Sunteți pe pagina 1din 42

Produs de audit extern- produsul final al misiunii

Cuprins:
Capitolul 1. Norme internaionale de audit privitoare la
raportul de audit 3pg
1. 1. Standarde internaionale de audit- prezentare 5pg
1.2 Structura raportului de audit 1pg
Capitolul 2 !ipurile de opinii ce pot fi incluse "n raportul de audit.
2. 1. #pinie f$r$ rezerve 15pg
2. 2. #pinie cu rezerve
15pg
2. 3. %mposi&ilitatea de a exprima o opinie 1'pg
2. (. #pinie nefavora&il$ sau refuz de a exprima o opinie 1'pg
2.5. )tilizatori raport de audit 1*pg
C+P%!#,), 3 S!)-%), -. C+/
3. 1 %ntroducere 23pg
3.1.1 Prezentarea %mplementatorului 23pg
3. 1. 2 Prezentarea proiectului. 2(pg
3. 2 0azele informatice 25pg
3. 3 Politici conta&ile semnificative 21pg
3. 3. 1. +ctivele fixe 21pg
3. 3. 2 Numerar 2i ec3ivalente de numerar 21pg
3. 3. 3 Cursurile de sc3im& 21pg
3.3. ( 4inanarea proiectului 2'pg
3.(. 1 5aportul +uditorului %ndependent asupra situaiilor financiare
ale Proiectului 6 7mpreun$ "n via$8 "nc3eiat la 31 decem&rie 2' 2*pg
3. (. 2 Situaii financiare ale proiectului 31pg
1
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
3.(..3. Note privind Situaia Surselor de 4inanare
2i )tiliz$rii 4ondurilor 33pg
3. (. (. Note privind Contul Special al Proiectului 3(pg
3. ( 5. +naliza raportului de audit prin prisma
conformit$ii cu normele 2i a semnificaiei opiniei
formulate "n raport 3(pg
Concluzii 35pg
0i&liografie 31pg
2
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
Concept de audit
n mod tradiional, auditul a fost utilizat ca tehnic de verificare a onestitii
administratorilor.
n anul 1! s- a decis "n #area $ritanie c principalul responsa%il cu
depistarea fraudelor &i erorilor era auditorul
n 1'1! (nstitutul )merican al Conta%ililor- emit*nd un +hid profesional au
"nceput uniformizarea &i standardizarea practicilor de audit, nu avea putere de le+e-., 2-
1'.. $ursa din /e0 1or2 impune, companiilor listate s prezinte situaiile
financiare certificate de un conta%il independent &i s anexeze &i raportul de audit, care
devine astfel o%li+atoriu pentru companiile cotate- "ntocmit de auditor independent., 1-
3inalitatea unei misiuni de audit a situaiilor financiare const "n ela%orarea
raportului de audit. Raportul de audit reprezint mi4locul prin care auditorul comunic
acionarilor &i oricror ali utilizatori interesai msura "n care este satisfcut de modul "n
care au fost "ntocmite situaiile financiare.5emnarea raportului de audit constituie o
sarcin care nu tre%uie su%estimat.
6rezenta lucrare este structurat pe trei capitole &i plaseaz auditul financiar
"n contextul aplicrii cu predilecie a 5tandardelor (nternaionale de )udit.
6rimul capitol face o prezentare pe scurt a /ormelor (nternaionale de )udit
privitoare la raportul de audit &i anume (5) !77, !77 R89(:;(<, !71, !17, !27,
77.5unt prezentate o%iectivele standardelor, responsa%ilitile auditorului, c*t &i
situaiile ce pot determina rapoarte de audit modificate.<ot "n acest capitol sunt
prezentate elementele raportului de audit ,ce +hideaz auditorul in ela%orarea raportului
de audit chiar dac normele de audit nu impun utilizarea unor rapoarte de audit
standardizate.
n cel de- al doilea capitol sunt prezentate opiniile ce pot fi incluse "n
raportul de audit, descriere, cazuri,consecine, utilizatori &i utilitatea raportului de audit.
n cel de- al treilea capitol este prezentat un studiu de caz, discutat &i
analizat prin prisma conformitii cu normele &i a semnificaiei opiniei formulate "n
raport.
.
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
Capitolul 1. Norme internaionale de audit privitoare la raportul de
audit
5tandardele (nternaionale de )udit sunt scrise "n contextul unui audit al
situaiilor financiare, efectuat de un auditor independent urm*nd s fie adaptate dup
cum va fi necesar "n "mpre4urrie respective atunci c*nd se vor aplica pentru auditarea
altor informaii financiare istorice.
=%iectivul unui audit al situaiilor financiare este de a permite auditorului s
exprime o opinie dac situaiile financiare sunt intocmite, "n toate privinele relevante, "n
conformitate cu un cadru de raportare financiar aplica%il.
6entru a se conforma standardului , raportul de audit tre%uie s "ntruneasc
urmtoarele urmtoarele "nsu&iri:
)ccesi%ilitate, ceea ce semnific utilizarea unui lim%a4 c*t mai clar
&i simplu, pentru a fi "neles u&or de destinatari.n cazul utilizrii unor termeni tehnici, de
specialitate, a%revieri, acestea vor fi definite "ntr- un +losar separat>, ?-
Caracter convin+tor, ceea ce semnific o prezentare exact a
rezultatelor auditului, iar concluziile, recomandrile &i cerinele s fie susinute prin pro%e
de audit suficiente, 4ustificate &i relevante>
Caracter cuprinztor, ceea ce semnific includerea de ctre auditor
a informaiei inte+rale necesare asi+urrii "ndeplinirii o%iectivelor auditului>
=%iectivitatea, ceea ce semnific "ntocmirea raportului conform
standardelor de audit "ntr- un mod echili%rat, fr a%ateri, pentru a nu crea suspiciuni "n
privina credi%ilitii, independenei auditorului>
Caracter concis, ceea ce semnific "ncluderea "n raport numai a
aspectelor care reies din scopul auditului, evit*nd detaliile, formulrile &i constantrile
inutile, nesemnificative, care pot afecta esena &i accesi%ilitatea raportului>
@
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
Caracter competent, ceea ce semnific "ntocmirea raportului de
audit de ctre auditor, "n a&a mod, ca acesta s reflecte competena &i profesionalism
auditorului, precum &i calitatea adecvat a activitii de audit realizate>
1.1. Standarde internaionale de audit- prezentare
(5) !77 A Raportul auditorului asupra situaiilor financiareB , apro%at de
(3)C "n redacia anului 1'''- are ca o%iectiv sta%ilirea normelor &i recomandrilor
privind forma &i coninutul raportului auditorului, "ntocmit de un auditor independent "n
%aza rezultatelor auditului rapoartelor financiare ale a+entului economic.#ulte
recomandri din cele prezentate pot fi aplicate la "ntocmirea rapoartelor auditorului
referitoare la informaia financiar ce nu reprezint rapoarte financiare , spre exemplu,
rapoartelor asupra anumitor posturi din rapoartele financiare sau asupra informaiei care
nu se conine "n asemenea rapoarte., @-
6entru exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare auditorul tre%uie s
verifice &i s evalueze concluziile formulate "n %aza dovezilor de audit o%inute.
Raportul auditorului tre%uie s conin opinia acestuia, clar exprimat, su%
form scris, privind rapoartele financiare "n ansam%lu.
n cazurile "n care nu este evident faptul, principiile conta%ilitii ale crui
stat au fost utilizate la "ntocmirea rapoartelor financiare, este necesar ca "n raportul
auditorului s fie indicat denumirea acestuia.
(5) !77 R A Raportul auditorului independent cu privire la un set complet
de situaii financiare cu scop +eneralB C aplica%il .1 decem%rie 277? a dat na&tere
amendamentelor de conformare ale (5) 277, 217, D?7, 77.
)re ca scop sta%ilirea de standarde &i de a oferi indrumari cu privire la
raportul auditorului independent ela%orat "n urma unui audit al unui set complet de
declaraii financiare cu scop +eneral, ela%orat "n conformitate cu un cadru de raportare
financiar care are drept o%iectiv s realizeze o prezentare fidel.
<otodat vizeaz circumstanele c*nd auditorul are posi%ilitatea s exprime
o opinie fr rezerve &i nu este necesar nici o modificare adus raportului
auditorului,(5) !71-.
D
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
;n set complet de situaii financiare, conform 5tandardelor (nternaionale de
Raportare 3inanciar, (3R5-, cuprind un %ilan , un cont de rezultate, o situa&ie cu privire
la modificrile capitalului, un ta%lou al fluxurilor de trezorerie &i o sintez a politicilor
conta%ile semnificative precum &i alte note explicative.
Cadrul de raportare financiar furnizeaz un context pentru ca auditorul s
evalueze dac situaiile financiare ofer o ima+ine fidel, inclusiv dac situaiile
financiare au fost ela%orate &i prezentate "n conformitate cu cerinele specifice cadrului de
raportare financiar aplica%il pentru anumite clase de tranzacii, solduri ale conturilor &i
informaii pu%licate.
8la%orarea opiniei cu privire la faptul dac situaiile financiare ofer o
ima+ine fidel sau prezint cu fidelitate, su% toate aspectele semnificative, "n
conformitate cu cadrul de raportare financiar aplica%il, implic s se evalueze dac
ela%orarea &i prezentarea situaiilor financiare s- a realizat "n conformitate cu cerinele
specifice cadrului de raportare financiar c*t &i :
6oliticile conta%ile selectate &i aplicate sunt "n conformitate cu
cadrul de raportare financiar &i sunt adecvate "n circumstanele date>
8stimrile conta%ile realizate de conducere sunt rezona%ile "n
circumstanele date>
(nformaiile prezentate "n situaiile financiare, inclusiv politicile
conta%ile, sunt relevante, realiza%ile, compara%ile &i usor de "neles>
5ituaiile financiare cuprind suficiente informaii pu%licate care s
"i a4ute pe utilizatori s "nelea+ efectul tranzaciilor semnificative &i al evenimentelor
asupra informaiilor cuprinse "n situaiile financiare spre exemplu, a poziiei financiare , a
performanei financiare, precum &i a fluxurilor de trezorerie.
(5) !71 A #odificri ale raportului auditorului independentB- sta%ile&te
standarde &i ofer recomandri pentru situaia n care raportul auditorului independent
tre%uie modificat precum &i la forma &i coninutul modificrilor raportului auditorului "n
aceste circumstane.
)cest (5) conine para+rafele 2'- @? ale (5) !77 "nainte de revizuirea sa.
)cest standard include formulri su+erate pentru modificarea frazelor pentru
a fi folosite "n ela%orarea rapoartelor modificate.
?
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
n anumite circumstane, raportul auditorului poate fi modificat prin
adu+area unui para+raf de evideniere a unor aspecte, ce nu afecteaz opinia auditorului-
&i va face referire la faptul c opinia auditorului nu este o opinie cu rezerve "n aceast
privin.
)uditorul tre%uie s modifice raportul auditorului prin adu+area unui
para+raf:
6entru a su%linia un aspect semnificativ privind o pro%lem de
continuitate a activitii
n cazul "n care exist o incertitudine semnificativ, a carei rezoluie
depinde de evenimentele viitoare &i care poate afecta situaiile financiare.
Eata intrrii "n vi+oare .1 decem%rie 277?.
(5) !17 A Eate comparativeB sta%ileste re+uli &i furnizeaz recomandri cu
privire la responsa%ilitatea auditorului referitoare la date comparative.
)uditorul tre%uie s determine dac datele comparative sunt "n conformitate,
su% toate aspectele semnificative, cu cadrul +eneral aplica%il de raportare financiar
pentru situaiile financiare care sunt auditate.
8xist dou cate+orii de cadre +enerale de raportare financiar pentru datele
comparative:
Cifrele corespondente>
5ituatiile financiare comparative>
6entru cifre corespondente aferente perioadei,lor- anterioare sunt parte
inte+rant a situaiilor financiare aferente perioadei curente &i tre%uie analizate "n
conexiune cu sumele &i cu alte informaii prezentate aferente perioadei curente.
5ituatiile financiare comparative - aferente porioadei, lor- anterioare sunt
considerate situaii financiare separate.6rin urmare, nivelul de informaii incluse "n aceste
situaii financiare comparative este asemntor cu cel aferent situaiilor financiare ale
periaodei curente.
Eatele comparative care acoper una sau mai multe perioade anterioare
furnizeaz utilizatorilor situaii financiare informaii necesare pentru identificarea
tendinelor &i modificrilor care afecteaz o entitate pe parcursul unei perioade de timp.
!
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
n conformitate cu cadrele +enerale de raportare financiar "n vi+oare "n
unele ri, consecvena &i compara%ilitatea reprezint calitatea de a avea anumite
caracteristici "n comun, iar compara%ilitatea reprezint "n mod normal o evaluare
cantitativ a caracteristicilor comune.Consecvena reprezint o calitate a relaiei dintre
doua numere conta%ile &i constituie o condiie esenial pentru o compara%ilitate real.
)uditorul tre%uie s o%in pro%e de audit suficiente &i adecvate, care s
ateste c cifrele corespondente "ndeplinesc cerinele cadrului +eneral aplica%il de
raportare financiar, evalu*nd:
6oliticile conta%ile utilizate pentru cifrele corespondente sunt "n
concordan cu cele aferente perioadei curente sau dac au fost realizate &i F sau
prezentri de informaii corespunztoare> &i dac
Cifrele corespondente sunt "n concordan cu valorile &i alte
prezentri de informaii dinperioadele anterioare sau dac au fost realizate modificri &iF
sau prezentri de informaii adecvate.
n unele 4urisdicii, noul auditor poate, "n cadrul raportului su pentru
perioada curent, s se refere la raportul auditorului anterior "n ceea ce prive&te cifrele
corespondente indic*nd:
3aptul c situaiile financiare aferente perioadei anterioare au fost
auditate de ctre un alt auditor>
<ipul de raport emis de ctre auditorul anterior &i, "n cazul "n care
raportul a fost modificat, motivele pentru care a fost modificat> &i
Eata acelui raport.
n cazul "n care situaiile financiare aferente perioadei anterioare nu sunt
auditate, noul auditor tre%uie s menioneze "n cadrul raportului su c cifrele
corespondente sunt neauditate.
)plica%il pentru auditul situaiilor financiare pe perioade incep*nd cu 1D
decem%rie 277@.
(5) !27 A )lte informaii incluse "n documentele conin"nd situaiile
financiare auditateB apro%at de (3)C "n redacia anului 1''' C o%iectivul const "n
sta%ilirea normelor &i recomandrilor privind examinarea de auditor a altei informaii,
asupra creia auditorul nu tre%uie s prezinte raport.

Produs de audit extern- produsul final al misiunii


)uditorul tre%uie s examineze alt informaie, "n scopul identificrii
A incorespunderilor semnificativeB, adic atunci c*nd alt informaie contrazice
informaiile coninute "n rapoartele financiare auditate.
)uditorul tre%uie s convin cu a+entul economic privind o%inerea unei
astfel de informaii p*n la "ntocmirea raportului auditorului.
Eac auditorul identific o incorespundere semnificativ, el tre%uie s
determine, dac rapoartele financiare auditate sau alt informaie necesit corectri.
Eac necesit corectri "ns a+entul economic refuz intreoducerea acestora,
auditorul tre%uie s exprime opinie cu meniuni sau opinie advers.
(5) 77 A Raport al auditorului privind auditul cu o%iectiv specialB-
sta%ile&te standarde &i furnizeaz recomandri cu privire la forma &i coninutul raportului
auditorului independent "n alte misiuni de asi+urare&i anume:
Rapoarte financiare pre+tite "n conformitate cu principiile
fundamentale ale conta%ilitii, ce difer de 5tandarde (nternaionale sau naionale de
Conta%ilitate>
)numitor conturi de +radul ( &i ((, a elementelor acestora sau
posturi ale rapoartelor financiare
Corespunderii cu condiiile contractuale>
Rapoartelor financiare +eneralizate, simplificate->
6rezentul standard nu se aplic pentru an+a4amentele de examinare limitat,
an+a4amentele de efectuare a procedurilor convenite sau de "ntocmire a rapoartelor
financiare.
nainte de acceptarea unui an+a4ament de audit cu scop special, auditorul
tre%uie s se asi+ure c exist un acord cu clientul "n ceea ce prive&te natura exact a
an+a4amentului, forma &i coninutul raportului ce va fi emis.
n planificarea activitii de audit, auditorul are nevoie de o "nele+ere clar
a scopului pentru care sevor folosi informaiile asupra crora se raporteaz &i a celor care
pro%a%il le vor folosi.
)uditorul poate s indice "n rapoart scopul pentru care acesta este "ntocmit
&i orice restricii privind distri%uirea &i utilizarea acestuia pentru a se evita folosirea
raportului "n alte scopuri dec*t cele prevzute.
'
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
Raportul auditorului tre%uie s conin opinia acestuia clar exprimat su%
form scris.
1.2 Structura raportului de audit
n practica internaional chiar dac normele de audit nu impun utilizarea
unor rapoarte de audit standardizate, exist tendina de a se standardiza forma &i
coninutul raportului de audit. )stfel auditorul poate fi +hidat "n ela%orarea raportului de
audit prin prezentarea elementelor minime pe care tre%uie s le conin un raport de audit
. 5tructura unui raport de audit este, "n +eneral, asemntoare pentru toate situaiile
financiare examinate, cu unele particulariti, de la caz la caz, dar fiecare raport prezint
"n mod propriu unele elemente de %az, respectiv ,2-
6artea de identificare care conine <(<G;G raportului &i cui se
adreseaz respectiv )ER85)/<;G;( , destinatarului->
6)R<8) (/<R=E;C<(9H se mai nume&te si partea de
deschidere "n care se trateaz pro%leme le+ate de identificarea situaiilor financiare
supuse auditului precum &i declaraiile de asumare a responsa%ilitilor ce decur+ din
aceast misiune at*t pentru conducerea entitii c*t &i pentru auditor>
6artea care se refer la )R() #(5(;/((, "n care se prezint natura
auditului, se fac referiri la 5tandardele (nternaionale de )udit relevante care au cluzit
"ntrea+a activitate a auditirului precum &i o prezentare a raportului de audit efectuat>
6artea referitoare la o =6(/(8 care conine o trimitere la cadrul
+eneral de raportare financiar utilizat pentru "ntocmirea situaiilor financiare &i
exprimarea unei opinii asupra situaiilor financiare la care a a4uns auditorul, respectiv,
imposi%ilitatea exprimrii unei opinii sau o opinie contrar>
6)R<8) 3(/)GH unde se prezint "n mod o%li+atorui data de
intocmire precum si semntura acestuia.
Ein punctul de vedere al adresantului raportul tre%uie s conin informaii
cu privire la persoanele cruia se adreseaz "n %aza condiiilor prevzute "n an+a4ament
17
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
sau in alte re+lementri sta%ilite. n +eneral raportul se adreseaz acionarilor sau
Consiliului de )dministraie al entitii %enefiare., 2-
n ceea ce prive&te partea de deschidere, raportul tre%uie s pun "n eviden
date de identificare a situaiilor financiare auditate precum &i data &i perioada acoperit de
raportrile financiare respective.
Ee o%icei, "n raport se preiau informaii de identificare din %ilan, valoarea
activelor, detoriilor &i capitalurilor proprii- &i din contul de profit &i pierdere, mrimea
cifrei de afaceri &i rezultatul entitii-.
5tandardele recomand auditorului s includ referiri la:
5ituaii financiare auditate>
Responsa%ilitatea conducerii entitii>
Responsa%ilitatea auditorului.
8xist cazuri in care situaiile financire sunt pu%licate "mpreun cu alte
rapoarte anuale ale entitii, dar care nu intr in sfera auditului, cum ar fi prezentarea
+amei de produse-. n aceste cazuri, pentru a se elimina orice confuzie, este de dorit ca
auditorul s precizeze "n raportul de audit pa+inile din raportul pu%licat de ctre entitate
care au fcut o%iectul auditului.
n ceea ce prive&te "ntinderea responsa%ilitilor auditorului, standardele
recomand ca raportul de audit s includ c*te o declaraie care s separe
responsa%ilitilor auditorului de cele ale conducerii entitii
)uditorii o%i&nuiesc s includ "n acest para+raf introductiv o declaraie prin
care se precizeaz c, "n ela%orarea situaiilor financiare, conducerea entitii a utilizat
principii &i politici conta%ile permise de referinele conta%ile +eneral acceptate &i a
efectuat o serie de estimri &i raionamente conta%ile semnificative. Eeasemenea raportul
de audit mai poate conine "n acest para+raf o declaraie cu privire la faptul c
mana+ementul clientului este responsa%il de or+anizarea conta%ilitii entitii auditate,
asi+urarea activelor entitii &i adoptarea msurilor necesare pentru prevenirea, detectarea
&i corectarea fraudelor &i erorilor.
;nii auditori consider semnificativ s indice cu exactitate "n raportul de
audit metodele utilizate de client "n ela%orarea situaiilor financiare, spre exemplu, costul
11
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
istoric-.n cazurile "n care se pot crea confuzii este de preferat ca o astfel de meniune s
existe "n raport, c*nd sunt permise tratamente alternative-, eventual cu precizarea dac
metoda respectiv a fost utilizat exclusiv sau cu excepii.
)uditorul tre%uie s prezinte "n raport &i )R() de )6G(C)$(G(<)<8 a
auditului, declar*nd c auditul a fost efectuat "n conformitate cu standardele sau practicile
sta%ilite.n acest para+raf , raportul auditorului include de o%icei:
5tandarde de audit considerate "n misiunea de audit>
6rezentarea misiunii de audit efectuate>
Eac raportul de audit nu indic standardele profesional considerate "n
desf&urarea misiunii de audit, se presupune c au fost urmate standardele sau practicile
de audit "n vi+oare "n ara indicat de adresa auditorului. n ceea ce prive&te prezentarea
misiunii de audit, "n +eneral, raportul conine o declaraie cu privire la modul "n care s- a
efectuat planificarea &i "ntre+ul proces pentru a putea o%ine o certificare rezona%il
asupra situaiilor financiare, dac contin sau nu erori semnificative., @-
5tandardele recomand auditorului s "nclud "n raportul de audit informaii
cu privire la :
#odul de examinare a informaiilor utiliz"nd teste, pro%e &i alte
proceduri "n vederea susinerii sumelor din situaiile financiare
8valuarea de ctre auditor a principiilor conta%ile folosite la
"ntocmirea situaiilor financiare
8valuarea estimrilor semnificative realizate de entitate la
intocmirea situaiilor financiare precum &i evaluarea prezentrii +enerale a acestora.
Raportul de audit menioneaz la sf*r&itul acestui para+raf c declaraia
auditorului asupra faptului c misiunea de audit confer o %az rezona%il pentru opinie.
Cel mai consistent para+raf al raportului este cel care se refer la
opinie.5tandardele internaionale de audit recomand ca raportul de audit s conin
prezentarea distinct a opiniei auditorului cu privire la msura "n care situaiile financiare
ofer o ima+ine fidel "n concordan cu un cadru recunoscut de raportare &i, atuncic"nd
este cazul, dac situaiile financiare "ndeplinesc sau nu cerinele statutare.
12
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
Cei doi termeni folosii pentru exprimarea opiniei respectiv A ofer o
ima+ine fidel B sau A prezint cu fidelitate, su% toate aspectele semnificativeB pentru care
opteaz 5tandardele de )udit, sunt echivaleni.6entru a informa utilizatorul asupra
contextului "n care este exprimat A fidelitateaB , este prefera%il ca opinia auditorului s
indice cadrul +eneral "n %aza cruia au fost "ntocmite situaiile financiare a altor cerine
specificate "n alte re+lementri relevante sau "n le+e. , D-
8ste important ca auditorul s indice cu claritate referinele conta%ile
respective deoarece raportul de audit poate fi folosit de utilizatori din ari diferite de ara
a cror standarde naionale de conta%ilitate au fost alicate pentru ela%orarea situaiilor
financiare auditate.5e poate meniona necesitatea pu%licrii "n note la situaii financiare a
posi%ilelor efecte asupra acestora, a liti+iilor cu soluionare nesi+ur, "n funcie de
variantele posi%ile de pronunare a liti+iului.
8ste foarte important ca auditorul s dateze raportul de audit cu data la care
s- a "ncheiat auditul, deoarece ea marcheaz momentul p"n la care auditorul a examinat
toate operaiile &i tranzaciile reflectate "n situatiile financiare.
5i deoarece responsa%ilitatea asupra "ntocmirii &i prezentrii situaiilor
financiare aparine conducerii entitii, auditorul nu tre%uie s dateze raportul "nainte de
data la care situaiile financiare sunt semnate sau apro%ate de ctre conducere.
Raportul auditorului este, de re+ul, semnat "n numele firmei de audit &i cu
numele personanal al auditorului.
Raportul tre%uie s indice sediul care, de re+ul, este n ora&ul, respectiv
ara "n care se afl ca%inetul su, precum &i adresa acestuia.
$i%lio+rafie:
1.G);R8/I(; E=$R=I8)/;- G) (:9=)R8G8 );E(<;G;(
C=/<)$(G......, ((- C C=/<)$(G(<)<8), 8J68R<(:) K( );E(<;G
)3)C8R(G=R, /R. 17, 2772
2. G);R8/I(; E=$R=I8)/;, C)#8G() E=$R=I8/;- );E(<-
C=/C86R<8 K( 6R)C<(C(, 8E. 8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 2772
1.
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
.. G);R8/I(; E=$R=I8)/;- L8/8:H K( 9((<=R /
C=/<)$(G(<)<8, 8E 8C=/=#(CH, 277D
@. ()5$- 5<)/E)RE8 (/<8R/)I(=/)G8 E8 C=/<)$(G(<)<8, 8E
8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 277!
D. LR)1, 5. #)/5=/ C <M8 );E(< 6R=C85: 6R(C(6G85,
6R)C<(C8 )/E C)585, 8E. $;5(/855 6R855, 8E. 2, 5;), 2777
?. E. M. <)1G=R, L. N. LG818/- );E(<(/L: (/<8LR)<8E
C=/C86<85 )/E 6R=C8E;R85, 8E. O=M/ N(G81 P 5=/5, 8E. (9, /8N
1@
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
Capitolul 2 !ipurile de opinii ce pot fi incluse "n raportul de audit.
n functie de concluziile pe care le- a tras pe %aza analizei pro%elor de audit
colectate "n timpul misiunii sale, auditorul poate emite una dintre urtoarele opinii:
=pinie fr rezerve>
=pinie cu rezerve>
(mposi%ilitatea de a exprima o opinie>
=pinie nefavora%il sau refuz de certificare>
2. 1. #pinie f$r$ rezerve
;n astfel de raport "l "nt*lnim atunci c*nd sunt "ndeplinite urmtoarele
condiii:
<oate operaiunile, tranzaciile, prezentrile de informaii sunt
reflectate "n : %ilan, cont de profit &i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu,
situaia fluxurilor de trezorerie &i note>
5ituaiile financiare sunt "ntocmite &i prezentate cu respectarea
principiilor conta%ile +eneral acceptate, iar informaiile adecvate se +sesc cuprinse "n
notele informative &i "n alte raportri ale situaiilor financiare>
/u au fost identificate circumstane care s-&i impun introducerea
unui para+raf explicativ care sau modificri ale raportului de audit>,
2. 2. #pinie cu rezerve
nt*lnim un raport de audit cu rezerve atunci c*nd auditorul consider c
situaiile financiare pe ansam%lu 6R8:(/<H = (#)L(/8 3(E8GH , "ns fie a aprut o
limitare a ariei misiunii de audit, fie datele financiare au dezvluit o "nclcare a ()5F
(3R5- urilor sau a 5tandardelor (nternaionale de )udit.
= opinie cu rezerve tre%uie exprimat atunci c*nd auditorul a4un+e la
concluzia c nu poate fi exprimat o opinie fr rezerve, dar c efectul oricrui dezacord
cu conducerea sau limitarea ariei de aplica%ilitate nu este at*t de semnificativ &i de
1D
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
profund, "nc*t s necesite o opinie contrar sau declararea imposi%ilitii de a exprima o
opinie.
;n raport cu rezerve poate lua forma uneiA rezerve privind deopotriv
opinia &i perimetrulB sau a unei A rezerve privind numai opiniaB. C*nd ne aflm "n am%ele
situaii, "nseamn c auditorul nu a fost "n msur s colecteze toate elementele pro%ante
cerute de 5tandardele (nternaionale de )udit.
6rin urmare, se apeleaz la acest tip de opinie cu rezerve "n situaiile "n care
aria de cuprindere a misiunii, perimetrul- de actiune al auditorului a fost restr*ns de
ctre client sau atunci c*nd apar evenimente care "mpiedic auditorul s realizeze un
audit complet.
;tilizarea rezervei numai pentru opinie este limitatla cazurile "n care
situaiile financiare nu sunt "ntocmite cu respectarea principiilor conta%ile +eneral
acceptate.
n toate cazurile "n care auditorul exprim o opinie , alta dec"t una fr
rezerve, "n raport tre%uie inserat o prezentare clar a motivelor care "l determin s emit
acest tip de opinie, iar atunci c*nd este cu putin o cuantificare a aspectelor posi%ile pe
care le are asupra situaiilor financiare.
)cest lucru se va prezenta printr- un para+raf separat ce precede opinia sau
imposi%ilitatea exprimrii opiniei- cazuri care necesit analize mai la%orioase &i i&i +sesc
locul intr- o not la situaii financiare.
;n exemplu de limitare a ariei de cuprindere a unei misiuni de audit "l
"nt*lnim "n situaia "n care numirea auditorului se face ulterior momentului de incepere a
operaiunulor de inventariere a stocurilo, fapt care conduce la imposi%ilitatea participrii
la aceast operaiune.
= limitare mai poate aprea, atunci c*nd clientul nu are pus la punct
evidena conta%il sau este necorespunztor "ntocmit &i este "n imposi%ilitatea de a
desf&ura procedurilede audit considerate ca fiind strict necesare, situaie care o%li+
auditorul la +sirea unor alternative rezona%ile, pentru a o%ine pro%e de audit
corespunztoare, suficiente, pentru a susine o opinie necalificat.,!-
1?
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
2. 3. %mposi&ilitatea de a exprima o opinie
5unt cazuri "n care auditorul se +ase&te "n poziia de a fi "n imposi%ilitatea
de a exprima o opinie.
(mposi%ilitatea de a exprima o opinie tre%uie declarat atunci c*nd efectul
posi%il al limitrii ariei de cuprindere a misiunii de audit este at"t de semnificativ &i
cuprinztor, "c*t auditorul nu a putut s o%insuficiente pro%e de audit corespunztoare &i
prin urmare, nu poate exprima o opinie asupra situaiilor financiare. , '-
2. (. #pinie nefavora&il$ sau refuz de a exprima o opinie
= opinie nefavora%il este exprimat "n toate cazurile "n care auditorul
a4un+e la concluzia conform creia situaiile financiare pe ansam%lu sunt at*t de
semnificativ eronate "nc*t ele nu reflect o ima+ine fidel a poziiei financiare sau a
performanei entitii precum &i a fluxurilor de trezorerie, conform principiilor conta%ile
+eneral acceptate.
)uditorul se +se&te "n situaia de a refuza exprimarea unei opinii atunci
c*nd nu a fost "n msur s a4un+ la o concluzie satisfctoare, privind ima+inea fidel
prezentat de situaiile financiare "n ansam%lul su, sau c*nd auditorul nu se +se&te "n
stare de independen.
;n astfel de raport cu opinie nefavora%il "l "nt*lnim "n cazurile "n care,
auditorul este informat , dup o investi+aie adecvat, despre a%sena C=/3=R#(<HI((.
;n refuz de a exprima o opinie "l "nt*lnim "n toate cazurile "n care auditorul
a fost "n imposi%ilitatea E8 ) 58 C=/9(/L8 E8 fidelitatea (#)L(/(( 6R8:8/<)<8
E8 5(<;)I((G8 3(/)/C()R8.
Refuzul de exprimare a unei opinii "l "nt*lnim &i "n cazurile "n care apar
limitri drastice ale ariei de desf&urare a misiunii de audit sau a unei relaii "ntre client &i
auditor "n care este afectat +rav 6R(/C(6(;G (/E868/E8/I8( conform cerinelor
Codului de Conduit etic si profesional.,12-
1!
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
#ai exist si o a treia situaie c*nd auditorul are posi%ilitatea s emitun
refuz de a exprima o opinie- respectiv apariia unor factori care ar pune "n pericol
principiul continuitii activitii.
Eeose%irea dintre cele dou forme de exprimare const "n aceea c refuzul
de a exprima o opinie se manifest numai din cauza unei lipse de informare a auditorului,
"n timp ce, pentru a exprima o opinie nefavora%il, auditorul tre%uie s fie informat c
situaiile financiare nu prezint o ima+ine fidel.,11-
=ri de c*te ori auditorul exprim o opnie alta dec*t una fr rezerve, "n
raport tre%uie inclus o prezentare clar a motivelor, iar cu excepia cazului "n care acest
lucru nu este posi%il, o cuantificare a efectului posi%il asupra situaiilor financiare.
1
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
2. 5. )tilizatori raport de audit
%nvestitorii prezeni &i poteniali sunt interesai de riscul inerent al
tranzaciilor &i de %eneficiul adus de investiiile lor. 8i au nevoie de informaii pentru a
decide dac ar tre%ui s cumpere, s pstreze sau s v*nd aciunile.)cionarilor nu le
este indiferent informaia care le permite s evalueze capacitatea entitii de a plti
dividente. 8i doresc transparen total cu privire la situaia patrimoniului, mrimea
profitului &i modului de repartizare a acestuia. 6e de alt parte, o%inerea de dividente c"t
mai mari va reduce sursele de finanare necesare dezvoltrii.,1@-
3r rezerve 5unt "ndeplinite toate condiiile cerute de auditor>
)uditorul a4un+e la concluzia c situaiile financiare
prezint o ima+ine fidel, sau prezint cu fidelitate,
su% toate aspectele semnificative-, "n concordan cu
cadrul +eneral de raportare financiar sta%ilit.
Cu rezerve )uditorul consider c, "n +eneral, situaiile financiare,
prezint o ima+ine fidel, "ns sfera an+a4amentului de
audit a fost semnificativ restr"ns sau nu au fost
respectate "n totalitate principiile conta%ile +eneral
acceptate.
(mposi%ilitate
de a exprima o
opinie
/efavora%il
sau refuz de a
exprima o
opinie
1'
Gimitarea ariei de aplica%ilitate a auditului este at*t de
semnificativ &i cuprinztoare "nc*t auditorul nu a
o%inut suficiente pro%e de audit corespunztoare
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
Salariaii 2i sindicatele. 6ersonalul an+a4at &i sindicatele sunt
interesate de informaii privind sta%ilitatea &i profita%ilitatea entitii lor. 8i au "n vedere
informaii care le permit s evalueze capacitatea entitii de a oferi remuneraii, pensii,
oportuniti profesionale, specializri.
Creditorii financiari sunt preocupai de informaii care le permit
s evalueze dac entitatea are posi%ilitatea s ram%urseze "mprumuturile primite &i
do%*nzile aferente la scaden.
9anagerii. Responsa%ilitatea principal de a "ntocmi &i prezenta
situaiile financiare ale entitii revine conducerii. Eac nu sunt acionari principali, ei
urmresc prin situaii financiare s arate un rezultat financiar conforta%il, astfel activitatea
lor s fie apreciat pozitiv, dar "n acela&i timp, pentru a nu fi distri%uite dividente mari, cu
scopul de a pstra sursele de autofinanare.
Clienii sunt interesai de informaii despre continuitatea activitii
unei entiti, mai ales c*nd au tranzacii economico- financiare pe termen lun+ &i sunt
dependeni de acea firm.
Pu&licul este interesat de entitate "n ceea ce prive&te numrul de
an+a4ai &i cola%orarea cu furnizorii locali. 5ituaiile financiare pot a4uta pu%licul prin
informaii despre evoluia "n prezent &i "n viitor a sferei activitii entitii, a potenialul ei
financiar.
0anc3erii. (nformaiile din situaiile financiare tre%uie s rspund
cerinelor de a evalua renta%ilitatea entitii, s diminueze riscurile ce implic creditarea
a+entului economic care dore&te un "mprumut. )stfel, entitatea tre%uie s posede
rezultatele curente pozitive, o lichiditate mare &i "n +eneral o trezorerie net pozitiv.
4urnizorii 2i ali creditori comerciali sunt interesai de informaii
care le permit s determine dac sumele pe care le au de primit vor fi pltite la scaden.
Creditorii comerciali sunt interesai pe o perioad mai scurt dac nu sunt dependeni de
continuarea activitii entitii ca principal client al firmei, interesai dac pot "ncasa
sumele avansate.
:uvernul 2i instituiile sale sunt interesate de alocarea resurselor
&i de activitatea entitii.
27
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
ntr- o sfer lar+ de utilizatori care iau decizii economice, o%iectivul
situaiilor financiare este de a furniza informaii despre poziia financiar, performanele
&i modificrile poziiei financiare care satisfac necesitii economice ale ma4oritii
utilizatorilor. 8le reprezint rezultatele administrrii entitii de ctre conductor, inclusiv
modul de +estionare a patrimoniului &i a resurselor "ncredinate. 8xist utilizatori care
doresc s evalueze modul de administrare sau responsa%ilitatea conducerii pentru a lua
decizii economice.,1.-
5ituiile financiare nu ofer toate informaiile de care utilizatorii au nevoie
pentru luarea deciziilor economice, deoarece, "n msur, aceste arat efecte financiare
ale unor evenimente trecute &i nu ofer, de re+ul, informaii.
0i&liografie;
!. 9. #. =Q R(GG1, #. $. M(R5CM, 6. G. E83G(858, M. R. O)8/(CR8-
#=/<L=#8R1Q 5 );E(<(/L, 8E. O=M/ N(G81 P 5=/5, 8E (J, 1''7
. L. N. C=558R)<- #=E8R/ );E(<(/L, 8E. O=M/ N(G81 P
5=/5, /8N 1=RR, 5;), 2777
'. C. /=$85, R. 6)RR8R- (/<8R/)<(=/)G C=#6)R)<(98
)CC=;/<(/L, 8E. 9( ), 3(/)/C()G <(#85 P 6R8/<(C8 M)GG, G=/E=/,
;R, 2777
17. /. 38G8)LH, ( (=/)KC;- <R)<)<8 E8 C=/<)$(G(<)<8
3(/)/C()RH , 9=G, 1, 8E. 8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 1''
11. G(G()/) #)G8(;- C8R8R8) K( =38R<) E8 (/3=R#)I((
C=/<)$(G8, 8E. 8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 1''
12. #. $=;G85C;, #. LM(IH, 9. #)R8K- 3;/E)#8/<8G8
);E(<;G;(, 8E. E(E)C<(CH K( 68E)L=L(CH, $;C;R8K<(, 2771
1.. ). 5<=()/, 8. I;RG8)- );E(< 3(/)/C()R C=/<)$(G, 8E.
8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 2771
1@. )/) 5<=()/- );E(< 3(/)/C()R C=/<)$(G, 8E 8C=/=#(CH,
$;C;R8K<(, 2771
1D )R8/5 G=8$$8CR8- );E(<, = )$=RE)R8 (/<8LR)<H, 8E.
)RC, $;C;R8K<(, 277.
21
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
1?. C8CC)R- #)/;)G;G 68/<R; 5<)/E)RE8
(/<8R/)I(=/)G8 E8 );E(<, C8R<(3(C)R8 K( 8<(CH, 277!
1!. $=<8: E)/(8G- <R)E(I((, )C<;)G(<HI( K( 68R568C<(98 )G8
6R=385(;/(( C=/<)$(G8 E(/ R=#S/(), 8E. 58EC=# G($R(5, 277D>
1. (=/)KC; (=/- E(/)#(C) E=C<R(/8G=R C=/<)$(G(<HI((
C=/<8#6=R)/8, 8E 8C=/=#(CH, 277.
1'. C=/<)$(G(<)<8 3(/)/C()RH, = )$=RE)R8 8;R=68)/H K(
(/<8R/)I(=/)GH- 9=G 1T 2, 8E. (/3=#8L), 277D
27. 38G8)LH /(C=G)8, #)GC(; G(G()/)- 6R=9=CHR(G8
C=/<)$(G(<HI(( (/<8R/)I(=/)G8, 8E. 8C=/=#(CH, 277@
21. 38G8)LH /(C=G)8, #)GC(; G(G()/)- 6=G(<(C( K( =6<(;/(
C=/<)$(G8, 8E 8C=/=#(CH, 2772
22. 38G8)LH /(C=G)8, #)GC(; G(G()/)- R8C;/=)K<8R8 K(
89)G;)R8/ C=/<)$(G(<)<8) (/<8R/)I(=/)GH, 8E C8CC)R, 277@
22
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
C+P%!#,), 3 S!)-%), -. C+/
3. 1 %ntroducere
3.1.1 Prezentarea %mplementatorului
3undaia Rom*nia ChildrenQ s )ppeal ,RC)- s- a infiinat in 1''2 ca
or+anizaie corespondent a 3undaiei QQ Romanian ChildrenQ s )ppeal QQ (reland, av*nd
ca misiune s& asi+ure spri4in medical &i social persoanelor afectate de M(9F 5(E).
n 1''D, RC) a introdus primul serviciu de asisten psiho- social in
5pitalul B Er. 9ictor $a%e&B din $ucure&ti, prin crearea Centrului de Consiliere &i
5ervicii 5ociale, pe care l- a coordonat &i finanat ne"ntrerupt p*n "n prezent. ncep*nd
2.
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
cu 277., RC) a dezvoltat o noua component axat pe pro+rame de informare &i
sensi%ilizare adresate elevilor, profesorilor &i autoritilor locale.
)ceasta include consiliere "n cadrul 6ro+ramului B 8ducaie pentru viaB
pentru @7 de tineri, consiliere pentru inte+rare profesional &i ocupaional, deUvoltarea
de a%iliti de via independent pentru 1D7 de %eneficiari, participarea la cursuri de
formareF calificare, @7 de %eneficiari-. .777 de pliante tematice vor fi realizate pentru a- i
spri4ini pe tineri "n inte+rarea lor profesional.
3. 1. 2 Prezentarea proiectului.
n cadrul Rundei a ? a a 6ro+ramului A Ctre )ccesul ;niversal la
prevenirea &i tratamentul M(9F 5(E), precum &i la "n+ri4irea &i asistena social pentru
persoanele vunera%ile &i populaiile defavorizateB finanat de 3ondul Llo%al pentru
com%aterea M(9F 5(E), tu%erculozei &i malariei, 3undaia Romanian ChildrenQ s
)ppeal,RC)- a implementrii urmtorului proiect:
<itlul proiectului mpreun "n via
=%iectivul = 2: 8vitarea unui nou val
epidemic "n Rom*nia printr- 7 a%ordare
inte+rat &i coprehensiva a serviciilor &i
msurilor de spri4in a persoanelor tinere
care triesc cu M(9F5(E)
/umrul &i numele 5E) 5E): n+ri4ire &i suport pentru
%olnavii cronici
/umrul &i numele activitii ) D: Eezvoltarea de ateliere
de lucru prote4ate pentru inte+rarea
profesional a tinerelor persoane care
2@
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
triesc cu M(9F5(E), incluz*nd terapie
ocupaional pentru persoanele spitalizate-
"n ' ora&e
Codul proiectului =2 5? )D (2@
6roiectul se adreseaz tinerilor care triesc cu M(9F5(E), din familii sau
instituionalizai, aflai "n evidena 5pitalului Clinic A Er. 9. $a%e& B . )v*nd "n vedere
perioadele "ndelun+ate de spitalizare ale persoanelor seropozitive, proiectul urmreste s
le ofere acestora posi%ilitatea de a folosi "n mod activ acest perioad "m%untind
calitatea vieii persoanelor spitalizate.
3. 2 0azele informatice
)ctivitile desf&urate "n perioada auditat, "n cadrul proiectului
implementat de 3undaia Romanian ChildrenQs )ppeal,RC)-, au fost "n conformitate cu
o%iectivul proiectului iar fondurile primite ca urmare a "ncheierii )cordurilor de
su%finanare au fost administrate conform prevederilor %u+etare &i instruciunilor din
manualul =peraional pentru (mplementarea proiectelor finanate de 3ondul Llo%al
pentru Com%aterea M(9F5(E), tu%erculozei &i malariei- Runda a ?- a.
Conform seciuniiB 6olitici &i 6roceduri 3inanciareB din acest manual,
(mplementatorii au o%li+aia de a trimite rapoarte financiare &i de achiziie trimestriale
ctre 6rimitorul 6rincipal, respectiv 3undaia Romanian )n+el )ppeal.
)lturi de raportrile o%li+atorii cuprinse "n aceast seciune, au fost puse la
dispoziia noastr toate documentele primare 4ustificative privind utilizarea fondurilor
alocate pentru acest proiect.
2D
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
)u fost de asemenea prezentate scrisori de conformitate din partea
mana+erilor de proiect, scrisori de confirmare %ancara pentru conturile dedicate
proiectului &i scrisori privind eventualele liti+ii.
3. 3 Politici conta&ile semnificative
5ituaiile financiare ale proiectului au fost "ntocmite "n conformitate cu
principiul conta%ilitii de cas , c %aza cuprinztoare de eviden, diferit de standardele
naionale sau internaionale de conta%ilitate.
6e aceasta %az veniturile sunt recunoscute "n momentul "n care sumele
alocate conform %u+etului sunt efectiv depozitate "n contul %ancar special deschis pentru
fiecare proiect iar cheltuielile sunt recunoscute "n momentul plii.
)ceste situaii au fost "ntocmite pe %aza costului istoric, &i sunt prezentate
at*t "n 8;R= c*t &i "n lei.
Cheltuielile efectuate sunt clasificate &i prezentate conform %u+etului de
lucru apro%at.
3.3.1.+ctivele fixe
(mo%ilizrile corporale &i necorporale sunt prezentate ca pli efectuate "n
cadrul proiectului.
3. 3.2 Numerar 2i ec3ivalente de numerar
6otrivit re+lementrilor manualului operational pentru (mplementatorii
proiectelor finanate de ctre L3)<#- Runda a ?- a, ace&tia au o%li+aia de a deschide
conturi %ancare &i re+istre de Cas speciale, distincte pentru fiecare activitate.
2?
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
/umerarul si echivalentele de numerar cuprind disponi%ilul din Contul
5pecial al fiecarui proiect &i din caseria special.
3. 3. 3 Cursurile de sc3im&
n fiecare trimestru 6rimitorul 6rincipal acord avansuri pentru fiecare
6roiect "n moneda naional iar cheltuielile sunt efectuate &i decontrile de (mplementator
"n lei.
6entru raportrile financiare trimestriale, sumele sunt transformate "n 8;R=
la un curs calculat ca media ponderat "ntre soldul de deschidere al trimestrului &i cursul
de schim% utilizat de %anca 6rimitorului principal pentru fondurile avansate "n trimestrul
respectiv.
Cursurile de schim% utilizate "n raportrile financiare ale proiectului au fost :
GeiF 8;R=
Cod proiect <rimestrul (((
277
<rimestrul (9
277!
V 1 V 2
=2 5? )D (2@ ., .!7 ., .?71
3.3.( 4inanarea proiectului
6roiectul care face o%iectul acestui raport de audit se desfa&oar pe %aza
)cordurilor de 5u%finanare "ncheiate cu 3undaia Romanian )n+el )ppel, "n calitate de
6rimitor principal al fondurilor primite de la 3ondul Llo%al pentru Com%aterea
M(9F5(E), tu%erculozei &i malariei.
2!
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
5in+urele venituri recunoscute &i a+reate sunt cele provenite din tran&ele de
finanare de la 6rimitorul principal&i do%anda %ancar aferent conturilor speciale ale
proiectului, finanarea se face "n lei, la cursul de schim% al %ncii 6rimitorului 6rincipal.
3ondurile sunt folosite de (mplementator "n conformitate cu cate+oriile
%u+etare, realocrile "ntre liniile %u+etare fiind permise numai cu acordul 6rimitorului
6rincipal.
n cadrul fiecrei linii %u+etare sunt permise a%ateri de pan la 27 W, fr a
se dep&i %u+etul total alocat liniei respective.
Ee asemenea, (mplementatorul finanat pentru mai multe proiecte nu poate
folosi fondurile de la un proiect la altul.
6lile fcute pentru proict sunt considerate cheltuieliF utilizri de fonduri
ale proiectului.
Cheltuielile efectuate pe teritoriul Rom*niei sunt "n moneda naional iar
raportarea lor se face at*t "n lei c*t &i "n 8;R= la cursul +enerat automat de sistemul de
raportare.
<rimestrial, (mplementatorul are o%li+aia transmiterii 6rimitorului 6rincipal
a rapoartelor financiare prevzute "n #anualul =peraional apro%at de fondul Llo%al.
3.3.5. +c3iziii
)chiziiile de %unuri &i servicii vor fi derulate conform 6rocedurilor
cuprinse "n #anualul =peraional, prin contracte "ncheiate pe criterii competitive sau
recomandrilor, dupa caz, la preul pieei &i av*nd "n vedere asi+urarea unei suficiente
flexi%iliti necesare "ndeplinirii o%iectivelor proiectului.
/u sunt admise tranzacii cu pri afiliate &i nici selectarea, semnarea sau
derularea contractelor de achiziii de persoane afiliate cu (mplementatorul sau cu
6rimitorul 6rincipal.
Cheltuielile vor fi "nre+istrate pe %aza documentelor 4ustificative, cu
respectarea prevederilor Ge+ii conta%ilitii nr. 2F 1''7- repu%licat &i re+lementrilor
le+ale "n vi+oare.
3. ( Proiectul 67mpreun$ "n via$8
2
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
@.<itlul proiectului mpreun "n via
=%iectivul = 2: 8vitarea unui nou val
epidemic "n Rom*nia printr- 7 a%ordare
inte+rat &i coprehensiva a serviciilor &i
msurilor de spri4in a persoanelor tinere
care triesc cu M(9F5(E)
/umrul &i numele 5E) 5E): n+ri4ire &i suport pentru
%olnavii cronici
/umrul &i numele activitii ) D: Eezvoltarea de ateliere
de lucru prote4ate pentru inte+rarea
profesional a tinerelor persoane care
triesc cu M(9F5(E), incluz*nd terapie
ocupaional pentru persoanele spitalizate-
"n ' ora&e
Codul proiectului =2 5? )D (2@
3. (. 1 5aportul +uditorului %ndependent- asupra Situaiilor financiare
ale proiectului 6 7mpreun$ "n via$8 "nc3eiat la 31 decem&rie 2'
)m auditat rapoartele financiare "ntocmite la .1 decem%rie 277! ale
6roiectului A mpreuna "n via- )DB, implementat de 3undaia Romanian ChildrenQ s
)ppeal,RC)- "n %aza acordului de su%finanare M(9 nr. 2D'2 ( din 1@ septem%rie 277!
"ncheiat cu 3undaia Romanian )n+el )ppel, 6rimitor 6rincipal al fondurilor acordate de
3ondul Llo%al pentru Com%aterea M(9F 5(E), tu%erculozei, &i malariei pentru 6ro+ramul
A Ctre )ccesul ;niversal la 6revenirea &i <ratamentul M(9F5(E) precum &i la "n+ri4ire
&i asisten social pentru persoanele vulnera%ile &i populaiile defavorizateB.
Rapoartele financiare sunt formate din: 5ituaia 5urselor de 3inanare &i
;tilizrii 3ondurilor &i 5ituaia Contului 5pecial al (mplementatorului.
)ceste rapoarte s- au intocmit su% responsa%ilitatea conducerii 3undaiei
Romanian ChildrenQs )ppeal,RC)-.
2'
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
Responsa%ilitatea noastr este de a exprima o opinie despre costurile &i
finanrile aferente proiectului, pe %aza auditului efectuat.
/oi am efectuat auditul "n conformitate cu 5tandardele (nternaionale de
)udit, respectiv A 5tandardul 77B, cu aplica%ilitate asupra an+a4amentelor de audit cu
scop special.
)ceste 5tandarde cer ca noi s planificm &i s executm auditul pentru a
o%ine o asi+urare rezona%il, "n ceea ce prive&te faptul c situaiile prezentate nu cuprind
declarri eronate semnificative. ;n audit include examinarea pe %az de teste a pro%elor
care susin valorile &i prezentrile de informaii din situaiile raportate. ;n audit include,
de asemenea, evaluarea principiilor conta%ile folosite &i estimrile efectuate de
conducere, precum &i evaluarea prezentrii +enerale a situaiilor financiare. Credem ca
auditul nostru asi+ur o %az rezona%il pentru opinia exprimat.
6rezentul raport se refer numai la 6roiectul mentionat mai sus &i nu
cuprinde auditul financiar al "ntre+ii activiti a 3undaiei Romanian ChildrenQ s )ppeal
, RC)-.
6olitica (mplementatorului este de a respecta "ntocmai prevederile cuprinse
"n )cordul menionat mai sus &i de a "ntocmi rapoartele pe %aza "ncasrilor &i plilor "n
numerar.
6e aceast %az, veniturile sunt recunoscute atunci c*nd sunt "ncasate &i nu
atunci c*nd sunt produse, iar cheltuielile sunt recunoscute atunci c*nd sunt pltite &i nu
atunci c*nd sunt efectuate.
n opinia noastr, situaiile financiare prezint "n mod corect, su% toate
aspectele semnificative, veniturile colectate &i cheltuielile pltite "n perioada 1 iuliue
277!- .1 decem%rie 277!, in conformitate cu %aza conta%il de "nre+istrare la momentul
efecturii "ncasrilor &i plilor, a&a cum este descris "n su%capitolul .. . politici
conta%ile semnificative.
.7
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
Eata:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
$ucure&ti
5tr. 9asile Gucaci, nr. 17, sector . )uditor, #(E
consultin+ 5RG
)utorizatia nr. 7 D'
3. (. 2. Situaii financiare ale proiectului
a< Situatia surselor de finanare 2i utiliz$rii fondurilor "n
perioada 1 iulie- 31 decem&rie 2' = .)5#<
Cod Cheltuieli proiect $u+et Realizat
9ariaie
$(nfrastructur &i echipament 1D. 777 - 1D.
777
$1 $unuri &i echipamente nemedicale - -
-
$2 (nfrastructur 1D. 777 1D.
777
C(nstruire 2. 777 - 2. 777
C1 =r+anizare "nt*lniri 2. 777 - 2. 777
.1
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
C2 #anuale &i alte pu%licaii similare - -
-
3 6lanificare &i administrative 1.?D. - 1.?D.
31 9izite de #P8 - -
-
32 )lte "nt*lniri, vizite, conferine D77 - D77
3. #ateriale (8C - - -
3@ )dministrative 1. 1D. -
1.1D.
3D )udit - -
-
L)lte cheltuieli .D 12
2.
L1 5timulente - - -
L2 6rotocol - - -
L. Comision %ancar .D 12
2.
L@ )ltele - -
-
MEiferene de curs valutar - 1.27! ,1.27!-
<otal 1. ? 1. 21 1.
!@!7
G8( 8;R=
5old Cont 5pecial D. D11 1?.
27!
.2
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
5old numerar disponi%il - -
<otal lichiditi D. D11 1?.
27!
Curs $/R la .1 decem%rie 277! ., ?172 leiF 8;R=
0< Situaia Contului special pentru perioada 1 iulie- 31 decem&rie 2'
R=/ 8;R=
5old la 1 iulie 277! - -
(ntrri D. DD7 1!. @2D
Ein care:
)limentare cont D. D2. 1!. @1!
9enituri din do%*nzi %ancare 2!
(esiri .' 12
Ein care :
Eecontare cheltuielilor .' 12
Ridicare de numerar -
Eiferene de curs valutar - 1 .27!
5old la .1 decem%rie 277! D. D11 1?.27!
Curs $/R la .1 decem%rie 277! ., ?172 GeiF8;R=
..
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
3. (. 3. Note privind Situaia Surselor de 4inanare 2i )tiliz$rii
4ondurilor
Eup semnarea contractului de cola%orare cu 5pitalul ClinicB Er. 9ictor
$a%e&B a fost sta%ilit locaia "n care va funciona centrul de terapie ocupaional. ) fost
finalizat procedura de selecie a firmei de construcii, finalizarea renovrii fiind
pro+ramat in trimestrul trei.
;tilizarea fondurilor s- a fcut cu respectarea %u+etului alocat pentru fiecare
cate+orie de cheltuieli.
<oate cheltuielile au fost efectuate strict pentru realizarea o%iectivelor
proiectului &i au la %az documente 4ustificative corespunztoere.
nre+istrarea "n evidenele conta%ile s- a facut conform prevederilor le+ale "n
vi+oare.
)u fost totodat respectate prevederile #anualului =peraional pentru
(mplementatorii proiectelor finanate de L3)<#- Runda a ?- a.
Eerularea fondurilor s- a fcut prin contul special al 6roiectului deschis la
%anca Comercial Rom*n- 5ucursala Gu4erului, ($)/: R= D' R/C$ 72' 7711
.@D77@
3. (. (. Note privind Contul Special al Proiectului
3ondurile alocate 6roiectului au fost derulate prin Contul 5pecial deschis la
$anca Comercial Rom*n- 5ucursala Gu4erului, ($)/: R= D' R/C$ 72' 7711
.@D77@
.@
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
(ntrrile "n cont reprezint str*+erile de fonduri alocate conform %u+etelor &i
venituri din do%*nzi %ancare aferente contului special.
<otalul ie&irilor corespunde cu totalul cheltuielilor efective din 5ituaia
5urselor de 3inanare &i ;tilizrii 3ondurilor &i avansurile spre decontare, la .1
decem%rie 277!.
5umele sunt translatate "n 8;R= conform celor descrise "n Cap .. ..-
6olitici conta%ile semnificative.
3. (. 5. +naliza raportului de audit prin prisma conformit$ii cu normele 2i a
semnificaiei opiniei formulate n raport
Raportul de audit tre%uie s ai% un titlu corespunztor &i se
recomand utilizarea termenului: A auditor independentB, se re+se&te in raportul
prezentat:
Raportul )uditorului (ndependent asupra situaiilor financiare ale
6roiectului A mpreun "n viaB "ncheiat la .1 decem%rie 277!
Eestinatarul raportului de audit- raportul tre%uie s conin
elemente referitoare la adresant, nu se re+seste "n raport:
3undaia Romanian ChildrenQ s )ppeal
6ara+raful introductiv
5ituatiile financiare auditate:
5ituaia 5urselor de finanare &i utilizrii fondurilor>
5ituaia Contului special al (mplementatorului>
/u este indicat data &i perioada pe care o acoper situiilor prezentate>
Responsa%ilitatea conducerii entitii>
Rapoartele prezentate la situaii auditate s-au "ntocmit su% responsa%ilitatea
conducerii 3undaiei Romanian ChildrenQ s )ppeal.
Responsa%ilitatea auditorului:
Responsa%ilitatea noastr este de a exprima o opinie despre costurile &i
finanrile aferente proiectului, pe %aza auditului efectuat.
.D
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
6ara+raful referitor la aria de alplica%ilitate:
/oi am efectuat auditul "n conformitate cu 5tandardele (nternaionale de
)udit, respectiv A 5tandardul 77B, cu aplica%ilitate asupra an+a4amentelor de audit cu
scop special.
)ceste 5tandarde cer ca noi s planificm &i s executm auditul pentru a
o%ine o asi+urare rezona%il, "n ceea ce prive&te faptul c situaiile prezentate nu cuprind
declarri eronate semnificative. ;n audit include examinarea pe %az de teste a pro%elor
care susin valorile &i prezentrile de informaii din situaiile raportate. ;n audit include,
de asemenea, evaluarea principiilor conta%ile folosite &i estimrile efectuate de
conducere, precum &i evaluarea prezentrii +enerale a situaiilor financiare. Credem ca
auditul nostru asi+ur o %az rezona%il pentru opinia exprimat.
n opinia noastr, situaiile financiare prezint "n mod corect, su% toate
aspectele semnificative, veniturile colectate &i cheltuielile pltite "n perioada 1 iuliue
277!- .1 decem%rie 277!, in conformitate cu %aza conta%il de "nre+istrare la momentul
efecturii "ncasrilor &i plilor, a&a cum este descris "n su%capitolul .. . politici
conta%ile semnificative.
Eata raportului- auditorul nu tre%uie s dateze raportul "nainte
de data la care situaiile financiare sunt semnate sau apro%ate de conducere.
)dresa auditorului- sediul auditorului
5emntura auditorului- n numele ca%inetului de audit, cu
numele personal al auditorului
Concluzii:
Eup terminarea tuturor procedurilor de audit, verificarea evenimentelor
ulterioare "nchiderii exerciiului &i acumularea pro%elor finale, auditorul tre%uie s
ela%oreze concluzia, conform creia situaiile financiare sunt prezentate sau nu "n
.?
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
conformitate cu cadrul +eneral de raportare financiar.n capitolul trei este prezentat un
studiu de caz:
Raportul de audit financiar asupra situaiilor financiare ale proiectului
mpreun "n via ,realizat "n %aza unui acord cu entitatea auditat,, forma lun+ de
raport-.
$($G(=LR)3(8
1.G);R8/I(; E=$R=I8)/;- G) (:9=)R8G8 );E(<;G;(
C=/<)$(G......, ((- C C=/<)$(G(<)<8), 8J68R<(:) K( );E(<;G
)3)C8R(G=R, /R. 17, 2772
2. G);R8/I(; E=$R=I8)/;, C)#8G() E=$R=I8/;- );E(<-
C=/C86R<8 K( 6R)C<(C(, 8E. 8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 2772
.. G);R8/I(; E=$R=I8)/;- L8/8:H K( 9((<=R /
C=/<)$(G(<)<8, 8E 8C=/=#(CH, 277D
@. ()5$- 5<)/E)RE8 (/<8R/)I(=/)G8 E8 C=/<)$(G(<)<8, 8E
8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 277!
D. LR)1, 5. #)/5=/ C <M8 );E(< 6R=C85: 6R(C(6G85,
6R)C<(C8 )/E C)585, 8E. $;5(/855 6R855, 8E. 2, 5;), 2777
?. E. M. <)1G=R, L. N. LG818/- );E(<(/L: (/<8LR)<8E
C=/C86<85 )/E 6R=C8E;R85, 8E. O=M/ N(G81 P 5=/5, 8E. (9, /8N
1=RR, 5;) 1''
!. 9. #. =Q R(GG1, #. $. M(R5CM, 6. G. E83G(858, M. R. O)8/(CR8-
#=/<L=#8R1Q 5 );E(<(/L, 8E. O=M/ N(G81 P 5=/5, 8E (J, 1''7
. L. N. C=558R)<- #=E8R/ );E(<(/L, 8E. O=M/ N(G81 P
5=/5, /8N 1=RR, 5;), 2777
'. C. /=$85, R. 6)RR8R- (/<8R/)<(=/)G C=#6)R)<(98
)CC=;/<(/L, 8E. 9( ), 3(/)/C()G <(#85 P 6R8/<(C8 M)GG, G=/E=/,
;R, 2777
.!
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
17. /. 38G8)LH, ( (=/)KC;- <R)<)<8 E8 C=/<)$(G(<)<8
3(/)/C()RH , 9=G, 1, 8E. 8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 1''
11. G(G()/) #)G8(;- C8R8R8) K( =38R<) E8 (/3=R#)I((
C=/<)$(G8, 8E. 8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 1''
12. #. $=;G85C;, #. LM(IH, 9. #)R8K- 3;/E)#8/<8G8
);E(<;G;(, 8E. E(E)C<(CH K( 68E)L=L(CH, $;C;R8K<(, 2771
1.. ). 5<=()/, 8. I;RG8)- );E(< 3(/)/C()R C=/<)$(G, 8E.
8C=/=#(CH, $;C;R8K<(, 2771
1@. )/) 5<=()/- );E(< 3(/)/C()R C=/<)$(G, 8E 8C=/=#(CH,
$;C;R8K<(, 2771
1D )R8/5 G=8$$8CR8- );E(<, = )$=RE)R8 (/<8LR)<H, 8E.
)RC, $;C;R8K<(, 277.
1?. C8CC)R- #)/;)G;G 68/<R; 5<)/E)RE8
(/<8R/)I(=/)G8 E8 );E(<, C8R<(3(C)R8 K( 8<(CH, 277!
.
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
3(5)
5=C(8<)<8) );E(<)<) E=5)R (/<=C#(< E8 G#
3;/E)<() R=#)/()
CM(GER8/Q5
)668)G
58C<(;/8): $
(#=$(G(:)R(
C)6(<=G: (#=$(G(:)R(
C=R6=R)G8
.1. 7.. 277
R89(:;(<
17. 7@. 277
=$(8C<(9: certificarea exhaustivitatii achizitiei din import
#8<=E): o%servatia, investi+atia, refacerea calculelor
E=C;#8/<8 O;5<(3(C)<(98: facture externa, =6, /RCE
Calcul si analiza la
soc. )uditata
Calcul si analiza
efectuata de
auditor
Eiferente
Rezultat
21.Y @7@ D@1D. 21.Y @7@ D@1D. 7 5atisfacator
?.DY W D'D!
@@? D@1D
@@! D@2
2.1Y W ?2!7
@@? D!77
@@! D!7
21.1Z?2!7
@@?Z2D
@@!Z 2
nesatisfacator
W Y D12 1!2!2
@@? D@1D
@@! D@2
@@2? 11.1
W Y D121 1!?@2
@@? D!77
@@! D!7
@@2? 11.!2
D121Z .?!
@@?Z 2D
@@!Z 2
@@2?Z D@
/esatisfacator
/esatisfacator
/esatisfacator
.'
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
/esatisfacator
Calculul erorilor:
7
8
1Y
-----------------------Y 7
D@1D.
?2!7
8
2Y
----------------------- J 177 Y 177
?2!7
2D
8
.Y
----------------------- J 177 Y D
D!77
2
8
@Y
----------------------- J 177 Y @, '
D!7
.?!
8
DY
----------------------- J 177 Y 2, 7
1!?@2
2D
8
?Y
----------------------- J 177 Y D
D!77
@7
Produs de audit extern- produsul final al misiunii
2
8
!Y
----------------------- J 177 Y @, '
D!7
D@
8
Y
----------------------- J 177 Y 7, @!
11.!2
12!, 2D
8
Y
----------------------- J 177 Y 1D, '7W

=pinie:
8[ 17 Zopinie favora%ila
8\ ]17, .7^ Z opinie cu rezerve
(n cadrul unei misiuni de audit la 3undatia RC) este necesara exprimarea unei
opinii pentru importul unui utila4:
(nformatiile existente la societatea auditata sunt>
3actura externa cu o valoare de 1D777\ la data de .1. 7.. 277
Eeclaratia vamala de import cu taxele vamale 17W si comision vamal de 1W data
E9( .1. 7.. 277
=rdin de plata din .1. 7.. 277 pentru valoarea totala de 1!?@2 lei
Curs valutar .1. 7.. 277 ., ?172
Curs valutar .7. 7@ 277 .,
(n re+istrul 4urnal au fost identificate urmatoarele inre+istrari conta%ile:
a- 21.Y @7@ D@1D. ,1D777J ., ?172-
%- ?.DY W D'D!
@@? 17W J1D777 J ., ?172Y D@1D
@@! 1W J 1D777 J ., ?172 YD@2
c- W Y D12 1!2D2
@1
Raportul de audit de extern- produsul final al misiunii.
@@? D@1D
@@! D@2
@@2? , D@1D. T D@1D-_ 1'WY 11.1
@2