Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN DE LECTIE

Clasa: a X-a
Regimuri politice totalitare postbelice
Unitatea de inatamant: COLEGIUL NATIONAL "VLAICU VODA" CURTEA DE ARGES
Pro!esor: "grin#ea $aria-$agdalena
Clasa: a X-a
Disciplina: Istorie
Unitatea de inatare: %tatul si politica
Lectia: Regimuri politice totalitare postbelice
%copul lectiei: de a-i determina pe elei sa inteleaga esenta e&perientei comuniste
Competente generale:
'( utili)area e!icienta a comunicarii si a limba#ului de specialitate
*( aplicarea principiilor si a metodelor adecate in abordarea surselor istorice
Competente speci!ice+
'( construirea de a!irmatii pe ba)a surselor si !ormularea de conclu)ii relatie la
surse
*( plasarea eenimentelor si proceselor istorice intr-un conte&t istoric romanesc,
eoropean sau uniersal
-( e&primarea de opinii in limba#ul adecat istoriei
"biectie operationale:
Eleii sa:
'( locali)e)e pe .arta tarile comuniste europene, apoi de pe alte continente
*( descopere, cu a#utorul documentelor si al imaginilr, !actorii care au !aori)at
trium!ul comunismului
-( compare trasaturile regimurilor comuniste postbelica cu modelul stalinist
/( e&plice care sunt caile prin care U(R(%(%( isi subordonea)a regimurile de
,,democratie populara00
1( anali)e)e si !ormule)e conclu)iicu priire la atitudinea e&primata in ,,Raportul
2rusciio00!ata de politica stalinista
3( identi!ice cu a#utorul imaginilor, reoltele anticomuniste din ,,blocul soietic00
4( e&puna trasaturi ale modelului c.ine) in !a)a Deng Xiao Peng
Nr(
crt(
Momente-
le
lectiei
Activitatea
profesorului
Activitatea
elevului
Strategii
didactice
Forme de
evaluare
1 Momentul
organiza-
toric
Consemnarea absentelor, enuntarea
scopului lectiei si pregatirea
climatului socio-afectiv necesar
actului invatarii.
Elevii de serviciu comunica absentii
Pregatirea fiselor de lucru
!eactuali-
zarea,
sistemati-
zarea si
esentializa
-rea
cunostin-
telor
Profesorul va adresa careva
intrebari"
1. Care sunt trasaturile specifice
democratiilor occidentale#
.Evidentiati cate doua aspecte
esentiale referitoare la regimul
politic din" S.$.A., Franta, Marea
%ritanie.
1.Se vor evidentia trasaturile generale ale
regimurilor democratice&separarea puterilor,
pluripartidism, economie de piata, drepturi si
libertati cetatenesti'
.S.$.A.-model de democratie, ()*-
s-a intensificat lupta impotriva se+gregatiei
rasiale
Franta- s-a acordat drept de vot
femeilor,Constitutia !epublicii a ,--a cuprinde
prevederi importante"preponderenta puterii
legislative fata e cea e.ecutiva
Marea %ritanie- monar/ie constitutionala,
guvernarea conservatoare 1010-1001- restrange
interventia statului in economie
Conversatia
euristica
Evaluarte
predictiva
2 3obandi-
rea noilor
cunostinte
Anuntarea lectiei noi, precum si a
competentelor specifice si a
obiectivelor operationale.
Care este primul stat comunist din
istorie#
Care sunt statele in care s-au
instaurat regimuri comuniste dupa
104)#
E.plicati de ce a triumfat
Elevii identifica si localizeaza pe /arta statele
comuniste din Europa si de pe alte continente.
Cu a5utorul documentelor, elevii ientifica
factorii care au favorizat triumful comunismului
dupa 104).
Elevii identifeca, cu a5utorul imaginilor si
,nvatarea prin
descoperire
Evaluare
formativa
comunismul dupa 104)#
Analizati trasaturile regimurilor
comuniste postbelice, prin raportare
la modelul stalinist.
Care sunt trasaturile modelului
c/inez#
Care sunt revoltele anticomuniste
din ,,blocul comunist((#
Care este rolul lui 6orbaciov in
istoria universala# 3e ce#
Care este semnificatia anului 1070#
documentelor, urmatoarrele trasaturi ale
comunismului"distrugerea societatii civile,
teroarea, partidul unic, cultul personalitatii,
ideologia mar.ist-leninista, economie etatizata
8colectivizare, planificare-planuri cincinale9
Sunt enuntate etapele modelului comunist in
C/ina" modelul stalinist, Mao si ,,marele
salt((,3eng :iao Peng si liberalizarea
regimului. Elevii vor caracteriza regimul :iao
Peng pe baza docomentelor
Elevii enunta aceste revolte folosind imaginile-
document.
!eformele gorbacioviste ; dezg/etul
comunismului.
1070 ; sfarsitul comunismului si triumful
societatii civile.
3emonstratia
Comparatia
Conversatia
euristica
3escoperirea
3escoperirea
Problematizar
ea
3ezbaterea
!eactualiza-
rea
cunostinte-
lor
anterioare
Evaluare
formativa si
sumativa
Evaluare
formativa
4 !ealizarea
feed-
bac<ului
Cu ce alte evenimente din istoria
universala este comparabil anul
1070# Motivati de ce=
Elevii pot compara anul 1070 cu alte momente
din istoria universala" 41>,1170...
E.ercitiu" ,,,maginativa ca sunteti contemporani
ai regimurilor comuniste est-europene, dar traiti
inttr-un stat din ?ccident. Formulati cateva
fraze in care sa condamnati comunismul.((
Comparatia Evaluare
formativa
) @ema
pentru
acasa
,n finalul lectiei se fac aprecieri
asupra calitatii prestatiei elevilor si
vor fi notati
Elevii vor avea de pregatit teme" ,,Prezentati, la
alegere, o personalitate a regimurilor comuniste
postbelice.((
RE5I$URI P"LITICE T"TALITARE P"%T6ELICE


U(R(%(%(
7'8'49
EUR"PA DE E%T %I
$ERIDI"NALA
A%IA
A$ERIC
A
dupa '8/1
Romania
6ulgaria
Iugoslaia
Albania
Ungaria
Polonia
C.eosloacia
R( D(
5ermana
C.ina
Cuba
:ietnam
Cuba

DE CE A TRIU$;AT
C"$UNI%$UL<
"$INPRE=ENTEI ,,AR$ATEI
R"%II00
INTELE5ERILE %ECRETE
PRE%TI5IUL U(R(%(%(

$"DELUL C2INE=
PRELUAREA
$"DELULUI
%TALINI%T
7'8/8-'81>9
,,$ARELE
%ALT00
7$A"9
LI6ERALI=AREA
RE5I$ULUI
7DEN5 XIA" PIN59
CRI=A RE5I$URIL"R C"$UNI%TE, A5"NIA ;INALA
MODELUL STALINIST = TABULA RASA
Distrugerea societii cii!e
teroarea
U" #arti$
atot#uter"ic
Eco"o%ie
etati&at
Cu!tu!
#erso"a!itii
Mar'is%(
!e"i"is%u!
E!i%i"area
$u)%a"i!or $e c!as
De&i"tegrarea
structuri!or $e
*a& a!e
societii cii!e
Biserica cu!tura
co!ectii&are "aio"a!i&are
#!a"i+icare
eco"o%ic
+a%i!ia

CRI=A
Raportul
2ruscio7'8139
Reolte anticomuniste
'81- '813 '83>
6erllin 6udapesta Praga
Interentia
Pactului de la :arsoia
Intrarea in #oc a
societatii ciile
"!ensia
gorbacioista
Polonia
,,%olidaritatea00
A5"NIA
;INALA
'8>8
caderea
comunismului
'88'
Eltin
6alcani)area
iugoslaa
DE CE A TRIU$;ET C"$UNI%$UL <


Armata Rosie in cel de-al doilea Inaintarea soietica, ian(-dec( '8/1
ra)boi mondial
Acordul de procenta#
7$oscoa 8 oct( '8//9


Con!erinta de la ?alta Drapelul Armatei Rosii Armata soietica la poarta
7!ebruarie '8/19 6randenburg
3 E CE A @!,$MFA@ C?M$A,SM$B#
,. ,,Este cunoscuta confidenta pe care Stalin i-a facut-o lui @ito" acest razboi nu seamana
cu cel din trecut, cine ocupa un teritoriu isi impune propriul sistem social, atat de departe
cat poate avansa Armata sa. ?ri incepand din 1044, Armata !osie avanseaza mereu.((
C. Fr. Soulet, ,storia comparata a statelor comuniste
1. Mentionati, pe baza documentului, instrumentul prin intermediul caruia $!SS isi poate
impune propriul sau model politic.
. Prin ce state avanseaza Armata !osie spre 6ermania #
,,. ,, 3aca ideologia comunista avea multi adepti, acest lucru nu se datora numai
rasunetului universal al mesa5ului sau, dar si faptului ca imediat dupa razboi, ea parea sa
fi fost deplin incarnata intr-o tara ; $!SS, al carei prestigiu se afla la apogeu.((
C. Fr. Soulet, ,storia comparata a statelor comuniste
1. Mentionati doua victorii rasunatoare ale Armatei !osii , din timpul celui de-al doilea
razboi mondial.
. ,dentificati un factor care a contribuit la e.tinderea comunismului.
,,,. Acordul de la Moscova ; 0 oct. 1044
$!SS Aliati
!?MAA,A 0*D 1*D
6!EC,A 1*D 0*D
$A6A!,A )*D )*D
,$6?SBA-,A )*D )*D
%$B6A!,A 1)D )D
@rasaturi ale regimului comunist
1
,,@oti conducatorii nationali 86ot+ald, !a<osi, Eod5a...9 devin eroi ale caror fapte ; din
timpul luarii puterii, apoi dupa perioada cand s-au aflat la conducerea partidului, sunt
celebrate mereu, unii fiind c/iar zeificati. Atasamentul fata de Stalin este, dupa cum se
stie, cu totul e.traordinar((.
C. Fr. Soulet, ,storia comparata a statelor comuniste
1. Ce trasatura a comunismului este evidentiata de acest document#
. @ranscrieti din te.t termenii care ilustreaza aceasta trasatura.
,, Moartea ?M$B$, -ECE,, era unul din aspectele proiectului maret al liderilor
comunisti, de la Benin la Eod5a, de la Mao la Pol Pot/ ; nasterea ?M$B$, A?$ avea sa
mobilizeze si mai multe energii si mi5loace((.
1. ,dentificati in document, care este scopul suprem al comunismului.
,,Au pot sa nu recunosc ; isi aminteste Aino Faterli, scriitoare sovietica nascuta in 1024 ;
ca, in ciuda disciplinei si supunerii mele e.emplare, anii copilariei si ai tineretii mele au
fost dominati de sentimentul fricii. Mi-era frica de o razie, frica e a fi arestata, frica de a
deveni dusman al poporului((.
1. Ce metode de dezagregare a societatii civile evoca documentul#
. Aduceti argumente in favoarea terorii staliniste.
2. 3ati e.emple de inc/isori comuniste din !omania.
E.trase din !aportul secret al lui Erusciov ; Congresul al ::-lea al PC$S"
12
,,...Stalin a fost la originea conceptului de dusman al poporului...termenul a facut posibila
utilizarea celei mai salbatice represiuni.
,n martie 1044, toti cecenii si toti ingusii au fost deportati, iar !epublica Ceceno ; ,ngusa
lic/idata.
@ovarasi, cultul personalitatii a atins proportii atat de monstruoase, mai ales datorita
faptului ca Stalin insusi, utilizand toate metodele posibile, a incura5at proslavirea propriei
sale persoane...((
1. Care este atitudinea lui Erusciov fata de politica stalinista#
. Ce trasaturi ale politicii staliniste sunt condamnate de Erusciov#
,,Sub 3eng poti sa fi critic, reformele post ; maoiste au favorizat economia, dar nici
polliticul nu a fost dat uitari((.
C. Fr. Soulet, ,storia comparata a statelor comuniste
1. Ce trasaturi ale regimului 3eng :iao Ping puteti evidentia pe baza documentului#
. Care este in prezent regimul pollitic din C/ina# Care este sistemul economic din
C/ina, in prezent#
Lideri comunisti:
14


1)

Recunoasteti in imaginile de mai sus lideri comunisti( Notati in,dreptul !iecarei
imagini, numele liderului comunist si statul pe care il repre)inta(

1>
Ce trasatura a regimurilor communiste este
ilustrata in aceste imagini<

Polonia @ o societata a!lata in di)identa

Lec. Aalensa si ,,%olidaritatea00 Papa Ioan Paul al II-lea
Reolte anticomuniste :
11

6udapesta @ '813 Praga - '83>
INC2I%"RI C"$UNI%TE IN R"$ANIA :
%I52ET PITE%TI AIUD
17
10
RA=6"IUL RECE

*
1