Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa A

BILAN
ncheiat la 31.XII.2001

ACTIV
Elemente
A
IMOBILIZRI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire i cercetare
dezvoltare
(ct. 201+203+2801-2803-290*)
Alte imobilizri
(ct. 205+207+208-2805-2807-2808290*)
Imobilizri necorporale n curs
(ct. 230-293*)
TOTAL (RD. 1 la 3)
IMOBILIZRI CORPORALE
Terenuri (ct. 211-2810-291*)
Construcii (ct. 2121-2811-291*)
Echipamente tehnologice
(ct. 2122-1812-291)
Mijloace de transport
(ct. 2124-2814-291*)
Alte mijloace fixe
(ct. 2123+2125+2126-2813-2815-2816291*)
Imobilizri corporale n curs
(ct. 231-293*)
TOTAL (RD. 5 la 10)

79

B
1

Sold
la nceputul
anului
1

- mii lei Sold


la sfritul
anului
2

19203

58242

19102

38305

58242

5
6

14176082
19696539

12928429
17863686

2658662

1421431

267237

203471

331976

440606

10

447642

433997

11

37578138

33291302

IMOBLIZRI FINANCIARE total


(ct. 261+262-263+267-269-296*)
ACTIVE IMOBILIZATE total
(RD. 4+11+12)
STOCURI
Stocuri de materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar,
baracamente
(ct. 300+301308+321+323-322328390-391-392)
Stocuri aflate la teri
(ct. 351+352+354+356+357+358-395)
Producie n curs de execuie
(ct. 331+332-393)
Semifabricate, produse finite, produse
reziduale (ct. 341+345+346348-394)
Animale (ct. 361368-396)
Mrfuri (ct. 371378-4428***-397)
Ambalaje (ct. 381388-398)
TOTAL (RD. 14 la 20)
ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Furnizori debitori (ct. 409)
Clieni i conturi asimilate
(ct. 411+413+416+418-491)
Alte creane (ct.4111****+425+431**+
437**+4282+4382+441**+4424+
4428**+444**+445+446**+447**
+4482+4484+451**+4581+461+463
495-496)
Decontri cu asociaii privind capitalul
(ct. 456)
Titluri de plasament
(ct. 502+503+505+506+508-590*)
Conturi la bnci n lei (ct. 5121)
Conturi la bnci n devize, n ar (5124)
Conturi la bnci n devize n strintate
(ct. 5124)
Casa n lei (ct. 5311)
Casa n devize (ct. 5314)
Acreditive n lei (ct. 5411)
Acreditive n devize (ct. 5412)
Valori de ncasat (ct. 511)
Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532
+542)
80

12

500

13

37616943

33349544

14

2810821

2531963

15

127987

16

899983

941816

17

12249000

9273290

18
19
20
21

450433
69438
16608161

638217
87040
13472326

22

63438

81727

23

5560224

9254976

24

16524

376769

25

26

27
28

75696
6034632

518347
1372636

29

30
31
32
33
34

742747
1080
-

36497
1550
-

35

74899

47989

TOTAL (RD. 22 la 35)


ACTIVE CIRCULANTE total
(RD. 21 la 36)
CONTURI DE REGULARIZARE I
ASIMILATE
Cheltuieli nregistrate n avans (ct. 471)
Decontri din operaii n curs de
clarificare (ct. 473**)
Diferene de conversie activ (ct. 476)
CONTURI DE REGULARIZARE I
ASIMILATE total (RD. 38 la 40)
PRIME PRIVIND RAMBURSAREA
OBLIGAIUNILOR (ct. 169)
TOTAL ACTIV (RD. 13+37+41+42)
PASIV
Capital social din care:
Capital subscris vrsat (ct. 1012)
Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)
Contul ntreprinztorului individual
(ct. 108)
Prime legate de capital (ct. 104)
Diferene din reevaluare (ct. 105)
Sold creditor
Sold debitor
Rezerve (ct. 106)
REZULTATUL REPORTAT
Profitul nerepatizat (ct. 107)
Pierderea neacoperit (ct. 107)
REZULTATUL EXERCIIULUI
Profit (ct. 121)
Pierdere (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
Alte fonduri (ct. 118)
Subvenii pentru investiii (ct. 131)
Provizioane reglementate (ct. 141)
CAPITALURI PROPRII total
(RD. 52+54 la 57-58+59+60-61 +6263-64+65 la 67)
Patrimoniu public (ct. 1015.02)
CAPITALURI (RD. 68+69)
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
I CHELTUIELI (ct. 151)

81

36

12569240

11690491

37

29177401

25162817

38

22111

39

40

632880

109488

41

632880

131599

42

43

67427224

58643960

52
53
54

7580649
7580649
-

26986621
26986621
-

55

56

57

29334228

59
60

568549
-

811344
-

61
62
63
64
65
66
67

9928256
5524786
-

3837283
3837283
6600986
-

68

33079956

34398951

69
70

33079956

34398951

71

632880

48891

mprumuturi i datorii asimilate


(ct. 161+162+166+167+168+512***+
5129****+5186+519)
Furnizori i conturi asimilate
(ct. 401+403+404+405+408)
Clieni creditori (ct. 419)
Alte datorii
(ct. 112+421+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+447***
+4481+4483+4485+451***+455
+456***+457+4582+462+509)
DATORII total (RD. 72 la 75)
CONTURI DE REGULARIZARE I
ASIMILATE
Venituri nregistrate n avans (ct. 472)
Decontri din operaiuni n curs de
clarificare (ct. 473)
Diferene de conversie pasiv (ct. 477)
CONTURI DE REGULARIZARE I
ASIMILATE
TOTAL (RD. 77 la 79)
TOTAL PASIV (RD. 70+71+76+80)

82

72

13667644

4193460

73

1794832

4141668

74

94580

70485

75

18157332

15729908

76

33714388

24135521

77

78

79

60597

80

60597

81

67427224

58643960