Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA NR.

6
o Analiza functionala aplicata in conceptia tensiometrului digital
Modalitate de ierarhizare functionala:
Nota Functia
1 Util
2 Necesar
3 Important
4 Foarte important
5 Vital
Functie principala: tensiometrul digital are rolul de a masura tensiunea arterial
Functie complementara: sa permita masurarea pulsului si memorarea valorilor, tehnologii
P!, tehnologii ""#
Restrictii referitoare la mediu:
$a %ie economic &sa nu consume multa energie'
$a nu permita patrunderea pra%ului
$a nu %ie alimentat in a%ara conditiilor impuse
Restrictii referitoare la utilizatori:
$a nu %ie utili(at in a%ara conditiilor impuse de producator
$a nu %ie po(itionat in asa %el incat sa nu poata %i citit a%isa)ul
$a nu ai*e nevoie de costuri de intretinere mari
$a nu %ie utili(at de personae ce nu cunosc speci%icatiile medicale
Restrictii referitoare la Transport/Ambalaj:
$a nu %ie am*alat in material care permit vi*ratii sau deteriorari ale aparatului
+ransportul sa nu se %aca in conditii necorespun(atoare de temperature, umiditate,
vi*ratii
m*ala)ul sa nu permita deteriorarea
Restrictii referitoare la securitate:
m*ala)ul sa nu pre(inte posi*ilitatea unei despachetari usoare
$a %ie i(olat electric
paratul sa nu pre(inte pericol de ranire a utili(atorilor
Restrictii referitoare la Reglementari si Norme:
o $a nu %ie transportat si utili(at in a%ara normelor
Functii tehnice:
"asa si dimensiunile sa nu depaseasca cerintele din norma
Preci(ia sa nu %ie in a%ara limitelor din caietul de sarcini
,epeta*ilitatea sa nu iasa din valorile preva(ute
Fia*ilitate
"anseta cu dimensiune regla*ila
Factor Functie
+ensiune de masurat -$a masoare corect
-$a permita masurarea pulsului si memorarea
valorilor
.onsumator / Utili(ator -$a %ie usor de intretinut si utili(at
-$a %ie utili(at ast%el incat sa permita citirea
Tensiometru
Spatiu de lucru
Norme
Elemente
agresive
Montaj, Service, Citire
Consumator
Securitat
e
Atmosfera
a%isa)ului
-$a nu a%ecte(e integritatea utili(atorului
-!esign atragator
"onta), service, citire -$a poata %i montat si utili(at cu usurinta
-$a pre(inte elemente de siguranta
-$a permita citirea si intretinerea
$patiul de lucru -$a %ie compact
0lemente agresive -,e(istent la socuri
-$a nu permita patrunderea pra%ului
Norme, securitate -.on%orm cu normele
-$a nu pre(inte pericole
Metoda SAFE
Succesiune operatii Functiuni care trebuie satisfacute
"ontare tensiometru -$a poate %i montat cu usurinta
-$a %ie compact
"asurarea tensiunii si a pulsului -$a permita masurarea
-$a nu modi%ice starea utili(atorului
"asurare -$a masoare corect
.itirea -$a permita citirea a%isa)ului
-%isa)ul sa %ie vi(i*il
-$a %ie usor de po(itionat pentru masurare
Veri%icare tensiometru -$a poata %i %i1at usor
-$a poata %i demontat usor
-$a permita interventii de intretinere