Sunteți pe pagina 1din 2

ISTORIA GNDIRII JURIDICE EUROPENE

-tematica pentru referate-


1. Codul lui Napoleon principii
2. Trecerea lui Marx de la idealism i democratism revoluionar la materialism
istoric i comunism tiinific
3. Raportul dreptului cu morala n viiunea !antian"
#. Monar$ia i repu%lica n &'ndirea lui Mac$iavelli
(. Concepia despre )ustiie i dreptate a lui *ristotel
+. ,tatutul )uridic al femeii. -ncursiune de.a lun&ul timpului n pro%lematica situaiei
feminine
/. 0'ndirea politic" alui Niccolo Mac$iavelli
1. -nc$iiia
2. -niierea tinerilor n &recia antic"
13. Revoluia france"
11. *pariia i evoluia istoric" a drepturilor omului
12. ,clavia n viiunea &'ndirii )uridice cretine
13. ,tatul la &reci
1#. Micarea feminist" n 4uropa
1(. Teoria dreptului natural
1+. 5reptul i )ustiia la diverse civiliaii
1/. *%solutismul n opera lui 6ean 7odin
11. ,f'ntul Toma d8*9uino i teoria statului
12. :ilosofia dreptului n epoca modern". concepia lui ;ant
23. ,tatutul femeii la &reci i romani
21. <ec$iul re&im. violen" i %lasfemie
22. =i%ertatea individual"
23. 4xtrema dreapt"
2#. *dolf >itler. un artian al morii
2(. ,tatutul cet"enilor i al sclavilor n cetatea &reac"
2+. ,tat i drept. =i%ertate i necesitate
2/. -deile despre proprietate la vec$ii &reci
21. 4voluia &'ndirii )uridice cu privire la teoria pedepsei
22. ,tatul in concepia lui *ristotel
33. -nc$iiia i teoria pedepsei
31. ?rincipele lui Niccolo Mac$iavelli
32. 0'ndirea politic" a lui Martin =ut$er
33. 0'ndirea politic" a lui T$omas >o%%es
3#. <iolul
3(. -ma&inea idealiat" a tr"s"turilor or'nduirii viitoare n viiunea socialitilor
rom'ni
3+. ,tatutul )uridic al principatelor rom'ne n viiune european"
3/. 5reptul la proprietate
31. Condiia social politic" a femeii n societatea feudal" i %ur&$eia rom'neasc"
32. Mari le&iuitori ai lumii
#3. :emeile i familia
#1. ?uterea laic" i puterea spiritual"@ conflictul dintre re&alitate i papalitate n
4vul Mediu
#2. 5reptul natural n secolul A<--
#3. -nc$iiia. autoare a celei mai sum%re pa&ini din existena umanit"ii
##. =i%eralismul
#(. Romanii i &'ndirea lor )uridic"
#+. 5repturile omului
#/. 6ean.6ac9ues Rousseau i teoria contractului social
48. >u&o 0rotius@ 5espre dreptul r"%oiului i al p"cii
#2. 0'ndirea )uridic" i politic" la *ristotel
(3. Cetatea platonic"
(1. Concepii despre pedeapsa cu moartea
(2. Concepia despre stat a ,f'ntului *u&ustin
(3. Teoria puterii i a &uvern"m'ntului n protestantism