Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 05_28.03.

2014 CREANTELE SI DATORIILE


Creantele - drepturi ale IP asupra tertilor ca urmare a livrarii de bunuri, prestarii de servicii pt. care trebuie sa primeasca un
ecivalent banesc sau o contraprestatie.
Datoriile ! obli"atii ale IP provenite din evenimente trecute pt. decontarea carora se asteapta o iesire de resurse ce
incorporea#a bene$icii economice.
%& ' 1 an
%( ) 1 an
- Creantele si datoriile se recunosc in ctb. atunci cand are loc operatia nu in momentul incasarii sumelor sau a platii.
- Ctb. decontarilor cu tertii asi"ura evidenta operatiilor "enerate de relatiile IP cu $urni#orii, client, an"a*atii bu"etelor,
creditori+debitori diversi, creditori+debitori ai bu"etelor etc.
Evaluarea creantelor si datoriilor
- ,valuarea initiala se $ace la -. pt. creante si datorii in lei.
- Creantele si datoriile in valuta se evaluea#a initial la cursul /.0 din data operatiei.
Evaluarea la momentul decontarii
- Creantele si datoriile in valuta se vor deconta la cursul de scimb al /.0 din #iua tran#actiei.
- In momentul decontarii creantelor in lei si in valuta pot aparea di$erente de curs valutar 1
$avorabile se inre"istrea#a in ctb. sub $orma de venituri
ne$avorabile se inre"istrea#a in ctb. sub $orma de celtuieli.
Evaluarea la bilant
- Creantele si datoriile in lei vor $i recunoscute in bilant la valoarea lor probabila de incasat respective de platit.
- 2aca valoarea de inventor a creantelor este mai mica decat -. ctb. a acestora pt. di$erenta se va constitui o a*ustare pt.
deprecierea creantelor.
- Creantele si datoriile in valuta vor $ie evaluate la cursul comunicat de /.0 pt. ultima #i a e3. $in.
- 0ecunoasterea decontari $ata de $urni#or se reali#ea#a cu a*utorul contului de clasa 40 4Furnizori si conturi asimilate4
- 2econtarea cu clientii vor $i recunoscute in contul din "rupa 41 5Clienti si conturi asimilate4.
- 2econtarile cu personalul vor $i recunoscute in ctb. utili#and din "rupa 42 5Personal si conturi asimilate4.
- 6sistenta sociala si protectia sociala se recunosc in ctb. cu a*utorul conturilor din "rupa 43 56si"urari sociale, protectia
sociala si conturi asimilate4.
- 2econtarile cu bu"etul statului si bu"etul local, bu"etul asi"urari sociale de stat se vor evidentia in conturile din "rupa 44
5/u"etul statului, bu"etul local, bu"etul asi"urarilor sociale de stat si conturi asimilate4.
- 2econtarile cu debitori+creditori diversi, debitori+creditori ai bu"etelor vor $i recunoscute in ctb. utili#and conturile din "rupa
47 52ebitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bu"etelor4
- In contul1
473 5Crean8e ale bu"etului de stat4 se inre"istrea#a ta3e.
474 5Crean8e ale bu"etului local4 se inre"istrea#a ta3 ape terenuri, cladiri, mi*loace de transport.
475 5Crean8e ale bu"etului asi"ur9rilor sociale de stat4 se inre"istrea#a contributia la asi"urarile sociale de stat.
477 5Crean8e ale bu"etelor $ondurilor speciale :i ale bu"etului tre#oreriei statului4 se inre"istrea#a soma* etc.
1
- ;rupa 48 52econtari4
- ;rupa 4< 56*ustari pt. depreciere creantelor4
- Creantele bu"etare de la 473 pana la 477 repre#inta creante din impo#it, ta3e, contributii si alte venituri bu"etare precum
si accesoriile acestora = penalitatile care se percep>.
- 2ocumentele *usti$icative in b#a carora vor $i inre"istrate in ctb IP sunt1
2eci#ia de impunere
2eclaratia $iscal
2eclaratia vamala
P.-. de constatare si sanctionarea contraventiei pt. amen#i
2eci#ia re$eritoare la obli"aia de plata accesorii = penalitati de intar#iere>
APLICATII:
! O IP de subordonare locala "#$% &inantata inte'ral de la bu'et acorda un avans de (## lei unui an'a)at care
*leaca in dele'atie $ zile! Titularul de avans a de*us decontul si documentele )usti&icative res*ectiv &actura de
cazare de (# lei si biletele de tren de ## lei in ziua urmatoare sosirii! Di&erenta de restituit o va de*une in
casierie cu doua zile intarziere *t! care are de ac+itat *enalitati de $,$- lei!
Rezolvare:
Ridicarea banilor de la trezorerie
581 01 01 02 6 ? @@0 00 00 02 6 500 lei
.irarea banilor in casa
531 01 01 02 6 ? 581 01 01 02 6 500 lei
Acordarea avans de*lasare
542 01 00 02 6 ? 531 01 01 02 6 500 lei
Inc+idere decont
A ? 542 01 00 02 6 500 lei
747 00 00 02 6 27
714 00 00 02 6 250
428 01 02 02 6 224
Inre'istrare de*unere di&erenta
531 01 01 02 6 ? 428 01 02 02 6 224 lei
Inre'istrare *enalitatilor de intarziere
428 01 02 02 6 ? 448 01 00 02 6 2,24 lei
Retinere *enalitate din salariu
421 00 00 02 6 ? 428 01 02 02 6 2,24 lei
Plata datoriei catre bu'et
448 00 02 6 ? @@0 00 00 02 6 2,24 lei
2
$! O IP de subordonare locala &inantata inte'ral de la bu'et emite &acture in valoare de $!### lei re*rezentand c+irie
de la un cabinetele inc+iriate medicilor *e care o va incasa sau o va vira la bu'et!
Rezolvare:
Inre'istrarea creantei
In momentul in care se emite $actura se inre"istrea#a creanta asupra tertilor si datoria $ata de bu"et deoarece nu
repre#inta un venit propriu al institutiei.
411 01 01 02 6 ? 448 01 00 02 6 2.000 lei
Scaderea creantei
In momentul in care se incasea#a $actura se va inre"istra scaderea creantei si acitarea datoriei $ata de bu"et.
448 01 00 02 6 ? 441 01 01 02 6 2.000 lei
A*licatii / Creante
! Directia de im*ozite si ta0e locale " #$A% inre'istreaza creantele *rivind im*ozit *e cladiri (#!### lei!
Inre'istrarea creantei
47B ? @BB
Incasarea creantei
531 ? 47B
52B
5@B
Rezolvare:
Inre'istrarea creantei
474 00 00 02 6 ? @34 00 00 02 6 50.000 lei
Incasare numerar si di&erenta *rin banca
A ? 474 00 00 026 50.000 lei
531 01 01 02 6 10.000
521 00 02 6 40.000
$! O IP de subordonare de stat sursa de &inantare inte'ral de la bu'et inre'istreaza *e baza declaratiei &iscal
de*use de contibuabil cu urmatoarele venituri:
Im*ozit *e venit activitatii inde*endente -#!### lei
Im*ozit *e venit din salarii 1#!### lei
Im*ozit *e *ro&it ((!### lei
Rezolvare:
Inre'istrare creanta
473 00 00 016 ? A 175.000 lei
@31 01 00 01 6 40.000 lei
@33 00 00 01 6 @0.000 lei
@30 01 00 01 6 55.000 lei
Plata creantei
520 00 01 6 ? 473 00 00 01 6 175.000 lei
3
2! O IP de subordonare de stat sursa de &inantare inte'ral de la bu'et inre'istreaza *e baza declaratiei de*usa de
catre contribuabil urmatoarele:
a% CASS 30.000 lei an"a*ator
32.000 lei an"a*at
inre'istrarea creantei
477 05 00 01 6 ? A 72.000 lei
@45 03 00 01 6 30.000
@47 03 00 01 6 32.000
Inre'istrare incasare
5@1 00 01 6 ? 477 05 00 01 6 72.000 lei
b% AS 10.000 lei an"a*ator
10.000 lei an"a*at
Inre'istrare creanta
477 04 01 01 6 ? A 20.000 lei
@45 02 00 01 6 10.000
@47 00 01 01 6 10.000
Incasarea creantei
5@4 01 02 01 6 ? 477 04 01 01 6 20.000 lei
APLICATII 3 T.A
! Soc! 4 datoreaza T.A con&orm declaratiei (!### lei , intarziere *lata zi si *enalitati de 5 lei, datoria se va
ac+ita *rin virament!
Rezolvare :
Inre'istrare creanta
473 00 00 01 6 ? @35 01 00 01 6 15.000 lei
Inre'istrare *enalizari
473 00 00 01 6 ? @35 01 00 01 6 7 lei
Incasarea creantei
520 00 01 6 ? 473 00 00 01 6 15.007 lei
$! Soc! 6 are T.A de recu*erate -!### lei! In luna urmatoarea are T.A de *lata de 1!### lei!
Rezolvare:
Inre'istrarea creantei
473 00 00 01 6 ? 47@ 01 00 01 6 4.000 lei
Scaderea creantei si a datoriei
47@ 01 00 01 6 ? 473 00 00 01 6 4.000 lei
473 00 00 01 6 ? @35 01 00 01 6 3.000 lei
Incasarea
520 00 01 6 ? 473 00 00 01 6 3.000 lei
4
2! 7n ordonator de credite din sectorul invatamant universitar " #A % *rimeste *t! trim! I. un credit bu'etar in
valoare de 28!### lei *t! urmatoarele destinatii:
- Ac+izitie microbuz 2!### lei
- Ac+izitie rec+izite $!### lei
- Ac+izitie scanner -!### lei
- Incalzit si iluminat !(## lei
- Posta si teleconumicatii (## lei
Pe *arcurul trimestrului institutia a e&ectuat urmatoarele tranzactii:
- Ac+izitie microbuz con&! &act! 2#!### lei
- Ac+izitie rec+izite $# lei
- Consum rec+izite (## lei
- Ac+izitie scanner -!### lei
- Scoate din evident mobilier uzat !(## lei
- Inre'istreaza &act! de ener'ie electrica !(## lei
- Inre'istreaza &act! de tele&onie (## lei
/ Rece*tioneaza *ro'ram in&ormatic in re'ie *ro*rie !$## lei
Rezolvare:
Ac+izitie microbuz
6ci#itie
213 03 00 01 6 ? 404 01 00 01 6 30.000 lei
Plata
404 01 00 01 6 ? @@0 00 00 01 6 30.000 lei
Ac+izitie materiale consumabile
6ci#itie
302 08 00 01 6 ? 401 01 00 01 6 2.000 lei
Plata
401 01 00 01 6 ? @@0 00 00 01 6 2.000 lei
2area in consum
702 08 00 01 6 ? 302 08 00 01 6 500 lei
Ac+izitie scanner
6ci#itie
214 00 00 01 6 ? 404 01 00 01 6 4.000 lei
Plata
404 01 00 01 6 ? @@0 00 00 01 6 4.000 lei
Scoatere din evidenta mobilier uzat
703 00 00 01 6 ? 303 02 00 01 6 1.500 lei
Facura ener'ie electrica
Inre"istrare
710 00 00 01 6 ? 401 00 00 01 6 1.500 lei
5
Plata
401 00 00 01 6 ? @@0 00 00 01 6 1.500 lei
Factura de tele&onie
Inre"istrare
727 00 00 01 6 ? 401 00 00 01 6 500 lei
Plata
401 00 00 01 6 ? @@0 00 00 01 6 500 lei
Inre'istrare *ro'ram in&ormatic
208 01 00 01 6 ? @21 00 00 01 6 1.200 lei
Inc+iderea contului de venituri
@21 00 00 01 6 ? 121 00 00 01 6 1.200 lei
Inc+iderea contului de c+eltuieli
121 00 00 01 6 ? A 4.000 lei
702 08 00 01 6 500 lei
703 00 00 01 6 1.500 lei
710 00 00 01 6 1.500 lei
727 00 00 01 6 500 lei
Inc+iderea contului de credit bu'etar
@@0 00 00 01 6 ? 520 02 00 01 6 38.000 lei
La s&arsitul e0! &inanciar
520 02 00 01 6 ? 48< 00 00 01 6 38.000 lei
In e3. $inanciar urmator atat soldul contului 121 cat si re#ultatul e3ecutiei bu"etare =48< 52econt9ri privind Cnceierea
e3ecu8iei bu"etului de stat din anul current4 > vor $i trans$erate asupra re#ultatului reportat.
121
4.000 1.200
&21 2.800

11@ 00 00 01 6 ? 121 00 00 01 6 2.800 lei
48< 00 00 01 6 ? 11@ 00 00 01 6 38.000 lei
6