Sunteți pe pagina 1din 22

LECTIA I

TIMPURILE MODULUI INDICATIV


Exista doua aspecte in limba engleza: simplu si continuu. In general,
timpurile simple se folosesc atunci cnd accentul se pune pe actiunea propriu-
zisa, iar timpurile continue se folosesc atunci cnd accentul se pune pe durata
actiunii, pe perioada de timp in care aceasta are loc.
In explicarea intrebuintarii timpurilor continue se va intlni formularea
actiune in plina desfasurare". Aceasta inseamna ca actiunea a inceput inainte
de momentul la care se face referire si va continua dupa acel moment.
Exista un numar de verbe in limba engleza care nu se folosesc la forma
continua, deoarece ideea de durata e inclusa in continutul lor semantic. Ex. to
want, to like, to dislike, to understand, to owe, to matter, to love, to hate, to
belong, to believe, to remember, to know.
A. Present Tense Simple
Afirmativ Negativ
I or! I do not "don#t$ or!
%ou or! %ou do not "don#t$ or!
&e's(e'it or!s &e's(e'it does not "doesn#t$ or!
)e or! )e do not "don#t$ or!
%ou or! %ou do not "don#t$ or!
*(e+ or! *(e+ do not "don#t$ or!
Interogativ
,o I or!- ,o e or!-
,o +ou or!- ,o +ou or!-
,oes (e's(e'it or!- ,o t(e+ or!-
Present Tense Simple se foloseste pentru a arata o actiune regulata, obisnuita,
in perioada prezenta.
Ex. )(at do +ou do- ".u ce te ocupi-$ I am a student.
)(at time do +ou usuall+ (ave brea!fast-
Present Tense Continos
/e con0uga verbul to be" la timpul prezent si se adauga forma -ing a
verbului de con0ugat.
Afirmativ
I am or!ing )e are or!ing.
%ou are or!ing %ou are or!ing
&e's(e'it is or!ing *(e+ are or!ing
Negativ
I am not or!ing.
%ou are not "aren#t$ or!ing.
&e's(e'it is not "isn#t$ or!ing.
)e are not "aren#t$ or!ing.
%ou are not "aren#t$ or!ing.
*(e+ are not "aren#t$ or!ing.
Interogativ
Am I or!ing- Are e or!ing-
Are +ou or!ing- Are +ou or!ing-
Is (e's(e'it or!ing- Are t(e+ or!ing-
Present Tense Simple se foloseste pentru a arata o actiune in plina
desfasurare in momentul prezent.
Ex. )(ere are +ou going-
I am going to sc(ool.
,e asemenea poate arata o actiune care se desfasoara pe timp limitat in
perioada prezenta.
Ex.: I go to sc(ool b+ bus t(is ee!. 1+ fat(er is ta!ing me in (is car.
2neori se poate folosi timpul 3resent *ense .ontinuous cu
adverbul always, pentru a arata o actiune repetata. In acest caz, exista o
conotatie afectiva "nemultumire$ sau actiunea respectiva este caracteristica
pentru acea persoana.
Ex. %ou are ala+s losing +our t(ings.
%ou are ala+s grumbling (en I as! +ou to (elp me in t(e !itc(en.
E!er"itii " Present Simple si Present Continos
1. Puneti verbele din urmatoarele propozitii (Present Simple) la interogativ
si negativ:
Nota: 4erbul to (ave", atunci cnd nu inseamna a avea, a
poseda", ci este parte dintr-o expresie "to (ave brea!fast, to
(ave a s(oer, to (ave a part+$, formeaza negativul si
interogativul cu a0utorul auxiliarului to do".
5. I love m+ brot(er.
6. /(e tal!s too muc(.
7. I understand +ou.
8. %ou pla+ t(e piano ver+ ell.
9. I ala+s believe +ou.
:. &e remembers m+ p(one number.
;. *(e+ live in <uc(arest.
=. &e (as a (ot bat( ever+ da+.
>. I trust m+ friend.
5?. I (ave lunc( at one o#cloc!.
2. Puneti verbele din urmatoarele propozitii (Present Continuous) la negativ
si interogativ:
5. It is raining.
6. I am (aving a al!.
7. &e is telling t(e trut(.
8. %ou are t+ping a letter.
9. *(e+ are simming in t(e river.
:. 1+ friend is earing a ne dress.
;. 1+ mot(er is resting.
=. )e are stud+ing Englis(.
>. Ann is !nitting.
5?. *(e c(ild is learning to pla+ t(e piano.
3. Puneti verbele din paranteze la Present Simple sau la Present Continuous:
5. I "not go$ s(opping because it "rain$.
6. )(at +ou "do$ on /unda+s-
7. &e usuall+ "drin!$ coffee but no (e "drin!$ tea.
8. In England it often "rain$.
9. I "not li!e$ t(at bo+.
:. &e usuall+ "spea!$ so @uic!l+ t(at I "not understand$ (im.
;. %ou "li!e$ t(is boo!-
=. %ou "dream$ at nig(t-
%es, I "dream$ ever+ nig(t.
>. I can#t anser t(e p(one no because I "coo!$.
5?. &o +ou usuall+ "get$ to or!-
I usuall+ "go$ b+ bus, but no I "ta!e$ a taxi because I am
late.
55. *(e manager can#t receive +ou no as (e "(ave$ an
intervie.
56. %ou "rite$ to Ao(n no-
%es, I "be$. I ala+s "rite$ to (im on (is birt(da+.
57. )(ere +ou "(urr+$-
*o t(e t(eatre, as I "not ant$ to miss t(e first act.
58. /(e ala+s "borro$ boo!s from me and never "remember$
to give t(em bac!.
59. %ou "go$ to or! ever+ da+-
%es, of course, except /aturda+s and /unda+s.
5:. )(+ +ou "smo!e$ so muc(-
5;. )(o +ou "ait$ for-
I "ait$ for Ao(n, but (e is late, as usual.
5=. I ala+s "(ave$ a rest after lunc(.
5>. )(at +ou "t(in!$ of-
I "t(in!$ of m+ mot(er 0ust no.
6?. %ou "!no$ (at time is it-
4. Traduceti in limba engleza:
5. Iarna ninge.
6. ,uminica el nu se scoala devreme.
7. Eu nu studiez seara.
8. .e faci- .itesti sau privesti la televizor-
9. /ecretara tocmai bate la masina un referat.
:. Ea merge la cumparaturi smbata.
;. Acum imi fac temele la engleza.
=. Bu-mi place cafeaua.
>. .e carte citesti-
5?. Ca ce ora se scoala Ao(n dimineata-
55. .e faci tu in zilele libere-
56. .ui ii telefonezi-
57. El nu merge la scoala cu metroul, merge pe 0os.
58. ,e ce desc(izi fereastra-
59. Adesea citesc carti englezesti.
5:. Ea isi face baga0ul.
5;. .t de des le scrii parintilor tai-
5=. .nd merg la mare imi place sa inot mult.
5>. .lientul tocmai isi alege o perec(e de pantofi.
#. Past Tense Simple
3ast *ense /imple se formeaza prin adaugarea terminatiei D ed in cazul
verbelor regulate.
Ex. to or! D or!ed
,aca verbul este neregulat, 3ast *ense trebuie invatat din tabelul de verbe
neregulate care indica cele trei forme de baza ale verbului: forma I D infinitiv,
forma II- 3aste *ense, forma III D participiul trecut.
Ex. to spea! D spo!e D spo!en
Afirmativ
or!ed
I'+ou'(e's(e'it'e't(e+ spo!e
Negativ
or!
I'+ou'(e's(e'it'e't(e+ did not
spea!
Interogativ
or!-
,id I'+ou'(e's(e'it'e't(e+
spea!-
Eorma prescurtata a lui did not este didnt "I didn#t or!$.
3ast *ense /imple arata o actiune trecuta, terminata, efectuata intr-o perioada
de timp trecuta, terminata.
Este timpul de naratiune.
/e traduce, de obicei, cu perfectul compus.
Ex. %esterda+ I ent for a al!.
"Ieri am mers al plimbare.$
Cast +ear I travelled to England.
"Anul trecut am calatorit in Anglia.$
Past Tense Continos
/e formeaza prin con0ugarea verbului to be" la trecut "3ast *ense$ si
adaugarea formei -ing a verbului de con0ugat.
Afirmativ
I as or!ing )e ere or!ing
%ou ere or!ing %ou ere or!ing
&e's(e'it as or!ing *(e+ ere or!ing
Negativ
I as not or!ing )e ere not or!ing
%ou ere not or!ing %ou ere not or!ing
&e's(e'it as not or!ing *(e+ ere not or!ing
Eormele prescurtate sunt:
as not D asn#t I asn#t or!ing.
ere not D eren#t *(e+ eren#t or!ing.
Interogativ
)as I or!ing- )ere e or!ing-
)ere +ou or!ing- )ere +ou or!ing-
)as (e's(e'it or!ing- )ere t(e+ or!ing-
Arata o actiune in plina desfasurare intr-un moment din trecut.
/e traduce, de obicei, cu imperfectul.
Ex. *(is time +esterda+, I as atc(ing *4.
"Ieri pe vremea asta priveam la televizor.$
Adesea, in aceeasi fraza, este posibil sa apara un verb folosit la 3ast
.ontinuous si un verb folosit la 3ast /imple. In acest caz, verbul la 3ast
.ontinuous "tradus cu imperfectul$, reprezinta fundalul de timp pe care se
petrece actiunea exprimata de 3ast /imple "tradus cu perfectul compus$.
Ex. )(ile I as crossing t(e street, I met Ao(n.
Este, de asemenea, posibil sa apara intr-o fraza timpul 3ast .ontinuous in
mod repetat. In aceasta situatie, ambele verbe se traduc cu imperfectul, ele
aratnd actiuni paralele, in plina desfasurare, intr-un moment trecut.
Ex. )(ile Ao(n as reading, (is sister as atc(ing *4.
"In timp ce Ao(n citea, sora lui privea la televizor.$
E!er"itii " Past Tense Simple si Continos
1. Puneti verbele din urmatoarele propozitii la Past Tense Simple:
5. I sleep until > o#cloc! ever+ da+.
6. &e meets Ao(n on /unda+s.
7. %ou spea! Englis( ell.
8. %ou drin! too muc(.
9. %ou as! too man+ @uestions.
:. I pla+ football.
;. I on to umbrellas.
=. I li!e to (ave a coffee in t(e morning.
>. *(at sounds interesting.
5?. I ala+s ma!e ca!es on /unda+s.
1. Puneti verbele din urmatoarele propozitii la negativ si interogativ:
5. &e t(oug(t about +ou.
6. *(e+ dran! all t(e ine.
7. I (ated (im.
8. &e c(anged (is librar+ boo! ever+ da+.
9. I sold m+ car.
:. )e or!ed ver+ (ard.
;. &e came (ome late.
=. I en0o+ed travelling.
>. &e translated t(e text.
5?. &e forbade (er to do t(is.
1. Puneti verbele din paranteze la Past Tense Simple sau Continuous:
5. )(en +ou "come in$, I tal! on t(e p(one.
6. )(en I first "meet$ (im, (e "or!$ in a ban!.
7. )(ile (e "learn$ to drive, (e "(ave$ an accident.
8. As I "rite$, someone "ring up$.
9. )(ere +ou "go$ (en I "meet$ +ou-
:. )(at +ou "do$ t(is time +esterda+-
;. )(en I "enter$ t(e classroom, t(e teac(er "rite$ on t(e blac!board.
=. )(en I "arrive$, s(e "(ave$ dinner.
>. *(is time last /unda+, I "atc($ a film on *4.
5?. &e suddenl+ "realize$ t(at (e "not ear$ (is glasses.
1. Traduceti in limba engleza:
5. /oarele nu a apus la ora = aseara.
6. Ai dormit bine noaptea trecuta-
7. Ieri nu am mers la bazinul de inot.
8. 1-am sculat trziu ieri dimineata.
9. ,uminica trecuta prietenii mei au 0ucat sa(.
:. Ieri pe vremea asta ploua.
;. .e faceai martea trecuta la ora ; dimineata-
=. 1a pregateam sa merg la facultate.
>. In timp ce imi cautam pasaportul am gasit aceasta fotografie vec(e.
5?. <aietii 0ucau carti cnd l-au auzit pe tatal lor intrnd in casa.
55. Ei au ascuns imediat cartile si si-au scos manualele de scoala.
56. .nd te-ai intors de la munte-
57. .nd ai cumparat acest televizor-
58. Ieri mi-am pierdut manusile.
59. <atea un vnt puternic cnd am iesit din casa.
5:. 2nde ti-ai petrecut concediul vara trecuta-
5;. Ieri m-am sculat devreme, mi-am luat micul de0un si apoi am plecat la
scola.
5=. Acum doua zile am cazut si mi-am rupt piciorul.
5>. /aptamna trecuta am fost bolnav si nu am mers la scoala.
6?. El a dat primul examen saptamna trecuta.
65. .ine a cstigat meciul alaltaieri-
66. In timp ce ploua, eu conduceam masina spre /inaia.
C. Present Perfe"t Simple
*impul 3resent 3erfect /imple se formeaza prin con0ugarea verbului to
(ave" la prezent, la care se adauga forma a treia "participiul trecut$ a verbului
de con0ugat.
Afirmativ
I (ave or!ed )e (ave or!ed
%ou (ave or!ed %ou (ave or!ed
&e's(e'it (as or!ed *(e+ (ave or!ed
Negativ
I (ave not "(aven#t$ or!ed.
&e's(e'it (as not "(asn#t$ or!ed.
Interogativ
&ave I or!ed-
&as (e's(e'it or!ed-
*impul 3resent 3erfect este un timp de relatie. El arata o legatura intre trecut
si momentul prezent.
*impul 3resent 3erfect /imple se foloseste in urmatoarele situatii:
arata o actiune inceputa in trecut care continua pna in prezent. .u acest
sens se folosesc de obicei prepozitiile since "din, incepnd din$ si for "de,
timp de$.
Ex. I (aven#t seen Ao(n for to mont(s.
"Bu l-am vazut pe Ao(n de doua luni.$
I (aven#t seen Ao(n since /eptember.
"Bu l-am vazut pe Ao(n din septembrie.$
I (ave !non Ao(n for to +ears.
"Il cunosc pe Ao(n de doi ani.$
I (ave !non Ao(n since 5>>?.
"Il cunosc pe Ao(n din 5>>?.$
arata o actiune trecuta, efectuata intr-o perioada de timp neterminata. In
acest caz, folosirea lui este insotita de adverbe precum: toda+, t(is ee!,
t(is mont(, t(is +ear.
Ex. I (ave seen to films t(is ee!.
"Am vazut doua filme saptamna aceasta.$
,aca adverbul de timp este t(is morning", folosirea timpului verbal este
conditionata de momentul in care se face afirmatiaF daca aceasta este in cursul
diminetii "pna la ora 56$ sau dupa amiaza.
Ex. ora 5? a.m.
I (aven#t got up earl+ t(is morning.
ora 6 p.m.
I didn#t get up earl+ t(is morning.
*raducerea celor doua propozitii in limba romna este identica.
Bu m-am sculat devreme azi dimineata.
arata o actiune trecuta, terminata, care are rezultate in prezent sau care,
dintr-un motiv sau altul, intereseaza in prezent.
Ex. &ave +ou seen &amlet-
"Ai vazut &amlet-$
I (ave lost m+ umbrella . I must bu+ a ne one.
"1i-am pierdut umbrela. *rebuie sa-mi cumpar una noua.$
*rebuie precizat faptul ca, daca se mentioneaza momentul trecut in care a
avut loc actiunea care intereseaza in prezent sau care are rezultate in prezent, nu
mai poate fi folosit timpul 3resent 3erfect. In acest caz, se foloseste 3ast
/imple.
Ex. I lost m+ umbrella +esterda+. I must bu+ a ne one.
,e asemenea, daca se pune o intrebate referitoare la trecut care incepe cu
(en", nu se poate folosi timpul 3resent 3erfect, intruct (en" reprezinta un
moment precizat in trecut.
Ex. )(en did +ou see &amlet-
I sa it last ee!.
*impul 3resent 3erfect nu poate fi folosit cu un adverb de timp precizat in
trecut.
/e foloseste cu adverbe de timp neprecizat care leaga trecutul de prezent.
Adverbe de timp neprecizat care se aseaza intre auxiliar si verb: often, never,
seldom, ala+s, ever, alread+, 0ust.
Ex. &ave +ou ever been to England-
"Ai fost vreodata in Anglia-$
Bo, I (ave never been to England.
%es, I (ave often been to England.
Adverbe de timp neprecizat care stau la sfrsitul propozitiei: latel+, +et "in
propozitii negative$.
Ex. &e (asn#t returned (ome +et.
"El nu s-a intors inca acasa.$
I (aven#t seen (im latel+.
"Bu l-am vazut in ultimul timp.$
,upa cum se poate observa, timpul 3resent 3erfect /imple se traduce in
romneste fie cu prezentul, fie cu perfectul compus, in functie de context.
Present Perfe"t Continos
/e formeaza cu 3resent 3erfect /imple al verbului to be", la care se adauga
forma -ing a verbului de con0ugat.
Afirmativ
I (ave been or!ing )e (ave been or!ing
%ou (ave been or!ing %ou (ave been or!ing
&e's(e'it (as been or!ing *(e+ (ave been or!ing
Negativ
I (ave not "(aven#t$ been or!ing.
&e (as not "(asn#t$ been or!ing.
Interogativ
&ave I been or!ing-
&as (e been or!ing-
*impul 3resent 3erfect .ontinuous arata o actiune in plina desfasurare, cu
accent pe durata, intre un moment trecut si prezent.
Ex. I am tired because I (ave been or!ing all da+.
"/unt obosit pentru ca am muncit toata ziua.$
,e asemene, poate arata probabilitatea ca actiunea inceputa in trecut, care
continua in prezent, sa continue si in viitor.
Ex. It (as been raining for t(ree (ours. If it doesn#t stop soon, e s(all (ave
floods.
"3loua de trei ore. ,aca nu se opreste in curnd, vom avea inundatii.$
.a si 3resent 3erfect /imple, se poate traduce cu prezentul sau cu perfectul
compus din limba romna.
E!er"itii " Present Perfe"t Simple si Continos
1. olositi Present Per!ect Simple in locul in!initivelor din paranteze:
5. )(ere +ou "be$- I "be$ to t(e mar!et.
6. %ou "ater$ t(e floers-
7. &e 0ust "leave$ (ome.
8. I "lend$ (im some mone+ toda+.
9. *(ere isn#t an+ train service because t(e engine D drivers "go$ on stri!e.
:. )ould +ou li!e a ca!e-
;. Bo, t(an! +ou, I 0ust "(ave$ one.
=. I alread+ "see$ t(is film.
>. &e "not come$ (ome +et.
5?. I "not be$ to t(e seaside t(is +ear.
55. I "bu+$ a ne (ouse. %ou must come and see it.
56. %ou "visit$ t(e 4illage 1useum-
57. %ou ever "eat$ caviar-
58. I "not rite$ to m+ friend for t(ree mont(s.
59. It "not rain$ since ,ecember.
5:. %ou ever "drive$ a car-
5;. &e ala+s "rel+ on$ (is friend.
5=. %ou "read$ /orescu#s last boo!-
5>. %ou "pa+$ t(e telep(one bill-
6?. &e "not go$ to bed +et.
65. &o long +ou "live$ (ere-
66. I "live$ (ere for one +ear.
1. olositi Present Per!ect Simple sau Continuous in locul in!initivelor
din paranteze:
5. &e "fis($ for to (ours but (e "catc($ not(ing +et.
6. )e "!no$ eac( ot(er for several +ears.
7. *(e radio "pla+$ since ; a.m. I#m tired of it.
8. I "s(op$ all da+ and I ant to (ave a rest no.
9. &o long +ou "ear$ glasses-
:. I "coo!$ all t(e morning.
;. &o man+ dis(es +ou "coo!$-
=. )(+ +ou "be$ in t(e garden so long-
>. I "ater$ t(e floers.
5?. &e "sleep$ for 5? (ours no. It#s time e o!e (im up.
55. I "as!$ +ou to clean +our room for to da+s. )(en are +ou going to do
it-
56. Ever since t(at oman came to or! (ere, s(e "tr+$ to ma!e trouble.
1. olositi Present Per!ect Simple sau Continuous sau Past Tense Simple
in locul in!initivelor:
5. I "lose$ m+ pen. %ou "not see$ it an+(ere-
Bo, I (aven#t. )(en +ou "use$ it last-
6. %our ever "tr+$ to give up smo!ing-
%es, I "tr+$ last +ear but I "not succeed$.
7. %ou "see$ +our mot(er t(is ee!-
Bo, s(e "leave$ for <rasov a ee! ago.
8. %ou "be$ out of or! long-
9. I am not out of or! no. I "get$ a 0ob last mont(.
:. I "ear$ m+ (air long since I "be$ a little girl.
;. /(e "c(ange$ a lot since I "see$ (er last.
=. I "do$ a lot of or! since I "get up$ in t(e morning.
>. *(e c(ild "pla+$ t(e piano since I "return$ from sc(ool.
5?. It "rain$ since e "leave$ <uc(arest.
55. &e "be$ ver+ ill since t(e (olida+s "begin$.
1. Traduceti in limba engleza !olosind Past Tense Simple sau Present
Per!ect Simple sau Continuous:
5. .ine te-a invatat sa vorbesti engleza att de bine-
6. 2nde ti-ai petrecut vacanta anul acesta-
7. 1-am gndit adesea sa-mi iau carnet de conducere.
8. ,e ct timp inveti engleza-
9. 4remea s-a incalzit in ultimul timp.
:. El este ministru de doi ani.
;. *raduc un text de doua ore si nu l-am terminat inca.
=. El a scris numai doua scrisori de cnd a plecat in strainatate.
>. 2n copil a spart geamul. *rebuie sa-l inlocuim.
5?. Binge de doua ore.
55. Am mers pe 0os 5? !m pna acum.
56. 1ergem pe 0os de la ora 7.
57. ,e cnd mi-am cumparat masina, am mers arareori pe 0os la slu0ba.
58. Ca ce te-ai uitat-
59. A fost un accident.
5:. .u cine ai votat la ultimele alegeri-
5;. Bu am mers la vot. Am stat acasa si nu am regretat nici o clipa.
5=. Ai vazut ziarul de azi-
5>. A plecat Ao(n-
6?. ,a, a plecat acum o ora.
65. *i-ai luat de0a micul de0un-
66. ,a, l-am luat la ora =.
67. Ai mai fost in acest oras-
68. ,a, am petrecut o luna aici, acum doi ani.
69. Ei lucreaza la aceasta casa de un an si nu au terminat-o inca.
D. Past Perfe"t Simple
/e formeaza cu verbul to (ave" la 3ast *ense /imple, la care se adauga forma
III "past participle$ a verbului de con0ugat.
Afirmativ
I (ad or!ed.
Negativ
I (ad not "(adn#t$ or!ed.
Interogativ
&ad I or!ed-
Acest timp are aceeasi forma la toate persoanele. Este, ca si 3resent 3erfect,
un verb de relatie, dar, in acest caz, este vorba de o relatie intre doua momente
trecute.
Arata o actiune trecuta care a avut loc inaintea unei alte actiuni sau a unui
moment din trecut.
Ex. %esterda+ at > o#cloc! I (ad (ad brea!fast.
"Ieri la ora > luasem micul de0un.$
)(en +ou rang me up, I (ad finis(ed riting m+ (omeor!.
".nd mi-ai telefonat, terminasem de scris temele.$
.a sens, ec(ivalentul in limba romna al acestui timp este mai mult ca
perfectul. /e poate traduce cu mai mult ca perfectul sau perfectul compus.


Past Perfe"t Continos
/e formeaza cu 3ast 3erfect /imple al verbului to be", la care se adauga
forma -ing a verbului de con0ugat.
Afirmativ
I (ad been or!ing.
Negativ
I (ad not "(adn#t$ been or!ing.
Interogativ
&ad I been or!ing-
Aceste forme se pastreaza la toate persoanele.
*impul 3ast 3erfect .ontinuous arata o actiune in plina desfasurare intre
doua momente trecute. ,e asemenea, cnd in aceeasi fraza in propozitia
principala se afla un verb la 3ast *ense, 3ast 3erfect .ontinuous poate prelua
functiile lui 3resent 3erfect .otinuous in propozitia secundara.
Ex. )(en (e entered t(e room, s(e (ad been t+ping for one (our.
".nd el a intrat in camera, ea batea la masina de o ora.$
After Ao(n (ad been atc(ing *4 for 5? minutes, (e got bored.
",upa ce Ao(n privise "a privit$ la televizor 5? minute, s-a plictisit.$
&e said it (ad been raining for t(ree da+s.
"El a spus ca ploua de trei zile.$
,upa cum se observa, acest timp se poate traduce cu mai mult ca perfectul,
perfectul compus sau imperfectul din limba romna.
E!er"itii " Past Simple si Continos
1. Puneti verbele din paranteze la Past Per!ect Simple:
5. After t(e+ "finis($ dinner, t(e+ dran! some coffee.
6. /(e said s(e alread+ "be$ to England.
7. &e as!ed me (et(er I "meet$ Ao(n before.
8. /(e discovered (er c(ild "not tell$ t(e trut(.
9. &e told me (e "catc($ some fis( on t(at da+.
:. At 7 o#cloc! on Erida+, I "return$ from sc(ool.
;. *(e (ouse as muc( smaller t(en (e "t(in!$ at first.
=. *(e fire "spread$ to t(e next building (en t(e firemen arrived.
>. )e ere s(oc!ed to (ear s(e "not pass$ t(e exam.
5?. *(e c(ild "eat$ all t(e ca!es before (is mot(er became aare of it.
1. Puneti verbele din paranteze la Past Per!ect Continuous:
5. )(en I left (ome, it "rain$ for one (our.
6. )(en e met t(em, t(e+ "ait$ for t(e bus for (alf an (our.
7. )(en I arrived (ome, mot(er "coo!$ for to (ours.
8. )(en s(e sat for t(e exam, s(e "stud+$ t(e sub0ect for a ee!.
9. )(en I rang (er up, s(e "rite$ letters for one (our.
:. )(en s(e decided to (ave a rest, s(e "clean$ and "dust$ for 9 (ours.
;. After Aane "sim$ for (alf an (our, s(e felt c(ill+.
=. )(en I called on (er unexpectedl+, I realized s(e "(ave$ a part+.
>. )(en e reac(ed t(e top, e "climb$ for ; (ours.
5?. )(en e arrived at /inaia, somebod+ told us it "rain$ for (ours.
1. Puneti verbele din paranteza la Past Per!ect Simple sau Continuous
sau la Past Tense Simple:
5. *(e professor "spea!$ for 5? minutes (en I "enter$ t(e (all.
6. After Ao(n "listen to$ t(e nes bulletin, (e "go$ donstairs to (ave
dinner.
7. &e "tell$ me (e "be$ to t(e t(eatre t(e da+ before.
8. )e "as!$ (im (at countries (e "visit$.
9. &e "learn$ Englis( for to +ears before (e "go$ to England for t(e first
time.
:. /(e 0ust "go$ out (en I "call at$ (er (ouse.
;. *(e river became deeper after it "rain$ (eavil+ for a fe (ours.
=. After Ao(n "leave$, s(e "tell$ me t(e+ "be$ friends for five +ears.
>. After e "al!ed$ for an (our, e "realize$ e "lose$ our a+.
5?. )(en I "find out$ (e "get married$, I "ring up$ (im and "congratulate$
(im.
1. Traduceti in limba engleza !olosind Past Per!ect Simple sau
Continuous sau Past Tense Simple:
5. 1i-a parut rau ca il 0ignisem.
6. El mi-a multumit pentru ceea ce facusem pentru el.
7. ,e indata ce a terminat de scris lucrarea, a inmnat-o profesorului.
8. El nu facuse nimic inainte de a-mi cere mie sfatul.
9. ,e indata ce au plecat musafirii, am mers la culcare.
:. .nd am a0uns la statia de autobuz, mi-am dat seama ca imi lasasem
poseta acasa.
;. /ecretara mi-a spus ca directorul vorbea la telefon de o 0umatate de ora.
=. Ei mi-au spus ca locuiau in Eranta din 5>=?.
>. Bu ti-am telefonat pentru ca am crezut ca plecasesi in strainatate.
5?. Ei au calatorit in multe tari dupa ce s-au casatorit.
E. $tre Tense Simple
/e formeaza cu shall sau will la persoana I, ill la persoana II si III, la care
se adauga infinitivul verbului de con0ugat.
Afirmativ
I "s(all$ ill go )e "s(all$ ill go
%ou ill go %ou ill go
&e's(e'it ill go *(e+ ill go
Negativ
I "s(all$ ill not go )e "s(all$ ill not go
%ou ill not go %ou ill not go
&e's(e'it ill not go *(e+ ill not go
Eorma scurta pentru s(all not" este shant, iar pentru ill not" este wont.
Interogativ
/(all I go- /(all e go-
)ill +ou go- )ill +ou go-
)ill (e's(e'it' go- )ill t(e+ go-
*rebuie remarcat faptul ca la interogativ persoana I, se foloseste numai
s(all".
Acest timp arata o actiune viitoare obisnuita. /e traduce cu viitorul din limba
romna.
Ex. I "s(all$ ill meet (im next ee!.
"Il voi intlni saptamna viitoare.$
$tre Continos
/e formeaza cu viitorul simplu al verbului to be", la care se adauga forma -
ing a verbului de con0ugat.
Afirmativ
I "s(all$ ill be going.
%ou ill be going.
&e's(e'it ill be going.
)e "s(all$ ill be going.
%ou ill be going.
*(e+ ill be going.
Negativ
I "s(all$ ill not be going.
%ou ill not be going.
&e's(e'it ill not be going.
)e "s(all$ ill not be going.
%ou ill not be going.
*(e+ ill not be going.
Interogativ
/(all I be going- /(all e be going-
)ill +ou be going- )ill +ou be going-
)ill (e's(e'it be going- )ill t(e+ be going-
Acest timp arata o actiune in plina desfasurare intr-un moment viitor.
Ex. At t(ree o#cloc!, I ill be travelling to England.
"1ine la ora trei voi calatori spre Anglia.$
/e traduce cu viitorul din limba romna.
$tre Perfe"t Simple
/e formeaza cu shall sau will, la care se adauga infinitivul trecut al verbului
de con0ugat. "(ave G forma III$.
Afirmativ
I "s(all$ ill (ave gone.
%ou ill (ave gone.
&e's(e'it ill (ave gone.
)e "s(all$ ill (ave gone.
%ou ill (ave gone.
*(e+ ill (ave gone.
Negativ
I "s(all$ ill not (ave gone.
%ou ill not (ave gone.
&e's(e'it ill not (ave gone.
)e "s(all$ ill not (ave gone.
%ou ill not (ave gone.
*(e+ ill not (ave gone.
Interogativ
/(all I (ave gone- /(all e (ave gone-
)ill +ou (ave gone- )ill +ou (ave gone-
)ill (e's(e'it (ave gone- )ill t(e+ (ave gone-
Acest timp arata o actiune anterioara unei alte actiuni sau unui moment
viitor. /e traduce cu timpul viitor anterior din limba romna.
Ex. <+ t(ree o#cloc! tomorro, I ill (ave reac(ed 3redeal.
"1ine pna la ora trei voi fi a0uns la 3redeal.$
$tre Perfe"t Continos
/e formeaza cu Euture 3erfect al verbului to be", la care se adauga forma -
ing a verbului de con0ugat.
Ex. I "s(all$ ill (ave been going.
)(en +ou come (ome, I ill (ave been stud+ing for t(ree (ours.
.nd vei veni tu acasa, voi studia "voi fi studiat$ de trei ore.
Arata o actiune in plina desfasurare intre doua momente viitoare. /e traduce
cu viitorul simplu sau cu viitorul anterior din limba romna.
Este un timp rar folosit.


$tre%in%t&e%Past Simple
/e formeaza cu should "persoana I$ sau would "toate persoanele$, la care se
adauga infinitivul verbului de con0ugat.
Afirmativ
I "s(ould$ ould go )e "s(ould$ ould go
%ou ould go %ou ould go
&e's(e'it ould go *(e+ ould go
Negativ
I "s(ould$ ould not go )e "s(ould$ ould not go
%ou ould not go %ou ould not go
&e's(e'it ould not go *(e+ ould not go
Eorma scurta de la s(ould not" este shouldnt, iar cea de la ould not"
este wouldnt.
Acest timp este folosit in concordanta timpurilor pentru a arata o actiune
posterioara unui moment sau unei actiuni din trecut.
Ex. &e said (e ould be late.
"El a spus ca va intrzia.$
Intruct nu poate fi intlnit dect in propozitii secundare "dupa un verb la
timpul trecut in propozitia principala$, nu se pune problema folosirii lui a
interogativ dect in intrebari dis0unctive.
$tre%in%t&e%Past Continos
/e formeaza cu Euture-in-t(e-3ast /imple al verbului to be", la care se
adauga forma -ing a verbului de con0ugat.
I s(ould "ould$ be going.
Este un timp sestul de rar folosit. 3reia functiile lui Euture *ense .ontinuous
intr-o propozitie secundara, atunci cnd in principala se afla un verb la trecut.
Ex. &e said t(at at 7 o#cloc!, t(e next da+, (e ould be travelling to
England.
"El a spus ca in ziua urmatoare, la ora 7, va calatori spre Anglia.$
Alte mi'loa"e (e e!primare a viitorli
3resent /imple G adverb de timp viitor. Intr-un astfel de context, arata un
program precis, bine stabilit.
Ex. I leave for Condon tomorro.
"3lec'voi pleca la Condra mine.$
3resent .ontinuous G adverb de timp viitor. Arata o intentie, un
aran0ament prealabil pentru viitorul apropiat.
Ex. I am meeting Ao(n t(is morning.
"Il intlnesc'il voi intlni pe Ao(n in dimineata aceasta.$
Expresia to be going to" G infinitiv. Arata de asemenea o intentie sau o
probabilitate.
Ex. I am going to read t(is boo!.
"4oi citi'am de gnd sa citesc aceasta carte.$
It is going to rain.
E!er"itii " timprile )$tre*
1. Puneti verbele din paranteze la timpul uture Simple:
5. I "!no$ t(e results in t(ree da+s# time.
6. %ou "be$ in Condon tomorro.
7. %ou "recognize$ (im (en +ou see (im-
8. I "remember$ t(is da+ all m+ life.
9. I am sure +ou "li!e$ t(is boo!.
:. &e "be$ pleased if +ou invite (im.
;. I am sure I "succeed$.
=. %ou "remember$ to post m+ letter-
>. I (ope I "pass$ t(e exam.
5?. %ou "not find$ a solution if +ou don#t !no t(e (ole trut(.
1. Puneti verbele din paranteze la timpul uture Continuous:
5. *(is time next mont(, I "sim$ in t(e sea.
6. )(en +ou reac( /inaia, it probabl+ "rain$.
7. ,on#t ring (er up at = o#cloc! p.m. /(e "atc($ *4.
8. %ou "need$ t(e vacuum cleaner tomorro or ma+ I borro it-
9. I am sure (en I arrive (ome, t(e bab+ "cr+$.
:. Cet#s (urr+ to t(e beac(. *(e sun "rise$ in 5? minutes.
;. &e "stud+$ all da+ tomorro.
=. *(is time next da+, e "climb$ t(e mountain.
>. *omorro morning at = o#cloc!, I "(ave$ brea!fast.
5?. ,on#t expect me (ome for dinner, I "or!$ at t(e office till late at nig(t.
3. Puneti verbele din paranteze la timpul uture Per!ect Simple sau
Continuous:
5. In a ee!#s time, e "ta!e$ our exam.
6. I "finis($ reading t(e nespapers b+ lunc( time.
7. Bext +ear, t(e+ "be married$ for 69 +ears.
8. If e don#t (urr+, t(e sun "rise$ before e reac( t(e beac(.
9. <+ t(e end of t(e season, one (undred t(ousand people "spend$ t(eir
(olida+s at t(e seaside.
:. <+ t(e time +ou come (ome, I "coo!$ for to (ours.
;. )(en I ta!e t(e exam, I "read$ all t(e boo!s on t(e bibliograp(+ list.
=. <+ t(e beginning of next ee!, I "or!$ on t(is paper for a mont(.
>. <+ 9 o#cloc!, +ou "see$ all t(e ex(ibits in t(e museum.
5?. <+ t(e end of t(e mont(, I "pa+ off$ all m+ debts.
4. Traduceti in limba engleza !olosind unul din tipurile de viitor:
5. 3na anul viitor pe vremea aceasta, vor fi economisit 9 milioane.
6. .e faci mine dimineata la ora 55-
7. 4oi vizita trgul international.
8. Am cumparat o masina de scris si voi invata sa bat.
9. 3na la sfrsitul lunii, voi fi vazut acest film de 9 ori.
:. *renul va fi plecat inainte de a a0unge noi la gara.
;. 3na la ora 5, ea va fi terminat curatenia in casa.
=. 4ineri, intre orele 56 si 5, ei vor avea ultima ora de engleza.
>. El va studia in biblioteca luni de la ora 5 la 9.
5?. ,in cauza grevei soferilor de autobuze multa lume va merge pe 0os la
slu0ba, mine.
55. 2ite ce am cumparat la o licitatieH
56. E un obiect frumos. 2nde il vei pune-