Sunteți pe pagina 1din 7

14.03.

2014_Curs 3 CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE


Activele fixe active detinute de catre I.P. in scopul utilizarii pe termen lung
Sunt: 1. necorporale
2. corporale
3. financiare
1. Activele fixe nec!"!#le sunt fara substanta fizica ce se utilizeaza pe o perioada m.mare de 1an
Ele cu"!in$: c!elt. de dezvoltare
concesiuni" brevete" licente" marci comerciale
drepturi si active similare
inregistrari ale evenimentelor culturalsportive #lucrari literare" artistice" emisiuni radio $v inregistrate%
in curs de e&ecutie si avansuri pt. active fi&e necorporale
alte active fi&e necorporale #programele informatice%
2. Active fixe c!"!#le repr. obiectul sau comple&ul de obiecte utilizate ca atare si care indeplinesc conditiile'
au o valoare m.mare decat cea prevazuta prin !ot. de guvern #2.(00% si va fi utilizata pe o perioada m.mare de
1an
Ele cu"!in$: terenuri
amena)ari terenuri
constructii
mi)l. de transport
instalatii te!nice
animale si plantatii
avansuri si active fi&e corporale in curs de e&ecutie
alte active ale statului #zacaminte" rezervele de apa" rezerve piscicole%
mobilier si alte ec!ipamente corporale " aparatura birotica%
3. Activele fin#nci#!e sunt reprez.de instrumente de capital #actiuni detinute la soc. comerciale sau institutii
internationale
Ele cu"!in$: obligatiuni
depozite pe termen lung
credite acordate
garantii depuse de catre I.P.
Recun#%te!e# %i ev#lu#!e# #ctivel! fixe:
Pt. activele fi&e necorporale si corporale momentul recunoasterii in ctb. este reprez. de momentul transferului dreptului
de proprietate pt. activele dobandite cu titlu oneros" sau momentul intocmirii documentelor pt. activele obtinute de
catre I.P. din forte proprii si pt. cele obtinute cu titlu gratuit
1
Inceea ce priveste activele financiare" momentul recunoasterii in ctb este reprez. in momentul dobandirii acestora sau
constituirii dreptului de creanta.
Conturile cu a)utorul carora se tine evidenta activelor fi&e se regasesc in grupa'
20 *ctive fi&e necorporale
21 *ctive fi&e corporale
23 *ctive fi&e in curs si avansuri pt. active fi&e
2+ *ctive financiare
Ev#lu#!e# #ctivel!
L# int!#!e# #ctivel! fixe %e f#ce: la cost de ac!izitie
la cost de productie
la valoarea )usta
C!eltuielile ulterioare se recunosc astfel'
In conturile de c!eltuieli daca au ca efect mentinerea parametrilor stabiliti initial
In conturile de active fi&e daca se imbunatatesc performantele fata de parametrii stabiliti initial
L# invent#! %e f#ce la valoarea de inventar
L# ie%i!e %e f#ce la valoarea de intrare
In bilant activele fi&e vor fi prezentate la valoarea de intrare m. putin deprecierea cumulata.
Bunu!ile c#!e #"#!tin $i&eniului "u'lic sunt cele care apar in constitutie si in ane&a la ,g. 213-1../ privind
proprietatea publica si regimul )uridic al acesteia cu modificarile ulterioare si orice alte bunuri care potrivit legii sunt de uz
sau interes public.
(&eniul "u'lic #l )u$etel! este alcatuit din bunurile aflate in ane&a la ,g. 213-1../ precum si orice alte bunuri
declarate de uz sau interes public )udetean printro !otarare a Consiliului )udetean.
(&eniul "u'lic #l c&unel!* !#%el! %i &unici"iil! este alc. din bunurile e&emplificate in ane&a la ,g.
213-1../ si orice alte bunuri declarate de uz sau interes public local printro !otarare a Consiliului local
Celelalte bunuri care sunt in proprietatea I.P. si nu apartin domeniului public" apartin domeniului privat
*ctivele fi&e corporale -necorporale care nu se amortizeaza" in momentul recunoasterii in ctb. se inreg. in debitul #0% unui
ct. din clasa 121 si in creditul #C% ct. de fonduri #simbolul 100" 101" 102" 103" 104%
2unurile care nu se amortizeaza potrivit 3rdonantei nr. /1-2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fi&e aflate in
patrimoniul I.P. cu modificarile ulterioare sunt'
2unurile care apartin domeniului public
*ctivele fi&e aflate in conservare
$erenurile
2unurile care fac parte din patrimoniul culturalnational
,acurile" baltile si iazurile care nu repr. rezultatul unei investitii
2unurile de natura armamentului si te!nicii de lupta
$oate nu %e #&!ti+e#+#
2
Cf. 3rdinului 1.14-200( dintre activele fi&e necorporale" inregistrarile evenimentelor culturalsportive nu %e #&!ti+e#+#
si de la activele fi&e corporale" terenurile si alte active ale statului nu %e #&!ti+e#+#
(e"!ecie!e# #ctivel! fixe
5e inreg. in ctb. atunci cand valoarea actuala este m.mica decat valoarea ctb
Poate fi reversibila #apare la bunurile care nu se amortizeaza% si ireversibila #la bunurile care se amortizeaza%
*ctivele financiare nu %e #&!ti+e#+#
(e"!ecie!e# !eve!%i'il# se inreg. in ct. rectificative din grupa 12. *)ustari pt deprecierea sau pierderea de
valoare a activelor fi&e1
(e"!ecie!e# i!eve!%i'il# ,#&!ti+#!e#- se inreg. in ct. din grupa 12/ *mortizari privind activele fi&e1
6etoda de amortizare utilizata este metoda liniara si numai liniara
Activele fixe nec!"!#le %e #&!ti+e#+# astfel'
C!eltuielile de dezvoltare se amortiz. in ma&. ( ani
Concesiuni" brevete" licente" marci comerciale" etc #ct. 20(% se amortiz. pe durata utilizarii lor
Programele informatice se amortiz. pe durata estimata a utilizarii lor dar sa nu depaseasca ( ani
Activele fixe c!"!#le %e #&!ti+. pe duratele prevazute in catalogul duratelor normale de functionare
aprobat prin !otarare de guvern
A&!ti+#!e# se calculeaza si amortizeaza incepand de luna viitoare de la data punerii in functiune
Reev#lu#!e# #ctivel! fixe:
Re.ulile 3rdonanta /1-2003
I.P. sunt obligate sa reevalueze terenurile si constructiile cel putin o data la 3 ani
7aloarea )usta poate fi stabilita fie de evaluatorii autorizati fie de catre o comisie numita de ordonatorul de credite.
0in comisia numita de ordonatorul de credite trebuie sa faca parte specialisti ca sa poata aprecia gradul de uzura
fizica si morala" utilitatea bunului si pretul pietei
0aca se stabileste ca pt. un bun dintro anumita categorie valoarea )usta sa fie stabilita de o comisie din interiorul I.P.
valoarea )usta a tuturor bunurilor din acea categorie se va stabili in acelasi mod
8&ista si bunuri care nu %e !eev#lue#+# :
*ctivele fi&e intrate in cursul anului in care se efectueaza reevaluarea
*ctivele fi&e aflate in conservare
*ctivele fi&e corporale in curs de e&ecutie
*ctivele fi&e care au durata normala de functionare e&pirata la data reevaluarii
*ctivele fi&e care la data reevaluarii au documentele de scoatere din functiune intocmite dar nu au fost aprobate
inca
(ife!entele $in !eev#lu#!e:
Pt. activele care nu se amortizeaza'
daca avem o scadere a valorii ctb. #79 : 7C% se debiteaza ct. 110( ;ez. din reevaluare1 si se crediteaza ct. de
clasa 2
cls 2 < cls 1 10( < cls 2
scade cls 1 < 10(
daca 79 = 7C marim valoarea ct de clasa 2 si 110( ;ez. din reevaluare1 si marim val. soldurilor 10( < cls 1
creste cls 2 < 10(
3
10( < cls 1
Pt. activele amortizabile se compara 79 si val. neta ctb'
daca avem o crestere a val. nete ctb. #79 = val. neta ctb.% se va trata astfel'
in cazul in care nu a mai avut loc o alta reeval. se mareste valoarea ct. de clasa 2 si creste valoarea ct. 10(
daca a mai avut loc o reevaluare si in urma aceleia a rezultat o diminuare a val. nete ctb. inregistram pe ct.
de c!eltuiala #+/1% . Intai se acopera val. c!eltuielii si daca mai ramane vreo diferenta se ma)oreaza ct. 10('
cls 2 < > #1% 79 minis val. neta ctb.
4/1 #2% valoarea c!eltuielii inreg. la reevaluarea anterioara
10( #1 2% diferenta dintre 79 si valoarea c!eltuielii
in cazul in care din reevaluare rezulta o diminuare a val. nete ctb. trebuie sa tinem cont daca este vorba de
prima reevaluare
+/1 < cls 2
in cazul in care nu suntem la prima reevaluare si avem de)a inregistrata o rezerva din reevaluare in creditul
ct. 10( se diminueaza valoarea ct. de clasa 2 si daca ramane vreo diferenta se trece pe ct. de c!eltuiala
> < cls 2 #1% val. neta ctb minus 79
10( #2% val. rezervei din reevaluare e&istenta
+/1 #1 2% diferenta
A"lic#tii:
1. 6odalitatea de intrare a activelor fi&e in institutii' 3 universitate finantata din bugetul de stat ac!izitioneaza de la o
editura dreptul de reproducere a unui atlas geografic . 7aloarea cf. facturii este 3.000 lei. 0reptul este ac!iz. pt. a fi
utilizat pe o perioada de 3 ani. 0upa aceasta perioada activul va fi scos din functiune.
Re+lv#!e:
Ac/i+iti#:
20( < 404 3.000
0l#t# fu!ni+!:
404 < 440 00 00 11 3.000
2uget de stat
A&!ti+#!e#:
+/1 11 < 2/0 12 3.000 -3 ani <= 1.000-an
(u"# 3 #ni v# fi %c% $in functiune:
2/0 12 < 20( 3.000
2. ?n minister ac!iz. o cladire in care isi va desfasura activitatea. Cost de ac!iz. 300.000 lei. Cladirea in care isi va
desfasura activitatea ministerul face parte din domeniul public cf. ,g. 213-1../. Cf. 3rdonantei /1-2003 cladirea nu este
amortizabila.
Re+lv#!e:
In!e.i%t!#& #c/i+iti# cl#$i!ii in "#t!i&niul I.0. ,#ctiv fix c!"!#l-:
212 < 101 300.000
In!e.i%t!#& c/eltui#l# #ctivului fix ne#&!ti+#'il:
4
+/2 01 13 < 404 300.000
+/2 01 13 C!elt. cu activele fi&e corporale neamortizabile altele
In!e.i%t!#& #c/it#!e# cl#$i!ii:
404 < 440 00 00 11 300.000
2uget de stat
*ctivele fi&e corporale neamortizabile se inreg. in momentul ac!iz. in debitul unui ct. de clasa 2 si creditul unui ct.
de clasa 1 #100" 101" 102" 103" 104%
0atoria fata de furnizor se inreg. in debitul ct. +/2 11-+/2 12 si in creditul ct. 404
+/2 11 C!elt. cu activele fi&e corporale neamortizabile
+/2 12 C!elt. cu activele fi&e necorporale neamortizabile
5pre deosebire de activele fi&e amortizabile pt. care valoarea de intrare se trece treptat pe c!elt. atunci cand se
inreg. amortizarea" valoarea activelor fi&e neamortizabile se trece in momentul ac!izitiei pe ct. de c!eltuiala #+/2%
3. ?n minister ac!iz. o cladire in care isi va desfasura activitatea. Cost de ac!iz. 300.000 lei. Cladirea in care isi va
desfasura activitatea ministerul face parte din domeniul public cf. ,g. 213-1../. Cf. 3rdonantei /1-2003 cladirea nu este
amortizabila. Presupunem ca aceasta cladire este reevaluata iar in urma reevaluarii avem o 79 de 310.000 lei
Re+lv#!e:
212 < 10( 12 10.000 #310.000 300.000%
10( 12 < 101 10.000
4. ?n minister ac!iz. o cladire in care isi va desfasura activitatea. Cost de ac!iz. 300.000 lei. Cladirea in care isi va
desfasura activitatea ministerul face parte din domeniul public cf. ,g. 213-1../. Cf. 3rdonantei /1-2003 cladirea nu este
amortizabila. Presupunem ca aceasta cladire este reevaluata iar in urma reevaluarii avem o 79 de 2/0.000 lei
Re+lv#!e:
10( 12 < 212 20.000 #300.000 2/0.000%
101 < 10( 12 20.000
2. 3 primarie finantata din bugetul local ac!iz. un laptop in val. de 2.400 lei. 0urata normala de functionare cf. catalogului
duratelor normale de functionare este intre 3 ( ani. 3rdonatorul de credite a aprobat 3 ani.
Re+lv#!e: laptopul activ fi& corporal
In!e.. #c/i+iti#:
214 < 404 2.400
0l#t# fu!ni+!:
404 < 440 00 00 12 2.400
2uget local
A&!ti+#!e# 'unului:
+/1 11 < 2/1 14 2.400-3 <= .00 lei-an
(u"# 3 #ni l#"t"ul %e c#%e#+# %i %e 'tin "ie%e $e %c/i&' in v#l. $e 111 lei:
Casarea' 2/1 14 < 214 2.400
Inreg. piese de sc!imb' 302 14 < 4.1 100
5
5. Intrarea cu titlu gratuit' ?n spital primeste prin donatie de la o clinica privata o ambulanta evaluata la 10.000 lei
Re+lv#!e:
Inreg. bunul primit cu titlu gratuit
213 13 < 44. 10.000
6. 2unurile primite prin transfer cu titlu gratuit' 3 primarie primeste prin transfer de la 6inisterul *griculturii un teren
evaluat la 20.000 lei. $erenul va face parte din domeniul public a unitatilor adtiv teritoriale.
Re+lv#!e: Attn77 Te!enu!ile nu %e #&!ti+e#+#
0!i&#!i# t!#n%fe!# $e l# &ini%te! te!enul:
211 11 < 103 20.000
8ini%te!ul t!#n%fe!# te!enul l# "!i&#!ie:
101 < 211 11 20.000
211 11 < 101 20.000
9. ?n spital subordonat 6inisterului 5anatatii consolideaza si modernizeaza cladirea in care isi desfasoara activitatea.
7aloarea facturii de lucrari este de 1(.000 lei. Cladirea face parte din domeniul public al statului.
Re+lv#!e: : *vem c!elt. ulterioare'
In!e.i%t!#!e# initi#l# ,cl#$i!e# ne!env#t#-:
212 < 101
In!e.i%t!#& &$e!ni+#!e# cl#$i!ii:
212 < 101 1(.000
Evi$entie& $#t!i# f#t# $e fu!ni+!:
+/1 11 < 404 1(.000
0l#t# fu!ni+!ului $in 'u.etul $e %t#t:
404 < 44 00 00 11 1(.000
3. Primaria sectorului 1 vinde prin licitatie un autoturism la pretul ad)udecat de 2.000 lei. 7aloarea de intrare a bunului este
de 20.000 lei" iar valoarea ramasa de amortizat este de 1..00 lei
Re+lv#!e:
(e%c#!c#!e# #uttu!i%&ului $in .e%tiune:
> < 213 13 20.000
2/1 13 1/.100
+.1 1..00
V#n+#!e# #uttu!i%&ului:
4+1 < 4.1 2.000
6
7