Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnatul, Stan Angelin, membru al organizatiei de sindicat din antierul Naval Vard
Fincantieri, solicit un ajutor financiar, sub forma unui ramburs a cheltuielilor de tratament suportat n
perioada decembrie 20! " ianuarie20#, n sum$ de
Ane%ez prezentei cereri copia re etelor i a bonurilor fiscale, chitan elor de plat$ suportate&
Va rog sa virati suma corespunzatoare ajutorului aprobat in contul meu bancar
'(2!'N)*0+0,0,#2-000, deschis la *anca )omercial$ 'om.n$ /*)'0&
/1ata0 Semnatura

S-ar putea să vă placă și