Sunteți pe pagina 1din 105

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz privind auditarea ciclului de finantareINTRODUCERE
ntr-o perioad n care cutarea febril de modele i scenarii ce ar putea prefiura i
accelera procesul aderrii Rom!niei la Uniunea Europeana se manifest din ce n ce mai acut"
se aprecia# c modul de constituire a $onei Economice Europene de ctre Comunitatea
European i %socia&ia European a 'iberului (c)imb repre#int o surs de n*a&minte
pentru toate &rile care i-au propus s adere la noile oranisme europene+
Intrarea cu drepturi depline n Uniunea European" impune n mod ine*itabil" din
partea Rom!niei" armoni#area relementrilor leale financiar contabile cu principiile i
normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Comunita&ii+ %c&iunea de
armoni#are la ni*el transna&ional a fost ini&iat pentru prima dat" prin Directi*ele a I,-a" a
,II-a si a ,III-a ale Consiliului Economic European la care a fost cone-at ntreaa reform
a sistemului financiar . contabil din Romania" inclusi* cea pri*ind orani#area profesiunii
contabile+
Din acest punct de *edere"auditul este un domeniu de *!rf al teoriei i practicii
economico-financiare" care se interpune ntre productorii i utili#atorii de informa&ii" ambele
rupri a*!nd ne*oie de opinia e-primat de auditor n leatur cu atestarea sincerita&ii
situa&iilor financiare" cu confirmarea respectrii pre*ederilor leale n *ioare" precum i cu
respectarea principiilor de performant manaerial" respecti* economicitatea" eficien&a i
eficacitatea+
/ult *reme s-a considerat" n mod nedrept i nea*i#at" c auditul este doar o form a
controlului financiar" concep&ie care practic a fr!nat introducerea" de#*oltarea i promo*area
auditului n &ara noastr+ %ceast conclu#ie este sus&inut de faptul c leiferarea auditului n
Rom!nia s-a petrecut doar n anul 0111+
n &ara noastr reforma institu&ional *i#ea# de#*oltarea i perfec&ionarea acti*it&ii
desfurate de institu&iile publice dar i a ser*iciilor prestate de acestea ctre cet&eni" ca
necesit&i obiecti*e i esen&iale pentru asiurarea con*eren&ei cu &rile a*ansate economic
Pagina 1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
din Europa i din lume+ Ca parte a acestui proces auditul are o importan& deosebit n
creterea performan&ei economiei rom!neti" limitarea risipei de resurse i posibilit&ilor de
fraud i corup&ie" detectarea din timp a anomaliilor i deficien&elor+
De#*oltarea unui sistem contabil i de audit financiar compatibil pe plan european i
interna&ional" aplicarea corect n practic a acestuia d rioarea at!t de necesar mai ales
economiilor n tran#i&ie i conduce la creterea ncrederii in*estitorilor interni i
interna&ionali" dar i a institu&iilor de credit" de asiurare-reasiurare i a pie&ei de capital n
eneral" prin protec&ia pe care informatia contabil construit i auditat corespun#ator o
ofer+
Capitolul I+ %UDITU' 2IN%NCI%R . CON(IDER%3II
4ENER%'E
0+0+ Ce este un audit 5
n procesul de fundamentare a deci#iilor pe ba#a crora se reali#ea# actul conducerii"
orice administrator de acti*it&i producti*e are interesul s cunoasc" n detaliu i n orice
moment" starea patrimoniului propriu" lucru ce poate fi reali#at prin orani#area unui sistem
de control intern care s constate e*entualele abateri n modul de estionare a proceselor
economice+
Dei este de presupus c informa&iile re#ultate din controlul intern sunt reale i redau
cu fidelitate starea la un moment dat" a patrimoniului aentului economic" pentru o mai mare
credibilitate pentru parteneri este" totui" necesar ca aceste informa&ii s fie *alidate i de ctre
o alt autoritate" e-tern" independent i ec)idistant fa& de cele dou entit&i" emitentul i
utili#atorul de informa&ii+
(e impune" deci" ca acti*itatea aentului economic s fie controlat de ctre structura
de control e-tern" alta dec!t sistemul de control intern" care s dea posibilitatea oricrui
partener i nu numai" de a accede" prin intermediul acesteia" la datele i informa&iile pri*ind
starea patrimonial a acestuia+
%ceast form de control cunoscut sub denumirea de audit financiar se reali#ea# de
ctre profesioniti" independen&i sau orani#a&i n structuri distincte" ca persoane 6uridice+
Pagina 2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
n sens foarte lar auditul" repre#int o e-aminare de ctre o persoan independent"
competent" a fidelit&ii repre#entrilor contabile i financiare apar&in!nd unei anumite
entit&i economice+ %cti*itatea de auditare a e*oluat de la simpla corectare a abaterilor din
documentele financiar . contabile" la aprecierea lobal de fidelitate a rapoartelor financiare
emise de un aent economic i" mai departe" la anali#a critic a procedurilor utili#ate la
elaborarea acestora ca i a elementelor structurale ale acestora+
Reali#area acestor obiecti*e" ns" impune adaptarea cadrului leislati* na&ional la cel
european fapt ce crea# premisele ca profesionitii contabili din Rom!nia s-i e-porte
presta&iilor n ba#a con*en&iilor reciproce dintre statele comunitare" aa cum pre*ede actul
normati* de orani#are a profesiei contabile n &ara noastr+
Normele europene de audit ale conturilor aen&ilor economici s-au impus n cea mai
mare parte a &rilor de#*oltate i urmea# a se impune n celelalte" pentru a rspunde
necesit&ilor controlului leal" depindu-se astfel" cadrul strict na&ional al acestuia+
Denumirea de audit pro*ine de la latinescul 7audiere8 care nseamn a asculta" a
audia" iar *erbul enle#esc 7to audit8 este tradus prin a controla" a *erifica" a inspecta+ De
fapt" termenul 7audit8 de pro*enien& anlo . sa-on are" n esen&" aceeai conota&ie ca i
termenii de re*i#ie" *erificare sau control" dar i se asocia# adesea" conceptele de calitate sau
de rioare" modernism" calificare+
9e ba#a acestor elemente" i de la esen&a n sine a acti*it&ii" auditul este definit ca o
e-aminare profesional a unor informa&ii n *ederea e-primrii unei opinii responsabile i
independente" prin raportarea acestora la un criteriu :standard;+
Ulterior" acti*itatea de audit a fost definit n mod eneral" ca o e-aminare a unei
informa&ii de ctre un profesionist independent" care utili#ea# o metodoloie specific de
in*estia&ie" pus n func&iune prin referin&a la normele de munc n scopul emiterii unei
opinii asupra acestei informa&ii+
No&iune de audit i-a fcut intrarea n &ara noastr dup anii 011<" din dorin&a de a
cone-a relementrile rom!neti pri*ind eonomia de pia& la relementrile similare pe plan
interna&ional i european+
%uditul financiar se definete ca o e-aminare efectuat de un profesionist competent
i independent" e-pert contabil" cen#or sau contabil autori#at n *ederea e-primrii unei opinii
moti*ate" asupra=
*alidit&ii i corectei aplicri a procedurilor financiar contabile interne stabilite de
conducerea ntreprinderii=
Pagina din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
imainii fidele" clare i complete a patrimoniului" a situa&iei financiare i a re#ultatelor
ob&inute de ntreprindere+
Conform I2%C :International 2ederation of %ccountants;" auditul financiar constituie
forma cea mai nalt de asiurare pe care o poate da un profesionist asupra unei informa&ii" n
opo#i&ie cu misiunea de e-aminare limitat care nu presupune dec!t o asiurare neati*+
%uditul financiar repre#int un control independent al crui re#ultat se consemnea#
ntr-un raport adresat aentului economic sau institu&iei autorit&ii care a mandatat auditorul
:e-pert contabil" contabil autori#at" cen#or; sau a contractat cu aceasta e-ercitarea acestei
acti*it&i+
0+>+ %uditul financiar . trecut" pre#ent i *iitor
%uditul . e-aminarea de ctre o persoan independent i competent a fidelit&ii
repre#entrilor contabile i financiare" a constituit i constituie c)eia de bolt pentru
probitatea i credibilitatea tran#ac&iilor economice+ De aceea" amploarea i comple-itatea
opera&iunilor i tran#ac&iilor" efectuate de entit&ile economice ca i de#*oltarea continua a
mediului economic" n care acestea i desfoar acti*it&ile" au determinat n mod )otr!tor
i e*olu&ia auditului+
%cti*itatea de audit datea# nc de la nceputurile istoriei economice" odat cu
apari&ia primelor structuri statale" limit!ndu-se mult timp doar la controlul de e-actitate i de
conformitate al informa&iei contabile+
%uditul a pornit de la o corectare specific a fraudelor n documentele financiar .
contabile" a continuat cu aprecierea lobal de fidelitate a situa&iilor :rapoartelor; emise de
entit&ile economice i cu anali#a critic a structurilor acestora i e*aluarea procedurilor
utili#ate la ntocmirea situa&iilor" iar n pre#ent este orientat n mare msur spre e*aluarea
modului de respectare" de ctre manaementul entit&ii" a principiilor economicit&ii"
eficien&ei i eficacit&ii n utili#area resurselor financiare+
n literatura de specialitate" e*olu&ia auditului este sinteti#at prin pre#entarea etapelor
semnificati*e pe care le-au parcurs" astfel=
0
0
?2undamentele auditului8 . /ircea @oulescu" /arcel 4)i&" ,aleric /are Ed+ Didactic i 9edaoic
@ucureti" ><<0
Pagina ! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9erioada Ordonatori de audit %uditori Obiecti*ele auditului
9!n n 0A<< Rei"
mprati"biserici"state
Clerici"scriitori
reali
9edepsirea )o&ilor pentru
deturnarea fondurilor+
9rote6area patrimoniului
0A<< . 0BC< (tate"tribunale
comerciale i ac&ionari
Contabili Reprimarea fraudelor i
pedepsirea autorilor+
9rote6area patrimoniului
0BC< . 01<< (tate i ac&ionari 9rofesioniti
contabili"6uriti
E*itarea fraudelor i
atestarea fiabilit&ii
situa&iilor financiare
istorice
01<< . 01D< (tate i ac&ionari 9rofesioniti n
audit i
contabilitate
E*itarea fraudelor i
atestarea fiabilit&ii
bilan&ului
01D< . 01A< (tate" ac&ionari" bnci 9rofesioniti n
audit i
contabilitate
%testarea sincerit&ii i
reularit&ii situa&iilor
financiare istorice
01A< . pre#ent
(tate" ac&ionari" bnci"
ter&i
9rofesioniti n
audit i
contabilitate
%testarea sincerit&ii
situa&iilor financiare i
calit&ii controlului intern+
Respectarea normelor
contabile i de audit
Din datele pre#entate mai sus se obser* n mod clar trei etape fundamentale n
e*olu&ia auditului=
9rima etap" cuprin#!nd etapa de p!n la 01D<" se caracteri#ea# prin aceea c
obiecti*ul principal al auditului l-a constituit prote6area patrimoniului mpotri*a )o&ilor"
reprimarea fraudelor" eliminarea erorilor+
% doua etap" cuprin#!nd etapa de p!n la 01D< . 01A<" este repre#entat de un audit
care a a*ut ca obiecti* i atestarea fiabilit&ii" sincerit&ii i reularit&ii situa&iilor financiare+
%ceasta a fost o perioada de de#*oltare fr precedent a profesiei contabile i a cadrului
contabil conceptual" precum i de e-ecutarea auditului de ctre profesionitii n audit i
contabilitate+ O influent deosebit asupra de#*oltrii auditului au a*ut-o consecin&ele
economice i sociale ale marii cri#e din 01>1-01>E" n sensul ca lucrrile de audit erau
comandate de state" ac&ionari" bnci care solicitau e-aminarea riuroas a situa&iilor i
rapoartelor emise de di*erse entit&i economice+
Pagina 5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
% treia etap" cuprin#!nd etapa de p!n la 01A< p!n n pre#ent" se caracteri#ea#a
printr-o e-tindere a obiecti*elor i tipurilor de audit+ %stfel" apar obiecti*e noi cum ar fi=
atestarea controlului internF respectarea cadrului contabil :postulate" principii" reuli de
e*aluare;F conformitatea cu relementrile leale n *ioare+
E-ercitarea profesiei contabile liberale este dependent de cadrul relementar" in care
aceasta se reali#ea#a+ %cest cadru a cunoscut" n ultimii ani" modificri structurale profunde"
din moti*e politice" sociale" economice+
n 2ran&a " p!n la mi6locul anilor GH<" profesia contabil era repre#entat n principal
de e-per&ii contabili care erau orani#a&i ntr-un Ordin al E-per&ilor Contabili i Contabililor
%rea&i :OECC%;+ 9rin ordonan&a din septembrie 01DC li se acorda acestora monopolul
asupra acti*it&ilor de &inere a contabilit&ii" asisten&a la elaborarea conturilor i controlul
leal asupra acestora+ % fost nlocuit astfel comisarul societ&ilor" un simplu mandatar al
ac&ionarilor" fr nici o competen& n controlul conturilor+
Un ade*rat control asupra conturilor se reali#ea# ncep!nd cu mi6locul anilor GH<
odat cu reforma leii societ&ilor comerciale i continu cu crearea Companiei Na&ionale a
Comisarilor de Conturi care stabilete responsabilit&ile" competen&a i independen&a
comisarului de conturi+
Un alt factor de e*olu&ie este leat de armoni#area european" pentru a asiura
comparabilitatea conturilor societ&ilor" n scopul de a facilita micrile de capital la ni*el
interna&ional+ %stfel" prin Directi*a a I,-a care pri*ete armoni#area i controlul conturilor
societ&ilor de capitaluri" se stabilete misiunea comisarului de conturi de a certifica
reularitatea" sinceritatea i imainea fidel a conturilor sociale+ 9rin Directi*a a ,II-a" care
pri*ete pre#entarea i controlul leal al conturilor de rup" se stabilete misiunea comisarului
de conturi pri*ind conturile consolidate+
Concomitent" parlamentele doresc s cuantifice modul n care u*ernele utili#ea#
fondurile alocate prin leile buetate din punct de *edere al economicit&ii" eficien&ei i
eficacit&ii" astfel pun!ndu-se ba#ele auditului performan&ei" care a luat o amploare deosebit+
%uditul nu mai pune accentul pe latura sanc&ionatorie" ci pe latura de e*aluare a calit&ii
manaementului" a deci#iilor acestuia i c)iar pe formularea de recomandri ctre conducerea
entit&ilor auditate n *ederea mbunt&irii acti*it&ilor desfurate de acestea+
0+E+ Rolul auditului n ntreprinderi
Pagina " din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Informa&ia contabil poate fi consirat un bun de consum 7de mas8 fiind utili#at de
o multitudine de utili#atori= de la ntreprinderile mici i mi6locii la marile societ&i cotate la
burs" de la %dministra&ia fiscal la marea mas a cet&enilor" n calitatea lor de mici
economisitori i in*estitori+ 2iecare utili#ator de informa&ie contabil dorete s dispun de o
informa&ie contabil care s reflecte realitatea" adic o informa&ie ade*rat+ 9entru ca
utili#atorul s poat a*ea ncredere n contabilitate" adic informa&iile contabile s fie
credibile" este ne*oie de controlori ai calit&ii informa&iei contabile care de*in aran&ii
aplicrii i respectrii principiilor contabile+
2orma de audit care este leat de contabilitate este auditul financiar" prin care se
n&elee e-aminarea efectuat de un profesionist competent i independent n *ederea
e-primrii unei opinii asupra=
*alidit&ii i corectei aplicri a procedurilor interne stabilit de conducerea
ntreprinderiiF
imainii fidele" clare i complete a patrimoniului" a situa&iei financiare i a re#ultatelor
ob&inute de ntreprindere+
9rin imaine fidel nu trebuie s se ntelea o copiere e-act a realit&ii+ Imainea
fidel este repre#entat de 7imainea n care se poate a*ea ncredere8+ O re&et
simplificatoare a imainii fidele ar fi ca ea s re#ulte n urma aplicrii principiilor contabile
fundamentale+ %plicarea principiilor i ra#a lor de ac&iune pot s aduc nuan&ri de la o &ar la
alta" de aceea corect ar fi s se considere c imainea fidel este ob&inut doar atunci c!nd
principiile contabile sunt con*erente sau c!nd di*eren&ele lor sunt ra&ional solu&ionate+
Reularitatea contabilit&ii presupune orani#area i conducerea acesteia n
conformitate cu principiile contabile eneral admise pre*#ute n 'eea Contabilit&ii nr+
B>I0110" de Cadrul eneral de ntocmire i pre#entare a situa&iilor financiare elaborate de
I%(C" i de (tandardele de Contabilitate Interna&ionale i Na&ionale+
9rincipiile contabile sunt=
9rincipiul pruden&ei . potri*it cruia n e*aluarea acti*elor i pasi*elor" c)eltuielilor i
*eniturilor" trebuie s se &in cont de deprecierile acti*elor" de riscurile i pierderile posibile
enerate de desfurarea acti*it&ii n e-erci&iul curent sau anterior+ 9rincipiul trebuie aplicat
cu bun credin& adic se impune ca acti*ele i *eniturile s nu fie suprae*aluate" iar pasi*ele
i c)eltuielile s fie sube*aluate+ Ca urmare la nc)iderea e-erci&iului financiar" sunt
delimitate i nreistrate numai re#ultatele reali#ate efecti*+ 9ruden&a nu permite constituirea
de re#er*e sau pro*i#ioane supradimensionate" sube*aluarea acti*elor sau *eniturilor" dar nici
Pagina # din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
suprae*aluarea deliberat a datoriilor sau a c)eltuielilor" deoarece situa&iile financiare nu ar
mai fi credibile+
9rincipiul permanen&ei metodelor . const n asiurarea continuit&ii de la un
e-erci&iu la altul" a aplicrii metodelor contabili#rii" e*alurii i pre#entrii elementelor
patrimoniale i a re#ultatelor+ 9e aceasta cale se asiur interitatea situa&iei patrimoniale i
comparabilitatea n timp a informa&iilor contabile+ (c)imbarea metodelor se poate reali#a n
urmtoarele situa&ii presupuse=
(c)imbarea metodelor contabile . se reali#ea# atunci c!nd ntreprinderea ia
)otr!rea de sc)imbare a metodelor fie n ceea ce pri*ete pre#entarea conturilor anuale" fie
pri*ind metodele de e*aluare+ %ceste sc)imbri pot a*ea loc doar n ca#ul unei modificri
radicale a condi&iilor de produc&ieF
(c)imbarea relementrilor contabile . face referire la cele impuse ntreprinderii de
ctre %dministra&ia de statF
(c)imbarea metodelor fiscale . are drept scop ob&inerea unui profit c!t mai mare din
facilit&i" oportunit&i oferite de relementrile fiscaleF
(c)imbarea relementrilor fiscale . sunt impuse de administra&ia de stat i n func&ie
de oportunit&i i riscuri se nreistrea# n contabilitate potri*it relementrilor care le
creea#F
Corectarea erorilor . se refer la corectarea erorilor care pri*esc e-erci&iile anterioare
i care re#ult din erori materiale" din folosirea unor metode neadec*ate" din aplicarea eronat
a metodelor contabile admise+
9rincipiul continuit&ii acti*it&ii . presupune c ntreprinderea i continu n mod
normal acti*itatea ntr-un *iitor pre*i#ibil" fr a intra n starea de lic)idare sau de reducere
sensibil a acti*it&ii+ %cest principiu nu implic automat c ntreprinderea *a a*ea o *ia&
nedefinit n timp sau permanent" ci presupune c ntreprinderea *a continua s e-iste o
perioad destul de lun" pentru ca planurile i acti*it&ile pre*#ute s poat fi reali#ate i ca
ana6amentele i contractele asumate s fie respectate+
9rincipiul independen&ei e-erci&iului . care presupune delimitarea n timp a
*eniturilor i c)eltuielilor aferente ntreprinderii pe masura ana6rii acestora i trecerii lor la
re#ultatul e-erci&iului la care se refer+ Conform Recomandrilor I2%C i Directi*ei a I,-a a
Uniunii Europene e-erci&iul financiar se ntinde pe durata a 0> luni" iar potri*it 'eii
contabilit&ii el ncepe la 0 ianuarie i se nc)eie la E0 decembrie al fiecrui an calanderistic+
n cadrul acestei perioade i dup nc)iderea e-erci&iului financiar p!n la elaborarea
conturilor anuale toate c)eltuielile i datoriile" *eniturile i crean&ele" pierderile i profitul"
Pagina $ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
aferente e-erci&iului financiar respecti*" trebuie nreistrate ca atare n cadrul e-erci&iului n
cau#+ 9otri*it reulamentului contabil rom!nesc aplicarea principiului independen&ei
e-erci&iilor re#ult patru consecin&e=
9rima consecin& . practicarea unei contabilit&i de ana6amente" ceea ce presupune
nreistrarea crean&elor i datoriilor n momentul reali#rii lor i nu a ncasrii I pl&ii
acestoraF
% doua consecin& . utili#area conturilor de reulari#are care n Rom!nia mbrac
formele de = c)eltuieli i *enituri constatate n a*ans" diferen&e de con*ersie-acti*" diferen&e
de con*ersie-pasi*"c)eltuieli de pltit" *enituri de ncasat+
% treia consecin& . necesitatea calculului amorti#rii i pro*i#ioanelor la sf!ritul
fiecrui e-erci&iuF
% patra consecin& . men&ionarea n ane- a c)eltuielilor i *eniturilor pri*ind
e-erci&iile anterioare+
9rincipiul intanibilit&ii bilan&ului de desc)idere . presupune c bilan&ul de
desc)idere al unui e-erci&iu trebuie s corespund bilan&ului de nc)idere al e-erci&iului
precedent+ 9rincipiul are la ba# inter#icerea imputrii efectelor sc)imbrilor de metode sau
ale corectrilor de erori asupra capitalurilor proprii cu care o ntreprindere i ncepe un nou
e-erci&iu+ %re ca scop s e*ite pierderea de informa&ii+
9rincipiul necompensrii . potri*it acestui principiu nici o compensare nu poate fi
operat ntre posturile de acti*" i respecti*" de pasi* ale bilan&ului sau ntre posturile de
c)eltuieli" i respecti*" de *enituri ale contului de profit i pierdere+
Reulamentul de aplicare a 'eii contabilit&ii nr+B>I0110" este completat cu trei
principii potri*it Directi*ei a I,-a Comunit&ii Economice Europene i Cadrului eneral de
ntocmire i pre#entare a situa&iilor financiare+
9rincipiul e*alurii separate a elementelor de acti* i de pasi* - presupune
determinarea separat a *alorii aferente fiecrui element patrimonial" n scopul stabilirii
*alorii totale corespun#toare unei po#i&ii din bilan&+
9rincipiul pre*alen&ei economicului asupra 6uridicului - toate informa&iile pre#entate
n situa&iile financiare trebuie s reflecte realitatea economic a e*enimentelor i tran#ac&iilor"
nu numai forma lor 6uridic+
9rincipiul praului de semnifica&ie - arat c orice element cu *aloare semnificati*
trebuie pre#entat distinct n cadrul situa&iilor financiare+ Elementele cu *alori nesemnificati*e"
care sunt de aceeai natur sau au func&ii asemntoare" sunt consemnate fara a fi necesar
pre#entarea lor separat+
Pagina % din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(inceritatea urmrete aplicarea cu bun credin& a principiilor i reulilor
contabilit&ii+ 9ersoanele din cadrul compartimentului de contabilitate au oblia&ia s
anali#e#e lealitatea i eficien&a opera&iunilor nscrise n documentele primare nainte ca
acestea s fie nreistrate n contabilitate+
Reularitatea i sinceritatea contabilit&ii este obliatorie n condi&iile 'eii
Contabilit&ii i a Reulamentului de aplicare+ Reularitatea contabilit&ii asiur acesteia
satisfacerea unor finalit&i multiple" determinate de condi&iile acti*it&ilor ntreprinderii"
rspun#!nd n acelai timp la necesit&ilor de estiune"de informare a tuturor ter&ilor
interesa&i" necesit&ilor de control i auditare+
Dincolo de rolul 6uridic de prob i control" contabilitatea ser*ete i informrii
e-terne+ %uditorul aprecia# reularitatea contabilit&ii n func&ie de prescrip&iile leii" de
6urispruden&a i de normele C+E+C+C+%+R+" iar sinceritatea prin constatarea aplicrii cu bun
credin& a acestor reuli i proceduri+ Caracterul obiecti* al no&iunii de sinceritate *a fi
influen&at de e*aluarea corect reali#at de cel care estione# patrimoniul" a *alorilor
contabile" a riscurilor i a deprecierilor elementelor patrimoniale" la nc)iderea e-erci&iului
financiar" depin#!nd de cunoaterea situa&iei ntreprinderii" n&eleerii de ctre clien&i a
conturilor pre#entate+
%uditorul *a aprecia modalitatea de reali#are a reularit&ii i sincerit&ii contabilit&ii"
at!t atunci c!nd supra*e)ea# estiunea ntreprinderii c!t i atunci c!nd reali#ea#
e-aminarea conturilor anuale n *ederea certificrii lor" urmrind n mod special respectarea
de ctre ntreprinderea auditat a principiilor contabile+

0+D+ Obiecti*ele i criteriile auditului financiar
Conform cadrului eneral al standardelor de audit" ?obiecti*ul unui audit al situatiilor
financiare este acela de a da posibilitatea auditorului de a-si e-prima opinia" daca situatiile
financiare sunt intocmite sub toate aspectele semnificati*e" in conformitate cu un cadru
eneral identificat de raportare enerala8
0
+
(istemul informa&ional economic" datorit func&iilor sale" constituie principala surs
de informare pentru auditul financiar - contabil i n acelai timp repre#int unul din
obiecti*ele principale ale acestuia+
0
8 %uditul financiar ><<<8 . (tandardele Interna&ionale de %udit Ed+ Economic @ucureti ><<<
Pagina 10 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Indiferent de metodele" mi6loacele i te)nicile utili#ate pentru prelucrarea datelor"
auditul are sarcina s urmreasc dou rupe de obiecti*e=
realitatea" sinceritatea i interitatea informa&iilor furni#ate de ctre e*iden&a
economicF
realitatea" lealitatea" necesitatea i economicitatea opera&iilor economico . financiare
consemnate n e*iden&a" precum interitatea patrimoniului aentului economic+
Urmrind aceste dou rupe de obiecti*e" auditul financiar - contabil se poate
confrunta cu urmtoarele situa&ii=
documentele i reistrele contabile sunt corect ntocmite" sunt &inute la #i i respect
cerin&ele normelor leale i ale )otr!rilor consiliilor de administra&ie i cuprind numai
opera&iuni leale" reale" e-acteF
nereulile constatate la ntocmirea" circula&ia i prelucrarea documentelor i n &inerea
reistrelor contabile au numai un caracter formal" cum ar fi= documentele con&in corecturi
neadmise" e*iden&ele nu sunt &inute la #i" nu se respect coresponden&a dintre conturi"nu se
asiur concordan&a dintre e*iden&a operati*" contabilitatea analitic" contabilitatea sintetic+
%ceste nereuli pot fi uor de remediat dac ele nu au fa*ori#at proasta estionare a
patrimoniului" falsuri" sustraeri sau alte fenomene neati*e+
nereulile constatate n orani#area i conducerea contabilit&ii determin" fa*ori#ea#
i masc)ea# ca#urile de proast ospodrire" e*a#iune fiscal" sustraeri+
9entru a-i putea e-prima opinia referitoare la asiurarea imainii fidele prin
intermediul situa&iilor financiare" auditorul este obliat s se asiure ca au fost respectate
urmtoarele criterii i obiecti*e=
0+ Criteriul e-)austi*it&ii i interit&ii nreistrrilor+
%cest criteriu cere ca toate opera&iunile care au loc ntr-o ntreprindere s fie reflectate
n documente 6ustificati*e corespun#toare i s fie nreistrate n contabilitate fr omisiuni
i fr ca unele dintre acestea s fie contabili#ate de mai multe ori+
Criteriul realit&ii nreistrrilor+
%uditorul are oblia&ia s urmreasc dac toate elementele de acti* i de pasi*
nreistrate n contabilitate sunt 6ustificabile i *erificabile" corespund cu cele identificate
fi#ic prin in*entariere sau prin alte proceduri cum ar fi= confirmri primite de la ter&i" anali#e
de laborator etc+ se *erific dac acti*ele i pasi*ele respect principiul entit&ii patrimoniale"
adic toate opera&iunile efectuate apar&in i sunt efectuate n numele firmei+
Pagina 11 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
E+ Criteriul corectei nreistrri n contabilitate i a corectei pre#entri cu a6utorul
conturilor anuale=
%cest criteriu urmarete mai multe obiecti*e sau criterii i anume=
Criteriul perioadei corecte . presupune respectarea principiului indepenen&ei
e-erci&iilor" utili#area unei contabilit&i de ana6ament" folosirea conturilor de reulari#are+
Opera&iunile trebuie nreistrate n perioadele corespun#toare" iar prin reulari#are se
asiur o corect delimitare n timp a c)eltuielilor i *eniturilor pe ntreaa perioad a
e-erci&iului financiar prin= constituirea respecti* transferul unor pro*i#ioane asupra
*eniturilorF reparti#area diferen&elor de pre& aupra c)eltuielilor i asupra stocurilorF anali#a
amortismentelor i a pro*i#ioanelor pentru depreciere+
Criteriul corectei e*aluri . presupune c toate elementele patrimoniale i toate
opera&iile economico- financiare s fie e*aluate conform cu pre*ederile 'eii Contabilit&ii
nr+ B>I0110 i cu Cadrul eneral de ntocmire i pre#entare a situa&iilor financiare elaborat de
Comitetul pentru (tandarde Interna&ionale de Contabilitate+
Criteriul corectei imputri . toate opera&iunile economico . financiare trebuie
nreistrate n conturi corespun#toare astfel nc!t s se respecte coresponden&a dintre conturi
stabilit n normele de aplicare a 9lanului 4eneral de Conturi i de reulamentul de aplicare a
'eii Contabilit&ii+ Nerespectarea acestor coresponden&e poate contribuie la mascarea unor
fraude" la denaturarea unor posturi din bilan& i indicatori cum ar fi = imobili#ri" stocuri" cifra
de afaceri+
Criteriul corectei ntocmiri a bilan&ului . auditorul urmrete concordan&a care trebuie
s e-iste ntre datele nreistrate n contabilitatea sintetic i balan&a de *erificare dup
in*entariere ca ba# de referin& pentru bilan&+
Obiecti*ele auditului au n *edere= patrimoniul" re#ultatul e-erci&iului" bilan&ul i
situa&ia financiar a ntreprinderii+
,alidarea de ctre auditor a interit&ii patrimoniului are n *edere=
- &inerea corect i la #i a contabilit&ii=
reali#area in*entarierii patrimoniului" corecta *alorificare a re#ultatelor acesteia i
cuprinderea sa n bilan&ul contabilF
e*aluarea corect a patrimoniului n conformitate cu Reulamentul de aplicare a 'eii
Contabilit&ii nr B>I0110 i Cadrul eneralF
ca bilan&ul contabil sa fie ntocmit pe ba#a balan&ei de *erificare dup in*entariere+
Pagina 12 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Contul de profit i pierdere trebuie s se reali#e#e pe ba#a datelor din contabilitate+
%uditorul urmrete dac au fost respectate conform leii principiile independen&ei"
pruden&ei" permanen&ei metodelor"e*aluarea separat a elementelor de acti* i pasi*"
noncompensarea+
(itua&ia financiar a ntreprinderii repre#int un obiecti* important n acti*itatea
auditorului+ %cesta trebuie s urmreasc tratamentele contabile utili#ate pentru e*aluarea
corect a soldurilor bancare" anali#a detaliat a cecurilor emiseIreturnate" in*entarierea
monetarului" etc+
Capitolul II+ 9RE$ENT%RE% (ITU%3II'OR 2IN%NCI%RE N CON2OR/IT%TE
CU DIRECTI,% % I,-% % CO/UNITJ3II ECONO/ICE EURO9ENE

ntreprinderile din ntreaa lume ntocmesc situa&ii financiare pentru a fi pre#entate
utili#atorilor e-terni+ Cu toate c situa&iile financiare pot prea similare de la o tar la alta"
e-ist diferen&e care pot fi cau#ate de o *arietate de factori sociali" economici i 6uridici"
precum i de faptul c anumite &ri" n momentul stabilirii cerin&elor na&ionale" au a*ut n
*edere necesit&ile di*erilor utili#atori ai situa&iilor financiare+
%ceti factori au condus la utili#area unor defini&ii di*erse ale structurilor situa&iilor
financiare" cum sunt= acti*e" datorii" capital propriu" *enituri i c)eltuieli+ Deopotri*" ele au
a*ut ca re#ultat utili#area de criterii diferite pentru constatarea elementelor situa&iilor
financiare i de aleere preferen&ial a unei ba#e de e*aluare+ %u fost" de asemenea"
influen&ate aria de aplicabilitate i informa&iile pre#entate n situa&iile financiare+
9rin cadrul su conceptual" Comitetul pentru (tandarde Interna&ionale de Contabilitate
:I%(C; s-a ana6at n atenuarea acestor diferen&e" prin armoni#area relementrilor"
standardelor i procedurilor contabile referitoare la ntocmirea i pre#entarea situa&iilor
financiare+ %cesta consider c armoni#area se poate reali#a cel mai bine atunci c!nd se pune
accent pe ntocmirea situa&iilor financiare care au ca scop furni#area unor informa&ii utile
pentru luarea deci#iilor+
Consiliul I%(C consider c situa&iile financiare ntocmite n acest scop rspund necesit&ilor
ma6orit&ii utili#atorilor+ %ceasta se datorea# faptului c aproape to&i utili#atorii iau deci#ii
economice cu pri*ire la=
a )otr c!nd s cumpere" s pstre#e sau s *!nd o in*esti&ie de capitalF
Pagina 1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
a e*alua rspunderea sau estionarea manaerialF
a e*alua capacitatea ntreprinderii de a plti i de a oferi alte beneficii ana6a&ilor siF
a e*alua aran&iile pentru creditele acordate ntreprinderiiF
a determina politicile de impo#itareF
a determina profitul i di*idendele ce se pot distribuiF
a elabora i a utili#a date statistice despre *enitul na&ionalF
a relementa acti*itatea ntreprinderilor+
Consiliul I%(C recunoate totui c u*ernele pot stabili n particular cerin&e diferite
sau suplimentare pentru scopurile proprii+ Cu toate acestea aceste cerin&e nu ar trebui s
influen&e#e n nici un ca# situa&iile financiare publicate n beneficiul altor utili#atori" dec!t n
situa&ia n care rspund i cerin&elor acestora+
(itua&iile financiare sunt de reul! ntocmite conform unui model contabil ba#at pe costul
istoric recuperabil i pe conceptul de men&inere a ni*elului capitalului financiar nominal+ %lte
modele i concepte ar putea fi mai adec*ate pentru a satisface obiecti*ul de furni#are a
informa&iei" care s fie util la luarea deci#iilor economice" dar p!n n pre#ent nu e-ist un
consens pentru aceast modificare+
>+0+ Obiecti*ul situa&iilor financiare
Obiecti*ul situa&iilor financiare"conform cadrului conceptual al I%(C" este s
furni#e#e informa&ii despre po#i&ia financiar" performan&ele i modificrile po#i&iei
financiare a ntreprinderii+ O astfel de informare este util unei sfere lari de utili#atori n
scopul lurii deci#iilor economice+ Totui" situa&iile financiare constituie pentru utili#atori
doar un element" printre altele" din ansamblul informa&iilor solicitabile de acetia" deoarece
acestea" n mare msur" rele* efectele financiare ale unor e*enimente din trecut i nu ofer
de reul informa&ii nefinanciare+
(itua&iile financiare pre#int" de asemenea" re#ultatele administrrii ntreprinderii de
ctre conductori" inclusi* modul de estionare de ctre acetia a resurselor incredin&ate+ %cei
utili#atori care doresc s e*alue#e modul de administrare sau responsabilitatea conducerii fac
acest lucru pentru a putea lua deci#ii economiceF aceste deci#ii pot *i#a" de e-emplu" op&iunea
de a pstra sau de a *inde in*esti&ia n ntreprinderea respecti* sau nlocuirea ori
reconfirmarea conducerii+
Pagina 1! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Deci#iile economice care sunt luate de utili#atorii situa&iilor financiare necesit
e*aluarea capacita&ii unei ntreprinderi de a enera numerar sau ec)i*alente ale numerarului
i a perioadei i siuran&ei enerrii lor+ n ultima instan& de aceasta depinde" de e-emplu"
capacitatea unei ntreprinderi de a-i plti ana6a&ii i furni#orii" de a plti dob!n#i" de a
rambursa credite i de a-i remunera pe proprietarii acesteia+ Utili#atorii sunt mai n msur s
e*alue#e aceast capacitate de a enera numerar sau ec)i*alente ale numerarului dac le sunt
oferite informa&ii concentrate asupra po#i&iei financiare" performan&ei i modificrilor po#i&iei
financiare a unei ntreprinderi+
9o#i&ia financiar a unei ntreprinderi este influen&at de resursele economice pe care
le controlea#" de structura sa financiar" de lic)iditatea i sol*abilitatea sa" precum i de
capacitatea sa de a se adapta sc)imbrilor mediului n care i desfoar acti*itatea+
Informa&iile despre resursele economice controlate de ntreprindere i capacitatea sa din
trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa capacitatea ntreprinderii de a
enera numerar sau ec)i*alente ale numerarului n *iitor+ Informa&iile despre structura
financiar sunt utile pentru anticiparea ne*oilor *iitoare de creditare i a modului n care
profiturile i flu-urile *iitoare de tre#orerie *or fi reparti#ate ntre cei care au un interes fat
de ntreprindereF acestea sunt utile i pentru anticiparea anselor ntreprinderii de a primi
finan&are n *iitor+ Informa&iile despre lic)iditate i sol*abilitate sunt utile pentru a anticipa
capacitatea ntreprinderii de a-i onora ana6amentele financiare scadente+ 'ic)iditatea se
refer la disponibilit&ile de numerar n *iitorul apropiat" dup luarea n calcul a oblia&iilor
financiare aferente acestei perioade+ (ol*abilitatea se refer la disponibilit&ile de numerar pe
o perioada mai mare n care urmea# s se onore#e ana6amentele financiare scadente+
Informa&iile despre performan&a unei ntreprinderi" n special despre profitabilitatea
acesteia" sunt necesare pentru e*aluarea modificrilor poten&iale ale resurselor economice pe
care ntreprinderea le *a putea controla n *iitor+ n acest sens informa&iile despre
*ariabilitatea performan&elor sunt importante+ Informa&iile despre performan&e sunt utile
pentru anticiparea capacit&ii ntreprinderii de a enera flu-uri de tre#orerie cu resursele
e-istente+ Ele sunt utile i pentru formularea ra&ionamentelor despre eficien&a cu care
ntreprinderea poate utili#a noi resurse+
Informa&iile pri*ind modificrile po#i&iei financiare a unei ntreprinderi sunt utile
pentru a e*alua acti*it&ile sale de e-ploatare" finan&are i in*esti&ii n perioada de raportare+
%ceste informa&ii sunt utile" oferind utili#atorului o ba# pentru e*aluarea capacit&ii
ntreprinderii de a enera numerar sau ec)i*alente ale numerarului i a ne*oilor ntreprinderii
de a utili#a aceste flu-uri de tre#orerie+ 'a ntocmirea unei situa&ii a modificrilor po#i&iei
Pagina 15 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
financiare fondurile pot fi definite n di*erse moduri" cum ar fi= toate resursele financiare"
fondul de rulment" lic)idit&ile sau numerarul+ n acest Kcadru eneralK nu s-a ncercat
definirea no&iunii de KfonduriK+
Informa&iile pri*ind po#i&ia financiar sunt oferite n primul r!nd de bilan&+
Informa&iile pri*ind performan&a sunt oferite n primul r!nd de contul de profit i pierdere+
Informa&iile pri*ind modificrile po#i&iei financiare sunt furni#ate n situa&iile financiare prin
intermediul unei situa&ii distincte+ 9r&ile componente ale situa&iilor financiare se
interrela&ionea#" deoarece ele reflect diferite aspecte ale acelorai tran#ac&ii sau ale altor
e*enimente+ Dei fiecare situa&ie ofer informa&ii diferite" este probabil ca nici una s nu
ser*easc unui sinur scop sau s ofere toate informa&iile impuse de necesit&ile specifice ale
utili#atorilor+ De e-emplu" contul de profit i pierdere ofer o imaine incomplet a
performan&ei dac nu este folosit mpreun cu bilan&ul i situa&ia modificrilor po#i&iei
financiare+
(itua&iile financiare cuprind" de asemenea" note" materiale suplimentare" precum i
alte informa&ii+ De e-emplu" pot cuprinde informa&ii suplimentare rele*ante pentru
necesit&ile utili#atorilor" referitoare la elementele din bilan& i contul de profit i pierdere+
9ot fi incluse" de asemenea" informa&ii pri*ind riscurile i incertitudinile ce afectea#
ntreprinderea" precum i orice resurse i oblia&ii care nu apar n bilan& :de e-emplu"
re#er*ele minerale;+ Informa&iile despre sementele eorafice i industriale" precum i
despre efectul modificrii pre&urilor asupra ntreprinderii pot fi" de asemenea" oferite sub
forma informa&iilor suplimentare+
>+>+ Caracteristicile calitati*e ale situa&iilor financiare
Utilitatea informa&iilor care compun situa&iile financiare este determinat de
caracteristicile calitati*e ale acestora + Cele patru caracteristici calitati*e principale sunt=
inteliibilitatea" rele*an&a" credibilitatea i comparabilitatea+
Inteliibilitatea
O calitate esen&ial a informa&iilor furni#ate de situa&iile financiare este aceea c ele
pot fi uor n&elese de utili#atori+ n acest scop"utili#atorii trebuie s posede o bun cunoatere
a acti*it&iloe economice i a contabulit&ii+ Totui informa&iile asupra unor probleme
comple-e" care ar trebui incluse n situa&iile financiare datorit rele*an&ei lor n luarea
Pagina 1" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
deci#iilor economice" nu ar trebui e-cluse doar pe moti*ul ca ar putea fi prea dificil de n&eles
pentru anumi&i utili#atori+
Rele*an&a
9entru a fi utile informa&iile trebuie s fie rele*ante fat de necesit&ile de luare a
deci#iilor de ctre utili#atori+ Informa&iile sunt rele*ante atunci cnd influentea# deci#iile
economice ale utili#atorilor" facilit!nd e*aluarea de ctre acetia a e*enimentelor trecute"
pre#ente sau *iitoare" confirm!nd sau corect!nd e*alurile lor anterioare+
Criteriile de 7*aloare predicti*8 i cel de 7*aloare de confirmare8 ale informa&iilor
sunt n str!ns letur+ De e-emplu" informa&iile despre ni*elul actual i structura acti*elor
au *aloare pentru utili#atori atunci c!nd acetia ncearc s pre*i#ione#e capacitatea
ntreprinderii de a profita de oportunit&i i de a reac&iona la situa&ii nefa*orabile+ %celeai
informa&ii au rolul de a confirma pre*i#iunile anterioare" de e-emplu modul n care
ntreprinderea poate fi structurat sau re#ultatul acti*it&ilor planificate+
Informa&iile pti*ind po#i&ia financiar sau performan&ele precedente sunt frec*ent
folosite ca ba# pentru pre*i#ionarea po#i&iei i performan&ei financiare *iitoare i a altor
probleme despre care utili#atorii sunt direct interesa&i" cum ar fi= plata di*idendelor i a
salariilor" modificrile pre&ului aran&iilor" precum i capacitatea ntreprinderii de a-i onora
oblia&iile scadente+ Capacitatea de a pre*i#iona pe ba#a situa&iilor financiare este
imbunt&it totui prin maniera n care sunt e-puse informa&iile asupra tran#ac&iilor i
e*enimentelor trecute+ De e-emplu" *aloarea pre*i#ionat a contului de profit i pierdere este
mbunt&it dac informa&iile pri*ind *eniturile sau c)eltuielile neobinuite" anormale i cu
frec*en&a rar sunt e*iden&iate separat+
9raul de semnifica&ie
9ertinen&a informa&iei este influen&at de natura sa i de praul de semnifica&ie+ n
anumite ca#uri natura informa&iei este suficient pentru a determina pertinen&a sa+ De
e-emplu" rele*area unui nou sement de acti*itate poate influen&a e*aluarea riscurilor i a
oportunit&ilor ntreprinderii" indiferent de dimensiunea re#ultatelor ob&inute prin sementul
respecti* n perioada de raportare+ n alte ca#uri at!t natura" c!t i praul de semnifica&ie sunt
importante" de e-emplu *olumul *aloric al stocurilor din fiecare cateorie principal pe care
o ntreprindere ar trebui s le de&in pentru a a*ea o acti*itate adec*at+
Informa&iile sunt semnificati*e dac omisiunea sau declararea lor eronat ar putea
influen&a deci#iile economice ale utili#atorilor" luate pe ba#a situa&iilor financiare+ 9raul de
Pagina 1# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
semnifica&ie se aprecia#n func&ie de mrimea elementului sau a erorii" 6udecat n
mpre6urrile specifice ale omisiunii sau ine-actit&ii+ %stfel praul de semnifica&ie ofer mai
derab o limit dec!t s repre#inte o caracteristic calitati* primar pe care informa&ia
trebuie s o aib pentru a fi util+
Credibilitatea
9entru a fi util informa&ia trebuie s fie credibil+ Informa&ia are calitatea de a fi
credibil atunci c!nd nu con&ine erori semnificati*e" nu este prtinitoare" iar utili#atorii pot
a*ea ncredere c repre#int corect ceea ce informa&ia i-a propus s repre#inte sau ceea ce se
asteapt" n mod re#onabil" s repre#inte+
Informa&ia poate fi rele*ant" dar at!t de pu&in credibil sub aspectul naturii sau
repre#entrii ncat recunoaterea acesteia poate induce n eroare+ De e-emplu" dac
*aliditatea i *aloarea daunelor pentru despubiri sunt disputate ntr-un litiiu" nu ar fi
adec*at pentru ntreprindere s nreistre#e n bilan& ntreaa sum a despubirilor cerute"
dei ar fi adec*at pre#entarea sumei solicitate i a circumstan&elor conflictului ntr-o not a
situa&iilor financiare+
Repre#entarea fidel
9entru a fi credibil informa&ia trebuie s repre#inte cu fidelitate tran#ac&iile i alte
e*enimente pe care aceasta fie i-a propus s le repre#inte" fie se ateapt" n mod re#onabil"
s le repre#inte+ De e-emplu" bilan&ul trebuie s repre#inte n mod credibil tran#ac&iile i alte
e*enimente care se concreti#ea# n acti*e" datorii i capital propriu ale ntreprinderii la data
raportrii i care ndeplinesc criteriile de recunoatere+
Cea mai mare parte a informa&iilor financiare este supus unui anumit risc de a da o
repre#entare mai pu&in credibil dec!t ar trebui+ %ceasta nu se datorea# prtinirii" ci mai
derab dificult&ilor inerente fie identificrii tran#ac&iilor i altor e*enimente ce urmea# s
fie e*aluate" fie conceperii i aplicrii te)nicilor de e*aluare i pre#entare ce pot transmite
mesa6e care corespund acelor tran#ac&ii i e*enimente+ n anumite ca#uri msurarea efectelor
financiare ale elementelor ar putea fi at!t de incert nc!t ntreprinderile" n eneral" nu le
recunosc n situa&iile financiareF de e-emplu" dei ma6oritatea ntreprinderilor enerea# fond
comercial :oodLill; n timp" de obicei este reu de identificat sau de e*aluat acest fond
comercial n mod credibil+ n alte ca#uri totui pot fi rele*ante recunoaterea elementelor
respecti*e i pre#entarea" n acelai timp" a riscului de eroare ce planea# asupra recunoaterii
i e*alurii lor+
Pagina 1$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9re*alen&a economicului asupra 6uridicului
9entru ca informa&ia s pre#inte n mod credibil e*enimentele si tran#ac&iile pe care le
repre#int este necesar ca acestea s fie contabili#ate i pre#entate n concordan&a cu fondul
lor i cu realitatea economic" i nu doar cu forma lor 6uridic+ 2ondul tran#ac&iilor sau al
altor e*enimente nu este ntotdeauna n concordan& cu ceea ce transpare din forma lor
6uridic sau con*en&ional+ De e-emplu" o ntreprindere nstrinea# un acti* unei alte pr&i
ntr-un astfel de mod nc!t documentele s sus&in transmiterea dreptului de proprietate pr&ii
respecti*eF cu toate acestea pot e-ista contracte care s asiure ntreprinderii dreptul de a se
bucura n continuare de beneficii economice *iitoare de pe urma acti*ului respecti*+ n astfel
de circumstan&e raportarea unei *!n#ri nu ar repre#enta n mod credibil opera&iunea nc)eiat
:dac ntr-ade*r ar e-ista o opera&iune de aceast natur;+
Neutralitatea
Neutralitatea este o condi&ie a fiabilit&ii+ 9entru a fi credibil informa&ia cuprins n
situa&iile financiare trebuie s fie neutr" adic lipsit de influen&e+ (itua&iile financiare nu
sunt neutre dac prin selectarea i pre#entarea informa&iei influen&ea#a luarea unei deci#ii sau
formularea unui ra&ionament pentru a reali#a un re#ultat sau un obiecti* predeterminat+
9ruden&a
Cei care elaborea# situa&iile financiare se confrunt cu incertitudini cum ar fi=
posibilitatea ncasrii crean&elor ndoielnice" durata de utili#are probabil a utila6elor i
ec)ipamentelor i numrul e*entualelor reclama&ii cu pri*ire la produsele n aran&ie+ %stfel
de incertitudini sunt recunoscute prin pre#entarea naturii i *alorii lor" dar i prin e-ercitarea
pruden&ei n ntocmirea situa&iilor financiare+ 9ruden&a presupune includerea unui rad de
precau&ie n e-ercitarea ra&ionamentelor necesare pentru a face estimrile cerute n condi&ii de
incertitudine" astfel nc!t acti*ele i *eniturile s nu fie suprae*aluate" iar datoriile i
c)eltuielile s nu fie sube*aluate+ Totui e-ercitarea pruden&ei nu permite constituirea de
re#er*e ascunse sau de pro*i#ioane e-cesi*e" sube*aluarea deliberat a acti*elor sau a
*eniturilor" dar nici suprae*aluarea deliberat a datoriilor sau a c)eltuielilor" deoarece
situa&iile financiare nu ar mai fi neutre i de aceea nu ar mai a*ea calitatea de a fi credibile+
Interalitatea
Pagina 1% din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9entru a fi fiabil informa&ia din situa&iile financiare trebuie s fie e-)austi* n
limitele re#onabile ale praului de semnifica&ie i ale costului ob&inerii acelei informa&ii+
Eliminarea unor elemente poate face ca informa&ia s fie fals sau s induc n eroare pe
utili#ator" n acest ca# ea de*enind nefiabil i insuficient de pertinent+
Comparabilitatea
Utili#atorii trebuie s poat compara situa&iile financiare ale unei ntreprinderi n timp
pentru a identifica tendin&ele n po#i&ia financiar i performan&ele sale+ Totodat"
comparabilitatea se refer la situa&iile financiare ale di*erselor ntreprinderi" informa&iile
urmrite fiind= po#i&ia financiar" performan&ele i modificrile situa&iei financiare+ %stfel
msurarea i pre#entarea efectului financiar al acelorai tran#ac&ii i e*enimente trebuie
efectuate ntr-o manier consec*ent n cadrul unei ntreprinderi i de-a lunul timpului
pentru acea ntreprindere i ntr-o manier consec*ent pentru diferite ntreprinderi+
Una dintre implica&iile importante ale comparabilit&ii informa&iei este c utili#atorii
trebuie s fie informa&i despre politicile contabile utili#ate n elaborarea situa&iilor financiare
i despre orice sc)imbare a acestor politici" precum i despre efectele unor astfel de
sc)imbri+ Utili#atorii trebuie s fie n msur s identifice diferen&ele dintre politicile
contabile pentru tran#ac&ii i alte e*enimente asemntoare utili#ate de aceeai ntreprindere
de la o perioad la alta" precum i de diferite ntreprinderi+ Conformitatea cu (tandardele
Interna&ionale de Contabilitate" inclusi* pre#entarea politicilor contabile utili#ate de
ntreprindere" a6ut la reali#area comparabilit&ii+
Ne*oia de comparabilitate nu trebuie s conduc la uniformitate i nu trebuie lsat s
de*in un impediment n introducerea de standarde de contabilitate mbunt&ite+ Nu este
indicat pentru o s continue e*iden&ierea n contabilitate n aceeai manier pentru o
tran#ac&ie sau pentru un alt e*eniment" dac metoda adoptat nu men&ine caracteristicile
calitati*e de rele*an&a i credibilitate+ Nu este indicat pentru o ntreprindere nici s i lase
politicile contabile nesc)imbate atunci c!nd e-ist alternati*e mai rele*ante i credibile+
Deoarece utili#atorii doresc s compare po#i&ia financiar" performan&a i modificrile
po#i&iei financiare a unei ntreprinderi n timp" este important ca situa&iile financiare s rele*e
informa&ii corespun#toare pentru perioadele precedente+
Oportunitatea
Daca e-ist o int!r#iere e-aerat n raportarea informa&iei" aceasta i poate pierde
rele*an&a+ Conducerea poate fi ne*oit s alea ntre *aloarea relati* a raportrii la un
anumit moment i furni#area de informa&ii credibile+ 9entru a furni#a informa&ii oportune
Pagina 20 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
deseori poate fi necesar raportarea tuturor aspectelor unei tran#ac&ii sau ale altui e*eniment"
nainte ca acestea s fie cunoscute" dei n acest fel este afectat credibilitatea+ Dimpotri*"
dac raportarea este nt!r#iat p!n c!nd toate aspectele sunt cunoscute" informa&ia poate fi
foarte credibil" dar de utilitate redus pentru utili#atorii care au fost ne*oi&i ntre timp s ia
deci#ii+ 9entru a reali#a un ec)ilibru ntre rele*an&a i credibilitate considerentul fundamental
este satisfacerea adec*at a necesit&ilor utili#atorilor n procesul lurii deci#iilor economice+
Raportul cost-beneficiu
Raportul cost-beneficiu este mai derab o constr!nere eneral dec!t o
caracteristic calitati*+ %*anta6ele ob&inute ca urmare a utili#rii informa&iei ar trebui s
depeasc costul necesar pentru producerea acesteia+ E*aluarea a*anta6elor i a costurilor
repre#int un proces care presupune o do# de relati*itate+ n plus costurile nu sunt suportate
neaparat de acei utili#atori care se bucur i de beneficii+ De beneficii se pot bucura i al&i
utili#atori dec!t cei pentru care informa&ia este pretitF de e-emplu" furni#area de informa&ii
suplimentare creditorilor poate reduce costurile ndatorrii ntreprinderii+ Din acest moti*
testul cost-beneficiu este dificil de aplicat oricrui ca# particular+ Cu toate acestea cei abilita&i
s emit standardele" precum i cei care ntocmesc i utili#ea# situa&iile financiare ar trebui
s fie contien&i de aceast limit+
n practic stabilirea unui ec)ilibru ntre caracteristicile calitati*e este deseori
necesar+ n eneral &elul este de a reali#a un ec)ilibru adec*at ntre caracteristicile respecti*e
pentru a satisface obiecti*ul situa&iilor financiare+ Importan&a relati* a caracteristicilor n
diferite ca#uri este o problem de ra&ionament profesional+
9re#entarea fidel
(itua&iile financiare sunt frec*ent descrise ca pre#ent!nd o imaine fidel a po#i&iei
financiare" performan&ei i a modificrilor po#i&iei financiare a unei ntreprinderi+ Dei acest
Kcadru eneralK nu abordea# direct astfel de concepte" aplicarea caracteristicilor calitati*e
principale i a standardelor adec*ate de contabilitate are n mod normal ca re#ultat ntocmirea
unor situa&ii financiare care reflect" n eneral" o imaine fidel a situa&iei ntreprinderii+
>+E+ (tructurile situa&iilor financiare
Pagina 21 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(itua&iile financiare descriu re#ultatele financiare ale tran#ac&iilor i ale altor
e*enimente" rup!ndu-le n clase cuprin#atoare conform caracteristicilor economice+ %ceste
clase sunt numite Kstructurile situa&iilor financiareK+ (tructurile bilan&ului leate n mod direct
de e*aluarea po#i&iei financiare sunt= acti*ele" datoriile i capitalul propriu+ (tructurile
contului de profit i pierdere" leate n mod direct de e*aluarea performan&ei" sunt *eniturile
i c)eltuielile+ (itua&ia modificrilor po#i&iei financiare reflect de obicei structurile din
contul de profit i pierdere i modificrile structurilor din bilan&F n consecin& Kcadrul
eneralK nu identific structurile specifice acesteia+
9re#entarea acestor structuri n bilan& i n contul de profit i pierdere implic un
proces de subclasificare+ De e-emplu" acti*ele i datoriile pot fi clasificate dup natura sau
func&ia lor n acti*itatea ntreprinderii" pentru a pre#enta informa&ii n cea mai folositoare
manier pentru utili#atori" n scopul adoptrii deci#iilor economice+
Elementele leate n mod direct de e*aluarea po#i&iei financiare sunt acti*ele" datoriile
i capitalul propriu+ %cestea sunt definite dup cum urmea#=
un acti* repre#int o resurs controlat de ntreprindere ca re#ultat al unor e*enimente
trecute i de la care se ateapt s enere#e beneficii economice *iitoare pentru ntreprindereF
o datorie repre#int o oblia&ie actual a ntreprinderii ce decure din e*enimente
trecute i prin decontarea creia se ateapt s re#ulte o iesire de resurse care incorporea#
beneficii economiceF
capitalul propriu repre#int interesul re#idual al ac&ionarilor n acti*ele unei
ntreprinderi dup deducerea tuturor datoriilor sale+
Defini&iile acti*elor i datoriilor identific elementele esen&iale ale acestora" dar nu
ncearc s specifice criteriile ce trebuie ndeplinite inainte de a fi recunoscute n bilan&++
'a stabilirea momentului n care un element satisface defini&ia acti*elor" datoriilor sau
capitalurilor proprii trebuie acordat aten&ie substan&ei i realit&ii economice a acestuia i nu
numai formei sale 6uridice+ %stfel" de e-emplu" n ca#ul contractelor de leasin financiar
substan&a i realitatea economic repre#int faptul c locatarul ob&ine beneficiile economice
ale utili#rii acti*ului contractat pe cea mai mare parte a duratei de utili#are a acestuia n
sc)imbul oblia&iei de a plti pentru acest drept o sum apro-imati* eal cu *aloarea 6ust a
acti*ului i dob!nda aferent+ Din acest moti* leasinul financiar d natere unor elemente ce
satisfac defini&iile acti*elor i datoriilor i care sunt recunoscute n consecin& n bilan&ul
locatarului+
Pagina 22 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
@ilan&urile elaborate conform (tandardelor Interna&ionale de Contabilitate actuale pot
include i elemente ce nu satisfac defini&iile acti*elor sau ale datoriilor i nici nu sunt
pre#entate ca parte a capitalurilor proprii+
%cti*e
@eneficiile economice *iitoare ncorporate n acti*e repre#int poten&ialul de a
contribui" n mod direct sau indirect" la flu-ul de numerar i ec)i*alente ale numerarului ctre
ntreprindere+ %cest poten&ial poate fi unul producti*" fiind parte a acti*it&ilor de e-ploatare
ale ntreprinderii+ De asemenea" se poate transforma n numerar sau ec)i*alente ale
numerarului sau poate a*ea capacitatea de a reduce ieirile de numerar" cum ar fi un proces
alternati* de produc&ie care micorea# costurile+
De obicei o ntreprindere i utili#ea# acti*ele pentru a produce bunuri sau pentru a
presta ser*icii" capabile s satisfac dorin&ele sau necesit&ile clien&ilorF datorit faptului c
aceste bunuri sau ser*icii pot satisface aceste dorin&e sau necesit&i" clien&ii sunt dispui s
plteasc pentru a le ob&ine" contribuind astfel la flu-ul de tre#orerie al ntreprinderii+
Numerarul n sine confer un a*anta6 ntreprinderii" datorit faptului c se impune fa& de
celelalte resurse+
@eneficiile economice *iitoare ncorporate n acti*e pot intra n ntreprindere n mai
multe moduri+ De e-emplu" un acti* poate fi=
utili#at separat sau mpreun cu alte acti*e pentru prestarea de ser*icii sau produc&ia
de bunuri destinate *!n#rii de ctre ntreprindereF
sc)imbat cu alte acti*eF
utili#at pentru stinerea unei datoriiF
reparti#at ac&ionarilor ntreprinderii+
/ulte acti*e" de e-emplu terenurile i mi6loacele fi-e" au o form fi#ic+ Cu toate
acestea forma fi#ic nu este esen&ial pentru e-isten&a unui acti*" de aceea bre*etele i
drepturile de autor :copMri)t; sunt acti*e dac se ateapt s enere#e beneficii economice
*iitoare ntreprinderii i dac sunt controlate de aceasta+/ulte acti*e" de e-emplu crean&ele"
terenurile i cldirile" sunt asociate cu drepturi leale" inclusi* cu dreptul de proprietate+
Dreptul de proprietate nu este esen&ial pentru determinarea e-isten&ei unui acti*" dei" de
e-emplu" o proprietate de&inut ntr-un contract de leasin este un acti* n ca#ul n care
ntreprinderea controlea# beneficiile oferite de proprietatea respecti*+ Dei capacitatea unei
ntreprinderi de a controla beneficiile este de obicei re#ultatul drepturilor leale" un element
poate satisface defini&ia unui acti*" c)iar i fr a e-ista un control leal+ De e-emplu" NnoL-
Pagina 2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
)oL ob&inut dintr-o acti*itate de de#*oltare poate satisface defini&ia unui acti* atunci c!nd
ntreprinderea controlea# beneficiile acestui NnoL-)oL" &in!ndu-l secret+
%cti*ele unei ntreprinderi re#ult din tran#ac&ii sau e*enimente anterioare+ n mod
normal ntreprinderile ob&in acti*ele prin cumprarea sau producerea acestora" dar i alte
tran#ac&ii sau e*enimente pot enera acti*e" de e-emplu propriet&ile primite de ntreprindere
de la 4u*ern ca parte a unui proram de ncura6are a creterii economice ntr-o reiune i de
descoperire a re#er*elor minerale+ Tran#ac&iile sau e*enimentele care sunt ateptate n *iitor
nu enerea# prin ele nsele acti*e" de aceea" de e-emplu" inten&ia de a cumpra un bun nu
satisface prin ea nsi defini&ia unui acti*+
E-ist o letur str!ns ntre ieirile de numerar i enerarea de acti*e" dar nu este
neaparat necesar ca cele dou s coincid+ De aceea" n momentul n care se produce o ieire
de numerar" aceasta poate nsemna c se urmrete ob&inerea de beneficii economice *iitoare"
dar nu este o do*ad concludent c elementul ob&inut corespunde defini&iei unui acti*+ n
mod similar absen&a unei ieiri de numerar nu e-clude posibilitatea ca un element s satisfac
defini&ia unui acti*" care poate fi recunoscut n bilan&" de e-emplu" elemente care au fost
donate unei ntreprinderi pot satisface defini&ia unui acti*+
9asi*e
Una dintre caracteristicile esen&iale ale unei datorii este faptul c ntreprinderea are o
oblia&ie actual+ O oblia&ie repre#int un ana6ament sau o responsabilitate de a ac&iona
ntr-un anumit fel+ Oblia&iile sunt 6uridic e-ecutabile" leea impun!nd ntreprinderii s i
respecte oblia&iile ce decur dintr-un contract sau dintr-o cerin& leal+ n mod normal
acestea repre#int sume ce trebuie pltite pentru bunuri i ser*icii primite+ De asemenea"
oblia&iile apar i din acti*itatea normal" din dorin&a de a men&ine rela&ii bune de afaceri sau
de a se comporta ntr-o manier ec)itabil+ Dac" de e-emplu" o ntreprindere decide s
remedie#e defec&iunile produselor sale c)iar i dup ce perioada de aran&ie a e-pirat" sumele
ce se ateapt s fie c)eltuite n letur cu bunurile de6a *!ndute repre#int datorii+ Trebuie
fcut distinc&ia ntre o oblia&ie actual i un ana6ament *iitor+ Deci#ia conducerii unei
ntreprinderi de a ac)i#i&iona acti*e n *iitor nu repre#int prin ea nsi o oblia&ie pre#ent+
n mod normal oblia&ia apare numai n momentul li*rrii acti*ului sau n momentul n care
ntreprinderea are un acord ire*ocabil de cumprare a acti*ului+ n ca#ul din urm natura
ire*ocabil a acordului poate conduce la consecin&e economice ca urmare a neonorrii
oblia&ieiF de e-emplu" din cau#a e-isten&ei unei penali#ri substan&iale" ntreprinderea poate
fi n imposibilitatea de a impiedica flu-ul resurselor ctre o alta parte+
Pagina 2! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(tinerea unei oblia&ii actuale presupune c ntreprinderea renun& la anumite resurse
care ncorporea# beneficii economice" n scopul satisfacerii cererilor celeilalte pr&i+
(tinerea unei oblia&ii pre#ente se poate face n mai multe moduri" de e-emplu prin=
plata n numerarF
transferul altor acti*eF
prestarea de ser*iciiF
nlocuirea respecti*ei oblia&ii cu o alta oblia&ieF
transformarea oblia&iei n capital propriu+
O oblia&ie poate fi stins i prin alte mi6loace" cum ar fi renun&area de ctre creditor
la drepturile sale+ Datoriile re#ult din tran#ac&ii sau din alte e*enimente trecute+ De e-emplu"
ac)i#i&ia de bunuri sau utili#area ser*iciilor d natere unor datorii comerciale :n afara
ca#ului n care se face plata n a*ans sau se platete n momentul li*rrii;" iar primirea unui
credit de la banc d natere unei oblia&ii de rambursare a creditului+ De asemenea" o
ntreprindere poate recunoate reduceri *iitoare pe ba#a cumprrilor anuale fcute de clien&i
ca fiind oblia&iiF n acest ca# *!n#area bunurilor din perioada anterioar este tran#ac&ia care
d natere datoriei respecti*e+
Unele datorii nu pot s fie determinate dec!t prin utili#area unui rad ridicat de
estimare+ Unele ntreprinderi consider aceste datorii drept pro*i#ioane+ n anumite tri
asemenea pro*i#ioane nu sunt pri*ite ca datorii" deoarece conceptul de datorie este definit
mai restr!ns" n aa fel nc!t s includ doar sumele ce pot fi stabilite fr s fie necesar s se
fac estimari+ %stfel" c!nd un pro*i#ion implic o oblia&ie pre#ent i satisface restul
defini&iei" este o datorie" c)iar dac suma trebuie s fie estimat+ E-emplele din aceast
cateorie se refer la pro*i#ioanele pentru pl&i ce trebuie fcute pentru aran&iile e-istente i
la pro*i#ioanele pentru acoperirea oblia&iilor pri*ind pensiile+
Capitalul propriu
Dei capitalul propriu este definit ca interes re#idual al ac&ionarilor" acesta poate fi
subclasificat n bilan&+ De e-emplu" ntr-o ntreprindere fondurile cu care au contribuit
ac&ionarii" profitul capitali#at" re#er*ele ce repre#int alocarea re#ultatului reportat i
re#er*ele ce repre#int a6ustri pentru men&inerea ni*elului capitalului pot fi pre#entate
separat+ %semenea clasificri pot fi rele*ante pentru procesul de luare a deci#iilor de ctre
utili#atorii situa&iilor financiare" c!nd e-ist restric&ii leale sau de alt natur pri*ind
capacitatea ntreprinderii de a distribui sau de a utili#a ntr-un alt mod capitalul propriu+ De
Pagina 25 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
asemenea" ar putea reflecta faptul c pr&ile care au interese n capitalul ntreprinderii au
drepturi diferite cu pri*ire la primirea di*idendelor sau la rambursarea capitalului+
Constituirea re#er*elor este cerut uneori de lee" de statut sau de alte acte normati*e"
n scopul asiurrii unei msuri suplimentare de protec&ie mpotri*a efectelor pierderilor
pentru ntreprindere i creditorii acesteia+ 9ot fi constituite alte re#er*e dac leisla&ia fiscal
na&ional asiur scutirea sau reducerea impo#itului c!nd se fac transferuri ctre astfel de
re#er*e+ E-isten&a i mrimea unor asemenea re#er*e leale" statutare i fiscale constituie o
informa&ie ce poate fi rele*ant pentru luarea deci#iilor de ctre utili#atori+ Transferurile ctre
asemenea re#er*e sunt mai derab alocri ale re#ultatului reportat dec!t c)eltuieli+
(uma cu care este nreistrat capitalul propriu n bilan& depinde de e*aluarea acti*elor
i a datoriilor+ n mod normal suma cumulat a capitalurilor proprii nu poate corespunde
dec!t din nt!mplare cu *aloarea de pia& a ac&iunilor ntreprinderii sau cu suma care ar putea
fi ob&inut prin *!n#area pe elemente a acti*ului net sau a ntreprinderii n ntreime"
presupun!nd continuitatea acti*it&ii+ %cti*it&ile comerciale i industriale se resesc de
obicei sub forma ntreprinderilor cu asociat unic" a parteneriatelor" precum i a diferitelor
tipuri de ntreprinderi cu capital de stat+ Cadrul leal i de relementare pentru astfel de
ntreprinderi este adesea diferit de cel care se aplic n ca#ul societ&ilor comerciale+ De
e-emplu" pot e-ista unele restric&ii n ceea ce pri*ete reparti#area sumelor incluse n
capitalurile proprii ctre proprietari sau ctre al&i beneficiari+ Totui defini&ia capitalului
propriu" precum i alte aspecte ale acestui cadru eneral referitoare la capitalul propriu sunt
*alabile i pentru astfel de ntreprinderi+
9rofitul
9rofitul este frec*ent utili#at ca o msur a performan&ei sau ca ba# de referin&
pentru al&i indicatori" cum ar fi rentabilitatea in*esti&iei sau re#ultatul pe ac&iune+ ,eniturile i
c)eltuielile constituie elemente direct leate de msurarea profitului+ Recunoaterea i
msurarea *eniturilor i a c)eltuielilor" i deci a profitului" depind par&ial de conceptele de
capital i de men&inere a ni*elului capitalului" concepte utili#ate de ntreprinderi n elaborarea
situa&iilor financiare+Elementele de *enituri i c)eltuieli sunt definite dup cum urmea#=
*eniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nreistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de intrri sau creteri ale acti*elor ori descreteri ale datoriilor"
care se concreti#ea# n creteri ale capitalului propriu" altele dec!t cele re#ultate din
contribu&ii ale ac&ionarilorF
Pagina 2" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
c)eltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nreistrate pe parcursul
perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale *alorii acti*elor ori creteri ale
datoriilor" care se concreti#ea# n reduceri ale capitalului propriu" altele dec!t cele re#ultate
din distribuirea acestora ctre ac&ionari+
Defini&iile *eniturilor i c)eltuielilor surprind caracteristicile lor esen&iale" dar nu
specific criteriile ce trebuie ndeplinite pentru a putea fi nreistrate n contul de profit i
pierdere+,eniturile i c)eltuielile se pot resi n contul de profit i pierdere n diferite
moduri" astfel nc!t s furni#e#e informa&ia rele*ant pentru procesul deci#ional+
De e-emplu" se folosete adesea distinc&ia dintre acele elemente de *enituri i
c)eltuieli care sunt re#ultatul acti*it&ilor curente ale ntreprinderii i cele care nu sunt
re#ultatul acestor acti*it&i+ %ceast distinc&ie se reali#ea# plec!ndu-se de la pre#umtia c
sursa unui element :de *enituri sau c)eltuieli; este rele*ant n procesul de e*aluare a
capacit&ii ntreprinderii de a enera n *iitor numerar i ec)i*alente ale numerarului+ De
e-emplu" acti*iti ntampltoare" cum ar fi nstrinarea unei in*esti&ii pe termen lun" nu pot
aprea n mod curent+ n procesul de separare a *eniturilor i c)eltuielilor n func&ie de
caracterul lor curent sau e-traordinar este necesar anali#a naturii i acti*it&ii ntreprinderii+
Elementele care pentru unele ntreprinderi sunt re#ultatul unor acti*it&i curente pot
repre#enta n ca#ul altor ntreprinderi acti*it&i e-traordinare+ De asemenea" distinc&ia dintre
elementele de *enituri i c)eltuieli i combinarea acestora n diferite moduri permite
ntreprinderii s i pre#inte n mod *ariat performan&ele+ %ceste clasificri pre#int diferite
rade de cuprindere+ De e-emplu" contul de profit i pierdere poate include mar6a brut"
profitul din acti*it&ile curente nainte de impo#itare" profitul din acti*it&ile curente dup
impo#itare i profitul net+
,enituri
Defini&ia *eniturilor include at!t *enituri din acti*it&ile curente" c!t i c!tiuri din
orice alte surse+ ,eniturile din acti*it&ile curente se pot resi sub diferite denumiri" cum ar
fi *!n#ri" comisioane" dob!n#i" di*idende" rede*en&e i c)irii+ C!tiurile repre#int alte
elemente care corespund defini&iei *eniturilor i pot aprea sau nu pot aprea ca re#ultat al
acti*it&ii curente a ntreprinderii+ C!tiurile repre#int creteri ale beneficiilor economice i
din acest punct de *edere nu difer ca natur de *enituri+ 9rin urmare" n acest cadru eneral
c!tiurile nu sunt pri*ite ca elemente separate+
C!tiurile includ" de e-emplu" sumele re#ultate n urma ieirii acti*elor imobili#ate
pe termen mediu i lun+ Defini&ia *eniturilor include totodat i c!tiurile nereali#ate" de
Pagina 2# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e-emplu cele re#ultate din ree*aluarea titlurilor de plasament i cele re#ultate din creterea
*alorii contabile a acti*elor pe termen lun+ 9re#entarea c!tiurilor n contul de profit i
pierdere se reali#ea# de obicei distinct" deoarece cunoaterea e-isten&ei acestora este
important pentru procesul deci#ional+ C!tiurile sunt pre#entate de reul la *aloarea net"
e-clusi* c)eltuielile aferente+ ,eniturile pot fi utili#ate pentru ac)i#i&ionarea de acti*e sau
pentru creterea *alorii diferitelor tipuri de acti*e" de e-emplu= numerar" crean&e" bunuri i
ser*icii primite n sc)imbul bunurilor i al ser*iciilor furni#ate+ ,eniturile pot re#ulta" de
asemenea" din lic)idarea datoriilor+ De e-emplu" o ntreprindere poate furni#a bunuri i
ser*icii unui creditor n scopul lic)idrii unei datorii leate de un credit n derulare+
C)eltuieli
Defini&ia c)eltuielilor include pierderile" precum i acele c)eltuieli care apar n
procesul desfurrii acti*it&ilor curente ale ntreprinderii+ De e-emplu" c)eltuielile ce apar
n cursul acti*it&ilor curente ale ntreprinderii includ costul *!n#rilor" salariile i
amorti#area+ Ele se resesc de obicei sub forma ieirilor sau scderii *alorii acti*elor" cum ar
fi= numerarul sau ec)i*alentele numerarului" stocurile" terenurile i mi6loacele fi-e+ 9ierderile
repre#int alte elemente care corespund defini&iei c)eltuielilor i care pot aprea sau nu pot
aprea pe parcursul desfurrii acti*it&ilor curente ale ntreprinderii+9ierderile repre#int
diminuri ale beneficiilor economice i din acest punct de *edere nu difer ca natur de alte
tipuri de c)eltuieli+ 9rin urmare" n acest Kcadru eneralK ele nu sunt considerate ca structur
distinct+
n cateoria pierderilor sunt incluse" de e-emplu" cele re#ultate din de#astre" cum ar fi
inunda&iile sau incendiile" precum i cele re#ultate din ieirea acti*elor pe termen lun+ De
asemenea" defini&ia c)eltuielilor include i pierderile nereali#ate" de e-emplu cele re#ultate
din creterea cursului de sc)imb *alutar n ca#ul unor mprumuturi pe care ntreprinderea le-a
contractat n *alut+ De obicei" n contul de profit i pierdere pre#entarea pierderilor se
efectuea# distinct" datorit importan&ei cunoaterii e-isten&ei i *alorii acestora n procesul
deci#ional+ 9ierderile sunt raportate de reul la *aloarea net" e-clusi* *eniturile aferente+
Ree*aluarea sau a6ustarea *alorii acti*elor i datoriilor determin creteri sau
diminuri ale capitalului propriu+ Dei aceste creteri sau diminuri corespund defini&iei
*eniturilor i c)eltuielilor" ele nu sunt incluse n contul de profit i pierdere n ba#a anumitor
concepte leate de men&inerea ni*elului capitalului+ n sc)imb ele sunt incluse n capitalul
propriu" ca a6ustri pentru men&inerea ni*elului capitalului sau ca re#er*e din ree*aluare+
Pagina 2$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Capitolul III+ ORIENT%RE% OI 9'%NI2IC%RE% %UDITU'UI
E-ecutarea auditului are la ba# anumite norme de referin& pe ba#a crora auditorul
i fi-ea# obiecti*ele de atins i i stabilete te)nicile de in*estiare considerate cele mai
potri*ite+ Normele de referin& ale auditului sunt de dou tipuri=
Norme sau reuli contabile ce sunt stabilite prin 'eea contabilit&ii nr+ B>I0110" cu
modificrile ulterioare" Reulamentul pri*ind aplicarea leii contabilit&ii aprobat prin P+4+
nr+ A<DI011E i (tandardele interna&ionale de contabilitateF
Norme sau reuli specifice auditului stabilite de ctre orani#a&iile profesionale
interne sau interna&ionale ale auditorilor+ %cti*itatea auditorilor din Rom!nia este
relementat prin O+4+nr ACI0111" (tandardele de audit i Codul pri*ind conduita etic i
profesional n domeniul auditului financiar +
Normele specifice auditului se impart n =
Norme profesionale de lucruF
Norme de raportare a opiniilorF
Norme de comportament profesional+
Normele profesionale de lucru ale auditului presupun ca aceast acti*itate s se
desfoare pe mai multe etape printre care i orientarea i planificarea auditului+
Orientarea i planificarea auditului repre#int o etap a procesului de audit care pe
ba#a datelor culese i anali#ate n cadrul acestei documentri are rolul de=
a determina natura i ntinderea inter*en&iilor ce urmea# a fi fcute de ctre auditor
pe ntreaa perioad de desfurare a procesului de auditF
a stabili msurile orani#atorice necesare pentru reali#area lucrrilor de auditare cu
ma-imum de eficien& i n cadrul termenelor stabilite+
9lanificarea acti*it&ii de audit are ca scop constituirea de ctre auditor a unei strateii
enerale i a unei abordri detaliate cu pri*ire la natura" durata i radul de cuprindere a
auditului+
O planificare adec*at a acti*it&ii de audit a6ut la asiurarea unei aten&ii
corespun#toare asupra domeniilor importante de audit" identificarea problemelor poten&iale
i operati*itatea acti*it&ii+
Etapa de orientare i planificare a auditului necesit parcurerea a trei rupe de lucrri
i anume=
Pagina 2% din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
delimitarea i anali#a caracteristicilor proprii ale fiecrei ntreprinderiF
identificarea domeniilor semnificati*e" sistemelor semnificati*e" riscurilor auditului i
stabilirea importan&ei relati*e a acestoraF
praul de semnificatieF
planul eneral de audit si proramul de audit+
E+ 0 Delimitarea i anali#a caracteristicilor proprii ale fiecrei ntreprinderi
9entru o c!t mai bun orientare i planificare a auditului" auditorul trebuie s cunoasc
suficient de bine caracteristicile proprii ale ntreprinderii supuse procesului de auditare+ Dac
n prima etap a auditului" de acceptare a mandatului i contractare a lucrrilor de audit" s-au
cules i anali#at datele necesare pentru cunoaterea lobal a ntreprinderii" datele necesare
pentru fundamentarea deci#iei de acceptare a mandatului" n aceast etap de orientare i
planificare a auditului trebuie s se colec&ione#e informa&iile necesare cunoaterii
caracteristicilor proprii ale ntreprinderii i a influen&ei acestora asupra planificrii i
orani#rii misiunii de audit+
'a efectuarea unui audit al situa&iilor financiare" auditorul trebuie s aib sau s ob&in
cunotin&e suficiente despre client" care s-i permit s identifice sau s n&elea
e*enimentele" tran#ac&iile i practicile care pot a*ea un efect semnificati* asupra situa&iilor
financiare sau a raportului de audit+ nainte de acceptarea unui ana6ament de audit" auditorul
trebuie s ob&in cunotin&e preliminare despre sectorul" structura propriet&ii" conducerea i
opera&iunile entit&ii ce urmea# a fi auditate+
9rincipalele caracteristici ale ntreprinderilor" care pot influen&a acti*itatea de audit"
sunt=
(ectorul n care ntreprinderea i desfoar acti*itatea - poate fi de produc&ie"
comer&" ser*icii etc+ n fiecare sector de acti*itate e-ist relementri diferite sau specifice" se
pun probleme diferite cu pri*ire la e*aluarea elementelor patrimoniale" se constat dac
sectorul respecti* se afl n declin sau n e-pansiune ceea ce determin riscuri diferite+
Orani#area i structura ntreprinderii pune probleme diferite auditorului dac=
ntreprinderea este parte a unui rup sau este independentF acti*itatea este concentrat ntr-
un perimetru sau este dispersat teritorialF ierar)iile n oraniram i responsabilit&ile sunt
bine stabilite sau pre#inta imperfec&iuni+
Pagina 0 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9olitica eneral a ntreprinderii . ntreprinderea poate s aborde#e fie o politic
financiar" comercial sau socialF
9erspecti*ele de de#*oltare ale ntreprinderii - func&ie de acestea auditul difer astfel
nc!t=
dac este pre*#ut o de#*oltare rapid a ntreprinderii se *a acorda importan&
mi6loacelor necesare pentru sus&inerea acestui proram printre care= lic)iditate" sol*abilitate"
tre#oreria net" fondul de de#*oltare" etc+
dac ntreprinderea se confrunt cu o perioad de declin" atunci auditul *a anali#a
aspectele referitoare la continuitatea acti*it&ii+
Orani#area administrati* i contabil poate influen&a auditul dac e-ist=
Un sistem informa&ional corespun#torF
Un control buetar asupra c)eltuielilor i *eniturilor
Un control pre*enti* i de estiune eficientF
Un control permanent asupra modului de culeere i prelucrare a datelor+
9oliticile contabile i principiile contabile utili#ate trebuie s fie alese func&ie de
caracteristicile proprii ale ntreprinderii+
Caracteristicile proprii ale ntreprinderii sunt e*iden&iate de ctre auditor n cadrul
7Dosarului permanent8 :9;" sec&iunea 74eneralit&i8 :%;+ %ceast sinte# cuprinde=
0+ Caracteristicile enerale ale ntreprinderii :9%0;=denumirea societ&ii" forma de
capital" capitalul social i de&intorul de capital"data constituirii"numrul de nreistrare la
Oficiul Reistrului Comer&ului"cod fiscal"sediul social= adres" telefon" fa-" tele-F sedii
secundare" sucursale" filiale etc"cifra de afaceri pe sectoare de acti*itate"contract colecti* de
munc" numr de salaria&i"conductorii ntreprinderii"consultan&i e-terni"cen#ori+
>+ 9re#entarea ntreprinderii :9%> si 9%E;=istoricul ntreprinderii"acti*it&im
desfurate= descriere i *olum :apro*i#ionare" produc&ie" desfacere" finan&are" credite"
etc+;"con6unctura" perspecti*ele de de#*oltare" rentabilitatea" po#i&ia pe pia& i concuren&a"
clien&i principali" furni#ori importan&i"participan&ii= *aloare" pondere n capitalul
social"responsabilii la ni*elul func&iilor ntreprinderii= direc&ia eneral" direc&ia economic
pentru care se pre#int responsabilii pe sec&iuni ale contabilit&ii" direc&ia produc&ie"
comercial" personal" control intern etc" politica ntreprinderii" politica eneral de pre#entare
a structurii orani#atorice" a politicii enerale de de#*oltare i perfec&ionare a acesteia"
politica comerciala= produse" pie&e" clien&i" concuren&a" pre&" credite comerciale etc" politica
de apro*i#ionare= structura i sursele de apro*i#ionare" aleerea furni#orilor" plata
Pagina 1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
furni#orilor" politica de produc&ie= capacit&i de produc&ie" te)noloii folosite" calitatea
produselor" in*esti&ii" politica de personal= efecti*" calificare" salari#are"structura controlului
intern i letura acestuia cu cen#orii"orani#area contabilit&ii"planul de conturi= desc)iderea
de noi conturi" contabilitatea financiar" contabilitatea de estiune" tratarea automat a
datelor= dotarea cu te)nic de calcul" prorame utili#ate" realitatea datelor i a informa&iilor"
reistre utili#ateFreuli i procedee contabile utili#ate n special pentru e*aluarea stocurilor" a
amorti#rilor i pro*i#ioanelorFcontrolul buetului de *enituri i c)eltuieliF estiunea
imobili#rilor" stocurilor" ter&ilor" tre#oreriei etcFar)i*area pro*i#orie i definiti*Fprobleme
deosebite constatate n e-erci&iile precedenteFactuali#ri anuale+
E+ 'ista documentelor ce trebuie ob&inute de la ntreprindere :9%D;=contractul de
societate i actele adi&ionaleFstatutul societ&iiF aran&ii de la administratori i cen#oriF
certificat de nmatriculare i cod fiscalFprocese *erbale ale adunrii enerale a ac&ionarilor i
ale consiliului de administra&ie pe ultimele trei e-erci&iiFprocese *erbale ale controalelor
financiare i socialeForanirama ntreprinderii" reulamentul de orani#are i func&ionare"
reulamentul de ordine interioar" fiele posturilorFacte de proprietateFlicen&e" bre*ete" mrci
de fabric i comer&" etcFcontracte de asiurare " de munca" de mprumut etc+
Identificarea domeniilor" a sistemelor semnificati*e
i a riscurilor
9entru o c!t mai bun orientare i planificare a eforturilor" pentru e*itarea lucrrilor
inutile" auditorul trebuie s identifice domeniile semnificati*e" sistemele semnificati*e"
riscurile auditului i s stabileasc importan&a lor relati*+
E+>+0+ Identificarea domeniilor i a sistemelor semnificati*e
9ot fi nt!lnite mai multe domenii semnificati*e care nu sunt aceleai pentru toate
ntreprinderile+ %nali#a domeniilor semnificati*e se face diferit func&ie de caracteristicile
proprii ale fiecrei ntreprinderi" aceasta deoarece aceste domenii nu sunt semnificati*e n
fiecare ntreprindere+ De e-emplu n ca#ul unei ntreprinderi ce are ca obiect de acti*itate
comer&ul domeniul semnificati* nu poate fi considerat produc&ia+
Domeniile semnificati*e pot fi clasate n dou cateorii=
Pagina 2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- conturi semnificati*e . repre#entate de acele domenii care ascund prin natura sau
*aloarea lor erori semnificati*eF
- *erificrile specifice la care auditorul recure pentru a n&elee orice sistem
semnificati* e-istent care asiur nreistrarea i transcrierea opera&iilor respecti*e+
Identificarea conturilor semnificati*e se reali#ea# pe ba#a e-amenului analitic" care
repre#int un ansamblu de te)nici ce const n efecturea unor compara&ii ntre datele re#ultate
din conturi i cele anterioare" ulterioare sau pre*i#ionale ale ntreprinderii sau cu cele ale unor
ntreprinderi similare i stabilirea de rela&ii ntre aceste informa&iiF anali#a fluctua&iilor i
tendin&elorF anali#a elementelor neobinuite care re#ult din aceste compara&ii+
Conturile semnificati*e sunt acele conturi care con&in riscuri de eroare semnificati*e+
9entru determinarea acestora auditorul trebuie s &in seama de elemente care sunt leate de
importan&a lor n raport cu praul de semnifica&ie i de probabilitatea de eroare+Unele conturi
ale cror solduri par" la prima *edere" nesemnificati*e" pot fi importante pentru auditor
deoarece pot s ascund o mare probabilitate de eroare+ n aceast cateorie pot fi incluse
conturi cum ar fi=
Conturi care tran#itea# sume importante dar soldurile la un moment dat sunt miciF
Conturi puternic afectate de aprecieri :pro*i#ioane pentru deprecierea stocurilor;F
Conturi care presupun te)nici contabile comple-eF
Conturi care pre#int anomalii aparente :casa cu sold creditor;F
Conturi care prin natura lor sunt purttoare de riscuri :conturi de reulari#are;+
Domeniile semnificati*e se refer n principal la=
Cumprri . furni#ori" stocuri" disponibilit&iF
,!n#ri . clien&i" disponibilit&i" *enituriF
9roduc&ie . stocuri" c)eltuieli" *enituriF
Tre#orerie . ncasri" pl&i" c)eltuieli" *enituriF
9rocesul contabil manual sau informati#at care cuprinde toate opera&iunile financiar
contabile constituie pentru auditor o importan& semnificati* asupra situa&iilor financiare+
9entru o n&eleere c!t mai bun a sistemelor semnificati*e auditorul stabilete=
'ocul unde se ntocmesc documentele i au loc opera&iunile economico financiareF
(ursele de dateF
Circuitul documentelorF
Te)noloia contabil de prelucrare a datelorF
Identificarea #onelor de risc i posibilitatea de apari&ie a erorilor n cadrul situa&iilor
financiare+
Pagina din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
n cadrul sistemelor semnificati*e" auditul trebuie s se asiure c riscul leat de
controlul intern este c!t mai mic+
E+>+>+ Importan&a relati* i riscurile auditului financiar

9entru a-i forma o opinie cu pri*ire la situa&iile financiare" auditorul folosete
proceduri care i permit s ob&in un rad re#onabil de certitudine c acestea au fost corect
ntocmite n toate punctele lor esen&iale+
Datorit limitelor inerente oricrui sistem de audit intern" e-ist posibilitatea apari&iei
unui risc ine*itabil" ca anumite erori" c)iar semnificati*e" sa rm!n nedescoperite+
ntr-o fa# preliminar" pe ba#a testelor i procedurilor ce le consider necesare"
auditorul determin i anali#ea# riscurile ce pot determina e-primarea unei opinii
necorespun#toare n raportul de audit+ Reali#area acestei anali#e este important deoarece n
func&ie de riscurile determinate se pot alee procedeele de lucru" se poate stabili ntinderea
procedurilor" testelor i sonda6elor" precum i data de succesiune a acestora+
Cu toate c e-ist numeroase riscuri de erori" totui nu toate au aceeai probabilitate
de a se produce+ Din punct de *edere al posibilit&ii de a se produce se pot distine=
a; riscuri poten&iale . sunt acele riscuri care teoretic sunt susceptibile a se produce "
dac nu are loc nici un control pentru a le pre*eni sau descoperi i a corecta erorile care ar
putea apare+ %ceast cateorie de riscuri poate fi nt!lnit la ni*elul tuturor ntreprinderilorF
b; riscuri posibile . repre#int acea parte a riscurilor poten&iale asupra crora
ntreprinderea nu poate ac&iona dac nu a ntreprins msuri eficiente menite a le limita+ Dac
aceste msuri nu sunt puse n aplicare" e-ist o mare probabilitate ca erorile s se produc
ns fr a a*ea posibilitatea ca acestea s fie detectate sau corectate de ctre ntreprindere+
n timpul e-ecutrii misiunii sale auditorul se confrunt cu o *arietate de riscuri"
dintre care cele mai rsp!ndite sunt cele leate de =
(pecificul ntreprinderiiF
Natura opera&iunilor tratateF
Conceperea i func&ionarea sistemelorF
9rocedeele i domeniile semnificati*e alese de ctre auditori+
Riscurile enerale specifice ntreprinderii . sunt acele riscuri care influen&ea#
ansamblul opera&iunilor ntreprinderii+ n func&ie de sectorul n care i desfoar acti*itatea"
Pagina ! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
structura+" orani#area sau mrimea sa" o ntreprindere pre#int caracteristici care pot face
mai mult sau mai pu&in probabil concreti#area riscurilor poten&iale" de aceea auditorul
trebuie s cunoasc foarte bine caracteristicile ntreprinderii pentru a putea reali#a un control
corect+
Riscuri leate de situa&ia economic a ntreprinderii . apari&ia unor astfel de riscuri
difer func&ie de situa&ia financiar a ntreprinderii+ %stfel" n ca#ul unei ntreprinderi cu o
situa&ie financiar sntoas" fr dificult&i" conducerea este tentat s duc o politic
conser*atoare sau s neli6e#e anumite func&ii ale ntreprinderii sau ale conducerii+ n ca#ul n
care o ntreprindere se afl ntr-o perioad de cri#" este n dificultate financiar" conducerea
poate a*ea reac&ii periculoase n sensul c ar putea s efectue#e opera&ii ilicite" sau ar putea
am!na luarea unor deci#ii bune din cau#a lipsei de mi6loace financiare+
Riscuri leate de orani#area eneral a ntreprinderii . aceste riscuri sunt
determinate de mai mul&i factori" dintre care=
riscuri leate de natura i comple-itatea structurilor i reulilor . opera&iunile unei
ntreprinderi sunt de comple-it&i diferite" ele pot fi ntr-o msur mai mic sau mai mare
influen&ate de reulile contabile" fiscale" 6uridice+ Cu c!t aceste reuli sunt mai comple-e cu
at!t sunt mai mari riscurile de eroare+
riscuri leate de calitatea estiunii - o buna estiune a resurselor alturi de un
manaement performant i un proces deci#ional de calitate repre#int factori care determin
atenuarea riscurilor ntreprinderii+
riscuri leate de sistemul contabil i de control intern . sistemul de ntocmire a
documentelor primare i de prelucrare a datelor p!n la ob&inerea conturilor anuale trebuie
astfel conceput nc!t s asiure pre*enirea" detectarea i corectarea oricrui tip de eroare de
nreistrare i prelucrare+ Un sistem prost conceput sau defectuos aplicat poate contribui la
denaturarea informa&iilor cau#!nd apari&ia riscurilor" n timp ce un sistem bine conceput i
aplicat este un mi6loc eficient de protec&ie mpotri*a riscului de erori+
riscuri leate de absen&a sau abu#ul unor proceduri . e-isten&a unor proceduri clare"
separarea sarcinilor de ser*iciu precum i nepermiterea acumulrii mai multor func&ii de ctre
aceeai persoan constituie o premis important pentru reducerea riscurilor+
Riscuri leate de atitudinea conducerii . atitudinea conducerii unei ntreprinderi poate
contribui at!t la diminuarea c!t i la creterea riscurilor+ %uditorii iau in considerare reac&ia
conducerii la riscurile descoperite+ O conducere sensibil fa& de calitatea informa&iilor
urmrete implementarea i utili#area unor sisteme performante" diminu!nd astfel riscurile+
Pagina 5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Riscurile cresc atunci c!nd conducerea are ncredere prea mare n calit&ile salaria&ilor i ale
sistemelor adoptate" fiind tentat s neli6e#e sistemul informa&ional+
Riscuri leate de natura opera&iunilor tratate - datele supuse contabili#rii pot fi
mpr&ite n trei cateorii" fiecare din acestea fiinde supuse unor riscuri particulare" astfel=
Date repetiti*e . sunt acele date care re#ult din acti*itatea obinuit a ntreprinderii=
cumprri" *!n#ri" salarii+ 9relucarea i nreistrarea n mod uniform a unor astfel de date se
reali#ea# func&ie de sistemul contabil practicat de ntreprindere+ 9entru aceste date riscurile
de erori sunt determinate de fiabilitatea i calitatea sistemului de culeere i prelucrare a
datelor+
Date punctuale . repre#int datele complementare celor repetiti*e" dar care pot fi
reflectate n e*iden& la inter*ale de timp mai mult sau mai pu&in reulate" cum ar fi ca#ul
celor re#ultate din in*entarierile anuale sau n urma e*alurilor de la sf!ritul e-erci&iului+ 9ot
fi incluse n aceast cateorie i datele referitoare la amorti#ri" pro*i#ioane" diferen&e de
con*ersie+ Ele sunt purttoare de riscuri semnificati*e atunci c!nd colectarea lor nu se
reali#ea# de o manier fiabil" adic nu este respectat principiul permanen&ei metodelor+
%uditorul trebuie s le anali#e#e pentru a putea stabili testele i controalele ce urmea# a le
aplica asupra lor+
Date e-cep&ionale . sunt datele care re#ult din opera&iile sau deci#iile diferite de
acti*itatea curent cum ar fi= ree*aluarea" fu#iunea" lic)ididarea ntreprinderii+ 9entru aceast
cateorie de date riscul de a produce erori sau ca acestea s nu fie detectate este mare" n
special dac ntreprinderea nu dispune de personal e-perimentat pentru aceste opera&iuni i
dac nu are criterii precis stabilite din timp+
Riscuri leate de conceperea i func&ionarea sistemelor . conceperea sistemului de
culeere i prelucrare a datelor trebuie astfel facut nct s e-iste posibilitatea pre*enirii"
descoperirii i eliminrii erorilor sur*enite n timpul e-ecutrii opera&iunilor+ Riscurile pot fi
mai uor limitate n ca#ul datelor repetiti*e dac sistemul de culeere i prelucrare a datelor a
fost conceput fiabil+C)iar i un sistem fiabil conceput poate s pre#inte defec&iuni n
functionarea sa atunci c!nd controalele interne nu func&ionea# eficient+
Riscuri de nedetectare a erorilor de ctre audit . repre#int riscul ca o abatere
semnificati* care nu este corectat de controlul intern s nu fie detectat de auditor+ Este
posibil ca procedurile de fond utili#ate de auditor s nu detecte#e o informa&ie eronat
e-istent n soldurile conturilor sau ntr-o opera&iune financiar" care poate fi semnificati* n
mod indi*idual sau cumulat cu alte informa&ii eronate din alte conturi sau opera&iuni+ 9entru
ca riscul de nedetectare a erorilor s fie mai mic" auditorul trebuie s reali#e#e mai multe
Pagina " din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
proceduri de fond" a*!nd astfel posibilitatea s detecte#e c!t mai multe erori semnificati*e+
%leerea de ctre auditor a procedurilor folosite" a ntinderii i momentului de aplicare a
acestora depinde de e-perien&a i pretirea sa profesional+
%uditorul trebuie s aib bune cunotin&e asupra factorilor de risc poten&iali i s
anali#e#e n fiecare ntreprindere controlat riscurile posibile" care reies din particularit&ile
sale" specificul orani#rii" din sistemele i opera&iile efectuate+
9otri*it Recomandrii interna&ionale de audit nr+ >CI01BA a 2edera&iei Interna&ionale a
Contabililor 7Importan&a relati* se definete n raport cu importan&a sau cu natura unei
ine-actit&i fiur!nd n informa&ia financiar :inclusi* o misiune;" care" sinur sau adauat
la altele i &in!nd seama de circumstan&ele spe&ei ar a*ea probabil drept consecin&
influen&area ra&ionamentului sau a deci#iei unei persoane re#onabile care se spri6in pe
aceast informa&ie8+ 9lanificarea lucrrilor i e-ecutarea lor se *a face astfel nc!t s se ob&in
o asiurare re#onabil c *or fi detectate ine-actit&ile care sinure sau n ansamblul lor" sunt
semnificati*e n raport cu informa&ia financiar asupra creia urmea# s se ntocmeasc un
raport+
Ireularit&ile sunt acele ac&iuni care ncalc =
'eea sau alte relementrile pri*ind societ&ile comercialeF
Dispo#i&ii statutareF
9rincipii i proceduri contabileF
Potr!ri ale %dunrii 4eneraleF
Deci#iile Consiliului de %dministra&ie+
Ine-actit&ile repre#int prelucrri i interpretri contabile sau 6uridice ale unui fapt" n
neconcordan& cu realitatea" cum ar fi =
erori de calculF
erori de nreistrareF
ine-actit&i de pre#entare a conturilor anuale+
%precierea importan&ei relati*e de ctre auditor se face &in!nd cont de domeniile
semnificati*e specifice ntreprinderii auditate =
sistemele semnificati*e . n cadrul acestora auditorul trebuie s se asiure c risul
leat de auditul intern este c!t mai mic+ (istemele semnificati*e sunt comune tuturor
ntreprinderilor" ns auditorul trebuie s anali#e#e doar pe acelea care sunt considerate
importante pentru unitatea respecti*" i n principal" s cercete#e procedurile aplicate de
unitate n sistemele semnificati*e respecti*eF
Pagina # din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
conturile semnificati*e . se definesc ca 7acele conturi a cror *aloare repre#int o
parte important din conturile anuale sau cele care prin natura lor ar putea repre#enta o parte
important din acestea i care pot ascunde erori sau ine-actit&i semnificati*e a cror
importan& relati* este direct leat de reularitatea contabilit&ii" influent!nd semnificati*
conturile anuale+ Determinarea conturilor semnificati*e se face &in!nd seama de=
conturile care pre#int anomaliiF
conturile care sunt purttoare de riscuriF
conturi de pro*i#ioane sunt conturi semnificati*e" pentru c sunt influen&ate de
aprecierile conducerii+
%uditorul are oblia&ia s sesi#e#e posibilitatea apari&iei unor erori n conturile
semnificati*e" de aceea el poate face=
constatri referitoare la con&inutul unei e*aluri determinate din care re#ult = calcule
eronate de date" aplicarea unor proceduri contabile neconforme cu pricipiile contabile" etc+
constatri referitoare la pre#entarea unui element patrimonial oarecare= utili#area unor
denumiri ambiue" ruparea n mod reit a unor informa&ii" omisiunea unor informa&iiF
constatri cu pri*ire la e-aminarea unui element care se reali#ea# atuci c!nd se
consider ca insuficient controlul intern sau c!nd documentele 6ustificati*e nu sunt suficient
de clare+
%precierea importan&ei relati*e a fiecrui element care particip la pre#entarea
oricrei informa&ii financiare" care face obiectul auditului este n func&ie de e-perien&a i
!ndirea auditorului i de particularit&ile ntreprinderii al carui pra de semnifica&ie este
determinat+
E+E 9raul de semnifica&ie
9otri*it 7cadrului eneral pentru ntocmirea i pre#entarea situa&iilor financiare8 al
Comitetului pentru (tandarde Interna&ionale de Contabilitate prarul de semnifica&ie este
definit astfel= 7informa&iile sunt semnificati*e dac omisiunea sau declararea lor eronat ar
putea influen&a deci#iile economice ale utili#atorilor luate pe ba#a situa&iilor financiare+
9rarul de semnifica&ie depinde de mrimea elementului sau a erorii 6udecate n mpre6urrile
specifice ale omisiunii sau declarrii eronate+ %stfel prarul de semnifica&ie ofer mai
derab o limit dec!t o caracteristic calitati* primar pe care informa&ia trebuie s o aib
pentru a fi util8+
Pagina $ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
n ca#ul reali#rii unui audit al situa&iilor financiare" auditorul urmarete s estime#e
ni*elul lobal al ine-actit&ii sau erorii iar dac aceasta se consider fi semnificati* atunci
problema este adus n aten&ia utili#atorilor situa&iilor financiare respecti*e+ %uditorul trebuie
s ob&in aran&ia c situa&iile financiare e-aminate nu sunt eronate" aceasta pentru c trebuie
s ob&in probe de audit competente" re#onabile i rele*ante pentru a-i sus&ine 6udecata i
conclu#iile+ E-ist ns posibilitatea ca auditorul s a6un la conclu#ii eronate n ceea ce
pri*esc situa&iile financiare e-aminate+
n etapa de planificare a auditului auditorul trebuie s stabileasc praul de
semnifica&ie" adic s stabileasc ni*elul" mrimea unei sume" peste care auditorul consider
c o eroare" o ine-actitate poate afecta at!t reularitatea i sinceritatea conturilor anuale" c!t i
imainea fidel a re#ultatului" a situa&iei financiare a ntreprinderii+
9entru determinarea praului de semnificatie se utili#ea#a mai multe elemente de
referinta dintre care cele mai frec*ente sunt= capitalurile proprii" re#ultatul net" re#ultatul
curent" unul sau mai multe posturi din conturile anuale+ In momentul fi-arii praului de
semnificatie trebuie a*ute in *edere unele circumstante particulare= e-istenta unor
relementari statutareF e*olutia importanta" de la un an la altul" a unor posturiF capitalurile
proprii sau re#ultatele anormale+
Obiecti*ul pricipal al auditului financiar este acela de a ob&ine asiurarea c situa&iile
financiare sunt corecte" fidele" suficient de complete i nu con&in nici o ine-actitate
important pentru scopurile acelora care le utili#ea#+ n ca#ul n care utili#atorii situa&iilor
financiare cunosc erorile i ine-actit&ile acestora i sunt totui influen&a&i de ele se poate
considera c erorile sunt semnificati*e+
n etapa planificrii" auditorii determin toate circumstan&ele care ar putea fi
semnificati*e prin natur sau conet-t n scopul de a selecta cele mai eficiente proceduri de
audit+ 9entru auditori este mai uor s rupe#e erorile semnificati*e dup natura lor dec!t
dup conte-t deoarece utili#atorii situa&iilor financiare sunt interesa&i ntr-o mai mare msur
de acurate&ea situa&iilor financiare dec!t de e-isten&a unei afirma&ii ine-acte care poate fi
c)iar prea mic pentru a fi semnificati*" dar care poate transforma deficitul n e-cedent+
Elementele specifice praului de semnifica&ie sunt=
Necesit&ile utili#atorilor conturilor anuale . din cateoria utili#atorilor conturilor
anuale sunt= ac&ionarii" asocia&ii" personalul" autorit&ile fiscale" clien&ii" economitii etc+
%uditorul *a fi-a praul de semnifica&ie n func&ie de necesit&ile utili#atorilor deoarece
acetia consider ca elemente semnificati*e elemente diferite+
Pagina % din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Caracteristicile ntreprinderii . n func&ie de acestea auditorul poate stabili un pra de
semnifica&ie+ %ceste caracteristici sunt=
dimensiunea ntreprinderii care poate determina limitele ma-ime i minime ale
praului de semnifica&ieF
sectorul de acti*itate . func&ie de sectorul de acti*itate re#ultatul e-erci&iului poate fi
nlocuit cu al&i indicatori mai semnificati*iF
mediul social . economic+
Caracteristicile elementelor considerate semnificati*e= sensibilitatea" radul de
apro-imare" e*olu&ia elementului" cumulul mai multor elemente+
E*aluarea praului de semnifica&ie n raport cu tran#ac&iile economico financiare a6ut
auditorul sa decid care dintre elemente trebuie *alidate utili#!nd proceduri analitice i
eantioane+ %cestea permit auditorului s aplice proceduri de audit care cumulate conduc la
reducerea riscului de audit p!n la un ni*el cat mai redus+
ntre praul de semnifica&ie i riscul de audit e-ist o rela&ie de in*ers
propor&ionalitate" n sensul c" cu c!t este mai mare praul de semnifica&ie cu at!t este mai
mic *olumul testelor i procedurilor de audit ce trebuie aplicate+
Riscul de audit i ni*elul praului de semnifica&ie stabilite n etapa de planificare a
auditului se pot sc)imba fa& de momentul e*alurii re#ultatelor curente ale opera&iunilor i
po#i&iei financiare" care difer n mod semnificati* fa& de etapa ini&ial+
n unele ca#uri auditorul trebuie s aib n *edere necesitatea re*i#uirii praului de
semnifica&ie stabilit ini&ial pentru auditare" deoarece *aloarea total a unor posturi din
situa&iile financiare este substan&ial diferit de ceea ce s-a pre#entat c!nd s-a stabilit praul de
semnifica&ie n etapa de planificare :n ca#ul auditului financiar; sau datorit faptului c s-a
modificat radul sensibilit&ii publice :n ca#ul auditului performant;+
Tratarea praului de semnifica&ie este important pe tot parcursul derulrii procesului
de audit c!t i n etapele de planificare i finali#are a auditului+
E+D+ 9lanul eneral de audit i proramul de audit
%uditorul trebuie s planifice acti*itatea de audit astfel nc!t auditul s fie efecutat
ntr-un mod eficient+ 9lanificarea presupune contruirea unei strateii enerale i a unei
abordri detaliate n ceea ce pri*ete natura" durata i radul de cuprindere preconi#at al
Pagina !0 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
auditului+ ntinderea planificrii difer n func&ie de mrimea entit&ii" comple-itatea
auditului" e-perien&ta auditorului si de cunoaterea entit&ii ntreprinderii auditate+
%cti*iatea de planificare a auditului pre#int urmtoarele caracteristici =
Ra&ionalitatea . procesul de planificare i re#ultatele acestuia i permit auditorului
e*aluarea loicaa ndeplinirii sarcinilor i stabilirea de obiecti*e clareF
%nticiparea . procesul de planificare permite dimensionarea sarcinilor n timp n aa
fel nc!t priorit&ile s fie mai clar scoase n e*iden&F
Coordonarea . planificarea permite coordonarea at!t a politicilor de audit" de ctre
institu&iile de audit" c!t i acti*it&ii desfurate de al&i auditori+
9lanificarea auditului pre#int urmtoarele obiecti*e =
(tabilirea modalit&ilor prin care oblia&iile leale ce re*in auditorului sunt respectate
Identificarea ntinderii atribu&iilor i re#ultatelor pre*i#ibile ale auditurilor
Definirea modului n care *or fi ob&inute i anali#ate probele de audit necesare
atinerii obiecti*elor auditului
Identificarea resurselor ce *or fi necesare" utili#area lor i stabilirea buetului i a
costurilor
Controlarea i suprea*e)erea de ctre conducerea entit&ii auditate a auditurilor
indi*iduale+
/isiunea de audit repre#int o sarcin separat i identificabil" care se finali#ea#
prin emiterea de ctre auditor a unui punct de *edere" declara&ie" consemnate potri*it unor
reuli ntr-un raport asupra ndeplinirii unor obiecti*e clare i bine determinate aferente unui
rup structurat pe ac&iuni" acti*it&i" prorame sau oranisme numite 7entitate auditat8+
O misiune de audit include" indiferent de obiecti*ele sale urmtoarele etape=
0+Etapa preliminar n care auditorul desfoar ac&iuni cum sunt =
- adunarea i e*aluarea ini&ial a informa&iilor despre entitateF
- cunoaterea sistemelor contabil i de control internF
- definirea obiecti*elor detaliate ale audituluiF
- stabilirea calendarului de lucru+
>+ Etapa de planificare const n elaborarea planului de auditF stabilirea leaturii
cu entitatea auditatF ntocmirea proramelor de auditF aprobarea planului de audit+
E+ Etapa de lucru n teren presupune colectarea i e*aluarea probelor de auditF
redacterea unor conclu#ii ini&ialeF re*ederea interimarF indentificarea i aprobarea oricror
modificri necesare a fi aduse planului de audit+
Pagina !1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
D+ Etapa raportrii . auditorul desfoara ac&iuni cum sunt= proiectarea i anali#a
conclu#iilor i opiniilorF reanali#area" aprobarea si publicarea re#ultatelorF e*aluarea
performan&ei ec)ipei de audit+
C+ Etapa de post raportare . const n supra*e)erea impactului pe care l are
asupra entit&ii auditate
n cadrul unui proces de audit" auditorul emite un plan al misiunii de audit prin care
stabilete ntinderea misiunii de audit i modul n care aceasta se *a reali#a+ 9lanul de audit
trebuie sa fie suficient de bine detaliat pentru a se putea elabora proramul de lucru+ 2orma
i con&inutul planului de audit *or fi diferite de la o ntreprindere la alta func&ie de mrimea
entit&ii" comple-itatea misiunii de audit" metodoloia i te)nicile utili#ate de auditor+
n elaborarea planului de audit" auditorul *a &ine seama de cunoaterea lobal a
ntreprinderiiF de riscuri i praul de semnifica&ieF natura" durata i ntinderea procedurilor de
auditFcoordonarea" conducerea" super*i#area i re*ederea+
0+ Cunoaterea lobal a ntreprinderii necesit cunoaterea acti*it&ilor
ntreprinderii=
factori economici caracteristici sectorului care au inciden& asupra acti*it&ii
ntreprinderii= situa&ia economic a ntreprinderii" relementri particulare sectoruluiF
caracteristicile principale ale ntreprinderii= obiectul de acti*itate" natura acti*it&ilor"
principalii clien&ti i furni#ori" re#ultatele financiare" sc)imbrile inter*enite de la ultimul
auditF
orani#area i structura= ac&ionariat" oranirame" orani#areF
politici enerale= financiare" comerciale" sociale" perspecti*e de de#*oltareF
aprecieri asupra manaementului i ni*elului de competen& al acestuia+
%uditorul trebuie s ia cunotiin& de principiile i politicile contabile utili#ate de
ntreprindere" trebuie sa cunoasc controlul intern i s anali#e#e sistemul informatic pe care
l utili#ea# entitatea+ Ob&inerea informa&iilor leate de cunoaterea lobal a ntreprinderii se
reali#ea# printr-o multitudine de ci dintre care putem aminti= contactul cu auditorul
precedent" discu&ii directe cu conducerea ntreprinderii" rapoartele altor auditori interni sau
e-terni" leisla&ia aplicabil ntreprinderii" presa financiar i re*iste ale sectorului"
publica&iile oranismelor profesionale+
>+ Riscul i praul de semnifica&ie+
Dupa ce n etapa de cunoatere lobal a ntreprinderii" auditorul aduna informa&ii
leate de ntreprindere" n aceast etap *a anali#a riscurile enerale ale ntreprinderii+ %ceste
riscuri sunt impr&ite n trei cateorii=
Pagina !2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
riscuri leate de situa&ia economic i financiar a ntreprinderii"cum ar fi= anumi&i
factori care ar pune n pericol continuitatea e-plotrii" o situa&ie financiar precar" natura
produselor *!ndute" climatul social" modificri de structur+
riscuri leate de orani#area eneral a ntreprinderii= rota&ii importante ale
personalului i a cadrelor" controlul insuficient asupra acti*it&ii" absen&a unui control asupra
buetului" absen&a unui compartiment de audit intern+
Riscuri leate de atitudinea conducerii ntreprinderii respecti* absen&a sau insuficien&a
de sensibili#are a conducerii ntreprinderii fa& de problemele contabile" financiare i
administrati*e+
%uditorul trebuie s stabileasc praul de semnifica&ie pentru a putea identifica
domeniile i sistemele semnificati*e+
E+ Natura" durata i ntinderea procedurilor de audit+ 9ot e-ista s)imbri pri*ind
importan&a domeniilor specifice de audit+ (e *a urmri controlul intern i consecin&ele
acestuia asupra procedurilor de audit+
D+ Coordonarea" conducerea" super*i#area i re*ederea
Capitolul I,+ 9RO@E DE %UDIT
D+0 9roba de audit . considera&ii enerale
nc de la nceputul acti*it&ii de audit" auditorul are drept scop ntocmirea raportului
de audit" care const n e-primarea opiniei proprii cu pri*ire la entitatea auditat+ 4radul de
certitudine al raportului de audit" calitatea i credibilitatea acestuia depind n principal de
probele de audit pe care se ntemeia# opinia auditorului+
Termenul 7proba de audit8 repre#int informa&iile ob&inute de ctre auditor pentru a
trae conclu#iile pe care se *a ba#a opinia de audit+ %ceste informa&ii trebuie s fie
competente" rele*ante" re#onabile de natura documentar" oral sau *i#ual i s sus&in
credibilitatea raportului de audit+
Elementele probante sunt ob&inute plec!nd de la o combina&ie adec*at de teste de
procedur i de controale substanti*e+ Testele de procedur repre#int testele care permit s
se ob&in elementele probante asupra eficacit&ii conceperii i func&ionrii sistemelor
contabile i controlului intern+ Controalele substanti*e desemnea# proceduri folosite de
Pagina ! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
auditor *i#!nd ob&inerea unor elemente probante" cu scopul de a detecta anomaliile
semnificati*e din situa&iile financiare+ %ceste controale sunt de dou tipuri= controale
referitoare la detaliile opera&iunilor i soldurilor i procedurile analitice+
9robele de audit pre#int caracteristici cu sunt=
Competen& . o prob de audit competent este informa&ia considerat a fi suficient
i adec*at+ 9roba de audit suficient se refer la cantitatea de informa&ii ob&inut+ (uficien&a
unei probe de audit poate fi ob&inut prin teste de conformitate i proceduri de fond pe care
auditorul le aplic pe parcursul desfurrii misiunii de audit+ 9roba de audit adec*at face
referire la calitatea informa&iilor" adic" la radul lor de ncredere i fiabilitate+
Rele*an&a - proba de audit rele*ant este acea informa&ie care este pertinent" n
sensul c sus&ine e-act obiecti*ele auditului+
Re#onabilitatea - proba de audit re#onabil este informa&ia" care" din punct de *edere
al costului procurrii" comparat cu rele*an&a ei" respect principiul economicit&ii i
eficien&ei+
2actorii care influen&ea# ra&ionamentul auditorului cu pri*ire la ceea ce repre#inta
elementele probante suficiente i adec*ate" sunt=
E*aluarea de ctre auditor a riscului inerent at!t la ni*elul situa&iilor financiare c!t i
la al soldului unui contF
9raul de semnifica&ie a elementului a*ut n *edere" &in!nd seama de ansamblul
conturilor anualeF
Natura sistemelor contabile i de control intern" precum i e*aluarea riscului de
controlF
E-perien&a ob&inut n cursul unor auditri anterioareF
Conclu#iile procedurilor de audit" n special n ca#ul descoperirii e*entuale a unor
fraude sau eroriF
Tipul de informa&ii disponibile+
(istemele contabile i de control intern pe care auditorul ii *a reuni elementele
probante trebuie s fie concepute n aa fel nc!t s pre*in" s detecte#e i s corecte#e
erorile semnificati*e+ %ceste sisteme trebuie s func&ione#e corespun#tor+
9robele de audit trebuie reali#ate pentru fiecare aser&iune a conducerii cu pri*ire la
situa&iile financiare+ %nsamblul de criterii" e-plicate sau nu" re&inute de conducerea entit&ii
pentru elaborarea situa&iilor financiare" care se pot clasa n0=
E-isten&a . un acti* sau o datorie e-ist la un moment datF
Pagina !! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Drepturi i oblia&ii - un acti* sau o datorie se refer la ntreprinderea n cau# la un
moment datF
%partenen&a . tran#ac&ie sau e*eniment care pri*ete ntreprinderea n cau# i care s-
a produs n cursul perioadeiF
E-)austi*itatea . toate acti*ele" datoriile" tran#ac&iile sau e*enimentele au fost
nreistrate i toate faptele importante au fost men&ionateF
E*aluarea . nreistrarea unui acti* sau a unei datorii la *aloarea sa de in*entarF
/sura . o opera&iune sau un e*eniment este nreistrat la *aloarea sa de
tran#ac&ionare i o ncasare sau o c)eltuial se refer la perioada corespun#toareF
9re#entare i informa&ii date= o informa&ie este pre#entat" clasat" i descris conform
referin&ei contabile aplicabile+
9e parcursul desfurrii misiunii de audit" auditorul trebuie s alea i s utili#e#e
forme di*erse de probe de audit" pro*enite din surse diferite i ob&inute prin utili#area de
proceduri diferite+
%uditorul urmrete s se spri6ine pe probe de audit care sunt de natur diferit i care
pro*in din mai multe surse" astfel nc!t s i poat arumenta opinia de audit" dec!t s
conduc la conclu#ii+
Este important ca auditorul s colecte#e cu aten&ie elementele probante i s se
strduie s fie obiecti* atunci c!nd le aprecia#" &in!nd cont de faptul c o ine-actitate
semnificati* poate afecta conturile anuale+ %tunci c!nd auditorul are dubii cu pri*ire la o
afirma&ie considerat semnificati*" *a trebui s ncerce s ob&in probe de audit suficiente i
con*itoare pentru a putea nltura aceste dubii+ Dac nu are posibilitatea de a ob&ine aceste
probe de audit suficiente i con*itoare" el este obliat s formule#e o opinie cu re#er*e+
Din punct de *edere al sursei" probele de audit pot fi=
Ob&inute direct de auditorF
Ob&inute de la ter&iF
Ob&inute de la entitatea auditat+
2iabilitatea probelor de audit se poate stabili i func&ie de pro*enien&a lor" astfel" o
prob de audit pro*enit direct de la auditor este mai siur dec!t cea ob&inut din alte surse"
iar proba de audit pro*enit de la ter&i poate fi mai credibil dec!t cea pro*enit de la
entitatea auditat+ 9robele de audit pro*enite din cadrul entit&ii auditate pot fi credibile
atunci c!nd sistemul contabil i de control intern sunt concepute i func&ionea#
corespun#tor+
Din punct de *edere al naturii" probele de audit pot fi=
Pagina !5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Documentare - proba de audit se pre#int sub forma documentelor 6ustificati*e emise
de entitatea auditat" i sub forma documentelor emise direct de auditorF este cea mai siur
prob de audit+
,i#ual . aceast prob de audit este siur doar atunci c!nd se confirm e-isten&a
bunurilor+
Oral . este proba de audit cea mai pu&in siura " mai ales n ca#ul n care auditorul
trebuie s reali#e#e confirmarea prin documente+
D+> 9rocedurile i te)nicile de ob&inere a probelor de audit
9rocedurile analitice constau n anali#a indicatorilor bilan&ului func&ional" a ratelor de
structur acti*-pasi* i la anali#a flu-urilor nete+
2or&a probant a probelor de audit colectate de auditor depinde n special de natura i
oriinea acestora" de te)nicile i procedurile utili#ate" necesare asiurrii unei credibilit&i
ntemeiate pe cantitatea i calitatea informa&iilor ob&inute+
Te)nicile i procedurile folosite n colectarea probelor de audit se ntrepatrund n
forme multiple" utili#!ndu-se fie indi*iduali#at fie n cadrul unei te)nici" ca o procedur care
face parte din aceasta+
9entru a ob&ine elementele probante" auditorul folosete una sau mai multe dintre
procedurile urmtoare= inspec&ia" obser*area" cererea de informa&ii i confirmarea" calculul i
proceduri analitice+
Inspec&ia este opera&iunea ce const n e-aminarea reistrelor contabile i a
documentelor sau a acti*elor fi#ice+ 9rin inspectarea reistrelor i a documentelor se *or
ob&ine elemente probante mai mult sau mai pu&in fiabile" func&ie de natura" sursa lor i
eficacitatea controalelor interne+ 9rincipalele cateorii de documente probante cu rade
diferite de fiabilitate sunt =
document probant creat i de&inut de ter&iF
document probant creat de ter&i i de&inut de entitatea respecti*F
document probant creat i de&inut de entitatea respecti*+
n ca#ul inspectrii acti*elor fi#ice se *or furni#a probe de audit fiabile n ceea ce
pri*ete e-isten&a lor si nu n ceea ce pri*ete oriinea i *aloarea lor+
Pagina !" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Obser*area const n e-aminarea unui proces sau a unei proceduri e-ecutate de
personalul unit&ii cum ar fi obser*area de ctre auditor a controlului fi#ic a in*entarului
efectuat de personalul entit&ii auditate+
Confirmarea const ntr-un rspuns la o cerere de informa&ii pentru a compara
informa&iile de&inute n documentele contabile+ Cererea de informa&ii const n a se procura
informa&ii de la persoane competente at!t din interiorul c!t i din e-teriorul entit&ii auditate+
Calculul are ca obiecti* *erificarea acurate&ii matematice a documentelor 6ustificati*e"
documentelor contabile precum i a unor calcule e-tra contabile ce urmea# a fi prinse n
conturi+
Te)nicile cele mai frec*ent utili#ate sunt = te)nica sonda6ului" te)nica inter*iului i
te)nica e-aminrii analitice" iar din cateoria procedurilor o putem aminti pe cea a
confirmarilor directe+
Te)nica sonda6ului+ n cadrul fiecrei ntreprinderi e-ist un numr mare de opera&ii
pe care aceasta le efectuea#" de aceea auditorul nu poate *erifica interal rula6ele sau
soldurile unui cont+ ,a cuta elemente probante pe un eantion adec*at" utili#!nd te)nica
sonda6ului+
(onda6ul este definit ca o te)nic ce const n selec&ionarea unui anumit numr sau
pr&i dintr-o mul&ime" aplicarea la acestea a te)nicilor de ob&inere a elementelor probante i
e-trapolarea re#ultatelor ob&inute asupra eantionului la ntreaa mas sau mul&ime
0
+
(onda6ele pe care le reali#ea# auditorul n cursul misiunii sale sunt de doua naturi
diferite =
(onda6ele asupra atribu&iilor . cu oca#ia *erificrii func&ionrii controlului intern
auditorul ncearc s demonstre#e c elementele care constituie mul&imea pre#int o
caracteristic comunaF
(onda6e asupra *alorilor . cu oca#ia controlului contului" auditorul caut s *erifice
*aloarea dat a unei mul&imi sau a unei mase+
9e parcursul misiunii de audit auditorul poate folosi dou tipuri de sonda6e = sonda6ul
statistic i sonda6ul nestatistic+ (onda6ul nestatistic este ba#at e-clusi* pe e-perien&a
profesional a auditorului i nu permite o e-trapolare riuroas a re#ultatelor ob&inute asupra
eantionului la ntreaa mas sau mul&ime+ %leerea ntre cele dou tipuri de sonda6e depinde
de pretirea profesional a auditorului i de radul de credibilitate pe care acesta dorete s-l
dea conclu#iilor sale+
Eficacitatea unui sonda6 este dat de definirea precis a obiecti*elor sale+ %uditorul
trebuie s e-plice =
Pagina !# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Ce urmrete s demonstre#e i s probe#eF
C rata erorilor e-istente n mul&ime nu depete rata ma-ima acceptat de anomalii
de func&ionare" adic praul peste care auditorul *a considera c " controlul intern nu
func&ionea# de o manier satisfctoare+
%uditorul nu trebuie s e-amine#e toate informa&iile la care are acces pentru a-i
colecta probele de audit cu pri*ire la sistemul contabil i al controalelor interne ce aplic
te)nica sonda6ului ba#at pe !ndirea sa profesioanal sau pe eantionul statistic+
2olosirea metodei sonda6ului n audit este esen&ial i permite auditorului s tra
conclu#ii cu mai multa rioare dec!t utili#!nd alte metode+
%uditorul trebuie s alea o mul&ime care s fie compatibil cu obiecti*ul urmrit i
trebuie s defineasc limita de timp care *a ser*i ca ba# a selec&iei sale din ntreaa mul&ime+
9rin apelarea la te)nica sonda6ului" auditorul este supus unui risc i anume " acela de a
a6une la conclu#ii diferite de cele la care s-ar fi a6uns printr-un control e-)austi*+ %cest risc
poate fi redus printr-o orani#are riuroas a ac&iunii de audit i prin aleerea celei mai
adec*ate te)nici de control+
Elementele c)eie dintr-o mul&ime sunt acelea care" fie datorit naturii lor" fie datorit
*alorii lor" pre#int riscuri+ Dup ce auditorul a definit obiecti*ele sonda6ului i a ales masa"
se poate trece la e-ecutarea sonda6ului parcur!ndu-se urmtoarele etape =
%leerea te)nicilor . este influen&at de natura controlului efectuat i de recurerea
sau nu la te)nici statistice+ %leerea sau nu a te)nicilor statistice este la atitudinea i
ra&ionamentul auditoruluiF
Determinarea taliei eantionului se face func&ie de unii factori care diferF
(elec&ionarea eantionului . eantionul selec&ionat trebuie s fie repre#entati*+ %cest
lucru este de o importan& semnificati* mai ales n ca#ul unei eantionri nestatistice sau
atunci c!nd selec&ia elementelor masei nu se face la ntamplareF
(tudiul eantionului . pentru ca eantionul s aib un caracter probant" toate
elementele selec&ionate trebuie s fie controlate+ Dac se nt!mpl ca auditorul s fie n
imposibilitatea de a face acest control el trebuie s *erifice dac se depete praul de erori
acceptateF dac acesta se depete" auditorul" *a cuta proceduri de control alternati*e care
s i permit e-primarea unei conclu#ii moti*ate asupra acestor elementeF
E*aluarea re#ultatelor . nainte de a formula conclu#iile enerale asupra re#ultatelor
ob&inute" fiecare anomalie constatat este e-aminat n scopul aprecierii dac aceasta este
repre#entati* prentru mas sau doar acidentalF
Pagina !$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Conclu#iile sonda6ului - conclu#ia final *a fi suma conclu#iilor trase asupra
elementelor c)eie care au fcut obiectul unui control" anomaliile e-cep&ionale constatate"
restul masei+
Te)nica obser*rii fi#ice+ Obser*area fi#ic este mi6locul cel mai eficace de *erificare
a e-isten&ei unui acti*" ns ea nu aduce dec!t o parte din elementele probante necesare
auditorului i anume numai e-isten&a bunului respecti*F celelalte elemente probante ca =
proprietatea asupra bunului" *aloarea atribuit" trebuie *erificat prin alte te)nici
0
+
Te)nica obser*rii fi#ice se folosete de obicei la controlul stocurilor i are ca
obiecti*e asiurarea ca=
ntreprinderea a pre*#ut mi6loace corespun#toare care permit recen#area acti*elor n
condi&ii de fiabilitate+ %ceast fa# const n studierea procedurilor de in*entariereF
%ceste mi6loace sunt puse n aplicare n mod satisfctor+ %ceast fa# const n
*erificarea faptului c persoanele responsabile cu in*entarierea aplic n mod corect
procedurileF
'ucrrile de in*entariere au fost corect efectuate+ %ceast etap const n a controla
dac cantit&ile recen#ate sunt cele utili#ate pentru e*aluarea sumei stocurilor+
Te)nica obser*rii fi#ice se utili#ea# pentru ca auditorul s n&elea mai bine cum
este orani#at i efectuat o anumit procedur a auditului intern sau un anumit tip de
control din cadrul procedurii respecti*e+ %stfel auditorul =
poate e-amina modalitatea de efectuare a procedurii de recep&ie a bunurilor
s se ncredite#e c msurile luate de ntreprindere pentru prote6area fi#ic a bunurilor
sunt efecti*e
obser*area fi#ic n cadrul orani#rii" efecturii i *alorificrii re#ultatului
in*entarierii este sinura te)nic ce l poate asiura pe auditor c procedurile de in*entariere
au fost respectate+
9rocedura confirmrii directe+ %ceast te)nic const n a cere unui ter& ce are leturi
de afaceri cu ntreprinderea *erificat s confirme direct auditorului informa&iile pri*ind
e-isten&a opera&iilor" a soldurilor+
9rocedura confirmrii directe ncepe cu acordul conducerii ntreprinderii supuse
controlului+ Dac aceasta nu se arat fa*orabil pentru o astfel de procedur" auditorul poate
folosi una din urmtoarele situa&ii =
consider c te)nicile compensatorii de control i aduc elemente suficiente de probF
Pagina !% din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
consider c alte controale nu conduc la elemente probante fa& de limitele impuse de
conducerea ntreprinderii" aceasta *a suporta consecin&ele necesare cu pri*ire la certificare+
n ca#ul n care re#ultatul in*entarierii patrimoniului nu con&ine date i informa&ii
suficiente i 6uste" auditorul poate folosi procedura confirmrii directe" conform normelor de
audit financiar+ Elementele probante ob&inute direct de auditor sunt mai fiabile dec!t cele
furni#ate de ntreprinderea auditat+
Datorit fiabilit&ii" rapidit&ii i economicit&ii sale" procedura confirmrii directe
poate fi utili#at n toate ca#urile+ E-emple care ilustrea# aplicarea acestor proceduri =
imobile . situa&ia ipotecilor e-trase din cartea cadastralF
mi6loace fi-e altele dec!t imobile . contracte de leasin" a6uriF
acti*e ale e-ploatrii . stocuri de&inute n afara ntreprinderiiF
crean&e i datorii . solduri n curs" mprumuturi i credite date sau primiteF
bnci . situa&ii pri*ind situa&iile bancareF
administra&ia financiarF
a*oca&i i consilieri din afara ntreprinderii . procese i litiii in curs" onorarii
datorate+
9rocedura confirmrii directe se poate reali#a prin urmtoarele modalit&i=
cererea de confirmare se redactea# pe )artie cu antetul ntreprinderii auditate
con&in!nd un te-t nsuit de comun acord cu cel ce estionea# patrimoniul i semnarea de
ctre acestaF
e-pedierea cererii de ctre auditorF
primirea direct de ctre auditor fie a cererii dac destinatarul nu a fost sit" fie a
rspunsuluiF
interpretarea i *alorificarea datelor con&inute de rspunsF
ar)i*area metodic+
Elemente probante pri*ind unele rubrici specifice
ale situa&iilor financiare
2acilitarea ob&inerii de ctre auditor a unor probe de audit are la ba# i luare n
considerare a unor elemente i *alori specifice" i anume =
Pagina 50 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9articiparea la in*entarierea stocurilor
Confirmarea crean&elor
In*estia&ii cu pri*ire la litiii i re*endicri
E*aluarea i pre#entarea in*esti&iilor pe termen lun
0+ 9articiparea la in*entarierea stocurilor+
Conducerea entit&ii auditate stabilete proceduri prin care stocurile sunt in*entariate
cel pu&in odat pe an deoarece re#ultatele sale influn&ea#a situa&iile financiare+ 9rin
in*entariere se e*aluea# credibilitatea asupra sistemului continuu de control i estiune a
elementelor patrimoniale+
n ca#ul n care un stoc are importan& semnificati* asupra situa&iile financiare"
auditorul trebuie s seasc elemente probante suficiente i adec*ate pentru a ob&ine un rad
re#onabil de ncredere n ceea ce pri*ete e-isten&a i *aloarea lor+ %uditorul poate participa
la in*entarul fi#ic i n acest ca# poate e-amina stocurile i se asiur de respectarea
procedurilor de nreistrare i de controlul re#ultatelor in*entarierii stabilite de conducere+ n
ca#ul n care" auditorul" nu poate s fie pre#ent la reali#area in*entarului fi#ic" datorit unor
circumstan&e nepre*#ute auditorul este ne*oit sa efectue#e *erificri fi#ice i sa efectue#e
teste asupra tran#ac&iilor ce au a*ut loc ntre timp+
Utili#area de ctre auditor a unor proceduri alternati*e ale controlului stocurilor are n
*edere = re*i#uirea intruc&iunilor conducerii" numrarea stocurilor" identificarea produselor n
curs de e-ecu&ie+ %tunci c!nd se reali#ea# numrarea de ctre auditor" acesta trebuie s
teste#e at!t e-)austi*itatea c!t i acurate&ea nreistrrilor prin conturile corespondente+
E-ist situa&ii c!nd stocurile se afl n custodia unei ter&e pr&i" iar auditorul este
ne*oit sa ob&in confirmarea direct de la ter&i pri*ind cantitatea i e*aluarea stocurilor+
%uditorul *a anali#a func&ie de praul de semnifica&ie al stocurilor= interitatea i
independen&a ter&ului respecti*F necesitatea ob&inerii unui raport de la un alt auditor asupra
sistemelor contabile i de control ale ter&ului respecti*F necesitatea e-aminrii documenta&iei
referitoare la stocurile de&inute de ter&i" n special recipisele de depo#it+
Confirmarea crean&elor+
%tunci c!nd crean&ele sunt semnificati*e pentru situa&iile financiare i atunci c!nd" se
estimea# c debitorii *or rspunde cererii de confirmare" auditorul i *a prorama ob&inerea
confirmrii directe a crean&elor" urmrind s a6un la o conclu#ie adec*at despre e-isten&a
i acurate&ea acestora+ n ca#ul n care auditorul consider c debitorii nu *or rspunde cererii
sale de confirmare" el trebuie sa pre*ad proceduri alternati*e cum ar fi e-aminarea
Pagina 51 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
ncasrilor n numerar ulterioare i a documentelor de e-pediere+ ,or fi considerate erori"
elementele la care nu s-a rspuns i pentru care nu s-au aplicat proceduri alternati*e+
n unele ca#uri conducerea entit&ii" cere auditorului s nu solicite confirmarea
anumitor solduri ale conturilor de crean&e+ %uditorul trebuie s e-amine#e dac e-ist moti*e
serioase pentru o astfel de cerere+
%uditorul alee conturile pentru care trebuie s se primeasc confirmarea+ Cererea de
confirmare a soldului poate fi po#iti* sau neati*+ O confirmare po#iti* furni#ea# probe
de audit mai fiabile dec!t una neati*+ Este de preferat o confirmare po#iti* atunci c!nd
riscurile leate de control i riscurile inerente sunt ridicate" deoarece confirmarea neati* nu
impune oblia&ia de a rspunde dec!t n ca# de de#acord cu soldul nreistrat+
In*estia&ii cu pri*ire la litiii i re*endicri
%uditorul trebuie s aplice proceduri necesare i suficiente pentru a cunoate litiiile
i re*endicrile care implic unitatea i care pot a*ea un efect semnificati* asupra situa&iilor
financiare+ 9rocedurile trebuie s includ=
Ob&inerea de declara&iiF
,erificarea datelor din procesele *erbale ale consiliului de administra&ie i a
coresponden&ei cu a*oca&ii unit&iiF
,erificarea conturilor de c)eltuieli pri*ind ta-ele de timbru i 6udiciare+
%uditorul cere" ca atunci c!nd identific ac&iuni 6udiciare sau litiii" sau c!nd
presupune e-isten&a lor" s i se confirme aceste informa&ii de ctre a*oca&ii firmei+
Comunicarea direct cu a*oca&ii firmei este necesar" pentru *erificarea e*alurii de ctre
conducere a litiiilor i facilitea# ob&inerea de ctre auditor a probelor de audit suficiente i
adec*ate leate de proces sau litiii+ Dac conducerea entit&ii refu# s i permit auditorului
s ia letura cu a*oca&ii entit&ii aceasta constituie o limitare a ariei de aplicabilitate prin
imposibilitatea de a ob&ine probe de audit asupra conturilor" obli!nd auditorul s formule#e o
opinie cu re#er*e sau s se afle n imposibilitatea de a e-prima o opinie+
D+ E*aluarea i pre#entarea in*esti&iilor pe termen lun+
n ceea ce pri*esc in*esti&iile pe termen lun" auditorul trebuie s ob&in probe de
audit adec*ate i suficiente pri*ind e*aluarea i pre#entarea acestora+ 9robele de audit pri*ind
conturile de in*esti&ii pe termen lun se ob&in de la conducerea firmei+ Conturile de in*esti&ii
din situa&iile financiare pot fi *alidate de auditori prin informa&iile date" prin cota&iile pe
piat " care dau dau o idee asupra in*esti&iilor i compararea acestor *alori cu *aloarea
Pagina 52 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
contabil a in*esti&iei p!n la data raportului auditorului+ n ca#ul n care *aloarea este
inferioar *alorii contabile" auditorul i pune ntrebarea dac este necesar e-isten&a unui
pro*i#ion de depreciere+ Dac e-ist un dubiu c *aloarea real a in*esti&iei ar putea fi eal
cu *aloarea contabil" auditorul *a putea stabili dac ma6orrile necesare au fost efectuate i
dac e-ist o informa&ie n acest sens+
C%9ITO'U'+ , %UDITU' (ITU%3II'OR 2IN%NCI%RE
C+0 %uditul bilan&ului contabil
@ilan&urile contabile sunt e-puse *erificrii i certificrii de ctre cen#ori" e-per&i
contabili" contabili autori#a&i cu studii superioare i societ&i comerciale de e-perti#
contabil+ 9rin *erificarea i certificarea bilan&urilor se n&elee e-aminarea profesional"
sistematic a acti*it&ii financiar contabile n *ederea e-primrii unei opinii responsabile i
independente asupra=
/surilor luate de administratori pentru prote6area acti*elor i utili#area ra&ional a
resurselor economico-financiareF
Imainii fidele" clare i complete a patrimoniului" situa&iei financiare i re#ultatelor
reflectate n bilan&+
Cu oca#ia di*erselor *erificri i teste efectuate asupra conturilor" auditorii au adunat
elemente probante" care s le permit traerea unor conclu#ii pentru diferitele posturi ale
conturilor anuale+ Controalele utili#ate permit specialistului s cunoasc ntreprinderea"
acti*itatea sa" *aria&iile n raport cu e-erci&iul precedent+
Obiecti*ele principale ale e-aminrii bilan&ului contabil constau n *erificarea dac
elementele acestuia =
sunt coerente" &in!nd cont de cunoaterea eneral a ntreprinderii" sectorul de
acti*itate i mediul social economicF
sunt pre#entate toate principiile contabile i relementrile n *ioareF
&in cont de e*enimentele posterioare datei de nc)idereF
pre#int o imaine clar i complet a patrimoniului" re#ultatelor i situa&iei
financiare+
9entru a pre#enta o imaine fidel a patrimoniului" trebuie s se urmreasc=
Pagina 5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&inerea corect i la #i a contabilit&iiF
e-isten&a in*entarierii patrimoniului" a corectei *erificri a acesteia i cuprinderii
re#ultatului n bilan&F
preluarea corect n balan&ta de *erificare a datelor din conturile sintetice i
concordan&a dintre acestea i conturile analiticeF
efectuarea corect a opera&iilor de nreistrare sau modificare a capitalului socialF
e*aluarea corect a patrimoniului conform relementrilor n *ioareF
ntocmirea bilan&ului contabil pe ba#a balan&ei de *erificare a conturilor sinteticeF
corelarea datelor din ane-e cu cele din bilan&+
9entru asiurarea unei imaini fidele asupra re#ultatelor" auditorul trebuie s
anali#e#e =
ntocmirea contului de profit i pierdere pe ba#a datelor din contabilitate pentru
perioada de raportareF
stabilirea profitului net i a destina&iilor acestuia propuse %dunrii 4enerale a
%c&ionarilor conform dispo#i&iilor leale+
%nali#!nd modul de asiurare a imainii fidele asupra situa&iilor financiare" auditorul
trebuie s *erifice=
e-isten&a aran&iilor pentru mprumuturile i creditele ob&inute sau acordate de
ntreprindereF
e-isten&a suficient a resurselor financiare+
n mod deosebit se *a urmri ca ane-ele bilan&ului contabil s respecte dispo#i&iile
leale i s con&in toate informa&iile necesare asiurrii unei depline n&eleeri a bilan&ului
contabil de ctre destinatarii lui+
%uditorul trebuie s ob&in elemente probante" suficiente calitati* i cantitati* pentru a
se asiura c ane-ele" n con&inutul lor i informa&iile furni#ate sunt sincere i mpreun cu
celelalte documente de sinte#" dau o imaine fidel a ntreprinderii+
Te)nicile de e-aminare analitic a bilan&ului contabil se ba#ea# n special pe=
stabilirea unor rate sau indicatori de anali# financiar i compararea lor cu datele din
e-erci&iile precedente i din sectorul de acti*itate al ntreprinderii F
compara&ii ntre datele din bilan&ul contabil i datele anterioare" posterioare i
pre*i#ionare ale ntreprinderii sau ale altor ntreprinderi similareF
compara&ii n procente ale cifrei de afaceri i a diferitelor posturi din contul de
re#ultate+
Pagina 5! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
%ceast e-aminare analitic permite actuali#area i controlarea conclu#iilor ob&inute
cu oca#ia e-aminrii conturilor i procedurilor n etapele precedente+
n cadrul ac&iunilor de *erificare a bilan&ului contabil" auditorul trebuie sa respecte
anumite reuli enerale i particulare+
Reuli enerale
%uditorul trebuie s ob&in un rad re#onabil de asiurare c bilan&ul respect anumite
cerin&e"conform normelor n *ioare" care se refer la=
respectarea principiului pruden&ei i celui al continuit&ii acti*it&ii+ n situa&ia
ncetrii totale sau par&iale a acti*it&ii" auditorul *a tine cont de inciden&ele pre*i#ibile la
inc)iderea e-erci&iuluiF
se *erifc dac se aplic principiului independen&ei e-erci&iuluiF auditorul anali#ea#
dac c)eltuielile i *eniturile e-erci&iului au fost nreistrateF
ntocmirea sub forma comparati* a bilan&ului i men&inerea metodelor de e*aluare i
pre#entare+ /odificrile trebuie s fie nscrise i 6ustificate n ane-F
e*aluarea separat a acti*elor i pasi*elor" far compensa&iiF
auditorul *erific dac bilan&ul de desc)idere coincide cu cel de nc)idere a
e-erci&iuluiF
*erificarea fiecrui cont i a credibilit&ii componentelor sale i ale soldului suF
compararea *alorilor contabile cu cele de in*entar i aprecierea credibilit&ii lor+
Reuli particulare fac referire la =
bilan&ul contabil unde auditorul *erific aspecte leate de capitalurile proprii"
imobili#ri" stocurile i produc&ia n curs" conturile de ter&i" conturile de reulari#are i
asimilate" conturile de pro*i#ioane" conturile de tre#orerieF
contul de profit i pierderiF
ane-ele la bilan&ul contabil+
C+0+0 %uditul capitalurilor
n ca#ul capitalurilor proprii auditorul *erific nreistrarea n conturile capitalurilor
proprii ale opera&iunilor aferente acestora conform deci#iilor adunrii enerale+ 9rincipalele
obiecti*e pe care auditorul le urmrete n ca#ul auditului capitalurilor proprii sunt =
e-)austi*itatea . se *erific dac toate modificrile aprobate de %dunarea 4eneral a
%c&ionarilor n ceea ce pri*ete capitalul social au fost nreistrate n contabilitateF
Pagina 55 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e-actitatea - se *or *erifica dac sunt reale i corespund cu deci#iile conducerii" toate
creterile sau diminurile de sume proprii de finan&areF
e-isten&a . auditorul poate constata dac capitalul social modificat este n concordan&
cu statutul i contractul de societateF
e*aluarea . auditorul urmrete dac creterile sau diminurile de re#er*e au fost
corect e*iden&iate n contabilitate+ %uditorul anali#ea# dac re#er*ele din ree*aluare i
di*idendele au fost corect e*aluate i corespun#tor e*iden&iate n contabilitateF
imputarea corect i perioada corect - se *a *erifica de ctre auditor dac capitalurile
proprii au fost nreistrate n perioada contabil corespun#toare producerii e*enimentului de
cretere sau micorare al lorF totodat se *a *erifica dac e-ist o concordan& ntre
nreistrrile contabile i normele leale" I%(" leea contabilit&ii+
C+0+> %uditul imobili#rilor" amortismentelor i pro*i#ioanele pentru depreciere+
9entru a *erifica aceste posturi bilan&iere" auditorului trebuie s i se pun la dispo#i&ie
urmtoarele documente=
reistrul mi6loacelor fi-eF
calculul amorti#rilorF
facturile emise de furni#orii de imobili#riF
titluri de proprietateF
dosarul cu procese *erbale ale %dunrii 4enerale a %c&ionarilor" ale Comisiei de
%dministra&ieF
procesele *erbale de punere n func&iune sau scoatere din func&iuneF
e-trasele de cont bancar+
Obiecti*ele pe care auditorul le *i#ea# n ca#ul imobili#rilor sunt =
interalitatea . se *erific dac toate intrrile" ieirile i amortismentele sunt
nreistrate corectF deasemenea se *a *erifica dac *eniturile i c)eltuielile ce pri*esc
imobili#rile sunt corect nscrise n contabilitateF
e-actitatea . soldurile conturilor de imobili#ri la *aloarea contabil au fost
identificate" rupate i nreistrate corectF
Pagina 5" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
realitatea . mi6loacele fi-e e-ist n unitate la data ntocmirii bilan&ului contabil+
%uditorul trebuie s *erifice documente cum sunt= reistrul mi6loacelor fi-e" facturi pro*enite
de la anteprenori" facturi i e-trase de cont" procese *erbale de punere n func&iune" calculul
amorti#rii" modul de constituire i e*aluare a pro*i#ioanelor+
perioada corect . toate intrrile i ieirile au fost nreistrate n perioada corectF
e*aluarea . acti*ele ree*aluate sunt corect calculate potri*it O4 D<EIA-<H-><<< i I%(
>1F
corecta pre#entare i e*iden&iere . toate soldurile mi6loacelor fi-e au fost corect
e*iden&iateF informa&iile cu pri*ire la =
imobili#ri sunt *aloarea contabil brut la nceputul anului" creteri sau diminuri n
cursul anului" solduri finale la E0+0> e*aluate la costul istoric
amorti#ri i pro*i#ioane= amorti#area i pro*i#ionul calculat la <0+<0" amorti#ri i
pro*i#ioane n cursul e-erci&iului financiar" soldul final al amortismentelor i pro*i#ioanelor
la E0+0>F
C+0+E %uditul stocurilor i al produc&iei n curs de e-ecu&ie
%uditorul *erific dac stocurile sunt identificate i incluse corect n acti*ul bilan&ier
i dac au fost corect e*iden&iate n *ederea e*alurii de bilan&+ (e are n *edere dac costul
stocurilor a fost corect calculat prin metoda de e*aluare acceptat de procedurile interne ale
conducerii+ Odat cu nreistrarea stocurilor n contabilitate acestea trebuie s fie resite i
fi#ic+ (tocurile cu micare lent sau fr micare sunt corect e*aluate la *aloarea net
reali#abil+
9e ba#a celor de mai sus" auditorul prin proceduri de control" se asiur dac
estiunea i contabili#area stocurilor au fost supuse controlului intern permanent+
Testele de control permit auditorului s obser*e anali#a *aria&iilor fa& de planul de
produc&ie cu e-plica&iile aferente" modul cum stocurile sunt pstrate n loca&ii siure"
persoanele estionare autori#ate care rspund de securitatea lor+
In*entarierea fi#ic perioadic a stocurilor" reconcilierea stocurilor din e*iden&ele
contabile cu foile de maa#ie i permit auditorului " pe ba#a testelor de control" s tra
conclu#ii cu pri*ire la radul re#onabil de asiurare c acestea sunt reflectate corect n bilan&+
Pagina 5# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Indicatorii specifici cu referire la stocuri " *ite#a de rota&ie i permit auditorului s constate
e*entualele discrepan&e n flucutua&iile anuale i lunare fa& de perioadele precedente+
Testele de detaliu permit auditorului s constate dac intrrile sau ieirile de stocuri au
fost corect contabili#ate i apar&in e-erci&iului curent+ %uditorul solicit conducerii
ntreprinderii" situa&ia *aloric a stocurilor i a produc&iei n curs de e-ecu&ie" pro*i#ioanele
constituite pentru deprecierea acestora+ %uditorul trebuie s ia la cunotiin& metodele
utili#ate n toate momentele pri*ind stocurile i produc&ia n curs+
C+0+D %uditul conturilor la ter&i
Obiecti*ele urmrite de auditor n ca#ul auditrii contului la ter&i sunt =
to&i debitorii au fost inclui n situa&iile financiareF
concordan&a balan&elor conturilor analitice cu conturile sinteticeF
soldurile conturilor de debitori au fost corect determinate i nreistrateF
la data ntocmirii bilan&ului debitorii e-istau n mod realF
toate tran#ac&iile cu clien&ii" titlurile de *aloare" *!n#rile" ncasrile au fost
nreistrate n perioada corectF
to&i debitorii cuprini n bilan& repre#int crean&e asupra clien&ilorF
e*aluarea corect a crean&elor cuprinde sumele nete ce urmea# a fi ncasate+
%uditorul trebuie s &in cont de e*entualele riscuri ce ar putea aprea =
firma auditat poate suprae*alua crean&ele n scopul de a pre#enta o situa&ie financiar
mai bun dec!t n realitateF
e-ist riscul ca unii debitorii s se afle n imposibilitate de a pltiF
riscul de fraud trebuie luat n considerare de ctre auditor= n ca#ul n care unitatea
poate nreistra *!n#ri ficti*e" furt de bunuri" acordarea de reduceri comerciale i financiare
neautori#ateF
facturile unui an financiar pot fi nreistrate n alt perioad apr!nd riscul ca acestea
s nu mai fie e*iden&iate ca *enituri+
%uditorul trebuie s *erifice concordan&a dintre 6urnalul *!n#rilor" facturi i
reistrele contabile+ El poate da unele recomandri n ceea ce pri*ete modul de ncasare mai
rapid a facturilor" micorarea riscului de nencasare a facturilor prin e*aluarea
pro*i#ioanelor pentru crean&e depreciate+
Obiecti*ele de audit cu pri*ire la datoriile pe termen scurt sunt =
Pagina 5$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
datoriile au fost calculate astfel nc!t c)eltuielile sunt nreistrate potri*it cu ser*iciile
prestateF
to&i creditorii au fost inclui n situa&iile financiare i e-ist n mod real la data
bilan&uluiF
datoriile preliminate i al&i creditori inclui n bilan& repre#int oblia&ii *iitoare sau
sume de pltit+
%uditorul consider principalele riscuri de fraud =
o plat eronat fcut unui salariat sau unui furni#or fr aprobarea conduceriiF
e-ist incluse facturi ficti*e pentru plat i n acest ca#" fia furni#orului nu coincide
cu 6urnalul cumprrilor+
C+0+C %uditul tre#oreriei
Tre#oreria cuprinde lic)idit&ile n conturi bancare i casa" titlurile de plasamanet i
creditele bancare pe termen scurt+%tunci c!nd se efectuea# un audit asupra tre#oreriei sunt
necesare urmtoarele documente =
e-trasele de cont bancareF
reistrul de casF
cecurile pltite sau asimilateF
procese *erbale ale sedin&elor consiliului de administra&ieF
lista specimenelor de semnturiF
contractele de credit cu bncile sau alte institu&ii financiareF
confirmri primite de la bnciF
balan&a de *erificare+
9e ba#a testelor de audit" repre#entate de e*aluarea soldurilor bancare" in*entarierea
monetarului" pre#entarea e-act a soldurilor conturilor de tre#orerie n bilan&" anali#a detaliat
a cecurilor emise i primite" auditorul poate aprecia n mod re#onabil c toate posturile din
bilan& aferente tre#oreriei redau o imaine fidel" clar i complet a flu-urilor de lic)idit&i+
Obiecti*ele urmrite pe parcursul misiunii de audit pot fi =
Pagina 5% din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
e-)austi*itatea . toate soldurile conturilor curente i ale lic)idit&ilor" pl&ile i
ncasrile au fost nreistrate n situa&iile financiareF reistrul de banc corespunde cu
e-trasele de contF
e-iten&a . soldurile conturilor de lic)iditate au fost corect calculate i nreistrate" iar
sumele pre#entate n situa&iile financiare cuprind instrumentri te)nice contabileF
e*aluarea . pro*i#ioanele au fost corect e*aluate pentru toate soldurile de bancF
independen&a e-erci&iilor . toate ncasrile i pl&ile au fost corect nreistrate n
perioada contabil corespun#toare i nu s-au nreistrat ncasri sau pl&i ficti*eF
drepturi i oblia&ii . se urmrete dac se respect principiul entit&ii patrimoniale de
ctre depo#itele pe termen scurt i conturile de lic)idit&iF
e*iden&ierea corect . soldurile conturilor la bnci au fost corect e*iden&iate i
pre#entate n bilan&+
%uditorul trebuie s e*alue#e riscurile leate de tre#orerie i anume =
profitul poate fi ma6orat sau micorat" n func&ie de interesul entit&ii auditate F
entitatea auditat poate a*ea mai multe solduri de banc i casa dec!t n realitate+
%ten&ia auditorului trebuie s fie ndreptat i asupra riscurilor de fraud= furturi"
transeferul n contul personal" furturi din cas" conturi bancare ficti*e+ Dac opera&iunile sunt
computeri#ate" auditorul selectea# o lun cu conturile de lic)idit&i" calculea# toate
ncasrile i pl&ile i le compar cu totalurile reali#ate pe calculator+
%uditul contului de profit i pierdere
Contul de profit i pierdere e*iden&ia# i e-plic ntr-o form analitic re#ultatele
prin prisma raporturilor de ec)ilibru dintre *enituri i c)eltuieli+ Criteriul folosit pentru
ruparea c)eltuielilor i *eniturilor este cel al naturii acti*it&ii desfurate" al naturii
resurselor utili#ate" iar n ca#ul c)eltuielilor" i al naturii re#ultatelor ob&inute n ca#ul
*eniturilor+
%uditorul" pe ba#a obiecti*elor de audit se asiur dac =
toate c)eltuielile i *eniturile au fost incluse n situa&iile financiare
toate c)eltuielile i cumprrile" toate *eniturile i crean&ele au fost corect nsumate
toate ac)i#i&iile i c)eltuielile sunt aferente e-erci&iului financiar al perioadei curente
Pagina "0 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
%uditorul reali#ea# un re#umat al testelor asupra procedurilor de control" lista
testelor asupra testelor i rula6elor conturilor distincte" pe proceduri analitice i teste de
detaliu" cu scopul de a lua n considerare riscurile de fraud ce pot aprea n letur cu
furni#orii i creditorii+ Riscurile de fraud afectea# i obiecti*ele de audit" iar diminuarea
acestora se poate reali#a prin testele de audit+ (e *a urmri controlul de autori#are a pl&ilor
efectuate pentru a descoperi anumite plti ctre furni#ori ficti*i fr aprobarea conducerii+
%ceste riscuri pot afecta e-actitatea c)eltuielilor i e-)austi*itatea+
Este important ca auditorul s selecte#e anumite facturi ale furni#orilor care au fost
par&ial sau total stornate din 6urnalul de cumprri pentru a obser*a dac acestea au fost
nreistrate i ac)itate fr s e-iste ordine de plat sau ieiri de numerar prin cas+
%uditorul anali#ea# *aloarea erorilor peste praul de semnifica&ie al c)eltuielilor i
*eniturilor i constat dac acestea influen&ea# semnificati* contul de re#ultate+ 'a
nc)iderea e-erci&iului financiar" auditorul e-aminea# o serie de conturi cu *alori
semnificati*e dintre care= ratele la c)irii" dob!n#ile pentru contractele de leasin opera&ional"
salariile" declara&iile de impunere i de conturile de T,%+
%uditorul trebuie s anali#e#e dac sunt corect calculate ba#ele de impo#itare pentru
di*erse impo#ite" ta-e" contribu&ii i fonduri speciale+
C+E Documentarea lucrrilor de audit
Indiferent de tipul de audit pe care l desfoar" auditorii trebuie s reuneasc n
dosarele lor de lucru documente suficiente i cu *aloare probatorie" n special n ceea ce
pri*ete ba#a planificrii" domeniile auditate" acti*itatea desfurat" constatrile auditului+
Documenta&ia lucrrilor de audit cupride foile de lucru pe care auditorul le-a ntocmit
i documentele pe care le-a ob&inut i pstrat n cadrul e-ecutrii lucrrilor sale+
2oile de lucru pot fi clasate n dosarul e-erci&iului" care" con&ine informa&ii referitoare
la perioada auditat" i n dosarul permanent" care este pus la #i cu informa&iile care au o
importan& constant pentru auditurile *iitoare+
%+ Dosarul e-erci&iului
Cuprinde toate elementele unei misiuni" a cror utilitate nu depete e-erci&iul
controlat+ El permite ansamblarea tuturor lucrrilor" de la orani#area misiunii" la sinte#a i
formularea raportului+
Pagina "1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dosarul e-erci&iului este indispensabil pentru o mai bun orani#are i un control
eficient" precum i pentru documentarea lucrrilor efectuate" deci#iilor luate i derularea
proramului fr omisiuni+ %cest dosar permite 6ustificarea opiniei emise i redactarea
raportului+
El cuprinde=
0+ 9lanificarea misiunii=
note asupra utili#rii lucrrilor de control efectuate de al&i specialiti :auditori interni
etc+;F
datele i duratele *i#itelor" locurilor de inter*en&ieF
compunerea ec)ipeiF
data pentru emiterea raportuluiF
buet de timp i reali#area lui+
>+ (uper*i#area lucrrilor=
note asupra studierii dosarelor i stabilirea solu&iilor la problemele ridicateF
aprobarea tuturor deci#iilor importante" care pot afecta planificarea" proramul
lucrrilor" e-ecutarea lucrrilor" conclu#iile lucrrilor" con&inutul raportului+
E+ %precierea controlului intern=
e*aluarea punctelor tari" slabe i a #onelor de riscF
foi de lucru pri*ind= ba#ele stabile a sonda6elor asupra sonda6elor asupra func&ionrii
sistemelor" detalii asupra sonda6elor efectuateF
comentarii asupra anomaliilor descoperite+
D+ Ob&inerea de elemente probante=
proram de lucruF
foi de lucru cu obiectul" detalii asupra lucrrilor efectuate" e*entuale comentarii"
conclu#iiF
documente sau copii de documente de la ntreprindere sau ter&i" 6ustific!nd cifrele
e-aminateF
detalii referitoare la lucrrile efectuate asupra conturilor anuale= compara&ii" e-plica&ii
ale *aria&iilor" conclu#iiF
sinte#a eneral a re#ultatelor pe diferite etape ale misiunii sau tratarea distinct a
punctelor care ar putea a*ea o influen& asupra deci#iei de certificareF
Pagina "2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
foi de lucru cu pri*ire la faptele delictuale+
Dosarul e-erci&iului :E; se mparte n ase sec&iuni" simboli#ate de la 7%8 la 728
astfel=
E+%+ 7(inte#" planificare i rapoarte8" care cuprinde elemente pri*ind sinte#a
misiunii" planul misiunii" buetul i planificarea timpului" di*erse rapoarte+
E+@+ 7%precierea controlului intern8" n care sunt pre#entate elemente referitoare la
e-erci&iu i mai ales" *erificarea func&ionrii controlului intern+
E+C+ 7Controlul conturilor8" ce cuprinde foi de lucru asupra conturilor de bilan& i
asupra conturilor re#ultatelor financiare+
E+D+ 7(tudiul lucrrilor efectuate de ter&i8F foile de lucru pri*ind aceast sec&iune pot
fi clasate la alte sec&iuni ale dosarului+
E+E+ 7,erificari speciale8" n care sunt incluse foile de lucru pri*ind lucrrile
specifice" o list a lucrrilor n suspensie i o list a lucrrilor rmase pentru o *iitoare
inter*en&ie+
E+2+ 7Inter*en&ii cone-e8" cuprinde toate documentele i foile de lucru pri*ind
e*enimente particulare" fapte delictuale sau opera&ii particulare" cum ar fi creteri sau reduceri
de capital+
@+ Dosarul permanent
Unele informa&ii i documente primite sau anali#ate n cursul diferitelor etape ale
misiunii pot fi folosite pe toat perioada mandatului+ Ele nu au ne*oie s fie cercetate n
fiecare an+ Clasarea lor ntr-un dosar separat" dosarul permanent" permite utili#area dup
aducerea sa la #i+
Dosarul permanent are rolul de a e*ita repetarea n fiecare an a unor lucrri i de a
transmite de la un e-erci&iu la altul elementele de cunoatere a ntreprinderii+
Elementele cele mai caracteristice con&inute de dosarul permanent sunt=
fia de caracteri#areF
scurt istoric al ntreprinderiiF
oranirameF
persoanele care administrea# ntreprindereaF
conturile anuale ale ultimelor e-erci&iiF
note asupra orani#rii sectorului de acti*itate" produc&ie etc+
note asupra statutuluiF
procese *erbale asupra Consiliului de %dministra&ie i %dunrii 4eneraleF
Pagina " din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
structura rupuluiF
contracte" asiurri+
'a fel ca i dosarul e-erci&iului" dosarul permanent se orani#ea# n sec&iuni" cu
scopul de a uura clasarea i consultarea documentelor+ 2iecare sec&iune poate fi materiali#at
printr-un despr&itor comport!nd un sumar al con&inutului+ 3inerea la #i se efectuea# pe
sumar" indic!nd data introducerii documentului+
(ec&iunile dosarului permanent :9; sunt de la 7%8 la 728" dup cum urmea#=
9+%+ 74eneralit&i8= identificarea ntreprinderiiF
9+@+ 7Control intern8= anali#a diferitelor func&iuniF
9+C+ 7Conturi anuale8= ale ultimelor trei e-erci&iiF
9+D+ 7%nali#e permanente8= ale principalelor rubrici ale conturilor anualeF
9+E+ 72iscal i social8= documente pri*ind mediul fiscal i social al ntreprinderiiF
9+2+ 7Quridic8= statute" procese *erbale ale C% i %4%" di*erse contracte sau e-trase
din aceste documente" care pot a*ea o inciden& asupra certificrii sau *erificrii specifice+
9entru a-i ndeplini rolul de informare" dosarul permanent trebuie s ndeplineasc
anumite condi&ii i anume=
s fie &inut la timpF
s fie eliminate informa&iile perimateF
s nu con&in documente *oluminoase ale ntreprinderii" ci numai e-trasele necesare+
De fiecare dat c!nd se lucrea# asupra unor posturi din conturile anuale sau n alte
domenii" auditorul poate=
s cercete#e dac informa&iile pri*ind subiectul respecti* se sesc la dosarul
permanentF
s aduc la #i dosarul permanent+
C+ Raportul de audit
Obiecti*ul certificrii bilan&urilor contabile este acela de a oferi ac&ionarilor i ter&ilor
aran&ia c un personal calificat" care a respectat reulile profesiei" a ob&inut o asiurare
re#onabil asupra faptului c ?bilan&ul contabil ofer o imaine fidel" clar i complet
asupra patrimoniului" situa&iei financiare i re#ultatelor e-erci&iului80+ Rapoartele de audit
destinate administra&iei ntreprinderii i %4% sunt mai amnun&ite dec!t cele destinate
ter&ilor+
Pagina "! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Raportul de audit trebuie s con&in n scris o e-primare clar a opiniei asupra
situa&iilor financiare considerate ca un ntre0+
Elementele de ba# ale acestui raport sunt=
titlulF
pararaful introducti* i cel pri*ind ntinderea i natura lucrrilor de auditF
pararaful de opiniiF
data raportuluiF
adresaF
semntura auditoruluiF
Titlul raportului
Din punct de *edere al dimensiunilor auditului" se deosebesc=
Raportul de audit i certificarea lobal a bilan&ului contabilF
Raportul de audit i certificarea limitat a bilan&ului contabil - acesta se ntocmete n
ca#urile n care contractarea lucrrii s-a fcut cu nt!r#iere i ca urmare auditorul nu a a*ut
posibilitatea s parcur toate etapele auditului+
Rapoarte de audit speciale - acestea se refer doar la unele posturi din bilan&" la unele
opera&iuni sau situa&ii cerute de beneficiariF au rolul principal de a certifica datele i n mic
msur de a e-prima opinii+
Titlul trebuie sa pre*in confu#iile dintre rapoartele de audit i cele ntocmite de
persoane care nu respect normele de audit+

9araraful introducti* cuprinde=
Identificarea conturilor anuale i a perioadei pentru care au fost ntocmiteF
Identificarea rela&iei pe ba#a creia s-a fcut auditarea= mandat pentru auditorii interni
sau contract pentru auditorii e-terni+
9reci#area rspunderii ntreprinderii de a ntocmi conturile anuale" auditorul a*!nd
sarcina de a e-prima o opinie asupra documentelor anuale de sinte#+
9araraful referitor la aria de aplicabilitate
9reci#area naturii i ntinderii lucrrii" a (tandardelor Interna&ionale de %udit i
Normelor de %udit Interne sau Interna&ionale" pe ba#a crora s-au desfurat aceste lucrri+
Normele leale n domeniul auditului sunt=
'eea societ&ilor comerciale nr+E0I011<F
Pagina "5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
'eea contabilit&ii nr+ B>I0110F
P+4+ pri*ind prestarea ser*iciilor n domeniul contabilit&ii" *erificrii i certificrii
bilan&ului contabil nr+DBEI011HF
9reci#rile /inisterului 2inan&elor referitoare la nc)iderea e-erci&iului financiar .
contabil pe anul 011H" aprobate prin O+/+2+ nr+D<I011AF
Normele de audit i certificare a bilan&ului contabilF
P+4+ nr+ C01I><<< pri*ind %uditul financiar+
Descrierea lucrrilor efectuate de ctre auditor pe etape ale misiunii
9araraful referitor la opinii
Raportul trebuie s pre#inte clar opinia auditorului asupra situa&iilor financiare"
respecti* dac ofer o imaine fidel asupra patrimoniului" re#ultatelor i situa&iei financiare+
9a l!n acestea" este necesar ca raportul de audit s includ o opinie referitoare la
respectarea" n situa&iile financiare" i a altor cerin&e specificate n statutul societ&ilor
comerciale sau n lee+
Data raportului de audit
%uditorul datea# raportul de audit cu data la care acesta a fost ntocmit+
%dresa auditorului
(e *a men&iona adresa la care se afl biroul auditorului+
(emntura i parafa auditorului
Raportul de audit se semnea# n numele firmei de audit" cu numele i prenumele
auditorilor+ De obicei" se semnea# cu numele firmei de audit" deoarece aceasta i asum
responsabilitatea auditului+
Tipurile de opinii e-primate de auditori
9entru a e-prima opinia pri*ind situa&iile financiare" auditorul trebuie s e-amine#e
conclu#iile trase din elementele probante colectate+ %cesta opinie implic o re*i#uire i
e*aluare a conclu#iilor re#ultate din probele de audit ob&inute+ %uditorul trebuie s alea
ntre urmtoarele modalit&i de e-primare a opiniilor=
Opinia fr re#er*e
Este e-primat atunci c!nd auditorul a ob&inut o certitudine re#onabil asupra faptului
c toate datele semnificati*e incluse n posturile de bilan& au fost culese i sistemati#ate dup
o metod acceptabil i permanent" conform normelor leale+
Pagina "" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dac auditorul a fcut unele obser*a&ii sau recomandri care sunt folositoare celor ce
*or utili#a raportul" acestea se nscriu ntr-un pararaf separat sau ntr-o ane- la raport"
preci#!ndu-se faptul c acestea nu repre#int o re#er*+
Opinia cu re#er*e
Este formulat atunci c!nd auditul nu poate conduce la e-primarea unei opinii fr
re#er*e" dar limitele e-istente n ntinderea misiunii i neconcordan&ele cu conducerea
ntreprinderii nu impun o opinie nefa*orabil+
%uditorul *a formula aceast opinie atunci c!nd=
Constat erori" anomalii" nereularit&i atunci c!nd nu se aplic standardele i normele
contabileF
Nu a fost n msur s foloseasc procedurile pe care le-a considerat importanteF
Constat c at!t con&inutul c!t i calitatea informa&iilor din situa&iile financiare sunt
afectate de mai multe incertitudini+
%uditorul poate constata abateri sau nereularit&i" cum ar fi=
/rime necorespun#toare a pro*i#ioaneleF
(uprae*aluarea sau sube*aluarea unor posturi de bilan&F
Nerespectarea principiilor independen&ei e-erci&iului i al pruden&eiF
%precierea eronata a riscurilor de ctre conducerea entit&ii+
Opinia cu re#er*e trebuie s fie arumentat n raport" art!ndu-se natura
de#acordului cu conducerea" cau#ele ce au determinat limitarea misiunii sau incertitudinile
e-istente+
Opinia defa*orabil
(e e-prim atunci c!nd nen&eleerile cu conducerea ntreprinderii sunt semnificati*e
i au o inciden& important asupra bilan&ului contabil" care este incomplet" nesincer"
ineltor+
Cau#ele de#acordului dintre auditori i conducerea entit&ii pot fi=
Conducerea nu accept solicitarea de confirmri din partea ter&ilorF
Conducerea nu pune la dispo#i&ia auditorului informa&iile necesare" etc+

Imposibilitatea de a e-prima o opinie
%ceasta situa&ie apare atunci c!nd efectul limitrii ariei de aplicabilitate este at!t de
semnificati*" nc!t auditorul nu poate ob&ine suficiente probe de audit+
Pagina "# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Conform (tandardelor de audit" circumstan&ele care pot conduce la o alt opinie dec!t
cea 7fr re#er*e8" sunt=
'imitarea ntinderii lucrrilor de audit
n aceast situa&ie" sunt imposibil de folosit anumite proceduri i te)nici necesare
colectrii elementelor probante+
'imitrile pot fi impuse de=
mpre6urri" cum ar fi atunci c!nd contractul de audit s-a semnat dup efectuarea
in*entarierii i auditorul nu a putut s asiure obser*area direct asupra etapelor in*entarierii+
O alt situa&ie este aceea c!nd reistrele contabile pre#int nereularit&i etc+
nea6unsurile controlului intern" ceea ce determin renun&area la sonda6e i necesit un
control e-)austi*+
>+ De#acordul cu conducerea ntreprinderii
Cau#ele acestei situa&ii sunt numeroase" i printre ele se numr=
refu#ul conducerii de a aplica unele principii sau procedee contabileF
neacceptarea solicitrii de confirmri din partea ter&ilorF
nepunerea la dispo#i&ia auditorului a informa&iilor necesare etc+
Incertitudinile asupra estimrilor contabile se datorea# lipsei de informa&ii asupra
cuantificrilor din conturile anuale" asupra riscurilor i deprecierilor" asupra perspecti*elor de
continuare a acti*it&ii+
Raporul de audit trebuie s fie util ac&ionarilor" asocia&ilor" creditorilor" in*estitorilor
etc+ n acest scop" n raport trebuie s fie descrise detaliat aceste limitri" de#acorduri i
incertitudini+
Capitolul ,I+ %UDITU' CIC'U'UI DE 2IN%N3%RE '%
(C 7%(TR%8 (R'
(crisoare de ana6ament
Ctre"
Consiliul de %dministra&ie al (+C+ %(TR% (R'
Pagina "$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Dumnea*oastr a&i solicitat s e-ecutm auditul ciclului de finan&are pentru anul care
se nc)eie+ (untem bucuroi s * confirmm acceptarea acestui ana6ament prin con&inutul
acestei scrisori+
%uditul pe care l *om efectua *a a*ea ca obiecti* e-primarea unei opinii din partea
noastr asupra capitalurilor+
Noi ne *om desfura acti*itatea n conformitate cu (tandardele Interna&ionale de
%udit+ %ceste standarde cer ca noi s planificm i s efectum auditul" n scopul de a ob&ine
o asiurare re#onabil c situa&iile financiare nu con&in erori semnificati*e+ Un audit include
e-aminarea pe ba# de teste a probelor pri*ind pre#entrile de informa&ii din situa&iile
financiare+ De asemenea" mai include e*aluarea principiilor contabile folosite i a estimrilor
semnificati*e fcute de ctre ntreprindere+
Ca urmare a caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale oricrui sistem
contabil i de control intern" e-ist un risc ine*itabil ca unele erori semnificati*e s rm!n
nedescoperite+
, reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situa&iilor financiare" inclu#!nd
pre#entarea adec*at a acestora" re*ine conducerii societ&ii+ %ceast responsabilitate include
men&inerea nreistrrilor contabile adec*ate i a controalelor interne" selec&ia i aplicarea
politicilor contabile i supra*e)erea siuran&ei acti*elor societ&ii+ Ca parte a procesului de
audit" *om cere din partea conducerii confirmarea sris pri*ind declara&iile care ne-au fost
fcute n letur cu auditul+
%teptm o colaborare deplin cu ec)ipa dumnea*oastr i credem c aceasta ne *a
pune la dispo#i&ie orice nreistrri" documenta&ii i alte informa&ii care ne *or fi necesare n
efectuarea auditului+
Onorariul nostru" care *a fi ac)itat pe msur ce ne *om desfura acti*itatea" se
calculea# pe ba#a timpului afectat auditului" la care se adau c)eltuielile ce *or fi acceptate
pe ba# de decont+ Tariful orar *aria# n func&ie de radul de responsabilitate implicat i de
e-perien&a i abilitatea profesional cerut+
%ceast scrisoare rm!ne *alabil pentru urmtorii doi ani" cu e-cep&ia ca#urilor c!nd
una dintre pr&i o *a re#ilia" nlocui sau sc)imba+
, rum s semna&i i s returna&i copia ataat acestei scrisori care ne *a indica
faptul c este n conformitate cu cerin&ele dumnea*oastr pri*ind ana6area noastr pentru
auditarea capitalurilor societ&ii dumnea*oastr+
Pagina "% din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(C 7%UDIT8 (R' @ucureti
Director eneral
(-a luat la cunotin& n numele (C 7%(TR%8 (% de ctre
Numele i func&ia RRRRRRRR
:(emntura; RRRRRRRRRR+ Data RRRRR+
Client= (+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= 79lanificare i rapoarte8
E-pert :colaborator;=
Ref= E%
Data=>B+<C+><<>
Con&inutul= Referin&a=
(inte#a misiunii
Re#umatul a6ustrilor i reclasrilor
'ista de puncte n suspensie
C)estionar de sf!rit de misiune
C)estionar de *erificri specifice
Conturi anuale certificate
Elemente posterioare
@alan&e
%lte documente de sinte#
9lan de misiune
@uet i planificare pe dosar
9lannin
E*iden&a timpului
Onorarii
Con*ocari
Declara&ie de acti*itate
Raport eneral
Raport special
%lte rapoarte
E% 0
E% >
E% E
E% D
E% C
E% H
E% A
E% B
E% 1
E%0<
E%00
E%0>
E%0E
E%0D
E%0C
E%0H
E%><
E%>0
E%>>
Pagina #0 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(inte#a misiunii
E-pert :colaborator;=
Ref= E%0-E%>
Data=>B+<C+><<>
Ref+ :2'; Elemente de sinte#a Deci#ia
/isiunea s-a desfurat fr probleme+
%nali#a conturilor se face bine" n sensul c s-au
desc)is toate conturile+


De discutat cu d-na contabil
sef Co#ma Ioana
Pagina #1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina #2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina # din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina #! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina #5 din 105
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
C)estionar de sf!rit de misiune
E-pert :colaborator;=
Ref= E%D
Data=>B+<C+><<>
Da" Nu sau
Neaplicabil
Ref
:2+'+;
a;ntinderea lucrrilor
*i#ita preliminar
aprecierea controlului intern
descrierea sau aducerea la #i a sistemului
e*aluarea riscurilor
*erificarea func&ionrii
e*aluarea final
e-amen analitic
controlul conturilor
e-amenul conturilor anuale
cercetarea e*enimentelor posterioare
*erificri specifice
%precierea controlului intern a cuprins ansamblul problemelor
semnificati*e5
9roramul de control al conturilor a fost pretit &in!nd cont de
aprecierea final asupra ansamblului problemelor semnificati*e5
Normele de colectare a probelor de audit au fost respectate din
punct de *edere al aplicrii te)nicii de confirmare direct a
bncilor i oranismelor financiare5
b; (uper*i#area
Toate foile de lucru au fost super*i#ate de ctre un colaborator de
ni*el superior celui care le-a ntocmit5
Responsabilul de dosar a re*#ut toate foile de lucru
semnificati*e5
c; Conturile anuale
Conturile anuale sunt complete5 (unt coerente cu informa&iile
ob&inute de societate5
d; Rapoarte
'ucrrile nu au descoperit nici o problem ma6or care s
mpiedice emiterea unei opinii fr re#er*e5
e; Comunicarea cu ntreprinderea
Dac lucrrile au descoperit anomalii" au fcut acestea obiectul
unui raport scris5
f; %lte obser*a&ii
9retit de Data (emntura
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Neaplicabil
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Neaplicabil
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ectiunea= 9lanificare i rapoarte
E-pert :colaborator;=
Ref= E%A
9a=
Data=>B+<C+><<>
C)estionar de e*enimente posterioare nc)iderii e-erci&iului Da" Nu sau
Neaplicabil
Ref
:2';
Cercetarea e*enimentelor posterioare
%u fost e-aminate toate reistrele proceselor *erbale ale %dunrii
enerale p!n la data raportului5
Ne-am informat la conducerea ntreprinderii s *edem dac au loc
reuniuni ale %dunrii enerale" Consiliului de %dministra&ie sau
Comitetului de direc&ie pentru care nu s-au ntocmit proces *erbal5
(ocietatea a stabilit situa&ii intermediare posterioare datei de
nc)idere5dac da" s-a asiurat respectarea acelorai principii
contabile identice celor utili#ate pentru pre#entarea conturilor anuale
de nc)idere5
(-au comparat aceste situa&ii intermediare cu conturile anuale de
nc)idere" buetul i conturile de pre*i#iuni5
%u e-istat pierderi s-au profituri e-cep&ionale aferente e-erci&iilor
anterioare sau a6ustri semnificati*e5
%u e-istat modificri semnificati*e pri*ind capitalul
:ma6orri"reduceri;" re#er*ele" datoriile pe termen lun5
E-ista o modificare semnificati* a fondului de rulment5
9rocese sau litiii au aprut dup nc)idere5
%u fost controale fiscale dup nc)idere5
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ectiunea= 9lanificare i rapoarte
E-pert :colaborator;=
Ref= E% 0<
9a=
Data=>B+<C+><<>
Pagina #" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Continut Ref :2+';
9re#entarea ntreprinderii
Informa&ia contabil
(isteme i domenii semnificati*e
Orientarea proramului de lucru
Ec)ipe i buete
9lanificare
2+'+0
2+'+>
2+'+E
2+'+D
2+'+C
2+'+H
Client=(+C+ %stra
(R'
2oaie de lucru
Obiecti*= 9re#entarea ntreprinderii
Ref= E%0<
2+'0
9a=
Pagina ## din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
E-erci&iu= E-pert :colaborator;=
Data=>B+<C+><<>
Ini&ialele i numele persoanei care a efectuat foaia de lucru= CR
Denumirea= (+C %(TR% (R'
(tructura orani#atoric= conducerea societ&ii este reali#at de %dunarea 4eneral a %socia&ilor" iar
administrarea este asiurat de Consiliul de %dministra&ie i de Comitetul de Direc&ie+ (ocietatea are
n pre#ent doi administratori" iar Comitetul de Direc&ie este format din= director eneral" director
economic" director te)nic e-ecuti*+ n orani#area ntreprinderii se distin urmtoarele
compartimente= compartiment apro*i#ionare - desfacere - transport" compartimentul productie"
compartimentul resurse umane" compartimentul financiar-contabil+
Istoric= societatea a luat fiin& n anul 011C" n ba#a leii contabilit&ii nr+E0I0110 republicat+ 'a
nfiin&are" pre#enta un capital social de D+C<<+<<< lei" conform statutului societ&ii+
Obiect de acti*itate= (+C %(TR% (% are ca obiect de acti*itate comerciali#area de piese i accesorii
auto precum i ambalarea i comer&ul de uleiuri auto i industriale+
2irma pre#int o e*olu&ie fa*orabil de a lunul timpului+
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
2oaie de lucru
Obiecti*= Informa&ia contabil
E-pert :colaborator;=
Ref= E%0<
2+'>
9a=
Data=>B+<C+><<>
Ini&ialele i numele persoanei care a efectuat foaia de lucru= CR
@uet i conturi pre*i#ionate= pentru *iitor sociatatea i *a constitui urmtoarele buete= buetul de
*!n#ri" buetul apro*i#ionrii" buetul tre#oreriei" buetul de *enituri i c)eltuieli+
9articularit&ile sistemului contabil= 'a (+C %(TR% (% sistemul contabil se &ine n lei" pe ba#a
9lanului 4eneral de Conturi+ De ntocmirea documentelor contabile i a opera&iilor economico .
Pagina #$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
financiare se ocup departamentul financiar . contabil+ ntreul sistem contabil al sociat&ii este
informati#at+
9rincipii contabile urmrite= (e are n *edere respectarea urmtoarelor principii contabile= principiul
continuit&ii acti*it&ii" principiul independen&ei e-erci&iilor"principiul pruden&ei" principiul
permanen&ei metodelor" principiul praului de semnifica&ie+
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
2oaie de lucru
Obiecti*= Orientarea proramului de lucru
E-pert :colaborator;=
Ref= E%0<
2+'E
9a=
Data=>B+<C+><<>
Ini&ialele i numele persoanei care a efectuat foaia de lucru= CR
2unc&iile semnificati*e sunt=
Cumprri= furni#ori" stocuri" disponibilit&iF
,!n#ri= clien&i" stocuri" *enituri" disponibilit&iF
(tocuri= produc&ie" c)eltuieli" *enituriF
(alarii= pl&i" c)eltuieli" disponibilit&iF
%lte posturi semnificati*e= imobili#ari" tre#orerie" capitaluri
Riscuri specifice= riscuri enerale ale ntreprinderii" riscuri nedescoperite cu oca#ia audituluiF
Pagina #% din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
2oaie de lucru
Obiecti*= Ec)ipe i buete
E-pert :colaborator;=
Ref= E%0<
2+'D
9a=
Data=>B+<C+><<>
Ini&ialele i numele persoanei care a efectuat foaia de lucru= CR
%sociat= Dl (trat %drianF D-na C)iri&oiu %nca
%sistent confirmat= Istrate Oana
%sistent debutant= (andu Irina" %*ram /arius
@uet=
Client= (+C+
%stra (R'
E-erci&iu=
2oaie de lucru
Obiecti*= 9lanificare
E-pert :colaborator;=
Ref= E%0<
2+'C
9a=
Data=>B+<C+><<>
Ini&ialele i numele persoanei care a efectuat foaia de lucru= CR
9lanificm o *i#it intermediar n luna iunie" i controlul conturilor n luna auust
Termenul de depunere a raportului este cel stabilit n contract+
Pagina $0 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina $1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina $2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Controlul conturilor
Capitol= Capitaluri proprii
E-pert :colaborator;=
Ref EC
9a=
Data=>B+<C+><<>
%nul ><<< %nul ><<0
Capital social *rsat ><<<< ><<<<
Diferen&e din ree*aluare-(C 00BHH0+E1 00BHH0+E1
Re#er*e D<<< D<<<
Pagina $ din 105
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= %precierea controlului intern
E-pert :colaborator;=
Ref= E@
9a=
Data=>B+<C+><<>
Con&inut Ref :2+';
(caden&ar
'ista de probleme n suspensie
9entru *iitoarea inter*en&ie
Capitaluri
E@0
E@>
E@E
E@D
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= %precierea controlului intern
Capitol= Capitaluri proprii
E-pert :colaborator;=
Ref E@D
9a=
Data= >B+<C+><<>
Obiecti*e control Intindere 2oaie de lucru
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9rofit HAEBAE+DC E0HHA+<1
Reparti#area profitului HAEBAE+DC
%lte fonduri 0E>DB1C+C
E
0E>DB1C+CE
Capitaluri proprii 0DHACCH+1
>
0D11>>D+<0
Capitalul social subscris la nfiin&are a fost interal *rsat de ac&ionari" p!n la finele e-erci&iului
financiar+9rofitul net ob&inut n anul ><<0 nu a fost reparti#at+ 2ondul de de#*oltare este n *aloare
de 0E>DB1C+CEmii lei" i este constituit din profitul net i amorti#area mi6loacelor fi-e" n cursul
anului precedent+(ocietatea a constituit re#er*e n sum de D<<< mii lei" fapt ce este n conformitate
cu pre*ederile leii nr+ E0 din 011<- 'eea societ&ilor comerciale+
Pagina $! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina $5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Inter*en&ii cone-e
E-pert :colaborator;=
Ref= E2
9a=
Con&inut Ref
E*enimente particulare
Descoperirea de fapte delictuale E2 0
Pagina $" din 105
Client= (+C+
%stra (R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Utili#area lucrrilor efectuate de ter&i
E-pert :colaborator;=
Ref= ED
9a=
Con&inut Ref
(caden&ar
9roram recapitulati*
9roram pe colaborator
'ista de probleme n suspensie
9entru urmtoarea inter*en&ie
ED 0
ED >
ED E
ED D
ED C
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= ,erificri specifice
E-pert :colaborator;=
Ref= EE
9a=
Con&inut Ref
(caden&ar
9roram de apreciere
9roram recapitulati*
9roram pe colaborator
'ista de probleme n suspensie
9entru urmtoarea inter*en&ie
EE 0
EE >
EE E
EE D
EE C
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(esi#ri primite
(esi#ri fcute
Opera&ii particulare
%*ansuri asupra di*idendelor
Creteri de capital prin compensarea de crean&e
Emisiuni de oblia&iuni
Reduceri de capital
Transformarea sociat&ii
E2 >
E2 E
E2 C<
E2 C0
E2 C>
E2 CE
E2 CD
Pagina $# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina $$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= 4eneralit&i
Capitol = 9re#entarea ntreprinderii
E-pert :colaborator;=
Ref= 9% >
9a=
Data= >B+<C+><<>
Pagina $% din 105
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= 4eneralit&i
E-pert :colaborator;=
Ref= 9%
9a=
Con&inut Ref
2ia de caracteri#are a clientului
Istoricul societ&ii
Orani#area eneral
Documente asupra ntreprinderii
2ia de acceptare
9% 0
9% >
9% E
9% D
9% C
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= 4eneralit&i
Capitol= 2ia de caracteri#are
E-pert :colaborator;=
Ref= 9%0
9a=
Data= >B+<C+><<>
4eneralit&i
Denumirea social=
2orma 6uridic=
Data constituirii=
Nr+ nreistrare reistru=
Cod fiscal=
Durata societ&ii=
Obiect acti*itate=
(ediul social=
Telefon=
2a-=
Total bilan&=
Capitaluri proprii=
2iliale" sucursale=
Cifra de afaceri :fara T,%;=
%sociati=
Cen#ori=
E-pert contabil=
Consilier 6uridic=
Numar de ore=
Onorarii=

(+C %stra (R'
(ocietate pe ac&iuni
0C+<C+011C
Q0AI>A1HI011C
R HD+HC+11<
Nelimitat
Comerciali#area de piese i
accesorii auto
(tr+Otefan cel /are" NrCA"
@ucureti
<>0I>><+CH+>E
<>0I>><+CH+>D
E+HC1+DH>"E1 mii lei
0+D11+>>D"<0 mii lei
Nu are
1EE+HBB"AC mii lei
D-l Crian (orin i d-l
/nstireanu Dan
D-na Co#ma %nca
D-na Neaa Elena
0C ore
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
I+ 9re#entarea ntreprinderii
(tructura orani#atoric= conducerea societ&ii este reali#at de %dunarea 4eneral a %socia&ilor" iar
administrarea este asiurat de Consiliul de %dministra&ie i de Comitetul de Direc&ie+ (ocietatea are
n pre#ent doi administratori" iar Comitetul de Direc&ie este format din= director eneral" director
economic" director te)nic e-ecuti*+ n orani#area ntreprinderii se distin urmtoarele
compartimente= compartiment apro*i#ionare - desfacere - transport" compartimentul productie"
compartimentul resurse umane" compartimentul financiar-contabil+
Istoric= societatea a luat fiin& n anul 011C" n ba#a leii contabilit&ii nr+E0I0110 republicat+ 'a
nfiin&are" pre#enta un capital social de D+C<<+<<< lei" conform statutului societ&ii+
Obiect de acti*itate= (+C %(TR% (% are ca obiect de acti*itate comerciali#area de piese i accesorii
auto precum i ambalarea i comer&ul de uleiuri auto i industriale
2irma pre#int o e*olu&ie fa*orabil de a lunul timpului+
II+ Informa&ii contabile
@uet i conturi pre*i#ionate= pentru *iitor sociatatea i *a constitui urmtoarele buete= buetul de
*!n#ri" buetul apro*i#ionrii" buetul tre#oreriei" buetul de *enituri i c)eltuieli+
9articularit&ile sistemului contabil= 'a (+C %(TR% (% sistemul contabil se &ine n lei" pe ba#a
9lanului 4eneral de Conturi+ De ntocmirea documentelor contabile i a opera&iilor economico .
financiare se ocup departamentul financiar . contabil+ ntreul sistem contabil al sociat&ii este
informati#at+
(isteme semnificati*e sunt=
Cumprri= furni#ori" stocuri" disponibilit&iF
,!n#ri= clien&i" stocuri" *enituri" disponibilit&iF
(tocuri= produc&ie" c)eltuieli" *enituriF
(alarii= pl&i" c)eltuieli" disponibilit&iF
%lte posturi semnificati*e= imobili#ari" tre#orerie" capitaluri
Riscuri specifice= riscuri enerale ale ntreprinderii" riscuri nedescoperite cu oca#ia audituluiF
Pagina %0 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina %1 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina %2 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
Dosarul permanent
(ec&iunea= 4eneralit&i
Capitol = 2ia de acceptare mandat
Ref= 9% C
9a=
Data=>B+<C+><<>
Pagina % din 105
Client= (+C+
%stra (R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= 4eneralit&i
Capitol = Orani#area 4eneral
E-pert :colaborator;=
Ref= 9% E
9a=
Data= >B+<C+><<>
Director general
(er*iciul
financiar -
contabil
(er*iciul
comercial
Compartimentul
financiar
Compartimentul
contabil
Compartimentul
marNetin
(er*iciul
personal
Compartimentul
resurse umane
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
E-erci&iu= E-pert :colaborator;=
I+ Informa&ii asupra ntreprinderii
(ediul social= (tr+Otefan cel /are" NrCA" @ucureti
%cti*it&i= Comerciali#area de piese i accesorii auto
%dresa= (tr+Otefan cel /are" NrCA" @ucureti
2iliale= nu are
Cifra de afaceri= 1EE+HBB"AC mii lei
E-pert contabil= D-na Co#ma %nca
Efecti* salaria&i= >C
II+ Natura misiunii= cen#or
Oriinea mandatului=
Cen#or titular=
Cen#or supleant=
E-erci&iul=
III+ Onorarii
@areme=
Onorariu pre*#ut=
I,+ Deci#ia i procedura de aprobare
Deci#ia= Nr 0C a %dunarii 4enerale a %c&ionarilor
Data= >C+<B+><<>
,+ %fectarea dosarului=
%sociat responsabil de mandat=
,II+ Criterii de luat n considerare la acceptarea mandatului
Control intern nesatisfctor= controlul intern este reali#at superficial+
Contabilitatea condus incorect= contabilitatea este &inut n conformitate cu pre*ederile leale+
%titudinea conductorilor= oranele de conducere impun condi&ii riuroase n ceea ce
pri*eteorani#area ntreprinderii+
(itua&ia conflictual ntre conductori= se datorea# di*eren&elor de opinii+
Pagina %! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= Documente control intern
E-pert :colaborator;=
Ref= 9@
9a=
Con&inut Ref
Rapoarte de control intern
Rapoarte cen#ori
Controale
Controale interne ale ntreprinderii
9roram de apreciere a controlului
intern n ultimii E ani
9@ 0
9@ >
9@ E
2oi de lucru
2unc&ia conducere eneral
2unc&ia comercial
2unc&ia studii" cercetare-de#*oltare
2unc&ia produc&ie
2unc&ia apro*i#ionare
2unc&ia personal
2unc&ia financiar
2unc&ia informatic
2unc&ia contabil
2unc&ia in*esti&ii
9@ C<
9@ C0
9@ C>
9@ CE
9@ CD
9@ CC
9@ CH
9@ CA
9@ CB
9@ C1
Documente control intern
4)id de orientare 9@ C
(inte# 9@ H
Pagina %5 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Documente control intern
Capitol= 4)id de orientare a misiunii i de apreciere a
controlului intern
Obiecti*= Cumprri-furni#ori
Ref= 9@ C
9a=
Data=>B+<C+><<>
Descrierea circuitului informa&iei financiare Ref :2+';
:%nii urmtori se *erific sc)imbrile n sistem;
Cum procedea# ntreprinderea pentru a se asiura c
apro*i#ionrile respect obiecti*ele urmrite=
Cuprins=
Toate mrfurile primite sunt facturate
(tornrile s-au primit pentru toate mrfurile returnate i pentru
litiiile cu furni#orii
Toate facturile primite sunt contabili#ate
Realitate
Toate facturile primite corespund la mrfurile efecti* primite
Toate scderile primite corespund retururilor sau litiiilor efecti*e
E*aluarea corect
2acturile sunt primite cu pre&urile corecte i au fost corect e*aluate
De*i#ele au fost corect con*ertite
9erioada corect
2acturile sunt contabili#ate sau pro*i#ionate asupra perioadei n care
mrfurile au fost primite
2+' 0
Pagina %" din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(cderile sunt contabili#ate ndat ce este cunoscut factorul care le
6ustific
Imputarea corect
2acturile i anulrile sunt corect imputate n conturile potri*ite
Operatii di*erse sunt 6ustificate i autori#ate
Qurnalele sunt corect totali#ate i centrali#ate
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Documente control intern
Capitol= 4)id de orientare a misiunii i de apreciere a
controlului intern
Obiecti*= Cumprri-furni#ori
Ref= 9@ C 2+' 0
9a=
Data=>B+<C+><<>
n urma *erificrilor efectuate s-a putut constata c pentru toate ac)i#i&iile se emit documente de
recep&ie specifice naturii acesteia= procurri bunuriF prestri ser*icii+
%ceste documente se emit pe ba#a facturilor primite de la furni#ori+ (e poate obser*a faptul c se
e*ut efectuarea recep&iilor pe ba#a a*i#elor de nso&ire+
(tornrile efecti*e se reali#ea# doar dup primirea facturilor n rou+
n toate ca#urile facturile primite sunt e*iden&iate corect n contabilitate+
(-a constatat prin *erificarea documentelor de recep&ie i prin e-ercitarea controlului financiar
pre*enti* c toate mrfurile e-istente sunt pro*enite pe ba# de factur+
9rin e-ercitarea controlului n compartimentele care dau a*i#ul 7bun de plat8" s-a *erificat dac
facturile primite au nreistrate pre&uri corecte i sunt corect calculate+
Pagina %# din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina %$ din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina %% din 105
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Documente control intern
Capitol= 4)id de orientare a misiunii i de apreciere a
controlului intern
Obiecti*= Imobili#ri
Ref= 9@ C
9a=
Data=>B+<C+><<>
Descrierea circuitului informa&iei financiare Ref :2+';
:%nii urmtori se *erific sc)imbrile n sistem;
Cum procedea# ntreprinderea pentru a se asiura c
apro*i#ionrile respect obiecti*ele urmrite=
Cuprins=
Toate imobili#rile intrate sunt contabili#ate
Toate ieirile sunt contabili#ate
Toate amortismentele sunt contabili#ate
Toate *eniturile sau c)eltuielile pri*ind imobili#rile sunt
contabili#ate
Realitate
Imobili#rile nreistrate e-ist i apar&in ntreprinderii
Nici o c)eltuial curent nu este trecut la imobili#ri
'imitrile de proprietate sunt nreistrate
E*aluarea corect
9re&ulde nreistrare al imobili#rilor a fost corect calculat
%mortismentele sunt calculate conform principiilor eneral admise
9erioada corect
Contabilitatea este informat de intrarea sau ieirea imobili#rilor
ndat ce acestea au loc
Imputarea corect
2acturile sunt corect nreistrate
Operatiile di*erse sunt 6ustificate i autori#ate
2+' >
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul e-erci&iului
(ec&iunea= Documente control intern
Capitol= 4)id de orientare a misiunii i de apreciere a
controlului intern
Obiecti*= Imobili#ri
Ref= 9@ C 2+' >
9a=
Data=>B+<C+><<>
E-ist o comisie care ntocmete procese *erbale de recep&ie pentru mi6loacele fi-e procurate+
%ceste procese *erbale se depun n contabilitate p!n la data de <C a lunii n curs" pentru luna
e-pirat+
'a in*entariere se *a stabili dac unele mi6loace fi-e trebuie scoase din func&iune+
In urma *erificrilor" s-a putut constata c toate amortismentele sunt corect calculate+
9entru fiecare imobili#are s-a acordat c!te un numr de in*entar" iar identificarea fiecrui element se
reali#ea# anual prin in*entar+
Pagina 100 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina 101 din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina 102 din 105
Client=(+C+ %stra (R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= Documente control intern
Capitol= (inte#a aprecierii controlului intern
Ref= 9@ H
9a=
Data=>B+<C+><<>
Ref+ Risc de identificare Inciden&a asupra
conturilor anuale
Inciden&a asupra
conturilor anuale
%*i#e i
sfaturi
Imobi-
li#ri
,!n-#ri
Nu e-ist o procedur
care s permit
identificarea cu
reularitate a casrilor i
scoaterilor din folosin&
i de a fi siuri c
contabilitatea este
informat
9re&urile de *!n#are sunt
reportate manual pe
comen#i
Nu e-ist un control care
s permit c toate
anulrile de plat sunt
contabili#ate de ndat ce
sunt acordate
Nu e-ist control formal
asupra concordan&ei ntre
destinatarul facturii i cel
al mrfii
Risc de
necontabili#area a
ieirilor de
imobili#ri
Risc de eroare de
raport
(ube*aluarea
anulrilor la plat
Risc slab pt c
mrfurile nu pot fi
utili#ate de ctre
al&ii
(lab pentru acest an
pt c nu e-ist
proram de rennoire
(onda6e asupra
facturilor i a
reducerilor de
oblia&iipentru a ne
asiura c nu sunt
probleme cau#ate de
pre&uri
Re*ederea anulrilor
ulterioare nc)iderii
Confirmare direct
Crearea unui
borderou de
scoatere din
func&iune
Informati#a-
reapre&urilor
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= Conturi anuale
E-pert :colaborator;=
Ref= 9C
9a=
Data= >B+<C+><<>
Con&inut Ref
Conturile anuale pe ultimii trei ani
(itua&ii intermediare
9roram de control al conturilor n ultimii trei ani
Raport eneral pe ultimii trei ani
Raport special pe ultimii trei ani
9C 0
9C 0<
9C ><
9C C<
9C H<
R%9ORT %' %UDITORI'OR INDE9ENDEN3I
Co#ma Raluca Destinatar=
(C %(TR% (+R+' @ucureti
Pagina 10 din 105
Client=(+C+ %stra
(R'
E-erci&iu=
Dosarul permanent
(ec&iunea= Conturi anuale
Capitol = Capital i re#er*e
E-pert :colaborator;=
Ref= 9C
9a=
Data= >B+<C+><<>
(-a elaborat un tablou al micrilor de capital de la un e-erci&iu la altul" i s-a putut obser*a o
cretere a capitalurilor proprii" de la un e-erci&iu la altul de E0HHA+<1 mii lei+
N-0 N
Capital social *rsat ><<<< ><<<<
Diferen&e din ree*aluare-(C 00BHH0+E1 00BHH0+E1
Re#er*e D<<< D<<<
9rofit HAEBAE+DC E0HHA+<1
Reparti#area profitului HAEBAE+DC
%lte fonduri 0E>DB1C+C
E
0E>DB1C+CE
Capitaluri proprii 0DHACCH+1
>
0D11>>D+<0
(-a *erificat" de asemenea" dac micrile de capital s-au reali#at n conformitate cu procesele
*erbale ntocmite i e*iden&iate n contabilitate+
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
(ocietatea comercial %stra (R'" cu sediul n strada Otefan cel /are" Nr+CA @ucureti
a procedat la auditarea capitalurilor proprii ale societ&ii" pre#entate n bilan&ul societ&ii
ntocmit la data de la E0 decembrie ><<0 n ba#a 'eii nr+ E0I011<" a 'eii contabilit&ii nr+
B>I0110" modificat prin O+4+ nr+ >>I011H i a 'eii 01CI011A"
%ceste situa&ii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societ&ii
auditate+ Responsabilitatea noastr este s e-primm o opinie asupra acestor conturi anuale+
%uditul a fost efectuat conform (tandardelor Interna&ionale de %udit+ %ceste norme
presupun ca auditul s fie planificat i e-ecutat astfel nc!t s se ob&in o asiurare re#onabil
c nu sunt anomalii semnificati*e n situa&iile financiare+ %uditul const n a e-amina" pe
ba# de sonda6e" elementele probante care s 6ustifice sumele i informatiile con&inute n
conturile anuale+
%uditul include e*aluarea principiilor i metodelor contabile folosite i estimrile
semnificati*e fcute de ctre conducerea societ&ii pentru nc)iderea conturilor anuale" c!t i
n efectuarea unei e-aminri a pre#entrii de ansamblu a acesteia+ Considerm c auditul
efectuat furni#ea# o ba#a re#onabil pentru e-primarea opiniei noastre+
n opinia noastr" situa&iile financiare dau o imaine fidel" a patrimoniului la E0
decembrie ><<0" i sunt ntocmite n conformitate cu pre*ederile leale statutare+
0
Data = %uditori independenti =
>B+<C+><<> %dresa
Tel+
Capitolul ,II+ 9RE$ENT%RE% 9RO4R%/U'UI IN2OR/%TIC
Un loc important n sistemul proramelor de birotic l ocup procesoarele de tabele
i repre#entri rafice dintre care i E-cel ><<<+ %ceste procesoare de tabele sunt instrumente
softLare de mare puter" destinate prelucrrii informa&iilor dispuse sub form de tabel" ntr-o
mare *arietate de structuri= buete" balan&e de *erificare" bilan& etc+
0
?%uditul financiar contabil8 (toian %+" Turlea E+ Ed+ Economica ><<0
Pagina 10! din 105
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
E-cel ><<< este un proram care s.a impus n cateoria procesoarelor de tabele prin
modul simplu de utili#are" prin multitudinea de func&ii" fiind utili#at cu mare succes n
domeniul afacerilor" n pre*i#iuni" simulri economice i anali#e statistice+
Un procesor de tabele este o aplica&ie care permite lucrul pe o foaie de calcul" care
seamn foarte mult cu o foaie de )!rtie" a*!nd ns multiple a*anta6e fa& de acesta+
9rocesorul de tabele E-cel" pe l!n facilit&ile de calcul tabelar" de enerare de
rafice pe care le pre#int" posed mai multe te)nici de prelucrare a datelor prin care
informa&ia poate fi areat" centrali#at" rerupat" simulat sau optimi#at+ %ceste facilit&i
sunt cunoscute sub denumirea de instrumente de asistare a deci#iei+ Ceea ce caracteri#ea# un
sistem informatic de asistare a deci#iei nu este trecerea de la o stare la alta ci faptul c aceast
trecere este controlat de ctre decident pe ba#a e*alurilor sale potri*it competen&elor
deci#ionale+
9roramul informatic reali#at pentru firma (C %stra (R' este un sistem informatic de
asistare a deci#iei" creat cu scopul de pre#enta ntr-o form facil i corect informa&iile
contabile astfel nc!t s putem rspunde cerin&elor reali#rii auditului+
9ornind de la datele din @alan&a de *erificare" prin intermediul formulelor" s-a putut
uor ntocmi @ilan&ul contabil i @ilan&ul func&ional" Contul de profit i pierdere
De asemenea" am reali#at i rafice pentru a pre#enta mai suesti* informa&iile+
4raficele pre#int a*anta6ele de a capta aten&ia i de transmite un *olum mare de informa&ii
ntr-un timp scurt+
Pagina 105 din 105