Sunteți pe pagina 1din 6

Codul etic naional al profesionistilor contabili obiective i principii

fundamentale
Misiunea organismului international al contabililor IFAC const n consolidarea
profesiei contabile la nivel global prin standarde armonizate , capabile sa furnizeze
servicii de inalta calitate in interesul public. Consiliul pentru Standarde
Internationale de Etica pentru Contabili IES!A" din cadrul IFAC elaboreaza si emite
prin propria sa autoritate standarde etice de inalt calitate pentru toti profesionsitii
contabili din lume.
#rganismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si
regulile stabilite prin Codul etic IFAC$
- fie prin adoptarea Codului etic IFAC drept Cod etic national
- fie prin adoptarea Codului etic IFAC la nivelul %urisdictiei locale,
- fie prin elaborarea unui Cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si
regulile stabilite prin Codul etic IFAC.
In &omania , in domeniul eticii profesionale CECCA& a adoptat Codul etic IFAC
inca din anul '(() drept Cod etic *ational al profesionistilor contabili +i l,a
actualizat constant in functie de modificarile aduse Codului etic IFAC. -ltima
actualizare a Codului etic national a fost realizat n anul ./''.
Definitie . Codul etic national al profesionsitilor contabili din &omania stabileste
norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile
fundamentale ce trebuiesc respectate de catre profesionistii contabili in vederea
realizarii obiectivelor comune. 0rofesionistii contabili din &omania actioneaza in
diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca liber 1 profesionisti sau ca
anga%ati , scopul de baz al Codului trebuie ins intotdeauna respectat.
ROLUL $ Codul etic national are rolul de a da autoritate serviciilor prestate
de profesionsitii contabili si de a proteja profesionisitii contabili impotriva
implicarii acestora in diverse fenomene negative.
NECESI!E $ 0rofesia contabila se distinge fata de celelalte profesii prin
asumarea responsabilitatii fata de interesul public .
"rofesionsitii contabili trebuie sa furni#e#e servicii de inalta calitate in
interes public . In acest scop relatiile dintre profesionistii contabili si clientii sau
anga%atorii acestora , dar si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa
respecte unele principii si reguli de comportament profesional. Aceste principii
au menirea de a dea autoritatea necesara serviciilor respective si sa previna
patrunderea catre utilizatori a unor informatii financiar,contabile ce pot influenta
negativ deciziile acestora.

Calitati esentiale ale profesionistilor n spiritul Codului etic na2ional sunt $
- +tiin2, competen2 +i con+tiin23
- independent de spirit +i dezinteres material3
- moralitate, probitate +i demnitate.
Cerinele etice ale profesionistilor contabili :
Conform Codului etic na2ional , se impune ca fiecare membru al Corpului sa
fac efortul necesar dezvoltarii acestor calita2i si indeosebi $
a" s i+i dezvolte necontenit cultura profesionala si generala pentru intarirea
discenamantului"3
b" s acorde atentie si timp necesar fiecarei tranzactii si situatii e4aminate pentru
formarea unei opinii , inainte de a face propuneri3
c" s isi e4prime opinia si sa se pronunte cu sinceritate , fara ocolisuri, ipotezele si
concluziile formulate3
d" s nu dea ocazia de a se afla in situatia de a nu putea s i+i e4ercite libertatea de
g5ndire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale3
e" s considere c independenta sa trebuie s isi gaseasc manifestarea deplina in
e4ercitarea profesiei, s prote%eze profesia prin respectarea normelor , regulilor si
dispozitiilor stabilite de Corp.
SRUCUR! CODULUI EIC N!ION!L !L "RO$ESIONI%ILOR
CON!&ILI
Ultima ediie '()**+ a Codului etic naional este structurat, -n trei seciuni
dup, cum urmea#, .
0artea A1 sau sec2iunea '// " Aplicarea general a Codului , con2ine$
Sectiunea '// 1 Introducere si principii fundamentale
Sectiunea ''/ 1 Integritatea
Sectiunea './ 1 #biectivitatea
Sectiunea '6/ 1 Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea '7/ 1 Confidentialitatea
Sectiunea ')/ 1 Conduit profesional profesionalismul"
0artea ! sau sectiunea .// " 1 8estinat profesioni+tilor contabili n practica
public
Sectiunea .// 1 Introducere
Sectiunea .'/ 1 *umirea profesional
Sectiunea ../ 1 Conflicte de interese
Sectiunea .6/ 1 Alte opinii
Sectiunea .7/ 1 #norarii si alte tipuri de remunerare
Sectiunea .)/ 1 Mar9etingul serviciilor profesionale
Sectiunea .:/ 1 Cadouri si ospitalitate
Sectiunea .;/ 1 #biectivitate 1 toate serviciile
Sectiunea .(/ , Independent 1 misiuni de audit +i e4aminare
Sectiunea .(' 1 Independen2 1 alte misiuni de certificare
0artea C sau sectiunea 6// " 1 8estinat profesioni+tilor contabili anga%ati
Sectiunea 6// 1 Introducere
Sectiunea 6'/ 1 Conflicte poten2iale
Sectiunea 6./ 1 Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 66/ 1 Actionarea cu suficient e4perien2
Sectiunea 67/ 1 Interese financiare
Sectiunea 6)/ 1 Stimulente
Ane4a , 8efini2ii

Rolul profesiei contabile / "rote0area interesului public
0rofesia contabil se distinge de celelalte profesii prin asumarea
responsabilitatii fa2 de interesul public , fa2 de toate prtile interesate n
activita2ile desf+urate de ntreprindere $ clien2i, <uvern, ac2ionari, salaria2i,
furnizori,creditori, bnci, buget, conturi na2ionale, organisme de burs, investitori,
oameni de afaceri .
#rice profesionsit contabil presteaz servicii pentru un client determinat 1
consumatorul= beneficiarul final al serviciului . 0rofesionistul contabil indiferent
c elaboreaz, auditeaz situatiile financiare ale intreprinderii, acesta este pltit
de ctre intreprindere, dar, utilizatorii consumatorii" finali ai informatiilor
desprinse din aceste situatii financiare sunt par2ile interesate, mentionate mai
sus, cele care formeaza publicul +i ale cror interese trebuiesc aprate.

O&IECI1ELE CODULUI EIC N!2ION!L
Codul etic national recunoate c, obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite
s, .
3 -ndeplineasc, cele mai -nalte standarde de profesionalism4
3 -ndeplineasc, cel mai -nalt nivel de performan,4
3 s, raspund, cerinelor interesului public5
&ealizarea acestor obiective presupune satisfacerea a 7 cerinte din partea
profesionistului contabil $
a. Credibilitate 1 credibilitate n informa2ie +i n sistemele de informa2ii3
b. 0rofesionalism 1 necesar pentru clienti dar +i alte prti interesate persoane
profesioniste n domeniul contabil"3
c. Calitate a serviciilor 1 asigurarea c toate serviciile oferite din partea
profesionistului contabil sunt e4ecutate la standardul cel mai nalt de
performan23
d. Incredere .
"RINCI"IILE EICE $UND!6EN!LE $
'. INE7RI!E! 1 presupune ca un profesionist contabil trebuie sa fie cinstit
si drept in orice misiune are de indelinit si sa nu se asocieze la raportari false
sau care ar putea induce in eroare consumatorii, utilizatorii, informatiile
financiar,contabile.
Comentariu . 0reofesionistul contabil nu trebuie s se asocieze la rapoarte,
evidente, comunicate sau informatii ce contin declaratii false, declaratii sau
informatii eronate, omit sau ascund informatii care induc in eroare.
.. O&IECI1I!E! 1 presupune ca profesionistul contabil trebuie s fie
impartial, fara idei preconcepute, sa nu se afle in situatii de conflict de
interese sau de incompatibilitate, si in nici o alta situatie care ar determina o
terta persoana bine informata dar si bine intentionata sa puna la indoiala
cinstea si corectitudinea profesionsitului contabil
Comentariu . 0reofesionistul contabil are obligatia de a nu,+i compromite
profesia din cauza unor erori , conflicte de interese sau influente nedorite ale
altor persoane . &elatiile ce aduc plus de confuzii sau influenteaza in mod
negativ rationamentul profesional trebuiesc evitate. Indiferent de pozitie sau
serviciul prestat , profesionistii contabili trebuie sa prote%eze integritatea
serviciilor profesionale, sa nu cedeze la presiuni care le pot afecta
obiectivitatea, ideile preconcepute, nu trebuie sa accepte sau sa ofere
cadouri = invitatii care pot avea influenta importanta si daunatoare asupra
rationamentului profesional .
6. CO6"EEN2! , presupune ca profesionistul contabil trebuie sa de2in
competen2ele necesare misiunilor pe care le are de indeplinit +i c el
satisface cele . cerinte ale conceptului de competen2 +i anume $
#!>I*E&EA +i ME*>I*E&EA C#M0E?E*>E@#& , care se realizeaz prin
ob2inerea calit2ii de e4pert contabil sau contabil autorizat conform
regulamentului de acces la stagiu +i a e4amenului de aptitudini +i ulterior prin
parcurgerea programelor de pregatire profesional continu +i nu numai .
Comentariu . 0rofesionistul contabil trebuie sa se preocupe de $ o
permanent in2elegere a evolu2iilor relevante pe plan profesional , dezvoltare
profesional continu, seriozitate in ac2iuni in conformitate cu prevederile unei
sarcini, aten2ie , meticulozitate +i ncadrarea intr,un interval de timp dat.
7. CON$IDEN2I!LI!E! , presupune ca profesionistul contabil *- trebuie s
divulge +i nici s foloseasca n interes personal informa2ii pe care le ob2ine n
cursul misiunilor sale.
Comentariu . 0reofesionistii contabili trebuie s se ab2in de la dezvluirea
de informatii confiden2iale n afara firmei sau organiza2iei anga%atoare fr
autorizare sau folosirea informa2iilor confiden2iale dob5ndite n timpul
e4ecutarii sarcinilor de serviciu n avanta% personal sau al unei ter2e pr2i.
E4ceptia la divulgare are . forme$
'., cand legea obliga la divulgare3lupta impotriva terorismului, codul penal"3
.. cu ocazia controlului de calitate efectuat de organismul profesional 1 orice
membru e controlat odata la ) ani, sau odata la 6 ani. Auditorul de calitate
verifica activitatea profesionsitului respectand normele de lucru, de raportare
si de comportament".
). "RO$ESION!LIS6UL , presupune ca profesionistul contabil *- trebuie sa
intreprind ceva care ar aduce pre%udicii profesiei contabile in ansamblu,
organismului profesional sau colegilor.
Comentariu . Comportamentul profesional impune ca obliga2ie
profesionistilor contabili de a se conforma cu legile 2rii +i reglementrilor
relevante +i de a evita orice ac2iuni care pot discredita profesia.
!cetia trebuie s, fie cinstiti i loiali i $
A , s nu fac revendicri e4agerate pentru serviciile pe care le ofer,
calificri sau e4perien2a profesional3
A , s nu ofere referin2e compromi2toare sau compara2ii lipsite de
fundament privind munca desfa+urat de al2ii .
:. RES"EC!RII S!ND!RDELOR SI NOR6ELOR COR"ULUI 1 emise de
organismul profesional $ 0rofesionistul contabil trebuie s respecte +i s
aplice toate standardele +i normele emise de organismul profesional ca o
garan2ie c ac2ioneaz in scopul prote%arii interesului public.
Comentariu . 0rofesionistul contabil trebuie sa aplice toate standardele
profesionale emise de organismul profesional CECCA&" in activitatea sa
profesionala .
B. INDE"ENDEN! , CE@ MAI IM0#&?A*? 0&I*CI0I- CA*8 ES?E C#&!A
8E SE&CICII @I!E&E 0E 0IA?A $
INDE"ENDEN! , presupune c profesionistul contabil satisface concomitent
cele dou componente fundamentale ale conceptului de independen2 +i anume $
- independen2a de spirit sau n gandire" care constituie independenta de drept 1
consta in acea stare a profesionsitului contabil potrivit careia in gandirea lui ,
acesta considera ca poate indeplini o misiune in conditii de integritate si cu
obiectivitatea necesara3
- independenta in aparenta 1 sau independenta comportamentala , independenta
de fapt, presupune ca o persoana bine informata dar si bine intentionata nu
gaseste nici un motiv de natura comportamentala , care sa o determine sa puna
la indoiala integritatea si obiectivitatea profesionsitului contabil.
INCO6"!I&ILI!ILE IN "RO$ESIE
In conformitate cu prevederile #< :)=(7 si a normelor interne CECCA& nr.
7.//=.//) putem s reamintim profesionistilor contabili urmatoarele cate8orii de
incompatibilit,i .

'. @iber profesionistul nu trebuie sa e4ercite in paralel activitati care afecteaza
toate principiile fundamentale ale eticii in profesie $ independenta, integritatea,
obiectivitatea, profesionalismul , buna reputatie a profesiei.
.. 8ac e4ist rela2ii de rudenie p5n la grad IC inclusiv sau soti ai
administratorilor.
6. Efectuarea de lucrari pentru ag economici sau institutii la care au si calitatea
de salariat , indiferent de natura si durata contractului de munca .
7. Efectuarea de lucrari pentru ag economici sau institutiile cu care anga%atorii
profesionistului contabil se afla in relatii contractuale
). Efectuarea de lucrari pentru ag economici sau institutii cu care anga%atorii
profesionistului se afla in relatii de concurenta
:. Sa se accepte lucrari in situatia in care e4ista elemente care atesta starea de
conflict de interese (interese financiare, dependenta de onorarii neadecvate, intretinere
de relatii de afacere stranse cu un client, preocupare la posibilitatea pierderii unui
client).
!v9nd -n vedere cele preci#ate mai sus : conform Codului etic naional
profesionistul contabil trebuie s, -i ia -n activitatea sa diverse 6!SURI DE
"ROECIE : ce pot reduce sau elimina amenintarile amintite 5 !ceste masuri
de protectie se refer, la .
3 6,suri 8enerate de profesie: le8islaie . cerinte educationale, de dezvoltare
profesionala, reglementari privind incompatibilitatile profesionale, de drept si
procedurale, audit de calitate , raportare activitate desfasurata.
3 6,suri de protecie -n mediul de lucru . pozitia de conducator, politici si
proceduri interne, documentare, comunicare la timp, instruire personal si parteneri ,
e4istenta unui sistem de control al calitatii, consultarea unei terte persoane ,
implicarea altui profesionist contabil in realizarea misiunii.
!ibliografie $
CECCA& 1 Codul etic national al profesionistului contabil , editia ./''
Marin ?oma, DacEues 0otdevin 1 Elemente de doctrin +i deontologie profesional,
Editura CECCA&, .//;