Sunteți pe pagina 1din 5

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n
OAMENI
ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - !4 - 40."#.00$% int. "4&&, "11!
'a() 40 - !4 - 40."#.&*
+-,ail) -tagiipractica.-ta//.u00cluj.ro
Convergena preg!r!! "n!ver#!are
$" v!aa a$!v
12S3456&6.16S61
1roiect co/inan7at 8in 'on8ul Social +uropean
prin 1rogra,ul 2pera7ional Sectorial 3e9:oltarea
4e-ur-elor 5,ane 00&-01#

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euo!"an
POSDRU #$$%&#$'(
In)*u+"n*" S*uc*ual"
#$$%&#$'(
OIPOSDRU
UNIVERSITATEA ,A,E&,OL-AI
CLU.&NAPOCA
Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
;(a prioritar <Corelarea =n:7rii pe tot parcur-ul :ie7ii cu pia7a ,uncii>
3o,eniul ,ajor 8e inter:en7ie .1 <Tran9i7ia 8e la ?coal la :ia7a acti:>
T!%"% pro!e$"%"! &Convergena preg!r!! "n!ver#!are $" v!aa a$!v'
Beneficiar: Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract 12S3456&6.16S61
CONVENIE-CADRU
privind efectuarea stagiului de practic
n cadrul prograelor de studii universitare de licen! sau asterat
Prezenta convenie-cadru se ncheie ntre:
"# UNIVER$I%A%EA &'A'E(-'O)*AI+, instituie de nvmnt superior cu sediul n Cluj-Napoca
400084 str! "ihail #o$lniceanu nr! % cod &iscal 4'0(84) cont *+,N -./01-234%0(0400%500/444
deschis la 1rezoreria Cluj-Napoca tel! 0404!40('00 &a6 0404!()%)00 7 0404!40('/) e-mail
sta&&8sta&&!u99cluj!ro reprezentat de d-nul pro&! univ! dr! ,ndrei "ar$a n calitate de rector
denumit n continuare organi-ator de practic
.# $ocietatea coercial/institu!ia pu0lic central ori local/persoana 1uridic
cu sediul n
str! nr! tel! &a6
email cod &iscal7C:* cont deschis
la reprezentat de n calitate de
denumit n continuare partener de practic adresa unde se va des&;ura
sta$iul de practic &iind
2# D-nul/ D-ra/ D-na cetean
domiciliat<=n str! nr!
ap! jud! tel! email
CNP le$itimat<= cu +!*!7C!*!7pa;aport seria nr!
nscut la n
student7masterand la :niversitatea >acultatea de
n anul $rupa specializarea??????????????????????????? denumit<=
n continuare practicant#
AR%# "# O0iectul conven!iei-cadru
<%= Convenia-cadru sta9ile;te cadrul n care se or$anizeaz ;i se des&;oar sta$iul de
practic n vederea consolidrii cuno;tinelor teoretice ;i pentru &ormarea a9ilitilor spre a le
aplica n concordan cu specializarea pentru care se instruie;te e&ectuat de practicant!
<4= @ta$iul de practic este realizat de practicant n vederea do9ndirii competenelor
pro&esionale menionate n porto&oliul de practic parte inte$rant a prezentei convenii-cadru!
<'= "odalitile de derulare ;i coninutul sta$iului de pre$tire practic sunt descrise n
prezenta convenie-cadru ;i n porto&oliul de practic cuprins n ane6a la prezenta convenie-cadru!

Pag( )*+
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investete n
OAMENI
ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - !4 - 40."#.00$% int. "4&&, "11!
'a() 40 - !4 - 40."#.&*
+-,ail) -tagiipractica.-ta//.u00cluj.ro
Convergena preg!r!! "n!ver#!are
$" v!aa a$!v
12S3456&6.16S61
1roiect co/inan7at 8in 'on8ul Social +uropean
prin 1rogra,ul 2pera7ional Sectorial 3e9:oltarea
4e-ur-elor 5,ane 00&-01#

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euo!"an
POSDRU #$$%&#$'(
In)*u+"n*" S*uc*ual"
#$$%&#$'(
OIPOSDRU
UNIVERSITATEA ,A,E&,OL-AI
CLU.&NAPOCA
AR%# .# $tatutul practicantului
Practicantul rmne pe toat durata sta$iului de pre$tire practic student7masterand al
instituiei de nvmnt superior!
AR%# 2# Durata 3i perioada desf3urrii stagiului de practic
<%= @ta$iul de practic va avea durata de !
<4= Perioada des&;urrii sta$iului de practic este de la pn la
!
AR%# 4# 5lata 3i o0liga!iile sociale
<%= @ta$iul de pre$tire practic @e e&ectueaz n cadrul Proiectului AConver$ena pre$tirii
universitare cu viaa activB <*C 4'04=!
<4= Dn cazul an$ajrii ulterioare perioada sta$iului nu va &i considerat ca vechime n
situaia n care convenia nu se deruleaz n cadrul unui contract de munc!
<'= Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic cu e6cepia
situaiei n care practicantul are statut de an$ajat!
<4= Partenerul de practic poate totu;i acorda practicantului o indemnizaie $rati&icare prim
sau avantaje n natur speci&icate la art! %4!
AR%# 6# Responsa0ilit!ile practicantului
<%= Practicantul are o9li$aia ca pe durata derulrii sta$iului de practic s respecte
pro$ramul de lucru sta9ilit ;i s e6ecute activitile speci&icate de tutore n con&ormitate cu
porto&oliul de practic n condiiile respectrii cadrului le$al cu privire la volumul ;i
di&icultatea acestora!
<4= Pe durata sta$iului practicantul respect re$ulamentul de ordine interioar al partenerului
de practic! Dn cazul nerespectrii acestui re$ulament conductorul partenerului de practic ;i
rezerv dreptul de a anula convenia-cadru dup ce n preala9il a ascultat punctul de vedere al
practicantului ;i al tutorelui ;i a n;tiinat conductorul instituiei de nvmnt unde
practicantul este nscris ;i dup primirea con&irmrii de primire a acestei in&ormaii
<'= Practicantul are o9li$aia de a respecta normele de securitate ;i sntate n munc pe care
;i le-a nsu;it de la reprezentantul partenerului de practic nainte de nceperea sta$iului de
practic!
<4= Ce asemenea practicantul se an$ajeaz s nu &oloseasc n niciun caz in&ormaiile la care
are acces n timpul sta$iului despre partenerul de practic sau clienii si pentru a le comunica
unui ter sau pentru a le pu9lica chiar dup terminarea sta$iului dect cu acordul respectivului
partener de practic!
AR%# 7# Responsa0ilit!ile partenerului de practic
<%= Partenerul de practic va sta9ili un tutore pentru sta$iul de practic selectat dintre
salariaii proprii ;i ale crui o9li$aii sunt menionate n porto&oliul de practic parte
inte$rant a Conveniei-cadru!
<4= Dn cazul nerespectrii o9li$aiilor de ctre practicant tutorele va contacta cadrul
didactic supervizor aplicndu-se sanciuni con&orm re$ulamentului de or$anizare ;i &uncionare al
instituiei de nvmnt superior!
<'= Dnainte de nceperea sta$iului de practic partenerul are o9li$aia de a &ace
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate ;i sntate n munc n
con&ormitate cu le$islaia n vi$oare! Printre responsa9ilitile sale partenerul de practic va
lua msurile necesare pentru securitatea ;i sntatea n munc a practicantului precum ;i pentru
comunicarea re$ulilor de prevenire asupra riscurilor pro&esionale!
<4= Partenerul de practic tre9uie s pun la dispoziia practicantului toate mijloacele
necesare pentru do9ndirea competenelor precizate n porto&oliul de practic!
<(= Partenerul de practic are o9li$aia de a asi$ura practicanilor accesul li9er la serviciul
de medicina muncii pe durata derulrii pre$tirii practice!
AR%# 8# O0liga!iile organi-atorului de practic
<%= .r$anizatorul de practic desemneaz un cadru didactic supervizor responsa9il cu
plani&icarea or$anizarea ;i suprave$herea des&;urrii pre$tirii practice! Cadrul didactic
supervizor mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic sta9ilesc tematica de practic
;i competenele pro&esionale care &ac o9iectul sta$iului de pre$tire practic!
<4= Dn cazul n care derularea sta$iului de pre$tire practic nu este con&orm cu an$ajamentele
luate de ctre partenerul de practic n cadrul prezentei convenii conductorul instituiei de
nvmnt superior <or$anizator de practic= poate decide ntreruperea sta$iului de pre$tire
Pag( ,*+
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investete n
OAMENI
ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - !4 - 40."#.00$% int. "4&&, "11!
'a() 40 - !4 - 40."#.&*
+-,ail) -tagiipractica.-ta//.u00cluj.ro
Convergena preg!r!! "n!ver#!are
$" v!aa a$!v
12S3456&6.16S61
1roiect co/inan7at 8in 'on8ul Social +uropean
prin 1rogra,ul 2pera7ional Sectorial 3e9:oltarea
4e-ur-elor 5,ane 00&-01#

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euo!"an
POSDRU #$$%&#$'(
In)*u+"n*" S*uc*ual"
#$$%&#$'(
OIPOSDRU
UNIVERSITATEA ,A,E&,OL-AI
CLU.&NAPOCA
practic con&orm conveniei-cadru dup in&ormarea preala9il a conductorului partenerului de
practic ;i dup primirea con&irmrii de primire a acestei in&ormaii!
<'= Dn urma des&;urrii cu succes a sta$iului de practic or$anizatorul va acorda
practicantului numrul de credite speci&icate n prezentul contract ce vor &i nscrise ;i n
@uplimentul la diplom potrivit re$lementrilor 2uropass <Cecizia 4!44%740047C2 a Parlamentului
2uropean ;i a Consiliului=!
AR%# 9# 5ersoane desenate de organi-atorul de practic 3i partenerul de practic
<%= 1utorele <persoana care va avea responsa9ilitatea practicantului din partea partenerului de
practic=:
Cl7Cna
>uncia
1ele&on >a6 2mail
<4= Cadrul didactic supervizor responsa9il cu urmrirea derulrii sta$iului de practic din
partea or$anizatorului de practic:
Cl7Cna
>uncia
1ele&on >a6 2mail
AR%# :# Evaluarea stagiului de pregtire practic prin credite transfera0ile
Numrul de credite trans&era9ile ce vor &i o9inute n urma des&;urrii sta$iului de practic
este de !
AR%# ";# Raportul privind stagiul de pregtire practic
<%= Dn timpul derulrii sta$iului de practic tutorele mpreun cu cadrul didactic supervizor
vor evalua practicantul n permanen pe 9aza unei &i;e de o9servaie7evaluare! Eor &i evaluate
att nivelul de do9ndire a competenelor pro&esionale ct ;i comportamentul ;i modalitatea de
inte$rare a practicantului n activitatea partenerului de practic <disciplin punctualitate
responsa9ilitate n rezolvarea sarcinilor respectarea re$ulamentului de ordine interioar al
ntreprinderii7instituiei pu9lice etc!=!
<4= Fa &inalul sta$iului de practic tutorele ela9oreaz un raport pe 9aza evalurii nivelului
de do9ndire a competenelor de ctre practicant! -ezultatul acestei evaluri va sta la 9aza notrii
practicantului de ctre cadrul didactic supervizor!
<'= Periodic ;i dup ncheierea sta$iului de practic practicantul va prezenta un caiet de
practic care va cuprinde:
- denumirea modulului de pre$tireG
- competene e6ersateG
- activiti des&;urate pe perioada sta$iului de practicG
- o9servaii personale privitoare la activitatea depus!
AR%# ""# $ntatea 3i securitatea n unc# 5rotec!ia social a practicantului
<%= Practicantul ane6eaz prezentului contract dovada asi$urrii medicale vala9il n perioada
;i pe teritoriul statului unde se des&;oar sta$iul de practic! Cac sta$iile se des&;oar pe
teritoriul -omniei studenii sunt asi$urai prin e&ectul le$ii < art! 4%' din Fe$ea nr! )(74000 =!
<4= Partenerul de practic are o9li$aia respectrii prevederilor le$ale cu privire la sntatea
;i securitatea n munc a practicantului pe durata sta$iului de practic!
<'= Practicantului i se asi$ur protecie social con&orm le$islaiei n vi$oare! Ca urmare
con&orm dispoziiilor Fe$ii nr! '4074004 privind asi$urrile pentru accidente de munc ;i 9oli
pro&esionale cu modi&icrile ;i completrile ulterioare practicantul 9ene&iciaz de le$islaia
privitoare la accidentele de munc pe toat durata e&ecturii pre$tirii practice!
<4= Dn cazul unui accident suportat de practicant &ie n cursul lucrului &ie n timpul
deplasrii la lucru partenerul de practic se an$ajeaz s n;tiineze asi$urtorul cu privire la
accidentul care a avut loc!

AR%# ".# Condi!ii facultative de desf3urare a stagiului de pregtire practic
<%= *ndemnizaie $rati&icri sau prime acordate practicantului dac este cazul:
!
<4= ,vantaje eventuale <plata transportului de la ;i la locul des&;urrii sta$iului de
practic tichete de mas acces la cantina partenerului de practic etc!= dac este cazul:
!
<'= ,lte precizri: !

Pag( -*+
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investete n
OAMENI
ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - !4 - 40."#.00$% int. "4&&, "11!
'a() 40 - !4 - 40."#.&*
+-,ail) -tagiipractica.-ta//.u00cluj.ro
Convergena preg!r!! "n!ver#!are
$" v!aa a$!v
12S3456&6.16S61
1roiect co/inan7at 8in 'on8ul Social +uropean
prin 1rogra,ul 2pera7ional Sectorial 3e9:oltarea
4e-ur-elor 5,ane 00&-01#

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euo!"an
POSDRU #$$%&#$'(
In)*u+"n*" S*uc*ual"
#$$%&#$'(
OIPOSDRU
UNIVERSITATEA ,A,E&,OL-AI
CLU.&NAPOCA
AR%# "2# 5revederi finale
Prezenta Convenie-cadru s-a ncheiat n 4 <patru= e6emplare ori$inale cte unul pentru &iecare
parte iar unul pentru ,utoritatea de "ana$ement pentru Pro$ramul .peraional @ectorial pentru
Cezvoltarea -esurselor :mane <,"P.@C-:= la data de !
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H H -ector I *nstituie H -eprezentant I @ocietate H@tudent7masterand - H
H H de nvmnt H comercial instituie H<Practicant= H
H H superior H central ori local H H
H H <.r$anizator de H persoan juridic H H
H H practic= H <Partener de practic= H H
H???????????H???????????????????? H????????????????????????? H?????????????????? H
H Numele ;i H Pro&! univ! dr! H H H
H prenumele H ,ndrei "ar$a H H H
H???????????H???????????????????? H???????????????????????? H??????????????????? H
H Cata H H H H
H???????????H???????????????????? H????????????????????????? H??????????????????? H
H @emntura H H H H
H???????????H???????????????????? H????????????????????????? H??????????????????? H
H Jtampila H H H H
H H H H H
H???????????H???????????????????? H????????????????????????? H??????????????????? H
H Eizat de H H
Hle$alitate H H
H???????????H???????????????????? H
A luat cuno3tin!,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H H Nume ;i prenume H >uncie H @emntura H
H???????????????????????????H??????????????????????H???????????????H??????????????H
H Cadru didactic supervizor H H H H
H???????????????????????????H??????????????????????H???????????????H??????????????H
H 1utore H H H H
Pag( .*+
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investete n
OAMENI
ROMNIA
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - !4 - 40."#.00$% int. "4&&, "11!
'a() 40 - !4 - 40."#.&*
+-,ail) -tagiipractica.-ta//.u00cluj.ro
Convergena preg!r!! "n!ver#!are
$" v!aa a$!v
12S3456&6.16S61
1roiect co/inan7at 8in 'on8ul Social +uropean
prin 1rogra,ul 2pera7ional Sectorial 3e9:oltarea
4e-ur-elor 5,ane 00&-01#

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euo!"an
POSDRU #$$%&#$'(
In)*u+"n*" S*uc*ual"
#$$%&#$'(
OIPOSDRU
UNIVERSITATEA ,A,E&,OL-AI
CLU.&NAPOCA
H???????????????????????????H??????????????????????H???????????????H??????????????H
H Cata H H H H
H???????????????????????????H??????????????????????H???????????????H??????????????H
Pag( +*+