Sunteți pe pagina 1din 21

Lista standardelor conexe cu Reglementarea tehnic Securitatea echipamentelor

electrice de joas tensiune, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii oldova


nr! "## din # martie "$$%
&r!
d'o
(ndicativul )i titlul standardului conex
* "
*! S "#+,"$$#
-utomate de joc utili.ate n cadrul jocurilor de noroc! /ondi0ii tehnice pentru evaluarea
con1ormit0ii
"! S "#2, "$$#
Rulete utili.ate n cadrul jocurilor de noroc! /ondi0ii tehnice pentru evaluarea con1ormit0ii
+! S "##,"$$#
3ocuri bingo utili.ate n cadrul jocurilor de noroc! /ondi0ii tehnice pentru evaluare a
con1ormit0ii
2! S SR 4& 5$$5#,"$$+
-parate electrocasnice audio, video )i similare! /erin0e de securitate
#! S SR 4& 5$++#6*,"$$5
-parate electrice pentru utili.are casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea *, 7rescrip0ii
generale
5! S SR 4& 5$++#6"6"8,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"8, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de expunere a pielii la radia0ii ultraviolete )i in1raro)ii
8! S SR 4& 5$++#6"6"9,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"9, 7rescrip0ii
particulare pentru ncrctoare de baterie
%! S SR 4& 5$++#6"6+$,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6+$, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de ncl.it ncperi
9! S SR 4& 5$++#6"622,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "622, 7rescrip0ii
particulare pentru ma)ini de clcat
*$! S SR 4& 5$++#6"655,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "655, 7rescrip0ii
particulare pentru dispo.itive de ncl.it saltele cu ap
**! S SR 4& 5$++#6"68$,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "68$, 7rescrip0ii
particulare pentru ma)ini de muls
*"! S SR 4& 5$++#6"682,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "682, 7rescrip0ii
particulare pentru termoplonjoare portabile
*+! S SR 4& 5$++#6"698,"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7artea "698, 7rescrip0ii
particulare pentru ac0ionrile obloanelor, jalu.elelor, perdelelor )i echipamentelor de pliere
similare
*2! S SR 4& 5$++#6"6*$*,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6*$*, 7rescrip0ii
particulare pentru vapori.atoare
* 2
*#! S SR /4( 5$$#$6225,"$$8
:ocabular electronic interna0ional! /apitolul 225, Relee electrice
*5! S /4( 5$9#$,"$$2
Securitatea echipamentelor pentru tehnologia in1orma0iei!
*8! S G;S< R /4( 5$++#6"62+,"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii
particulare pentru
aparate de uscat ru1e )i usctoare de prosoape )i metode de ncercri
*%! S G;S< R /4( 5$++#6"62#,"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
*
scule portabile de ncl.it )i aparate similare )i metode de ncercri
*9! S G;S< R /4( 5$++#6"6##6"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
aparate utili.ate n acvarii )i ba.ine de grdin )i metode de ncercri
"$! S G;S< R /4( 5$++#6"65$,"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
c.i cu bule de ap )i metode de ncercri
"*! S G;S< R /4( 5$++#6"68%,"$$8
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
grtare electrice de exterior )i metode de ncercri
""! S G;S< R /4( 5$++#6"6%$6"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare
pentru ventilatoare )i metode de ncercri
"+! S G;S< R /4( 5$++#6"6%%,"$$8
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
umidi1icatoare destinate utili.rii cu aparate de ncl.it, ventilatoare )i sisteme de condi0ionare a
aerului )i metode de ncercri
"2! S G;S< R /4( 5$++#6"69%,"$$5
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare
pentru umidi1icatoare )i metode de ncercri
"#! S G;S< R /4( *$"96*,"$$#
a)ini electrice portabile! /erin0e generale de securitate )i metode de ncercri
"5! S G;S< R /4( *$"96"6*,"$$#
a)ini electrice portabile. Cerine particulare de securitate i metode de
ncercri pentru
1erstraie circulare
"8! S G;S< R /4( *$"96"6+,"$$#
a)ini electrice portabile! /erin0e particulare de securitate )i metode de ncercri pentru ma)ini
de rabotat )i de rindeluit
"%! S G;S< R /4( *$"96"62,"$$#
a)ini electrice portabile! /erin0e particulare de securitate )i metode de ncercri pentru ma)ini
de recti1icat de banc
"9! S G;S< R #$$+$!+,"$$+ =/4( 5$9286+699>
-parataj de distribu0ie )i comand de joas tensiune! 7artea +! ?ntreruptoare,
separatoare,
separatoare de sarcin )i combinrile lor cu siguran0e 1u.ibile
+$! S G;S< R #$+2#,"$$" =/4( 5$%9%69#>
@ispo.itive electrice! ?ntreruptoare automate pentru protec0ia la supracuren0i pentru instala0ii
casnice )i similare
+*! S G;S< R #$%98,"$$+
-utomate de joc! /erin0e de securitate )i metode de ncercri
+"! S G;S< R #*+"*!*,"$$+ =/4( 5$2+96*69">
-nsambluri de aparataj de joas tensiune de distribu0ie )i comand! 7artea *! -nsambluri de
aparataj supuse ncercrilor complete sau par0iale! /erin0e tehnice generale )i metode de
ncercri
++! S G;S< R #*+"*!+,"$$2 =/4( 5$2+96+69$>
-nsambluri de aparataj de joas tensiune de distribu0ie )i comand! 7artea +! /erin0e
suplimentare pentru ansambluri de aparataj de distribu0ie )i comand, destinate pentru
exploatare n locuri accesibile personalului necali1icat )i metode de ncercri
* "
+2! S G;S< R #*+""!*,"$$+ =/4( 5$%%26*692>
Ai)e )i pri.e pentru u. casnic )i similar! 7artea *! /erin0e generale )i metode de ncercri
+#! S G;S< R #*+"8!*,"$$# =/4( 5*$$96*695>
?ntreruptoare automate cu comand de la curent di1eren0ial, cu protec0ie
ncorporat la supracuren0i pentru u. casnic )i similar! 7artea *! /erin0e generale
)i metode de ncercri
"
+5! S G;S< R #*+#$,"$$" =/4( 5*$*$6*69$>
Securitatea aparatelor electrice de msurat )i control )i a echipamentelor de
laborator! 7artea *!
/erin0e generale
+8! S G;S< R #*+55,"$$5 =/4( 5$++#6"6+9692>
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
tigi electrice de gtit multi1unc0ionale pentru u. comercial
+%! S G;S< R #*+58,"$$5 =/4( 5$++#6"62"692>
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
cuptoare electrice cu convec0ie 1or0at, aparate electrice de gtit cu aburi )i cuptoare combinate
aburi convec0ie electrice pentru u. comercial
+9! S G;S< R #*+8+,"$$5 =/4( 5$++#6"62869#>
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
marmite electrice pentru u. comercial
2$! S G;S< R #*+8#,"$$5 =/4( 5$++#6"6+8692>
Securitatea aparatelor electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! 7rescrip0ii particulare pentru
aparate electrice de prjit pentru u. comercial
2*! S S<B /4( 5$++#6"6","$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6", 7rescrip0ii
particulare pentru aspiratoare )i aparate de cur0are cu aspirare de ap
2"! S S<B /4( 5$++#6"6+,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6+, 7rescrip0ii
particulare pentru 1iare de clcat electrice
2+! S S<B /4( 5$++#6"62,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "62, 7rescrip0ii
particulare pentru storctoare centri1ugale
22! S S<B /4( 5$++#6"6#,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6#, 7rescrip0ii
particulare pentru ma)ini de splat vase
2#! S S<B /4( 5$++#6"65,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "65, 7rescrip0ii
particulare pentru ma)ini de gtit, re)ouri, cuptoare )i aparate similare sta0ionare
25! S S<B /4( 5$++#6"68,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "68, 7rescrip0ii
particulare pentru ma)ini de splat ru1e
28! S S<B /4( 5$++#6"6%,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6%, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate electrice de ras, ma)ini de tuns )i aparate similare
2%! S S<B /4( 5$++#6"6*$,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6*$, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de tratat podele )i ma)ini de periat umed
29! S S<B /4( 5$++#6"6*","$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6*", 7rescrip0ii
particulare pentru plite electrice de ncl.it )i aparate similare
#$! S S<B /4( 5$++#6"6*+,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6*+, 7rescrip0ii
particulare pentru vase de prjit n grsime, tigi de prjit )i aparate similare
#*! S S<B /4( 5$++#6"6*2,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6*2,
7rescrip0ii particulare pentru aparate de buctrie
#"! S S<B /4( 5$++#6"6*#,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6*#,
7rescrip0ii particulare pentru aparate de ncl.it lichide
* "
#+! S S<B /4( 5$++#6"6"*,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"*, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de ncl.it ap cu acumulare
#2! S S<B /4( 5$++#6"6"+,"$$5
+
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"+, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de ngrijit pielea sau prul!
##! S S<B /4( 5$++#6"6"2,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"2, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de rcit, aparate de preparat nghe0at )i aparate de 1abricat ghea0
#5! S S<B /4( 5$++#6"6"#,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"#,
7rescrip0ii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde
combinate
#8! S S<B /4( 5$++#6"6"%,"$$%
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6"%,
7rescrip0ii particulare pentru ma)ini de cusut
#%! S S<B /4( 5$++#6"6+2,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6+2, 7rescrip0ii
particulare pentru motocompresoare
#9! S S<B /4( 5$++#6"6+#,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6+#, 7rescrip0ii
particulare pentru ncl.itoare de ap instantanee
5$! S S<B /4( 5$++#6"6+5,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6+5, 7rescrip0ii
particulare pentru ma)ini de gtit, cuptoare, plite )i elemente de plit electrice pentru u.
comercial
5*! S S<B /4( 5$++#6"62$,"$$8
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "62$, 7rescrip0ii
particulare pentru pompe de cldur, aparate de condi0ionare a aerului )i usctoare electrice
5"! S S<B /4( 5$++#6"62*,"$$8
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "62*, 7rescrip0ii
particulare pentru pompe
5+! S S<B /4( 5$++#6"6#+,"$$5
-parate electrice pentru u. casnic )i scopuri similare! Securitate! 7artea "6#+, 7rescrip0ii
particulare pentru aparate de ncl.it sauna
52! G;S< /4( 29*6"$$"
CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK QRESPDGJJTU KVNWRXOJTU YGPGGOHEPKPEREZ
5#! G;S< /4( 8+$6*69# =G;S< R /4( 8+$6*692>
[HPGVIPK\EOSKE QRESPDK\EOSKE WNDIHRL]^KE WOPDGZOPHI FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G
JIMJI\EJKL! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL K VEPGaT KONTPIJKZ
55! G;S< /4( 8+$6"6*69# =G;S< R /4( 8+$6"6*692>
[HPGVIPK\EOSKE QRESPDK\EOSKE WNDIHRL]^KE WOPDGZOPHI FTPGHG_G K
IJIRG_K\JG_G
JIMJI\EJKL! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S QRESPDK\EOSKV WNDIHRL]^KV WOPDGZOPHIV
aRL FTPGHTU QRESPDGNDKFGDGH K VEPGaT KONTPIJKZ
58! G;S< /4( 8+$6"6"6"$$"
[HPGVIPK\EOSKE QRESPDK\EOSKE WNDIHRL]^KE WOPDGZOPHI FTPGHG_G K
IJIRG_K\JG_G
JIMJI\EJKL! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S WOPDGZOPHIV PENRGHGZ MI^KPT aHK_IPEREZ
K VEPGaT KONTPIJKZ
5%! G;S< /4( 9"$6"$$"
[NNIDIPT NWOSGDE_WRKDW]^KE aRL PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN! cF^KE PDEFGHIJKL
K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
59! G;S< /4( 9"26"$$"
[NNIDIPT NWOSGDE_WRKDW]^KE QRESPDGJJTE, NKPIEVTE GP KOPG\JKSGH NGOPGLJJG_G PGSI,
aRL PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN! cF^KE PDEFGHIJKL K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
8$! G;S< /4( 9"56"$$"
dOPDGZOPHI HONGVG_IPERXJTE aRL RIVN! eIfK_I]^KE WOPDGZOPHI =SDGVE OPIDPEDGH
PRE]^E_G DIMDLaI>! cF^KE PDEFGHIJKL K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
* "
8*! G;S< /4( 9"%6"$$"
2
dOPDGZOPHI aRL RIVN! [NNIDIPT NWOSGDE_WRKDW]^KE QRESPDGJJTE, NKPIEVTE GP
KOPG\JKSGH NEDEVEJJG_G PGSI, aRL PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN! cF^KE PDEFGHIJKL
K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
8"! G;S< /4( *$"96"656"$$"
gIhKJT NEDEJGOJTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K
VEPGaT
KONTPIJKZ VIhKJ aRL OHEDREJKL IRVIMJTVK OHEDRIVK O NGaI\EZ HGaT
8+! G;S< /4( *$"96"686"$$"
gIhKJT NEDEJGOJTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K
VEPGaT
KONTPIJKZ IRVIMJTU NKR O NGaI\EZ HGaT
82! G;S< /4( *$"96"6%6"$$"
gIhKJT NEDEJGOJTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K
VEPGaT
jONTPIJKZ GaJGhNKJaERXJTU HEDPKSIRXJTU YDEMEDJG6VGaERXJTU VIhKJ
8#! G;S< /4( *$"96"696"$$"
gIhKJT NEDEJGOJTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K
VEPGaT
KONTPIJKZ PGDbGHG\JTU NKR
85! G;S< /4( *$256"$$"
dOPDGZOPHI HONGVG_IPERXJTE aRL RIVN! kDEGFDIMGHIPERK QRESPDGJJTE NGJKfI]^KE,
NKPIEVTE GP KOPG\JKSGH NGOPGLJJG_G KRK NEDEVEJJG_G PGSI, aRL RIVN JISIRKHIJKL!
cF^KE PDEFGHIJKL K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
88! G;S< /4( 5$$926+6"$$"
[NNIDIPWDI VI_JKPJGZ MINKOK K HGONDGKMHEaEJKL MHWSI FTPGHIL! gEPGaT KONTPIJKZ K
KMVEDEJKZ
8%! G;S< /4( 5$*##6"$$"
lPIDPEDT PRE]^E_G DIMDLaI aRL R]VKJEObEJPJTU RIVN
89! G;S< /4( 5$*8+6"$$"
mIObHEPSI fKR _KFSKU SIFEREZ K hJWDGH
%$! G;S< /4( 5$"$26*6"$$"
nEMGNIOJGOPX VIhKJ! oRESPDGGFGDWaGHIJKE VIhKJ K VEUIJKMVGH! iIOPX *! cF^KE
PDEFGHIJKL
%*! G;S< /4( 5$""86*6"$$"
pIFERX O NGRKHKJKRURGDKaJGZ KMGRLbKEZ JI JGVKJIRXJGE JINDLfEJKE aG 2#$'8#$ q
HSR]\KPERXJG! cF^KE PDEFGHIJKL
%"! G;S< /4( 5$"+%6"$$"
kIPDGJT DEMXFGHTE aRL RIVN
%+! G;S< /4( 5$++#6"6886"$$"
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S WNDIHRLEVTV HDW\JW] _IMGJGSGOKRSIV K VEPGaT KONTPIJKZ
%2! G;S< /4( 5$++#6"6%86"$$2
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPX "6%8!
`GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S QRESPDK\EOSGVW GFGDWaGHIJK] aRL G_RWhEJKL OSGPI!
%#! G;S< /4( 5$++#6"69"6"$$2
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPX "69"!
`GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S _IMGJJTV DTURKPERLV K ^EREHIPERLV, WNDIHRLEVTV
DLaGV KaW^KV GNEDIPGDGV
%5! G;S< /4( 5$++#6"6926"$$2
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPX "692!
`GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S VIhKJSIV aRL OPDKfSK PDIHT JGfJK\JG_G
PKNI
%8! G;S< /4( 5$2$$6"$$"
kIPDGJT aRL PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN K OPIDPEDGH
%%! G;S< /4( 5$2+"6*6"$$"
CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK aRL RIVN JISIRKHIJKL! iIOPX *! rIVNT JISIRKHIJKL
#
HGRXYDIVGHTE aRL FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G GF^E_G GOHE^EJKL
%9! G;S< /4( 5$2+"6"6"$$"
CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK aRL RIVN JISIRKHIJKL! iIOPX "! rIVNT HGRXYDIVGHTE
_IRG_EJJTE aRL FTPGHG_G GF^E_G GOHE^EJKL
* "
9$! G;S< /4( 5$#8$6"6*6"$$"
sKJGNDGHGaT aRL OHEPKRXJKSGH! iIOPX "! pGVFKJKDGHIJJTE hKJGNDGHGaT! mIMaER *!
sKJGNDGHGaT SRIOOGH ( K (((
9*! G;S< /4( 5$#8$6"$$"
sKJGNDGHGaT aRL OHEPKRXJKSGH
9"! G;S< /4( 5$#9%6*6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX *! cF^KE PDEFGHIJKL K VEPGaT KONTPIJKZ
9+! G;S< /4( 5$#9%6"6*6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER *! lHEPKRXJKSK OPIbKGJIDJTE GF^E_G
JIMJI\EJKL
92! G;S< /4( 5$#9%6"6"6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER "! lHEPKRXJKSK HOPDIKHIEVTE
9#! G;S< /4( 5$#9%6"6+6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER +! lHEPKRXJKSK aRL GOHE^EJKL WRKb
K aGDG_
95! G;S< /4( 5$#9%6"626"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER 2! lHEPKRXJKSK NEDEJGOJTE GF^E_G
JIMJI\EJKL
98! G;S< /4( 5$#9%6"6#6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER #! kDGfESPGDT MIRKHI]^E_G OHEPI
9%! G;S< /4( 5$#9%6"656"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER 5! lHEPKRXJKSK OG HOPDGEJJTVK
PDIJOYGDVIPGDIVK KRK NDEGFDIMGHIPERLVK aRL RIVN JISIRKHIJKL
99! G;S< /4( 5$#9%6"686"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER 8! lHEPKRXJKSK NEDEJGOJTE aRL
KONGRXMGHIJKL H OIaW
*$$
!
G;S< /4( 5$#9%6"6%6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER %! lHEPKRXJKSK DW\JTE
*$*
!
G;S< /4( 5$#9%6"696"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER 9! lHEPKRXJKSK aRL
YGPG6 K
SKJGOtEVGS =JENDGYEOOKGJIRXJTU)
*$"
!
G;S< /4( 5$#9%6"6*$6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER *$! lHEPKRXJKSK NEDEJGOJTE aEPOSKE
K_DGHTE
*$+
!
G;S< /4( 5$#9%6"6*86"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER *8! lHEPKRXJKSK aRL HJWPDEJJE_G K
JIDWfJG_G GOHE^EJKL ObEJ, PEREHKMKGJJTU, SKJG 6 K YGPGOPWaKZ
*$2
!
G;S< /4( 5$#9%6"6*%6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER *%! lHEPKRXJKSK aRL NRIHIPERXJTU
FIOOEZJGH K IJIRG_K\JG_G NDKVEJEJKL
*$#
!
G;S< /4( 5$#9%6"6*96"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER *9! lHEPKRXJKSK HEJPKRKDWEVTE!
CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*$5
!
G;S< /4( 5$#9%6"6"$6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER "$! uKDRLJaT OHEPGHTE
*$8
!
G;S< /4( 5$#9%6"6""6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "6""! iIOPJTE PDEFGHIJKL! lHEPKRXJKSK aRL IHIDKZJG_G GOHE^EJKL
*$%
!
G;S< /4( 5$#9%6"6"+6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER "+! lKOPEVT OHEPGHTE OHEDUJKMSG_G
JINDLfEJKL aRL RIVN JISIRKHIJKL
*$9 G;S< /4( 5$#9%6"6"26"$$"
5
!
lHEPKRXJKSK! iIOPX "6"2! iIOPJTE PDEFGHIJKL! lHEPKRXJKSK O G_DIJK\EJKEV
PEVNEDIPWDT
NGHEDUJGOPK
**$
!
G;S< /4( 5$#9%6"6"#6"$$"
lHEPKRXJKSK! iIOPX "! iIOPJTE PDEFGHIJKL! mIMaER "#! lHEPKRXJKSK aRL KONGRXMGHIJKL H
SRKJK\EOSKU MGJIU FGRXJKb K aDW_KU VEaKbKJOSKU W\DEfaEJKZ
* "
***
!
G;S< /4( 5$8*96"$$"
pIFERK O SDW_RTVK VEaJTVK PGSGNDGHGaL^KVK fKRIVK JI JGVKJIRXJGE
JINDLfEJKE aG
2#$'8#$ q HSR]\KPERXJG! mIO\EP JKfJE_G K HEDUJE_G NDEaERGH ODEaJKU JIDWfJTU
DIMVEDGH
**"
!
G;S< /4( 5$%**6"6*6"$$"
lNEbKIRXJTE VEPGaT KONTPIJKZ QRIOPGVEDJTU SGVNGMKbKZ KMGRLbKK K GFGRG\ES
QRESPDK\EOSKU K GNPK\EOSKU SIFEREZ! jONTPIJKL JI GMGJGOPGZSGOPX, PENRGHW]
aEYGDVIbK] K VIORGOPGZSGOPX
**+
!
G;S< /4( 5$%**626*6"$$"
lNEbKIRXJTE VEPGaT KONTPIJKZ NGRKQPKREJGHTU K NGRKNDGNKREJGHTU SGVNGMKbKZ
KMGRLbKK K GFGRG\ES QRESPDK\EOSKU SIFEREZ! lPGZSGOPX S DIOPDEOSKHIJK] NGa
JINDLfEJKEV H WORGHKLU GSDWfI]^EZ ODEaT! jONTPIJKE JIHKHIJKEV NGORE PENRGHG_G
OPIDEJKL JI HGMaWUE! cNDEaEREJKE NGSIMIPERL PESW\EOPK DIONRIHI! cNDEaEREJKE
OGaEDfIJKL OIfK K'KRK VKJEDIRXJG_G JINGRJKPERL H NGRKQPKREJE
**2
!
G;S< /4( 5$%**626"6"$$"
lNEbKIRXJTE VEPGaT KONTPIJKZ NGRKQPKREJGHTU K NGRKNDGNKREJGHTU SGVNGMKbKZ
KMGRLbKK K GFGRG\ES QRESPDK\EOSKU SIFEREZ! cPJGOKPERXJGE WaRKJEJKE NDK DIMDTHE
NGORE SGJaKbKGJKDGHIJKL! jONTPIJKE JIHKHIJKEV NGORE SGJaKbKGJKDGHIJKL! jONTPIJKE
JIHKHIJKEV NGORE PENRGHG_G OPIDEJKL JI HGMaWUE! jMVEDEJKE WHERK\EJKL VIOOT!
jONTPIJKE JI aRKPERXJW] PEDVK\EOSW] OPIFKRXJGOPX! jONTPIJKE JI GSKORKPERXJW]
aEOPDWSbK] NDK SIPIRKPK\EOSGV HGMaEZOPHKK VEaK
**#
!
G;S< /4( 5$9$*6"$$"
rIVNT R]VKJEObEJPJTE GaJGbGSGRXJTE! oSONRWIPIbKGJJTE PDEFGHIJKL
**5
!
G;S< /4( 5$9""6"$$"
dOPDGZOPHI aRL RIVN! [NNIDIPT NWOSGDE_WRKDW]^KE aRL DIMDLaJTU RIVN =SDGVE
PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN>! cF^KE PDEFGHIJKL K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK!
**8
!
G;S< /4( 5$95%6"$$"
rIVNT OG HOPDGEJJTVK NWOSGDE_WRKDW]^KVK INNIDIPIVK aRL GF^E_G GOHE^EJKL!
CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
**%
!
G;S< /4( 5*$*$6"6$*$6"$$"
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$*$! iIOPJTE PDEFGHIJKL S RIFGDIPGDJGVW GFGDWaGHIJK] aRL
JI_DEHIJKL VIPEDKIRGH
**9
!
G;S< /4( 5*$*$6"6$"$6"$$"
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$"$! iIOPJTE PDEFGHIJKL S RIFGDIPGDJTV bEJPDKYW_IV
*"$
!
G;S< /4( 5*$*$6"6$+*6"$$"
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$+*! iIOPJTE PDEFGHIJKL S ^WNIV QRESPDK\EOSKV DW\JTV aRL
QRESPDK\EOSKU KMVEDEJKZ K KONTPIJKZ
*"*
!
G;S< /4( 5*$*$6"6$+"6"$$"
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$+"! iIOPJTE PDEFGHIJKL S SRE^IV IVNEDGVEPDK\EOSKV DW\JTV
aRL QRESPDK\EOSKU KMVEDEJKZ K KONTPIJKZ
*""
!
G;S< /4( 5*$*$6"6$2*6"$$"
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$2*! iIOPJTE PDEFGHIJKL S RIFGDIPGDJTV IHPGSRIHIV, H PGV \KORE
KONGRXMW]^KU NID aRL GFDIFGPSK VEaKbKJOSKU VIPEDKIRGH
*"+ G;S< /4( 5*$*$6"6$#*6"$$"
8
! nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$#*! iIOPJTE PDEFGHIJKL S RIFGDIPGDJGVW GFGDWaGHIJK] aRL
NEDEVEhKHIJKL K HMFIRPTHIJKL
*"2
!
G;S< /4( 5*$*$6"6$5*6"$$"
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU SGJPDGRXJG6KMVEDKPERXJTU NDKFGDGH K RIFGDIPGDJG_G
GFGDWaGHIJKL! iIOPX "6$5*! iIOPJTE PDEFGHIJKL S RIFGDIPGDJTV IPGVJTV ONESPDGVEPDIV
O PEDVK\EOSGZ IPGVKMIbKEZ K KGJKMIbKEZ
* "
*"#
!
G;S< /4( 5*$"9!*!"$$"
gIhKJT NEDEJGOJTE QRESPDK\EOSKE! cF^KE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT
KONTPIJKZ
*"5
!
G;S< /4( 5*$#$6"$$"
CDIJOYGDVIPGDT aRL PDWF\IPTU DIMDLaJTU RIVN O JINDLfEJKEV UGRGOPG_G UGaI,
NDEHThI]^EV *$$$ q =NDEfJEE JIMHIJKE v wxEGJGHTE PDIJOYGDVIPGDTy>! cF^KE
PDEFGHIJKL K PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*"8
!
G;S< /4( 5*$#%!*6"$$"
qTSR]\IPERK aRL QRESPDGNDKFGDGH! iIOPX *! cF^KE PDEFGHIJKL K VEPGaT KONTPIJKZ
*"%
!
G;S< /4( 5**2$6"$$"
eI^KPI GP NGDIfEJKL QRESPDK\EOSKV PGSGV! cF^KE NGRGfEJKL NG FEMGNIOJGOPK,
GFEONE\KHIEVGZ QRESPDGGFGDWaGHIJKEV K QRESPDGWOPIJGHSIVK H KU HMIKVGOHLMK
*"9
!
G;S< /4( 5**%26"$$"
kIPDGJT FIZGJEPJTE
*+$
!
G;S< /4( 5**9#6"$$"
rIVNT R]VKJEObEJPJTE aHWUbGSGRXJTE! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*+*
!
G;S< /4( 5*"*$6"$$"
dOPDGZOPHI NDKOGEaKJKPERXJTE! eIfKVT NRGOSKE FTOPDGOGEaKJLEVTE aRL VEaJTU
QRESPDK\EOSKU NDGHGaJKSGH! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*+"
!
G;S< /4( 5*"9+6"$$"
cFGDWaGHIJKE QRESPDGPEUJK\EOSGE! gIDSKDGHSI O WSIMIJKEV NIDIVEPDGH K
UIDISPEDKOPKS
KOPG\JKSI NKPIJKL! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*++
!
G;S< *"!$!""96 "$$#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! cFGDWaGHIJKE NDGKMHGaOPHEJJGE! cbEJSI
OPIJaIDPGH K PEUJK\EOSKU WORGHKZ JI NGRJGPW OGaEDfIJKL PDEFGHIJKZ FEMGNIOJGOPK
*+2
!
G;S< *"!*!$$"6%2
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! oRESPDK\EOSKE NGRL NDGVThREJJGZ \IOPGPT!
`GNWOPKVTE WDGHJK JINDLfEJJGOPK K PDEFGHIJKL S NDGHEaEJK] SGJPDGRL JI DIFG\KU
VEOPIU
*+#
!
G;S< *"!*!$$56%2
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! oRESPDGVI_JKPJTE NGRL DIaKG\IOPGP!
`GNWOPKVTE WDGHJK JI DIFG\KU VEOPIU K PDEFGHIJKL S NDGHEaEJK] SGJPDGRL
*+5
!
G;S< *"!*!$$9685
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! oRESPDGFEMGNIOJGOPX! CEDVKJT K
GNDEaEREJKL
*+8
!
G;S< *"!*!$*"6"$$2
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! qKFDIbKGJJIL FEMGNIOJGOPX! cF^KE
PDEFGHIJKL
*+%
!
G;S< *"!*!$*9689
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! oRESPDGFEMGNIOJGOPX! cF^KE PDEFGHIJKL K
JGVEJSRIPWDI HKaGH MI^KPT
*+9
!
G;S< *"!*!$"%6"$$" =(S; +825,*99#>
sWV VIhKJ! cNDEaEREJKE WDGHJEZ MHWSGHGZ VG^JGOPK KOPG\JKSGH hWVI NG MHWSGHGVW
aIHREJK]! cDKEJPKDGHG\JTZ VEPGa O KONGRXMGHIJKEV KMVEDKPERXJGZ NGHEDUJGOPK JIa
MHWSGGPDIfI]^EZ NRGOSGOPX]
*2$
!
G;S< *"!*!$+$6%*
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! oRESPDGFEMGNIOJGOPX! eI^KPJGE MIMEVREJKE,
MIJWREJKE
%
*2*
!
G;S< *"!"!$$+69*
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! cFGDWaGHIJKE NDGKMHGaOPHEJJGE!
cF^KE
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*2"
!
G;S< *"!"!$$8!$68#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! jMaERKL QRESPDGPEUJK\EOSKE!
cF^KE
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*2+
!
G;S< *"!"!$$8!*68#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT QRESPDK\EOSKE
HDI^I]^KEOL!
CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
* "
*22
!
G;S< *"!"!$$8!"68#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! CDIJOYGDVIPGDT OKRGHTE K
DEISPGDT
QRESPDK\EOSKE! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*2#
!
G;S< *"!"!$$8!2695
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! sSIYT JE_EDVEPKMKDGHIJJTU SGVNRESPJTU
DIONDEaERKPERXJTU WOPDGZOPH K SGVNRESPJTU PDIJOYGDVIPGDJTU !.
"#$%&' %$(
*25
!
G;S< *"!"!$$8!#68#
pGJaEJOIPGDT OKRGHTE! dOPIJGHSK SGJaEJOIPGDJTE! CDEFGHIJKL
FEMGNIOJGOPK
*28
!
G;S< *"!"!$$8!569+
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! [NNIDIPT QRESPDK\EOSKE SGVVWPIbKGJJTE
JI JINDLfEJKE aG *$$$ q! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*2%
!
G;S< *"!"!$$8!%68#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! dOPDGZOPHI QRESPDGOHIDG\JTE K aRL
)(*$! %#%+. "#$%&' %$(
*29
!
G;S< *"!"!$$8!969+ =/4( #*96*6%2>
nEMGNIOJGOPX QRESPDGPEDVK\EOSG_G GFGDWaGHIJKL! iIOPX *! cF^KE PDEFGHIJKL
*#$
!
G;S< *"! "!$$8!9!*69# =/4( #*96+6%%>
nEMGNIOJGOPX QRESPDGPEDVK\EOSG_G GFGDWaGHIJKL! iIOPX +! iIOPJTE PDEFGHIJKL S
QRESPDGPEDVK\EOSKV WOPDGZOPHIV KJaWSbKGJJG_G K NDLVG_G JI_DEHI OGNDGPKHREJKEV K
KJaWSbKGJJTV QRESPDGNE\IV
*#*
!
G;S< *"!"!$$8!9!%6%9 =/4( #*96%6%+>
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! cFGDWaGHIJKE QRESPDGPEDVK\EOSGE! kE\K
QRESPDGhRISGHG_G NEDENRIHI! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*#"
!
G;S< *"!"!$$8!*$6%8
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! dOPIJGHSK, _EJEDIPGDT K
JI_DEHIPERK
KJaWSbKGJJTE aRL QRESPDGPEDVKK, WOPIJGHSK K _EJEDIPGDT WRXPDIMHWSGHTE!
CDEFGHIJKL
FEMGNIOJGOPK
*#+
!
G;S< *"!"!$$8!**68#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! kDEGFDIMGHIPERK QRESPDGQJED_KK
NGRWNDGHGaJKSGHTE! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*#2
!
G;S< *"!"!$$8!*+6"$$$
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! rIVNT QRESPDK\EOSKE! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*##
!
G;S< *"!"!$$8!*268#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! pIFERK K SIFERXJIL IDVIPWDI! CDEFGHIJKL
FEMGNIOJGOPK
*#5
!
G;S< *"!"!$*+!$69* =/4( 82#6*,*9%">
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! cF^KE
9
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
*#8
!
G;S< *"!"!$*+!*69* =/4( 82#6"6*,*99$>
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ OHEDRKRXJTU VIhKJ
*#%
!
G;S< *"!"!$*+!+6"$$" =/4( 5$82#6"6+,*9%2>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
hRKYGHIRXJTU, aKOSGHTU hRKYGHIRXJTU K NGRKDGHIRXJTU VIhKJ O HDI^IPERXJTV
aHKfEJKEV DIFG\E_G KJOPDWVEJPI
*#9
!
G;S< *"!"!$*+!26"$$" =/4( 82#6"62,*9%+>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
NRGOSGhRKYGHIRXJTU K REJPG\JG6hRKYGHIRXJTU VIhKJ
*5$
!
G;S< *"!"!$*+!569* =/4( 82#6"65,*9%9>
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! pGJSDEPJTE
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ VGRGPSGH K NEDYGDIPGDGH
*5*
!
G;S< *"!"!$*+!%69* =/4( 82#6"6%,*9%">
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! pGJSDEPJTE
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKL JGfJKb
*5"
!
G;S< *"!"!$*+!*269$ =/4( 82#6"6*2,*9%2>
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! pGJSDEPJTE
PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ DWFIJSGH
* "
*5+
!
G;S< *"!"!$2"69*
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! gIhKJT K PEUJGRG_K\EOSGE
GFGDWaGHIJKE
aRL fKHGPJGHGaOPHI K SGDVGNDGKMHGaOPHI! cF^KE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK
*52
!
G;S< *"!"!$9"692
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! cFGDWaGHIJKE QRESPDGVEUIJK\EOSGE K
QRESPDGJI_DEHIPERXJGE aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G NKPIJKL! cF^KE PEUJK\EOSKE
PDEFGHIJKL NG FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
*5#
!
G;S< *"!2!*##6%#
lKOPEVI OPIJaIDPGH FEMGNIOJGOPK PDWaI! dOPDGZOPHI MI^KPJG_G GPSR]\EJKL!
pRIOOKYKSIbKL! cF^KE PEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
*55
!
G;S< "$!#8!2$56%*
pGVNRESOJIL OKOPEVI SGJPDGRL SI\EOPHI! jMaERKL QRESPDGJJGZ PEUJKSK, SHIJPGHGZ
QRESPDGJKSK K QRESPDGPEUJK\EOSKE! gEPGaT KONTPIJKZ
*58
!
G;S< 9#688
CDIJOYGDVIPGDT GaJGYIMJTE GaJGNGOPGHTE aRL DW\JGZ aW_GHGZ OHIDSK! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
*5%
!
G;S< *%+682
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*59
!
G;S< #++6"$$$ =/4( +26+6%%>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! CWDFG_EJEDIPGDT! cF^KE PEUJK\EOSKE
WORGHKL
*8$ G;S< +$8!*69#
oRESPDGWP]_K FTPGHTE! CEUJK\EOSKE WORGHKL
*8*
!
G;S< *"%"6%%
pGJaEJOIPGDT aRL NGHThEJKL SGQYYKbKEJPI VG^JGOPK! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*8"
!
G;S< *9%+6"$$* =/4( 5$$226",*998>
CDIJOYGDVIPGDT JINDLfEJKL! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*8+
!
G;S< "$"+!*6%% =/4( %$9,*9%#>
rIVNT aRL aGDGfJTU PDIJONGDPJTU ODEaOPH! CDEFGHIJKL S DIMVEDIV,
QRESPDK\EOSKV K
OHEPGHTV NIDIVEPDIV
*82
!
G;S< ""+9689
rIVNT JISIRKHIJKL GF^E_G JIMJI\EJKL! CEUJK\EOSKE WORGHKL
*8#
!
G;S< "+"86%9 4 =/4( 2$%,*9%#>
qTSR]\IPERK, HTSR]\IPERK6DIMtEaKJKPERK, NEDESR]\IPERK K NEDESR]\IPERK6
DIMtEaKJKPERK HDWFJTE JKMSGHGRXPJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*$
*85
!
G;S< "29"6%2
qTSR]\IPERK =NEDESR]\IPERK> OKRGHTE SJGNG\JTE K NGOPT WNDIHREJKL SJGNG\JTE!
cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*88
!
G;S< "825!*6%% 4
kIPDGJT DEMXFGHTE NRIOPVIOOGHTE OEDKK z*2 K z"8! CEUJK\EOSKE WORGHKL
*8%
!
G;S< "82569$ =/4( "+%,*9%8>
kIPDGJT DEMXFGHTE aRL QRESPDK\EOSKU RIVN! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*89
!
G;S< "9++69+
[NNIDIPT QRESPDK\EOSKE JKMSGHGRXPJTE! gEPGaT KONTPIJKZ
*%$
!
G;S< #5#*6%9
[NNIDIPWDI DIaKGNDKEVJIL FTPGHIL! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*%*
!
G;S< 5*+26%8
xIOGOT aKJIVK\EOSKE! gEPGaT KONTPIJKZ
*%"
!
G;S< 5%*#689
sKJGNDGHGaT VI_KOPDIRXJTE K DIONDEaERKPERXJTE NEDEVEJJG_G PGSI JI JINDLfEJKE aG
*$$$ q! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*%+
!
G;S< 5%"#69* =/4( %*,*9%2>
rIVNT R]VKJEObEJPJTE PDWF\IPTE aRL GF^E_G GOHE^EJKL
*%2
!
G;S< 8*5#69+ =l4( #52688>
gGOPT NGOPGLJJG_G PGSI aRL KMVEDEJKL OGNDGPKHREJKL
* "
*%#
!
G;S< 8*9"6 %9 4
gEUIJKMVT KONGRJKPERXJTE QRESPDK\EOSKE NGOPGLJJGZ OSGDGOPK ulk!
cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
*%5
!
G;S< 8"*96%+
oRESPDGNILRXJKSK FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*%8
!
G;S< 8""$6%8
eHGJSK QRESPDK\EOSKE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*%%
!
G;S< 8+95!*6%9 =/4( %+68#>
lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE hPENOERXJTE FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G
JIMJI\EJKL! cOJGHJTE DIMVEDT
*%9
!
G;S< 8+95!"69* =/4( %%26"6*,*9%8>
lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE hPENOERXJTE FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G
JIMJI\EJKL! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S HKRSIV O NDEaGUDIJKPERLVK! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*9$
!
G;S< 8+98!$6%9 4
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU WOPIJGHGS!
cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*9*
!
G;S< 8+98!*69$ =/4( 5596"6+6*9%2>
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU WOPIJGHGS!
iIOPJTE PDEFGHIJKL S HTSR]\IPERLV O HTaEDfSGZ HDEVEJK =PIZVEDT>! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
*9"
!
G;S< 8+98!"69* 4
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU WOPIJGHGS!
iIOPJTE PDEFGHIJKL S HTSR]\IPERLV aRL FTPGHTU QRESPDK\EOSKU MHGJSGH! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
*9+
!
G;S< 8+99698
kDGHGaI K hJWDT JI JGVKJIRXJGE JINDLfEJKE aG 2#$'8#$ q! CEUJK\EOSKE WORGHKL
*92
!
G;S< 82$$6"$$$
oRESPDG\IZJKSK K QRESPDGOIVGHIDT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*9#
!
G;S< 82$"6%2 4
oRESPDGHEJPKRLPGDT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*95
!
G;S< 8#*%6%+ 4
CDIJOYGDVIPGDT aRL FTPGHTU QRESPDGNDKFGDGH! CEUJK\EOSKE WORGHKL
*98 G;S< 8#9$69+ =/4( #*626%2>
**
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX 2! cOGFTE PDEFGHIJKL S \IOPGPGVEDIV
*9%
!
G;S< 88256"$$* =/4( 226*,*995>
CDIJOYGDVIPGDT PGSI! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*99
!
G;S< %$+969+ =/4( #*6#6%#>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX #! cOGFTE PDEFGHIJKL S YIMGVEPDIV, KMVEDKPERLV
SGQYYKbKEJPI VG^JGOPK K OKJUDGJGOSGNIV
"$$
!
G;S< %$2"69+ =/4( #*6%6%2>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX %! cOGFTE PDEFGHIJKL S HONGVG_IPERXJTV \IOPLV
"$*
!
G;S< %$#*69+
gIhKJT OPKDIRXJTE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"$"
!
G;S< %28569+ =/4( #*6+6%2>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX +! cOGFTE PDEFGHIJKL S HIPPVEPDIV K HIDVEPDIV
"$+
!
G;S< %8**69+ =/4( #*6"6%2>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX "! cOGFTE PDEFGHIJKL S IVNEDVEPDIV K HGRXPVEPDIV
"$2
!
G;S< %89969$ =/4( *##6*9%+>
lPIDPEDT aRL PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN! CEUJK\EOSKE WORGHKL
"$#
!
G;S< 9$2+69+
oRESPDGVIhKJSK aRL OPDKfSK HGRGO! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
* "
"$5
!
G;S< 9$9%69+
qSR]\IPERK IHPGVIPK\EOSKE JKMSGHGRXPJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"$8
!
G;S< 98"#6%" 4
qEJPKRLPGDT bEJPDGFEfJTE aWPXEHTE SGPERXJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE
WORGHKL
"$%
!
G;S< 9%$569$ z =/4( 2$$6%8>
kIPDGJT aRL PDWF\IPTU R]VKJEObEJPJTU RIVN K OPIDPEDGH! cF^KE PEUJK\EOSKE
WORGHKL
"$9
!
G;S< 9999692 =/4( "#%65%>
oRESPDGKMVEDKPERXJTE OIVGNKhW^KE NDKFGDT NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE
\IOPK S JKV
"*$
!
G;S< *$$%268+
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"**
!
G;S< *$*59688
gIhKJT QRESPDK\EOSKE PDEUYIMJTE OKJUDGJJTE! gEPGaT KONTPIJKZ
"*"
!
G;S< *$"%$6%+ 4
kTREOGOT QRESPDK\EOSKE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"*+
!
G;S< *$+8269+ =/4( #*686%2>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX 8! cOGFTE PDEFGHIJKL S VJG_GYWJSbKGJIRXJTV
NDKFGDIV
"*2
!
G;S< *$2"%6%9 4
[_DE_IPT QRESPDGJIOGOJTE bEJPDGFEfJTE OSHIfKJJTE aRL HGaT! cOJGHJTE
NIDIVEPDT K DIMVEDT
"*#
!
G;S< *$2+26%"
lGEaKJEJKL SGJPISPJTE QRESPDK\EOSKE! pRIOOKYKSIbKL! cF^KE
PEUJK\EOSKE
PDEFGHIJKL
"*5
!
G;S< *$2#%6%*
CDIJOYGDVIPGDT aRL KJaWSbKGJJTU QRESPDGPEDVK\EOSKU WOPIJGHGS JI \IOPGPW GP #$$
aG *$$$$ ub! cOJGHJTE NIDIVEPDT
*"
"*8
!
G;S< **"$569+
pGJPISPGDT QRESPDGVI_JKPJTE JKMSGHGRXPJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"*%
!
G;S< **"%"69+ =/4( #"268#>
mEMKOPGDJTE aERKPERK JINDLfEJKL NGOPGLJJG_G PGSI
"*9
!
G;S< **5886%#
CDIJOYGDVIPGDT OKRGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
""$
!
G;S< **%"%6%5
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! cF^KE VEPGaT KONTPIJKZ
""*
!
G;S< **9"96%8
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! cF^KE VEPGaT KONTPIJKZ! cNDEaEREJKE
WDGHJL hWVI
"""
!
G;S< *"*8#69$ =/4( %**6*6+,%#>
cF^KE VEPGaT KONTPIJKZ VIPEDKIRGH KMGRLbKK K GFGRG\ES QRESPDK\EOSKU
SIFEREZ!
gEPGaT GNDEaEREJKL NRGPJGOPK! jONTPIJKL JI HGaGNG_RG^EJKE K WOIaSW
""+
!
G;S< *"2+269+
[NNIDIPT SGVVWPIbKGJJTE JKMSGHGRXPJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
""2
!
G;S< *"9986%2
jMaERKL ulk! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
""#
!
G;S< *+5$865%
kDKFGDT K NDEGFDIMGHIPERK QRESPDGKMVEDKPERXJTE bKYDGHTE! cOJGHJTE PEDVKJT
K GNDEaEREJKL
""5
!
G;S< *+%8*68% 4
jMaERKL SEDIVK\EOSKE JI JINDLfEJKE aG *$$$ q! cF^KE PEUJK\EOSKE
WORGHKL
""8
!
G;S< *2*5+6%% 4
oRESPDGSGJYGDSK! CEUJK\EOSKE WORGHKL
""%
!
G;S< *2*9*6%% 4
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL VIRGZ VG^JGOPK! `HK_IPERK aRL
MHWSGMINKOTHI]^EZ INNIDIPWDT K QRESPDGNDGK_DTHI]^KU WOPDGZOPH
FTPGHG_G
JIMJI\EJKL! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
* "
""9
!
G;S< *2""8698
gIhKJT NGOWaGVGE\JTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"+$
!
G;S< *2"++6%2 4
CDIJOYGDVIPGDT NKPIJKL aRL FTPGHGZ DIaKGINNIDIPWDT! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
"+*
!
G;S< *2"#2695 =/4( #"96%9>
lPENEJK MI^KPT, GFEONE\KHIEVTE GFGRG\SIVK =pGa (7>
"+"
!
G;S< *28$#6%+ 4
oRESPDGSKNLPKRXJKSK NG_DWfJTE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"++
!
G;S< *29*96%+ 4
oRESPDGNRKPT, QRESPDGNRKPSK K fIDG\JTE QRESPDGhSIYT FTPGHTE! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
"+2
!
G;S< *29++6%+ 4
[_DE_IPT HGMaWUGHOIOTHI]^KE aRL FTPGHTU NTREOGOGH! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
"+#
!
G;S< *#$2868%
oRESPDGNDKFGDT JI_DEHIPERXJTE FTPGHTE! CEDVKJT K GNDEaEREJKL
"+5
!
G;S< *5$*"68$
jMaERKL FTPGHTE QRESPDGVEUIJK\EOSKE! CEDVKJT K GNDEaEREJKL
"+8
!
G;S< *5**$6%"
CDIJOYGDVIPGDT OKRGHTE! CEDVKJT K GNDEaEREJKL
"+% G;S< *5+$%6%2 4
*+
! mERE QRESPDGPENRGHTE PGSGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"+9
!
G;S< *5+*869# =(S; #*##6%+, (S; 8+8*6%# , /4( ++#6"6"26%2>
kDKFGDT UGRGaKRXJTE QRESPDK\EOSKE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE
WORGHKL
"2$
!
G;S< *5+8"69+ =/4( +26969$>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! `GNWOPKVTE WDGHJK hWVI
"2*
!
G;S< *55*86%8 4
oRESPDGNDKFGDT GPGNKPERXJTE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"2"
!
G;S< *5%$96%% 4
[NNIDIPT NWOSGDE_WRKDW]^KE aRL DIMDLaJTU RIVN! cF^KE PEUJK\EOSKE
PDEFGHIJKL
"2+
!
G;S< *8$$%6%# 4
pGVNDEOOGDT URIaGJGHTE _EDVEPK\JTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"22
!
G;S< *8$%+6%8 4
oRESPDGPENRGHEJPKRLPGDT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"2#
!
G;S< *8""*69* 4
oRESPDGJIOGOT bEJPDGFEfJTE _EDVEPK\JTE PDIJOYGDVIPGDJTE! CKNT! cOJGHJTE
NIDIVEPDT K DIMVEDT
"25
!
G;S< *82926%8 =/4( +26#6%*>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! pRIOOKYKSIbKL OPENEJEZ MI^KPT,
GFEONE\KHIEVTU GFGRG\SIVK HDI^I]^KUOL QRESPDK\EOSKU VIhKJ
"28
!
G;S< *85886%" =/4( #9%6*6%5, /4( #9%6"6*689, /4( #9%6"6"689, /4( #9%6"62689,
/4( #9%6"6*96%*>
lHEPKRXJKSK! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"2%
!
G;S< *889*6%"
kDKFGDT QRESPDGJJG6RW\EHTE! CEDVKJT K GNDEaEREJKL
"29
!
G;S< *%*9%6%9
CEREHKMGDT! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"#$
!
G;S< *%*9969#
oRESPDGOGSGHTfKVIRSK FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"#*
!
G;S< *%59$6%" 4
pIFERK, NDGHGaI, hJWDT K SIFERXJIL IDVIPWDI! gIDSKDGHSI, WNISGHSI,
PDIJONGDPKDGHIJKE K UDIJEJKE
"#"
!
G;S< *%8*$699
oRESPDGVKSOEDT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"#+
!
G;S< *92"+69#
oRESPDGSGYEVGRSK FTPGHTE! CEUJK\EOSKE WORGHKL
* "
"#2
!
G;S< *9%8#689
kDKFGDT QRESPDGKMVEDKPERXJTE OIVGNKhW^KE FTOPDGaEZOPHW]^KE! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
"##
!
G;S< "$2#96%8 =/4( +265,*959>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! gEPGaT GURIfaEJKL! cFGMJI\EJKL
"#5
!
G;S< "$25969#
oRESPDGVLOGDWFSK FTPGHTE! CEUJK\EOSKE WORGHKL
"#8
!
G;S< "$85+6%# 4
oRESPDGJIOGOT bEJPDGFEfJTE NG_DWfJTE aRL MI_DLMJEJJTU HGa! cOJGHJTE NIDIVEPDT
"#%
!
G;S< "$89*6%%
oRESPDGJIOGOT bEJPDGFEfJTE _EDVEPK\JTE! cF^KE PEUJK\EOSKE
PDEFGHIJKL
"#9
!
G;S< "$%*#69+ =l4( +26*26*9%">
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! gEUIJK\EOSIL HKFDIbKL JESGPGDTU HKaGH
VIhKJ O HTOGPGZ GOK HDI^EJKL #5 VV K FGREE! jMVEDEJKE, GbEJSI K aGNWOPKVTE MJI\EJKL
"5$
!
G;S< "$%%%6%* 4
*2
oRESPDGSGYEHIDSK FTPGHTE! CEUJK\EOSKE WORGHKL
"5*
!
G;S< "**"%6%+
lKOPEVT QRESPDGOJIFfEJKL, OEPK, KOPG\JKSK, NDEGFDIMGHIPERK K NDKEVJKSK
QRESPDK\EOSGZ QJED_KK! xGVKJIRXJTE JINDLfEJKL aG *$$$ q
"5"
!
G;S< "**+$68#
jMaERKL QRESPDGPEUJK\EOSKE! eIfKVT MIMEVRL]^KE K MJISK MIMEVREJKL!
pGJOPDWSbKL
K DIMVEDT
"5+
!
G;S< "*##%6"$$$
lKOPEVT HGMFWfaEJKL PWDFG_EJEDIPGDGH, _KaDG_EJEDIPGDGH K OKJUDGJJTU
SGVNEJOIPGDGH! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"52
!
G;S< "*5"*6%+ 4
oRESPDG_DKRK, QRESPDGhIhRT\JKbT, QRESPDGPGOPEDT, QRESPDGDGOPEDT FTPGHTE!
cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"5#
!
G;S< "*5""6%2 4
oRESPDGHIYERXJKbT K QRESPDG_DKRK SGJPISPJTE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSK WORGHKL
"55
!
G;S< "*8856%8
dOPDGZOPHI NE\IPI]^KE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"58
!
G;S< ""+*26%2 4
oRESPDGYEJT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"5%
!
G;S< ""28$688 4
oRESPDGOSGHGDGaT FTPGHTE! CEUJK\EOSKE WORGHKL
"59
!
G;S< ""2%+688
{KRT PGSGNDGHGaL^KE VEaJTE K IR]VKJKEHTE aRL SIFEREZ, NDGHGaGH K hJWDGH!
cOJGHJTE NIDIVEPDT! CEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
"8$
!
G;S< ""##86%2
mERE HDEVEJK! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"8*
!
G;S< ""8%%688
oRESPDGNGaG_DEHIPERK aEPOSG_G NKPIJKL! CEUJK\EOSKE WORGHKL
"8"
!
G;S< "+**$6%2 4
oRESPDGJI_DEHIPERK FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"8+
!
G;S< "+2**6%2
gIhKJT QRESPDGJJTE SGJPDGRXJG 6 DE_KOPDKDW]^KE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"82
!
G;S< "+#92689
gGJPIf QRESPDK\EOSKZ DIaKGQRESPDGJJGZ INNIDIPWDT K NDKFGDGH! gIDSKDGHSI
"8#
!
G;S< "+5"26"$$*
CDIJOYGDVIPGDT PGSI KMVEDKPERXJTE RIFGDIPGDJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"85
!
G;S< "+8$569+ =/4( #*656%2>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX 5! cOGFTE PDEFGHIJKL S GVVEPDIV =NDKFGDIV aRL
KMVEDEJKL NGRJG_G OGNDGPKHREJKL> K NDKFGDIV aRL KMVEDEJKL ISPKHJGZ NDGHGaKVGOPK
"88
!
G;S< "+8#"689
kRIPT NE\IPJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
* "
"8%
!
G;S< "+8#"!*69" =/4( +"56",*99$>
kRIPT NE\IPJTE! gEPGaT KONTPIJKZ
"89
!
G;S< "+9%*6%$
xISGJE\JKSK SIFERXJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"%$
!
G;S< "2+8*6%$
|GPGHONThSK QRESPDGJJTE R]FKPERXOSKE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"%*
!
G;S< "2+%%6%%
dOKRKPERK OK_JIRGH MHWSGHGZ \IOPGPT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"%"
!
G;S< "2#9+6%8
dOPDGZOPHI HHGaI _DIYK\EOSKE aRL QRESPDGJJTU HT\KORKPERXJTU VIhKJ! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
"%+
!
G;S< "2%5+6%8
gI_JKPGYGJT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
*#
"%2
!
G;S< "#$+$6%*
eIfKVT SGJPISPJTE FEMHKJPGHTE! CEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL! gEPGaT KONTPIJKZ
"%#
!
G;S< "#$+26%#
eIfKVT SGJPISPJTE HKJPGHTE! pRIOOKYKSIbKL! CEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL! gEPGaT
KONTPIJKZ
"%5
!
G;S< "#92*6%+ =/4( +26"68", /4( +26"-682>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! gEPGaT GNDEaEREJKL NGPEDX K
SGQYYKbKEJPI
NGREMJG_G aEZOPHKL
"%8
!
G;S< "5*$26%9 =/4( +2%,*98%>
lDEaOPHI KMVEDEJKZ QRESPDGJJTE! CEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL H \IOPK
FEMGNIOJGOPK!
gEPGaT KONTPIJKZ
"%%
!
G;S< "5*#26%2
|GPGWHERK\KPERK! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"%9
!
G;S< "5"%86%2 4
oRESPDGJIOGOT FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"9$
!
G;S< "5+"96%2
gIhKJT HT\KORKPERXJTE K OKOPEVT GFDIFGPSK aIJJTU! `GNWOPKVTE WDGHJK hWVI
PEUJK\EOSKU ODEaOPH K VEPGaT KU GNDEaEREJKL
"9*
!
G;S< "5+256%2
sKJGNDGHGaT GOHEPKPERXJTE JINDLfEJKEV aG 55$ q NEDEVEJJG_G PGSI! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
"9"
!
G;S< "52*+!$6%#
kDGHGaI K hJWDT OGEaKJKPERXJTE OKRGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"9+
!
G;S< "52*56%#
[_DE_IPT FEONEDEFGZJG_G NKPIJKL JI JINDLfEJKE aG * Sq! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"92
!
G;S< "52996%# 4
gIhKJT FTPGHTE SWUGJJTE WJKHEDOIRXJTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"9#
!
G;S< "558%6%# 4
}GRGaKRXJKSK K VGDGMKRXJKSK FTPGHTE QRESPDK\EOSKE SGVNDEOOKGJJTE
NIDIVEPDK\EOSG_G DLaI! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"95
!
G;S< "588"6%#
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! cFGMJI\EJKL HTHGaGH K JINDIHREJKE HDI^EJKL
"98
!
G;S< "5%*+699
qGMaWUGG\KOPKPERK aRL SWUGJX QRESPDK\EOSKE FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
"9%
!
G;S< "8*896%5
kDKFGDT GPGNKPERXJTE ISSWVWRLbKGJJTE QRESPDK\EOSKE FTPGHTE! CDEFGHIJKL
FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
"99
!
G;S< "8"$*6%8
gIhKJT HT\KORKPERXJTE QRESPDGJJTE NEDOGJIRXJTE! CKNT, GOJGHJTE
NIDIVEPDT,
GF^KE PEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
+$$
!
G;S< "82*%6%8
[NNIDIPWDI DIaKGQRESPDGJJIL FTPGHIL! CEDVKJT K GNDEaEREJKL
+$*
!
G;S< "82+$6%8 =/4( +26*$68#>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! dORGHJTE GFGMJI\EJKL aRL
GNKOIJKL OKJUDGJJTU
VIhKJ
* "
+$"
!
G;S< "82%+6%8 =/4( 59#6"6*6%$>
jONTPIJKL JI NGfIDGGNIOJGOPX! gEPGaT KONTPIJKZ! jONTPIJKL JI_DEPGZ NDGHGRGSGZ
+$+
!
G;S< "82%26%8 =/4( 59#6"6"6%$>
jONTPIJKL JI NGfIDGGNIOJGOPX! gEPGaT KONTPIJKZ! jONTPIJKL _GDERSGZ O K_GRX\IPTV
NRIVEJEV
+$2 G;S< "8#8$!$6%8 =/4( ++#6*685>
*5
! nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! cF^KE PDEFGHIJKL K
VEPGaT KONTPIJKZ
+$#
!
G;S< "8#8$!$*69" =/4( 9586%%>
nEMGNIOJGOPX QRESPDK\EOSKU JI_DEHIEVTU GaELR, NGaWhES K IJIRG_K\JTU _KFSKU
JI_DEHIPERXJTU NDKFGDGH aRL FTPGHG_G KONGRXMGHIJKL! CDEFGHIJKL K VEPGaT KONTPIJKZ
+$5
!
G;S< "8#8$!+569" =/4( ++#6"6+%,*9%5>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S
QRESPDK\EOSKV INNIDIPIV SGJPISPJGZ GFDIFGPSK NDGaWSPGH O GaJGZ K aHWVL _DE]^KVK
NGHEDUJGOPLVK aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G NKPIJKL
+$8
!
G;S< "8#8$!2*69" =/4( ++#6"62%,*9%%>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S
QRESPDK\EOSKV _DKRLV K PGOPEDIV aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G NKPIJKL
+$%
!
G;S< "8#8$!2"69" =/4( ++#6"629,*9%%>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S
QRESPDK\EOSKV PENRGHTV hSIYIV aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G NKPIJKL
+$9
!
G;S< "8#8$!2+69" =/4( ++#6"6#$6*9%9>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S
QRESPDK\EOSKV VIDVKPIV aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G NKPIJKL
+*$
!
uclC "8#8$6#*69# =gop ++#6"65"69$>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE PDEFGHIJKL S
GNGRIOSKHI]^KV HIJJIV O QRESPDK\EOSKV JI_DEHGV aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G
NKPIJKL
+**
!
G;S< "8#8$!#"69# =/4( ++#6"65+69$>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S
QRESPDK\EOSKV SKNLPKRXJKSIV aRL HGaT K QRESPDK\EOSKV JI_DEHIPERLV
fKaSGOPEZ aRL
NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G NKPIJKL
+*"
!
G;S< "8#8$!#+69# =/4( ++#6"65269*>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S
QRESPDK\EOSKV SWUGJJTV VIhKJIV aRL NDEaNDKLPKZ GF^EOPHEJJG_G
NKPIJKL
+*+
!
G;S< "85%"6%% =/4( *%%,*982>
rIVNT DPWPJTE HTOGSG_G aIHREJKL
+*2
!
G;S< "85996%%
lKOPEVT FEONEDEFGZJG_G NKPIJKL NDKEVJKSGH NEDEVEJJG_G PGSI! cF^KE PEUJK\EOSKE
WORGHKL
+*#
!
G;S< "8%%%6%% =/4( +26**6*68%>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! qOPDGEJJIL PEVNEDIPWDJIL MI^KPI! kDIHKRI
MI^KPT
+*5
!
G;S< "8%9#6%% =/4( +26**6+6%2>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! qOPDGEJJIL PEVNEDIPWDJIL MI^KPI! cOJGHJTE
NDIHKRI, DIONDGOPDIJL]^KEOL JI PEVNEDIPWDJG6PGSGHTE DERE, KONGRXMWEVTE H OKOPEVIU
PEVNEDIPWDJGZ MI^KPT
+*8
!
G;S< "89*86%% =/4( +26**6"6%2>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! qOPDGEJJIL PEVNEDIPWDJIL MI^KPI!
CEDVGaEPESPGDT K HONGVG_IPERXJIL INNIDIPWDI WNDIHREJKL, KONGRXMWEVTE H
OKOPEVIU
PEVNEDIPWDJGZ MI^KPT
+*% G;S< "89#26%%
*8
! qKaEGVGJKPGDT NEDOGJIRXJTU QRESPDGJJTU HT\KORKPERXJTU VIhKJ! CKNT, GOJGHJTE
NIDIVEPDT, GF^KE PEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
+*9
!
G;S< "%*$%6%9
~GSGRK aRL KOPG\JKSGH OHEPI! CKNT, GOJGHJTE K NDKOGEaKJKPERXJTE DIMVEDT, SIRKFDT
* "
+"$
!
G;S< "%*8*6%9
[HPGVIPT K_DGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
+"*
!
G;S< "%*8+6%9 =/4( +26*6%+>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! xGVKJIRXJTE aIJJTE K DIFG\KE
UIDISPEDKOPKSK
+""
!
G;S< "%*9$6%9 4 =/4( +"$6*9%*>
lGEaKJKPERK FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G JIMJI\EJKL! CEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL K VEPGaT
KONTPIJKZ
+"+
!
G;S< "%"22695
kDGHGaI K hJWDT IDVKDGHIJJTE! CEUJK\EOSKE WORGHKL
+"2
!
G;S< "%"2969+
pGDGPSKE MIVTSIJKL H QRESPDGWOPIJGHSIU! gEPGaT DIO\EPI H QRESPDGWOPIJGHSIU
NEDEVEJJG_G PGSI JINDLfEJKEV aG * Sq
+"#
!
G;S< "%+"86%9 =l4( +26*"6*9%$>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE HDI^I]^KEOL! kWOSGHTE UIDISPEDKOPKSK GaJGOSGDGOPJTU
PDEUYIMJTU IOKJUDGJJTU aHK_IPEREZ O SGDGPSGMIVSJWPTV DGPGDGV JINDLfEJKEV aG
55$ q HSR]\KPERXJG
+"5
!
G;S< "%++$6%9 =/4( +26*6%+>
gIhKJT QRESPDK\EOSKE IOKJUDGJJTE VG^JGOPX] GP * aG 2$$ SqP HSR]\KPERXJG!
`HK_IPERK! cF^KE PEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
+"8
!
G;S< "%+8#6%9 =/4( 9$%6%5>
kDGK_DTHIPERK SGVNISP6aKOSGH! cF^KE PEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL K VEPGaT KMVEDEJKZ
+"%
!
G;S< "%2$$6%9 4
oRESPDG^KNbT K QRESPDGDIO\EOSK FTPGHTE! cF^KE PEUJK\EOSKE WORGHKL
+"9
!
G;S< "%#%*69$
gIhKJT NKhW^KE VEUIJK\EOSKE K QRESPDGVEUIJK\EOSKE! cF^KE PEUJK\EOSKE
PDEFGHIJKL K VEPGaT KONTPIJKZ
++$
!
G;S< "%55%!*69* =/4( 2+96"6%8>
xKMSGHGRXPJTE SGVNRESPJTE WOPDGZOPHI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL!
iIOPX "! iIOPJTE
PDEFGHIJKL S OKOPEVIV OFGDJTU hKJ =hKJGNDGHGaIV>
++*
!
G;S< "%8*"69$ =/4( 2+"6%2>
rIVNT JISIRKHIJKL aRL FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G GF^E_G GOHE^EJKL! CDEFGHIJKL
FEMGNIOJGOPK
++"
!
G;S< "9*25!*69* =/4( +$96*6%%>
lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE NDGVThREJJG_G JIMJI\EJKL! iIOPX *! cF^KE
PDEFGHIJKL
+++
!
G;S< "9*25!"69* =/4( +$96"6%9>
lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE NDGVThREJJG_G JIMJI\EJKL! iIOPX "! CDEFGHIJKL S
HMIKVGMIVEJLEVGOPK DIMVEDGH hPTDEZ K SGJPISPJTU _JEMa INNIDIPGH
++2
!
G;S< +$$**!*6"$$+ =/4( 5$9286*699>
xKMSGHGRXPJIL INNIDIPWDI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL! iIOPX *! cF^KE PDEFGHIJKL K
VEPGaT KONTPIJKZ
++#
!
G;S< +$$**!"6"$$" ,C-. /012345416)
[NNIDIPWDI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL JKMSGHGRXPJIL! iIOPX "! [HPGVIPK\EOSKE
HTSR]\IPERK
++5
!
G;S< +$$**!+6"$$" ,C-. /01234789111)
[NNIDIPWDI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL JKMSGHGRXPJIL! iIOPX +! qTSR]\IPERK,
DIMtEaKJKPERK, HTSR]\IPERK6DIMtEaKJKPERK K SGVFKJIbKK KU O NDEaGUDIJKPERLVK
++8 G;S< +$$**!2!*695 =/4( 928626*69$>
xKMSGHGRXPJIL INNIDIPWDI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL! iIOPX 2! pGJPISPGDT K
NWOSIPERK! mIMaER *! oRESPDGVEUIJK\EOSKE SGJPISPGDT K NWOSIPERK
*%
++%
!
G;S< +$$**!#69+ =/4( 9286#6*69$>
xKMSGHGRXPJIL INNIDIPWDI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL! iIOPX #! [NNIDIPT K QREVEJPT
SGVVWPIbKK aRL bENEZ WNDIHREJKL! mIMaER *! oRESPDGVEUIJK\EOSKE INNIDIPT aRL bENEZ
WNDIHREJKL
++9
!
G;S< +$$**!5!*6"$$" =/4( 5$928656*6*9%9>
[NNIDIPWDI DIONDEaEREJKL K WNDIHREJKL JKMSGHGRXPJIL ! iIOPX 5! [NNIDIPWDI
VJG_GYWJSbKGJIRXJIL! mIMaER *! [NNIDIPWDI SGVVWPIbKGJJIL IHPGVIPK\EOSG_G
NEDESR]\EJKL
* "
+2$
!
G;S< +$$*"!*6"$$" =/4( 5$$#*6*6*698>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX *! cNDEaEREJKL K GOJGHJTE PDEFGHIJKL, GF^KE aRL
HOEU \IOPEZ S HIPPVEPDIV K HIDVEPDIV
+2*
!
G;S< +$$*"!969+ =/4( #*696%%>
kDKFGDT IJIRG_GHTE NGSIMTHI]^KE QRESPDGKMVEDKPERXJTE NDLVG_G aEZOPHKL K
HONGVG_IPERXJTE \IOPK S JKV! iIOPX 9! mESGVEJaWEVTE VEPGaT KONTPIJKZ
+2"
!
G;S< +$$+$69+ =/4( 82"6%+>
CDIJOYGDVIPGDT DIMaERKPERXJTE K FEMGNIOJTE DIMaERKPERXJTE
PDIJOYGDVIPGDT!
CEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
+2+
!
G;S< +$+2#!$69# =/4( ++#6*69*>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! cF^KE PDEFGHIJKL
+22
!
G;S< +$+2#!269# =/4( ++#6"6869+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S OPKDIRXJTV VIhKJIV
+2#
!
G;S< +$+2#!#695 =/4( ++#6"6269+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH!
`GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S bEJPDKYW_IV
+25
!
G;S< +$+2#!5698 =/4( ++#6"6"69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S NTREOGOIV K HGaGHOIOTHI]^KV \KOPL^KV NDKFGDIV
+28
!
G;S< +$+2#!8695 =/4( ++#6"6*26*992>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S QRESPDK\EOSKV SWUGJJTV VIhKJIV
+2%
!
G;S< +$+2#!*"695 =/4( ++#6"6+69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S QRESPDK\EOSKV WP]_IV
+29
!
G;S< +$+2#!*5698 =/4( ++#6"6969+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S PGOPEDIV, _DKRLV, DGOPEDIV K IJIRG_K\JTV NDKFGDIV
+#$
!
G;S< +$+2#!*869% =/4( ++#6"6*+69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S OSGHGDGaIV, YDKP]DJKbIV K IJIRG_K\JTV NDKFGDIV!
+#*
!
G;S< +$+2#!"#69# =/4( ++#6"6+"69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S NDKFGDIV aRL VIOOIfI
+#"
!
G;S< +$+2#!"569% =/4( ++#6"6+*69#>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH!
`GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S HGMaWUGG\KOPKPERLV aRL SWUGJX
+#+
!
G;S< +$+2#!++698 =/4( ++#6"6#"692>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S NDKFGDIV aRL _K_KEJT DPI, NDKOGEaKJLEVTV S OEPK \EDEM FEMGNIOJTZ
DIMaERKPERXJTZ PDIJOYGDVIPGD
+#2
!
G;S< +$+2#!2269% =/4( ++#6"6**69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
*9
PDEFGHIJ KL S FIDIFIJJTV OWhKRXJTV VIhKJIV
+##
!
G;S< +$+2#!25698 =/4( ++#6"6*5692>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S KMVERX\KPERLV NK^EHTU GPUGaGH
+#5
!
G;S< +$+2#!#2698 =/4( ++#6"68+692>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S NG_DWfJTV MISDENREJJTV JI_DEHIPERLV
+#8
!
G;S< +$+2#!##698 =/4( ++#6"6"5692>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S \IOIV
+#%
!
G;S< +$+2#!#569% =/4( ++#6"65#69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S HGMaWUGG\KOPKPERLV
* "
+#9
!
G;S< +$+2#!#8699 =/4( 5$++#6"6#5698>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S NDGESPGDIV K IJIRG_K\JTV NDKFGDIV
+5$
!
G;S< +$+2#!5$6"$$$ =/4( 5$++#6"65*69">
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S PENRGISSWVWRLbKGJJTV SGVJIPJTV GFG_DEHIPERLV
+5*
!
G;S< +$+2#!5*6"$$* =/4( 5$++#6"6#*698>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S
OPIbKGJIDJTV bKDSWRLbKGJJTV JIOGOIV aRL WOPIJGHGS GFG_DEHI K HGaGOJIFfEJKL
+5"
!
G;S< +$+2#!5"6"$$* =/4( 5$++#6"6#9698>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S WOPDGZOPHIV aRL WJK\PGfEJKL JIOESGVTU
+5+
!
G;S< +$+2#!5+6"$$* =/4( 5$++#6"68*69+>
nEMGNIOJGOPX FTPGHTU K IJIRG_K\JTU QRESPDK\EOSKU NDKFGDGH! `GNGRJKPERXJTE
PDEFGHIJKL S QRESPDK\EOSKV JI_DEHIPERXJTV NDKFGDIV aRL DIMHEaEJKL K HTDI^KHIJKL
fKHGPJTU
+52
!
G;S< +$2$#695
lENIDIPGDT FTPGHTE! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
+5#
!
G;S< +$2$5695
gIORGFGZSK FTPGHTE! CDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
+55
!
G;S< +$#$#698 =/4( 82#6"6*#6%2>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K
VEPGaT KONTPIJKZ
VIhKJ aRL NGaDEMSK fKHGZ KM_GDGaK K OPDKfSK _IMGJGH
+58
!
G;S< +$#$5698 =/4( 82#6"6*+6%9>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
$:; )
+5%
!
G;S< +$#++698
oRESPDGNDKHGaT NGOPGLJJG_G PGSI GF^E_G JIMJI\EJKL! cF^KE PEUJK\EOSKE PDEFGHIJKL
+59
!
G;S< +$5+9699
kE\K VKSDGHGRJGHTE FTPGHTE K IJIRG_K\JG_G NDKVEJEJKL! cF^KE
PEUJK\EOSKE WORGHKL
+8$ G;S< +$5%"6"$$$ =/4( 82#6"6#69+>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
aKOSGHTU NKR K aKOSGHTU JGfEZ
+8*
!
G;S< +$5996"$$* =/4( 82#6"6*86%9>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
YDEMEDJTU VIhKJ K VIhKJ aRL GFDIFGPSK SDGVGS
+8"
!
G;S< +$8$$6"$$$ =/4( 82#6"686%9>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
NKOPGREPGH6DIONTRKPEREZ JEHGONRIVEJL]^KUOL fKaSGOPEZ
+8+ G;S< +$8$*6"$$* =/4( 82#6"6*569+>
gIhKJT DW\JTE QRESPDK\EOSKE! iIOPJTE PDEFGHIJKL FEMGNIOJGOPK K VEPGaT KONTPIJKZ
OSGFGMIFKHJTU VIhKJ
"$
+82
!
G;S< +$%#$!*6"$$" =/4( 5$5596*,*99%>
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU WOPIJGHGS!
iIOPX *! cF^KE PDEFGHIJKL K VEPGaT KONTPIJKZ
+8#
!
G;S< +$%#$!"!*6"$$" =/4( 5$5596"6*,*995>
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU
WOPIJGHGS!
iIOPX "6*! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S NGRWNDGHGaJKSGHTV
HTSR]\IPERLV K VEPGaT KONTPIJKZ
+85
!
G;S< +$%#$!"!"6"$$" =/4( 5$5596"6",*995>
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU
WOPIJGHGS!
iIOPX "6"! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S HTSR]\IPERLV O aKOPIJbKGJJTV
WNDIHREJKEV =q`d> K VEPGaT KONTPIJKZ
+88
!
G;S< +$%#$!"!+6"$$" =/4( 5$5596"6+,*998>
qTSR]\IPERK aRL FTPGHTU K IJIRG_K\JTU OPIbKGJIDJTU QRESPDK\EOSKU
WOPIJGHGS!
iIOPX "6+! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S HTSR]\IPERLV O HTaEDfSGZ
HDEVEJK =PIZVEDT>
K VEPGaT KONTPIJKZ
* "
+8%
!
G;S< +$%#*!*6"$$" =/4( 5$+"$6*,*992>
lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G JIMJI\EJKL! iIOPX *! cF^KE
PDEFGHIJKL K lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G JIMJI\EJKL! iIOPX "6
"! `GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S HKRSIV K DGMEPSIV aRL HMIKVJG_G OGEaKJEJKL H
NDKFGDIU K VEPGaT KONTPIJKZ VEPGaT KONTPIJKZ
+89
!
G;S< +$%#*!"!"6"$$" =/4( 5$+"$6"6",*99%>
lGEaKJKPERK QRESPDK\EOSKE FTPGHG_G K IJIRG_K\JG_G JIMJI\EJKL! iIOPX "6"!
`GNGRJKPERXJTE PDEFGHIJKL S HKRSIV K DGMEPSIV aRL HMIKVJG_G OGEaKJEJKL H NDKFGDIU
K VEPGaT KONTPIJKZ
"*