN|E DE STNGERE PRN RCRE
1.1. APA
Apa este cel mai vechi agent de stingere. Se gsete n cantit[i
considerabile, este ieftin i relativ uor de procurat, i are o mare putere de
rcire.
Cldura specific a apei la presiune atmosferic normal i la
temperatura de 20
0
Celsius este egal cu 1 kcal/kg. La temperatura de 100
0
Celsius i 1 atm trece n stare de vapori; 1 l de ap la o temperatur de 10
0
Celsius are nevoie pentru a se evapora complet de 629 kcl, formndu-se
aproximativ 1600-1700 l abur. Apa poate fi pulverizat pn la cea[.
0fectul de stingere a incendiilor cu ap se realiea prin 9
- rcirea materialului care arde;
- izolarea suprafe[ei incendiate de oxigenul din aer;
- ac[iunea mecanic, n special cnd se folosete sub form de jet
compact.
0fectul principal al apei la stingerea incendiilor l constitue rcirea
materialului care arde7 Apa care &ine n contact cu materialul aprins absoarbe
cldura, o transform n &apori i prin saturarea spaiului ncon%urtor
limitea accesul aerului spre focarul incendiului7 Capacitatea de ptrundere a
apei n focarul incendiului depinde de dimensiunile picturilor, de presiunea
dinamic a %etului, de micarea curenilor de aer i a proceselor de ardere, de
&itea de micare a picturilor, de gradul de e&aporare a apei, de capacitatea
apei de a prelua cldura de la suprafaa substanei care arde i de
proprietile materialelor combustibile aprinse7
Apa poate fi folosit la stingerea incendiilor de materiale solide, de
lichide combustibile miscibile cu ap, si la alte materiale, cnd se afl sub
form pulverizat sau abur, dac apa nu poate stinge complet un incendiu, se
folosete adesea mpreun cu alte substan[e stingtoare ( pulberi stingtoare,
etc).
!roprietaile apei care)i limitea domeniul de utiliare9
- densitatea relativ mare;
- bun conductoare de electricitate;
- reac[ioneaz cu o serie de substan[e chimice, genernd, dup caz,
hidrogen sau oxigen;
- reac[ioneaz la temperaturi joase cu unele metale ca sodiu, potasiu,
putndu-se ridica temperatura local pana la 600
0
Celsius si degaj n unele
cazuri, hidrogen;
- reac[ioneaza cu carbura de calciu, exotermic, cu degajare de
acetilen.
Apa se refuleaz asupra zonelor de ardere sub forma de %et compact si
%et pul&eriat7 (cea[ sau ploaie), solu[ii de ap neumectate si solu[ii ale
substan[elor apoase ale srurilor.
>etul compact se caracterizeaz prin viteze mari a curentului
nentrerupt de lichid, printr-o nsemnat for[ de oc, prin concentrarea unei
mari mase de ap pe o suprafa[ mic i prin posibilitatea de refulare la
distan[ mare.
Capacitatea de ptrundere a %etului de ap n focarul incendiului depinde
de dimensiunile picturilor, de presiunea dinamic a %etului, de presiunea
flcrilor, a curenilor de aer i a produselor de ardere, de &itea de micare a
picturilor i de gradul de e&aporare a apei n ona flcrilor7
Jetul compact se folosete la stingerea incendiilor de substan[e solide,
gazoase si lichide.
>etul pul&eriat este alcatuit din picturi de ap cu diametrul de 1 mm.
Cerin[a este ca la o presiune de 5N/mp jetul s ating distan[a de 8-9 m.
-a de %etul compact, %etul pul&eriat preint urmatoarele a&anta%e9
mrete de mai multe ori randamentul de stingereH micorea simitor
consumul de apH nu pro&oac deteriorarea obiectelorH poate fi folosit n
ncperi unde e.ist praf combustibil7
!ul&eriarea apei pAn la cea se poate realia prin9
- folosirea aerului comprimat;
- folosirea naltei presiuni, de la 50 pn la 120 at;
- folosirea unei presiuni reduse, de la 2 pn la 10 at.
!entru stingerea incendiilor n ncperi este ne&oie de circa " l/mp
suprafa a pardoselii i de 2," pAn la ;,= l/mp pentru incendiile de motorin
n reer&oare7 >eturile pul&eriate se folosesc pentru stingerea incendiilor de
lic#ide combustibile nemiscibile, insolubile n ap si cu densitatea mai mic
decat aceasta i care au temperaturi de inflamabilitate superioar &alorii de
DF
F
Celsius7
Apa pulverizat se mai folosete i la :
- dispersarea n atmosfer a gazelor i vaporilor combustibili grei;
- precipitarea fumului rezultat din arderea substan[elor incendiate;
- protec[ia personalului care ac[ioneaz la incendiu, n zone cu
temperaturi foarte mari;
- rcirea elementelor de construc[ie i a celor metalice.
1.2. APA MBUNT|T CHMC
!entru a mari puterea de ptrundere a apei n masa materialelor cu care
&in n contact s)a acionat asupra tensiunii superficiale a acesteia7 !ractic,
e.ist posibilitatea de a reduce simitor tensiunea superficial a apei prin
tratarea ei cu di&eri detergeni (alc#il)aril, sulfonat de sodiu)7
Utilizarea apei mbunt[it chimic duce la scderea cu 35-50% a
cantit[ilor de ap folosite la stingerea incendiilor.
Apa imbunt[it chimic este recomandabil a se folosi la stingerea
incendiilor de materiale bogate n celuloz, cum este lemnul, textilele,
bumbacul, hrtia, etc.
1.3. NTENSTATEA DE REFULARE A APE LA STNGERE
Cantitatea de substan[ stingatoare ( l sau kg) refulat n unitatea de
timp ( s sau min) pe unitatea de suprafa[ incendiat (mp), a perimetrului (m)
sau a volumului ( mc) pentru stingerea incendiului, reprezinta intensitatea de
refulare a apei de stingere.
Pentru reuita stingerii incendiilor trebuie indeplinit condi[ia:
i
r
>i
nec
i
r
si i
nec
reprezint intensitatea reala si respectiv cea necesar de refulare
a substan[ei de stingere.

2. SUBSTAN|E DE STNGERE PRN ZOLARE
Spuma chimic este format dintr-o mas de bule de dimensiuni
reduse, fiecare bul fiind invelit ntr-o membran lichid umplut cu dioxid de
carbon, care se formeaz pe cale chimic n urma reac[iei dintre substan[ele
care genereaz spuma (substan[a acid i substan[a bazic). Substan[a acid
este format, de regul, din sulfat de aluminiu sau acid sulfuric de o anumit
concentra[ie, iar cea bazic din bicarbonat de sodiu sau potasiu. Astfel:
H
2
SO
4
+2 NaHCO
3
= Na
2
SO
4
+2 CO
2
+ 2H
2
O

Al
2
(SO
4
)
3
+6 NaHCO
3
=
6 CO
2
+2 Al(OH)
3
+ 3
NaSO
4
Ca stabiliatori, care se adaug solu[iilor, se folosesc: glucoza,
saponina, extractul de lemn dulce, spuman[i pe baz de albumine.
Pentru instala[iile fixe si semifixe se folosete praful unic (amestec
format din sulfat de aluminiu, bicarbonat de sodiu i stabilizatori).
Pentru stingtoare, substan[ele chimice din care se ob[ine spuma sunt
cunoscute sub numele de ncrcturi: A ( acid) si B ( baz).
Coeficientul de nfoiere reprezint raportul dintre volumul spumei
formate si volumul solu[iilor produselor A si B ;
Coeficientul de nfoiere = V______
Va+Vb
2.2. SPUMA FZC SAU MECANC
Aceasta se ob[ine prin dispersarea aerului n solu[ii din spuman[i n ap,
i ale cror concentra[ii de natur chimic sunt determinate de caracteristicile
lor fizico-chimice. Aceste spume sunt formate din bule, al cror nveli con[ine
molecule de spumant umplute cu aer. Spumele fizice sau spumele mecanice
sunt mai persistente, necorozive. Ca spumant se folosete spumogenul lichid
sau spumogenul praf. Cel mai bun spumogen se ob[ine din proteine (fin de
copite i coarne).
n raport de coeficientul de nfoiere se ob[in urmtoarele spume:
) spuma grea, cu coeficientul de nfoiere pn la 20;
- spuma medie, la care coeficientul de nfoiere este 20 200;
- spuma uoar, la care coeficientul de nfoiere este 200 1000.
Spumele mecanice i chimice se folosesc la stingerea substan[elor
lichide aprinse, care nu distrug nveliul de lichid al bulelor spumei, precum i
a substan[elor solide, care nu reac[ioneaz cu solu[iile apoase ale srurilor,
ca i de gaze n regim redus de presiune.
Spuma se mai poate folosi la protec[ia materialelor i elementelor de
construc[ie, mpotriva cldurii radiate.
+ic#idarea incendiilor se realizeaz prin jeturi de spum, refulate pe
suprafa[a combustibililor care ard, prin deversarea din utilaje generatoare
special construite.
0fectul de stinger al spumei const n realizarea unui strat de o anumit
grosime, care provoac rcirea par[ial a suprafe[ei aprinse, mpiedic ieirea
vaporilor n zona de flcri sau accesul oxigenului atmosferic.
Se recomand 3 moduri de refulare a spumei pe suprafe[ele incendiilor:
) sub form de %et sau tangent la suprafaa incendiuluiH
) de&ersare lin, pe planuri vericale sau nclinate, n zona de ardere;
- refulare de la distan, din tunuri de stins incendii pe suprafa[a
incendiat7
Spuma trebuie s aib urmtoarele calit[i: fluiditateH coeficient de
nfoiereH densitateH persistenH aderenH timp de stingere minim etc.
0ficiena spumei depinde de: caracteristicile instala[iilor existente pe
mainile speciale de incendiu; presiunea apei; propor[ia de spum i ap;
temperatura mediului ambiant.
Spuma trebuie s fie dirijat cu vntul n spate, pentru a se putea scurge
ncet.
1puma cu coeficient mare de nfoiere sau spuma uoar se utiliea
pentru stingerea incendiilor izbucnite n ncperi prin inundarea acestora, n
magaziile navelor, n subsoluri, n canale de cabluri, la stingerea incendiilor de
materiale combustibile i lichide.
-olosirea spumei uoare preint urmtoarele a&anta%e9 utilizarea unei
cantit[i minime de ap (1 2 1 pentru 1000 l spum); stingerea rapid a
incendiului i mpiedicarea reaprinderii; lipsa ac[iunii corozive (spre deosebire
de spuma chimic); ptrunderea spumei n locuri greu accesibile (pivni[e,
coridoare, canale etc.); lipsa unor efecte nocive asupra organismului uman.
$ea&anta%e9 greutatea redus i deci instabilitate cnd bate vntul; pre[
de cost relativ mare; dificult[i la ndeprtarea spumei, dup stingerea
incendiilor; distan[ relativ limitat de ac[iune a generatoarelor.
2.3. APA UOAR (LGHT WATER)
Aceasta se ob[ine dintr-un spumant fluorurat. Se refuleaz asupra
lichidelor nemiscibile cu apa, formnd la suprafa[a acestora o pelicul care
mpiedic evaporarea lor; volatilitatea lichidului aprins scade pn la calori ce
reduc aproape total intensitatea arderii. Apa uoar cu coeficient redus de
nfoiere se poate folosi i la stingerea incendiilor de aeroporturi.
Cnd substan[a tensioactiv pe baz de fluor se amestec cu o
substan[ spumant proteic, apa uoar are mare efien[ la stingerea
incendiilor.
Apa uoar cu coeficient mediu de nfoiere are efect mai mare la
stingerea incendiilor de lic#ide combustibile declanate pe suprafae mari7 Ea
persist mult i asigur o regenerare permanent a peliculei pe o durat mare
de timp.
Apa uoar este compatibil cu spuma proteinic i ntr-o oarecare
msur i cu pulberile stingtoare.
n general, pelicula de ap uoar poate rezista pe suprafa[a lichidului
timp de 5 - 6 minute, dup care este indicat ca lichidul s fie acoperit cu
spum proteinic.
Efectul de stingere al apei uoare trebuie ob[inut n decurs de 5 minute.
2.4. PULBER STNGTOARE
Componentul de baz al unor pulberi stingtoare este bicarbonatul de
sodiu. n afara pulberii pe baz de bicarbonat de sodiu se mai fabric pulberi
pe baz de bicarbonat de potasiu, sulfat de amoniu, carbonat de sodiu, uree i
din diferi[i compui ai borului.
La noi n [ar s-a fabricat pulberea stingtoare pe baz de bicarbonat de
sodiu denumit L!ul&ogenM.
Sub ac[iunea cldurii bicarbonatul de sodiu se descompune conform
real[iei:
1 Na HCO
3
Na
2
CO
3
+ CO
2
+ H
2
O
n descompunerea total a 1 kg pulbere bicarbonat de sodiu se degaj
0,26 kg dioxid de carbon i se consum o cantitate de cldur necesar
pentru evaporarea a 300 cm
3
ap. Acestor cantit[i le corespunde un efect de
rcire de = 95 kcal. Pulberea pe baz de bicarbonat de potasiu este cu 30
50% mai eficace la stingerea incendiilor, dect pulberea pe baz de
bicarbonat de sodiu.
-lore.ul, o pulbere stingtoare care se fabric la noi n [ar, foarte
eficient la stingerea incendiilor, are la baz bicarbonatul de potasiu, ureea
tehnic i alte substan[e chimice. Ac[iunea de stingere instantanee a fcrilor
produse pe timpul incendiilor se datorete aductului potasiu-carbamic ob[inut
prin reac[ia chimic solid-solid, n faza "microcristalin, n prezen[a unui
catalizator cu con[inut de flor, la temperatura de 60
0
C.
Aductului potasocarbamic i se mai adaug o serie de componente
chimice cum ar fi dioxidul de carbon, azotul i alte gaze inerte care au rolul de
a mri mobilitatea florexului, n stare netasat, n mod deosebit n stare
fluidizat, precum i rezisten[a la ac[iunea umidit[ii atmosferice i a agentului
de vehiculare.
Efectul de stingere al florexului este atribuit unor fenomene fizico-
chimice, speciale ale aductului potasocarbamic, care mresc viteza de
ntrerupere a reac[iilor chimice de ardere, prin efectul absorb[iei pe suprafa[a
particulelor de pulbere a radicalilor liberi din flcri i de nhibare a particulelor
de oxidare.
La efectul de stingere mai contribuie natura i fine[ea particulelor de
pulbere (100 60 microni -), capacitatea de a degaja gaze inerte i vapori de
ap, substan[e care rcesc i dilueaz mediul n care exist focarul de ardere.
!ulberea stingtoare L-lore.M se folosete la stingerea incendiilor de9
combustibili petrolieri lichizi (benzine, petrol lampant, motorin, combustibil de
calorifer, pcur, uleiuri etc.); lichide organice utilizate ca solven[i n industria
de lacuri i vopsele (benzen, toluen, solvent nafta etc.); porduse polare
(metanol, aceton, butanol, aceta[i de etil, metil, butil etc.).
Se mai poate folosi i la stingerea incendiilor de gaze combustibile
(metan, propan, butan, gaze de sond, acetilen, gaz de cocserie, de cracare.
/estricie7 Florexul nu se utilizeaz la stingerea incendiilor de sulfur de
carbon, pentasulfur de fosfor, metale piroforice i substan[e reductoare.
Pulberile stingtoare trebuie s ndeplineasc condi[iile de: eficacitate
mare de stingere, determinat de propriet[i chimice i de gradul de dispersie;
fluiditate bun n conducte; capacitatea de a forma un nor compact n
suspensie n aer; stabilitate la umezire; stabilitate termic; conductibilitate
termic redus.
3. SUBSTAN|E FOLOSTE LA REDUCEREA CON|NUTULU MAXM
DE
OXGEN
3.1. DOXDUL DE CARBON
Dioxidul de carbon, gaz inodor i incolor, intodus n ncperea n care a
izbucnit incendiul nltur aerul, micoreaz viteza de ardere, viteza de
degajare a cldurii i scade temperatura de ardere i n final procesul de
oxidare se ntrerupe. CO
2
ac[ioneaz asupra focarului i prin efectul de
nbuire i rcire. Efectul de rcire. Efectul de rcire a 1 kg CO
2
corespunde
cu 15% din efectul de rcire a 1 kg ap (629 kcal/kg).
Din dioxidul de carbon comprimat, prin detent se ob[ine zpada
carbonic.
Calitile dio.idului de carbon, ca agent de stingere, sunt9 ptrundere n
orificiile obiectului aprins, fiind mai greu dect aerul (greutatea specific 1,53);
nu distruge obiectele i materialele asupra crora se refuleaz; nu este
conductor de electricitate; nu se deterioreaz pe timp de conservare
ndelungat; nu este sensibil la ac[iunea temeperaturilor sczute.
Cea mai eficace aciune de stingere se obine n spaiu inc#is7 n medie
se consider c pentru stingerea incendiilor la majoritatea substan[elor este
suficient o concentra[ie de 30 35% n volum de CO
2
n aer.
Dioxidul de carbon se folosete ca substan[ stingtoare refulat prin
intermediul instala[iilor fixe de stingere, ca agent de vehiculare a pulberilor
stingtoare din stingtoarele de incendiu i maini speciale de stins incendii.
!entru stingerea incendiilor, dio.idul de carbon se folosete la9depozit
materiale amenajate n ncperi cu suprafa[ redus; ncperi cu documente
de importan[ deosebit (arhive, muzee, biblioteci, laboratoare etc.); maini i
aparate electrice amplasate n ncperi nchise; transformatoare i
generatoare electrice; sta[ii de distribu[ie; centrale telefonice; centrale de
calcul; ncperi de produc[ie fr supraveghere continu a produc[iei; instala[ii
sau utilaje de mare volum cu un rol important economic; recipiente cu lichide
combustibile cu o temperatur de inflamabilitate a vaporilor sczut, avnd un
volum de maximum 500 m
3
, magazii din navele maritime.
,u se utiliea la incendii de9sulf, metale uoare ca magneziu, titan,
plutoniu, uraniu, toriu, n apropierea cianurilor pentru c reac[ioneaz cu
acestea.
3.2. AZOTUL
Gaz fr culoare i miros, mai uor ca aerul, se folosete la stingerea
incendiilor izbucnite n instala[iile tehnologice, fiind refulat din instala[ii fixe
speciale de stins incendii. Concentra[ia de stingere ajunge pn la 31% n
volum.
3.3. ABURUL
Ca agent de stingere este folosit n industria chimic, petrochimic, de
lacuri i vopsele, n camere de uscare, n sta[ii de pompe i la unele instala[ii
tehnologice.
Efectul de stingere al aburului se bazeaz mai ales pe diluarea
concentra[iei de oxigen, pn la limita la care continuarea arderii devine
imposibil.
Concentra[ia eficient pentru stingerea incendiului este de pn la 35%
n volum. Se folosete att abur saturat, ct i cel supranclzit.
Aburul ca substan[ de stingere se folosete n instala[ii fixe, semifixe, n
special acolo unde exist permanent o instala[ie tehnologic de abur.
3.4. APA FN PULVERZAT
Ca substan[ de stingere prin reducerea con[inutului de oxigen, trebuie
s aib particule pn la 100 , ob[inute prin pulverizarea apei sub nalt
presiune sau prin utilizarea unor [evi pulverizatoare speciale. Efectul de
stingere depinde de uniformitatea apari[iei picturilor n flux i de densitatea
jetului de ap.
4. SUBSTAN|E DE STNGERE PRN NHB|E CHMC
Dintre mijloacele de stingere prin inhibi[ie chimic se citeaz
#idrocarburile #alogenate. Mijloacele de inhibi[ie chimic au punctul de
fierbere cobort, stabilitatea termic sczut cu formarea radicalilor i
atomilor, care la nclzire trec uor n stare gazoas.
Hodrocarburile halogenate au fost denumite #aloni. Dintre acetia cei
mai utiliza[i sunt #alonii 1=F1 2( 1211.
?alonul 1=F1 pstrat sub presiune sub form lichid are propriet[i,
superioare fa[ de dioxidul de carbon. Se citeaz slaba lui toxicitate putndu-
se refula concomitent cu evacuarea persoanelor din ncperea incendiat.
Eficien[a unei butelii cu halon 1301 este echivalent cu 5 butelii de dioxid de
carbon de aceeai mrime.
?alonul 1211, denumit BCF, este o substan[ stingtoare foarte eficace
pentru stingerea incendiilor.
1tingerea incendiilor cu #idrocarburi #alogene se poate face cu9 jet
compact, jet pulverizat, sub form de aerosoli. Hidrocarburile halogenate se
refuleaz asupra incendiului din stingtoare i din instala[ii fixe.
!rocesul de ntrerupere a arderii se datorete9 vaporizrii picturilor de
substan[e stingtoare; amestecrii vaporilor substan[ei stingtoare cu vapori
de combustie; interac[iunii fizico-chimice dintre vaporii de haloni i vaporii de
combustibili.
Cu ct concentra[ia de stingere este atins mai repede, cu att stingerea
se realizeaz ntr-un timp mai scurt, iar descompunerea hidrocarburilor
halogenate este mai redus.
/estricie7 Este indicat ca halonul 1301 s nu fie folosit n concentra[ii
mai mari de 10%, n zonele ocupate normal i unde evacuarea nu se poate
realiza n mai pu[in de 1 minut.
Din cauza toxicit[ii, utilizarea hidrocarburilor la stingerea unor categorii
de incendii se restrnge din ce n ce mai mult.
ORDN nr. 1.023/15.11.1999
privind aprobarea Dispozi[iilor generale de ordine interioar pentru
prevenirea i stingerea incendiilor.
D.G.P.S.. 001
Ministrul de interne,
Avnd n vedere prevederile art 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/1996
privind organizarea
i func[ionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonan[ei Guvernului
nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, ale Hotrrii Guvernului nr
678/1998 privind stabilirea i sanc[ionarea contraven[iilor la normele de
prevenire i stingere a incendiilor i ale Ordinului ministrului de interne nr.
775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire i stingere a
incendiilor,
n temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea i
func[ionarea Ministerului de nterne, emite urmtorul ordin:
Art. 1 -Se aprob Dispozi[iile generale de ordine interioar pentru
prevenirea i stingerea incendiilor DG PS..-001, prevzute n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 -nspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile
unit[i i unit[ile de pompieri militari, va urmri punerea n aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3 -Nerespectarea prevederilor Dispozi[iilor generale de ordine
interioar pentru prevenirea i stingerea incendiilor DG PS.-001 atrage
rspunderea, potrivit legii.
Art.4 -Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1, i va intra n vigoare la 30 de zile de la data publicrii.
Ministru de interne Constantin Dudu onescu
Bucureti, 15 noiembrie 1999.
DSPOZT GENERALE DE ORDNE NTEROARA pentru prevenirea i
stingerea incendiilor. D.G.P.S..-OO1
CAPTOLUL
Prevederi generale
1eciune a 1
1copul dispoiiilor generale
Art 1 -Prezentele dispozi[ii generale de ordine interioar pentru
prevenirea i stingerea incendiilor DG PS..-OO1 stabilesc, pe baza Normelor
generale de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului de interne nr. 775/1998, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1, nr 384 din 9 octombrie 1998, regulile i msurile care trebuie
aplicate la organizarea i desfurarea activit[ilor de ordine interioar pentru
a preveni apari[ia condi[iilor favorizante producerii de incendii i pentru a limita
consecin[ele acestora.
Art 2 -Principalele condi[ii care favorizeaz producerea de incendii
constau n prezen[a, n anumite mprejurri determinate, n acelai timp i
spa[iu, a materialelor i substan[elor combustibile, precum i a surselor
poten[iale de aprindere.
1eciunea a 2)a 1fera de cuprindere
Art. 3 -Ordinea interioar, din punct de vedere al prevenirii i stingerii
incendiilor, reprezint ansamblul dispozi[iilor care trebuie stabilite, aplicate i
respectate n incinta agen[ilor economici, institu[iilor i gospodriilor popula[iei,
precum i n zonele culturilor agricole i cu vegeta[ie forestier, nainte, n
timpul i la terminarea unor activit[i caracterizate prin factori de risc de
incendiu specifici.
Art. 4 -Prin dispozi[iile generale de prevenire i stingere a incendiilor
privind ordinea interioar se reglementeaz:
a) lucrrile cu foc deschis;
b) fumatul;
c) asigurarea cilor de acces, de evacuare i de interven[ie;
d) colectarea deeurilor, reziduurilor i a ambalajelor combustibile,
precum i distrugerea acestora;
e) efectuarea de lucrri premergtoare n timpul sezonului rece i n
perioadele caniculare i secetoase.
1eciunea a =)a $efiniii7 3erminologie
Art 5 -(1) !rin foc desc#is, n sensul prezentelor dispozi[ii generale, se
n[elege arderea n aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfoar ntr-
un spa[iu nchis de combustie. Pot fi incluse n aceast categorie flacra
produsa de brichete, chibrituri, lumnri, lmpi sau aparate de gtit, aparate
de lipire, tiere, sudur etc, focul fcut n aer liber n scop de nclzire sau
pen1ru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum i flacra care apare
n urma unor reac[ii chimice.
(2) n categoria foc deschis se includ i materialele n stare
incandescenta, aflate n situa[ii deosebite, cum sunt mprocrile, deversrile,
rsturnrile, sta[ionrile etc, care pot provoca incendii datorit radia[iei termice
sau contactului direct cu materialele combustibile.
Art. 6 )-umatul este activitatea care presupune existen[a unui mijloc de
aprindere (chibrit, brichet) a [igrii, trabucului sau pipei i a restului ce
rmne la terminarea procesului de fumat: rest de [igar (muc), de trabuc,
scrum de pip etc.
Art7 7 -(1) Cile de acces, de e&acuare i de inter&enie cuprind intrrile
i ieirile n i din incinta agen[ilor economici, institu[iilor, la cldirile industriale
i civile, alte amenajri, precum i drumurile sau cile de circula[ie din
interiorul acestora, inclusiv intrrile la cldiri, la prizele de ap de la bazine sau
ruri, culoarele de circula[ie dintre stive sau dintre depozite exterioare,
traversrile de cale ferat
cile de acces, de evacuare i de interven[ie sunt destinate s asigure:
a) evacuarea nestingherit i n condi[ii de siguran[ a persoanelor aflate
n pericol i a bunurilor materiale;
b) accesul n tot timpul anu1ui al mainilor, utilajelor i al personalului
care ac[ioneaz la stingerea incendiului sau la salvarea persoanelor i a
bunurilor.
(2) Pe teritoriul localit[ilor, n aceast categorie se includ i arterele
destinate circula[iei rutiere, drumurile jude[ene sau na[ionale.
Art 8 -(1) $eeurile i reiduurile combustibile sunt resturi care provin din
prelucrarea materialelor i a produselor combustibile sau din opera[iuni de
condi[ionare i cur[are a diverselor tipuri de produse, echipamente i utilaje.
n aceast categorie intr i depunerile de produse inflamabile i de grsimi
sau de uleiuri pe elementele componente ale instala[iilor de ventilare i
exhaustare, precum i scprile necontrolate de fluide combustibile.
(2) Deeurile i reziduurile combustibile se colecteaz pentru:
a) reintroducerea acestora n diferite procese productive;
b) distrugerea organizat, n anumite condi[ii.
(3) Ambalajele sunt luate in considerare datorit naturii constructive a
acestora (hrtie, carton, lemn, cauciuc, PVC, textile, mase plastice etc)
Art. 9 )+ucrrile premergtoare i n timpul seonului rece sunt
ansambluri de activit[i care trebuie s se desfoare la instala[iile i
sistemele la care este necesar s se asigure buna func[ionare n timpul
anotimpului in care se nregistreaz temperaturi sczute. Acestea se refer
ntotdeauna i la activit[ile care vizeaz nlturarea efectelor nghe[ului i
cderilor abundente de zpad.
Art. 10 )1eonul canicular i secetos este acea perioad din cursul unui
an cnd, pe parcursul mai multor zile consecutive, se nregistreaz
temperaturi de peste 35C i lipsa de precipita[ii, situa[ie care favorizeaz
creterea numrului de incendii i a consecin[elor negative ale acestora.
CAPTOLUL
Factorii de risc de incendiu specifici
1eciunea 1
+ucrrile cu foc desc#is
Art. 11 -(1) Aprinderea materialelor combustibile sub ac[iunea focului
deschis se poate face prin efecte directe sau indirecte.
(2) Efectele directe constau n ac[iunea nemijlocit a flcrii sau a arcului
electric asupra materialului combustibil. Parametrul esen[ial este temperatura
ridicat a flcrii sau a jetului de plasm.
(3) La lucrrile de sudare oxiacetilenic de lipire cu flacr i de debitare
cu flacr oxiacetilenic temperatura flcrii poate atinge valori cuprinse ntre
2.000 i 3.000C (fig.1).
(4) La sudarea sau la debitarea (tierea) cu arc electric, n centrul arcului
temperatura atinge 10.000C (fig. nr. 2).
200-400 mm
aproximativ 3000C
10-20
mm
aproximativ 2000 C

Fig nr.1 Temperatura la sudarea, lipirea sau la debitarea cu flacr
oxiacetilenic.
Fig.nr.2 Temperatura la
sudarea sau
debitarea (tierea) cu arc electric.(5) Temperatura flcrii la arderea materialelor combustibile depinde de:
natura materialului , nl[imea, compozi[ia i diametrul flcrii, de pierderile de
cldur prin radia[ie i poate atinge urmtoarele valori:
a) flacra ce chibrit 600-700C
a) flacra de lemn 850-1.400C
b) flacra lmpii de petrol 780-1.300C
c) flacra de bumbac 305C
d) flacra de hrtie 510C
e) flacra de huil 1.200C
f) flacra de cauciuc natural 1.100C
g) flacra de polistiren 1.300C
h) flacra de sodiu metalic 900C
i) flacra de magneziu 2.000C
(6) La gaze, temperatura flcrii depinde de con[inutul amestecului, fiind
mai sczut n amestec cu aerul i mai ridicat n amestec cu oxigenul, astfel:
a) flacra de hidrogen 2.400-3.080C
b) flacra de metan 2.210-3.030C
c) flacra de propan 1.930C
d) flacra de acetilen 2.325-3.137C
Art.12 (1) Efectele indirecte constau n ac[iunea scnteilor, brocurilor
Aproximativ
10.000C
Aproximativ
6000C
de sudur, gazelor fierbin[i, flcrilor secundare, conduc[iei termice, etc.,
rezultate ca efecte secundare ale utilizrii flcrii sau arcului electric pentru
sudare, lipire sau debitare.
(2) n timpul opera[iunilor de sudare sau de tiere cu flacr
oxiacetilenic sau cu arc electric, se formeaz scntei ori brocuri care se
deplaseaz pe traiectorii diferite de la locul de producere. Acestea i
pstreaz poten[ialul de aprindere, pn la distan[e de 5-10 m.
Art.13. Scnteile au dimensiuni de la 0,01 mm pn la 0,02mm i
dispun de energie termic, fiind capabile s aprind materiale uor inflamabile
i amestecuri explizive aflate n raza lor de ac[iune.
Art.14. (1) Brocurile de sudur sunt particule de metal topit sau de oxid
al acestuia, avnd diametrul ntre 2 i 5mm, care, la atingerea materialelor
combustibile, pot produce aprinderea lor, ini[iind un incendiu la cteva ore
dup terminarea lucrrii.
(2) Brocurile, ca i scnteile, au diferite traiectorii determinate de
particularit[ile procedeului i de caracteristicile de exploatare ale
echipamentului folosit (fig.nr3-6).
a

a)scntei
b)brocuri Fig.nr.3 Traiectoriile scnteilor i
ale brocurilor la
sudarea oxiacetilenic

a
a)scntei Fig.nr.4 Traiectoriile scnteilor i ale
b)brocuri brocurilor la sudarea electric
a)brocuri deplasate de fluxul de
oxigen
b)oxid de metal topit n cdere
Fig. Nr.5 Traiectoriile brocurilor la
debitarea (tierea) oxiacetilenic
Fig.nr.6 Rspndirea brocurilor
de sudur n func[ie de presiunea
oxigenului
bb
a
2,5
5,0
b
7,0
Art.15 Aciunea ndelungat a radiaiei termice sau a gaelor fierbini
ascendente care se produc n timpul opera[iunilor de sudare poate genera
incendii n zone mai apropiate sau mai ndeprtate de locul sudrii (fig.nr.7).
Element
arder
Fig.nr.7 Efectul ndelungat al gazelor de ardere fierbin[i
produse n timpul sudrii.
Art.16. -lcrile secundare pot fi determinate de ptrunderea
monoxidului de carbon (CO) sau a hidrogenului (H2), produi intermediari
combustibili ai reac[iei dintre oxigen i acetilen, din zona duzei aparatului de
sudur, care nu s-au consumat n ntregime n flacra ini[ial. Aceste flcri de
culoare bleu-bal pot aprea n fante, fisuri, mbinri apropiate sau la captul
unei conducte (fig.nr.8).
Fig. nr. 8 -Fenomenul
flcrii secundare.
Art. 17 )Conducia termic prin piese determinat de conductivitatea
termic mare a metalice constituie, n anumite situa[ii, efect metalelor care
favorizeaz transferul de indirect de producere a incendiului datorat cldur la
distan[e mari de zona aplicrii lucrrilor de sud are. Fenomenul este ocului
termic (fig. nr. 9).
Flacr
Iola!ie
"a#
material
Fig.nr.9 Aprinderea izola[iei sau a unui material combustibil datorit
transmiterii cldurii.
Art. 18 -n categoria efectelor indirecte pot fi incluse i unele influen[e
negative determinate de folosirea curentului electric la sudarea electric, cum
ar fi:
a) transmiterea accidental de curent electric prin instala[ia de sudare n
conductoarele neutre sau punerea la pmnt a circuitului primar;
b) existen[a unor contacte imperfecte sau a defectelor de izola[ie;
c) racordarea necorespunztoare a pieselor de sudare;
d) sec[iunea redus sau ruperea
cordonului (cablului) de sudare;
e) apari[ia curen[ilor indui n piesele metalice din jurul cablurilor de
sudare, la sudarea n curent alternativ.
1eciunea a 2)a -ocul desc#is
Art. 19 -(1) Focul deschis se folosete, de regul, n scopuri utilitare,
pentru gtit, nclzit sau n scop distractiv, cum ar fi focul de tabr, focul
pentru arderea miritilor, focul pentru arderea gunoaielor i deeurilor, focul
pentru nclzire n hale industriale i cldiri n construc[ie.
(2) Se interzice lsarea fr supraveghere a focului deschis. Scpat de
sub control, focul deschis se poate propaga la materialele i elementele
combustibile din apropiere.
Art. 20 -(1) n aer liber principalul factor favorizant n propagarea focului
constituie vntul, prin direc[ia i viteza sa.
(2) Al[i factori favorizan[i n propagarea focului sunt: prezen[a
materialelor combustibile n apropiere (ierburi, frunze, cpi[e de fn sau resturi
vegetale, construc[ii din lemn etc.) i configura[ia terenului care poate
determina crearea curen[ilor de aer.
(3) Dac temperatura flcrii depete 700 -800C, fenomenul principal
implicat n propagarea focului constituie radia[ia termic a flcrii.
Art.21 -(1 )Alt mod de propagare a focului constituie gazele fierbin[i
degajate de ardere.
(2) Propagarea focului se poate face i prin scnteile sau particulele
incandescente degajate de ardere i purtate de vnt sau de curen[ii de aer.
1eciunea a =)a -umatul
Art. 22 -(1) ncendiile produse de fumat se datoreaz att flcrii (chibrit,
brichet), utilizate pentru aprinderea [igrii, pipei sau trabucului, ct i restului
ce rmne la terminarea procesului de fumat.
(2) Flacra de chibrit are o durat de ardere de circa 20 de secunde.
Chibritul aprins i aruncat la ntmplare poate ini[ia incendierea materialelor
uor inflamabile, cum sunt: paiele de gru (cnd gradul de uscare este
avansat i curen[ii de aer favorabili), resturi de hrtie i lichide inflamabile,
aflate n vase deschise sau mprtiate.
(3) Se interzice aprinderea unui chibrit sau a unei brichete ntr-o
atmosfer poten[ial exploziv i n ncperi nchise n care s-au produs
scurgeri de gaze, aprinderea amestecului gaz-aer fiind, de regul,
instantanee.
Art. 23 -(1 ) Temperatura unei [igri aprinse este cuprins ntre 550 i
600C, iar timpul de ardere difer n func[ie de calitatea [igrii, fiind cuprins
ntre 7,5 i 12 minute.
(2) Analiznd aprinderea unor materiale combustibile de la resturi de
[igar aprins, experimental s-au ob[inut urmtoarele rezultate:
a) materialele din bumbac 100% se aprind n 30 de secunde i ard
mocnit n continuare;
b) materialele tip bumbac 67% se aprind dup 6-7 minute;
c) materialele tip bumbac 50% (PE 50%) se aprind dup 5-10 minute i
ard mocnit pe po1iuni limitate;
d) materialele realizate n ntregime din fire i fibre sintetice (relon,
vscoz, PE, PA) se termodegradeaz sub form de topitur care nu se
aprinde;
e) materialele de origine animal (ln, mtase natural) se
termodegradeaz i nu favorizeaz arderea mocnit;
f) vatelina se carbonizeaz fr a prezenta puncte de incandescen[ i
fr a se aprinde;
g) zegrasul se aprinde mocnit, influen[nd aprinderea celorlalte elemente
de tapi[erie cu care se afl n contact;
h) rumeguul arde mocnit 2-3 ore, dup care, cu probabilitate sczut,
are loc aprinderea cu flacr;
i) talaul de lemn se aprinde, n cazuri rare, dup 1-2 ore;
j) hrtia se aprinde n circa 30.45 de minute;
k) paiele i fnul se aprind, numai n stare uscat, n 30-45 de minute;
1) litiera de pdure (frunze, produse vegetale etc.) se aprinde dup 2-2,5
ore, n func[ie de umiditate.
(3) n cazul [igrilor aprinse sau al resturilor acestora, fenomenul de
aprindere depinde de numeroi factori, cum sunt: curen[ii de aer, umiditatea,
posibilitatea acumulrii cldurii, modul de dispunere a materialelor
combustibile, posibilitatea realizrii aportului de aer proaspt.
(4) Prin urmare, la marea majoritate a materialelor combustibile exist o
faz intermediar de 1-3 ore de ardere mocnit, care este cea mai probabil
n considerarea [igrii drept surs de aprindere n cazul producerii unui
incendiu.
1eciune a a C)a
Cile de acces, de e&acuare i de inter&enie
Art. 24 -n privin[a cilor de acces, de evacuare i de interven[ie
intereseaz starea acestora, practicabilitatea i identificarea lor cu uurin[,
elemente esen[iale n scurtarea (reducerea) timpilor operativi de interven[ie, n
special a timpului de deplasare (T3) i a timpului normalizat de evacuare
(Tne).
Art. 25 -Men[inerea n stare de utilizare a cilor de acces, de evacuare i
de interven[ie pe toata durata zilei i n orice anotimp la parametrii la care au
fost proiectate i realizate, precum i cunoaterea operativ a oricror situa[ii
ce pot mpiedica din motive obiective folosirea acestora n condi[ii de siguran[
reprezint cerin[e fundamentale referitoare la aceste ci.
1eciunea a ")a
$eeurile, reiduurile i ambala%ele combustibile
Art. 26 -Prezen[a deeurilor, reziduurilor i a ambalajelor, precum i a
scurgerilor necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, n anumite
condi[ii, propagarea focului pe suprafe[e exterioare ntinse, precum i n/din
interiorul cldirilor.
Art. 27 -Praful sau pulberile combustibile depuse ori acumulate pe
elemente de construc[ie, pe utilaje i echipamente, ndeosebi pe aparate de
nclzit i similare acestora, constituie factori de propagare a focului i focare
de explozie.
Art. 28 -(1) Lacurile i vopselele sub form de depuneri n cabinele de
vopsire i tubulaturile de ventila[ie prezint n timp tendin[a de autoaprindere
la contactul cu aerul. Aceeai caracteristic o au uleiurile i grsimile.
(2) Pericolul crete atunci cnd vopselele i lacurile con[in pigmen[i cu
reactivitate mare n combina[ie cu diluan[i care au con[inut de toluen sau alie
lichide inflamabile peste limitele admise.
Art. 29 -(1) Adsorb[ia uleiurile de ctre materiale poroase favorizeaz
procesul de autoaprindere prin piroliza celulozei din structura [esturilor.
(2) Ca surs de autoaprindere uleiurile vegetale sunt mai periculoase
dect cele de origine animal, exceptnd uleiul de pete.
(3) Capacitatea uleiurilor de a se autoaprinde se apreciaz prin indicele
de iod (grame de iod care se combin cu 100 g ulei), fiind susceptibile de a se
autoaprinde cele care au acest indice peste 80 (uleiurile de ricin, msline,
sfecl, bumbac, porumb, soia, floarea-soarelui, cnep, nuc, in i pete).
(4) n func[ie de natura materialului, deeurile impregnate cu uleiuri pot
ini[ia incendii prin autoaprindere dup 2-4 ore.
Art. 30 -Pentru unele ambalaje necombustibile se au n vedere cur[area
i splarea acestora de resturile de con[inut (toxic, inflamabil sau cu pericol de
incendiu) i aruncarea ori tratarea (neutralizarea) acestui amestec.
1eciunea a D)a 1eonul rece
Art. 31 -Perioada sezonului rece este caracterizat de incendii datorate
sistemelor i mijloacelor de nclzire utilizate n cldiri pentru men[inerea
temperaturii mediului interior la anumite niveluri de confort necesare
desfurrii n condi[ii corespunztoare a activit[ilor economico-sociale i
culturale.
Art. 32 -(1) Sobele metalice n special cele cu combustibil lichid prezint
un pericol mai ridicat dect sobele cu acumulare de cldur. Testele efectuate
pentru urmrirea func[ionrii sobelor cu combustibil lichid, realizate n condi[ii
normale de exploatare, au pus n eviden[ temperaturi maxime de 450C la
arztor, 380C la plit i 250C la pere[ii laterali.
(2) Temperatura scade la 80C la distan[e ntre 5 i 30 cm de sob.
Art. 33. (1 ) Scnteile i particulele aprinse ce ies pe co pot ajunge la o
distan[ de 25-30 m i sunt sursele care genereaz cel mai frecvent incendii,
dac acoperiul casei sau acoperiurile caselor din apropiere sunt
combustibile sau prezint depuneri de praf, funingine, rumegu i alte pulberi
combustibile.
(2) Cldura sau scnteile care ies prin fisurile unui co de fum deteriorat
prin cutremure, vibra[ii, alunecri de tren etc. ori datorit vechimii imobilului
constituie surse de aprindere, dac n zona lor exist elemente de construc[ie
sau structuri din lemn (grinzi, brne, suport acoperi etc.).
Art. 34 -Aprinderea funinginii de puse pe pere[ii interiori poate produce o
temperatur de 800-1.000C.
Art. 35 -Burlanele metalice pot constitui surse de ini[iere a incendiilor n
urmtoarele situa[ii:
a) prin contactul direct al pere[ilor acestora, cu temperatur ridicat, cu
materialele combustibile ale construc[iilor sau cu dotrile interioare;
b) prin disiparea cldurii, a gazelor de ardere sau a flcrilor n cazul
mbinrilor insuficiente datorate desfacerii legturilor acestora, prin nclzire i
dilatare;
c) prin gurile sau prin fisurile din corpul burlanului, provocate de
exploatarea ndelungat a acestuia sau datorit corodrii.
Art. 36 -Aparatele electrice de nclzit cu element nclzitor n cuva de
ulei pot constitui surs de aprindere, deoarece n func[ionarea fr termostat
temperatura pere[ilor cuvei poate atinge 150C, fa[ de maximum 75C, cnd
acestea func[ioneaz cu termostat.
Art. 37 -Reourile constituie o surs frecvent de aprindere prin plasarea
lor necorespunztoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea ,de a
intra n contact cu materiale combustibile (textile, hrtie, lemn etc.) este foarte
mare.
Art. 38 -Reourile improvizate i artizanale prezint risc deosebit datorit
puterii mari a acestora i o deficien[elor pe circuitele, de alimentare, aspecte
care conduc la suprasolicitarea instala[iei electrice la care sunt racordate
(conductori, prize, techere etc.)
Art, 39 -Efectele sezonului rece (nghe[ i depuneri de zpad) pot
influen[a n sens negativ i opera[iunile de interven[ie la stingerea incendiilor
prin reducerea posibilit[ilor de folosire a surselor de alimentare cu ap, de
acces la locul incendiului i, mai ales, a vitezei de deplasare a autospecialelor.
1eciunea a 7-a
!erioade caniculare i secetoase
Art, 40 -n perioadele caniculare i secetoase, sub influen[a direct a
razelor sol are crete gradul de uscciune a plantelor i materialelor
combustibile sau se produc creteri mari de volum n timp scurt ale vaporilor i
ale gazelor inflamabile aflate n rezervoare, recipiente, sau n alte ambalaje de
stocare.
Art. 41 -Uscciunea avansat favorizeaz, pe de o parte, aprinderea
materialelor combustibile de la surse cu energie de aprindere mai mic dect
n mod obinuit i n timp mai scurt dect cel de manifestare a sursei, iar pe de
alt parte, propagarea cu vitez ridicat a focului,
Art, 42 -Creterile rapide ale volumului vaporilor i gazelor inflamabile
determin creteri brute ale presiunii n rezervoarele sau recipientele de
pstrare a produselor respective, sub efectul creia pot aprea frecvent
explozii, urmate de incendii .
Art.43 temperaturile atmosferice ridicate determin degajri masive de
substan[e volatile i inflamabile din componen[a unor materiale de protec[ie
sau de izolare care se pun n oper n special n timpul zilei.
Art.44 -n perioadele caniculare i/sau secetoase sunt vizate de efectele
acestora:
a) culturile agricole, n special cele de cereale pioase;
b) depozitele de furaje i plante tehnice aferente sectoarelor zootehnice
i din gospodriile popula[iei;
c) zonele cu vegeta[ie forestier;
d) locuin[ele i anexele gospodreti, n special cele din mediul rural ale
cror elemente de construc[ie sur1t executate din lemn;
e) recipientele, rezervoarele i alte categorii de ambalaje care con[in
lichide uor inflamabile i gaze lichefiate sub presiune;
f)substan[ele care se descompun sub ac[iunea luminii solare (fosfor alb,
fosfor galben, amestecuri de clor i brom cu unele gaze etc:);
g)sursele naturale de ap pentru incendiu, crora le scad nivelul i
debitul.
CAPTOLUL
Reguli i msuri de prevenire i stingere a incendiilor
1eciunea 1
+ucrrile cu foc desc#is
Art, C" )(1) ,erealiarea msurilor de pre&enire a incendiilor, pre&ute
n, preentele dispoiii generale, conduce la intericerea e.ecutrii lucrrilor
cu foc desc#is7
(2) Lucrrile cu foc deschis se vor executa i se vor supraveghea numai
de persoane calificate, experimentate i instruite.
Art 46 -Persoana fizic cu atribu[ii de conducere (primar, patron,
utilizator etc) va reglementa printr-un document scris (decizie, dispozi[ie etc)
modul de executare a lucrrilor cu foc deschis, activitate care presupune:
a) stabilirea, dac este cazul a locurilor unde, periodic sau permanent se
pot efectua lucrri cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor
combustibile, cur[ri prin ardere etc) i a persoanelor care le supravegheaz;
b) stabilirea locurilor (zonelor), cu pericol de incendiu n care este
interzis utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul s emit permis de lucru
cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunotin[ i
pstrare a permisului de lucru cu foc;
e) ntocmirea unei instruc[iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru
astfel de lucrri, care s fie [inut de executant asupra sa i prelucrat cu
acesta nainte de nceperea lucrrii.
Art. 47 -Este interzis folosirea focului deschis n locurile (ncperile,
zonele, instala[iile, echipamentele, mijloacele de transport etc) n care se
prelucreaz, se utilizeaz, se depoziteaz, se vehiculeaz, se manipuleaz
materiale i substan[e combustibile sau care, n prezen[a focului deschis,
prezint pericol de incendiu sau de explozie, precum i n apropierea
acestora, cum sunt:
a) instala[iile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport i
distribu[ie a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sond, gaz de furnal,
acetilen. hidrogen etc) i a oxigenului;
b) instala[iile de producere, prelucrare, pompare, transport i distribu[ie a
lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc);
c) gospodriile de ungere i ac[ionrile hidraulice cu ulei sau cu alte
1ichide combustibile;
d) sec[iile i atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelrii,
de acoperiri metalice, de ntre[inere i repara[ie a autovehiculelor i utilajelor
de ridicat i stivuit, de vulcanizare, tapi[erie, croitorie etc;
e) depozitele de lichide combustibile (benzin, benzen, vopsele, lacuri,
solven[i, uleiuri, motorin etc.), material lemnos i produse din lemn, produse
textile i de hrtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze
comprimate, explozivi etc;
f) ncperile n care se execut opera[iuni de splare sau de cur[are cu
produse petroliere (benzin, neofalin, parchetin, petrosin etc.), precum i de
vopsire n care s-au folosit solven[i inflamabili;
g) ncperile unde se execut lucrri de finisaj cu substan[e
combustibile;
h) ncperile i podurile cldirilor ale cror elemente de construc[ie sunt
realizate din materiale combustibile;
i) laboratoarele i sta[iile-pilot n care se utilizeaz substan[e
combustibile;
j) ncperile de ncrcat acumulatori;
k) ncperile cu echipament electric de calcul, msur, control,
automatizare, semnalizare, control trafic;
1) ncperile specia le de cabluri electrice;
m) construc[iile civile (publice), pe timpul programului cu publicul
(magazine, teatre, expozi[ii, cinematografe etc.), i alte locuri stabilite.
Art. 48. Utilizarea focului deschis nu se admite n distan[e mai mici 40 m,
fa[ de locurile cu pericol de explozie (gaze i lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m fa[ de materiale sau substan[e
combustibile (lemn, hrtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc,), fr a fi
supravegheat i asigurat prin msuri corespunztoare.
Art. 49 -Permisul de lucru cu foc (autoriza[ia de lucru) prevzut la art. 39
alin, (3) din Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate
prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, se ntocmete n dou
exemplare, dintre care unul se nmneaz efului forma[iei de lucru sau
persoanei care execut opera[iunile cu foc deschis, iar cellalt rmne la
emitent (eful sectorului de activitate unde se execut lucrarea),
Art.50 -(1) eful sectorului de activitate, atelier, sec[ie, depozit, instala[ie
etc., n care se execut opera[iuni cu foc deschis, are obliga[ia s asigure
msuri pentru:
a) pregtirea locului, conform alt, 39 alin, (2), din normele generale de
prevenire i stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne
nr. 775/1998;
b) instruirea personalului;
c) controlul dup terminarea lucrrii,
(2) n cazul lucrrilor cu foc deschis care se execut n instala[ii i n alte
locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribu[ii
de conducere va dispune luarea i a altor msuri de protec[ie specifice.
Art. 51 -permisul de lucru cu foc este valabil o singur zi, la terminarea
lucrului permisul de lucru cu foc se pred de ctre executant emitentului, n
mod similar se procedeaz i n cazul autoriza[iei de lucru.
Art.52.Echipamentele i aparatele utilizate pentru executarea lucrrilor
cu foc deschis trebuie s fie n bun stare de func[ionare. De ndeplinirea
acestei cerin[e rspunde executantul,
Art.. 53 -Toate echipamentele i aparatele de sudur se ntre[in i se
verific n conformitate cu instruc[iunile furnizorului. Proprietarul acestora
trebuie s fac dovada efecturii ntre[inerii i verificrii lor la termen i de
ctre personal sau persoane fizice de specialitate.
Art. 54 -Pregtirea locului unde urmeaz s se execute opera[iunea de
sudare sau de tiere cu flacr oxiacetilenic presupune:
a) nconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu nl[imea de
minimum 2 m i bine marcate de podea;
b) protec[ia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu
grosimea de 2 cm, cu tabl, sau cu plci din materiale necombustibile;
c) ndeprtarea materialelor i substan[elor combustibile
transportabile la o distan[ de cel pu[in 10 m de locul sudrii sau tierii;
d) Cur[area pieselor vopsite pe o por[iune de cel pu[in 100 mm de o
parte i de alta n jurul punctului de lucru;
e) Umezirea cu ap sau protejarea cu panouri necombustibile a
materialelor i elementelor de construc[ie combustibile fixe pentru a fi ferite de
contactul cu scnteile sau brocurile de sudur, cu flacra sau cu alte particule
de materiale incandescente;
f) nlturarea posibilit[ilor ca sursele de foc (scntei, particule
incandescente, etc.) s intre n contact cu materiale combustibile care se afl
n ncperile adiacente sau la cota inferioar prin acoperirea sau obturarea
golurilor ori orificiilor din pardoseal i pere[i cu plci sau dopuri
necombustibile;
g) Amplasarea la distan[e de siguran[ a generatorului de acetilen
transportabil i a buteliei de oxigen, astfel: cel pu[in 10 m ntre acestea i locul
de sudur sau orice surs cu foc deschis i, respectiv, cel pu[in 5 m ntre ele;
h) Dotarea cu mijloace de prim interven[ie corespunztoare;
i) Asigurarea prezen[ei persoanei desemnate s supravegheze
executarea lucrrilor cu foc deschis;
Art.55. (1) Generatoarele de acetilen transportabile, se instaleaz, de
regul n aer liber, n afara ncperii unde se sudeaz i ferite de razele de
soare ori de sursele cu foc deschis.
(2) n mod excep[ional se admite instalarea unui singur generator de
acetilen transportabil numai n ncperi n care se execut lucrri de repara[ii,
montaj sau de ntre[inere cu caracter temporar, cu respectarea urmtoarelor
condi[ii:
a) debitul maxim de acetilen s nu depeasc 3,2 m3/h;
b) generatorul s fie verificat i s posede placa de timbru;
c) ncrctura de carbid s nu fie mai mare de 4kg,.;
d) ncperea s aib un volum de minimum 350m3 i s fie bine
ventilat;
e) s existe posibilitatea asigurrii distan[elor de siguran[;
f) s se realizeze, pe toat durata amplasrii generatorului n
ncpere, oprirea func[ionrii eventualelor utilaje care lucreaz cu flacr sau
produc scntei;
Art.56. (1) Lucrrile de sudare la instala[ii, rezervoare, recipiente i
conducte prin care s-au vehiculat i n care s-au depozitat substan[e
combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai dup golirea,
aerisirea, splarea, umplerea cu ap sau cu gaz inert, izolarea acestora prin
flane oarbe de restul instala[iilor i dup efectuarea analizelor de laborator.
(2) Piesele, instala[iile i materialele la care se vor executa opera[iuni de
sudare sau de tiere se vor cur[a n prealabil de materiale combustibile, cum
sunt uleiurile, textilele, etc.
Art.57 n timpul executrii lucrrii trebuie s se asigure:
a) supravegherea permanent i cu aten[ie a flcrii, a dispersiei
(rspndirii) i a traiectoriilor scnteilor sau a particulelor de materiale
incandescente i a intensit[ii fluxului de cldur;
b) strngerea i depozitarea resturilor de electrozi n vase speciale cu
nisip sau cu ap;
c) nchiderea robinetelor buteliei de oxigen i a generatorului de
acetilen, dac durata ntreruperii executrii lucrrii depete 10 minute;
d) interzicerea ag[rii arztoarelor (chiar stinse) de buteliile de
oxigen sau de generatoarele de acetilen;
e) neefectuarea de deplasri cu arztoarele aprinse, n afara zonei
de lucru sau de urcri pe scri, schele, etc.;
f) evacuarea carbidului din generator n cazul ntreruperii lucrului pe
o perioad mai ndelungat;
Art.58. Dup terminarea lucrrii, trebuie s se asigure, de regul,
urmtoarele:
a) verificarea minu[ioas a locului n care s-a executat lucrarea, precum
i a spa[iilor adiacente i a celor situate la cotele inferioare sau superioare,
pentru a constata dac nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente,
miros de ars sau degajri de fum etc.);
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificndu-se dac starea lor
este intact i luarea de msuri n consecin[;
c)verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore i n
timpul nop[ii, a situa[iei existente la locul n care s-a efectuat lucrarea i n
imediata apropiere a acestuia;
a) depozitarea n condi[ii de siguran[ a echipamentelor folosite la
lucrare;
b) reamplasarea pe pozi[iile ini[iale a elementelor i materialelor
combustibile la cel pu[in 6 ore de la terminarea lucrrii;
c) colectarea nmolului (lamului) de carbid n containere destinate
acestui scop i depozitarea acestora ntr-un loc special amenajat.
Art.59 n toate cazurile n care este constituit i func[ioneaz un
serviciu privat de pompieri civili, se va asigura nregistrarea la acesta a
permisului de lucru cu foc (autoriza[iei de lucru), nainte de nceperea efectiv
a lucrrii.
1eciunea a 27a -umatul
Art. 60 -Reglementarea fumatului este obligatorie n cadrul fiecrui agent
economic sau al fiecrei institu[ii publice i, cnd este cazul, la nivelul unit[ii
administrativ-teritoriale i se face prin dispozi[ie scris dat de persoana fizic
cu atribu[ii de conducere.
Art. 61 -(1) Pentru situa[iile n care o construc[ie sau o amenajare este
folosit de mai mul[i utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozi[ie
emis de proprietarul construc[iei sau al amenajrii respective,
nsuit de utilizatorii n cauz.
(2) n dispozi[ie se vor men[iona:
a) locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie n care
este interzis fumatul sau, dup caz, accesul cu [igri, chibrituri, sau brichete;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate s rspund de supravegherea respectrii
reglementrii pe locuri i sectoare de activitate;
d) alte date i informa[ii necesare s fie precizate pentru a diminua
pericolul de incendiu.
Art.62. Fumatul este interzis, de regul, n toate locurile n care nu se
admite folosirea focului deschis, prevzute de prezentele dispozi[ii generale,
precum i n:
a) spa[iile de cazare comun;
b) ncperile cu echipament electronic de calcul, msur, control i
automatizare;
c) ncperile centralelor termice;
d) locurile cu schele, cofraje i eafoade, realizate din materiale
combustibile;
e) lanurile de cereale n perioada de coacere i zonele mpdurite;
Art.63 n toate zonele (locurile) n care este interzis fumatul, se vor
instala indicatoare de securitate specifice, prevzute de reglementrile n
vigoare.
Art.64 Locurile pentru fumat stabilite n exteriorul cldirilor ni vor fi
amplasate la o distan[ mai mic de 40 m fa[ de locurile n care exist pericol
de explozie (gaze i lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, etc.), 10
m fa[ de locurile n care exist materiale solide combustibile (lemn, textile,
hrtie, carton, asfalt, bitum) i 50 m fa[ de culturile de cereale pioase n
perioada coacerii i recoltrii sau de zonele mpdurite.
Art.65. La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere,
vase cu ap, nisip sau pmnt, gropi i se vor instala inscrip[ii ,LOC PENTRU
FUMAT.
Art.66 Scrumierele i vasele din interiorul cldirilor (coridoare, holuri
etc.) se amplaseaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea materialelor
combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele, etc.) .
Art.67. n locurile de munc unde este permis fumatul se vor asigura
scrumiere. Acestea se amplaseaz astfel nct s nu fac posibil aprinderea
materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotic i altele.
Art.68. Depunerea n scrumiere, vase sau gropi a altor deeuri de
materiale combustibile (hrtie, carton, etc.) este interzis.
Art.69. Golirea scrumierelor i a vaselor n courile de hrtie sau n alte
locuri n care exist materiale combustibile este interzis.
Art.70 Aruncarea la ntmplare a resturilor de [igri sau chibrituri este
interzis.
Art.71 Se recomand s se evite fumatul, n perioadele de relaxare
sau de odihn, n paturi, pe canapele, fotolii, etc.
1eciunea a=)a
Asigurarea cilor de acces, de e&acuare i de inter&enie
Art.72 Accesul mijloacelor i al persoanelor pentru interven[ie operative
n caz de urgen[ public de incendiu, n vederea salvrii i acordrii ajutorului
persoanelor aflate n pericol, stingerii incendiilor i limitrii efectelor acestora,
trebuie s fie asigurat n permanen[ la toate:
a) construc[iile de orice fel (industriale, social-administrative,
speciale, etc. i ncperile acestora;
b) instala[iile tehnologice i anexe;
c) depozitele nchise i deschise de materii prime, semifabricate,
finite i auxiliare;
d) instala[iile, aparatele i mijloacele de prevenire i stingere a
incendiilor, precum i la punctele de comand ale acestora (centrale i
butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control i semnalizare ale
instala[iilor sprinkler, sta[ii de pompe de ap, claviaturile i vanele re[elelor de
ap, abur, drencer, gaze inerte i spum, hidran[i de incendiu, stingtoare,
pichete de incendiu, bazine, rezervoare i castele de ap, rampe ale surselor
de ap naturale, posturi telefonice de anun[are a incendiilor etc.).
e) dispozitivele de ac[ionare a unor mijloace cu rol de protec[ie n caz
de incendiu (cortine metalice de siguran[, trape de evacuare a fumului i
gazelor fierbin[i, clapete de pe tubulatura de ventila[ie, exhaustare i transport
pneumatic, obloane, ferestre i ui de nchidere a golurilor din elementele de
compartimentare mpotriva incendiilor);
f) tablourile de distribu[ie i ntreruptoarele instala[iilor electrice de
iluminat de for[ i iluminat de siguran[ i la sursele de rezerv care sunt
destinate s alimenteze receptoare electrice cu rol n caz de incendiu;
g) claviaturile i vanele instala[iilor tehnologice sau auxiliare, care
trebuie manevrate n caz de incendiu, i punctele de comand ale acestora
(gaze i lichide combustibile, benzi transportabile);
h) celelalte mijloace utilizate pentru interven[ie n caz de incendiu
(vehicule pentru tractare, transport sau izolare, cisterne ori autocisterne cu
ap i cheile de pornire ale acestora etc.);
Art.73 (1) Cile de acces, de evacuare i de interven[ie trebuie s fie
men[inute n permanen[, n orice anotimp, practicabile i curate. Aceast
obliga[ie revine persoanelor juridice sau fizice, care administreaz
construc[iile, instala[iile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.
(2) Administratorii n cauz vor semnala prin indicatoare, potrivit
prevederilor legale n vigoare, prezen[a unor asemenea mijloace i vor
aten[iona asupra regulilor care trebuie respectate.
Art.74 Blocarea cilor de acces, de evacuare i de interven[ie cu
materiale care reduc l[imea sau nl[imea liber de circula[ie stabilit, ori care
prezint pericol de incendiu sau explozie, precum i efectuarea unor modificri
la acestea, prin care se nrut[ete situa[ia ini[ial, sunt interzise.
Art.75 Peste an[urile sau spturile executate pe cile de acces, de
evacuare i de interven[ie se vor amenaja treceri (pode[e) bine consolidate
sau se vor asigura ci ocolitoare, semnalizate corespunztor.
Art.76 (1) gararea locomotivelor i a vagoanelor de cale ferat n
intersec[iile cu drumurile uzinale sau cu cile de acces rutiere, este interzis.
(2) n cazul n care locomotivele sau vagoanele sunt blocate, din motive
tehnologice, n intersec[iile cu drumurile uzinale sau cu cile de acces rutiere,
se va asigura tractarea n cel mai scurt timp a materialului rulant, ori se vor
stabili rute de ocolire a intersec[iei, semnalizate corespunztor.
Art.77 Se interzice blocarea n pozi[ie deschis a uilor de la casele
scrilor, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autonchidere sau a altor ui
care, n caz de incendiu, au rol s opreasc ptrunderea fumului, a gazelor
fierbin[i i propagarea incendiilor pe vertical sau pe orizontal.
Art.78. (1) Dispozitivele care asigur nchiderea automat n caz de
incendiu a elementelor de protec[ie a golurilor (ui, obloane etc.), cele de
ac[ionare a trapelor i clapetelor, precum i cele care men[in n pozi[ie nchis
uile ncperilor tampon vor fi n permanen[ n stare de func[ionare.
(2) Sistemul de nchidere a uilor de pe traseele de evacuare trebuie s
permit deschiderea cu uurin[ a acestora n caz de incendiu.
Art. 79 -(1) Cile de acces, de evacuare i de interven[ie se vor marca cu
indicatoare de securitate, conform reglementrilor legale n vigoare, astfel
nct traseele acestora s poat fi recunoscute cu uurin[, att ziua ct i
noaptea, de persoanele care le utilizeaz n caz de incendiu.
(2) Se vor monta indicatoare corespunztoare la rampele scrilor care
duc la demisol sau la subsol ori la uile de acces ctre spa[ii i ncperi din
care evacuarea nu poate fi continuat.
Art. 80 -n casele scrilor, pe coridoare sau pe alte ci de evacuare ale
cldirilor nu se admite amenajarea de ncperi ori locuri de lucru, depozitarea
etc., care ar putea mpiedica evacuarea persoanelor i a bunurilor, precum i
accesul personalului de interven[ie.
Art. 81 -Cheile uilor de acces n cldiri i cele ale ncperilor ncuiate se
pstreaz n locuri sau la persoane desemnate, astfel nct aceste chei s
poat fi identificate i folosite n caz de necesitate (interven[ie. control,
verificri etc.).
1eciunea a 4-8
Colectarea deeurilor, reiduurilor combustibile i a ambala%elor i
distrugerea lor
Art. 82 -(1) Deeurile i reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din
procesul tehnologic, se colecteaz ritmic, dar obligatoriu la terminarea
schimbului i se depun n locurile destinate depozitrii sau distrugerii lor, astfel
nct la locurile de munc s fie n permanen[ cur[enie.
(2) Se colecteaz:
a) pulberile, rumeguul i talaul, scamele sau resturile textile i alte
deeuri combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pere[i, instala[ii,
maini, utilaje, aparatur, canale sau alte locuri, precum i maculatura de
birotic;
b) scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instala[ii,
maini i utilaje, canale sau din alte locuri;
c) ambalajele care prezint pericol de incendiu sau de explozie (lemn,
carton, metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.);
d) depunerile de grsimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele
instala[iilor de evacuare.
Art. 83 -(1) Pentru orice tip de activitate se stabilete modul de
gestionare a deeurilor,
reziduurilor i a ambalajelor.
(2) Gestionarea acestora presupune:
a) nominalizarea, dup caz, a deeurilor, reziduurilor i a ambalajelor
specifice activit[ii;
b) indicarea regimului de colectare i cur[are;
c) locurile de depozitare i modul de distrugere sau de valorificare;
d) desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;
e) completarea datelor noi la apari[ia oricror modificri de situa[ii.
Art. 84 -Deeurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din
materiale solide (crpe, cl[i, bumbac, rumegu etc.), care con[in astfel de
produse, se colecteaz n cutii sau n vase metalice ori cu cptueal metalic
interioar, prevzute cu capac, amplasate n locuri fr risc de incendiu si
marcata.
Art. 85 -Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care se
reutilizeaz, se vor depozita, cu asigurarea distan[elor de siguran[ fa[ de
cldiri, instala[ii, culturi agricole, suprafe[e mpdurite i alte materiale
combustibile, n raport de natura i de propriet[ile fizico-chimice ale acestora.
Art. 86 -Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticl
reutilizabile se cur[, se spal, sau se neutralizeaz de restul con[inutului cu
materiale adecvate i se depoziteaz n locuri special destinate.
Art. 87 -Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care nu se mai
reutilizeaz, se vor distruge prin ardere n crematorii amenajate i amplasate
astfel nct s nu pun n pericol via[a oamenilor, cldirile, instala[iile, culturile
agricole, suprafe[ele mpdurite i alte materiale combustibile. Aceste
crematorii trebuie s posede autoriza[iile prevzute de lege.
Art. 88 -Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care degaj,
prin ardere substan[e sau compui periculoi pentru via[ sau pentru mediu,
pot fi distruse prin foc deschis sub supraveghere, cu respectarea prevederilor
n vigoare i ale prezentelor dispozi[ii generale.
1eciunea a ")a
/eguli pentru seonul rece
Art. 89. -nainte de nceperea sezonului rece se vor controla i se vor
nltura defec[iunile constatate, asigurndu-se buna func[ionare a:
a) instala[iilor i a sistemelor de nclzire existente la agen[i
economici, institu[ii publice i la gospodriile popula[iei (surse de cldur,
conducte, corpuri i elemente de nclzire, sobe, couri i canale de fum etc.);
b) instala[iilor de nclzire din ncperi n care sunt montate instala[iile de
stingere cu ap, precum i cele de depozitare a substan[elor chimice de
stingere i din spa[iile de garare a autospecialelor;
c) serpentinelor de nclzire cu aburi sau ap cald a cminelor,
rezervoarelor de depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei
pentru stingerea incendiilor;
d) dispozitivelor de nclzire a armturilor de siguran[ de la rezervoarele
de lichide combustibile sau gaze lichefiate;
e) conductelor i furtunurilor de aburi de la instala[iile de stingere,
precum i a celor din diverse instala[ii de produc[ie si auxiliare.
Art. 90 -Componentele instala[iilor de stingere cu ap, care sunt expuse
nghe[ului n timpul iernii i nu sunt prevzute cu dispozitive fixe de nclzire,
vor fi protejate mpotriva nghe[ului.
Art. 91 -Se vor asigura uneltele i accesoriile pentru deszpezirea
drumurilor i a cilor de acces, de
Evacuare i interven[ie.
Art. 92 -Cile de acces i accesul la sursele de ap sau la dispozitivele
de punere n func[iune a instala[iilor de stingere se vor cur[a de zpad i
ghea[, asigurndu-se men[inerea permanent liber a acestora.
Art. 93 -Personalul destinat s rspund de aprinderea i de stingerea
focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate i, respectiv, luate
pe timpul sezonului rece.
1eciunea a D7a
/eguli pentru perioadele caniculare sau secetoase
Art. 94 -n perioadele caniculare sau secetoase persoana fizic cu
atribu[ii de conducere (primar, patron, utilizator etc.) va elabora un program de
msuri speciale care s contracareze efectele negative ale acestora n sfera
prevenirii i stingerii incendiilor.
Art. 95 -Msurile speciale trebuie s cuprind:
a) identificarea i nominalizarea sectoarelor de activitate n care crete
riscul de incendiu n condi[iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate
i lipsei de precipita[ii;
b) interzicerea utilizrii focului deschis n zonele afectate de uscciune
avansat;
c) restric[ionarea efecturii, n anumite intervale din timpul zilei, a unor
lucrri care creeaz condi[ii favorizante pentru producerea de incendii prin
degajri de substan[e volatile sau supranclziri excesive;
d) asigurarea protejrii fa[ de efectul direct al razelor solare a
recipientelor, rezervoarelor i a altor tipuri de ambalaje, care con[in vapori
inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune prin depozitare la umbr
(copertine, oproane deschise etc.) sau, dup caz, prin rcire cu perdele de
ap rece;
e) ndeprtarea din locurile unde se afl a obiectelor ap[i ce (inclusiv a
cioburilor de sticl) care pot ac[iona n anumite condi[ii drept concentratori ai
razelor solare;
f) intensificarea patrulrilor n zonele cu culturi agricole i n cele
frecventate pentru agrement n locuri cu vegeta[ie forestier;
g) asigurarea rezervelor de ap pentru incendiu i verificarea zilnic a
situa[iei existente;
h) verificarea operativit[ii de ac[iune a forma[iilor de interven[ie ale
serviciilor de pompieri civili;
i) mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular i
secetos prin detalierea cauzelor i a mprejurrilor favorizante
Art. 96 -Msurile speciale stabilite vor fi aduse la cunotin[ tuturor
salaria[ilor i, dup caz, popula[iei.
CAPTOLUL V
Dispozi[ii finale
Art. 97 -Prevederile prezentelor dispozi[ii generale se aplic n orice
activitate economic, social, financiar i administrativ.
Art. 98 -n vederea aplicrii prezentelor dispozi[ii generale factorii de
decizie (patron, utilizator, administrator i, dup caz, primar etc.) vor stabili,
prin actele de autoritate prevzute de lege, aspectele de natur organizatoric
i vor lua msuri de elaborare a unor metodologii, proceduri, instruc[iuni i
altele asemenea, pentru detalierea anumitor prevederi.
ORDN nr. 1.080/10.02.2000
pentru aprobarea Dispozi[iilor generale privind instruirea n domeniul
prevenirii i stingerii
incendiilor. D.G.P.S...OO2
Ministrul de interne,
Avnd n vedere prevederileart.17 alin. (1) lit. c) din Legea nr.121/1996
privind organizarea i func[ionarea Corpului Pompierilor Militari, ale
Ordonan[ei Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor,
aprobat i modificat prin Legea nr. 212/1997, i ale Hotrrii Guvernului nr,
678/1998 privind stabilirea i sanc[ionarea contraven[iilor la normele de
prevenire i stingere a incendiilor, n temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr.
40/1990 privind organizarea i func[ionarea
Ministerului de nterne,
Emite urmtorul ordin:
Art. 1 -Se aprob Dispozi[iile generale privind instruirea n domeniu
prevenirii i stingerii incendiilor D.G.P.S..-002, cuprinse n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 -nspectoratul General a Corpului Pompierilor Militari, prin marile
unit[i i unit[ile de pompieri militari va urmri punerea n aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3 -Nerespectare prevederilor Dispozi[iilor generale privind instruirea
n domeniul prevenii i stingerii incendiilor -D.G.P.S..-002 atrage rspunderea
potrivit legii,
Ar!. 4 -Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial Romniei, Partea
1, i va intra n vigoare la 30 de zile de la da publicrii lui.
Ministru de interne, Mircea Murean, Secretar de stat
Bucureti, 10 februarie 2000.
Ordinul Nr.1080/2000
DSPOZ| GENERALE
privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor.
D.G.P.S...OO2
CAPTOLUL
Scopul i domeniul de aplicare
Art. 1 -Prezentele Dispozi[ii genera le privind instruirea n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor D.G.P.S..-OO2, denumite, n continuare
dispozi[ii generale, stabilesc principiile, modalit[ile, cerin[ele i condi[iile
necesare n vederea organizrii i desfurrii activit[ii de instruire n
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor a persoanelor angajate n munc, n
cadrul educa[iei profesionale permanente.
Art. 2 -nstruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor a
persoanelor angajate n munc constituie palie component a activit[ii de
aprare mpotriva incendiilor desfurate de persoanele fizice i juridice
potrivit prevederilor legale n vigoare.
Art. 3 -Persoanele fizice i juridice care desfoar activit[i cu personal
angajat n condi[iile prevzute de lege sunt obligate s organizeze i s
desfoare instruirea acestuia n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor pe
baza prezentelor dispozi[ii generale, precum i a altor reglementri specifice.
Art. 4 -nstruirea salaria[ilor n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor
este parte component a pregtirii profesionale a acestora i are ca scop
nsuirea cunotin[elor i formarea deprinderilor necesare n vederea
prevenirii i stingerii incendiilor la locul de munc i, dup caz, n incinta
agen[ilor economici i a institu[iilor n cauz.
Art. 5 -Termenii specifici utiliza[i n cuprinsul prezentelor dispozi[ii genera
le au n[elesul celor utiliza[i n legisla[ia specific domeniului aprrii mpotriva
incendiilor.
CAPTOLUL
Categorii de instructaje i cerin[e specifice
Art. 6 -Categoriile de instructaje n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor, prin care se realizeaz instruirea la angajare i instruirea periodic,
sunt:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de munc;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situa[ia o impune;
e) instructajul special pentru lucrri periculoase;
f) instructajul la conversia profesional;
g) instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
institu[iei.
Art. 7 )instructajul introducti& general vizeaz dobndirea de cunotin[e
cu privire la:
a) sistemul de acte normative generale care reglementeaz activitatea
de aprare mpotriva incendiilor i de acte normative specifice profilului
agentului economic sau institu[iei;
b) modul de organizare a activit[ii de aprare mpotriva incendiilor la
nivelul agentului economic sau al institu[iei;
c) formele i metodele specifice de prevenire i stingere a incendiilor;
d) mijloacele tehnice de prevenire i stingere a incendiilor, cu care
sunt echipate construc[iile i instala[iile, tehnologice proprii, si modul de
utilizare a acestora;
e) modul de ac[iune n cazul observrii i anun[rii unui incendiu:
f) ac[iunile ce trebuie ntreprinse dup
perceperea alarmei de incendiu.
Art. 8 -la instructajul introductiv general
particip urmtoarele categorii de persoane:
a) noii angaja[i in munc (pe baz de contract individului de munc,
conven[ie civil etc.);
b) salaria[ii transfera[i de la o unitate la alta sau detaa[i n unitatea
respectiv;
c) lucrtorii sezonier, temporari sau zilieri;
d) elevii colilor profesionale, liceelor industriale i studen[ii afla[i n
practic de specialitate;
Art. 9 -n cazul unui numr mare de participan[i, la aceast categorie de
instructaj se vor constitui grupe avnd cel mult 20 de persoane7
Art. 10 -Durata instructajului introductiv general se stabilete prin
reglementri interne, depinznd n principal de specificul activit[ii
complexitatea proceselor tehnologice gradul de vulnerabilitate la incendiu i
explozie al obiectivului, precum i de nivelul de pregtire al participan[ilor, dar
nu va fi mai mic de 8 ore.
Art. 11 La terminarea perioadei de instructaj introductiv general
persoanele instruite vor fi verificata pe baz de teste asupra cunotin[elor
acumulate, pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de
cunotin[e necesare.
Art. 12 Nu vor fi admise la locurile de munc persoanele care nu i-au
nsuit nivelul minim de cunotin[e prezentate n cadrul instructajului
introductiv general.
Art. 13 .nstructajul specific locului de munc se face dup instructajul
introductiv general, executndu-se individual de ctre eful locului de munc
respectiv.
Art. 14 -La efectuarea instructajului specific locului de munc se
urmrete s se asigure participan[ilor cunotin[e referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice i clasele de periculozitate ale
substan[elor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc;
b) cauzele poten[iale i riscurile (pericolele) de incendiu i/sau
explozie specifice locului de munc, msurile de prevenire a acestora;
c) descrierea, func[ionarea i modul de urmrire i interven[ie la
instala[iile i sistemele de siguran[ ale mainilor i utilajelor de la
locurile de munc, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor i avariilor
tehnologice;
d) con[inutul instruc[iunilor de aprare mpotriva incendiilor i al planurilor
de interven[ie specifice;
e) descrierea, func[ionarea, amplasarea i modul de ac[ionare a
instala[iilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor i mijloacelor de protec[ie
mpotriva incendiilor;
f) sarcinile specifice care i revin persoanei instruite pentru prevenirea
incendiilor, evacuarea persoanelor i a bunurilor i pentru anun[area i
stingerea incendiilor,
Art. 15 -Durata instructajului prevzut la art. 13 depinde de complexitatea
locului de munc (construc[ii, instala[ii, utilaje) i nu va fi mai mic de 8 ore
repartizate pe timpul perioadei de lucru de prob.
Art. 16 -Problemele prezentare pe timpul instructajului specific locului de
munc vor fi urmate n mod obligatoriu de practice.
Art. 17 -Admiterea definitiv la lucru a persoanelor instruite se va face
numai dup verificarea acestora pe baz de teste cu privire la nivelul de
nsuire a cunotin[elor necesare.
Art. 18 -nstructajul periodic se execut cu toate categoriile de salaria[i i
are o durat de cel pu[in dou ore, avnd drept scop remprosptarea,
completarea i detalierea cunotin[elor dobndite prin instructajul introductiv
general i prin instructajul specific locului de munc.
Art. 19 -nstructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a
graficului de instruire, aprobate de patron.
Art. 20 -Tematica orientativ anual de instruire , adaptat fiecrei
categorii de salaria[i, se structureaz de regul astfel:
a) actele normative care reglementeaz activitatea de aprare mpotriva
incendiilor;
b) obliga[iile generale i specifice care revin categoriilor de salaria[i;
c) riscul de incendiu, cauzele poten[iale de incendiu prezentate de
instala[iile utilitare ale construc[iilor i de procesele de munc desfura te,
normele, regulile i msurile de prevenire i nlturare a acestora;
d) descrierea, func[ionarea, ntre[inerea i modul de utilizare a tuturor
sistemelor de protec[ie mpotriva incendiilor, aflate n dotare;
e) ac[iunea salaria[ilor n cadrul echipelor de interven[ie (rspuns) n caz
de incendiu la antrenamente si exerci[ii practice.
Art. 21 -Tematica orientativ se adapteaz i se completeaz pe parcurs
de ctre cei care execut instruirea cu concluziile i nv[mintele rezultate
din:
a) controale le efectuate privind respectarea normelor i a sarcinilor
stabilite;
b) incendiile i evenimentele produse n sectoare de activitate
similare;
c) alte probleme care se consider necesare.
Art. 22 -n graficul anual de instruire se men[ioneaz periodicitatea
instructajelor i se precizeaz zilele n care acestea se execut, ealonat, pe
locurile de munc i pe categorii de salaria[i.
Art. 23 -ntervalul dintre dou instructaje periodice se stabilete de ctre
patron, [innd seama de urmtoarele:
-cel mult o lun (30 de zile) pentru personalul muncitor cu func[ii de
execu[ie sau operative;
-1-3 luni pentru personalul care lucreaz direct i nemijlocit la aparate,
maini, utilaje i instala[ii tehnologice (tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri),
precum i pentru analiti, cercettori i personalul din laboratoare;
-3-6 luni pentru personalul TESA din sec[iile i sectoarele de produc[ie,
control tehnic, cercetare, proiectare, de ntre[inere i repara[ii, investi[ii,
transporturi, precum i pentru cel care lucreaz n institu[ii publice;
-1-6 luni pentru personalul TESA care are atribu[ii de organizare,
conducere i control (efi de sec[ii, ateliere, instala[ii, depozite etc.), pentru cel
din conducerea agentului economic sau a institu[iei, precum i pentru cel din
structura autorit[ilor publice locale i a administra[iei publice centrale de
specialitate i a institu[iilor statului.
Art7 24 -nstructajul periodic se va face obligatoriu, n urmtoarele cazuri:
a) cnd uri salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristica de la
locul de munc;
b) cnd s-au adus modificri procesului tehnologic sau au fost introduse
noi tehnologii;
c) la reluarea activit[ii dup producerea unui eveniment negativ
(incendiu, explozie, calamitate natural, avarie);
d) cnd au aprut modificri ale legisla[iei specifice domeniului aprri
mpotriva incendiilor sau conexe acesteia.
Art. 25 -Pe timpul desfurri instructajului periodic se va pune accent
pe demonstra[iile practice, salaria[ii fiind angrena[i efectiv n executarea unor
opera[iuni specifice.
Art. 26 -Verificarea persoanelor instruite privind cunotin[ele nsuite i
deprinderile formate n timpul instructajului periodic se va face prin sondaj,
insistndu-se de fiecare dat pentru clarificarea problemelor i eliminarea
deficien[elor constatate.
Art. 27 -Anual se efectueaz o verificare de fond pe baz de teste tip
chestionar asupra nivelului de nsuire i cunoatere a problematicii care a
fcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnndu-se n fisa
individual de instructaj.
An. 28 -(1) nstructajul periodic se face de ctre persoanele desemnate
de patron, astfel:
-pentru personalul muncitor, de ctre conductorul locului de munc
respectiv;
-pentru personalul ncadrat pe func[ii tehnice i administrative din
sectoarele de produc[ie i din compartimentele de cercetare, proiectare,
ntre[inere, repara[ii, controlul calit[ii, aprovizionare tehnico-material i
desfacere de ctre efii compartimentelor respective;
-pentru efii de sec[ii, sectoare, compartimente i servicii func[ionale i
efii de departamente, de ctre conductorul tehnic.
(2) Pentru agen[ii economici sau institu[iile care au cel mult 9 salaria[i
efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiv a patronului.
Art. 29 .(1) (nstructa%ul pe sc#imb se execut la intrarea n schimbul de
lucru cu
salaria[ii din locurile de munc cu risc mare i foarte mare de incendiu,
nominalizate de patron.
(2) Durata acestui instructaj nu va depi 10-15 minute.
Art. 30 -nstructajul pe schimb se efectueaz, de regul, pentru
aten[ionarea salaria[ilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli i
msuri de prevenire i stingere a incendiilor, care trebuie urmrite [inndu-se
seama de constatrile din tura anterioar, precum i de opera[iunile sau
lucrrile care se execut pe timpul schimbului respectiv.
Art. 31 -nstructajul pe schimb se efectueaz de conductorul locului de
munc, execu[ia consemnndu-se, sub semntur, n registrul de predare-
primire a schimbului de lucru.
Art. 32 )(nstructa%ul special pentru lucrri periculoase se execut nainte
de nceperea unor lucrri n timpul crora pot aprea situa[ii generatoare de
incendiu din cauza manifestrii unor surse specifice de aprindere sau a crerii
unor condi[ii poten[ial explozive.
Art. 33 -Lucrrile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refer n
principal la:
a) lucrri de sudare;
b) lucrri de tiere sau lipire cu flacr;
c) lucrri care pot provoca scntei mecanice;
d) lucrri care pot provoca scntei i arcuri electrice sau scurtcircuite;
e) lucrri de topire a bitumului sau asfaltului;
f)lucrri de cur[are prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte
tehnologice sau conductoare electrice;
g) lucrri pentru distrugerea prin ardere a unor deeuri sau reziduuri
nerecuperabile sau neutilizabile;
h) lucrri la care se utilizeaz foc deschis (dezghe[ri, decongelri,
aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.)
i) punerea ori repunerea n func[iune a instala[iilor i utilajelor
tehnologice care prezint risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
j) aplicarea unor materiale de protec[ie din care se pot degaja cu
uurin[ vapori i gaze inflamabile i/sau explozive;
k) cur[area interioar a unor vase, rezervoare, recipiente sau
sisteme de evacuare n care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate
produse combustibile etc.;
l) prelevarea de probe din recipiente sau instala[ii care con[in
substan[e periculoase;
Art.34 (1) nstructajul special pentru lucrri periculoase, se efectueaz
astfel:
a) privind tehnologia de execu[ie, de ctre conductorul forma[iei de
lucru;
b) privind condi[iile tehnologice, de ctre conductorul locului de
munc;
(2) Efectuarea instructajului special pentru lucrri periculoase se
consemneaz, dup caz, n permisul (autoriza[ia) de execu[ie a lucrrii,
registrul de tur sau n fiele individuale;
(3) Con[inutul permisului de lucru cu foc este prezentat n anexa nr.7 la
Normele Generale de Prevenire i Stingere a ncendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului de interne nr.775/1998, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea , nr.384 din 9 octombrie 1998, iar cel al autoriza[iei de lucru este
prevzut n Normele Specifice, emise de autorit[ile administra[iei publice
centrale de specialitate.
Art.35 - nstructajul la conversia profesional se desfoar cu toate
categoriile de salaria[i care au parcurs un astfel de curs, potrivit art.135 din
Legea nv[mntului nr.84/1995, Republicat i/sau conform prevederilor
Normelor Metodologice privind organizarea, desfurarea i absolvirea
cursurilor de calificare, recalificare, perfec[ionare i a altor forme de pregtire
profesional a omerilor i ale Normelor de nfiin[are, organizare i func[ionare
a centrelor de calificare, recalificare i perfec[ionare a omerilor, aprobate prin
Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii i protec[iei sociale, nr. 435/1995,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , numrul 54 din 15 martie
1996.
Art.36 La stabilirea problematicii pentru instructajul de conversie
profesional, a persoanelor care l efectueaz a duratei necesare, a modului
de verificare a nsuirii cunotin[elor se vor avea n vedere, urmtoarele:
a) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n acelai
loc de munc n care au lucrat i nainte de conversia profesional, eful
locului de munc va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul
problematicii pentru instructajul specific locului de munc pe care le apreciaz
c sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munc pe care le au de
ndeplinit;
b) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n alt loc de
munc din cadrul aceluiai agent economic sau al aceleiai institu[ii n care au
fost angajate i nainte de conversia profesional, inclusiv pentru cele
recrutate din rndul omerilor dup conversia profesional se vor respecta
prevederile art.13 i urmtoarele din prezentele dispozi[ii generale;
c) in cazul persoanelor care i vor desfura activitate a n cadrul altui
agent economic sau al altei institu[ii, acestea se consider nou-angajate i vor
parcurge categoriile de instructaje prevzute de prezentele dispozi[ii,
generale.
Art. 37 )(nstructa%ul pentru personalul din afara agentului economic sau a
instituiei se desfoar cu persoanele care execut temporar diferite activit[i
n locuri cu risc de incendiu i/sau de explozie din incinta agentului economic
sau a institu[iei respective, i anume:
a) personalul societ[ilor comerciale de construc[ii-montaj i instala[ii;
b) personalul societ[ilor comerciale (firmelor) de repara[ii, revizii,
ntre[inere i de service;
c) conductorii auto i mijloacele pentru transportul materialelor
periculoase i personalul apar[innd cilor ferate;
d) personalul de paz apar[innd altor societ[i comerciale sau firme
specializate;
e) vizitatori n grup de minimum 5 persoane.
Art. 38 -locurile cu risc de incendiu i/sau de explozie din incinta
agentului economic sau a institu[iei pentru care se execut instructajul pentru
personalul prevzut la art. 37 se stabilesc prin act de autoritate ai patronului.
Alt. 39 -nstructajul pentru, personalul din afara agentului economic sau a
institu[iei se efectueaz, de regul, de personalul tehnic cu atribu[ii n
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, de eful serviciului de pompieri civili
sau de conductorul locului n care este prevzut un asemenea
instructaj.
Art. 40 -Problematica instructajului const
n:
a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general
pentru categoriile de persoane prevzute la art. 371it. a) i b);
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de
munc pentru categoriile de persoane prevzute la art. 371it. c) i d);
c) prezentarea unei proceduri special ntocmite pentru persoanele
prevzute la art. 371if. e), prin care acestea sunt instruite sumar (maximum 15
minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie s
le respecte i sunt aten[ionate asupra unor pericole existente n anumite locuri
de pe traseul parcurs n incinta agentului economic sau a institu[iei.
Art. 41 -Consemnarea efecturii instructajului pentru personalul din afara
agentului economic sau a institu[iei se face ntr-un proces verbal ntocmit n
acest scop, care s con[in problematica prezentat, nso[it de tabele
cuprinznd numele, prenumele i semntura persoanelor instruite.
CAPTOLUL
nregistrarea i confirmarea instructajului
Art. 42 -nstruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se certific
prin nscrisuri realizate, dup caz, n fia individual de instructaj p.s.i.,
registrul de predare-primire a schimbului sau procesele-verbale de instruire.
Art. 43 Fiele individuale de instructaj p.s.i. se ntocmesc pentru toate
persoanele angajate, conform modelului prevzut n anexa care face parte
integrant din prezentele dispozi[ii generale.
Art. 44 -Dup efectuarea instructajelor este obligatorie completarea
fielor individuale de instructaj p.s.i., nscrisul efectundu-se cu past sau cu
cerneal.
Art. 45 -Dup completare fia individual de instructaj p.s.i. se semneaz
de ctre persoana instruit i de persoanele care au efectuat i au verificat
instructajul.
Art. 46 -Prin semntur persoana instruit demonstreaz participarea la
instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirm, pe baza
examinrii persoanei instruite, c aceasta i-a nsuit cunotin[ele.
Art. 47 -Conductorii locurilor de munc vor pstra fiele individuale de
instructaj p.s.i. pentru personalul din subordine.
CAPTOLUL V
Organizarea activit[ii de instruire
Art. 48 -Organizarea activit[ii de instruire a personalului angajat n
munc se va face avndu-se n vedere urmtoarele:
a) responsabilitatea patronului privind informarea i instruirea salaria[ilor
cu privire la actele normative, normele, regulile i msurile specifice de
prevenire i stingere a incendiilor, precum i asupra sarcinilor ce le sunt
stabilite prin planurile de interven[ie;
b) obliga[iile salaria[ilor n domeniul aprrii mpotriva incendiilor nu vor
afecta principiul responsabilit[ii patronu1ui, care trebuie s se foloseasc de
instrumentul verificrii cunoaterii acestor obliga[ii;
c) n contextul responsabilit[ii sale patronul va asigura msurile tehnice
i organizatorice necesare pentru instruirea eficient a salaria[ilor n domeniul
aprrii
mpotriva incendiilor.
Art. 49 -Sistemul de msuri tehnice i organizatorice vizeaz n principal:
a) desemnarea personalului care execut instructajele i verific
nsuirea cunotin[elor;
b) stabilirea categoriilor de instructaje, a salaria[ilor cuprini i a duratei
instructajelor n func[ie de specificul activit[ii agentului economic sau a
institu[iei i de periodicitatea instructajelor;
c) ntocmirea sau procurarea documentelor i materialelor pentru
planificarea, organizarea, desfurarea i verificarea instructajelor;
d) asigurarea bazei materiale i documentare corespunztoare;
Art. 50 -nstruirea salaria[ilor n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor
se realizeaz de ctre persoanele competente.
Art. 51 -Prin persoan competent se
n[elege persoana care:
a) este bine pregtit profesional;
b) cunoate problematica specific domeniului aprrii mpotriva
incendiilor;
c) posed calit[i psihopedagogice i atestatele prevzute de lege.
Art. 52 -(1) Pot fi desemnate s execute instructaje n domeniul prevenirii
i stingerii incendiilor urmtoarele categorii de personal:
a) cadre tehnice cu atribu[ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor;
b) persoane cu atribu[ii de conducere n cadrul unit[ii, departamentului,
compartimentului sau al sectorului de activitate (sec[ie, sector, atelier,
instala[ie etc.);
c) eful serviciului de pompieri civili;
d) persoane atestate ca specialiti, verificatori i exper[i n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor;
e) cadre desemnate din unit[ile Corpului Pompierilor Militari.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) efectueaz i verificrile privind
nsuirea cunotin[elor de ctre persoanele instruite.
Art. 53 -(1) n activitatea de instruire pe linia prevenirii i stingerii
incendiilor se pot folosi forme i mijloace diferite, astfel:
a) forme i mijloace vizuale: afie, afiate, brouri, pliante, fotomontaje,
panouri, inscrip[ii i indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;
b) forme i mijloace audiovizuale: filme de scurt metraj, nregistrri video,
proiec[ii comentate de diafilme sau la epidiascop i altele;
c) forme i mijloace auditive: instructaje, conferin[e, expuneri, consulta[ii,
dezbateri, concursuri, casete audio sau discuri etc.;
d) forme i mijloace practic-aplicative: exerci[ii, aplica[ii, demonstra[ii,
antrenamente, executate la locul de munc sau n poligoane speciale.
(2) la alegerea formelor i mijloacelor se va avea n vedere asigurarea
caracterului intensiv pentru activitatea de instruire.
Art. 54 -nstructajele n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se vor
face pe baza unor materiale scrise (proceduri), aprobate de patron i realizate
de ctre persoanele desemnate.
Art. 55 -Baza material si documentar necesar n vederea desfurrii
si verificrii
instructajelor va cuprinde:.
a) legisla[ia specific n vigoare;
b) manuale i cursuri de specialitate;
c) standarde;
d) cr[i, brouri, ndrumtoare, cataloage, pliante, reviste;
e) filme, diapozitive;
f) afie, panouri grafice, fotomontaje;
g) machete, mostre de dispozitive i instala[ii;
h) teste de verificare.
CAPTOLUL V
Cerin[e privind materialele necesare n vederea instruirii n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor
Art. 56 -La realizarea materialelor de instruire n domeniul prevenirii i
stingerii incendiilor se va [ine seama n principal de urmtoarele cerin[e:
. Cerin[e generale:
a) con[inutul materialelor va fi n concordan[ cu bazele teoretice ale
activit[ii de aprare mpotriva incendiilor, precum i cu legisla[ia specific n
vigoare;
b) realizarea materialelor se va baza pe
principiile pedagogiei moderne;
c) con[inutul i realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de
pregtire a subiec[ilor crora li se adreseaz.
. Cerin[e specifice pentru cursuri i manuale:
a) s fie elaborate n baza unei documenta[ii bibliografice actualizate;
b) s foloseasc terminologia specific domeniului aprrii mpotriva
incendiilor;
c) redactarea s fie clar, concis, fr formulri ablon;
d) cunotin[ele s fie expuse n mod sistematic, ntr-o ordine logic;
e) gradul de abstractizare s fie n concordan[ cu nivelul de pregtire a
persoanelor crora li se adreseaz;
f) structura materialelor s asigure o alternativ i un raport optim ntre
cunotin[ele teoretice i practice corespunztoare nivelului de pregtire a
personalului cruia i sunt adresate;
g) s surprind ilustra[ii i desene, ideograme i tabele.
. Cerin[e specifice pentru afie:
a) grafica s fie simpl, fr greeli tehnice, accentundu-se elementele
principale ale temei i suprimndu-se detaliile nesemnificative;
b) se vor utiliza culori vii, contrastante, n concordan[ cu subiectul;
c)s nu aib text sau textul s fie scurt, concis i vizibil de la 4-5 m
distan[.
V. Cerin[e specifice pentru filme:
a) scenariul s asigure perceperea corect i clar a mesajului;
b) imaginea s fie clar i sugestiv (cromatic, fond, iluminare,
unghiula[ie, efecte speciale);
c) sonorul s fie clar (dialog, comentarii, muzic, zgomot);
d) s existe sincronizare imagine sunet;
e) forme de prezentare: filmri reale i anima[ie;
f)durata proiec[iei s fie de 10-20 de minute.
V. Cerin[e specifice pentru teste de verificare:
a) s cuprind un numr suficient de ntrebri-problem din materialul de
instruire utilizat;
b) ntrebrile care compun testul s fie formulate ntr-o form clar i
concis, astfel nct s permit un rspuns scurt care s necesite ct mai
pu[in timp pentru scris;
c) s fie nso[ite de sistemul de cotare, grile de verificare i instruc[iuni
de completare.
CAPTOLUL V
Dispozi[ii finale
Art. 57 -Prevederile prezentelor dispozi[ii generale nu se aplic
salaria[ilor desemna[i s fac parte din serviciile de pompieri civili, a cror
instruire se face pe baza tematicii adecvate pentru ndeplinirea atribu[iilor
specifice.
Art. 58 -Pentru salaria[ii angaja[i implementarea sistemului de instruire
prevzut de prezentele dispozi[ii generale se va realiza n termen de 6 luni de
la intrarea n vigoare a acestora.
Art. 59 -(1) n situa[ia cldirilor sau a amenajrilor folosite simultan de
mai mul[i utilizatori, proprietarul cldirii va pune la dispozi[ie acestora
procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte
categorii de instructaje rmnnd n rspunderea utilizatorului.
(2) ntervalele de timp la care se planific instructajul periodic sunt
stabilite de proprietarul cldirii sau al amenajrii prin contractul, conven[ia,
n[elegerea de nchiriere sau prin loca[ia de gestiune etc.
(3) Utilizatorul trebuie s fac dovada nsuirii de ctre to[i salaria[ii
proprii a cunotin[elor i problematicii care au fcut obiectul instruirilor.
Art. 60 -nstruirea popula[iei n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor
se face de ctre pompierii militari, n cooperare cu organele administra[iei
publice locale i cu sprijinul mijloacelor de comunicare n mas locale i
centrale.
Art. 61 -(1) n cldirile publice n care se organizeaz activit[i la care
particip simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a
administratorului cldirii respective, nainte de nceperea activit[ii se va
prezenta o procedur sintetic privind regulile generale de prevenire a
incendiilor i modul de comportare i ac[iune n caz de urgen[ public de
incendiu.
(2) nformarea cltorilor asupra riscurilor, regulilor i msurilor specifice
de prevenire i stingere a incendiilor n mijloacele de transport public (metrou,
auto, feroviar, aerian sau naval) se face prin grija personalului desemnat de
patron.
Art. 62 -Patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii i al[ii asemenea
vor asigura pstrarea tuturor documentelor care s certifice, ori de cte ori
situa[ia o impune, organizarea i desfurarea instruirii n domeniul prevenirii
i stingerii incendiilor n conformitate cu prevederile prezentelor dispozi[ii
generale.
Art. 63 -Pentru instruirea personalului n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor patronul poate ncheia contracte ori conven[ii cu persoane fizice
sau juridice care de[in competen[a necesar n vederea desfurrii acestei
activit[i.
Art. 64 -Persoanele fizice sau juridice care realizeaz n scopul
comercializrii materiale pentru instruire n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor (manuale, cursuri, brouri, afie, pliante, filme etc.) trebuie s
ob[in avizul nspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
A,0EK la dispoiiile generale
Copert fa[
UNTATEA...........
F NDVDUAL
de instructaj p.s.i.
(model)
Numele i prenumele
...............................
Marca.............................
.........
Domiciliul
..................................
..
Copert verso

ATEN|E!
Nici o persoan nu va fi admis la lucru fr efectuarea
instructajului introductiv general i a instructajului la locul de munc.
!agina 1
Datele personale
Data i locul naterii
.................................
Studii.............................
..........
Calificarea (specialitatea, meseria)
............................
Locul de munc
..................................
Func[ia
..................................
.....
nstructaj la angajare
1.NSTRUCTAJUL NTRODUCTV GENERAL
nstructajul a fost efectuat la data de .......... timp de
....ore, de ctre................., avnd func[ia de
........... .
Con[inutul instructajului
...............................
Semntura salariatului Semntura persoanei care a
verificat
(persoanei instruite)......... nsuirea
cunotin[elor..............
2.NSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNC
nstructajul a fost efectuat la data de ......... pentru locul de
munc..........,
specialitatea (meseria) ..........., timp de ....ore de
ctre ...........,
avnd func[ia de ............... .
Con[inutul instructajului
................................
Semntura salariatului Semntura persoanei care a
verificat
(persoanei instruite) ......... nsuirea
cunotin[elor..............
3.ADMS LA LUCRU
Data
..................................
....
Numele i prenumele
................................
Func[ia (ef sec[ie/ atelier/ antier, etc.)
.........................
!agina 2 i urmtoarele

Nr.crt. Data
instructajului
Materialul
predat
Semntura
Persoanei
instruite
Persoanei
care a efectuat
instructajul
DSPOZ| GENERALE
privind echiparea i dotarea construc[iilor, instala[iilor tehnologice i a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor -D.G.P.S.. -003

Dispozi[ii generale
Prezentele dispozi[ii generale stabilesc principii, criterii, cerin[e si condi[ii
tehnice obligatorii, care se aplic, indiferent de titularul dreptului de
proprietate, la echiparea, dotarea i exploatarea construc[iilor, instala[iilor
tehnologice i platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., n scopul
reducerii riscului de incendiu, al prentmpinrii izbucnirii, limitrii i diminurii
efectelor negative ale incendiilor, al protec[iei utilizatorilor i for[elor de
interven[ie, precum i pentru stingerea incendiilor in condi[ii de operativitate si
eficient.
La introducerea unor noi activit[i, echipamente, instala[ii, tehnologii,
aparate i altele asemenea, factorii implica[i n domeniu vor stabili msuri,
cerin[e i condi[ii specifice de echipare i dotare pe baza documenta[iilor puse
la dispozi[ie de productori, furnizori, proprietari sau utilizatori, n conformitate
cu prevederile legisla[iei n vigoare.
Pentru construc[iile monumente istorice sau de arhitectur prevederile
prezentelor dispozi[ii generale se aplic numai n condi[iile neafectrii
caracterului monumentului.

Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire i stingere a incendiilor
Potrivit roiului pe care l au n asigurarea protec[iei construc[iilor,
instala[iilor tehnologice, platformelor amenajate i utilizatorilor la ac[iunea
focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasific n urmtoarele categorii
principale:
a) sisteme, instala[ii, aparate i dispozitive de semnalizare, alarmare,
avertiza re i alertare n caz de incendiu, destinate detectrii i semnalizrii
incendiilor produse n zona supravegheat, n scopul lurii msurilor imediate
pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, ac[ionarea unor
echipamente de stingere sau de protec[ie, transmiterea apelurilor de urgen[
i alertarea for[elor de interven[ie;
b) sisteme, instala[ii i dispozitive de limitare i stingere a incendiilor,
care asigur prezen[a substan[ei de stingere n zona protejat sau limiteaz
propagarea incendiului n ncperi i spa[ii adiacente locului de izbucnire;
c) stingtoare i alte aparate de stins incendii, care con[in substan[e de
stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin ac[ionare manual
sau automat, sub efectul
presiunii create n interiorul acestora sau datorit efectelor produse n
zona supravegheat de fenomenele fizico-chimice asocia te incendiului;
d) utilaje, unelte i alte mijloace ini[iale de interven[ie utilizate pentru
prentmpinarea propagrii incendiilor, ntreruperea arderii n diferite focare i,
dup caz, stingerea acestora.
Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru ntreruperea procesului de
ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din aproprierea
focarului sunt:
a) apa care poate fi aplicat direct asupra focarului sau sub form de jet
compact ori pulverizat (cea[ sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale
(gle[i, vase etc.), accesorii ale hidran[ilor i instala[ii specia le (sprinkler,
drencer, pulverizatoare). Efectul, de stingere se realizeaz, n principal, prin
rcirea materialului care arde i prin izolarea
suprafe[ei. incendiate de oxigenul atmosferic;
b) spumanii folosi[i pentru ob[inerea spumelor aeromecanice, care sunt
refulate asupra suprafe[elor incendiate prin intermediul instala[iilor de stingere
fixe, semifixe i mobile sau aferente autospecialelor de interven[ie. Efectul de
stingere este determinat de stratul de spum care provoac rcirea par[ial a
suprafe[ei incendiate i limiteaz vaporizarea n zona de flcrii i accesul
oxigen ului atmosferic;
c) pulberile stingtoare aplicate asupra focarului prin utilizarea unor
instala[ii, utilaje i aparate adecvate, determin stingerea incendiului, n
principal, prin agen[ii de stingere genera[i la descompunerea pulberii sub
ac[iunea temperaturii i crearea unor bariere care limiteaz accesul oxigenului
atmosferic n zona de ardere;
d) aburul , deversat n zona protejat prin intermediul unor instala[ii
adecvate, dilueaz concentra[ia de oxigen sub limita necesar continurii
procesului de ardere sau atmosfera poten[ial exploziv format n urma unor
scpri de gaze;
e) gaele inerte refulate asupra focarului prin instala[ii speciale,
stingtoare i alte aparate; realizeaz efectul de stingere, n principal, prin
reducerea concentra[iei de oxigen sub limita necesar continurii procesului
de ardere;
f) agenii stingtori sau neutralizatori speciali, refula[i in zona protejat
prin intermediul, unor instala[ii i utilaje specia le sau stingtoare, inhib sau
stopeaz arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continurii
reac[iei de oxidare.
Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i., sunt prevzute n anexa
nr.1.

Criterii de echipare i dotare cu mijloace tehnice de prevenire i stingere
a incendiilor
Echiparea i dotarea construc[iilor, instala[iilor tehnologice i platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigur conform reglementrilor
tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezente lor dispozi[ii generale, precum i
pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguran[ la foc i din
evaluarea capacit[ii de aprare mpotriva incendiilor.
La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipeaz
construc[iile, instala[iile tehnologice i platformele amenajate, se au n vedere
urmtoarele criterii:
a) condi[iile i cerin[ele tehnice precizate n reglementrile specifice;
b) interdependen[a dintre nivelurile admise ale criteriilor de
performan[ i ale timpilor privind siguran[a la foc i factorii de determinare i
evaluare ai acestora;
c) posibilit[ile de ac[ionare n spa[ii nchise, n subsoluri, la nl[ime
sau n medii cu nocivitate mrit;
d) func[iile caracteristice i performan[ele mijloacelor tehnice de p.s.i.;
e) eficien[a i compatibilitatea substan[elor de stingere cu clasele de
incendiu, potrivit anexei nr.2;
f) valoarea construc[iei, a instala[iei tehnologice, a platformei
amenajate, inclusiv a bunurilor protejate;
g) influen[a substan[elor de stingere, asupra utilizatorilor
(persoanelor), elementelor de construc[ie ale cldirii i mediului;
h) compatibilitatea dintre diferite substan[e de stingere folosite
simultan sau succesiv;
i) capacit[ile fizice i psihice ale personalului care poate utiliza
aceste mijloace;
j) raportul cost/eficien[;
La lucrrile de amenajri sau schimbri de destina[ie a construc[iilor,
instala[iilor tehnologice i platformelor amenajate existente, la care din punct
de vedere tehnic nu pot fi ndeplinite anumite prevederi ale reglementrilor
tehnice, ale normelor specifice de prevenire i stingere a incendiilor i ale
prezentelor dispozi[ii generale, se vor asigura msuri compensatorii
corespunztoare situa[iilor date;
Pentru toate construc[iile, instala[iile tehnologice i platformele
amenajate, se vor asigura alarmarea i avertizarea utilizatorilor (persoanelor)
n caz de incendiu cu sisteme, instala[ii i mijloace conform reglementrilor
tehnice.
Numrul de stingtoare cu care se doteaz construc[iile, se stabilete
potrivit anexei nr.3 sa, dup caz, normativelor tehnice ori normativelor
specifice, dac prin acestea se prevede un numr mai mare.
Pentru tipurile de construc[ii, instala[ii tehnologice i platforme amenajate
care nu se ncadreaz n prevederile reglementrilor tehnice i normelor
specifice, se recomand verificarea necesit[ii i oportunit[ii echiprii i
dotrii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prin utilizarea
unor proceduri i metode de calcul agreate.
Cerin[e i condi[ii tehnice specifice
Cerine i condiii te#nice specifice pri&ind amplasarea, marcarea i
depoitarea mi%loacelor te#nice de p7s7i7
Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate i dotate construc[iile
instala[iile tehnologice i platformele amenajate, se amplaseaz i/sau
depoziteaz conform documenta[iilor tehnice de execu[ie i reglementrilor
specifice n locuri ferite de intemperii, agen[i corozivi, efecte negative ale
temperaturii etc. sau, dup caz, se protejeaz corespunztor mediilor n care
se utilizeaz.
La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de
personalul de pe locurile de munc i/sau de for[ele de interven[ie, n caz de
incendiu, se au n vedere urmtoarele cerin[e:
a) locurile de amplasare s fie vizibile, uor accesibile (pe ci de
evacuare, coridoare, holuri, n zonele ieirilor i alte asemenea spatii) i la
distan[e optime fa[ de focarele cele mai probabile;
b) nl[imea de montare i greutatea acestora s fie pe msura capacit[i
lor fizice ale persoanelor care le utilizeaz;
c) s fie bine fixate i s nu mpiedice evacuarea persoanelor n caz de
incendii.
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de p.s.i. vor fi indicate prin
marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
La amplasarea stingtoarelor n perimetrul suprafe[ei protejate se
recomand respectarea urmtoarelor valori ale distan[elor i nl[imii de
montare:
a) maximum 15 m i 20 m fa[ de cele mai importante focare din clasele
B si A;
b) minimum 2 m fa[ de focarele posibile;
c) maximum 1,4 m nl[ime fa[ de pardoseal.
Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaz n conformitate cu prevederile
reglementrilor tehnice i ale standardelor specifice.
Pe timpul exploatrii se asigur lizibilitatea marcajelor, precum i
protejarea acestora mpotriva deteriorrilor de orice fel.
Cerine i condiii te#nice specifice pri&ind starea de funcionare a
mi%loacelor te#nice de p7s7i7
Mijloacele tehnice de p.s.i cu care se echipeaz i se doteaz
construc[iile, instala[iile tehnologice i platformele amenajate se ntre[in
permanent n stare de func[ionare, cu asigurarea fiabilit[ii i eficien[ei
necesare, conform reglementrilor tehnice.
Proprietarii (utilizatorii) construc[iilor, instala[iilor tehnologice i
platformelor amenajate vor executa periodic controlul strii de func[ionare a
mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt echipate i dotate, personal
sau prin persoane anume desemnate i instruite n acest scop.
Controlul strii de func[ionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se execut
conform prevederilor cuprinse n reglementrile tehnice, normele specifice de
p.s.i. precum i n instruc[iunile tehnice elaborate de proiectan[i i/sau de
productori (furnizori).
Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi: reabilitate pe baza documenta[iei
tehnice, ori de cte ori este necesar, pentru a prentmpina nefunc[ionarea la
parametrii i condi[iile proiectate sau ca urmare a modificrilor care intervin n
exploatarea construc[iilor, instala[iilor tehnologice i platformelor schimbrilor
de destina[ie extinderilor, modernizrilor acestora sau altor cauze.
ncrcarea stingtoarelor i a altor aparate de stins incendii (recipiente,
capsule, rezervoare etc.) cu substan[e, se va face de ctre persoane juridice
i, dup caz, atestate potrivit prevederilor legale.
Cerine i condiii te#nice specifice pri&ind lucrrile de &erificare,
ntreinere i reparare a mi%loacelor te#nice de p7s7i7
Lucrrile de verificare, ntre[inere i reparare a mijloacelor tehnice de
p.s.i. se execut numai de ctre persoane juridice i, dup caz, fizice, atestate
potrivit prevederilor legale. Periodicitatea lucrrilor se stabilete conform
reglementrilor tehnice de exploatare i precizrilor productorilor (furnizorilor)
acestor mijloace tehnice.
Pe timpul lucrrilor de verificare i ntre[inere se va proceda la un control
complet al func[ionrii sistemelor, instala[iilor, echipamentelor i aparatelor n
cauz.
Dac se constat abateri de la condi[iile de func[ionare stabilite ini[ial,
parametrii caracteristici trebuie regla[i i adui la valorile care s asigure buna
func[ionare a acestor mijloace.
Pe perioadele de oprire a func[ionrii sistemelor, instala[iilor, aparatelor
i dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare i
stingere a incendiilor, pentru executarea lucrrilor de ntre[inere i reparare, n
caz de opriri accidentale, proprietarii (utilizatorii), trebuie s asigure msuri
tehnice i organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor
eventuale incendii, precum i de ac[iune n caz de necesitate.
Sistemele, instala[iile, aparatele i dispozitivele de semnalizare,
alarmare, avertizare, alertare, limitare i stingere a incendiilor, avnd o durat
n exploatare de peste 5 ani, vor fi supuse unor examinri de apreciere (dup
caz, expertize) care vor viza:
a) diagnosticarea strii tehnice, n conformitate cu reglementrile
specifice.
b) concep[ia de instalare i disponibilitatea pe plan tehnologic;
c) adaptrile i modificrile survenite n timp;
d) starea general de conservare a elementelor componente;
e) comportarea func[ional n raport cu eventualele modificri ale
cerin[elor specifice de ndeplinit.
n func[ie de rezultatele ob[inute se vor lua msuri de reparare, nlocuire
sau modernizare, dup caz.
Substan[ele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificrilor
periodice privind men[inerea calit[ilor n timp, conform reglementrilor
specifice i precizrilor productorului (furnizorului).
Cerine i condiii te#nice specifice pri&ind securitatea persoanelor
(utiliatorilor)
Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaz i se doteaz
construc[iile, instala[iile tehnologice i platformele amenajate, precum i
substan[ele de stingere se realizeaz, se amplaseaz, se depoziteaz, se
manipuleaz i se utilizeaz astfel nct s nu pun n pericol via[a i
integritatea persoanelor (utilizatorilor) inclusiv ale membrilor for[elor de
interven[ie.
Sistemele i instala[iile automate pentru stingerea incendiilor vor fi
prevzute cu dispozitive de avertizare a persoanelor (utilizatorilor), optice i
acustice, pentru semnalizarea intrrii acestora n func[iune.
.'
n cazul n care substan[ele stingtoare deversate automat n caz de
incendiu pot pune n pericol via[a persoanelor , (utilizatorilor) din zonele
protejate, sistemele (instala[iile) de stingere se prevd (;u dispozitive de
temporizare care s ntrzie intrarea acestora n func[iune cu o perioad
prestabilit,
Perioada dintre declanarea semnalului de avertizare i intrarea n
func[iune a sistemului (instala[iei) de stingere se va calcula astfel nct s se
asigure evacuarea persoanelor (utilizatorilor) din orice punct al zonei protejate,
Uile de acces n zone, spa[ii sau ncperi n care sunt posibile deversri
ale substan[elor stingtoare ce pot pune n pericol via[a persoanelor
(utilizatorilor), precum i cile de evacuare din aceste locuri vor fi marcate cu
inscrip[ii de avertizare asupra pericolului, amplasate n locuri vizibile pentru
personalul de pe locurile de munc i for[ele de interven[ie,
Semnalele optice i acustice produse de dispozitivele de avertizare
trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi[ii:
a) s fie inactive n starea de ateptare;
b) s indice toate cile de acces n zonele de stingere;
c) s poat fi clar identificate i percepute cu tonalit[i diferite, la
nceputul i la sfritul perioadei de temporizare;
d) s nu poat fi oprite nainte de expirarea timpului de func[ionare a
sistemului (instala[iei)de stingere;
e)s fie n concordan[ cu capacit[ile psihomotorii ale persoanelor
(utilizatorilor);
Cerine i condiii te#nice specifice pri&ind e.ploatarea construciilor,
instalaiilor te#nologice i a platformelor amena%ate, ec#ipate i dotate cu
mi%loace te#nice de p7s7i7
Pe timpul exploatrii construc[iilor, instala[iilor tehnologice i platformelor
amenajate de proprietarii (utilizatorii) acestora, trebuie s stabileasc msuri
tehnico-organizatorice care s asigure men[inerea condi[iilor i caracteristicilor
specifice, care s-au avut n vedere la proiectarea i realizarea sistemelor,
instala[iilor, aparatelor i dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare,
alertare, limitare i stingere a incendiilor.
Principalele condi[ii i caracteristici specifice care trebuie avute n vedere
pe timpul exploatrii, sunt:
a) accesibilitatea i vizibilitatea;
b) integritatea fizic;
c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu;
d) diagramele de stropire ale capetelor deversoare;
e) amplasarea n locurile stabilite.
Principalele cauze posibile care pot influen[a aceste condi[ii i
caracteristici specifice, precum i elementele componente ale sistemelor,
instala[iilor i echipamentelor de prevenire i stingere a incendiilor afectate,
sunt prezente n anexa nr.4.

Documenta[ii specifice
Persoanele fizice sau juridice care produc i/sau comercializeaz
mijloace tehnice de p.s.i. trebuie s pun la dispozi[ia beneficiarului
(proprietar, utilizator) toate documentele care asigur dup caz, certificarea,
omologarea, avizarea, agrementarea tehnic etc., potrivit prevederilor legale.
Productorii, furnizorii, proiectan[ii i executan[ii de sisteme de instala[ii
aparate i dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare i
stingere a incendiilor, stingtoare i alte aparate de stins incendii trebuie s
pun la dispozi[ie beneficiarului (proprietar, utilizator), dup caz, urmtoarele:
a) documenta[ia tehnic aferent;
b) schema sinoptic a sistemului (instala[iei), schemele bloc i de
racordare.
c) instruc[iunile de utilizare i pentru controlul strii de func[ionare;
d) msuri care se adopt n caz de nefunc[ionare;
e) registrul (cartea) de control.
n registrul (cartea) de control al sistemelor i instala[iilor de semnalizare,
alarmare, alertare, limitare i stingere a incendiilor se consemneaz toate
datele relevante privind:
a) executarea controalelor strii de func[ionare, a opera[iunilor de
verificare, ntre[inere i repara[ii;
b)executarea de modificri, extinderi, reabilitri, modernizri etc.;
c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false,
ntreruperi, declanri intempestive etc., cu men[ionarea cauzelor care le-au
determinat.
Datele consemnate trebuie s indice cu claritate ziua, luna, anul, ora i
locul de producere a fenomenului (evenimentului).

n vederea asigurrii condi[iilor de interven[ie operativ i eficient n caz
de incendiu proprietarul (utilizatorul) construc[iilor, instala[ii/or tehnologice i
platformelor amenajate, echipate i dotate cu mijloace tehnice de p.s.i. trebuie
s asigure substan[ele de stingere n cantit[ile necesare i la parametrii de
performan[ specifici, potrivit reglementrilor.
Pe baza prevederilor prezente/or dispozi[ii generale factorii implica[i n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor vor elabora reglementri tehnice i
norme specifice privind echiparea i dotarea construc[iilor, instala[iilor
tehnologice i platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i.,
potrivit competen[elor i obliga[iilor legale ce le revin.
Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentele dispozi[ii generale.
Dispozi[ii finale
A,0EA nr71 la dispoiiile generale
PRNCPALELE TPUR DE MJLOACE TEHNCE DE P.S..
A. Sisteme,
instala[ii, aparate i
dispozitive de
semnalizare, alarmare
i alertare n caz de
incendiu
Tipuri
Elemente
componente
Func[ii
ndeplinite
Sisteme
i instala[ii de
- Echipamente
de control i
semnaliza re detectare,
semnalizare, semnaliz
are a
incendiilor
- Detectoare de
incendiu
(cu
ac[ionare
automat,
- Butoane
manuale de
semnalizare
avertizare,
alarmare,
manual
sau mixt)
- Circuite de
legtur
alertare,
evacuare,
- Echipamente i
dispozitive anexe (surse de
energie,
ac[ionarea
echipamentelor
dispozitive de
alarmare acustic i
optic etc.)
de protec[ie i
stingere
-
.
Detectoare
autonome
- Detector de
fum
detectare,
semnalizare,
(domesti
ce sau
reziden[iale)
- Elemente de
semnalizare
acustice i/sau
optice
avertizare,
alarmare,
evacuare
Sisteme
pentru
avertizare/
- Dispozitive acustice
(sirene electrice, clopote, sonerii,
alarmare
amplificatoare
de voce,
generatoare de
semnale)
- Dispozitive
optice (lmpi
semnalizatoare,
panouri
de
semnalizare)
- Sta[ii de
radioficare sau
radioamplificare
- Televiziune
cu circuit nchis
- nterfoane
Sisteme
de transmitere
- Dispozitive automate de
transmitere a semnalului
alertare
a
apelurilor de
de alarm la
serviciile de
1isteme, instalaii i dispoiti&e de limitare i stingere a incendiilor
Tipuri Func[ii
ndeplinite
Substan[e de
stingere
nstala[ii
de stingere
cu ap
Tip sprinkler
conven[ionale(ap-
ap/ ap- aer/ ap-
antigel)
Detectare,
semnalizare,
stingere automat
Ap
Tip sprinkler
reziden[iale
Detectare,
avertizare, stingere
automat
Ap
Tip drencer
(cu ac[ionare
automat/manual)
Limitare,
stingere, rcire
Ap
Pulverizatoare
(cu ac[ionare
automat/manual)
Limitare,
stingere, degazare
ap
Hidran[i
interiori
Limitare,
stingere
Ap, spum
Hidran[i
exteriori
Limitare,
stingere, rcire
Ap, spum
Coloane
uscate
stingere
nstala[ii de stingere cu
spum (semifixe/fixe)
stingere,
protec[ie
Spum
aeromecanic
nstala[ie de stingere cu gaze
inerte (joas/nalt presiune, cu
ac[ionare automat/ manual)
Stingere,
rcire, inertizare
Dioxid de
carbon, azot, alte
gaze
nstala[ii de stingere cu stingere nlocuitori de
nlocuitori de haloni haloni
nstala[ii de stingere cu abur
(semifixe/fixe, cu ac[ionare
automat/manual)
stingere Abur
nstala[ii de stingere cu
aerosoli
stingere aerosoli
Dispozitive i sisteme de
evacuare a fumului i gazelor
fierbin[i produse de incendiu (volet,
trap, cupolet)
Limitare a
propagrii
incendiilor
Dispozitive i sisteme de
autonchidere
Ac[ionare ui,
obloane, cortine de
siguran[, etc
C. Stingtoare i alte aparate de stins incendii
Substan[e de
stingere Tipuri
Stingtoare portative -ap
-spum
Stingtoare
transporta bile
- pulberi
stingtoare
- dioxid de
carbon
- nlocuitori de
haloni
Stingtoare automate
cu lichid pulverizat
- substan[e
speciale de stingere
Generatoare portabile
cu aerosoli
- aerosoli
$74tila%e, unelte i alte mi%loace de inter&enie
Tipuri Func[ii ndeplinite
Utilaje Electrogenerator
de spum de nalt
nfoiere
Producere spum
Hidrogenerator de
spum de nalt nfoiere
Producere spum
Electroncrctor
pentru pulbere
ncrcare pulbere
Tun remorcabil
pentru ap i spum
Stingere, rcire
Electropomp
transportabil
Asigurare presiune
Ventilatoare
mobile
Evacuarea fumului i a
gazelor fierbin[i, introducere de
aer
Unelte Topoare,
trncoape, rngi de
o[el, cngi cu coad,
lope[i, gle[i, mturi,
furci, etc
Asigurarea condi[iilor de
interven[ie n caz de incendiu
Alte mijloace ini[iale de
interven[ie: panouri de incendiu, lzi
cu nisip, butoaie cu ap, pturi i
prelate ignifuge, dispozitive pentru
degajare, delimitare
ntreruperea arderii la diferite
focare
E.Substan[e de stingere
Tipuri
Ap
Ap
Ap mbunt[it chimic
Spuman[i
*)
Proteinici (S)
Fluoroproteinici (FP)
Fluoroproteinici cu formare de film apos (FFFP)
Sintetici (S)
Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF)
Rezisten[i la alcool (AR)
Pulberi
stingtoare
Pulberi ABC
Pulberi AC
Alte tipuri de pulberi (speciale)
Abur
Abur saturat
Abur supranclzit
Gaze
inerte
Dioxid de carbon, azot
Agen[i
stingtori sau
nlocuitori de haloni:
Hidrofluorocarburi (HFC)
Hidroclorofluorocarburi (HCFC)
nlocuitori de tip gaze inerte
neutralizatori
speciali
Aerosoli
*)Pentru stingerea incendiilor, se folosete spuma aeromecanic, care
se ob[ine prin dispersarea unui gaz sub presiune (aer, azot) ntr-o solu[ie
apoas de spumant. n func[ie de coeficientul de nfoiere E, care reprezint
raportul dintre volumul spumei i volumul de solu[ie de spumant, spumele se
mpart n 3 categorii: -spume de joas nfoiere (1<E<20); -spume de medie
nfoiere (20<E<200); -Spume de nalt nfoiere (E>200);
Ane.a ,r72 la dispoiiile generale
COMPATBLTATEA SUBSTAN|ELOR DE STNGERE CU CLASELE
DE NCENDU
+ Eficien[
+-Eficien[ par[ial
-neficien[
--Utilizare interzis
NOTA:
1. Clasele de incendiu:
A. incendii de materiale solide;
B .incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc
uor;
C .incendii de gaze combustibile
D -incendii de metale combustibile.
2. La aplicarea simultan sau succesiv a unor substan[e de stingere
Clasa de
incendiu
Substan[e
de stingere
mplicnd
instal[ii electrice
sub tensiune
-
-
-- Ap (jet
compact)
Ap (jet
pulverizat)
- -
--
- -
--
Ap
mbunt[it
-
--
Spum
-
+
Pulberi
ABC +
Pulberi
BC -
Pui beri
specia le D
-
+
Abur
-
- -
+
Gaze
inerte
nlocuitori
de haloni -
+
Aerosoli
-
+
diferite, utilizatorii vor avea n vedere
informa[iile fumizate de productori, referitoare la eventualele
incompatibilit[i care pot afecta inacceptabil eficien[a
de stingere
Ane.a nr7= la dispoiiile
generale
STABLREA NUMARULU DE STNGATOARE PORTATVE PENTRU
CATEGOR DE
CONSTRUC|
Categorii de construc[ii Numr de
stingtoare/suprafa[ desfurat
2. Cldiri financiar-bancare:
-sedii de bnci (centrale i
filiale);
-sedii de societ[i de asigurri
(de bunuri, de persoane), burse de
valori i mrfuri;
3. Cldiri comerciale:
-comer[ alimentar i
nealimentar;
magazine generale i
supermagazine (supermarket);
-Alimenta[ie public;
-Pie[e agroalimentare;
-servicii i sutoservice;
4. Cldiri de cult:
-lcauri de cult;
-mnstiri i schituri, inclusiv
spa[iile de cazare;
-capele;
5. cldiri de cultur:
-expozi[ii;
-muzee;
-biblioteci;
-cluburi i sli de reuniune;
1 buc/200m2 (minim 2
buc./nivel)
1 buc/250m2 (minim 2
buc./nivel)
1 buc./300m2
(min.2buc./nivel)
1buc./250m2 (min.2buc./nivel)
Numr de stingtoare/.
Categorii de construc[ii suprafa[ desfurat
A. Construc[ii civile (publice)
1. Cldiri administrative:
- sedii ale administra[iei publice
centrale i locale; - sedii de
sindicate, culte, funda[ii, organiza[ii
neguvernamentale, asocia[ii,
agen[ii, fonduri etc.;
- sedii de birouri;
1buc./350m2
(min. 2 buc./ nivel)
-cazinouri;
-centre i complexuri
culturale;
-case de cultur i sli
polivalente;
-cinematografe;
-teatre dramatice, de
comedie, de revist, oper,
operet, de ppui;
-circuri;
-discoteci;
6. Cldiri de nv[mnt:
-nv[mnt precolar
(grdini[e);
-coli primare i gimnaziale;
-licee;
-coli postliceale i
profesionale;
-nv[mnt superior;
-Cmine i internate;
7. Cldiri de sntate:
-spitale (clinici universitare,
generale, de specialitate);
-centre medicale pentru
asisten[ de specialitate (boli
cronice, persoane cu handicap,
recuperri func[ionale, psihiatrice);
-policlinici, dispensare urbane
i rurale;
-alte unit[i sanitare (centre
de recoltare a sngelui, medicin
preventiv, sta[ii de salvare,
farmacii);
-cree i cree speciale
pentru copii;
-leagne de copii;
1buc./250m2 (min.2buc./nivel)
1buc./300m2 (min.2buc./nivel)
Categorii de construc[ii Numr de
stingtoare/ suprafa[
desfurat
8. Cldiri i amenajri sportive: 1 buc./250m2
-complexuri sportive (ncperi i anexe);
-sri de antrenament i competi[ii
sportive;
-patinoare artificiale i piscine;
-poligoane de tir i popicrii.
9. Cldiri de turism:
-hoteluri;
-moteluri, vile i bungalouri;
-cabane;
.campinguri;
-sate de vacan[.
10, Cldiri de locuit:
-blocuri;
-locuin[e unifamiliale;
-vile i alte cldiri avnd i utilitate
turistic (agroturism).
11. Cldiri civile cu func[iuni mixte
(comer[, birouri, reuniuni, produc[ie
sau depozitare)
12. Cldiri de transport:
-gri, autogri, aerogri.
13. Alte amenajri
-circuri mobile;
-scene i tribune amenajate provizoriu n
aer liber (pentru spectacole,
mitinguri, competi[ii sportive etc,)
-studiouri de televiziune, ndeosebi cele
cu public.
Construcii de producie i depoitare
1.Cldiri de produc[ie i/sau depozitare
care se ncadreaz n categoria A, B, sau C de
pericol de incendiu
2. Cldiri de produc[ie i/sau depozitare
care se ncadreaz n categoria D sau E de
pericol de incendiu
(min.2buc./nivel)
1 buc./300m2
(min.2buc./nivel)
1buc./nivel
1buc./300m2
(min.2buc./nivel)
1buc./400m2
(min.2buc./nivel)
1buc./150m2
1buc./150m2
(min.2buc./nivel)
1buc./200m2
(min.2buc./nivel)
OBSERVA|:
Stingtoarele vor avea ncrctura minim de 6 kg sau performan[e de
stingere echivalente cu aceasta. 2.in compartimente, ncperi i spa[ii de
produc[ie i depozitare cu aria mai mare de 500m', ncadrate n categoria A, B
sau C de pericol de incendiu, se prevd i stingtoare transportabile, minimum
1 buc./50 kg la fiecare 500 m2.
Ane.a nr7C la dispoiiile generale
CAUZE POSBLE CARE POT AFECTA COND|LE
CARACTERSTCLESPECFCE ALE
UNOR MJLOACE TEHNCE DE P.S..
Condi[ii i
caracteristici specifice
Elemente
componente ale
sistemelor, instala[iilor
i echipamentelor de
P.S.. care pot fi
afectate
Cauze posibile
Accesibilitatea i
vizibilitatea
-butoane
manuale de
semnalizare;
-echipament de
control i semnalizare;
-panouri de
semnalizare;
-mijloace de
comunica[ie;
-vane i robinete
de incendiu;
-hidran[i interiori
i exteriori;
-manometre;
-stingtoare i
alte aparate de stins
incendii;
-depozitri de
materiale;
-compartimentri;
-lucrri de construc[ii;
-limitri de acces;
mascri diverse;
-inunda[ii i cderi
masive de zpad;
-etc.
ntegritatea fizic -detectoare de
incendiu;
-dispozitive i
aparate de avertizare i
alertare;
-circuite electrice;
-vane cu robinete
de incendiu,
-[evi, conducte,
capete deversoare;
-manipularea
neglijent a unor materiale;
executarea unor lucrri
de construc[ii fr luarea
msurilor de protejare;
-etc.
Sensibilitatea
detectoarelor de
incendiu
-detectoare de
fum;
-detectoare de
temperatur;
-detectoare de
flacr;
-acoperiri cu vopsea,
var, placri;
-reducerea peste limita
admis a spa[iului liber din
jurul detectoarelor prin
depozitri de materiale,
amplasarea unor
ornamente;
-depuneri de substan[e
volatile, etc.
Diagramele
de stropire ale
capetelor
deversoare
-capete
sprinkler;
-capete
drencer;
-duze
pulverizatoare;
-depozitri de
materiale peste limitele
admise n jurul capetelor
deversoare;
-ataarea unor
materiale de capetele
deversoare;
-deformri ale
[evilor de racord n urma
executrii unor lucrri de
construc[ii sau manipulri
de materiale, etc.
Amplasarea
pe locurile
stabilite
-furtunuri i [evi
de refulare;
-stingtoare i
alte aparate de stins
incendii;
-unelte i alte
mijloace ini[iale de
interven[ie;
-folosirea n alte
scopuri;
-sustrageri;
-etc.
DSPOZ| GENERALE
privind reducerea riscurilor de incendiu generate de ncrcri
electrostatice .D.G.P.S.. .004
Dispozi[ii generale
Dispozi[iile generale privind .reducerea riscurilor de incendiu generate de
ncrcri electrostatice -D.G.P.S..-004 stabilesc, msurile tehnico-
organizatorice, principiile, cerin[ele i condi[iile tehnice necesare n vederea
prevenirii formrii scnteilor produse de descrcarea sarcinilor electrostatice,
care n anumite mprejurri pot ini[ia incendii, sau explozii.
Prevederile prezentelor dispozi[ii se aplic i sunt obligatorii indiferent de
titularul .dreptului de proprietate.
Msurile tehnico-organizatorice se stabilesc, se realizeaz i se men[in
n exploatare de ctre proiectan[ii executan[ii sau proprietarii (utilizatorii)
construc[iilor i amenajrilor echipamentelor, utilajelor i instala[iilor
tehnologice, potrivit obliga[iilor legale ce le revin pe timpul desfurrii
proceselor tehnologice, precum i al manipulrii, transportului i al depozitrii
materialelor.
n sensul prezentelor dispozi[ii, termenii i expresiile utilizate au
urmtoarele semnifica[ii:
a) aditi& antistatic -substan[ solid (praf, pulbere) sau lichid care,
introdus ntr-un volum de lichid combustibil, are rolul de a reduce efectul
difuziei turbulente datorat pulsa[iilor de vitez, n cazul transvazrii,
transportului etc. lichidelor prin conducte cilindrice i de a limita astfel riscul
datorat ncrcrilor electrostatice;
b} antistatic -caracteristic intrinsec a materialului de a nu se ncrca cu
electricitate static; n mod obinuit aceast caracteristic este avut n
vedere la materialele care se utilizeaz n medii cu risc de incendiu sau
explozie;
c) corp electrostatic la pmAnt -substan[, material, circuit, aparat,
main, recipient sau instala[ie a crei rezisten[ de scurgere a sarcinilor
electrostatice nu depete 106 ohmi, rezisten[a fiind msurat ntre pmnt
i un punct oarecare al elementului considerat;
d} descrcare corona -descrcare electric incomplet (nu se dezvolt
pe toat distan[a dintre electrozii configura[iei) care apare n zone, ale
conductoarelor cu raz de curbur mic descrcarea corona se dezvolt
numai dac intensitatea cmpului electric, n zon depete o valoare
determinat
e) descrcare electrostatic -proces de realizare a unui canal conductor
ntre dou corpuri aflate la poten[iale diferite fa[ de pmnt n func[ie de
valoarea medie a cmpului electric ntre cele dou corpuri, descrcarea poate
fi incomplet (corona) sau complet (strpungere)
f) dispersie -fenomen de mprtiere, rspndire, risipire; n sensul
prezentelor
dispozi[ii, defini[ia se refer la pulberi, prafuri, gaze, ce[uri, care se pot
aprinde; de exemplu, praful este o form dispers a substan[elor solide, iar
cea[a este o form dispers a lichidelor combustibile;
g) electricitate static -energie de natur electric ce apare datorit unor
fenomene electrochimice, frecri, nclziri i de deformare a corpurilor plasrii
acestora ntr-un cmp electric, precum i ca urmare a altor ac[iuni fizice care
presupun schimbarea relativ a suprafe[elor de contact; energia acumulat
rmne practic constant sau prezint varia[ii foarte lente; energia acumulat,
dac se disipeaz ntr-o descrcare electric, poate ini[ia explozia unor
amestecuri inflamabile, dac este mai mare dect energia minim de
aprindere a acestora;
h) influen[ electrostatic -fenomen de separare a sarcinilor electrice pe
un conductor neutru izolat sau modificarea reparti[iei sarcinilor electrice pe un
conductor ncrcat i izolat, sub ac[iunea, unui, cmp electric exterior.
i) *nclminte antistatic -ncl[minte ncercat n conformitate cu
metoda 5,7 din SR EN 344; rezisten[a electric trebuie s fie cuprins ntre
100 Kohmi i 1.000 M(ohmi);
j) *ncrcare electrostatic -proces fizic prin care, pe corpuri solide, lichide
sau vapori, apar sarcini electrice datorit unor ac[iuni mecanice (frecare
ciocnire vibra[ii), termice, chimice etc;
k) legare la pmAnt -legtur electric a unui corp conductor la priza de
pmnt, pentru a asigura acestuia, n mod permanent, poten[ialul pmntului
(considerat nul);
1) legtur de ec#ipotenialiare -legtur electric realizat ntre diferite
puncte pentru a
asigura acestora acelai poten[ial fa[ de pmnt;
m) pardoseal iolant electric (electroizolant) -pardoseal realizat din
materiale izolante electric (lemn, cauciuc, bachelit etc.), care acoper
ntreaga suprafa[ a pardoselii, sunt lipite pe suport, nu prezint crpturi, iar
rosturile nu depesc 3 mm;
n) pri de pmAnt -instala[ie care asigur o legtur electric direct cu
pmntul a unei instala[ii electrice sau a unor echipamente electrice;
o) reistenta electric de dispersie a unei prie de pmAnt -rezisten[a
electric echivalent a prizei de pmnt;
p) scAnteie electrostatic -descrcare brusc de electricitate, printr-un
interval; ntre dou corpuri;
r) trans&aare -opera[iune de trecere a unui fluid (lichid, gaz etc.) sau a
unui material pulverulent dintr-un vas n altul prin curgere gravita[ional,
pompare etc.
s) on cu pericol de e.ploie -spa[iul n care, in condi[ii normale de
func[ionare, se pot acumula, accidental sau permanent, gaze, vapori sau praf
n cantit[i suficiente pentru a da natere unei atmosfere explozive n amestec
cu aerul sau cu oxigenul izolat din punct, de vedere al conductibilit[ii
electrice.
-ormarea i acumularea ncrcrilor electrostatice
Formarea i acumularea ncrcrilor electrostatice reprezint fenomene
de sistem sau de asocia[ie cu apari[ia unei sarcini electrice pe suprafa[a unui
corp izolant sau izolat din punct de vedere al conductibilit[ii electrice.
Cele mai frecvente moduri de electrizare a corpurilor sunt: frecarea,
contactul direct, influen[a, ac[iunea electrochimic i ac[iunea fotoelectric.
Principalele materiale i substan[e utilizate frecvent i pe scar larg
susceptibile s formeze i s acumuleze sarcini electrostatice, sunt:
a) solide: cauciucul natural i sintetic, masele plastice fibrele artificiale
textilele pe baz de ln fibrele artificiale, hrtia, sticla, sulful, rinile sintetice,
unele rini naturale (chihlimbarul)
b) lichide: sulfura de carbon, eterul, benzina hidrocarburile, esterii,
hidrocarburile clorurate cetonele inferioare i alcoolii;
c) gaze (vapori): dioxidul de carbon, metanul, propanul, etanul, butanul,
acetilena i hidrogenul.
Principalele opera[iuni cinetice n care sunt prezente materiale i
substan[e men[ionate la alin. (1), pe timpul crora pot s .apar ncrcri
electrostatice sunt:
a) ncrcare, descrcare, umplere, golire, transvazare, alimentare;
b) amestecare, malaxare, agitare,
barbotare, omogenizare;
c) filtrare separare, sortare cernere, centrifugare;
d) ventilare, exhaustare; desprfuire, aerisire, vacuumare;
e) pulverizare, injectare, dispersare, stropire, purjare, refulare;
f)frecare angrenare, transmisie;
g)splare, cur[are, purificare, ambalare;
h) transport, vehiculare manipulare;
i) polizare, lefuire, sablare;
rulare, derulare, lipire, dezlipire;
j) mcinare, concasare, sfrmare.
Principalele procese tehnologice n care sunt prezente materialele i
substan[ele prevzute la alin. (1), cu capacitate ridicat de ncrcare
electrostatic, sunt:
a) fabricarea fibrelor i firelor textile.
b) fabrica rea foliilor de polietilen sau de policlorur de vinil;
c)fabricarea pulberilor pentru explozivi;
d) egrenarea bumbacului;
e)fabrica rea hrtiei i imprimarea acesteia.
f) fabricarea cauciucului i produselor de cauciuc.
Exemplele de opera[iuni i procese pe parcursul crora pot s apar
ncrcri electrostatice sunt prezentate n anexa nr. 1, iar aspectele referitoare
la pericolul de explozie i/sau incendiu n cazul unor opera[iuni i procese
tehnologice care genereaz electricitate static, sunt prezentate n anexa nr.2.
Electricitatea static poate provoca incendiu sau explozie urmat sau nu
de incendiu, n cazul ndeplinirii simultane a urmtoarelor condi[ii:
a) existen[a materialului combustibil sau a atmosferei explozive;
b) deplasarea sarcinilor cu apari[ia descrcrilor disruptive;
c) energia eliberat prin descrcare s fie mai777 mare decAt energia
minim pentru aprinderea materialului combustibil sau a atmosferei e.ploi&e7
n cazul n care atmosfera din spa[iile nchise este uscat artificial, prin
sisteme de nclzire sau ventilare cu aer uscat apar condi[ii favorizante astfel
nct ncrcrile electrostatice pot provoca incendiu sau explozie.
Riscuri sau pericole de explozie i/sau de incendiu determinate de
electricitatea static
Pericolul de explozie poate s apar la manipularea substan[elor
combustibile sau oxidabile, dac acestea se prezint sub form de dispersie
fin de gaze, vapori, cea[ (particule fine de lichid, aerosoli) sau prafuri
(particule fine de solid, respectiv aerosoli), atunci cnd concentra[ia acestora
n amestec cu aerul se afl ntre limitele de explozie i cnd exist un,
poten[ial electrostatic egal sau mai mare dect energia minim de aprindere a
unor substan[e combustibile din mediul respectiv.
Scnteile electrice care provin din diferen[e de poten[ial inferioare
nivelului de 350 vol[i sunt considerate nepericuloase datorit insuficien[ei
cldurii la vrfurile scnteilor.
Nivelul riscului generat de ncrcrile electrostatice ntr-o zon de lucru
se apreciaz n func[ie de energia minim de aprindere, astfel:
a) foarte redus 100mJ
b)redus 50-100mJ
c)mediu 10-50mJ
d) mare 0,1-10 mJ
e)foarte mare 0,1mJ.
Pericolul de explozie i/sau incendiu depinde de viteza i de modul de
manipulare a lichidelor prin conducte sau instala[ii pe timpul desfurrii
opera[iunilor de alimentare, golire, transport i distribu[ie.
Stratul de praf combustibil se comport diferit la descrcrile
electrostatice, n func[ie de natura produsului de aprindere.
Msuri generare de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea
static
Solu[ii pentru dispersia electricit[ii
n func[ie de caracteristicile proceselor tehnologice i de capacitatea de
reac[ie a operatorilor se pot adopta solu[ii care s conduc la dispersia
electricit[ii statice. Solu[iile cele mai eficiente sunt:
a) legarea la pmnt (sisteme echipoten[iale);
b) neutralizarea sarcinilor;
c) reducerea frecrilor;
d) umidificarea atmosferei;
e) mrirea conductivit[ii corpurilor izolante.
1) la o valoare a rezisten[ei de scurgere a sarcinilor electrice mai mic
de 106 ohmi, pentru majoritatea substan[elor inflamabile se elimin
posibilitatea formrii sarcinilor electrostatice mari i se consider realizat
legarea la pmnt.
n locurile n care se manipuleaz substan[e explozive valorile limit care
se aleg sunt de ordinul
104 -105 ohmi pentru rezisten[a de curgere a sarcinilor electrice.
Legarea la pmnt a obiectelor metalice asigur reducerea diferen[ei de
poten[ial dintre obiecte i pmnt. pn la limite nepericuloase, iar
conductibilitatea materialelor utilizate trebuie s fie suficient de mare, astfel
nct s permit scurgerea fr descrcare disruptiv a ncrcrilor
electrostatice.
Este obligatoriu s fie legate la pmnt:
a) construc[iile metalice. echipamentele rezervoarele. conductele.
utilajele i instala[iile (pentru amestec. val[urile, calandrele, mainile de
extrudare sau injec[ie etc.) care vehiculeaz. materiale i substan[e care
produc elecricitate static;
b) elementele bune conductoare de electricitate care nu particip direct
la procesul tehnologic;
c) pr[ile metalice ale echipamentelor electrice(carcase. motoare,
aparataj. tablouri etc.), ale instala[iilor, utilajelor, ncrctoarelor i cisternelor,
inclusiv ale inelor de cale ferat i la rampele de ncrcare-descrcare.
Conductibilitatea electric a legturilor se asigur prin:
a) fixarea demontabil strngere;
b) fixarea nedemontabil (sudare, lipire etc).
Atunci cnd continuitatea tubulaturii metalice este ntrerupt prin
burdufuri din materiale textile sau plastice, se prevd sisteme de
echipoten[ializare ntre tronsoanele bune conductoare de electricitate.
Legturi echipoten[iale se prevd la racordurile i flanele cu garnituri
izolatoare de pe traseele de conducte, tuburi i furtunuri pentru vehicularea
fluidelor generatoare de electricitate static i, dup caz, la dispozitivele
(capetele) de pulverizare, refulare sau debitare a acestora.
Conductele i recipientele racordate la gurile de aspira ie fixe
sau , precum si filtrele au ciururile care intr in contact cu o substan[
capabil s acumuleze sarcini electrostatice n timpul unui. proces de
fabrica[ie, stocare sau al opera[iunii de transvazare trebuie s fie legate ntre
ele (pentru a se asigura echipoten[ialitatea), precum i la pmnt:
Legturile la pmnt trebuiesc verificate astfel:
a)zilnic vizual; .
b) periodic. prin personal specializat se msoar valoarea rezisten[ei
de dispersie a prizei de pmnt. precum i asigurarea continuit[ii la instala[iile
electrice.
Legarea la pmnt a bobinelor, cilindrilor i a tamburelor metalice ale
cror extremit[i se rotesc n lagre prevzute cu ungere se asigur prin
sisteme speciale cu perii alunectoare pe arbore, tangen[iale i de capt.
Reducerea frecrilor ntre corpurile (suprafe[ele) aflate n contact se
poate realiza prin diminuarea presiunii exercitate pe corpuri.
Neutralizarea sarcinilor electrostatice nmagazinate pe corpurile
neconductoare se realizeaz prin:
a) ionizarea permanent a atmosferei;
b) induc[ie electrostatic;
c) umidificarea atmosferei.
onizarea atmosferei se realizeaz cu:
a) generatori de cmpuri electrostatice foarte intense, create n
apropierea mediului ncrcat electrostatic;
b) neutralizatori radioactivi cu radia[ii tip sau.
Neutralizatoarele radioactive se recomand pentru procesele
tehnologice de fabricare a foliilor de plastic, de cauciuc sau a hrtiei, precum
i la prelucrarea fire lor i fibrelor sintetice, ionizarea aerului realizndu-se
de-a lungul materialului.
nduc[ia electrostatic se realizeaz cu dispozitive care formeaz un
cmp electrostatic autoindus, ele constnd dintr-un fir metalic fix legat de o
bar prevzut cu un capt mictor sau o tij terminat prin vrfuri. Legat la
pmnt, bara trebuie s fie aezat foarte aproape de suprafa[a materialului
(obiectului) ncrcat cu sarcini electrostatice, fr s o ating ns, fapt pentru
care nu este recomandat utilizarea dispozitivelor n atmosfere inflamabile sau
explozive.
Umidificarea atmosferei se recomand s fie utilizat n cazul
opera[iunilor de fabrica[ie sau de manipulare care permit acest procedeu.
Pentru mpiedicarea formrii sarcinilor electrostatice se recomand
umidit[i relative ale aerului peste 70.
Msura devine sigur atunci cnd este combinat cu utilizarea
eliminatorilor inductivi sau radioactivi.
Mrirea conductivit[ii corpurilor izolante (textile, cauciuc, materiale
plastice hrtie, lichide pure etc:). poate fi fcut; n masa lor sau superficial,
prin adaosul sau aplicarea, pe suprafa[a acestra a unor produse antistatice
cum sunt compozi[iile organice azotate (aminele, srurile de amoniu
cuaternare, amidele etc.), deriva[ii acidului fosforic sau fosforos.
Msuri tehnico-organizatorice
Stabilirea msurilor tehnico-organizatorice de prevenire a producerii
scnteilor electrostatice trebuie s se bazeze pe o analiz detaliat care
vizeaz:
a) identificarea opera[iunilor i instala[iilor care conduc la formarea i
acumularea sarcinilor electrostatice;
b) cunoaterea propriet[ilor fizica-chimice ale materiilor prime i
materialelor folosite;
c) evaluarea valorilor tensiunilor de ncrcare;
d) evaluarea mediului n care se lucreaz;
e) modul de manipulare a materialelor;
f) controlul eficacit[ii acestor msuri.
Msurile tehnico-organizatorice rezultate n urma analizei, trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condi[ii:
a) s fie n concordan[ cu caracteristicile specifice ale construc[iilor,
instala[iilor tehnologice, utilajelor pentru care sunt adoptate:
b) s aib la baz calcule, determinri, metode i experimentri
tiin[ifice;
c) s aib cea mai mare eficien[ pentru limitarea acumulrii sarcinilor
electrostatice;
d) s fie n concordan[ cu nout[ile n domeniu.
Reducerea riscurilor determinate de electricitatea static se realizeaz
prin
ac[iuni de prevenire care vizeaz:
a) locul de munc;
b) legturile la pmnt;
c) mbrcmintea sau echipamentul de protec[ie a personalului;
d)opera[iunile si procesele de fabrica[ie;
e) conductorii electrici;
f)izolan[ii.
Ac[iunea asupra locului de munc are n vedere, n primul rnd, controlul
amestecurilor, respectiv crearea unei atmosfere care s fie n afara intervalului
cuprins ntre limitele inferioare i superioare de explozie ale amestecului.
Principalele metode utilizate sunt:
a) inertizarea incintelor nchise (rezervoare, reactoare etc.) pentru
produsele cu niveluri de risc mare i foarte mare;
b) ventilarea mecanic for[at a spa[iilor sau a incintelor de lucru.
Protec[ia mpotriva electricit[ii statice se realizeaz prin conectarea la
priza de pmnt, care n mod uzual poate ave a i alte func[ionalit[i cum ar fi
legarea la pmnt a instala[iilor i utilajelor din motive de securitate a muncii
sau legarea la pmnt a instala[iilor de protec[ie mpotriva trsnetului.
Legarea la pmnt trebuie realizat cu ajutorul unor conductoare din o[el
zincat, cu aria sec[iunii transversale de minimum 10 mmp.
Elementele de contact cu solul i circuitul de legare la pmnt trebuie s
fie protejate mpotriva deteriorrilor mecanice, termice, chimice etc.
Rezisten[a ntre obiectul legat la pmnt i sol se compune din rezistenta
conductorului de legtur i a electrodului din sol.
Elementele conductoare ale unui obiect, aparat, utilaj sau ale unei
instala[ii susceptibile s acumuleze sarcini electrostatice ca urmare a
procesului de fabrica[ie sau a procedeului de manipulare7
trebuie s fie legate la pmnt.
Se interzice folosirea mbrcmintei i ncl[mintei confec[ionate din
materiale care se ncarc electrostatic.
n zonele n care exist pericolul formrii atmosferei explozive personalul
trebuie s utilizeze echipament special de protec[ie.
n procesele de produc[ie n care se produce electricitate static trebuie
s se aib n vedere:
a) nlocuirea, pe ct posibil, a elementelor izolante cu elemente
conductoare de electricitate;
b) mrirea conductibilit[ii electrice a benzilor transportoare, curelelor de
transmisie i a tubulaturilor prin realizarea pun[ilor echipoten[iale sau tratarea
acestora cu adezivi buni conductori de electricitate;
c) efectuarea proceselor de fabrica[ie n ncperi cu atmosfer controlat
i inertizat;
d) limitarea vitezelor de curgere a lichidelor i a materialelor
pulverulente;
e) legarea la pmnt pe toat durata desfurrii opera[iunilor
generatoare de sarcini electrostatice, inclusiv a celor care se desfoar
ocazional sau pentru a cror efectuare se folosesc sisteme demontabile;
f) evitarea micrilor suplimenta re ale persoanelor care execut ori
supravegheaz activit[ile prevzute la art. 6 alin, (2).
Ac[iunea asupra conductorilor vizeaz:
a) asigurarea echipoten[ialit[ii ntre materialele i obiectele legate la
pmnt;
b) realizarea unor contacte sigure, de bun calitate.
Ac[iunea asupra izolan[ilor se refer la utilizarea selectiv, n func[ie de
procesele tehnologice, a limitatorilor de sarcini electrostatice prin ionizri
inductive, electrice sau radioactive, precum i a substan[elor antistatice.
Descrcarea electricit[ii statice din baloturile de textile, materiale
sintetice, hrtie ce se realizeaz eficient prin ionizare, cu vrfuri, ace metalice,
perii de descrcare, benzi metalice sau prin umezirea local a aerului.
Pentru mbunt[irea conductibilit[ii pr[ilor n micare, n cazul
lagrelor care folosesc lubrifian[i, se utilizeaz adaosuri de grafit sau sulfat de
molibden.
n procesele de uscare, prin pulverizare sau n strat fluidizat a
substan[elor pulverulente, pentru limitarea acumulri lor de sarcini
electrostatice att n usctorul propriu zis, ct i n separatorul de praf, pe
lng legarea la pmnt trebuie asigurat inertizarea usctoarelor pe toat
durata desfurrii opera[iunilor de uscare.
La splarea recipientelor de produse petroliere, viteza apei nu trebuie s
depeasc 1 m/s, iar presiunea burului 3 atm.
La. descrcarea din cisterne a gazelor petroliere lichefiate (PL) se
limiteaz viteza acestora la 1 m/s7
Sunt interzise:
a) pomparea unor produse grele (petrol, motorin, ulei, pcur etc.)
ntr-un rezervor care a con[inut anterior benzin sau alte produse inflamabile,
nainte de golirea complet a conductei de ncrcare i a rezervorului de
produsele anterioare sau nainte de evacuarea din rezervoare a gazelor
rezultate;
b) desfundarea cu ap a robinetelor prin care s-au vehiculat lichide
combustibile;
c)splarea cu ap a conductelor aferente rezervoarelor, nainte de
asigurarea unui strat de ap care s depeasc cu minimum 3 cm cota
racordului conductei;
d)vopsirea prin stropire sau pulverizare cu aer sau alte gaze a
recipientelor deschise care con[in produse volatile i care pot genera gaze
inflamabile;
e)ncrcarea recipientelor, cum ar fi: rezervoare, vagoane, autocisterne
etc., cu produse combustibile lichide prin curgere gravita[ional sau fr
utilizarea pentru ncrcare a plniilor sau prelungitoarelor, care trebuie s
ajung la cel mult 30 cm deasupra pr[ii inferioare a recipientului;
f)accesul personalului pe rezervoare pe durata unor opera[iuni cum ar fi,
pompare, amestec, etc; n cazul n care necesit[ile tehnologice impun totui
executarea unor msurtori sau luarea probelor n timpul opera[iunilor de
pompare sau amestecare se vor lua msuri corespunztoare pentru
asigurarea legrii la pmnt a utilajelor sau dispozitivelor utilizate;
h)executarea de repara[ii n timpul func[ionrii instala[iilor tehnologice;
i)utilizarea transmisiilor cu curele n medii unde apar frecvent amestecuri
explozive;
j)utilizarea ncrctoarelor cu guri sau neetaneit[i, prin care produsul
inflamabil pompat se poate rspndi sub form de stropi, genernd
suplimentar sarcini electrostatice;
k)scurgerea brusc sub form de jet a produselor inflamabile i volatile,
prin legturile de luat probe, pe la sticlele de nivel, etc.;
l)desfundarea robinetelor de scurgere aferente aparatelor sau vaselor
sub presiune prin lovire sau prin alte opera[iuni mecanice;
m)transportul i manipularea produselor petroliere n ambalaje din
material plastic, cu excep[ia celor antistatizate i special destinate n acest
scop;
n)folosirea indicatoarelor de nivel cu plutitor n rezervoare de produse
inflamabile, dac nu sunt luate msuri de punere la pmnt a plutitorului;
o)agitarea sau omogenizarea n rezervoare, vase, etc. a lichidelor uor
inflamabile; omogenizarea poate fi fcut numai prin recirculare sau cu
amestectoare mecanice avnd palete situate sub nivelui lichidului;
p)utilizarea unor instala[ii pentru exhaustarea prafului de materiale
combustibile sau a vaporilor inflamabili, comune cu cele pentru evacuarea
materialelor pulverulente provenite de la utilajele de lefuit, polizat, strunjit,
etc.;
r)folosirea aerului comprimat pentru alimentarea reactoarelor; aceasta se
face n circuit etan mecanizat (automatizat), att pentru ncrcarea ct i
pentru descrcarea reactoarelor;
s)deschiderea capacului reactorului n timpul procesului tehnologic fr
asigurarea n prealabil a pernei de gaz inert i punerea n func[iune a
sistemului de ventilare;
t)luarea probelor n timpul proceselor de cristalizare din reactor;
u)deschiderea capacului reactorului n care au fost efectuate diferite
opera[iuni, fr programarea prealabil a unei faze de linitire cu durata cel
pu[in egal cu timpul de relaxare pentru substan[ele din reactor;
Vasele metalice portabile, butoaiele, canistrele metalice etc., care
urmeaz s fie ncrcate cu produse petroliere lichide, trebuie s fie aezate,
pe durata ncrcrii lor pe o plac metalic legat la pmnt i conectate, prin
intermediul unei legturi electrice, la recipientul sau recordul din care se face
ncrcarea.
Furtunurile flexibile de descrcare sau ncrctoarele, trebuie prevzute
cu armturi de bronz i garnituri etane.
Opera[iunile de transvazare a lichidelor combustibile, cum ar fi
alimentarea cu carburant, trebuie s se ntrerup pe durata fenomenelor
meteo nso[ite de furtuni cu descrcri sub form de trsnet, dac aceste
fenomene se produc n zone apropiate.
n cazul GPL, pentru egalizarea poten[ialelor cisterne i rezervorului se
utilizeaz cablul de untare, aflat n dotarea cisternei.
Este obligatorie instruirea personalului operator asupra modului de
formare i acumulare a sarcinilor electrostatice, asupra metodelor de
combatere a acestora, precum i asupra riscurilor determinate de ncrcrile
electrostatice.
Unele msuri specifice de prevenire a incendiilor determinate de
electricitatea static
Msuri de pre&enire la &e#icularea i depoitarea lic#idelor inflamabile
ncrcarea rezervoarelor cu lichide inflamabile se face pe la baza
acestora, sub nivelul lichidului.
Viteza de curgere poate fi mrit numai dup ce nivelul lichidului n
recipient depete cu 2 cm gura conductei de intrare, iar n cazul
rezervoarelor cu capac plutitor, numai dup ce capacul plutete pe lichid.
La umplerea rezervoarelor trebuie luate msuri pentru evitarea stropirii
sau pulverizrii lichidului
n cazul plniilor confec[ionate din materiale izolante, nainte de
nceperea. opera[iunii de umplere prin plnie trebuie introdus un conductor
legat la pmnt, pn la partea inferioar a rezervorului.
n timpul ncrcrii cu gaze petroliere lichefiate a vaselor tip termos
trebuie introdus n acestea o srm sau tij metalic, n vederea realizrii
contactului dintre lichidul din vas i racordul de ncrcare legat la pmnt.
Pentru a se evita ptrunderea n interiorul rezervoarelor a corpurilor
strine, acumulatoare de sarcini electrice n circuitele de transvazare trebuie
s se utilizeze filtre.
nainte de splarea cu ap sau spum a rezervoarelor, autocisternelor,
tancurilor petroliere sau a lepurilor trebuie s se asigure evacuarea
amestecurilor inflamabile, utilizndu-se n acest scop gaz inert sau abur.
Furtunurile pentru splarea cu ap a depunerilor din rezervoare, vase
sau utilaje, precum i cele pentru abur trebuie s fie prevzute cu inser[ie sau
armare metalic i legate la pmnt, nainte de nceperea opera[iunilor de
aburire i cur[are.
Furtunurile flexibile ale pompelor de distribuire a carburan[ilor trebuie s
fie omologate, antistatizate, lungimea lor nedepind valoarea specificat de
normativele n vigoare; ele trebuie men[inute in stare de utilizare, iar
dispozitivele de nchidere trebuie realizate din materiale neferoase.
Fiecare sortiment de carburant se depoziteaz n rezervoarele sau
compartimentele stabilite, fiind interzis schimbarea destina[iei acestora de la
un sortiment de produs la altul, fr asigurarea tuturor msurilor de pregtire
necesare (golire, cur[are a pere[ilor interiori etc.).
La gurile de descrcare a carburan[ilor in rezervoare se prevd borne de
legare la pmnt pentru conectarea autocisternelor .
Msuri de pre&enire la separarea substanelor lic#ide i solide
La opera[iunile de separare prin filtrare a sus pensiilor din lichidele
inflamabile se impun urmtoarele msuri:
a) utilizarea numai a filtrelor metalice conectate la priza de pmnt;
b) conectarea la pmnt a tuturor elementelor metalice ale instala[iei de
separare;
c) mrirea conductivit[ii lichidelor prin adugare de aditivi cu propriet[i
antistatice
La opera[iunile de separare prin centrifugare a substan[elor lichide i
solide se vor avea n vedere urmtoarele:
a) utilizarea unor instala[ii de centrifugare care s aib n construc[ie
partea interioar din materiale bune conductoare de electricitate;
b) asigurarea inertizrii recipientului naintea nceperii opera[iunii de
separare;
c) confec[ionarea cicloanelor n care sunt separate substan[ele
pulverulente din materiale bune conductoare de electricitate;
d)legarea individual la pmnt a utilajelor de amestec. val[urilor.
calandrelor, filtrelor, usctoarelor cu aer.
Msuri de pre&enire la &opsirea i/sau la lcuirea prin pul&eriare
n zonele de lucru pentru opera[iuni de vopsire i/sau lcuire prin
pulverizare trebuie s se asigure umezirea local a aerului.
n camerele de pulverizat vopsea i/sau lac trebuie asigurate
func[ionarea la parametri normali a instala[iilor de ventila[ie general,
interblocarea dintre sistemul de ventila[ie i cel de admisie a aerului
comprimat la pistolul de pulverizare, precum i func[ionarea perdelelor cu ap.
Pentru opera[iunile de vopsire i/sau lcuire prin pulverizare se va utiliza
numai aer comprimat fr impurit[i, iar temperatura acestuia, n cazul
pulverizrii nitrolacului la cald, nu trebuie s depeasc 50C.
.La alimentarea utilajelor pentru turnarea lacului trebuie s se utilizeze
numai recipiente cu structur metalic, etane n raport cu mediul de lucru.
Msuri de pre&enire specifice &opsirii n cAmp electrostatic
La vopsirea n cmp electrostatic se respect regulile i msurile
precizate la art. 64-67. precum i urmtoarele:
a) curentul maxim de scurtcircuit nu trebuie s depeasc 0,2 mA;
b) distan[a de siguran[ prevzut n reglementrile tehnice specifice se
men[ine strict, pentru a nu se produce strpungeri ale dielectricului dintre
pistolul duza de pulverizare i piesele supuse vopsirii;
c) instala[ia de vopsire prin pulverizare n cmp electrostatic se prevede
cu sisteme de protejare mpotriva cderilor brute de tensiune.
Msuri de pre&enire la ansambluri i subansambluri aflate n micare
n cazul transmisiilor prin curele trebuie s se utilizeze materiale bune
conductoare de electricitate, ob[inute prin aplicarea unui tratament antistatic
pe toat suprafa[a acestora.
Legarea la pmnt a benzilor transportoare este obligatorie i se poate
realiza cu sisteme tip pieptene metalic, cu din[i ascu[i[i i ndrepta[i spre partea
interioar a benzii, n punctul n care aceasta se desparte de tambure (role).
Pentru scurgerea electricit[ii statice generate de lagrele cu cuzine[ii din
materiale izolatoare (teflon, nailon etc.) sau de cele care lucreaz pe pern de
ulei sunt necesare realizarea legturii electrice ntre arborele i carcasele
lagrului, precum i legarea la pmnt a ntregului sistem
Msuri de pre&enire la prelucrarea cauciucului i a maselor plastice

Toate elementele aflate n micare ale utilajului tehnologic prin care se
prelucreaz cauciuc i/sau mase plastice trebuie legate la pmnt prin
intermediul unor perii metalice sau din crbune.
nstala[iile i utilajele de prelucrare a cauciucului i/sau a maselor
plastice trebuie prevzute cu ventila[ie mecanic local i sisteme de
umidificare a atmosferei, iar ncperile n care sunt amplasate se prevd n
mod obligatoriu cu pardoseal antistatic.
Reducerea nivelului de ncrcare etectrostatic n procesele de
prelucrare a maselor plastice se ob[ine prin introducerea n material a unor
substan[e antistatice, cum sunt:
a) eter sau poliglicol multimolecular pentru polistiren, polietilen sau
polivinilclorid;
b) combina[ie de stearin-amoniac (1850%), pentru cele mai multe dintre
masele plastice.
c) fosfa[i de alcool gras pentru materialele plastice i fibrele sintetice.
Suprafe[ele din materiale izolante ale, utilajelor trebuie s fie acoperite
cu substan[e antistatice.
Msuri de pre&enire la prelucrarea celuloei i #Artiei
Formarea acumularea sarcinilor electrostatice trebuie diminuate
semnificativ prin reducerea presiunii dintre cilindri i modificarea unghiului sub
care intr hrtia la presare.
Pornirea maini/or de fabricat hrtie este permis numai dup verificarea
sistemelor de colectare a sarcinilor electrice care se monteaz pe ntreaga
lungime a cilindrului de imprimare.
nstala[iile de fabrica[ie a celulozei i hrtiei trebuie men[inute n stare de
cur[enie, dup fiecare schimb de lucru personalul de deservire procednd la
ndeprtarea deeuri lor i materialelor combustibile i la cur[area acestora
de praf, scame i ulei.
La fabricarea sortimentelor de hrtie trebuie s se aib n vedere
urmtoarele:
a) asigurarea func[ionrii instala[iei de ventila[ie general pentru
introducerea aerului proaspt i evacuarea aerului viciat din compartimentele
de fabrica[ie;
b) asigurarea permanent a opera[ionalit[ii instala[ii lor automate de
stingere a incendiilor.
4nele msuri de pre&enire la rampele auto i de cale ferat pentru
ncrcarea descrcarea produselor petroliere
La rampele auto i de cale ferat pentru ncrcarea-descrcarea
produselor petroliere se realizeaz echipoten[ializarea elementelor metalice.
La intrarea n ramp i n, zonele de descrcare inele de cale ferat se
leag electric ntre ele i se conecteaz la priza de pmnt.
Conductele prin care se transvazeaz produsele petroliere i recipientele
aferente opera[iunilor de ncrcare/ descrcare se conecteaz la priza de
pmnt.
4nele msuri de pre&enire /a alimentarea cu carburant a aerona&e/or i
na&e/or
Pe durata alimentrii cu carburant aeronavele nu trebuie s se afle n
imediata apropiere a unui radar de sol, la care se execut probe sau care se
afl n stare de func[ionare
Pe durata opera[iunilor de alimentare cu carburant sunt interzise
instalarea sau demontarea bateriilor, de acumulatori ale aeronavei precum i
branarea generatoarelor de sol.
Pentru ca o aeronav sau nav s poat fi alimentat cu carburant n
timp ce pasagerii se afl la bord se mbarc sau se debarc; este necesar
prezen[a la bord a personalului calificat care poate executa, procedurile de
protec[ie i evacuare a pasagerilor.
1uplimentar se aplic urmtoarele msuri de pre&enire
a) traseul urmat de pasageri trebuie s evite zonele n care exist riscul
degajrii vaporilor de carburant; opera[iunile de mbarcare/ debarcare trebuie
s fie supravegheate;
c) prin sistemul de intercomunica[ii al aeronavei sau prin. orice alte
mijloace adecvate trebuie asigurat comunicarea bilateral ntre echipa de la
sol responsabil cu aceste opera[iuni i personalul specializat de la bordul
aeronavei.
Legarea la pmnt a unei aeronave sau nave const n luarea
urmtoarelor msuri.
a) legarea la priza de pmnt a alimentatorului;
b) legarea la priza de pmnt a aeronavei, respectiva navei;
c) realizarea unei legturi electrice ntre aeronav, respectiv, a navei i
alimentator:
d) realizarea unei legturi electrice ntre aeronav i captul furtunului
flexibil pentru carburant, n cazul alimentrii prin extradosul aripilor
La terminarea opera[iunii de alimentare toate legturile electrice trebuie
deconectate n ordinea invers celei specificate mai sus.
n cazul n care nu este specificat obliga[ia legrii la pmnt a
aeronavei sau navei, se vor lua urmtoarele msuri pentru nlturarea
sarcinilor electrice:
a) realizarea unei legturi electrice ntre aeronav i alimentator;
b) realizarea unei legturi electrice ntre aeronav i captul furtunului
flexibil pentru carburant, n cazul alimentrii prin extradosul aripilor.
La alimentarea cu carburant de la o sta[ie (sistem de pompare fix) se va
evita conectarea la priza de pmnt n zona sta[iei (pompei fixe), deoarece n
momentul conectrii pot aprea descrcri electrice datorate diferen[elor de
poten[ial
Toate aeronavele aflate pe pist precum i autoalimentatoarele de pe
platformele pistelor de decolare / aterizare trebuie s fie legate la pmnt pe
toat durata de sta[ionare.
Msuri de pre&enire la umplerea reer&oarelor din beninrii i la
alimentarea cu carburani a auto &e#iculelor
Personalul benzinriilor trebuie s urmreasc permanent men[inerea n
bune condi[ii a capacelor i a ramelor chesoanelor rezervoarelor, pentru a
evita formarea straturilor izolante electric.
Furtunurile flexibile ale pompe lor de distribu[ie a carburan[ilor trebuie s
fie omologate antistatizate- lungimea lor nedepind valoarea specificat la
normativele n vigoare.
Dispozitivele de nchidere trebuie realizate din materiale metalice care
nu produc scntei;
Se interzice livrarea de carburan[i n vase din mase plastice
Fiecare sortiment de carburant se depoziteaz n rezervoarele sau n
compartimentele stabilite fiind interzis schimbarea destina[iei acestora de la
un sortiment de produs la altul fr asigurarea tuturor msurilor de pregtire
necesare (golire, cur[area pere[ilor interiori etc.)
La gurile de descrcare a carburan[ilor n rezervoare se prevd borne de
legare la pmnt pentru conectarea autocisternelor.
n cazul activit[ilor domestice {gospodreti) principalele msuri de
prevenire a incendiilor destinate reducerii riscurilor generate de electricitatea
static, se refer la:
a) interzicerea splrii sau cur[rii mbrcmintei cu benzi ne, solven[i
i alte lichide inflamabile;
b) interzicerea utilizrii bidoanelor, canistrelor i a altor recipiente din
mase plastice la transportul, stocarea sau manipularea benzinei, petrolului i a
altor lichide inflamabile;
c) interzicerea folosirii plniilor din materiale plastice la transvazarea
lichidelor inflamabile;
d) legarea la pmnt, pe durata ncrcrii cu produse petroliere sau cu
alte lichide inflamabile, a butoaielor i canistrelor metalice, prin aezarea
acestora pe o plac metalic legat la pmnt respectiv prin conectarea la
recipientul legat la pmnt de la care se realizeaz ncrcarea
Msuri de
pre&enire specifice
acti&itilor domestice
(gospodreti)
5erificarea la recepia i darea n e.ploataie a instalaiilor de legare la
pmAnt
n vederea recep[iei i drii n exploatare a instala[iilor de legare la
pmnt executantul trebuie s ntocmeasc i s predea beneficiarului:
a) documenta[ia tehnic de execu[ie;
b) procesul-verbal de lucrri ascunse, pentru elementele ngropate;
c) buletinele de verificare.
Buletinele de verificare trebuie s cuprind:
a) data efecturii verificrii;
b) func[ia, calitatea i numele persoanei care a efectuat verificarea;
c) denumirea instala[iei sau a pr[ii din instala[ie la care s-au efectuat
verificri; .
d) rezultatul verificrii continuit[ii conexiunilor electrice ntre utilaje i
priza de pmnt;
e) valoarea rezisten[ei de dispersie a instala[iei de legare la pmnt,
msurat la utilajul cel mai ndeprtat de priza de pmnt;
f) metoda de msurare folosit, tipul i clasa de precizie a aparatelor
utilizate n acest sens;
g) aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte
uscat);
h) observa[ii asupra defecte/or constatate i nlturate.
Msurarea rezisten[ei de dispersie
pentru instala[ia de legare la pmnt se face:
a) n instala[ii subterane i n instala[ii !ocale de legare la pmnt, cel
pu[in de dou ori pe an;
b) la re[elele generale de legare la pmnt, cel pu[in o dat pe an.

Dispozi[ii finale
mbrcmintea, ncl[mintea i echipamentul de protec[ie a persoanelor
care supravegheaz activit[ile prevzute la art. 6 alin (2) se aleg astfel nct
s ndeplineasc condi[iile de prevenire a formrii electricit[ii statice stabilite
n prezentele dispozi[ii.
n vederea aplicrii prezentelor dispozi[ii factorii de decizie (patron,
utilizator, administrator etc) vor stabili prin actele de autoritate prevzute de
lege, aspectele de natur organizatoric i tehnic specifice i vor lua msuri
de elaborare a procedurilor i instruc[iunilor proprii, pentru detalierea anumitor
prevederi.
n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor
dispozi[ii patronii vor analiza situa[ia existent n raport cu prevederile
prezentelor dispozi[ii i vor stabili, dup caz, msurile de reabilitare necesare,
specifice fiecrei instala[ii, fiecrui utilaj, echipament sau produs, capabile s
produc ncrcri electrostatice.
Unele date privind valorile tensiunilor de ncrcare, ale energiilor minime
de aprindere, pentru amestecuri inflamabile sau pulverulente, pulberi metalice,
la prelucrarea unor produse agricole, precum i ale rezistivit[ii lichidelor
inflamabile vor fi cuprinse ntr-un ndrumtor care va fi publicat in revista
"Pompierii Romni" cu scopul de a veni n sprijinul specialitilor care doresc s
aprofundeze unele aspecte privind riscul generat de electricitatea static.
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentele dispozi[ii .
0E0M!+0 de operaiuni i procese pe parcursul crora pot s apar
ncrcri electrostatice
Principalele opera[iuni i procese pe parcursul crora pot s apar
ncrcri electrostatice sunt:
-vehicularea lichidelor combustibile sau a solven[ilor cu viteze relativ
mari (peste 0,7 m/s) prin elemente sau por[iuni de conducte;
-ncrcarea i/sau descrcarea lichidelor combustibile aflate la presiunea
atmosferic n/din rezervoare (cisterne).
-vehicularea lichidelor inflamabile prin elemente care determin
reducerea sec[iunii transversale a traseului, cum ar fi ajutaje, ventile,
diafragme, etc.
-pulverizarea produselor combustibile (lichide, pulberi etc.) prin utilizarea
principiului lui Bernoulli;
-purjarea sau nclzirea lichidelor inflamabile vscoase utilizndu-se
aburul;
-transportul i manipularea produselor lichide inflamabile n ambalaje din
materiale plastice;
opera[iunile de ncrcare/descrcare n dane a navelor petroliere
destinate transportului lichidelor combustibile;
-splarea prin agitare, frecare, etc. a [esturilor i hainelor, utilizndu-se
substan[e inflamabile;
-opera[iunile cum ar fi umplerea, golirea, agitarea lichidelor inflamabile,
efectuate n vase emailate;
-opera[iunile de filtrare a suspensiilor din lichide inflamabile;
-uscarea prin pulverizare sau n strat fluidizat;
-vacuumarea lichidelor inflamabile;
-alimentarea aeronavelor cu carburan[i la sol;
-procesele de mcinare, amestecare, etc. a unor produse combustibile;
-procesele de filtrare prin site, materiale poroase, etc. a unor pulberi
(prafuri) combustibile;
-mcinarea materialelor combustibile;
-procesele de producere a pulberilor (prafurilor combustibile);
-opera[iunile de lefuire i polizare a metalelor, maselor plastice,
lemnului, plutei, etc.;
-transportul pneumatic prin conducte, al produselor pulverulente;
-procesele de fabrica[ie a firelor i fibrelor n industria textil;
-fabricarea pulberilor explozive n industria de armament;
-opera[iunile de sablare a structurilor metalice;
-filtrarea aerului sau a altor gaze impurificate cu pulberi metalice, pulberi
(prafuri) agricole;
-desprfuirea substan[elor metalice de diferite forme, utilizndu-se sau
aer, sau alte gaze sub presiune;
-transportul unor amestecuri de pulberi n flux de aer (uscare cu aer sau
cu alte gaze)
-procesele locale i generale de ventilare, aerisire, desprfuire, etc.;
-egrenarea bumbacului;
-antrenarea cu curele de transmisie din materiale izolante (mtase, fibre
sintetice sau artificiale,etc.) de corpul operatorului pe durata utilizrii acestora
n procesul de produc[ie;
-descrcarea accidental, la presiune atmosferic, a unui recipient care
a con[inut gaze inflamabile;
-transmisiile utiliznd curele realizate din cauciuc izolant electric;
-splarea cu jet pulveriznd de ap i/sau abur supranclzit a
recipientelor (cazane, rezervoare, cisterne etc.) care au con[inut produse
volatile i care mai pot con[ine vapori ai acestor produse;
-opera[iunile de omogenizare in rezervoare a produselor combustibile
prin agitarea cu aer, diverse alte gaze sau prin utilizarea de dispozitive
mecanice;
-opera[iunile de lcuire i vopsire a materialelor prin procedeul
pulverizrii;
-pulverizarea electrostatic utiliznd vopsele, pulberi etc.;
-procesele de imprimare utilizndu-se procedeul gravrii;
-opera[iunile de imprimare n instala[ii tipografice (litografiere, vopsire
etc.); .
-detenta gazelor comprimate sau lichefiate;
-fabricarea foliilor de polietilen;
-procesele, tehnologice de producere a hrtiei;
-derularea unor filme sau pelicule, benzi din hrtie i textile;
-manipularea foliilor din materiale plastice; procese de ambalare n saci
din materiale izolante;
-transvazarea aburului, aerului sau a altor gaze, prin conducte sau
furtunuri, cnd aburul este umed, iar aerul sau gazul con[ine particule din
materiale care se pot electriza uor;
-opera[iunile de umplere sau golire cu jet sau prin cdere liber a unor
utilaje, rezervoare etc.;
-purificarea gazelor con[innd particule coloidale;
-formarea cristalelor de ghea[;
-zgrierea, comprimarea sau ntinderea structurilor din cuar[;
-deformarea mecanic a unor materiale (de exemplu, mica);
-dezintegrarea radioactiv;
-efectul fotoelectric;
-purificarea gazelor de particule lichide i solide n suspensie etc.
Corpul uman intervine n acest fenomen n 3 moduri:
-ca generator de electricitate static (acumulare-descrcare) datorit
micrii corpului operatorilor (ndeosebi cei cu mbrcminte de nailon, sau
plastic) ori prin frecarea materialelor n timpul deplasrii;
-n transportul sarcinilor electrostatice de la un material ncrcat la corpul
uman;
-la descrcarea electrostatic de la corpul uman la pmnt, mai rapid la
cei cu pielea umed.
A1!0C30 referitoare la pericolul de e.ploie i/sau incendiu n caul
unor operaiuni i procese te#nologice care generea electricitate static
ncrcarea electrostatic a materialelor sau conductelor din vecintatea
celor prin care se vehiculeaz lichide inflamabile se produce prin influen[, n
acest caz avnd loc descrcarea prin scnteie ntre pr[ile metalice aflate n
apropiere.
La vehicularea hidrocarburilor prin pompare n/din recipiente apare o
ncrcare electrostatic a lichidului i a conductelor respectiva furtunurilor
(curgere n conductele de legtur turbulen[ mare n pomp) cu producerea
de descrcri prin scnteie ntre pr[ile metalice ale conductelor i
recipientelor, n special la intrarea i ieirea din func[iune a pompei.
La umplerea sau golirea mijloacelor de transport auto pot aprea
descrcri electrostatice prin scnteie ntre pr[ile bune conductoare de
electricitate ale sistemelor de alimentare cu combustibil i mijlocul de
transport, precum i ntre ofer i autovehicul sau sistemul de alimentare.
La recipientele din materiale izolatoare (sticl, mase plastice etc.) cu
capacitate sub 5 litri sarcinile electrostatice formate sunt ne periculoase
excep[ie fcnd sulfura de carbon.
La ncrcarea rezervoarelor mari din materiale izolatoare, datorit
curgerii i turbulen[ei se pot produce descrcri prin scnteie ntre pr[ile
conductoare ale conductelor de alimentare (flanele de metal) i personalul
de deservire.
Pe timpul ncrcrii cu hidrocarburi a vaselor prevzute cu agitatoare pot
avea loc descrcri electrostatice prin scntei ntre lichid i vas cu consecin[e
grave (explozii incendii).
Pe timpul manevrelor de la a gur de vizitare deschis a unui reactor plin
cel mai mare pericol de descrcare prin scnteie este n zona gurii de vizitare
datorit amestecrii vaporilor inflamabili cu aerul. Pe timpul ncrcrii cu
substan[e solide (pulberi) a reactoarelor care con[in hidrocarburi, n special la
ncrcarea vasului cu substan[e solide concomitent cu func[ionarea sistemului
de '"agitare-omogenizare se ncarc electrostatic substan[ele solide i lichidul
inflamabil i pot avea loc descrcri prin scnteie att la suprafa[a lichidului,
ct i n zona gurii de vizitare.
La filtrarea sus pensiilor din lichidele inflamabile sarcinile electrostatice
preluate de pe materialele izolatoare ale filtrelor de ctre conductele sau
termina[iile metalice ale furtunurilor din material sintetic pot produce
descrcarea prin scnteie la apropierea unei astfel de pr[i de un obiect legat
la pmnt, descrcrile fiind cu att mai mari cu ct lichidul are polaritatea mai
mic.
n situa[ia n care rezervorul este izolat fa[ de sol, poten[ialul format
ntre rezervor i sol poate s creeze o descrcare electrostatic prin scnteie
att la opera[iunile de umplere, ct i la cele de golire a rezervorului (izolat de
sol prin pneurile autovehiculului).
Scnteile de aprindere din interiorul rezervoarelor conectate la sol nu pot
fi oprite i nici evitate n totalitate prin simpla punere la pmnt i nici prin
scurgerea sarcinilor electrostatice, n exteriorul rezervorului ns formarea unei
scntei de aprindere nu este probabil, cu excep[ia cazului n care rezervorul
este prevzut cu o izola[ie fa[ de sol mai mare de 10 ohmi.
n cazul turbionrii substan[e lor pulverulente, la prelucrare, transport i
depozitare pot aprea descrcri puternice care conduc la aprinderea pulberii,
prima explozie avnd loc n zona turbionar, dup care pot avea loc i explozii
secundare.
La opera[iunile de uscare (prin pulverizare sau n strat fluidizat)
descrcrile disruptive pot s apar ntre materialele pulverulente i pr[ile
conductoare care vin n contact cu pulberea (cum ar fi cicloanele,
separatoarele de praf, filtrele etc.), precum i ntre corpurile ncrca te
electrostatic i personalul de deservire din imediata apropiere
n cazul opera[iunilor de prelucrare a cauciucului i materialelor plastice
electricitatea static poate constitui o surs de aprindere. La trecerea
materialelor prin val[uri, pentru omogenizare i plastifiere, acumularea
sarcinilor electrostatice este nso[it de degajarea vaporilor de plastifian[i,
acetia putnd forma cu aerul, amestecuri explozive.
Mainile de formare a colilor de hrtie (n procesul de presare,
dimensionare, tiere), precum i opera[iunea de imprimare a colilor (ca urmare
a tehnicii imprimrii rapide i folosirii unor solven[i, cerneluri inf1amabile cu
usca re rapid) genereaz sarcini electrostatice care pot duce la apari[ia
descrcrilor disruptive ntre materialele i pr[ile conductoare de electricitate
din zona de lucru.
La lucrrile policrome procesul tehnologic se desfoar n atmosfer
inf1amabil, electricitatea static acumulat fiind influen[at de umiditate. La
viteze mari presele de policromie dezvolt sarcini electrostatice care pot
aprinde vaporii inflamabili forma[i deasupra rezervorului cu solven[i (cerneluri)
sau n mediul nconjurtor.
n cazul prese lor pentru heliogravur sarcinile electrostatice se
formeaz pe materiale i cilindri de cauciuc i de cupru, descrcrile disruptive
care pot aprea avnd energia suficient pentru aprinderea vaporilor
inflamabili forma[i n zona de lucru.
La opera[iunile de aplicare a lacurilor, vopselelor sau materialelor de
impregnare se pot produce acumulri electrostatice aprnd totodat i
descrcrile disruptive. n cazul metodei de vopsire sau lcuire prin
pulverizare sarcinile electrostatice acumulate pe suprafa[a supus pulverizrii
pot produce doar un punct de aprindere care poate fi ns suficient pentru a
ridica temperatura pn la punctul de aprindere a solven[ilor inflamabili,
antrennd i o reac[ie n lan[ care poate avea urmri grave.
Sarcinile electrostatice produse pe timpul func[ionrii cu viteze mari a
curelelor plate din piele sau din cauciuc, precum i n cazul benzilor
transportoare utilizate pentru materiale nclzite sau foarte uscate produc
descrcri disruptive la zonele de contact ntre pr[ile aflate n micare. i
materialele care sunt vrsate la captul unui transportor cu band pot produce
descrcri disruptive ale cror energii sunt capabile s aprind amestecuri
explozive de pulberi cu aer.
Cantitatea de electricitate ce poate fi acumulat pe corpul uman, care se
comport ca un capacitor, poate fi suficient pentru a da natere unei
descrcri disruptive la contactul corpului omenesc cu o mas legat la
pmnt
n cazul n care persoanele (operatorii) sunt echipate cu ncl[minte
izolant, acestea se pot ncrca i prin influen[ de la vehiculele ncrcate
electrostatic, iar la atingerea unui corp (obiect) legat la pmnt descrcarea se
face prin scnteie.
Energia maxim susceptibil s fie eliberat printr-o descrcare
disruptiv poate 's ating valoarea zecilor de mili jouli (mJ), valoare suficient
pentru aprinderea mediilor explozive.
'I&PO(I)II *%N%RAL% privind organi+area activitii de aprare
mpotriva incendiilor "'*P&I "##,
CAPTOLUL
Prevederi generale
1eciunea 1
1cop, domeniu de aplicare
Art. 1 -Prezentele dispozi[ii generale reglementeaz modul de organizare
i desfurare a activit[ii de aprare mpotriva incendiilor, n baza
prevederilor legale in vigoare.
Art. 2 -Prezentele dispozi[ii generale stabilesc cadrul general de aplicare
unitar a prevederilor legale privind organizarea activit[ii de aprare mpotriva
incendiilor la agen[i economici, institu[ii i unit[i administrativ-teritoriale i
detaliaz, dup caz, anumite aspecte referitoare la aceasta.
Art. 3 -Prevederile prezentelor dispozi[ii generale, se aplic la agen[ii
economici i la institu[iile care au un numr de salaria[i cel pu[in egal cu cel
stabilit, conform legii, pentru' ntreprinderile mici, precum i la unit[ile
administrativ- teritoriale.
1eciunea a 2)a
Coninutul organirii acti&itii de
aprare mpotri&a incendiilor
Art. 4 -Organizarea activit[ii de aprare mpotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atribu[ii, n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor;
b) ntocmirea, aprobarea i difuzarea actelor de autoritate (decizii,
dispozi[ii, hotrri etc.) prin care se stabilesc rspunderi pe linia aprrii
mpotriva incendiilor;
c) ntocmirea, aprobarea i difuzarea documentelor specifice activit[ii de
aprare mpotriva incendiilor (liste, situa[ii, instruc[iuni, grafice, planuri,
documenta[ii tehnice, regulamente de organizare i func[ionare etc.);
d) asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autoriza[ii de
lucru, fie de instruire) i a actelor normative de reglementare specifice;
e) ndeplinirea criteriilor i a cerin[elor de pregtire, avizare, autorizare,
atestare, certifica re, agrementare, prevzute de lege i de reglementrile n
vigoare;
q) implementarea sistemului de depistare i cunoatere a oricror situa[ii
sau aspecte care, pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor (cauze
de incendiu, stri de pericol, alte nclcri, scoateri din func[iune);
g) reglementarea raporturilor privind aprarea mpotriva incendiilor n
rela[iile generate de contracte, conven[ii i alte asemenea situa[ii;
h) realizarea sistemului operativ de observare i anulare a incendiului,
precum i de alertare n cazul producerii unui astfel de eveniment:
i) asigurarea func[ionrii mijloacelor
tehnice de prevenire i stingere a incendiilor;
j) organizarea interven[iei, n caz de incendiu, de ctre salaria[i, popula[ie
i for[ele specializate;
k) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor i stabilirea
de msuri conforme cu realitatea, precum i a mprejurrilor i factorilor
determinan[i.
CAPTOLUL
Organizarea activit[ii de aprare mpotriva incendiilor
Brganiarea acti&itii de aprare mpotri&a incendiilor la ageni
economici i instituii
Art. 5 -n cadrul agen[ilor economici i institu[iilor viza te de prevederile
prezentelor dispozi[ii generale n func[ie de nivelul riscului de incendiu i de
specificul activit[ii, se constituie una dintre urmtoarele structuri cu atribu[ii de
aprare mpotriva incendiilor:
a) compartiment, serviciu, sec[ie sau birou, de regul la agen[i
economici cu risc mare i
foarte mare de incendiu, cldiri nalte i foarte nalte, cldiri civile cu sli
aglomerate, cu peste 100 de persoane i scen amenajat;
b) cadre tehnice cu atribu[ii de prevenire i stingere a incendiilor, numite
exclusiv pentru aceast activitate, la, societ[i i regii na[ionale, agen[i
economici i institu[ii cu risc mediu de incendiu, cldiri civile cu sli aglomerate
care nu se ncadreaz n prevederile lit. a), precum i la autorit[i ale
administra[iei publice centrale, de specialitate:
c) cadre tehnice cu atribu[ii de prevenire i stingere a incendiilor sau
persoane care ndeplinesc prin cumul atribu[ii privind punerea n aplicare,
controlul i supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor, n alte
situa[ii dect cele men[ionate la lit. a) i b).
Art. 6 -Atribu[iile pentru structurile men[ionate la art. 5 se stabilesc i se
detaliaz astfel nct s permit ndeplinirea obliga[iilor lega le care revin
patronului i autorit[ilor administra[iei publice.
Art. 7 -Pentru celelalte categorii de salaria[i atribu[iile din domeniul
aprrii mpotriva incendiilor se stabilesc n fiele posturilor, [inndu-se seama
de calitatea func[iei pe care o au.
Art. 8 -(1) Structurile prevzute la art. 5 se integreaz, dup caz, n
structura serviciilor de pompieri civili, organizate potrivit legii.
(2) Denumirea serviciu de pompieri civili rezult din caracterul activit[ii
pe care o desfoar si din atribu[iile lega le pe care le pot ndeplini pompierii
civili. Serviciul de pompieri civili nu se asimileaz ca o structur de personal n
sensul celor prevzute n organizarea muncii.
Art. 9. -Actele de autoritate emise de patron (decizie, dispozi[ie etc.)
privind aprarea mpotriva incendiilor, prevzute la art. 41it. b), se refer la:
a) stabilirea modului de organizare a responsabilit[ilor privind aprarea
mpotriva incendiilor;
b) constituirea serviciului de pompieri civili;
c) modul de executare a lucrrilor cu foc deschis;
d) reglementarea fumatului;
e) modul de gestionare a deeurilor, reziduurilor i a ambalajelor
specifice activit[ii;
f) msuri speciale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, care s
contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase;
g) sistemul de msuri tehnice i organizatorice referitoare la instruirea n
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor;
h) rspunderile ce revin pr[ilor n ceea ce privete asigurarea aprrii
mpotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare; nchiriere i antrepriz:
i) aplicarea n cadrul agentului economic sau al institu[iei a prevederilor
unor reglementri din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situa[iile n
care reglementrile de nivel general nu detaliaz toate aspectele, iar cele
specifice sunt insuficiente;
j) contractul, n[elegerea, angajamentul sau conven[ia privind asigurarea
interven[iei, n caz de urgen[, a for[elor specializate, precum i de pregtire a
acesteia;
k) reglementarea modului de ntre[inere, verificare i reparare a
instala[iilor speciale de semnalizare i stingere a incendiilor, din dotare;
l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului
economic sau institu[iei.
Art. 10 -Documentele specifice activit[ii de aprare mpotriva incendiilor,
men[ionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regul, informa[ii privind:
a) substan[ele periculoase clasificate astfel potrivit legii, utilizate n
activitatea agentului economic sau a institu[iei;
b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri
civili, inclusiv referitoare la pregtire, calificare i atestare;
c) agen[ii economici care au contracte de nchiriere, loca[ie i altele
asemenea, cu specificarea cldirilor utilizate i a profilului de activitate;
d) alimentarea cu ap pentru stingerea incendiilor la construc[ii (cantit[i
de rezerv, pompe, hidran[i exteriori i interiori);
e) instala[iile specia le de stingere (tip, locuri deservite, numr de capete
de debitare, agent stingtor, rezerve);
f) instala[iile specia le de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite,
numr de linii i componente de declanare sau ac[ionare, rezerve);
g) exerci[iile i aplica[iile de interven[ie efectuate, avnd anexate
concluzii rezultate din efectuarea acestora;
h) sistemele, instala[iile i dispozitivele de limitare a propagrii
incendiilor pe locuri de amplasare: pere[i, planee, sisteme de ventila[ie,
climatizare etc.;
i) zonele cu pericol de explozie, dac este cazul;
j) utilajele i autospecialele de interven[ie din dotarea serviciului de
pompieri i stocurile de agen[i stingtori sau neutralizatori;
k) echipamentul de protec[ie a personalului de interven[ie, n func[ie de
riscurile i efectele negative ale agen[ilor termici, chimici, electromagnetici ori
biologici, care pot interveni n caz de incendiu, stabili[i conform anexei nr. 2 la
Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul
ministrului de interne nr. 775/1998 i publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1, nr. 384 din 9 octombrie 1998;
l) instruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor pentru punctele vitale
vulnerabile la incendii, locurile de munc, instala[iile utilitare, efectuarea
lucrrilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);
m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform
Dispozi[iilor generale privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor -D.G.P.S../002. aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.
1.080/2000 i publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr.157 din
14 aprilie 2000, i fiele de instruire aferente;
n) graficele de ntre[inere i verificare pentru diferite categorii de utilaje,
instala[ii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de
incendiu;
o) planurile de evacuare n caz de incendiu (de nivel i ncperi), de
depozitare a materialelor periculoase i de interven[ie;
p) avizele i autoriza[iile p.s.i., inclusiv documenta[iile vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse n opis;
q) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate i
procesele verbale de verificare a elementelor de construc[ie, a mijloacelor
tehnice p.s.i. sau a instala[iilor;
r) programele, planurile sau alte documente similare cuprinznd msuri
i ac[iuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autorit[ilor de control
pentru mbunt[irea capacit[ii de aprare mpotriva incendiilor;
s) registrele pentru eviden[a permiselor de lucru cu foc, a instala[iilor
speciale de semnalizare i stingere a incendiilor, a exerci[iilor i aplica[iilor
executate i a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere
cu personalul propriu;
t) alte documente specifice (scenarii de siguran[ la foc, identificarea i
evaluarea riscului de incendiu, analiza capacit[ii de aprare mpotriva
incendiilor extrase din publica[ii privind incendiile n sectoare de activitate
asemntoare etc.).
Art. 11 -Documentele specifice activit[ii de aprare mpotriva incendiilor
se reactualizeaz de cei care le-au, ntocmit i aprobat, dac:
a) s-au produs modificri ale actelor normative i ale reglementrilor
tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
b) s-au produs modificri de personal;
c) s-au produs schimbri referitoare la construc[ii, instala[ii sau la
specificul activit[ii;
d) au expirat termenele de valabilitate sau de garan[ie specificate.
Art. 12 -Prentmpinarea situa[iilor generatoare de incendii n cadrul
agen[ilor economici i institu[iilor se realizeaz prin:
a) organizarea controlului de prevenire;
b) efectuarea, conform reglementrilor tehnice de exploata re a lucrrilor
de ntre[inere i verificare la instala[iile utilitare i la mijloacele tehnice de
produc[ie;
c) organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe locurile de munc;
d) executarea la termenele scadente a ncercrilor i testelor prevzute
de reglementrile n vigoare.
Art. 13 -Controlul respectrii normelor, dispozi[iilor i msurilor de
prevenire i stingere a incendiilor se efectueaz de:
a) structurile cu atribu[ii de aprare mpotriva incendiilor constituite
(desemnate) n cadrul agentului economic sau institu[iei pe baza unui grafic
(anual, trimestrial, lunar, zilnic);
b) efii locurilor de munc respective, zilnic sau pe schimb, dup caz;
c) serviciile de pompieri;
d) patroni (manageri).
Art. 14-(1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 131it. a) se
finalizeaz prin documente scrise, n care se consemneaz:
a) construc[iile i instala[iile care au fost cuprinse n control;
b) constatri le rezultate din teren i documente;
c) propunerile de msuri i ac[iuni de nlturare a deficien[elor i de
mbunt[ire a activit[ii.
(2) Periodic se efectueaz un control de verificare privind respectarea
obliga[iilor contractuale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor i a
normelor specifice de prevenire i stingere a incendiilor la persoanele juridice
care desfoar activit[i n construc[iile i instala[iile din patrimoniul agentului
economic sau al institu[iei. Concluziile rezultate se analizeaz i se au n
vedere la ncheierea unor contracte viitoare;
(3) Regimul de control prevzut la alin. (2) se aplic i de ctre locatorul
depozitelor en-gros.
Art. 15 -(1) Controlul efectuat de persoanele prevzute la art. 131it. b)
trebuie s aib n vedere:
a) existen[a, integritatea i func[ionalitatea mijloacelor tehnice p.s.i.
din dotare;
b) respectarea cantit[ilor i naturii materialelor combustibile folosite;
c) asigurarea interven[iei n caz de incendiu;
d) nlturarea surselor posibile de ini[iere a focului.
(2) Neconformit[ile sau deficien[ele constatate se aduc la cunotin[
factorilor de decizie, conform sistemului de raportare implementat n cadrul
agentului economic sau institu[iei.
Art. 16 -Deciziile luate pe baza constatri lor din controale se aduc la
cunotin[ prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.
Art. 17 -Pentru perioadele n care activitatea normal este ntrerupt
(noaptea, n zilele nelucrtoare, srbtori legale sau alte situa[ii organizarea
activit[ii de aprare mpotriva incendiilor se face n func[ie de posibilit[ile
concrete, urmrindu-se asigurarea:
a) verificrii periodice a construc[iilor, instala[ii lor sau a amenajrilor
aflate n patrimoniu;
b) supravegherii centralelor automate de semnalizare a incendiilor;
c) posibilit[ilor de anun[are a incendiului la for[ele specializate de
interven[ie;
d) realizrii primei interven[ii i, dup caz, punerii n func[iune a
instala[iilor sau a sistemelor care nu intr automat n func[iune datorit unor
defec[iuni;
e) accesului for[elor de interven[ie n situa[ii de urgen[.
1eciunea a2a<
Brganiarea acti&itii de aprare mpotri&a incendiilor la unitile
administrati&)teritoriale
Art. 18 -(1) Structura organizatoric de aprare mpotriva incendiilor
specific unit[ilor administrativ-teritoriale este serviciul public de pompieri
civili, ca serviciu comunitar pentru situa[ii de urgen[.
(2) Constituirea i structura serviciului public de pompieri civili se
stabilesc avndu-se n vedere prevederile legale n vigoare.
(3) Cadrul tehnic p.s.i. sau persoana cu atribu[ii de ndrumare, control i
de constatare a nclcrii legii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor de
la nivelul unit[ii administrativ-teritoriale se desemneaz de consiliul local i
poate fi, dup caz:
a) viceprimarul;
b) secretarul;
c) orice alt persoan angajat n cadrul primriei, apt i atestat n
condi[iile legii s ndeplineasc aceste atribu[ii.
(4) Se recomand ca primarul s nominalizeze persoane din rndul
cet[enilor care, constituite n grupe, vor efectua pe baz de voluntariat
activit[i de prevenire, a incendiilor, cum sunt:
a) aten[ionarea cet[enilor asupra unor msuri preventive specifice n
sezoanele de primvar i toamn, n perioadele caniculare i cu secet
prelungit sau cnd se nregistreaz vnturi puternice;
b) supravegherea unor activit[i cu public numeros de natur religioas,
cultural-sportiv sau distractiv, srbtori tradi[ionale i altele.
Art. 19. -Actele de autoritate specifice activit[ii de aprare mpotriva
incendiilor la unit[ile administrativ-teritoriale, prevzute la art. 4lit. b), se
refer la:
a) nfiin[area serviciului public de pompieri civili;
b) asocierea sau stabilirea rela[iilor de colaborare, dup caz, cu alte
consilii locale ori agen[i economici, dac nu se poate nfiin[a un serviciu public
de pompieri civili propriu avnd n structur forma[ii de interven[ie, salvare i
prim ajutor;
c) stabilirea cuantumului taxelor special destinate finan[rii serviciului
public de pompieri civili i pentru desfurarea de activit[i de informare a
cet[enilor n domeniul aprrii mpotriva incendiilor;
d) componen[a grupelor de prevenire a incendiilor i sectoarele de
competen[ a acestora;
e) construc[iile i instala[iile tehnologice apar[innd domeniului public i
privat al unit[ii administrativ-teritoriale;
f) reglementarea modului de executare a lucrrilor cu foc deschis;
g) reglementarea fumatului n spa[iile (prevzute la lit. e):
h) reglementarea modului de gestionare a deeurilor, reziduurilor i a
ambalajelor specifice activit[ii;
i) msurile speciale din domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, care s
contracareze efectele perioadelor caniculare i secetoase;
j) sistemul de msuri tehnice i organizatorice referitoare la instruirea n
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor;
k) rspunderile ce revin pr[ilor n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, n cazul concesionrii, nchirierii i antreprizei;
l) reglementarea circula[iei pe teritoriul unit[ii administrativ-teritoriale a
mijloacelor care transport materiale periculoase clasificate astfel conform
legii (rute, sta[ionare, oprire i parcare);
m) contractul sau conven[ia privind asigurarea interven[iei de stingere a
incendiului de ctre alt serviciu public de pompieri civili, n condi[ii de
operativitate i eficien[, potrivit anexei nr. 2 la criteriile minime de performan[
privind organizarea i func[ionarea serviciilor publice de pompieri
civili, aprobate prin Ordinul comandantului Corpului Pompierilor Militari
nr. 37.424/1998 i publicate n revista "Pompierii Romni" nr. 2/1999;
n) completarea numrului de servan[i pompieri voluntari n grupele de
interven[ie la autospecialele de stingere ale altui serviciu public de pompieri
civili, stabilit s intervin conform contractelor sau conven[iilor ncheiate n
baza prevederilor lit. M).
Art. 20 -(1) Documentele specifice activit[ii de aprare mpotriva
incendiilor, men[ionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regul, informa[ii referitoare
la:
a) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului public de
pompieri civili, inclusiv privind pregtirea, calificarea i atestarea;
b) agen[ii economici cu care primria a ncheiat contracte de nchiriere,
loca[ie i altele, cu specificarea obiceiului de activitate;
c) alimentarea unit[ii administrativ-teritoriale cu ap pentru stingerea
incendiului (rezervoare, pompe, re[ele de hidran[i de incendiu, rampe de
alimentare cu ap, amenajate la ruri i lacuri);
d) sistemul de anun[are i alarmare n caz de incendiu;
e) zilele n care se organizeaz activit[i tradi[ionale, cu participarea unui
numr mare de persoane pe teritoriul unit[ii administrativ-teritoriale;
f) zonele din unitatea administrativ-teritorial n care interven[ia se poate
realiza numai cu dispozitive de la distan[ din cauza strzilor nguste,
drumurilor n pant caselor izolate, pdurilor sub capacitate i altor asemenea
situa[ii;
g) fiele de incendiu completate pentru evenimentele la care nu au
participat pentru stingere pompierii militari, conform modelului prezentat n
anexa nr.1;
h) aplica[iile i exerci[iile de interven[ie desfurate cu serviciul public de
pompieri civili;
i) utilajele i autospecialele din dotare i stocurile de agen[i de stingere;
j) echipamentul de protec[ie a personalului de interven[ie, n func[ie de
riscurile i efectele
negative ale agen[ilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care
pot interveni n caz de incendiu, stabili[i conform anexei nr. 2 la Normele
generale de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului de interne nr. 775/1998 i publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1, nr 384 din 9 octombrie 1998;
k) procedurile de instruire pe categorii de instructaje specifice, conform
Dispozi[iilor generale privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor D.G.P.S../002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.
1.080/2000 i publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 157 din
14 aprilie 2000, i fiete de instruire aferente;
1) planul de interven[ie al localit[ii, avizat de unitatea teritorial de
pompieri militari;
m) avizele i autoriza[iile p.s.i ob[inute pentru construc[iile, instala[iile
tehnologice i alte amenajri din patrimoniul propriu, nso[ite de documentele
viza te spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
n) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate,
procesele verbale de verificate a elementelor de construc[ie, instala[iilor
utilitare i a mijloacelor tehnice p.s.i.;
o) notele de activit[i preventive organizate i desfurate n cadrul
unit[ii administrativ-teritoriale;
p) regulamentul de organizare i func[ionare a serviciului public de
pompieri civili;
q) alte documente care se apreciaz ca oportune;
(2) Documentele specifice activit[ii de aprare mpotriva incendiilor se
actualizeaz conform situa[iilor prevzute la art. 11.
Art. 21 -(1) Activit[ile de prevenire desfurate conform art. 18 alin. (4)
se finalizeaz prin ntocmirea unor note de activitate n care fiecare participant
men[ioneaz de regul:
a) locurile n care s-a desfurat activitatea;
b) aspectele constatate;
c) msurile luate;
(2) Notele de activit[i se centralizeaz, se analizeaz i se pstreaz la
sediul primriei ntr-un dosar special constituit.
(3) Pentru situa[iile deosebite constatate primarul va dispune msurile
care se impun pentru nlturarea acestora.
Art. 22 -Controlul respectrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor
pe timpul adunrilor sau a manifestrilor publice se face de ctre membri ai
serviciului public de pompieri civili sau de alte persoane desemnate de primar
i are n vedere urmtoarele:
a) supravegherea respectrii interdic[iilor privind fumatul i folosirea
focului deschis;
b) asigurarea cilor de acces pentru interven[ie i evacuare de
persoane;
c) interzicerea accesului cu materiale i substan[e periculoase;
d) evitarea formrii de aglomerri de persoane n anumite zona;
e) men[inerea integrit[ii indicatoarelor de securitate i de orientare n
caz de incendiu sau de alte dezastre;
f) verificarea asigurrii mijloacelor de stingere specifice i a strii de
func[ionare a celorlalte dotri de prevenire i stingere a incendiilor;
g) anun[area cu maxim operativitate a oricrui incendiu observat;
h) efectuarea primei interven[ii i coordonarea activit[ii for[elor i
mijloacelor participante la aceasta
Art. 23 .(1) Organizarea activit[ii de instruire n domeniul prevenirii i
stingerii incendiilor la nivelul unit[ilor administrativ-teritoriale presupune:
a) organizarea activit[ii de instruire a salaria[ilor din primrie i a
agen[ilor economici din subordinea primriei conform prevederilor Dispozi[iilor
generale privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor
D.G.P.S..-OO2 aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.1 .080/2000;
b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunotin[
locuitorilor
actele normative, reglementrile specifice i regulile de prevenire i
stingere a incendiilor.
(2) Tematica orientativ anual se structureaz de regul pe urmtoarele
probleme:
a) obliga[ii, rspunderi i sarcini care revin cet[enilor din actele
normative care reglementeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor;
b) cauzele, regulile i msurile de prevenire i stingere a incendiilor
specifice gospodriilor popula[iei sau ansamblurilor de locuit n comun;
c) supravegherea i educarea copiilor pentru a nu fi implica[i n
producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul;
d) aprarea mpotriva incendiilor a culturilor agricole i fondului forestier;
e) analizarea unor incendii nregistrate n alte localit[i i cunoscute din
materialele publicate de mass-media.
Art. 24. -Aducerea la cunotin[a cet[enilor a materialelor cuprinse n
tematica orientativ anual se realizeaz prin:
a) materiale tiprite i afiate la sediul primriei i n alte locuri
frecventate de locuitori;
b) interven[ii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare
n presa local;
c) prezentarea lor n cadrul unor adunri locale.
1eciunea a=)a
Brganiarea acti&itii de aprare
mpotri&a incendiilor pe locurile de munc
Art. 25 -(1) Prin loc de munc n n[elesul prevederilor prezentelor
dispozi[ii generale se n[elege:
a) sec[ie, sector, atelier de produc[ie;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de ntre[inere, repara[ii, prestri de servicii i proiectare;
d) instala[ie tehnologic sau de condi[ionare, utilaj tehnologic;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vnzare;
g) unitate de nv[mnt n cldiri separate;
h)sal de spectacole, conferin[e, recep[ii, sport, pentru vizitatori i altele
asemenea;
i) unitate de alimenta[ie public;
j) sec[ie medical, farmacie;
k) construc[ie pentru cazare;
1) sec[ie, compartiment. sector, departament administrativ func[ional;
m) cmin de btrni sau de copii;
n) ferm zootehnic sau agricol;
o) punct de recoltare de cereale pioase sau exploata re forestier.
(2) Atunci cnd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiai cldiri i
desfoar activitatea mai mul[i agen[ii economici sau firme, locul de munc
se delimiteaz la limita spa[iilor utilizate de acetia, iar utilit[ile comune se
repartizeaz, dup caz, proprietarului cldirii ori, prin n[elegere, agen[ilor
economici sau firmelor respective.
Art. 26 -Organizarea activit[ii de aprare mpotriva incendiilor pe locul
de munc are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salaria[i a
condi[iilor care s permit acestora ca pe baza cunotin[elor de care dispun i
cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozi[ie s ac[ioneze pentru
prevenirea i stingerea incendiilor, evacuarea i salvarea utilizatorilor
construc[iei, evacuarea bunurilor materiale, precum i pentru nlturarea
efectelor distructive provocate n caz de incendii, explozii, avarii sau accidente
tehnice
Art. 27 -(1) Organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe locul de munc
const n:
a) prevenirea incendiilor, prin eviden[ierea materialelor i dotrilor
tehnologice care prezint pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce
pot aprea i a mijloacelor care le pot genera, precum i a msurilor generale
i specifice de prevenire a incendiilor;
b) salvarea utilizatorilor i evacuarea bunurilor, prin ntocmirea i
afiarea planurilor specifice i men[inerea condi[iilor de evacuare pe traseele
stabilite;
c) instruirea salaria[ilor prin elaborarea documentelor specifice
instructajului p.s.i. pe locul de munc; desfurarea propriu-zis a
instructajului i asigurarea certific3rii efecturii acestuia, precum i afiarea
schemelor de interven[ie sau a instruc[iunilor de aprare mpotriva incendiilor;
d) marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de
securitate i de orientare sau a altor inscrip[ii ori mijloace de aten[ionare;
e) organizarea stingerii incendiilor.
(2) Organizarea stingerii incendiilor pe locul de munc cuprinde msuri i
informa[ii privind.
a) precizarea corect a mijloacelor tehnice de alarmare i de alertare a
personalului de la locul de munc, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor
militari, ntiin[area conductorului locului de munc, patronului, anumitor
categorii de specialiti i a altor for[e stabilite s participe la stingerea
incendiilor;
b) prezentarea sistemelor, instala[iilor i a dispozitivelor de limitare a
propagrii i de stingere a incendiilor, stingtoarelor i a altor aparate de stins
incendii, mijloacelor de salvare i protec[ie a personalului, precizndu-se
cantit[ile care trebuie s existe la fiecare loc de munc;
c) stabilirea componen[ei echipelor care trebuie s asigure salvarea i
evacuarea persoanelor i a bunurilor, pe schimburi de lucru i n afara
programului;
d) organizarea efectiv a interven[iei prin nominalizarea celor care
trebuie s utilizeze sau s pun n func[iune mijloacele tehnice din dotare, de
stingere i de limitare a propagrii arderii, ori s efectueze manevre sau alte
opera[iuni la instala[iile utilitare i, dup caz, la
echipamente i utilaje tehnologice.
Art. 28 -(1) Datele privind organizarea activit[ii de aprare mpotriva
incendiilor pe locul de munc, prevzute la art. 27 alin. (1) lit. a) i e) i alin
(2), se nscriu ntr-un formular tiprit pe un material rezistent, de regul carton,
i se afieaz ntr-un loc vizibil i mai pu[in afectat n caz de incendiu.
(2) Datele se completeaz de conductorul locului de munc i se
aprob de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribu[ii
de prevenire i stingere a incendiilor.
(3) Structura-cadru a formularului este prezentat n anexa nr. 2, aceasta
putnd fi completat, dup caz, i cu alte date i informa[ii despre fluxul
tehnologic
Art. 29 -La stabilirea msurilor specifice de prevenire a incendiilor se au
n vedere:
a) prevenirea manifestrii surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor i a deeurilor combustibile, susceptibile a se
aprinde;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de prevenire i stingere a incendiilor;
d) verificarea spa[iilor la sfritul programului de lucru;
e) parametrii care se au n vedere pe timpul exploatrii diferitelor
instala[ii, echipamente i utilaje tehnologice.
Art. 30 -(1) Planurile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu
cuprind elemente diferen[iate n func[ie de tipul i destina[ia construc[iei i de
numrul persoanelor care se pot afla simultan n aceasta i se ntocmesc
astfel:
a) pe nivel, dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane;
b} pe ncperi, dac n ele se afl cel pu[in 50 de persoane;
c) pentru ncperile de cazare i dormitoarele comune, indiferent de
numrul de locuri.
d) Planurile de evacuare se afieaz pe fiecare nivel, pe cile de acces
i n locurile vizibile, astfel nct s poat fi cunoscute de ctre toate
persoanele, iar n ncperi, pe partea interioar a uilor.
Art. 31 -(1) Planul de evacuare se ntocmete pe baza schi[ei nivelului
sau a ncperii, pe care se marcheaz cu culoare roie traseele de evacuare
prin ui, coridoare i case de scri sau scri exterioare, dup caz.
(2) Pe planurile de evacuare se indic locul mijloacelor tehnice de
prevenire i stingere a incendiilor, (stingtoare, hidran[i interiori, butoane i
alte sisteme de anun[are a incendiilor) i posibilit[ile de refugiu (ncperi
speciale, terase etc.), precum i interdic[ia de folosire a lifturilor n asemenea
situa[ii.
Art. 32 -Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate
conform legii ca fiind periculoase se ntocmesc pentru fiecare ncpere unde
se afl asemenea materiale. .
Art. 33 -La amplasarea materialelor periculoase n spa[iile de depozitare
trebuie s se [in seama de comportarea lor specific n caz de incendiu att
ca posibilit[i de reac[ie reciproc, ct i de compatibilitatea fa[ de agen[ii de
stingere.
Art. 34 -(1) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor
periculoase se ntocmesc pe baza schi[elor ncperilor respective, pe care se
marcheaz zonele cu materiale periculoase i se men[ioneaz clasele
acestora conform legii, cantit[ile i codurile de identificare ori de pericol.
Traseele de evacuare a materialelor i ordinea priorit[ilor se marcheaz cu
culoare roie.
(2) Planuri de depozitare se ntocmesc i pentru materialele i bunurile
combustibile care au o valoare financiar sau cultural deosebit.
Art.35 Planurile de depozitare i de evacuare se amplaseaz n locuri
care pot fi cel mai pu[in afectate de incendiu i n apropierea locurilor de acces
n ncperi, astfel nct s poat fi utile for[elor de interven[ie.
Art.36 (1) schemele de interven[ie se ntocmesc pentru instala[iile
tehnologice cu risc ridicat (foarte mare) de incendiu, stabilite de patron, i
cuprind instruc[iuni referitoare la:
a) descrierea succint a procesului tehnologic cu men[inerea
principalilor parametri (presiuni, temperaturi de lucru);
b) calitatea de produse combustibile in instala[ie i agen[ii eficien[i
pentru stingerea acestora;
precizarea n ordine cronologic a opera[iunilor ce se efectueaz n caz
de incendiu, explozie, avarie sau alte dezastre;
d) prezentarea msurilor pentru protec[ia vecint[ilor;
e) desemnarea persoanelor care particip la ac[iunile de interven[ie;
f) enumerarea mijloacelor tehnice p.s.i. existente n instala[ie i
precizarea, pe releveele instala[iilor, a locurilor de amplasare a acestora sau a
componentelor de punere n func[iune.
(2) Pe releveul instala[iei se marcheaz locul de amplasare a
autospecialelor sau a altor utilaje de interven[ie din dotarea serviciului propriu
de pompieri civili.
(3) Schemele de interven[ie se elaboreaz de efii de instala[ii, se
ntocmesc n dou exemplare i se aprob de patron, exemplarul 1 pstrndu-
se la eful instala[iei, iar exemplarul 2, la eful forma[iei de interven[ie, salvare
i prim ajutor.
Art.37 -nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se ntocmesc
pentru locurile de munc n care sunt instala[ii tehnologice cu risc ridicat
(foarte mare) de incendiu i pentru punctele vitale vulnerabile la incendiu,
stabilite de patron.
Art. 38 -(1) Prin punct vital vulnerabil la incendiu se n[elege acel loc de
munc, instala[ie, echipament etc. indispensabil asigurrii func[ionalit[ii
principale a construc[iilor i agen[ilor economici i care prezint cel pu[in risc
mediu de incendiu.
(2) Lista de principiu cuprinznd punctele vitale vulnerabile la incendiu
este prezentat n anexa nr. 3.
Art.39 -nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz pe
baza documentelor avute la dispozi[ie, cum sunt normele, normativele,
regulamentele i instruc[iunile de exploatare i func[ionare, regulamentele de
ordine interioar i alte documenta[ii de specialitate.
Art. 40 -nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de p.s.i. din reglementrile n vigoare;
b) obliga[iile generale ale salariilor privind prevenirea i stingerea
incendiilor;
c) regulile i msurile specifice de prevenire i stingere a incendiilor
pentru exploatarea instala[iilor potrivit condi[iilor tehnice, tehnologice i
organizatorice locale, precum i pentru repara[ii, revizii, ntre[inere, oprire i
punere n func[iune;
d) eviden[ierea elementelor care determin riscul de incendiu sau de
explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot aprea n caz de incendiu, cum sunt
intoxicrile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum i a
regulilor i msurilor de prevenire a acestora.
Art. 41 -(1) nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz,
dup caz, de eful sectorului de activitate (instala[iei, sec[iei, atelierului etc.) i
se aprob de patron.
(2) Premergtor aprobrii de ctre patroni instruc[iunile de aprare
mpotriva incendiilor
se verific de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s
ndeplineasc atribu[ii de prevenire i stingere a incendiilor.
Art. 42 -(1) n func[ie de volumul lor i de condi[iile de la locul de munc
respectiv instruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se afieaz sau se
pstreaz la persoana competent care efectueaz instructajul periodic de
prevenire i stingere a incendiilor.
(2) Un exemplar al tuturor instruc[iunilor de aprare, mpotriva incendiilor
se pstreaz la cadrul tehnic sau la persoana desemnat s ndeplineasc
atribu[ii de prevenire i stingere a incendiilor.
Art. 43 -Salaria[ii din locurile de munc pentru care s-au ntocmit
instruc[iunile prevzute la art. 37 au obliga[ia s le studieze s i le
nsueasc i s le respecte.
Art. 44 -nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz n
toate cazurile cu informa[iile din schemele de interven[ie, acolo unde acestea
sunt ntocmite.
Art. 45 -Pentru noile tehnologii i instala[ii instruc[iunile de aprare
mpotriva incendiilor ntocmite de proiectan[i au ini[ial caracter provizoriu i se
completeaz cu cele care apar ca fiind necesare, pe timpul punerii n
func[iune, probelor tehnologice -i din exploatare n timp de un an, dup care
se aprob de patron i devin definitive.
Art. 46 -(1) nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se revizuiesc
cel pu[in o dat la 3 ani i se reactualizeaz la modernizri, dezvoltri,
reprofilri i la apari[ia unor noi reglementri.
(2) Fiecare instruc[iune de aprare mpotriva incendiilor va avea nscris
data ntocmirii i aprobrii.
Art. 47 -Documentele specifice instructajului p.s.i. pe locul de munc se
ntocmesc n conformitate cu prevederile
Dispozi[iilor generale privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor D.G.P.S.1/002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.
1.080/2000, i trebuie s se refere la:
a) listele cuprinznd procedurile stabilite
pentru instructajul specific locului de munc i pentru instructajul
periodic:
b) procedurile de instruire ntocmite n detaliu;
c) documentele care s ateste efectuarea instructajelor specifice locului
de munc;
d) testele sau chestionarele privind verificarea cunotin[elor nsuite pe
perioada instruirilor;
e) rezultatele ob[inute din verificarea cunotin[elor din ultimul an de
activitate la locul de munc;
f) concluziile rezultate din activitatea de instruire, ntocmite la sfritul
fiecrui an, n care se men[ioneaz numrul total de salaria[ii i al celor nou-
veni[i, rezultatele ob[inute i msurile luate, precum i procedurile
reactualizate.
Art. 48 -Documentele de instruire de pe locul de munc se pstreaz n
locuri ct mai sigure, ferite de efectele unor factori care le pot afecta calitatea
i integritatea, astfel nct ele s poat fi analizate n orice situa[ie.
Art. 49 -(1) ndicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare i
informare) i cele auxiliare se execut, se ilumineaz, se amplaseaz i se
monteaz conform Standardelor n vigoare.
(2) n anumite situa[ii indicatoarele pot fi nso[ite de nscrisuri explicative
i n limbi de circula[ie interna[ional. (3) Obliga[ia de a amplasa, de a monta
i de a pstra integritatea indicatoarelor revine conductorului (efului) locului
de munc.
Art. 50 -Organizarea efectiv a interven[iei pe locul de munc
presupune:
a) alarmarea imediat a personalului de la locul de munc sau a
utilizatorilor prin mijloace specifice, anun[area incendiului la for[ele de
interven[ie, anun[area altor persoane care trebuie s desfoare activit[ile
prevzute la lit. c), precum i a dispeceratului, acolo unde acesta este
constituit;
b) asigurarea i urmrirea realizrii salvrii rapide i n siguran[ a
personalului, conform concep[iei stabilite;
c) ntreruperea alimentrii cu energie electric, gaze i fluide
combustibile a consumatorilor i efectuarea altor interven[ii specifice la
instala[ii i utilaje;
d) ac[ionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare i
verificarea intrrii n func[iune instala[ii lor i sistemelor automate i, dup caz,
ac[ionarea lor manual;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu i protejarea
echipamentelor care pot fi deteriorate n timpul interven[iei;
f) protec[ia personalului de interven[ie mpotriva efectelor negative ale
incendiului (temperatur, fum, gaze toxice etc.)
g) verificarea amnun[it a locurilor n care se poate propaga incendiul i
unde pot aprea focare, ac[ionndu-se pentru stingerea acestora.
Art. 51. -(1) Pentru efectuarea opera[iunilor prevzute la art. 50
nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, n afara programului
de lucru i n zilele de repaus i srbtori legale.
(2) Verificarea prezen[ei personalului nominalizat se face la nceperea
programului de lucru, de ctre conductorul locului de munc, eful de schimb
sau de persoana care conduce activit[ile.
Art. 52 -(1) La ntocmirea listei cuprinznd substan[ele periculoase se
consult
prevederile lega le in vigoare care reglementeaz transportul rutier
interna[ional de mrfuri periculoase, respectiv Legea nr. 31/1994 i acordul
european pentru transportul rutier al mrfurilor periculoase -A.D.R.
(2) De asemenea, pot fi avute n vedere i prevederile Directivei
europene SEVESO.
Art. 53 -Lista cuprinznd substan[ele periculoase se completeaz i se
reactualizeaz ori de cte ori apar modificri n gestionarea substan[elor
respective, iar extrase din aceast list se pstreaz n fiecare loc de munc
unde acestea se depoziteaz sau se utilizeaz permanent.
Art. 54 -Lista prevzut la art. 53 va cuprinde toate substan[ele
periculoase utilizate, ncadrate n cele 9 clase, specificndu-se n mod
obligatoriu pentru fiecare substan[:
a) numrul de identificare O.N.U;
b) denumirea;
c) numrul de pericol;
d) cantitatea existent;
e) locul de depozitare i utilizare;
f) agen[ii (substan[ele) adecva[i (adecvate) pentru stingere, neutra1izare
sau decontaminare;
g) caracteristicile fizico-chimice esen[iale ce determin pericolul de
incendiu sau de explozie.
Art. 55 -Obliga[iile referitoare la substan[ele periculoase se solu[ioneaz
prin numirea de ctre patron a unui consilier de siguran[, special instruii i
atestat conform reglementrilor n vigoare, care trebuie s aib n vedere
limitrile cantitative, comunicarea la autorit[i i alte notificri impuse.
CAPTOLUL
Forme i modalit[i principale pentru evaluarea i controlul capacit[ii de
aprare mpotriva incendiilor
1eciunea 1
5alorificarea concluiilor i constatrilor reultate din controalele
efectuate de persoanele n drept
Art. 56 -(1) Personalul autorit[ilor publice, care potrivit competen[elor
legale, execut controale n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, este:
a) personalul unit[ilor de pompieri militari i protec[ie civil;
b) cadre tehnice din structura ministerelor i a celorlalte organe de
specialitate ale administra[iei publice centrale, societ[ilor i regiilor de profil;
c) inspectori din structura inspec[iilor de specialitate ale statului (calitatea
n construc[ii, protec[ia muncii, protec[ia mediului);
d) inspectori din structura autorit[ilor administra[iei publice locale.
(2) Cadrele tehnice sau personalul tehnic desemnat al agen[ilor
economici i institu[iilor, cu atribu[ii de ndrumare, control i constatare a
nclcrii legii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, precum i
persoanele men[ionate la alin. (1) lit. b) i d) trebuie s aib atestat
competen[a n condi[iile legii.
Art. 57 -Controalele executate de personalul prevzut la art. 56 alin. (1)
se finalizeaz prin unul dintre urmtoarele documente:
a) proces-verbal de control tehnic de specialitate;
b) not de constatare;
c) raport de constatare.
Art. 58 -Valorificarea constatrilor din documentele de control se asigur
n termen de 15 zile de la ncheierea acestuia, prin stabilirea de msuri i
ac[iuni, cu termene i responsabilit[i, pentru nlturarea deficien[elor
consemnate i ndeplinirea msurilor stabilite, asigurndu-se conformare cu
prevederile legilor care reglementeaz aprarea mpotriva incendiilor.
Art. 59 -(1) Se recomand instituirea unui sistem de informare i
monitorizare a ndeplinirii msurilor stabilite.
(2) n cazul nendeplinirii msurii persoana responsabil va arta
motivele i va face, n scris, propuneri noi referitoare la msura respectiv.
Art. 60 -Pentru verificarea ndeplinirii msurilor stabilite patronul, prin
cadrul tehnic sau prin persoana cu atribu[ii de prevenire i stingere a
incendiilor ori prin colective de specialiti, va controla pe teren stadiul i
calitatea execu[iei.
Art.61 -la controlul urmtor al autorit[ii de specialitate patronul trebuie
s fie n msur s prezinte detaliat, pe baz de documente, stadiul ndeplinirii
msurilor stabilite anterior.
Art. 62 -Prin n[elegere sau la solicitare planul de ac[iuni i msuri
ntocmit i aprobat poate fi transmis spre informare autorit[ii de specialitate
care a executat controlul.
1eciunea a 2-a
Analia periodic a acti&itii de aprare mpotri&a incendiilor
Art. 63 -(1) Activitatea de aprare mpotriva incendiilor se analizeaz, de
regul, anual, cu prilejul finalizrii controalelor i dup producerea unor
incendii.
(2)Analiza se desfoar pe baz de raport sau informare ntocmit de
structura care are atribu[ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor.
Art. 64 -(1) Raportul de analiz va con[ine n principiu urmtoarele
probleme:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul ndeplinirii msurilor stabilite;
c) deficien[ele care se manifest n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire i pregtire a personalului prin
aplica[ii i exerci[ii de interven[ie;
e) rela[iile cu ter[i privind aprarea mpotriva incendiilor;
f) asigurarea dotrii, calitatea i func[ionarea mijloacelor tehnice de
prevenire i stingere a incendiilor;
g) eficien[a activit[ilor desfurate de structurile cu atribu[ii n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor;
h) propuneri de msuri pentru mbunt[irea activit[ii.
(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaz ntr-un
proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprob printr-o hotrre care se
difuzeaz persoanelor interesate.
Art. 65 -(1) La analiz particip n mod obligatoriu patronul, efii
structurilor cu atribu[ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, efii
sectoarelor de activitate la care sunt fcute men[iuni n raport i, dup caz,
proprietarii construc[iilor, n situa[ia utilizrii unei cldiri sau incinte de ctre
mai mul[i agen[i economici.
(2) Prezen[a se consemneaz ntr-un tabel convoca tor din care s
rezulte c persoanele n cauz au fost anun[ate i au participat efectiv la
analiz.
1eciunea a 3-a
(nformarea asupra deficienelor i
neconformitilor pri&ind aprarea mpotri&a incendiilor
Art. 66 -n cadrul fiecrui agent e economic, institu[ie i localitate se
realizeaz un sistem informa[ional bazat pe documente (rapoarte), pentru a se
sesiza ct mai operativ orice deficien[ care apare cu privire la aprarea
mpotriva incendiilor.
Art. 67 -(1 ) Documentul (raportul) trebuie s con[in n principiu
urmtoarele:
a) descrierea deficien[ei;
b) sectorul (locul) n care se manifest;
c) data constatrii;
d) consecin[ele posibile;
e) propuneri de solu[ionare;
f) certificarea nlturrii deficien[ei.
(2) Documentul (raportul) se ntocmete n dou exemplare, dintre care
unul rmne la eful sectorului de activitate (locului de munc) n care s-a
constatat neregula, iar cellalt se transmite structurii cu atribu[ii n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor, care le analizeaz i face propuneri patronului.
(3) Analiza, mpreun cu propunerile, se ntocmete lunar pentru cazurile
care suport amnare, iar n celelalte situa[ii nlturarea deficien[elor
(neconformit[ilor) se face operativ.
1eciunea aC)a
!lanificarea i e.ecutarea e.erciiilor i aplicaiilor pri&ind modul de
aciune n ca de incendiu
Art. 68 -(1) Exerci[iile i aplica[iile privind modul de interven[ie n caz de
incendiu constituie formele de baz prin care se verific stadiul i capacitatea
de ac[iune a personalului de pe locul de munc.
(2) Exerci[iile i aplica[iile vizeaz modul n care se execut:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.
Art. 69 -Exerci[iile i aplica[iile de interven[ie se efectueaz:
a) planificat, pe baz de grafic, astfel nct la acestea s participe
ealonat to[i salaria[ii cu atribu[ii de interven[ie de pe locurile de munc;
b) inopinat, de ctre patron, autorit[ile de control sau de al[i factori de
decizie;
c) cel pu[in o dat pe semestru, n una din zilele nelucrtoare sau de
srbtori legale, pentru a se verifica pregtirea salaria[ilor afla[i n serviciu n
zilele respective;
d) planificat, pe baz de grafic, cu personalul serviciului de pompieri
civili.
Art. 70 (1) Eviden[a aplica[iilor i Exerci[iilor efectuate se [ine, ntr-un
registru:
a) nfiin[at pentru fiecare loc de munc, pentru cele care se efectueaz
conform art. 69 lit.a) i b);
b) nfiin[at la nivelul agentului economic, institu[iei sau localit[ii, pentru
cele care se efectueaz conform art. 691it. e) i d).
(2) Registrul va avea con[inutul conform modelului prezentat n anexa nr.
4.
Art. 71 -Fiecare exerci[iu sau aplica[ie de interven[ie se finalizeaz printr-
un raport care s fac referiri cel pu[in la:
a) obiectivele i scopul aplica[iei sau exerci[iului;
b) men[iuni privind cunoaterea i capacitatea de punere n aplicare a
sarcinilor ce revin personalului de pe locul de munc n caz de incendiu;
c) ndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite i a timpilor operativi de
interven[ie;
d) men[iuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
e) aprecieri privind func[ionarea mijloacelor
tehnice p.s.i.;
f) desfurarea activit[ii de salvare i evacuare a persoanelor i a
materialelor periculoase;
g) propunerea de msuri privind mbunt[irea activit[ii respective.
CAPTOLUL V
Siguran[a exploatrii instala[iilor utilitare aferente construc[iilor i a
mijloacelor tehnice de preveni re i stingere a incendiilor
1eciunea 1 !re&ederi generale
Art. 72 -Gestionarea siguran[ei exploatrii instala[iilor i a mijloacelor
tehnice p.s.i. aferente construc[iilor din punct de vedere al prevenirii i stingerii
incendiilor se realizeaz prin:
a) stabilirea persoanelor care sunt desemnate s verifice, s ntre[in i
s repare instala[iile utilitare i mijloacele tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor;
b) elaborarea procedurilor de lucru pentru
lucrrile prevzute la lit. a);
c) completarea, semnarea i arhivarea documentelor care atest
executarea lucrrilor men[ionate la lit. a);
d) ntocmirea i reactualizarea permanent a eviden[ei mijloacelor
tehnice p.s.i., pe categorii, cu men[ionarea necesarului, existentului, deficitului
i a principalelor caracteristici func[ionale;
e) ntocmirea eviden[ei stocurilor de rezerv de mijloace tehnice p.s.i. i
a componentelor acestora, prevzute de reglementri tehnice n vigoare;
f) men[ionarea surselor de alimentare cu energie electric de baz i de
rezerv i a consumatorilor cu rol n caz de incendiu.
Art. 73 -(1) Lucrrile de verificare, ntre[inere i repara[ii prevzute n
anexa nr. 5 se pot executa de salaria[ii din structurile de specialitate proprii
sau de persoanele juridice atestate potrivit legii.
(2) Lista cuprinznd persoanele fizice i juridice care presteaz lucrrile
de verificare, ntre[inere i reparare a mijloacelor tehnice p.s.i. se ntocmete
pe categorii, men[ionndu-se numrul i perioada de valabilitate a atestatului
prevzut de lege.
Art. 74 -Pentru fiecare tip de lucrare se stabilesc proceduri de lucru pe
baza instruc[iunilor proiectantului, productorului sau furnizorului de
echipament i a prevederilor normelor i normativelor de specialitate.
Art7 75 -Rezerva de mijloace tehnice de prevenire i stingere a
incendiilor se stabilete i se asigur n scopul rezolvrii unor situa[ii care pot
aprea n activitate, conform recomandrilor cuprinse n anexa nr. 6.
Art. 76 -(1) Verificrile privind starea de func[ionare a mijloacelor tehnice
p.s.i. se fac zilnic (pe schimb), sptmnal, lunar, trimestrial i anual, dup
caz.
(2) Verificarea zilnic sau pe schimb se efectueaz de regul vizual i
vizeaz:
a) integritatea mijloacelor tehnice p.s.i.;
b) existen[a sigiliilor de fixare n pozi[ie normal de func[ionare a unor
componente;
c) asigurarea parametrilor de func[ionare, ndeosebi presiuni ale
fluidelor, prin citirea valorilor indicate de manometre;
d) men[inerea posibilit[ilor de utilizare operativ.
Art. 77 -Pentru unele categorii de mijloace tehnice p.s.i. exploatarea,
repararea, ntre[inerea, scoaterea din func[iune, declasarea i casarea se fac
potrivit reglementrilor n vigoare.
Art. 78 -Dup utilizare fiecare mijloc tehnic de prevenire i stingere a
incendiilor se repune n func[iune sau se nlocuiete.
Art. 79 -(1) De[intorii sau persoanele juridice care asigur verificarea,
ntre[inerea i repararea sistemelor automate de detectare, semnalizare i
stingere a incendiilor vor eviden[ia ntr-un registru ntocmit conform modelului
prezentat n anexa nr. 7 datele referitoare la func[ionarea fiecrui sistem sau a
fiecrei instala[ii automate.
(2) La solicitarea marilor unit[i sau a unit[ilor teritoriale de pompieri
militari, anual n luna ianuarie, persoanele juridice prevzute la alin. (1)vor
pune la dispozi[ie acestora copii de pe eviden[ele respective.
1eciunea a 2)a !re&ederi specifice
Art. 80 -(1) La locurile de alimentare cu energie electric se vor men[iona
echipamentele care trebuie ac[ionate pentru decuplarea de la re[ea a cldirii
respective.
(2) Pentru toate cazurile n care sunt necesare dispozitive speciale la
locul de decuplare se vor asigura i dispozitivele respective.
Art. 81 -Pentru fiecare instala[ie de ventila[ie i climatizare se ntocmete
n mod obligatoriu schema de pornire, oprire sau de izolare pe tronsoane,
indicndu-se locul i modul de ac[ionare a clapetelor sau ibrelor.
Art. 82 -(1) La sistemele automate de detec[ie, semnalizare, alarmare i
alertare n caz de incendiu se asigur posibilit[ile de identificare operativ a
locului incendiului, utilizndu-se, dup caz, scheme, etichete i alte asemenea
solu[ii uor de interpretat.
(2) Pentru sistemele de detectare i semnalizare automat a incendiilor,
integrate cu sisteme anti -efrac[ie, care transmit semnalele la agen[ii
economici de paz i protec[ie, beneficiarii vor stabili modul de conlucrare cu
subunit[ile de interven[ie ale pompierilor militari privind retransmiterea
semnalului de incendiu, realizarea interven[iei i raportarea datelor de la
incendii.
(3) Semnalele pentru avertizarea, alarmarea i evacuarea persoanelor,
precum i pentru alarmarea i alertarea pompierilor voluntari n caz de
incendiu sau n alie situa[ii de urgen[ public vor fi distincte pentru fiecare
situa[ie.
(4) Valorificarea semnalelor acustice i/sau optice generate de centralele
de semnalizare a incendiilor se asigur prin:
a) supravegherea permanent a acestora de personal competent i
capabil s ia msurile necesare;
b) retraarea semnalelor la locuri de munc supravegheate permanent; .
c) punerea automat n func[iune a echipamentelor de stingere i de
evacuare a fumului i gazelor fierbin[i, pe baz de programe care vor con[ine
i ordinea de priorit[i;
d) urmrirea prin instala[ii de televiziune cu circuit nchis a locurilor sau a
zonelor periclitate de incendiu.
Art. 83 -(1) La achizi[ionarea stingtoarelor beneficiarul trebui s solicite
instruc[iunile de transport, depozitare i manipulare pentru a putea beneficia
de garan[iile date de productor.
(2) Utilizatorul stingtoarelor trebuie s asigure verificarea prin sondaj a
strii de func[ionare a acestora, ntre intervalele prevzute pentru verificrile
obligatorii,
(3) Starea de func[ionare a unui lot de stingtoare se determin prin
exerci[ii concrete executate cu salaria[ii, nainte de trimiterea lotului la o nou
verificare,
Art. 84 -Starea de operativitate a instala[iilor de stingere cu ap se
asigur n principal prin men[inerea sub presiune a re[elelor/ramifica[iilor de
distribu[ie, nlturarea posibilit[ilor de nghe[, coroziune i solicitare mecanic
a conductelor, instalarea de indicatoare de avertiza re sau informare privind
amplasarea hidran[ilor, vanelor i robinetelor cu ac[ionare local i prin
men[inerea liber a accesului la acestea.
Ali. 85 -Certificarea calit[ii produselor de stingere (pui beri, prafuri,
substan[e de spumare etc.) se asigur prin certificatele de calitate ale
furnizorului i buletinul/raportul laboratorului de ncercri care a verificat
men[inerea caracteristicilor, fizico-chimice i a eficien[ei de stingere a
produselor.
Art. 86 -(1) Uile rezistente la foc i antifoc, obloanele, clapetele, trapele
etc. se verific zilnic privind pozi[ia normal a acestora i asigurarea
posibilit[ilor de ndeplinire a func[iilor (nchidere sau deschidere).
(2) Anual se verific manevrabilitatea dispozitivelor prevzute la alin. (1),
prin ac[ionare manual sau automat (electric, mecanic, pneumatic,
hidraulic etc.), dup caz.
,Ali. 87 -(1) Mijloacele de protec[ie a personalului de interven[ie se
asigur i se pstreaz separat, pentru salaria[ii proprii ai agentului economic
i, respectiv, pentru membrii for[elor care particip la interven[ie ca for[e de
sprijin, conform planurilor de interven[ie.
(2) Pentru mijloacele tehnice care impun msuri speciale de protec[ie pe
timpul utilizrii agentul economic are obliga[ia s asigure pregtirea i
autorizarea salaria[ilor, potrivit legii.
(3) Pentru a se elimina producerea unor accidente nedorite trebuie s se
asigure nlocuirea componentelor consumabile la termenele prevzute de
fabricant, precum i ntre[inerea i verificarea acestora de ctre persoane
autorizate n domeniu.
CAPTOLUL V
Dispozi[ii finale
Art. 88 -Pentru agen[ii economici i institu[iile care nu se ncadreaz n
prevederile art. 3 persoana cu func[ii de conducere va asigura organizarea
activit[ii de aprare mpotriva incendiilor prin respectarea cerin[elor minime
prevzute de prezentele dispozi[ii generale.
Art. 89 -Controlul respectrii i punerii n aplicare a prevederilor
prezentelor dispozi[ii generale se efectueaz dup 6 luni de la publicarea
acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1.
Art. 90 -Detalierea modului de ntocmire a listei cuprinznd substan[ele
periculoase se va face prin instruc[iuni specifice emise de nspectoratul
Genera! al Corpului Pompierilor Militari, care se vor publica n revista
Pompierii Romni".
Art. 91 -(1) Pentru construc[iile, amenajrile i instala[iile tehnologice
care intr, potrivit legii, sub inciden[a avizrii i/sau autorizrii p.s.i. prevederile
prezentelor dispozi[ii generale pot fi con[inute sintetic ntr-un registru de
siguran[ la foc.
(2) Structura i con[inutul Registrului de siguran[ la foc se vor stabili de
nspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari n termen de 9 luni de la
data intrrii n vigoare a prezentelor dispozi[ii generale.
Art. 92 -Anexele nr. 1-7 fac palie integrant din prezentele dispozi[ii
generale:
PREVENREA NCENDLOR
!+A,4/( $0 !/B30C3(0 (M!B3/(5A (,C0,$((+B/
17 !+A,4+ $0 (,30/50,J(0

- Structura-cadru -
1. Date de identificare:
- denumirea agentului economic sau a institu[iei;
- sediul, numr de telefon, fax;
- profilul de activitate.
2. Planul general al unit[ii (la scar), pe care se marcheaz:
- amplasarea cldirilor, instala[iilor tehnologice i a depozitelor n
incint;
- cile de acces i de interven[ie din incint i cele adiacente acesteia;
- re[elele i sursele proprii de alimentare cu ap i alte substan[e
stingtoare;
- rezervele de agen[i stingtori i de mijloace de protec[ie a
personalului de interven[ie;
- re[elele i racordurile de alimentare cu energie electric, agent
termic, gaze i alte fluide combustibile;
- re[elele de canalizare;
- vecint[ile.
3. Concep[ia de organizare i de desfurare a interven[iei n caz de
incendiu:
- concluzii privind interven[ia, rezultate din scenariul de siguran[ la
foc sau din evaluarea capacit[ii de aprare mpotriva incendiilor;
- particularit[i tactice de interven[ie pentru:
- evacuarea utilizatorilor (persoane i, dup caz, animale sau bunuri),
acordarea primului ajutor i protejarea bunurilor periclitate;
- localizarea i lichidarea incendiilor;
- protec[ia personalului de interven[ie;
- protec[ia vecint[ilor;
- nlturarea efectelor negative majore produse de incendiu.
4. For[e de interven[ie n caz de incendiu:
- serviciul propriu de pompieri civili (dotare, ncadrare);
- servicii de pompieri civili cu care se coopereaz (categoria,
localitatea, distan[a, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de
alarmare i alertare);
- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distan[a,
itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare i alertare);
- alte for[e cu care se coopereaz i modul de anun[are (ambulan[a,
protec[ia civil etc.)
5. Surse de alimentare cu ap n caz de incendiu, exterioare unit[ii:
- re[ele de alimentare cu ap:
- debite;
- presiuni;
- amplasarea hidran[ilor i stabilirea distan[elor fa[ de incinta unit[ii;
- alte surse artificiale sau naturale de ap:
- felul i capacitatea acestora;
- platforme (puncte) de alimentare i distan[ele fa[ de unitate.
6. Planul fiecrei construc[ii, instala[ii tehnologice sau platforme de
depozitare (la scar), pe care se marcheaz ori se nscriu date privind:
- destina[ia spa[iilor (ncperilor);
- suprafa[a construit i aria desfurat;
- regimul de nl[ime (numrul de niveluri);
- numrul de persoane care utilizeaz construc[ia, pe niveluri i pe
total;
- cile interioare de acces, evacuare i de interven[ie;
- natura materialelor i a elementelor de construc[ii;
- nivelurile criteriilor de performan[ privind siguran[a la foc, asigurate;
- instala[iile utilitare aferente;
- instala[iile, sistemele, dispozitivele i aparatele de prevenire i
stingere a incendiilor cu care este echipat;
- dispozitivul de interven[ie n caz de incendiu.
n cazul agen[ilor economici i al institu[iilor avnd numai construc[ii,
instala[ii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de
incendiu i care nu se ncadreaz n categoriile de cldiri nalte i foarte nalte,
fr sli aglomerate ori cu aglomerri de persoane i fr depozite de mari
valori, nu este obligatorie ntocmirea planurilor detaliate prevzute la pct. 6 din
structura-cadru. n aceste situa[ii, n conturul construc[iilor, instala[iilor
tehnologice i al platformelor de depozitare, marcate n planul general al
incintei unit[ii (pct. 2) ori ntr-un tabel separat, se nscriu suplimentar:
destina[ia, suprafa[a, numrul de niveluri, gradele de rezisten[ la foc sau
nivelurile de stabilitate la foc i, dup caz, categoriile pericolului de incendiu.
O copie autentificat (avizat) de pe planul de interven[ie se pune la
dispozi[ie brigzii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea
recunoaterilor i a studiilor tactice i pentru punerea acestora n aplicare cu
prilejul exerci[iilor, aplica[iilor tactice de interven[ie, precum i n situa[iile de
urgen[ public, n caz de incendiu ori de alte dezastre.
2. PLANURLE DE EVACUARE A PERSOANELOR N CAZ DE
NCENDU
Cuprind elemente diferen[iate n func[ie de tipul i destina[ia construc[iei
i de. numrul persoanelor care se pot afla simultan n aceasta i se
ntocmesc astfel:
a) pe nivel, dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe ncperi, dac in ele se afl cel pu[in 50 de persoane;
c) pentru ncperile de cazare i dormitoarele comune, indiferent de
numrul de locuri.
Planurile de evacuare se afieaz pe fiecare nivel, pe cile de acces i
n locurile vizibile, astfel nct s poat fi cunoscute de ctre toate persoanele,
iar n ncperi, pe partea interioar a uilor.
Planul de evacuare se ntocmete pe baza schi[ei nivelului sau a
ncperii, pe care se marcheaz cu culoare roie traseele de evacuare prin
ui, coridoare i case de scri sau scri exterioare, dup caz.
Pe planurile de evacuare se indic locul mijloacelor tehnice de prevenire
i stingere a incendiilor (stingtoare, hidran[i interiori, butoane i alte sisteme
de anun[are a incendiilor) i posibilit[ile de refugiu (ncperi speciale, terase
etc.), precum i interdic[ia de folosire a lifturilor n asemenea situa[ii.
3. PLANURLE DE DEPOZTARE DE EVACUARE A
MATERALELOR
clasificate conform legii ca fiind periculoase se ntocmesc pentru fiecare
ncpere unde se afl asemenea materiale.
La amplasarea materialelor periculoase n spa[iile de depozitare trebuie
s se [in seama de comportarea lor specific n caz de incendiu att ca
posibilit[i de reac[ie reciproc, ct i de compatibilitatea fa[ de agen[ii de
stingere.
Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor periculoase se
ntocmesc pe baza schi[elor ncperilor respective, pe care se marcheaz
zonele cu materiale periculoase. i se men[ioneaz clasele acestora conform
legii, cantit[ile i codurile de identificare ori de pericol. Traseele de evacuare
a materialelor i ordinea priorit[ilor se marcheaz cu culoare roie.
Planuri de depozitare se ntocmesc i pentru materialele i bunurile
combustibile care au o valoare financiar sau cultural deosebit.
Planurile de depozitare i de evacuare se amplaseaz n locuri care pot
fi cel mai pu[in afectate de incendiu i m apropierea locurilor de acces n
ncperi, astfel nct s poat fi utile for[elor de interven[ie.
Schemele de interven[ie se ntocmesc pentru instala[iile tehnologice cu
risc ridicat (foarte mare) de incendiu, stabilite de patron, i cuprind instruc[iuni
referitoare la:
a) descrierea succint a procesului tehnologic, cu func[ionarea
principalilor parametri (presiuni. temperaturi de lucru
b) cantitatea de produse combustibile din instala[ie i agen[ii eficien[i
pentru stingerea acestora;
c) precizarea n ordine cronologic a opera[iunilor ce se efectueaz n
caz de incendiu, explozie, avarie sau alte dezastre;
d) prezentarea msurilor pentru protec[ia vecint[ilor;
e) desemnarea persoanelor care particip la ac[iunile de interven[ie;
f) enumerarea mijloacelor tehnice p.s.i. existente n instala[ie i
precizarea, pe releveele instala[iilor, a locurilor de amplasare a acestora sau a
componentelor de punere func[iune.
Pe releveul instala[iei se marcheaz locul de amplasare a
autospecialelor sau a altor utilaje de interven[ie din dotarea serviciului propriu
de pompieri civili.
Schemele de interven[ie se elaboreaz de efii de instala[ii, se
ntocmesc n dou exemplare i se aprob de patron, exemplarul 1 pstrndu-
se la eful instala[iei, iar exemplarul 2, la eful forma[iei de interven[ie, salvare
i prim ajutor.
4. NSTRUC|UNLE DE APRARE MPOTRVA NCENDLOR
se elaboreaz pe baza documentelor avute la dispozi[ie, cum sunt
normele, normativele, regulamentele i instruc[iunile de exploatare i
func[ionare, regulamentele de ordine interioar i alte documenta[ii de
specialitate.
nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de p.s.i. din reglementrile n vigoare;
b) obliga[iile generale ale salaria[ilor privind prevenirea i stingerea
incendiilor;
c) regulile i msurile specifice de prevenire i stingere a incendiilor
pentru exploatarea instala[iilor potrivit condi[iilor tehnice, tehnologice i
organizatorice locale, precum i pentru repara[ii, revizii, ntre[inere, oprire i
punere n func[iune;
d) eviden[ierea elementelor care determin riscul de incendiu sau de
explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot aprea n caz de incendiu cum sunt
intoxicrile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum i a
regulilor i msurilor de prevenire a acestora.
nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz, dup caz,
de eful sectorului de activitate (instala[iei, sec[iei, atelierului etc.) i se aprob
de patron.
Premergtor aprobrii de ctre patron instruc[iunile aprare mpotriva
incendiilor se verific de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s
ndeplineasc atribu[ii de prevenire i stingere a incendiilor.
n func[ie de volumul lor i de condi[iile la locul de munc respectiv
instruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se afieaz sau se pstreaz la
persoana competent care efectueaz instructajul periodic de prevenire i
stingere a incendiilor.
Un exemplar al tuturor instruc[iunilor de aprare mpotriva incendiilor se
pstreaz la cadrul tehnic sau la persoana desemnat s ndeplineasc
atribu[ii de prevenire i stingere a incendiilor.
Salaria[ii din locurile de munc pentru care s-au ntocmit instruc[iunile
prevzute la art. 37 au obliga[ia s le studieze, s i le nsueasc i s le
respecte.
nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz n toate
cazurile cu informa[iile din schemele de interven[ie, acolo unde acestea sunt
ntocmite.
Pentru noile tehnologii i instala[ii instruc[iunile de aprare mpotriva
incendiilor ntocmite de proiectan[i au ini[ial caracter provizoriu i se
completeaz cu cele care apar ca fiind necesare, pe timpul punerii n
func[iune, probelor tehnologice i din exploatare n timp de un an, dup care
se aprob de patron i devin definitive.
nstruc[iunile de aprare mpotriva incendiilor se revizuiesc cel pu[in o
dat la 3 ani i se reactualizeaz la modernizri, dezvoltri, reprofilri i la
apari[ia unor noi reglementri.
Fiecare instruc[iune de aprare mpotriva incendiilor va avea nscris
data ntocmirii i aprobrii.
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
Normativ de siguran[ la foc a construc[iilor, indicativ P.118/1999
Reglementarea tehnic, Normativ de siguran[ la foc a construc[iilor,
indicativ P.118/1999, a fost elaborat de nstitutul de Proiectare, Cercetare i
Tehnic de Calcul n Constan[a .P.C.T. S.A. Bucureti i aprobat cu
Ordinul Ministrului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului nr.
27/N/07.04.1999.
Cuprinde patru pr[i:
!artea ( a 6 !re&ederi commune tuturor construciilor
!artea a (( a 6 Cldiri ci&ile (publice)
!artea a (((a ) Construcii de producie i/sau depoitare
!artea a (5 a ) Construcii cu funciuni mi.te7
!artea ( a . (Prevederi commune tuturor construc[iilor) cuprinde:
Cap.. generalit[i i Cap.2 Condi[ii generale de performan[ a
construc[iilor.
Cap.1., prezint scopul i domeniul de aplicare al normativului precum i
terminologia utilizat, clasificri.
SCOP: - Domeniu de aplicare:
Normativul P.118/1999, stabilete performan[ele i nivelurile de
performan[ admisibile privind "siguran[a la foc a construc[iilor i este destinat
proiectan[ilor , executan[ilor, verificatorilor de proiecte, exper[ilor tehnici i
responsabililor tehnici cu execu[ia, proprietarilor sub orice titlu i utilizatorilor
construc[iilor, precum i organelor administra[iei publice potrivit obliga[iilor i
rspunderilor ce le revin n conformitate cu legea privind calitatea n construc[ii
nr.10/1995.
Prevederile normativului sunt obligatorii la construc[ii de orice fel i
instala[iile utilitare aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau
destina[ie.
Nu fac obiectul normativului, instala[iile i echipamentele tehnologice de
produc[ie, inclusive proiectele de montaj aferente acestora i construc[iile
destinate fabricrii, manipulrii i depozitrii explozibililor, instala[iile
tehnologice n aer liber, construc[iile nucleare, construc[iile subterane
hidroenergetice i ale metroului, precum i cele specifice organizrii de
antier.
Prevederile prezentului normativ, trateaz condi[iile i nivelurile de
performan[ specifice siguran[ei la foc a construc[iilor din categoria C de
importan[ i cu destina[ii curente (civile, de produc[ie i/sau depozitare,
mixte). Pentru construc[iile din categoriile de importan[ A i B se vor stabili i
asigura msuri suplimentare de siguran[ la foc.
n cadrul subcapitolului Terminologie, Clasificri, sunt definite expresiile
i termenii de p.s.i. utilizate n normative cum sunt:
- sarcina termic suma energiilor calorice degajate prin combustia
complet a tuturor materialelor din spa[iul considerat;
- densitate sarcin termic poten[ial caloric total al unui spa[iu,
ncpere, etc., raportat la aria pardoselii luat n considerare (/m
2
);
- combustibilitatea materialelor i elementelor de construc[ii- capacitatea
acestora de a se aprinde i arde n continuare, contribuind la creterea
cantit[ii de cldur dezvoltat de incendiu.
n func[ie de comportarea la foc, materialele i elementele de construc[ii,
pot fi incombustibile CO sau combustibile.
Materialele combustibile se clasific n clasele de combustibilitate:
C.1 practic neinflamabile;
C.2 dificil inflamabile
C.3 mediu inflamabile;
C.4 uor inflamabile.
- compartiment de incendiu construc[ie independent (instala[ie)
precum i construc[ii comasate sau grupate, aplasate la distan[ele normate
fa[ de vecint[i, sau volum construit compartimentat prin pere[i antifoc fa[
de construc[iile (instala[iile) adiacente.
n cldirile nalte i foarte nalte, compartimentul de incendiu poate fi un
volum nchis, constituit din unul pn la trei niveluri succesive, delimitate de
elemente rezistente la foc conform normativului i cu aria desfurat total
conform compartimentului de incendiu admis pentru construc[iile civile
(publice) de gradul de rezisten[ la foc.
- grad de rezisten[ la foc capacitatea global a construc[iei sau a
compartimentului de incendiu de a rspunde la ac[iunea unui incendiu
standard.
- risc de incendiu posibilitatea izbucnirii incendiilor n spa[ii, ncperi,
construc[ii sau compartimente de incendiu ori instala[ii, n cele cu func[iuni
civile (publice) se exprim prin riscuri de incendiu, iar n cele destinate
activit[ilor de produc[ie i de depozitare se exprim prin , categorii de pericol
de incendiu.
Cap. 2. Condi[ii generale de performan[ a construc[iilor
Subcapitolul 2.1. Risc de incendiu i Grad de rezisten[
La cldirile civile (publice) riscul de incendiu este determinat, n principal,
de densitatea sarcinii termice (q) stabilit prin calcul i de destina[ia
respectiv.
n func[ie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu n cldiri civile
(publice) poate fi:
- mare : q = peste- 840 Mj/m
2
- mijlociu: q = 420 840 Mj/m
2
- unic: q = sub. -420 Mj/m
2
n func[ie de destina[ie (func[iune), unele spa[ii i ncperi din cldirile
civile, se ncadreaz n urmtoarele riscuri de incendiu:
- mare: n care se utilizeaz, sau depoziteaz materiale sau substan[e
combustibile (arhive, bilan[uri, multiplicare, parcaje auto)
- mijlociu: n care se utilizeaz foc deschis (buctrii, centrale termice,
oficii cu preparri calde);
- mic: celelalte ncperi i spa[ii.
Pentru ntregul compartimentul de incendiu sau cldire, riscul de
incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezint minimum 30% din
volumul acestora.
La construc[ii de produc[ie i/sau depozitare, riscul de incendiu are n
vedere natura activit[ilor desfurate, caracteristicile de ardere ale
materialelor i substan[ele utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, i
densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin
categorii de pericol de incendiu, ce exprim:
- categoriile A i B: posibilit[i de incendiu i explozie volumetric (risc
foarte mare de incendiu);
- categoria C: posibilit[i de incendiu/ardere (risc mare de incendiu);
- categoria E: existen[a unor materiale sau substan[e incombustibile n
stare rece sau a substan[elor combustibile n stare de umiditate naintat,
peste 80% (risc mic de incendiu);
Zonele de ncperi, ncperile, compartimentele i construc[iile de
produc[ie i /sau depozitare vor avea definit riscul de incendiu (fiecare n
parte) prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu, conform tabel
2.1.5., n func[ie de pericolul de incendiu determinat de propriet[ile fizico-
chimice ale materialelor i substan[elor utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitate, inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele, etc. ( se va
men[iona obligatoriu n documenta[ia tehnico-economic).
Cea mai periculoas categorie de pericol de incendiu necompartimentat
existent ntr-o ncpere (spa[iu), compartiment de incendiu sau construc[ie,
de regul, determin categoria de pericol a acestora, cu urmtoarele excep[ii:
- categoria A i B de pericol de incendiu al cror volum aferent este mai
mic de 5% din volumul ncperii sau a compartimentului respectiv;
- categoriile C i D de pericol de incendiu cu un volum aferent mai mic de
10% din volumul ncperii sau al compartimentului, respectiv, fr a depi o
arie de 400 m
2
.
Pentru compartimente de incendiu sau construc[ii, categoria de pericol
de incendiu cea mai periculoas se extinde la ntregul volum al acestora
atunci cnd reprezint mai mult de 30% din volumul construit al
compartimentului sau construc[iei.
Condi[iile minime pe care trebuie s le ndeplineasc elementele
principale ale construc[iei (stlpi, coloane, pere[i, grinzi, planee, nervuri,
acoperiuri, etc.) astfel nct ntreaga construc[ie sau compartiment s poat fi
ncadrat ntr-un anumit grad de rezisten[ la foc, sunt precizate n tabel 2.1.9.
Pentru ca un element al construc[iei s corespund la un anumit grad de
rezisten[ la foc, trebuie s ndeplineasc a,bele condi[ii minime (att cea de
combustibilitate ct i cea de rezisten[ la foc) precizate n tabel 2.1.9.
Gradul de rezisten[ la foc al construc[iei sau al unui compartiment de
incendiu este determinat de elementul su cu cea mai defavorabil ncadrare
i se precizeaz obligatoriu n documenta[ia tehnico- economic.
Subcapitolul 2.2. Amplasarea construc[iilor i conformarea lor la foc.
Art.2.2.1.: Construc[iile supraterane civile, de produc[ie i/sau
depozitare, de regul, se amplaseaz comasate sau grupate la distan[e
nenormate ntre ele, n limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu
arii maxime admise n func[
ie de destina[ie, gradul de rezisten[ la foc cel mai dezavantajos, riscul
de incendiu i numrul de niveluri cel mai mare (lund nb calcul suma ariilor
construite efective).
Construc[iile independente i gruprile sau comasrile de construc[ii
constituite conform art. 2.2.1., se amplaseaz astfel nct s nu permit
propagarea incendiilor o perioad de timp normat sau, n cazul prbuirii, s
nu afecteze obiectele nvecinate, respectndu-se distan[ele minime de
siguran[ din tabelul 2.2.2, ori compartimentndu-se prin pere[i rezisten[i la
foc, alctui[i corespunztor densit[ii sarcinii termice celui mai mare, potrivit
normativului.
Pentru limitarea propagrii fumului i focului n construc[ii, se realizeaz
compartimente de incendiu, iar n interiorul acestor compartimente se
recomand prevederea elementelor de separare rezistente la foc.
Subcapitolul 2.3. Alctuiri constructive. Dispozi[ii generale
Construc[iile i elementele de construc[ii, n general se alctuiesc i
realizeaz astfel nct s nu favorizeze apari[ia i propagarea incendiilor.
Elementele de construc[ie combustibile se recomand s nu aib goluri
interioare iar eventualele goluri interioare ale acestora vor fi ntrerupte, de
regul , la cel mult 3 m pe vertical i 6 m pe orizontal. ntreruperile se pot
executa din acelai material ca i elementul.
ntreruperile continuit[ii golurilor orizontale se realizeaz obligatoriu n
dreptul pere[ilor despr[itori iar a celor verticali n dreptul planeelor.
Continuitatea componentelor combustibile ale acoperiurilor fr pod,
trebuie s se ntrerup cel pu[in n dreptul rosturilor de tasare, dilatare sau
seismice ale construc[iilor, prin intercalarea unor elemente Co, de minimum 1
m l[ime, sau alte sisteme acceptate care s asigure limitarea trasmiterii
arderii.
Subcapitolul ,Alctuiri constructive trateaz n continuare, condi[iile
privind siguran[a la foc ce trebuie respectate la proiectarea i realizarea
platformelor suspendate, galerii, canale, couri, tuburi, ascensoare, finisaje,
pere[i cortin, case de scri, atrium, ncperi de depozitare, ncperi pentru
instala[ii utilitare, spa[ii cu pericol de explozie categoria A i B de pericol de
incendiu.
Subcapitolul 2.4. Limitarea propagrii focului i a fumului
Dispozi[ii generale
Elementele de construc[ii, pere[i i planee utilizate pentru limitarea
propagrii incendiilor i a efectelor acestora, precum i a exploziilor, sunt de
tipul:
- antifoc (AF)
- rezistente la foc (RF)
- rezistente la explozie (RE)
- etane la foc (EF)
Protec[ia golurilor func[ionale din aceste elemente de construc[ii, se
realizeaz, dup caz, cu ui, obloane, cortine, ncperi tampon sau tamburi
deschii, alctuirte i dimensionate conform normativului.
n func[ie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spa[iile pe
care le desparte de regul, pere[ii trebuie s reziste la foc conform tabel
2.4.2., dac prevederile normativului nu stabilesc alte condi[ii.
Subcapitolul 2.4., trateaz n continuare condi[iile privind siguran[a la foc
ce trebuiesc ndeplinite la realizarea elementelor antitanc i protec[ia golurilor
din acestea, elementelor rezistente la foc i protec[ia golurilor, elementelor
rezistente la explozie i protec[ia golurilor.
Subcapitolul 2.5.- Evacuare fum (desfumare) i gaze fierbin[i.
Dispozi[ii generale
Prin desfumare se urmrete extragerea din spa[iile incendiate a unei
pr[i din fumul i gazele de ardere n scopul asigurrii condi[iilor de evacuare a
utilizatorilor i a folosirii mijloacelor de interven[ie la stingere, precum i de
limitare a propagrii incendiilor.
n spa[iile construite i necompartimentate, cu aria liber peste 10.400
m
2
, se asigur evacuarea fumului i a gazelor fierbin[i n exterior, conform
normativului.
n principiu, desfumarea se asigur prin tiraj natural, organizat sau
mecanic, realiznd circula[ia aerului n spa[iul considerat i evacuarea fumului
n raport cu aerul introdus, sau prin diferen[a de presiune ntre spa[iul protejat
i cel incendiat pus n depresiune, ori printr-o combina[ie a celor dou
metode.
Prevederea dispozitivelor de desfumare precum i a sistemelor de
evacuare a fumului i a gazelor fierbin[i produse n caz de incendiu, este
obligatorie n situa[iile i condi[iile stabilite de prezentul normativ.
Subcapitolul 2.5. trateaz n continuare condi[iile ce trebuiesc ndeplinite
la realizarea desfumrii prin tiraj natural-organizat, a desfumrii mecanice
precum i condi[iile specifice de desfumare la casele de scri nchise,
circula[iile comune orizonatele nchise.
Subcapitolul 2.6.- Ci de evacuare n caz de incendiu
Dispozi[ii generale
n construc[ii, compartimente de incendiu, ncperi i alte spa[ii
construite vor fi asigurate ci de evacuare prin care, n caz de incendiu,
persoanele s poat ajunge n exterior la nivelul terenului sau al unor
suprafe[e carosabile, n timpul cel mai scurt i n condi[ii de deplin siguran[.
Ci de evacuare n caz de incendiu sunt considerate circula[iile libere
care, ndeplinind condi[iile stabilite prin prezentul normativ, asigur evacuarea
prin ui, coridoare, degajamente, holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau
a unor suprafe[e carosabile astfel: direct; prin case de scri de evacuare; prin
terase; balcoane; logii; pasaje de evacuare.
Nu constituie ci de evacuare n caz de incendiu, n general:
ascensoarele, trecerile prin ui antifoc care se pot bloca n pozi[ia nchisd
sau prin ui ncuiate n timpul func[ionrii normale a cldirii; trecerile destinate
garniturilor de tren care transport ncrcturi periculoase; galeriile, tunelurile,
etc. prin care se transport sau vehiculeaz substan[e cu pericol de incendiu,
explozie, intoxicare, asfixiere cu abur cu presiune mai mare de 1 atm.
n construc[ii, compartimente de incendiu sau por[iuni de construc[ii
independente din punctul de vedere al circula[iei, de regul, persoanele
trebuie s aib acces la cel pu[in dou ci de evacuare, care pe ct posibil, s
duc n direc[ii opuse.
Asigurarea unei singure ci de evacuare este admis atunci cnd
conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de
persoane, precum i n cazurile n care numrul persoanelor este mai mare
dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se nscrie n valoarea admis
pentru coridoare nfundate, n func[ie de gradul de rezisten[ la foc, risc sau
categorie de pericol de incendiu, tip de cldire i destina[ie, conform
prevederilor normativului.
Subcapitolul 2.6. , trateaz n continuare alctuirea cilor de evacuare
(ui, scri, interioare, scri exterioare deschise, trasee i cur[i interioare) i
criteriile de calcul privind dimensionarea cilor de evacuare (determinarea
fluxurilor de evacuare, gabaritele cilor de evacuare, timpul de evacuare,
lungimea cilor de evacuare).
Subcapitolul 2.7. nstala[ii de semnalizare i stingere a incendiilor
n scopul asigurrii siguran[ei la foc a utilizatorilor construc[iilor,
instala[iie de semnalizare i stingere a incendiilor, mainile, utilajele,
aparatur, echipamentele de protec[ie i produsele pentru prevenirea i
stingerea incendiilor necesare, se stabilesc conform normativului P.118/1999
i a reglementrilor tehnice specifice.
nstala[iile de semnalizare i stingere a incendiilor se proiecteaz i se
realizeaz conform reglementrilor tehnice, astfel nct s prezinte siguran[
n exploatare, s asigure posibilitatea verificrii periodice, iar eventualele
revizii i repara[ii s se poat face cu uurin[.
nstala[iile de stingere se proiecteaz, de regul, astfel nct s asigure
n permanen[ debitul i presiunea minim necesar, pnp la terminarea
perioadei teoretice de func[ionare a acestora.
n situa[iile n care ob[inerea direct de la surs a cantit[ilor nu este
posibil din punct de vedere tehnic, se prevede rezerv de ap pentru
incendiu.
nstala[iile automate de stingere a incendiilor ( sprinklere, drencere sau
ap pulverizat), trebuie s aib prevzut rezerv intangibil, care s asigure
func[ionarea lor pe timpul teoretic normat.
nstala[iile de stingere a incendiilor, vor avea asigurate alimentarea
normal i de rezerv cu energie electric de la surse corespunztoare i care
pot fi: hidraulice, pneumatice, electrice, motoare cu ardere intern etc.
Subcapitolul 2.8. nstala[ii utilitare aferente construc[iilor
Cuprinde condi[iile generale privind dotarea, proiectarea i realizarea
instala[iilor utilitare aferente construc[iilor (hidro, electrice, de nclzire, de
ventilare, condi[ionare i altele asemenea).
Subcapitolul 2.9. Ci de acces, intervne[ie i salvare
Condi[ii generale privind asigurarea cilor de acces, interven[ie i
salvare n caz de incendiu la construc[ii i instala[ii.
Se prevd ci de circula[ie (drumuri) necesare func[ional sau fii libere
de teren, corespunztor amenajate pentru accesul utilajelor i autospecialelor
de interven[ie ale pompierilor.
Subcapitolul 2.10 Dotarea cu mijloace de interven[ie i serviciul de
pompieri
Pentru asigurarea verificrii, supravegherii i interven[iei n caz de
incendiu, prin proiect se va stabili niovelul de dotare a serviciului de pompieri,
n func[ie de categoria de importan[, mrimea, destina[ia i vulnerabilitatea la
incendiu a construc[iei.
Echiparea i dotarea serviciului de pompieri, trebuie s corespund
necesit[ilor practice asigurrii siguran[ei la foc a construc[iei, conform
reglementrilor specifice, n func[ie de riscurile de incendiu i scenariile de
siguran[ la foc.
PARTEA A CLDR CVLE PUBLCE
Cap. 3 performan[e comune cldirilor civile (publice).
Subcapitolul 3.1. Riscuri de incendiu i grade de rezisten[ la foc
ncperile , spa[iile i cldirile civile (publice), vor avea determinate
riscuri de incendiu, conform prevederilor normativului.
n func[ie de riscurile de incendiu determinate, se asigur condi[iile de
siguran[ la foc, performan[ele i nivelele de performan[ admise n partea a
a normativului ,Prevederi comune tuturor construc[iilor i n cele din Partea a
a.
Riscurile de incendiu, se precizeaz obligatoriu n documenta[ia tehnic.
Cldirile civile, vor avea gradul de rezisten[ la foc stabilit i precizat
obligatoriu n documenta[ia de proiectare.
Subcapitolul 3.2. Amplasarea i conformarea la foc
n acest subcapitol se stabilete corelarea dintre ariile construite pentru
compartimente de incendiu, numr de niveluri supraterane i gradul de
rezisten[ la foc ce trebuie respectat proiectarea construc[iilor civile, conform
tabel 3.2.4.
Pentru cldirile de gradul V de rezisten[ la foc, numrul de niveluri
supraterane se limiteaz n func[ie de destina[ie i de numrul de persoane
adpostit, conform prevederilor tabelului 3.2.5. din normativ.
n continuare, n subcapitolele 3,3, - 3.10, sunt tratate performane[ele
comune privind siguran[a la foc, la cldirile civile (publice) referitor la alctuiri
constructive, limitarea propagrii focului i a fumului, evacuarea fumului i a
gazelor fierbin[i, ci de evacuare, instala[ii de smenalizare i stingere a
incendiilor, instala[ii utilitare aferente cldirilor, ci de acces , interven[ie i
salvare, dotarea cu mijloace de interven[ie, serviciul de pompieri.
Cap. 4 performan[e specifice cldirilor civile (publice)
Subcapitolul 4.1. stabilete performan[ele ale unor tipuri de cldiri civile
(publice) i anume: cldiri nalte i foarte nalte, cldiri cu sli aglomerate,
cldiri subterane.
Subcapitolul 4.2. stabilete performan[ele unor func[iuni (destina[ii) i
anume:
Cldiri de locuit, cldiri administrative, cldiri pentru comer[, cldiri pentru
sntate, cldiri pentru cultur, cldiri de nv[mnt, cldiri pentru turism,
cldiri de cult, cldiri de sport.
Subcapitolul 4.3. stabilete performan[ele proprii unor amenajri i
cldiri i anume: amenajri n aer liber, campinguri, sate de vacan[, cldiri
montane, parcaje pentru autoturisme.
PARTEA A A Construc[ii de produc[ie i/sau depozitare
Subcapitolul 5.1. categorii de pericol de incendiu i grade de rezisten[
la foc.
Zonele, ncperile, compartimentele de incendiu i construc[iile
independente de produc[ie i/sau depozitare, vor avea determinate categorii
de pericol de incendiu, conform prevederilor normativului.
PARTEA A A
Atunci cnd n construc[iile respective sunt utilizate sau depozitate
lichide combustibile, se respect i msurile specifice acestora , prevzute n
normativ.
Construc[iile i dup caz, compartimentele de incendiu destinate
produc[iei i/sau depozitrii bvor avea determinat i precizat n documenta[ie
gradul de rezisten[ la foc.
n subcapitolele 5.2. 5.10. se stabilesc performane[ele comune
construc[iilor de produc[ie i/sau depozitare privind amplasarea i confirmarea
la foc, alctuiri constructive, limitarea propagrii focului i a fumului, evacuare
fum, ci de evacuare, instala[ii de semnalizare i stingere a incendiilor,
instala[ii utilitare aferente construc[iilor, ci de acces, interven[ie i salvare,
dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor i serviciul de pompieri.
Cap. 6. Performan[e specifice construc[iilor de produc[ie i/sau
depozitare
Subcapitolul 6.1. performan[e ale tipurilor de construc[ii de produc[ie
i/sau depozitare.
Stabilete performane[ele pentru construc[ii de tip obinuit, construc[ii
monobloc, construc[ii blindate.
Subcapitolul 6.2. performan[e ale construc[iilor de depozitare
Stabilete prevederile comune pentru construc[ii de depozitare,
performane[ele depozitelor nchise i a depozitelor deschise.
Construc[iile i ncperile de depozitare a materialelor i substan[elor, se
realizeaz corespunztor prevederilor subcapitolului 6.2., avnd n vedere
categoria de pericol de incendiu i clasa de periculozitate a acestora,
determinate n func[ie de aportul pe care l pot aduce la apari[ia i dezvoltarea
incendiilor, precum i de sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabel
6.2.19 (Clasificarea materialelor de periculozitate).
Lichidele combustibile, se ncadreaz n clase de combustibilitate, n
func[ie de temperatura de inflamabilitate a vaporilor acestora, conform tabel
6.2.20.
n func[ie de capacitatea de depozitare i clasa de periculozitate a
lichidelor combustibile stocate, categoriile depozitelor de lichide combustibile,
se stabilesc conform tabel 6.2.21.
PARTEA A V A Construc[ii cu func[iuni mixte
Cap. 7 Performan[e comune construc[iilor cu func[iuni mixte
Subcapitolul 7.1. Riscuri i categorii de pericol de incendiu, grade de
rezisten[ la foc.
Zonele, ncperile, compartimentele de incendiu i construc[iile
independente cu func[iuni mixte, vor avea determinate i precizate riscurile i
dup caz, pericolele de incendiu specifice, conform prevederilor din Partea a
a normativului.
Pentru func[iuni civile (publice) se stabilesc riscuri de inecndiu, iar pentru
cele de produc[ie i/sau depozitare riscurile de incendiu se exprim prin
categorii de pericol de inecndiu, determinate conform prevederilor
normativului.
ntr-o construc[ie cu func[iuni mixte, poor[iunile de cldiri civile (publice),
separate corespunztor normativului de cele cu activit[i de produc[ie i/sau
depozitare, sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai mare din por[iunea
respectiv, care reprezint cel pu[in 30% din aria desfurat a acesteia.
Atunci cnd n construc[ia cu func[iuni mixte, aria desf+urat a
por[iunilor cu func[iuni civile (publice) reprezint mai mult de 60% din aria
desfurat total a construc[iei, cldirea respectiv este considerat civil
(public) i cu riscul stabilit conform primului alineat, iar n ansamblu trebuie
s ndeplineasc performane[ele comune i specifice acesteia, conform
normativului.
Por[iunile de construc[ii cu activit[i de produc[ie i/sau depozitare dintr-o
construc[ie cu func[iuni mixte, separate corespunztor normativului de cele cu
func[iuni civile (publice), sunt considerate cu categoria de incendiu cea mai
periculoas care reprezint peste 30% dinb aria desfurat a acestora.
Atunci cnd n construc[ia cu func[iuni mixte, aria desfurat a
activit[ilor de produc[ie i/sau depozitare, reprezint mai mult de 60% din aria
desfurat total a construc[iei, aceasta este considerat de produc[ie i/sau
depozitare, avnd categoria de pericol de incendiu stabilit conform primului
alineat, iar n ansamblu trebuie s ndeplineasc performane[ele comune i
specifice acesteia, conform normativului.
Construc[iile cu func[iuni mixte vor avea determinat gradul de rezisten[
la foc asigurat, precizndu-se n documenta[ie.
Subcapitolele 7.2. 7.10, stabilesc performane[ele comune construc[iilor
cu func[iuni mixte, privind amplasarea i conformarea la foc, alctuirii
constructive, limitarea propagrii focului i fumului, evacuare fum, ci de
evacuare, instala[ii de semnalizare i stingere a incendiilor, instala[ii utiolitare
aferente, ci de acces, interven[ie i salvare, dotarea cu mijloace de
interven[ie i serviciul de pompieri.
Cap.8. performan[e specifice construc[iilor cu func[iuni mixte
Subcapitolul 8.1. performan[e ale tipurilor de construc[ii cu func[iuni
mixte
Stabilete performane[ele construc[iilor cu func[iuni mixte de tip obinuit
i performane[ele construc[iilor cu func[iuni mixte nalte, foarte nalte, cu sli
aglomerate, monobloc sau blindate.
Subcapitolul 8.2. , stabilete performan[ele unor destina[ii din
construc[iile cu func[iuni mixte i anume: func[iuni mixte civile (publice),
func[iuni mixte civile (publice i unele activit[i de produc[ie i/sau depozitare,
func[iuni mixte de produc[ie i/sau depozitare
CUNOATEREA REGLEMENTRLOR
TEMA: Organizarea i func[ionarea serviciilor private de Pompieri civili.
Serviciile de Pompieri civili sunt structuri profesionale, altele dect
unit[ile Corpului Pompierilor Militari, ncadrate cu personal civil, care au
atribu[ii privind aprarea vie[ii, avutului public i/sau privat mpotriva incendiilor
, n sectoarele de competen[ stabilite cu acordul brigzilor i grupurilor de
Pompieri militari, precum i pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate n
pericol, n caz de accident sau dezastru.
Serviciile de pompieri civili au n structur, dup caz, compartiment sau
specialiti pentru prevenirea incendiilor, forma[ii de interven[ie, salvare i prin
ajutor, ateliere de repara[ii i de ntre[inere.
Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de
pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societ[i comerciale, potrivit
legii.
Serviciul de pompieri civili se ncadreaz cu pompieri angaja[i i/sau cu
pompieri voluntari, dup caz, serviciile ncadrate numai cu pompieri voluntari
sunt servicii de pompieri voluntari.
Pompierii civili trebuie s ndeplineasc cerin[ele de calificare prevzute
pentru profesia de pompier.
ndicatorii de calificare n profesia de pompieri se stabilesc de Ministerul
Muncii i protec[iei Sociale pe baza propunerilor nspectoratului General al
Corpului Pompierilor Militari.
Organizarea i func[ionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin
regulamente aprobate, dup caz, de ctre consiliile locale sau conducerile
agen[ilor economici i institu[iilor ce le-au constituit.
Criteriile minime de performan[ privind organizarea i func[ionarea
serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de ctre inspectoratul General
al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de
ctre brigada sau grupul de pompieri militari n a crei zon de competen[ se
constituie serviciul respectiv.
Serviciile de pompieri civili au urmtoarele atribu[ii principale:
- desfoar activit[i de informare i instruire privind cunoaterea i
respectarea regulilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
- verific modul de aplicare a normelor, dispozi[iilor, instruc[iunilor i
msurilor care privesc aprarea mpotriva incendiilor, n sectorul de
competen[;
- execut ac[iuni de interven[ie pentru stingerea incendiilor, salvarea,
acordarea primului ajutor i protec[ia persoanelor i a bunurilor de
competen[;
- acord ajutor, n condi[iile legii, persoanelor a cror via[ este pus n
pericol n caz de explozie, inunda[ii, alunecri de teren, accidente, precum i
n caz de dezastre;
Pe baza hotrrii consiliului local i n condi[iile prevzute de lege,
serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra
cost, de ctre orice persoan fizic sau juridic, unele servicii, fr a afecta
ndeplinirea atribu[iilor prevzute la art.32, cum sunt:
- transport de ap, evacuarea apei din subsoluri sau din fntni;
- limitarea rspndirii unor produse poluante, colectarea sau
ndeprtarea acestora;
- eliberarea cilor de circula[ie de doborturi de vnt sau de mijloace
de transport accidentate;
- cur[area i repararea sobelor i courilor de fum, interven[ii de
urgen[ n caz de defec[iuni la instala[ii electrice, de gaze sau de alimentare
cu ap;
- ncrcarea i ntre[inerea stingtoarelor, lucrri de termoprotec[ie,
lucrri la nl[ime;
- alte servicii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor;
Formarea, specializarea i perfec[ionarea pompierilor civili i a cadrelor
tehnice cu atriobu[ii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se realizeaz
prin cursuri organizate de ctre unit[ile abilitate prin lege, cu avizul
nspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
Planurile tematice de pregtire pentru cursurile prevzute la alin. (1) se
avizeaz de ctre brigzile i grupurile de Pompieri Militari.
Criteriile de evaluare privind organizarea, func[ionarea i asigurarea
logistic a unit[ilor prevzute la alin. (1) se elaboreaz de ctre nspectoratul
General al Corpului Pompierilor Militari.
n exercitarea atribu[iilor ce i revin, personalul serviciilor de pompieri
civili are urmtoarele drepturi:
- s solicite, de la persoanele fizice i juridice, date, informa[ii i
documente necesare ndeplinirii atribu[iilor legale privind aprarea mpotriva
incendiilor;
- s stabileasc restric[ii ori s interzic, potrivit competen[ei prevzute
n regulamentul de organizare i func[ionare al serviciului, utilizarea focului
deschis i efectuarea unor lucrri cu substan[e inflamabile, pentru a preveni
producerea de incendii ori explozii;
- s propun oprirea func[ionrii sau demolarea construc[iei incendiate,
precum i a celor vecine ori a unei pr[i din acestea, n scopul limitrii
propagrii incendiilor i evitrii unui dezastru, dac un asemenea pericol este
real, iminent i inevitabil;
- s utilizeze, n func[ie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care
provine, pentru interven[ii la incendii;
- s se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interven[iei, pe
drumuri care nu sunt deschise circula[iei publice ori pe alte terenuri, dac
cerin[ele de operativitate i de lucru impun aceasta; s opreasc ori s
limiteze traficul public n zona desfurrii opera[iunilor de interven[ie;
- s intre n locuin[a persoanelor fizice, la solicitarea sau cu
consim[mntul scris al acestora, n condi[iile prevzute de lege; n cazul cnd
se impune nlturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vie[ii, integrit[ii
fizice sau bunurilor unei persoane, consim[mntul nu este necesar.
Pompierilor civili li se asigur, gratuit de ctre consiliul local sau patron,
dup caz, echipamentul de protec[ie adecvat misiunilor pe care ndeplinesc,
iar n cazul n care, pe timpul interven[iei, li s-a degradat mbrcmintea ori alte
bunuri personale, consiliul local sau patronul i despgubesc n mod
corespunztor.
Pompierii civili au obliga[ia s poarte uniform, echipament de protec[ie
i nsemne distinctive, a cror descriere i n condi[ii de acordare se stabilesc
prin regulament elaborat de Ministerul de interne, cu avizul Departamentului
pentru Administra[ie Public Local i aprobat de Guvern.
Pe timpul interven[iei, pompierilor civili i celorlal[i participan[i la ac[iuni
n condi[ii de risc li se asigur antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit
legii.
n cazul incendiilor de durat, care depesc 4 ore, pompierilor civili i
celorlal[i participan[i la interven[ie li se asigur hrana gratuit, n echivalentul a
1.400 calorii pentru fiecare mas.
Obliga[ia asigurrii drepturilor prevzute n alin. (1) i (2) revine
patronului dup caz.
Pompierii voluntari ncadra[i n serviciile de pompieri civili au dreptul la
compensa[ii n bani pentru timpul efectiv de lucru la interven[ii i la celelalte
activit[i prevzute n timpul serviciului.
Cuantumurile orale ale compensa[iei prevzute la alin. (1) se stabilesc i
se acord de ctre consiliul local sau de patron, dup caz, diferen[iat pe
categorii de func[ii.
Pe timpul ct se afl la cursuri de pregtire i concursuri profesionale,
organizate n afara localit[ii n care func[ioneaz serviciul, pompierii voluntari
beneficiaz de toate drepturile de deplasare, cazare i de diurn, ca pompierii
angaja[i, care se acord de consiliul local sau de patron, dup caz.
Pompierii voluntari care sunt salaria[i ai altor servicii publice locale i
pstreaz drepturile de salariu la locul de munc pentru perioada de timp ct
particip la interven[ii sau la cursuri de pregtire.
Persoanele juridice care organizeaz servicii de pompieri civili au
obliga[ia s asigure personalul acestora la o societate comercial de asigurri,
pentru caz de boal profesional, accident sau deces, produs n timpul sau din
cauza ndeplinirii atribu[iilor ce le revin pe timpul interven[iilor.
CRTERLE MNME DE PERFORMAN| PRVND ORGANZAREA
FUNC|ONAREA SERVCLOR PRVATE DE POMPER CVL
Prin serviciu privat de pompieri civili se n[elege serviciul de pompieri
constituit la to[i agen[ii economici i institu[ii, indiferent de forma de
proprietate, inclusiv cele organizate ca societ[i comerciale avnd ca obiect de
activitate aprarea mpotriva incendiilor.
n temeiul dispozi[iilor art.18 litera ,g din legea nr.1217 1996 privind
organizarea i func[ionarea Corpului Pompierilor Militari i ale art.31 din
Ordonan[a Guvernului nr.60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor
aprobat prin legea nr.212/1997, se stabilesc urmtoarele criterii minime de
performan[ privind organizarea i func[ionarea Serviciilor Private de Pompieri
Civili:
Art.1 Fiecrui serviciu privat de pompieri civili i se stabilete un sector de
competen[, cu acordul Brigzii de pompieri ,Dobrogea a jude[ului Constan[a,
astfel nct s se asigure ndeplinirea atribu[iilor legale i prestarea serviciilor
stabilite n limitele sectorului respectiv i s fie capabil s pun n aplicare
planurile de interven[ie, ale agentului economic sau institu[iei n care s-a
constituit ct i cele ale persoanelor juridice cu care s-au ncheiat contracte
sau conven[ii pentru activit[i de aprare mpotriva incendiilor.
Art.2(1) Valorile timpilor operativi de interven[ie ai serviciului privat de
pompieri civili la construc[iile i instala[iile apar[innd agentului economic sau
institu[iei care a constituit serviciul, vor trebui s corespund valorilor stabilite
prin scenariile de siguran[ la foc sau prin evaluarea capacit[ii de aprare
mpotriva incendiilor.
(2) n situa[ia ncheierii de contracte sau conven[ii pentru activit[i de
aprare mpotriva incendiilor, valoarea timpului de rspuns al serviciului privat
de pompieri civili se va stabili de comun acord ntre pr[ile semnatare,
urmrindu-se totodat s nu se diminueze nivelul de protec[ie mpotriva
incendiilor la construc[iile i instala[iile proprii agentului economic sau institu[iei
care a organizat serviciul privat de pompieri civili.
Art. 3(1) Serviciile private de pompieri civili se clasific n func[ie de
numrul forma[iilor de interven[ie, salvare i prim ajutor i numrul grupelor
dotate cu autospeciale cu ap i spum, precum i motopompe sau alte utilaje
mobile n urmtoarele categorii:
- serviciu de categoria avnd n forma[ia de interven[ie, salvare i
prim ajutor, o grup de interven[ie la motopomp sau alt utilaj mobil la
instala[ia fix de stingere cu pompe de ap;
- serviciu de categoria a a avnd n forma[ia de interven[ie, salvare i
prim ajutor, o grup de interven[ie la autospeciala cu ap i spum sau la
trenul de stins incendii;
- serviciu de categoria a a avnd n forma[ia de interven[ie, salvare
i prim ajutor, 2 grupe de interven[ie la autospeciale cu ap i spum;
- serviciu de categoria a V a avnd una sau dou forma[ii de
interven[ie, salvare i prim ajutor, cu 3 grupe de interven[ie al autospecialelor
cu ap i spum;
- serviciu de categoria a V a avnd dou sau mai multe forma[ii de
interven[ie la autospeciale cu ap i spum;
(2) Serviciile private de pompieri civili dotate cu nave de stins incendii
din porturile fluviale sunt de categoria a V a, iar cele din porturi maritime de
categoria a V a.
(3) Celelalte tipuri de autospeciale i utilaje mobile de interven[ie
existente n patrimoniul serviciului de pompieri civili, n afara celor men[ionate
mai sus nu se iau n calcul la stabilirea categoriei serviciului.
Art.4(1) personalul pentru prevenirea incendiilor din cadrul serviciului
privat de pompieri civili se poate constitui n compartiment sau n grup de
prevenire, dup caz.
(2) La agen[ii economici cu risc ridicat de incendiu se recomand ca
func[ia de ef al compartimentului de prevenire s se ncadreze cu cadru
tehnic specialist n tehnologia agentului economic respectiv.
(3) Personalul din grupa de prevenire va asigura supravegherea
instala[iilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu i a zonelor
(locurilor) cu risc ridicat de incendiu prin posturi fixe sau serviciu de rond,
precum i ac[ionarea n situa[ia de urgen[ de incendiu a instala[iilor,
aparatelor, stingtoarelor i a altor mijloace de interven[ie.
Art.5(1) Forma[ia de interven[ie, salvare i prim ajutor va ncadra cu
personal mijloacele mobile de interven[ie i instala[iile fixe de stingere cu
opmpe de ap.
(2) Forma[ia de interven[ie, salvare i prim ajutor are, de regul, n
compunere: ef de forma[ie, ef de tur, grup (e) de interven[ie i grup de
salvare i prim ajutor.
(3) Structura de principiu a grupelor este stabilit n anexa nr.1.
(4) n cazul serviciului privat de pompieri civili care are n structur mai
multe forma[ii de interven[ie, salvare i prim ajutor, acestea se dispun, de
regul n mai multe remize.
-,. Personalul din forma[iile (grupele) de interven[ie care ncadreaz
nave sau trenuri de stins incendii, se completeaz, dup caz, cu personalul
navigant necesar sau mecanici de locomotiv potrivit reglementrilor specifice.
Art.6 (1) Serviciul privat de pompieri civili se ncadreaz cu pompieri
angaja[i avnd aptitudini fizice, psihice i profesionale adecvate func[iei
precum i calificarea i atestarea necesar, conform reglementrilor n
vigoare.
(2) O parte din func[iile de servant pompier, cu excep[ia efului de
[eav, se pot ncadra cu pompieri voluntari.
(3) Personalul serviciilor private de pompieri civili care intervine la
centrale sau instala[ii nucleare, n porturi i acvatorii, aeroporturi i platforme
maritime de foraj i extrac[ie va trebui s posede i cunotin[ele necesare
particularit[ilor interven[iei n aceste locuri.
(4) La ncadrarea n serviciu, precum i periodic, personalul de pompieri
este supus controlului medical. Pentru documentare, la ncadrarea cu
personal a forma[iilor de interven[ie, salvare i prim ajutor, n anexa nr.2 se
prezint criteriile de aptitudini fizice recomandate de CTF.
Art.7 (1) Pentru asigurarea func[ionrii, serviciul privat de pompieri civili
are, de regul, n administrare:
- autospeciale i utilaje de interven[ie necesare ndeplinirii atribu[iilor;
- sediu i spa[ii de adpostire a tehnicii de interven[ie i a materialelor
din dotare;
- mijloace i echipament de protec[ie i de lucru;
- mijloace de anun[are, alarmare i conducere a interven[iei;
- mijloace i utilaje pentru efectuarea prestrilor de servicii;
- sli de pregtire i instruire a personalului;
- poligoane de antrenament;
- ateliere, magazii i alte spa[ii necesare func[ionprii serviciului;
- substan[e i echipamente de protec[ie specifice care se pun la
dispozi[ia for[elor de interven[ie chemate n spirjin.
(2) n vederea transmiterii semnalelor de alertare a pompierilor militari i
serviciilor private de pompieri civili cu care sau ncheiat contracte sau
conven[ii de interven[ie, precum i apompierilor voluntari din cadrul acestuia,
serviciul va avea asigurate mijloace de comunicare sigure i rapide.
(3) Uniforma pompierilor din cadrul serviciului i nsemnele distincte se
stabilesc potrivit reglementrilor n vigoare.
Art.8 (1) Documentele de organizare, desfurare i conducere a
activit[ii serviciului privat de pompieri civili sunt prevzute n anexa nr.3.
(2) Se recomand utilizarea documentelor tipizate.
Art.9 Serviciul privat de pompieri civili i va desfura activitatea pe
baza unui regulament de organizare i func[ionare a crui structur, de
principiu, este prevzut n anexa nr.4.
Art.10 La organizarea i func[ionarea serviciilor private de pompieri civili
constituite, potrivit legii, pe plan local, ca societ[i comerciale, pe lng
criteriile minime de performan[ prevzute la art.1 9 se vor respecta i
urmtoarele condi[ii cumulative:
a) structura serviciului poate avea ambele componente (compartiment
de prevenire a incendiilor i forma[ie de interven[ie, salvare i prim ajutor) sau
numai forma[ie de interven[ie, salvare i prim ajutor;
b) serviciul poate fi numai de categorii ,,V sau V;
c) personalul este format numai din pompieri angaja[i;
d) autospecialele i utilajele de interven[ie, mijloacele i echipamentul de
protec[ie i de lucru, mijloace de anun[are, alarmare, alertare i conducere a
interven[iei precum i substan[ele chimice stingtoare trebuie s fie proprietate
a serviciului;
e) men[inerea permanent a operativit[ii i a capacit[ii de interven[ie
stabilite, 24 ore din 24 de ore.
Art.11 La ncadrare, persoanele care solicit angajarea n serviciul de
pompieri civili va fi testat asupra cunotin[elor teoretice i al aptitudinilor fizice ,
iar n func[ie de rezultatele ob[inute va primi sau nu acordul Brigzii de
pompieri ,Dobrogea a jude[ului Constan[a, conform O.G.R. nr.60/1997 art.30
punctul ,1.
Art.12 n fiecare an, pn la data de 25 ianuarie, documentele prevzute
n anexa nr.3 ale serviciilor private de pompieri civili vor fi avizate de Brigada
de pompieri ,Dobrogea a jude[ului Constan[a. Acestea vor fi depuse n 2
exemplare.
Art.13 Diminuarea dotrii cu autospeciale, utilaje i instala[ii fixe se va
face cu acordul proiectantului, dup identificarea i evaluarea riscului de
incendiu art.19 alin.2 lit.b i art. 24 din Ordonan[a nr.60/1997 aprobat cu
legea nr.212/1997; a scenariilor de siguran[ la foc i cu acordul Brigzii de
pompieri ,Dobrogea a jude[ului Constan[a.
Art.14 Casarea sau nlocuirea autospecialelor, utilajelor i instala[iilor
fixe din dotarea serviciilor private de pompieri civili se va face numai dup
achizi[ionarea altor mijloace de P.S.. care ndeplinesc condi[iile tehnice i de
performan[ prevzute de reglementrile n vigoare.
Art.15 Brigada de pompieri ,Dobrogea a jude[ului Constan[a, va urmri
modul cum se respect condi[iile prevzute n prezentele criterii, prin
executarea controalelor la institu[iile i agen[ii economici, de pe raza jude[ului
Constan[a, iar n cazul n care se constat nerespectarea acestora, vor fi luate
msuri de sanc[ionare a celor care se fac vinova[i, conform reglementrilor n
vigoare.
Art.16 Anexele 1-4, fac parte integrant din prezentele criterii minime de
performan[.
Art.17 Prezentele criterii minime de performan[ privind organizarea i
func[ionarea Serviciilor private de pompieri civili vor intra n vigoare n termen
de 30 de zile de la data aprobrii.
ANEXA NR.1
STRUCTURA DE NCADRARE CU PERSONAL, PE TUR, A
GRUPELOR DN FORMA|LE DE NTERVEN|E, SALVARE PRM
AJUTOR
Nr.
Crt.
TPUL
GRUPE
EF
GRUP
NUMR PERSOANE
SERV.ANT
(1)
COND.
AUTO
TOTAL
0 1 2 3 4 5
1. Grupa
de prim
interven[ie
1(2) 1 (4) 1 3
2. Grupa
de
interven[ie
La
autospeciala
cu ap i
spum
1 4 1 6
3. Grupa
de
interven[ie la
trenul de
stins incendii
1 4 2 (3) 7
4. Grupa
de
interven[ie la
nava de
stins incendii
1 4 2 (3) 7
5. Grupa 1 3 1 5
de
interven[ie la
autospeciale
cu pulberi i
gaze inerte
sau cu jet de
gaze
6. Grupa
de
interven[ie la
autospeciala
pentru
iluminat i
descarcerare
1 3 1 5
7. Grupa
de
interven[ie la
autospeciala
pentru
salvare i
lucru la
nl[ime
1 - 1 2
8. Grupa
de
interven[ie la
motopomp
1 2 1 (3) 4
9. Grupa
de salvare i
prim ajutor
1 4 1 6
NOTA: personalul ce ncadreaz Serviciile private de pompieri civili nu
vor desfura dect atribu[iile prevzute de lege.
(1) Numrul de servan[i se va stabili n func[ie de instruc[iunile de
exploatare ale autospecialelor.
(2) Func[ia se va ncadra cu eful de tur;
(3) Func[ia se va ncadra cu mecanic (electromecanic);
(4) ndeplinete i func[ii de primire a anun[urilor de incendiu, de
agent i de interven[ie cu mijloace ini[iale.
HOTARR ALE GUVERNULU ROMNE
GUVERNUL ROMNE
HOT A R RE n r. 573/13 iunie 2002
Pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func[ionrii
comercian[ilor
n temeiul prevederilor art. 107 din Constitu[ia Romniei si ale art. 9 din
Ordonan[a de urgen[ a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor
formalit[i administrative pentru nregistrarea i autorizarea func[ionrii
comercian[ilor, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre:
Art. 1. -Se aprob procedurile de autorizare a func[ionrii comercian[ilor
cuprinznd condi[iile pentru eliberarea avizelor, autoriza[iilor i/sau acordurilor
prevzute la art. 3 alin. (5) din Ordonan[a de urgen[ a Guvernului nr. 76/2001
privind simplificarea unor formalit[i administrative pentru nregistrarea i
autorizarea func[ionrii comercian[ilor, republicat, perioada de valabilitate i
modalitatea de rennoire a acestora, precum i ,cuantumul taxelor aferente,
prevzute n anexele nr. 1 -5 care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. .Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog
Hotrrea Guvernului nr 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare
a func[ionrii comercian[ilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
1, nr. 383 din 13 iulie 2001.
PRM-MNSTRU ADRAN NSTASE
Bucureti, 13 iunie 2002
A,0EA Nr 1
CAPTOLUL
Dispozi[ii generale
Art. 1 .-(1) Prezenta procedur reglementeaz condi[iile de solicitare i
de. emitere a autoriza[iei de func[ionare din punct de vedere al prevenirii i
stingerii incendiilor, denumit n continuare autoriaie, perioada de valabilitate
i modalitatea de rennoire a acesteia, precum. i cuantumul tarifelor aferente
n vederea autorizrii func[ionrii comercian[ilor, n conformitate cu prevederile
Ordonan[ei de urgent a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor
formalit[i administrative pentru nregistrarea i autorizarea func[ionrii
comercian[ilor, republicat. denumit n continuare O.U.G. nr. 76/2001,
republicat.
(2) Autoriaia reprezint actul care condi[ioneaz func[ionarea
comercian[ilor de respectarea legisla[iei privind prevenirea i stingerea
incendiilor
(3) Autoriza[ia se emite de ctre autoritatea competent n a crei raz
teritorial se afl sediul social i/sau sediile secundare ale comerciantului,
respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la
Biroul unic din cadrul camerei de comer[ i industrie teritoriale.
Art. 2. -n vederea ob[inerii autoriza[iei solicitantul va depune la Biroul
unic cererea de nregistrare, n care se vor nscrie att datele de identificare a
sediului social i sediilor secundare, ct i activit[ile pe care urmeaz s le
desfoare efectiv n aceste sedii, codificate n conformitate cu nomenclatorul
CAEN.
Art. 3. -(1) Autorizarea func[ionrii comercian[ilor din punct de vedere al
prevenirii i stingerii incendiilor este obligatorie pentru construc[iile noi i
pentru amenajrile, extinderile sau schimbrile de destina[ie la construc[iile
existente care se ncadreaz n cazurile prevzute n anexa nr. 1.1 i pentru
care este obligatorie i s-a ob[inut n prealabil, n condi[iile legii, autoriza[ia de
construire.
(2) Pentru situa[iile care nu se ncadreaz n condi[iile prevzute de alin.
PROCEDURA DE
AUTORZARE a
func[ionrii
comercian[ilor din punct
de vedere al prevenirii
i stingerii incendiilor
(1), n vederea ob[inerii autoriza[iei solicitan[ii vor depune numai o declara[ie
pe propria rspundere c ndeplinesc condi[iile de func[ionare prevzute de
legisla[ia specific privind aprarea mpotriva incendiilor
(3) Prevederile alin (1) se aplic i la cererea expres a solicitan[ilor care
nu depun declara[ia pe propria rspundere prevzut la alin. (2).
(4) n cazul comercian[ilor care solicit autorizarea pentru spa[ii sau pr[i
de cldiri fa[ de care au calitatea de proprietar sau chiria, evaluarea
condi[iilor existente va impune concluzionarea favorabil numai n cazul
ndeplinirii condi[iilor prevzute n actele normative i normele tehnice
aplicabile pentru func[ionarea independent de restul cldirii.
Art. 4. -n vederea autorizrii func[ionrii din punct de vedere al prevenirii
i stingerii incendiilor se disting urmtoarele situa[ii:
a) pentru construc[iile noi i pentru amenajrile, extinderile sau
schimbrile de destina[ie la construc[iile existente, care se ncadreaz n
cazurile prevzute n anexa nr.1.1, brigzile/grupurile de pompieri militari vor
efectua evaluarea condi[iilor minime de securitate la sediul social i/sau sediile
secundare ale comercian[ilor;
b)pentru obiectivele care nu se regsesc n anexa nr. 1.1, anexa la