Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de tiine politice, adminsitrative i ale comunicrii

Catedra de tiine politice


Anul I de studii
Anul universitar 2012-2013
Institutii politice. Sistemul politic romnesc
In!ormaii "enerale despre disciplin#
$ro!esori titulari#
Curs: Conf. univ. dr. Emil Boc
Seminar: asist. univ. dr. Cynthia Carmen Curt
Modalitai de contactare: e-mail: curt_cynthia@yahoo.com
%umr de credite# 4 Cod# ULE1103
$ro"ramare &n orar a activitilor didactice#
Curs: joi, 0.00.-10.00, !ala ""#4, cl$direa %acultaii de &tiine 'olitice, admin!itrati(e &i ale
comunic$rii
Seminarii:)ru'a 1 * Luni 1+.00-1,.00 !ala ""#4
)ru'a - - Luni 1,.00-1.00 !ala""#4
Scopurile "enerale ale cursului#
.ur!ul i!i 'ro'une in!u!irea unor conce'te teoretice de /a0a re1eritoare la e(olutia in!titutiilor
'olitice !i rolul ace!tora 2n cadrul !tatului de dre't. 3e a!emenea, cur!ul urmare!te 1ormarea
a/ilitatilor de anali0a critica a 1enomenelor 'olitice, 'rin in!u!irea unor conce'te teoretice de /a0a
re1eritoare la in!titutiile 'olitice !i interactiunile con!titutionale dintre ace!tea. 4tudiul di1eritelor
a/ordari teoretice e5'rimate in literatura de !'ecialitate urmare!te, 'e lan6a 1amiliari0area la ni(el
conce'tual, !i (eri1icarea 1e0a/ilitatii di(er!elor teorii anali0ate 'rin ra'ortarea lor la ca0uri
'ractice.
'(iectivele cursului#
%amiliari0area !tudentilor cu terminolo6ia !i conce'tele de /a0a !'eci1ice din !1era in!titutiilor
'olitice7
8nali0a !i de0/aterea critica a e(olutiei in!titutiilor 'olitice din cadrul !i!temului 'olitic
rom9ne!c
3e0(oltarea a/ilitatilor de o'erationali0are cu a'aratul metodolo6ic !'eci1ic in anali0a
in!titutiilor 'olitice din :omania.
$re)entare "enerala#
Urmarea ace!tui cur! 're!u'une intalniri !a'tamanale ;- ore< care au ca !co' 'redarea !i de0/aterea
materialelor indicate in /i/lio6ra1ie, alaturi de o acti(itate de !eminar de - ore 'e !a'tamana, in
decur!ul !eme!trului.
*valuarea studentilor !e (a 1ace 'e /a0a unei lucrari de cercetare, acti(itatea de cur! !i !eminar *
-0= din nota 1inala, un te!t 1inal * 0= din nota 1inala. Punctajul de la seminar este obligatoriu
pentru promovarea examenului.
>re0ena !olicitat$ e!te de minimum ,?=, at9t 'entru cur!uri c9t &i 'entru !eminarii. @n cadrul orelor
!e (a ine e(idena 're0enelor &i a/!enelor.
Fraude &n e+amen#
%raudele de!co'erite 2n cadrul e5amenului (or 1i !ancionate cu e5cluderea din e5amen, notarea cu
nota 1 &i 'ro'unerea !tudentului 'entru e5matriculare 2n !edina de catedr$.
Cazurile de plagiat, 2n m$!ura 2n care (or 1i de'i!tate, (or 1i !ancionate con1orm 'oliticii .atedrei
de &tiine 'olitice 'ri(itoare la 'la6iat ;a !e (edea 'a6ina de internet a catedrei de !tiinte 'olitice -
AAA.'olito.u//cluj.ro - !eciunea cu re6uli 'ri(itoare la 'la6iat, !au direct linB-ul
htt':##AAA.'olito.u//cluj.ro#'olito#documente#re6uli_'la6iat.'d1<
,i(lio"ra!ie "enerala#
1. 3eleanu "., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat, Cucure!ti:
..D.CecB, -00+7 Coc E., .urt .., Institutii politice si constitutionale in Romania, .luj-
Ea'oca: 8ccent, -007 "one!cu .., Tratat de drept constitutional contemporan, ed. a !a,
Cucure!ti: .D CecB, -007 .on!tantine!cu M., "or6o(an 8., Muraru "., Fana!e!cu 4.,
.on!titutia :omaniei re(i0uita * comentarii !i e5'licatii -, Cucure!ti: 8ll CecB, -0047
3ra6anu F., "rept constitutional si institutii politice, Cucure!ti: Lumina-Le5, -0007
Muraru "., Fana!e!cu 4., "rept constitutional si institutii politice, ed. a 5ii-a, Cucure!ti:
..D.CecB, -00?, -00+7 "one!cu .., "rept constitutional comparat, Cucure!ti: .D CecB,
-007 .on!tantine!cu M., Muraru "., "or6o(an 8., Revizuirea Constitutiei Romaniei,
e5'licatii !i comentarii, Cucure!ti: :o!etti, -0047
-escrierea cursului#
I# -eterminarile sistemului politic. Statul. Cetenia romn
1. Conceptul de sistem politic. Functiile sistemului politic.
2. Statul. *lementele statului# populatia - cetatenia romana. teritoriul. puterea de stat -
teoria separatiei puterilor in stat.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie #
". 3eleanu, "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale * in dre'tul roman !i dre'tul com'arat,
Cucure!ti: ..D.CecB, -00+7 '. 333-3,1
E. Coc, .. .urt, "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent, -00,
'. ,-1G, 30-4+
,i(lio"ra!ie recomandata#
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice , Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00?7
F. 3ra6anu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: Lumina Le5, -000
II. Forma puterii pu(lice
1. Structura de stat.
2. Forma de "uvernmnt
3. /e"imurile politce
,i(lio"ra!ie o(li"atorie#
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale- in dre'tul roman !i dre'tul com'arat,
Cucure!ti: ..D.CecB, -00+7'. G4 - 13?
F. 3ra6anu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: Lumina Le5, -0007 (ol. 1, '.
--3 * -?1
,i(lio"ra!ie recomandata#
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00?7
III. 0eoria Constitutiei.
1. Constituia &n sistemul 1uridic normativ.
2. Clasi!icare.
3. /evi)uirea Constitutiei.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie#
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale in dre'tul roman !i dre'tul com'arat,
Cucure!ti: ..D.CecB, -00+7 '. 410 * 41G, 43,-44-
E. Coc, .. .urt, "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent, -00,
'. 4 - ?,
,i(lio"ra!ie recomandata#
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00?7 (ol.1
Coc E., 4e'aratia 'uterilor in !tat, .luj-Ea'oca: >re!a Uni(er!itara .lujeana, -000.
I2. $uterea le"islativa in /omania
1. ,icameralism vs. 3nicameralism.
2. 4andatul parlamentar. Actele parlamentului.
3. $rocedura le"islativa ordinara.
5. 3nele modalitati de actiune si control ale le"islativului asupra e+ecutivului.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie#
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale, in dre'tul roman !i com'arat, Cucure!ti:
..D.CecB, -00+7 '. +1-- +41, +41-,13
E. Coc, .. .urt, "n!titutii 'olitice !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent,
-007 '. +? * 103
,i(lio"ra!ie recomandata#
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00+7 (ol.""
M. .on!tantine!cu, 8. "or6o(an, ". Muraru, 4. Fana!e!cu, .on!titutia :omaniei re(i0uita,
comentarii !i e5'licatii, Cucure!ti: 8ll CecB, -0047
2. $uterea e+ecutiva in /omania.
1. $resedintele /omaniei. /olul $resedintelui /omaniei. modalitatea de desemnare si
mandatul $resedintelui /omaniei.
2. Atri(utiile $resedintelui /omaniei.
3. 6uvernul /omaniei.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie#
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale, in dre'tul roman !i com'arat, Cucure!ti:
..D.CecB, -00+7 '. ,1+ * ,4,
E. Coc, .. .urt, "n!titutii 'olitice !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent,
-007 '. 14 * 1G1
,i(lio"ra!ie recomandata#
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00+7 (ol.""
.on!tantine!cu M., "or6o(an 8., Muraru "., Fana!e!cu 4., .on!titutia :omaniei re(i0uita *
comentarii !i e5'licatii-, Cucure!ti: 8ll CecB, -0047
2I. $uterea 1udecatoreasca in /omania
1. $rincipiile or"ani)arii si !unctionarii puterii 1udecatoresti in /omania. Instantele
1udecatoresti.
2. 4inisterul $u(lic. Consiliul Superior al 4a"istraturii.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie#
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale, in dre'tul roman !i com'arat, Cucure!ti:
..D.CecB, -00+7 '. ,4, * ,+?, 04 * 10
E. Coc, .. .urt, "n!titutii 'olitice !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent,
-00,7 '. 1G- - -11
,i(lio"ra!ie recomandata#
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00+7 (ol.""
.on!tantine!cu M., "or6o(an 8., Muraru "., Fana!e!cu 4., .on!titutia :omaniei re(i0uita *
comentarii !i e5'licatii-, Cucure!ti: 8ll CecB, -0047
2.Curtea Constitutionala.
1. Structura Curtii constitutionale. Statutul 1udecatorului la Curtea Constitutionala.
2. Atri(utiile Curtii Constitutionale.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie:
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale, in dre'tul roman !i com'arat, Cucure!ti:
..D.CecB, -00+7 '. 10 - G1
E. Coc, .. .urt, "n!titutii 'olitice !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent,
-007 '. -1- * -3
,i(lio"ra!ie recomandata#
.on!tantine!cu M., "or6o(an 8., Muraru "., Fana!e!cu 4., .on!titutia :omaniei re(i0uita,
comentarii !i e5'licatii, Cucure!ti: 8ll CecB, -0047
". Muraru, 4. Fana!e!cu, 3re't con!titutional !i in!titutii 'olitice, Cucure!ti: 8ll CecB, (ol. ",
-00+7 (ol.""
2I. Avocatul Poporului
1. %umirea i rolul Avocatului $oporului.
2. 'r"ani)area instituiei Avocatului $oporului.
3. *+ercitarea atri(uiilor.
,i(lio"ra!ie o(li"atorie#
3eleanu "., "n!titutii !i 'roceduri con!titutionale, in dre'tul roman !i com'arat, Cucure!ti:
..D.CecB, -00+7 '. ?4+ - ??1
E. Coc, .. .urt, "n!titutii 'olitice !i 'roceduri con!titutionale in :omania, .luj-Ea'oca: 8ccent,
-007'. -3G - -43

S-ar putea să vă placă și