Sunteți pe pagina 1din 27

STATUTUL

DEONTOLOGIC
AL
STUDENTULUI
Prezentul Statut se prezint ca un ghid deontologic pentru studenii
Academiei Militare.
Ediia este destinat studenilor militari i comandanilor de toate
nivelele.
n "Statutul deontologic al studentului" sunt expuse principiile de az
privind instruirea !n cadrul Academiei Militare "Alexandru cel "un" i
normele etico#morale atriuite militarului.
Prezentul Statut a $ost aproat la %edina Senatului Academiei
Militare& proces#veral nr.' din () $eruarie ')((.
'
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. (1) Academia Militar *Alexandru cel "un+ !i des$oar
activitatea !n con$ormitate cu prevederile urmtoarelor acte normative !n
vigoare,
a) Legea nvmntului, nr. -./& din '(.)/.0-& pulicat !n Monitorul
1$icial al 2epulicii Moldova& nr. 3'#34530'& din )0.((.(00-6
b) Regulamentul cu privire la instituiile de nvmnt militar ale
Ministerului Aprrii al 2epulicii Moldova& aproat prin ordinul Ministrului
Aprrii al 2epulicii Moldova& nr.(()& din 3 iulie ')))6
c) Regulamentul cu privire la modul de ndeplinire a serviciului
militar n Forele Armate, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 94, din 17 augut !""# $i ordinul Minitrului aprrii nr.!!",
din !" eptembrie !""#%
d) Concepia nvmntului militar n Armata &aional, aprobat
prin ordinul Minitrului aprrii nr. 17', din "4 eptembrie !""7%
e) Regulamentul cu privire la organizarea $i de($urarea proceului
didactic n Academia Militar Alexandru cel Bun;
) roiectul Regulamentului de organi)are a tudiilor n nvmntul
uperior n ba)a *itemului &aional de +redite de tudiu%
!) !otrrea Guvernului Republicii Moldova privind organi)area $i
activarea Academiei Militare Alexandru cel Bun" nr# $%&'$(();
") !otrrea Guvernului Republicii Moldova privind organi)area $i
(uncionarea Academiei Militare, nr.*+(" din ,*#,(#$(,(#
Alte legi" -otrri, ordine, dipo)iiuni, regulamente, metodologii,
proceduri emie de Guvern, ,arlament, Miniterul Aprrii, Miniterul
-ducaiei, +ercetrii $i .novrii au alte organe cu atribuii n domeniul
nvmntului.
Art. #. Prezentul statut reglementeaz drepturile& oligaiile&
principiile i normele de instruire ale studentului !nscris la studii !n
Academia Militar *Alexandru cel "un+.
4
Art.$. Studiile universitare 7ciclul 8 studii de licen& ciclul 88 studii
de masterat9 s!nt $inanate din ugetul de stat. :a concursul de admitere pot
participa cetenii 2epulicii Moldova care corespund cerinelor de
!nmatriculare.
Pr%ce&'l de ()*+m()t are ca suport de activitate prevederile legale
cu re$erin la !nvm!ntul din 2epulica Moldova i regulamente speci$ice
stailite de Ministerul Aprrii.
Activitatea didactico ; metodic !n cadrul Academiei Militare este
exercitat !n corespundere cu curriculumurile de studii universitare 7ciclul 8
; studii de licen i ciclul 88 ; studii de masterat9 la urmtoarele specializri
acreditate, 8n$anterie& Artilerie& <ransmisiuni& =rniceri i >araineri.
Planurile anuale de !nvm!nt s!nt vizate de ctre Ministerul Aprrii i
Ministerul Educaiei al 2epulicii Moldova.
C%m,ete)+ele !e)erale permit comunicarea $luent oral i
scris !n domeniul de studii& !n specialitate i !n contexte culturale diverse6
acestea reprezint $undamentul pentru aordarea tiini$ic a domeniului de
studii& asigur?nd capacitatea de !nelegere i asimilare a cunotinelor noi i
$acilit?nd creativitatea i inovarea.
>ompetenele generale se asigur prin,
a9 culegerea& analiza i interpretarea de date i in$ormaii din punct
de vedere cantitativ i calitativ& din diverse surse alternative speci$ice
domeniilor de licen i specializrilor& precum i din literatura de
specialitate& pentru $ormularea de argumente& decizii i demersuri concrete6
9 utilizarea unor moduri diverse de comunicare scris i veral&
inclusiv !n dou limi strine de larg circulaie internaional6
c9 crearea ailitilor de utilizare a tehnologiilor in$ormaionale6
d9 $ormarea capacitilor de !nelegere i analiz a misiunilor puse&
de aciune !n vederea executrii acestei misiuni& de argumentare logic a
aciunilor !ntreprinse.
e9 dezvoltarea ailitilor de conductor de uniti militare& rezistent
la e$ort $izic i psihic& cu spirit de iniiativ6
.
$9 $ormarea i dezvoltarea capacitii de organizare& coordonare i
elaorare a activitilor i strategiilor !n domeniul militar6
g9 cultivarea aptitudinilor i deprinderilor de a elaora& a executa i
a coordona activiti de testare i evaluare6
h9 dezvoltarea capacitii de organizare i coordonare a activitilor
de pregtire de specialitate a personalului6
i9 asigurarea deprinderilor de elaorare a standardelor i
instruciunilor !n domeniul speci$ic de activitate.
C%m,ete)+ele de &,ecialitate se stailesc prin planurile de
!nvm?nt ale programelor de studii universitare de licen i masterat
pentru $iecare domeniu de studii5 specializare.
C%m,ete)+ele c%!)iti*ed'ca+i%)ale asigur instruirea continu i
$ormarea unui statut sociopro$esional al militarilor !n domeniul structurilor
de stat. @ormeaz ceteni cu responsailitate social& !n msur s !neleag
$enomenele politico#militare interne i internaionale& $uncionarea
mecanismelor statului de drept& accentul !n acest sens deplas!nduse de pe
cunoatere i analiz pe receptare i actiune !n misiunile Armatei Aaionale.
C%m,ete)+ele ac+i%)al&trate!ice rezid !n instruirea calitativ a
militarilor !n interiorul categoriei de arm6 !n domeniul structurilor de
aprare& ordine pulic i securitate naional& !n vederea !ndeplinirii
misiunilor de lupt ce le revin.
C%m,ete)+ele a)tre,re)%riale permit specialistului militar si
asume rolul de conductor& !ntreprinztor i lider militar& !n aza
cunotinelor i deprinderilor de organizare& plani$icare& control i
conducere.
Art. -. Procesul pregtirii $ormativ#educative a studentului militar are
ca %biecti*e.
a9 dezvoltarea aptitudinilor de specialist pe linie tiinific e
determinat de activitile didactice cu speci$icul dulei specialiti& teoretic&
practic i practic#aplicativ& !n concordan cu prevederile planurilor de
!nvmint& curriculumurilor disciplinelor i programelor analitice& similare
i !n volum comparail cu cele ale pregtirii a specialitii dule din reeaua
!nvm!ntului universitar naional6
-
9 instruirea pe linie militar i dezvoltarea aptitudinilor de
lupttor i conductor militar se realizeaz prin parcurgerea disciplinelor
cu speci$ic militar& a activitilor de instrucie din timpul semestrelor sau din
cadrul modulelor de pregtire militar& dup caz& precum i a stagiului !n
unitile militare6 studenii sunt organizai pe atalioane& companii&
plutoane& grupe i asigur $uncii de comandant de grup& lociitor
comandant de pluton sau alte atriuii militare speci$ice6
c9 formarea spiritului de lucru n echip se cultiv prin antrenarea
studenilor !n cadrul activitilor !n grup& !n procesul de !nvm!nt& cercetri
tiini$ice& mani$estri cultural#educative i sportive& c!t i la activitile
militare speci$ice 7serviciul de permanen& trageri cu armamentul din dotare
etc.96
d9 dezvoltarea profilului etic, moral i patriotic presupune
cultivarea& !n r!ndul studenilor& a principiilor de onoare& demnitate etic i
moral 7civic i militar96
e9 dezvoltarea capacitilor de efort fizic i psihic implic
programe de instruire& pregtire $izic& psihologic i psihopedagogic
adecvat& con$orm curriculelor de !nvm!nt i orarului zilnic al studentului
militar6
$9:atura tiini$ic este prioritar& iar de aici vor deriva cercetri
tiini$ice !ndreptate spre dezvoltarea teoriei militare i explorarea
domeniului militar !n context interdisciplinar6
g9 Biploma de licen& acordat dup $inalizarea studiilor
universitare de licen& atest c titularul a do?ndit cunotine i
competene generale& de specialitate& militare6 ailiti cognitive speci$ice
dulei specialiti.
3
1. ADMITEREA LA STUDII /N ACADEMIA MILITAR0
Art. 1. Admiterea !n instituiile de !nvm!nt militar are loc !n
con$ormitate cu 2egulamentul de organizare i des$urare a admiterii !n
instituiile de !nvm!nt superior din 2epulica Moldova& aproat de
Ministerul Educaiei i %tiinei nr. 34)& din )/ iulie ')() i 2egulamentul
cu privire la organizarea i des$urarea examenelor de admitere !n
instituiile de !nvm!nt militar& aproat de Ministerul Aprrii al
2epulicii Moldova.
Art. 2. n tim,'l &t'diil%r3 () &ec+ia ,er&%)al a Academiei se
pstreaz un dosar ce conine urmtoarele acte,
a9 actele de !nscriere la concursul de admitere6
9 contractul sau angaCamentul !ncheiat de studentul militar cu
Ministerul Aprrii6
c9 diploma de acalaureat !n original6
d9 alte documente de interes re$eritoare la activitatea des$urat p!n
la admitere.
Art. 4. (1) n timpul studiilor& studenilor militari li se eliereaz
urmtoarele acte,
a9 ilet de permisie6
9 carnet de note6
c9 legitimaie de serviciu6
(#) >arnetul de note se completeaz i se vizeaz anual de ctre Secia
management educaional. n carnetul de note al studentului se trec toate
notele de promovare sau cali$icativul "admis". Aota se va !nscrie su $orm
de ci$r ara i cu litere 7ex."-" 7cinci99. n $iele de examinare se trec
toate notele oinute& inclusiv cele su "-" i cali$icativele "admis"&
"respins". <oate notele din $iele de examinare s!nt trecute !n registrul de
eviden al studenilor. @iele de examinare s!nt !ntocmite !ntr#un exemplar&
se semneaz de ctre e$ul seciei management educaional& iar la s$!ritul
examenului s!nt luate la eviden strict.
($) Modi$icrile neautorizate !n documentele studentului sunt
considerate $alsuri !n acte pulice i se sancioneaz potrivit reglementrilor
legale !n vigoare.
/
(-) >arnetul de student i legitimaia de student permit accesul la
ilioteci& sli de lectur& sli sportive i la diverse activiti social#culturale.
(1) Pierderea documentelor menionate !n alin. 7(9 se anun prin
pulicare !n Monitorul 1$icial al 2epulicii Moldova.
(2) Elierarea duplicatelor pentru documentele art. / pierdute& cu
excepia documentului de la lit. 9& c9& se $ace dup apariia anunului
re$eritor la pierderea documentului& !n aza raportului studentului& la care se
anexeaz o copie a anunului din ziar.
(4) n caz de exmatriculare& studenii sunt oligai s restituie
compartimentelor emitente actele menionate !n aliniatul (& !n perioada
semnrii $iei de achitare.
(5) >on$orm reglementrilor !n vigoare& !n cazul !n care studentul este
exmatriculat& el este oligat s suporte cheltuielile de !ntreinere.
(6) >heltuielile de !ntreinere pe timpul instruirii reprezint cheltuielile
e$ectuate din ugetul de Stat cu raia alimentar& echipament& cazare&
precum i cu asigurarea altor drepturi speci$ice instruirii 7sold lunar& alte
drepturi neti etc.9& potrivit reglementrilor legale !n vigoare existente la
data exmatriculrii.
(17) Studentului militar exmatriculat din instituia de !nvm!nt dup
$inisarea anului 8 de studii i este consider serviciul militar !ndeplinit i i se
eliereaz livret militar.
(11) Asolvenii Academiei Militare care nu respect contractul
semnat anterior cu Ministerul Aprrii sunt oligai s restituie cheltuielile
de !ntreinere din timpul instruirii& proporional cu timpul servit i potrivit
reglementrilor legale existente la data trecerii !n rezerv.
D
#. DREPTURILE 8I O9LIGA:IILE STUDENTULUI
MILITAR
Art. 5. Brepturile i oligaiile studenilor instituiilor militare de
!nvm!nt& !n con$ormitate cu $unciile lor militare i de serviciu& sunt
stailite de legile 2epulicii Moldova i regulamentele militare ale @orelor
Armate ale 2epulicii Moldova.
>a militari& studenii au drepturi i !ndatoriri speci$ice& care decurg din
particularitile serviciului militar !n interesul aprrii Patriei.
Pe parcursul studiilor& studenii din instituiile militare de !nvm!nt
au dreptul,
s ene$icieze& pe durata studiilor i !n condiiile legii& de o$ertele
!nvm?ntului6
s $oloseasc aza didactic i tehnico#material de instrucie&
iliotecile i slile de lectur& azele sportive& cluurile i celelalte miCloace
existente !n instituia militar de !nvm!nt& !n scopul !nsuirii temeinice a
cunotinelor i $ormrii deprinderilor prevzute !n planul de !nvm!nt i
programele analitice6
s $ac parte& !n calitate de memru& !n organele consultative din
instituie6
s ene$icieze de concedii& permisii i !nvoiri& con$orm
reglementrilor !n vigoare6
s primeasc hran& echipament& materiale de !ntreinere i de
cazare& asisten medical& sold i alte $orme de suport material& !n
con$ormitate cu normativele !n vigoare6
s participe la activitatea tiini$ic& sportiv i cultural a
instituiei6
s $ie recompensai& avansai !n grad i promovai !n $uncii de
comand !n aza reuitei la !nvtur& comportare i a per$ormanelor
oinute6
s ene$icieze& dup asolvirea instituiei militare de !nvm!nt&
de repartizarea pe $uncii !n unitile Armatei Aaionale& dup caz& ale
ene$iciarilor pentru care s#au pregtit& !n raport cu normativele !n vigoare i
a mediilor 7per$ormanelor9 oinute.
Asolvenii primesc recompense din partea Ministerului Aprrii&
potrivit reglementrilor !n vigoare. Be asemenea& numele asolvenilor
0
emineni se !nscrie pe placa de onoare a instituiei militare de !nvm!nt.
Breptul de numire !n $uncii de comand a studenilor !l are
comandantul 7rector9 al instituiei militare de !nvm!nt& iar selectarea se
$ace con$orm celor mai une rezultate ale studenilor oinute la !nvtur
i conduit ireproail.
Studenii care !ndeplinesc $uncii de comand rspund de meninerea
ordinii interioare i a disciplinei militare. ndatoririle studenilor se stailesc
!n aza regulamentelor generale !n vigoare& !n raport cu particularitile
activitilor instituiei i se apro de ctre comandantul 7rector9 al
instituiei.
Studenii care !ndeplinesc $uncii de comand au drepturi disciplinare
prevzute !n 2egulamentul disciplinei militare al @orelor Armate ale
2epulicii Moldova. =radele care se pot acorda studenilor din instituiile
militare de !nvm!nt s!nt similare cu cele ale sergenilor !n termen.
Breptul de a acorda grade militare studenilor !l are comandantul
7rector9 al instituiei.
2ecompensele acordate i sanciunile disciplinare aplicate studenilor
sunt similare celor prevzute pentru soldai i sergeni !n 2egulamentul
disciplinei militare al @orelor Armate ale 2epulicii Moldova.
Studentul poart !ntreaga rspundere pentru propria pregtire de
specialitate. Bezinteresul $a de $ormarea pro$esional determin
exmatricularea din instituia de !nvm!nt.
St'de)t'l are 'rmt%arele %bli!a+ii,
s !nsueasc sistematic i pro$und cunotinele teoretice i s#i
$ormeze deprinderi practice& temeinice !n specialitatea militar aleas&
prevzute !n programele analitice i planul de !nvm!nt& ast$el !nc!t& dup
asolvire& s poat !ndeplini atriuiile $unciei !n care va $i !ncadrat i s
demonstreze !nalte caliti pro$esionale i moral#civice6
s participe la toate edinele de pregtire& precum i la celelalte
activiti ordonate& s pstreze ordinea i s respecte normele disciplinei
militare6
s respecte programul de studiu individual stailit !n programul
zilnic al instituiei6
s execute la timp i calitativ misiunile militare i s realizeze& !n
mod exhaustiv& activitile didactice prevzute !n planul de !nvm!nt6
s tind spre o continu autoper$ecionare pro$esional i moral& !n
()
vederea instruirii i educrii sualternilor6
s#i !nsueasc& $ormeze i s mani$este !n toate !mpreCurrile&
caliti moral#civice& dragoste de Patrie& spirit de lupt pentru aprarea
valorilor naionale& curaC& $ermitate& !ndrzneal& !ncredere !n $orele proprii&
sentimentul datoriei& cinste i respect $a de armat& personalul didactic i
comandani& relaii de camaraderie& s respecte onoarea i demnitatea& s
poarte o inut militar impecail6
s acioneze cu promptitudine !n executarea necondiionat a
ordinelor& s onoreze gradele i $unciile din ierarhia militar& prevederile
regulamentelor militare i celelalte acte normative !n vigoare& s#i $ormeze
deprinderile de a aciona cu rapiditate la ordinele primite i s mani$este
iniiativ !n !ndeplinirea atriuiilor de serviciu6
s nu $ac parte din partide sau organizaii politice& s nu participe la
greve& mitinguri& demonstraii sau alte $orme de protest6
s $oloseasc cu e$icacitate i rspundere aza material#didactic&
celelalte unuri materiale puse la dispoziie& s le !ntrein i s le pstreze
!n un stare de utilizare i $uncionare. Studentul vinovat !n degradarea
prematur sau distrugerea unurilor materiale din dotare are oligaia s
repare preCudiciul6
s participe activ !n viaa social& cultural i la msurile sportive de
mas din cadrul Academiei Militare *Alexandru cel "un+6
s respecte prevederile angaCamentului !ncheiat cu Ministerul
Aprrii& iar dup asolvirea instituiei militare de !nvm!nt i acordarea
gradului primar al corpului de o$ieri Elocotenent+ s se prezinte& !n
termenul stailit& la unitatea militar la care a $ost repartizat6
!n cazul nerespectrii angaCamentului& precum i !n situaia c!nd este
exmatriculat din instituia militar sau trecut !n rezerv& dup asolvirea
instituiei& studentul sau asolventul este oligat s restituie toate cheltuielile
de !ntreinere 7hran& echipament& cazare i alte drepturi primite9.
Studenii exmatriculai !n primul an de studii !i continu serviciul
militar !n trupe p!n la expirarea termenului de serviciu stailit pentru
militarii !n termen.
Asigurarea studenilor cu sold& echipament militar& hran i spaiu
locativ 7cmin& cazarm9 se realizeaz con$orm 2egulamentului !n vigoare.
Art. 6. n timpul studiilor& studentul militar !ndeplinete $uncii !n
serviciul de permanen& !n con$ormitate cu necesitile academiei i !n scop
((
de !nvm!nt.
('
$. RECOMPENSELE ACORDATE 8I SANC:IUNILE
APLICATE STUDEN:ILOR
Art. 17. 719 Pentru rezultate remarcaile oinute la !nvtur& pentru
aportul adus !n promovarea imaginii instituiei !n societate& participrii la
activiti tiini$ice& culturale i sportive naionale sau internaionale&
studentul militar poate $i recompensat& con$orm 2egulamentului Bisciplinei
Militare al @orelor Armate ale 2epulicii Moldova& prin,
a9 ridicarea sanciunilor disciplinare aplicate anterior6
9 exprimarea de mulumiri6
c9 acordarea permisiei !n a$ara locului de dispunere a unitii& a
instituiei& de p!n la .D de ore 7o dat pe lun96
d9 !ntiinarea la domiciliu sau la locul de munc 7de studii9 anterior
despre !ndeplinirea exemplar a serviciului militar6
e9 acordarea de diplome& cadouri de pre sau ani6
$9 !nm!narea $otogra$iei personale& executat l!ng Brapelul de
:upt des$urat al unitii militare6
g9 acordarea soldailor a gradului militar de caporal6
h9 acordarea de grade militare& p!n la cel de sergent#maCor inclusiv&
sergenilor6
i9 !nscrierea numelui !n >artea de 1noare a unitii militare& a
instituiei6
C9 acordarea concediului de stimulare cu durata de p!n la () zile.
(#) Poate $i recompensat studentul militar care& prin aciunea sa& a adus
servicii deoseite Academiei Militare i Ministerului Aprrii al 2epulicii
Moldova.
($) 2ecompensele pot $i acordate de ctre e$ii 5 co#mandanii
nemiClocii 7direci9& comandantul 7rector9 al Academiei Militare&
e$ii5comandanii ealoanelor superioare& Ministrul Aprrii& prim ; ministru
sau preedintele 2epulicii Moldovei.
(-) Bup promovarea examenului de licen& studentul militar va $i
!naintat la gradul primar al corpului de o$ieri Elocotenent+& prin ordinul
Ministrului Aprrii.
Art. 11. Acordarea de urse din ugetul de Stat reprezint o $orm de
suport material& viz!nd at!t protecia social& c!t i stimularea studenilor
pentru per$ormane academice i disciplin exemplar.
(4
"ursa 7solda9 reprezint !ndemnizaia lunar care se acord
studenilor care !i $ac studiile la secia !nvm!nt de zi.
n !nvm!ntul superior i mediu de specialitate se atriuie
urmtoarele urse $inanate din ugetul de stat,
# urse de merit6
# urse de studii6
# urse sociale.
Speci$icul $iecreia din ele este descris !n 2egulamentul cu privire la
modul i condiiile de acordare a urselor pentru studenii Academiei
Militare& aproat la edina Senatului academiei& procesul veral nr.. din
)' octomrie '))3& cu introducerea modi$icrilor con$orm procesului
veral nr.(( din '0 iulie ')().
Art. 1#. Pentru ne!ndeplinirea oligaiilor de !nvm!nt& pentru
nerespectarea prevederilor regulamentelor militare& a normelor de reuit
academic& de comportare !n societate i a prevederilor prezentului statut&
studentului militar i se pot aplica urmtoarele sanciuni disciplinare&
con$orm 2egulamentului Bisciplinei Militare al @orelor Armate ale
2epulicii Moldova,
a9 oservaie& mustrare i mustrare aspr6
9 numire peste r!nd de serviciu 7cu excepia serviciului de gard i
de garnizoan9 # p!n la 3 servicii 7durata zilei de munc nu va depi D ore96
c9 privare de permisie !n a$ara locului de dispunere a unitii militare&
a instituiei6
d9 arest # p!n la / zile6
e9 retrogradare !n $uncie cu o treapt6
$9 retrogradare cu un grad6
g9 exmatricularea din academie.
Art. 1$. (1) Este exmatriculat i trecut !n rezerv studentul militar
care,
a9 nu a semnat contractul cu Ministerul Aprrii6
9 a re$uzat s depun Curm!ntul militar& a solicitat& prin raport&
retragerea de la studiile academiei6
d9 a $ost declarat *inapt medical pentru serviciul militar+6
(.
e9 nu a promovat nici o $orm de veri$icare dup prima sesiune
de examene a anului universitar6
$9nu a promovat trei sau mai multe examene dup sesiunea anului
universitar6
h9 nu a promovat examenul sesiunii de reexaminare a anului
universitar6
i9 a !ncercat s promoveze examene sau alte $orme de veri$icare prin
$raud6
C9 a mani$estat dezinteres la !nvtur& a asentat nemotivat i repetat
de la activitile didactice i a avut aateri disciplinare repetate6
F9 a comis $apte care& potrivit >odului Penal& constituie in$raciune i
pentru care exist o hotr!re Cudectoreasc de$initiv6
l) a consumat sau comercializat tupe(iante au ubtane inter)ie, a
(cut abu) de buturi alcoolice, a multiplicat $i a ditribuit materiale cu
caracter obcen, pornogra(ic au propaganditic, a comi (urturi de orice
valoare, alte (apte in(racionale6
m) a participat la activiti politice care tiresc din imaginea
studentului militar6
n9 a aderat la culte sau secte religioase !n a$ara legii sau ale cror
activiti vin !n contradicie cu reglementrile speci$ice activitii militare.
7'9 Studentul militar exmatriculat !n condiiile alin. 7(9& punct d9& F9&
l9& m9 i n9 nu mai poate $i restailit la studii !n Academia Militar
*Alexandru cel "un+.
749 Studentul militar exmatriculat !n condiiile alin. 7(9& lit. e9& $9& h9
i i9 poate relua studiile !n Academia Militar *Alexandru cel "un+ numai
printr#un nou concurs de admitere.
Art. 1-. Exmatricularea studentului militar i trecerea !n rezerv se
analizeaz la edinele Senatului academiei& la care este invitat studentul
militar i se apro de ctre comandantul 7rector9 al Academiei Militare
*Alexandru cel "un+.
Art. 11. Pentru nepromovarea a trei sau mai multe examene !n
sesiune sau pentru !nclcri grave de disciplin repetate&
(-
comandantul de atalion& dup caz& !ntiineaz 7!n scris9 sau invit
prinii studentului militar la convorire.
Art. 12.(1) Studentul militar declarat i)a,t medical ,e)tr'
&er*ici'l militar3 care pe timpul studiilor a avut o comportare un&
poate continua studiile p!n la !ncheierea situaiei colare !n
semestrul sau anul universitar respectiv& la cerere& dac sntatea !i
permite i numai cu aproarea Ministrului Aprrii.
(#) Studentul militar declarat i)a,t medical ,e)tr' &er*ici'l
militar va $i exmatriculat i trecut !n rezerv& cu serviciul militar
!ndeplinit& $r plata cheltuielilor de !ntreinere pe timpul
colarizrii5instruirii.
Art. 14. Studentul militar exmatriculat i trecut !n rezerva @orelor
Armate ale 2epulicii Moldova primete& la cerere& certi$icat academic !n
modul stailit.
(3
-. ACTI;IT0:I CURRICULARE 8I E<TRACURRICULARE
Art. 15. (1) Studentul militar este oligat s participe la toate
activitile didactice& activitile de instrucie i la $ormele de veri$icare
prevzute !n curriculumurile de studii i programele analitice.
(#) Asenele nemotivate de la activitile didactice& de instrucie sau
de la $ormele de veri$icare cauzeaz sanciuni disciplinare.
($) Personalul didactic duce evidena $recvenei !n registrul
plutonului& not!nd toate asenele& indi$erent de cauzele care le#au generat.
(-) 2egistrul plutonului este luat la eviden !n secia magement
educaional i se ia !n primire de ctre comandantul de pluton contra
semntur.
(1) nainte de plecarea !n vacana de var& registrul plutonului se
pred !n Secia management educaional& su controlul comandantului de
companie i se pstreaz con$orm reglementrilor !n vigoare.
(2) >adrul didactic veri$ic sptm!nal acest registru& ilunar ; e$ul
de catedr i semestrial; prorectorul pentru !nvm!nt.
Art. 16. Studentul militar poate asenta motivat 7din motive de oal9
de la activitile de !nvm!nt 7cursuri& sesiuni de examene& practic&
activiti de instrucie9 cel mult 0) zile lucrtoare !ntr#un an universitar6
depind numrul de asene motivate& studentul este exmatriculat i trecut
!n rezerv 7!n cazul !n care este declarat inapt medical pentru serviciul
militar9.
Art. #7. Studentul militar poate asenta de la activitile de !nvm!nt
plani$icate 7cu posiilitatea motivrii asenelor9 numai dac este !nscris !n
ordinul de zi pe unitate sau !n registre special constituite& !n urmtoarele
situaii,
# !n caz de oal6
# !n aza extrasului din $ia medical de staionar sau elierare
medical aproate de ctre comandantul de companie6
(/
a9 pentru !nvoirea 7permisia9 acordat& potrivit reglementrilor !n
vigoare& de ctre comandantul 7rector9 Academiei Militare *Alexandru cel
"un+6
9 pentru executarea serviciului de zi ordonat6
c9 pentru participarea la mani$estri tiini$ice& concursuri tiini$ice
studeneti& competiii sportive sau culturale naionale i internaionale&
aproate de comandantul 7rector9 al Academiei Militare *Alexandru cel
"un+.
Art. #1. (1) :unar& comandantul atalionului de !nvm!nt aduce la
cunotin prorectorului pentru !nvm!nt asenele nemotivate da la
edine ale studenilor.
(#) Situaia studenilor militari care asenteaz nemotivat& !n mod
repetat& de la activitile de !nvm!nt& este analizat& dup caz& de ctre
memrii Senatului Academiei Militare *Alexandru cel "un+& lu!ndu#se
msurile ce se impun.
1. E;ALUAREA COMPETEN:ELOR 8I PROMO;AREA
ANULUI UNI;ERSITAR
Art. ##. Evaluarea pregtirii studentului se e$ectueaz !n aza
2egulamentului privind organizarea evalurii activitii de !nvare a
studenilor !n Academia Militar *Alexandru cel "un+.
Art. #$. (1) Planul de !nvm!nt prevede tipurile i $ormele de
evaluare a cunotinelor& capacitilor teoretice i a deprinderilor practice,
a9 evaluarea curent, testare& eseu& re$erat& studiu de caz 7individual
sau !n grup9& raport asupra practicii6
9 evaluare $inal, examinare oral& examinare !n scris& tez5proiect6
c9 evaluare asistat de calculator6
:a determinarea $ormei de evaluare se va ine cont de structura
disciplinei& volumul i durata studierii acesteia.
(#) <oate disciplinele5modulele de discipline din planul de !nvm!nt
vor $i evaluate prin examene& apreciindu#se cu note. >ali$icativele *admis#
respins+ pot $i utilizate la evalurile intermediare !n cadrul modulelor de
discipline i pentru disciplina *Pregtire $izic+.
(D
1inerea notei de promovare la o disciplin 7modul de discipline9&
presupune alocarea creditelor preconizate pentru aceasta.
($) <ezele5proiectele de an sunt evaluate !n cadrul disciplinelor
corespunztoare i sunt acordate un numr de credite care revin acestor
discipline. Studenii vor realiza la anul 888 78G9 c!te o tez5un proiect de an.
(-) 2ezultatele evalurii activitii de !nvare a studenilor se
apreciaz cu note de la ( la (). Aota $inal rezult din suma ponderat a
notelor de la evalurile curente i examinarea $inal. Aotele de la E-+ la
E()+& oinute !n rezultatul evalurii& permit oinerea unui anumit numr de
credite& stailite con$orm planului de !nvm!nt.
Aotele evalurii vor constitui un numr !ntreg al scalei de notare de la
*(+ la *()+& oinut prin rotunCirea zecimalei !n $avoarea studentului& nota
minim de promovare $iind -. 2otunCirea !n $avoarea studentului se va
e$ectua de la - zecimi. >ali$icativul !n limitele (#.&0 nu va constitui not de
promovare.
>adrele didactice vor utiliza& cu titlu oligatoriu& !n paralel cu sistemul
naional de cali$icative& scala de notare E><S cu cali$icative recomandate
7A& "& >& B& E9& necesare pentru completarea suplimentelor la diplom i
pentru asigurarea moilitii studenilor.
(1) =rila de atriuire a cali$icativelor la examene include evidena
urmtoarelor activiti,
a9 rezultatele evalurii curente 7rspunsuri la seminare& re$erate&
lecturi& lucrri de porto$oliu& teste& studiu de caz 7individual sau !n grup9
etc96
9 $recventarea orelor de curs6
c9 rspunsul propriu#zis la examen.
Ponderea cantitativ a acestor tipuri de activiti este urmtoarea,
3)H # rezultatele evalurilor curente 7rspunsuri la seminare& re$erate&
lecturi& lucrri de porto$oliu& teste& studiu de caz 7individual sau !n grup9
etc.9 I 3 pct.5()6
.)H # rspunsul propriu#zis la examen I . pct.5().
n acest caz& cali$icativul () 7excelent9 se va atriui doar !n cazul
rezultatelor excelente ale evalurilor curente i !n cazul unui rspuns
exhaustiv la examen.
(2) Bintre cele () puncte posiile& 3 sunt 7sau nu sunt9 acumulate pe
parcursul semestrului i nu sunt recuperaile prin rspunsul pozitiv notat la
examen& iar cele 3 puncte acumulate nu asigur o not un !n lipsa unui
(0
rspuns adecvat la examen.
(4) >alculul notei se $ace prin sumarea indicatorilor pentru activitile
nominalizate,
a9 rezultatele evalurilor curente 7rspunsuri la seminare& re$erate&
lecturi& lucrri de porto$oliu& teste& studiu de caz 7individual sau !n grup9 etc9
vor $i raportate la 3 puncte& ca valoare maxim a evalurilor curente.
2ezultatele se calculeaz ast$el,
Media notelor x )&3 I pct. din nota $inal.
Be exemplu,
Aumele studentului Media Pct. din nota
$inal
A 3 7x )&39 4&3
" 0 7x )&39 -&.
> / 7x )&39 .&'
n acelai mod se vor lua !n calcul toate activitile evaluate& stipulate
de programele analitice5gra$icele catedrei5a $acultii.
c9 rspunsul propriu#zis la examen& oral sau scris& apreciat cu
notele tradiionale 7de la ( la ()9& !n aza unei proe de examen& cu suiecte
din coninutul programelor analitice& include 7con$orm standardelor
aproate9 at!t veri$icarea cunotinelor teoretice& c!t i a ailitilor i a
capacitii de integrare. Aota atriuit pentru acest rspuns este parte
esenial din nota $inal& constituind .) H din ea.
2ezultatele se calculeaz ast$el,
2spunsul de nota () I . pct.
2spunsul de nota 0 I 4&3 pct.
2spunsul de nota D I 4&' pct.
2spunsul de nota / I '&D pct.
2spunsul de nota 3 I '&. pct.
2spunsul de nota - I '&) pct.
Prin urmare& nota aceasta& raportat la coe$icientul )&. i adunat la
indicatorii din cadrul semestrului& va constitui nota $inal a studentului la
disciplina dat.
')
=rila de calculare a notei $inale 7exemplu9,
Aume
le
studentului
Media
evalurilor
curente x )&3 3)
H
Media
pentru rspunsul
la examen x )&.
.) H
<o
tal ())
H
Aota
rotunCit
A D .&
D
3 '&
.
/&
'
/&)
" 0 -&
.
0 4&
3
0&
)
0&)
Aota $inal se rotunCete con$orm cali$icativului de notare ( ; ().
(5) Pe parcursul semestrului& studentul va $i apreciat cu note pentru
activitile de !nvare 7rspunsuri la seminare& re$erate& lecturi& lucrri de
porto$oliu& teste& studiu de caz 7individual sau !n grup9 etc9. Aotele curente
sunt !nscrise !n catalogul plutonului. Agendele ascunse sunt interzise.
Aota semestrial pentru evaluarea curent va $i calculat ca medie
aritmetic a notelor pentru rspunsuri la seminare& re$erate& lecturi& lucrri
de porto$oliu& teste& studiu de caz& etc.
Aota semestrial pentru evaluarea curent va avea o pondere de 3) la
sut din nota $inal la disciplin.
(6) Aota insu$icient 7(#.9 oinut la una din evaluri 7curent sau
$inal9 nu permite studentului promovarea disciplinei.
Situaia academic !ncheiat nu poate $i modi$icat dup !nceperea
sesiunii. Asena $r motive !ntemeiate la examen este cali$icat drept
nesusinerea examenului.
(17) Situaia academic ne!ncheiat nu permite studentului
prezentarea la examen& iar lichidarea restanelor este posiil !n
sesiunea repetat.
(11) n con$ormitate cu >odul de etic al instituiilor de !nvm!nt
superior& se interzice categoric copierea la examene. n cazurile depistate de
copiere& studentul este exclus de la evaluarea $inal& $iind apreciat cu nota (.
Susinerea repetat a examenului i se va permite studentului doar !n sesiunea
de lichidare a restanelor.
n cazul depistrii unor aciuni 5 tentative de corupie 5 corupere&
inclusiv tra$ic de in$luen sau mani$estarea de ctre student a unui
comportament care contravine normelor etice i morale general acceptate&
comisia de examinare 7examinatorul9& !n aza documentelor Custi$icatoare&
'(
este !n drept s exclud candidatul respectiv de la examen& $r dreptul de a#
l susine repetat. Becizia respectiv se va !nscrie !n lista de examinare& cu
anexarea proelor documentare.
(1#) Studenii care la $inele anului 7semestrului9 au oinut media su
nota - 7cinci9 la trei sau mai multe discipline& sau care n#au lichidat
restanele anterioare !n termenele stailite& s!nt exmatriculai din instituia
militar de !nvm!nt.
(1$) Studenii sunt exmatriculai din instituiile militare de !nvm!nt
din cauzele vizate la punctele 4. i 4- ale Re!'lame)t'l c' ,ri*ire la
i)&tit'iile de nvmnt militar ale Mi)i&ter'l'i A,rrii al Re,'licii
M%ld%*a3 a,r%bat ,ri) %rdi)'l Mi)i&tr'l'i a,rrii al Re,'blicii
M%ld%*a )r.1173 di) 2 i'lie #777& precum i pentru !nclcri grave de
disciplin 7o$ens& agresarea superiorilor& $urt de orice valoare& prsirea
samovolnic a unitii& !ntreuinarea uturilor alcoolice& relaii
neregulamentare !ntre militari& inducerea !n eroare a superiorului&
ne!ndeplinirea dispoziiunilor i indicaiilor comandanilor& alte !nclcri
grave de disciplin9& pentru lipse nemotivate !n numr de (D ore la di$erite
discipline de studiu pe parcursul anului colar& de asemenea& din cauza
nedorinei de a !nva ori din motive de oal& care nu permit !ncheierea cu
succes a cursurilor 7dup constatarea comisiei medico#militare9.
Art. #-. (1) Alegerea unei discipline opionale de studiu sau a unui
grup de discipline opionale se e$ectueaz !n aza taelelor nominale&
!ntocmite pe pluton& semnate de studenii militari i avizate de
cadrele didactice titulare de discipline& e$ul de catedr& e$ul
$acultii.
n cazul !n care nu se !ndeplinesc condiiile de organizare a
disciplinelor opionale solicitate& minoritatea studenilor militari se
supune maCoritii& organiz!ndu#se studierea unei singure discipline
opionale sau unui singur grup de discipline opionale.
Bup aproare& prezentarea studenilor !nscrii la activitile
didactice este oligatorie.
(-) Bup aproarea disciplinelor $acultative& participarea la
activitile didactice i la $ormele de veri$icare a studenilor militari
!nscrii este oligatorie.
''
Art. #1. Studentul militar promoveaz anul universitar i acumuleaz
3) uniti de credite E><S dac oine note de promovare la toate $ormele
de veri$icare prevzute !n planurile de !nvm!nt.
Art. #2. (1) Studentul militar nu poate repeta anul universitar
nepromovat i& ca urmare& acesta este exmatriculat i trecut !n rezerv.
(#) Studentul militar nu poate promova doi ani de studii !ntr#un an
universitar i nu poate urma concomitent dou specializri $ie !n cadrul
academiei& $ie !n alte instituii civile de !nvm!nt superior.
Art. #4. (1) n cazuri e=ce,+i%)ale& la propunerea Senatului&
comandantul 7rector9 al instituiei militare de !nvm!nt poate aproa
reexaminarea studentului militar care& la !ncheierea sesiunii de examene& a
rmas cu trei i mai multe examene nepromovate& dac acesta a avut o
comportare exemplar i nu i#au $ost aplicate sanciuni disciplinare pe
timpul anului universitar.
(#) 2eexaminarea studentului militar are loc !n $aa unei comisii
$ormat din cel puin trei cadre didactice de la catedra de specialitate.
Art. #5. Studentul militar care& din motive ine Custi$icate& con$irmate
cu acte 7!molnviri grave etc.9& are nesusinute maxim dou examene& poate
susine restanele o singur dat& !n termen de ') zile de la reluarea
activitii de !nvm!nt& numai dac aceasta nu depete 4) de zile de la
!nceperea anului universitar6 aproarea se $ace de ctre comandantul 7rector9
Academiei Militare *Alexandru cel "un+& la propunerea memrilor
Senatului Academiei6 !n caz contrar& studentul militar este exmatriculat.
'4
2. E<AMENUL DE LICEN:0
Art. #6. nvm()t'l &',eri%r3 cicl'l I > &t'dii &',eri%are de
lice)+ di) cadr'l i)&tit'+iil%r de ()*+(m()t militar &e ()c"eie ,ri)
&'&+i)erea e=ame)'l'i de lice)+.
Examenul de licen re,re?i)t %rma de e*al'are &'mati* a
c')%@ti)+el%r te%retice @i de,ri)deril%r ,ractice d%b()dite de ctre
&t'de)+i ,e ,arc'r&'l &t'diil%r.
<oate condiile ,ri*it%r la &'&+i)erea e=ame)'l'i de lice)+ &')t
de&cri&e () Re!'lame)t'l c' ,ri*ire la %r!a)i?area @i de&@'rarea
e=ame)'l'i de lice)+ () i)&tit'+iile de ()*+m()t militar &',eri%r3
a,r%bart ,ri) ordinul Ministrului Aprrii nr. 67, din 30 martie 007.
4. SISTEMUL CREDITELOR TRANSAERA9ILE > ECTS
Art. $7. (1) Academia Militar EAlexandru cel "un+ aplic
!"istemul #uropean de $ransfer al %reditelor de "tudii & ECTS" stailit
!n Jniunea European& sistem care $aciliteaz recunoaterea
universitar a disciplinelor promovate.
(#) U)it+ile de credite reprezint punctaCul valoric asociat
volumului de activiti didactice 7cursuri& seminarii& lucrri de
laorator& !ndrumare& elaorare proiecte de curs& practic9& precum i
studiul individual& schimuri de experien& pregtirea pentru
examen& elaorarea propriu#zis a proiectelor de curs pe care un
student militar treuie s le parcurg pe timpul unui semestru.
($) U)it+ile de credite se exprim !n numere !ntregi strict
pozitive.
(-) Al%carea ')it+il%r de credite se $ace pentru $iecare
disciplin din planul de !nvm!nt.
'.
(1) Ac%rdarea ')it+il%r de credite se $ace odat cu
promovarea disciplinei& nu se admit acordri pariale de uniti de
credite pe componente de activiti didactice a$erente disciplinei.
(2) Ac'm'larea de credite reprezint suma unitilor de
credite oinute prin promovarea disciplinelor pe parcursul unei
perioade de timp 7de regul& semestru sau an de studii9.
Art. $1. Studiile universitare de licen din cadrul Academiei Militare
*Alexandru cel "un+ se organizeaz pentru domeniile i specializrile
acreditate sau autorizate s $uncioneze provizoriu& pe parcursul a patru ani
de studii& cu un total de '.) uniti de credite 73) uniti de credite pentru
$iecare an universitar& respectiv c?te 4) uniti de credite pentru $iecare
semestru6 () uniti de credite din semestrul D sunt alocate examenului de
licen9.
Art. $#. (1) Anul de studii este promovat numai dac studentul militar
oine5acumuleaz 3) uniti de credite& respectiv note de promovare la
toate disciplinele oligatorii i opionale din planul de !nvm!nt.
(#) Bac nu sunt respectate condiiile de la alin. 7(9& studentul militar
este exmatriculat.
5. POSI9ILIT0:I DE TRANSAER DE LA O SPECIALITATE
LA ALTA
Art. $$. Studenii altor instituii militare sau civile de !nvm!nt
superior nu pot $i trans$erai la studii !n Academia Militar *Alexandru cel
"un+.
Art. $-. (1) n Academia Militar *Alexandru cel "un+& trans$erul
unui student militar de la o specializare la alta se poate $ace la cererea
studentului militar& numai !n limita l%c'ril%r aproate& din motive ine
Custi$icate i cu aproarea& dup caz& a Bireciei Management 2esurse
Jmane din Ministerul Aprrii. Poate $i trans$erat numai studentul militar
care a promovat anul 8 sau anul 88 de studii dup sesiunea de examene6
rapoartele !nregistrate dup ( septemrie nu se iau !n considerare.
'-
(#) n cazul !n care numrul cererilor de trans$er este mai mare dec!t
numrul locurilor disponiile la o anumit specializare& Senatul decide care
studeni urmeaz a $i tran$erai i se va ine cont& !n primul r!nd& de situaia
colar a solicitanilor 7ordinea strict descresctoare a mediilor anuale9 i de
temeinicia motivelor pentru care solicit trans$erul. Jn extras din procesul#
veral al Senatului se !nainteaz !n secia Management Educaional.
($) @ormele de susinere a di$erenelor se stailesc de catedra ce
coordoneaz pregtirea specializrii la care este trans$erat studentul militar
i se apro de ctre secia Mamagement Educaional. Bi$erenele stailite
se susin pe parcursul anului universitar. Bac examenele de di$eren nu
sunt promovate p!n la s$!ritul anului universitar& atunci studentul militar
este exmatriculat& ne$iind admise reexaminri.
Art.$1. (1) n Academia Militar *Alexandru cel "un+ &'&,e)darea
&t'diil%r universitare de licen )' e&te ,%&ibil.
6. MO9ILIT0:I DE STUDII
Art. $2. (1) Studenii militari ai Academiei Militare *Alexandru cel
"un+ !nscrii la studii universitare de licen sunt oligai s participe la
moiliti de studii !n aza unor protocoale sau acorduri !ncheiate la nivelul
Ministerului Aprrii.
(#) Moilitile de studii se stailesc dup caz& cu aproarea
Ministrului Aprrii sau a ealonului superior.
Art. $4. (1) Sta!i'l militar constituie unica moilitate de studii.
(#) Sta!i'l militar al studenilor este o parte component a procesului
de !nvm!nt i urmrete scopul de a do!ndi i per$eciona deprinderile
practice de executare a oligaiunilor comandantului suunitii 7lociitorul
comandantului de pluton9& comandantului de pluton.
Art.$5. >ondiiile de organizare i des$urare sunt menionate !n
2egulamentul cu privire la organizarea i des$urarea stagiului militar al
studenilor Academiei Militare EAlexandru cel "un+& aproat prin odinul
.inistrului Aprrii al Repulicii .oldova nr#*(" din (, aprilie $((&#
'3
DISPOBI:II AINALE
Art. $6. Statutul deontologic al studentului !nscris la studii !n
Academia Militar *Alexandru cel "un+ nu sustituie reglementrile legale
!n vigoare& regulamentele militare i legile rii.
Art. -7. Prevederile prezentului statut pot $i modi$icate numai de
memrii Senatului Academiei Militare *Alexandru cel "un+& la apariia
unor noi reglementri ale Ministerului Educaiei sau ale Ministerului
Aprrii.
Art. -1. :a !nceputul anului 8 de studii& comandanii de suuniti
aduc la cunotin studenilor& contra semntur& prezentul statut.
Prezentul statut a $ost validat la edina Senatului Academiei Militare
*Alexandru cel "un+ din +)'+ $eruarie ')(( i intr !n vigoare !ncep!nd cu
E)'+ $eruarie ')((.
'/