Sunteți pe pagina 1din 175

SoRIN LAVRIC - la 27 noiembrie 1967, la

Tumu-Severin. Studii universitare la Facul-


tatea de InstitutulMedico-Far-
maceutic "Carol Davila" (1987-1993) Facultatea
de Filozofie, Universitatea (1991-1996).
Doctorat n filozofie la Universitatea din
(2005).
Scrieri: Cartea de (Humanitas,
1997).
Traduceri cu Bogdan Martin
Heidegger, Parmenide (Humanitas, 2(01);
Martin Heidegger, Problemele fundamentale ale feno-
menologiei (n curs de la Humanitas).
SORIN LAVRIC
Ontologia lui Noica
.0

HUMANITAS

Coperta
IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE
Descrierea CIP a Bibliotecii a Romniei
LAVRIC, SORIN .'
Ontologia lui Noica. O / Sorm Lavric. -
Humanitas, 2005
Bibliogr.
ISBN 973-50-0914-5
14(498) Noica, C.
929 Noica, C.
SORIN LAVRIC
ONTOLOGIA LUI NOICA. O
HUMANITAS, 2005
EDITURA HUMANITAS
Piata Presei Libere 1, 013701 Romnia
tel.'021/222 85 46, fax 021/224 36 32
www.humanitas.ro
Comenzi CARTE PRIN tel. 021/22315 01,
fax 021/222 90 61, www.librariilehumanitas.ro
ISBN 973-50-0914-5
1
CUVNT NAINTE.
ARAHNE TANTAL
mai mi se
ceva cu sens anul 1990."
1
CONSTANTIN NOICA
A un lucru face o imagine
despre el. Acolo unde nu vedea cu ochii lucrul
despre care acolo nu ncape nici o a
acelui lucru. Ceea ce e totuna cu a spune gndim n
imagini n de imagini. acestor ima-
gini, cuvintele nu fac dect traseseze
ele realitatea n calupuri n felii de
tocmai ele, calupurile, sunt cele care un sens cu":
.vintelor. Altfel spus, atunci cnd
ceva, imaginile din minte mi servesc drept cadru intuitiv
al gndirii, n vreme ce cuvintele mele
acestui cadru. de ce cuvn-
tului nu e nimic altceva dect intuitiv pe care
l are acesta n snul uneia sau mai multor
un cuvnt, atta are el.
Gndimn imagini vorbimn cuvinte, vorbim
prin intermediul unor imagini pe care le descriem cu aju-
torul cuvintelor. Tocmai de aceea, orict de abstract a:r: fi
discursul unui filozof, reprezentarea pe care el o are n
minte atunci cnd scrie discursul este una ct se poate
de de Nu gndire
1 Gabriel Liiceanu, Jurnalul de Humanitas,
2003, p. 125.
6 ONTOLOGIA LUI NOIA
ci doar discurs abstract. Nu gnduri reprezen-
tare ci doar termeni a li se preciza
, intuitiv. Ideea ar o gndire pur concep-
una de orice intuitiv, la baza dis-
i-a filozofia. Ea a ajuns
fie ca o Stubedenken, ca o gndire ntre patru
a definitorie este inadecvarea la realitate'.
gndirea, departe de a sta n simpla a unor
concepte, numai prin mbinarea cu con-
ceptul, este o idee pe care o la Kant: "Ohne Sinn-
lichkeit wurde uns kein Gegenstand gegeben und ohne
Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt
sind Ieer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.'?
fiind din orice reprezentare,
nu numai este dar ea nici nu mai este
gndire, ci a unor cuvinte
Expresia ei, pe hrtie, va fi einegedankenlose Schrei-
berei, o de gnduri. Dintr-o asemenea n-
a unor simple concepte nu se va
nici un gnd, dar e ndeajuns asociez conceptele unui
cadru intuitiv ca gndul ia capete un con-
tur perceptibil. Cu alte cuvinte - iar gndul acesta,
l-am mai spus o este ntr-att de important nct
repetarea lui nu numai nu este dar este
de-a dreptul - orice gndire este con-
doar .expresia pe care o ia
gndire putnd fi una cu Dar, indi-
ferent de gradul de al unei expresii, ea va
mereu de reprezentarea pe care filozoful o are n
minte atunci cnd face uz de ea, iar acest lucru este valabil
2 sensibilitate nu ne-ar fi dat nici un obiect intelect
n-ar fi nici unul gndit. Idei sunt goale,
concepte sunt oarbe." (1. Kant, Critica pure, Editura IRI,
1994, p. 96, trad. de Nicolae Bagdasar Elena Moisuc.)
CU V N T NAINTE. A R AH N E TA N TA L 7
chiar atunci cnd filozofulnu face pasul de da n
vileagreprezentarea. .
Cnd Hegeln eseul din 1807, intitulatWerdenkt ab-
strakt?(Cine gndeste abstract?), de la
mult mai abstract dect un filozof
gndire este de n de zi
cu zi nu n domeniul filozofiei, el pe seama
etimologiei termenului "abstract", pe care l ca
rezultat al abstragerii din context, abstragere
o parte sau o a sunt izolate n raport cu
contextul concret din care au provenit.
abstract tocmai pentru din context doar acele
lucruri de care este cu banii
pe care i poate primi n schimbul lor. De restul lumii, ea
face nu are n ochilor dect bunurile
le ntreaga ei ajungnd chiar pri-
ntreaga realitate prin prisma ei.
3Etimologic
vorbind, Hegel are dreptate, dar numai etimologic,
cortcret, eminamente concret, repre-
zentarea din mintea ei fiind una ct se poate de
Ea ar fi nceput abstract n
loc fie de ei, ar fi nceput se ntrebe,
de care este "conceptul" oului, la o parte orice
reprezent':.re pe care ar fi putut s-o cu pri-
vire la ou. In Filozofia naturii, Hegel tocmai asta face,
3 "Alte, ihre Eier sind fauI, sagt die zur Hokers-
frau. Was, entgegnet diese, meine Eier faul? Sie mag mir faul sein!
Sie soll mir das von meinen Eiern sagen? Sie? [... ] Alles an ihr ist
durch und durch mit diesen faulen Eiem ("Babo,
tale sunt stricate, i spune - Ce, i
punde aceasta, mele fie stricate? Poate mata esti
spui ceva despre mele? Mata? [... l ntreaga ei
este de aceste stricate.") - G. W. F. Hegel, Wer
denkt abstrakt?, n Werke in zwanzig Biinden, vol. 2, [aener Schriften
(1801-1807), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970. (t. a.)
8 ONTOLOGIA LUI NOICA
conceptul fizice, chimice sau biologice din
lume, ncercnd nu numai dincolo de
reprezentarea lor dar chiar repudiind ncercarea
de a le pe baza simplei asta
reprezentarea era de german un simptomal
gndirii intelective, nedialectice. Rezultatul efortului
va fi chiar Filozofia naturii, o de pe care
Hegel mai bine n-ar fi scris-o.
De fapt, abstract nu e ceea ce este abstras din context
sau din concept, cumspune Hegel, ci ceea ce, abstras
fiind dintr-o reprezentare nu mai nici
o cu reprezentarea din care a provenit.
Potrivit acestui punct de vedere, orice concept, din clipa
n care este rupt de reprezentarea la care se
devine un termen abstract. Sau cum spune Kant: devine
un termen gol, lipsit de De cuvntul
idee" este un termen ct se poate de abstract vreme
"
nu l asociez unei intuitive. Dar din clipa n
care amasociat-o unei imagini mentale, ideea o con-
putnd fi tot att de clar ca orice
lucru aflat n privirii mele. Tocmai de aceea, ideea
poate fi iar rostul acestei este
ideea lui Noica. "Avedea idei" e o pe ct de"
pe att de cu vederea, ideea e repre-
zentare sau nu e nimic.
Ce atunci o idee?
o reprezentare pe care o aplica peste toate cele-
lalte particulare pe care le ai cu privire la
lume. Indiferent despre care nu limi-
despre "nchiderea care se deschide" sau despre
"sinele sinea", n fiecare caz peste aceste imagini
particulare o reprezentare de E ca cum ai aplica
o peste mai multe imagini, de fiecare
o radiografie a imaginilor particulare. se face
CUVNT NAINTE. ARAHNE TANTAL 9
a interpreta totul din perspectiva idei
a privi fiecare imagine a unei particulare prin
prisma acelei privilegiate pe care ales-o
drept model interpretativ al ntregii n termenii
lui Noica: plimba peste lume a reduce diver-
sitatea a lumii-la unitatea aceleiasi idei.' O ase-
menea idee coincide cu ceea ce numim viziune
asupra lumii. n acest loc, ntrebarea se va ivi
n mintea cititorului va fi: Dar oare din ce este o
asemenea idee n cazul lui Noica? Anticipnd,
succint este: din reprezentare, algoritm.
ceea ce spun aici este atunci a
gndirea unui filozof face o imagine
despre imaginea pe careel o avea n minte atunci
cnd gndea lumea. A ontologia lui Noica n-
face o reprezentare limpede despre viziunea
pe care filozoful romn o avea asupra efortul
de a o reprezentare a lui Noica, orice
pe marginea ontologiei sale va fi o zadar-
cuvintele lui. Simptomul cel mai al nepu-
de care poate da un exeget n ncercarea de
a gndirea lui Noica este despre ter-
menii lui Noica a reprezentarea intui-
la care se termeni. Cnd un comentator
despre conceptele noiciene doar despre ele, spe-
culnd bezmetic pe seama etimologiilor sensurilor tradi-
ale acestor concepte, el mai un strat de
peste ce dom-
n operei lui. nu conceptele lui Noica
sunt cheia operei sale, ci viziunea pe
4."Sistemul? Monoto:ua unei scheme ce polifonia rea-
lului. Un detector de varietate n realului." Uurnal de idei,
Humanitas, 1990, p. 347.)
10 ONTOLOGIA LUI NOICA
'" ctitorul de la o avea n minte. O repre-
care gan '. ",. \.JI . d
zentarea conceptele lui Noica vor dezva Ul e
la sine ntelesul. . ""
Noica'nu gndea abstract, ci. ct s.e de
si de concret, gndea n imagiru, m
Rostul termenilor de care uz.era sa
n chip univoc elementele momentele ce m
tui imagini"lor cu aJ"utorul gndea realItatea. Im-
uirea 1 " "1 1 i ti de
resia de pe care o pagu:u e ,me .
licitatea obligatorie a discurs filozofIc,
. P "'m.m"mic altceva dect n faptul ca filo-
citate care nusa"1 ."
f 1
"'SI' a termlno
zo u 1, " "t" \.J b a
.: "" a mai reprezentarea irrtui Iva su .1
proprII ara r . la seri ""
Cu alte cuvinte, Noica a
filozofice, aceea de a folosi de
'd "" '" '" treg-irne de cadrul intuitiv pe care l avea
tor esprmsl fi fi ll.LL "
n fata ochilor. duplicitate i se
este de la sine cu remarca.
tate se fac aproape ..Iarvm
lui Noica, duplicitatea demersulUl nu est:
Ca fi fost Noica ar fi trebuit sa
des re orice imagine a lumii, dar nu despre
de ce la temelia ontologiei lui, o
care se toate celelalte imagini
este despre baza, Noica
beste n mai multe locuri uneori ca: se de trans
parent. nici cea mai de:.
originea viziunii sale. ea nu a fost acump;sa
n este, pe de o parte, pentru a
tit iar pe de parte, pentru cei care l-au CItit ,:U
cu prejudecata
sa se dm ea
rin simpla a unor cuvmte.. v v
p Revenind, un exeget va izbuti sa cada exact
reprezentarea pe care Noica o avea despre lume, atunci
CUVNT NAINTE. ARAH.NE TANTAL 11
se poate spune el a singura interpretare
a ontologiei gnditorului de la e vorba de
acea interpretare care, pliindu-se ntocmai pe reprezen-
tarea a lui Noica, va fi totuna cu acea reprezentare.
a asemenea interpretare; este va povesti
din nou o poveste, cu singura deosebire o va
face n mod critic. Din acel moment, orice interpre-
tare, chiar va fi nu va fi dect o
o aproximare a acestei Cu alte cuvinte,
mai multe ale ontologiei lui Noica, dar numai
una poate fi Ceea ce-i totuna cu a spune a-l
pe Noica a vedea lumea cu ochii lui.
Spuneam ideea lui Noica n reprezentare,
algoritm. Orice reprezentare, fiind o imagine
ct se poate de poate fi grafic,
poate fi De altfel, o reprezentare pe care nu o
pune pe hrtie, sub forma unui desen, nu este repre-
zentare. cumorice desen e din linii, puncte
alte felurite figuri, tot astfel reprezentarea este
din elemente de dau nume acestor ele-
mente apoi desprind numele din reprezentare, scriin-
du-le pe hrtie sub forma unei de termeni, ceea
ce este o De I-D-G este o
un de litere a este direct
de elementele la care fac trimitere n cadrul
intuitive" n lipsa schema de mai sus nu are
nici un Dar acum privesc reprezentarea ini-
n ca ntr-un film dintr-o succesiune
de schema, fiind una nu va putea
atunci, din nevoia de a
prinde voi transforma schema ntr-un
algoritm, ntr-o succesiune de
ceea ce schema nu poate, anume trecerea de
la un concept la altul, dar o trecere pe care o n
12 ONTOLOGIA LUI NOICA
ntregime, cu ochii n imaginea de la care
am plecat.
n lucrare, folosesc termenii de reprezentare
(imagine), algoritmn sensul cel
Cnd nchid ochii ncep
cei ai mintii, ceea ce sunt Atat rurruc
mai mult: Schema, n de aici, nu are nimic. n
comun cu schema cu acel produs al ima-
care la Kant rolul de liant ntre .
concept. n lucrare, schema e un de concepte
si att: cu exemplul dinainte, I-D-G, sau, dnd alte exem-
ple, trup-suflet-spirit, ele
pot continua la Infine, algontmullw este
unul din patru unul tetradic. iar algo-
ritmul, cu schema cu reprezentarea
de ontologiei sale. Cu ajutorul lor, onto-
logia poate fi uz chiar de un cu
totul alt jargon dect cel noician, ceea ce nu
jargonul surprinde intimitatea unei gndiri, ci
tarea pe care se acea gndire. O
idee poate fi prin intermediul unor jargoane
radical diferite. acest lucru nu poate fi .
asadar o idee nu poate fi de jargonul n care a
fost pentru prima pentru a apoi
fie cu alte cuvinte n alt jargon, atunci nu avem
de-a face cu o idee, ci cu un jargon lipsit de idee,
natura unei idei n reprezentare n nimic
altceva, asta nici mai mult nici mai
unei ontologii nu n ei cu reali-
tatea, ci n ei cu imaginea pe care filozoful
despre realitate. Ceea ce e totuna cu' a
n cazul filozofiei, criteriul nu e adaecvatw
rei et intellectus, ci adaecvatio intuitus et intellectus. Nu ct
de bine surprinzi realitatea ci ct de bine
CUV NT NAINTE. ARAHNE TANTAL 13
descrii reprezentarea pe care n minte
cu privire la acea realitate. adecvare ntre re-
prezentare atunci exegetul
va putea o a limbajului,
n ntregime de fidelitatea de precizia cu care
filozoful descrie viziunea, dar o viziune care este tocmai
reprezentarea pe care filozoful despre
lume. Ea este totuna cu acea Weltbild sau Weltanschauung
din filozofia Menirea unui exeget noician
este judece critic gradul de a termino-
logiei lui Noica plecnd de la acestei terminologii
cu reprezentarea de Lucrul acesta este att de impor-
tant nct subliniat o unui dis-
curs filozofic nu n logice stabilite de filozof
ntre termeni, si asta deoarece aceste relatii sunt ulterioare
, ,
depind n ntregime de imaginea din mintea filozofului,
ci n precizia cu care filozoful ace-
termeni pentru a desemna lucruri n cadrul
intuitive de logice dintre ter-
meni vor abia ce fiecare termen va fi
locul n cadrul intuitive de
Cum spuneam, reprezentare poate fi
uz de mai multe seturi de termeni, iar relatiile
logice din cadrul set de termeni pot difere n
mod radical, ele aflndu-se n ntregime la
filozofului. Este o iluzie nchipui un filozof ncepe
prin a stabili logice ntre termeni a
mai nti cui anume sau la ce anume corespund acei ter-
meni n cadrul intuitive de asta pen-
tru nu nici un concept nu i
ceva intuitiv n mintea filozofului. se de ce
termenii care nu au un corespondent n realitate
sunt unei intuitive n mintea
filozofului. Un autor care invers, stabilind
14 ONTOLOGIA LUI NOICA
mai nti logice dintre termeni abia apoi ncer-
cnd locul lor n cadrul unei va fi
silit la o ntre forme goale,
lipsite de sensibil, un intuitiv ce nu se
supune acelor forme. Rezultatul va fi discursu-
lui propriu unor fire, orict de firave, care
lege imaginea despre lume a filozofului de lumea pro-
.
Ceea ce cititorului, adncit ntr-o de filozofie,
i apare drept foarte abstract obscur, autorului i este
ct se poate de concret vizibil, asta pentru primul
duce de ceea ce autorul are din plin: reprezentarea.
Cnd spun n sinea mea ,,-Dumnezeu", nu se poate
nu-mi o reprezentare, orict de
despre acel ceva pe care eu l numesc astfel.
De felul n care apoi prind n cuvinte nestator-
nicia acestei depinde teoriei mele
despre Dumnezeu, asta n ciuda faptului eu nu cred
n Dumnezeu. de ce obscuritatea unui jargon nu
de lui, ci de trecerea sub a reprezen-
intuitive la care se jargonul.
Nu gnd, orict de profund, care nu
fi exprimat ntr-o limpede Ideea un
gnd, cu ct este mai dificil, cu att expresia lui trebuie
fie mai are originea n duplicitate
n virtutea orice filozof pune masca unei gndiri
care, pe ct se vrea de pe att de con-
si este ea. Si ea este si
, , ,
nu e pentru se la realitatea lumii, ci la imaginea
pe care filozoful despre realitate.
De aici se poate desprinde o constatare stranie: regula
de a scrierii unei de filozofie este ca autorul
prezinte gndurile a preciza reprezentarea intui-
pe care au avut-o n minte atunci cnd le-a scris.
CUV NT NAINTE. ARAHN E TANTA L 15
De aceea, orice cititor al unei de filozofie, neavnd
de la nceput reprezentarea pe care autorul o avea
n minte, este silit umple cu propria golul
intuitiv al discursului din acea carte. cum
implicit gndire, efortul de pe care
cere o carte de filozofie este cea mai do-
filozofia are rostul ei.
nu e o ntmplare nvinuirea ce
i s-a adus filozofiei este ei, gndirea, prea
fiind, nu are nici o cu realitatea
noastre. Principala justificare pe care o n acest caz
filozofia este aceea conceptul nu ar fi abstract, el
nu ar putea avea o la un con-
cept general nu ajunge dect printr-un inevitabil pro-
ces de abstractizare. O asemenea justificare se pe
prejudecata n cazul jargon filozofic, un termen
cu s-ar referi la ceva din realitate,
cnd de fapt el nu descrie dect o parte din reprezentarea
a filozofului. Nici o ontologie nu despre
realitatea lumii, ci despre reprezentarea pe care filozoful
cu privire la acea realitate. Firele care
o teorie de realitatea pe care pretinde a o explica
sunt att de firave simpla lor indicare ar risipi
de pe care o acea teorie.
filozof ce o teorie ar trebui i se
descrie reprezentarea pe care a avut-o n minte atunci
cnd a construit-o. nu poate prezinte propria
reprezentare despre lume, fie nu are o asemenea repre-
zentare, ceea ce nu nimic, fie o are
dar o ceea ce este dupli-
citar. duplicitatea pe care filozoful o este o
omcare se scrie filo-
zofie nu poate avea darul de acoperi de deriziune rostul
discursului filozofic. Ar fi semnul unei mari confuzii, ba
16 ONTOLOGIA LUI NOICA
chiar al unei insinua
fiind filozoful este mnat de o
n virtutea vrea n ochii semenilor drept
ceea ce nu poate fie: un gnditor a minte a,putut
ajunge acolo unde maj,oritat:a semenilor nu pot
Nu dorinta filozofulUl de a lumea este sincera,
mijloacele pe care le are la sunt pre-
care: .. . ;
Spuneamadineauri
realitatea n calupuri de eXlSten!a,
sunt exact ceea ce acest
mari si brute dintr-o lume ale intime,nu
pot fi 'surprinse de cuvintele limbii, Drama filo-
zofiei nu este att prin termenn vagI de care face
calupuri prea mari att, de mar:
totul pare un joc de-a ea sa
aceste calupuri cararmzIl,e de
lumii, ipostaziind abstracte largi reali-
concrete de dimensiuni minuscule. se face ca a
descrii lumea prin intermediul unor asemenea calupun
terminologice aduce cu structura
lumii ntr-o ale carei ochiuri sunt
prea largi pentru a -
sau, folosind o expresie tentativa de
a culege flori cu cupa buldozerulUl, sau cu de
a inciza foarte fin pielea unui om cU
v
blSturIul,v
drujba. Un jargon filozofic ca sav
n urzeala prea a nodurilor el,
tele eute ale unui pru de munte, fi timp
dincolo de pru, ascunse
n piatra
*
n lumea mitului grec ni se
lui Idmon, pus la ncercare de fi-
trecndu-se n arta urzelii de pnze cu Pallas-Athena.
CUVNT NAINTE. ARAHNE TANTAL 17
un talent mirabil, putea urzi
turi fine ca Arahne a o
mai dect cea a Pallas-Athenei, nvingnd-o pe
strnindu-i mnia. Trebuind
neala de fi umilit Aralme a fost
ntr-un osndit la
o Filozofii aduc foarte mult cu Aralme: o
peste lume, dar avnd pe deasupra iluzia
pot nvinge nu pe Pallas-Athena, ci misterul lumii.
plata lor, aceea de a o
att de nct n ea misterul lumii,
fiecare capul lui n cu cei de dinaintea lui,
o prin supunerea la un ce foarte
mult cu blestemul i-a Ul1 alt personaj
mitic: Tantal. Legat de o cu apa la piept cu
ramuri de fructe deasupra capului, Tantal este
prototipul omului ce se mistuie de cu ispita
sub nas. Orice de a ridica capul pentru a prinde
cu gura un fruct este de ridicarea a cren-
gilor, fiecare aplecare a capului spre a sorbi din apa ce-i
pieptul este de o coborre a luciului
apei. Suferind de sete foame, Tantal se stinge n chinuri,
cu fructele deasupra cu apa atingndu-i
Att de aproape de ele nefiind n stare le
Filozoful ipostaza a blestemului tantalic,
locul fructelor al apei fiind luat de misterul lumii. Un
mister pe care l are sub nas, dar pe care, orict s-ar
dui, nu l poate ajunge. Misterul se retrage la cel mai mic
gest pe care filozoful tantalic l face n ncercarea de a-l
prinde n sa crede a prins
misterul, dar misterul se retrage din
de a-l prinde. Dar n vreme ce Tantalul mitic este legat de
t> ispita din lui se retrage mereu, n cazul filo-
zofului ce l pironesc locului nu iar mis-
terul nu se retrage deloc.
18 ONTOLOGIA LUI NOICA
Si atunci de unde filozofului de a surprinde
e deprimant: nu n umane
ale filozofului se ci n
a resurselor filozofiei. filozoful nu poate prinde mis-
terull
umii
_ste pentru disciplina n care se este
una de o precaritate Cu concepte cu
menite a da un intuitiv conceptelor nu se poate
nimic, cu att mai realitatea. Tot ce poate
face filozofia e ncerce n mreaja urzelii con-
ceptuale o lume asupra nu are nici o la
care, pe deasupra, nu are nici o cale de acces n afara intui-
de de experiment de
prin a pe care le filo-
zofia mai duce pe deasupra, de unealta a
matematica. de asimila mate-
matica, filozofia este azi la o
n raport cu Tot ce un filozof despre lume i
este dat de-a gata de
Verdictul kantian, n fiecare atta
este n ea, verdict despre care s-a
vreme este doar un vot de blammpotriva
filozofiei cu de
tot mai mult cu sentinta ei la moarte.
nefiind o un mijloc de filozofia
s-a acum n ordine
pe care i le oferea. Justificarea ei
de caracterul particular al care, aplecate fiecare
asupra domeniului lor de cercetare, nu mai aveau
5 .Jch behaupte aber, daB in jeder besonderen Naturlehre nur
so viei eigentliche Wissenschaft angetroffen werden konne, als
darin Mathematik anzutreffen ist." ("Afirm n fiecare teorie
despre nu dect atta
e de n ea.") - (Metaphysische Anfangsgrunde
der Naturwissenschaft , IIVorrede", din Kants gesammelten Schriften,
1902-1923, CD-ROM) (t. a.).
CUVNT NAINTE. ARAHNE TANTAL 19
ntreaga lume sensul ei, atunci filozo-
fiei i revenea tocmai rolul a da o imagine a lumii
printr-o chiar printr-o ntemeiere a tuturor
lucrurile s-au limpezit: filozofia nu mai poate
oferi o viziune asupra lumii, cu att mai
.la un loc sau ntemeieze puzderia de cunostinte ale
lumii. n plus, avem Weltan-
schauung, indiferent sau nu acest lucru:
ea este viziunea ceea ce privim
lumea nu cu ochii lui Platon, ai Sfntului Pavel sau ai lui
Hegel, ci cu ochii
Cnd Noica spune n Devenirea con-
ei suprem, cel de filozofia ar merita
din lumev, el nu numai cel mai slab argument n fa-
voarea filozofiei, dar n plus pune degetul pe rana cea mai
a acestei discipline: filozofia ar fi avut
drept temei suprem de justificare gndirea ea ar fi
de mult din lume, cum de mult ar fi
categoria celor ce se numesc filozofi. Dar fiinta este un cu-
vnt att, nu n ea filozofiei, ci n starea de
spirit a celor care o Agndi este un lucru se-
cundar lipsit de n schimb de prim ordin
de este ca n sau a
vii cu o reprezentare o proprii.
O reprezentare o n care vezi ntruchipate
propriile fantasme gnduri, o reprezentare o
care reprezinte ideea, acea idee cu care ai reusit m-
lumea.? Aceasta e filozofia att poate ea. .
. 6 filozofie cuprindere, respectiv comprehen-
a.lumII. Iar filozofic, nu ar putea spune
lucru cum este - n n care este - atunci filo-
zofia ar merita din lume." (Devenirea ntru Huma-
nitas, 1998, p. 193.)
7 "Asta am vrut n fond. vin cu meu cu ideea mea
cu ea tot ce comunitatea:
20 ONTOLOGIA LUI NOICA
Cine cere mai mult filozofiei va blestemul de care
au avut parte Arahne Tantal, dar un blestema ipos-
una mai mai de cruzi-
mea a lumii mitice, va forma
Despre o asemenea un fragment al
lui Gabriel Liiceanu din cartea Cearta cufilozofia: "Filozofia
are prostul obicei de a ataca o ntrziind n premi-
sele ei. o lentoare a discursului filozofic,
care se mai ales n dificultatea de a ncepe: el
trcoale problemei aflate n temndu-se
o atace direct. Filozofia are ceva din zborul marilor
de care vaste manevre de ncercuire
deasupra victimei peste care Numai
n filozofie nu se cade direct asupra unei proble-
me, cumse cade, n cele din asupra vizate.
Aici ritualul dencercuire e totul. [...] De aceea filozofia poate
ajunge ea adesea despre altceva
dect a promis sau nu ajunge
despre ceea ce a promis. Intotdeauna prada
filozofiei se n parte dect acolo unde
te-ai le Orice discurs filozofic se
n surprizei."
8
Tot ce amspus acumse ntr-o
n acest fragment al lui Gabriel Liiceanu. Cnd un filozof
si alege o asupra s-a se aplece,
demersul lui se va cu o lentoare iar
cauza acestei lentori nu n incapacitatea filozofului de
a ataca de-a dreptul tema ci n nevoia de a privi ima-
ginea a acelei teme prin reprezentarea
de pe care o are n minte. se face premisele temei
limba, cultura (Gabriel Liiceanu, dela Huma-
nitas, 2003, p. 146.)
8 Gabriel Liiceanu, "Elemente de patologie a spiritului a cul-
turii" n Cearta cuftlozofti1, Humanitas, 1998, pp. 131-132.
CUVNT NAINTE. ARAHNE TANTAL 21
pe care ales-o ca obiect de cercetare nu au de obicei
o cu tema, ci cu reprezentarea de fond din
mintea sa. reprezentare de constituie de
fapt premisele intuitive pe care se va sprijini filozoful n
ncercarea de a spune ceva cu sens despre tema dar
pentru filozoful nu ncepe prin
imaginea de fond din mintea lui, ci recurge direct la un
jargon filozofic al nu poate fi sesizat dect
pe baza de tocmai de aceea impresia
pe care o va discursul va fi unul de ntrziere ntr-un
teren aflat undeva naintea temei de discutie: filozoful si
, ,
terenul, jargonul, numai
acest teren tema cel mult o
ca la mai despre ea.
a terenului cu o de
delimitare a unui teritoriu ce nu are de-a
face cu tema asta pentru
terenul, o dencercuire mprej-
muire a unei zone speculative, ceea ce deli-
filozoful nu este imaginea temei, ci perimetrul
de din mintea lui. n cazul fericit al unui
filozof care chiar are o idee, n cazul n care filozoful
are o reprezentare proprie, pe care o
aplica asupra alte imagini particulare,
terenului va culmina la cu abordarea temei
dorite, o abordare care, se petrece oarecum trziu
ntr-un moment cnd nu se mai exact despre ce anume
vorbeste filozoful, totusi o abordare a te-
o' abordare nu de vreme ce a fost de
a interpretative, dar
una Acest lucru este valabil numai
n cazurile rare ale gnditorilor care orice
prin prisma unghi de vedere. n celelalte cazuri,
filozoful propune atace tema a avea o
22 ONTOLOGIA LUI NOICA
proprie, un punct de vedere: rezul- .
tatul deprimant va fi abordarea temei nu va mai avea
loc filozoful amnnd la ntlnirea cu
tema pierzndu-se n pe care
le n tot attea pretexte de continuare a cerce-
n asemenea cazuri, nici de un nceput pro-
priu-zis al discursului nu se mai poate vorbi, filozoful
neavnd de fapt de unde lui i acel
punct de plecare dintr-o reprezentare
proprie. Mai mult chiar, filozoful promite ritualul
de ncercuire o apropiere de tema do-
el ajunge se tot mai mult de ea, n vir-
tutea unei regres constant care l mpinge napoi, din
n tot Tema
la nceput devine un simplu pretext care i
posibilitatea filozofului n un arsenal filo-
logic a pentru temei respective
este cel mai adesea Acesta este cazul deplorabil n .
care filozofia decade la rangul unei despre cuvinte,
o n cursul vorbimdespre cuvinte folosind
alte cuvinte nentrebndu-ne o
intuitive i corespund acele cuvinte. n care
filozofia ajunge cititorul cu
are de-a face cu o a continue.
de ce prada asupra gnditorul promite se va
abate a mai ajunge o va fi ntotdeauna n
parte, anume n reprezentarea pe care filozoful o are n
minte. de ce, se poate vorbi de o n
materie de filozofie, ea se n ceea ce se dincoace
de mai precis n reprezentarea dinmintea filozofului.
Numai filozofia nu ar ajunge
nu ar exista oameni care se fi mai nti n pri-
rosturilor ei. Fiozofia, atunci cnd fie
mai mult dect poate fie, nu doar o stare de spirit,
CUVNT NAINTE. ARAHN.E TANTAL 23
ci chiar o despre lume, poate deveni
un de a te singur. Cei ce se
m filozofiei vor gustul nedorit al
despre care vorbea fragmentul anterior. Cum
m nu amde gnd cititorul,
VOI in primul capitol viziunea lui Noica despre
lume, ocolind lentoarea si ntrzierea nedefi-
n hotarul unor premise de tip filologic sau traditional.
Restul va veni de la sine.
'
Un singur lucru ar mai fi de spus. Drama unei
de a este strict
concept cu concept, a ontologiei lui Noica este i
a face aduce
cu o cnma,de lez.maJe:tate. Il omori pe filozof, risipindu-i
aura de mister punand n locul ei un set de scheme si
de logice a serbezime ajunge n final
t: pe tine, autorul lor. pesemne
. ca acesta e care trebuie pentru a-l n-
pe NOIca: cand totul devine clar distinct, nu mai
raman penumbre care te fascina. Ar trebui de
aceea, n la tehnica din carte
scrierea unei alte una n rndurile farmecul
gndit?rului Noica fie redat ntocmai, potrivit sim-
bolului pe care acest om l-a ntruchipat n ochii nostri.
la
'
II
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII '
a cuteza spunem unda este
idee, nu vomputea spune nici altceva."?
CONSTANTIN NOICA
n ordine cea dinti carte

Lucrul este cu att mai curios cu ct, n
paginile acestei Noica nu despre propriile
gnduri, ci despre acele idei, "cele mai generale ale cuge- .
tului//
10
, pe care le numim categorii. Catego-
riilor consacrate din traditia - cele 10aristotelice
,
- Noica le cele 5 p.e
care Platon.. de
tot attea trepte ntr-o
ce ierarhia o sur-
prins vezi, n aceste speculative ale gndirii,
prefigurarea bine cunoscutelor noastre chi-
mie, zoologie, biologie despre om. Dar
trebuia fie, spui, filozofia
fost o absurditate cultura de nu e un ex-
ces intelectualist. Gndirea omului nu putea nu fie soli-
n adnc, cu ea nu se putea ca ea
mii de ani ceva dintr-o altceva."!'
Gndullui Noica e limpede: prin categoriile cu ajutorul
a ncercat realitatea, filozofia, chiar
9 Jurnal de idei, Humanitas, 1990, p. 69.
10 trepte ale realului, Humanitas, 1999,
p.S.
11 Ibidem, p. 7.
VIZIU N EA LUI NOICA 'AS U P RA LUMII 25
o a prefigurat de Iar stiin-
s-au desprins treptat de filozofie este pentru
desprindere a fost cu de filozofia prin
chiar categoriile cu care a gndit regiuni separate ale lumii.
Omul a nceput prin a gndi filozofic a ajuns
Iar gndullui Noica, pentru acest
gnd este al lui nu al filozofice, este acela de
a stabili o ntre cele trei mari paliere ale
lumii - natura natura natura uma-
- cele trei grupe de categorii filozofice. se face
potrivit lui Noica, naturii anorganice (fizice chimice)
li corespund cele 5 categorii platonice, celei organice (reg-
nul vegetal animal) cele 10 aristotelice n fine, celei
umane, cele 12 categorii kantiene. Restul de-a lun-
gul a 27 de capitole, va cuprinde prezentarea, pe rnd
ntr-o a acestor 27 de categorii, iar
n asta s-ar fi rezumat continutul atunci nu as fi avut
, , , ,
nici un motiv o pomenesc.
Numai se ceva straniu n carte: de
vreme ce categoriile sunt n de 27, te-ai fi
ca capitolelor fi fost tot 27. Numai ele nu
28, cartea se ncheiecu 1.1Il epilogc::gtotul
se.
, nu se poate, citindu-l,
nu te ntrebi ce s-a petrecut n mintea lui Noica de a
putut, la unei de
insereze un capitol de Aproape
tu tentat sari repede peste el, trecndu-l
cu vederea considerndu-l un fel de apendice exotic si
inutil, pe care Noica l scrisese sub imperiul
lecturi recente dintr-o carte de popularizare a fizicii. Dar
e ndeajuns primele rnduri ca dai seama,
din tonalitatea lor gndirea lui Noica se afla la
un punct de mii ceva de ani
26 ONTOLOGIA LUI NOICA
a prefigurat Acum, ntr-un singur veac,
filozofia. Totul gn-
direa dea noi categorii, ideea,
se pur simplu drept gndire."
12
de este nu numai
desprinzndu-se de filozofie, i-au confiscat acesteia
tot ce avea mai propriu, anume categoriile, ajungnd
le interpreteze le n alt fel, dar acum noile
concepte ale pot da filozofiei posibilitatea de
regndi categoriile care au ncetat mai apar-
nu numai s-au rupt, ca discipline auto-
nome, de filozofie, dar au ajuns chiar prefigureze
destinul. numai procednd numai
vechile categorii, filozofia va putea le din
nou. cum gndul pe care Noica l scria la nceputul
completarea acum, la ncheierea ei: nu
se poate ca omul, ce a gndit mii de ani ceva,
dintr-o altceva, n schimb
este foarte posibil treptat altcev:,
si anume acel altceva la care au ajuns In
acest punct de al gndirii, filozoful are de ales:
ori altceva-ul prins n
ceva-ul revolut al filozofiei, ori preia
reinterpreteze vechiul IIcevaII din unghiul de
vedere al altceva-ului actual. vremsau nu vrem, Noica
a ales cea de-a doua cale, iar altceva-ul care avea mar-
cheze gndirea a lui Noica avea poarte nu-
mele de Simplu spus, ontologia lui Noica este o
regndire a ontologiilor prin prisma concep-
tului de sau, inversnd perspectiva, ontologia lui
Noica este o viziune ondulatorie sui generis cu
ajutorul jargonului filozofic, dar o viziune ondulatorie a
12 Ibidem, P: 143.
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 27
cu mecanica ondulatorie din fizicii
este una foarte Mai simplu spus, Noica a preluat
..
ap?i, prin propria lui unei
proprii, n care abia
mai poate fi n fond, problema nu este o
de plecare o imagine de
tip fizic (de fapt orice de vreme ce este
nu poate fi este tot o intui-
ci este ce anume reu-
filozoful cu ajutorul acestei Gndul
o viziune de a mai fi doar
pentru s-a sub sugestia unei eminamente
fizice nu l poate avea dect unul care teologia
cu filozofia. Filozofia despre o lume, cea
de aici.
orict repeta, ncercnd conving
singur, frazele de mai sus vor suna firesc n mintea unui
lector, mi dau prea bine seama ele i vor provoca o ui-
mire de contrariere. a construi o ontologie n
raza de sugestie a unei eminamente fizice,
pe care gnditorul a preluat-o din apoi
i-a fidel pe parcursul ntregii sale ulteri-
oare, acest gnd nu att cu un sacrilegiu
la adresa filozofului Noica, ct mai curnd cu discredi-
tarea ideii de filozofie n genere. Filozofia, suntem
nuiti credem, cu intuitii de dect
, ,
cea ea fiind o ndeletnicire a este fie
ct mai ct mai mult ea
indu-se dincolo de perimetrul frust
anodin al lumii noastre sensibile, ba chiar ex-
plice sensibilul lumii de aici prin non-sensibil,
inteligibil, al unei alte lumi. ceea ce am spus
n "Cuvntul nainte" al acestei nu a fost suficient,
28 ONTOLOGIA LUI NOICA
voi aici cei care filozofia sunt toc-
mai cei care nu-i statutul de gndire con-
n al doilea rnd, cel mai mare deserviciu pe
care i-l aduce filozofiei este refuzi, n numele unor
ne-fizice, dreptul de a gndi concret aplicat, pe
marginea lumii de aici. Filozofia este despre
despre lumea omului, asta nu pentru vrea
spatele altor lumi, ci pentru lume e sin- .
gura de care are .
Epilogul trepte ale c?n-
tine, in nuce, viitoarea viziune din Devemrea
intru Citatele care par fie extrase din
tatul de ontologie din 1981, atta doar ele au fost scrise
cu 12 ani mai devreme, sub forma unui epilog scurt,de
patru pagini, la unei care trec
de obicei repede. Cumaceste pagnu sunt cu adevarat esen-
n ontologiei lui Noica, mi voi
le citez pe larg:
,,Materia vie,omul sunt pachete deunde.Suntem
n unde. Lucrurile emit unde noi o facem, cu trupul
gndul nostru. - miros - nu
dect [... ] cu etalonul unda (din
1960), de asemenea timpul cu electronice.
drept a.viitorului cu.
de transmitem, comandamprm unda. [... ] Toata
realitatea pare o mpachetare despachetare de unde. .
Cu unda se imaginea despre matene: aceal'ta
devine o realitate de alt ordin, perfect materie. In-
tot ce e materie se mparte atunci cnd se distribui::
o pine se mparte, distribuindu-se mai cum OXI-
genul se mparte el, distribuindu-se n un.da,
n lumea materiei, se distribuie se [... ] Lumina
o n aparenta ei imaterialitate; de aceea a fost
cndva. Dar modul luminii nu e unul
privilegiat: nu ci o unda.
Noutatea materiei, de-a sedistribuifara seImparta, de
faptul ea s-a dovedit S-a ntors, cindva la nceputuri,
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 29
asupra
A
ei, cum numai spiritul se asu-
primul atribut al materiei este
atunci unda nu mai aduce simpla a ceva, ea
o a Ea e o o sau mai simplu
o deformare cumne spune fizica, iar ceea ce se
este deformarea se transmite din aproape n aproape.
ceea ce se este o de nu un Se de-
o deplasare, cum, cnd valurile,
nu se nimic mal, sau tot ce se rostogo-
este o rostogolire. Imaginea materiei e alta, totul
cu ceva vechi: cu.i.spiritul",
Dar atunci nu trebuie oare regndim ideea orebo-
din perspectiva, mai dect lumina, aundei?
Numimideea greci, de la "a vedea". Dar nu pentru faptul
e de unda a purtat un nume potrivit ideea,
ci pentru e vorba de [... ] manifestarea lumii
o dau unda.
Dar atunci categoriile noastre de gndire iau alt chip.
Unda toate categoriile trecute: e stare
identitate alteritate, cum e unitate, pluralitate,
totalitate. Orice ntruchipare implicit, e drept, de toate cate-
goriile Dar unda le explicit, trece dincolo de
ele. Eceea cesedistribuie se e n expan-
siuni; estefiinta n devenire; este Unu Multiplu estefel
de-afi fel de-a nufi, transmisiune...de altceva
care nu e dect transmisiune de sine;:e..p.ehicul cu
Din tot tabloul categoriilor care:"
nu mai poate spune ceva despre ea. Categorii noi se vor
atunci, sub sugestia ei: o stranie categorie a spontanei-
dirijate, care de pe acum pare comande lumea omului,
n locul simple; o categorie a comuniunii, comuni-
sau n locul simplei cine
ce categorii ale sau ale cmpului, ale
lui aici peste tot, ale lui acum oricnd.
tot ale legi le-a le este cel
ale sensuri trebuie le afle filozofia.T'"
Sublinierile din textul lui Noica mi Ele ur-
n acele expresii-cheie care vor
13 Ibidem, pp. 143-146.
30 ONTOLOGIA LUI NOICA
ajunge mai trziu reprezinte terminologia
a lui Noica. De fapt, aici, n epilogul acesta att
de scurt, pus la unei tot att de scurte, ne
n ontologie
'. .,,' .., l' d' .d tiei din Tratatul
va devenI .. ,.,"', .. ' ...
deontologie: individualul este
de mpachetare a undelor,
care l1.u ar exista ntruchipare va sta la ongl-
nea trecerii mediuluiextern n mediuintern(a n
subiect). n schimb, "despachetarea" pro-
cesul invers complementar al
va ajunge
mediul extern. tot n acest loc originea interpre-
pe care Noica o va da silogls
mul

poate surprinde dect trecerea mediului extern fi mediul
intern, n schimb el nu poate da de procesul com-
plementar, al trecerii int:rn ext:rn. D:
aceea va fi nevoie de o noua schema logIca care sa poata
cuprinde ambele procese. se va numi
synaletllisIn.
aparte a undei, aceea de "a se distribui
se va deveni caracteristica de
tului din Tratatul deontologie totodata
criteriul de identificare a putemvorbi de ori-
unde ceva se distribuie se
Apoi, ideea manifestarea lumii o dau
unda" la baza conceptului de "element": elementul
va fi gndit prototipul unui cmp de
Undele se trec se petrec, ele sunt asemenea
unor fronturi precum limite ce se
mereu mereu care, tocmai pentru sunt
nu au sensul unor limite propriu-zise: altfel spus ele sunt
niste [imitatii care nu
, " ,
"Regula realului este unda", spune Noica. Mai trziu,
reformulnd idee, Noica avea regula
VIZIUNEA LUI NOICA'ASUPRA LUMII 31
realului este abaterea de la de la modelul ei.
este n expan-

dinTratatul deontologie. e este concentratie
expansiune, Unda este n
nire", ceea ce se va numi mai trziu ntru
tot este "Unu Multiplu"
adica un ce revine obsesiv de-a lungul
a multora dm lui Noica. Iar, n final, unda este ve-
cu drum cu tot", expresie care
Ideea din Scrisori despre logica lui Hermes.
. S-ar ?utea crede termenul de este un simplu
laitmotiv la care NOIca a revenit si numai
pentru n ea, n Noica si vedea confirmat un
gnd propriu. n realitate, lucrurile stau de-a-ndoaselea:
. unda :,u o confirmare, printre altele, a unui gnd
CI unda. este chiar sursa prototipul intuitiv al
gandirii ontologice a lui Noica. se
ntip proprie pe .
apoi ci pur
simplu acest model i-a sugerat filozofului romn un
mod aparte de a privi lumea. filozofii privesc
lume, dar foarte ajung o numai cu
ochii lor. Iar chiar a acest lucru:
cu ochii lui, nu prin nici prin
intermediari.
la"IltlIlirea" cu unda, gndirea lui Noica era
p "si'" , -, ,-' ''''..<>;.... ' .. '" ..
"...... "c", "'''h''''''''''''''''''Y''M''''l';;V. /,.m e esu 1 ozofului roman
'cuprinznd o diversitate de teme (istoria filo-
zofiei, filozofia culturii dar o diversitate
pe care Noica, lipsit fiind de un gnd nu
o putea pllile n ordine: i lipsea un criteriu de reducere a
la unitate, i lipsea acea reprezentare
de la care reduce orice imagine a unei
32 ONTOLOGIA LUI NOICA
particulare. Dar o criteriu de orien-
tare, o imagine-prototip, avea
se transforme repede n ordine. Eca atunci cnd,
ce ai strns o cantitate de a
dezordine si felurime cu un haos teoretic, dai la
un moment dat peste un punct de vedere ce brusc
o unificatoare asupra acelui haos. Din momentul
acela, gnditorul nu mai la ntmplare, de
la un gnd la altul oscilnd de la o interpretare la alta,
ci lui este este ochiul filozo-
fului izbutind o ordine acolo unde, cu timp
mai nainte, nu putea dect un inextricabil.
. Simt nevoia repet: o ontologie are ca punct de
plecare o imagine de tip fizic nu este de
un semn de n valorii acelei on-
tologii. Nici un filozof nu viziunea
stnd "n aer", contemplnd trancendente idei.
imponderabile, ci pur simplu a privit lumea prin prisma
unei imagini pe care, din punctul lui de vedere, el a con-
siderat-o cea mai n redea structura dinamica
lumii acesteia. n logicii, Hegel doctrina
avnd necontenit n ochilor imaginea intui-
a oglinzi ce se una n alta, cumtot astfel,
n Fenomenologia spiritului, raportul dintre
este prezentat modelul imagini intuitive.
fiecare lucru se n este
o unitate din el contrariul poate fi
cel mai pe baza raportului dintre oglinzi
puse n cnd fiecare este din
ea imaginea a celeilalte oglinzi. Numai
Hegel nu n vileag acest model intuitiv, cel nu
n pe care le-ampomenit, n schimb o face n mod
explicit n volumul II din Enciclopedia filozofice
(Filozofia naturii), dar o face impresia se dezice
VI Z 1U NEA LUI NOI C A AS U P 1, ALUMII 33
mo,?-el, sub cuvnt regresulla este in-
Hegel, cu toate acest
de fapt din plin, dar subreptice,
toate "J:1abenwir noch einen Spiegel gegen-
uber und em Licht m der Mitte, so ist dies Sichtbare in
Spiegeln zugleich, aber in jedemnur mit der Deter-
des andern Spiegels, und ebenso wird auch an
b.elden eigenes Bildsichtbar, weil es amandern Spiegel
ISt; und so geht es ins Unendliche fort, wenn die
Spiegel Winkel gegeneinander haben, indemman dann
den so sieht, als die Breite der Spiegel
es WI11 dies rrut mechanischen Vorstellungen
erklaren, so gerat man nur in die Verworrenheit.
wir zwei Spiegel A und Bund fragen, was in
sichtbar ser, so lautet die Antwort B; Bist aber, daB A
slcht?ar darin ist; also ist in Asichtbar A als in Bsichtbar.
Was IStnun in Bsichtbar? Aselbst, und A als in Bsichtbar.
:W
as
ist femer in Asichtbar? Bund das, was in Bsichtbar
ist: d. i. Aselbst, und daB Ain Bsichtbar ist usf. So haben
:-v
ir
immer die Wiederholung desselben, aber so, daB das
jedesrnal Wiederholte besonders existiert."14
. 14 G. w.. F. Hegel, Enzyklopiidie derphilosophischen Wissenschaften
111l C:rundrzsse (1830) voI. 2, p. 125, Suhrkamp VerIag, Frankfurt am
Main, avem o n o ntre
atunc: vizibil se n ambele oglinzi n
dar "' du: ele celeilalte oglinzi;
?l de?potnva, in amandoua devine propria ei
ll11agme, ea este n si astfel se
merge departe la infinit, cnd oglinzile au nclina;e una
de de attea ori ct pennite oglinzii.
A cauta acestui fenomen n mecanice n-
a n cea mai rea confuzie. numim cele
doua A B, ne ce este vizibil n A,
B A este vizibil n el; n A este
vizibil A ca VIZIbIl In B. Ce este acum vizibil n B? A " o o A
o ibOI "
. InSUSI SI
ca VIZI 1 m B. Ce este vizibil, mai departe, l1 A? B ceea este
34 ONTOLOGIA LUI NOICA
Rolul celor oglinzi n gndirea lui Hegel va fi pre-
luat n filozofia lui Noica, de Ebine s-o spu-
nerr: ct mai n cazul lui Noica modelul intuitiv
al lumii nu este unul ondulatoriu, atunci expresii precum
nchiderea care se deschide", "deschiderea care se n-
II ..., II '"
chide", "curgere ,
de determina care nu nu au ruei
un inteles. Ele par de o minte care, suferind de
morbul paradoxurilor gratuite, a cu orice dea
unor expresii oximoronice. Nimic nu
absurditate o expresie ca "nchiderea care se ,
dar din momentul n care vezi lucrurile cu ochii lui N01ca
la ntrebarea: Cine se pentru
se deschide din nou?, din acel moment expresIa mcete'aza
de a mai fi Orice expresie contradictorie n sine
mai fie contradictorie cele
ce se contrazic n succesiune, ntr-o.
n care o parte celeilalte. Abia pn-
drept
gerea paradoxului fiind ...
la Noica modelul intuitiv al lumii nu este unul
ondulatoriu, atunci nimeni nu poate de ce silo-
gi5mul este o trecere a ;xtem .
si de ceJNoicapropune o dialectica tematica in patru timpi
i va corespunde n Scrisori despre logica lui Hermes
o zmbetul .;,1
in
subsidiar, synalethismul chiar este unui diletant
ce a nimeritdin n logica predicatelor.
vizibil n B: A faptul Aeste vizibil n B; mai
departe. Avem astfel o repeta:e a. dar
ceea ce se de fiecare data ro chip
naturii, trad. de Constantin Floru, Editura Academiei Republicii
Socialiste Romnia, 1971, pp. 126-127.)
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 35
la Noica modelul intuitiv al lumii nu este unul
ondulatoriu, atunci perechea "sinele sinea", din Cuvnt
despre rostirea pare o filolo-
n virtutea unui etimologic de-a dreptul
ndoielnic.
la Noica modelul intuitiv al lumii nu este unul
ondulatoriu, atunci cele 12 motive din deGoethe,
pe care Noica le invoca n sprijinul ideii omul Goethe
era lipsit de organul filozofiei, sunt eseistice
ale unui gnditor ce gndurile cum i venea
la
Este greu de spus cnd anume
a lui Noica, fixndu-se definitiv pe reprezentarea undei,
a preschimbat-o ntr-o de interpretare a
lumii. n din perioada referirile la
lipsesc sau, sunt prezente, ele par mai
rodul unor simple ce nu te pot
crezi atunci, ntre cele Noica contu-
rase deja viziunea ondulatorie asupra lumii. Cel mai pro-
babil este ca Noica, n anul petrecut la Berlin (1940-1941),
ca la Institulul Romno-German, fi dat peste
de filozofia sau peste tomuri de popularizare
a fizicii, n urma lecturii fi el
pe care fizicii o provocase n viziunea
despre Univers. Se prea poate ca atunci se fami-
liarizat cu teoria cu problema naturii duale
a luminii, cu teoria cmpului electromagnetic sau cu
geneticii. Oricum ar fi, nrurirea pe care Noica a sufe-
rit-o n urma ntlnirii cu avea
fie una de o
biografic Noica, chiar n anii trzii de la citea
cu aviditate revista Science et vie, la curent cu
ultimele din domeniul nclin cred
gndul de a folosi unda ca prototip interpretativ i-a venit
36 ONTOLOGIA LUI NOICA
lui Noica n perioada Pagini despre .
sufletul romnesc, carte pe care Noica, la cererea ger-
mane, o proiectase ca pe o lucrare de istorie a filo-
zofiei are n paginile ei primele cele mai
explicite referiri la problema undei. In capitolul intitulat
"Cum poporul romn", ce deplnge lipsa
unei filozofii din cauza blndei
dintre spiritul omului fire, Noica drept
a tuturor filozofiilor culte cosmi-
cismul, sentimentul unei armonii a omului cu cosmo-
sul. pentru argumenta ideea, el din gndirea
celor filozofi romni o specu-
n viziunea lor, spiritul uman este privit ca o parte
a cosmosului, ca o prelungire a lumii, nu ca o
de lume n unui act reflexiv,
asupra lumii: natura trece n spirit, iar spiritul e o prelun-
gire a naturii. Dar spiritul, ca materia, este ener-
gie .
ntrebarea pe care pui este: Cum se poate
ca, din toate gndurile acestor autori, Noica nu fi
dect unul singur, cel legat de de
de ritmica universului de lui?15
15 lui Conta de este
a materiei e cu materialismul ei, doar la
prima vedere, de modurile [.:) E izbi.t?r
cazul lui Prvan, unde setea de armonie mtegrarea spiritului fi
ordinea dau cheia ntregii despre lume. Feno-
menele sunt o parte ritmica univer-
scria Prvan n Idei forme istorice [... ] Intre - care
la Prvan ritm, spirit - moarte, care
inertie somn materie, lupta e permanent Numai
e o realitate e vibrarea ritmul lumilor iar
astfel spiritul ntregul pe care pierduse opunn-
du-se materiei. De altfel, Prvan o spune limpede ener-
gia e lumina, sunetul, electricitatea,
magnetismul ori spiritul nu sunt dect ale
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 37
nu poate fi dect una ceea ce de la un gn-
ditor sunt ideile care te mai nti pe tine. Este
cazul clasic de a propriilor n paginile al-
tora, n urma din tot ce a spus un gn-
ditor, n minte se numai acele gnduri cu care
tu intra n Noica tocmai asta a
a n minte referirile la un concept de care
el se preocupat. un Conta, un Prvan
sau un Constantin au avut ceva per-
sonal de spus n cultura n nici un caz
a lor nu n pe care
ei le-au scris pe marginea undei a formelor de energie
ale lumii. pentru Noica, singurele gnduri ale
acestor autori ce meritau interes erau cele ce aluzie,
ntr-o sau alta, la Unda devenea, pentru Noica,
ipostaza a trecerii materiei n spirit, dar o
trecere ce nu implica o deosebire de ntre lumea
materiei cea a spiritului.
Spuneam din punct de vedere cronologic,
trepte ale realului este cea dinti carte n care Noica
asupra modelului undei. Numai ordinea n care
Noica publicat nu coincide cu ordinea n care
le-a scris. un decalaj ntre timpul cnd filozoful
. variate numai ca intensitate ondula
energie poa$e deveni ei, sunet,
ori spirit prelungirea naturii n spirit nu a atins
n gndirea o att de poate,
de [... ] Pentru C. personalitatea
e o realitate din marea realitate a universului. Gnditorul romn
atributul de pentru o pune n
cu celelalte energii din [... ] Nu e prea na-
la Conta, Prvan Motru, cum e prea n viziunea
a romnului? Nu e prea spre a mai fi loc
pentru filozofie? - o vedem limpede - filozofia se ob-
aici."(Pagini despre sufletulromnesc, Humanitas,
2000, pp. 88-92.)
38 ONTOLOGIA LUI NOICA
romn scris o carte timpul n care a publicat-o. Cauza
n vitregia nun autorului.
ar fi putut publice chiar n or-
dinea n care le-a gndit le-a scris, atunci cro-
a postbelice din anii '50-'60 ar fi
astfel: ncercare asuprafilozofiei (1950),
deGoethe (1953) Povestiri despre om(1956), iar
peste perioada de ajungem, n fine, la
zeci de trepte ale realului (1969), prima carte publi-
n de Noica 1944, dar care, n realitate, a
fost, n ordinea ei, cea de-a patra carte postbe-
la cinci ani din nchisoare,
ea a fost de-a lungul ntregii perioade de
pentru ca apoi, eliberndu-se. Noica gndu-
rile viitoarei ntr-unul din caietele ce aveau intre
n [urnalului de idei. Cine n Jurnalul de idei,
paginile din perioada 1965/66- 1968/69 va numeroase .
ce o a gndurilor din
de trepte ale realului.
Voi da cteva exemple: "Unda. Suntemn fond una cu
Grecii (nu cumspunea Spengler). la ce nu
(Kant), la frumos (Schelling: infinitatea n finit),
la (individualul general), la cuplul logic. Dar amdat
peste peste cercul la infinit, n linie
Pentru antici linia e
are sau prea mult sau prea Nun sensul n-are
limite, ci n sensul n-are limitatia ce nu Iar ,
noi le dreptate: n-am invocat (dect provizoriu,
mecanicist) linia ci tinda, care e cerc linie dreap-
[Sublinierile din text sunt ale lui Noica - n. a.]
Cteva pagini mai ncolo, o nsemnare: "Registrul
Spectrul electromagnetic, ntr-un sens. Tindem
16 Jurnal de idei, Humanitas, 1990, p. 33.
VIZIUNEA LUI NOICA !\SUPRA LUMII 39
reducem la el!"!", iar peste patru pagini:
era de de produc-
Pentru nOI e termen abstract. N-ar trebui un altul
pe suprasensibilului nostru? N-ar trebui unul
legat de de altfel lumina cele din snul ei nu
sunt caz particular al undei?"
cteva pagini, gndullui Noica un con-
tur mal clar: "De aceea, a cuteza spunem unda
este Idee, nu vomputea spune nici altceva. Sau ea este de
idealismul nu va triumfa aici spu-
nand: lata, matena este idee era idee, de ce n-ati obti-
nut-o s-ar putea ca materialismul dreptate,
spunand: lata, e pe dos, ideea este materie - punnd n
l.ume, zi, care fie idei poate
zi ideea dm materie), sau experimental
Ideile nu sunt altceva dect fascicule de unde."
19
17 Ibidem, p. 60.
18 Textul astfel: Con-
.' trazicem cu simplitatea, naivitatea, immediatezza dar l
n spectrul electromagnetic, ca n tabloul almate-
riei prin (Religiile luminii, puritatea nceputului,
- toate sunt acum de domeniul, descoperit
pus m valoare, al undelor.) [... ] Unda e meritul cunoasterii active
al sensibilitate. Toate trei tin acum: sensibilitatea
de unde: se prin ea reali-
de [... ] nu are realitate, dar nu e nici simplu
nume chIa: E.concept n dublul sens al
concep?e - gand creator, Idee de lucru - - generare.
Dar ruei acest nu tot. Va trebui un altul, care exprime:
1) concentrarea mtr-o 2) expansiunea de sine a vibratiei.
obiect.al are Iar mpletirea
- are ceva din undelor.
Ideea era de iar lumina numele mai adnc
al undelor electromagnetice, nu trebuie oare si noi un nume
mai adnc mai ideii? [... ] Civilizatie a undei. ntr-un
fel, a ntunericului." '
19 Ibidem, p. 69.
40 ONTOLOGIA LUI NOICA
Cu riscul de a plictisi cititorul, nu pot ntrerupe suita .
citatelor referitoare la asta pentru n nici o
carte, n afara acestui jurnal, nu ai prilejul de a vedea cum,
n laboratorul intim al unui gnditor, haosul unor
va culmina n final ntr-o viziune co-
asupra lumii. n al doilea rnd, numai
aceasta de
ruire aproape la voia
a gndului de-o dai seama de modul n
care unui gnditor. Nu drept, prin infe-
rente logice, ci prin de imagini, prin
succesive, majoritatea dintre ele oarbe
toare, prin reveniri, sau prin refor-
uneori radical diferite ale unor gnduri ce nici
nu sunt idei, ci mai adulme-
sub impresia unui imbold obscur al
Noica dar exact unde va .
ajunge, numai trebuie la un-
deva, iar o ajuns acolo, seama numai acolo
putea "Pentru dialectica mea, undelor
superficiale (a valurilor!) e nu e sinusoi-
fiind mai largi dect crestele: iar n
se face n sens negator (ca de la la pe
cnd pe creste e (o n orizon-
tulaltei teme). Lumea regresnd - sau mai de-
cercuri ce se rostogolesc cnd se
ncheie se rostogolesc nainte. Unda
Dar celelalte? N-au ele o n curgere? [n
margine]: De fapt nu se nici un cerc. Dar valu-
rile sunt tiparul a ceva ce nu se Unda e
miscarea Unda e tiparul a ceea ce, ne-
" , '1 r
fiind, nu se
20 Ibidem, p. 67.
VIZIUNEA LUI NOICA -ASUPRA LUMII 41
Unui exeget care poate stabili corespondenn- ntre aceste
rn?uri ideile lui Noica din Tratatul de ontologie i va
veru de n minte conceptul de nteles
ca o "devenire Ceva se ta'tu;i pe
precumcercul care nu se precum valu-
rile carepar Ase deplaseze a o face de fapt.
"Daca fi de la nceput valurilor (a
undelor), nOI n-amfi avut ideea undei. am fi avut de
la u:.ceput matematicile, noi n-arn mai fi putut opera cu
ele, mtr-un sens.) [... ] Am unda acolo unde ea nu
:ste. Dar definit unda acum putem
prm ea abatenle de la ea. cumprin materna-
ale exactului, putem ceva
dm toata mexactltatea lumii. (Celui ce nu are stiinta ordi-
lumea i pare Accen-
tuand prin a da
de entropie."21 [... ] "Totul e (prin nchiderea care
s: deschide). e Unda, viata,
- L n l care nu
Riguros vorbind, nu putea face, doar pe
seama fragmentelor din Jurnalul de idei, o imagine
despre VIZIunea a filozofului romn si orict
te-ai
v
pe marginea dintre
unda, care nu rezultatele la
ajunge nu vor putea suplini lipsa vizi-
trebuie uitat o a onto-
NO.lca o imagine despre
pe care el o avea cu privire la lume. Nici
un filozofic nici o
sau nu vor putea loc de acea viziune onto-
de care comentariul, dialectica ar
ramane SImple lingvistice.
21 Ibidern, p. 67-68.
22 Ibideln, p. 341.
42 ONTOLOGIA LUI NOICA
Si n punctul n care ne sugestiile oferite '
de fragmentele citate pot sugera n linii mari
cum anume imaginea ondulatorie pe care Noica o
avea despre Dar pentru a o descrie cu precizie,
mai am nevoie de un popas, anume unul n
prima dintre postbelice ale lui Noica: incercare asupra
filozofiei jurul anului ea
avea fie peste mal bine de 30 de am (1981),
sub forma primei din Devenirea ntru
ncercare asuprafilozofiei este din
mai multe puncte de vedere: mai nti, pentru mar-
gnditorului Noica, ea fiind cea dinti
lucrare n care Noica poate gndi pe cont
propriu n mod cu original; n al doilea rnd,
n ea apare pentru prima algoritmul concep-
tual al ideii lui Noica - dialectica - n al
treilea rnd, uvertura din .
carte, Tratat-ul de ontologie (partea a doua din Devenirea
intru ar cu cuprinderea lui
o lucrare la exegetul
nil s-ar putea mpiedica nu se ntrebe ce voia de fapt
Noica: ontologie sau Dar premers
sprijinit de schema din ... , T:atatul
de ontologie cu mai mare arhitecto-
nica astfel de pericolul de a fi respins
n bloc, pe motiv ar n paginile lui o
pe ct de ca stil, pe att. de n sub-
stanta ei - nvinuire ce ar echivala de fapt cu res-
pingerea statutului de al Tratatului...n fond,
lui Noica are o (Incercare.. .), o parte
tTratatui. .. ) o ncheiere (Scrisori despre.. .).
Asadar, ncercare asuprafilozofiei schema
pe Noica n e:eistic,
a Tratatului de ontologie in plus,
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 43
cteva rnduri-eheie n viziunii ondulatorii despre
la Noica: "Prin urmare, cercul unda ei, va
fi ntotdeauna ultima, pe celelalte, iar aceasta
nu numai n ci, prin ea, n orice con-
n larg Ni s-a
n tot ceea ce se face este, se un orizont care se
spre unde noi, spre alte orizonturi, cu
de a-l pe cel al De fiecare e drept, orizon-
tul piere..E ca o succesiune de unde evanescente,
din ce n ce mai largi, iar mai aproape sau mai departe,
orizontul se e conceptul
cel mai general, pentru e unda cea mai una
pe care n-o dect, la limita ei filo-
[... ] Dar faptul mai curnd sau mai trziu, undele
se pierd nu se pierde lor
Heidegger poate spune, pe dreptate: poate
fi (de aceea) dar nu e pe deplin nen-
(Sein und Zeit, P: 183) E ultima n
toate celelalte; sau - transcendental, -
cea care face cu pe toate celelalte. pleca de
oriunde, de la orice orizont (de la pietre
n dar, n orice caz, toate undele pe care le-ai trezit
astfel la vor fi cuprinse n cercul devenirii ntru
Cel mult se va spune: cercurile acestea dialectice
fie o ntru fie mai multe cmpuri
dialectice, care toate la vor fi nglobate n
cercul

Iar n parte, un gnd ce anti-
ntreaga a asupra... , Noica scrie:
"E ca o ondulatorie, n definitiv, o cu tre-
cerea aceasta dintr-un cerc dialectic n altul, ni se pare
23 ncercare asupra filozofiei Humanitas,
1998, pp. 128-129.
44 ONTOLOGIA LUI NOICA
se poate foarte bine o ondulatorie a .
spiritului.T" \.1
O ondulatone a spirtului? Oncum al cauta
o expresia nu poate nu
Cumtot uimire paranteza n care NOIcaechi-
orizontul cu frontul de pe care l arun-
carea unei pietre n Exemplele ar putea continua pe
mai multe pagini, asta aproape nu e carte post-
de la Sentimentul romnesc al


la De
dignitate Europae
26
postum), n care Noica nu
24 Ibidem, p. 114.
25 "Noutatea n devenire, n.
noscut le aduce unda din Ea este un fel de a fi intru
si ducnd la devenire n puritatea ei
Dar devenirea a undei se n
devenitul materiei moarte, care e de fiecare o mpachetare
de unde. Un alt fel de afi ntru va
sau cu elementele devenitului chiar. Este orgamcul, care Iese din
nchisoarea lui afi n. organicul se printr-un
cod genetic sensul lui de este un: afI acel cod:
Acum devenirea nu mai e una ca la CI una reala
si nu mai este una de identitate, ci una de diversificare
biotipului biotiparului. Ce limpede apare,
orice devenire este o modalitate a descnse de
a fi ntru". O de ivire a se o cu
;efacerea devenirii n organic. acum n devenire n-a
fost dect o cu unda, sau un ansamblu de elemente, cu
devenitul organic: lucrurile s-au sunt, nu fost
[... ] Organicul a preluat n el ceva din
care se distribuie se cum se dlstnbUle sa
se (Sentimentul romnesc al Humanitas, Bucu-
1996, pp. 171-172.) " " . "
26 O divinitate n expansiune - cum vom mtalni la mcepu-
turile europene -, un univers n unde
magnetice n expansiune, n catego
rn
de
gndire n expansiune, ca o istorie m m toa:e
limita care nu iar la un neant intrat m
VIZIUNEA LUI NOICA "ASUPRA LUMII 45
uz de expresii cu ondulatorie. exem-
plele date, attea cte au fost, sunt suficiente pentru a
pentru Noica, unda servea drept prototip
intuitiv de a lumii. exemplele acestea,
foarte clar idee, nu pot deocam-
redea singure viziunea a lui Noica. Nu
e ndeajuns spui unda e punctul de vedere privile-
giat al lui Noica, mai trebuie, pe deasupra, precizezi
ntocmai cum anume pentru ochii lui Noica,
viziunea lui de la la viziune e drum
lung. a mai lungi vorba, viziunea lui Noica se poate
corobornd ideile din ncercare asLlprafilozofiei tradi-
cu principalele idei din Tratatul de ontologie din
Scrisorile despre logica lui Hermes. Cum asadar vizi-
unea lui Noica asupra lumii? '
ne nchipuim apa unui lac pe a cad
fie cteva pietre, fie cteva de ploaie. Punctul n
care va piatra sau de ploaie va deveni cen-
, trul unei unde care se va propaga din aproape n aproape,
sub forma unui front de care va tinde
se dilate ct i va apei lacului. n cursul
front de el se va ncrucisa cu alte
fronturi de locul lor de fiind un punct
"care, intrnd n va deveni la rndullui focarul unui
nou front de Acest nou front de va interfera
cu vechile fronturi de din ncrucisarea luase
el n felul acesta, apei lacului va
ca locul de de expan-
siune a cercuri. Cercurile sunt n expansiune,
pentru se treptat
cu nihilismele de - ni se va poate
fI cultura (Modelul cultural european - vari-
anta n limba a De dignitaie Europae - Humanitas,
1996, p. 56.)
46 ONTOLOGIA LUI NOICA
dar sunt n pentru .
cu altele, se se "nchid" n acel punct ce va prelua
rolul de focar al unui nou front de lacului
este chiar cercul cercul n interi-
orul se se toate celelalte
cercuri. Totul, pe acestui lac, e o mpachetare
o despachetare de unde, oriunde te-ai ndrepta te ntm-
proces, tot cum, vreme
trul cercului de oriunde ai pleca, te vei mereu
n cercul al Exact lucru l
spune Noica n fragmentul pe care l-amcitat deja:
pleca de oriunde, de la orice orizont (de la ori-
pietre n dar, n orice caz, toate undele pe care
le-ai trezit astfel la vor fi cuprinse n cercul devenirii
ntru Cel mult se va spune: cercurile acestea dialec-
tice o ntru fie mai
multe cmpuri dialectice, care toate la
vor fi nglobate n cercul De oriunde ai pleca, fie
de la un cerc ce se cu altele, fie
de la locul de rezultat deja din
derea unor cercuri, traseul pe care merge este unul
care nu poate dect o de
plec de la cercurile ce se intersecteze,
de la acele cercuri ce tind se se
se "compenetreze", mai spune Noica n Scrisori
despre logica lui Hermes) ntr-un punct de pasul
va fi ca, n focarul nou creat,
"deschid" , din nou, o cu noul front
de cercurile din ncrucisarea a rezultat
, ,
focarul. Invers, plec, n calitate de observator, de la
un focar ce emite unde, voi deschide voi
cu acele unde cu tot apa lacului pe a su-
frontul de care se va intersecta cu
alte fronturi de dnd unui nou focar, care
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 47
nu numai va crea propriul cmp de unde, dar pe dea-
supra va fi noul meu popas n acest periplu ondulatoriu
ce la infinit. De oriunde ncepe
periplul voi mai devreme sau mai trziu ntr-un
stadiu identic cu cel din care amplecat, traseul
de mine, ca observator privilegiat al valurilor de pe lac,
petrecndu-se mereu n cerc. Dar oare e vorba de cercul
de observator n cadrul cercurilor ondulatorii
sau de modul circular n care de si se
aceste cercuri? Cu alte cuvinte, e vo;ba de' ceea ce
observatorul care se purtat de fronturile de sau
de ceea ce se petrece n realitate n absenta obser-
vator? univoc: Pentru chiarse
se un traseu circular, obser-
vatorul descrie ceea ce chiar Chiar si n absenta unui
observator (omul), fronturl1e de vedea de
lor ondulatoriu.
ne nchipuim acum lacul nu e lac, ci o ntindere
de ape, ne mai nchipuim pietrele sau
de ploaie ce la nceput pe apei
nu cad de undeva din afara apei, de undeva "de sus" sau
"de jos", ci sunt acolo, de la bun nceput, n ntinderea
de ape n care se se se
nasc se sting toate cercurile. la ntrebarea de
tip teologic teleologic: "Cine piatra n n-
trebare ce presupune unui creator ce un
scop prin aruncarea pietrei, va fi: "Apa
n haosul ei originar, este cea care piatra." Noica
nu are o viziune potrivit lumea
aceasta are un sens, el trebuie fie existent de la bun
nceput. La Noica, sensul apare n interiorul lumii o
cu devenirea lumii, o cu expansi-
unea cercurilor, tocmai de aceea sensul acesta nu e unul
dat dinainte imuabil, ci unul local de aceea, unul
48 ONTOLOGIA LUI NOICA
relativ, un sens care, tot de straniu cum a tot .
de repede poate La Noica, n ea
nu are nici un sens, dar ea poate, acolo unde apare, dea
unul individuale (focarelor). Ceea ce
numai la' nivelul individuale se poate vorbi
de un sens propriu-zis, fiind absurd te ntrebi care e
sensul fiintei cum tot att de absurd este te ntrebi-care , ,
este sensul universului. Despre sens nu se poate vorbi
dect acolo unde am de-a face cu ceva care este indivi-
dual, n vreme ce universul ca ntreg, sau ca
nefiind ceva individual, nu poate fi vizat de o ntrebare
privitoare la sens. "Sensul la Noica, este o expre-
sie sens.
ne nchipuim, n continuare, "lacul" nostru are
la nceput o stare cea n care primele 'cercuri fie
nu au fie nu au ajuns se intersecteze.
O asemenea va fi precum o ntindere netulbu-.
a unei ape n care valurile nu au sau,
au ele nu au nceput se intersecteze.
O asemenea stare este de Noica haos.
analogia cu lacul, e greu de intuit de ce o
a apei poate fi una de vreme ce mInIC
nu este acolo care tulbure neclintirea o
ntr-o stare de dezordine. De fapt acolo o dezordine
a ceva, o dezordine a ncepu-
turilor, iar faptul valurile lipsesc la nceput nu
pentru unui echilibru sau a ordini
piente. Precizarea ce se impune este ordmea la NOica
nu are sens dect n raport cu lucrurile individuale, n uni-
vers existnd atta ordine cte individuale
n el. Dezordine de fapt lipsa
individuale, iar n haos, cu ceva,
acel ceva este individualul. Dar nu anticipez. Haosul
este, el este din ceva, din apa
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 49
de valuri sau din valurile aflate la nceputul
lor, nici apa nici valurile neavnd chip indi-
vidual. Din haos vor treptat cercurile ce vor intra
n cu altele spre a da indivi-
duale.
n fine, ne nchipuim lacul nostru nu numai nu
e un lac, dar pe deasupra nu are nici Eprecum un
cmp margini contur, din unde aflate
n propagare, dar unde nu li se
poate depista o Ele sunt dintotdeauna,
pretutindeni n toate a avea
un sens prestabilit, dar ajungnd, prin intersectarea lor,
dea unor puncte aflate n care, abia
ele, vor ceea ce numim un sens.
n acest punct, nevoia unei intuitive
se impune de la sine. reprezentare este chiar vizi-
unea a lui Noica, o viziune pe care o pot
grafic astfel:
G
G
1
D-uri G
Cele trei cercuri trei fronturi de care
s-au intersectat. Am ales trei cercuri nu mai multe pen-
tru a nu desenul mod care ar ngreuna n-
viziunii lui Noica. (In fond, puteam
chiar numai cercuri aflate n de intersec-
tare, dar mai de este cu pentru
50 ONTOLOGIA LUI NOICA
atunci nu am mai avea nici o intersectare. Un singur cerc .
nu nimic, el, prin sine, nu poate
o intersectare vreme nu amun alt cerc cu pot
intersecta. Singura posibilitate ar fi gndesc cercul
initial se dnd unei replici a lui, ur-
marea fiind cercul n cu propria lui
iar din o realitate
Numai o asemenea viziune ar gndi
ca fiind de la bun nceput, or la Noica nu este
ab initio, ci ea se face pe parcurs, ceea ce cercul
ultim, totalizator, se la prin simpla circum-
scriere a tuturor cercurilor. La nceput nu amdect haosul
si elementele originare, dar n nici un caz ca
Dar aici, n punctul unde ne noi, nu
telor din haos ne CI redarea cat mal
a viziunii lui Noica, nu trebuie uitat, a
un lucru face o imagine despre el.)
Spuneam punctele de .ale vo..r
deveni ele nsele focare ce vor emana noi fronturi de unda,
noi cercuri. e viziune prin
prisma teoriei fizice despre ea este
una undele nu dau pnn
lor, unor noi focare, ci n punctele lor de -
numite n "noduri" IIventre" - lor se
poate compune sau contrapune att, ca aceste
puncte la rndullor. unde. D:r
aici nu corectitudinea a VIZIUn1llul NOIcaconteaza,
ci modul n care Noica construit n sub
sugestia unei idei de sorginte o viziune cvasi-meta-
asupra lumii.
Am putea foarte bine, pe desenul acesta,
al patrulea cerc care le circumscrie pe celelalte trei
care reprezinte cercul ca Despre acest cerc
tot ceea ce ptrtern spune este ceea ce spune
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 51
Noica: este un cerc (o a este
pretutindeni iar centrul Un asemenea cerc, cum
spuneam mai sus, nu de la nceput, ci el e rezul-
tatul final al tuturor celorlaltor cercuri. Neavnd
centru, cercul va putea avea centre,
iar aceste centre nu vor fi nimic altceva dect individua-
lurile, nodurile de ale cercurilor nscrise
n cercul Acumpoate se mai bine de ce spu-
neam nu ordine dect acolo unde avem de-a face
cu un individual: orice ordine cere un centru n jurul
se configureze ceva care, tocmai pentru este confi-
gurat, este n ordine. Unde centrul ordinii
de a se cristaliza ea. cum nu crista-
lizare focare de cristalizare, tot nu ordine
centre de ordine.
Cele trei cercuri intersectate vor reprezenta atunci trei
ipostaze ale secunde (elementul). cumcercul
nu are un centru, nici cercurile elementelor nu vor
avea unul. a jargonului noician
.este pe acest desen prin 1, D G (indivi-
dual, general). trei termeni - 1, D,
G - din chiar locul pe care ei l
n desenul anterior, ceea ce
pe care le voi da acestor termeni nu fac dect n
cuvinte ceea ce imaginea de mai sus spune deja cu-
vinte. Pentru ca fie trebuie ca desenul
de mai sus fie privit n ca un proces ce se pe-
trece de-a lungul a mai multor

I-ul (individualul) este orice punct aflat la
a cel cercuri (nod de care, n
mod obligatoriu, trebuie un MI (mediu intern).
27 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 206.
52 ONTOLOGIA LUI NOICA
Individualul are ntotdeauna un contur (o .
este perceptibil are
D-ul este o entitate oriunde n ca-
drul desenului, fie n afara nodurilor de fie n
nodurile de a cercurilor care, tot n mod obli-
gatoriu, nu are un MI (mediu intern).
G-ul (generalul) este orice cerc privit n sine, n afara
cu un alt cerc. Generalul este termenul
complementar individualului se ca un
contradictoriu de individual, este cum ffi-
dividualul nu este. generalul nu are un contur,
nu este perceptibil prin nu are (nu
pune mna pe el strigi "este!") (Noica, n Tra-
tatul de ontologie, spune elementul are
.
Neajunsul major al desenului nostru este generalu-
rile sunt figurate ele nsele prin cercuri. Or, cercul este o
cu o foarte caz n care, avnd un con-
tur foarte clar delimitat, cercul este el un indivi-
dual, ceea ce am definit generalul ca
ceva contur, de reprezentat l-amreprezentat ca pe un
individual. atunci, pentru a evita confundare
a generalului cu individualul pentru a posibi-
litatea unei ilicite ntre 1 G, trebuie ne
amintim unda se mereu, neavnd o sta-
n este vorba de o care, fiind,
nu este propriu-zis o ci un orizont, o
care nu de ce, desenul acesta
foarte fidel mecanismul dialecticii noiciene, el
are marele neajuns de a prezenta elementele ca avnd un
contur. Neajunsul poate fi gndimelemen-
tul ca un cmp limite aflat n cu altele.
desenul un mecanism a-l putea
reda ntocmai. ne acum: Cum se poate ca
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LU!\1I1 53
din a nelimitate ceva limi-
tat?, un ar fi: Tot cum din intlnirea a
o Noica de
n cadrul elementului, dar de care nu l
la propriu, ele nefiind limite
Spuneam 11U pot fi dect de-
senul este gndit n Descrierea a retelei
de cercuri, e fie ca un proces n mai multe
trepte, astfel:
Pasull. Etapa n care generalurile nu au dat nas-
tere, prin intersectarea lor, unor individualuri. Este etapa
elementelor
A
originare privite n sine, etapa haosului.
2. In urma a sau mai multe ge-
neraluri, lUl nod de care este chiar indi-
vidualul. Individualul din mbinarea determinatiilor
specifice elementelor care s-au Ceea ce caracteri-
n este el are deja un
contur bine delimitat. Avnd un astfel de contur, el este
perceptibil, avnd o Deoarece are
un contur, o n de li-
se poate distinge ceea ce este exterior individualului
ceea ce este interior lui. Numai interioritate
a lui este chiar "carnea" individualului, materia din care
este constituit, setul de determina constitutive lui. Altfel
28 "n generalul pe care l elementele originare se
produc astfel Nu limitezi si delimitezi litnitatul asadar
ci aduci n a generalului: Spre
deosebire de care delimitatia este
Ac.easta est.e generalului, n timp ar fi
epitaful iScrieori. .., p. 491) idee o n Tratat ... ,
p. 364: elementul este o de limitatie nefiind
orice nu v?rbire, cumerosul nu' e
dar este o ce nu Oricare din distribuirile lui este
dincolo de lucru este ce este, pe cnd o parte
dintr-un element este ea msasi, plus tot ce elementul n el."
54 ONTOLOGIA LUI NOICA
spus, individualul are ceva ce este interior n raport .
cu exteriorul, el nu are un mediu intern.
distinctie dintre ceea ce este interior unui individ si me-
,
,
diullui intern, nu amputea explica de ce nu toate indivi-
dualurile sunt logice.
Pasul 3. O individualul configurat ntr-o
etapa n care individualul
specifice elementelor din
a rezultat. nu numai elementare
carnea individualului, "trupul" lui, dar n plus,
n unele cazuri, ele pot da unui "suflet", unei vibra-
unei oscila interne acelui individual.
acestei este n individual, va lua
un mediu intern, iar acesta va fi noul general rezultat din
interiorizarea specifice elementelor. (Intui-
tiv, mediul intern al individualului este lui
lui, acea va
putea el fie un focar de noi unde.) Rolul acestui
general care este intern e de C} mpinge individualul se
mediul exterior lui unde,
dea noi). Generalul interior este precum
o lege individualului el nu poate fi confundat
cu generalurile elementare din afara individualului. n
concluzie, etapa a doua corespunde trecerii mediului ex-
tern n mediul intern. Anticipnd, aceasta este etapa silo-
gismului.
Pasul 4. Individualul, nzestrat acumcu un mediu in-
tern, are de a emite unde, iar emiterea lor va echi-
vala cu deschiderea individualului generalurile din
a a rezultat. "deschidere"
aici undele ce din individual spre a se ntlni cu un-
dele elementare atunci, n mod simetric, se poate
spune "nchiderea" generalu-
rilor spre a da unui individual. Generalurile se
V1ZI U NEA LUI NOI C A AS U P R ALUMII 55
nchid, individualurile se deschid. Generalurile se
se Sau mai explicit: Gene-
ralurile n noduri de individualurile
(nodurile) se generalurile din care au
provenit. Sau, anticipnd: elementul se dnd
modelului ontologic aflat n modelul
ontologic se elementul din a
a rezultat. Aceasta este etapa trecerii mediului intern
n etapa silogismului.
mcercarea de a prinde ambele etape n-
tr-o l-a dus pe Noica la ideea syna-
lethismului. Synaletlusmnl din Scrisori despre logica lui
ljermes dialecticii tematice n patru timpi din
Incercare asuprafilozofiei Deschizndu-se
exterior, individualul logic emite unde, si deter-
aceste determina un cmp n raza
ruta pot mtra alte individualuri. aceste individualuri
n ritmul impus de noul cmp al
individualului Iogi-, atunci acest cmp va deveni un nou'
care va fi interiorizat de celelalte individualuri.
Dm primul individual va da legea celor-
mdIvIdua.luri, amprenta asupra lor
regimul de De Soarele, n
s-:stemul s?lar, compartamentuI planetelor prin
campullmgravitauonal. (Exemplul predilect al lui Noica
provenea din lumea omului: geniul.
29
) sursa noului
29 " .
exceptionalul omenescului (dar care ar trebui fie re-
un om, care nu a prin a avea un dram de geniu,
prin a fi un element pentru un sens de o va-
loare un prototip uman,
adevarat. se nu att prin lui
fi produse, cat pnn puterea sa de iradiere modelare, prin
pe care l la astfel nct oamenii
sunt mal dect.o ei devin un principiu de
deontolcgie, Humamtas, 1998, p. 349.) idee apare
56 ONTOLOGIA LUI NOICA
cmp de determina este un individual nu .
cmpul este el un individual. Orice reductie-
n modul de a celor trei momente - 1,
D, G - va da unor ilicite ntre aceste
momente consecinta fiind fie o confundare a lor,
, ,
n care nu se va mai despre ce vorbim, fie
unei gndiri sofistice n care substituirea unui moment
prin altul sau postularea unei ntre un moment
altul va depinde de ideea pe care vrei o demonstrezi.
Tocmai de aceea reprezentarea a celor trei cercuri
este ea rolul unui factor de
mpiedicndu-te confunzi termenii.
. O este obligatorie. Avorbi la
singular despre un element care unui indivi-
dual, sau despre un general care se este
o folosire improprie a termenilor, Se vede foarte bine
un singur general nu poate da la nimic, cu att mai
unui individual. Ca dea unui individual,
ca el fie un individual, generalul trebuie
se cel cu un alt general. De aceea, corect
riguros vorbind, generalurile, prin
individualuri; elementele, prin
lucruri individuale. Folosirea acestor termeni la singular,
mult discursul, are darul
de a introduce o confuzie s-ar putea crede
un singur element, cu de la sine putere, se poate indivi-
dualiza, ceea ce este cu vreme este singur,
elementul se ntr-o expansiune, nefiind
n Scrisori... , p. 442: "ndefinitiv, s-a numit geniu o genia-
litate a naturii o surprindem) tocmai cel care prescrie
alte legi, a ni se spune ntotdeauna geniul s-a din sub-
mediului extern, pe care l-a n mediu intern,
ntr-o att de nct a prin a face din sine
un mediu extern pentru alte
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 57
nimic care n dilatarea n
nefiind nimic care se contracte.
apare numai la ntlnirea cu un alt element. Avem aici de-a
face cu .un principiu al sui generis: elementul s-ar
dilata la o nu i-ar frna expansiunea,
silindu-l se contracte se ntr-un punct.)
Adoua ce se impune este
atta vreme ct vorbim despre general sau individual
despre care general despre care individual
este vorba, discursului noician este
Cu alte cuvinte, avem mai multe feluri de general mai
multe feluri de individual, tot astfel precum avem mai
multe feluri de
trei feluri de generaluri: cel elementar (generalul
concret sau generalul exterior, pe care l notez cu Ge), cel
interior individualului (generalul interior, notat cu Ci)
cel statistic (generalul abstract, clasa din indivi-
dualuri statistice, individualul universalizat - de
romnii" "romnul" n genere, dar
romnii" (generalul abstract) nu de fapt
"poporul romn" (elementul romnesc).
feluri de individualuri: cel logic cel sta-
tistic. Principiul de la Noica astfel: Pentru
ca un individual este nevoia de a cel
generaluri.
3o
ambele tipuri de individua-
luri din unor generaluri, deosebirea
dintre ele este cel logic are un mediu intern, n vreme
30 "Suntem anume, ca individuale, la o de
generaluri, iar individualul acesta, pretins inefabil, nu este dect
punctul exact al (Scrisori .. 0' Humanitas, 1998,
p. 432.) Sau, n carte la p. 427: "Dar cultura pare
arate logicianului care este statutul individualului: este de a fi n
fond o mpachetare de generaluri. Individualul este locul lor de
in
58 ONTOLOGIA LUI NOICA
ce cel statistic nu are un mediu intern. Ceea ce
trecerea mediului extern n cel intern invers nu are
loc dect n cazul I-ului logic. Ceea ce indivi-
dualullogic este tensiunea dintre mediul intern mediul
extern, permanenta dintre cele medii.
Un individual logic are astfel o limita n
el este a medii, a genera-
luri, unul exterior (Ce) unul interior (Gi).3
1
putem
scrie: Ge-I-Gi, schema aceasta individualul
este a generaluri. Pe desenul anterior,gene-
ralul interior nu este desenat, dar orientate
individual acolo e vorba de o interiorizare
aunor medii externe n individual.
feluri de determinatii: ale elementului si , ,
ale individualului, indiferent e vorba de unul logic sau
statistic. elementului trec din exterioritatea
I-ului n intimitatea lui, formnd acolo un general interior,
Prin urmare, avem un domeniu extraindividual unul
31 "Dar individualul este att de pentru
atunci ceanume se poate numi individual? O realitate cu limi-
nu poate fi un individual, orice lucru, proces ori
aspect al realului are o limita din este o unitate, privit
fiind tot din O are ea o unitate, n perspec-
Dar piatra n-are unitate Vom privi atunci indivi-
dualul drept acea realitate ce o n tensiune,
o unitate n o alta E drept, un mecanism are
o unitate, una n o alta toate obiectele
tehnicii sau produsele omului sunt o are unitate n
si Numai toate acestea nu stau sub o tensiune
(pot fi fier mort, zid mort); au stat doar sub tensiunea
omului o asemenea tensiune, tehnica
o realitate de ba chiar produsele artei devin
El se prefac n rebut de (piese de muzeu). Individualul
cel mai pregnant care a fascinat ntotdeauna, cu promisiunea de
din el, a fie organismul:" (Tratat deontologie, Huma-
nitas, 1998, p. 262.)
VIZIUNEA LUI NOICA A'SUPRA LUMII 59
intraindividual, determina putnd fi fie ale ge-
neralului elementar, fie ale individualului. Combinarea
n interiorul individualului vor putea da
unor determina cAu totul noi, care nu existau
la individualului. Inplus, individualul, sub impe-
riul generalului din interiorul lui, poate da,
cu totul cu totul noi, nu le corespunde
nimic la nivelul elementelor. constituie
un la ntrebarea "Cum e cu ceva nou?".
A treia pe care am
dat-o individualului se numai la individualul pro-
priu-zis, la cel logic. In mai toate locurile, Noica, cnd
de individual iTratatul de ontologie, Sentimentul
romnesc la maladii ale spiritului contemporan),
are n vedere, n mod implicit, individualul logic nu pe
cel statistic. Singura carte n care statistic/logic
este explicit este Scrisori despre logica lui Hermes,
unde Noica, atunci cnd are n vedere individualul sta-
tistic, are precizeze acest lucru.
Una dintre pe care le are de nfruntat exe-
getul operei lui Noica este aceea de a deduce din context
la care dintre felurile de general, individual
se Noica. Voi reveni mai trziu asupra acestei difi-

A patra Modul n care am
definit (ceea ce nu are un mediu intern) face
, ca orice individual, n n care nu este unul logic,
fi privit ca o Asta toate
individualurile statistice pot fi gndite ca ale
Unui individual logic. Dar individualul statistic este
nu cumva regimul
ontic al individualului, ea avnd contur, fiind
avnd Cheia n raportul cu
I-ullogic. Numai n raport cu un individual logic, cel
60 ONTOLOGIA LUI NOICA
statistic poate avea statut ?e determina teJ:1'""
nicii n raport cu omul)32. In schimb, .
privesc individualul logic n raport cu
mai pot spune I-ullogic este o a l-ului
statistic. Cu alte cuvinte, individualul statistic este deter-.
minatie a unuia logic, dar nu orice este un
individual statistic. ar fi atunci ar
fi ntotdeauna un individual. Numai nu
este ea un individual, ba mai mult ea poate exista
foarte bine un suport individual.P Aici apare una
dintre premisele antropologice ale gndirii
lui Noica: Singurul individual despre care se poate spune
este cu logic, are un mediu intern, este
omul. n raport cu omul, orice individual statistic o
determinatie a omului, omul nu este la rndul lui o
determinatie a individualurilor statistice care i
lumea. este dinspre om
32 Ce aduce nou cibernetica de tehnica ni se
pare ;fi individualul, intern. <?biectele tehnicii aveau
propriu-zis un caracter intern.
Cibernetica individuale, ntocmai organismelor;
ce din ce le trebuie, se se
(Scrisori despre logica lui Hermes, p. 495,
33 "Ontologic, o lume de simple este
n orice caz, poate fi ca o lume (de la haosul
n real sau gndire, la "elementul"
sau unul modern, cum ar fi cmpurile electromagnetice). [.:.]
singure pot avea efectiv o
ca n presupusa suntem m
acest element originar, pot legi de
individual general care dea subsistemului:
suntem ntr-un nceput de " (Scrisori .. o, P: 572.) Iar Tra-
tat... , p. 342: "Cum libere cateva
exemple: ca energie, care poate deveni ca care poate
da vii; ca spirit al unei lumi, ce poate da exemplare. ale
teia; ca vorbire, ce se poate nchide ntr-o ca logos
litate, ce se nchide n
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 61
lucruri nu invers. n Tratat .. o n Scrisori despre. <:
o realitate pe care Noica o va privi ca pe un indivi-
dual propriu-zis va fi organismul animal.
ntotdeauna cnd vorbesc despre o determina trebuie
ntreb invariabil a cui este sau n ra-
port cu ce anume este cu
determina O determina n sine,
de orice individual sau de orice general, nu are
nici un sens. Altfel spus, trebuie fie
ca un cmp, fie ca un punct. de ce
se disting trei variante, de fapt variante principale
dintre care una se mparte n subvariante. Determi-
este fie a generalului, fie a individualului, ea mpru-
mutnd, caz, regimul ontic al pe care o
este cnd este
a generalului este cnd este a individualului.
Cnd ea este nu are contur, nu este
nu are n acest caz, determi-
sau, mai corect spus, (ntruct o
nu nimic) sunt de
ale universului. Sunt precum particulele elementare din
mecanica simple cuante de energie, dispuse n
cadrul unor cmpuri materiale contur consis-
Cuante de energie fiind, ele sunt unde ce se
peste tot, intrnd n individuale,
ca ele nsele, ca unde ce sunt, un chip
individual. (Nimeni nu a o o de energie
sau o Nimeni nu a un electron,
un foton sau un graviton. Unda nu este un individual, cum
nici universul n ntregul lui nu este unul.)
este o care, propagndu-se, un cmp. n inte-
riorul cmpului, punctele sunt locali prin care
undele trec mereu. Unda punctele, ca ea n-
fie un punct. Generalul elementar (elementul) este
62 ONTOLOGIA LUI NOICA
cmpul ea, unda, i prin necontenita ei .
propagare. Cmpul este o succesiune de unde sau,
spus, generalul concret este un flux de In
acest caz, deosebirea clintre general este cea
dintre rezultatul al agentul
Cea care se este unda, rezultatul acestei propa-
este cmpul. Cea care se pretutindeni este
rezultatul fiind generalul concret
(elementul). Dar unda nu se ntr-un de
dinainte dat, ci ea, unda, deplasndu-se, prin
chiar deplasare, propriu. Materia
deplasndu-se,
iar acest este chiar cmpul, generalul. Prin
urmare, generalul este expresia a
(Individualul este un punct de a mai multor
unde, este o generalul este un cmp
creat de deplasarea uneia sau a mai multor unde.)
n schimb, cnd n unui
individual, ea este are conturul pe care
i-l individualul este prin intermediul
individualului. Cumspuneam, sunt
mizile de ale universului, ele intrnd n
general individual. La orice indi-
vidual este un de condensate ntr-un
punct. da la o parte ce n
tuirea unui individual, din el nu ar mai nimic.
Criteriul care stabilesc e a genera-
lului sau a individualului este unul strict Generalul
nu are o n individualul are una. Generalul
e un cmp, individualul este un punct aflat la
unor cmpuri. cum este de n
afara sau n interiorul punctului, ea este cnd
cnd Dar intrnd n G-ului sau
I-ului, rolul de liant ntre
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 63
1 G. Ceea ce trece de la G la 1 invers sunt numai deter-
trecere pe care Noica o
Varianta n care este a individualului
duie subvariante.I) varianta - determi-
este individualului, indiferent este
vorba de unul logic sau unul statistic; 2) varianta
- din momentul n care pun n raport un individual
logic cu unul statistic, cel de-al doilea poate fi privit ca o
determina a celui clinti,dar nu invers. vari-
nu apare dect n lumea omului (premisa antropolo-
toate lucrurile din lumea omului sunt
pe care omul le Cea de-a doua este
de Noica n maladii ale spiritului contemporan.
A cincea S-ar putea crede
distingnd trei feluri de generaluri, genera-
lului nu mai este n cazul generalului interior.
singurul caz n care generalul un contur este cel al
generalului care este interior individualului logic. Numai
acest contur nu este al generalului, ci al individualului
el i-a dat Elementul, neavnd o pro-
prie, poate lua forma individual n care s-a insi-
nuat. De la elementele presocraticilor,
apeironul anaximandric ia forma (limita) indivi-
duale n a intrat. Sau aerul lui Anaximene
- aerul nu are n sine un contur, dar poate lua conturul in-
cintei n care se o un balon sau un recipient.
Apa lui Thales: apa nu are o proprie, dar poate lua
forma paharului n care o torni. Forma nu e a apei din
pahar, ci a paharului, Pentru paharul are o n
de acea pot distinge ceea ce este n afara
paharului. Dar interiorul paharului nu e
totuna cu mediul lui intern. Paharul are un interior chiar
atunci cnd e gol, dar pentru a avea un mediu intern
trebuie torn ceva n el: apa. analogia, apa e
64 ONTOLOGIA LUI NOICA
mediul intern al paharului, cumapa e altceva dect,
paharul n care se tot generalul din interiorul in-
dividualului este altceva dect individualul. Nu se poate
stabili o identitate ntre generalul interior individualului
si individualul respectiv. Generalul general chiar .
ce s-a ntruchipat, prin cu
luri, ntr-o realitate Deosebirea dmtre indivi-
dualul statistic individualul logic este cea dintre paharul
gol paharul plin cu Paharul gol este unul printre
alte pahare, o u; ce pa-
harul plin o identitate pe care da pe
care l are, putnd fi pahar cu cu vmsau cu ulei ..
analogia dintre paharul plin
foarte bine regimul al f-ului Iogic
n cu cel statistic, este una ca
paharul plin fie cu un 1 a: c.a apa
din el determine "comportamentul , dictndu-i,
menea unei legi atitudinea Pentru
asta paharul ar trebuie fie viu, o pro-
prie de mediu fie el un subiect care aJunge
exercite o asupra mediului din care face parte.
Numai lucrul acesta nu se dect la nivel or-
ganic. Cum spuneam mai sus, pentru
de individual logic organismul VIU mal ales,
omul. n cazul alt individual ce nu lumii
organice, de a-i demonstra me-
diu intern, a unei legi interne, va fi Cu alte
cuvinte, Noica a vrut capete o teorie a
valabilitate lumea, nu a
dect o ce poate fi lumii organice.
mult chiar, din lumea numai lumea
omului se supune dificultate acestei scheme. Do-
vada tocmai n dintre individualul statistic
cel logic.
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 65
Noica, spunnd totul se petrece n cerc, are cu
dere n vedere traseul ciclicreprezentat de element, indivi-
dualul statistic, individualul logic element. Acest
traseu cuprinde patru stadii: 1) elementele care plutesc
libere, nainte de a se - nainte dea se nchide _
ntr-un nod (arheii lui Eminescu, fluizii sau mu-
mele din Faust); 2) elementele senchid ntr-un punct (indivi-
dualul statistic); 3) punctul prin interiorizarea
mediului extern (al elementelor), un mediu intern,
un general intern (stadiul individualului logic); 4) indi-
vidualullogic sedeschide cu mediul lui intern cu tot
elementele din care a provenit. Acest proces reprezentat
a patru etape este chiar dialectica
synalethismul. n varianta de mai sus, synalethismul
geneza individualurilor (synalethismul genezei
I-urilor). 2) 3) descriu individualului
apoi, a unui general n interiorul individualului.
a unui I-G din unor cmpuri de D-uri
'mai este de Noica drept o scindare a unui ele-
ment n din care nu a fost Un
cmp de D-uri un general concret) se
cu altele se n 1 n G, pentru G-ul este
interior I-ului, rezultatul este un I-G. Aici se prefi-
viitoarea teorie despre holomer din Scrisori despre
logica lui Hermes. Individualul este ntru generalul pe care
l n interiorul lui, se n orizontul acestui
general interior din cuplarea lor, din sinteza individua-
lului cu generalul propriu, el se va putea deschide spre
elementele din care a provenit. individualul se des-
chide generalul exterior, el se n orizontul inte-
rior al generalului propriu. Din nou ntlnim ideea unui
individual ca a orizonturi: UllUI ex-
terior, altul interior. individualul
nu ar avea nici o afinitate de generalul exterior
66 ONTOLOGIA LUI NOICA
atunci nu s-ar putea deschide el. Aici se germe- .
nele sclipitoarei pe care Noica o categorii-
lor kantiene n incercare asuprafilozofiei (Pentru
ca categorii se rezulte din ele cea
de-a treia categorie este nevoie ca cea de-a treia le pre-
pe primele - ceea ce pentru ca indi-
vidualul generalul interior (Gi) se cupleze eficient
spre a se deschide elemente, trebuie ca elementele
le le dea prin propria lor ncru-
scindare. Un individual lipsit de orizont interior
este un individual statistic. El nu se deschide deloc, nici
nici n fiind astfel o entitate Re-
prezentarea procesului dialectic poate fi n felurite
variante, folosind termeni pentru desemnarea celor
patru stadii. Dar indiferent de termenii prima
de la care se trebuie fie la
tul Plec de la element si ntorc la el.
, ,
Asupra acestui gnd, individualul este de fapt in-
o generaluri, voi reveni deseori n
lucrare. Iar indic statutul exterior sau interior al gene-
ralului n printr-o (Ge - general exte-
rior Gi - general interior), lucru l pot face n
cazul atunci, care de
Ge vor fi De exterioare), iar cele care de
Gi vor fi Oi interioare). n felul acesta, indivi-
dualul, ca a lumi intra-
poate fi schematic ca mai nainte:
Ge-I-Gi sau, introducnd Ge-De-I-Di-Gi.
este forma a schemei obis-
, ,
nuite I-D-G, avantajul ei fiind acela precis locul
de mijloc al individualului, fixnd exact statutul de interi-
oritate sau exterioritate al generalului n n forma
ei e un alt mod de a prezenta
algoritmul tematic.
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 67
cteva exemple de algoritm date de Noica: _
- - - devenire - devenire ntru fi-
- (ambele scheme apar n ncercare asuprafilo-
zofiei - mediu extern - mediu intern-
(schema apare n Scrisori despre logica lui Hermes).
In Tratatul deontologie, o de acest fel
nu apare, dar ea este implicit n cele trei ipostaze
ale ca elementul, individualul. Dar aici
schema care este n subsidiar peste tot este: ele-
ment tema) - individual statistic (devenirea,
antitema) - individual logic (modelul ontologic, de-
venirea ntru teza) - element
tema cu ajutorul
momentelor contradictorii 1 G, astfel: generalul
elementar - individualul statistic - individualul logic _
generalul elementar.
n schimb, algoritmul tetradic nu poate fi aplicat asupra
ca deoarece ea nu e punct de plecare, ci re-
zultat totalizator, din strngerea a tuturor
elementelor. Repet ca nu e dina-
inte, ci se face mereu, cum sensul nu e dat dinainte,
ci se face apoi dispare. Ceea ce n schimb e dat dinainte
sunt haosul elementele originare.
Schema a dialecticii tematice este
dintr-o de patru etape, de un algo-
ritm n care ordinea este Nu sari
peste un pas, scurtcircuitnd schema, pierzi pu-
de a explica mecanismul prin care iau reali-
individuale. n fond, asta propusese Noica:
explice cum anume iau de-o
34 "n sentimentul romnesc al sunt prinse ei
de-o Lumea este din asemenea Tot ce s-a n-
truchipat este individual, supunndu-se devenirii
(Sentimentul romnesc al Humanitas, 1996, p. 71.)
68 ONTOLOGIA LUI NOICA
Dar, geneza individualului prin ,
o ceea ce nu poate explica
Noica este geneza elementelor. Cumapar elementele?
din ce apar ele? Din haos? Sau din ca voi
spun haosul, care este stadiul
originar al lumii, este conceptul cel mai greu de
la Noica. Cum tot att de greu de este cum seface
trecerea de la haosul originar la elementele originare (Noica
trei elemente originare, necreate: cmpurile
materiei, Cumse trece de la dezordine
la ordine? De vreme ce aceste elemente sunt originare, ele
sunt de la bun nceput, ceea ce ele sunt co-ori-
ginare haosului. Numai e greu de crezut determina-
existau n haosul originar. Ceea ce
sunt elemente originare nu-
mai n raport cu nu cu haosul originar.
o voi atinge n hao-.
sului din capitolul despre Tratatul de ontologie.
Revenind, scurtcircuitarea algoritmului tetradic
nu este este n schimb, schimbarea
punctului de plecare n acest algoritm. Cu alte cuvinte,
pleca de oriunde, tot n punctul de plecare vei ajunge
la ceea ce succesiunea
este obligatorie, nceputul succesiunii poate fi reprezentat
de oricare din cei patru Dar, o ales pasul, succe-
siunea se va de la sine, de a te abate
de la ea sau de a-i oculta vreun pas. Prin urmare, pot pleca
de la individual logic - element - individual statistic - in-
dividuallogic, sau pot pleca de la individual statistic-
individual logic - element - individual statistic. Succesiu-
nea nu se vreme algoritmul tetradic
ca fie o expansiune
de o fie o de o expansiune.
Algoritmul acesta cu un picior metric de
VlZIUNEA LUI NOlC A AS U P RA LUMII 69
silabe, care este repetat de ori. cum
..acce.ntul silabei corespunde sau expan-
siunu, VOI avea de-a face cu o
n picior trohaic (prima a doua neaccen-
sau n picior iambic (prima a
doua
Acestea fiind spuse, facem un provizoriu. Ce
am de fapt acum? Am o reprezen-
coincide cu viziunea lui Noica asupra
lumii: am o terminologie care descrie vizi-
une; n al treilea rnd, am un mecanism invariabil
ce descrie lumii pe baza intuitive
a Noica; acest mecanism este un algoritm conceptual
de tip tetradic, din patru termeni (de fapt din trei,
cu repetarea la a celui dinti termen); algoritmul
conceptual descrie un proces reprezentat de o succesiune
succesiune pe care Noica o numeste cnd dialec-
cnd synalethism. Algoritmul acesta are o
doar n n care l asociez mereu cu
a lui Noica. Noica extras algo-
ritmul din reprezentare a
posteriori conceptele, pe baza '
Altfel, totul ar o un soi de
manie din iluzia scheme pot
fi elaborate n aer apoi aplicate cu succes Noica
nu brodat terminologia ntr-un laborator imponde-
rabil al ca se ntrebe apoi terminologia aceea
corespunde la ceva n realitate, el nu a gndit in vitro niste
raporturi logice pentru ca apoi
prin aplicarea lor in vivo, dar nici nu a procedat
mvers, cercetnd realitatea prin din
cazuri particulare o a el a pro-
cedat altfel, iar cnd spun "altfel" s-ar putea crede modul
de gndire al lui Noica e unul singular n lumea filozofilor.
70 ONTOLOGIA LUI NOICA
Nu, Noica a gndit ca filozofii, sisific .
capete o reprezentare cu privire la lume, repre-
zentare pe care apoi a descris-o ntr-un jargon a aplicat-o
mai mult sau mai corect asupra din
lume. Asta a Noica, ca el au filo-
zofii care au cu de a avea o idee proprie. Ideea
lui Noica n reprezentarea lui despre lume, n schema
I-D-Gsi n cea Ge-De-I-Di-Gi (pe
care' o analizez n capitolul despre Scrisori despre
logica lui Hermes) n algoritmul ce surprinde structura
a acestei lumi. Din toate aceste trei
componente, cea mai este reprezentarea intui-
ea, celelalte componente nu au nici o sem-
nificatie.
Spuneam n "Cuvnt nainte" nu o gndire
a formelor goale, o gndire i-ai desco-
perit principiile, fii sigur aceea vei gndi corect .
n orice Principiile logice - identitate, contra-
dictie tert exclus si ratiune - nu sunt un pana-
,', "
ceu care ar putea oferi a priori la orice
prin manipularea unor concepte le-ai stabilit deja
raporturile dintre ele, asta chiar mai nainte de a fi apucat
le aplici nu se acest lucru, atunci
identitatea pe care
Noica le propune ca variante ale primelor principii
din pot simple scomeli. Dar din momentul
n care identitatea uni-
n cadrul viziunii lui Noica, aceste expresii nce-
de a mai fi simple scomeli. Ele raporturile
ce apar n cadrul algoritmului tetradic, iar rostul lor este
de a descrie geneza individualurilor. Att nimic mai mult.
n afara genezei unui individual, n afara nodului
rezultat din unor generaluri, identitatea uni-
sunt expresii sens.
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 71
ncercarea de a desprinde aceste raporturi de cadrul intu-
itiv al viziunii lui Noica spre a le ipostazia n reguli uni-
versal valabile ale gndirii sau ale nupoate fi
dect un Rezultatul va consta n formule lipsite de con-
intuitiv a aplicare va duce la o gndire
.Exemplul cel mai de cum jongla sofistic
cu concepte lipsite de orice intuitiv este cel al lui
Hegel. Gnditorul german desprinde o a vala-
bilitate era strict la cazul particular al celor
oglinzi care se una n alta apoi
asupra perechi de termeni ba chiar
mai mult, el extinde procedeu asupra
'particulare concrete din lume, punnd n seama
un comportament de reflectare care nu
este de fapt de n ea. Realitatea nu are pretutindeni
o ca cea de Hegel
n exemplul optic al oglinzilor, ba chiar o asimetrie
n snul naturii n lumea omului, de aici
efortul permanent al filozofului german de modifica
schemele calapodul sau, de
a deforma realitatea forma a schemelor
sale. Nici Noica nu a fost ferit de ispita gndirii sofistice,
numai la el sursa sofismelor nu va sta n unor
pe o atrnnd deasu-
pra lumii intuitive, ci n folosirea unor exemple pe care le
va comenta defectuos, n asa fel nct demonstratia ideii
, ,
sale asta n ciuda faptului exemple
puteau fi folosite pentru a dovedi contrariul celor
de Noica.
Cumidentitatea le voi analiza
n capitotul dedicat asupra filozofiei
aici voi opri asupra celorlaltor principii ale logicii:
al exclus al suficiente. Principiul
exclus, fiind legat indisolubil de felul n care
72 ONTOLOGIA LUI NOICA
principiul va la Noica o .
aparte, pe care o pot numi varianta inclus n mod
univoc". Cu alte cuvinte, tertul nu este exclus, ci inclus
n mod unilateral. Un lucru nu poate fi n timp
A non-A, spune principiul ceea ce e tot-
una cu a spune un lucru este sau A sau non-A, o a treia
nemaifiind Banu, spune Noica, un lucru
este A non-A, dar cu ca numai non-A con-
pe A, nu invers. Aceasta e cea de-a treia
fiind cu de
Fraza aceasta, att de nu spune de fapt dect att:
orice lucru care are o ntruchipare n lume
are una una prin urmare
lucru este individual general, este sin-
teza a contradictorii (nu contrare), ca
prin asta se individualul este identic cu
generalul, ci individualul contrazice generalul ca
la rndullui fie contrazis de cel de-al doilea termen.
Numai la Hegel contradictorii, tocmai pentru
sunt contradictorii, n trec cu
una n alta, devenind astfel identice.
Ct despre principiul suficiente, Noica nu are
nimic de spus: avnd o viziune asupra lumii,
principiul suficiente, nu i da un sens
dect n cadrul unei scheme teleologice globale,
teologice, nu intra n calcu1ullui Noica. Filozofia nu poate
la ntrebarea "de ce", nu poate indica, n
cazul ei de a fi, asta deoarece
o asemenea ar presupune un plan divin, o finali-
tate de la nceput. La Noica nu o finalitate glo-
a lumii, termenul de "sens", cumammai spus, fiind
strict legat de individual. Nu preciza care este sensul
elementelor, cel mult spune sensul lor e se con-
centreze n individualuri, dar prin asta nu spui de fapt
VIZIUNEA LUI NOICA ASUPRA LUMII 73
nimic. ca cumai spune sensul oxigenului hidro-
acela de a da prin sinteza lor, apei
ap.OI e ca cum ai spune sensul
mcerce se individualizeze de
O pe o finalitate a lumii
presupunere o care face un singur
termer:'" :ezultat dm smteza altor doi termeni fie deja
prescrIs fi natura celor doi termeni din a el
a rezultat. Lucrulacesta nu este valabil nici n cazul
dintre element I-G, e drept elementul
se n Gi, dar el nu se singur, ci nu-
cu alte elemente, ceea ce
:t;uprovine singur element care ar purta
in sine, ntr-o forma care
se din el. '
v La Noica, nu tot ce e real e ceea ce
ca nu pot reale pentru care
ea lucrurile sunt pentru pur simplu
.sunt, fara ruei o proprie de a fi. Din nou trebuie
spus: r:u un sens al lumii dat de la nceput, ci doar
sensuri locale, regionale, ce de individuale
a este de generalurile pe care le
poarta m sme. &:nsul nu ci se face. Nu se poate vorbi
de un sens al universului, ci doar de sensul cu
chip individual. '
Acestea fiind spuse, ceea ce mi va de n
continuare va fi. principalele ale lui Noica
a vedea gnditorul romn ideea
uneia sau alteia din temele filozofiei traditionale. Asadar
vom metamorfozele ideii '
III
NCERCARE
ASUPRA FILOZOFIEI
ntre din perioada cele scrise nce-
pnd cu perioada Cmpulungului o deosebire
Ea nu att ntr-o schimbare a temelor de
gndire ale lui Noica, ct ntr-o schimbare a perspectivei
din carefilozoful aceste teme. Altfel spus, scriind
despre teme, Noica scrie altfel, asta pentru
le altfel, dintr-un alt punct de vedere, un punct
de vedere pe care acum, prezentarea viziunii sale
ontologice, l "Eu mi-am nceputul bun
40 de ani"
3S
, Noica, citat n Jurnalul de la
iar la Cmpulung, unde Noica ajunge ca urmare a
edictulului privitor la domiciliul obligatoriu, filozoful
romn avea exact de ce ca-
gnditorul Noica s-a la Cmpulung-Muscel mi se
pare ct se poate de Cele trei pe care Noica
le-a scris n perioada domiciliului amprenta
a hegeliene, fapt cu totul explicabil
seama acum, n Noica n
chip aprofundat metodic opera lui Hegel.
Prima carte de Noica la Cmpulung este incercare
asuprafilozofiei TItlul al Cercul meta-
fizic, era mult mai potrivit, sugera dintr-o o parte
35 Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Humanitas, Bucu-
2003, p. 63.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 75
a ideii lui Noica: totul se petrece n cerc, de la gndirea
omului la lumii. se petrece n cerc
nu doar pentru ciclul este inevitabil, ci maiales pentru
peste tot prins n cercuri pe care nu le
dect printr-o n cerc. Totul e .algoritm n
problema e afli n ce acest algo-
ritm. Nu cercul e cheia, ci cum se miscarea n
consacrat, incercare asuprafilozcfiei
are o formulare cuminte, poate
n eroare, cititorul ca, ntr-o carte
cu un astfel de titlu, Noica ceea ce n teza
lui de doctorat: mediteze pe marginea unor teme luate
din istoria filozofiei. Dar nu despre asta e vorba aici ci
despre o punere n a viziunii lui ontologice,
dar o punere n n care decorul este reprezentat de
vrfuri ale gndirii filozofice: categoriile kantiene
dialectica
Fiecare a acestei trage valabilitatea din
paradigma pe care Noica o avea n minte, si de aceea
discursul romn nu este o pas cu
pas, o scara m care fiecare la celelalte,
un de argumente n care o fie prece-
de altele, ci mereu aveam de-a face cu o ace-
care mereu: un algoritm de patru
a valabilitate Noica o prin apli-
lui asupra. gndirii lui Kant Hegel. Ambii ger-
maru, spune NOIca, au gndit n spiritul unui algoritm
tetradic, chiar atunci cnd expus gndirea, i-au
dat acesteia o expresie Iar de acest lucru ti dai
sem:na viziunea dnd acolo peste me-
carusm invariabil: algoritmul, dialectica
Strategia a lui Noica este cea a cer-
filozofice de tip sistematic: filozoful impresia
la drum nici un gnd prealabil abia
m urma ceva n obiectul de cercetat,
76 ONTOLOGIA LUI NOICA
cnd de fapt orice cercetare este de la bun nceput.
de un gnd, de o de lucru. Nu o cercetare
de idee AO cercetare
n cursul mintea filozofului, golita la mceput de
orice gnd, capete pe care.
i le obiectul In filozofie cel rezultatul
este prefigurat acesta e motivul pentru
filozofia nu este o rareori se ca IpO-
tezeleinitiale fiemodificate pe parcursul tocmai
de aceea' ipotezele filozofului nu sunt ipoteze, ci convin-
geri ferme pe care cercetarea nici nu le poate
filozofului dect se
prezenta premisele drept rezultate ale
de fapt el nu dect ceea ce el a pus
n obiectul de cercetat. El premisele drept rezul-
tate spune este rezultatul cu.drumc.u tot,
cnd de fapt este rezultatul dat
drumul, creat singur drumul pana la el
si asta rezultatul e chiar premisa ce cer-
cetarea. Chiar aceasta este circularitatea despre care vor-
beste Noica n ncercare... , si ceea ce este uimitor este
categoriile kantiene dialectica
Noica dezminte circularitate, analiza
lui inductiv o
dialecticii. de a discursului NOIca
o va folosi n Sentimentul romnesc al unde gndi-
torul romn impresia inductiv modelul
ontologic n verbului "a fi", cu toate n
litate el avea deja ideea modelului, cumavea de altfel
ideea idee de care nu ar fi avut
dul de a analiza, drept ale precarI-
lui "a fi".
, Spuneam la Noica, devenirea a.
n viziunea ondulatorie asupra
de algoritmul tetradic. omul este o parte a lUmII, e
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRA A LE 77
cu ca el se altor legi dect lumea. Este
imposibil ca lumea fie ntr-un fel, iar gndirea omului
n alt Gndirea omului de legi ca
deverurea lumii, iar ai surprins mecanismul deve-
nirii lutnE, ai surprins principiile gndirii umane.
gndireaeste rezultatul lumii (iar Noica
este acest rezultat nu poate fi radical deose-
bit de lume: o identitate, nu de
cel de ntre realitate gndire.
Cum e realitatea, e gndirea despre realitate: de
vreme ce realitatea devine potrivit unei anumite scheme,
gndirea, la rndul ei, se va conform aceleiasi
scheme. Deosebirea dintre viziunea lui Noica
cea a lui Parmenide sau Hegel, la care gndirea era totuna
cu este pentru gnditorul romn gndirea este
un atribut exclusiv uman: gndirea apare la un moment
dat, o cu omul, n cursul (devenirii)
la omului, nu gndea n nici un caz
nu ?gndir: care se pe sine. Nu spiritul
lumii in om, ca la Hegel, ci spiritul omului gn-
m lume. Ceea ce nu lumea spiritul
de algoritm. Ele de el, cum gn-
direa lUI Kant Hegel, spune Noica, de acelasi.
Analiznd categoriile kantiene, Noica un
prin ele algoritmul
gandItorul romn nu l n ce catego-
riile sunt sau nu a priori au n functia
pe care le-a atribuit-o Kant; ceea ce l este n-
cerce transforme un tabel static al unor categorii inerte
ntr-o de concepte ce se conform
propriului algoritm.
pas cu pas demersul lui Noica asa
I ,
a!:,are.elf1 capitolul al doilea ("Cercul n filozofia spi-
ritului ) din Incercare asupra filozofiei
78 ONTOLOGIA LUI NOICA
1. Categoriile kantiene
Potrivit lui Kant, omul, pentru a dispune de
cognitive fundamentale: sensibilitatea (die
Sinnlichkeit) intelectul (der Verstand). Sensibilitatea, ca
facultate a materialul
terii sau, cumspune Kant n loc, Carac-
teristica a acestor de tip sensibil
este diversitatea. Pentru ca diversitatea sen-
sibile capete o ordine, astfel un fenomen, este
nevoie de un altfel de timpul), ce
nu mai provin din de reprezen-
care sunt independente de orice care dau
cunoasterii. Materia care este ntotdea-
,
una aposteriori, ,cu forma care este
ntotdeauna a priori de orice experi-
fenomenul. n plus, pentru ca diversitatea.
dobndi un statut de
este nevoie ca intelectul dea unitate. Intelectul nu este
nimic altceva dect o facultate ce diversitatea intui-
cu ajutorul conceptelor Conceptele sunt
ele tot dar, spre deosebire de reprezen-
sensibile, ele au un caracter discursiv. Asta
de tip conceptual se mereu
n mod mijlocit la iar cele care le mijlocesc
acest raport sunt chiar sensibile. Conceptul
este reprezentarea unor sau, ceea ce e totuna,
este o reprezentare ce alte sen-
sibile. Judecata este o de unificare a
rilor, ea nu se de-a dreptul la ci la
noastre despre Cnd
o despre un obiect, noi nu avemn vedere obiec-
tul, ci reprezentarea despre obiect. n-ar fi
atunci de unificare a conceptelor s-ar aplica n gol,
NC ERCARE AS U PRA FI LOZOFIEI A LE 79
iar lucrul acesta chiar se n cazul conceptelor
pure, care, spre. deosebire de cele empirice, sunt lipsite
de sensibile li se aplice. Pure
fiind, nici o de material sensibil n ele, aceste
concepte preced orice tocmai de aceea o fac
cu ntr-un cuvnt, ele au o transcenden-
nu au intuitiv, ele stau la n ve-
derea cu orice se de ce
conceptele sunt a
Ei bine, un de concepte care rol de
pentru toate celelalte concepte, ele comportn-
du-se precum (celule "cap de linie"), acele
celule ce dau unei de celule, ca ele
fi provenit din vreuna din celulele acelei Din
aceste restul conceptelor, acestea din
putnd fi reduse la ntiele. nu
numai nu pot fi derivate din altele, dar, mai mult, sunt
ireductibile ntre ele. Ireductibile fiind, ele se numesc cate-
gorii sau predicamente (die Priidikamente), n vreme ce restul
conceptelor derivate numele de predicabili (die
Priidikabilien). aceste categorii, ca forme pure ale intelec-
tului, aduc unitate n diversitatea im-
plicit unitatea e limpede. Ce nu e limpede
e cine unitate categoriilor
lui Kant la este "unitatea originar-sinte-
de care nu este nimic altceva dect con-
de sine ce reproduce reprezentarea "eu gndesc",
o reprezentare ce toate celelalte
ca ea mai nevoie fie de la bun
, ,
nceput de o alta. judecata "eu gndesc" este polul
originar al intelectului prin aceasta, al ntregii
despre lume. spune Kant, nu
s-ar putea nchipui asta deoarece un feno-
men, pentru a putea un obiect al
80 ONTOLOGIA LUI NOICA
trebuie mai nti se raporteze la o De ce este'
nevoie ca unitate a mai .
fie pe deasupra? sensibilitatea diversi-
tatea intelectul unitate acestei diver-
atunci unitate, ca fie cere o .
, , ,
Altfel spus, unificarea unei trebuie
fie de sinteza acelei de strn-
gerea a diversului. Facultatea care are
sintezei nu este nici intelectul nici sensibilitatea, ci ima-
(die Einbildungskraft) a treia
rolul de liant ntre sensibilitate intelect, ea
de la diversul l l
conceptelor intelectului. Liant fiind,
are o ea ceva din sensibilitate
(receptivitatea) ceva din intelect (spontaneitatea). Ea
este ntructva sensibilitate ntructva intelect,
suprapune cu a celorlaltor Mai mult,
este cea care produce schemele de care
conceptele intelectului nu s-ar putea aplica fenomenelor.
n lipsa subtilul mecanismal schematismului,
prin care conceptele se ca predicate ale unor
posibile, la o reprezentare a unui obiect nede-
terminat, n-ar fi posibil. a gndi un obiect
a formula despre acel obiect, iar acest lucru nu
este posibil dect o de categorii pure ale
intelectului, care se apriori la Din
momentul n care, pe baza ncep cunosc,
despre obiectul al concept era la nceput nedeter-
minat ncep formez un concept tot mai determinat.
subiectului este capete Ul1: concept
complet determinat al obiectului pe care se
dar determinarea a unui concept
mne un simplu deziderat, altminteri ar avea
un Tot ce pot face ca subiect este ca,
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 81
ce am determinat conceptul ct mai mult cu
ntreb acel concept este posibil, real (existent)
sau necesar, el se n relatie numai cu inte-
lectul meu atunci e doar posibil) sau' cu (caz
n care este real), iar n acest din caz cores-
punde oameni (caz n care e necesar).
Un concept posibil se doar n intelectul meu, lui ne-
corespunzndu-i nici un obiect n un concept
real se n mea, percep obiectul
i corespunde conceptul, n fine, obiectul ce mi
este dat n apare n oameni,
atunci conceptul meu, nefiind o este
necesar.
n Critica pure, tabelul categoriilor kantiene, cu
cele patru clase fiecare trei categorii,
astfel:
36
Cantitate: 1. Unitate, 2. Pluralitate, 3. Totalitate;
Calitate: 1. Realitate, 2. 3.
1. 2. Cauzalitate, 3. Comunitate;
Modalitate: 1. Posibilitate, 2. Realitate, 3. Necesitate.
Kant pretinde a derivat tabla categoriilor din cea
a prin stabilirea unor logice
ntre fiecare tip de categoria Tabla
astfel:
36 Varianta este mai n cazul ultimelor
clase: (1. Einheit, 2. Vielheit, 3. Allheit); (1.
2. Negation, 3. LiJnitation); Relation (1. Inhiirenz und Subsistenz -
substantia et accidens, 2. und Dependenz - Ursaclze und
Wirkung, 3. Gemeinschafi -Wechselwirkungzuiischen dem Handelnden
und Leidenden); (1. Moglichkeit - Unmoglichkeii, 2. Dasein-
Nichtsein, 3. Notwendigkeit - - 1. Kant, Kritikderreinen
Vernunft, vol, 1,p. 118, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974.
37 (1. Allgemeine, 2. Besondere, 3. Einzelne);
(1. Bejahende, 2. Verneinende, 3. Unendliche); Relation (1. Kategorische,
2. Hypothetische, 3. Disjunktive); (1. Problematische,
82 ONTOLOGIA LUI NOICA
Cantitate: 1. Generale, 2. Particulare, 3. Singulare;
Calitate: 1. Afirmative, 2. Negative, 3. Infinite;
1. Categorice, 2. Ipotetice, 3. Disjunctive;
Modalitate: 1. Problematice, 2. Asertorice, 3. Apodictice.
Spuneam pe Noica nu l n ce aceste
categorii sunt apriorice rolul lor n este
cel care le-a fost atribuit de Kant. Ceea ce l este
analizeze categoriile kantiene din punct
de vedere al logice a clase cate-
goriile din fiecare universul de discurs
al clasei), din punct de vedere al pe care subiec-
tul o face n cu ele, din punct de
vedere al regulei de ntocmire a clase. Analiza este
de o serie de pe care Noica le va formula
n celor tabele: Prima este 1. Kant
nu de ce avem 12 categorii nu mai sau
mai multe. A doua este aceea 1. Kant nu
categoriile din aferente, ci le pur
simplu ca atare, ca dea lor: "Der
Definition dieser Kategorien uberhebe ich mich in
dieser Abhandlung geflissentlich, ob ich gleich imBesitz
derselben sein mochte.T" A treia este 1. Kant
nu numai nu a derivat categoriile din dar nici
nu le-a dedus din principiul supremal
transcendentale. n realitate, Kant a luat tabelul catego-
riilor, cum se el n l-a pus dintr-o
sub ochii cititorului. n plus, felul n care Kant
nu are darul de a ne cum
anume a procedat el spre a categoriile, deoarece
2. Aseertorische, 3. Apodiktische) - 1.Kant, Kritik der reinen Vernunft,
vol. 1, p. 111, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974.
38 Kritikderreinen Vernunft, Suhrkamp, voI. 1,p. 120. dis-
pensez nadins de a da acestor categorii n acest tratat,
sunt n posesia lor." (Critica pure, Editura IRI, Bucu-
1994, trad. rom. de Nicolae Bagdasar Elena Moisuc, p. 114.)
NCERCARE AS.UPRA FILOZOFIEI TRA A LE 83
filozoful german nu ca pe o trecere de
la general la particular, ci ca pe o a modului
n care conceptele se la obiectele
.Jch nenne daher die der Art, wie sich Begriffe
a priori auf beziehen konnen, die transzen-
dentale Deduktion, und unterschiede sie von der empi-
rischen Deduktion, welche die Art anzeigt, wie ein Begriff
durch Erfahrung und Reflexion liber diesselbe erworben
worden."39 Dar filozoful german nu o de-
a categoriilor - fie ea
sau - asta nu rezultatul
la care a ajuns nu este bun. Tabelul categoriilor este n cea
mai mare parte bun, spune Noica, iar cnd rezultatul e bun
a existat o de
pe care Kant a aplicat-o n fond, avem de-a
face cu unul dintre cazuri cnd un omeste
purtat de un gnd n orizontul se mereu,
pentru ca n clipa n care i se cere cum anume
a procedat, el indice un alt gnd arate un cu totul
alt mod dect cel n care procedase cu o
mai mai anevoie de care
l-a ndemnat pe Kant prezinte tabelul n forma
de algoritmul tetradic, un algoritmsub influ-
Kant s-a aflat tot timpul, dar nu l-a
Cea de-a patra a lui Noica, cea mai spectacu-
se la ordinea categoriilor n fie-
care Dincolo de derivarea din pe care de
fapt nu o face, dincolo de pe care
39 Kritik der reinen Vernunft, Suhrkamp, voI. 1,p. 126. "Eu numesc,
prin urmare, modului cum concepte se pot raporta a
priori la obiecte lor o disting de
care modul cum un concept a fost dobndit prin ex-
prin reflexie asupra ei." (Critica ratiunii pure, Editura
IRI, 1994, trad. rom. de Nicolae Bagdasar Elena Moisuc,
p. 119.)
84 ONTOLOGIA LUI NOICA
de asemenea nu o face, Kant, pentru a explica ordinea eate- '
goriilor n fiecare n paragraful 11din "Ana-
litica o de ntocmire a
clase de categorii: .Dass eine gleiche Zahl de
Kategorien jeder Klasse, drei sind, welches eben .
sowohl zum Nachdenken auffordert, da sonst alle Ein-
teilung a priori durch Begriffe Dichotomie sein muss.
Dazu kommt aber noch, dass die dritte Kategorieallen-
thalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten
ihrer Klasse entspringt. 50 ist Allheit nicht
anders als die Vielheit als Einheit betrachtet, die Ein-
schriinkung nichts anders als die mit Negation
verbundet, die Gemeinschaft ist die einer Sub-
stanz in Bestimmnug des andem wechselseitig, endlich
die Notwendigkeit nichts anders als die Existenz, die
durch die Moglichkeit selbst gegeben ist//
4o
pri-
mele categorii din fiecare se printr-o
dihotomie. Foarte bine, dar o dihotomie a cui? Kant nu
Apoi, n urma unei dihotomii ntot-
deauna care nu au nimic n comun, excluzn-
du-se reciproc. Ce e una nu-i invers, sunt
legate printr-o de acum intervine
Noica. Ce anume strnge de fiecare trei categorii, n
40 Kritikderreinen Vernunft, Suhrkamp, voI. 1,P: 122
egal de categorii n fiecare anume trei, ceea ce de
asemenea de gndit, altfel diviziunea apriori prin con-
cepte trebuie fie o dihotomie. La aceasta se mai faptul
a treia categorie n fiecare din unirea celei de-a
doua cu cea dinti. Astfel, totalitatea nu este altceva dect pluralitate
ca unitate; - altceva dect realitatea cu
comunitatea nu este dect cauzalitatea unei determi-
de o alta; n necesitatea nu este altceva dect
care este prin posibilitatea (Critica pure, Editura
IRI, 1994, trad. rom. de Nicolae Bagdasar Elena Moi-
suc, p. 115.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 85
fel nct ele o Ce liant ce afinitate
ntre ele, nct fiecare
Cumse poate ca primele categorii din
se spre a da
tere celei de-a treia? Argumentul pe care l Noica
n dintre primele
doua categoru ale clase nu este o conditie nece-
cu att mai pentru ca
categorii se
cu dialectica e prea izbitoare pentru
ca NOIca nu aici la triada
sau, n termeni: punere, contrapu-
de clasa Algo-
nbn.ul el.de ar fi pasull este punerea
tezei, umtatea; pasul 2 este formularea, prin contra-
pluralitatea; n fine, pasul 3 este
smteza ntielor rezultnd totalitatea. Folosind
cifre care indice ordinea categoriilor n interiorul clasei
.sinteza astfel: 3 = 2 + 1. tot la celelalte clase.
Hegel a aici, gata configurat, nucleul dialecticii sale
n trei lui dect aplice acest
mecarusm la scara lumii ntregi. Nu e mai
Hegel ia de afirmnd 1. Kant a
dat din ntmplare peste dovada cea
mai fiind nici nu a insistat n continuare
"Kant hat die unend1ich wichtige Form der
'Iriplizitr, sosehr sie bei ihm nur erst als ein formeller
nicht auf die Gatttmgen seiner
Kategonen usf.), wie auch diesen
nur auf deren Arten angewendet; daher hat er
nicht auf das Dritte der und kommen
konnen."41 De altminteri, la Kant, tabelul categoriilor este
41 ".Forma infinit de a la el abia
ca o scnteie de Kant n-a aplicat-o la genurile
86 ONTOLOGIA LUI NOICA
static, nu ntlnimnimic care sugereze o intrin-
a unor categorii ce trec una n alta. Or, tocmai acesta
e pe care l aduce cu sine
descrie o a categoriilor.
Atta doar, spune Noica, mecanismul hegelian nu este
si cel care aievea n structura clase de
categorii. orict de i-ar fi cariera
n nu poate fi o punte de care
garanteze prin ea sinteza. ca nega-
care la baza ei, nu poate fi motorul sintezei. Ca doi
termeni fi trebuie ca, ntre ei mpre-
jurul lor, se exercite o mult mai dect
banalul gradient de concentra pe care l instituie
lui Noica, pe ct de att
de astfel: Pentru ca categorii se
uni spre ada celei de-a treia este nevoie ca cea de-a treia
le peprimele Ultimul termen i
i pe cei doi, dar nu ca atare, ci ntr-o indis-
Ultimul termen este unitatea a
doi. e atunci sinteza este doar n sin-
ea fiind n realitate o desprindere a primelor
categorii din matca celeilalte. E ca o sciziune a primelor
categorii din cmpul unei categorii care, premer-
gndu-Ie amndurora, e cea dinti, cu toate n ordinea
clasei ea apare abia la Nu e o fuziune, ci o fisiune.
Cel de-al treilea termen un cmp de ce-i
prinde n strnsoarea lui pe doi. In felul acesta,
el este, ca termen tare, cel ce clasei. Diho-
tomia de care vorbea Kant se termenului
categoriilor sale (cantitate, calitate etc.), cum a
numele acesta numai pentru speciile lor. De aceea n-a putut el
ajunge la a treia a (G. W. F:
logicii, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia,
1966, trad. rom. de D. D. P: 314.)
NCERCARE AS.UPRA FILOZOFIEI 87
tare din el doi. Mai mult, primii doi ter-
meni se unesc ca ntre ei vreo de con-
va exista, va fi de numai
ntre termenul tare primul termen al clasei (care,
simetriei de tip antinomic, poate fi numit termenul slab),
ea mijlocind desprinderea termenului slab din cel tare.
Nu sinteza este de ci disocierea, de
fapt disocierea nu presupune ci invers, con-
presupune disocierea, deoarece ct timp termenii
nu s-au disociat, contradictia nu are ntre cine si cine
. n plus, o asemenea' va avea un sens
univoc, dinspre cel slab termenul tare, dar nu in-
vers. E o se unul l contrazice
pe acesta este silit la rndullui
pe primul, sub imperiul unei recip de genul
"do ut des". In schimb termenul al doilea din fiecare
este precum o corectoare, a corecta si a da
orientare celui dinti, iar termenul al treilea, fiind
la nceputul clasei la ei, un fel de dedu-
blare. El se pune pe sine ca la nceputul clasei, apoi
din el se vor desprinde doi, pentru ca,
n lor, se
pe sine la ntr-o pe care nu o avea la
nceput. Rezultatul va fi regula de ntocmire a clasei,
cumo Noica, corespunde unui algoribn n
patru al aspect, prezentat n termeni hegelieni,
este: 1. 2. 3. 4.
Ce spune de fapt Noica aici? Spune exact ceea ce spunea
viziunea lui prin desenul cercu-
rilor aflate n expansiune Elemen-
tul (generalul concret), prin cu alte elemente,
unui individual care n sine un nou
general. Individualul are contur propriu, fiind strict deli-
mitat de elementul din care s-a ivit. delimitare
88 ONTOLOGIA LUI NOICA
de elemente a unui individual cu o desprin- .
dere, cu o disociere, cu o scindare prin care ceva cu
(individualul) din ceva (elemen-
tele). Pentru individualul, desprinzndu-se de generalul
concret, se de generalul exterior (Ge), el
n interiorul lui o corectoare (mediul in-
tern), care va reorienta individualul generalurile ex-
terioare din care s-a desprins. corectoare
este noul general individualului. acest
nou general, individualul nu are avea se
elementul din care a provenit.' se cu
individualul statistic, care, lipsit fiind de mediu intern,
nu are pe seama a ce se i energia
i Generalul concret e termenul
tare, el se nchide ntr-un individual, care e termenul slab,
iar acesta contrazice generalul din care a luat
subliniat o folosirea la singular a
"generalului" concret este ntruct se poate crede
un singur element se n individual n ge-
neralul interior. De fapt, scindarea cere ntotdeauna drept
obligatorie mai multor elemente.
scindare a elementului coincide cu principiul
la Noica. Aspune un individual nu poate
dect acolo unde cel generaluri concrete
se este totuna cu a spune un individual nu
apare dect acolo unde un element, cu un
altul, se n, pe de o.parte, individual, pe de
parte, n generalul individualului. Rezultatul
este raportul I-Gi. Acest raport se n interiorul
individualului. Individualul este ntru generalul interior
lui. El se n propriul lui orizont Spuneam
termenul tare termenii slabi, precumun cmp
de Dar ce altceva este elementul, generalul con-
cret, nu un cmp de chip individual?
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 89
Elementul se n individual, pe de o parte, n
generalul interior, pe de parte, iar din unirea indivi-
dualului cu generalul propriu se deschide calea ele-
mentul
descriu proces n termeni ondulatorii. Mai
multe unde se ntr-un punct, punctul
n emite la rndullui noi unde, deschizndu-se
undele din care a provenit. Punctul e individualul,
e .nchiderea n punct a unor unde care se deschid apoi
dinspre acel punct. punctului este generalul din
interiorul individualului. Individualul e o nchidere care
se deschide. ar fi doar nchidere, individualul ar
mne un punct inert izolat de lumea n
schimb, ar fi doar deschidere, nu ar mai fi indivi-
dual. nchiderea undelor n punct limitarea a
ceva bine conturat n snul a ceva nelimitat, diso-
cierea dintr-un cmp amorf a ceva cu
punctul limitat att, el ar fi izolat de exterior.
atunci, punctul exteriorul n vi-
pe seama acestei se deschide n
Disocierea att punctului, ct intrarea
lui n Amun punct, dar mai am lui inte-
iar punctul lui au rezultat din disocierea
cmpului amorf de unde. este apostila corectoare,
factorul intern de care punctul ar fi izolat de
lumii din este unda din interiorul
individualului care l pe individual se
dincolo de limita lui Fiind a unui individual
limitat, este ea fiind ca o limitafie
(Generalul interior ia forma a
dualului). Dar l face pe indi-
vidual dincolo de limita lui l face
se dezlimiteze, dar nu la propriu, limita
a individualului nu poate fi dect cu
90 ONTOLOGIA LUI NOICA
pierderii individualului, ci n sensul unei
a limitei O asemenea care
individualul este o limitaiie care nu "Pielea" indi-
vidualului devine tocmai de aceea
individualul nu este o Un cmp se nchide
ntr-un punct punctul se deschide cmpul care
s-a nchis n el: asta ar fi totul, atunci am avea doi
termeni trei nu trei termeni patru Am avea
1. cmpul, 2. punctul, 3. cmpul. un termen, iar
acel termen este cmpul din interiorul punctului, altul
dect cmpul din afara punctului (cumspuneamnainte,
individualul este a generaluri: Ge-I-Gi).
Marea idee a lui Noica a fost cea a unui general aflat
n interiorul individualului, ca acest general
se identifice cu individualul. Ea ruperea sime-
triei pe care o aduce cu sine modelul hegelian al
reciproce: doi termeni se unul n altul, ajungnd
fie, fiecare n parte, el contrariul lui. Fiecare
este nu numai imaginea celuilalt n dar, mai mult,
este o unitate din sine imaginea celuilalt. Numai
Noica, spre deosebire de Hegel, nu
n contrarietate nu o reflectare
a celor doi termeni. Individualul este n sine un general,
n sine generalul interior, dar elementul,
ca general concret, nu este n sine un individual,
nu are spunem a interioriza un
mediu a-l reflecta, atunci, la Noica, modelul
oglinzii univoc: numai individualul
generalul, nu invers. Folosind diateza
se numai generalul se n individual, dar
individualul nu se n general. Chiar mo-
delul este ca ceva se reflecte ntr-o
trebuie un chip propriu. Dar elementul
nu are chip propriu, de aceea nici-o
NCERCARE AS uPRA FILOZOFIEI 91
nu-l poate reflecta. De aceea, riguros vorbind, de reflectat
nu se poate reflecta dect individualul, iar acel ceva n care
se el trebuie fie tot un individual. Universul
nefiind un individual, nici o nu-l
poate reflecta. ar fi individual, ar avea margini,
atunci nu ar mai fi unic, dincolo de marginile lui ar
mai exista ceva. Nemaifiind unic, nu ar mai fi univers.
individual-element poate fi prin inter-
mediul parte-ntreg: partea de ntreg
este o parte care s-a desprins dintr-un ntreg con-
struit un alt ntreg.
I
2. Interpretarea de Noica categoriilor kantiene
algoritmul n patru este: 1. Ge - 2. 1-3.
I-Gi - 4. Ge (unde Ge este generalul elementar (exterior)
Gi este generalul interior). Noica va aplica acest algo-
ritm la fiecare a categoriilor kantiene, stabilind de
fiecare prin analiza categoriilor, locul pe care l
fiecare dintre ele n algoritm. n paralel, va aplica
algoritm asupra propriilor termeni ontologici -
devenire devenire ntru - prototipul
ontologic al cercului dialectic. Ceea ce este straniu este
. Noica va compara cercul cu cele patru grupe kan-
tiene, ajungnd constate o suprapunere ntre
termenii lui ontologici categoriile din fiecare a
tabelului kantian. Pe baza acestei Noica va
afirma despre categoriile kantiene nu sunt deloc de
ireductibile precumpretindea filozoful german, ci n reali:'
tate se reduc toate la cei termeni ontologici: devenire
devenire ntru Riguros vorbind, prin
care Noica arate reductibilitatea categoriilor kan-
tiene la cei trei termeni ontologici nu convinge pe nimeni,
asta pentru Noica explicase mai nti proprii
92 ONTOLOGIA LUI NOICA
termeni ontologici. Cauza este de n oica
despre Ima-
ginea pe care in .m
termeni. Altfel spus, Noica Jargonulfara VIZIU-
nea pe care acesta se sprijinea. De aceea, de-
monstratia, cititorul nu poate o Imagme despre
ce anume Noica prin devenire mai ales,
prin devenire ntru tot de
stabilite de Noica ntre termeni categoriile kan-
tiene fie i obscure cititorului, fie i par rezultatul
unei sofistice. De ce Noica nu prezentat
mai nti viziunea pentru ca apoi, pe baza ei, prezinte
. termenii ontologici? Cu toate am la
ntrebare, o voi face din nou: din acea
torie orice filozof trece sub sursa
a gndirii sale, la care se
pe care i-o gndul
sursa a viziunii sale, dimensiunea metafizica a acestei
viziuni ar fi fost sub semnul Nu
scrii o carte Cercul metafizic spui n ea
cercul metafizic s-a ivit n edecul intuitiv al unei sugestii
de tip fizic. Hegel ar fi
lui are originea n modelul intuitiv a puse
n grandoarea unui sistemn :ste
echivalat cu Dumnezeu s-ar fi stins. chiar fi zilele
noastre Heidegger spunea lucrurilor pe nume,
termenul de reflectare al lui Hegel are un sens optic ,
42 "Bei Hegel- der in der Philosophie so unerhort vieI
hat und sehen konnte, weil er eine ungewohnliche Macht uber die
Sprache hatte und die Dinge aus ihremVersteck .her-
ausrif - klingt einmal diese optische Bedeutung des Terminus
Reflexionan, wenn auch in einemanderen Zusanunenhang und
in einer anderen Absicht." (Martin Heidegger, Die Grundprobleme der
p. 226, Vittorio Klostermann, 1997.) - "La Hegel-
care a nespus de mult n filozofie care a putut
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 93
tot nu suntem acest lucru. Ni se pare
prea simplu, prea banal. Numai ceea ce e simplu este
n fond, orice idee a plecat de la o intu-
pe care gnditorul a apoi o ridice la
rangul unei viziuni.
acum, avnd n minte algoritmull. Ge - 2.
I - 3. I-Gi - 4. Ge, vom analiza pe care Noica o
face categoriilor kantiene, vomvedea lui
este, pe de o parte, una una din inte-
riorul categoriilor kantiene, pe de parte, este una
de la bun nceput de viziunea pe care Noica o
avea asupra lumii. chiar gnditorul romn
mecanismul dialectice n cursul
analizei categoriilor, el nu face de fapt dect aplice tabe-
lului kantian o pe care o avea dinainte. vizi-
unea cercurilor aflate n algoritmul de
mai sus, gndurile lui Noica pe marginea tabelului kan-
tian sunt ininteligibile, ele aducnd cu o ajustare
a categoriilor la o ce nu le este pe
rim analiza lui Noica.
Cercul Pasul! n configurarea cercului este pu-
nerea la nceputul lui a termenului tare, a
(mai precis elementul). crucial este nu omul,
cu mintea lui, pune ci cu de la ea pu-
tere, se pune pe sine la nceput. Asta nsemnnd ele-
mentul era de dinainte ca omul fi spre a-l gndi.
punere de sine a elementului la nceputul cercului
este totuna cu temei Tema
ca un orizont n interiorul se vor ivi celelalte
deoarece avea o putere asupra limbii smulgea lucru-
rile ascunse din lor - se face semnifi-
a termenului de reflexie,chiar ntr-un alt context
servind unei alte (trad. de Bogdan Sorin Lavric.
Volum n curs de la Editura Humanitas.)
94 ONTOLOGIA LUI NOICA
categorii ale cercului Pasul 2
. prin desprinderea ei din orizontul a categoriei slabe, .
a devenirii. Devenirea contrazice de vreme ce
se din ea, dar nu contrazice devenirea, de
vreme ce face cu devenirii. (Individualul.
contrazice elementul deoarece, separndu-se de el, i se
contrapune. n schimb elementul nu contrazice indivi-
dualul i-a dat Cnd spunem devenirea
contrazice nu trebuie se prin asta
devenirea devine astfel, prin contrapunere
Ca existe devenire trebuie existe
, ,
obligatoriu ceva care individualul. Deve-
nirea, departe de a se n orizontul
Pasul 3 prelungirea categoriei slabe, deve-
nirea, prin imprimarea unei ceva, sau, altfel
spus, prin insinuarea unei n interiorul deve-
nirii. Acel ceva care devenirea, o se va
ndrepta este chiar termenul tare, Asta
n pasul 3 se va ivi un concept care devenirea
si i o orientare. El numele de devenire
intru iar sensul pe care l presupune acest concept
este unul care i-a fost imprimat individualului din interi-
orul individualului. (Este momentul generalului
interior.) individualul are un sens, sensul acesta se
lui. Este orizontul ce din inte-
rior, este Conceptul de devenire ntru nu
se obtine n nici un caz din sinteza devenirii cu din
care desprins. Nu avem devenire n sensul
unei de doi termeni, ci avem o devenire care
a asimilat din care s-a desprins. Pasul 3 este
o cu rol corector, a repune devenirea
pe Pasul 4 nu poate fi dect
din pe seama celei deschiderea
mediului intern mediul extern. Schematic: 1.
2. devenire, 3. devenire ntru 4.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 95
Avnd la acest algoritm, Noica va interpreta
prin prisma lui cele patru clase de categorii kantiene. Ace-
lucru l vomface noi.
Cercul n clasa kantiene, ordinea era:
1. unitate, 2. pluralitate, 3. totalitate. termenul tare e
totalitatea, atunci unitatea trebuie se diso-
cieze din totalitate contrazicnd-o. Dar lucrul acesta este
absurd, unitatea fiind mai logic cu totalitatea dect
pluralitatea. Totalitatea corespunde singulare,
totalitatea e una, e e un ntreg ce nu
multiplicarea prin de sine sau prin segmentare
Contradictoriul ei este pluralitatea, indi-
vidualurile. Aici intervine elementul e unul
e un tot, individualurile sunt o pluralitate. Dar elementul
nu este unitatea a nimic. Un element, ca totalitate, gene-
mai multe individualuri, dar mai multe lucruri
individuale, deosebite ntre ele, nu acel tot al
elementului din care au provenit. Elementul nu este uni-
tatea individualurilor, nu din
nsumarea sau sinteza lor.
43
Atunci aici e ntre totalitate pluralitate,
nu ntre unitate totalitate. Unitatea, ca fie, trebuie
43 O se n Tratatul de ontologie,
pp. 363-364: "Elementul nu era conceput drept unitate, ci drept Unu.
[... ] Dar nici pluralitate nu este el, o face o cu uni-
(exemplarele) ce apar din el. Pluralitatea e sau de
multiplicare de sine, sau de diviziune; dar Unu nu n
de sine, iar diviziunea lui este distribuirea. Pe de parte, plurali-
tatea ca atare este expresia unei metafizice care nu
elementul. El este suficient In schimb, categoria
are sens pentru element, a categorie era Unul multi-
plu; nu ca totalitate ci ca ntreg. Elementul nu
!oc nici unei fiind nencetat susceptibil de expansiune. [... ]
In schimb, cu titlul de totalitate avnd un sens
calitativ, ca unul cumne va categoria tota-
este una din posibile ale elementulin."
96 ONTOLOGIA LUI NOICA
fie a unei a cel dis-
tincte. Iar elementul nu n snul lui.
atunci unde apare unitatea? Apare n interiorul indivi-
dualului n raportull-G. Este unitatea dintre
individual generalul lui interior. Orice individual este
o unitate care este alta dect unitatea sa exteri-
pe care i-o limita sa n
nuunitatea aduce contradictie n snul clasei, ci termenul 2,
pluralitatea. El va fi slab. atunci algoritmul
de ntocmire a clasei va fi: totalitate (element), pluralitate
(individualuri), unitate (individualul cu generalul inte-
.rior), totalitate (element).
Premisa lui Noica n analiza clasei este ele-
mentul nu poate fi caracterizat prin determina cantita-
tive. De aceea el nu este o unitate dar poate
fi una Totalitatea dar nu una cantita-
l poate de asemenea caracteriza. Altfel, nu se poate
explica de ce, pe de o parte, elementul este Unul, iar, pe
44 Dar individualul este att de pentru
atunci ceanume se poate numi individual? O realitate cu limi-
nu poate fi un individual, orice proces
aspect al realului are o din este o urutate, privit
fiind tot din O are ea o unitate, n perspec-
Dar piatra n-are unitate Vomprivi atunci.individualul
drept acea realitate ce o n tensiune, o unitate
n o alta E drept, un mecanism are o
unitate una n si o alta toate obiectele tehnicii sau
, ,
produsele omului sunt o are unitate n
Numai toate acestea nu stau sub o tensiune (pot fi .fier
mort", zid mort); au stat doar sub tensiunea omului
o asemenea tensiune, tehnica o realitate
de ba chiar produsele artei devin El se prefac n
rebut de (piese de muzeu). Individualul cel mai pregnant
si care a fascinat ntotdeauna, cu promisiunea de din el, a
fie organismul." (Tratat de ontologie, Humanitas,
1998, p. 262.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRADITIONALE 97
de parte, elementele sunt n nelimitat.f
n felul acesta n paradoxul Unului al Multiplului din
Parmenidele lui Platon.
Noica, Unul nu are sens numeric, ci unul cali-
tatIv,.m schimb multiplul areeu sens numeric:
multiplu "mai Doar
ce elementele sunt mai multe ele nu sunt indi-
vidualuri. Or,asta pluralitatea este
individualul nu presupune
m lUIpluralitatea, Premisa lui Noica se
la randul el pe un model intuitiv pe care deja l Unul
e. unda care se distribuie se mul-
se la. iar individualurile
treaza undei, pentru sunt n vibratie. Altfel
a n ochilor modelul undei se poate
la Unului Multiplului.
. In clasa ordinea categoriilor lui Kant era: 1. rea-
litate, 2. 3. limita Filozoful german obtine
clasa de jude-
corespunde realitatea, jude-
negatI,:,e Iar infinite (cu
exemplul lui Kant, "sufletul e nemuritor"). Observatia lui
N.0!ca tocmai la judecata infi-
ruta, la ceva e ori jude-
cata este, formal vorbind, atunci din ea nu se
45 "Element.ul.are unicitate este Unu, nicidecum o unitate;
elementul are limite ce nu un singur element putnd fi
totul; pe parte, de rigiditatea
a lucrului, care-l fac doar contacte cu celelalte elementul
are prin care poate fuziona compune cu al[e elemente;
sau fi timp .ce lucrul Aaduce fixarea unui element, nu mpa-
multora caz elementul
uruversalItaAtea; numai "lucru este de fapt o generalitate ab-
pe cand elementul este cel al unei ntotdeauna
concrete." (Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p 361.)
98 ()NTOLOGIA LUI NOICA
poate deriva categoria ori categoria
este cea atunci judecata e oricum altcumva,
dar nu Apoi, potrivit regulii sintezei,
ar rezulta din mbinarea cu Altfel spus,
neg o realitate o limitez.
i trag un contur ntre ceea ce nu este n mod
real ceea ce este ea. Dar tot s-ar putea spune invers,
atunci cnd afirmceva despre un lucru nu fac dect
limitez, ce este el spre deosebire de ce nu este.
alegem chiar exemplul lui Kant:
este "sufletul este muritor", cea este "sufletul nu
este muritor", iar cea care o sub
.forma unei este "sufletul este nemuritor". Spre
deosebire de n care
copula ("este"-le), n
predicatul. Ea nu spune nimic nou de cea
Dar unde e de ce apare ea abia acum,
cel de-al treilea tip de de la primele
nu ar fi existat? lui Noica o infinite i
corespunde nu ci care nu Cnd
spun sufletul e nemuritor, l-am limitat limitez
de fapt, doar moartea este limi-
fiind de atunci
pasul 1 va fi care nu (elemen-
tul), din ea se va desprinde n pasul 2 o li-
care (individualul cu Ceea
ce individualul elementul pentru se
desprinde de el, dar elementul nu individualul de
vreme ce l Pasul 3 va aduce cu sine ceva limitat,
ceva prins ntr-o anume generalul interior, prins
n limita a individualului. Acest generAal interior,
aflat n forma individualului, este realitatea. In pasul 4,
individualul real se deschide, cu generalul lui interior cu
tot, a elementului, o care
NCERCARE AS UPRA FILOZOFIEI TRA A LE 99
nu Avem deci: 1. limitatie care nu , ,
2. 3. realitate, 4. limita care nu
In clasa ordinea lui Kant este: 1. 2.
cauzalitate, 3. comunitate. Termenul care l nemultumeste
pe Noica este cel de comunitate. Comunitatea presupune
ca o intre ntr-o de cauzalitate cu o alta
sau cu mai multe, una determinnd-o pe alta invers.
atunci ce anume nu e firesc'
n Tocmai faptul vine prea firesc
n prelungirea ba chiar ntr-att de firesc
nu se cu nimic de cauzalitate. Comunitatea,
spune Noica, nu este dect o a externe , ,
a heteronomiei. E att de cauzalitate n sensul cate-
goriei acesteia nct comunitatea nu mai poate sta ca
termen de sine n clasa Care fie atunci
categoria ce poate lua, cu locul comu-
Avem, pe de o parte, pe de parte,
cauzale dintre substante. Dar oare nu avem si o
a cu ea o asemenea
atunci ea corespunde autonomiei. Autonorrti.a
autarhia unei ce nu este altei
dect aceleia ce din propria cu
sine. ce se n acestei argumen-
este Noica cade n pe care i-o
lUIKant, deoarece autonomia este tot o de cauzali-
tate, neputnd sta ca termen de sine n clasa
46 formularea lui Noica: "Sau n cazul limitatia
care nu (exemplul cu nemuritor) fiind de
devine o n sens negativ, din trece n
limita cu sens pozitiv, ca orice realitate, iar rea-
litatea va avea de a se afirma la (incer-
care... , p. 107). - Notabene: fraza aceasta nu are nici un sens
nu e avnd n mll:te imaginea elementului a generalului
interior individualului. In lipsa acestei expresiile "din
ar de o obscuritate (n. a.)
100 ONTOLOGIA LUI NOICA
Numai ceea ce Noica prin unei sub-.
cu sine nu este cine ce raport ciudat prin
care o ar ajunge, printr-o mai dedu-
blare, se raporteze la ea ci ea este chiar
individualului cu generalul lui interior, caz n care
lui Noica de a introduce o aparte de cauzalitate,
una temeinicie. cum gndul
lui Noica, unul iscat de un model eminamente intuitiv,
transpare att de clar att de n clasa
a Algoritmul lui Noica va fi: Inpasul 1 avemauto-
nomia (elementul este autonom de individualurile
pe care le n pasul 2 autonomia este contra-
de cauzalitatea (individualul este supus hete-
ronomiei, reactiunii). care individualul
unei de mediul extern. In pasul 3, hetero-
nomia este ntr-o cauzalitate de tip intern,
(cauzalitatea de generalul interior
individualului), n pasul 4 individualul sedeschide asu-
pra mediului extern ascultnd de legea a gene-
ralului propriu. n felul acesta, servitutea de mediul
extern va fi individualul autono-
mia de el. Deci ordinea ar fi: 1. autonomie, 2. cauzali-
tate, 3. 4. autonomie.
n clasa ordinea categoriilor este 1. posibi-
litate, 2. 3. necesitate. Conformregulii kantiene,
necesitatea din sinteza cu La
Kant, categoriile au un statut diferit de
categoriile din primele trei clase: categoriile modale nusunt
predicate ce n conceptului meu
un obiect, ci ele punn conceptul meu cu una dintre
cele cognitive de sensibilitatea sau inte-
lectul. posibilitatea pune n conceptul meu cu facul-
tatea intelectului, ceea ce nu dect acel concept
se n mintea mea, a-i corespunde n
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 101
un obiect, n vreme ce pune n con-
ceptul meu cu sensibilitatea, n care nu doar gn-
dese conceptul, ci el are un corespondent n realitate. Ct
despre necesitate, ea cere o a obiectului cu sensibili-
tatea n plus, ea mai cere ca ceea ce mi este dat n intuitie
semenilor mei; n caz contrar,
universale ale nu sunt
atunci nu pot, numai pe baza mele, afirm
ceea ce eu cu necesitate pentru
oameni. Deci, pentru Kant, un lucru este posibil doar
l gndesc, ca el fie dat n apoi
lucru cu l percep prin n
fine, tot el devine necesar mea coincide cu
a oameni. necesitatea presupune
lucrului, n vreme ce posibilitatea lui.
Aici, Noica este ct se poate de afirmnd
este inadmisibil ca din posibilitate nece-
sitatea. Orict de mult ar fi o de aici nu
decurge defel ar fi O doar posi-
ar fi o infinit mai dect una
atunci cum se faceAtrecerea de la ceea ce este posibil la
ceea ce este necesar? Intr-un singur fel, spune Noica, prin
faptul n posibilitatea unui lucru este din capul
locului necesitatea lui. Numai acolo unde necesitatea a
fost de la nceput n posibilitatea lucrului, numai
acolo se poate ca un lucru fie necesar. Altminteri s-ar
o de netrecut ntre posibilitate si nece-
sitate. Prin urmare ordinea termenilor va fi: 1.
2. posibilitate, 3. 4. necesitate.
Cum de fapt Noica, n cazul clasei moda-
atunci cnd ordinea categoriilor?
sul este unul singur: Noica ontologic,
termenii prin prisma unei viziuni ontologice,
n ce Kant gndea categoriile n .cadrul
102 ONTOLOGIA LUI NOICA
unei scheme gnoseologice, n care eate-
gorii era de raportul o facultate a .cu-
noasterii. Ceea ce NOIca perspectiva,
deoparte sensibilitatea inteleetul,
spunnd sinteza primelor r:
u
o poate
da pe a treia: posibilitatea cu nu
nimic altceva dect posibilitatea s-a transforma! m
s-a materializat. Posibilitatea a devemt o eXIS-
de fapt. Dar mai departe nu pot merge, Noica,
faptul posibilitatea a devenit nu.
acea este si Ceva este posibil apOI
ajunge fie att nimic mai mult, de-
. parte nu pot nainta spre necesitate:
nu reiese, ca o prelungire din ururea
cu necesitatea. Iar necesitatea nu reiese din ele, trebuie
ca ele din necesitate. de aici ordinea
de Noica, dar o ordine pe care, nu o
dect privind-o prin prisma elementului a individua-
lului de general Altfel, este de
cum ceva este mai nti necesar, existe de fapt,
pentru ca apoi posibil n treilea pas
n sfrsit o care nici ea nu este necesara,
doar ai patrulea pas conferindu-i caracterul de
necesitate. De fapt, pentru Noica este
ca un fapt indubitabil, iar ceea ce l nu e infe-
reze existenta din necesitate, lucru imposibil (necesItatea
care trebuie, intr-un fel sau altul,
ea mai nti), ci dea un statut de necesitate.
este o faptul Noica,
ordinea categoriilor modale, necesitatea pOSI-
bilitatea ca fiind legate deja de o
pe care, sau nu, Noica o prin t:r-
menul de Dasein, termen al este cel de eXIS-
la Hegel de la
NCERCARE ASU.PRA FILOZOFIEI 103
Heidegger. Spun sau nu" ntruct, pentru
Noica, individualul prin este omul: "n
la ultima de
doar se reface ca de fapt (Dasein), cu
de a se ca Formularea
aceasta e prea limpede, nce echivalarea
cu cu elementul), ca mai
nevoie de comentarii.
nu se de ce, dn element, ca
un individual a este doar
individualul rezultat, statistic cum e n
este ct se poate de real.
este posibilul la Noica e legat de generalul
interior (Ci) sau de cel exterior (Ce), numai Noica nu
o spune explicit, cititorul neputnd exact ce anume
Noica prin posibilitate. Individualul statistic este
o n sensul n el, modelul ontologic
nu s-a mplinit. i generalul interior. Indivi-
dualul nu e este o care
nu este, dar care poate fie, tocmai de aceea este el o
Mai trziu, n Scrisori despre logica lui
Hermes, Noica va preciza punctul de vedere, definind
explicit posibilul n raport fie cu generalul concret (elemen-
tul), care din individualul, fie n raport cu
cel interior individualului: "Cui se opune posibilul? Nece-
sarului? Imposibilului? Realului? Dar posibilul nu se
opune nici unui termen logic (necesarului i se opune
contingentul, imposibilului probabilul, realului idealul)
cel mai se opune realului. El realul, defi-
nindu-se, n parte, prin el, n parte, prin ceea ce nu este
el, n parte, prin ce nu va fi Iar prin posibil,
47 ncercare asupra filozofiei Humanitas,
1998, p. 107.
104 ONTOLOGIA LUI NOICA
generalul nu se opune realului individual, ci
si din individualul.v"
n singura a Noica
nu o este cea Incelelalte trei
termenul 2 n ordinea lui Kant va trece n termenului .
1 tot n ordinea lui Kant. n plus, din categoriile
Ici Kant comunitate) sunt cu"catego-
riile de care nu autonomie, Iar, fi cazul
celor kantiene aferente lor (infinite dis-
junctive), Noica judecata dar o
pe cea cu judecata deve!
Ceea ce este important de remarcat este ca nu numai fi
. interiorul claselor se petrece o trecere a categoriilor unele
n altele ci chiar clasele ntre ele,
se o
categoria care a jucat rolul de tare
vine termenul slab n clasa urmatoare, tema unui
cerc devine antitema n cercul Tema
din primul cerc, o contrazice pe cea Oncat
a recurge la viziunea lui
asupra lumii, temeiul acestei reguli, nu vei ajunge la nICI
un rezultat. Cel mult spune e firesc ca
la un cerc la altul se pe seama termenilor tari din
fiecare totalitate, care nu
mie si necesitate. Dar de unde firescul acesta, nu
spune, Cum, de asemenea, nu spune de ce un
care este tare ntr-un cerc devine, o cu trecerea m
de-al doilea cerc, un termen slab. Altfel spus, de ce
pierde el
.
....
O este antitema
deauna individualului, termenul slab prm
48 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.486.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 105
trecerea de la un cerc la altul cu interiori-
zarea temei ntr-un individual, n care tema nu
mai este un element n sine, ci este generalul interior indi-
vidualului: asimilare a determinatiilor elementului
de un individual o a elemen-
tului; elementul pierde devine slab, tocmai de
aceea trecerea de la un cerc la altul aduce cu sine schim-
barea gradului de al termen. n Scrisori despre
logica luiHermes, Noica va vorbi la propriu de
elementului prin trecerea sale definitorii n
individual secunde n elementele
constitutive ei), cum tot n carte filozoful romn
va vorbi de o a individualului
prin deschiderea lui elementele din care a provenit.
va fi de Noica "ridicarea
la puterea ntregului'sv, (In spunnd, o parte
care e de ntreg nu s-a ridicat la puterea
ntregului. Cu alte cuvinte, faptul n tine ntregul
nu te-ai ridicat deja la puterea lui. Cele
etape sunt succesive: mai nti partea
ntregul, asta e de ntreg, abia
apoi ea se la puterea ntregului, se deschide
ntregul exterior din care a provenit cu ntregul ei inte-
rior cu tot. este de
cu deosebirea ntregul, iar poten-
partea.)
O a doua o n Tratatul deontologie, con-
firmnd faptul interpretarea de Noica categoriilor
kantiene a fost de un gnd ontologic, mai precis
de viziunea !ui despre cmp punct (despre element
individual). In Tratatul deontologie, Noica
elementul cu ajutorul a ctorva categorii ce i sunt proprii
49 Cf. capitolul "Teoria secunde" din Scrisori despre
logica lui Hennes(Humanitas, 1998), ncepnd cu p. 504.
106 ONTOLOGIA LUI NOICA
numai elementului. Aceste categorii sunt- nu e vorba.
de nici o - tocmai termenii tari din clasele
kantiene: totalitate' (" ", spune Noica, ntruct
cmpul de al elementului este deschis, este
n expansiune, neavnd limite), care.
nu comunitate cumNoica,
respinsese n 1950categoria de comunitate, revine asupra
ei n 1981, o autonomiei le pe amn-
ntr-un singur concept: comunitate
posibil-real-necesar (aici de este
de ceea ce Noica scrisese n Incercare asuprafilozcfiei
traditi;nale. Elementul este acea de care depinde
tot posibilul, realul necesarul acestei lumi.)
Cu ajutorul viziuni putem de ce antitema
contrazice n mod unilateral tema: deoarece antitema este
un individual care contrazice elementul. Dar vreme
termenii tari sunt n sine, ntruchiparea lor n
ceva individual, lor nu e una de_ unila-
cumde fapt nici una de n genere
nu e. n Tratat. oo, Noica nu de o uni-
care existe ntre categoriile elementului, asta
pentru acolo categoriile se numai la
la individualurile care din elemente. Dar aICI, in
ncercare... , unde antitema are chip individual, o asemenea
De totalitatea, tema
din prima devine n cea de-a doua
contrazicnd care nu Pe dea-
supra, Noica spune tema din clasa a doua se configu-
n raport cu antitema ei, ceea ce mai
nti am antitema, iar apoi, n raport cu ea, tema, care la
nceput era precum un orizont latent, ncepe capete
Antitema este factorul care
dinfundal a temei propriu-zise. Nu pleci
de la ci de la dar de te tot
timpul n orizontul temei, numai de acest lucru nu
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 107
dai seama dect la cnd te ntlnesti la propriu
cu tema. Altfel spus, individualul este de niste
elemente de a nu la nceput si
nu ?e ele, el se n orizontul lor, pentru abia
afle nu numai de lor, ci de faptul
ca el, Individualul, a rezultat din elemen-
telor. .de. n acest periplu circular
este marcat de individualujjjj dar, vreme
el este un individual statistic, orizontul n care se el
i este unul :oarte riscul ca
tarea duca la numai mtenorizarea orizontului
(a individualul spre o
apropiere chiar spre o mtalnire cu orizontul elemen-
telor din care a provenit. Acest periplu este de
Noica sub forma schemei vectoriale a "
Potrivit cercului vectorial al devenirea este mis-
pe diar.netrul cercului, dar o devenire care, din clipa
m care s-a atins centrul cercului, se ntr-o deve-
nire cu sens, ntr-o devenire ntru Centrul cer-'
:uI
ui
individualul logic, abia cu el devenirea
mtru Ceea ce sens devenirii indiVidualului este
orizontul elementului reprezentat de circumferinta
cercului. Tema corespunde cercului
antit,ema primei a diametrului,'
108 ONTOLOGIA LUI NOICA
devenirii sens (individualului statistic), celei ..
de a doua a cu sens .
(individualului logic), devemrea mtru
Ce este cu straniu la acest cerc! Nu
priu-zis, ci modul lui de Once ?m, caruta l .
s-ar cere mental unui ar pro-
ceda n acelasi mod: ar pleca dintr-un punct al
s-ar deplasa de-a lungul ei va rentlni
dincare a plecat. O asemenea deplasare nu ar putea fi fa-
dect fie n sensul acelor de ceas, fie n
nici o posibilitate de deplasare inmmte
de la bunnceput. Noica propune un alt de
parcurgere a cercului, unul n care loc
simultan att pe cercului, cat pe mame:
trullui. Prin urmare, nu numai individualul se
unui orizont care ieste dar
tul se n el In termem"elementan : ele-
mentul se de la un la altul al cercului, da:
pe n vreme ce se
tot de la un la altul, dar de-a Fie-
care al cercului, care din
trului cu este reprezentat de un
cu deosebirea n partea a diametrului, capatul
e reprezentat de un n vreme ce, la
extremitatea a diametrului. capatul e
de un individual logic care ntlnit elementul din care
a provenit. Cnd acest a un nou cerc se
va deschide, iar periplul ontologic va fi reluat.
3. Determinare
I-D-G-ulla Hegel Noica
Noica va ntreprinde el ceea ce Kant nu putuse
si anume dea o a
riilor kantiene. de Noica
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 109
va asculta, ca orice proces din lume, de algoritmul
tetradic. Kant pleca de la unitatea
de indice treptele intermediare prin
care ajungea la cele 12 categorii Noica va pleca
la rndullui de la o unitate numai aceasta
va fi cea a Aici Noica introduce o facultate
de celelalte cognitive, cea a
i este devenirii ntru
n calitate, ea este o unitate sin-
ntre devenire dar o unitate n min-
tea omului chiar sub forma pe care omul o are
cu privire la devenirea ntru Cele
ntr-o facultate cu atribute umane,
dar Noica nu spune o unitate a devenirii cu
a individualului cu generalul, nu poate exista n afara
omului. Prin urmare de Noica, poa!e
fi de n lume, n lucruri, nu doar n In
rest, lui Noica nu va consta dect ntr-o
a, de judecare aferente categoriilor
n verigile tetradic, cu unei alte va-
riante a algoritmului lui fundamental: - intelect -
facultate de judecare - Formulat n cuvinte, acest
algoritmspune din perspectiva intelec-
tului, se vede n trei concepte - devenire, deve-
nire ntru -, iar apoi aceste trei concepte,
sunt privite din perspectiva celor patru puncte de
vedere ale intelectului (cele patru clase de categorii), vor
da cele 12categorii ale intelectului. Categoriile sunt
derivate din cei trei termeni ontologici noicieni.
lucru este valabil pentru cele 12 reflec-
n intelect cantitate, calitate, modali-
tate, devenirii (ca pluralitate, cauzalitate,
posibilitate), apoi devenirii ntru (ca unitate, realitate,
n fine, (ca totalitate, limi-
ta cenu autonomie, necesitate),
110 ONTOLOGIA LUI NOICA
judecata, ce tinde termenul de la
inceput.">" Ceea ce Noica este nu numai o derivare
a categoriilor ci o a faptului
avem 12 12 categorii. Cei trei termeni ontolo-
gici, care preiau ei rolul celor trei
sunt prin prisma celor patru clase - c.ali-
tate relatie si modalitate - vor da cele 12 categoru 12
, "
Ceea ce nu Noica explice. este
de ce intelectul are patru puncte de vedere (clase) nu-
mai patru, cumde asemenea nu impre-
sia aceasta este o potrivire
a unor concepte n unei scheme tetradice pe care
.o avea de la nceput. .
Noica nu vorbeste de loc n ncercare... de generalul
concret al (cmp de de indivi-
dual de individualul de general. Cu alte cuvinte,
n 1950, Noica nu ajunsese la gndul de descrie
viziunea cu ajutorul termenilor hegelieni din
Logica individual, particular uriiversal. Nu
ajunsese, la ideea modelului ontologic. Ii lipsea
jargonul de mai trzu, dar nu-i lipsea propria repre-
zentare reprezentare
gndurile lui Noica din ncercare... par gra-
tuite ale unui spirit magia jocului cu concepte goale
i furase de sub picioare.
n lui Hegel, ceea ce Noica a preluat n mod
indubitabil de la filozoful german sunt cele trei deter-
ale conceptului - individual, particular uni-
versal- viziunea unei lumi n care presupune
o de momente n cursul fiecare stadiu
atins pare fie ultimul, pentru ca imediat se dove-
departe de a fi ultimul, acel moment era doar
50 ncercare asupra filozofiei Humanitas,
1998, p. 100.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 111
un nou stadiu dintr-o Nu oprire
nu o terminus n devenirea lumii.
Dar modul n care Noica va interpreta cele trei momente
ale va fi altul dect cel hegelian. De obicei, se spune
preluarea s-a ntocmai, cu singura deosebire
Noica, n loc de particular, a folosit termenul de determi-
dndu-i "particularului" hegelian. De
fapt, nu corespunde "particula-
rului" hegelian. Hegel toate momentele conceptului
sunt numite (Bestimmungen), indivi-
dualul este el o determina a conceptului, cum
universalul este una. acestea corespund
kantiene ale universale, particulare,
singulare. Kant scrie n clasa AIIgemeine, Besondere,
Einzelne aceste n mod cantitativ, cuan-
tificndu-le prin cuantori cantitativi: toti oamenii unii , ,
oameni, omul. Hegel, ca descrie cele trei momente
ale conceptului, exact termeni (AIIgemein-
heit, Besonderheit, Einzelheit) i sensul
lor cantitativ, asupra celor patru figuri silogistice. Cnd
fiecare din cei trei termeni, Hegel nu i mai
cantitativ, ci dintre
ei, conferindu-le o identitate toti cei trei termeni , ,
n calitate de momente ale conceptului, sunt determina
pe care conceptul le singur, de aceea ei sunt iden-
tici n virtutea originii lor comune, origine care este con-
ceptul, Dumnezeu. La Hegel, fiecare moment al
conceptului este tot conceptul, fiecare moment al
conceptului le n sine pe celelalte De aici defi-
circulare prin care Hegel trei ter-
meni, fiecare fiind de fapt o a concept."
51 G. W. F.Hegel, derphilosophischen Wissenschaften
vol, 1,P: 314, Suhrkamp Verlag, 1970: .Allgemeinheit, Besonderheit
und Einzelheit sind abstrakt genommen dasselbe, was
112 ONTOLOGIA LUI NOICA
Rezultatul este lui Hegel sunt ili-.
cite ntre niste termeni ce nu pot fi Universalul
este un particular care are o fie- .
care individual este un universal care s-a parnculanzat.
Apoi, la Hegel, generalul corespunde
larul speciei subiacente, iar
duale si cumfiecare moment le unplica pe celelalte doua,
dar 1: nu ci constitutiv, atunci indivi-
dualul este un universal specificat, iar universalul este
un individual nespecificat. Totul se la Hegel,
la gradul de determinare a unui sau Gene-
ralul este nedeterminat sau deterrrunat, particu1arul
.este ceva mai bine determinat dect generalul, iar indivi-
dualul este cel mai bine determinat moment din cele trei.
Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich
Identi.scheausdriick1ich in der Bedeutung, da in ihmzugleich das
Besondere und Einzelne enthalten sei. Femer ist das Besondere das
Unterschiedene oder die Bestimmtheit, aber in der Bedeutung, daB
es allgemein in sich und als Einzelnes sei, hat Einzelne
die Bedeutung, daf es Subjekt, Grundlage sei,
und Art in sich enthalte und selbst substantiell sei. Dies ISt ilie
gesetzte Ungetrenntheit der in ihren: Unterschiede. (
160), - die Klarheit des Begriffes, m welchem [eder
keine Unterbrechung, Triibung macht, sondern ebenso durchsichtig
ist." _ " Universalitate, particularitate singularitate sunt, luate
abstract, acelasi lucru euidentitate, temei. Dar universalul
este identicul'cu sine n mod explicit, n n el este con-
tinut particularul singu1arul. Mai departe,
este ce s-a deosebit, n e uruver-
sal n sine ca singular. Tot singularul
de a fi subiect, fundament, care n sine genul specIa
este el nsusi substantial. Aceasta este inseparabilitatea a
momentelo;n lor ( 160)- claritatea conceptului, n care
nici o nu produce ntrerupere, tulburare, ci este, deop?",


(trad de D. D. VIrgil
Floru Radu Logica, Editura Acadenuel Republien SOCIa-
liste Romnia, 1962, p. 294.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 113
Dar din perspectiva naturii lor - spiritul divin - cele trei
momente sunt identice.
n schimb, la Noica, individualul generalul nu sunt
ale termenul de "determinatie" fiind
folosit de Noica numai pentru a desemna consti-
tutive n individualului generalului.
nu s;mt cazuri particulare aflate, pe o
undeva ntre cazul singular al individualului
larg a generalului. n plus, la
NOIca dintre particular individual (singular)
este foarte un individual fiind ntotdeauna un caz
particular al iar cazurile particulare, oricte ar fi
e.le, fiecare n parte un individual. Mai precis, distinc-
dmtre particular individual nu e una ci
ea n aceea particularul defineste individualul
cel statistic, un individual su'bordonat clasei
din parte, n vreme ce individualul propriu-zis
este individualul logic, cel care generalul (nu
clasa). Sau, n limbaj noician, particularul a
fi n", iar individualul "a fi ntru".52 De
nu corespunde particularului lui
Hegel, asta pentru nu are dect calitate
. . '
nu cantitate, sunt ireductibile
ale acestei lumi, ei de Determinatiile
n generalului si individualului si chiar
, , ,
acesta e rolul lor, un rol constitutiv mai nti de toate.
52 o deosebire ntre afi n afi ntru [... ] pune
cel mal bme m Inafi n elementul [a se citi lucrul,
de-o - n. a. ] ca atare nu el este n asa
cum toate celelalte, avnd ca ele. Nu

ca individual, ci un simplu caz particular,


cun: este m .flecare element considerat. Cu a fi ntru, n
schimb, apare spre deosebire de particular, o
cu promIsIunea de U (Sentimentul romnesc al
Humanitas, 1996, p. 162.)
114 ONTOLOGIA LUI NOICA
La Noica, dintre general individual nu se
poate face pe baza unui criteriu cantitativ cum se face
dintre oamenii" cea
"un om"), deoarece generalul nu are cantitate,
doar individualul suportnd La Noica, in-o
dividualul "om" este echivalent cu oamenii",
oamenii" este un individual ipostaziat la rangul de cla-
- un individual universalizat, spune Noica -
n schimb, generalul noician propriu-zis, "umanitatea", nu
toti oamenii". De cultura nu n-
" ,
tot ce s-a scris s-a creat n romnesc, ea
nu e suma culte, ci acel mediu inefabil emanat de
.vrfurile spiritului romnesc.
Tot la Noica, distingerea individualului de general
nu se poate face pe baza criteriului spunnd
de generalul este ceva mai determinat dect
individualul, n vreme ce individualul este ceva mai bine
determinat dect generalul, de unde ar reiesi generalul,
deterrninndu-se tot mai mult, ar deveni individual. Gene-
ralul concret (elementul), chiar indivi-
dualurilor, nu se n felul acesta mai mult dect
era nainte de a genera individualurile, ceea ce nu n-
el nu are lui specifice. Pentru
Noica,-elementul este o specie de chip individual,
ceea ce pentru filozoful romn, un moment
al fiintei nu e un moment al nu
se circular prin doi termeni pe care i-ar
purta, constitutiv, n el cum se la
Hegel. de ce Noica scrie: "Spre a fi o de
53 "Numai prin individual trebuie acel termen care
singur cuantificarea (nici ce au doar calitate,
si nici generalul, neavnd cantitate), astfel nct un grec, unii
greci sau grecii ceva individual de fiecare
(Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998, p....551.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 115
realitate, elementul ar trebui drept ceva determinat;
dar el este, ca mediu n nedeterrninare,
chiar atunci cnd prin distri-
buire, n snullui. O nu
face fie iar acesta
poate chiar spori, cu noutatea lui, nedeterminarea acesteia.
[...l Categoria cu atribute este aci,
elementul neavnd atribute. El s-a definit ca o substantia-
litate '
ntrebarea ce se este: Dar elemen-
tul este nedeterminat tot timpul, cumpoate
el fie un cmp de determina cum se poate fie
un general concret? n ce mai lui? S-ar
putea crede' Noica succesiv perspectiva ontolo-
cu una cnd descrie elementul n sine,
cnd n raport cu un subiect de n sine, ele-
mentul este un cmp de indiferent
sau nu un subiect care afle aceste determinatii. Dar
cnd elementul este pus n cu un subiect
care afle, prin intermediul categoriilor kantiene,
ce este elementul, atunci rezultatul este determinatiile
elementului nu pot fi cunoscute. n realitate, la Noica,
este n sine, nici o presupunere
a.unui raport cu gndirea celui care ele-
mentul. La fel, elementul este concret n el
va fi chiar nu ar exista nici un subiect care n-
cerce a elementele.
La Hegel ontologia este una cu gnoseologia, cum
e totuna cu teologia, cum e totuna cu logica. Cndirea
se pe sine, se progresiv. Iar
lumea devine este pentru Dumnezeu vrea se cu-
pe sine. Hegel poate la ntrebarea de ce
54 Tratat deontologie, Humanitas, 1998, pp. 364-365.
116 ONTOLOGIA LUI NOICA
o lume n devenire:pentru nu arexista, Dum-
nezeu nu s-ar putea pe sine. La Noica
barea "de ce" lumea devme
este pentru pur simplu devine. Devenirea este oches-
tiune de ordinul problema nu este de a afl.ade
ce devine lumea, ci de a vedea n cadrul acestei de:
veniri lipsite de sens se poate, la un moment dat, ap::a
un sens. Iar acest sens apare cu omul, dar nu pentru ca m
om Dumnezeu, ci omul o
lume n care Dumnezeu nu mal are loc.
La Hegel, punctul de pornire este un care, necu-
noscndu-se pe sine la nceput, se percepe pe ca nede:
terminat, dar care, pe ce se mcepe
se determine tot mai mult. Cu ct spiritul se mal
bine cu att el si este mai determinat, iar
determinare de sine este chiar lumii, lumea
devenind tot mai pe ce
se pe sine tot mai mult. Genul trece
n specii, iar speciile trec n individualuri, &:aveunui proces
de determinare Aceasta .
pentru e a lumii, pentruvca e
spiritului care se pe sine. ca
valare a ontologiei cu gnoseologia nu e de mtalnit la
Noica. Nu am mai nti un spirit ce se treptat
n lume, ca o ce trebuie am
haos originar, la ntmplare de
un haos din care, la un moment dat, prm
elementelor, apar individualurile. Din clipa aceasta
vorbi de si de un sens al prin intermediul
individualul este doar aici, "jos", n
lumea de-o cum elementelor
este tot aici, "jos", n singura lume
nu sunt individuale ascunse care abIa.
din lor spre a se pe SIne,
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 117
cumnu sunt nici spirite transcendente care, pogorn-
du-se n lumea individualurilor, le chipul spre
a le mntui, ci ele nsele sunt n act sunt acte; la Noica
totul fiind o trecere de la act la act, nu de la o
infinit de la acte individuale
infinit de proaste. La Noica, gndirea este
un atribut exclusiv al individualului (om), iar
a lumii nu este o gndire ce
realitatea, ci ea este modelul ontologic. Modelul nu
este o entitate care
stnd n miezul lumii, cumnu este nici principiul
suficiente care poate explice pentru fiecare reali-
tate care este rostul ei n lume, ci modelul este o
prin care realitatea lumii poate fi
n mod Nu numai nu tot ce este real este ratio-
nal, dar nici ceea ce este nu este n ntre-
gime real, asta nsemnnd modelul nu este real,
el fiind schema lui Noica, una de a realul
orice ontologie este doar o teorie
despre realitate, putem n de a lua teoria
drept realitate. Ontologicul nu e onticul, ci doar logosul
omului despre ontic, cumnici onticul nu este logosul, ci
doar lumea de om.
ntorcndu-ne la determinatii si la statutul lor trebuie
' ,
,
observat Noica spune ntr-un loc elementul este cmp
de determina n alt loc elementul, neavnd atribute,
este nedeterminat.
55
n plus, Noica
55 Comparnd trei fraze din Tratat: 1) "Numim
element (general concret) lume a determinatiilor consti-
dintr-un mediu care, trecnd n mediu interior, va da
individ.uale legi de ansamblu" (p. 342), 2) "Spre a fi o
de realItate, elementul ar trebui drept ceva determinat;
dar el este, ca mediu n nedeterminare,
nnd chiar atunci cnd prin distribuire,
118 ()NTOLOGIA LUI NOICA
"elementele, ca sunt, nu au ceva"56. Ce.
le atunci specificitate elementelor? Nu tocmai
acele determina specifice lor, de care elementele nu .
ar fi mai multe? Cumse poate ca elementul, nede-
terminat fiind, fie un cmp de Singurul
mod prin care poate fi este
introducerea unei ntre "deter-
minare" . este o entitate a gene-
ralului sau individualului, iar determinarea
si interiorizarea determinatiilor ntr-un
, ,
individual. Determinarea concentrarea determina-
. ntr-un punct, undelor. Determinarea
are sens numai n cu individualul, pe cnd deter-
are sens individual. La Noica, "a deter-
mina" nu "a atribui sau a spori
lor printr-un proces continuu de sau
gndire. vreme o nu a intrat n compo-
nenta unui individual este ea Pentru
, ,
ca o fie ea trebuie
ntr-un individual, trebuie ia chipul, per-
ceptibilitatea individualului, trebuie capete atributele
individualului. Repet: numai individualul, ca
este legat de determinare, fie n sensul
de mai sus, acela individualul este rezultatul unei deter-
fie n sensul o configurat, individualul
va crea propriul cmp de determina n virtutea genera-
lului interior. Un individual se poate determina mai
n snul lui" (p. 364) 3) .Devenirea la rndul ei mo-
elementul n snul se l face, n
lui se poate, o
a (p. 369), elementul, este un cmp de
perfect nedeterminat chiar atunci cnd
este modelat de lucrurile individuale care devin lui.
56 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 363.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRADITIONALE 119
departe n sensul poate da alte determinatii dect
cele pe care le avea, n schimb un general "se
nu n sensul ci n.sensul
n unui individual. nu se
cu nimic n prin faptul n matca ei, mai apar cteva
sau. o puzdene de vii, cumnici cmpul electromag-
netic nu o prin faptul n strn-
soarea lui apar noi lucruri al comportament va fi de
ncolo unul electromagnetic.
. a este nici un fel de sau
ill.sanul universului a unor corpuri astrale mai
mICI sau mal mari. tot exemplele putnd continua.
O determina n unui general nu are
chip, perceptibilitate. n felul acesta, ele-
mentul, este un cmp de determinatii, nu are deter-
minare. el are o specificitate, pe care i-o
chiar din care este Prin
urmare, au un specific al lor, fie ele
nsele determinate. "Elementele nu sunt nici generalitate
nici o de specificitate; ele au o
cumsunt anumite conceptele care le
.individualizare."57 Elementul nu e gen
mCI CI este la mijloc, este specie. Specia nu e nici
nici individualitate ci o ge-
neralitate fiindu-i de determi-
constitutive ei.
ntre diateza a
verbului "a determina" poate fi n
Un general nu se pe sine (nu determi-
nici nu individualul. El, n sine,
nainte de este nedeterminat, n ciuda determi-
proprii. Cnd spun un general se
57 Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 346.
120 ONTOLOGIA LUI NOICA
prin asta nu dect lui au intrat
n unui individual, dar nu cu
de la sine putere, poate da noi
tiile, unui general sunt legate
de lui cu alte generaluri ele privesc .
ale generalului. Un este detenrunat
nu poate fie nedeterminat, apOI el se
mina pe sine n plus poate determina un aAlt
O determina este este m
este n cmpul generalulUIexterior,
4. ethosul
a un lucru face o
limpede despre el, nu.
tatea contradictiei si a decat daca pastram m
minte imaginea' aflate ntr-o
siune si contractie, cercuri ce se Iara
dnd nastere unor individualuri care, la rndullor,
vor 'da nastere' altor cercuri tot la infinit. Contra-
dictia este unui individual
n urma unor elemente. nu este
individualului, ci :i: Ca
vidualul generalul, trebuie mal. nti ca ambii
termeni existe n chip distinct. Apoi, generalul pe
l contrazice individualul este cel exterior individualului.
Elementele fac cu individualul, l
nchid n el iar acesta se va redeschide elemente m
pasul 4 al algoritmului dialectic.
nu privesc dect pasul 2 al algoritmului, adica
relatia ce se ntre element individual ce
incllvidualul a iar identitatea nu
dect chipul pe care l ia de
atunci cnd este din parte, dmspre
NCERCARE AS{JPRA FILOZOFIEI 121
element. dinspre individual general avem
iar dinspre element indivi-
dual avem identitatea Cei doi termeni com-
plementari, contradictorii, o unitate, o
pereche numai pereche nu este
una ar fi atunci individualul nu ar mai
putea deveni, nu ar mai putea asimileze elementul
spre a se deschide apoi din nou el. se
nevoia lui Noica de a gndi de n alt
fel. Noica ar fi acceptat cea de
tip bilateral, atunci ea nu numai ar fi fost
n cadrul viziunii lui ontologice, dar pe deasupra l-ar fi
mpiedicat dea o descriere, n termeni de ontolo-
giei sale. nu justificare, atunci
identitatea par pro-
dusul unei care cu orice originalitatea.
La Hegel, (Widerspruch) presupune o re-
ntre care se reciproc.
Unul pe invers. In felul acesta este o
de de contraptinere (Entgegensetzung)
perfect al centru de greutate cade exact
la mijlocul dintre cele concepte care se opun.
presupune un concept l con-
trazice pe altul este pentru l nu din alt motiv.
Nu se poate nchipui la Hegel o
o n care un termen l contrazice pe altul
l nege. Orice orice cere
58 "n timp ce pentru raporturile dintre ntreg parte este vala-
identitatea din perspectiva ntregului, partea la
rndul ei poate exprima lf11ilateralitatea de ntreg, la
prin In n autonomia partea
poate prin a contrazice ntregul, n timp ce ntregul nu con-
trazice partea." (Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, Bucu-
1998, p. 507.)
122 ONTOLOGIA LUI NOICA
iar aceasta nu poate fi dect dinspre un
termen invers. e una
Fiecare termen l contrazice
pe n n care este la rndulluicon-
trazis. e perfect nu
spre unul din termeni, nu germeni ai unui
eventual dezechilibru ntre termenii prin de
Neexistnd un dezechilibru, nimic nui
pe cei doi termeni se spre a da celui
de-al treilea. la Hegel, cei doi termeni nu numai
se unesc ntr-un al treilea, dar fiecare din cei doi termeni
poate trece cu n opusul lui, iar care
mpinge un termen ca n contrariul lui nue ceva
imanent termenului, ci chiar gndirea lui Hegel, o gndire
care intervine din transformnd un termen n
lalt modelul optic al celor oglinzi, dar o gn-
dire pe care Hegel, departe de-a asuma, o pune cu de
la sine putere n interiorul termenilor pretinznd ter-
menii se de la sine, de puterea spiritului.
acestui balans reciproc de la unul la fiecare
termen prins ntr-o de este el
scindat interior, fiind astfel o unitate din el
contrariul lui este o de de.
contrapunere, pe care Hegel o invariabil din dife-
care este totuna cu contrarietatea). Prin urmare,
dualitatea termeniilor ce se contrazic reciproc nu este ire-
fiecare termen trecndn fiecare termen
fiind
Spre deosebire de Hegel, la Noica nu cere
drept obligatorie

Doi termeni se pot con-
trazice se nege reciproc, caz n care, prin
59 "Contrazicerea face cu prin nu prin
crescnd, nu deacrescnd." (Incercare asuprafilozofiei tradi-
Humanitas, 1998, p. 147.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 123
mutuale, se posibilitatea ca cei doi termeni
fie printr-o de tip univoc, o n-
tr-un singur sens, dinspre un termen si att
se face dintre
termeni nu va mai fi una de contrazicere reci-
d: excludere ca n de tip
in care perechea de termeni se exclud reci-
proc. In cazul acesta, poate fi una
un termen l contrazice pe a fi la rndullui
contrazis. De e dinspre
unul att. Noica nu ca Hegel, ca
un termen se singur, fiind contradictoriu
n sine. Elementul nu este o unitate din el nsusi
contradictoriul individualul. Dualitatea
doi termeni este dar numai ntr-un singur sens.
Individualul nu este generalul, dar generalul este indivi-
particularul universalul erau gn-
fie ca radical ireductibili unul la altul, fie
c;a identici din care prove-
neau (este cazul lui Hegel). La Noica ireductibilitatea
e cum identitatea e una ntr-un singur
sens. Generalul este ireductibil la individual, dar indivi-
. dualul este reductibil la generalurilor din
alte cuvinte, elementele nu pot fi reduse
la individualurile le-au dat n schimb indi-
vidualurile pot fi reduse la elementele din a ncru-
au rezultat. Cnd individualul moare, spune Noica,
el elementelor din care a pro-
venit. Dar, mergand pe firul analogii, cnd ele-
mentul moare, el nu individualurile ascunse
n el nici individuale pe care
le-ar avea, asta pentru elementul nu are n sine indi-
vidualuri nici individuale.
Ceea ce este interesant este Noica, ce ajuns
la gndul unilaterale, acest
124 ONTOLOGIA LUI NOICA
gnd, proiectndu-l asupra ntregii lumi. n felul
relatia de mal fie un
caz privilegiat de pe care ntlnim rar n
realitate n ro s-ar cere sa dam
ple, nu amputea dect foarte
spune Noica, se face pe baza acestei de
iar ea nu ar exista unde
de-a face cu o devenire atunci lumea ar ra-
mne ntr-o devenire sens, ba mai mult, de-
venirea s-ar bloca ntr-un binomantinomic, orice
binomanfuomic conservare sau ani-
hilare .. .
Asadar, motorul devenirii e uruvoca, con-
ntr-un singur sens; n realitate nu contra-
dictie iar ea nu e de n
lumii, ci n schemele formale rigide ale logicii.
Logica e forma a dialecticii, iar
lectica nu e unui om, ci mecanismul de
al lumii. Contrazicerea este de fapt o contrapu-
nere si nimic mai mult. Unui termen i contrapun un al- .
tul, primul este contrazis de cel pe i l-am
ntre cei doi termeni se un echilibru precar, un echi-
libru care mai devreme sau mai trziu, se va dezechilibra,
iar dezechilibrul. creat va spre atingerea unui alt
echilibru, de a unuia mai stabil, dar care se
va dovedi la rndullui tot att de instabil ca primul.
Altfel vorbind, primul termen, pentru a accede la
are nevoie de o contrapondere, de un termen care
n doar att ct n altul. .car.,e
trebuie lumea e dar ca ajunga la
lumea trebuie prin tot ceea ce i se opune
prin tot ceea ce i se contrapune Devenirea
tocmai suma termenilor grupa termenilor
prin care se cere treci pentru a ajunge la
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRA A LE 125
n fond, acesta e gndul subtil al filozofului romn:
devenirea, ca avnd un sens, nu poate fi
dect cuajutorul unilaterale. Contra-
totul, chiar devenirea
de sens), n perechi de termeni ntr-un per-
fect echilibru al contrazicerii reciproce. uni-
face cu unui sens n lume. Aici
se sursa "ethosului al Ethosul
corespunde contra unilaterale este ipos-
taza unei orientate. Ethosul corespunde
unei dialectici pe de ca cea
unde instituirea unui sens se face din pos-
tulnd sensul ca fiind la nceput. Prin ethosul
sintagma "devenirea ntru att de de
la prima vedere de sens, ncepe un sens
pentru omului. ethosul devenirea
ntru un concept din
punct de vedere teoretic cu inoperant din
punct de vedere al umane. ethosul
omului ar fi n continuare de problematica
ontologiei, iar filozofia lui Noica ar trebui ndure
de care au avut parte toate sistemele ontologice:
sunt impresionante ca edificii conceptuale, dar nu au nici
o cu dintre noi. Prin ethosul orien-
Noica onto-
logia l pe fiecare om, n n care el este

acesta e locul unde vrea Noica atunci
cnd Gndullui, pe
care l de altfel cteva zeci de pagini mai n-
colo, este de a putea unui sens al deve-
nirii lumii implicit, al umane. Devenirea contrazice
dar nu contrazice devenirea. Devenirea ntru
(individualul logic) este treapta care va da posibilitatea
126 ONTOLOGIA LUI NOICA
echilibrului precar de la nceput, dintre
se transforme ntr-o stare cea a Intrebarea
care se iveste firesc este de ce fiinta a avut nevoie creeze
,
,
,
un echilibru precar prin. punerea sa n cu deve-
nirea, pentru ca apoi la ea prin interme-.
diul treptei intermediare a devenirii ntru
se pe sine pe seama unui ocol a este
cea a unui cerc. De ce? Singurul pe care l Noica
acestei este fiinta are ntelesuri: 1.
,
,
din lucruri (modelul ontologic), 2. n genere (ele-
mentul). La n genere nu se poate ajunge dect ple-
cnd de la din lucruri. Iar pe aceasta, cnd o
'o mai nti ca pe o ca pe un gol. se re-
trage din lucruri atunci cnd o ea nu poate fi
imediat. pentru nu ne e n chip ne-
mijlocit, e nevoie de o mijlocire ea; mijlocire
ea e chiar procesul dialectic, un proces pe care l pa:r-
curge spiritul omului. n locul punemelemen-
tul, iar n locul devenirii individualul, atunci
devenirea care se contrapune este individualul
care contrazice elementele din a a -re-
zultat, ceea ce un termen
care i se ci mai multe n genere
(elementele) un individual. Altminteri vomfi
privim ca o entitate deja chiar
numai n chip virtual, care se pe sine n
opusul ei, devenirea, pentru ca apoi se din
prin unei aparte, care va fi deve-
nirea ntru n felul acesta, nu numai amipostazia
drept acea mare care la nceputul filozo-
fiilor dar n plus am aluneca n caruselul
hegelian al n contrarii, dar contrarii,
care cu ct sunt mai radical diferite, cu att sunt mai iden-
tice ntre ele. Cu alte cuvinte, amdeschide cutia Pandorei,
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI .127
dar ? pe fundul se nu toate
lumii, CI toate sofismele ei .
. Dialectica pe este una
una n care teza (individualul logic) tinde
tema (elementul). "Nu n ea"60 s .
N S o
"
cne
.olca. o ,1 cum este n
ea va o orientare, n cadrul
un:l o nu poate fi
neutra msa mseamna tocmai ntoar-
din.drum, ntre da ba. Prototipul
el putea.fI kantiene. Prototipul ei
l vadeau anstotelice, la fel cu dialectica
Dar nu e destul fad o contradictie
cum mpotriva lui Kant, dialectica
(aufheben) n ei; trebuie
o supnrru fi caracterul ei formal, de contradictie bila-
Dialectica e, pentru noi, contradicnei
fii d
'
1 1 ca
ne un ci doar contrazicere. Asa cumnefiinta
nu fi poate fi
decat contrazicere. poate trebuie n .
d fii d .
u,
ar ne lID nu spune dect un da care
un moment: nu. Iar cea a filozofiei-
o cu Hegel, chiar aparent m-
-, este cea a unei teme, nu a men-
Pentru e reafirmare, gndirea
poate fi, !a un.moment dat, negare contrazicere de sine.
ca e ea poate fi la un moment dat
Aramane la momentul de neutralitate al ratiunii
a "" neutralitatea e cea de-:
treia asupra se cuvine n dr 1
d
o 1 ... o
ca u
la echcl1 noiciene. E vorba de rolul jucat de
60 Incercare asupra filozofiei traditionale, Humanitas Bucuresti
1998, p. 134.
' , ,
611bidem, pp. 148-149.
128 ONTOLOGIA LUI NOICA
omului n mecanismul dialecticii tematice. Rolul acesta"
nu e unul neutru, un asemenea oximoron"
a juca un rol a nceta mai fii neutru.ARolul
lui nu e, asadar, neutru, asta deoarece omul este mzes-
trat cu ratiune. Ratiunea a primit de-a lungul timpului
definitii numeroase celebre: "facultate a ideilor", cum
spune' Kant, "unitatea de sine cu .de
altul", cum spune Hegel. Noica o altfel:
nea e constiinta devenirii ntru Prin omul
e constient e prins ntr-o devenire ntru al
agent este el Asta e impresionant n felul n care
ntelegeNoica vede n ea nu doar o facultate
. prin care ceva din afara ei, ci facul-
tate e chiar agentul prin care are loc acel ceva pe care .ea
l omului seama de o devenIre
care nu ar avea loc n Devenirea despre
care e vorba aici e chiar devenirea ntru teza,
pasul 3 din schema Acest pas nu se face
fiinta despre o ntre
devenire se poate vorbi n afara omului, despre
o ncercare de a rezolva acest echilibru precar sub forma
revenirii nu se poate vorbi dect
unde cu a fi
de o devenire ntru devii n mod con-
stient ntru ea. devine astfel facultatea defini-
torie pentru o n;tregim:
n dialectica a " a trebUIe
n chip viu ca o de trimitere nu de .nregis-
trare si filtrare a ceva. fiind, e E
Dar e
pentru E (de la parte, p.entru
ntreg, pentru ea De aici
n mizeria mizeria omului
prea adesea tocmai de faptul el este
NC ERC A RE ASUPRA FILOZOF IEI TRA A LE 129
neajungnd la el
sensul de orientare deci fanatismul Oriunde
e o de n joc e fanatismul ei ntreg. For-
mele noastre individuale de nebunie - si fiecare
apare ca o de insanitate -' ele, in
realitate, de De ce adesea pe
ca absurde, sau teratologice, nu vedemce ct
este n ei? Am putea surprinde atunci prin-
cipalul motor, nu numai general dar individual uman,
se a fi ordinea a acelei care e
ntotdeauna pentru ea chiar cnd nu e cu
ea
Prin ratiune, asadar, omul devine constient de deveni-
" ,
rea ntru ncepe el n mod con-
devenirii ntru devenire
ntru O cu omului n mersul
lumii, ia chipul devenirii ntru
dar al unei deveniri atunci, se Noica,
ce rol i revine filozofiei n cadrul acestei deveniri? Filo-
zofia, la Noica, de a mai fi o despre
lume sau o viziune asupra lumii cu a elaborare se
ndeletnicesc intelectuali, mai mult chiar, filo-
zofia nu mai este o activitate de specialitate la care au acces
doar o de oameni, ci ea devine singura modalitate
prin care lund de devenirea ntru
devenire o
Filozofia nu mai e teorie, ci filozofia e
aici, n lume, a devenirii ntru sine de om.
Noica distinge patru trepte ale devenirii ntru
Spuneam cele trei scrise de Noica la Crnpu-
lung pecetea hegeliene, iar aici, n ncer-
care... , se simte n chiar modul n care
62 Ibidem, p. 152.
130 ONTOLOGIA LUI NOICA
Noica treptele devenirii ntru De .
ntlnim subiectiv, obiectiv, absolut, de care
Noica face uz n descrierea celor patru trepte.
1. Treapta a devenirii ntru - este
treapta la care se fiecare omcare are dar .
nu o cu in
algoritmul tetradic, unui individual .. Este
n care omul fiind o
personalitate att, o ca;e nu aA
aflat
ca
ei este ntr-un sine mai adanc decat cel
Asadar, e treapta cnd omul nu e Ge ?I,
d
' v de elementele din si cele din tntenorul Iut-
a lca '.. v
. 2. Treapta a devenirii
acum planul sinelui. sa
mai mult dect persoana mdividuala. Acum
se deschide comunitatea
care face parte. Se astfel ipostaza
a fiintei umane, pe care Noica o drept de m:
truchipare a devenirii ntru .. treapta
corespunde, n algoritmul unui care
si-a asimilat mediul extern, l-a Este
treapta I-G-ului (mai precis, I-Gi-ului).
3. Treapta a devenirii ntru se
model hegelian,. tt:epteivsubIeCtlVe cu
cea de sme
consmnta de altceva, astfel umana atinge stadiul
'al devenirii ntru Aceasta uma-
nului cum se el n. ea
cum mai spune Noica- treapta
planetare. n algoritmul ea cores,runde
mediului intern al individualulUl cu med.!ul IndI-
vidualul se deschide n tndividual.
Religia a dorit dintotdeauna, spune Noica,
nu doar un individ, nu doar o comunitate, a u.mamtatea
n ntregul ei, sau mai bine zis, umanul
NC ERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRA A LE 131
4. n fine, ultima este cea a filozofiei. Prin filo-
zofie, omul ajunge umanul dincolo de el
corespunde, n algoritmul tetradic,
elementului privit n sine, dincolo de orice individual.
Acum n individualurile, suntem n lumea
stihiilor. Este o spune Noica, se
filozofia se numai de om n
ea reflecte realizeze numai devenirea
ntru Ea vrea mult maimult, filozofia vrea
devenirea ntru dincolo de om, deci vrea
nu doar devenirea ntru ci devenirea
n genere ntru Ca o astfel de devenire, n care subiec-
tivul, obiectivul absolutul nu mai sunt n joc, dialectica,
spune Noica, trebuie capete un alt chip respecte
cteva reguli: "Iar regulile principale sunt: 1) Gndirea
trebuie fie iar nu
2) ca atare, trebuie fie nu 3) ea nu tre-
buie cultive iluzia poate concepe ne atunci
devenirea, dialecticul.rv'
Se astfel o de cercuri, n care fiecare
cerc e reprezentat de o de categorii kantiene, iar
acestor categorii se face o
dialectica
n concluzie, ethosul descrie modul de exis-
al unei umane prinse n caruselul dialectic
al devenirii ntru dar o care nu numai
devenire, dar chiar pune reali-
zarea ei. Ethosul este un caz extrem al etho-
suIui n care pare a contrazice prin
pasivitatea ei natura sa nu face dect
acest ethos. Neutralitatea nu e dect un moment
63 incercare asupra filozofiei Humanitas,
1998, p. 145.
132 ONTOLOGIA LUI NOICA
al iar cine pretinde poate fi neutru impar-'
tiaI n orice chestiune care tine de de la
treburi cotidiene la mai chestiuni teore- .
tice, vorba lui Noica, nua neutrali-
tatea Omul e cu neutru numai ce '
moare. ce este demn de remarcat este Noica, prin
intermediul ethosului
ntr-un veritabil agent al devenirii ntru sens.
omnu ar exista n lume o devenire cu sens, o deve-
nire ntru Abia cu individualului prin
a omului, devenirea un sens. Intre-
barea este n ce sensul instituit de om poate exista
el, cu alte cuvinte, n ce se poate vorbi de
o devenire ntru care, la nceput a fost exclusiv
poate ajunge fie una'
5. Argumentul ontologic
Printre vestigiile muzeale ce sunt de n vitrina cu
exponate a istoriei filozofiei, argumentul ontologic
un loc aparte. De el au atrnat vreme
acelor gnditori care cu convingerea
lui Dumnezeu poate fi logic, stnd n fotoliu
urzind silogisme. Ivirea lui Kant a nsemnat curmarea
acestor de atunci ncoace argumentul ontologic
a fie privit ca drept o ncercare nereu-
prin care omul, gndindu-l pe Dumnezeu, a ncercat
un loc n realitate.
Noica, aplecndu-se asupra argumentului ontologic,
stia acest lucru si, tocmai de aceea, ceea ce vaface gndi-
tornI romn va fi o a argumentului
ontologic n care Dumnezeu nu mai avea ce caute. Nu
evorba de a dovedi Dumnezeu este, spune Noica, ci
de a (elementul) este. Iarmodul n care va
NCERCARE AS UPRA FILOZOFIEI TRA A LE 133
Noica este se va nscrie n ntregime n algo-
:Itmul tematic cuml-a prezentat Noica
m vecronal al .
. In a ontologic (ansel-
lui Dumnezeu era
dedus: din sa gndesc o
p.e::fecta .pecare o .Dumnezeu, atunci
el il cere in mod oblIgatOrIU i-ar lipsi exis-
Dumnezeu nu ar mai fi o Altfel spus
din nu poate lipsi predicatul
caci este un atribut al perfec-
secole de dezbateri legate de putinta
a sau nu conceptul unei
site a carei nu se din conceptul ei.
. va ontologic ntr-un mod pro-
premisa Dumnezeu este n dis-
CI aceea existenta este o n
ca?rul unui concept. n asta va consta lui Kant:
n.u este un predicat care intra n
unui concept, e vorba de conceptul
Iui sau al urun fir de Existenta nu este
un predIcat: CI o al rost
concept m cu una din cele cogni-
tive intelectul sau Iar
unui concept cu nu cu
tuI. Prm urmare, ca pot spune obiectul li
64!. Kant, Kritikderreinen Vernunft: .Das Postulat, die WrrkIichkeit
der Dinge zu.erkennen, Wahmehmung, mithin Empfindun I
deren man sich bewur ISt; zwar nicht eben unmittelbar von
Gegenstande selbst, dessen Dasein erkannt werden soli, aber doch
Zusammenhang desselben mit irgend einer wirklichen Wahr-
Analogien der Erfahrung, welche alle reale
m.emer Erfahrung iiberhaupt darlegen. Indem blolSen
emes Dmges kann gar kein Charakter seines Daseins ange-
tro en werden." - -Fostulatu! cu privire la cunoasterea
,
,
134 ONTOLOGIA LUI NOICA
corespunde conceptul din mintea mea este real,
ca acel obiect fie dat n esse est perClpl.
Existenta a ceva cere ca acel ceva fie perceput prin sim- .
(fu fie spus, la Noica, criteriu al
este valabil n cazul iridividualului. Pentru NOIca,
una din cele trei definitorii ale individualului
este chiar aceasta: esse est percipi. Ceea ce nu poate fi per-
ceput nu este un individual.) e
el nu ci doar este gndit. Iar gandirea
ea doar posibilitate unui concept, nu
realitate. cu poate
fi de intelect, cauza e de n gre-
. a copulei "este" care n
"Este"-le copulei nu are CI
de punere a conceptului in mintea "A fI -ul
este simpla punere a in meu, iar
nu constatarea sau asertarea unui obiect la care
se refere conceptul. "Afi", este
nu Cnd spun "Dumnezeu este prm
aceasta nu am dovedit de lUIDum-
nezeu, ci ampus conceptul de Dumnezeu, cu toate atribu-
tele lui, n mintea mea. Ca Dumnezeu existe cu
trebuie percep. este punere, Poziiion,
lucrurilor prin urmare de
constienti el nu ce-i drept, fim nemijlocit
de a trebuie fie
totusi un acord al acestui obiect cu o oarecare
care orice
ntr-o n gefiese." (trad. 'de NIcolae Bagdasar
Elena Moisuc, p. 226, IRI, 1994.) . .
65 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft: "Sein ist offenbar kein reales
d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe
eines Dinges hinzukommen konne." - /IAfi nu este, eviden:, un
predicat real, un concept ceva, care s-a
conceptului unui lucru." (trad. de NIcolae Bagdasar Elena MOl-
suc, IRI, 1994, p.
NC ERCARE ASUPRA FI LOZOF IEI TRA A LE 135
Setzung, sau cu termenul grecesc, thesis. este
este instituirea unui concept de mintea omului.
copulei nu, nimic la conceptului
din mintea mea, cumnici nu ceva la acel
concept. De aceea conceptulde 100 de taleri are
predicate, indiferent cei 100
de taleri sunt doar posibili, doar i gndesc, sau
sunt reali, i percep la propriu n mna mea.
spun ,,100 de taleri sunt", eu nu am dect
pun n mintea mea conceptul de 100 de taleri i
gndesc, a afirma prin asta ei cu
Ei vor exista atunci cnd i voi percepe, iar celor
100 de taleri nu va nimic la conceptul de 100 de
taleri din mintea mea.
Ipostaza a cum apare ea la Kant, sub
forma unor "expresii greoaie confuzev", va fi
de Hegel prin folosirea unor expresii nsutit mai greoaie
mai confuze, al rezultat vor fi cele contra-
argumente formulate n logicii.
Cel dinti contra-argument al lui Hegel este concep-
tul de 100 de taleri, cuml Kant, este un fals
concept, deoarece abstrage din realitate repre-
zentarea celor 100 de taleri i n sine, ca pe ceva
(Etwas) ce nu mai este supus trecerii, pierzn-
du-se astfel cu altul, cu altceva-ullui (Anderes).67
66 G. W. F. Hegel, Wissenschaft derLogik, vol, 1,p. 89, Suhrkamp
Verlag, 1969: .Es werden hier zweierlei um bei den
Kantischen Ausdriicken, die nicht ohne verworrene
sind, zu bleiben, vorausgesetzt:" - expresiile kantiene,
greoaie confuze, sunt presupuse date aici (trad. rom.
de D. D. Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia,
1966.)
67 G. W. F. Hegel, Wissenschaft derLogik, vol. 1,p. 90, Suhrkamp
Verlag, 1969: .Der Begriff heifst hier die vorhin bemerkten isoliert
vorgestellten hundert Taler. In dieser isolierten Weise sind sie zwar
136 ONTOLOGIA LUI NOICA
Al doilea contra-argument este Dumnezeu nu are
acelasi statut cu 100 de taleri, o de taleri fiind ceva
finit, n vreme ce lui Dumnezeu, infinit .
nedeterminat, nu i .aplica finitudinii.
Cu alte cuvinte, numai n cazul lucrurilor finite
este de conceptul lor. De aceea, spune Hegel,
tine de definitia lui Dumnezeu ca lui nu
fi conceptul lui. IIWenn es nun allerdings
seine Richtigkeit hat, da [der] Begriff vom Sein ver-
schieden ist, so ist noch mehr Cott verschieden von den
hundert Talernund den anders endlichen Dingen. Es ist
.die Definition der endlichen Dinge, daf in ihnen Begriff
und Sein verschieden, Begriff und Seele und
Leib trennbar, sie damit und sterblich sind;
die abstrakteDefinition Cottes ist dagegen eben dies, dafs
sein Begriff und sein Sein ungetrennt und untrennbar
sind. Die wahrhafte Kritik der Kategorien und der Ver-
nunft ist gerade diese, das Erkennen liber diesen
scllied zu und dasselbe abzuhalten, die
ein empirischer Inhalt, aber abgeschnitten, ohne
und Bestimmtheit gegen Anderes; die Form der mit
benimmt ihnen die Beziehung auf Anderes und macht sie gleich-
giiltig, ob sie wahrgenommen nicht. Aber sogen-
annte Begriff der hundert Taler IStem falscher Begriff: die Form
der einfachen Beziehung auf sich geh6rt solchembegrenzten,
lichen Inhalt nicht selbst." - "Concept aici C!dineaurl
mentionatii o de taleri, reprezenta n chip izolat. In modul
acesta izolat, ei sunt, e un empiric, dar
mod-determinat-de-a-fi de
forma cu ei i de raportare la
face sunt sau nu Dar acest
cept al celor o de taleri un fals;
la s11e nu unui
finit." (trad. de D. D. Editura Academiei Republicii SOCIa-
liste Romnia, 1966, p. 70.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 137
Bestimmungen und des Endlichen aui Gott
anzuwenden."68
. contra-argumente hegeliene presupun o
dect cea implicit, alte
alte terminologice. Primul argument
hegelian nu are nici o cu viziunea lui Kant, pentru
conceptul unui lucru nensemnnd reprezentarea
din mmtea mea a acelui lucru, ci ideea din lucru, n vreme
ce pentru Kant conceptul chiar asta este, reprezentarea
unei a lucrului, dar o reprezentare care este
n mintea mea. Faptul Hegel conceptul din minte
n realitate nu poate fi o lui Kant
lui. Kant. Altfel spus, chiar nu
VIZIunea lui Kant, ea nu cu nimic valabilitatea
nu o ataci din interiorul ei. Premisa lui Hegel, aceea
ca conceptul e baza a lumii, rezolvarea
argumentului ontologic nainte ca el mai
fie formulat. Trecerea de la minte la realitate nu mai pre-
salt de la o lume la una pur
CI ea deVIne o trecere dar una n
ntre lumi a e Aici ideea:
dincolo este tot ideea. atunci problema a
. 68G. W. F.Hegel, Wissenschaft derLogik voi. 1,p. 92, Suhrkamp
Verlag, n orice e just conceptul se deose-
de mal mult se Dumnezeu de cei o
taleri reali de celelalte lucruri finite. de definitia lucru-
n. ele conceptul
corpul sunt separabile, prin aceasta, ele
sunt plentoare muritoare. a lui Dumnezeu
tocmai n faptul conceptul sa
sunt neseparate mseparabile. a categoriilor si
a e tocmai aceasta: a face
a o mpiedica aplice la Dumnezeu'determinatiile
(trad. de D. D. Editura Academiei
blicii Socialista Romnia, 1966, p. 72.)
138 ONTOLOGIA LUI NOICA
argumentului ontologic e L'.l
Hegel, nu mai trebuie ca trecerea de la
conceptul unui lucru la realitatea w: lucru
realizabil chiar si n lipsa perceptiei acelui lucru, asta
deoarece conceptul lucrului, fiind n lucru, la baza
existentei lui. Chiar "falsul concept" al lui Kant este
o reprezentare, premisa lui Kant, aceea este
si nimic altceva, nu este de Hegel. Numai
lui Hegel ar fi fost fi.
Kant n premisa lui sau n lUI. ca
1. Kant abstract 100 de taleri,
reprezentarea lor din contextul lor real apOI
. n sine, se pe o a ceea ce mseamna
de fapt gndire A gndi cu abstract
nu a abstrage a izola un lucru rupand.u-l.de
un presupus "altul" al (Hegel ar fi trebuit
care este "altul"- altceva-ul- celor 100 de tal:n,
nu o face), ci a gndi abstract a
din concept, conceptul nici un
itiv caz n care conceptul, nemaireferindu-se la nImIC
poate nsemna orice. Este uimitoare .
lui Hegel de gndirea d: Ipostaza el
reprezentarea'", pe care, etichetnd-o drept
69 G. W. F. Hegel, Phiinomenologie des Geistes, Frank-
furt amMain, 1986: "Die Vorstellungen hieriiber
lich den Eingang zur Wahrheit./1 - "Reprezentarile m
stnjenesc ndeosebi m ce e (Feno-
menoZ;gia spiritului, p. 28, trad. de VirgilBogdan, Editura Acade-
miei, 1965) sau la p. 64: .Der Gewohnheit, an
fortzulaufen, ist die Unterbrechung dsrselben durch
ebenso als dem formalen Denken,
Gedanken hin und her [ene Cewohnheit IStem materielles
Denken zu nennen, ein BewuBtsein, das in den Stoff
versenkt ist, welchem es daher sauer a.us,der
zugleich sein Selbst rein herauszuheben und bel sich zu sem. -
NCERCARE AS UPRA FILOZOF IEI T RA A LE 139
o expresia a lui
gesunder Menschenverstand, a Numai o
gndire care nu este nu este gndire, ci o sara-
de concepte goale pe care nu le manevra logic
coerent dect tot pe baza unei intuitive,
dar o reprezentare pe care o treci sub impresia
de fapt ea, unei aparte ce
unei gndiri pure, care ea numai
ea este n conceptul.
Numai o asemenea facultate nu Nimeni nu poate
gndi mentale intuitive, cumnici Hegel
nu putea.
Al doilea. contra-argument - cum numai n cazul
lucrurilor finite conceptul lor este separat de
lor, n timp ce, n cazul lui Dumnezeu conceptul lui
nu poate fi separat de lui - este chiar formularea
argumentului ontologic n varianta lui n conceptul
de Dumnezeu se ca moment inseparabil, lui.
amconceptul de Dumnezeu am lui. Numai
la Hegel, conceptul de Dumnezeu nu e n mintea mea,
ci este temeiul ontic al lumii, atunci critica lui Kant
. mne doar termenii n care o formulez sunt
cumpot de acestui concept ontic nu for-
mndu-mi un concept mental despre el, un concept
al obiect fie dat n Cum pot
acest concept ontic este real de vreme ce nu l percep?
Spre deosebire de Hegel, Noica de la ipostaza
a propunnd ipostaza a
de a urma cursul ntreruperea aces-
tora prin concept i este tot att de ca gndirii formale
ce ncoace ncolo, n gndiri ireale. Acea
trebuie o gndire o care
este doar n material, i revine deci greu ridice
n mod pur din materie sinele ei fie la sine." (Ibidem, p. 39.)
140 ONTOLOGIA LUI NOICA
fiinta nu e ci Ideea lui Noica felul n care
ideea nu pot fi n
ochilor imaginea cercului vectonal a: care
dect o a celeilalte a
lui Noica, cea a cercurilor aflate n
(expansiune) nchidere alte
unea lui Noica este alta dect cea a Iru Kant,
kantiene nefiind sub semnul mtre-
de ceea ce scrie Noica.
Conformcercului vectorial al pe care l-ampre-
zentat deja, teza (individualul) se la
la cea de-a doua a diametrului cer-
n timp ce tema (elementul) se la
este circumferinta cercului. Pe baza acestei
N afirma c' marea a filozofiei a fost deseon
Olca va
, .
.
aceea de a gndi ca nu ca teza
ntotdeauna un act uman, de punere instituire,
tema nu este un act uman. Tema nu este de nnneru,
nici de om, ci tema este, sau, altfel spus, se pune
Teza este o pe care mal d:vreme
sau mai trziu o n schimb ten:a nu o .
la Tema este p.r?-
punerea de dinaintea este
lUI NOIca, ca marea a
filozofiei este a gndit ca nu ca pare
n inima kantiene, la Kant
fiinta era thesis, punere a unui concept n
meu. nrealitate, termenul noician de are alt sens
cel omonim al lui Kant. Teza, la Noica, es:e de. fapt indi-
vidualullogic, nu punerea unui concept.inmmtea
n Scrisori despre logica lui Hermes, NOIca va
relatia dintre tetic tematic prin analogie cu raportul dintre
parte ntreg. Teza e o parte a temei,. ca
teza interiorizeze tema, devma un individual
logic, din clipa aceea teza devine o parte de
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 141
ntreg, o ce n sine tema din care s-a ivit, si
, tocmai de aceea o care va putea se
tema Din nou, aproape ntr-un mod previzibil de
acum ncolo, Noica algoritmul tetradic.
teza este ntru teza corespunde indivi-
dualului logic numit "om", atunci omul este ntru tema
din care s-a ivit. El este orientat ea, iar orien-
tare i este omului generalului interior pe
care l n sine. Acest general i orientarea
de aceea acest general interior trebuie fie numit ratiune
sau, cu alte cuvinte, devenirii ntru
e nu poate fi o pentru gndirea
este numai o anume tema prin exce-
argumentul ontologic nu va putea da ci des-
chiderea Ceea ce este pentrunoi e ceea ce devine
ntru Nu gndim ci doar devenirea ntru
devenirii ntru este chiar agentul
Prin urmare, devenirii
ntru este chiar devenirea ntru
drept a devenirii
la om, ratiunea te face devii constient ntru
'
"
,
Argumentul lui Noica este
o orientare ceva, atund trebuie existe
acel ceva care ndrept n mod
el el este mai nti doar n mine,
sub forma mele despre el, urmnd ca pe
ce ndrept n afara mea ceva care nu
este, dau care ndrept. Cumnu
nu nici orientare
o mai se face dect este, ea se face
pe ce ndrept ea. Deci (n ipostaza
70 incercare asupra filozofiei Humanitas, Bucuresti,
1998, p. 163.
'
71 Ibidem, p. 170.
142 ONTOLOGIA LUI NOICA
elementului) este ntruct eu nsumi sunt ntru ea, mai.
nti interior apoi exterior. este ntruct eu,
ea, o fac fie. Acesta
mentul ontologic n varianta lui Noica. Noica,
nu este un concept care fi pus de mmtea .
ci este un orizont n nu am un CI
o Iar este chiar argu-
mentul acelui ceva care ndrept. Nu e
vorba, asadar, de a infera din gn-
dire a ci de a infera dintr-o
ea. Chiar neg
este tot o de orientare "E destul saapara
ca se .aceasta ar-
gumentului al lui e:te
ethosul e prIn natura el, !ar
orientare e argumentul are un sens. "In-
- aproape gravitatea - a
mentului ontologic, ceea ce face din el o de nenlocuit
a gndirii filozofice, tocmai n sudura pe care o
face ntre om lume, legnd necesar sau
1
.. "73
de umIl. . .. v
Ce se poate spune, n final, despre
a argumentului a.re
n cadrul cercului vectorial al cu alte cuvmte ca.ea
nu att este,.ci Noica
prin prisma intuitive.
Dar cine nu reprezentare nu
pune mai mult temei n a
ontologic dect n celelalte. Din
directie, cumexistQ o exterIoara.
ntre imboldul interior spre ceva n a
acelui ceva nu nici o de necesitate. asta
72 Ibidem, p. 164.
73 Ibidem, p. 169.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 143
spune de fapt Noica, omul i chip,
o instituie pe seama unui imbold interior
imboldul interior n i corespunde
ceva. argumentul ontologic al lui Noica nu se deose-
dect n termeni de celelalte variante ale
argument, a spune nu orientare o
a ei e totuna cu a spune nu concept un obiect
al lui. Numai orientarea conceptul pot exista foarte
bine un corespondent al lor n realitate. pleci de
la conceptul de la orientarea ea este
lucru. n fond, orice concept este orientat, are o
litate. Schema e doar termenii n care este formu-
sunt Nu trece de la conceptul a ceva la
acelui ceva recurgi la Iar
Dumnezeu este mi este dat n
l percep, iar nu mi-e dat n
atunci nu-mi dect cu conceptul
lui, ncercnd n acel concept lui Dum-
nezeu. atunci ori spun este gndire, precum
atunci trebuie dovedesc universul e gndire,
ori spun precum Anselm Descartes, n conceptul de
Dumnezeu am lui, atunci trebuie com-
bat pe Kant. Cum materia universului este tot att de
mult gndire pe ct este conceptul totuna cu obiectul lui,
cumpe Kant nu-l combate dect
viziunea (Dumnezeu e idee a
un concept nu-i corespunde nimic n reali-
tate), nu mai dect faci ceea fac oamenii din-
totdeauna: ca Dumnezeu li se dea n
6. Dialectica lui Hegel dialectica lui Noica
Sensul lumii la Hegel este dat de de sine
a lui Dumnezeu. lumea are un sens, acest sens
de lui Dumnezeu de a se pe sine. Dar
144 ONTOLOGIA LUI NOICA
Dumnezeu nu se poate dintr-o unei
omnisciente, prin ar ajun?e brusc
n posesia totale despre sine, CI are nevoie de .un
proces n trepte, de o de ce va culmina
n atingerea scopului propus. Natura sunt
v

tele obligatorii prin care Dumnezeu trebUie sa treaca sp:e
a ajunge n final se n se
nou n starea rentoarcere m sme
A

un periplu al este de
Fenomenologiei spiritului, Erinnerung,
rezultatul (indicat de prefixul Er) al unei mtenonzan
(Innerung) prin care Dumnezeu n
. (das Innere) acel interior pe.care.TI
tea nceperii periplului. Rezultatul este arrun-
tirea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezu ceea
ce era el cu nainte de nceperea n
a ca anamnesis,
reamintire a ceva dinainte existent ce a fost supus unui
proces de uitare, se n ntregime .la Hegel, cu
deosebirea nu omul de Ideile pe care le
contemplase n de dincolo, ci Ideile ns:le,
toate sub numele Ideii divine, se cunosc pe sme reamrn-
tindu-si cumerau ele de la bun nceput. Nu omul
un proces de uitare ce apoi
de de reamintire. CI Dumnezeu msusi
de sine este silit cumeste cu
La Platon, omul se deja n posesia
totale doar att a uitat-o, atunci cunoscnd, omul
parcu'rge procesul invers anume A
cunoaste ceea ce deja. La
Hegel; lucrurile se petrec ntocmai, numai cel c:"-
noaste e Dumnezeu, el ceea ce era deja m
naintea acelei a
n momentele ei succesive.
NC ERCARE AS UPRA FILOZOFIEI TRA A LE 145
este sistemul lui Hegel. Uitarea de sine a lui Dumnezeu
este totuna cu suprimarea conservarea delabun nceput
a tuturor pe care conceptul divin le are n
sine. Scoaterea acestor determinatii din starea lor de la-
din starea n care, determina-
stau ntr-o conservare
cu trecerea de la la act. Totul e o manifestare a unei
omnisciente, dar care devine cu omni-
abia prin manifestarea n act a latente.
latente, Dumnezeu por-
n pelerinaj el unpelerinaj cosmic a
de negarea de
Dar negarea chiar este mo-
torul intern al pelerinajului, schema de tip triadic
este un mod impropriu de prezentare a formei exterioare
pe care o ia acest pelerinaj. Cnd Noica spune Hegel,
prezentat filozofia n chip tetic, a gndit-o de fapt
n mod tematic, el pune accentul tocmai pe forma inadec-
de tip triadic, n care Hegel descris propria
VIZIunedespre univers. Mersul universului nu se face n
pas de trei, ci n pas de patru/", spune Noica, acum, n
acest punct al acestei foarte bine la ce se referea:
la algoritmul tetradic. Cu alte cuvinte, Noica i lui Hegel
chipul propriei viziuni. nu ne n anii
'50, iar exegeza din Germania a nceput dez-
posibilele variante ale dialecticii hegeliene -
chiar - abia ncepnd cu
anii '70 ai secolului XX, o cu lui Dieter Hein-
rich (AnfangundMethode derLogik - 1963), Iring Fetscher
(Hegel in der Sicht der neueren Forschung - 1973) Otto
74 "Am - la Hegel, cu el n chip exhaustiv - sub
semnul Sfintei Treimi, al Acum amintrat sub semnul
Sfintei (dialectica n patru timpi. .. )". (Jurnal de idei,Huma-
nitas, 1998, p. 73.)
146 ONTOLOGIA LUI NOICA
Poggeler (Hegel. Einfiihrungin seinePhilosophie -1977).
sprijinindu-se pe scrierile discipolului lui Hegel,
K. Rosenkranz, au emis ideea structurii tetradice a dialec-
ticii hegeliene. Or, Noica gndise aceste variante cu mult
nainte si chiar aici nu e vorba de a revendica pentru
, ,
Noica pionieratul sau patemitatea unei tetra-
dice a dialecticii hegeliene, trebuie se el
a primul. .
indiferent preferi schema n locul celei
triadice, sau pe cea n locul celei diadice, sigur
este Hegel momentelor dialec-
tice n functie de realitatea pe care vrea o descrie. Cu alte
cuvinte, ahmci cnd simte nu poate interpreta o reali-
tate prin schema pe care o ntlnimcel mai des la Hegel-
cea -, filozoful german schema
calapodul n momen-
telor sau micsorndu-le. se face momentele concep-
tului pot fi - cum se n Logica
unde fiinta si esenta sunt cele momente fundamen-
tale ale conceptului - sau pot fi trei - ca n Logica subiec-
unde universalul, particularul individualul sunt
cele trei momente ale conceptului - cum tot pot fi
cinci -, ca n Filozofia naturii, unde cele cinci ale
organismului uman tot atta momente ale
conceptului umane. Asemenea din me:s
ale momentelor conceptului sunt justificate de Hegel prm
precizarea nu momentelor
ci dialectica lor. Numai ca orice
cere un algoritm, o succesiune de
iar atunci cnd aj1;!J1gi funct!e
de realitatea despre care mseamna ca on algorit-
mul nu mai este algoritm, atunci dialectica poate lua
o sau alta de caz n care
conceptului cade, ori algoritmul algoritm, dar
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 147
unul maleabil adaptabil n fel nct demon-
caz n care conceptului este

Spuneam la Hegel motorul devenirii lumii, prin care
Dumnezeu se pe sine, e negarea Eo ba-
nalitate spui mbinarea a
cu o Dar azi, cnd spui acest poncif,
n termenii logicii o nu
e dect n cadrul unei iar o
la fel, nu e dect forma unei propo-
ne amintim 1. Kant gndea
la fel, n cadrul unei tocmai de aceea el vorbea
de afirmative negative. Cu Hegel
nu mai sunt ci momentele
constitutive a tot ce n lume. Un lucru este, este
implicit o dar este unitatea a
ce se reciproc una la alta. Nu am
un A l aplic din o un non-A,
iar apoi l mai neg o tot prin aplicarea unei
din un non-non-An care,
cele anihilndu-se, dau A-ului de
la nceput; ci am un An care nu vin dinafara lui
A, ci Ceea ce Aeste din capul
locului o pereche de ce sunt inerente lui A,
ceea ce e totuna cu a spune Aeste contradictoriu n sine.
Fiind contradictoriu n sine, el nu are o
(Noica, spune e
trebuind se transforme spre a ajunge la o stare
Transformarea aceasta va echivala cu exteriorizarea
pe care A le avea n sine, exteriorizare care e
totuna cu manifestarea inerente lui A.
Omnis determinatio est negatio, vorba lui Spinoza.
Fiecare determina este o a opuse
ei. Negndu-se reciproc, cele determina se
148 ONTOLOGIA LUI NOICA
reciproc, sunt n stare de Ceea ce mi ..
atunci fac este scot din
le fac se manifeste n afara lUIA, avand
ca indic VOI
o pereche de car: sunt m act, .
sunt manifeste, ele reprezentand doua
tare ale ntregului din care au provenit, ale lUI A.
ce am cele ""
mi mai dect le unesc din nou m mtregul din
care au provenit, pe A, vW: A care
sunt trecute n in
din care au provenit. Apoi voi la
o pereche de din
nou se manifeste, le VOI face sa fie distincte
rioare una alteia, care, n mod previzibil, le VOI topi
si n unitatea a celor
acuml numesc pe A "Dumnezeu" spun
Dumnezeu este deja n sine negarea voi
schema prin care Dumnezeu
el Dumnezeu este mal nti o umtate
a ce se reciproc, el
scoate din sub
forma unei anumite, care este in cum-
de ei, care, proces
de Er-innerung, de interiorizare, revme la px:u.
cufun-
darea celor determina n magma a
. initiale. Ceea ce la ininteligibilitate
fiecare
fiind alteia, este imaginea acesteia in dar, in
fiecare determinatie este o unitate din ea
si contrariul ei, fiht.dea o negare a TeAza
antiteza si antiteza Teza este ea
plus antiteza este o unitate a ei cu m:tit:za
ceea ce teza este mai mult dect sine
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 149
fiind mereu dincolo de sine antiteza sa. n plus, nici
nu mai pe care din cele o numesc
pe care teza este ea antiteza
este ea Totul e indiferent neutru, iar confuzia
dintre nu poate fi Qui pro quo-ul pe care l
aduce cu sine modelul intuitiv din mintea lui Hegel -
modelul oglinzilor reflectndu-se reciproc - face ca prin-
cipalele ce i sistemul - Fenomenologia
spiritului, Enciclopedia filozofice logicii -
fie, n cea mai mare parte, o
adeseori de concepte goale.
acesta este mecanismul dialecticii hegeliene,
atunci restul e o de terminologie. Pot numi uni-
tatea atunci cele exteriori-
zate din ea vor fi teza antiteza care se
vor uni din nou sub forma sintezei. Sau pot numi unitatea
de la nceput An-sich-sein, atunci teza va fi Fur-sich-sein
iar antiteza Fiir-Anderes-sein, rezultnd, din unirea lor, An-sich-
und-fur-eich-scin. Sau pot numi unitatea concept, teza
antiteza sinteza cu dnd din
nou conceptului. Sau pot numi unitatea univer-
salul, teza antiteza particularul, iar noua unitate
individualul. Sau pot numi unitatea de la nceput
Dumnezeu, teza antiteza om, pentru ca din unirea
naturii cu omul Dumnezeul de sine. Sau
pot numi unitatea absolut, teza subiect, antiteza
obiect unitatea absolut.
acestea terminologice pot continua la ne-
totul reducndu-se la o potrivire a unui termen
n dreptul unuia dintre cei patru avem patru
nu trei: 1) sinteza - 2) teza - 3) antiteza - 4) sinteza
Noica are dreptate, Hegel gndea cu
tetradic, dar expunea de obicei gndirea n mod triadic.
nceputul e iar este prefigurat n
150 ONTOLOGIA LUI NOICA
nceput. Totul e dat de la nceput, e
de sine a nceputului. Totul e predeterminat, noutatea n':!
e cu e din unitatea
neputnd dect ceea era de la nceput
ascuns n ea: perechi de contrare. Schema.
aceasta, descrie mecanismul dialecticii hegeliene,
corespunde algoritmului tetradic al lui Noica. Iar cnd
Noica spune Hegel gndea tematic, n tetrade, dar
scria gndurile tetic, n triade, el pune accentul pe metoda
de expunere o n care Hegel descrie
mecanismul dialectic ncepnd cu teza, nu cu unitatea
cnd ncepi descrierea de la e
firesc ca n total nu ai dect trei - -
Dar teza nu apare din senin, din nimic, ea apare
din ceva, iar acel ceva e chiar tema de la care se
Teza e punere, dar e punere pe seama unei pre-puneri, pe
baza unei pro-puneri, a unei premise primordiale.
Premisa o pre-pui, o presupui de la nceput, darn
ordinea expunerii o abia la
Hegel, trece sub premisa de la care descrie
procesul ncepnd de la pasul ulterior premisei, de .
la abia n final o pe care, o
drept rezultat al expunerii, o presupusese de la bun n-
ceput. nu ar fi atunci aplicarea
pe schema - - nu ar duce
la nici un rezultat, la nici o n
primul pas, pun teza apoi, n pasul al doilea, o neg
nnd antiteza, atunci n pasul al treilea ar trebui am
o a doua care nege antiteza: rezultatul ar fi
ntorc la teza de la care am plecat, negarea anti-
tezei este chiar teza. atunci ori oscilez la ntre
nemaiputnd le sintetizez, ori accept
punctul de plecare nu poate fi teza, ci acel ceva la care
va trebui n final ajung: unitatea din sinteza
tezei antitezei.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 151
Sau altfel spus: la Hegel, tema este ntregul din
ea se desprinde o parte, teza, apoi o a doua parte,
antiteza, iar din unirea tezei cu antiteza reiese tema
sinteza. La Noica se tot de la
tot de la numai din ea se desprinde o
.parte, care este antitema, iar parte nu se va mai.
raporta la o contraparte a ei (precum teza la ci
va interioriza tema din care a plecat, devenind o parte
de parte de se
va deschide tema din care a provenit.
Deosebirea este la Hegel, din ntreg
contrapuse, fiecare fiind o unitate din
ea parte fiecare parte reface n ea
structura ntregului din care a provenit), n timp ce
la Noica ntregul nu este o negare a n al doilea
rnd, din ntreg o parte care se contrapune
ntregului, ca acea parte fie ea ntregul. Con-
trapunerea de ntreg este unilate-
partea (individualul) contrazice ntregul (elementul),
ntregul nu contrazice partea. Punerea de ntreg
e identitatea ntregul este partea, ca partea
fie ntregul. Partea va interioriza ntregul se va des-
chide ntregul i se contrapusese. Acumse
lege mai bine lui Noica cum
negarea unei neutre
n care germenele unui dezechilibru cele
se reciproc, unitatea
chiar e contradictorie n sine, este perfect
ea fiind deja o unitate i impulsul de'
a deveni, de a se transforma. este nega-
atunci ea este nu mai are nevoie
atunci, pentru a salva devenirea, negarea
nu va mai fi la Noica una fiecare nega-
raportndu-se la ci una dinspre
152 ONTOLOGIA LUI NOICA
o att. Doar o o
este nu, atunci
de-a doua nu mai e nu mai
nimic, ci este Iar nemaiavnd ce
nege, nu va mai fi o parte ci va fi n- ,
tregul, un ntreg din care se va desprinde o nega-
atunci se va desprinde de pe ca:e
o se va individualiza, apoi va afir-
pe care tocmai o negase, va deveni o pur-
de n fine, se va racorda fi fmalla
afirmatia din care se ivise. Ceea ce am descris aici n ter-
meni de corespunde ntocmai sche-
mei: Ge - 1 - I-Gi - Ge (general elementar, individual
statistic, individual logic, general elementar). .
Din comparare a celor tipuri de dialec-
s-ar putea numai Hegel, cnd expune
filozofia, la premisa, ntregul de
la care se n vreme ce Noica nu ar proceda De
fapt Noica, n Tratatul de ontologie, trece sub
premisele, de vreme ce spune ntregul nu e dat dina-
inte, ci se configureze pe ce elemen-.
tele se vor vor da individualurilor.
n ordinea gndirii, amndoi la. de
la ntregul dar I} ordinea el
ntregul abia la In Tratat ... , NOIca abia
la de ntreg, de element ca apoi
de ca cum Hegel, n logicii,
conceptul la cnd
conceptul de la nceput, momente
lui fiinta si esenta. Chiar NOIcaspune ca, fi realita-
, " , .
tea lumii, elementul nu e dat dinainte, ci este doar un on-
zont care se pe ce te
el, el de la nceput elementul.
Apoi, la Noica, fiind att, n}! e
dictorie n sine, cum nici elementul nu este. (In schimb,
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI A LE 153
discursul lui Noica despre element este pe alocuri contra-
dictoriu.) Doar despre lucruri se poate spune sunt con-
tradictorii n sine, deoarece au, pe o
pe cea a generalurilor din au pro-
venit. Dar individual contradictoriun sine
este cel logic, el n sine un general ce l face
fie mereu dincolo de sine, dar un general care nu e iden-
tic cu individualul.
O deosebire dintre Noica Hegel este cea
de trecerea de la nedeterminarea la deter-
minarea tezei antitezei. La Hegel nedeterminarea
determinarea a ceva au sens numai n raport cu gndirea
care acel ceva, dar cum gndirea este
acelui ceva, fiind conceptul din inima ceva-ului,
gndirea se pe sine, ceea ce determi-
pe care le n acel ceva sunt ale ei
Prin urmare, nu sunt doar n raport cu gn-
direa, ci sunt chiar ale gndirii. n Fenomenologia spiritului,
spiritul, sub forma umane, n aventura
pentru a afla un ceva care mai nti se n
afara lui. Dar ceva-ul este o sub care se ascunde
spirit pe care l ascuns n interiorul con-
Ceva-ul devine astfel interfata ntlnirii cu sine
' ,
a spirit care face lucrarea att n obiectul cu-
ct si n subiectul lui. Numai subiectul cunoas-
terii nu la nceput acest lucru, ci l va afla abia cnd
atinge pragul ajungnd la el, ca ra-
este ntreaga realitate. atunci subiectul se
obiectul din lui, poticnindu-sc
de fiecare ntr-un zid de pe care la nceput
este nclinat le pe seama obiectului, ca apoi
dea seama ele, n n care sunt ale obiectului n
,
sunt ale lui, asta pentru subiectul
obiectul sunt teza antiteza originare numite
154 ONTOLOGIA LUI NOICA
concept, spirit, Dumnezeu. Nu are nici o
numesc teza subiect antiteza obiect sau le numesc
invers, asta pentru simplu fapt teza este n sine anti-
antiteza este n sine Subiectul este n sine obiect
obiectul este n sine subiect. Din clipa aceasta, orice cri-.
teriu de orientare dispare, el fiind rezultatul unei simple
de termeni i opune, oricnd, o con-
Este perfect indiferent subiectul
cunoaste obiectul sau, de-a-ndoaselea, obiectul
subiectul, peste tot spiritul, imanent n tot toate,
se cu sine. Nu eu cunosc lumea, ci lumea
pe mine, sau, ceea ce e totuna, lumea se pe sine
.prin intermediul meu. La Hegel nu se face nici o deosebire
ntre subiect-obiect, subiect-subiect
obiect-obiect, asta din capul locului, subiectul
obiectul sunt totuna.
La Noica determinarea nedeterminarea nu sunt
gndite n raport cu un subiect deoarece proble-
matica nu la filozoful romn. Pe Noica
nu l cum anume are loc n
afara omului, mai este cineva n univers care
butul Pentru Noica e indubitabil numai
omul poate orice gnoseologie pre-
supune premise ontologice de dinaintea
gnoseologii. Aceste premise l pe Noica. Onto-
logia este a omului, nu a spiritului divin despre sine n-
Ontologia este logos uman despre ontic, nu logos
divin ce se ontic pune onticul drept pre-
text pentru a se pe sine. lui Noica este
explice cumanume are loc devenirea lumii
devenire de un mecanism: n cadrul acestui meca-
nism determinarea nedeterminarea sunt procese ontice,
nu gnoseologice, ele desemnnd geneza individualurilor
statutul generalurilor numite elemente. (Determinarea
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRA A LE 155
este strngerea ntr-un individual, nede-
terminarea este statutul n afara punctului
de a generalurilor. /IA fi determinat"
a avea un chip individual. Generalul este determinat numai
atunci cnd nu l mai privesc n sine, ci n ipostaza ncruci-
lui cu alte generaluri.) La Noica, trecerea de la nede-
terminare de la determinare nu dect trecerea
a unor din ipostaza lor n cea
n schimb, la Hegel, trecerea de la nedetermi-
nare la determinare presupune o gndire care este chiar
agentul ontic al tocmai de aceea determi-
au un statut dublu: sunt determinatii ale lucrului , ,
dar ale gndirii despre lucru.
La Hegel, generalul este din capul locului un indivi-
dual, numai gndirea nu acest lucru, ea
la nceput generalul ca fiind nedeterminat desi el n sine , ,
este perfect determinat, iar ulterior, pe ce
generalul, gndirea l l dn-
n final seama ea, gndirea, era chiar generalul
care se determina singur. La Noica generalul nu este din
capul locului un individual, generalului
fiind independente de o gndire care
generalul, iar faptul omul ajunge determina-
unui general nu-i acestuia cu nimic determina-
cu att mai l ntr-un individual.
De exemplu, cmpul electromagnetic nu devine mai deter-
minat prin faptul omul a ajuns n schimb,
la Hegel, electricitatea magnetismul sunt determinatii
n plus pe care spiritul le atunci cnd se
n La Noica, geneza individualurilor din elemente
se face o gndire acelor generaluri, gndirea
fiind ea rezultatul individual, uman, al
elementelor. De aceea, Noica nu este silit
ntre o unitate si totusi
, ,
156 ONTOLOGIA LUI NOICA
n sine si niste detenninatii care cnd contrazic unitatea din .
care au' provenit, cnd contrazic doar ele ntre ele.
e marea dificultate cu care se Hegel: nu mal
e sau determi-
natiei contrare ei. Omnis deierminatio estnegaiio, vorba .
lui Spinoza. Dar a cui? A con-
trare, sau a una, alta, pentru
Hegel, de vreme ce pentru el sunt
diferite atunci sunt contrare, ceea ce la Hegel
sunt contradictorii. La Noica nu, omnis deiermi-
natio non est negatia. Nici o nu este o
asta nu sau rapor-
. tul dintre determina ci raportul dintre generalul elemen-
tar si individual. Att si nimic mai mult.
La Hegel, se una
la alta ca ce se
atunci unitatea lor este un ntreg nedeterminat.
cumpot scot o determina din
o contrapun acesteia, sa
ea nu se opune decat
unei alte iar o opun nede
atunci preschimb nedeterminarea n
cuvinte, nedeterminarea nu se opune altei
dect cu pierderii statutului de nedeterminare: Nu
sunt dect ori gndesc nedeterminarea ca umtate
a determinatii contrare ce se reciproc,
de unde si statutul ei de nedeterminare, ori gndesc nede-
terminarea ca fiind suprimarea unei singure determina
si atunci nedeterminarea este ne-determinare, nega-
rea determinatiei, caz n care, ca a ceva determinat,
nedeterminarea este ea ceva determinat. Prima va-
e cea dintre aflate ntr-un ntreg; cea de-a
doua e cea dintre o parte ntregul din care a pro-
venit. Or, Hegel ambele variante precizeze
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 157
la care din ele se Cum prima presupune
o de contrarietate ntre iar cea de-a doua
o de ntre parte ntreg, Hegel manipu-
voie contrarietatea, transformnd
n contrarietate invers.
Drama este germanul nu numai foloseste ambele
variante, dar el o pe care ampomenit-o
deja, n care gnoseologia este totuna cu ontologia. n acest
caz se face uz, ca de dintre ceva,
despre care se e sau nu determinat,
un care se cu privire la
acel ceva. In acest caz, nedeterminarea corespunde necu-
De la nceputul logicii, este
de orice determina n raport cu gndirea, ea este .
nedeterminare ea este nimicul, dar ne-determinare
fiind, ea e ceva, este chiar nedeterminare,
prin chiar faptul amspus despre ceva, anume
este nedeterminare, eu ntr-un fel amdeterminat-o, fie
numai foarte Cine este cel care despre
din afara Gndirea, dar a cui gndire,
cea sau cea a lui Hegel? a
spune Hegel. Numai atunci fiinta nu e deloc
pe att de pe ct pare, ea este'deja gndire,
altfel nu avea n raport cu ce spun este nede-
Sofismul lui Hegel de la nceputul logicii
este trece sub cea dinti determinatie a fiintei:
gndirea. atunci nu este chiar de toate de-
caz n care lui Hegel e
nedernunare cade. Sau e de orice
determina atunci e de cea a gndirii, caz n
care gndirea care se cu privire la nu mai
este ci este a lui Hegel, atunci, n
unei lipsite de orice determinare, gndirea lui
Hegel ar trebui i-ar lipsi
158 ONTOLOGIA LUI NOICA
cuvintelor. Acesta este impasul n care ajung definesc
determinatia nu ca nsusire a lucrului, indepen-
de orice subiect ci ca pe o
care apare numai n raport cu un subiect Cu-
noscnd un lucru, eu l determin tot mai mult, de
el nu ar fi deja ct se poate de bine determinat mai nainte
chiar de a ncepe eu cunosc. din nou ntre-
bare: Eu l determin sau el se din interiorul lui?
una alta, n asta premisa lui Hegel, n faptul
lucrul este n sine gndire, gndirea se
iar pe care le scoate din sine sunt cele pe
care tot ea le percepe n lucru.
. acestea, chiar par fie redundante
si recursive, au rostul de a stabili de care
distingerea ontologiei lui Noica de cea a lui Hegel nu se
poate face. Numai prin asemenea cu
a dialecticii celor doi gnditori, se poate ajunge la o
gere a dintre ei. revin: n sine,
e total dar pentru gndire ea e
total la nceput. ies din sine
ajung fie cunoscute de astfel din .
cum era la inceput devme tot mal deternunata,
cnd, la va fi total u:
gndirea. Numai gndirea nu e.
e gndire. atunci am o umtate a doua fi
care o parte are toate iar parte nu
la nceput de ele, urmnd trec dintr-o
parte n alta, iar trecerea o numesc
terea este atunci manifestarea latente n
raport cu o gndire care este chiar manifestare (trec
nisipul dintr-o a clepsidrei n alta, ce am
buzunar mut n La Hegel, Dumnezeu e totul
are n sine toate dar le are doar suprimate
conservate unei originare pe care trebuie
NCERC'ARE ASUPRA FILOZOFIEI 159
compenseze printr-o amintire a ceea ce
era deja. e de cum Dumnezeu, n omni-
lui, trebuie provoace cu premeditare. o uitare
pentru aminti abia astfel cine era cu naintea
de sine.
Nici unui alt gnditor Noica nu i att de mult
ca lui Hegel. Gndul ntregul univers poate fi surprins,
n devenirea lui, ntr-o
e o de cuvinte inerte,
ci o de concepte pure, a redea
ntocmai ritmul interior al universului, acest gnd nu
avea cum nu l fascineze pe Noica: totul
dai glas acestei exprimnd-o ntr-o
un fel de a
valabilitate fie indiferent de
cazurile particulare asupra o O asemenea
replica a unor matematice
pe care filozofia nu le poate asimila, avea mbrace
la Noica forma algoritmului tetradic, a ideii proprii.
Noica a avut ideii, a unei idei care fie a lui
care poarte numele, dar a mai avut flerul
de da seama o asemenea idee presupune nu att
un nou jargon o ci nti de
toate o viziune, o viziune n ntregime
asupra lumii: nu gndi lucrurile n alt fel nu
le altfel. Iar Noica tocmai asta
voia, reprezinte lucrurile altfel, chiar mpotriva bu-
sau mai curnd tocmai mpotriva lui. n fond,
pe care o de la Hegel aceasta era,
trebuie cu orice mpotriva reprezen-
comune. Filozofia e o altfel de gndire, o gndire
cum nu pe sau n de o
gndire pe care cei o iar
cei o O gndire uneori
160 ONTOLOGIA LUI NOICA
la sfidarea a tot ce e considerat drept ..
certitudine Pe de parte, gn-
mpotriva comun, Noica avea btrrutl-sirrrt
de a nu ignora vremii tale,
a ncerca le sau le sfidezi putea duce..
la o ca cea din Filozofia naturii a lui Hegel.
75.Or,
ceea ce se petrecea sub ochii lui n fizica secolului XX
reprezenta o de gndire mpotriva
comun. Cnd ajungi despre curbura
despre abaterea traiectoriei
n dreptul corpurilor cu cmp mare, atunci
ceea ce faci se sfidare: dai peste cap repre-
, cu care omenirea de milenii. Asta se ntmpla
n fizica lui Noica, un exemplu
75 Exemplul lui K. R. Popper din Societatea
ei (vol. II, P: 35, Humanitas, 1993), cel n care Hegel dIa:
lectie ntre Marte Jupiter nu poate exista un alt corp ceresc,
el fusese descoperit cu cteva luni mai
este doar unul dintre multele exemple de gandire a dialecti-
cianului german. Un alt exemplu, privitor de
din organism, e cel n care Hegel
gilor, nu inima, pulsnd, sngele, ci sngele se smgur,
deoarece el e principiul propriei este
este "sinele viu natural", un sine care se
de sine un altul al inima. n schimb, inima este
de reproducerii, pentru
Hegel ...: .Das Zusammenfassen dieser
zierung in ein System ist das Herz, die lebendige Muskulositt, -
ein System, das uberall mit der Reproduktion.
Man findet imHerzen keine Nerven, sondemes ist die reine Leben-
digkeit der im Zentrum, als Muskel, der pulsiert. Als
die absolute Bewegung, das natiirliche lebendige Selbst, der Prozef
selbst, wird das Blut nicht bewegt, sondemist die Bewegung. DaB
es bewegt werde, dazu suchen die Physiologen
auf: Der Herzmuskel st6Btes aus, und da helfen die Wand-
ungen der Arterien und Venen und der Druck der Teile, die
es treiben; bei den Venen freilichhilft der Herzstof mcht mehr, da
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 161
de sfidare a ceea ce era cu
uimitor pentru Noica era tocmai oamenii de
atunci promotorii unei viziuni plate mate-
rialiste, cei care l pe Dumnezeu din lume, de-
cretndu-l drept o de care nu aveau nevoie pentru
a explica originea omului, tocmai ei
acum, n prima a secolului trecut, fie
unei gndiri pe care ei, filozofii, gndirii profunde,
nici nu erau capabili o de umi-
pe care Noica o primea de la mii ceva
de ani a prefigurat Acum, n-
tr-un singur veac, filozofia.T") avea
i se bine n minte, cumtot att de bine i se nti-
lui Hegel din Filozofia naturii. Cu
nu te nu le dictezi tu ce au de mai ales nu le
rezultatele, ci doar de ele le
ca exemplu n sprijinul ideii tale. Iar Noica asta avea
mufs es der Druck der Wandungen allein tun. Alle diese mechan-
ischen der Physiologen sind aber unzureichend. Denn
wo komrnt dieser elastische Druck der Wandungen und des Her-
zens her? "Von dem Reiz des Bluts", antworten sie. Das Herz also
bewegt hiernach das Blut, und die Blutbewegung ist wieder das
Bewegende des Herzens. Das ist aber ein Kreis, ein perpetuummo-
bile, das sogleich stillstehen mulste, weil die in Gleichgewicht
sind. Ebendarum ist vielmehr das Blut selbst das Prinzip der
Bewegung; es ist der springende Punkt, durch den die Zusammen-
ziehung der Arterien mit dem Nachlassen der Herzventrikel
[... ] Dies ist das Blut, das Subjekt, das, sogut als
der Wille, eine Bewegung Als die ganze Bewegung ist das
Blut der Grund und die Bewegung selbst. Es tritt aber ebenso auf
die Seite, als ein Moment; denn es ist die Unterscheidung seiner
von sich selbst." derphilosophischen Wissenschaften II,
p. 814. - Cf. Filozofia naturii, p. 479, trad. Constantin Floru, Editura
Academiei Republicii Socialiste Romnia, 1971)
76 trepte ale realului, Humanitas, 1999,
p.143.
162 ONTOLOGIA LUI NOICA
ca teren de sugestie de confir-
mare a unor scheme conceptuale. totul n
lumea aceasta, totul, de la scara cea mai a ato-
mului la scara a universului o
atunci nu pot oare eu, NOIca,
convertesc ntr-o
Nu este o ntmplare majoritatea exemplelor pe care
Noica le n lui sunt luate din abia pe locul
doi venind exemplele luate din cultura
tot timpul cu regretul de a nu putea da filozofiei rigoarea
matematicii ("Matematicile vorbesc despre tot: [... ]
De aceea mai mult poate dect filozofia,
, care si ea vorbea despre' tot - despre imediat, ce ce
-este -', dar care nu limba... "77), Noica a
se n lumea spiritului ntr-un loc care confere o
filozofia, dar
cumcu revelate nu
una si nici neavnd a se pleca fi unei
de sorginte sau
celor este posibil: lumii filo-
zofia lumi prelucrarea a acestor
una vrea legile, alta sen-
surile; una exactitatea, una,
omul n lume, alta, lumea n om; una, ce dau totul,
alta, totul ce una, stabilitatea legilor,
una, cu prioritate logicul, alta,
cu prioritate una are drept ideal o
alta o mathesis universalis - sunt lucruri
care s-au spus se mai pot oricnd spune. Dar aci vom
spune ceva mai pe acestei
una maturitatea spiritului, pe cnd filo-
zofia, naivitatea lui spiritul are nevoie
77 Jurnal de idei, Humanitas, 1990, p. 78.
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI TRA A LE 163
de o asemenea naivitate. [... ]
ntr-un somn secund.r?"
de de la avea salveze
la propriu pe Noica de unei gndiri pure,
de realitate, al faliment se dovedea de ce, cobo-
rnd dinempireul formelor goale, ncerca o aplice asu-
pra Ceea ce Noica de la Hegel era
ideea legato-ului, a a unui de momente care,
unul din altul, nu au sens dect n relatie , ,
n cuplare, n tensiune, dar o tensiune ce nu este
ci simetria fiind ruperea dnd
unei dialectici aparte, o n care fiecare moment
nu mai este obligatoriu o a celui anterior, ci cel mai
adesea o afirmare a lui. Dialectica lui Noica nu presupune
o a rezolvare ia chipul deve-
nirii lumii, ci o a unor momente care , ,
cel mai adesea, nu sunt legate prin Accentul
cade pe nu pe este
forma pe care o ia uneori de
ce Noica dialectic, intelectiv.
Pot fi cel trei motive care idee:
1) Noica dialectic pentru n cazul cuplului
fundamental I-G, el vede miscarea momentelor si relatia
lor, dar intelectiv pentru momentele au o
titate ce nu posibilitatea le confunzi.
Elementul nu poate fi confundat cu un individual, cum
nici individualul nu poate fi privit ca fiind un element.
2) n al doilea rnd, Noica dialectic deoarece
fiecare moment este descris n perspectiva a ceea ce va
urma, din perspectiva momentului ulterior, indi-
vidualul deschizndu-se element, iar elementul
78 trepte ale realului, Humanitas, 1999,
pp.9-10.
164 ONTOLOGIA LUI NOICA
nchizndu-se n individual, dar inte-.
lectiv deoarece 1si Gsunt termeni contradictorii a .
nu Elementul, n ntregul
lui, nueste un individual, cumnici individualul
nu este un element.
3) n al treilea rnd, acest lucru metoda de
lucru a lui Noica (ceeace acumvorbesc despre
ce se petrecea n mintea lui Noica, nu despre lumea onto-
logiei lui), Noica dialectic, pentru vede
carea, dar intelectiv pentru o vede prin prisma
unei scheme rigide I-C, o i schimba
ordinea momentelor, ea tot
I-G egrila deinterpretare a unei lumi Nu
grila se ci materialul asupra Noica '
schema, sau altfel spus, nu perechea de cuvinte I-C se
ci reprezentarea pe care Noica o descrie
cu ajutorul acestor cuvinte. I-C-ul e precumo pereche de
ochelari ecografici pe care i mereu pe nas,
pentru a vedea prin ei diversitatea n
a lumii. ochelari, de depista structurile stabile
ale lumii ar lipsi, dar cu ajutorul ochelarilor vei putea
individual tot ce are contur, ge-
neral tot ce nu are contur. Din momentul
n care am identificat aceste structuri le-am numit prin
1sau G, atunci, n timp, voi vedea ele nsele
se schimbarea cerndu-mi o vreme stabi-
lesc noi tot cumschimbarea
trecere, iar la Noica, spre deosebire de Hegel, individualul
nu trece prin identificare n general nici invers, atunci
ntre 1 G voi pune un liant - - ele fiind
cele care trec la propriu dintr-o parte ntr-alta. astfel
o treime pe care, o asociez
lui Noica, n care I-ul este a generaluri (Ge
Gi), o voi transforma ntr-o de
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 165
termeni: Ge-De-I-Di-Ci. Parcurgnd schema cu privirea
de la stnga la dreapta, trecerea de la element la indi-
viduallogic, doar racordez apoi indivi-
dualulla elementele din exterior, prin parcurgerea
de la dreapta la stnga, a scheme.
Precizarea pe care am anume e vorba de
metoda lui Noica de interpretare a lumii, e obligatorie,
punctul trei contrazice punctele anterioare.
totul depinde de n voia te Ori
I-ul G-ul sunt n lumea ontologiei
lui Noica, si atunci vorbeste de ele ca de reale
, , ,
nu mai trebuie le dai un nume pentru au deja
unul, ori pleci de la 1 G sunt termeni a
menire e ceva n lumea ontologiei
lui Noica, si atunci nu-ti dect le stabilesti
corespondentul real pe baza date de
Primele motive se la 1 si G ca la
reale. Al treilea motiv se la 1 G ca la termeni
trebuie le drept corespondent o entitate
Dar ceea ce este comun celor trei cazuri e reprezentarea
din mintea lui Noica. Ea aceeasi fie , ,
prima fie pe a doua. Cnd Noica
spune n Sentimentul romnesc al modelul ontologic
mai mult dinamic dect static, el ontologic,
cnd n Jurnalul de la vorbeste de model ca
de ideea lui proprie, atunci n spiritul celei de a
doua conventii: modelul este varianta lui Noica de ntele-
gere a lumii, varianta de descriere a pe
care gnditorul o avea despre lume. n schimb, e
vorbim n realitatea lumii acesteia modelul
ontologic nu cu cumnici elementele,
cumle Noica, nu Ceea ce a existat n
mod real a fost viziunea lui Noica despre realitate, o vizi-
une ce putea fi altfel, cu ajutorul altui jargon.
166 ONTOLOGIA LUI NOICA
Gndirea lui Noica este o mbinare a ex-.
treme: cea potrivit "Alles, was in sich
selbst widersprechend ist, ist innerlich unmoglich"79,
cea conform "Alle Dinge sind ansich
selbst widersprechend"80. Pentru Noica, numai unele
lucruri sunt contradictorii n sine, dar foarte iar
acelea sunt individualurile logice. Restul lumii e necon-
tradictoriu. Ceea ce este contradictoriu la Noica este
chiar discursul lui, asta n dublu sens: pe de o parte,
Noica se contrazice contrare despre
lucru, pe de parte, Noica are un stil n care paradoxul
expresiile oximoronice sunt cultivate de dragul lor
.nsele. Prima de nu dorit-o, pe cea
de-a doua a premeditat-o. Ceea ce
tele contradictii ale lui Noica sunt cele din prima categorie,
celelalte fiind rodul unei deparadox foarte
dite n lumea filozofilor. Un gnd de
a mai fi l exprimi ntr-o
cnd de fapt ceea ce fie nu e gndul,
ci expresia lui. Iar expresia lui nu mai e
impresia pe care o va face ea va fi larndul ei una
Totul se reduce la o chestiune de stil, iar Noica avea
stil, l avea cu
Contradictiile lui Noica le voi discuta n capitolul "Sofis-
mele si cont;adictiile lui Noica". Aici voi
spun ele apar pe fundalul unei gndiri coerente n sine,
dar al unei gndiri ce fie atunci cnd
dea unor probleme ce nu aveau
79 "Tot ceea ce este n sine contradictoriu este imposibil din
de vedere intern" (i. Kant, Der einzigmoglidu: Beweisgrund zu emer
Demonstration des Daseins Gottes (n Vorkritische Schriften bis 1768,
hrsg. Wilhelm Weischedel, Suhrkamp Verlag, 1968, p. 637.) (t. a.)
80 Toate lucrurile sunt n sine contradictorii.II (C. W. F. Hegel,
der Logik vol. II, p. 74, Suhrkamp Verlag, 1969) (t. a.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 167
cu viziunea lui despre lume: de exemplu, paradoxul Unu-
lui-Multiplu, atunci cnd nu se mai la relatia dintre
element individual, ci la totalitatea universului,'nu poate
fi explicat prin viziunea a lui Noica.
restrng problema Unului-Multiplu numai la zona de tre-
cere a elementului n individual, acest paradox poate fi
explicat.
Nici un filozof, cnd pe marginea unei teme,
nu contradictoriu, asta pentru mintea
nu poate gndi mpotriva ei mpotriva unor
principii ce-i sunt constitutive: principiile logicii. Ceea ce
poate n schimb un filozof, si asta era lectia
de Noica de la Hegel, e caute ct mai
mult pe care le suc-
cesiunea momentelor unui proces. Nu contrastele dis-
sunt contradictorii, ci felul n care omul le
descrie. Succesiunea unor diferente izbitoare n snul unui
lucru aflat n devenire nu e totuna cu coincidenta acelor
cum nici echilibrul dat de coexistenta a
laturi contrare nu are nimic contradictoriu fu sine. n
schimb, lucrurile devin cu contradictorii atunci
cnd laturile lor contrarii nu numai sunt coexistente,
dar mai trec una n alta, ajungnd fie identice. Numai
din faptul se atrag ajung coexiste nu re-
ei coincid, iar perechile duale de tip antinomic,
n care o parte e ceea ce nu e nu sunt exemple de
fiecare parte e ea numai ea, nepu-
tnd n timp fie n schimb, la Hegel,
se poate.
La Hegel, o a gndirii sofistice n tre-
cerea de la la Verschiedenheit apoi la Entgegen-
setzung, de la identitate la apoi la
Pentru Hegel lucruri, sunt diferite, sunt obli-
gatoriu contrare, pentru ca imediat diferenta lor fie
168 ONTOLOGIA LUI NOICA
n moment n care apare contra- .
dictia a rezolvare "de la sine" cufundarea
n identitatea din care au termenii ..
Iar identitatea e este pentru ea era.de
nceput acolo, cei doi termeni difex:
ti
pe att de identici. Acesta e "'
cazul perechi de termeru. Arta Irueste ca
de la nceput n fel
A

acestia nu fie doar mtre el, CI
la nceput gnditorul german i
numai apoi "deduce" sunt
unul altuia), cnd de fapt ei erau din prima
. unei antinomice. nu ar fi procedat
ar fi ales la ntmplare diferite pe care apOI
le considere drept contradictorii, de demon-
ar fi fost trecerea de
la la contrarietate de la contrarietate la contra-
cauza a sofismelor.hegelien.e.
Den und kontradiktorischen Begriffen - em
Unterschied der hier vomehmlich beachtet wird
die der Verschiedenheit und Ent-
gegensetzung zugrunde. Sie werden
Artenangesehen, d. h. jeder als fest fur sich und
gilltig gegen den .Gedanken der.
lektik und der inneren Nichtigkeit dieser Unterschiede:
als ob das, was ist, nicht ebensosehr als kontra-
diktorisch bestimmt werden mii15te."81
Pentru Hegel, contrari sunt doi termeni
diferenta e relatia ce cei doi termeru. Cel
, ,
81 "La baza conceptelor contrare contradictorii - a
este aici ndeosebi n vedere - se
de Aceste concepte sunt
ca specii de un anume fel, fiecare pentru
de sa fie atins vreun gand
NCERCARE ASUPRA FI LOZOFIEI A LE 169
doi termeni sunt ca aflndu-se unul altul, se-
printr-o deosebire de netrecut n virtutea un
termen e numai el nu poate fi iar identitatea
e ceva imuabil, pecetea care face ca fiecare
termen nu se confunde cu nu se cu-
funde n Deosebirea definitiv termenii,
cndu-i o pentru totdeauna prizonierii lor.
dau un exemplu sugestiv: un semen mi cere
declin identitatea, eu i buletinul. Buletinul meu con-
acele caracteristici care sunt numai ale mele pe baza
eu pot fi deosebit de orice alt semen al meu. Ele
constituie identitatea mea pecetea ce
face inconfundabil de altul. acum i cer eu
semenului decline identitatea el va accepta, atunci
el va proceda ntocmai. Va un buletin cu caracteris-
ticile lui inconfundabile, ele identitatea lui
dintre mine semen e de carac-
teristicile noastre personale, dar identitatea mea
e de a unor caracteristici ce
sunt comune omcare are un buletin: orice omare
un loc de o de un do-
miciliu. acestor comune duce la
unor caracteristici care sunt numai ale mele: numai eu m-am
n cutare loc zi, amcutare domiciliu. Prin com-
pararea celor ne seama suntem
dar ceea ce face cu compararea
este identitatea suntem oameni.
Prin urmare, eu nu sunt semenul meu el nu poate
fi luat drept eu nsumi. Deosebirea de netrecut ce
despre despre nulitatea de ordin intern a acestor dife-
ca cnd ceea ce e contrar n-ar trebui fie determinat
ca fiind contradictoriu." (G. W. F. Hegel, logicii, trad. de
D. D. Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia,
1966, pp. 613-614.)
170 ONTOLOGIA LUI NOICA
pe mine de semenul meu chiar n aceste identi-
le suntemprizonieri Pe scurt; eu
semenul suntem Numai asta pentru
Hegel cu a spune eu semenul meu suntemcontrari.
Eu sunt eu si semenul meu e altul.
acumncepe drama, pentru trecemde la
la contrapunerea Eu semenul meu
brusc suntem doi termeni n doi termeni la
care a Fiecare nu mai este
diferit n chip inert de ci este imaginea lui oglin-
termenul diametral contrapus de el. In acest
caz, termenii nu mai stau unul altul, de o
. de netrecut care este dintre
lor individuale, ci se dispare, fiecare
termen curgndu-se n cufundndu-se n .
confundndu-se cu el (Hegel spune "reflectare")
acolo un ntreg al celor doi. n momentul acesta
identitatea e cu lui. El este
un amestec de identitate Dar identitate a cui
n raport cu cine? tot la fel, cui de cine?
Eu l privesc pe semen el pe mine i pun ..
o ntrebare "Tu identic cu tine sau deo- .
sebit de tine nsuti?" ntrebarea e mi spun,
apoi 'de ce nu i-am' pus ntrebarea de la f\ceput,
atunci cnd i-am cerut deeline identitatea? In fond,
nu o prin cap pun semenului
o asemenea ntrebare. Dar Hegel mi-o-pune, nu numai
mi-o pune, dar mi eu nu de fapt ce este
identitatea, de identitatea mea, n realitate eu
nu sunt identic cu mine dect sunt diferit de mine,
iar mea de rcine e chiar semenul ce s-a insi-
nuat n mine. Prin urmare, e o iluzie cred eu sunt
identic cu mine numai cu semenului
pe care acum l am n mine ca un moment inseparabil a .
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 171
ceea ce sunt eu cu eu, semen,
o unitate din mine din semenul meu.
l exclud pe semen caut doar eu, atunci
exclud pe mine nsumi ajung fiu identic cu mine
mpotriva mele. IIEs ist dies, gegen die
identisch mit sich zu sein, hiermit durch seine ausschlie-
ende Reflexion sich selbst von sich auszuschlie15en."
82
Sunt
n cu mine nsumi cu semenul meu.
Fiecare se n altul si se n sine. Dar semenul
. ,
nu e doar un altul de mine, ci este un altul al meu,
ceva opus mie contradictoriu, cum eu sunt altul al lui,
ceea ce fiecare e altul altuia, e opusul opu-
sului, o a aceasta
se cere a fi Cum? Prin ntoarcerea n unitatea
din care amplecat amndoi. Dar care unitate
de vreme ce la nceput am fost doi oameni
ntlnindu-ne pe Nu mi dect postulez
o unitate, un gen comun mie semenului, care ne
confere o identitate de dinainte de orice ntre noi.
De identitatea a faptului suntemoameni.
Hegel identitate temei (Grund), iar orice
lucru sau care n cu sine sau cu
altul muss zugrunde gehen, proces care nu
ci in den Grund zuriickgehen, n-
toarcere la temei. cumorice lucru este contradictoriu n
sine, el se va ntoarce mai devreme sau mai trziu la temei.
ntoarcere la temei este un Insichgehen, o cufun-
dare n sine, cum spuneamntr-un pasaj anterior,
o cumlucrurile se S-ar putea crede'
la Hegel, deosebirea dintre identitatea
82 de negativ de a fi identic cu sine contra
astfel, prin reflectarea a sa, de a se exclude de la sine
pe sine logicii, trad. de D. D. Editura Acade-
miei Republicii Socialiste Romnia, 1971, p. 418.)
172 ONTOLOGIA LUI NOICA
cea nu de fapt ea

sub .
tiei dintre identitatea rea, cea abstracta, adica IdentItatea.
nsens (identitatea mea identi-
tatea a lui Hegel {"Die ist an ihr selbst ab-
solute de la unitatea'
temeiului. Numai identitatea rea,
a unui lucru, orice ncercare de a numi acel lucru este sor-
nu voi putea surprind lucrul
printr-un cuvnt care e vorba de
acel lucru si nu de altul al Orice desemnare
, ".
de la premisa lucrul desemnat are o identitate a lui,
cu de iar din momentul care spun
identitatea lucrului este nonidentitatea lUI, atunci nu
voi mai sti la ce refer de fapt. E ca cum ncerca
trag cu ntr-o care nu numai se
dar n plus se din n altce:ra, de
n n atunci nu VOI mai
n trag de fapt, unde mai pui actul tragerii
devine inutil. '
Episodul anecdotic cu semenul buletinu:, a
absurditate este nu este deloc anecdotlc,CI pura
de mine la un caz concret.
Cine citeste Die Lehre vom Wesen" ("Doctrina despre
, "
din Wissenschaft der Logik sau capitolul
Selbstbewusstsein de sine) din Fenomenologze va
exact acest scenariu speculativ. acolo sen-
zatia de absurditate nu este de flagranta, asta pentru
'Hegel este un maestru la discursului
unor concepte ce nu au nici un
momentul n care ele unul, rezultatul e cel din epI-
sodul anecdotic de mai sus. Iar aceasta este o
83 Identitatea este n sine neidentitate
logici!: trad. de D. D. Editura Academiei Republicii Socia-
liste Romnia, 1971, p. 398.)
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 173
a gndirii sofistice la Hegel: gndirea numai
pe concepte, nici o trimitere la empirie. a se
conceptele, nu au nu se la nimic.
Ele loc de sunt n
timp fiecare fiind cir-
cular, prin rezultatul fiind o lume con-
care este
are eterului; pentru se mistuie
n eterul din care este O asemenea gn-
dire este nu doar pentru fals
este dat drept ci pentru n lipsa factorului
corector al unei intuitive, nu depistezi
falsitatea spune orice, cu nu
dai nici cel mai mic indiciu intuitiv care ar putea
o reprezentare n mintea cititorului. Cnd o aseme-
nea gndire pe ia chipul ca
n Filozofia naturii, este la ea Natura are o
filozofie a ei care nu are deloc de-a face cu filozofia, cel
nu cu cea a lui Hegel. Iar cel mai intere-
sant este cel mai adesea, Hegel este foarte coerent n
arta cu care de ceea ce
are o necontradictorie pe care o res-
de la caz la caz, cu mici Schema e cea a tetra-
dei noiciene: ntreg - parte - contraparte - ntreg. Ceea
ce maestrul se contra-
zice, neputnd fie contradictoriu la
totul n lume este contradictoriu, aceasta,
cum totul e contradictoriu, este ea contradictorie , ,
ceea ce e deci nu tot ce n lume
e contradictoriu. De nu nimeni,
iar despre tine se n ceea ce spui despre
lume. Ceea ce este izbitor n filozofia lui Hegel este con-
trastul dintre simplitatea schemei de prolixi-
tatea a jargonului dezvoltat pe seama ei.
174 ONTOLOGIA LUI NOICA
Nici unui "alt gnditor Noica nu i-a atta vreme, .
si atta suflet ca lui Hegel. A scris trei varIante
tire "ad usumDelphini" a Fenomenologiei a
seminarii private la Cmpulung n pe mar-
ginea lui Hegel nu, s-a. .
peste tot, n toate lui, la dialectica hegeliana:
mele variante de interpretare ale au
sub titlul Povestiri despre carte alUI
n 1980, la Editura Cartea Romaneasca,lar cea de-a t.rela
a fost la Paris, tot n limba titlul
Fenomenologia spiritului de G. W. F. dev
Con
-
stantinNoica, ntr-un an (1962) cnd NOIca, aflat fi
n nchisoare. Desi nu au o valoare proprIU-ZIsa,
.ntruct Noica nu face n ele o a ci n-
tr-o sub forma unei culte,
prin care trece n cursul
cele sunt mostre ale stilului la care .
ajunsese Noica n materie de n cu-
vinte. n cele trei de
a Fenomenologiei sunt, de Impreuna
rostirea unele din cele mal frumoase de
filozofie scrise n limba . .
Ceea ce l fascinase pe Noica la lectura Fenomenologiei
era faptul pentru prima nu.mal m-
static, n cadrul unei scheme rigide sublect-oblect,
ci un proces gndit ca o de con-
un proces n care
cunoaste cu dect naintnd din m
contradictie, fiecare fiind unul dinmomentele
prin care trebuie ea spre a Ala
Ideea aceasta, a unei fi ceea
ce se pare cert sigur devine, n ur-
incert nesigur, asta nu din cauza
biectului de a nici dincauza
unui obiect ce nu se cunoscut, ci numai pentru ca
NCERCARE ASUPRA FILOZOFIEI 175
procesul ca orice proces, este un de contra-
trebuie i te supui - ideea aceasta are
Ia sursa n Fichte, mai precis n carteaVersuch
einerneuenDarstellung derWissenschaftslehre (1797), unde
filozoful german pune pentru prima problema nepu-
a' trecerii de la subiect la obiect,
n lipsa unei premise care postuleze o stare n
care subiectul obiectul fie totuna. idee a lui
Fichte se ntocmai pe o de tip
tetradic: "Man wird immer vergeblich nach einem Bande
zwischen dem Subjecte und Objecte suchen, wenn man
sie nicht gleich urspriinglich in ihrer Vereinigung aufge-
fasst hat. Darum ist alle Philosophie, die nicht von dem
Puncte, inwelchemsie vereinigt sind, ausgeht, nothwendig
seicht und und vermag nicht zu
was sie solI, und ist sonach keine Philosophie."84
nu cumun subiect, distinct fiind
de obiect, ajunge pe acesta din
nu pleci de la premisa nainte ca subiectul obiectul
fie fost separate, aflate n ele
mai nti indistincte, o unitate n care
nici subiectul nici obiectul nu existau ca atare, ci doar
sub o unitate care
la Fichte este Eul, la Hegel va fi spiritul, conceptul, din el
desprinzndu-se, pe de o parte, omului pe de
parte, obiectul ce a fi cunoscut de
stnd lucrurile, nu va mai fi dect ncer-
carea de apropiere ntre subiect
84 "Zadarnic se va b ntre subiect obiect
ele nu vor fi concepute de la origine n unirea lor. De aceea,
orice filozofie care nu de la punctul n care subiectul
obiectul sunt unite este n mod necesar
neputnd explice ceea ce trebuie explice; prin urmare, nu e
filozofie." G. G. Fichte, Versuch einerneuen Darstellungder Wissen-
schaftslehre, 1797, CD-ROM.) (t. a.)
176 ONTOLOGIA LUI NOICA
obiect, la atingerea unui stadiu n care
dintre ele va din nou, subiectul devenind una
cu obiectul, iar spiritul, care fusese atunci scindat
n pe sine ntreg, sub forma uni-
indistincte de la care plecase. se face la .
drumului, spiritul, adncindu-se n sine, va aminti de
ceea ce era el de la bun nceput (Er-innerung).
a unei n care protagonistul nu este
de fapt omul, ci conceptul divin care se pe sine
prin intermediul omului, este de Noica ntr-un
fel radical deosebit de Hegel: n primul rnd, jar-
gonul acela exasperant, care face ca varianta
.a Fenomenologiei fie iar cea
doar pe limitate, este deoparte n al doilea
rnd, exemplele menite a da un reper intuitiv cititorului
sunt folosite de Noica n fiecare capitol. Rezultatul sunt
pe care le citi cu o care este
cu greutatea pe care o ntmpini n cazul originalului. Ceea
ce este straniu este Noica, redea ntoc-
mai firul ideatic al Fenomenologiei,
pe care le Hegel ntre fiecare stadiu al
cte o a istoriei europene, sare peste
toate cu care e cartea interpre-
mersul umane potrivit unei scheme
triadice, nu tetradice, exact cum face Hegel
n varianta Spun "straniu", deoarece Noica
scris la Fenomenologie Cercul metafizic,
ntr-o cnd se afla deja n posesia inter-
tetradice. a segmentarea tria-
este pentru n fond, ceea ce nu era
prezinte ideea lui proprie, ci ct mai
oamenilor o carte pe care o considera n istoria filo-
zofiei, dar despre care o prelucrare
nu o putea aproape nimeni.
IV
TRATAT DE ONTOLOGIE
1. Haosul
Tratatul de ontologie, a doua parte din Devenirea ntru
este o descriere a etapelor ce
tetradic - - - dar
o descriere ce ncepe nu de la ci de la Ne
timpul n orizontul temei, dar de pornit por-
rum de "de de la lucrurile individuale, singurele
perceptibile, lucruri ce cu devenirea lor cu tot,
Teza va fi individualul logic, cel care
!?eneralul (deci n care modelul ontologic s-a m-
plirut), Iar tema va fi elementul. Cu alte cuvinte, avem
feluri de cea din lucruri, cea n genere. La
cea de-a doua nu putem ajunge dect trecnd mai nti
prin prima, iar la cea de-a doua ne seama,
pe.calea gndirii, ea n
SpeCII: elementelor specia genul totali-
zator cercul cel mare, fiinta ca
In Tratat .. o inegalitate ntre ntin-
derea pe care o au dedicate de filozof celor trei
ale treimi din tratat sunt dedicate
din lucruri, pentru ca n treime Noica
elementelor, apoi, aparent
partea ca la numai
pagini (capitolele 38-39 n Humanitas), dar
178 ONTOLOG IA LVI NOICA
pagini n care prea bine Noica nu spune mare
lucru. De fapt, tratatul se nchide o cu elementele,
scurta parte despre ca fiind un apendice n care
Noica, recurgnd la o analogie pune
sub semnul ntregul tratat, asta numai din'
de a da o unei probleme ce nu
putea un n cadrul viziunii sale ontologice:
problema Unului-Multiplu.
schema care se Noica n Tratat ...
e cea din ncercare... , noutatea n
celor trei momente constitutive ale individual -
- Cele trei momente vor fi folosite
n feluri: ca mod de descriere a structurii celor trei
ale -lucru individual, element
ca - drept criteriu de departajare a devenirii
oarbe de devenirea cu sens. la Hegel cele trei mo-
mente erau definite circular (fiecare moment prin cele-
lalte la Noica momentele vor fi definite separat:
individualul este ceea ce are un contur este percep-
tibil are un interior (1 statistic) sau un mediu intern
(1logic); generalul este ceea ce nu are contur, nu este per-
ceptibil nu are un mediu intern; sunt
constitutive ale I-ului sau G-ului. Trebuie fac
n Tratat ... dintre 1statistic 1logic
este implicit tot timpul, dar ea va fi
abia n Scrisori... schema
Ge-De-I-Di-Gi, teoria a
ontologice nu poate fi Principiul indivi- '
duatiei'v l deja: c.a un individual trebuie
ca cel generaluri se Avnd n
85 "Suntemanume, ca individuale, la o de gene-
raluri, iar individualul acesta, pretins inefabil, nu este dect punc-
tul exact al (Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas,
TRATAT DE ONTOLOGIE 179
minte cele trei definitii si principiul individuatiei si
tr d,,' ,
, "
ran fi ochilor schema cercurilor ce se
contractndu-se dilatndu-se mereu, putem trece la
lectura tratatului.
modelul ontologic 1-D-G nu este lui
felul n care face uz Noica de acest model repre-
o a filo-
zofului roman. Cumspuneam, Noica modelul,
pe de o parte, drept criteriu al ordinii n lume, pe de
.parte, criteriu de depistare a devenirii propriu-zise,
dev;rurea ntru Oevenirea ntru nu ncepe
decat acolo unde modelul este saturat unde toti
trei sunt Ct primul rost
lUI, de cnteriu al ordinii, modelul este un etalon n
care Noica e n fiecare lucru sau n
fiecare element. Cum anume? Prin abaterile de la model!
realului: Noica, nu este mplinirea mode-
Iului, CI neilllpilillrea lui, iar abatere de la model
n ntr-un lucru sau ntr-un element a
numai doi dintre cei trei termeni ai modelului. Urmarea
va fi o descriere a prin intermediul celor
fo:me ale modelului: ontologice.
Ca sunt. nu mai multe sau mai e de n-
Prm de trei termeni luati cte doi se obtin
variante posibile, din care Noica variantele
tautologice, din repetarea aceluiasi termen (1-1,
O-?, G-G). Vor perechi de te'rmeni n care
ultunele trei perechi sunt forma a primelor trei
(1-0, G-I, I-G, G-O 0-1). Caracteristica
perechI este are o instabilitate
p. 432.) idee apare n Tratat... : "Lucru-
rile sunt prmtr-un concurs de elemente si se descompun n ele."
(p.353.)
,
180 ONTOLOGIA LUI NOICA
tinde capete o cea a mode-.
lului. Celor ontologice Noica le va
n patru locuri: n ale
verbului a fi), n (cele n metodologie
(cele metode logice) n "patologia" spiritului eul- .
tural (cele maladii).
Spuneam Noica ontologia pornind
de la lucruri naintnd pas cu pas spre n genere.
Asta filozoful romn din punctul
de al cercurilor descrie procesul ca cum
el, ca observator, s-ar n inima lucrului ar descrie
de acolo deschiderea lucrului element: mai nti vede
care e structura lucrului, cum se poate mplini
cumse deschide ea mai departe din clipa n
care s-a mplinit. Noica, n loc cu ge-
neza lucrurilor din haos prin elementelor, sare
peste etapa haosului (pe care nu o descrie detaliat niciunde),
ncepe de la lucrul individual,
dar un lucru pe care l ia ca deja constituit sub forma unei
descriind apoi trecerea de la precaritate la' .
model; altfel spus, el nu ncepe cu nceputul, cu starea
a lumii, care este haosul, ci cu ceea ce s-a des-
prins deja din haos: individualul. Cum anume se des-
prinde el din haos Noica nu spune n Tratat ... , cum nu
spune nici n Sentimentul romnesc al carte
n care Noica de haos. Chiar punemcap la
cap toate frazele, foarte privitoare la haos la apa-
din el a ontologice, o imagine limpede
nu ne putemface. De Noica scrie: "Se poate spune
haosul este starea n care devenirea sau
ei nu pot e atunci lucrurile sunt nche-
iate nainte de a ncepe: de vreme ce la Noica haosul e
starea a lumii, el fiind de dinaintea
ivindu-se din el, atunci trecerea de la haos la cosmos, de
TRATAT DE .ONTOLOGIE 181
la dezordine la ordine nu s-ar putea face. Ceva, ceva care
fie punctul de plecare n trebuie existe
n haos, altfel haosul ar haos. n Sentimen.tul rom-
nesc al Noica spune nu ncepe cu
un punct, ca n versiunea a Scrisorii J emi-
nesciene, ci cu un raport ntre puncte. Dar ca am
un raport ntre punte, trebuie ammai nti punc-
tele ntre care apare raportul. nu, voi ajunge vor-
besc, ca Hegel, de unraport care se la el
n care nimeni nu mai nimic. De unde apare,
raportul? Sau n cazul lui Noica, de unde apar
punctele care fie legate printr-un raport? Potrivit vizi-
unii ondulatorii.un punct nu apare dect la locul de ncru-
a unor generaluri, prin urmare, nainte de a avea
punctele raportul dintre ele, trebuie amgeneralurile
din punctele: trebuie am,
elementele. n Tratat, Noica ne un indiciu n
atunci cnd scrie: "lar n n care
individualul nu are prin el pe cnd elemen-
tele sunt n versiunea ei vomajunge la aser-
stranie doar n universul ca ntreg
poate nu fie fie haos), n timp ce elementele din
cuprinsul lui au ontologic sunt."
86
Prin urmare,
posibilitatea ca haosul coexiste cu elementele
,
n care mecanismul de genninare a se poate
Dar cumse poate ca elementele fie n haos si
n afara lor nu mai fie nimic, nici cosmos si nici lucruri
individuale? ntr-o cea n care elementele
nu au nceput genereze individualuri. Haosul' e
starea n care elementele nu se distribuie se m-
sau, mai radical, este starea n care determinatiile
ce elementele nu s-au nchegat n
86 Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 346.
182 ONTOLOGIA LUI NOICA
elemente propriu-zise; undele particulele elementare
dar ele se haotic, cmpuri
care ntre ele. n alt loc, Noica
scrie: "Cnd nu mai ca mediu
nu mai pot genera individualuri legi de ansamblu;
fiinta loc haosului. n haos, nu numai indi-
lege nu apar, dar nici nu compun.
Nimic din modelul ontologic nu n haos."87
nimic din model nu e de
n haos, din haos nu se poate Ceva trebuie fie
acolo, numai acel ceva e n dezordine Iar acel ceva
sunt de ale universului. Aceste
nu compun, spune Noica, ceea ce nu nseam-
ele determinatiile, nu sunt-deloc, ci doar nu se
, ,
strng n cmpuri, spre a forma Cteva
pagini mai ncolo, ntlnim. o chiar
de haos, ca de model
ontologic, a mplinire ducea la prima de
n acest putndu-se spune, ca mai sus,
lipsa devenirii a lumii, ncepnd
de la haos."
88
Aici Noica nu numai nedia-
lectie, intelectiv, privind haosul ca fiind n ntregime
separat de orice de ordine, dar n plus, afirmnd
modelul de o stare n care modelul nu
deloc, Noica modelul n minte, gndindu-l
ca o a lumii, ca un criteriu de identi-
ficare a fiintei. Acolo unde criteriul nu nimic,
acolo nu avem ci haos. Dar n felul acesta Noica
,
trece de partea celor pe care i combate mereu, de partea
numai pentru ei modelul este o
de interpretare a n schimb, pentru
87 Ibidem, P: 344.
88 Ibidem, p. 370.
TRATAT DE ONTOLOGIE 183
Noica, modelul ar fi trebuit fie real de vreme ce momen-
tele lui sunt de toate trei sau cte n snul rea-

De aceea, pentru ca modelul dea de haos,
el trebuie fie prezent, ntr-un anume fel, n haos. Haosul
I este, el este din ceva, el nu este iar acel , ,
ceva din care este' sunt determinatiile. Niste de-
termina care nu sunt nici generale individuale.
Opusul la Noica este haosul, nu nefiinta. Haosul
este de la nceput, sau mai bine zis el nu are un nceput,
el este a avea nevoie de un temei care nteme-
ieze, ceea ce cel aici, la Noica
nu este temeiul lumii, de vreme ce haosul ea,
ci este principiul deordine a lumii. Pentru Noica fiinta este , ,
totuna cu ordinea, iar aici prin cu
att din lucruri, ct ca Singura in-o
a care un rol ntemeietor va fi instanta
secunde, a elementului. Elementul este temei,
ritemeietor de individualuri, cel aici, la trecerea de
la haos la individualuri. ca nu este temeiul
lumii, ar fi un asemenea temei, ea ar fi deja con-
ori la Noica ca se face permanent, nu
este dinainte: ea este cercul ce din cuprinderea
.celorlaltor cercuri elementare, dar ea lucruri
individuale elemente, nu ar fi. n plus, ar fi
dinainte, ea ar avea rangul acelei eleate mpo-
triva Noica s-a ridicat mereu:
nepieritoare. ca poate
pIerI, chiar haosul fie. Sau altfel spus,
chiar nu ar fi deloc; lumea ar continua fie.
Cumanume? Sub forma haosului. la Noica pro-
blema nu e de a trece de la ca la lumea nte-
de ea, ca nu nimic, ci
de a vedea cum ca apare pe seama unei lumi
184 ONTOLOGIA LUI NOICA
diverse ce a la rndul ei dinhaos. lumea
rilor individuale, ca ar fi un cuvnt gol. Numai
se poate explica de ce Noica ca
rupt total de ca aceasta
a doar ca prmcipiu de ordine, cum '
la fel lucrurilor'
A
are un
lucru a putea spune cata ordine e fi el. Altfel
nu se poate de ce Noica ntr-o
poate fi mai dect n universul
ntreg.
89
. .
revin n haos, spune Noica, nu
compun nu un mediu. Cnd
se sub forma mcep
se vor da statis-
tice. Prin urmare, primul raport care apare din haos e cel
dintre elemente 'care s-au raport,
cel despre care Noica n Sentimentul al
este raportul ntre individ1.!alul format
lui interior, cuplul I-Gi. "Intr-un sens deCI, a doua
a fiintei la nceputuri't'", scrie Noica, ceea ce"
elementele preced individualurile,
ele mai nti cu pe individualuri abia apoi indi:
vidualurile, deschizndu-se, se se
si uneori chiar alte elemente. In ordine gene-
elementele sunt ante rem abia apoi sunt interiori-
zate devenind in rebus.
Haosul este starea celei surprinse
de desenul cercurilor de la pagina 49. Estarea n care ele-
mentele nu s-au sau cea n care
89 Cine stie asadar nu e mai ntr-o
de o n' ntreg, care s-ar putea fie o
precaritate chiar (Tratat deontologie,
Humanitas, 1998, p. 321.)
90 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 375.
TRATAT DE ONTOLOGIE 185
nu creat elementele Noica vor-
de feluri de haos: cel de (omo-
gen) cel de (heterogen).
ne se definesc n de cele trei momente
constitutive ale n haosul de care
este cel primordial, momentele nu au dar
nu n sensul nu a nici unul, n care
avem de-a face cu un haos definitiv din care nu mai poate
nimic, ci n sensul n de nu
am nimic.
a haosului, o care va ncetnd
mai fie o cu lucrurilor individuale.
Ele sunt singurele posesoare de asta
deoarece au contur pot fi percepute; nici elemen-
tele?' nici ca nu au contur nu pot fi per-
cepute. haos, de este cel secundar
n care, individualuri, generaluri
deja, dar nu se deloc, nici sub forma unor
pot exista liber, suport
91 n-are chip propriu-zis (o de
aceea, nu este direct nu este lege, de aceea, nu e
Este mediul care poate deveni mediu
(Tratat de ontologie, p. 342), iar la p. 346: "In distribuire
fiind, elementul nu este individuat: el nu are contur nici
un fel de este sau are
apare abia n sensul elementelor,"
92 "Se poate numi haos - cu de a spune
ceva despre lui, nu doar despre lipsa lui de _
acea stare de lucruri n care individualurile, genera-
lurile sunt distincte, respectiv disjecta (disjecta membra) n care
ele nu se nu prind n fel nct devenirea
fie cu Haosul ar fi deci cuprinsul, material ori spiritual,
n care generalurile nu sunt individuale, individualurile nu sunt
generale, iar nu dau nici generaluri-Iegi sau ordini,
nici individualuri (Tratat deontologie, Humanitas, Bucu-
1998, p. 370.)
186 ONTOLOGIA LUI NOICA
individual.", se generalurile elementare pot
exista la rndullor rupte de individualuri, se
lege, n schimb un individual care este separat de deter-
general nu poate fi conceput, asta deoarece
individualul este o de generaluri, fiind .
el din Chiar l desprind din ele-
mentele din care a rezultat, nu l pot desprinde de determi-
din care este dect cu lui.
De aceea, haosul de este un ce nu
poate fi nchipuit din interiorul viziunii lui Noica.Exem-
pIele de haos de pe care le Noica,
ce nu atinge stadiul revo-
nu au darul de aface mai inteligibil acest concept
controversat. Primul caz este un exemplu foarte bun de
haos de ne nu de
carea nu am dect molecule aflate ntr-o agi-
Moleculele numai cu greu pot fi privite
ca individualuri statistice, ele fiind de fapt
constitutive ale unui gaz. le privim ca indivi-
dualuri, atunci lor este cu care mole-
culele sunt cuplate, de vreme ce se n Deci
am o cuplare Apoi, nu se cine este generalul n
acest caz: gazul, materia? Atunci generalul este o
de individualuri, exact viziunea pe care Noica o com-
mereu. n exemplu, al sociale,
93 "Cum libere, au cteva exem-
ple: ca energie, care poate deveni ca care poate da
vii; ca spirit al unei lumi, ce poate da exemplare ale aces-
teia; ca vorbire, ce se poate nchide ntr-o ca logos
litate, s.e se nchide n (Ibidem, P: 342.)
94 mai bine, se poate spune haosul este starea n care
devenirea sau ei nu pot Ca n
a particulelor, sau ca n ce nu atinge
stadiul nici o cuplare a termenilor nu a avut 10c./1 (Ibi-
dem, p. 370.)
TRATAT DE ONTOLOGIE 187
generalul pur simplu nu nici
atunci de a se mai cupla sau nu, iar apoi oamenii (indi-
vidualuri) n sunt cupla chiar cu
a n concluzie, nu cred haosul
de poate fi conceput n cadrul ontologiei
noiciene.
2. Fiinta din lucruri
, ,
Din momentul n care elementele din haos s-au ntre-
iau individualurile. Ele vor fi mai nti
individualuri statistice, lipsite fiind de un mediu
intern. Din se poate vorbi de majoritatea
ontologice propriu-zise. ntrebarea care se
pune este mai nainte de individualurilor
nu se poate vorbi de Ba da, dar numai despre
una dintre ele: D-G, care corespunde elementului. Deter-
haosului se strng ntr-un cmp un
general concret. Generalul concret este elementul, este un
D-G, un cmp de El nu are chip indi-
vidual, nu are contur, nu are nu este
perceptibil prin Cel aceasta este precari-
tatea prin care Noica lumea a
elementelor'". precaritate n care I-ul nu apare,
95 trebuie Un ceas privilegiat pentru precaritatea
de criza individualului este desigur cel al nceputului, pe
orice plan. Este probabil n fazele ei (iar ncepu-
turi relative se petrec necontenit peste tot) natura pune n joc
procese libere, care se pot ridica la naturi generale - materii
n snul materiei, - se incorporeze
n ca individuale. Sunt ca duhurile plutind peste ape, nori
sau cmpuri libere. mai vaste dect cele individuale, medii,
fluizi, sau roiuri pot umple de-a binelea lumea, n timp ce
de exemplare individuale sunt spectrale, ca o concentra
de umbre." (Tratat deontologie, p. 283.) Iar n alt loc: "Natura este o
188 ONTOLOGIA LUI NOICA
G-D, va fi de Noica altfel, cu n .
cu lumea culturii umane, desi nu nici un motiv.
,
de a nu privi chiar determina ca fiind o ex-
presie a unui general concret ale
nu au ajuns genereze, prin vreun indi-' .
vidual. apare n maladii ale spiri-
tului contemporani", .
Ca o Noica, cnd mo-
delul ontologic n Tratat ... , cel mai frumos tur
de pe care un cititor o poate ntlni n
lui. Este acolo, n paginile acelea de nceput ale tratatului,
un exemplu uluitor de a discursului filozofic, o
cu att mai cu ct Noica impresia
numai sub constrngerea obiectului pe care l-a
propus spre cercetare. Noica pare dinnimic,
privind n jur ntrebndu-se de unde poate pleca: de
la Nu, nu de la pentru nu mi-e
n Atunci, nu-mi dect plec de
la ceea mi se n lucrurile. Dar lucrurile,
le privesc mai bine, Ele nu pot fi de
nu e n ele. Sau e ceva n
ele, e tocmai lipsa un gol al ei, dar un gol care
confruntare de generaluri: sevele, fluizii, energiile acti-
tot ce este, la fel ca formele, structurile, codurile, populnd
lumea cu de realitate, ce se n generalitatea lor."
(Ibidem, p. 259.)
96 "ntocmai omului care
rurile, realitatea poate fi ea ca punnd n joc
ornduiri, legi ce necontenit se dar ele se adap-
sau se redefinesc.
speciilor, de se petrece prin educarea transformarea lor,
prin generalului n noi care intere-
prin ele nsele, nu prin exemplarele individuale ce le-ar ob-
maladii alespirituluicontemporan, Humanitas,
1997, pp. 114-115.)
TRATAT DE'ONTOLOGIE 189
nu numai n lucrurilor, ci
deschiderea a lor Lucrurile sunt
prin deschiderea lor Numai deschiderea
nu are sens o nchidere Concluzie:
lucrurile sunt nchideri ce se .deschid. Mai mult chiar, n-
chiderea care se deschide nu e o printre altele a
lucrurilor, ci este chiar promisiunea lor de n fiecare
lucru e atta nchidere este n el.
Trecerea aceasta de la la lucru si de
la lucru la golul de apoi de la gol o deschidere
de la deschidere o nchidere care abia ea se va
chide cu - trecerea aceasta are firescul unei na-
inductiven cursul Noica n
, ,
un gnd preconceput n minte, descrie ceea ce pur
SImplu vede n lumea din jurul lui. Noica
cu fidelitate ceea ce i se descrie fenomenele, iar de-
scrierea aceasta o fenomenologie a Dar
o fenomenologie n care, spune Noica, nu este
duit vii cu ipotezele tale pentru a da
chipul gndurilor pe care le aveai mai nainte
chiar fi nceput descrierea. "n orice
se ceva n prealabil: se
domeniul circumscris n care a se exer-
cita a se afla legi. Aci, n ontologie, nu se
poate presupune nimic. Este n golului
de
Din acest loc stilul lui Noica, cu un stil
de mare ncepe fie pus n slujba unei gndiri
97 ncerca descrirea legate ale n
lucruri, felul cumse ea, fenomenele ei. feno-
menologie a o descriere n lor, a feno-
menelor) este cu lucrurilor." (Tratat deontologie,
Humanitas, 1998, p. 225.)
98 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 210.
190 ONTOLOGIA LUI NOICA
sofistice. ontologia ar ncepe printr-o
n golului de filozoful ar trebui
se pietre o cu ele.
ontologia este este pentru ea de la
premise care sunt ale filozofului numai ale lui, premise'
pe care nu numai le are n minte dinainte de ncepe
discursul, dar pe care nici nu le poate demonstra.
Premisele acestea nu numai discursul
filozofului, dar n plus i pun la finalul. Ceea
ce spun aici este valabil pentru orice discurs filozofic, nu
doar despre cel al lui Noica. Noica de la primul cuvnt
. al tratatului unde voia iar arta lui e
discursului ca cumnu ar pune nimic de la
el n acest discurs, ca cumar descrie neutru ceea ce vede,
o fenomenologie premise sche-
me prestabilite, din realitate ceea ce era deja n ea.
Numai ceea ce scoate din realitate sunt chiar presupo-
zitiile mintii sale: momentele fiintei. Aceste momente nu
pot fi cum nu poate fi demonstrat nici de
ce sunt trei nu mai multe. Ele sunt o concep-'
pe care o accepta sau nu. pentru nu potfi
demonstrate, momentele sunt "induse" din realitate, cnd
de fapt ele sunt postulate de la bun nceput, lui
Noica fiind aceea le ca rezultat al
nu ca punct de plecare al ei. Pendularea
ntr-o de ntre lucru
ntre gol, ntre gol deschidere n fine,
ntre deschidere nchidere, unei tehnici sofis-
tice de construire a discursului. O viziune ca
cea a lui Noica, putea fi foarte bine
descrierea de la nceputul tratatului,
descrierea tinnd exclusiv de modul n care Noica a ales
viziunea. n rest, Noica nu face deloc feno-
menologie, descriere a fenomenelor, ci
TRATAT DE' ONTOLOGIE 191
face El nu descrie, sau
mai corect, el sub cuvnt descrie. Sau
descrie ceva, acel ceva e tocmai reprezentarea din
mintea lui, si nu realitatea din fata lui ceea
,
, ,
ce descrierea lui e de fapt construirea unei
teorii ontologice bazate pe o viziune asupra lumii.
Revenind, o ajuns la nchiderea care se deschide,
pe care Noica o ca
ca semen entis, filozoful romn va face pasul model:
"Numai cuplarea nchiderii cu o deschidere, sau mai de-
unitatea lor (o ce n expansiune) tri-
mite realul mai departe acel nceput de organizare
pe linia fi n lucruri. [... ]
Felul de al cu nchiderea ce se deschide,
va deveni chiar un model arhetipal dincolo de ontologia
Ceea ce va urma de acumncolo n Tratat ...
va fi descrierea viziunii ondulatorii. nchiderea care se
deschide o tensiune, o distensiune un cmp.
'"Tot ce prinde n tensiune, ca o
care ea devine expansiune."
100
Ce anume se con-
se nchide ntr-un punct, pentru ca apoi
se prin distensiune, formnd uncmp? Unda!
"Inainte de a se ntruchipa, orice este un cmp, iar,
ntruchipare, se deschide ea drept cmp./101
Analogiile sunt ct se poate de evidente, Noica
dect descrie, cu termeni, cmpurilor
n individual (nchiderea, tensiunea, contrac-
sunt termeni sinonimi), deschiderea a indivi-
dualului (deschiderea, distensiunea, expansiunea sunt
termeni sinonimi) cmpurilor
(elementul, cmpul, fluizii, "Un punct
99 Ibidem, pp. 215-224.
100 Ibidem, p. 227.
101 Ibidem, p. 229.
192 ONTOLOGIA LUI NOICA
n vibratie si nu mai iese din ea; dar cu sa, el .
n expansiunea undei. Ceva ntr-un orizont nu
iese din el; dar, cu orizontul cu tot, se deschide mal
departe."
102
Totul, pentru a-l peNoica, n d!s-
tinctia dintre orizont interior si orizont exterior,
Ci Ce. n a-l pe Noica
a putea preciza, n de context,
care general este vorba ntr-un caz dat - despre cel mte-
rior sau despre cel exterior. Altminteri, a vorbi despre
general att nu putea asociezi unei
intuitive schema I-D-G.
Procesul anterior, e fie prezentat n trepte, ar
astfel: 1. cmpul ca deschidere, 2. nchiderea deschi-
derii n punct, 3. interiorizarea deschiderii de punct,
4. deschiderea punctului, cu deschiderea lui cu
tot, cmp. Sau 1) o liber, apoi 2) se
nchide ntr-un punct, apoi 3) punctul n
apoi 4) se deschide, cu
vibratia lui cu tot, cmpului
Aceasta e schema din tratat, o pe care Noica'
o descrie n diferite feluri, stabilind ntre
termenii de care face uz n descriere: a) tensiune = nchi-
dere = individual = = real b) distensiune =
deschidere =general = temporalitate =ideal, iar c) cmp
=determinatii. n acest fel, trecnd de la nchiderea care
se deschide' la n cmp,
Noica va ajunge la cei trei termeni ai modelului: I-D-G.
Dar ceea ce, n ordinea expunerii, apare la anume
I-D-G-ul, n ordinea gndirii lui Noica era de la nceput.
Excursul lui Noica despre care nu
este o reluare a analizei categoriei kantiene de
pe care Noica o n incercare... o spun,
102 Ibidem, p. 215.
TRATAT DE ONTOLOGIE 193
care nu are drept vibra-
care se nchide ntr-un punct condamne
punctul la punctul el n
se deschide mai departe.
gere a care nu expresia aceasta
ar fi un oximoron gratuit. "Numim atunci princi-
piui al lucru care-l face se
chiar mplinit pus n rost felul lui,
n mai departe deschidere.r l'P Acest principiu interior ce
limita lucrului l ntr-o mai departe
deschidere este chiar care nu Expresia,
este nu are nimic contradictoriu n ea,
deoarece (nchiderea) (deschiderea)
se petrec succesiv. Orice mai fie
de ce simultaneitatea ce la baza
ei este ca succesiune. n plus, contra-
riilor este ct se poate de cu de a nu
postula identitatea lor trecerea unuia n
n "Excurs", care nu
categoria prin a nu a lucrurilor,
drept prototip perfect omul: "Totul vine con-
sacre [pe om- n. a.] drept cu orizont, acel orizont
care, prin conturul lui schema pentru
care nu
pe care le modul n care Noica
descrie modelul ontologic mai nti de faptul filo-
zoful nu dect foarte rar statutul de interio-
ritate sau exterioritate a generalului sau
n Altfel spus, Noica descrie termenii modelului
n variante, de geneza
a acestor termeni. n prima filozoful
103 Ibidem, p. 211.
104 Ibidem, p. 255.
194 ONTOLOGIA LUI NOICA
de cuplul fundamental I-G n care cei doi termeni cre-.
ntre ei un cmp de ceea ce
ca perechea I-G intermediare, n
vreme ce n cea de-a doua filozoful de
un cmp de care se n1 G. p:rrna
e cea pe care o ntlnim n Sentimentul romanesc
al cea n care un 1 detennina!i:i c.are
n conversiune cu G-ului. involun-
este de a gndi I-ul ca fiind exterior distinct
de G, cei doi termeni unul altuia mna"
prin pe care le pun ntre ei unei
de mana.ar fl"ana-
.strofia" de care NOIca, buna pliere a celor
seturi de Imaginea aceasta e contra-
chiar de Noica, de vreme ce n Sentiment... spune
individualul se poate orienta un general care
nu este, iar n Tratat ... clar, pentru prima
de un general interior: "Generalitatea
atunci, un moment ontologic. numim orice genera-
\J 1 .. 1 "105
litate genera pur simp u. "-
Cea de-a doua e cea am un camp
de determina care individualul generalul,
cmp care dea, precum d.e
pod", I-ul G-ul. "Dar cu
vidualului, care generalul,
acestuia pot creeze nencetat, cu lor, indi-
vidualuri care se ca atare. In umversul
al o o o concentrare
o expansiune, o o repulsie, cumvedea Goethe
peste tot, ar fie statornic active. Sub un
raport, individualul generalul ar reprezenta polaritatea
fundamen 106
105 Ibidem, p. 258.
106 Ibidem, p. 267.
TRATAT DE' ONTOLOGIE 195
Problema pe care trebuie un exeget este
cumse cele variante anterioare. Ori le ames-
tec le gndesc simultan, spunnd n haos' modelul
deja, dar numai n urmnd ca el se
actualizeze treptat, sub forma unei sau a alteia,
.ori accept n haos modelul nu nici n po-
nici n act, el urmnd treptat, o data cu
formarea elementelor si a individualurilor. Cu alte cuvinte,
care din cele apare mai nti pe linia
cosmosului din haos? prima
intru n paradigma momentele conceptului sunt
de la bun nceput, ele trebuind doar se exteriorizeze.
Numai Noica n haos modelul nu
cea doua modelul nu este
de. la nceput, ci se pas cu pas, prin
de ce sunt la nceput haotice
apoi tot mai nchegate (ca elemente) n final, precis
conturate sub forma unui individual. Trebuie recunoscut
Noica este ct se poate de ambiguu n
cel n prima parte a tratatului, cele
variante ca pe complementare ale
proces, numai potrivit viziunii sale ontologice,
complementaritate contur abia la dintre
individual element. Numai aici, la se
poate vorbi de o complementaritate
O dificultate de model este Noica des-
face analitic din I-D-G cele
aceste n cu geneza individualu-
rilor. ori sunt ce apare
din haos, atunci trebuie explic cum apar ele naintea
modelului care este ordinea n care apar, ori le consider
simple ulterioare ale modelului, prin des-
picarea a lui, atunci le tratez
separat, doar le
196 ONTOLOGIA LUI NOICA
n lumea Din Noica nu ex-"
locul pe care l n geneza lucru- .
rilor individuale, ci doar le descrie analitic,
n realitate. Totul pare un joc intelectual n cursul
Noica face exact pe care le-o .
logicienilor, aplicnd forme goale seg-
mentnd-o pe aceasta n calupuri felii de
calapodul uneia sau alteia dintre Vreau aflu
cui corespunde, de I-D-ul? uit n jur
exemple ale acestei iar de cum le-am
nu numai nu le mai privesc ca a unei
perechi formale, ci le declar reale ale acelei
perechi. Cum anume se ntre ele aceste
pare fie o chestiune pentru Noica. Or,tocmai
legarea lor dialectica modelului ontologic
rarea algoritmului tetradic. o asemenea legare, onto-
logia un teoretic pentru uzul amatorilor
de contradictii.
sunt forme nemplinite ale mode-
lului, cum spune Noica, ele sunt trepte
mplinirii lui, or asta ele sunt trepte n ge-
neza devenirea lucrurilor. Iar geneza unui lucru deve-
nirea lui numai o n cadrul viziunii
ontologice a lui Noica. Cu alte cuvinte, nu
pot fi n afara acestei viziuni, asta pentu ele,
aidoma modelului, sunt constitutive ale viziunii, nu
ale ea, sunt precum
ontice care au prea departe de trunchi, neputnd
drumul trunchiul din careau provenit ana-
litic. Un prim pas n explicarea acestor l-am
deja: D-G-ul corespunde elementului, cmpului de deter-
Ce este important e D-G-ul orice ntru-
chipare Precaritatea cu
nu e I-G-ul, ci D-G-ul. In haos am D-G-url
TRATAT DEONTOLOGIE 197
att, nimic altceva. Aceste D-G-uri sunt elementele origi-
nare. I-G:ul va rezulta din a cel
D-G-uri. Infelulacesta, cele variante ale modelului
. pot fi ordonate cronologic: n haos, am cmpuri de deter-
care abia ulterior vor da nastere individualurilor , ,
pe de o parte, generalurilor interioare sau abstracte (le-
gilor), pe de parte, I-G-urilor. Abia acum
n joc cea n care, n cadrul unui cuplu
I-G deja constituit, I-ul care se pot plia
sau nu pe G-ului. Singura chestiune
este: I-ul determina se ce
nu se este despre general
vorbim. Ale G-ului interior?Ale G-ului statistic? Ale G-u-
lui concret (elementul)? n nici un caz al G-ului statistic,
celelalte ale G-ului
interior ale G-ului elementar. Repet: dificultatea
este la care general se Noica atunci cnd si
descrie Altminteri, mngindu-te cu iluzia
n mare despre ce este vorba, nu n rea-
litate aproape nimic. Cheia lui Noica, indi-
ferent despre precaritate, despre model sau
despre element n stabilirea a tipului de indivi-
dual general la care se Ceea ce e totuna cu a
spune trebuie ai mereu n ochilor desenul cercu-
rilor n expansiune. desen, generalul va
fi generalul "n genere", un cuvnt gol, cum in-
dividualul va fi un individual "n genere", orice
individual, unul mai mult sau mai individual, cu
mici ingrediente generale n el, n care
lul e general, generalul e individual, fiecare este el nsusi
contrariul lui, nimeni nu mai
Care este ordinea de a
potrivit viziunii lui Noica? Punctul de plecare l-am
D-G-urile. Din lor vor rezulta individualuri
198 ONTOLOGIA LUI NOICA
care, n nu au un Ginterior. Or, asta nseam- . ,
n nodul de a D-G-urilor nu este obliga-
toriu am un I-Gi, I-Gi se la individualul
logic, cel de mediu intern. Cum la nceput nu
am un individual logic, ci unul statistic, no-
dul de va fi un D-I (mai precis De-I) sau un
I-D. Perechea D-I surprinde momentul deter-
minatiilor ntr-un individual, n vreme ce pereche
surprinde momentul n care individua-
lul, deja configurat, o serie de ce nu
au un sens, deoarece generalul interior.
Momentul n individual (D-I)
este surprins de perechea G-I (mai precis Ge-I) cea n
care generalurile concrete (elementele) se n-
tr-un punct. Deosebirea dintre cele perechi este
prima cmpului se
ntr-un punct, n timp ce a doua acele determi-.
sunt chiar ale unui cmp. Cumntre element deter-
lui dintre cmp cmpului,
cmpul fiind de fapt expresia a sale,
perechile D-I G-I nu fac dect descrie proces,
dar un proces privit din puncte de vedere.
ne amintim Noica de trei tipuri de dialec-
cea a lui Platon, n care se de la lucrurile indi-
viduale se prin universal
(de la lucrul frumos la o ontologie de
tipul I-D-G, cea n care se exact invers,
de sus n jos, de la universal la particular apoi la indivi-
dual, o ontologie de tip G-D-I, n fine propria
n care se de la prin general
individualuri, D-G-I. ntrebarea care vine
automat n minte este: de ce ordinea asta nu alta? De ce
D-G-I nu D-I-G? Ce a vrut Noica prin
ordine n care sunt naintea
TRATAT DE ONTOLOGIE 199
generalului, iar generalul este la mijloc, mediind
dintre individual? e dat deja de
rndurile de acum: trecerea de la element la lucru-
rile individuale se face prin unor D-G-uri
care duc la I-urilor. De aceea am D-G urmat de
1 nu altfel.
Cnd I-ul s-a format, devenirea lui, neavnd un
sens, trebuie capete unul. Sensul va veni lui,
prin formarea unui nou G, care este G-ul interior. Acest
G se n 1,iar I-ul este ntru G-ul interior. E totuna
cu a spune te cu orizontul cu tot n cadrul
unui orizont exterior, orizontul vine din tine, dar
se laceldin afara ta. Acest orizont sensul,
iar tu de exterior ceva care nu este,
nu are un chip real, urmnd capete unul prin
exterioare pe care le vei da. Determina-
pe care le dai, le dai cu potrivit ori-
zontului interior, le dai n cadrul orizontului
exterior. Ceea ce individualul se
ntre orizonturi: interior exterior. Orice om, ca indi-
vidual, are o lume care i compor-
tamentul ntr-un mediu ambiant. Acest individual este
individualul logic, aflat n un individual care
n el se potrivit acestei
G-ul interior e rezultatul unei
al unei a generalurilor din
a rezultat, iar ceea ce I-ul sunt deter-
cmpurilor din nod, nu cmpurile, pentru
un individual nu poate interioriza tot cmpul, un
cmp n ntregul lui. ar interioriza tot cmpul, acesta
s-ar epuiza cu primul individual, atunci nu ar mai putea
se se Aici intervine trecerea me-
diului extern n mediu intern, iar ceea ce mediul
intern de mediul extern este limita a individualului,
200 ONTOLOGIA LUI NOICA
cmpul, n el neavnd nu are un exte-
rior un interior. La Noica, prototipul de G interior este
codul genetic al organismului, sau, n cazul
omului, gnd.irea lui. Organismul este un individual logic,
cum piatra nu este. Piatra nu are un G interior, de
aceea ea va n precaritatea lui I-O. Deter-
pe care le poate primi ea, prin
care poate trece, nu de un sens. Ele pur simplu
se att. Piatra este ipostaza l-Dsului blocat n
sine. Ea nu este ntru nimic.
Schematic vorbind, ce D-G-urile au generat I-uri-
le prin 0-1, unele I-uri vor deveni I-G,,:,uri. Din acest mo-
ment, modelul ontologic este mplinit, devenirea cu sens
putnd Orice I-G este. un I-O-G, dar deter-
pe care le are individualul sunt cele
constitutive lui, urmnd ca abia de acum ncolo indivi-
dualul dea acele determinatii care fie adecvate
, ,
generalului interior. Cu alte cuvinte, abia de acum .
nainte individualul trebuie creeze un cmp de deter-
care fie n conformitate cu G-ul De aceea,
I-ul este n precaritate, cum G-ul interior, prin
pe care le n interiorul
individualului, prin ce le este
n precaritate vreme cele seturi de D-uri, ale indi-
vidualului ale generalului, nu se unele pe altele
n cursul anastrofiei. Cnd anastrofia s-a realizat, indivi-
dualul are modelul mplinit n el poate ncepe
cu sens. Dar devenirea cu sens va nsemna des-
chiderea individualului mediul extern lui, acum
apare cu problema n ce
G-ul din interiorul I-ului este compatibil cu G-urile din
mediul extern. e compatibil, I-ul ncepe
ntru nu e compatibil, l-ul, are modelul
TRATAT DE ONTOLOGIE 201
n el va rata devenirea ntru Devenirea lui
va fi (Pentru om, este cazul celor al ideal
interior e incompatibil cu lumea n care
Cum se vede, problema devenirii ntru nu se
reduce la cuplarea a unui I cu un G prin formarea
unui cmp de O-uri ntre ei, asta pentru cuplarea
presupune de fapt o cuplare: nu numai a I-ului cu
G-ul interior, ci a I-ului cu G-urile exterioare lui.
Cele se petrec simultan: I-ul nu poate da
adecvate G-ului interior dect manifes-
tndu-se n exterior, dar n exterior sunt celelalte G-uri,
cele exterioare.Iar pe care I-ulle
potrivit G-ului interior nu se potrivesc G-urilor din
atunci I-ul este expulzat de G-uri precum o
de ce I-ul, ca a feluri de G-uri,
trebuie n aceste G-uri. nu
poate, devenirea ntru este Toate maladiile
spiritului se petrec aici, la din G-ul interior
G-ul exterior. cum n biologie, buna ntlnire dintre
genotip (zestrea G interior) mediul nconju-
(Gexterior) un fenotip (organismul propriu-zis,
I-ul) viabil, a este imediat n primejdie
de ce celor generaluri nu mai sunt
sincronizate, tot n ontologia lui Noica, devenirea ntru
nu apare dect acolo unde I-ul poate se
G-urile exterioare, cu G-ul interior cu tot. Supra-
e o chestiune de ntre generaluri
a este chiar individualul. '
n concluzie, pe firul genezei
devenirii individualurilor este: D-G-ul prin
D-I (sau G-I), I-ul cu unei 1) I-ul
statistic, caz n care avemI-O att, sau 2) I-ullogic,
caz n care avem I-G, raport n interiorul de
202 ONTOLOGIA LUI NOICA
partea l-ului, I-O de partea G-ului, G-O. Iar nu
I-G este dublu, presupunnd att raportul I-ului
cu G-ul interior, ct pe cel al 1cu G-ul exterior,
atunci ontologice o ordonare ce
fi Ce am spus n acest paragraf, ntr-o
greu nu este dect
schemei Ge-De-I-Di-Gi.
Orice precaritate este o nchidere care se deschide: o
pereche de termeni se deschid termenul cu ten-
de a o modelul. "Un model
viu nu este n afara lucrurilor, iar ca model face cu
lucrurile lor trebuie
ca facerea lor cu la fel cum trebuia
n felul ei, Ideea fiind, modelul onto-
logie ca Ideea bine nu au caracter
ele nereprezentnd realitatea exemplara sau
de dincolo de lume. Modelul ar avea mai
caracter transcendental, cu marea deosebire de Kant
(chiar nu ntotdeauna n termeni de el)
ntre ceea ce e dincolo de fenomene, posibile
ca lucru n sine, cu materia lui, ceea ce e dincoace de feno-
mene, cu posibile ca forme aprio-
rice.//
107
modelul nu e transcendent, ci imanent
lucrului. Noica o transcen-
dentalitate: modelul e transcendental, e dincoace
de lucruri, lor, ceea ce Noica
transcendentalul din mintea omului n lucruri, golindu-l
de sensul gnoseologic pe care acest termen l are la Kant.
La Kant, transcendentale erau categoriile intelectului uman,
deoarece precedau o cu La
Noica, nu categoriile din mintea omului sunt transcen-
dentale, ci cele trei momente ontice ale modelului.
107 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998,p. 307.
TRATAT DE ONTOLOGIE 203
3. ca element
La asuprafilozofiei Noica
o de ce n contrast
cu filozofiei proprie despre
are un dublu aspect, ea lucrurile
le pe acestea. Cea generatoare este
n dnd lucrurilor; cea
de integrare este n expansiune. E totuna cu a
spune elementele individualuri prin concen-
trare, n vreme ce elemente, ca deschise
n care individualurile se se ntr-o con-
expansiune: de integrare ar fi: o
ba chiar o ca fiind totalitate; cu o
pretutindeni; n ea celor
aparente, ntregul e este
nu principiul constitutiv al lucrurilor,
n n care partea; le
singura lor unitate, cea de totalitate, singura justificare,
de-a se fi integrat unei forme de
rile acestea se potrivesc n ntregime elementului noician.
Elementul e temeiul lucrurilor, este ntregul care
din care se desprind individuale, este
o nu Lucrurile nu iau
printr-o trecere de la la act, trecere n virtutea
individualurile ar exista deja, ntr-o n
snul elementului, doar ar trebui la
un contur pe care l avea deja. La Noica nu
cumnu
ar exista ceva, atunci "cum e cu ceva nou?"
ar o ntrebare Totul este o de
acte, schema neavnd nici o la
108 ncercare asupra filozofiei Humanitas,
1998, p. 181.
204 ONTOLOGIA LUI NOICA
Noica. Elementul nu e ceva virtual care, devenind actual;
ar un chip real, ci elementul este tot timpul actual.
si n act, iar din actul lui, prin combinare ntre-
cu alte elemente, iau celelalte acte,
cele individuale. Modelul ontologic avusese rostul dea .
explica ordinea din lucruri sensul devenirii lor.
ordine din lucru Noica o lucrului
este chiar precaritatea sau modelul ce s-a mplinit sau nu
n acel lucru. Dar modelul corespunde lumii,
existentei aceleiasi lumi Noica i va atribui numele de
pe o de jos
n sus, cele trei ale -
'si - am avea: e
(din lucruri), este elementul (din afara
lucrurilor), iar ca este Pe
iar este strn-
gerea a Ceea ce
neajunsul unei ierarhii pe a
este fiinta ca ca aflndu-se undeva sus,
de pe care, chipurile, le-ar
preceda. n realitate, este doar
luate ea neexistnd n afara lor sau naintea lor.
este un simplu orizont interior care se cu
unul exterior, sau invers, este acolo unde
se nchide n se deschide n
Modelul se n element, iar elementul se
n model. se va deschide prin model ele-
mente, iar deschidere prin model, din interiorul
lucrurilor va fi distribuirea una
a fiintei ca Altminteri, fiinta ca este ea
mai tot ea se distribuie se direct n
elemente, mijlocirea individualurilor, atunci
o asemenea este o care se la originea
lumii, precum sau conceptul lui Hegel.
TRATAT DE' ONTOLOGIE 205
La Noica, elementul e ceea ce din model
ce amdat la o parte lucrurile individuale. "Modelul
n lucruri devenirea; model va lucruri ele-
mentul."
109
Cursivele lui Noica ne scoaterea din
model a individualului. Elementul nu este un individual,
nu are un chip anume (un contur), nu are consis-
nu este perceptibil prin din I-D-G
dau la o parte I-ul, ceea ce este un D-G. Ceea ce
vedem n lume sunt numai individualurile, dar cnd ne
punemproblema genezei lor, ne seama ele nu au
singure, unele din altele, printr-o reproducere n
ci prin unor generale care
sunt tocmai elementele.
Elementul poate fi definit prin funda-
mentale poate fi caracterizat printr-o de categorii.
Categoriile le-am deja, cu prilejul analizei catego-
riilor kantiene. Lor (totalitate limitatie care nu
comunitate posibil-real-necesar)
Noica le mai categoria Unului-Multiplu.
rile fundamentale ale elementului sunt trecerea mediului
extern n mediu intern
1) Trecerea mediului extern n mediul intern
cu trecerea transcendentului n transcendental, a trans-
cendentei n a existentei n Sau cum
, , , "
mai spune Noica, trecere este o deschidere care
se nchide'!'. Elementul, ca un cmp deschis cumeste, se n-
chide, prin cu alte elemente, ntr-un indi-
vidual. nchiderea n individual concentrarea
109 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 341.
110 n-are chip propriu-zis (o
de aceea, nu este direct (Ibidem, p. 342.)
111 spre deosebire de lucruri, care se iveau sub nchiderea
ce se deschide, elementul este o deschidere ce se nchide (un mediu
extern devenit intern)." (Ibidem, P: 341.)
206 ONTOLOGIA LUI NOICA
cmpurilor n punctul reprezentat de indi-:
vidual. Cumfiecare cmp, luat separat, deter- .
mina n fiecare punct al lui, atunci punctul aflat la
cmpurilor elementare va avea, adunate n
el, provenite de la fiecare cmp. Astfel, indi- .
vidualul este un de a prove-
se n elementele care s-au "Ca
ale lucrurilor, sunt aduse de
cmp, cu lui, sau cu diversifi-
carea lui n puncte care, cu valori diferite,
de fiecare ntreg cmpul."112O lucrul
configurat, el va interioriza de
care a fost nevoie pentru configurarea lui, doar de
nu vor mai fi simple ce
n constitutia I-ului ci vor n interiorul I-ului un
, ,
mediu intern. Prima cea a lucrului,
corespunde I-ului statistic, cea de-a doua
cea a trecerii mediului extern n mediul intern, va cores-
punde I-ului logic.'"Exten;" "intern" ausens
numai n raport cu conturul I-ului. In sine, elementul nu
are un mediu extern si un mediu intern, dar el devine
un mediu extern de ce conturul al l-ului a
urmnd ca acest mediu extern intre la propriu
n individual, acestuia "sinea". Sinea unui
individual logic este chiar mediul lui intern, ea e repre-
de cmpul de din interiorul I-ului,
cmp care poate fi privit la rndullui ca un general,
anume un general interior. Acesta e noua lege a lucrului,
principiul lui intern de o lege pe care I-ul
singur care se de legile statistice, fizice,
sub constrngerea se l-ul. Numai toate legile
fizicii au luat potrivit ontologiei lui Noica, n
112 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, P: 264.
TRATAT DE ONTOLOGIE 207
"acestfel, ca mediu intern. Legea oricare ar fi ea, nu
e ceva de dincolo de lucruri, ci este chiar miezul lucrului,
IIsngeleU lui. Ceea ce este straniu este pe acest general
interior, care este unul concret, Noica l "general
abstract". "Numimelement (general concret) lume
a ntr-un mediu care, trecnd
n mediu intern, va da individuale legi de
ansamblu", n alt loc Noica sens,
elementul nti, din el se desprind indi-
viduale, de o parte, legile abstracte, de alta."
113
Este greu
de de ce o lege este un general abstract. Noica
ar fi putut cel mult legile sunt generaluri sta-
tistice, deoarece toate individualurile se supun lor, dar
filozoful spune sunt abstracte. este Noica
n acest fel deosebirea dintre individual legea
lui, pe de o parte, cea dintre element lege, pe de
parte. Legea cu elementul, deoarece, spre deose-
bire de I-uri, care au un contur concret sunt percepti-
bile, legile nu au un contur nu sunt perceptibile,
dar sunt inteligibile, putnd fi cunoscute. Fiind nimic
nu le de element, el fiind chiar elementul tre-
cut n lucru. Nevrnd ca elementul fie confundat cu
legile, Noica a folosit concret-abstract cu referire
la elemente legi. Ambele sunt generaluri, numai pri-
mele sunt concrete, iar celelalte sunt abstracte. Dar
ratul general abstract este clasa individualurilor,
prin strngerea la un loc a I-uri-
lor cu Iar clasa nu e totuna cu
legea. Legea nu e nici o privesc, n
cadrul ca rezultat al abstragerii ei din reali-
tatea n care se n vigoare, caz n care, izolnd-o, ajung
s-a privesc de sine cum nu e nici
113 Ibidem, p. 335.
208 ONT()L(IGIA LUI NOICA
eu, omul, ajung dau o formulare de sub' .',
forma unei lipsite de intuitiv. Expresia
a unei legi nu face ca legea fie
Noica legile sunt' abstracte pentru
omul le abstrage din realitate. Privit dinspre om, orice .
individual sub legi, fiind fixat de ele preschimbat
n ceva inert, statistic. Din legile, statistice
cum sunt, nu pot explica curgerea devenirea lucrurilor
individuale. "Dar de ape care trebuie
este cea dintre cercetarea si reflexiunea filozo-
(sau ntr-adevfu., dezarti-
individualul scoate la legile, respectiv
generalurile care l-au posibil: ea care i sunt
dimensiunile o una n care se
lucrurile, ca n tabloul categorial al lui Porfir. Spa-
n care se vor petrece procese
si n care ratiunea si va face exercitiul ei, este.
" , ,
abia cea pe care o aduce cuplarea individualului cu un
general anumit nou. Iar aceasta e n
joc de filozofie, pentru care problema nu este
fixarea, ci devenirea."
1l4
noua lege a individualului,
generalul interior, e una n vreme ce celelalte
legi, cele sunt abstracte. Un asemenea indivi-
dual, trecnd ntr-un alt regim de necesitate, este unul logic.
"Prin generaluri de care este purtat pe care le
individualul fixat; prin generalul nou, n
schimb, al devine, individualul n
procesualitate."115 .
2) este chiar trecerea mediului extern
n mediu intern, dar o trecere care este din punct
de vedere al elementului. cum o
114 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.433.
115 Ibidem, p. 433.
TRATAT DE 'ONTOLOGIE 209
se distribuie se punnd n toate
punctele prin care trece imprimndu-le acestora o
de tot cmpul are n fiecare punct
al lui set de Altfel spus, el este un
mediu omogen izotrop, nu i se pot depistadife-
locale n sale. Fiind
peste tot, el va fi n individualurile ce
din el. a izotropiei cmpului n interio-
rullucrurilor individuale este chiar
Elementul se distribuie se n toate indivi-
dualurile n care apare, cu alte cuvinte elementul distri-
buie le ntre individualuri.
distribuire este chiar devenirea elemen-
tului; nu numai individualurile devin, dar elementele,
cu deosebirea n timp ce individualurile deveneau ntru
elementele lor, elementul va deveni ntru el Specu-
lativ vorbind, perspectiva aceasta poate fi chiar
realitatea a undelor, sub sugestia Noica
a ajuns prin indi-
este alta. unui cmp de unde
nu sunt n fiecare punct al cmpului,
undelor crendnoduri ventre, puncte n care undele
suprapull sau contrapun Noica nu
putea prelua ntocmai imaginea undelor, asta pentru
ar fi preluat-o, nu ar mai fi putut dea o
problemei Unului-Multiplu. Paradoxul Unului-Multiplu,
cum apare el n Parmenidele lui Platon, l-a preocupat
pe Noica din perioada iar ceea ce este ciu-
dat este interesul filozofului romn pentru pro-
nu a cu trecerea timpului, ultima
lui carte, postum, Dedignitaie Europae, are drept
laitmotiv problema Unului-Multiplu. Psihologic vorbind,
orice pierde interesul n pri-
ei, nu ai nimic de spus. Iar lui Noica trecerea
210 ONT<)LOGIA LUI NOICA
timpului nu i-a interesul pentru Unul-Multiplu'
este pentru avea ceva de spus n pri-.
pe care filozoful romn a n momen-
tul n care dat seama acest paradox poate
o Unul este privit ca o care se distribuie' ,
se trebuie fi fost E ca atunci
cnd, ce te-ai chinuit timp ndelungat rezolvi prin
regulile clasice o descoperi brusc rezolvarea
era sub nasul ea fusese tocmai de
regulile acelea clasice de care nu te lepezi:
regulile clasice priveau tocmai filozofia Orice
,ncercare de a aporia Unului-Multiplu printr-o
gndire prin mnuirea sau sofis-
a unor concepte ca "unu" "mai "ntreg"
"parte", "unitate" "pluralitate" etc., nu te poate duce
dect la grimase de sau la puseuri de orgoliu
sofistic. Cu alte cuvinte, o cu ajutorul
faci o imagine despre ce se cu ade-
n cursul trecerii de la Unu la Multiplu, jocul sofistic
de-a Unu Multiplu poate continua la tocmai
pentru nu o reprezentare a acestei aporii,
Platon, n Parmenide, este sofist, cum Hegel, n
logicii, este sofist atunci cnd nici un sub-
strat intuitiv, de repulsia unului n mai ar, Noica,
prin mijlocirea undei, a n o reprezentare
a acestei aporii. Cnd trimite spontan, la sute de kilo-
metri, unde radio doi oameni pot asculta
simultan, din locuri diferite, melodie, dar o melo-
die care chiar e ascul-
de mai multe urechi, cnd faci acest lucru
ai dat deja un Unului care trece n
Multiplu. O se toate punctele prin care
trece n vibrnd exact cu
ca cea a undei. Ceea ce se distribuie se e
TRATAT DE 'ONTOLOGIE 211
de Din momentul n care a
lui Noica nu i-a mai dect o
n jargon filozofic, confruntnd-o verificnd-o prin inter-
me,diul celorlaltor teme filozofice: categorii kantiene
aristotelice, argument ontologic etc.
Orice mare idee vine pe calea unei a unei
intuitive de-o Ideea nu se m-
nuind concepte pure, silogisme sau meditnd la
nemurire. Cei care cred o idee este mai
doar pentru a fost sub sugestia
unei sensibile de tip fizic
degradare a filozofiei n aer,
nici o reprezentare n minte. Aristotel gndea
eminamente fizic biologic, nu i-ar fi trecut
prin cap dea unei proprii titlul de Metafizica.
Andronicos din Rhodos a pus n seama lui Aristotel
o gndire de care acesta nu avea habar. Nu
gndire reazem fizic, doar
concepte Cnd conceptul e gol, n neantul
lipsei lui de se metafizica, iar de
lucrul acesta nu ne seama nici azi, la mai bine
de secole Critica pure, atunci omul din
s-a Conceptul de Unu-Mul-
tiplu, cnd nu-i asociez nici un continut intuitiv nu n-
, ,
nimic, sau ceva, acel ceva e prilejul
unei gndiri sofistice ca cea a lui Platon din Parmenide
sau Sofistul.
Revenind, a elementului este o
de care Noica avea obligatorie nevoie pentru a
aborda problema Unului-Multiplu. Se poate spune
cariera de milenii a acestei aporii, Noica nu ar fi ales, ca
definitorie pentru element,
Intregul se distribuie se n pe care
le fiecareparte purtnd ntregului.
212 ONTOLOGIA LUI NOICA
ne amintim de algoritmul tetradic hegelian: ntreg .: .
parte - contraparte - ntreg de cel noician: ntreg - par-
te - parte de ntreg - ntreg. indi-
se la pasul al treilea din algoritmul noician,
cnd partea, nemaiavnd o contraparte i se .
ca la Hegel, ntregul din care a provenit
se deschide apoi ntreg cu ntregul ei interior cu
tot. Partea este n ntreg, dar ea asimilat n-
tregul, ceea ce ntregul este n parte. Inclu-
ziunea este ntregul partea, iar partea
ntregului. Sau: partea este n ntreg tot-
este ntru el. Toate aceste definesc I-ul
logic, holomerul din Scrisori despre logica lui Hermes.
Aparenta aporie potrivit un ntreg care are nu
poate nu fie deci nu se poate ca el se distri-
buie se rezolvarea n faptul
ntre ntreg parte un liant, anume determi-
care trec dinspre ntreg spre parte. Punctul care osci-
la trecerea undei prin el este partea care a asimilat
undei. cum unda e mai mult
dect punctul, ntregul e mai mult dect partea, ca
partea fie de definitorii ale ntre-
gului. Unul ondulator se distribuie se n
multiplicitatea de puncte prin care trece, asta
lui se n fiecare punct.
rolul de liant al ntre Unu Multiplu, apo-
ria aceasta devine scena unor sofistice n care cu-
pletul a concepte contradictorii fie cntat,
n falset, pe felurite partituri.
Teoria elementelor i va da lui Noica posibilitatea
dea o interpretare categoriilor aristotelice.
va fi individualul noician, celelalte
categorii - cantitate, calitate, timp, modali-
tate, pasivitate, posesiune - vor fi
TRATAT DE ONTOLOGIE 213
iar - specia genul- va corespunde
generalului. Cum generalul (elementul) este interiorizat
de individual, specia genul vor fi, la rndullor, privite
de Noica ca aflndu-se n individual. Individualul
specia genul, ceea ce nu dect indi-
vidualul este un I-Gi. Raportul acesta este unul univoc,
n sensul specia este n individual, ea nu este n
ntregul ei un individual, cum nici individualul nu este
ntreaga specie. Aici cele ale raportului
din 1si G: identitatea si contradictia unilate-
, "
Ceea ce este straniu este Noica,
categorii aristotelice drept determina n cazul ele-
mentului spune nici una din categoriile aristotelice nu
sunt apte descrie elementul'", ceea ce cele
determina sunt doar ale individualului, elemen-
tului revenindu-i patru din cele 12categorii kantiene plus
categoria Unului-Multiplu.
4. ca
ca este cercul ultim rezultat din integrarea
tuturor celorlaltor cercuri ale elementelor.
plus dau la o parte
elementul modelul ontologic aflat n lu-
cruri, atunci dispare ea. Ea este elementul suprem,
elementul elementelor, dar un element care nu este de la
nceput, ci care se face treptat prin
regionale. Este cuprinsul a tot ce se n puncte
n expansiune sub de cmpuri:
aceasta pulsatorie este cercul a este
116 "De la nceput se poate vedea pentru ce anume categoriile
lucrurilor nu pot fi trecute ntocmai asupra elementelor: acestea nu
sunt lucruri. (Tratat deontologie, p. 360.) Iar la p. 363 tot n Tratai...:
"La fel de sunt elementele de categoriile aristotelice."
214 ONTOLOGIA LUI NOICA
pretutindeni centrul Neavnd un centru
o infinitate de centre, fiecare indivi-
duallogic fiind un astfel de centru pulsatoriu.
unui lac peste care cad de ploaie pro-
vocnd tot attea fronturi de ce se ntretaie pe n-
treaga a lacului, provocnd noi focare de
propagare a undelor, este o imagine a'
ca
Element fiind, ca are acestuia: este
o trecere a mediului extern n mediu intern o distri-
Ea devine, iar devenirea ei este chiar
Noica pentru ca
privilegiul de a fi cu alte cuvinte ca
distribuie o iar distribuire este chiar.
este singura a dar e
care este de o cu prin urmare, nu se deo-
sebeste cu nimic de ea. Deveninta este chiar fiinta n ea
, . " ,
dar o care este numai n distribuirea aceasta.
distribuire, nu este, dar ca distribuire
este "devenire este devenirea ntru ea,
Expresia "devenire suge- '
natura contradictorie a unei fiinte care desi se
, , ,
se n ea ceea ce cu o stare a
ne amintim de fragmentul din Jurnalul deidei n
care Noica vorbea de valurilel" cercurile care par se
deplaseze pe ele, de fapt, stau pe loc. Coin-
sau nu, n mecanica ondulatorie termenul
117 "Abia acum, la nivelul se poate pune problema
timpului, dincolo de temporalitatea sau invocate.
El este o curgere n orizontul unei deveniri
(Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 378.)
118 "De fapt nu se nici un cerc. Dar valurile sunt
tiparul a ceva ce nu se Unda e
Unda e tiparul a ceea ce, nefiind, nu se (Jurnal de
idei, Humanitas, 1990, p. 67.)
TRATAT DE 'ONTOLOGIE 215
fizic de o care,
se pe loc. (Exemplul unei frnghii prinse la un
i imprim o de la atin-
gerea unei amplitutini ce o ntr-o linie sinuiso-
Frnghia pur simplu n aer,
ntruna, fiind de la un cap la altul de unde cu
sens contrar.) n ntreaga lucrare am pus un accent
pe conceptul de de data aceasta nu cred
Noica a gndit modelul undei
n faptul exemplul intuitiv al undei lon-
gitudinale nu poate ne fie de nici un ajutor n
ca devenire asta pentru
ca nu are nimic intuitiv n ea.
este un concept totalizator, plus
Prefacerea pe care o nchiderea n
deschiderea este chiar devenirea
a lumii, ei. Cum dincolo de nu
mai e nimic, ntreaga devenire a
nu are un reper exterior ei n de care judec deve-
nirea. Dincolo de devenirea nu mai e nimic altceva.
atunci, devenind ea ca singura ce este,
n ntregul ei fiu mai nu ar sta, atunci
devenirea s-ar n de un observator
din afara ei. Cum un asemenea observator nu nici
despre o a n raport cu acel observator nu
Sepoate vorbi. Prin urmare, devenirea nu se
la rndul ei n raport cu altceva, pentru nu se
devenire spune, n
schimb, se n raport cu ea ar trebui
scot n afara ei ca s-a iau apoi tot pe ea drept
observator al ei caz n care aluneca n
dedublare de tip hegelian. Prin urmare, deve-
ninta este devenire si nu devenire
, " ,
deoarece devenire nu are n afara ei un observator
216 ONTOLOGIA LUI NOICA
n de care pot constata Din
lucru este valabil pentru statutul al .
nirii. pentru a putea spune devenirea ar
ies n afara ei pentru a-mi putea da seama In
concluzie, devenirea este o expresie oximoro- .
nu i se poate da nici un pentru simplul
fapt nu poate fi nici unei
Cu devenirea ca de altfel cu ca smo-
nimal fiintei ca amiesit n afara viziunii ontologice
, , , ,
a lui Noica. Ne zbatem n
Revenind la tema acestui capitol, rezultatul distribuirii
indivize a fiintei ca sunt ei n
.rate elemente: iar elem'entele, la rndullor, se distribuie
n lucruri individuale. n fond, ceea ce
acum fusese raportul dintre element lucrul individual
este nlocuit de raportul dintre ca elemente.
Doar termenii raportului se n schimb raportul,
asa cuml descrie Noica, Ceva se distribuie
se n medii interne, iar acesta
ceva este fiinta ca care.este chiar mediul intern al ele-
mentelor. fiind, ca este ea un Unu-Mul-
tiplu, dar nu doar un Unu care apare nedivizat n mai multe
elemente, ci un Unu care este chiar totalitatea acestor ele-
mente. Cu alte cuvinte, Unul-Multiplu este un Multiplu
care este Unul. Inversarea acestor termeni nu spune deo-
nimic, ea aducnd cu o rostogolire sens a
unor concepte goale. Ca totul capete sens, e nevoie de
o reprezentare Dificultatea es.te
pe care faci citind paginile lui NOIca despre in
ea nu corespunde viziunii lui Noica. Cnd NOIca
spune se n elemente, iar elementele se
n lucruri, atunci imaginea care
ti vine n minte e cea a unei ierarhii pe n care
ca e undeva sus, n empireul ei, pentru ca abia
TRATAT DE ONTOLOGIE 217
apoi n elemente elementele n lucruri. Cu alte
cuvinte, avem imaginea genul suprem trece
n specii, iar speciile trec n indivizi, potrivit unei scheme
de tip hegelian G-D-I. Numai ca gen su-
prem, trece n elemente, ea este deja de la n-
ceput, atunci tot ceea ce spusese Noica mpotriva
eleate, este dincolo de lume, se
n propria lui viziune. n plus, gndesc cercul
ca fiind de la nceput, urmnd ca din el
cercului, celelalte cercuri elementare, atunci
alunec n sofistica temeiului hegelian, pe
dedublarea temeiului potrivit schemei: sau
ca ar fi temeiul lumii, dar temeiul
are sens numai ceva, cu alte cuvinte te-
meiul sens numai n cu ntemeiatul,
acel ceva pe care l temeiul nu ar mai fi
temei, chiar rostul de temei. Cum lumea
ia din temei, eu nu pot trecerea de la temei
la ceea ce este ntemeiat de el dect accept ceea ce
fie ntemeiat era prezent deja, ca n
temei. Cu alte cuvinte, din temei nu poate dect ceea
ce era prefigurat n el, ntemeiatul, singura deose-
bire fiind la nceput ntemeiatul era prezent n
iar aceea va fi prezent n act. Concluzie: Temeiul
este o unitate din el contrariul iar
ntemeiatul din acest moment mecanismul
celor oglinzi puse n se poate n
voie. Temeiul este mai mult dect el identitatea lui
fiind de de sine, iar
este chiar ntemeiatul pe care l n sine temeiul,
dar un ntemeiat care, fiind altceva dect temeiul, nu este
altceva dect el. De aceea, fiecare termen este diferit
de sine identic cu numai poate fi
identic cu sine diferit de
218 ONTOLOGIA LUI NOICA
Sofistica aceasta se pe o reprezentare
a dintre act, reprezentare prin-
tr-o dedublarea a aristotelice dintre dyna-
mis energeia. Aristotel gndea actul ca o care
nu s-a manifestat, iar actul drept o manifes-
caz n care actul era prefigurat n ntregime n po-
deosebirea dintre act fiind cea dintre ceva
ascuns, latent, ceva din ascundere, ma-
nifestat. Dar fie era latent sau manifest, ceva-ul acela
era identitatea lui n urma trecerii
de la la act. se face pentru Aristotel, embri-
onul uman era un om mai mic, un n
. un fel de homunculus de dimensiuni microscopice,
nu i mai a dect era chiar
trecerea de la la act, cu homun-
culusului.
Hegel a preluat schema interpretnd-o n
rezultatul fiind ceva care trece de la la
act nu mai identitatea ci pierde,
dar pierde nu pentru pe parcursul trecerii ar
rea un altul cu totul diferit, ci pentru altul era deja pre-
zent de la bun nceput n ceva-ul Cu alte cuvinte,
ceva pierde identitatea pentru pierduse ab origo.
Cu exemplul de mai sus, pentru Hegel embrionul este o
unitate a lui a omului ce din
el. se face embrionul este om n timp nu
este om. Este ompentru omul e prefigurat n embrion,
dar nu este om pentru embrionul nu e doar om, ci
embrion. Omul, la rndullui, este nu este embrion. Este
embrion pentru este manifestarea din embrion,
nu este embrion, este om.
Reprezentarea schemei este una
exclusiv n cadrul tot ceea ce va ajunge
ntr-o zi fie act iese din numai din
TRATAT DE 'ONTOLOGIE 219
nimic din nu vine se adauge
Cu alte cuvinte, este ca fiind din
orice context, din orice mediu, uitndu-se
nu s-ar afla ntr-un mediu n act care s-o
s-o alimenteze la propriu, ea ar pieri foarte repede.
un mediu cu care intre n contact, nu ar putea
trece n nimic, ntruct ea este n contact cu o
n act, nu este nimic altceva dect tot o
n act. nu are nimic n ea, ceea ce e totuna
cu a spune termenul de nu are acoperire n rea-
litate. este o n act care n contact
cu un alt act, iar din ntlnirea lor un al treilea act,
care este embrionul.
de ce embrionul, luat singur, nu este deloc om, nici
ca nici ca act, iar schema (sau cea
de nu poate explica trecerea de la stadiul de
embrion la stadiul de om. Potrivit acestei scheme, e nde-
ajuns amun embrion uman ca din el omul.
totul ar veni numai din interiorul embrionului, ca dintr-un
con al din care ar treptat ceea ce se afla
deja n el, nu numai omul nu s-ar forma din el, dar nici
embrionul nu ar putea existe. Indiferent cumn-
fie ca non-act, ca pre-act sau ca act ascuns,
ea tot act este, o ct se poate de
Embrionul nu este dect o de care
sunt n act numai n act: genele sunt n act, mediul n
care se ele este n act, iar din acestor acte
un alt act, embrionul. Totul este activ este
une embrionului la stadiul de
doar o de acte care este
, ,
n fiecare moment de genelor la mediul
cu care n contact embrionul. mediul se
genele embrionul uman l
ntr-un mediu (uter) non-uman, ceea ce din
220 ONTOLOGIA LUI NOICA
el nu va mai fi om, ci altceva. se face
din stadiul de embrion, or, schema presupune.
o predeterminare care exclude schema
temei-ntemeiat face abstrac-
n ntregime de mediul actual n care decurge procesul" .
pe care vrea explice. dau la o parte mediul actual
n care embrionul privesc acest embrion n sine,
ca fiind tot universul in nuce, conceptul hegelian
ce dea universului concret, atunci voi
avea o pereche de termeni care plutesc n gol: embrionul
universului universul rezultat din embrion. acum
ncerc gndesc trecerea de la un termen la altul,
"de la embrionul universtilui la universul propriu-zis,
a avea nici o reprezentare ci doar
aceste calupuri semantice ce mpart lumea n
felii, atunci faptul dedublez fiecare termen n sine poate
un act de gndire. n realitate eu nu gndesc nimic,
nu amnici o de ceva concret din rea-
litate, iar pretinsa a trecerii de la un termen la
altul, prin dedublarea n el n
poate o n realitate nu explic nimic,
ci doar stabilesc ntre cuvinte nici o sem-
act. Ca gndesc ofer o
este nevoie la ce anume se n realitatea lumii
sau n reprezentarea mea cuvintele de
act. gndesc, de dintre
planta care din ea pe baza schemei
numai la doi termeni
atunci nu voi putea explica ce se ntm-
de fapt ntr-o ca din ea o n
plus, chiar faptul ignor din capul locului
se ntr-un mediu care este unul
actual, eu extrag din context le
privesc ca cumar fi numai ele: planta. Exact
TRATAT DE 'ONTOLOGIE 221
Hegel n cazul al plantei. Nimic
din afara nu se acesteia n procesul de
a plantei. Sub raportul nu e nimic
n care nu fi fost deja n Doar forma ei
se numai forma la Hegel, sunt
identice, rezultatul fiind confuzie con-
n ciuda luptei pe care a dus-o mpotriva gndirii
abstracte, Hegel gndea eminamente abstract,
lumea n calupuri mari de termeni
le lipsea orice intuitiv. Noica gndea concret,
la el schema neavnd valabilitate. Elementele
sunt n act, din ele individualuri care sunt tot n
act, iar ca este nu
acum, n locul embrionului, pun ca
atunci, potrivit schemei ar trebuie ca tot ce
apare din se afle deja prefigurat n ea. Dar la Noica
nu e de dinainte, de aceea ea nu trece n act ie-
dintr-o ci ea este numai n act, este
n act abia la o cu nchiderea elementelor n
individualuri o cu deschiderea acestora n elemente.
Cumse acest lucru cu unica indi-
a ca Cumpoate o se distribuie
o ntr-o de elemente
mediul intern din Aporia
pare ori este cercul cel mare care se distri-
buie n cercurile mai mici, atunci cercul cel mare este de
dinaintea celorlaltora, ceea ce ca
elementele, ori e la elemente
individualuri, atunci distribuirea a ca
nu se mai face din afara elementelor, ci Dar din-
cui? se face elementelor, atunci
elementele au un mediu intern al lor. Numai elemen-
tele, neavnd contur, nu au o n de care
se vorbi de un mediu intern un mediu extern al
222 ONTOLOGIA LUI NOICA
lor. fiind, singura posibilitate este ca indi-: .
a se individualurilor,
numai limita individualului spa-
n mediu extern mediu intern. Mediul intern al
elementelor este de fapt ceea ce din trecerea mediu- '
lui extern n cel intern al individualurilor. ca
este distribuirea n elemente din interiorul individualu-
rilor, distribuire care se face prin modelul ontologic care
se n individualuri. Numai distribuire nu
este una atunci ei trebuie i se adauge cea-
distribuire, cea a elementelor n individualuri. n acest
caz, este chiar deschidere, trecere a mediu-
lui intern n mediul extern, reprezentnd latura comple-
a trecerii elementului din mediu extern n mediu
intern. "n orice caz, ca ar un nume,
nu este deschiderea, prin model, a
se o asemenea atunci ierar-.
hia pe nu mai are valabilitate. Nu amundeva sus
o ca care se din n
prin elemente n lucruri, ci am o n dublu sens.
Elementele, aflate n haos, se nchid n modelul ontologic
din individualuri, iar modelul, deschizndu-se
mente, face cu distribuirea ca n ele-
mente. Ceea ce ca este n lucruri
n elemente, nefiind o de ele. este
ca nu elementele atunci cnd
se distribuie n ele, ceea ce gndul ca
nu e temeiul lumii, ci doar principiul ei de ordine.
ar fi temeiul lumii, atunci ar trebuie fie temeiul
haosului, dar haosul nu are temei, el este originar, este de
dinaintea ca Doar elementele sunt temei al
lucrurilor, iar ca fiind un principiu de ordine
119 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 381.
TRATAT DE' ONTOLOGIE 223
pe care l modelul, este n lucruri. Numai se poate
dece ca ca Unu-Multiplu, este acel
Unu n care multiplul este unul.
se nchide n iar deschiderea esentei exis-
, ,
este chiar ca
nu accept interpretare, atunci va-
rianta am un gen supremcare
n sine, de la bun nceput, iar acest gen. se distribuie n
elementele-specii, iar elementele n lucrurile individuale.
n acest caz, sunt silit postulez modelul ca existnd nu
numai n lucruri, ci n sine, n care el este ceva
care virtual n haos, ca o ce
trecerea de la haos la ordine, totul reducndu-se la schema
a unui model ontologic care trece dela
la act. Numai n haos modelul ontologic nu nici
ca nici ca act. Ca act, n chip real, modelul
nu dect n lucruri lor. n schimb,
Noica spune modelul poate fi gndit nu numai n
lucruri, ci n sine. a-l gndi n sine a-i
conferi un statut de atunci schema
pe care Noica a att, este aici.
a gndi modelul n sine a-l folosi ca
a ntregului univers, de la haos la
atunci prima interpretare este
Riguros vorbind, Noica, prin despre
n ea viziunea a
de ceea ce afirmase atunci.
este din nevoia de a da rotunjime ontologiei sale, Noica
nchide periplul (pe care l ncepuse cu lucrurile 'l
continuase cu elementele) ntr-o prezentare pe care el o
Analogia pe care o face, una pur an-
ntre trup-suflet-spirit lucru-ele-
ment-fiinta ca nu face dect clatine edificiul
, ,
ridicat atunci. O asemenea alegorie, pe care o putem
224 ONTOLOGIA LUI NOICA
h-ttitula foarte bine omul ca are darul de a ilustra
gndul pe care Noica l n Jurnalul de la
si anume orice filozofie ntr-o platitudine,
lui n platitudinea
Drama este prin alegorie, NOIca confIrma,
o idee ce a fost deseori n filozofilor: ei nu
pot gndi realitatea dect
bute ce nu sunt ale ci ale omului. Filozofii nu
pot gndi lumea dect personificnd-o calapodul
persoanei umane: rezultatul nu numai este catas-
trofal n ce filozofiei de a explica ceva
din snul dar pe deasupra el are darul de a com-
. promite statutul unei discipline care
n explicarea, sau principiilor pnme
ale lumii. atunci cnd aceste principii, n loc fie
prime, primesc forma a un?r
scheme conceptuale de tipul trup-sufiet-splnt,
departe de a fi o de acces la temeiurile
lumii, se n ipostaza a n
cursul filozofului prelucreaza ad libitum
principii despre care nu poate de fapt ceva
dect prin ..
ca este un spirit latent al universului,
care scoate universul din haos l aduce la elemen-
telor si a lucrurilor, atunci o asemenea n ciuda a
tot ce' spune Noica despre
este de fapt o peste tot n lume,
chiar si n haos o ratiune care face ca tot ce e real fie
, "
120 "M-am ntrebat cu ce platitudine eu. cu
o platitudine La On.tologiei vorbesc despre
flct-spirit. Trupul e n versiunea .sufletul este
n versiunea a elementelor; spiritul este versruriea
fiintei ca (Gabriel Liiceanu, Jurnalul dela Humanitas,
2003, p. 136.)
TRATAT DE 'ONTOLOGIE 225
i putemspune model ontologic cu ace-
cu care i putemspune concept, spirit absolut
sau Dumnezeu.,
5.
Spuneam (termen sinonim cu cel de neant)
nu este opusul rolul de termen contradictoriu
fiind luat la Noica de haos. De aceea, n ontologia
lui Noica tipuri de din lucru
cea de lucru.. Altfel spus, ne are sens numai
n raport cu individualul. De fiecare este
a ceva anume, fiind un cuvnt
sens la Noica.F' din lucrul individual
lipsa unuia din cei trei termeni ai modelului,
cernd umplerea ei cu termenul care
a unui moment al de consti-
lucrului, de aceea Noica
structurant" sau "gol de n Sentimentul
romnesc al Noica o va numi O
asemenea nu are nici o cu
lui Hegel, pentru care tot ceea ce n lume
este un amestec de La Hegel,
121 fIOri de cte ori la nceputul lucrurilor este conceput neantul,
el gndirea se o [... ]
Neantul nu are sens dect la lucrurilor. Ele n
la ea; este doar ncetarea dar nu o realitate
care o n [... ] n fapt, nu este dect
un concept la fel de arbitrar elaborat ca non-om, tot
ce nu e om, complementara omului. Dintr-o
vomspune nu se din sau nu se opune la ceva
de ordinul neantului; se din haos se opune acestuia." (Sen-
timentul romnesc alfiintei, Humanitas, 1996, p. 62.)
122 G. W. F.Hegel, Wissenschaft der Logik, 1: "Es muf dasselbe, was
oben von der Unmittelbarkeit und Vermittlung (welche letztere
226 ONTOLOGIA LUI NOICA
sunt luate "mai nti drept conceptele cele mai
generale din a va rezulta devenirea,
care cele concepte o serie de avataruri, tre-
cnd prin pozitiv negativ, ceva altceva, identitate
etc. De fapt, la Hegel, orice pereche de termeni
sunt ipostaze ale fiecare termen
fiind, n celuilalt, ceea ce
nu este pentru ca apoi fie el n
cadrul deja previzibilei dintre sine contra-
riul
La Noica, devenirea nu pendularea ntre
si cu obtinerea unei a lor care fie
tocmai devenirea (devenire ce nu ar fi putut fie
ca unitate nu ar preceda, ca negare a
ci devenirea n ipostaza
devenirii cu sens, mplinirea modelului ontologic. Doar
din momentul n care modelul s-a mplinit ncepe deve-
nirea ntru si din acelasi moment neantul structu-
, "
,
rant mai fie, nemaifiind de n
lucrul individual. De aceea, la Noica, un individual n care
modelul s-a mplinit nu mai este un amestec de
ci este doar cumsi elementul este doar
, ,
"
cea de la lucrului, nu n-
dect lucrul a ncetat mai fie. Trecerea n
desfiintarea lucrului si att. La Hegel
,
,
,
eine Beziehung aufeinander, damit Negation vom Sein
und Nichts gesagt werden, daf es nirgend im Himmel und auf
Erden etwas gebe, was nicht beides, Sein und Nichts, in si.chen-
thielte." - "Despre neant trebuie spunem lucru
pe care l-amspus mai sus despre modul de a fi
mijlocire (aceasta din raportarea reCIproca, deci ne-
spunem nu n cer sau pe
ceva ce'nu le-ar n sine pe ambele: neantul."
logicii, trad. de D. D. Editura Academiei Republicii
Socialiste Romnia, 1966, p. 66.)
TRATAT DE ONTOLOGIE 227
trecerea n departe de a fi o este o
obligatorie a unui lucru. Un lucru este si
nu este, este el contrariul lui, fiind
un altul de sine, un altul al pro-
pria sa tot la sastisire. La Noica,
lipsa unui termen purta numele de
atunci pentru a cea a nefi-
ca putemfolosi expresia de "ne-
.
V
SCRISORI
DESPRE LOGICA LUI HERMES
ocarte stranie n timp pe care lo-
gicienii o cu un surs n vreme ce
gndirii speculative, citind-o, pot ascunde
dect cu greu nedumerirea: Ce vrea de fapt Noica
n carte? Cu toate Noica, n acestei
n Jurnalul deidei este scoaterea
a transfigurarea ntregii sale gndirP23, lucrarea
nu aduce defel cu n chip clar explicit, a
unui gnd pe care filozoful, n celelalte l-ar fi folosit
oarecumimplicit. n Scrisori .. ., Noica nu este deloc expli-
cit, ba chiar este un scriitor eliptic, peste multe din- .
tre verigile de ce ar fi trebuit contribuie la
prezentarea a viziunii sale filozofice, de aceea
cine Scrisoriie.. n ele nsele, a fi trecut mai nti
prin ontologia va fi silit ridice din umeri n
semn de resemnare, orict s-ar nu va putea)
pune cap la cap gndurile dinea spre a le aduna n cuprin-
derea a unei viziuni ontologice. n
Scrisori..., este vorba de viziune despre
care am vorbit att de mult n lucrare, numai
ceea ce radical este jargonul lui Noica: viziunea e
jargonul e altul. Cu alte cuvinte, Noica
123 "La trebuie o tranfigurare. Transfigurarea mea
este logica." Uurnal de idei, Humanitas, 1990, P: 380.)
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 229
viziunea n limbajul logicii predicatelor, uz de
concept, silogismspre ontologia.
fi o formalizare a gndirii
sale, CI redefinirea termenilor logicii n fel nct ei
o n cadrul ontologiei proprii. Rede-
finirea acolo Noica va propune
locul conceptului, silogis-
mului aristotelic, asta nu att din ambitia
de boteza gndurile cu termeni personali, ct dinne-
voia de a reda termenilor logici un substrat ontologic.
cum substratul ontologic al acestor termeni nu e cel al
ci al pe care Noica o avea despre lume,
nOII termeni de Noica - holomer, krinamen si
synalethism - vor surprinde exact articulatiile
giei sale, totul gravitnd n jurul unei cu care ne-am
deja: dintre elemente si lucrurile indivi-
'
.ntr-o holomerul va corespunde, n
primele capitole ale elementului (fiintei se-
iar n capitole perechii privile-
glate I-G. Capitolele despre metodologie, n de
nu sunt dect secundare ale schemei celor
n domeniul logicii. Partea a doua a
va pune n dintre
dualul statistic cel logic ce abia aici este
clar, cu toate ea se n vigoare n Devenirea
ntru iar teoria secunde va fi chiar teoria
elementelor, cu marea deosebire n Scrisori.. ", Noica
ten:nenul de "element" pentru individualul logic
dm ontologie, pe cel de pentru ele-
ontologie, iar termenul de "concept" al
milor va loc de ca Primejdia unor confuzii
terminologice nu dect n capitole ale
al nousprezeceleea al cele n care Noica
230 ONTOLOGIA LUI NOICA
despre secunde, dar n rest corespon-
dentele stabilite de Noica sunt limpezi: specia este ele-
din speciilor I-urile logice,
iar totalitatea a speciilor este genul suprem,
ca sau, model hegelian, conceptul
dar un concept care nu este de la bun nceput, ci se confi-
abia la . '
ntocmai ca n Tratatul de ontologie, individualurile se
ivesc din unor cmpuri, numai de
cmpurile vor purta titulatura de cmpuri logice. tot
la fel ca n Tratat ... , Noica foarte bine, de la prima pa-
. a unde vrea discursul lui nefiind
dect o potrivire a n fel nct lase impresia
n urma unei neghidate de un gnd prealabil,
va singura realitate a se impunea de
la sine: cea a cmpului. de ce, pentru a ajunge la ideea
cmpului logic, Noica va trece n o de exem-
ple pe care le va numi logice - simetria,
coordonarea, subordonarea" nega.-
tia, -, de toate aceste
sunt cazuri particulare ale ideii de cmp logic,
"toate pot fi strnse sub ideea de cmp
logic" cumsunt cmpuri electromagnetice peste
tot n real, sunt cmpuri logice, n snul al
Trimiterea la element e prea
pentru a mai avea nevoie de lucrul do-
vedit de capitolul al doilea, unde Noica cm-
pului logic, dar o care este ea una
ea anticipnd ceea ce se cu elementul din mo-
mentul n care se cu alte elemente: "Se poate
numi cmp logic acea n care ntregul este n
124 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
pp.396-397.
SCRISORI DESPRE LOGICA'LUI HERMES 231
parte, iar nu numai partea este n ntreg."125 O asemenea
parte de ntreg Noica o va numi, pe baza eti-
mologiei holomer (holon - ntreg meros - parte)
sau holofor, postulnd imediat partea-tot este tot una
cu I-G-ul sau cu trecerea mediului extern n mediul in-
tem.
126
Pe acest holomer Noica l va descrie ca fiind o uni-
tate de 1si C, I-ul si C-ul urmnd abia ulterior
, ,
se printr-o disociere din unitatea
O asemenea unitate se precumparti-
culele din care "se descompun n din care n-au
fost compuse .127
E ndeajuns asupra acestor detalii
pentru a ne da seama Noica elementul n per-
spectiva a ceea ce din snul elementului,
elementul, n el nu este o parte de
ntreg, ci un ntreg pur simplu, singura ontolo-
ce poate fi o parte de ntreg fiind indivi-
dualul, nu orice individual, ci numai cel logic.
cu care Noica o stare cu un proces, I-G-ul
cu trecerea mediului extern n mediu intern
Noica sare peste o a procesului,
anume modul n care se constituie I-G-ul. Noica pur
. simplu n cadrul unei stadii
diferite ale proces: elementul geneza din el a
I-G-ului. elementul se desface n din care
125 Ibidem, p. 399.
126 "Ar putea curios logicul n principal
la om; dar unde pot mai limpede de ntreg
se provizoriu, a cmpului
logic), sau trecerea mediului extern n mediul intern?" (p. 400), iar
peste patru pagini parte ntreg nu sunt ter-
menii cei mai avnd de la nceput ceva n ei; ar fi
trebuit spunem individual general" tIbidcm, p. 405.)
127 Ibidem, p. 415.
232 ONTOLOGIA LUI NOICA
nu a fost atunci el nu poate fi deja toc': ,
mai ce din el, anume I-ul de G,
holomerul. ne amintim la Noica este
neavnd a purta n sine obscure
ce se actualizeze abia ulterior, atunci se ,
lege de ce afirm pe care Noica o
lui, se la cmpul de ale elementulUI,
e una anticipatoare, ea surprinznd nu cmpul
n el nsusi ci ceea ce va rezulta din cmp disociere,
, ,
krinamen: tot acum se va de ce spun
n primele capitole ale cnd despu:
holomer, Noica se de fapt la element, pentru ca apOI
. despre holomer ca despre un I-Gn care
sunt distinct configurate, ceea ce de la ca-
pitolul ncolo, nu de element va mai fi vorba, ci de
individualul logic care n sine generalul.
efortul de a privi n succesiune geneza individualurilor din
elemente, cu marcarea a dintre holomer
ca unitate holomerul ca unitate
(I-G), paginile Scrisorilor... vor da impresia unui necurmat
qui pro quo, n care Noica cu un
discurs pe ct de confuz pe att de vag. NOIca nu e
vag, ci doar eliptic; reprezentarea pe care o avea n minte
era foarte doar felul n care o descrie este una de-
parte de a fi iar singurul mod de a pune ordine n
tabloul pe care Noica l descrie ntr-o este
de a naintea ochilor viziunea a lui
Ea este factorul corector etalonul de verificare
a discursului noician. Cine nu viziunea onto-
pe care o propun n lucrare va .respinge
multe din ideile formulate aici, dar le respmge nu o
poate face dect tot pe baza unei alte viziuni
Si atunci ntrebarea mea este: Ce viziune asupra lumn
poate desprinde din lui Noica?
SCRISORI DESPRE LOGICA 'LUI HERMES 233
Cmpullogic, cu alte cmpuri logice,
unui individual, dar un individual n interiorul
se petrece, printr-un proces de asimilare, trecerea
mediului extern al cmpurilor n mediul intern propriu in-
dividualului. trecere e totuna cu disocierea (krinein),
cu alte cuvinte cmpul se n lucrul individual
n ceea ce se n interiorul lucrului, determi-
G-urilor abia acum apare holomerul pro-
priu-zis, I-ul de G. Ceea ce
trecerea mediului externn mediul intern formarea
holomerului, trecere neputnd fi cu
rezultatul ei. "Disociate fiind, individualul generalul
fiecare n expansiune, intervalul dintre ele.
[... ] Dar disociat fiind de individual, generalul este mai
departe legea lui purtat de el, iar acestui
fel de a fi una n disociere ar putea da logicii."
128
Intervalul ce se va crea ntre 1 G va fi sediul nou al
cmpului intern alI-ului, un cmp ce va rezulta din noile
pe care I-ul le va da potrivit G-ului
interior, potrivit legii sale interioare, dar nota bene,
numai n cu G-urile exterioare din
care a provenit I-ul. Abia acumse poate vorbi de o cuplare
a I-ului cu G-ul interior, de o asociere
cum este ea n forma a de tip
S-P. tot abia acumncepe drumul ce va duce la configu-
rarea a modelului ontologic.
nu n minte imaginea unui 1ce
din unor cmpuri, atunci primul gnd arfi
Noica reia n ntregime viziunea din Logica
conceptul, care deja n sine totul,
tere unei apoi celei de-a doua, pentru ca n final,
din celor cu a treia
128 Ibidem, p. 421.
234 ONTOLOGIA LUI NOICA
concluzia silogismului. Cele din
premise obligatoriu cele trei momente ale concep.,.
tului - universal, particular individual-, cu
ca unul din termeni, oricare dintre ei,
de ori, ca termen mediu, un termen de care' "
nu ar fi potrivit acestei
viziuni, silogismul nu este dect n a
ceea ce conceptul avea de la nceput n sine, silogismul
fiind chiar de sine a conceptului. (Cum fie-
care concluzie din premise care, pentru a
fi ntemeiate, se cer la rndullor prezentate drept o con-
. cluzie a unui alt silogism, Hegel a ncercat ntemeierea
a celor patru figuri silogistice, o ntemeiere
n care premisele unei figuri silogistice fiecare n
parte, n concluzia unei alte figuri silogistice; cercul nte-
meierii ar fi fost astfel perfect, mpiedicndu-se regresiunea
la infinit; se ntemeierea a figurilor
silogistice, n virtutea premisa unei figuri trebuie
se ca concluzie n alta, este
La Noica lucrurile stau altfel.
1. Silogismul
Cea mai a lui Noica din Scri-
sori.. , apare n capitolul unde Noica scrie: "Ce se
din perspectiva aceasta, n silogism?
Se [... ] o trecere a mediului extern n mediu
intern."
130
Oricum am ntoarce fraza aceasta, ea este de
129 Cf. Vittorio Hegels System, Felix Meiner Verlag, Ham-
burg, 1998.La pagina 181a Vittorio Hosle ncercarea
de a opri dieProgression ins Unendliche prin ntemeierea
a figurilor silogistice este
130 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.441.
SCRISORI DESPRE LOGICA'LUI HERMES 235
din punctul de vedere al logicii, cum este la fel
o n spirit hege-
lian. Mal nclinat spui invers, imanen-
tismulhegelian cere ca silogismul fie o exteriorizare a
ceea ce se afla n concept, deci silogismul ar fi o trecere
a interiorului n exterior, imediat de procesul in-
vers',al rentoarcerii conceptului la sine (Riguros
vorbind, la Hegel nici o din cele patru
nu poate reda nntregime mersul conceptului, ci doar
tuturor celor patru, de aici ncercarea lui
Hegel de a ntemeia circular figurile silogistice.) Numai
pentru Noica, silogismul nu este dect una dintre
laturile procesului: interiorizarea a ceva care la nceput era
exterior numai exterior. Dar exterior n raport cu ce? Ca
pot vorbi de un interior un exterior, amnevoie de un
hotar ntre cele medii, iar acel hotar este
chiar limita individualului. limita a indivi-
dualului, interior-exterior nu are acoperire,
numai individualul are o Asta
pentru Noica, siiogismul surprinde geneza individualului
logic, singurul individual care are un mediu intern iar
. '
dintre cele trei figuri silogistice, cea dinti descrie
prin individualului dintr-un general
elementar, Elementele, prin un in-
dividual, limita acestui individual distinctia din-
tre individual ceea ce este n afara lui, apoi
interiorizarea a mediului extern.
A doua deosebire de Hegel este la Noica cele
momente ale conceptului nu ies din conceptul
asta deoarece conceptul nu e dat de la nceput, el
rnd abia la 131; la Hegel, nu numai subiectul
131 L H 1 d . 1
ege , o: mea. genezeI termeni or este concept-jude-
Iar este chiar conceptul n com-
pleta lUI Conceptul este nceputul de drum
236 ONTOLOGIA LUI NOICA
predicatul ies din concept, dar ...
termenul mediu subiectul Iar .
cierea tocmai subiectului predica-
tului din termenul mediu.l'" O disocierea
ntre subiect predicat va un hiatus juc.a .
rolul de nou sediu al cmpului de din
orul subiectului, predicatul fiind el
pe care subiectul l-a interiorizat. este fa:
observatia folosirea la singular a acestor
corespunde ntru totul silogismului, nu deloc
viziunii ontologice noiciene. Un termen mediu,Acata
este singur, nu se poate disocia n el avand nevoie
.de cu termeru a
tere unui subiect care, abia acum, creeaza m sme
predicat prin asimilarea termenilor din
termeni medii vor la nceput dmafara l-urile,
apoi vor deveni mediul lor intern. Ambiguitatea expresIeI
de "termen mediu", potrivit un
este mediu termen mtermechar,
al silogismului. Deci:
Noica, conceptul apare numai la DecI.
este ca
varianta n mod unilateral,
tul: "Vom anticipa deci, sugernd n vorbirea 1??Ica
nu ar trebui spus: CI invers,
ca cumcu adevarat (Iar sugera
conceptul ar fi la ca o densificare a
cu cei trei termeni acum tScrisori ...,
p. 446.) Hegel nu sugera ceva: german,
conceptul este peste tot, la nceput, la dar nu doar la
sfrsit, cum Noica. . J'. '"
132 Nu nici o deosebire ntre modul n care NOIca, fi
care asuprafilozofiei a cte
kantiene din categoria fi
n Scrisori despre logica lui Hermes cel trei termeni al unei
figuri silogistice.
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 237
surprinde cele stadii ale procesului de a I-u-
rilor.
133
Ceva devine intermediar abia
trul l-ului, dar vreme acest ceva e att,
el nu poate intermedia nimic, pentru simplul fapt nu
are ntre cine cine intermedieze, iar atunci cnd va
avea n fine capetele ntre care va juca rolul de liant, ter-
menul mediu din interior va fi altul dect termenii medii
din (Orice ntre exterior interior sau
ntre generalul iriterior cele exterioare ar da
unor ilicite la sofismele hegeliene
nu ar mai putea fi evitate: interiorul ar fi exterior vice-
versa, individualul ar fi specia, cum specia ar fi ea
un individual, tot
La fel ca Hegel, Noica va ntreprinde analiza figurilor
silogistice (dar numai a primelor trei, cele aristotelice) cu
ajutorul celor trei momente ale 1, D, G, ncercnd
la ntrebarea: Care din cei trei termeni poate
fi mediu ntre doi? Numai analiznd figurile silo-
gistice, Noica va trei Cea dinti este
n ciuda a ceea ce spusese despre ambiguitatea
a termenului mediu, el va n cursul analizei doar
unul din sensurile termenului mediu, anume pe acela
de mijlocitor (intermediar). Cea de-a doua inexactitate este
perspectiva din care va face analiza figurilor silogistice
133 "Oricum ar fi, cu un general nou, care scoate din lui
individualul, apar care nu mai reprezinte o
executare de comenzi. Acum, devin un termen de
intermediere ntre individual general; ba chiar mediul devine
mediu n dublu sens: nu numai de intermediere ntre primii doi
termeni ci si de a lor, ca un mediu n care ei si ade-
verirea.'in logica lui Hermes, echivocul limbilor natu;ale (care nu
este ci plin de sens adesea), departe de a
poate fi pus n valoare; iar un termen ca mediu, care mij-
locire ar putea spune ceva reflexiunii logice."
(Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998, p. 436)
238 ONTOLOGIA LUI NOICA
este cea a logicii conform generalul
este clasa a individualurilor, iar este
atributul (proprietatea) individualului sau a generalului:
Dintr-o asemenea individualul nu poate fI .
dect unul statistic, el fiind lipsit de mediu intern tre-
buind se subordoneze, unui raport de incluziune
obisnuit clasei deindividualuri din care face parte, caz
n c'are este doar I-ul face parte din
G, dar G-ul nu face parte din 1, nu-l constituie. Ur-
marea acestor este Noica ajunge
nu numai lucruri care se deja, dar care, pe
. deasupra, sunt mpotriva spiritului propriei filozofii:
numai G-ul poate fi mijlocitor ntre I D, n vreme ce
D-ul nu poate fie ntre I G. Ct despre 1, el nu poate
fi mijlocitor ntre D G dect n mod acccidental.
Or, ar fi atunci ontologia lui Noica nu poate
sta n picioare, chiar numai n rolul
ei de intermediar, este obligatoriu ntre I
,G, cum obligatoriu este ca, n spiritul filozofiei
un I n afara lui, asu-
pra altor I-uri. \01
Cea de-a treia inexactitate este ca, silit fiind de chiar
forma a silogism, Noica
dualul, generalul ca pe deja
constituite, silogismul reducndu-se astfel doar la o
ce cum anume n aceste
cnd de fapt la Noica silogismul trebuie :ostul de
a explica cum anume se constituie ele. Nu de
este vorba la Noica, de o trecere de la un ter-
men la altul, ci de geneza a doi termeni dintr-un al treilea:
cu alte cuvinte este chiar geneza a
termenilor Decurgerea individualului din gene-
ral este chiar geneza individualului din element.
analiza nu aduce nimic nou,
Noica va formula, la finalul ei, importante.
SCRISORI DESPRE LOGICA "LUI HERMES 239
Cea dinti este de "mijlocitor" va primi un
sens activ, el fiind nlocuit cu cel de "transportor"; nu va
mai fi vorba, de simpla de intermediere
a unui termen ntre doi, ci de transportarea unui
termen prin intermediul altuia cel de-al treilea. Cu
alte cuvinte, G-ul poate transfera D-urile asupra I-ului
(G-ul este transportor al lui D n 1), n schimb D-ul nu
poate fi transportor al lui I n G, pentru ca, o cu a
treia I-ul transfere D-urile asupra
unui G, dar numai n mod accidental (doar n domeniul
spune Noica, transferul e orice 1purtnd
asupra generalului legic de care
de tip
Adoua de Noica este pre-
cizarea n silogism trebuie opereze un general concret,
nu unul abstract, acesta din nefiind dect un indivi-
dual universalizat (ceea ce n este totuna cu a spune
o cu una
n genere oamenii"). Or, generalul
concret prin este elementul, n vreme
ce clasa lucrurilor individuale este generalul abstract.
ne amintim pentru Noica legea
este ea un general abstract, atunci exemplul de mai
sus, cel al ca ilustrare a figurii a treia
silogistice, nu este valabil. ori n silogism
generalul concret, elementul, pe care nu l pot sur-
prinde, atunci figura a treia nu
or, figura a treia corespunde de la ca-
zuri particulare la legea dar atunci n silogism
nu mai generalul concret, ci cel abstract, al legii

n ciuda celor efectuate, Noica nu va in-
sista asupra lor, trecnd la partea de metodologie
analiza figurilor silogistice, asupra de
240 ONTOLOGIA LUI NOICA
altfel, nu va mai reveni la fi
sine, partea de metodologie, capitole, tot
attea cte ontologice sunt, nu este altceva dect
stabilirea unor ntre cele
felurite procedee logice pe care Noica le con...
nimerite a ilustra pe plan logic schema celor
' ..
Ceea ce este important n analiza pe care NOIca o face
figurilor silogistice nu este att tipurile de pe care
filozoful romn le alege spre a ilustra prin exemple fie-
care n parte, ci modul n care un moment al
poate juca rol de transportor al altuia cel de-al treilea.
De acest mod de transportare depinde nu numai geneza
individualurilor, ci mplinirea modelului ontologic, m-
plinire care presupune tocmai acest lucru: deschiderea a
doi termeni termenul deschidere care, n fond,
e tot o transportare a unui termen de un altul
cel de-al treilea.
aici n limitele viziunii lui Noica, ceea
ce se poate spune este tocmai contrariul concluziei pe,
care o desprindea Noica din analiza figurii a .doua,
anume nu poate fi mijlocitor ntre 1 G,
este premisa a ontologiei noiciene. Deter-
este termenul mediu prin att n sensul
de cmp ct n cel de termen mijlocitor. Ea
este cea care ntre 1 G, cum tot ea este
mida de din care este I-ul sau G-ul.
dintre 1si G nu se face pe baza ci pe baza
limitei a n figurii nti
silogistice, concluzia lui Noica este n cu onto-
logia lui: elementul, ca general concret, deter-
asupra individualurilor pe care le
perfect
trecerea mediului extern n mediu intern. Ct despre figura
SCRISORI DESPRE LOGICA' LUI HERMES 241
a treia, a e n mod repetat de
Noica, concluzia ei, anume I-ul este transportor acci-
dental de D-uri- n G, probleme de interpretare.
Mai nti, aceasta am deja, I-ul nu
determina un G dinainte configurat,
ci G-ul se pe ce I-ul determi-
Mai precis, configurarea att G-ul interior,
ct G-urile exterioare. Nu trebuie uitat I-ul este inter-
dintre generale: Gi Ge, mediul intern
mediul extern, ceea ce el este de la sine
un mijlocitor ntre generaluri, sau ntre general
problema nu e de a I-ul este
mijlocitor, ci de a dovedi cumanume poate un 1,mijlocitor
fiind, fie Silogismul, cu schema-
tismullui rigid, nu conceperea unei asemenea
De generalurile att,
numai sunt drept cmpuri de determina
n al doilea rnd, transferul e doar accidental,
atunci unor noi elemente, prin crearea unor noi
cmpuri de pe seama unor individualuri
exemplare, opera hazardului.
n al treilea rnd, cumun element singur nu poate
da unui individual, nici un individual singur nu
poate fi sursa unui element. acesta este gndul din
subsidiar al lui Noica: de a gndi un individual privile-
giat (geniul
l 34
) , ale
alte individualuri, genernd astfel un nou element ce se
134 "n definitiv s-a numit geniu o genialitate a
naturii s-o surprindem) tocmai cel care prescrie alte legi,
a ni se spune ntotdeauna geniul s-a din
mediului extern, pe care l-a n mediu intern, ntr-o
att de nct a prin a face din sine un
mediu extern pentru alte (Scrisori despre logica lui Hermes,
Humanitas, 1998, p. 442.)
242 ONTOLOGIA LUI NOICA
va distribui se n mediile interne ale altor .
individualuri. Numai un element, drept cmp
de nu poate originea ntr-un singur
individual care, emannd un nou cmp, va prinde n el
alte individualuri. Cu alte cuvinte, individualul, avnd
proprie fiind perceptibil, nu numai nu poate
fi un dar nici nu poate fi, de unul
singur, sursa unui asemenea Nu spune
sursa ntr-o ci n mai multe celule
care au simultan n mai multe locuri, dinncruci-
unor elemente. Nu spune omul individual
Eminescu a creat un cmp de determina ce a fost preluat
apoi de vorbitorii limbii romne, nu
singur a devenit elementul Eminescu n care sau nu
noi azi, ci pe care le-a dat Eminescu, poe-
ziile lui, au conlucrat cu alte determina ale altor oameni
si au n finala de valori
numele de "elementul Eminescu". Ceea
ce a depins de individualul Eminescu a fost un
holomer att, un om n sine al limbii .
romne, dar restul, anume redeschiderea
ntregul vorbitorilor de cu formarea unei
stihii culturale de tip eminescian, o stihie pe care romnii
o intuiesc spontan pe care o
o nu mai este rezultatul eminesciene.
Si tot asa cum Eminescu este un holomer, Socrate nu
poate fi unul, n ciuda a ceea ce spune Noica despre 50-
crate, asta deoarece limba chiar este un element, n vreme
ce de muritor pe care Socrate interiorizat-o
prin nu este unul. de muritor este
o oamenilor att, ea nu are
un statut general dect n sens statistic, exact n sen-
sul pe care l repudia Noica. Moartea nu este un element,
asa cum viata sau limba sunt elemente. A ipostazia o
, ,
SCRISORI DESPRE LOGICA tUI HERMES 243
determina a unor individualuri conferindu-i
un statut de general concret a gndi n spiritul
logicii lui Ares. Moartea nici nu se distribuie se m-
nici nu cere o trecere a unui mediu extern ntr-un
mediu intern. Moartea nu este un element care se con-
elementului numit cumnici ntunericul nu
este opusul luminii.
Iar de muritor nu este un general concret
care fi interiorizat de individualurile umane, cu
att mai poate exemplul ilustreze trecerea
mediului extern n mediul intern. Ceea ce l-a fascinat pe
Noica la a fost ntruchiparea ct se poate de con-
a ideii de "rezultat cu drum cu tot". este
rezultatul cu drum cu tot
135
, asadar, nu doar tinta unui
, .,
traseu, ci cu traseul care a dus la ea.
Sub sugestia acestui gnd hegelian, Noica, n de
a n realitatea lumii ale acestui gnd filo-
zofic, a sesizat cu ei de a se plia pe un
drum ntr-att nct face corp comun cu
el, un exemplu foarte bun a ceea ce
un vehicul care poate se pe un drum prelund
drumul n el De aici la considerarea
ca un exemplu nimerit al individualului care preia
n sine generalul nu a mai fost dect un pas. Din
exemplul lui Noica, este foarte plastic
135 i lui Hegel: "Das Wahre ist das Ganze. Das
Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendete
Wesen. Es ist van dem Absoluten zu sagen, daf es wesentlich
Resultat, dals es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist."
menologie des Geistes, p. 24, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970)-
"Ceea ce este este ntregul. Dar ntregul este doar
prin ei. Despre absolut trebuie spus el
este n mod rezultat, abia la el este ceea ce este
(t. a.)
244 ONTOLOGIA LUI NOICA
foarte bine ideea de pliere a unui individual pe generalul
exterior, nu poate fi un exemplu valabil a ceea ce
trecere a exteriorului n interior, asta pentru ca senila,
ca orice produs al tehnicii, nu are un
un mediu intern rezultat, procesul mediului
exterior nu are finalitate. ar avea un me-
diu intern, Noica ar fi trebuit indice, ceea ce filozoful
romn, din nu face. drumul este generalul exte-
rior si senila este individualul se cumla fel de
bine'se deplasndu-se pe drum
determina ce pot fi privite ca fiind att ale
ct si ale drumului. Ce nu se este n ce anume
mediul intern al nu este nici
organism nici individual uman nzestrat cu spirit, deci
ea nu are nici nici acea facultate
a care este spiritul '.
La Noica mediul intern este gndit n termemde m-for-
matie de care comporta-
, , \J \J
mentul individualului. este o inversa
a entropiei, a dezordinii: cu ct este ma! .
CU att dezordinea este mai ceea ce nsearnna
ntr-un individual atta ordine (a se citi atta
n el. Generalul interior a!
unui individual este chiar pe care el o poarta
n sine, principiul lui de ordine, codul lui
ncifrat n el. Tot efortul ontologic al lui NOIca a fost
descrie n termeni filozofici procesul de trecere de la haos,
de la dezordinea de entropie mare, la
starea de ordine a lumii, la starea de entro-
pie Iar ordinea, care apare la Noica o
individualului, tocmai ivirea m
riorul individualului. este chiar mediul
intern al individualului, este matricea lui comportamen-
Or, senila nu are un mediu intern, nu are
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 245
deci nu preia nimic din n sine, cumface organis-
mul biologic sau spiritul uman. n plus, Noica spune
este un exemplu nimerit al mediului care se distri-
buie se prin asta filozoful romn
"mediul extern al drumului se distribuie se m-
n oricte vehicule care au izbutit stadiul
de vehicul cu drum cu tot"
136
Mai nti, drumul nu este
o care se distribuie cu de la sine putere
n vehiculele care merg pe el, n al doilea rnd nici un ve-
hicul nu poate atinge stadiul de vehicul cu drum cu tot
dect are este lucru care
este valabil numai pentru organismul biologic pentru
spiritul uman. Chiar gndim la figurat
fraza spunndu-ne Noica meta-
foric un proces ontologic, nu se din nou, care este
mediul intern al vehiculului cu drum cu tot. Produsele
tehnicii nu au mediu intern, deci nu sunt individualuri
, propriu-zise, logice.
137
Iar rndul ei, nu este
un individual propriu-zis.
Revenind la problema prin cores-
pe care Noica le ntre termenii ori-
silogism - subiect, predicat termen mediu -
momentele modelului ontologic - individual, general,
. -, silogismul devine chipul pe care l ia mo-
delul ontologic atunci cnd este transpus n Numai
din tot ce am spus acum despre silogism, nu
136 Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 443.
137 "Ce aduce anume nou cibernetica de tehnica
ni se pare este individualul, mediul lui intern. Obiectele tehnicii
nu aveau propriu-zis un caracter individual, nu un
mediu intern. Cibernetica individuale, ntocmai
organismelor, ce din ce le trebuie, se
se (Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, Bucu-
1998, p. 495.).
246 ONTOLOGIA LUI NOICA
despre modelul ontologic amvorbit, ci despre elementul,
generator de individualuri, trecerea mediului extern
n mediul intern nu modelul ontologic, ci ele-
mentul, sau mai precis, trecerea mediului extern n mediu
intern este modelului. Orice model
ontologic apare prin a unor elemente
prin trecerea unor medii externe ntr-un mediu intern,
dar din momentul n care modelul s-a format, singura tre-
cere de care va mai fi vorba va fi cea tre-
cerea mediului intern n cel extern, cu remarca
trecere nu poate fi de figura nti a doua silo-
figura a treia, se
, interesul al lui Noica pentru
Dar ntruct din ea nu se poate desprinde dect latura
a unei prirt care individualul se des-
chide prin lui generalul exterior lui,
Noica va fi silit un alt tip de una
dar o care dea de a
descrie nu numai prima trecere, a exteriorului n interior,
dar trecerea a interiorului n exterior.
va purta numele de synalethism.
2. noiciene
Cele corespund celor din
Tratatul deontologie ele sunt de Noica prin ace-
procedeu al de trei termeni cte
doi, cu eliminarea perechilor tautologice.
Noica i un capitol aparte, avnd indice, n
cazul un procedeu logic pe care l ilus-
trativ pentru acea pe deasupra, Noica
a respectivei semnifica-
care corespunde de fapt etapei ontologice din cadrul
procesului ontologic de generarare a individualurilor.
SCRISORI DESPRE LOGICA tUI HERMES 247
Procesul l-am nainte prin Ge-De-I-Di-Gi, iar
cine va lui Noica din cele
capitole de metodologie va observa filozoful romn
descrie, prin intermediul o sec-
a algoritmului.
Noica nu n ele nsele, ci n per-
spectiva modelului ontologic care tind ele. Fiecare
nu are sens dect n n care cel de-al trei-
lea termen, termenul este gndit ca scop al uneia sau
alteia dintre Cu alte cuvinte, rostul unei jude-
este termenul ea fiind chiar
aceasta de a ceea ce n fond, ceea ce defi-
o e chiar termenul spre care se
chiar numele e dat nu de termenul
cum se n cazul maladiilor), ci de al doilea
termen din cadrul unei perechi. le pe rnd.
Judecata (I-D) are drept procedeu cores-
pondent Un individual "n
timp ce generalul nu este dar e Dar
nu ar fi fost deja ntr-un fel, el nu ar putea fi
,ceeace generalul este deja judecata deter-
surprinde doar n care I-ul acele
determina care se cu cele ale generalului
interior. De aceea, nu e propriu-zis ci
altceva. de ce Noica n acest capitol de con-
versiunea I-ului G-ul propriu,
conversiunea care numele de anastrofie, semnifi-
cnd buna cuplare a I-ului cu G-ul interior. n lipsa
apare catastrofia, o ce
cu individualului de a se dezvolta potrivit legii
sale interioare. Judecata se laun
138 Scrisori despre logica. lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.465.
248 l l ['-J'1 l ) 1 \.)( I J i\ L li I N l) I ( ,\
individuaL Logic dejaformat. Nu G-ul este .
de vreme ce el este deja n interiorul individualui.
de determinatii care fie pe generaluluI inte-
rior. "Dar, anastrofia ar un simplu
ca si inductia. Ceva mai adnc se petrece prin acoperirea .
generalul, care era cu mediu
extern pentru individual, iar nu un simplu termen extern
di . t 1/13Y
devine acum me IU In ern.
Judecata (D-G) are drept cores-
pondent sunt
general tind coboare la
potrivit."
140
Aici nu se mai poate spune, ca ca mdi-
. vidualul nu ar putea fi nu ar fi
judecata corespunde clemeniului "'.
sine. prima forma era trecerea mediului
extern n mediu intern prin (ridicare.la
a acestuia, acum forma poate fi: distribuirea
II mediului extern n mediiinternedijeriie"?" care
se impune este prima judeca:a dete.r-
nu surprindea trecerea mediului in medi.u .
intern ci doar relatia I-ului cu un un mediu Intern deja
riguros vorbind,
n mediu intern se petrece simultan cu m?i
vlZa.
De aceea, D-G surprinde elementului nainte de
ncrucisarea lui cu alte elemente.
[udccaia (G-I) are drept
dent mplntarea a A
gene
-
ralului 11 individual'T". Numai mplantare
de care Noica corespunde ntocmai tre-
cerii mediului extern in mediu intern, surprinde nu
139 ibidem, p. 469.
140 Ibidem, P: 473.
141 Ibidem, p. 473.
142 Ibidem, p. 477
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 249
numai elementelor ntr-un punct, ci inte-
riorizarea de punct a elementelor. Asta
cele spuse de Noica cu privire la judecata
se potrivesc ntocmai realizante. Deosebirea ar
fi acum, cu judecata este surprins momentul
elementelor nainte de interiorizarea lor ntr-un
mediu intern. Avem generaluri avem punctul lor de.
individualurile, dar nu avem un mediu
intern nici pe acestui mediu intern.
cele noi trebuie abia de acum fie date,
inventate, spune Noica, de unde numele proce-
deului realizante.
Judecata (I-G) are drept procedeu corespon-
dent arta arta iar integrarea
ridicarea la general, mijlocirea deter-
Ridicarea aceasta de care Noica
este, pe de o parte, o cufundare n generalul interior, care
rolul de zestre de interioare ale indivi-
dualului, generalul interior este chiar posibilul din
interiorul I-ului. Pe de parte, ridicarea I-ului la general
este chiar deschiderea I-ului generalurile elementare
din care a provenit. I-ul la elementele exte-
rioare lui. "Procedeul ei principal [al integrantei - n. a.]
ne pare a fi: trecerea realului n posibil. Precaritatea anteri-
realizanta, ncerca posibilul n real, cu logica
Acumn cadrul integrantei se trece, invers, realul
n posibil. Realitatea individualului pierde opacitatea
n favoarea rostului, lui, astfel a formei nscrise
n el."
144
este vorba de lui, atunci avem de-a
face cu mediul intern alI-ului, abia apoi de generalurile
exterioare I-ului. Prin urmare, judecata surprinde
143 Ibidem, p. 483.
144 Ibidem, p. 485.
250 ONTOLOGIA LUI NOICA
mediul internal l-ului, formarea [-ului dinclipa n care-
el sedeschide mediul extern. Posibilul este interior rea-:-
lului individual.
Judecata (G-D) are drept corespondent arta
a formalismelor goale, avem de-a face
cu un general individual cu posibile
ale generalului. Suntem n lumea a ele-
mentelor,la fel ca n cazul G-D, o lume n care
individualurile nu au iar elementele plutesc libere,
suport individual. "La tocmai
individualul, cu el orice mediu intern. Formalismele
medii externe libere."
l 45
Judecata cores-
punde elementelor
originare, pe care elementele le pun
ntre ele a merge la I-urilor. Este o
a elementelor lor n
puncte individuale. Este momentul
elementelor, dar nu al lor. "n generalul pe care
l elementele originare se produc astfel delimi-
Nu limitezi delimitezi limitatul, individualul, .
ci aduci de n masa a generalului. Spre
deosebire de care este

Judecata (D-I) are drept corespondent
cibernetica, arta "n snul teh-
nice disciplina ciberneticii poate ilustra cel mai bine
particularizantei, cu libere (nele-
gate de nici un general) ale lumii exterioare, trecute,
controlului comenzii unui mecanism ori organism, n
sistemul de sine a acestora. Ce aduce nou cibeme-
tica de tehnica ni se pare este individualul,
145 Ibidem, p. 492.
146 Ibidem, p. 491.
SCRISO-RI DESPRE LOGICA LUI HERMES 251
mediul lui intern."
147
I-ului sunt libere,
nelegate de nici un general, este o care are
sens numai prin general orice alt general
n de mediul lui intern. Altfel nu s-ar de ce-
tocmai aici, n cazul particularizantei, Noica simte nevoia
despre un mediu intern al unui individual
care, n sine de G, poate fi ilustrat foarte bine
prin judecata I-G. n rest, judecata particula-
surprinde
ntr-un individual, la fel ca G-I.
3. Synalethismul
Abordnd problema synalethismului, Noica va reveni
asupra tetic-tematic, pe care amntl-
nit-o n ncercare asupra filozofiei Teticul e un
act uman, iar teza, fiind punerea a ceva de mintea
omului, este rezultatul gnd.irii noastre. Tematicul nu
mai e rezultatul gndirii noastre tema nu se abia
printr-un gnd ce o instituie ca atare, ci tema teza:
ea este acel ceva de dinaintea punerii umane, este
pro-punerea. Temele lumii sunt gndirii
umane despre lume. Mai nti sunt ntr-o lume abia
apoi ncep gndesc pe marginea ei. Tot ce gndesc eu
sunt teze privitoare la o de dinaintea teze,
iar gndirea mea se centre de
ordine temei n care aflam de la nceput.
Aceste centre de ordine sunt chiar individualurile,
cum spuneam adineauri, ordinea sensul sunt cu
numai o cu individualurilor. ntr-o
lume individualuri, ntr-o lume n care reali-
nu ar avea un contur propriu nu ar fi perceptibile
147 Ibidem, p. 495.
252 ONTOLOGIA LUI NOICA
prin gndirea nu ar putea emite nici o .
despre nimic. De la individualuri iar ele sunt.
reazemul ontic al tezelor noastre, dar, pe ce
tem individualurile, ajungem, printr-un regres pe linia
a genezei lor, la gndul unor alte .
al statut e altul dect cel al individualurilor.
Aceste sunt elementele. Ele sunt tema prin exce-
tot ele sunt orizontul va
acel principiu de ordine pe care Noica l va numi cuplul
I-G, principul formator prin vreme
doar haos elemente originare, cuplul I-G nu el
o cu individualul propriu-zis, individualul
logic. Cu alte cuvinte, tema nu are chip individual,
ei vor individuale. Haosul nu
este un individual, cum nici elementele nu sunt indivi-
dualuri. Aici, n acest stadiu primordial la lumii,
ca nu ar exista, ea ar fi tema prin exce-
temeiul lumii, Dumnezeu. Numai ca
nu este temeiul lumii, ci doar principiul ei de ordine, sau,
pentru a evita termenul de "principiu", al de
arheu poate crea confuzii, ca este criteriul de
ordine al lumii. n lume este atta ordine este n
ea, iar criteriul ordinii este dat de modelul ontologic. Preci-
zarea aceasta este Noica
tiparul entropiei al iar nu modelul tra-
al supreme. Spuneam nu se poate argu-
menta de ce modelul ontologic are trei momente nu mai
multe sau mai cumnu se poate argumenta nici de
ce acest criteriu este imanent Modelul este pos-
tulat de Noica printr-o pe
care exegetul trebuie o accepte ca atare. nu accep-
lui Noica, nu ne dect
alte de cea a unui criteriu de ordine n care
avem momente ale modelului sau patru, sau cinci,
sau cte vor mai fi, dar atunci am din exe-
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 253
gezei noiciene. Sarcina exegetului este n cadrul
gndirii lui Noica, accepte
apoi discursului prin rapor-
tare la viziunea asupra lumii.
Orice ontologie este un edificiu teoretic att,
ei nu n ontologiei cu realitatea, ci n coe-
a edificiului ontologic, o care, n
nu de jargonul filozofului, ci de vizi-
unea pe care acel jargon o descrie ct mai bine.
Cnd jargonul cauza lor trebuie
fie n precaritatea pe care filozoful o
avea despre lume, fie n filozofului de a da
puns unor probleme la care reprezentarea lui despre lume
nu putea Cu un exemplu pe care l-am dat deja,
problema Unului-Multiplu un la Noica
numai la nivelul secunde (al elementelor), dar nu
la nivelul ca asta deoarece viziunea onto-
a lui Noica nu putea acoperi dect paliere
de palierul lucrurilor individuale pe cel
al elementelor. Trecerea dincolo de aceste paliere, prin
postularea curat a unui al treilea palier cu rol
integrator, avea pe Noica n
termeni analogiei, rezultatul fiind o alegorie antropomor-
ce avea darul submineze sistemul ontologic.
Iar la Noica, capitolul din Tratat ... despre ca
aduce cu o ex-
clusiv din de simetrie, sub greutatea ntregul
edificiu se la n lipsa unei reprezen-
adecvate, despre ca se poate spune orice
n timp opusul a orice, cum de altfel s-a spus
de-a lungul istoriei filozofiei
Numai Noica avea o reprezentare proprie despre
lume, o reprezentare pe care o re n teoria synalethis-
mului. Synalethismul din Scrisori despre logica lui Hermes
254 ONTOLOGIA LUI NOICA
este algoritmul tetradic din ncercare asuprafilozofiei tradi- .
De-a lungul celor 36 de ani intervalul
dintre scrierea Scrisorilor... cea a ... , viziunea
asupra lumii nu s-a schimbat, doar jargonul menit
a prezenta viziune a suferit Spuneam
silogismul, cum este gndit de Noica, surprinde
cele fundamentale ale elementului: tre-
cerea mediului extern n mediu intern indi-
a mediului extern n mai multe medii interne. Tema,
ca mediu extern, se distribuie se me-
diile interne ale I-urilor. n ncercare.. I tema nu se dis-
. tribuia indiviz n mai multe antiteme, ci unei
singure antiteme care se racorda apoi, prin intermediul
tezei, la tema Trecerea, n Scrisori .. I n Tratat .. "'
de la o la mai multe antiteme nu
cu nimic schema de ci doar terminologia: Noica re-
la n locul ei pune individualul statistic,
iar n locul tezei va I-G-ul, individualul logic.
Racordarea individualului desprins din general se va face
pe seama generalului interior. Schema pe care o prezen-
tam la capitolul respectiv era Ge - 1- I-Gi - Ge. Sau: ele-
ment - 1 statistic - 1 logic - element. Totul, la Noica, se
petrece la dintre element individual, iar synale-.
thismul are valabilitate numai aici. n schimb, aplicarea
synalethismului asupra celui de-al treilea palier, al
ca duce la un rezultat contrar ontologiei lui Noica,
anume la acceptarea unei supreme care se la
originea haosului. Numai haosul nu e precedat de nimic,
el totul tot din el se va ivi, ca concept totali-
zator, ca Ceea ce ca
nu e nu poate fi sub forma synale-
thismului, doar elementul, fiind tema prin
a ontologiei lui Noica. Poate ar fi fost mai bine
ca Noica se la paliere de
SCRISORI DESPRE LOGICA' LUI HERMES 255
postularea a celui de-al treilea; atunci,
ontologia lui ar fi avut o chiar
acest lucru ar fi nsemnat la ncercarea de a da
un la prestigiosul paradox al Unului-Multiplu.
Dar silogismul surprinde trecerea exteriorului n
interior, el nu poate sesiza trecerea a
interiorului n exterior. Problema nu este doar de a ex-
plica cumapare individualul, ci de a mai spune ce anume
se petrece cu el aceea. Ce anume se petrece
acum: I-ul se deschide elementele din care a provenit,
racordndu-seIa racordare corespunde
ultimului pas, celui de-al patrulea, din synalethism. Deci
synalethismul este precum un silogism i s-a mai
un pas, rezultatul fiind, formal cel un
fel de polisilogism. Noica un criteriu de identificare
a synalethismului, sau mai precis o de posibilitate
a lui, spunnd "Un synalethism este posibil n clipa
,cnd un individual se cu un general."
148
Dar cri-
teriul acesta se la fel de bine silogismului,
n fond, un silogism este posibil cnd un subiect se cu-
cu un predicat prin intermediul unui termen mediu.
atunci unde e noutatea? Noutatea apare gndul
lui Noica este formulat altfel: Synalethismul nu apare dect
acolo undeun 1 Ul1 C, rezultate dinscindarea unui
un raport n interiorul l-ului. Abia acum perspectiva
se acum nu mai e vorba de cuplarea exte-
a unui 1 a unui G care au ajuns, nu se cum,
intre ntr-un raport reciproc, ci este vorba de o cuplare
a ceva individual cu ceea ce se chiar n interiorul ace-
lui ceva, cu unei tensiuni interioare ce mpinge
individualul dea n continuare Un syna-
lethism nuapare dect acolo unde un 1, rezultat din
148 Ibidem, p. 558.
256 ONTOLOGIA LUI NOICA
maimultor cmpuri, leopune acestora propriul cmp interior:
tensiunea dintre cmpurile exterioare cel interior,
individualul nu s-ar putea racorda la exterior, ar fi inert,
statistic, schematismului silogis-
mului nu ar fi
Cumindividualul se la a medii gene-
rale, el nu poate juca dect rol de mijlocitor, dar nu de
termen Cu alte cuvinte, individualul nu poate
fi un cmp, un mediu. cum synalethismul, la fel
ca silogismul, are nevoie de un termen mediu care mij-
si termenii
, , ,
I-ul nu poate juca rolul de termen mediu n synalethism.
Individualul, spune Noica, "nu poate fi ade-
mediu ca rolul de
termen mediu fie preluat de G sau de D. n
vom avea tipuri principale de synalethisme, fiecare
n subtipuri, n de locul ocupat
de 1n cadrul 2 3 ai algoritmului tetradic.
n cazul synalethismului D-urilor, vom avea: D - Ge -
I-Gi - O sau 0-1- I-Gi - O, iar n cazul synalethismului
G-ului: Ge - D - I-Gi - Ge sau Ge - I-Gi - D - Ge. Am
indicat, prin particulele .e" "i", statutul interior sau
exterior al generalului. Toate aceste scheme literale sunt
lipsite de orice sens nu le gndim din perspectiva
viziunii ontologice a lui Noica. Ele nu sunt dect varia-
pe cea a algoritmului tematic. Se ob-
raportul I-G, notat cu I-Gi, se n fiecare
synalethism, fiind marca de identificare a synalethismului.
n schimb, ntr-un silogism nu vom avea o ju-
de tipul I-Gi, nici n premise nici n concluzie.
Raportul I-Gi va fi considerat de Noica nucleul de cris-
talizare a deveniti cu sens, principiul de informare,
149 Ibidem, p. 576.
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 257
"informantul" sau nisusformativus. Fidel
sale de ilustra ideea informantului I-Gi prin exemple,
Noica va descrie cinci ale acestui raport: prepo-
cel de la multiplu la complex, de la
parte la ntreg cel de la nedefinit la infinit. ntruct nu
sunt dect ale unui gnd pe care l-amnuan-
suficient n lucrare, nu voi insista asupra lor.
Ceea ce fie este informantul lui
Noica este modulpropriu n care filozoful romn a gndit
problema a ordinii a dezordinii. Noica a
fost un gnditor mult mai modem dect suntemnclinati
credem. temele gndirii sale sunt Noi;a
le-a abordat din perspectiva unei viziuni a secolului xx.
Ce este straniu este Noica, spune I-ul nu
poate fi termen tor, admite posibilitatea
unui synalethism al individualului, numai exemplele
de synalethism pe care le filozoful romn sunt inter-
pretate n mod sofistic, Noica recurgnd de fiecare
la un petitia principii n virtutea concluzia la care
ajunge era deja n premise. Cu alte cuvinte, Noica
alege ca punct de plecare a synalethismului individualul
la lui raportul I-Gi. Numai indivi-
dualul singur poate crea un general interior, cum
nici nu poate fie mediu
din exemplele lui Noica date la capitolul "Synalethismul
individualului".
Un exemplu este cel al "statuii" lui Condillac, al
unui omnzestrat cu un singur cel al mirosului, care
numai pe baza acestui ntreaga
lume de dorinte si sentimente ale unei constiinte umane
complete. Pot;ivit lui Condillac, simtul naste
aceasta la rndul
ei memoriei (facultatea iar memoria
poate reface ntregul univers al unei umane
258 ONTOLOGIA LUI NOICA
normale. Numai o nu va putea genera nici-o
atentia facultatea atentiei nu ar fi una
, ,
cumnici nu ar putea dea memoriei
omul nu ar avea de la nceput, naintea sen-
primite, facultatea a memoriei. Cu alte
cuvinte, a statuii lui Condillac nu
va putea generalitatea a memoriei
dect memoria era de la nceput n ea, caz
n care constiinta si a statuii nu
, , ,
e deloc una ea avnd deja n sine tot.ceea ce
Condillac i ulterior din Ceea ce i se poate
imputa lui Noica este preia fals al lui
Condillac l ca cumar fi valabil, filozoful
romn foarte bine exemplul lui Condillac este ab-
surd, stnd faptul cu mai bine de 50 de ani na-
inte, n teza sa de doctorat, chiar Noica era cel care punea
n netemeinicia a exemplului lui Con-
dillac.
150
Un alt exemplu interpretat sofistic de Noica este cel al
cu aburi. Aburul este privit de Noica ca o
(1) la nceput omul i-a dat felurite apli-
(D) o subordona unui principiu general
(G). n clipa n care principiul general a fost anu-
me principiul bielei al manivelei, s-a
150 "ncercarea a lui Condillac de a reface, aproape
exclusiv prin memorie, ntreg cmpul de idei al cunos-
poate fi de ingeniozitate: ea ne pare nefilo-
E lesne de ct de spre
ceva nou a spiritului unui Condillac: cu ct ai memorie
mai cu att ai idei mai numeroase. Mitul acelei statui, nzes-
numai cu mirosului ntr-o
prin care e memoria, capete idei
particulare chiar idei abstracte, e ilustreze antipodul
spiritului." pentruistoria lui Cumecu ceva nou,
p. 328, Humanitas, 1995.)
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 259
individualului cu un general prin intermediul
D-urilor, !ntruchiparea a unui synalethism:
cu aburi. de Noica, simpli-
ficat, este 1.1 - 2. D - 3. G - 4. I-G. Asadar I-ul initial
" "
aburul, se la synalethismului sub
forma cl! un general. este falacios
din trei motive. In primul rnd, pentru aburul nu este
un individual, neavnd un contur propriu. n al doilea
rnd, chiar aburul este un individual, el nu
termenii n joc de Noica (vas care fierbe, om,
cu alte cuvinte termenii acestia nu se des-
prind din abur, ci au o perfect
"ab.ur" nu poate fi termen mediu al synale-
thismului. In al treilea rnd, agentul synalethismului,
care trebuie fie n acest caz individualul avem un
synalethism al individualului) nu este aburul, ci omul,
acesta fiind de fapt individual care declan-
synalethismul. Omul este cel care aburul
cUprincipiul bielei cu manivela.
4. secunde
Teoria secunde, cum este de
Noica n capitolele al al
din Scrisori ... , este o reluare a ideilor principale din Tra-
tatul deontologie. La prima vedere, Noica cele trei
ale - individualul, elementul ca
- cu ajutorul teoriei din n rea-
litate, " a pe care Noica o propune drept
o a din are prea
de-a face cu matematica, filozofului romn fiind
cea de a separa viziunea - cea
n care o fiind din elemente avnd n
comun proprietate, raportul de incluziune din.
260 ONTOLOGIA LUI NOICA
cadrul ei este unul univoc (elementul face parte din mul..
time si multimea este numai din elementele care.
p;oprietatea definitorie a -. de sa
proprie. Potrivit acestei viziuni, o nu mal veste
o colectie de elemente indiferente unele de
altele, ele, elementele sunt puncte n
vibratie care n unele cu altele.
rezultat din interactiunea acestor puncte, anume
mea, este la rndul lui o pulsatorie, a proprie.:
tate definitorie, distribuindu-se n fiecarepunct, transforma
punctul ntr-un element care n ntre:
gului. Elementul a fi o parte
. univoc ntr-un ntreg, devemnd fi schimb o ce m-
clude la rndul ei ceva din ntregului. anume
proprietatea definitorie a e parte
de ntreg, holofor sau holomer. nu ca
n sine ceva din ntreg, darel se
ntregul din care a provenit.
forme: compenetrarea elementelor mtre ele ridi-
carea lor la puterea i Compene-
trarea elementelor, spune Noica, este un proces
n schimb ridicarea cte unui element la puterea ntre-
gului este o Ridicareala puterea ntregului, ca:e
este o a elementului, nu poate avea loc decat
prin intermediul elementele nu se
ele nu se pot .
Marea noutate pe care o introduce aICI NOIca este com-
penetrarea elementelor n nici al; loc
Noica nu despre
ele. Peste tot, n ontologie, fusese vorba de dintre
elemente si lucruri individuale, ca de elemen-
telor ele, dar niciunde Noica nu abordas:
individualurilor ntre ele. Spuneamadineauri fi ternu-
nologia de care face uz n aceste capitole (19 20)
SCRISORI DESPRE LOGICA L'UI HERrvlES 261
o terminologie care este pe jargonul matematic,
Noica termenul de "element" (element al mul-
ca sinonimpentru cel de "individual", n vreme ce
de aici corespunde elementului ontologic din
Tratat ... , secunde. n minte a
acestei terminologice, confuziile ce pot
n mintea cititorului vor fi frecvente, la un moment dat
despre ce element Noica: despre
elementul individual) sau despre element
ca Compenetrarea elementelor de aici nu
e totuna cu elementelor din Tratatul de
ontologie. De compenetrat, se numai indivi-
dualurile, de se numai elemen-
tele ontologice. elementul nu e totuna
cu elementul, ci e totuna cu individualul, n schimb mul-
de elemente de aici e totuna cu elementul ontologic.
n plus, cnd va vorbi de ca Noica va folosi
expresia de "concept al ca totalitatea
a tuturor o totalitate care nu este de la
nceput, dar care se face.
Compenetrarea individualurilor vine confirme ideea
synalethismul individualului nu este posibil. Pentru
ca un astfel de synalethism fie posibil, individualul ar
trebui, n calitate de termen mediu, fie mediu
tor, Or Noica, preciznd individualurile
se exclude posibilitatea ca un individual
alte individualuri. Iar o asemenea
luire, care este opera generalurilor, synalethismul indivi-
dualului nu este cu Compenetrarea nu
nimic altceva dect schimb de Compenetrn-
du-se, individualurile ntre ele
diversificndu-le modificndu-le, Cu ct individualul
este mai bine conturat are un mediu intern mai puter-
nic, cu att puterea lui de a imprima altor individualuri
262 ONTOLOGIA LUI NOICA
propriile determina Ne n
Un individual sau determina-
unui individual mai puternic, iar, n cazurile de excep-
printr-o contagiune aceste ajung
se la nivelul ntregii specii, la nivelul
ntregii de elemente. extindere a unor
determina de la un singur individual la ntreagaspecie
la Noica cu individualului.Indivi-
dualul se la puterea speciei, i acesteia
propriile cumn lumea culturii, geniul im-
pune sale semenilor, cum, n lumea
cmpurilor ondulatorii, un focar de unde ajunge im-
prime propria asupra punctelor din jur. Nici o
nu este vorba, n ridicare la putere, de trans-
formarea individualului ntr-ospecie, un individual
nu este o specie, ci doar de migrarea unor determina
de la un individual spre altele. Tocmai de aceea, synale-
thismul individualului, cernd individualului nceteze
fie individual pentru a deveni specie, nu poate fi po-
sibil dect vorbind despre individual, ne referim de
fapt la synalethismul generalului. Pentru un individual
nu poate fi specie, el poate distribui, le m-
propriile Tocmai de aceea
nu se poate face dect dinspre specie indivi-
dual, nu invers, numai din exterior interior.
Compenetrarea individualurilor coincide la Noica cu
trecerea mediului intern n cel extern, procesul invers dis-
indivize, invers trecerii mediului extern n
mediul intern. Individualurile, schimbnd ntre ele deter-
mina fiecare n parte mediul intern,
Att poate un individual,
manifeste n schimb el nu poate le dis-
tribuie asupra altor individualuri. Tocmai de
aceea Noica spune elementele nu se
SCRISORI DESPRE LOGICA LUI HERMES 263
ci doar se Doar se n mai
multe elemente, asta numai ea este un Unu-Mul-
tiplu.
Multiplicarea ei
n elementele constitutive ei: se nchide n ele-
mente conferindu-i proprietatea definitorie ei,
iar elementul se deschide apoi, prin intermediul
nchiderea
n element cu o a mul-
nu n element, ci doar deter-
ei definitorie. n care se
elementul va fi de ridicarea elementului la puterea
terminologice noiciene sunt:
a) trecere a mediului extern n mediu intern = nchidere =
= b) trecere a mediului
intern n mediu extern =deschidere = (prin com-
penetrare). Elementul individualul, este
o nchidere care se deschide, este nchiderea n el a
unei specii care se deschide ea prin interme-
diul individualului. Totul aduce cu un dialog al speciei
cu ea prin intermediul unor translatori individuali.
Individualul, chiar unul de nu poate exercita
direct nici o asupra speciei, ci doar asupra indivi-
dualurilor din cadrul speciei. potrivit acestei
viziuni, procesul cu plimbarea determi-
de la specie individual apoi de la individual
la specie. Cum anume apar noi n cadrul
acestei viziuni? din faptul un individual inte-
speciei sale pentru ca apoi
le rabateze asupra specii nu se poate
cum un individual dea noi El
este ceea ce specia face din el fie, atunci cum poate
el ceva nou n raport cu specia?
n compenetrarea de Individualurile
264 ONTOLOGIA LUI NOICA
si ntre ele le
iar din lor pot rezulta cu totul noi.
Cnd acestea devin dominante n cadrul unui tot
mai mare de individualuri, ele ajung treptat se numere
prin acele determina care sunt pentru
specie. Este pur simplu vorba de o expansIune gradata,
asemenea unei din aproape n aproape, .a
noi care, din clipa n care au devenit defi-
nitorii pentru specie, sunt condensate, prin
n fiecare exemplar al acelei specii. Expansiune
de apoi de expan-
siune. Un model pulsatoriu a valabilitate se extinde
.de la cmpurile oscilatorii la a
de la afinitatea monadelor lui Leibniz la teoria noiciana a
geniului, de la codul genetic din la
a din de la teoria orIgmn la
patologia spiritului contemporan, de. la ver-
bului "a fi" la interpretarea emmesoan
Noica reusise diversitatea a cu-
nostintelor sale la unitatea a unei singure idei.
le n ordine.
Spuneam multiplicarea
nchiderea ei n elementele ce-i sunt constitutive. Prinur-
mare, multiplicarea nu presupune o a
de multimi, ci o condensare a n nenu-
centre de ordine, care sunt tot attea individualuri.
ntruct fiecare individual n sine defi-
nitorie a Noica acest individual holo-
mer, un element care are n sine propria
Un asemenea element de numele
de cu un singur element". nu se seama
ceea ce de fapt elementul nu e pro-
a elementelor, ci doar a mul-
atunci felul n care Noica introduce de
SCRISORI DESPRE LOGICA L'UI HERMES 265
cu un singur element" va pur sofistic.
din faptul un element e al (al
ei definitorii) nu se poate trage concluzia,
asa cumface Noica, acel element este el nsusi o mul- -
, . ,
chiar una cu un singur element.
elementul ca cu un singur element, trebuie
precizez despre a ce anume mai este vorba n
acest caz. Despre unor elemente nu poate fi
vorba, elementul n nu lui
alte elemente, atunci nu poate fi vorba dect de o mul-
de de definitorii
care s-au aglutinat acum n element.
chiar n acest caz, am o de determina nu o
cu o determina sau, ca n cazul nostru,
cu un singur element. Ceea ce cu
un singur element" nu are alt rost dect acela de a pune
n fiecare element al secunde este el
care sunt definitorii mul-
secunde. Att nimic mai mult. Altfel, formularea
a lui Noica un simplu fel de a vorbi.
ntruct le n fiecare ele-
ment n parte, se poate spune este elementul,
ca elementul fie multimea. Dar si invers, elementul
, ,
nu este de elemente, n timp ce
este, prin ei, fiecare element. aici
identitatea din ncer-
care asuprafilozofiei Se identi-
tatea sau nu pot fi dect,
privesc raport din perspective diferite. O
din perspectiva elementelor constitutive apoi
din perspectiva definitorii Din
perspectiva elementelor constitutive, vorbesc de contra-
elementul nu e iar din perspectiva
vorbesc de identitate,
266 ONTOLOGIA LUI NOICA
este elementul. Altfel, unilateralitatea acestui raport nu' ,
are nici un sens.
Despre cu un singur element Noica spune
este un Unu-Multiplu. Este uimitoare tenacitatea cu
care Noica a cercetat acest paradox, cum tot att de uimi-o
toare este lui de a reformula n felurite vari-
ante pe care i-o oferise modelul undei. Unda
distribuie indiviz n toate punctele prin care
trece. apare n mai multe puncte, deci
unul oscilator se distribuie intact ntr-un multiplu
de puncte. Imaginea aceasta o acumn cazul mul-
secunde. distribuie
, n elemente sale, iar fiecare element are
multimii. Numai elementul multimii nu este el nsusi
, "
o pentru atunci ar trebui el
se distribuie se Prin urmare, elementul
nu poate fi o chiar este numit mul-
cu un singur element. ar fi o asemenea
Noica ar fi trebuit acest lucru, numai
n-o spune. De aceea, expresia cu un singur
element" o formulare unei intu-
neparadoxale: cea a undei.
un de elemente o atunci
acele elemente, prin compenetrare, conceptul
Compenetrarea, spune Noica, conden-
sarea ntr-un concept.l'" Conceptul este cu att mai bogat
cu ct la compenetrare mai multe elemente.
Spre deosebire de logica unde dintre sfera
unui concept este invers (cu
ct conceptul are un mai determinat cu att clasa
de obiecte la care se este mai acum sfera
151 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.517.
SCRISORI DESPRE LOGICA tUI HERMES 267
conceptului este cu lui. Cum se
poate ceva? Numai n n care conceptul
rezultat din condensarea multimilor este unitatea , ,
totalizatoare a tuturor multimilor: fiinta ca
r , r
unitate nu este de la nceput, dar se face mereu.
Conceptul se face pe trepte, iar Ideea
conceptul lui Noica, atunci Ideea
aceasta nu e de la nceput, ci se face mereu.
Ce aici-Noica prin concept? totalitatea
focarelor de ordine de tip individual din cuprinsul lumii.
Cu ct aceste focare (centre) sunt mai multe, cu att cu-
prinsullumii este mai dens, mai condensat,
cu att mai multe individualuri n care modelul ontologic
s-a mplinit. aici, conceptului este
de ale modelului ontologic, I-D-G, iar sfera
lui este cuprinsul nonindividual al lumii n genere,
totalitatea elementelor ca ipostaze ale se-
cunde. conceptului este ntruchiparea
a modelului ontologic, iar sfera lui este suma
elementelor. "Nu conceptul, ci o proprietate defi-
n timp ce la
conceptul. Acesta se face.//
152
ntorc la o pe care amprezentat-o
deja: Ge - De - 1- Di - Gi. Centrul ei este I-ul, fo-
carul de ordine, ceea ce se n stnga lui este exteriorul
I-ului (de unde D-urile exterioare), iar ceea
ce se n dreapta lui este interiorul I-ului (de unde
D-urile G-urile interioare). Stnga I-ului se la
ment, care este sfera conceptului, iar dreapta I-ului se
la interiorul individualului, care este concep-
tului. Conceptul n ntregul lui, cu
este individualul delimitat n de element (Ge-De)
152 Ibidem, p. 517.
268 ONTOLOGIA LUI NOICA
si n interior de doi (Di-Gi) dintre termenii modelului on- .
tologic. I-ul este chiasmul n se .
exteriorul si interiorul, conceptul este chias-
mul cu exteriorul ce se unesc n el.
Exteriorul conceptului e suma elementelor (sfera .
tului), iar conceptul propriu-zis este modelul ontologic
conceptului). ne amintim spuneam
la capitolul dedicat ca ca u:'eam-
deschiderea prinmodel a
prin individual a elementului elementelor, FI-
inta ca este chiar distribuirea (nchiderea
inindividual) a elementelor plus deschiderea prin indivi-
dual a elementelor nchise n el. ca este modelul
din lucruri plus elementele din afara lucrurilor. ca
este asadar Ge-De-I-Di-Gi.
, ,
VI
MALADII
ALE SPIRITULUI CONTEMPORAN
Schema Ge-De-I-Di-Gi perechea ele-
ment-individual se n ntregime n cartea
maladii ale spiritului contemporan. Cum individualul
l-am privit acum ca a gene-
rale - Ge si Gi - si cum determinatiile nu sunt dect
" ,
verigile de dintre aceste ele com-
portndu-se ca ce trec dintr-o parte n
prin hotarul al limitei individuale,
dintre De Di poate Noica
nu vorbeste de determinatii exterioare si determinatii
, , , ,
interioare, n schimb de genera-
lului de individualului. repet,
dificultatea n stabilirea a generalului la
care se Noica, cel interior sau cel exterior,
suprapunerea planurilor este inevita-
iar nu e cu Un cititor atent
va constata Noica, cnd de gene-
ralului, se ntotdeauna la Ge, iar cnd de
cele ale f-ului, se la acele pe care I-ul
le n conformitate cu Gi, dar pe care
le ntotdeauna n exercitnd astfel o
asupra mediului Din acest motiv, determi-
I-ului au ntotdeauna un efect asupra mediului ex-
terior, Deaceea, I-ului sunt chiar manifestarea
n a I-ului, cu tot pleonasmul pe care l
270 ONTOLOGIA LUI NOICA
exprimare. cititor atent va constata Noica, cnd
de Ge, invariabil expresiile de
mente", "cmpuri", "specii", "lume
sau "lume n suspensie", atunci cnd
de Gi, filozoful face uz de termeni precum"struc-
"cod", "cifru", Din acest motiv,
Noica nu G-ulla care se posibilitatea
de a confunda cele generale este
Lumea este una pre-indi-
codul se la lumea
Ge-ului sunt desemnate de Noica
prin termeni ca "deli-
, ale generalului. n schimb,
termeni nu sunt de Noica atunci cnd e vorba de
individual, filozoful preciznd fluctua-
Ce-urile se se se "concen-
se sau se n de ordin
individual. Aceasta I-ul e centrul stabil rezul-
tat din concentrarea n punct a mai multor Ce-uri.
Procedeul la care recurge Noica n carte este cel
al radiografiei unei prin intermediul grilei inter-
pretative a modelului ontologic. Indiferent de exemplul
asupra se Noica asupra lui schema
I-D-G, mai nti, identifice cui anume
corespund cele trei momente n cadrul exemplului respec-
tiv, apoi, indice care moment din cele trei n
cazul acelui exemplu. Rezultatul este o radiografie a unei
descrise din perspectiva trecerii de la la o
Punctul sensibil si vulnerabil al demonstratiei noi-
, ,
ciene n criteriul pe care l pentru a identifica
cei trei termeni ai modelului. Altfel spus, Noica nu folo-
un singur criteriu, el schimbnd adlibitumunghiul
de vedere din care descrie o realitate, ceea ce
realitate, din alt unghi de vedere, va
avea o radiografie I-D-G.
MALADII ALE SPIRITULUI CO'NTEMPORAN 271
Mai precis, Noica trei unghiuri de vedere cnd
e descrie 1) Punctul de vedere al ochiului
lui Dumnezeu, cnd precaritatea e de sus, de sine
o raportare a ei la un individual ome-
nesc; n acest caz, agentul al mplinirii mode-
lului, este chiar acea precaritate. n acest caz, precaritatea
este ea se nici o
din 2) Punctul de vedere al individualului omenesc,
cnd precaritatea e n raport cu o care
este iar n acest caz, agent
al este omul, chiar mplinirea modelului se
face n afara lui; acumprecaritatea nu mai este
ci depinde de om. 3) Punctul de vedere n care precari-
tatea este chiar omul, sau mai precis precaritatea are
sediul chiar n individualul omenesc, caz n care agentul
mplinirii este omul, iar mplinirea modelului se face
n om, nu n afara lui. n omul se mpli-
pe el sau, ceea ce e totuna, omul
'modelul al este.
n cazul maladii trebuie precizat unghiul de
vedere n care se Noica, cum trebuie de asemenea
precizat agentul mplinirii n ce
de Noica I-ului (I-ul are contur propriu, este perceptibil
are un mediu intern) este unghi de ve-
dere, agent discursul lui Noica poate
un balet speculativ reguli pe
care filozoful le de la caz la caz. aceste
, criterii, vom vedea Noica nu este ntotdeauna consec-
vent cu propriile reguli, asta nensemnnd n cea
mai mare parte a discursului noician n-ar
fi
dau un exemplu intuitiv pentru a cumanume
se poate ca realitate, din unghiuri diferite
de vedere, poate fi diferit cu ajutorul schemei
272 ONTOLOGIA LUI NOICA
I-D-G. Cartea de pe este un obiect cu contur propriu,
ea este ceva perceptibil, este un lucru individuaL
sunt toate pe care le poate
avea cartea: de pagini, caracterul literelor,
calitatea hrtiei etc. Generalul este-mesajul ei, infor-
n paginile sale, mediul ei intern.
a asemenea carte, din perspectiva ochiului lui
Dumnezeu am privit-o acum), este nendoielnic
un I-D-G ale momente constitutive nu pot fi confun-
date ntre ele. acum schimb perspectiva judec cartea
din perspectiva unui individual omenesc pentru care acea
carte este un obiect de De data aceasta, individualul
, va fi omul care cartea, iar cartea va fi o determi-
pe care omul n atingerii unui scop
personal, de cultivarea. In acest caz, generalul va
fi chiar scopul, gndul cu care acel oma citit cartea,
orice gnd, orice de mediul intern al
omului care are acea cum, prin simpla
schimbare a perspectivei din care privesc cartea, cele trei
momente ale ajung desemneze diferite
ale n primul caz, cartea ca fiind ea
un I-D-G, n al doilea caz, ea era doar o determina n
cadrul unei noi scheme I-D-G n care I-ul G-ul se
la om nu la carte. n plus, n ambele cazuri, G-ul este
un Gi, un general interior, aflat indivi-
dualului respectiv. Singura ntrebare ar mai trebui
i se dea un este n ce cartea, avnd un
mediu intern din rndurile ei), este cu ade-
un individual. Amintindu-ne individualul presu-
pune o tensiune ntre mediul extern mediul intern, o
tensiune mediul intern se deschide de la sine
cel din atunci cartea, ca de altfel orice produs
artistic sau tehnic, nu este un individual logic, asta pentru
ea nu are o autonomie de mediul extern. Ea nu are
MALADII ALE SPIRITULUI CO'NTEMPORAN 273
ea nu se poate deschide n ntr-un cu-
vnt nu este o de la sine Ea se la dis-
celui care poate sau nu mna spre a o
deschide. vreme nu este mediul ei intern
nu se deschide n statutul ei de individual fiind anu-
lat chiar de de tensiune ntre
carte exterior. Un tablou ntr-un depozit de mu-
zeu nu este dect un individual statistic chiar l
pe peretele unui culoar al muzeului, numai privirea
vizitatorilor este cea care o relatie de tensiune,
de deschidere ntre ceea ce se n tablou ceea ce se
n afara lui. Tabloul, aidoma nu se poate deschide
de la sine n deci nu este un individual propriu-zis.
Mediul lui intern este unul inert, lipsit de abia omul
putnd dea acestui mediu intern. cum, n func-
de unghiul de vedere din care privesc, o carte sau un
tablou altfel corespunde altei scheme.
Exact acesta este modul n care Noica n
maladii ale spiritului contemporan: succesiv un-
ghiurile de vedere prin prisma descrie realitatea.
atunci nu se poate nu ne de ce simte nevoia
Noica schimbe unghiul de vedere atunci cnd pre-
maladiile.
este deja nu modelul ontologic este cel
care la Noica, structura ci realitatea are deja
o pe care modelul ontologic nu face dect o
descrie. Structura este la Noica de reprezen-
tarea pe care Noica o avea despre realitate, o repre-
zentare potrivit lumea este o ierarhie din
trei paliere: 1) palierul Ge-ului (lumea
a elementelor), 2) palierul I-urilor 3) palierul Gi (lumea
Racordareapalierului 3la palierull,
deschiderea Gi Ge pasul al patrulea
al dialecticii tematice. ierarhie, atunci cnd este
274 ONTOLOGIA LUI NOICA
sub forma unor etape, ia chipul algo-
ritmului tetradic: 1) extraindividualul, 2) individualul,
3) intraindividualul, 4) racordarea intraindividualului la
extraindividual. Aceasta este succesiunea de din
cadrul viziunii ontologice a lui Noica, iar Noica descrie'
aceste cu ajutorul schemei I-D-G preci-
zezela care se Cumschema I-D-G
este o identitate proprie, ea putndu-se plia
cu pe oricare din cele patru Noica nu
o ntre o preca-
ritate un anumit palier al poate
fi cu ajutorul a cel ceea ce
. nu toate pot fi aplicate descrip-
tiv asupra De aici s-ar putea crede
schimbarea unghiului de vedere e de de a
descrie prin intermediul mai multor pre-
cnd de fapt lucrurile stau invers, schimbarea
unghiului de vedere din care Noica descrie o precaritate
printr-un anumit exemplu fiind de (pali-
erul ontologic) n care Noica acea precaritate. Prin .
urmare, nu am mai nti un exemplu peste care apoi
grila a unei sau alteia, alegnd
n final acea precaritate pe care o consider cea mai adec-
pentru descrierea exemplului, nici nu aleg o preca-
ritate apoi i caut, n marea de diversitate a lumii,
exemplele cele mai potrivite pentru a o ilustra, ci aleg mai
nti un palier ontologic de la bun nceput ce preca-
i corespund acestui palier, pentru ca apoi caut
acele exemple care corespund palierului implicit preca-

la ntrebarea "Cum de fapt Noica
n maladii... ?", este filozoful romn pro-
oarecuminvers dect i-ar fi dictat reprezentarea
lui despre lume, n loc prezinte ierarhia lumii
MALADII ALE SPIRITULUI CONTEMPORAN 275
apoi precizeze, pentru fiecare palier n parte, care sunt
exemplele lui, Noica alege
o precaritate .apoi o prin exemple, dar trece
. sub tocmai palier.ul i corespunde acel exemplu.
Tocmai deaceea laNoica fiecare precaritate este prin
exemple unorpaliere diferite ale lumii. tot de aceea
schimbarea ordinii celor doi termeni din cadrul unei
nu automat precaritatea. Nu e ndeajuns schimb,
de pe I-G n G-I ca ambrusc de-a face cu o
precaritate, asta deoarece statutul e dat nu
-att de ordinea termenilor din binomul respectiv, ct de
palierul ontologic n care Noica binomul. n cadrul
palier ontologic, I-G G-I vor semnifica
maladie, dar din momentul n care l pe I-G la nivelul
palierului 3 (intraindividual), iar pe G-I la nivelul palie-
rului 1 (extraindividual), maladiile desemnate de aceste
, binomuri vor fi diferite. Lucrul acesta e valabil n toate
cele maladii ale spiritului. parcurg cu privirea
,de la stnga la dreapta pe I-G apoi pe G-I,
citire a binomului nu mi cheia ntele-
, ,
gerii lui, asta pentru de la exemplu la exemplu, un-
ghiul de vedere poate fi altul.
Totul, n exemplelor lui Noica
.potrivit ierarhiei celor trei paliere. S-ar putea rescrie cartea
lui Noica avnd drept criteriu nu cele ci
cele trei paliere ale prin ordonarea exemplelor
lui Noica n "sertarul" palier. Numai pentru
o asemenea ntreprindere, ar fi nevoie de o lucrare ale
dimensiuni fie comparabile cu cele ale de
Chiar exemplele lui Noica sunt alese cu
dere din lumea omului, nu doar omul este bolnav n spi-
ritul lui, ci realitatea poate fi ca fiind n
ea nu este maladie Noica nu-i
drept ilustrare un exemplu non-uman. Aici
276 ONTOLOGIA LUI NOICA
voi prezint ntr-o ordine dect
cea de Noica, dar indicnd de fiecare 1) palierul
unghiul de vedere), 2) agentul 3) sta-
tutul exterior sau interior al generalului 4) n
care Noica pe care el o
individualului.
Voincepe cu caracterizate prin lipsa I-ului,
apoi voi trece la cele definite prin lipsa D-urilor voi n-
cheia cu ultimele n care termenul este G-ul.
definite de carenta I-ului sunt fiecare
, .,
pereche fiind imaginea n a celeilalte: D-G (tode-
G-D (atodetie).
Todetita este maladia n care individualului
merge la lipsa lui Avem de-a face,
dar, cu de ordin general (elemente, cmpuri) ce nu
s-au condensat ntr-un centru individual. Ne
pe palierul 1 al lumii, cel al perechii De-Ce, agentul
este chiar precaritatea, iar unghiul de vedere este cel
al ochiului lui Dumnezeu. Exemplele prin care Noica
maladie sunt luate din biologie
"Chiar n obiective ale realului, individualul poate
uneori lipsi. Procese, pot
se organizat n cuprinsul se
ancoreze n ceva individual. Relund exemplul biologic,
se poate lesne nchipui la nceputuri, sau
ceva de ordinul s-a a se orga-
nizarea sub specii; sau poate ceva de ordinul speciilor,
nu specia s-a n cte un caz, a se
ajunge la exemplare individuale."153 Todetita
doar partea a doua a exemplului lui Noica, specie
exemplar individual, posibilitatea "ca
153 maladii alespirituluicontemporan, Humanitas.
1997, p. 60.
MALADII ALE SPIRITULUI CO'NTEMPORAN 277
W1 cod gata constituit, o specie de n care ca
fiind specie, s-au prins ntr-un general,
nu afla natura
Nu se n domeniul Oricine, a fi
biolog, poate nregistra faptul sub anumite
fortuite (climaterice, geologice, biologice), apar brusc n
specii de noi nu codul deci ge-
neralulle lipsea, ci de individualizare.
Biologii ar fi poate datori - vor filozo-
feze ct de ct, ca Monod - cumexistau acele specii
exemplare individuale ct de vastpoate fi un aseme-
nea domeniu al generale ce nu au statut de
individuale."l54 Noica admite posibilitatea
universaliilor ante rem, a elementelor care plutesc
ntr-o lume ce precipitarea n exem-
plare individuale. exemplu, luat din este
cel al timpului gndite drept cadre absolute
invariabile ale cum erau ele gndite
nainte de Einstein. "Timpul absolut, nchipuit de bunul-
mult nainte de-a fi conceput de Newton, la fel ca
absolut, sau ca lui Parmenide, erau efectiv
bolnave de Nimic individual nu venea le
ntineze, purtndu-le spre vreo realizare a lor, cum
nimic individual nu rezista n lor."155
, De la palierull Noica trece la palierul 3, exemplele lui
'privind de acumncolo numai Acum tode-
tita se la orice de ordin general
care nu o ntruchipare
Unghiul de vedere este cel uman, iar agentul este
individualul uman. Prin urmare, individualul care lip-
seste este altul dect individualul care trecerea
, , ,
154 Ibidem, p. 65.
155 Ibidem, pp. 52-53.
278 ONTOLOGIA LUI NOICA
n model: cu alte cuvinte, nu orice in-
dividual, ci numai acel individual pe care l cere exemplul
concret al lui Noica. vizionarii utopici gnditorii
politicii, chinul de a da unui gnd sau
unei viziuni generale o expresie o realitate '
sunt considerati de Noica fiinte suferinde de Tot
ce n numele unui ideal
nu i se poate da ontruchipare o
de Se Noica se la
individualul logic prin omul, al Gi este
echivalat de Noica cu orice gnd, proiect sau ideal
pentru care omul nu o ntruchipare
, Asadar avem individualuri: fiinta
care este unui gnd ntruchiparea indi-
a gndului acelei Un individual este agent
al este rezultatul dar un
rezultat care nu apare. Schema ar fi atunci una
de felul: 1agent-Gi-D-uri-I individualului
este
Atodetia (G-D) este o maladie a omul refu-
znd constient orice realizare a unui gnd
interior. straniu este Noica, maladia prin-
tr-o pe care o poate avea numai omul, luciditatea,
exemple de atodetie care corespund palierului 1 al
lumii, nivelul elementelor, perechii Ge-De. Iar
n cazul todetitei, accentul se punea pe (De, de-
cmpului, acum, n cazul atodetiei, accen-
tul se pune pe cmpul (Ge) cu
lui. Agentul e precaritatea, iar punctul de vedere
e cel al ochiului lui Dumnezeu. "ntocmai omului care
realitatea poate
fi ea ca punnd n joc ornduiri,
legi ce necontenit se dar ele se adap-
sau se redefinesc.
MALADII ALE SPIRITULUI CO'NTEMPORAN 279
speciilor, de se petrece prin educarea
transformarea lor, prin generalului n
noi care prin ele nsele, nu prin
exemplarele individuale ce s-ar

Restul capitolului numai palierul 3, omul
care transpunerea n realitate a unui gnd
general. Agentul e individualul din
omul, iar rezultatul este individualul ce se
Operele lui Tolstoi Kant sunt bolnave de ato-
detie. n pace, personajele romanului sunt simple
naturi generale le vericitatea
n oameni reali. E vorba de de simboluri umane,
de, caractere de naturi, iar nu de indivizi
Autorul Criticii pure respinge orice recurs la reali-
individuale la exemple. Accentul se pune pe gene-
(categorii ale intelectului pe
(fenomenul, la Kant, spune Noica este o deter-
a subiectului individual, dar el ca fenomen,
nu este un individual). n aceste exemple, indivi-
'dualul care este agentul este altul dect cel care
trebuie fie rezultatul Unghiul de vedere
este cel al agentului al omului. indi-
vidualului este Schema ar fi cu cea
de la deosebirea fiind de refuzul, nu de nepu-
I-ului uman: 1 agent-Gi-D-uri-I
n fine, un alt exemplu de atodetie este cel al popoa-
relor istorice n care individualul (persoana)
a fost sacrificat n numele Toate religiile sunt,
potrivit lui Noica, o de atodetie n care exemplarul
uman particular este jertfit de dragul unei idei sacre. De
data aceasta, Noica pune semn de egalitate ntre popor,
trib sau comunitate, pe de o parte, individualul uman,
1561bidem, pp. 114-115.
280 ONTOLOGIA LUI NOICA
pe de alta. Or, poporul nu poate fi un individual, cumnici
o nu poate fi una. Poporul este o entitate.
un general concret care nu poate fi privit
drept clasa din nsumarea tututor indi-
vizilor. Cu alte cuvinte, poporul nu este un individual uni-
versalizat, un general abstract. El nu are contur, nu
este perceptibil nici nu are un mediu intern. Ceea ce
n acest exemplu, Noica se abate de la defi-
individualului. poporul este
un individual, atunci avem de-a face din nou cu
individualuri: agentul (poporul) rezultatul
(individul uman sacrificat).
sunt cele caracterizate
prin lipsa G-I I-G (ahoretie).
Doar la simpla privire a acestor perechi de termeni,
spune, intuitiv, n cazul celei dinti, e vorba de un ge-
neral care s-a condensat ntr-un individual de
cerea de la palierul 1 la palierul 2), iar, n cazul celei de-a
doua, de un individual care n sine un general (pali-
erul3). n primul caz ar fi vorba de Ge-I, n cel de-al doilea
de I-Gi.
Horetita (G-I), de Noica nu att ca o
a D-urilor, ct ca o dereglare a lor, duce la precipitarea
sau le ncetinirea lor: I-ul fie prea
repede inadecvate, fie la
darea lor. E o maladie a spune Noica, spre deose-
bire de (maladie a (maladie
a sentimentului). Ca maladie a horetita o
(a una (a a
Fiind vorba de ne-am ca exem-
plele date de Noica fie legate exclusiv de om, dar filozo-
ful romn trei exemple non-umane: ngerii
specia saurienilor. Cele trei exemple se la trecerea
de la palierul 1 la palierul 2, la unor
S :\ L 1\1 i\ 1 /\ U I J ;\ L t :--, j> j 1T U LUI ( () NI r:. t\1 1It) 1\ i\ I''-J 281
generaluri intr-un punct individual, ca acel individual
mai dea n continuare determinatii.
dar '
din poezia este o
care nu numai piedici n
ncercarea de a se individualiza, dar pe deasupra, o
individualizat, nu poate da care
confere sale un statut durabil.
nu poate n limitele unui contur individual pentru
nu poate da adecvate acestui contur.
El vrea cu iubirii, ale
iar natura sa nu poate consona cu moar-
tea. De aceea, pierind ca individual,
n vesnicia elementului general, dar un element
chip umane. eminescian
de Deosebirea de Sentimentul
romnesc al unde ntlnim interpretarea
a poemului eminescian, este aici, n maladii ale spiri-
'lului contemporan, Noica de vicisitudini ale
cea de-a nu se putea individualiza cea
de-a nu putea dea proprii chipului
individual. n Sentimentul.. " Noica doar de prima
vicisitudine, de Un detaliu important, care
cu viziunea cmpurilor din a ntre
ia un individual, este nu se poate
individualiza singur: el trebuie se cu un alt
general, cu apa pentru a putea da unui ,Imo
r t
frumos cu ochii vii / ce scnteie-n Perspectiva n
care se Noica atunci cnd vorbeste despre
este cea a ochiului lui Dumnezeu, iar agentul
este chiar precaritatea.
Al doilea exemplu este cel al ngerilor, suferind
de o de Nu mai este
vorba de o n darea unor deterrninatii proprii,
282 ONTOLOGIA LUI NOICA
ci n ntrzirea sinedie n darea determina .. nge-
rilor nu li se nimic, spune Noica. "Este att de
mult general ntrupat n lor nct aceasta
nu mai poate proprii individualului
fie - cums-a ntmplat n unele viziuni me-
dievale - de la nceput fiecare nger fiind' cte
o specie.
1J157
Neavnd nici de loc
timp, ngerul este o al chip individual nu
poate fi distins, ceea ce nu are de fapt chip
individual. Orice individual este un hicet nunc, un "aici
acum", iar ngerul, neavnd asemenea determina nici
individual nu este. Este specie
individuale. Fiind ngerului i se potri-
tot att de bine perechea G-D (mai precis Ge-De),
precaritatea unui general cu lui gene-
rale. Ceea ce nu Noica este n ce anume
natura a ngerilor. "n n care
s-a aici, generalul ca un duh bun toate mani-
trecndu-le ntr-o glorie
Tot ce se poate spune este ngerul e gndit de Noica ca
un "suflet frumos", desprins de ntinarea lumii, un suflet
ale sunt transfigurate n fel nct
ele nnoitoare. ngerul este
ipostaza elementului, tot cumelementul lui Noica din
Tratat ... e gndit prin analogie cu sufletullucruri1or. Numai
acel suflet nu doar din lucrurile, dar n
plus ajunge mediul lor intern, Gi, atunci
perechea de care este vorba acumeste I-Gi, nu Ge-I, caz
n care am trecut n maladia a ahoretiei.
Numai ngerul nu are un general interior, el este suflet
de suflet, duh lipsit de duh, atunci Ge-I nu i se
157 Ibidem, p. 78.
158 Ibidem, p. 79.
MALADII A LE SPIRITULUI C'ONTEMPORAN 283
Perspectiva este cea a ochiului lui Dumnezeu,
iar agentul este precaritatea.
Al treilea exemplu este cel al saurienilor. "Este la fel ca
n lumea unde de asemenea pare a se manifesta une-
ori generalurilor (a specii1or) de a n
realitate unde, n arheologia biologiei, specii,
bine codificate pe plan general ct atestate
pe plan individual, ca speciile de saurieni, dar ca exem-
plarele individuale respective da
prin care a subzista cu Este o
- dar e o Fragmentul acesta nu poate
fi dect din punct de vedere al
de a unor individualuri din cadrul unei anu-
mite specii de saurieni, din specia saurienilor fac parte
reptile a -
cameleonii -, ceea ce Noica se la rep-
tile a specie a Dar atunci nu este vorba de
saurieni care nu puteau dea n genere
ci de cei care nu au putut dea tocmai acele determi-
care le asigure De subzistat au
subzistat cu numai nu au pe
timp ndelungat. (Noica de termenul de


cu referire la generaluri, la elemente, nu
la individualuri. Individualul nu ci este, n schimb
elementul Oricumar fi, punc-
tul de vedere este cel al ochiului lui Dumnezeu, iar agentul
este chiar precaritatea.
Restul capitolului exemple luate din lumea
omului. Dan Quijote, Nietzsche, Zarathustra, Ludovic la
XIV-lea Pygmalion potrivit lui Noica, de hore-
n toate aceste exemple, individualul uman, n numele
unei misiuni generale pentru care se simte chemat, fie nu
159 Ibidem, p. 72.
284 ONTOLOGIA LUI NOICA
fie determina inadecvate gene-
ralului propriu, dar nota bene, ce sunt inadec-
vate generalului interior. Prin urmare, precaritatea n care
ne este I-Gi nu Ge-I. Deci suntem n aho-
retie, nu n Agentul este de fiecare
omul, unghiul de vedere fiind cel al individualului
uman. Indiferent la care dintre exemplele anterioare ne
referim, Noica are n vedere misiunea sau idealul unor
oameni, dar o misiune un ideal nu li se poate da
pe potriva de ce Noica, n cazul.acestor
exemple, de n termeni de ahoretie.
. chiar nu e vorba de un refuz expres al determina-
(iar refuzul ahoretia, nu horetita), este
n schimb vorba de un raport ntre G-ul interior indivi-
dualului individualul care nu pe
acestui Gi. Chiar s-ar obiecta refuzul de
a-ti da determinatii e o vointei de a-ti da
" "
cu orice ntmpinarea cea mai
la o asemenea obiectie este aceea refuzul este el nsusi
, ,
un act voluntar, individualul vrea dea determi- ,
ceea ce refuzul tot o de
este, el neputnd fi confundat cu abulia a celui
care nu mai nimic, nici refuze una sau
alta dintre pe care le-ar putea da. De hore-
amfi putut vorbi generalul din fie-
care exemplu ar fi fost mai nti unul exterior I-ului apoi
s-ar fi mplntat n individual, numai de fiecare
e vorba de un Gi aflat deja n individual. Simpla inver-
sare a ordinii celor doi termeni nu poate fi un criteriu de
deosebire a horetitei de ahoretie, lucru pe care l-am pus
de altfel n ceva mai sus. Pentru a despre ce
maladie este vorba n aceste exemple care, toate, pun n
joc individualuri umane, nu e ndeajuns spui G-I sau
I-G, ci mai trebuie precizezi statutul de exterioritate
MALADII ALE SPIRITULUI CO'NTEMPORAN 285
sau de interioritate a G-ului. Cnd G-ul este interior si sin-
gurul raport invocat de Noica este cel dintre 1 G-ul
interior, atunci precaritatea n IlU poatefi identi-
prin ordinea termenilor din binom, ci prin
pe care o introduce Noica nplan volitiv: I-ului de
da sau nu In nici un exemplu uman de
ahoretie sau de Noica nu de un general
care fie exterior individualului. s-ar
nu e vorba de o adaptare a I-ului la mediul nconju-
ci de conlucrare a I-ului cu G-ul interior,
numai conlucrare se face mereu pe seama unui
mediu extern. de ce n
timp a unui individual este la o chestiune de
ntre Gi Ge. Numai G-ul exterior nu
apare dect n exemplele pe care Noica le alege din dome-
niul non-umanului. Or, cine se la
horetitei sau ahoretiei doar pe baza unei abstracte
ntre un1 un G, a identifice n cazul
'exemplu Gi-ul Ge-ul n va cu impresia
toare Noica se de-a ceea ce nu ar fi
un lucru prea grav Noica chiar ar proceda astfel n
carte. Or, maladii... este, dintre toate lui
Noica, cea n care filozoful romn cel mai concret.
Sunt exemple, n capitolul dedicat horetitei, care
probleme de interpretare n date
individualului. Cel dinti exemplu este cel al vikingilor
germanice, care nu au putut dea n Europa
determina pe potriva sensului lor istoric. Cu alte
cuvinte, pe care le-au dat ele n istorie, sub
forma enclavelor etnice n mijlocul altor sau a
burgurilor izolate prin n snul altor popoare, nu
au avut parte de o mai devreme sau mai
trziu ele s-au fiind de lumea popoa-
relor din jur. Al doilea exemplu este cel al Spartei. Poporul
286 ONTOLOGIA LUI NOICA
spartan, a pe
a dat nastere unei de justi-
" ,
tiari i-au lipsit pe unei
istorii de El s-a stins, asemenea vikingilor
stirpelor germanice. n ambele exemple,
poporul drept un individual (individualul dm umbra,
agentul trebuie din nou nentre-
n ce etnice pot fi asimilate unui
individual uman sau suprauman. Aici sunt valabile ace-
pe care le-am formulat n cazul popoarelor
suferind de atodetie.
Un exemplu aparte este cel al lui Pygmalion, asta nu
.pentru Noica ar schimba unghiul de vedere sau
individualului, ci pentru acum, cu exemplul sculp-
torului de propria unica statuie ce-i
din mini, avem de-a face cu o sui generis a hore-
titei, cea a unice. acum, n exemplele
n care era vorba de individualuri umane, individualul era
unui general pentru care nu putea
determinatii adecvate sau reusite. Acum avem de-a
face cu un individual (Pygmalion) al general, viziu-
nea lui expresia ntr-o ntr-un
alt individual (Galateea), a expresie este att de
si att de nct Pygmalion,
de propria nu mai poate crea nimic.
Pygmalion nu mai nimic, el mai
o ca sculptor, asta pentru de la prIma
ncercare a reusit dea viziunii sale artistice unica
, ,
deplina sa determina determina-
este una ntru totul dar o deter-
care, fiind, nu poate juca rolul de expresie
a viziunii artistice a lui Pygmalion.
dintre 1 Gi, fiind reprezentat de o
este unul precar. Ceea ce este demn de remarcat e statuia,
MALADII ALE SPIRITULUI CONTEMPORAN 287
este ea un individual, nu poate fi, n raport cu
individualul propriu-zis, Pygmalion, dect o
a acestuia. astfel o idee pe care ampomenit-o n
parte, anume mdividualul statistic, cnd e raportat
la un individual logic, devine o a aces-
tuia din Statuia nu este un individual logic, cum
cartea nu este un individual logic cum, de asemenea,
produsele tehnicii nu sunt.
Ahoretia (I-G)este o maladie a
refuzul voit, din partea individualului, a
adecvate generalului interior. Fiind o a
exemplele pe care le alege Noica n acest capitol ar trebui
exclusiv lumii umane. Noica cteva
exemple non-umane menite a ilustra o valabilitate mai
a acestei ntruct palierul consacrat prin
individualului uman este palierul 3,.suntem
o cu aceste exemple non-umane, Ne vom
muta pe palierul anterior acestuia, palierul 2, care cores-
. punde domeniului acelor individualuri care sunt lipsite
de mediu intern. Dar pentru acum nu se mai poate
vorbi de luciditate si de refuz constient al determinatiilor,
, , ,
Noica va pune n locul lor ideea "absorbirii" sau a "confis-
I-ului de un G care este exterior acestuia, ceea
ce locul n care ne acum este cel al
unor cmpuri care absorb individualul i-au dat
deci ne nu att pe palierul 2, ci mai curnd
la palierelor 1 2. Ne-am ca
Noica dea exemple n care avem de-a face cu "abs9r-
birea de o a individualu-
lui".160 nchipui deci, pe urmele celor ce scriu oamenii
de nu numai care smulg atrag n orga-
lor particulele altora, electroni de nu numai
160 Ibidem, p. 91.
288 ONTOLOGIA LUI NOICA
corpuri cosmice care prind n orbita lor alte cum
s-ar fi spus ar fi prins corpul dar sub-
sau corpuri n care altele, integrate fiind cu totul,
cu extinctiunea lor specifice, sunt astfel pur
simplu ahoretizate. n definitiv, orice asimilare
(mncatul, despre care gndirea
de adnc) ntr-o realitate cu generalItate mal
unele naturi individuale, care-i fi
a se deschide, doar ea, noi fi cazul ca
nici ea nu ca natura n letargia genera-
ei."161 n primul exemplu, nu se de ce elec-
tronii sunt individualuri, de vreme ce ei nu au contur, nu
.sunt perceptibili nu au un mediu intern (aici avemde-a
face mai cu precaritatea G-G, o
sie a letargiei lumii anorparuce, chiar
Noica spune cteva rnduri mai jos). In al
plu, satelitul individual Luna este atras tot de un indivi-
dual, nu de un general (caz n care avem o
precaritate tot de tipul 1-1), iar n cel de-al
treilea exemplu, asimilarea este invers dect n
exemplele predilecte ale lui Noica - marea
snge mediul extern devenit mediu intern.
ntr-o asimilare individualul este c:l care aSI:
generalul exterior, nu invers, ce
asimilarea corespunde unui binom de tipul Ge-I, Iar
nu unuia de tip 1-G. Avem de-a face
de descrise n termeni de ahoretie. Intrucat ne
la palierului 1 cu palierul 2, unghiul
de vedere este cel al ochiului lui Dumnezeu, iar agentul
este chiar precaritatea. Toate cele trei exemple
nu sunt o ilustrare a G-I-ului.
Celelalte exemple lumii omului. Orice
a este transpusa
, ,
161lbideln, p. 91.
MALADII ALE SPIRITULUI CO'NTEMPORAN 289
ntr-un general exterior ei, de ahoretie. Mai mult,
orice om care de ahoretie, "orice dra-
goste dragoste de Dumnezeu", vorba
lui Scheler sau, n orice iubire nu e una
a individualului pe care l ci a speciei pe care,
o prin intermediul acelui individual pe care
nchipui l Aici suntempe palierele 3-1, un-
ghiul de vedere este al individualului uman, generalul este
fie Ge, fie Gi, cum conceptul de Dum-
nezeu de specie: ca fiind n afara sau I-ului,
sau ca fiind acel Gi care se acum la Ge din
care a provenit. n care Noica se pe
sine ca un caz tipic de ahoretie este un exemplu uimitor
de cum scrie despre tine cu o aproape

Ultimele maladii, cele n care termenul care lip-
este generalul, sunt (I-D) acatholia (D-I).
Catholita (I-D) este maladia de G-ului.
Potrivit principiului noician de I-ul nu apare
dect acolo unde cel G-uri se
ceea ce n lipsa general,
I-ului nu ar fi cu Cumaici avemun individual deja
constituit, lipsa generalului nu cmpu-
rilor generale din a s-a ivit individualul,
ci numai pe cea a acelui general care este propriu indivi-
dualului respectiv, a generalului interior. ntr-un
cuvnt, nu toate generalurile lipsesc, ci numai Gi. "n fapt,
nimic: nu este lipsit de sensuri generale, cum orice
realitate din prezent, vie sau are ei cteva
miliarde de ani, tot astfel ea este locul de a nenu-
sensuri generale. Dar i poate lipsi ori i poate fi
nesigur generalul ei, iar omul resimte unori n chip acut
aceasta. E ca cum i-ar trebui alt general, unul
singur, pe sa orict le-ar avea pe
290 ONTOLOGIA LUI NOICA
toate celelalte."
162
Exemplele alese de Noica de
lumea de cea Din prima categorie
face parte exemplul proteinelor al protenoidelor.l'P
Proteinele au un G, n vreme ce protenoidele nu, iar G-ul
lor este chiar codul genetic proteinele, spre deose-
bire de proteinoide, i pot da Proteinele, prin combi-
lor, au au un Gi, proteinoidele nu. Primele
sunt agentul ordinii, celelalte nu. n acest exemplu, indivi-
dualul este fiecare de (aminoacid) care,
asemenea unei litere, se cu alte litere pentru a da
unui limbaj nzestrat cu sens general- codul ge-
netic. individualului sunt chiar
, n care aminoacizi! individuali n ncercarea lor de a
un cod cu trecem peste
faptul n realitate, codul genetic nu este din pro-
teine, cumspune Noica, ci din baze nucleotidice care
nu au nimic proteinic (aminoacidic) n ele, analogia
care Noica proteinele, ca litere individuale
ce se spre a da unui limbaj, proble-
me n cu care Noica
individualului. Altfel spus, molecula de
162 Ibidem, p. 33.
163 "Un exemplu izbitor pentru acest primfel de ': fi n precari-
tate, izvort din oarbe, l biologia. In snul aces-
teia s-a deosebit, pare-se, ntre protenoide proteine. Primele au
din plin elementele ale secundelor, numai literele
lor, din codul genetic, sunt la ntmplare. Ele
un fel de a fi perfect asigurat, dar care nu a putut duce la o
mplinire de a fi. Abia proteinele, la care o ordine a
literelor, dea la Protenoidele
au litere, au chiar cuvinte, dar acestea nu se constituie ntr-un
limbaj, n ceva de ordin general. Protenoidele peste
tot. Realitatea trebuie fie de sau ce au
n ele elementele ordinii, dar nu au ordinea, deci au
haotice." (Ibidem, p. 34.)
MALADII ALE SPIRITULUI CONTEMPORAN 291
drept o dintr-un cod, nu este un individual ntruct
nu are un mediu intern, cum de aseme-
nea litera n genere nu poate fi ca un individual,
nu ntr-o de nucleo-
ci n combinarea .unui imens de asemenea
molecule; n plus, nu este ceva interior molecu-
lelor, nu este altceva dect ele, ci este chiar
moleculelor.) ne amintim n Scrisori despre logica lui
Hermes, Noica litera ca a generalului'v',
nu a individualului. Faptul Noica vede litera cnd
ca un individual, cnd ca un general, nu se poate explica
prin schimbarea unghiului de vedere din care filozoful
romn litera, ci prin folosirea a
date individualului. Riguros vorbind, litera nu
este un individual, cum nu este nici un general. Ea este
o care poate intra n unui
cuvnt, att nimic mai mult.
Exemplele date de Noica din lumea aduc n
prim-plan dintre o a generalului care
nu este de acestei (Don [uan, fiul
risipitor, o a este
(omul lucid n genere, Kierkegaard). n primul caz, indivi-
dualul uman nu ce-i pe care
. le prolifernd n gol n chip ce-i
individualul se ca cumnu i-ar lipsi nimic.
In cel de-al doilea caz, omul este de ceea ce i lip-
a putea acopere acea dect prin
164 "Generalul cel mai pur este, ntr-un anumit sens, litera. E
caracteristic pentru arta faptul nu alege pentru
ei simboluri (care s-ar referi la ceva, sau ar fi
simboluri a ceva), ci semne, iar dintre semne alege de
litera. Aceasta din ultimul semn cu sens de semn,
dar (Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas,
1998, pp. 489-490.)
292 ONTOLOGIA LUI NOICA
inventarea unor surogate de generaluri. Toate aceste exem-
ple posibilitatea unui general care.
poate fi tot att de bine interior sau exterior. Unghiul de
vedere n care se Noica este cela! ochiului lui Dum-
nezeu, agentul fiind chiar individualul din
drul acelei individualului, n aceste
exemple, este ntocmai de Noica, cu ex-
exemplului privitor la Pentru Noica, poporul
celtic, un individual colectiv, nu a dea
tere, prin lui istorice, unei ordini generale
de rangul statului. riu avut stat, deci nu au avut un
general istoric. Din nou se cuvine ne n ce
. poporul este un individual colectiv, universali-
zat, sau mai un general concret. Restul exemplelor
sunt neproblematice din punct de vedere al
sens a omului contemporan, lipsa de finali-
tate a vietii, inexistenta lui Dumnezeu si absurditatea
, , ,
de leac a lumii n care sunt, toate, forme de
Acatholia (D-I), maladie a cere refuzul con-
voluntar al generalului. De nu mai
e vorba de de a n afara ta sau n tine un
sens general i te supui, ci de respingerea
sens, chiar atunci cnd el Expresia a acestei
maladii este lumii contemporane. Lumea civili-
prin acumularea attor tehnice
este ca un paradis materiale i
un sens. bine, dar rost pe deasupra, nici
nu mai ideea am putea avea un rost a
lumea de aici. Totul e aici
acum, ntr-o a unor
pe care oamenii le dau de dragul lor Spiritul an-
glo-saxon, empirismul, pozitivismul pragmatismul sunt
tot attea forme de acatholie Interesant este
Noica aici un exemplu de care face uz n
Scrisori despre logica lui Hermes - cibernetica, care acolo
MALADII ALE SPIRITULUI CONTEMPORAN 293
corespundea particularizante (D-I) -, dar un
exemJ2lu pe care Noica l diferit n cele
Scrisori... , particularizanta avea drept exemplu
n realitatea lumii nchiderea cmpului de deter-
ntr-o realitate cu un mediu
intern. Tehnica n genere propune ca din materialele,
procesele energia ca tot attea determinatii
:e-i stau la o mpachetare
intr-un mecanism care dea un rezultat, un proces ori
produs anumit"l65, iar dintre procedeele tehnice, ciber-
netica are privilegiul de a da nastere unor indivi-
, ",
duale, ntocmai organismelor, ce din ce
trebuie, s.e se Asemenea orga-
rusme tehnice au, spre deosebire de produsele curente ale
tehnicii, un Gi, ceea ce ele nu mai de
o a generalului cu att mai de un refuz
urmare, cibernetica, cum este n
Scrisori ... , nu poate intra n categoria acatholiei. Si totusi
Noica de ca de o a
de. spiritul care lumea
spiritul anglo-saxon.t
67
n faptul Noica
unghiul de vedere din care precaritatea
D-I. In Scrisori... , particularizanta era de pe
165 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas Bucuresti 1998
p.495. ' ,"
166 Ibidem, p. 495.
167 ne gndim, dincolo de la valorile si civi-
cont:mporane, care aproape toate sunt de sorginte
mcepand de jos de tot, cu jocul sportul, dansul, [... ] trecnd
p.rmstofe, salon [... ] spre a ajunge la si electri-
sigur sau descoperiri ale spiritului
xon, cibernetica de [... ] spre a ajunge la cultul n
locul la a origine
anglo-saxona n-o poate contesta nimeni." maladii alespiritului
contemporan, Humanitas, 1997, pp. 137-138.)
294 ONTOLOGIA LUI NOICA
ochiului lui Dumnezeu, pe cnd n maladii... unghiul
de vedere din care precaritate este e ce.a
a individualului omenesc. Omul teh-
a ciberneticii, dar nu poate o subordoneze unui
scop. O de attea altele,
cibernetica cnd e fie din perspectIva indivi-
dualului uman.
maladii ... este o carte n care este
Noica n termeni de ordine entropie, n termeru
de informatie si haos. Ordinea apar pro-
priu-zis o cu individualul, ntreaga carte :ste. d:
fapt un discurs despre prin trece Indivi-
dualul uman sau non-uman n ipostaza lUI.de centru de
cristalizare a ordinii lumii. Ceea ce amspus n alte
si anume fiinta ca este doar principiul de ordine
si nu ei, se aici. ca
existenta si esenta lumii puse e criteriul unei
ordini care nu poate dect sub forma unui indi':,i-
dual. Tocmai de aceea, ca econdensarea in
individual a unor elemente apoi deschiderea individua-
lurilor lumea elementelor din care au provenit,
ca fiind acea "deschidere, prin model, a
Individualul este concentrarea ntr-un punct a unei lumi
suspendate, a unei lumi n suspensie: tocmai
lumea elementelor. concentrarea in individual, va-
riatiile din cadrul cmpurilor elementare ar
libere ntr-o lume libere,
lumii ale omului reprezmta haosul lor.
Le trebuie o fixatie si un norilor din
duh este ploaia.' Este tot ce e acum aici. c:iteriu
al fiintei si deci al ordinii, din perspectiva, este
, "
individualul."168
168 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.140.
VII
SENTIMENTUL ROMNESC AL
nainte de maladii alespiritului contem-
poran, Sentimentul romnesc al (1976) n pagi-
nile ei viziune o viziune n care palierele
lumii se ntocmai, cu deosebirea acum, n
carte, Noica teoria prin exemple luate din
limba sau prin cteva literare. Din acest
motiv, "ntru" verbului "a fi" sunt
doar ale teoriei lui Noica nu punctul de plecare
al acestei teorii, cum Noica. Cu alte
.cuvinte, nu o viziune asupra ci
doar o teorie despre dar o teorie pe care filo-
zoful romn o prin exemple luate din cultura
cum n maladii... cele
ontologice drept corespondent real, tot attea
benefice ale spiritului uman, tot aici, n Senti-
mentul romnesc... , verbului "a fi"
"ntru" o prin care Noica n
realitatea lumii, o confirmare a gndului propriu.
n Scrisori ... Noica vorbea de o de
logice al rost era de a culmina n ideea unui cmp
logic, cel al holomerului, acum Noica conform
scheme, de o serie de ale menite
a reda o "imagine mai a
169 Sentimentul romnesc al Humanitas, 1996,
p.49.
296 ONTOLOGIA LUI NOICA
acestea se vor numi lui "a fi" ele, aidoma,
celor treptele de organizare
ierarhiei lumii. "n descrierea de limba
este astfel cu ca
cnd ar fi vorba de un demers organizat."170 Demersul
chiar este unul organizat, numai el este rezultatulgn-
dirii lui Noica nu al n timp, n snullimbii
romne, a unei viziuni ontologice. Nici un vorbitor nativ
de limba orict s-ar nu va putea intu-
n cele ale lui "a fi" o reprezentare
a lumii, iar o asemenea reprezentare
este pentru ea, de la nceput lui Noica,
a fost cu exactitate asupra acelor cuvinte
expresii pe care filozoful romn le-a considerat cele mai
nimerite spre a-i adeveri gndul. Avantajul unei asemenea
strategii discursive este o imperso-
si oarecum cercetarea nemaiaducnd cu
lupta.' a unei singure filozofice, o minte
a subiectivitate, fiind constrnge gndi-
torulla efortul de a mai trebui ci totul.
alura unei scoateri din a unei viziuni ontologice
de care singurul merit al lui Noica ar fi acela a scos-o
la n felul acesta, meritul propriu-zis ar fi al po-
porului n care te-ai viziune nu ai
dect o preiei n tale. In realitate, meritul este n
ntregime al lui Noica, cum viziunea este n
ntregime a lui. vorbim de "ntru", de "sinele
sinea" sau de "nchiderea care se deschide" este pentru
acest om, ivindu-se aici, a proiectat asupra o
viziune pe care, n lipsa lui, nu am fi avut-o
nicicnd. .
n ontologia lui Noica, nchiderea nu apare dect acolo
unde apare individualul. nchiderea
170 lbidem, P: 44.
SENTIMENTUL ROMN ESC A L 297
concentrarea) a cel cmpuri elementare n-
tr-un individual, ordinea nu ar putea Acest princi-
piu de se n "ntru" din
Sentimentul romnesc al ntru este o "nchidere care
se deschide", este concentrarea ntr-un punct a cel
elemente deschiderea prin acel punct a ceea ,ce
s-a format n interiorul punctului. Acest principiu al indi-
se ntocmain "Introducerea"
unde Noica, vorbind despre poporul romn ca de o nchi-
dere care se deschide relevnd ipostaze ale deschi-
derii noastre lume, scrie este
ntru lumi": "Vestul cu Extremul Vest Orientul
Apropiat cu Extremul Orient, lumi a ntlnire
se nchiderii ce se poate
deschide nu apare cu atta relief istoric: lumi masive
nchid, n ntlnirea lor, o comunitate, care n loc fie stri-
de ele, ca la o poate se ele
mai ales, le una alta."171 Postulnd
"ntru" este o ntrebare, Noica va pune n
ale preciznd nu
sunt de n ordinea expu-
nerii, Noica descrie naintea celor
ale lui "a fi", este filozoful
invers, prezentnd calapodul celor
ca asta nsemne se poate stabili
o ntre o o ntre-
bare. Altfel spus, nu se poate exact ce rost au func-
dect ce a fost citit capitolul dedicat
lui "a fi"), ba mai mult,
vreme se a se un criteriu n distingerea celor
numai pe baza capitolului dedicat
171 Ibidem, p. 10.
172 Ibidem, p. 28.
298 ONTOLOGIA LUI NOICA
(capitol intitulat "Orizontul un asemenea eri-
teriu nu va putea fi Noica impresia
n mod arbitrar aceste ar fi putut foarte bine
n locul acestora, unele cu totul diferite.
de ce prezentarea trebuie
descrierea
Prima modula este "n-a fost fie", ea purtnd nu-
mele de sau Ceea ce statut
de nemplinire, spune Noica, este lipsa generalului
a elementului). corespunde precari-
I-DdinTratatul de ontologie (catholita din maladii... ,
judecata din Scrisori ...). Ei i corespunde,
la nivelul de negare
173
a (nu
a fost fie).
A doua este "era fie", ea avnd numele
de Ceea ce
este lipsa individualului. Ea este lumea su-
din maladii... , palierul 1de exis-
aceasta corespunde D-G din
Tratat (todetitei din maladii... generali-
zante din Scrisori .. .). acestei ipostaze sus-
pendate a Noica va vorbi, n cazul despre
de suspendare a dar despre cea de ne-
gare a (Un lucru era fie, dar nu este).
A treia este "va fi fiind", ea fiind
de Noica sau n expansiune. De
data aceasta nu nici G-ul, ci
Fiind vorba de o n expansiune, precaritatea cores-
nu va fi G-I, cum amfi avut
spunem, ordinii din celelalte ci I-G. Indivi-
dualul se deschide, n expansiune, un
G care poate fi unul tot att de bine exterior, ct interior,
173 Ibidem, p. 28.
SENTIMENTUL AL 299
un G ce se face pe ce individualul
expansiunea. aceasta, corespunznd
I-G din Tratat ... , va avea drept corelat ahoretia
din maladii... judecata din Scrisori ... n-
truct n cazul acestei lipsesc
ce corespunde ei este cea de nedetermi-
narel'", cu remarca aici nedeterminarea e n nte-
lesul spontan direct de de determina
nu ca a cumspuneam anterior).
Dar tot aici, deschiderii unui 1 un G la puterea
se I-ul, tot aici si locul si functia de redre-
, "
sare a Individualul se se poten-
racordndu-se la generalul cmpurilor din care a
provenit.
Apatra modula este "ar fi fie", ea purtnd numele
de sau de n Fiind vorba
de o de o precipitare a unor elemente
,ntr-un punct individual, precaritatea
din Tratat ... este G-I, iar corelatul din celelalte
sunt horetita judecata Aici
de "organizare a pe care o are ntre-
barea. Individualul, ca punct de cristalizare a ordinii, este
focarul de organizarel'" a elementelor.
'Pentru individualul este gndit nu n el ci din
dinspre elementele care l
de inversare a
are locul aici.
.A cincea e "este fie", ea avnd numele
de a n sau Fiinta nu
, " ,
poate nu fie, ea fie e gata fie, nimeni nemai-
putnd o mpiedice n ei, asta pentru legea,
174 Ibidem, p. 28.
175 Ibidem, pp. 20-21.
300 ONTOLOGIA LUI NOICA
temeiul lucrului e n vigoare. Cumaccentul cade pe
lege, care este o precaritaea corespun-
este G-D ( atodetia, respectiv judecata
ce aici locul este cea denede-
terminarel'", iar aici nedeterminarea are sensul de
a nu de a
A maladie este "a fost fie", de Noica
De data aceasta e
vorba de ceva care a fost nu mai e. Cumsingura precari-
tate ce ne-a este D-l (acatholia, judecata pariculari-
firesc este s-o pe ea aici, drept corespondent
al acestei Numai "a fost fie" "legea
de consumarea n realitate a lucrului"!". Lucrul indi-
vidual nu mai este n chip propriu-zis de aceea "cnd
spui a fost fie, n mplinite, atunci nu te
mai referi la lucrului; te referi la legea
lui de Iar aici ne ntlnim, n chip cu
limba ce pare a fi termenul Wesen,
de la ce a fost, ge1Vesen, n sensul pentru ea un lucru
este cu ce a fost fie."178 adec-
vate acestei este de negare'?" a
(lucrul nu mai este).
iar
trimite, cum spuneam anterior, la element,
n vreme ce trimite la modelul ontologic, atunci "a
fost fie", ca chiar mplinirea
modelului. Prin urmare, ar corespunde
modelului ntreg, I-D-G, nu D-I, numai
e vorba de un model mplinit ncheiat.
176 Ibidem, p. 16.
177 Ibidem, p. 47.
178 Ibidem, p. 51.
179 Ibidem, p. 15.
180 Ibidem, p. 51.
SENTIMENTUL ROMNESC AL 301
n mod normal, Noica ar fi trebuit abia de
acum ncolo ncepe devenirea lucrului,
el spune lucrul s-a ncheiat, nu mai este. Asa
fiind, precaritatea D-l corespondent la nivelcl
singurul loc pe care i l-am putea conferi
fiind cel al complementare, I-D, locul
nemplinite, blocate: "n-a fost fie".
Gndul de a privi ca drept "ceea ce a fost" este
preluat adliiteram de Noica de la Hegel. n logicii,
Hegel das Wesen ca o de das Gewesene. Ade-
este e care a fost
care acum s-a retras n sine.l''! Deosebirea e la Noica,
nu e doar ci plus
elementul plus modelul ontologic schematic,
Ge-De-I-Di-Gi). Despre model, Noica va vorbi n capi-
tolele "Sentimentul despre ele-
ment n capitolul .Arheii", iar despre
drept concept totalizator al al esen-
n din
181 .Die Wahrheit des Seins ist das Wesen. [... ] Die Sprache hat
imZeitwort "sein" das Wesen in der vergangenen Zeit, "gewesen",
behalten; denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene
Sein." (C. W. F.Hegel, Wissensc1ulft cler Logik, Suhrkamp Verlag, 1969,
voI. II, p. 13) este [... ] Limba a
n verbul a fi n perfectul acestui verb: fost; e
atemporal logicii, p. 373,
trad. de D. D. Editura Academiei Republicii Socialiste Rom-
nia,1966.)
VIII
CUVNT
DESPRE ROSTIREA
Cuvnt despre rostirea este o carte
despre care ne-am spunem nu
,viziunea a lui Noica. Numai primele,patru
capitole ale ei, sunt citite cu un ochi "ondulatoriu",
contrazic opinie.
Primul capitolul se "Sinele sinea" n el
este vorba despre trei concepte: eul, sinele sinea. Toate
cele trei concepte sunt gndite de Noica prin prisma rela-
dintre individual element. sinele nu este
eul de sine nu e constiinta de mine."182 Eul
este individualul propriu-zis, prin
omul. Ca individual propriu-zis, el are n sine un ge-
neral interior, care este sinele, iar acest sine este dovada
n noi ceva mai adnc dect noi nsine"183. Sinele
este rezultatul de eul individual a me-
diului exterior, este vastitatea unor mprejmui-
toare care au fost trecute n interioritatea eului. "Nu cine
ci este sinele."
Sinele, spune Noica, poate fi n trei feluri: 1) n
mod pasiv, ca o mai a eului: "ca familia
lui clasa, poporul, cultura, ceasul lui istoric'T".
182 Cuvnt despre rostirea p. 13, Editura Emi-
nescu, 1987.
183 Ibidem, p. 13.
184 Ibidem, p. 13.
CUVNT DESPRE ROSTIREA 303
Ipostaza aceasta a sinelui corespunde generalurilor exteri-
oare (Ge) care n strnsoarea lor eul. Toate sunt gene-
raluri concrete, .elemente n sensul cel mai propriu. (Nota
bene: Spre deosebire de maladii... , unde poporul era
privit ca un individual, Noica aici poporul ca
un general concret.) 2) Sinele poate fi apoi ca "ex-
presie a eului. Este ordinul n care te-ai ncadrat,
idealul ta mai -libertatea
ta.//
185
Acum avem de-a face cu generalul interior eului,
cu legea i te supui pe seama
te deschizi, ca individual, n 3) n fine,
sinele poate fi ca "expresia eului, atunci
el de libertatea care aflat necesitatea. Ai devenit
de de n care prins, spune
marxismul. legea.//
186
In semnifi-
sinelui este cu cea de mai
a eului, n plus eului
lumea din deschiderea eului generalul
'exterior cu generalul lui interior cu tot. Este etapa racor-
lumii intraindividuale la cea "Eul
mut cnd sinele mai adnc. El
simte dezintegrarea, n sinele care vine tocmai
integrarea; el contrazice sinele, care n schimb nu-l con-
trazice pe el, de vreme ce l face cu Eul ar voi
spune: eu sunt cel ce sunt; dar trebuie eu
sunt ceea ce este o cu mine. Iar tot zbuciumul omului
este, poate, pe planformal, ca eul cu sinele.//
187
ideea unilaterale: elementele nu
contrazic individualurile pe care le dar indivi-
dualurile contrazic elementele. Reusita evolutiei unui indi-
vidual e o chesiune de de racordare a generalului
185 Ibidem, p. 13
186 Ibidem, p. 13.
187 Ibidem, p. 14.
304 ONTOLOGIA LUI NOICA
interior I-ului la generalul lumii exterioare. Prin racor- .
darea eului la elementele exterioare lui, "ntreaga
a omului ar putea fi ca ridicarea eului la sine".
Eul este neamintim de elemen-
telor dintr-o multime este redresat ne amin--
timde de'redresare a "ntru" implicit
a este racordat la lumea elementelor ger-
minative. Tot ce se n lumea omului, spune Noica,
se de la eu la shte". "Erosul, care vine din adncul
" ,
firii si se cu omulnattea forme de dragoste
izbitor, la origine, tirania exer-
de sinele elementar, cel al speciei, asupra individului,
'n timp ce practica omului lui sunt expresia liber-
sinelui superior."188
, Dar sinele are un termen complementar, sinea. Noica
sinea drept corespondent al elementelor, al
purilor, al generalurilor din a mdi-
vidualurile, dar drept corespondent al acelor elemente
primordiale care preced lumea omului o fac cu
Asadar nu clasa, poporul, comunitatea, cultura, lumea
omului n genere, ci arheii, cmpurile elementare, fluizii
care pretutindeni n lume. Tocmai de aceea sinea,
spre deosebire de sine, al e unul strict uman,
poate desemneze nu doar ceva legat de lumea omului,
ci si tot ceea ce este dincolo de om. "Nu spune sinele
lucru material. n schimb, vei spune sinea lui. Ea
poate fi om, ca exprimnd a ori:
lucru din snul firii. [... ] Tot ce este are smea lUI
chiar dincolo de om te ntrebi nu
numai ce este un arbore ori un fir de n sinea lui, dar
si ce este soarele sau ce e un atom n sinea lui. Numai n
sinea celor de om, n sinea unei mese, sau n sinea
188 Ibidem, p. 14.
CUVNT DESPRE ROSTIREA 305
unei nu Dar acestea sinele
al omului."
189
Omul, ca de altfel orice lucru de om, are deopo-
un sine o sinea, dar lucrurile naturale, cele
de om, nu pot avea un sine, ci doar o sinea. n sinea unui
lucru se ceva care este deosebit chiar de acelui
lucru, prin urmare ceva care este diferit chiar de modelul
ontologic pe care acel lucru l poate ntrupa sau nu, iar
acel ceva este elementul, mai precis elementele din care
este constituit lucrul. Elementele sunt natura naturans,
matca din care apare orice natura naturata,
inclusiv modelul ontologic.
ntreaga lume de om, spune Noica, este sinele
al omului, sinele aflat n curs de Cu
alte cuvinte, individualul se n expansiune, cunoscnd
si cucerind lumea si, de aceea, sinea lumii se n con-
, ,
centrare, n timp ce sinele omului se n expansiune.
Noica introduce aici paradigma sinele uman
lumea n sinea ei, iar sinea aceasta se
retrage tot mai mult, concentrndu-se n expansiunii
cognitive a sinelui uman. "Concentrarea" "expansiunea"
de aici nu au ontologic pe care l-am ntlnit n
Tratat ... , unde elementele (sinea de aici) se aflau n expan-
siune tot ele se concentrau n individualuri. Aici, doar
individualul este privit n expansiunea sale,
elementele prelund doar forma retragerii din
terii. "Cnd sinele al omului a atomul n
sinea materiei, aceasta s-a retras mai mult n particulele
ei, n sinea ei mai Poate ntr-o zi, totul va fi cu-
noscut, iar sinea universului va fi de peste tot.
Atunci, spune Noica, sinei i va mai un ultim
189 Ibidem, p. 16.
190 Ibidem, p. 16.
306 ONTOLOGIA LUI NOICA
refugiu: n sinele individual al omului. sinea
uman, iar sinea aceasta sunt chiar elementele trecute J..:!.l
interiorul sinelui individual.
Spuneam mai privim "
despre rostirea romaneasca ca fund o carte m
Noica, preocupat cu de cuvmte
nu o prezentare ontolo-
gei sale. n realitate, primul volum al
volum care a.fost p.ublicat de
n 1973 este scris m mtregime din perspectIva
viziunii sale Capitolele "Sinele "Ciclul
fiintei" si Ciclul devenirii" acele cu-
vinte pe care Noica le-a cele run;:erite
pentru a-i ontologia. e m ca-
drul acestor capitole, n cuprinsul analizei exegetul
nu trimiteri explicite de Noica la pro-
pria ontologie. ."
Cuvntul rost este gndit de Noica ca echivalent pentru
cel de ordine, el presupunnd o o ?es-
chidere (o nchidere care se deschide) pe careia se
o punere n rost, n n A
O
dezordinii de tip entropic. "Iar roma-
nesculvce rost are lumea ni se pare mai potrivit ,
dect unele vorbe riscate, ca temei al filozofiei. pro-
blema ce se astfel este: De ce ordine n loc
de Si e chiar problema pe care a
sit-o stiinta de de ce nu sau nu totul
n entropie? Cume cu ceva care se
piei?"191 n continuare, i va sugera
Noica ideea unui "cmp care dmauntru, m:
zont care din iar cuvntul fire va fi gandit
de Noica ca echivalent pentru element concret)
pentru elementul suprem, ca (uruversalul
191 Ibidem, P: 26.
CUVNT DESPRE ROSTIREA 307
concretj.I'? Petrecere va fi considerat de Noica drept ter-
menul cel mai nimerit pentru a surprinde devenirea ntru
cum tot derivatul cuvntului vreme, anume
nvremuirea, va sugera "mplntarea omului, cu rostul
mai sigur, n vreme vremi, devenirea ntru fi-
Infinirea e de Noica drept atribut al elemen-
tului, gndit ca limite
temporale, dar un element care este interiorizat de indi-
vidual-'", n timp ce troienirea ntroienirea sunt cuvinte
cu sens formator care precipitarea, conden-
sarea elementelor n individualuri care
la rndullor, o lume Elementele se
se troienesc sub forma lucrurilor individuale, dar se ntro-
ienesc, trec n intimitatea lucrurilor. Individualurile
sunt astfel a generale, una exteri-
una
192 "Aceasta toate concrete se cu-
prinse, n limba de universalitatea care e firea."
(Ibidem, p. 34.)
193 Ibidem, p. 64.
194 "Acesta n. a.] el ar putea fi privit sub sem-
nul infinirii, nu e infinitate ci concept ca n expan-
siune al gndirii moderne, sau solidar cu timpul. [... ] Totul
este n infinire are parte de infinire. Aceasta nu mai
e lucrurilor, ci lor, ca a omului. Einfinitul
devenit intim concret." [Ibideln, pp. 64-65.]
195 "Iar troienirea nu se nfrunte pe cea
din sau vreo troienire din alt ins, ci face
!umea ei, ngropndu-se n ea desprinznd pe om de
Inchis n universul omul se poate vedea atunci
untru, de propriile sale prisosuri. [... ] o a troie-
nirii [... ], astfel nct troienirea poate fi la
drept un procesformator. Nimic nu te-ar mpiedica vezi tot atta
mpliniri, n troienirile de un fel sau altul. [... ] Nu este acu-
mulare n troienire; ar putea fi totalizare. Nu e doar devenire ntru
devenire, ar putea fi devenire ntru (Ibidem, p. 74.)
308 ONTOLOGIA LUI NOICA
.Mai departe, prefixul n, care deschide capitolul al pa- .
trulea, intitulat "Ciclul rnduielii", are pentru Noica un .
sens de individualizare, ntruct "prefixul face mai
ca, ntr-un cmp dat, ceva II 196
Cuvntul temei e privit de Noica ca analog al elementului .
suprem - ca - n varianta lui
temeiul avnd exact pe care le-am ntlnit la
capitolul despre din Tratatul de ontologie: ratio
essendi, ratio cognoscendi, ratio fiendi ratio agendi.l
97
n
fine, cuvntul este gndit de Noica pe firul etirno-
logic allatinescului compitum, care nsemna
de ce este un lucru individual
nu din unor elemente?).
Lucrurile apar prin prin con-junctura elemen-
telor, prin con-cursul lor. "Spre a vorbi de mpreju-
unui ceas, de starea lucrurilor dintr-un timp dat,
de concursul unor evenimente, noi spunem con-
Aveam la o expresie care spunea
mai bine lucrurilor pe nume, ea este vremii.//
198
cum, sub unei analize neutre pe mar-
ginea unor cuvinte considerate a avea un specu-
lativ, Noica de fiecare despre
lume, dar o care, departe de a fi fost una a rom-
nilor, era n ntregime a lui. Nimeni el nu va mai n-
treprinde o att de ba chiar att de
uluitoare a limbii romne, cum a Noica
ntr-o carte ce este, poate, cea mai lucrare a sa.
196 Ibidem, p. 81.
197 Ibidem, p. 95.
198 Ibidem, p. 98. Cf. Tratat de ontologie, p. 353: "Lucrurile sunt
printr-un concurs de elemente se descompun n ele."
J
i
I
J
I
,
i
j
I
IX
DESP DE GOETHE
. Schema eul-sinele-sinea, pe care am
sit-o n Cuvnt despre rostirea o ntl-
nim n de Goethe. Invocnd 12 motive n
sprijinul poetul Coethe era de filo-
zofie, Noica o al schelet de
este tot dintre individual si element. Cum
de Goethe, al titlul fost Anii-Goethe,
a fost n perioada domiciului o cnd
Noica studia cu filozofia
hegeliene sunt pregnante, cum tot att de este
unor teme pe care Noica le abordase n cartea
Anti-Goethe-ului - ncercare asuprafilozo-
fiei -, teme precum
ethosul
Din nou, Noica individualul ca pe o parte
dintr-un ntreg, elementul, iar dintre parte ntreg
trebuie fie una n nu una
ar fi ea ar
forma unei ireductibile n care fiecare termen
ar fi separat de printr-o de netrecut: gene-
ralul ar fi el att, cum individualul ar fi numai
el att. O asemenea polaritate, avnd forma unei
neutre perfect echilibrate ntre cei doi termeni,
ar mprumuta chipul unei bilaterale,
n care din cu declansarea
310 ONTOLOGIA LUI NOICA
unei dialectice de termeni, nu ar fi cu
n acest caz, nu am mai avea de-a face cu dialectica, ci cu
un ethos al cu blocarea procesului n
echilibrul creat de doi.termeni ce se contrazic reciproc.
Din acest motiv, Noica va gndi dintre individual
element sub forma unei n cursul indivi-
dualul lui elementul dincare a
luat prin desprindere.l''? Individualul, prelund
n sine generalul, aduce un dezechilibru n cadrul unei
care astfel mai fie una reci-
devenind n schimb una Indi-
. vidualul va deveni un termen care n sine
termen, partea va fi de ntreg, iar plusul acesta
i va da se din nou
ntregul din care a provenit. Individualul contrazice ele-
mentul, dar acesta nu l contrazice pe cel dinti. Sau invers,
individualul nu este elementul, dar elementul, fiind acum
n interiorul individualului, este ntr-un fel individualul.
Unde avem o trebuie avem
o identitate Iar exemplul privilegiat de indivi-
dual de general va fi, potrivit lui Noica, organis-
mul pe plan social, omul. /lEo
pe trepte, organismului, o dialec-
dar poate nu una - ntre
pluralitatea unitatea sensului cum
199 o din echilibrul n sen-
sul plusului unuia din termeni de orice
poate fi mai mult dect o deci a doi
termeni, poate fi anume un fel al unuia din termeni de a-l ngloba
pe a-l prelua n sa
deci, ar fi o rupere a echilibrului logic n favoarea unei
dialectice - intelectul n-o mai poate vedea, a se des-
pe sine ca organ allogicului formal." de Goethe,
Humanitas, 2000, p. 130.)
1
J
I
DESP DE GOETHE 311
Kant cu prima sa trilogie totalitatea ca uni-
tate a -, ci o de alt
tip, n cerc: unan care ntregul, organismul, este o
de partea (pe plan social: individ) ca
de partea (pe plan social:
ca tinznd se deplin ca
Citatul pare desprins din Cercul metafizic, ntr-att
de mult limbajul folosit de Noica aici, n
deGoethe, cu cel din cartea Cele 12 motive
n numele Noica l pe Goethe un poet
lipsit de organ filozofic sunt schemei
parte-ntreg la cazul particular al autorului Faustului.De
fapt, chiar de Goethe, a este
pentru Noica doar pretextul propriei teorii
despre individual element, cele 12 motive "incrimina-
torii" n ntregime valabilitatea, ele fiind tot
attea ale viziunii ontologice noiciene asupra indi-
vidualului uman. Vorbind despre Goethe, Noica
. de fapt despre omul n genere, iar cele 12 nu
sunt de fapt ci 12 treptate ale acelu-
gnd. De aceea nu nefilozofia lui Goethe are a ne preo-
cupa aici, ci filozofia lui Noica.
Spre deosebire de triada eu-sine-sinea din Cuvnt m-
despre rostirea Noica face uz, n
de Goethe, de o sinele individual, care corespunde
chiar eului, individualului uman, si sinele care
, o.. ,
corespunde elementului. Perspectiva din care Noica
viziunea este cea a ochiului lui Dumnezeu, indivi-
dualul elementul fiind privite de sus sau mai
dintr-o parte, ca ntr-o a unei
anatomice. Primul motiv invocat de Noica aduce n
problema individualului sub forma de sine.
200 Ibidem, p. 154.
312 ONTOLOGIA LUI NOICA
Individualul uman are o de sine, este .
este, iar i va da de interio- .
riza mediul extern. Al doilea motiv introduce problema
elementului, a sinelui ("comunitate vie, spirit,
n genere, eul absolut, sau chiar .
lectie "Angajnd de sine, filozofia
nu la sinele individual, ci se statornic
un sine plec de la realitatea ime-
a individualului n pasul doi, ajung prin mijlocirea
individualului la ceea ce este mai vast mai
dect I-ul: elementul. n felul acesta, elementul este o rea-
litate de individualul Cum
orice mediere negarea termenului prin care s-a
medierea, elementul este individualului. (Se
aici, Noica o pe
care mai trziu avea s-o abandoneze: riguros vorbind,
elementul, unilaterale, nu indivi-
dualul, ci doar individualul elementul.)
Al treilea al patrulea motiv pun n ntr-un
stil pur hegelian, cu
acum, prin de sine, filozofia la
o realitate de cea a
lului, pentru ca apoi, n pasul doi,
rea I-ului, la gndul elementulUi, a
era tocmai de aceea una acum perspectiva se.m-
Nu mai plec de la ceea ce este imediat spre a
ajunge la a mi seama
n realitate, n ordinea genezel indioiduaiului,
rile se petrec invers: elementul este n
abia din el individualul, prin urmare, ceea ce este
imediat pentru gndire este ceva mediat de elem:nt,
pus de element. cumorice punere este o aacelui
201 Ibidem, P: 161.
I
J
I
I
i
I
I
DESP DE GOETHE 313
ceva n raport cu care este pus, I-ul este o negare a elemen-
tului, este o negare tocmai a ne prin intermediul
ajunsesem la element. se face I-ul este i-me-
diat, este negarea mediatului, cum mediatul este
el I-ul este negarea
(Se cumNoica, care respingea n Cercul meta-
fizic nu numai dialectica pe negarea ci
pe cea pe n genere, recurge aici la
Sofismele strict filologice dezvoltate pe baza pre-
fixului negativ sau privativ, a la Hegel are
alura unui veritabil tic - ne-determinare, in-
finit, i-mediat, ne-mijlocire - nu sunt de n
lui Noica. n schimb, n de Goethe, Noica, descri-
algoritmul tetradic, recurge din plin la schema ne-

Motivul al cincilea surprinde momentul
elementului n individual, momentul
al Privit dinspre element, individualul pare
zut", iar lumea de aici, o lume a individuale,
este, n raport cu lumea de sus, a elementelor, o lume a exi-
lului a este cum Noica,
adversar al Ideilor platonice ca afln-
du-se dincolo, ntr-o lume undeva sus suspen-
deasupra individualurilor, pare aici tocmai
la viziune. acest lucru, Noica va preciza:
"Filozofia nici nu aci, nici nu instituie ceva din-
colo. vede o lume, o vede ca alt orizont, mai larg,
nicidecumca un dincolo de orizont. ei este
rea sinelui dintru sine, din modalitatea lui mai
Fiind sinele individual se percepe pe sine ca fiind
vinovat, nemplinit tocmai acesta este al
motiv invocat de Noica. Iar cu motivele al al
202 Ibidem, p. 164.
314 ONTOLOGIA LUI NOICA
optulea, filozoful romn introduce tema deschiderii indi-
vidualului acea lume din a
ordine se simte Deschiderea aceasta
cu menirea omului de a nu se cu lumea
aceasta de a nu o n pace de a o schimba
unei de alt fel. Lumea de aici, una
trebuie fie n numele
ordinii ideale a elementelor. "Filozofia nu
lumea n pace, e tocmai din nevoia de a
lumea pe iar prin Noica
aici actul de a unei ntre individual,
.ca parte de ntreg, ntregul din care
s-a desprins individualul. unire a
contradictorii - individual universal (element) - ntr-o
unitate sensul speculativ al filozofiei - astfel am tre-
cut la motivele zece -, Noica gndind specula-
tivul n sens hegelian, ca acea a gndirii care este
dialecticii n care contrariile sunt topite ntr-o
unitate "Pendularea aceasta a
ntre subiectiv obiectiv este n realitate nence-
de la sine la sinele mai adnc invers;
particularul este universal. va fi astfel n chip
act."204 particularul este uni-
versal are sens numai n n care gndesc individua-
lul ca purtnd n interior universalul; altfel, particularul
nu poate fi universal, de vreme ce contrazice unilateral
universalul.
Ultimele motive descriu chiar algoritmul tetra-
dic: fiind dintr-un alt sine, sinele de
acum unei el contrazice sinele
cel vast; dar unei nfrngeri a
203 Ibidem, p. 166.
204 Ibidem, p. 167.
DESP DE GOETHE 315
sinele cel vast nu-l contrazice pe el. Cu contra-
doar, devine dialectica.
particularul contrazice dar nu e contrazis de universal mis-
carea .va fi de la la particdlarcl
care-l contrazice, apoi la particularul care-l rea-
a e de-a universalul te-
n:
atic
pe deplin. Antitema contrazice tema, dar, la rndul
el, teza contrazice antitema, negatia, reaseznd totul
a
sirea universalului de particular este chiar devenirea
ntru universal a particularului: individualul devine ntru
elementele care l-au generat, iar aceasta este chiar deve-
nirea ntru La drept vorbind, devenirea ntru
are numai la dintre individual element. In
schimb, despre o devenire a elementelor ntru elementul
suprem, ca nu se poate vorbi, fiinta ca
e un simplu concept totalizator, ea neavnd statut
de element propriu-zis. ar avea statut de element ea
-ar fi Ideea de dincolo de lume, conceptul hegelian,
nezeu.
205 Ibidem, p. 168.
X
SOFISMELE SI
,
LUI NOICA
pe care o resimte un cititor
firul din lui Noica atat
stilul eseistic al filozofului romn - spuneam m
Cuvnt nainte" o viziune asupra lumii, chiar
"
atunci cnd este de un jargon propriu-zis, poate
fi ct se poate de coerent -, ci n faptul
Noica; din de a-i unui gnd,
recurge n chip premeditat la de tip sofis-
tic. n al doilea rnd, Noica se contrazice de la o carte
la alta, sau chiar n cuprinsul formulnd,
despre lucru, ce sunt In
al treilea rnd, tocmai locurile asupra NOIca ar
fi trebuit insiste mai mult n cadrul teoriei sale sunt
tratate n sub chipul unor eliptice, a
nu poate fi ontologiei
sale. n acest din caz, exegetului i
ntre trei variante: ori trece sub aceste locuri, pur-
tndu-se ca si cum ele nu ar exista; ori, se
asupra lor, dar le din lui
Noica, speculnd n aer pe baza unor
premise care au doar foarte vag de-a cu ganduea
filozofului romn; ori, n fine, se le po-
comentndu-le att ct poate. Am ales cea
de-a treia
SOFISMELE LUI NOICA 317
1. Sofismele
1) de filozofie este
autorul, de la nceput unde vrea este
silit dea impresia cartea, nu putea
dect acolo unde a ajuns. Cu alte cuvinte, conclu-
ziile sale ar fi n ntregime impuse de obiectul cer-
cnd de fapt ele, concluziile, sunt ncrustate n chiar
fundalul intuitiv .pe seama ncepe se
ntreaga cercetare. Acest fundal intuitiv nu e nimic alt-
ceva dect reprezentarea de din mintea filozofului,
iar toate concluziile pe care le va desprinde gnditorul
de-a lungul nu sunt dect chipul discursiv pe care
l iau Arta
cu care pui n propriile gnduri, adunn-
du-le pas cu pas ntr-o viziune asupra
este ea o aparte dar o a
de este sofismul numit petitia principii.
'Toate de filozofie sunt un foarte larg
petitia principii, o gndire
n care concluziile discursive la care trebuie ajungi sunt
chiar premisele intuitive cu care ai pornit la drum.
a scrie o carte de filozofie a da tale o
att nimic mai mult. S-ar putea crede
o gndire de acest fel este un act condamnabil repro-
babil pe care filozoful, ar fi putut nu-l
a ales sub imperiul unei de omni-
ce este ct se poate de n
filozoful nu are de ales, el fiind constrns, de chiar natura
a gndirii de tip filozofic, procedeze astfel.
dar, nu e vorba de filozofului, ci de cea a filozo-
fiei. Resursele filozofiei sunt limitate: doar cu concepte
bazate pe unei prin inter-
mediul experimentelor posibilitatea de a converti
318 ONTOLOGIA LUI NOICA
aceste n limbaj matematic, nu '
explici mare lucru din lumea din jur. de ce filozofia,
o ncercare, dar o ncercare a
cu mult mijloacele pe care le are
la
lui Noica nu fac Devenirea ntru
sau Scrisori despre logica lui Hermes sunt 'circu-
lare de tip petitio principii. Tocmai de aceea lui
Noica din Tratat ... , anume cercetarea nu
are voie premisev', este ea un exemplu al artei
de care vorbeam mai sus, acea cu care pui n
n fel gndurile nct impresia pleca
de oriunde, nici o alegere a startului, ca cummersul
gndirii tale ar asculta de realitatea pe care ncerci o
nu de reprezentarea pe care o ai tu, de fapt,
despre realitate. Noica nu putea plece de oriunde, ci
numai de la reprezentarea lui despre lume, iar de ajuns
nu putea dect la expresia a acestei
reprezen
2) Noica este un gnditor care din plin
ideile prin exemple. Felurimea domeniilor dincare alege
exemplele este ea fiind dovada cea
mai a ceea ce reducerea lumii
la unitatea unei idei, unei n interi-
orul unei culturi enciclopedice. Exemplele predilecte ale
lui Noica provin din: cmp electromagnetic,
206 "n acest sens, tocmai absolute a
ontologice privitoare la devine conditia con-
stituirii unei ontologii. Trebuie aci, vidului total. In orice
se ceva n prealabil:
se domeniul circumscris n care a se exercita
a se afla legi. Aci, n ontologie, nu se poate presu-
pune nimic. Este n golului de (Tratat
de ontologie, Humanitas, 1998, p. 210.)
SOFISMELE LUI NOICA 319
energie, atom, entropie), chimie (molecula de benzen, izo-
topi, tablou1lui Mendeleev), biologie codul genetic,
organismul, celula, speciilor, supa osmoza),
Faust,
de moarte, pace, peGodot, Don Qui-
jote etc.), filologie de vorbire, limbile,
verbului i.afi", "ntru"), filozofie (categorii, dia-
spirit, Eul lui Fichte,
la Kant Schelling),
radical), sociologie popoare),
istorie Ludovic al XIV-lea, vi-
kingii, triburile germanice etc.), (geniul, produsele
artei), (produsele tehnicii) (infor-
comunicare, ordine). Exemplele acestea revin de-a
lungul principalelor ale lui Noica aproape se poate
spune din clipa n care filozoful le-a selectat, el avea
le la drept forme concrete de con-
, firmare, n snul a ideii sale. Dar chiar faptul
Noica alege exemplele este o alegerea,
el avea un criteriu pe baza alegerea. Noica nu
la ntmplare, ci alege, iar a alege un exemplu
a exclude multe alte exemple,
tocmai pe acelea pe care nu le consideri potrivite pentru
, confirma ideea. un motiv pentru care afir-
lui Noica din Tratat ... , cea de o ontologie
premise, nu poate sta n picioare. tot din acest motiv se
poate spune Noica nu reduce diversitatea lumii
la unitate, ci din diversitatea ei numai aceleexem-
ple apte de a-i unitatea ideii.
Ce se de fapt n cazul exemplelor de care face
uz Noica? Sau mai precis, cum anume Noica
atunci cnd exemple? Simplu banal spus, Noica alege
exemple din realitate pentru ilustra prin ele princi-
palele ale gndirii sale. Cum viziunea lui
320 ONTOLOGIA LUI NOICA
Noica ar putea fi chiar exemple, numai'
printr-un discurs conceptual abstract, atunci exemplele.
sunt doar o completare
numai a intuitiv scheme abstracte, ceea ce n-
am putea da deoparte exemplele lui Noica'
ca lui de suferit. Cel
ar trebui se ntmple. Numai nu se ntm-
Exemplele lui Noica sunt sudate n
n corpul nct ele nu pot fi separate dect
cu greu de firul abstract al.gndului Cantitativ vor-
bind, din Tratat ... e reprezentat de prezentarea
comentarea exemplelor, iar lucru e valabil pentru
Scrisori ... Ct despre maladii ... , ea este ,un ca-
leidoscop de exemple.
Un cititor care ar ncerca gndullui Noica
peste exemple oprindu-se numai asupra
teoretice dintre exemple nu va putea cap la cap
narative pentru a o imagine a ntregului.
este lucru se poate spune despre
exemple. ntr-un cuvnt, de teorie, luate singure,
nu redau viziunea lui Noica, iar exemplele nici att. Expli-
catia n aceeasi de care vorbeammai sus:
trece sub premisele gndirii sale le pre-
abia la drept concluzii. Cu alte cuvinte, n nici
un loc Noica nu n chip brut direct imaginea
sa despre lume, n schimb, face mereu 1!z de ea pentru a
comenta exemplele luate din realitate. In un
exeget, neavnd n ochilor imaginea a lumii,
este silit penduleze de la o carte la alta de la un exem-
plu la altul, ncercnd similitudini deose-
biri, apoi cum anume Noica un
exemplu de la o carte la alta, n
final din universul de exemple, o imagine nche-
a de ce exegetul va putea se
I
j
f
.1
I
1
SOFISMELE LUI NOICA 321
asupra modului n care Noica exemplele
abia ce conturat n minte imaginea a
ea' de a te orienta prin pnza
a exemplelor noiciene va aduce cu ncercarea de a
merge, legat la ochi, printr-un n acest caz, exegetul
ori va fi tentat interpreteze pe Noica pe baza unor pre-
mise exterioare ontologiei lui, ori, neavnd la
un criteriu de verificare a modului n care Noica
exemplele, va lua drept infailibil fiecare
exemplu n parte.
3) In plus, Noica fiecare exemplu n
fel nct n numai o parte a vizi-
unii sale, numai o a algoritmului tetradic,
ceea ce nici un exemplu nu ntreaga
imagine a lumii. Pe deasupra, exemplu, privit din
perspectiva ntregii viziuni ontologice, poate fi uneori
interpretat exact invers dect fusese el interpretat de filo-
zoful romn, iar alteori poate fi folosit ca argument chiar
mpotriva ideii lui Noica. Mai mult Noica de
la carte la carte, exemplu n mod dife-
rit, iar uneori chiar invers. Cnd interpretezi un exemplu
din perspectiva unei scheme n loc atribui sta-
tutul de i conferi caracterul intangibil de idee
ceea ce faci nu e explici
exemplul, ci confirmi valabilitatea ideii pro-
prii. Noica nu explice exemplele, ci doar
le ca puncte de sprijin ale ideii sale. Tocmai de
aceea, lui presupun ncadrarea unui exemplu
n forma a unei scheme exemplul fiind
n fel prelucrat nct intre n dau cteva
exemple.
Pentru ilustra ideea generalului interior, a
unui general n plus individualul un
nou regim de necesitate, Noica, n Scrisori despre logica lui
322 ONTOLOGIA LUI NOICA
Hermes, exemplul piliturii de fier. ,,0 de fier cade .
la e sub o lege care o sub
regimul de necesitate al corp greu; dar poate
fi de un magnet, intrnd ntr-alt regim de necesi-
tate. Un individual bine asigurat unde este, sau se des-
n chip inert, legile sale; dar cnd el- cu
att mai mult - sub alt regim de nece-
sitate dect cel al lui (ca n el se
prinde ntr-o pe care o numim


Analogia dintre de fier om este ct se poate de
n surprinderea trecerii de la individualul sta-
tistic la cel logic. Numai dincolo de
exemplul ales de filozof, nu mai pot da seama de algorit-
mul tetradic, asta nu de fapt
un mediu intern nici nu se deschide prin ea
cmpul magnetic din exterior. Ea doar n
sub undelor electromagnetice, n-.
tr-o n rest, o realitate tot .
att de pe ct era nainte de intrarea ntr-un cmp
magnetic.
Tot n Scrisori despre logica lui Hermes, pentru exem-
plifica a I-G-ului, a de
ntreg, Noica alege exemple: casa pinea. Nu doar
casa este din spune Noica ci si
, , ,
zile sunt din ideea de de vreme ce sunt fabri-
cate n scopul unei case. La fel, nu doar pinea
este din ci e din ideea de pine,
de vreme ce altfel grul nu ar fi Ce se
n ambele exemple? Noica recurge la o a fina-
litate e de (facem ca
case, grul ca facem pine) apoi extinde
207 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.434.
208 Ibidem, p. 430.
I I
SOFISMELE CONTRA LVI NOICA 323
asupra ntregii punnd n seama
o pe care realitatea de fapt nu o are. Ceea
'ce Noica prin astfel de exemple este doar sur-
unor individualuri privilegiate a
nu poate fi la domeniul uman. Ceea
ce este mult mai mult, Noica
prin asemenea analogii, posibilitatea unei finali-
a lumii. atta timp ct n sine
scopul pentru care a fost casa, atunci se poate afirma
tot att de bine elementele fizice chimice
deja n ele proiectul le vor da ulte-
rior Se astfel ntr-o finalitate n
virtutea tot ce e natural e prins n orizontul unui
proiect ontologic. Din acest moment ontologia se poate
nclina, cu o n teologiei. cum
omul face pentru case, Dumnezeu a parti-
culele elementare legile fizice pentru a da lumii
omului. Totul e prefigurat n proiectul acesta, nimic nou
neputnd exista sub soare n ntrebarea lui
Noica - "cume cu ceva nou" - nu are nici un sens.
Numai Noica nu mpinge lucrurile la pragul unei
n cmpul totul fie prins ab iniiio,
pentru filozoful romn sensul nu este de la nceput,
ci se face, cum nu este de la nceput, ci se face trep-
tat, n cursul unui proces ce nu poate fi La Noica,
sensul apare o cu individualul numai att
timp ct individualul. n schimb, recurgnd la ana-
logii de felul celor de mai sus, Noica vrea valabi-
litatea teoriei sale asupra unor domenii de pe
care teoria sa nu le poate de fapt explica. Nendoielnic
este din ideea de pine, dar oare gru! din
care se face are el, de omacolo, ideea de pine?
nu. Grul ncrustat n el,
sub forma unei obscure, scopul exclusiv uman
al facerii pinii.
324 ONTOLOGIA LUI NOICA
Exemplul l-amcomentat deja. El surprinde per-
fect plierea unui individual pe generalul exterior, n schimb
neatinse celelalte ale algoritmului:
interior senilei si deschiderea din interior a senilei
, , ,
exterior. .
4) O este cea n care exemplele lui Noica
loc de argumente teoretice, interpretarea fiind n
fel nct n relief o a pe
care logica de atunci a nu ar fi putut-o
n acest caz, exemplul nu mai este o confirmare
a unei scheme ci este chiar schema ce ia
din exemplu. Asta nu Noica nu ar fi avut
schema dinainte, ci doar n loc de a o prezentateoretic,
el o direct prin exemple. De exemplu, cnd
silogismul-v' este o trecere a mediului extern n
cel intern, n loc argumenteze schematic concep-
tual ideea, Noica trece n trei exemple unul
altul, ca apoi din ele schema pe
care o avea n minte. Rezultatul este. exegetul nu poate
stabili o ntre termenii unui silogism exem- '
plele lui Noica - marea Socrate.
5) O pe care am ntlnit-o de altfel
n exemplele casei pinii, este cea n care Noica, atunci
cnd valabilitatea a teoriei nu poate fi demon-
n alt fel, recurge la exemplul privilegiat al omului.
Sofismul subiacent, unul de tip metonimie, este de vreme
ce omul este o parte a lumii, atunci lumea este ntocmai pre-
cumomul: partea ntregul, ea este ntregul, atunci
cum e partea, e ntregul, ceea ce ceea
ce e valabil n cazul omului e valabil si n cazul
, ,
non-umane. Numai recurge la o asemenea meto-
nimie, Noica are o ontologie n care partea nu este ntregul,
209 Ibidem, p. 441.
SOFISM ELE CONTRA DI LE LUI NOIC1\.' 325
ci doar ntregul este partea. Lumea este omul, dar omul
nu e lumea. Este vorba, de o extindere la nivel
ontologic a unei care nu are dect valabilitate antro-
se face trecerea mediului extern n cel
intern pe care Noica nu le poate
argumenta n chip plauzibil dect n cazul omului al
organismului, devin ale ntregii Aspune
despre realitate l n exemplele privile-
giate ale ca de n cel al omului,
a atribui Analogia lui Noica
de la Tratatului ... , anume omul este
.chipul nu e dect forma
a unei viziuniantropomorfizante: de fapt, e
chipul omului. Rezultatul este o alegorie
n Noica
este o platitudine.s'" Tocmai de aceea filo-
zofia lui Noica este o ontologie de ondulatorie a
valabilitate nu perimetrul biologiei al
antropologiei. De cum omul, ontologia
lui Noica nu mai poate sta n picioare.
Exemplele din categorie (sofismul metonimie)
sunt de ntlnit peste tot n Tratatul de ontologie n Scri-
sori despre logica lui Hermes.
6) O este cea a exemplelor n care Noica,
exemplificnd o aduce o ce spo-
mai mult ambiguitatea temei. Nimeni nu mai
bine dect autorul unei filozofii care sunt punctele vul-
nerabile ale teoriei sale. cum grija unui filozof este
210 IIM-amntrebat cu ce platitudine eu. cu o
platitudine La Ontologiei vorbesc despre trup-su-
flet-spirit. Trupul e n versiunea sufletul este
n versiunea a elementelor; spiritul este versiunea
ca (Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Huma-
nitas, 2003, p. 136.)
326 ONTOLOGIA LUI NOICA
prentmpine ce i se pot aduce, el poate proceda'
n feluri. Fiescrieeliptic vag, evitnd cu o
se acolo unde simte
e fie un lucrul,pentru ca apoi
n fel nct gndului de la o
fie la a ajunge estompeze de tot. In
acest din caz, de la nceput este
doar sugestia ei. E genul de procedeu prin
care retracta un lucru a te dezice cu totul de el.
ar, tocmai acesta e procedeul la care recurge uneori Noica.
Exemplul cel mai este cel legat de de ante-
rioritate a elementului de individual. Noica ncepe
.prin a afirma elementului de lucrul indi-
vidual, prin a la anulare a ideii de
anterioritate, ncheind prin a accepta n anu-
mite cazuri, sensul brut al "ntr-un sens,
elementul nti, din el se desprind indi-
viduale, de o parte, legile abstracte, de alta: numai acest
nti nu trebuie ntotdeauna gndit ca anterioritate n
timp, cumapriori-ullui Kant nueste apriori (anterior)
n timp, ci drept temei de sau cum Ideea
lui Platon nu este nici ea cu ante-
n timp ci doar temei de fiintare."211 aici, Noica
, ,
a retras caracterul de anterioritate, reducnd-o
la temei de dar imediat elementul
nu e doar o pe seama indivi-
dualurile, ci este chiar temeiul genezei lor, cum e cazul
Ideilor lui Platon. Dar ntruct elementul indi-
vidualurile, el le le este anterior.
Anterioritatea nu poate fi dect n feluri:
temporal, n atunci de succesiune
e cea dintre ceea ce se petrece "nainte" ceea ce se petrece
211 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p. 335.
I
I
SOFISMELE LUI NOICA 327
sau static, atunci e nevoie de o li-
care separe anteriorul de posterior. Or, afirmi
anteriorul nu trebuie gndit "ntotdeauna" ca ceea ce
este precedent n timp, pe de o parte i anulezi
iar pe de parte de "uneori" anteriorul
trebuie Ambiguitatea lui
Noica e, aici, Cum anularea duce la o
simultaneitate n care cele - elementul
individualul-o nu mai pot fi distinse dect sub forma
a unei n ea n con-
trariul ei, Noica mai mult ambiguitatea, dnd
un exemplu care readuce anterioritatea la sensul ei
,,- n anumite cazuri controlabile, de ele-
mente ce au un contur istoric natural bine precizat,
se poate spune, chiar vorbi de anterioritatea n timp a ele-
mentului. Astfel supa despre care vorbesc unii
biologi de nu legile speciilor, necum
indivizi: tocmai din ea s-a desprins, de o parte de
(care au dus la constituirea de specii, ca elemente
mai bine determinate dect supa indivizii,
de alta."212 Exemplul acesta e patognomonic, el
felul n care o idee deschise ambele
de a ei, dar nu oricum, ci prin excluderea
pe rnd a dintre ele. Cum ambelor
anularea de a opta pentru una
dintre ele, ethosul repudiat cu atta
de Noica, se acum n vigoare, cititorul
trnd n minte sugestia unei despre care
nu trebuie "ntotdeauna" ca ante-
rioritate, ci ca altceva, iar acel altceva este o simultanei-
tate aparte, care aduce mai cu o anterioritate.
Rezultatul va fi o confuzie
212 Ibidem, p. 335.
328 ONTOLOGIA LUI NOICA
Etimologic, pronumele neuter, neutrum; ..
care la originea termenului de "neutralitate , mseamna
mOCI
O
unul din doi" nici unul, nici altul". Gramatical
" ,,,
vorbind, genul neutru e un gen care nu
si nici feminin, asta pentru substantivul m cauza e
la singular feminin la plural, a
ca substantivul fie, n timp,
si feminin, fie la singular, fie la plural. Or, tocmai asta face
sub excluderii celor
genuri, el le de fapt ntr-un hibrid
tocmai domeniul fara
de care genul nu are nici un sens: substantivul
lui. Urmarea va fi un gen androgin n care substantivul
este n timp masculin, feminin, indiferent de
lui. n acest caz, de la fInici unul, nici altul" am
trecut pe la unul, procede.ul acesta
fiind prghia de a multor sofisme
asa cum un substantiv nu poate fi niciodata masculm
n timp, sub t?"ci
ethosul pe care Noica l aICI m
ciuda faptului l combate mereu, nu poate .ca
mentul fie si nu fie anterior lucrului indivi-
dual. n genezei, toate elementele preced lucrurile
individuale, deci le sunt anterioare. Ct timp individua-
lurile sunt, elementele le sunt simultane, ele fiind n exte-
riorul si n interiorul acestor particulare.
individualurilor, elemen!ele. fie,
deci le sunt ulterioare posterioare individualurilor, Nu
nici un echivoc aici. atunci de unde ambiguitatea
a lui Noica? Din faptul anterioritatea n
timp a elementelor atrage sine statutul lor transcen-
dent elementele fiind un "dincolo" ce le rangul
de n::odele n raport cu care individualurile nu suntdec!
copii. Numai la Noica din.tr.e
individual nu este cea dintre ideea copIa
J
I
I
I
I
I
f
I
SOFISMELE LUI NOICA 329
ei. La Platon fiecare idee este ea un individual,
are un contur, numai poate servi ea drept model
individuale. La Noica elementul, n nede-
terminarea lui, n lipsa lui de individualizare, nu
este un model gata dat pe care individualul ar trebui doar
copieze. Sau, altfel spus, elementul nu este modelul
ontologic din lucruri. n plus, despre un transcendent nu
pot vorbi dect am o pe care o transcend,
trecnd dincolo de ea instituind astfel un domeniu aflat
n afara limitei. n lumea a elementelor,
n haosul germinativ al nceputurilor, cnd individualurile
nu au nu nici un transcendent nici
un transcendental. Elementele n sine nu sunt transcen-
dente, deoarece nu au n raport cu ce fie transcendente.
Abia pe care o aduce limita a individua-
lului va fi hotarul n de care pot distinge un
transcendent un imanent. chiar indi-
vidualurilor, elementele vor continua fie transcendente
n raport cu acestea din altminteri, ar de-
veni n ntregime imanente (sau transcendentale, cum
spune Noica), ele s-ar epuiza prin asimilare n interiorul
individualului. de ce lui Noica, a ex-
presie este ambiguitatea de care am vorbit, nu are temei
dect n n care filozoful a evite cu orice
eventuala ntre element ideea
7) n fine, ultima este cea n care Noica comen-
exemplu ntr-un mod radical diferit de la o
carte la alta. n maladii ale spiritului contemporan, Noica
spune de cu alte cuvinte, ,
lui Parmenide, fiind una peste tot, nu poate
213 "nainte de-a ajunge la maladia omului instalat n
general, se poate vorbi de maladia generale ele nsele.
Timpul absolut, nchipuit de mult nainte de-a fi con-
ceput de Newton, la fel ca absolut, sau ca lui Parmenide,
330 ONTOLOGIA LUI NOICA
avea un chip individual. Ea este o in- .
de lumea lucrurilor individuale. n
schimb, n Scrisori despre logica lui Hermes, Noica drept
exemplu de synalethism al individualului tocmai
pe care acum o tot ca o .
dar ca pe una ce acum se poate individualiza. lui
Parmenide, fiind una este chiar Unul. Acest Unu,
nedeterminat, are o determina aceea de
a fi Sferic fiind, Unul are chip individual.s'" Cum
Noica pune acest tip de n seama
putem accepta el nu face dect dea synale-
unui gndirii sale, cu alte cuvinte,
. Noica nu e preocupat de validitatea
eleat, ci de de a prinde acest chiar
este unul ntr-o de gndire care fie
mai dect silogismul. n rest, eleat
nu de fel cu viziunea lui Noica despre
Pe scurt, din faptul este nu se poate infera
faptul ea este un individual al contur fie o
deoacece, prin chiar faptul are o
se de ceea ce se dincolo
de limita ei, ceea ce nu mai este
n afara limitei ei mai ceva. se face ori
e una atunci nu poate fi ori e
atunci nu mai e lucru e valabil cu privire
la universul n care el are limite atunci nu e
unic, fiind de fapt un multiunivers, iar nu are limite,
atunci nu poate fi un individual, n schimb
statutul de univers.
erau efectiv bolnave de Nimic individual nu venea
le ntineze, purtndu-le spre vreo realizare a lor, cumnimic
individual nu rezista n lor." maladii ale spirituluicontem-
poran, Humanitas, 1997, p. 52.)
214 Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, 1998,
p.544.
SOFISMELE LUI NOICA 331
2.
lui Noica sunt de feluri: cele
propriu-zise, cele pe care le-a voia lui,
apoi ce apar sub forma unor expresii
oximoronice pe care
impresia le-a construit n mod premeditat. Voi ncepe
cu cele din prima categorie. Ele apar de fiecare cnd
Noica ajunge direct sau indirect o idee pe care
o respinsese n carte.
l) Analogia. n de Goethe, Noica scrie poetul
Goethe, lipsit de avea o gndire de tip
analogic: ntr-un cuvnt, recurgea la analogii pentru a ex-
plica o realitate sau alta, iar analogia, spune Noica, este
simptomul gndirii intelective, acea gndire care nu poate
gndi dect n alb negru, trasnd ireductibile
limite de netrecut ntre felurite sau gnduri. n
concluzie, cine analogic e non-speculativ.s'> Or,
.Noica nu numai ntreaga ontologie pe o ana-
logie e trup-suflet-spirit), dar
n plus, de cte ori exemple legate de om, nu
analogii ntre om lumea Noica
eminamente analogic, ca asta nsemne
nu gndea dialectic. Dar atunci repudierea lui Goethe
'ca drept nefilozof trebuie pe un alt temei dect cel
al analogiei, lucru pe care Noica, prin cele 12 motive invo-
cate ulterior, l-a
215 "De la nceput simte despre sine are analogiei,
iar din Italia scrie aptitudinea sa de a
toare l deosebit de mult acolo. [... l Dar ce poate nsemna,
n ansamblul gndirii sale, analogicul? Este destinderea, re-
actului de gndire de a prinde angajarea lui n
aluzie sau [... l Iar simbol, aluzie, analogie
. i vor fi n lipsa organului filozofiei."
de Goethe, Humanitas, 2000, pp. 150-151.)
332 ONTOLOGIA LUI NOICA
2) Ierarhia pe a lumii. Una din
interne ale Tratatului de ontologie de prezentarea pe.
a ierahiei lumii-". ca se sus, pre-
cumgenul suprem, apoi, ca trepte intermediare,
elementele, iar jos se lucrurile individuale. O ase-
menea ierarhie pe trei niveluri e una pur ea
contrazicnd, prin simpla ei descriere, viziunea lui Noica
despre lume. Cel mult spune o asemenea ierarhie
se numai prin n sus
n jos, a unor planuri de care, departe de a fi
situate pe sunt n realitate strns mpletite n-
tr-un singur plan, cel al lumii de aici. ca nu se
. sus lucrurile jos, ci ca numai prin
lucrurile individuale prin elementele din concursul
au lucrurile. n plus, ca nu
de la nceput pentru a se distribui treptat n elementele
subiacente, ci ca e doar conceptul totalizator
rezultat din strngerea (concapio, de unde ter-
menul de "concept") a elementelor a lucrurilor indivi-
duale. ca nu e conceptulhegelian care, avnd
totul n el nu-i mai dect la con-
, ,
tinutul ci fiinta ca este rezultatul final al
, , , ,
lumii elementare a celei individuale. Riguros vorbind,
la Noica nu dect niveluri: elementele in-
dividualurile, iar aceste niveluri, cnd sunt prezen-
tate dinamic, dau celor trei paliere celor patru
momente ale algoritmului tetradic. De aceea, o ierarhie
216 o a ce o trimite n jos, de la ca
la cele mai umile ale materiei omului." "La
orice nivel, se prin distribuire ca
se distribuie se ntr-o distribuire; de-
se distribuie se cu n
elemente; se distribuie se ca element, n
deveniri reale." (Tratat de ontologie, Humanitas, 1998,
p.382.)
1
I
I
I
SOFISMELE CONTRA LUI NOICA 333
de sus n jos a nivelurilor exact acea vizi-
une mpotriva Noica s-a mereu: viziunea

3) Idealitatea realitatea Unul dintre cele
mai frecvente sofisme hegeliene este cel al punctului de
mijloc (die Mitte sau der Mittelpunkt). Originea lui, cum am
mai spus-o anterior, se explicit la Fichte, dar poate
fi n argumentul aristotelic al celui de-al treilea
om. "Man wird immer vergeblich nach einem Bande zwi-
schen dem Subjecte und abjecte suchen, wenn man sie
nicht gleich urspriinglichin ihrer Vereinigung aufgefasst
hat. Darumist alle Philosophie, die nicht von dem Puncte,
in welchemsie vereinigt sind, ausgeht, nothwendig seicht
und und vermag nicht zu was
sie solI, und ist sonach keine Philosophie.F"?
Prin urmare, nu e dect
anulez polaritatea ntre subiect obiect,
dar, numai pot face trecerea de la subiect la obiect.
Numai trecere are nevoie de o mediere, de exis-
unui termen mijlocitor ntre subiect obiect. n felul
acesta, este o naintare pe firul ce subiec-
tul de obiect, o naintare ce ar trebui dea de un punct
de mijloc n care subiectul obiectul coexiste ameste-
cate. Amestecul lor ar fi un noman's landpunctual, n care
dintre subiect obiect s-ar stinge, ele fiind tot-
una. Cum identitate ar nsemna celor
- nici subiect nici obiect - gndirea e
217 "Zadarnic se va o ntre subiect obiect
ele nu vor fi concepute de la origine n unirea lor. De aceea,
orice filozofiecare nu de la punctul n care subiectul obiec-
tul sunt unite este n mod necesar nepu-
tnd expliceceea ce trebuie explice;prin urmare, nu e filozofie."
(J. G. Fichte, Versuch einerneuen Darstellung der Wissenschaftslehre,
1797, CD-ROM.) (t. a.)
334 ONTOLOGIA LUI NOICA
accepte identitate este de fapt o dife-
- subiect, obiect - n al d?ilea
rnd identitate nu e att una la mijloc,
ntre'subiect si obiect, ct mai curnd una care este
una care obiectul,
care, n plus, va tot timpul cele
nitive. n felul acesta, punctul de mijloc este matca orIgI-
din care se desprind subiectul obiectul, sarcina
cunoasterii fiind aceea de a unitatea
de la nceput. n scopul de a
afla ce anume este n sine obiectul, ci de a regasI umtatea
dintre subiect si obiect. eminamente
care la baza unei asemenea optici este aceea o polari-
tate, este trecerea de la un ter-
men la altul ca si cum ntre cei doi termeni ar exista o
pe o dect pola-
ritatea topind cei doi termeni n ceva indistinct. a
doua ce este n joc aici este cea po-
trivit lucruri se ntlnesc ntr-un punct,
ele trebuie musai identice n acel punct. o
asemenea identitate, ar deveni, chipurile, o mem- .
un perete cu de.tre:u
t,
uitndu-se acelei nu ar mal exista
nici o trecere si nici o miscare de la un termen la altul. Bu-
cu un exemplu'curat hegelian, cum pot explica
dintre cele culori mai ales, cum pot trece
de la o culoare la alta? O cea este
postulez un fenomen originar de tip dual -.
ntuneric -la care voi reduce dintre culori
din care, prin amestecul gradat de ntun:ric,
voi apoi toate culorile. gndea Goethe tot
gndea Hegel. Noica, n C?o.ethe, nu
asupra teoriei culorilor alui nICI
comentariilor lui Hegel, din Filozofia naturii, pe margmea
acestei teorii. E destul spunem n vreme ce Noica
SOFISMELE LUI NOICA 335
nu credea n filozoful Goethe, Hegel ii poetului
de care n
naturii culorilor.) Cnd Newton, folosind prisma
a respins unui fenomen originar de tip dual,lund
ntunericului statutul de termen complementar luminii
trei dintre culori sunt primare ireductibile
ntre ele, celelalte se pot din suprapunerea lun-
gimii de a primelor trei, replica lui Hegel din Filozofia
naturii a fost: "Deja lui Newton sunt artifi-
ciale, se pierd n sunt lipsite de exactitate
de Sute de compendii
teorie a culorilor'<l", ncheind apoi cu: "Este meri-
tullui Goethe a detronat prisma."219 meritul lui
Goethe ar fi stat n sale la teoria opticii,
nu i-am mai fi pomenit defel numele.
n cazul culorilor, Hegel gndea n paradigma
tului de mijloc a originare indistincte din inima
conceptului, aplica luminii o ce nu avea nici
, o cu ea. Pentru german, dintre
culori provenea din conceptul luminii, iar trecerea de la
o culoare la alta avea nevoie de un termen de mijloc,
de o culoare. culoare, ca punct de ntl-
nire al primelor culori, era locul lor,
acel loc n care culorile ncetau fie ceea ce mai
nainte de a se uni n punctul de mijloc. Cu ct culorile
reau mai opuse, cu att ele treceau mai unele n altele.
"Deoarece verdele constituie o de aceea
ele trec lesne unul n altul; ele sunt de aproape nrudite
ntre ele."
220
Din pentru Hegel, verdele nu
numai nu sunt culori nrudite, dar pe deasupra sunt
218 G. W. F.Hegel, Filozofia naturii, trad. de Constantin Floru, Edi-
tura Academiei Republicii Socialiste Romnia, 1971, p. 276.
219 Ibidem, p. 266.
220 Ibidem, p. 274.
336 ONTOLOGIA LUI NOICA
culori primare, ireductibile ntre ele. Dar chiar ireducti-
bile n cadrul unei tari, ele pot coexista foarte
bine, a fi nevoie postulezi o unitate din
care se fi ivit. La Hegel extremele nu numai se
atrag dar ele, atingndu-se n punctul de mijloc,
devin totuna trec una n alta. Sofismul punctului de mij-
loc n de a spune
lucruri se ntlnesc ntr-un punct, ele sunt identice n acel
punct, imediat pentru a salva caracterul dis-
tinct al celor lucruri, .eletrebuie n ciuda iden-
lor, fie distincte. clasicul sofismal
prin al prin identitate. Cu ct
-lucruri sunt mai identice-cu att sunt mai diferite invers.
Spre deosebire de german, Noica
contradictoriilor, dar nu trecerea unuia n sub
forma unei complete a Elementul
nu este individual, dar individualului, indivi-
dualul nu e element, dar n sine ele-
mentare pe care le-a interiorizat. Apoi, cnd
trecerea de la.element la individual, medierea ntre
contradictorii, Noica atribuie determina-
rolul de mijlocitor de punct de mijloc). Deter-
trec de la element la individual invers, iar
aici procesul decurge firesc. Dar aici Noica o
de ntre element individual, spunnd
elementul este ideal individualul e real (elin nou, Noica
o pe care o respinsese mai nainte,
iar se face ele-
mentul e ideea, individualul e realul), afirmnd de-
n rolul lor de mijlocitor, le revine statutul
dublu de idealitate realitate.F! n felul acesta, problema
punctului de mijloc e n drepturi. e
221 "Ca fiind ale individualului, au numele
lor n real; dar determina din perspectiva
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
1
i
I
SOFISMELE CONTRA LUI NOICA 337
punctul n care extremele - elementul si individualul-
se ating, contopindu-se ntr-o unitate nici idea-
litate nici realitate, una alta, calapodul
ethosului Numai la Noica elementul nu
apare din ceva indistinct, ci el este' unitatea elin
care apare polaritatea I-Gi. Iar polaritatea,
o nu mai este dect de desfiintarea
individualului, neexistnd atunci
ca identificare a individualului n general invers. Dar
de ce Noica elementului statut de idealitate, cnd de
fapt-el este ct se poate de real? o chestiune
nu-i pot da dect un singur Cnd de
idealitatea elementului, Noica se numai la elemen-
tele din lumea omului, la comunitate, valori,
legi, familie, prietenie, iubire, Celelalte elemente, cele
nu au idealitate, pentru nu sunt legate de
spiritul uman. Idealitatea nu dect n capul omului,
atunci doar individualul are o idealitate
turi de elementele create de idealitate.
4) Virtualitate actualitate. aceasta, cu
toate am atins-o deja, fie din nou
Pentru Noica, elementul e si numai
" ,
iar devenirea este o de acte interventia unor
undeva, la temeiul al hao-
sului. un pasaj, unul singur, n care Noica spune
elementul este un cmp de din care vor
rea, virtualitatea, individualul genera-
lul.
222
Potrivit acestui pasaj, elementul este un I-D-G n
generalului, au numele lor necesare - cumo
are un nume n folclor sau n vorbirea un altul n bota-
(Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 266.)
222 "Numai din cei trei termeni ontologici, elementul actua-
mediu, singure n timp
ce individualul generalul (legile ordinile)
virtuale." (Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 376.)
338 ONTOLOGIA LUI NOICA
care extremele, fiind virtuale, actuale.'
Elesunt, prefigurate, totul fiind o chestiune de actua-
lizare a ceva dinainte dat. O asemenea n con-
cu lui Noica potrivit elementul
se descompune n din care nu a fost nicio-:
individualul generalul nefiind preexistente n ele-
ment, ciconfigurndu-se acum, pentru prima ca ntr-o


elementul nu este un I-D-G, ci
unD-G.
5) Un cuplu conceptual pe care
Noica l diferit de la o carte la alta este cel
al dar interpretarea lui, chiar
este una contradictorie, se n ntregime pe perechea
a ontologiei sale: element
individual. anticii gndeau n termeni
modernii, spune Noica, vor gndi n termeni
Pentru Noica forma de este
pe care el o ca o iar ter-
menii prin sunt individualul generalul.
Dubla variatie de care vorbeste Noica ambii ter-
,
.,
meni sunt n schimbare, legnd astfel
variabile, care nencetat. Dar ca
am o cuplare a celor doi termeni, ei trebuie fie mai nti
ceea ce krinamenul (scindarea ele-
mentului) cuplarea lor. n acest caz, pe
223"Pornind de la holomer, de la un individual-general
(n care individualul generalul nu sunt distincte, ba nici
nu ca atare ci vor abia prin descompunere)"
(Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 441), sau n alt
loc: "Un individual-general, cumpoate fi privit Sacrate (iar nu un
simplu individual subsumabil generalului, ca n cazul lui Elpenor)
este o unitate care se ntocmai particulelor din fizica de
n din care n-a fost compus n individual
n general. (Scrisori despre logica lui Hermes, Humanitas, Bucu-
1998, p. 420.)
SOFISME LE L VI NOICA 339
care o are n vedere Noica este cea din interiorul indivi-
dualului, cea dintre individual generalul interior.
Dar atunci care. este locul pe care l substanta n
Simplu spus, mai nti
rol de element, iar apoi va juca rolul de liant menit aco-
pere golul de dintre 1 G interior. Substanta
I-G-ul apoi umple intervalul dintre 1 G. Prin
urmare, este (genul
speciile), ea se cu alte substante secunde
(elemente) dnd individualului, iar raportul I-G,
rezultat n interiorul individualului, va fi umplut de noile
determina pe care individualul le n conformitate
cu generalul interior.. Aceste noi determinatii vor
carnea individualului, reprezentnd astfel
nu poate fi dect individualul, n vreme
ce nu poate fi dect elementul. Orice
este locul de ncrucisare a unor substante
secunde, a elementelor. Cum este
.rezultatul caracteristice sub-
Asecun?e, ea va purta n sine spe-
ciilor din a rezultat. Astfel, individualul
este
ca prin aceasta se este sub-
Aceasta e interpretarea pe care filozoful
romn o categoriilor aristotelice. Noica spune
nu prime a celei secunde
n individual, ceea ce e totuna cu a spune individualul
este un I-G, atunci categoriilor aristotelice vor
fi 11 nu 10 plus determinatii ale
ei a unsprezecea categorie, ,
este de Noica drept sinonimal cm-
pului de determina Cnd cmpul de determina este
n afara individualului, el este chiar elementul, cnd
este la nivelul individualului, el determinatiile
pe care individualul le pentru a crea un cmp ntre
340 ONTOLOGIA LUI NOICA
el generalul interior lui. e un raport, ,
un raport ntre un individual ceva ordm
acum am gndit acest raport ca fiind unul interior
individualului, Noic.anu acest lucru, ceea
ce I-G poate surprinde rela-
tia individualului cu domeniul extraindividual, cu
Elementele ca generaluri concrete sunt ele
un G, dar un Ge, unul exterior. se face n
de context, exegetul trebuie precizeze tipul de raport
pe care l are n vedere Noica: sau este vorba de
ce I-ul de elemente, sau de care I-ul
de propriul mediu intern. Atunci, totul se reduce
a gndi individualul ca fiind a generalurl,
cu alte cuvinte totul de conceperea a si-
multane care privesc unul individual. Indivi-
dualul este n timp n de generalul exterior
n de generalul interior. Individualul are un ori-
zont exterior unul interior. Cnd spun individual spun
nu una. Noica nu acest lucru.
despre pot folosi adjectivele individual
general, despre o pot cel mult spune este ge-
ea fiind un simplu raport, identitate, ntre 1
si G. Noica scrie: care e
, 1"" "" t 1 . '" 1 t 1/224In
care e genera a, se ongmeaza on o in e emen
plus, Noica, pentru a evita confuzia ntre
element individualul, n
Tratat ... despre element ca despre o
elementul e
Cu att mai mult, ce
224 Tratat de ontologie, Humanitas, 1998, p.
225 "Amntlnit elementul ntre In timp
ce functiunea doar se distribuie, n-are nici o dect
nct la ea nu poate fi vorba de sau mutilare,
de sine; n timp ce doar se mparte, a se
putea distribui, iar ei este de fapt o de sine, o
SOFISMELE -LUI NOICA 341
o interpretare a categoriilor aristotelice din perspectiva
elementului, Noica nici una din categoriile
aristotelice nu se -potrivesc elementului, categoriile
lui Aristotel sunt despre lucrurile individuale, nu despre
elemente. categoriile aristotelice nu se potrivesc ele-
mentului, de ce Noica elementul ca
ca specie? elementului, chiar
este de Noica ca o consis-
tot este.
Apoi, a elementul ca o mbinare a
cu a gndi elementul n
vederea a ceea ce va urma dinel. Definesc elemen-
tul din perspectiva ce va rezulta din el, dar topesc
momentele succesive ntr-o simultaneitate din care pot
elementul este simultan
cnd de fapt este elementului.
am ntlnit-o n cazul holomerului, cnd Noica
holomerul n perspectiva a ceea ce va rezulta
din el, anume raportul I-G.
6)Folosirea de expresii paradoxale De data
aceasta am trecut la a doua categorie de con-
Noica face uz de o
de expresii oximoronice al nu l
Aici nu e vorba de nchiderea care se deschide sau de limi-
care nu expresii le-amputut da, n
lucrare, o ci de sintagme legate cu
dere de element, n a Noica nu deloc.
De Noica spune elementul este tate nespa-
temporalitate Aspune elementul
mutilare [... l elementul se distribuie se sau,
se se mparte se mutileze (Tratat deonto-
logie, Humanitas, 1998, p. 345.)
226 "La fel cum erau ntreguri elementele sunt spa-
(care ar fi atempo-
rale." (Tratat deontologie, Humanitas, 1998, p. 347.)
342 ONTOLOGIA LUI NOICA
e spatialitate si temporalitate
,
"
..
227
gnd apoi elementul este etern nu , .
nu poate constitui o a acestor expresll oximoro-
nice. La fel, Noica spune despre elemente sunt "forme
de forme", a insista n gndului aflat
la temelia acestei expresii contradictorii. Iar n lipsa unor
explicite, aici avemde-a
doxuri create de dragul lor nsele nu poate fi
227 n [elementele - n. a.] au caracter de
eternitate de individuale chiar de ordinile
generale ivite n snullor, n schimb n ele nsele este etern? Cu
o organizare a materiei sau a spiritului, ele ar ca atare;
cu trecerea lumii n haos, ar elemen-
tele si fiinta - aceasta ar sens dincolo de ele - nu
sunt'nici de eternitate. S-ar putea spune sunt n aeviterni-
tate, cu expresia pentru n veac." (Ibidem, P: 347.)
XI
CONCLUZIE
Ontologia lui Noica poate fi sub forma unei
a unei scheme a unui algoritm.
Reprezentarea .corespunde viziunii noiciene asupra
lumii poate fi sub forma unui desen, ca cel de
. la pagina 49 din lucrare. Cumreprezentarea este
de jargonul de care fac uz pentru a o descrie,
lipsa unui jargon propriu-zis n ontologia lui Noica nu
poateAfi un argument mpotriva acestei onto-
logii. In fond, lucrarea de nu a dect ur-
rigoarea sau lipsa de rigoare cu care Noica, lipsit
fiind de un jargon propriu-zis, prezentat ideea de-a
lungul principalelor sale
Schema a ontologiei lui Noica nu este
att I-D-G, care este o prea
prea pentru a putea surprinde viziunea
asupra lumii, ct forma Ge-De-I-Di-Gi. "Mo-
rala" acestei scheme este individualul este interfata a
orizonturi (a medii, a generaluri):
intern unul extern. spune este'
plus element plus modelul onto-
logic din lucruri.
Algoritmul noician este forma a
schemei anterioare. El descrie parcurgerea unui periplu
de la element la individual apoi la element. Algo-
ritmul valabilitatea numai la nivelul
344 ONTOLOGIA LUI NOICA
dintre element individual, ca fiind un con-'
cept ce nu poate fi surprins de acestui algoritm, .
ca nu este temeiul lumii, ci doar criteriul ei de or-
dine. Singurul temei propriu-zis n ontologia lui Noica
este elementul numai el. Pentru Noica, este totuna'
cu ordinea informatia, cu o stare a lumii n care en- , ,
tropia este Devenirea ntru este tocmai pro-
cesul de nchegare a acestei ordini pornind de la un haos
originar, dar un proces n cursul omul este o
obligatorie. Modelul ontologic, veritabil cod al este
etalonul de a ordinii din lume. Unde modelul
apare, acolo avem de-a face cu Dar acolo unde nu
apare, model poate fi folosit drept de. inter-
pretare depistare a germenilor de ordine. Restul a fost
n carte.
funcheiere, un ultim gnd: chiar voi nevoia,
zicempeste cinci ani, de a rescrie n ntregime
carte, trei lucruri nu voi putea schimba defel: reprezentarea,
schema algoritmul, tocmai elementele asupra
am insistat n concluzie.
BIBLIOGRAFIE
Lista de mai jos cuprinde numai acele titluri de care
am cu uz n scrierea acestei Am
la obiceiul de a transforma bibliografia
unei teze de doctorat ntr-un fel de catalog editorial multi-
lingv din care cititorul poate afla, sub forma unui
pomelnic al acribiei vane, toate titlurile ce ar putea avea
vreo orict de cu tema asta n
ciuda faptului ele fie nu au fost citite, fie,
'.iufost citite, nu au adus nici o de progres n pri-
ontologiei lui Noica.
BECKER, Wemer, Hegels Phiinomenologie des Geistes, W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, 1971.
FETSCHER, Iring (hrsg.), Hegel in der Sicht der neuren Forschung,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973.
FICHTE, J. G., Versuch einer neuenDarstellung derWissenschaftslehre,
CD-ROM.
HEGEL, G. W. F., Werke in zwanzigBiinden, Suhrkamp Verlag, Frank-
furt am Main, 1979.
HEGEL, G. W. F., des Geistes, Suhrkamp Verlag, Frank-
furt amMain, 1970.
HEGEL, G. W. F., Fenomenologia spiritului,Editura Academiei Repu-
blicii Populare Romne, 1965, trad. de Virgil Bogdan.
HEGEL, G. W. F., logicii, Editura Academiei Republicii Socia-
liste Romnia, 1966, trad. de D. D.
HEGEL, G. W. F., Logica (Enciclopedia filozofice, voI. 1), Edi-
tura Academiei Republicii Populare Romne, 1962,
346 BI BL lOG RA FIE
trad. de D. D. Virgil Bogdan, Constantin Floru Radu'

'HEGEL, G.' W. F., Filozofia naturii (Enciclopedia filozofice,
vol. II), Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucu-
1971, trad. de Constantin Floru.
HEINRICH, Dieter (hrsg.) Hegels Wissenschaft der Logik, Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1986.
HORSTMANN, Rolf-Peter (hrsg.) Dialektik in der Philosophie Hegels,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1978.
HOSLE, Vittorio, Hegels System. DerIdealismus der und
das Probleme der Felix Meiner Verlag, Ham-
burg,'1998.
JAESCHKE, Walter, Hegel Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, J. B. Metzler,
Stuttgart-Weimar, 2003.
KANT, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1974.
KANT, Immanuel, Critica pure, Editura IRI, 1994,
trad. de Nicolae Bagdasar Elena Moisuc.
KANT, Immanuel, Vorkritische Schriften bis1768, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1968. .
LIICEANU, Gabriel, Jurnalul de la Humanitas,
2003.
,LIICEANU, Gabriel, Cearta cufilozofia, Humanitas, 1998.
MARX, Werner, Hegels des Geistes, Vittorio
Klostermann, Frankfurt am Main, 1971.
NOICA, Constantin, Pagini despre sufletul romnesc, Hwnanitas, Bucu-

NOICA, Constantin, trepte alerealului, Humanitas,
1999.
NOICA, Constantin, Povestiri despre om, Cartea Bucu-
1980.
NOICA, Constantin, Fenomenologia spiritului de G. W. F. Hegel isto-
deConstantinNoica, text publicat de Revista Semne, Paris,
1962.
NOICA, Constantin, Cuvnt despre rostirea Edi-
tura Eminescu, 1987
,NOICA, Constantin, Jurnal de idei, Humanitas, 1998.
NOICA, Constantin, Sentimentul romnesc al Humanitas, Bucu-
1996.
BIBLIOGRAFIE 347
NOICA, Constantin, Modelul cultural european, Humanitas, Bucu-

.. NOICA, Constantin, maladii alespiritului contemporan, Huma-
nitas, 1997.
NOICA, Constantin, Devenirea ntru Scrisori despre logica lui
Hermes, Humanitas, 1998.
NOICA, Constantin, de Goethe, Humanitas,
2000.
PbGGELER,Otto (hrsg.) Hegel. Ein.fUhrung in seinePhilosophie, Karl
Alber Verlag, Munchen, 1977.
I
1 -
CUPRINS
1. Cuvnt nainte. Arahne Tantal 5
I
1
t
II. Viziunea lui Noica asupra lumii 24
III. ncercare asupra filozofiei . . . . . . . .. 74
1. Categoriilekantiene 78
2. Interpretarea de Noica
categoriilor kantiene 91
3. Determinare
I-D-G-ulla Hegel Noica 108
4. ethosul 120
5. Argumentul ontologic 132
6. Dialectica lui Hegel dialectica lui Noica 143
IV. Tratat de ontologie 177
1. Haosul 177
2. din lucruri 187
3. ca element 203
4. ca 213
5. Nefiinta 225
V. Scrisori despre logica lui Hermes 228
1. Silogismul 234
2. noiciene 246
3. Synalethismul 251
4. secunde 259
VI. maladii ale spiritului contemporan 269
350 CUPRINS
VII. Sentimentul romnesc al 295
VIII. Cuvnt despre rostirea 302
IX. de Goethe 309
X.Sofismele si contradictiile lui Noica 316
, ,
1. Sofismele 317
2. 331
XI. Concluzie 343
Bibliografie 345
Redactor
ANCA DUMITRU
Tehnoredactor
DOINA ELENA PODARU
Corector
MARIA
2005

Tiparul executat la "ARTPRESS
u
,