Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA ,,GEORGE BARITIU DIN BRAOV

FACULTATEA DE DREPT
STUDII UNIVERSITARE SPECIALITATEA ,, DREPT ZI
DREPT EXECU IONAL
PENAL
- NOTE DE CURS -
Braov
201
NO IUNEA DE DREPT EXECU IONAL
Este ramura autonom a dreptului are uprinde normele !uridie are re"lementea#
rela iile soiale e iau na tere $n proesul e%eu iei san iunilor de drept penal &pedepse, msuri
eduati'e, msuri de si"uran (, rela iile dintre or"anele de stat speiali#ate, $nsrinate u
e%eutarea aestor san iuni pe de)o parte i pr ile san ionate pe de alt parte*
Da $nainte normele pri'ind e%eutarea pedepselor se sriau $n odul penal, aum aeast
re"lementare s)a e%tins i s)a uni+iat altuindu)se o le"isla ie nou i unitar prin le"i speiale
prin e%utarea pedepselor de drept penal*
Sopul san iunii penale i $n speial al pedepsei nu mai onst numai $n pedepse,
reprimarea elor ondamna i, i $n speial $n aprarea soiet ii i pre'enirea in+ra iunilor,
+un ia eduati' a san iunii +iind ridiat pe primul plan*
,-ietul dreptului e%eu ional penal $l onstituie rela iile soiale are apar $n adrul
ati'it ii de e%eutare a san iunii de drept penal $ntre partiipan ii la e%eutarea aestor
san iuni* Aeste rela ii soiale sunt rela ii de onstr.n"ere, $ntru.t pri'es e%eutarea unor
san iuni penale*
CARACTERELE
Se pre#int a un sistem uprin#tor de norme !uridie, sistem are onstituie on inutul lor
normati'*
Are un arater autonom $ntru.t are un o-iet propriu are este re"lementat $n ea mai
mare parte de norme de drept e%eu ional penal*
Are un arater de drept pu-li, $ntru.t modalitatea de re"lementare a rela iilor soiale
este aea a autoritarismului, su-ie ii normelor !uridie de drept e%eu ional penal ne+iind pe un
plan de e"alitate i pe un plan de su-ordonare, unul din su-ie i a'.nd o po#i ie de autoritate iar
ellalt o po#i ie de su-ordonare*
Sopul dreptului e%eu ional penal este de a pre'eni s'.r irea in+ra iunilor prin
e%eutarea san iunilor penale are se +ae pe dou i/
Una speial are 'i#ea# partea san ionat i are presupune $n urma e%eutrii
san iunii, aeasta nu atra"e $n' mintele neesare i se 'a a- inerea de la s'.r irea unor noi
in+ra iuni*
Alta "eneral are $i 'i#ea# pe eilal i et eni, de natur s $ntreas puterea lor de
in0i-i ie i de la a- inerea de a omite noi in+ra iuni
FUNC IILE
Pentru atin"erea sopului su, dreptului e%eu ional penal $i re'in o serie de +un ii/
1* Ela-orarea de norme !uridie lare i e+iiente, are s pre'ad modalitatea de e%eutare
a san iunilor penale, aesta +iind primul pas spre e%eutarea le"al i e%emplar*
2* Const $n on+ormarea aestor norme, prinipiilor +undamentale ale dreptului
e%eu ional penal*
3* Indi'iduali#area re"imului de e%eutare a san iunii penale i $n adrul pedepsei
$n0isorii i $n timpul e%eutrii*
2
4* Adoptarea de moduri di+erite de e%eutare a pedepsei pri'ati'e de li-ertate, $n +un ie
de durata pedepsei i persoana ondamnatului*
5* Pre'ederea de msuri si"ure de inte"rare $n mun i $n soietate a elor ondamna i i
eli-era i*
TIIN A DREPTULUI EXECU IONAL PENAL
DEFINI IE! are a o-iet propriu de studiu normele !uridie i raporturile !uridie
pri'itoare la e%eutarea de san iuni de drept penal i are menirea de a e%plia dreptul
e%eu ional penal a ramur de drept, de a arta on inutul soial)!uridi al normelor aestuia,
$nsemntatea i +inalitatea lor*
I"VOARELE DREPTULUI EXECU IONAL PENAL!
6n sens +ormal, prin i#'or al dreptului se $n ele"e +orma prin are le"iuitorul re"lementea#
domeniul respeti', aeasta +iind de re"ul norma !uridi*
I#'oarele dreptului e%eu ional penal sunt/
normele inluse $n Constitu ie &unele(
normele din Codul Penal &unele 7 modi+iri de pedeaps, anularea8re'oarea pedepsei(
normele din Codul de Proedur Penal &ele are se re+er la punerea $n e%eutare a
san iunilor de drept penal(
ele 2 le"i de e%eutare a pedepselor, Le"ea 253 din 2913 i 254 din 2913 &re"ulamente
pentru punerea $n apliare a aestor le"i(
on'en iile, patele, tratatele pe are Parlamentul Rom.niei le)a reti+iat i are se
re+er la e%eutarea pedepselor &ansam-lu de re"uli minime pentru tratamentul de inu ilor
adoptat de Consiliul Eonomi i Soial $n 1:5;, reomandri pri'ind re"uli europene pentru
peniteniare adoptate de Comitetul <ini trilor $n 1:5;(
Re#olu ia Na iunilor Unite din 1::9 pentru prote ia minorilor pri'a i de li-ertate*
PRINCIPIILE DREPTULUI EXECU IONAL PENAL!
DEFINI IE! repre#int aele idei diretoare i lu#itoare pe are se -a#ea# $ntrea"a
re"lementare a rela iilor soiale re+eritoare la e%eutarea san iunilor de drept penal*
Prinipiile "enerale se re+er la $ntre"ul domeniu de re"lementri pri'ind toate san iunile
de drept penal,iar prinipiile speiale se re+er la e%eutarea unui "rup de san iuni, ele
re+eritoare la san iunile pri'ati'e de li-ertate*
PRINCIPIILE GENERALE!
1# Pr$%&$'$() )*+a)$,- $$ *.*&(,-r$$ /a%& $(%$)or 0* 0r*', '*%a) potri'it ruia
e%eutarea san iunii se +ae numai $n on+ormitate u le"ea*
2# Pr$%&$'$() $%0$v$0(a)$1-r$$ *.*&(,-r$$ /a%& $(%$$ potri'it reia e%eutarea san iunii
tre-uie adaptat dup +elul indi'idului, a personalit ii elui san ionat*
2# Pr$%&$'$() (3a%$/3()($ potri'it reia e%eutarea san iunii nu tre-uie s adu o
su+erin $n plus, alta de.t su+erin a are impli e%eutarea orirei san iuni penale*
3
# Pr$%&$'$() *.*&(,a4$)$,- $$ /a%& $(%$$ '*%a)* are e%prim erin a a orie san iune
penal apliat printr)o 0otr.re de+initi' tre-uie pus $n e%eutare i e%eutat*
5# Pr$%&$'$() o4)$+a,$v$,- $$ onst $n aeea at.t punerea $n e%eutare .t i e%eutarea
propriu)#is este o-li"atorie pentru or"anele de stat ompetente .t i pentru ei san iona i*
6# Pr$%&$'$() 7(r$/0$& $o%a)$,- $$ are 'i#ea# or"anul prinipal de stat u punerea $n
e%eutare i ontrolul de punere $n e%eutare a san iunilor &Instan a de e%eutare(*
,rie pro-leme $n le"tur u e%eutarea unei san iuni penale este de ompeten a
Instan ei de e%eutare*
6n eea e pri'e te e%eutarea pedepsei pri'ati'e de li-ertate e%eutarea aesteia se +ae
su- supra'e"0erea i ontrolul de un !udetor dele"at* Aesta este dele"at de Pre edintele
Cur ii de Apel $n irumsrip ia reia se a+l loul de de inere* =udetorul dele"at pe durata
unui an timp $n are nu e%eut alte sarini de.t ele pentru are a +ost dele"at*
8# Pr$%&$'$() &o%,$%($,- $$ este str.ns le"at de prinipiul e%euta-ilit ii i $nseamn
nu este destul a o san iune s +ie numai pus $n e%eutare i tre-uie a de re"ul e%eutarea s
+ie ontinu i dus p.n la apt* E%eutarea pe pr i ar tir-i autoritatea i serio#itatea
e%eutrii unei san iuni penale u e%ep ia aelor situa ii .nd le"ea permite o am.nare sau o
$ntrerupere a aesteia*
PRINCIPIILE SPECIALE!
Pri'es de re"ul e%eutarea pedepsei pri'ati'e de li-ertate i se re+er la/
1# Pr$%&$'$() )*+a)$,- $$ $ +ara%,-r$$ 0r*',(r$)or &o%0a3%a $)or 9% ,$3'() *.*&(,-r$$
'*0*'/*$, le"ea pre'#.nd are sunt aeste drepturi i o-li"a ia impus personalului
peniteniarului de a respeta i asi"ura ondamnatului e%eritarea lor*
2# Pr$%&$'$() r*&(%oa ,*r$$ 0r*',()($ &o%0a3%a,()($ 9%&ar&*ra, 0* a 9% ,$$% a :a3$)$a
$ a),* '*r/oa%*#
2# Pr$%&$'$() r*&(%oa ,*r$$ 0r*',()($ &o%0a3%a $)or 0* a /* &o%/(),a $ a &o3(%$&a
&( avo&a,() /-(#
# Pr$%&$'$() r*&(%oa ,*r$$ 0r*',()($ &o%0a3%a $)or 0* a /* ');%+* 93'o,r$va
0r*',(r$)or )*+a)*#
5# Pr$%&$'$() r*&(%oa ,*r$$ 0r*',()($ &o%0a3%a $)or )a r*/'*&,ar*a &r*0$% *$
r*)$+$oa/*#
RAPORTUL <URIDIC EXECU IONAL PENAL!
De i este deri'at din raportul !uridi penal, este un raport !uridi distint i onst $n
rela iile soiale de e%eutare a san iunilor penale re"lementate prin normele !uridie
e%eu ional penale, rela ii $ntre anumite or"ane de stat i persoana san ionat potri'it rora
statul, prin or"anele sale speiali#ate, are dreptul de a pune pe el san ionat s e%eute
san iunea, iar persoana are o-li"a ia de a o e%euta*
Aest raport se na te odat u punerea $n e%eutare a san iunii de tre Instan a de
e%eutare i durea# p.n .nd san iunea este e%eutat sau onsiderat a e%eutat*
E)*3*%,*)* ra'or,()($!
Su-ie ii/ ) ati' &or"anele statului(
4
) pasi' &persoana san ionat(
Con inutul/ onst $n drepturile i o-li"a iile su-ie ilor*
,-ietul/ aestui raport este san iunea e tre-uie e%eutat*
EXECUTAREA SANC IUNILOR PENALE
San iunile penale se pun $n e%eutare i se e%eut numai dup e 0otr.rea penal prin
are a +ost apliat a rmas de+initi'*
>otr.rea primei instan e &Instan a seletat ompetent a solu iona o in+ra iune( rm.ne
de+initi'/
1* La data pronun rii, .nd 0otr.rea nu este supus apelului sau ontesta iei
2* La data e%pirrii termenului de apel sau de introduere a ontesta iei/
C.nd nu s)a delarat apel sau nu a +ost introdus ontesta ia $n e%eutare*
C.nd apelul sau ontesta ia delarat a +ost retras $nutrul termenului de apel sau
ontesta ie*
3* La data retra"erii apelului sau ontesta iei da aeasta s)a produs dup e%pirarea
termenului de apel sau introduerii de ontesta iei*
4* La data pronun rii 0otr.rii prin are s)a respins apelul sau ontesta ia*
=o,-r;r*a I%/,a% *$ 0* A'*) /a( >o,-r;r*a I%/,a% *$ 'ro%(% a,* prin ale de ata a
instan ei rm.ne de+initi' la data pronun rii .nd apelul sau ontesta ia au +ost admise i
proesul penal a luat s+.r it $n +a a Instan ei de Apel sau a elei are a solu ionat ontesta ia*
San iunile penale se pun $n e%eutare de re"ul de prima insta indi+erent da
san iunea a +ost apliat de aeasta sau de Instan a de Apel*
E.&*' $* +a san iunile apliate de 6nalta Curte de Casa ie i =usti ie a prim instan
are se pune $n e%eutare dup a# de Tri-unalul <uniipiului ?uure ti sau de Tri-unalul
<ilitar ?uure ti*
C.nd 0otr.rea rm.ne de+initi' $n +a a instan ei ierar0i superioare, aeasta trimite
Instan ei de e%eutare un e%tras al 0otr.rii $n #iua $n are 0otr.rea a rmas de+initi'*
PUNEREA ?N EXECUTARE A SANC IUNILOR PENALE
Punerea $n e%eutare a $n0isorii sau de inerii pe 'ia are se +ae prin emiterea
mandatului de e%eutare de !udetorul dele"at al instan ei de e%eutare $n #iua rm.nerii
de+initi'e a 0otr.rii la prima instan sau dup a# $n #iua primirii e%trasului $nd 0otr.rea
rm.ne de+initi' $n +a a instan ei superioare* <andatul se emite $n 3 e%emplare* Dou
e%emplare a mandatului se trimit or"anelor de poli ie de la domiiliul sau re edin a
ondamnatului .nd este li-er i omandantului loului unde este de inut, .nd ondamnatul este
arestat*
Da el ondamnat se a+l $n stare de li-ertate odat u trimiterea mandatului de e%eutare
!udetorul dele"at emite i un ordin prin are inter#ie ondamnatului s prseas ara,
ordinul se emite $n 3 e%emplare, 1 e%emplar se emite or"anului ompetent sa)i eli-ere#e
pa aportul i poli iei de +rontier*
,r"anul de poli ie proedea# la arestarea ondamnatului a+lat $n stare de li-ertate ruia $i
$nm.nea# un e%emplar al mandatului de e%eutare i $l ondue la loul de de inere el mai
apropiat unde pred ellalt mandat de e%eutare*
5
6n 'ederea punerii $n e%eutare a mandatului or"anul de poli ie poate ptrunde $n
domiiliul sau $n re edin a unei persoane +i#ie +r $n'oirea aesteia preum i $n sediul unei
persoane !uridie +r $n'oirea repre#entantului le"al al aestuia*
Da pesoana arestat are su- orotire un minor, o persoan pus su- interdi ie ori reia i
s)a instituit uratela, ori reia datorit unei -oli are ne'oie de $n"ri!iri, ora"anul de poli ie
$nuno tiin ea# autoritatea ompetent $n 'ederea lurii msurilor de orotire*
C.nd este arestat ondamnatul, omandantul la loul de re inere $i $nm.nea# un e%emplar
al mandatului i onsemna# $ntr)un proes 'er-al data la are ondamnatul a $neput e%eutarea
pedepsei, o opie se trimite Instan ei de e%eutare*
Imediat dup arestare ondamnatul are dreptul de a $nuno tiin a personal sau prin loul de
de inere un mem-ru al +amiliei sau o alt persoan despre arestare i despre loul unde este
de inut*
PUNEREA ?N EXECUTARE A A@EN"II PENALE
Da persoana ondamnat nu depune reipisa de plat inte"ral a amen#ii la Instan a de
e%eutare $n termen de 3 luni de la data de+initi' a 0otr.rii sau $n a#ul e alonrii pl ii
amen#ii pe el mult 2 ani $n rate lunare, nu plate te o rat, Instan a de e%eutare omuni un
e%tras de pe dispo#iti'ul 0otr.rii or"anelor +isale u atri-u ii de e%eutare silit a rean elor
-u"etare*
PUNEREA ?N EXECUTARE A PEDEPSELOR CO@PLE@ENTARE
P*0*a'/a $%,*r1$&*r$$ (%or 0r*',(r$ se pune $n e%eutare prin trimiterea unor opii de pe
dispo#iti'ul 0otr.rii persoanelor !uridie de drept pu-li sau de drept pri'at, autori#at s
supra'e"0e#e e%eritarea aestor drepturi*
P*0*a'/a 0*+ra0-r$$ 3$)$,ar* se pune $n e%eutare prin trimiterea unor opii de pe
dispo#iti'ul 0otr.rii, dup a#, omandantului i unit ii militare din are a +ut parte ael
ondamnat sau entrului militar $n ra#a ruia domiilia# ondamnatul*
Pu-liarea 0otr.rii de ondamnare se pune $n e%eutare prin trimiterea e%trasului 0otr.rii
$n +orma sta-ilit de instan unui otidian loal sau na ional $n 'ederea pu-lirii pe 0eltuiala
ondamnatului*
Prin omuniarea unei opii de pe dispo#i ia 0otr.rii i a opiei de pe raportul de
e%perti# medio)le"al din !ude ul de pe teritoriul ruia louie te persoana +a de are s)a
dispus*
Aeast autoritate de sntate pu-li sta-ile te unitatea sanitar la are urmea# s +a
tratamentul medial, $nuno tiin ea# instan a i persoana +a de are s)a luat msura*
<sura de si"uran a inter#ierii unei +un ii sau pro+esii se pune $n e%eutare prin
omuniarea unei opii de pe dispo#iti'ul 0otr.rii or"anelor de drept s adu la $ndeplinirea
aeastei 0otr.ri, s supra'e"0e#e respetarea ei*
<sura de si"uran a on+isrii speiale i a on+isrii e%tinse se e%eut ast+el/
lururile on+isate se predau or"anelor $n drept a prelua aeste -unuri, .nd s)a dispus
distru"erea lururilor on+isate, aeasta se +ae $n pre#en a !udetorului dele"at are
$ntome te proes 'er-al*
6
San ionarea administrati' a a'ertismentului are se apli $n a#ul renun rii la apliarea
pedepsei se e%eut de instan $n edin a $n are s)a pronun at 0otr$rea i .nd e%eutarea nu
poate +i +ut de $ndat dup pronun are, lipse te persoana, punerea $n e%eutare se +ae la
rm.nerea de+initi' a 0otr.rii prin omuniarea unei opii de pe 0otr.re*
Amenda !udiiar i 0eltuielile !udiiare de stat se pun $n e%eutare de or"anul !udiiar
are a apliat amenda, respeti' a alulat 0eltuielile !udiiare, prin trimiterea unui e%tras de pe
aea parte din dispo#iti' or"anelor de e%eutare are au atri-u ii de e%eutare silit a rean elor
!udiiare*
PUNEREA ?N EXECUTARE A DISPO"I IILOR CIVILE ?N =OTARBREA
PENALA
RESTITUIREA BUNURILOR
C.nd -unurile a ror restituire s)a dispus se a+l la pstrare sau la dispo#i ia Instan ei,
restituirea se +ae de !udetorul dele"at u $n tiin area persoanelor rora urmea# a le +i
restituite -unurile*
Da $n termen de @ luni de la primirea $n tiin rii persoana 0emat nu se pre#int,
lururile tre $n patrimoniul statului de drept, instan a de e%eutare onstat.nd aeasta printr)o
$n0eiere prin are dispune i predarea lururilor or"anelor $n drept a le prelua sau 'alori+ia
on+orm le"ii*
C.nd un $nsris este delarat +als $n totul sau $n parte, dispo#i ia se pune $n e%eutare de
!udetorul dele"at, are $n a#ul anulrii $n tot +ae men iunea despre aeasta pentru +ieare
pa"in iar $n a#ul anulrii par iale +ae men iunea pe pa"ina are on ine +alsul*
6nsrisul delarat +als rm$ne $n dosarul au#ei*
Da se onstat e%isten a unui $nsris le"itim, instan a de e%eutare poaste dispune
eli-erarea unei opii de pe $nsris su- semntur pri'at u men iunile de anulare $n tot sau
par ial dup a#*
Tot pe aelea i onsiderente se poate dispune restituirea unui $nsris par ial +alsi+iat*
Dispo#i iile din 0otr.rea penal pri'ind desp"u-iri i'ile i 0eltuielile de !udeat
u'enite pr ilor se pun $n e%eutare i se e%eut potri'it le"ii i'ile, +iind neesar in'estirea
u +ormul e%eutorie*
ANULAREA RENUN ARII LA APLICAREA PEDEPSEI
Se dispune de tre instan a are !ude sau a !udeat $n prim instan in+ra iunea are
atra"e anularea din o+iiu sau la sesi#area prourorului*
Anularea inter'ine da $n termen de 2 ani de la rm$nerea de+initi' a 0otr.rii, prin are
s)a dispus renun area la apliarea pedepsei, se desoper anterior rm.nerii de+initi'e
persoana mai s'.r ise o alt in+ra iune pentru are i s)a sta-ilit o pedeaps 0iar dup
e%pirarea aestui termen de 2 ani, apli.ndu)se re"ulile pri'itoare la onursul de in+ar iune
reidi' sau pluralitatea intermediar dup a#*
REVOCAREA SAU ANULAREA A@BNARII APLICARII PEDEPSEI
7
Se dispune din o+iiu sau la ererea prourorului ori a onsilierului de pro-a iune, de
instan a are a !udeat ori a !udeat $n prim instan in+ra iunea are ar putea atra"e re'oarea
sau anularea*
Re'oarea inter'ine da $n termenul de supra'e"0ere de 2 ani, persoana supra'e"0eat
s'.r e te o nou in+ra iune u inten ie sau inten ie dep it sau nu respet u rea)redin
msura de supra'e"0ere ori nu $ndepline te p.n la e%pirarea termenului de supra'e"0ere
o-li"a iile i'ile impuse prin 0otr.re*
Anularea inter'ine da pe parursul termenului de supra'e"0ere se desoper mai
s'.r ise anterior rm$nerii de+initi'e a 0otr.rii o in+ra iune pentru are i s)a apliat pedeapsa
$n0isorii 0iar dup e%pirarea termenului de supra'e"0ere*
6n am-ele situa ii se apli re"ula de la onurs reidi' sau pluralitatea intermediar*
6n a# de onurs $n adrul anulrii instan ei se poate dispune am.narea aplirii pedepsei
da sunt $ndeplinite ondi iile le"ale*
?NLOCUIREA PEDEPSEI DETEN IUNII PE VIA A
Se poate $nloui u pedeapsa $n0isorii din o+iiu sau la ererea prourorului ori a
ondamnatului de tre instan a de e%eutare sau institu ia orespun#toare $n a rei
irumsrisp ie s)a +ut re inerea, da $n timpul e%eutrii pedepsei ondamnatul a $mplinit @5
ani i a a'ut o -un onduit i i)a $ndeplinit o-li"a iile i'ile, +.nd pro"rese e'idente $n
'ederea reinte"rrii soiale* Pedeapsa se $nlouie te u pe pedeapsa $n0isorii pe timp de 39 de
ani*
?NLOCUIREA PEDEPSEI A@EN"II CU PEDEAPSA ?NC=ISORII
Se dispune de instan a de e%eutare din o+iiu sau la sesi#area or"anelor are e%eut
amenda da persoana ondamnatnu e%eut u rea)redin pedeapsa amen#ii $n tot sau $n
parte*
Numrul#ilelor amend nee%eutate se $nlouie te u un numr orespun#tor de #ile de
$n0isoare, unei #ile de amend $i orespunde, o #i de $n0isoare*
Nu mai este neesar dispo#i ia a pentru in+ra iunea s'.r it pedeapsa amen#ii s +ie
s'.r it alternati' u pedeapsa $n0isorii*
Da amenda nee%eutat a $nso it pedeapsa e%eutrii numrul de #ile de $n0isoare u
are s)a $nlouit numrul #ile de amend se adau" la pedeapsa $n0isorii, pedeapsa re#tat +iind
onsiderat sin"ura pedeaps i se emite un nou mandat de e%eutare*
Condamnatul este itat la !udearea sesi#rii +iind o-li"atorie asisten a !uridi* Da este
pri'at de li-ertate este adus la !udeat* 6n a#ul $n are se a0it amenda pe parursul
solu ionrii sesi#ri, aesta se respin"e a +iind ne$ntemeiat*
@ODIFICAREA PEDEPSEI
La puneara $n e%eutare sau $n ursul e%eutri pedepsei se onstat pe -a#a unei alte
0otrri de+initi'e e%isten a onursolul de in+ra iunii, a reidi'ei, pluralit ii intermediare sau
a altora are intr $n on inutul aelei in+ra iuni, instan a de e%eutare a ultimei 0otrri ori
instan a orespun#toare aestuia$n a rui irumsrip ie se a+l loul de de inere este
ompetent s !udee ererea de modi+iare a pedepsei*
Sesi#area instan ei se +ae din o+iiu, la ererea prourorului ori a ondamnatului*
8
LIBERAREA CONDI IONATA
Se dispune de !udetorie $n a rei irumsrip ie se a+l loul de de inere, la ererea
ondamnatului sau la propunerea omisiei pentru li-erare ondi ionat*
Co%0$ $$)* )$4*r-r$$ &o%0$ $o%a,*!
1# ?% &a1() 0*,*% *$*$ '* v$a -!
a( el ondamnat tre-uie s +i e%eutat e+eti' 29 de ani*
-( a a'ut o -un onduit pe toat durata e%eutri pedepsei*
( a $ndeplinit inte"ral o-li"a ile i'ile sta-ilite prin 0otrre de+initi' de
ondamnare, a+ar de a#ul .nd nu a a'ut nii o posi-ilitate*
d( instan a are on'in"erea persoana s)a $ndreptat* 6n aest a# se sta-ile te un
termen de supra'e"0ere de 19 ani*
2# ?% &a1() '*0*'/*$ 9%&>$/or$!
a( a e%eutat el pu in 283 din durata pedepsei p.n $n 19 ani $n0isoare, din are
e+eti' el pu in 182 &!umtate( sau 384, dar nu mai mlt de 29 de ani da pedeapsa
este mai mare de 19 ani de $n0isoare din are a e+eti' el pu in 283*
-( se a+l $n e%eutarea pedepsei $n re"im semi)des0is sau des0is*
( s +ie $ntrunite i ondi iile de la puntul 1* literele -* i *
2# ?% &a1() &o%0a3%a,()($ )a '*0*a'/a 9%&>$/or$$ &ar* a 93')$%$, 60 0* a%$!
a( a e%eutat el pu in 182 &!umtate( din pedeaps de el mult de 19 ani din are
e+eti' 182,sau 283 da pedeapsa este mai mare de 19 ani din are e+eti' a
e%eutat 182*
-( S +ie $ntrunite ondii le de la puntul 1* literele -* i d*
Inter'alul uprins $ntre data eli-errii ondi ionate i data $mpliniri duratei pedepsei
onstituie ,*r3*% 0* /('rav*+>*r*#
Da restul de pedeaps rmas nee%eutat este de 2 ani sau mai mare, ondamnatul e
supus unor msuri de supra'e"0erea o-li"atorii i unor o-li"a i pe are instan a le poate impune
sau modi+ia pe durata supra'e"0eri*
REVOCAREA LIBERARII CONDI IONATE
Se dispune $n dou situa i/
1# Da pe durata supra'e"0eri nu respet u rea)redin msurile i o-li"a iile impuse,
instan a re'o li-erarea ondi ionat i dispune e%eutarea restului de pedeaps*
2# Da $n termenul de supra'e"0erea s'r e te o nou in+ra iune are este desoperit
pn la e%pirarea termenului de supra'e"0ere, instan a re'o li-erarea ondi ionat i dispune
e%eutarea restului de pedeaps are se ontope te u pedeapsa sta-ilit pentru noua in+ra iune
potri'it re"ulilor de reidi' sau pluralitatea intermediar* Re'oarea se +ae de instan a are
!ude noua in+ra iune*
ANULAREA LIBERARII CONDI IONATE
9
Da $n termenul de supora'e"0ere se desoper persoana li-erat ondi ionatmai
s'r i)se o in+ra iune pn la aordarea li-errii ondi ionate pentru are s)a apliat pedeapsa
$n0isori, li-erarea ondi ionat se anulea#, aplindu)se dispo#i ile pri'itoare la onursul de
in+ra iuni, reidi' sau pluralitate intermediar*
Da $n raport u pedeapsa re#ultat sunt $ndeplinite ondi ile pri'ind li-erarea
ondi ionat, se poate aorda li-erarea ondi ionat* 6n aest a# termenul de supra'e"0ere se
alulea# de la data aordrii primei li-errii ondi ionate*
A@BNAREA EXECUTARII PEDEPSEI CU ?NC=ISOAREA
SAU DETEN IUNI PE VIA A
, dispune instan a de e%eutare &a re"ul prima instan ( .nd se "se te $n urmtoare le
situa ii/
1# Se onstat pe -a#a unei e%perti#e medio)le"ale persoana ondamnat su+erde o
-oal are nu poate +i tratat $n re eaua sanitar a Administra iei Na ionale a Peniteniarelor i
nii nu poate asi"ura pa#a permanent $n re eaua sanitar a <inisterului Snt i, da -oala
+ae imposi-il e%eutarea de $ndat a pedepsei i se apreiea# lsarea $n li-erate a
ondamnatului nu pre#int un periol pu-li*
Se dispune pe o perioad determinat, +iind posi-il prelun"irea aestuia i nu se aord
atuni .nd i)a pro'oat sin"ur -oala sau a re+u#at tretementul ori inter'enia 0irur"ial*
2# C.nd o ondamnat este "ra'id sau are un opil mai mi de un an 7 se dispune
amnarea pn la $netarea au#ei are a determinat am.narea &nu se sta-ile te o durat +i%(*
Cererea o poate +ae prourorul i persoana ondamnat, aesta putnd s) i retra"
ererea &am-ele a#uri(*
Da $n timpul am.nrii pedepsei este emis un alt mandat de e%eutare a pedepsei $n0isori
aesta nu se e%eut p.m la e%pirarea termenului de am.nare*
>otrrrea prin are se dispune am.narea e%eutrii pedepsei este *.*&(,or$* de la data
pronun rii*
Indi+erent de solu ia pronun at, 0otrrea este supus ontesta iei $n termen de 3 #ile de la
omuniare*
Pe durate am.nrii ondamnatului $i sunt impuse unele o-li"a i pe are da le $nal u
rea)redin instan a re'o am.narea i dispune punerea $n apliare a pedepsei* Instan a de
e%eutare ine e'iden a am.nrilor aordate i la e%pirarea termenului ia msura pentru emiterea
mandatului de e%eutare, iar da mandatul a +ost emis ia msuri pentru duerea lui la
$ndeplinire*
Da nu a +ost sta-ilit un termen de am.nare!udetorul dele"at are o-li"a ia de a sesi#a
instan a de e%eutare $n 'ederea 'eri+irisu-#isten ei temeiului am.nri*
10
?NLATURAREA SAU @ODIFICAREA PEDEPSEI
?N CA"UL APLICARI LEGII @AI FAVORABILE

C.nd dup rmnerea de+initi' a 0otrri de ondamnare sau o 0otrrii prin are s)a
apliat o msur eduati' , inter'ine o le"e e nu mai pre'ede a in+ra iune +apta pentru are
s)a pronun at san iunea ori o le"ea are pre'ede o san iune mai u oar det ea apliat
instan a de e%eutare, dup a# nstan a orepun#toare $n "rad $n a rei irumsrip ie se a+l
loul de de inere, respeti' entrul eduati' ori entrul de deten ie, ia msura pentru
apliareale"ii de de#inriminare, respeti' le"ii mai +a'ora-ile, din o+iiu sau la ererea
prourorului sau a persoanei san ionate*
Da $n le"ea nou +aptele s'r ite nu mai sunt pre'#ute a in+ra iuni, la data intrrii $n
'i"oare a le"ii noi $netea# e%eutarea san iuni apli'ate $n -a#a le"ii 'e0i i toiate elelate
onsein e penale alr 0otrri !udetore ti*
Da p.n lae%eutarea deten iuni pe 'ia inter'ine o le"e are pre'ede pentru aea i
+apt numai pedeapsa $n0isori deten iunea pe 'ia se $nlouie te u ma%imul pedepsei
pre'#ute pentru aea in+ra iune*
C.nd p.n la e%eutarea omplet a pedepsei $n0isori sau amen#ii inter'ine o le"e are
pre'ede o pedeaps mai u oar, da san iuneaapliat dep e te ma%imul speial pre'#ut de
le"ea nou se redue la aest ma%im*
Da le"ea nou pre'ede $n loul pedepsei u $n0isoarea numai amenda, pedeapsa
$n0isori se $nlouie te u amenda, +r a se putea dep i ma%imul speial pre'#ut $n le"ea
nou*
6n raport de partea e%eutat din pedeapsa $n0isori se poate $nltura $n totul sau $n parte
e%eutarea amen#ii*
<.surile eduati'e, pedepsele omplemenatea i m.surile de si"uran nee%eutate i
nepre'#ute $n le"ea nuo nu se mai e%eut, iar ele are au orespondent $n le"ea nou se
e%eut $n on inutul i limitele pre'#ute de aesta da este mai +a'ora-il*
A@NISTIA I GRA EREA
A3%$/,$a $nltur r.spunderea penal pentru +apta s'r it, iar da inter'ine dup
ondamnare, $nltur i e%eutarea pedepsei i elorlalte onsein e ale ondamn.rii*
Amenda $nasat anterior amnistiei nu se mai restituie* Amnistia nu are e+et asupra
m.surilor de si"uran i a asupra drepturilor persoanelor 'tmate*
Gra $*r*a repre#int un at de lemen are $nltur $n totul sau $n parte pedeapsa
apliat, sau omutarea aestuia $n alta mai u oar*
Ara ierea nu are e+et asupra pedepselor omplementare i m.surilor eduati'e nepri'ati'e
de li-ertate, a+ar de a#ul $n are le"ea de "ra iere dispune alt+el*
Nu are e+et asupra m.surilor de si"uran , a supre drepturilor persoanelor 'tmate i
pedepselor suspendate su- supra'e"0ere*
11
Ara ierea indi'idual este atri-utul Pre edintelui*
Ara ierea oleti' este atri-utul Parlamentului*
CONTESTA IA LA EXECUTARE
Se poate ere $n urmtoarele a#uri/
aC C.nd s)a pus $n e%eutare o 0otrre are nu era de+initi'*
4C C.nd e%eutarea este $ndreptat $mpotri'a altei persoane det ea pre'#ut $n
0otrrea de ondamnare*
&C C.nd se i'e te 'reo nel.murire u pri'ire la 0otrrea are se e%eut sau 'reo
$mpiediare la e%eutare*
0C C.nd se in'o amnistia, presrip ia e%eut.ri pedepsei, "ra ierea sau orie alt au#
de stin"ere sau mi orare a pedepsei*
Competen a de solu ionare re'ine instan ei de e%eutare, instan ei orspun#toare $n "rad
$n a .rei irumsrip ie se a+l loul de de inere, pentru a#urile de la literele a, 4, 0 i instan a
are a pronun at 0otrrea e se e%eut &$n prim instan sau apel( $n a#ul literei &*

TRATA@ENTUL DE INU ILOR ?N SISTE@ELE PENITENCIARE
De inerea ondamnatului $n peniteniar unoa te 4 +orme/
Re"imul de de inere/
1* $n omun
2* $n elul
3* mi%t
4* pro"resi'*
1# R*+$3() 0* 0* $%*r* 9% &o3(%
) De inerea persoanelor ondamnate $mpreun at.t #iua .t i noapteaB
) Iau masa $n sli omuneB
) Dorm $n dormitoare omuneB
) 6n ma!oritatea rilor EU*
A'anta!e/
) Este mai u or de or"ani#atB
) Este mai suporta-il din punt de 'edere psi0olo"i, moral, soialB
) Condamna ii rm.n $n ontat u eilal i 7 omuni $ntre ei*
De#a'anta!e/
) In+luen a ne"ati' pe are reidi'i tii i persoanele ondamnate periuloase le au asupra
elorlal iB
) Este numit i C oala de pre"tire a rimei*
2# R*+$3() 0* 0* $%*r* &*)()ar-
) De inerea ondamna ilor $n0i i $n elule at.t #iua .t i noaptea, i#olarea +iind total8
aproape total*
A'anta!e/
) E'itare a in+ulen elor ne"ati'e in+ra ionale i a in+luen elor imorale*
12
De#a'anta!e/
) Din punt de 'edere ordin, +inaniar i te0niB
) 6nstrinarea de soietate a ondamnatului 7 tul-urri psi0ie, ur +a de oameni et*
2# R*+$3() 0* 0* $%*r* 3$.,
) 6m-inarea re"*det* $n omun u el elularB
) De inerea se +ae $n omun #iua i indi'idual, $n elul pe timpul nop iiB
) Diind diminuate e+etele ne"ati'e a elor dou sisteme*
# R*+$3() 0* 0* $%*r* 'ro+r*/$v
) Re"*de de inere nu poate +i +i% i ri"id, neput.nd +i aela i de la $neput p.n la s+.r itB
) Se ine seama de onduita ondamna ilor/ ) -un onduit) reompensat u treerea $ntr)
un re"im de det* mai u or
) onduit ne"ati' 7 re"im mai se'erB
) Este onsarat i de le"isla ia noastr/ pro"resi' i re"resi'*
Re"imul de e%eutare a pedepselor se di+eren ia# $n raport u "radul li-ert ii de mi are
a ondamnatului*
6n CP ondamnatul este adus la primul peniteniar $n +un ie de uantumul pedepsei*
Cum se apliE
) Pe -a#a dei#iei diretorului & dei#ie de+initi' (B
) Pentru ondamna ii aresta i pre'enti') la primirea mandatului de e%eutare a pedepseiB
p.n la prima $nt.lnire a omisiei pentru sta-ilirea, indi'iduali#area i s0im-area re"imuluiB
) Pentru eilal i ondamna i ) $n raport de durata pedepsei pe are o e%eut*
Re"imul de e%eutare sta-ilit pentru persoanele ondamnate are sunt arestate pre'enti'
pentru alt au# se suspend p.n la $netarea arestrii pre'enti'e, perioad $n are se e%eut
re"imul spei+i/ a#are omun, ati'it i eduati'e, morale, reli"ioase, terapeutie, instuire
solar, +ormare pro+esional &se des+ oar $n "rupuri $n interiorul peniteniarului su- pa# i
supra'e"0ere(*
Comisia pentru sta-ilirea, indi'iduali#area i s0im-area re"imului de de inere la prima
$ntrunire are $n 'edere urmtoarele riterii/ durata pedepsei, "radul de ris al persoanei
ondamnate, anteedente penale, '.rsta, starea de sntate, onduita persoanei ondamnate,
ne'oile identi+iate, a-ilit ile, disponi-ilitatea aestuia de a presta muna i de a partiipa la
ati'it i eduati'e et*
1# R*+$3() 0* 3a.$3- /$+(ra% -
) Se apli, ini ial, ondamna ilor la pedeapsa deten iunii pe 'ia i a elor ondamna i la
mai mare de 13 ani, are pre#int ris pentru si"uran a peniteniaruluiB
) Condamna ii sunt a#a i, de re"ul, indi'idual, sunt supu i unor msuri strite de pa#,
prestea# mun, ati'ita i eduati'e et* $n "rupuri mii i $n spa ii sta-ilite $n interiorul
peniteniarului su- supra'e"0ere ontinuB
) Da nu pre#int ris peniteniarului re"imul de ma%im si"uran nu se aord/
persoanelor are au $mplinit @5 de ani, +emilor $nsrinate8au un opil are nu a implinit 1 an*
) La $netarea au#ei omisia anali#ea# situa ia persoanei ondamnate da rm.ne $n
re"im $n0is sau tree $n re"im de ma%im si"uran *
13
2# R*+$3() 9%&>$/
) Se apli, ini ial, persoanelor ondamnate la pedeapsa $n0isorii mai mare de 3 ani dar
are nu dep e te 13 aniB
) Ca#are omun, ati'it i eduati'e $n "rupuri $n interiorul peniteniarului, su- pa# i
supra'e"0ere, put.nd presta mun i $n a+ara peniteniarului su- pa# i supra'e"0ere ontinuB
) <surile de si"uran se apli persoanelor ondamnate, trans+erate temporar $n alt
peniteniar, preum i elor internate $n spital peniteniar u e%ep ia elor $nadra i $n re"im de
ma%im si"uran *
2# R*+$3() /*3$0*/&>$/
) Condamna ii la pedeapsa $n0isorii mai mare de 1 an p.n la 3 aniB
) Ca#are omun, se pot deplasa ne$nso i i $n #one presta-ilite $n interiorul peniteniarului,
ati'it i eduati'e et* su- supra'e"0ere $n "rupuri $n spa iile peniteniarului des0ise #iuaB
) $n a+ara peniteniarului prestea# mun su- supra'e"0ere*
# R*+$3() 0*/&>$/
) Condamna ilor la pedeapsa $n0isorii de ma%im 1 anB
) Ca#are omun, posi-ilitatea deplasrilor $n peniteniar ne$nso i i, ati'it i eduati'e
et* $n a+ara peniteniarului +r supra'e"0ereB
) $n mod e%ep ional, $n +un ie de natura i modul de s'.r ire a in+ra iunii, de persoana
ondamnatului omisia poate dispune inluderea persoanei ondamnate, are potri'it le"ii s)ar
$nadra $ntr)unul din primele 3 re"imuri, $n re"imul de e%eutare imediat in+erior, dar i in'ers,
$n re"im imediat superior $n "rad de se'eritate*
6mpotri'a modului de sta-ilire a re"imului de e%eutare persoana ondamnat poate
+ormula pl.n"ere la !udetorul de supra'e"0ere a pri'rii de li-ertate $n termen de 3 #ile de la
omuniarea dei#iei* Pl.n"erea nu suspend e%eutarea dei#iei omisiei* =udetorul sesi#at u
pl.n"erea poate asulta persoana ondamnat i solu ionea# pl.n"erea $n termen de 19 #ile prin
$n0eiere pronun .nd/ admiterea pl.n"erii, respin"erea pl.n"erii da este ne+ondat, tardi'
+ormulat sau inadmisi-il) ia at retra"erii pl.n"erii*
) $n0eierea tre-uie omuniat ondamnatului $n 3 #ile +iind e%eutat de la data
omunirii administra iei peniteniarului*
6mpotri'a $n0eierii persoana ondamnat i administra ia peniteniarului pot +ormula
ontesta ie la !udetoria $n a rei irumsrip ie se a+l peniteniarul, $n 3 #ile de la
omuniare*
Persoana ondamnat, da se onsider a este neesar, 'a +i pre#ent la !udetorie,
aprarea ne+iind o-li"atorie*
Sentin a !udetorului este de+initi'*
Dup sta-ilirea re"imului de e%eutare urmea# indi'iduali#area aestuia in.nd ont de
durata pedepsei, onduita, '.rsta, starea de sntate, personalitatea, "radul de ris a
ondamnatului, posi-ilit ile de reinte"rare $n soietate*
) Pro"rame are urmres/ des+ urarea ati'it ilor eduati'e et*, instruirea olar,
+ormare pro+esionalB
14
) Pentru +iear ondamnat se +ae un plan de e'aluare, inter'en ie, eduati' i
terapeutiB
) Tinerii su- 21 ani sunt inlu i $n pro"rame speiale edua ionale $n +un ie de '.rsta i
personalitatea +ieruia*
S&>$34ar*a r*+$3()($ 0* *.*&(,ar*
) Se +ae de omisia pentru sta-ilirea indi'iduali#area i s0im-area re"imului
Pentru treerea $n re"imul imediat in+erior onduita persoanei ondamnate i e+orturile
pentru reinte"rare soial dup e%eutarea a @ ani si @ luni $n a#ul deten iunii pe 'ia sau 1F5
din durata pedepsei $n0isorii preum i la $netarea au#ei neaplirii re"imului de ma%im
si"uran *
Comisia ia $n disu ie i s0im- re"imul de e%eutare $n a#ul $n are ondamnatul este $n
re"im de ma%im si"uran i a $mplinit @5 ani*
S0im-area re"imului de e%eutare $ntr)unul mai se'er se poate dispune $n orie moment al
e%eutrii*
Da persoana ondamnat pre#int "rad de ris pentru si"uran a peniteniarului) se
dispune s0im-area $n re"im de ma%im si"uran *
L$'/- &(r/ 0$% 0a,a 0* 1D #12#2012 E ,ra%/:*r() &o%0a3%a $$)or
15
CONDI IILE DE DETEN IE
Persoanele ondamnate sunt a#ate indi'idual sau $n omun $n +un ie de re"imul de
e%euttare e li se apli*
Camerele de a#are i elelate $nperii destinate ondamna ilor tre-uie s dispun de
ilumant natural i de instala iile neesare destinate iluminatului arti+iial*
Dierui ondamnat i se pune la dispo#i ie un pat i a#armamentul neesar, ei poart
inut i'il deent indi+erent de re"imul de e%eutare aplia-il, da ae tia nu dispun de
inut i'il, li seasi"ur "ratuit de administra ia peniteniarului*
6n +ieare peniteniar sunt asi"urate ondi ii ade'ate i personalul neesar pentru
prepararea, distri-uirea i ser'irea 0ranei, normele minime de 0ran +iind sta-ilite prin ordinul
<inisterului =usti iei dup onsultarea speiali tilor $n nutri ie*
R*:(1() 0* >ra%-
Condamnatul are inten ionea# s re+u#e 0rana tre-uie s anun e 'er-al sau in sris
a"entul supra'e"0etor i s indie moti'ele re+u#ului*
Da nu +ae aeast sesi#are, dar e%ist indii nu se alimentea#, a"entul supra"0etor
are o-li"a ia s onstate din o+iiu re+u#ul de 0ran i s $n tin e#e de $ndat e+ul se iei de
de inerea are $l asult pe omdammnat i ia msurile are se impun da aspetele indiate
sunt de ompeten a sa* Da ondamnatul $ i men ine 0otrrea se in+ormea# mediul i
diretorul peniteniarului i se dipune a#area aestuia la in+irmerie $n sopul supra'e0"eri
mediale* Da ondamnatul re+u# trei mese onseuti'e $n timpul a#rii la in+irmerie e+ul
se iei de de inere sesi#ea# diretorul peniteniarului* Aesta $l asult pe ondamnat i da
$ i men ine 0otrrea, $n tin ea# !udetroul de supra'e"0erea a pri'rii de li-ertate u
prei#area moti'elor re+u#ului de 0ran, persoana ondamnat este onsiderat $n re+u# de 0ran
din momentul .nd !udetorul este $n tin at*
Da moti'ele se re+er la s0im-area sau sta-ilirea re"imului de de e%eutare, la
e%eritarea drepturilor personale ale ondamnatului ori la apliarea unor san iuni disiplinare de
tre omisia de disiplin, !udetorul are o-li"a ia de a)l asulta pe ondamnat $nainte de a
solu iona prin $n0eiere aspetele sesi#ate* Da moti'ele re+u#ului sunt altele de.t ele
enumerate mai sus, !udetorul $l poate asulta pe ondamnat, urmnd a +aepropuneri de
solu ionare diretorului peniteniarului*
6n a#ul $n are ondamnatului $i este a+etat "ra' sntatea din au#a re+u#ului de 0ran,
administra ia peniteniarului are o-li"a ia de a $l trans+era $ntr)o institu ie medial si de a
$n tin a +amilia sau o alt person desemnat de ondamnat* Se onsider re+u#ul de 0ran
$netea# prin delara ia ondamnatului, prin aeptarea 0ranei sau prin onstatarea +aptului
persoana ondamnat s)a alimentat &pe +uri (*
16
Condamna i pot +i temporar imo-ili#a i prin +olosirea .tu elor sau a altor mi!loae de de
imo-ili#are pentru a $mpiedia e'adarea sau atele de 'iolen ale de inu ilor pentru a $ntrerupe
a iunile de 'tmare orporal a altor persoane sau a lor, pentru sta-ilirea ordini i disiplinei*
Dolosirea mi!loaelor de onstr.n"ere tre-uie s +ie propor ional u starea de periol i s
se aplie doar da nu e%ist alte modalitate de $nlturare a periolului i s nu ai-e niiodata
araterul unei san iuni*
Utili#area mi!loaelor de onstrn"ere tre-uie autori#at de diretorul peniteniarului, $n
a+ar de a#urile $n are ur"en a nu permite aest luru, situa ie are 'a +ii adus dindat la
uno tin a aestuia*
DERPTURILE PERSOANELOR CONDA@NATE
Nu pot +ii $n"rdite det $n limitele i ondi iile pre'#ute de onstitu ie i le"e*
Dreptul la li-ertatea on tin ei i a opinilor, preum i li-ertatea redin elor reli"ioase *
Dreptul la in+orma ie 7 aesul la in+orma i de interes pu-li nu poate +i $n"rdit,
ondamnatul poate s omunie u mass)mediau respetarea m$surilor de si"uran din
peniteniar* Imediat dup primirea $n peniteniar este pus la dispo#i ia sa $n lim-a rom.n sau
$n lim-a pe are o unoa te, Codul Penal, Codul de Proedur Penal, Le"ea de a%eutare a
pedepselor, Le"ea pri'ind aesul le in+orma i de interes pu-li i Re"ulamentul de Rdine
Interioar a peniteniarului*
Dreptul de aes la dosarul indi'idual 7 u aeptul ondamnatuluiaprtorul i alte
persoane au aes la dosar dup are se pot o- ine i +otoopii la erere*
Dreptul la asisten !uridi 7 poate a'ea aprtor ales, +iindasi"urat on+iden ialitatea
on'or-irilor, iar a'oatul $l poate 'i#ita ori.nd pe ondamnat*
Dreptul la peti ionare i la oresponden 7 prin peti ionare se $n ele"e orie erere
adresat autorit ilor pu-lie, institu iilor pu-lie, instan elor, or"anelor !udiiare, peti ia i
r.spunsul aestuia au arater on+iden ial*
Dreptul de a e+etua on'or-iri tele+onie 7 de la tele+oane pu-lie u artel instalate
$n peniteniar*
Dreptul la omunitrii on)line 7 pentru anumite ate"orii de ondamna i*
Dreptul la plim-are i de a primi 'i#ite 7 are dreptulla plim-are $n aer li-er el pu in o
or pe #i $n +un ie de re"imul de e%eutare, are drepul de a primi 'i#ite $n spa ii speial
amena!ate din peniteniar su- supra'e"0ere 'i#ual*
Dreptul la 'i#it intim*
Dreptul de a primi -unuri i sume de -ani 7 numrul i "reutatea pa0etelor sunt
sta-ilite prin ordinul <inisterului =usti iei, sumele de -anii sunt onsemnate $n +i a +isal
indi'idual a ondamnatului*
Dreptul la asten medial, tratament i $n"ri!iri 7 ondamnatul poate soliita ontra
ost s +ie onsultat de un medi din a+ara peniteniarului*
Dreptul de a 'ota*
Dreptul la odi0n i repaos sptm.nal*
Dreptul la mun i dreptul la $n' m.nt 7 dreptul de a urma ursuri de ali+iare,
reali+iare, $n0eiera studiilor*
17
Dreptul la $n0eierea storiei 7 $n erti+iatul de storie la loul $n0eieri se 'a
tree loalitatea pe ra#a ruia se a+l peniteniarul*
Dreptul la sisten diplomati 7 ondamna i are au alt$ et$ enie de.t ea rom.n au
dreptul de a ontata onsulatul i de a +ii 'i#ita i de +un ionari onsulatului*
Respeatarea drepturilor de mai sus este supra'e"0eat de !udetorul de supra'e"0erea
e%eutrii pedepselor, ondamnatul poate +ae pln"ere $n #ee #ile de $nd i a +ost $nalat 're)
un drept, pln"erea +iind solu ionat $n termen de 15 #ile, u asultarea o-li"atorie a inulpatului
i a orrei alte persoane $n 'ederea a+lrii ade'.rului* Prin $n0eiere !udetorul poate admite,
respinde &a tardi' sau ne+ondat ( sau poate onstata retra"erea pln"eri, $mpotri'a $n0eieri
se poate +ae pln"ere la !udetorie de tre peniteniar sau ondamnat*
OBLIGA IILE CONDA@NATULUI
S se supun per0e#i ilor ori de .te ori este neesar*
S respete re"ulile pe perioada permisiunii, ie irii din peniteniar*
S se on+orme#e dispo#i iilor date de or"anele !udiiare*
S respete re"ulile de i"ien indi'iduale, oleti'e i india iile mediului*
S respete pro"ramul #ilni, reparti#area pe amerele de de inere*
S main+este o atitudine u'iinioas +a de orie persoan u are intr in ontat*
S ai-e o inut deent*
S $ndeplineas $n -une ondi ii ati'it iile la are partiip*
S respete orie a-li"a ie din le"e, re"ulamet i dei#i*
SANC IUNILE APLICABILE PERSOANEI CONDA@NATE
Pentru s'r irea unor ate are onstau $n a-ateri disiplinare e%pres pre'#ute de le"e
&+oarte "ra'e, "ra'e i u oare(, ondamnatul poate +i san ionat u/
aC A'ertisment*
4C Suspendarea dreptului de a partiipa la ati'it i ulturale, artistie i sporti'e pe o
perioad de el mult o lun*
&C Suspendarea dreptului de a presta o mun pe o perioad de el mult o lun*
0C Suspendarea dreptului de a primi i a ump.ra -unurii, u e%ep ia elor neesare
pentru i"iena personal pe o perioad de el mult dou luni*
*C Suspendarea derptului de a primi 'i#ite pe o perioad de el mult trei luni*
:C I#olarea pentru ma%im #ee #ile*
San iunile de la literele 0, * i : nu se apli +emeilor $nsrinate sau elor are au $n
$n"ri!ire opii p.n la un an*
Sunt inter#ise san iunile u arater oleti' i ele orporale*
18