Sunteți pe pagina 1din 38

PREZENTAREA CURSULUI

SCOPUL familiarizarea cu problematica i modul de activitate didactic !pecific


di!cipli"ei# $" !i!temul formrii i"i%iale a profe!orilor
&'IECTI(ELE
formarea compete"%ei peda)o)ice a viitorilor profe!ori*
facilitarea dezvoltrii per!o"alit%ii !tude"%ilor pri" comu"icare i autoeduca%ie*
modelarea rolurilor de profesor / student (elev) $" i"terac%iu"ea didactic real*
de!c+iderea per!pectivei p!i+opeda)o)ice la "ivelul comu"it%ii,

E(ALUAREA - ceri"%e mi"ime participare la activit%i#
- realizarea lucrrilor aplicative*
- promovarea e.ame"elor,
TE/ATICA 0!ubmodul I I"troducere i" peda)o)ie1
Peda)o)ia
Educa%ia
Educa%ia $" lumea co"tempora"
2actorii educa%iei
Co"!ilierea colar i profe!io"al
Educa%ia perma"e"t
Educa%ia i"telectual
Educa%ia moral
Co"%i"utul educa%iei morale
Educa%ia e!tetic
Educa%ia fizic
SUP&RTUL CURSULUI

1. PEDAGOGIA
1.1. Pedagogia e!te pri"cipala tiin a educaiei i o disciplin de nvmnt.
Ea !e i"te)reaz $" !i!temul lar) al disciplinelor socioumane cu care i"terac%io"eaz#
form3"d di!cipli"e co"e.e, 4" ace!t co"te.t i"terdi!cipli"ar# pedagogia i psiologia au o rela%ie
!pecific,
A"aliza epi!temic $" dome"iul !ociouma" relev rela%ia de compleme"taritate di"tre
cunoaterea comun i cea tiini!ic i "ece!itatea !tudierii di!cipli"elor teoretice# re!pectiv a
peda)o)iei,
1.". Statutul epi!temolo)ic al peda)o)iei e!te demo"!trat de faptul c are u" o#iect de
studiu 0educaia), di!pu"e de metode proprii de i"ve!ti)are# formuleaz teorii i !tabilete# pri"
raportare a.iolo)ic 0 raportare la valori 1# norme i principii care re)leme"teaz practica
educa%io"al,
5
Pedagogia e!te o tiin descriptiv$ o teorie normativ i activitate practic* e!te o
tiin sintetic a educaiei.
1.%. Si!temul di!cipli"elor peda)o)ice e!te de!em"at pri" terme"ul cla!ic pedagogie !au
pri" cel )e"eric educaie (education) i !e !ubdivide $" ramuri i !ubramuri,
Pedagogia general cupri"de dou !ubramuri pri"cipale6 &eoria educaiei i Didactica.
Pedagogia !e raporteaz la dou "iveluri de abordare a problemelor educa%iei6
macro' ( micropedagogic.
Teme aplicative .
5, Ar)ume"ta%i "ece!itatea !tudierii peda)o)iei,
7, Caracteriza%i peda)o)ia ca tii"% a educa%iei,
8, Clarifica%i ce ve%i !tudia $" cadrul ace!tui cur! de peda)o)ie 0ramuri i !ubramuri 1 i $" ce
!cop 0revede%i obiectivele preze"tate1,

Bibliografie
'3rzea# C,# 5995# :e la peda)o)ie la tii"%ele educa%iei# $" Revi!ta de peda)o)ie# "r, ;# pp,8-<
'3rzea# C,#599=# Arta i tii"%a educa%iei# E:P# RA# 'ucureti# pp,>?-99
'o"ta# I,# 599=# Peda)o)ie# Ed, ALL# 'ucureti# pp, 55-5@* 7@-7;,
Cuco# C,# 599;# Peda)o)ie# P&LIR&/# Iai# pp,5<-7;
Aarrido# A,B,L,# 599=# 2u"dame"te ale educa%iei comparate# E:P# RA# 'ucureti# pp,5<;-5>?
Ilu%# P,#599<# Abordarea calitativ a !ociouma"ului# P&LIR&/# Iai#
Io"e!cu# /, 0coord,1# 599># Educa%ia i di"amica ei# Ed, Tribu"a 4"v%m3"tului
NarlC# C,# 599;# Peda)o)ie )e"eral# E:P# RA# 'ucureti# p,;5-;<
Pla"c+ard# E,# 5997# Peda)o)ia colar co"tempora"# E:P# 'ucureti# p,8
". ED)*A+IA
".1. Educaia e!te u" drept universal al omului 0co"form cu DecalaraiaUniversal a
Drepturilor Oului! #59@># art, 7; 1 i u" drept constituional al cet%ea"ului rom3".
Etimologic$ terme"ul deriv di" cuvi"tele lati"eti educo"educare 0a crete# a cultiva1*
educatio ( cretere# cultivare# $"drumare# educa%ie1,
:efi"irea clasic$ de e.emplu aceea formulat de #ene $u%ert 059;=1 co"cepe educa%ia ca
u" proce! u"ilateral# diriDi!t# domi"a"t formal i limitat la v3r!tele ti"ere,
Actuali,area de!inirii educa%iei ia $" co"!iderare per!pectivele6
cultural - omul e!te o fiin cultural& valorile !u"t eleme"tele e!e"%iale ale culturii*
' educa%ia e!te o activitate cultural care !priDi" i"dividul ! devi" o fiin cultural
( o persoan care asiilea' valori (i odele culturale, le counic (i le creea')&
psihosocial - educa%ia e!te u" proce! de influen psi)osocial i"teractiv i formativ
managerial ' bazat pe conducere, or*ani'are,eficien,valori'are,costuri, %eneficii&
" educa%ia e!te i u" !i!tem ce di!pu"e# $" formele !ale or)a"izate# de co"ducere#
pla"ificarei coordo"are*
' e!te i u" produ! E be"eficiu al activit%ii formative,
Si"tetiz3"d# educaia e!te o activitate cultural, interactiv i formativ, care prilejuiete
beneficii (schimbri cu sens optimizator. pe"tru dezvoltarea personalitii umane i
dezvoltarea societii/ e!te i produsul ace!tei activit%i,
No%iu"ea e!te tot mai utilizat i ca sinonim al pedagogiei$ dre!em"3"d tii"%ele educa%iei
di" per!pectiv i"terdi!cipli"ar,
".".0odelarea structurii educa%iei e!te i"flue"%at de modul de defi"ire,
7
/odelul propu! de I, Nicola# ce"trat pe rela%ia di"tre !ubiectul i obiectul educa%iei e!te
raportat la defi"irea cla!ic i adecvat mai mult educa%iei formale,
Preferm o adaptare a modelului general al comunicrii umane (+. ,e-er".ppler# 59;81#
care de!crie rela%ia de comunicare interactiv di"tre u" emi%tor i u" receptor# ca roluri
alternative$ pe baza u"ui cod interiorizat comun, fiecare actor (participant) di!pu"3"d de u"
a"umit repertoriu cultural. Pe m!ur ce pro)re!eaz comunicarea (dialo*ul), dome"iul de
intersecie al repertoriilor repertoriul comun - !e amplific $" beneficiul cultural al
parte"erilor, :ialo)ul e!te integrat $"tr-u" cmp de interaciuni !ocioculturale# re!pectiv
educaionale. Repertoriile culturale i"dividuale !e $mbo)%e!c# a!tfel# perma"e"t pri" toate
formele educa%iei,
".%.1unciile !ormative$ i"dividuale i !ocioculturale ale educa%iei !u"t6
cognitiv ' de comu"icare i perpetuare a valorilor culturale*
axiologic ' de valorizare i crea%ie*
economic ' de utilitate !ocial *
metacognitiv ' form3"d co"tii"%a# re!ort al autore)lrii i autoafirmrii bazate pe
cu"oatere i autocu"oatere,
corectiv de recuperare# compe"!are,
".2.1ormele compleme"tare# i"terco"di%io"ate 0 $" viziu"e olist1 ale educa%iei !u"t6
!ormal ' instituional, intenionat, organizat de persoane calificate/
- a!i)ur formarea sistematic i complex a per!o"alit%ii*
- modelat de coma"dame"te !ociale i politice*
- ce"trat pe fu"c%iile co)"itiv i eco"omic*
-modelat dup particularitile de vrst# mai pu%i" adaptat celor i"dividuale*
- ri!cul u"iformizrii# !uperficialit%ii# formali!mului *
non!ormal ' activit%i extra, para, peri colare/ opionale i
facultative/
- fle.ibil i mai adecvat particularitilor individuale!
- ri!cul vul)arizrii tii"%ei# promovrii !ubculturii*
in!ormal ' cmp va!t de influene neintenionate, difuze, eterogene!
- adecvat e.plorrii# e.perime"trii i dezvoltrii per!o"ale pri" experien
direct!
- ri!cul ame!tecului i"flue"%elor formative cu cele "ocive,
2ormele educa%iei !e mai "ume!c# impropriu# credem# Feducaii paralele!.
".3.*aracteristicile educaiei4
".3.1. Educa%ia e!te u" factor maDor al dezvoltrii per!o"alit%ii i !ociet%ii, Ea e!te u"
mi5loc pri"cipal de integrare sociocultural$ pri" /nvarea !olidar a faptelor, cuno(tinelor i
valorilor, odelelor.
Educa%ia trebuie ! formeze urmtoarele caracteristici de personalitate cerute de !ocietate
de la omul co"tempora"6
" copeten /n specialitate 0 cu"oti"%e i abilit%i temei"ice 1*
" ori'ont cultural lar* 0 uma"i!m 1*
" independen /n 0udecat (i deci'ie 0 moralitate# voi"%# co"tii"%1*
" responsa%ilitate /n rolurile sociale 0 co"tii"% civic# !olidaritate uma"1,
".3.". Pri" raportare la !i!teme e!e"%iale de valori 0 universale, naionle, ale epocii "
conteporane), educa%ia are# $" acelai timp# caracter naional$ universal i intercultural.
8
".3.%. Specificul civiliza%iei actuale# $" care schimbarea e tot mai accelerat i mai ampl,
e!te de!cri! de co"ceptul Fpro#lematica lumii contemporaneG 0 1. Peccei ), caracterizat pri"6
" universalitate afecteaz tot mapamo"dul*
" *lo%alitate !e ma"ife!t $" toate !ectoarele vie%ii*
" interdependen 2 "ece!it !olu%ii i"ter- i pluri- di!cipli"are# bazate pe cooperare*
" evoluie *reu previ'i%il cu !itua%ii "eateptate# fr !olu%ii pre)tite# "ece!it !olidaritate
" ur*en 2 evolueaz rapid !pre criz* !u"t pre!a"te pe"tru uma"itate,
Ca r!pu"! la prvocrile lumii co"tempora"e# e!te "ece!ar ca educa%ia ! devi"6
permanent ' cantitativ i calitativ - datorit accelerrii !c+imbrilor*
prospectiv - pe"tru ca omul ! poat anticipa i creea !c+imbrile*
dinamic ' !e !c+imb ea $"!i# !priDi"i"du-!e pe participare i !priDi"i"d participarea la
sc)i%rile de'ira%ile ce e.prim solidaritatea uma".
Teme recapitulative
Compara%i caracteri!ticile educa%iei di" defi"irea co"!acrat i cea actualizat,
". :e!crie%i i e.plica%i fu"c%io"area modelului !tructural al educa%iei,
% E"umera%i fu"c%iile formative ale educa%iei educa%iei,
2. E.plica%i rela%ia di"tre formele educa%iei pe baza caracteri!ticilor difere"%iale ale ace!tora,
3. Ar)ume"ta%i6
a1 rolul de i"te)rator !ociocultural al educa%iei*
b1 i"terdepe"de"%a di"tre caracteru "a%io"al# u"iver!al i i"terculturalitatea educa%iei*
c1 rela%iile di"tre careacteri!ticile de di"ami!m# perma"e"%# pro!pective ale educa%iei,
6. :efi"i%i opera%io"al co"ceptul de educa%ie,
Bibliografie
A"to"e!ei# L,# 599;# Paideia, 2u"dame"tele culturale ale educa%iei# P&LIR&/
'er)er# A,# 59<8# &mul moder" i educa%ia !a# E,:,P,# 'ucureti
'raudel# 2,# 599@# Aramatica civiliza%iilor# Ed, /eridia"e# 'ucureti# vol, I
Ca!!irer# E,# 599@# E!eu de!pre om, & i"troducere $" filozofia culturii uma"e# Ed,Huma"ita!
Cer)+it# I,# 599># :etermi"a%iile i determi"rile educa%iei# $" Curs de peda*o*ie, U"iv, 'ucureti
Com"e!cu# I,# 599># Prele)eri de peda)o)ie# Ed, Imprimeriei de (e!t# &radea
Cri!tea# S,# 599;# Peda)o)ie )e"eral, /a"a)eme"tul educa%iei# E,:,P,# R,A,
Cuco# C,# 599;# Peda)o)ie# P&LIR&/# Iai
:ebe!!e# /,# 59>5# Etapele educa%iei# E,:,P,# 'ucureti
:oi!e# I,# 59>7# LJe.plicatio" e" p!Cc+olo)ie !ociale# Pari!# P,U,2,
Hubert# R,# 59;=# Traite de peda)o)ie )e"erale# P,U,2,# Pari!
KeC# Elle"# 59?? 0trad, $" rom3"ete 59<>1 Secolul copilului# E,:,P,
/a)+eru# P,# 599<# Tradi%ii u"iver!itare orde"e# $" Cri(ana# 57 febr,# p,5?
/ali%a# /,# 59>5# &rizo"tul fr limite al $"v%rii,Lic+idarea decalaDului uma"#Ed, Politic
/ali%a# /,# 599># Zece mii de culturi# o !i")ur civiliza%ie,Spre )eomoder"itatea !ecolului LLI#
Ed, Nemira
/eCer-Eppler# I,# 59;8# Probleme! i"formatio"elle! de la comu"icatio" parle# $" Counication
et lan*ua*es, Pari!
NaMamura# H,# 599<# &rie"t i occide"t6 o i!torie comparat a ideilor# Huma"ita!
NarlC# C,# 59>?# Te.te peda)o)ice ( 1ntolo*ie)# E,:,P,# 'ucureti
Nicola# I,# 5997# Peda)o)ie# E,:,P,# R,A,# 'ucureti
Radu# I,# 599=# Proce!ul de $"v%m3"t# $" /, Io"e!cu # I, Radu 0coord1 Didactica odern, Ed,
:acia# CluD -Napoca
Ra!!ec+# S+,# (idea"u# A,# 59><# Le! Co"te"u! de LJeducatio", Per!pective! mo"diale! dJici a
lJa" 7???# Pari!
@
Salade# :,# 599># :ime"!iu"i ale educa%iei# E,:,P,#R,A,# 'ucureti
SlatterC# P,# 599=# Natio"al Educatio" Commi!!io" Report Prisoniers of 3ie# $" $arvard
.ducational #evie4, 5ol. 67, 8o.9
Sta"ciu# I,A+,# 59<<# & i!torie a peda)o)iei u"iver!ale i rom3"eti p3" la 59??# E,:,P,#
'ucureti

%. ED)*A+IA 78 9)0EA *O8&E0PO:A8;
%.1. *ri,a educaiei
Poate educa%ia ! !ati!fac ceri"%ele !ociet%ii i ! %i" pa!ul cu scim#area <
Problematica lumii co"tempora"e# "e!olu%io"at# poate evolua rapid !pre cri, =
E>ist i o cri, a educaiei <
S-au co"!tatat "umeroa!e contradicii i disfuncii $" rela%ia di"tre !ocietate i educa%ie6
co"tradic%ii $"tre - declaraiile politice i statutul !ocio- eco"omic
relativ !czut al educatorului# re!ur!ele colii*
- costurile reale ale educa%iei i strate*iile dezvoltrii !ociale*
te"di"%a di!fu"c%io"al a educa%iei de a reproduce# $"tr-o a"umit m!ur# ine*alitile
!ocioculturale i eco"omice,
4" ace!t co"te.t eficiena educaiei scade di" urmtoarele cauze6
cererea cre!cut de educa%ie*
penuria i0loacelor i resurselor $" raport cu cererea*
creterea co!turilor reale pe"tru fiecare educat*
ineria !tructurilor i prota)o"itilor,

%.". Direcii de soluionare
%.".1. :e!orma !i!temului educa%iomal
Ce !olu%ii !-au propu! pe baza a"alizei tii"%ifice a crizei educa%ieiN 0P).Coo%s, :;6<)
?oluii ' destructive re"u"%area la coal 0 =. =llic))*
- constructive - revalori'area di!cipli"elor de $"v%m3"t e.i!te"te&
" noi coninuturi ale educa%iei 0noile educaii1*
- refora $"tre)ului siste educa%io"al,
%.".1. :evalori,area di!cipli"elor colare e.i!te"te poate forma po!ibilit%i comple.e i
diver!ificate de abordare a !c+imbrilor,
Disciplinele tiini!ice4
fizica, chimia, matematica - ofer - odele dinaice ale !c+imbrilor*
- e.primarea lor forali'at&
biologia prezi"t - diversitatea variantelor adaptative*
- interdependena factorilor !c+imbrilor ecolo)ice*
informatica creeaz - scenarii alternative ale viitorului*
- po!ibilitatea e>perientrii $" realitatea virtual*
disciplinele socioumane - caut e>plicaii ale !c+imbrilor determi"ate i !uportate de
om,
Disciplinele artistice ' propu" ia*ini alternative ale lumii*
- dezvolt diensiunea intuitiv&
' de!c+id "oi perspective de interpretare a !c+imbrilor,
Disciplinele sportive ' dezvolt - !"tatea i a"corarea $" realitate*
- promptitudi"ea i per!evere"%a $" ac%iu"e*
- mobilitatea i adaptarea mai uoar la !c+imbri*
=

%.".". 8oi coninuturi ale educaiei
O#iectivele generale?
:. contientizarea problemelor !pecifice*
7, dezvoltarea responsabilitii personale!
8, $"v%area abilitilor de intervenie ameliorativ"
8oile educaii
ed. pentru sc)i%are (i de'voltare
ed. ecolo*ic
ed. intercultural
ed. pentru pace (i cooperare
ed. pentru participare (i deocraie
ed. pentru counicare (i ass"edia
ed. deo*rafic
ed. nutriional
ed. econoic (i casnic odern
ed. pentru tipul li%er
%.".".: Educaia pentru scim#are i de,voltare
Educarea omului pe"tru a construi schimbri dezirabile $" !i"e i $" lumea !a,
O#iective !pecifice6
co"tie"tizare
a"aliza - pe criterii tii"%ifice a - problemelor co"tempora"e*
- te"di"%elor de !c+imbare*
- FreceG eco"omic# te+"olo)ic*
- FcaldG umai!t# p!i+olo)ic# !ociolo)ic# peda)o)ic,
(,odelul interaciunilor iplicate /n sc)i%area individului).
re!po"!abilizare
- a1 preve"irea - ocului !c+imbrii i rezi!te"%ei la !c+imbare*
- i"er%iei i !ta)"rii*
- b1 co"!truirea varia"telor dezirabile,
abilitare pri"6
- a1 $"v%are - i"ovativ - a"ticipativ# bazat pe formularea i reformularea problemelor
- formativ - formarea caracteri!ticilor de per!o"alitate implicate $" !c+imbare6
- curiozitate#
- ima)i"a%ie a"ticipativ#
- $"%ele)erea corela%iilor i comple.it%ii#
- i"depe"%a $" evaluare i decizie#
- re!po"!abilitate#
- !olidaritate*
- b1 co"flict co"!tructiv care - previ"e !ta)"area#
- !timuleaz motiva%ia#
- debloc+eaz creativitatea#
- i"te"!ific e.perie"%a de via%#
- )e"ereaz !c+imbri $" i"divid E !ocietate,
Educaia pentru scim#are i de,voltatare face ca !c+imbrile culturale ! devi"
acce!ibile pe"tru i"divid# dezvolt caracterul pro!pectiv i di"amic al educa%iei# promoveaz
;
autoeduca%ia perma"e"t# dezvolt creativitatea i participarea# acceptarea i co"!truirea
!c+imbrilor dorite,
%.".".@. Educaia ecologic
&mul e!te i"flue"%at de mediul "atural i $l i"flue"%eaz di" ce $" ce mai mult,
O#iective !pecifice6
co"tie"tizarea i"terdepe"de"%ei om "atur i a efectelor - $" la"%
- imediate E pe terme" lu")#
- $" mediul local E )lobal*
re!po"!abilizarea fiecrei per!oa"e ca factor ce i"flue"%eaz mediul*
abilitarea pri" - metode de peve"ire E ameliorare a de)radrii mediului "atural*
- modele de comportame"t i !til de via% ecolo)ic,
%.".".A. Educaia intercultural
Educa%ia e!te Fereditatea culturalG a omului,
O#iective !pecifice6
cotie"tizarea - diver!it%ii culturale ca diver!itate de adaptri ale civiliza%iei uma"e pri"
a"aliza !tudiilor i"terculturale dar i i"traculturale# cu"oaterea
propriilor
preDudec%i et"oce"trice*
O de e.emplu# modelul eco cultural - omul !e adapteaz - ecolo)ic- pri" - ereditate
- educa%ie
- cultural - pri" - e"cultura%ie
- !ocializare
- educa%ie
re!po"!abilizare formarea atitudi"ilor de re!pect fa% de - !i"e
- ceilal%i
- mediu
abilitarea pri" -i"tercu"oatere cultural# cooperare care evit i depete
etnocentrisul*
-rezolvarea co"!tructiv a co"flictelor e.arci%ii i tra"!fer $" via%a
cure"t,
%.".".9. Educaia pentru participare i democraie
:ezvolt caracterul participativ al educa%iei E per!o"alit%ii i caracterul democratic al
!ociet%ii
O#iective !pecifice6
co"tie"tizarea drepturilor i libert%ilor E a zo"elor !ocioculturale controlabile
individual!
re!po"!abilizarea pe"tru a!umarea $"datoririlor i !olidarit%ii uma"e E !pa%iul
!ociocultural comu" i mediat controlabil*
abilitarea - comportame"tele civice ca modalit%i de e.primare E participare democratic6
0 dezbateri# ale)eri# decizii de i"tere! comu"# competi%ie i"te)rat cooperrii1,
4" !ocietatea democratic Ffiecare /nva de la fiecare! 0 B. 5ideanu, 59>># p,5<81,
#xerciiu aplicativ
Pe baza tipurilor de "oi co"%i"uturi educa%io"ale deDa di!cutate# cu aDutorul recoma"drilor
biblio)rafice i orie"t3"du v dup obiectivele comu"e# !tabili%i6
<
1, obiectivele !pecifice*
", moduri po!ibile de realizare*
%, implica%ii ale !pecializrii voa!tre
pe"tru6
- educa%ia pe"tru comu"itate
- educa%ia demo)rafic
- educa%ia "utri%io"al
- educa%ia eco"omic
- educa%ia pe"tru timpul liber
Bibliografie
A"to"e!ei# L,# 599;# Paideia-2u"dame"tele culturale ale educa%iei# P&LIR&/# Iai
'er"e# E,# 59;@# Aame! People PlaC# NeP QorM6 Arove Pre!!
'aum)art"er# /,P,# 'lacM# #: 5998# ToPard a T+eor C of T+e FT+ird PartCG, Empirical T+eorie!
about Court# ed!, Keit+ & 'oC" a"d LC"" /at+er# NeP QorM# Lo")ma"
'ourdieu# P,# Pa!!ero"# B,C,# 59;># Le! Heritier!# Le! editio"! de /i"uit# Pari!
Coomb!# P+,# 59;<# La cri!e mo"diale de lJeducatio"# P6U626# Pari!
Cozma# T,# 0coord,1# 599># Educa%ia i provocrile lumii co"tempora"e# $" C.Cuco( (coord.),
Psi)opeda*o*ie, P&LIR&/# Iai
Cri!tea# S,# 599;# Peda)o)ie )e"eral, /a"a)eme"tul educa%iei# E,:,P,#R,A# 'ucureti
Cri!tea# !,# 599;# /etodolo)ia reformei educa%iei# Ed, HAR:ISC&/# Piteti# 0pp,77-7=1
:eut!c+# /,# 59<8# T+e re!olutio" of co"flict# NeP Have"# CT6 Qale U"iver!itC Pre!!
:eut!c+# /,# 5998# Educati") for a peaceful Porld# 1erican Ps-c)olo*ist, @># =5? =5<,
:eut!c+# /,# 599>#G Solu%io"area co"flictelor co"!tructive, Pri"cipii# i"!truire i cercetare#G 4"6
A"a Stoica Co"!ta"ti"# A!tfel Neculau 0coord,1# P!i+o!ociolo)ia rezolvrii co"flictului#
P&LIR&/# Iai
2aure# E,# 0coord1#59<@# A $"v%a ! fii# 0raport UNESC&1# E,:,P# 'ucureti
Illic+#I,# 59<5# U"e !ociete !a"! ecole# Seuil# Pari!
:e La!!u!# R,# 7??? 0a1# A"aliza tra"zac%io"al# Teora# 0'ucureti1
/ali%a# /,# 599># Zece mii de culturi# o!i")ur civiliza%ie# Nemira
/e"dra!# H,# 2or!e# /,# 59>8#
Neculau# A# 59>=# A fi elev# Albatro!# 'ucureti
Neculau# A# 599># FCo"flictul !ocio co)"itiv,G 4"6 A"a Stoica Co"!ta"ti"# A, Neculau
0coord,1# P!i+i!ociolo)ia rezolvrii co"flictului# P&LIR&/# Iai
Neculau# A,# 2erreol# A,# 0coord,1#599># P!i+o!ociolo)ia !c+imbrii# P&LIR&/# Iai
Nica# P,# 599<# U"iver!itatea $" !c+imbare# $" A, Neculau 0coord,1# C3mpul u"iver!itar i actorii
!i# P&LIR&/# Iai
:e Rou)emo"t# :,# 59<># LJ ave"ir e!t "otre affaire# Editio"! StocM
Se)all# /,H,# :a!e"# P,R,# 'errC# I,I,# Poorti")a# Q,H,# 599?# Huma" 'e+avior i" Alobal
Per!pective6 A" I"troductio" to Cro!! Cultural P!Cc+olo)C# N,Q,# Per)amo"
S+apiro# :,# 599># Co"flictele i comu"icarea# Ed, ARC
Super# HarM"e!!# 59>;# FT+e :evelopme"tal Nic+e6 A Co"ceptualizatio" at t+e I"terface of C+ild
a"d Culture,G 4"6 =nternational Cournal ofDe)avioral Developent, vol,9# "o, @# 0pp,=@=
=<?1
T+oma!# K,I,# 59<;# FCo"flict a"d Co"flict /a"a)eme"t,G 4"6 /, :u""ette 0ed,1# T+e +a"dbooM
of !ocial P!Cc+olo)C# C+ica)o6 Ra"d /cNallC# 0pp, >>9 98=1
Toffler# A# 59<8# Rocul viitorului#
Toffler# A# FArti!tul i metafora viitorului#G 4" Secolul EE, ;# 05>=1#
(idea"u# A,# 59>># Educa%ia la fro"tiera di"tre mile"ii# Ed, Politic# 'ucureti 0p, 58<1
>
Ialto"# R,E,# S /cKer!ie# 59;=# A 'e+avioral T+eorC of Labor Ne)otiatio"6 A" A"ali!C! of
Social I"teractio" SC!tem# NeP QorM6 /cAraP - Hill 2.
2.ED)*A+IE @I *O0)8I&A&E
1.1actorii educaionali
2amilia
Rcoala
U"iver!itatea
'i!erica
I"!titu%ii !pecializate $" educa%ie "o"formal
&r)a"iza%ii comu"itare
".0anagementul educaional
De!iniie
tii"%a co"ducerii !i!temului educa%io"al,
1uncii
pla"ificarea i orie"tarea metodolo)ic
or)a"izarea i coordo"area activt%ii i participa"%ilor6
perfec%io"area formatorilor pri" co"trolul i evaluarea activit%ii educative6
cercetarea peda)o)ic
Principii
co"ducerea democratic
$mbi"area co"duceriiE r!pu"derii u"ice cu co"ducereaE r!pu"derea
colectiv
promovarea la co"ducere pe baza compete"%elor ma"a)erialeEprofe!io"ale
operativitatea i eficie"%a $" decizie E e.ecu%ie
re!pectarea deo"tolo)iei profe!io"ale i ma"a)eriale
i"!titu%ia educa%io"al,
Organi,area
model ierar+ic - tradi%io"al
modelul re%elei - moder"
8iveluri manageriale A ale or)a"izrii $" !i!tem de re%ea1
macro!i!temic - al deciziilor de politic educa%io"al ale fiecrui !tat*
mediu - al deciziilor de la "ivelul i"!titu%iilor auto"ome 0 coli# licee#
u"iver!it%i1*
micro!i!temic - al deciziilor de la "ivelul familiei E cla!ei )rupelor colare
i al i"dividului
Persoanele investite cu !uncii educaionale au i atribu%ii ma"a)eriale
%.*onsilierea colar i pro!esional
Compete"%e
T Psiologul colar
p!i+odia)"oz
co"!ilierea elevilor
p!i+oterapie
9
co"!ulta"%
coordo"are
B Pro!esorul activit%i E i"flue"%e
formale
"o"formale
i"formale
BPro!esorul consilier
cu"oatere
co"!iliere
terapie
co"!ultare
coordo"are
,TPrinii
educatori
ca"dida%i la educa%ie
Teme
1. Ar)ume"ta%i re!apo"!abilitatea fiecruia di" factorii educaio"ali,
". E.plica%i modul de colaborare $" !i!temul co"!ilierii colare
%. Preze"ta%i "ivelurile ma"a)eme"tului colar i atribu%iile pri"cipale ale fiecruia,
Bibliografie
'o"ta# I,# 99=# Peda)o)ie# ALL# 'ucureti
C+i#(,# 7???# Si!teme educa%io"ale co"tempora"e6!tructur# co"ducere i paradi)me ale
reformei, 4"6 /,Io"e!cu# I,Radu# :,Salade# Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a
U"iver!itar CluDea"# CluD-Napoca
Cri!tea# S,# 599;# Peda)o)ia )e"eral, /a"a)eme"tul educa%io"al# E,:,P,# R,A,# 'ucureti
:afi"oiu# I,# 7???# Eleme"te de p!i+oterapie i"te)rativ# P&LIR&/# Iai,
:avid# :,# 7???# Prelucrri i"co"tie"te de i"forma%ie, Co"tami"area p!i+olo)ic $" ma!!- media#
practica cli"ic$ i Duridic# Ed, :acia# CluD-Napoca
Ilu%# P,# 599=# 2amilia, Cu"oatere i a!i!te"%# Ed, Ar)o"aut
Io"e!cu# /,# 7???# Peda)o)ia u"iver!itar, 4"6 /,Io"e!cu# I,Radu# :,Salade# Studii de peda)o)ie
aplicat# Ed, Pre!a U"iver!itar CluDea"# CluD-Napoca
/itrofa"# Iola"da# 59>@# F,odele interacionale /n evoluia cuplului con0u*al"parentalG, 4" vol,
P!i+olo)ia $" Rom3"ia
/itrofa"# N# 59>@# :ra)o!tea i c!toria# Ed, Rtii"%ific i E"ciclopedic# 'ucureti
Neculau# A,# 599<# C3mpul u"iver!itar i actorii !i# P&LIR&/# Iai
&+mae# K,# 599># I"teli)e"%a !trate)ului# Ed, Teora# 'ucureti

3.ED)*A+IA PE:0A8E8&;
3.1. Dimensiunile de!initorii ale educaiei permanente4
holist 0 i"te)reaz educa%iei1#
existenial 0fu"c%io"eaz toat via%a1*
multiform 0 formal# "o"formal# i"formal1*
formativ 0dezvolt calitativ per!o"alitatea1*
responsabil 0 to%i factorii1 *
5?
heteroeducaie E autoeducaie*
dinamic 0adecvat !c+imbrilor 1*
variat 0$" modul de realizare1*
activ 0metode de $"v%are participativ i e.perie"%ial1*
cultural 0cultur )e"eral i !pecializare1*
creativ 0adaptare E i"ovare 1*
corectiv $ suportiv!
ameliorativ 0a calit%ii vie%ii1*
condiionat 0de ocazie# motiva%ie i educabilitate1,
3.". 0odele culturale i ideal educativ
0odelele educaionale !e di!cut $" rela%ia di"tre individ % educaie % cultur"
0odelele !u"t expresii mai accesibile ale valorilor,
*ategorii de modele4
reale ' directe immediate
- i"directe mediate
ideale - construite de noi pe baza celor reale i a modelelor culturale*
!icionale ( virtuale
Educa%ia !e orie"teaz dup idealul educaional care e.prim modelul de personalitate
dezirabil !ociocultural, Ace!t model !e co"fru"t perma"e"t cu idealurile personale"
Se pu"e problema armoni,rii celor dou cate)orii de idealuri6 educaional i personal"
&re#uinele $" fu"c%ie de care per!oa"a !e orienteaz !pre i"terior i e.terior pe"tru a )!i
miDloacele de !ati!facere,
0ecanisme pertur#atoare ale autoactualizrii i"flue"%eaz raportarea la modelele
educa%io"ale6
introiecia modelele !u"t preluate "ecritic*
proiecia atribuim propriile dori"%e# "evoi# altor per!oa"e*
retroflexia "e reprimm comu"icarea i re'ist !c+imbrii*
evitarea teama de eec orie"teaz per!oa"a !pre evitarea ac%iu"ii# a co"fru"trii*
simbioza depe"de"%a de "ivelurile 0!tructurile1 depite $mpiedic pro)re!ul
Esena idealului educaional4
- vocaia - armonizarea compo"e"tlor - psi)olo*ice interne / sociale e>terne
Idealul educaiei - !i"tez $"tre idealul social E psihologic
Idealul educaiei e!te finalitatea cea mai )e"eral i ab!tract care orie"teaz $"tre)ul
!i!temului educa%io"al# pe termen lu")# mediu i !curt,
Idealul educa%iei !e !c+imb istoric,
?istemul de valori la care !e raporteaz idealul educaional actual cupri"de6
- A:E(URUL# 'INELE# 2RU/&SUL# SACRUL*
- LI'ERTATEA, .B1L=313.1 F8 G1H1 L.B==, SOL=D1#=313.1*
" LEAALITATEA* RESP&NSA'ILITATEA
3.%. Ceteroeducaie i autoeducaie
Educaia permanent i"te)reaz heteroeducaia 0educa%ia prin alii1 i autoeducaia 0!au
educa%ia personal, prin sine /nsu(i). Autoeducaia e!te po!ibil "umai pe baza autocunoaterii
care# la r3"dul !u# !e poate realiza doar cu aDutorul intercunoaterii
Autoeducaia poate fi,
spontan# "ei"te"%io"at*
contient, i"te"%io"at# defi"i"du-!e pri"6
55
- cu"oatere de !i"e i autodefi"ire#
- co"tie"tizarea "ece!it%ii autoeduca%iei#
- obiective de dezvoltare per!o"al pe terme" lu")#
- modelele !em"ificative#
- abilit%i de autoeduca%ie#
- efort co)"itiv#
- motiva%ie i"tri"!ec#
- autoevaluare i autore)lare
0etodele autoeduca%iei6
metode ale cunoaterii de sine
metode de autoeducaie,
?peci!icul autoeducaiei co"!t mai ale! $" asumarea contient a responsabilitii
propriei deveniri" Pe parcur!ul vie%ii raportul di"tre +eteroeduca%ie i autoeduca%ie tinde s se
inverseze,
3.2. Educaia adulilor
Su"t adul%ii i per!oa"ele v3r!t"ice capabili ! mai $"re)i!treze pro)re!e pe baza $"v%riiNV
Studiile a!upra $"v%rii evide"%iaz po"derea mare al &nvrii implicite 0"eco"tie"tizate1
$" prelucrrile i"forma%io"ale i po!ibilitatea de dezvoltare prin &nvare formativ a adul%olor,
Cercetrile metaco)"i%iei relev impactul contientizrii propriului potenial# motiva%iei
!uperioare i a propriei eficiene a!upra performa"%elor $" $"v%are
O#iectivele $" fu"c%ie de direc%iile i domeniile formative!
Se co"tureaz# $" raport cu obiectivele# modaliti diferite de6
formare iniial profe!io"alizare*
formarea continu !pecializarea# perfec%io"area perma"e"t i periodic*
recalificarea i policalificarea# care i"clude modalit%i di" celelalte dou cate)orii dar
obiective diferite, 4"v%area adul%ilor !e !priDi" i ea pe modele i modelare $"
co"te.te diver!e,
'nvarea activ# e.perie"%ial utilizeaz ca form de or)a"itzare atelierul experienial"
3.3. Dimensiunile !ormative ale educaiei permanente
Educa%ia perma"e"t are mai multe dime"!iu"i 0laturi1 i"terdepe"de"te6
educa%ia imtelectual*
educa%ia moral i civic#
educa%ia e!tetic*
educa%ia corporal E fizic#
educa%ia voca%io"al,,
Ele %i"te!c formarea dime"!iu"ilor core!pu"ztoare ale per!o"alit%ii# $" raport cu idealul
educa%io"al, :e aceea# fiecare dime"!iu"e !e orie"teaz domi"a"t dup u"a di" valorile idealului
educa%io"al
&biectivele fiecrei laturi a educa%iei !e $"!criu $" trei cate)orii pri"cipale6
co"tie"tizare*
abilitare*
re!po"!abilizare,
Nece!it%ile educa%io"ale !e raporteaz la mai multe niveluri4
mediu - educa%ie fu"dame"tal*
performa"t - educa%ie pe"tru $"alt performa"% E !pecializare
!pecial E i"te)rator - educa%ie compe"!atoare i recupetratorie,
57
Educa%ia ca activitate cultural urmrete# pri" laturile !ale# ! formeze stilul cultural
individualizat de cu"oatere# de e.i!te"% i e.pre!ie# de rela%io"are i activitate, Educaia
colar este asistat psiologic i pedagogic de !i!temul consilierii colare.
Teme recapitulative?
1. Scrie%i pe o coloa" dime"!iu"ule defi"itorii ale educa%iei perma"e"te,
". Scrie%i $" dreptul fiecrei caracteri!tici !em"ifica%ia !a aa cum v ami"ti%i* repeta%i dup
ce a%i verificat $" te.tul cur!ului p3" reui%i $"te)ral,
%. E.plica%i rolul modelelor educa%io"ale,
2 Stabili%i difere"%a !pecific di"tre co"ceptele - ideal educa%io"al E ideal per!o"al#
- ideal !ocial E ideal p!i+olo)ic,
3. A"aliza%i co"%i"utul idealului educa%io"al,
6. A"aliza%i rela%ia di"tre +eteroeduca%ie E autoeducaa%ie.
D. Caracteriza%i i ar)ume"ta%i !pecificul educa%iei adul%ilor,
Bibliografie
A"to"e!ei# L,# 599;# Paideia, fu"dame"tele culturale ale educa%iei# P&LIR&/# Iai
Com"e!cu# I,# 599;# Autoeduca%ia azi i m3i"e# Ed, Imprimeriei de (e!t# &radea
Cozma# C,# 599># FEduca%ia i provocrile lumii co"tempora"eG# $"6 C,Cuco# P!i+opeda)o)ie#
P&LIR&/# Iai
Cuco # C., 599;# Peda)o)ie# P&LIR&/# Iai 0p,@?1
:ave# R,H,# 59<8# Educatio" perma"e"te et pro)ramme! !colaire!# UNESC&# Hambur)
:ePeC# B,# 5997# 2u"dame"te pe"tru o tii"% a educa%iei# E,:,P,#R,#A# 'ucureti# 0pp,;7-;<1
Ilu%# P,# 599=# Structurile a.iolo)ice di" per!pectiv p!i+o!ocial# E,:,P,# R,A,# 'ucureti
NarlC# C,# 599;# Peda)o)ie )e"eral# E,:,P,#R,A 'ucureti# pp, 5;<-7=5
Nedelcea# C,# :umitru# Paula# 5999# &ptimizarea comportame"tului uma",4"tre educa%ie i
p!i+oterapie# Ed,SPER# Col, FCaiete e.perie"%iale# Nr, 7# 'ucureti
Radu# I,# 7???# F!trate)ii metaco)"itive $" proce!ul $"v%rii la eleviG, 4", /,Io"e!cu# I,Radu#
:,Salade 0coord,1# Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a U"iver!itar CluDea"# CluD-
Napoca
Sta"ciu# I,A+,# 59<<# & i!torie a peda)o)iei u"iver!ale i rom3"eti p3" la 59??# E,:,P,#
'ucureti

6. ED)*A+IA I8&E9E*&)A9;
1. O#iectivele educa%iei i"telectuale
A. 2ormarea repertoriului cultural
E. 2ormarea !i!temului i !tructurilor p!i+ice co)"itive,
*. 2ormarea !tructurilor motiva%io"ale# afective i volitive ale $"v%rii
D. Educarea performa"%ei i creativit%ii i"telectuale
". *ondiii pe"tru realizarea obiectivelor
Calitatea cuno(tinelor6
.c)ili%rarea calitativ / cantitaticv6
Cantitatea (i calitatea opti a cunoa(terii6
Prelucrare (i counicare adecvate.
%. Principii ale educa%iei i"telectuale 0ceri"%e )e"erale16
ob!ervarea E cu"oaterea stilului de $"v%are
58
a!i)urarea u"or condiii adecvate ritmului i !tilului per!o"al de $"v%are*
problematizarea $"v%rii pri" $"trebri i autoc+e!tio"are*
&mputernicirea elevilor cu proiectarea# dozarea !tudiului i autoevaluarea rezultatelor*
implicarea $" rezolvarea u"or probleme reale care !-i pa!io"eze# si (provoace)
u" parteneriat intelectual cu cole)ii i cu profe!orii# bazat pe recu"oaterea i
valorificarea reciproc a compete"%elor co)"itive,
A. 1ormarea repertoriului cultural
cunotine " e>plicite# co"tie"tizate E iplicite# cu care operm i"co"tie"t,
competene#
valori culturale
modele culturale de co"duit,
!iloso!ia de via
concepia despre lume - i"forma%io"al pri" cu"oatere
!e"zorial i ra%io"al- e.perie"%# tii"%
- !piritual,- i"tui%ie i Dudecat metafizic
repertoriul cultural personal be"eficiu e!e"%ial al educa%iei i"telectuale
E. 1ormarea sistemului i structurilor psiice cognitive,
?istemul cognitiv e!te u" !i!tem fizic cu
proprieti*
- de repreze"tare de reflectare $"tr-u" mediu i"ter" a eve"ime"telor di" realitatea e.ter"*
- de calcul de prelucrare a repreze"trilor pe baza u"or re)uli,
comportamente*
- modificabile co)"itiv care !e !c+imb $" fu"c%ie de cu"oti"%ele i i"te"%iile !ubiectului*
- impe"etrabile co)"itiv "u pot fi modificate de factorii !ubiectivi* a!tfel#o !erie de
opera%ii performa"te pot fi realizate i de computer dup u" pro)ram predetermi"at,
niveluri de prelucrare informaional*
- primar# al proce!rilor !e"zorial perceptive i
- !ecu"dar# al proce!rilor !imbolice 0 ima)i"i me"tale# "o%iu"i# Dudec%i1,
componente"
" %a'a de cunoa(tere !au memoria perma"e"t - cu"oti"%e declarative i procedurale !ub
form de - ima)i"i me"tale 0!imboluri fi)urative1#
- "o%iu"i 0!imboluri verbale1 #
- propozi%ii 0Dudec%i1*
" scopul / inteniile care-l orie"teaz*
" %a'a de fapte !au memoria de lucru care cupri"de zo"a proce!rilor imediate 05=-7?
!ec,1*
" sisteul de inferen care co"troleaz metacu"oti"%ele,
subsisteme*
" percepie,
" eorie,
" *Indire,
" li%a0, etc.
caracteristici*
" coportaent fle>i%il, /n funcie de dinaica ediului&
" coportaent intenional, adaptativ&
" operare /n tip real&
5@
" operativitate /n edii cople>e prin " perceperea unei enore cantiti de detalii&
" capacitate are de eorare " %a' de cuno(tine&
" siste otor cu ai ulte *rade de li%ertate&
" utili'area si%olurilor (i a%stracti'rilor&
" folosirea li%a0elor " naturale,
" artificiale&
" /nvarea din " ediu,
" proprie e>perien&
" de'voltrea a%ilitilor /nvate&
" via autono dar inte*rat /n counitatea social&
" con(tiina (i identitatea de sine.
*.1ormarea structurilor4
motivaionale,
" curio'itatea- motiva%ia i"tri"!ec a cu"oaterii
" interes de cunoa(tere - orie"tarea co"!ta"t a!upra u"ui a"umit dome"iu cultural i de
activitate,
" scopuri, aspiraii, idealuri " pri" care !e proiecteaz rezultatele dorite# ateptate,
afective
" eoii (i sentiente i"telectuale,
volitive
" voina - re)leaz efortul# !u!%i"e ate"%ia# co)"i%ia# a!i)ur decizia eficie"t,

D. Educarea per!ormanei i creativitii intelectuale
Cu"oatere c3t mai reali!t a capacit%ilor i"telectuale- i"dici psihocomportamentali*
sentientul diferenei fa% de ceilal%i
eotivitate e>a*erat de o mai acut co"tire"tizare !au de imaturitae
u(urina e>traordinar de a /nva care u"eori "u e!te valorificat educa%io"al
Predic%ii de!pre te"di"%ele i "ivelurile probabile ale evolu%iei ulterioare
Pro)rame educa%io"ale
Educaia !ormal# pri" i"!truirea colar# se adreseaz tuturor elevilor# cu u" !i!tem
de cu"oti"%e i abilit%i i"telectuale fu"dame"tale,
Educaia non!ormal - poate a!i)ura oferta educaional difereniat $" fu"c%e de
pote"%ialul i i"tere!ele elevilor,,
Programe educaionale speciale pentru elevii cu potenial pe!ormant !u"t orie"tate#
$" )e"eral# pe $mbi"area i"!truirii !peciale di" coal cu cea e.tracolar 0pro)ramele
/ENSA# AP&AEE# #D=,).,
Elevii cu potenial intelectual de e.cep%ie pot fi de!avori,ai pri"6
status socio"econoic !czut*
alteritae cultural!,
)andicapuri motorii ori !e"zoriale#
boli cro"ice !omatice i boli p!i+ice de e.emplu cardiopatii# diabet# "evroze#p!i+oze#
dificulti de /nvare de e.emplu di!)rafii# di!le.ii
dificulti eoionale de e.emplu timiditate# imaturitate
se>ul feinin,
subrealizarea colar - determi"at de factori de6
" personalitate*
" ediu failial*
5=
" ediu (colar,
,+revenirea i combaterea !ubrealizrii pri"6
cola%orarea colii cu familia#
oferta difereniat de educa%ie#
cunoa(terea pote"%ialului i "evoilor fiecrui elev#
respectul e.primat de educatori#
evaluarea rezultatelor !arci"ilor de !tudiu#
evidenierea succeselor par%iale#
centrarea ate"%iei pe soluionarea pro%leelor i "u pe ipo!tazierea )reelilor ca
tr!turi de per!o"alitate,
a!i)urarea u"ui re*i de via ec)ili%rat dar cu a"umite po!ibilit%i de autoor)a"izare#
atenie (i spri0in constante i compete"te pe"tru elev i familie#
a!i)urarea u"or sistee de selecie desc)ise la toate "ivelurile,

Eudcaia copiilor cu di,a#iliti intelectuale - are "evoie de programe speciale de
instruire adecvate pote"%ialului lor de dezvoltare# compe"!are# recuperare# i"te)rare care
pot fu"c%io"a $"toate formele educa%iei,,
4" educa%ia co"tempora" tendinele de integrare domi" op%iu"ile de !e)re)are 0!eparare1
a copiilor cu pote"%iale de performa"% !au a celor cu dificult%i i"telectuale,
E!te "ece!ar ca i profe!orii# educatorii $" )e"eral# ! fie forma%i ca Feducatori ai
creativitiiG$ 0S, /ari"a 'dule!cu# 599>1# ca educatori de spri5in pe"tru elevii defavoriza%i
!au cu dizabilit%i i"telectuale,
Teme
1, 4"v%a%i ace!t capitol pri" autoc+e!tio"areV
". E.plica%i rolul i"forma%iei $" dezvoltarea i"telectual,
%. E.plica%i formarea repertoriului cultural per!o"al pri" educa%ia i"telectual,
2. :ifere"%ia%i rolul fiecrei forme a educa%iei $" educa%ia i"telectual,
3. E.plica%i pri"cipiul $mputer"icirii elevilor
6. :i!ti")e%i pri"cipalele probleme ale educrii performa"%ei i creativit%ii i"telectuale,
D. A"aliza%i caracteri!ticile educa%iei i"telectuale di" per!pectiva educa%iei perma"e"te,

Bibliografie
'dule!cu# Sa"da /,# 599># 2ormarea formatorilor ca educatori ai creativit%ii# E,:,P,#R,A,
-'ucureti
Cre%u# Carme"# 599<# P!i+opeda)o)ia !ucce!ului# P&LIR&/# Iai
:avid# :,# 7???# Prelucrri i"co"tie"te de i"forma%ie# Ed, :acia# CluD- Napoca
Ara"ott# N,# 599># Ie Lear"# T+erefore Ie :evelop6 Lear"i") (er!u! :evelopme"t or
:evelopi") Lear"i")N 4"6 Adult Lear"i") a"d :evelopme"t# /, C, Smit+# T+, Pourc+ot
0ed!1# LEA# Publi!+er!# /a+Pa+# NeP Ber!eC
Radu# I,# 7???# Strate)ii co)"itive $" proce!ul $"v%rii la copii, 4"6 /,Io"e!cu# I,Radu# :,Salade#
Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a U"iver!itar CluDea"# CluD-Napoca
LaMato!# ACo")CMe# /oldova"# /i+aela# 7???# & dovad c !e poate# 'iblioteca revi!tei
2amilia# &radea
/ali%a# /,# 5999# Zece mii de culturi# o !i")ur civiliza%ie# Ed, Nemira# 'ucureti
/iclea# /,# 5999# P!i+olo)ie co)"itiv,/odele teoretico e.perime"tale# P&LIR&/# Iai
/orar# I,# 5997# Strate)ii creative tra"!di!cipli"are# Ed, Academiei# 'ucureti
5;
Neacu# I,# 599?# /etode i te+"ici de $"v%are eficie"t# Ed, /ilitar# 'ucureti
Zlate# /,# 5999# P!i+olo)ia meca"i!melor co)"itive# P&LIR&/# Iai


D. ED)*A+IA 0O:A9;
D.1. O#iectivele educa%iei morale i structurile personalitii pe care le formeaz,
2ormarea contiinei morale cu urmtoarele compo"e"te6
co)"itiv percep%ii i repreze"tri !ocioculturale i"teriorizate !ub form de re)uli#
repere valorice i modele de comportame"t dezirabile 0 cum e!te bi"e i cum "u e bi"e
! te compor%i1*
"o%iu"i i Dudec%i morale-imitate co"formi!t*
-acceptate ca "ece!are i re!pectate*
-a!umate i i"teriorizate $"tr-o i"terpretare per!o"al
0 dup !tadializarea lui Ko+lber)1,
!e formeaz gndirea critic i capacit%ile de
evaluare, autoevaluare moral*
motiva%io"al pe baza trebui"%elor de !tim i !tatu! !ocial !e formeaz aspiraiile
be"efice# idealul moral de via%*
afectiv emoii i sentimente morale mul%umirea # bucuria de a face bi"e# de ai
bucura pe al%ii# de a fi pre%uit de ceilal%i*
volitiv autocontrolul co"duitei# puterea de a tra"!forma cu"oaterea bi"elui $" fapte
bu"e*
atitudi"al convingerile morale ca !tructuri comple.e i foarte co"!i!te"te i !tabile
ale per!o"alit%ii )e"erate de i"terac%iu"ea compo"e"telor co"tii"%ei morale* !tau la baza
deciziei morale"
2ormarea conduitei morale care are vizeaz dezvoltarea urmtoarelor compo"e"te ale
per!o"alit%ii6
depri"derile morale !u"t ac%iu"i morale automatizate*
obi"ui"%ele morale ac%iu"i care !e automatizez a!ocii"du-!e cu o trebui"%*
tr!turile pozitive de caracter atitudini relativ !tabile i co"!i!te"te de respect fa%
de6
5<
-divi"itatecredi"% credi"%
-patrie-patrioti!m patrioti!m
-!i"e-dem"itate dem"itate
-oame"i uma"i!m
-!ocietate di!cipli"
-mu"c compete"%
-lume crea%ie
LI'ERTATE E RESP&NSA'ILITATE
D.". Principiile educa%iei morale
5, Pri"cipiul activi!mului i participrii
7, Pri"cipiul re!pectrii particularit%ilor de v3r!t i i"dividuale
8, Pri"cipiul $mbi"rii e.i)e"%ei cu re!pectul
@, Pri"cipiul valorizrii calit%ilor $" preve"irea !au corectarea defectelor
=, Pri"cipiul valorizrii efectului facilitator i for"mativ al )rupului
;, Pri"cipiul co"ti"uit%ii# co"!ecve"%ei# u"it%ii de ceri"%e
D.%. 0etodele educa%iei morale
Strate)ii i"dividuale E de )rup
/etode6
5, /etoda e.perie"%ial e.perie"% direct i imediat ateliere# ec+ipe# Doc
7, /etoda e.erci%iului - depri"deri# obi"ui"%e# !til
8, /etoda e.emplului E modelrii e.emple - directe E i"directe
- per!o"ale# reale E ima)i"are
@, /etoda co"vi")erii morale - co"vorbirea
- e.plica%ia
- dezbaterea
=, /etoda !tudiului de caz
;, /etode de autoeduca%ie moral
Teme
1. Stabili%i difere"%ele !pecifice $"tre co"ceptele? oral, etic, oralitate, educaie
oral.
". Alctui%i co"cepto)rama obiectivelor educa%iei morale,
%. :e!crie%i !ucci"t compo"e"tele p!i+ice ale co"tii"%ei morale i rela%iile di"tre ace!tea,
2. :e!crie%i !ucci"t compo"e"tele co"duitei morale i modul $" care !e
formeaz,
3. :e!coperi%i i e.plica%i rela%iile di"tre pri"cipiile i metodele educa%iei
morale,
6, Co"!ulta%i biblio)rafia recoma"dat i docume"ta%i-v a!upra metodelor de autoeduca%ie
moral
D. Elabora%i !au propu"e%i cazuri !em"ificative i formative pe"tru !tudiul de
caz,
Bibliografie
'o"ta# I,# 599=# Peda)o)ie# Ed, ALL#
Com"e!cu# I,# 599;# Autoeduca%ia azi i m3i"e# Ed, Imprimeriei de (e!t# &radea
Cuco# C,# 599;# Peda)o)ie# P&LIR&/# Iai
5>
:oi!e# I,# 599;#
Alava# Adi"a# 7???# Repere p!i+opeda)o)ice $" co"turarea comportame"tului di!cipli"at $" cala!a
de elevi, 4"6 /,Io"e!cu# I, radu# :, Salade 0coord,1# Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a
U"iver!itar CluDea"# CluD-Napoca
Aolu# P,# 59<@#
Ko+lber)# L,# 59<;# F/oral Sta)e! of moralizatio"G, 4"6 T, LiMo"a 0ed,1# /oral developme"t a"d
be+avior# NeP QorM Holt Ri"e+art S Ii"!to"
/o"tell# B,-/,# 599<# Educa%ie i formare# P&LIR&/# Iai
/o!covici# S,# 599<# P!i+olo)ia !ocial !au mai"a de fabricat zei# P&LIR&/# Ed, U"iver!it%ii
FAl, I, CuzaG# Iai
/uro#B,B,# Kottma"# T,# 599=# Auida"ce a"d Cou"!eli") i" t+e Eleme"tarC a"d /iddle Sc+ool!, A
practical Approac+# IC'# 'roP" S 'e"c+marM#Publi!+er!# madi!o"# Ii!co"!i" , :ubuWe#
IoPa
Nedelcea# C,# :umitru# Paula# 5999# &ptimizarea comportame"tului uma"# Ed, SPER# "r,7
Radu# I,# 7???# Strate*ii etaco*nitive /n procesul /nvrii la elevi, 4"6 /,Io"e!cu# I,Radu# :,
Salade 0coord,1# Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a U"iver!itar CluDea"# CluD -
Napoca
Salade# :,# 7???# =ndependena individului (i o%iectivele educaiei, 4"6 /,Io"e!cu# I, Radu# :,
Salade 0coord,1# Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a U"iver!itar CluDea"# CluD-
Napoca,
Sta"ciu# /,# 5999# Reforma co"%i"uturilor $"v%m3"tului# P&LIR&/# Iai
H. *O8+I8)&)9 ED)*A+IEI 0O:A9E
*oninutul educaiei morale e!te sistemul etic prelucrat pedagogic i transmis fiecrei
persoane educate, El are mai multe compo"e"te,
H.1. De,voltarea personal poate i"te)ra i coninuturile noi ale educa%iei,
/odul de prezentare per!o"al devi"e tot mai mult u" mod de reprezentare public,
De,voltarea personal pre!upu"e formarea competenelor de,
autocu"oatere i autoevaluare#
autoactualizare i autoeducare*
valorizare per!o"al i preve"irea i depirea eecurilor colare i e.i!te"%iale pe"tru ca
per!o"alitate ! !e armo"izeze $" !i"e i ! devi" eficie"t !ociocultural,
cultivarea e.pre!ivit%ii per!o"ale,
Imaginea de sine e!te o compo"e"t a co"tii"%ei de !i"e, *ontiina de sine e!te
compo"e"ta e!e"%ial a contiinei morale.
2ormarea ace!tor !tructuri !e realizeaz pri" dezvoltarea omului $" co"te.tul !ocial real# cu
!priDi"ul educa%iei morale,
Educatorii !u"t totodat exemple pozitive# !au# rareori# "e)ative# de e.pre!ivitate i
preze"tare per!o"al,
0oda$ ca fe"ome" p!i+o!ocial i !ociocultural e!te u" factor de modelare,
Elevii opteaz pe"tru u" a"umit model i $l e.perime"teaz $" diver!e varia"te $" )rupurile
de aparte"e"%# cu precdere cele de cov3r!t"ici, 4" ace!te co"fru"tri# modelele !u"t dezvoltate
creator i i"dividualizate# co"tur3"d stilul e.pre!iv per!o"al,
E>presivitatea de!ti"at !pecial rela%io"rii i"terper!o"ale !e raporteaz la codul
manierelor elegante (codul bunelor maniere,,
Asumarea responsa#ilitii propriei deveniri e!te competena e!e"%ial a dezvoltrii
per!o"ale i atitudi"ii de re!pect pe"tru !i"e 0self" estie1 demnitatea.
H.". Educaia pentru munc are ca o#iective speci!ice4
59
familiarizarea cu pri"cipalele domenii de activitate
formarea trsturilor de per!o"alitate6
- respectul pe"tru ace!te valorile materiale i !pirituale *
- responsabilitatea pe"tru propria activitate*
- hrnicia# punctualitatea, contiinciozitatea# disciplina,*
- competena de organizare i eficien"
- abilitarea cu deprinderi i obinuine de activitate eficie"t# )e"eratoare de satisfacii"
Pe"tru ca respectul pe"tru mu"c i produ!ele ei ! fu"c%io"eze# copilul# t3"rul# trebuie !
cu"oa!c comple.itatea proce!elor de producere a ace!tora i i"ve!ti%ia de efort i creativitate
$")lobate $" ele,
&rsturile de personalitate implicate $" mu"c $mbi" motivaia cu ataamentul i
respectul pe"tru propria m"c i cu, voina a!i)ur autoco"trolul,
O#inuinele a!i)ur u" program de via i activitate !"to! !e formeaz!$"cep3"d de la
"atere# pri" i"te)rarea $"tr-u" regim ritmic i eco"omic de activit%i alter"ative,
Prinii !u"t primii care or)a"izeaz regimul de via al copilului i e!te "ece!ar !
colaboreze apoi cu coala lor,
2ormarea deprinderilor i o#inuinelor de mu"c !au a competenei de a fi eficient ca
tr!tur de per!o"alitate !e bazeaz pe stimularea pozitiv# aplic3"d principiile participrii#
valorizrii calit%ilor# al efectelor activit%ii $" )rup,
&rice activitate poate deve"i e.trem de atractiv dac e!te bi"e motivat"
Disciplina$ ca tr!tur de per!o"alitate# decur)e i ea di" re)imul de via% bi"e or)a"izat i
!e dezvolt i $" fu"c%ie de formularea ceri"%elor i evaluarea realizarilor,
Se propu" trei dime"!iu"i defi"itorii ale terme"ului de di!cipli"6
preventiv 0pro"activ1#
corectiv 0re"activ1#
suportiv 0activ1 de me"%i"ere,
*ompetena general de a valori,a e!icient i de a respecta munca$ de a !i disciplinat$
e!te e!e"%ial at3t pe"tru !ucce!ul profe!io"al c3t i pe"tru cel e.i!te"%ial,

H.%. Educaia umanist
2ormeaz compete"%ele de relaionare eficient i elegant cu ceilali oame"i, Educa%ia
uma"i!t i"te)reaz obiectivele i co"%i"uturile "oilor educa%ii i e!te i"te)rat $" obiectivele
co"!ilierii colare,
Co"tie"tizeaz e.i!te"%a uma" ca valoare de nenlocuit cu drepturi i"alie"abile care
trebuie respectate de to%i ceilal%i oame"i,
)manismul e!te o atitudi"e totodat ra%io"al# afectiv i rela%io"al,
H.2. Educaia patriotic
Patriotismul e!te o atitudine care !e raporteaz la o dime"!iu"e fu"dame"tal a ide"tit%ii
omului# identitatea sociocultural, Acea!t atitudi"e e.ti"de dime"!iu"ea dem"it%ii per!o"ale ca
demnitate naional,
-emnitatea patriotic, "e face ! $"%ele)em i ! "e bucurm de valorile uma"it%ii#
modelate de cultura fiecrui popor,
Educaia patriotic are me"irea de a "e oferi competene socioculturale care ! "e )+ideze
ferm pri"tre iluziile periculoa!e ale aro)a"%ei ori umilirii "a%io"ale# ale et"oce"tri!mului i
.e"ofobiei ori !ocioce"tri!mului,
Patriotismul este o atitudine !undamental umanist.
Educaia patriotic este o component a educaiei umaniste

7?
H.3. Educaia religioas
Educa%ia reli)ioa! !e raporteaz la valoarea de !acru.
:eligia propu"e o modalitate !pecific de cu"oatere i trire !piritual pri" comu"iu"ea
omului cu divi"itatea, Pe acea!ta !e bazeaz a!umarea u"or co"vi")eri i atitudi"i morale# a u"ui
an*a0aent oral.
&mul pare ! aib o nevoie esenial de transcenden, *reativitatea deo!ebete omul de
toate celelalte fii"%e dar omul $i ide"tific "atura !a divi" "umai $mpreu" cu moralitatea"
*redina !e dezvolt ca atitudine i trstur de caracter"
*redina "u $"!eam" credulitate# i)"ora"%# ci o modalitate !pecific de &nelegere care
co"fer u" sens spiritual integrator cu"oaterii,Ea pre!upu"e o op%iu"e liber pe"tru valorile
!acre,
&oate valorile umane au o dimensiune sacr iar credina e!te o cale esenial de
perfecionare spiritual pe toate dime"!iu"ile per!o"alit%ii
Educaia religioas e!te latur aparte a educaiei,cu o#iectivele4
formarea contiinei religioase# a convingerilor religioase pri" !e"!ibilizare i
i"formare*
formarea conduitei religioase - deprindederi i obinuine care e.prim credi"%a,
a!umarea co"tie"t# la maturitate# a responsa##ilitii pe"tru opiunea !a reli)ioa!#
9i#ertatea credinei e!te u"ul di" drepturile i"alie"abile ale omului,
Principii fu"dame"tale ale educa%iei reli)ioa!e6
E"cultura%ia reli)ioa! i educa%ia co"ti"u $" comu"itate,
Acce!ul la u" !e"! !piritual al vie%ii - op%iu"ea liber pe"tru credi"%# "u do)mati!m,
&rizo"t cultural i !piritual# ecume"ic - op%iu"ea liber pe"tru reli)ie# "u prozeliti!m,
4" situaii parado>ale$ reli)ia este profanat 2 devi"e miDloc de ma"ipulare,
Educa%ia reli)ioa! dezvolt participarea comu"itar# deci are o mare valoare de
comu"iu"e i !ocializare,
0etodologia educa%iei reli)ioa!e - pe criteriile formelor i "ivelurilor educa%io"ale,
Educa%ia reli)ioa! precoce i co"ti"u $" familie Ecomu"itate,
Educa%ia reli)ioa! !i!tematic de "ivel eleme"tar i"te)rat pro)ramei colare,
Educa%ia reli)ioa! di" per!pectiv cultural - $" re)im op%io"al pe"tru elevii mari,
Educa%ia reli)ioa! de "ivel academic pe"tru cei care !e formeaz ca profe!io"iti,
Educa%ia i autoeduca%ia reli)ioa! pri" !tudiu i"dividual i practicare a cultului,
Educa%ia reli)ioa! a!i)ur formarea virtuilor, Ace!tea !u"t trsturi de caracter ce
decur) di" atitudinea religoioas di" credi"%,
(irtu%ile co"fer propriet%i de excelen caracterului,
Educa%ia reli)ioa! a!i)ur i accesul la toate valorile promovate $" mod !pecific de
celelalte laturi ale educa%iei,
Teme
1. :efi"i%i i e.plica%i co"ceptul de dezvoltare per!o"al $" co"te.tul educa%iei morale i
civice,
". Evide"%ia%i !tructurile per!o"alit%ii %i"tite de educa%ia pe"tru mu"c,
%. E.plica%i i e.emplifica%i i"terdepe"de"%a compo"e"telor educa%iei morale,
2. Stabili%i i ar)ume"ta%i rela%iile di"tre educa%ia i"telectual E moral,
3. Propu"e%i trei probleme morale ca teme de dezbatere $" cla!a de elevi* !c+i%a%i
obiectivele formative pe"tru fiecare tem,
Bibliografie
Adam!# B,E,# 5998# /a"ualul co"!ilierului !piritual creti"# Societatea mi!io"ar Rm3"#
I+eato"# Illi"oi!
75
'o"ta# I,# 599=# Peda)o)ie# Ed, ALL# 'ucureti
'uzalic# A,# 5999# P!i+olo)ia reli)iei# Ed, Lo)o!# &radea
Cuco# C,# 599;# Peda)o)ie# P&LIR&/# Iai 0pp,5;? 5<=* 75?- 7751
Cuco# C,# 5999# Educa%ia reli)ioa!# repere teoretice i metodice# P&LIR&/# Iai
Eliade# /,# 599?# 4"cercarea labiri"tului# Ed, :acia# CluD-Napoca
Eliade# /,# 5997# Sacrul i profa"ul# Ed, Huma"ita!# 'ucureti
Alava# Adi"a# 7???# Repere p!i+opeda)o)ice $" co"turarea comportame"tului di!cipli"at $" cla!a
de elevi, 4"6 /,Io"e!cu# I,Radu# :,Salade# Studii de peda)o)ie aplicat# Ed, Pre!a
U"iver!itar CluDea"# CluD-Napoca
Le!iMar# R,(,# Pettit# Dr,# B,:,# 2latleC# /arie# E,# 5998# 'a!ic 'u!i"e!! Comu"icatio"# IRIIN#
'urr Rid)e# Illi"oi!
/ari"e!cu# Aurelia# 599;# Codul bu"elor ma"iere a!tzi# Huma"ita!# 'ucureti
NaMamura# H,# 599<# &rie"t i occide"t6 o i!torie comparat a ideilor# Huma"ita!# 'ucureti
Roco# /i+aela# 599<# #eli*ie (i creaie (cercetare epiric)!, 4"6/, Zlate 0coord,1# P!i+olo)ia
vie%ii cotidie"e# P&LIR&/# Iai
T+eodore!cu# R,# 59>?# F#oanitate (i odernitateG, 4"6 Secolul LL# Nr, @-=# pp,55@-57?
(ia"u# T,# 59>7# Studii de filo!ofia culturii# Ed, Emi"e!cu# 'ucureti


I. ED)*A+IA E?&E&I*;
I.1. Jalorile i atitudinile estetice
Estetica e!te di!cipli"a care !tudiaz a!pectele e!e"%iale# le)ile i cate)oriile frumosului"
e.primate $" "atur# art# ambie"t,
Estetica pu"e $" di!cu%ie problemele6
le)itimit%ii e!tetice#
!em"ifica%iilor valorice a operei de art#
i"terpretrilor produ!ului crea%iei,
Jaloarea estetic !e detaeaz ca valoare permanent la nivel abstract co"!ervat i
tra"!mi! cultural,
&pera e!tetic e!te $" acelai timp obiect al admira%iei i !ubiect de medita%ie,
I.". O#iectivele educaiei estetice
."/"0"1apacitatea de receptare cultivat a frumosului !tructur de atitudi"i raportate la
valoarea de frumo! di" toate dome"iile realit%ii,
Atitudinile estetice pre!upu" formarea i dezvoltarea6
!e"!ibilit%ii e!tetice - )u!tul pe"tru frumo!
- trebui"%e primare
cu"oti"%elor e!tetice - repertoriului cultural e!tetic
- eleme"te ale limbaDului arti!tic 0codul1 !pecific fiecrui dome"iu#
- cu"oti"%e de!pre opere i creatori de pre!ti)iu di" patrimo"iul cultural# "a%io"al i
u"iver!al# - e.perie"%e e!tetice $" rela%ii directe 0!au virtuale1 cu operele arti!tice,
77
capacit%ii de evaluare e!tetic i"depe"de"t
- Dudec%i i opi"ii e!tetice #
- $"%ele)erea co"ceptelor i pri"cipiilor ab!tracte# perma"e"te ale valorilor e!tetice,
ima)i"a%iei#
!tructurilor afective - emo%iilor i !e"time"telor e!tetice# pa!iu"ilor pri" e.perie"%e
directe
motiva%iei e!tetice - aute"ticitatea p!i+olo)ic a valorii operei arti!tice
*omunicarea estetic-interaciune sociocultural bazat pe repertoriul cultural
comun
4mbo)%ete po!ibilit%ile de rela%io"are i comu"icare mediat cultural a omului,
2pectator $ creator status / roluri parteneriale$ compleme"tare# $" comu"icarea
e!tetic,
Cultivarea receptivit%ii e!tetice pri" educa%ie e!te "ece!ar at3t !pectatorului c3t i
creatorului,
Cultura e!tetic ofer arti!tului u" !i!tem de referi"%# modele valoroa!e dar i co"tii"%a
ori)i"alit%ii !ale,
Interpretarea - proce! multi!tratificat
- capacitatea de interpretare independent
:eceptarea - act de crea%ie $" comu"icarea e!tetic
."/"/" -ezvoltarea creativitii artistice
Aptitudi"ile creative $" diver!e dome"ii !e dezvolt di"tr-u" pote"%ial ereditar deo!ebit,
2iecare per!oa" are dreptul ! !e dezvolte la "ivelul ma.im al po!ibilit%ilor !ale
-performa"t E e.trem de redu!,
(oca%ia educa%iei e!te tocmai de!c+iderea acce!ului la cultur,
O#iective speci!ice fiecrei forme i fiecrui "ivel al creativit%
dezvoltrii creativit%ii fiecrei per!oa"e la "ivelul ma.im al po!ibilit%ilor !ale*
dezvoltrii aptitudi"ilor creatoare la "ivel performa"t*
e.perie"%ierea creativit%ii e!tetice ca miDloc de recuperare# compe"!are a per!o"alit%ii
celor cu ceri"%e !peciale,
E.erci%iului creator al celor cu pote"%ial obi"uit trebuie surat cu acelai !i!tem de
valori
Educarea creativit%ii e !olidar cu6
- educarea receptivit%ii e!tetice#
- a capacit%ii de evaluare i autoevaluare critic $" raport cu valorile e!tetice,
Educarea creativit%ii e!tetice !e adre!eaz tuturor per!oa"elor,
Educarea creativit%ii arti!tice la "ivel performa"t e!te de!ti"at celor cu pote"%ial
aptitudi"al !pecific,
Artele au importa"te vale"%e terapeutice6
de compe"!are ca alter"ativ de comu"icare# activitate !au c+iar de performa"%*
de recuperare fizic i p!i+ic# pri" terapie,
de rei"te)rare !ocial pri" e.pre!ie E comu"icare e!tetic,
."/"3" #ducarea expresivitii personale
E!te partea cea mai importa"t a educrii creativit%ii per!o"ale,
78
4" !ocietatea tradi%io"al omul !acraliza !pa%iul !u cotidia" i !e e.prima $" el pri" ma)ia
artei i"te)rate ambie"tului i modului de via%,
4" co"tempora"eitate# e!teticul face parte di" co"fortul cotidia" i ambie"tal, /ai mult#
e.pre!ivitatea e!tetic a per!o"alit%ii devi"e tot mai mult o domi"a"t a ide"tit%ii per!oa"ei# u"
limbaD e!tetic !pecific,
0odul de pre,entare personal
- repreze"tativ pe"tru ide"titatea fiecruia#
- u" mod !i"tetic i !u)e!tiv de e.primare i i"tercu"oatere
- cu u" rol tot mai pre)"a"t $" comu"icarea i"terper!o"al,
- importa"t $" i"terevaluare,
- responsa#ilitate pe"tru - armo"ia e!tetic
-aute"ticitatea p!i+olo)ic,
?tilul e>presiv - estetic ' elegana, ca reper valoric de performa"%
-obinuinele estetice
-Fbu"ul )u!tG-a!pectul i"teriorizat al valorilor e!tetice
-fu"c%io"eaz ca reper !electiv i"ter"#
-performa"t at3t $" receptarea E e.primarea e!tetic
competena estetic
Am#ientul - u"itate e!tetic - !pa%iul "atural i ar+itectural imte)rate
&mul obi"uit particip la e!tetica ambie"tal pri"6
- i"te)rarea !electiv i co"!tructiv $" ambie"tul de utilitate !ocial ame"aDat de !pecialiti*
- pri" microame"aDrile per!o"ale di" !pa%iile !ale i"time,
I.%.0etodologia educaiei estetice
Principii 0C.Cuco()
educa%ia pri" co"fru"tarea cu valorile aute"tice
receptarea creatoare a valorilor
perceperea )lobal i u"itar a co"%i"utului cu forma obiectului e!tetic
!ituarea i $"%ele)erea $" co"te.t a fe"ome"ului e!tetic
0etodologia difere"%iat $" fu"c%ie de6
formele i "ivelurile educa%iei#
obiectivele !pecifice fiecrui dome"iu#
"ivelul pote"%ialului per!o"al al creativit%ii,
?trategiile educa%iei pe"tru6
performa"%a arti!tic#
educa%ia e!tetic fu"dame"tal#
educa%ia e.pre!ivit%ii per!o"ale#
educa%ia e!tetic terapeutic i recuperatorie,
Caren Creu propu"e o strategie a succesului,
0etodele speci!ice
#xperienierea participrii directe $" rolurile de receptor E creator la spectacolul e!tetic
di" "atur !au art,
#xerciiul estetic
e.erci%ii perceptive cu material preze"tat6
- direct# $" co"certe# vizio"ri ale e.pozi%iilor# !pectacolelor
7@
- i"direct# pri" audi%ii i vizio"ri virtuale*
e.erci%ii de tra"!lare di"tr-u" limbaD arti!tic $" altul
e.erci%ii de te+"ic e.ecutiv# i"terpretativ i creatoare,
#xplicaia i demonstraia $"!o%e!c i $"tre)e!c metodele e.perie"%iale i a!i)ur eficie"%a
e.erciiilor,
0etoda de evaluare i autoevaluare !pecific - analiza produselor estetice,
Criterii de evaluare e!tetic6
- armo"izarea cromatic ori acu!tic#
- ritmul#
- propor%io"alitatea#
- acurate%ea te+"ic i !tili!tic a i"terpretrii
-ori)i"alitatea#
- elaborarea#
-"ivelurile !em"ificate etc,
0etode psioterapeutice !pecifice de i"flue"%are E recuperare pri"6
receptare e!tetic6 ambie"tal# cromatic# pla!tic# muzical# ritmic, literar# dramatic
etc,*
e.pre!ie arti!tic6 pla!tic# muzical# literar 0metaforic1# )!tual# !au $" p!i+odram,
" desenul copilului
- fanta'area,
" odela0ul,
" cola0ul,
" 0ocul cu nisip#
" crearea pove(tilor (i povestirilor,
" draati'area,
" counicarea /n cadrul etaforei terapeutic 0=. ,itrofan (i .. 5ladislav1,
?oluii metodologice de adecvare artei moderne 0C, Cuco16
de!c+iderea !pre diver!e abordri i"trerpretative i participarea la comu"icarea arti!tic*
cu"oaterea comple.it%ii limbaDelor !pecifice i Dudecata critic*
i"formarea compete"t i i"te)rarea i"terdi!cipli"ar a educa%iei e!tetice*
modelarea !electiv a c3mpului valoric i !priDi"irea autoeduca%iei e!tetice

Principala pro#lem metodologic a educa%iei e!tetice6
Cu s de'volt la a>iu potenialul creativ al fiecrei persoaneJ
Ceri"%ele generale ale dzvoltrii pri"6
pro)rama colii obli)atorii vizeaz educa%ia eleme"tar# mi"im i fu"dame"tal
di!cipli"ele op%io"ale
pro)ramele care pot fi or)a"izate !au modulate la "ivelul colii
modalit%i de educa%ie adre!ate celor care au termi"at coala !au preocuprilor
e.tracolare,
i"te)rarea er)o"omic a e!teticului $" ambie"tul educa%io"al, - estetica educa%iei
Ceri"%ele de antrenament per!ormant pri"6
$"v%m3"tul !pecializat arti!tic - a"tre"ame"t timpuriu# perma"e"t i i"te"!
$"v%m3"tul !uperior arti!tic - a"tre"ame"t "ua"%at# i"dividualizat de e>celen valoric
a crea%iei i culturii e!tetice

7=
Ceri"%ele !peciale de recuperare pri"6
pro)rame !peciale de recuperare cu miDloace terapeutice arti!tice6 muzicale# pla!tice#
core)rafice# dramatice,
alter"area activit%ilor tii"%ifice cu cele arti!tice $" pro)ramul colar pe"tru recuperarea
e"er)etic 0fu"c%ia de Fnutriie psi)ic! a artei1
*ompetena cultural i a>iologic a pro!esorului,
T +rofesorul de specialitate
4" $"v%m3"tul de ma!
re!po"!abilitatea a.iolo)ic de Fulti instanG $" comu"icarea valorilor - co"!acrate
- di"
actualitate
!priDi" - clarificarea i"flue"%elor e!tetice i"formale
- e.perie"%ele de receptare e!tetic
- evalurile e!tetice i"depe"de"te ale elevilor
4" $"v%m3"tul arti!tic apecializat
!priDi" dezvoltarea i autodezvoltarea creativit%ii
profe!orul e!te - arti!t al educa%iei
- a"tre"or al performa"%ei
- !ur! cultural de formare a compete"%ei e!tetice de "ivel performa"t
4" !i!temul educa%iei i"te)rate ori $" coli E )rupe !peciale !au c+iar $" !pitale# ce"tre de
recuperare
trebuie ! dob3"dea!c mi"ime cu"oti"%e de!pre
- particularit%ile per!o"alit%ii cu a"umite tipuri de decompe"!are i de!pre
- po!ibilit%ile de recuperare pri" educa%ie E terapie e!tetic,
pri" ab!olvirea u"or cur!uri de p!i+opeda)o)ie !pecial
poate ! elaboreze pro)rame de educa%ie e!tetic !pecial $" colaborare cu p!i+olo)ul
- i"dividualizate
- pe"tru )rupe de terapie
B Pro!esorul consilier al clasei
co"!ult profe!orii care predau di!cipli"ele e!tetice i al%i !pecialiti $" dome"iu
cu"oate per!o"alitatea i preocuprile elevilor di" cla!a pe care o co"duce
le creeaz co"di%ii c3t mai diver!e de e.primare
$i orie"teaz !pre pro)ramele de dezvoltare cele mai potrivite
T Pro!esorul care pred alte discipline dec3t cele e!tetice
re!pect# $"curaDeaz i valorizeaz c3t e!te po!ibil performa"%ele !au preocuprile
e!tetice ale elevilor
$i dezvolt stilul elegant de preze"tare
!e preocup de p!trarea acurate%ii e!tetice a ambie"tului
!ubli"iaz relaiile interdisciplinare di"tre diver!ele dome"ii culturale i valorile
e!tetice
profe!orul e!te u" om de cultur
Teme
7;
1. Alctui%i o li!t cu i"!titu%iile i or)a"iza%iile culturale di" localitatea dv!, ori di"
apropiere 0biblioteci# teatre# ci"emato)rafe# ci"emateci# muzee# filarmo"ic# a!ocia%ii ale
oame"ilor de cultur# revi!te culturale# !li de e.pozi%ii etc,1,
". I"tere!a%i-v i co"!em"a%i care !u"t ofertele pe"tru educarea i e.primarea creativit%ii
e!tetice $" localitatea dv!,0cluburi foto# ci"ecluburi# coli de arte# cluburi i forma%ii de da"!#
cercuri de crea%ie pla!tic# cercuri i coli de ame"aDri ambie"tale# forma%ii muzicale# coruri etc1,
%. Evide"%ia%i c3teva di" implica%iile e!tetice ale !pecializrii dv!,
2. Stabili%i rela%iile di"tre6
a. educa%ia e!tetic E educa%ia moral*
#. educa%ia e!tetic E educa%ia i"telectual*
3. I"te)ra%i cu"oti"%ele de p!i+olo)ia educa%iei referitoare la creativitate cu cele de
peda)o)ie referitoare la educarea creativit%ii* de!crie%i trei metode de educare a creativit%ii
i"dividuale i trei metode de educare a creativit%ii de )rup,
Bibliografie
'raudel# 2,# 599@# Aramatica civiliza%iilor# Ed, /eridia"e# 'ucureti
Co"!ta"ti"e!cu- Stoleru# Paula# 599<# Creativitatea ca diensiune valoric a personalitii!K.
4"6 /,Zlate 0coord1# P!i+olo)ia vie%ii cotidie"e# PI&LIR&/# Iai
Cre%u# Carme"# 599<# P!i+opeda)o)ia !ucce!ului# P&LIR&/# Iai
Cri!tea# /,# 599@# Si!temul educa%io"al i per!o"alitatea, :ime"!iu"ea e!tetic# E,:,P,# R,A,#
'ucureti
Croce# ',# 59<5# E!tetica# Ed, U"iver!
Cuco# C,# 599;# Peda)o)ie# P&LIR&/# Iai
:ra)omire!cu# /,# 599?, Ritm i culoare# Ed, 2acla# Timioara
Ari)ore!cu# :,# 59>7# Ave"tura ima)i"ii# Ed, /eridia"e# 'ucureti
/"iu%iu# /# 59>9# Act i mimare# Ed, Emi"e!cu# 'ucureti
/iclea# /,# 5999# P!i+olo)ie co)"itiv# P&LIR&/# Iai
/itrofa"# Iola"da# (ladi!lav# Ele"a# &,# 5999# Psi)oterapia copilului centrat pe etode
e>perienial 2 e>presive!, 4"6 I, /itrofa"# P!i+oterapia e.perie"%ial# Ed, I"fomedica#
'ucureti
/u"tea"u# A"ca# 599<# I"troducere $" creatolo)ie# Ed, Au)u!ta# Timioara
Pamfil# E,# &)ode!cu# :,# 59<;# Per!oa" i deve"ire# Ed, Rtii"%ific i E"ciclopedic# 'ucureti
Pavel# Amelia# 599?# Traiectorii ale privirii# Ed,/eridia"e# 'ucureti
Ieber# B,- P,# 59<7# La p!Cc+olo)ie de lJart# PU2# Pari!
Aarofea"u# Ru.a"dra# 0realizator1# 7???#F3otul la vedereG# 55 emi!iu"i de cultur ale T(R5,
1K. ED)*A+IA 1ILI*;
1K.1. O#iectivele educaiei !i,ice
Educa%ia fizic - e!te educaia prin micare,
- dezvolt dimensiunea corporal a personalitii
- !e raporteaz e!e"%ial la valorile de sntate i !rumos..
O#iective !pecifice
co"tie"tizarea propriei corporalit%i*
dezvoltarea armo"ioa! i fortificarea fizic*
formarea depri"derilor# obi"ui"%elor i atitudi"ilor de via% !"toa!*
dezvoltarea aptitudi"ilor fizice*
dezvoltarea calit%ilor morale i a voi"%ei*
recuperarea capacit%ilor fizice,
Educa%ia fizic poate i"te)ra i co"%i"uturi ale noilor educaii6
7<
educa%ia "utri%io"al*
educa%ia demo)rafic#
educa%ia pe"tru !"tate*
:e a!eme"e# !e poate i"te)ra u"or demer!uri mai comple.e ale "oilor educa%ii6
educa%ia ecolo)ic
educa%ia pe"tru timpul liber,
Educa%ia fizic# abord3"d micarea ca factor formativ, sanogen i terapeutic# !e i"te)reaz
educa%iei uma"i!te 0=.8eac(u, ,..ne1,
1K.". *reterea i de,voltarea armonioas
*orporalitatea ' e!te cea mai concret dimensiune a personalitii
- co"fer per!o"alit%ii u"itate i u"icitate
- e!te o parte a ide"tit%ii per!o"ale i ima)i"ii de !i"e
- primul miDloc de e.plorare i cu"oatere al omului
0icarea ' motricitatea
' e!te modul specific corporal de relaionare cu mediul e.ter" E i"ter",
Psiomotricitatea ' motricitatea ca activitate p!i+ic# le)at $" primul r3"d cu !e"!ibilitatea
*omponente
!c+ema corporal*
coordo"area di"amic*
lateralitatea*
ec+ilibrul 0coordo"area !tatic1#
coordo"area perceptiv - motric 0 bazat pe percep%iile !pa%iale# ritmice# de micare 1*
rapiditatea*
ideomotricitatea !au rela%iile fu"c%io"ale di"tre !c+ema corporal i coordo"area
perceptiv motric 0/, Epura"1
"evoia de micare,
?cema corporal
' repreze"tarea me"tal a propriului corp
- !e e.prim $" de!e"ele copiilor i $" po!ibilitatea lor de a recu"oateEde"umi pr%ile
corpului
organizarea i orientarea spaial !pa%iul !e or)a"izeaz mai $"t3i pri" raportarea
pozi%iilor obiectelor di" mediu la pozi%ia propriul corp* repreze"tarea me"tal a pozi%iilor E
direc%iilor !tau la baza orie"trii !pa%iale* e!te "ece!ar $" toate activit%ile uma"e i $"
$"v%area co"%i"utului u"or di!cipli"e colare cum !u"t6 )eo)rafia# )eometria
- a"tre"eaz mi mult ima)i"ile !pa%iale 0vizuale# tactil- Mi"e!tezice#de micare1
orientarea temporal a copilului are ca repere primare ritmurile biolo)ice i a!pectele
co"crete ale percep%iilor !pa%iale !ucce!ive
- a"tre"eaz domi"a"t ima)i"ile temporale 0auditive# Mi"e!tezice# de micare1
9ateralitatea
' a!imetrie !e"zorial i motric a Dumt%ilor dreapt E !t3") a corpului
- !e bazeaz pe a!imetria fu"c%io"al a emi!ferelor cerebrale di" care u"a e!te domi"a""t
' e!te $""!cut dar i"flue"%abil !ociocultural i educa%io"al
- dominanta lateral utilizarea predilect a u"uia di" membre# oc+i# urec+e $" activit%i
care
"ece!it fidelitate
- preferi"%a ma"ual utilizarea prefere"%ial a u"eia di" m3i"i $" activit%i de precizie
Ecili#rul
7>
' !tatic ' a!i)ur co"trolul po!tural !po"ta" !au volu"tar
- !e realizeaz pri" co"trac%ia refle. a u"or )rupe mu!culare $" raport cu pozi%ia
capului*
- !e bazeaz pe !e"za%iile proprioceptive de - ec+ilibru
- verticalitate
- micare rectili"ie
- rota%ie
- di"amic- di!po"ibilitatea de a trece rapid la micri de locomo%ie i pre+e"!iu"e
- a!i)ur eficie"%a i armo"ia micrilor
- atitudinea corporal - obi"ui"% po!tural ce apare pro)re!iv# i"co"tie"t i i"volu"tar $"
dezvoltare
- !e bazeaz pe o repreze"tare me"tal a!upra ec+ilibrului )e"eral
- e!te ecom"omic dar fra)il
*oordonarea dinamic
' coordo"area $"tre micrile !e)me"telor corpului i ale $"tre)ului corp
- !e bazeaz pe co"trol i ec+ilibru
- pre!upu"e calit%i motrice 0for%# vitez# rezi!te"%# $"dem3"are1
- !e dezvolt pri" $"v%are
- !t la baza formrii depri"derilor motrice6 mer!# vorbire# !criere
-!e poate a"tre"a la "ivel performa"t $" !port# da"!# i"terpretare muzical# mie!trie
profe!io"al
Deprinderile perceptiv motrice de mer!# vorbire# !criere# citire ,a,
- miDloace corporale co)"itive i ac%io"ale
-!e bazeaz pe coordo"area micrilor $" raport cu !c+ema corporal# !e"za%iile
proprioceptive i Mi"e!tezice# percep%iile !pa%iale i de micare# ale ritmului# orie"tarea
!pa%iotemporal
- !e formeaz pri" $"v%are# cu efort co"!iderabil# $" etape
- !e automatizeaz deve"i"d eco"omice pe"triu activitate !e realizeaz cu efort mi"im i
eficie"% ma.im 0 precizie# rapiditate# coordo"are1
- !u"t activit%i implicite# "u mai "ece!it co"trol co"tie"t
Ideomotricitatea repreze"tarea micrii
- compo"e"ta co)"itiv a depri"derilor motrice
- particip la formarea i de!furarea depri"derilor motrice 0 1.1l%u, C.1l%u1
- co"tribuie la a"tre"are a micrilor
- determi" o e.ecu%ie mai corect# preci! 0,..puran1
- face po!ibil a"tre"ame"tul virtual activ 0pe !imulator1 !au relativ pa!iv 0ca spectator1
0otivaia
- nevoia de micare e!te o motiva%ie care fu"c%io"eaz pe parcur!ul $"tre)ii vie%i,
- !e dezvolt# pri" educa%ie#
- de la trebuine primare de micare i de Doac# e.primare a a)re!ivit%ii
X la - trebuina de performan, de autorealizare 0=. 8eac(u, ,..ne1#
- trebuine i interese culturale - co)"itive# morale# e!tetice
- trebuine i aspiraii sociale - de !tatut# afiliere# competi%ie i arti!tice,
- !u!%i" i orie"teaz performa"%a
De,voltarea psiomotricitii
- !e bazeaz pe dezvoltarea creterea$ maturizarea "euromu!cular
- i co"tribuie la acea!ta,
Educarea psiomotricitii $" perioada creterii
79
- i"te)rat educa%iei perma"e"te#
co"di%io"at de
perioada E !tadiul de cretere#
principiile creterii#
legile dezvoltrii p!i+omotrice,
Pro#leme ale dezvoltrii fizice
+ostura static ce devi"e predilect $" co"tempora"eitate i"!uficie"t,
+onderea insuficient a activitii fizice $" via%a omului# la toate v3r!tele,
Pot ! apar disfuncii ale procesului de cretere care marc+eaz $"trea)a e.i!te"%,
:i!fu"c%iile creterii pot afecta dezvoltarea p!i+ic i !ocial,
Educaia !i,ic i sportul
- co"tribuie la - creterea armo"ioa! a corpului
- armonizarea lui &n micare pri" coordonri comple.e,
- e!e"%ial pe"tru dezvoltarea per!o"alit%ii
- !i")ura di!cipli" de $"v%m3"t i"te)rat curriculum-ului colar la toate "ivelurile
- a!i)ur ririrea %u*etului / capitalului de ener*ie al or*anisului care poate fi# apoi
X rei"ve!tit $" activit%i fizice
X i"ve!tit $" activit%i - i"telectuale#
- !ociale rela%io"ale#
- profe!io"ale 0=.8eac(u, ,..ne1,
Principiile educa%iei fizice pe"tru cretereaEdezvoltarea armo"ioa!
echilibrarea raportului di"tre activit%ile !tatice E di"amice
alternana activitilor
- !tatice E di"amice#
- de $"v%are E rela.are - activ#
- pri" !om"#
- i"telectuale E fizice,
- teoretice# practice,
ritm de activitate adecvat particularit%ilor de v3r!t i i"dividuale*
regim de via ec+ilibrat !ub a!pectul6
- nutriiei - co"%i"ut# calitate# ca"titate# comple.itate# periodicitate*
- odi)nei - alter"a"%a activit%ilor# a formelor de odi+"# a ca"tit%i*
- efortului - dozare# alter"a"%a cu odi+"a# alter"a"%a tipurilor de efort# adecvarea la
!pecificul activit%ii i la obiectivele dezvoltrii calit%ilor fizice i motrice*
- posturii - $"v%area i ma"%i"erea pozi%iilor corporale adecvate fiecrei activit%i - !tudiu#
!criere# mer! etc,*
- i(crii - dozare# calit%i fizice i motrice# alter"a"%# coordo"are# adecvare# ritm#
e.pre!ivitate# i"te)rare $" activit%i comple.e*
" sntii co"di%ii i obi"ui"%e i)ie"ice* preve"irea accide"telor i $mbol"virilor
0protec%ie i profila.ie1# i"formarea profilactic# terapie precoce*
dezvoltarea sensibilitii i"ter"e# proprioceptive# e.teroceptive
cu"oaterea modalit%ilor de protec%ie i preve"ire a $mbol"virilor $" activit%ile fizice i
!port*
dezvoltarea motivaiei pe"tru micare or)a"izat# !port,
responsabilizarea i"dividului pe"tru calitatea propriei vie%i,
8?
abilitarea cu depri"deri i obi"ui"%e i)ie"ice# de micare i !portive i creative,
:esponsa#ilitatea !actorilor educaiei
T +rinii
a!i)ur condiiile libert%ii de micare i e.plorare
or)a"izeaz regimul ordo"at de via%# de activitate i odi+" care
- formeaz compete"%ele de - me"%i"ere a !"t%ii
- re)lare a p!i+omotricit%ii
- modeleaz timpuriu i eficie"t ritmul i di"amica i"dividual
- valorizeaz ma.im pote"%ialului $""!cut,
formeaz motivaia pe"tru petrecerea timpului liber prin micare &n natur
dozeaz adecvat combi"area factorilor "aturali cu micarea
previn accide"tele i $mbol"virile
ob!erva nclinaiile copiilor i a!i)ur practicarea timpurie a u"or !porturi
a!i)ur co"di%iile i)ie"ice i er)o"omice ale activit%ii de $"v%are,
au cea mai mare re!po"!abilitate $"6
- apelarea tratame"tului precoce al di!fu"c%iilor de cretere
- me"%i"erea !"t%ii,
T +rofesorul de educaie fizic i sport
- per!oa"a cea mai !pecializat la "ivelul colii
- coordo"eaz educa%ia fizic $" perioada colar
- colaboreaz cu ceilal%i factori educa%io"ali $" dome"iu
Aria curricular educaie fi'ic (i sport! di" "oul pro)ram de $"v%m3"t e!te6
-mai adecvat po!ibilit%ilor fizice i i"tere!elor elevilor#
- orie"tat acce"tuat !pre dezvoltarea fizic armo"ioa! i activit%ile !portive#
- urmrete /ntrirea sntii, de'voltarea psi)ootric (i coportaental,
1K.%. Educaia pentru sntate
?ntatea e!te o dimensiune esenial a calitii vieii la "ivel i"dividual i !ocial,
Educaia pentru sntate are ca obiective i mijloace !pecifice 6
contientizarea valorii e!e"%iale a !"t%ii pe"tru e.i!te"%a uma"# pri"6
cu"oaterea i"flue"%elor !a"o)e"e ale micrii $" aer liber i a ri!curilor
poluriiEco"tami"rii mediului*
cu"oaterea co"di%iilor i cilor de tra"!mitere i a miDloacelor de preve"%ie a bolilor
co"ta)ioa!e i i"curabile 0T'C# +epatite# SI:A etc,1*
cu"oaterea pericolelor de accide"tare i a miDloacelor de preve"ire i acordare a
primului aDutor# cu"oaterea i apelarea !erviciilor de !alvare !pecializate*
cu"oaterea ri!curilor pe"tru !"tate a co"duitelor de tip alcoolic# a co"!umului de
dro)uri etc,*
cu"oaterea i preve"irea ri!curilor care decur) di" abuzuri i viole"% i a miDloacelor de
a!i!te"% i co"!iliere $" ace!t dome"iu*
abilitarea cu compete"%e !a"o)e"e6
depri"deri i obi"iu"%e i)ie"ice# de protec%ie# profilactice*
depri"deri de apelare a !erviciilor de a!i!te"% medical i p!i+olo)ic !pecializate*
85
dezvoltarea !e"!ibilit%ii i"ter"e i a !piritului de ob!erva%ie pe"tru !em"ele eleme"tare
de $mbol"vire*
dezvoltarea motiva%iei i voi"%ei pe"tru p!trarea !"t%ii i $"depli"irea pre!crip%iilor
medicale de tratame"t i de via%*
depri"deri de combatere a !tre!ului i a".iet%ii iatro)e"e 0care favorizeaz
$mbol"virile1 pri" te+"ici !imple de rela.are E micare,
formarea to"u!ului afectiv- motiva%io"al care !u!%i"e !tarea de !"tate i favorizeaz
$"!"toirea*
formarea i "ua"%area compete"%elor de or)a"izare a u"ui re)im de via% !"to! la toate
v3r!tele*
responsabilizarea i"dividual pe"tru propria !"tate i pe"tru !"tatea celor di" Dur6
formarea co"vi")erilor i atitudi"ilor !a"o)e"e fa% de !i"e# de mediu# de ceilal%i,
1K.2. Educarea corporalitii ca dimensiune a eului
Identitatea corporal# eul corporal
- prima co"!truc%ie a ide"tit%ii per!oa"ei#
- $")lobat treptat eul p!i+o!ocial
- !e co"!truiete - !ub i"flue"%a educa%iei
- $" mediul !ociocultural care atribuie a"umite valori corporalit%ii#
- pri" co"fru"tarea e.perie"%ial di"tre - po!ibilit%ile corporale proprii
- ob!tacolele di" mediu
- propriul corp e!te - Fluat /n stpInire!
- utilizat ca miDloc foarte comple. de - cu"oatere#
- e.pre!ie#
- ac%iu"e#
- volu"tar#
- rela%io"are#
- comu"icare
- crea%ie,
- por"i"d de la autoco"trolul corporal,- po!ibilit%i de re)laD a - !trii p!i+ice
- !trii de !"tate - fizic
- p!i+ic
- corpul omului - teatru al e>presiei otrice
repere ale dezvoltrii eului corporal pot fi 6
- raportul efort E eficie"%#
- raportul dori"% E realizare
- )radul i "ivelul coordo"rii# armo"izrii i autoco"trolului corporal
0 p!i+omotric Yp!i+ofiziolo)ic Y p!i+o!ocial1
E>presia motric
-Fansa%lu de atitudini si%olice a cror finalitate este sentientul de %ine al persoanei!
0 1.1l%u, C.1l%u1
- por"ete de la o e.teriorizare !po"ta" a emo%iilor
simbolistic difere"%iat a e.pre!ivit%ii6
u"or pr%i corporale*
- F li%a0ul oc)ilorG# mimica*
- )e!tica ma"ual $" limbaDul !urdo mu%ilor*
87
u"or co"duite motrice# codificate $" li%a0ul trupului! ,
- mer!ul#
- caracteri!ticile motrice ale vorbirii#
- e.pre!iile )lobale ale afectivit%ii6 bucuriei E tri!te%ii etc,
- e.prie!iile u"or atitudi"i rela%io"ale ca6 !i)ura"%# "e$"credere# timiditate# e.pa"!iu"e#
- e.pre!iile emblematice ale !tatu!ului !ocial6 ef# !ubalter"# coma"da"t etc,
- atitudi"i profe!io"ale,
- atitudi"i de e.pre!ie i comu"icare erotic,
- baza comu"icrii verbale# pri" !criere E citire# pri" modalit%i paraverbale i "o"verbale,
- !e dezvolt i !e "ua"%eaz pri" educaie p3" la "iveluri de performa"% - !portiv
' arti!tic
*omunicarea nonver#al pri" i"termediul corpului
- realizeaz u" li%a0 al trupului care e.prim )e!tual - di"amica per!o"al#
- afectivitatea#
- atitudi"ile rela%io"ale,
comunicarea este solidar cu expresivitatea motric deoarece6
- )e!tul !po"ta" are valoare de !em"alizare,
- e.pre!ivitatea cultivat e!te pre)"a"t adre!ativ
funciile gesturilor &n comunicare*
- ilu!trative#
- re)latoare a vorbirii#
- adaptative#
- e.pre!ive pe"tru emo%ii#
- emblematice !ociocultural
- ma)ice# rituale
- creatoare# arti!tice,
modularea ale )e!turilor &n funcie de factori sociali*
modularea distanei fa% de parte"erii rela%iilor !ociale $" fu"c%ie de6
- per!oa"a cu care i"terac%io"m#
- tipul de activitate care implic i"terac%iu"ea#
- cultura E )rupul de aparte"e"%#,
- v3r!t#
- !e.#
- )radul de rela%ie !tabil,
zone de distan !upu!e co"!tr3")erilor !ocioculturale 0.d4ard $ull16
5, di!ta"%a inti @=? cm,
7, di!ta"%a personal =?<? cm,#
8 di!ta"%a social 7-8 m,
@, di!ta"%a pu%lic =-5? m,
X a"umite roluri profesionale !u"t e.ceptate co"!tr3")erilor de di!ta"%
?tilul motric
- e.pre!iile motrice care# pe parcur!ul dezvoltrii# dob3"de!c o aprent personal,
i"flue"%eaz# pri" e.er!are predilect# fizio"omia i corporalitatea per!oa"ei,
- difere"%iaz per!oa"ele dup urmtoarele repere de micare6
relaiile dintre forele interne / e>terne&
po'iia predilect a corpului i !e)me"telor !ale*
traiectoria micrilor defi"it de " direcie,
88
" for,
" aplitudine&
tepoul 2 frecve"%a repetrii micrilor,
ritul - coordo"area temporal a micrilor 0dup A,Albu# C,Albu1
Jalori,area cultural a corporalit%ii la "ivel i"dividual !e e.prim $",
- elegana atitudi"ilor corporale# a mimicii# )e!turilor#
- miestria profe!io"al,
:eali,area motric
e.pre!ia dezvoltrii - calit%ilor motrice i coordo"rilor comple.e,
:elaia de i"flue"% $"tre atitudi"ile corporale i cele p!i+ice e!te bilateral,
Acea!ta permite i"flue"%area educa%io"al E terapeutic a u"eia pri" cealalt6
- !tarea i atitudi"ea p!i+ic pot fi i"du!e pri" micri corporale*
O de e.emplu# dac "e rela.m corpul "e eliberm i de o parte di" te"!iu"ea p!i+ic*
- !tarea corporal poate fi ameliorat pri" !tri i atitudi"i p!i+ice pozitive#
O de e.emplu# $"!"toirea# armo"izarea micrilor# rela.area,
Educaia !i,ic i sportul dezvolt cu precdere a"umite !tructuri i fu"c%ii p!i+ice6
- calit%ile voi"%ei for%a# i"depe"de"%a# promptitudi"ea# per!evere"%a pri" co"fru"tarea
direct cu ceri"%a de efort*
- autoco"trolul volu"tar pri" co"fru"tarea cu propriile po!ibilit%i*
- motiva%ia "ivelul de a!pira%ie# i"tere!ele# motivele de performa"% i autoactualizare*
- tr!turi caracteriale $"crederea $" !i"e i re!pectul de !i"e# re!pectul pe"tru adver!ari#
!piritul de ob!erva%ie# di!cipli"a# re!po"!abilitatea# capacitatea rezolutiv*
- atitudi"i implicarea $" !itua%ii# cooperarea $" ec+ip# competi%ia loial,
T 1iecare pro!esor# $" timpul lec%iilor# poate i"flue"%a pozitiv dezvoltarea fizic a elevilor6
!priDi"i"d formarea depri"derilor de me"%i"ere a cur%e"iei
corect3"d di!cret dar per!evere"t pozi%iile $" ba"c i $" timpul diver!elor activit%i de
$"v%are#
ob!erv3"d i !em"al3"d co"!ilierului colar dificult%ile particulare ale u"or elevi*
formul3"d ceri"%e rezo"abile i ferme de autoco"trol corporal pe"tru elevi# dar !timul3"d
o atitudi"e rela.at# lip!it de cri!pare*
pri" e.emplul per!o"al al ele)a"%ei %i"utei corporale# mimicii# )e!turilor armo"izate cu
atitudi"ea p!i+ic i ceri"%ele rela%io"rii !ociale*
pri" autoco"trolul e.pre!ivit%ii corporale# a vocii# )e!urilor# mer!ului# pozi%io"rii fa%
de auditoriu# fa% de materialele pe care le prezi"t# care !e dezolt ca mie!trie
profe!io"al a cadrului didactic*
pri" urmrirea !i!tematic a realizrii ceri"%elor 0dup pri"cipiul co"ti"uit%ii1*
pri" p!trarea co"!ecve"t a acelorai pri"cipii i criterii pe"tru to%i elevii# $" toate
!itua%iile i# de a!eme"ea# pe"tru !i"e*
pri" i"te)rare ceri"%elor !ale $"tr-u" !i!tem u"itar de ceri"%e ale factorilor educa%io"ali*
pri" valorizarea co"duitelor corporale ele)a"te i a autoco"trolului !tatic i di"amic ale
elevilor*
!timul3"d i"tere!ul i favoriz3"d familiarizarea elevilor cu formele cultivate ale
e.pre!ivit%ii corporale pri" cur!uri i a"tre"ame"te de !port# da"!# cercuri de crea%ie
0pa"tomim# teatru- da"!1# vizio"area u"or !pectacole i co"cur!uri !portive*
pu"3"d re!pectul pe"tru elevi i valorizarea per!o"alit%ii lor la baza oricrei evaluri a
co"duitelor corporale i i)ie"ice ale ace!tora* de multe ori# o ob!erva%ie di!cret $"tr-u"
8@
dialo) !eparat i !curt cu elevul are u" efect educativ mult mai mare dec3t blamarea lui
public* ! "u uitm c puberul i adole!ce"tul !e co"fru"t# u"eori dificil# cu o "ou
ide"titate corporal pe care trebuie ! o reco"!idere i rei"te)reze $" ima)i"ea de !i"e*
profe!orii !u"t i o*lin'i $" care elevii $i clarific acea!t ima)i"e*
O!erta de educaie !i,ic
- !e adre!eaz tuturor per!oa"elor
- cupri"de pro)ramul colar - obli)atoriu i op%io"al
- e.tracolar# precolar i po!tcolar,
-a!i)ur modele de via% !"toa! care i"te)reaz micarea i pot fi adecvate !c+imbrilor
-! i"clud co"di%iile pe"tru petrecerea dinamic a timpului liber
- c e.perime"teze u"or ame"aDri $" aer liber E $" !pa%ii di"afara cla!elor
- ! implice elevii cu - i"ve"tivitatea # "evoile i dori"%ele lor#
-participarea lor activ la realizarea ace!tor co"di%ii, autoeduca%ie,
- i"clu!e activit%i !portive diver!ificate $"afara pro)ramului colar or)a"izate $" coal#
$" colaborare cu cluburi i baze !portive# a"tre"ori# pri"%i# comu"itatea local
- poate modula adecvat orarul i !e pot combi"a re!ur!ele,
- poate e.ti"de educa%ia fizic de co"!ervare - adaptare pe"tru v3r!tele adulte i ale
!e"ectu%ii,

1K.3. Educaia !i,ic la nivel de per!orman sportiv i artistic
Per!ormana sportiv
- !e bazeaz pe u" pote"%ial $""!cut i aptitudi"i
- poate dezvolta capacit%ile fizice i performa"%a plec3"d de la i" pote"%ial mediocru,
trsturi necesare pentru per!ormana sportiv4 0=rina $oldevici1
doinana, sta%ilitatea eoional,
re'istena la stres,
a*resivitate,
an>ietate redus,
lipsa unor tendine nevrotice accentuate.
4utoaprecierea pozitiv
- crete !olidar cu creterea performa"%ei !portive i !e e.ti"de a!upra ima)i"ii de !i"e
- !porete $"credere $" capacitatea proprie de mobilizare i efort voluntar,
#fect subiectiv paradoxal# de !ubapreciere "eDu!tificat
Antrenamentul sportiv de performa"%
- $i are re!ur!ele $" educa%ia fizic i !portul pe"tru toat popula%ia,
- e!te o !ecve"% $"alt !pecializat a educa%iei fizice i arti!tice 0core)rafice1
- dezvolt i utilizeaz creativitatea motric i arti!tic
E!te importa"t ca a"tre"orii# pri"%ii# profe!orii de toate !pecialit%ile# medicii !portivi#
p!i+olo)ii# Mi"etoterapeu%ii
- ! colaboreze
- ! a!i)ure $mpreu" o orie"tare !portiv adecvat
- ! !priDi"e realizarea pro)ramului - de a"tre"ame"t performa"t
- colar,
7nvmntul artistic i sportiv
- coli cu pro)rame !pecializate
- !pecializri u"iver!itare i po!tu"iver!itare,
8=
1K.6. Educaia !i,ic i sportul pentru recuperare
&ul#urrile de psiomotricitate 0dificult%i# deficie"%e# boli1
X afecteaz - a"umite !e)me"te ale corpului
- o a"umit activitate corporal
X modific - rela%iile p!i+omotrice de la "ivelul $"tre)ului corp,
-,fu"c%io"area i dezvoltarea "ormal a or)a"elor i"ter"e
- fu"c%iile p!i+ice6 ate"%ia# percep%ia# repreze"trile i orie"tarea
!pa%iotemporal
- ima)i"ea i !tima de !i"e - comple.e de i"ferioritate
- i"!er%ia !ocial a per!oa"ei,
*lasi!icarea dup criteriile
comple.itate - niveluri afectate
diver!itate - a cauzelor - "eurolo)ice# p!i+ice# !ociale# educa%io"ale
- a manifestrilor - de diferite forme# mai mult !au mai pu%i" )e"eralizate
complicarea cu tulburri a!ociate
*ategorii de tulburri p!i+omotorii 0 R, :aillC et, col,1
infirmitatea motric de origine cerebral
- !e datoreaz u"ei leziu"i cerebrale
" se aeliorea' / a*ravea' cu vIrsta /n funcie de condiiile de " via,
" trataent,
" educaie 0A,Albu#
C,Albu1
tulburrile de &nvare ale fu"c%iei motrice
- deficie"%e $" $"v%area i automatizarea atitudi"ilor corporale i )e!turilor*
tulburri motorii de comportament
e.pre!ia motric a tulburrilor de per!o"alitate,
0odaliti de reali,are a educa%iei i !portului pe"tru recuperare6
pro)ramele de educaie special i terapie complex# i"dividualizate i de )rup di"
educa%ie !pecial - i"clu!iv - i"te)rate - proce!ului $"v%m3"tului de ma!
' comu"it%ii
)rupele# cla!ele i colile !peciale
pe"tru ce"trele de a!i!te"% medical i recuperare
pro)rame de antrenament al performa"%elor !portive di"
!i!temul !portului pe"tru per!oa"e cu ceri"%e !peciale
- a"tre"ame"t
- competi%ii p3" la "ivel de olimpiad
pro)rame de !ocializare i i"te)rare !ocio- profe!io"al di"
faamilie
comu"itatea imediat
!i!temul a!i!te"%ei !ociale
or)a"iza%iile i a!ocia%iile per!oa"elor cu ceri"%e !peciale
i"!titu%ii medicale# colare# culturale# eco"omice# productive
:esponsa#ilitatea !actorilor educaionali
56edicul
- recoma"d m!urile profilactice
- de!coper i trateaz cu miDloace !pecifice, patolo)ia p!i+omotricit%ii
8;
- recoma"d a!i!te"%a lo)opedic# p!i+oterapeutic# Mi"etoterapeutic "ece!are,
- coordo"eaz pro)ramul terapeutic
T +rinii
- a!i)ur preve"irea u"or accide"te# boli
- apeleaz i colaboreaz cu !pecialitii
- particip la dia)"oz# terapie i evaluare
- a!i)ur co"di%iile de via% - $")riDirea
- !uportul afectiv# motiva%io"al i volitiv
- i"te)rarea !ocial i colar
-tratame"tul
- !priDi" activ pro)ramul terapeutic
T+rofesorul de educaie fizic i sport
- a!i)ur preve"irea accide"telor# bolilor
- cu"oate i recu"oate ace!te tulburri
- orie"teaz elevii i pri"%ii !pre !erviciile de a!i!te"% medical

5+rofesorul de alt specializare
- ! cu"oa!c o !c+em )e"eral dup care ar pute recu"oate i difere"%ia ace!te tulburri
T 2pecialistul 7inetoterapeut
- lucreaz $" pro)ramele# !erviciile i i"!titu%iile !peciale de recupere p!i+omotorie
- realizeaz activit%i de depi!tare i orie"tare a per!oa"elor cu ceri"%e !peciale
- elaboreaz# realizeaz i coordo"eaz pro)rame terapeutice i"dividualizate i pe )rupe
- colaboreaz cu medicii E p!i+olo)ii pe"tru dia)"o!tic i evaluare
- colaboreaz cu coala i pri"%ii pe"tru realizarea pro)ramului de !priDi"
T *omunitatea imediat
- !priDi" - per!oa"ele cu ceri"%e !peciale
- familiile ace!tora
- colile i"clu!ive i !peciale
- !i!temul a!i!te"%ei !ociale
- or)a"iza%iile i a!ocia%iile
X pri" - atitudi"e !olidar !uport moral i afectiv
- procurarea i alocarea re!ur!elor "ece!are
- a!i)urarea co"di%iilor de i"te)rare !ocial
- activit%i i"clu!ive
- activit%i de !priDi" i a!i!te"% !ocial
- i"te)rarea i colaborarea u"itar a factorilor educa%io"ali
- i"i%iative le)i!lative i politici locale
Teme
1. A"aliza%i comparativ obiectivele educa%iei fizice i !portului
". Come"ta%i rela%ia di"tre !port i art
%. E.plica%i rela%ia di"tre educa%ia fizic i e!tetic
2. Co"!em"a%i pe dou coloa"e ar)ume"te E co"traar)ume"te pe"tru a !tabili dac !portul
e!te o activitate cultural, Co"cluzio"a%i cu opi"ia dv!, per!o"al
3. :e!crie%i efectele educa%iei fizice a!upra a!upra dezvoltrii p!i+ice i a per!o"alit%ii

Bibliografie
Albu# Adria"a# Albu# C,# 5999# P!i+omotricitatea# Ed,Spiru Haret# Iai
Epura"# /,# 59<= funciile principale (i secundare ale activitilor corporale. 4"6 Educa%ie fizic
i !port# LL(II# Nr,8
8<
Holdevici# Iri"a# 5998# P!i+olo)ia !ucce!ului# Ed, Cere!# 'ucureti
LaMato!# A,# /oldova"# /,# 7???# & dovad c !e poate# 'iblioteca Revi!tei 2amilia# &radea
/arcu# (, i colab,# 599<# FConcordana cerine 2 posi%iliti /n evaluarea educaiei fi'ice (i
sportului (colar!. 4"6 A"alele U"iver!it%ii di" &radea# :,P,P,P,:,# P!i+olo)ie- Peda)o)ie
/etodic# Tom I# pp,7?>-757
Neacu# I,# E"e# /,# 59><# Educa%ie i autoeduca%ie $" formare per!o"alit%ii !portive# Ed, Sport-
turi!m# 'ucureti
Stoe"e!cu# A,# 599@# Corecta%i-v atitudi"ea corpului pri" e.erci%iu fizic#Ed, Cere!# 'ucureti
8>