Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre

Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului CLUJ


Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. ................. din ........... 20....
Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,
cu domiciliul n judeul ..........................., municipiul/oraul/comuna ..................................................,
sectorul/satul ....................................................., str. ............................................ nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., codul potal ........., telefon ........................................., fax ................................,
e-mail .............................., n calitate de ......................................................
la ............................................................................................., n conformitate cu prevederile art. 30
alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i ale Hotrrii Guvernului
nr. 1739 / 2006., solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia anexat;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru constructia / amenajarea .
... , avnd
destinaia ...................................................................................................................., amplasat n
judeul CLUJ, municipiul / oraul / comuna ....................,
sectorul/satul ................................., str. ............................................. nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ..., codul potal ..............., telefon/fax .................................................................., e-mail
................ .
Date referitoare la construcie/amenajare:
a) destinaia i tipul .....................................................;
b) categoria i clasa de importan ........................................;
c) aria construit i desfurat ..........................................;
d) volumul i regimul de nlime ..........................................;
e) numrul maxim de utilizatori ............................................;
f) stabilitatea la foc (gradul de rezisten la foc) .......................;
g) riscul de incendiu ......................................................;
h) distanele de siguran fa de vecinti ............................. .
Datele referitoare la construcie/amenajare se completeaz de ctre proiectant.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare privind
securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrul administraiei i internelor,
nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.

Data ...............

Semntura ................

Evaluare