Sunteți pe pagina 1din 2

Contractul de vanzare-cumparare

1.Notiuni generale si caractere juridice


Evolutie
Originea vanzarii se gaseste in schimb. Oamenii tranzactionau, primind alte bunuri in locul
celor vandute. Ulterior, apare vanzarea, care consta in schimbul unui obiect contra unui pret.
Vanzatorul va instraina mara, iar cumparatorul va plati pretul. !ernand "raudel remarca
aptul ca #Economia incepe in pragul valorii de schimb#$1%, e&istand un spatiu vast si
comple& de la trocul elementar pana la capitalismul cel mai soisticat. 'esi vanzarea a
devenit cel mai uzual contract, ea nu neaga e&istenta contractului de schimb, care nu mai
joaca insa un rol atat de important. Codul civil consacra vanzarii un intreg titlu (articolele
1)*+-1+,+%, iar modalitati ale vanzarii vom intalni in unele acte normative speciale (de
e&emplu, 'ecretul--ege nr. .1/1**1, privind vanzarea imobilelor din ondul locativ de stat
etc.%.
'einitia vanzarii
0rt. 1)*+ Cod civil deineste vanzarea ca iind #o conventie prin care doua parti se obliga
intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai
pretul lui#. 1odul in care legiuitorul a deinit vanzarea nu este e&act, in primul rand pentru ca
vanzatorul nu se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea bunului, ci el transorma
insasi proprietatea lucrului vandut, iar, pe de alta parte, proprietatea se transorma doar prin
singurul eect al consimtamantului.
Obiectul vanzarii il poate constitui nu numai dreptul de proprietate, dar si alte drepturi reale.
2n practica judiciara s-a decis, de e&emplu, ca obiectul vanzarii-cumpararii il poate orma si
numai nuda proprietate, vanzatorul putand sa-si pastreze uzuructul viagera. 3e langa
uzuruct, poate i vandut si un drept de creanta (vanzarea dreptului de creanta este
reglementata de legiuitorul cesiunii de creanta, institutie pe care am tratat-o in cadrul
materiei obligatiilor, la capitolul #Cazurile de transmitere a obligatiunilor#%. 2ntr-o ormulare
sintetica, unii autori au sustinut ca vanzarea #consta in stramutarea proprietatii unui lucru sau
a unui drept, pentru o suma de bani numita pret#,$1% altii, ca vanzarea ar i acel contract prin
care una dintre parti (vanzatorul% stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celorlalte parti
(cumparatorul%, care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut# (art. 1)*+
Cod civil%, iar alti autori, insistand asupra naturii dreptului transmis, au aratat ca vanzarea
este #acel contract in temeiul caruia opereaza transmiterea dreptului de proprietate sau a
altui drept - real ori de creanta - de la vanzator la cumparator, cu obligatia pentru cel din
urma de a plati primului o suma de bani drept pret#.
4ransmiterea proprietatii lucrului vandut cumparatorului este de natura contractului de
vanzare-cumparare si nu de esenta lui.
Contractul de vanzare-cumparare este acel contract prin care o persoana, numita vanzator,
transera un drept altei persoane, numita cumparator, in schimbul obligatiei acesteia din
urma sa achite un pret in bani. 0sa cum vom mai vedea, se poate transmite nu numai dreptul
de proprietate, dar si alt drept real, un drept de creanta sau chiar un drept intelectual.
Caracterele juridice ale contractului de vinzare-cumparare
a% 2n primul rind, vinzarea-cumpararea este un contract consensual, adica este valabil prin
simplul acord de vointa al partilor. O prevede e&pres art. 1)*5 Cod civil 6 #Vinderea este
perecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta
vinzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul inca nu
se va i predat si pretul inca nu se va i numarat#.
2n principiu, pentru ca o vinzare-cumparare sa ie perecta, nu se cere indeplinirea unor
anumite ormalitati si nici ca, in momentul incheierii contractului, pretul sa ie platit si lucrul
vindut sa ie predat. 7urisprudenta a acut aplicarea consensualismului in cazul contractului
de vinzare-cumparare. 0stel, instanta suprema a stabilit ca, #contractul de vinzare-
cumparare este valabil incheiat indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra
pretului#. 'e altel, in chiar cuprinsul unei decizii de indrumare, ostul 4ribunal 8uprem a
decis e&pres ca6
#vinzarea este perecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator de
indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si a pretului, desi lucrul nu s-a predat si pretul nu
s-a platit#.
E&ista insa e&ceptii de la principiul consensualismului.
- 'aca, in momentul contractului, bunul vindut nu este individualizat (de e&emplu, se vinde
un autoturism, ara sa se precizeze marca etc.%, proprietatea se va transera in momentul
predarii bunului, cind el este individualizat.$1%