Sunteți pe pagina 1din 5

Curs_1_28.02.2014 C.I.P.

Proiect termen de predare 25.04.2014


Examen 08.05.2014 ora 16.00
Bibliografie:
1. C.I.P. Greceanu Cocos Virginia, Ed. ni!ersitaria, "uc, 2011
2. C.I.P. Pitu#ice Cosmina, 200$
%. &.'.(.P. 1)1$*2005, cu modi+icari#e u#terioare ,orme#e 'etodo#ogice pri!ind organi-area si conducerea C.I.P.,
p#anu# de conturi si instructiuni de ap#icatie
4. &.'.(.P. 2021*201%
5. Conta.i#itatea institutii#or din sectoru# pu.#ic
O!"#I$"E" C.I.P.
/ 500*2002 #egea +inante#or pu.#ice
Institutia pu.#ica 0IP1 denumirea generica pt. 2d3tia pre-identia#a, par#ament, ministere, institutii pu.#ice autonome
si a#te#e
/ 2$%*2006 #egea pri!ind +inante#e pu.#ice #oca#e
I.P. repre-inta denumirea generica ce inc#ude4 municipii, comune, orase, mun. "ucuresti, sectoare#e mun. "ucuresti,
5udete#e, institutii#e si ser!icii#e pu.#ice din su.ordinea acestora
%rasaturi s&ecifice I.P.:
6unt +inantate preponderent din resurse pu.#ice
Isi des+asoara acti!itatea in interes pu.#ic
,u urmaresc o.tinerea de pro+it
2u un domeniu de acti!itate #imitat si teritorii #imitate
6e in+iintea-a si +unctionea-a in temeiu# unor reg#ementari #ega#e
7omenii in care isi des+asoara acti!itatea4 sanatate, armata si asistenta socia#a, cu#tura, protectia si re+acerea
mediu#ui incon5urator, in!atamant, etc.
Executia bugetara:
Incasarea !enituri#or
E+ectuarea p#ati#or
Princi&iile executiei bugetare:
Princi&iul uni'ersalitatii 8 !enituri#e si c9e#tuie#i#e sa +ie cuprinse in .uget in suma .ruta
(()(( &ublicitatii 8 in+ormatii#e re+eritoare #a proiecte#e de .uget, .ugete#e sa +ie pu.#icate in '.&+icia#
((**(( unitatii 8 !enituri#e si c9e#tuie#i#e sa se regaseasca intr3un singur document
((**(( anualitatii 8 !enituri#e si c9e#tuie#i#e sunt apro.ate pe un an
((**(( s&eciali+arii bugetare 8 !enituri#e sunt trecute in .uget pe surse de +inantare iar c9e#tuie#i#e in +unctie de
destinatia #or, potri!it c#asi+icatiei .ugetare
((**(( unitatii monetare 8 aceeasi moneda 0moneda nationa#a1
Clasificatia bugetara:
2 +ost apro.ata prin &'(P 1)54*2005, cu modi+icari#e si comp#etari#e u#terioare si repre-inta o grupare a !enituri#or si
c9e#tuie#i#or dupa anumite criteria
Pt. c9e#tuie#i#e .ugetare a!em 2 tipuri de c#asi+icatie4
- Economica 0dupa natura si e+ectu# economic1
- (unctiona#a 0dupa destinatia #or1
Organi+area C.I.P:
&rdonatori principa#i 8: ne!oi proprii a#e I.P.
+inantare ,
&rdonatori secundari 8: ne!oi proprii a#e I.P.
+inantare ,
&rdonatori tertiari 8: ne!oi proprii a#e I.P.
- &rdonatoru# de credite raspunde pt. organi-area C.I.P.
- Conta.i#itatea poate +i tinuta de un compartiment distinct, condus de directoru# ec. sau de conta.i#u# se+ care tre.uie sa
ai.a studii ec. superioare sau poate +i tinuta in .a-a unui contract de prestari ser!icii de catre P( sau P; autori-ate.
- Conta.i#itatea tre.uie sa asigure inreg. crono#ogica si sistematica, pre#ucrarea, pu.#icarea, pastrarea in+ormatii#or
re+eritoare #a po-itia +inanciara, per+ormanta +inanciara si +#u<uri#e de tre-orerie
- =eg. 5urna#, =eg. Cartea mare, =eg. in!entar 8: registre o.#igatorii si pt. I.P.
- &'(P %512*2008 pri!ind documente#e 5usti+icati!e4
- 7oc. ;usti+icati!e si reg. conta.i#e se pastrea-a 10 ani
- 6it. +inanciare si state#e se pastrea-a 50 ani.
Planul -e conturi:
Clasa 1 3 conturi de capita#uri
- acti!e +i<e 0aici nu se mai numesc imo.i#i-ate1
- stocuri si productie in curs de e<ecutie
- terti
- #a tre-orerii si instit. de credit 0disponi.i#itati, numeraru# din ca-a
eguli generale -e e'aluare:
1. E'aluare la intrare .unuri#e se e!a#uea-a #a 3 cost de ac9i-itie 0ce#e procurate cu tit#u oneros
- cost de productie 0ce#e o.tinute de I.P.1
- #a !a#oarea 5usta 0ce#e o.tinute cu tit#u gratuit1
Costul -e ac.i+itie este format -in:
- Pr>t de cumparare /
- ?a<e import /
- 2#te ta<e cu e<ceptia ce#or care pot +i recuperate de #a autoritati#e +isca#e @ c9e#tuie#i#e de transport /
- C9e#tu#e#i#e de manipu#are /
- 2#te c9e#tuie#i direct atri.ui.i#e ac9i-itiei
- =educeri#e comercia#e nu +ac parte din costu# de ac9i-itie 0C.2.1
- ?.V.2.3u# !a +ace parte din C.2. atunci cand I.P. nu des+asoara acti!itati economice
Exem&lu: & scoa#a genera#a ac9i-itionea-a un copiator a# carui pr>t de cumparare este de 2.000 #ei ?.V.2. 24A.
C9e#tuie#i#e de transport +acturate 8 100 #ei, ?.V.2. 24A. 6e cere !a#oarea #a care !a +i recunoscut in ct.. .unu#.
e+ol'are:
C.2. 8 01.000 @ 1001 < 1,24 8 2.604 #ei
Exem&lu: & scoa#a genera#a ac9i-itionea-a marBere si .ureti. Pret de cumparare 1.000 #ei. =a.at 10 #ei, remi-a 2A,
?.V.2. 24A. 6e cere !a#oarea #a care !a +i recunoscut in ct.. .unu#.
e+ol'are:
Pr>t de cumparare 1.000 #ei
=a.at 10 #ei
000 lei
=emi-a 02A < ))01 1),80 #ei
010220 lei /
?.V.2. 024A < )$0,201 2%2,85 #ei
(3 C.". 1.204205 lei
Costul -e &ro-uctie este format -in:
- C9e#tuie#i cu materia prima
- 88CC88 manopera directa 0sa#arii si contri.utii1
- 88CC88 energia e#ectrica +o#osita pt. o.tinerea .unu#ui
- 2#te mat. consuma.i#e
- 2#te c9e#t. indirecte de productie
Exem&lu: Pt. o.tinerea unui program in+ormatic, o I.P. a e+ectuat urmat. c9e#tuie#i4
6ec. # Ian. #/1
6a#ariu# persona#u#ui imp#icat in o.tinerea programu#ui in+ormatics
C9e#t. cu contri.. a+erenta sa#arii#or persona#ui#ui imp#icat in o.tinerea programu#ui in+ormatic
C9e#t. cu sa#ariu# manageru#ui
C9e#t. cu contri.utii#e a+erente sa#ariu#ui directoru#ui
C9e#t. cu amorti-. ca#cu#atoare#or uti#i-ate de persona#u# imp#icat in o.tin.programu#ui in+ormatics
C9e#t. cu materia#e consuma.i#e
C9e#t. protoco#
5.000
1.500
2.000
%00
400
120
200
5.000
1.500
2.000
%00
400
140
%00
Cand !a +i recunoscut programu# in+ormatic in ct.. si #a ce !a#oareD
e+ol'are: Programu# in+ormatic !a +i recunoscut in ct.. in #una Ian ,@1 #a costu# de4 05.000 @ 1.500 @ %00 @ 1201 @
05.000 @ 1.500 @ %00 @ 1%01 8 6.)20 @ 6.)%0 8 1%.850 #ei
Va#. 5usta pt. .unuri primite cu tit#u gratuit
2. E'aluare la iesire 7sau la -area in consum8 .unuri#e se e!a#uea-a #a !a#. de intrare sau !a#. ree!a#uata 0pt. ca
!a#oarea ree!a#uata in#ocuieste !a#oarea din ct..1
Exem&lu: o I.P. detine un .un a carui !a#. este de 10.000 #ei, iar !a#oarea neta ct.. 0!a#. de intrare depreciere
amorti-are1 este de 5.000 #ei
4. E'aluare la in'entar se +ace #a !a#. de in!entar, sta.i#ita in +ct. de uti#itatea .unu#ui, starea .unu#ui, pretu# pietei c+.
,orme#or emise de '.(.P. 0&.'.(.P. 2861*200)1
4. E'aluarea la inc.i-erea exercitiului financiar se compara !a#. de in!entar cu !a#oarea din ct..
- In ca-u# acti!e#or de4 VI E VC 8: inreg. amorti-are sup#imentara sau a5ustare FFe#emente#or de Pasi! 0datorii1
VI : VC 8: se mareste suma datorii#or
Exem&lu: o I.P. detine un teren a carui !a#. de intrare este de 200.000 #ei, iar !a#. de in!entar a acestuia este de
180.000 #ei. /a ce !a#oare !a +i re+#ectat in .i#ant terenu# si ce repre-. di+erenta dintre !a#. de intrare si !a#. de in!entar D
e+ol'are: In .i#ant se recunoaste #a 180.000 #ei iar di+. de 20.000 #ei repre-inta depreciere.